HSV Haren _ Nieuwsbrief Juni 2020

hsv.haren45619

Subscribe Past Issues Translate RSS

View this email in your browser

Nieuwsbrief Juni - 2020

Over Corona, en het nieuwe seizoen:

Het corona-virus heeft ons stevig in de greep gehouden de afgelopen

maanden en nog steeds moeten we op onze hoede zijn. Maar het is

fijn te zien dat de maatregelen meer en meer versoepeld kunnen

worden.

Voor ons als HSV heeft het ook de nodige consequenties gehad.

Nieuwe trainers die na 2 maanden ineens weer op non-actief stonden,

onze floorballers die in volle voorbereiding waren voor de wedstrijden

en het NK en ineens niet meer konden trainen, onze volleyballers die

niet meer hun wekelijkse potje gezelligheid op dinsdag konden

voortzetten en onze turners (volwassen en jeugd) die nu thuis hun

handstanden en lenigheidsoefeningen moesten volbrengen.

Gelukkig hebben we voor onze jeugd de buitentrainingen kunnen

opstarten en we horen daar hele leuke verhalen over, ondanks de

regen af en toe…. Dit ook met grote dank aan onze trainers, die hier

een groot aandeel in hebben gehad om een en ander voor elkaar te

krijgen.

In principe mogen we als binnensport, vanaf 1 juli weer binnen trainen,

maar omdat wij altijd een zomerstop hebben, zal voor ons deze datum

vanaf maandag 25 augustus zijn. Dan hopen we met ons allen

(inclusief onze 18+ leden) de boel weer te kunnen opstarten in het

Scharlakenhof en in De Meet. De zalen zijn in ieder geval al

gereserveerd, dus schrijf deze datum alvast in de agenda! De nieuwe

trainers (Peter en Joop) zullen er ook weer zijn, en uiteraard Maaike

en Janien, en de assistent trainers van de floorball. We zijn blij met ze,

en kijken weer uit naar een sportief en actief seizoen.

Mochten er in de tussentijd ontwikkelingen zijn, dan laten we dit

uiteraard weten, via mail en/of website. Zeker in het geval van

ontwikkelingen op gebied van sporten boven de 18 jr. En mochten er

vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen (bijvoorbeeld via

bestuur@hsv-haren.nl).

Voor nu een hele fijne en zonnige zomer gewenst, en tot in augustus!

Hartelijke groeten,

Het Bestuur van HSV-Haren

Inhoud

Over Corona en het nieuwe

seizoen

lustrumfeest

Algemene

Ledenvergadering

Tweedehands kleding

floorballcommissie

Buiten sporten turnen

Even voorstellen: nieuwe

bestuursleden

Buiten sporten floorball

/


asministratiekosten

compensatie contributie

website HSV

competitie floorball

turnen voor volwassenen

Oproep aan ouders van

Subscribe Past Issues Translate RSS

floorballers

Lustrumfeest

HSV-Haren viert haar lustrum volgend jaar.

HSV-Haren is opgericht op 22 juni 1951, zo staat in de statuten. Dat

betekent dat wij volgend jaar op 22 juni 2021 ons 70 jarig bestaan

vieren. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Graag zouden wij een lustrum-commissie in het leven willen roepen,

die deze feestelijke gebeurtenis inhoud gaat geven. Hierbij zijn ook

kinderen heel erg van harte welkom, die plaats willen nemen in de

commissie.

Alle ideeën en creatieve uitspattingen zijn van harte welkom. Ook als

je niet in de commissie wilt plaatsnemen, ontvangen we deze ook

graag op enig moment.

Voor opgave voor de lustrum commissie, kan een mailtje gestuurd

worden naar:

voorzitter@hsv-haren.nl

het HSV Haren bestuur

Inhoudsopgave

Algemene Ledenvergadering (ALV)

8 juni jl. was de jaarlijkse ALV van HSV Haren. Gelukkig konden we

weer fysiek bij elkaar komen, zij het met 1,5 meter afstand.

De jaarrekening is gepresenteerd, de kas is gecontroleerd en de

begroting is alvast vastgesteld voor 2021. Helaas hebben we afscheid

moeten nemen van onze voorzitter Wilma Vrieling. Zij heeft geen

binding meer met HSV nu allebie haar kinderen zijn gestopt met

sporten bij ons.

Gelukkig hebben we een nieuwe voorzitter mogen benoemen in de

persoon van Marjan van Ittersum; zij had al langer zitting in het

bestuur namens turnen en mocht al enige maanden proeven aan de

rol van voorzitter als interim.

Tevens zijn we erg blij met onze 2 nieuwe bestuursleden voor turnen

en floorball die zich elders in deze nieuwsbrief voor zullen stellen.

Als je wilt weten wat er afgesproken is voor volgend jaar of je bent

gewoon eens nieuwsgierig naar wat er nu op zo'n ALV op tafel

/


komt dan kun je de (concept)notulen lezen op de website.

Subscribe Past Issues Translate RSS

Inhoudsopgave

Tweedehands kleding en materiaal

Het seizoen loopt weer ten einde en misschien zijn er kindjes bij die uit

hun kleding zijn gegroeid. Omdat we weten dat sportkleding best

kostbaar is faciliteren wij op de site van HSV het ruilen van

sportkleding. Het werkt als een soort marktplaats, je maakt je eigen

advertentie aan en zet er een foto op van wat je beschikbaar hebt

(floorballkleding, sticks of turnpakjes). Iedereen die hierop wil reageren

kan dat via de site doen. Op deze manier geven we sportkleding die

nog goed is een tweede kans en kunt u als ouders besparen op de

kosten van nieuwe kleding.

Check dus regelmatig onze site voor de nieuwste advertenties!

Inhoudsopgave

Administratiekosten

Op de ALV van 8 juni is besloten tot het in rekening brengen van

administratiekosten van € 3,50 per kwartaal per lid voor iedereen die

geen gebruik maakt van automatische incasso. Het kost elk kwartaal

weer veel tijd om openstaande facturen te innen, terwijl we deze tijd

ook kunnen investeren in andere dingen voor de vereniging.

iedereen die nog geen gebruik maakt van automatische incasso en

dat alsnog wil kan dit voor 1 oktober nog aangeven/doorgeven

via ledenadministratie@hsv-haren.nl.

Mocht er een specifieke reden zijn dat automatische incasso niet

mogelijk is neem dan ook contact met ons op.

Vanaf 1 oktober worden de administratiekosten in rekening gebracht.

Inhoudsopgave

Compensatie

contributie

Als je iets mist op de

website

/


Alle leden hebben een mail

Subscribe Past Issues Translate RSS

gehad met daarin uitgewerkt wat

De website van HSV Haren

de compensatiemogelijkheden heeft nog wat aandacht nodig.

zijn voor de betaalde contributie De afgelopen maanden hebben

gedurende de 'corona-periode'. we al een aantal zaken

Hierin zijn twee keuzes

toegevoegd of aangepast. Maar

voorgelegd: 1) compensatie de input van onze leden vinden

overmaken naar uw rekening of we ook belangrijk!

2) compensatie ten gunste van Mis je zaken op de website of

HSV ten behoeve van de

zie je dingen die niet kloppen?

aanschaf van materialen.

Heb je behoefte aan een email

Wij vragen u om voor 15 juli een account of opgave formulier om

keuze te maken en deze te je activiteiten online te zetten?

mailen

naar penningmeester@hsvharen.nl.

We horen het graag!

secretariaat@hsv-haren.nl

Wie geen keuze maakt noteren

wij voor keuze 2.

Inhoudsopgave

Competitie floorball seizoen 2020-2021

Alvast voor de agenda!

de competitiedata voor de jeugdcompetitie Noord Nederland zijn

bekend. Misschien goed om deze alvast te noteren.

Gelukkig valt er dit schooljaar niets in een vakantie.

26 september 2020 THUIS 16 januari 2021 THUIS

24 oktober 2020 UIT 30 januari 2021 THUIS

7 november 2020 THUIS 13 februari 2021 THUIS

21 november 2020 THUIS 20 maart 2021 UIT

12 december 2020 UIT 10 april 2021 THUIS

8 mei 2020 NK jeugd, de locatie hiervan is nog onbekend.

Teamindeling

Via de coaches proberen we voor de vakantie aan een inventarisatie

te doen welke kinderen er de komende competitierondes in welke

klassen zullen spelen. Dan weten we hoeveel teams er per klasse

gevormd kunnen worden.

De indeling van de teams maken wij niet als bestuur maar deze zal

worden overlegd met Peter en de coaches. Indien er twijfels zijn over

een indeling zullen we ook zeker de ouders hierover benaderen. Bij

specifieke wensen (een niveau hoger of lager, meer uitdaging, bij een

/


vriendje/vriendinnetje, etc.) dan horen we dit graag van jullie via de

Subscribe Past Issues Translate RSS

coaches.

Inhoudsopgave

volwassenen turnen bij HSV-Haren

Heb je vroeger altijd geturnd? Of wil je eens wat anders doen dan het

verplichte nummer in de sportschool? Kom dan op dinsdagavond van

19.15 tot 20.15 in Haren turnen bij onze super gezellige

volwassen turn- en gymgroep. Deze groep bestaat uit zowel mannen

als vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën (tussen de 18 en 60

jaar) en niveaus.

Het gaat er niet om hoe lenig of goed je bent, want het niveau loopt

sterk uiteen … maar dat je met plezier een uur sport en dat in

combinatie met veel plezier en gezelligheid. De training bestaat uit een

opwarming, af en toe conditie en of (buik)spieroefeningen

en vervolgens worden er één of twee toestellen klaargezet, waar ieder

op zijn eigen niveau op kan turnen (onder begeleiding). Denk hierbij

aan de tumblingbaan, trampoline, kast, paard, balk of brug. Ook is er

altijd ruimte voor nieuwe ideeën en toestelcombinaties.

Kom jij binnenkort een (gratis) les mee turnen, dan zien we je graag bij

gymzaal De Meet op dinsdagavond vanaf 19.15 uur!

Mocht je vragen hebben, dan kun je een mailtje sturen naar

bestuur@hsv-haren.nl

Bernice van Leeuwen,

Lid volwassen turn- en gymgroep

Inhoudsopgave

floorballcommissie

Wilma heeft vorig jaar een aantal enthousiaste ouders bereid

gevonden om in de 'floorballcommissie' plaats te nemen. Het doel van

deze commissie is om samen met het bestuur en de trainer(s) te

kijken naar de ontwikkeling van de sport voor onze jeugd. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan een opleidingsplan; wat wordt het doel voor elk

niveau om aan te leren? Maar ook het opleiden van scheidsrechters,

het organiseren van de wedstrijddagen samen met het bestuur, de

mogelijkheden om als HSV nog iets te gaan bieden nadat je te oud

wordt voor de A/B, etc.

Na een mooie evaluatie door de floorballcommissie van wat er leeft en

speelt binnen de vereniging is door diverse omstandigheden vanuit het

bestuur, het vertrek van Henri en het uitvallen van Wilma, het hierbij

/


gebleven en zijn er afgelopen jaar voor jullie geen veranderingen

Subscribe Past Issues Translate RSS

merkbaar geweest. Het bestuur en de floorballcommissie hebben

inmiddels overleg gehad en er zijn diverse plannen gemaakt waaarvan

we verwachten dat jullie komend schooljaar wel degelijk

veranderingen zullen ervaren. We hopen de club de sport als floorball

beter te ontwikkelen.

Wij hebben hier veel zin in. Als er vragen zijn of opmerkingen,

voorstellen, etc. dan mag dit doorgegeven worden aan

secretariaat@hsv-haren.nl.

Inhoudsopgave

buitensporten turnen

Wat waren we blij dat er weer gesport mocht worden na al die weken!

Iedereen was blij elkaar weer te zien en samen te mogen turnen. In de

achtertuin van één van onze bestuursleden (dank je wel Marjolein!)

bedachten Maaike en Janien verschillende trainingen voor zowel het

basisturnen als de selectiegroepen. Met wat aanpassingen vanwege

de Corona-maatregelen ging dat prima. Extra schoonmaken van

materiaal tussendoor, afstand bewaren, niet te vroeg komen etc.

Ouders die we mochten inzetten als Corona-steward, materiaal uit de

Meet en veel enthousiasme van alle kinderen zorgden ervoor dat er

weer gesport kon worden. Natuurlijk was het voor sommige kinderen

even wennen omdat alles net wat anders ging. Ze moesten elkaar

helpen met oefeningen omdat juf Maaike dat niet mocht. Maar

iedereen liet zien ze dat prima konden! Als alles goed blijft gaan zullen

na de zomervakantie alle trainingen weer in de sporthal plaatsvinden.

Hieronder wat actie foto’s

/


Subscribe Past Issues Translate RSS

Inhoudsopgave

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden

Clara Marije

Hallo allemaal,

Sinds februari draai ik al mee in het bestuur van HSV maar vanaf de ALV

afgelopen juni ben ik officieel toegetreden. Reden om mij eens voor te

stellen! Ik ben Clara Marije Lotgering en woon met mijn man en 3 dochters

in Haren. Ik werk als onrustdeskundige/ baby- en kinderslaapcoach in mijn

eigen praktijk. Onze middelste Bente turnt in de B-selectie met heel veel

plezier en haar zusje Noor is dit seizoen begonnen bij het basisturnen met

net zoveel enthousiasme. Voor de oudste Sara bestaat het leven niet uit

turnen maar uit dansen. Met alle uren die we hierdoor doorbrengen bij

HSV vind ik het leuk om meer te kunnen betekenen voor de vereniging,

voor de afdeling turnen.

Hartelijke groet, Clara Marije

Monique

Mijn naam is Monique Smith. Ik woon inmiddels ruim 20 jaar in Haren

samen met Herman Bron. We hebben een dochter van 15 jaar en een

zoon van 13 jaar oud.

Onze zoon doet inmiddels 2 jaar mee aan de floorball trainingen en speelt

ook wedstrijden. Doordat hij deze sport beoefent ben ik in aanraking

gekomen met ouders en bestuursleden. Toen er 2 bestuursleden

vertrokken heb ik aangegeven dat ik wel een bijdrage zou willen leveren

aan het bestuur aangezien ik het belangrijk vind dat sportverenigingen

kunnen blijven bestaan omdat sporten zo gezond is en er zoveel plezier

uit te halen valt.

Ik heb vroeger als kind gehockeyd wat uiteraard overeenkomsten heeft

met floorball. Maar ik vind floorball eigenlijk leuker, omdat het

laagdrempelig is, er minder gauw overtredingen gemaakt kunnen worden

zodat er snelheid in het spel blijft. Daarnaast spreekt het sociale karakter

van de sport me aan om met elkaar iets te kunnen bereiken en daar

samen plezier uit te halen.

/


Subscribe Past Issues Translate RSS

Buitensporten Floorball

We zijn gestart met buitentrainingen op de donderdag.

Peter ontdekte dat het een behoorlijke uitdaging kan zijn op het gras. Gelukkig is er bij het

Buut ook een ruim plein, wat zich ook goed leent voor een partijtje. Wel oppassen voor

schade aan je stick op de tegels maar een oude sok doet wonderen!

Het animo was goed dus ook op dinsdagen is er inmiddels weer een groep aan het

trainen.

We gaan er van uit dat we in september weer gewoon in de Scharlakenhof trainen. Dat is

wel een stukje droger...

een impressie...

/


Subscribe Past Issues Translate RSS

Inhoudsopgave

Oproep aan de ouders Floorballers:

We hebben jullie als ouders nodig, want zonder ouders is er geen

wedstijd.

Tijdens een wedstrijddag heeft uw kind uw hulp nodig. Hulp om op de

plaats van bestemming te komen als de wedstijd in Leek of

Lewenborg is. Hulp bij het bedienen van de toeter bij begin en einde

wedstijdperiode. Hulp bij invullen uitslagen. Hulp bij opbouwen

boarding. U leest het al: een wedstrijddag heeft heel wat voeten in de

aarde!

Wat behelzen de taken:

Vervoer naar uitwedstijden: er zijn drie uitwedstrijden. Het ligt aan

de dan geldende Coronaregels hoeveel kinderen er vervoerd

mogen worden en dus ook hoeveel ouders er nodig zijn voor het

vervoer.

Opbouwen en afbreken; steeds zullen aan een aantal

ouders/kinderen van de eerste en het laatst spelende team

gevraagd worden om 45 minuten voordat de wedstrijd begint, te

helpen opbouwen. Afbreken gaat tot nu toe met alle aanwezigen

gezamenlijk.

Wedstijdtafel bemannen: steeds 2 á 3 uur zullen 2 ouders de tafel

bemannen. Taken zijn: de toeter inschakelen, wedstijduitslagen

noteren, vragen beantwoorden, etc. ouders voor wie dit nieuw is

worden altijd gekoppeld aan iemand met ervaring.

Door de coach van uw kind zult u in september een schema krijgen

waarop staat wanneer uw hulp gewenst is. Komt dat moment of die

taak niet uit, ruilt u dan zelf met een andere ouder van het team van

uw kind.

/


Subscribe Past Issues Translate RSS

En wat krijgt u ervoor terug? Een kind dat weer een ervaring rijker is/

een kind dat een fijne dag met zijn of haar teammaatjes heeft gehad/

kantinebonnen voor gratis koffie en thee/ nieuwe mensen leren

kennen/ gezelligheid/ floorball nog beter leren begrijpen/ een lekker

floorball dagje met je kind.

Inhoudsopgave

Op de website van HSV-Haren is

nog veel meer informatie te vinden:

>> voor informatie over een bijdrage

in de contributie

>> wil je opzeggen, email de

ledenadministratie

>> wil je je aanmelden

HSV Haren

https://www.hsv-haren.nl/

Copyright © 2019, Alle rechten voorbehouden voor zover geen eigendom van derden.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

/

Similar magazines