Beton & Staalbouw 02 2020

luitgevers

Platform over beton en staal in de bouw

BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

BETONENSTAALBOUW.NL

NUMMER 2 2020 | JAARGANG 8

JUNI - JULI

FERINGA BUILDING

GRONINGEN

COLUMN DOOR

ROB VAN GIJZEL

THEMA

BEHANDELING & BESCHERMING

PLOPSAQUA

LANDEN-HANNUIT


DE PARTNER VOOR

AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN | Belder 80 - 101 | NL-4704 RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


WIJ KOMEN GRAAG

BIJ U OVER DE VLOER

Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090

info@vanberlo.com | vanberlo.com


MANAGE

Partners for Precast Software Solutions

ADMIN

ANALYSE

DELIVER

DESIGN

Ontwerp en Planningsoftware voor de prefab betonindustrie

HANDLE

PLAN

NIEUW! - Ook voor Balken/Potten - Broodjesvloeren

CONNECT

Predalco

ProjectManager

CRM, Project fasering, Office Planning, Document

Management, Dashboards en Statistieken met een druk

op de knop. Ontdek de i-Theses ProjectManager

Anywhere, Anytime op Any device.

PreConSlab

Analyseer met PreConSlab volgens

eurocode en EN1168 zowel voor

kanaalplaten, breedplaten als balken/

potten. Ervaar de kracht van de

integratie met AutoFloor.

Yard & Logistics

Beheer van uw stockplaats met een

duidelijk overzicht en gekoppeld aan een

geautomatiseerde logistieke

planning.

AutoStairs

AutoFloor

Uw grondplan voor prefab vloeren op de

snelste manier ontworpen. Teken 2D en

genereer 3D. Integratie via intelligente

uitbreidingen en IFC in het

BIM-proces.

AutoBeco

Parametrisch ontwerpen en wapenen van

balken en kolommen. Automatische generatie

van productietekeningen en

materiaallijsten.

Rechte steektrappen al dan niet met een

bordes? Instortvoorzieningen positioneren?

Wapening? In een handomdraai getekend in

3D met AutoStairs.

i-Theses bvba

Moortelstraat 27B | 9160 Lokeren | Belgium

T: +32 (0)9 33.88.252 | info@i-theses.com

www.i-theses.com | www.flooroffice.eu


2

Voorwoord

VOORZICHTIG OPTIMISME

De stikstofdiscussie heeft de bouwsector aardig op z’n kop gezet. Als klap op de vuurpijl volgt corona. We zijn nu een maand of

vier onderweg en kunnen gelukkig voorzichtig concluderen dat de bouw vooralsnog relatief ongeschonden blijft, een uitzondering

daargelaten. Ook bij architectenbureaus heerst na een eerste schrikreactie voorzichtig optimisme, zo blijkt uit een recente quickscan

van branchevereniging BNA.

Laten we hopen dat die positieve tendens zich voortzet. We kunnen het ons ook niet veroorloven dat de bouw stil komt te liggen,

met het oog op de enorme verduurzamingsopgave en de woningnood die alsmaar nijpender wordt. Rob van Gijzel, voorzitter van

Betonhuis, pleit in zijn column (De Pen) voor meer bemoeienis door de overheid. “De regering vraagt om CO 2

-verlaging, klimaatadaptie,

duurzamer gebruik van grondstoffen en een enorme energietransitie, maar staat zelf aan de kant. Het wordt tijd dat de

overheid het voortouw neemt om die ambities waar te maken.”

Over duurzaamheid gesproken, in deze editie is ook volop aandacht voor de behandeling en bescherming van beton en staal en de

veiligheid voor mens en materieel. Egbert Stremmelaar, voorzitter van de Vereniging ION, pleit voor meer samenhang in oppervlaktetechniek.

De thema’s duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit worden vaak los van elkaar beschouwd, maar dat is

volgens hem geen optie. De maatschappij is niet zo simpel. Hij pleit voor oplossingen die de economie zo min mogelijk schaden, de

mens en het milieu zo min mogelijk belasten en die resulteren in een maximale levensduur.

Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan een aantal interessante projecten, zoals de Feringa Building op de campus van de

Rijksuniversiteit Groningen. Het is met recht een gebouw van contrasten. Enerzijds dient er zoveel mogelijk stabiliteit ingebouwd te

worden, vanwege de trillingsvrije ruimtes die ingericht worden als laboratoria. Anderzijds moet het gebouw ook voldoende flexibel

zijn om aardschokken te weerstaan. Samen met de bouwers bespreken we alle ins en outs tot ver onder de grond.

Verder zijn we een kijkje gaan nemen bij de voetgangers- en fietsbrug in Brouwershaven en bij het nieuwe Plopsaqua in Landen-

Hannuit. Het nieuwe waterpark opent nog dit jaar zijn deuren en is tot stand gekomen via een unieke constructie tussen Plopsa en

de twee Belgische steden. Dit en nog veel meer in deze editie van Beton & Staalbouw. Voor nu wensen we u alvast veel leesplezier

en mede namens alle medewerkers van Louwers Mediagroep alvast een fijne vakantie.

Roel van Gils


Platform over beton en staal in de bouw

Nummer 2 Jaargang 8 | 2020

Verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2352-3867

Uitgever

Feringa Building: een gebouw van contrasten 8

Feringa Building steunt op een woud aan palen 10

Realisatie rolbrug Brouwershaven: de weg naar een passende en breed gedragen oplossing 14

Nieuwe rolbrug jachthaven Brouwershaven nadert zijn voltooiing 16

Betonvereniging pakt door 20

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tjerk van Duinen, Chris Elbers,

Roel van Gils, Susan Peek en Liliane Verwoolde

BLADMANAGER

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,- per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING Bank IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Beton & Staalbouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

‘Veiligheidsbeleid werkt pas als het in de houding en het gedrag van de medewerkers zit’ 22

Certificeren voor de Safety Culture Ladder? ‘Een quick fix bestaat niet’ 24

Maatwerkondersteuning voor het veiligheidsbewustzijn 27

Opgaan voor het SCL-certificaat: ‘Het kan ook leuk zijn!’ 29

De Pen: Rob van Gijzel 30

Een stukje Zaandam is terug! 32

‘119.564 kg CO 2

bespaard, daarmee kun je 162 keer de wereld rondvliegen!’ 34

THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

De samenhang in oppervlaktetechniek 36

Energie Kenniscentrum Leeuwarden 38

Thermoplastische coatings: de ultieme bescherming tegen corrosie 41

De Zeelandbrug: betonhuid geconserveerd, nu de caissons 42

Het ecologisch verwijderen van coatings en lakken 44

Chroom-6 onderzoek: de kracht van de combinatie 46

Circulair paviljoen zweeft 51

10 32

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

41

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies

en andere betrokken overheden, landelijke,

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,

constructeurs, technologen en leveranciers

actief in de Beton- en Staalindustrie

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

22


Inhoud

44

78

62

82

54

72

Plopsaqua: nieuw waterpark in Landen-Hannuit 52

IJzersterk in staal 54

THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Pionier in betonverdichting is nog altijd even innovatief 56

Volautomatisch en gebundeld zagen 58

Telescopische betonpomp en verdeelmast voor hoogbouwproject in hartje Utrecht 62

Duitse betonfabriek investeert in nieuwe, future-proof betonmenginstallatie 64

Meer opslagcapaciteit met een vierkante silo 66

Biologisch schuimmiddel is bezig aan een opmars 68

Betonspecialist groeit door naar het grote werk 72

De toegevoegde waarde van RVS-bouwstaal 74

Zelfverdichtende betonnen prefab bekledingspanelen voor Marriot Residence Inn Gent 76

Beton is helemaal zo gek nog niet! 78

‘Wij verkopen draagkracht’ 80

Specialist in complexe betonconstructies 82

Beton & staalpartners 85

Cover

Inbouw dubbele opvoerband bij

Bosch Beton

(Beeld: UBO Engineering)

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

betonenstaalbouw.nl


GRONINGEN FERINGA BUILDING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Ballast Nedam

Feringa Building:

Een gebouw van contrasten

Op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gebouwd aan de Feringa Building, een

nieuw gebouw voor de Faculty of Science and Engineering. Het is een gebouw van contrasten.

Enerzijds dient er zoveel mogelijk stabiliteit ingebouwd te worden, vanwege de trillingsvrije

ruimtes die ingericht worden als laboratoria – de Feringa Building is straks één van de grootste

laboratoriumgebouwen van Nederland en zelfs binnen de universitaire wereld. Anderzijds moet het

gebouw voldoende flexibel zijn om aardschokken te weerstaan. Een gesprek met Eddy Wiegertjes,

projectdirecteur bij hoofdaannemer Ballast Nedam en Martin Kranenborg, directievoerder namens

de Rijksuniversiteit Groningen.

Het bestaande complex Nijenborgh 4 van de

Faculty of Science and Engineering voldoet niet

langer. “Het is een gedateerd gebouw uit 1968

en toe aan vervanging”, begint Kranenborg.

“Renovatie bleek niet het gewenste resultaat

op te leveren en te kostbaar om het beoogde

doel te realiseren, waarna al snel het besluit

werd genomen voor een volledige nieuwbouw

te gaan, de Feringa Building.” Het gebouw is

vernoemd naar professor dr. Ben Feringa die

aan de Faculty of Science and Engineering

(en in het huidige Nijenborgh 4) zijn Nobelprijswinnend

scheikundig onderzoek verricht

en waar ook professor dr. Frits Zernike zijn

Nobelprijs voor de Natuurkunde (1953) won.

VOLUME VAN 350.000 M³

Het nieuwe faculteitsgebouw is een ontwerp

van architectenbureau Ector Hoogstad en

bestaat uit een aaneenschakeling van drie V-

vormige vleugels. Deze structuur biedt volop

mogelijkheden op het gebied van uitzicht, daglichttoetreding

en uitbreidbaarheid. Al met al

heeft de Feringa Building een stevig volume van

maar liefst 350.000 m³, een vloeroppervlak van

64.000 m², een totale lengte van 260 meter en

een breedte van 63 meter. Naast kantoor- en

collegeruimtes zal het gebouw ook een breed

scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder

fysische, (bio)chemische en trillingsvrije

labs. In totaal komen er straks 450 zuurkasten,

30 laserlabs en ruim 3 kilometer aan labtafels.

“De bouw vindt gefaseerd plaats”, zegt Wiegertjes.

“In de zomer van 2019 zijn we gestart met

fase 1, die is opgesplitst in twee deelprojecten A

en B. Eerst wordt deelproject 1A volledig afgerond,

zodat de eerste onderzoeksgroepen van

de faculteit al hun intrek kunnen nemen. Nadat

fase 1B is afgebouwd, worden enkele bestaande

delen van Nijenborgh 4 gesloopt om ruimte te

maken voor fase 2. Deze zal begin 2022 starten

en in de zomer van 2023 klaar zijn.”

SEISMISCHE EISEN

De aardbevingsproblematiek in Groningen raakt

ook de Feringa Building. “De Energy Academy

8

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


GRONINGEN FERINGA BUILDING

‘De seismische eisen

wegen zwaar door in

de hele opbouw’

‘De aardbevingsproblematiek in Groningen

raakt ook de Feringa Building’

De Feringa Building bestaat uit een aaneenschakeling van drie V-vormige vleugels.

Al met al heeft de Feringa Building een stevig

volume van maar liefst 350.000 m³, een

vloeroppervlak van 64.000 m², een totale lengte

van 260 meter en een breedte van 63 meter.

Europe was het eerste gebouw op onze campus

dat gebouwd is conform de Nederlandse Praktijk

Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig

bouwen”, zegt Kranenborg. “Het is een norm

die voortdurend in ontwikkeling is op basis van

voortschrijdend inzicht en seismische gedragingen

van de ondergrond. In de meest geactualiseerde

versie is het risicoprofiel verder omlaag

gebracht.” Wiegertjes vult aan: “Als we de Feringa

Building nu opnieuw zouden bouwen, ziet

de constructie er ongetwijfeld weer anders uit.

De seismische eisen wegen zwaar door in de

hele opbouw. Het komt overal in terug om het

gebouw constructief dusdanig sterk en flexibel

te maken om een aardbeving op te vangen en

de schade zo beperkt mogelijk te houden.”

gebracht en teruggebracht naar het midden

waar de kolommen staan. Een constructiemethode

die we intern het ‘melkmeisje’ noemen.

De constructie wordt vanaf de begane grond

tot aan de tweede verdieping opgebouwd

met tijdelijke kolommen. Zodra de vakwerkconstructie

boven is ‘opgespannen’, kunnen

de tijdelijke kolommen worden weggehaald.”

Eén van de buitenruimtes in de V-structuur

wordt voorzien van een gevel en dak, waardoor

een atrium ontstaat. “Dit wordt het hart

van het gebouw”, zegt Kranenborg. “In plaats

van een glazen dak, is gekozen voor een kunststof

luchtkussendak met een oppervlakte van in

totaal 300 m². Het is niet alleen een esthetisch

fraaie oplossing, maar ook een aardbevingsbestendige

keuze.” Met de Feringa Buiding 'home

to Nobel Prize winners' onderschrijft de RUG

haar ambities om ook in de toekomst een bijdrage

te leveren aan belangrijke internationale

onderzoeksgebieden zoals chemical engineering,

(nano)technologie, materiaalonderzoeken

en astronomie. Als het gebouw straks klaar is,

biedt het onderdak aan zo’n 1.400 studenten

en 850 medewerkers. ■

MELKMEISJE

De V-vormige vleugels zijn constructief gezien

opgedeeld in afzonderlijke bouwdelen die los

van elkaar kunnen bewegen en zijn gefundeerd

op zogenaamde stabiliteitswanden. “De

vleugels zelf zijn opgebouwd uit een kolommenstructuur,

een staalconstructie met liggers

die de betonvloeren dragen. De afdracht

vindt bovenin plaats”, legt Wiegertjes uit. “De

krachten worden via de kolommen omhoog

Eerst wordt deelproject 1A volledig afgerond, zodat de eerste onderzoeksgroepen van de faculteit al hun intrek kunnen nemen.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

9


GRONINGEN FERINGA BUILDING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Ballast Nedam Funderingstechnieken

Feringa Building steunt

op een woud aan palen

Ballast Nedam Funderingstechnieken is verantwoordelijk voor de complete onderbouw (tot aan

de werkvloer) van de Feringa Building op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal

verdwijnen er circa 2.000 palen in de ondergrond. De ruim 60 kilometer aan funderingspalen is het

equivalent van 620 keer de hoogte van de Martinitoren. Werkvoorbereider Jan Kohlmann leidt ons

rond door het ‘palenbos’ onder de Feringa Building en vertelt over de voornaamste uitdagingen in

het project van extremen.

In de eerste fase werden de palen afgeknipt en na de twee slag de koppen gesneld.

Het palenbos werd in twee fasen ontgraven.

In juli 2019 werd de eerste paal geboord, eind

januari 2020 volgde de laatste en 1.725e paal

voor de eerste fase. “Voordat we überhaupt

konden starten met het aanbrengen van de

palen, hebben we een heiplateau ingericht

om de stellingen voldoende stabiliteit te bieden”,

begint Kohlmann. “Daartoe is maar liefst

15.500 m³ zand aangevoerd. Om het plateau

droog te houden tijdens het boren, zodat de

machines veilig kunnen werken, is een drainage

onder het plateau aangebracht – we injecteren

immers grout in de bodem. Tot aan

de bouwvakvakantie van 2019 hebben we

met één stelling gedraaid. Na de vakantie zijn

we met vier stellingen aan de slag gegaan.”

HOGE CONCENTRATIE PALEN

Het project kenmerkt zich door een hoge concentratie

palen op een relatief klein oppervlak.

“Dat heeft onder meer te maken met de seismische

balken, de grote V-vormige poeren die

eventuele aardschokken moeten opvangen en

afdragen”, legt Kohlmann uit. “Het probleem

dat hier speelde, was een relatief slappe ondergrond.

Volgens de normen moet je bij het

maken van een nieuwe paal minstens vier keer

de diameter van de paal afstand houden ten

opzichte van een verse paal. Dat bleek hier

niet voldoende. Om een goede paal te kunnen

maken, moesten we een afstand aanhouden

van tien keer de diameter. Dat betekende

veel overspringen en maakte de planning extra

complex. Werd voor de bouwvakvakantie nog

met één stelling gewerkt, na de vakantie werden

vier stellingen ingezet om alle 1.725 palen

van de eerste fase tijdig te kunnen aanbrengen.

De toegepaste funderingspaal is een grondverdringende

boorpaal met groutinjectie en

In juli 2019 werd de eerste paal geboord, eind

januari 2020 de laatste.

10

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


GRONINGEN FERINGA BUILDING

‘Het project kenmerkt

zich door een hoge

concentratie palen

op een relatief klein

oppervlak’

Werd voor de bouwvakvakantie nog met één stelling gewerkt, na de vakantie werden vier stellingen ingezet om

alle 1.725 palen van de eerste fase tijdig te kunnen aanbrengen.

De ruim 60 kilometer aan funderingspalen is het equivalent van 620 keer de hoogte van de Martinitoren.

een verloren boorpunt. Binnen Ballast Nedam

noemen we deze paal de BSD-paal (Ballast-

Nedam Screw displacement-pile).”

KOPPENSNELLEN

Nadat eind januari de laatste paal van de eerste

fase was aangebracht, werd vrijwel direct

gestart met het ontgaven van het atrium en de

fietskelder. Kohlmann: “Opnieuw een behoorlijke

uitdaging, je graaft immers een palenbos

uit tot een diepte van 3 meter onder het maaiveld.

Omdat bij die diepte een te grote overlengte

zou ontstaan, is het palenbos in twee

fasen ontgaven. In de eerste fase werden de

palen afgeknipt en na de twee slag konden we

de koppen snellen. Vervolgens is de bodem

afgevlakt en de ondergrond verdicht. Hierop

kon Ballast Nedam de werkvloer realiseren en

starten met de kelder en de bovenbouw. In

totaal hebben we 36.000 m³ grond ontgraven

in het project. Vanwege de ruimte op het terrein

is gekozen voor een open ontgraving in

plaats van een damwandkuip. Zodra Ballast

Nedam boven het maaiveld is gekomen, vullen

wij de ‘bouwput’ weer aan tot vloerniveau en

zit onze taak erop.” ■

De toegepast funderingspaal is een

grondverdringende boorpaal met groutinjectie

en een verloren boorpunt, de BSD-paal.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

11


La vendome in Nantes of France

Aalborg White cement based precast concrete facade

produced by Guillerm Prefab Beton


• Stralen

• Stralen

• Conserveren

• Conserveren

• HD-watertechnieken

• HD-watertechnieken

• Fire Protection (PFP)

• Fire Protection (PFP)

• Projectmanagement

• Projectmanagement

WWW.CUIJPERS.NL

WWW.CUIJPERS.NL

+31 (0)464 288 181

+31 (0)464 288 181


BROUWERSHAVEN ROLBRUG JACHTHAVEN

Tekst | Chris Elbers Beeld | Hanse Staalbouw/DON Bureau/Corina Jansen

Realisatie rolbrug Brouwershaven:

De weg naar een passende

en breed gedragen oplossing

Met het uitspreken van de wens om de fietsbrug over de keersluis in Brouwershaven in ere te

herstellen, gaf de gelijknamige stadsraad het startschot voor de realisatie van de nieuwe rolbrug.

Nadat de gemeente Schouwen-Duiveland een projectgroep samenstelde die het onderzoek naar het

terugbrengen van de brug onder de loep moest nemen, startten de werkzaamheden in de jachthaven.

Een traject dat door Leen van den Boogert namens technisch detacheringsbureau Inter Techniek uit

Hendrik-Ido-Ambacht (onderdeel van Inter Groep Bouw & Infra) intensief werd begeleid en gestuurd.

‘De gemeente gaf er de voorkeur aan

om met lokale partijen in zee te gaan’

Overzicht van de werklocatie. (Bron: Hanse Staalbouw)

14

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BROUWERSHAVEN ROLBRUG JACHTHAVEN

‘Het was zaak om de

verschillende belangen

zo goed mogelijk te

behartigen’

Om tot de uiteindelijke brug te komen, dienden

verschillende stappen te worden doorlopen,

zo blijkt uit de woorden van den Boogert.

“Allereerst moest ten behoeve van de

op te stellen begrotingen het budget worden

vastgesteld. De realisatie van de brug was namelijk

niet opgenomen in de uitvoeringsbudgetten

van de gemeente. Vandaar dat vooraf

een businesscase is opgesteld. Hiertoe heeft

de gemeentelijk projectleider DON Bureau

uit Bergen op Zoom een studie laten doen.

Vervolgens heeft DON in overleg met de opdrachtgever

een schetsontwerp opgesteld. Dit

ontwerp is gebaseerd op vergelijkbare bruggen

in de omgeving van Schouwen-Duiveland.”

BELANGEN

Op basis van het schetsontwerp en de bijbehorende

begroting maakte de gemeente

Schouwen-Duiveland budget vrij om de gewenste

infrastructurele voorziening te realiseren.

Aansluitend stelde de gemeentelijk

projectleider een Programma van Eisen op.

“Hierin worden de technische en functionele

eisen beschreven waaraan de brug zou

moeten voldoen”, vervolgt Van den Boogert.

“Om tot een goed eisenprogramma te komen,

was het zaak om intensief te overleggen

met de havenmeester, de havengebruikers en

de stadsraad van Brouwershaven. Immers,

de uiteenlopende en vaak tegengestelde belangen

van zowel het scheepvaartverkeer als

de gebruikers van de brug dienden zo goed

mogelijk te worden behartigd. Uiteindelijk

heeft het Programma van Eisen de basis

gevormd voor de aan te vragen offertes.”

LOKALE UITVOERDERS

Rondom de uiteindelijke contractopstelling

werd besloten om het ontwerp en de detail-

Illustratie van de rolbrug. (Bron: businesscase DON Bureau)

lering van de brug bij de opdrachtnemer neer

te leggen. In het kader van de aanbestedingsprocedure

koos de gemeente Schouwen-

Duiveland ervoor om een marktverkenning

uit voeren. “Daarbij genoot het de voorkeur

om voor de realisatie van de brug met lokale

partijen in zee te gaan”, aldus Van den

Boogert. “Vervolgens is een aantal partijen

uitgenodigd om op basis van het Programma

van Eisen een korte toelichting te geven op

de mogelijke aanpak en de te spelen rol. Uiteindelijk

heeft de gemeente gekozen voor de

oplossingen en expertise van Hanse Staalbouw

en Breston. Samen hebben zij zowel

de complete engineering als de realisatie van

de brug voor hun rekening genomen.” ■

VEELZIJDIGE TOEGANG

De jachthaven van Brouwershaven

bestaat uit twee delen. Na het passeren

van de sluis met het havenkantoor is

er eerst de Nieuwe Haven. Verderop

bevindt zich de Stadshaven, gelegen in

het centrum van Brouwershaven. Met

het aanbrengen van de nieuwe rolbrug

wordt 'het rondje om de haven' en

eventueel verder door de polder weer

mogelijk voor fietsers, voetgangers en

rolstoelgebruikers. De verbindingen van

het regionale fietsroutenetwerk sluiten

hier ook mooi op aan.

De sluis omstreeks 1966. (Bron: Corina Jansen)

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

15


BROUWERSHAVEN ROLBRUG JACHTHAVEN

‘De veiligheid van de brug ligt

op een zeer hoog niveau’

De stadsraad van Brouwershaven maakte zich

jarenlang sterk voor de komst van de nieuwe

havenbrug. Op de plek waar de huidige brug

is geplaatst, lag in het verleden een loopbrug

die na een onderhoudsbeurt niet meer terugkwam.

Het gevolg hiervan was dat passanten

helemaal om de haven moesten heenlopen om

aan de andere zijde van de sluis te belanden.

Met de komst van de rolbrug, een op de sluis

aangesloten stalen constructie, is dat ongemak

definitief verholpen. Naast het feit dat er

een functionele loopbrug gerealiseerd moest

worden, was het vooral zaak een oplossing te

bedenken die de veiligheid van de gebruikers

en de scheepvaart garandeert en eventuele

overlast tot een minimum beperkt. Gedurende

het gehele traject hebben Hanse Staalbouw

en Breston prima met elkaar opgetrokken en

heeft de onderlinge communicatie en afstemming

tot het gewenste eindresultaat geleid.

REALISATIE

Hanse Staalbouw, veelzijdig producent van stalen

constructies voor onder meer de bouwsector,

industriebouw en machinebouw, was als

hoofdaannemer leading richting het proces tot

realisatie van de nieuwe voorziening. Werkzaamheden

waarbij Mariëlle Verhoek (werkvoorbereider)

en Martin van de Beek (uitvoerder)

nauw betrokken waren. Sinds eind juni

overbrugt de 14 meter lange en 1,20 meter

brede rolbrug de 8,5 meter metende sluis in

de jachthaven van Brouwershaven en kunnen

passanten er gebruik van maken. “Het brugdek

is in onze werkplaats compleet samengesteld

en bestaat uit liggers met gesneden en gezette

platen ten behoeve van bekabeling en uithouders

voor het leuningwerk”, aldus Van de Beek.

“Ook het leuningwerk, de railsen en bordesuitlopen

zijn compleet in onze werkplaats gelast,

zodat op locatie alleen de constructie gesteld

en het leuningwerk gemonteerd hoefde te

worden. De gehele staalconstructie is hoogwaardig

afgewerkt, zodat hij voorzien kon

worden van een C5M coating, welke geschikt is

16

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BROUWERSHAVEN ROLBRUG JACHTHAVEN

Tekst | Chris Elbers Beeld | Hanse Staalbouw/Breston

Nieuwe rolbrug

jachthaven

Brouwershaven

nadert zijn

voltooiing

De brug in aanbouw.

Sinds eind juni kunnen fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers

de sluis bij de jachthaven van het Zeeuwse Brouwershaven weer

oversteken. Eén en ander is het gevolg van de aanleg van een

rolbrug, waarvan een soortgelijke uitvoering ook in Middelharnis

is gelegen. Het bijzondere van deze brug is dat passanten hem

zélf met een simpele druk op de knop in werking kunnen stellen,

zónder dat de scheepvaart en bootjesmensen er enig ongemak

van ondervinden. De in opdracht van de gemeente Schouwen-

Duiveland gerealiseerde rolbrug is mede het resultaat van de

hechte samenwerking tussen hoofdaannemer Hanse Staalbouw

uit Nieuwerkerk en de vanuit Nieuwe-Tonge opererende

machinebouwer Breston.

voor het zoute klimaat.” Hanse Staalbouw vervaardigde

niet alleen de stalen brugconstructie,

maar verzorgde ook de engineering, het funderingswerk,

het railsysteem en de montage

ervan op locatie.

UITDAGINGEN

Verhoek en Van de Beek zijn tevreden over

het eindresultaat, dat echter niet helemaal

zonder slag of stoot is neergezet. “Hoewel het

in beginsel een redelijk eenvoudige stalen constructie

betreft, kwamen we tijdens de plaatsing

ervan voor enkele logistieke en technische

uitdagingen te staan”, zegt Verhoek. “Tijdens

de uitvoering was er geen oversteek naar de

andere zijde van de sluiskom. De 14 meter lange

brug, bordesuitlopen en rails dienden over

het fietspad op de dijk te worden aangevoerd.

Daarnaast was er 100 meter slang nodig om

het voor de fundering benodigde beton aan

overzijde van de sluiskom op de juiste plaats te

krijgen. Ook de doorvoer voor de elektrakabels

had nogal wat voeten in aarde. Er bestond

weliswaar een bestaande, vijftig jaar oude buis,

maar deze was geheel verstopt en dus niet

meer bruikbaar. We hebben daarom in overleg

met de gemeente Schouwen-Duiveland een

nieuwe doorvoer bedacht. Concreet gaat het

daarbij om een RVS316 buis met een diameter

van 220 millimeter, gelast met 5D bochten in

een ‘U’ van 4,5 bij 11 meter. Deze hebben wij

voorzien van circa 1.000 kilo contragewicht en

met behulp van een kraanschip op de bodem

van de sluiskom laten afzinken. Aansluitend was

Breston in staat om zonder problemen de benodigde

bekabeling door de buis te trekken.”

ERVARINGEN

Tot het trekken van die bekabeling alléén

bleef de bijdrage van Breston echter niet beperkt.

Dát blijkt uit de woorden van Peter

Aarnoudse, electrical & assembly manager

namens het familiebedrijf. Gespecialiseerd in

onder meer de bouw van uiteenlopende machines

en besturingspanelen gaf Breston


BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

17


BROUWERSHAVEN ROLBRUG JACHTHAVEN

‘Passanten kunnen

de brug zélf

in werking stellen’

Outdoor infraroodscanner voor aanwezigheidsherkenning.

in Brouwershaven een succesvol vervolg aan

een eerder in Goeree-Overflakkee uitgevoerd

project. “Dat betrof de automatisering

van een fietsbrug”, legt Aarnoudse uit.

“De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan,

zorgden ervoor dat we de opdracht

in Brouwershaven goed konden inschatten

en voorkomende problemen, zoals het realiseren

van de kabeldoorvoer naar de andere

zijde van de sluiskom, tijdig konden tackelen.”

TOEGANGSZUIL

De door Breston uitgevoerde werkzaamheden

kunnen divers en omvangrijk worden

genoemd. Het bedrijf verzorgde de hoofdbesturing

en legde volgens de geldende NENnormen

zowel het kabeltracé als de detectieen

signaleringsvoorzieningen aan. Daarnaast

voerde het de mechanische engineering en

krachtberekening van de brug uit. De eveneens

door Breston geleverde en geplaatste

bedieningszuilen verdienen volgens Aarnoudse

een uitgebreidere toelichting. “De standaard

geparkeerde brug geeft de scheepvaart vrije

doorgang. In dat geval is de brugtoegang volledig

afgesloten met een hekwerk. Wanneer

een fietser, voetganger of rolstoelgebruiker

de sluis wenst over te steken, meldt deze zich

aan door op de RVS toegangszuil een knop

in te drukken. Op een scherm, voorzien van

een gehard glazen front, kan de passant vervolgens

het brugproces qua tijd volgen.” Dat

brugproces omvat onder andere een scan van

eventuele obstakels in de sluis. Wanneer deze

vrij is, rolt de brug over de sluis heen. Tijdens

deze beweging wordt ook het brugdek intensief

gescand. “Daartoe hebben we onder meer

2D-scanners toegepast”, aldus Aarnoudse.

“De hiermee vergaarde informatie wordt aansluitend

verwerkt op een veiligheids-PLC. Er

vindt geen enkele beweging plaats als er iets

De RVS toegangszuil.

in het scanveld wordt waargenomen. Kortom,

de veiligheid van de brug ligt op een zeer hoog

niveau, er wordt niets aan het toeval overgelaten.

De slimme combinatie van aandrijving, besturing,

beveiliging én bediening levert hieraan

een beslissende bijdrage.” ■

18

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


Bezoek onze website

www.hansestaalbouw.nl

Een sterk verhaal van A tot Z; van brug tot luxe kantoorpand

Hanse Staalbouw is gespecialiseerd in bouwprojecten in o.a. de agrarische en particuliere sector (stalen

woningen), alsmede de utiliteits- en industriesector. Indien gewenst kunnen wij uw bouwproject turn-key

voor u uitvoeren, van ontwerp tot oplevering. Hanse Staalbouw is o.a. gecertificeerd volgens de VCA**,

NEN-EN 1090, ISO 14001 en ISO 3834-2 norm en heeft ruime ervaring in fabricage en montage van zeer

diverse projecten in zowel binnen- als buitenland.

De Weel 13 • 4306 NV Nieuwerkerk (Z) • 0111 641 333 • info@hansestaalbouw.nl • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal

Beton in beweging

Advies en verkoop Engineering Productie Projectbegeleiding Montage Onderhoud

Postbus 8, 3769 ZG Soesterberg | 0346 351 774 | info@ubo.nl | www.ubo.nl


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Betonvereniging

Betonvereniging pakt door

De Betonvereniging zit bepaald niet stil. Met een professionele organisatie wordt hard gewerkt om

de opleidingen en cursussen in coronatijd in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden, het

bestuur is in omvang en samenstelling op volle sterkte gebracht en de digitale kennisverspreiding in

de vorm van Studio Beton Digitaal is voortvarend van start gegaan.

Directeur Maikel Jagroep tijdens de eerste Studio Beton Digitaal: “Je merkt dat de behoefte aan kennis over beton groot is.” (Foto: Bas van Maris)

De Betonvereniging, opgericht in 1927, is een

kennisnetwerk met bedrijfs-, persoonlijke en

studentleden en vormt een belangrijke bindende

factor voor de hele sector. De vereniging

verzorgt opleidingen en cursussen voor jaarlijks

gemiddeld 900 personen en organiseert seminars

en congressen voor leden en geïnteresseerden.

“Kennis opdoen, kennis delen en kennis

maken is ons motto”, stelt directeur Maikel

Jagroep. “Om daar in de nieuwe coronarealiteit

vorm aan te geven, was flink schakelen. Zeker als

je bedenkt dat de meeste lessen klassikaal zijn

of plaatsvinden in een laboratoriumomgeving.”

ONLINE

De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt

aan het faciliteren van thuiswerken,

het ombouwen van offline naar online lessen,

het opzetten van een compleet platform

voor deze lesvorm en het faciliteren

van ruim tachtig docenten in lesgeven aan

virtuele klassen. Jagroep: “De meesten zijn

gewend halve of hele dagen voor de klas te

staan, nu zijn de lessen opgeknipt en virtueel

gemaakt. Die omschakeling vraagt wel wat

van onze docenten en cursisten. Nu de eerste

versoepelingen een feit zijn, kunnen we

een reeks lessen weer fysiek maar in kleinere

groepen oppakken. We zien voor docenten

en studenten ook voordelen in mengvormen

van digitaal en fysiek lesgeven. Als je

dit goed uitvraagt bij alle betrokkenen, kom

je vanzelf tot optimale oplossingen. Laboratoriumgerelateerde

lessen hebben we vooralsnog

moeten verplaatsten naar het najaar.

De belangstelling is in elk geval onverminderd

groot. Voor onze nieuwe cursus Basiskennis

Beton Algemeen hadden we meer dan honderd

aanmeldingen die as we speak examen

doen. Een succesnummer waar we zeer positieve

reacties op krijgen. Je merkt daaraan dat

de behoefte aan kennis over beton groot is.”

BETONDAG

Over het doorgaan van twee andere succesnummers,

de Beton Experience en de Betondag

op 18 en 19 november 2020, moet de Betonvereniging

nog een knoop doorhakken. Jagroep:

“Dit zijn grote evenementen met respectievelijk

duizend studenten uit mbo, hbo en wo en

tweeduizend professionals op onze Betondag.

Er gaat veel tijd en energie zitten in de voorbereiding

en uitwerking en als je bijvoorbeeld

in een land als de Verenigde Staten ziet hoe

snel een situatie kan veranderen, kun je moeilijk

voorspellen hoe het in Nederland zal verlopen.

We zullen de komende weken een besluit nemen

of en hoe we de evenementen zullen insteken

en dat via al onze kanalen kenbaar maken.”

DRAAGVLAK

Sinds mei 2020 heeft de Betonvereniging vijf

nieuwe bestuursleden en weer een voltallig bestuur

met vertegenwoordiging uit de hele (be-

20

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


'Kennis opdoen, kennis delen en kennis maken is ons motto. Om daar in

de nieuwe coronarealiteit vorm aan te geven, was flink schakelen'

Voorzitter Dorien Staal: “We hebben een schat aan kennis in huis. Om verder te komen, moet je die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren.” (Foto: Daniëlle Verweij)

ton)bouwsector. De vereniging heeft daarmee

weer een goed klankbord naar de praktijk en

draagvlak in de sector. Dorien Staal, algemeen directeur

van Voorbij Prefab, is sinds mei vorig jaar

bestuurslid en vanaf december voorzitter. “Door

de mutaties is nu de hele waardeketen betrokken.

We hebben vertegenwoordigers vanuit een

ingenieursbureau, een aannemer, een architect,

een opdrachtgever, een producenten en uit het

hoger onderwijs. Als je bijvoorbeeld een onderwerp

als circulariteit als sector wilt oppakken, zul

je dat ook met de architect en de opdrachtgever

moeten doen. Wij vinden de verbinding met het

onderwijs vanzelfsprekend erg belangrijk om een

goede aansluiting te hebben met ons eigen aanbod.

Daarom ben ik erg blij met de toetreding

van Thomas Beuker namens de hogescholen.”

STUDIO BETON DIGITAAL

Een mooi voorbeeld van de vruchtbare samenwerking

tussen een slagvaardig bureau

en een professioneel bestuur is de recente

lancering van Studio Beton Digitaal, in samenwerking

met het Betonhuis. Staal: “We hebben

hiervoor een reeks webinars ontwikkeld,

uiterst professioneel opgezet, over actuele

onderwerpen die op vrijdagochtenden te volgen

zijn. De eerste was op 26 juni en ging over

het spanningsveld tussen circulair ontwerpen

en CO 2

-reductie en werd gevolgd door meer

dan 150 deelnemers. Je kunt dan zien dat bijna

niemand afhaakte bij deze DWDD voor beton,

dus dit was een geslaagde start. Na de

bouwvak pakken we de draad weer op met

de digitalisering van de betonsector, het gebruik

van hout en beton, circulariteit en alternatieve

bindmiddelen. Je merkt dat er in markt

enorme behoefte bestaat aan kennisdeling,

onder andere vanwege het Betonakkoord.

De vereniging is dan bij uitstek het podium

om de krachten te bundelen en bijvoorbeeld

de duurzaamheidsslag te kunnen maken.”

KENNIS BUNDELEN

Jagroep: “Dan merk je dat een volledig bestuur

met professionele mensen uit het hele

werkveld afstraalt op de Betonvereniging.

Zeker als je de kennisuitwisseling voor de

hele sector optimaal wilt organiseren.” Staal

concluderend: “We hebben een schat aan

kennis in huis. Om verder te komen, moet je

die kennis bundelen, dan kun je sneller innoveren.

Het is de taak van de Betonvereniging

om hierin te faciliteren, aan te geven waar de

kennis zit en het kennisnetwerk in te richten.

Maikel en zijn team geven daar professioneel

invulling aan. Ook in tijden van corona.” ■

Voor actuele informatie over de

Betonvereniging, de Betondag en Beton

Experience zie www.betonvereniging.nl.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

21


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | NEN

De Veiligheidsladder

‘Veiligheidsbeleid werkt pas

als het in de houding en het

gedrag van de medewerkers zit’

Veiligheid is al lang een thema, zeker in bouwgerelateerde bedrijven. Wie is niet bekend met

begrippen als VCU, ISO 9001, ISO 14001 en bedrijfsnoodplannen? Toch is er meer, volgens

Jeannette Hofman-Züter. “Veiligheid wordt niet geborgd door certificaten aan de muur. Het

moet in het DNA van de mensen zitten.”

22

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

‘De veiligheid wordt

getoetst met interviews

en observaties’

Hiermee maakt Jeannette Hofman-Züter,

projectmanager voor de Veiligheidsladder,

meteen duidelijk dat de Veiligheidsladder

– internationaal bekend als de ‘Safety Culture

Ladder’ – niet focust op documentatie.

Binnen de Veiligheidsladder draait het om

interviews en observaties waarmee wordt

getoetst of veiligheid een onderdeel is van

het denken en doen van de medewerkers.

TIJDELIJK EN VAST

De audits tonen eerst aan op welk niveau van de

Veiligheidsladder een bedrijf zich bevindt. ”Op

de eerste trede is het bedrijf nog pathologisch

bezig”, licht Hofman-Züter toe. “Op de vijfde en

hoogste trede vinden medewerkers het thema

Veiligheid zo belangrijk dat zij er met hun collega’s

over praten en van elkaar willen leren. Ook

wisselen bedrijven onderling en binnen sectoren

informatie uit om gezamenlijk de veiligheid

in de gehele branche en keten te verbeteren.”

VOOR ALLE LAGEN

VAN HET BEDRIJF

Hofman-Züter: “Veilig willen werken moet

vooral gedragen worden door het management.

Daar ligt een voorbeeldfunctie en dat betekent

investeren in attributen zoals veiligheidsschoenen,

maar bovenal tijd vrijmaken om over veiligheid

te praten en voorbeeldgedrag te laten zien.”

BREED INZETBAAR

De Veiligheidsladder was in 2011/2012 een

initiatief van ProRail. Het spoorwegbedrijf

schreef het schema, uiteraard toegespitst

op de werksituaties binnen ProRail. In 2016

nam NEN het certificatieschema over om het

breed inzetbaar te maken. “Hieraan wordt nog

steeds gewerkt”, vertelt Hofman-Züter. “Wij

hebben al stappen gezet, maar zijn nu met een

grote herziening bezig. Hiermee moet in 2021

het laatste spoorwegjargon uit het handboek

verdwenen zijn. Het is aan de auditoren om de

risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen

en te onderzoeken of het bedrijf zich hiervan

bewust is. Nieuw is dat er vier producten voor

de Veiligheidsladder beschikbaar zijn. Deze

onderscheiden zich in het auditregime dat

wordt aangehouden. Hierdoor kunnen ook

bedrijven met minder budget kennismaken

met de Veiligheidsladder.” Voor meer informatie

verwijst ze naar de website van de Veiligheidsladder:

www.safetycultureladder.org.

In Nederland en Duitsland is de Veiligheidsladder

inmiddels een begrip. NEN richt zich

nu – samen met haar partners – op landen

zoals België, Zwitserland en Scandinavië.

“Veel bedrijven zien het verschil met de reguliere

veiligheidscertificaten. Voor hen is

de omslag in cultuur, oftewel ‘houding en

gedrag’, the next step. Zij realiseren zich

dat elk veiligheidsbeleid staat of valt met

de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.”

Het is aan de auditoren om te

onderzoeken of het bedrijf zich

bewust is van de risico’s.

Meer weten? Kijk op www.veiligheidsladder.org

voor meer informatie of raadpleeg NEN via

info@veiligheidsladder.com. ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

23


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Holger Martens

Certificeren voor de Safety Culture Ladder?

‘Een quick fix bestaat niet’

Nu de Safety Culture Ladder (SCL) een steeds belangrijkere plaats verovert in de bouwbranche,

vragen bouwondernemers zich af of de tijd van certificeren ook voor hen is aangebroken.

En waar moeten ze dan rekening mee houden? Wat kunnen ze verwachten tijdens het

SCL-certificeringsproces?

‘De gesprekken verlopen in een ontspannen sfeer’

24

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

De Safety Culture Ladder gaat over het veiligheidsbewustzijn

binnen een organisatie. Binnen

een organisatie met een ontwikkeld veiligheidsbewustzijn

is veiligheid een onderwerp dat openlijk

besproken wordt. De werkplek is een setting

waar de veiligheid in alle lagen van de organisatie

wordt geborgd. Dit houdt in dat tijdens het certificeringsproces

van de SCL de bedrijfscultuur

wordt beoordeeld. De auditoren gaan – steekproefsgewijs

– in gesprek met medewerkers in

alle lagen van het bedrijf en vormen zich zo een

beeld van de mate van veiligheidsbewustzijn.

GESPREKKEN IN EEN

ONTSPANNEN SFEER

Tijdens het certificeringsproces van de SCL

draait het dus niet om documenten die worden

gecheckt of om situaties die onder de loep

worden genomen. Het gaat om het bepalen van

de mate van veiligheidsbewustzijn in houding,

gedrag en cultuur. Lizette van der Graaf, Lead

Auditor bij DNV GL, vertelt hoe dit in de praktijk

vorm krijgt: “Om de werkelijke intrinsieke

motivatie voor veiligheid te bepalen, gaan twee

auditoren in gesprek met een groot aantal medewerkers.

De gesprekken kunnen over allerlei aspecten

gaan en verlopen in de regel ontspannen.”

TOOLBOXMEETING

Van der Graaf vertelt als voorbeeld over een

bedrijf dat net een toolboxmeeting achter de

rug had. De toolboxmeeting kwam in diverse

gesprekken naar voren. “Wij informeerden hoe

de toolboxmeeting was verlopen. Wie waren

erbij aanwezig? Welke middelen werden er ingezet?

Welke onderwerpen kwamen aan bod?

Als iedereen nagenoeg dezelfde antwoorden

geeft, zal dat de waarheid zijn en hoef je niet

naar bevestigende documenten te vragen. Tijdens

de audit schakelen de auditoren alle zintuigen

in om een zo’n compleet mogelijk beeld te

krijgen van de mate van veiligheidsbewustzijn.”

INSTAPPEN OP DE LADDER

Een snelle certificering op de hogere treden

is lastig. Er is geen ‘quick fix’ voor gedrag.

Kleinere organisaties laten zich eenvoudiger

beïnvloeden; de beïnvloeding van duizenden

medewerkers vraagt om een duurzaam, consistent

beleid. Ook instromen op trede 4 of

5 is een illusie, weet Van der Graaf ondertussen.

“De SCL wordt sinds 2012 toegepast en

het aantal bedrijven met een certificering op

het hoogste niveau is minimaal. Het vraagt

een geweldige ambitie om door te groeien.”

MEETBARE RESULTATEN

Hier staat tegenover dat instroming op de

tweede trede zeker haalbaar is. Van der Graaf

ziet dan ook een stijgende lijn in het aantal gecertificeerde

bedrijven. “Het aantal aanvragen

voor certificatie groeit omdat er een koppeling

is gemaakt met de aanbestedingscriteria.

Maar hoofddoel blijft de ontwikkeling van het

veiligheidsbewustzijn en het terugbrengen van

het aantal ongelukken. Daarbij blijft het moeilijk

om het resultaat meetbaar te maken. De

mate van veiligheidsbewustzijn wordt bijvoorbeeld

ook beïnvloed door de in- en uitstroom

van medewerkers. Hierdoor vraagt het thema

continue aandacht. En dat is natuurlijk ook

precies de bedoeling.”

Meer weten over de Safety Culture Ladder?

Kijk op: www.dnvgl.nl/veiligheidsladder ■

‘Om de werkelijke intrinsieke motivatie voor

veiligheid te bepalen, gaan twee auditoren in

gesprek met een groot aantal medewerkers’

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

25


Professionals in advies en training

CERTIFICERING EN TRAINING

Naamloos-8 1 04-06-20 11:43

ALS HET GOED IS,

IS HET GOED.

Maar verbetering zit in een klein hoekje.

Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.

DNV GL toetst u snel en goed. Maar iedereen

houdt van opstekers, niet van standjes. Daarom

kijken we bij certificering ook naar wat goed

gaat en zelfs nog beter kan. Op die gebieden

die voor uw bedrijf of organisatie belangrijk zijn.

Aandachtspunten waarop u zélf beoordeeld wilt

worden. Certificering die net even verder voert.

Want verbetering zit in een klein hoekje.

U kunt ons bereiken via 010 2922 700 of certificatie@dnvgl.com

ISO 50001 / ISO 45001

CO2 PRESTATIELADDER

ISO 14001 / ISO 9001

VEILIGHEIDSLADDER

VCA / EN 1090

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening

op www.dnvgl.nl/bouw

Untitled-3 1 30-4-2020 14:43:39


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | IMR Advies

Veiligheidsgedrag wordt minder vrijblijvend

Maatwerkondersteuning voor

het veiligheidsbewustzijn

Tot nu toe bepalen bouw- en bouwgerelateerde bedrijven zelf in hoeverre zij de uitgangspunten en

kernwaardes van de Veiligheidsladder integreren in hun bedrijfsvoering. Dat verandert echter nu grote

opdrachtgevers in de bouwsector met ingang van 2021 vanuit de Governance Code Veiligheid in de

Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen en contracten.

De ondertekenaars van de GCVB hebben in het traject ‘Veiligheid in Aanbesteding’

(ViA) afgesproken dat zij alleen nog partijen selecteren die met

behulp van de Veiligheidsladder kunnen aantonen dat er voldoende veiligheidsbewustzijn

binnen de organisatie aanwezig is. IMR Advies ondersteunt

organisaties met een maatwerkaanpak om dit snel en effectief te regelen.

UITEENLOPENDE MOGELIJKHEDEN

De manier waarop de Veiligheidsladder wordt toegepast, is afhankelijk

van het soort en de omvang van het bouwproject. “Voor een

laagbouwproject bijvoorbeeld voldoet een self-assessment om het

veiligheidsbewustzijn aan te tonen”, vertelt Mark van den Berg, senior

projectadviseur bij IMR Advies. “Voor complexere projecten en projecten

met een hogere contractwaarde is al een ervaringsaudit nodig,

waarbij het veiligheidsbewustzijn wordt getoetst door een onafhankelijke

certificeringsinstantie. En dan is er nog de reguliere certificering

met een brede audit op kantoor en enkele lopende werklocaties.”

ZELFBEWUST WORDEN

IMR Advies heeft inmiddels een ruime ervaring in de toepassing van de

Veiligheidsladder en gelooft dat een maatwerkaanpak het beste resultaat

geeft. “Eigenlijk zou ik tegen iedereen die op enigerlei wijze moet voldoen

aan de Veiligheidsladder willen zeggen: ‘Neem even contact met ons op.’

We kunnen helpen om de optie te kiezen die bij past bij de organisatie,

het self-assessment uitvoeren en opvolging geven aan de acties die nodig

zijn om aan de Veiligheidsladder te voldoen, zoals het schrijven van werkinstructies,

het voorlichten van medewerkers en het begeleiden van audits

door de certificeringsinstantie. Zeker is dat de organisatie zelfbewuster

wordt. De ene komt tot de ontdekking dat er al veel zaken goed geregeld

zijn, de andere realiseert zich dat er nog veel te doen is. In beide gevallen

is de eerste stap in de richting van het veiligheidsbewustzijn al gezet.” ■

‘De manier waarop de

Veiligheidsladder wordt toegepast,

is afhankelijk van het soort en de

omvang van het bouwproject’

Mark van den Berg: ‘We selecteren de optie die past bij de organisatie’.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

27


Nederlands Certificatie Instituut

ISO

9001

CERTIFICAAT

KEUR

MERK

BEVEILIGING

CERTIFICAAT

VCA VCU

CERTIFICAAT CERTIFICAAT

MVO

WIJZER

CERTIFICAAT

WPB&

PERSONEEL

STELLER

CERTIFICAAT

ISO

14001

CERTIFICAAT


THEMA DE VEILIGHEIDSLADDER

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | NCI

Opgaan voor het SCL-certificaat:

‘HET KAN OOK LEUK ZIJN!’

De Safety Culture Ladder (SCL) heeft menig bedrijf al veel opgeleverd. Hoewel het in de eerste

plaats gaat over een serieus thema als veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, ervaren bedrijven en

auditoren het certificeringsproces ook als leuk, inspirerend en motiverend.

Hanneke de Vries is directrice van het Nederlands

Certificatie Instituut (NCI) en nauw betrokken

bij bedrijven die opgaan voor het SCL-certificaat.

Twee gekwalificeerde auditoren stellen dan aan

de hand van observaties, interviews en projectbezoeken

vast in hoeverre het veiligheids- en

gezondheidsbewustzijn bij bedrijven aanwezig

is. “Niet iedereen is voor de functie van auditor

in de wieg gelegd. Je moet geen zwart/witdenker

zijn. Je moet immers een cultuur meten.”

DE VIJF TREDEN

Het SCL-certificaat kan worden behaald op

vijf niveaus, in de praktijk aangeduid met ‘treden’.

Het bedrijf kiest zelf de trede waarvoor

het geaudit wil worden. Trede 1 duidt op een

pathologische cultuur. Het bedrijf maakt zich

niet druk over de veiligheid binnen het bedrijf.

Om die reden wordt trede 1 ook niet gebruikt.

Trede 2 van de SCL geeft aan dat het

bedrijf vooral reactief is. Als er iets fout gaat,

wordt dit gezien als pech en minder als iets

waarvoor het bedrijf verantwoordelijk was.

Op trede 3 is sprake van veiligheidsregels. Veiligheid

is een gewaardeerd thema. De regels zijn

geïntroduceerd door het management, zij het

nog wel uit eigenbelang. Op trede 4 zien we dat

binnen het bedrijf een proactieve veiligheids- en

gezondheidscultuur aanwezig is, die voortkomt

uit een intrinsieke motivatie. Trede 5 kenmerkt

zich door vooruitstrevendheid. Veiligheid zit

ingebakken in het denken van alle medewerkers.

Het is openlijk bespreekbaar en medewerkers

spreken elkaar erop aan. De meeste

bedrijven stromen in op trede 2; dit is tevens

de trede die de Governance code verlangt.

PLEZIERIG EN LAAGDREMPELIG

De Vries begrijpt dat de meeste bedrijven

niet zitten te wachten op ‘weer’ een certificering.

Het vraagt veel inzet en er hangt

een behoorlijk prijskaartje aan. Daarbij is het

vaak een must. “Bedrijven moeten voor een

certificaat aan een aantal criteria voldoen”,

‘De auditoren zijn geen zwart/wit-denkers’

geeft De Vries toe. “Daar kunnen we niet

omheen. Toch leert de praktijk dat medewerkers

enthousiast worden over SCL zodra

ze ermee werken. Onze auditoren doen er

ook alles aan om dit gevoel te stimuleren. Ze

creëren een plezierige, laagdrempelige sfeer

en benadrukken dat elk antwoord goed is.”

ZES BEDRIJFSASPECTEN

Hoe gemoedelijk de sfeer tijdens de gesprekken

ook is, NCI gaat wel uiterst zorgvuldig te werk.

Zij toetst de bedrijfscultuur vanuit zes bedrijfsaspecten:

leiderschap & betrokkenheid, beleid &

strategie, organisatie & opdrachtnemers, werkplek

& procedures, afwijkende communicatie en

audits & statistieken. De Vries: “In de afgelopen

acht jaar is NCI uitgegroeid tot marktleider op

dit gebied. Onze auditoren bezitten de soft skills

om cultuur en daarbij ook non-verbaal gedrag

te lezen. Ze stellen mensen op hun gemak als ze

niet durven te praten. Dat maakt het voortraject

van het SCL-certificaat – in vergelijking met dat

van andere certificaten

– erg aantrekkelijk.

Je hoeft

er niet voor te studeren,

foute antwoorden

bestaan

niet en je werkomgeving

wordt

veiliger.”


Hanneke de Vries, directrice van het Nederlands

Certificatie Instituut (NCI): ‘Onze auditoren creëren

een plezierige, laagdrempelige sfeer.’

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

29


DE PEN

30

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


DE PEN

Rob van Gijzel

Voorzitter Betonhuis

TIJDEN VERANDEREN…

MAAR NOG NIET OVERAL

We leven in een decennium van grote veranderingen. Onze sociale en economische systemen digitaliseren in een

hoog tempo. In de laatste halve eeuw hebben we onze atmosfeer steeds meer belast met stoffen die uiteindelijk de

leefbaarheid ernstig aantasten. Tegelijkertijd hebben we niet nagelaten om de aarde uit te putten door de onttrekking

van fossiele brandstoffen en unieke mineralen en edelmetalen. Dit alles vraagt om grote aanpassingen op het gebied

van energie- en grondstoffengebruik, maar ook aanpassing van productieprocessen. Eigenlijk raakt het onze hele manier

van leven, van de inrichting van onze steden tot onze voedselketen. Veranderingen zijn een uitdaging en op de keeper

beschouwd een geweldige economische kans.

Ook de bouwwereld worstelt al een tijd met het vraagstuk van duurzaamheid. Daarbij gaat het binnen de bouwketen

vooral over het verduurzamen van de bouwmaterialen. Beton en staal kennen een lange levensduur, maar ook een hoge

CO 2

-belasting. Hout wordt vaak als alternatief naar voren gebracht, maar scoort nauwelijks beter. Urgenda-directeur

Minnersma zei daar onlangs over: ‘Het gebruik van hout heeft alleen nut als je een kringloop van 30 jaar aanhoudt, maar

die tijd hebben we niet’. Elke boom die we nu kappen, is dus een aanslag op het milieu.

Door ons zo te richten op de duurzaamheidskant van de bouwmaterialen, zien we grote kansen en echte uitdagingen over

het hoofd. Het gaat dan om het ontwerp- en productieproces. We kunnen zonder veel problemen, zonder aanpassing van

wet- en regelgeving, morgen beginnen met het anders ontwerpen van onze woningen, gebouwen en openbare ruimte.

Door dat te doen, valt er vele malen meer milieu- en klimaatrendement te halen dan bij discussie over bouwmaterialen.

Duurzaam ontwerpen betekent dat we niet meer uniek ontwerpen. Uniek ontwerpen is duur. Duur in de ontwerpfase zelf,

maar zeker ook in het productieproces. Duurzaam ontwerpen daarentegen is ontwerpen voor een industriële bouwproductie,

waarbij de faalkosten met tientallen procenten omlaag kunnen worden gebracht. Duurzaam ontwerpen is gebouwen

ontwerpen met meerdere levens, waardoor de milieulast van beton en staal ook in één keer een stuk lager wordt

(levensduur van 50 naar 100 jaar). Duurzaam ontwerpen is bovendien gebruikmaken van herbruikbare componenten.

Wat ik hier nu betoog, is niet nieuw. Er is al heel lang een roep om de ambachtelijke productiewijze in de bouw te vervangen

door een meer gerationaliseerde en geïndustrialiseerde werkwijze. Prefab is daarbij een belangrijke drager.Toch

wordt hier nog onvoldoende mee gedaan. Met name omdat opdrachtgevers de ontwerpfase vaak uitbesteden, omdat

ontwerpers leven van de huidige werkwijze, het de bouwbedrijven eigenlijk koud laat en de onderaannemers er ook niet

op zitten te wachten. Dit terwijl deze laatste categorie samen met leveranciers van bouwmaterialen, door de kenmerken

van het huidige aanbestedingsproces, financieel het meest worden uitgeknepen. Het doorbreken van dat vastgeroeste,

inefficiënte proces vraagt regie en andere vormen van samenwerking.

De regering vraagt om CO 2

-verlaging, klimaatadaptie, duurzamer gebruik van grondstoffen en een enorme energietransitie,

maar staat zelf aan de kant. De woningnood is enorm. Anders werken gaat ons echt helpen het bouwproces

te versnellen en de eerder genoemde duurzaamheidsdoelen te bereiken. Maar zoals gezegd, vraagt dit om regie en om

het samenbrengen van partijen. Dit is bij uitstek een rol voor de overheid, die daar, bij wijze van spreken, voor is uitgevonden.

In dat proces wordt het ministerie van Volkshuisvesting node gemist. De minister van Binnenlandse Zaken doet

in theorie die portefeuille erbij, maar in de praktijk leidt dat op geen enkele wijze tot nieuwe initiatieven en meer regie.

De wereld is in grote verandering, maar het lijkt wel of de wereld met betrekking tot deze grote maatschappelijke opgaven

stil staat. We hebben hier een wereld te winnen, een wereld waarin zij die naar een woning snakken eindelijk aan de

beurt komen, waarin de woningproductie eindelijk de 85.000 per jaar aan gaat tikken, waarin de faalkosten dalen en de

rendementen een boost krijgen en waarin milieu en klimaat gediend worden. Win-win voor iedereen. Wat zou het een

verademing zijn wanneer de overheid hierin het voortouw zou nemen…. ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

31


ZAANDAM WILHELMINASLUIS

Tekst | Susan Peek Beeld | Heijmans

Een stukje Zaandam

De Wilhelminabrug is gedraaid middels SPMT’s en staat op de juiste positie boven de fundering. De brug wordt middels afvijzelen op de juiste plaats gezet.

Met het invaren van de Wilhelminabrug en Beatrixbrug zijn twee grote mijlpalen van het project

Wilhelminasluis Zaandam afgerond. De Wilhelminasluis vormt de belangrijkste kruising van

wegen en water in het hart van Zaandam. De sluis in de Zaan was verouderd, in een slechte

bouwkundige en technische staat en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Heijmans heeft

in samenwerking met onder andere bruggenbouwer Hillebrand en in opdracht van de provincie

Noord-Holland de komsluis vervangen door een nieuwe, moderne schutsluis voor beroeps- en

recreatievaart. De sluis is langer, breder en dieper gemaakt.

32

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


ZAANDAM WILHELMINASLUIS

is terug!

‘De twee vallen – 180

ton zwaar, 16 meter

breed en 15 meter

lang – zijn volledig

geprefabriceerd’

“Vanaf het eerste moment was Hillebrand

betrokken bij het ontwerp en de uitvoeringskeuzes

voor zowel de staalconstructie

als de opbouw van de brug, zodat het meest

efficiënte resultaat behaald kon worden”,

aldus Martijn Kuzee, projectleider bij Hillebrand

te Middelburg. De kennis en kunde op

het gebied van bruggenbouw bij Hillebrand,

gecombineerd met de constructieve houding

van zowel Hillebrand als Heijmans en

de positieve interactie tussen beide partijen,

zijn van groot belang geweest in dit traject.

EEN SLIMME PLANNING ZORGT

VOOR EEN MINIMALE STREMMING

Kuzee: “Hillebrand is zowel bij de productie

van de beweegbare brugdelen (de zogenaamde

vallen) als bij de elektromechanische aandrijving

van A tot Z betrokken geweest. De twee

vallen – 180 ton zwaar, 16 meter breed en 15

meter lang – zijn volledig geprefabriceerd door

Hillebrand in Middelburg. Daar zijn ook de leuningen

en de slijtlaag aangebracht.” Hoewel het

om een relatief eenvoudige constructie gaat, is

het werken met onderdelen van 180 ton een

uitdagende activiteit. “Daarom hebben we de

hulp van onze partner Mammoet ingeschakeld”,

vervolgt Kuzee. “Deze partner was ook de partij

die middels een roll-on/roll-off-actie de zware

vallen op de pontons heeft geladen en 265

km verderop over het water heeft getransporteerd.”

Door alles in Middelburg te fabriceren en

just-in-time in Zaandam aan te leveren, hoefde

zo min mogelijk op de bouwlocatie zelf te gebeuren.

Ook zorgde de slimme planning ervoor

dat de stremming van vaart- en wegverkeer zo

kort mogelijk was. Toch was het plaatsen van de

vallen een behoorlijk spektakel”, vindt Kuzee.

ELEKTROMECHANISCHE

AANDRIJVING

Ook de elektromechanische aandrijving werd

volledig geprefabriceerd door Hillebrand. “Het

meest complex hierbij was het inpassen van de

aandrijving in de zeer beperkte ruimte in de

kelder. Omdat de kelder niet groter is geworden

dan voor de renovatie, maar de normen

van de aandrijving wel werden verzwaard, was

het een hele uitdaging om dit passend te maken.

Maar het is ons gelukt om een zo slank

mogelijke aandrijving te fabriceren. Heijmans

op zijn beurt heeft de dunne betonwanden

van de kelder gerealiseerd. Vooral het stellen

en instorten van de ankers voor de aandrijving

was voor Heijmans een uitdaging: deze mochten

maximaal een millimeter afwijken. Dat is

bij alle ankers gelukt: een knap stukje vakwerk

van de mensen van Heijmans en Hillebrand!”

SAMENWERKING

OM TROTS OP TE ZIJN

Uit elke onderdeel van dit project blijkt dat een

ultieme samenwerking noodzakelijk is om iets

tot een goed einde te brengen. Kuzee bevestigt

dat dát wel goed zit: “De samenwerking met

Heijmans loopt erg prettig, met wederzijds respect

voor elkaars belangen. We kennen elkaar

goed, we werken vaker samen aan projecten en

we weten precies wat we aan elkaar hebben.

En dat geldt net zozeer voor de samenwerking

met Mammoet.” Nog even en dan is alles

klaar en komt er weer vaart in de Zaan. ■

De Wilhelminabrug op hoogte, gereed voor montage.

Halverwege het draaien van het brugdek boven de fundering.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

33


BETONHUIS

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Laurens Wever, Studio Wae

Pilot ProRail met

circulair beton afgerond

'119.564 kg

CO₂ bespaard,

daarmee kun je

162 keer de wereld

rondvliegen!'

Laurens Wever: “Met deze drie stations hebben we in totaal 119.564 kg CO 2

bespaard. Daarmee kun je 162 keer de wereld rondvliegen.” (Foto: Laurens Wever)

In september 2019 kreeg het NS-station in het Limburgse Bunde de primeur, in maart van dit jaar

volgden de stations in Etten-Leur en Maarn: nieuwe perrons met circulaire bestrating. Gedrieën

vormen ze de pilot waarmee ProRail de businesscase gaat onderzoeken over het gebruik van

circulair beton: wat kost het de BV Nederland en wat levert het op aan CO 2

-reductie?

Het project is indirect een voortvloeisel van het Betonakkoord dat

ProRail in 2018 mede heeft ondertekend en waarin doelstellingen

zijn opgesteld voor CO 2

-reductie, hergebruik van vrijkomend beton

en het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen.

Laurens Wever is projectmanager voor ProRail en verantwoordelijk

voor de vervanging en het onderhoud van de perrons van alle stations in

Nederland. “Het balletje begon te rollen toen onze eigen green innovator

Eva Dijkema mij wees op een betontegel die zij op de Dutch Design

Week had gezien”, vertelt hij. “Deze nieuw ontwikkelde tegel bestaat

voor 76% uit gerecycled beton. Dat wordt op een slimme manier vermalen

zodat de fracties grind, zand en cement volledig te hergebruiken zijn.

Voor de circulaire tegels worden nieuwe grondstoffen toegevoegd om

aan de kwaliteitsnormen te voldoen. ProRail zag hier genoeg potentie in

om als eerste klant op te treden. Wij steunen dit soort innovatieve bedrijven

en het past in de doelstellingen om onze footprint te reduceren.”

'Uit een doorrekening kwam

een material circularity indexscore

van 93% naar voren'

34

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BETONHUIS

Station Bunde wordt herstraat. (Foto: Wae, Tynke van den Heuvel)

Alle testen doorstaan

De eerste tegels waren patroontegels, niet bruikbaar voor perrons. Wever:

“Voor onze standaardtegels van 30 x 30 x 5 cm zijn nieuwe mallen

gemaakt. Voor het eerste station in Bunde zijn als grondstof de tegels

gebruikt die vrijkwamen bij de perronverbouwing van station Anna Paulowna.

Gekozen is voor een donkere antracietkleur om zoveel mogelijk

contrast te krijgen tussen de witte geleidelijnen en de schriklijnen langs

het spoor. We hebben een beheerst risico genomen door pas achteraf te

testen of de circulaire tegels aan onze eisen voldoen, maar ze hebben de

testen op stroefheid en vorst én de drukproeven prima doorstaan.”

Milieueffecten

ProRail is niet alleen ondertekenaar van het Betonakkoord, het infrabedrijf

wil ook koploper zijn in de betonwereld op het gebied van duurzaamheid

en circulariteit. Wever: “Met deze drie stations hebben we in

totaal 119.564 kg CO 2

bespaard. Voor de visualisatie: daarmee kun je 162

keer de wereld rondvliegen. Met het opnieuw gebruiken van oude, vermalen

tegels hebben we voorkomen dat er 353.955 kg nieuwe winning

nodig was aan zand, cement en grind. Dat is het gewicht van 79 olifanten.

Overigens zijn de keerwanden van station Bunde ook gemaakt van deels

gerecycled zand en dito grind. Het is de doelstelling van ProRail om in

de EMVI-aanbestedingen de milieukostenindicator MKI, die alle milieueffecten

in één score uitdrukt in euro’s, elk jaar verder naar beneden te

brengen. Het is dan aan de inschrijvers om dat waar te maken. Initiatieven

als circulair beton passen daar heel goed in.” ■

MKI

De Milieu Kosten Indicator (MKI) is een prachtig instrument om

de milieueffecten van materialen onderling te vergelijken. Ook

betonsoorten kunnen onderling vergeleken worden. Niet voor

niets zijn CO 2

-reductie en verlaging van de MKI de belangrijke

doelstellingen van het Betonakkoord. Ook de leden van Betonhuis

zetten vol in op verlaging van de MKI. Betonhuis geeft daarbij aan

dat de MKI gericht is op projectniveau. Als we CO 2

-reductie op

landelijke schaal willen realiseren, dan kan ondoordacht gebruik

van schaarse secundaire grondstoffen en het streven naar een

steeds lagere MKI leiden tot hogere CO 2

-emissies en een kortere

levensduur van betonconstructies. Meer informatie op betonhuis.nl

Betonhuis

Betonhuis gelooft in de goede eigenschappen en functionaliteiten

van beton, hét duurzame bouwmateriaal van het verleden,

het heden en de toekomst. Door kennis te delen, speelt Betonhuis

in op actuele thema’s zoals circulaire economie, klimaatadaptatie,

energietransitie en duurzaam bouwen. Neem contact

op met één van de aangesloten bedrijven via betonhuis.nl.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

35


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Vereniging ION

Duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit:

DE SAMENHANG IN

OPPERVLAKTETECHNIEK

Duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit zijn begrippen die vaak los van elkaar worden beschouwd. In de wereld van oppervlaktetechniek waar met

‘gevaarlijke’ stoffen wordt gewerkt, is dat echter geen optie.

Duurzaamheid, milieu, arbeidsveiligheid en circulariteit zijn begrippen die vaak los van elkaar worden

beschouwd. In de wereld van oppervlaktetechniek waar met ‘gevaarlijke’ stoffen wordt gewerkt, is

dat volgens Egbert Stremmelaar, directeur van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend

Nederland (Vereniging ION), geen optie. “Maar het gebeurt wel, in Den Haag, in Brussel, …, om

nog maar te zwijgen over het aantal ngo’s met allemaal slechts één focus. Het probleem is dat de

maatschappij niet zo simpel is.”

Ofschoon veel gebruikt, is de term ‘gevaarlijke’

stoffen in de ogen van ION niet correct.

“Er zijn wel stoffen waarbij je (ernstige) gezondheidsschade

oploopt bij niet deskundig

gebruik. Het gevaar zit dus vooral in de manier

van hoe de mensen ermee omgaan. De

term ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) past

dus beter”, stelt Stremmelaar. “Verreweg de

meeste ZZS-stoffen zijn productiestoffen en

komen niet (vrij) voor in het eindproduct.”

ZWEMMEN

Stremmelaar begint zijn visie met een voorbeeld.

“Water, we hebben het in overvloed in

Nederland. Blijf je te lang onder water of drink

je het teveel, dan bestaat de kans op verstikking

of vergiftiging. Daarom hebben we met z’n

allen allerlei maatregelen getroffen, om goed

om te gaan met water. We leren kinderen al

van jongs af aan zwemmen, er is toezicht op

gevaarlijke plaatsen en mocht het toch misgaan,

dan is er altijd de reddingsbrigade nog.

Datzelfde systeem is ingericht voor het werken

met gevaarlijke stoffen. Daarmee werken enkel

mensen die zijn opgeleid voor het omgaan met

deze stoffen, volgens goed vastgestelde procedures

en gecontroleerde processen in een fabriek.

En ook hier: mocht het onverhoopt misgaan,

dan zijn er een goed ontruimingsplan en

de brandweer en veiligheidsregio als back-up.”

CHROOM-6

“De Oosterschelde- en Maaslandkering beschermen

ons tegen het oprukkende water”,

vervolgt Stremmelaar. “Als je de zuigerstangen

niet zou behandelen met chroom-6, dan zijn

ze binnen een half jaar vastgeroest. Met andere

woorden: als je chroom-6 uitbant, introduceer

je andere gevaren. Terwijl als je deze stof

inzet op een geëigende installatie en volgens

procedure verwerkt, het geen gevaar voor

de gezondheid hoeft op te leveren en je een

duurzaam, veilig en mogelijk circulair eindresultaat

creëert. Voor de goede orde, chroomtrioxide

(chroom-6) is de productiestof in

de fabriek. In het eindproduct zit metallisch

chroom, vergelijkbaar met de badkamerkraan.

De boodschap moet vanuit alle invalshoeken

verteld worden en dat is het grootste probleem.

Het zijn afzonderlijke items, ook in

Den Haag. Het ministerie van Infrastructuur

36

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

en Waterstaat benadert één en ander vanuit

milieuoogpunt en het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid heeft de focus

op veiligheid en arbeidshygiëne, terwijl het

ministerie van Economische Zaken handelt

vanuit het economisch perspectief. Het zijn

allemaal eilanden; ieder doet zijn ding. Dat

zie je nu ook gebeuren met de coronacrisis:

er wordt alleen over gezondheid gesproken.”

EMOTIES

Volgens Stremmelaar komen er zeker in de wereld

van oppervlaktebehandeling veel te veel

emoties bij kijken. “Daar lopen we tegenaan.

Terwijl als je een stof als chroom-6 objectief

zou benaderen, er heel andere conclusies getrokken

kunnen worden. Natuurlijk, chroom-6

is schadelijk voor de gezondheid, maar die

risico’s kunnen we beheersen door het in te

zetten op geëigende installaties, volgens vastgestelde

procedures en in een gecontroleerde

omgeving. Dan heeft het geen nadelig effect

op de gezondheid voor de mensen die ermee

werken. Bedenk bovendien dat er in Nederland

10.000 mensen werken met chroom-6 en

dat deze stof bij 200 processen wordt ingezet.

Gaan we die mensen ontslaan? Een luchtvaartbedrijf

heeft op Schiphol-Oost een galvaniseerbedrijf

om vliegtuigen met schade binnen

twee uur te kunnen repareren. Zouden we dat

bedrijf opheffen omwille van het uitbannen van

chroom-6, dan moeten de vliegtuigen naar een

locatie buiten de EU worden gestuurd voor

een vergelijkbare exercitie. Dat betekent dat

een vliegtuig drie dagen uit de roulatie wordt

genomen en leeg op en neer vliegt. Wat voor

effect heeft dat alleen al op de CO 2

-uitstoot?”

‘Ofschoon

veel gebruikt,

is de term

‘gevaarlijke’ stoffen

in onze ogen

niet correct'

HERNIEUWBAAR

Ook het thema circulariteit raakt meerdere facetten,

verduidelijkt Stremmelaar. “Als gevolg

van het verregaand recyclen van bijvoorbeeld

aluminium, raakt het basismateriaal steeds

verder vervuild. Koffiecupjes worden immers

samen met aluminium kozijnprofielen ingezameld.

Om uiteindelijk toch tot een zo duurzaam

mogelijk hernieuwbaar kozijnprofiel te komen,

is een ‘agressieve’ voorbehandeling voor het

aanbrengen van een coating een must. Of je

moet alles op een hoogwaardige manier inzamelen

en recyclen. Dat betekent alleen al voor

aluminium meerdere scheidings- en/of ophaalsystemen,

laat staan voor de overige metalen.

Kortom, niet wenselijk en waarschijnlijk ook

niet haalbaar. Terwijl de oplossing en het systeem

gewoon voor handen zijn, net zoals in alle

voorgaande voorbeelden. Een oplossing die de

economie zo min mogelijk schaadt, de mens en

het milieu zo min mogelijk belast en dat alles

met een maximale levensduur.” ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

37


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Zinkinfo Benelux Beeld | Tristan Fopma

ENERGIE KENNISCENTRUM

LEEUWARDEN

Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden is een licht gebouw dat met een nastelbare

fundering op de voormalige afvalberging Skinkeskâns is gebouwd. Het duurzame en circulair

gebouwde paviljoen fungeert als landmark voor de nieuwe Energiecampus.

BETON

BOUW.NL

38 BETON BOUW.NL


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

‘Maak circulariteit zichtbaar’

Het circulair paviljoen met een hoge centrale

ruimte maakt de verbinding met de ingang

aan de voorkant en de grote zaal aan de

achterkant. Deze biedt een prachtig uitzicht

op het polderlandschap. De middenstrook is

het hart van het gebouw, dat met zijn opendraaiende

puien een verbinding vormt met

de omgeving. Aan weerszijden van die centrale

as liggen de kantoren. Aan de ene kant

bevindt zich Ekwadraat, aan de andere kant

Koninklijke Oosterhof Holman. Samen vormen

zij de opdrachtgever voor dit gebouw.

De middenstrook wordt dagelijks gebruikt als

lunch- en/of vergaderruimte van beide bedrijven.

Ze leent zich bovendien uitstekend voor

presentaties, tentoonstellingen en opleidingen.

THERMISCH VERZINKEN

Bart Cilissen van Achterbosch Architecten:

“We hebben bewust gekozen voor thermisch

verzinken in plaats van poedercoaten, zodat

je zo puur mogelijk bij het materiaal blijft. Je

maakt circulariteit hierdoor ook zichtbaar;

mensen zijn aanvankelijk verbaasd dat het staal

niet geverfd is, maar wanneer je het verhaal

erachter vertelt zijn ze meteen mee. Het was

trouwens best een uitdaging om de aannemer

te overtuigen. Hij wilde het staal binnenin het

gebouw namelijk enkel poedercoaten, omdat

dit volgens hem een stuk goedkoper was.

Maar als ik dan ging doorvragen, vergeleek hij

éénlaags poedercoaten met een duplex systeem

(verzinken + poedercoaten). Ja, dan ga

je natuurlijk appelen met peren vergelijken. Ik

heb hem uitgelegd dat ik geen enkele reden

kon bedenken waarom we binnen of buiten

een kleurtje zouden moeten aanbrengen op

het verzinkte staal. Ik houd van die grijze tint,

die perfect past bij het vergrijzende hout van

de lamellengevel. Bovendien hadden we ook

intensief en structureel overleg met de bewoners

in het naburige dorp, die vreesden dat dit

gebouw zou verrijzen als een soort lampion

bovenop de terp. Daarom hebben we gekozen

voor een houten gevel die met de tijd vergrijst.

Het verzinkte staal reflecteert in enige

mate een lichte of donkere dag en neemt de

kleur van de omgeving op. Er is bewust gekozen

voor thermisch verzinken in plaats van

poedercoaten, zodat je zo puur mogelijk bij

het materiaal blijft.” Voor meer informatie kijk

op: www.zekerzink.com ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

39


Abcite® en Plascoat®

De ultieme bescherming tegen corrosie

► Zeer goede chemische resistentie

► Uitstekende UV- en weersbestendigheid

► Flexibel, slijt- en krasvast

► Oplosmiddelvrij, in één laag aan te brengen

www.eurolacke.nl


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Axalta Coating Systems

Thermoplastische coatings:

De ultieme bescherming

tegen corrosie

Meerdere industriële branches en ook gemeentes blijven er tegenaan lopen. Hoe kunnen zij

staalconstructies en metalen objecten zoals straatmeubilair, leidingen, hekwerken en andere industriële

elementen duurzaam beschermen tegen de meest extreme weersomstandigheden? Welke coating

voor buitentoepassingen is bestand tegen corrosie en heeft een ongekend lange levensduur?

EXCELLENTE EIGENSCHAPPEN

De functionele kwaliteiten van de thermoplastische

coatings zoals Abcite ® en Plascoat ® blijken

net zo uniek als excellent. De coatings zijn

corrosiewerend (corrosieklasse CX volgens

ISO12944-6/-9) en UV- en weersbestendig. Ze

zijn bijzonder plastisch, waardoor ze bestand

zijn tegen krassen en slijtage. De coatings worden

in één enkele laag aangebracht, hebben

een extreem goede hechting en kantendekking

en zijn resistent tegen vele chemische stoffen.

De langste voetgangersbrug van Australië vertoont geen spoor van corrosie.

EUROLACKE is een toonaangevende leverancier

van thermohardende coatings en staat, vanwege

haar uitstekende technische knowhow,

bekend als kennispartner op het gebied van

oppervlaktebehandeling. John Theewis, directeur

van EUROLACKE, herkent het bovenstaande

probleem en geeft hierin advies. “Het is

oplosbaar”, reageert hij onmiddellijk. “De hoogwaardige

thermoplastische coatings Plascoat ®

en Abcite ® bieden hier uitkomst.”

PLASCOAT ®

Als voorbeeld refereert Theewis aan de Kulripa

Bridge in Brisbane, Australië. Met een lengte

van 470 m en een breedte van 6,5 m is de

Kulripa Bridge de grootste brug voor voetgangers

in Australië. De brug wordt voortdurend

blootgesteld aan het veeleisende zeeklimaat en

aantasting van de metalen onderdelen lijkt dan

onvermijdelijk. Na een uitvoerige testperiode

heeft het duurzaamheidsgehalte van Plascoat ®

de doorslag gegeven. In 2011 zijn de relingen

van de brug voorzien van Plascoat ® en vandaag

de dag vertonen zij nog geen spoortje corrosie.

BESCHERMING TEGEN

HET KUSTKLIMAAT

Ook het onderhoudsprobleem van een Zeeuwse

gemeente is een goed voorbeeld. “Deze gemeente

kampte al jaren met het onderhoud van

haar straatmeubilair”, vertelt Theewis. “Het vertoonde

roest en mosaanslag of was gewoonweg

niet mooi meer. Hoe kon zij de banken, openbare

verlichting en afvalbakken reconditioneren

en beter beschermen tegen het kustklimaat?”

Hier bracht de thermoplastische coating Abcite ®

X60 van Axalta Coating Systems uitkomst. Het

straatmeubilair werd weer in topconditie gebracht

met als gevolg lagere onderhoudskosten

en een aanzienlijke verlenging van de levensduur.

BREED TOEPASBAAR

Bij de ontwikkeling van de coatings staat duurzaamheid

steeds voorop. Zo zijn de thermoplastische

coatings vrij van oplosmiddelen, zware

metalen en andere giftige stoffen. Dit verschaft

de coatings een hoge positie op de duurzaamheidsladder

en zorgt ervoor dat de coatings veilig

toepasbaar zijn in een brede range van toepassingsgebieden.

Theewis: “Denk hierbij aan

de drinkwaterindustrie, olie- en gasindustrie,

scheepsbouw en offshore-industrie. De coatings

worden gebruikt in de staal- en automobielindustrie,

maar ook voor gebruiksvoorwerpen

zoals de besproken straatmeubels.” ■

‘De coatings

hebben een extreem

goede hechting en

kantendekking en zijn

resistent tegen vele

chemische stoffen’

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

41


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Bjond, Jo van Montfort

De Zeelandbrug moet nog zeker zestig, liefst

honderd jaar meekunnen

BETONHUID GECONSERVEERD,

nu de caissons

Na de bouw in 1965 was het de langste brug van Europa, nu is het nog steeds de langste van

Nederland: de Zeelandbrug. Inmiddels is de 55 jaar oude verbinding tussen Noord-Beveland en

Schouwen-Duiveland een Rijksmonument (2016). Het mag geen verwondering wekken dat dit ruim

vijf kilometer lange kunstwerk onderhoud nodig heeft.

In opdracht van de provincie Zeeland is materiaalkundig

expertisebureau Bjond enkele

jaren geleden een onderzoek gestart naar

de conditie van het coatingsysteem dat het

beton van de brug moet beschermen en de

conditie van het beton zelf. Eigenaar Jo van

Montfort: “De brug bestaat uit 54 pijlers en

liggers, twee landhoofden en bevat twee

basculebruggen. Op mijn geboortedag (29

mei 1962) werd door de brugmaatschappij

opdracht gegeven voor de bouw. Het beton

waar de pijlers van gemaakt zijn, was vrij snel

na de bouw al in een slechte conditie. Om de

opgetreden corrosie te stoppen, is ongeveer

30 jaar geleden besloten een coatingsysteem

aan te brengen. Sindsdien is het de kunst om

dat coatingsysteem in stand te houden. Zolang

de coating functioneert, kan de brug overleven.

Wij hebben uitgebreid onderzocht hoe

de beschermlaag eraan toe is. Doel was om

inzicht te krijgen in de levensduur van de huidige

coating en welke maatregelen optimaal

zijn om de levensduur te kunnen verlengen.”

BETONHUID

Het beton van de Zeelandbrug wordt sinds

jaar en dag tegen zon, water, zout en wind

beschermd door een enkele polyurethaancoating

en een toplaag. Van Montfort: “Om

een goed beeld te krijgen van met name de

betonhuid – dat is alles wat boven de wapening

ligt – hebben we alle schades geïnventariseerd,

boringen en dieptemetingen gedaan

en de kwaliteit van de toplaag getest. De

polyurethaancoating bleek verrassend goed

gebleven, de betonhuid was op een beperkt

aantal schadeplekken na ook op orde. Op

basis hiervan is besloten tot een herstelprogramma

dat in 2018 is uitgevoerd. Daarin is de

schade aan het beton gerepareerd en de hele

constructie met hoge druk water gereinigd.”

POLYURETHAANCOATING

Toen volgde de belangrijkste ingreep: het conserveren

van de 40.000 m² beton. Van Montfort:

“Die polyurethaancoating houden we in

leven met een nieuwe toplaag die beschermt

tegen UV-straling en zout. We zijn na uitge-

42

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

'Het beton waar de pijlers van zijn gemaakt, was

vrij snel na de bouw al in een slechte conditie'

De Zeelandbrug, een Rijksmonument van ruim vijf kilometer lengte.

Doorsnede van de oude coating met daarop de (oude) toplaag.

breid testen uitgekomen op een product van

Mapei, Elasto Color Waterproof, een middel

op acrylaatbasis dat zeer goed hecht aan de

bestaande coating en aan alle strenge fysieke

eigenschappen voldoet. Bedenk dat het buitengaats

wordt aangebracht vanaf pontons

en hoogwerkers, in wind, zon en regen. Er

zijn niet veel producten die dat aankunnen.”

ONDERZOEK CAISSONS

Bjond heeft recentelijk een vervolgopdracht van

de provincie Zeeland ontvangen. Van Montfort:

“We mogen de conditie van de caissons onderzoeken.

Dat zijn de ovaalvormige bakken van

voorgespannen beton waar de pijlers op staan.

Daar is nooit goed naar gekeken en waarschijnlijk

gaan we op korte termijn een verkennend onderzoek

starten. De spankabels lopen rondom in

de caissons en houden de betonnen constructies

bij elkaar. Breekt de kabel, dan heb je een probleem.

De bedoeling is om met radar te kijken

waar de strengen precies liggen en kijkoperaties

uit te voeren om de conditie in de caissons te

bekijken. Ook kruipen we in een aantal pijlers.”

VOLGENDE BEURT

Doel van al deze operaties is voorkomen dat

wapening in deze constructies gaat corroderen.

Van Montfort: “De Zeelandbrug moet nog

zeker zestig en liefst honderd jaar meekunnen.

De volgende grootonderhoudsbeurt is met de

huidige bescherming naar mijn verwachtig pas

over twintig tot vijfentwintig jaar weer nodig.

Wij zijn in elk geval trots dat we een cruciale rol

mogen spelen in de instandhouding van deze

prachtige brug.” ■

Krasproeven met plakstrips geven een indicatie of de

toplaag goed vastzit.

Bjond kan gebruikmaken van de originele tekeningen,

in dit geval van Van Hattum en Blankevoort.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

43


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Inductie is een techniek die werkt aan de hand van een elektromagnetisch inductieproces waarbij de coatings door hitte losgemaakt worden van de metaalconstructie.

Tekst en beeld | Iris Industry Solutions

Vaporblasting en inductie:

Het ecologisch verwijderen

van coatings en lakken

Milieu en duurzaamheid zijn thema’s die steeds prominenter aanwezig zijn in tal van sectoren en niet

het minst in de industrie. Zo ook bij Iris, de nummer 1 in de Benelux als het op industriële coating

aankomt. “Door onze materiaal- en productkennis te combineren met onze expertise als marktleider,

kunnen we duurzame en winstgevende industriële coatingoplossingen en -technieken ontwikkelen.”

44

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Vaporblasting en inductie zijn beiden technieken

om metaalconstructies te strippen van hun

oude coatings, lakken en corrosie. Ze worden

vaak gebruikt als voorbehandeling voor het

aanbrengen van een nieuwe verflaag of coating.

VAPORBLASTING

Vaporblasting is een techniek die droogstralen

en natstralen met elkaar combineert om een

oude verflaag, coating of corrosie van metaalconstructies

te verwijderen. Het straalmiddel

wordt samen met water in een ketel gemengd,

onder druk gezet en met perslucht door een

straallans tegen het oppervlak gepompt. De fijne

nevel die bij vaporblasting ontstaat, is even

krachtig als gritstralen en reinigt zonder problemen

de metaalconstructie. Wat overblijft, is

een rein oppervlak met een goede ruwheid als

basis voor de opbouw van een nieuw conserveringssysteem.

Vaporblasting is geschikt voor het

reinigen van bijna alle metaalconstructies, van

staal en koper tot inox, messing en aluminium.

INDUCTIE

Inductie hanteert een geheel andere methode

om metalen oppervlakken te ontdoen van

oude coatings en verflagen. Deze techniek

wordt vaak gebruikt om dikke verflagen, welke

mogelijk lood, chroom-6 of asbest bevatten,

te verwijderen. Inductie is een techniek die

werkt aan de hand van een elektromagnetisch

inductieproces waarbij de coatings door hitte

losgemaakt worden van de metaalconstructie.

Inductie werkt met elektromagnetische energie

en heeft dus geen straalmiddel nodig om

het metalen oppervlak te reinigen. Door het

gebrek aan stofemissie is ontlakken door inductie

ook een stuk veiliger en gezonder voor de

mensen die de behandeling uitvoeren.

MINDER AFVAL

Een andere reden waarom de technieken frequent

toegepast worden, is dat vaporblasting

en inductie een stuk minder afval produceren

dan droogstralen. Vaporblasting resulteert in

zo’n 80% minder afvalresidu en veroorzaakt

geen grote plassen met giftige stoffen, omdat

het water verdampt tijdens het behandelingsproces.

Geen straalmiddel betekent ook geen

overtollig afval. Dit maakt inductie tot een zeer

milieuvriendelijke en aangename oplossing om

hardnekkige verflagen van metaalconstructies

te halen. De verf of coating wordt bovendien

in stroken verwijderd zodat bijna 100% ervan

gerecycleerd kan worden.

VERMINDERING CO 2

-UITSTOOT

EN ZUINIG WATERVERBRUIK

Door de combinatie van straalmiddel en water

heeft vaporblasting niet zoveel water nodig

als het conventionele natstralen. De techniek

maakt dus zuinig gebruik van de nodige

resources. Inductie stoot dan weer een pak

minder CO 2

uit en maakt gebruik van een gereduceerd

energieverbruik om op een snelle

manier warmte te creëren. Het milieuvriendelijke

en zuinige karakter van vaporblasting en

inductie is voor veel bedrijven in de industrie

reden om ze steeds vaker te gebruiken bij het

reinigen van metaalconstructies. Het verkleinen

van de ecologische voetafdruk is immers

essentieel voor een duurzame toekomst.

Wenst u meer informatie over vaporblasting

en inductie of wil u weten welke techniek het

meest geschikt is voor uw metaalconstructies?

Contacteer Iris dan zo snel mogelijk op +32

(0)14 86 74 21 of industry@iris.be. ■

WEINIG TOT GEEN STOFEMISSIE

Beide technieken hebben specifieke eigenschappen,

maar ook enkele belangrijke overeenkomsten.

Vaporblasting en inductie worden

vaak gebruikt in de industriële sector omdat

ze een stuk milieuvriendelijker zijn dan het

bekende zandstralen of gritstralen. Dit komt

doordat er nauwelijks tot geen stofvorming

ontwikkelt tijdens de oppervlaktebehandeling.

Bij vaporblasting wordt het straalmiddel omkapseld

door de waterdruppels. Dit voorkomt

dat het straalmateriaal bij impact verpulvert tot

schadelijke en vervuilende stofdeeltjes. Met vaporblasting

is er dan ook 92% minder stof dan

bij het traditionele droogstralen.

Vaporblasting is een techniek die droogstralen en natstralen met elkaar combineert om een oude verflaag,

coating of corrosie van metaalconstructies te verwijderen.

'Vaporblasting en inductie worden vaak gebruikt in de

industriële sector omdat ze een stuk milieuvriendelijker zijn

dan het bekende zandstralen of gritstralen'

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

45


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nebest

Chroom-6 onderzoek:

DE KRACHT

VAN DE COMBINATIE

Een verfmonster van plusminus 5 bij 5 centimeter wordt voor nader onderzoek aangeboden in het laboratorium van Nebest in Vianen.

Chroom is een zwaar metaal en komt voor als chroom-0, chroom-3 en chroom-6. In tegenstelling

tot chroom-6 zijn de eerste twee onschadelijk voor de volksgezondheid. Zodra je echter objecten

met chroom-6 houdende coating erin gaat bewerken (schuren, slijpen, snijden, branden, lassen

of zagen) kan stof of rook met chroom-6 vrijkomen. Het is dus van groot belang om te weten

of in de coating van het te bewerken object chroom-6 voorkomt, zodat indien nodig de juiste

voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Nebest Adviesgroep ontwikkelde een (inmiddels

gevalideerde) methodiek om dat met grote zekerheid te bepalen.

Chroom-6 is schadelijk bij inademen of inslikken,

zo is algemeen bekend. “Wat veel mensen

niet weten, is dat het ook je lichaam kan

binnendringen via vocht, zweet of speeksel”,

zegt Astrid Elzas van Nebest Adviesgroep in

Vianen. “Zo gauw het op je lichaam komt, heb

je een probleem. Het is dus belangrijk om te

weten of er chroom-6 aanwezig is in de coating

van het object dat je gaat bewerken. Dat zal

je moeten testen. Er zijn meerdere methoden

om een coating te onderzoeken op de aanwezigheid

van chroom-6. Niet één van die methoden

geeft 100% zekerheid. Om zoveel mogelijk

zekerheid te verkrijgen, is het van belang een

slimme combinatie van proeven te doorlopen.”

PAARSE VERKLEURING

Het chroom-6 onderzoek van Nebest bestaat

uit een aantal stappen. Mark Lodema van Nebest

Adviesgroep geeft tekst en uitleg: “We

beginnen altijd met een visuele inspectie en

een relatief eenvoudige proef ter plaatse, de

in-situ sneltest. Er wordt op bepaalde locaties

een inkeping in de verf gemaakt, een v-vormige

snede, zodat alle verflagen komen bloot te liggen,

tot aan de ondergrond. Vervolgens gaan

we met een applicator door de snede, zodat

alle verflagen worden geraakt. Laat de applicator

een paarse verkleuring zien, dan betekent

dit dat er chroom-6 aanwezig is en hoeft er

geen verder onderzoek uitgevoerd te worden.

Vervolgstappen zijn er natuurlijk wel wat betreft

voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud

aan de conservering of het object. Verkleurt

de applicator niet, dan wil dat niet zeggen dat

er geen chroom-6 aanwezig is. Er zijn diverse

46

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

‘Wat veel mensen niet weten, is dat chroom-6

ook je lichaam kan binnendringen via vocht,

zweet of speeksel'

Laat de applicator een paarse verkleuring zien, dan betekent dit dat er chroom-6 aanwezig is en hoeft er geen

verder onderzoek uitgevoerd te worden.

De methodiek van Nebest gaat uit van meerdere soorten

proeven, waarbij de slimme combinatie zekerheid geeft.

factoren die deze in-situ sneltest kunnen beïnvloeden.

Het gaat hier om verstorende elementen

in de coating (niet te verwarren met

het metaal van de ondergrond) die voor de

omzetting van chroom-6 naar chroom-3 tijdens

de test kunnen zorgen. Daarom is er altijd

vervolgonderzoek nodig. Hiervoor wordt een

verfmonster genomen van plusminus 5 bij 5

centimeter dat voor nader onderzoek wordt

aangeboden in ons laboratorium in Vianen.”

de alkalische oplossing vindt extractie plaats

van chroom-6 uit het monster. Na toevoegen

van een indicator treedt een verkleuring

op indien chroom-6 aanwezig is. Met behulp

van een UV/VIS-spectrophotometer wordt de

verkleuring gekwantificeerd en kan de concentratie

chroom-6 in het monster worden bepaald.”

Lodema: “De aanwezigheid van storende

elementen kan het resultaat beïnvloeden.

Daarom wordt naast de test op het verfmonster

een tweede test uitgevoerd waarbij een

bekende hoeveelheid chroom-6 wordt toegevoegd.

Als we deze hoeveelheid grotendeels

of geheel terugvinden, is de test betrouwbaar.

Zo niet en is er wel chroom-totaal aanwezig

én zijn er verstorende elementen aangetroffen

met de XRF-meting, dan wordt de uitspraak:

vermoedelijk chroom-6 aanwezig.” ❯

LABORATORIUMTESTEN

In het laboratorium wordt door Nebest een

XRF-meting uitgevoerd op het verpoederd

verfmonster. “Met deze test meten we de

aanwezigheid van elementen die een verstorend

effect kunnen veroorzaken op de testen,

alsmede de aanwezigheid van chroom totaal”,

legt Lodema uit. “Zekerheidshalve wordt in ons

laboratorium ook de indicatortest uitgevoerd,

die sterk lijkt op de in-situ test maar onder

geconditioneerde omstandigheden wordt uitgevoerd.

Daarmee is het een geoptimaliseerde

proef. Wordt er nog steeds geen chroom-6 gevonden,

dan volgt een nat-chemische analyse.”

Elzas vult aan: “Het verpoederd verfmonster

wordt verwarmd in een extractievloeistof. In

Bij de in-situ sneltest wordt een inkeping in de verf gemaakt, een v-vormige snede, zodat alle verflagen komen

bloot te liggen, tot aan de ondergrond.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

47


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

NEBEST ONDERZOEK

Nebest B.V.

Marconiweg 2

Aanwezigheid Cr 6+ in coating

4131 PD Vianen

Chroom-6 is schadelijk bij inademen of inslikken. Wat veel mensen niet weten, is dat het ook je lichaam kan binnendringen via vocht, Postbus zweet of 106 speeksel.

4130 EC Vianen

T 085 489 01 00

F 085 489 01 01

E info@nebest.nl

I www.nebest.nl

De methodiek van Nebest gaat dus uit van

meerdere soorten proeven, waarbij de

slimme combinatie zekerheid geeft. “Het is

zaak om het chroom-6 onderzoek met kennis

van zaken te beoordelen om het resultaat

te kunnen interpreteren”, zegt Elzas. “De

doorlooptijd van ons onderzoek is maximaal

twee weken. Met een spoedopdracht kan

het binnen een paar dagen.” Nebest verricht

het chroom-6 onderzoek voor partijen als

ProRail, Rijkswaterstaat en energiebedrijven,

maar ook voor aannemers in de bouw en

industrie. Overigens worden in veel gevallen

ook andere zware metalen (o.a. Pb, Zn, Al, Ni,

Cu, Co) en PAK’s (polycyclische aromatische

koolwaterstoffen) in coating gemeten. ■

Visuele inspectie van object

Vaststellen

testlocaties

In-situsneltest

Verfmonstername

Duidelijke paarse

verkleuring

Geen of onduidelijke

verkleuring

Cr 6+ aanwezig

Duidelijke paarse

Cr 6+ verkleuring

aanwezig

Zn en/of Al

Lab-indicatortest

XRF-meting op

verfmonster

Geen Zn en Al

Monster

verpoederen

Met behulp van een UV/VIS-spectrophotometer wordt

de verkleuring gekwantificeerd en kan de concentratie

chroom-6 in het monster bepaald worden.

Duidelijke paarse

Cr 6+ verkleuring

aanwezig

Lab-indicatortest

Meer informatie en het stappenplan kunt

u vinden op de Nebest website:

Geen of onduidelijke

verkleuring

Cr 6+ aangetroffen

Cr 6+ aanwezig

Verfmonsteranalyse
Geen Cr 6+ aangetroffen

Wel Cr gevonden met XRF

Minder dan 75% van spike

teruggevonden Vermoedelijk wel Cr 6+ aanwezig,

[Cr 6+ ] ≤ [Cr]Geen Cr gevonden met XRF

Geen Cr 6+ aangetroffen

Vermoedelijk geen Cr 6+ aanwezig

of [Cr 6+ ] ≤ 50 mg/kg

48

BETON

BOUW.NL

IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NL008929439B01 | HR 23046375

BETON

BOUW.NL

Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.

Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl).


SPECIALIST IN HET ONTWERPEN EN BOUWEN VAN

OP MAAT GEMAAKTE STALEN VIERKANTE SILO’S

VOOR (DROGE) BULKGOEDEREN.

Bekijk onze

referenties:

www.tsc-silos.com

WIJ ONTZORGEN, VAN CALCULATIE TOT MONTAGE!

SILOPROJECT VOOR

GRAANVERWERKER

IN ZWITSERLAND

Aantal silocellen: 53

Totaal inhoud: 15.000 m 3

Totaal staal

~ 1.250.000 kg

Profielstaal

~ 145.000 kg

Plaatstaal

~ 1.105.000 kg

Nebest is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau.

Gespecialiseerd in inspectie, onderzoek, technisch advies en

projectmanagement met een sterke focus op assetmanagement.

Met meer dan 220 medewerkers bieden wij gespecialiseerde

technische expertise die bijdraagt aan een efficiënte en constructief

veilige gebouwde omgeving. De organisatie is actief binnen

civieltechnische, bouwkundige en elektrotechnische projecten.

Materiaalkunde

Beton

– Staal

– Hout

– Metselwerk

– Coatings

– Natuursteen

Nader onderzoek

– Schadeanalyse

– Destructief onderzoek

– Niet-destructieve metingen

Laboratorium onderzoek

– Fysisch

– Chemisch

– Microscopisch

Betontechnologisch

Constructieve veiligheid

– Restlevensduurbepaling

Nebest B.V.

Marconiweg 2

4131 PD Vianen

T 085 489 01 00

F 085 489 01 01

E info@nebest.nl

I www.nebest.nl

NEBEST


Staalplaat-betonvloeren

Onderdeel van uitdagingen

Ontwerpprogramma op onze website

www.dutchengineering.nl

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl

66629_DEN_advertentie_A5.indd 1 05-12-14 09:32

Sneller

en beter

rekenen met

MatrixLigger

DOORBREEK VEROUDERDE

OPLOSSINGEN MET MATRIX

SOFTWARE

Maak kennis met onze nieuwste oplossingen tijdens onze

seminars en demo’s.

Kijk op: www.matrix-software.nl/agenda voor locaties en data.

Beter BIM-men

met IC-Prefab

voor Revit

Softwareoplossingen voor constructeurs, betonfabrieken, staalbouwers en kozijnfabrieken - www.matrix-software.nl


THEMA BEHANDELING EN BESCHERMING

Tekst | Rotocoat Beeld | Tristan Fopma

Circulair paviljoen

zweeft

'Omdat het gebouw licht moest zijn,

was de keuze voor staal en hout evident'

Energie Kenniscentrum Leeuwarden.

Verzinkt staal kan een positieve bijdrage leveren aan circulaire bouwoplossingen. Verzinkte

staalconstructies hebben een lange levensduur en zijn, mits demontabel, uiterst geschikt

voor hergebruik. Een mooi voorbeeld van een duurzaam en circulair gebouw is het Energie

Kenniscentrum Leeuwarden. Het gebouw ligt op de voormalige afvalberg Skinkeskâns en fungeert

als landmark voor de nieuwe Energiecampus.

KENNISCENTRUM OP AFVALBERG

Bouwen op een vuilnisbelt is een uitdaging.

Daarom is gekozen voor een licht gebouw

dat als het ware zweeft op een fundering van

108 verzinkte stalen kolommen. Om de belasting

zo gelijkmatig mogelijk te verdelen, zijn

de stalen funderingskolommen bevestigd aan

een raster van verzinkte stalen balken onder

de begane grondvloer. Bovendien zijn de funderingskolommen

in hoogte verstelbaar zodat

eventuele verzakkingen van de ondergrond

kunnen worden opvangen.

GOEDE COMMUNICATIE: BETER

VOORKOMEN DAN GENEZEN

“De staalconstructie is geleverd door constructiebedrijf

K. Stok & Zn. De stalen kolommen,

balken en trappen zijn thermisch

verzinkt door Rotocoat. Ook de Cradle-to-

Cradle gecertificeerde stalen gevelroosters,

bordesroosters en vlonderroosters die in en

om het gebouw zijn gebruikt, zijn thermisch

verzinkt door Rotocoat”, zegt Klaas Bergsma,

commercieel directeur van Rotocoat.

Rotocoat had voortdurend overleg met de

staalbouwer over de maatvoering van de

staalconstructie en over waar de gaten moesten

komen. “Aangezien de volledige staalconstructie

zichtbaar is, hebben we goed besproken

hoe we de kolommen het best zouden

kunnen dubbeldippen. Je wil natuurlijk niet dat

de naad die ontstaat door het dubbeldipprocedé

visueel gaat storen.”

TOT 30 JAAR GARANTIE

OP VERZINKWERK

“Omdat het gebouw licht moest zijn, was de

keuze voor staal en hout evident. Ook de keuze

voor thermisch verzinken lag voor de hand", aldus

Bergsma. “Al meer dan 150 jaar bewijst het

natuurlijk huwelijk tussen staal en zink dat er geen

betere manier is om staal te beschermen tegen

corrosie. Daarom bieden wij tot 30 jaar garantie

op verzinkwerk binnen de Benelux. Rotocoat is

betrouwbaar en snel en biedt zekerheid. Het

is voor onze klanten een geruststelling 30 jaar

op onze garantie te kunnen rekenen. En wanneer

het gebouw uiteindelijk wordt ontmanteld,

kan de volledige staalconstructie uit elkaar geschroefd

worden voor hergebruik in een ander

gebouw. Dat is pas duurzaam en circulair!” ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

51


LANDEN-HANNUIT PLOPSAQUA

Tekst | Roel van Gils Beeld | Plopsa Group

Steden en Plopsa slaan handen ineen

NIEUW WATERPARK

in Landen-Hannuit

‘We hebben in de voorbereiding

zeer veel waterparken bezocht

in Europa en er zijn er maar zeer

weinig die volledig ‘droog’ zijn’

Een golfslagbad, een wild river, een waterspeeltuin en meerdere spectaculaire glijbanen zorgen voor het nodige vermaak.

Plopsaqua in De Panne is een groot succes. Niet alleen het waterpark zelf, ook het concept

erachter spreekt veel steden aan die moeite hebben om zelf de exploitatie van een zwembad rond

te krijgen. Reden voor de steden Landen en Hannuit om ook de samenwerking aan te gaan met

Plopsa Group. Het nieuwe waterpark opent nog dit jaar zijn deuren.

52

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


LANDEN-HANNUIT PLOPSAQUA

Het nieuwe Plopsaqua Landen-Hannuit opent

eind dit jaar zijn deuren. Vanaf dan verwacht het

waterpark jaarlijks 400.000 bezoekers te verwelkomen.

Het derde Plopsa-waterpark zit ook

al in de pijplijn. “We zitten momenteel midden

in de voorbereiding van een waterpark in Mechelen,

dat het grootste waterpark van België

moet gaan worden”, besluit Deketelaere. ■

De grootste uitdaging voor dit project is behalve de factor tijd ook de waterdichting.

Plopsaqua Landen-Hannuit zal veel gelijkenissen

vertonen met Plopsaqua De Panne, dat in

2015 opende. “Er komen onder meer een golfslagbad,

een wild river, een waterspeeltuin en

meerdere spectaculaire glijbanen”, zegt Dieter

Deketelaere, technical director investments

bij Plopsa Group. “Het concept voorziet ook

in een instructie- en sportbad, zodat ook de

schoolzwemmers en sportzwemmers in het

waterpark terechtkunnen. Een win-win. Plopsa

investeert in het zwemparadijs en de steden

betalen jaarlijks een overeengekomen bedrag

voor het gebruik van het zwembad. De volledige

exploitatie is in handen van Plopsa.”

OP DE TAALGRENS

Met een oppervlakte van een kleine 5.000 m²

is Plopsaqua Landen-Hannuit een stuk groter

dan het waterpark in De Panne. Behalve de

genoemde ‘attracties’ voorziet het waterpark

in diverse terrassen en eetgelegenheden, waaronder

een cafetaria met zicht op het instructieen

sportbad, zodat ouders hun kinderen tijdens

het zwemmen kunnen volgen. Daarnaast is er

nog een buitenzone van 3.000 m². “De locatie

maakt het park extra uniek”, zegt Deketelaere.

“Het ligt precies op de taalgrens van Vlaanderen

en Wallonië en daardoor zeer centraal in België,

ook nog eens langs de autosnelweg voor een

optimale en vlotte bereikbaarheid. Vorig jaar

mei ging de eerste spade in de grond. We zijn

nu ruim een jaar verder en al gestart met de

afbouw, het aanbrengen van de vloer- en wandtegels

en de pleisterwerken. Wat dat betreft

lopen de werken mooi op schema. De geplande

openingsdatum is voorzien op 5 december.”

WATERDICHTING GARANDEREN

De grootste uitdaging voor dit project is behalve

de factor tijd ook de waterdichting. Deketelaere:

“We hebben in de voorbereiding

zeer veel waterparken bezocht in Europa

en er zijn er maar zeer weinig die volledig

‘droog’ zijn, zonder lekkages. Dat is en blijft

de grootste uitdaging in combinatie met de

strakke timing. In Landen-Hannuit gaat dus

zeer veel aandacht uit naar de waterdichting,

zoals de aansluitingen tussen vloeren en

wanden. Onder het volledige vloeroppervlak

van de natte zones is tevens een membraan

aangebracht. Mocht het toch ergens misgaan

in de aansluitingen, dan is er altijd nog een

back-up die lekkages kan opvangen. Dat betekent

dat alle afvoerputjes en decoratieve

elementen voorzien zijn van extra flenzen

om tegen het membraan aan te werken. Zo

nemen we het zekere voor het onzekere.”

Onder het volledige vloeroppervlak van de natte

zones is een membraan aangebracht.

De afbouw is in volle gang.

Plopsa investeert in het zwemparadijs en de steden betalen jaarlijks een overeengekomen bedrag voor het

gebruik van het zwembad.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

53


LANDEN-HANNUIT PLOPSAQUA

Tekst | Roel van Gils Beeld | Solid Building Overpelt (SBO)

IJZERSTERK

IN STAAL

SBO is een gekende speler in de bouwsector.

Het tweede Plopsa-waterpark in België begint aardig vorm te krijgen. De contouren van het

nieuwe waterpark in Landen-Hannuit zijn al goed zichtbaar. Als vaste partner van Plopsa staat

Solid Building Overpelt (SBO) in voor de realisatie van de staalconstructie van de hal waarin

het nieuwe waterpark wordt gerealiseerd. Ook de gevelbeplating, het dak en alle decoratieve

elementen in staal komen bij SBO vandaan.

Solid Building Overpelt is een gekende speler

in de bouwsector. Het onafhankelijk familiebedrijf

realiseert al meer dan veertig jaar de meest

uiteenlopende industriegebouwen en staalconstructies.

“We houden er een geheel eigen filosofie

op na”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris

Rutten. “Onze klanten hebben voor elk project

slechts één aanspreekpunt, een gedreven projectingenieur

die de volledige opvolging en coördinatie

verzorgt. Hij staat in voor de verkoop,

prijscalculatie, engineering en werkvoorbereiding,

evenals de inkoop, coördinatie en begeleiding

van het totale project. Deze manier van

werken en het actief meedenken met en bieden

van een meerwaarde voor de klant, maakt dat

we jaarlijks 70 tot 80% van onze tijd bezig zijn met

projecten van vaste klanten, waaronder Plopsa.”

TOTAALOVERZICHT

De eerste ideeën voor Plopsaqua in Landen-

Hannuit dateren al van enkele jaren geleden.

Rutten: “We zijn al twee jaar bezig met de uitwerking

van dit project. We behandelen dan

ook elk project alsof het een eigen ontwikkeling

is. Door de tijd en energie die we er effectief

in steken, lijkt het samenwerken meer op het

werken met partners dan op het werken voor

een klant. Het oorspronkelijk idee wordt gedurende

de ontwerpfase dan ook steeds verder

geoptimaliseerd, waarbij we altijd het overzicht

behouden, zowel naar kosten als naar tijd toe.

Dat laatste is vooral voor Plopsa belangrijk,

aangezien de openingsdatum al in een vroeg

stadium aan de pers wordt gecommuniceerd.

Vertragingen kunnen we ons niet veroorloven.

Daarom nemen we zitting in het bouwteam.

Onze mening wordt ook gevraagd over zaken

waarop wij niet direct invloed hebben. Daar

zetten wij ons graag voor in. Een wezenlijk andere

rol dan de meeste bedrijven aannemen.”

DECORATIEVE ELEMENTEN

Behalve de staalconstructie voor de hal komt

er volgens Rutten ook veel constructiestaal

aan te pas voor de decoratieve elementen in

54

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


LANDEN-HANNUIT PLOPSAQUA

Ook de gevelbeplating, het dak en alle decoratieve elementen in staal komen bij SBO vandaan.

Het tweede Plopsa-waterpark in België begint aardig

vorm te krijgen.

‘Plopsa is bekend om zijn specifieke uitstraling met vaak onbekende en

afwijkende vormen, waarvoor vaak een complexe staalstructuur de basis vormt’

Naast Plopsa behoren nog een aantal vooruitstrevende bedrijven tot de vaste

klantenkring van SBO.

SBO staat in voor de realisatie van de staalconstructie van de hal waarin het

nieuwe waterpark wordt gerealiseerd.

het waterpark. “Het is allesbehalve een rechttoe

rechtaan zwembad. Plopsa is bekend

om zijn specifieke uitstraling met vaak onbekende

en afwijkende vormen, waarvoor vaak

een complexe staalstructuur de basis vormt.

Daarin maken wij het verschil. We werken

dan ook veel aan staalconstructies voor attractieparken

en de entertainmentsector.

Onze 6.000 m² grote werkplaats is bijzonder

goed uitgerust, inclusief een CNC-gestuurde

zaag- en booreenheid, brandtafel en ponsknipmachine.

Maar ook met high-end lasapparatuur,

een automatische straalmachine en

een eigen spuiteenheid; vernuftige tools om

elke component afzonderlijk te beschermen

tegen corrosie en te voorzien van de gewenste

kleur en verfdikte. Volledig conform

de wettelijke normen en reglementeringen.”

Naast Plopsa behoren nog een aantal vooruitstrevende

bedrijven tot de vaste klantenkring

van SBO. “Zo hebben we meegebouwd aan

het distributiecentrum van Nike, bouwen we

regelmatig kantoorgebouwen en researchlabo’s,

inclusief alle technieken en zijn we nu bezig

met de bouw van de 23e mega-kippenstal voor

een klant in Duitsland. Onze unieke aanpak

loont, mogen we toch wel concluderen.” ■

De contouren van het nieuwe waterpark in Landen-

Hannuit zijn al goed zichtbaar.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

55


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Roel van Gils Beeld | Wacker Neuson

Pionier in

betonverdichting

is nog altijd even

innovatief

Wacker Neuson staat bekend om het zeer complete assortiment

aan betonverdichtingsapparatuur. Als pionier in de wereld van

betonverdichting bracht de firma in 1937 al de eerste trilnaald

op de markt. Sindsdien is het portfolio steeds verder uitgebreid.

Wacker Neuson is nog altijd even innovatief. Een gesprek met

sales directeur Carl Codron over de laatste ontwikkelingen in

betonverdichtingsapparatuur.

Met een omvangrijk programma aan bouwapparatuur

en compacte machines, reserveonderdelen

en diensten aan klanten over de hele

wereld, is het portfolio van Wacker Neuson

op zijn zachtst gezegd indrukwekkend te noemen.

De firma is met zijn verschillende modellen

trilnaalden wereldwijd marktleider op het

gebied van professionele betonverdichting.

Daarnaast omvat het betonverdichtingsprogramma

een serie trilmotoren, frequentieomvormers,

wapeningsbinders en trilbalken.

Codron bespreekt met ons de highlights.

IRFU MET GEÏNTEGREERDE

BODYGUARD

De hoogfrequentie trilnaalden van de IRFU-serie

onderscheiden zich voornamelijk door één

eigenschap, stelt Codron. “Ze zijn eenvoudig

aan te sluiten op de 1-fase stroomtoevoer en

zijn daarna klaar voor gebruik, met dank aan

een geïntegreerde frequentieomzetter. Ideaal

voor onafhankelijk gebruik. Daarnaast biedt de

gepatenteerde Bodyguard de gebruiker een

extra veiligheid. Het aan het eind van de kabel

geïntegreerde beveiligingssysteem schakelt het

apparaat bij onregelmatigheden of het gevaar

van een stroomstoot binnen 3 ms uit.”

IF DESIGN AWARD

De hoogfrequente trilnaalden uit de IEC-serie

zijn voorzien van een geïntegreerde elektronische

omvormer. “De trilnaalden worden gekenmerkt

door hun grote toepassingsflexibiliteit

en eenvoudige bediening”, zegt Codron.

De trilnaalden uit de IEC-serie van Wacker

Neuson zijn vorig jaar zelfs bekroond met de

gerenommeerde iF Design Award. Zoals alle

trilnaalden van Wacker Neuson wordt ook

de IEC-serie op de locatie Reichertshofen bij

Ingolstadt (Duitsland) geproduceerd. De onderneming

ontwikkelt ook de motoren zelf en

hecht grote waarde aan de kwaliteit. Met drie

trilflesdiameters van 38, 45 en 58 millimeter

en een beschermleiding met een lengte tot

10 meter kunnen alle standaard werkzaamheden

op de bouw gemakkelijk en snel worden

uitgevoerd.

DRAAGBARE

FREQUENTIEOMVORMERS

Naast trilnaalden in verschillende vermogensklassen,

trilmotoren voor alle bekistingstypes,

triltafels en stationaire omvormers biedt

Wacker Neuson nu ook een met drie vermogensklassen

uitgebreid assortiment aan draagbare

hoge-frequentieomvormers aan. Codron:

“De frequentieomvormers FUH35 en

FUH70 zijn echte lichtgewichten voor de betonverwerking.

De ruimtebesparende, hoogfrequentietechnologie

zorgt voor extreem

compacte afmetingen en een laag gewicht in

vergelijking met traditionele omvormers. De

De trilnaalden uit de IEC-serie van Wacker Neuson

zijn vorig jaar bekroond met de gerenommeerde

iF Design Award.

apparaten worden ook gekenmerkt door een

betrouwbare en stabiele stroom- en spanningsvoorziening,

zelfs bij continu gebruik.

De frequentieomvormers zijn geschikt voor

het gebruik van trilnaalden en trilmotoren.”

OPTIMALE BEWEGINGSVRIJHEID

Het tijdens Bauma 2019 geïntroduceerde

trilnaaldsysteem op accu van Wacker Neuson

is inmiddels verkrijgbaar, zo bevestigt

Codron. “Dankzij de accu-omvormerrugzak

is het mogelijk om zonder voedingskabel te

werken. Vooral bij werkzaamheden met bekistingen

en steigers profiteert de gebruiker

van een grote bewegingsvrijheid en een onbeperkte

werkradius, omdat hij niet aan een

kabel hoeft te trekken.” De krachtige lithium-ion

accu levert volgens Codron energie

voor een hele werkdag en is compatibel met

andere accuproducten van Wacker Neuson.

56

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

'De trilnaalden worden gekenmerkt

door hun grote toepassingsflexibiliteit

en eenvoudige bediening'

Het tijdens Bauma 2019 geïntroduceerde trilnaaldsysteem op accu van Wacker Neuson is inmiddels verkrijgbaar.

MECHANISCH BINDEN

Het bewapeningsbindapparaat DF 16 tot slot

ontlast daar waar het de moeite waard is. “Het

mechanisch werkende apparaat heeft een beproefde

dubbeldraadtechniek voor tot duizend

gelijkmatig aangedraaide en vaste knopen per uur.

Het binden van bewapeningsstaal met de tang en

in gebukte houding behoort daarmee tot het verleden.

De DF 16 is namelijk met slechts één hand

en rechtopstaand eenvoudig te bedienen. Het is

een professioneel apparaat voor traditionele bewapeningswerkzaamheden,

maar ook voor het

vastzetten van kunststof buizen voor de activering

van bouwelementen”, besluit Codron. ■

Wacker Neuson BV

Cobolweg 1, NL - 3821 BJ Amersfoort

T: +31 33 450 4045

E: benelux_verkoop@wackerneuson.com

Wacker Neuson Belgium

Z 5 Mollem 210, BE - 1730 Asse

T: +32 2 454 16 85

E: benelux_verkoop@wackerneuson.com

Het mechanisch werkende

bewapeningsbindapparaat DF 16 heeft een

beproefde dubbeldraadtechniek voor tot duizend

gelijkmatig aangedraaide en vaste knopen per uur.

www.wackerneuson.com

De hoogfrequentie trilnaalden van de IRFU-serie zijn eenvoudig aan te sluiten op de 1-fase stroomtoevoer en

zijn daarna klaar voor gebruik.

De frequentieomvormers FUH35 en FUH70 zijn

echte lichtgewichten voor de betonverwerking. De

ruimtebesparende, hoogfrequentietechnologie zorgt

voor extreem compacte afmetingen en een laag

gewicht in vergelijking met traditionele omvormers.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

57


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Zijaanzicht RAM-3.

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | APS Europe

'Met de aanvoerautomaat kun je bundels

tot 500 bij 500 millimeter aanvoeren

en in één keer laten verzagen'

Aanvoerautomaat voor de staalindustrie

Volautomatisch

en gebundeld zagen

Met de nieuwe aanvoerautomaat RAM-3 laat APS Europe Automation weer zien waar het Haagse

bedrijf goed in is: bijzondere machines ontwikkelen en bouwen voor de staalindustrie.

De RAM-3 is een aanvoerautomaat voor een

zaagmachine die zorgt voor de geautomatiseerde

aanvoer per stuk of gebundeld van

stalen kokerprofielen. Eigenaar-directeur Rob

Rehorst: “We hebben een exemplaar ontwikkeld

en gemaakt voor Reijrink Staalbouw en

die wordt in juli samen met de RS 800 dubbelverstekbandzaag

en twee rollerbanen bij dit

innovatieve staalbedrijf afgeleverd.”

500 BIJ 500 MILLIMETER

Van aanvoerautomaten zijn lichtere uitvoeringen

op de markt te verkrijgen. De RAM-3 is

geschikt voor het zwaardere werk. Rehorst:

“Hiermee kun je bundels tot 500 bij 500 millimeter

aanvoeren en in één keer laten verzagen.

Bundels of enkel stuks profielen worden door

de RAM-3 vastgeklemd en naar de startpositie

verplaatst. Dan begint het op maat brengen en

zagen. De slag is 3 meter, optioneel 6 meter, wat

betekent dat voor langere lengtes de profielen

één of meerdere keren worden doorgehaald

tot dat de totale lengte is verwerkt. Bijvoorbeeld

om een lengte van 11.80 meter uit een

profiel van 12 meter te halen, zal de machine het

werkstuk vier stappen doorvoeren.”

RESTSTUKKEN

Om te zorgen dat de gebundelde profielen

na het zagen niet naast de afvoerbaan vallen,

Rob Rehorst.

58

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Een RAM-3 aanvoerautomaat voor een RS-800 zaagmachine.

kunnen ze vooraf eenvoudig worden voorzien

van een spanband. In de basisuitvoering worden

reststukken kleiner dan 300 mm door

de automaat teruggenomen en in een bak

gedeponeerd. Reststukken langer dan 300

mm kunnen handmatig van de afvoerbaan

afgenomen worden. Rehorst: “Dit proces is

ook nog te automatiseren met een aanvoer

dwarstransporter en een Autosorter. Kleine

producten en de kop- en staartstukken worden

dan automatisch afgevoerd.”

PROFIELEN

De RAM-3 is geschikt voor het bundelen en

verzagen van HEA-, HEB-, HEM-, INP-, IPEen

UNP-profielen, alle soorten kokerprofielen

en vlak materiaal. Het kan NC-bestanden

uit vrijwel alle gangbare tekenprogramma’s als

Tekla, BoCad en Strumis inlezen en optimaliseren.

Met de hand invoeren van zaaglijsten

of zaaghoeken instellen is niet meer nodig.

En alles wat gemaakt is, wordt bijgehouden.

Het aanvoersysteem wordt standaard geleverd

met een 3 meter aanvoergeleiding.

Rehorst is trots op zijn nieuwe product. “Het

is mooi om te zien dat wij als kleinere speler

gevraagd worden productielijnen te maken en

te leveren voor grote staalbouwers als Reijrink.

Voor maatwerk en bijzondere opdrachten weten

ze ons goed te vinden.” ■

Rendering van de RAM-3.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

59


RDS-615 Toolchanger Laser measurement Sub-axis

RGY-2

High-end machines

for construction steel

fabrication

Storage Systems • Sorting Systems

Process Optimization • Software Solutions

Drilling

Milling

Cutting

Punching

Shearing

Storage

Sorting

Handling

Oude Middenweg 213, Den Haag

info@aps-europe.nl

www.aps-europe.nl

RS-800/1300

Storage System

Bin System

RPS-520


181802-10732_Jager 1-2.pdf 1 22-05-18 12:38

SBM Stationaire

betoncentrales

SBM Supermobiele

betoncentrales

TEKA Mengers

Stationaire betoncentrales.

Horizontaal, verticaal en klantspecifiek.

Supermobiele betoncentrales met

producties van 65 m 3 tot en met

170 m 3 per uur.

Diverse mengers voor diverse

toepassingsgebieden met uitstoten

van 250 tot 3.000 liter.

Jager sterk op gebied van breken, zeven, scheiden, shredderen, transporteren,

windziften, mobiele- en vaste betoncentrales, immobiliseren en slijtdelen.

Contact: +31 (0) 341- 42 45 33 | www.jager-mrt.nl | info@jager-mrt.nl

MEER DAN STAAL

Business Centers

Industriële gebouwen

Showroom met opslag

Silo-ondersteuningen

“SBO is veel meer

dan louter een

constructiebedrijf”

Kantoorgebouwen

SBO NV (Solid Building Overpelt) | Karel Pinxtenlaan 6 | B-3900 OVERPELT

T. 011 800 480 | info@sbo.eu | www.sbo.eu

186801-7920_Staalbouw Overpelt_1-2.indd 1 06-03-18 16:29


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Johan Debaere Beeld | Belgian Lifting & Equipment Company

Innovatieve verdeelmast groeit mee met bouwproject

Telescopische betonpomp en

verdeelmast voor hoogbouwproject

in hartje Utrecht

Hoogbouw zit in de lift. Overal schieten wolkenkrabbers als paddenstoelen uit de grond. Voor

bouwbedrijven brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld voor de toevoer van

beton. Voor de Galaxy Tower in Utrecht deed hoofdaannemer Ballast Nedam een beroep op Belgian

Lifting & Equipment Company voor de montage van een stationaire betonpomp, het leidingwerk en

een verdeelmast van het merk Boom Makina, die tijdens het project met het gebouw zal meegroeien

en per 3 verdiepingen getelescopeerd wordt. De specialist uit Puurs blijft de aannemer tijdens het

volledige project ondersteunen en staat ook in voor de demontage na de werkzaamheden.

In opdracht van De Lelie Vastgoed bouwt Ballast

Nedam de Galaxy Tower, een hoogbouwproject

tussen het station en de Jaarbeurs, in

het hart van Utrecht. De werken aan deze 92 m

hoge toren met 30 verdiepingen startten in mei

2018 en volgens de huidige planning opent in

2022 het nieuwe Amräth Galaxy Jaarbeurshotel,

goed voor 266 kamers, 2 restaurants, 3 vergaderruimtes,

een zwembad, sauna en fitness verspreid

over de onderste 7 etages. Op de andere

niveaus komen in totaal 317 vrijesector huurwoningen,

van kleine studio’s tot penthouses.

“Dit prestigieuze gebouw is één van de vele

hoogbouwprojecten, die overal in Nederland in

uitvoering zijn of op de planning staan: woontorens,

hotels of kantoorgebouwen. Daar komt

heel veel bij kijken en een goede voorbereiding

is voor de bouwpartners dan ook cruciaal. Voor

bepaalde opdrachten doen zij een beroep op

de kennis van ervaren onderaannemers. Zo

worden we vaak bij projecten betrokken om

de toevoer van beton in goede banen te leiden”,

vertelt Steven Leenaerts, general manager

van Belgian Lifting & Equipment Company

(BLE). “We verdelen en verhuren betonpompen

met verdeelmasten, mobiele kranen en

bouwkranen van verschillende topmerken,

zoals Grove, JMG Cranes, Potain, Betonstar,

Mecbo en Boom Makina. Bij elk project luisteren

we naar de behoeften van de klant en vertalen

die dan samen met onze partners naar een gepaste

oplossing. Zo werden we ook door Ballast

Nedam benaderd om te ondersteunen bij dit

project dat door de hoogte, maar ook door de

ligging in het centrum van de stad zowel technisch

als logistiek heel wat uitdagingen kent.”

62

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Horizontaal leidingwerk van de pomp richting de

verdeelmast.

BETONPOMP EN TELESCOPISCHE

VERDEELMAST

De specialisten van Belgian Lifting & Equipment

Company verzamelden eerst alle noodzakelijke

informatie over onder meer volumes,

afstanden, ligging, planning, … en stelden een

totaalconcept voor met een stationaire betonpomp

en een verdeelmast type BHD 32 +

4 van het merk Boom Makina. De installatie

werd in mei op de bouwplaats gemonteerd en

eind juni werd voor het eerst gepomt. “Bij het

ontwerp van dergelijke installaties kunnen we

rekenen op de deskundige ondersteuning van

fabrikant Boom Makina. Deze Turkse specialist

ontwikkelt en produceert sinds 1990 beton

verdeelmasten. De BHD-reeks is een paradepaardje

onder de verdeelmasten en wordt

ook continu geoptimaliseerd om nog beter op

de wensen van de klanten in te spelen”, aldus

Leenaerts. “Net als bij andere projecten werden

in Utrecht de betonpomp, leidingen en

verdeelmast perfect op elkaar afgestemd voor

Lossen van beton uit de mixer in de betonpomp.

een optimaal resultaat. We blijven de klant ook

tijdens het bouwproces begeleiden, want de

verdeelmast zal met het gebouw meegroeien

en wordt per 3 verdiepingen getelescopeerd.

We verzorgen ook het onderhoud, voeren

eventuele herstellingen uit en zullen na de afronding

van de werkzaamheden de volledige

installatie demonteren.” ■

‘Hoogbouwprojecten

brengen specifieke

uitdagingen met

zich mee’

Stationaire betonpomp op de begane grond.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

63


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Johan Debaere Beeld | SBM Mineral Processing

Eén partner voor het volledige project

Duitse betonfabriek investeert

in nieuwe, future-proof

betonmenginstallatie

Stationaire betonmenginstallaties hebben een levensduur van tientallen jaren, maar op een

bepaalde dag zijn ze toch aan vervanging toe. Met het oog op de verdere versterking van haar

marktpositie ging de directie van de Duitse Union-Beton GmbH & Co. KG op zoek naar een

krachtige, flexibele en future-proof oplossing om de 48 jaar oude installatie in de productiehal in

Ludwigsburg te vervangen. SBM Mineral Processing, de Oostenrijkse marktleider op het gebied van

innovatieve betonmenginstallaties, leverde met de stationaire TOWERMIX ® 3000 + 1670 ST D9

450 V een totaalconcept, dat perfect op de wensen van de klant inspeelt.

‘Na 48 jaar was het tijd om de oude

betonmenginstallatie te vervangen’

BETON

BOUW.NL

64 BETON BOUW.NL

De directie van Union-Beton koos voor een SBM TOWERMIX ® 3000 + 1670 ST D9 450 V betonmenginstallatie.


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

SBM Mineral Processing is niet alleen een producent

en leverancier van enkelvoudige machines,

mobiele en stationaire verwerkings- en

betonmenginstallaties. De firma ondersteunt als

totaalleverancier de klant gedurende het volledig

traject: van de ontmanteling van de oude installatie

tot en met de ingebruikname van het nieuwe

systeem. Naast de kwaliteit van de installaties

was dat dé reden voor Union-Beton GmBH &

Co.KG om met de specialist uit het Oostenrijkse

Oberweis in zee te gaan. De nieuwe betonmenginstallatie

moest immers op de fundering van

het bestaande systeem geplaatst worden, wat

toch de nodige uitdagingen met zich meebracht.

“De installatie moest ook future-proof zijn,

bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid.

De industrie evolueert snel, waardoor ook regelgevingen

en voorschriften snel veranderen.

De eisen van de directie van de betonfabriek

waren dan ook niet mis. Dankzij de meer dan

veertig jaar ervaring in de betontechnologie

kon SBM Mineral Processing een oplossing

aanbieden, die aan alle wensen van de klant

voldeed: de TOWERMIX ® 3000 + 1670 ST D9

450 V”, vertelt Erwin Jansen van Jager Meng- en

Recyclingtechniek uit Harderwijk, de partner

van SBM Mineral Processing voor Nederland

en België. “De betonmenginstallatie is uitgerust

met een hogedrukreinigingssysteem en geïntegreerde

videobewaking voor de beide 2-assige

mengers van het type BHS DKXS, die 3,00 m³

en 1,67 m³ gehard beton per batch leveren,

goed voor een totale capaciteit tot 140 m³ per

uur. Een efficiënt verwarmings- en koelsysteem

voor de materiaalopslag, het mengwater en de

ruimteverwarming in de compacte toren – geoptimaliseerd

door een wintervaste, gesloten

isolatiebekleding – zorgt het hele jaar door

voor een duurzame werking.” Door het compacte

ontwerp kunnen ook twee extra brede

banen voor de vrachtwagenmixers gecreëerd

worden. Bovendien werd een mobiele trechter

met hydraulisch bediende klep geïnstalleerd.

U VRAAGT, WIJ MENGEN

Een opslagsysteem met acht kamers en een totale

buffer van 450 m³ garandeert de continue

toevoer van grondstoffen. Dankzij de bijzonder

steile wanden wordt de ruimte zelfs bij moeilijk

stromende aggregaten volledig geleegd. De

bindmiddelopslag omvat 2x 60 ton per silo,

bij 4 silo’s is totaal 480 ton opslag. Twee bindmiddelen

voor de productie van deklaagbeton

worden in een specifieke weegschaal gedoseerd

en gewogen. Via een apart doseer- en weegsysteem

kunnen tot zes toeslagstoffen rechtstreeks

naar de mixer toegevoerd worden. Deze uitgebreide

installatie is nodig om Union-Beton

toe te laten alle producten uit het gamma te

mengen: gewoon beton, zichtbeton, staalvezelbeton

en beton voor de wegenbouw, maar ook

hoogwaardig beton, zelfverdichtend en gemakkelijk

verdichtend beton, vulmateriaal en beton

voor dekvloeren. De TOWERMIX ® is op vlak

van ontwerp en bediening perfect afgestemd op

deze veeleisende taken. Een innovatieve microprocessorsturing

van Dorner Electronic regelt

nauwkeurig alle processen van de menginstallatie.

KWALITEIT DOOR ERVARING:

GISTEREN, VANDAAG EN

MORGEN

Onder het motto ‘Kwaliteit door ervaring’

levert Union-Beton al heel wat jaren hoogwaardige

producten. Kwaliteit en duurzaamheid

lopen dan ook als een rode draad door

de geschiedenis van de firma. “De optimale

combinatie van de verschillende componenten

maakt van de TOWERMIX ® betonmenginstallatie

van SBM een future-proof systeem voor

de productie van hoogwaardig beton en de

thermisch verzinkte uitvoering van de gehele

draagconstructie verhoogt de duurzaamheid”,

geeft Jansen aan. “Ook de toegankelijkheid van

de installatie was een belangrijk aspect voor de

klant. Daarom kunnen de operatoren direct

vanuit de productie naar de mengruimte en

via een comfortabele trappentoren zijn alle andere

serviceniveaus snel en eenvoudig bereikbaar.”

Met deze installatie is Union-Beton alvast

klaar voor de vragen van vandaag én morgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Jager Meng- en Recyclingtechniek:

info@jager-mrt.nl of +31 341 42 45 33


‘De optimale combinatie van de verschillende componenten maakt van

deze betonmenginstallatie een future-proof systeem’

Een momentopname tijdens de installatie van de nieuwe betonmenginstallatie, die de betonfabriek moet

toelaten om aan de wensen van de klanten te voldoen, vandaag maar ook in de toekomst.

De oude betonmenginstallatie van Union-Beton was

na 48 jaar trouwe dienst aan vervanging toe.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

65


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

Tekst | Roel van Gils Beeld | Top Silo Construction (TSC)

Meer opslagcapaciteit

met een vierkante silo

Bij een silo denkt men al gauw aan een ronde constructie. Top Silo Construction (TSC) gelooft

echter in de kracht van een vierkante silo en heeft daar tal van argumenten voor. Dennis Bossink,

lead structural engineer bij TSC Silos, vertelt over de meerwaarde van een vierkante silo, in het

bijzonder voor de opslag van bijvoorbeeld droge bulk- en stortgoederen.

BETON

BOUW.NL

66 BETON BOUW.NL

Veelal integreert TSC de silo’s naadloos in het productieproces van klanten.


THEMA MACHINES EN MATERIEEL

TSC Silos is wereldwijd actief en produceert elke silo

volledig klantspecifiek.

“Een vierkante silo biedt ruim 25% meer opslagcapaciteit

in vergelijking met een ronde

silo op hetzelfde grondoppervlak”, begint Bossink.

“Omdat we de hoeken van een gebouw

of constructie volledig kunnen benutten, bespaar

je kostbare ruimte. Bedenk bovendien

dat vierkant bij bulk- en stortgoed de juiste

vorm is voor maximale capaciteit. Vierkante

silo’s laten zich ook eenvoudig aan elkaar koppelen.

Dat betekent één wand voor twee cellen.

Zo bespaar je niet alleen op ruimte, maar

ook op materiaal. Een win-win.” TSC Silos is

wereldwijd actief en produceert elke silo volledig

klantspecifiek. “Het proces van de klant

vormt de leidraad waarop we de silo op maat

construeren.”

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De vierkante silo’s van TSC Silos kenmerken

zich door een modulaire constructie met variabele

celafmetingen. “Dat maakt het mogelijk

om verschillende producten en kwaliteiten gelijktijdig

en naast elkaar op te slaan”, legt Bossink

uit. “Ook verschillende hoeveelheden en

producten van verschillende herkomst kunnen

op deze manier flexibel naast elkaar opgeslagen

worden. Dat maakt een opstelling ontzettend

veelzijdig. Maximale flexibiliteit op een

minimaal oppervlak. Veelal integreren we onze

silo’s naadloos in het productieproces bij onze

klanten. Bij nieuwbouw wordt soms zelfs de

fabriek (of het productieproces) om de silo’s

heen gebouwd. Vierkante silo’s kunnen namelijk

als constructief element van een gebouw

fungeren. Machinevloeren, trappen en dak- en

wandbeplating verbinden we desgewenst direct

met de silo. Zo kan opnieuw een flinke

besparing worden gerealiseerd.”

EIGEN SOFTWARE

De range van TSC Silos loopt uiteen van silo’s

van 30 tot 30.000 m³ (of meer) inhoud met

individuele cellen van 5 tot 500 m³. “Daarbij

houden we rekening met de specifieke eisen

die per land verschillen, gaande van wind- en

sneeuwbelasting tot een aardbevingsbevingsbestendige

constructie. De software voor

Vierkant is bij bulk- en stortgoed de juiste vorm voor maximale capaciteit.

het construeren van de silowanden in elke

gewenste lengte, breedte, hoogte en celindeling

hebben we volledig in eigen beheer

ontwikkeld. Dat maakt ons uniek. Geen silo

is hetzelfde. Het doel wél: een zo duurzaam

en efficiënt mogelijke silo construeren. Over

duurzaamheid gesproken, alle onderdelen zijn

van staal. Het staal wordt al voor een groot

deel vervaardigd uit schroot en is ook nog

eens volledig recyclebaar. Omdat onze silo’s

modulair zijn opgebouwd, met losse onderdelen

die ter plekke worden gemonteerd,

verloopt ook het transport van een vierkante

silo zeer efficiënt, waardoor er zo weinig mogelijk

vrachtwagens of containers nodig zijn.”

TSC Silos is wereldwijd actief en bouwt silo’s

voor de meest uiteenlopende sectoren. “Het

proces van de klant is vaak leidend. Daar ontwikkelen

wij een silo ‘omheen’. Zo hebben we

recent voor Strabag in Salzburg (Oostenrijk)

een opstelling van twee rijen van zeven vierkante

cellen gebouwd. Het siloblok vormt één

stijve en stabiele constructie, goed voor een

capaciteit van in totaal 2.400 m³.” ■

‘Het proces van de

klant is vaak leidend.

Daar ontwikkelen wij

een silo ’omheen‘‘

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

67


Tekst | Roel van Gils Beeld | Bouwservice Ravenstein

Biologisch schuimmiddel

is bezig aan een opmars

Al meer dan twintig jaar is Bouwservice Ravenstein actief in de cementimport. Op ‘expeditie’ in Italië

stuitte eigenaar Herwie Cornelissen op een uniek schuimmiddel om schuimbeton te produceren.

In tegenstelling tot de conventionele schuimmiddelen betreft het een 100% biologische ‘shampoo’.

Dat biedt volgens Cornelissen tal van voordelen en een bredere inzetbaarheid van schuimbeton.

“Gezien de prijs-kwaliteitverhouding is het een kwestie van tijd dat Nederland volledig overgaat op

dit duurzame schuimmiddel.”

‘Schuimbeton is lichter, heeft een goede isolerende werking en is

beter recyclebaar. In combinatie met hoogovencement is het een

gelopen race op vele fronten'

68

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


In Nederland wordt door een handvol bedrijven

jaarlijks aardig wat kubieke meters

schuimbeton geproduceerd, stelt Cornelissen

vast. “Schuimbeton is in feite een mengsel van

cement en water waaraan een schuimmiddel

wordt toegevoegd. Normaal gesproken is dit

schuimmiddel een olieachtig product of een

product op proteïnebasis (dierlijk afval, stierenbloed).

Het product dat wij vermarkten echter,

is 100% biologisch. Het is het enige biologische

schuimmiddel ter wereld.” Bouwservice Ravenstein

ziet tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden

met dit unieke product, al dan niet in

combinatie met andere toevoegingen.

BASALTVEZEL IN SCHUIMBETON

Om plastische krimp te verminderen, wordt

schuimbeton tot op heden gewapend met

polypropyleenvezels oftewel plastics, legt

Cornelissen uit. “Wij hebben een test laten

uitvoeren met een wapening van basaltvezels,

in combinatie met ons biologische

schuimmiddel. Het resultaat is verbluffend.

Ten eerste is een basaltvezel (gesmolten

steen) anderhalve keer sterker qua trekkracht

dan staal. Anderzijds zorgt deze

combinatie ervoor dat het schuimbeton mét

biologisch schuimmiddel en basaltvezel voor

100% gerecycled kan worden, zonder dat

er microplastics achterblijven, zoals met de

polypropyleenvezel het geval is. Resultaat is

bovendien een veel betere CO 2

-footprint.

We zijn van mening dat een grote toekomst

is weggelegd voor deze combinatie.”

WATERBESTENDIG

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Bouwservice

Ravenstein nóg een primeur. Cornelissen:

“We zijn leverancier van een toeslagmateriaal

(poeder) dat het schuimbeton waterbestendig

maakt. Daarmee worden de mogelijkheden

voor het toepassen van schuimbeton

nog groter. Denk aan een toepassing zoals

een evenwichtsfundering, als alternatief voor

heipalen of onder fietspaden en wegen op

dijken. Zeker in het Westland biedt het volop

kansen. Door veen af te graven met een

soortelijk gewicht van 1.200 kg/m³ en dit te

vervangen door schuimbeton met een soortelijk

gewicht van slechts 500 kg/m³ kun je

een vergelijkbare hoeveelheid terugbrengen

en belasten met bijvoorbeeld een bouwwerk,

tot aan het oorspronkelijke gewicht. Een

win-win. Tot voor kort kon echter niemand

de waterbestendigheid garanderen. Met dit

unieke toeslagmateriaal kan dat nu dus wel.”

Ook voor het (na-)isoleren is biologisch

schuimbeton in de vorm van minerale isolatie

volgens Cornelissen een beter en milieugunstiger

alternatief voor de gebruikelijke korrels

waarin wederom micro-plastics voorkomen.

“Schuimbeton is lichter, heeft een goede isolerende

werking en is beter recyclebaar. In

combinatie met hoogovencement is het een

gelopen race op vele fronten.” ■

Bouwservice Ravenstein is leverancier van een toeslagmateriaal (poeder) dat het

schuimbeton waterbestendig maakt.

In Nederland wordt door een handvol bedrijven jaarlijks aardig wat kubieke

meters schuimbeton geproduceerd.

Schuimbeton is een mengsel van cement en water waaraan een schuimmiddel wordt toegevoegd.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

69


‘Wij doen

in beton!’

Prefab montage

BSE betonwerken b.v. heeft de kennis en capaciteit in huis om totale betonconstructies

te plaatsen. Wij kunnen hier ook het verticale en horizontale transport op de bouwplaats

organiseren. Ook in de woningbouw cascoprojecten zijn we een graag geziene bouwpartner.

Daarnaast kan BSE betonwerken holle wanden voor u monteren, bekisten en afstorten.

Vakbekwaam personeel staan klaar voor al uw prefab betonmontage projecten.

Vloeren

BSE betonwerken b.v. staat voor flexibiliteit. Wij monteren volgens tekening uw

ribcassettevloer of kanaalplaatvloer. De vloer wordt stort gereed gemaakt door isolatie aan

te brengen, passtroken dicht te zetten, randkisten te plaatsen en de voegvulling aan te

brengen. Het storten van druklagen behoort uiteraard ook tot onze mogelijkheden.

Breedplaatvloeren

BSE betonwerken b.v. monteert deze (verdiepings)vloeren compleet verzorgt met

onderstempeling, randbekisting en eventueel trapgatbekisting. Daarnaast storten we ook

de druklaag op deze vloeren af. Om veilig te kunnen werken plaatsen we indien nodig de

gewenste vloerrandbeveiligingen.

Betonwerken

BSE betonwerken b.v. kan op het gebied van “natte”betonwerken prima uit de weg met een

totaaloplossing. U kunt bij ons terecht voor alle soorten funderingen, vloeren inclusief het

storten van druklagen ook in combinatie met prefab beton onderdelen.

Byldis Amsterdam

Tolweg 1, 3851 SL Ermelo, Nederland (+31) 0341 - 432112 info@bsebetonwerken.nl

www.bsebetonwerken.nl


Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>5000 CUSTOMERS

IN >5 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 20-09-19 22:28


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | BSE Betonwerken

Betonspecialist

groeit door naar

het grote werk

'Geleidelijk aan zijn we betrokken geraakt bij grotere projecten'

Nicole en Erwin Ruiter, eigenaars van BSE Betonwerken.

72

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


Een nieuw bedrijfspand, grotere opdrachten en een nog

specialistischere insteek van de portefeuille: sinds Erwin en

Nicole Ruiter vorig jaar volledig eigenaar zijn geworden van

BSE Betonwerken, lijkt het bedrijf uit Ermelo in een positieve

stroomversnelling te komen. BSE werkt momenteel onder andere

mee aan de nieuwbouw voor het RIVM in Utrecht.

BSE betonwerken werd in 1975 gestart door

Erwin’s vader. “Een jaar voordat ik geboren ben,

begon hij met het leggen van begane grondvloeren

en twee jaar later kwamen daar prefab

montageprojecten bij”, vertelt Erwin. “Dat ging

zeer voorspoedig. Tot 2010 had BSE 75 mensen

in dienst en bezat het bedrijf een groot machinepark.

Daarna sloeg de crisis hard toe in de

bouw en ook BSE ontkwam niet aan een flinke

afslanking. In 2013 was het zelfs bijna over.”

EIGENAAR

Vanaf dat dieptepunt gaat Erwin alleen verder

met BSE en wordt gestaag gewerkt aan een

gezonde onderneming met een groeiende orderportefeuille.

“Door hard te werken zijn we

sinds 2019 volledig eigenaar en ook helemaal

los van de banken. En dat is een goed gevoel.

Onlangs hebben we in Ermelo een stuk grond

gekocht om daar een nieuw, eigen kantoor

met loods neer te zetten.”

CONTROLES

Met ‘we’ doelt Erwin naast zichzelf op zijn

vrouw Nicole, die inmiddels ook deel uitmaakt

van het familiebedrijf. Nicole doet niet alleen

personeelszaken en loonadministratie, ze is ook

regelmatig te vinden op de bouwlocaties. “Ik

ben een manusje-van-alles bij BSE. Op de grote

werken, zoals het RIVM, ga ik elke maandag

langs om de uren te controleren. Laatst waren

zowel Erwin als de voorman bij het RIVM verkouden

en – in verband met de coronamaatregelen

– niet in staat om te verschijnen. Ik heb

toen met een voorman van een ander werk

de dagelijkse rondes en kwaliteitscontroles gedaan.

Deze wereld is voor mij niet vreemd, mijn

vader was aannemer dus ik ben opgegroeid

tussen de bouwmaterialen en bouwvakkers.”

CO-MAKER

BSE betonwerken heeft de laatste jaren een

flinke professionaliseringsslag gemaakt. De

Een BSE-ploeg aan het werk voor de nieuwbouw van

het RIVM.

hoofdactiviteiten zijn nog steeds betonwerken,

prefab montage, systeemvloeren en breedplaatvloeren

voor woning- en utiliteitsbouw.

Erwin: “Geleidelijk aan zijn we betrokken geraakt

bij grotere projecten. In het begin waren

we daar op zijn best een ingehuurde onderaannemer,

nu zitten we aan tafel als co-maker bij

grote ontwikkelingen en wordt ons gevraagd

om actief mee te denken om problemen op te

lossen. Het werk wordt steeds specialistischer

en als je met grote aannemers optrekt en oplossingsgericht

bezig bent, wordt dat gewaardeerd

en weten ze je te vinden. We hebben

inmiddels genoeg kennis in huis om ook een

adviserende rol te vervullen.”

OPLEIDINGEN

Voor Nicole en Erwin is duidelijk dat BSE zich

ontwikkeld heeft tot een professionele partij

die kwaliteit levert. Nicole: “Dat is meer dan alleen

mooie bedrijfskleding met een logo erop.

BSE werkt met een team waarin ervaren voormannen,

projectleiders en stelleurs prima samenwerken;

ons logo is heel bewust gemaakt

in de stijl van The A-Team. We maken bovendien

serieus werk van opleidingen voor onze

medewerkers en de samenwerking met uitzendbureaus

is prima. We willen overal professionele

teams aan het werk hebben, want BSE

staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.” ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

73


Tekst | Roel van Gils Beeld | Richard Wigmans Advies & Verkoop

De toegevoegde waarde

van RVS-bouwstaal

In Nederland zijn ‘we’ nog niet helemaal gewend aan het wapenen met RVS-bouwstaal, in België en

Duitsland des te meer. Aan het woord is Richard Wigmans, agent van Outokumpu RVS- en INOXbetonstaal

voor de Benelux en Duitsland. Hij vertelt over de meerwaarde van het wapenen met

RVS-bouwstaal op cruciale posities in een bouwwerk en de besparingen die daarmee gepaard gaan.

Richard Wigmans Advies & Verkoop is een

onafhankelijk advies- en verkoopbureau met

tientallen jaren ervaring in de bouwstaalwereld.

“Na een jarenlange carrière in standaard

bouwstaal werd ik op een gegeven moment

door Outokumpu benaderd om het agentschap

voor de Benelux en Duitsland te gaan

voeren”, begint hij. “Als ‘waterland’ is Nederland

immers bij uitstek geschikt om RVSbouwstaal

toe te passen. In tegenstelling tot

bij onze zuider- en oosterburen wint de Hollandse

zuinigheid het in veel gevallen nog van

het ‘gezonde verstand’. Toch zijn ‘we’ de laatste

jaren wel wakker geschud als gevolg van

balkons en gevels die ‘spontaan’ bezwijken.”

DUURZAME KEUZE

Als gevolg van het bezwijken van gebouwdelen

of het afbrokkelen van tunnels (dat laatste

speelt vooral in België) wint de toepassing van

RVS-bouwstaal aan populariteit, merkt Wigmans.

“Soms wordt nog geopteerd voor verzinkt

staal, maar ook dat blijkt uiteindelijk geen

duurzame keuze. Een verzinkte mat gebruiken

voor de vloerverwarming binnenshuis is nog tot

daar aan toe, maar in een viaduct, brug, sluis of

betonnen buitenblad is het vragen om problemen.

Door temperatuurwisselingen krimpen

RVS/INOX op maat geknipt

en gebogen.

materialen. Het verzinkt materiaal hecht aan

het beton en scheurt los van het ijzer, met alle

gevolgen van dien. Wij adviseren daarom op

cruciale posities in een bouwwerk RVS-bouwstaal

toe te passen. Daarmee kunnen enorme

besparingen worden gerealiseerd, als het gaat

om renovatiekosten. Je hebt immers veel minder

renovatiekosten. Op plaatsen waar reno-

74

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


vatie erg kostbaar is, kan RVS-bouwstaal van

grote toegevoegde waarde zijn. Het roest

niet. Daarmee is het uitgesloten dat een balkon

of gevel als gevolg van betonrot bezwijkt.”

SLANKERE CONSTRUCTIE

Waar zou je RVS-bouwstaal moeten toepassen?

“In ieder geval daar waar een betondekking

van 3,5 centimeter niet te garanderen is”, legt

Wigmans uit. “Maar ook in de isolatie tussen

binnen- en buitenblad en bij een dilatatievoeg.

In deze gevallen adviseren we licht magnetisch

RVS-bouwstaal 1.4362 of INOXripp. Het zorgt

er bovendien voor dat de constructie slank gehouden

kan worden. Er is geen kans op roestvorming

waardoor het betonstaal met een

kleinere betondekking geplaatst kan worden.

Dat was de voornaamste reden om INOX toe

te passen in de prefab delen én in het ter plaatse

gestorte beton voor de fietsbrug over de R4

en de Ringvaart bij Gent. Speelt magnetisme

wel een rol, dan adviseren we de toepassing

van 1.4311 warmgewalst of 1.4571 koudgewalst

RVS-bouwstaal. Dit materiaal is niet magnetisch

en perfect toepasbaar in de medische

wereld en laboratoria. De genoemde kwaliteiten

zijn mechanisch vergelijkbaar en zelfs beter

dan koolstofstaal B500B. Voor het Antoni

van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben we deze

kwaliteiten geleverd onder de MRI-installatie.”

RVS-bouwstaal en standaard bouwstaal gaan

prima samen. “Dat maakt het juist zo interessant.

Pas RVS-bouwstaal toe op cruciale locaties

en wapen het overige deel van een bouwwerk

met standaard bouwstaal”, adviseert

Wigmans. “RVS-bouwstaal is perfect lasbaar,

op maat te knippen en te buigen. Lasnaden

adviseren we te beitsen en voor het vlechten

is een RVS-vlechtdraad een vereiste. Een verzinkte

of zwarte vlechtdraad is geen optie.”

Meer informatie over RVS-bouwstaal?

Wigmans staat u graag met raad en daad bij. ■

RVS-bouwstaal zorgt ervoor dat de constructie slank

gehouden kan worden.

‘Als gevolg van het bezwijken van gebouwdelen

of het afbrokkelen van tunnels wint de toepassing

van RVS-bouwstaal aan populariteit'

RVS-bouwstaal en standaard bouwstaal gaan prima samen. Dat maakt het juist zo interessant.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

75


“We hebben een soort dynamische gevel ontworpen met panelen in meerdere richtingen.” (Beeld: Luca Beel)

Tekst | Aalborg Portland Belgium Beeld | Luca Beel

Zelfverdichtende betonnen

prefab bekledingspanelen voor

Residence Inn by Marriott Gent

76

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


Residence Inn by Marriott Gent is een modulair bouwproject

in België. Het hotel is ontworpen door ARCH & TECO.

De bouw startte eind 2018/begin 2019 en het project werd

eind 2019 voltooid. Totale oppervlakte: ongeveer 6.000 m².

De op Aalborg White gebaseerde zelfverdichtende betonnen

prefab bekledingspanelen zijn als externe gevel op het modulaire

systeem geïnstalleerd om de gewenste esthetische architectuur

te creëren.

'De panelen zijn als

externe gevel op het

modulaire systeem

geïnstalleerd'

“We zijn gaan nadenken over en experimenteren

met modulair bouwen, omdat we zien

dat we iets moeten doen aan de efficiëntie

van gebouwen en aan de besparingen op de

bouwkosten”, verklaart Sebastien Cools, CEO

van ARCH & TECO. “Het grootste voordeel

van het modulaire bouwsysteem is dat je de

bouwtijd van een project met ongeveer 50%

kunt verkorten. Dit resulteert in een aanzienlijke

reductie van én winst in de projectkosten.

De elementen voor het CD20-bouwsysteem

(modulair systeem van aannemer Cordeel)

zijn herbruikbaar en duurzaam. Dus het is

ook een gunstig systeem voor het milieu.”

SOLIDE, DUURZAAM,

VOELBAAR EN FRIS

“We waren op zoek naar een gebouwuitstraling

en bouwarchitectuur die draaglijk,

solide en duurzaam, maar ook voelbaar en

fris was”, vertelt Cools. “Dat is ook de reden

dat we voor ‘wit’ hebben gekozen. We

hebben een soort dynamische gevel ontworpen

met panelen in meerdere richtingen.”

Klik op het ‘Projects’ menu om de video van

Residence Inn by Marriott Gent te zien op de

AALBORG WHITE website: https://www.aalborgwhite.com/library/video-center


Bouwinfo

BOUWHEER:

Granit Akkerhage

ARCHITECT:

ARCH&TECO

AANNEMER:

Cordeel

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

77


Tekst en beeld | Betonhuis

Vier vragen over beton

Beton is

helemaal zo

gek nog niet!

ER WORDT BEWEERD DAT

BOUWEN MET BETON SLECHT IS

VOOR HET MILIEU, MAAR KLOPT

DAT WEL?

Als je het vergelijkt met helemaal niet bouwen,

dan is het neerzetten van huizen, kantoren,

flats, fabrieken en andere constructies altijd

slecht voor het milieu. Ongeacht of je beton,

steen of hout gebruikt. Toch is bouwen

met beton milieuvriendelijker dan je wellicht

zou denken. In Nederland draagt beton voor

slechts 1,6 procent bij aan de CO 2

-emissie

en dan is de productie van cement en wapeningsstaal

in het buitenland al meegerekend.

Cement is bij het maken van beton het materiaal

dat zorgt voor de meeste CO 2

-uitstoot.

Ongeveer 80 procent van de totale emissie

van kooldioxide komt namelijk voor rekening

van cement. De rest van de CO 2

-uitstoot

is energie voor transport en productie.

Het aandeel van 1,6 procent is laag, zeker als

je bedenkt dat driekwart van de massa van

bouwmaterialen in de woning- en utiliteitsbouw

in ons land uit beton bestaat. De bijdrage

aan de kooldioxide-uitstoot in ons land is

verhoudingsgewijs niet hoog, maar moet terug

wel naar nul. De Europese cementindustrie

heeft afgesproken in 2050 emissieloos te zijn.

Wereldwijd draagt beton voor zeven procent

bij aan de totale CO 2

-uitstoot. Dat komt door

de enorme vraag. En daar is een goede reden

voor: beton is sterk, veilig, gaat heel lang mee

en je kunt er zo goed als alles mee maken: torenhoge

wolkenkrabbers, woningen, riolering,

bruggen, bedrijfsvloeren en noem maar op.

BOUWEN MET BETON IS

MILIEUVRIENDELIJKER DAN

MET HOUT. HOE KAN DAT?

Op het eerste gezicht lijkt bouwen met hout

misschien minder CO 2

-uitstoot op te leveren,

maar dat blijkt bij nadere bestudering niet zo

te zijn. Overigens gaat het bij hout in de bouw

vaak om CLT, oftewel Cross-Laminated Timber.

Dit is verlijmd gelamineerd hout, afkomstig uit

productiebossen. Om dat te maken, zijn lijmen

en harsen nodig met stoffen als polyurethaan

en melamine-formaldehyde. Ook worden

bij de toepassing beschermende coatings gebruikt.

Om het beter brandwerend te maken,

is een bekleding nodig of wordt dikker hout gebruikt.

CLT is dus iets anders dan een vers gezaagde,

heerlijk geurende balk, zo uit het bos.

Om een eerlijke vergelijking te maken, kun

je het best kijken naar gebouwenniveau.

De waarden per kilo of ton zijn minder interessant

en in de praktijk slecht te vergelijken,

omdat je voor een gebouw een groter

volume aan CLT nodig hebt dan aan

beton. Aan de andere kant is een kubieke

meter beton veel zwaarder dan verlijmd hout.

Uit onderzoeken blijkt dat beton op gebouwenniveau

wat betreft CO 2

-belasting beter of

vergelijkbaar scoort ten opzichte van CLT. Maar

daarmee ben je er nog niet. Voor het verwarmen

en koelen van een houten gebouw is namelijk

meer energie nodig dan bij de betonnen

variant. Bij een woning van hout zorgen alleen

al de extra verwarming en koeling in 15 jaar tijd

voor net zoveel CO 2

-uitstoot als de productie

van het beton voor een vergelijkbare woning.

WAT ZIJN DAT VOOR

ONDERZOEKEN?

Het gaat om onafhankelijke onderzoeken die

zijn gedaan in België, Zweden en Noorwegen.

Uit de studie bij onze zuiderburen blijkt dat er

geen milieuverschil is tussen een huis van beton

en één van regulier constructiehout. Bij een

appartement van 8 verdiepingen is het verschil

ten gunste van beton 10 procent. De Noorse

studie toont aan dat beton qua CO 2

-emissie

bij een 16 verdiepingen hoog appartementengebouw

beter scoort dan CLT, bij 8 verdiepingen

is het ongeveer gelijk en bij 4 verdiepingen

komt CLT er iets gunstiger uit. Kleine kanttekening:

de Noren gingen bij het beton uit van

een klinkergehalte van 70 procent, dat is ongunstiger

dan de Nederlandse situatie. Hier is

het klinkergehalte 50 procent.

WAT ZEGT DE LCA OVER BETON?

De LCA of LevensCyclusAnalyse geeft veel

inzicht in de milieubelasting en bijbehorende

CO 2

-uitstoot, maar er zijn kanttekeningen. In

de LCA worden 11 belangrijke aspecten meegenomen

om te komen tot één getal: de Milieu-

KostenIndicator (MKI). Dat drukt in euro’s uit

wat het kost om de ongunstige milieueffecten te

compenseren. In Nederland worden alle MKI’s

78

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


‘Bouwen met beton is milieuvriendelijker

dan je wellicht zou denken’

Beton is sterk, veilig, gaat heel lang mee en je kunt er zo goed als alles mee maken: torenhoge wolkenkrabbers, woningen, riolering, bruggen, bedrijfsvloeren en noem maar op.

van gebruikte materialen in een gebouw verzameld

om tot een zogenaamde MPG te komen.

Dat staat voor MilieuPrestatie Gebouwen.

Bij de levenscyclusanalyse wordt niet alles gemeten.

Zo is er bijvoorbeeld geen oog voor

het organisch materiaal dat achterblijft, bijvoorbeeld

bij bomenkap. Verder worden opname

en afgifte van CO 2

weliswaar terecht tegen

elkaar weggestreept, maar als de boom niet

was gekapt, zou hij veel meer CO 2

hebben opgenomen.

Het toenemen van de biodiversiteit

in riviergebieden als gevolg van het winnen van

zand en grind, speelt geen rol in de LCA. De

gebruiksduur voor beton wordt voor de analyse

bovendien zeer behoudend ingeschat: voor

kantoren 50 jaar en voor woningen 75, terwijl ze

makkelijk meer dan een eeuw meekunnen. ■

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

79


Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Berlo

‘Wij verkopen

draagkracht’

Als experts in bedrijfsvloeren én funderingen, is er Van Berlo alles aangelegen om voldoende

draagkracht te creëren voor een bedrijfs- of industrievloer. Differentiële zettingen hebben

immers op termijn gevolgen voor de vlakheid en eisen van een vloer. Op ‘slechte’ ondergronden

worden daarom in Nederland veelal Mini Vibropalen toegepast, een product van Van Berlo

Funderingstechnieken. Het palensysteem wint nu ook in België steeds meer aan belang.

BETON

BOUW.NL

80 BETON BOUW.NL

Laat het creëren van draagkracht maar over aan Van Berlo.


Niet alle ondergronden zijn altijd even goed,

begint Frederik Crampe van Van Berlo. “Bij een

slechte ondergrond kan een bedrijfs- of industrievloer

gaan zakken. Dat is op zich geen probleem,

zolang de vloer maar gelijkmatig zakt

en deze zetting enigszins beperkt is. Helaas is

dat vrijwel nooit aan de orde, maar hebben we

te maken met differentiële zettingen. Oftewel:

zettingen op verschillende plaatsen in de ondergrond

en bijgevolg onder de vloer. Dat heeft

verstrekkende gevolgen. Om een kwalitatief

goede vloer te kunnen realiseren, is het op

veel locaties – in Nederland en steeds meer in

België – nodig om draagkracht te gaan creëren,

zodat de belasting van de vloer overgedragen

wordt op dieper gelegen, stabiele gronden.”

DRAAGKRACHTIGE LAAG

Laat het creëren van draagkracht maar over

aan Van Berlo. Het familiebedrijf biedt opdrachtgevers

een totaalpakket met een eigen

engineerings- en funderingsafdeling. “Onze

Mini Vibropalen worden doorgaans aangebracht

op een diepte van 3 tot wel 25 meter

onder het maaiveld, afhankelijk van de diepte

van de draagkrachtige laag”, legt Crampe uit.

“De palen kunnen enkel op druk worden belast

en zorgen voor een stabiel fundament voor

de bedrijfs- of industrievloer. Differentiële zettingen

in de tussenlagen hebben geen effect op

de vloer.” Ook de in België populaire grindkernen

bieden volgens Crampe geen zettingsvrije

oplossing. “Het aanbrengen van grindkernen

is een vorm van grondverbetering. Het systeem

is zettingsarm, terwijl we met onze Mini

Vibropalen effectief een fundering realiseren,

die zettingsvrij is. Een essentieel verschil.”

SLECHTE ONDERGRONDEN

De oorsprong van de Mini Vibropalen ligt in

Nederland. Crampe: “Hier zijn de ondergronden

over het algemeen aanzienlijk slechter

dan in België. Maar, we zien nu dat er in

Mini Vibropalen zijn sneller (tot wel 250 palen per dag) aan te brengen dan andere typen palen of grindkernen.

‘Wij streven altijd naar een optimaal raster in

combinatie met een optimaal vloerontwerp'

België ook steeds meer gebouwd wordt op

slechte(re) gronden. De goede gronden zijn

niet meer beschikbaar. Dat is de reden dat

ons palensysteem ook in België aan populariteit

wint. Mini Vibropalen zijn sneller (tot wel

250 palen per dag) aan te brengen dan andere

typen palen of grindkernen. Er is geen echt

bijkomend grondwerk nodig én het resultaat

is zettingsvrij. In 90% van de situaties is het

ook een voordeligere oplossing. Het betekent

wel dat we al in een vroeg stadium bij

een bouwtraject betrokken moeten worden.

Omdat we als Van Berlo zowel de engineering

in huis kunnen verzorgen, alsook de fundering

en de vloer, kunnen we opdrachtgevers van

A tot Z ontzorgen met een totaalconcept.”

Het vloerontwerp hangt volgens Crampe

nauw samen met het paalontwerp. “Als palen

verder uit elkaar worden geplaatst, dient

de vloer dikker te worden uitgevoerd, en andersom.

Wij streven altijd naar een optimaal

raster in combinatie met een optimaal vloerontwerp.

Dat levert voor Belgische begrippen

vaak een uniek ontwerp op, een spijkerbed van

palen. Men heeft even moeten wennen aan

zo’n slanke funderingsconstructie. Maar sinds

we het distributiecentrum van Colruyt in Ollignies

op deze manier hebben uitgevoerd, wordt

het meer en meer geaccepteerd. Vele projecten

volgden, zoals Dematra in Deinze, Torfs in

Temse en grote distributiecentra van Heylen

Warehouses en WDP.” ■

Niet alle ondergronden zijn altijd even goed.

Het vloerontwerp hangt nauw samen met het paalontwerp.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

81


Tekst | Roel van Gils Beeld | Delta Beton

Specialist in complexe

betonconstructies

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Op betrekkelijk eenvoudige en

economische wijze zijn vele constructievormen te realiseren. Delta Beton is sinds jaar en dag

gespecialiseerd in het realiseren van de meest uiteenlopende betonconstructies, van funderingen

en (monolithisch afgewerkte) betonvloeren tot complete casco skeletten. Paul Aerts van Delta

Beton neemt ons mee naar verschillende referentieprojecten.

Bij de VGL toren in Tilburg heef Delta Beton de betonnen afscherming gerealiseerd.

82

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


‘Door een samenbundeling van tientallen jaren

ervaring vormen we een geoliede organisatie'

“Door een samenbundeling van tientallen jaren

ervaring kunnen we toch wel zeggen dat

we een geoliede organisatie vormen”, begint

Aerts. Overigens schroomt hij niet om

te zeggen dat de medewerkers iedere dag

opnieuw leren en kennis opdoen. “Dat kan

ook niet anders, omdat ieder project weer

andere specificaties heeft. Het werken met

beton vereist een enorme betrokkenheid

van alle medewerkers binnen onze organisatie.

We zetten dan ook als één team onze

tanden in een project, voor een optimaal

eindresultaat. Ons werkterrein behelst over

het algemeen heel Nederland, maar ook België

is voor ons een belangrijk afzetgebied.”

P+R ANTWERPEN

Delta Beton is betrokken bij de meest uiteenlopende

projecten. Een greep uit de referenties.

Aan de noordzijde van Antwerpen in de

wijk Luchtbal wordt een gloednieuwe parkeertoren

gebouwd. Deze nazomer nog moeten

1.700 automobilisten er hun auto kwijt kunnen

om vervolgens hun weg richting de stad

te vervolgen met een duurzaam vervoersmiddel.

Aerts: “Voor P+R Luchtbal realiseren we

de getoogde vloeren. Een mooie klus waarin

we onze expertise volop kunnen laten gelden.

Datzelfde geldt voor de VGL toren in Tilburg,

waarvoor we de betonnen afscherming hebben

gerealiseerd. Het gaat om een betonnen

wand van 5 meter hoog en 50 centimeter dik.

Door de bekisting op te bouwen uit telkens

aparte secties hebben we de ronde vorm weten

te bewerkstelligen. Opnieuw een mooi

project met bovendien veel bekistingswerk.”

FUNDERINGSHERSTEL

Vanwege het specialisme in complexe betonconstructies

wordt Delta Beton ook regelmatig

ingeschakeld als troubleshooter. “Door

een vaste relatie werden we gevraagd om ons

licht te laten schijnen op funderingsherstel in

diverse monumentale panden, voornamelijk in

de Randstad”, vertelt Aerts. “We hebben een

methode ontwikkeld om deze problematiek

snel en efficiënt aan te pakken. Inmiddels hebben

we dan ook diverse projecten en funderingen

succesvol hersteld. Maar onze corebusiness

blijft toch wel het ontwerpen en uitvoeren van

constructies en bedrijfsvloeren. Om ook daarin

steeds efficiënter te kunnen werken, zijn we

gestart met de ontwikkeling van een nieuwe

systeemkist. Dit modulaire bekistingssysteem

bevordert het gebruiksgemak zodat onze

mensen op de bouw efficiënter en sneller kunnen

werken. Kortom, ontwerp, ontwikkeling,

uitvoering en nazorg is en blijft een pre!” ■

De bekisting is opgebouwd uit telkens aparte secties om de ronde vorm te bewerkstelligen.

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

83


‘We kijken bij voorkeur al vanaf de ontwerpfase

mee met de opdrachtgever naar het uiteindelijk

te behalen eindresultaat’

Delta Beton

ADRES:

De Huufkes 17

5674 TL Nuenen

T: 040 2841010

E: info@deltabeton.nl

I: www.deltabeton.nl


BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

BETON & STAAL PARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Beton & Staal partners

zijn service pagina’s

met een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers in de

sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht

van de meest gerenommeerde

fabrikanten en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Beton & Staalbouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mark de Lau: +31 495 45 00 95 – m.delau@louwersmediagroep.nl

BETONENSTAALBOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Beton & Staalbouw is

bedrijfsinformatie van onze partners doeltreffend en

efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Beton & Staal partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Beton & Staal

partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Beton & Staalbouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mark de Lau: +31 495 45 00 95 – m.delau@louwersmediagroep.nl


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.betonenstaalbouw.nl/bedrijf

A.P.S. EUROPE AUTOMATION BV

Oude Middenweg 213-217

2491 AG DEN HAAG

T +31 6 408 65 307

E info@aps-europe.nl

W www.aps-europe.nl

BALVERT HANDEL BV

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

BETONHUIS

Zaagmolenlaan 20

3447 GS WOERDEN

Postbus 194

3440 AD WOERDEN

T +31 348 48 44 74

E info@betonhuis.nl

W www.betonhuis.nl

BUBBLEDECK NEDERLAND BV

Admiraal Banckertweg 22

2315 SR LEIDEN

Postbus 150 2300 AD Leiden

T +31 71 521 03 56

F +31 71 362 49 51

E mailbox@bubbledeck.nl

W www.bubbledeck.nl

W www.balvert.nl

BuildSoft

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Noorderlaan 147 B 9

B-2030 ANTWERPEN

T +32 471 955 129

E yves.terneu@aalborgportland.com

W www.aalborgportland.be

BASF NEDERLAND BV

Karolusstraat 2

4903 RJ OOSTERHOUT

Postbus 132 4900 AC OOSTERHOUT

T +31 162 47 66 60

F +31 162 42 96 94

BETONVERENIGING

Büchnerweg 3

2803 GR GOUDA

T +31 182 53 92 33

E info@betonvereniging.nl

W www.betonvereniging.nl

www.BuildSoft.eu

BUILDSOFT NV

Hundelgemsesteenweg 244/1

B-9820 MERELBEKE

T +32 9 252 66 28

F Hundelgemsesteenweg +32 9 252 66 29 244/1

9820 MERELBEKE

E

telefoon

info@buildsoft.eu

+32 (0)9 252 66 28

W info@buildsoft.eu

www.buildsoft.eu

BuildSoft

www.BuildSoft.eu

ASK ROMEIN

Belder 101

4704 RK ROOSENDAAL

Postbus 1013

4700 BA ROOSENDAAL

T +31 165 750 300

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

E basf-cc-nl@basf.com

W www.basf.nl

NV BEKAERT SA

Bekaertstraat 2

BE-8550 ZWEVEGEM

BJOND INNOVATION

Eerste straat 11

B-3680 MAASEIK

T +32 89 56 53 15

E jvm@bjond.be

W www.bjond.be

BUITING MACHINEB.

EN STAALCONSTRUCTIE BV

Van Dongenstraat 42

8107 AG BROEKLAND

T +32 56 76 61 11

Postbus 129

AUGUSTINUS BV

Bonegraafseweg 4b

4051 CH Ochten

T +31 344 64 70 80

F +31 344 64 70 85

E info@augustinusbv.nl

W www.augustinusbv.nl

E veerle.tack@bekaert.com

W www.bekaert.com

BESTCON BV

BESTCON

BREEDVELD STAAL

Parallelweg 4

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 51 29 33

F +31 180 51 42 06

E info@breedveldstaal.nl

W www.breedveldstaal.nl

8100 AC BROEKLAND

T +31 570 53 10 10

F +31 570 53 10 12

E d.frankot@buitingstaalbouw.nl

W www.buitingstaalbouw.nl

Kanaaldijk 19

BALVERT BETONSTAAL

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

5683 CR BEST

Postbus 189

5680 AD BEST

T +31 499 36 63 66

F +31 499 36 63 99

E info@bestcon.nl

BSE BETONWERKEN

Tolweg 1

3851 SL ERMELO

T +31 341 43 21 12

E info@bsebetonwerken.nl

COMETAL NV

Industrieweg Noord 1129

B-3660 OPGLABBEEK

T +32 89 81 99 00

F +32 89 81 99 33

E info@cometal.be

W www.balvert.nl

W www.bestcon.nl

W www.bsebetonwerken.nl

W www.cometal.be

86

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.betonenstaalbouw.nl/bedrijf

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV

COMPANERO

Postbus 43030

3540 AA UTRECHT

T + +31 6 24 70 09 96

E info@companero.nl

CORDEEL NEDERLAND BV

Lindtsedijk 22

3336 LE ZWIJNDRECHT

Postbus 55

delta beton bv

DELTA BETON BV

De Huufkes 17

5674 TL NEUNEN

T +31 40 284 10 10

E info@deltabeton.nl

W www.deltabeton.nl

Gebouw Vaandrecht

Trondheim 8

2993 LE BARENDRECHT

T +31 180 64 19 98

F +31 180 64 19 99

E info@franki-grondtechnieken.nl

W www.franki-grondtechnieken.nl

W www.companero.nl

CONCREFY BV

Olivier van Noortweg 10

5928 LX VENLO

T +31 77 850 72 22

3330 AB ZWIJNDRECHT

T +31 78 625 51 00

F +31 78 619 42 32

E info.nl@cordeel.eu

W www.cordeel.eu

CT DE BOER

DUTCH ENGINEERING

Energieweg 46

2382 NL ZOETERWOUDE

Postbus 3

2380 AA ZOETERWOUDE

T +31 71 541 89 23

F +31 71 541 96 70

E info@dutchengineering.nl

W www.dutchengineering.nl

FRIJNS

INDUSTRIAL

GROUP

WE CONSTRUCT YOUR STEEL

FRIJNS INDUSTRIAL GROUP

De Valkenberg 14

6301 PM VALKENBURG AAN DE GEUL

T +31 43 601 01 01

F +31 43 601 01 62

E info@frijnsgroup.com

W www.frijnsgroup.com

E info@concrefy.com

Marconibaan 44

W www.concrefy.com

3439 MS NIEUWEGEIN

T +31 30 600 91 51

CONSTRUSOFT

E info@ctdeboer.nl

W www.ctdeboer.nl

ECOCEM BENELUX

Plaza 22

4782 SK MOERDIJK

T +31 168 74 50 40

E info@ecocem.nl

W www.ecocem.nl

GALVA POWER

Centrum Zuid 2037

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 51 02 34

F +32 11 51 02 30

E info@galvapower.com

W www.galvapower.com

Hengelder 16

6902 PA ZEVENAAR

T +31 6 20 00 00

F +31 316 34 24 54

E rob.roef@construsoft.com

W www.construsoft.nl

DE RUN METAALCOATING BV

De Run 5118

5503 LV EINDHOVEN

T +31 40 255 38 58

E info@derunmetaalcoating.nl

W www.derunmetaalcoating.nl

ENVO-FIX

Willem de Zwijgerstraat 18

2411 VV BODEGRAVEN

T +32 172 61 22 88

E info@envo-fix.nl

W www.envo-fix.nl

HEUVELMAN STAALHANDEL BV

Dynamostraat 31

3903 LK VEENENDAAL

Postbus 135

3900 AC VEENENDAAL

T +31 318 50 93 00

F +31 318 52 80 75

E info@heuvelman.com

W www.heuvelman.com

Construx - Dijkhor BV

Bobinestraar 67

3903 KE VEENENDAAL

T +31 318 54 13 27

E info@construx-dijkhor.nl

W www.construx.be

DEKKER MACHINES & SERVICE

Mechelaarstraat 23

4903 RE OOSTERHOUT

T +31 162 71 48 16

F +31 162 71 48 17

E info@dekkermachines.nl

W www.dekkermachines.nl

Belgische Vereniging van specialisten in de

herstelling, bescherming en versteviging van beton

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

B-1050 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

F +32 15 41 31 24

E info@fereb.be

W www.fereb.be

HOFMAN STAALBOUW BV

De Sluis 13

7681 KA VROOMSHOOP

T +31 546 64 44 11

E info@hofmanstaalbouw.nl

W www.hofmanstaalbouw.nl

BETON

BOUW.NL

87


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.betonenstaalbouw.nl/bedrijf

HOLCIM NEDERLAND BV

Ijsseldijk 351

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 54 55 00

F +31 180 54 55 99

E info.hnl-frbe@holcim.com

W www.holcim.nl

JAN DE NUL N.V.

Tragel 60

B-9308 HOFSTADE

T +32 53 78 17 60

F +32 53 77 28 55

E info@jandenul.com

W www.jandenul.com

LIEMAR SOFTWARE BV

Ekkersrijt 4502 a

5692 DM SON

T +31 40 248 40 41

E info@liermar.nl

W www.liemar.nl

NCI

Obalaan 8

3233 BL OOSTVOORNE

T +31 181 48 19 49

E info@nci-bv.nl

W www.nci-bv.nl

MATRIX SOFTWARE

Wijchenseweg 116

HOLLANDIA STRUCTURES

Postbus 12

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL

T +31 180 54 05 40

F +31 180 51 99 56

E info@hollandia.biz

W www.hollandia.biz

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV

Burg. Daalderopstraat 3

6916 CC TOLKAMER

Postbus 57 6916 ZG TOLKAMER

6538 SX NIJMEGEN

T +31 88 567 80 00

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

NIEUWENHUIS BV

Hambakenwetering 22

5231 DC S-HERTOGENBOSCH

T +31 73 548 24 82

E info@nieuwenhuis.nl

W www.nieuwenhuis.nl

®

T +31 316 54 27 17

F +31 316 37 31 14

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV

Korte Stukken 1A

DE BETONBEKISTING

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV

INTERBUILD NV

Heistraat 129

B-2610 Wilrijk

T +32 3 820 64 64

F +32 3 830 47 50

E interbuild@interbuild.be

E info@jg-cladding.nl

W www.jg-cladding.nl

5371 MN RAVENSTEIN

T +31 73 503 93 00

E info@betonstations.nl

W www.betonstations.nl

Vlietskade 1009

4241 WD ARKEL

Postbus 25

4240 CA ARKEL

T +31 183 56 98 99

E info@noe.nl

W www.noe.nl

W www.interbuild.be

KERSTEN EUROPE BV

Piet van Elsstraat 7

MOUW HOEDLIGGERS BV

I-THESES BVBA

Moortelstraat 27

B-9160 LOKEREN

T +32 933 17700

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

5860 AA WANSSUM

T +31 478 53 71 11

F +31 478 53 71 10

E nl@kersteneurope.com

W www.kersteneurope.com

Boylestraat 22

6718 XM EDE

T +31 318 63 32 26

F +31 318 30 07 21

E info@mouwhoedliggers.nl

W www.mouwhoedliggers.nl

P. VAN 'T WOUT

FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Exportweg 50

2742 RC WADDINXVEEN

Postbus 431

2740 AK WADDINXVEEN

T +31 182 61 77 67

F +31 182 61 13 76

E info@pvantwout.nl

W www.heiwerken-pvantwout.nl

MULTIBOUWSYSTEMEN BV

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK

Nobelstraat 40a

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 42 45 33

E info@jager-mrt.nl

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.

Bonegraafseweg 47

4051 CG OCHTEN

T +31 318 30 18 62

E info@lasbedrijfvanbeek.nl

Energieweg 2

3762 ET SOEST

Postbus 115

3760 AC SOEST

T +31 35 588 18 88

F +31 35 744 00 26

E info@multibouwsystemen.nl

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)

Lange Lozanastraat 45

B-2018 ANTWERPEN

T +32 3 216 49 66

E info@parabuild.com

W www.jager-mrt.nl

W www.lasbedrijfvanbeek.nl

W www.multibouwsystemen.nl

W www.parabuild.com

88

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.betonenstaalbouw.nl/bedrijf

com

SMULDERS

PEIKKO

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.nl

Industrieterrein Hoge Mauw 200

B-2370 ARENDONK

T +32 14 67 22 81

F +32 14 67 20 92

E info@smulders.com

W www.smulders.com

THIEKON CONSTRUCTIE BV

Haansbergseweg 30

5121 LJ RIJEN

T +31 161 222 802

E info@thiekon.nl

VALCKE PREFAB BETON NV

Rodenbachstraat 72

B-8908 VLAMERTINGE

T +32 57 20 25 01

E info@valcke-prefab.be

W www.valcke-prefab.be

W www.thiekon.nl

PRECO BV

IJsseldijk 31

7325 WZ APELDOORN

T +31 85 11 22 360

E info@preco.nl

W www.preco.nl

Speciale bevestigingen, hitte bestendige en

exotische materialen, zwembadbevestigingen

STEELFAST BV

Wattstraat 2

2952 AX ALBLASSERDAM

T +31 78 647 55 81

E info@steelfast.nl

W www.steelfast.nl

TWINTEC NEDERLAND BV

Pascalweg 25D

4104 BC CULEMBORG

T +31 345 53 28 78

VIC OBDAM STAALBOUW BV

Braken 14

1713 GC OBDAM

T +31 226 45 30 44

F +31 226 45 31 83

E info@vicobdam.nl

W www.vicobdam.nl

E mailbox@twintec.nl

W www.twintec.nl

RICHARD WIGMANS

Hoge Akkers 9

5554 GA VALKENSWAARD

T +31 6 30 76 51 05

E info@richardwigmans.nl

W www.richardwigmans.nl

STADSBADER NV SA.

Kanaalstraat 1

8530 HARELBEKE

T +32 56 26 06 66

F +32 56 20 13 98

E info@stadsbader.com

W www.stadsbader.com

TWINTEC VLAANDEREN

Brandstraat 15a

B-9160 LOKEREN

T +32 9 349 47 01

E mailbox@twintec.be

W www.twintec.be

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Sluisweg 1

1474 HL OOSTHUIZEN

Postbus 7

1474 ZG OOSTHUIZEN

T +31 299 40 95 00

E info@vroom.nl

W www.vroom.nl

ROYAL HASKONING DHV

Barbarossastraat 35

6522 DK NIJMEGEN

T +31 24 328 41 90

F +31 24 323 93 46

E info@rhdhv.nl

W www.royalhaskoningdhv.com

STRUCT4U BV

De hof 1

7218 LA ALMEN

T +31 575 46 99 24

E info@struct4u.com

W www.struct4u.com

VAN MAERCKE PREFAB

Scheldekaai 9

B-9690 KLUISBERGEN

T +32 55 39 02 50

F +32 55 39 02 56

E info@vanmaercke.com

W www.vanmaercke.com

WILLY NAESSENS GROUP

Kouter 3

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

F +32 56 66 94 66

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

TATA STEEL

com

SLIMLINE BUILDINGS BV

Estlandsestraat 6

7202 CP ZUTPHEN

T +31 575 599 601

F +31 575 599 499

E info@slimlinebuildings.com

Wenckebachstraat 1

1951 JZ Velsen Noord

Postbus 10.000

1970 CA IJMUIDEN

T +31 251 49 91 11

F +31 251 47 0 000

E info@tatasteel.com

VAN RIJSOORT BUIGWERK

Parallelweg 28

3286 LR KLAASWAAL

T +31 186 57 28 22

F +31 186 57 23 01

E sales@rijsoort.nl

ZINKINFO BENELUX

Smederijstraat 2

4814 DB BREDA

T +31 76 531 77 44

E info@zinkinfobenelux.com

W www.slimlinebuildings.com

W www.tatasteel.nl

W www.rijsoort.nl

W www.zinkinfobenelux.com

BETON

BOUW.NL

89


BETONSTATIONS.NL

BETON AFHAAL STATIONS

DOOR HEEL NEDERLAND

VANAF 2019 OOK BETON LEVER STATIONS!

VOOR KLEINE HOEVEELHEDEN,

VANAF 150 LITER TOT 10 M 3

KORTE STUKKEN 1A

5371 MN RAVENSTEIN

(0031) 73 503 93 00

INFO@BETONSTATIONS.NL

WWW.BETONSTATIONS.NL

Dé cementgebonden gietdekvloer

191803-17941_ecocem 1-2.indd 1 10-09-19 14:19


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast

RAB

Oplossing voor

Breedplaatvloeren

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde

Renovatie Anker Systeem (RAB)

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar

zijn.

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder

voorspanning verlijmd worden.

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.

Voordelen

■ Stofvrij

■ Geluidsarm

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties

■ Toepasbaar in kleine ruimtes

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in

gebruik zijn

MEER INFO?

Interboor Midsland 030- 241 19 19

bbtectools.nl


ROTOCOATEN IS

VERZINKEN EN

POEDERCOATEN

Onze uitstekende garantie voorwaarden geven op uw

werk binnen de Benelux tot wel

30 JAAR GARANTIE op thermisch verzinken

Bent u benieuwd wat dit voor u betekent?

BEL ONS OP 085 044 2727 EN MAAK EEN AFSPRAAK

of kijk op rotocoat.nl/garantievoorwaarden

15 JAAR GARANTIE op poedercoaten op

thermisch verzinkt staal

More magazines by this user