28.08.2020 Views

Gevelbouw 04

Platform over Gevels, Glas & Daken

Platform over Gevels, Glas & Daken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 17 I nummer 4<br />

augustus - september<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

GEDREVENHEID NAAR KWALITEIT<br />

EN SERVICE WEERSPIEGELT ZICH<br />

IN PRACHTIGE PROJECTEN<br />

STIJLVOL EN TIJDLOOS<br />

DESIGNBESLAG<br />

VOORUITSTREVEND<br />

IN HARDHOUT<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


Realisatie: Bouten kozijn<br />

en geveltechniek bv<br />

Met succes getest op inbraakwerendheid:<br />

RC3 attest op STAR vlakke deuren<br />

De aluminium vlakke deuren STAR75 en STAR90 van<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS werden getest op<br />

inbraakwerendheid en behaalden een prachtig resultaat:<br />

RC3/WK3 klasse (NEN5096 & EN1627)<br />

De vlakke STAR-deuren hebben niet enkel een hoge esthetische<br />

waarde, maar nu ook een hoge inbraakwerende waarde. Zij<br />

doorstonden onderstaande 3 testen en behaalden daarom een RC3/<br />

WK3 certificaat.<br />

Statische test: de deur doorstaat een druk van 600 kg op iedere hoek<br />

Dynamische test: de deur kan een valgewicht van 50kg aan op een<br />

valhoogte van 750 mm<br />

Manuele test: de tijd om handmatig in te breken bedraagt minimum<br />

20 minuten waarvan 5 minuten met zwaar gereedschap.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Redefining Surfaces.<br />

Redefining Projects.<br />

Gunni & Trentino<br />

designed by<br />

Mendoza<br />

+ Simal<br />

Het Gunni & Trentino-gebouw in de<br />

Paseo de la Castellana loopt voorop<br />

in verfijning en stijl. De achthoekige<br />

platen in een avantgardistische stijl<br />

zorgen voor een innovatief, licht en<br />

praktisch ontwerp.<br />

Project Gunni&Trentino Flagship Store<br />

Studio Mendoza+Simal Arquitectos<br />

Dekton ® materiaal 800 m2<br />

Gevelbekleding Domoos & Popular Warm XGloss (speciaal ontworpen kleur)<br />

25 jaar garantie.<br />

Vind meer projecten, technische<br />

informatie en inspiratie op cosentino.com<br />

COSENTINO THE NETHERLANDS T. +(0)493-326910 / info.nl@cosentino.com


DucoSlide SlimFrame<br />

Aluminium schuifpanelen<br />

Functioneel en esthetisch<br />

Optimale wering van<br />

hitte en lichtinval<br />

Dynamische uitstraling<br />

Compleet gamma<br />

schuif- en vouwpanelen<br />

Thermisch comfort<br />

Daling koellast<br />

tot 63 %<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

Geschiedenisboeken<br />

Voor u ligt alweer de vierde editie van <strong>Gevelbouw</strong> van dit jaar, de zomereditie. Hopelijk heeft u – ondanks<br />

de enigszins beperkende maatregelen – toch van een welverdiende vakantie kunnen genieten en is de<br />

accu weer opgeladen voor de ‘tweede helft’ van het jaar. Een jaar dat absoluut de geschiedenisboeken in<br />

gaat en dat geldt mogelijk ook voor de vele prachtige projecten die we in deze editie belichten.<br />

Laten we maar direct beginnen met een van de ‘klapstukken’, Forum Groningen. Een imposant gebouw<br />

met grote (en internationale) ambities, ‘engineered’ op het scherpst van de snede. De constructieve<br />

uitdagingen waren enorm: de kolommen staan op geen enkele vloer in één lijn en de gevels hellen. Ook<br />

voldoet het gebouw aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. Op<br />

de VMRG-pagina’s alle ins en outs van dit project, geïllustreerd met overigens ook prachtige foto’s van<br />

Marcel van den Burg.<br />

Op diezelfde VMRG-pagina’s gaat Mr. Bettina Hertstein uitvoerig in op het nieuwe VGBouw Model bouwteamovereenkomst<br />

en specifiek over de gevelbouwer als deelnemer in een bouwteam. Een informatief<br />

artikel over onder meer de aansprakelijkheid, de houding en het gedrag en de ontwerpvergoeding<br />

voor aannemer en gevelbouwer-deelnemer. En om het helemaal interessant te maken, het nieuwe Model<br />

bouwteamovereenkomst is ook nog eens gratis te downloaden.<br />

Daarnaast in deze editie aandacht voor het thema brandwerendheid. De brand in de Londense Grenfell<br />

Tower staat nog vers in het geheugen gegrift, maar ook dit jaar hebben er weer een aantal gevelbranden<br />

plaatsgehad, niet zelden met desastreuze gevolgen. We spreken een aantal specialisten die innovatieve<br />

oplossingen hebben bedacht en ontwikkeld om de brandveiligheid van een gebouw en in het bijzonder<br />

de gevel te garanderen.<br />

Tot slot zijn we een kijkje gaan nemen bij het voormalige Rabobankkantoor aan de Fellenoord in Eindhoven.<br />

Het gebouw heeft een vooruitstrevende metamorfose ondergaan en telt maar liefst in totaal 8.000<br />

m 2 (!) aan strekmetaal in de gevel. Johan van Empel vertelt tot slot over zijn BENG-waardig snelbouwsysteem,<br />

waarin hij een cellenbeton combineert met een isolatieplaat in één handzaam element. Kortom,<br />

weer genoeg stof tot nadenken. Wij wensen u alvast veel leesplezier!<br />

Roel van Gils


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 17 | nummer 4<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

16<br />

36<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek<br />

Bladmanager<br />

Dirk Mulder<br />

d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA<strong>04</strong>90282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Gedrevenheid naar kwaliteit en service weerspiegelt<br />

zich in prachtige projecten 8<br />

Stijlvol en tijdloos designbeslag 12<br />

VMRG<br />

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 15<br />

Aardbevingsbestendig Forum Groningen:<br />

24 56<br />

Engineering op het scherpst van de snede 16<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 20<br />

SKG-IKOB Laboratorium breidt uit met nieuwe testfaciliteiten 22<br />

The Lee Towers, grootste transformatie van Nederland 24<br />

Meest duurzame dealerpand van Nederland 27<br />

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen 30<br />

Visitekaartjes 32<br />

Circular Inspirations 34<br />

Vooruitstrevend in hardhout 36<br />

Architecturale schuifluiken met knipoog naar omgeving 39<br />

Onzichtbare en duurzame verbinding met tape of lijm 40<br />

Gevelpersoneel eenvoudig op- en afschalen 42<br />

8.000 m 2 strekmetaal bezorgt gevel Fellenoord moiré-effect 44<br />

Het schier onmogelijke mogelijk maken 48<br />

BENG-waardig snelbouwsysteem 50<br />

EPDM en BUTYL oplossingen voor conceptmatig luchtdicht bouwen 54<br />

Hoogste gebouw in Afrika: symbool van hoop en toekomst 56<br />

Gecertificeerde brandveilige aluminium gevels 58<br />

Unieke brandcompartimentering met vacuümtechniek 62


CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 17 I nummer 4<br />

augustus - september<br />

In samenwerking met:<br />

Inhoud<br />

86<br />

110<br />

94<br />

96<br />

112<br />

FAC referentieprojecten 64<br />

Samen staan FAC-leden sterker 66<br />

Systeemhuis en gevelbouwer in één zet hun merk<br />

steeds krachtiger in de markt 70<br />

Zo is de stap naar BIM eenvoudig gemaakt 72<br />

Slimme hijsoplossingen voor dak- en gevelelementen 76<br />

Uniek vouwdeurconcept past in iedere ruimte en bij elk ontwerp 78<br />

Flexibel modulair steigersysteem voor optimale veiligheid en snelheid 81<br />

Experimentele showroom vol met digitale snufjes 84<br />

German Innovation Award 2020 voor schuifdeursysteem 86<br />

Nieuw! Circulaire bio-based gevelbekleding 88<br />

Coverfoto:<br />

Project Zuidzicht<br />

aan de promenade<br />

van Hasselt (B)<br />

beeld: Aluform<br />

System GmbH,<br />

ANGY PhotoDesign<br />

Goede zonwering beschermt, bespaart en zorgt voor sfeer 90<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Duurzaam en esthetisch, voor ieder ontwerp 92<br />

Voegloos stenen stapelen 94<br />

Jaargang 17 nummer 4 2020<br />

Glas als gevelbekleding:<br />

een opvallend alternatief voor traditioneel metselwerk 97<br />

GEDREVENHEID NAAR KWALITEIT<br />

EN SERVICE WEERSPIEGELT ZICH<br />

IN PRACHTIGE PROJECTEN<br />

STIJLVOL EN TIJDLOOS<br />

DESIGNBESLAG<br />

VOORUITSTREVEND<br />

IN HARDHOUT<br />

Eindeloos veel mogelijkheden met folie voor een gebouw 100<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

Brandwerende aluminium raam-, deur- en vliesgevelprofielen 102<br />

Glas met hoge toegevoegde waarde 105<br />

Eindeloze creativiteit en ontwerpvrijheid 105<br />

UNIEK: SKG**-gecertificeerde vleugeloverdekkende deuren 108<br />

Houten gevelbekleding effectief beschermen 110<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info<br />

Gevelpartners 113


Op een toplocatie aan de promenade van<br />

Hasselt, liggen de prachtige appartementen<br />

van Zuidzicht met een bijzondere façade.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Aluform System GmbH | ANGY PhotoDesign<br />

Gedrevenheid naar kwaliteit en service<br />

weerspiegelt zich in prachtige projecten<br />

Samen ideeën realiseren, dát is waar Aluform System GmbH & Co KG voor staat. Het bedrijf maakt duurzame,<br />

kosteneffectieve en innovatieve systeemoplossingen op maat voor daken en gevels. Voornamelijk in<br />

aluminium. Waarom? Omdat aluminium dé allrounder is op het gebied van hoge architectonische prestaties.<br />

“Niet alleen vanwege het esthetische aspect,<br />

maar vanwege de enorme voordelen<br />

die aluminium biedt,” zegt Bernhard Vellinga,<br />

Area Manager Benelux bij Aluform.<br />

“Zo zorgt aluminium voor de best mogelijke<br />

thermische en geluidsisolatie, verkort het<br />

de bouwtijd omdat het grotendeels geprefabriceerd<br />

kan worden én aluminium kenmerkt<br />

zich door een uitstekende weerstand<br />

tegen corrosie, veroorzaakt door destructieve<br />

atmosferische omstandigheden.”<br />

Eén van de redenen waarom Aluform is<br />

ingezet bij project Zuidzicht aan de<br />

promenade van Hasselt (B).<br />

Unieke architectuur,<br />

op en top luxueus<br />

Op deze absolute toplocatie aan het water, liggen<br />

de prachtige appartementen van Zuidzicht<br />

met een bijzondere façade. Wit gepolijst, duurzaam<br />

en kleurvast beton met afgeronde hoeken<br />

is gecombineerd met sjieke zwarte aluminium si-<br />

8 GEVELBOUW.INFO


De aluminium sidings zijn uitgevoerd in type 25/300 en in zwart RAL9005.<br />

dings van Aluform. Het geheel doet denken aan het ranke silhouet van<br />

een schitterend jacht en creëert het gevoel alsof je permanent van een<br />

luxueuze cruise geniet. “De jarenlange ervaring en materiaalkennis van<br />

ons vakkundige team, dragen bij aan een hoge kwaliteit van de door<br />

ons geproduceerde elementen. En onze adviesdienst voor architecten<br />

en ontwerpers ondersteunt het gehele proces van begin tot eind.”<br />

Innovatie en groei<br />

Het Duitse Aluform is volop bezig met innovatie en groei en wil het<br />

werken met Nederlandse en Belgische klanten nóg verder verbeteren.<br />

Zowel op het gebied van werkvoorbereiding, technische ondersteuning<br />

en communicatie, door alle lagen van de bouw heen.<br />

Daarom is het team uitgebreid met Jolanda van Heugten -verantwoordelijk<br />

voor de customer-service voor niet-Duitssprekende<br />

klanten- en met Han Stadt, een zeer ervaren speler op het gebied<br />

van fels beplating. Hij zal zich als technisch engineer en sales volledig<br />

gaan richten op FalzRipp, de felsbeplating van Aluform. Van<br />

Heugten: “Door niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk de taal van<br />

onze klanten te spreken, kunnen we veel beter ondersteunen, zijn<br />

de lijnen kort en komt dat ten goede van elk project en elke relatie.”<br />

Vellinga vult aan: “Je merkt dat er in Nederland een heel andere<br />

mindset is, wat flexibeler en laagdrempeliger. Dan is het prettiger en<br />

sneller schakelen in je eigen taal.” “Natuurlijk wijken we niet af van<br />

de deutsche Gründlichkeit van onze producten,” lacht Van Heugten.<br />

'Ontwerpideeën<br />

worden werkelijkheid'<br />

Constant verbeterproces<br />

“We zijn gegroeid tot best een leuke internationale speler op de<br />

markt,” zegt Vellinga enigszins bescheiden, “en daar willen we niet<br />

alleen met onze producten maar ook met onze bedrijfscultuur in<br />

meegroeien. Structuur en kwaliteit moet je altijd bovenaan zetten<br />

en borgen,” weet hij. Van Heugten: “Richting de toekomst willen we<br />

nóg meer dan nu al het geval is de stabiele en betrouwbare partner<br />

zijn voor onze huidige en nieuwe klanten. Het draagt er tevens aan<br />

bij dat we laten zien in staat te zijn grotere projecten aan te kunnen.”<br />

Vellinga noemt enkele voorbeelden van projecten waar Aluform op<br />

korte termijn aan werkt: “We leveren custom made aluminium sidings<br />

voor het Isala ziekenhuis in Meppel en sporthal HO-Gent in<br />

Gent (B). Bij het Van der Valk hotel in Middelburg en voor de renovatie<br />

van de gates op Schiphol wordt aluminium composiet systeem<br />

van Aluform toegepast. En voor RCN De Schotsman-Kamperland,<br />

een vakantiepark in Zeeland, hebben we custom design strekmetaal<br />

geproduceerd.” Bij het laatste project zette Aluform de nieuwste<br />

aanwinst, een 3D-scanner, in met als doel een efficiëntere en<br />

nauwkeurigere werkvoorbereiding. Vellinga besluit: “We hebben zo<br />

een mooie balans gevonden tussen de fantastische kwaliteit van<br />

onze producten, een professionele organisatie en geweldige klanten<br />

en projecten, zowel nieuwbouw als renovatie.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Geveldesign in Aluminium<br />

Waardevast en duurzaam<br />

Aluform gevelsystemen zoals sidings<br />

en cassettes (volkern en komposiet) bieden<br />

een vrijwel ongelimiteerde verscheiden heid<br />

aan ontwerp-opties. Aluform biedt duur -<br />

zame “groene” oplossingen voor nieuwbouw<br />

en renovatie. Een eindeloos scala<br />

aan kleuren, oppervlaktes en decoratieve<br />

vormen, evenals technisch efficiënte<br />

montage-technieken maken Aluform<br />

de beste keuze.<br />

Daag ons uit, wij bieden u de ideale<br />

persoon lijke oplossing.<br />

Aluform System GmbH & Co. KG<br />

Dresdener Straße 15,<br />

02994 Bernsdorf, Germany<br />

T +49 (0) 35723 99-0<br />

M +31 (0) 630 418 579<br />

bernhard.vellinga@aluform.de<br />

www.aluform.de<br />

Aluform_Anz_Gelbouw-NL_Fassade_197x130_0120.indd 1 13.01.20 08:46<br />

Totem, een zorgeloos<br />

totaalconcept<br />

15<br />

WARRANTY<br />

GARANTIE<br />

JAAR<br />

15 jaar zekerheid<br />

Totem is kwalitatief een hoogwaardig<br />

en veelzijdig product.<br />

Wanneer de Totem Boards &<br />

Profiles worden verwerkt volgens<br />

de Totem verwerkingsvoorschriften<br />

wordt er 15 jaar<br />

garantie afgegeven. Dit maakt<br />

het Totem concept compleet.<br />

Technisch gezien:<br />

Duurzaamheidsklasse II,<br />

volgens NEN-EN 350-2<br />

Kunstmatig gedroogd naar 14%<br />

Volumieke massa 350-400 kg/m3<br />

PEFC gecertificeerd<br />

VOORDELEN VAN TOTEM:<br />

Natuurlijke duurzaamheid van het Western Red Cedar (klasse II)<br />

Rift gezaagd • Foutloos eindproduct • 15 jaar garantie<br />

Nederlands verfsysteem van Anker Stuy<br />

Totem advertentie.indd 1 08-07-20 11:46


CREËER ÉÉN STRAKKE, MODERNE<br />

UITSTRALING MET CONTOUR<br />

Stijl, kwaliteit en bedieningsgemak komen samen in Contour, het nieuwe<br />

RVS designbeslag van Reynaers. Contour is een complete beslaglijn,<br />

geschikt voor ramen, deuren en (hef)schuifdeuren. Creëer één uniforme<br />

uitstraling voor al uw ramen en deuren. Het is zelfs mogelijk om Contour te<br />

gebruiken op houten binnendeuren.<br />

Bekijk het complete overzicht op de speciale Reynaers website voor hangen<br />

sluitwerk: beslag.reynaers.nl<br />

TOGETHER<br />

FOR BETTER<br />

reynaers.nl<br />

Aluminium systemen voor ramen, deuren,<br />

schuif- en vouwdeuren en vliesgevels


Tekst: Roel van Gils Beeld: Reynaers<br />

Stijlvol en tijdloos designbeslag<br />

Steeds meer architecten en huiseigenaren kiezen voor een tijdloze en strakke uitstraling. Ook voor de ramen<br />

en deuren. Werd hang- en sluitwerk in het verleden vooral als een sluitpost beschouwd, anno 2020 is het een<br />

belangrijk element in het interieur. Reynaers zag die trend al vele jaren geleden aankomen en heeft een speciale<br />

afdeling opgericht die zich uitsluitend richt op het ontwerp en de ontwikkeling van beslag. Onlangs is de nieuwste<br />

lijn uitgebracht: Contour. Deze beslaglijn is gemaakt van RVS, voor een moderne en strakke uitstraling.<br />

“Het beslag is behalve functioneel ook steeds meer een beeldbepalend<br />

element in het interieur,” begint Peter de Beer bij Reynaers verantwoordelijk<br />

voor de afdeling beslag. “Contour is een complete beslaglijn, geschikt<br />

voor ramen, deuren én (hef)schuifdeuren. Iets dat bij veel andere<br />

beslaglijnen niet mogelijk is. Vaak is de kruk voor een schuif- of vouwwand<br />

net iets anders dan voor een deur of raam. Met Contour gaan<br />

we nóg een stap verder, want het is zelfs mogelijk om de beslaglijn te<br />

gebruiken op houten binnendeuren voor één uniforme uitstraling.”<br />

Less is more<br />

Reynaers heeft intussen vier verschillende beslaglijnen in het gamma.<br />

De Beer: “De Shield, Touch en Horizon lijnen zijn beschikbaar in een<br />

gelakte of geanodiseerde uitvoering. Contour daarentegen is volledig<br />

uitgevoerd in RVS en kenmerkt zich bovendien door een smalschild.<br />

De serie volgt met zijn slanke, strakke en hoekige uitstraling de trend<br />

naar ‘less is more’. Die slanke constructie maakt dat Contour voor alle<br />

Reynaers-profieltypen geschikt is, ook voor de uiterst slanke staalrenovatieserie<br />

SL 38. De RVS-beslaglijn is leverbaar in een standaard<br />

uitvoering, een SKG- of kerntrekvariant. Alle smaken zijn mogelijk. Voor<br />

alle denkbare elementen of uitvoeringen is er een oplossing in Contour.”<br />

‘Contour daarentegen is volledig<br />

uitgevoerd in RVS en kenmerkt<br />

zich bovendien door een<br />

smalschild'<br />

Contour is een complete beslaglijn, geschikt voor ramen, deuren én (hef)schuifdeuren.<br />

12 GEVELBOUW.INFO


Van klassiek tot modern<br />

De nieuwe beslaglijn is sinds mei dit jaar beschikbaar in ReynaPro, het<br />

Reynaers-softwareprogramma voor prijsoffertes en productieautomatisering.<br />

De Beer: “Alle details, technische specificaties en freesmaten voor<br />

de verwerking van het beslag in de profielen zijn hierin opgenomen. Groot<br />

voordeel is bovendien dat Contour uitwisselbaar is met de Touch- en Horizon-beslaglijn.<br />

Het freespatroon is identiek. Het is dus perfect mogelijk<br />

om een gelakte kruk uit te wisselen met een RVS-kruk. Met de introductie<br />

van de stijlvolle en tijdloze Contour-beslaglijn bieden we een compleet<br />

programma aan beslagtypen en voor elk wat wils, van een meer klassieke<br />

afgeronde variant tot een strak en tijdloos designbeslag.” ❚<br />

De nieuwe beslaglijn is sinds mei dit jaar beschikbaar in ReynaPro, het Reynaerssoftwareprogramma<br />

voor prijsoffertes en productieautomatisering.<br />

Reynaers heeft een speciale afdeling<br />

opgericht die zich uitsluitend richt op het<br />

ontwerp en de ontwikkeling van beslag.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Always get<br />

the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op<br />

Profimax. Wij hebben precies de professionals<br />

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat<br />

voor vakmensen in dak & gevel,<br />

bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen<br />

een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar<br />

partnership. Wij staan klaar voor uw<br />

volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl


Papieren<br />

werkelijkheid<br />

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in<br />

2050 en het Grondstoffenakkoord waaronder de transitieagenda<br />

Bouw zijn doelstellingen geformuleerd om<br />

in 2030 50% circulair en in 2050 100% circulair te zijn.<br />

Branches worden aangesproken op hun producentenverantwoordelijkheid,<br />

wat betekent dat producenten en importeurs<br />

medeverantwoordelijkheid dragen voor sloop,<br />

afvalbeheer of recycling en hergebruik van de producten<br />

die door hen op de markt zijn of worden gebracht.<br />

Om die reden werkt de VMRG samen met andere complementaire<br />

branches en het ministerie van I&W aan<br />

een integraal inclusief circulair systeem voor de gevel.<br />

Want door gebouwen circulair te ontwerpen en te realiseren,<br />

zijn ook de materialen in deze gebouwen hoogwaardig<br />

her te gebruiken. Voor de VMRG gevelbouwers is<br />

dat in het bijzonder van belang voor aluminium en staal.<br />

Mede door de energietransitie zien we een stijgende vraag<br />

ontstaan naar vele metalen, waaronder aluminium. De<br />

aandacht voor het recyclen van aluminium wordt daarmee<br />

steeds belangrijker. Opvallend bij de productie van<br />

aluminium is dat voor het recyclen ongeveer 95% minder<br />

energie nodig is dan voor de productie van nieuw aluminium.<br />

Maar omdat we steeds meer aluminium gebruiken en<br />

aluminium producten bovendien lang meegaan, is er niet<br />

genoeg afgedankt aluminium beschikbaar om nieuwe<br />

producten van volledig gerecycled aluminium te maken.<br />

Om aan de vraag te voldoen moet er dus ook “nog” steeds<br />

nieuw aluminium worden geproduceerd.<br />

Hans Zwaanenburg,<br />

directeur VMRG.<br />

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen als het gaat om de circulaire economie.<br />

Voor de circulaire omslag zijn niet alleen technische innovaties nodig, maar ook sociale en economische.<br />

Circulaire oplossingen raken immers consumenten, bedrijven en overheden. Want al bij<br />

het ontwerp van een product zal rekening gehouden moeten worden met de periode na gebruik.<br />

aluminium en de mate waarin gebruik gemaakt wordt<br />

van duurzame energie.<br />

Wat daarbij allemaal vanuit de overheid onder duurzame<br />

energie verstaan wordt, blijkt steeds vaker een<br />

momentopname te zijn die nogal eens gebaseerd is<br />

op een papieren werkelijkheid. We zien dat aan eerder<br />

door de overheid genomen maatregelen die inmiddels<br />

alweer bijgesteld worden, zoals het gestimuleerde<br />

gebruik van biomassa en het ontmoedigende gebruik<br />

van gas als energievoorziening.<br />

Uitgangspunt bij biomassa is dat bij de verbranding CO 2<br />

vrijkomt, maar gecompenseerd wordt door de aanplant<br />

van nieuwe bomen die vervolgens weer CO 2<br />

opnemen.<br />

Stoken met biomassa is daarmee op papier CO 2<br />

neutraal.<br />

Dat dit in de praktijk betekent dat veel hout van buiten<br />

Nederland komt dat buiten Nederland CO 2<br />

opgenomen<br />

heeft om vervolgens in Nederland weer CO 2<br />

uit te stoten<br />

doet daar op papier niets aan af. Ook wordt steeds<br />

duidelijker dat biomassa veel beter ingezet kan worden<br />

als waardevolle grondstof voor de chemische industrie in<br />

plaats van als brandstof waarmee eerder genomen besluitvorming<br />

inmiddels alweer achterhaald is.<br />

Een soortgelijke situatie wordt voorzien bij het toekomstig<br />

gebruik van gas. Zoals het er nu naar uitziet,<br />

zal gas ook in 2050 nog voor ten minste 30% in onze<br />

energie voorzien. Want gas blijft voorlopig onmisbaar<br />

voor een belangrijk deel van de industrie.<br />

column<br />

Een organisatie die veel wetenschappelijk onderzoek<br />

heeft verricht naar de duurzaamheid van diverse materialen<br />

waaronder aluminium en staal is de vrije universiteit<br />

van Brussel. Daarin wordt duidelijk dat de CO 2<br />

uitstoot van circulair aluminium vergelijkbaar is met<br />

staal, PVC en hout. Een en ander afhankelijk van de<br />

mate waarin gebruik gemaakt wordt van gerecycled<br />

De indruk bestaat dan ook dat de klimaatagenda<br />

vooral gedomineerd wordt door mensen die ideologisch<br />

gemotiveerd zijn, maar niet altijd even bekend<br />

zijn met de materie. Op zich is overschakelen op duurzame<br />

energie natuurlijk de juiste richting, maar laten<br />

we realistisch zijn en ons niet te snel focussen op de<br />

papieren werkelijkheid. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


Tekst: Roel van Gils Beeld: De Groot & Visser, Primabeeld - Marcel van den Burg<br />

Aardbevingsbestendig Forum<br />

Groningen: Engineering<br />

op het scherpst van de snede<br />

In het hart van de Groninger binnenstad verrees afgelopen jaren het Forum, een imposant gebouw met grote<br />

(en internationale) ambities. De constructieve uitdagingen waren enorm: de kolommen staan op geen enkele<br />

vloer in één lijn en de gevels hellen. Ook voldoet het gebouw aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor<br />

aardbevingsbestendig bouwen. Het vroeg om engineering op het scherpst van de snede. Op alle vlakken.<br />

Met de publieksopening op 29 november<br />

2019 bereikte Forum Groningen na een<br />

intensief traject van twaalf jaar het hoogtepunt.<br />

Het gebouw is ontworpen door NL<br />

Architects, telt 17.000 m² verdeeld over<br />

tien verdiepingen en is zeven dagen per<br />

week van vroeg tot laat geopend. Onder<br />

het gebouw is een parkeergarage voor 374<br />

auto’s en een fietsenstalling voor 1.200<br />

fietsen. Forum huisvest onder andere vijf<br />

filmzalen, een multifunctionele eventzaal,<br />

de stadsbibliotheek en host internationale<br />

exposities. Daarnaast zijn er in het gebouw<br />

ook vele open, gratis toegankelijke delen<br />

met comfortabele zithoeken, studie- en<br />

werkplekken en vergaderruimtes. Ook is<br />

voorzien in diverse horecagelegenheden<br />

met als toppunt het hoogste dakterras van<br />

Groningen op 45 meter hoogte, mét de mogelijkheid<br />

voor een rooftop cinema en een<br />

prachtig uitzicht over de stad.<br />

Kwispeleffect<br />

De Groot & Visser werd al in een vroeg<br />

stadium betrokken door zowel de aannemer<br />

BAM Bouw en Techniek regio<br />

Noord als constructeur ABT om mee<br />

te denken over het gevelconcept. “De<br />

moeilijkheid zat hem zowel in de aansluiting<br />

van de vliesgevel op het natuursteen,<br />

alsmede de eisen ten aanzien van<br />

de aardbevingsbestendigheid,” begint<br />

Anco Bakker van De Groot & Visser. “Dat<br />

laatste is een fenomeen dat destijds<br />

voor ons ook redelijk nieuw was. Onze<br />

preferred supplier Schüco had op dat<br />

moment wel een aardbevingsbestendig<br />

profielsysteem in het gamma, maar dat<br />

voldeed niet aan de eisen zoals hier gesteld.<br />

De NPR gaat namelijk uit van een<br />

korte maar uiterst krachtige aardbevingsgolf<br />

als gevolg van de gaswinning<br />

en het wegzakken van de ondergrond.<br />

Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke,<br />

langere golf. Op het moment dat het<br />

gebouw in trilling wordt gebracht door<br />

een aardbeving, zal het van links naar<br />

rechts gaan bewegen. Dit zogeheten<br />

‘kwispeleffect’ vormde de basis voor<br />

de rekenmethodiek waarop we de gevel<br />

hebben geconstrueerd.” ›<br />

16 GEVELBOUW.INFO


GEVELBOUW.INFO<br />

17


Elementengevel<br />

Voor de engineering van het gevelsysteem<br />

van Forum diende De Groot & Visser dus<br />

rekening te houden met de krachten die<br />

vrijkomen bij een aardbeving aanvullend<br />

op de gebruikelijke windbelasting en het<br />

eigen gewicht. “Dat leverde extreme waarden<br />

op,” weet Bakker. “We hebben gekozen<br />

voor een elementengevel, waarbij de elementen<br />

met een speling van meer dan<br />

gebruikelijk ten opzichte van elkaar zijn<br />

opgehangen. Normaal gaan we uit van<br />

een onderlinge afstand van 10 millimeter,<br />

hier is een verticale voeg van 30 millimeter<br />

toegepast. Het idee erachter is dat als<br />

het gebouw gaat schudden door een aardbeving,<br />

de elementen niet tegen elkaar<br />

zouden botsen. Ook de horizontale voeg is<br />

ruim opgezet, rekening houdend met een<br />

mogelijke beweging van de vloeren en de<br />

achterconstructie om schade en gevaarlijke<br />

situaties in en om het gebouw te voorkomen.<br />

Het glas is overigens verlijmd in<br />

het vliesgevelprofiel in plaats van geborgd<br />

in een sponning. Ook de lijmconstructie<br />

draagt weer bij aan extra veiligheid en is<br />

in staat om schokken beter op te vangen.”<br />

3D-engineering<br />

Alsof dat nog niet genoeg is, hebben de elementen<br />

ook nog een wiebervorm. “Ze zijn<br />

allemaal net niet haaks,” zegt Bakker. “Een<br />

deel helt bovendien achterover . Omdat elk<br />

element uniek is en het gebouw technisch<br />

zo uitdagend is, hebben we het volledig<br />

in een 3D-omgeving geëngineerd. Er zijn<br />

vervolgens maar liefst twee mock-ups gemaakt;<br />

één van de ‘standaard’ elementengevel<br />

en één van het achteroverliggende<br />

deel ten behoeve van de waterdichtheidstest.<br />

Een heel spannend proces. Uiteindelijk<br />

wisten we alle onvolkomenheden en<br />

kritieke punten te ontdekken en te elimineren.<br />

Dit alles werd in het 3D-model opgenomen,<br />

zodat we aan de hand van het<br />

model de productie konden aansturen. In<br />

onze productieruimte hebben we een speciale<br />

ruimte ingericht om het glas op de<br />

profielen onder geconditioneerde omstandigheden<br />

te kunnen verlijmen.”<br />

Stalen binnenpuien<br />

Het interieur van Forum Groningen wordt<br />

opgesierd door een groot aantal stalen<br />

binnen- en liftpuien, waarvan ruim 80%<br />

is uitgevoerd als brandscheiding. MHB<br />

stond in voor de engineering, levering<br />

en montage van meer dan 1.400 m 2 aan<br />

stalen beglaasde (lift)puien, beplate deuren,<br />

doordraaiende deuren en (trappenhuis)puien<br />

met structureel glas. Alleen in<br />

staal. “De grootste uitdaging zat hem in<br />

de montage van de liftpuien en dan met<br />

name het structureel glas,” blikt Arijan de<br />

Jong van MHB terug. “De liftpuien zijn verdiepingshoog<br />

uitgevoerd over een lengte<br />

van telkens zo’n 10 meter. Het glas is aan<br />

de zijde van de liftkoker structureel verlijmd.<br />

Aangezien de lift ten tijde van de<br />

bouwfase niet gebruikt mocht worden,<br />

zijn er plateaus geplaatst in de liftkoker<br />

om het glas te kunnen verlijmen. Mooie<br />

eyecatcher is dat de drukknoppen van de<br />

liftbediening zijn verwerkt in het glas.”<br />

Brandwerende eisen<br />

De stalen puien en taatsdeuren op de<br />

verdiepingen fungeren tevens als brandscheiding<br />

en rookscheiding. De Jong: “Het<br />

Groninger Forum is het eerste gebouw<br />

waar men als extra eis stelde om te voldoen<br />

aan de nieuwe norm NEN 6075 (Bepaling<br />

van de weerstand tegen rookdoorgang<br />

tussen ruimten). Dit vooruitlopend<br />

op het nieuwe Besluit bouwwerken en<br />

leefomgeving (BBL). Aangezien er nogal<br />

wat taatsdeuren in zitten, was dit nogal<br />

een uitdaging. In samenwerking met adviesbureau<br />

DGMR hebben we kunnen<br />

aantonen dat we voldoen aan de gestelde<br />

eisen ten aanzien van brandwerendheid<br />

en rookwerendheid. Na een intensief engineeringsproject<br />

samen met BAM Bouw<br />

en Techniek regio Noord, waarbij we gebruik<br />

maakten van BIM, zijn de puien<br />

gemaakt in onze fabriek. Op locatie zelf<br />

bleek het intern transport nog een hels<br />

karwei vanwege het formaat van de puien<br />

en het ontbreken van transportmiddelen.<br />

Via tijdelijke hellingbanen zijn de puien<br />

door hulptroepen van de aannemer naar<br />

de juiste verdiepingen gebracht.”<br />

Eind vorig jaar is Forum Groningen met<br />

een fantastische knal- en lichtshow geopend.<br />

Inwoners en bezoekers van de<br />

stad hebben sindsdien de beschikking<br />

over een multifunctioneel centrum.<br />

“Een project waar heel Groningen trots<br />

op is,” besluit Bakker. ❚<br />

18 GEVELBOUW.INFO


Bouwinfo<br />

FORUM GRONINGEN<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Gemeente Groningen<br />

ARCHITECT: NL Architects<br />

AANNEMER:<br />

BAM Bouw en Techniek regio Noord<br />

GEVELBOUWER BUITENGEVELS:<br />

De Groot & Visser<br />

GEVELBOUWER STALEN<br />

BINNENPUIEN: MHB<br />

CONSTRUCTEUR: ABT<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Schüco Nederland<br />

BRANDWERENDE BEGLAZING:<br />

Vetrotech Saint-Gobain Benelux<br />

OVERIGE VMRG LEVERANCIERS:<br />

Prins Panelen, Comhan Holland<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


<strong>Gevelbouw</strong>er als deelnemer<br />

in het bouwteam<br />

Onlangs is een nieuwe modelovereenkomst voor het samenwerken in een bouwteam geïntroduceerd. Tot dusver<br />

werd er gewerkt met het VGBouw Model uit 1992. Dat model is succesvol gebleken en heeft tot weinig geschillen<br />

geleid. Waarom is er dan toch een nieuw model bouwteamovereenkomst?<br />

De VGBouw Model<br />

bouwteamovereenkomst<br />

In het bouwteam zoals we dat al decennia<br />

kennen, werken opdrachtgever, ontwerpende<br />

en uitvoerende partijen samen aan<br />

het ontwerp. De ontwerpende partijen werken<br />

op basis van de adviseursvoorwaarden<br />

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011).<br />

Vroeg in de ontwerpfase brengt de aannemer<br />

zijn uitvoeringstechnische kennis en<br />

kostendeskundigheid in. Door zijn bijdrage<br />

kan het ontwerp geoptimaliseerd worden.<br />

Ook andere experts zoals een gevelbouwer<br />

en/of een installateur kunnen worden<br />

gevraagd om hun specialistische kennis<br />

in te brengen in het ontwerp. In de overeenkomst<br />

van onderaanneming tussen de<br />

bouwkundig aannemer en de gevelbouwer<br />

is vaak geen bepaling waarin de rechten en<br />

plichten van de gevelbouwer voor zijn ontwerpbijdrage<br />

in het bouwteam is opgenomen.<br />

Soms staat er dat gevelbouwer wordt<br />

geacht mee te gaan naar de principaal<br />

wanneer de aannemer dat nodig acht. Dat<br />

gebeurt op grond van een soort ‘herenakkoord’.<br />

Wat het ook complex maakt is dat<br />

de onderaannemingsovereenkomst soms<br />

een titel draagt – zoals ‘bouwteamovereenkomst’<br />

of ‘co-makingsovereenkomst’<br />

– die niet correspondeert met de inhoud<br />

van de overeenkomst. Indien de mogelijkheden<br />

die het VGBouw Model biedt om<br />

deel te nemen aan het bouwteam voor<br />

andere uitvoerende expertises dan die van<br />

de bouwkundig aannemer daadwerkelijk<br />

in de praktijk zouden worden gevolgd dan<br />

zou de taak van alle partijen over het algemeen<br />

juridisch beter zijn vastgelegd. Voor<br />

de ontwerp-input van de aannemer is er<br />

een bijzondere beloning voor de aannemer:<br />

hij mag als eerste en enige gegadigde<br />

het ontwerp gaan realiseren, mits volgens<br />

de regels van de bouwteamovereenkomst<br />

er overeenstemming is over de prijs. Voor<br />

de uitvoering van het project wordt met de<br />

aannemer in aansluiting op de bouwteamovereenkomst<br />

een aannemingsovereenkomst<br />

gesloten waarop door de (Uniforme<br />

Administratieve Voorwaarden 2012) UAV<br />

2012 van toepassing zijn.<br />

Aansprakelijkheid van de<br />

bouwteamaannemer<br />

Actief meedoen door de aannemer aan<br />

de totstandkoming van het ontwerp,<br />

betekent niet automatisch dat de aannemer<br />

voor fouten in zijn ontwerpsuggesties<br />

aansprakelijk is. In het VGBouw<br />

model is een belangrijke uitspraak van<br />

de Raad van Arbitrage voor de Bouw<br />

uit 1982 verwoord. In die uitspraak<br />

heeft de Raad geoordeeld dat niet iedere<br />

deelnemer in het bouwteam ten<br />

dele aansprakelijk is voor in gezamenlijk<br />

overleg gemaakte fouten, doch dat<br />

ieder aansprakelijk is voor fouten die<br />

op zijn specifieke terrein zijn gemaakt.<br />

Daarbij is van belang dat de ontwerper<br />

de adviezen van de aannemer heeft<br />

aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt.<br />

De waarschuwingsplicht tussen partijen<br />

is ook in het bouwteam aan de orde.<br />

Het nieuwe Model<br />

bouwteamovereenkomst DG 2020<br />

Over een nieuw model voor een bouwteam<br />

werd om meerdere redenen al jaren<br />

gesproken. Een van die redenen is dat<br />

er (bouw)partijen zijn die de wens hebben<br />

om voor de realisatie van een project<br />

niet uit te gaan van de ‘traditionele’<br />

contractvorm van gescheiden ontwerp<br />

(DNR 2011) en uitvoering (UAV 2012)<br />

maar van de geïntegreerde contractvorm<br />

(ontwerp en uitvoering in één hand): de<br />

Uniforme Administratieve Voorwaarden<br />

voor Geïntegreerde Contracten 2005<br />

(UAV-GC 2005, binnenkort UAV-GC 2020).<br />

20 GEVELBOUW.INFO


De VGBouw bouwteamovereenkomst<br />

is specifiek bedoeld voor gebruik in de<br />

ontwerpfase die voorafgaat aan de uitvoeringsfase<br />

met UAV 2012. Vijf auteurs<br />

met verschillende expertises in de bouw<br />

en infra hebben samen met Duurzaam<br />

Gebouwd de handschoen opgepakt om<br />

een nieuw bouwteammodel op te stellen.<br />

In de nieuwe Modelovereenkomst<br />

voor het bouwteam DG 2020 is er, naast<br />

de klassieke bouwteamoptie, een optie<br />

om volgend op het gezamenlijk in het<br />

bouwteam tot stand gekomen (deel)ontwerp,<br />

aan te sluiten op de geïntegreerde<br />

UAV-GC contractvorm.<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er als deelnemer<br />

in het bouwteam<br />

Het nieuwe Model gaat uit van de contractuele<br />

relatie tussen de opdrachtgever<br />

en de aannemer. De aannemer kan<br />

zijn onderaannemers en leveranciers<br />

contracteren om als deelnemer te participeren<br />

in het bouwteam. Hij moet de<br />

relevante bepalingen in zijn eigen overeenkomst<br />

met de opdrachtgever zoveel<br />

mogelijk doorzetten naar de contracten<br />

die hij sluit met zijn onderaannemers.<br />

Houding en gedrag<br />

Er is in het nieuwe Model ook aandacht<br />

geschonken aan houding en gedrag<br />

van partijen. Dit gaat zelfs zo ver dat er<br />

competenties en kwalificaties door de<br />

opdrachtgever zijn opgesteld waar de<br />

personen die namens hun organisaties<br />

deelnemer worden in het bouwteam<br />

aan moeten voldoen. Er wordt dus naast<br />

het optimaliseren van het ontwerp ook<br />

op een optimale samenwerking gestuurd.<br />

Wat aan het samenwerken positief<br />

kan bijdragen is dat elke deelnemer<br />

in het bouwteam inzage moet kunnen<br />

hebben in de overeengekomen verplichtingen<br />

van de ander. Die openheid van<br />

zaken zal het gedrag zeker beïnvloeden.<br />

Aansprakelijkheid van de<br />

bouwteamaannemer-adviseur<br />

Wat met name opvalt, is dat de aannemer<br />

voor de aansprakelijkheid van<br />

zijn adviezen in het bouwteam onder<br />

het regime van de beperkte adviseursaansprakelijkheid<br />

van de DNR 2011 is<br />

gebracht. Daarmee is zijn aansprakelijkheid<br />

gelijk getrokken met die van de<br />

ontwerper/adviseur die onder de DNR<br />

2011 is vastgelegd. Verder is de aansprakelijkheid<br />

voor de adviezen van de aannemer<br />

die hij aan de ontwerper geeft en<br />

die de ontwerper heeft aanvaard en tot<br />

de zijne heeft gemaakt, overeenkomstig<br />

het VGBouw Model geregeld.<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

Ontwerpvergoeding voor aannemer<br />

en gevelbouwer-deelnemer<br />

Een duidelijke bepaling in het nieuwe<br />

Model is opgenomen over de vergoeding<br />

van de ontwerpadviezen van de<br />

aannemer en de deelnemers vanuit de<br />

aannemer. De opdrachtgever vergoedt<br />

de aannemer voor zijn deelname in<br />

het bouwteam en de deelname door<br />

de deelnemers vanuit de aannemer,<br />

op basis van nader over een te komen<br />

uurtarieven, verhoogd met een vergoeding<br />

voor de nader te benoemen eventuele<br />

kostenposten die voor vergoeding<br />

in aanmerking komen. Er is dus<br />

meer te bespreken dan de relevante<br />

bepalingen die de aannemer doorzet<br />

in het onderaannemingscontract!<br />

Einde van het herenakkoord voor de<br />

gevelbouwer? Lijkt me wel. Kijk samen<br />

met de aannemer naar de contracten<br />

voor het bouwteam, let op of het gaat<br />

om de UAV (oude of nieuwe model) of<br />

de UAV-GC en onderhandel over de<br />

vergoeding voor de ontwerpinspanning<br />

en adviezen.<br />

De nieuwe Model bouwteamovereenkomst<br />

is gratis te downloaden op<br />

de website van Duurzaam Gebouwd,<br />

https://www.duurzaamgebouwd.nl/<br />

bouwteams. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


SKG-IKOB Laboratorium<br />

breidt uit met nieuwe<br />

testfaciliteiten<br />

Wie denkt dat testen en certificeren stoffig is, heeft bij (elektromechanische) sloten gelijk. Want stof is een bedreiging<br />

voor de functionaliteit en de duurzaamheid van dergelijke sloten en kan er voor zorgen dat het slot niet meer<br />

open of dicht gaat. Daarnaast is algemeen bekend dat water en elektriciteit niet goed samen gaan. Producten zoals<br />

elektromechanische sloten en verlichting bevatten elektronische componenten en worden in ons klimaat regelmatig<br />

blootgesteld aan vochtige omstandigheden en regenwater.<br />

Aangezien het disfunctioneren van deze<br />

producten direct gevolgen kan hebben<br />

voor de (inbraak)veiligheid is het belangrijk<br />

om te weten of deze producten ook<br />

tegen een vochtbelasting kunnen. De<br />

behoefte vanuit de markt om producten<br />

zoals elektromechanische sloten en verlichting<br />

te testen op de weerstand tegen<br />

stof en water wordt dan ook steeds groter.<br />

Testfaciliteiten SKG-IKOB Laboratorium voor IP-testen (stof en water).<br />

22 GEVELBOUW.INFO


Duurzaamheid<br />

De toenemende vraag naar hang- en<br />

sluitwerkproducten met een hoge duurzaamheidsklasse<br />

heeft tevens geleid tot<br />

de ontwikkeling van een nieuwe cilindertester.<br />

Deze opstelling voert niet alleen<br />

volgens de norm (EN 1303) een duurtest<br />

uit; maar is tevens in staat om het materiaal/product<br />

echt destructief te testen.<br />

En kan daarbij (extreme) omstandigheden<br />

nabootsen, om zodoende de producent<br />

te helpen meer inzicht te verkrijgen<br />

in de kwaliteit van haar product/materiaal.<br />

Tevens kan bepaald worden waar de<br />

grenswaarden van het “bezwijken” van<br />

het product/materiaal echt liggen. Het<br />

duurtestsysteem vervangt een oudere<br />

installatie waarop slechts één cilinder<br />

kon worden beproefd. De nieuwe cilindertester<br />

kan vanaf beide zijden duurtesten<br />

uitvoeren op een cilinder. Hiermee<br />

kan zowel de binnenzijde als de buitenzijde<br />

van de cilinder tegelijkertijd worden<br />

getest. De duurtest is een maat voor<br />

de levensduur van cilinder en sleutel.<br />

Door deze uitbreiding van de testfaciliteiten<br />

en door continu te blijven ontwikkelen,<br />

weet SKG-IKOB de top van<br />

keuringsinstituten en testlaboratoria te<br />

blijven aanvoeren.<br />

Vernieuwde testopstelling voor duurzaamheid cilinders.<br />

SKG-IKOB heeft daarom besloten om te<br />

investeren in apparatuur voor het testen<br />

op stof- en waterbestendigheid. De testen<br />

worden uitgevoerd volgens de internationale<br />

standaard NEN-EN-IEC 60529:2013 en<br />

leidt tot een IP-codering voor het product.<br />

Stof<br />

Producten worden op stofbestendigheid<br />

getest voor een IP5X classificatie.<br />

Dit houdt in dat het binnendringen van<br />

stof niet volledig hoeft te worden voorkomen,<br />

maar dat stof niet mag doordringen<br />

in een hoeveelheid die de goede<br />

werking van het product verstoort of<br />

de beveiliging die het product biedt<br />

aantast. Om de IP5X-classificatie te behalen,<br />

worden de producten in de stofkast<br />

geplaatst en worden ze gedurende<br />

8 uur blootgesteld aan een constante<br />

circulatie van stof. Na de stofbelasting<br />

wordt het product beoordeeld op functioneren.<br />

Dit betekent dat het slot ook<br />

na de stofbelasting open en dicht moet<br />

kunnen gaan. Een test op stofbestendigheid<br />

is overigens niet alleen van belang<br />

voor elektromechanische sloten, maar<br />

maakt al langere tijd onderdeel uit van<br />

de ART- en SCM-certificatieregeling voor<br />

producten voor tweewieler- en voertuigbeveiliging<br />

waarvoor het SKG-IKOB<br />

laboratorium de beproevingen uitvoert.<br />

Water<br />

De apparatuur van SKG-IKOB is ook geschikt<br />

voor het bepalen van de waterbestendigheid<br />

tot een classificatie van<br />

IPX4. Deze klasse wordt ook wel uitgedrukt<br />

met de term “spatwaterdicht” en<br />

houdt in dat er geen schade aan het product<br />

optreedt na langdurige blootstelling<br />

van water dat bovendien van alle<br />

kanten op het product gespoten wordt.<br />

Dit is te vergelijken met een hoosbui,<br />

dus geschikt voor buiten toepassing.<br />

Onafhankelijk<br />

SKG-IKOB voert het merendeel van<br />

haar beproevingen uit als geaccrediteerd<br />

testlaboratorium en Notified<br />

Body onder onafhankelijk toezicht<br />

van de Raad voor Accreditatie waardoor<br />

voor de diverse beproevingen de<br />

onafhankelijkheid en onpartijdigheid<br />

gegarandeerd en gewaarborgd is. Door<br />

continu te blijven ontwikkelen, weet<br />

SKG-IKOB de top van keuringsinstituten<br />

te blijven aanvoeren.<br />

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring<br />

als keuringsinstituut en testlaboratorium<br />

voor bouw- en veiligheidsproducten.<br />

Opgericht door de industrie<br />

zelf om de prestaties en de veiligheid<br />

van producten en diensten voor de<br />

bouw- en vastgoedsector duurzaam op<br />

onafhankelijke en onpartijdige wijze<br />

te waarborgen. ❚<br />

Rijwielsloten na het ondergaan van een stoftest.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Beeld: Metaglas/fotograaf Ossip van Duivenbode<br />

The Lee Towers,<br />

grootste transformatie<br />

van Nederland<br />

De Rotterdamse Europoint-gebouwen aan het Marconiplein, voorheen ook wel Marconitorens genoemd, zijn een<br />

begrip in de stad. Van 1975 tot 2015 waren twee van de drie grijs met zwart geruite kantoorkolossen het onderkomen<br />

van gemeente Rotterdam. Na de verhuizing van de ambtenaren naar De Rotterdam kwamen Europointtorens<br />

II en III in handen van projectontwikkelaars. Zij transformeerden de iconen tot 840 huurappartementen en<br />

gaven ze een illustere naam mee: The Lee Towers.<br />

24 GEVELBOUW.INFO


De appartementen lopen uiteen van studio’s van 40 m 2<br />

tot tweekamerappartementen van 70 m 2 . Ze zijn volledig<br />

gemeubileerd met wit- en bruingoed. “Het zijn net<br />

hotelkamers, je kunt er met je rolkoffertje zo in”, legt<br />

Bram van Ekeren van diederendirrix architectuur &<br />

stedenbouw het concept uit. “De opdrachtgevers hebben<br />

zich gericht op afgestudeerde starters en expats<br />

die nieuw in de stad zijn en een stek nodig hebben.” De<br />

getranformeerde torens bieden optimaal wooncomfort<br />

met de service van een hotel. In de plint van de<br />

gebouwen bevinden zich horeca, werkplekken, gyms<br />

met sauna en laundrettes. Een conciërge is 24 uur per<br />

dag in de lobby aanwezig voor conveniencediensten.<br />

Hij of zij is aanspreekpunt voor vragen of verzoeken<br />

van huurders. Op de bovenste twee verdiepingen zijn<br />

twee rooftop-restaurants en entresolwoningen.<br />

Sfeervolle buitenruimte<br />

De appartementen beschikken over royale<br />

Methermo ® XL verticale schuiframen van Metaglas,<br />

waarmee de woonkamers kunnen worden omgetoverd<br />

tot een sfeervolle buitenruimte. Deze slank geprofileerde<br />

ramen hebben de oude vaste ramen vervangen,<br />

zonder het beeldbepalende karakter van de<br />

gevel aan te tasten. Van Ekeren: “Het gebouw is net als<br />

in de oude situatie mechanisch geventileerd, maar bewoners<br />

hebben nu wel de mogelijkheid om een raam<br />

open te zetten.” Het gros van de verdiepingen heeft<br />

ramen van 2,80 m breed bij 2,80 m hoog. In de plint<br />

en op de 22e en 23e etage zijn de ramen tweemaal<br />

zo hoog. De helft van elk raamoppervlak is schuifbaar<br />

met behulp van elektrische bediening. Alle ramen,<br />

met uitzondering van de plint, zijn voorzien van<br />

bronskleurig glas van 2 x 8 mm dikte. “Dit is dezelfde<br />

kleur als het oorspronkelijke glas. Hierdoor sluit het<br />

nieuwe gevelbeeld nauw aan bij het oude en dat was<br />

een belangrijke eis van de welstandscommissie.”<br />

Ramen op maat<br />

De Methermo ® XL schuiframen zijn op maat gemaakt.<br />

“Het was best een uitdaging om in de bestaande<br />

gevel een raam te creëren met vlakke<br />

detaillering”, vertelt Van Ekeren. “De bestaande stelkozijnen<br />

zitten namelijk achter de natuurstenen<br />

gevelbekleding en daar konden we niet bij. Daarom<br />

hebben we het bestaande kozijn laten zitten als<br />

stelkozijn en heeft Metaglas zijn profielen hierop<br />

aangepast.” Metaglas heeft hiervoor een behoorlijk<br />

plan van aanpak moeten maken, weet Van Ekeren.<br />

“Het oude raam eruit, indien nodig werden beschadigde<br />

kozijnen gerepareerd en is de waterdichting<br />

hersteld en dan gingen er aluminium strips over de<br />

bestaande kozijnen heen. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Als dit gedaan was, kon het nieuwe<br />

raam erin.” De montage was geen sinecure.<br />

“De waterdichting luistert op<br />

zo’n hoogte, met een grote winddruk,<br />

zeer nauw.”<br />

2000 ramen<br />

De transformatie is het grootste transformatieproject<br />

van Nederland, ook<br />

voor Metaglas dat zo’n 2000 ramen<br />

monteert. “Op een afstand zie je de<br />

nieuwe profilering nauwelijks en dat<br />

is, hoe gek dat ook klinkt, een compliment<br />

voor Metaglas”, aldus van Ekeren.<br />

De appartementencomplexen zijn<br />

eind 2019 geopend en zijn verder gegaan<br />

onder de naam The Lee Towers,<br />

een verwijzing naar de Rotterdamse<br />

zanger én naar een van de ontwikkelaars:<br />

Lee Foolen. Het idee hiervoor<br />

ontstond naar aanleiding van een<br />

filmpje van Arjen Lubach in het satirische<br />

VPRO-programma Zondag met<br />

Lubach over America First, Netherlands<br />

Second. Daarin was te zien dat<br />

Amerika de Trump Towers heeft, maar<br />

Nederland Lee Towers heeft. “Omdat ik<br />

zelf ook Lee heet werd de grap al wel<br />

eens gemaakt om het de Lee Towers<br />

te noemen”, vertelt Foolen in dagblad<br />

Metro. Volgens de Telegraaf verbond<br />

de Rotterdamse zanger Lee Towers zijn<br />

naam maar wat graag aan de torens.<br />

„Daar word je toch gewoon een beetje<br />

stil van. Ik heb in mijn leven alle onderscheidingen<br />

gehad die je kunt krijgen,<br />

maar dit is de kers op de taart”,<br />

zei hij bij de presentatie. ❚<br />

Bouwinfo<br />

THE LEE TOWERS, ROTTERDAM<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

City Pads (onderdeel Foolen & Reijs<br />

vastgoed) en Bakkers<br />

ARCHITECT:<br />

diederendirrix architectuur &<br />

stedenbouw<br />

GEVELBOUWER:<br />

Metaglas<br />

26 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>, fotograaf Bart van Hoek<br />

Meest duurzame<br />

dealerpand van Nederland<br />

Gelegen langs de A15, op de grens van Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht heeft Louwman Dealer Group vorig<br />

jaar het meest duurzame dealerpand van Nederland in gebruik genomen. Met 10.000 m 2 vloeroppervlakte is het<br />

tegelijk ook één van de grootste vestigingen van de dealergoep. Het pand met een 5 sterren-rating BREEAM Outstanding<br />

heeft zelfs een nominatie voor de BREEAM Award 2020. Aluverre <strong>Gevelbouw</strong> heeft hier de gevels geleverd<br />

en gemonteerd, waarvoor een speciale zeefdruk werd ontwikkeld. Duurzaamheid en ontwikkelen op projectniveau<br />

past precies in de visie van Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

BREEAM Outstanding<br />

Louwman Dealer Group voldoet met<br />

het nieuwe pand als eerste autobedrijf<br />

in Nederland aan de eisen van de<br />

hoogste norm voor duurzaam bouwen,<br />

BREEAM Outstanding. In het pand<br />

bevindt zich een grote occasionshowroom<br />

op de tweede bouwlaag en drie<br />

aparte showrooms voor de merken<br />

Toyota, Suzuki en Peugeot op de eerste<br />

bouwlaag. Daarnaast is voorzien<br />

in een grote en moderne werkplaats.<br />

Het kantoor steekt met een extra<br />

bouwlaag als een torentje bovenuit<br />

het grote complex. “Het is een heuse<br />

blikvanger langs de A15,” zegt Martijn<br />

van Donselaar van Aluverre <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

Voor de gevelbouwer is sprake<br />

van een dubbel partnership. “We zijn<br />

een relatie van aannemer Giesbers<br />

Rotterdam en klant bij Louwman.”<br />

Zeefdrukpatroon<br />

Het ontwerp van het gebouw bracht de<br />

nodige uitdagingen met zich mee. Van<br />

Donselaar: “De vliesgevel van de kantoortoren<br />

is voorzien van een zeefdruk<br />

met een specifiek lijnenpatroon. De<br />

architect wil namelijk het beeld scheppen<br />

alsof er zonnecellen in het glas zijn<br />

verwerkt. Aan ons de taak om te schipperen<br />

tussen de wens van de architect,<br />

de opdrachtgever zelf én de installateur.<br />

Dat laatste met name vanwege de<br />

warmtelast. Hier is uiteindelijk behoorlijk<br />

wat tijd aan besteed om de juiste<br />

balans te vinden, rekening houdend<br />

met de technische haalbaarheid en de<br />

juiste bedrukkingsgraad. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


'De vliesgevel van de kantoortoren<br />

is voorzien van een zeefdruk met<br />

een specifiek lijnenpatroon'<br />

28 GEVELBOUW.INFO


Bouwinfo<br />

LOUWMAN DEALER GROEP,<br />

RIDDERKERK<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Louwman Dealer Groep<br />

AANNEMER:<br />

Giesbers Rotterdam<br />

GEVELBOUWER:<br />

Aluverre <strong>Gevelbouw</strong> BV<br />

SYSTEEMLEVERANCIERS:<br />

Schüco Nederland,<br />

HUECK Aluminium Profieltechniek<br />

Benelux<br />

De vliesgevel is overigens uitgevoerd in<br />

de Schüco FWS 50-serie, een hoogisolerend<br />

profielsysteem om het BREE-<br />

AM ambitieniveau te kunnen halen.”<br />

Schuifpuien<br />

Op de begane grond stonden we ook<br />

voor een uitdaging voor wat betreft de<br />

verschillende schuifdeuren, vervolgt<br />

Donselaar. “De deuren moesten van aanzienlijk<br />

formaat zijn én tevens de last<br />

(het gewicht) van een auto kunnen dragen.<br />

Auto’s worden door de schuifdeuren<br />

van buiten naar binnen gereden en<br />

vice versa. Deze uitdaging zijn we samen<br />

met HUECK Aluminium Profieltechniek<br />

aangegaan. We zijn tot een zeer hoogwaardige<br />

oplossing gekomen op basis<br />

van het HUECK Volato M-systeem. Het<br />

profielsysteem biedt enerzijds een grote<br />

doorgang en maakt het mogelijk om op<br />

detailniveau aanpassingen te doen. We<br />

hebben de onderdorpel zodanig aangepast<br />

dat de krachten van een overheen<br />

rollende auto worden overgedragen<br />

aan de ondersteuning van de deur.<br />

Daartoe is een rvs-rijplaat toegevoegd<br />

zonder dat de ontwatering van het systeem<br />

in de verdrukking komt. Je kunt<br />

immers niet ongelimiteerd wijzigingen<br />

aanbrengen in een profielsysteem.”<br />

Top 5<br />

In totaal heeft Aluverre <strong>Gevelbouw</strong> zo’n<br />

1.050 m 2 aan Schüco vliesgevels geleverd<br />

en gemonteerd in het nieuwe pand en<br />

nog eens 320 m 2 aan kozijnen, ramen en<br />

deuren, eveneens van het profielsysteem<br />

Schüco uit de AWS / ADS serie. De ramen<br />

bevinden zich vooral op de kantoorverdiepingen<br />

en de deuren aan de achterzijde<br />

van het pand ter hoogte van de werkplaats,<br />

het magazijn en de kantine. Tevens<br />

zitten er een achttal schuifautomaten in<br />

het pand verwerkt. Al met al wederom<br />

een mooi project voor ons en ook nog eens<br />

in de buurt van ons eigen kantoor met<br />

productie. Het dealerpand was tevens genomineerd<br />

voor de BREEAM Award 2020<br />

in de categorie commerciële projecten/<br />

ontwerpfase, maar greep net naast de<br />

hoofdprijs. Neemt niet weg dat Louwman<br />

Rotterdam tot de top 5 best scorende gebouwen<br />

in Europa behoort.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


Wet kwaliteitsborging<br />

voor het bouwen<br />

Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van<br />

ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het<br />

Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen<br />

vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder<br />

de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) dragen partijen in de bouw<br />

zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften.<br />

Voor wie en waarom<br />

De nieuwe wetgeving geldt voor alle<br />

partijen uit de bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers<br />

(incl. architect en<br />

voorschrijvers), bouwers, kwaliteitsborgers<br />

en bevoegd gezag.<br />

Ze doen dit op basis van een<br />

instrument voor kwaliteitsborging,<br />

toegepast door een onafhankelijke<br />

kwaliteitsborger. Het moeten inzetten<br />

van een kwaliteitsborger gaat<br />

gefaseerd in werking en start voor alle<br />

bouwwerken onder Gevolgklasse 1. Na<br />

een evaluatieperiode wordt besloten<br />

of ook hogere gevolgklassen onder de<br />

Wkb vallen.<br />

De Wet kwaliteitsborging<br />

heeft drie doelen:<br />

1. verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;<br />

2. verbeterde positie van de consument;<br />

3. stimuleren van kwaliteitsverbetering<br />

en faalkostenvermindering.<br />

30<br />

GEVELBOUW.INFO


De regels van de Wet kwaliteitsborging<br />

zijn overgenomen in een algemene<br />

maatregel van bestuur (AMvB) onder<br />

de Omgevingswet: het Besluit bouwwerken<br />

leefomgeving (Bbl), de opvolger<br />

van het Bouwbesluit 2012.<br />

Gevolgklasse 1<br />

De Wet kwaliteitsborging borging voor<br />

het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen<br />

gelden voor bouwwerken vallend<br />

onder sse 1. Het gaat samengevat om<br />

de volgende bouwwerken:<br />

- Grondgebonden eengezinswoningen,<br />

inclusief nevenfuncties (garage, kantoor<br />

aan huis);<br />

- Woonboten;<br />

- Vakantiewoningen;<br />

- Bedrijfspanden van maximaal 2<br />

bouw lagen, inclusief een klein kantoor/kantine;<br />

- Kleine fiets- en voetgangersbruggen<br />

(niet over rijks- of provinciale wegen);<br />

- Overige bouwwerken geen gebouw<br />

zijnde tot maximaal 20 meter hoog<br />

(masten, antennes, etc.);<br />

- Verbouwingen van hiervoor genoemde<br />

bouwwerken vallen ook onder gevolgklasse<br />

1 (voor zover niet vergunningvrij).<br />

Aansprakelijkheid<br />

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer<br />

het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor<br />

het bouwen aanvaard. De Wkb zou volgens<br />

de oorspronkelijke planning op 1<br />

januari 2021 in werking treden. Op 20<br />

mei jl. heeft minister Ollongren van<br />

BZK de Tweede Kamer voorgesteld dit<br />

uit te stellen naar 1 januari 2022. De<br />

aansprakelijkheid, die geregeld is via<br />

het Burgerlijk Wetboek, gaat vooralsnog<br />

ook per 1 januari 2022 in werking, maar<br />

geldt voor alle bouwwerken (dus niet<br />

alleen bouwwerken vallend onder Gevolgklasse<br />

1) waarvoor na deze datum<br />

een contract wordt aangegaan voor het<br />

realiseren van het bouwwerk. Bij aanneming<br />

van bouwwerken is (en blijft)<br />

de aannemer na inwerkingtreding van<br />

de Wkb aansprakelijk voor gebreken die<br />

bij de oplevering van het werk niet zijn<br />

ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan<br />

de aannemer zijn toe te rekenen. Hiervan<br />

kan niet ten nadele van de particuliere<br />

opdrachtgever worden afgeweken.<br />

In andere gevallen kan hier alleen van<br />

worden afgeweken indien dit contractueel<br />

is overeengekomen.<br />

Dossiers<br />

De Wkb introduceert twee dossiers: het<br />

dossier bevoegd gezag (publiekrechtelijk)<br />

en het opleverdossier (privaatrechtelijk).<br />

- Het dossier bevoegd gezag moet samen<br />

met de verklaring van de kwaliteitsborger<br />

bij gereedmelding door de<br />

vergunninghouder aan de gemeenten<br />

worden aangeleverd. Het dossier bevoegd<br />

gezag bestaat uit gegevens met<br />

betrekking tot onder meer constructieve<br />

veiligheid en brandveiligheid. De<br />

gemeente kan het dossier gebruiken<br />

bij eventuele toekomstige calamiteiten<br />

met bouwwerken.<br />

- Het opleverdossier of consumentendossier<br />

moet de aannemer op grond van de<br />

nieuwe regels in het Burgerlijk wetboek<br />

aan zijn opdrachtgever aanleveren. De<br />

wet schrijft voor dat het dossier informatie<br />

bevat waaruit blijkt dat het bouwwerk<br />

aan alle contractuele eisen voldoet.<br />

Het dossier bevat in ieder geval tekeningen<br />

en berekeningen van het bouwwerk<br />

en informatie over de gebruiksfuncties<br />

en de gebruikte materialen. Daarnaast<br />

moet informatie aanwezig zijn over het<br />

beheer en onderhoud van het bouwwerk.<br />

Wat er exact in het dossier moet<br />

zitten, regelt de wet niet. Het is aan de<br />

contractpartijen om dit onderling af te<br />

stemmen en vast te leggen.<br />

Het dossier bevoegd gezag geldt vooralsnog<br />

alleen voor bouwwerken vallen<br />

ook onder gevolgklasse 1 waarvoor<br />

vanaf 1 januari 2022 een Omgevingsplanactiviteit<br />

wordt aangevraagd<br />

Voor het ‘consumentendossier’ is tot<br />

nu toe geen overgangsrecht geregeld.<br />

Dit betekent dat alle bouwwerken die<br />

na 1 januari 2022 worden opgeleverd<br />

voorzien moeten zijn van een consumentendossier/opleverdossier.<br />

Het doel van het consumentendossier<br />

is vierdelig:<br />

- aantonen dat de opdrachtgever krijgt<br />

wat hij gekocht dan wel afgesproken<br />

heeft;<br />

- bieden van een handleiding om vast<br />

te stellen of er goed en deugdelijk<br />

werk is geleverd;<br />

- bieden van aanwijzingen voor gebruik<br />

en onderhoud;<br />

- aangeven van punten waarop te letten<br />

bij verbouw en/of renovatie (zoals<br />

doorbraken, uit- en opbouwen).<br />

Proefprojecten<br />

Door de Wkb verandert de rol van<br />

gemeenten tijdens het bouwproces.<br />

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect,<br />

kwaliteitsborger en<br />

waar mogelijk opdrachtgever nu al<br />

nuttige ervaring opdoen met de nieuwe<br />

wetgeving door middel van proefprojecten.<br />

De Vereniging Nederlandse<br />

Gemeenten (VNG) gaat gemeenten<br />

de komende tijd hierbij ondersteunen.<br />

Hiertoe heeft de VNG – in nauwe<br />

samenwerking met de Vereniging<br />

Bouw- en Woningtoezicht Nederland<br />

– het Implementatieteam Wkb opgezet.<br />

Proefprojecten geven inzicht in<br />

en ervaring met het werken in een<br />

nieuw stelsel. Tijdens deze proefprojecten<br />

doen alle partijen waardevolle<br />

praktijkervaring op en worden mogelijke<br />

knelpunten in het stelsel zichtbaar.<br />

De VMRG is actief betrokken bij<br />

proefprojecten en wordt graag geïnformeerd<br />

als bedrijven betrokken zijn<br />

bij proefprojecten. Op basis van opgedane<br />

ervaringen, kan de VMRG de gevelbranche<br />

informeren over mogelijke<br />

toekomstige consequenties. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Eyescan<br />

Utrecht<br />

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee gesloten bouwvolumes<br />

met elkaar verbonden via een glazen atrium waarin de entree<br />

is ondergebracht. Het atrium is uitgevoerd met Sapa elegance<br />

52 vliesgevelsysteem. “Anders dan gebruikelijk was voor dit<br />

project daglichttoetreding via de gevel van ondergeschikt belang,”<br />

begint projectarchitect Hoeshmand Mahmoed. “Sterker<br />

nog, de spreekkamers en OK’s zijn gebaat bij zo weinig mogelijk<br />

daglicht. Dat heeft geresulteerd in een vrij gesloten gevel voor<br />

beide bouwvolumes. Om de gevel toch wat sjeu mee te geven,<br />

ondanks zijn gesloten karakter, hebben we een horizontale geleding<br />

bedacht ingevuld met gevelpanelen in wisselende hoogten<br />

en specifieke detaillering.” In deze gesloten gevels zijn uitgevoerd<br />

met Sapa Avantis 70. De architect heeft gekozen voor<br />

de beplating en kozijnen in één kleur te maken. Hierdoor vallen<br />

de kozijnen weg ten opzichte van de sierkaders en beplating<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Systeemleverancier:<br />

Eyescan<br />

Architectenbureau Guido Bakker<br />

Hydro Building Systems NL > Merk SAPA<br />

IJver<br />

Amsterdam<br />

Op de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord is een honderd jaar<br />

oude scheepsbouwloods getransformeerd tot horecapaviljoen<br />

IJVER. Binnen en buiten overheerst de industriële sfeer.<br />

De muren zijn aan de buitenzijde bekleed met warmgewalst<br />

staal. Voor de gevelopeningen maakte H. Baars ramen en<br />

deuren met behulp van de slanke Jansen Art 15 en Jansen<br />

Arte profielen. Deze zijn gelast zonder nabewerking – lasrupsen<br />

zijn zichtbaar gebleven – en in blanke lak gecoat.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

St. Kinetische Noord en IJver<br />

Dynamo Architecten<br />

H. Baars BV<br />

32 GEVELBOUW.INFO


Naturalis Biodiversity Center<br />

Leiden<br />

Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en<br />

natuurhistorisch museum. Boon Edam leverde twee tourniquetdeuren<br />

in de spectaculaire gevel voor de entrees<br />

Oost en West. Door de toepassing van twee automatische<br />

Tournex draaideuren als hoofdentrees wordt een optimale<br />

doorstroom van bezoekers gegarandeerd en blijft het binnenklimaat<br />

optimaal gescheiden van het buitenklimaat. Bij<br />

binnenkomst door de automatische tourniquetdeur wacht<br />

de bezoekers in het spectaculaire atrium een verrassing: de<br />

buitengevel die een wit betonnen uiterlijk heeft, is binnen<br />

bekleed met eikenhout. Het ontwerp van het nieuwe Naturalis<br />

valt op door een markante, opengewerkte ‘glaskroon’.<br />

De gevels en het plafond van de hal, opgebouwd uit driedi-<br />

mensionale elementen, vormen samen een bladerpatroon.<br />

ABT verzorgde in opdracht van de architect het parametrische<br />

ontwerp en de geveladvisering van deze markante<br />

gevel en dak.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Leverancier deuren:<br />

Parametrisch ontwerp en advies:<br />

Naturalis Biodiversity Center<br />

Neutelings Riedijk Architecten<br />

Alkondor Hengelo<br />

Boon Edam Nederland BV<br />

ABT<br />

Station Noord<br />

Amsterdam<br />

Station Noord is overkapt met een 130 meter lang, koud gebogen,<br />

glasdak met een brandhangendheid van 30 minuten. Vanwege<br />

toleranties van de staalconstructie is deze glasconstructie<br />

speciaal geëngineerd. De tien in panelen uitgevoerde ribben over<br />

de glasconstructie zijn voorzien van geïntegreerde ventilatieroosters.<br />

Om het lijnenpatroon van de roosters in de ribben door<br />

te trekken is onder aan de ribben gekozen voor glas met geprinte<br />

lijnen. GEZE heeft de toegangen naar het station voorzien van<br />

brede automatische telescoopdeuren, de Slimdrive SLT. Deze<br />

oplossing is uitermate geschikt voor binnen- en buitendeuren<br />

voor situaties waar een zeer hoge toegangsfrequentie is vereist.<br />

De telescoopdeuren zorgen met een openingsbreedte van 1.000-<br />

3.600 mm voor veel daglicht in het station. De aandrijvingen,<br />

veiligheidssensoren en radars zijn netjes ingebouwd in de gevelbekleding<br />

waardoor er een strak geheel ontstaat.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er:<br />

Systeemleverancier:<br />

Glasdak:<br />

Leverancier deuren:<br />

Gemeente Amsterdam<br />

Benthem Crouwel Architects<br />

Zuid-Nederlandse Ramenfabriek<br />

Kloeckner Metals ODS Nederland/Jansen<br />

Kingspan Light + Air NL<br />

GEZE<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


Circular Inspirations<br />

Niets lastiger<br />

column<br />

dan veranderen<br />

(Beeld: Tillmann Klein)<br />

Binnen een aantal jaar heeft de circulaire<br />

economie de aandacht volledig<br />

overgenomen van duurzaamheid. Een<br />

circulaire economie is in feite een specifieke<br />

manier om duurzame doelen te<br />

bereiken door het minimaliseren van<br />

het gebruik van grondstoffen, afval,<br />

emissie, water- en energieverspilling in<br />

combinatie met een nieuw economisch<br />

en ecologisch waardemodel. Het feit dat<br />

de EU miljarden euro’s toewijst aan financiering<br />

voor circulaire economie in<br />

programma's als Horizon en de nieuwe<br />

Green Deal geeft aan dat ook de politiek<br />

de aanpak serieus neemt. Het versterkt<br />

ons in het idee dat we op de goede weg<br />

zijn om een circulair gebouwde omgeving<br />

te creëren.<br />

Maar een circulair gebouwde omgeving<br />

is extreem moeilijk te realiseren. Een circulair<br />

bouwproduct maakt namelijk nog<br />

geen circulair gebouw. Een stad vol circulaire<br />

gebouwen betekent niet dat het een<br />

circulaire stad is. Het probleem moet op<br />

alle niveaus tegelijk worden aangepakt.<br />

De materiaalkeuze is belangrijk, maar<br />

moet worden afgestemd op nieuwe en<br />

verbeterde materiaal- en afvalstromen.<br />

De aanbodzijde moet de juiste producten<br />

aanbieden en de vraagzijde moet klaar<br />

zijn om te investeren. Dit alles vraagt ​om<br />

een ​nieuwe maatschappelijke aanpak.<br />

Een echte circulaire gebouwde omgeving<br />

heeft systemische verandering nodig.<br />

Als er reclame wordt gemaakt voor circulaire<br />

oplossingen, moeten we voorzichtig<br />

zijn. 'Circulair wassen' is echt niet<br />

wat we willen, omdat dit juist verbergt<br />

hoe ver we verwijderd zijn van de echte<br />

verandering die we nodig hebben. De hybride<br />

auto begon als een interessante en<br />

nieuwe aanpak. Tegenwoordig wordt het<br />

sterk gepromoot door de auto-industrie,<br />

voornamelijk om belastingvoordelen te<br />

verzilveren. We weten al dat het ons mobiliteitsprobleem<br />

niet zal oplossen. Laten<br />

we dus niet in die val trappen en tevreden<br />

zijn met oplossingen die de zaken minder<br />

erg maken, zodat we kunnen doorgaan<br />

met wat we altijd hebben gedaan. Hier<br />

staat de bouwsector voor een dilemma:<br />

hoe kunnen we, wetende dat we ons in<br />

een overgangsfase bevinden, duurzame<br />

bedrijfsmodellen creëren die investeringen<br />

in technologieën, faciliteiten en personeel<br />

rechtvaardigen? Hoe kan verandering<br />

worden bereikt als iedereen om ons<br />

heen terughoudend lijkt om te bewegen?<br />

Veelbelovend is dat we een sterke maatschappelijke<br />

tendens zien naar openheid,<br />

samenwerking en zelfs delen. Die tendens<br />

wordt ook langzaamaan waargenomen<br />

in de bouw. Vergeleken met hoe groot de<br />

bouwopgave in de woningsector is, lijkt<br />

dit veelbelovender dan de voortdurende<br />

strijd om de laagste prijs, die in contrast<br />

staat met het concept van verandering.<br />

We kunnen de discussie beter richten<br />

op nieuwe milieuwaarden en gedeelde<br />

welvaart dan op individuele winst. Meer<br />

dan ooit hebben we nieuwsgierigheid en<br />

experimenten nodig. We moeten de theorie<br />

vertalen in de praktijk. Resultaten<br />

van experimenten en hun bijdrage aan<br />

het milieu moeten besproken en eerlijk<br />

beoordeeld worden. Dan is elke stap, zelfs<br />

een kleine, een stap in de goede richting.<br />

Al met al ben ik van mening dat de circulaire<br />

aanpak zeer krachtig is. Covid-19<br />

heeft ons laten zien hoe een externe gebeurtenis<br />

ons leven en onze bedrijven<br />

radicaal kan veranderen. Wat denken we<br />

dat klimaatverandering zal doen? De wereldwijde<br />

economische en maatschappelijke<br />

implicaties zullen ons vele malen<br />

harder treffen en dat kan heel snel<br />

gebeuren. We kunnen onze oude wegen<br />

niet voortzetten en we moeten veel radicaler<br />

worden met wat we vragen. ❚<br />

Tillmann Klein, Hoogleraar Building<br />

Product Innovation, TU Delft<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.<br />

34<br />

GEVELBOUW.INFO


Finnpro - Protective Coatings<br />

Kwaliteit coatings<br />

uit Finland voor<br />

gevelbekleding<br />

• dekkend<br />

• transparant<br />

• anti condens<br />

• brandvertragend<br />

Bredaseweg 212 B<br />

4873 LA, Etten-Leur<br />

Tel. 076-8200913<br />

info@finnpro.nl - www.finnpro.nl


Tekst: Roel van Gils Beeld: Houthandel van Dam, Nadine Korringa<br />

Vooruitstrevend in hardhout<br />

Houthandel van Dam is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de meest vooruitstrevende importeurs<br />

van hardhout in Nederland. De ambities liegen er niet om. Een gesprek met directeur Erik Leeuw over de<br />

duurzame ambities, de exclusieve samenwerking met de grootste FSC-concessie in Frans Congo en de<br />

positie die Fraké inmiddels heeft ingenomen in de Nederlandse markt.<br />

Duurzaamheidsklasse 1<br />

Ruim twintig jaar geleden voorzag Houthandel<br />

van Dam al een mooie toekomst<br />

voor het thermisch modificeren van hout.<br />

“We zijn destijds begonnen met het ‘verduurzamen’<br />

van vuren en grenen,” begint<br />

Leeuw. “Acht jaar geleden is daar de houtsoort<br />

Fraké bijgekomen, destijds nog allesbehalve<br />

een commercieel product. Fraké is<br />

een snel groeiende soort met een van origine<br />

lage duurzaamheidsklasse 4. Dankzij<br />

een specifiek thermisch modificatieproces<br />

zijn wij de enige partij die Fraké in duurzaamheidsklasse<br />

1 kan leveren. Het hout<br />

krijgt daarmee bovendien een dusdanige<br />

uitstraling die gelijkenis vertoont met het<br />

vele malen duurdere Amerikaanse noten.<br />

Een win-win.”<br />

Brandklasse D<br />

Fraké is een veel gebruikte houtsoort aan<br />

de gevel en heeft volgens Leeuw inmiddels<br />

de positie ingenomen van Western Red<br />

Cedar. “Zowel qua prijsstelling als qua eisen<br />

(bouwvoorschriften en brandwaarden)<br />

is Fraké een interessant alternatief. In de<br />

standaard uitvoering voldoet het ‘Afrikaanse<br />

eiken’ al aan brandklasse D, maar het is<br />

ook goed te behandelen voor klasse B, de<br />

meest zware toepassing voor ‘end use application’.<br />

We leveren Fraké voor de gevel<br />

in drie geteste gevelopbouwen die aan ‘end<br />

use application’ brandklasse D voldoen.”<br />

Schoolvoorbeeld van bosbeheer<br />

De bron en de herkomst van het hout is voor<br />

ons overigens net zo belangrijk, vervolgt Leeuw.<br />

“We streven naar zoveel mogelijk duurzaam<br />

geproduceerd hout en zijn altijd op zoek naar<br />

de beste kwaliteit. We hebben dan ook een<br />

exclusieve samenwerking met de leverancier in<br />

Frans-Congo. Congolaise Industrielle des Bois<br />

Appartementencomplex<br />

Lido in Egmond aan Zee.<br />

(Beeld: Nadine Korringa)<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Fraké is inmiddels een veel gebruikte houtsoort aan de gevel en<br />

heeft de positie ingenomen van Western Red Cedar. (Beeld: Nadine Korringa)<br />

Ruim twintig jaar geleden voorzag Houthandel van Dam al een mooie toekomst<br />

voor het thermisch modificeren van hout. (Beeld: Nadine Korringa)<br />

(CIB) weet hoe je een bos moet beheren, met<br />

recht een schoolvoorbeeld. Al meer dan vijftig<br />

jaar oogsten en verbouwen ze het bos zonder<br />

ecologische impact. Van kale plekken in het bos<br />

is geen sprake.” Voor het thermisch modificeren<br />

werkt Houthandel van Dam samen met SWM,<br />

een grote thermisch modificeerder in Finland.<br />

Momenteel is Houthandel van Dam bezig<br />

met de Levenscyclusanalyse (LCA) van<br />

het hout. “We willen exact weten wat de<br />

totale CO 2<br />

-emissie is vanaf het moment dat<br />

een boom wordt geoogst tot aan het leveren<br />

van een klant-en-klaar product op de<br />

bouw,” legt Leeuw uit. “Daarbij wordt ook<br />

exact bekeken hoeveel CO 2<br />

het hout heeft<br />

opgenomen tijdens het groeiproces. De<br />

verwachting is dat het resulteert in een<br />

positieve CO 2<br />

-emissie, waarvoor we eind dit<br />

jaar het traject rond hopen te hebben.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Uniek in deursluittechniek - sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of door baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen dat<br />

de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast gelakte uitvoeringen (zwart, wit, grijs of antraciet), ook in RVS type 3<strong>04</strong> of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456<br />

info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


De DucoSlide schuifpanelen houden tevens de<br />

warmte buiten, wat resulteert in een daling van<br />

de koellast tot 63%.<br />

Tekst en beeld: Duco<br />

Architecturale schuifluiken<br />

met knipoog naar omgeving<br />

In het Noord-Brabantse dorp Liempde treffen we een schuurwoning aan. Bij het woonhuis naar ontwerp van<br />

Wenink Holtkamp Architecten springt meteen de zwarte dak- en gevelbekleding in het oog. Hun inspiratie?<br />

De boerenschuren in de omgeving die afgewerkt zijn met zwarte houten latten. De aluminium schuifpanelen<br />

van zonweringspecialist Duco doen hierbij denken aan schuifdeuren van traditionele schuren.<br />

De schuurwoning in Liempde (Boxtel)<br />

manifesteert zich duidelijk in het groene<br />

landschap en vormt een eenheid met de<br />

schuren in de omgeving. “Het huis is levensloopbestendig<br />

ontworpen,” vertelt<br />

Jan-Peter Wenink van architectenbureau<br />

Wenink Holtkamp. “Door het toepassen<br />

van een inpandige garage was het mogelijk<br />

de schuur zo archetypisch mogelijk te houden,<br />

zonder bijgebouwen die de schuurtypologie<br />

zouden ontkrachten.”<br />

De DucoSlide schuifpanelen met lamellen zorgen bij<br />

zonnige dagen voor mooi gefilterd licht in de woning.<br />

Zwarte gevelbekleding<br />

De keuze voor zwarthouten gevelbekleding is<br />

mede geïnspireerd op de traditionele boerenschuren<br />

die afgewerkt zijn met zwarte houten<br />

latten, verklaart Wenink. “De recentere schuren<br />

uit de omgeving zijn vaak van stalen golfplaten<br />

voorzien. Tevens wordt door het toepassen van<br />

zwart gebeitste houten planken als gevelbekleding<br />

en een antraciet stalen golfplaten dak de<br />

relatie aangegaan met de bestaande schuurtypologieën<br />

uit de directe omgeving.”<br />

De keuze voor zwarthouten gevelbekleding is mede<br />

geïnspireerd op de traditionele boerenschuren die<br />

afgewerkt zijn met zwarte houten latten.<br />

Natuurlijk daglicht<br />

Het creëren van de juiste atmosfeer is een<br />

belangrijk uitgangspunt bij onze ontwerpen,<br />

gaat Wenink verder. “Natuurlijk daglicht speelt<br />

hierbij een grote rol. Heeft een ruimte direct<br />

daglicht nodig voor functioneel gebruik of is<br />

er juist gefilterd licht nodig om een intieme<br />

en warme sfeer te creëren? Allemaal vragen<br />

waar we ons tijdens het ontwerpproces mee<br />

bezig houden. Om oververhitting door direct<br />

zonlicht te voorkomen pasten we zonwering<br />

toe in de vorm van aluminium schuifpanelen.”<br />

Architecturale schuifpanelen<br />

De DucoSlide schuifpanelen met lamellen zorgen<br />

bij zonnige dagen voor mooi gefilterd licht<br />

in de woning, legt Wenink uit. “Daarnaast houden<br />

ze de warmte buiten, wat resulteert in een<br />

daling van de koellast tot 63%. Tegelijk bieden<br />

ze de mogelijkheid om maximaal privacy te<br />

creëren. De schuifluiken zijn vormgegeven net<br />

als schuifdeuren die veelal werden toegepast<br />

bij traditionele schuren. Het resultaat? Een afwisseling<br />

van texturen. Door de afwisseling van<br />

textuur en oriëntatie wordt het zonlicht op vele<br />

verschillende manieren geabsorbeerd of gereflecteerd.<br />

Een project waar we met plezier op<br />

terugblikken,” besluit Wenink. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


TAPIR levert een breed pakket aan tapes, lijmen en hulpmiddelen als alternatief voor traditionele verbindingen.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: TAPIR BV<br />

Onzichtbare en duurzame<br />

verbinding met tape of lijm<br />

Een stevige verbinding zonder schroeven, klinknagels of lassen? Ja<br />

hoor, dat kan! Bij TAPIR, gespecialiseerd leverancier van zelfklevende<br />

tapes, lijmen, kitten en klittenband, vinden ze het belangrijk dat een<br />

klant krijgt wat hij nodig heeft. Met ruim dertig jaar aan vakkennis,<br />

gaan expertise, innovatie en de wens van de klant hand in hand.<br />

Men is gewend om te schroeven of vast<br />

te klinken. Ook bij opleidingen in de bouw<br />

of constructie wordt er veelal aandacht<br />

besteed aan traditionele verbindingstechnieken<br />

en is het hoofdstuk chemische ver-<br />

Verbindingsvraagstuk<br />

“Wij stellen ons voortdurend de vraag welke<br />

producten kunnen bijdragen aan een eenvoudiger<br />

of efficiënter proces of een esthetischer<br />

eindresultaat voor de klant.” Dat zegt Alexander<br />

Evenhuis, algemeen directeur bij TAPIR.<br />

“Samen met de klant kijken we naar het verbindingsvraagstuk:<br />

welke materialen moeten<br />

er aan elkaar bevestigd worden, wat zijn de<br />

omstandigheden (binnen/buiten), welke belastingen<br />

of cosmetische elementen moeten<br />

er meegenomen worden in de keuze. Na al<br />

deze variabelen in kaart gebracht te hebben,<br />

komen we met een advies.”<br />

Kwaliteit op maat<br />

TAPIR werkt met merk gerelateerde tapes<br />

(3M en Tesa) en heeft een eigen lijn aan producten<br />

(Iguna). “Zo kunnen we een zo breed<br />

mogelijk pakket aan de klant aanbieden. Op<br />

basis van ons uitgebrachte advies, confectioneren<br />

we de gekozen tape naar klantspecifieke<br />

afmetingen. Ook de breedte passen we<br />

aan als de standaardmaat niet volstaat,” vult<br />

Evenhuis aan. “Groot voordeel is dat klanten<br />

zo sneller kunnen produceren, flexibeler kunnen<br />

ontwerpen en er minder afval ontstaat.”<br />

Bewezen effectief bij<br />

gevelbeplating<br />

Evenhuis vertelt dat zijn tapes al bij meerdere<br />

gevelbouwprojecten zijn toegepast.<br />

“Maar soms is daar wel wat overtuigingskracht<br />

voor nodig,” geeft hij toe. Op de<br />

vraag waar dat aan zou kunnen liggen<br />

antwoord hij: “Onbekend maakt onbemind.<br />

In het eigen laboratorium van TAPIR wordt middels<br />

de AFERA-5001-testmethode een verbinding<br />

getest. Zo kan de klant ook direct met eigen ogen<br />

zien dat het werkt.<br />

40 GEVELBOUW.INFO


inding, wat wij doen dus, een beetje een<br />

ondergeschoven kindje. Wel jammer,” vervolgt<br />

hij, “want het is een zeer fascinerende<br />

manier van verbinden.”<br />

Kwalitatief hoogwaardige<br />

verbindingen<br />

Toch merkt Evenhuis dat de vraag toeneemt.<br />

“Vooral via mond tot mond en onze<br />

website komen mensen bij ons uit omdat<br />

we de kennis, producten, middelen en<br />

tools hebben om kwalitatief hoogwaardige<br />

verbindingen tot stand te brengen. Ook<br />

kunnen we in ons laboratorium situaties<br />

nabootsen middels een mock-up: zien is<br />

doen geloven!” Zo noemt Evenhuis een<br />

project, waarbij de complete buitenschil<br />

van de gevel met behulp van tape is bevestigd.<br />

Een efficiënte en duurzame oplossing<br />

waarbij ook de esthetische factor<br />

een grote rol speelt. “Het is per project afhankelijk<br />

welk product we adviseren. Maar<br />

voor gevelbouw is het meestal de 3M VHB,<br />

de Tesa ACX+ of de Iguna. Ideaal voor<br />

verbindingen van gelijke of verschillende<br />

materialen, zoals metalen, hout, glas, hoogenergetische<br />

kunststoffen geverfde en<br />

gepoederlakte oppervlakten en aluminium.<br />

Alle drie zijn het acrylic foam tapes met als<br />

grote voordelen: zonder tools aan te brengen,<br />

weersbestendig (temperatuur en UV)<br />

dus zeer geschikt voor buitentoepassingen,<br />

resistent voor veroudering en weekmakers,<br />

bestand tegen statische en dynamische<br />

belastingen en goede afdichtende<br />

eigenschappen. Bovendien is het trillingsdempend<br />

en voorkom je enkelzijdige puntbelasting.<br />

Natuurlijk moet het wel in één<br />

keer goed gemonteerd worden, want vast<br />

is vast. Maar ook daarin zoeken we samen<br />

met de klant naar het juiste aanbrengproces<br />

waarin we alle componenten meewegen<br />

in de keuze. De klant heeft recht op<br />

een eerlijk en oprecht advies en krijgt dat<br />

bij TAPIR.”<br />

Enorme potentie<br />

Evenhuis is overtuigd van de enorme potentie<br />

van verbindingen met tape of lijm en<br />

zegt dan ook: “Leg je verbindingsvraagstuk<br />

aan ons voor, dan kijken wij of er een geschikte<br />

oplossing is. Want daar zit onze<br />

kracht. Onze missie is ervoor te zorgen dat<br />

we alle beschikbare productiemogelijkheden<br />

voor het confectioneren van tape naar<br />

klantspecifieke wensen in huis hebben.<br />

Daarin zijn we een heel eind op weg.” ❚<br />

Voor dit project zijn het deskundige advies en de tapes van TAPIR ingezet bij het vastzetten van de volledige<br />

buitenschil van de gevel.<br />

Alle tapes uit de brede range van TAPIR kunnen klantspecifiek geconfectioneerd worden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Tekst: Roel van Gils Beeld: Gevelpersoneel.nl<br />

​Gevelpersoneel eenvoudig<br />

op- en afschalen<br />

De gevelbranche is een boeiende sector en tegelijk ook een spannende sector die leeft van pieken en dalen.<br />

“Het belang van een flexibele schil van personeel wordt dan ook steeds meer erkend,” constateert Roel<br />

Jansen van Gevelpersoneel.nl. “Het maakt dat je in slechte tijden heel eenvoudig kunt afschalen en in goede<br />

tijden net zo makkelijk weer kunt opschalen. Best een geruststelling in deze roerige tijden.”<br />

Het is rennen en stilstaan in de gevelbranche,<br />

niet in de laatste plaats door invloeden van buitenaf,<br />

vervolgt Jansen. “Het is voor gevelbouwers<br />

dus erg belangrijk om een zekere mate van<br />

flexibiliteit te behouden. De stikstofproblematiek<br />

en corona maken dat pijnlijk duidelijk. Komt nog<br />

bij dat de bouwsector al jaren kampt met een<br />

ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook<br />

in de gevelbranche is de vraag naar vaklieden<br />

hoger dan het aanbod. De bouwsector heeft in<br />

Nederland helaas een wat stoffig imago, vindt<br />

Jansen. De aanwas van jeugd is vrijwel nihil.”<br />

Geen taalbarrière<br />

Als zusterorganisatie van Ergon Jobs richt<br />

Gevelpersoneel.nl zich specifiek op de rekrutering<br />

van vaklieden in de gevelbranche met<br />

een netwerk van ruim vijftig recruitmentkantoren<br />

in zestien landen. Jansen: “We weten<br />

altijd de juiste vaklieden aan ons te binden.<br />

Stuk voor stuk ervaren gevelspecialisten die<br />

direct ingezet kunnen worden. Onze mensen<br />

zijn voornamelijk afkomstig uit het buitenland<br />

en spreken overwegend Engels of Duits. De<br />

drempel van een mogelijke taalbarrière nemen<br />

wij volledig weg, aangezien onze mensen hun<br />

vak verstaan. Ze spreken dezelfde vaktaal als<br />

de Nederlandse vakman en zijn bekend met<br />

de gangbare gevelmaterialen en systemen.<br />

Ze hebben vaak aan één oogwenk genoeg.<br />

Bedrijven die eenmaal geproefd hebben aan<br />

onze mensen, willen niet anders meer.”<br />

Onzekere tijden<br />

Jansen verwacht de komende jaren een verschuiving<br />

in de markt. “Hoe ziet de markt er<br />

over twee jaar uit nu we hebben gemerkt dat<br />

thuiswerken eigenlijk best wel efficiënt is,” vraagt<br />

Roel Jansen, commercieel directeur<br />

van Gevelpersoneel.nl<br />

hij zich hardop af? Misschien daalt de vraag naar<br />

nieuwbouw wel en is er straks meer aandacht<br />

voor onderhoud aan vastgoed?” Jansen verwacht<br />

bovendien dat de bouwvolumes zullen<br />

dalen bij het uitblijven van overheidsmaatregelen.<br />

“Het zijn onzekere tijden en het is voor gevelbouwers<br />

dus erg belangrijk om een zekere mate<br />

van flexibiliteit te behouden.” Onzekere tijden zijn<br />

het niet voor Gevelpersoneel.nl voor het werven<br />

van personeel. “De landen om ons heen hebben<br />

een aardige tik gekregen, economieën zijn hard<br />

geraakt, waardoor veel vaklieden werkeloos<br />

thuis zijn komen te zitten. Deze mensen weten<br />

we juist nu aan ons te binden.”<br />

De mensen van Gevelpersoneel.nl spreken dezelfde<br />

vaktaal als de Nederlandse vakman en zijn bekend<br />

met de gangbare gevelmaterialen en systemen.<br />

Het zijn onzekere tijden en het is voor gevelbouwers<br />

erg belangrijk om een zekere mate van flexibiliteit te<br />

behouden.<br />

Een flexibele schil die wij met Gevelpersoneel.nl<br />

bieden, is super belangrijk en maakt<br />

bedrijven toekomstbestendig, resumeert<br />

Jansen. “Ze zijn gevrijwaard van hoge personeelskosten<br />

als de markt stagneert en kunnen<br />

eenvoudig afschalen. Anderzijds, bedrijven<br />

die eenmaal geproefd hebben aan onze<br />

mensen, willen niet anders meer.” ❚<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Het is rennen en stilstaan in de gevelbranche, niet in de laatste plaats door invloeden van buitenaf.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Tekst: Roel van Gils Beeld: Metadecor<br />

8.000 m 2 strekmetaal<br />

bezorgt gevel Fellenoord<br />

moiré-effect<br />

Het voormalige Rabobankkantoor aan de Fellenoord in Eindhoven<br />

heeft een vooruitstrevende metamorfose ondergaan. Maar<br />

liefst anderhalf jaar is Metadecor bezig geweest met de montage<br />

van de in totaal 8.000 m 2 (!) aan strekmetaal in de gevel. De voorbereiding<br />

duurde zowaar nog langer. Een terugblik met Metadecors’<br />

ontwerper Nafthali van der Toorn en projectleider Edwin Wesselink.<br />

In het ontwerp van UNStudio staat een gezond,<br />

duurzaam en flexibel werkconcept voor<br />

de nieuwe gebruiker (Rijksvastgoedbedrijf) en<br />

de omgeving centraal. Het gebouwontwerp is<br />

van BREEAM-Excellent duurzaamheidniveau,<br />

wat betekent dat het gebouw is opgeleverd<br />

zonder aansluiting voor aardgas en is uitgerust<br />

met de nieuwste generatie technologieën, zoals<br />

lokalisatiesensoren en een intelligente datainfrastructuur.<br />

Deze toepassingen maken het<br />

gedrag van de gebruikers inzichtelijk en dat<br />

zorgt voor een lager energieverbruik en een<br />

efficiënter gebruik van de ruimtes. Zo is Fellenoord<br />

in Eindhoven klaar voor de toekomst.<br />

Aandacht voor details<br />

Ook de nieuwe gevel is klaar voor de toekomst.<br />

“We zijn al in een vroeg stadium door UNStudio<br />

benaderd om ons licht te laten schijnen op<br />

het gevelontwerp,” begint Van der Toorn. “Het<br />

project omvat namelijk meer dan 8000 m 2 aan<br />

strekmetaal. Een gigantische hoeveelheid in bovendien<br />

niet alledaagse toepassingen. De gevelbanden<br />

zijn bijvoorbeeld niet overal gelijk van formaat<br />

en een deel van de gevel is uitgevoerd als<br />

een dubbele huidgevel. Hiertoe hebben we MD<br />

Strekmetaal dubbel toegepast (twee lagen met<br />

een tussenafstand van 10 centimeter van elkaar)<br />

om de statische gevel een moiré effect te geven.<br />

Behalve de gevelbekleding aan de buitenzijde heeft Metadecor ook het interieur in het Atrium bekleed met<br />

MD Strekmetaal.<br />

44 GEVELBOUW.INFO


Dat effect wordt nog versterkt door een afwijkende<br />

kleur voor beide lagen (lichtgrijs en zwart)<br />

en door het patroon / de mazen in de binnenste<br />

plaat iets te kantelen ten opzichte van de buitenste<br />

plaat.” Ook het ontwerp van de hulp- en achterconstructie<br />

komt uit de koker van Metadecor.<br />

“Voor de bevestiging van het MD Strekmetaal<br />

hebben we bovendien speciale frames, isolators<br />

en MD Clips ontwikkeld, waarop zowel de<br />

binnenste als de buitenste laag is gemonteerd.”<br />

40.000 componenten<br />

Fellenoord is voor Metadecor een van de<br />

grootste en meest langlopende geweest. “We<br />

hebben anderhalf jaar continu met een groot<br />

montageteam aan dit project gewerkt,” blikt<br />

Wesselink terug. “De schuine gevelbanden en<br />

de dubbele huidgevel hadden allemaal unieke<br />

detailleringen. In de werkplaats werd zoveel<br />

mogelijk voorgemonteerd. Neemt niet weg<br />

dat we op locatie nog de nodige assemblagetaken<br />

moesten uitvoeren. Per gevel moet je<br />

toch rekenen op zo’n 40.000 (!) componenten,<br />

gaande van een boutje, moertje en ringetje<br />

tot de MD Clips en het MD Strekmetaal.<br />

Dat vroeg ook in de werkplaats de nodige<br />

voorbereiding en een juiste pakketering voor<br />

het just-in-time aanleveren van alle onderdelen<br />

op de juiste locatie op de bouw. In de engineeringsfase<br />

hebben we hier veel tijd en aandacht<br />

aan besteed, waardoor we minder tijd<br />

aan de montage kwijt waren. Een traject waar<br />

we overigens ook weer veel van hebben geleerd.<br />

De montage is voorspoedig verlopen.”<br />

Behalve de gevelbekleding aan de buitenzijde<br />

heeft Metadecor ook het interieur in het<br />

Atrium bekleed met MD Strekmetaal. “Een<br />

mooi voorbeeld dat ons product zowel binnen<br />

en als buiten goed toepasbaar is. Al met<br />

al is Fellenoord een project waar we heel tevreden<br />

op terug kunnen kijken.” ❚<br />

Het project omvat meer dan 8000 m 2 aan<br />

strekmetaal. Een gigantische hoeveelheid in<br />

bovendien niet alledaagse toepassingen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


SAMEN MAKEN<br />

WE SPRAAKMAKENDE<br />

GEVELS<br />

Kwaliteit op maat<br />

Tapir levert tapes om te verbinden en<br />

te beschermen.<br />

Wij zoeken samen met u naar een<br />

oplossing gericht op uw wensen.<br />

Betrouwbaar<br />

+31 (0)591 - 390 059<br />

info@tapir.nl<br />

Roald Amundsenstraat 11<br />

7825 AP Emmen<br />

www.tapir.nl<br />

Kwaliteit<br />

Bij TAPIR hebben we ruim 30 jaar ervaring in industriële<br />

en medische tapes, lijmen en aanbrengtechnieken.<br />

We vinden het belangrijk dat u precies krijgt wat u nodig<br />

heeft: kwaliteit op maat.<br />

Wij zorgen dat u sneller kunt produceren, flexibeler kunt<br />

ontwerpen en dat u minder afval produceert.<br />

TAPIR kan u elke tape leveren in de door u gewenste<br />

opmaak. We kijken samen met u, binnen het<br />

productieproces, naar de meest efficiënte oplossing voor<br />

het verwerken van tape.<br />

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.<br />

We garanderen u dat onze aanpak blijft plakken!<br />

Naamloos-8 1 20-08-20 14:46


High-end 3<br />

SIEGENIA-beslagtechniek voor houten ramen en deuren:<br />

Authentieke perfectie.<br />

Voor veel mensen is hout niet zomaar een materiaal, het creëert duurzame authentieke perfectie.<br />

We delen deze mening al meer dan een eeuw en hebben voor u innovatieve oplossingen ontwikkeld<br />

om een duurzaam succes te behalen:<br />

➊ Raamsystemen: voor de productie geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch de toleranties compenseert<br />

➋ Deursystemen: het hele spectrum van moderne KFV-meerpuntssluitingen in een efficiënt modulair systeem<br />

➌ Comfort-systemen: toekomstgerichte slimme thuisoplossingen voor het ruimtelijk comfort van morgen<br />

SIEGENIA voor hout: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen


Tekst: Roel van Gils Beeld: Byldis<br />

Het schier onmogelijke<br />

mogelijk maken<br />

De bouwwereld verandert in rap tempo. Als marktleider in integrale assemblageoplossingen<br />

binnen het Europese hoogbouwsegment bouwt Byldis<br />

aan de meest spraakmakende projecten. Dankzij een intensieve samenwerking<br />

met Smart Move - een internationaal georiënteerde arbeidsbemiddelaar<br />

– weten zij samen het schier onmogelijke mogelijk te maken.<br />

Hourglass is een bijzonder gebouw in de vorm van<br />

een 80 meter hoge zandloper met een ongewoon<br />

grote natuurstenen gevel met zeer smalle voegen.<br />

Het vinden van gekwalificeerd vakpersoneel<br />

is een steeds grotere uitdaging voor<br />

gevelbouwers en prefab bedrijven. Projecten<br />

daarentegen worden steeds uitdagender<br />

en complexer. Smart Move is in dat gat<br />

gesprongen. “Door onze connectie met<br />

meer dan zestig recruitment bureaus in<br />

heel Europa zijn wij in staat snel de juiste<br />

specialisten en vaklieden te vinden,” zegt<br />

Daan van Dijk van Smart Move. “Sinds vorig<br />

jaar richten wij ons exclusief op het rekruteren<br />

van vakpersoneel in de geveltechniek<br />

en constructiewereld.” En dat werpt<br />

zijn vruchten af. “We maken dankbaar gebruik<br />

van de vakkrachten van Smart Move<br />

voor onze divisies Engineering, Prefab en<br />

Facades,” zegt Marcel van Bruggen, projectleider<br />

montage bij Byldis.<br />

Hourglass Amsterdam<br />

Een van de eerste projecten waarvoor<br />

Smart Move door Byldis werd ingeschakeld<br />

is de gevel van het spraakmakende<br />

Hourglass in Amsterdam. “Een bijzonder<br />

gebouw in de vorm van een 80 meter hoge<br />

zandloper met een ongewoon grote natuurstenen<br />

gevel met zeer smalle voegen,” legt<br />

Van Bruggen uit. “De vaklieden van Smart<br />

Move hebben mee gewerkt aan deze complexe<br />

gevel bestaande uit nog een 583<br />

sandwichelementen, 193 kolommen, 780<br />

aluminium kozijnen, 7 schuifdeuren en 20<br />

vliesgevels.” Van Dijk vult aan: “Dagelijks<br />

was een topploeg van zo’n 15-20 monteurs<br />

actief op het project. Ook hadden we<br />

een eigen voorman op het werk die de andere<br />

monteurs aanstuurde en controleerde<br />

op kwaliteit. Vanzelfsprekend vond er wekelijks<br />

overleg plaats tussen onze voorman,<br />

projectleiders van Byldis Facades en<br />

onze projectcoördinator om de voortgang<br />

en de planning af te stemmen. Behalve op<br />

locatie in Amsterdam waren (en zijn) onze<br />

mensen ook actief op het Tasveld, de prefab<br />

productielocatie van Byldis.”<br />

Door een connectie met meer dan zestig recruitment<br />

bureaus in heel Europa is Smart Move in staat snel<br />

de juiste specialisten en vaklieden te vinden.<br />

Partner<br />

Smart Move is op meerdere fronten een<br />

echte partner voor Byldis. Van Dijk: “Door<br />

op meerdere facetten te ondersteunen (op<br />

locatie én in de prefab fabriek) leren onze<br />

mensen het werk nog beter kennen, kunnen<br />

we (indien nodig) onderling schuiven<br />

en maximaal antwoord geven op de capaciteitsvraagstukken<br />

van Byldis, mét behoud<br />

van kwaliteit. Dat is ook waar we als organisatie<br />

naar toe willen: een verlengstuk en<br />

partner zijn, in plaats van enkel leverancier.”<br />

Van Bruggen: “Dat is juist waar wij naar op<br />

zoek zijn. Prestaties worden steeds verder<br />

aangescherpt en projecten worden alsmaar<br />

complexer. Gekwalificeerd personeel is absoluut<br />

een must. Daarom is het ook heel belangrijk<br />

dat de mensen op tijd bijgeschoold<br />

worden voor zowel het op de hoogte blijven<br />

van de steeds maar veranderen systemen<br />

en de veiligheid. Smart Move ontzorgt ons<br />

daarin.” Van Dijk: “Open en eerlijke communicatie,<br />

elementen van Byldis in ons trainingscentrum<br />

en de brede bezetting, geven<br />

ons alle handvatten om er ook in de toekomst<br />

een succes van te blijven maken.” ❚<br />

48 GEVELBOUW.INFO


Een van de eerste projecten waarvoor<br />

Smart Move door Byldis werd<br />

ingeschakeld is de gevel van het<br />

spraakmakende Hourglass in Amsterdam.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kingspan<br />

BENG-waardig<br />

snelbouwsysteem: de kracht<br />

van de combinatie<br />

Als producent van onder andere hoogwaardige OPTIM-R, Kooltherm en PIR-isolatiematerialen is Kingspan<br />

Insulation marktleider op het gebied van isolatie. De producten vinden hun weg in een grote diversiteit aan<br />

projecten en toepassingen. Uniek is de combinatie van Kooltherm K20-platen met cellenbetonblokken in<br />

het BENG-waardig snelbouwconcept Isoblok. Een gesprek met ‘geestelijk vader’ Johan van Empel.<br />

Isoblok is een handzaam element dat bestaat<br />

uit een cellenbeton binnen- en buitenblad<br />

waarin een Kingspan Kooltherm<br />

K20-isolatieplaat is verwerkt. “Het resultaat<br />

is één massief element dat droog gestapeld<br />

wordt,” begint Van Empel. “Na de eerste<br />

kimlaag hoeft er namelijk niet meer verlijmd<br />

te worden. Door het stapelen van de bouwblokken<br />

ontstaat een ononderbroken isolatielaag.<br />

Het isolatiepakket wordt bovendien<br />

volledig omsloten door cellenbeton, wat<br />

maakt dat ongedierte bijvoorbeeld geen vat<br />

heeft op de isolatie. Ook is de constructie<br />

vrij van koudebruggen.”<br />

Veel vormvrijheid<br />

De bouwblokken worden door het bedrijf<br />

van Van Empel volledig op maat en naar<br />

wens gefabriceerd. “Wij kopen zowel het<br />

cellenbeton als de isolatie in en stellen het<br />

samen in een aantal formaten of zelfs volledig<br />

op maat,” legt hij uit. “Bouwen met<br />

Isoblok spaart ontzettend veel tijd. In één<br />

beweging is een gebouw immers wind- en<br />

waterdicht. Ons standaard element scoort<br />

al een nette Rc-waarde van 8,2. De standaard<br />

formaat blokken zijn berekend op<br />

twee woonlagen en een dakconstructie in<br />

beton. Vervolgens is er alle vrijheid om te<br />

spelen qua architectuur. Er zijn geen dilataties<br />

nodig en deuren en ramen kunnen<br />

in principe overal in het gevelvlak geplaatst<br />

worden. Ook voor de esthetische schil zijn<br />

de mogelijkheden vrijwel eindeloos, denk<br />

aan een afwerking in hout, staal, zink, aluminium,<br />

composiet, natuursteen of stucwerk.”<br />

Hoog accumulerend vermogen<br />

Van Empel heeft specifiek voor Kingspan<br />

Kooltherm gekozen omdat de resol hardschuim<br />

isolatieplaat met vezelvrije kern en<br />

het cellenbeton zowel qua dikte als qua<br />

Isoblok is een handzaam element dat bestaat uit<br />

een cellenbeton binnen- en buitenblad waarin een<br />

Kingspan Kooltherm K20-isolatieplaat is verwerkt.<br />

specificaties perfect op elkaar aansluiten.<br />

“De kracht van de combinatie schuilt bovendien<br />

in het hoog accumulerend vermogen.<br />

Met bijvoorbeeld een PUR-isolatie<br />

is dat effect onmogelijk te bereiken. De<br />

Van Empel is niet alleen leverancier van Isoblok, maar denkt ook graag mee in<br />

het ontwerp en de detaillering.<br />

De standaard formaat blokken zijn berekend op twee woonlagen en een<br />

dakconstructie in beton.<br />

50 GEVELBOUW.INFO


wanden zijn ademend, vochtregulerend<br />

en luchtdicht.” Bouwen met Isoblok zorgt<br />

tevens voor een relatief lage ecologische<br />

impact doordat er weinig beton en cement<br />

gebruikt wordt, en er is nagenoeg geen<br />

afval op de bouwplaats. De bouwblokken<br />

voldoen aan brandklasse A1. Van Empel<br />

is niet alleen leverancier van Isoblok, maar<br />

denkt ook graag mee in het ontwerp en<br />

de detaillering. “We leveren het snelbouwconcept<br />

volledig kant-en-klaar aan op de<br />

bouw. Het is zelfs mogelijk om de complete<br />

ruwbouw door ons te laten verzorgen, inclusief<br />

fundering, vloeren en dak.”<br />

Bouwen met Isoblok zorgt voor een relatief lage ecologische impact doordat er weinig beton en cement gebruikt<br />

wordt, en er is nagenoeg geen afval op de bouwplaats.<br />

Isoblok maakt duurzaam bouwen eenvoudig.<br />

Het BENG-waardig snelbouwconcept<br />

verenigt de voordelen van Kingspan Kooltherm<br />

met die van cellenbeton. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


Prefab en steigerloos bouwen is eigenlijk al de<br />

nieuwe norm.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Carlisle CM Europe<br />

EPDM en BUTYL oplossingen voor<br />

conceptmatig luchtdicht bouwen<br />

Het bouwproces is aan een verandering onderhevig. Er wordt steeds meer geprefabriceerd als gevolg van steeds<br />

kortere doorlooptijden, beperkte ruimte bij binnenstedelijke (hoogbouw)projecten en een tekort aan ‘handjes’. Tegelijk<br />

groeit het draagvlak en de acceptatie voor luchtdicht bouwen. Als expert op het gebied van lucht- en waterafdichting<br />

biedt Carlisle CM Europe technische oplossingen én advies voor het conceptmatig (steigerloos) bouwen.<br />

Uit voorspellingen van het CBS blijkt dat het<br />

merendeel van de Nederlandse bevolking<br />

straks in de vijf grote steden zal wonen, begint<br />

Arjan Verheuvel van Carlisle CM Europe.<br />

“Dat betekent dat er de komende jaren nog<br />

volop gebouwd moet worden op locaties<br />

waar de ruimte al beperkt is. Met andere<br />

woorden, we moeten dus de hoogte in. De<br />

trend naar prefab bouwen die reeds is ingezet,<br />

zal dus exponentieel stijgen. Gesterkt<br />

door de wet- en regelgeving. BENG laat het<br />

eigenlijk niet meer toe om op een traditionele<br />

wijze te bouwen. De risico’s zijn vele malen<br />

groter. Een ‘lek’ in de gevel op 50 meter<br />

hoogte kun je je niet veroorloven.”<br />

Constante kwaliteit<br />

Prefab en steigerloos bouwen is dus eigenlijk<br />

al de nieuwe norm. Getuige ook de vele<br />

projecten in ons land die conceptmatig zijn<br />

voorbereid onder geconditioneerde omstandigheden,<br />

zoals Cruquius 'De Binnenbocht'<br />

en de Pontsteiger in Amsterdam, Bij de Zijl<br />

in Leiderdorp en Our Domain in Holendrecht<br />

Amsterdam. Allemaal projecten waarbij onder<br />

meer de EPDM-systemen van HERTALAN ®<br />

zorgen voor een adequate lucht- en waterafdichting.<br />

“Over het algemeen worden wij<br />

in een vroegtijdig stadium betrokken, maar<br />

soms zelfs vanwege problemen tijdens de uitvoering,<br />

zoals bij Our Domain in Holendrecht,”<br />

zegt Verheuvel. “Prefabriceren betekent dat<br />

alle kwetsbare delen, de isolatie en alle aansluitingen<br />

onder geconditioneerde omstandigheden<br />

worden aangebracht. Het aanbrengen<br />

van deze kwetsbare luchtafdichtingen gaat<br />

dus aanzienlijk eenvoudiger in de fabriek, dan<br />

vanaf een steiger op grote hoogte. En niet onbelangrijk:<br />

Ook de kwaliteit is constanter.”<br />

54 GEVELBOUW.INFO


De elementen van de Pontsteiger in Amsterdam zijn conceptmatig voorbereid<br />

onder geconditioneerde omstandigheden.<br />

Door in een heel vroeg traject al met de architect in het ontwerpproces mee te<br />

denken, kunnen we bijvoorbeeld details net iets aanpassen, zodat de water- en<br />

luchtdichting in één keer geregeld is.<br />

Kennis en expertise<br />

Als Carlisle CM Europe kunnen we op meerdere<br />

momenten binnen een bouwproces<br />

een rol spelen met betrekking tot de advisering<br />

van details en knooppunten, vervolgt<br />

Verheuvel. “Door in een heel vroeg traject al<br />

met de architect in het ontwerpproces mee<br />

te denken, kunnen we bijvoorbeeld details<br />

net iets aanpassen, zodat de water- en<br />

luchtdichting in één keer geregeld is. Daarmee<br />

realiseren we een aanzienlijke kostenbesparing,<br />

kosten die vaak pas later in het<br />

proces inzichtelijk worden. Daarnaast zitten<br />

we ook om tafel bij beton- en timmerfabrieken<br />

of bij aannemers en applicateurs om<br />

mee te denken over een optimale water- en<br />

luchtdichting. Onze expertise is heel breed<br />

en kunnen we op ieder moment in de bouwkolom<br />

inbrengen. Datzelfde geldt voor onze<br />

oplossingen, van traditionele HARDCAST ®<br />

butyltapes en HERTALAN ® EPDM-stroken<br />

tot een combinatie van beiden in één product,<br />

de HERTALAN ® EASY STICK GS, en<br />

3D prefab EPDM-manchetten.”<br />

De hele bouwkolom is gebaat bij een goed<br />

en kwalitatief gebouw. “We volgen de markt<br />

nauwlettend en zijn naast kennispartner in<br />

toenemende mate ook een oplossingspartner.<br />

Onze R&D-afdeling staat niet alleen in<br />

voor een constante kwaliteit, maar ontwikkelt<br />

ook producten op basis van vragen uit<br />

de markt. We combineren met HARDCAST ®<br />

en HERTALAN ® het beste van twee werelden,<br />

zowel qua kennis als qua product, en<br />

zijn ervan overtuigd dat we voor elk probleem<br />

een oplossing kunnen bieden.” ❚<br />

Over het algemeen wordt Carlisle CM Europe in een vroegtijdig stadium betrokken, maar soms zelfs vanwege problemen tijdens de uitvoering, zoals bij Our Domain in Holendrecht.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


Tekst: Roel van Gils Beeld: Cosentino<br />

Hoogste gebouw in Afrika:<br />

symbool van hoop en toekomst<br />

De Leonardo Toren, gelegen in Sandton, Johannesburg, is uitgegroeid tot het hoogste gebouw in Afrika.<br />

Het gebouw is maar liefst 234 meter hoog, verdeeld over 55 verdiepingen. De bouw van deze reus startte<br />

in 2015 en werd eind 2019 opgeleverd en is in de woorden van Bart Dorrestein, CEO van Legacy, het bedrijf<br />

dat eigenaar is van het gebouw, "een symbool van hoop en toekomst voor Zuid-Afrika in moeilijke tijden."<br />

De Leonardo Toren ligt aan 75 Maude Street,<br />

vlakbij de economische, commerciële en recreatieve<br />

kruising van Sandton, rond het Nelson<br />

Mandelaplein en het Sandton Convention Center<br />

Een duurzame en<br />

energie-efficiënte wolkenkrabber<br />

Ontworpen door het Zuid-Afrikaanse bedrijf<br />

Co-Arc International Architects, is<br />

de Leonardo Toren een gebouw met een<br />

multifunctioneel gebruik. Het complex bevat<br />

luxueuze appartementen, waaronder<br />

appartementen met tot drie slaapkamers,<br />

acht penthouse suites met 360 graden<br />

panoramisch uitzicht, een Leonardo-suite<br />

van 2.800 m 2 , 15.000 m 2 aan premiumkantoorruimten,<br />

een hotel, winkels, restaurants,<br />

een spa, een terras met zwembad<br />

en een sportschool.<br />

Met een duidelijke duurzame aanpak, met<br />

een ecologisch bouwplan en een geoptimaliseerde<br />

energie-efficiëntie, is de Leonardo<br />

Tower gebouwd met behulp van de meest<br />

geavanceerde technologieën.<br />

Dekton ® ultracompacte oppervlakken zijn<br />

gekozen om de gevel, lobby en pilaren te bekleden<br />

om een optimale energie-efficiëntie te<br />

bereiken. In totaal speelt ruim 24.350 m 2 van<br />

Dekton ® een sleutelrol in een gebouw dat al<br />

geschiedenis heeft geschreven.<br />

Elegantie door het gehele gebouw<br />

De gevel is voorzien van Dekton ® platen in<br />

8mm dikte in de kleur Gada, een zeer natuurlijke<br />

kleur met een matte afwerking en de<br />

uitstraling van kwartsiet, die ook is toegepast<br />

in de lobby van het gebouw. De esthetiek<br />

past perfect bij de pilaren die bekleed zijn<br />

met Dekton ® in de kleur Keon, een betonlook<br />

met een industriële uitstraling.<br />

Ook voor het interieur van de Leonardo Toren<br />

werd gekozen voor de materialen van Cosentino.<br />

De keukens en wastafels in de badkamers<br />

alsook tafelbladen van in totaal 254<br />

appartementen zijn elegant uitgevoerd in Silestone<br />

® by Cosentino. Hiervoor zijn verschillende<br />

witte en lichte tinten gekozen, onder<br />

andere uit de Silestone Eternal collectie. Ook<br />

in de restaurants, bars, kinderdagverblijven<br />

en fitnessruimte is het materiaal toegepast.<br />

“We voelen een echte verbinding met dit buitengewone<br />

materiaal. Het was iets magisch,"<br />

aldus François Pienaar - Co-Arc International<br />

Architects Inc. ❚<br />

‘We voelen<br />

een echte<br />

verbinding met<br />

dit buitengewone<br />

materiaal. Het was<br />

iets magisch'<br />

De gevel is voorzien van Dekton ® platen in 8mm<br />

dikte in de kleur Gada.<br />

Dekton ® ultracompacte oppervlakken zijn gekozen<br />

om de gevel, lobby en pilaren te bekleden om een<br />

optimale energie-efficiëntie te bereiken.<br />

56 GEVELBOUW.INFO


De Leonardo Toren, gelegen in<br />

Sandton, Johannesburg, is het<br />

hoogste gebouw in Afrika.<br />

In totaal speelt ruim 24.350 m 2 van Dekton ® een<br />

sleutelrol in een gebouw dat al geschiedenis<br />

heeft geschreven.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Tekst: Susan Peek Beeld: : Istockphoto Thanarak | Istockphoto JohnnyH5 | Istockphoto Alex Donohue<br />

Gecertificeerde brandveilige<br />

aluminium gevels voor<br />

middelhoge gebouwen<br />

Wie aan brandveiligheid van gevels denkt, weet dat de gevelbranden in aan aantal hoge gebouwen -en in<br />

het bijzonder de tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017- aanleiding zijn geweest voor<br />

strengere Europese eisen. Vooral de snelheid waarmee de brand zich verticaal kon verspreiden via de gevel,<br />

heeft voor een keerpunt gezorgd in de denkwijze van gevelbouwers.<br />

Dat is ook het geval bij Ursus, een Belgische<br />

leverancier van aluminium gevelbekleding. Het<br />

bedrijf behaalde als eerste Belgische bedrijf het<br />

certificaat voor brandveilige aluminium gevels<br />

voor middelhoge gebouwen. Jan de Paepe,<br />

directeur van Ursus vertelt over de belangrijke<br />

stap die gezet is in het kader van een verbeterde<br />

brandveiligheid binnen de gevelbranche.<br />

Goede brandreactieprestatie<br />

“Bij geventileerde gevels is het van cruciaal<br />

belang dat er bouwelementen zijn toegepast<br />

met goede brandreactieprestaties, om zo<br />

de ontwikkeling van een beginnende brand<br />

zoveel mogelijk te vertragen.” De Paepe<br />

licht toe: “De brandreactieprestatie, oftewel<br />

brandweerstand, wordt uitgedrukt in een<br />

De snelheid waarmee brand zich verticaal via de gevel<br />

kan verspreiden, heeft voor een keerpunt gezorgd.<br />

Ursus, een Belgische leverancier van aluminium<br />

gevelbekleding biedt gecertificeerde brandveilige<br />

alternatieven. (Beeld: Istockphoto JohnnyH5)<br />

De nachtmerrie van elk brandweercorps.<br />

(Beeld: Istockphoto Thanarak)<br />

58 GEVELBOUW.INFO


REI-prestatie. In feite is dat het vermogen<br />

van een bouwelement om gedurende een<br />

bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan<br />

de eisen op het gebied van brandstabiliteit<br />

(R), de vlamdichtheid (E) en de thermische<br />

isolatie (I). Ook speelt compartimentering<br />

van een gebouw een grote rol om de brand<br />

gedurende een zekere periode te begrenzen<br />

tot het compartiment waarin het begon.”<br />

‘De verspreiding van<br />

brand voorkomen,<br />

dát is het doel’<br />

Grote verantwoordelijkheid<br />

De Paepe constateert dat er een grote verantwoordelijkheid<br />

rust op de schouders van<br />

architecten, al ligt de eindverantwoordelijkheid<br />

voor de brandveiligheid van een gebouw<br />

niet bij hen. “Maar het is zaak dat architecten<br />

bij het ontwerpen al weten wat de<br />

mogelijkheden zijn van geventileerde of nietgeventileerde<br />

brandveilige gevels,” meent hij.<br />

Ursus Projects, een specifieke afdeling binnen<br />

Ursus, heeft zich al jaren gespecialiseerd<br />

in enkele unieke vakgebieden, waarbij het<br />

niet bezig is verantwoordelijkheden door te<br />

schuiven, maar eerder versneld en constructief<br />

aan oplossingen werkt.<br />

Aluminium gevelbekleding<br />

“Op het gebied van aluminium gevelbekleding<br />

zijn wij dan ook dé partner die samen<br />

met de klant alle details uitwerkt op het gebied<br />

van brandreactie van het gevelproduct,<br />

de brandweerstand van een bouwelement<br />

en de compartimentering van een gebouw.”<br />

Uit onderzoek na de Grenfell Tower ramp,<br />

bleek de polyethyleen composiet gevelbekleding<br />

de brandversneller te zijn. “Eigenlijk<br />

niet vreemd,” zegt De Paepe, “als je weet dat<br />

één kilo composiet aluminium paneel in het<br />

geval van brand evenveel energie af kan geven<br />

als één liter benzine. En dat wordt eigenlijk<br />

alleen maar nóg meer omdat composiet<br />

panelen compacter zijn door hun vorm en<br />

constructie. Dan staat een gebouw, bekleed<br />

met polyethyleen composiet panelen, gelijk<br />

aan een gebouw gewikkeld in benzine… de<br />

nachtmerrie van elk brandweerkorps.”<br />

Maar er zijn alternatieven mogelijk, vervolgt<br />

De Paepe: aluminium gevelbekleding uit<br />

volle vlakke platen is de oplossing. Ze bevatten<br />

geen brandbare materialen of kernen en<br />

hun oppervlaktebehandeling (bijvoorbeeld<br />

De tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017 is aanleiding geweest voor strengere<br />

Europese eisen. (Beeld: Istockphoto Alex Donohue)<br />

poedercoating) zal in het geval van blootstelling<br />

aan extreme hitte slechts opbranden.”<br />

Ursus Projects is al jaren actief in het leveren<br />

en plaatsen van volle platen vlakke aluminium<br />

gevelbekleding. De plaatkwaliteit en<br />

legeringen staan tegenwoordig garant voor<br />

een enorm strakke plaat, er zijn legio mogelijkheden<br />

in kleuren poedercoating en het<br />

maatwerkaspect met laswerkopties maken<br />

nóg meer mogelijk. Maar Ursus gaat nog<br />

een stap verder om de klanten een complete<br />

brandveilige gevelopbouw te kunnen aanbieden.<br />

“Ondertussen behaalden we als eerste<br />

Belgische bedrijf op de markt het certificaat<br />

voor brandveilige aluminium gevels voor middelhoge<br />

gebouwen (brandklasse BS1D, wat<br />

staat voor ‘zeer moeilijk brandbaar, geringe<br />

rookproductie en geen druppelvorming’). En<br />

daar zijn we heel trots op!” De Paepe besluit:<br />

“Uniek is dat de certificatie onafhankelijk is<br />

van de gebruikte isolatiesoort of isolatiedikte.<br />

Zelfs isolaties brandklasse E vallen hiermee<br />

onder deze certificering. Wat uiteraard mogelijkheden<br />

biedt in uitvoering.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


1 sliding sash + 1 fixed light<br />

WICSLIDE 150 PS<br />

Hoogwaardig schuifsysteem<br />

Het nieuwe offset schuifsysteem van WICONA, de WICSLIDE 150 PS, is de optimale<br />

hybride oplossing voor vertikale woonruimtes die de voordelen van een schuifdeur met de<br />

eigenschappen van een draairaam combineert. De profielen zijn geëxtrudeerd uit Hydro<br />

CIRCAL 75R aluminium, een aluminium legering van topkwaliteit die uit minimum 75%<br />

end-of-lifecycle aluminium (post-consumer schroot) is samengesteld.<br />

Andere voordelen: efficiëntere productie / RC2 gecertificeerd / wind-waterdichtheid 1200<br />

pa / zeer geluidsisolerend.<br />

Meer weten:<br />

www.wicona.com<br />

Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen<br />

info.hbs.nl@hydro.com / +31/416 38 6480<br />

© WICONA


®<br />

Zonder<br />

Firetight<br />

Met<br />

Firetight<br />

Brandwerend, geluidwerend<br />

en luchtdicht bouwen<br />

Alert Isolatie<br />

+31 (0)10 302 02 00<br />

Verkoop@alertisolatie.nl<br />

Firetight.com


Firetight wordt nu voor het eerst toegepast op het unieke project “Valley” in Amsterdam.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Alert<br />

Unieke brandcompartimentering<br />

met vacuümtechniek voor<br />

vlies- en elementengevels<br />

Brandveiligheid is een steeds belangrijker issue. Gebouwen in Nederland worden immers steeds hoger.<br />

Tot voor kort bestond er voor vlies- en elementengevels geen geschikte oplossing om brandoverslag<br />

naar bovengelegen verdiepingen te voorkomen. Alert Isolatie biedt met Firetight wél een zeer geschikte<br />

oplossing. Het vacuüm getrokken steenwolisolatieproduct laat zich bovendien heel eenvoudig<br />

aanbrengen en wordt nu voor het eerst toegepast op het unieke project “Valley” in Amsterdam.<br />

Valley van architectenbureau MVRDV op de<br />

Zuidas wordt een echte blikvanger, dankzij<br />

de gedurfde en eigenzinnige architectuur.<br />

Het gebouw, met een opvallend groen<br />

gevellandschap bestaande uit terrassen<br />

met weelderige beplanting, biedt ruimte<br />

aan woningen, kantoren en voorzieningen.<br />

Het complex wordt door Bouwcombinatie<br />

Valley Amsterdam gerealiseerd. Blitta is<br />

verantwoordelijk voor de buitenschil die bestaat<br />

uit een combinatie van overwegend<br />

elementengevels en een deel vliesgevels.<br />

“De enige optie om te kunnen voldoen aan<br />

de gestelde eisen ten aanzien van de brand-<br />

en geluidswering was om een dik pakket<br />

steenwolisolatie vooraf ‘ingedrukt’ aan te<br />

brengen,” zegt projectleider Rob Verhagen<br />

van Blitta. “Dat lukt echter niet in de praktijk<br />

met een elementengevel van 4 meter breed.<br />

Gelukkig stuitten we net op het juiste moment<br />

op de Firetight van Alert Isolatie.”<br />

62 GEVELBOUW.INFO


Na het lek prikken van de Firetight zet deze<br />

onmiddellijk uit en wordt de sparing tussen de gevel<br />

en het casco binnen enkele seconden dichtgezet.<br />

Firetight is in meerdere opzichten gepatenteerd en uitgebreid getest.<br />

Dubbelfunctie:<br />

brand- en geluidwerend<br />

Firetight is een vacuüm getrokken steenwolisolatieproduct<br />

dat in geval van brand,<br />

brandoverslag naar de andere verdiepingen<br />

voorkomt. “Het product is bovendien<br />

geschikt om geluidsoverdracht tussen<br />

twee naastgelegen ruimtes via de gevel<br />

te voorkomen,” zegt Ton Berlee van Alert<br />

Isolatie. “In feite heeft Firetight dus een<br />

dubbelfunctie. Dat maakt het ook uitermate<br />

geschikt voor toepassing bij Valley.”<br />

Firetight kan op maat worden gemaakt.<br />

“Bij Valley gaat het om pakketten met een<br />

lengte van 1,20 meter en een hoogte van<br />

250 of 400 millimeter, afhankelijk van de<br />

plaatsing, horizontaal of verticaal. Via een<br />

unieke techniek kunnen wij de steenwolisolatie<br />

vacuümtrekken zonder de isolatie te<br />

beschadigen en mét behoud van een flinke<br />

overdruk. Op die manier verkleinen we de<br />

dikte van het isolatiepakket van 12 naar 4<br />

centimeter, zodat het product eenvoudig<br />

tussen het gevelelement en het betonnen<br />

casco geplaatst kan worden. Na het lek<br />

prikken van de Firetight zet deze onmiddellijk<br />

uit en wordt de sparing tussen de gevel<br />

en het casco binnen enkele seconden<br />

dichtgezet.”<br />

de Firetight met vlag en wimpel. Resultaat:<br />

niveau geluidsstudio.” Verhagen tot besluit:<br />

“Bijkomend voordeel is dat Firetight zich<br />

zeer eenvoudig laat aanbrengen. Omdat het<br />

steenwol ingepakt zit in een speciale folie, die<br />

tevens voor een prettige montage zorgt. We<br />

zijn er echt heel blij mee, een perfecte oplossing<br />

om te voldoen aan zowel de brandwerend-<br />

als geluidseisen.”<br />

BC Valley Amsterdam is in augustus 2017<br />

gestart met de realisatie van Valley. Naar<br />

verwachting worden de werkzaamheden<br />

medio 2021 afgerond. ❚<br />

Firetight is in meerdere opzichten gepatenteerd<br />

en uitgebreid getest. Berlee: “Het product<br />

scoorde de hoogste waarde bij brandtesten<br />

door Efectis en functioneerde na 3 uur<br />

stoken in de oven nog steeds optimaal. Ook<br />

voor de geluidsmetingen van DGMR slaag-<br />

Firetight laat zich zeer eenvoudig aanbrengen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


Cottage residentie,<br />

Knokke-Het Zoute<br />

Modern landhuis,<br />

Beauvechain<br />

Le Visionaire is een nieuwbouwproject, bestaande uit drie appartementen,<br />

een handelsruimte en garages, in de Kustlaan<br />

van Knokke-Het Zoute. Het gebouw valt op door zijn overkragend<br />

rood dak en spel van dak- en muuropeningsvormen, een<br />

duidelijke verwijzing naar de cottagestijl, die een eeuw geleden<br />

populair was in deze kustgemeente. Toch oogt dit historisch geïnspireerde<br />

project modern door de grote raampartijen en glazen<br />

balustrades, die bijdragen aan de transparantie en luchtigheid<br />

van het gebouw en de naam ‘Le Visionaire’ verklaren.<br />

Boven Yvo & Roelants Ramen stonden in 2019 in voor de plaatsing<br />

van de volledig geautomatiseerde aluminium ramen, die een<br />

goudkleurige anodisatie-oppervlaktebehandeling kregen. De constructeurs<br />

maakten gebruik van de Hi-Finity hoekoplossing uit het<br />

Reynaers gamma. Door het ontbreken van een hoekprofiel, dat het<br />

zicht of de doorgang belemmert, zorgt deze oplossing voor een<br />

optimale, esthetische overgang tussen binnen en buiten. Ondanks<br />

de slanke profielen kan het Hi-Finity systeem het gewicht van grote<br />

glasafmetingen aan en haalt het op het vlak van energie indrukwekkende<br />

prestaties. Een performante motor, met capaciteit tot<br />

750 kg, zorgt door een druk op de knop of via het domoticasysteem,<br />

voor het vloeiend openen en sluiten van de glaspanelen.<br />

Het ‘gewone’ buitenschrijnwerk werd uitgevoerd met het<br />

Reynaers SL38 steel-looksysteem en voorzien van opliggende kruishouten.<br />

Alle buitenschrijnwerk werd luchtdicht afgewerkt met folie.<br />

BOUWHEER: Vanhosta Bouwgroep<br />

ARCHITECT: Vanderbruggen Architectenbureau<br />

CONSTRUCTEURS : Boven Yvo, Beveren-Waas &<br />

Roelants Ramen, Knokke-Heist<br />

(Beeld: Home Sweet Home - Nick Cannaerts)<br />

Hoewel dit landhuis, gelegen net over de taalgrens in Wallonië,<br />

de aanblik heeft van een gerenoveerde schuur, gaat het om een<br />

moderne nieuwbouwwoning. Bouwheer en architecten kozen<br />

voor dit originele ontwerp om te voldoen aan de strikte landelijke<br />

en streek-eigen bouwvoorschriften. De authentieke materiaalkeuze<br />

en doordachte detaillering –ovengestookte baksteen<br />

in rode tinten, natuurleien dakbedekking en gevelaccenten in<br />

zwarte beits – sluiten hier naadloos bij aan.<br />

Op basis van uitgebreide uitvoeringdetails stond Alu2+ in voor<br />

de productie en plaatsing van het aluminium buitenschrijnwerk.<br />

De constructeur maakte gebruik van SAPA systemen in zwarte<br />

gestructureerde poederlak. Aan de achtergevel werden, zoals<br />

voorgeschreven, een paar klassieke, verticale raamopeningen<br />

en twee kopgevels gerealiseerd. Voor de tuinzijde van het huis<br />

werd geopteerd voor een aaneenschakeling van grote raampartijen<br />

die maximaal natuurlijk licht binnenhalen in woon-, eet- en<br />

slaapvertrekken en een grandioos zicht bieden op de groene<br />

omgeving. De uitzonderlijke afmetingen van de schuiframen<br />

maakten van deze realisatie een bijzondere uitdaging.<br />

ARCHITECT:<br />

CONSTRUCTEUR:<br />

Architectslab<br />

Alu2+, Sint-Truiden<br />

64 GEVELBOUW.INFO


Kantoortoren<br />

Skyline Park,<br />

Izegem<br />

'Food Experience<br />

Center'<br />

Vandemoortele, Gent<br />

In de lente van 2019 opende het softwarebedrijf Skyline Communications,<br />

naast zijn hoofdkantoor in het Skyline Park te<br />

Izegem, een nieuwe 50 meter hoge kantoortoren met bovenaan<br />

een evenementenzaal. Het Belgische architectenbureau<br />

Govaert & Vanhoutte Architects tekende voor de vormgeving<br />

van de nieuwe iconische toren, geheel in de lijn met de strakke<br />

architectuur van het bestaande Skyline-hoofkantoor.<br />

Het gebouw valt op door zijn beglazing met minimale schrijnwerkomrandingen,<br />

uitgevoerd in grijs aluminiumkleurige structuurlak<br />

(RAL 9007st). Voor de plaatsing tot 12 verdiepingen hoog deed<br />

de architect beroep op constructeur Francovera, die over de geschikte<br />

uitrusting beschikt voor projecten van dergelijke omvang.<br />

Dankzij een grondige voorcalculatie slaagde de constructeur erin<br />

om de werktijd en het budget nauwkeurig te bepalen.<br />

De grote raampartijen en het overvloedige natuurlijke licht dat<br />

binnenvalt, maken van de toren een aangename plek om te werken<br />

en vertoeven, maar zorgden tegelijk voor uitdagingen op<br />

vlak van temperatuurbeheersing. Daarom werd gekozen voor<br />

de zonbeheersende en warmtereflecterende isolerende beglazing<br />

Polycool Riviera 25. De raampartijen bestaan uit helder float<br />

buitenglas vanaf 8 mm met een zonwerende metaallaag. Die<br />

coating is aangebracht via kathodische pulverisatie onder vacuüm.<br />

Ook het gelaagd binnenglas is helder en heeft een dikte<br />

van 16 mm. De glasbladen zijn van elkaar gescheiden door een<br />

kunststof kader, gevuld met een vochtabsorberend product.<br />

Een soepele waterdampdichte butylvoeg garandeert de hermetische<br />

afdichting van de spouw tussen de glasbladen.<br />

BOUWHEER:<br />

ARCHITECT:<br />

CONSTRUCTEUR:<br />

Skyline Communications<br />

Govaert & Vanhoutte Architects<br />

Francovera, Wervik<br />

(Beeld: Liesbet Goetschalckx)<br />

Eind 2019 nam de voedingsgroep Vandemoortele haar gloednieuwe<br />

hoofdkantoor en 'Food Experience Center' in Gent in<br />

gebruik. Het gebouw, dat in het teken staat van innovatie en<br />

duurzaamheid, is opgevat als een inspirerende werk- en ontmoetingsplaats<br />

voor werknemers, productontwikkelaars, culinaire<br />

chefs, klanten en leveranciers.<br />

Het complex, ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau<br />

RAU, plooit zich rond een centraal atrium dat toegang geeft<br />

tot het 'Food Experience Center', kantoor- en vergaderniveaus.<br />

Het stalen skelet van het gebouw wordt samengehouden door<br />

geboute verbindingen en is, samen met de beton- en trapkernen,<br />

maximaal ontmantelbaar en herbruikbaar. Constructeur<br />

Vorsselmans pakte deze demontabele structuur in met een<br />

vliesgevel die zelf ook modulair is. Het vliesgevelsysteem, dat<br />

gedeeltelijk brandwerend is, bestaat uit ondiepe stijlen die extra<br />

werden verstevigd. Dit was nodig om de krachten die de wind<br />

uitoefent op de grote aluminium lamellen die aan de vliesgevel<br />

bevestigd zijn, op te vangen.<br />

In het atrium werden de opengaande elementen van de gevel<br />

geïntegreerd met de rook- en warmteafvoerinstallatie. Dit zorgt<br />

ervoor dat draaideuren, kiepramen en schuifdeuren in het atrium<br />

bij rookontwikkeling automatisch opengaan.<br />

BOUWHEER:<br />

ARCHITECT:<br />

AANNEMER:<br />

CONSTRUCTEUR:<br />

Vandemoortele Groep<br />

RAU<br />

Algemene Bouw Maes (Groep Van Roey)<br />

Vorsselmans, Loenhout<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Tekst en Beeld: FAC<br />

Samen staan FAC-leden sterker<br />

Brandbeveiliging, glasisolatie, water- en luchtdichtheid, oppervlaktebehandeling … deze en nog veel<br />

andere onderwerpen vergen vanuit technisch, normatief en juridisch standpunt een voortdurende,<br />

nauwgezette opvolging van de aluminium schrijnwerk- en gevelbouwconstructeurs. Een huzarenwerk<br />

voor iedere individuele constructeur. De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) biedt hier<br />

ondersteuning aan haar leden, met name door belangenbehartiging en kennisdeling.<br />

FAC-directeur Ilse Claeys geeft hieronder<br />

tekst en uitleg over de concrete acties van<br />

de Federatie.<br />

FAC zet heel sterk in op de<br />

opvolging van de normeringen die<br />

belangrijk zijn voor de aluminium<br />

schrijnwerk- en gevelbouwsector.<br />

Dat klopt. Zo is er sinds begin juni in<br />

België een nieuwe norm van toepassing<br />

voor de berekening van de glasdikte. FAC<br />

volgt de evolutie van dergelijke normeringen<br />

niet alleen op om deze kennis met haar leden<br />

te delen, onder meer via het Kwaliteitshandboek.<br />

We nemen ook actief deel aan<br />

de voorbereiding van nieuwe normeringen.<br />

Zo stellen we onze expertise ter beschikking<br />

van de commissies en werkgroepen,<br />

en kunnen we tegelijkertijd uiting geven aan<br />

de visie en bezorgheden van onze sector en<br />

leden. Om de nieuwe glasnorm te helpen<br />

vorm geven zaten namens FAC twee specialisten<br />

uit studiebureaus van FAC-constructeurs<br />

mee rond de tafel. De evolutie van<br />

de glasnorm had er de voorbije jaren voor<br />

gezorgd dat het glas van grote ruiten vaak<br />

zeer dik moest worden uitgevoerd, met gevolgen<br />

voor het gewicht, het transport, de<br />

plaatsing en de uitvoering met zwaardere<br />

profielen en robuuster hang- en sluitwerk.<br />

Sommige raampartijen waren zelfs niet<br />

meer produceerbaar wegens de dikte van<br />

het glas. Via haar participatie aan de glasnormwerkgroep<br />

heeft FAC gestreefd naar<br />

een evenwicht tussen het dimensioneren<br />

van een duurzaam product en de aanvaardbare,<br />

werkbare glasdikte voor de sector.<br />

Onze betrokkenheid heeft uiteindelijk mede<br />

gezorgd voor een bijsturing van de norm.<br />

Een ander voorbeeld van een normering die<br />

we van nabij opvolgen, betreft de brandoverslag<br />

in de gevelbouw om rekening te houden<br />

met technische en praktische overwegingen<br />

van het terrein. Want wat baat een theoretische<br />

norm als ze in de realiteit - op een werf,<br />

in weer en wind,... – moeilijk toepasbaar is<br />

voor de betrokken partijen?<br />

Ook voor andere normen, zoals over luchten<br />

waterdichtheid, EPB-eisen, … proberen<br />

we voortdurend bij te blijven via commissies<br />

in het Bureau voor Normalisatie (NBN).<br />

FAC verleent ook<br />

technische ondersteuning.<br />

We ondersteunen onze leden inderdaad ook<br />

voor technische kwesties. Dat kan verschillende<br />

vormen aannemen.<br />

Zo gebeurt het dat leden ons vragen om te<br />

helpen zoeken naar oplossingen in discussie-<br />

of conflictsituaties over technische kwesties<br />

waar ze niet uit geraken. Voor dergelijke<br />

vragen doen we soms ook beroep op onze<br />

contacten bij onderzoeks-, controle-en certificatie-instellingen<br />

(WTCB, BCCA, …) omdat<br />

we bij hen zeker zijn van wetenschappelijk<br />

en/of technisch gefundeerde antwoorden.<br />

Een recent voorbeeld gaat over een bouwheer<br />

die de vermelding van de website van de<br />

glasleverancier op de afstandshouder in het<br />

glas niet aanvaardde, en bovendien vond dat<br />

de afstandshouder scheef was geplaatst. De<br />

FAC-constructeur contacteerde ons omdat hij<br />

de situatie niet uitgeklaard kreeg. Het BCCA<br />

bevestigde ons advies aan de constructeur<br />

dat de vermelding op een afstandshouder in<br />

de eerste plaats dient voor de traceerbaarheid<br />

van de geplaatste beglazing en niet als<br />

marketing tool bedoeld is. De vermelding op<br />

afstandshouders is dus eigenlijk in het belang<br />

van de eindklant als er zich ooit problemen<br />

met het glas voordoen; een argument waarmee<br />

de constructeur de bouwheer uiteindelijk<br />

kon overtuigen. Voor de zogenaamde onzorgvuldige<br />

plaatsing van de afstandshouder verwees<br />

het BCCA naar de norm EN 1279-6 die<br />

de fabrikant in het kader van de productiecontrole<br />

moet nakijken in functie van de criteria in<br />

de productbeschrijving.<br />

FAC bundelt alle recente informatie inzake normering in haar tweejaarlijks Kwaliteitshandboek, dat in het najaar ook in<br />

het Frans zal beschikbaar zijn. www.fac-belgium.eu<br />

Het geeft altijd veel voldoening wanneer we<br />

onze leden oplossingen kunnen aanreiken in<br />

probleemsituaties.<br />

66 GEVELBOUW.INFO


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

algemene voorwaarden van de constructeur,<br />

van toepassing was op voorwaarde<br />

dat de onderhoudsvoorschriften waren<br />

gevolgd. De onderhoudsvoorschriften vermeldden<br />

duidelijk de noodzaak van een<br />

maandelijks onderhoud om kalkaantasting<br />

van de profielen te vermijden. Aangezien<br />

werd aangetoond dat de klant de ramen<br />

slechts vier keer per jaar schoonmaakte,<br />

verviel bijgevolg de garantie.<br />

FAC-leden kunnen bij de Federatie terecht met hun technische en juridische vragen. (Beeld: Christophe DC)<br />

Naast het beantwoorden van individuele<br />

juridische vragen neemt FAC ook gezamenlijke<br />

acties voor haar leden. Zo heeft<br />

meester Eeckhout aan het begin van de<br />

Corona-periode een leidraad en cursus<br />

uitgewerkt over ‘De invloed van Corona<br />

op de aannemingsovereenkomst’. Aan de<br />

hand van een overzichtelijk schema konden<br />

FAC-leden afleiden welke situatie (het<br />

beste) op hen van toepassing was. De cursus<br />

beantwoordde tal van vragen zoals:<br />

Ben ik tijdelijk vrijgesteld van de plicht om<br />

werken uit te voeren? Kan ik de uitvoering<br />

vertragen? Wat met de vertragingsboete<br />

die in het contract staat? Kan ik betaling<br />

vragen voor de extra gemaakte kosten om<br />

veilig te kunnen werken? Hoe worden deze<br />

kosten en dit nadeel berekend? Hoe zit het<br />

bij private werken en bij overheidsopdrachten?<br />

Hoe ga ik om met de reactie van mijn<br />

opdrachtgever?<br />

FAC is dit jaar ook gestart met<br />

de juridische ondersteuning<br />

van haar leden.<br />

Doorheen de jaren voelden we bij onze leden<br />

een groeiende behoefte aan juridische<br />

ondersteuning. Veel constructeurs zijn immers<br />

kleine(re) bedrijven die in eerste instantie<br />

gefocust zijn op de kwalitatieve<br />

technische uitvoering van een project, en<br />

discussies en conflicten omwille van lange<br />

procedurele of commerciële overwegingen<br />

liever uit de weg gaan. Dit is natuurlijk spijtig<br />

aangezien constructeurs bij bepaalde<br />

betwistingen soms toegevingen doen en<br />

schade lijden, ondanks het feit dat zij het<br />

juridisch bij de rechte eind hebben. Daarom<br />

hebben we sinds begin dit jaar een samenwerkingsakkoord<br />

met het advocatenbureau<br />

Eeckhout-Ottevaere en hebben leden de<br />

mogelijkheid om hun specifieke juridische<br />

vragen en problemen voor te leggen.<br />

De meeste adviesvragen door leden gaan<br />

over garanties. Onlangs contacteerde een<br />

FAC-constructeur ons met een geval van<br />

verkleuring van raamprofielen buiten de<br />

genormeerde toleranties. De klant verwees<br />

in zijn claim naar de 10-jarige aansprakelijkheid<br />

van de constructeur en vroeg een<br />

oplossing. In haar antwoord stelde meester<br />

Ann Eeckhout dat de garantie op de oppervlaktebehandeling,<br />

zoals vermeld in de<br />

Onze leden hebben dit initiatief heel erg<br />

gewaardeerd. Het heeft in deze crisisperiode<br />

het voordeel van een snelle collectieve<br />

aanpak aangetoond en de toegevoegde<br />

waarde van de Federatie onderlijnd. ❚<br />

Nieuwe Belgische glasnorm NBN S23-002-3:2020<br />

Deze versie is een verbetering voor de constructeurs omdat er voor grotere<br />

ruiten meer flexibiliteit is ingebouwd met een criterium dat soepeler wordt<br />

naarmate de ruiten groter worden.<br />

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN I.V.M. DE VERSIE 2016<br />

1. De klimatologische belasting (deel hoogteverschil tussen productie en installatie) wordt<br />

een permanente belasting i.p.v. een variabele. Dit zorgt ervoor dat er bijkomende belastingscombinaties<br />

berekend moeten worden.<br />

2. De gebruiksgrenstoestand van een frequente belastingscombinatie (omkeerbare situatie)<br />

wordt omgezet in een karakteristieke belastingscombinatie (onomkeerbare situatie).<br />

Concreet betekent dit dat er grotere combinatiefactoren worden gebruikt omdat<br />

bij overschrijden de afdichting van het isolatieglas onomkeerbaar beschadigd wordt.<br />

3. De doorbuigingseis is aangepast naar een tweedegraadscurve die meer doorbuiging<br />

toelaat voor grotere volumes t.o.v. kleinere volumes. De maximale doorbuiging wordt<br />

dus relatief groter voor grote volumes.<br />

4. De berekening van de eigenfrequentie werd in versie 2017 reeds aangepast t.o.v. 2016<br />

en berekent één waarde voor het volledige isolatieglas i.p.v. één waarde per glasblad.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


TOPKWALITEIT IN<br />

ALU-CONSTRUCTIES<br />

Hoofdkantoor KeenSystems, Gemert, NL<br />

Architect: Denkkamer Architectuur & Onderzoek<br />

Beeld; René De Wit<br />

FAC-constructeurs werken volgens het FAC-keurmerk,<br />

toegekend door onafhankelijke keuringsinstanties.<br />

Een garantie voor de hoogste kwaliteit!<br />

www.fac-belgium.eu


HEEFT U GROTE PLANNEN?<br />

Start met nauwkeurige profielbewerking!<br />

elumatec Benelux B.V. · Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong> · NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

T: +31 (0) 180 31.58.58 · : sales elumatec.nl<br />

www.elumatec.com


Thema<br />

Door optimale samenwerking tussen architect, aannemer en Intal is een projectmatig profiel<br />

ontwikkeld voor het Tergooi ziekenhuis (hier nog in aanbouw). (Beeld: Sebastiaan Rozendaal)<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Intal | Sebastiaan Rozendaal<br />

Systeemhuis en gevelbouwer<br />

in één zet hun merk steeds<br />

krachtiger in de markt<br />

Om Intal kun je niet meer heen. Deze ontwikkelaar en producent van aluminium raam- en deursystemen<br />

voor alle sectoren in de bouw werkt vanuit een sterke overtuiging. Feel Connected. Dat is meer dan een<br />

mooie marketingterm. Het is ook écht het gevoel dat Intal bij haar klanten, in de markt en bij haar eigen<br />

Intalisten wil bereiken. Johan Andringa, commercieel directeur bij Intal vertelt: “Experimenteren, volledige<br />

transparantie en zelfsturendheid vormen de basis van de Intal Methode. Door altijd de klant centraal te<br />

stellen in alles wat wij doen, ons te verdiepen in de klant en elk proces binnen Intal continu te verbeteren,<br />

voldoen wij aan de wensen. Dat maakt ons als merk steeds sterker.”<br />

“Door samen ondernemend bezig te zijn en<br />

de creativiteit de vrije loop te laten, ontstaat er<br />

ruimte voor innovatie en vooruitgang,” vertelt<br />

Andringa. “Dat vertalen we ook naar klanten<br />

toe. Door de opgebouwde vertrouwensband<br />

met onze klanten, weten we precies wat er<br />

speelt en waar de behoeftes liggen. Op hun<br />

beurt krijgen onze klanten van ons volledige<br />

openheid en transparantie.” Intal ontwikkelde<br />

eigen deur- en raamsystemen, waarvan de<br />

aluminium geveloplossingen van Intal inhouse<br />

worden gemaakt. Maar niet alleen die<br />

producten zijn het Intal merk, ook de manier<br />

van werken, de connectie en de kwaliteit van<br />

de oplossingen die Intal biedt, zijn een onderscheidende<br />

factor en dragen bij aan de merkbeleving<br />

van Intal. “Wij zijn een systeemhuis<br />

en verwerker ineen,” vult Andringa aan.<br />

Meerwaarde in product én proces<br />

Dat merkbeleving een steeds grotere rol<br />

speelt bij het selecteren van de juiste bouwpartner,<br />

blijkt wel uit het feit dat er tegenwoordig<br />

niet alleen naar de producten wordt<br />

70 GEVELBOUW.INFO


gekeken, maar ook naar de processen die<br />

een bouwpartner hanteert. Andringa vervolgt:<br />

“Werden we eerder wellicht als een<br />

vreemde eend in de bijt gezien, tegenwoordig<br />

concluderen onze klanten dat we zijn<br />

uitgegroeid tot een mooie zwaan. In het begin<br />

moest men echt wel even wennen aan<br />

de Intal-cultuur, maar deze wordt inmiddels<br />

door architecten, opdrachtgevers en aannemers<br />

omarmd. Dat is voor ons een belangrijke<br />

ontwikkeling. Onze toegevoegde waarde<br />

zit in het feit dat we een oplossingsgerichte<br />

en creatieve partner zijn. Dat reflecteert zich<br />

in onze complete manier van werken en levert<br />

innovatieve kwalitatieve hoogwaardige<br />

producten op bij prachtige projecten.”<br />

Projectmatige oplossing<br />

Andringa noemt het Tergooi ziekenhuis in<br />

Hilversum als mooi praktijkvoorbeeld. “Door<br />

optimale samenwerking tussen architect,<br />

aannemer en Intal is een projectmatig profiel<br />

ontwikkeld met een toegevoegde waarde<br />

voor alle partijen. Wanneer je vanaf het begin<br />

breder denkt en de kennis en expertise<br />

van alle partijen combineert, kun je tot een<br />

passende oplossing komen.”<br />

“De standaard profielseries IT55 en IT77,<br />

dienden als basis. Van daaruit ga je verder<br />

redeneren op een manier die voldoende<br />

vrijheid geeft om door te ontwikkelen en<br />

verder te engineeren. De aanvankelijke uitdaging<br />

zat in de complexe betimmering in<br />

afwerking aan de binnenzijde van het kozijn.<br />

Wij hebben de binnenafwerking van<br />

onze kozijnprofielen zodanig gedetailleerd<br />

en het profiel volledig afgestemd op het<br />

project. Het slanke profiel voldoet aan de<br />

buitenzijde aan de wensen van de architect,<br />

maar door de hele inbouw in één element<br />

te realiseren, zijn er na plaatsing van<br />

het kozijn geen afbouwwerkzaamheden<br />

aan de binnenzijde meer nodig. Het levert<br />

een kostenbesparing op, tijdwinst én een<br />

hogere esthetische kwaliteit.”<br />

De Intal kozijnen worden razendsnel geheel LEAN<br />

in elkaar gezet.<br />

'De enige bouwpartner die met eigen<br />

raam- en deursystemen aluminium<br />

geveloplossingen produceert'<br />

Samen in overleg om steeds efficiënter te werken.<br />

Vol focus werken de Intalisten aan de beste aluminium geveloplossingen.<br />

Mooie teamprestatie –<br />

mooi eindresultaat<br />

“Het is mooi om te zien dat we met alle betrokken<br />

partijen en met behulp van volledig<br />

3D engineering naar dit mooie eindresultaat<br />

zijn toegegroeid. Zo ben je innovatief<br />

aan het engineeren in 3D in alle takken van<br />

sport waarbij je niet alleen statische elementen<br />

toepast maar deze verwerkt in een<br />

custom made product.” BAM en Intal hebben<br />

al veel samengewerkt en dat is te merken.<br />

Voor project Tergooi ziekenhuis heeft<br />

BAM een pre-aanbestedingsbouwteam geformeerd<br />

waar Intal als waardevolle schakel<br />

van een keten is meegenomen. “Het is<br />

prettig dat er gekozen wordt voor het toepassen<br />

van Intal als merk wat de oplossing<br />

in zich heeft voor een gevel. Maar ook voor<br />

het bieden van een creatieve meerwaarde<br />

in het ontwerp.” Andringa besluit: “Dat we<br />

met elkaar op het juiste moment in staat<br />

zijn de juiste keuzes te maken en zo de<br />

toegevoegde waarde te vergroten, dát laat<br />

zien wat een sterk merk Intal is.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Tekst: Susan Peek Beeld: Thermo Konstrukties BV<br />

Zo is de stap naar BIM<br />

eenvoudig gemaakt<br />

Een bedrijf dat al meer dan veertig jaar actief is in het ontwikkelen van<br />

2D en 3D CAD software, met als core business de gevelbouw, is ISD<br />

Benelux. Het richt zich op producerende bedrijven om de stap naar<br />

BIM eenvoudiger te maken. Thermo Konstrukties uit Cuijk is zo’n bedrijf.<br />

Ze ontwerpen, produceren en monteren aluminium ramen, deuren<br />

en vliesgevels van topkwaliteit.<br />

Gestart in de particuliere markt maar inmiddels<br />

voor 80% bezig met utiliteitsbouw.<br />

“Een bewuste keus,“ vertelt Ramon Koenen,<br />

technisch directeur bij Thermo Konstrukties.<br />

“Groter, uitdagender werk en met<br />

name het specialistische spreekt ons enorm<br />

aan. We hebben geïnvesteerd in machines,<br />

kennis en kunde en werken inmiddels met<br />

een vaste groep aannemers. Steeds vaker<br />

wordt er verlangd dat je met BIM werkt, dus<br />

zochten wij een partij die ons kon helpen om<br />

die stap te maken.”<br />

Proefperiode<br />

Op de vraag hoe Thermo Konstrukties bij ISD<br />

is uitgekomen, antwoordt Koenen: “ISD zat<br />

aan tafel bij onze vaste aluminium leverancier<br />

-Reynaers- en toen was de link snel gelegd.<br />

Een proefperiode van vijf maanden voor de<br />

software HiCAD volgde en we zijn direct de<br />

De koepel van een moskee: met losse profielen in<br />

HiCAD opgetekend door Thermo.<br />

cursus gestart om de software zo snel mogelijk<br />

eigen te maken. En toen kwam er een<br />

project op ons pad, waar BIM vereist was<br />

Project 20007 S-West blok 4. (Beeld: Thermo Konstrukties BV)<br />

72 GEVELBOUW.INFO


en er een behoorlijke tijdsdruk op lag. Aan<br />

ons de keus: uitbesteden of in eigen beheer<br />

maar tijdens de proefperiode dit project van<br />

Van der Landen oppakken… we kozen het<br />

laatste.” Er hebben echt wel wat strubbelingen<br />

aan ten grondslag gelegen, vertelt Koenen.<br />

“Het tekenwerk ging tijdens de cursus al<br />

meteen erg goed, maar de data-uitwisseling<br />

met de aannemer verliep in eerste instantie<br />

wat stroef omdat zij niet met HiCAD werkten.<br />

Het is dan heel fijn dat je merkt dat ze bij ISD<br />

met man en macht meekijken naar oplossingen.”<br />

Koenen kijkt met een goed gevoel<br />

terug op de intensieve proefperiode: “Er was<br />

een gezonde druk van beide kanten maar als<br />

je dat goed doorstaat weet je wel meteen<br />

wat je aan elkaar hebt.”<br />

Van der Landen: het project dat Thermo tijdens de proefperiode met HiCAD oppakte en met goed gevolg<br />

wist af te ronden.<br />

Een detail uit het project van Van der Landen wat Thermo met de software van ISD heeft getekend.<br />

Haasje Over Loopbrug in Eindhoven.<br />

Enorm gedetailleerd<br />

Inmiddels maakt Thermo volop gebruik van<br />

HiCAD. “Het modelleren is vrij nieuw voor<br />

ons, maar het gedetailleerde niveau (schaal<br />

1:1) in HiCAD is precies wat wij nodig hebben.<br />

De tijdelijke work-around van ISD waardoor<br />

bestanden goed weergegeven worden<br />

bij de aannemers worden later standaard opgenomen<br />

in de software. De constante doorontwikkeling<br />

door ISD zorgt dat het alsmaar<br />

nóg beter wordt.” Iedereen binnen Thermo<br />

is enthousiast over HiCAD. “Zonder mega<br />

investeringen te doen in hardware werkt Hi-<br />

CAD erg vlot, zelfs bij grote bestanden bij<br />

dit soort grote projecten.” Ook het feit dat<br />

er niet los gemodelleerd hoeft te worden en<br />

de snelheid waarmee kozijnen en elementen<br />

in 3D omgezet kunnen worden is een reden<br />

geweest om voor HiCAD te kiezen. “Nadat<br />

het getekend is in 3D, wordt het rechtsreeks<br />

doorgezet naar de machines in de productiehal,<br />

wat de kans op fouten reduceert.”<br />

BIM<br />

Koenen is ervan overtuigd dat de investering in<br />

HiCAD het zeker waard is. “Dankzij deze software<br />

voldoen we aan de gestelde BIM-eisen.<br />

Deze manier van werken past perfect bij ons:<br />

niet alleen ruimtelijk tekenen maar ook ruimtelijk<br />

denken, waarmee je al vroegtijdig issues<br />

afvangt. De leergierigheid en het enthousiasme<br />

van onze mensen is enorm en dat maakt dat<br />

we het zo snel al hebben kunnen inzetten.”<br />

Thermo is nu volledig over op 3 licenties en<br />

heeft inmiddels ook de plaatmodule afgenomen.<br />

Een logische volgende stap, volgens<br />

Koenen. “Zo kunnen we op termijn ook ons<br />

plaatwerk rechtstreeks doorsturen naar de productie.”<br />

Hij besluit: “We zijn enthousiast, over<br />

de software en over de service vanuit ISD. We<br />

hebben zelfs twee concullega’s aangeraden<br />

om over te stappen naar HiCAD.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


YEARS<br />

Verkoop Verhuur Service<br />

VIAVAC: Al 25 jaar specialist op het gebied van slimme hijsoplossingen<br />

Eenvoudig in gebruik<br />

Voorkomt beschadigingen<br />

Verbetert de werkomstandigheden<br />

Versnelt de montage<br />

Bespaart personeelskosten<br />

Voldoet aan alle veiligheidseisen<br />

Smart lifting solutions<br />

VIAVAC.NL


Tekst: Susan Peek Beeld: VIAVAC vacuüm lifting<br />

Slimme hijsoplossingen voor<br />

dak- en gevelelementen<br />

Het vergroten van de veiligheid en efficiëntie op de bouwplaats is binnen de bouwwereld een belangrijk<br />

aandachtspunt. Dat er een enorme kracht zit in vacuüm, weet VIAVAC als geen ander. Niet voor niets is deze<br />

fabrikant van vacuüm hijsgereedschappen wereldwijd één van de grootste spelers binnen de panelen- en<br />

glasmarkt. Dit jaar viert VIAVAC haar 25-jarig bestaan.<br />

Vacuüm hijsgereedschappen<br />

Thomas Andriessen van VIAVAC vertelt hoe het<br />

bedrijf internationaal marktleider is geworden.<br />

“Je kunt alleen maar groeien door te luisteren<br />

naar de behoeften en wensen vanuit de markt.<br />

Door nauw samen te werken met gevelbouwers<br />

en aannemers, kom je er achter waar die behoeften<br />

liggen en ga je producten ontwikkelen<br />

die oplossingen bieden voor de uitdagingen die<br />

er zijn. Altijd met hetzelfde doel, namelijk om op<br />

een efficiënte, gezonde en veilige manier daken<br />

gevelelementen te plaatsen.” Op de vraag<br />

waarom er gekozen is voor vacuüm, antwoordt<br />

Andriessen: “Vanwege de verschillende voordelen<br />

die vacuüm biedt. De kans op beschadigingen<br />

is gering en door de robuustheid en weerbestendigheid<br />

van al onze gereedschappen,<br />

zijn ze zeer geschikt voor dagelijks gebruik op<br />

de bouwplaats. Veiligheid en efficiëntie zijn de<br />

voornaamste redenen waarom men voor het<br />

hijsgereedschap van VIAVAC kiest.”<br />

Toenemende eisen<br />

Doordat er vaker modulair en prefab gebouwd<br />

wordt én de isolatie-eisen toenemen,<br />

worden bouwelementen steeds<br />

groter en zwaarder. Tegelijkertijd worden<br />

er nog strengere eisen aan de arbeidsomstandigheden<br />

gesteld. “En terecht,” vindt<br />

Andriessen, “dus daar spelen wij met onze<br />

producten op in. Zoals met de extra valbeveiliging,<br />

die voldoet aan de Europese norm<br />

EN13155.” Bovendien werkt VIAVAC nauw<br />

samen met de Arbodienst op het gebied<br />

van arbeidsveiligheid. Vacuümheffen is zelfs<br />

wettelijk vastgelegd als de standaard voor<br />

een veilige werkomgeving op een bouwlocatie.<br />

“Die kwalificatie is de kroon op ons<br />

werk,” aldus Andriessen.<br />

Veiligheid en innovatie<br />

Het is duidelijk: veiligheid en innovatie staan<br />

centraal bij VIAVAC. Altijd zijn de engineers<br />

bezig de producten nóg veiliger of efficiënter<br />

te maken. “Wij gaan geen uitdaging uit<br />

de weg,” vervolgt Andriessen, “en onze gemotiveerde<br />

en gekwalificeerde vakmensen<br />

hebben allemaal affiniteit met de bouw. Die<br />

kennis en expertise nemen ze mee in hun<br />

werk. Zo kunnen we maximale kwaliteit leveren<br />

aan onze klanten. Ook de kostenreductie,<br />

die door het efficiënt werken wordt<br />

behaald, is een absolute meerwaarde.” De<br />

veiligheid van de gereedschappen wordt<br />

door VIAVAC gegarandeerd middels preventieve<br />

controles. “Niet alleen de jaarlijkse<br />

wettelijke verplichte controles, maar voor<br />

elke uitlevering worden de apparaten uitvoerig<br />

gecontroleerd en getest, zowel bij<br />

verkoop als verhuur,” vult Andriessen aan.<br />

“Onze klanten kunnen ervan op aan dat ze<br />

het beste van het beste ontvangen.”<br />

Slimme oplossingen<br />

voor elke uitdaging<br />

Andriessen noemt enkele producten die met<br />

name binnen de panelenbranche veel voordelen<br />

bieden: “De CladBoy is dé allrounder<br />

voor sandwich dak- en wandpanelen. Met<br />

de RotaBoy kun je keren en monteren met<br />

slechts één apparaat en de VIAVAC GBX<br />

is hét veelzijdige hijsgereedschap voor de<br />

montage van verschillende formaten glas<br />

tot 800 kg. Hierdoor zijn we ook voor de<br />

glasbouw een interessante speler.”<br />

De vacuüm hijsgereedschappen van VIAVAC dragen bij aan een verhoogde<br />

veiligheid. Zoals hier bij het plaatsen van stalen dakplaten.<br />

De VIAVAC vacuüm hijsgereedschappen vergroten de handelingssnelheid.<br />

76 GEVELBOUW.INFO


De VIAVAC GBX: hét veelzijdige en modulaire hijsgereedschap tot wel 800 kg. Ideaal voor de montage van verschillende glasformaten.<br />

Nieuw pand<br />

Momenteel laat VIAVAC een nieuw pand<br />

bouwen waarmee ze nog meer capaciteit<br />

tot hun beschikking hebben om te kunnen<br />

voldoen aan de vraag vanuit de markt. “Het<br />

pand beschikt over een totale ruimte van<br />

maar liefst 3.500 m 2 , waarvan de productiehal<br />

2.400 m 2 beslaat. Dit moderne pand<br />

biedt ons de mogelijkheid nieuwe producten<br />

te ontwikkelen en de verhuurvloot uit te breiden.<br />

Het gebouw is zo duurzaam mogelijk<br />

gebouwd, met een warmtepompsysteem<br />

voor de klimaatbeheersing en zonnepanelen,<br />

waar zelfs de accu’s van de huurvloot mee<br />

worden opgeladen. Bij VIAVAC zijn we klaar<br />

voor de toekomst,” besluit Andriessen. ❚<br />

Met de RotaBoy kun je keren en monteren met slechts één apparaat. Ideaal bij A/B gestapelde levering.<br />

VIAVAC beschikt over een ruime huurvloot.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Tekst: Roel van Gils Beeld: Rolflex<br />

Uniek vouwdeurconcept past in<br />

iedere ruimte en bij elk ontwerp<br />

Ruimtebesparend, onderhoudsarm en eindeloze designmogelijkheden. Rolflex, het bedrijf achter de Compact<br />

Vouwdeur, maakt al meer dan twintig jaar goede sier met het unieke vouwdeursysteem. Gebouweigenaren in<br />

binnen- en buitenland profiteren van de vele voordelen van de Nederlandse vinding. Account Manager Bert<br />

Tiemessen gunt ons een kijkje in de keuken.<br />

De Compact Vouwdeur is aan de buitenkant<br />

niet heel anders dan een standaard overheadof<br />

sectionaaldeur, erkent Tiemessen. “Het grote<br />

voordeel wordt pas duidelijk aan de binnenzijde.<br />

Het unieke vouwsysteem zorgt ervoor dat je de<br />

ruimte achter de deur maximaal kunt benutten.<br />

Er is geen sprake van rails aan het plafond, maar<br />

van een compact opgevouwen pakket dat bovendien<br />

zelfs weggewerkt kan worden in een<br />

(systeem)plafond. Het vouwsysteem heeft zowel<br />

praktische als visuele voordelen. Zo is het ideaal<br />

voor toepassing bij kraanbanen, autohefbruggen<br />

of sprinklerinstallaties, maar ook in ruimtes<br />

waar je geen storende rails in het zicht wilt hebben,<br />

zoals klaslokalen of autoshowrooms. Bij<br />

ruimtegebrek aan de binnenzijde is het zelfs mogelijk<br />

om de deur extern te monteren.”<br />

Rolflex biedt vele smaken voor de Compact<br />

Vouwdeur. “Het varieert van een volledig dichte<br />

deur met geïsoleerde sandwichpanelen en een<br />

combinatie met vensters tot een volledig glazen<br />

uitvoering. Uniek is bovendien dat we een<br />

loopdeur in het vouwsysteem kunnen aanbrengen,”<br />

licht Tiemessen toe. “We leveren de<br />

sandwichpanelen van de Compact deur in tien<br />

standaard kleuren, alle overige RAL-kleuren<br />

zijn op aanvraag. Via de configurator op onze<br />

website is de deur volledig op maat te configureren<br />

en ontstaat een reëel beeld van de deur.<br />

Ook kun je naar wens een prijsopgave en/of<br />

tekeningen van de ontworpen deur opvragen.<br />

Deze tekeningen zijn ook leverbaar in Revit,<br />

zodat deze één op één overgenomen kunnen<br />

worden in het 3D-model.”<br />

De Compact deur is inmiddels overal in de wereld<br />

te vinden. In Nederland levert Rolflex direct<br />

aan de eindmarkt met een eigen monteursploeg.<br />

In vrijwel ieder ander land werkt het bedrijf<br />

met plaatselijke dealers. Bekijk www.rolflex.com<br />

voor alle mogelijkheden en toepassingen. ❚<br />

Onderhoudsarm<br />

In opgevouwen toestand heeft het pakket volgens<br />

Tiemessen altijd een diepte van 73 centimeter.<br />

“De hoogte van het pakket is afhankelijk<br />

van de deuropening. Deze varieert van 40<br />

centimeter bij de laagste deuren tot maximaal<br />

89 centimeter bij deuren van 8 meter hoog.<br />

Alle afmetingen zijn mogelijk tot maximaal 7<br />

meter breed en circa 8 meter hoog. De Compact<br />

deur bespaart overigens meer dan alleen<br />

ruimte, want hij is ook onderhoudsarm<br />

en heeft een lange levensduur. Onderdelen<br />

zijn van hoge kwaliteit en het innovatieve ontwerp<br />

zorgt voor een minimale belasting van<br />

de onderdelen. Daarnaast zijn er geen balansveren<br />

benodigd en is een ingewikkelde stalen<br />

ophangconstructie overbodig. Dat maakt de<br />

Compact Vouwdeur op de lange termijn voordeliger<br />

dan een standaard overheaddeur.”<br />

Onderdelen zijn van hoge kwaliteit en het innovatieve ontwerp zorgt voor een minimale belasting van de onderdelen.<br />

Rolflex biedt vele smaken voor de Compact Vouwdeur.<br />

78 GEVELBOUW.INFO


In ruimtes waar je geen storende rails in het zicht wilt<br />

hebben, zoals klaslokalen of autoshowrooms, is de<br />

Compact Vouwdeur een ideaal systeem.<br />

'Het vouwsysteem heeft zowel<br />

praktische als visuele voordelen'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


PERI UP Flex – het modulaire steigersysteem<br />

Flexibel. Veilig. Snel.<br />

Perfecte werkplatformen<br />

Werkplatformen kunnen volledig worden bedekt en dit zonder spleten. Ook wandovergangen<br />

kunnen eenvoudig worden opgenomen in het ontwerp. De constructie blijft antislip dankzij<br />

geperforeerde vloerroosters. Bovendien biedt het systeem een complete bescherming<br />

inclusief borstweringen en kantplanken in felle kleuren.<br />

Eenvoudig te installeren<br />

Snelle montage verzekerd dankzij het valslot (Gravity Lock), en de zelfvergrendelende roosters<br />

(Locking Deck).<br />

Hoge stabiliteit<br />

dankzij de uiterst hoge stijfheid en het draagvermogen van de verbinding.<br />

De roset vermijdt het<br />

wegrollen van de staanders<br />

en vergemakkelijkt het<br />

stapelen.<br />

Bekistingen<br />

Steigers<br />

Engineering<br />

www.peri.nl


De goed zichtbare gele kantplanken met de<br />

modulaire lengtes sluiten de werkvloeren veilig af,<br />

zoals hier, waarbij het geheel gecombineerd is<br />

met de PERI UP Flex trappentoren.<br />

De flexibele metrische rooster-dimensies van<br />

PERI maken alle soorten oplossingen mogelijk,<br />

waarbij de vloer volledig dicht te leggen is.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: PERI<br />

Flexibel modulair steigersysteem<br />

voor optimale veiligheid en snelheid<br />

Een uniek modulair steigersysteem, zeer breed inzetbaar voor een groot aantal toepassingen op de bouwplaats.<br />

Dát is PERI UP Flex. De flexibiliteit van het systeem -met weinig maar wel flexibel te combineren<br />

componenten- maakt bijna alle aanpassingen aan plaatselijke omstandigheden mogelijk. Bovendien voldoet<br />

deze steiger aan de hoogste eisen voor de arbeidsveiligheid in werkzones. Allemaal redenen waarom de<br />

PERI UP Flex óók uitermate geschikt is als gevelsteiger bij renovaties van grote gebouwen of bij nieuwbouw.<br />

Aan het woord is Rob Huijsmans, salesengineer<br />

Scaffolding Benelux bij PERI. Als<br />

één van 's werelds grootste fabrikanten en<br />

leveranciers van bekistings- en steigersystemen<br />

staat PERI veelal bekend om haar<br />

wandbekisting, maar bestrijkt met één enkel<br />

Met PERI UP Flex kunnen ook eenvoudig ronde<br />

structuren van steigers worden voorzien, zoals<br />

kerken of industriële tanks.<br />

systeem -de PERI UP Flex- alle gebruikelijke<br />

toepassingen van de steigertechnologie.<br />

En dat met minder dan 500 componenten.<br />

Steigeroplossingen<br />

Huijsmans: “De verbindingen tussen de liggers<br />

onderling en de staanders en de liggers<br />

geven dezelfde flexibiliteit als een steiger met<br />

buizen en koppelingen, maar dan met de<br />

snelheid van een systeemsteiger. Met PERI<br />

UP Flex kunnen ook eenvoudig ronde structuren<br />

van steigers worden voorzien, zoals<br />

kerken of industriële tanks.” Huijsmans legt<br />

uit dat de rozet van de staander koppelingen<br />

tot 45° mogelijk maakt. De knopen met intervallen<br />

van 50 centimeter maken eveneens<br />

koppelingen in alle richtingen mogelijk. De<br />

flexibele metrische roosterdimensies maken<br />

alle soorten oplossingen mogelijk, waarbij de<br />

vloer volledig dicht te leggen is. “Dat voorkomt<br />

struikelgevaar.”<br />

Veiligheid voorop<br />

“Niet alleen de stalen zelfvergrendelende<br />

roostervloeren, waarbij het geperforeerde<br />

oppervlak voor antislip zorgt, dragen bij aan<br />

een verhoogde veiligheid,” zegt Huijsmans.<br />

“Ook het gravity lock draagt bij aan een<br />

snelle en vooral veilige montage.” Veiligheid<br />

staat voorop, bij alle systemen van PERI.<br />

Vandaar ook de toepassing van de unieke<br />

rechthoekige kokerprofielen. “De liggers<br />

kunnen zo niet rollen, zijn sterker én je kunt<br />

er makkelijk op doorbouwen, wat een groot<br />

voordeel is,” legt Huijsmans uit. PERI UP<br />

Flex voldoet aan de eisen van de Europese<br />

normen EN 12810 en EN 12811.<br />

BIM<br />

PERI adviseert, verkoopt, verhuurt én engineert.<br />

“We bieden echt het totaalplaatje,”<br />

vult Huijsmans aan. “We kunnen alles in<br />

BIM uitwerken en deze 3D ontwerpen zijn<br />

te integreren in de ontwerpmodellen van de<br />

gevelbouwer. Zo kunnen we in een vroeg<br />

stadium uitdagingen afvangen en oplossingen<br />

bieden om tot een optimaal plannings-<br />

en bouwproces te komen.” Huijsmans<br />

besluit: “Door het optimaal inzetten<br />

van kennis, ervaring én materiaal, kunnen<br />

we altijd een klantspecifieke maatwerkoplossing<br />

realiseren. Daarbij is de enorme<br />

compatibiliteit van al onze PERI systemen<br />

een groot voordeel.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


Tibelly ® • beschermt • bespaart • bezorgt sfeer<br />

Acryldoek collectie<br />

Acryldoek Uni XL collectie<br />

Screendoek collectie<br />

Screendoek ecole1% collectie<br />

76 kleuren/dessins<br />

20 kleuren<br />

40 kleuren<br />

8 kleuren<br />

Voor meer informatie: www.tibelly.nl<br />

W www.hylas.nl T +31 481 371 948


Wij bouwen aan<br />

het nieuwe bouwen.<br />

Al bijna een eeuw geleden werd de eerste steen van ons verhaal gelegd.<br />

Een verhaal van voortdurende innovatie, zowel in onze werkwijze als op<br />

productniveau. Kom naar onze showroom in Lanaken en ontdek hoe we<br />

al bijna een eeuw volop inzetten op vernieuwing en samenwerken met<br />

bouwprofessionals om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.<br />

Innovate today to shape tomorrow<br />

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken<br />

+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be<br />

www.nelissen.be<br />

®<br />

Zonnige vooruitzichten voor thuis...<br />

Het SUNFLEX-terrasoverkappingen systeemen bieden optimale bescherming voor weer en wind.<br />

Door de verschillende dakvormen en uitrusting details kunt u optimaal genieten van uw terras<br />

en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of<br />

winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd optimaal genieten van het buitenleven.<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-2020-2_nl.indd 1 01.<strong>04</strong>.2020 09:05:54


Nelissen Steenfabrieken heeft begin vorig jaar<br />

een state-of-the-art showroom geopend waar de<br />

bezoeker de baksteen als kunstobject ontdekt in<br />

zowel de echte als in de virtuele realiteit.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Nelissen Steenfabrieken<br />

Experimentele showroom<br />

vol met digitale snufjes<br />

Beleef de baksteen in al zijn facetten bij Nelissen Steenfabrieken. Het familiebedrijf heeft begin vorig jaar een<br />

state-of-the-art showroom geopend waar de bezoeker de baksteen als kunstobject ontdekt in zowel de echte<br />

als in de virtuele realiteit. Bezoekers worden onthaald door commercieel adviseurs Ester en Rudy die ze wegwijs<br />

maken door de showroom en helpen de droomsteen te vinden of zelfs een co-creatie te gaan uitvoeren.<br />

Dubio-steen<br />

Innovatie, co-creatie én duurzaamheid. “Dat<br />

zijn de drie pijlers van zowel het interieur als<br />

het exterieur van de nieuwe showroom,”<br />

klinkt het bij de CEO’s Carlos Jorissen, Joeri<br />

Gevers en Burt Nelissen. “Een atrium volledig<br />

uitgevoerd in onze meermaals gelauwerde<br />

Dubio-steen, kunstige claustra’s en zelfs<br />

steenstrips gelijmd op een grote glaspartij:<br />

we tonen met dit gebouw dat alles kan met<br />

baksteen, zolang je met de juiste mensen<br />

samenwerkt. Daarom hechten we veel belang<br />

aan co-creatie.” Het nieuwe gebouw<br />

huisvest digitale experimenteerruimtes voor<br />

ontwerpers, een Brixperience Room met een<br />

groot gebogen scherm en vergaderzalen die<br />

gereserveerd kunnen worden voor projectof<br />

andere besprekingen. “De vernieuwde site<br />

zal fungeren als facilitator voor creatievelingen<br />

die samen met ons de bouwsector op<br />

duurzame wijze vooruit willen helpen.”<br />

84 GEVELBOUW.INFO


Brixperience Room<br />

De nieuwe showroom bevat een museale<br />

route waarbij de bezoeker de baksteen als<br />

kunstobject ontdekt in zowel de echte als<br />

de virtuele realiteit. “We combineren de<br />

tastbare showroom, zoals iedereen ‘m<br />

kent, met de immer vooruitstrevende digitale<br />

wereld,” aldus de bestuurders. “De<br />

bezoekers worden ondergedompeld in een<br />

digitaal getinte customer experience journey.<br />

Aan de hand van een app doorlopen<br />

ze de showroom en kunnen ze hun favoriete<br />

stenen aanduiden, zowel in de app als<br />

op touchscreens. Die favorieten tonen we<br />

aan het einde van een bezoek in de Brixperience<br />

Room. Op een groot scherm wordt<br />

de steenselectie van de bezoeker toegepast<br />

op een project naar keuze om het geheel<br />

zo aanschouwelijk mogelijk te maken.<br />

Eens op de parking zit alles in de mailbox<br />

van de bezoeker zodat hij thuis rustig zijn<br />

bezoek nog eens kan overlopen.”<br />

Bezoekers aan de nieuwe showroom van Nelissen Steenfabrieken worden met open armen ontvangen en<br />

helemaal ondergedompeld in de wereld van de baksteen.<br />

Creativiteit<br />

Voor architecten biedt de nieuwe showroom<br />

het neusje van de zalm op het vlak<br />

van creativiteit. “In de stenotheek staat<br />

een werktafel gecombineerd met een groot<br />

scherm. Als een architect een steen op<br />

de tafel legt, wordt deze gescand aan de<br />

hand van een RFID-tag. Zo kan hij verschillende<br />

stenen op tafel leggen en virtueel<br />

nieuwe mixen creëren die hij op het scherm<br />

te zien krijgt en naar zichzelf kan sturen.<br />

Ook kan hij ‘spelen’ met het verband en<br />

de voeg(kleuren). Uniek in de sector. Bovendien<br />

kunnen direct referentieprojecten<br />

van een bepaalde steen digitaal worden<br />

opgevraagd. Het is zelfs mogelijk om de<br />

ontworpen creaties uit te beelden op een<br />

referentieproject. Kortom, bezoekers aan<br />

de nieuwe showroom van Nelissen Steenfabrieken<br />

worden met open armen ontvangen<br />

en helemaal ondergedompeld in de<br />

wereld van de baksteen.<br />

De showroom van Nelissen Steenfabrieken<br />

op de Kiezelweg in Lanaken is dagelijks geopend<br />

van 8.30 tot 18.00 en op zaterdagochtend<br />

van 10.00 tot 12.30 uur. Je kan er<br />

tijdelijk omwille van de corona-maatregelen<br />

enkel op afspraak terecht. Ester en Rudi<br />

heten u van harte welkom. ❚<br />

Op een groot scherm wordt de steenselectie van de bezoeker toegepast op een project naar keuze om het geheel zo aanschouwelijk mogelijk te maken.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


Tekst en beeld: heroal<br />

German Innovation Award<br />

2020 voor schuifdeursysteem<br />

heroal S 65 overtuigt door innovativiteit, productie-efficiëntie en rendabiliteit. Het aluminium schuifdeursysteem<br />

heroal S 65 werd door de raad voor vormgeving als ‘winner’ met de German Innovation Award 2020<br />

in de categorie ‘Excellence in Business to Business - Building & Elements’ onderscheiden. Het systeem<br />

scoorde vooral door zijn innovatieve constructie, de efficiënte productie en rendabiliteit.<br />

heroal S 65 is een aluminium schuifdeursysteem voor<br />

royale doorgangsopeningen binnen de hoogwaardige<br />

woning- en projectbouw dat zich onderscheidt door<br />

zijn geoptimaliseerde productie. © heroal<br />

Dankzij de verhoogde prefabgraad, de<br />

vereenvoudigde productie, een gereduceerd aantal<br />

artikelen en de nieuwe ontwikkelde labyrintprofielen<br />

is de verwerking van het systeem heroal S 65<br />

efficiënter en procesveiliger. © heroal<br />

86 GEVELBOUW.INFO


Het aluminium schuifdeursysteem heroal S 65 kenmerkt<br />

zich door zijn bijzonder eenvoudige en efficiënte productie<br />

en een innovatieve vleugelconstructie. De speciaal op het<br />

schuifdeursysteem afgestemde, nieuwe isolatieprofielen<br />

maken het hierbij mogelijk om grotere vleugels te gebruiken<br />

bij gelijkblijvende bescherming tegen verbuigen (bimetaal<br />

effect). Het gebruik van voorgemonteerde labyrinten op de<br />

vleugelprofielen bespaart een aparte bevestiging en maakt<br />

het gebruik van een zeer smalle middenstijl mogelijk: slechts<br />

62 millimeter aanzichtsbreedte. Bovendien reduceert het<br />

rondom lopende kozijn de complexiteit van het systeem en<br />

vereenvoudigt daarmee de productie nog verder. Hierdoor<br />

is het schuifdeursysteem heroal S 65 bijzonder geschikt om<br />

een economisch aantrekkelijke oplossing voor een hoogwaardige<br />

woning- en projectbouw aan te kunnen bieden.<br />

Over de German Innovation Award<br />

De door de raad voor vormgeving uitgereikte German Innovation<br />

Award onderscheidt elk jaar brancheoverkoepelende<br />

producten en oplossingen die zich van eerdere oplossingen<br />

onderscheiden doordat zij de gebruiker centraal stellen en een<br />

meerwaarde bieden. De jury, bestaande uit onafhankelijke, interdisciplinaire<br />

experts uit de industrie, wetenschap, instellingen<br />

en financiële wereld, reikt de onderscheiding in twee categorieën<br />

uit: ‘Excellence in Business to Consumer’ en ‘Excellence<br />

in Business to Business’. Zij beoordelen de producten aan de<br />

hand van hun innovatiegraad, gebruiksvoordeel en rendabiliteit.<br />

heroal S 65<br />

SCHUIFDEUR-<br />

SYSTEEM<br />

www.heroal.nl<br />

efficiënt schuifdeursysteem<br />

onopvallende<br />

profielaanzichtbreedte<br />

heroal – de aanbieder van complete<br />

aluminium systemen<br />

Als een van de toonaangevende aanbieders van complete aluminium<br />

systemen ontwikkelt en produceert heroal niet alleen op<br />

elkaar afgestemde systemen voor ramen, deuren, vliesgevels,<br />

rolluiken, rolpoorten en zonwering, maar ook voor kiep- en hefschuifpuien,<br />

horren, terrasoverkappingen en carports. Door het<br />

minimale energieverbruik bij de productie en de maximale energiebesparing<br />

tijdens het gebruik leveren systeemoplossingen van<br />

heroal een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzaam<br />

bouwen – in combinatie met maximaal rendement bij de montage<br />

van de systemen en bij de waardestijging van de gebouwen.<br />

Innovatie, service, design, duurzaamheid<br />

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die<br />

op de praktijk gerichte innovaties, een in de branche<br />

toonaangevende service en een hoogwaardig,<br />

in elke architectuur integreerbaar design combineren met<br />

integrale duurzaamheid.<br />

Meer dan 800 medewerkers in alle divisies van het bedrijf<br />

werken continu aan de doorontwikkeling van de systemen<br />

en aan het optimaliseren van de kwaliteit van de service en<br />

diensten van heroal.<br />

Het merk heroal staat voor hoogwaardige kwaliteit made in<br />

Germany – gecertificeerd conform ISO EN 9001. Producten<br />

en systemen van heroal worden uitsluitend op Duitse heroalproductielocaties<br />

geproduceerd, namelijk op de hoofdlocatie<br />

in Verl en de locatie in Hövelhof. ❚<br />

optimale warmte-isolatie<br />

te combineren met het<br />

Le Corbusier kleurconcept<br />

ROLLUIKEN | ZONWERING<br />

ROLDEUREN | RAMEN | DEUREN<br />

VLIESGEVELS | SERVICE<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

87


Geleverd in specifieke RAL kleur.<br />

Tekst en beeld: Innodeen<br />

Nieuw! Circulaire bio-based<br />

gevelbekleding<br />

Innodeen, bekend van onder andere DTS-dorpelsystemen introduceert<br />

DBP - Siding. Compodeen gevelbekleding voor bouw- en gevelindustrie.<br />

Wat is Compodeen?<br />

Compodeen is de materiaalnaam voor biobased<br />

composieten. Compodeen - WFC<br />

(Wood Fibre Composite), wordt gebruikt<br />

voor onder andere gevelbekleding, oeverbeschoeiing<br />

en (nood-) huisvesting. Het<br />

bestaat uit 72% houtvezel, afkomstig uit<br />

PEFC gecertificeerde reststromen. Het<br />

hout wordt vermalen en gezeefd en alleen<br />

vezels met een bepaalde lengte en dikte<br />

worden verwerkt. In een geoctrooieerd<br />

proces worden de houtvezels in de lengterichting<br />

gepositioneerd waardoor het materiaal<br />

zijn unieke sterkte krijgt.<br />

Gevelbekleding<br />

Onder de naam: DBP - Siding levert Innodeen<br />

onderhoudsarme gevelbekleding. “We hebben<br />

zes verschillende natuurgetrouwe tinten in twee<br />

verschillende uitvoeringen. Een geborstelde<br />

variant en een variant voorzien van houtnerf,”<br />

aldus de nuchtere maar enthousiaste Jos Beverborg,<br />

Technical Sales Advisor bij Innodeen.<br />

“Mocht men toch liever een andere kleur willen<br />

dan kan er op projectbasis gekozen worden<br />

88 GEVELBOUW.INFO


voor een transparante beits of dekkende RALkleur.<br />

Kortom, leverbaar in alle kleuren van de<br />

regenboog. De siding behoeft geen behandeling<br />

en heeft de unieke eigenschap dat het een<br />

natuurlijke vergrijzing kent net als traditioneel<br />

hout.” De siding kan zowel horizontaal, verticaal<br />

als diagonaal worden aangebracht.<br />

Oeverbeschoeiing<br />

“Voor Grond-, weg- en waterbouw leveren wij<br />

ook oeverbeschoeiing van Compodeen. Dit zijn<br />

Verticaal aangebracht.<br />

hollewand profielen die aan één zijde verjongd<br />

zijn en in elkaar grijpen,” aldus Beverborg.<br />

“Het toepassen van Compodeen WFC is<br />

jaren geleden begonnen met de productie<br />

van oeverbeschoeiing. In de zoektocht<br />

naar alternatieven voor tropisch hardhout<br />

zijn bio-composiet profielen ontwikkeld.<br />

Het is gelukt om voor deze toepassingen<br />

hoogwaardige producten te produceren<br />

met unieke duurzame eigenschappen.”<br />

Toegevoegde waarde<br />

Innodeen uit Lochem is gespecialiseerd in<br />

het ontwikkelen en produceren van slimme<br />

toepassingen. Daarmee leveren zij producten<br />

met toegevoegde waarde om opdrachtgevers<br />

en eindgebruikers te ontzorgen.<br />

“Naast Compodeen werkt Innodeen met<br />

drie andere materiaalgroepen,” vertelt Beverborg.<br />

Hollodeen is de groepsnaam voor<br />

thermoplasten, Durodeen voor thermoharders<br />

en Eelodeen voor alle elastomeren. “Al<br />

onze producten onderscheiden zich door<br />

hergebruik en duurzame toepassingen. Daar<br />

waar andere materialen tekortschieten op<br />

het gebied van rotting, slijtage en duurzaamheid,<br />

komt onze innovatiekracht tot leven.”<br />

Zes natuurtinten, geborsteld - houtnerf.<br />

Samen ontwikkelen<br />

Innodeen staat erom bekend, samen met<br />

opdrachtgevers de best mogelijke duurzame<br />

oplossingen en alternatieven te ontwikkelen<br />

voor uiteenlopende toepassingen. “We laten<br />

ons graag uitdagen. De ontwikkelaars van<br />

onze R&D afdeling staan voor u klaar,” vult<br />

Beverborg aan. ❚<br />

Meer weten? Neem contact op met Jos<br />

Beverborg van Innodeen op 06 - 57190830,<br />

j.beverborg@innodeen.nl of kijk op:<br />

INNODEEN.NL/GB08<br />

SIDING<br />

DBP SIDING<br />

CIRCULAIRE HOUTVEZEL COMPOSIET<br />

GEVELBEKLEDING<br />

DBP SIDING gemaakt van COMPODEEN.<br />

Compodeen bestaat uit 72% houtvezel en bevat geen milieugevaarlijke stoffen.<br />

DBP Siding is 100% weerbestendig en kent een natuurlijke uitstraling van hout en is<br />

met en zonder houtnerf leverbaar in 6 verschillende natuurtinten.<br />

Op projectbasis zelfs in uw eigen specifieke RAL kleur of beits.<br />

<br />

Kijk op: INNODEEN.NL/DBPSIDING<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Uitgeklapt kan zonwering een echte blikvanger zijn.<br />

Daarom is het belangrijk de juiste sfeer neer te zetten<br />

met het juiste doek. Een mooie combinatie van<br />

uitvalschermen met Tibelly acryldoek en screens.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: AVZ-Group<br />

Goede zonwering beschermt,<br />

bespaart en zorgt voor sfeer<br />

In een land als Nederland, met het veranderlijke klimaat, staan wij bekend<br />

als echte zonliefhebbers. Dus zodra die eerste zonnestralen tevoorschijn<br />

komen, gooien we de deuren en ramen open en genieten<br />

we van het buitenleven. Maar er zijn ook nadelen: hinderlijke schittering,<br />

ongewenste inkijk en verkleuring of gezondheidsrisico door schadelijke<br />

Uv-straling. Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde<br />

Aluminium Verkoop Zuid een eigen doekcollectie: Tibelly. Geconfectioneerd<br />

door Hylas, al ruim 40 jaar specialist in het confectioneren van<br />

textiel voor de zonweringbranche.<br />

Het zonweringdoek Tibelly speelt een grote rol<br />

bij de bescherming tegen schadelijke Uv-straling.<br />

Bovendien kan het de energierekening verlagen<br />

én de woning extra sfeer geven. “De schaduw<br />

opzoeken is helemaal geen overbodige<br />

luxe,” zegt Simone Leenhouwers, verkoopverantwoordelijke<br />

bij Hylas BV. Het bedrijf is in staat<br />

om - ondersteund door een uitgebreid machinepark<br />

– zonweringdoeken in iedere gewenste<br />

90 GEVELBOUW.INFO


met kleuren en dessins die aansluiten bij elke<br />

vraag. “Tibelly biedt 127 verschillende dessins<br />

van hoge kwaliteit,” vervolgt Leenhouwers. “Er is<br />

altijd wel een doek dat past bij de uitstraling van<br />

het gebouw: stijlvol en rustig, fris en speels; er<br />

zijn vele combinaties mogelijk. Toch constateert<br />

Leenhouwers dat zonwering nog wel eens een<br />

ondergeschoven kindje is bij nieuwbouwprojecten.<br />

“De manier van bouwen in Nederland is veranderd.<br />

Er wordt wel steeds meer focus gelegd<br />

op goed isoleren, maar zonwering wordt niet<br />

standaard meegenomen in het ontwerpproces.<br />

Daar blijven kansen liggen,” vindt Leenhouwers.<br />

“Hoe eerder in het ontwerpproces er gekozen<br />

wordt voor zonwering, hoe mooier het opgenomen<br />

kan worden in het gebouw. Zeker wanneer<br />

je het vergelijkt met monteren achteraf. Het<br />

komt de esthetiek van een gebouw ten goede.”<br />

De Tibelly screencollectie en een dessin uit de<br />

Tibelly acrylcollectie.<br />

Besparen<br />

Ook voor een goede klimaatcontrole, zeker<br />

bij nieuwe gebouwen die energieneutraal<br />

moeten zijn, kan zonwering een belangrijke<br />

rol spelen. “Het is belangrijk de warmte buiten<br />

te houden, met zonneschermen of met<br />

screens, zodat de airco of ventilator een<br />

tandje lager kan in de zomer wat weer een<br />

besparing voor de energierekening oplevert.<br />

Niet iedereen weet dat automatisch aangedreven<br />

buitenzonwering, voorzien van een<br />

Tibell- zonweringdoek, de warmte die binnenkomt<br />

met wel 70% reduceert!” Ook in<br />

de winter zorgt zonwering voor extra isolatie<br />

met minder kosten en een aangenamer<br />

en gezonder binnenklimaat als resultaat.<br />

De weving van de screendoeken bepaalt<br />

ook de doorlaatbaarheid van het licht en<br />

het tegenhouden van hinderlijke schittering.<br />

“Vooral de Sergé en Ecole1% screendoeken<br />

zijn daarom veel gekozen doeken<br />

voor kantoren, scholen en ziekenhuizen.”<br />

Bescherming<br />

“Wij verkopen schaduw,” zegt Leenhouwers.<br />

“En met Tibelly zetten we schaduw echt in<br />

een ander licht.” Buitenzonwering beschermt<br />

tegen schadelijke Uv-straling, zowel op materialen<br />

als op de huid. Voor elke verkochte<br />

meter Tibelly-acryldoek, wordt er automatisch<br />

een bedrag van € 0,05 overgemaakt<br />

naar KWF Kankerbestrijding, specifiek voor<br />

onderzoek naar huidkanker. “Alle beetjes<br />

helpen, zegt Leenhouwers en besluit: “tot nu<br />

toe is er al € 188.629, - opgehaald en daar<br />

zijn we heel trots op!” ❚<br />

maat te leveren. “We leveren geconfectioneerd<br />

acryldoek en geconfectioneerd screendoek<br />

aan fabrikanten, projectzonweringsbedrijven,<br />

assembleurs en webshops. Daarbij worden<br />

er strenge eisen gesteld aan alle processen,<br />

want dat is dé weg naar echte kwaliteit.”<br />

Zonwering is krachtig<br />

“De klassieke taken van zonwering zijn natuurlijk:<br />

voor verkoeling zorgen en beschermen,” vervolgt<br />

Leenhouwers. “Maar eigentijdse zonwering<br />

is zoveel méér! Zonwering is een sfeerbepalend<br />

element van een gebouw.” Een zonwering<br />

in open stand, eist al snel de aandacht op bij een<br />

gebouw. Daarom is het belangrijk die blikvanger<br />

met zorg uit te kiezen. Speciaal voor de Nederlandse<br />

markt is er de Tibelly-collectie die overal<br />

in kan: een compacte maar complete collectie<br />

Ondersteund door een uitgebreid machinepark<br />

is Hylas in staat om zonweringdoeken in iedere<br />

gewenste maat te leveren.<br />

Screendoek: een veel gekozen zonwering. Je houdt<br />

het zicht naar buiten, gaat hinderlijke schittering<br />

tegen en weert de warmte van de zon.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Bij een woonhuis in Eelderwolde zijn zowel de gevel, kozijnen, ramen,<br />

deuren én zonwering voorzien van onbehandeld Platowood Fraké.<br />

(Architectenbureau: Architectuurstudio SKA. Beeld: Ronald Zijlstra)<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Platowood | Dennis Weerink | Ronald Zijlstra<br />

Duurzaam en esthetisch,<br />

voor ieder ontwerp<br />

De meest duurzame keuze voor onder andere gevelbekleding, kozijnen en interieurbouw. Dát is het duurzame<br />

en esthetische hout van Platowood. Van nature niet duurzame houtsoorten worden door een uniek<br />

proces veredeld, waardoor het zelfs zonder afwerking buiten toegepast kan worden. Op deze manier biedt<br />

het ongekend veel architectonische mogelijkheden.<br />

100% circulair<br />

Bart Raymann, commercieel directeur bij Platowood,<br />

vertelt dat Platowood 100% duurzaam,<br />

vormvast en goed verwerkbaar hout maakt.<br />

“Als uitvinder van het op grote schaal thermisch<br />

modificeren van hout in de jaren 70, zetten we<br />

de toon in de markt. En het is die jarenlange<br />

ervaring hierin die ons onderscheidt van de inmiddels<br />

toegenomen concurrentie. Wij gebruiken<br />

uitsluitend snelgroeiende houtsoorten uit<br />

gecertificeerd bosbeheer, zoals Vuren, Fraké<br />

en Populier en zetten die om in een duurzaam<br />

product dat zeker 50 jaar mee gaat. Zo realiseer<br />

je een dubbele CO 2<br />

-opslag, want tegen<br />

die tijd is er alweer een natuurlijke aanwas.”<br />

Uniek modificatieproces<br />

Hoe Platowood dat doet, legt Nienke de<br />

Pijper uit, zij is commercieel technisch adviseur<br />

bij het bedrijf. “Door het unieke hydrothermische<br />

modificatieproces (platoniseren),<br />

worden de in het hout aanwezige eigenschappen<br />

versterkt en de inhoudsstoffen die<br />

voor schimmels aantrekkelijk zijn, afgebroken.<br />

Een gepatenteerd proces zónder chemische<br />

toevoegingen waarmee we het hout<br />

verduurzamen én het minder broos wordt<br />

dan thermisch gemodificeerd hout. Door -in<br />

het kort gezegd- het hout eerst te koken en<br />

daarna te bakken, bereiken we een grote<br />

92 GEVELBOUW.INFO


ten dak- en gevelbekleding en een product<br />

van hoge kwaliteit in de markt zet, heeft<br />

ook Dennis Weerink ervaren. Weerink, projectarchitect<br />

bij Reitsema & partners, heeft<br />

zijn eigen woning ontworpen en Platowood<br />

Vuren toegepast op de gevel, het dak en de<br />

buitenvloeren. “Platowood heeft een prachtige<br />

uitstraling en het duurzame aspect<br />

spreekt mij aan. Ook speelt vormstabiliteit<br />

een grote rol bij de keuze. Architecten willen<br />

dat gebouwen er na enige jaren ook<br />

nog mooi uitzien. Bij Platowood referentieprojecten<br />

van 16 jaar oud zijn de planken<br />

nog steeds kaarsrecht. Platowood kan onbehandeld<br />

worden toegepast en dan krijg<br />

je een natuurlijke vergrijzing. Daar is nog<br />

niet iedereen aan toe. Maar door de geadviseerde<br />

lijnzaadolie afwerking toe te passen,<br />

houd je ook dat proces zelf in de hand en<br />

is vanaf dag één de natuurlijke vergrijzing al<br />

nagebootst.” Weerink is enorm enthousiast<br />

over de kwaliteit en raadt het iedereen aan.<br />

“Made in Holland, hoogwaardige kwaliteit<br />

en het zorgt voor een enorme keuzevrijheid<br />

in ontwerpen dankzij het oneindig aantal<br />

kopmaten waarin het gemaakt wordt. Dus<br />

kies je voor houten gevelbekleding? Kies<br />

dan voor Platowood!” ❚<br />

Platoniseren: het gepatenteerde hydro-themische<br />

modificatieproces dat Platowood toepast om het<br />

hout te veredelen. (Beeld: Platowood)<br />

vormstabiliteit waar heel weinig spanning uit<br />

voortkomt.” Raymann vult aan: “Hout is de<br />

enige hernieuwbare grondstof en ons proces<br />

maakt daarin het verschil. We willen architecten<br />

en de bouwwereld bekend maken met<br />

de resultaten van hydro-thermisch verduurzaamd<br />

hout, Platowood dus.”<br />

De unieke schuurwoning van Dennis Weerink. Hier is Platowood Vuren toegepast, op het dak, de gevel en<br />

de buitenvloeren. (Reitsema & partners architecten Beeld: Dennis Weerink)<br />

Ongekend veel toepassingsmogelijkheden<br />

De Pijper is daarom volop in gesprek met<br />

architecten en verwerkers, over de mogelijkheden<br />

van hout in het algemeen en Platowood<br />

in het bijzonder, ook op het gebied van<br />

creativiteit. “Platowood is uitermate geschikt<br />

als gevel- en dakbekleding en door middel<br />

van lamineren kunnen er ook sierlamellen gemaakt<br />

worden voor zonwering of tuinafscheidingen.<br />

De mogelijkheden met Platowood<br />

zijn eindeloos, als de voorschriften maar in<br />

acht worden genomen,” vervolgt De Pijper.<br />

“Belangrijk is dat het hout kan ventileren, dus<br />

adviseren we ook op het gebied van detaillering<br />

van de gevel- of dakopbouw.”<br />

Esthetisch en duurzaam<br />

Dat Platowood een echte partner is met<br />

kennis van zaken op het gebied van hou-<br />

Woonhuis in Gilze dat 16 jaar geleden voorzien is van Platowood Vuren. (Architect: boonstra – van<br />

kruysbergen architecten. Beeld: Platowood)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

93


Tekst: Susan Peek | Beeld: Leebo Intelligente Bouwsystemen<br />

Voegloos stenen stapelen<br />

Een compleet nieuwe huisvesting voor het Hermann Wesselink College (HWC) in Amstelveen omdat het<br />

bestaande, 40 jaar oude gebouw, niet geschikt is voor modern onderwijs. Als bouwteam-lid verzorgde<br />

Leebo Intelligente Bouwsystemen de engineering voor de gevel en leverde de ondoorzichtige geveldelen<br />

bij dit Design & Build project.<br />

Het ontwerp van het gebouw sluit helemaal<br />

aan bij de eisen van nu, maar er is ook aan<br />

de toekomst gedacht. Zo kan de indeling<br />

van het gebouw later eenvoudig aangepast<br />

worden, is het gasloos gebouwd en voldoet<br />

het gebouw, ruim voordat het wettelijk<br />

vereist is, nu al aan de BENG eisen voor<br />

onderwijsgebouwen.<br />

Bouwteam<br />

Jan Couwenberg, hoofd calculatie/verkoop<br />

bij Leebo: “Wij zijn door aannemer<br />

SMT Bouw & Vastgoed benaderd om aan<br />

het bouwteam deel te nemen. Daarbij is<br />

het van groot belang dat we niet alleen<br />

het complete plaatje van de architect zo<br />

goed mogelijk na bouwen, maar ook voldoen<br />

aan de lijst van prestaties vanuit de<br />

klant. Met het bouwteam, bestaande uit<br />

Architect Roos Ros, hoofdconstructeur<br />

Verhoeven Leenders, aannemer SMT, directievoerder<br />

Bbn en installateur Hollander<br />

Techniek vinken we al die items af.”<br />

Prefab maatwerk<br />

“Door vroeg in het voortraject aan tafel te<br />

zitten, adviseer je van meet af aan,” zegt<br />

Couwenberg. “Samen met de architect<br />

kijken we wat er esthetisch beoogd is en<br />

met de hoofdconstructeur wordt besloten<br />

wat technisch maakbaar is. Een bakstenen<br />

gevel, maar dan net even anders, dat was<br />

het idee. Combineer dat met de vraag naar<br />

duurzaam en snel bouwen en je komt uit<br />

op ons maatwerk prefab systeem.” Met het<br />

LeeFrame en het LeeBrick-systeem van<br />

Leebo kun je voegloos stenen stapelen met<br />

onbeperkte ontwerpmogelijkheden. “De<br />

vraag naar prefab oplossingen in de bouw<br />

neemt toe,” constateert Couwenberg, “om<br />

zo de bouwtijd te verkorten, de stikstofuitstootcijfers<br />

te verlagen, maar ook om niet<br />

afhankelijk te zijn van weersinvloeden tijdens<br />

de bouw. Dat draagt weer bij aan een<br />

constante kwaliteit.”<br />

Maatvast en kwaliteit<br />

Bij het LeeFrame, de absolute koploper op<br />

het gebied van staalskeletbouw, is gegarandeerde<br />

staalkwaliteit, onderling sterke verbindingen<br />

en vooral de zeer hoge maatvastheid<br />

van de profielen kenmerkend. Met het<br />

LeeBric- systeem kunnen bakstenen -voorzien<br />

van een groef in de onderzijde- in alle<br />

verbanden gestapeld, verdiept gedimensioneerd<br />

en zelfs als open structuur verwerkt<br />

worden. “Bij het HWC zijn lichte bakstenen<br />

afgewisseld met een strook steen in aardekleur<br />

in halfsteensverband. Alle elementen<br />

zijn in de fabriek van Leebo al gestapeld.<br />

Normaal gesproken is een dilatatievoeg een<br />

noodzakelijk kwaad bij metselwerk, maar<br />

het Leebo-systeem is van zichzelf al gedilateerd<br />

zodat dit niet nodig is. Een Leebo-oplossing<br />

waar de architect zeer door gecharmeerd<br />

was,” vertelt Couwenberg. Doordat<br />

het zo maatvast is verweven, zie je ook de<br />

prefab elementen niet terug in de gehele gevel<br />

na plaatsing. “Echt een promotiepuntje<br />

binnen Leebo dankzij doorengineering en<br />

maatbeheersing.”<br />

'Een bakstenen<br />

gevel, maar dan net<br />

even anders'<br />

De prefabricage van de stenen gevels van het Hermann Wesselink College in de<br />

fabriek van Leebo.<br />

LeeBrick: voegloos stenen stapelen betekent geen cementsluier, geen algengroei<br />

en geen vorst- of waterschade in de voeg. Langer mooi dus! Daar mag de<br />

onderhoudsprognose positief op aangepast worden.<br />

94 GEVELBOUW.INFO


Dankzij de LeeFrame en LeeBrick-systemen waarin de bakstenen zo maatvast zijn verweven, zie je ook de prefab elementen niet terug in de gehele gevel na plaatsing.<br />

Voor herhaling vatbaar<br />

“Het is mooi om te zien hoe we de verwachting<br />

bij dit project gaan raken,” zegt Couwenberg.<br />

“Het resultaat van een goede samenwerking<br />

binnen het bouwteam, is beslist voor<br />

herhaling vatbaar. Met elkaar hebben we een<br />

praktische aanpakclub gevormd, die kennis<br />

deelt, acties uitzet, doorpakt, onderbouwt en<br />

beslist. Zo zie je maar weer dat er heel prima<br />

gebouwd kan worden zonder volledig uitgeschreven<br />

bestekken.” Couwenberg besluit:<br />

“We zijn trots dat Leebo bij heeft kunnen<br />

dragen aan dit mooie project in Amstelveen<br />

op het gebied van engineering, productie,<br />

assemblage en montage.” ❚<br />

Met het LeeFrame-systeem van Leebo ben je een bakstenen gevel aan het<br />

monteren in plaats van metselen.<br />

Een schril contrast tussen het oude en het nieuwe gebouw van het HWC in<br />

Amstelveen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


Complex glasstudiewerk<br />

Verkoop van glas<br />

Projectcoördinatie<br />

Verkoop van glastoebehoren<br />

A: Bruwaan 10 - 9700 Oudenaarde (BE)<br />

T: +32 56 32 32 03<br />

E: info@starconstruct.be<br />

W: www.starconstruct.be


Voor dezelfde opdrachtgever van het Mikkeli<br />

Esper ziekenhuis hebben we het project Big Blue<br />

ontwikkeld, een gevelkunstwerk op een brouwerij.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Starconstruct<br />

Glas als gevelbekleding:<br />

een opvallend alternatief<br />

voor traditioneel metselwerk<br />

De veelzijdigheid van glas is veel groter dan de meeste mensen denken. Naast de extreme duurzaamheid en<br />

het ecologische aspect vallen architecten en vormgevers vooral voor het glanzende oppervlak en de daarbij<br />

horende reflecties. Er wordt ook veel geïnvesteerd in nieuwe technieken om glas te verstevigen, bedrukken,<br />

akoestisch te verbeteren of het gedrag bij breuk te beïnvloeden. Starconstruct, gespecialiseerd in de<br />

ontwikkeling van glasoplossingen voor bedrijfs- en openbare gebouwen, staat architecten, studiebureaus,<br />

glasgevelbouwers en glasverwerkers steeds vaker bij met al hun glasprojecten voor gevelbekleding.<br />

Bij Starconstruct start elk project vanaf een wit<br />

blad. De specialisten luisteren naar de wensen<br />

van de klant, waarna ze samen op zoek<br />

gaan naar een elegante oplossing die zowel<br />

technisch als budgettair haalbaar is. “Meestal<br />

beginnen we met de bepaling van de inwerkende<br />

belastingen op de glaspanelen: winden<br />

sneeuwbelasting, belasting door personen,<br />

temperatuurschommelingen, …. Daarna<br />

controleren we welk type glaspaneel het best<br />

beantwoordt aan de eisen van de klant qua<br />

prijszetting, maatvoering en gewenste eigenschappen<br />

en denken we na over de geschikte<br />

ophangstructuur. Heel vaak ontstaan op die<br />

manier out-of-the-box geveloplossingen, die<br />

naderhand ook voor andere projecten gebruikt<br />

kunnen worden,” zegt zaakvoerder<br />

Joris De Bock. “We ontwikkelen zelf onze<br />

producten vanuit een doorgedreven engineering<br />

en staan in voor de kwaliteitscontrole, de<br />

opvolging van de productie, de toelevering en<br />

de afhandeling van elk project.” ›<br />

Voor het station van Mechelen ontwierp Starconstruct een unieke glazen gevelbekleding, waarbij glas volledig<br />

onzichtbaar, maar toch mechanisch aan de achterliggende wand bevestigd wordt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

97


De bedrukte gevelbekleding bij het Mikkeli Esper ziekenhuis in Finland, speciaal ontwikkeld door Starconstruct volgens de wensen van de opdrachtgever.<br />

Glazen gevelbekleding<br />

Volgens de specialisten van Starconstruct is<br />

er een duidelijke trend naar glazen gevelbekleding<br />

zonder zichtbare kaders en met een<br />

minimale draagstructuur. Zo ontwikkelden ze<br />

voor het Esper Ziekenhuis in Mikkeli (Finland)<br />

een gevelbekleding met speciale regelbare<br />

roestvrij stalen beugels als onderstructuur,<br />

waartegen het glas door middel van verzonken<br />

schroeven bevestigd werd. Door die verdoken<br />

bevestiging wordt het glasoppervlak minder<br />

gebroken en ontstaat een vlak geheel. Dit systeem<br />

kan gecombineerd worden met enkel of<br />

gelaagd gehard glas. “Voor dezelfde opdrachtgever<br />

werken we nu aan het project Big Blue,<br />

waarvoor we in grote lijnen dezelfde oplossing<br />

kunnen gebruiken. Aangezien alle details op<br />

punt stonden, ging het ontwerp hier razendsnel.<br />

Vaak onderschat men immers hoeveel<br />

tijd er bij een project verloren gaat om het te<br />

ontwerpen, detailtekeningen te maken en deze<br />

te laten goedkeuren,” licht de zaakvoerder toe.<br />

“Tijdens de ontwikkeling werd vooral aandacht<br />

besteed aan het gemak van plaatsing met de<br />

nodige voorzieningen voor onder meer de uitzetting<br />

van de glaspanelen en de plaatsingstoleranties.<br />

Dit systeem is ook droogbouw, zonder<br />

silicone of droogtijd, waardoor de kwaliteit<br />

steeds gelijk blijft en men tijdens de montage<br />

minder weersafhankelijk is. Speciale tools en<br />

hulpmiddelen zorgen voor een nog snellere en<br />

betere plaatsing.”<br />

'Heel vaak ontstaan out-of-the-boxoplossingen,<br />

die nadien ook voor andere<br />

projecten gebruikt kunnen worden'<br />

Voor het station van Mechelen ging Starconstruct<br />

nog een stap verder en ontwierp een<br />

unieke oplossing, waarbij het hard gelaagd glas<br />

volledig onzichtbaar, maar toch mechanisch aan<br />

de achterliggende wand bevestigd wordt. “De<br />

klant was onder de indruk van de glasoplossingen<br />

in het station van Gent Sint-Pieters en<br />

kwam zo ook voor dit project bij ons terecht,”<br />

sluit Joris De Bock af. “We zijn inmiddels de<br />

laatste panelen aan het monteren en het architecturaal<br />

team van de NMBS is heel tevreden<br />

over het finale resultaat. We zijn ervan overtuigd<br />

dat dit een game-changer op de markt van de<br />

glazen gevelbekleding is. Bovendien komt er in<br />

de Benelux een bijzonder project aan, waar men<br />

niet naast zal kunnen kijken.” ❚<br />

98 GEVELBOUW.INFO


Naamloos-4 1 20-05-20 11:09<br />

Ontdek dé geveltrend:<br />

verticaal geplaatste<br />

Cedral stroken<br />

GEVELAFWERKING<br />

VOOR NIEUWBOUW<br />

& RENOVATIE<br />

Meer dan 20 kleuren<br />

Makkelijk te plaatsen<br />

Brandveilig<br />

Niet schilderen<br />

BESTEL GRATIS<br />

EEN MONSTER<br />

OF VRAAG<br />

VRIJBLIJVEND<br />

EEN BROCHURE<br />

www.cedral.world<br />

Center Parcs Zandvoort<br />

Drieskens en Dubois<br />

Architectenbureau S.H.M. van der Linde BV<br />

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België<br />

Tel. Nederland +31 30 236 87 32, info.benelux@cedral.world<br />

15554_Cedral_Adv_<strong>Gevelbouw</strong>_197x130mm.indd 1 17/03/20 11:18


Bij een locatie van de gemeente Amsterdam, Bos en<br />

Lommerplein 27-300, brengt Building Wrap zonwerende<br />

raamfolie aan voor een beter binnenklimaat.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Buiding Wrap – Folie techniek<br />

Eindeloos veel mogelijkheden<br />

met folie voor een gebouw<br />

Raamfolies, gevelfolies en kozijnfolies, de mogelijkheden en toepassingen van folies voor gebouwen zijn<br />

eindeloos. Het is maar net waar je het voor in wilt zetten. Zo kun je met folie een gebouw mooier, veiliger,<br />

duurzamer, comfortabeler of milieuvriendelijker maker. Wat het doel ook is, de firma Building Wrap is<br />

gespecialiseerd in het upgraden van gebouwen en doen dat met behulp van de meest duurzame folies.<br />

“Onze specialisten hebben de juiste kennis en<br />

skills om optimaal te assisteren in het upgrade-proces,”<br />

zegt Fred Kok, eigenaar van Building<br />

Wrap. Ruim dertig jaar geleden begon hij<br />

zijn Allround Sign-bedrijf Reclame & Design<br />

en neemt al die opgedane kennis en ervaring<br />

met folies mee in de toepassingen van folies in<br />

vastgoed. Building Wrap is, op het gebied van<br />

folies, 3M Premium Dealer voor Nederland.<br />

Upgraden gevel<br />

Building Wrap biedt diverse hoogwaardige,<br />

duurzame gevelfolies aan om een gebouw<br />

te restylen. “Vooral bij renovatieprojecten<br />

kunnen we de bestaande gevelpanelen<br />

van een gevelfolie voorzien, of de kozijnen<br />

van een kozijnfolie, waarmee het gebouw<br />

eenvoudig en snel een totaal andere uitstraling<br />

krijgt. Zónder dat de gevelpanelen<br />

vervangen hoeven te worden. Doordat de<br />

folie ook nog eens nagenoeg onderhoudsvrij<br />

is, verdient de investering zich in enkele<br />

jaren terug.” Kok toont een foto van een gebouw<br />

in Scheveningen dat hoognodig aan<br />

een upgrade toe is: “Een perfect voorbeeld<br />

waar wij met gevel- en kozijnfolie hét verschil<br />

kunnen maken,” zegt hij. “Doordat de<br />

folies verkrijgbaar zijn in diverse kleuren en<br />

patronen kunnen we elke gewenste esthestische<br />

uitstraling realiseren. Mijn handen<br />

jeuken als ik zoiets zie!” Kok gaat meteen<br />

aan de slag om een impressie te maken van<br />

hoe het kan worden, maar voegt er nog wel<br />

even aan toe: “Met een goede kozijnfolie<br />

en aangebracht door onze gecertificeerde<br />

mensen, ben je voor 15 jaar klaar. Je bereikt<br />

snel het gewenste resultaat, hebt minder<br />

onderhoud en op basis van duurzaamheid<br />

ben je ook nog goedkoper.”<br />

100 GEVELBOUW.INFO


Beter binnenklimaat<br />

Maar Building Wrap houdt zich niet alleen<br />

bezig met de buitenkant, want ook het realiseren<br />

van een beter binnenklimaat behoort<br />

tot de mogelijkheden. Kok licht toe:<br />

“Onze zonwerende raamfolies kunnen een<br />

oplossing bieden om warmte te weren met<br />

behoud van lichtdoorlating. Vooral bij gebouwen<br />

waar de warmte buiten gehouden<br />

moet worden, zoals bij zorgcentra, kantoren<br />

of scholen, wordt de zonwerende raamfolie<br />

steeds vaker toegepast. Goed voor het binnenklimaat,<br />

gunstig voor het energieverbruik<br />

van airco’s.” Dat geldt ook voor de isolerende<br />

raamfolies, die gebouwen koeler houden in<br />

de zomer en warmer in de winter, waardoor<br />

er ook op energiekosten bespaard wordt.<br />

“Voor de gemeente Amsterdam zijn we op<br />

diverse locaties bezig de gebouwen te voorzien<br />

van zonwerende raamfolie om zo een<br />

beter werkklimaat te realiseren. Vooral daar<br />

waar er sprake is van veel warmteoverlast,<br />

zoals op de derde etage van een gebouw<br />

aan het Bos en Lommerplein, waar het<br />

callcenter van de gemeente Amsterdam is<br />

gevestigd. Dankzij onze zonwerende raamfolie<br />

is het binnen een stuk comfortabaler en<br />

beter werkbaar.” Building Wrap denkt mee,<br />

levert maatwerk, biedt de hoogste kwaliteit<br />

én de service en garantie die daarbij hoort. ❚<br />

Fred Kok van Building Wrap laat zien hoe hij dit zou restylen met duurzame gevelfolie<br />

Zowel de gevelfolies als de kozijnfolies worden door vakkundige professionals<br />

aangebracht, zodat er een langdurige garantie kan worden afgegeven.<br />

Deze gevel schreeuwt om een upgrade!<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

101


Tekst: Roel van Gils Beeld: Aliplast<br />

Brandwerende aluminium<br />

raam-, deur- en<br />

vliesgevelprofielen<br />

Gebouwen worden steeds complexer en moeten aan steeds strengere eisen voldoen. De thema’s inbraakwerendheid<br />

en brandwerendheid staan hoog op de agenda. De aluminium systemen voor ramen, deuren en<br />

vliesgevels van Aliplast zijn recent met succes getest op brandwerendheid. Een gesprek met Marc Mulders,<br />

sales manager voor Nederland, over de mogelijkheden op het gebied van brandwerendheid.<br />

Als belangrijke internationale speler in de<br />

ontwikkeling en productie van aluminium<br />

systemen voor ramen, deuren, veranda’s,<br />

schuifsystemen en vliesgevels wordt Aliplast<br />

dagelijks geconfronteerd met de eisen<br />

en richtlijnen op het gebied van brandwerendheid.<br />

“Brandveiligheid is een belangrijk<br />

thema, waarmee al bij het ontwerp van een<br />

gebouw rekening gehouden moet worden.<br />

Het is dan ook terecht dat er strenge eisen<br />

gesteld worden,” meent Mulders. “Veel architecten,<br />

aannemers en opdrachtgevers<br />

zoeken oplossingen in hout of staal, maar<br />

met onze aluminium profielen kunnen we<br />

dezelfde waarden behalen. Onze systemen<br />

worden aan de strengste testen onderworpen.<br />

Ze zijn leverbaar in brandwerendheidsklasse<br />

EW30, EW60, EI30, EI60, sommige<br />

zelfs in klasse EI90 en EI120.”<br />

Vuurvaste binnendeuren<br />

Aliplast heeft recent zijn FR90 als brandwerende<br />

binnendeur laten testen. Dit eenvoudig<br />

te monteren systeem kan gebruikt<br />

worden voor enkele of dubbele deuren, die<br />

naar binnen- of buiten draaien, en is beschikbaar<br />

in de brandwerendheidsklasse<br />

EW30, EW60, EI30 en EI60. “We hebben<br />

bij IFT Rosenheim ook succesvolle testen<br />

uitgevoerd op een element van 6.020mm<br />

bij 3220mm, meteen de grootste afmetingen<br />

die ze konden testen,” zegt Mulders.<br />

“Deze FR 90 heeft bovendien een akoestische<br />

demping Rw tot 47 dB, waardoor<br />

de binnendeuren van dit type niet alleen<br />

brandwerend zijn, maar ook nog eens lawaaihinder<br />

vermijden.”<br />

Star75 en Max Light<br />

Aliplast heeft ook de Star75 serie en de Max<br />

Light op brandwerendheid laten testen.<br />

“Met zijn strakke vormgeving en een perfor-<br />

Brandwerende test FR90.<br />

Aliplast heeft recent zijn FR90 als brandwerende<br />

binnendeur laten testen.<br />

102 GEVELBOUW.INFO


Star75 vlakke deur – Realisatie Bouten kozijn-en geveltechniek BV.<br />

mante isolatie is de Star75 ideaal voor lage<br />

energie woningen,” weet Mulders. “Deze systemen<br />

hebben een U-waarde van 0,94 W/<br />

m²K, een luchtdichtheid klasse 4 en een geluiddemping<br />

Rw tot 47,1 dB. Bij de Star75<br />

werden zowel kiepramen als vaste ramen,<br />

enkele en dubbele deuren getest mét stelkozijnen.<br />

Ook zijn de draaikiepramen en<br />

vaste ramen in de Max Light brandwerend<br />

verkrijgbaar. Alle versies zijn leverbaar in een<br />

brandwerendheidsklasse EW30, EW60 en<br />

EI30, waardoor de gevelbouwer nu ramen<br />

en deuren van eenzelfde type kan gebruiken<br />

voor het volledige gebouw. De deuren van<br />

de Star75 serie kunnen bovendien uitgevoerd<br />

worden in een weerstandsklasse RC3<br />

(voormalige WK3) als extra veiligheid (lees:<br />

inbraakwerendheid) wordt gevraagd.”<br />

Brandwerende vliesgevel<br />

Naast de raam- en deursystemen worden<br />

ook de aluminium vliesgevels bij Aliplast<br />

aan de nodige brandwerendheidstesten<br />

onderworpen. Zo bestaat de MC Wall in<br />

EI30, EI60, EI90 en EI120. “Deze laatste<br />

versie biedt mogelijkheden voor kantoren<br />

en industriegebouwen, maar vooral voor<br />

laboratoria, waar het risico op felle brand<br />

groter is en de mensen de nodige tijd moeten<br />

hebben om te vluchten,” besluit Mulders.<br />

“Komend najaar en volgend jaar plannen<br />

we verdere testen, onder meer voor<br />

andere varianten van de Star75.” ❚<br />

Star75 vlakke deur met dorpel – brandwerend.<br />

MC Fire – Copywrite foto: architect Artabel.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


DE MEEST NATUURGETROUWE<br />

KUNSTSTOF GEVELPLANK<br />

TER WERELD<br />

VRAAG NU DRIE GRATIS SAMPLES AAN<br />

WWW.ALTERWOOD.NL/ARCHITECT | COUPONCODE: GEVELBOUW<br />

ALTERWOOD<br />

officieel distributeur Millboard<br />

+31 (0)15 750 3000 | ARCHITECT@ALTERWOOD.NL


Thema<br />

Tekst: Saint-Gobain Building Glass Beeld: Saint-Gobain Building Glass<br />

Glas met hoge<br />

toegevoegde waarde<br />

Saint-Gobain Building Glass produceert glas met hoge toegevoegde<br />

waarde dat het comfort van de gebruikers verbetert, en dit sinds 350 jaar.<br />

De activiteiten van Saint-Gobain Building<br />

Glass hebben betrekking op een grote groep<br />

van toepassingen dankzij het zeer uitgebreid<br />

gamma van glasproducten. De producten zijn<br />

bestemd voor de woningbouw (binnen- en<br />

buitenbeglazing), en utiliteitsbouw, zoals bedrijven,<br />

kantoren, fabrieken en scholen.<br />

Innovatie is één van de sleutelbegrippen van<br />

de onderneming en heeft betrekking op de<br />

verschillende glasfuncties: transparantie,<br />

thermische en akoestische isolatie, veiligheid,<br />

zonwering, interieurinrichting en het<br />

gebruiksgemak.<br />

Saint-Gobain Building Glass,<br />

dicht bij de klant<br />

Glas, van oudsher gebruikt omwille van<br />

z'n transparantie, beantwoordt vandaag<br />

aan de steeds verdergaande eisen van de<br />

bouwwereld. Ongeacht of het nu gaat om<br />

thermische en akoestische isolatie, zonwering<br />

of veiligheid. In de Benelux is Saint-<br />

Gobain Building Glass aanwezig in de verschillende<br />

marktsegmenten met een zeer<br />

groot productengamma. Om dicht bij zijn<br />

klanten te staan, beschikt het bedrijf over<br />

een uitgebreid netwerk van vestigingen. Dit<br />

netwerk zorgt voor de verwerking en bewerking<br />

van de glasproducten van Saint-<br />

Gobain Building Glass en de distributie<br />

naar de bouw en gevelbouw.<br />

De technologische voorsprong van Saint-<br />

Gobain Building Glass en het inzetten van het<br />

unieke menselijke potentieel hebben het mogelijk<br />

gemaakt in samenwerking met klanten<br />

de meest bijzondere projecten te realiseren.<br />

Onze missie<br />

Bij Saint-Gobain Building Glass geloven we<br />

dat het belangrijkste in de bouwindustrie de<br />

zorg voor mensen en hun omgeving is.<br />

Saint-Gobain Building Glass biedt hoogwaardige<br />

en vernieuwende glasoplossingen<br />

voor alle woon- en werkomgevingen waar<br />

comfort en veiligheid vereist zijn.<br />

We vervullen de behoeften van onze klanten<br />

op vier belangrijke gebieden; ervaring, betrouwbaarheid,<br />

innovatie en passie. ❚<br />

‘Glas, van oudsher gebruikt omwille<br />

van z'n transparantie, beantwoordt<br />

vandaag aan de steeds verdergaande<br />

eisen van de bouwwereld'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

105


Tekst: Roel van Gils Beeld: Stellaco<br />

Eindeloze creativiteit<br />

en ontwerpvrijheid<br />

Als exclusief distributeur van onder meer Haddonstone / Penninestone glasvezelbeton en De Ryck by<br />

Weser steenstrips geeft Stellaco architecten en bouwers de nodige ingrediënten om wel heel bijzondere<br />

creaties te realiseren. Een gesprek met directeur Rogier Janbroers over deze unieke bouwelementen<br />

met gigantisch veel ontwerpmogelijkheden.<br />

Stellaco heeft een neus voor exclusief en<br />

onderscheidend design en heeft partnerships<br />

met een grote diversiteit aan vooraanstaande<br />

en gecertificeerde leveranciers,<br />

zoals Haddonstone en De Ryck by Weser.<br />

“Met het productassortiment van beide<br />

bedrijven kunnen we de meest bijzondere<br />

ideeën van architecten en bouwers verwezenlijken,”<br />

zegt Janbroers. “Haddonstone<br />

richt zich met TecLite GRC vooral op objecten<br />

en geveldecorlijsten in lichtgewicht<br />

glasvezelbeton, terwijl De Ryck by Weser<br />

steenstrips produceert in de meest ‘extreme’<br />

en grillige vormen.”<br />

GRC Glasfiber Reinforced<br />

Concrete<br />

Haddonstone TecLite Glasfiber Reinforced<br />

Concrete (GRC) is een op nat gegoten cement<br />

gebaseerde mix met fijn silicazand en<br />

alkalibestendige glasvezel. “Het resultaat is<br />

een materiaal dat profiteert van een hoge<br />

Alle steenstrips van De Ryck zijn vervaardigd uit 100% natuurlijke materialen.<br />

106 GEVELBOUW.INFO


materiaal dat dezelfde natuurlijk schoonheid<br />

en kwaliteit heeft als de producten<br />

waarvan het gemaakt is, maar geoptimaliseerd<br />

werd als het gaat om degelijkheid<br />

en functionaliteit. Door materialen te combineren<br />

en kleuren te creëren wordt een<br />

gamma aan steenproducten verkregen dat<br />

bijna gevarieerder is dan wat de natuur<br />

zelf zou kunnen voortbrengen. Behalve<br />

de baksteenlook zijn momenteel de grillige<br />

vormen van bijvoorbeeld de Murok-lijn<br />

enorm in trek. De steenstrips kunnen zowel<br />

binnen als buiten worden toegepast,<br />

zijn hittebestendig en leveren we via onze<br />

verkooppunten als compleet pakket op de<br />

bouw, inclusief lijm, voegmateriaal, enz.”<br />

Terwijl het eindproduct sterk lijkt op<br />

traditioneel gietsteen en natuursteen,<br />

is het gewicht van de componenten<br />

door het ontwerp (hol in plaats van<br />

massief; dikte slechts 20-25mm) met<br />

ongeveer twee derde verminderd.<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden of gewoon<br />

een vrijblijvend advies? Neem gerust<br />

contact op met Stellaco (06 - 53 70 12 72).<br />

“Indien gewenst geven we advies, verzorgen<br />

de engineering en projectbegeleiding. Desgewenst<br />

regelen we ook een gekwalificeerd<br />

applicatiebedrijf,” besluit Janbroers. ❚<br />

sterkte- en gewichtsverhouding,” legt Janbroers<br />

uit. “Deze toeslagmaterialen en vezels<br />

worden gemengd met wit cement als<br />

bindmiddel in combinatie met speciale hulpstoffen.<br />

Dat laatste is natuurlijk het geheim<br />

van de smid,” lacht hij. “Als andere kleuren<br />

dan Portland zijn vereist is het ook mogelijk<br />

om aan het mengsel cementpigment toe te<br />

voegen. De densiteit van de verkregen mix<br />

is ​vloeibaar en dringt door tot in alle fijne details<br />

van de mal. In feite kunnen alle vormen<br />

geproduceerd worden, zo lang de mal het<br />

toelaat. Ook kunnen ankers worden meegestort<br />

in het materiaal. Terwijl het eindproduct<br />

sterk lijkt op traditioneel gietsteen en<br />

natuursteen, is het gewicht van de componenten<br />

door het ontwerp (hol in plaats van<br />

massief; dikte slechts 20-25mm) met ongeveer<br />

twee derde verminderd. Dat maakt het<br />

ideaal voor toepassingen achteraf, in houtskeletbouw<br />

of nieuwbouwprojecten waar<br />

gewicht een issue is. TecLite is bovendien<br />

onbrandbaar.”<br />

De Ryck steenstrips<br />

Alle steenstrips van De Ryck zijn vervaardigd<br />

uit 100% natuurlijke materialen, weet<br />

Janbroers. “Het fijnste zand, het witste cement,<br />

schelp- en kwartsschilfers,... wordt<br />

gecombineerd tot een nieuw samengesteld<br />

Haddonstone TecLite Glasfiber Reinforced<br />

Concrete is een materiaal dat profiteert van een<br />

hoge sterkte- en gewichtsverhouding.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

107


Tekst: Susan Peek Beeld: Panelen Holland<br />

UNIEK: SKG**-gecertificeerde<br />

vleugeloverdekkende deuren<br />

Het belang van inbraakwerendheid en letselveiligheid wordt alsmaar groter. In het Bouwbesluit worden<br />

daarom inbraakwerende en letselveilige panelen voorgeschreven. Panelen Holland, marktleider op het gebied<br />

van custom made sandwichpanelen en specialist in het verlijmen van diverse soorten materialen, heeft<br />

hier een prachtige oplossing voor bedacht.<br />

Vincent Wijnja, hoofd verkoop bij Panelen<br />

Holland vertelt: “Vroeger was het vrij eenvoudig<br />

een deur inbraakwerend te maken<br />

door er een staalplaat in te zetten, maar<br />

de norm is aangepast en het werd best<br />

een uitdaging om hieraan te voldoen.”<br />

Wijnja verwijst naar de aanpassing in het<br />

Bouwbesluit en de normen NEN5096 en<br />

EN1627 waarin staat dat deuren aan inbraakwerendheid<br />

klasse 2 moeten voldoen.<br />

Succesformule<br />

“Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise<br />

is het ons gelukt om een geschikte deur<br />

te ontwikkelen. De kwaliteit van de vakvulling<br />

is cruciaal of het vereiste niveau van<br />

inbraakwerendheid wordt behaald. Daarbij<br />

zat de uitdaging vooral bij de ruit. Maar hier<br />

hebben wij een voorziening voor ontwikkeld<br />

waarbij er in de kern van de deur een stalen<br />

of aluminium plaat wordt geplaatst en zo is<br />

verwerkt dat het volledig om de ruit heen valt.<br />

Hierdoor kan de ruit er zowel van binnen als<br />

buiten niet uitgehaald worden. Het mooie is<br />

dat je er niks van ziet en belangrijker nog: het<br />

gaat niet ten koste van de isolatiewaarde!”<br />

Classificatie RC2<br />

Wijnja geeft aan dat er meerdere deuren getest<br />

zijn voor er een goedgekeurde deur was. “Om<br />

voor een certificaat in aanmerking te komen en<br />

toestemming te krijgen voor het voeren van het<br />

bijbehorende SKG-merkteken, dient het paneel<br />

weerstand te bieden tegen een inbraakpoging<br />

volgens NEN 5096 en EN 1627 (Europese<br />

norm). De PanHo-inbraakwerende panelen<br />

zijn door SKG-IKOB getest en voldoen aan de<br />

classificatie RC2-niveau voor toepassingen in<br />

inbraakwerende kozijnen. “Hierdoor kunnen wij<br />

'Betrokken<br />

probleemoplosser<br />

denkt altijd mee met<br />

de klant'<br />

onze sandwichpanelen, deurpanelen en vleugeloverdekkende<br />

deuren met SKG**-certificaat<br />

leveren. Daarin zijn we uniek.”<br />

Vleugeloverdekkende deuren<br />

“Met name voor de aluminium en kunststof kozijnenmakers<br />

is dit interessant,” vervolgt Wijnja,<br />

“want vleugeloverdekkende deuren zijn heel erg<br />

van deze tijd. Je ziet het steeds vaker bij nieuwbouwwijken<br />

waar men een sjiekere uitstraling wil<br />

bereiken. Onze PanHo-vleugeloverdekkende<br />

deuren zijn in verschillende samenstellingen<br />

verkrijgbaar, bijvoorbeeld voorzien van doorzichtglas,<br />

spion of brievenbus, maar ook andere<br />

alternatieven zijn in overleg altijd mogelijk.”<br />

Meedenken in maatwerk<br />

“Onze klant kan aangeven of het een deur met<br />

1, 2 of bijvoorbeeld 6 ruitjes mag worden, met<br />

of zonder brievenbusklep, deurspion en een enkele<br />

of triple ruit. Zolang het maar aan de dikte<br />

van de deur voldoet, maar ook dat zoeken wij<br />

allemaal voor de klant uit. Ook de diktes en de<br />

kleur van de buitenplaat kan naar wens van de<br />

De SKG**-gecertificeerde deuren van PanHo geven een wijk een sjieke uitstraling<br />

en zijn bovendien inbraakwerend.<br />

Bij een wijk in Hoek van Holland zijn de PanHo deuren toegepast, in combinatie<br />

met de zijpanelen, voorzien van brievenbusklep.<br />

108 GEVELBOUW.INFO


PanHo SKG**-gecertificeerde vleugeloverdekkende deuren toegepast bij een nieuwbouwproject in Krimpen aan den IJssel.<br />

De kleur van de buitenplaat kan naar wens van de klant gerealiseerd worden, zodat een mooi geheel ontstaat.<br />

PanHo werkt niet met een standaard gamma: alles<br />

is mogelijk.<br />

klant gerealiseerd worden. Op basis van de<br />

DWG’s (werktekeningen) van de klant, kunnen<br />

wij het verlijmen in de deurvleugel. Wij denken<br />

altijd graag mee met de klant om het maatwerk<br />

succesvol uit te voeren. We gaan zelfs zo ver dat<br />

als er voor een bepaald grootschalig project of<br />

bij een afname van meerdere deuren op jaarbasis<br />

een aangepast rapport nodig is, wij zullen<br />

doorontwikkelen in samenwerking met de klant<br />

en teruggaan naar het SKG voor hercertificering<br />

van het product.” Wijnja besluit: “Wij zeggen<br />

nooit zomaar ‘nee’.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

109


Tekst: Roel van Gils Beeld: Finnpro<br />

Houten gevelbekleding<br />

effectief beschermen<br />

Een wereldwijde tendens om watergedragen coatings voor houten gevelbekleding te gebruiken, heeft zich<br />

over heel Europa verspreid. Logisch ook, want producenten van gevelbekleding en houten buitenpanelen<br />

moeten rekening houden met de eisen van VOS-reductie (vluchtige organische stoffen) en met milieuen<br />

veiligheidsaspecten. Het Finse Tikkurila heeft een reeks duurzame en tijdbesparende oplossingen voor<br />

houten gevelbekleding, voor zowel een on- als off-site behandeling.<br />

Tikkurila is een toonaangevende Noord-<br />

Europese verf- en coating producent die bekend<br />

staat om zijn sterke merken, hoogwaardige<br />

oppervlaktebehandelingsproducten en<br />

deskundige diensten. “Het bedrijf investeert<br />

voortdurend in de ontwikkeling en het onderzoek<br />

van innovatieve en moderne hightech<br />

producten,” begint Peck de Jong van<br />

Finnpro, exclusief importeur voor de Benelux<br />

van coatings, verven en lakken van Tikkurila.<br />

“De coatings voor toepassing op houten gevelbekledingen<br />

scharen zich onder de Ultra<br />

Pro-serie, polyacrylaatverven die speciaal<br />

ontworpen zijn voor snelle productielijnen,<br />

dankzij de zeer korte droogtijden.”<br />

Eén-component topcoats<br />

Ultra Pro-producten zijn één-component<br />

watergedragen polyacrylaat topcoats, die<br />

biociden bevatten om het hout efficiënt te<br />

beschermen. De producten bevatten ook<br />

alkyd om de hechting te optimaliseren.<br />

“De coatings hebben een zeer lage waterabsorptie,<br />

maar het grote voordeel is<br />

toch wel dat er geen aparte primer nodig<br />

is,” meent Peck. “Het levert een aanzienlijke<br />

besparing op in de opslagcapaciteit.<br />

Extra besparingen komen voort uit de vermindering<br />

van de reinigingskosten van de<br />

apparatuur en de mogelijkheid om de te<br />

veel gespoten coating opnieuw te gebruiken.<br />

De Ultra Pro-producten zijn geschikt<br />

voor spuit-, borstel- en vacuümproductielijnen.<br />

Er kan zelfs een zeer korte droogtijd<br />

van een minuut of vijf behaald worden, wat<br />

maakt dat de behandelde producten snel<br />

stapelbaar zijn.”<br />

Drie series<br />

De Ultra Pro-serie biedt drie verschillende<br />

soorten coatings en kan in duizenden kleuren<br />

worden gemaakt om te voldoen aan de<br />

verschillende klantbehoeften, vervolgt De<br />

Jong. “De Ultra Pro Plus 30 is de hoogste<br />

kwaliteit coating in de serie. Het product<br />

heeft een Nordic Swan Eco-label, de beste<br />

vul- en dekkracht in de productreeks en<br />

is semi-mat. Ultra Pro 30 is op zijn beurt<br />

de meest populaire toplaag in de serie. De<br />

optimale prijs-kwaliteitverhouding zorgt<br />

voor een kostenefficiënt project met een<br />

hoogwaardige afwerking ter plaatse. Ultra<br />

Pro H10 tot slot is de derde coating in<br />

de Ultra Pro-serie. Uiteraard met dezelfde<br />

eigenschappen, maar ook met de kortste<br />

droogtijd, ideaal voor snelle productielijnen.<br />

Zeer recent is het nieuwste product Ultra<br />

Pro 10 hieraan toegevoegd. Deze coating<br />

speelt in op de laatste trends en heeft de<br />

meest matte uitstraling.”<br />

‘De lange traditie van houtbouw in<br />

Scandinavië heeft ons geleerd hoe belangrijk<br />

het is om hout te beschermen tegen het<br />

steeds veranderende klimaat'<br />

110 GEVELBOUW.INFO


Watergedragen technologie<br />

De watergedragen technologie van Ultra Pro<br />

biedt volgens Peck de Jong grote voordelen<br />

ten opzichte van conventionele oplosmiddelhoudende<br />

verven. “Het zorgt ervoor dat<br />

de afvalverwijderings- en recyclingprocessen<br />

zeer kosteneffectief verlopen, zodat er geen<br />

grote investeringen nodig zijn. Dit maakt het<br />

productieproces milieuvriendelijk en het creëert<br />

een veilige werkomgeving. De productlijn<br />

is ontwikkeld om de extreme wisselingen in<br />

het Finse klimaat te kunnen weerstaan en zijn<br />

dus ook uitermate geschikt voor de Benelux.<br />

Andere unieke kenmerken van deze coatings<br />

zijn elasticiteit, flexibiliteit, waterdampdoorlatendheid<br />

en een uitstekende hechting. Eigenschappen<br />

die essentieel zijn voor houten<br />

gevelbekleding. De Ultra Pro-serie geeft constructies<br />

een lange onderhoudsinterval tot<br />

wel vijftien of twintig jaar.”<br />

De lange traditie van houtbouw in Scandinavië<br />

heeft ons geleerd hoe belangrijk het<br />

is om hout te beschermen tegen het steeds<br />

veranderende klimaat, resumeert De Jong.<br />

“De houtmaterialen moeten vooral bestand<br />

zijn tegen weersinvloeden zoals UV-straling,<br />

vocht, blauwschimmel en andere schimmelgroei.<br />

De juiste keuze van het verfsysteem<br />

kan de onderhoudsperiode aanzienlijk verlengen<br />

en daarmee de kosten voor onderhoud<br />

verlagen.” ❚<br />

Een wereldwijde tendens om watergedragen<br />

coatings voor houten gevelbekleding te gebruiken,<br />

heeft zich over heel Europa verspreid.<br />

Het Finse Tikkurila heeft een reeks duurzame en tijdbesparende oplossingen voor houten gevelbekleding.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

111


HOUT VAN ARCHITECTEN<br />

Foto: Ronald Zijlstra<br />

Woonhuis, Eelderwolde<br />

Houtsoort: Platowood Fraké<br />

Toepassing: gevelbekleding, kozijnen, zonwering<br />

Architect: Architectuurstudio SKA<br />

platowood.nl 088 60 500 60<br />

DÉ SPECIALIST<br />

VOOR PERSONEEL<br />

BINNEN DE<br />

GEVELBRANCHE<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 2<strong>04</strong> 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL


GEVELPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Gevelpartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het vaktijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Gevelbouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van Gevelpartners door Google gegarandeerd. Vanuit het vaktijdschrift is alle<br />

informatie over de Gevelpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 <strong>04</strong><br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

ALUSTA<br />

NATUURLIJKE VENTILATIETECHNIEK BV<br />

Penningweg 7<br />

4879 AE ETTEN-LEUR<br />

Postbus 93<br />

4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 503 41 52<br />

F +31 76 501 44 96<br />

E alusta@alusta.com<br />

W www.alusta.com<br />

BUILDING WRAP - FOLIE TECHNIEK<br />

t Vaarland 9<br />

2821 LH STOLWIJK<br />

T +31 6 53 122 389<br />

E info@buildingwrap.nl<br />

W www.buildingwrap.nl<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUCOL<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 26 02 00<br />

E sales@alucol.nl<br />

W www.alucol.nl<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

Logo_Bostik_druk.pdf 1 11-12-2014 16:23:50<br />

F +31 299 37 28 59<br />

MATERIALS<br />

E info@boonedam.nl<br />

Industrieweg 16<br />

W www.boonedam.nl<br />

8263 AD KAMPEN<br />

BOSTIK BV<br />

De Voerman 8<br />

5215 MH 's HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 43 74<br />

F +31 73 624 43 44<br />

E infoNL@bostik.com<br />

W www.bostik.nl<br />

BTC KOZIJNEN<br />

Helmondstraat 86<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 6 251 31 251<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

CAD-PLAN GMBH<br />

Hanauer Landstraße 174<br />

D-60314 FRANKFURT<br />

T +49 69 800 818 0<br />

E koopmann@cad-plan.com<br />

W www.cad-plan.com<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

1422 DR UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

83<strong>04</strong> AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

114 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

ERGON NEDERLAND<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 316 58 11 44<br />

E info@ergonnederland.nl<br />

W www.ergonnederland.nl<br />

heroal Nederland B.V.<br />

Houtzagerijstraat 61<br />

5451 HZ MILL<br />

T +31 485 22 50 00<br />

E nederland@heroal.com<br />

W www.heroal.de/nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8<br />

4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 101<br />

4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E info@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

reserveonderdelen<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

KN KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@ith-heerlen.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

115


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

40<strong>04</strong> LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

KNAUF B.V.<br />

Mesonweg 8 - 12<br />

3542 AL UTRECHT<br />

T +31 30 247 33 11<br />

E info@knauf.nl<br />

W www.knauf.nl<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

KINGSPAN UNIDEK B.V.<br />

Scheiweg 26<br />

MAN PROTECTION BV<br />

Postbus 48<br />

1483 ZG DE RIJP<br />

T +31 299 45 11 30<br />

E info@manprotection.nl<br />

W www.manprotection.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7<br />

57<strong>04</strong> RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

5421 XL GEMERT<br />

Postbus 101<br />

5420 AC GEMERT<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspan.nl<br />

W www.kingspan.nl<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

MDG<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E cynthia@cm-communication-support.nl<br />

W www.cm-communication-support.nl<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

ROYMANS<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV<br />

Nobelstraat 13-A<br />

5051 DV GOIRLE<br />

Postbus 278<br />

5050 AG GOIRLE<br />

T +31 13 534 56 78<br />

E verkoop@roymans.nl<br />

W www.roymans.nl<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

PROFIMAX<br />

De Grote Elst 54<br />

5246 JR ROSMALEN<br />

T +31 73 644 02 89<br />

F +31 73 644 57 89<br />

E info@profimax.nl<br />

W www.profimax.nl<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Clarissenhof 3A<br />

4133 AB VIANEN<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 88 203 33 00<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

116 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info.skgikob.nl<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1<strong>04</strong>5 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 02 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

WILMS NV<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

E info@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

W www.skgikob.nl<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 22<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

SUNSHIELD BV<br />

Lissenveld 65F<br />

4941 VL RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 43 81 17<br />

T +31 162 43 56 52<br />

F +31 162 45 58 54<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshieldglobal.nl<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

T +31 162 48 34 00<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

F +31 162 43 21 39<br />

Postbus 163<br />

E info@vbh-nl.com<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

W www.vbh-nl.com<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

SVK NV<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

117


2020-08-20 Mato advertentie HR - Alu Coating.pdf 1 20/08/2020 18:02<br />

Aluminium gevelbekleding<br />

voor elk ingenieus bouwproject!<br />

C<br />

M<br />

Wat is Mato?<br />

Mato van Alu-Coating is een aluminium<br />

gevelbekleding, opgebouwd uit een<br />

eenvoudig kliksysteem met verticale of<br />

horizontale profielen. Het oogt<br />

hedendaags, kwalitatief en geeft elk<br />

gebouw iets extra.<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

Wat mag je verwachten?<br />

• Piekfijne afwerking;<br />

• Makkelijk onderhoud;<br />

• Moderne en eigentijdse look;<br />

• Duurzaam materiaal;<br />

• Creatieve toepassingsmogelijkheden.<br />

Alu-Coating bv<br />

Bosstraat 3<br />

2960 Brecht<br />

t +32 (0)3 330 17 77<br />

f +23 (0)3 330 17 75<br />

Laat je inspireren op<br />

www.mato-gevelbekleding.be<br />

Naamloos-2 1 21-08-20 09:34<br />

INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

VOOR CONSTRUCTIEVE HECHTING<br />

tesa® ACXplus – voor krachtige,<br />

duurzame verbindingen<br />

• Snel aanbrengen zonder complexe<br />

apparatuur of extra energie<br />

• Zeer hoge aanvangshechting<br />

en kleefkracht op moeilijke<br />

materialen<br />

• Schok- en geluidsdempende<br />

eigenschappen<br />

• Compensatie van verschillen<br />

in thermische uitzetting<br />

tesa.be, tesa.nl


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!