Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

Een halve eeuw paleoklimatologisch onderzoek heeft Lambs baanbrekende

grafiek van duizend jaar temperatuursverandering verder verfijnd.

David Frank, mijn compagnon in mijn Pyreneeëncampagne, betitelde

deze progressie als de ontwikkeling van ‘een vermicellisliert naar een hockeystick

naar een spaghettischotel’. Lambs grafiek heeft inderdaad iets

weg van een vermicellisliert, maar bleef de standaardweergave tot de laatste

jaren van de vorige eeuw, toen ze werd vervangen door de hockeystick,

die op meer gegevens en computerberekeningen was gebaseerd. Na

de politieke controverse die door de hockeystick was veroorzaakt, begonnen

veel meer onderzoeksgroepen de wereldwijde temperaturen uit het

verleden te reconstrueren. Daarbij gooiden ze steeds meer gegevens,

steeds meer computerkracht en een mix van methodologische vernieuwingen

in de strijd. Het resultaat is een ‘spaghettischotel’ van temperatuurreconstructies

die sommige perioden als vergelijkbaar weergeven –

zoals de warme elfde eeuw en de ongekend warme twintigste eeuw –

maar voor andere eeuwen een breder scala aan mogelijkheden, en

daarmee behoorlijk wat onzekerheid, tonen.

Toen we nog allebei bij het WSL werkten, betrok David me bij een

project dat orde probeerde te scheppen in deze spaghettischotel van reconstructies.

We deden dat door elk van de individuele spaghettislierten

(of temperatuurreconstructies) aan alle mogelijke combinaties van methoden

te onderwerpen, wat een set van meer dan tweehonderdduizend

reconstructies opleverde. Op het eerste gezicht leek deze benadering de

verstrengeling van de slierten alleen maar complexer te maken, maar achter

deze krankzinnige onderneming stak wel degelijk een gedachte. Er

doemde namelijk een patroon op dat ons in staat stelde een inschatting te

maken van de meest waarschijnlijke temperatuurverschillen in het afgelopen

millennium. We ontdekten dat de meest recente periode van de set

reconstructies, die eindigde in het jaar 2000, hoogstwaarschijnlijk zo’n

0,25 graden Celsius warmer was dan de warmste periode van de middeleeuwse

klimaatanomalie 32 en ongeveer 0,7 graden Celsius warmer dan de

koudste periode van de kleine ijstijd 33 . Uit de reconstructieset bleek dat

de middeleeuwen warmer waren dan de kleine ijstijd, maar lang niet zo

32 1071-1100 n.Chr.

33 1601-1630 n.Chr.

Wind of change 103

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 103 2/04/20 15:12

More magazines by this user