07.07.2020 Views

Barneveld Magazine 7e jaargang nummer 2

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BARNEVELD

MAGAZINE

Jaargang 7 – Editie 2 – 2020

Marten en Martine

Breugem: over 20 jaar

ondernemerschap

Wat doe je met je

vakantiegeld?

Ontdek SLIMMER en ga

op zoek naar een gezonde

leefstijlDe ware ondernemer

inspireert ook anderen

Een magazine uitgeven in een tijd die doorspekt is van onzekerheden,

zeker als het om ondernemen gaat, is geen sinecure. Het laatste dat

echter mag gebeuren is dat deze vorm van onzekerheid de overhand

krijgt. Immers; wie onderneemt heeft niet anders dan met variabelen te

maken. Echte zekerheid heb je nooit.

Eén ding blijft als een paal boven water staan: de ware ondernemer blijft met passie en een

doel voor ogen zijn business draaien. Ongeacht eventuele RIVM-maatregelen. Die stip op de

horizon vooral laten staan en de schouders er weer onder. Daar kom je verder mee. Ook al zijn de

stappen kleiner dan voorheen of moest je even een zijweg nemen. We moeten door.

Bij het creëren van dit magazine hadden wij hetzelfde voor ogen. Met negativiteit komt niemand

verder, dus zetten ook wij de schouders eronder. We spraken verschillende ondernemers,

schreven artikelen en pakten thema’s op waar iedereen mee te maken kan krijgen. Eén van die

onderwerpen was bijvoorbeeld het uitvaarthema dat aandacht kreeg. Net als de zorg en het

eerdergenoemde ondernemerschap.

Weten waarom je iets doet, geeft betekenis aan je bedrijf

We begrijpen heel goed dat we makkelijk ‘schrijven’ hebben, als je als ondernemer nog maar net

je hoofd boven water kunt houden. In alle gevallen is het belangrijk om trouw aan jezelf te blijven

en mogelijk werd menig ondernemer zich in de afgelopen periode bewust van de essentie van

zijn of haar bedrijf. Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat was en is mijn doel? En word ik blij van wat

ik doe?

Vragen die de komende tijd beantwoord zullen worden, nu het erop lijkt dat de wereld weer een

beetje op gang komt. Weten wat je doet en waarom je het doet, geeft betekenis aan je bedrijf.

Niet alleen voor jezelf, ook voor klanten. Mensen voelen die echtheid en dat zal op de lange

termijn zijn vruchten afwerpen. Of we die lange adem hebben en dat kunnen opbrengen, heeft

vooral met positiviteit te maken.

Bevlogenheid, echtheid en gebruik maken van je kwaliteiten bepalen voor een groot deel de

toekomst. Daarmee voed je niet alleen jezelf, maar inspireer je indirect ook anderen. Als we met

vertrouwen de schouders eronder zetten, bouwen we aan duurzame relaties die belangrijk zijn

en in alle gevallen ons door de moeilijkste tijd zullen loodsen.

Julia van Bohemen

Colofon

Een uitgave van

Barneveld Magazine is een uitgave

van Stefan de Vogel en Twenty Four

Webvertising B.V.

Contact

Tel. 058 - 30 30 112

magazine@24webvertising.nl

Redactie

Twenty Four Webvertising BV

Annemarie van Vliet (mijnschrijftafel.nl)

Froukje Meerman (Mermaidmedia)

Boukje Wiersma (Meraki Tekst & Zo)

Julia van Bohemen Tekstbureau

Verkoop

Twenty Four Webvertising Print BV

Bladmanager

Remko Volkers

remko@24webvertising.nl

Fotografie

Johan van Omme

Opgave

Oplage 26.500 in de gehele gemeente

Barneveld, Lunteren en een aantal

afhaalpunten.

Gedrukt door

Grafistar

Verspreiding

Joh. Van de Kamp B.V

Barneveld Magazine 3Inhoudsopgave

Columns

Curves Barneveld

p. 17

Nieuwe koers voor Apotheek

Nieuwe Markt in Barneveld

p. 15

Bij Interdent Tandtechniek staat

innovatie, kwaliteit én persoonlijk

contact voorop

p. 18-19

ApneuCentrum

p. 21

Vraag het de

specialist

Tien faciliteiten van Crematorium

en Begraafplaatsen Amersfoort

p. 42-43

Orthodontiepraktijk

Binda

p. 17

Een nieuwe fiets dankzij het

Barneveld Magazine en Vonk

Tweewielers

p. 51

Eigenstijl Wonen in Barneveld:

verrassend vernieuw(en)d

p. 63

Barneveld Magazine 5THEMA: WONEN

Vakantiegeld besteden in 2020

Wat doe je als consument met je vakantiegeld in 2020? Veel vakanties vallen in het water door

gesloten grenzen, beperkte bewegingsvrijheid en gesloten vliegvelden. Het coronavirus zet

ons leven en bestedingspatroon behoorlijk op de kop. Hoe zet je vakantiegeld om in rendement

op langere termijn? Investeren in zonnepanelen, aldus Ecolibrium-Jazon. Dennis van Diepen:

“Spaargeld levert vrijwel niets op, terwijl je met zonnepanelen je energiekosten voor de komende

25 jaar aanzienlijk terugbrengt!”

Direct besparen

Niemand weet wat de komende jaren ons

gaat brengen. Hoe lang blijf het coronavirus

actief? Wat zijn de economische gevolgen?

Blijven inkomens gelijk of zullen ze

dalen als er een nieuwe crisis komt?

Dennis van Diepen van het Barneveldse

bedrijf Ecolibrium-Jazon: “Als inkomens

daadwerkelijk dalen, zoek je automatisch

naar besparingsmogelijkheden. Wat je niet

uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen. Een

investering in zonnepanelen bespaart per

jaar zomaar 12 tot 15% van je investering. Je

energiekosten dalen direct, het verdienen

begint vanaf de eerste zonnestraal.

Consumenten die het geld voor een

dergelijke investering niet hebben, kunnen

een duurzaamheidslening aanvragen bij de

gemeente. Tegen een zeer lage rente (je

verdient hem binnen tien jaar terug, red.)

verlaag je direct je uitgaven.”

Afbouwen salderingsregel

Ecolibrium-Jazon is als professional op

het gebied van hernieuwbare energieoplossingen

zeer goed op de hoogte

van de actuele wet- en regelgeving. Van

Diepen: “De salderingsregel wordt vanaf

2023 in stapjes afgebouwd, tot nul in

2031. Deze regeling zorgt ervoor dat je

op jaarbasis de opgewekte energie van

de verbruikte energie mag aftrekken op

de energierekening, inclusief belastingen.

Deze regeling is ooit in het leven geroepen

om de investering in zonnepanelen gunstig

te maken. Intussen zijn terugverdientijden

van 4 tot 6 jaar al geen uitzondering

meer, waardoor de overheid van mening

is dat de salderingsregel over-stimuleert.

Met een geleidelijke afbouw wordt de

terugverdientijd zo rond de 7 a 8 jaar

gehouden. Ondanks de afbouwende

regeling blijft de investering in zonneenergie

aantrekkelijk. Natuurlijk geldt

hier: het grootste voordeel is te halen als

je zo snel mogelijk panelen op je dak legt.

Dan kun je nog een aantal jaren volledig

salderen.

Groot effect

Zonnepanelen zijn echte blijvertjes. Zeker

voor woningen en kleinere bedrijfsgebouwen

is makkelijk winst te halen. De installatie

is eenvoudig en geeft weinig overlast,

terwijl het verduurzamingseffect enorm

groot is. Dennis: “Juist met die afbouwende

salderingsregeling in het verschiet is het

interessant om met slimme schakelaars

en accu’s te werken. Daardoor gebruik je

de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf

zonder deze aan het net terug te leveren.

Ook op dat gebied zie je volop ontwikkeling.

Kortom: investeer vakantiegeld in 2020

slim en koop een aantal zonnepanelen. Wij

rekenen graag de terugverdientijd voor je

uit! Bel of mail ons voor een vrijblijvende

afspraak.”

EcoLibrium-Jazon

Anthonie Fokkerstraat 59B, Barneveld

info@ecolibrium-jazon.nl

www.ecolibrium-jazon.nl

Barneveld Magazine 7


Ontdek SLIMMER en

ga op zoek naar een

gezonde leefstijl


THEMA: ZORG & GEZIN

Gezond leven, een passend figuur en goede conditie. We worden er dagelijks mee geconfronteerd.

Maar wat is gezond leven en vooral: waar begin je? Hoe voorkom je het zogenoemde jojo-effect?

GLI/SLIMMER is een tweejarig programma dat deelnemers helpt om op duurzame wijze aan de

slag te gaan met een gezonde leefstijl. In Barneveld werken leefstijlcoach Grace Velthof, Fysio

Barneveld, Centrum Evers, Medifit en Diëtistenpraktijk Barneveld nauw samen met het Barneveldse

huisartsenteam en vormen samen het team GLI/SLIMMER.

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl

Interventie en dat is de kracht van het

programma GLI/SLIMMER. Grace Velthof:

“Wij zijn er voor mensen die in bepaalde

mate te maken hebben met overgewicht

én vallen in een risicogroep als het gaat om

verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten

en diabetes type 2. Want door dit

wetenschappelijk bewezen programma te

volgen voorkom je gezondheidsproblemen

in de toekomst. Het enige wat wij van onze

deelnemers, die minimaal 18 jaar moeten

zijn, verlangen, is motivatie om dit tweejaar

durende traject te doorlopen. Want het

succes van duurzaam gezond leven ligt bij

de deelnemer zelf, wij zijn er alleen om te

coachen.”

1e jaar

Op het moment dat een potentiële

deelnemer een verwijzing voor GLI/

SLIMMER heeft gekregen, volgt een

intake bij Grace. “Ik verzorg de algemene

intake over gezondheid, gestelde doelen

en de motivatie van de deelnemer. De

nulmetingen van de huisarts zijn op dat

moment bij mij bekend en die vormen

belangrijke ijkpunten tijdens het gehele

traject. Vervolgens komen zowel de

fysiotherapeut als de diëtiste in beeld.”

Patricia Schulte, mede-eigenaresse van

Fysio Barneveld: “Deelnemers komen

zes maanden lang wekelijks bij ons langs.

Er worden doelen opgesteld die gericht

zijn op bewegen en we bespreken de

beweegmogelijkheden die meteen

toepasbaar zijn in het dagelijkse leven.

Wil iemand gaan wandelen en aan het

einde van het half jaar een uur kunnen

wandelen? Dan wordt dat in gang gezet.

Maar ook fietsen of zwemmen behoort tot

de mogelijkheden. Het gaat erom dat de

deelnemer leert zien wat het effect is van

matig intensief bewegen in combinatie met

gezond eten, goed slapen en ontspannen.

In de loop van die zes maanden maken we

het beweegaanbod in Barneveld kenbaar.

Men kan dan bijvoorbeeld kiezen om te

gaan sporten of wekelijks te wandelen met

iemand van de groep.” Emma Haak, diëtiste

bij Diëtistenpraktijk Barneveld vult aan: “We

zetten de deelnemers niet op een streng

dieet, maar creëren bewustwording als het

gaat om goed en gezond eten. In de trant

van: ‘weet wat je eet en hoe je eet’. Ook wat

betreft eten en drinken worden realistische

doelen gesteld. Daarnaast organiseren we

een groepsbijeenkomst waarin we onder

meer bespreken hoe je etiketten moet

lezen en wat het effect is van goed eten in

combinatie met bewegen.”

2e jaar

Na een intensief eerste jaar volgt een

minder intensief tweede jaar. “Deelnemers

komen op bepaalde momenten bij mij terug

om te bespreken hoe het gaat, wat extra

aandacht vraagt of wat juist veel effect

heeft. Ook kijken we naar slaapgewoontes

en de mate van ontspanning. Zo

nemen we het totaalplaatje onder de

loep. Het belangrijkste is dat mensen

bewust eten en blijven bewegen”, aldus

Grace. “En om dat te bewerkstelligen is

opnieuw de mindset van de deelnemer

essentieel. Op het moment dat iemand

inziet wat het effect is van een gezonde

leefstijl, blijft de motivatie om te blijven

bewegen op peil. Het gaat erom dat er

een gedragsverandering plaatsvindt. Zo

voorkom je het zogenoemde jojo-effect

en is een duurzame gezonde leefstijl de

nieuwe gewoonte.”

Kosten

De kosten voor deelname aan het GLI/

SLIMMER-programma worden geheel

vergoed vanuit de basisverzekering. “Dat

is een prettige bijkomstigheid. Het kost

de deelnemers ook geen eigen risico, dus

over de financiën hoeft een deelnemer

niet in te zitten.” De groepen zijn met 10

personen middelgroot zodat persoonlijke

aandacht niet in het gedrang komt. In een

gezellige onderlinge sfeer worden recepten

uitgewisseld en ontstaan wandelgroepjes.

Het uitwisselen van ervaringen is een groot

voordeel van coaching in groepsverband.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het

GLI/SLIMMER-programma? Neem dan

contact met uw huisarts of de leefstijlcoach

op om meer vrijblijvende informatie te

ontvangen. Aanmelden kan het hele jaar

door, de start van een nieuwe groep hangt

af van het aantal aanmeldingen.

GLI/SLIMMER

Leefstijlcoach Grace Velthof

Tel. 0342 – 41 65 45

velthof@mensendieckbarneveld.nl

www.nogslimmer.nl

Barneveld Magazine 9THEMA: ZORG & GEZIN

Yogadocente en mental coach Mandy de la Croix:

“Veerkrachtig zijn, is in deze tijd

enorm belangrijk”

In een onzekere periode als deze coronatijd hebben we veerkracht

hard nodig. Yoga kan helpen om lichamelijk en mentaal spanningen

los te laten. “Naast yoga kan coaching van toegevoegde waarde zijn,

doordat je vanuit een ander perspectief naar je situatie leert kijken.”

Veerkracht is hoe jij omgaat met de ups en

downs in het leven. Kun jij positief meebewegen

met dat wat er op je af komt? “Mensen zijn

zich bewuster geworden van waar ze in het

leven staan en stellen zichzelf vragen,” vertelt

yogadocente en mental coach Mandy de

la Croix. “Behoud ik mijn baan en vind ik die

überhaupt nog wel zo leuk? Hoe deal ik met de

angst, twijfel en onzekerheid die ik nu voel?”

Een veranderende omgeving vraagt om

aanpassing en flexibiliteit. “Je gaat als het ware

jezelf herdefiniëren. Het allerbelangrijkste is

veerkracht en daar hoort een positieve mindset

bij: mental coaching is hierop gericht.” In haar

praktijk aan de Koolhovenstraat kun je de

coachingssessies volgen. “Een ademoefening

of yogahouding zet ik in om iemand meer te

laten ontspannen of juist in zijn of haar kracht te

zetten. Ik vind het mooi als een cliënt met nieuwe

inzichten, rechtop en met een glimlach de deur

weer uitloopt.” Yoga en mental coaching zijn

aparte disciplines, maar vullen elkaar feilloos aan.

Ze verweeft coaching in haar yogalessen. “Laatst

werd onze parkyogales verstoord. Bovendien

was het ook nog eens heel warm. Dingen liepen

anders dan verwacht. Spiegel dit naar een

thuissituatie waarin er van alles gebeurt. Vaak

ben je zo geconditioneerd dat je daar direct op

reageert. Maar hoe zou het zijn als je dat niet

doet, eerst rustig wordt en je niet laat afleiden

door warmte of andere stoorzenders om je

heen? Als je de focus bij jezelf houdt?

Dat kun je leren.” Mandy geeft ook yoga privéles

bij je thuis en stoelyoga en coaching bij bedrijven.

“Ik ga me ook focussen op zwangeren, senioren

en mannen als doelgroep”. Vanaf 1 juli gaat de

yogastudio weer open.

Kijk op www.mandydelacroix.nl en www.mandy.

yoga en boek een coachingssessie of yogales

met 10% korting.

MANDY MOVEMENT AND YOGA &

DELACROIX COACHING

Spoor 3, Stationsweg 29, Barneveld

Tel. 06 – 1563 0702

mc@mandy.yoga

www.mandy.yoga

www.mandydelacroix.nl

Barneveld Magazine 11THEMA: ZORG & GEZIN

Orthodontie Barneveld, weer veilig aan de slag

Het team van Orthodontie

Barneveld, bestaande uit 11

assistentes en 3 orthodontisten,

is heel blij sinds eind april weer aan

de slag te zijn. Alle maatregelen in

acht nemend, kunnen de patiënten

weer aan de Langstraat terecht.

Ook Klarissa, alweer bijna 5 jaar werkzaam

bij Orthodontie Barneveld, heeft na haar

zwangerschapsverlof haar werk in de

praktijk sinds half mei weer opgepakt.

“Altijd weer best spannend na zo’n lange

periode thuis” bekent Klarissa.

“Maar man, wat had ik er weer zin in! De

diversiteit is wat het werk zo leuk en

uitdagend maakt. Het geeft mij heel veel

voldoening als ik patiënt en ouder kan

helpen en geruststellen. Vooral als alles

nieuw en spannend is, vinden we het

belangrijk om de tijd te nemen voor vragen

en uitleg.”

Het team van Orthodontie Barneveld

vindt het geweldig dat de altijd vrolijke en

gezellige Klarissa er weer is.

Ruime openingstijden

Voor een optimale bereikbaarheid zijn we

iedere woensdag geopend tot 19.00 uur

en 1 keer per maand de zaterdagochtend.

Bovendien zijn er geen lange wachttijden

dus afspraken kunnen snel worden

ingepland.

Vorig jaar is Orthodontie Barneveld gestart

met de FAMILIE-KORTING. De korting is

een doorlopende actie die voor gezinnen

een flinke besparing kan geven op de

kosten van de beugelbehandeling. Veel

gezinnen maken hier inmiddels gebruik

van. De FAMILIE-KORTING geeft voor

het tweede gezinslid dat een beugel

krijgt 5% korting en voor een derde en

volgenden zelfs 10% korting. Omdat vaak

een groot deel wordt vergoed door de

zorgverzekeraar kan de FAMILIE-KORTING

een korting van wel 50- 100% geven op de

eigen bijdrage!

Orthodontie Barneveld heeft een

prijsverlaging voor de INVISALIGN beugel.

Dat is een beugel die werkt met vrijwel

onzichtbare hoesjes. Ideaal voor iemand

die wél rechte tanden wil, maar liever geen

zichtbare beugel. Zo wordt rechte tanden

krijgen steeds leuker!

Mariëtte en Monique, de secretaresses van

Orthodontie Barneveld, kunnen u uitgebreid

inlichten over alle mooie acties.

Orthodontie Barneveld

Langstraat 14, Barneveld

Tel. 0342 – 408 406

info@orthobarneveld.nl

www.orthobarneveld.nl

FAMILIE-KORTING van Orthodontie Barneveld

Korting van 5% tot 10%. Op eigen bijdrage zelfs tot 100%.

Barneveld Magazine 13


Barneveld Magazine 14


THEMA: ZORG & GEZIN

Nieuwe koers voor Apotheek

Nieuwe Markt in Barneveld

De twee Barneveldse apotheken hebben sinds begin dit jaar

dezelfde eigenaar. En die heeft een hele duidelijke visie als het om

klantvriendelijkheid, samenwerking en efficiëntie gaat. Apotheek

Barneveld en apotheek Nieuwe Markt gaan dezelfde koers varen en

dat betekent één herkenbare werkwijze.

Er is met name bij apotheek Nieuwe Markt

(voorheen Asklepios) veel veranderd. Een

nieuwe naam, een nieuw begin. Apotheker

Folkert van Slooten heeft de dagelijkse

leiding over deze apotheek. Hij vertelt hoe er

de afgelopen maanden hard gewerkt is aan

een enorme transformatie. Niet alleen heeft

de apotheek van binnen een metamorfose

ondergaan, er is vooral veel aandacht besteed

aan het logistieke proces.

“Klanten werden in het verleden

geconfronteerd met veel te lange wachttijden.

Voor zieke en ouderen echt een onwenselijke

situatie die terecht irritatie opriep. Verandering

was dan ook noodzakelijk en we hebben veel

stappen gezet om het logistieke proces te

verbeteren.” Alle geneesmiddelen staan nu

achter de balie, waardoor medewerkers niet

meer naar het magazijn hoeven. Verder is er

een uitgifteautomaat waar je 24 uur per dag je

medicijnen uit kunt halen.

“Patiënten die hun herhaalmedicatie liever

aan de balie afhalen, krijgen via de mail een

afhaalbericht met een snelcode. Je staat

tegenwoordig binnen een paar minuten

weer buiten, omdat alle controles al hebben

plaatsgevonden.”

Wie uitleg nodig heeft over (bij)werkingen

en gebruik krijgt geen snelcode, maar is wel

snel aan de beurt. Vervolgens wordt de tijd

genomen voor instructie en advies.

Om ook één lijn aan te brengen in de

openingstijden is apotheek Nieuwe Markt

sinds 1 mei jl., op zaterdagochtend geopend

van 9.30 – 13.00 uur. Dat is een uurtje langer

dan apotheek Barneveld. Binnenkort sluiten

ook de computersystemen op elkaar aan.

Er is ondanks de coronacrisis dus al veel

gerealiseerd. “Alleen de voorgenomen

heropening van Apotheek De Burgt laat door

de situatie nog even op zich wachten. Maar

uitstel leidt zeker niet tot afstel!”

Apotheek Nieuwe Markt

Nieuwe Markt 1a, Barneveld

Tel. 0342 - 41 22 08

info@apotheeknieuwemarkt.nl

www.apotheeknieuwemarkt.nl

Chiropractie pakt kern van

het probleem aan!

Pijnklachten aan de rug, nek, tintelingen in armen en benen, hoofdpijn

of migraine? Chiropractie is de oplossing! Kom naar de screeningsdag

van Collins Chiropractie om te zien wat zij voor jou kunnen betekenen.

Chiropractie

Veel aandoeningen worden veroorzaakt

door het niet optimaal functioneren van de

wervelkolom en het zenuwstelsel. Wanneer

dat zo is kan chiropractie helpen. Het pakt de

kern van het probleem aan. Een kort overzicht

van klachten waar een chiropractor mee kan

helpen:

- Rugklachten: ischias, spit, artrose (slijtage),

hernia, tintelingen in armen en benen.

- Nek- schouder- en armklachten: duizeligheid,

tintelingen in armen en benen, muisarm,

carpaal tunnelsyndroom, tennisarm,

whiplash.

- Hoofdpijn en migraine

- Kinderen: scoliose, problemen door

beenlengteverschil, groeipijn.

- Baby’s: Huilbaby’s, voorkeurshouding,

Kiss-syndroom.

- Zwangerschap: bekkeninstabiliteit, lage

rugklachten.

- Sportblessures

Er zijn veel verschillende soorten oorzaken

van problemen aan de wervelkolom. Er zijn

lichamelijke oorzaken als verkeerd tillen of

bukken, vallen of een verkeerde werkhouding.

Erfelijkheid is een veelvoorkomende factor.

Ook stress zoekt vaak een uitweg in de

wervelkolom. Het klinkt heel logisch: hoe

eerder je bij pijn aan rug of nek met een

behandeling start, hoe groter de kans op snel

en volledig herstel. Ryan Collins: ‘Wij maken

wel eens mee dat mensen al twintig jaar met

rugpijn kampen, dat is zo zonde, en niet nodig.’

Vergoeding

De meeste verzekeraars vergoeden

chiropractie vanuit het aanvullende pakket.

Hiervoor geldt geen aanspraak op het eigen

risico.

Screeningsdag

Ben je benieuwd of chiropractie wat voor je

kan betekenen? Maak dan op een prettige

manier kennis met chiropractie én met de

praktijk tijdens de screeningsdag op zaterdag

4 juli aanstaande. Je kunt je hier gratis en

geheel vrijblijvend voor aanmelden.

Collins Chiropractie

Churchillstraat 48, Barneveld

Tel. 0342 – 492 029

info@collins-chiropractie.nl

www.collins-chiropactie.nl

Barneveld Magazine 15Vraag het de specialist

THEMA: ZORG & GEZIN

Lokale specialisten geven antwoord op veelgestelde vragen van lezers

Orthodontiepraktijk Binda

Wat is de nieuwe manier van werken bij de orthodontist?

In de orthodontiepraktijk zijn we gewend om onder zeer hygiënische omstandigheden te werken. In deze periode van Covid-19 besmettingsgevaar

nemen wij de richtlijnen van het RIVM en de KNMT in acht. Dat begint met triage om te voorkomen dat zieke patiënten de praktijk betreden. Ook

beperken we het aantal aanwezige mensen tot een minimum. We werken in een kleiner teamverband en dat komt de behandeling alleen maar ten

goede.

Wat is een Invisalignbeugel?

Een Invisalign beugel wordt ook wel de “onzichtbare” beugel genoemd. Deze beugel werkt door het dragen van een opeenvolgende serie hoesjes

(aligners). Deze aligners passen precies over het gebit. Je kunt je voorstellen dat deze aligners met grote precisie worden gemaakt. Daar gaat een

geavanceerd proces aan vooraf, zo wordt er een 3D mondscan gemaakt als ook een röntgenopname en digitale foto’s. De orthodontist maakt

vervolgens het ontwerp voor de aligners. De aligners moet je om de week vervangen. Om de vier 4 á 6 weken controleert de orthodontist de

voortgang van de behandeling. De behandelduur wordt met minstens 6 maanden verkort door deze behandelmethode. Het dragen van de aligners

wordt als zeer comfortabel ervaren en natuurlijk is de onzichtbaarheid ervan ook een groot voordeel.

Voor wie is een Invisalignbeugel geschikt?

De Invisalign beugel is geschikt voor elke leeftijd. Hoewel veel volwassenen kiezen voor een Invisalignbeugel is deze beugel ook zeer

geschikt voor jongeren. De Invisalign beugel is duurder in aanschaf maar daar staat tegenover dat de behandelduur korter is. Invisalign

biedt ook een alternatief aan voor de “blokbeugel”. Met deze beugel kan een overbeet worden gecorrigeerd terwijl tegelijkertijd ook de

tanden worden recht gezet. Vraag ons gerust naar de verschillende

behandelmogelijkheden!

Orthodontiepraktijk Binda

Stationsweg 4, 3771 VH Barneveld | Tel. 0342 - 745 753

info@orthobinda.nl | www.orthobinda.nl

Gezonde leefstijl voor een goede weerstand!

column

Iedereen is uit z’n ritme……we zijn meer thuis, waardoor er anders en vaak

ook meer gegeten wordt en meestal minder wordt bewogen. Verkeerde

combinatie! Bij Curves houden we ons altijd bezig met krachttraining voor

vrouwen, behouden van spiermassa, verlagen van gewicht en vetpercentage,

gezondheid en een gezonde leefstijl.

De laatste tijd hebben we dat ‘op afstand’

moeten doen, geheel tegen ons principe in.

Gelukkig konden we in juni weer voorzichtig

buiten opstarten, al gooiden (broodnodige)

Hollandse regenbuien af en toe onze planning

in de war.

Wist je al hoe belangrijk een gezonde

leefstijl is voor een goede weerstand?

Evenals slaapkwaliteit en een laag

stressniveau beïnvloedt dit in grote mate

je weerstand, oftewel je immuunsysteem.

Dit immuunsysteem beschermt je tegen

bedreigingen van buitenaf, zoals bacteriën en

virussen. En vooral die virussen hebben ons

afweersysteem de laatste tijd aardig op de

proef gesteld. Bewegen dus en gezond eten!

Beweeg bij voorkeur dagelijks 30

minuten met minimaal twee keer per

week spierversterkende activiteiten. Dus

krachttraining, naast wandelen, fietsen en

zwemmen. En waaruit bestaat dan gezonde

voeding? Gezonde voeding bevat veel

voedingsstoffen, zoals koolhydraten, eiwitten

en vetten (in een goede balans), vitaminen

en mineralen. Eet dus vooral gevarieerd, met

verschillende (kleuren) groentes en fruit,

volkoren producten, peulvruchten en noten.

Als alles goed gaat, mag Curves Barneveld op

1 juli haar deuren weer openen. We staan dan

weer volledig

tot de beschikking van onze leden en álle

andere vrouwen in Barneveld die een start

willen maken met een gezonde leefstijl.

Vrouwen die hebben ontdekt dat een gezond

eet- en leefpatroon belangrijk is en daar

samen met ons aan willen werken. Wij staan

voor jullie klaar!

Karin

Curves Barneveld

Burg. Kuntzelaan 30a, Barneveld

Tel. 0342-408868

barneveld@curves.nl

www.curves.nl/sportschool-voor-vrouwen

Barneveld Magazine 17


Mooie natuurgetrouwe tanden vragen om de juiste verzorging en techniek

Bij Interdent Tandtechniek staat innovatie,

kwaliteit én persoonlijk contact voorop

Binnen een week een goed passend kunstgebit krijgen? Dat kan alleen als de tandarts nauw

samenwerkt met de tandtechnicus. De tandartsen werken onder één dak met technici van

tandtechnisch laboratorium Interdent. Happen, inmeten, wachten, passen, wachten, aanpassen,

wachten. Termen die geassocieerd worden het krijgen van een kunstgebit, behoren hiermee tot het

verleden. Dat leggen we uit.

Je staat er nauwelijks bij stil, maar aan

gebitsverzorging en reparatie en vervanging

van tanden en kiezen ligt een wereld ten

grondslag van technische vakbekwaamheid

en innovatie. Interdent in het Gelderse

Scherpenzeel is een modern bedrijf dat die

innovaties op de voet volgt en ze toepast

waar mogelijk. Samen met de betrokken

tandartsen biedt Interdent op deze manier

een totaaloplossing voor gebitsverzorging,

-verbetering en -vervanging.

Gebit moet niet alleen gezond zijn,

maar ook goed functioneren

Mensen zijn het erover eens dat gezondheid

een van de belangrijkste aspecten van het

leven is, en daar hoort het gebit ook bij.

Gezonde en mooie tanden doen een flinke

duit in het zakje als iemand er goed uit wil

zien, maar ook de functie van het gebit mag

niet over het hoofd worden gezien.

Daarom ga je regelmatig naar de tandarts

en trekt de tandarts aan de bel als er om

gezondheidsredenen en voor het goed

functioneren van het gebit moet worden

ingegrepen. Over die ingrepen gesproken,

18 Barneveld Magazine


THEMA: ZORG & GEZIN

daar vrezen mensen nogal eens voor. Dan

gaat het over het repareren van tanden en

kiezen, het vervangen van delen van het

gebit of soms zelfs het hele gebit door een

kunstgebit of het aanmeten van kronen en

bruggen.

Juiste technische apparatuur kunnen

vrees voor tandarts wegnemen

Die vrees kan worden weggenomen als je

weet dat er tegenwoordig geavanceerde

en technisch hoogstaande apparatuur

aanwezig is om snel en doelgericht

tandtechnische hulpmiddelen aan te meten.

Interdent is hierin gespecialiseerd.

Interdent Tandtechniek is een laboratorium

waar deze tandtechniek core business

is. Met klinisch prothese-techniekers,

gespecialiseerd in het maken van

kunstgebitten, en technische apparatuur

om onder meer kronen en bruggen te

maken, zijn de lijnen kort. Wie vandaag

een kunstgebit aangemeten krijgt, kan

deze twee weken later dragen. Reparaties

kunnen vaak dezelfde dag al plaatsvinden.

Voor een kunstgebit hoef je maar één

keer te happen

Dat is allemaal te danken aan de inzet

van de juiste apparatuur van een hoge

kwaliteit. Voor een kunstgebit verloopt

na een afdruk de hele procedure digitaal.

Met een scanner wordt er een digitale

scan van de mond gemaakt en vervolgens

wordt daar het kunstgebit op afgemeten.

Kronen en bruggen kunnen direct op deze

manier (zonder afdruk) op maat worden

vervaardigd. Dat werkt snel en functioneel,

en de nadelen van het happen zijn

verdwenen.

Alle mogelijke tandtechnische

producten worden in eigen huis

geproduceerd

Met twee goed uitgeruste behandelkamers

en onder ander CAD-CAM-systemen

en freesmachines voor het maken van

bruggen en kronen en een 3D printer

voor onderdelen, kunnen alle mogelijke

tandtechnische producten in eigen

huis worden geproduceerd. Machines

worden aangestuurd door middel van de

eerdergenoemde scans.

Het betekent overigens niet dat Interdent

het hierbij laat. De ontwikkelingen op het

gebied van tandtechniek worden op de

voet gevolgd. Verdere mogelijkheden voor

het digitaliseren worden direct opgepakt.

Dat gebeurt al sinds de oprichting van

Interdent in 1971. Vanaf het begin lag

de specialisatie op het gebied van

implantaten, kronen en bruggen en

gebitsprotheses. Inmiddels telt Interdent

tien medewerkers en zijn er technisch

hoogwaardig uitgeruste behandelkamers.

Er wordt altijd gestreefd naar optimaal

technische en esthetische oplossingen.

Naast sterkte zijn ook pasvorm, kleur

en materiaal van belang

Het gaat dan ook niet louter om de beste

technische oplossing, ook om de mooiste.

Het is belangrijk dat een kunstgebit een

zo’n natuurgetrouw mogelijk gebit vormt

en dat kronen en bruggen zo sterk mogelijk

zijn én van een esthetische schoonheid.

Daarom zijn naast de sterkte ook pasvorm,

kleur en materiaal van belang. In dat

laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een

sterk porselein voor kronen en bruggen

met een zeer sterk materiaal voor de

onderstructuur, zirkonium.

Hoe technisch ook, het laboratorium

streeft naar een persoonlijke benadering

en korte wachttijden. Eigenaar van de

praktijk Tiedo de Boer: “Met een eigen

technisch laboratorium kunnen we de

lijnen kort houden. Alle werknemers

hebben hun eigen specialisme.” Denk

aan het aanmeten van kunstgebitten

of de kleur van kronen bepalen.

Implantaten worden bijvoorbeeld door een

implantoloog van Interdent aangemeten,

voor een perfecte pasvorm.

Persoonlijk contact staat bij

Interdent voorop

Een jaar geleden ontving Interdent de

ISO-9001 certificering, de wereldwijde

erkende norm op het gebied van

kwaliteitsmanagement. “Deze certificering

is een bekroning op ons werk!”, vertelde De

Boer in een eerder interview.

Wie meer informatie wil over de manier

waarop er bij Interdent Tandtechniek

wordt gewerkt en meer wil weten over

de mogelijkheden, mag altijd aankloppen.

Ondanks alle technische hoogstandjes,

staat bij Interdent het persoonlijke contact

voorop.

Interdent Tandtechniek

Stationsweg 393, Scherpenzeel

Tel. 033 277 1320

www.interdent.nl

Barneveld Magazine 19THEMA: ZORG & GEZIN

Vernieuwde werkplaats geeft

JM Automotive professionele

uitstraling

BMW-garage JM Automotive in Barneveld is een bedrijf dat niet

alleen aandacht heeft voor de auto’s, maar zeker ook voor de klant.

Dat klinkt als vanzelfsprekend, maar is niet in ieder bedrijf het geval.

“Wij willen geen gemiddeld garagebedrijf

zijn, maar een garagebedrijf met een BMWwaardige

uitstraling. Dat was de reden dat we

begin dit jaar onze werkplaats volledig hebben

vernieuwd,” vertelt eigenaar Maarten van

Egmond.

Samen met Jeffrey van de Port bestiert hij

de garage waar BMW-eigenaren hun auto in

onderhoud hebben of ter reparatie aanbieden.

Ze namen het bedrijf in oktober 2018 over,

nadat ze jarenlange ervaring hadden op

gedaan in onderhoud en techniek bij een

BMW/MINI dealer.

Hoge mate van persoonlijke service

bij JM Automotive

Van Egmond: “Ten tijde van de overname

zag het bedrijf er als een gemiddelde garage

uit. Inmiddels heeft het bedrijf een meer

professionele uitstraling gekregen.” Denk aan

strakke witte muren, functionele en mooie

verlichting en lucht- en vloeistofleidingen die

in het pand geïntegreerd zijn. Ook de vloer is

vernieuwd en er zijn nieuwe bruggen geplaatst.

Het ziet er allemaal fris, strak en stijlvol uit.

“De BMW-eigenaar willen we op het juiste

niveau aanspreken en hiermee een welkom en

vertrouwd gevoel geven. De klant verdient deze

beleving en deze professionele service.”

Daar komt bij dat de lijnen kort zijn. Van de Port

en Van Egmond maken zowel de offertes als de

facturen en zijn de autotechnici die de BMW’s

onder handen nemen. Het zijn specialisten met

aandacht voor de auto én bieden een hoge

mate van persoonlijke service.

JM Automotive

Mercuriusweg 18 a, Barneveld

Tel. 0342-745009

Mob. 06-47928578 | 06-23339947

info@jm-automotive.nl

www.jm-automotive.nl

Kan ik de pre-screening ook

aanvragen voor mijn partner?

column

Mijn partner snurkt elke nacht stopt af en toe met ademen, is vermoeid en ik

verhuis naar een andere kamer om zelf goed te slapen. Dit zijn opmerkingen die

we horen wanneer mensen komen voor een pre-screening.

Slaapproblemen, waaronder slaapapneu, komen in Nederland

veel voor. Toch worden er nog relatief weinig mensen behandeld.

Bij slaapapneu is naar schatting nog geen 20% van de mensen

gediagnosticeerd. Dit houdt in dat van alle mensen met

slaapapneu er circa 80% met klachten en problemen rondlopen.

Bij het ApneuCentrum Nederland bieden we een gratis prescreening

op slaapapneu, hier zijn dus geen kosten aan verbonden

voor u. Aanvragen voor deze screening zijn het afgelopen jaar flink

toegenomen. Bij meer dan 75% van deze mensen constateren we

symptomen van slaapapneu.

Met deze informatie kan men naar de huisarts voor een verwijzing

voor een uitgebreid slaaponderzoek. Veel mensen lopen al vele

jaren met klachten van slaapapneu. Wanneer er bij ons centrum

slaapapneu is vastgesteld kunnen wij

snel met een behandeling starten. De

partner kan dan weer lekker en met een gerust hart slapen.

Kortom, herkent u de klachten bij u of uw partner?

Laat u screenen! Vraag de pre-screening gratis aan via onze site.

Floris en Mirjam

ApneuCentrum

Kapteijnstraat 25, Barneveld

Tel. 085 - 130 2174

info@apneucentrum.nl

www.apneucentrum.nl

Barneveld Magazine 21


fit20 is de krachtigste gezondheidstraining

Bij het woord krachttraining denken we vaak aan bodybuilders of aan die stevige kleerkasten met

bollende bicepsen in een krachthonk. Veel mensen mijden daarom deze vorm van fitness. Deskundigen

zeggen echter dat het de hoogste tijd is om deze verouderde denkbeelden over krachttraining vaarwel

te zeggen. Steeds meer nieuwe onderzoeken tonen aan dat het doen van krachttraining misschien wel

de beste gezondheidstraining is die je kan doen om fit en gezond te blijven. Het liefst onder persoonlijke

begeleiding van een professional. En het is geschikt voor iedereen!

22 Barneveld Magazine


THEMA: ZORG & GEZIN

fit20 is zo’n gezondheidstraining die je

spieren versterkt. Het zorgt ervoor dat je

boodschappen makkelijker tilt en mooi

rechtop staat. De training heeft ook een

sterk positief effect op je botten, pezen

en banden. Omdat botten naarmate

we ouder worden verzwakken, vooral

als we een zittend leven leiden. Deze

training is de beste manier om je botten

sterk te houden en osteoporose op

latere leeftijd buiten de deur te houden.

Vooral het trainen tot het zogenaamde

‘spierfalen’ lijkt het grootste effect te

hebben. Spierfalen omschrijft het moment

wanneer je het gewicht van het apparaat

waarop je traint echt niet meer kan

verplaatsen. Dat moment van falen is juist

de sleutel tot een succesvolle training. Het

is dus veel belangrijker dat je echt goed

traint ‘tot het gaatje’ dan om vele uren

krachttraining te doen.

Ook is deze gezondheidstraining de

manier om een andere sluipmoordenaar te

slim af te zijn: laaggradige ontsteking. Bij

veel voorkomende ziekten zoals hart- en

vaatziekten, kanker of depressie spelen

zgn. chronische stille ontstekingen een

belangrijke rol. Deze vorm van ontsteking

put het immuunsysteem uit en beschadigt

de weefsels. Onderzoek in de Verenigde

Staten ontdekte dat mensen met

overgewicht die deze manier van trainen

deden een opmerkelijke daling lieten zien

van de stille ontstekingswaarden in hun

bloed. Onderzoek legt ook een verband

tussen het doen van krachttraining en het

hebben van meer focus, betere cognitieve

vaardigheden, betere innerlijke balans,

minder bezorgdheid en meer welzijn.

Sterk zijn, het verbetert bijna alle

aspecten van onze gezondheid. Hoeveel

kracht je hebt lijkt dan ook één van de

betrouwbaarste voorspellers te zijn van je

overlevingskans van wat dan ook. Als je

kracht toevoegt, verbetert alles.

Een wekelijkse fit20 gezondheidstraining

vindt volkomen veilig en conform

de overheidsmaatregelen plaats. Je

training duurt 20 minuten en is altijd op

afspraak. Vóór je komt checken we je

gezondheidssituatie. Je wordt persoonlijk

één op één of één op twee begeleid. Er

zijn dus hoogstens drie personen in de

trainingsruimte. Dat vinden onze klanten

in deze tijd een geruststellende gedachte.

Je traint bij fit20 gewoon in je dagelijkse

kleding. Omdat je niet transpireert is

douchen en omkleden niet nodig. Er zijn

dan ook geen kleedruimtes of douches.

Wij verwelkomen je dan ook graag voor

je wekelijkse gezondheidstraining! Wil jij

dit eens gratis ervaren, bel dan voor een

gratis kennismaking op nummer 0342-

745061 of meld je aan via het formulier op

www.fit20barneveld.nl

fit20 Barneveld

Anthonie Fokkerstraat 1B, Barneveld

Tel. 0342-745061

barneveld@fit20.nl

www.fit20barneveld.nl

Barneveld Magazine 23THEMA: ZORG & GEZIN

Matea Verloskundigen biedt persoonlijke

zorg vanuit kleinschalig team

Een vaste verloskundige en persoonlijke zorg op maat zijn de ingrediënten voor een optimale vorm van

zorg bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en de kraamtijd. Is dat jouw wens? Dan ben je van

harte welkom bij Matea Verloskundigen. Praktijkeigenaar Jolette Krikke – Van den Nagel: “Wij hebben

verschillende spreekuurlocaties in Barneveld, Voorthuizen en Stroe. Daarnaast kunnen cliënten bij ons

terecht op het avondspreekuur, waarbij er ook de mogelijkheid is om een echo te maken. Dit is fijn voor

cliënten met een gezin of die overdag werken. Uiteraard zijn ook partners welkom!”

Een vertrouwensband is essentieel voor een

goed verloop van de zwangerschap, stelt

Jolette. “Het beleven van de zwangerschap

en het baringsproces worden hierdoor

positief beïnvloed. Onze ervaring en

wetenschappelijk onderzoek leert, dat

intensievere begeleiding zorgt voor een

beter verloop van de bevalling en minder

medisch ingrijpen. Intensieve begeleiding

geeft je als zwangere en barende samen

met je partner de kans om keuzes te maken

die het beste bij jou (jullie) passen. Mede

hierdoor kijken de vrouw en haar partner

samen met ons vaak met voldoening en

dankbaarheid terug op de zwangerschap

en de bevalling. In deze wonderlijke periode

van het ontstaan van nieuw leven tot en met

de geboorte van het kindje en de eerste tijd

erna.”

Wat kan je van ons verwachten?

Wat mag je als cliënt van Matea

Verloskundigen verwachten? “Onze cliënten

krijgen alle ruimte om hun wensen aan te

geven. Wij zetten onze vakkennis en ruime

ervaring in om die persoonlijke wensen op

een verantwoorde en professionele wijze

mogelijk te maken. Wij hebben begrip voor

iedere levensvisie en hebben respect en

belangstelling voor iedere persoon. We

bieden graag een luisterend oor en nemen

ruim de tijd voor de controles tijdens de

zwangerschap, de bevalling en in het

kraambed. In de praktijk organiseren wij

ook voorlichtingsavonden over de bevalling

en kraamtijd. Hierdoor worden cliënten en

partners zo goed mogelijk voorbereid op de

bevalling en tijd erna.”

Welke extra’s biedt Matea

Verloskundigen?

Bij Matea Verloskundigen houden Jolette,

Simone van Laar – van Gurp en Janine van

der Kolk – van de Poppe, hun kennis actueel

door het volgen van bij- en nascholingen.

Hierin blijven wij onszelf voortdurend

goed ontwikkelen voor het leveren van

deskundige verloskundige zorg. Matea

Verloskundigen gaat in de nabije toekomst

zelf borstvoedingsavonden organiseren

onder begeleiding van een lactatiekundige.

“Dit vinden wij een belangrijke aanvulling op

de zorgverlening in onze praktijk.”

Heb je een kinderwens?

Heb je vragen over zwanger worden?

Dan ben je van harte welkom op ons

kinderwensconsult. Het is van belang

om goed voorbereid een zwangerschap

aan te gaan. Het resultaat is een stukje

vertrouwen en zekerheid, maar ook

gezondheidswinst voor zowel de vrouw als

de ongeboren baby.

Matea Verloskundigen

Rozenstraat 1, Barneveld

info@mateaverloskundigen.nl

www.mateaverloskundigen.nl

Barneveld Magazine 25THEMA: ZORG & GEZIN

Meesterlijk genieten

met Meester in Catering

Huisgemaakte producten van hoge kwaliteit én een gezellige sfeer. Oftewel: meesterlijk genieten,

daarvoor staat Meester in Catering. Voor de meest uiteenlopende gelegenheden verzorgt

dit Kootwijkerbroeks bedrijf de catering; van een barbecue in de tuin tot een bedrijfsborrel of

trouwfeest. Smaakt bekend? Dat kan kloppen. Alle producten van Meester in Catering komen uit de

koker van de alom bekende Meesterpoeliers.

“Het organiseren van de catering vinden

wij een meesterwerk. Daarom noemen

we onszelf Meester in Catering”, vertelt

eigenaar Justus van der Geer. “Als het

feest aan de gang is, ervaar je waarom we

ons ‘meesters’ noemen. We creëren pure

smaakbeleving.” Alle producten die Meester

in Catering aanbiedt, komen uit eigen

productie. Van het vlees tot de salades,

maar ook de marinades en de sausjes. “Bijna

alles maken we zelf. Alleen zo kunnen we

een scherp oog houden op de kwaliteit.”

“We zijn bekend van onze kip”, zegt Van

der Geer, die uit een slagersfamilie komt

met cateringervaring. In 2011 begon hij

Meesterpoeliers en sindsdien reist hij

met zijn team de markten in Nederland af

met zijn geliefde kip van hoge kwaliteit.

Een uit de klauwen gelopen hobby,

zoals hij het noemt. In september geeft

hij het startschort voor het zusje van

Meesterpoeliers: Meester in Catering. “Als

poeliersbedrijf draaien we zeven markten

en daarnaast doen we catering. Een mooie

combinatie en leuk om te doen. Het is toch

geweldig dat het ons werk is om het gezellig

te maken voor de mensen.”

Meester in Catering en Meesterpoeliers

horen bij elkaar als boter en brood. “Op de

markt is iedere locatie anders, net als dat

ieder feest anders is, maar draait het om

hetzelfde principe. De klant vindt lekker

eten belangrijk en die maken wij graag

gelukkig. Wij staan voor onze producten

en doen geen concessies aan de kwaliteit.

Ik heb het zelf opgebouwd en hard ervoor

gestreden. Nu komen klanten steeds bij ons

terug, omdat ze het zo lekker vinden.”

Er is een legio aan mogelijkheden bij

Meester in Catering. Natuurlijk regelt het

team de catering van feesten en partijen,

maar ook de kleine gezelschappen

vergeten ze niet. Wil je gezellig met je

gezin of een paar vrienden barbecueën?

Vanaf vier personen stel je in de webshop

van Meester in Catering al een lekker

barbecuepakket samen. Voor de grotere

partijen werkt Meester in Catering samen

met streekondernemers voor bijvoorbeeld

de inrichting van het feest en de drank.

“Wij bundelen onze krachten om samen tot

een mooi evenement te komen. Is de klant

tevreden en is de sfeer goed? Dan is het

voor ons een succes.”

Meester in Catering

Wesselseweg 182, Kootwijkerbroek

Tel. 0342 - 787 673

www.meesterincatering.com

Barneveld Magazine 27BARNEVELD IN BEDRIJF

Inoflex: specialist in geconditioneerde ruimtes

Cateraars, slagerijen, bakkerijen, voedingsmiddelenfabrikanten, de vlees- en visindustrie, de

zuivelindustrie, maar ook bloemtelers en farmacie. Inoflex bouwt, renoveert, repareert en onderhoudt

koel- en vriescellen voor de meest uiteenlopende bedrijven. “Ons team van technische specialisten en

ervaren projectbegeleiders heeft alle kennis, ervaring en kunde in huis om de ondernemer een goed

product te leveren.”

Het leveren en monteren van koel- en

vriescellen op maat voor bedrijven in

heel Nederland: dat is de specialiteit van

Inoflex. Daarnaast levert het jonge bedrijf

uit Harselaar-Zuid koel- en vriesdeuren en

panelen. In rap tempo is Inoflex uitgegroeid

tot een gevestigde naam in deze markt. “We

hebben een no-nonsense aanpak en korte

lijnen met de klant en we merken dat dit

gewaardeerd wordt”, vertelt Johan Hardeman.

Als je een koel- of vriesruimte maakt, is het

essentieel dat alles klopt tot in het kleinste

detail, legt hij uit. “De ondernemer moet

voldoen aan allerlei hygiëne-eisen. Dat

betekent onder andere dat wij letten op

een goede afwerking, vlakke panelen en

materiaal, dat je goed kunt schoonmaken.”

Van het idee tot de oplevering werkt ons

team, samen met de eindgebruiker, aan een

hoogwaardig eindresultaat. Inoflex werkt

vaak in opdracht van een architect en/of een

bouwbedrijf, maar ook rechtstreeks voor

de ondernemer. “Wij weten wat er speelt

inzake voedselveiligheid en adviseren de

ondernemer over het gebruik van materialen,

maar ook over de normen en wettelijke

bepalingen rondom geconditioneerde

ruimtes. Wij zoeken de juiste partijen bij elkaar

om bijvoorbeeld een bakkerij te bouwen

en zorgen ervoor dat de goede materialen

toegepast worden en dat het voldoet aan

de wettelijke regels. Je wil ten slotte geen

condens of lekkages in je cel of dat de bouw

stil komt te liggen, omdat het niet voldoet aan

de eisen.”

Elk project is anders en stelt daarom andere

eisen aan een bouwplan, stelt Hardeman.

“De specifieke wensen en eisen omtrent

hygiëne, kwaliteit en energieverbruik

ontwikkelen wij tot een ruimte die past bij het

bedrijf. We begeleiden het project kort op de

man. Door creatief en efficiënt te werken,

kunnen we tegen scherpe condities leveren

zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Dat kan alleen door samen te werken met

producenten die net als wij oog voor hebben

voor detail en efficiënte oplossingen. Het is

in dit vak zaak dat je kunt rekenen op tijdige

levering en een sterk product. Wij hebben

een team van ondernemers om ons heen

verzameld, waarop we kunnen bouwen.

Tevens hebben wij leveranciers die dezelfde

betrouwbaarheid en kwaliteit nastreven

als wij. Zo kunnen we altijd duurzame en

doordachte oplossingen garanderen.”

Oriënteert u zich op de aanschaf van

een geconditioneerde ruimte, rijskast,

koel- en vriescel, spiraalvriezer of andere

geconditioneerde ruimte? Neem contact op

met Inoflex voor advies op maat.

Inoflex B.V.

Zwolleweg 7, Barneveld

Tel. 0342 - 760 300

info@inoflex.nl

www.inoflex.nl

Barneveld Magazine 29BARNEVELD IN BEDRIJF

Helder Lunteren verkoopt geen ‘nee’

Wie over de weg tussen Wekerom en Harskamp rijdt kan het grote bord aan de weg niet missen:

Helder Lunteren BV, 24/7 bereikbaar. Eigenaar Jouke Helder: “We zijn een allround veegbedrijf. Met

maar liefst 12 veegmachines verlenen we onze diensten aan diverse grote spelers in de wegenbouw,

maar ook gemeentelijke overheden en particulieren weten ons te vinden. Onze meerwaarde? Heel

simpel: we verkopen geen ‘nee’.”

Van een oprit van de buurman uit de straat

tot aan het dak van Schiphol, de boot naar

Texel of een tunnel en alles wat daar tussen

zit wordt door z Lunteren BV geveegd,

geborsteld of schoongemaakt. “Ons motto

luidt niet voor niets ‘werken aan een schone

oplossing’ en dat doen we dan ook in de

breedste zin van het woord. Een schoon

terrein werkt prettig en oogt professioneel

en wij zorgen ervoor dat uw terrein een

visitekaartje wordt waar u trots op kunt

zijn.”

Wagenpark

Een twaalftal veegwagens/wegdekreinigers

gaan dagelijks de weg op om voor

particulieren, aannemers, bedrijven en

overheidsinstellingen op professionele

wijze een of meerdere diensten te leveren.

Ons wagenpark breidt zich constant uit

en wij hebben diverse machines die ook

zeer geschikt zijn voor kleine en moeilijk

bereikbare plaatsen. “Ons kleinste model

is 1,20 meter terwijl de grootste maar

liefst de 3,30 meter aantikt.” Voor wegdek

reinigen, ledigen van straatkolken, vegen,

freeswerk, maar ook voor bladruimen

en onkruidbeheersing bent u bij Helder

Lunteren BV aan het goede adres.

Werkwijze

Op een flexibele, vlotte en accurate

wijze gaat Helder Lunteren BV maar

liefst 365 dagen per jaar, 24 uur per

dag voor een grote en uiteenlopende

klantengroep te werk. “Met name bij

calamiteiten of milieuongeval is het zaak

dat er meteen gehandeld wordt. Over het

algemeen betreft dit vaak brandstof-,

olie- en smeermiddelensporen op

weggedeelten. Ook het wegdek reinigen

na aanrijdingsschade valt daaronder. De

geruimde vervuiling wordt vervolgens

verwerkt door een erkende verwerker.” Ons

streven is om binnen een uur na de melding

op de locatie van de calamiteit/het incident

aanwezig te zijn, mits dit qua afstand

haalbaar is.

Uw terrein vol met blubber, onkruid of een

andere substantie en ziet u op tegen het

schoonmaken en/of schoonhouden? Wij

staan voor u klaar!

Helder Lunteren BV

Edeseweg 111, Harskamp

info@helderlunteren.nl

www.helderlunteren.nl

Barneveld Magazine 31BARNEVELD IN BEDRIJF

De BBL-leerling is de spin in het

web bij AB Midden Nederland

Wie van aanpakken houdt en liever niet de hele week in de

schoolbanken wil zitten én het boerenbestaan een warm hart

toedraagt kan een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Eén

dag in de week zit de leerling in de schoolbanken, drie à vier dagen per

week is hij of zij werkzaam op een boerenbedrijf, in loondienst bij AB

Midden Nederland. AB Midden Nederland brengt school, bedrijf en

leerling bij elkaar, en verzorgt de administratieve rompslomp.

v.l.n.r. Corné Verkerk, Verona Snijder, John Hanse.

“Door ons grote netwerk kennen we veel

bedrijven. Voor een passend bedrijf gaan we

met de BBL-leerling bij bedrijven kijken, zo

kunnen ze ontdekken wat bij ze past. Nadat ze

een bedrijf gevonden hebben bewaken we de

voortgang door diverse bezoeken en houden

we nauw contact met school. Daarnaast

betalen wij voor de leerling het schoolen

boekengeld en verzorgen kleding en

persoonlijke beschermingsmiddelen. We zijn

als het ware de loopbaanbegeleider,” vertelt

AB-relatiebeheerder Corné Verkerk.

“Voor een boer is het veelal lastig om voor één

kracht een totaal loonsysteem op te tuigen.

AB Midden Nederland kan alle administratieve

handelingen uit handen nemen en regelt de

overheidssubsidie waar een boer recht op

heeft als hij een BBL-leerling via AB Midden

Nederland aan het werk heeft. Dit maakt het

interessant voor de boer.”

AB Midden Nederland zorgt direct voor

een vervangende kracht op de boerderij

“Ons doel is de leerling op te leiden tot

volwaardige bedrijfsverzorger. Een groot

aantal van die bedrijfsverzorgers zetten wij

met regelmaat in voor het vervangen van

een boer die zijn werk niet kan doen door

bijvoorbeeld ziekte. Agrariërs die bij AB

Midden Nederland zijn aangesloten krijgen

direct zo’n vervangende kracht mocht er

onverhoopt iets misgaan waardoor de boer

zijn werk niet kan doen.”

AB Midden Nederland

Tel. 06-48375284

Mail. cverkerk@abmiddennederland.nl

Web. www.abmiddennederland.nl

Vacura is accountant én

sparringpartner!

Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk weinig

inkomsten hebt als zzp’er of bijvoorbeeld betalingsproblemen

hebt bij de fiscus? De accountants en adviseurs van Vacura staan

ondernemers met man en macht bij in deze coronacrisis. Vacura

helpt ondernemers door hen zo goed mogelijk te informeren over

regelingen en voorzieningen. Directeur Evert van Asselt geeft aan

dat ondernemers Vacura als accountant én sparringpartner zien. In

een klanttevredenheidsonderzoek scoort Vacura een 9 in de rol van

sparringpartner!

Samenwerken met Vacura betekent profiteren

van een ambitieuze businesspartner die

u voorziet van advies op maat met een

persoonlijke benadering. Hoe doet Vacura dat?

Van Asselt legt uit dat ondernemers kunnen

kiezen uit verschillende pakketten. Van

alleen reguliere diensten zonder overbodige

rapportages tot een compleet dienstenpakket

inclusief kwartaalcijfers en veel tijd voor

strategisch advies en coaching. Zo is er altijd

een pakket dat past. En dat voor een vaste,

scherpe prijs per maand. Met een pakket

kunnen ondernemers onbeperkt contact met

ons opnemen voor advies zonder dat direct

de meter loopt. Dat maakt de samenwerking

laagdrempelig. Van Asselt spreekt zijn klanten

frequent. Dan gaat het over meer dan alleen

de cijfers. We weten wat er allemaal speelt.

Kennen het bedrijf, de privé-situatie, de markt

en de sector. Met al deze kennis kunnen

we beter adviseren. Benieuwd naar welk

dienstenpakket het beste bij u past? Maak

vrijblijvend een afspraak. Als nieuwe klant kunt

u profiteren van onze gratis overstapservice!

Vacura Accountants & Adviseurs

Kauwenhoven 31-B Lunteren

Tel. 0342 – 70 10 18

Mail. info@vacura.nl

Web. www.vacura.nl

Barneveld Magazine 33


Vanity

Esther

Claudia

Annemarie

Henriette

Ditte

Leonie

Else

Marten en Martine Breugem van

Basic-Life en La Posta: ‘Ondernemers

hebben ook ontspanning nodig’

Ze startten 20 jaar geleden hun eigen modezaak, voor dames, heren en kinderen. Inmiddels kennen

we hen als eigenaren van Basic-Life en La Posta, waarbij Basic-Life ook nog een tweede vestiging

in Veenendaal heeft: Marten en Martine Breugem. Naast gepassioneerd ondernemersechtpaar zijn

ze ouders van een drietal kinderen, doen ze veel vrijwilligerswerk en onderhouden ze hun sociale

netwerk. Hoe? Een gesprek over ondernemen, leven en ontspannen.

Van jongs af aan droomde Martine, als

jongste dochter van de eigenaren van

Muziekhandel De Vaal, al van een eigen

modezaak: “Ik wees als jong meisje al naar

de toenmalige Texshop die tegenover

de winkel van mijn ouders gevestigd

was…als ik later groot ben wil ik ook zo’n

winkel. En het geval wil dat die droom nog

werkelijkheid is geworden ook.” Samen

met haar man Marten opende Martine

in september 2000 haar eigen winkel in

Lunteren onder de naam Basic-Life. Een

jaar later opende ze de 2e winkel in de Jan

van Schaffelaarstraat in Barneveld. Marten:

“Daar groeiden we al snel uit ons jasje. We

kregen de mogelijkheid in 2006 om naar

het Raadhuisplein te verhuizen, een kans

die we met beide handen aangrepen.” In

2009 openden de ondernemers Basic-

Life Veenendaal, om vervolgens in 2010

La Posta en een YAYA-shop te openen in

het oude postkantoor van Barneveld. De

laatstgenoemde winkel is in 2015 verhuisd

naar de Langstraat. Alle winkels zijn recent

compleet gerestyled en aangevuld met de

home- en livingcollectie van YAYA.

Privéleven

Het klinkt alle ondernemers bekend in de

oren; werk en privé scheiden valt niet altijd

mee. Toch hebben Marten en Martine daarin

een goede balans gevonden. Marten: “Ik

was de eerste jaren veel thuis en regelde

van daaruit personeelszaken en verzorgde

de administratie. Martine was toentertijd

veel in de winkels te vinden. Onze kinderen

hadden een prettige gastouder, dus dat liep

heel goed.” Het stel gaat al jaren op twee

vaste momenten in het jaar op vakantie,

met hun kinderen. Martine vervolgt: “Dat

34 Barneveld Magazine


COVERSTORY

Annerieke

Flora

Fatma

De familie Breugem

Diny

Dianne

Elly

Feest!

moet je ook willen, als ze jong zijn, maar

zeker ook als je kinderen ouder worden.

Natuurlijk staan ze op eigen benen, maar

je vormt samen een gezin en dat willen we

beiden heel graag goed vormgeven. Na het

overlijden van mijn oudste broer, Herman de

Vaal, belandde ik in een burn-out. Gelukkig

gaat dat nu echt weer de goede kant op,

maar daardoor ben ik wel gaan inzien dat de

boog niet altijd gespannen kan staan. Tijd

voor jezelf en de nodige ontspanning, al dan

niet met familie of vrienden, is essentieel

voor ieder mens. Ook voor een ondernemer!

Inmiddels volg ik tweewekelijkse

schilderlessen en ik merk dat ik daar

geestelijk enorm van opknap. Er ontstaat

weer rust en ruimte in je hoofd.” Ook Marten

heeft zijn eigen momenten in het drukke

ondernemersbestaan. “Ik houd ervan

om te klussen, onder meer in de winkels,

maar ook in onze woning. Verder besteed

ik aandacht aan vrijwilligerswerk in onze

kerkelijke gemeente.” Lachend: “Surfen vind

ik geweldig, maar daar is het de laatste drie

jaar niet meer van gekomen.”

Doelgroep en collectie

Vanuit de visie om elke klant als uniek

persoon te benaderen, weet het 14-koppige

team van Basic-Life en La Posta vaste

en nieuwe klanten van passend advies te

voorzien. “Klanten kunnen bij Basic-Life

terecht voor betaalbare mode, waarbij we

een breed merkenpallet verkopen. Denk

hierbij aan Geisha, Tramontana en Zoso. La

Posta gaat een stapje verder qua segment.

Klanten kunnen daar terecht voor merken

als YAYA, Rinascimento, Penn & Ink en

Gmax. Een feestje? Ook dan stappen

klanten gegarandeerd met een mooi set

de deur uit, eventueel aangevuld met

een prachtige pump in de juiste kleur en

bijpassende accessoires”, aldus Martine.

Het eigen merk Disenjo is een favoriet van

vaste klanten. Leuke jurken en broeken in

kwalitatief hoogwaardige travelkwaliteit en

beschikbaar in allerlei trendy kleuren.

Toekomst

Altijd op zoek naar goede merken met

de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Dat

staat voor Marten en Martine met stip op

nummer 1. “Combineer de juiste merken

met een goede vibe in de winkel, fijne

collega’s die onze klanten op een prettige

en vrijblijvende manier helpen en in het

verlengde daarvan een goede website

en up to date instagram-account; dan is

ondernemen in deze tijd een fantastische

uitdaging. We nemen bij toerbeurt collega’s

mee op inkoop zodat zij extra gemotiveerd

zijn om de collectie, zodra deze in de winkel

hangt, te verkopen. Op die manier creëer

een grote mate van betrokkenheid op

elkaar en op de winkels”, vertelt Marten.

Ook personal shopping is al jarenlang

mogelijk bij zowel Basic-Life als La Posta.

Martine: “Wij vinden het belangrijk om onze

klanten de mogelijkheid te geven om op

een ontspannen manier met familieleden

of vriendinnen te shoppen, zonder dat

daar andere mensen bij aanwezig zijn. En

uiteraard ontbreken daarbij een hapje en

drankje niet!”

Op 29 en 30 mei jongstleden hebben

Marten en Martine het feestje van het 20-

en 10-jarig bestaan op bescheiden wijze in

de winkels gevierd met acties en kortingen

voor klanten. “Maar als het even kan willen

we volgend jaar nog wel de geplande party

houden. We zullen zien wat tegen die tijd

kan en mag.”

Barneveld Magazine 35THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

Als de dood je op de hielen zit,

wat zeg je dan?

Er bestaan veel uitdrukkingen en spreekwoorden met daarin het woord ‘dood’ verwerkt. ‘De een z’n

dood is een ander z’n brood’, is misschien wel de bekendste. Net zoals ‘op een dood spoor belanden’.

Kun je die uitdrukkingen zomaar gebruiken?

Dat ligt eraan. Het is alweer wat jaren geleden

dat ik biografieën schreef. Verhalen in de

vorm van een boek over en voor mensen

die wisten dat ze niet lang meer te leven

hadden. Ik stelde de vragen, zij vertelden

me honderduit. Over hun leven, liefdes en

angsten. Er kwamen veel gebeurtenissen,

anekdotes en emoties voorbij. Dat klinkt

triest, maar over het algemeen heb ik samen

met de opdrachtgever heel wat bijzondere

uren doorgebracht waarin gehuild, maar ook

veel gelachen werd.

Stervensgoed werd levensteken

Ik heb een reeks van deze boeken

geschreven, vooral na hun dood bestemd

voor de familie en vrienden, met als label

‘Stervensgoed’. Een prachtige serie.

Veel mensen konden een glimlach niet

onderdrukken bij het horen van de naam

van deze serie boeken, een enkeling nam

er aanstoot aan. Om die enkeling niet voor

het hoofd te stoten, veranderde die naam na

enige tijd in ‘Levensteken’. Nooit meer een

Lees

verder

op p. 39

Barneveld Magazine 37THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

bijna het loodje legt is ‘op sterven na dood’.

‘Hardlopers zijn doodlopers’ kennen we

ook allemaal wel, wat betekent dat als

je ergens te snel aan begint, je mogelijk

het einde niet haalt. Dan komt er niets

van terecht. ‘Het doodshemd heeft geen

zakken’ geeft blijk van het feit dat na de

dood geld niet belangrijk is. Bij het gebruik

van de zin: ‘Iemand doodverven met iets’

wordt iemand als de dader afgeschilderd.

‘Op iets dood blijven’ betekent dat iemand

erg belust op iets is, en wie ‘eruit ziet als de

dood van Ieperen’ ziet er bijzonder slecht uit.

Dat laatste verwijst waarschijnlijk naar een

middeleeuws schilderij uit de West-Vlaamse

stad Ieper(en), waarop de dodendans staat

uitgebeeld. De dood wordt er voorgesteld als

een geraamte die mensen van welk geslacht,

stand of leeftijd dan ook met zich meevoert.

Daarmee wordt gezegd dat de dood voor

iedereen gelijk is. Hoe arm of rijk, jong of oud

je ook maar bent. ‘Morsdood’ en ‘zo dood als

een pier’, hoef ik niet uit te leggen.

onvertogen woord over gehoord. Rond de

dood lijken woorden soms een andere lading

te krijgen, die heel persoonlijk is. Wat voor

de een prima is, is voor de ander not done. Of

komt te hard aan. Dat geldt voor een zekere

vorm van humor trouwens ook. Toen mijn

broer en ik afscheid van mijn moeder namen

en haar gingen begraven, mompelde mijn

broer die naast me stond zachtjes de zin:

‘nou, zand erover’. Daar konden we samen

om lachen. Een ander had het misschien

ongepast gevonden. Als je echter weet wat je

aan elkaar hebt en ook het verdriet van elkaar

kent, begrijp je zo’n uitdrukking direct. Het

klaart even de lucht, in een moment waarin

verdriet overheerst.

Gezegden met het woord ‘dood’ erin

geven uitdrukking aan emoties en

gevoelens

Op deze manier worden gezegden en

uitdrukkingen over de dood en waarin het

woord ‘dood’ wordt gebruikt, in het dagelijks

leven ingezet om aan onder andere zowel

vreugde als verdriet uitdrukking te geven.

Wie bang is ‘als de dood’, geeft in drie

woorden de gradatie van de angst aan.

Wist u trouwens dat een erfenis weigeren

ook wel uitgedrukt wordt als: ‘De sleutel

op de doodskist leggen’? Deze uitdrukking

is minder bekend dan ‘een broertje dood

hebben aan’, wat zegt dat je ergens een

enorme hekel aan hebt. En iemand die

Lachen om dood-woorden

De lijst van uitdrukkingen met daarin het

woord ‘dood’ is eindeloos. In die biografieën

heb ik ze eigenlijk nauwelijks gebruikt.

Wel kwam het in de gesprekken vaak ter

sprake. Gesprekken waarbij de mensen

soms moesten lachen om hun eigen doodwoorden.

Ik vroeg eens een kandidaat of ik het

interviewen misschien even moest uitstellen

vanwege zijn slechte conditie door een ziekte

en omdat er erg veel emoties naar boven

kwamen. Het antwoord luidde: ‘om de dooie

dood niet’. Er was direct weer ruimte voor

een lach. We schonken nog een kop koffie

in en gingen door met het uitwisselen van

verhalen over het leven. Het boek moest er

immers komen en in dit geval was er haast bij.

De dood zat hem op de hielen.

Tekst: Julia van Bohemen

Barneveld Magazine 39


THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

Barneveld Magazine 40Tien faciliteiten van Crematorium en

Begraafplaatsen Amersfoort

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) heeft naast een natuurrijke locatie nog een

pre. Maar liefst alle faciliteiten zijn op één plek gecentreerd; van opbaren tot begrafenis en van

afscheidsdienst tot crematie. De tien faciliteiten van CBA zetten wij graag voor u op een rij. Zo ontstaat

een compleet beeld van de bosbegraafplaats Rusthof in Leusden. Dé plek waar een waardig afscheid in

de meeste wenselijke ambiance vormgegeven wordt door een team van vakbekwame mensen.

Begraafplaats

Door ligging in het hart van Nederland is

Rusthof een unieke locatie voor families

die verspreid wonen over Nederland. De

locatie heeft een bijzondere sfeer en een

natuurlijk karakter door de vele bomen.

De naaldbomen zorgen het hele jaar door

voor een warmgroene begraafplaats,

terwijl talrijke loofbomen de uitstraling

van Rusthof in ieder jaargetijde bijzonder

maken.

Crematorium

Cremeren is een vak, óns vak. De crematie

zelf is het allerlaatste wat u voor een

dierbare kunt doen. Waardigheid en

maatwerk zijn onze twee sleutelwoorden.

Als u wilt, kunt u bij Rusthof de overledene

begeleiden tot ín de crematieruimte, u mag

blijven tot de start van de crematie. Daarna

brengt de ceremoniebegeleider u weer

terug naar een van onze zalen voor een

napraatmoment eventueel met koffie/thee,

hapje en/of drankje.

Aula Torenzaal

Onze Torenzaal is ontworpen in

42 Barneveld Magazine


THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

Dudokstijl, met een klassieke en sobere

inrichting. Er zijn 50 zitplaatsen en 50

staanplaatsen. Er is een katheder met

(loop)microfoon aanwezig en op meerdere

televisieschermen is het mogelijk om foto’s

of een film te laten zien. In de zaal staat een

imposant orgel, waar wij een organist voor

kunnen regelen.

Aula Lichtzaal

De Lichtzaal is een grote ronde en modern

ingerichte ruimte met (de naam zegt het

al) veel licht. Het plafond is voorzien van

ledverlichting dat in acht verschillende

kleuren kan worden ingesteld. Er zijn 160

zitplaatsen en 200 staanplaatsen. De

mooie akoestiek in de zaal is perfect voor

livemuziek. Er is een katheder met (loop)

microfoon aanwezig en op een groot

televisiescherm is het mogelijk om foto’s

of een film te laten zien. U kunt ook gebruik

maken van onze vleugel.

Horeca

U kunt bijna alle aspecten van de

plechtigheid zelf invullen om op die manier

het afscheid een persoonlijke touch te

geven. Dat geldt ook voor eten en drinken.

Steeds meer mensen kiezen voor iets

speciaals dat bijdraagt aan een persoonlijk

afscheid van de overledene. Was uw

dierbare verzot op chocoladetaart en Irish

Coffee met slagroom, een donker biertje

met een variatie aan tapas of ‘gewoon’ een

broodje kroket? Laat het ons weten, dan

zorgen wij ervoor!

Rouwcentrum

Rusthof beschikt over een vijftal smaakvol

ingerichte rouwkamers waar een dierbare

kan worden opgebaard. Hierdoor kunnen

we u als familie volledig van dienst zijn. Hoe

u de periode voorafgaand aan de uitvaart

en de uitvaart zelf wilt vormgeven, is geheel

aan u. Voor ons staat een persoonlijke

benadering uiteraard op de eerste plaats.

Wat betreft specifieke wensen is er veel

mogelijk. U hoeft zich als familie en naasten

niet druk te maken over bezoekuren. U

krijgt een sleutel waarmee u vierentwintig

uur per dag toegang heeft tot de centrale

ontvangstruimte en de rouwkamer.

Passage

De passage is een kamer waar het mogelijk

is om een kleine, intieme ceremonie te

houden met maximaal 10 personen.

Poortkamer

Na de crematie ontstaat de vraag: wat

gaat u met de as doen? Daar zijn diverse

mogelijkheden voor. De zogenoemde

Poortkamer is een speciaal ingerichte

kamer waar u voorbeelden van urnen,

asrelieken, grond- en sluitplaten en

assieraden kunt bekijken en uitkiezen. De

Poortkamer is geopend op werkdagen,

uitgezonderd donderdag. In het weekend is

de kamer gesloten.

Beeld en geluid

Muziek is niet meer weg te denken bij

een plechtigheid. Mooie, betekenisvolle

muziek kan een enorm waardevolle

toevoeging zijn aan de ceremonie. Daarom

bieden we verschillende mogelijkheden

om dit goed tot zijn recht te laten

komen. Een beeldopname kunt u via de

uitvaartondernemer aanvragen. De opname

krijgt u direct na de ceremonie mee op een

USB-stick. Deze opname wordt tot 1 maand

na de plechtigheid bewaard.

Live-uitvaart

Via live-uitvaart kunnen nabestaanden

die niet aanwezig kunnen zijn bij een

uitvaartdienst, bijvoorbeeld familieleden in

het ziekenhuis of vrienden in het buitenland,

de uitvaart online bijwonen. De live-uitvaart

kunt u via de uitvaartondernemer bij ons

aanvragen. U ontvangt een unieke code

en een rechtstreekse link naar de website

om live mee te kunnen kijken. Deze code

wordt alleen per e-mail verstrekt aan de

aanvrager. De aanvrager kan zelf besluiten

aan wie de code wordt doorgegeven.

Crematorium en

Begraafplaatsen Amersfoort

Dodeweg 31, Leusden

info@cba-amersfoort.nl

www.cba-amersfoort.nl

Barneveld Magazine 43THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

Afstand in de samenleving,

maar toch heel dichtbij …

Het Coronavirus heeft voor veel onrust gezorgd in Nederland. Op alle fronten. Ook als het gaat om

uitvaarten. Alles moest en moet nog anders. Anders dan we gewend zijn, maar vooral ook anders dan

we het liefst zouden willen.

En eerlijk…? Het meeste moeite heb en had

ik met de afstand die we moeten houden.

Want ik ben een “mensenmens”. Ik ben van

de troostende omarming, de schouder om

uit te huilen, het werkelijk naast de mensen

gaan staan en hen steunen door dichtbij te

zijn.

Zeker in het begin van de Lockdown gaf mij

dat heel veel frustratie en kwam ik soms

met kramp in mijn voeten, van het met

kromme tenen tegen je gevoel inwerken,

weer thuis.

Ook maakte ik een keuze. Ik werk in de

uitvaartzorg, een zorgberoep, dus ik

blijf naar de mensen toe gaan, zolang

dit mogelijk en verantwoord is. Met de

juiste gepaste afstand, maar ook met een

luisterend oor. Zodat iedereen die het al

zo moeilijk heeft met het verlies van een

dierbare zich wel gezien en gehoord weet.

Zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken

en zo de afstand die fysiek nodig is, mentaal

kunnen overbruggen.

Want ik geloof dat juist het persoonlijke

contact met mij en de leden van mijn team

ervoor zorgt dat we met een familie, met de

nabestaanden, (iedere keer weer opnieuw)

een bijzondere en vooral liefdevolle uitvaart

kunnen verzorgen.

Naast mijzelf hebben de nabestaanden

ook altijd contact met 1 van mijn twee

uitvaartleidsters, Simone van den Berg of

Greta van Donselaar. Zo is er altijd iemand

bereikbaar, op ieder moment dat we nodig

zijn. Niet alleen om de zakelijke kant van de

uitvaart te regelen, maar juist ook om even

te luisteren en mee te denken waar nodig.

Ik zei altijd tegen een familie na een

overlijden van een dierbare: “Het voelt heel

donker in je leven op dit moment en dat

kan ik niet wegnemen, maar we pakken je

aan de hand tot je weer een beetje licht ziet

aan het einde van de tunnel”. En hoewel die

hand nu fysiek niet mag, is dit toch wat we

kunnen en willen doen. Niet alleen tot aan

de dag van de uitvaart, maar ook daarna.

Ja, uiteindelijk moeten we loslaten, maar

pas op dat moment dat de ander dat ook

aankan.

Ik blijf een “mensenmens” en ben in ons

team omringd door mensen die wat dat

betreft hetzelfde denken, dezelfde drijfveer

hebben en dezelfde passie. Dus ja, fysieke

afstand is nu nog nodig en daar houden

we ons aan, maar we komen zo dichtbij

mogelijk. Want alleen dan, kunnen we doen

waar we voor geroepen zijn. Zorgen dat

ieder mens een afscheid krijgt wat niet

alleen respectvol, maar vooral ook liefdevol

verloopt.

Simone Beijer

Tureluurweide 38, Renswoude

Tel. 0318 - 574 424

info@simonebeijer.nl

www.simonebeijer.nl

Barneveld Magazine 45THEMA: OVERLIJDEN, AFSCHEID EN UITVAART

De kracht van het woord

in een rouwproces

Door het coronavirus is er veel veranderd in de uitvaartbranche.

Alberta Vink en Jan Torn van Infina Uitvaartzorg doen er alles aan om

nabestaanden op een waardige manier afscheid te laten nemen van

hun geliefde. Gelukkig is het nog steeds mogelijk om de overledene te

eren met een levensverhaal. En dat is juist nu belangrijk.

Alberta studeerde af als uitvaartverzorger op

het onderwerp spreken tijdens een uitvaart.

Ze spreekt regelmatig op uitvaarten die ze

zelf begeleidt, maar wordt ook door anderen

gevraagd. “Recht doen aan het leven door

middel van het gesproken woord” noemt ze het.

En ze ziet het als een wezenlijk onderdeel van

een afscheid.

“Vertellen over het leven van de overledene

heeft twee functies”, legt Alberta uit. “Het is

eervol naar je dierbare en tegelijkertijd is het

voor jezelf een stap in het rouwproces. Als je

als nabestaande herinneringen ophaalt aan

een geliefde, dan ga je dat meteen voelen. Er

komen emoties los en door in de verleden tijd

over iemand te praten besef je dat diegene er

echt niet meer is. Vaak doe je dat samen met

andere familieleden en dat kan heel helend zijn.

Later, tijdens de uitvaart, zorgen de woorden

die worden gesproken vrijwel altijd voor een

traan én een lach. Het geeft een gevoel van

verbinding met elkaar en met de overledene.”

Alberta vindt dat een levensverhaal zo eerlijk

mogelijk verteld moet worden. “Men zegt vaak

‘over de doden niets dan goeds’, maar ik denk

dat oprechte woorden veel waardevoller zijn.

Er is niks mis met het benoemen van minder

positieve kanten. Als je het maar respectvol

doet.” Ze maakt het verhaal altijd zo persoonlijk

mogelijk. “Ik probeer er achter te komen waar

de overledene van hield. Welke muziek was

favoriet en wat voor soort boeken lagen er op

het nachtkastje? Soms gebruik ik daar een titel

of een quote uit, om zo even heel dichtbij te

komen. Als er jonge kinderen zijn, zoek ik naar

een manier om die erbij te betrekken. Voor

kinderen helpen afscheidswoorden net zo goed

bij de verwerking.”

Infina Uitvaartzorg

Brouwerstraat 2, Barneveld

Tel: 06 514 531 37

www.infinauitvaartzorg.nl

Heibel om de erfenis

Nalatenschappen – een breed terrein met veel facetten. Vaak

complex en emotioneel. De Amersfoortse Harriët Verkleij is

NalatenschapsMakelaar en neemt mensen zorg en werk uit handen.

“Ik ben nu bijvoorbeeld in gesprek met een

mevrouw op leeftijd die haar enige zoon

wil onterven. Hij heeft ooit na een ruzie alle

contact verbroken, wat haar heel verdrietig

maakte en later ook boos. Na lang aarzelen

heeft ze besloten hem te onterven. We

bespreken welke erfgenamen ze nu dan

wel in haar testament gaat opnemen én

wat het betekent als haar zoon toch zijn

wettig deel komt opeisen. Ze benoemt mij

in haar testament tot executeur zodat ik na

haar overlijden alles volgens haar wensen

kan afhandelen. Zo gaat verder niemand ‘in

haar persoonlijke spullen snuffelen’ – wat

ze vreselijk zou vinden. Ze heeft dit allemaal

lang uitgesteld en is blij dat ze het nu eindelijk

geregeld heeft.”

“Ik verzorg regelmatig de afwikkeling van

nalatenschappen. Als executeur óf op verzoek

van de erfgenamen. Soms gaat het om lastige

juridische of financiële kwesties. Vaak ook om

conflicten. Het overlijden van vader of moeder

kan het startsein zijn voor enorme heibel, vaak

als gevolg van oud zeer. Als broers en zussen

er zelf niet uitkomen kan ik als neutrale partij

helpen om oplossingen te vinden. Als het

me lukt om in een slepende kwestie tot een

doorbraak te komen, zie ik mensen letterlijk

opgelucht ademhalen, blij dat het gedoe

voorbij is en ze weer verder kunnen.

Prachtig werk, dankbare klanten.”

Harriët Verkleij

fotografie: Ester Overmars

NalatenschapsMakelaar

Tel. 06 - 42 92 39 97

info@hulpbijdeerfenis.nl

www.hulpbijdeerfenis.nl

Barneveld Magazine 47Daar issie weer! De woordzoeker, waarbij

je leuke prijzen kan verdienen!

WONEN

Wanneer je alle woorden hebt weggestreept die je moet vinden, blijven er letters over die een zin vormen.

Heb je de oplossing gevonden? Dan kun je deze mailen aan woordzoeker@barneveldmagazine.nl

Onder alle goed ingezonden oplossingen verloten we de volgende prijzen:

• Een bon t.w.v. €25,- te besteden bij De Boekenkamer

• Twee keer bon t.w.v. €25,- te bestden bij HUBO Voorthuizen

• Een bon t.w.v. €25,- te besteden bij Lichtwesen

• Vier keer een bon t.w.v. €25,- te besteden bij THEBAGSTORE.nl

De winnaars krijgen van ons rond 15 augustus 2020 persoonlijke bericht!

E

I

T

N

A

K

A

V

L

N

O

Z

P

K

D

Z

D

A

B

M

E

W

Z

A

A

B

E

W

G

M

B

N

E

L

N

L

W

A

T

E

R

P

I

S

T

O

O

L

S

R

A

M

A

E

K

W

S

S

J

I

R

B

M

B

S

R

I

A

A

A

S

A

E

E

G

R

Z

E

N

R

K

R

T

T

P

C

N

O

T

N

I

M

D

A

B

K

P

U

A

E

T

U

I

N

N

P

R

C

I

E

H

K

O

S

T

R

A

N

D

O

L

N

E

M

M

E

W

Z

Z

E

A

C

S

O

B

L

I

R

B

E

N

N

O

Z

BADMINTON

BARBECUE

BIKINI

BOS

COCKTAIL

GRAS

HANGMAT

IJS

KAMPEREN

PARASOL

SLIPPERS

STRAND

TUIN

VAKANTIE

WARM

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL

ZON

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

ZWEMBROEK

ZWEMMEN

Barneveld Magazine 49IN DE REGIO

Een nieuwe fiets dankzij

het Barneveld Magazine

en Vonk Tweewielers

Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit het

magazine. De winactie waarbij wij samen met een

lokale ondernemer een gave prijs weg geven. Ook in

de vorige editie was het weer raak.

Samen met Vonk Tweewielers gaven we een

mooie Batuvus Pack’d fiets ter waarde van

529 euro weg.

Het enige wat je daar voor hoefde te doen

was je een aan te melden. Door een e-mail

te sturen deed je al mee met de loterij.

Gemakkelijk toch!

Onder de vele inzendingen, kwam de familie

Koutstaal door middel

van loting uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Het mooie van de actie was dat je kon kiezen

of je de Batuvus Pack’d in heren of dames

uitvoering wou. Zo valt er wat te kiezen en win

je een prijs die bij je past.

Ook in deze editie zijn er weer verschillende

win-acties dus blader vooral eens heen en

weer en wie weet ben jij de volgende gelukkige

winnaar van een mooie prijs.

De fiets is aangeboden door:

Vonk Tweewielers

Langstraat 97, Barneveld

Tel. 0342 – 412 066

info@vonktweewielers.nl

www.vonktweewielers.nl

Barneveld Magazine 51

THEMA: WONEN

Beleef sublieme smaaksensatie

met de Blue Bullit

Een professionele keramische barbecue met unieke gladde afwerking

Een Blue Bullit koop je niet voor even…maar voor het leven! Zo luidt

de slogan van de innovatieve keramische barbecue die sfeer in je

leven aanbrengt, emoties creëert en garant staat voor een ultieme

smaakbeleving met vrienden en familie. Eigenaar van Kip2Day Harald

van den Hudding en Wim van Eekeres die werkzaam is in de energieen

foodbranche hebben hun handen ineen geslagen en ontwikkelden

deze absolute topper op het gebied van barbecues.

Harald: “We hebben gezien dat juist een gladde afwerking van de

buitenkant, het soort en de leeftijd van het keramiek van grote invloed

is op de smaak van het te bereiden vlees. De gladde afwerking bespaart

op het gebruik in houtskool en houdt de warmte en het vocht beter

vast. Dit komt het BBQ gaar- en rookproces ten goede! Ook draagt de

gladde afwerking bij aan het gemakkelijk en hygiënisch schoonhouden

conform HACCP-voedselnormeringen.”

Kwaliteitsproducten

Wim vult zijn compagnon aan: “Door het korte lijntje met Kip2Day

hebben de klanten ook de mogelijkheid om de beste BBQ-producten te

bereiden. De hoog gekwalificeerde medewerkers van Kip2Day staan u

hierbij graag te woord om al uw smakelijke behoeftes te vervullen. De

barbecue is dan ook bij alle drie de vestigingen van Kip2Day voor een

scherpe prijs te bekijken en te bestellen.

Stijlvol icoon

De Blue Bullit BBQ is een stijlvast en slijtvast icoon binnen uw bezit!

Kiest u voor de Blue Bullit, dan heeft u goud in handen. Het prachtige

én exclusieve design, het gebruiksgemak en de uitstraling blijven uw

zintuigen prikkelen; pure schoonheid! Dat brengt de Blue Bullit BBQ tot

het niveau van een absolute topbarbecue!

Blue Bullit

info@bluebullit.nl

www.bluebullit.nl

Barneveld Magazine 55


THEMA: WONEN

Barneveld Magazine 56


THEMA: WONEN

De LichtstraatSpecialist

Vind dé lichtstraat die bij u past!

Droomt u van meer licht in uw woning? Een fijne, lichte woonkeuken of zithoek met veel daglicht? Een

geweldige uitkomst voor een uitbouw, plat dak of serre is een lichtstraat. Een lichtstraat zorgt voor

een stijlvol geheel; zowel in huis als aan de buitenkant van uw woning.

Onze

kenmerken

• Persoonlijk contact

• Maatwerk advies

• Hoge kwaliteit en afwerking

• Duurzaam geproduceerd

• Uitvoerig getest

• Productie en montage in eigen beheer

• 10 jaar ervaring

• Onderhoudsarm

• Altijd geïsoleerd

• Ideale gradenhoek voor optimaal gemak

De lessenaar, het zadeldak of het schilddak

zijn modellen die wij veel plaatsen. Ook

frameless lichtstraten zijn bij ons in

vrijwel iedere afmeting te verkrijgen. Al

onze producten worden in onze eigen

werkplaats geproduceerd. Daarom kunt

u ook bij ons terecht voor een lichtstraat

met bijzondere afmetingen.

Oprichter en eigenaar Cees Schimmel

staat samen met zijn team garant voor

professioneel maatwerk. Wij hebben

plezier in ons werk en doen dat met

uiterste zorg en vakkundigheid!

Wij vinden het belangrijk dat u een

lichtstraat vindt die bij uw woning

past. Daarom bieden we naast onze

standaardmodellen ook maatwerk

lichtstraten aan. Dankzij onze jarenlange

ervaring met het product kunnen

we u voorzien van een deskundig

advies. We hebben onze lichtstraten

zo doorontwikkeld, dat we onszelf Dé

LichtstraatSpecialist durven noemen.

Onze lichtstraten zijn van hoge kwaliteit,

zijn gebruiksvriendelijk en hebben een

lange levensduur.

De LichtstraatSpecialist

Schoonhorsterweg 14, Barneveld

Tel: 0342 – 219 073

info@delichtstraatspecialist.com

www.delichtstraatspecialist.com

Barneveld Magazine 57Top 5 mooiste

kinderrugzakken voor

de allerkleinsten

Het ziet er zo aandoenlijk uit, zo’n

klein mensje met een rugzak.

Om op te vreten gewoon. Niet

alleen die kids zijn leuk, ook de

rugzakken zijn geweldig tof.

Déze 5 in ieder geval.

Zebra: kinderrugzak met positieve

uitstraling

Het merk Zebra heeft een enorm positieve

en vrolijke uitstraling. Voor de jongste

kinderen zijn er de S’jes. Mooie compacte

rugzakken gemaakt van het sterke PU

(Polyurethaan). Deze Zebra rugzak heeft

een formaat van 30 x 25 x 11 cm en past

iedere kleuter goed op de rug. Met twee

drinkbekervakken gaat de rugzak prima

mee naar de kinderopvang of de eerste

klassen van de basisschool. De mintgroene

met tijgerkoppen erop is er eentje om door

een ringetje te halen. Liever een roze met

tijgerprint? Die is er ook!

Sticky Lemon: Fudge Caramel mét

tattoo plaatje

Een merk dat kinderen serieus neemt

als het om design gaat is Sticky Lemon.

Duurzame rugzakken gemaakt van

gelamineerd canvas of gerecyclede

petflessen, in het kleinste formaat en

toch voldoende ruimte voor alles wat zo’n

mini-mensje met zich mee wil nemen. De

Fudge Caramel doet zijn naam eer aan,

want samengesteld uit de kleuren bruin

en roze. Bij deze Sticky Lemon Backpack

small krijgen kinderen ook nog een tattoo

plaatje. Joepie!

Pick & Pack, stevige schouderbanden

voor de kinderrug

Pick & Pack, what’s in a name, zijn gewoon

lekkere rugtassen voor kids vol met

dierenprints en in felle kleuren. Kies maar

uit: eentje met katten erop, chimpanzees,

honden, panda’s of muizen? De zwarte met

wit is er wel erg mooi. Die met pandaprint

dus. Goed gewatteerde schouderbanden

zorgen ervoor dat de kwetsbare rug van

de jongste dit goed kan hebben en de tas

biedt voldoende ruimte met een formaat

van 31 x 22 x 10 cm.

Kipling: kinderrugzak met laptopvak

en aapje

Kipling mag in dit rijtje niet ontbreken

als createur van kinderrugzakken. Het

bekende merk met het aapje doet het bij

de kids altijd goed. Voor de wat rustiger

types is er bijvoorbeeld de Kipling Clas

Seoul s in asgrijs. Weliswaar een kleine

rugzak, maar er past een laptop in. Daar

is zelfs een speciaal vak voor. De tas

is gemaakt van polyamide en kan dus

een stootje hebben. De tas is er ook in

gecombineerde kleuren zoals groen, roze

en rood. Je kunt er dus ook nog figuurlijk

mee uitpakken. Het aapje wordt erbij

geleverd.

Fjällraven: Zweedse outdoor tas in

miniformaat

Dan even het stoerdere segment,

de outdoor tas. Voor de kleinsten?

Jazeker. Fjällraven, hét outdoor merk

uit Scandinavië, biedt de klassieke

Fjallraven Kanken aan in een miniformaat.

Supermooi, functioneel, sterk en in alle

mogelijke kleuren. Wij laten hier de Kånken

in rowen red zien, maar deze is er ook in

paars, meerdere tinten groen, zwart en nog

een andere kleur rood. Natuurlijk met het

bekende logo met de arctic vos erop. Een

compacte mooie rugzak die jaren meegaat.

Gemaakt van vinylon en 29 x 20 x 13 cm

groot. Een topper uit Zweden.

Ook zo’n gave

kinderrugzak? Op

thebagstore.nl vind je

een ruime collectie!

Barneveld Magazine 59


Barneveld Magazine 60


THEMA: WONEN

Ben jij de allround tegelzetter

die DAGU zoekt?

Tegelzetbedrijf DAGU BV werd in 2000 opgericht door Daan

Gundelach. Hij begon alleen, als tegelzetter. Zijn bedrijf groeide

in twintig jaar echter uit tot een specialist in tegelwerk, afbouw

en interieur. Het is tot op de dag van vandaag een succesvolle

onderneming en er is ruimte voor uitbreiding van personeel.

DAGU heeft op dit moment tien vakmensen

in dienst, waaronder tegelzetters, stukadoors

en installateurs. “Dat betekent dat wij het

complete pakket aan kunnen bieden als

iemand besluit dat het tijd is voor een nieuwe

badkamer”, zegt Daan. “We verzorgen alles:

van de tegels tot het leidingwerk en van de

verlichting tot het sanitair.”

DAGU voert ook veel opdrachten uit voor

aannemers en bedrijven. “Dat maakt het

werk voor onze medewerkers heel breed. De

ene week leggen ze een terras aan bij een

particulier en de week daarop betegelen ze

badkamers in een hotel of zijn ze bezig met

het interieur van een horecagelegenheid. Er is

geen dag hetzelfde.” Die variatie zorgt ervoor

dat DAGU een aantrekkelijke werkgever is.

“Daarnaast hebben we een no-nonsense

cultuur en de lijnen zijn kort. Het team is jong

en collegialiteit is belangrijk. Onze mensen

versterken elkaar en doen hun uiterste best om

samen iets moois te creëren voor de klant.”

Een goed bedrijf zorgt ervoor dat werknemers

kunnen leren en groeien. Dat zit bij DAGU wel

goed. “Bij ons krijg je volop de gelegenheid

om je kennis en vaardigheden te vergroten.

We bieden cursussen aan om specialistisch

werk nog beter onder de knie te krijgen.

Tegenwoordig is er een enorme variatie aan

materialen en toepassingen. Er zijn bijvoorbeeld

tegels van één bij drie meter. Het plaatsen van

zo’n groot formaat vereist vakmanschap, net

als het maken van een mooie buitengevel. Door

scholing zorgen we ervoor dat onze mensen

allround specialisten worden en blijven.”

DAGU is op zoek naar tegelzetters en

natuursteenverwerkers. Heb je interesse in

een uitdagende baan bij een leuke werkgever?

Neem dan snel contact op!

DAGU BV

Anthonie Fokkerstraat 61N, Barneveld

Tel. 0342 – 417 127

info@dagu.nl

www.dagu.nl

Barneveld Magazine 61THEMA: WONEN

Eigenstijl Wonen in Barneveld:

verrassend vernieuw(en)d

Bij Eigenstijl Wonen geloven ze in groei en vernieuwing. Dat is te zien aan het verrassende

assortiment, maar ook aan de grote verbouwing die onlangs heeft plaatsgevonden. De winkel zit nog

in hetzelfde pand, maar de ingang is verplaatst en er zijn nu twee in plaats van drie verdiepingen. Door

de coronacrisis zat een feestelijke opening er niet in. Een bezoek aan de prachtige nieuwe winkel is

echter een feestje op zich.

Wilma van Ginkel is al sinds 1980

samen met haar man eigenaar van

Eigenstijl Wonen. Maar wie denkt dat het

sprankelende er na al die jaren wel af is,

heeft het mis. “Ik bruis nog steeds van

de ideeën”, zegt Wilma. “Samen met mijn

team ben ik altijd bezig met het volgen

van woontrends. We denken graag out of

the box en dat zie je terug in de winkel. Je

vindt bij ons onverwachte combinaties van

stijlen en materialen. De basis is overigens

altijd dat het warmte en gezelligheid moet

uitstralen”.

Specialist in verlichting

De winkel was al best groot, maar toch

hadden klanten behoefte aan meer keus.

“Daar hebben we naar geluisterd. We

kunnen nu nog meer stijlen en merken

aanbieden. En we hebben een speciale

afdeling met lampen”. Met dat laatste is

voor Wilma een droom uitgekomen, want ze

is gek op lampen. Je kunt Eigenstijl Wonen

dan ook rustig een specialist in verlichting

noemen.

“Verlichting

bepaalt voor

een groot deel

de sfeer in huis.

Dat wordt nog te

vaak onderschat.

Lampen zijn

een wezenlijk

onderdeel van

het interieur en

deskundig advies

bij de aanschaf is

heel belangrijk”.

Interieuradvies in de winkel

Het team van Eigenstijl Wonen geeft graag

interieuradvies aan haar klanten. Gewoon

in de winkel, want dat werkt volgens Wilma

het beste. “Wij denken altijd vanuit de

klant. Waarom zouden ze veel geld moeten

uitgeven aan interieuradvies aan huis als

wij het als service in de winkel aan kunnen

bieden? We vragen klanten om eerst lekker

rond te kijken en te bepalen wat ze mooi

vinden. Vervolgens maken we een gratis

adviesafspraak, waarbij ze een plattegrond

met maten meenemen. Dan gaan we samen

aan de slag en schetsen een beeld van hoe

het zou kunnen worden aan de hand van

stalen en een tekening. Onze medewerkers

hebben allemaal veel ervaring als het gaat

om styling en interieuradvies”.

Winkelen in coronatijd

Winkelen is door alle coronamaatregelen

niet altijd meer een ontspannen bezigheid.

Maar bij Eigenstijl wonen heb je alle ruimte.

“Onze winkel is heel ruim opgezet. Bij ons

kun je nog steeds heel relaxt rondkijken.

Je bent welkom, of je nu voor een klein

cadeautje komt of voor een bank. We

zijn laagdrempelig en vinden persoonlijk

contact erg belangrijk. Al is het dan nu even

op 1,5 meter afstand”.

Eigenstijl wonen heeft een vacature voor

een creatieve verkoopster/verkoper voor 32

uur per week. Dus heb je verkoopervaring

en gevoel voor styling, neem dan contact

op. Het team bestaat op dit moment alleen

uit vrouwen en ook mannen worden van

harte uitgenodigd om te solliciteren.

Eigenstijl Wonen

Wattstraat 2, Barneveld

Tel. 0342 - 414 021

info@eigenstijlwonen.nl

www.eigenstijlwonen.nl

Barneveld Magazine 63THEMA: WONEN

Maak van je woning een smart

home met Niko Home Control

We leven in een tijd waarin alles draait om gemak. Ook in huis gaat

de technologie enorm snel. Een slimme thermostaat vinden we

inmiddels heel gewoon en velen hebben ook al een videodeurbel.

Maar er kan zoveel meer als het om domotica gaat. Van den Brink

Elektrotechniek is gespecialiseerd in het Niko Home systeem, dat

ongekende mogelijkheden biedt.

Stel je eens voor: er breekt een brandje uit

in je woning. Vervolgens gaat de rookmelder

af, 112 wordt gebeld, jij krijgt een melding op

je telefoon, de buitenverlichting springt aan

en het toegangshek gaat alvast open voor

de brandweer. Het is een voorbeeld van hoe

domotica kan werken. In een smart home

sluit alles naadloos op elkaar aan. Van alarm

tot zonwering en van ventilatiesysteem tot

zonnepanelen.

Steeds meer nieuwbouwwoningen zijn ‘smart

homes’. Domotica kan namelijk naast een stuk

comfort ook voor veiligheid, energiebesparing

en een gezond klimaat zorgen. Huiverig voor al

die techniek hoef je niet te zijn, want er is niets

ingewikkelds aan. “Het is juist de bedoeling

dat je er geen omkijken meer naar hebt”, zegt

Henk van den Brink. “Alles wordt van tevoren

door ons ingesteld. Niko Home is echt heel

eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Je kunt

beginnen met een paar apparaten. Maar de

ervaring leert dat je het systeem al snel wilt

uitbreiden als je eenmaal de voordelen kent.”

Ook in de zorg voor ouderen kan domotica

een mooi hulpmiddel zijn. “Zo kan het gas

bijvoorbeeld automatisch afgesloten worden

als etenswaren droog staan te koken. Wel

zo veilig.” Naast de installatie van domotica

biedt Van den Brink Electrotechniek

24 uurs (storings)service op het gebied

van elektriciteit, automatisering en

toegangstechniek voor particulieren én

bedrijven. Henk werkt al vanaf zijn zestiende

als elektromonteur en heeft sinds 2005 een

eigen bedrijf met inmiddels twee werknemers.

Hij weet alles van moderne techniek, maar

levert ’ouderwets degelijke kwaliteit’.

Persoonlijke aandacht voor de klant is daarbij

erg belangrijk. Meer weten? Neem dan gerust

contact op!

Van den Brink Electrotechniek

Koterweg 46, 3772 BD Barneveld

Mob. 06 53 94 65 02

elektro@hvandenbrink.nl

www.dejuistespanning.nl

Barneveld Magazine 65
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!