17.06.2020 Views

Hacking Velo by Ief Spincemaille

In February I set up a temporary second atelier at the workshop of Velo, a socio-economic working place that recycles old bicycles in Leuven, Belgium. During a period of 9 months I hacked the existing production line and recycled old paintings instead of bicycles. Applying the repetitional production process of disassembling, storing and reassembling to works of art. I re-used the raw materials of the 284 recycled paintings for the recreation of 5 pioneering works in modern art history by a.o. Damien Hirst, Ellsworth Kelly and Kasimir Malevich.

In February I set up a temporary second atelier at the workshop of Velo, a socio-economic working place that recycles old bicycles in Leuven, Belgium. During a period of 9 months I hacked the existing production line and recycled old paintings instead of bicycles. Applying the repetitional production process of disassembling, storing and reassembling to works of art. I re-used the raw materials of the 284 recycled paintings for the recreation of 5 pioneering works in modern art history by a.o. Damien Hirst, Ellsworth Kelly and Kasimir Malevich.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hacking</strong><br />

<strong>Velo</strong><br />

<strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

A


<strong>Hacking</strong><br />

velo


VELO mag trots beweren (en dit door feiten gestaafd)<br />

dat het als fietsbedrijf een alternatief is voor de klassieke<br />

economie. Personen en werkgelegenheid primeren er op<br />

winst en kapitaal. VELO slaagt erin om kansen te bieden<br />

aan mensen die moeilijk een baan vinden. VELO heeft<br />

een uitgesproken sociaal doel, vanuit een u-topische inspiratie:<br />

een ideale toestand van sociale en duurzame<br />

economie is er nog niet, maar VELO werkt mee aan een<br />

paradigma-verschuiving in die richting en maakt die mogelijk.<br />

De droom van zo’n “goede plaats” – die utopie –<br />

werkt als een compas van hoop voor wie werkt bij VELO,<br />

voor diegenen die er aan het roer zitten, en voor de stakeholders,<br />

die zich rond dit prachtige project scharen.<br />

De KU Leuven is één van die stakeholders. Voor<br />

haar lokale aanwezigheid als universiteit, haar actief omgaan<br />

met, haar engagement voor de lokale omgeving in<br />

Leuven, is de samenwerking met VELO een belangrijke<br />

en bewuste keuze. Vanuit onze mogelijkheden willen<br />

wij als KU Leuven VELO met volle kracht steunen en<br />

willen wij mee op weg gaan. Onze gemeenschappelijke<br />

doelstelling is kansengroepen alle mogelijkheden geven<br />

om te leren en aan de slag te gaan. Ook met een kunstenaar<br />

gaan ze bij VELO in zee. Die trok zijn tenten op in<br />

het midden van het atelier. Hij “mimickte” wat VELOwerkers<br />

deden: uit elkaar halen en iets nieuws maken. Bij<br />

hem waren dat geen fietsen maar oude schilderijen, die<br />

werden herbruikt voor nieuwe kunstwerken. Als kunstenaar<br />

onderschrijft kunstenaar <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong> het heel<br />

eigen profiel, dat VELO zo zorgvuldig heeft opgebouwd,<br />

en waarvan je de geschiedenis in dit boek kan lezen. In<br />

tweeluik tonen de foto’s het werk van VELO en dat van de<br />

kunstenaar: hoe ze samen bewegen, vorderen, creëren. <strong>Ief</strong><br />

<strong>Spincemaille</strong> maakt VELO tot nog veel meer dan een sociale<br />

economie, hij neemt VELO op in een breed begrip<br />

3


van wat cultuur vandaag behoort te zijn. Zo’n uit de kluiten<br />

gewassen concept van cultuur heeft onze verarmde<br />

maatschappij nu meer dan ooit nodig.<br />

Zo komen we tot een nieuwe drie-éénheid: Kunst<br />

en Wetenschap ontmoeten de Sociale Economie, om<br />

ze te verstevigen, om haar te verdiepen en haar uitstraling<br />

te vergroten, om haar grootsheid op te lichten. Wie<br />

houdt ons tegen om deze samenwerking nog verder<br />

te versterken?<br />

Katlijn Malfliet, Vicerector Cultuur, Diversiteit<br />

en Duur zaamheid KU Leuven Voorzitter van de<br />

Raad van Bestuur VZW VELO<br />

Geachte lezer<br />

Beste Leuvenaar<br />

Beste kunstliefhebber<br />

Om de twee jaar stelt Leuven een nieuwe culturele ambassadeur<br />

aan. Deze ambassadeur gaat, gewapend met de<br />

eigen discipline en geruggensteund door 30CC, aan de<br />

slag in de stad. Samen met al wie daar zin in heeft, creëert<br />

hij (of zij) mooie, creatieve, nieuwe dingen. Het curatorschap<br />

– want zo mag je dat ambassadeurschap gerust<br />

beschouwen – geeft steevast een nieuw, fris elan aan een<br />

discipline en het brengt altijd mensen samen.<br />

In februari 2014 kreeg stadskunstenaar <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

voor twee jaar de sleutel van de stad in handen. Hij<br />

charmeert Leuven sinds toen met tal van projecten zoals<br />

There is the sun, De eerste verstoring, (Re)Cycle – <strong>Hacking</strong><br />

<strong>Velo</strong>, Musée de l’inconnu …<br />

We zagen <strong>Spincemaille</strong> de afgelopen twee jaar eigenlijk<br />

nooit stil zitten. En dat kan ook niet, want elk nieuw<br />

werk ontstaat voor hem steeds vanuit een verwondering<br />

over heel gewone dingen die hij in de stad aantreft. Zijn<br />

werk is altijd een onderdeel van een zoektocht naar een<br />

ander ruimtelijk en/of tijds-perspectief op wat we kennen.<br />

Letterlijk de ervaring van deze perspectiefwijziging<br />

buigt hij om tot iets verrassend nieuws: van het opgraven<br />

van ongerepte grond onder het oudste stadsdeel tot de realisatie<br />

van een mobiel paviljoen om het ritme van de tijd<br />

te manipuleren. Stuk voor stuk zijn het pogingen om stad<br />

en stedelijkheid te verlaten, om haar vanuit een historisch<br />

en ruimtelijk ‘buiten’ te kunnen bekijken. ‘Verlaten’ om<br />

met een nieuwe blik terug naar binnen te kunnen gaan.<br />

Deze zoektocht naar een ander perspectief merk je<br />

haast letterlijk bij dit (Re)Cycle – <strong>Hacking</strong> <strong>Velo</strong>. In plaats<br />

van fietsen recycleert <strong>Spincemaille</strong> bij <strong>Velo</strong> afgedankte<br />

4 5


schilderijen tot grondstof voor de recreatie van werken en<br />

ideeën uit de 20ste eeuw: gerecycleerde Damien Hirst’s,<br />

Ellsworth Kelley’s, Kazimir Malevitsj, e.a. Hij gaat aan de<br />

slag met het respect van een kunstenaar-maker en trekt<br />

zo feilloos de parallel tussen creëren en recycleren en laat<br />

<strong>Velo</strong> ontpoppen tot een kunstfabriek.<br />

<strong>Spincemaille</strong> doet dit niet alleen. Zoveel mogelijk<br />

mensen betrekken in het realisatieproces van zijn werk, is<br />

een van de sterktes van de stadskunstenaar. Hij speelt zo<br />

in op waar we met cultuur in Leuven al jaren aan werken:<br />

cultuur als hefboom voor gemeenschapsvorming en, omgekeerd,<br />

zoveel mogelijk mensen laten participeren aan<br />

cultuur – omdat we geloven dat kunst en cultuur een van<br />

de antwoorden is om verschillende maatschappelijke uitdagingen<br />

zoals vergrijzing, verkleuring, individualisering<br />

aan te pakken.<br />

In het voorjaar van 2016 eindigt het ambassadeurschap<br />

voor <strong>Ief</strong>. Hij maakte van Leuven zijn speeltuin<br />

voor beeldende kunsten. Maatschappelijke inbedding en<br />

participatie van het brede publiek in combinatie met een<br />

grote poëtische kracht zijn daarbij zijn absolute troeven.<br />

Dat poëtische meesterschap heb ook ik mogen ervaren<br />

bij het inkijken van de eerste proefexemplaren van dit<br />

boek. Neem het ter hand en laat je pagina per pagina,<br />

beeld per beeld meeslepen in het unieke universum van<br />

onze stadskunstenaar.<br />

Denise Vandevoort, schepen van cultuur<br />

1994 – Het Begin<br />

Het begon allemaal in 1994 in de kelders van Alma II,<br />

één van de Leuvense studentenrestaurants. Waar ooit in<br />

de kookpotten werd geroerd om studentenmaaltijden te<br />

bereiden werden enkele werklozen en jongeren uit het<br />

deeltijds onderwijs samengebracht. Het project VELO<br />

was geboren. Dat in de Leuvense context voor de fiets<br />

werd gekozen als middel om bij te schaven aan de arbeidshouding<br />

en om technische kennis te verwerven leek toen<br />

een detail. Twintig jaar later blijkt niets minder waar.<br />

2004 – Sociaal Project<br />

Tien jaar na de start was VELO uitgegroeid tot een<br />

heus sociaal project met een goede financiële basis.<br />

Sterke stakeholders hadden gezorgd voor een werkbaar<br />

draagvlak: financieel en economisch. De universiteit leverde<br />

de studenten die behoefte hadden aan een rijwiel<br />

tijdens het academiejaar of aan technische ondersteuning<br />

als hun van thuis meegebrachte fiets het begaf.<br />

De stad leverde schroot: weesfietsen en fietswrakken.<br />

Het bleek goedkope maar waardevolle grondstof. En<br />

het toenmalige ACW (nu Beweging.net) regio Leuven<br />

stelde begeleidingsexpertise ter beschikking in de vorm<br />

van enkele medewerkers.<br />

2009 – Sociaaleconomisch Bedrijf<br />

Nog eens vijf jaar later was VELO verveld tot een sociaaleconomisch<br />

bedrijf. De tijdsgeest met steeds meer aandacht<br />

voor de fiets en de goede ondernemingsbasis zorgden<br />

ervoor dat de sprong naar groter en meer gewaagd<br />

kon worden. Voor we het zelf doorhadden groeiden we<br />

uit de wasserij van het oude universitaire ziekenhuis waar<br />

6 7


we inmiddels de intrek hadden genomen. Langzaam maar<br />

zeker palmden we de leegstand rondom verder in. Oude<br />

collegezalen, achtergelaten secretariaatslokalen, kelders,<br />

zelfs een anatomisch theater werden omgebouwd tot atelierruimten,<br />

stapelplaatsen voor fietsen, magazijnruimte.<br />

2015 – Arbeidszorg<br />

Ondertussen klopten steeds meer mensen met een grote<br />

afstand tot de arbeidsmarkt aan onze deur. Ze wilden<br />

graag bij VELO werkervaring opdoen. Ze hoorden van<br />

anderen dat het er goed werken was. De OCMW’s uit<br />

de regio ontdekten ons. Het Vlaamse doelgroepenbeleid<br />

keek in onze richting. Alsmaar meer jongeren uit het<br />

deeltijds onderwijs misten de juiste motivatie en basis om<br />

te overleven bij de werkgevers waar ze terechtkwamen.<br />

Daarmee vergeleken was VELO voor hen een vrijplaats:<br />

ze mochten zichzelf zijn als ze maar bereid waren een leerhouding<br />

aan te nemen en hun handen vuil te maken. Ook<br />

de eerste mensen met een geschiedenis in de psychiatrie<br />

vonden een thuis bij VELO. Arbeidszorg werd een nieuw<br />

hoofdstuk aan onze al behoorlijk rijke geschiedenis.<br />

En zo is VELO, 20 jaar na de opstart, een onderneming<br />

geworden, een sociale onderneming. De fiets is<br />

niet langer een middel maar, net zoals het werken met<br />

mensen uit de kansen- groepen, een doel. Beide staan op<br />

gelijke voet.<br />

VELO sociaal<br />

VELO vzw biedt opleiding en werkervaring aan jongeren<br />

uit het deeltijds beroepsonderwijs, aan werkzoekenden<br />

en aan mensen die vanuit een cliëntsituatie in<br />

de welzijnssector (psychiatrie, verslaving, …) het heft in<br />

hun eigen leven meer of terug in handen willen nemen.<br />

Naast aandacht voor vaktechnische competenties wordt<br />

ook gewerkt aan de arbeidshouding. Doorstroming naar<br />

een duurzame job is immers het doel. VELO kiest ervoor<br />

om de werknemers tijdens hun traject de nodige kansen<br />

te bieden. Het gaat immers vaak om mensen bij wie het<br />

niet alleen qua werk aan mogelijkheden ontbreekt, maar<br />

die ook psychosociaal door heel wat waters te zwemmen<br />

hebben. Daarenboven zijn er hoe langer hoe meer eerstegeneratie-inwijkelingen.<br />

Nederlands is voor hen een<br />

diepe kloof die niet alleen hun intrede in de arbeidsmarkt<br />

belemmert, maar ook in de weg staat van sociale<br />

en maatschappelijke integratie.<br />

VELO beschikt over een ruim team van technisch-pedagogische<br />

begeleiders, die het werkvloerleren<br />

continu opvolgen, en trajectbegeleiders, die de werknemers<br />

coachen tijdens en soms ook nog een tijdje na hun<br />

traject bij VELO. Dit team is cruciaal. De sociale werking<br />

van VELO gebeurt in nauw samenspel met het OCMW,<br />

de RVA, de VDAB, het lokaal onderwijs in zijn vele vormen<br />

en allerlei andere begeleidende instanties. Het sociale<br />

netwerk is uitgebreid en vraagt dagelijkse ‘zorg’. Al<br />

die partners staan ten dienste van VELO, maar verwachten<br />

evidente ook dat VELO iets voor hen kan betekenen.<br />

VELO ecologisch<br />

Enerzijds is er de fietsmobiliteit: een thema met heel<br />

wat kansen en marktniches. Tenminste voor wie kennis<br />

in huis heeft en voorbij het verouderde businessmodel<br />

van de klassieke fietshandel kan denken en handelen.<br />

Zo heeft de niche van de ‘fietspunten’ toch bewezen.<br />

Opgestart in 2006 als een experiment o.a. door VELO,<br />

is dat concept nu uitgegroeid tot een 45-tal plaatselijke<br />

8 9


projecten die de fietsmobiliteit in en rond stations in<br />

goede banen leiden en daarenboven heel wat service aan<br />

de fietser bieden. Zo’n nicheontwikkeling is maar mogelijk<br />

als de rol van ondernemer ernstig ‘gespeeld’ wordt.<br />

En kijk: het blijkt niet onmogelijk om op die manier alternatieve<br />

mobiliteit uit te bouwen vanuit zowel rendabel<br />

economisch als sociaal perspectief.<br />

Anderzijds is er de recyclage-idee. Jaarlijks komen<br />

zo’n 5000 fietswrakken bij VELO terecht. Een immense<br />

massa. Op twee manieren gaat het om waardevolle<br />

grondstof: omdat die wrakken excellent werkmateriaal<br />

zijn voor mensen in opleiding en omdat onderdelen of kaders<br />

gerecycleerd kunnen worden om er opnieuw tweedehandsfietsen<br />

mee samen te stellen. Zo is er quasi onbeperkt<br />

materiaal beschikbaar voor de opleiding van de<br />

tewerkgestelden. Zo wordt afval hergebruikt. En zo kan<br />

de kost bij fietsherstel laag gehouden worden. Een drievoudige<br />

winsituatie, dankzij wrakken! De jongste twijg<br />

aan onze ecologie-boom is wellicht de minst verwachte.<br />

Door een voet in huis te hebben in werkgeversnetwerken<br />

en bij ondernemingen, komen we weleens bedreigde<br />

personeels- ecosystemen op het spoor. Doorgedreven<br />

aandacht voor de werknemer, een versterkend ontwikkelingsplan<br />

voor iedereen op de loonlijst, … het blijkt niet<br />

altijd evident. Kunnen wij u helpen?<br />

VELO economisch<br />

De tendens is duidelijk: het economische luik van de werking<br />

wordt steeds belangrijker. Eigen producten die vermarkt<br />

kunnen worden, werden ontwikkeld. Onze schoolfiets<br />

is daarvan een mooi voorbeeld. Deze fiets biedt een<br />

betaalbaar alternatief voor de dure en filegevoelige bus<br />

voor kortere schoolverplaatsingen. Mét meerwaarde op<br />

gebied van gezondheid, verkeerskennis, … De markt<br />

(lees: de scholen) kent een behoefte, VELO vult ze gedeeltelijk<br />

in met de schoolfiets. Op vergelijkbare wijze<br />

ontstond het VELOfixstation: een ‘installatie’ waar de<br />

voorbijganger zijn fiets aan kan ophangen om er vervolgens<br />

aan te sleutelen met de tools die bij de zuil beschikbaar<br />

zijn. En groeit daar niet een plan om een fietsrek<br />

met zonnepanelendak in te zetten om op publieke plaatsen<br />

e-fietsen op te laden (zonder dat er elektriciteit vanuit<br />

het net nodig is)? Fietstassen gemaakt uit gerecycleerde<br />

fietsbinnenbanden zijn ondertussen op de ‘markt’.<br />

Slapeloze nachten<br />

Niets wat deze liberaal-economische wereld in haar<br />

greep heeft, is VELO vreemd. We professionaliseerden,<br />

ook door onze verhuis naar een nieuwbouw op de sociaaleconomische<br />

site in Leuven. Maar de reflex om aanklampend<br />

te coachen, zoals we dat in onze visietekst benoemen,<br />

is altijd aanwezig gebleven. Net zoals de vraag<br />

of ook wij wel voldoende oog hebben voor wie ook in<br />

de sociale economie niet meer mee dreigt te kunnen.<br />

Het evenwicht is soms broos, de druk groot, de slapeloze<br />

nachten lijken met de jaren wat langer.<br />

Toekomst<br />

Ondertussen proberen we de (nabije) toekomst voor te<br />

bereiden. In een context waarin de decretale wijzigingen<br />

ons om de oren vliegen, de maatschappelijke meedogenloosheid<br />

met de dag lijkt te groeien, de rationaliteit vergoddelijkt<br />

wordt. En toch kijken we met open vizier naar<br />

die toekomst, zijn we bereid onze comfortzone op te geven<br />

en out of the box te denken. We kiezen er niet voor<br />

10 11


om ons te concentreren op het behoud van wat is maar<br />

we gooien – voorzichtig! – de deuren open. Omdat het<br />

moet! In een evoluerende wereld de luiken sluiten houdt<br />

niet alleen de zon, maar ook het licht buiten. De deur<br />

staat open.<br />

Is het paradijs dan ophanden. Zeker niet. Ook wij slagen<br />

er onvoldoende in om bepaalde nieuwe tendensen te<br />

integreren. De geef- en deeleconomie morrelt aan ons<br />

businessmodel. En het argument dat wij tenminste voor<br />

tewerkstelling zorgen is niet afdoende. Maar een echt<br />

antwoord hebben we nog niet gevonden. De deur staat<br />

echter wel open.<br />

De recente evolutie waarbij we ons meer en meer als<br />

ondernemer zijn gaan opstellen, heeft ons ook kwetsbaar<br />

gemaakt op onze linkerflank. We zijn, hoe je het draait of<br />

keert, ook onderdeel geworden van het liberaal-economisch<br />

gedachtengoed. We leiden mensen toe tot de kapitalistische<br />

arbeidsmarkt. We zijn onderdeel geworden<br />

van het te verfoeien economische groeimodel.<br />

En toch. Deelfietsen zijn in. Villo in Brussel boomt.<br />

Maar zijn we er ons van bewust dat achter deze fantastische<br />

systemen reclamemultinationals zoals JCDecaux<br />

(Brussel) en Clear Channel (Antwerpen) schuil gaan?<br />

Zij zijn niet bekommerd om uw gezondheid, uw ecologische<br />

mobiliteit, uw sociaalvoelendheid. Ze zijn uit<br />

op onze centen.<br />

Is het model van de schoolfiets – toch ook een deelfiets<br />

– dan niet duurzamer en meer uit op maatschappelijk<br />

welzijn? Een fiets, bedacht en geassembleerd in<br />

de sociale economie, bedoeld voor al de leerlingen op<br />

school (van 12 tot 18, meisjes en jongens) en multifunctioneel<br />

inzetbaar (voor de rit naar het zwembad of naar<br />

het proefveld; in het kader van de functionele mobiliteit<br />

en de vorming rond verkeersgewenning; …).<br />

Eerste kunstresidentie in <strong>Velo</strong><br />

Zo doende botsen we op <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>. Hij brengt een<br />

andere wereld binnen de muren van VELO. En nieuwe<br />

vragen. Boeiend en herkenbaar. Bijvoorbeeld zijn missie<br />

om de sociale wereld, de economie en de kunstwereld bij<br />

elkaar te brengen. Door bijvoorbeeld binnen onze sociale<br />

context (kunstenaar in residence) een gaaf werk te realiseren.<br />

‘Af’ in alle betekenissen die je daaraan kan geven in<br />

het kader van een kunstproduct. En vervolgens die verschillende<br />

‘maaksels’ te vermarkten.<br />

Dit uitdagende proces om werelden die van oudsher<br />

niet veel met elkaar te maken hebben, te verbinden en op<br />

die manier tot nieuwe of andere ‘resultaten’ te komen,<br />

bepaalt ook mee de agenda van VELO de komende jaren.<br />

Werk aan de winkel.<br />

Jos Vandikkelen<br />

12 13


Werken ..........................................................17<br />

Reconstructie ...........................................29<br />

<strong>Hacking</strong> <strong>Velo</strong> ...............................................61<br />

Colophon .....................................................62<br />

<strong>Hacking</strong><br />

<strong>Velo</strong><br />

Over de reconstructie van<br />

vijf moderne kunstwerken<br />

uit tweehonderdvierentachtig<br />

gerecycleerde kunstwerken.<br />

<strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>


werken


Cat. 1 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Black square, Malevitsj<br />

80 × 80 cm; staal, gerecupereerd pigment 2016


Cat. 2 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Color Chart, Gerard Richter<br />

62 × 82 cm; staal, gerecupereerd pigment 2016


Cat. 3 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Erased De Kooning, Robert Rauschenberg<br />

24,5 × 30,5 cm; afgeschuurd schilderij met Windmolen,<br />

gerecupereerd pigment, bokaal<br />

2016


Cat. 4 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Oleoylsarcosine, Damien Hirst<br />

51 × 71,5 cm; gerecupereerd canvas en papier<br />

2016


Cat. 5 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Spectrum colors arranged <strong>by</strong> chance, Ellsworth Kelly<br />

70 × 70 cm; gerecupereerd canvas en papier<br />

2016


Reconstructie


31


32 33


34 35


36 37


38 39


40 41


42 43


44 45


46 47


48 49


50 51


52 53


54 55


56 57


58 59


Inzamelen. Demonteren. Snijden. Schuren. Sorteren. Monteren.<br />

Over een periode van negen maanden integreerde<br />

ik in de maakplaats van <strong>Velo</strong> een tweede productie systeem<br />

dat afgestemd was op een andere materie: gerecupereerde<br />

kunst. Een doorgedreven vorm van site- specific werk.<br />

Omdat tijdens deze negen maanden niet enkel het kunstwerk<br />

bepaald werd door de context, maar ook de regels voor<br />

het maken van dit kunstwerk zelf.<br />

Een radicaal uitgangspunt, wat resulteerde in een complex<br />

project. Je verlaat het huis waarin je werkzaam bent en<br />

komt terecht in een leegte. Zonder de gebruikelijke communicatie,<br />

presentatie, creatie en beoordelingssystemen. Op het<br />

kruisvlak van twee werelden: die van een sociale werkplaats<br />

voor de recyclage van fietsen en die van het artistieke spel.<br />

De dialoog met de maakplaats van <strong>Velo</strong> bracht betekenissen<br />

en verwijzingen aan het licht die het gerecupereerde<br />

materiaal in reserve hield en die richting gaven aan<br />

wat gemaakt moest worden. De demontage en stockage<br />

van de gerecupereerde kunst vertoonde gelijkenissen met<br />

bestaande experimenten uit de moderne schilderkunst: van<br />

mijn kleuren stock in <strong>Velo</strong> naar de color charts van Gerhard<br />

Richter was maar een kleine stap. Vanuit deze en andere<br />

parallellen vond ik een antwoord op het moeilijkste hoofdstuk<br />

in dit verhaal: wat moet ik maken met al deze onderdelen?<br />

Vijf eigentijdse kunstwerken heropgebouwd op basis<br />

van 284 gerecupereerde kunstwerken was het resultaat.<br />

Gerecupereerd materiaal en gerecupereerde ideeën.<br />

Een ironische en poëtische vermenging van twee werelden<br />

resulterend in vijf kunstwerken. Of vijf tweedehands<br />

producten... Zoals de koperen/gouden cover van dit boek:<br />

een fragment van een roestig fiets frame. Of een kader van<br />

een schilderij die deze woorden omlijst.<br />

<strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

60<br />

61


Uitgegeven door:<br />

MER. Paper Kunsthalle<br />

Geldmunt 36<br />

B-9000 Gent<br />

www.merpaperkunsthalle.org<br />

Concept: <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

Realisatie: <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong>, Bout De Beul,<br />

Ibrahim Khlel en alle mensen van <strong>Velo</strong><br />

Alle beelden: <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

Fotografie: Iwona Pom, An Minnen<br />

Grafisch ontwerp: Luc Derycke, Stijn Verdonck;<br />

Studio Luc Derycke<br />

Redactie: Laurens De Block<br />

Drukker: New Goff<br />

© 2016 MER. for this edition.<br />

Art © 2016 <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

ISBN 978 94 9232 136 7<br />

D/2016/7852/15<br />

Met de steun van <strong>Velo</strong>, 30 CC, Werktank, Stad Leuven, KU Leuven,<br />

Spit Leuven en de kringwinkels Hageland, Ateljee en Televil.<br />

In situ werken, betekent toegang krijgen tot de plek, maar ook en vooral<br />

tot de harten en hoofden van de mensen die er in werken. Mij ingraven<br />

in deze andersoortige maakplaats was enkel mogelijk door de uitzonderlijke<br />

gastvrijheid en gedeelde ambities en dromen van alle mensen in <strong>Velo</strong>.<br />

63


64 65


66<br />

67


68 69


70 71


72


Over een periode van negen maanden werkte <strong>Ief</strong> <strong>Spincemaille</strong><br />

in <strong>Velo</strong>, een sociaal economische werkplaats waar oude fietsen<br />

gerecycleerd worden. Hij bouwde er een parallel productiesysteem<br />

dat afgestemd was op een andere materie: kunst.<br />

Negen maanden lang recupereerde hij er kunstwerken, demonteerde<br />

deze, stockeerde de onderdelen en verwerkte<br />

deze tot iets nieuw. Een experiment dat resulteerde in vijf<br />

eigentijdse kunstwerken heropgebouwd op basis van tweehonderdvierentachtig<br />

gerecupereerde kunstwerken.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!