02.08.2020 Views

DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 11 - NR.6

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 11 | Editie 6 | juli - augustus 2020

Sylvie & Chanell v. Meeuwen

Cees de Jong

Bas van Wees

Stan Schaap

Fleur Middag

YES! Wij zijn geslaagd!

Wij willen alle geslaagden graag in het zonnetje

zetten. Kijkt u mee naar de

Beesdse “parels”?

Namens Dorpskrant Beesd, Gefeliciteerd!

Anouk Pippel

Jelle Oomens

Femke van Gelder

Maarten de Wilde Iris Boerma Remco den Braber


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

De Beesdse Jaarmarkt

“Wat bleef, was de lege tweede vrijdag in juni zonder kramen en kermis.

Je merkt feitelijk pas op de dag zelf hoe Beesd toch aan tradities hangt.

Oliebollen, haring, paling en een biertje op de Voorstraat.”

(pagina 4-5)

Logopedie Beesd

Frank Vissenberg

Casper van Doorn

Inge (verzorgende IG)

Jarno Hol

“Al van jongs af aan wist ik dat ik later iets met kinderen wilde gaan doen.

Ik heb veel oppasbaantjes gehad en ben in totaal 10 jaar leiding en hoofdleiding

van de Vakantie Spelweek geweest.”

(pagina 6)

Spelweek: wat een jaar...

“Het doeboek lag inmiddels bij de drukker toen we weer een telefoontje

kregen van de gemeente. De coronaregels waren versoepeld. De Spelweek

kan toch gedeeltelijk doorgaan.”

(pagina 8)

Marit van de Water

(PABO)

Daan van Leeuwen

Sam & Rick

Noël Wibbeke

Inburgeren: hoe en wat?

“Eenmaal in een veilig land is de ongewisheid niet over. Een aantal stappen

moet nog doorlopen worden om in dat vreemde land te mogen blijven. ”

(pagina 12-13)

Gevraagd: info De Gouden Leeuw en familie Van Zijl

“Zijn oma was dochter van Johannes (Jan) van Zijl. Volgens zijn moeder (nu

88 jaar) zou haar opa sinds 1899 een hotel hebben gehad in Beesd. Hier is

binnen de familie weinig over bekend.”

(pagina 14)

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

De Beesdse Jaarmarkt

Toen begin maart de regering alle vergunningsplichtige activiteiten verbood tot 1 september, was het

gelijk duidelijk dat de Jaarmarkt dit jaar niet door zou kunnen gaan. Gezondheid van de Beesdse

dorpsgenoten staat natuurlijk bovenaan! Het is een wereldwijde pandemie en daarom voelt het niet

als een grote dorpse tragedie. We zouden dit jaar kijken binnen de organisatie en tijdens de markt

hoe we de Beesdse Jaarmarkt toekomstbestendig kunnen maken. Dat doen we nu hopelijk, als de

pandemie over is, in 2021.

Wat bleef, was de lege tweede vrijdag in juni zonder kramen en kermis. Je merkt feitelijk pas op de

dag zelf hoe Beesd toch aan tradities hangt. Oliebollen, haring, paling en een biertje op de Voorstraat.

Peter de Graaf, de visboer die op donderdag door Beesd huis aan huis komt, kon de paling niet

aanslepen. Tevens vrijdag op het Dorpsplein bij de visboer waren de haring en paling een kaskraker

van jewelste. Bij ‘t Voorhuys/ de Dorpskring en de Notenboom waren coronaproef terrasjes gemaakt

waar toch velen (ja het zou weer goed marktweer geweest zijn) een lekker pilsje op 1.5m afstand

namen. Én natuurlijk ook de oliebollen bij Van Keulen gingen als warme broodjes over de toonbank.

Zo hadden velen toch het jaarmarktgevoel.

Dit brengt me bij een oude traditie van de markt die helaas verloren is gegaan. Het zo genoemde

koek slaan. Met een stok kon je proberen om in één klap een peperkoek doormidden te slaan. Lukte

dit, dan kreeg je een gratis peperkoek en anders moest je hem kopen en had je een peperkoek

met een flinke deuk erin. Velen liepen dan over de markt met een peperkoek. Ook waren er toen de

bloemverkopers. twee stuks wel te verstaan. Ze stonden op de laadklep van de vrachtwagen. Eén bij

waar nu de apotheek zit en één op de hoek Middenstraat/ Beukenstraat. De planten werden verkocht

per gevulde zak. Vooruit nog één erbij en nog één erbij voor 5 of 10 gulden. De geraniums en andere

soorten werden in tassen vol meegezeuld.

Tekst: Herman Bertels. Collaga: Gert de Kruijff (BeesdBoek)

Uit onderzoeken van Gert de Kruijff op Beesdboek blijkt dat de jaarmarkt al enkele honderden jaren

oud is en in vele gedaantes gehouden is. Van de oude schapenmarkt met wat kramen ernaast en

kermis door het dorp heen tot nu een grootse markt door het dorp heen met kermis compact op het

Dorpsplein. Hoe kan het veranderen.

Voorlopig houden we alle berichten in de gaten om volgend jaar toch weer een echte, ouderwetse

markt te kunnen organiseren. We kunnen dan daar onder het genot van een oliebol, haring of paling

met een pilsje kletsen over wat voor een vreemd jaar we gehad hebben en hoe we die periode hebben

doorstaan met zijn allen!

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Ondernemend Beesd

Ben jij ook een Beesdse ondernemer en heb je ons wat te vertellen? Neem contact met ons op via

info@dorpskrantbeesd.nl.

Logopedie Beesd

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Tekst en foto’s: Simone van Bremen

Ik ben Simone van Bremen en geboren in Beesd. Al van jongs

af aan wist ik dat ik later iets met kinderen wilde gaan doen. Ik

heb veel oppasbaantjes gehad en ben in totaal 10 jaar leiding en

hoofdleiding van de Vakantie Spelweek geweest. Toen ik na mijn

middelbare schooltijd ging kijken voor een vervolgopleiding kwam

de HBO opleiding Logopedie voorbij. Het één op één werken met

mensen en dan vooral kinderen leek mij fantastisch. Tijdens de

opleiding wordt aandacht besteed aan de behandelingen van zowel

volwassenen als kinderen met zeer verschillende logopedische

problemen. Al voor de opleiding wist ik dat ik de richting van de kinderen op wilde. Mijn stages

heb ik gelopen in verschillende logopediepraktijken en op scholen. Direct na de opleiding, in 2012,

ben ik aan de slag gegaan als logopedist bij een praktijk in Zaltbommel. Daar werk ik nu nog steeds

met veel plezier. Ik werk ook een aantal ochtenden op een school voor speciaal basisonderwijs.

Zorgen dat kinderen met verschillende hulpvragen klaargestoomd worden voor het deelnemen aan

de maatschappij is ontzettend dankbaar werk. Als de kinderen na een behandeling vrolijk de deur

uitlopen zonder het idee ´geoefend´ te hebben is voor mij de behandeling volledig geslaagd.

Toen mij in juni 2019 werd gevraagd of ik de praktijk in Beesd over wilde nemen, heb ik daar dan

eigenlijk ook geen moment over getwijfeld, omdat ik het belangrijk vind dat zulk soort faciliteiten

in een dorp als Beesd aanwezig zijn. Na al het regelwerk, de voorbereidingen in de praktijkruimte,

die ik kon huren bij Leon van Dun, en de nodige hulp van familie en vrienden, ben ik in januari 2020

gestart met Logopedie Beesd. Het enthousiasme van de cliënten en alle totaal verschillende hulpvragen

maakt dat ik het ontzettend leuk vind om hier in mijn eigen dorp aan het werk te zijn. Ik werk

nu op maandag en zaterdagochtend in mijn praktijk. De rest van de week bij de

praktijk in Zaltbommel. Ik hoop dat ik in de toekomst wat meer dagen in mijn

eigen praktijk kan werken, maar dat ik het wel kan blijven combineren met de

andere praktijk. Het contact met mijn collega logopedisten helpt me mijn kennis

up-to-date te houden en dan is er mogelijkheid om te overleggen over de meer

ingewikkelde casussen.

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Banket

Specialiteiten

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Op dit moment heb ik grotendeels cliënten in behandeling in de leeftijd van 2 tot

18 jaar. Deze komen uit Beesd, maar ook uit de omliggende dorpen. De hulpvragen

zijn gericht op het verbeteren van de uitspraak, het uitbreiden van de taalontwikkeling.

Dan kun je denken aan woordenschat, het uitvoeren van opdrachtjes

en de zinsbouw. Daarnaast zie ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten,

die bijvoorbeeld slissen of op de verkeerde wijze slikken. Ook zijn er kinderen

die moeite hebben met lezen of spelling. Ik probeer zo veel mogelijk samen te

werken met de scholen, de peuterspeelzaal of bijvoorbeeld de tandarts om de

client zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Logopedie Beesd is gevestigd aan Dorpsplein 5 en bereikbaar via info@logopediebeesd.nl

of 06-41709342. Meer informatie over logopedische behandelgebieden

vind je op www.logopediebeesd.nl.

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Tekst en foto: Rianne Versteegh

Spelweek: wat een jaar...

2020 zal de boeken in gaan als een jaar om nooit

te vergeten. Zo ook voor de Vakantie Spelweek.

Na een geweldige 70e editie in 2019, waarin we

met alle kinderen met de bus op pad gingen om

een dagje te survivallen en welke we afsloten

met een magische vuurwerkshow, was de hoofdleiding

al volop bezig met de voorbereidingen

voor de 71e editie. Het thema was al gekozen,

het programma lag al klaar, de grote tent was besteld,

enzovoort. Op 22 april kwam het gevreesde

telefoontje van de gemeente: In 2020 geen

spelweek. Alle vergunningen voor evenementen

tot 1 september werden ingetrokken.

Natuurlijk hadden we begrip voor de situatie

maar toch heerste er ook teleurstelling. Al snel

kwam het gevoel dat we toch iets voor de kinderen

wilden doen. We gingen appen, skypen en

face-timen met onze superleuke hoofdleiding om

de spelweek thuis bij de kinderen te brengen. Zo

ontstond het idee voor het Vakantie Spelweek

Doeboek. Arjan, Daphne, Jelle, Joyce, Kevin,

Kim en Stefan hebben keihard gewerkt om er

een geweldig boek van te maken. Vol leuke puzzels,

spelletjes, recepten en nog veel meer. De

gemeente vond het een goed plan als wij de kinderen

ook iets over Beesd zouden leren, Zo gezegd,

zo gedaan en daarom zijn heel veel Beesdse

‘wist je datjes’ toegevoegd aan het boek.

Het doeboek lag inmiddels bij de drukker toen

we weer een telefoontje kregen van de gemeente.

De coronaregels waren versoepeld. De Spelweek

kan toch gedeeltelijk doorgaan. Dus goed

nieuws! Woensdag 19 augustus gaan we

er een te gekke Vakantie Speldag van maken.

Alle basisschoolkinderen uit Beesd, die

na de zomervakantie naar groep 3 of hoger

gaan, zijn van harte welkom om deze dag met

ons te beleven. Ze moeten hier wel voor opgegeven

worden. Dit kan tot uiterlijk 24 juli via

www.spelweekbeesd.nl/inschrijven. Zorg dat je

snel bent, want vol = vol. Check onze Facebookpagina

en/of de website voor meer informatie!

Inmiddels hebben we op 15 juli, net voor de zomervakantie,

samen met de wethouder, de doeboeken

uitgedeeld. Op het Cingelplein hadden

we een gezellig kraampje ingericht en de kinderen

van beide scholen konden hier hun doeboek

ophalen samen met een lekker regenboogijsje.

Wij wensen iedereen een fijne zomer en we hopen

de Beesdse jeugd te zien op de Vakantie

Speldag, de leukste dag van het jaar!! Wij hebben

er nu al zin in.

Het Vakantie Spelweek bestuur,

Antoinette, Jochem, Joyce, Patrick en Rianne

Ingezonden door: Cees de Jong

Ingezonden door: Cees de Jong

Beesdse

Knipsels

Molen ‘De Vrijheid’ heeft het keurmerk Betuws

Best in de wacht gesleept. Dit keurmerk

kregen ze voor hun lokale producten.

Burgemeester Servaas overhandigde Dirk La

Verge een Koninklijke onderscheiding voor

zijn jarenlange inzet als vrijwilliger.

75 jaar bevrijding.

Ondanks alle beperkende maatregelen heeft

ook dit jaar de traditionele dodenherdenking

plaatsgevonden in ons dorp. In goede samenwerking

met de Oranjevereniging en beide

kerken, werd de herdenking vormgegeven. De

herdenking kon live worden gevolgd via de

website van de Sint Pieterskerk.

Evert van Zelst heeft in juni de leeftijd van

90 jaar bereikt. Van harte gefeliciteerd namens

dorp Beesd.

Ingezonden door: Patrick Koenhein

Ingezonden door: Marius Hol

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

Ingezonden door: St. Antoniusschool

Na 40 jaar onderwijs neemt juf Joke afscheid

van de St. Antoniusschool. We gaan

haar missen en wensen haar alle goeds voor

de toekomst.

Ingezonden door: Ronald Verwijs

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Samen goede dingen doen voor Beesd

Hoe gaat het met?

De Facebook pagina van Beesd voor elkaar (@Beesdvoorelkaar) heeft een wekelijkse rubriek. In deze

rubriek worden inwoners van Beesd gevraagd hoe het met ze gaat.

Hier een selectie:

Vrijdag 12 juni - Hoe gaat het met Herman

Bertels? “Het gaat goed. Rond deze

periode ben ik in de weekenden en de

avonduren druk met het voorbereiden van

de jaarmarkt. Dit jaar helaas geen markt,

we hebben geen keus. De jaarmarkt gaat

dan wel niet door, het gevoel blijft. Ik ga

vandaag, zoals elk jaar op de Beesde

markt, bij de visboer lekkere paling en een

Hollandse Nieuwe halen”

Maandag 29 juni jl. zijn een aantal inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente West

Betuwe met elkaar in gesprek gegaan. Het doel was om in samenspel en samenspraak met elkaar

een begin te maken met het aanpakken van de uitdagingen en behoeften, zoals uitgesproken door

inwoners, en vastgelegd in het Bidbook West Betuwe.

Heeft u vragen en/of wilt u deelnemen aan het gesprek neem dan contact op met Joanne Bredero.

U kunt het Bidbook West Betuwe downloaden op www.westbetuwe.nl/bidbook-west-betuwe

De gemeente West Betuwe geeft

leefbaarheidsbudget aan initiatieven die de

leefbaarheid en/of sociale samenhang van

Beesd verbeteren. De volgende initiatieven

hebben een financiële bijdrage ontvangen:

Stichting De Dorpskring Beesd - een bijdrage

voor geluidsabsorberende maatregelen in De

Dorpskring.

Jeanette De Jongh - een bijdrage voor de

organisatie van een griezeltocht door Beesd.

Beesd voor Elkaar - een bijdrage voor de

aanschaf van tassen met daarop het logo Beesd

voor Elkaar.

Honden Losloopveld Beesd - een bijdrage voor

het vervaardigen van speeltoestellen voor

honden op het losloopveldje in Beesd.

Beesd voor elkaar - een bijdrage voor het

uitgeven van een lees-, beleef- en

bezigheidsboekje voor ouderen van Beesd.

Jongeren uit Beesd - een bijdrage voor de

aanschaf van een picknicktafel.

Vrijdag 19 juni - Hoe gaat het met Roland

Versteegh - “Het gaat goed. We zijn blij dat

we weer open mogen. Met het mooie

weer is het terras weer gezellig vol. Binnen

in het restaurant loopt het nog geen

storm, mensen zijn nog een beetje

huiverig. We hopen op een mooie zomer”

Vrijdag 3 juli - Hoe gaat het met Jos, Lars,

Niek en Igor: “Goed! Binnenkort hebben

we vakantie, na de vakantie gaan we naar

de middelbare school” Wat vonden jullie

van de lockdown? Igor: “ik vond het saai, ik

was veel buiten” Lars: “ik vond het wel

interessant vanwege de zorg om de

gezondheid” Jos: “ik was buiten of aan het

gamen” Niek: “ik vond het niets” Waar

gaat de vakantie naar toe? “Dat weten we

nog niet, waarschijnlijk gewoon in

Nederland”

Bron: Website gemeente West Betuwe


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Tekst: Marjo van Dun. Foto’s: Vluchtelingenwerk Nederland

Inburgeren: hoe en wat?

In deze jaargang heeft een aantal verhalen gestaan

over statushouders, die in Beesd wonen

en werken. Ze zijn hun land ontvlucht en hebben

asiel gekregen in Nederland. Ze kunnen zelf niet

kiezen waar ze gaan wonen. Om te mogen blijven

moeten ze inburgeren.

Vluchtelingen moeten eerst naar Ter Apel om

zich in te schrijven. Zij hebben vaak een lange

en gevaarlijke tocht achter de rug. Met weemoed

- vaak gedwongen door dictatuur, oorlog, hongersnood,

overstromingen - hebben ze de lastige

keuze gemaakt hun land te verlaten. Zij hadden

graag bij de familie en in hun land willen blijven

en hun eten en gebruiken willen behouden.

Eenmaal in een veilig land is de ongewisheid

niet over. Een aantal stappen moet nog doorlopen

worden om in dat vreemde land te mogen

blijven. Allereerst wordt een politierapport

opgemaakt. Je kunt het zo gek niet verzinnen,

alles wordt gevraagd: waar ze vandaan komen,

waarom ze gevlucht zijn, kenmerken van de

plaats waar ze gewoond hebben enzovoort. Is

dit eerder gevraagd in bijvoorbeeld Griekenland

of Italië, waar ze aan land kwamen, dan kunnen

ze een officieel gestempeld document overhandigen.

De politie zal dan nog aanvullende vragen

stellen.

Na Ter Apel worden ze in een asielzoekerscentrum

(AZC) ondergebracht. Het gebeurt regelmatig

dat ze van het ene naar het andere AZC

moeten verhuizen. Daar wachten ze af of het

COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) beslist of

zij worden toegelaten als statushouder. Dan nog

wachten op een woonplaats, daarna kan het inburgeren

echt beginnen. Ze moeten zo snel mogelijk

de taal leren. De meeste vluchtelingen zijn

al in het AZC het alfabet aan het leren. Ze leren

van elkaar het schrijven van woorden. Maar er

zijn ook mensen die in het eigen land niet naar

school zijn geweest. Ook zij de Nederlandse taal

leren. Dat is niet makkelijk. Zij beginnen met alfabetiseren:

het alfabet leren en woorden maken.

Kinderen gaan meestal naar de basisschool of

een middelbare school, mits ze voldoende kennis

hebben van het Engels of Nederlands. Vanaf

18 jaar moeten deze mensen zelf zorgen voor het

gaan volgen van een inburgeringscursus. Dat is

een grote kluif: hoe vind je een school, die bij je

past en waar je de juiste begeleiding krijgt. Voor

de lessen Nederlands kunnen statushouders een

lening aanvragen. Als binnen een bepaalde tijd

alle examens zijn gehaald hoeft deze lening niet

te worden terugbetaald.

Als je bedenkt dat deze mensen eenmaal in Nederland

nog met veel vragen zitten, zoals waarom

ze gevlucht zijn of over familie die nog in het

ontvluchte gebied zit of in opvangcentra. Het is

best moeilijk om je hoofd erbij te houden en een

vreemde taal te gaan leren.

Daarnaast moeten deze mensen formulieren invullen

in ambtelijke taal die zelfs voor ingezetenen

van Nederland al vaak lastig te begrijpen is.

Of je moet een bankrekening openen en een pinpas

aanvragen. Gelukkig worden statushouders

begeleid door vrijwilligers en betaalde krachten

die klaar staan voor deze mensen. Welzijn West

Betuwe en Vluchtelingenwerk hebben formuliergroepen

die mensen helpen bij dit soort werkzaamheden.

Vaak ook procederen vluchtelingen

om bijvoorbeeld geliefden naar Nederland te

laten komen. Of om toch in Nederland te kunnen

blijven, ondanks dat ze afgewezen zijn.

Het leren van de Nederlandse taal gaat voor hen

in een veel rapper tempo dan bij de kinderen op

de basisschool. Bedenk dat je in drie jaar tijd een

fatsoenlijke korte zin moet kunnen uitspreken of

opschrijven over heel veel verschillende onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld gezondheid,

werk, boodschappen, verzekeringen,

etc. Als je naar de huisarts moet, zul je toch duidelijk

moeten maken of je last van je teen hebt

of van je buik. Je zult de gebruiken moeten leren

van Nederland met de feestdagen erbij. Als je

moet gaan werken als caissière, zul je toch moeten

weten wat bijvoorbeeld een kassa is en hoe

je geld moet terugtellen.

Meestal krijgen ze een taalcoach toebedeeld,

maar lang niet altijd. Deze helpt hen op weg met

het spreken van de taal en met de dagelijkse dingen.

De lessen krijgen ze op school, maar met

name het spreken en het gebruiken van de taal

in de zo juist mogelijke vorm leer je door het te

doen. Gelukkig wil de overheid nu dat statushouders

zo snel mogelijk vrijwilligerswerk gaan doen.

Op die manier worden ze verplicht Nederlands

te spreken en zo sneller de taal te leren. Welzijn

West Betuwe is hier een goede hulp in.

Om een baan te vinden, moet er een CV geschreven

worden. Ook dat is een traject dat in de

inburgering zit: Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

(ONA). Ze moeten zelf aan de slag om uit

te vinden wat ze kunnen. Ook moeten ze zelf

vacatures doorspitten en bekijken of dit werk bij

hen past. Als afsluiting maken ze een CV.

Werkzaak helpt hen ook bij het opstellen van een

CV. Werkzaak is een uitzendbureau voor moeilijk

plaatsbare werkzoekenden, opgezet door verschillende

gemeentes. Zij hebben ook contacten

met verschillende werk- en stageplekken. Statushouders

moeten ook zelf actief op zoek naar

werk.

Als ze alle examens gehaald hebben, worden ze

genaturaliseerd tot Nederlander of Nederlandse.

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Tekst: Yolande Verhagen

Oproep:

Gevraagd: informatie Hotel De Gouden Leeuw en familie Van Zijl

De redactie van de dorpskrant heeft een brief ontvangen van de heer H. van Maarseveen.

Zijn oma was de dochter van Johannes (Jan) van Zijl. Volgens zijn moeder (nu 88 jaar)

zou haar opa sinds 1899 een hotel hebben gehad in Beesd. Hier is binnen de familie

weinig over bekend. Zijn eerste vrouw, Adriana van Rooijen overleed in 1904. In 1906 is

hij hertrouwd met Theodora Philippina Krielen uit Beesd.

Uit een advertentie in de krant van 20 april 1912 blijkt dat Jan van Zijl hotel De Gouden

Leeuw, gelegen aan de Voorstraat 111 in Beesd, te koop aanbiedt.

In het boekje Beesd in oude ansichten deel 3 staat bij de Voorstraat onder andere:

“Cafe ‘De Gouden Leeuw’ was eigendom van de familie Akkerman. Nadat Piet Akkerman

eind vorige eeuw een nieuw huis had laten bouwen werd het logement verhuurd aan

de familie Van Zijl. Achter het logement was tevens de stalling van de omnibus. In

de jaren ‘20 werd het café-logement afgebroken en liet dokter Van der Hooft op deze

plaats een woonhuis en praktijkruimte bouwen.”

Zijn er inwoners van Beesd e.o. die meer kunnen vertellen over dit stukje geschiedenis?

Ook is niet duidelijk wie het eerst eigenaar was van het pand De Gouden Leeuw: Jan

van Zijl of Piet Akkerman. Informatie over de Gouden Leeuw, foto’s en/of anekdotes

over de familie Van Zijl en het hotel kan je mailen naar: info@dorpskantbeesd.nl.

Tekst en foto: Jeanette de Jongh.

Juf Josje met pensioen

Na veertig jaar in het onderwijs, nam juf Josje,

van Basisschool de Lingelaar, 17 juli afscheid om

te gaan genieten van haar welverdiende pensioen.

De laatste twintig jaar werkte ze op de Lingelaar

als intern begeleider en remedial teacher.

Voor velen in Beesd is ze een bekende juf.

Voordat ze als docent op de Lingelaar werkzaam

was, zat ze eerst van 1994 tot 2000 in het

schoolbestuur. Haar eigen kinderen gingen hier

toen ook naar school. Tijdens haar periode als

onderwijzeres heeft ze veel leerkrachten en kinderen

gecoacht. Ook moest ze de minder leuke

taken uitvoeren als slecht nieuws gesprekken

met ouders en het temperen van verwachtingen

van ouders. Gelukkig heeft juf Josje ook leuke

dingen waar ze met glunderende ogen over vertelt.

Kinderen zijn zo heerlijk onbevangen en eerlijk.

Het werken met de kinderen en haar collega’s

gaat juf Josje het meeste missen. Wat ze absoluut

niet gaat missen? Het papierwerk: administratie/rapportage.

Loslaten vond ze niet makkelijk,

al een jaar werkte ze hier naar toe. Haar

taken heeft ze overgedragen aan juf Ellen en juf

Cindy. Bij het afscheid stonden alle leerlingen

‘s morgens klaar om haar onder luid applaus te

verwelkomen. Ze werd verrast met mooie cadeaus

en knutselwerken.

Het is nu tijd om te gaan genieten van mooie

reizen, een safari in Afrika, van de kinderen en

kleinkinderen en haar ouders in Culemborg.

Lieve juf Josje geniet van uw pensioen!!

ATMOSPHERE

CREATORS

Solution 4 you

Biedt de oplossing

ABRAHAM/SARAH

€350,-

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• Discoverlichting in alle

kleuren

• 1200 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

DRIVE-IN SHOWS

Complete pak keten

STANDBOUW

Alles op maat

LICHT & GELUID

Van de beste k waliteit

VERHUUR

Al onze apparatuur op

locatie

BRUILOFT

€650,-

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• 4 movingheads op

verlichte truss zuilen voor

een fantastische show

• 1900 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

Prins Constantijnstraat 3

4153 CM Beesd

E. info@s4u- events.nl

E. w w w.s4u- events.nl

BEL ONS!

06 - 57 66 16 19

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Zomerpuzzel

Los de rebussen op en vul de juiste letters in. Zo ontstaan nieuwe woorden.

De letters in de gekleurde vakjes vormen een zomers woord. Stuur deze oplossing naar info@dorpskrantbeesd.nl

of doe een briefje in de bus bij Wolfswaard 90. Wie weet, win jij een mooie cadeaubon.

De puzzel is geschikt voor jong en oud!

Foto: Betuwefotograaf

Morris van Alphen

Nore van Alphen

Foto: Photocreations

Op 5 juni 2020 is geboren, Nore Elisa Bette van Alphen.

Op 25 mei 2020 is Morris van Alphen geboren. Zoon

Foto: Mark van Alphen

Nore is de dochter van Inger en Michel van Alphen en

van Mark en Marrit van Alphen.

zusje van Sten. Gefeliciteerd en veel geluk.

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 6

Klaar voor de brugklas!

Elk jaar zetten wij alle geslaagden in het zonnetje. Maar er is nog een aantal kinderen in ons dorp die

een prachtige prestatie hebben geleverd!

Bijna acht jaar geleden kwamen deze kinderen als kleuter de St. Antoniusschool of de Lingelaar in

lopen. Dit jaar waren zij de oudsten van de scholen. Een leuke, spannende tijd. Je gaat je voorbereiden

op de Cito-toets, gaat op schoolkamp en je zet een fantastische musical in elkaar. Helaas ging

dat voor deze kinderen net even anders. Toch hebben ze alsnog een hele mooie afsluiting van hun

basisschooltijd gekregen.

Ook deze aankomende brugklassers willen wij dus even in het zonnetje zetten.

Heel veel plezier op de middelbare school!

Foto: Neeltje Pennings

Foto: Cindy Kool

Vrienden van Lingehof in actie

Dit keer werden de bewoners van Lingehof door Vrienden van Lingehof getrakteerd op aardbeien

en bloemen. Op 26 juni 2020 konden ze genieten van een heerlijk ijsje.

Foto’s: Elise Kroeze

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren, Leonie van Lith en Jeanette de Jongh

Redactieadres: Wolfswaard 90, 4153 CL Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!