21.12.2012 Views

informatie - Erfgoed à la Carte Den Helder

informatie - Erfgoed à la Carte Den Helder

informatie - Erfgoed à la Carte Den Helder

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Handleiding<br />

Handleiding<br />

deel eel 2<br />

Informatie Informatie Informatie en en lessuggesties bij tijdvakkist 33<br />

3<br />

Kastelen Kastelen vol vol soldaten<br />

soldaten


Colofon Colofon<br />

Colofon<br />

Deze handleiding en tijdvakkist is tot stand gekomen met medewerking van:<br />

Ellen Laan, leerkracht Jac. P. Thijsse/ Tuindorpschool <strong>Den</strong> <strong>Helder</strong><br />

Jan Stobbe, Stichting Weg van de Vikingen<br />

Maarten Noot, <strong>Helder</strong>se Historische Vereniging<br />

Jolet Leenhouts, illustratrice<br />

Arend van Dam, kinderboekenschrijver<br />

Anne van der Kooi, OBD Noordwest<br />

Renate Ammer<strong>la</strong>an, Cultureel <strong>Erfgoed</strong> Noord-Hol<strong>la</strong>nd<br />

Sietske Dreschler, Cultureel <strong>Erfgoed</strong> Noord-Hol<strong>la</strong>nd<br />

Ieke Doezie, Openbare Bibliotheek <strong>Den</strong> <strong>Helder</strong><br />

Carolien van Berge, Kasteel Radboud<br />

2


Inhoud<br />

Inhoud<br />

1. Inleiding 4<br />

2. Inhoud van de tijdvakkist 5<br />

3. Historische achtergrond<strong>informatie</strong> 11<br />

Wonen 11<br />

Het kasteel 11<br />

Andere bakstenen gebouwen 12<br />

Kastelen Nuwendoorn en Radboud 12<br />

Organisatie van de samenleving 13<br />

Werken 13<br />

De strijd tussen de Hol<strong>la</strong>ndse graven en de West-Friezen 14<br />

Het vervolg van de strijd 15<br />

Organisatie, strategieën en tactiek 15<br />

De aanpak van Floris V 16<br />

Bewoners 17<br />

Landschap 17<br />

Voedsel en voedselvoorziening 18<br />

Vervoer 18<br />

4. Meer <strong>informatie</strong> 20<br />

5. Bezoek bij deze tijdvakkist 20<br />

Kopieerb<strong>la</strong>den<br />

Kopieerb<strong>la</strong>den<br />

• Zoekp<strong>la</strong>at kasteel<br />

• Recept: canstelingen<br />

• Recept: roffioelen<br />

• Recept: roggebrood met reuzel<br />

• Zelf een kaproen maken<br />

• Zelf een ridderhelm maken<br />

• Liedjes<br />

• Spelregels bikkelen<br />

3


1. 1. Inleiding<br />

Inleiding<br />

In de tijd van de steden en staten, tussen 1000 en 1500, was de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd bewoond door<br />

Friezen. Aan het begin van de middeleeuwen genoten de Friezen een grote vrijheid. Zij waren niet<br />

onderworpen aan de macht van de Hol<strong>la</strong>ndse graven. Aan het eind van de Middeleeuwen was dat<br />

veranderd; de Hol<strong>la</strong>ndse graaf Floris V was erin ges<strong>la</strong>agd de Friezen in de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd definitief<br />

aan zich te binden.<br />

De Tijdvakkist ‘Kastelen vol soldaten’ bevat <strong>informatie</strong> en voorwerpen over het dagelijks leven op het<br />

kasteel in de Middeleeuwen. Er wordt aandacht gegeven aan onderwerpen zoals wonen, werken, kleding,<br />

voedsel en vermaak. Bijzonder zijn de voorwerpen. De kist bevat echte Middeleeuwse materialen die<br />

gebruikt zijn voor de bouw van kastelen en de aanleg van wegen. Verder bevat de kist ‘verantwoorde<br />

replica’s’ van voorwerpen uit de Middeleeuwen.<br />

In deze handleiding is algemene <strong>informatie</strong> te vinden over het <strong>la</strong>ndschap en de bewoners van de Noordkop<br />

in dit tijdvak. Anders dan in de andere tijdvakkisten wordt er niet alleen aandacht gegeven aan de<br />

omgeving van <strong>Den</strong> <strong>Helder</strong>. Deze tijdvakkist gaat ook over kastelen en dwangburchten in West-Fries<strong>la</strong>nd. Die<br />

keuze hebben we gemaakt omdat het wonen en leven op een kasteel een be<strong>la</strong>ngrijk thema is in de tijd van<br />

steden en staten. In de directe omgeving van <strong>Den</strong> <strong>Helder</strong> zijn er echter nooit kastelen geweest. Om dit<br />

onderwerp goed aan te kunnen bieden, was dus een verbreding van het onderwerp noodzakelijk.<br />

Het thema ‘Kastelen vol soldaten’ spreekt tot de verbeelding van zowel jonge als oudere kinderen en is met<br />

alle attributen in de kist heel goed op verschillende niveaus aan te bieden. <strong>Den</strong>k bijvoorbeeld aan de<br />

volgende algemene suggesties:<br />

Onderbouw Onderbouw<br />

Onderbouw<br />

Hang de foto’s in de k<strong>la</strong>s. Kijk naar de tijdvakp<strong>la</strong>at en praat over wat je ziet. Bouw met de blokken een<br />

kasteel. Maak de zoekp<strong>la</strong>at. Richt de speelhoek in als kasteel. Maak een ridderhelm. ‘Leen’ twee leerlingen<br />

uit een hogere groep die zich verkleden als zoon en dochter van een kasteelheer. Maak tekeningen van<br />

een kasteel. Luister naar de liedjes over ridders en kastelen. Doorloop het riddercircuit in de gymzaal of op<br />

het speelplein.<br />

Middenbouw<br />

Middenbouw<br />

Lees het verhaal voor. Maak een kaproen. Kijk naar de oude kaarten en vergelijk ze met de kaarten van nu:<br />

een heel verschil! Kijk naar het schooltv-programma ‘Ridders en kastelen’ of naar de filmpjes over de<br />

dwangburchten in West-Fries<strong>la</strong>nd. Laat twee leerlingen uit de k<strong>la</strong>s zich verkleden als zoon en dochter van<br />

een kasteelheer. Gebruik de kijkwijzer om bijzondere middeleeuwse voorwerpen uit de kist te onderzoeken.<br />

Bedenk met of voor de groep een eindpresentatie over het tijdvakproject: een tentoonstelling, een<br />

voorstelling of een pagina voor de schoolwebsite. Maak de recepten. Bezoek kasteel Radboud te<br />

Medemblik.<br />

Bovenbouw<br />

Bovenbouw<br />

Laat groepjes leerlingen zich verdiepen in een aspect van het leven op een kasteel: het vermaak, het<br />

voedsel, de kleding, het werk, het wonen, en daarover aan elkaar een presentatie geven. Laat kinderen een<br />

boekenbeurt houden over een van de boeken uit de kist. Vergelijk de topografische kaarten uit dit tijdvak<br />

met een moderne kaart. Lees zelf de historische achtergrond<strong>informatie</strong> in de handleiding en geef een<br />

geschiedenisles over de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd in dit tijdvak. Speel het verhaal van Arend van Dam met<br />

een aantal kinderen na. Sluit het project af met een gezamenlijke (creatieve) presentatie voor ouders of<br />

andere groepen.<br />

Bij de lijst van voorwerpen in de kist, die je op de volgende b<strong>la</strong>dzijden vindt, zijn per voorwerp nog meer<br />

werk- en lessuggesties opgenomen.<br />

4


2. 2. Inhoud Inhoud van van de de de tijdvakkist tijdvakkist tijdvakkist KKastelen<br />

K astelen vol soldaten<br />

Thema<br />

Thema<br />

Voorwerp/Afbeelding/Bron Voorwerp/Afbeelding/Bron Toelicht Toelichting Toelicht ing Lessuggesties<br />

Lessuggesties<br />

Algemeen Algemeen Een banier Banier met titel van de<br />

tijdvakkist en fragment uit<br />

de tijdvakp<strong>la</strong>at.<br />

2 paar<br />

Zulke katoenen<br />

onderzoekshandschoenen handschoenen dragen<br />

museumconservatoren als<br />

ze oude voorwerpen<br />

onderzoeken.<br />

Verhaal ‘Halewine en Verhaal over Halewine en<br />

Hendrick’<br />

Hendrick, door Arend van<br />

Dam.<br />

Tijdvakp<strong>la</strong>at ‘Kasteel van<br />

Medemblik’<br />

Tijdvakp<strong>la</strong>at in kleur<br />

gemaakt door Jolet<br />

Leenhouts. Je ziet Kasteel<br />

Radboud zo als dat er in<br />

de Middeleeuwen uit moet<br />

hebben gezien. Op de<br />

binnenp<strong>la</strong>ats is allerlei<br />

bedrijvigheid te zien.<br />

DVD ‘Ridders en kastelen’ Schooltv-programma over<br />

ridders en kastelen.<br />

DVD ‘Dwangburchten in<br />

West-Fries<strong>la</strong>nd’<br />

Vijf korte filmpjes over de<br />

dwangburchten van West-<br />

Fries<strong>la</strong>nd.<br />

Doe activiteit: ‘riddercircuit’ Het spel bestaat uit negen<br />

kaarten waarop negen<br />

spellen worden<br />

beschreven: ringsteken,<br />

toren bouwen,<br />

boogschieten, ba<strong>la</strong>nceren<br />

op de slotgracht,<br />

schminken van de ridder of<br />

jonkvrouw, paardenrace,<br />

zwaardgevecht, de put en<br />

het burchtconcert.<br />

Algemeen boeken - Het kasteel<br />

- Handboek Ridder<br />

- Mijn eerste boek over<br />

Ridders en kastelen<br />

- Ridder Rik en de geheime<br />

brief<br />

- Tijn valt aan<br />

- De ontvoerde prinses<br />

- Vandaag ben ik een<br />

ridder<br />

Kaarten Twee kaarten op<br />

A4formaat van de kop van<br />

Noord-Hol<strong>la</strong>nd in de tijd<br />

van steden en staten. Eén<br />

kaart op A3formaat. Hierop<br />

zijn de West-Friese<br />

dwangburchten te zien.<br />

Gebruik de banier om de<br />

k<strong>la</strong>s aan te kleden<br />

tijdens het tijdvakproject.<br />

Gebruik de<br />

handschoenen voor<br />

onderzoek van de<br />

voorwerpen in de kist.<br />

Voor de onder- en<br />

middenbouw te<br />

gebruiken als<br />

voorleesverhaal; voor de<br />

bovenbouw om zelf te<br />

lezen.<br />

Een kringactiviteit<br />

rondom de verhaalp<strong>la</strong>at.<br />

Wat zie je? Hoe zag het<br />

kasteel eruit? Welke<br />

dieren zie je? Kleding?<br />

Wat aten de<br />

Middeleeuwers denk je?<br />

Etc.<br />

Voor de midden- en<br />

bovenbouw te gebruiken<br />

als starter.<br />

Bekijk de filmpjes.<br />

Verzamel alle benodigde<br />

voorwerpen in het<br />

speellokaal. Speel het<br />

spel.<br />

Lees een van de<br />

kinderboeken voor. In de<br />

bovenbouw kan het<br />

leven op een kasteel uit<br />

een <strong>informatie</strong>f boek<br />

vergeleken worden met<br />

het leven op een kasteel<br />

uit een leesboek.<br />

Vergelijk de kaarten met<br />

een kaart van nu. Wat<br />

herken je nog, wat is er<br />

veranderd?<br />

5


Algemeen Algemeen –<br />

Vervolg<br />

Vervolg<br />

Middeleeuwse en<br />

Neder<strong>la</strong>ndse tekst van<br />

Melis Stoke<br />

Cd met liedjes over ridders<br />

en kastelen<br />

Melis Stoke, waarschijnlijk<br />

afkomstig uit Zee<strong>la</strong>nd, was<br />

ambtenaar (clerc) op de<br />

kanse<strong>la</strong>rij van Floris V en<br />

Willem III. Hij schreef een<br />

Rijmkroniek van Hol<strong>la</strong>nd,<br />

die de geschiedenis van<br />

Hol<strong>la</strong>nd tot 1305<br />

behandeld.<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d: liedjes Je vindt de tekst van de<br />

liedjes op de cd, bij de<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d: zoekp<strong>la</strong>at<br />

kasteel<br />

kopieerb<strong>la</strong>den.<br />

Je vindt deze p<strong>la</strong>at bij de<br />

kopieerb<strong>la</strong>den.<br />

Kastelen Kastelen<br />

Afbeeldingen kasteel 1 foto van het huidige<br />

kasteel Radboud te<br />

Medemblik. 1 afbeelding<br />

van het kasteel in vroegere<br />

tijden.<br />

Afbeelding bouw kasteel Er wordt een toren van een<br />

kasteel gebouwd door een<br />

aantal werklieden.<br />

Canvasdoek kasteel Een afbeelding van kasteel<br />

Radboud te Medemblik.<br />

Tufsteen Tufsteen is natuursteen.<br />

Het werd gebruikt als<br />

bouwmateriaal en werd<br />

meestal gewonnen in de<br />

Eiffel.<br />

Wonen Wonen<br />

Houten blokken kasteel en<br />

toebehoren<br />

4 <strong>la</strong>nge en 4 korte wassen<br />

kaarsen<br />

Houten blokken voor het<br />

kasteel, 1 draak, 1 spook,<br />

1 hond, 1 v<strong>la</strong>g, 4 ridders, 4<br />

paarden, 4 stokjes, 4<br />

stoelen, 1 tafel en 4<br />

bomen.<br />

De kaars was in de<br />

Middeleeuwen erg<br />

be<strong>la</strong>ngrijk. Hij werd<br />

gebruikt voor verlichting en<br />

voor verwarming. Gewone<br />

kaarsen werden gemaakt<br />

van vet, kerkkaarsen van<br />

was.<br />

Lees de middeleeuwse<br />

tekst. Zijn de woorden te<br />

begrijpen? Vergelijk de<br />

tekst met de woorden in<br />

modern Neder<strong>la</strong>nds.<br />

Wat staat er precies?<br />

Luister naar de muziek,<br />

leer de leerlingen de<br />

tekst en zing samen<br />

mee. Wat vertellen de<br />

liedjes over ridders en<br />

kastelen?<br />

Leer de leerlingen de<br />

tekst en zing samen<br />

mee.<br />

Ga op zoek naar een<br />

vluchtweg voor Hidde.<br />

Vergelijk de<br />

verschillende<br />

afbeeldingen met elkaar.<br />

Wat zijn de verschillen<br />

tussen de oude<br />

afbeelding en de nieuwe<br />

foto’s. Wat is er<br />

veranderd aan het<br />

kasteel?<br />

Hoe werd een kasteel<br />

gebouwd? Wat voor<br />

materialen en<br />

gereedschappen werden<br />

er gebruikt?<br />

Teken het kasteel na.<br />

Bestudeer het tufsteen<br />

aan de hand van de<br />

kijkwijzer ‘werken met<br />

voorwerpen’ die je in<br />

deel 1 van de<br />

handleiding vindt.<br />

Met de blokken kan een<br />

kasteel gebouwd<br />

worden. Laat kinderen<br />

kastelen nabouwen van<br />

elkaar of van een foto.<br />

Bekijk en voel de<br />

kaarsen. Wat zijn de<br />

verschillen met de<br />

kaarsen van thuis?<br />

6


Werken Werken<br />

Zegelstempel met was Het was kan verhit worden<br />

en dan kan daarmee een<br />

envelop dicht gemaakt<br />

worden.<br />

Lakzegel Een ridderzegel is een<br />

afdruk van een<br />

zegelstempel in was of <strong>la</strong>k<br />

met de voorstelling van<br />

een ridder. Het wordt met<br />

een lint aan een officieel<br />

document gebonden<br />

Foto smederij De meeste kastelen<br />

hadden een smederij. Dat<br />

was nodig voor het<br />

repareren van<br />

huishoudelijke voorwerpen<br />

en wapens.<br />

Foto weefgetouw Op een weefgetouw werd<br />

wol geweven. Veel mensen<br />

hadden hun eigen<br />

weefgetouw.<br />

Afbeelding monnik Een monnik is een<br />

geestelijke en leefde in<br />

een klooster of abdij. In de<br />

Middeleeuwen stond er<br />

een grote abdij in Egmond.<br />

Veel monniken konden<br />

lezen en schrijven. Zij<br />

schreven met ganzenveer;<br />

gedoopt in inkt.<br />

Afbeelding zegel Dit is een zegel van Floris<br />

V. Het werd onder<br />

documenten aangebracht<br />

om de echtheid ervan te<br />

verzekeren.<br />

Houten balkje Dit houten balkje is in de<br />

12 e eeuw gebruikt voor<br />

wegen op het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd.<br />

Middeleeuwse schaar Een exacte replica van<br />

scharen zoals ze in de<br />

Middeleeuwen gebruikt<br />

werden. Bijna iedere vrouw<br />

had wel een schaar aan<br />

haar rok hangen. De<br />

schaar werd gebruikt voor<br />

het huishouden en om<br />

mee te handwerken.<br />

Vingerhoed Vingerhoeden werden<br />

gebruikt bij het<br />

handwerken. Meisjes<br />

leerden vanaf een jaar of<br />

zeven handwerken. Dat<br />

gebeurde meestal in de<br />

speciale vrouwenkamer<br />

van het kasteel.<br />

Schrijf een brief aan<br />

graaf Floris V en verzegel<br />

de brief.<br />

Of schrijf een brief aan<br />

een k<strong>la</strong>sgenoot en vertel<br />

over het leven op een<br />

kasteel.<br />

Kijk goed naar de<br />

afbeelding. Welke<br />

gereedschappen<br />

gebruikte een<br />

middeleeuwse smid?<br />

Weven op een<br />

zelfgemaakt weefraam.<br />

Laat de kinderen een<br />

onderzoek doen naar het<br />

leven op een abdij (zie<br />

bijv. www.schooltv.nl/<br />

Vroegerenzo voor info<br />

over het leven in een<br />

klooster). Laat kinderen<br />

schrijven met<br />

ganzenveer en inkt.<br />

Kijk goed naar de<br />

afbeelding. Probeer zelf<br />

een eigen zegel te<br />

maken van kaarsenvet.<br />

Gebruik het zegel om<br />

brieven mee dicht te<br />

maken.<br />

Onderzoek het houten<br />

balkje voorzichtig.<br />

Probeer met de schaar te<br />

knippen. Wat is het<br />

verschil met een schaar<br />

van tegenwoordig?<br />

Gebruik de kijkwijzer uit<br />

het eerste deel van de<br />

handleiding om de<br />

kinderen de vingerhoed<br />

te <strong>la</strong>ten onderzoeken.<br />

7


Ridders Ridders<br />

Twee schilden Om zichzelf te beschermen<br />

gebruikten ridders een<br />

schild. Op het schild stond<br />

vaak een het familiewapen<br />

afgebeeld. Iedere ridder<br />

had zijn eigen teken. Zo<br />

kon je de ridder makkelijk<br />

herkennen.<br />

Twee zwaarden Iedere ridder droeg een<br />

zwaard om mee te<br />

vechten.<br />

Twee hellebaarden Een hellebaard is een<br />

houw- en stootwapen uit<br />

de Middeleeuwen. Deze<br />

wapens waren <strong>la</strong>ng genoeg<br />

om ook tegen ridders te<br />

paard te kunnen vechten.<br />

Bijl Ridders vochten niet alleen<br />

met zwaarden maar ook<br />

met bijlen.<br />

Foto speren Een afbeelding van een<br />

aantal middeleeuwse<br />

speren.<br />

Afbeelding tentenkamp Als een stad of een kasteel<br />

werd belegerd, werd er een<br />

tentenkamp opges<strong>la</strong>gen<br />

waarin de ridders<br />

Afbeelding belegering<br />

kasteel<br />

verbleven.<br />

Op de afbeelding is te zien<br />

hoe een kasteel<br />

aangevallen en verdedigd<br />

wordt.<br />

Pijlpunt Een echte middeleeuwse<br />

pijlpunt.<br />

Foto ridder Een foto van een ridder<br />

zoals die er in de<br />

Middeleeuwen uitgezien<br />

moet hebben.<br />

Ontwerp een zwaard met<br />

je eigen teken erop.<br />

Organiseer een<br />

zwaardgevecht in de<br />

gymzaal.<br />

Ga op internet op zoek<br />

naar andere wapens uit<br />

de middeleeuwen.<br />

Teken een ridder met al<br />

zijn wapens. Zet bij alle<br />

onderdelen van het<br />

tenue neer wat het<br />

precies is.<br />

Bespreek de<br />

middeleeuwse<br />

oorlogsvoering. Wat kon<br />

men met een speer<br />

doen?<br />

Hoe zien de tenten eruit?<br />

Waar zijn de tenten van<br />

gemaakt?<br />

Bekijk de afbeelding<br />

goed. Wat voor wapens<br />

worden er gebruikt? Hoe<br />

zijn de soldaten<br />

gekleed?<br />

Bedenk een goede<br />

aanvalstechniek voor<br />

kastelen. Speel de<br />

belegering van een<br />

kasteel na.<br />

Probeer de pijlpunt na te<br />

tekenen.<br />

Bekijk de foto. Uit welke<br />

delen bestond het tenue<br />

van een ridder? Kun je<br />

zo makkelijk vechten?<br />

Hoe zou jij jezelf<br />

beschermen?<br />

8


Kleding/sieraden Kleding/sieraden Kopieerb<strong>la</strong>d: zelf een<br />

kaproen maken<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d: zelf een<br />

ridderhelm maken<br />

Een kaproen is een<br />

hoofddeksel voor mannen<br />

uit de middeleeuwen.<br />

Een leuke knutse<strong>la</strong>ctiviteit:<br />

maak een ridderhelm van<br />

papier.<br />

Twee leren zwaardhouders Een ridder hield zijn<br />

zwaard bij zich in een<br />

zwaardhouder. Deze werd<br />

om de middel gegespt.<br />

Ketting Reproductie van een<br />

Middeleeuwse ketting.<br />

Kleding ‘dochter van een<br />

kasteelheer’<br />

Kleding ‘zoon van een<br />

kasteelheer’<br />

Rock, suckenie<br />

(onderjurk), barbette en<br />

fillet (hoofddeksels).<br />

Trek allereerst de rock<br />

aan. Doe daar de suckenie<br />

over heen. Leg de barbette<br />

van wit linnen onder de kin<br />

en breng de uiteinden<br />

samen op het hoofd. Zet<br />

vast met 1 speld midden<br />

op het hoofd. De oranje<br />

fillet kan er boven op gezet<br />

worden.<br />

Beenlingen, onderbroek,<br />

tuniek, touw en kaproen.<br />

Doe de onderbroek aan.<br />

Trek daarna de beenlingen<br />

aan zoals een sok<br />

aangetrokken wordt. Trek<br />

de beenling omhoog over<br />

de pijpen van de<br />

onderbroek heen. Maak de<br />

beenling met een touwtje<br />

vast aan de onderbroek.<br />

Trek de kaproen aan en<br />

houdt hem omhoog met<br />

een stuk touw. Zet ten<br />

slotte de kaproen op.<br />

Maak zelf een kaproen.<br />

Maak de ridderhelm.<br />

Doe de zwaardhouder<br />

om. Loopt het handig?<br />

Onderzoek het voorwerp<br />

aan de hand van de<br />

kijkwijzer.<br />

Onderzoek de ketting.<br />

Waar is de ketting van<br />

gemaakt. Wat zijn de<br />

verschillen met een<br />

ketting uit onze tijd?<br />

Maak zelf een ketting<br />

met kralen van klei.<br />

Gebruik de kleding voor<br />

een tentoonstelling of<br />

een toneelstuk.<br />

Gebruik de kleding voor<br />

een tentoonstelling of<br />

een toneelstuk.<br />

9


Vermaak Vermaak Vermaak<br />

Houten kegelspel Een kegelspel bestaat uit 9<br />

kegels en 2 ballen.<br />

Houten ratel Een ratel was popu<strong>la</strong>ir<br />

speelgoed maar werd ook<br />

gebruikt om iets aan te<br />

kondigen.<br />

Bikkelspel In de Middeleeuwen<br />

gebruikten kinderen<br />

dierenbotjes voor hun<br />

spelletjes.<br />

Afbeelding schandpaal Als je straf verdiende werd<br />

je aan een schandpaal<br />

gebonden. Zo kon<br />

iedereen zien dat je wat<br />

misdaan had.<br />

Eten Eten<br />

Houten bierpul met deksel In de middeleeuwen werd<br />

erg veel bier gedronken.<br />

Water was vaak te vies om<br />

te drinken. Daar kon je<br />

ziek van worden. Het bier<br />

bevatte weinig alcohol en<br />

werd zelfs door kinderen<br />

gedronken.<br />

Stenen bierpul Een replica van een<br />

middeleeuwse stenen<br />

bierpul.<br />

Foto eettafel Een foto van een eettafel<br />

met allerlei kannen,<br />

kruiken en eetgerei. Zo<br />

werd een tafel gedekt in de<br />

Middeleeuwen.<br />

Foto eetvoorraad Op het kasteel was niet<br />

veel voedsel aanwezig<br />

omdat de kasteelheer niet<br />

het hele jaar op het<br />

kasteel verbleef. Als hij er<br />

wel was, dan werd het<br />

voedsel in de kelders<br />

opges<strong>la</strong>gen.<br />

Afbeelding maaltijd Op de afbeelding is te zien<br />

hoe de mensen in de<br />

Middeleeuwen aten.<br />

Houten lepel Een houten lepel van ong.<br />

10 cm. In de<br />

middeleeuwen werd<br />

Recepten: canstelingen,<br />

roffioelen en roggebrood<br />

met reuzel<br />

bestek van hout gemaakt.<br />

Je vindt de recepten bij de<br />

kopieerb<strong>la</strong>den.<br />

Speel het kegelspel.<br />

Gebruik het spel bij het<br />

riddercircuit.<br />

Speel met de ratel.<br />

Speel het bikkelspel. Je<br />

vindt de spelregels bij de<br />

kopieerb<strong>la</strong>den.<br />

Zoek op internet naar<br />

andere straffen uit de<br />

Middeleeuwen.<br />

Probeer uit de bierpul te<br />

drinken. Hoe drinkt het?<br />

Drink uit de bierpul.<br />

Gebruik de foto voor een<br />

tentoonstelling over het<br />

voedsel en de<br />

eetgewoontes van de<br />

middeleeuwen.<br />

Kijk goed! Wat aten de<br />

middeleeuwers?<br />

Bekijk de afbeelding<br />

goed. Hoe wordt er<br />

gegeten? Wat wordt er<br />

gegeten? Wat voor<br />

eetgerei gebruiken de<br />

mensen?<br />

Probeer met de houten<br />

lepel te eten. Eet het<br />

lekker?<br />

Maak de gerechten op<br />

school k<strong>la</strong>ar of <strong>la</strong>at de<br />

leerlingen dat thuis<br />

doen.<br />

10


3. 3. Zó Zó zat zat het het in in de de tijd tijd van van de de de steden steden en en staten.<br />

staten.<br />

Achtergrond<strong>informatie</strong> Achtergrond<strong>informatie</strong> voor voor de de leerkracht<br />

leerkracht<br />

Wonen<br />

Wonen<br />

In de 13e eeuw woonden de bewoners van de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd<br />

en West-Fries<strong>la</strong>nd voor een groot deel op nieuw ontgonnen <strong>la</strong>nd. De<br />

bewoners van het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd bleven niet <strong>la</strong>ng op eenzelfde<br />

woonp<strong>la</strong>ats. De nederzettingen werden vaak op dezelfde manier<br />

ingedeeld. Ze bestonden uit rechthoekige, aan elkaar grenzende<br />

stukken grond, gescheiden door sloten voor afwatering. De woningen<br />

<strong>la</strong>gen aan de korte kant van de percelen. Dat is op een groot aantal<br />

p<strong>la</strong>atsen in de Kop en West-Fries<strong>la</strong>nd nog goed herkenbaar<br />

(Wester<strong>la</strong>nd op Wieringen, ten zuiden van Kolhorn, in Oostelijk West-<br />

Fries<strong>la</strong>nd ).<br />

De huizen waren eenvoudige houten boerderijen van ongeveer 20 bij<br />

6 meter. Het dak rustte op loodrechte palen in de <strong>la</strong>nge wanden. Dit<br />

blijkt uit archeologische opgravingen.<br />

Over de indeling van de woning is niet veel bekend. Het is mogelijk dat alle activiteiten in een ruimte<br />

p<strong>la</strong>atsvonden. Het is bekend dat er in Assendelft zulke woningen zijn geweest. Deze waren wel van een iets<br />

<strong>la</strong>ter tijdstip. Maar vermoedelijk weken ze niet veel af van de woningen van de eerste bewoners.<br />

Een eeuw <strong>la</strong>ter waren de boerderijen behoorlijk veranderd. Er stond een grote schuur midden in het<br />

<strong>la</strong>ndbouwbedrijf. Er werd meer gebruikt gemaakt van baksteen in p<strong>la</strong>ats van hout en de boerderijen werden<br />

groter, ongeveer 29 meter bij 15 meter. Ook de bouwkundige opzet wijzigde; de meeste boerderijen<br />

bestonden nu uit drie verschillende delen.<br />

Uit sommige p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>ndsnederzettingen ontstonden de eerste steden. Dat gebeurde door groei van een<br />

dorpje of door het samengroeien van enkele nederzettingen. Aan sommige steden werden soms bepaalde<br />

rechten verleend, die het dorp tot een echte stad maakten.<br />

De steden ontstonden in vele gevallen op strategisch punten (kust, doorwaadbare p<strong>la</strong>ats in een rivier, op<br />

kruispunt van wegen, bij <strong>la</strong>ndaanwinning). Daar was veel handel en werd de economie sterk gestimuleerd.<br />

Vaak was er maar een beperkt grondgebied, dus werden de huizen dicht op elkaar gebouwd. Als er wel<br />

ruimte was, dan breidde de stad zich uit, aansluitend aan de oorspronkelijke stad.<br />

De boerderijen en woningen in de stad werden niet gemaakt van natuursteen. Dat was namelijk in de Kop<br />

van Noord-Hol<strong>la</strong>nd niet voorhanden. Wel werden zwerfstenen, afkomstig van Wieringen en Texel, gebruikt<br />

voor toegangswegen en fundamenten van woningen. Deze gesteenten waren na de <strong>la</strong>atste ijstijd<br />

achtergebleven op de ei<strong>la</strong>nden.<br />

Uit de periode van de 11e tot 14e eeuw zijn er resten van bewoning gevonden in en nabij de voormalige terp<br />

Het Torp . Het zijn zgn. huisp<strong>la</strong>ttegronden, aangetroffen, in de wijk De Schooten in <strong>Den</strong> <strong>Helder</strong>. Tevens zijn<br />

vergelijkbare resten aangetroffen nabij het Hooge Oude Veer (gemeente Anna Paulowna), een<br />

oorspronkelijke getijdenstroom, daterend uit de 12e Eenvoudige nederzettingen<br />

eeuw.<br />

Het Het kasteel<br />

kasteel<br />

Kastelen hadden een defensieve of beschermende functie en <strong>la</strong>gen op strategische punten in het<br />

<strong>la</strong>ndschap of nabij een stad. Slechts een zeer beperkt aantal van de kastelen uit de 13 e eeuw bezat een<br />

woonfunctie. Alleen de kastelen waar een koning, graaf, keizer of een politiek, administratief centrum was<br />

gevestigd hadden een woonfunctie. Andere kastelen hadden uitsluitend legereenheden als regelmatige<br />

bewoners.<br />

Hoewel het verblijf op een kasteel in de loop van de eeuwen sterk is geromantiseerd, was het verblijf op<br />

een kasteel in werkelijkheid niet prettig. <strong>Den</strong>k alleen al aan de kou in de vertrekken. Een kasteel was nooit<br />

geheel warm te stoken. Ook met de hygiëne was veel mis. De slotgracht werd gebruikt als riool waardoor er<br />

veel ongedierte werd aangetrokken. De stank moet vooral in de zomer ondraaglijk zijn geweest.<br />

Een kasteel was in de eerste p<strong>la</strong>ats een product van macht en welstand. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk<br />

door de versterkte bakstenen torens die op het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd verrezen. Zulke torens werden gebouwd in een<br />

periode van economische groei op het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd. De eigenaren ontleenden status aan dergelijke<br />

gebouwen. De bouw was kostbaar (het materiaal moest van ver komen en de bouw geschiedde door<br />

gekwalificeerde ambachtslieden). Om het aanzien nog meer te vergroten, werden sommige van deze<br />

bouwwerken op een kunstmatig heuveltje gebouwd.<br />

11


In West-Fries<strong>la</strong>nd hebben in de Middeleeuwen<br />

enkele kastelen gestaan. Het waren<br />

dwangburchten, zoals bijvoorbeeld kasteel<br />

Radboud te Medemblik. Een dwangburcht was<br />

een kasteel, gebouwd op een strategische<br />

p<strong>la</strong>ats met een wijds uitzicht over het<br />

omringende gebied. Binnen het kasteel had<br />

men voortdurend toezicht op het reilen en<br />

zeilen van de bevolking. Eventuele vijanden<br />

konden zo goed in de gaten worden gehouden.<br />

Door meer van zulke kastelen te bouwen en ze<br />

aan elkaar te verbinden door een goede<br />

infrastructuur, kon een koning de greep op een<br />

gebied en zijn bewoners te verzekeren. De<br />

kastelen, zoals de Nuwendoorn bij Eenigenburg<br />

Kasteel Radboud te Medemblik<br />

en Kasteel Radboud te Medemblik, boden<br />

permanent onderdak aan garnizoenen, kleine<br />

militaire eenheden. De graaf bezocht deze kastelen vermoedelijk enkele malen, maar verbleef er nooit<br />

<strong>la</strong>ng. Hij woonde er nooit.<br />

Doordat de dwangburchten een beperkte functie hadden, werden deze kastelen sober ingericht. In het<br />

kasteel bevond zich een wapenkamer en een keuken. Er was een grote hal voor druk bezochte<br />

bijeenkomsten of ontvangsten. Vermoedelijk was er ook een smederij . Dat was nodig voor het herstellen<br />

van allerlei huishoudelijke waren van ijzer, maar ook voor het repareren van wapens. Sommige wapens en<br />

munitie werden overigens per schip aangevoerd vanuit bijvoorbeeld V<strong>la</strong>anderen. Het ging hier om<br />

kruisbogen en bijbehorende pijlpunten.<br />

Op het buitenterrein was de waterput en werden er kruiden verbouwd. Bijna dagelijks ontvingen de<br />

bewoners bezoek van boeren en hande<strong>la</strong>ren die van ver kwamen. Zij boden allerlei huishoudelijke waar te<br />

koop aan (aardewerk, kisten voor ops<strong>la</strong>g en mogelijk kunstnijverheid) maar ook vers voedsel.<br />

Voor vermaak en vertier meldde zich soms een rondreizende minstreel, die de tijd op een aangename<br />

manier deed verstrijken met zijn muziek en verhalen.<br />

Andere Andere bakstenen bakstenen gebouwen<br />

gebouwen<br />

Kloosters, abdijen en kapellen werden in de Middeleeuwen ook met steen gebouwd. Gebruikt zijn baksteen<br />

maar ook geïmporteerd natuursteen. Zo is voor de bouw van de oudste fase van de Abdij van Egmond<br />

kalksteen gebruikt, vermoedelijk afkomstig uit Frankrijk.<br />

Dichterbij huis zijn resten aangetroffen van de kapel bij Torp . Al in 1775 (!) zijn resten van de ruïnes van de<br />

11 e -12 e eeuwse tufstenen kapel opgegraven. Aan de oostzijde van de terp worden menselijke skeletten<br />

aangetroffen, op en over elkaar liggend.<br />

In 1964 en 1965 werden op de noordelijke kern van de terp de funderingen van de kapel aangetroffen. Bij<br />

de bouw van de kapel werd gebruik gemaakt van Romeins bouwafval.<br />

In de bovengrond werden enkele brokken tufsteen en “opzettelijk verzonken zwerfkeien” aangetroffen. De<br />

zwerfkeien zijn een restant van de fundering van de kapel.<br />

Waarschijnlijk werd het kapelletje gebouwd met tufsteen afkomstig van een eerdere dorpskerk. Deze kerk<br />

stond mogelijk op de door de zee wegges<strong>la</strong>gen strandwal aan de noordrand van het Balgzand.<br />

Kastelen Kastelen Nuwendoorn en Radboud<br />

Fundamenten van de Nuwendoorn<br />

De ondernemende vorst Floris V bouwde in het <strong>la</strong>atste<br />

decennium van de 13 e eeuw een aantal<br />

kastelen/dwangburchten in West-Fries<strong>la</strong>nd. Door de<br />

bouw van de dwangburchten wilde hij de Friezen<br />

definitief aan zich onderwerpen. Eerst bouwde hij het slot<br />

te Wijdenes en daarna dat te Medemblik.<br />

Het kasteel Medemblik werd waarschijnlijk omstreeks<br />

1290 gebouwd. Het is de enige dwangburcht van Floris V<br />

die nu nog bestaat. Waarschijnlijk is ongeveer de helft<br />

van het oude kasteel overgeleverd. Het kasteel bestond<br />

vroeger uit een rechthoekige ruimte van ong. 37 meter bij<br />

12


40 meter. Op alle vier de hoeken stonden ronde torens. Aan<br />

de zijden tussen de torens bevonden zich torens die vierkant<br />

van vorm waren. Eén daarvan, aan de oostzijde, was de<br />

poorttoren die toegang gaf tot het slot.<br />

Van de bouw van kasteel Nuwendoorn bij Eenigenburg in de<br />

gemeente Harenkarspel weten we veel door archeologische<br />

vondsten. Ook in geschreven bronnen als de Rijmkroniek van<br />

Melis Stoke (de secretaris van Floris V) wordt hier het een en<br />

ander over vertelt. En de nog aanwezig fundamenten in situ<br />

(op de p<strong>la</strong>ats waar de burcht oorspronkelijk is gebouwd) leren<br />

ons ook wat over het verleden. He<strong>la</strong>as, is er geen enkele<br />

afbeelding van het kasteel in al zijn glorie overgeleverd! Voor<br />

de bouw van kasteel Nuwendoorn werd gebruik gemaakt van<br />

baksteen, die in de vorm van zgn. kloostermoppen werden<br />

gemaakt. Dat zijn doorgaans handgevormde stenen met een<br />

De bouw van een kasteel<br />

standaard afmeting.<br />

Baksteen bestaat uit lokaal gewonnen en ter plekke gebakken<br />

klei. Het werd geproduceerd in de kloosters in Fries<strong>la</strong>nd en via de zeearm de Zijpe en de rivier de Rekere<br />

per handelskogge vervoerd naar een terrein nabij de bouwp<strong>la</strong>ats. Recente opgravingen wijzen echter ook<br />

op de aanwezigheid van een steenoven nabij de bouwp<strong>la</strong>ats. Mogelijk werden er dus ook ter p<strong>la</strong>atse<br />

bakstenen gemaakt. De grondstof zeeklei was natuurlijk ruim voorhanden.<br />

Organisatie Organisatie van de de samenleving<br />

De samenleving van de 13 e eeuw kende nog een feodale structuur. De hoogste gezagdrager in Europa, de<br />

keizer van Duits<strong>la</strong>nd (en in 1254 Roomskoning Willem II van Hol<strong>la</strong>nd) had formeel alles voor het zeggen.<br />

Zijn rijk kon hij natuurlijk niet alleen besturen. Daarom gaf hij grote stukken <strong>la</strong>nd en bijbehorende<br />

bevoegdheden in leen aan <strong>la</strong>gere adel. Zij konden in hun eigen gebied meestal onbeperkt van hun<br />

bevoegdheden gebruikmaken. Naar de keizer toe verantwoorden ze zich slechts als het echt nodig was (en<br />

dat kwam zelden voor).<br />

In 1283 beleende Floris V aan Willem van Egmond (heer van Egmond) het gebied Huisduinen. Uit<br />

oorkonden blijkt dat de vader en grootvader van Floris al rechten op het gebied Huisduinen hadden.<br />

De organisatie binnen een bestuurlijke- of politieke eenheid (keizerrijk, koninkrijk, graafschap) was<br />

onderverdeeld in drie standen: adel, geestelijkheid en burgers (een verzamelbegrip voor vrije boeren,<br />

ambachtslieden en hande<strong>la</strong>ren). Daarnaast waren er nog vele horige boeren, rechtelozen, me<strong>la</strong>atsen en<br />

enkele migranten. De horige boeren waren in dienst van de heer en genoten bescherming van hem.<br />

Vanaf de jaren 1280 is er voor het eerst sprake van een positieve overheidsbemoeienis op het gebied van<br />

de waterhuishouding. Dat wordt dan een taak van de vorst en niet meer van een groep bewoners.<br />

In deze periode ontstonden ook het eerste internationale samenwerkingsverbanden tussen steden. De<br />

economie veranderde nu voor een be<strong>la</strong>ngrijk deel van ruilhandel in een geldeconomie. Kopen en verkopen<br />

geschiedt voornamelijk door betaling van gouden, zilveren of (<strong>la</strong>ter) ook bronzen munten.<br />

Werken Werken<br />

Werken<br />

In de tweede helft van de dertiende eeuw is er veel bedrijvigheid in de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd en<br />

Westfries<strong>la</strong>nd waar te nemen. Onder leiding van graaf Floris V werd de Westfriese Omringdijk gesloten en<br />

boven zeeniveau gebracht. Dit was be<strong>la</strong>ngrijk voor de bescherming van de inwoners van het gebied.<br />

Hierdoor en ook door de bouw van de dwangburchten verbeterden de levensomstandigheden van de<br />

bewoners van de Kop en West-Fries<strong>la</strong>nd.<br />

Doordat de omstandigheden op het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd verbeterden, hield men meer tijd over voor andere<br />

activiteiten. Hierdoor kwam er steeds meer ander werk en er ontstonden verschillende beroepen. De<br />

maatschappij was niet alleen meer gericht op het agrarisch bedrijf. De agrarische activiteiten bestonden<br />

vooral uit akkerbouw en veelteelt.<br />

In de Noordkop richt men zich sterk op de visserij en scheepvaart. Met het verbeteren van de<br />

toegangswegen over zee en de weg over de Westfriese Omringdijk ontwikkelden de nederzettingen<br />

Medemblik, Enkhuizen en Hoorn zich als be<strong>la</strong>ngrijke steden. Deze ontwikkelingen brachten meer en ook<br />

nieuwe werkgelegenheid en specialisatie. In de steden was er een toenemende vraag naar ambtenaren,<br />

die zich bezighielden met de voorbereiding en uitvoering van stedelijke besluiten. Er was steeds meer geld<br />

13


nodig voor de import en export van handelsproducten en de scheepsbouw.<br />

Daardoor groeide het aantal bankiers in de stad gestaag.<br />

De groei van de bevolking maakte stadsuitbreiding noodzakelijk. Voor de<br />

bouw van nieuwe woningen nam de vraag naar ambachtslieden<br />

(timmerlieden, steenzetters, metse<strong>la</strong>ars, meubelmakers) sterk toe. Potten,<br />

die nodig waren voor het huishouden, werden niet <strong>la</strong>nger zelfgemaakt, maar<br />

in een pottenbakkerij. Met name de burgers in de steden kregen meer<br />

rechten en daardoor een positie die ze voorheen niet hadden. Bepaalde<br />

beroepsgroepen organiseerden zich in gilden, een organisatie van personen<br />

met hetzelfde beroep of ambacht. Het eerste doel was het uitwisselen van<br />

kennis en ervaring. Vrouwen werden niet tot de gilden toege<strong>la</strong>ten.<br />

In de steden als Alkmaar woonden ook meer handelslieden van buiten het<br />

graafschap Hol<strong>la</strong>nd. Bovendien waren er soldaten gelegerd.<br />

Tenslotte waren er nog allerlei werknemers in dienst van de graaf van<br />

Hol<strong>la</strong>nd, in feite het hoogste gezag in het graafschap Hol<strong>la</strong>nd. De vorst had<br />

voor de voorbereiding en uitvoering van zijn besluiten allerlei (adellijke en<br />

geestelijke) raadgevers en ambtenaren/secretarissen nodig. Zijn hofhouding<br />

bestond uit een staf van medewerkers die zich met de dingen van alledag<br />

bezighield, in het bijzonder met de organisatie van het beheer en onderhoud<br />

van de huizen, <strong>la</strong>nderijen en kastelen van de graaf.<br />

De graaf had natuurlijk ook de beschikking over een militaire organisatie.<br />

Deze bestond uit een ridderleger (een soort van adellijk beroepsleger) en<br />

Ridder<br />

manschappen, die vaak uit het omliggend gebied werden gerekruteerd. In<br />

tijden van ernstige gewapende conflicten kon de vorst ter aanvulling van zijn<br />

leger vaak beschikken over huurlingen. Deze beroepssoldaten werden vee<strong>la</strong>l vanwege hun bekwaamheid<br />

met een specifiek wapen of ter ondersteuning van een bepaalde tactiek ingezet.<br />

De De strijd strijd tussen tussen de de de Hol<strong>la</strong>ndse Hol<strong>la</strong>ndse graven graven en en de de West West-Friezen<br />

West<br />

Friezen<br />

Tussen de graven van Hol<strong>la</strong>nd en de West-Friezen<br />

ontstond in de 12e eeuw een gewapend conflict. Dit<br />

kwam tot uiting in vele kleine en vijftien grote militaire<br />

confrontaties, in een periode van een kleine<br />

tweehonderd jaar. Het definitief einde is de S<strong>la</strong>g bij<br />

Vrome in 1297.<br />

De Kop en West-Fries<strong>la</strong>nd zijn in deze periode<br />

onderdeel van een groter (kust) gebied, genaamd<br />

Frisia, waarin de Friese graven het voor het zeggen<br />

hadden. De centra van hun heerschappij en het<br />

heiligdom van hun dynastie <strong>la</strong>gen in Egmond en<br />

Kennemer<strong>la</strong>nd. Frisia behoorde niet tot het graafschap<br />

Hol<strong>la</strong>nd.<br />

In de 12e eeuw wordt de Leidse burcht het grafelijk<br />

machtscentrum. In 1101 werd Floris II graaf van<br />

Hol<strong>la</strong>nd genoemd. Hij kreeg het gebied in leen van de<br />

Utrechtse bisschop. De Kop en West-Fries<strong>la</strong>nd vielen<br />

daar niet meer onder. De natuurlijke grens tussen<br />

Hol<strong>la</strong>nd en West-Fries<strong>la</strong>nd is de rivier de Rekere.<br />

De Friezen genoten van oudsher een grote autonomie:<br />

de Friese Vrijheid genoemd. Daarbij hoorde het maken<br />

van eigen wetgeving, het houden van markten, en het<br />

houden van een volksgerecht (ding).<br />

In het begin van de 12e eeuw begon de Hol<strong>la</strong>ndse<br />

graaf zich nadrukkelijk te bemoeien met de uitbreiding<br />

van zijn macht en gebied. Hij richtte zich op het<br />

noorden en startte met het samenvoegen van de<br />

Oorlogsvoering in de Middeleeuwen<br />

<strong>la</strong>ppendeken van kleine gouwen (administratieve<br />

eenheden). Hierdoor ontstond een be<strong>la</strong>ngrijke politieke<br />

en militaire eenheid met aan het hoofd één vorst. Dit vormde een ernstige bedreiging voor de vrije Friezen.<br />

Ze waren bang hun vrijheid en identiteit te verliezen.<br />

14


De eerste conflicten ontstonden nabij de grensrivier. In de kronieken komen we voor het eerst de naam<br />

Frisia occidentalis (West-Fries<strong>la</strong>nd) tegen. Er is dan sprake van twee graafschappen; de graafschappen<br />

Hol<strong>la</strong>nd en West-Fries<strong>la</strong>nd. Al snel werd het de Hol<strong>la</strong>ndse graaf duidelijk dat met de West-Friezen niet te<br />

spotten valt. De agrariërs bleken tot veel in staat. Niet alleen bezaten ze het vermogen om militaire<br />

tegenstand te bieden aan de Hol<strong>la</strong>nders, ze hadden ook politiek inzicht. Ze stelden namelijk tot tweemaal<br />

toe de jongere broer van de Hol<strong>la</strong>ndse graaf aan als heer van West-Fries<strong>la</strong>nd. Hieruit bleek dat ze door het<br />

Hol<strong>la</strong>ndse vorstenhuis als eigen rechtsgebied erkend werden.<br />

Het Het Het vervolg van de strijd<br />

De Westfriezen gingen niet alleen de strijd aan met de Hol<strong>la</strong>ndse graaf. Zij leverden ook strijd tegen het<br />

water. West-Fries<strong>la</strong>nd en de Noordkop bestonden in de periode van 1000 tot 1250 voornamelijk uit water.<br />

Waarschijnlijk is er een verband tussen de desastreuze overstromingen en de gewapende strijd. De<br />

Westfriezen verloren in de tweede helft van de 12 e eeuw nagenoeg al hun bezittingen aan het water en<br />

trokken bovendien veelvuldig ten strijde tegen het grafelijk leger. Een mogelijke oorzaak van de aanvallen<br />

zouden de mislukte oogsten en de daaruit voortvloeiende hongersnood kunnen zijn.<br />

In 1248 overspoelde een enorme hoeveelheid zeewater het Westfriese <strong>la</strong>ndschap. Na deze stormramp<br />

deed graaf Willem II van Hol<strong>la</strong>nd een zoveelste poging tot een invasie van West-Fries<strong>la</strong>nd. Dit was het<br />

gevolg van het optrekken van de Westfriezen naar de Rekere, dat inmiddels een brede rivier geworden was.<br />

Organisatie, Organisatie, strategieën strategieën en en tactiek tactiek ; ; wapens wapens van van de de strijdende strijdende partijen<br />

partijen<br />

De Hol<strong>la</strong>ndse graaf beschikte over een leger van goed<br />

uitgeruste ridders. Dit waren familieleden, vazallen en<br />

vertegenwoordigers van bevriende gebieden, allemaal<br />

met een adellijke titel. Ook had hij de beschikking over<br />

huurlingen en manschappen, het voetvolk. Uit enkele<br />

geschriften is vastgesteld, dat het Hol<strong>la</strong>ndse leger wel<br />

uit 8.000 man kon bestaan. Het grafelijk leger<br />

beschikte over een goede uitrusting. De soldaten<br />

beschikten over handwapens (zwaard, dolk,<br />

strijdknots, <strong>la</strong>ns en kruisboog) maar ook over mobiel<br />

geschut, zoals stringalen, grote kruisbogen op wielen.<br />

Het leger verp<strong>la</strong>atste zich met paarden en schepen<br />

zoals heerkoggen, de militaire versie van de<br />

handelskogge.<br />

Heerkoggen<br />

De West-Friezen hadden niet veel tijd om oorlog te<br />

voeren. Zij hadden het druk met hun dagelijkse werk<br />

op het <strong>la</strong>nd. Alleen in de winterperiode was er meer<br />

tijd over voor andere activiteiten. Het West-Friese leger<br />

bestond uit alle weerbare mannen van 12 jaar en<br />

ouder en kon maximaal uit zo’n 3500 tot 4000<br />

soldaten bestaan, de helft van het grafelijk leger. De<br />

organisatie van het West-Friese militaire apparaat<br />

geschiedde onder leiding van ervaren personen. Die<br />

ervaring hadden ze opgedaan tijdens hun dienstplicht<br />

of als huurling in bijvoorbeeld het grafelijk leger.<br />

Binnen het West-Friese leger waren waarschijnlijk<br />

allerlei eenheden te onderscheiden. Er waren<br />

boogschutters en ruiters te paard, naast het voetvolk.<br />

Stringalen worden in een boot ge<strong>la</strong>den.<br />

Over de bewapening is niet veel overgeleverd. De<br />

West-Friezen hadden in ieder geval de beschikking<br />

over gevaarlijke gebruiksmaterialen zoals bijlen en gieken. Maar ook over buitgemaakte wapens als<br />

zwaard, <strong>la</strong>ns en dolk. Het is ook bekend dat men beschikte over pijl en boog. Gedurende vele eeuwen<br />

gebruikte men dezelfde wapens.<br />

De militaire strategie van de Hol<strong>la</strong>ndse graaf bestond uit een combinatie van acties over <strong>la</strong>nd en over zee.<br />

In West-Fries<strong>la</strong>nd kwamen de meeste aanvallen van over zee omdat een aanval over <strong>la</strong>nd vaak onmogelijk<br />

was door de vele overstromingen. De beste kans op een succesvolle militaire aanval was de<br />

15


verrassingaanval. Aanvallen in een andere periode dan gebruikelijk (bijv. in de zomer), in de rug van de<br />

vijand of een gecombineerde <strong>la</strong>nd- en zeeaanval hadden vaak het meeste succes.<br />

De West-Friezen hanteerden een guerril<strong>la</strong>tactiek, waarbij ze het <strong>la</strong>ndschap optimaal probeerden te<br />

benutten. Ze probeerden ze met verrassingsaanvallen de vijand te overmeesteren. Daarbij maakte men<br />

gebruik van uitstekende communicatiemiddelen: het geven van signalen tussen de dorpen. Dit deed men<br />

door vaandelzwaaien, het b<strong>la</strong>zen van de trompet en het verbranden van stro vanaf een hoog punt <strong>la</strong>ngs de<br />

lijn Winkel-Niedorp-Hoogwoud.<br />

Onder graaf Willem II – vanaf 1247 Roomskoning (op dat moment de hoogste baas in het Duitse rijk)<br />

ontstond een defensieve strategie. Hij liet kastelen bouwen in Kennemer<strong>la</strong>nd om de toegangswegen van<br />

het gebied te kunnen beschermen. Aanvankelijk heeft dat succes: de West-Friezen vallen na het<br />

gereedkomen van de burchten niet meer aan.<br />

Alkmaar werd niet door water met West-Fries<strong>la</strong>nd gescheiden en was daardoor een zwakke schakel in de<br />

verdediging van Hol<strong>la</strong>nd. Om de positie van Alkmaar te versterken bouwde de graaf er de Torenburg en<br />

enkele dijken.<br />

Willem II besluit in de winter West-Fries<strong>la</strong>nd over het <strong>la</strong>nd en het ijs aan te vallen. Dit besluit zou hem fataal<br />

worden. De koning ging zijn leger nabij Hoogwoud vooruit en trok in zijn eentje te paard verder. De West-<br />

Friezen wachtten de koning op in het riet. Als de afstand tussen de vorst en zijn leger groot genoeg is, s<strong>la</strong>an<br />

ze toe en vermoorden Willem II. Dat is althans de traditionele versie van de gebeurtenis.<br />

De geschiedenis van de moord op Roomskoning Willem II is altijd met veel geruchten en fantasieën<br />

omkleed geweest. Zakte hij door het ijs? Sprong hij in een met stro afgedekt wak? Of hadden de West-<br />

Friezen opzettelijk een scheur in het ijs gemaakt, waardoor het brak? De werkelijke omstandigheden zullen<br />

wel nooit duidelijk worden, maar het is in ieder geval zeker dat Willem II is omgebracht.<br />

De De De aanpak aanpak van van Floris Floris Floris V<br />

V<br />

Na de moord op zijn vader (Willem II) was Floris V op wraak belust. De eerste poging om de Friezen te<br />

vers<strong>la</strong>an, in 1272, mislukte. De West-Friezen zegevierden. In 1282 lukte het wel. Floris V brak met de<br />

defensieve strategie van zijn vader. Hij viel de vijand in de zomer en in de rug aan (over zee vanaf<br />

Wijdenes). Vanaf de heerkogge werden de West-Friezen met kruisbogen bestookt en via de dijk stootte hij<br />

snel door naar Hoogwoud, het centrum van West-Fries<strong>la</strong>nd. De West-Friezen werden volledig verrast en<br />

vers<strong>la</strong>gen.<br />

Floris V week ook op een andere manier af<br />

van de oude strategie. Hij besefte dat een<br />

goede waterhuishouding en het handhaven<br />

van oude Friese privileges be<strong>la</strong>ngrijk waren<br />

om uiteindelijk de Friezen<br />

te kunnen onderwerpen. Onderdeel van zijn<br />

strategie was de aanleg van een ring van<br />

dwangburchten <strong>la</strong>ngs de West-Friese<br />

Omringdijk, tussen 1272 en 1287. Hij keek<br />

dit af van de Engelse koning Edward I, die<br />

een ring van kastelen in Wales liet<br />

aanleggen. De burchten die Floris V in deze<br />

ring aanlegde, waren Radboud in<br />

Medemblik, het Huis te Wijdenes,<br />

De dwangburchten van Floris V <strong>la</strong>ngs de omringdijk. T=<br />

Torenburg, M = Middelburg, N = Nieuwburg, NU = Nuwendoorn,<br />

ME = Radboud, W = Wijdenes.<br />

Nuwendoorn bij Krabbendam, de Nieuwburg<br />

en Middelburg bij Alkmaar.<br />

Uiteindelijk s<strong>la</strong>agde Floris V er in, mede<br />

dankzij de enorme watersnood van 1287-<br />

1288, de West-Friezen definitief te<br />

onderwerpen. In 1289 werden daartoe enkele verdragen gesloten.<br />

Floris dwong respect af bij de West-Friezen. Hij verzekerde hun bestaan door de nieuwe waterhuishouding<br />

en het aanleggen van goed begaanbare wegen in het gebied. Na de moord op Floris in 1296 sloten de<br />

West-Friezen een verbond met de bisschop van Utrecht. Dit verbond had tot doel om de Hol<strong>la</strong>nders in<br />

Kennemer<strong>la</strong>nd en Water<strong>la</strong>nd in bedwang te houden tijdens de uitoefening van de expansiedrift van de<br />

bisschop. Die expansiedrift kwam tot uiting in het aanleggen van dijken en het verbeteren van de<br />

bestaande infrastructuur.<br />

Het West-Friese leger trok op richting Alkmaar en ontmoette nabij Vrone een ridderleger, afkomstig van de<br />

Middelburg. Hier vond de bekend geworden S<strong>la</strong>g bij Vrone (1297) p<strong>la</strong>ats. De West-Friezen namen afstand<br />

van hun succesvolle gueril<strong>la</strong>-tactiek en traden in het open veld het ridderleger tegemoet. Ze bleken<br />

16


kansloos in de strijd; zo’n 3000 Westfriezen sneuvelden. Daarmede kwam de strijd tussen Hol<strong>la</strong>nd en<br />

West-Fries<strong>la</strong>nd definitief tot een einde.<br />

Bewoners Bewoners<br />

Bewoners<br />

In de 13 e eeuw groeide de bevolking sterk. De be<strong>la</strong>ngrijkste oorzaken hiervan waren de verbetering van het<br />

klimaat en de ontginningen in het <strong>la</strong>ndschap waardoor er meer voedsel bebouwd kon worden. Daarnaast<br />

hadden de betere bescherming tegen het water en de internationale contacten door toename van de<br />

scheepvaart tot gevolg dat de bevolking groeide. Er waren minder overstromingen en zodoende ook minder<br />

s<strong>la</strong>chtoffers. Het <strong>la</strong>nd was beter bewerkbaar omdat er minder <strong>la</strong>nd onder water stond en het <strong>la</strong>nd leverde<br />

dus meer voedsel op. Door deze overproductie van de <strong>la</strong>ndbouw en door de verbetering van de<br />

infrastructuur in deze periode groeide de bevolking ook. Het verstrekken van stadsrechten aan steden<br />

droeg ten slotte ook nog bij aan economische ontwikkeling. (denk aan de bevoegdheid tot het houden van<br />

markten, het recht om tol te heffen, en het recht om een eigen munt te s<strong>la</strong>an).<br />

De gezondheid van de bewoners is af te lezen uit de stijging van de gemiddelde lengte tot 1.70 m bij de<br />

man; een lengte die pas in de tweede helft van de 20 e eeuw opnieuw werd bereikt. In de <strong>la</strong>te<br />

middeleeuwen vanaf de periode na 1300 daalde de gemiddelde lengte weer.<br />

Het p<strong>la</strong>tte<strong>la</strong>nd en de niet stedelijke nederzettingen kenden nog steeds een overwegende agrarische<br />

bevolking.<br />

Landschap andschap<br />

De ontginning van het <strong>la</strong>nd, die<br />

p<strong>la</strong>ats vond vanaf de hogere<br />

delen op Wieringen en vanaf de<br />

strandwallen, was rond 1300<br />

nagenoeg voltooid. Be<strong>la</strong>ngrijke<br />

delen van de Kop van Noord-<br />

Hol<strong>la</strong>nd zijn dan in cultuur<br />

gebracht.<br />

Tussen 1000 en 1300 waren er,<br />

in vergelijking met de daaraan<br />

voorafgaande eeuwen, sterke<br />

temperatuurstijgingen te zien,<br />

zowel in de gemiddelde<br />

algemene jaartemperaturen als<br />

die in de zomer – en<br />

wintermaanden. De neers<strong>la</strong>g<br />

nam eveneens gemiddeld toe.<br />

De regenperiode <strong>la</strong>g in het voor-<br />

en najaar; de zomers zijn droog.<br />

Het milde klimaat in de<br />

zomerperiode maakte de<br />

ontginningsactiviteiten<br />

gemakkelijker. Er was in de<br />

droge periode minder of geen<br />

<strong>la</strong>st van een hoge waterstand.<br />

De geleidelijke stijging van de<br />

temperatuur zorgde ook voor<br />

minder gunstige ontwikkelingen<br />

in het <strong>la</strong>ndschap. Een<br />

temperatuurstijging betekende<br />

een toename van verdamping in<br />

droge zomers en een toename<br />

van neers<strong>la</strong>g in de andere<br />

jaargetijden. Door de<br />

grondwaterstijging in de natte<br />

periodes ontstond er veen in de<br />

duinvalleien. De zandige<br />

17


omgeving van de kustlijn werd steeds droger en verstoof.<br />

Daardoor zorgde de Noordzee steeds vaker voor overstromingen. Onder invloed van enorme stormen<br />

werden gaten ges<strong>la</strong>gen in de tot dan toe gesloten kustlijn. Het zoute zeewater drong ver het gebied in. Het<br />

omvangrijke veengebied raakte verzilt en vernietigde het veen. Bovendien werd er zeeklei afgezet, dat ook<br />

zout bevat.<br />

Tussen de zeegaten Marsdiep en De Zijpe ontstond aan het eind van de 12 e eeuw een nieuw zeegat, ’t<br />

Heersdiep, met als gevolg dat Huisduinen een ei<strong>la</strong>nd wordt. Het zeegat kreeg al snel de afmeting die<br />

overeenkomt met het toenmalig Marsdiep. Omstreeks 1500 begon ‘t Heersdiep geleidelijk te verzanden.<br />

De overstromingen in deze periode worden toegeschreven aan de bodemdalingen in de Kop van Noord-<br />

Hol<strong>la</strong>nd. Deze ver<strong>la</strong>ging was ontstaan bij het ontginnen. De aanleg van afwateringssloten en het open<br />

ploegen van de bodem bevorderden de bodemdaling. De bodemdaling was aanzienlijk en bedroeg<br />

ongeveer 2 cm per jaar.<br />

In de dertiende eeuw werd het dus steeds meer noodzakelijk om de invloed van de zee te beheersen.<br />

Daarom werden er dijken gebouwd, zoals de Westfriese Omringdijk. De eerste elementen van deze dijk –<br />

verbindingen tussen enkele terpen in de omgeving van Medemblik - ontstonden in de 9 e eeuw.<br />

Voedsel Voedsel en en en voedselvoorziening<br />

voedselvoorziening<br />

voedselvoorziening<br />

Archeologische vondsten van botten, graten, zaden, vruchten,<br />

schillen en schelpen geven een beeld van de eetgewoontes in de<br />

<strong>la</strong>te 13e eeuw. Van de granen zijn broodtarwe, gerst en gierst,<br />

rogge en haven van be<strong>la</strong>ng. Ook peulvruchten zoals linzen, erwt<br />

en duivenboon (een soort tuinboon) stonden op het menu.<br />

Het aanbod van vruchten is enorm: van appel, peer, kers en<br />

pruim en de wilde soorten als aardbei, braam, bosbes, vlier en<br />

walnoot, wordt veel restmateriaal aangetroffen. Ook werden<br />

vruchten uit andere streken geïmporteerd zoals de vijg en druif.<br />

Boeren verbouwden veel op de ontgonnen terreinen. Door de<br />

klimaatsverbetering en waterbeheersing mislukten de oogsten<br />

bijna niet meer en was er in veel jaren een overproductie. Deze<br />

producten werden verhandeld tegen andere goederen.<br />

Aan het eind van de 13 eeuw nam het aantal bak- en braadgerei<br />

in aantal toe. Dat zou kunnen betekenen dat er een verschuiving<br />

optrad in het dieet, namelijk van vegetarisch naar dierlijk.<br />

Rundvlees werd het meest gegeten. Daarna volgden<br />

schapenvlees en geitenvlees. Varkenvlees kwam op de derde<br />

p<strong>la</strong>ats.<br />

Ook werd er wilde eend, gans en verschillende soorten vis<br />

gegeten.<br />

Aardig is op te merken, dat de maaltijden van bijvoorbeeld de<br />

grafelijke huishouding niet veel verschilden van het menu van<br />

Middeleeuws banket<br />

een burgerhuishouding in de stad. Wel werd de vorstelijke dis<br />

aangevuld met hert, ree en everzwijn. Het meeste was afkomstig van wild, dat tot zijn eigendom behoorde.<br />

Sporen van drankjes zijn niet bewaard gebleven. Water en bier worden veelvuldig genoemd in geschreven<br />

bronnen. Van de overblijfselen van de maaltijd en de voorbereiding daarvan is veel bekend. Zeker is dat<br />

weinig in eerste instantie werd weggegooid. Defecte houten eetgerei werd wel in de oven weggegooid en<br />

diende als brandstof. Ook werden botten, gebroken keramiek, schillen en zaden etc. weggegooid. Dat<br />

be<strong>la</strong>ndde achter het huis op een hoop, samen met dierlijke en menselijke uitwerpselen, of in en beerput. In<br />

de periode van de houten huizen gebruikte men de menselijke en dierlijke mest voor het aansmeren van<br />

de wanden.<br />

Vervoer<br />

Vervoer<br />

In de eerste helft van de 13 e eeuw stonden grote delen van de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd onder water. Het<br />

be<strong>la</strong>ngrijkste transport vond p<strong>la</strong>ats met kleine scheepjes. Alleen op de hoger gelegen gronden van Texel en<br />

Wieringen en op de strandwallen bleef het droog. Daar ontwikkelden de nederzettingen zich verder en<br />

bleven de karrensporen als verbindingswegen in gebruik.<br />

In de tweede helft van die eeuw ontstond een betere organisatie van de waterhuishouding.<br />

18


De nieuwe dijken vormden het fundament van nieuwe wegen. Be<strong>la</strong>ngrijke delen van het gebied werden nu<br />

over <strong>la</strong>nd bereikbaar.<br />

In de havenp<strong>la</strong>atsen, zoals bijv. Medemblik, Enkhuizen en Hoorn brachten schepen allerlei waar uit verre<br />

streken aan <strong>la</strong>nd. Die goederen werden via de dijkwegen naar bijna alle p<strong>la</strong>atsen in de Kop van Noord-<br />

Hol<strong>la</strong>nd gebracht. Ook Alkmaar was goed bereikbaar en ontwikkelde zich snel. Binnen het gebied, maar ook<br />

in de kustgebieden, werd met kleine roeibootjes gevist. Op een aantal p<strong>la</strong>atsen legde de graaf van Hol<strong>la</strong>nd<br />

dammen in de rivier, waardoor nieuwe doorgaande routes ontstaan. Deze p<strong>la</strong>atsen, vee<strong>la</strong>l op strategische<br />

plekken, leverden de graaf be<strong>la</strong>ngrijke inkomsten op omdat hier eenvoudig tol kon worden geheven.<br />

In geval van oorlog was een dam makkelijk door te steken, waardoor de verbinding ophield te bestaan.<br />

©Jan Stobbe, 2008<br />

19


4. 4. Meer Meer <strong>informatie</strong><br />

<strong>informatie</strong><br />

Wil je meer weten over de kastelen in de Kop van Noord-Hol<strong>la</strong>nd, lees dan het boek Middeleeuwse kastelen<br />

van Noord-Hol<strong>la</strong>nd van J.W. Groesbeek.<br />

Of surf naar de volgende websites:<br />

Dwangburchten West-Fries<strong>la</strong>nd<br />

http://home.p<strong>la</strong>net.nl/~dijkh287/kastelen/index.htm<br />

Kastelen<br />

http://www.kastelen.nl/<br />

Middeleeuwen<br />

http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=131364<br />

Floris V<br />

http://entoen.nu/venster.aspx?id=6<br />

Schooltv, inclusief filmpje over Floris V<br />

http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=329558<br />

Webquest over kastelen<br />

http://www.webkwestie.nl/kastelen_01/index.htm<br />

5. 5. Bezoek Bezoek bij bij deze deze deze tijdvakkist tijdvakkist<br />

tijdvakkist<br />

Kasteel Kasteel Kasteel Radboud Radboud<br />

Radboud<br />

Oudevaartsgat 8, 1670 AC Medemblik<br />

T: 0227 54 19 60<br />

E: info@kasteelradboud.nl<br />

W: www.kasteelradboud.nl<br />

Kasteel Radboud te Medemblik is de enig overgebleven Westfriese dwangburcht van de Hol<strong>la</strong>ndse graaf<br />

Floris V. Er is een vaste tentoonstelling die veel <strong>la</strong>at zien over het dagelijks leven in de middeleeuwen. Bij<br />

een bezoek aan het kasteel zijn er drie mogelijkheden. Er kan een rondleiding gegeven worden in het<br />

dertiende eeuwse kasteel door een ervaren gids. Kinderen kunnen een speurtocht doen of met leskisten<br />

aan de gang gaan.<br />

Voor meer <strong>informatie</strong> zie: http://www.erfgoeda<strong>la</strong>cartedenhelder.nl/erfgoedgids<br />

Andere Andere musea musea met met <strong>informatie</strong> <strong>informatie</strong> <strong>informatie</strong> over over het het ttijdvak<br />

t ijdvak steden steden en en sstaten<br />

s staten<br />

taten (1000 (1000-15 (1000<br />

15 1500): 15 00):<br />

Themapark Archeon, Alphen a/d Rijn, http: //www.archeon.nl<br />

Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven, http://www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl/<br />

Het Muiderslot, http://www.muiderslot.nl<br />

20


Kopieerb<strong>la</strong>den<br />

Kopieerb<strong>la</strong>den<br />

21


Zoekp<strong>la</strong>at Zoekp<strong>la</strong>at kasteel<br />

kasteel<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

22


Recept: Recept: ccanstelingen<br />

c anstelingen<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

Liefde in de middeleeuwen wordt hoofse liefde genoemd. Als ridders en jonkvrouwen in<br />

de Middeleeuwen verliefd op elkaar waren, gaven ze elkaar dure cadeaus, maakten ze<br />

prachtige gedichten en zongen ze romantische liederen. En ze bakten canstelingen, een<br />

soort koekjes, in de hoop daarmee het hart van de ander te veroveren.<br />

Dit heb je nodig<br />

• 2 eieren<br />

• 1 eetlepel (rietsuiker)stroop<br />

• 3 eetlepels bakboter<br />

• mespunt zout<br />

• 150 gram tarwebloem<br />

Zo maak je het<br />

1. Splits de eieren en <strong>la</strong>at het eiwit weglopen. Doe de gele eierdooiers in een klein<br />

pannetje<br />

2. Voeg 2 eetlepels boter en de stroop bij de eierdooiers<br />

3. Vul nu een grotere pan met water waar het kleinere pannetje in past<br />

4. Zet deze twee pannen op het vuur, niet <strong>la</strong>nger dan een paar minuten en blijven<br />

roeren. Het water moet zachtjes koken. Neem het mengsel van het vuur als het<br />

soepel is en <strong>la</strong>at het even afkoelen<br />

5. Verwarm de oven voor op 175 C<br />

6. Vet een bakblik in<br />

7. Voeg nu <strong>la</strong>ngzaam de bloem en het zout aan het mengsel toe<br />

8. Kneed het tot een soepel deeg<br />

9. Strooi het <strong>la</strong>atste bloem op het aanrecht<br />

10. Rol het deeg uit tot een halve centimeter dik<br />

11. Snijd uit het deeg zoveel mogelijk hartjes<br />

12. Leg de koekjes op de ingevette bakp<strong>la</strong>at<br />

13. Bak de koekjes in 10 min. gaar<br />

23


Recept: Recept: rroffioelen<br />

r offioelen<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen astelen vol vol soldaten soldaten<br />

soldaten<br />

Roffioelen is een popu<strong>la</strong>ir recept uit de middeleeuwen. Een roffioel is een pasteitje dat<br />

vaak gegeten werd omdat het goedkoper was dan vlees of vis en omdat het goed vulde.<br />

Er werd van alles gebruikt voor de vulling. Meestal was het afhankelijk van wat het<br />

seizoen opleverde. Vaak werd er sowieso wel zoet fruit toegevoegd omdat suiker in de<br />

Middeleeuwen nog onbekend, onverkrijgbaar en onbetaalbaar was.<br />

Dit heb je nodig<br />

• 500 g bloem<br />

• 3 eieren<br />

• 50 g suiker (voor zoet deeg)<br />

• 20 g gist<br />

• 200 ml <strong>la</strong>uwe melk<br />

• 10 g zout<br />

• 300 g boter<br />

• 2 liter olie om in te bakken<br />

Voor de vulling<br />

• honing, appelen en noten<br />

• gemberpoeder<br />

• kaneelpoeder<br />

Zo maak je het<br />

1. Los de gist op in de <strong>la</strong>uwe melk. Klop de eieren los met een soeplepel water.<br />

2. Doe de bloem in een grote deegbol of kom. Maak een kuiltje in de bloem en doe<br />

hierin de suiker en/of het zout, 200 g van de zachte boter, de opgeloste gist en<br />

de eieren en meng dit met je vingers <strong>la</strong>ngzaam in de bloem tot er een deeg<br />

ontstaat.<br />

3. Laat twintig minuten rusten. Kneed verder en werk er de resterende boter zeer<br />

<strong>la</strong>ngzaam door. Rol op tot een bal en dek de kom af met een vochtige handdoek.<br />

Laat het overdekt twee uur bij de kachel rijzen.<br />

4. Schil de appelen en snij ze, evenals de noten, in kleine stukjes.<br />

5. Rol uit het deeg acht ronde, grote koeken van bijna een halve centimeter dik en<br />

een middellijn van 15-20 cm.<br />

6. Leg de vulling er op en s<strong>la</strong> ze dubbel. Kneed de randen goed aan elkaar vast.<br />

7. Bak de roffioelen in olie van 140 graden celsius gedurende tien minuten. Laat ze<br />

even uitlekken op keukenpapier en serveer warm.<br />

24


Recept: Recept: roggebrood met reuzel reuzel<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

In de Middeleeuwen gebruikte men een flinke snee roggebrood als bord. Het gewone volk<br />

at het bord bij het eten op. Reuzel werd ook vaak gegeten; je kunt het heel makkelijk<br />

maken.<br />

Dit heb je nodig<br />

• Roggebrood<br />

• 500 gram gerookt vet spek<br />

Zo maak je het<br />

1. Snij het spek in blokjes<br />

2. Verhit op <strong>la</strong>ag vuur<br />

3. Laat het een half uur tot driekwartier op het vuur staan, totdat je alleen maar<br />

kaantjes overhoud<br />

4. Laat de reuzel afkoelen<br />

5. Zeef de reuzel<br />

6. Smeer de reuzel op het roggebrood<br />

7. Bewaar de reuzel in de koelkast<br />

25


Zelf Zelf een een kaproen kaproen maken maken(1) maken maken(1)<br />

(1)<br />

Dit heb je nodig<br />

• patroonpapier<br />

• dunne wollen stof in natuurlijke kleuren<br />

• garen<br />

• naald<br />

• eventueel een naaimachine<br />

Zo maak je het<br />

1. Teken het patroon (zie de volgende<br />

pagina) op juiste schaal over op de stof.<br />

2. Doe dit twee keer.<br />

3. Knip de beide stukken stof uit.<br />

4. Naai de twee stukken aan elkaar.<br />

5. De kaproen is k<strong>la</strong>ar.<br />

Bron: http://www.historisch-openluchtmuseumeindhoven.nl/middeleeuwen/verhaal/kaproen.html#k<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

26


Zelf Zelf een een kaproen kaproen maken maken(2) maken maken(2)<br />

(2)<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

27


Zelf Zelf een een ridderhelm ridderhelm maken maken(1) maken maken(1)<br />

(1)<br />

Dit heb je nodig<br />

• grijs karton<br />

• schaar<br />

• twee splitpennen<br />

• niettang<br />

• crêpepapier<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

Zo maak je het<br />

1. Knip een vel van 18 cm bij 70<br />

cm uit grijs karton.<br />

2. Verdeel het stuk papier in een<br />

aantal stroken zoals<br />

aangegeven op het stappenp<strong>la</strong>n<br />

(zie volgende pagina).<br />

3. Knip de stroken in, tot ongeveer vijf cm van de rand.<br />

4. Pas de helm op het hoofd van het kind en niet de rand en de stroken vast.<br />

5. Knip nog een vel uit het grijze karton.<br />

6. Vouw het papier dubbel.<br />

7. Knip uit het dubbelgevouwen papier een ovaalvorm.<br />

8. Knip uit de ovaalvorm een aantal stroken zodat een vizier ontstaat.<br />

9. Maak met de splitpennen het vizier vast aan de helm.<br />

10. Eventueel kan er nog een mooie rand van crêpepapier aan de helm vastgemaakt<br />

worden.<br />

28


Zelf Zelf een een ridderhelm ridderhelm maken maken(2) maken maken(2)<br />

(2)<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

29


Liedjes Liedjes (1)<br />

(1)<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastel Kastelen Kastel<br />

en vol soldaten<br />

30


Liedjes Liedjes (2)<br />

(2)<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

31


Liedjes Liedjes (3)<br />

(3)<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten soldaten<br />

32


Spelregels Spelregels Spelregels bikkelen<br />

bikkelen<br />

Kopieerb<strong>la</strong>d Kopieerb<strong>la</strong>d Kastelen vol soldaten<br />

Nodig:<br />

Een tegenstander, vier bikkels en een balletje. Om de beurt speel je een 'level'.<br />

Doel:<br />

Tel de keren dat je het balletje opgooit, dat is het aantal beurten. Degene die het minste<br />

aantal beurten gebruikt heeft is de winnaar.<br />

Eerste level: de Kattenberg<br />

Begin: Je speelt het op de grond. Gooi de bikkels in een zaaibeweging voor je uit.<br />

Gooi nu het balletje omhoog. Draai met dezelfde hand de bikkels met hun bolle kant naar<br />

boven voordat je het balletje weer vangt, ook met dezelfde hand. Lukt dat niet in één<br />

keer, dan mag je het balletje opnieuw gooien, totdat alle bikkels op de juiste manier<br />

liggen. Hierna mag je de bikkels dichter bij elkaar leggen voor het vervolg van het spel:<br />

De 'Eentjes':<br />

Het balletje wordt weer omhoog gegooid. Met dezelfde hand waarmee je het balletje<br />

gooide, raap je één bikkel. De opgeraapte bikkel wordt opzij gelegd. Dan mag je op<br />

dezelfde manier een volgende bikkel pakken en zo verder tot alle bikkels zijn opgeraapt.<br />

De 'Tweetjes':<br />

Je speelt hetzelfde als bij 'Begin' tot alle bikkels weer liggen als de Kattenberg. Het<br />

spelverloop is hetzelfde als net. De bikkels moeten alleen nu per twee worden<br />

opgeraapt.<br />

De 'Drietjes':<br />

Je speelt hetzelfde als bij 'Begin' tot alle bikkels weer liggen als de Kattenberg. Het<br />

spelverloop is hetzelfde als net. De bikkels moeten alleen nu per drie worden opgeraapt,<br />

dit mag met twee handen. De overblijvende bikkel wordt daarna gepakt.<br />

De 'Viertjes':<br />

Je speelt hetzelfde als bij 'Begin' tot alle bikkels weer liggen als de Kattenberg Het<br />

spelverloop is hetzelfde als net. Alle vier de bikkels worden opgeraapt, dit mag met twee<br />

handen. Onthoud hoeveel beurten je nodig had. Nu is de ander aan de beurt.<br />

Tweede level: De Putjes<br />

Hetzelfde als hierboven alleen moeten nu eerst alle bikkels met hun holle kant naar<br />

boven worden gedraaid; 'het Putje'.<br />

Derde level: De Sikkels<br />

Hetzelfde als hierboven alleen moeten nu eerst alle bikkels met hun s-kant naar boven<br />

worden gedraaid; de Sikkel.<br />

Je moet heel snel zijn, maar met een beetje oefenen gaat het zeker lukken!<br />

Bron:www.magischheiloo.nl<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!