26.06.2020 Views

Glimmer'lei juni 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 610 –– juni December 2020 2015

Waar komen is Julius al die deze wandelaars kerst? opeens vandaan?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Hein Andrea, Bloemink Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het *Hij valt woonde op dat al de meer laatste dan tijd twintig steeds meer jaar op wandelaars een zolderkamer koersvast door het dorp Glimmen stappen, vaak met stevige schoenen aan

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

de in Huize voeten Kooikamp. en een rugzakje Het bos op de rondom rug. Sinds had dit voor voorjaar hem is geen er door Landschapsbeheer Groningen namelijk een Wandelnetwerk

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

uitgezet geheimen. met Julius een traject werd door in ons Glimmen dorp. Dit wel gaat de globaal ‘bosjesman’ vanaf de Rijksstraatweg in zijn schild? naar De de sporen Meentweg liepen en dan verder via de het Oude bos Schoolweg in richting

over genoemd. de Glimmer Zijn Es kop naar was Appèlbergen. markant, Niet als iedereen een schilderij, is blij mee, de maar eendenkooi, touristische maar bogen attractie daar is het plotseling wel. af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Anne was de Chardon vriend van van velen. het Routebureau Altijd bereid Groningen, om te helpen die het met

door te wissen. de vele Hoe voetsporen ze daarop en reageren? hondenpoten Ze vinden van de me Glimmer onaardig

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

wandelknooppunten-netwerk uitrolt over onze regio, zegt dat honden dat en snap hun ik wel. eigenaren. Maar het Jan heeft ging natuurlijk samen een met oorzaak." bewoners De

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

de wandelroutes altijd door 'mooie natuur' leiden. Chardon: Jacob oorzaak en waar Zwanet Cindy eens op bij doelt de ligt familie in het Goedhart recente verleden, vragen of toen ze

Quintusbos om er te leren

"Daarmee

over paddenstoelen,

bedoelen we

rupsen,

niet alleen mooie paadjes, maar ook de gemeente als eigenaar van Julius de voormalige kortgeleden Buitenschool nog hadden een

gebieden spechten met en natuurhistorische ijsvogels. Wat waarde." De ontwerpers van wedstrijd uitschreef voor de beste gezien. maatschappelijke Maar nee, invulling de laatste van

keer was al wel een week

de Julius routes vroeger zijn professionals voor werk van het Routebureau (onderdeel het historische gebouw. Cindy: "Toen kwamen er al heel veel

geleden volgens mevrouw

van had Landschapsbeheer gedaan was een Groningen). goed Zij laten zich adviseren mensen brutaal over ons terrein lopen en overal rondneuzen. Dat

Goedhart. Dan maar eens aan

door bewaard vrijwilligers, geheim. meestal Daarover zijn dat ervaren wandelaars die de vonden we toen al niet zo leuk. En nu krijgen we weer te maken

de overzijde vragen bij Flora

regio zei hij goed niets. kennen Waarom en vooral eigenlijk de 'mooie paden' weten te vinden. met die wandelaars. Het is mij & wel Fauna. goed, En dan ja word hoor, ik daar inderdaad was

Zo niet? kwam vorig jaar ook Glimmen

wat Julius onvriendelijk. die dag En ervoor dan nog aan iets: het de

in Het beeld, was dorp twee op de dagen flanken voor van de

bordjes einde van van die de route middag zijn gewoon geweest op

Hondsrug kerst toen met het als licht groene op Julius’ verrassing:

ons om hek een bevestigd. paar tuinhandschoenen

Niemand heeft ooit

Appèlbergen. kamer ‘s avonds Wie eenmaal niet werd van west

iets te met ons kopen, overlegd." aanmaakblokjes,

naar ontstoken. oost het Dat dorp hij door ‘s is ochtends wordt naar de

roggebrood en een voorraad

spoorwegovergang niet verscheen aan Oude het ontbijt Schoolweg

Hoe fruit, zit het minstens met eigendom? genoeg voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

geleid en van daaruit de Es op. Men

Anne vijf Chardon dagen. van Het het werd Routebureau steeds

tevergeefs naar hem vroegen

loopt over de glooiende kwekerij

Groningen

vreemder…

schrikt een beetje van

om een wandeling te maken

met

door

bomen

de sneeuw.

en wijnranken

Ongerust

naar het

dit *Wat verhaal. moest "Dit Julius is zeker met niet al dat de

bos, werd waar er door men huisgenoten langs de voormalige op

bedoeling", voedsel zegt en ze. dekens "Als en we hoe een

Buitenschool zijn kamerdeur het bos geklopt. weer verlaat Jan in

route heeft samenstellen hij dat meegenomen?

gaan we altijd

de van richting Splunder, van de Zuidlaarderweg.

eigenaar van

onderzoeken Steeds meer of we vragen over maar particuliere geen

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds grond vreemder. gaan. Als dat Roos, het geval die in is Huize gaan

"Dit openging vinden werd wij niet duidelijk zo leuk" dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam we de overleggen winkel binnen vaak voor kunnen postzegels we de

Verscholen moest zijn. in Op het bos, het in bed het voormalige stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten eigenaren en een vroeg; vergoeding wat is hier aanbieden.

de

Pension Oud en Vrieling, roestig. woont Leeg. Cindy En van Vrieling Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het Dat hele is verhaal een bedrag aan Roos. per Roos strekkende had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

met haar familie en zij is één van de

meter met een contract van zeven jaar.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Glimmenaren gingen een die aantal niet huisgenoten blij zijn met de met Jan voorop de trap

In ruil houden zij het pad begaanbaar."

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

komst af op weg van de naar vele buiten wandelaars. om te kijken Ze of Julius daar ergens als de school uit ging en

Volgens

Roos

Chardon

het kereltje

gaat het

ophaalde.

dus in goede

De

zegt: was. "De Ook route in de loopt tuin precies heerste langs echter onze erfgrens doodse in stilte, het bos op en het vrouw harmonie met met verschillende grondeigenaren. kerstkleuren Dat Cindy in Vrieling haar haar er niet kwam bij is

het constante gevolg is suizen dat er steeds van de wandelaars A28 na, naar wat ons trouwens huis een naar stuk de erbij betrokken staan en is verklaarbaar. vertelde dat De haar route man loopt Adriaan, niet over die imker haar grond, is en

oude minder Buitenschool luid was dan staan normaal te kijken. door Soms de flinke lopen laag ze zomaar sneeuw ons die verspreid maar over in een Glimmen pad dat zijn sinds bijenkasten enige jaren heeft eigendom staan, Julius is van een de

terrein gisteren op gevallen en maken was. foto's." Oh Volgens ja, verse Cindy sneeuw, voelt zij dat zich geeft behoorlijk verse paar gemeente keer had Groningen. gezien bij De het vroegere huisje eigenaar aan de Drentse van de Glimmer Aa op het Es,

in sporen… haar privacy En ja aangetast. hoor, richting "Ik stap het daarom berghok op liepen die mensen voetsporen af en terrein Klaas van Poppinga de boomkwekerij uit Glimmen, zegt dat dat verboden hij het perceel toegang met kwekerij is voor

verzoek van één ze persoon om de foto's en die daarvandaan ze ons huis richting hebben de gemaakt zandweg het destijds publiek, heeft vlak verkocht bij de aan boerderij een stichting, van de die familie zich inzet Ubels. voor Met het

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2020 1


exploiteren van rendabele gronden zonder erop

te bouwen. Het pad van de wandelroute was

volgens hem vroeger van de Marke en is intussen

overgegaan in gemeentelijk eigendom. Feitelijk

hoeft het Routebureau dus geen permissie te

vragen aan Cindy Vrieling. Maar Chardon vindt

wel dat enig overleg wenselijk was geweest,

vooral omdat de routebordjes op Vrieling's

hekwerk zijn geplakt. "Ik hoop dat mevrouw

Vrieling contact met ons wil opnemen, zodat we

dit kunnen rechtzetten", zegt Anne Chardon. De

vraag is wat Cindy gezegd zou hebben als het

Routebureau vooraf contact had opgenomen. Ze

denkt dat ze dan zou hebben gevraagd om de

route niet over de Glimmer Es te laten lopen

maar over de Hoge Hereweg.

Bekijk de routes Wandelnetwerk

Terug naar de routes zelf. In het enorme

spinnenweb van het wandelnetwerk in de

provincie Groningen zijn de knooppunten

20, 21 en 71 in Glimmen te vinden. Dit is het

traject zoals hierboven beschreven. Wie het

zou willen kan op een willekeurig knooppunt in

onze regio starten en (in theorie) het hele land

doorwandelen. Men stelt overigens ook fietsen

vaarroutes samen. Routes en een toelichting

zijn te vinden op www.routesingroningen.nl.

Jaarvergadering Vereniging

Plaatselijk Belang Glimmen

In verband met de coronamaatregelen heeft de geplande

vergadering op 14 april 2020 helaas geen doorgang kunnen

vinden. Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen nodigt de inwoners van Glimmen en de directe

omgeving, waaronder Harenermolen, van harte uit voor de

Jaarvergadering op 8 oktober 2020 vanaf 20.00 uur in

Dorpshuis De Groenenberg. Inloop met een kopje koffie/thee

is vanaf 19.30 uur. De agenda en vergaderstukken zullen twee

weken voorafgaand aan de vergadering worden geplaatst op

www.pb-glimmen.nl en zullen ook beschikbaar zijn tijdens de

vergadering.

Aanmelden

Om een indicatie te hebben van het aantal belangstellenden

zouden we graag een aanmelding ontvangen via info@pbglimmen.nl.

Glimmen schoon

In april heb ik mij aangemeld als Stille Kracht bij de gemeente.

Een Stille Kracht is een inwoner die zwerfafval verzamelt. Zo op

het eerste oog ligt er in Glimmen niet zoveel zwerfafval, maar als

je bewust een rondje doet dan zie je dat er toch nog veel afval in

de bosjes en gras ligt. Het is trouwens ook erg leuk om samen

met kinderen te doen!

Corona maatregelen

In deze coronacrisis zijn er wel wat regels waar je aan moet

voldoen: loop in je eentje of anders met anderhalve meter afstand

van elkaar, raak het zwerfafval niet met blote handen aan, wissel

de afvalgrijper niet met anderen uit dan een gezinslid en was je

handen goed na afloop

Inloopochtend

Ook in juni kon de inloopochtend helaas niet doorgaan. We

hebben besloten om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de

inloop in juli en augustus niet door te laten gaan. We maken

dus gewoon in september een geheel nieuwe start. In de hoop

natuurlijk dat dan alles weer zoveel mogelijk normaal door kan

gaan. Dat moeten we nog even afwachten. We maken wel vast

een plan klaar.

In september zal Eric de Hoog komen om zijn uitgestelde

workshop over “Veilig op uw PC” te houden. In maart 2020 van

de Glimmer’lei kunt u daar alles over vinden. Hoe het verder

zal gaan weten we nog niet. Hoe de zaal eruit zal zien, is ook

nog een verrassing. Bent u daar ook zo benieuwd naar kom dan

vooral even kijken. We wensen u een goede, maar vooral rustige

zomer toe, waarin niet al te veel onvoorspelbaars zal gebeuren.

Hartelijk welkom op onze eerste inloopochtend van het nieuwe

seizoen.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: op de eerste dinsdag van de maand (dinsdag

1 september 2020)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Raadplaat van de maand

Hierbij weer een raadplaat. Raad ook deze keer weer bij welk

huis bijgaande foto genomen is, denk er de hele zomer over na

en mail uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en maak kans

op een prijs (we zijn nog steeds aan het verzinnen wat dat wordt).

Veel succes…

Aanmelden als Stille Kracht

Ben je thuis aan het werk of vrij van school en wil je toch even

naar buiten? Meld je dan ook aan als Stille Kracht. Je krijgt dan

een afvalgrijper, afvalring en vuilniszakken van de Milieustewards

thuis afgeleverd. Je kunt je aanmelden via https://gemeente.

groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.

2

Glimmer’lei - juni 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

5 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. A. van Beijeren

12 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Th. van Beijeren

19 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. A. Hekman

26 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. H. Marsman

2 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J. Hommes

9 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred Karelse

16 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J. van de Meent

23 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. A. van Beijeren

30 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen da. Arl. Toornstra

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk

zijn te beluisteren - gelijktijdig,

maar ook naderhand - via

www.kerkomroep.nl. Zoek op

‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

6 september 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. K. Hekman

13 september 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. A. Troost

20 september 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse startzondag Avondmaal

27 september 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. K. Oosterhuis

De Groenenberg

Webhosting

Per 1 juni, meteen na Pinksteren, is de Groenenberg weer

opengegaan voor onze gebruikers. Niet alle gebruikers hebben

aangegeven weer te willen beginnen en dat geeft ons de

gelegenheid te oefenen met degenen die wel komen. Er is een

protocol gemaakt met allerlei regels waarvan er sommigen nog

wel even zullen blijven, zoals de 1,5 meter. En het is uiteraard

noodzakelijk de vrijwilligers zo veel als kan te beschermen.

Normaal gesproken zijn we gesloten in de zomerperiode, zo

ongeveer de maanden juli en augustus. We horen dat veel mensen

in eigen land met vakantie gaan en niet naar het buitenland en

we horen ook dat velen helemaal niet zullen gaan en afwachten.

Daarom hebben we besloten drie keer een vrijdagavond open

te zijn voor eenieder die dat wil om bij elkaar te komen en bij

te praten: de DORPSBORREL. Uiteraard met protocol, dus 1,5

meter afstand en dergelijke.

Iedereen is van harte welkom. We hopen op goed weer, waardoor

we de deuren open kunnen zetten en voor een groot gedeelte

buiten kunnen zijn op ons terras. Mocht het slecht weer zijn, dan

kunnen we ook binnen terecht en dan moeten we bij een wat

ruimere opkomst gebruik maken van de grote zaal. Het is de

bedoeling dat we open zijn tussen 17.00 uur en 21.00 uur; voor

de liefhebbers is er soep met brood tussen 18.00 uur en 19.30

uur (voor € 5,-), de gehele tijd is er koffie, thee en iets te drinken.

Om een beetje een indruk te krijgen voor de hoeveelheden kun

je je aanmelden bij degroenenberg@gmail.com, maar iedereen

blijft van harte welkom ook al heb je dat niet gedaan. We hebben

wel het verzoek aan iedereen die komt om zich aan de regels

te houden. We proberen nog wat muzikaals of iets extra’s te

organiseren, mocht iemand daar een idee over hebben dan

houden we ons aanbevolen.

NeoFY is een webdesign- en marketingbedrijf van Henk Niemeijer

uit Glimmen die sinds kort ook webhosting diensten aanbiedt. Als

websitebouwers merkten wij vaak dat de bestaande webhosting

van onze klanten niet voldeed aan de eisen die wij stelden.

Ze waren niet betrouwbaar genoeg en ook de klantenservice

reageerde vaak niet snel genoeg op onze vragen.

NeoFY is toen zelf webhosting gaan faciliteren voor zijn klanten.

NeoFY vindt duurzaamheid erg belangrijk en heeft daarom

geïnvesteerd in volledig groene webhosting waarbij ook de CO2

gecompenseerd wordt.

Een volgende stap is het aanbieden van deze webhosting

diensten met een duurzaam karakter aan klanten die alleen op

zoek zijn naar een goede betrouwbare webhosting partner met de

best mogelijke hulp. Benieuwd of wij ook kunnen samenwerken

aan jouw website of webshop? Bekijk neohost.nl

Dorpsborrel

Dorpshuis de Groenenberg is open op de vrijdagen 3 juli, 31 juli

en 28 augustus om bij te praten. Iedereen van harte uitgenodigd!

Van harte welkom tussen 17.00 uur en 21.00 uur en er is voor

€ 5,- soep met brood tussen 18.00 en 19.30 uur. Aanmelden

mag, hoeft niet, bij degroenenberg@gmail.com.

De data zijn: vrijdag 3 juli, vrijdag 31 juli en vrijdag 28 augustus.

Van harte welkom jullie Glimmenaren.

Hartelijke groet, Jan Hommes

Glimmer’lei - juni 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - juni 2020


Festival Appèlbergen gaat dit

jaar niet door!

De gemeente Groningen ziet ons festival toch ook als een

evenement en dat betekent dat men voor 1 september, gezien

de Corona perikelen, ons hiervoor geen vergunning kan geven.

Dit zijn landelijke richtlijnen en daar houdt men zich aan. Hiervoor

hebben wij als bestuur begrip en hopen natuurlijk op een doorstart

in 2021 op de vertrouwde zandvlakte in het bos. De Stichting

Festival Appèlbergen organiseert dit jaar dus geen festival.

Nieuws van World Servants

World Servants is erin geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij

die ons gaat vervoeren, te regelen dat we de reis kunnen

verplaatsen naar volgend jaar. Dat betekent dus dat we alsnog

dienstbaar kunnen zijn op de plek waar we dat hadden gepland,

alleen een jaar later. Natuurlijk zagen we er ontzettend naar

uit om op reis te gaan, maar gezien de situatie is dat nu niet

verantwoord.

De bouwprojecten waar we aan mee zullen werken gaan alsnog

door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale

organisaties gegarandeerd. De funderingen zijn alvast gelegd.

Volgend jaar steken we samen met de gemeenschap de handen

uit de mouwen om het gebouw te realiseren. De gemeenschappen

zien er erg naar uit om dat met ons samen te doen, net zoals wij

ook uitzien naar de samenwerking met hen. We verwachten dat

we veel van elkaar gaan leren, wat naast de bouw een belangrijk

doel van deze reis is.

Het uitstellen van de projecten brengt extra kosten met zich mee,

kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor onze

reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan we de

challenge aan om ook die kosten binnen te halen. Dit zodat wij

en hopelijk later nog veel meer jongeren kunnen blijven bouwen

aan verandering. Als je meer wilt weten over die challenge dan

kun je dat lezen op www.worldservants.nl/challenge2021.

Toch zin in een onvergetelijke avond??

De oproep in het meinummer van de Glimmer’lei om inwoners

van Glimmen zelf iets muzikaals te organiseren in hun tuin, heeft

effect gehad omdat nu al 14 inwoners van Glimmen zich hebben

aangemeld om in hun tuin een optreden te organiseren. Zo kan

het dus zijn dat op vrijdagavond 21 augustus er op verschillende

plekken in ons dorp een klein tuinfeest met een optreden wordt

gehouden. Net zoals het landelijk bekende ‘struinen in de tuinen’.

De bedoeling is om op vrijdagavond 21 augustus vanaf een uur

of acht met groepen van max. 15 mensen via een vastgestelde

route en tijdschema wandelend of op de fiets een deel van de

deelnemende tuinen langs te gaan voor telkens een uniek en

afwisselend muzikaal optreden.

U kunt zich vanaf 20 juni tot uiterlijk 1 augustus a.s. als

bezoeker/deelnemer aanmelden op het volgende emailadres:

tuinfeestglimmen2020@gmail.com. Gezien de beperking van

het maximumaantal bezoekers/deelnemers geldt wie het eerst

komt…

Deze activiteiten vallen dus, in verband met het evenementenverbod,

nadrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de

Stichting Festival Appèlbergen. Wel zullen de bestuursleden van

de Stichting, op persoonlijke titel en met hun inmiddels opgedane

ervaring, de tuineigenaren met raad en daad kunnen bijstaan bij

het organiseren van de optredens in hun tuin. Dat daarbij in de

tuinen de corona regels in acht moeten worden genomen spreekt

uiteraard voor zich.

Het wordt vast een onvergetelijke avond!

De komende tijd kunt je nog steeds de ramen door ons laten

wassen, oud ijzer laten ophalen en blijven losse giften van harte

welkom. Meer informatie daarover staat op www.wsharen.nl.

Volgend seizoen zullen wij weer met leuke en gezellige acties

komen zoals u van ons gewend bent. Samen met jullie gaat het

lukken om de challenge te halen!

Groetjes World Servants Haren

Glimmer’lei - juni 2020

5


e

k

ij

o

e

n

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik Hoe vanuit mijn gaat kattenkop het iedereen met Jeroen een heel gezond, Hofstede?

gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en Herkent elkaar u ermee hem nog? blij. Ik Jeroen, pas op nu mijn 31 jaar eigen oud, kattige vertrok wijze in maart op 2012 naar New Jersey, USA om daar voor pakweg 2 jaar als

jullie, assistent maar voetbaltrainer/coach pas vooral ook goed voor op de elkaar. jeugd, aan de slag te gaan.

e

e

e

n

ij

e

e

.

n

e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Door Iekje Wortelboer

Opbrengst MS collecteweek

Inmiddels zijn we 8 jaar verder en hij woont en werkt nog steeds

in Amerika, al is hij inmiddels wel verhuisd naar New York. In

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

de eerste jaren heeft u in de Glimmer ’lei regelmatig over hem

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

kunnen lezen maar na verloop van tijd verwaterde het contact.

Het Vandaar opgehaalde dat we hem collectegeld nu even hebben wordt gebeld besteed om aan te vragen onderzoek hoe

(voor het met een hem beter gaat. leven Het gaat nu ontzettend en een goed toekomst met Jeroen! zonder MS),

begeleiding en voorlichting.

Hij ging het avontuur destijds aan omdat de voorspelbaarheid

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

van zijn toekomst in ons land hem benauwde. Dat hij in Amerika

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

terechtkwam was eigenlijk een toevallige samenloop van

hun

omstandigheden

bijdrage. Hebt

en dat

u de

het

collectant

hem daar zo

gemist,

goed zou

dan

bevallen

kunt

was

u uw

bijdrage voor hemzelf overmaken misschien op wel giro de 5057 grootste te verrassing. Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? De job in New Neem Jersey contact was op leuk met maar het na Nationaal drieënhalf MS jaar Fonds, was

010-591 Jeroen toe 98 aan 39 of een via nieuwe www.nationaalmsfonds.nl

uitdaging en vond die in zijn eigen

voetbalschool “Dutch Elite” gevestigd aan de rand van New York.

Deze ‘school’ organiseert clinics, individuele trainingen, levert

trainers aan lokale voetbalclubs en heeft daarnaast ook zijn

eigen voetbalteams voor jeugd van 8 tot 18 jaar. Het concept

slaat aan; op het moment dat de corona uitbrak werkten ze met

drie fulltime en twee parttime krachten. Alles ligt nu natuurlijk

noodgedwongen stil maar eind juni mogen ze weer van start met

de activiteiten van Dutch Elite.

Ook privé gaat het Jeroen voor de wind. Hij woont samen met

Kate (die ook voetbalcoach is), haar zoon Peter (6) en dochter

Victoria (4) en sinds 3 maanden zijn ze samen de trotse ouders

van zoon Xavi. De contacten met de Nederland zijn na acht jaar

nog altijd hecht. Jeroen probeert ieder jaar over te komen. De

laatste keer was in januari dit jaar toen zijn vrienden hier een

vrijgezellenavond voor hem hadden georganiseerd. Op 11 juli

aanstaande zouden Kate en Jeroen elkaar namelijk het “jawoord”

geven.

Door de corona hebben ze dit feest tot nader order moeten

uitstellen. Heel erg jammer natuurlijk want iedereen had zich

erg verheugd op het weerzien met familie en vrienden. Daarmee

leggen we ook de vinger op een zere plek.

Op mijn vraag wat Jeroen het meeste mist aan de overkant van de

oceaan antwoordt hij: “dat mijn familie onze zoon nog niet heeft

kunnen knuffelen en hem deze eerste maanden alleen op afstand

kan volgen”. Of Jeroen en Kate zich ooit in ons koude kikkerland

zullen vestigen lijkt op dit moment niet erg waarschijnlijk, in

ieder geval niet zolang de kinderen naar school gaan. Voorlopig

dromen ze over een fulltimebaan voor hen allebei, als headcoach

bij een ‘college’ in een zonnig Amerikaans oord zoals Florida.

Drop of hagelslag mist Jeroen niet maar brood, kaas en koffie

des te meer. Gelukkig ontdekte hij een bedrijf in Michigan die

hem voorziet van Nederlands meel voor de broodbakmachine én

Douwe Egberts koffie zodat hij iedere dag kan beginnen met een

knipoog naar Nederland.

6

Glimmer’lei - juni 2020


Nieuws van de Quintusschool; Wat een tijd...

Het zijn vreemde tijden. In december hoorde je de eerste geluiden over een virus in Wuhan, China. Er werd wat lacherig over

gedaan en er werden zelfs carnavalsachtige liedjes over gemaakt.

Door Arjen van Walsum

Hier op de Quintusschool werd voor het vak begrijpend lezen een

tekst behandeld over het Coronavirus. Op de opmerking van een

leerling dat zij zich er wel wat zorgen over maakte, antwoordde

ik ‘dat dat niet hoefde’, omdat het ‘niet zo’n vaart zou lopen’ en

‘China heel ver weg was’. Hoe we door de ontwikkeling van het

virus verrast werden en hoe het ons dagelijks leven ontwrichtte,

had niemand kunnen vermoeden.

De ene maatregel volgde met grote snelheid op de ander. Van

geen handen geven en niezen in je elleboog, naar de volledige

sluiting van de horeca, sportaccommodaties en scholen.

Waar we als Quintusschool nog wel eens een wat afwijkende

koers varen, ontkwamen wij er ook niet aan om de deuren te

sluiten. Op de ramen verscheen al snel een hartenkreet: ‘Lieve

kinderen, we missen jullie heel erg. Tot gauw!’

Maar dat gauw werd al snel een week of 6/7. Achteraf kunnen we

inschatten of dat inderdaad ‘gauw’ bleek te zijn, maar het voelde

als een eeuwigheid.

De school dus dicht, maar hoe wel onderwijs blijven geven....

Daarvoor hadden we nou niet echt ruim de tijd. Op vrijdag werden

de scholen gesloten en op maandag moest er eigenlijk al wat

klaar zijn...

Echter, binnen no-time werd er door de collega’s vormgegeven

aan een soort van afstandsonderwijs. Gelukkig werkten we voor

een aantal vakken op onze school al ‘online’. Voor de vakken

rekenen, spelling en begrijpend lezen konden de kinderen dus

redelijk snel thuis op een eigen device aan de slag.

Maar hoe verder? Hoe kunnen we instructies over de lessen

geven? Hoe verzorgen we andere vakken, muziek, creatieve

vakken en misschien wel het belangrijkste, hoe houden we

contact met de klas? In de loop van de weken die volgden,

werden er instructies, berichtjes en liedjes opgenomen en via

een YouTube-kanaal gedeeld. Er was een online kringgesprek

met de klas en er werd gewerkt met chatprogramma’s waar

leerkrachten delen van de dag beschikbaar waren om kinderen

te helpen waar nodig. Daarnaast werd er online vergaderd met

het team om alles met elkaar af te stemmen. Voor kinderen met

ouders in essentiële beroepen werd er noodopvang verzorgd.

Er waren altijd twee leerkrachten aanwezig op school om deze

leerlingen op te vangen.

Het ‘afstandsonderwijs’ kreeg steeds meer vorm en we raakten er

steeds meer aan gewend. Tot de persconferentie kwam, waarin

de Minister-President aangaf dat de basisscholen wel weer

‘gedeeltelijk’ open konden met inachtneming van de adviezen

van de RIVM (je moet tenslotte ergens op varen in deze tijd). Maar

hoe doe je dat met (jonge) kinderen. De collega’s moesten de 1,5

meter bewaren, maar wat als een kind valt en/of verdrietig is? Alle

kinderen moesten hun handen desinfecteren bij binnenkomst en

regelmatig wassen. Groepen konden niet gelijktijdig aankomen

op school, pauze houden en weer vertrekken. Dat leverde weer

andere ‘problemen’ op, want hoe doe je dat dan bij broertjes en

zusjes? Toen ook die aanpassingen waren gedaan en de rust

weer enigszins was teruggekeerd, mocht na weer een nieuwe

persconferentie de school m.i.v. 08-06-2020 weer helemaal open.

Doordat er nog steeds afstand gehouden moet worden door

volwassenen, werken we tijdelijk met een continurooster tot

14:00. Dit om de tussenschoolse opvang (door volwassen) te

vermijden.

Voor de kinderen en de leerkrachten een vreemde tijd waarin

we elkaar best gemist hebben. En nu? Hoe zit het met de

‘achterstanden’ van de kinderen? Wij –op de Quintusschoolspreken

over een nieuwe beginsituatie i.p.v. achterstanden.

Na een eerste periode van letterlijk en figuurlijk ‘op verhaal komen’

gaan we kijken wat er voor elk kind nodig is in hun ontwikkeling.

Want ontwikkeling gaat altijd door, is persoonlijk en staat nooit

stil. Misschien is er wel heel veel geleerd deze periode. Misschien

zijn er wel andere dingen geleerd dan wat ze misschien bij ons

op school geleerd hadden. Misschien is er wel meer geleerd......

Lessen voor het leven misschien wel.

Nog een paar weekjes dan is het vakantie. Een welverdiende durf

ik wel te stellen. Er is de laatste tijd veel gevraagd van kinderen,

ouders en ook leerkrachten. Er is een groot beroep gedaan op

ieders creativiteit, doorzettingsvermogen, geduld, veerkracht en

flexibiliteit.

Misschien positief aan deze periode is, dat een aantal van ons

misschien bij zichzelf of bij anderen talenten heeft ontdekt: De

‘stille helper’ die in zijn/haar omgeving geholpen heeft. De ‘rots’

die vertrouwen uitstraalde. De ‘creatieve maker’ die oplossingen

zag. De ‘ideeënfontein’ die bij verveling toch weer iets (nieuws)

bedacht om te gaan doen. De ‘trouwe vriend’ die ondanks de

afstand toch contact bleef houden..... Benoem ze naar elkaar,

want alleen in relatie worden talenten zichtbaar.

En wat rest is nu maar hopen op de ‘kennissponzen’, de

‘ontrafelaars’ en de ‘ontstaansbegrijpers’ die druk bezig zijn om

iets te bedenken tegen dit virus.

En onze dank gaat natuurlijk uit naar alle ‘stille helpers’,

‘vertrouwelingen’ en ‘bezige bijen’ uit de zorg en andere essentiële

beroepen.

Fijne vakantie en hopelijk snel naar het 'oude’ normaal...

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - juni 2020

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - juni 2020


Quarantaine in eigen tuin

Door Marjolein Dresden-Hommes

Iedereen heeft in de kranten gelezen en zelf ervaren hoe corona de mensen in Nederland bezig heeft gehouden. De lei heeft u

vorige maand meegenomen naar uw dorpsgenoten in deze bijzondere tijden. Niet iedereen was in eigen land toen corona de

wereld op zijn kop zette. Vele Nederlanders zaten vast in het buitenland, zo ook onze dorpsgenoot Jan Drent.

Jan gaat sinds zijn pensionering regelmatig een aantal maanden

met vrienden naar Vietnam. De vrouw van zijn vriend komt

oorspronkelijk uit Vietnam. Op de vraag wat het land voor hem

aantrekkelijk maakt, vertelt Jan dat het vooral de mensen daar

zijn. De mensen zijn toegankelijk en vriendelijk. Daarnaast

vindt Jan ook het land zelf en de natuur mooi om te bereizen

en ontdekken. Jan vertelt dat het zuiden van Vietnam vrij vlak is

en het Noorden juist wat meer bergachtig. Het zuiden heeft hij

inmiddels meerdere malen bezocht. Het Noorden staat nog op

het verlanglijstje.

Afgelopen jaar vertrok Jan voor drie maanden naar Vietnam. In

januari gooide Vietnam de grens met China al dicht vanwege het

corona virus. Volgens Jan was Vietnam op tijd met het nemen

van maatregelen. Begin maart vertrokken vrienden van hem nog

gewoon met het vliegtuig terug naar Nederland. In de loop van

maart werd terugvliegen naar Nederland echter al onmogelijk.

Jan vertelt dat hij 200 kilometer van Saigon vandaan zat en in

eerste instantie niet veel van de maatregelen mee kreeg in het

dagelijkse leven. Uiteindelijk ging het land voor een aantal weken

in een complete lockdown. De winkels en horeca ging dicht en

alleen de dagelijkse boodschappen waren nog mogelijk. Dit

was best heftig om mee te maken. Gelukkig kon Jan ook in die

periode bij vrienden terecht.

Tijdens zijn verblijf heeft Jan meerdere malen contact gehad met

het consulaat. Dit verliep heel prettig. Voor zijn terugreis heeft hij

echter weinig aan de Nederlandse steun gehad. Er werd helaas

geen terugvlucht voor hem geregeld. Toen de reguliere vluchten

uiteindelijk weer op gang kwamen, heeft hij met wat hulp ter plekke

een vlucht kunnen boeken. Nu, twee maanden later dan gepland,

is Jan terug in Glimmen. De eerste twee weken op Nederlandse

bodem is hij verplicht in quarantaine. Gelukkig vindt hij het prima

vertoeven in de caravan in de tuin. “Ik kan gewoon een rondje in

de tuin lopen hoor, ik mag alleen het huis niet in. Het is prima te

doen.” Tegen de tijd dat de lei bij u op de deurmat ligt, zit zijn twee

weken quarantaine er bijna op. Wanneer de volgende reis naar

Vietnam gepland wordt kan Jan nu niet zeggen. Eerst maar eens

bijkomen van dit avontuur.

Glimmer’lei - juni 2020

9


Een viaduct met een verhaal

Momenteel wordt het viaduct tussen Glimmen en Onnen gerenoveerd. Alleen fietsers en wandelaars kunnen er nog langs; maar

vanaf 26 september is het klaar. Het is een uniek bouwwerk met een lange geschiedenis, die teruggaat tot 1920. Tijdens de 2e

Wereldoorlog heeft er zich het één en ander afgespeeld.

Door Frans Somers i.s.m. Jan Dijkema

Een renovatie was wel hard nodig voor het viaduct. Argeloze

voetgangers, waaronder Pieterpadwandelaars, hebben dat

gemerkt, want je zakte tot voor kort bijna door de vermolmde

planken aan de zijkanten van de brug. Maar ook aan minder

zichtbare delen aan de onder- en bovenkant viel kennelijk het

nodige te herstellen. Wie weet zou anders de veiligheid in de

toekomst mogelijk in het geding gekomen zijn.

Heel verbazingwekkend hoeft deze nieuwe opknapbeurt niet te

zijn, want het viaduct ligt er al een tijdje. Sinds een eeuw, om

precies te zijn. Het werd oorspronkelijk gebouwd om de verbinding

tussen de dorpen Onnen en Glimmen te herstellen. Want aan

de in 1870 voltooide spoorlijn van Meppel naar Groningen

werd tussen 1916 en 1920 ter hoogte van het Westerveen

een rangeeremplacement aangelegd. De hiervoor benodigde

grond werd via een wet uit 1914 onteigend. De bovenlaag van

het Westerveen werd tijdens de aanleg verwijderd om plaats

te maken voor een steviger fundament van zand afkomstig uit

Tynaarlo. Maar hierdoor kwamen alle bestaande wegen tussen

Harenermolen en Glimmen enerzijds en Onnen anderzijds

te vervallen. De vroegere Vlasoorsteeg (nu Viaductweg) van

Harenermolen naar het tegenwoordig door boomwallen omsloten

Gieselgeer in Onnen was al geblokkeerd.

De ijzeren onderbouw en de tweedelige bovenbouw van het

viaduct is geklonken met ontelbare klinknagels. Het moet

indertijd een heidens karwei geweest zijn om die aan te brengen.

Eerst dienden er gaten geboord te worden en dan moest een

man de gloeiende klinknagels aanbrengen en vasthouden terwijl

een collega met een hamer de andere kant van de nagel moest

dichtslaan. Zo werden de Titanic en andere schepen in die tijd

ook in elkaar gezet. De totale overspanning van het viaduct

bedraagt 75 meter, de hoogte 8 en de breedte 5 meter. Het

bouwwerk berust op 2 gemetselde landhoofden aan weerszijden

en op twee gemetselde pijlers in het midden. Een indrukwekkend

object, zeker in die tijd. Beslist ook heel populair bij de jeugd in

die tijd, omdat je er boven passerende stoomlocomotieven kon

gaan staan in een wolk van damp. Een hele sensatie!

Daar kwam echter met het elektrificeren van het spoor in 1954

een einde aan. Het leidde er ook toe, dat het viaduct met

betonblokken moest worden verhoogd, zodat de bovenleiding er

onder kon worden aangebracht. Maar verder is het geheel anno

2020 nog geheel in oorspronkelijke staat, alleen zijn de kasseien

vervangen door asfalt.

Tijdens de tweede Wereldoorlog

Tijdens de oorlogsjaren speelde de spoorlijn Meppel-Groningen

een belangrijke rol voor de bezetter. Via deze lijn werd veel voedsel

vanuit ons land naar Duitsland vervoerd. De volgeladen wagons

werden eerst geparkeerd op het rangeerterrein bij Onnen. Voor de

omwonenden bleek dat een uitgelezen mogelijkheid om hier een

graantje van mee te pikken door voedsel uit de wagons te stelen.

Maar onder het viaduct werden ook talloze treintransporten met

Joden uit kamp Westerbork naar de concentratiekampen in

Duitsland en Polen verstuurd, waaronder het laatste transport

in september 1944 naar Auschwitz met Anne Frank en haar

familie aan boord. Op het rangeerterrein werd kort gestopt om

de locomotief van water te voorzien. Voor de mensen in de trein

een veelgebruikte mogelijkheid om briefjes uit de trein te gooien.

In 1944 werd het rangeerterrein ook het doelwit van geallieerde

bommenwerpers, om zo deze verbinding met Duitsland

onmogelijk te maken. Op één van de ijzeren balken van de

viaduct is nog een kogelinslag uit die tijd te zien (zie foto met pijl).

Verjaardagscadeautje

Als je je dit allemaal realiseert gaat er heel wat door je heen

als je op het viaduct staat, maar is het toch ook mooi dat deze

aloude verbinding op haar honderdste verjaardag in een nieuw

jasje gestoken wordt.

Aanleg van het viaduct

Maar met de aanleg van het viaduct in 1920 even ten zuiden

van het rangeerterrein werd het dus weer mogelijk om zonder

omwegen van Glimmen naar Onnen te gaan. De benodigde

grond voor de opritten van het viaduct werden uit de Onner Es

gehaald; dat is het land aan de overzijde van het spoor, bekeken

vanuit Glimmen. Dat is goed te zien, want de es ligt tegenwoordig

een behoorlijk stuk lager dan de omringende weilanden.

10

Glimmer’lei - juni 2020


Glimmer’lei Zomerpuzzel 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Glimmer’lei - juni 2020

11


Mijmerend door de tijd: 1996

We bladeren af en toe door oude Glimmer´lei´s

Berichten en dan blijkt dat van er De veel Groenenberg

verandert, maar ook

We veel kunnen hetzelfde terugkijken blijft. op Neem een geslaagde nou Glemmini, decembermaand.

Veel plaatselijke feestelijke toneelvereniging, kerstbijeenkomsten in die een al door bestaat een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, sinds 1986. kerstdrive, In 1996 vierden jaarafsluitingen de lokale en de acteurs jaarlijkse

het tweede lustrum en dat Sylvesterloop was goed voor (zie de foto).

voorpagina van dit blad. We Volgens lezen dat de in organisatie 1984

deden dit jaar meer

de eerste voorstelling werd mensen gegeven mee als dan een ooit:

wild plan van oud-dorpsgenoot 487 mannen, Peter Alberts. vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

Pas eind 1985 werd de inmiddels naam begonnen. Glemmini Het

bedacht en was de toneelvereniging startte in oudejaarsnacht officieel

met het Oud en Nieuw

een feit. Het eerste stuk heette ´Hek van de

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. dam´ en Het er moet was een zoveel gezellige belangstelling, happening zijn geweest, dat

die er doorging twee voorstellingen tot een uur of 5! werden Op 8 januari gepland is er in een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

het dorpshuis. Decors werden in het begin

door. gebouwd En ondertussen door Jans Spijkerman. In 1996

blijven we werken aan het

verbeteren bestond van de alles harde wat kern uit mensen als Petra

De van Groenenberg Bergen, betreft. Ina Rademaker, Henk Wildeboer,

In Reina mijn vorige van der bericht Veen, Jacob Brink en Jans

meldde ik al dat we

bezig Spijkerman. zijn de akoestiek U ziet te ze op de bijgaande foto.

verbeteren en met name

het bargedeelte gezelliger

Anno 2020 bestaat Glemmini nog steeds.

te maken. De benodigde

maatregelen Na 34 jaar zijn ons mag inmiddels je gerust bekend zeggen, dankzij het dat gratis de

advies toneelvereniging van een deskundige een en vaste een subsidieaanvraag waarde is, ook is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

tijden van social media en internet. Ouderwets

vooral bijhouden – van onze website.

Het genoegen, Vrijdagavondcafé pure gaat lokale door cultuur. op dezelfde Door de voet: crisis twee

keer staan per maand ze even zal in een de kok wachtstand, voor ons koken. maar daarna Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: worden vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. ze weer een bron van plezier, zowel Op het

moment voor dat als u achter dit leest de heeft schermen. Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Fotograaf: Bloemink,

Jitske bij aan te passen. Het is som

Carolien

Bruinenberg,

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: zondag 13 september 2020

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Verspreidingsweek:

de Klein vermoed ik, maar he

39

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

6

Glimmer’lei - januari 2016

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - juni 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!