31.08.2020 Views

ROPE IS COMING_NL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>. WHAT’S NEXT?<br />

Zowel voor ons als voor de gastheer start nu een zoektocht…<br />

“Do something with me” vraagt Rope. De vraag is nu: wat?<br />

Hoe kunnen we Rope integreren in de lokale context. Deze<br />

context kan heel verschillend zijn : een landschap, een<br />

gebouw, een standbeeld of monument, een gebeurtenis, een<br />

historische context, een buurt, een buurtwerking maar ook<br />

een familie of zelfs een individu.<br />

PROSPECTIE<br />

<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong><br />

WHAT’S NEXT?<br />

Om deze contexten te ontdekken vind er normaal gezien een prospectie<br />

plaats waarbij Ief Spincemaille samen met de hulp van de gastheer<br />

verschillende plaatsen en stakeholders bezoekt om mogelijke inspirerende<br />

contexten voor Rope in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt dan<br />

een selectie gemaakt en een dramaturgie voor de verschillende acties op<br />

deze plaatsen. Een Rope reis duurt meestal tussen de 5 en 10 dagen. De<br />

dramaturgie schets de grote lijnen, het bepaalt waar Rope zich elke dag zal<br />

bevinden, maar het laat steeds ook plaats voor improvisatie.<br />

DE RE<strong>IS</strong><br />

Binnen Europa wordt Rope vervoerd op twee bobijnen op<br />

wieltjes, die in een camionette passen. Buiten Europa wordt<br />

Rope vervoerd op twee paletten. Rope bestaat steeds uit twee<br />

stukken van 30 meter die onzichtbaar aan elkaar worden<br />

bevestigd.<br />

Tijdens de reis zijn we meestal met 2 of 3 personen. Als Ief<br />

alleen komt moet de host twee mensen voorzien die bij hem<br />

zijn tijdens de uren dat er beeldende performances zijn. Deze<br />

mensen helpen mee Rope te hanteren, maar gaan ook de


<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

interactie aan met het publiek . Ze communiceren het verhaal<br />

van Rope, delen mee krantjes uit van voorgaande edities en<br />

zijn alert voor mogelijke interessante aanknopingspunten.<br />

Na een dag buiten, wordt Rope terug opgerold en ergens<br />

veilig en droog gestockeerd voor de nacht. De host zorgt<br />

steeds voor een goede locatie en transport.<br />

Ief schrijft elke avond het journaal en leest het de ochtend<br />

nadien na. Dan wordt het door ons vertaald in het Engels<br />

en door de gastheer in de lokale landstaal. Atelier Ief<br />

Spincemaille zorgt er altijd voor dat er foto’s van de reis<br />

worden gemaakt maar het is zeer aan te raden om als<br />

gastheer ook zelf een fotograaf tijdens de reisdagen in te<br />

plannen. Het journaal en de foto’s worden dan gedeeld via de<br />

verschillende communicatiekanalen. Zie verder.<br />

Na afloop wordt het journaal gedrukt in een krant, die dan<br />

verspreid kan worden op de plaatsen waar Rope te gast was.<br />

Atelier Ief Spincemaille zorgt voor de opmaak van de krant.<br />

Afhankelijk van de afspraken krijgt de host x-aantal krantjes.<br />

VIER TYPES GEBRUIK<br />

Alle verschillende dingen die je met Rope kan doen, komen<br />

meestal terug op 1 van deze 4 vormen: je kan er mee<br />

wandelen (WALK), je kan er een sociale zit-, lig-, hangplekken<br />

en speelruimte mee creëren (SOCIAL SPACE), je kan er<br />

mee beeldhouwen en het als beeldend element toevoegen<br />

aan de bestaande context zoals een gebouw of standbeeld<br />

(SCULPTURE) en je kan er choreografieën mee uitvoeren<br />

en het zo met de hulp van verschillende mensen in diverse<br />

vormen laten bewegen (CHOREOGRAPHY).<br />

COMMUNICATIE


<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

De introtekst van Rope -zie bijlage 1- is de ene helft van het kunstwerk.<br />

De andere helft is het object tijdens de beeldende performances. Het is<br />

essentieel dat deze tekst niet wordt aangepast en steeds letterlijk mee<br />

gecommuniceerd wordt. Verder staat het vrij het project op een eigen<br />

manier aan te kondigen.<br />

We proberen te vermijden om het project expliciet voor te<br />

stellen als een kunstwerk en Ief als een kunstenaar. We zijn x<br />

en y die rondreizen met een groot touw. Je reeds verbinden<br />

met een bepaalde groep (kunstenaars) zorgt vaak voor minder<br />

openheid bij de mensen en plaatsen waar Rope te gast is. En<br />

voor veel groepen blijft kunst een gevaarlijke vreemde.<br />

Rope heeft geen geslacht. Probeer waar mogelijk ‘het’ te<br />

zeggen, en als je toch een lidwoord nodig hebt, verander dan<br />

de constructie van je zin.<br />

We maken gebruik van de volgende media: een website met<br />

alle informatie, krantjes met de journalen van voorgaande<br />

reizen, de dagelijkse e-mail van Rope naar de abonnees (bij<br />

alle reizen worden mensen uitgenodigd abonnee te worden<br />

van de journaal e-mails van Rope) en de sociale media<br />

kanalen facebook en instagram.<br />

We proberen deze media steeds in te pluggen op het netwerk<br />

van onze host (het museum, de stad of het festival dat Rope<br />

heeft uitgenodigd) en op de bestaande lokale netwerken en de<br />

communicatie kanalen van de lokale organisaties en buurten<br />

waar de beeldende performances plaats vinden. Stel dat we<br />

met een buurthuis werken: hebben ze een facebook pagina,<br />

nieuwsbrief, whatsapp groep waarop wij onze communicatie<br />

mogen inpluggen?<br />

Wees zuinig met het woord ‘verbinding’ in de communicatie.<br />

Natuurlijk brengt Rope mensen samen en moet het zich<br />

kunnen verbinden met een bepaalde context om iets te zijn.<br />

Maar dit verbinden staat steeds in functie van verbeelding.<br />

Rope verbindt zich, om het verhaal van mensen en een plek te<br />

Website Rope:<br />

https://www.rope.blue<br />

Website Atelier Ief Spincemaille:<br />

https://www.iefspincemaille.com<br />

Online Rope Journals en inschrijven Journal nieuwsbrief:<br />

https://www.rope.blue/JOURNAL<br />

Facebook:<br />

https://www.facebook.com/iefspincemaille/<br />

Instagram:<br />

https://www.instagram.com/iefspincemaille<br />

CREDITS<br />

Concept and realization - Ief Spincemaille<br />

Technical assistant - Bout De Beul<br />

Textile research: Charlotte Stuby, Leila Boukhalfa, Maude<br />

Gyger and Jan Duerinck<br />

With the support of the Flemish government and the European<br />

Union within the programme Creative Europe.


<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

kunnen schrijven.<br />

DOCUMENTEN<br />

Het Rope dossier, de Rope manual en de Rope presskit zijn op<br />

te vragen via sander@iefspincemaille.com<br />

ALS JE NOG TIJD HEBT, IETS OVER DE METHODIEK<br />

Rope maakt deel uit van een reeks werken die alle gebruik<br />

maken van sociale sculpturen: grote structuren en objecten<br />

zoals een touw (Rope) een gigantisch modulair zeil (The Play)<br />

of tijdelijke en volledig autonome werkstations (Muøster<br />

Station). Voor deze sociale sculpturen is het gebruik en de<br />

toegepaste vormgeving in een sociale en maatschappelijke<br />

context fundamenteel.<br />

Rope is een half object. Half, omdat de identiteit van Rope niet<br />

vanzelf spreekt. Het heeft nood aan mensen en een context<br />

om betekenis te krijgen.<br />

Met deze sculpturen gaat Spincemaille op zoek naar andere methodes<br />

voor maken en tonen. Niet vanuit het formalistisch plezier van het spelen<br />

met vormen, maar vanuit een noodzaak aan een nieuwe taal die beter<br />

aansluit bij zijn verbeelding en beter aangepast is aan de radicaal nieuw<br />

globe waarop we ons bevinden.<br />

OM TE KUNNEN STARTEN GEVEN WE ALVAST DE VOLGENDE<br />

VRAGEN MEE…:<br />

-Welke lokale buurt/sociale initiatieven zijn interessant op de<br />

plaatsen waar we willen werken?<br />

-Zijn er mogelijke partners in je bestaande netwerk die<br />

interesse kunnen hebben? Supermarkten, bedrijven, (sport)<br />

verenigingen…?<br />

-Zijn er monumenten, architectuur, pleinen, landschappen of<br />

landmarks die interessant kunnen zijn om Rope op/in/aan te


<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

integreren?<br />

-Zijn er buurten met een sterk sociaal weefsel en zou Rope<br />

daar een mogelijk verblijf kunnen hebben?<br />

-Zijn er natuurlandschappen die een interessant decor kunnen<br />

zijn voor Rope? Strand, bergen, zee woestijn, …<br />

-Zijn er buurten met een coherente identiteit,<br />

zoals bijvoorbeeld een textielbuurt, vissershaven,<br />

schrijnwerkersbuurt, industriezone, die een interessante<br />

context kunnen bieden voor Rope?<br />

-Zijn er tijdens de aanwezigheid van Rope betekenisvolle<br />

evenementen of manifestaties waarop Rope kan aansluiten?<br />

-Zijn er religieuze gemeenschappen die een interessante<br />

context kunnen zijn?<br />

-Zijn er nabij gelegen kleine dorpen waar Rope even zou<br />

kunnen verblijven?<br />

-Kan Rope het openbaar vervoer nemen?


<strong>ROPE</strong> <strong>IS</strong> <strong>COMING</strong>_NEDERLANDS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

TEAM<br />

Ief Spincemaille<br />

Anouk Focquier<br />

Sander Dragt<br />

Bout Debeul<br />

Aafke Remant<br />

ief@iefspincemaille.com<br />

+32(0)494 08 35 49<br />

anouk@berserk.be<br />

+32(0)486 57 76 47<br />

Agent Beserk art agency<br />

sander@iefspincemaille.com<br />

+32(0)488 62 53 30<br />

Communications, PR<br />

Workshop guy<br />

admin@iefspincemaille.com<br />

business and finance<br />

assistant<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

and sales<br />

LOOCV<br />

J.P. Minckelersstraat 64<br />

3000 Leuven, Belgium<br />

V.A.T. BE0688.555.587<br />

www.iefspincemaille.com<br />

Concept and realization - Ief Spincemaille<br />

Technical assistant - Bout De Beul<br />

Textile research: Charlotte Stuby, Leila Boukhalfa,<br />

Maude Gyger and Jan Duerinck.<br />

Photo credits - Ire Tsui, Danny Willems, Vincent Noir,<br />

Carolin Weinkopf, Pieter Michiels, Marilyn De Smet,<br />

Jan Duerinck and Wim Storme.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!