Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

fungeert als proxy voor de zonnestraling. De gegevens laten zien dat het

aantal zonnevlekken en de daaraan gerelateerde zonnestraling een regelmatige

cyclus van elf jaar kennen. Dit waren de cycli waar Douglass naar

op zoek was toen hij voor het eerst naar jaarringen begon te kijken. Maar

deze cycli hebben slechts een subtiele invloed op het klimaat op aarde.

Belangrijker zijn de langere, meerdere decennia bestrijkende perioden

waarin de activiteit van zonnevlekken onderdrukt is, bijvoorbeeld tijdens

het maunderminimum, dat genoemd is naar het astronomenechtpaar

Annie en Edward Maunder, tijdgenoten van Douglass. In de zeventig jaar

tussen 1645 en 1715 namen astronomen veel minder zonnevlekken op het

oppervlak van de zon waar dan in enige periode daarvoor of daarna. Ironisch

genoeg komt dit zeventig jaar durende maunderminimum bijna

precies overheen met de regering van Lodewijk XIV, de Zonnekoning in

Frankrijk (1643-1715).

Vulkanische activiteit is de derde belangrijke kracht achter natuurlijke

klimaatveranderingen. Als een grote vulkaan uitbarst, en vooral als dat

met een enorme explosie gepaard gaat, kan hij as de atmosfeer in spuwen

en grote hoeveelheden aerosols uitstoten, fijne deeltjes die zich door de

lucht verspreiden, zoals zwaveldioxide (SO 2

). In de loop van enkele weken

tot maanden wordt deze zwaveldioxide omgezet in zwavelzuur

(H 2

SO 4

). Als deze zwavelhoudende aerosols eenmaal zijn gevormd, worden

ze verspreid door de stratosfeer (het bovenste deel van de atmosfeer),

waar ze soms jarenlang blijven hangen. Dergelijke sluiers van vulkanische

aerosols kunnen voorkomen dat een deel van de zonnestraling het aardoppervlak

bereikt, wat tot lagere temperaturen leidt. Het effect van vulkanische

aerosols is dan ook tegenovergesteld aan dat van broeikasgassen:

vulkanische stofdeeltjes warmen het aardoppervlak niet op, maar blokkeren

de zonnestraling, waardoor de temperaturen op aarde tot wel twee

jaar na een eruptie kunnen dalen. Uitbarstingen van tropische vulkanen,

waarvan de aerosols zich het gemakkelijkst door de hele stratosfeer verspreiden,

hebben doorgaans een groter wereldwijd effect op het klimaat

dan uitbarstingen van vulkanen op hogere breedtegraden; en krachtige

erupties hebben meer impact dan zwakkere erupties. Het afkoelende effect

van vulkaanuitbarstingen op het klimaat van de aarde kan van korte

duur zijn – hooguit een paar jaar – maar wel dramatische vormen aannemen.

Toen de Pinatubo, een vulkaan op de Filipijnen vlak bij de evenaar,

100 Wat bomen ons vertellen

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 100 2/04/20 15:12

More magazines by this user