Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

De vermicellisliert

900–1965 n.Chr.

Schatting van Hubert Lamb, 1965

Warmer

KLEINE

IJSTIJD

MIDDELEEUWSE

Kouder

WARMTEPERIODE

1000n.Chr. 1200 1400 1600 1800 2000

De hockeystick

Temperatuur noordelijk halfrond in vergelijking met gemiddelde temperatuur (1961–1990)

Reconstructie (1000–1980) Instrumentele data (1902–1998)

+1°C

Relatieve temperatuur

1998

+0.78°

0

-1°C

1000n.Chr.

1200 1400

1600 1800 2000

De spaghettischotel

Temperatuur noordelijk halfrond in vergelijking met gemiddelde temperatuur (1961–1990)

Diverse reconstructies (700–1995) Instrumentele data (1856–2005)

+1°C

Relatieve temperatuur

2005

+0.52°

0

-1°C

800n.Chr.

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Figuur 9: Hubert Horace Lamb gaf in 1965 een overzicht van de klimaatveranderingen in de

afgelopen duizend jaar, met onder meer een grafiek (hier in aangepaste versie, boven) die

hoge temperaturen tijdens de middeleeuwen, een koude kleine ijstijd en opnieuw hogere

temperaturen tot in de twintigste eeuw liet zien. Wetenschappelijke visualisaties van duizend

jaar van wereldwijde temperatuurveranderingen zijn sindsdien sterk verbeterd. David Frank

noemde het de ontwikkeling van ‘een vermicellisliert naar een hockeystick naar een spaghettischotel’.

102 Wat bomen ons vertellen

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 102 2/04/20 15:12

More magazines by this user