Wijkblad Aakwaa augustus 2020

aakwaa

Wijkblad voor Aa-landen, Zwolle

In dit nummer o.a.

• In memoriam Gerard Mostert

• Het dak als bloementuin

• Zomerpret

Augustus 2020


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Jaarvergadering 2020

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Hierbij nodigt het bestuur van de S.W.A. u als wijkbewoner uit voor

de (uitgestelde) openbare jaarvergadering van uw wijkvereniging op

woensdag 9 september 2020 om 19.00 uur in M.F.C. De Bolder,

Dobbe 29, 8023 JW te Zwolle.

In verband met de corona maatregelen moeten wij vooraf weten hoeveel wijkbewoners er aanwezig

zullen zijn en daarom kunt u zich vanaf 17 augustus a.s. ‘s morgens tussen 9.30 en 12. 00 uur

opgeven bij de infobalie van de SWA. Dit kan ook telefonisch (038-4539813).

Opgave graag voor 5 september.

Agenda

1. Opening

2. Voorzitter

3. Verslag jaarvergadering 2019

4. Jaarverslag secretaris 2019

5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020/2021

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Evaluatie gevoerd bestuursbeleid en wensen voor komend seizoen

8. Jubileum (20-02-2020)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Bestuur S.W.A.

Gezien in de Diepenbuurt

Aakwaa ontving deze foto van een wijkbewoonster.

Zij zag in de Diepenbuurt deze hunkering naar een

gevoel om weg te zijn en zich in het buitenland te

wanen. Wij hopen dat de gesprekjes in het Italiaans,

(Duits, Engels, Frans of Spaans?), ongetwijfeld op de

gepaste 1,5 meter afstand van elkaar, de maker van

dit spandoek het gewenste gevoel heeft gebracht.

Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de teleurstelling

na het lezen van deze Aakwaa waarschijnlijk niet al

te groot zijn, als je tot de conclusie komt dat je ook

in onze mooie, groene wijk Aa-landen, ondanks de

coronaregels, een heerlijke vakantie, lekker dicht bij

huis, kunt hebben. Het plat Zwols dat je dan soms

hoort, klinkt menigeen als vreemde taal in de oren.

Tekst: Martin Bos, redactie Aakwaa

Foto: Ina de Jonge

3


Zwolle verliest de man van de groene vingers

Met het overlijden van Gerard Mostert verliest Zwolle een visionair die een groot aandeel bij

het inrichten van de natuur in onze stad heeft gehad. Het verhaal van de groene inrichting van

Aa-landen als ‘modelwijk’ werd voor een groot deel geschreven en vormgegeven door deze

gepassioneerde, authentieke natuurliefhebber, met een grote inzet voor het milieu en de samenleving.

Zonder Gerard Mostert had onze wijk er ongetwijfeld anders en zeker minder mooi en groen

uitgezien. Ria van Puffelen, wijkbewoner en jarenlang in het bestuur van Zwolle Groenstad met

Mostert werkzaam geweest, schrijft hierna het In Memoriam. Over een unieke man die de

bewoners van de stad van de Blauwvingers, groene vingers gaf.

Redactie Aakwaa

In memoriam Gerard Mostert (1928 – 2020)

Op vrijdag 26 juni jl. is Gerard Mostert overleden. Gerard is als

hoofd van de afdeling Plantsoenen van de gemeente Zwolle bij

de opbouw van de wijk Aa-landen heel belangrijk geweest.

Meer dan 45 jaar geleden

kwam ik in de Aa-landen

wonen. Wát een mooie wijk,

zoveel groen.

Maar….. onze achtertuin

grensde aan de Rijnlaan

waarover elke dag vrachtwagens

met (soms stinkend)

afval reden, naar een terrein bij

het Zwarte Water, de voormalige

vuilstort van de gemeente

Zwolle. Dat terrein werd een

‘berg’. En die berg (heuvel)

werd, naar een van de vele

ideeën van Gerard, onderdeel

van het Westerveldse Bos.

Er is nu niets meer van het

afval te zien, het is een

prachtig bos (met een ‘berg’)

geworden, waar veel mensen

plezier aan hebben met

wandelen, fietsen, de natuur

ontdekken, enz.

Een ander idee van Gerard

(samen met stedenbouw-

kundige ir. S.J. van Embden):

Dwars door onze wijk stroomt

de Westerveldse Aa. Vanaf

de A28 moest dat riviertje de

oorspronkelijke loop met de

oevers in originele toestand

behouden. Het werd Park

Aa-landen, geen park met

gladgeschoren grasvelden,

maar een stukje natuur bij het

water en met wat meer onderhoud

bij de bebouwing.

Het gebied is ook één van de

‘Groene Vingers’ in de stad.

Mostert is de bedenker van

de ‘groenevingerstructuur’.

4

Westerveldse Aa


Deze groene vingers verbinden het omringende

platteland met de stad en brengen de natuur in

de stad.

Om dit te verwezenlijken moest ook het maaibeheer

op de schop: van 24 keer per jaar

werden de bermen twee keer gemaaid.

Zwolle werd hiermee de voorloper op

ecologisch groenbeheer.

Gerard heeft nog veel meer gedaan voor

het groen in Nederland: hij was één van de

oprichters van de jaarlijks landelijke

Boomfeestdag, waarbij schoolkinderen bomen

planten. En medeoprichter van de Stichting

Zwolle Groenstad, een stichting die

het belang van bomen in de stad behartigt.

Het Spoolderbos en de Nooterhof zijn zaken

die tevens voor een groot deel op het conto

van Gerard Mostert kunnen worden geschreven.

Gerard bleef tot op hoge leeftijd meedenken

over het groen in de stad. Ik zal hem missen,

hij is voor mij belangrijk geweest, wij waren

samen lid van de Provinciale Boomfeestcommissie

en bestuurslid van Zwolle Groenstad.

Wij hadden veel contact, op het laatst, als ik bij

hem was geweest, ging ik naar huis met allerlei

‘opdrachten’. Zijn geest was nog altijd positief,

actief en vol ideeën.

Tekst: Ria van Puffelen

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

Groene bloeiende berm

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

5


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

6

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Het dak als bloementuin

Na de start van de Groendakactie van 50 Tinten Groen Assendorp meldden

zich vorig jaar ruim 500 huishoudens uit Assendorp en Pierik, maar ook Stadshagen

en Holtenbroek aan, om hun platte dak om te toveren in een groendak.

Deze actie om je omgeving duurzamer en (nog) groener te maken, sloeg aan

bij enkele bewoners van de Bekenbuurt. Initiatiefnemers en geïnteresseerde

buurtbewoners kwamen 29 juni in De Bolder samen om de mogelijkheden

te bespreken en uitleg te krijgen over aanleg en subsidie.

Groene daken in de Bekenbuurt

Initiatiefnemers Frens en Hans

inventariseerden in hun omliggende

buurt (Haar- Hof- Gies- Eer- en

Elsbeek, aangevuld met enkele

bewoners uit de Glanerbeek) de

belangstelling voor het aanleggen

van groene daken (sedum of

bloemenweide). Dankbaar werd

gebruik gemaakt van de ervaringen

die werden opgedaan door 50 Tinten

Groen uit het Zwolse Assendorp.

Een 15-tal positieve reacties gaven

aanleiding om een bijeenkomst te

plannen en daar informatie te krijgen

over aanleg van dit soort door het

Waterschap Drents Overijssels Delta

te subsidiëren projecten.

De acties die normaal gesproken

voor subsidie in aanmerking komen,

moeten binnen de bebouwde kom

zijn, wateroverlast en droogte

tegengaan. Groene daken, geveltuintjes,

regenwater opvangen en

hergebruiken, meer groen en minder

tegels in de tuin en de wijk. Allemaal

voorbeelden van maatregelen die de

woonomgeving bestendiger maakt

tegen klimaatverandering.

Daarnaast stelt het Waterschap dat

het niet zomaar gaat om aanleg

van groene daken, maar dat er

sprake moet zijn van een gezamen-

lijk project van mensen die bij elkaar

in de buurt wonen.

De bodem van de subsidiepot 2020

van het Waterschap, later aangevuld

door de Provincie, is door het grote

aantal aanvragen bereikt, waardoor

de nieuwe aanvragen (dus ook de

aanleg) voor het nieuwe subsidiejaar

2021 gelden. De subsidie kan

oplopen tot 50% van de aanlegkosten

van het groene dak.

De Bekenbuurtbewoners die mee

wilden doen, moesten daarom snel

beslissen, zodat ze de mogelijkheid

hadden de subsidieaanvraag

te kunnen laten aansluiten bij de

lopende initiatieven vanuit 50 Tinten

Groen Assendorp. Bij toekenning van

een bijdrage uit deze niet oneindige

subsidiepot geldt de stelregel ‘Wie

het eerst komt, het eerst maalt’.

Acht bewoners meldden zich definitief

aan voor de aanleg van een groen

dak, goed voor ruim 160 m2 nog

groener Aa-landen. Een bemoedigende

start voor een kleinschalig

buurtinitiatief.

Groen in elk seizoen

In een korte presentatie gaf Adriaan

Mosterman van ‘Stadshovenier

Zwolle’ uitleg over aanleg van

sedum- of bloemenweide dak,

te gebruiken materialen, warmte

isolatie, zomerkoelte, bescherming

dakbedekking, ecologie en inheemse

zadenmix samengesteld uit in onze

IJssel-Vecht delta voorkomende

vegetatie. Hierdoor dragen de groene

daken bij aan de ontwikkeling van

een groenlint waar vogels, vlinders,

bijen en andere insecten een pitstop

maken. Zijn voordracht en aansluitend

de beantwoording van de vragen

van de aanwezigen zou qua ruimte

te ver voeren om het in dit artikel

volledig weer te geven. Wij verwijzen

naar de desbetreffende website(s).

Mosterman’s hartenkreet brengen

wij hier wel over: door het meer dan

fors groeiende aantal aan te leggen

daktuinen, is de vraag naar extra

hoveniers- of hoveniersbedrijven die

dit soort klussen willen doen, enorm

gegroeid. Hoveniers die tuinaanleg

op de begane grond uitvoeren zijn

er genoeg, alleen de collega’s die

het hoger op willen zoeken zijn zeer

schaars, om niet te zeggen moeilijk

te vinden. Dus wie de tuinbroek past,

trekke hem aan!

Groener Aa-landen

Voor in dit onderwerp geïnteresseerde

wijkbewoners die hetzelfde

traject willen doorlopen als de

Bekenbuurtgroep en daarover eerst

nog wat willen sparren, is Frens

graag bereid om zijn opgedane

kennis en ervaring in deze in een

adviserende rol met deze Aa-landers

te delen. Contactgegevens van hem

zijn bij de redactie bekend.

Martin Bos, redactie Aakwaa

7


Dijklandhoeve biologische oase in Aa-landen

Aan de rand van Aa-landen, aan de Luttekeweg, ligt de Dijklandhoeve waar veel moois

en lekkere dingen te vinden zijn. Daar ligt ook een grote biologische pluktuin. In deze

maanden is eigenaresse Lara Velsman daar bijna elke dag van de week te vinden.

Op vrijdag- en zaterdagmiddag is de tuin open om, tegen betaling, naar hartenlust

zelf een fleurig boeket bloemen te plukken.

Als je door de enorme tuin van

Lara loopt vraag je je wel af:

hoe krijgt ze dit in haar eentje

voor elkaar? Zo’n grote oppervlakte

om te toveren tot een

oase vol bloemen. Wat een

werk! Reden voor een bezoek

en een interview met Lara.

Eens vragen hoe ze ertoe

gekomen is om dit te gaan

doen.

Lara: “Al ruim zestien jaar

woon ik in Stadshagen met

mijn partner en inmiddels twee

kinderen. Vorig jaar heb ik

mijn baan opgezegd. Ik was

klaar voor een carrièreswitch.

Ik wilde iets gaan doen met

groen. Wat wist ik eerst niet,

maar toen ik in de gelegenheid

kwam om hier op deze

plek een pluktuin te kunnen

8

beginnen, wist ik meteen dat

dit het was wat ik zocht. De

tuin is meer dan een halve

hectare groot, maar als je er je

boterham mee wil verdienen,

moet je ook wel aardig wat

oppervlakte tot je beschikking

hebben. De grond pacht ik van

de Zwolse Stadslanderijen (een

coöperatie van boeren in de

stadsrand van Zwolle). Vanaf

het voorjaar ben ik zes á zeven

dagen per week in de tuin

bezig. Gelukkig heb ik een

aantal vrijwilligers dat me

helpt, o.a. drie mensen uit

Aa-landen”.

Hoe kwam je aan de kennis

om een pluktuin te beginnen?

Lara: “Eigenlijk heb ik dat

met de paplepel ingegoten

gekregen. Mijn moeder had

ook een grote bloemenpluktuin

en van haar heb ik de kennis

meegekregen over het zaaien

en planten van diverse soorten

bloemen en grassen”.

Wat zijn je ervaringen tot

nu toe?

Lara: “Vanaf januari ben ik

pas echt bezig gegaan met

het aanleggen van de tuin.

Ik heb nog niet de hele tuin vol

staan, dat kost nog wel enige

tijd. Maar wel past dit werk me

enorm goed. Ik krijg veel energie

in het buiten bezig zijn met

de planten. Ik haal veel voldoening

uit de blije gezichten

van de mensen die hier komen

plukken. Van moeders hoor ik

dat ze graag even een uurtje

alleen naar de tuin gaan voor

een momentje voor hun zelf.

Het buiten zijn werkt ook

enorm ontspannend. De tuin

ligt op een unieke plek: vanuit

de stad ben je binnen tien

minuten helemaal buiten en

waan je je op het platteland.

Ook voor kinderen is het een

fijne plek om te spelen,

bijvoorbeeld in de hooischuur”.

Het bijzondere aan deze

pluktuin is wel de enorme


verscheidenheid aan vaste

planten. Lara heeft wel vijftien

soorten dahlia’s staan, ook

veel soorten zonnebloemen,

zowel groot als klein. Als je

langs de verschillende bedden

loopt, zie je overal bordjes

staan met de namen van de

bloemen erop. Zo doe je ook

nog eens veel kennis op voor

je eigen tuin.

Als ik op vrijdag- of

zaterdagmiddag een bos

bloemen wil plukken,

hoe gaat dat dan?

Lara: “Als je op de pluktuin

komt, kun je bij mij een snoeischaartje

krijgen. Daarmee

kun je een handvol bloemen

knippen al naar gelang je eigen

keuze. Elke week zijn er weer

andere bloemen in bloei.

Tot de intrede van de vorstperiode

is de tuin open voor

publiek en zijn er nog volop

bloemen te knippen”.

Ook fruit, melk en producten

van lokale boeren

Behalve de pluktuin is er op

het zelfde terrein een fruittuin,

de fruittuin van Nien, waar je

zelf fruit kunt plukken van de

diverse struiken. Er is ook

een winkeltje waar groenten

en verschillende producten

van lokale boeren worden

verkocht. Hier kun je het bakje

ophalen waarin je de geplukte

bessen en ander fruit kunt

verzamelen.

Vanaf 22 juni is het ook

mogelijk geworden zelf melk

te tappen van De Mobiele Boer

op de Dijklandhoeve. Ellen de

Lange melkt haar koeien met

een mobiele melkstal in het

weiland naast de boerderij.

De melk komt van een kudde

biologisch MRIJ-vee (Maas-

Rijn-IJssel). Dit roodbonte

ras graast van oudsher in

het rivierengebied. De koeien

staan dag en nacht buiten en

worden ook buiten gemolken.

Met de melktap, de tweede

melktap in Zwolle, tap je

gekoelde melk. De melk is vol

en romig. Ze is onbewerkt, vol

van smaak en met behoud van

alle gezonde voedingsstoffen.

De Voedsel- en Warenautoriteit

raadt wel aan de melk voor

consumptie gedurende een

minuut tot tenminste

72 graden C. te verwarmen.

De melktap is elke dag

geopend van 8.00 tot

20.00 uur.

Je kunt zelf een fles of kan

meenemen. Er zijn ook

literflessen te koop, die weer

hergebruikt kunnen worden

na afgewassen te zijn. Je kunt

zowel met muntgeld als met

de pin betalen.

Leuk voor de kinderen:

nieuw te koop is een kinderstrippenkaart

waarmee kinderen

een bos bloemen mogen

knippen, een bakje fruit mogen

plukken en een flesje kunnen

vullen met melk van de tap.

Tekst: Renate Verheule,

foto’s: Ank Pot, redactie

Aakwaa

9


10


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Wat doe jij met Burendag?

Op Burendag zaterdag 26 september

2020 organiseren veel inwoners een

activiteit samen met de buren.

Dat kan een koffiemoment zijn, maar

vaak steken inwoners op Burendag ook de handen

uit de mouwen. Heb je geen idee wat je kunt organiseren?

Kijk voor ideeën eens op www.zwolle.nl/buurtinitiatief.

Of zoek op www.zwolle.nl/MijnWijk welke initiatieven er

in jouw wijk zijn. Plaats een burendag-idee op MijnWijk

en zoek medestanders. Dat kan ook na Burendag.

Kies veilig zwemwater

Zwemmen in rivieren? Duiken van bruggen? Springen in

sluizen? Dat is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk.

Vooral kinderen zien het gevaar niet en gebruiken bruggen

als klimattractie. Vaak blijkt dat ouders wel weten waar

ze zwemmen, maar niet weten dat het onveilig is. Veilig

zwemmen kunnen kinderen in een van de natuurplassen

of zwembaden in Zwolle. www.zwolle.nl/veiligzwemmen

Vergoeding hoge

zorgkosten voor

kinderen en

volwassenen

Heb jijzelf of heeft je kind een chronische ziekte

of lichamelijke beperking? En heb je een laag

inkomen? Vraag dan de vergoeding hoge zorgkosten

aan. Dat is e175,- per jaar.

Kijk op www.zwolle.nl/hogezorgkosten

voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Je kunt het formulier ook ophalen bij het stadskantoor

of het Sociaal wijkteam, of opvragen via

telnr. 14 038. Medewerkers van Op Orde Zwolle

hebben het formulier ook.

Zij kunnen je helpen met invullen.

Kijk op www.opordezwolle.nl voor de inlooptijde

Meer regelingen staan op:

www.zwolle.nl/extra’s-voor-volwassenen

13


Bomen over bomen

Deze keer wil ik jullie graag meenemen in de wereld van onze woudreuzen, de populieren.

De wetenschappelijke naam van de populier is Populus. Deze naam schijnt voort te komen

uit het feit dat populieren bij een zuchtje wind een ruisend geluid maken. De oude Romeinen

vergeleken het geluid wel eens met het geroezemoes op de straten in de Italiaanse steden.

Het Italiaanse woord populus betekent volk, dus misschien komt hier het volksgeloof wel

vandaan dat een blad van een populier helpt om de spraakzaamheid te vergroten.

Onder de populieren vallen

veel verschillende soorten.

Eén van de meest bekende

is de Canadese populier

(Populus x canadensis).

(Foto 1) Ontzettend snelle

groeiers die enorme kolossen

kunnen vormen. Ik heb voor

deze foto even mijn fiets voor

de stam gezet ter vergelijking.

Deze boom staat in het parkje

tussen het Celeanum en de

Middelweg. In de zomer, als

de boom volop in het blad

14

1

zit, zal het gewicht van deze

boom ergens tussen de 20.000

en 22.000 kilo zitten (en dat

blijft bij harde wind ‘gewoon’

rechtop staan!).

In het verleden zijn er veel

zaailingen (cultivars) uitgeselecteerd

die nog sneller

groeiden dan de oorspronkelijke

soort. Echter bleek later

dat dit ook een keerzijde heeft.

Er zijn cultivars geselecteerd

die door de snelle groei

breekbare takken aanmaken.

Deze kunnen na een jaar of

40-50 spontaan uitbreken.

Hierdoor zijn er de laatste

jaren veel van deze bomen op

risicovolle plaatsen gekapt.

Een populier die hier veel

op lijkt is de zwarte populier

(Populus nigra). Een bekende

cultivar van de zwarte populier

is de Populus nigra ‘Italica’, de

Italiaanse populier. Deze maakt

een smalle zuilvormige kroon.

2

(Foto 2) Deze zie je nog wel

regelmatig in het landschap.

Ze zijn vanaf een afstand

goed te herkennen dankzij

hun smalle vorm. Deze foto

is genomen bij de Wijde Aa.

Een heel andere vorm populier

is de witte abeel (Populus

alba). Waar de Canadese en de

zwarte populier nog elegante

vormen hebben, daar herken je

bij deze boom niks meer van,

groot en lomp past er eerder

bij. Zware zijtakken die wel

70 cm dik- en imposante

kronen die 25 meter breed

kunnen worden. De soort heet

witte abeel omdat de onderkant

van de bladeren mooi wit

gekleurd is. Het blad wordt

bij sommige bloemencorso’s

gebruikt om hele vlakken een

witzilveren kleur te geven.

Bij sommige van deze bomen

lijkt het net of ze ons aankijken.

Deze ‘ogen’ ontstaan

doordat er ooit een keer een


3

de wortels een paar weken

per jaar onder water staan.

(Ter vergelijking: een eik is een

sterke boomsoort, maar die

hoef je niet met de voeten in

het water te zetten).

5

De knoppen van sommige

soorten populieren kleven

in het voorjaar. Dit wordt

veroorzaakt door een stofje dat

wij propolis noemen. Dit wordt

door bijen gebruikt om hun

nesten wind- en waterdicht te

maken. Het werkt ook als een

soort antibacterieel middel

waardoor er in de overvolle

bijennesten niet snel ziektes

zullen uitbreken. Er wordt nu

ook gekeken naar toepasbaarheid

bij de mensen om ziektes

te voorkomen of de weerstand

tegen ziektes te vergroten.

tak heeft gezeten die een gat

in de bast heeft achtergelaten

en nu de boom het gat weer

heeft dichtgemaakt. (Foto 3)

Een soort die hier veel op lijkt

is de grauwe abeel (Populus x

canescens). (Foto 4)

Deze staan langs het water bij

het Deurzerdiep. Het grootste

verschil is dat de onderkant

van het blad van de grauwe

abeel niet wit is. (Foto 5)

Het is dan ook een kruising

tussen twee soorten populieren

waaronder de witte

abeel.

En zo zijn er nog veel meer

soorten populieren en van

elke soort zijn er ook nog weer

verschillende cultivars.

En (bijna) allemaal zijn het

ontzettend snelle groeiers

en sterke bomen. De zwarte

populier kan er zelfs tegen als

Het hout van de populieren

wordt van oudsher gebruikt

om klompen van te maken.

Tegenwoordig wordt het ook

vaak gebruikt bij de fabricage

van spaanplaat, multiplex en

pallets. Het hout staat bekend

als weinig duurzaam, maar

door speciale behandelingen

is het tegenwoordig mogelijk

om het goed te verduurzamen

zonder dat het schade toebrengt

aan het milieu. Het gaat

me te ver om hier nu op in te

gaan, maar meer informatie

4

hierover kunt u vinden op

www.peppelhout.nl

Voor vragen of opmerkingen

over bomen, kunt u me mailen

op freerkoldenburger@gmail.

com. Ook als u een bijzondere

boom in uw tuin heeft staan

waar u meer over wilt weten en

waar ik dan over kan schrijven,

hoor ik dit graag.

tekst en foto’s:

Freerk Oldenburger

15


Zomerpret in Aa-landen

Door de maatregelen rond de coronacrisis kan een grootschalige activiteit als Huttendorp

helaas niet doorgaan en moest het bestuur van de S.W.A. al vroegtijdig beslissen dit

populaire wijkevenement te annuleren. Wel organiseerde Travers Welzijn, met ondersteuning

van de wijkvereniging, van 9 juli t/m 13 augustus iedere donderdag in de zomervakantie een

kleinschaliger activiteit voor basisschoolleerlingen onder het motto Zomerpret.

’s Ochtends op het sportveld

in de hoek van de Gevelingen

en de Merwedelaan en

’s middags op het grasveld

naast het jongerencentrum

Free2Move in de Gouwe,

met op elke Zomerpret dag

een ander thema.

De eerste themadag ‘Waterfestijn’

viel letterlijk en

figuurlijk in het water en

moest vanwege forse regenbuien

worden afgelast.

De volgende donderdagen

konden de opgekomen

kinderen (en ouders) actief

meedoen met o.a. een

workshop Djembé (met

West-Afrikaanse

vaastrommels) en

Muziek

16

op schoot (door de Kinderopvang),

Jeugdcircus, en

Mooi Schoonwagen; ook

deze activiteit viel door het

vanwege coronamaatregelen

niet inzetbaar zijn van

ROVA’s Mooi Schoonwagen

helaas deels

in het water, ondanks

een heerlijk schijnend

zonnetje. Wel mochten

de kinderen op pad

met prik- en grijpstokken,

vuilniszak

e.d. Picknicken en

de laatste dag

Springkussens

sloten

de rij van dit Zomerpret

programma.

De korte periode waarin dit

programma door de in acht

te nemen coronaregels ‘in

elkaar gedraaid’ moest

worden en de geringe

ruchtbaarheid die hieraan

in de media gegeven

kon worden, hadden tot

gevolg dat de jeugd van

Aa-landen helaas niet in

drommen toestroomde.

Daar hadden de jongens

en meisjes die het op een of

andere manier wel te weten

waren gekomen geen boodschap

aan: zij vermaakten

zich prima.

Tekst: Martin Bos en

foto’s: Ank Pot, redactie

Aakwaa


17


18


Visie voor de toekomst voor de Zwartewaterallee

Een jaar na de inloopbijeenkomst van ontwikkelaars, bouwbedrijven en Zwolse woningcorporaties

lanceerde eind juni de projectgroep en de gemeente Zwolle een nieuwe website met een visie voor

de toekomst voor de Zwartewaterallee. De gebiedvisie beschrijft niet alleen de geplande woningbouw

langs de allee, maar er is veel meer…………….

Aa-landen, Zeeman, Pets Place en Squash). De appartementen

hebben gemeen dat ze gasloos, energiezuinig

en duurzaam worden gebouwd, met oplossingen voor

klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress.

Zwartewaterallee oud en nieuw

Iedereen kent de Zwartewaterallee als een belangrijke

verkeersader van Zwolle. Deze brede vierbaansweg is

als ontsluiting voor de groei van Zwolle in de jaren 60

aangelegd. De groei van de stad biedt de mogelijkheid

om opnieuw naar dit gebied te kijken en gezamenlijk een

gebiedvisie te ontwikkelen. Deze visie is het uitgangspunt

voor de uitwerking van de verschillende locaties.

Niet alleen de Zwartewaterallee wordt in een nieuw jasje

gestoken. Ook de verbinding tussen de wijken Holtenbroek,

Aa-landen en de Binnenstad wordt versterkt.

Het beeld van de Zwartewaterallee wordt sterk bepaald

door het autoverkeer. Een brede weg met groene bermen

en volwassen bomen. Het gedeelte in Holtenbroek heeft

een duidelijke andere uitstraling dan die in Aa-landen.

Aan de zijde van Holtenbroek staan veel gebouwen direct

aan de allee, terwijl Aa-landen juist een groene uitstraling

met veel minder gebouwen aan de weg heeft. In de visie

wordt gesproken van twee onderscheidende gebieden:

de Stadsallee, ter hoogte van Holtenbroek en de Parkallee,

ter hoogte van Aa-landen.

Woningbouw langs de allee

Het tekort aan woningen noopt plannenmakers om

creatief om te springen met bouwlocaties. Het nieuwe

toekomstbeeld biedt de kans om op een duurzame

manier tussen het Deltion College en het Winkelcentrum

Aa-landen, in en rondom de Zwartewaterallee, 1.000 tot

1.300 nieuwe woningen, voornamelijk appartementen,

te bouwen. Leidend hierin zijn de met de gemeente

afgesproken verhoudingen: 30% goedkoop, 40%

middelduur en 30% duur.

Voor de wijk Aa-landen, gedeelte Parkallee, gaat het

specifiek om de percelen Zwartewaterallee 25 (kantoorgebouw)

en Dobbe 65, 67 en 69 (Winkelcentrum

Planning voor de gebiedsontwikkeling

Voordat het gebied helemaal klaar is moet er veel gebeuren.

De gebiedsvisie moet afgerond en goedgekeurd

worden door het college van burgemeester en wethouders

en vervolgens worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Daarna uitwerking van de plannen voor verschillende

projectlocaties, bestemmingsplannen, vergunningen en

de voorbereidingen voor de bouw.

Het doel is nu vaststelling van de gebiedsvisie door de

gemeenteraad. De prognose is om de realisatie van de

eerste projecten te starten tussen het najaar 2021 en

het voorjaar 2022.

Woontorens op Peperbus-hoogte?

Realisatie van de geplande bouw van zesduizend extra

woningen in tien jaar tijd noopt de ontwikkelaars om de

huidig toegestane maximale bouwhoogte aan te passen.

Is nu nog de Peperbus met zijn 75 meter het ijkpunt, dan

zal dit, om aan de enorme vraag naar nieuwe woningen

te kunnen voldoen, losgelaten moeten worden.

In het ontwerp van de omgevingsvisie wordt er in een

krans rond het stadscentrum gesproken over een

bouwhoogte van maximaal 45 meter. In de andere

wijken is dit momenteel 25 meter.

Op enige afstand van de binnenstad, de buitenring, zijn er

kansen voor nieuwbouwprojecten, o.a. langs de Zwartewaterallee,

voor het bouwen met accenten tot

een bovengrens van 70 meter.

Op de hoogte blijven

De visie is voor geïnteresseerden en omwonenden te

lezen op de website www.zwartewateralleezwolle.nl

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de

gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee kunnen zich hier

aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief. U ontvangt

dan per e-mail het laatste nieuws. Zwollenaren kunnen tot

28 augustus laten weten wat ze van deze plannen vinden.

Dat kan door een zienswijze in te dienen op het ontwerp

van de omgevingsvisie.

Martin Bos, redactie Aakwaa

19


Aa-landen

Bereid je woning voor op de toekomst,

samen met het Energieloket Zwolle

De komende jaren gaat er voor woningbezitters in Nederland een hoop veranderen.

Na 2050 moeten alle woningen vanhet aardgas afgesloten zijn. Dit lijkt ver weg, maar op

korte termijn krijgen we te maken met de transitie naar aardgasloos wonen. Vanaf 2021

is er een landelijke planning waarin staat aangegeven welke wijken op welk moment van

het aardgas worden afgesloten. Daarbij wordt ook aangegeven in welke wijken er

collectieve duurzame energievoorzieningen worden geplaatst of dat er voor

individuele oplossingen gezorgd moet worden.

Samen energie besparen, doe nu mee

Profiteer van aantrekkelijke kortingen en ondersteuning bij

de uitvoering van energiemaatregelen

Samen energie besparen is makkelijker en voordeliger dan alleen. Schrijf u in als straat

of buurt voor de gezamenlijke besparingsactie. U mag u ook individueel inschrijven.

Het Energieloket Zwolle en haar adviseurs / wooncoaches helpen u bij de te nemen

maatregelen.

Alle huiseigenaren in Aa-Landen kunnen meedoen om de woning én

de wijkenergiezuiniger te maken:

Actie 1 Zet de verwarmingsketeltemperatuur naar 60 graden

Doe mee en zet de temperatuur op 60 graden. Het Energieloket Zwolle kan u hiermee helpen.

U bespaart direct energie. Schrijf u nu in voor de actie op www.energieloketzwolle.nl of geef aan

dat u de temperatuur op 60 graden heeft staan.

Actie 2 Slimme radiatorfolie doet onzichtbaar zijn werk

Plak zelf radiatorfolie achter op de radiator (in plaats van op de muur zoals vroeger).

De radiatorfolie doet dus onzichtbaar zijn werk en is effectiever dan de oude folie die op de

muur zit. Het duurt niet lang voordat je met je blote hand kunt voelen dat de muur daarachter

niet meer wordt opgewarmd.

Milieu Centraal gaat uit van een besparing van 10 m³ gas per m²

De kosten voor het Tonzon radiatorfoliepakket is e11,-. Breedte 50 cm, lengte 7,50 m.

Bestel nu voor maar 11 euro het radiatorpakket tonzonfolie bij het Energieloket Zwolle.

Het Energieloket helpt u daarbij met advies en legt uit hoe u de folie kan aanbrengen.

Zie de actie op www.energieloketzwolle.nl

Actie 3 Isoleer nu en schrijf u in voor het isolatiecollectief

Het energieloket Zwolle is met Onafhankelijk Isolatie Advies een groot isolatiecollectief in Zwolle

gestart. Onafhankelijk Isolatie Advies werkt o.a. samen met de verschillende uitvoeringspartners

20


Rouwenhorst Isolatie, Bestisol, Tonzon Isolatie, Lenferink-Zwolle en Smit Isolatie Groep.

Een onafhankelijke isolatieadviseur komt bij u langs en adviseert gratis en onafhankelijk.

Scherpe prijs en kwaliteit.

Zie: www.isolatiecollectiefzwolle.nl of www.energieloketzwolle.nl

Actie 4 Naden en Kieren

Een brievenbusborstel bespaart energie

Als je toch naar de brievenbus loopt voor de post, doe dan een simpele check: komt er kou of lucht

via je brievenbus naar binnen?

Een simpele oplossing daarvoor is de brievenbusklep of – borstel.

Doe mee en plaats een brievenbusklep of -borstel. Zie www.energieloketzwolle.nl

Breng een deurtochtstrip aan

Onze adviseurs adviseren en ondersteunen u. Zie de mogelijkheden op www. Energieloketzwolle.nl

Actie 5 Een ‘doe-het-zelf’ kit waterzijdig

Maak met vijf woningeigenaren samen gratis gebruik van een ‘doe-het-zelf’ kit waterzijdig

inregelen inclusief handboek, infraroodsensor en alle andere benodigde materialen.

Enige technische kennis is handig. Schrijf u in via de site www.energieloketzwolle.nl

Actie 6 Zonnepanelen actie

Schrijf u in voor de actie met de buurt zonnepanelen installeren. Deze actie vraagt om minimaal

vijf deelnemers , de korting is dan groter.

De panelen worden in 1 dag gelegd binnen 2 weken na akkoord. Ook is het mogelijk om u via de

site individueel in te schrijven.

Zie www. energieloketzwolle.nl

Doet u mee?

Schrijf u nu in voor een van de acties alleen of samen met uw buren of vrienden. Geef aan voor

welke maatregel u belangstelling heeft, zodat er contact met u kan worden opgenomen.

Persoonlijke begeleiding

Het Energieloket is aanspreekpunt tijdens het traject. De onafhankelijke energieadviseurs/wooncoaches

en doe het zelfers geven persoonlijke begeleiding en helpen u verder bij het uitvoeren

van de energiemaatregelen.

Informatie

Het Energieloket Zwolle is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Zwolle dat zich volledig

richt op de ondersteuning, advisering, begeleiding van woningeigenaren bij het energiezuinig

renoveren en wonen.

Heeft u vragen? Schroom niet om contact op te nemen met het gemeentelijk Energieloket Zwolle,

per mail (info@energieloketzwolle .nl of telefoon (06 23976208).

Zie ook de website www.energieloketzwolle.nl

Wij helpen u van A tot Z verder met gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen

van de woning, subsidie- en financieringsmogelijkheden en betrouwbare bedrijven voor het

uitvoeren van maatregelen.

Wij zijn er voor u.

Met vriendelijke groet,

Coos Timmermans

Projectleider Energieloket Zwolle

06 23 97 62 08

21


Een luisterend oor haalt je uit het isolement

Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben

mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet

Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de

contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle.

Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is

vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter die

hoort en begrijpt wat er speelt. Ouder Gerlinde; “ík mag

zelf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat

ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en

volwaardig. Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in

het contact met anderen.”

Zwanet; “Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak

zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een

klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft

dit een positieve uitwerking op de kinderen”.

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met

kinderen tot 18 jaar

Zwanet Coördinator van Home-Start

www.home-start.nl of

bel 038-8515700

22


23


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

24


Jeugdtuinen omgetoverd tot kleurrijke pluktuin

Vanwege corona konden dit jaar de activiteiten op de jeugdtuinen niet op de normale

manier plaatsvinden. Maar er hadden zich wel al veel kinderen voor opgegeven.

Om de grond niet ongebruikt te laten liggen en om de kinderen toch wat aan te

bieden zijn de tuinen tot een prachtige bloemenzee omgetoverd.

Aan het begin van het jaar werden de tuintjes al

door de jeugdtuin vrijwilligers en de tuinmannen

van de ROVA voorbereid op het nieuwe seizoen.

De grond werd bewerkt en bemest en er werden

aardappels, uien en sjalotten ingekocht en

gepoot.

Maar dit jaar liep alles anders en kon vanwege

corona de normale gang van zaken ineens

geen doorgang vinden. Om toch wat voor de

aangemelde kinderen te betekenen, zijn de

tuinen vrijwel volledig ingezaaid met een bloemenmengsel

en sinds een paar weken kunnen

de kinderen één keer per week bossen bloemen

komen plukken.

Bovendien levert het ook nog een goede bijdrage

aan de biodiversiteit want heel veel insecten

weten hun weg naar de kleurrijke bloementuin

te vinden.

De gepote aardappelen zijn inmiddels gerooid en

begin juli ter beschikking gesteld van de voedselbank,

zo’n 1.500 kg (van de gezamenlijke drie

jeugdtuinen). Datzelfde gaat gebeuren met de

uien en sjalotten wanneer die in augustus zover

zijn dat ze kunnen worden geoogst.

tekst en foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

25


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

26


27


Steun uw

wijkvereniging

word vrijwilliger

of doneer uw

bijdrage op

NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl

info@wijkgemeenschapaalanden.nl

28


De bruidsvlucht van mieren

Iedere zomer ergens in juli en augustus dan komen ze weer tevoorschijn.

Op een warme zonnige dag krioelt het ineens van mieren met vleugels,

vliegende mieren!

Elk jaar op drukkende zomerdagen

scheuren mierennesten

ineens open om duizenden

vliegende mieren in golven

uit te laten vliegen. Het is het

begin van een nieuwe cyclus

voor de mieren.

Ergens zo rond juli en augustus

krijgen de vrouwtjes, de

toekomstige koninginnen,

vleugels en vliegen ze de

lucht in. Daar treffen ze de

vruchtbare mannetjes, die

tijdelijk ook vleugels hebben

gekregen, en doen ze de

bruidsvlucht. Het vrouwtje

ontvangt bij dit tafereel van

een of enkele mannetjes die

het hoogst vliegen (wel 200

meter) voldoende zaad om

voor de rest van haar leven

bevruchte eitjes te leggen.

Het is de basis om een nieuw

mierenvolk te creëren in de

grond. De mannetjes zullen

vrij snel daarna op de grond

sterven.

Als de paring voltooid is bijten

de koninginnen hun vleugels

af en gaan ze op zoek naar

nieuwe nestplaatsen in de

bodem om een nieuwe kolonie

te starten.

Vele dieren profiteren weer van

de grote hoeveelheid mieren

die ineens rondvliegen en op

de grond terecht komen. In de

lucht zijn het vooral zwaluwen

en meeuwen en op de grond

bijvoorbeeld padden.

Mieren hebben een belangrijke

ecologische functie. Het zijn

nuttige opruimers van bijvoorbeeld

dierlijk materiaal.

Tekst en foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

29


Glanerbeek 10, Aalanden

Beste wijkbewoners,

Nog steeds leven we in een

moeilijke tijd door de Corona.

De Sionskerk wil er voor u zijn.

Heeft u in deze tijd zelf hulp

nodig of kent u mensen die

kwetsbaar zijn, schroom dan

niet om dit door te geven.

Door de maatregelen houden

we, met een beperkt aantal

bezoekers, kerkdiensten.

Daarom zenden wij elke zondag

om 10.00 uur, via de website,

deze kerkdiensten uit.

Zo brengen wij alle zorgen bij

de HERE God. Als wij het

Onze Vader bidden, dan luiden

wij de kerkklok.

Ook luiden wij elke woensdagavond

in de crisistijd van

19.00 - 19.15 uur de klok als

teken van hoop, omdat wij

geloven dat ons leven in

God geborgen is.

Ik wens u heel veel sterkte,

troost en kracht, moed en

hoop en bovenal de zegen

van de Heer.

Met vriendelijke groet,

Ds. Hélène Evers

W: www.sionskerkzwolle.nl

M: dshevers@sionskerkzwolle.nl

Geloven op goede grond: gesprekskring

Wat geloven wij nu precies? Door de eeuwen heen

zijn de hoofdzaken van het Christelijk geloof opgeschreven

en samengevat in belijdenisgeschriften.

De bekendste en oudste is de Apostolische Geloofsbelijdenis.

In 12 korte zinnen, de 12 artikelen wordt

het geloof verwoord. De Confessionele Vereniging

heeft een serie gespreksboekjes uitgegeven onder

deze titel. In het najaar van 2020 bespreken wij het

boekje

12 artikelen over Israël. Juist omdat Israël niet wordt

genoemd in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Data:

15 september: hfd. 1 en 2

20 oktober: hfd 3 en 4

17 november: hfd. 5 en 6

Meedoen?

Stuur een email naar dshevers@sionskerkzwolle.nl

Knabbelen en babbelen

Nu we een jaartje bezig zijn, lijkt het ons mooi om

wat ervaringen met jullie te delen.

“Knabbelen en Babbelen” heten de beide, vrolijk

bestickerde wagens, die één keer per maand op de

woensdagmiddag aan de Geleen staan, waar ook

Youth for Christ aanwezig is met de pannakooi.

En één keer per maand, afwisselend op de vrijdag en

woensdagmiddag, aan het fietspad naar de Waallaan

bij de Dollard flats. De komende tijd staan we op

28 augustus en op 18 september aan de Dollard.

Op 19 augustus en 9 en 30 september komen we

aan de Geleen. Van 15.30 uur tot ongeveer

17.00 uur, worden er heerlijke (gratis) pannenkoeken

en koffie/thee aangeboden vanuit “Knabbelen”.

Er staat wel een giftenpot. Zolang wij daarvoor de

financiële middelen hebben, zal het gratis blijven.

In “Babbelen” zijn mensen welkom voor een praatje.

Of, als het koud weer is, om daar binnen hun pannenkoek

opeten.

Deze zomer hebben we wat extra keren bij

de Dollard flat gestaan om de thuisblijvers te

verrassen. Inmiddels weten met name de kinderen

ons wel te vinden. Als we aankomen staan er soms

al wel 10 te wachten! Er komen ook diverse volwassenen.

Zo zien we heel mooie dingen in de samenwerking

in de buurt gebeuren en worden er al nieuwe

ideeën geopperd om nog meer voor de buurt te doen,

zoals een keertje poppenkast of een filmpje voor

de jeugd.

Een creatieve uiting voor volwassenen of

iets dergelijks speelt ook in onze gedachten.

30


Als u of jij daarover mee wil(t) denken,

van harte uitgenodigd. Via de website

www.sionskerkzwolle.nl kunt u contact

opnemen.

De “Knabbelen”-wagen ziet er heel leuk uit en er

is veel belangstelling van andere partners waar

we mee samen kunnen werken. Zo is de wagen

al gebruikt door Youth for Christ (YFC), bij

Sonrise, door de Vrije Evangelische Gemeente

(VEG) en door Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Als u deze trailer ook zou willen gebruiken voor

uw activiteiten, dan is deze te huur. Vraag ons er

gerust naar.

“Knabbelen en Babbelen” is het resultaat

van een initiatief van de Sionskerk. De kerk in

Aa-landen is één van de zes wijkgemeenten van

de Protestantse Gemeente Zwolle. De Sionskerk

wil graag iets betekenen voor de wijk waarin

het gebouw staat en zo is het idee gegroeid om

een foodtrailer initiatief te starten. Immers even

een hapje en daarbij een praatje, is voor veel

mensen belangrijk. Na enig overleg en zoeken

naar creatieve oplossingen is “Knabbelen en

Babbelen” geboren!

Na een goed begin, kijken we vol verwachting

uit naar de toekomst. Wat gaat hier nog meer uit

voort komen? Wij, als Sionskerk, vinden het nu

al heel bijzonder om op deze manier contact te

hebben met de mensen in de buurt en we hopen

zo veel mensen te ontmoeten!

Namens de werkgroep “Kerk in de Buurt” van de

Sionskerk, Glanerbeek 10, 8033BA Zwolle.

Kees Kloosterman

De invloed van Corona op Zwolle

Corona heeft enorm veel invloed gehad op het leven in Aa-landen, Zwolle

en de hele wereld. Er is een interessante video ‘De Zwollenaar en het

Coronamonster’ uitgebracht door Hans Smit (een mede Aa-lander).

Hans Smit

Door de beperkingen in verband met

de intelligente lockdown heeft niet

iedereen alles meegekregen wat er

gebeurde. In de video worden de

ervaringen in beeld gebracht met

betrekking tot:

1. De befaamde 1,5 meter.

2. Wat de zorg meemaakte.

3. De ervaringen in de

verzorgingstehuizen.

4. De uitgestorven winkelstraten.

5. Het lege openbaar vervoer.

6. De horeca zonder werk.

7. Het thuis werken en studeren.

8. De beperkte kerkdiensten.

De video is te vinden op de link:

https://zwolleinbeeld.nl/index.

php?layout=edit&id=782 Het is een

hele zit circa 2 uur maar de moeite

waard!

Hopelijk blijft de corona problematiek

beperkt tot deze eerste golf, dit zou

moeten kunnen als we ons allemaal

aan de regels houden!!

Tekst: Gerrit Veenstra, redactie

Aakwaa Foto’s: Hans Smit

31


Maak Mee(r) in Aa-landen

In samenwerking met de S.W.A. trapte de Stadkamer Zwolle, of zoals ze zichzelf profileren

de Huiskamer van Zwolle en in de volksmond nog steeds de ’bieb’ genoemd, op 4 augustus

haar zomeractiviteiten in de laatste weken van de vakantieperiode in vijf Zwolse wijken af

met door kunstenaars uit diverse disciplines verzorgde culturele workshops. Aa-landen had

de primeur vanuit de vestiging van de Stadkamer aan de Dobbe. Een middagsessie voor

kinderen tot en met 12 jaar en ’s avonds voor jongeren en volwassenen. De huiskamer was

hiervoor ingeruild voor het (sport)terrein op de hoek van de Grevelingen en de Merwedelaan.

Bijzondere maskers

Theater met maskers

en insectenhotel

Tijdens het middagprogramma

maakte Ruben de kinderen enthousiast

met de grondbeginselen van

het Theater en acteren met maskers.

Op een ander deel van het terrein

werd de jeugd door Peter aan het

werk gezet om, met ondersteuning

van ma of pa, een insectenhotel te

bouwen. Het materiaal daarvoor,

geprepareerde stukjes hout, bamboe

e.d. lagen klaar om een mooi plekje

voor insecten in elkaar te knutselen.

Even leek het door het gehamer en

gezaag op Huttendorp in ’t klein.

De bouwsels mochten uiteraard mee

naar huis worden genomen om een

aantrekkelijke plekje in de diverse

tuinen te vinden.

Theater vol Verbeelding

Voor de twee Zwolse dames die de

workshop Theater vol Verbeelding

tijdens de avondsessie zouden

verzorgen, wachtte een teleurstellend

leeg deel van het terrein. Monique

(theatermaker, actrice, schrijfster

en zangeres) en Jasmijn (zangeres,

actrice, choreograaf en speelster in

diverse musicalproducties), twee

dames van het trio Pauwergirls,

meisjes van de radio, konden helaas

hun kunsten en ervaring niet overdragen

aan nieuwsgierige wijkbewoners.

Ongetwijfeld het gevolg van

de korte tijd waarin in de diverse

media ruchtbaarheid gegeven kon

worden aan deze startdag van het

Maak Mee(r) programma. Hopelijk

was er in andere nog te bezoeken

wijken meer belangstelling van de

wijkbewoners.

Graffiti spuiten

Daardoor konden de Pauwergirls

op een ander deel van het veld wel

meekijken naar een enthousiaste

groep kinderen en ouders, die door

Aa-lander Joël van Graffiti For You

de kunsten van het graffiti spuiten

werden bijgebracht. Na een korte

uitleg over de opzet van de letters,

het inkleuren, aanzetten en shinen

ging men los met de spuitbussen.

Na de finishing touch van meester

Joël stond er een muur van prachtige

kunstwerken met de namen van de

artiest zelf, zoals Tygo, Jay, Sanne,

Trots op haar insectenhotel

Gianik, Bo, roepnaam Toetie, de

naam van de hamster Idéfix, dochter

Emily en hond Buzz. En veel Love

afgesloten met een luid YES.

Ze gingen allemaal met hun

kunstwerk – sommigen op hun

hoofd – shinend huiswaarts. Een

zeer geslaagd onderdeel van het

Maak Mee(r) programma, want ook

het tweede deel van de workshop

met vooral volwassenen had flinke

belangstelling. Ook zij keerden

allemaal huiswaarts met een mooi

zelfgemaakt kunstwerk.

Tekst Martin Bos, foto’s

Ank Pot, redactie Aakwaa

Mooie graffiti werkstukken

32


33


d r u k k e r i j

34

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80 auto’s op voorraad

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

Autobedrijf

Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


37


Wijkblad Aakwaa uitgave augustus 2020 51 e jaargang, nummer 3

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: ma t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

September 16-09-2020 28-08-2020

Oktober 07-10-2020 18-09-2020

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

T. 06 558 208 87 en Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

38


39


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Medische pedicure

Pedicure voor reumatische en

diabetische voet

Gezichtsbehandelingen

Epileren, harsen, verven

Huidproblemen?

Wij helpen u graag!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

LID VAN

ProVoet

038-454-30-40

P r a k t i j k A a - l a n d e n - M e p p e l e r d i e p 2 9 - 8 0 3 2 T B Z w o l l e

M e e r i n f o ? B e l n a a r 0 3 8 - 4 5 4 - 3 0 - 4 0

More magazines by this user
Similar magazines