Rijswijk.special #4

DOT1business

CONNECTING THE DOTS

#4 - ZOMER 2020

BUSINESS

AS USUAL

?!

Burgemeester

Michel Bezuijen

“Van elkaar

weten wat de

ander doet”

Veiligheid

Doorwerken in de bouw

Backstage

Centre for

Sustainable Geo-energy

Lokale initiatieven

Aanpakken en afzien


Ondernemen en het coronavirus

Samen sterker

Voor ondernemers kan het coronavirus onzekerheid met zich meebrengen. Als

coöperatieve bank bundelen wij onze krachten samen met de overheid, toezichthouders,

andere banken en ondernemersorganisaties, zodat de collectieve impact groter is voor

nieuwe oplossingen.

Als Rabobank zullen wij ook nu die stap extra zetten voor ondernemers.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/bedrijven/corona

Growing a better world together


rijswijk.special

In dit nummer

Een goede buur

Een ritje naar Rijswijk was in mijn jonge jaren snel gemaakt.

Als kind woonde ik aan de Kogelgieterij in Delft. Het was een

kwestie van op de fiets springen en de Beatrixlaan afrijden

om naar winkelcentrum In de Boogaard te gaan. Ik kan me

nog goed herinneren dat dit een hele lange, vervelende en

donkere weg was, destijds de bufferzone tussen Rijswijk en

Delft.

04

Dubbelinterview

Burgemeesters Rijswijk

en Delft

20

Van offshore naar familiebedrijf

ACIN

Anno 2020 is die bufferzone veranderd in een prachtige

nieuwbouwwijk, waardoor de twee steden steeds meer

met elkaar versmelten. Eén gemeente zal het wellicht nooit

worden des te meer hecht ik waarde aan het spreekwoord:

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’. Dat is voor

mij tekenend voor de relatie. Rijswijk en Delft werken graag

samen, groeien verder naar elkaar toe, maar ieder behoudt

de eigen identiteit en heeft eigen struggles. Sla het interview

met beide burgemeesters op de volgende pagina’s

er maar op na.

De burgemeesters vertellen ook hoe zij de afgelopen periode

hebben ervaren. Net als ondernemers Hendrik Struik,

Ronald Leenheer, Idris Sorgucu, Ralph Pennenburg, Nicolet

van Graafeiland. Ze vertellen over hun ondernemerszin en

dat de schouders er onder moeten. Business as usual? Dat

niet. Verandering en flexibiliteit des te meer.

Sabine van Meeteren

Dennis Wiegman

Nannette Verschoor

28

Places to be

Fieldlab voor Geo-energy

En verder:

6 Razendsnel schakelen

Ter Steege Bouw

8 Opmerkelijk

10 Het Pand

Brasserie Bijna Thuis

12 Stem van de ondernemer

BBR

16 Lokale initiatieven

Drie ondernemers vertellen

18 Column

Nicolet van Graafeiland

30

Column

Wethouder Armand van der Laar

19 Zo zit dat

Beoordelingsgesprekken

23 Werkwaardig

Vergeet onze doelgroep niet

24 IPP Regionale aanpak

26 Mijn Agenda

Mariët Westerduin

27 Zo zit dat

Zichtbaar zijn

Op de cover: burgemeester

Michel Bezuijen (pag. 4)

Gemaakt met medewerking van

ACIN instrumenten acin.nl

Barista Café Rijswijk baristacafe.nl

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk bbr-rijswijk.nl

Brasserie Bijna Thuis brasseriebijnathuis.nl

Bistro ’t Poortje van Verlaan hetpoortje.nl

DOTbusiness dot-business.nl

Gemeente Delft delft.nl

Gemeente Rijswijk rijswijk.nl

Herberg Vlietzigt vlietzigt.nl

HR Expert Bureau hrexpertbureau.nl

Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) plaspoelpolder.nl

Ter Steege Bouw tsbouwvastgoed.nl

TNO Rijswijk tno.nl

Van Graafeiland Makeaardij vangraafeiland.nl

Werkwaardig werkwaardig.nu

Westerduin Uitvaart westerduinuitvaart.nl

en alle adverteerders

Colofon

Eindredactie Jacqueline Eckhardt

Redactie Chantal Deen, Hanna Beukers,

Heleen Platschorre, Linsey van Iepenbrink,

Nannette Verschoor, Nico Jouwe, Petra

Homan, Sabine van Meeteren

Fotografie | pagina’s

Alyssa van Heyst | 20, 21

Fleur Halkema | 3, 24, 25, 27

Jasper de Beijer | 9

Ronald Speijer | cover, 4, 5, 6, 7, 23

Overige informatie zie colofon

Delft.business

www.dot-business.nl

Uitgeverij DOTbusiness

Rijswijk.special is een uitgave van DOTbusiness en

wordt, samen met Delft.business, in een oplage

van 7.000 exemplaren gratis verspreid in Rijswijk,

De Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld (Den

Haag), en in het verspreidingsgebied van

Delft.business. De redactie van de Rijswijk.special

verzorgt de inhoud van het magazine. Deze maken

we deels in samenwerking met betalende partners.

Wijzigingen of afmeldingen: info@dot-business.nl

Copyright 2020 DOTbusiness – Artikelen en foto’s

uit Rijswijk.special mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden overgenomen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van advertenties.

Rijswijk.special wordt CO 2

-neutraal gedrukt.

3


rijswijk.special/verbinden

Bouwen op verantwoordelijkheid

BUSINESS

AS USUAL

?!

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de economie

weer deels opstart, breekt een spannende tijd aan. Ondernemers

én inwoners moeten zich nu verantwoordelijk gedragen,

vinden Marja van Bijsterveldt en Michel Bezuijen, de bevriende

burgemeesters van Delft en Rijswijk. Ze willen harder

trekken aan de samenwerking tussen de steden, maar van

herindeling willen ze niets weten.

MvB Het mooie van ons werk is het contact met mensen.

Normaal gesproken raak je mensen aan als je ze

ontmoet. Dat past bij hartelijk met elkaar

omgaan. Ik heb het gevoel dat er nu

iets van warmte ontbreekt.

de handhaving gaat. Ik had het er laatst met een handhaver

over: wat doe je als er tweehonderd mensen in een park

zitten? Geef je die alle tweehonderd een bekeuring? Dat gaat

niet.

MvB Helemaal mee eens. Onze handhavers kunnen niet overal op

letten. Nu de horeca weer open is - en daar zijn we in Delft ontzettend

blij mee - moeten we bouwen op de verantwoordelijkheid

van de ondernemers. Die zijn primair verantwoordelijk voor

het nemen van maatregelen en het naleven ervan.

Als ondernemers én inwoners zich verantwoordelijk

gedragen, gaat het goed. We

moeten het echt met elkáár doen.

MB Ja, het is een gemis. Ik vind

het privé soms ook ingewikkeld.

Mijn vader is 84 en

mijn moeder 80 jaar. Niet

aanraken is dan toch wel

lastig.

MvB Ik maak nu een

ronde langs de sectoren

die weer opengaan:

het ziekenhuis, sport en

onderwijs. Geen handen

schudden, was wennen.

Maar uiteindelijk gaat het om

aandacht geven en dat is goed

mogelijk.

MB Dat klopt, maar ik merk ook dat

mensen af en toe minder genegen lijken om

uit zichzelf afstand te houden. Daarom moet

je als burgemeester consequent een duidelijke

boodschap hebben. Streng zijn, maar ook

warm, zeg ik altijd.

MvB Ik vind dat mensen de plicht hebben zich aan

de grondregels te houden. 1,5 meter afstand, handen

wassen en thuisblijven als je niet lekker bent. Als je ziet hoeveel

mensen er heel hard geraakt zijn door dit virus, dan is dat een

kleine moeite.

MB Inderdaad. Mensen ertoe krijgen zich verantwoordelijk

te gedragen, dat is onze opdracht. Want je ziet dat de rek uit

Marja van

Bijsterveldt

burgemeester

van Delft

MB Ook als steden. Het mooie

is dat Delft en Rijswijk veel

uitwisselen. Een tijdje

terug hebben we nog

contact gehad over het

wel of niet sluiten van

parkeerplaatsen rondom

recreatieparken.

MvB Ja, dat is fijn. We

hebben een kort lijntje en

spreken elkaar veel, ook in

het Regionaal Beleidsteam

dat overlegt over veiligheid in

de regio.

MB De contacten tussen Delft en

Rijswijk zijn heel goed. En met de negen

burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam

wisselen we veel uit over onderwerpen als

economie, zorg of algemene voorzieningen.

Lokaal maak je natuurlijk je eigen keuzes,

maar het is prettig om van elkaar te weten wat

de ander doet.

MvB Ook in de Veiligheidsregio Haaglanden is de sfeer

heel goed, onder leiding van Johan Remkes. Hierin zijn de

brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in

de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

vertegenwoordigd. We proberen altijd elkaar te vinden, er is

geen machogedrag. En als burgemeesters kunnen we het goed

met elkaar vinden.

4


rijswijk.special/verbinden

MB Zeker! Geen enkele twijfel. We zijn geen concurrenten. Niet

als burgemeesters en niet als stad. Je moet ook realistisch zijn;

Delft heeft een andere geschiedenis dan Rijswijk. Ik vind dat

Rijswijk een goede positie inneemt tussen grotere steden als

Delft, Den Haag en Rotterdam. Je moet niet te veel vergelijken,

maar kijken waar we elkaar aanvullen.

MvB We zijn gewoon goede buren en werken nauw samen,

bijvoorbeeld met onze gemeentelijke ict-voorzieningen.

MB Delft heeft natuurlijk een prachtige

binnenstad. Ik kom er graag. En de

invloedssfeer van Delft is groter

dan die van Rijswijk. Dat heeft

met die mooie universiteit te

maken, echt een landmark

met een grote naam in de

wereld en een positieve

invloed op de hele regio.

MvB Maar Rijswijk heeft

weer iets waar Delft jaloers

op kan zijn: ruimte.

Delft is een van de meest

compacte steden, met

een centrumfunctie. Veel

mensen uit omliggende

steden maken gebruik van

onze voorzieningen.

MB Klopt. Rijswijk Buiten ligt strak

tegen Delft aan en heeft een duidelijke

koppeling met de voorzieningen in Delft. Het

noopt ons tot nadenken. We praten daar

samen altijd heel ontspannen over. Sommige

mensen denken dat we de grenzen willen

verleggen.

MvB Die ruimte zou Delft goed kunnen gebruiken,

dat is een feit. Maar bij mijn aantreden als burgemeester

heb ik al aangegeven geen voorstander van herindeling te

zijn. Belangrijk is wel dat er oog is voor elkaars problemen.

MB Ik ben ook niet voor herindeling. Dat geeft veel negatieve

energie, Rijswijk heeft daar enige ervaring in.

Michel

Bezuijen

burgemeester

van Rijswijk

MvB Het zijn vaak ellenlange procedures en het kan de goede

samenwerking tussen gemeenten behoorlijk om zeep helpen.

MB Eigenlijk maakt de coronacrisis duidelijk dat we met elkaar

moeten kijken naar de voorzieningen in het hele gebied. Zijn

die logisch verdeeld? Moet iedereen dezelfde voorzieningen

hebben?

MvB Ik geloof in samenwerking. Het is goed om met gemeenten

om ons heen te praten over voorzieningen

die je wederzijds gebruikt: is dat in balans?

Als bestuur van Delft willen wij dat gesprek

weer gaan voeren met onze

buren. Bijvoorbeeld met Den

Haag over de interactie met

een wijk als Ypenburg.

MB Als we het over samenwerking

hebben, zou

ik in de toekomst op een

aantal terreinen, zoals

bijvoorbeeld voorzieningen

of economie, een

samenwerkingsagenda

willen opzetten.

MvB Ik zou graag onze

samenwerking aan de campusvorming

willen versterken.

Door in samenhang te kijken naar

de campusontwikkeling bij de TU

Delft, DSM en in de Plaspoelpolder. Daar

kunnen we stappen in zetten.

MB Die campusontwikkeling vind ik een

heel mooi voorbeeld. Al zijn er, denk ik, meer

voorzieningen die we efficiënter gezamenlijk

kunnen benutten: zorg, onderwijs, opvang.

MvB Voorwaarde is dat we over onze eigen schaduw

heen durven springen en denken in kansen in plaats van bedreigingen.

We moeten de mogelijkheden versterken van wat

veel mensen ervaren als samenhangend gebied.

MB Ja, inderdaad, want er kan nog zoveel meer. •

5


rijswijk.special/inspireren

Ter Steege Bouw schakelde razendsnel

BUSINESS

AS USUAL

?!

‘Zelf stenen en

dakpannen ophalen,

bleek een goede zet’

“Wat hebben wij nodig om door te kunnen bouwen? Komen de dakpannen

op tijd uit Frankrijk? De stenen uit België? Ja, de bestellingen

staan klaar. Nee, van de ene op de andere dag mogen vrachtwagens

uit beide landen niet meer vertrekken. Samen met leverancier GDS

wordt een plan gemaakt en vervoer zelf geregeld. We bestellen normaliter

bouwmaterialen in partijen. Misschien verstandig om alles voor

dit project nu in één keer op te halen , ook wat we nog niet direct nodig

hebben? Ja, dus dat moet voorgefinancierd worden.” Walter Vermeulen,

directeur van Ter Steege Bouw, was er druk mee in coronatijd.

Razendsnel schakelde Ter

Steege Bouw Vastgoed West

begin maart van beslissing naar

beslissing in een situatie die per

uur veranderde. De bouw van 29

(verkochte) woningen in Rijswijk-

Buiten was al in een gevorderd

stadium toen het coronavirus

met zevenmijlslaarzen van

China overstapte naar Europa

en naar ons eigen land. Niemand

had op dat moment een

idee van wat er allemaal stond

te gebeuren. “Dat we zelf alle

stenen en dakpannen zijn gaan ophalen,

bleek achteraf een gouden greep”, constateert

directeur Walter Vermeulen van

Ter Steege Bouw als hij terugblikt op die

eerste hectische dagen. “Want nu kunnen

we gelukkig doorgaan met bouwen op

de lopende projecten. Aan de buitenkant

is er niks aan de hand, zo lijkt het. Maar

de werkelijkheid is toch weerbarstiger.

Direct na de maatregelen lagen toekomstige

plannen in één keer stil. De agenda

werd van de ene op de andere dag leeg

Later zullen de consequenties pas echt zichtbaar worden

6


rijswijk.special/inspireren

Huis van Delft

Ter Steege Bouw Vastgoed West, gevestigd

in Rijswijk, is onderdeel van de landelijke

Ter Steege Groep waar zeshonderd

vaste krachten werken in 25 zelfstandige

bedrijven in vastgoed, bouw, handel en

industrie. Ter Steege Bouw Vastgoed West

is in deze regio onder andere betrokken

bij de (af)bouw van 29 nul-op-de-meterwoningen

in Rijswijk en bij de bouw van

het opvallende Huis van Delft naast het

station/gemeentehuis in Delft.

gemaakt. Niemand wist meer of hij kon

afspreken. Geen acquisitie, geen sollicitatiegesprekken.

Opdrachtgevers schoven

bouwplannen en bouwopdrachten voor

zich uit.” Tijdelijk, hoopt Vermeulen.

“Later zullen de consequenties pas

echt zichtbaar worden. Wat doet de

kopersmarkt? Niemand weet het op dit

moment. Hoeveel mensen raken hun

baan kwijt? Hoeveel mensen kunnen zich

straks nog een huis en een hypotheek

veroorloven? Onze markt bestaat uit

drie sectoren - koop, huur en bestaande

bouw - die alle drie ongeveer even groot

zijn. Moeten we gaan schuiven in die

verhoudingen? Daar houden we nu brainstormsessies

over.” Dus business as usual?

Vermeulen dacht het niet.

We kunnen nu gelukkig doorbouwen,

maar de toekomst is ongewis

Woningtekort

Met dat woningtekort in het achterhoofd

heeft ‘de bouw’ half maart in enkele dagen

tijd het ‘Protocol Samen Veilig Doorwerken’

opgesteld en met het kabinet besproken.

Vermeulen en collega’s waren toen

al dagen aan het puzzelen. “Zowel het

bouwpersoneel als de mensen op kantoor

moesten veilig kunnen werken. Voor beide

groepen dienden andere maatregelen genomen

te worden.” Nu had de Ter Steege

Groep voor de coronacrisis al geïnvesteerd

in software zoals Zoom en Teams om de

efficiëntie te verbeteren en met elkaar

in contact te blijven. “Dus toen iedereen

zoveel mogelijk thuis moest gaan werken,

waren we daar redelijk klaar voor. Op

vrijdag lieten we onze medewerkers thuis

inloggen om te kijken of alles goed werkte.

We wisten het die dag nog niet, maar op

zondagavond 15 maart ging een groot deel

van Nederland acuut op slot.”

Weggestuurd

Er kwamen maatregelen op de bouwterreinen.

“De impact was en is groot. Er

mogen maar twee mensen in een bus

zitten, dus er staan nu veel meer wielen

op het terrein. Koffie? Mijn uitvoerder

heeft niet afgewacht, maar meteen alle

keten dichtgegooid en is zelf koffie gaan

uitdelen. Schaften? Er is op dit terrein

per dag zo’n 25 tot 30 man tegelijk aan

het werk. Gelukkig is het mooi weer, dus

iedereen kan buiten eten. Als we vergaderen,

staan we met z’n allen buiten in

een grote kring op 1,5 meter afstand van

elkaar. Iedereen hier heeft z’n handtekening

onder de protocollen gezet. We

houden ons aan de regels, allemaal. Toen

een onderaannemer een busje stuurde

met vier man erin, hebben we die dus

helaas weg moeten sturen.”

Strikt

Op de lopende projecten van Ter Steege

kon de bouw de afgelopen maanden

doorgaan. “Daar zijn we echt blij mee

en daar moeten we heel zuinig op zijn.

Daarom houden we ons strikt aan alle

regels. De afgelopen weken zijn we redelijk

gewend geraakt aan de protocollen

en de aanpassingen die dat met zich

meebrengt. Nu kunnen we dankzij de

versoepeling weer op kantoor werken. We

beginnen met een om-en-om rooster. De

helft van onze mensen komt naar kantoor,

de andere helft werkt thuis.” •

Mokerslag

“Die hele crisis komt voor ons allemaal

als een mokerslag”, vertelt Vermeulen.

“Voor met name de horeca kwam de

klap direct.” Maar ook de bouwbranche,

met de vorige crisis van 2008 nog

vers in het geheugen, maakt zich grote

zorgen. ‘‘Toen trof het onder andere onze

branche als eerste. Een gevolg was dat

de bouw van woningen jarenlang is vertraagd.

Er was een tekort aan woningen

en dat is er nu nog steeds.”

7


rijswijk.special/kennis-delen

RIJSWIJKSE

TOPPERS

Het platform Toptrouwlocaties maakte

de tien populairste trouwlocaties van

Nederland bekend. Grote winnaar in Zuid-

Holland is Landgoed Te Werve, dat voor

het derde jaar op rij in onze provincie de

meeste aanvragen kreeg.

Nieuwe algemeen directeur van de

Rijswijkse Schouwburg, Renée van Ingen,

moest door corona even pas op de

plaats maken. Maar begin deze maand

beleefden theater en directeur een

gelukkige heropening.

FRESCH Real Estate BV heeft een

reserveringsovereenkomst met IPP om

28 bedrijfsstudio’s (mét dakterras) te

bouwen aan de Frijdastraat. Hun concept,

STOCK Nederland, bestaat uit strakke

ruimten voor ondernemers; van kantoor

tot atelier, opslag of showroom.

Cemsy Assemblies (Plaspoelpolder) werkt

mee aan de ParkShuttle, een elektrisch

aangedreven autonome shuttledienst,

die metrostation Kralingse Zoom in

Rotterdam met bedrijventerrein Rivium in

Capelle a/d IJssel verbindt.

Normaal pikken ze kapotte auto’s op,

maar medewerkers van Bergingsbedrijf

Vreugdenhil reinigen nu ook ambulances

die een patiënt hebben vervoerd die

vermoedelijk het coronavirus had.

We hebben ook een

vestiging in China,

dus het gebruik van

handgel kwam niet

uit de lucht vallen

Fred Lamb,

managing director Teesing BV

Hansken: koop lokaal

Op initiatief van Piet Design zijn Rijswijkse

winkeliers en horeca een gezamenlijke

“koop lokaal”-actie gestart; Samen Rijswijk.

Het symbool van de onverzettelijkheid van

ondernemers is Hansken, de olifant die in

Rijswijk woonde en door Rembrandt vereeuwigd

is. Hansken was een olifant die in de 17de

eeuw in Europa rondreisde om haar kunstjes te

laten zien en in het paleis van de stadhouder

bij Rijswijk werd ondergebracht (1634-1636).

Bezoekers moesten betalen om Hansken te

mogen zien, de opbrengst ging naar diaconieën

in de buurt.

#interessant

Worth

Nieuw in Rijswijk: Worth

Internet Systems (Laan van

Vredenoord). Deze full-service

digital agency ontwerpt,

bouwt, integreert en

ondersteunt software.

Geothermie

Het voormalige testcentrum

van Shell is omgebouwd tot

internationaal laboratorium

voor geothermie: het Rijswijk

Centre for Sustainable Geo-

Energy (RCSG).

Gebiedsmakelaar

Edwin Klop is de nieuwe

gebiedsmakelaar voor

Plaspoelpolder sinds januari

2020. U kunt hem bereiken

via het bedrijfscontactpunt

van de Gemeente.

8


rijswijk.special/kennis-delen

CORONA

Kiwa introduceerde

een keurmerk voor

organisaties die hun

preventieve maatregelen

tegen COVID-19 willen

laten toetsen op (inter)

nationale regelgeving en

brancherichtlijnen.

Kadans Science Partner

stelt haar netwerk open en

koppelt initiatieven voor

COVID-19 aan elkaar.

Museum Rijswijk wint prijs

met solo van Jasper de Beijer

Museum Rijswijk wint de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020. De

jury koos voor de omvangrijke solo van de Nederlandse kunstenaar Jasper

de Beijer (1973), bekend om zijn geënsceneerde fotografieprojecten

over historische thema’s. De Beijer heeft een bijzondere werkwijze. In

zijn studio bouwt hij maquettes, die hij vervolgens fotografeert. Hierbij

gaat het niet alleen om nabootsing van de realiteit, maar ook om zijn

interpretatie ervan. De prijs van 50.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt aan

een klein of middelgroot Nederlands museum dat een bijzonder plan

heeft voor een solotentoonstelling. Curator Diana Wind toont in de solo

van De Beijer, zowel nieuw als oud werk: foto’s van series, installaties, films

en tekstwerken. De tentoonstelling opent eind november 2021.

Op

mer

kelijk

Gemeente Rijswijk

Ondernemers en

instellingen kunnen uitstel

van belastingen, zoals

OZB/toeristenbelasting

en precario belasting

aanvragen. Dat kan via

uitstelvanbetaling@

rijswijk.nl. Uitstel van

betaling geldt tot 1

september 2020.

Jasper de Beijer, Marabunta #08 | 2012

Rijswijk in cijfers

Banen en vestigingen

Rijswijk, aantal

48.000

40.000

32.000

24.000

16.000

8.000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Banen

Vestigingen

Banen per 1.000 inwoners (15-64 jr.)

Aantal

Rijswijk

1.027,9

Vestigingen per 1.000 inwoners (15-64 jr.)

Aantal

Rijswijk

146,5

Nederland

792,0

Nederland

151,5

Rijswijk kent een hoge werkgelegenheidsdichtheid: ruim 32.000 banen op meer dan 54.000 inwoners.

Er zijn in Rijswijk meer dan 4.400 bedrijven en organisaties gevestigd, waaronder meer dan

70 internationale bedrijven met ruim 6.000 werknemers. Gemeten in Bruto Gemeentelijk Product, de

toegevoegde waarde van economische activiteiten, heeft Rijswijk de sterkste lokale economie van de regio:

40.100 euro per hoofd van de bevolking.

9


rijswijk.special/inspireren

Het pand

Van Vredenburchweg 170

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de

functionaliteit, de ligging, of vanwege de uitstraling.

In deze rubriek vertellen de bewoners waarom zij voor

hun pand hebben gekozen.

Huidige bewoner: Brasserie Bijna Thuis en Hotel Overvoorde.

Een brasserie en hotel midden in een schitterende

bosrijke omgeving en dichtbij het centrum.

Eeuwenlang was het een buitenverblijf waar notabelen

uit onder andere Delft en Rotterdam verbleven.

Kent u van: het karakteristieke, witte pand op landgoed

Overvoorde. Goed verstopt in het groen, maar draai de

oprijlaan op en je waant je in Frankrijk. Het is een oase

van rust op de grens van Rijswijk en Den Haag. De brasserie

en het hotel bieden ontbijt-, middag- en avondeten

en er worden live optredens georganiseerd.

Op deze locatie sinds: januari 2018

Waarom deze locatie: mede-eigenaar Joost van der

Plas: ‘‘De locatie is ons via-via aangeboden. Wij zagen er

meteen veel potentie in vanwege het feit dat het een

multifunctioneel pand is met een mooie geschiedenis.

Het gebouw ligt op een unieke locatie en heeft meerdere

functies. Een gezellige brasserie met overkapping,

een groot terras, vergaderzalen en hotelkamers.”

Gebouwd in: 1778 (eerste deel), in 1974 is het gebouw

afgemaakt.

Bouwstijl: Engelse landhuisstijl, gebaseerd op de

Cottagestijl, een populaire bouwstijl in Engeland in de

19de eeuw.

Oppervlakte: 2117 m 2

Leuk om te weten: de huidige eigenaren stonden

tien jaar geleden een balletje te slaan bij het naastgelegen

tennispark in Rijswijk en vroegen zich altijd al af:

wat is dat voor gebouw? Nu, 26 vrachtwagens vol puin,

13 kilometer aan bedrading en 45 man personeel verder,

staat hier hun unieke, multifunctionele gebouw.

Eerdere bewoner(s): gemeente Den Haag, jeugdcentrum

De Hoeve en daarvoor was het van de familie

Van Vredenbruch, een - in de 16de eeuw - bekende en

machtige familie. •

10


rijswijk.special/inspireren

11


rijswijk.special/bbr

DE STEM VAN DE ONDERNEMER

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk ZOMER 2020

Van de BBR-voorzitter, Peter Hartevelt

‘We roepen ondernemers op

ervaringen met elkaar te delen’

‘Tijdelijk normaal’, dat gebruik ik

liever. Het ‘nieuwe normaal’ vind

ik jeukwoorden die mensen eerder

afschrikken dan moed inpraten. Juist

bij ondernemers is dat iets om goed

in de gaten te houden. Ondernemers

zullen je altijd vertellen dat het

goed met ze gaat. Maar tegenslag

is onvermijdelijk, ook als je er zelf

geen hand in hebt, zoals met deze

pandemie.

Deze coronacrisis laat onder

de Rijswijkse ondernemingen

een sterkte tweedeling zien. Er

zijn bedrijven die ondanks, of

juist dankzij, de crisis gewoon

doordraaien. Helaas zijn er ook

bedrijven die helemaal niet kunnen

ondernemen, omdat de business

waarin zij verkeren compleet stil

ligt. Denk bijvoorbeeld aan TUI, dat

geen gebrek heeft aan creativiteit

maar zelfs daarmee weinig kan

ondernemen omdat er een in- en

uitreisverbod geldt in veel landen.

We vragen onze ondernemers om

te delen wat ze wél doen en wat ze

van ons nodig hebben. Stel dat een

restauranteigenaar zijn keuken opent

om maaltijden te laten afhalen of

bezorgen, dan mogen ze dat best

uiten. Wij delen dit graag en roepen

alle ondernemers op dit ook te doen:

deel wat je nodig hebt en deel wat je

doet.

Het is lastig om binnen de regels en

richtlijnen van het RIVM een weg

te vinden. Daar komt dat stukje

creativiteit weer om de hoek kijken.

Een accountmanager kan best

weer op pad, mits die 1,5 meter in

acht wordt genomen. Voorzichtig

start het ‘tijdelijke normaal’ weer

op en daarin hoeven we niet het

braafste jongetje van de klas te

zijn. Daarom hebben we vanuit de

BBR ook regelmatig overleg met

de wethouders van de gemeente

Rijswijk. We pleiten bij de gemeente

voor lokale maatwerkoplossingen.

Ieder bedrijf is anders en soms is

er meer nodig dan een lening of

een uitkering op korte termijn.

Wij durven verder te kijken in de

toekomst en willen dat ondernemers

die het nu lastig hebben, gecoacht

worden of een andere vorm van hulp

krijgen. We zitten weliswaar allemaal

in hetzelfde schuitje. Maar als een

ondernemer niets zegt, weten wij niet

of hij ook de boot heeft gemist!

Daarom hebben we drie ondernemers

gevraagd om hun ervaringen hier

te delen. Hoe onderneem je in

coronatijd? De verhalen zijn, denk

ik, voor velen herkenbaar. Dat we

bijvoorbeeld allemaal snakken naar

het persoonlijk contact of naar de

orders die even niet binnenkomen.

Ik zeg het hier ook nog maar een

keer: schaam je niet, ondernemer, om

je te laten horen als het minder gaat.

Gedeelde smart is niet alleen halve

smart, maar kan ook zorgen voor

nieuwe mogelijkheden en kansen.

Wij zijn er voor jullie en om jullie

belangen te behartigen. Misschien nu

wel meer dan ooit!

Peter Hartevelt is naast voorzitter van

de BBR ook eigenaar van Hartevelt

Assurantiën in Rijswijk. •

12


rijswijk.special/bbr

Ondernemen in coronatijd: Idris Sorgucu

‘Mensen klussen nu veel meer’

“Ik wil naar de toekomst kijken, maar dat is lastig. Toch

klaag ik niet want onze werkzaamheden gaan door”, zegt

Idris Sorgucu van Tarion ramen- deuren- schuifpuien. Idris

vertelt dat, voornamelijk net na de lockdown in Nederland,

particulieren hun bestellingen on hold hebben gezet. “Dat

duurde gelukkig maar even, omdat mensen hun tijd

gedwongen thuis moe(s)ten doorbrengen. Dan wordt er net

even iets meer geklust. Met als gevolg dat onze orders zijn

verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar.”

De bouw heeft nooit stilgelegen en de bestellingen

daar lopen dus gewoon door. Waar Idris en zijn broers

- met wie hij Tarion runt - geen rekening mee hadden

gehouden, is dat de gemeenten, zeker in het begin van

de coronacrisis, slecht bereikbaar waren. Hierdoor liepen

veel bouwvergunningen vertraging op. “En terwijl daar

gelukkig weer vaart in zit, doen banken daarentegen nu

moeilijker over leningen. Gelukkig hebben we genoeg

reserves opgebouwd om ook deze crisis te overleven, als

dat nodig is. Dat hebben we wel geleerd van de crisis die

begon in 2008 en voor onder andere de bouwsector duurde

tot 2016.”

Eindconclusie van Idris is dat zijn bedrijf geen negatieve

gevolgen ervaart van de pandemie. Sterker nog, ze zijn

naarstig op zoek naar personeel. “We leven per dag en

ik hoop van harte dat de finish van deze malaise zeer

snel in zicht komt. Niet alleen voor ons, maar voor alle

ondernemers. •

Waarom juist nu lid worden van de BBR?

De BBR, de Belangenvereniging

Bedrijven Rijswijk, heeft drie

kerntaken die zorgen voor een goed

ondernemersklimaat. Het begint

uiteraard bij het behartigen van de

belangen van Rijswijkse ondernemers,

ondernemingen en organisaties.

Daarnaast bevordert de BBR het ‘lokaal

Bezoeken van

leden

Lokaal Sociaal

Akkoord

Bevorderen

lokaal zaken

doen

Versterking

onderlinge band

Gebiedsvisie

verbeteren

Belangenbehartiging

Kennisdeling

Global Goal

Ambassadeur

Business

Magazine

Rijswijk

Keurmerk

Veilig Ondernemen

bedrijvenparken

zakendoen’. Niet alleen via de leden

onderling, maar ook door bijvoorbeeld

de gemeente te motiveren lokaal aan

te besteden. En tenslotte stimuleert

de BBR kennisdeling. Dit kan op het

gebied van cyber security en AVG, maar

ook huisvesting zijn. Zeker in deze

coronatijd zet het bestuur zich in om de

lokale politiek te bewegen iets extra’s

te doen voor de lokale ondernemingen,

naast de nationale regelingen die al

gelden.

Nieuwe BBR-leden

Sinds begin van dit jaar zijn twaalf

nieuwe bedrijven lid geworden van

de BBR. Dit zijn de nieuwe leden:

Lina Management B.V. (www.grip.nl);

Kastteel B.V. (www.kasteelbv.com);

HollyHout Production (www.hollyhout.

nl); Pro Infra B.V. (www.proinfra.nl);

Jeroen Weber L.t. (www.jeroenweber.

nl); Althen Sensor & Controls B.V. (www.

althen.nl); Competa (www.competa.

com); Het Nederlandse Rode Kruis, afd.

Rijswijk; Kolonos B.V. (www.kolonos.nl);

Stay at 7 Operations (www.stayat7.nl);

Labelverbetering (www.labelverbetering.

nl); Ti Groep B.V. (www.tigroep.nl). •

Ook lid worden?

Word lid van het grootste Rijswijkse

bedrijvennetwerk en maak gebruik

van de mogelijkheden van BBR. Een

van de bestuursleden komt met

alle plezier bij uw bedrijf op bezoek

voor een kennismakingsgesprek.

Alle leden, en de BBR-activiteiten,

zijn te vinden op bbr-rijswijk.nl

13


rijswijk.special/bbr

Ondernemen in coronatijd: Willem Buising

‘Er gaat toch niets boven het

echte persoonlijke contact’

‘‘Wij zijn de afdeling online voor onze klanten”, vertelt

Willem Buising, eigenaar van Grip multimedia. Grip

multimedia is bij uitstek een bedrijf waarbij thuiswerken

heel goed past. Toch mist hij het contact met zijn

medewerkers juist nú het meest. “In totaal zijn we

met zeven mannen, dus we moeten oppassen dat we

niet verwilderen en dan bedoel ik niet alleen met onze

baardgroei, haha”, grapt Willem. Niet iedereen zoekt

contact met elkaar en dat maakt dat Willem harder moet

trekken om de saamhorigheid intact te houden. “Ons

werk gaat ook nu door. We zijn gelukkig een steady club,

omdat we streven naar langdurige relaties. Een aantal

klanten is hard geraakt door de coronacrisis, die zullen

voorlopig geen diensten afnemen. Andersom krijgen we

nu uit onverwachte hoeken nieuwe verzoeken, zoals van

een zorginstelling die graag een COVID-19 proof website

wenst.”

Willem hoopt dat hij snel weer met zijn collega’s in hun

pand kan werken. “We hebben wel samen afgesproken

dat we het thuiswerken nog even doorzetten. Maar

onlangs had ik voor het eerst sinds de lockdown een

fysieke afspraak met een klant en dat geeft gelijk weer

energie voor tien. Er gaat toch niets boven het echte

persoonlijke contact, zelfs al is dat op 1,5 meter afstand.”

Feitelijk gaat alles bij Grip multimedia nu over de mail.

Even snel iets bespreken met een medewerker of klant

gaat met extra hordes en dat is zeer arbeidsintensief.

“Wat de toekomst ons brengt? Ik denk dat we meer gaan

thuiswerken. We hebben bewezen dat vergaderen ook op

afstand kan. Voor nu slaan we ons er doorheen, maar leuk

is anders!” •

Doneer voor zieke Jayme

In Nederland lijden ongeveer twintig kinderen in de leeftijd

van nul tot twee jaar aan een zeldzame en dodelijke

spierziekte. Onder hen de ruim elf maanden oude Jayme

van Pelt uit Rijswijk. Als BBR

trekken wij ons het lot van

Jayme bijzonder aan, omdat

iedereen recht heeft op de hulp

die hij nodig heeft. Dus doneer

voor Jayme! De ouders van

Jayme - Arwen en Jeffrey van

Pelt - hebben Stichting Team

Jayme opgericht om geld in te

zamelen. De stichting heeft

inmiddels, dankzij een grote

groep vrijwilligers en een nog

altijd groeiend aantal bekende Nederlanders, het benodigde

bedrag van 1,9 miljoen euro opgehaald om het medicijn

aan te schaffen. Helaas kan de behandeling niet in Europa

plaatsvinden. Een reis naar de

Verenigde Staten is de laatste

optie. Dit brengt extra kosten

met zich mee. Laten we zoveel

mogelijk bekendheid geven aan

de spierziekte van Jayme in de

hoop het benodigde bedrag bij

elkaar te krijgen. Help mee!

Doneer via www.teamjayme.nl

en houd de website in de gaten

voor het laatste nieuws. •

14


rijswijk.special/bbr

Ondernemen in coronatijd: Chris van Schendel

‘Het werk gaat gelukkig gewoon door’

‘‘Wij zijn een kabelconfectie-atelier. We maken kabels voor

robots, maar ook voor kunstmatige horizonbepalers die

zorgen dat asfalteermachines één rechte lijn trekken. De

opdrachten variëren, geen order is daardoor hetzelfde”,

vertelt Chris trots.

Chris van Schendel is eigenaar van Cemsy Assemblies BV

en een van de vele bedrijven waarbij thuiswerken echt

niet mogelijk is. Hierdoor ‘mocht’ Chris al snel aan de slag

met de 1,5 meter maatregelen. “Er is een route gemaakt,

zodat we niet allemaal tegelijkertijd door het gebouw

lopen. Iedere medewerker heeft een eigen werktafel en

werkt zelfstandig aan een opdracht. Dat deden we ook

voor corona, maar nu is de afstand nog groter en dat is

wennen.”

Chris is afhankelijk van onderdelen die uit bijvoorbeeld

uit Italië komen. Dit leverde behoorlijk wat vertraging

op, omdat de lockdown in Italië niet alleen eerder van

kracht was, maar ook veel strenger. Gelukkig had Chris

voldoende op voorraad, zodat er niet gelijk paniek uitbrak.

Het lijkt er nu op dat de productie in Italië weer langzaam

op gang komt en daar is Chris blij om. ‘‘Ik ben braaf,

maar eerlijk gezegd vliegt het feit dat ik niemand kan

ontvangen, me weleens naar de strot. Ik weet het, ik kan

bellen, videobellen en mailen, maar het is gewoon niet

hetzelfde. De ruis die weleens op een lijn kan zitten, neem

je in een persoonlijk gesprek makkelijker waar en is dan

ook sneller op te lossen.”

Bij Cemsy Assemblies BV neemt het aantal orders wel toe.

“We maken kabels die nodig zijn! Crisis of geen crisis. Het

werk gaat gelukkig gewoon door.” •

Choco-hart

onder de riem

Soepele samenwerking

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren

(boa’s) van Rijswijk,

de BBR en de politie werken

al vele jaren zeer soepel met

elkaar samen. Onder andere

in het kwartaaloverleg van het

Keurmerk Veilig Ondernemen

(KVO), waar met behulp van

een activiteitenmatrix strak de

voortgang wordt gemonitord. Ook

bij het vermoeden van een vorm

van ondermijning wordt er snel

met elkaar geschakeld. Als zich op

de bedrijventerreinen bijzondere

parkeersituaties voordoen, worden

de netwerken aan elkaar gekoppeld

en wordt er snel een oplossing

gezocht voor de lokale ondernemer.

Uiteraard is niet altijd alles op

stel en sprong op te lossen,

maar ‘kastjes en muren’ worden

vermeden. Communicatie is hierbij

het sleutelwoord. •

Op de foto v.l.n.r: Remco Zijlstra

(secretaris BBR), Paul Vonk (boa), Peter

Hartevelt (voorzitter BBR), Adel Zorgui

(boa) en Marian Zaal (teamchef Politie

Rijswijk)

Corona heeft alles ontregeld. Ondernemers

hebben hun tijd hard nodig om te zoeken

naar nieuwe werkwijzen. Dit geldt ook voor

de BBR. Doordat de netwerkbijeenkomsten

werden afgelast, was het lastiger om

contact te onderhouden met ondernemers.

Om te laten weten dat we er juist nú

voor hen zijn, hebben we alle leden een

chocoladereep van Tony’s Chocolonely

toegestuurd. We hebben de repen in een

BBR-jasje gegoten en op de verpakking

ruimte gelaten voor een hart onder de

riem. De reacties waren warm en fijn.

Chocolade is helaas niet de oplossing voor

de coronacrisis, maar door weer samen in

gesprek te gaan, staan we sterker. •

15


rijswijk.special/inspireren

Lokale initiatieven

Ondernemers zin,

creativiteit en

daadkracht

BUSINESS

AS USUAL

?!

Het coronavirus heeft iedereen in zijn greep,

maar sommige sectoren worden extra hard

getroffen. Zoals de horeca. Zaken moesten

acuut dicht om besmetting te voorkomen. De

gevolgen zijn nog niet te overzien, de economische

schade evenmin. De vele lokale initiatieven die

voorbijkomen, getuigen echter van een enorme

doorzettingskracht.

Ondernemerszin, creativiteit en daadkracht zijn

nodig om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te

bieden. Dat betekent ook kansen zien, grijpen en

te gelde maken. En dat is keihard werken en afzien.

Gemeente Rijswijk informeert ondernemers waar

nodig, ondersteunt waar kan en staat open voor

nieuwe initiatieven en ideeën. Om samen de lokale

economie draaiende te houden!

Drie Rijswijkse horecaondernemers vertellen hoe

zij de afgelopen weken hebben beleefd, welke

aanpassingen ze hebben gedaan en hoe zij de

toekomst zien.

Actuele informatie voor ondernemers

Voor Rijswijkse ondernemers zijn de volgende

gemeentelijke kanalen toegankelijk met actuele

informatie:

Website gemeente Rijswijk >

www.rijswijk.nl/ondernemers/corona

Bedrijfscontactpunt >

via bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl of op

werkdagen via (070) 326 19 91. Ook voor het delen

van nieuwe of reeds bekende initiatieven

Twitter >

@Gem_Rijswijk en @Rijswijk_EZ

Ralph Pennenburg

Eigenaar

Barista Café Rijswijk

Hoe heb je de afgelopen weken beleefd? Het was heftig

om van de ene op de andere dag dicht te moeten. Vooral

het gevoel dat je overgeleverd bent aan de overheid heb

ik als lastig ervaren. Gelukkig was er redelijk snel weer

ruimte om te ondernemen. De dankbaarheid van onze

gasten heeft ons veel energie gegeven. Zeker 70 procent

bestaat uit dagelijks terugkerende gasten. Ook tijdens de

crisis kwamen juist zij weer langs. Geweldig!

Welke aanpassingen heb je gedaan? Om de veiligheid van

gasten en personeel te waarborgen, hebben we zelf een

uitgifteloket gemaakt van een superleuke koffiebakfiets.

Aan de rand van ons terras vormt dit een opvallend to go

uitgiftepunt. Verder hebben we onze menukaart verrijkt

met een uitgebreid assortiment aan schepijs. Onze keuken

is vanaf nu weer open voor lunch en to go pakketten

en binnenkort starten we ook met het bezorgen van

koffie (!) Kortom, we zitten niet stil.

Wat gaat de toekomst jou brengen? De vraag die ik mij

stel is: welke investering ga ik vandaag doen voor een

(nog) betere toekomst straks? We zullen er alles aan doen

om overeind te blijven. Vanaf begin juni mochten we onze

gasten eindelijk weer ontvangen. Iets waar we met het

hele team lang naar hebben uitgekeken. •

LinkedIn >

www.linkedin.com/company/ gemeente-rijswijk

16


rijswijk.special/inspireren

Wat gaat de toekomst jou brengen? Ik kijk enorm uit naar

alle gasten, want die heb ik gemist. Het gezellige praatje

aan tafel en het verzorgen van een fijne avond. Economisch

gezien weet ik niet welke gevolgen het heeft voor

de horeca. Dat het een lastige tijd gaat worden, is zeker.

Maar ons fijne team zet de schouders eronder. Hopelijk

kijken we volgend jaar terug en zien we het als een peri-

Sandra Wessels

Ronald Leenheer

Eigenaar

Eigenaar

Bistro ‘t Poortje van Verlaan

Herberg Vlietzigt

ode waarin we heel veel hebben geleerd. •

Hoe heb je de afgelopen weken beleefd? De afgelopen

weken zaten we in een roller coaster. Van het verplicht

sluiten tot aan de realisatie van mijn lang gekoesterde

wens: onze bistro uitbreiden. Angstig ben ik niet geweest.

In het begin voelde het als een slechte film, maar later

kwam toch enigszins de rust.

Welke aanpassingen heb je gedaan? Vanaf dag één

hebben wij ons bedrijf helemaal beetgepakt, inclusief de

aanbouw van een prachtige serre. Plannen die al drie jaar

speelden, konden wij nu zonder overlast voor onze gasten

uitvoeren. Poortje 2.0 heeft een vernieuwde keuken, extra

vloeroppervlak door de serre en voor mindervalide gasten

een nieuw toilet. Alle hygiënevoorzieningen zijn aangeschaft

en we hopen hiermee onze gasten een veilig gevoel

te geven.

Hoe heb je de afgelopen weken beleefd? Merkwaardig

genoeg heeft de gebruikelijke stress plaatsgemaakt voor

een vorm van rust en vrede. Er is nogal wat op de horeca

afgekomen. Daar vallen de klappen extreem hard en wij

zitten in die hoek. We hadden een topjaar in de boeken,

zaten vol tot oktober. Voor bijna alle bruiloften en feesten

is een passende datum voor volgend jaar gevonden en

daarmee ziet 2021 er rooskleurig uit. Onze gasten hebben

begrip voor de situatie. Het is zeer motiverend om de

strijd voor ons voortbestaan te blijven leveren. Dat geeft

die rust en vrede.

Welke aanpassingen heb je gedaan? We richten ons nu

meer op de lunchroom. Het terras is samengevoegd met

het terras dat voor bruiloften gebruikt werd, dus 1,5 meter

afstand is geen probleem. Binnen ligt dat anders, maar we

hebben meerdere zalen en kunnen daardoor meer plaatsen

creëren. We zullen er stevig aan moeten trekken. Maar

het enthousiasme van onze gasten geeft vertrouwen. Wij

staan te popelen om aan de slag te gaan.

Wat gaat de toekomst jou brengen? Welke toekomst?

Moeder Natuur doet een reset, waarmee ze haar immense

kracht laat zien. Onze toekomst: pluk de dag, tel je

zegeningen, hervind je geluk en blijf gezond! •

17


rijswijk.special/inspireren

Business as usual?

Het is crisis, dat hoor ik luid en duidelijk

om mij heen. Bij ons in de makelaardij is

het drukker dan ooit. Ook een soort crisis,

maar dan vooral qua hectiek. Er ligt druk op

het management. Hoe krijgen we dingen

in deze nieuwe coronarealiteit voor elkaar?

Het lijkt bijvoorbeeld of er een ander soort

bewustwording van geld is ontstaan.

Thuiszitten en thuiswerken maakt dat

mensen gaan nadenken over ‘thuis’ en wat

dit zoal kost. Letterlijk en figuurlijk. Voor de

één het moment om de woning te laten

taxeren en te kijken of de maandelijkse lasten

naar beneden kunnen. Voor de ander het sein

om nu écht eens naar een andere woning te

gaan kijken. Want met z’n allen thuiszitten,

daar is de woning te klein voor. We krijgen

veel aanvragen. Wat dat betreft geen klagen

aan deze kant.

Mooi is dat ondernemers eindelijk ‘willen’

samenwerken. De kracht van

samen wordt duidelijk. Om er

nog maar eens een kreet in te gooien: ‘crisis

maakt creatief’. Hoe kunnen we samen iets

maken van deze onzekere situatie? Bedrijven

nemen andere rollen aan. Zelfs de meest

gerenommeerde restaurants doen nu aan

‘tafeltje dekje’.

En het lijkt alsof we teruggaan in de tijd,

ondanks alle technologie. Pinautomaten

verdwijnen, er is maar één bank in het

stadscentrum waar je echt naar binnen kan.

Horecameubilair staat op straat, zelfs het

aantal auto’s lijkt af te nemen. 5G hangt in de

lucht, maar de vernieuwing houdt even halt in

deze back to the future tijd.

Ja, er is veel veranderd. En toch ook weer niet.

Dat wil zeggen, in onze sector. Starters willen

nog steeds op zichzelf wonen en kopen een

huis. Opa en oma moeten juist hun grote

woning verlaten omdat het te groot wordt,

ook niet nieuw. Doorstromers krijgen zo de

ruimte, en de cirkel is weer rond. Al met

al: business as usual. •

18

NICOLET VAN GRAAFEILAND

Directeur Van Graafeiland Makelaardij & Taxatie


rijswijk.special/kennis-delen

Het nieuwe beoordelen

en ontwikkelen

U heeft er vast ook mee te maken: beoordelingsgesprekken

met medewerkers.

Vaak vinden ze een keer per jaar plaats en

meestal aan het einde van het jaar. In de

huidige maatschappij zien we echter regelmatig

dat deze manier van beoordelen

niet meer passend is binnen veel organisaties.

Daarom is het nieuwe beoordelen

en ontwikkelen bedacht.

De oude manier

Het traditionele beoordelen komt nog

altijd veel voor. Eén keer per jaar een

beoordelingsgesprek met uw medewerkers,

waarin de nadruk vooral ligt op wat

er beter kan. Zo’n gesprek is vaak eenzijdig

en incompleet, omdat er tijdens de voorbereiding

veelal wordt gekeken naar de

afgelopen weken, niet naar het hele jaar.

Deze vorm van beoordelen wordt meestal

gekoppeld aan een beloning. En omdat

de beoordeling maar één keer per jaar

plaatsvindt, kunnen uw medewerkers voor

een verrassing komen te staan als blijkt

dat ze geen beloning krijgen. Dit zorgt voor

frustratie. Zowel bij leidinggevenden als bij

medewerkers.

Waardering

Omdat organisaties veranderen en processen

flexibeler worden, is een andere

manier van beoordelen een goede stap

in moderne bedrijfsvoering. Een van de

belangrijkste onderdelen van het nieuwe

beoordelen is frequente feedback. Uw

medewerkers krijgen zo op meer momenten

inzicht in wat er beter kan en zij

kunnen gedurende het hele jaar werken

aan kwaliteitsverbetering van hun werk.

U leert bovendien uw medewerkers beter

kennen in het proces. Hiermee verschuift

de aandacht in een gesprek van wat er

beter kan, naar waar hun kracht ligt. Op

die manier kunt u de talenten van uw medewerkers

beter benutten. Ook krijgt u zo

beter in beeld wat uw medewerkers van u

verwachten. Zij voelen zich echt gehoord

en gewaardeerd.

Implementeren

Het nieuwe beoordelen en ontwikkelen

biedt dus voordelen. Maar hoe pas je dit

toe? Daar is geen kant-en-klaar stappenplan

voor. Ga eerst in gesprek, met

medewerkers én het managementteam

over de wensen. Bedenk dan een concept

dat past binnen uw bedrijf. Hierbij is communiceren

met uw medewerkers echt

belangrijk; zo komt u er immers achter of

het concept goed werkt. Het is ook van

belang dat alle leidinggevenden binnen

uw bedrijf weten wat leiderschap inhoudt

en hoe zij de gesprekken met medewerkers

het beste kunnen aanpakken. Stel

vragen als: waar heb je behoefte aan?

Hoe is de werkdruk? Word je voldoende

uitgedaagd? En wat verwacht je van mij?

Zo maakt u het gesprek echt persoonlijk

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

anderen te informeren en

inspireren.

Sanne Quint

is expert op het gebied van

strategisch human resource

management en runt samen

met Doreen van der Pols

HR Expert Bureau.

HR Expert Bureau ontzorgt

mkb-bedrijven op gebied van

HR-gerelateerde zaken. Hun

expertise is het oplossen van

vraagstukken en het voorkomen

van problemen met medewerkers

door het geven van advies.

‘Belangrijk onderdeel is

het geven van frequente

Betrek uw

medewerkers vanaf

het begin

De wensen van uw

medewerkers zijn net

zo belangrijk als uw

eigen wensen.

Zorg dat u uw

leidinggevende(n)

opleidt

Zo voelen zij zich

comfortabel bij het

voeren van persoonlijke

gesprekken.

Ga minimaal zes keer

per jaar een persoonlijk

gesprek aan

Breng de wensen van

uw medewerkers in

kaart en leg de focus

op groeimogelijkheden.

en extra waardevol voor iedereen. •

19

feedback’


rijswijk.special/inspireren

Van offshore naar familiebedrijf

‘Hier kan ik mij

overal mee bemoeien’

‘Ga je echt overstappen van het grote werk naar de bouten en

moeren?’ Toen Hendrik Struik een carrière in de offshore-industrie

achter zich liet om in het bedrijf van zijn vader te stappen, merkte hij

veel onbegrip bij zijn collega’s. “Als familiebedrijf maken we echter

zeer hoogwaardige producten, heel interessant. Bovendien spreekt

het me enorm aan dat ik nu bij alle facetten van de bedrijfsvoering

betrokken ben.”

Hendrik Struik is directeur van ACIN

instrumenten, producent en leverancier

van hoogwaardige meet- en regelapparatuur

voor het binnen- en buitenklimaat.

“Onze apparatuur wordt onder

meer gebruikt voor klimaatbeheersing in

gebouwen en kassen. Maar we leveren

ook aan de marine. Die gebruikt onze

producten om luchtdruk te meten en te

regelen in bijvoorbeeld fregatten”. ACIN is

een echt familiebedrijf. “Mijn vader kocht

zich ooit in het bedrijf in toen het nog uit

drie mannen bestond. Hij komt uit een

ondernemersgezin met tien kinderen. Mijn

opa had de ambitie om voor ieder kind

een nieuw bedrijf te starten. Wel vond

mijn opa dat mijn vader na zijn opleiding

aan de TU Delft eerst ervaring op moest

20


rijswijk.special/inspireren

doen bij andere bedrijven. Vanuit een van

die bedrijven kwam mijn vader in contact

met ACIN, waar hij vervolgens in deelnam.”

Bij ons thuis klonk heel vaak:

‘Ooit stap je ook in de zaak’

Ooit

Struik doorliep zelf een vergelijkbare

route. “Ook bij ons thuis klonk vaak: ‘Ooit

stappen jullie in de zaak’. Niet als vereiste,

wel als mogelijkheid. Desondanks ben ik

in eerste instantie mijn eigen weg gegaan.

Na mijn opleiding Small Business kwam ik

in de offshore terecht. Ik heb bij verschillende

bedrijven in de marketing gewerkt.

Heb veel gereisd, heel boeiend. Maar toen

onze kinderen werden geboren, werd dat

steeds zwaarder.” Struik verkende diverse

mogelijkheden om dichter bij huis te

werken en overlegde daarbij ook met zijn

vader, broer en zus om te polsen wie interesse

had om het bedrijf over te nemen.

“Ik bleek de enige te zijn. Toen hebben we

afgesproken dat ik eerst drie jaar in loondienst

zou werken en daarna compagnon

zou worden. Dat was best spannend. Mijn

vader en ik zijn heel verschillend. Maar het

pakte goed uit. Met zijn technische kennis

en mijn bedrijfseconomische kennis

vulden we elkaar heel goed aan.” In 2008

kocht Struik zijn vader uit en trok hij dr. ir.

Niekjan Bink aan als partner met technische

knowhow.

Aan de buitenkant zie je niet wat voor soort bedrijf we zijn,

bezoekers zijn vaak positief verrast

Ventilatie en corona

“Het meten van alles wat met lucht te

maken heeft, vraagt om hoogwaardige

technologie”, vertelt Struik gedreven. “Wil

je in verband met ventilatie bijvoorbeeld

weten hoeveel lucht ergens binnen

stroomt, dan kan jouw meetapparatuur

het resultaat van de meting beïnvloeden.

Net als wanneer je je hand voor de

blower in je auto houdt: dat beïnvloedt

de luchtstroom. Er was al wel meetapparatuur

op de markt die de luchtstroom

niet of nauwelijks beïnvloedde, maar die

is duur. Samen met TNO hebben we een

betaalbaar alternatief ontwikkeld. Een

van onze andere specialiteiten is het

maken van overdrukkleppen voor marineschepen.

Of we nu specifieke vragen

krijgen rond corona? Nee, nog niet, maar

misschien gaat dat nog komen. Zo weten

we dat de luchtkwaliteit in klaslokalen

vaak bedroevend slecht is, daar zou via

een goed ventilatiesysteem meer CO 2

afgevoerd ingebracht moeten worden. Ik

kan me best voorstellen dat we vragen

gaan krijgen van partijen die willen

weten hoeveel verse lucht er per uur een

bepaalde ruimte binnenkomt. En hoe

ze hun ventilatie kunnen verbeteren. Wij

kunnen daar oplossingen voor bieden,

maar echt corona-gerelateerde verzoeken

of opdrachten hebben we tot nu toe

nog niet binnengekregen.”

Goede samenwerking

ACIN is gevestigd in de Plaspoelpolder.

“Aan de buitenkant zie je niet wat voor

soort bedrijf we zijn. Eenmaal binnen

ontrolt zich een enorme werkplaats met

een grote variatie aan machines. Mensen

die ons bezoeken, zijn vaak positief

verrast. De Plaspoelpolder is voor ons

een ideale vestigingsplaats. Dicht bij alle

uitvalswegen en er is veel technische

kennis beschikbaar in de nabije omgeving.

Ook de goede samenwerking met

de gemeente Rijswijk en de BBR is een

pluspunt. Onlangs moesten wij bijvoorbeeld

onze oprit aanpassen om deze

toegankelijk te maken voor zwaarder

verkeer. Samen met de gemeente en

de BBR hebben we dat prettig en snel

kunnen regelen.” •

Kennis vastleggen

De overstap van de offshore-industrie

naar ACIN verbaasde zijn collega’s indertijd.

Struik: “Ik kan mij dat voorstellen,

maar heb er geen moment spijt van. Ik

heb bij allerlei bedrijven gewerkt waar ik

vaak dacht: ‘Dit kan beter’. Hier kan ik mij

met alle facetten van het bedrijf bemoeien.

Het is een prachtig bedrijf, met enorm

veel betrokken mensen. Sommigen werken

hier al 30 tot 40 jaar. Er zit heel veel

kennis in de hoofden van mensen. Dat is

een groot risico. Gaan mensen met pensioen,

dan verdwijnt die kennis. Daarom zijn

we nu bezig om alle productieprocessen

systematisch vast te leggen.”

21


STOP!

met zoeken...

Wij hebben uw doelgroep al gevonden!

Meer weten? 070 - 307 88 00 | reclame@omroepwest.nl


rijswijk.special/inspireren

Lex Rutgers (rechts) bij Vreugdenhil Berging in Den

Hoorn, een van de founders achter Werkwaardig.

vol inzetten voor deze doelgroep. Samen

met Werkse! gaan we verder met het

voorbereiden van het convenant waarin

organisaties, werkgevers en instellingen

beloven: ‘500 extra banen voor mensen

uit de participatiewet in drie jaar tijd’.

“Hoezo gaat dat niet lukken? We gaan het

gewoon doen!”, zegt Rutgers strijdvaardig.

Nieuwe kansen na corona

‘Vergeet onze

doelgroep niet’

Wat een lustrum! Het vijfjarig bestaan

van Werkwaardig wordt gemarkeerd door

een ongekende crisis. Mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt kregen er

ineens honderdduizenden lotgenoten bij,

nu iederéén afstand moet houden tot de

arbeidsmarkt, tot kantoor, tot collega’s,

tot elkaar. Ondanks alles is bestuursvoorzitter

Lex Rutgers optimistisch wat de

toekomst betreft. “Ik hoop dat dat vaccin

Werkwaardig is hét MVO Platform in

Delft, Rijswijk en omstreken. Het netwerk

zet zich in voor mensen die extra steun

nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt

te vinden. Werkwaardig creëert verbindingen

tussen partners onderling en

tussen partners met werkzoekenden. Ze

doet dit via webinars, kennislabs en een

digitaal platform. En, zo gauw het weer

kan via evenementen en doe-activiteiten.

BUSINESS

AS USUAL

?!

er snel komt en dat de economie zich

herpakt. Meer dan ooit roep ik werkgevers

op: laat je sociale hart spreken. Vergeet

onze doelgroep niet.”

Bang voor ontslagen is Rutgers vooralsnog

niet. “Mensen die vanuit een gemeentelijk

participatietraject komen, beginnen

vrijwel altijd met een proefperiode en

daarna volgt een vaste baan. Deze doelgroep

is nu óf heel druk - denk aan Post

NL en Avalex - of mensen zitten thuis,

maar worden via de noodmaatregelingen

wel doorbetaald. Ik heb nog niets gehoord

over ontslagen. Ook heel belangrijk: geen

van de tachtig bedrijven die bij Werkwaardig

aangesloten zijn, heeft opgezegd.”

Alle evenementen van Werkwaardig in

voorjaar en zomer 2020 zijn geschrapt en

dat vindt Lex Rutgers jammer. “Werkwaardig

wil zich als platform natuurlijk

Het lustrumfeest kon geen doorgang vinden,

dus zocht Werkwaardig naar andere

mogelijkheden en initiatieven. Afgelopen

mei organiseerden zij een webinar

waarbij jurist Jan-Paul van Zanten van

Capra Advocaten en HR-manager Denise

Hunck van Werkse! vragen van werkgevers

beantwoordden over arbeidsrecht in

coronatijd. Rutgers: “Voorbeelden? Nou,

wat doe je als ondernemer wanneer een

medewerker geen vakantie wil opnemen?

De jurist zei: ga altijd eerst in overleg met

elkaar, maar een ondernemer heeft wel

het laatste woord. Dat geldt bijvoorbeeld

ook als iemand zegt: ‘ik durf niet te komen

werken’. Als bedrijf neem je eerst alle

noodzakelijke maatregelen en daarna kan

een medewerker niet thuis blijven zitten.

Ook een aardige: medewerkers hebben

recht op vakantie, maar ze hebben ook

de plicht om vakantie op te nemen, om

uit te rusten. Binnenkort organiseren we

een tweede webinar over de vraag wat de

coronacrisis voor onze doelgroep betekent.

Bijvoorbeeld voor mensen met een

Nieuwe kansen dankzij

ondernemers: die zitten

nooit bij de pakken neer

psychiatrische achtergrond.”

Wat Werkwaardig in vijf jaar tijd heeft opgebouwd

staat als een huis. Lex Rutgers:

“En dat houden we overeind. Wij werken

samen met ondernemers, die zitten nooit

bij de pakken neer. Sterker nog, ik zie

zoveel nieuwe en creatieve oplossingen,

daar liggen kansen. En wat zal het leuk zijn

als we elkaar straks weer kunnen zien.” •

23

23


rijswijk.special/inspireren

Onderzoek locaties met potentie

‘Ontwikkeling van

bedrijventerreinen

regionaal aanpakken’

De gemeenten Rijswijk en Den

Haag werken al sinds 1953 in

het Industrieschap Plaspoelder

(IPP) samen aan het ontwikkelen

van bedrijventerreinen. De

samenwerking, die begon met

de Plaspoelpolder, heeft zich

inmiddels uitgebreid naar andere

terreinen in Rijswijk en Den Haag.

Jan Brugman en Cees Boele zijn beiden

directeur bij het Industrieschap Plaspoelpolder.

De een respectievelijk voor de

gemeente Den Haag, de ander voor de

gemeente Rijswijk. Samen willen ze de

succesvolle aanpak verder uitbreiden.

“Mijn visie is dat niet iedere gemeente zou

moeten knokken om bedrijven binnen de

eigen grenzen te halen, maar dat we het

inrichten van bedrijventerreinen regionaal

bekijken en aanpakken”, aldus Boele.

De Plaspoelpolder is een Rijswijks gebied.

Hoe is Den Haag bij het Industrieschap

betrokken geraakt?

“Begin jaren 50 kampte Den Haag met

een groot tekort aan bedrijventerreinen”,

vertelt Jan Brugman. “In Rijswijk hadden

we wél ruimte: een nog lege Plaspoelpolder.

Het IPP is toen opgericht als

gemeenschappelijke regeling tussen de

gemeenten Den Haag en Rijswijk om van

de Plaspoelpolder een bedrijventerrein te

maken.” De regeling bleek zeer succesvol.

“Toen de Plaspoelpolder klaar was, is de

regeling voortgezet voor andere gebieden”,

licht Cees Boele toe. “Zo hebben we

inmiddels onder meer in Wateringse Veld,

Ypenburg en Hoornwijck bedrijventerreinen

ontwikkeld.”

Hoe heeft het Industrieschap zich in de

loop van al die jaren ontwikkeld?

Brugman: “In de Plaspoelpolder startten

we met het uitgeven van terrein voor met

name industriële bedrijven, voor de maakindustrie.

Er was toen nog volop ruimte.

De eerste gedachte is: slopen en opnieuw bouwen

24


rijswijk.special/inspireren

Jan Brugman (links) en Cees Boele op het

terrein bij de Rotterdamsebaan, Hoornwijck

Het was een lege polder, die konden we

volbouwen. Ook in de jaren 90, toen de

focus verschoof naar Wateringse Veld en

Ypenburg, konden we nog vrij eenvoudig

nieuwbouwlocaties uitgeven voor bedrijven.

Inmiddels is ruimte veel schaarser

geworden. Dat biedt nieuwe uitdagingen.

Zo kijken we tegenwoordig veel meer naar

bestaande locaties, waar bedrijven of de

gemeente op het eerste oog geen ontwikkelmogelijkheden

zien. Als Industrieschap

onderzoeken wij of die locaties wel potentie

hebben en of wij een rol kunnen spelen

in het ontwikkelen daarvan.”

“Naast ontwikkelen zien we ook een

verschuiving naar herstructureren”, vertelt

Boele. “Enerzijds is grond schaarser,

anderzijds zie je leegstand ontstaan in

gebieden die al langer bestaan, waaronder

de Plaspoelpolder. Neem de Treubstraat.

Leegstand werd daar tot een soort ‘rotte

kies’. Ondernemers vonden het risico te

groot worden om een vervallen pand te

kopen en er zich te vestigen. De omgeving

verloederde en het vestigingsklimaat ging

achteruit. Als Industrieschap hebben we

die ‘rotte kies’ toen opgekocht. Wij kunnen

dat risico wel lopen. We hebben het gebied

opnieuw ontwikkeld en uitgegeven.

Op die manier is het voor marktpartijen

toch mogelijk om zich hier te vestigen.

Mijn visie is dat niet iedere gemeente apart knokt

om bedrijven binnen de eigen grenzen te halen,

maar dat we samenwerken

Nee, onze ambitie is niet om de hele

Plaspoelpolder te herstructureren, wel om

een katalysatorfunctie voor het gebied te

vervullen.”

Pakt die herstructurering uit zoals jullie

voor ogen hadden?

“Nee”, antwoordt Brugman meteen. “Dat

doet het nooit. Het is een groot leertraject.

Je eerste gedachte bij een locatie

in verval is namelijk: slopen en opnieuw

bouwen. Maar daarbij stuit je op allerlei

ontwikkelingen die je niet had voorzien,

bijvoorbeeld omdat iemand een bepaald

pand toch graag wil behouden. Ik heb

geleerd flexibel te zijn. Het ontwikkelen

van een braakliggend terrein is eenvoudiger.

Je hoeft daarbij geen rekening te

houden met bestaande infrastructuur en

gevestigde bedrijven. Maar, wanneer een

verwaarloosd terrein, zoals bijvoorbeeld

Harbour Village, in samenwerking met alle

betrokkenen weer een mooi vestigingsgebied

is, is dat echt de moeite waard.”

Wat zijn de ambities van het Industrieschap

voor de toekomst?

Boele hoeft daar niet lang over na te denken.

“De regionale samenwerking nog verder

uitbreiden. Je kunt tegenwoordig geen

bedrijventerreinen meer ontwikkelen in

lege weilanden buiten de stad, die ruimte

is er niet. Dus moet je ruimte zoeken binnen

stadsgrenzen. Daarbij is het belangrijk

om als regio nauw samen te werken. Kijk

naar BusinessPark Haaglanden, ontstaan

uit een samenwerking tussen de

gemeenten Den Haag, Midden-Delfland,

Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. We komen

verder wanneer niet iedere gemeente op

eigen houtje knokt. Samen komen we verder.

Ik wil bijvoorbeeld de samenwerking

die we nu al hebben met Midden-Delfland

en Delft heel graag uitbreiden naar Zoetermeer

en Voorburg.” •

Kavels in Hoornwijck

In Hoornwijck heeft het Industrieschap

Plaspoelpolder diverse

kavels opgekocht en uitgegeven als

bedrijventerrein. Het laatste kavel

wordt momenteel verhuurd aan de

combinatie die de Rotterdamsebaan

aanlegt. Zodra de aanleg is voltooid,

wordt ook het laatste kavel ontwikkeld

tot bedrijventerrein.

25


rijswijk.special/inspireren

Mariët Westerduin woont in Rijswijk en is sinds dit jaar zelfstandig én

onafhankelijk uitvaartbegeleider bij Westerduin Uitvaart. Mariët staat

voor persoonlijk, met aandacht en oog voor detail. Zij luistert naar de

verhalen over het leven dat de overledene heeft geleefd. Het afscheid

van een dierbare wordt zo een herinnering waarmee je verder kunt.

Mijn agenda:

Mariët

Westerduin

Donderdag

In gesprek met Marcel van Zijderveld

Ik gebruik alleen nog maar een digitale agenda: altijd en overal bij

de hand.

Donderdag

’s Ochtends heb ik een kop koffie bij een vriendin gedronken. Ze wil

alles weten van mijn eerste maand als ondernemer. Ik vertel haar

dat ik vooral veel bezig ben met netwerkgesprekken, bezoeken van

uitvaartlocaties en alternatieve locaties voor een mooie afscheidsceremonie.

Donderdag

Brainstorm informatiebijeenkomst

In de middag heb ik een afspraak voor de belettering van mijn auto.

We raken verder aan de praat en Marcel vertelt over ideeën die hij

heeft: in plaats van bewegend beeld een expositie. Om letterlijk en

figuurlijk stil te staan bij het leven dat iemand heeft geleefd. Inspirerend!

Vrijdag

Spreekuur bij Cosy Cosas

In de namiddag een brainstorm voor een informatiebijeenkomst over

verlies en rouw, die ik in november samen met Esther van Apeldoorn

van Feelz organiseer.

Vrijdag

Interview met Het krantje voor de rubriek ‘Ondernemer van de

week’, in de winkel Cosy Cosas. Elke eerste en derde dinsdag ben

ik daar van 10.00 tot 11.30 uur beschikbaar voor alle vragen op het

gebied van verlies en afscheid nemen. In de middag een afspraak bij

UDC Delft om de laatste update te krijgen over vervoer en laatste

eervolle verzorging. Sinds corona is daar nogal wat in veranderd.

Fijne partners om mee samen te werken! ’s Avonds een gesprek over

iemands laatste wensen, altijd indrukwekkend.

Vrijdag

Voorbereiden gesprek laatste wensen

Zaterdag

Tennis bij Te Werve

Zaterdag

In de ochtend een tennisles bij Te Werve. Daarna naar mijn zus in

Rijen om haar 60ste verjaardag te vieren. Gezellig met haar vriendinnen.

‘s Middags een quiz die ik voor haar heb gemaakt. Hilarisch!

In de avond ga ik thuis nog even aan het werk voor KWF Kankerbestrijding

en de alternatieve Samenloop voor Hoop op 14 juni. •

Zaterdag

Wandelen tijdens de

verjaardag van mijn zus

26


rijswijk.special/kennis-delen

Zichtbaar zijn in coronatijd

Dat het een vreemde tijd is, is een feit.

Waar mogelijk werken mensen thuis.

Meetings verlopen digitaal. De scheiding

tussen werk en privé vervaagt. Velen

van ons werden ‘spontaan’ ook docent,

zonder daar ooit voor gestudeerd te

hebben. Een hand geven doen we al een

tijd niet meer, en een elleboog of voet

is het ook niet. Even zwaaien dan maar?

Eén ding staat vast: goede communicatie

is in deze tijd van groot belang. Hoe

blijf je zichtbaar als je elkaar niet live kunt

ontmoeten? Hoe houd je de communicatie

persoonlijk? En hoe breng je jezelf

of jouw product onder de aandacht, juist

nu budgetten onder druk staan?

Videobellen

Bellen, mailen en appen, dat deden we

voorheen ook. Videobellen deden we

minder. Liever drinken we fysiek een kop

koffie; dat voelt prettiger en is persoonlijker.

Het was even wennen om tegen

een beeldscherm aan te praten. Maar

inmiddels heeft iedereen de bekende

tools, zoals Zoom, Skype, Teams, Meet en

Hangouts, wel op de laptop geïnstalleerd.

En het heeft z’n voordelen. Videobellen

maakt de broodnodige zakelijk contacten

in deze tijd, waarin je elkaar amper

ontmoet, net wat persoonlijker dan een

traditionele mail of een oldskool belletje.

Je kunt elkaar aankijken, ziet elkaars

omgeving en... het scheelt reistijd.

Schermtijd omhoog

Voor marketing en zichtbaarheid is deze

periode ideaal. Mensen hebben ineens

meer tijd om aan media te besteden. We

zijn vaker online te vinden, lezen de mail

aandachtiger en checken onze social kanalen

vaker. Ik zie het terug in de resultaten

van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en de

online advertenties. Openingsratio’s liggen

hoger, klikpercentages ook. Een goede

periode om als ondernemer de online

communicatie eens goed onder de loep

te nemen. Plaats berichten op de sociale

kanalen (wees wel relevant!), stuur een

extra nieuwsbrief de deur uit of start een

online advertentiecampagne. Ook is dit

een ideale tijd om je website te updaten.

Is de informatie nog wel actueel? Is de site

goed vindbaar? Tijd voor nieuwe content!

Anticipeer op de tijd die komen gaat.

Voorsprong opbouwen

Ja, we leven in een onzekere tijd. Niemand

weet hoe de wereld er volgend jaar

uitziet. Maar als ondernemer kunt u nú

een voorsprong opbouwen. Investeer in

activiteiten waar u later de vruchten van

plukt en ga niet afwachtend in een hoekje

zitten. Plan die online meeting, ook al is

het onwennig. En neem de website en de

social kanalen eens goed onder handen.

Eigenlijk is het ondernemen als vanouds.

Proberen, vallen, opstaan. Kijk vooruit.

Dat is nu belangrijker dan ooit! •

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

anderen te informeren en

inspireren.

Petra Homan

is marketeer bij DOTbusiness.

DOTbusiness verbindt door middel

van marketing en communicatie.

Als verlengstuk van uw organisatie

ondersteunt DOTbusiness

ondernemers met marketing- en

communicatievraagstukken op

vele verschillende gebieden, zowel

online als offline.

‘Investeer nu in

activiteiten waar

u later de vruchten

Videobellen

Videobellen maakt een

gesprek persoonlijk.

Je hoort én ziet elkaar

praten en reageren. Dat

geeft het gesprek een

andere dimensie. Plan

die meeting in!

Online zichtbaarheid

Dit is de tijd om alle

online kanalen onder

de loep te nemen. Is de

site actueel? Gebruikt u

de juiste social kanalen,

op de juiste manier? Is

online advertising iets

voor u?

Investeren

Investeer in activiteiten

waar u voorheen geen

tijd voor had, maar

waar u later de vruchten

van plukt. Bouw

zo een voorsprong op

en anticipeer op de

toekomst.

van plukt’

27


rijswijk.special/verbinden

Places to be

Fieldlab voor

Geo-energy

Begin 2020 is het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG)

geopend. Het is een uniek fieldlab, waarin het mogelijk is om technologie

voor aardwarmteprojecten op ware schaal te ontwikkelen en te testen.

Het RCSG is toegankelijk voor bedrijven, universiteiten, hbo en mbo.

TNO faciliteert het gebruik.

Wereldwijd

Het RCSG heeft unieke testfaciliteiten

om met realistische

ondergrondcondities te kunnen testen

met nieuwe putconstructietechnieken,

boortechnieken, innovatieve sensoren

en deep learning algoritmen. Wereldwijd

bestaan er slechts enkele vergelijkbare

centra.

28


rijswijk.special/verbinden

Jonge sector

De geothermiebranche is een jonge

sector die sterk in ontwikkeling is. Dit lab

biedt kansen voor innovatieve bedrijven

om de stap naar realistisch testen fors te

versnellen en de winning van aardwarmte

een belangrijke rol te laten spelen in de

energietransitie.

Backstage tour

Op dinsdag 8 september, vanaf

16.00 uuur, organiseert Rijswijk

Centre for Sustainable Geoenergy

(TNO), een backstage

tour voor lezers van Rijswijk.

special en Delft.business,

waarin we u meenemen in de

ontwikkeling van geothermie.

Deelname is gratis. Aanmelden

kan door een e-mail te sturen

naar info@dot-business.nl

29


rijswijk.special/inspireren

Moment suprême

‘Back to business!’ schreeuwde de reclameposter

van een kledingmerk. Een Bekende Corporale

Nederlander adviseerde ons in een nieuw

maatpak de crisis het hoofd te bieden. ‘Back to

business’, goed gevonden. Het is de wens die we

allemaal hebben, nadat COVID-19 de maatschappij

en onze economie ontwrichtte.

Een aantal bedrijven heeft de afgelopen maanden

een ongekend hoge omzet gedraaid. Maar

de meeste ondernemers zijn hard geraakt of

krijgen last van de gevolgen. In Rijswijk hebben

we een bedrijf dat spatschermen maakt. Dat

draait op volle toeren. Maar het hoofdkantoor

van TUI Nederland zag de verkopen sterk dalen.

In mijn vorige baan was ik bedrijfsconsultant.

Ik adviseerde over wendbaarheid. Succesvolle

bedrijven kunnen zich aanpassen aan dagelijkse

veranderingen en langetermijntrends. Tegelijk

moeten ze ook flexibel zijn voor onverwachte

gebeurtenissen, het moment suprême.

COVID-19 is dat moment suprême.

Ik heb veel respect voor hoe

Rijswijkse ondernemers met

dit moment omgaan. Onder

ongekende omstandigheden

moeten ze pijnlijke maatregelen

nemen, afscheid nemen van zaken die ze gewend

zijn en de energie opbrengen om kansen

te zien en te pakken. TUI biedt nu vakanties aan

in de nabijheid van thuis en voor 2021 kunnen

de verre reizen alweer worden geboekt.

Voor de crisis was ik gestart met het schrijven

van een gemeentelijke economische strategie.

En terwijl de urgentie van die strategie alleen

maar groter is geworden, zijn de omstandigheden

behoorlijk veranderd. Ik sprak een

verzekeraar die zijn kantoorstrategie helemaal

wil omgooien: thuiswerken wordt het nieuwe

normaal. Het is slechts één signaal, maar het

ondersteunt wel de beweging die we in Rijswijk

hebben ingezet: het transformeren van leegstaande

kantoren naar woningen en bedrijfsruimten.

Ik zie daar kansen in deze tijd. En die

moeten we benutten.

Intussen werken we aan een terugkeer naar

‘business as usual’. Gelukkig biedt de versoepeling

van de maatregelen perspectief.

Daarom onderschrijf ik, vooralsnog niet

in een nieuw maatpak maar in spijkerbroek

vanaf mijn thuiswerkplek: back

to business! •

30

ARMAND VAN DE LAAR

Wethouder Economie


Volgende Rijswijk.special: winter 2020

Vertragen of versnellen?

Lancering: 10 december 2020 bij Vreugdenhil Berging BV

Meedoen? Mail naar info@dot-business.nl

More magazines by this user
Similar magazines