Installatie & Bouw NL 04 2020

luitgevers

Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit

4

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 4 - 2020

september - oktober

installatieenbouw.nl

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.NL

PROJECTEN: AWL-TECHNIEK HARDERWIJK,

AFAS EXPERIENCE CENTER, DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

THEMA

TOEGANGSCONTROLE

THEMA

BEKABELING

THEMA

WARMTEPOMPEN


Ga voor grafiet

Nu verkrijgbaar:

tehalit.BR65

Een statement in diepzwart

Gestroomlij nd. Alleskunner. Snelle montage.

Een strak vormgegeven wandgoot die past bij elk project. Vergeet die

wirwar van kabels op kantoor. Een moderne werkomgeving verdient

flexibel verplaatsbare aansluitingen voor energie en data. Nieuwbouw

of renovatie? De nieuwe tehalit.BR65 kabelgoot past bij al jouw eisen.

Gestroomlij nd design. Licht van gewicht door de kunststof uitvoering.

Snelle eenmansmontage door het doordachte ontwerp. En, verkrij gbaar

in stoer grafietzwart. Past dat niet bij je werkplek? Ook verkeerswit of

lichtgrij s zij n een optie.

Meer weten? Ontdek alle details op:

hager.nl/br65


UITGAVE

4

VOORWOORD

Warmtepompen: een uitstekende keuze

Warmtepomptechniek is anno 2020 één van de meest gekozen duurzame energie-opwekkers in nieuwbouwwoningen. En ook in

renovatieprojecten neemt de populariteit snel toe. Niet verwonderlijk, want de warmtepomp is een bewezen, betrouwbare en kostenefficiënte

techniek om duurzame woningen te creëren. In combinatie met zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen zijn zelfs energieneutrale

woningen mogelijk. Bovendien leidt een warmtepomp – mede dankzij de mogelijkheid tot koeling – tot flinke comfortvoordelen. Daar zijn

de producenten en leveranciers die in onze special Warmtepompen aan bod komen, het roerend over eens. Toch is er ook een kritische noot:

“Om een optimale efficiëntie te borgen en een hoog comfort te garanderen, luisteren het ontwerp, de installatie en het onderhoud van

warmtepompsystemen nauw”, vertelt bijvoorbeeld Erwin Tuijtel, Directeur Innovatie bij Alklima B.V., exclusief distributeur van Mitsubishi

Electric klimaatsystemen. “Hier wringt vaak de schoen, omdat installateurs, aannemers en onderhoudspartijen nog onvoldoende geschoold

zijn in warmtepomptechnieken.” Alklima B.V. brengt hier graag verandering in, bijvoorbeeld middels het Alklima College. En ook andere

producenten en distributeurs nemen tal van initiatieven, om warmtepompen goed en snel in nieuwbouw- en renovatieprojecten te kunnen

implementeren. Bijvoorbeeld door het montagegemak te vereenvoudigen (Daikin) en/of technieken te integreren (Vasco Group) en door

gezamenlijk op te trekken in projecten (COMAP, VMeij Installaties en 2Flexsystems). Verderop in dit magazine lichten ruim 10 stakeholders hun

oplossingen verder toe.

Daarnaast hebben we weer een aantal mooie projecten voor u verzameld, zoals de nieuwbouw van Plus Ultra II in Wageningen. Dit

bedrijfsverzamelgebouw is ontworpen en gebouwd conform BREEAM-NL-score ‘Excellent’. De klimaatinstallaties, sanitaire installaties,

sprinklerinstallaties en bijbehorende regeltechnische installaties leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Of wat dacht u van de nieuwbouw

van het AFAS Experience Center in Leusden, waar duurzaamheid tot in de kleinste details is doorgevoerd? De nieuwbouw functioneert zo goed

als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LED-verlichting en een

duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie. Een Smart Buildingconcept met sensoren maakt een intelligente klimaat- en verlichtingssturing

mogelijk.

Ook besteden we aandacht aan het Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, de nieuwe, hypermoderne montagefabriek met

hoofdkantoor van systeemintegrator AWL-Techniek B.V. in Harderwijk, de nieuwbouw van Hordijk Verpakkingen BV in Zaandam en het nieuwe

distributiecentrum van Giant in Lelystad, evenals actuele thema’s zoals toegangscontrole, elektrotechniek, stekerbaar installeren, bekabeling en

human centric lighting. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u verzameld. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 7 • nummer 4 • 2020

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 2214-4196

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

20

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Patricia van der Beek, Tjerk van Duinen, Chris Elbers,

Katja van Roosmalen, Jan-Kees Verschuure, Harmen

Weijer en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGER

Sander van Hout

s.vanhout@louwersmediagroep.nl

BLADMANAGERS

Ayyoub Henjaly

a.henjaly@louwersmediagroep.nl

Yakup Yalcin

y.yalcin@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock,

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en uitgave

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTPRIJS

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via

gerichte distributie in controlled circulation aan

adviesbureaus architecten, aannemers, installateurs,

gemeenten, grote industriële organisaties, opdrachtgevers,

projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningbouwverenigingen

(semi-)overheidsinstellingen,

brancheorganisaties en toeleveranciers.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Depot Boijmans van Beuningen: Installatietechniek in dienst van de kunst 8

Installaties bij museumdepot werken optimaal dankzij goede waterkwaliteit 10

Intelligent lichtregelsysteem wijst gebruikers de weg 13

De Pen: Ventilatie: het belang van een gezond binnenklimaat 14

THEMA WARMTEPOMPEN

Circulaire renovatie Zwolse portiekflat met hulp van mbo-studenten 16

‘Groeiende vraag naar warmtepompen vraagt om bijscholing in ontwerp, installatie én onderhoud’ 18

Geothermische warmtepomp met uniek modulatiebereik 20

Installateur en leveranciers slaan de handen ineen 24

‘Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond’ 28

Warmtepomp: een uitstekende keuze voor renovatieprojecten 30

100% duurzaam, betrouwbaar en energie-efficiënt 34

Totaalaanbieder van duurzame energieoplossingen 36

Oostenrijkse topfabricaat warmtepomp verkoopt zichzelf 38

Kunststof vloerverwarmingsverdeler gooit hoge ogen in woning- en utiliteitsbouw 40

ETU Erasmus MC: Triage-unit in anderhalve dag stekerbaar geïnstalleerd 42

Luchtkanalen tot op 11,5 meter hoogte voor Gymworld Zoetermeer 45

Up Mountain: Slimme ventilatie voor exclusief wooncomplex in Amstelveen 46

AWL-Techniek B.V.: Energieneutrale nieuwbouw voor hightech machinebouwer 48

Customized regeltechnieken voor nieuwbouw AWL-Techniek B.V. in Harderwijk 50

Totaalconcept voor verwarmen en koelen 52

Verhoogde vloeren geven installateurs alle ruimte 54

Meervalkwekerij Booijink: ‘Als een vis in het water dankzij nieuwe klimaat- en regelsystemen’ 56

Flinke elektrotechnische voorzieningen voor nieuwbouw Hordijk Verpakkingen BV 58

Projectspecifieke Busbar-elementen voor Hordijk Verpakkingen BV 59

THEMA TOEGANGSCONTROLE

50 64

De klimaatbewuste toegangscontrole voor gebouwen 62

Van Tsjechische start-up naar nummer één van de mondiale IP-intercommarkt 64

‘COVID-19 heeft de vraag naar contactloze technologieën laten stijgen’ 66

Nieuwe standaard in video-deurstations: Intuïtief, veilig en volledig op maat ontworpen 68


INHOUD

78

103

118 130

Installaties distributiecentrum Giant en het OBO-principe 70

Groothandel met uitgebreide service voor de W-installateur 72

Oranje Nassau’s Oord: ‘Prefab lokaal warmtenet is snel uit te rollen’ 75

‘All-in-one’ pomp specialist 76

Nieuwbouw Plus Ultra II is BREEAM-NL ‘Excellent’ 78

Kwaliteit luchtbehandelingskasten voor nieuwbouw Plus Ultra II 80

Knokken voor levertijden: ‘We staan elke dag weer fris in de ring’ 82

Gasloos verwarmen en ventileren van bedrijfsruimten 84

Mandebroek 3 Nieuw-Weerdinge: Betaalbaar all-electric en toekomstbestendig wonen 88

Stekerbaar installeren: De andere aanpak voor de bouwsector 90

THEMA BEKABELING

Totaalleverancier met een hoge servicegraad 92

‘Kennis is onontbeerlijk voor een toekomstgerichte veilige en goed functionerende netwerk-infrastructuur’ 96

Waarom slimme klimaatplafonds de markt veroveren 98

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis: Samenwerking leidt tot hoge opleverkwaliteit 102

Hoogwaardige luchttechnische installatie voor Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 103

Stekerbare installaties bieden flinke meerwaarde in farmaceutisch centrum 106

Een constant binnenklimaat, zonder risico op geluidshinder 108

Alles-in-één ventilatieoplossing voor renovatieprojecten 110

Purified Metal Company: Hoogwaardige kabeldraagsystemen garanderen een duurzame oplossing 113

Terrace Tower: Zoneregelingen op basis van indoor plaatsbepaling en Bluetooth Low Energy 114

‘Alle schadelijke bacteriën binnen 24 uur afgebroken’ 116

Technische opleidingen die aansluiten bij de praktijk 118

Eenvoudig maar solide ventilatiesysteem houdt elektronische bandenopslag op temperatuur 120

‘Geavanceerd Human Centric Lighting-systeem ondersteunt het biologisch ritme optimaal’ 122

Moba Barneveld: ‘Onze werkzaamheden mogen de fabrieksprocessen niet verstoren’ 126

Hoogwaardige en comfortabele verlichting voor Moba in Barneveld 128

Hof van Leyland: Comfortabel wonen in een hoogwaardige, duurzame en gasloze woonwijk 130

Vloerverwarming zonder zorgen 133

AFAS Experience Center: Duurzaam tot in de kleinste details 134

Turnkey energievoorziening voor AFAS Experience Center 136

Systeemintegratie zorgt voor een optimaal comfort in iedere ruimte 138

Ionisatieproces zorgt voor schone, hygiënische lucht in AFAS Experience Center 140

Installatiepartners 141

Cover: VASCO

Beeld: VICA

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.nl


ROTTERDAM DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

INSTALLATIETECHNIEK IN DIENST VAN DE KUNST

Musea tonen meestal slechts een klein deel van hun rijke kunstcollectie, maar museum Boijmans van Beuningen breekt volgend jaar met die

traditie. Het Rotterdamse museum nodigt bezoekers uit om in het nieuwe depot de hele collectie van ruim 150.000 kunstwerken te ontdekken.

Bezoekers kunnen meekijken bij restauraties en de wereld achter het museum ontdekken. Maar, laat je niet afleiden door het warme

welkom en spectaculaire architectonische ontwerp van MVRDV, de preservatie van de kunstschatten heeft de hoogste prioriteit. De installatietechniek

is hier dienstbaar aan, leggen installatieadviseurs Marco Maas en Yilmaz Akbina van Royal HaskoningDHV uit.

Tekst Katja van Roosmalen | Beeld Ossip van Duivenbode

Het opslaan en conserveren van zo’n waardevolle

kunstcollectie stelt speciale eisen aan de installatietechniek;

ieder risico op brand, inbraak en

waterschade moet voorkomen worden en de

luchtcondities moeten optimaal zijn. “Watervoerende

leidingen door depots zijn een no-go”, zegt

Maas. “Daarnaast worden hoge klimatologische

eisen gesteld aan de ruimtes. Zo zijn er verschillende

klimaateisen gedefinieerd om (an)organische

objecten, foto’s en objecten van metaal zo

efficiënt mogelijk op te slaan.” De luchtcondities

zijn per depot afgestemd op de objecten die er

staan en er worden strikte bandbreedtes ten

aanzien van het klimaat gehanteerd. “Voor de

‘standaard’ depotruimtes geldt bijvoorbeeld een

temperatuureis in de zomer van 18-22°C en de

relatieve luchtvochtigheid mag fluctueren tussen

de 52 en 55%; in de winter bedragen de eisen

16-20°C en 47 tot 52%. In ieder depot worden

deze condities constant gemonitord.” Het gebouw

wordt energiezuinig verwarmd en gekoeld

door gebruik te maken van een WKO-installatie.

Ventilatie

In de kunstdepots wordt bovendien weinig geventileerd.

“De standaard ventilatievoud bedraagt

maximaal 0.2 1/h”, leggen Maas en Akbina uit.

8 |

INSTALLATIEENBOUW.NL


DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN ROTTERDAM

De voorbehandeling van verse lucht vindt plaats

op de 6e verdieping, waarna de lucht via de

schachten naast de trappenhuizen wordt getransporteerd

naar de mezzanine op de 1e verdieping.

Daar wordt de lucht nabehandeld. Vervolgens

leiden toevoerkanalen de geconditioneerde lucht

langs de gevels naar de depots. “In de kunstruimten

wordt de lucht niet actief afgezogen. Er is een

overstortvoorziening die de lucht afvoert naar het

atrium. Daar wordt centraal de ventilatielucht

afgezogen, waarna warmte en vocht worden herwonnen

en opnieuw worden gebruikt.”

De nabehandelingskasten zijn op de 1e verdieping

geplaatst; op de 6e verdieping bevinden zich

de voorbehandelingsluchtbehandelingskasten en

de installaties voor het restaurant.

Infrastructuur

Bijna alle verticale infrastructuur – de elektra,

luchttoevoer voor het atrium, waterleidingen

en verwarmingsleidingen – bevindt zich in het

hart van het gebouw en vindt via schachten aan

beide zijden van het 35 meter hoge atrium zijn

weg naar de technische ruimten. “De technische

installaties zijn ondergebracht in mezzanines,

tussenverdiepingen op de 1e en 6e verdieping”,

zegt Akbina. “De belangrijkste elektrotechnische

installaties zoals de hoofdverdeelinrichting, noodstroomvoorziening

en MER/SER-ruimten zijn tussen

de begane grond en eerste etage gehuisvest.”

PV-panelen leveren elektriciteit uit zonne-energie.

Veiligheid

Akbina is elektrotechnisch ingenieur en vertelt

dat ook ten aanzien van de elektra speciale veiligheidsvoorzieningen

zijn getroffen. “Zoals een

grote accu die ononderbroken de belangrijkste

functie kan overnemen als de netspanning wegvalt.

Wanneer een depot wordt betreden, gaat

zowel in de betreffende als aangrenzende zone

de verlichting branden zodra beweging wordt

gedetecteerd. En – als er geen beweging meer

wordt waargenomen – gaat niet alleen de verlichting

uit, maar worden ook de wandcontactdozen

spanningsloos. Er is dan geen spanning

aanwezig in het betreffende depot waardoor de

kans op brandgevaar en kortsluiting vermindert.”

Waterhuishouding

Tussen de betonnen gebouwschil en de spiegelende

gevel lopen de hemelwaterafvoeren. Maas:

“Het regenwater van het dakbos wordt met een

onderdruksysteem naar de prefab kelders gevoerd.”

Voor de put worden blaadjes en takjes uit het

water gezeefd, zodat het water relatief schoon de

tanks in gaat. Is er watervraag van de wc’s, dan

wordt het regenwater door een driedelig filter gepompt.

Eerst een grove filter en daarna een fijn

filter en vervolgens ontdoet het carbonfilter het

water van geur en kleur. Het zijn maatregelen zoals

deze waardoor het Depot Boijmans van Beuningen

zowel energie- als milieu-efficiënt wordt. ❚

❚ ›

INSTALLATIEENBOUW.NL | 9


ROTTERDAM DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN

INSTALLATIES BIJ MUSEUMDEPOT WERKEN

OPTIMAAL DANKZIJ GOEDE WATERKWALITEIT

Lage temperatuurverwarming vereist een goede waterkwaliteit, anders komt de bedrijfszekerheid van de installaties in gevaar. Bij musea

zoals het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt het installatiewater daarom behandeld en gemonitord. Dat is een continu proces

Tekst Katja van Roosmalen | Beeld Spirotech en Ossip van Duivenbode

Martijn Worst is Sales Manager Utiliteit & Industrie bij Spirotech. “Door de

verduurzaming worden gebouwen op veel lagere temperaturen verwarmd.

Vroeger was 80°C de standaard, tegenwoordig is bij systemen met een WKO

en warmtepomp – zoals het Depot Boijmans van Beuningen – de aanvoertemperatuur

voor cv minder dan 45°C”, zegt hij. “Die lage temperatuur heeft

invloed op de waterkwaliteit. In water zit zuurstof. Met hoge temperaturen

stook je dat zuurstof eruit, bij lage temperaturen niet. Het gevolg is corrosie.

In eerste instantie worden de minst edele metalen zoals messing aangetast

en komen regelventielen en -kleppen vast te zitten. Daardoor werkt de installatie

niet optimaal en kan hij zelfs uitvallen. Dat moet voorkomen worden.”

10 | INSTALLATIEENBOUW.NL


DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN ROTTERDAM

Zuurstofarm

“Om het installatiewater van het depot zuurstofarm te maken, is in de retourleidingen

van de verwarmingsinstallatie een volautomatische SpiroVent

Superior vacuümontgasser geplaatst en in de koelinstallatie een geïsoleerde

Superior vacuümontgasser. Worst: “De ontgassers verwijderen de 20 tot 30

procent zuurstof die gemiddeld in installatiesystemen aanwezig is. Zuurstofaantasting

en magnetietvorming worden zo voorkomen en het rendement en

de bedrijfszekerheid van de installatie verbeteren.”

De pomp van de SpiroVent Superior vacuümontgasser haalt steeds circa

10 liter water uit de verwarmings- c.q. koelinstallatie. Dit water wordt via

een instroomventiel in een tank gestort. In de tank wordt de druk verlaagd

tot een vacuümdruk van -0,8 Bar om de gassen efficiënt van het installatiewater

te scheiden. Vervolgens worden de vrijgekomen gassen via een

speciale techniek uit de tank verwijderd en het ontgaste water vloeit terug

in het systeem. Dit proces gaat door tot de volledige installatie is ontgast.

Vuilvrij

Daarnaast zijn de verwarmings- en koelinstallaties voorzien van Spiro-

Trap vuilafscheiders met magneet. “Zelfs de kleinste vuildeeltjes (tot 5

μm) worden uit de installaties verwijderd. Zowel zwevende als circulerend

deeltjes.” Deze microdeeltjes blijven vaak in leidingen achter na de

montage. De vraag aan Worst is: helpt het spoelen van het systeem voor

ingebruikname om vuilresten tegen te gaan? “Dat levert zeker een bijdrage,

maar de praktijk wijst uit dat spoelen te weinig gebeurt. Het is ook

niet voldoende. Spoelen voor ingebruikname is een momentopname en je

wilt altijd een goede waterkwaliteit hebben.” Bijkomstig voordeel van een

vuilvrije en zuurstofarme installatie is de energiebesparing tot zo’n 13%.

De allerkleinste vuildeeltjes worden afgescheiden dankzij de SpiroTrap

magnetische vuilafscheider.

‘Omdat water dat niet wordt

ververst na verloop van tijd

vervuilt, wordt de waterkwaliteit

bij Depot Boijmans van

Beuningen regelmatig

gecontroleerd’

Monitoring

Omdat water dat niet wordt ververst na verloop van tijd vervuilt, wordt

de waterkwaliteit bij Depot Boijmans van Beuningen regelmatig gecontroleerd.

“Het vulwater is in ons laboratorium getest, waarna een

rapport met aanbevelingen naar de klant is gezonden. Aan het installatiewater

is bovendien SpiroPlus Protector toegevoegd. Ook monitoren

we de komende jaren de waterkwaliteit. Ieder jaar nemen we monsters

en onderzoeken we in ons laboratorium in België het water op basis

van zo’n 40 parameters, zoals ijzer, hardheid, pH en biologische verontreiniging.

En natuurlijk op de aanwezigheid van SpiroPlus Protector.”

De volautomatische SpiroVent Superior vacuümontgasser verwijdert volcontinu

alle gassen uit het systeemwater.

In de basis bestaat SpiroPlus Protector uit stabilisatie- en kristalstructuurvernietigende

polymeren, organische roestremmers en een penetreermiddel.

Het product breekt de kristalstructuur van minerale zouten op in zwevende

deeltjes die vervolgens door de SpiroTrap vuilafscheider opgevangen

worden. Voor een optimale werking is het van belang dat de concentratie

SpiroPlus Protector 1% v/v bedraagt. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 11


MEET THE NEW

SPIROCROSS

INNOVATION THAT STICKS

Spirotech introduces the SpiroCross XC-M -

the next generation of hydraulic balancing

deaerators & dirt separators, in combination with

unique magnetic field amplification technology.

The combination of 3 functions in 1 saves on

space, installation and maintenance costs.

Maximising Performance for You

FIND OUT MORE

AT SPIROTECH.COM


DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN ROTTERDAM

Intelligent lichtregelsysteem

wijst gebruikers de weg

Depot Boijmans van Beuningen verwelkomt vanaf volgend jaar bezoekers achter de schermen van het museum. Een unicum wereldwijd! Niet

alleen doordat de hele collectie van het museum toegankelijk wordt, het vergt ook een speciale lichtaansturing waarbij de conditionering van

de kunstschatten, de beleving van bezoekers en het gebruiksgemak van medewerkers hoge prioriteit hebben. Hoe de wensen van Boijmans

van Beuningen gestalte kregen in het lichtregelsysteem vertelt Jermain Soeto, technisch adviseur bij Helvar.

Tekst Katja van Roosmalen | Beeld MVRDV

“De verlichting in het depot is opgedeeld in drie zones die onderling gekoppeld

zijn”, vertelt Soeto. “Wordt de eerste zone betreden, dan gaat niet alleen

de LED-verlichting in de betreffende ruimte aan, maar ook – op een lager

niveau – in de tweede en derde zone.” Door het licht zo in te regelen, ervaren

bezoekers de hele ruimte en worden ze uitgenodigd om het depot te verkennen.

“Het licht wijst hen als het ware de weg, maar volgt de bezoekers ook.

Want zodra in een nieuwe zone beweging wordt gedetecteerd, gaat de verlichting

ook daar volledig branden. Pas als 5 minuten lang nergens beweging

is waargenomen, worden de armaturen spanningsloos gemaakt.”

DALI-protocol

Het DALI-protocol is de basis achter het Helvar lichtregelsysteem. “Het is een

snel en heel betrouwbaar systeem waarin we een bijna onbeperkt aantal

schakelingen kunnen maken”, legt Soeto uit. “Voor Boijmans van Beuningen

was dit belangrijk. Zij wil een snel reagerend systeem in verband met de veiligheid.

Bovendien was – met het oog op de toekomst – flexibiliteit een wens.

Door de fijnmazige structuur van het lichtplan en individuele aansturing van

de armaturen kunnen scheidingswanden worden verplaatst, waarna alleen de

lichtprogrammering aanpassingen behoeft.”

Gebruiksvriendelijk

Minstens zo belangrijk als de flexibiliteit is voor Boijmans van Beuningen

het bedieningsgemak en de conservering van de opgeslagen kunst. Soeto:

“Om de kunstwerken te beschermen, moet blootstelling aan fel licht voorkomen

worden. Volgens het DALI-protocol gaan armaturen standaard 100%

branden zodra deze onder spanning komen. Met ons systeem is dat – als

extra toevoeging op het protocol – voorkomen.” Daarnaast wilde de klant

een gebruiksvriendelijk systeem dat eenvoudig aan te sturen is. “Door de

BACnet-koppeling met het gebouwbeheersysteem kan de verlichting via

beide systemen aangestuurd worden. Daarnaast voorziet het systeem in

‘lichtscenes’. In het dashboard hoeft slechts de gewenste sfeer – bijvoorbeeld

voor bezoekers of werkzaamheden – aangegeven te worden, waardoor

de verlichting altijd optimaal is afgestemd op de gebruikers.” ❚

‘Streamer’

MEER DATA. MEER INZICHT.

Artist impression interieur (Beeld: MVRDV).

Een lichtmanagementsysteem verzamelt ontzettend

veel data. Het Helvar Cloud Platform zet deze data om in

waardevolle inzichten. Over o.a. de bezetting van het gebouw,

branduren en het energieverbruik.

Ga naar helvar.nl/cloud voor meer informatie.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 13


De Pen

‘Samen moeten we

alle huizen, kantoren,

scholen en andere

gebouwen 100%

gezond krijgen’

14 | INSTALLATIEENBOUW.NL


De Pen

Wouter Wijma

Algemeen Directeur Ned Air BV en Voorzitter van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA)

VENTILATIE: HET BELANG VAN EEN

GEZOND BINNENKLIMAAT

Al jaar en dag vinden we verwarming en airconditioning in onze gebouwde omgeving belangrijker dan ventilatiesystemen.

Zo vinden we het belangrijker om bijna energieneutrale gebouwen (BENG) te bouwen, dan te zorgen voor voldoende en

goede ventilatie. Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, waardoor ventilatie van levensbelang wordt. Zeker als je weet

dat wij in Nederland ongeveer 70% van onze tijd binnen doorbrengen. Is het erg als in een gebouw een aantal dagen de

warmte oploopt in de zomer of als de verwarming een paar dagen stuk is in de winter? Hebt u enig idee hoe lang u zonder

zuurstof kunt? Waarom is ventilatie dan nog steeds het ondergeschoven kindje?

COVID-19

Neem nu de COVID-19 pandemie. De scholen gaan weer van start, in de volle bezetting. COVID-19 verscherpt nu de

aandacht voor dit onderwerp omdat de gezondheid van kinderen en docenten plotseling scherp onder de aandacht komt;

alsof niet al jarenlang kinderen en docenten aan het eind van een schooldag vaak met hoofdpijn naar huis gaan en de

CO 2

-meters aan alle kanten uitslaan vanwege te hoge concentraties ...

In 2008 toonde een onderzoek al aan dat 80% van de scholen een slecht binnenklimaat had, met als gevolg een regeling

vanuit de overheid waardoor in een groot aantal scholen (niemand weet exact hoeveel) in de ogen van de schoolbesturen

‘ingewikkelde’ installaties zijn aangebracht. Deze werden vaak zonder grondig overleg en nazorg met de gebruikers

geplaatst. Gevolg: deze installaties worden ontregeld door verkeerd gebruik of uitgezet omdat ze teveel lawaai maken of

simpelweg niet werken. In 2015 heeft het RVO hierop geanticipeerd door met het Programma van Eisen Frisse Scholen te

komen. Echter dit zijn richtlijnen en geen regelgeving en dus heeft een groot deel van de scholen nog steeds geen goede

ventilatie. Daarnaast is er een wantrouwen richting oplossingen vanuit de markt.

Anno 2020 is het binnenklimaat op scholen dus nog steeds niet op orde. De voornaamste reden: binnenklimaatmaatregelen

vallen niet standaard binnen de normvergoeding van scholen, maar in de categorie kwaliteitsverbetering. Aangezien

de normen gericht zijn op sobere en doelmatige gebouwen valt het binnenklimaat daarbuiten en wordt dit bij budgetoverschrijdingen

als eerst geschrapt. In deze tijd een lastig te verkopen boodschap, overigens. In mijn ogen is de enige oplossing

stringente regelgeving en extra financiering vanuit de overheid.

Gezond binnenklimaat

Het hiervoor geschetste probleem geldt natuurlijk niet alleen voor scholen. Ik ben me ervan bewust dat er reductie moet

plaatsvinden rondom de CO 2

-uitstoot en het energiegebruik in de gehele gebouwde omgeving. Het steeds meer isoleren en

kierdicht bouwen van gebouwen is een logische ontwikkeling. Echter hoe zit het met de gezondheid van de gebruikers, als

gevolg van te beperkte en/of onvoldoende ventilatiemogelijkheden? Persoonlijk trek ik me dit erg aan en ik ben dan ook zeer

gedreven om te zorgen dat iedereen de beschikking krijgt over een gezonde leefomgeving. Niet voor niets dat wij binnen de

branchevereniging VLA een gezond binnenklimaat centraal stellen. In Nederland zitten we per dag 17 tot 20 uur binnen.

Dan is het toch niet meer dan logisch dat een gezond binnenklimaat van cruciaal belang is voor de kwaliteit van ons leven?!

Hoe gaan we dit nu realiseren? De VLA is bijvoorbeeld met een aantal marktpartijen een gezond binnenklimaatlabel aan

het uitwerken voor kantoren. Hierbij krijgt het kantoor een label, aan de hand waarvan te zien is in hoeverre het binnenklimaat

gezond is. We weten allemaal dat gezonde gebouwen leiden tot vitale, tevreden en productievere mensen. Het

werkt dus twee kanten op; een hogere productiviteit voor de werkgever en een hogere medewerkerstevredenheid. Tenslotte

werken mensen op de arbeidsmarkt nu eenmaal liever in een gezond gebouw… ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 15


THEMA WARMTEPOMPEN

CIRCULAIRE RENOVATIE ZWOLSE PORTIEKFLAT

MET HULP VAN MBO-STUDENTEN

In iedere grote en middelgrote stad in Nederland staan ze: portiekflats uit de jaren '60 en '70. En die zijn verre van up-to-date te noemen, zowel

qua comfort als op energetisch gebied. Zo ook aan de Middelweg in Zwolle, waar woningcorporatie DeltaWonen drie blokken van in totaal

zestig appartementen en twaalf garageboxen laat verduurzamen en moderniseren. TBI-onderneming Koopmans Bouw voert deze renovatie

uit. Circulariteit, exclusiviteit en duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol, maar wel met behoud van de karakteristieke uitstraling van

de gevels.

Tekst Harmen Weijer | Beeld Koopmans Bouw

De modernisering van de portiekflats is hard

nodig, want de woningen zijn qua indeling en

energieverbruik niet meer van deze tijd. De woningindeling

wordt dus aangepakt en ook wordt

er duurzame installatietechniek toegepast, zoals

zonnepanelen en microboosters. Vooral de nieuwe

woningindeling zal de huurders van deze flats

aanspreken, want van een kleine gesloten keuken

gaan deze woningen naar een open keuken in een

doorzon woonkamer. “De ramen aan de voorkant

geven nog meer doorkijk naar het tegenoverliggende

park dan voorheen, en dat was een belangrijk

voorwaarde van de woningcorporatie”, vertelt

projectleider Gerrit Abrahamse van Koopmans.

Ook de twee slaapkamers en badkamer worden

anders ingedeeld. Voorheen waren er twee kleinere

kamers, maar door de badkamer op een andere

plek te plaatsen kan een grotere slaapkamer

worden gerealiseerd. Doordat de keuken in de

woonkamer komt, is er bovendien ruimte voor een

kleinere, tweede slaapkamer. Het zorgt wel voor

wat hoofdbrekens op constructief gebied. “Om dit

te bereiken, moeten we dragende tussenwanden

verwijderen. Hiervoor moeten we wel een nieuwe

stalen draagconstructie realiseren.”

Balkon

Meer ruimte wordt ook verkregen door het achterbalkon

te vergroten. “Het balkon wordt ruim

twee keer zo groot, van 3,5 m² naar 7,5 m².

Ook dat vraagt om een constructieve aanpassing.

De uitbreiding rust op twee stalen pilaren

aan de buitenkant van het balkon. Aan de kopse

kant van het balkon maken we een stalen verbinding

met het bestaande balkon, waarna een

Fermacell vloer wordt aangebracht over de gehele

balkonvloer; ook over de oude betonvloer.”

Een belangrijke rol is weggelegd voor circulariteit

en duurzaamheid. Abrahamse: “Dit uit zich bijvoorbeeld

bij het behoud van één van de drie blokken.

Die zou aanvankelijk gesloopt moeten worden om

twaalf nieuwe appartementen te realiseren, maar

De portiekflats aan de Zwolse Middelweg van woningcorporatie DeltaWonen zijn hard toe aan een renovatie.

Ze worden gemoderniseerd en verduurzaamd door Koopmans Bouw.

‘Vooral de nieuwe woningindeling zal de

huurders van deze flats aanspreken’

we hebben DeltaWonen ervan weten te overtuigen

dat dit niet circulair is. De nieuwe appartementen

komen nu in plaats van de garageboxen.

We worden door Alba Concepts in het circulaire

concept ondersteund, zoals met het gebruik van

een circulaire dakbedekking. Verder passen we

RO-anhydriet dekvloeren toe, die gemaakt worden

van industriële reststoffen. Ten slotte maken we gebruik

van een natuurlijk isolatiemateriaal, Isovlas.”

Microbooster

Wat betreft duurzame installaties is gekozen

voor zonnepanelen en een microbooster. “Aanvankelijk

wilden we met individuele warmtepompen

gaan werken, maar dat werd echt te

duur. We realiseren nu een technische ruimte

op het dak van waaruit warmte en koeling naar

de woningen gaan.” In een nieuw te bouwen

technische ruimte in de woningen worden de

16 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

Artists’ impression van het uiteindelijke resultaat van de drie portiekflats.

Het balkon wordt twee keer zo groot, dankzij een uitbreiding die loopt tot het

einde van het bouwdoek op de foto.

De authentieke gevel is gereinigd en indien nodig hersteld. Tevens zijn er nieuwe,

houten kozijnen geplaatst.

microboosters geplaatst. Het gaat om plug &

play water/water-warmtepompboilers met een

190 liter warmtapwater buffervat van geëmailleerd

staal met een magnesiumanode. Het

energielabel is A+ en er is ISDE-subsidie van

het Rijk op aan te vragen. “Tezamen met een

CO 2

-gestuurde balansventilatie met warmteterugwinning

zorgt dit voor een warmtevraag per

woning onder de 50 kWh/m²/jaar, en mede

daardoor voor energielabel A. En hoewel de woningen

niet van warmtepompen zijn voorzien,

zijn ze wel voorbereid om te worden aangesloten

op bijvoorbeeld een warmtenet.”

Bovendien is het project een leerling-bouwplaats

voor mbo-studenten van diverse bouwgerelateerde

opleidingen van Deltion College Zwolle.

Abrahamse: “Eén van de portieken wordt door

hen gerenoveerd, in hun eigen tempo en uiteraard

onder toezicht van onze leermeesters. Dat

is intensief voor ons, maar het is belangrijk dat

de jeugd geïnteresseerd wordt voor werken in

de bouw.” Nog dit jaar, in december, wordt het

eerste blok opgeleverd, gevolgd door de andere

twee blokken in januari en februari 2021. ❚

Met de ISDE-subsidie stimuleert de Rijksoverheid

Nederlandse huishoudens en

bedrijven om minder gas te gebruiken en

meer duurzame warmte. Hiermee wordt

energie bespaard en de CO 2

-uitstoot teruggedrongen.

Meer info: www.rvo.nl/isde.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 17


THEMA WARMTEPOMPEN

‘GROEIENDE VRAAG NAAR WARMTEPOMPEN VRAAGT OM

BIJSCHOLING IN ONTWERP, INSTALLATIE ÉN ONDERHOUD’

Warmtepomptechniek is anno 2020 één van de meest gekozen duurzame energie-opwekkers in nieuwbouwwoningen. En ook in renovatieprojecten

neemt de populariteit van warmtepompen snel toe, merkt Erwin Tuijtel, Directeur Innovatie bij Alklima B.V., exclusief distributeur van

Mitsubishi Electric klimaatsystemen. “Niet verwonderlijk, want een warmtepomp is een bewezen, betrouwbare en kostenefficiënte techniek

om duurzame woningen te creëren. In combinatie met zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen zijn zelfs energieneutrale woningen

mogelijk. Bovendien leidt een warmtepomp – mede dankzij de mogelijkheid tot koeling – tot flinke comfortvoordelen. Om een optimale efficiëntie

te borgen en een hoog comfort te garanderen, luisteren het ontwerp, de installatie en het onderhoud van warmtepompsystemen nauw. Hier

wringt vaak de schoen, omdat installateurs, aannemers en onderhoudspartijen nog onvoldoende geschoold zijn in warmtepomptechnieken.

Met ons Alklima College brengen wij hier graag verandering in.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Alklima B.V.

In het trainingslokaal in Alblasserdam kunnen zowel professionals (energieadviseurs, architecten, installateurs en aannemers) als eindgebruikers (bedrijven en

consumenten) trainingen, workshops en opleidingen volgen om de finesses van de Mitsubishi Electric technologie te leren kennen.

De overeenkomst tussen warmtepompen en conventionele

energie-opwekkers is dat zij beiden

warmte produceren. De techniek echter is totaal

verschillend, aldus Tuijtel. “Training en scholing

zijn onontbeerlijk om het kennisniveau op dit vlak

op peil te krijgen en de groeiende populariteit

van warmtepompen te kunnen bijbenen. Alklima

heeft vijf jaar geleden al zijn eigen opleidingsinstituut

(Alklima College) opgezet, om hierin te

kunnen voorzien. In ons trainingslokaal in Alblasserdam

kunnen zowel professionals (energieadviseurs,

architecten, installateurs en aannemers)

als eindgebruikers (bedrijven en consumenten)

‘Vanaf eind 2020 zijn geïnteresseerden van

harte welkom in ons vernieuwde

pand in Alblasserdam’

trainingen, workshops en opleidingen volgen om

de finesses van de Mitsubishi Electric technologie

te leren kennen. In samenwerking met het ROC

verzorgen we bijvoorbeeld de mbo-3-opleiding

Professional in verwarmingstechniek, waarin deelnemers

leren over koudetechniek, het aanleggen

en inbedrijfstellen van warmtepompsystemen, onderhoud

en storingen, voorschriften, elektrotechniek

en meet- en regeltechniek. Onderdeel van de

opleiding is bovendien de verplichte F-gassencertificering,

die net als de ISSO-publicatie 98 (lucht/

water-warmtepompen in woningen) ook als losse

18 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

Erwin Tuijtel, Directeur Innovatie bij Alklima B.V.,

exclusief distributeur van Mitsubishi

Electric klimaatsystemen.

Een warmtepomp is een bewezen, betrouwbare en kostenefficiënte techniek om duurzame woningen te creëren.

opleiding wordt gegeven. Indien gewenst worden

installateurs op hun projectlocatie getraind

in het inbedrijfstellen van onze lucht/waterwarmtepompen.

Bovendien geven we gebruikers

tijdens bewonersavonden regelmatig voorlichting

over het gebruik van onze installaties.”

Breed assortiment

Alklima is exclusief distributeur van Mitsubishi

Electric voor Nederland. “Voor grondgebonden

en hoogbouwwoningen bieden we een breed programma

Ecodan lucht/water-warmtepompen, die

zowel de verwarming, warmtapwaterbereiding

als (indien gewenst) koeling van de woningen

kunnen verzorgen”, vertelt Tuijtel. “Onze nieuwste

Ecodan generatie is op te delen in twee

lijnen (Eco inverter en Powerinverter), die naar

wens in een Ecodan Compact of Ecodan Flexibel

model verkrijgbaar zijn. Bij Ecodan Flexibel

kunnen installateurs zelf hun boiler, driewegklep,

pompen en andere installatiedelen selecteren.

Meest toegepast is echter de Ecodan Compact,

die onder meer beschikt over een eenvoudig te

plaatsen binnenunit waarin de boiler reeds is

geïntegreerd.” De Ecodan lucht/water-warmtepompen

zijn verkrijgbaar in verschillende comfortniveaus

(groot of klein tapwaterpatroon)

en capaciteiten (4 tot 23 kW). Bovendien kunnen

eenvoudig cascade-opstellingen worden

gemaakt. Alle lucht/water-warmtepompen beschikken

over een eenvoudige bediening. Eindgebruikers

kunnen met één thermostaat het

comfort in hun gehele woning regelen. Naar

wens kunnen de warmtepompen bovendien eenvoudig

op afstand worden uitgelezen door de

woningcorporatie of onderhoudspartij, op basis

waarvan het gebruik en de energieprestatie geoptimaliseerd

kunnen worden en onderhoud en

service naar het hoogste niveau worden getild.”

Kijken, horen en voelen

Op dit moment wordt het pand van Alklima in

Alblasserdam gerenoveerd en uitgebreid. “Naast

de prachtige kantoorruimte voor onze medewerkers

wordt ook onze showroom volledig ingericht

met diverse warmtepomp- en airconditioningtechnieken

die oplossingen bieden voor de gehele

gebouwde omgeving”, aldus Tuijtel. “Daarmee

creëren we de mogelijkheid om onze oplossingen

maximaal te ervaren. Vanaf eind 2020 zijn geïnteresseerden

van harte welkom.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 19


THEMA WARMTEPOMPEN

Geothermische

warmtepomp met uniek

modulatiebereik

Warmtepompen zijn er in veel soorten en maten en fabrikant Daikin biedt oplossingen op elk terrein en voor elke toepassing. Eén van de nieuwe

paradepaardjes in het assortiment is de Daikin Altherma 3 Geo, een zeer energiezuinige, invertergestuurde grond/water-warmtepomp met

een hoog rendement die kan koelen, verwarmen en warm tapwater kan leveren.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Daikin

Altherma 3 GEO is de nieuwste generatie geothermische warmtepompen van

klimaatspecialist Daikin. “Met veel voordelen; niet alleen voor de eindgebruiker,

maar ook voor de installateur”, aldus Sander Kleine, product manager

heating voor Daikin Nederland. “De enige voorwaarde is dat de grond bij de

woning geschikt is voor een boorgat van 80 tot 100 meter of een horizontaal

captatienet. Maar dan heb je ook een fantastisch systeem.”

Uniek modulatiebereik

“In feite zijn meerdere nieuwe technologieën in dit systeem geïntegreerd”,

vervolgt Kleine. “De Altherma Geo 3 is de eerste bronwarmtepomp met R32

als koudemiddel, wat voor een zeer efficiënte warmte-uitwisseling zorgt. Verder

heeft de warmtepomp een uniek modulatiebereik. Hij kan terugmoduleren

tot slechts 0,85 kW en daardoor zonder te pendelen zelfs voorzien in

De instellingen zijn eenvoudig te programmeren.

20 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

Warmtepomp met 180 liter boilervat in een compacte behuizing die niet misstaat in een bijkeuken.

‘In feite zijn meerdere nieuwe

technologieën in dit systeem

geïntegreerd’

de warmtevraag in kleine ruimtes. De Daikin Altherma GEO 3 is een kwaliteitsproduct.

Dankzij het modulatiebereik gaat het apparaat bovendien nog

langer mee en is het nog zuiniger met energie. De ingebouwde back-upheater

zal zelden nodig zijn. Stel, je hebt een huis met een vermogensbehoefte van

12 kW, een warmtepomp van 10 kW en de temperatuur zakt onder de -10°C,

dan zal de warmtepomp voorzien in de eerste 10 kW en de back-upheater de

overige 2 kW elektrisch aanleveren.”

Compact systeem

De geothermische warmtepomp van Daikin gaat vergezeld van een eveneens

ingebouwd rvs boilervat van 180 liter. “Daarmee is voldoende capaciteit aanwezig

om een heel gezin het hele jaar door te voorzien van sanitair warm

water”, bezweert Kleine. “En dat is allemaal in één unit weggewerkt, die met

een hoogte van nog geen 1,80 meter en een footprint van een koelkast in

vrijwel elk huis past. Het gestroomlijnde ontwerp zou zelfs in een bijkeuken

niet misstaan. Het oog wil ook wat!” Het systeem kan worden aangesloten

op lage temperatuurverwarming voor vloerverwarming, convectoren, warmte-

pompconvectoren en lage en hoge temperatuurradiatoren met een maximum

temperatuur van 65°C. Daarmee is de Altherma 3 GEO geschikt voor zowel

nieuwbouw als renovaties.

Eenvoudige installatie

Er zijn ook aanmerkelijke voordelen voor de installateur, benadrukt Kleine.

“Deze alles in één unit is sowieso compact en daardoor goed te plaatsen in

de meeste woningen. De 70 kilogram wegende compressor is uitneembaar,

dat kan het montageproces eventueel vergemakkelijken. Daarbij bevinden

alle leidingaansluitingen zich op de bovenkant en dat betekent eenvoudig

aansluiten. Er is slechts 10 millimeter ruimte aan de zijkanten vereist. De instellingen

zijn op een laptop te programmeren en tijdens de inbedrijfstelling

eenvoudig naar de besturing te uploaden.”

De bediening van de Altherma 3 GEO verloopt zeer gebruiksvriendelijk via

de bedrade Madoka controller die verkrijgbaar is in drie kleuren. Kleine: “De

installateur kan hierin scenario’s voorinstellen en de bedrijfsgeschiedenis uitlezen.

De eindgebruiker kan via de controller of via de app de temperatuur instellen

en naar behoefte handmatig aanpassingen doen. Zowel de uitgaande

als ingaande energie van de unit wordt weergegeven, waardoor de gebruiker

precies kan aflezen wat het energieverbruik en de energieopbrengst van de

duurzame installatie is. Mensen die kiezen voor het verduurzamen van hun

woning, vinden dat over het algemeen erg leuk om te weten.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 21


DUURZAAM VERWARMEN

MET BODEM WARMTEPOMP:

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO

De behoefte aan warmte, verkoeling en warm tapwater kan via de lucht, maar

ook via de bodem -als energiebron- worden ingevuld. De nieuwe generatie

grondgebonden warmtepompen van Daikin Altherma gebruiken geothermische

energie en Daikin invertertechnologie om te zorgen voor een optimaal rendement

in verwarmen en (actief ) koelen.

De nieuwe Daikin Altherma 3 GEO is fluisterstil met slechts 27dB(A) op 1 meter,

en maakt super efficiënt van 1 kW elektriciteit zo’n 5 kW aan warmte, tot 55 graden

Celsius. Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. Beschikbaar in 6 en 10 kW.

Daikin

Madoka bediening

Topprestaties met R-32 en rendement gecombineerd met het ideale

bedieningsgemak, zorgen voor het beste binnenklimaat.

Uw Daikin installateur helpt u graag verder.

Meer weten?

www.daikin.nl/GEO


Advies & installatie van

duurzame oplossingen

Duurzaam, innovatief en doordacht

www.vmeij-installaties.nl


THEMA WARMTEPOMPEN

VERTROUWENSRELATIE RESULTEERT IN HOGE BOUWSNELHEID EN KWALITEIT

INSTALLATEUR EN LEVERANCIERS SLAAN

DE HANDEN INEEN

In de noordwesthoek van Berkel en Rodenrijs wordt hard gewerkt aan de bouw van de Gouden Buurten. In totaal komen hier 2.500 woningen

in verschillende buurten. In een aantal deelprojecten is een combinatie van bedrijven actief, die gezamenlijk zorgen voor de warmtepompen

en het afgiftesysteem in de grondgebonden woningen en appartementen voor de sociale huur. Hun doel: in een efficiënt werkproces komen

tot het hoogst mogelijke comfort voor de eindgebruiker.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld VMeij Installaties

Samen kom je verder. Dat vonden ook de drie bedrijven

die als collectief actief zijn in de markt voor

duurzame verwarmingssystemen voor woningen.

COMAP is een internationaal opererende producent

en leverancier van appendages, leidingen en

afgiftesystemen voor warmte en koeling. 2Flexsystems

is sinds vijf jaar importeur van de Zweedse

Thermia warmtepompen en VMeij Installaties

houdt zich sinds 2018 bezig met het installeren

en ontwerpen van innovatieve duurzame oplossingen,

waaronder ook de Thermia warmtepompen.

Drie jaar geleden hebben deze bedrijven een samenwerking

opgezet die al een aantal vruchtbare

resultaten heeft opgeleverd, waaronder in Berkel

en Rodenrijs.

Afspraken nakomen

Geert Ververs, directeur van RHC COMAP, valt

meteen met de deur in huis: “De markt is erg

versnipperd en dat leidt ertoe dat men vergeet

met elkaar tot een gezamenlijke en energetisch

efficiënte oplossing voor de eindgebruiker te

komen. Daarnaast zijn er organisaties die de

mond vol hebben van ketensamenwerking, maar

concreet stelt dat vaak niet veel voor. Voor ons

betekent samenwerken afspraken nakomen en

samen uit samen thuis. We hebben nu drie projecten

gedaan en die zijn uitstekend verlopen.”

Concept

Gert Meijberg, directeur van VMeij Installaties,

kan daar naadloos op aansluiten: “We kennen

elkaar al langer en kunnen elkaar de waarheid

zeggen. Dan doe je in de regel een stapje extra.

Kom je je afspraken niet na, dan zit daar ook een

persoonlijk aspect aan vast. Niet minder belangrijk:

doordat we op elkaar ingespeeld zijn, kom je

op de bouwplaats en hoef je niks uit te zoeken of

uitgelegd te krijgen, je kunt meteen vol aan de

slag. We hebben gezamenlijk een concept ontwikkeld

met de Thermia warmtepomp en een uitstekend

afgiftesysteem en dat rollen we zeer efficiënt

uit. Onze focus ligt op nieuwbouw, dat is beter te

organiseren. Bij renovatie zit je toch bij mensen

achter de voordeur.”

Voorbereiding

Ook Wim Mulders, directeur van 2FlexSystems,

is lyrisch over het collectief. “We leveren kwalitatief

hoogstaande warmtepompen uit Zweden en

wilden het anders doen, systematischer en met

Een zending Thermia warmtepompen staat klaar voor transport.

24 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

Thermia warmtepompen staan op de dakverdieping van de grondgebonden woningen in Berkel en Rodenrijs.

partijen die we door en door kunnen vertrouwen.

Met als doel: een zo hoog mogelijk comfort voor

de eindgebruiker. Omdat bij ons het meeste werk

in de voorbereiding zit, sluit alles perfect aan en

klopt alles. En we weten alles van elkaars producten

en hoe we werken.”

Afgiftesysteem

Aan de basis van het afgiftesysteem liggen hoogwaardige

producten. Ververs: “COMAP is een van

oorsprong Frans bedrijf dat groot geworden is met

appendages. Drie jaar geleden is het begonnen

met leidingsystemen voor laagtemperatuurverwarming,

met de gedachte de installateur zoveel

mogelijk te ontzorgen. Daarbij kunnen we als

systeemleverancier tot en met montage en inregeling

leveren, al naar gelang de wensen van de

installateur c.q. opdrachtgever. De laatste jaren

zien we een toenemend aantal projecten waar

installateurs bij dergelijke systemen werken met

prefabriceren. Daar kunnen we goed in meedenken

en -doen. Met een breed en sterk aanbod van

eigen producten en complete systemen, die indien

gewenst just-in-time geleverd kunnen worden vanuit

het centrale magazijn in Frankrijk of zo nodig

‘Het doel: in een efficiënt werkproces

komen tot het hoogst mogelijke comfort

voor de eindgebruiker’

via de hub in Amsterdam. COMAP werkt daarbij

altijd in opdracht van de installateur en vooralsnog

nooit voor de aannemer. Met de kwaliteitsgarantie

voor ons warmteafgiftesysteem sorteren we

vast voor op de kwaliteitsborging die volgend jaar

verplicht wordt.”

Brine-Water warmtepomp

Het hart van het installatieconcept wordt gevormd

door de Thermia Calibra Cool warmtepomp, een

paradepaardje van 2Flexsystems. Mulders: “Het

Zweedse Thermia bestaat al sinds 1923 en kwam

in 1973 met de eerste warmtepomp met geïntegreerde

warmwatertank en passieve koeling. De

nieuwste Calibra-modellen zijn Brine-Water warmtepompen

met een invertergecontroleerde compressor,

gemaakt om optimaal te presteren in alle

Europese klimaatzones. Het zijn ideale machines

die de warmteproductie continu aanpassen aan

de actuele warmtebehoefte, dus zonder pendelen.

De dertig grondgebonden woningen in Berkel en

Rodenrijs zijn inmiddels aangesloten, binnenkort

leveren we de dertig warmtepompen voor de twee

appartementsgebouwen. Dit maakt deel uit van

een veel grotere levering van negenhonderd units

in Pijnacker en 786 stuks in Berkel en Rodenrijs.”

Prefabriceren

Warmtepomp en afgiftesysteem worden door

VMeij Installaties ingekocht. Meijberg: “Dan begint

in onze werkplaats het voormonteren. Warmtepompen

zijn nogal arbeidsintensief en alles wat je

in de fabriek aan appendages kunt voorbewerken,

voormonteren en prefabriceren is pure winst. ❯

INSTALLATIEENBOUW.NL | 25


THEMA

WARMTEPOMPEN

De vloerverwarming ligt op haar plaats.

Woningen in de Gouden Harpbuurt.

‘De korte montagetijd en dientengevolge

hoge bouwsnelheid vallen ook in goede

aarde bij de hoofdaannemers’

Voor projecten maken we een mock-up en komen

we met de adviseurs van Thermia tot de ideale

montagewijze. Het zijn bij projecten vaak dezelfde

oplossingen en dan kun je met prefabriceren enorme

tijdwinst boeken. De projectleiders van VMeij

Installaties en COMAP stemmen tijdens het bouwproces

doorlopend af en hebben veel contact. Ook

als het proces goed verloopt. Bij de dertig grondgebonden

woningen in Berkel en Rodenrijs, ons

eerste gezamenlijke project, verliep het proces al

meteen voorspoedig. Het was niet twee keer knipperen

met de ogen en klaar, maar veel scheelde

het niet.”

Tevreden aannemers

De korte montagetijd en dientengevolge hoge

bouwsnelheid vallen ook in goede aarde bij hoofdaannemers

Eteck van de projecten in Pijnacker en

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling van de projecten

in Berkel en Rodenrijs. Ververs: “In de projecten in

Berkel en Rodenrijs zijn de Thermia Calibra Cool 1

t/m 7 KW Brine-Water warmtepompen toegepast

met individuele lusjes naar de woningen. Bij de

projecten in Pijnacker wordt gebruikgemaakt van

een collectief leidingnet aan de bronzijde, met

meerdere bronnen in combinatie met aquathermie.

Het installatietempo is op beide locaties erg

hoog. Hierna wil de gemeente ook in Berkel en

Rodenrijs woningen realiseren met een collectieve

warmtebron, dat kunnen wij dan ook prima aan.

Maar eerst deze twee deelprojecten in de Gouden

Harpbuurt goed afronden.” Nog een paar keer

knipperen met de ogen dus. ❚

26 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Customized Products

Efficiënt investeren

in uw project

Belimo is als fabrikant niet alleen specialist maar ook uniek als het gaat om het produceren van customized products.

Dankzij modulaire opbouw van Belimo aandrijvingen en een uniek configuratie systeem kunt u uw „eigen“ Belimo

aandrijving naar wens laten labelen, parametreren of monteren op de regel afsluiter of kogelkraan.

Ook voor het hydraulisch voor monteren van bochten, koppelingen of puntstukken en dergelijke kunnen wij u

ontzorgen met het voor monteren van bijvoorbeeld stekkers of kabellengtes. Het voordeel is o.a. minder montage

uren, snellere doorloop tijd op uw project en het sterk reduceren van de faalkosten.

Wat kunnen wij voor u betekenen;

Elektrotechnisch; o.a. klant specifieke kabels / stekkers / connectoren

Hydraulisch; o.a. voor gemonteerde leidingen / bochten / koppelingen / fittingen

Voorgeprogrammeerde intelligente aandrijvingen/oplossingen

Uitvoeren van functietesten op customized producten

Labelen op locatie niveau

Vraag ons team van specialisten ook naar de OEM oplossingen.

Wij werken met gerenommeerde merken en bieden u hierdoor de unieke 5 jaar Belimo garantie.

Belimo. Goed geregeld.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden?

www.belimo.nl of vraag ons team van specialisten.

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen

Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915, info@belimo.nl, www.belimo.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


THEMA WARMTEPOMPEN

NIEUWE LUCHT/WATER-WARMTEPOMP IS DUURZAAM, FLUISTERSTIL ÉN ZEER COMPLEET

‘MET DEZE EFFICIËNTE TECHNOLOGIE VOOR HERNIEUWBARE

ENERGIE IS DE CIRKEL ROND’

Deze zomer lanceert Vasco de geruisloze Vica 8 AW E lucht/water-warmtepomp,

in combinatie met een intelligent Vica Combi Collect buffervat voor verwarming

en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is

de cirkel van warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking rond. Hiermee reikt

Vasco voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en

duurzaam binnenklimaat.

Tekst en beeld Vasco Group

Vasco Vica 8 AW E (Air Water Extern) is een lucht/water-warmtepomp (monobloc)

met invertertechnologie. Dit betekent dat het vermogen van de

warmtepomp automatisch wordt afgestemd op de warmtebehoefte. Het

toestel bestaat uit een buitenunit met daarin de verdamper, compressor,

condensor en het expansieventiel. Grote troef is de geruisloze werking, dankzij

extra grote verdampers en de modulerende werking van de compressor,

ventilator en laadpomp. Om de overdracht van geluid tot een minimum te

beperken, is Vasco Vica omhuld met een geluidsdichte en robuuste omkasting

van metaal, edelstaal en aluminium. Een geluiddempende isolatielaag aan

de binnenzijde zorgt voor een bijkomende geluidsbuffer. Het resultaat is een

fluisterstille warmtepompunit voor elke nieuwbouw of grondige renovatie.

Energetische krachtpatser met intelligente regeling

Vasco Vica, met een vermogen van 8 kW, onttrekt dankzij extra grote verdampers

maximaal energie aan de omgevingslucht. Dankzij de modulerende

werking voor verwarming en sanitair warm water wekt het systeem alleen

de energie op die op dat moment nodig is, zonder in te boeten aan comfort.

De maximale aanvoertemperatuur voor sanitair warm water blijft met 63°C

bijzonder hoog. Voor een optimale afstemming met PV-panelen beschikt de

warmtepomp over een ‘power to heat’-functie die toelaat om de warmtevraag

automatisch af te stemmen op de hoeveelheid beschikbare zonne-energie.

Makkelijk te installeren, eenvoudig te bedienen

De warmtepomp van Vasco mag dan een sterk staaltje technisch vernuft zijn,

hij laat zich wel gemakkelijk installeren en bedienen. Zo is alles voorzien voor

een snelle montage: van voorbedrade elektrische componenten over geïntegreerde

aansluitingen tot een voorgemonteerd tweede verwarmingscircuit.

28 |

INSTALLATIEENBOUW.NL

Vasco Vica Sani 300 A I warmtepompboiler.


WARMTEPOMPEN THEMA

De Vasco Vica 8 AW E lucht/water-warmtepomp.

‘De warmtepomp mag dan een

sterk staaltje technisch vernuft

zijn, hij laat zich wel gemakkelijk

installeren en bedienen’

De eindgebruiker kan de warmtepomp heel eenvoudig aansturen met een

intuïtief aanraakscherm. Zo kan de klant snel en simpel zijn persoonlijke

voorkeuren programmeren (bv. temperatuur bij afwezigheid), waarbij de installateur

indien gewenst de controle over de warmtepomp op afstand kan

overnemen (bv. bij een eventuele storing).

Combi Collect buffervat, maximaal profiteren van

zonne-energie

Vasco Vica 8 AW E is verkrijgbaar in combinatie met het Vica Combi Collect

buffervat. De ruime inhoud van 127 liter voor verwarming en 231 liter voor

warm water garandeert de eindgebruiker alle warmte- en warmwatercomfort.

Daarbij biedt het reservoir de mogelijkheid om intelligent warmte te

bufferen: of in het vat voor het verwarmingscircuit of in het vat voor sanitair

warm water. Een extra geïntegreerde warmtewisselaar zorgt voor een eventuele

koppeling met zonnecollectoren of een andere externe warmtebron.

Ideaal voor gezinnen die graag maximaal profiteren van gratis zonne-energie.

Vica Sani warmtepompboiler, altijd warm water in huis

De Vica Sani 300 A I (Air Intern) is een hoogwaardige warmtepompboiler

(lucht/water) voor de productie van sanitair warm water. Deze kant-enklare

oplossing is ideaal om traditionele boilers op gas of elektriciteit op

een duurzame manier te vervangen (of voor nieuwbouw uiteraard). Deze

pomp laat zich met zijn plug & play montage gemakkelijk installeren in

een kelder of technische ruimte, zonder breekwerken. Installateurs hoeven

slechts de bestaande boiler te ontkoppelen, de Vasco Vica Sani te installeren,

aan- en afvoer aan te sluiten op de buitenlucht, het toestel aan

te sluiten op het stroomnetwerk en de installatie is klaar voor gebruik.

Dankzij deze energie-efficiënte alleskunner (met een buffervat van 258 liter

waaruit nauwelijks warmte verloren gaat dankzij de behuizing met dikke

PE-isolatie) is er altijd warm water in huis. In combinatie met de efficiënte

warmtepomptechnologie behaalt de Vica Sani de hoogste energieklasse. Het

systeem is met een inzetbaarheid tot -10°C bovendien perfect afgestemd

Vasco Vica controller/regeling.

op de Belgische weersomstandigheden. De geïntegreerde warmtewisselaar

maakt ook de combinatie met thermische zonnepanelen mogelijk. Verder

is de warmtepomp – om het risico op legionellabesmetting uit te sluiten –

uitgerust met een elektrische weerstand die automatisch in werking treedt

als het water onder een bepaalde minimumtemperatuur zakt.

Over Vasco Group

Vasco Group uit Dilsen (BE) biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve

en duurzame totaaloplossingen op het gebied van verwarming, ventilatie en

koeling, voor een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco kwalitatief hoogwaardige

en internationaal bekroonde designradiatoren die zich kenmerken

door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De kwaliteitsmerken

voor paneelradiatoren zijn Superia in België en Brugman in Duitsland, Frankrijk,

Polen en Nederland. Naast radiatoren is Vasco ook een belangrijke speler

op het vlak van ventilatie en vloerverwarming.

Vasco Group streeft naar optimale ontzorging van haar doelgroepen. Uniek is

dat de radiatoren van Vasco worden gewaarborgd met een kwaliteitsgarantie

voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. De 3 productiebedrijven

bevinden zich in Dilsen (België), Tubbergen (Nederland) en Legnica

(Polen). Vasco Group telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de

Zwitserse Arbonia Groep. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 29


THEMA WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMP: EEN UITSTEKENDE KEUZE

VOOR RENOVATIEPROJECTEN

Dat warmtepompen uitstekend geschikt zijn voor nieuwbouwwoningen, verbaast anno 2020 niemand meer. Dat de installaties ook uitstekend

tot hun recht komen in renovatieprojecten echter, is minder bekend. WOLF Energiesystemen brengt hier graag verandering in. Begin dit jaar

was de binnenklimaatspecialist uit Kampen onder meer betrokken bij de verduurzaming van een twee-onder-een-kapwoning uit 1975, waar

dankzij een WOLF warmtepomp, meerlagenbuffervat, verswaterstation, WTW-woonhuisventilatiesysteem én zonnecollectoren een flinke energetische

en comfortslag gemaakt kon worden.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld WOLF Energiesystemen

Begin dit jaar was de WOLF Energiesystemen betrokken bij de verduurzaming van een twee-onder-een-kapwoning uit 1975, waar dankzij een WOLF warmtepomp,

meerlagenbuffervat, verswaterstation, WTW-woonhuisventilatiesysteem én zonnecollectoren een flinke energetische en comfortslag gemaakt kon worden.

Om het warmteverlies omlaag te brengen en het

wooncomfort te verhogen is de 250 m² grote

woning onder meer voorzien van een nieuw

dak, een nieuwe vloer met vloerverwarming/

vloerkoeling en nieuwe spouwmuurisolatie. Bovendien

zijn PV-panelen en zonnecollectoren

aangebracht, waarmee de woning geschikt werd

voor de installatie van een warmtepomp. “De

bewoners waren zeer gecharmeerd van het hoge

rendement en de fluisterstille werking van onze

nieuwe monoblock lucht/water-warmtepompen”,

vertelt Allard Roetman, Engineer Duurzame Systemen

bij WOLF Energiesystemen. “Zij hebben

installateur Obbink Installatietechniek gevraagd

om de mogelijkheden van de warmtepomp in

hun woning te onderzoeken en zo is het balletje

eigenlijk gaan rollen. Om een goede indruk te

‘De bewoners waren zeer gecharmeerd

van het hoge rendement en de fluisterstille

werking van onze nieuwe monoblock lucht/

water-warmtepompen’

krijgen van de woning, hebben wij de bewoners

een vragenlijst laten invullen. Bovendien hebben

we een warmteverliesberekening gemaakt van de

bouwkundige schil, om inzicht te krijgen in de

totale warmtebehoefte bij -10°C buitentemperatuur.

Ook hebben we de warmtapwaterbehoefte

geïnventariseerd. Op basis hiervan hebben we een

warmtepomp en ventilatiesysteem geadviseerd.”

Hoog seizoensrendement, laag GWP

Gekozen is voor een WOLF CHA-monoblock

warmtepomp met een capaciteit van 10 kW, vertelt

Roetman. “Deze lucht/water-warmtepomp

is volledig in eigen beheer op de productielocatie

van WOLF in Duitsland ontwikkeld en heeft

een seizoensrendement (SCOP) van 4,86 voor

verwarming. Bovendien maakt de warmtepomp

30 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

In de bijkeuken in Lichtenvoorde is tevens een WOLF BSP-W1000 meerlagenbuffervat geïnstalleerd en gekoppeld aan de warmtepomp.

gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel

R290 (GWP = 3). Naast een verwarmingsfunctie

is de warmtepomp standaard voorzien van

een koelfunctie. Om de moduleerbaarheid van

de warmtepomp bij verwarming en koeling optimaal

en zonder concessies te kunnen benutten, is

voor beide functies een separaat expansieventiel

toegepast. Het binnendeel van de warmtepomp

is beneden in de bijkeuken geïnstalleerd en met

goed geïsoleerde cv-leidingen gekoppeld aan het

buitendeel in de tuin. Bovendien is een vuil- en

magnetietfilter in de installatie opgenomen. Met

slechts 34 dB(A) in nachtbedrijf (stiltemodus) ligt

het geluidsniveau van het CHA-monoblock lager

dan het geluid van een regenbui.”

Efficiënt gebruik van zonne-energie

en afgezogen binnenlucht

In de bijkeuken in Lichtenvoorde is tevens een

WOLF BSP-W1000 meerlagenbuffervat geïnstalleerd

en gekoppeld aan de warmtepomp. Roetman:

“Het buffervat heeft een totale capaciteit

van 1.000 liter water. De onderste helft van het

buffervat is bestemd voor de verwarming van de

woning, terwijl de bovenste helft wordt benut voor

het warme tapwater.” Omdat een warmtapwater-

voorraad ontbreekt, is een legionellaprogramma

niet nodig. “Het warme tapwater wordt vraaggestuurd

bereid door een WOLF FWS verswaterstation

met hoogefficiënte pompen. Op het dak van

de bijkeuken zijn bovendien zes WOLF TopSon zonnecollectoren

gemonteerd. Dankzij de constructie

van het buffervat kunnen de zonnecollectoren

op koude en zonnige dagen ook de verwarming

van de woning verzorgen. Op deze dagen wordt

de warmtepomp automatisch vanuit de regeling

uitgeschakeld. Een WOLF CWL-2 woonhuisventilatie-unit

met warmteterugwinning voorziet met

behulp van CO 2

-sensoren in een vraaggestuurde

afzuiging van de gebruikte binnenlucht uit toilet,

badkamer en keuken en luchttoevoer in de woonkamer

en slaapkamers. Hierbij wordt de warmte

uit de afgezogen lucht efficiënt benut om de verse

lucht voor te verwarmen. De WTW-unit heeft een

capaciteit van 400 m³/h en een warmteterugwinningrendement

tot 99 procent. De unit is standaard

voorzien van een volautomatische bypass

en vorstbeveiliging.”

Smarthome besturing

Alle componenten van de klimaatinstallatie werken

perfect met elkaar samen. WOLF garandeert

Gekozen is voor een WOLF CHA-monoblock

warmtepomp met een capaciteit van 10 kW.

een goede werking waarbij standaard 5 jaar systeemgarantie

wordt aangeboden. Via de WOLF

Smartset-App en de smartphone of tablet kunnen

de bewoners eenvoudig hun verwarmingsinstallatie,

ventilatiesysteem en zonnecollectoren bewaken

en beheren. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 31


CHA-MONOBLOCK,

WARM IN DE WINTER, KOEL IN DE ZOMER

EN INDRUKWEKKEND STIL

< 35 dB(A)

De CHA-monoblock warmtepomp maakt

gebruik van het koudemiddel R290 en

is geschikt voor hoge temperaturen tot

70°C. De warmtepomp kan dankzij het

hoge rendement een grote rol gaan spelen

bij het verduurzamen van bestaande

woningen, maar ook voor nieuwbouwwoningen

is deze nieuwe generatie

warmtepomp een slimme keuze. De CHA

produceert warm water zonder gebruik

te maken van het elektrisch element.

Hierdoor wordt het stroomverbruik

verder gereduceerd en is de warmtepomp

ontzettend duurzaam.

MEER INFO: WWW.WOLF.EU

VOOR VERWARMEN EN KOELEN

ZEER HOGE COP-WAARDE

TEMPERATUREN >70°C

NATUURLIJK KOUDEMIDDEL R290

INTEGREERBAAR IN SMARTHOME


Dé Warmtepomp

De stilste

efficiëntste

mooiste

warmtepomp

die er is!

18

D E C I B E L *

*Vraag de testresultaten op bij Deltherma

MADE IN

Heliotherm Nederland Deltherma B.V.

023 822 1644

support@deltherma.com


THEMA WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN VOOR DE GROTERE WONINGBOUW, UTILITEIT EN INDUSTRIE:

100% DUURZAAM, BETROUWBAAR

EN ENERGIE-EFFICIËNT

Warmtepompen zijn een duurzaam, betrouwbaar en energetisch alternatief voor de aloude cv-ketel. Doordat geen gas meer wordt gebruikt,

daalt de CO 2

-uitstoot met wel 50 procent. Bovendien kan flink bespaard worden op de energierekening. Niet voor niets wint de techniek snel

terrein in de seriematige woningbouw. Dat de warmtepomp zich ook uitstekend leent voor de grotere woningbouw, utiliteit en industrie

echter, is minder bekend. Kusters Technische Handelsonderneming (THO) brengt hier graag verandering in. Sinds begin dit jaar levert de

specialist in lucht- en stralingsverwarming, airconditioning en warmtepompen een uitgebreid gamma Templari lucht/water- en lucht/luchtwarmtepompen,

waarmee voor iedere projectvraag een passende oplossing kan worden geboden.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Kusters Technische Handelsonderneming

“In aanvulling op onze Gree warmtepompen voor de woningbouw zijn wij

op zoek gegaan naar high end modellen met grotere capaciteiten en een

uitstekend prijs-kwaliteitsniveau, waarmee ook grote(re) projecten duurzaam,

betrouwbaar en energetisch geklimatiseerd kunnen worden”, vertelt Xander

Wiardi, Key Accountmanager bij Kusters THO. “In onze zoektocht kwamen we

uit in Italië, waar Templari sinds 2006 hoogwaardige warmtepompen ontwikkelt

en produceert voor zowel de commerciële als industriële markt. Eind

2019 hebben we de fabriek van Templari in Rubano bezocht. Naast de hoge

kwaliteit en duurzaamheid van de warmtepompen, werden we positief verrast

door de passie waarmee het Templari-team werkt aan de continue verbetering

en innovatie van het warmtepompassortiment.”

100% duurzaam

“De ambitie van Templari is om de meest duurzame en ecologisch verantwoorde

warmtepompen te ontwikkelen en produceren, tegen een uitstekend

prijs-kwaliteitsniveau”, vertelt Sjors Hendriks, Sales Service Support bij Kusters

THO. “Maar ook om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de opwarming

van onze planeet nog verder te reduceren. Deze ambitie past perfect

bij de focus van Kusters THO, dat streeft naar een 100% duurzaam productportfolio.

Sinds begin dit jaar omvat ons productassortiment diverse Templari

lucht/lucht-warmtepompen tot 39 kW en Templari lucht/water-warmtepompen

tot 35 kW. De warmtepompen zijn verkrijgbaar in een monoblock- en

splituitvoering, waarmee een brede inzetbaarheid wordt geborgd.”

Hoge performance en efficiency

De performance en efficiency van de Templari warmtepompen is zeer hoog,

benadrukt Hendriks. Ook bij lagere buitentemperaturen. “Dankzij een grotere

condensor en een grotere afstand tussen de condensorlamellen vriest

de condensor minder snel dicht. Hierdoor zal de warmtepomp langer in verwarmingsbedrijf

blijven en blijft meer capaciteit over om het gebouw te verwarmen.

De ontdooicyclus via de condensorventilator zorgt voor een nauwkeurige

ontdooiregeling.” De warmtepompen voldoen aan de strengste eisen

De warmtepompen zijn verkrijgbaar in een monoblock- en splituitvoering,

waarmee een brede inzetbaarheid wordt geborgd.

Op de foto: de Kita L splituitvoering.

omtrent energiezuinigheid, duurzaamheid en geluid, aldus Wiardi. “Vanwege

de hoge energieklasse vallen de warmtepompen onder een hoge subsidieregeling.

Een touch screen bedieningspaneel maakt de status, energieverbruiken

en Coëfficiënt Of Performance (COP) duidelijk inzichtelijk.” Inmiddels zijn

de eerste projecten met de Templari warmtepompen uitgevoerd. ❚

34 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

‘De warmtepompen

voldoen aan de

strengste eisen omtrent

energiezuinigheid,

duurzaamheid en geluid’

Sinds begin dit jaar omvat het productassortiment van Kusters THO diverse Templari

lucht/lucht-warmtepompen tot 39 kW en Templari lucht/water-warmtepompen

tot 35 kW. Op de foto: de Kita Air warmtepomp.

T H E H E A T P U M P

D I E

W Ä R M E P U M P E

LA POMPA DI CALORE

INSTALLATIEENBOUW.NL | 35


THEMA

WARMTEPOMPEN

Werthaboulevard Weert: nieuwbouw appartementencomplex met lucht/water-warmtepompen op het dak.

TOTAALAANBIEDER VAN

DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN

Energiespecialist Volta Limburg is onderdeel van Essent en van oudsher gespecialiseerd in de verhuur, service en het onderhoud van cv- en

warmwatertoestellen. Verkoopleider Erik Plum vertelt: “In 2016 zetten we de eerste stappen richting duurzame producten, zoals zonnepanelen

en hybride warmtepompen. Inmiddels zijn we voor veel klanten in Limburg een betrouwbare partner bij het verduurzamen van hun woning of

bedrijfspand. We ontzorgen hen vanaf de eerste opname tot aan de oplevering en nazorg.” De kwaliteit van Volta Limburg is gewaarborgd in

de certificaten ISO-9001, VCA, SCIOS en BRL 9500.

Tekst Patricia van der Beek | Beeld Volta Limburg

Integraal samenwerken

In 2016 lanceerde Volta Limburg haar duurzame totaalconcepten ‘PlusJe-

Huis’ voor particuliere klanten en ‘WoonEffect’ voor de zakelijke markt. Plum:

“We zijn een one-stop-shop voor duurzame energieoplossingen. Met onder

meer zonnepanelen, isolatie, klimaattechniek, mechanische ventilatie en

warmtepompen hebben we alles in huis om de klant een toekomstbestendige

en behaaglijke woon- of werkomgeving te bieden. Hiervoor werken we

integraal samen met onze dochterbedrijven Volta Solar, Willems Klimaat- en

Koudetechniek, Isoprofs, Fraku en diverse andere installatiepartners.”

36 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

‘Luchtwarmtepompen bieden

interessante mogelijkheden,

zeker in combinatie met andere

duurzame installaties’

All-electric warmtepompen

“Wij zijn sinds 2019 een dochteronderneming van Volta Limburg”, vertelt

bedrijfsleider Frans Kuijpers van Fraku. “We bestaan sinds 1944 en zijn van

oorsprong gespecialiseerd in koel- en warmtetechniek voor zowel de particuliere

als zakelijke markt. Sinds midden jaren negentig richten we ons,

op projectbasis, volledig op all-electric warmtepompen. Daarbij nemen

we het gehele traject uit handen, van advies en engineering tot realisatie,

beheer en onderhoud. We werken voornamelijk op nieuwbouwprojecten,

zoals recentelijk op de Werthaboulevard in Weert. Maar we hebben bijvoorbeeld

ook kasteel de Keverberg in Kessel van een nieuwe warmtepompinstallatie

voorzien.” Fraku is erkend installateur aardwarmte en officieel

gecertificeerd voor het berekenen en installeren van warmtepompen.

Toekomstmogelijkheden

Kuijpers vervolgt: “Als je de warmtepompen van nu vergelijkt met die van

25 jaar geleden, dan zijn ze een stuk compacter en stiller. Bovendien zijn

veel warmtepompen nu modulerend. De meest recente ontwikkeling is dat

we met warmtepompen steeds hogere temperaturen kunnen realiseren in de

Warmtepompinstallatie met multifunctioneel buffervat voor luxe grote villa.

bestaande bouw. Verder zien we dat luchtwarmtepompen, naast bodemwarmtepompen,

steeds meer terrein winnen in de markt. Luchtwarmtepompen

bieden interessante mogelijkheden, zeker in combinatie met andere

duurzame installaties zoals zonnepanelen en/of ventilatie met warmteterugwinning.

Op dit moment wordt daar nog flink in gepionierd, maar dat

levert in de toekomst ongetwijfeld nog betere oplossingen op. Zowel qua

duurzaamheid als qua comfort.” ❚

Bouwen aan een duurzame

toekomst met Volta Limburg

De totaalaanbieder voor verduurzaming in Limburg

Volta Limburg is volledig thuis in de nieuwste duurzame

energieoplossingen en is één van de servicepartners van Essent.

Wij zorgen voor veilige, betrouwbare producten waarmee bewoners

extra genieten van hun huis zoals een nieuwe CV-ketel, warmtepomp,

zonnepanelen, woningisolatie, ventilatie en koeling.

Onze gespecialiseerde servicebedrijven in de regio

Samen met onze servicebedrijven bieden we door heel Limburg duurzame

totaaloplossingen aan. We geloven in een stapsgewijze transitie van de gebouwde

omgeving. Niet overal hoeven woningen in één keer volledig van het gas af.

Door isolatie en het gebruik van (hybride) warmtepompen kan ook op korte termijn al veel

klimaatwinst worden behaald.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden om uw bedrijfspand klaar te maken voor de

toekomst. Wij helpen u verder door maatwerk te leveren met onze persoonlijke aanpak.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op www.voltalimburg.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL | 37

Naamloos-1 1 31-08-20 09:07


THEMA WARMTEPOMPEN

OOSTENRIJKSE TOPFABRICAAT WARMTEPOMP VERKOOPT ZICHZELF

GERUISLOOS EN OERDEGELIJK

In Langkampfen, vlak onder Kufstein bouwt de Oostenrijkse firma Heliotherm sinds 1987 warmtepompen. Niet zo maar warmtepompen, maar

extreem goede warmtepompen. De recente series buitenunits zien er bijzonder uit, zijn echt fluisterstil en worden voorzien van de meest

efficiënte warmtepomptechniek ter wereld. Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend, denk je dan. Daarom zijn we even gaan kijken bij de Nederlandse

distributeur.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Heliotherm

Heliotherm is bekend geworden in Nederland

dankzij Frans Goris, die in 2008 startte met de

verkoop van de machines. Han Marcolina is nu

twee jaar managing director van Deltherma, zijdelings

ondersteund door Goris. In zijn eigen tuin

staat een Heliotherm van 12 kW (bij -7°C), een

flinke kast die pal naast de heg van de buren

staat. “Het is niet de goedkoopste oplossing als

je een warmtepomp wilt, maar de degelijkheid

spat er vanaf. Heliotherm bezuinigt nu eenmaal

nergens op kwaliteit.”

Onverwoestbaar

Marcolina laat met veel plezier zijn eigen warmtepomp

zien, iets wat ook veel enthousiaste klanten

tegen de installateur zeggen: ‘kom een keer langs

met een potentiële klant’. Hij vertelt verder: “De

kast en bevestigingsmiddelen zijn van aluminium,

de wanden van gehard glas in een aluminium

frame. Geen roest en geen kunststof onderdelen

dus. Het geheel ziet er mooi uit, de behuizing is

onderhoudsvrij en over twintig jaar ziet die er nog

net zo mooi uit. De hele unit weegt zo’n 250 kilogram

en is op een betonnen sokkel geplaatst. Het

condenswater wordt onder de unit in de grond

afgevoerd. Die degelijkheid en de massa zorgen

mede dat het een stille machine is waar mijn buren

geen last van hebben.”

Onverwoestbare behuizing van aluminium en gehard glas.

Geruisloos

In de kast zit een verdamper met 80 m² oppervlak,

een prachtig roodkoperen soldeerkunstwerk

waarvan de afstand tussen de lamellen groot

genoeg is om ijsvorming te voorkomen. Marcolina:

“Daaronder staat de verend opgestelde

modulerende compressor die geluidsarm werkt.

Dankzij de uilenveren op de ventilator werkt ook

dit onderdeel geruisloos, terwijl deze 12 kW-versie

toch 6.000 m³ lucht per uur verplaatst. De geluidsproductie

van deze 12 kW warmtepomp is

38 | INSTALLATIEENBOUW.NL


WARMTEPOMPEN THEMA

Verdamper met een oppervlak van 80 m².

‘De service is net zo geruisloos als

de warmtepomp zelf’

op drie meter afstand vanaf midden unit 32,7

dB(A), de splitunit produceert slechts 18 dB(A).”

Eerlijke cijfers

Tachtig procent van de verkochte Heliotherm

warmtepompen – er staan er nu rond de duizend

in Nederland – zijn luchtwatervarianten van 8, 12

of 18 kW die een SCOP hebben tot 5,3. Marcolina:

“Dat is op zich al een mooie score, maar de Heliotherm

Natural Technology werkt met bodem-,

aard- of grondwaterwarmte. Deze haalt in combinatie

met een horizontaal ingegraven verdamper

met 6,7 de hoogste SCOP ter wereld. In Oostenrijk

kun je met dit soort gegevens niet sjoemelen, het

zijn keiharde getallen die we zelf gecontroleerd

hebben. Wij verkopen eerlijke producten en verlenen

eerlijke service. We zullen nooit een te zware

warmtepomp adviseren, die werkt minder efficiënt

en de extra capaciteit is niet nodig. Wij maken

mensen blij en dat lukt tot nog toe erg goed.”

Geruisloze ventilator.

Conventionele radiatoren

Het Heliotherm-assortiment heeft een breed scala

aan toepassingen. Marcolina: “Onze primaire

focus ligt op woningen. Vanaf een vloeroppervlak

van zeg 150 m² zijn deze met een combiunit

of splitunit uitstekend te verduurzamen. En

ook conventionele radiatoren zijn mogelijk, bij

stromingstemperaturen tot 50°C. Voor wooncomplexen

en hotels waar geen bodemwarmte

beschikbaar is, kan een grote luchtunit met een

groot buffervat uitkomst bieden. Water wordt

hier voorverwarmd tot 20°C, kleine cubes in de

appartementen hebben dan aan 3 à 4 kW voldoende

om te voorzien in verwarming en warm

water. Grootschaliger kan ook: we kunnen installaties

bouwen in cascadeopstelling die op te

schalen zijn tot 4.000 kW.”

Installateurs gezocht

Heliotherm werkt met een netwerk aan partners,

installateurs die een opleiding hebben genoten

van de Oostenrijkse onderneming. Marcolina: “We

hebben een deel van Nederland al afgedekt met

zogenoemde competentiepartners die het systeem

kunnen installeren en onderhouden. Heliotherm

krijgt geleidelijk voet aan de grond en we merken

dat de mond-tot-mondreclame zijn werk doet. Voor

verschillende regio’s zoeken we daarom nog serieuze

installateurs die opgeleid en gecertificeerd

willen worden en een topproduct exclusief in hun

regio willen verkopen. Vanwege fabrieksprotocollen

doen we inbedrijfstellingen zelf. Ik heb hele

korte lijnen met de fabriek, ook in het weekend.

Van daaruit kunnen ze altijd inloggen, updates

uitvoeren en aanpassingen doen. Service die net

zo geruisloos is als de warmtepomp zelf.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 39


KUNSTSTOF VLOERVERWARMINGSVERDELER GOOIT

HOGE OGEN IN WONING- EN UTILITEITSBOUW

De Kunststof Lage Temperatuur (KLT) verdeler van Multitherm B.V. wordt sinds jaar en dag als OEM-product vermarkt door de meest gerenommeerde

Nederlandse vloerverwarmingsleveranciers en heeft zich inmiddels meer dan bewezen in de seriematige en utiliteitsbouw. Behalve

als OEM-product wordt de composiet verdeler onder de merknaam Multitherm B.V. bovendien in duizenden woningen en vele utiliteitsprojecten

toegepast. En dat is niet voor niets, volgens Bart Hartman en Dennis van Rossum, oprichters van Multitherm B.V.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Multitherm B.V.

De glasvezelversterkte KLT-verdeler van Multitherm B.V. is dubbelwandig

uitgevoerd en dankzij de toevoeging van grafiet aan het kunststofgranulaat

ook zeer vormvast. Dit maakt de KLT-verdeler niet alleen zeer geschikt voor

vloerverwarming, maar ook voor vloerkoeling. De kans op condensvorming is

minimaal. Bovendien kan bij dit type verdeler geen roestvorming optreden.

Ingenieus ontwerp

De modules worden samengetrokken met M5 draadstangen, hetgeen de verdeler

uiterst star maakt, aldus Hartman. “De messing inserts zijn ingenieus

ingegoten in de kunststof verdelermodules, waardoor lekkage op de afgaan-

de groepen is uitgesloten. Ruime watervoerende kamers en groepsaansluitingen

zorgen voor minimale drukverliezen. Bovendien zijn de retourmodules

voorzien van goed afleesbare flowmeters met een handige beschermkap. De

verdelers kunnen zowel met de aansluitzijde aan de linker- als rechterkant

worden geplaatst.”

Duurzaam en foolproof

Zowel de aanvoerbalk als de retourbalk zijn voorzien van 2-delige messing kogelafsluiters

met een 1" aansluitmaat. “Op de aanvoerbalk zijn ingegoten messing

handafsluiters gemonteerd, die naar wens voorzien kunnen worden van

De Kunststof Lage Temperatuur (KLT) verdeler van Multitherm B.V..

40 | INSTALLATIEENBOUW.NL


‘De glasvezelversterkte KLTverdeler

is dubbelwandig

uitgevoerd en dankzij de

toevoeging van grafiet aan het

kunststofgranulaat ook

zeer vormvast’

M 3 0 servomotoren”, aldus Van Rossum. “De beugels zijn van thermisch verzinkt

staal en daardoor erg duurzaam en foolproof. Een uitgebreid assortiment thermometers,

manometers, ontluchters en vul-aftapkranen maakt de Multitherm

KLT-verdeler compleet.”

Over Multitherm B.V.

Multitherm B.V. is specialist in vloerverwarming en vloerkoeling. De firma

werd in 2014 opgericht door Dennis van Rossum en Bart Hartman, beiden

gepokt en gemazeld in de wereld van de installatietechniek. Waar Van Rossum

zijn sporen heeft verdiend als projectmanager bij een toonaangevend

installatiebedrijf in Zuid-Nederland, was Bart Hartman onder meer DGA bij

Thermagas Nederland en Salesmanager bij Comap NV. ❚

Vloerverwarming en -koeling

www.multitherm.nl

Transportstraat 34

4283 JL Giessen

Tel. 0183-513 573

INSTALLATIEENBOUW.NL | 41

Naamloos-1 1 27-08-20 09:15


ROTTERDAM ETU ERASMUS MC

Triage-unit in anderhalve dag

stekerbaar geïnstalleerd

Bij multi-technisch dienstverlener SPIE kwam de opdracht binnen voor de realisatie van een Externe Triage Unit (ETU) voor het Erasmus MC.

De ETU moest gerealiseerd worden aan de voorzijde van de Spoedeisende Hulp. “Als vaste contractpartij van het Erasmus MC wisten we deze

tijdelijke locatie in anderhalve dag tijd op te leveren, mede dankzij het uitontwikkelde stekerbare installatieconcept van Attema, Isolectra en

de groothandel”, zegt Operationeel Manager Cor Groeneweg van SPIE Healthcare.

Tekst Jan-Kees Verschuure |

Beeld Attema

De ETU, eind maart dit jaar in gebruik genomen, is gebouwd tegen de entree

van de Spoedeisende Hulp aan, met alle noodzakelijke installaties. Het gebouw

meet 16 bij 5 meter en bestaat uit een voorselectieruimte, wachtruimte,

inschrijfruimte en twee triagekamers voor COVID-19-verdachte patiënten,

verwarmd en volledig aangesloten op het netwerk en andere voorzieningen

van het Erasmus MC. “Vanuit onze ervaring in bouwteams, met de continuïteit

van hoogwaardige opdrachtgevers als uitgangspunt, stapten wij hier

met volle overtuiging in”, zegt Groeneweg. “Wij zijn met onze partners op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt, en kunnen dus acteren

wanneer snelheid is geboden.”

Prefabs op maat

Eén van die ontwikkelingen is het stekerbare installatieconcept van Attema

(kabeldozen) en Isolectra (Wieland-kabels), in samenwerking met groothandel

‘Plug & play installeren is een

must in dit soort situaties’

Technische Unie. “Bij stekerbaar installeren worden kabels en installatiemateriaal

kant-en-klaar aangeleverd, op maat gemaakt en voorzien van de juiste

connectoren”, aldus sales manager Robert Woudenberg van Attema. “Plug &

play installeren is gewoon een must in dit soort situaties.” Montagepartij SPIE

hoefde zelf geen producten in elkaar te zetten voor de ETU en kon direct aan de

slag. Groeneweg: “Wij wisten op voorhand dat deze partijen het konden waarmaken.

Technische Unie zorgde voor maatwerk in de aanlevering, op basis van

zo min mogelijk transportbewegingen. Hierdoor hebben wij deze locatie installatietechnisch

in anderhalve dag tijd kunnen realiseren, met een eigen team.”

De ETU aan de voorzijde van de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC.

42 | INSTALLATIEENBOUW.NL


ETU ERASMUS MC ROTTERDAM

'Connectivity' op basis van stekerbaar installeren is de toekomst.

Toekomst

Manager sales Mohammed Zaanan van Isolectra: “Ten opzichte van installatie

op de conventionele manier, is stekerbaar installeren met Wieland een

stuk sneller, eenvoudiger en efficiënter – de uitkomst voor dit project. Voor de

triage-unit is gebruik gemaakt van producten uit ons bestaande assortiment.

Wij hebben de materialen voor prefabs op lengte klaarliggen. In dit geval

zijn de prefabs voorzien van PEHA-schakelmateriaal in Attema-kabeldozen.

Er is sprake van co-makership in de gehele keten. In combinatie met de soepele

levering van Technische Unie kon razendsnel worden geschakeld. Gezien

recente ontwikkelingen in de bouwindustrie is in onze ogen stekerbaar

installeren niet meer weg te denken. 'Connectivity' op basis van stekerbaar

installeren is de toekomst.” ❚

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA

100% stekerbaar installeren voor de utiliteitsbouw

Sneller Duurzaam Gunstige TCO

100% stekerbaar installeren betekent: plug & play installeren.

Zo werkt u 3 keer zo snel en hebt u 90% minder faalkosten. Dat

zorgt ondanks de hogere materiaalkosten voor een gunstige TCO.

download de

Attema app!

Meer info? Kijk op www.attema.com

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 43


AIRCONDITIONING

Duurzaam, gasloos en energie-efficiënt.

LUCHTKANALEN

Complete klimaatinstallaties op maat.

LUCHTTECHNIEK

TROX voorraadhouder: voor 14.00 uur

besteld, morgen in huis.

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest

uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek

vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig

leef- en werkklimaat voor iedereen!

ONZE MERKEN

CERTIFICERINGEN

ENERGIEWEG 29 | MEERKERK | (0183) 35 25 44 | WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL |


GYMWORLD ZOETERMEER

LUCHTKANALEN TOT OP 11,5 METER HOOGTE

VOOR GYMWORLD ZOETERMEER

Aan de Amerikaweg in Zoetermeer wordt in september de nieuwbouw van Gymworld in gebruik genomen. De nieuwe turn- en gymaccommodatie

is niet alleen zeer modern vormgegeven, maar voldoet ook aan alle hedendaagse eisen op het gebied van bouwfysica, akoestiek,

brandveiligheid en installatietechniek. Bijvoorbeeld met betrekking tot het luchtkanalensysteem, dat in opdracht van Hoppenbrouwers

Techniek werd geproduceerd, geleverd en gemonteerd door de Schilt werkmaatschappijen Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Schilt bedrijven, Ferry Verheij

“In totaal hebben wij circa 1.350 m² rechthoekig

en 350 m¹ rond kanaalwerk geproduceerd, geleverd

en gemonteerd, conform Luka luchtdichtheidsklasse

C”, vertelt Leo ’t Jong, commercieel

marketing manager bij de Schilt bedrijven. “Bovendien

hebben we bijbehorende TROX-componenten

voor onze rekening genomen. Van de brandkleppen,

constant volumeregelaars en naverwarmers

tot en met de geluiddempers en roosters.” De toevoerleidingen

zijn uitwendig geïsoleerd met 25

mm steenwol. “Op het dak hebben we circa 500

m² verzinkt stalen dakkanaalwerk aangebracht en

aangesloten op de luchtbehandelingskasten. De

dakkanalen zijn uitwendig geïsoleerd met 50 mm

steenwol, afgewerkt met aluminium (stucco) beplating.

Daarmee was Hoppenbrouwers Techniek

verzekerd van één aanspreekpunt en één leverancier

voor de complete luchttechnische installatie.”

‘Om een efficiënte en veilige montage

te borgen, hebben we de luchtkanalen

steeds per drie delen van 1,5 meter en

met een hoogwerker naar

de juiste hoogte gebracht’

Een uitdaging in dit project waren met name

de grote hoogtes waarop het kanaalwerk moest

worden aangebracht, vertelt Ben Stierman, projectleider

bij Schilt Luchtkanalen. “Waar we in

de kleine turnhallen te maken hadden met hoogtes

tot 8,5 meter, liep dit op tot 8,7 meter in de

grootste turnhal, 9 meter in de multifunctionele

hal en 11,5 meter in de trampolinehal. Om een

efficiënte en veilige montage te borgen, hebben

we de luchtkanalen steeds per drie delen van

1,5 meter en met een hoogwerker naar de juiste

hoogte gebracht. Daar zijn de kanalen met speciale

damwandbeugels aan het staaldek bevestigd.”

De montage van de luchtkanalen startte al in een

heel vroeg stadium, vertelt Stierman. Zelfs nog

voordat het pand wind- en waterdicht was en de

wanden werden aangebracht. “We hebben alle

luchtkanalen in strengen gemonteerd, aan de zijkanten

en in de lengte van de hallen. Alle kanalen

zijn voorzien van speciale tuiten, waarop luchtslangen

zijn aangesloten die voor de verdere luchtverdeling

zorgen. De luchtslangen zijn aangebracht

door Hoppenbrouwers Techniek, waarmee wij ook

in dit project zeer prettig hebben samengewerkt.”

In navolging van Gymworld verzorgen Schilt

Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek ook het

luchtkanalensysteem in het grootste distributiecentrum

van Nederland in Bleiswijk en in de 100

meter hoge BunkerToren in Eindhoven. ❚

Alle kanalen zijn voorzien van speciale tuiten, waarop luchtslangen zijn

aangesloten die voor de verdere luchtverdeling zorgen.

Op het dak is circa 500 m² verzinkt stalen dakkanaalwerk aangebracht en

aangesloten op de luchtbehandelingskasten.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 45


AMSTELVEEN UP MOUNTAIN

Up Mountain is een appartementsgebouw met exclusieve nieuwbouwappartementen, gerealiseerd bovenop de nieuwe parkeergarage van Hudson’s Bay.

SLIMME VENTILATIE VOOR

EXCLUSIEF WOONCOMPLEX IN AMSTELVEEN

In de april-editie van Installatie & Bouw lieten we het al optekenen: project Up Mountain rijst op boven het Handelsplein in Amstelveen. Momenteel

wordt de laatste hand gelegd aan dit exclusieve woongebouw met zes woonlagen en 45 appartementen. In opdracht van bouwkundig

aannemer AKOR zorgt ventilatiespecialist Duco voor een gezond binnenklimaat in alle appartementen.

Tekst en beeld Duco

Up Mountain is een appartementsgebouw met exclusieve

nieuwbouwappartementen, gerealiseerd

bovenop de nieuwe parkeergarage van Hudson’s

Bay. Met ruime, omgaande balkons en een schakering

aan grote terrassen verheft dit woongebouw

zich als een dynamisch bergdorp boven het

winkelgebied. De gevels met grote glaspartijen

zijn voorzien van aluminium kozijnen en triple

beglazing. Om een aangenaam binnenklimaat te

creëren, kon een intelligent ventilatiesysteem niet

ontbreken. De ontwikkelaar koos heel bewust voor

een vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem.

Natuurlijke ventilatie met

zonesturing

“Ventilatiesystemen worden steeds meer vraaggestuurd”,

vertelt Keimpe van der Wal, technisch

‘Ventilatiesystemen worden steeds

meer vraaggestuurd’

commercieel adviseur bij Duco. “Hierbij wordt

alleen geventileerd als het daadwerkelijk nodig

is. Vraaggestuurde systemen leveren al een fikse

energiebesparing op ten opzichte van continu

draaiende ventilatiesystemen. Door gebruik te maken

van natuurlijke luchtstromen kan er nóg meer

bespaard worden op energie. De DucoBox Focus

met zonesturing vormt het kloppend hart van het

systeem. Deze ventilatiebox met interne regelkleppen

onderscheidt zich van een traditionele ventilatiebox

door regeling op de luchtafvoer per ruimte.

Zonaal ventileren leidt tot kleinere ventilatiehoeveelheden

en dus minder ‘ventilatieverliezen’. Het

verwarmingsgebruik wordt zo tot een minimum

herleid. Het resultaat? Een optimaal thermisch

comfort in alle leefruimtes. Elektronisch gestuurde

toevoerroosters voorzien de droge ruimtes van

verse buitenlucht.”

Elektronisch gestuurde susroosters

“De uitdaging bestond erin om het ventilatierooster

discreet te integreren in de triple beglazing van

46 | INSTALLATIEENBOUW.NL


UP MOUNTAIN AMSTELVEEN

Om een aangenaam binnenklimaat te creëren, kon een intelligent ventilatiesysteem niet ontbreken.

de schuifpuien”, gaat van der Wal verder. “Voor

woongebieden langs drukke invalswegen, waar

geluidsoverlast een rol speelt, vormen suskasten

de perfecte oplossing. Ze voorzien de ruimte continu

van goed geventileerde lucht en dat zonder

geluidsoverlast (demping tot 35 dB). Voor Up

Mountain bedachten we een custom-made oplossing

met elektronisch gestuurde susroosters. Het

rooster TronicMiniMax werd voor dit project op

het glas geplaatst, waardoor hij zich perfect leent

voor schuifpuien. De actief sluitende aluminium

klep voorkomt bovendien fluittonen bij over- of

onderdruk in hoogbouw. Met dit susrooster ervaren

de bewoners binnenshuis zowel een prettige,

natuurlijke ventilatie als een aangename rust.” ❚

DucoTronic System

De ultieme vorm van vraaggestuurde ventilatie

Up Mountain - Amstelveen

BENG-proof met vraaggestuurde ventilatie? Natuurlijk!

100% automatische toe- & afvoer op basis van CO 2

& vocht.

Minimaliseer installatie- en inregeltijd

We inspire at www.duco.eu

INSTALLATIEENBOUW.NL | 47

Installatie en Bouw_197x130mm.indd 12 17/07/2020 13:48


HARDERWIJK AWL-TECHNIEK B.V.

ENERGIENEUTRALE NIEUWBOUW

VOOR HIGHTECH MACHINEBOUWER

AWL-Techniek B.V. uit Harderwijk, systeemintegrator van geautomatiseerde hightech machines, besloot in 2017 dat het tijd was voor een nieuw

hoofdkantoor. Nadat in oktober 2019 de realisatie van de 14.000 m² grote fabriek werd afgerond, volgde onlangs de oplevering van het 8.500

m² tellende kantoordeel. Het resultaat: een gebouw dat voor nu én in de toekomst optimaal is afgestemd op de activiteiten van de Veluwse

machinebouwer. Leertouwer uit Barneveld verzorgde als bouwteampartner en adviseur alle installaties op het gebied van elektrotechniek,

veiligheid en ICT.

Tekst Chris Elbers |

Beeld Leertouwer en AWL-Techniek B.V.

Intensieve samenwerking in het bouwteam heeft

aan de Keplerstraat in Harderwijk een parel van

een gebouw opgeleverd. Projectmanager Utiliteit

Henri Siemelink, namens Leertouwer nauw bij het

uitdagende project betrokken, is dan ook apetrots

op het eindresultaat. Een score die niet alleen is

neergezet dankzij de inbreng van een gevarieerde

en uitgebreide expertise, maar ook door een goede

samenwerking tussen alle betrokken partijen.

‘We benaderen elke opdracht vanuit het

oogpunt van de opdrachtgever’

“Wanneer je als bouwteampartner vanaf het begin

bij een project betrokken bent, ben je beter in

staat om de wensen en eisen van de opdrachtgever

in kaart te brengen en vervolgens efficiënt te

vertalen naar de beoogde oplossing. Daarvan is

dit gebouw andermaal het bewijs.”

48 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AWL-TECHNIEK B.V. HARDERWIJK

‘Het nieuwe

hoofdkantoor klinkt

als een klok. In alle

opzichten’

Het centrale trappenhuis bij het kantoor.

Optimale integratie

Het nieuwe hoofdkantoor van AWL klinkt als een

klok. In alle opzichten. Zo is het gebouw officieel

geclassificeerd als energieneutraal en vindt verwarmen

en koelen plaats door middel van een

WKO-installatie met warmtepompen. Mede hierdoor

kon het gebouw volledig gasloos worden

opgeleverd. Verder is op het dak voorzien in zo'n

3.500 zonnepanelen, die gezamenlijk een maximaal

vermogen leveren van 1,15 megawatt. Van

der Poel Architecten, Dijkham bouw, Alferink van

Schieveen, Hollander Techniek (verantwoordelijk

voor de W-installaties), Studio Wederzijds, EeStairs,

Intermontage en Leertouwer hebben samen

mooi werk geleverd. Gebaseerd op de bedrijfsmissie

'Duurzaam verbinden' lag bij Leertouwer

vanzelfsprekend de focus op het optimaal integreren

van de elektrotechnische, beveiligings- en

ICT-installaties. “Wat de elektra betreft, hebben

we de in LED uitgevoerde verlichting en alle werkplekaansluitingen

verzorgd”, somt Siemelink de

highlights op. “Op veiligheidsgebied zijn door

ons de installaties voor inbraakbeveiliging, ontruiming,

brandmelding, toegangscontrole, noodverlichting

en CCTV gerealiseerd. Met het plaatsen

Een gedeelte van de in totaal 3.500 PV-panelen.

van patchkasten en een MER-ruimte hebben we

een solide basis gelegd voor de infrastructuur van

de ICT-voorzieningen. Daarnaast heeft Leertouwer

de systeemvloer van het kantoordeel, de bandrasterarmaturen,

het vlakbandbekabelingssysteem en

een spanningsrail met aftakkasten gemaakt. Tevens

hebben we als projectcoördinator alle bouwkundige,

werktuigbouwkundige en elektrotechnische

clashes opgelost. Last but not least tekenden

we voor de afstemming met AWL zélf, de interieurarchitect

en verschillende toeleveranciers.”

Comfort

De opsomming tekent de veelzijdigheid en aanpak

van Leertouwer, dat binnen de markten wonen,

werken, zorg en industrie al meer dan 90

jaar succesvol aan de weg timmert. “We benaderen

elke opdracht vanuit het oogpunt van de

opdrachtgever en stellen alles in het werk om het

comfort van de klant te vergroten met een functionele,

slimme en toekomstbestendige installatie”,

zegt Siemelink. “Daar zetten onze ruim 170 specialisten

zich elke dag weer voor in.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 49


HARDERWIJK AWL-TECHNIEK B.V.

CUSTOMIZED REGELTECHNIEKEN VOOR

NIEUWBOUW AWL-TECHNIEK B.V. IN HARDERWIJK

Op de Lorentz III in Harderwijk is net voor de bouwvak de nieuwe, hypermoderne montagefabriek met hoofdkantoor van systeemintegrator

AWL-Techniek B.V. opgeleverd. De nieuwbouw van de specialist in algemene machinebouw, productieautomatisering en lasmachinebouw is

ontworpen door Van de Poel Architecten. Dijkham bouw was verantwoordelijk voor de bouwkundige werkzaamheden. Leertouwer nam de

elektrotechnische installaties voor zijn rekening, terwijl Hollander Techniek alle werktuigbouwkundige installaties realiseerde. Inclusief bijbehorende

regeltechnieken. Het pand is officieel geclassificeerd als energieneutraal en functioneert volledig all-electric. Op het dak zijn circa

3.800 zonnecellen gemonteerd.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Hollander Techniek en Belimo

“Voor de verwarming en koeling van de diverse

ruimtes is een warmte-koudeopslagsysteem met

twee open bronnen gerealiseerd, in combinatie

met warmtepompen”, vertelt Björn Vijge, werkvoorbereider

bij Hollander Techniek. “Vanuit de

technische ruimte worden warmte en koude via

diverse distributiegroepen en middels Belimo

vlinderkleppen, regelafsluiters en druksensoren

door het pand verspreid. Als afgiftesysteem in de

ruimtes is gekozen voor een BaOpt-systeem, dat

functioneert op basis van luchtdruksturing. Hierdoor

kan tochtvrij geventileerd worden, zonder

klimaatklachten.” Bovendien worden temperatuur

en CO 2

-niveau perfect gecontroleerd, vertelt

hij. “Luchtbehandelingskasten op het dak zorgen

voor de toevoer van voldoende verse lucht, die

steeds op een basistemperatuur wordt aangeboden.

Naar wens kan de lucht per ruimte en met

behulp van Priva regelaars en Belimo drukonafhankelijke

kogelkranen, servomotoren op de

luchtkleppen en temperatuur en CO 2

kanaalsensoren

worden naverwarmd. Vervolgens wordt de

geconditioneerde lucht middels luchtroosters de

ruimte ingeblazen.”

Hoge kwaliteit, efficiënte montage

Om een hoge kwaliteit en efficiënte montage te

borgen, zonder faalkosten, werkt Hollander Techniek

sinds enkele jaren met gestandaardiseerde,

integrale oplossingen en een vaste poule van

leveranciers. “We hebben actief gezocht naar

leveranciers die geen losse producten maar totaalconcepten

aanbieden”, aldus Vijge. “Eén van

deze leveranciers is Belimo, waarmee we in het

verleden al vele projecten succesvol hebben uitgevoerd.

Doordat we steeds met dezelfde producten

werken, kunnen we sneller en efficiënter werken.

Engineering en montage worden aanzienlijk vergemakkelijkt,

zeker in combinatie met de customized

productoplossingen.”

Dankzij een 3 meter lange kabel en WAGO-stekers kunnen de Belimo regelafsluiters, vlinderkleppen,

drukonafhankelijke kogelkranen, temperatuur en CO 2

kanaalsensoren en druksensoren plug-and-play met de

connectoren van de Roombox gekoppeld worden.

Voor de montage van de naregelingen moest Hollander

Techniek tot voor kort alle regelafsluiters,

vlinderkleppen, drukonafhankelijke kogelkranen,

temperatuur en CO 2

kanaalsensoren en druksensoren

separaat en in het werk bekabelen en

aansluiten, met als gevolg veel montage-uren op

de bouw en mogelijke aansluitfouten. “In nauwe

samenwerking met Belimo, Priva en WAGO hebben

wij hier een oplossing voor ontwikkeld, in de

vorm van een Roombox waarin alle Priva naregelcomponenten

eenvoudig ingepast kunnen worden.

De naregelingen worden door onze afdeling

paneelbouw bedraad naar de WAGO-connectoren,

waarna we in het werk alleen nog de box moeten

plaatsen.” De afdeling Customized Products van

Belimo levert alle regelafsluiters, vlinderkleppen,

drukonafhankelijke kogelkranen, temperatuur en

CO 2

kanaalsensoren en druksensoren just-in-time

en volledig customized aan, inclusief een 3 meter

lange kabel en voorzien van WAGO-stekers,

waarna zij plug-and-play met de connectoren van

de box gekoppeld kunnen worden. “De stekers

kunnen op slechts één manier worden aangesloten,

waardoor faalkosten én montagetijden flink

gereduceerd worden.”

Customized Products als oplossing

voor uitdagingen in de branche

Alle corrigerende organen en sensoren kunnen

op de Customized Products afdeling van

Belimo op specifieke klanteisen worden voorbereid,

vertelt Danny de Laater, Manager

50 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AWL-TECHNIEK B.V. HARDERWIJK

Belimo temperatuursensoren.

Technical Support bij Belimo. “Na goedkeuring

van de klant zorgt Belimo voor de definitieve

werkbladen, waarna de medewerkers van sociale

werkplaats De Voorwerkers in Arnhem

de software, montage en labeling van de producten

verzorgen. Dankzij deze voorbereiding

is minder arbeid en (uit)zoektijd op de bouw

nodig. Bovendien worden een hoge elektrische

en hydraulische kwaliteit geborgd. Alle producten

worden voor uitlevering getest op o.a.

functionaliteit en lekdichtheid. Ook werken

we uitsluitend met gerenommeerde merken,

waardoor faalkosten tijdens de uitvoering geminimaliseerd

worden. Conform alle Belimoproducten

wordt ook op de Belimo Customized

Products standaard 5 jaar garantie afgegeven.”

Een pilot met de customized producten van Hollander

Techniek, Belimo, Priva en WAGO werd

reeds uitgevoerd in 2019, in de nieuwe showroom

‘Engineering en montage worden

aanzienlijk vergemakkelijkt,

zeker in combinatie met de customized

productoplossingen’

van Dusseldorp BMW MINI in Oostzaan. Vervolgens

zijn nog enkele zaken gefinetuned, waarna

medio 2019 de nieuwbouw van Bredenoord in

Apeldoorn customized is uitgevoerd, gevolgd

door de nieuwbouw van AWL in Harderwijk. Volgens

dezelfde werkwijze wordt op dit moment

de laatste hand gelegd aan het Hermann Wesselink

College in Amstelveen, waar een combinatie

van Waterloo VAV-boxen en naverwarmers

wordt toegepast. “Binnenkort zal men starten

Belimo 3-weg vlinderklep oplossing.

met het inregelen van alle customized naregelproducten,

zoals de Belimo PIQCV drukonafhankelijke

kogelkranen voor de naverwarmers

en Belimo LMV-D3-MP Compact voor de VAVboxen”,

aldus De Laater. “Ook op VAV-gebied

blijven wij onze producten innoveren. Dit heeft

recent geleid tot de introductie van de Belimo

NG VRU volumestroomregelaar, die zowel statisch

als dynamisch kan meten en volledig vrij

programmeerbaar is.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 51


HARDERWIJK AWL-TECHNIEK B.V.

Een CIAT Opera drycooler met een thermisch vermogen van 192 kW op het dak van de nieuwbouw geeft eventuele overtollige warmte af aan de buitenlucht en

houdt het WKO-systeem in balans.

TOTAALCONCEPT VOOR VERWARMEN EN KOELEN

Of het nu gaat om het ontwerpen van producten of verfijnen van systemen: het team van CIAT steekt al haar tijd en energie in het ontwikkelen

van op maat gemaakte, efficiënte en duurzame systemen, waarbij comfort gewaarborgd blijft. Het totaalconcept dat onlangs werd geleverd

voor de nieuwe, hypermoderne montagefabriek met hoofdkantoor van systeemintegrator AWL-Techniek B.V. in Harderwijk is hiervan een

sprekend voorbeeld. In onderaanneming van installateur Hollander Techniek heeft CIAT de best passende warmtepompen, drycooler en platenwisselaars

geadviseerd, geleverd, getest en in bedrijf gesteld.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld CIAT

“De nieuwbouw functioneert volledig energieneutraal

en all-electric, dankzij een WKO-systeem

met twee warmtepompen, lage temperatuur

vloerverwarming en vloerkoeling in hallen, hoogrendement

warmtewielen in de luchtbehandelingskasten

en zonnepanelen op het dak”, vertelt

Theo Dikkers, projectleider bij Hollander Techniek.

“Voor een belangrijk deel van deze technieken

hebben wij CIAT als leverancier geselecteerd. CIAT

levert namelijk hoogwaardige producten. Bovendien

worden wij van offertetraject tot en met oplevering

en nazorg altijd goed en snel geholpen.”

Hoge warmtelast

“In de voorfase en op basis van de warmteberekeningen

van Hollander Techniek hebben wij de

watertrajecten, het vermogen en de capaciteit van

onze warmtepompen berekend en de best passen-

‘De nieuwbouw functioneert volledig

energieneutraal en all-electric,

dankzij een WKO-systeem met twee

warmtepompen, lage temperatuur

vloerverwarming en vloerkoeling,

hoogrendement warmtewielen in de

luchtbehandelingskasten en

zonnepanelen op het dak’

52 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AWL-TECHNIEK B.V. HARDERWIJK

de systemen voor dit project geselecteerd”, vertelt

Theo van den Bosch, Verkoop Adviseur bij CIAT Nederland.

“In de montagefabriek van AWL-Techniek

B.V. komt veel warmte vrij. Om deze warmte efficiënt

weg te koelen, hebben wij twee DYNACIAT

Power LG-LGP 800 water/water-warmtepompen

geleverd, met een koelvermogen van 210 kW per

stuk. De warmtepompen voor binnenopstelling

zijn geïnstalleerd in de technische ruimte op de

begane grond, waar ook de PWB platenwisselaars

van CIAT zijn geïnstalleerd. De platenwisselaars

winnen een selecte hoeveelheid warmte terug uit

de afgezogen binnenlucht en slaan deze op, voor

bijvoorbeeld de verwarming van de kantoren. Een

CIAT Opera drycooler met een thermisch vermogen

van 192 kW op het dak van de nieuwbouw

geeft eventuele overtollige warmte af aan de buitenlucht

en houdt het WKO-systeem in balans.”

Prettige samenwerking

“Hollander Techniek heeft de installatie van de

systemen verzorgd, waarna CIAT de tests en inbedrijfstelling

voor zijn rekening nam”, aldus Van

den Bosch. “Bovendien heeft CIAT waar nodig

technische ondersteuning verleend.” Dikkers:

“Omdat we goed bekend zijn met de technieken,

is de installatie probleemloos verlopen. We kijken

dan ook terug op een prettig project.” ❚

Om de warmte efficiënt weg te koelen, zijn twee DYNACIAT Power LG-LGP 800 water/water-warmtepompen

geleverd, met een koelvermogen van 210 kW per stuk.

AANBIEDER VAN TOTAALOPLOSSINGEN

ONZE WERELD DRAAIT OM SYSTEMEN

Wij bieden een

compleet assortiment

apparatuur voor de

HVAC branche dat is

ontworpen om samen

te werken. Met onze

geïntegreerde krachtige

productiefaciliteiten

kunnen we een optimale

ontwikkeling van onze

wereldwijde systeemoplossingen

garanderen.

COMFORT

UNITS

CIATCONTROL

AIR HANDLING UNITS

CHILLERS, HEATPUMPS

HEAT EXCHANGERS

MONITORING

THERMAL ENERGY

STORAGE

DRYCOOLERS

FREE-COOLING

ciat.nl

272cia Total Solutions_I+B-197x130_NL.indd 1 14/08/2020 07:03

INSTALLATIEENBOUW.NL | 53


HARDERWIJK AWL-TECHNIEK B.V.

Verhoogde vloeren geven

installateurs alle ruimte

Dat een hechte samenwerking leidt tot een efficiënt werkproces en een perfect eindresultaat, werd wederom bewezen tijdens de bouw van de

nieuwe hoofdvestiging van AWL-Techniek B.V.. In opdracht van installatiebedrijf Leertouwer voorzag PBS Holland het fonkelnieuwe gebouw van

diverse hoogwaardige verhoogde vloeren. Een specialisme waarmee het bedrijf al ruim 40 jaar succesvol aan de weg timmert.

Tekst Chris Elbers | Beeld PBS Holland

PBS Holland uit Oss is in Nederland toonaangevend op het gebied van verhoogde

vloeren voor kantoren, datacenters, cleanrooms, technische ruimtes,

natte ruimtes en tribunes. Qua ontwikkeling, productie én een vakkundige

installatie in eigen beheer. “De voordelen van een verhoogde vloer zijn legio”,

zegt projectleider Martijn van der Hoeven namens PBS Holland. “Allereerst

hoef je de bouwkundige vloer niet af te werken. Daarnaast is er alle ruimte

voor het netjes wegwerken van elektra-, data- en ventilatievoorzieningen. Bovendien

zijn de meeste vloerpanelen uitneembaar, zodat je snel en gemakkelijk

toegang hebt tot de installaties.”

Diverse vloeroplossingen

PBS Holland bracht in het pand in totaal 6.000 m² vloerveld aan. “Voor de

kantoordelen hebben we spaanplaatpanelen met een melamine afwerking

gebruikt”, aldus Van der Hoeven. “Dit zijn modulaire, uitneembare vloerpanelen

die uitermate geschikt zijn voor stoffering achteraf. De natte ruimtes

en gangzones zijn voorzien van calciumsulfaat panelen met een messing

groefverbinding. Deze elementen zijn met elkaar verlijmd en zorgen daardoor

voor een vochtdicht en naadvrij geheel. Tot slot hebben we in de serverruimte

spaanplaatpanelen met een aluminium onderlaag en een marmoleum

toplaag toegepast. Hoogwaardige afwerkingen die spanningsvelden

PBS Banner 85x220cm v5_new.pdf 1 03-09-20 11:19

onder de vloerdelen voorkomen.” ❚

VERHOOGDE VLOEREN

Toepassingsgebieden

Voorbeeld datacenter.

TOEPASSINGEN

VERHOOGDE VLOEREN

Toepassing: kantoren

VERHOOGDE VLOEREN

Toepassing: cleanroom

‘De voordelen van

TOEPASSINGEN

een verhoogde vloer

zijn legio’

TOEPASSINGEN

VERHOOGDE VLOEREN

Toepassing: technische ruimte

Voorbeeld natte ruimte.

www.pbsholland.com

54 | INSTALLATIEENBOUW.NL

Naamloos-1 1 04-09-20 09:21


SWEGON GOLD

de nieuwe generatie luchtbehandelingsunits

Vele jaren van geavanceerde productontwikkeling

met als resultaat:

● standaard meer regeltechnische

mogelijkheden

● waardoor voor elk project

toepasbaar

● nu ook leverbaar met koeling en

verwarming d.m.v. geïntegreerde

warmtepomp

www.auerhaan-klimaattechniek.nl

0320 286 181

Naamloos-1 1 04-09-20 14:54

Benelux

Isoleren met Aeroflex is een koud kunstje!

Bestel

online!

Platinastraat 21 | NL - 8211 AR Lelystad | www.aeroflex.nl | info@aeroflex.nl | 0320 286 196

Naamloos-1 1 04-09-20 14:53


TIENDEVEEN

MEERVALKWEKERIJ BOOIJINK

EEN OPTIMALE, STABIELE KWEEKWATERKWALITEIT, TEGEN EEN MINIMAAL ENERGIEGEBRUIK

‘ALS EEN VIS IN HET WATER,

DANKZIJ NIEUWE KLIMAAT- EN REGELSYSTEMEN’

Specialist in gebouwbeheer en prestatieborging BRControls heeft begin juni een nieuwe vestiging geopend in Drachten. Vanaf de Fahrenheitlaan

6B zullen onder meer de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Flevoland worden bediend. “Het

nieuwe verkoopkantoor geeft ons de mogelijkheid om nog dichter op onze klanten te zitten en onze relaties nog verder te versterken”,

vertelt vestigingsleider, accountmanager en eerste aanspreekpunt voor klanten Albertus Boonstra. “Dat dit gewaardeerd wordt, bewijzen de

aansprekende projecten die we inmiddels gegund hebben gekregen. Zoals diverse sportlocaties en utiliteitsprojecten in en rond Groningen en

diverse utiliteitsprojecten in Assen. Op dit moment zijn we bovendien betrokken bij de renovatie en uitbreiding van meervalkwekerij Booijink

in Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, dat we in nauwe samenwerking met onze partner Installatie Expertise Nijboer uit Marum realiseren.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld BRControls

“In de bestaande bouw van meervalkwekerij Booijink waren de conventionele

installaties voor verwarming en ventilatie aan het eind van

hun levensduur gekomen”, vertelt Durk Nijboer, directeur-eigenaar van

Installatie Expertise Nijboer. “Daarom worden deze installaties éénop-één

vervangen door vergelijkbare, moderne en zeer energetische

systemen, waarbij optimalisatie, verduurzaming en automatisering centraal

staan. De nieuwe systemen worden bovendien doorgezet naar de

uitbreiding, waarvoor we tevens alle regeltechniek en de elektrische

infrastructuur verzorgen.”

‘De regeltechniek beheert

niet alleen de temperaturen

van het kweekwater, maar

bijvoorbeeld ook de pH-waarde

en waterniveaus in de

circa 80 bassins’

Automatische bewaking en beheer van de

kweekwaterkwaliteit

Uniek aan dit project is dat niet alleen de klimaatinstallaties, maar ook de

kwaliteit van het kweekwater voor de vissen volledig automatisch wordt

bewaakt en beheerd, vertelt Nijboer. “De regeltechniek beheert niet alleen

de temperaturen van het kweekwater, maar bijvoorbeeld ook de pH-waarde

en waterniveaus in de circa 80 bassins. Aan deze techniek zijn bovendien

alle alarmeringen gekoppeld. Afwijkende waardes automatisch doorgemeld

naar de viskwekers, die direct passende actie kunnen ondernemen. Daarmee

wordt een optimale waterstabiliteit geborgd.”

Gelijkwaardige relatie

Voor de regeltechniek heeft Installatie Expertise Nijboer een beroep gedaan

op BRControls, waarmee zeer regelmatig projecten worden uitgevoerd. “BR-

Controls is een prettige partij om mee samen te werken”, benadrukt Nijboer.

“Onze relatie is gelijkwaardig. De producten zijn bovendien van een zeer

hoge kwaliteit en (grotendeels) universeel. Daarom lenen zij zich, naast

kantoorgebouwen, scholen, sporthallen en zwembaden, ook uitstekend voor

toepassing in een viskwekerij.”

Albertus Boonstra, vestigingsleider van BRControls in Drachten.

Installatie Expertise Nijboer maakte een ontwerp voor de nieuwe installaties,

op basis waarvan BRControls de best passende regeltechniek adviseerde.

“Gekozen werd voor de flexibele en vrij programmeerbare BRC-46 centrale

56 | INSTALLATIEENBOUW.NL


MEERVALKWEKERIJ BOOIJINK TIENDEVEEN

Met de BRT-35 multisensor biedt BRControls een totaalconcept voor ruimteregeling.

primaire systeemcontrollers en RIO I/O modules, waarmee het kweekwater

geïntegreerd wordt beheerd en beheerst. Daarbij wordt onderscheid

gemaakt in diverse secties/bassins met vader- en moedervissen, viseieren,

kraamdieren, et cetera, die uiteenlopende kweekwaterwaardes vereisen.”

Begin juni is Installatie Expertise Nijboer gestart met de engineering van de klimaatinstallaties

en BRControls regeltechnieken. Vijf weken later al volgden de

eerste werkzaamheden. Medio september moet het project worden opgeleverd.

“Vanaf dat moment kunnen alle installaties ook op afstand (webbased) worden

beheerd en beheerst”, aldus Nijboer. “Door meervalkwekerij Booijink zelf,

maar ook op onze locatie in Marum, waar we de bewaking en fijne afstemming

Gekozen werd voor de flexibele en vrij programmeerbare BRC-46 centrale primaire

systeemcontrollers en RIO I/O modules van BRControls, waarmee het kweekwater

geïntegreerd wordt beheerd en beheerst.

van de installaties verzorgen. Daarmee is de meervalkwekerij verzekerd van een

duurzame en volledig geautomatiseerde installatie, die tegen een minimaal

energiegebruik zorgt voor een uitstekende, stabiele kweekwaterkwaliteit.” ❚

680ppm 44%

Directeur

21.5°C

09:41

Comfort

21.0°C

+1.5°C

status

INSTALLATIEENBOUW.NL | 57


ZAANDAM HORDIJK VERPAKKINGEN BV

FLINKE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN

VOOR NIEUWBOUW HORDIJK VERPAKKINGEN BV

Aan de Daalderweg in Zaandam is begin juni de nieuwbouw van Hordijk Verpakkingen BV bouwkundig opgeleverd. Het nieuwe bedrijfspand is

ontworpen door Habeon Architecten en bestaat uit een hal van 22.500 m² met een kantoor van circa 1.300 m², tegenover de reeds bestaande

fabriek. In opdracht van Hordijk Beheer BV heeft Bosma & Bronkhorst BV de complete elektrotechnische installatie voor de nieuwbouw

ontworpen en gerealiseerd. Op dit moment is de Zaandamse totaalleverancier en system integrator bovendien betrokken bij de verhuizing van

de extruders, thermovorm- en andere machines naar de nieuwbouw.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Bosma & Bronkhorst BV

Bosma & Bronkhorst BV ontwerpt, realiseert, installeert, onderhoudt en renoveert

elektrotechnische installaties, aandrijfsystemen en technische automatiseringssystemen.

“Voor de nieuwbouw van Hordijk Verpakkingen BV hebben

wij onder andere de licht- en krachtinstallaties, de alarminstallatie, de camerainstallatie

en een uitgebreid datanetwerk met glasvezel- (distributienet) en

koperbekabelingen (werkplekken) verzorgd”, vertelt Gertjan Esser, projectleider

bij Bosma & Bronkhorst BV. “Het datanetwerk beschikt over meer dan

300 aansluitingen en is middels een glasvezelverbinding verbonden met de

bestaande bouw aan de overzijde. Bovendien hebben we de elektrische distributiesystemen

voor het machinepark gerealiseerd, dat met een vermogen van

10 MW één van de grootste installaties van de gemeente Zaanstad betreft.

Aan de Daalderweg in Zaandam is begin juni de nieuwbouw van Hordijk

Verpakkingen BV bouwkundig opgeleverd.

Veilige elektrotechnische installaties voor

bedrijfsmatig vastgoed.

Bosma & Bronkhorst B.V. is uw partner voor elektrotechnische

installaties op maat. Uw bedrijfsgebouw maken wij

slim, comfortabel, veilig en duurzaam.

Door van begin af aan betrokken te zijn, komen we samen

met andere ketenpartners tot een optimaal ontwerp dat

afgestemd is op uw specifieke situatie, eisen en wensen.

Met Bosma & Bronkhorst B.V. als partner kunt u in de komende

decennia zorgeloos produceren en succesvol ondernemen.

Bosma & Bronkhorst B.V. | Aris van Broekweg 14 | 1507 BB Zaandam

tel: 0756531500 | www.bosma-bronkhorst.nl

In opdracht van Hordijk Beheer BV heeft Bosma & Bronkhorst BV de complete

elektrotechnische installatie voor de nieuwbouw ontworpen en gerealiseerd.

Om een optimale, veilige en flexibele energiedistributie te borgen, met minimale

ophangingen en kabelgoten, is 70% van de installatie uitgevoerd met

1.250 Ampère railkokers.”

Voordat de nieuwbouw in Zaandam in gebruik kan worden genomen, moeten

alle machines naar de Daalderweg worden verhuisd. Bosma & Bronkhorst BV

verzorgt de elektrotechnische werkzaamheden hiervoor. Van het veilig afkoppelen

van de systemen op de oude locatie tot en met het opbouwen, testen

en inbedrijfstellen in de nieuwe bedrijfshal. ❚

58 | INSTALLATIEENBOUW.NL


HORDIJK VERPAKKINGEN BV ZAANDAM

PROJECTSPECIFIEKE BUSBAR-ELEMENTEN

VOOR HORDIJK VERPAKKINGEN BV

Alle verbindingen tussen de transformatoren en laagspanningsverdelers bij Hordijk Verpakkingen BV, evenals de voeding van de extruders,

thermvorms, brekers, compressoren, koelinstallaties en andere zware apparatuur zijn gerealiseerd met EAE Busbar-systemen. De 5 stuks

transformatoren (2.500 kVA per stuk) worden via een 4.000 A Busbar-systeem verbonden met de laagspanningsverdelers.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Busbar Systems

“Aangezien deze Busbar-verbindingen vanaf het trafostation deels door de

buitenlucht moesten lopen, hebben wij in samenwerking met leverancier EAE

een speciaal Busbar-element ontwikkeld: een geprefabriceerde combinatie

van het CRA-systeem (giethars behuizing, IP68) en het KXA-systeem (metalen

behuizing, IP55)”, vertelt Patrick Burger, projectmanager bij Busbar Systems.

“We konden het buitentraject overbruggen met het waterdichte en met

giethars omsloten deel en vervolgens relatief eenvoudig koppelen aan het

Busbar-element in de laagspanningsruimte, zonder ter plaatse een gietharskoppeling

te hoeven afgieten.”

Vanaf de laagspanningsverdelers loopt een 11-tal Busbar-systemen het gebouw

in, voorzien van aftakkasten om de verschillende zware afnemers te

voeden, aldus Arnoud Veen, montageleider bij Busbar Systems. “Hierbij moesten

lange lengtes worden overbrugd, tot soms wel enkele honderden meters.

Vanwege de compactheid en zeer lage spanningsverliezen zijn Busbar-systemen

hiervoor ideaal geschikt. De uitvoering van dit project is wat ons betreft

goed verlopen. De samenwerking met Bosma & Bronkhorst BV verliep prettig,

dankzij een goede voorbereiding, korte communicatielijnen en een flexibele

‘hands-on’ mentaliteit bij alle betrokkenen. Wij hebben veel Busbar-materialen

op voorraad liggen, waardoor we korte levertijden kunnen garanderen

‘We moesten lange lengtes

overbruggen, tot soms wel

enkele honderden meters’

en – in het geval van aanlopers tijdens de bouw – snel kunnen handelen.

Dit voorkomt onnodige levertijdstress bij de installateur, eindklant en betrokken

personen binnen onze eigen Busbar-organisatie. Ondanks de bijzondere

periode waarin dit project werd uitgevoerd, middenin de coronacrisis, zijn de

gestelde opleverplanningen dan ook gehaald.” ❚

EAE KXA Busbar-systeem.

Busbar Systems

Banterij 10

1046 AN Amsterdam

tel. : 0299-371557

email : busbar@busbar.nl

website : www.busbar.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL | 59


Wij zijn dé klimaatspecialist die bouwt volgens het OBO-principe:

Aandacht

Praktisch

Waardevast

Betrouwbaar

Kwaliteit

Lidl Oosterhout

Hello Fresh Bleiswijk

Medisch Centrum

Hoogezand-Sappemeer

Somfy Hoofddorp

Kortom, van begin tot eind én in de toekomst staat

Top Installatiegroep voor u klaar!

Uw gebouw, onze zorg!


Simply love

at first sight

2N® INDOOR VIEW

Het belangrijkste kenmerk van de 2N® Indoor View antwoordunit is een 7" touchscreen met een brede

kijkhoek. Het touchscreen van gehard glas en het stijlvolle ontwerp zijn de perfecte keuze voor elk luxe

woonproject. Om het apparaat te installeren heeft u alleen een UTP-kabel en een installatiebox nodig.

Ons op maat gemaakte besturingssysteem is uw garantie voor een betrouwbare werking en een

eenvoudige configuratie.


THEMA TOEGANGSCONTROLE

62 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TOEGANGSCONTROLE THEMA

De klimaatbewuste

toegangscontrole

voor gebouwen

In ons dagelijks leven denken we steeds vaker na over de vraag hoe we minder afval kunnen produceren en onze CO 2

-uitstoot kunnen verlagen.

We kiezen voor minder verpakkingsmateriaal, afvalscheiding, composteren, carpoolen en thuiswerken. De bouwsector doet het op dat vlak

echter nog niet altijd even goed. Van alle sectoren produceert de bouw het meeste afval. Gelukkig komen er steeds meer klimaatvriendelijke

en toegankelijke producten op de markt. De intercomsystemen van Intratone zijn daar het bewijs van.

Tekst en beeld Intratone

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de klimaatveranderingen

af te remmen. Hittegolven en

hevige regenbuien zoals in de afgelopen zomer

zullen de komende jaren regelmatiger voorkomen

en langduriger aanhouden. Veel huishoudens

doen al hun best om milieubewuster te leven. We

scheiden ons afval, installeren zonnepanelen of

warmtepompen, isoleren onze huizen en denken

na bij het doen van boodschappen. Zijn al die verpakkingsmaterialen

wel echt nodig?

Bouwsector produceert

meeste afval

De bouwsector produceert verreweg het meeste

afval in Nederland. Dat blijkt uit de gereviseerde

Materiaalmonitor 2014-2016 van het Centraal Bureau

voor de Statistiek. Bijna een kwart van alle

productie in de bouw bestaat uit afval. Daarbij

wordt sloopafval bij de afbraak van gebouwen

nog niet eens meegenomen. De Europese bouwsector

produceert 46 ton afval per jaar, waarvan

90 procent afkomstig is van deconstructie- en

saneringswerkzaamheden.* Europese richtlijnen

en de energietransitie wet van 2015 stellen een

ambitieus doel voor de sector: 70 procent van het

afval moet gerecycled worden. Een enorme uitdaging

voor een complex probleem.

*Cijfers Fédération Française du Bâtiment

(Franse bouwfederatie)

Bouw kan kampioen afvalbesparing

en recycling worden

Waar veel afval geproduceerd wordt, kan ook veel

winst behaald worden. Dat besef heeft ook in de

bouw voet aan de grond gekregen. Uit de Materiaalmonitor

van het CBS blijkt namelijk ook dat

‘Waar veel afval geproduceerd wordt, kan

ook veel winst behaald worden’

de sector van alle bedrijfstakken de meeste gerecyclede

materialen gebruikt. Van alle gebruikte,

gerecyclede materialen wordt meer dan de helft

ingezet in de bouw. We zijn dus op de goede weg,

maar het kan nog veel beter. Het beste afval is

het afval dat we niet produceren. Dit uitgangspunt

ligt aan de basis van de productontwikkeling

bij de draadloze intercomoplossingen van

Intratone. Elk jaar worden meer dan 150.000

nieuwe intercomtoestellen ingebouwd. Een bekabelde

installatie bij een gebouw met 16 appartementen

levert de volgende hoeveelheid afval op:

● 1.920 gram plastic

● 4.800 gram elektronica

● 320 meter kabel om het apparaat te installeren

In een jaar tijd vertegenwoordigen deze installaties

ongeveer 75 ton aan potentieel afval met een

aanzienlijk deel niet-recyclebaar materiaal.

Reeds 575 ton afval bespaard

dankzij Intratone systemen

Voor de draadloze intercoms van Intratone zijn

geen binnenposten of kabels meer nodig. Deze

slimme en kostenbesparende oplossing wordt

steeds vaker ingezet. In de afgelopen 12 jaar zijn

al 1,2 miljoen woningen met een intercomsysteem

van Intratone uitgerust en dus ook net zoveel

binnenposten bespaard. In totaal is op die manier

zo’n 575 ton potentieel afval bespaard. De

slimme oplossingen van Intratone optimaliseren

de toepassing van apparaten die al door de klant

worden gebruikt. De intercom werkt in combinatie

met telefoons (zowel smartphones als vaste

lijnen), tablets en laptops.

Een verantwoorde keuze, gemaakt

met gezond verstand

Door het ontwerp van de intercomsystemen en

de manier van produceren vermindert Intratone

de hoeveelheid afval tot het minimum. Dat wat

toch nog overblijft, wordt verwerkt via gespecialiseerde

D3E* kanalen. Intratone is lid van de

eco-organisatie ECOSYSTEM (voorheen RECYLUM)

en neemt daarmee aan de voorkant al de kosten

voor de recycling van de producten voor haar rekening.

De draadloze intercomoplossingen zijn licht

en eenvoudig te installeren en maken bovendien

beheer op afstand mogelijk. Een monteur hoeft

dan ook niet meer naar de locatie toe te rijden om

bijvoorbeeld een nieuwe bewoner aan te sluiten

op een intercominstallatie. De beheerder zorgt automatisch

voor een beperking van de dagelijkse

CO 2

-uitstoot door te kiezen voor de duurzame en

betaalbare apparatuur van Intratone, met een garantie

van 10 jaar. ❚

*Elektrische en elektronische apparatuur

die afval oplevert.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 63


THEMA TOEGANGSCONTROLE

VAN TSJECHISCHE START-UP NAAR NUMMER ÉÉN

VAN DE MONDIALE IP-INTERCOMMARKT

Het is mei 1991, 18 maanden na de val van de Berlijnse Muur. In heel Centraal- en Oost-Europa vinden turbulente omwentelingen plaats. Drie vrienden

lanceren een start-up in de Na Nivách-straat in Praag. Ze zien kansen in de snelgroeiende telecommunicatiesector. Ze noemen het bedrijf ‘2N

Telekomunikace’ (‘2N’ staat voor de 2 n’en in de straatnaam waar zij begonnen zijn) en lanceren binnen 6 maanden de eerste ATEUS 280 telefooncentrale.

Al snel wedijvert 2N bovendien met Siemens en Panasonic om het leiderschap van de Tsjechische markt voor telefooncentrales….

Tekst en beeld 2N Telekomunikace

Nu er zoveel nadruk ligt op hygiëne zijn de voordelen van contactloze toegangscontrole, bediening op afstand van de bezoekerstoegang en video-intercom op sociale

afstand eens te meer duidelijk.

Snel vooruit naar 2008, de piek van de financiële

crisis. 2N kiest opnieuw een gedenkwaardig historisch

moment uit om de eerste IP-intercom ter

wereld op de markt te brengen. De Helios IP Vario

is een gamechanger in de industrie….

Binnen 8 jaar groeit 2N uit tot de nummer één

van de mondiale IP-gebaseerde intercommarkt.

Het bedrijf blijft echter in beweging, ontwikkelt in

2018 de eerste LTE Intercom en lanceert in 2019

nieuwe antwoordpanelen. Het aanbod omvat nu

een volledig scala aan oplossingen voor beveiliging,

toegangscontrolesystemen voor gebouwen

en communicatie binnen gebouwen. Ook geografisch

is het bedrijf gegroeid. Er zijn nu teams actief

op acht verschillende locaties, verspreid over vier

continenten, met uitgebreide distributienetwerken

over de rest van de wereld.

Echter, zelfs voor een onderneming met een historie

als die van 2N is de tijd van COVID-19 een

roerige periode. Wat heeft de toekomst in petto

voor de toegangscontrolebranche? 2N gokt op

drie ontwikkelingen, waaronder een versnelling

van de vraag naar slimmere toegangscontrolesystemen.

Nog voor het begin van de huidige crisis

investeerde het bedrijf 13% van zijn inkomsten

terug in R&D, en dat blijft zo. De focus voor inno-

64 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TOEGANGSCONTROLE THEMA

2N Telekomunikace bestrijkt het gehele scala aan oplossingen op het gebied van beveiliging, toegangscontrolesystemen en interne communicatie in gebouwen met het

accent op contactloze technologie.

vatie ligt met name op mobiel. De producten van

2N zijn al geschikt voor Bluetooth, smartphone en

tablet, waardoor klanten deuren kunnen openen

via de 2N ® Mobile Key die op hun mobiele apparaat

is geïnstalleerd. Dit is vooral de laatste maanden

sterk opgekomen, omdat het deurtoegang en

liftbediening mogelijk maakt zonder dat men een

intercom of bedieningsunit hoeft aan te raken.

Ook verwacht 2N meer integraties waarin producten

van uiteenlopende bedrijven zijn verwerkt

om complete, alomvattende veiligheidssystemen

aan te kunnen bieden. Om die reden maakt 2N

gebruik van een open protocol en ontwikkelt het

producten die door middel van een integratiehub

met die van andere bedrijven geïntegreerd kunnen

worden. De toekomst van de branche, zo stelt

het bedrijf, ligt in het maximaliseren van de effecten

van partnerschappen ten gunste van de klant.

Ten derde is 2N van mening dat design nadrukkelij-

ker in het brandpunt van de belangstelling komt te

staan, omdat architecten en projectontwikkelaars

ernaar streven om elk onderdeel van hun project

maximaal uit te nutten. Met name bij luxueuze onroerende

goederen kan de esthetische waarde van

toegangscontrole net zo belangrijk zijn als de functionaliteit

en 2N werkt al vele jaren met prijswinnende

ontwerpers. Daarom zijn de oplossingen van

2N onderdeel van tal van prijswinnende architectuurprojecten

en heeft het bedrijf met haar eigen

producten belangrijke internationale designprijzen

als Red Dot en IF Design gewonnen.

Volgend jaar wordt 2N 30 jaar; een jubileum in

alweer een ongekend roerige periode wereldwijd.

In deze drie decennia is het bedrijf gegroeid van

een kleine start-up tot een mondiale leider op het

gebied van IP-gebaseerde toegangscontrolesystemen.

Om die positie te behouden, zal 2N op dezelfde

snelheid moeten blijven innoveren. ❚

2N ® Indoor View answering unit.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 65


THEMA TOEGANGSCONTROLE

‘COVID-19 HEEFT DE VRAAG NAAR

CONTACTLOZE TECHNOLOGIEËN LATEN STIJGEN’

In de afgelopen drie decennia is 2N Telekomunikace gegroeid van een kleine start-up tot een mondiale leider op het gebied van IP-gebaseerde

toegangscontrolesystemen. CEO Michal Kratochvil vertelt over het huidige productportfolio, de ontwikkelingen en uitdagingen in de markt én

de noodzaak om blijvend te innoveren.

Tekst en beeld 2N Telekomunikace

Kunt u aangeven wat 2N doet en

hoe het productportfolio eruitziet?

“Wij zijn wereldwijd marktleider op het gebied

van IP-gebaseerde toegangscontrolesystemen.

We zijn op het vlak van innovatie altijd één

van de koplopers in de sector geweest. In 2008

hebben we de eerste IP-intercom ter wereld ontwikkeld

en 10 jaar later de eerste LTE-intercom.

Momenteel bestrijken we het gehele scala aan

oplossingen op het gebied van beveiliging, toegangscontrolesystemen

en interne communicatie

in gebouwen met het accent op contactloze

technologie. Onze producten zijn geschikt voor

Bluetooth, smartphone en tablet en het My2N

cloud-gebaseerde platform maakt het mogelijk

om het beheer en de configuratie van alle apparaten

van 2N op afstand, veilig en realtime uit

te voeren. We zijn in 1991 in Tsjechië opgericht.

Onze mondiale hoofdzetel is in Praag gevestigd

en we hebben nu teams in 8 verschillende landen

– Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk,

Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk, Verenigde

Arabische Emiraten en Australië – en een uitgebreid

distributienetwerk dat de rest van de wereld

dekt. In 2016 zijn we onderdeel geworden

van de mondiale Axis Group, de nummer één in

de netwerkvideomarkt.”

Bespeurt u in het kader van

COVID-19 meer interesse voor uw

toegangscontrolesystemen?

“COVID-19 heeft tot nieuwe uitdagingen geleid

in de commerciële en residentiële vastgoedsector.

Als gevolg daarvan zien we een stijgende vraag

naar onze technologie. Voorheen waren onze klanten

vooral gericht op het verschaffen van gemak,

flexibiliteit en veiligheid, maar de tijden zijn veranderd.

Deze factoren blijven onverminderd van

belang, maar architecten, ontwikkelaars en vastgoedbeheerders

zijn tevens op zoek naar manieren

om bewoners te helpen met het fysiek bewaren

van afstand en hygiënisch handelen. Nu er

zoveel nadruk ligt op hygiëne zijn de voordelen

van contactloze toegangscontrole, bediening op

afstand van de bezoekerstoegang en video-intercom

op sociale afstand eens te meer duidelijk.”

Wat is uw mening over

toegangscontroletechnologie in het

tijdperk na COVID-19?

Wat wordt de trend?

“Er komt nu steeds meer erkenning voor het belang

van technologie om de toegang tot gebouwen

of verdiepingen voor collega’s, bezoekers

en leveranciers te beheren. COVID-19 heeft de

kwetsbaarheid van de moderne kantoorwerkplek

laten zien. Dat heeft op korte en lange termijn

gevolgen voor zowel management, leveranciers

van diensten als medewerkers. Naarmate meer

en meer mensen na de recente lockdown weer

naar kantoor terugkeren, zijn er meer ingrijpende

maatregelen nodig zoals contactloze toegangscontrolesystemen.

De keycard of het pinapparaat

die velen van ons voor de pandemie gebruikten

om het kantoor te betreden, zullen niet meer

terugkeren in de werkomgeving van na de coronacrisis.

Het virus kan op zulke oppervlakken

meerdere uren actief blijven en andere personen

besmetten. Met op mobiel gebaseerde toegangssystemen

hoef je geen oppervlakken te delen

met anderen en kun je voorzien in een veilige en

beveiligde toegang tot kantoor. We worden erkend

als marktleider op het gebied van mobiele

toegangstechnieken via Bluetooth, wat in onze

optiek de meest betrouwbare technologie is; betrouwbaarder

dan gezichtsherkenning.”

Waarom geeft u de voorkeur aan

toegangssystemen die op de

mobiele telefoon zijn gebaseerd?

“Onze telefoon is een belangrijk instrument geworden

dat ons in ons dagelijks leven enorm

helpt. We vertrouwen er op ieder moment op:

om onze intelligente woningen te besturen, voor

internetbankieren, om betalingen te verrichten.

Nu kunnen mobiele telefoons ons ook bevrijden

van dure en onhandige kaarten en sleutelhangers

door ze te gebruiken als onze veilige toegangstechniek.

We zien nu al een enorme stijging in

het gebruik van mobiele telefoons bij het thuisbezorgen

van boodschappen en andere artikelen.

Het gebruik van innovatieve technologieën geeft

mensen het gevoel dat ze op een veilige en ge-

makkelijke manier leveringen aan huis kunnen

blijven ontvangen, zelfs als ze niet aanwezig zijn.

Met een video-app op de telefoon kan de gebruiker

toegang verlenen tot beveiligde gebieden,

zodat leveringen op specifieke locaties afgegeven

kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een afgifteruimte

in een appartementengebouw of een beveiligde

ruimte in iemands huis. Belangrijk is dat

deze technologie zelf geïnstalleerd kan worden

door simpelweg verbinding te maken met Wifi,

waardoor je het risico wegneemt dat vreemden in

je woning komen.”

U hebt onlangs de 3D-animatietool

2N Virtual Experience uitgebracht.

Was dat ook een gevolg

van COVID-19?

“Technologie gaat een cruciale rol spelen in het

geruststellen en beschermen van individuen – zowel

in commercieel als residentieel eigendom. We

willen onze moderne toegangsoplossingen aan

onze klanten presenteren met gedigitaliseerde

tools. Zo hebben we deze nieuwe 3D-animatie

ontwikkeld om architecten, ontwikkelaars en vastgoedbeheerders

inzicht te geven op welke locaties

in hun gebouwen het nuttig is om contactloze

toegangscontrolesystemen te hebben en waar

de juiste technologische COVID-19-oplossingen

nodig zijn.”

Wat laat de 2N Virtual Experience

applicatie de gebruikers zien?

“Onze applicatie neemt gebruikers mee op een

virtuele rondleiding langs zowel residentiële gebouwen,

inclusief appartementsgebouwen en

gezinswoningen, als commerciële ruimtes om ze

uitgebreid kennis te laten maken met relevante

producten. Je kunt de beelden 360° roteren en

laten zien hoe de producten aangepast kunnen

worden aan ieders specifieke behoefte. Daarnaast

kunnen de bewoners via de applicatie zien hoe de

technologie door een nieuw niveau van veiligheid

en beveiliging hen direct voordeel biedt. Denk bijvoorbeeld

aan de mogelijkheid om via de mobiele

telefoon de intercom te beantwoorden en deuren

op afstand te openen.”

66 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TOEGANGSCONTROLE THEMA

Michal Kratochvil , CEO van 2N Telekomunikace.

‘Technologie gaat een cruciale rol spelen

in het geruststellen en beschermen van

individuen – zowel in commercieel als

residentieel eigendom’

2N houdt zich ook bezig met

platforms en applicaties om werken

vanuit huis in de vastgoedsector te

beheren en optimaliseren. Waaruit

bestaan die en welke professionele

omgevingen integreren ze?

“Met onze gratis clouddienst kun je de 2N IPen

LTE-intercom en toegangsunits met behulp

van de My2N-portal op afstand configureren.

De installatie is eenvoudig en vereist geen geavanceerde

kennis van de netwerkinfrastructuur.

Het is ook volkomen veilig, dankzij de dubbel

versleutelde communicatie. We hebben ook een

projectconfiguratietool 2N Project Designer op

de markt gebracht, een handleiding waarin onze

klanten stapsgewijs wordt uitgelegd hoe ze op

een eenvoudige wijze een complete oplossing

voor deurcommunicatie en toegangscontrole

kunnen samenstellen. We moedigen systeemintegratoren

en ontwikkelaars aan om de projectconfigurator

te gebruiken, omdat die een hoop

tijd bespaart bij het plannen en ontwikkelen van

een commercieel project of residentieel project

voor multigezinswoningen.”

Hoe belangrijk is cybersecurity in

uw intercombranche?

“Cybersecurity is in de wereld van vandaag voor

ieder bedrijf een groot risico. Het heeft onze

volle aandacht. We nemen cybersecurity zeer serieus

en investeren continu om cybersecurity in

onze systemen in de gaten te houden en te verbeteren.

We werken nauw samen met brancheorganisaties

en klanten om in lijn te blijven met

de meest actuele praktijken binnen het bedrijfsleven

en beschikken over een toegewijd team en

middelen om dit probleem aan te pakken.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 67


THEMA TOEGANGSCONTROLE

NIEUWE STANDAARD IN VIDEO-DEURSTATIONS:

INTUÏTIEF, VEILIG EN

VOLLEDIG OP MAAT

ONTWORPEN

Met de multifunctionele Siedle Touch zet specialist in

gebouwencommunicatie Siedle een nieuwe standaard in videodeurstations

voor appartementengebouwen en multi-tenant

kantoorgebouwen waar een optimale toegangscontrole en intuïtieve

bediening door een veelvoud aan gebruikers perfect hand-in-hand

moeten gaan.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Siedle

Het bedienoppervlak is in hoge mate Individualiseerbaar.

68 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TOEGANGSCONTROLE THEMA

Het 10 inch scherm van Siedle Touch is verkrijgbaar in een staand (portret) en liggend (landschap) formaat.

‘Een codeslot met een roterende cijferpositie

garandeert een hoge toegangsveiligheid’

“Onze ambitie was om de huidige en uitgebreide

beltableaus, camera’s, deurluidsprekers en andere

voorzieningen die nodig zijn om multi-tenant toegang

te regelen, te comprimeren tot een systeem

dat zich beperkt tot aanbellen op naam of nummer”,

vertelt Maarten Coppoolse, manager Sales

and Projects bij Siedle. “De Siedle Touch geeft hier

uitstekend invulling aan. De interface van Siedle

Touch is ontworpen voor maximaal 2.000 deelnemers

en is taalneutraal en intuïtief te bedienen.

Het bedienoppervlak is bovendien in hoge mate

Individualiseerbaar. Zo kunnen de oproeptoetsen

in diverse formaten en (functionele) indelingen

worden weergegeven en met een afbeelding of

bedrijfslogo worden benadrukt. En ook de informatievlakken

laten zich eenvoudig met tekst en

afbeelding of video individualiseren. Naar wens

kan tevens het beginscherm (de ruststand) worden

vormgegeven. Bijvoorbeeld met de voortdurende

weergave van een verlicht huisnummer met

adres dat, zodra een gebruiker nadert, automatisch

omschakelt naar de vooraf bepaalde menudisplay.

Een codeslot met een roterende cijferpositie

garandeert een hoge toegangsveiligheid.”

Inbouw, opbouw of vrijstaand

Siedle Touch laat zich eenvoudig integreren in de

deurstations van de designlijn Siedle Steel, maar

ook vrije plaatsing in (vlies)gevel, deurpaneel of

wand is mogelijk. “Gebruikers hebben in de basis

keuze uit een geborsteld RVS of aluminium frontpaneel,

waarbij het aluminium in diverse kleurvarianten

verkrijgbaar is”, aldus Coppoolse. “Het

geborsteld RVS kan bovendien worden voorzien

van een duurzame PVD-kleurcoating in bijvoorbeeld

zwart, messing, koper of titaan. Hierdoor

gaat Siedle Touch naadloos op in zijn omgeving.”

Behalve het frontpaneel kan ook de achtergrond

van Siedle Touch op maat worden afgewerkt. De

achtergrondkleur is bijvoorbeeld zichtbaar bij de

perforaties van de deurluidspreker.

Optimaal zicht van het

ingangsbereik

Het 10 inch scherm van Siedle Touch is verkrijgbaar

in een staand (portret) en liggend (landschap)

formaat, aldus Coppoolse. “Het staande

formaat is uitstekend geschikt voor smalle Siedle

Steel-installaties en/of voor plekken waar aan de

ingang weinig ruimte is. Indien gewenst kunnen

monteurs de camera en deurluidspreker ook onafhankelijk

van elkaar plaatsen, waardoor de camera

steeds een optimaal zicht van het ingangsbereik

kan opnemen.”

Hoge kwaliteit, ‘made in Germany’

Siedle Touch is ontworpen voor de Siedle In-

Home-Bus en Siedle Access systemen. Het videodeurstation

voldoet aan de hoogste beeld en

spraak kwaliteitseisen en wordt geproduceerd,

geassembleerd en gecontroleerd in de fabriek van

Siedle in Duitsland. Naast beschermingsklasse

IP65 (stofvrij en spuitwaterdicht) voldoet Siedle

Touch aan IK-classificatie 08 (optimale weerstand

tegen schokken van 5J (versterkt)). Dit betekent

dat het video-deurstation slagvast is én optimaal

beschermd is tegen vandalisme. De aantrekkelijke

prijs maakt Siedle Touch bovendien interessant

voor grote en kleine(re) projecten. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 69


LELYSTAD GIANT

INSTALLATIES DISTRIBUTIECENTRUM

GIANT EN HET OBO-PRINCIPE

Fietsenfabrikant Giant is druk doende zijn marktpositie in Europa te verstevigen. Bijvoorbeeld door pal naast de fabriek een distributiecentrum

van 22.000 vierkante meter te bouwen. Hierin worden productie, assemblage, opslag en e-commerce geïntegreerd. De nieuwbouw aan de

Pascallaan in Lelystad is begin september in gebruik genomen. Unibouw uit Gemert was hoofdaannemer, vanPanhuis Hoogeveen, onderdeel

van de Top Installatiegroep, verzorgde het ontwerp en de aanleg van de klimaat- en elektrotechnische installaties en is verantwoordelijk voor

het onderhoud en beheer ervan. Geheel volgens het eigen OBO-principe.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld vanPanhuis Hoogeveen

Warmtepompinstallatie met op de achtergrond de luchtbehandelingskast.

70 | INSTALLATIEENBOUW.NL


GIANT LELYSTAD

Voor Peter Moddejongen, projectleider bij vanPanhuis Hoogeveen, is het OBOprincipe

een centraal onderdeel van de Top Installatiegroep-werkwijze. “OBO staat

voor Ontwerpen, Bouwen en Onderhouden. Als je de installaties zelf ontwerpt,

ben je vrijer in je keuzes en kun je controle houden over de kwaliteit. Als je ook

verantwoordelijk bent voor het onderhoud, ben je scherper in de ontwerp- en

bouwfase, extra gemotiveerd om een goed product voor de opdrachtgever neer te

zetten en nog scherper op het voorkomen van faalkosten. Life cycle-denken zit in

onze genen, kun je zeggen. We zijn tevens totaalinstallateur en hebben voor Giant

de complete installatie ontworpen en aangelegd.”

No-nonsense

Top Installatiegroep is via opdrachtgever Unibouw bij het project betrokken

geraakt. Zelf werkt het installatiebedrijf met vaste partners en leveranciers.

Moddejongen: “We doen al jaren naar volle tevredenheid zaken

met onze vaste partners. Het zijn no-nonsense-bedrijven met Noord-Nederlandse

nuchterheid die doen wat ze zeggen en beloven.” vanPanhuis

Hoogeveen is onderdeel van de Top Installatiegroep, samen met Drenth

Installatietechniek en TOP Technisch Beheer, dat de onderhoud- en

beheeractiviteiten verzorgt.

Slim bouwen

In de ontwerpfase zorgen de technici van Top Installatiegroep dat de bouw

op een slimme, systematische manier kan plaatsvinden. Dat betekent onder

meer zoveel mogelijk werken met voorgemonteerde en geprefabriceerde componenten.

BIM en een strakke planning doen vervolgens de rest. Zo zijn de

warmtepompen al met de nodige appendages aangeleverd en in korte tijd

‘Als je de installaties

zelf ontwerpt, ben je vrijer in je

keuzes en kun je controle

houden over de kwaliteit’

bedrijfsklaar gemaakt. De warmtepompen voorzien de vloerverwarming die

onder een deel van de halvloer ligt van warmte en het kantoorgedeelte van

zowel warmte als koeling.

Techniek

Op het dak staat een luchtbehandelingskast die voorziet in de gebalanceerde

ventilatie van de kantoren, evenals 620 PV-panelen die 186 kW piekvermogen

kunnen leveren. Daarmee is de elektriciteitsbehoefte van het distributiecentrum

ongeveer afgedekt. Veel stroom wordt gebruikt voor het opladen van de

vele trucks en high reachers in de veertig oplaadstations die in de hal te vinden

zijn. Deze bemande voertuigen rijden aan de hand van inductielussen in de

vloer van en naar hun bestemmingen in de hal.

“Uiteraard is overal LED-verlichting toegepast”, meldt Moddejongen. “Denk

aan lichtlijnen in de hal, inbouwspots in de systeemplafonds van de kantoren

en niet te vergeten de buitenverlichting om het terrein veilig en verlicht te

houden. We mogen weer trots zijn op het eindresultaat en gaan vol vertrouwen

de onderhoudsfase in.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 71


LELYSTAD GIANT

GROOTHANDEL MET UITGEBREIDE SERVICE

VOOR DE W-INSTALLATEUR

Voor vanPanhuis Hoogeveen is Van Walraven een vanzelfsprekende partner als het gaat om de projectmatige belevering van materialen

voor de werktuigbouwkundige installaties. De twee gerenommeerde bedrijven hebben elkaar ook weer gevonden voor de nieuwbouw van

Giant in Lelystad.

Tekst Tjerk van Duinen

| Beeld Van Walraven

“Samen komen we tot de beste oplossingen.”

Paul Klomp is bij Van Walraven senior accountmanager voor de regio Noordoost-Nederland

en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het project in

Lelystad. “Van Walraven is een internationaal opererende groothandel die

zich heeft toegelegd op de W-installateur in zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw.

We hebben een breed klantenprofiel dat zich uitstrekt van ZZP’ers

tot de grootste installateurs, en dat maakt het werk er nog leuker op. Bij Van

Walraven proberen we zaken te doen met de mensen. We hebben veel contact

met onze klanten omdat we vanuit onze brede expertise veel toegevoegde

waarde in huis hebben. Elk project heeft zijn eigenaardigheden en overal kunnen

wij de klant ondersteunen met betere en slimmere oplossingen.”

80.000 producten op voorraad

Van Walraven heeft een hoofdkantoor in Mijdrecht en daarnaast elf nevenvestigingen,

met name in West-, Midden- en Zuid-Nederland. Klomp: “Wij hebben

in Mijdrecht 80.000 producten op voorraad liggen zodat binnen 24 uur

geleverd kan worden. Dat geldt ook voor de zogenaamde exoten, de lastig

te verkrijgen onderdelen die kleine oplagen hebben. Elke andere vestiging

heeft ook een eigen voorraad en samen met de eigen transportdienst zorgen

wij ervoor dat klanten nooit in de knel komen. Aan Van Walraven zal dat niet

liggen. Wij combineren dat met onze uitgebreide logistieke service. Die kan

bestaan uit een container op de bouwplaats die we dagelijks of wekelijks

72 | INSTALLATIEENBOUW.NL


GIANT LELYSTAD

Snelle afhandeling en levering.

bevoorraden, of bij grotere utiliteitsbouw een voorraadkast per verdieping.

In de aanloop van elk project kunnen wij dat volledig logistiek inrichten.

Overigens verhuren wij ook de specifiek benodigde gereedschappen. Bij

grote maten en bijzondere gereedschappen is dat wel eens een uitkomst.”

Prefabricage

Een andere dienstverlening waarmee Van Walraven de installateur kan ontlasten,

is prefabricage. Klomp: “Als een installateur handen tekort komt, is

het mogelijk om bijvoorbeeld voorgemonteerde leidingstukken aan te leveren.

Dat scheelt montagetijd op de bouwplaats en versnelt het bouwproces

aanzienlijk. Onlangs hebben wij nog voor een groot supermarktconcern een

heel ketelhuis geprefabriceerd en als bouwpakket afgeleverd.”

Korte lijnen

Giant Lelystad was een betrekkelijk rechttoe-rechtaanlevering zonder prefabricage.

“Van Walraven heeft vanPanhuis Hoogeveen voorzien van alle afvoeren

in PVC en PP, evenals de bevestigingsmaterialen, toevoerleidingen,

flexibele leidingen en brandhaspels. Geen ingewikkelde bestellingen, maar

desondanks heb ik dagelijks tot wekelijks contact met Peter Moddejongen.

‘Met onze BIM-service leveren

we een bijdrage aan een

kostenefficiënt bouwproces’

We kennen elkaar goed en onderhouden korte communicatielijnen, wat past

in de werkwijze van Van Walraven.”

Geen plaats voor faalkosten

Klomp wijst nog op een belangrijk stuk dienstverlening die Van Walraven

te bieden heeft. “Onze BIM-service is uitgebreid. Geruime tijd voor aanvang

van een project zitten we vaak al aan tafel met een gespecialiseerd

technisch team om voor het technisch ontwerp tot de beste oplossingen

te komen. Hierin kan Van Walraven de klant uitgebreid adviseren op het

gebied van BIM en Revit tot en met de as-build maps van de installaties. We

leveren daarmee een bijdrage aan een kostenefficiënt bouwproces waarin

geen plaats is voor faalkosten.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 73


AL 50 JAAR

Dé groothandel in infraen

installatiematerialen

Een verlengstuk van uw project

U kunt bij ons terecht voor een zeer breed assortiment woning- en

utiliteitsbouw-, GWW-, installatietechniek- en industrie artikelen.

Liefde voor bouwen

Met meer dan 50.000 producten en 12 vestigingen door

het hele land, is er bij ons genoeg ruimte voor een optimale

en diverse voorraad. Of u nu op zoek bent naar riolering

& afvoer, installatie- of bevestigingsmateriaal, sanitair, ver -

warming, gereedschap, dak- of bouwproducten, pompen,

brandbeveiliging en werkkleding. Wij hebben het. Al onze

producten zijn met zorg voor u geselecteerd. Kwaliteit

staat bij ons centraal. Wij leveren daarom onder andere

producten van A-leveranciers Geberit, Wavin, Walraven,

Pipelife, Rehau, ACO, VSH, Henco, Viega en nog veel meer.

vanwalraven.com


ORANJE NASSAU’S OORD WAGENINGEN

GROTE TIJDWINST DANKZIJ FLEXIBELE LEIDING EN PREFAB NETWERKDELEN

‘PREFAB LOKAAL WARMTENET

IS SNEL UIT TE ROLLEN’

Flexalen 600 leidingen voor Oranje Nassau’s Oord.

De warmtevoorziening van de nieuwbouw van Oranje Nassau’s Oord gebeurt vanuit de warmtestations van BeGreen, die lokaal snoeihout

gebruiken voor de energieopwekking. Voor het transport van de warmte naar de nieuwbouw is een plug-and-play Flexalen 600 leidingnet

aangelegd door WSi.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Thermaflex

“Flexalen 600 is een flexibel en eenvoudig te

installeren voorgeïsoleerd leidingsysteem voor

verwarming, koeling en tapwater”, vertelt Andre

Rutten, accountmanager voor Thermaflex.

“Door zorgvuldig te kijken naar het netwerk

en de gevraagde vermogens komen we met de

klant tot een ideale dimensionering en mate

van prefabricage, met als doel een snelle en risicoloze

installatie en een minimum aan warmteverlies

tijdens de operatie. Het kunststof Flexalen

systeem is EN 15632 gecertificeerd, wat een

minimale levensduur van 30 jaar betekent bij

temperaturen van continu 80 graden en pieken

van 95 graden.”

Kleinschaliger

Het verschijnsel warmtenet staat sinds enkele jaren

weer volop in de belangstelling. Rutten “Het

traditionele beeld van een warmtenet is een grote

centrale bron – bijvoorbeeld een energiecentrale

– gekoppeld aan een grootschalig net. Tegenwoordig

zie je een breed scala aan warmte- en

koudenetten in ontwikkeling waarbij steeds vaker

wordt gekozen voor een duurzame centrale bron

met slechts enkele tientallen of honderden aansluitingen.

In nieuwbouw- en renovatieprojecten is

dit een logisch en zeer betaalbaar alternatief voor

een aardgasaansluiting en ook de keus geweest

voor Oranje Nassau's Oord.”

‘Snelheid is cruciaal

voor de installateur

van vandaag’

Tijd is geld

Rutten meldt dat snelheid cruciaal is voor de

installateur van vandaag. “Materiaalkosten zijn

slechts een factor in de totale installatiekosten en

aan tijd is altijd een gebrek. Met flexibele materialen,

lange aaneengesloten lengtes en prefab

aftakkingen gaat de aanleg een stuk sneller! Het

reduceren van het aantal koppelingen in het veld

resulteert tevens in een significante verlaging van

het projectrisico. Deze snelheid is zo mogelijk nog

meer gewaardeerd in renovatieprojecten.”

Prefabricage van aansluitingen maakt snel installeren mogelijk.

Samenwerking met installateur

Welke specifieke oplossing het beste van toepassing

is voor het project, wordt in nauw overleg

met de installateur bepaald. Rutten: “Er is daarom

vanaf een vroeg stadium een nauwe samenwerking

tussen de engineer van Thermaflex en die

van de installateur, die doorloopt in de uitvoering

tot en met de oplevering. Het is in feite een optimalisatieproces

om te komen tot de meest economische

en praktische oplossing voor dat project.

Wij zoeken die samenwerking heel erg op en dat

wordt zeer gewaardeerd.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 75


‘All-in-one’ pomp specialist

Pentair biedt een breed assortiment aan afvalwater- en rioolwaterpompen van het merk Pentair Jung Pumpen. Bovendien beschikt de firma

over schoonwaterpompen van het merk Pentair Sta-Rite. Het brede assortiment gaat gepaard met jarenlange ervaring en uitgebreide kennis

van de verschillende toepassingen. Samen met de klant – of dat nu een gemeente, installateur of loodgieter is – kijkt Pentair naar de oplossing

die het best past bij de specifieke situatie of wens van de klant.

Tekst en beeld Pentair

Al 95 jaar is het merk Pentair Jung Pumpen een begrip als het gaat om oplossingen

op het gebied van utiliteitsbouw, afvalwatertechniek en drukriolering.

Pascal Crielaard, Area Sales Manager Benelux: “Met onze productie vanuit

Steinhagen (Duitsland) en Pisa (Italië) bedienen wij verschillende marktsegmenten

in de Benelux. Zo zijn wij bijvoorbeeld actief in de huishoudelijke

en commerciële sector. Voor deze sectoren hebben wij een uitgebreide serie

dompelpompen voor onder meer regenputten, ondergelopen kelders en kruipruimtes.

Voor het afvoeren van fecaliënhoudend afvalwater hebben wij een

breed scala opvoerinstallaties.”

‘Dankzij ons uitgebreide

assortiment is een klant bij ons

verzekerd van een oplossing die

aansluit bij zijn specifieke wensen

en behoeften’

Nieuwe producten

Ook voor de industriële en gemeentelijke markt heeft Pentair verschillende

pompen voorzien van bijvoorbeeld een versnijdende waaier, vortexwaaier of

kanaalwaaier. “Onlangs is een aantal nieuwe producten toegevoegd aan het

Pentair Jung Pumpen assortiment. Nieuw is onder meer de Hebefix mini, een

compacte opvoerinstallatie. Maar ook de reguliere Hebefix is vernieuwd. De

kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hetzelfde gebleven, alleen het reservoir

heeft een nieuw design gekregen. Ook hebben wij een compleet nieuwe productlijn

aan ons assortiment toegevoegd: Drena Line. Deze nieuwe productlijn

biedt hoogwaardige roestvrijstalen dompelpompen en opvoerinstallaties

voor het afvoeren en behandelen van afvalwater”, aldus Crielaard.

Schoonwaterpompen

Sinds kort zijn ook de schoonwaterpompen van het merk Pentair Sta-Rite verkrijgbaar

bij de technische groothandels in de Benelux. Crielaard: “Het merk

Pentair trainingscentrum in Steinhagen.

76 | INSTALLATIEENBOUW.NL


De productielocatie van Pentair in Pisa (Italië) waar de Pentair Stsa-Rite lijn wordt

geproduceerd.

Pentair Sta-Rite bestaat al ruim 80 jaar en wordt wereldwijd in meer dan

100 landen verkocht. Onze Europese Pentair Sta-Rite-lijn voor huishoudelijke

watervoorziening en waterafvoer wordt geproduceerd in Italië en heeft

een goede reputatie op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het productportfolio

bestaat onder meer uit zelfaanzuigende pompen, meertraps

centrifugaalpompen en compacte pompsystemen voor watervoorziening, irrigatie

en hergebruik van regenwater. Uit deze serie is bijvoorbeeld de Multi

Evo zeer geschikt voor het besproeien van een tuin of landbouwgrond, maar

in deze droge tijden is ook een regenwateropvangsysteem – Dominator RW

Pack – economisch interessant.”

De afvalwaterpompen van het merk Pentair Jung Pumpen worden geproduceerd

in Steinhagen (Duitsland).

Brandbestrijdings- en drukverhogingssystemen

Tot slot biedt Pentair oplossingen voor het bestrijden van brand en het op

druk brengen van water. “Wij bieden verticale en horizontale centrifugaalpompen,

maar ook complete systemen voor de toevoer van schoon water en het op

druk brengen van water voor de industrie. Hierbij is het mogelijk om zowel losse

pompen als hele sets te bestellen. Dankzij ons uitgebreide assortiment is een

klant bij ons verzekerd van een oplossing die aansluit bij zijn specifieke wensen

en behoeften. Een extra voordeel is dat wij onze klanten – loodgieters, installateurs,

adviseurs en gemeentes – de mogelijkheid bieden om een training of

cursus te volgen in ons trainingscentrum in Steinhagen.” ❚

ALL-IN-ONE POMP SPECIALIST

Al ruim 95 jaar zijn wij dé specialist op het gebied van afvalwater-, rioolwater en

schoonwater pompen voor de merken Pentair Jung Pumpen en Pentair Sta-Rite.

• Onze producten worden gemaakt in onze fabrieken in Duitsland en Italië

• Hoogwaardige kwaliteit zorgt voor een betrouwbare werking

• Uitgebreid aanbod van afvalwater, rioolwater en schoonwater pompen

• Verkoop via technische groothandel en partners

• Unieke serviceformule, advies en training

jung-pumpen.nl

© Pentair 2020

Pentair Jung Pumpen | Parallelweg 4, 7100 AC Winterswijk

INSTALLATIEENBOUW.NL | 77


WAGENINGEN PLUS ULTRA II

NIEUWBOUW PLUS ULTRA II IS

BREEAM-NL ‘EXCELLENT’

In mei 2020 is bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II in Wageningen opgeleverd. De nieuwbouw is ontworpen en gebouwd conform BREEAM-NLscore

‘Excellent’. INSTAAN Installaties leverde hier een belangrijke bijdrage aan. In opdracht van vastgoedontwikkelaar Kadans Science Partner

was de Arnhemse installateur verantwoordelijk voor de klimaatinstallaties, sanitaire installaties, sprinklerinstallaties en bijbehorende

regeltechnische installaties.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld INSTAAN Installaties

“Het gebouw is voorzien van een doubletbron

voor warmte- en koudeopslag”, vertelt Laurens

van den Broek, Projectmanager bij INSTAAN Installaties.

“In de naastliggende parkeergarage is

een technische ruimte gebouwd met daarin twee

warmtepompen. Vanuit hier worden gekoeld wa-

‘Dit is het eerste project waarbij wij

prefabricage van installaties op zo’n grote

schaal hebben toegepast’

ter en verwarmingswater door de nieuwbouw verspreid.

Een drycooler op het dak zorgt voor vrije

koeling in de winter en houdt de WKO-installatie

in balans. Voor de kantoren is gekozen voor een

luchtbehandelingskast met warmtewiel, in combinatie

met inductie-units. In de laboratoriumruimtes

wordt gebruik gemaakt van 6-voudige ventilatie

met variabel volume en de mogelijkheid tot

naverwarming. Voor deze ruimtes is een luchtbehandelingskast

met twincoil warmteterugwinning

geïnstalleerd, waardoor kortsluiting tussen de toeen

afvoer van lucht wordt voorkomen.”

INSTAAN Installaties was verantwoordelijk voor de klimaatinstallaties, sanitaire installaties,

sprinklerinstallaties en bijbehorende regeltechnische installaties voor Plus Ultra II.

Naast de WKO-installatie en warmteterugwinvoorzieningen

dragen ook de sanitaire installaties bij

aan de hoge BREEAM-NL-score, vertelt Van den

Broek. “In de sanitaire ruimtes worden sec waterbesparend

sanitair en kranen met automatische

drukspoelknoppen toegepast.” De werkzaamheden

in Plus Ultra II zijn in krap een jaar tijd uitgevoerd.

“Vanwege de korte doorlooptijd hebben we

actief gezocht naar bouwtijdverkortende oplossingen.

Door een groot deel van de installaties te

prefabriceren, hebben we enorm veel tijd op de

bouw kunnen besparen. Los van het eindresultaat

(er staat een prachtig pand), is dit project voor

INSTAAN Installaties zeer leerzaam geweest. Dit

is namelijk het eerste project waarbij wij prefabricage

van installaties op zo’n grote schaal

hebben toegepast.” ❚

78 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TROX luchtbehandelingskast

Mooi strak design.

TROX X-CUBE X2 (Modulaire opbouw,

600 tot 25.000 m³/uur)

TROX X-CUBE X2-Compact (Plug & Play,

600 tot 15.000 m³/uur)

Unieke gepatenteerde TROX deursluiting.

Uitgebreide online configurator voor X-CUBE X2,

X-CUBE X2-Compact, X-CUBE CROFCU (t.b.v. cleanrooms).

Incl. levens cyclus kosten (LCC) berekening.

Uitstekend ontwerp.

Lichtgewicht (tot -25%).

Voor meer informatie of (aan)vragen

neem contact met ons op

via 0183-767300 of trox@trox.nl.

www.trox.nl


WAGENINGEN PLUS ULTRA II

Links: Peter Esko, Accountmanager Luchtbehandeling bij TROX Nederland BV en rechts: Laurens van den Broek, Projectmanager bij INSTAAN Installaties.

KWALITEIT LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

VOOR NIEUWBOUW PLUS ULTRA II

In Wageningen is afgelopen mei bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II opgeleverd. Het gebouw op de campus van Wageningen University &

Research brengt innovatieve bedrijven, start-ups, scale-ups en student-starters samen rond de thema’s voeding, landbouw, duurzaamheid

en gezondheid. Huurders hebben keuze uit een gezonde mix van open en gesloten kantoren, laboratoria, pilot plants en overige onderzoeksruimten,

die geheel naar wens kunnen worden ingedeeld. Om een optimale luchtbehandeling in de diverse ruimtes te borgen, is gekozen voor

mechanisch gebalanceerde ventilatie. De ventilatiesystemen voor de kantoren en laboratoriums worden gevoed door twee centrale luchtbehandelingskasten

van TROX Nederland BV.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld TROX Nederland BV / Walter Sterkenburg

TROX is een wereldspeler in de ontwikkeling,

productie en verkoop van componenten, toepassingen

en systemen voor binnenklimaat en ventilatie.

De groep telt wereldwijd achttien productielocaties

en ruim vierduizend medewerkers, heeft

een omzet van 530 miljoen euro en hecht grote

waarde aan onderzoek en ontwikkeling. “We zijn

één van de voorkeursleveranciers van INSTAAN Installaties,

dat verantwoordelijk was voor alle werktuigbouwkundige

installaties in de nieuwbouw”,

vertelt Peter Esko, Accountmanager Luchtbehandeling

bij TROX Nederland BV. “In samenspraak

met de Arnhemse installateur hebben wij twee

luchtbehandelingskasten geëngineerd, geleverd

en samengebouwd. In de voorbereidende fase

hebben we diverse technieken besproken. Denk

bijvoorbeeld aan verschillende aantallen en typen

ventilatoren en warmteterugwinningsvoorzieningen,

maar ook aan de mogelijke toepassing

van frequentieregelaars en/of EC-motoren.

Op basis van deze adviezen is gekozen voor onze

vrij configureerbare TROX X-CUBE X1 luchtbehandelingskasten

met krachtige EC-motoren

en luchtdebieten van ruim 40.000 m³/h (kantoren)

en 37.000 m³/h (laboratoriumruimtes).

Deze luchtbehandelingskasten worden net over

de grens in het Duitse Anholt geproduceerd.

INSTAAN Installaties heeft de regeltechnische

componenten voor de luchtbehandelingskasten

geleverd en beide kasten in bedrijf gesteld. De

kasten zijn geïnstalleerd in twee technische ruimtes,

die voldoende ruimte bieden voor eventuele

uitbreiding in de toekomst.”

80 | INSTALLATIEENBOUW.NL


PLUS ULTRA II WAGENINGEN

In Wageningen is afgelopen mei bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra II opgeleverd.

‘Bij de ontwikkeling van onze producten

worden de strenge eisen van bijvoorbeeld

de farmacie, laboratoria en ziekenhuizen

standaard als uitgangspunt genomen’

BREEAM-NL ‘Excellent’

Plus Ultra II is zeer duurzaam ontwikkeld. Zowel

aan het ontwerp als de bouw lag een BREEAM-NL

‘Excellent’ ambitie ten grondslag. Om dit niveau

te behalen, werd geïnvesteerd in flexibiliteit, robuuste

materialen én efficiënte installaties. De

luchtbehandelingskasten van TROX Nederland BV

leverden hier een belangrijke bijdrage aan, aldus

Esko. “Onze luchtbehandelingskasten onderscheiden

zich door een hoge, solide kwaliteit, grote

betrouwbaarheid en lange levensduur. Bij de ontwikkeling

van onze producten worden de strenge

eisen van bijvoorbeeld de farmacie, laboratoria

en ziekenhuizen standaard als uitgangspunt

genomen. Om een optimale hygiëne te borgen,

worden onze luchtbehandelingskasten van meet

af aan standaard uitgevoerd conform de VDI

6022 richtlijn. De luchtbehandelingskasten worden,

zowel van binnen als van buiten, bovendien

standaard voorzien van een poedercoating in RAL

9016 (verkeerswit). Andere RAL-kleuren zijn als

optie mogelijk. Ook worden standaard symbolen

op de kasten weergegeven, zodat installateurs

en onderhoudspartijen direct kunnen zien welke

onderdelen zich waar bevinden. Deze en andere

innoverende ontwerpstandaarden worden door

steeds meer fabrikanten overgenomen.” Iedere

luchtbehandelingskast wordt volgens de specifieke

wensen van de klant geconfigureerd. “Alle componenten

worden vervolgens perfect op elkaar

afgestemd en met de vertrouwde TROX-kwaliteit

geleverd. Voor bijna elke denkbare toepassing

wordt zo de optimale oplossing gemaakt.”

De ventilatiesystemen voor de kantoren en

laboratoriums worden gevoed door twee centrale

luchtbehandelingskasten van TROX Nederland BV.

Warmteterugwinning en

stoombevochtiging

In de luchtbehandelingskasten voor Plus Ultra

II wordt actief warmte teruggewonnen. Voor de

kantoren is gekozen voor een warmtewiel met

een rendement van 75%, terwijl in de luchtbehandelingskast

voor de laboratoriumruimtes een

twincoilsysteem met een rendement van 70,6%

is geïntegreerd. Aan de luchtbehandelingskast

voor de laboratoriumruimtes is tevens een stoombevochtiger

gekoppeld die het water tot het kookpunt

verwarmt en met de opgewekte stoom de

binnenlucht bevochtigt, om zo de gewenste relatieve

vochtigheid van de lucht te realiseren.

Luchttechnische componenten

Naast de luchtbehandelingskasten heeft TROX Nederland

BV ook de luchttechnische componenten

voor de laboratoriumruimtes van Plus Ultra II geleverd.

Denk bijvoorbeeld aan de variabel volumeregelaars,

constant volumeregelaars en roosters. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 81


’WE STAAN ELKE DAG WEER FRIS IN DE RING’

KNOKKEN VOOR LEVERTIJDEN

De huidige wereldperikelen maken het veel ondernemers lastig om aan alle vraag te kunnen voldoen en afspraken na te komen. Zeker wanneer

zij afhankelijk zijn van toeleveringen van materialen. Eens te meer als die op verschillende continenten gemaakt worden en van over de hele

wereld vandaan moeten komen. Dat weet John Mooij, commercieel directeur bij paneelbouwbedrijf Elektro Internationaal in Woerden, maar

al te goed. “Wij staan voor tijdig leveren, daaraan willen we geen concessies doen”, voegt hij toe. “En dat is momenteel de grootste uitdaging.”

Tekst en beeld Elektro Internationaal

82 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Planningsmanager Tim van Eijk en hoofd inkoper Aakil Abarkane.

“De wereld kan – zoals we momenteel ervaren

– dusdanig op zijn kop komen te staan, dat we

onze materialen en componenten niet altijd op

tijd geleverd kunnen krijgen. Dan kun je als bedrijf

de allerbeste bedoelingen hebben, maar kunnen

het productieproces en daaraan gerelateerde levertijden

toch onder druk komen te staan”, schetst

Mooij een voor veel bedrijven herkenbaar beeld.

‘We hebben het

‘voordeel’ dat

we aan kritische

energiegebruikers

leveren’

‘Het niet aangeleverd krijgen van maar één

klein onderdeel, kan cruciaal zijn’

Één klein onderdeel kan cruciaal zijn

Gelukkig heeft Elektro Internationaal de vingers

aan de juiste knoppen. Onder de huidige omstandigheden

kan de bouwer van energiedistributieen

besturingspanelen zich bijzonder gelukkig prijzen

met een gedreven en inventief team dat zich

dag in dag uit inzet om de juiste onderdelen op

de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. Key daarin

zijn planningsmanager Tim van Eijk en hoofd

inkoper Aakil Abarkane. Samen met de chefs van

de verschillende werkplaatsen zitten zij bovenop

de projectplanning en de daaraan gerelateerde

inkoop van componenten. Abarkane houdt dagelijks

de overzichten bij van de vele onderdelen die

nodig zijn voor het bouwen van een eindproduct.

“Het niet aangeleverd krijgen van maar één klein

onderdeel kan cruciaal zijn”, vertelt hij. “Het werkt

precies als bij het maken van een personenauto:

als je de versnellingspook niet hebt, dan kun je

de auto niet afbouwen. We moeten dus continu

zoeken naar de optimale besteltijd, eventuele oplossingen

voor vertraagde producten of zelfs alternatieve

componenten om vooral onze afspraken

na te kunnen komen en op tijd te kunnen leveren.”

Tijdkritische leveringen

“In de huidige markt is het soms echt knokken”,

vervolgt Abarkane. “We moeten zorgen dat we de

lijnen kort houden met de leverancier en onze zaak

goed onderbouwen. Op grote projecten hebben

we bovendien te maken met de voortgang van de

bouw van een project. Het komt voor dat de dag

nadat de hoofdverdeler door een open zijwand in

het pand geplaatst moet worden, de betreffende

ontbrekende muur erin gezet wordt. De levering is

daardoor ook nog eens extra tijdkritisch: een dag

later kan zo’n enorm distributiepaneel gewoon op

geen enkele manier meer het pand in. Als wij niet

op tijd zijn met plaatsen, lopen de bouw en de rest

van het project uit de planning. Dat willen we te

allen tijde voorkomen.”

Control towers en opdrachten voor

kritische processen

En dus werkt de inkoopafdeling van Elektro

Internationaal nauw samen met projectplanners

van installateurs enerzijds en de supply-chain

managers van leveranciers anderzijds. Van Eijk:

“De elektrotechnische onderdelen moeten we,

ondanks alles, op tijd in huis te krijgen. Gelukkig

hebben we in de loop der tijd een goede band

opgebouwd met wereldspeler Schneider Electric,

een multinational die de zaken bijzonder

goed op orde heeft. Van onze ruim 40-jarige

samenwerking kunnen wij in tijden als deze

profiteren. Mede dankzij de zogenaamde

‘control towers’ die Schneider Electric op drie

continenten heeft. Daar worden alle levertijden

van elektrotechnische onderdelen vanuit hun

eigen fabrieken nauwgezet bijgehouden én is

men op de hoogte van de projecten in de landen

waar de producten naartoe moeten. De voorraad

die beschikbaar is, wordt uitgeleverd aan de

hand van een aantal criteria, waarbij in de

huidige wereldtoestand projecten voor kritische

sectoren voorrang krijgen. Elektro Internationaal

heeft in dit geval het ‘voordeel’ dat we aan

kritische energiegebruikers leveren, zoals

bedrijven in de voedselvoorziening, datacenters,

telecommunicatie, farmacie, gezondheidszorg

en luchtvaart. Bijna dagelijks leveren we een

bijgewerkte lijst aan bij Schneider Electric van

projecten in deze sectoren. We beseffen daarbij

maar al te goed hoe mooi het is dat we een

brede spreiding hebben in ons werk. Gelukkig

zijn we niet van slechts één markt afhankelijk.”

Data met één muisklik beschikbaar

“Bovendien”, vervolgt Van Eijk, “plukken we nu

de vruchten van onze jarenlange investeringen

in digitalisering van informatiestromen. We hebben

custom programmatuur gebouwd en ingericht

met verschillende dashboards die met één

muisklik het overzicht geven dat we nodig hebben.

Bijvoorbeeld van wat er is ingekocht, wanneer

goederen binnen gaan komen en voor welke

projecten. Op die manier zitten we bovenop de

leveringsinformatie en kunnen we projecten goed

inplannen. Dat alles samen laat Elektro Internationaal

goed draaien in deze lastige tijd. Zekerheden

over hoe de zaken zich zullen ontwikkelen in

de toekomst hebben we natuurlijk niet, maar de

strijd voor die tijdige levering gaan we hoe dan

ook aan. We staan elke dag weer fris in de ring.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 83


T-box

Bediend alle

units door

één regelaar

LEO D

Downflowunit

GASLOOS VERWARMEN EN VENTILEREN VAN BEDRIJFSRUIMTEN

FLOWAIR SYSTEM

Het Bredase Flowair is specialist in het leveren van complete, innovatieve, unieke verwarmings- en ventilatie-oplossingen

voor bedrijfsruimten. Maak nu kennis met de Flowair elektrische luchtverwarmers LEO EL en OxeN ventilatie-units.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Flowair Nederland

84 | INSTALLATIEENBOUW.NL


LEO EL

Elektrische

Luchtverwarmer

OXeN

EliS G

Industrieel

luchtgordijn

Kanaalloze ventilatie-unit

met warmteterugwinning

Elektrisch verwarmen

zonder warmtepomp

Elektrische luchtverwarmers zijn een goed alternatief

voor grootzakelijk verbruikers. Bij het verduurzamen

van bedrijfspanden lopen gebouweigenaren

en gebruikers vaak aan tegen hoge

investeringskosten. Daarnaast krijgen nieuwe

en te renoveren gebouwen steeds vaker geen

gasaansluiting meer. Een warmtepomp biedt

een gunstig rendement, maar bij installaties

met grote vermogens zijn de investeringen vaak

erg hoog. Flowair biedt hiervoor een goed en

betaalbaar all-electric alternatief dat geschikt

is voor bedrijfshallen, werkplaatsen, maar ook

voor sporthallen of kleine tot grote distributiecentra

waar mogelijk ook handling en/of

assemblage plaatsvindt.

Het all-electric concept van Flowair is een samenspel

van een aantal slimme componenten.

Joost Jansen van Flowair Nederland legt uit:

“Met een aansluiting groter dan drie keer 80

Ampère vallen bedrijven of instellingen meestal

onder de categorie grootzakelijk en daar geldt

een tarief van vijf tot zeven cent per kilowattuur.

Elektrisch verwarmen is door de lage aanschafinvestering,

geringe onderhoudskosten en

lange levensduur in dit soort situaties zeker een

interessante oplossing. Bijkomend voordeel is

dat de elektrotechnische infrastructuur met onderverdeelkasten

e.d. vaak al aanwezig is in dit

soort panden.”

‘Elektrisch

verwarmen is

door de lage

aanschafinvestering,

geringe

onderhoudskosten

en lange levensduur

een interessante

oplossing’

Luchtverwarming, ventilatie en

luchtgordijnen

Flowair biedt een totaalpakket aan producten waarmee

de verwarming en ventilatie van bedrijfshal of

object kan worden uitgewerkt. Jansen: “Allereerst

hebben we de LEO EL luchtverwarmers in twee varianten,

met een regelbare capaciteit van 6 tot 10 kW

en 9-16-23 kW. Deze compacte apparaten kunnen

zowel op een wand als aan het plafond bevestigd

worden. Ter ondersteuning biedt Flowair de LEO

D downflowunits, die vanaf het plafond voor een

goede lucht- en warmteverdeling in de hal zorgen.

In 2016 hebben we de OXeN op de markt gebracht,

een kanaalloze ventilatieunit met WTW (warmteterugwinning)

en naverwarming. Uitgevoerd met een

dubbele kruisstroomwisselaar zorgt deze decentrale,

energiezuinige ventilatie-unit voor toevoeging van

verse lucht. Ten slotte levert Flowair de ELiS luchtgordijnen,

een eveneens energiezuinige manier om

warmteverlies bij overheaddeuren en dockshelters te

voorkomen. Al deze producten zijn standalone toe te

passen of centraal en geautomatiseerd te bedienen

met de T-Box touchscreen-bediening.”

Recirculatie

Als er machines in de hal staan die warmte opwekken,

zullen de Flowair-systemen in recirculatiemodus

komen. Jansen: “We werken per unit met

twee sensoren die meten op vloer- en dakniveau.

Afhankelijk van het temperatuurverschil worden

de verschillende units via de T-Box regeling individueel

aangestuurd. Dus genereren de machines

in de hal voldoende warmte, dan gaan de units

automatisch recirculeren en voegen ze warmte toe

zonder extra energieverbruik. Dankzij deze slimme

regeling wordt de zogenaamde interne warmtelast

op vloerniveau optimaal benut en draagt

deze bij aan een fikse energiebesparing.”

Luxe

Voor het elektrisch verwarmen van bedrijfsruimten

is het Flowair-concept een slim en vooral betaalbaar

alternatief. Jansen: “Vaak gaat de gedachte

bij kleinere vermogens en laagtemperatuur afgifte

naar opwekking d.m.v. een warmtepomp. Echter in

situaties waarbij geen koeling gewenst is, blijkt hierdoor

een belangrijke functie van de warmtepomp

overbodig. Hoe luxe wil men het maken? Met de

investering van een paar Flowair luchtverwarmers

in combinatie met de automatische regeling is een

flinke hal al optimaal te verwarmen. Installatie,

aanschaf, onderhoud en afschrijvingskosten liggen

bij deze oplossing aanzienlijk lager dan bij iedere

andere, alternatieve verwarmingsoplossing.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 85


GASLOOS VERWARMEN VAN BEDRIJFSRUIMTEN

LEO EL

NIEUW 170°

ELEKTRISCHE

LUCHTVERWARMER

• Leverbaar in 2 uitvoeringen:

LEO EL S: 6-10 kW & LEO EL L: 9-16-23 kW

• Comfortabel en efficiënt verwarmen

• Unieke proportionele vermogensregeling [kW] op basis van ΔT [i.c.m. T-BOX]

• Standaard Modus – GBS koppeling mogelijk

• Automatische beveiliging tegen oververhitting

• Wand of plafond montage

• Compleet geleverd met universele montage console

• Te bedienen met de eenvoudige TS thermostaat 3-standenregeling aan/uit

of d.m.v. deze T-BOX touchscreen regeling incl. klokprogramma

voor uitgebreide regelbaarheid (voor aansturing van max. 31 units)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Levering via de technische groothandel

FLOWAIR | SPECIALIST IN LEVEREN VAN COMPLETE, INNOVATIEVE

EN UNIEKE VERWARMING EN VENTILATIE-OPLOSSINGEN

FLOWAIR NEDERLAND | MINERVUM 7268 | 4817 ZM BREDA | T(0)76 - 581 53 11 | E INFO@FLOWAIR.NL @ | I WWW.FLOWAIR.NL


Hemmink:

altijd een passende

oplossing voor jou

Slim & snel installeren

Met gemak installeren zonder onnodig veel tijd kwijt te

zijn: dat wil toch iedereen! Zeker in onze sector waarin

personeelstekort een serieuze uitdaging vormt.

Vanuit deze visie levert Hemmink al sinds 1951 producten,

oplossingen en services voor elektrotechnische

toepassingen in de utiliteit en woningbouw. Samen met

jou, onze leveranciers en partners gaan we voor een

duurzame en vernieuwende manier van bouwen. Denk

hierbij aan oplossingen als stekerbare installaties en

verspanend gereedschap tot verankeringssystemen en

diverse bevestigingsmaterialen.

De specialisten van Hemmink staan klaar om jou – op

locatie – te ondersteunen: van a tot z. Dát is slim & snel

installeren met Hemmink.

Snel

monteren

Stekerbaar

installeren

Aarding

Verspaning

www.hemmink.nl/slim-en-snel-installeren

Onderdeel van HANZESTROHM


NIEUW-WEERDINGE MANDEBROEK 3

NIEUW EN INNOVATIEF WOONCONCEPT HOUDT STARTERS IN NIEUW-WEERDINGE, DRENTHE

BETAALBAAR, ALL-ELECTRIC EN

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

Het dorp Nieuw-Weerdinge in Drenthe kampt al jaren met wegtrekkende jongeren, omdat betaalbare starterswoningen ontbreken. Om hiermee

de strijd aan te gaan en om de economie in het dorp te behouden en te stimuleren, zijn verschillende dorpsbewoners op zoek gegaan naar

een hoogwaardig én betaalbaar woonconcept. Zij kwamen uit bij Q-vention, dat een toekomstbestendig en gecertificeerd bouwsysteem voor

energiepositieve woningen heeft ontwikkeld. Op basis van dit bouwsysteem, de woonbehoeften van de starters én hun beschikbare budget

worden in nieuwbouwgebied Mandebroek 3 vier twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. De woningen worden opgebouwd uit kant-en-klare

elementen die op de bouwplaats in een mum van tijd in elkaar kunnen worden geschoven.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Q-vention en Hager

De Q-vention woningen krijgen een inhoud van

zo’n 340 kuub en bestaan uit een begane grond

en eerste verdieping. “Aan de basis van de woningen

ligt een duurzame houten constructie,

afgewerkt met vocht- en brandwerend Magoxx ® -

plaatmateriaal uit gemalen kiezelstenen, circulair

Neopor ® -isolatiemateriaal en triple beglazing”,

vertelt Ben Verstraten, technisch directeur van

Q-vention. “Dankzij de hoogwaardige schil (Rcwaarde:

10,6) gaat geen warmte verloren en kan

flink bespaard worden op het energieverbruik. In

alle woningen komt een all-electric installatie met

doorstroomboilers, infrarood vloerverwarming

en een CO 2

-gestuurd Fresh-r ventilatiesysteem.

Bovendien beschikken de woningen straks over

een zonnedak, die genoeg energie opwekt om in

het normale huishoudelijke verbruik te voorzien.

Hier wordt ook een energieprestatiegarantie op

afgegeven. Door de energiestromen nauwkeurig

te monitoren, regelen en optimaliseren, blijven

stroomverbruiken tot een minimum beperkt,

wordt de levensduur van de installaties verlengd

en kan onderhoud op maat worden geleverd.”

Industriële, gestandaardiseerde

bouwaanpak

Inmiddels heeft Q-vention meerdere woningen

opgeleverd, in Almere, Uden, Mierlo en Helvoirt.

Het project in Nieuw-Weerdinge is echter het

startschot voor een verdere industriële bouwaanpak

met gestandaardiseerde en coherente bouwelementen

en installaties, waardoor bouwtijden

nog verder worden verkort en ontwikkel- en bouwkosten

beperkt blijven, vertelt Verstraten. “Om

hier optimaal invulling aan te geven, zijn we op

zoek gegaan naar ketenpartners. Onder meer voor

het all-electric concept. Al snel kwamen we uit

bij Hager, dat goed georganiseerd is in de bouw

en hoge kwaliteit producten levert. Bovendien is

Hager heel innovatief. De organisatie durfde het

aan om bestaande producten te finetunen en

standaardiseren voor de Q-vention bouwmethode

én om out-of-the-box de mogelijkheden voor het

‘nieuwe bouwen’ te verkennen.”

Plintgootsysteem

“Ben Verstraten was op zoek naar een goede en

betrouwbare manier om de opgewekte energie

door de woningen te verdelen”, vertelt Werner

Roovers, Accountmanager Woningbouw & Concepten

bij Hager. “Hij was zeer enthousiast over

ons plintgootsysteem, dat in de gevelpanelen

geïntegreerd kan worden en waarin alle elektrotechnische

bekabelingen worden weggewerkt.

Het plintgootsysteem heeft de look & feel van een

plint, met als voordeel dat in het werk eenvoudig

aansluitingen voor contactdozen, antenne- en

data-installaties te positioneren zijn. Dit scheelt

enorm veel werk op de bouwplaats.”

Smart Home domotica-oplossing

De gootsystemen worden in diverse ruimtes geïnstalleerd,

vertelt Roovers. “Bovendien hebben we

een voorstel gedaan voor een toekomstbestendig

en flexibel Smart Home domotica-oplossing, waarbij

alle installaties eenvoudig middels een smartphone

benaderd en beheerd kunnen worden. Inclusief

eventuele afwezigheidsscenario’s. Via een

Q-vention meerwerklijst kunnen bewoners de installatie

finetunen. Bijvoorbeeld door energiemo-

Domovea: totale controle middels je smartphone en

integratie van IoT-apparaten.

Hager SL-plintgoot.

88 | INSTALLATIEENBOUW.NL


MANDEBROEK 3 NIEUW-WEERDINGE

In nieuwbouwgebied Mandebroek 3 worden vier twee-onder-een-kapwoningen gebouwd, op basis van het Q-vention bouwsysteem voor energiepositieve woningen.

‘Het project in Nieuw-Weerdinge is het

startschot voor een verdere industriële

bouwaanpak met gestandaardiseerde en

coherente bouwelementen en installaties’

buskabels”, aldus Lawant. “De slimme schakelaars

met sensoren/actoren worden niet zoals gebruikelijk

geïntegreerd in de meterkast, maar komen in

de centraaldozen bij de lichtpunten. Hager biedt

hier diverse oplossingen voor aan, waarmee de installatie

aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.” ❚

nitoring en/of de aansturing van zonwering en

rolluiken in het systeem te integreren. Daarnaast

kunnen zij in de toekomst ook zelf functionaliteiten

toevoegen, zoals een weerstation en extra

verlichtingsarmaturen. Om Q-vention te ontzorgen

in de installatie van de Smart Home systemen en

elektravoorzieningen hebben wij Ben Verstraten

in contact gebracht met Linde Kroon Elektrotechniek,

waarmee de all-electric installatie verder

wordt uitgewerkt/geoptimaliseerd.”

Slim en kant-en-klaar

“Onze uitdaging is om de elektrotechnische installaties

zodanig te standaardiseren, dat een slimme

en kant-en-klare (basis)installatie ontstaat die

bovendien zeer eenvoudig geïnstalleerd kan worden”,

vertelt Jeroen Lawant, Directeur van Linde

Kroon Elektrotechniek. “Alle woningen worden

uitgerust met een Hager Vision meterkast. Vanaf

deze meterkast vertrekt één voedingskabel naar

de keuken, waar een Hager onderverdeler alle keu-

keninstallaties voedt. Hierdoor hoeven, voor de

aansluiting van extra apparatuur en wandcontactdozen

in de toekomst, geen bekabelingen meer

richting de meterkast getrokken te worden.” Ook

op de verdieping komt een onderverdeler, voor de

voeding van bijvoorbeeld de wasmachine, wasdroger

en pv-omvormer. Tot slot wordt een separate

onderverdeler voor de doorstroomboilers geïnstalleerd.

“Voor de huisautomatisering is gekozen

voor een KNX-installatie met een basis aan/uitschakeling,

die naar wens kan worden uitgebreid

met een dimfunctie, app-functie en monitoring.”

Om een snelle installatie van alle elektravoorzieningen

mogelijk te maken, verkent Linde Kroon

Elektrotechniek op dit moment de mogelijkheden

van kant-en-klare elektrakabelbomen met connectoren,

waarmee de Hager wandcontactdozen en

verlichtingsschakelaars eenvoudig gevoed kunnen

worden. “Het kabeltracé voor de KNX-verlichting

(schakelaars, lichtpunten) wordt uitgevoerd met

Hager Vega-verdeler.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 89


STEKERBAAR INSTALLEREN:

DE ANDERE AANPAK VOOR DE BOUWSECTOR

De combinatie van het tekort aan goede vakmensen en kortere bouwtijden vraagt om een andere aanpak in de bouwsector. Daarnaast heeft

de markt te maken met een stijgende vraag naar flexibiliteit, circulair bouwen en duurzaamheid. Deze situatie vergt creativiteit en nieuwe

manieren van bouwen, ook voor de installatiebranche.

Tekst en beeld Hemmink / Hanzestrohm

Stekerbaar installeren kan een oplossing zijn voor

de uitdagingen in onze branche. Dankzij volledige

pre-engineering, prefab onderdelen en de

plug-and-play installatiemogelijkheden installeer

je namelijk snel en efficiënt.

Focus op de voorbereiding

In tegenstelling tot conventioneel installeren richt

stekerbaar installeren zich vooral op de kracht

van de voorbereiding. “De installateur hoeft zelf

geen producten meer in elkaar te zetten, kabels te

trekken en componenten aan te sluiten, maar kan

direct starten met installeren”, benadrukt Steven

Lemmens, business manager Slim & Snel Installeren

bij Hemmink. “De bekabeling wordt niet meer

ad hoc op locatie gemaakt maar vooraf, in een gecontroleerde

omgeving. Een goede voorbereiding,

waarbij de juiste aansluit- en doorschakelpunten

en kabellengtes worden bepaald, uitgetekend en

gecontroleerd, is hiervoor onontbeerlijk. Dankzij

de toepassing van duidelijke stekercoderingen

worden aansluitfouten en faalkosten voorkomen.

Bovendien kan vijf tot tien keer sneller worden

gewerkt. Stekerbare installaties vragen minder

vakkundig personeel en wanneer je de reiskosten,

arbeidstijd en -kosten meerekent, is stekerbaar installeren

in de meeste gevallen voordeliger.”

Slim & Snel Installeren met Adels

Hemmink vertegenwoordigt in Nederland exclusief

het stekerbare systeem AC 166G van Adels-

Contact, dat bewezen uitwisselbaar is met het

GST18-systeem. Het pakket omvat aansluit- en

verbindingssnoeren, stekers en schakel- en verdeelboxen.

Alles van hoge kwaliteit en vrijwel alle

componenten zijn zonder gereedschap te bevestigen.

Ook zijn er combinaties mogelijk met het

bevestigingsmateriaal van JMV en Schnabl of de

schakeldozen van Wiska. Een totaaloplossing dus,

met alle benodigdheden bij één leverancier.

Intensieve begeleiding

bij een project

Lemmens: “We bezoeken dagelijks installatiebedrijven

om de voordelen van stekerbaar installeren

te duiden. Bovendien verzorgen we maatwerk

Een recent stekerbaar project is het Amsterdam RAI Hotel.

‘De installateur hoeft zelf geen producten

meer in elkaar te zetten, kabels te trekken en

componenten aan te sluiten, maar kan direct

starten met installeren’

trainingen en inventariseren we samen met onze

klanten welke projecten zich lenen voor stekerbaar

installeren. Wanneer een installateur kiest voor

stekerbaar installeren, dan biedt Hemmink indien

gewenst intensieve begeleiding en advies.” Hij legt

uit hoe zo’n traject er bijvoorbeeld uit kan zien:

- Inventarisatie en persoonlijk advies:

“Allereerst worden de wensen van de klant geïnventariseerd

en eventueel op locatie afgestemd.

Op basis van de aangeleverde technische tekeningen

van het project werkt één van onze sales

engineers op de binnendienst een projectie en

90 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Tot in detail uitgewerkte projectie.

Plug-and-play installeren

offerte op maat uit. Desgewenst worden ook

meerdere opties uitgerekend om alle mogelijkheden

te tonen en passend advies te geven.”

- Projectie en offerte op maat:

“Vervolgens wordt deze projectie tot in detail uitgewerkt.

Vanaf de meterkast of het voedingspunt

worden de snoeren ingetekend naar de verdelers

en naar het toe te passen (prefab) schakelmateriaal.

De groepenverdeling is ook eenvoudig af

te lezen in de gemaakte projectietekeningen. De

bijgevoegde materiaallijst geeft een goed overzicht,

met daarin duidelijk weergegeven de types

en aantallen snoeren, inclusief de bruto prijzen

en natuurlijk de bruto totaalprijs voor het project.

Vanzelfsprekend wordt gerekend conform de wettelijke

normen en eisen. Zo zijn de totaalkosten

snel inzichtelijk.”

- Toelichting projectie en offerte:

“Een adviseur van Hemmink komt de projectie vervolgens

in een persoonlijk gesprek toelichten. Is

alles goed ingetekend? Heel belangrijk, want de

projectie wordt immers niet alleen gebruikt om

de prijs te bepalen, maar ook als leidraad tijdens

de installatie op de bouw zelf. Bij akkoord worden

de producten bij de elektrotechnische groothandel

naar keuze besteld. Tussentijds en/of bij de

opstart van het project is onze adviseur beschikbaar

om nogmaals op locatie het project door

te nemen en/of extra advies over de installatie

te geven. Als het project is opgeleverd, maakt de

specialist of sales engineer graag een afspraak om

het traject te evalueren.”

- Begeleiding tijdens het logistieke proces:

“Bij het logistieke proces kan Hemmink je veel

werk uit handen nemen. In samenwerking met

onze groothandelspartners en technische assemblagebedrijven

zorgen wij dat de materialen per

verdieping of per ruimte worden verpakt en op

het juiste moment op de bouwplaats gekit worden

afgeleverd. Dit zorgt voor de juist sturing van

materialen en voorkomt dat men moet zoeken

naar artikelen of materiaal vergeet. Ook dat bespaart

in totaliteit veel tijd.” Vervolgens is het nog

slechts een kwestie van plug en play installeren.

“Alle (geschakelde) voedingen en schakelingen

zijn voorzien van een eigen kleurcodering, wat het

installeren makkelijker maakt en bijdraagt aan

een reductie van de faalkosten. Dat is nog eens

efficiënt en tijdbesparend!”

Flexibele verpakking en snelservice

Ook kan Hemmink maatwerkproducten assembleren,

testen en leveren, aldus Lemmens. “Doordat

we eigen voorraden hebben, kunnen we

flexibele verpakkingseenheden leveren en hebben

we voor een geselecteerd aantal artikelen

een speciale snelservice. Producten op voorraad

worden direct uitgeleverd of anders binnen enkele

dagen geproduceerd. Zo heeft de klant het

gewenste product snel op het project en ontstaat

er geen vertraging in de werkzaamheden.”

Meer over Hemmink

Hemmink is opgericht in 1951 en levert producten,

oplossingen en concepten die toegepast

worden in de (woning)bouw, utiliteit en industrie.

Hemmink voorziet onder andere technische

groothandels, installateurs, woningbouwverenigingen

en de industrie van innovatieve concepten

en oplossingen. Sinds 18 juni 2020 is Hemmink

onderdeel van Hanzestrohm, de overkoepelende

groep waar ook de bedrijven KWx en Kairos deel

van uitmaken.

Kennispartner voor bouw,

industrie en infra

Naast het aanbieden van een groot assortiment

kwalitatieve producten helpt Hemmink klanten

graag als kennispartner met thema’s als slim &

snel installeren, veilig & comfortabel wonen en

industrieel kabelmanagement. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 91


THEMA BEKABELING

KABELS, BEDRADING EN KABELACCESSOIRES MET DUITSE KWALITEIT

TOTAALLEVERANCIER MET EEN HOGE SERVICEGRAAD

Met 55 vestigingen in 36 landen is Helukabel wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van kabels, bedrading en kabelaccessoires.

Via de Product Finder, een handige zoekfunctie op de website, zijn maar liefst 34.000 producten op voorraad aan te treffen. “Je kunt gerust

stellen dat wij een totaalleverancier zijn.”

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Helukabel

De van origine Duitse onderneming is al sinds 1978 actief als producent en

leverancier van kabels, draden en kabeltoebehoren. “Voor de industrie zijn we

een marktleider, daar liggen ook onze roots”, vertelt Jasper van Beusekom,

managing director van Helukabel Nederland. “De laatste jaren zijn we onze

focus aan het verbreden, onder meer richting duurzame technieken, HVAC,

zonne-energie en laadsystemen voor auto’s.”

Toegevoegde waarde

Bij die verbreding van de focus zijn de roots van Helukabel in de industrie

een voordeel. Van Beusekom: “Voor de industrie gelden in de regel zwaardere

normen. Dat betekent dat we voor de nieuwe aandachtsgebieden hoge

Duitse kwaliteit kunnen leveren. Vooral voor bouwgerelateerde installateurs

hebben we veel toegevoegde waarde in huis, zowel wat producten betreft

als in onze uitgebreide service. Vroeger zaten er een cv-ketel en thermostaat

in een huis, nu kun je zonnepanelen, zonneboilers, airco’s, warmtepompen,

grondwatersystemen, beveiliging, toegangstechniek, datanetwerken, brandmelding

en wat al niet meer tegenkomen, elk met hun eigen bekabeling en

eisen. Voor al deze toepassingen heeft Helukabel de beste producten in huis.

Denk bijvoorbeeld ook aan de speciaalkabels voor E-mobiliteit, die wij onder

meer leveren voor superchargers.”

Overal in thuis

Het assortiment is welhaast eindeloos. Naast de vele toepassingen in het

segment building management systems (zie afbeelding) en E-mobility, is Helukabel

thuis in robotkabels en kabelbomen en kan het alle soorten veiligheidskabels

leveren; denk bijvoorbeeld aan een brandvertraging van 30 tot

90 minuten, halogeenvrije kabels, torsiebestendige kabels voor windmolens

en industriële toepassingen. Bovendien biedt Helukabel ondersteuning voor

het opzetten van grotere datanetwerken en bustechnologie. Van Beusekom:

“UTP-kabels voor datanetwerken voor de industrie zijn robuuster uitgevoerd

‘Ook aan de andere kant van

de Atlantische Oceaan is het

vertrouwen in

onze kwaliteit groot’

en werken met andere protocollen en connectoren. Vanuit onze ervaring kunnen

we een adviserende rol spelen bij de aanleg van deze datanetwerken.”

Advies

Die adviesrol geldt in feite voor alle terreinen waar Helukabel actief is.

Ronald Haan, salesmanager Nederland: “We zijn niet alleen een leverancier

die vanuit een volledig geautomatiseerd logistiek centrum en vaste

transporteurs de Nederlandse markt bedient. Bij ons is de dienstverlening

eromheen net zo belangrijk. Onze adviseurs kunnen ondersteuning bieden

bij het ontwikkelen van een technisch ontwerp zodat de bekabeling optimaal

en toekomstbestendig is. Zeker als er een bijzondere oplossing wordt

gevraagd, met ongewone combinaties van functies, zijn wij op ons best.”

UL/CSA

Tot besluit wijst Van Beusekom op nog een interessant aspect van de Helukabelservice:

“Wij zijn UL/CSA-gecertificeerd. Dat betekent dat Helukabel voldoet

aan de relatief strenge normen van de Verenigde Staten en Canada. Bedrijven

die producten met onze bekabeling leveren voor de Noord-Amerikaanse markt,

zitten dus goed. Bijzonder is dat wij de kabels niet alleen maken, maar ook

mogen knippen en opnieuw mogen labelen.” Ook aan de andere kant van de

Atlantische Oceaan is het vertrouwen in de kwaliteit van Helukabel groot. ❚

92 |

INSTALLATIEENBOUW.NL


BEKABELING

THEMA

GEBOUWBEHEERSYSTEMEN

Van beveiliging tot toegang, het comfort beheren en toch veiligheid

verzekeren, een gebouwbeheersysteem beheert een enorm netwerk

van toepassingen voor mensen.

Toepassingen

1. Stroomvoorziening

2. Zonnepanelen

3. HVAC

4. Brandalarm

5. Toegangscontrole

6. Beveiliging

7. Gestructureerde netwerken

8. Mediatechnologie

9. Lift & roltrap

10. Parkeergarage

11. Andere toepassingen

- E-laadstations

- Magazijnautomatisering

- Verlichting

- Waterbeheersysteem

INSTALLATIEENBOUW.NL | 93


HELUKABEL ® , PARTNER

VOOR DE MAAKINDUSTRIE

HELUKABEL ® al 40 jaar een betrouwbare internationale partner, voor al uw kabelbenodigdheden.

Vanuit ons Duitse logistieke centrum in Hemmingen-Stuttgart en

ons Nederlandse distributiecentrum in Budel, zijn wij in staat om zeer korte levertijden

en een hoge servicegraad te realiseren.

HELUKABEL ® heeft meer dan 33.000 producten voorradig voor o.a.

de volgende toepassingen:

Industriële kabels & snoeren

Data, Netwerk & Bustechnologie

Motor, Servo & Feedbackkabels

Rupskabels

Infrastructuur kabel & draad

Zonnepaneel, windmolen & e-mobility

Robotkabels

Hitte-& waterbestendige kabels

Veiligheidskabels met/zonder functiebehoud

Media technologie

Spiraalkabels

Voorgeassembleerde kabels

Maatwerk kabels

Kabelwartels, schoenen & accessoires

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op;

+31(0)495 499 049 Wij helpen u graag verder!

HELUKABEL ® B.V. • Randweg Zuid 19 • 6021 PT • Budel • info@helukabel.nl • www.helukabel.nl


Stand 138

Installatie Vakbeurs

Hardenberg

24 t/m 26-11-2020

Sometimes

things just click

Soms voel je direct een klik. Dat is precies wat er

gebeurde toen wij Geniox ontwikkelden – de nieuwste

generatie luchtbehandelingsunits.

Onze uitgangspunten zijn amibtieus maar eenvoudig: Geniox vormt

het groene hart van ieder hedendaags gebouw, met de beste

binnenluchtkwaliteit, de laagste impact op het milieu en de meest

gunstige total cost of ownership.

Maak kennis met Geniox en voel die klik ook.

www.systemair.nl


THEMA BEKABELING

‘KENNIS IS ONONTBEERLIJK VOOR EEN TOEKOMSTGERICHTE,

VEILIGE EN GOED FUNCTIONERENDE NETWERK-INFRASTRUCTUUR’

De ontwikkelingen op het gebied van databekabeling en netwerkapparatuur gaan razendsnel. Naast de opname van de minimale brand- en

rookclassificatie van kabels in het Bouwbesluit zorgt ook de nieuwste Wifi-standaard (Wifi 6) regelmatig voor hoofdbrekens, weet Michaël

van Boheemen, commercieel directeur van Kannegieter in Nederland. “In deze gevallen is het fijn om een partner te hebben die inspeelt op de

trends in dit vakgebied. Als kennisgedreven importeur en distributeur op het gebied van databekabeling, netwerkapparatuur en datacenteroplossingen

vervult Kannegieter graag deze rol. Wij ondersteunen installateurs niet alleen bij het ontwerp en de realisatie van hun projecten,

maar ook met een uitgebreid trainingsprogramma, zodat opdrachtgevers kunnen vertrouwen op een toekomstgerichte, veilige en goed

functionerende netwerk-infrastructuur.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Kannegieter

De vestiging van Kannegieter in Amersfoort.

Op het gebied van databekabeling wordt anno

2020 een tweedeling gemaakt tussen koper en

glasvezel. “Wij hebben van beide disciplines meerdere

gerenommeerde merken in huis, waardoor

we voor ieder project een state-of-the-art netwerkinfrastructuur

kunnen bieden. Van een datakabel

met connector tot en met volledige systemen,

waarbij de kabels, connectoren, patchpanelen, 19"

kasten, dataswitches, Wifi-accespoints, UPS (Uninterruptible

Power Supply) en PDU (Power Distribution

Unit) compleet worden geleverd, inclusief

bijbehorende managementsystemen”, vertelt Van

Boheemen. “Om hier optimaal invulling aan te

geven, gaan we voor langdurige samenwerkingen

met onze technologische partners en klanten. Als

een spin in het web ondersteunen we bovendien

de communicatie en afstemming tussen installateurs,

eindgebruikers en installatie-adviesbureaus,

met als ultieme winst dat eindgebruikers een optimale

oplossing krijgen en dat onze duurzame

concepten worden toegepast in hun projecten.”

Kannegieter beschikt over zeer ervaren binnendienst-

en buitendienstmedewerkers die vanaf de

vestigingen in Nederland (Amersfoort) en België

(Brussel) hun kennis en kunde delen. “Met Kannegieter

College trainen we gemiddeld zo’n 600

installateurs, installatie-adviesbureaus en (grote)

eindgebruikers per jaar, in datacommunicatie, netwerkbekabeling,

standaarden en normen”, vertelt

Van Boheemen. “Een belangrijke ontwerpparameter

en training op dit moment is de opname van

de minimale brand- en rookclassificatie van kabels

(CPR-norm) in het Bouwbesluit. Deze classificaties

hebben we tevens samengevat in een handige selectietabel,

zodat partners voor iedere gebouwruimte

en toepassing de juiste kabels kunnen selecteren.

Bovendien nemen we dit mee in onze klantgesprekken.

Ook actueel is de Wifi 6-standaard, evenals het

langjarig beheer en onderhoud van datanetwerken.”

De trainingen van Kannegieter College worden

verzorgd door Huib van der Heijden, die tevens

zitting heeft in de standaardisatiecommissies

voor NEN-ISO/IEC. “Hierdoor zijn we al vroeg

op de hoogte van ontwikkelingen in de markt,

waarover we klanten graag adviseren”, aldus Van

Boheemen. “We beschikken over een uitgebreide

bestekservice en kunnen voorgeassembleerde en

zelfs pre-terminated installaties leveren, wat resul-

‘ Als een spin in het

web ondersteunen

we de communicatie

en afstemming

tussen installateurs,

eindgebruikers

en installatieadviesbureaus’

Naar wens worden de producten van Kannegieter

just-in-time, just-in-place en in handige rolcontainers

geleverd, zonder verpakkingsmaterialen.

teert in kortere installatietijden, kortere projectdoorlooptijden,

minder arbeidskosten en minder

testprocedures. Daarnaast bieden we uitgebreide

logistieke concepten. Naar wens worden onze

producten just-in-time, just-in-place en in handige

rolcontainers geleverd, zonder verpakkingsmaterialen,

waardoor zij nog sneller, effectiever en milieubewuster

verwerkt kunnen worden.” ❚

96 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Smart ceilings

for green buildings

Pictures by:

www.interalu.eu


Waarom slimme klimaatplafonds

de markt veroveren

De tijd dat klimaatplafonds een nicheproduct waren dat enkel werd toegepast in grote kantoorgebouwen, is definitief voorbij. De plafonds

duiken meer en meer op in kleine kantoren, scholen en ziekenhuizen. Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten en niet alleen als neutrale,

onzichtbare en doorlopende structuren. Dankzij een keur aan vormen en kleuren worden de klimaatplafonds steeds vaker onderdeel van het

design van een ruimte.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Interalu/Bart Gosselin

Interalu SAPPceiling ® plafondeiland bij hoofdkantoor Goddeeris in Roeselare.

Familiebedrijf Interalu staat al 50 jaar voor een uitgebreide expertise in metalen

plafonds. De laatste twee decennia focust het Belgisch bedrijf vol op

de productie van slimme, duurzame en kwalitatief hoogwaardige klimaatplafonds.

“Innovatieve oplossingen die geheel volgens het wensen- en eisenpakket

van de klant worden vervaardigd en via een flexibele totaalaanpak

hun toepassing vinden in de meest uiteenlopende (utiliteits)projecten”, aldus

David Molevelt, Business Development Manager voor Interalu in Nederland.

“Voor elke wens en behoefte bieden we een oplossing. Daarbij houden we

met heel wat aspecten rekening, zoals de technische vereisten, akoestiek en

energie-efficiëntie. En ook op esthetisch vlak zijn de mogelijkheden haast eindeloos.

Wilt u een hout-look of industrie-look? Of liever een vrije vorm? In

de kleur van uw bedrijfslogo? Of wilt u het klimaatplafond zo onzichtbaar

mogelijk uitvoeren? We realiseren het allemaal!”

New ways of working

Nieuwe trends blijven niet onopgemerkt door Interalu. Denk aan flexibel

ruimtegebruik en new ways of working. “Maar ook het ecologisch aspect wint

aan belang”, aldus Molevelt. “Onze klimaatplafonds zijn zeer performant en

energie-efficiënt. Ze verwarmen met lage temperaturen en koelen met hoge

temperaturen waardoor er veel minder energie nodig is om een optimaal binnenklimaat

te realiseren.” Doordat klimaatplafonds energie uitwisselen door

straling en niet door convectie, veroorzaken ze geen luchtverplaatsingen. “Dit

houdt in dat ze ook geen stof of bacteriën door een gebouw verspreiden; een

‘Voor elke wens en behoefte

bieden we een oplossing.

Daarbij houden we met heel wat

aspecten rekening’

erg actueel thema in deze tijden van COVID-19. Bovendien functioneren ze

geruisloos. Het zal daarom niet verbazen dat klimaatplafonds in 90% van de

utiliteitsgebouwen de meest aangewezen oplossing zijn.”

Nieuwbouw en renovatie

De producten van Interalu kenmerken zich door een hoge flexibiliteit, lage

inbouwruimte en ongeëvenaarde akoestische kwaliteiten. “Dankzij onze klimaatplafonds

zijn geen radiatoren meer nodig. Hoge temperatuur koeling

en lage temperatuur verwarming zijn slim in één systeem gecombineerd en

dankzij de horizontale isolatiematten en subtiele perforatie zijn de akoestische

prestaties uitstekend. Nagalm is er nauwelijks. Dankzij een lage inbouwhoogte

van 50 mm vanaf het plenum is het systeem ook zeer geschikt voor

renovatieprojecten. Daarbij wordt met onze klimaatplafonds een flexibele

indeelbaarheid in de toekomst gegarandeerd.” ❚

98 | INSTALLATIEENBOUW.NL


NIEUW!

Krimp- stripknipmachines

met

altijd de juiste specifieke

oplossing voor uw uitdaging.

Bekk op klemko.nl


YOUR

FINISHING

TOUCH

1 KLEUR

Stel zelf een intercom samen en maak je entree helemaal af

Goudkleurige intercom? Of liever zwart, antraciet of een andere kleur? Met DINA Create stel

je heel simpel je eigen unieke intercom samen. Bepaal zelf kleur, positie (staand of liggend),

aantal digitale displays en toegang via code, badge of afstandsbediening.

DINA Create: 7.452 ontwerpvarianten mogelijk

Hoe ontwerp ik zelf een intercom? Ga naar Intratone.nl/dina-create en stel in vier eenvoudige

stappen je eigen, unieke intercomsysteem samen.

2 POSITIE

Staand of liggend

gemonteerd

3 AANTAL

Aantal displays met belknop

4 TOEGANG

Met code of badge (optioneel)

Intratone is een merk van Cogelec en is het best verkochte intercomsysteem in Frankrijk.

intratone.nl


AMSTERDAM ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

NIEUWBOUW FARMACEUTISCH CENTRUM AVL EN NKI:

SAMENWERKING LEIDT TOT HOGE OPLEVERKWALITEIT

Na een uitgebreide inbedrijfstel- en opleverfase is medio april 2020 de nieuwbouw van het farmaceutisch centrum formeel opgeleverd aan

het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) en Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam. In een installatiecombinatie met Climatech

leverde en installeerde Breman Utiliteit Zwolle alle medische gassen voor de nieuwbouw, evenals de werktuigkundige, elektrotechnische,

regeltechnische, cleanroomtechnische en VHP-installaties.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Beeld: Breman Utiliteit Zwolle / Vincent Kleingeerts Fotografie

Het totale project van ca. 7.000 m² had een

doorlooptijd van een jaar. Hieraan ging een uitgebreide

verificatiefase vooraf, vertelt Roy Voss van

DVE Project Support, die namens de combinatie

Breman en ClimaTech de rol van projectmanager

vervulde. “Tijdens de verificatiefase hebben we in

nauwe samenwerking met AVL en adviseur Royal

HaskoningDHV het technische ontwerp en alle

uitgangspunten getoetst, met als doel om op basis

van de uitvoeringsexpertise van Breman en ClimaTech

omissies op te sporen en waar nodig het

ontwerp te optimaliseren. Voorbeelden hiervan

zijn de toepassing van een railkokersysteem en gebruikmaking

van een decentrale VHP-installatie.

De fase bewees haar nut: het project is met minimale

verstoringen en restpunten en binnen de

gestelde tijd opgeleverd.”

Gebouwtechnieken

De meeste gebouwtechnieken zijn ondergebracht

op de vijfde verdieping, vertelt Voss. “Hier staan

de centrale luchtbehandelingskasten, persluchtinstallatie,

verdelers voor koeling en warmte en

‘De verificatiefase bewees haar nut:

het project is met minimale verstoringen

en restpunten en binnen de

gestelde tijd opgeleverd’

regelkasten. Voor de klimatisering maakt het

farmaceutisch centrum gebruik van de koudeen

warmteopwekking van de bestaande AVLgebouwen.

Als afgiftesysteem is gekozen voor

een combinatie van o.a. klimaatplafonds en

ventilatiesystemen. Onderdeel hiervan was de

realisatie van de juiste luchtdrukhiërarchie (en

-bewaking) op beide cleanroomverdiepingen.”

Hoge eisen

Zowel aan het ontwerp, de uitvoering als de oplevering

werden hoge eisen gesteld. Zo moesten

de cleanrooms en steriele ruimten voldoen aan

strenge GMP-richtlijnen, waarvoor een uitgebreid

traject van inbedrijfstellen, valideren en rapporteren

noodzakelijk was. “Een extra uitdaging daarbij

was het coronavirus”, vertelt Voss. “We hebben

onze planningen moeten aanpassen, de schaftmomenten

meer verdeeld over de dag en bouwstromen

actief gescheiden. Bovendien zijn de

werkzaamheden in kleinere groepen uitgevoerd,

waardoor de veiligheid en gezondheid van alle

bouwplaatsmedewerkers continu gewaarborgd

kon worden.” ❚

102 | INSTALLATIEENBOUW.NL


ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS AMSTERDAM

HOOGWAARDIGE LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIE

VOOR ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

Een leef- en werkklimaat met een gezonde en aangename luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtverversing is binnen de gezondheidszorg

van levensbelang. Of het nu gaat om een ziekenhuis, zorginstelling, medisch centrum of enkel een ruimte zoals een operatiekamer of

laboratorium, GMM verzekert opdrachtgevers van een goed en gezond luchtklimaat. Zowel voor medewerkers als cliënten. “Wij bieden

kwalitatieve totaaloplossingen, volledig afgestemd op uw wensen, werkomgeving en de gestelde eisen en normen voor luchtkwaliteit in de

gezondheidszorg”, vertelt directeur Dick Visch.

Tekst en beeld GMM Luchttechniek

Onlangs heeft GMM Luchttechniek het grote, aansprekende project Antoni

van Leeuwenhoek Ziekenhuis opgeleverd. Een gigantisch netwerk aan luchtkanalen,

die stuk voor stuk voldoen aan de geldende reinheidseisen binnen

de gezondheidszorg. En daar bleef het niet bij. Het systeem werd compleet

opgeleverd met afzuigarmen en luchtfilterinstallaties. “Luchtkwaliteit binnen de

gezondheidszorg luistert nauw, kan zelfs levens redden en vraagt om ervaring,

expertise en actuele kennis van de eisen en normen vanuit onder andere het

RIVM”, benadrukt Visch. “In de ruim vijftig jaar waarin wij actief zijn op gebied

van luchtkwaliteit hebben wij veel instellingen en organisaties binnen de gezondheidszorg

succesvol vooruitgeholpen. Dit met zowel installaties, systemen

als grote en kleine projecten. Ziekenhuis, verzorgingshuis, hospice of tandartspraktijk:

GMM biedt voor elk uniek vraagstuk een oplossing op maat.” ❚

‘Luchtkwaliteit binnen

de gezondheidszorg

luistert nauw’

INSTALLATIEENBOUW.NL | 103

Naamloos-3 1 26-08-20 16:52


LUCHTGEKOELDE

INVERTER-SCROLL-CHILLER

LUCHTGEKOELDE

INVERTER-SCROLL-CHILLER

EXTREME EXTREME

EFFICIËNTIE

EXTREME

EFFICIËNTIE

MILIEU-

VRIENDELIJK

MILIEU-

VRIENDELIJK

TOONAANGEVENDE

TOONAANGEVENDE

NAUWKEURIGHEID

NAUWKEURIGHEID

STILLE STILLE

STILLE WERKING

WERKING

eCOMFORT

eCOMFORT

UITBREIDING VAN HET AANBOD

170

170 -

400

400 kW

kW

170 400 kW

VOOR EXTREEM EFFICIËNTE KOELING

IN IN COMFORTTOEPASSINGEN VOOR EXTREEM EFFICIËNTE EN INDUSTRIËLE KOELING PROCESSEN

IN COMFORTTOEPASSINGEN EN INDUSTRIËLE PROCESSEN

HOGE

HOGE

EFFICIËNTIE

EFFICIËNTIE

IN

IN

HET

HET SEIZOEN

SEIZOEN

OVERTREFT

OVERTREFT

ECODESIGN

ECODESIGN

2021-CLASSIFICATIES

2021-CLASSIFICATIES

HOGE EFFICIËNTIE IN HET SEIZOEN OVERTREFT

ECODESIGN 2021-CLASSIFICATIES

E r P

E r E P

r P

E r r P

E r r P

E r r P

E r P

e a d y r e e E r e a d y r

PE e ar EP

r de ya d y r r

P

E e r ea ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r e a PE r d y

P

DIRECTIVE DIRECTIVE DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC 2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

ECODESIGN 2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

r e a d y r eECODESIGN

ar de ya HEATING d y r re 2021 aHEATING

dCOOLING

y 2021 2018COOLING

COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

2017e COMFORT a d y r re ea COMFORT ad dy

y r re PROCESS

ea ad dy

y r ePROCESS

ECODESIGN 2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

a d y

MEDIUM TEMP

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

HIGH TEMP

n°2013/813

n°2013/813

& LABELLING

READY

READY N°2016/2281

& LABELLING

READY HEATING

2021

READYHEATING

N°2016/2281 COOLING

2021 2018

READY COOLING COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

READY READY

READY

n°2013/813

N°2015/1095

MEDIUM TEMP

MEDIUM N°2015/1095 HIGH N°2016/2281 TEMP TEMP

HIGH N°2016/2281 TEMP

DIRECTIVE DIRECTIVE

& LABELLING

DIRECTIVE

DIRECTIVE

READY

N°2016/2281

& LABELLING

READY n°2013/813 READY N°2016/2281

READY DIRECTIVE

READY

READY DIRECTIVE

READY

READY

N°2015/1095

N°2015/1095 N°2016/2281 DIRECTIVE

N°2016/2281

2009/125/EC 2009/125/EC 2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

ECODESIGN ECODESIGN 2017

& LABELLING & LABELLING READY

CHILLERS

CHILLERS

CHILLERS

2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

2021 ɳs,c COMFORT > 161% PROCESS

HEATING COOLING

2021 2018 en SEER > 4,10 PROCESS

READY n°2013/813

COOLING COOLING 2018 2021 voor comfortkoeling

COOLING COOLING 2021 COOLING

READY N°2016/2281

MEDIUM TEMP

READY

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

HIGH TEMP

READY N°2016/2281 SEPR READY> READY

READY

N°2015/1095 5,0 voor proceskoeling

N°2015/1095 N°2016/2281

N°2016/2281

ɳs,c > 161% en SEER > 4,10 voor comfortkoeling

E r P

E rr P

SEPR E rr > 5,0 Pvoor proceskoeling E rr P

E r P

r E r e a d y r r

P

E e r ea ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r re P

E r

ea r ad dy

y r e a PE r d y

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE DIRECTIVE

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

P

CHILLERS

COMFORT

HEATING

n°2013/813

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

r & e& LABELLING a d y r & re & e aLABELLING

ad dy

y r & re & LABELLING ea ad dy

y & r & re LABELLING

ea ad dy

y& rLABELLING

e a d y

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

2009/125/EC

COMFORT

2009/125/EC

2009/125/EC

COMFORT

PROCESS

2017 COMFORT COMFORT

PROCESS

PROCESS

PROCESS

2017

2009/125/EC

2009/125/EC

HEATING

2021

HEATING COOLING

2021 2018COOLING

COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

READY

MEDIUM TEMP

n°2016/2281

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

READY n°2013/813

HIGH TEMP

READY n°2013/813 READY n°2016/2281 READY

READY READY n°2015/1095

READY

n°2015/1095

N°2016/2281

N°2016/2281

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN ECODESIGN

& LABELLING & & LABELLING

& LABELLING

2017 COMFORT

HEATING

READY n°2013/813

2017 2021

COMFORT COMFORT

HEATING COOLING

READY READY n°2013/813 n°2016/2281

www.lennoxemea.com

& & LABELLING & & LABELLING

COMFORT PROCESS

2021 2018COOLING

COOLING

MEDIUM TEMP

READY READY n°2016/2281

n°2015/1095

PROCESS PROCESS

2018 2021 COOLING COOLING

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

READY READY n°2015/1095 N°2016/2281

2021

READY

PROCESS

COOLING

HIGH TEMP

N°2016/2281


AMSTERDAM ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS:

STEKERBARE INSTALLATIES BIEDEN FLINKE

MEERWAARDE IN FARMACEUTISCH CENTRUM

Begin dit jaar is de bouw van een nieuw farmaceutisch centrum opgeleverd aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Nederlands Kanker

Instituut in Amsterdam. De nieuwbouw heeft een ruim vloeroppervlakte en is opgedeeld in diverse functies. Op de begane grond zijn het goederenontvangstcentrum

en de algemene ruimtes ingericht; de 1e verdieping biedt onderdak aan een nieuwe Main Equipment Room en op de 2e

t/m 4e verdieping is de productieapotheek voorzien. Verdieping 5 betreft een techniekverdieping en op de bovenste verdieping komen kantoren.

Installateur Breman Utiliteit Zwolle leverde en installeerde alle medische gassen voor de nieuwbouw, evenals de werktuigkundige, elektrotechnische,

regeltechnische, cleanroomtechnische en VHP-installaties. Waar mogelijk werd gekozen voor stekerbare installatieconcepten.

Tekst en beeld Isolectra

“Het aantal vakmensen op de bouw wordt steeds

schaarser, waardoor met minder mensen veel werk

moet worden verzet”, vertelt Yannick Boertje, Accountmanager

bij Isolectra. “Stekerbaar installeren

biedt hiervoor een oplossing, waarbij een hoge installatiekwaliteit,

eenvoudige installatie, korte montagetijd

en minimale faalkosten perfect hand-in-hand

gaan.” In het farmaceutisch centrum was men op zoek

naar een snelle, efficiënte en effectieve installatie-oplossing,

bevestigt Michael Verkerk, Kostendeskundige/Engineer

bij Breman Utiliteit Zwolle. “Omdat we

al jarenlang een prettige samenwerking hebben met

Isolectra, kozen we vanzelfsprekend voor hun stekerbare

producten. Inmiddels zijn de producten van

Isolectra onze standaard geworden. We zijn goed

bekend met de installatiewijze en -mogelijkheden.

Bovendien liggen diverse producten bij ons op voorraad,

waardoor we nog efficiënter kunnen werken.”

106 | INSTALLATIEENBOUW.NL


ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS AMSTERDAM

In totaal zijn meer dan 1.000 GST18-i5 ® -installaties boven de plafonds aangebracht

‘Een goede, gezamenlijke engineering heeft

hier gezorgd voor een soepele uitvoering én

een hoogwaardig eindresultaat’

Stekerbare verlichtingsinstallaties

In het farmaceutisch centrum zijn o.a. de verlichtingsinstallaties

stekerbaar uitgevoerd. “Op basis

van de beschikbare installatietekeningen en in

goed partnerschap hebben de werkvoorbereiders

van Breman Utiliteit Zwolle en de consultants van

Isolectra de best passende producten voor dit project

geselecteerd”, aldus Boertje. “Vervolgens hebben

wij de stekerbare installatieontwerpen gemaakt

en besproken. Gekozen is voor de Wieland GST18-

i5 ® kabels en -connectoren, die plug-and-play tussen

de stroompunten en Maas & Hagoort verlichtingsarmaturen

zijn aangesloten.” Verkerk: “Doordat de

verlichtingsarmaturen eenvoudig doorgekoppeld

konden worden, waren minder stopcontacten boven

de plafonds nodig. Bovendien was het leggen

van buisleidingen, trekken van draden en monteren

en aflassen van lasdozen niet aan de orde, met een

hoger installatietempo als resultaat. Om de logistieke

performance te bevorderen, zijn op advies

van Isolectra i.p.v. gekleurde duidelijk gecodeerde

kabels toegepast. Daarnaast zijn de aansluitsnoeren

en -connectoren voor de bewegingssensoren

plug-and-play aangepast.”

Alle Wieland GST18-i5 ® kabels bevatten vijf aders,

vertelt Boertje: drie voor de voeding en twee voor

de DALI-verlichtingssturing. In totaal zijn meer

dan 1.000 GST18-i5 ® -installaties boven de plafonds

aangebracht. Daarnaast heeft Isolectra

Wieland GST13-i3 ® kabels en -connectoren geleverd

voor de wandcontactdozen in de wandgoten.

Alle stekerbare installaties zijn geleverd via groothandel

Technische Unie.

Soepele uitvoering, hoogwaardig

eindresultaat

Voor oplevering heeft Isolectra het farmaceutisch

centrum nog bezocht, om de stekerbare

installaties te bekijken. “Tijdens de bouw hebben

we bovendien regelmatig contact gehad

met de monteurs van Breman Utiliteit Zwolle,

om te controleren of de installatie en leveringen

naar wens verliepen of dat we nog iets

konden betekenen”, aldus Boertje. “In dit

project was dat echter niet aan de orde. Een

goede, gezamenlijke engineering heeft hier

gezorgd voor een soepele uitvoering én een

hoogwaardig eindresultaat.” ❚

Waar mogelijk werd gekozen voor stekerbare

installatieconcepten.

INSTALLATIEENBOUW.NL | 107


100% INPANDIGE CLOSE CONTROL KOELOPLOSSING KOMT TEGEMOET AAN HOGE GELUIDS- EN ZICHTEISEN IN BINNENSTEDELIJKE GEBIEDEN

EEN CONSTANT BINNENKLIMAAT,

ZONDER RISICO OP GELUIDSHINDER

Een data- of telecomproject is pas geslaagd wanneer de (koel)installatie op de juiste manier is ontworpen, geëngineerd en geïnstalleerd én de

eindklant tevreden is. Dat is de filosofie van producent/leverancier van Close Control producten Lennox Benelux BV.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Lennox Benelux BV

Inpandige droge koeler.

“In onze digitale samenleving zijn we afhankelijk

van goed functionerende data- en telecomruimten.

Temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie

spelen hierbij een cruciale rol”, vertelt Ad Vink,

Key Account Manager Close Control units bij Lennox

Benelux BV. “Om hier goed invulling aan te

geven echter, is niet eenvoudig. In data- en telecomruimten

gelden namelijk specifieke eisen.

Bijvoorbeeld ten aanzien van betrouwbaarheid,

veiligheid en energiezuinigheid. Wij zijn bekend

met deze eisen en ontwerpen en leveren redundante

(koel)oplossingen op maat, eventueel gecombineerd

met luchtbehandeling, bevochtiging

en ontvochtiging.”

Close Control units

“Een belangrijk deel van onze business in Nederland

betreft Close Control units”, aldus Vink.

“Deze units zijn niet alleen specifiek ontwikkeld

voor data- en telecomruimten met een hoge

warmtelast, waar een goede beheersing van de

temperatuur en relatieve vochtigheid vereist is,

maar ook voor archieven (continue units) en

productie-omgevingen (procestechniek).” Close

Control units worden ook wel precisie-airconditioningunits

genoemd, vertelt hij. “Voor de

productie en levering van deze units werken wij

108 | INSTALLATIEENBOUW.NL


samen met diverse installateurs, die onze hoogwaardige

en betrouwbare koeloplossingen zeer

op prijs stellen. Zowel voor low density, medium

density als high density projecten bieden wij een

uitgebreid productportfolio, dat aansluit bij ieder

Close Control vraagstuk.”

Lennox is geen dozenschuiver, maar denkt actief

mee in oplossingen. “De afgelopen jaren hebben

wij goede vertrouwensbanden opgebouwd met

onder meer de installatiemarkt, solution partners,

projectleiders, adviseurs en eindklanten. We

werken samen op basis van gelijkwaardigheid en

de lijnen zijn kort. We kunnen snel schakelen en

staan open voor feedback, met als resultaat een

optimaal functionerende installatie.”

Volledig inpandig

Voor hun data- en telecomruimten zoeken bedrijven

vaak gericht naar locaties waar de glasvezelverbindingen

optimaal zijn, weet Vink. Deze

locaties bevinden zich niet alleen op bedrijventerreinen

maar ook in woonwijken, waar veelal

restricties gelden ten aanzien van geluid en zicht.

Installaties moeten volledig aan het zicht worden

onttrokken, waardoor bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten

en droge koelers op het dak geen optie

zijn. Recent hebben we onder meer projecten

uitgeleverd in Amsterdam, Den Bosch en Utrecht,

waar om deze reden een 100% inpandige koeloplossing

voor de data- en telecomapparatuur is

ontworpen. Inclusief de door Lennox geleverde

Close Control units en droge koelers.”

In dergelijke projecten werkt Lennox samen in

een projectteam, dat op basis van de locatie,

geluidseisen, gewenste vermogens, tijdsplanning

en beschikbare budgetten het project tot op detailniveau

uitwerkt, aldus Vink. “In de meeste

data- en telecomprojecten gelden strikte geluidseisen.

Bovendien worden de Close Control units

soms geïnstalleerd op plaatsen zonder verhoogde

vloer, wat specifieke eisen stelt aan de luchtuitblaastechnieken.

Bijvoorbeeld in Utrecht was dit

het geval. In dit project zijn de Close Control units

bovendien aangesloten op een indoor droge koeler,

die in een separate ruimte is geïnstalleerd en

speciaal voor inpandige opstelling is ontwikkeld.

De droge koelerruimte is voorzien van twee gevelroosters

met speciale geluidswerende voorzieningen,

waardoor frisse buitenlucht kan worden aangezogen

en afgeblazen zonder dat de omgeving

enige geluidshinder ondervindt.”

Maatwerk

Om de 100% inpandige opstelling mogelijk te

maken, is de software aangepast. Ook heeft de

installateur verschillende aanpassingen doorgevoerd

in het luchtzijdige kanaalwerk. “Waar de

inpandige koeloplossing in Utrecht in de kelder

Close Control unit met indirecte vrije koeling.

‘In de meeste data- en telecomprojecten

gelden strikte geluidseisen’

is voorzien, is in Den Bosch gekozen voor een installatie

op zolder”, vertelt Vink. “In Amsterdam

is zelfs gekozen voor integratie in een garagebox.

Voor alle projecten hebben wij maatwerk oplossingen

met Close Control units uitgewerkt, met

verschillende configuraties en typen droge koelers,

waarbij gebruik wordt gemaakt van directe

of indirecte vrije koeling. Dankzij onze oplossingen

én een nauwe samenwerking met de eindklant,

installatiemarkt en hun adviseurs komen

we maximaal tegemoet aan de hoge geluids- en

zichteisen in onder andere binnenstedelijke gebieden.

Bijkomend voordeel is dat schade door

vandalen niet langer aan de orde is. Ook hebben

zon, wind, hagel en regen geen invloed op de

units, waardoor de onderhoudskosten lager uitvallen.

Tot slot zijn de units makkelijker toegankelijk

voor onderhoud en service.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 109


ALLES-IN-ÉÉN VENTILATIEOPLOSSING

VOOR RENOVATIEPROJECTEN

Maak nu kennis met het MVS-15RHBP renovatiepakket. De nieuwste

toevoeging in de reeks MVS-15 woonhuisventilatoren van Orcon is

begin dit jaar geïntroduceerd en nu al hét voorkeursproduct van

installateurs. Onder andere vanwege het grote installatiegemak,

in iedere situatie. Dankzij het renovatiepakket hoeven installateurs

minder modellen op voorraad te nemen. Bovendien hebben zij altijd

de juiste oplossing voorhanden, ongeacht of een perilex of randaarde

aansluiting aanwezig is. De MVS-15 woonhuisventilatoren zijn

geschikt als centraal mechanisch ventilatiesysteem voor de luchtafzuiging

in keukens, badkamers en toiletten in enkele woningen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Orcon

De alles-in-één ventilatieoplossing van Orcon beschikt standaard over een

ingebouwde vochtsensor en de mogelijkheid om uit te breiden naar CO 2

-

vraagsturing, waarmee een zeer hoge EPC-winst behaald kan worden. Bovendien

is deze serie veruit de efficiëntste en stilste in de markt, dankzij een

innovatieve Greentech radical gelijkstroommotor met composiet waaier en

aerodynamisch EPP-scrol (slakkenhuis).

‘In het renovatiepakket zijn

zowel een perilex als randaarde

steker opgenomen’

Perilex en randaarde

Mechanische ventilatiesystemen worden vaak in twee versies aangeboden:

perilex en randaarde. Waar perilex-systemen met name worden toegepast in

combinatie met fysieke, bedrade schakelaars, spelen randaarde stekers in op

de groeiende vraag naar RF-bedieningen en slimme sensoren die op afstand

signalen uitsturen. Wanneer installateurs een defect systeem moeten vervangen,

zijn zij vaak afhankelijk van de gekozen schakelaar. Echter niet met het

renovatiepakket, waarin zowel een perilex als randaarde steker zijn opgenomen.

Hierdoor kan het renovatiepakket in elke situatie worden toegepast. Het

simpelweg plaatsen van de juiste steker is voldoende, waarna het ventilatiesysteem

geïnstalleerd kan worden. Bovendien worden standaard een 15RF afstandsbediening

en vier MKL-afzuigventielen meegeleverd. Dankzij het compacte

formaat en de vele aansluitpunten kunnen de woonhuisventilatoren op

tal van plekken worden toegepast, zelfs onder een hoek of aan het plafond.

Makkelijk uit te breiden

Op elk toestel kunnen maar liefst 20 RF-bedieningen of sensoren worden

aangemeld, waaronder extra CO 2

-sensoren. Ook zijn de toestellen erg gebruiksvriendelijk,

zeer gemakkelijk te installeren én vergen ze vrijwel geen

onderhoud. Wanneer toch onderhoud benodigd is, kan dit vaak ter plekke

en snel worden opgelost. Alle onderdelen zijn namelijk zeer makkelijk te

bereiken en/of te vervangen. Bovendien wordt veel ondersteuning geboden

bij technische vragen, middels uitgebreide handleidingen, instructievideo’s

en telefonische support. ❚

De MVS-15RHBP alles-in-één ventilatieoplossing van Orcon.

DE MVS-15 WOONHUISVENTILATOR IN HET KORT:

• Inclusief geïntegreerde vochtsensor.

• De stilste én meest efficiënte in alle standen.

• Hoogste EPC-winst.

• Royale capaciteit van 435 m³/h bij 200 Pa.

• 5 aansluitpunten voor luchtafzuiging incl. achteraansluiting.

• 28 instelmogelijkheden voor luchtdebiet.

• Onderaansluiting voorzien van Ø 160 of Ø 125 mm.

• Kunststof behuizing is 100% recyclebaar.

110 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Heating.

Cooling.

Caring.

ALFEA EN LORIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

De energiezuinige totaalverwarming, feiloos en gasloos

SPLIT AIRCOHEATERS

• Koelen en verwarmen in één

• 19 modellen en meer dan

100 vermogenversies

ISDE

subsidie

MULTI SPLIT SYSTEMEN

• Tot 6 binnendelen op één systeem

• Diverse modellen en vermogens

Thercon bv I Landjuweel 25 I 3905 PE Veenendaal / www.thercon.nl


Samen

werken aan

duurzaamheid

In nieuwe en bestaande gebouwen zoals scholen, zorginstellingen,

sportaccommodaties, appartementencomplexen en kantoren realiseren

we technische oplossingen waarbij duurzaamheid centraal staat.

Meer informatie? Kijk op www.hollandertechniek.nl


PURIFIED METAL COMPANY FARMSUM

Hoogwaardige kabeldraagsystemen

garanderen een duurzame oplossing

Purified Metal Company (PMC) heeft recent de deuren geopend van haar nieuwe fabriek in Farmsum, gemeente Delfzijl. De nieuwe fabriek

moet een showcase worden voor circulariteit. De kabeldraagoplossingen van PUK Benelux sluiten hier naadloos op aan.

Tekst PUK Benelux en Lieke van Zuilekom |

Beeld PUK Benelux

In opdracht van Eekels Technology heeft PUK Benelux de kabeldraagsystemen

voor PMC geadviseerd en geleverd. “Wij zijn trots dat we een bijdrage

konden leveren aan deze hypermoderne metaalrecyclingfabriek, met een

uniek en innovatief proces dat bijdraagt aan een beter milieu en een forse

CO 2

-besparing”, vertelt Perry Wens, accountmanager bij PUK Benelux. “In de

fabriek wordt gewerkt met een combinatie van technologieën uit bestaande

industrieën, zoals de staalindustrie en afvalverwerking. Het recyclingproces

omvat hoge temperaturen. Bovendien komen er toxische stoffen en gassen

vrij. Het Wide-Span kabelladderprogramma WP (thermisch verzinkt volgens

ISO 1461) sluit hier perfect op aan. De WP kabelladder is speciaal ontwikkeld

voor duurzame toepassingen in dit soort extreme omgevingen.”

Wide-Span kabelladder.

De PUK WP-serie biedt een totaaloplossing voor uiteenlopende industriële

installaties en de energiesector, vertelt hij. “De WP-serie voldoet volledig aan

de strenge veiligheidseisen binnen de zware industrie en is ontwikkeld om

extreme belastingen bij grote overspanningen te kunnen dragen. De ladders

hebben een verhoogde stijfheid dankzij gelaste sporten uit een geperforeerd

C-profiel. De sporten zijn voorzien van een kabelbeschermrand. Hierdoor

komen de kabels bij het kabeltrekken niet in contact met de perforaties in

de sport en wordt kabelbeschadiging uitgesloten. De dwarsperforatie in de

sporten zorgt bovendien dat er een efficiënte kabelbevestiging op de sporten

gerealiseerd kan worden. Geplooide randen en perforatie in de zijprofielen

van de ladders zorgen voor extra versteviging en garanderen een veilige en

snelle montage.”

‘De ladders hebben een

verhoogde stijfheid dankzij

gelaste sporten uit een

geperforeerd C-profiel’

Naast de WP ladderbanen is bij PMC ook een diversiteit aan hulpstukken

toegepast. “Onze systemen garanderen ook bij extreme omstandigheden

een solide fundament voor de kabels die zorgdragen voor de doorstroming

van energie en data. Met het continueren van het recyclingproces én onze

jarenlange ervaring en expertise dragen we graag bij aan de bescherming

van mens en milieu.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 113

200535-PUK-AD-Specialist-in-kabeldraagoplossingen-V2.indd 1 17-07-2020 15:21

Naamloos-2 1 20-07-20 10:19


AMSTERDAM

TERRACE TOWER

ZONEREGELINGEN OP BASIS VAN INDOOR

PLAATSBEPALING EN BLUETOOTH LOW ENERGIE

Op de Zuidas in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan de Terrace Tower, het nieuwe hoofdkantoor van SuitSupply dat onderdak biedt

aan circa 16.000 m² kantoorruimte, een restaurant van 1.500 m², een fotostudio van 1.000 m² en een 1.000 m² grote flagshipstore. De nieuwbouw

valt op door zijn overhellende ontwerp, met als blikvanger de trapsgewijs verspringende daken en transparante gevelrasters. Maar ook

inpandig zijn allerlei technische hoogstandjes voorzien. Een sprekend voorbeeld hiervan is de gebouwautomatisering van SAUTER Nederland.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld SAUTER Nederland

In opdracht van de Van Losser Installatiegroep heeft SAUTER Nederland niet

alleen de regeltechniek voor de primaire HVAC-installaties geleverd, maar

ook voor de (secundaire) naregelingen van de klimaatplafonds, verlichtingsarmaturen

en binnenzonwering (screens) op de verdiepingen, vertelt Bert van

der Put, senior projectmanager bij SAUTER Nederland. “Om een flexibele indeelbaarheid

en onderhoud van de technieken in de toekomst te borgen,

is gekozen voor een stekerbaar SAUTER boxenconcept met prefab bekabeling

en uniforme installatie-stekers, regelaars en I/O-modules. Alle boxen

zijn bevestigd aan een metalen goot en onzichtbaar boven de plafonds weggewerkt.

Per stramien van 5,40 meter is een I/O-box gemonteerd. Voor de

regelaarboxen is een afstand van steeds acht stramienen aangehouden.”

Voor de primaire HVAC-installaties heeft SAUTER haar EY-modulo 5 automatiseringsstations

geleverd, terwijl voor de naregelingen is gekozen voor de

geïntegreerde en vrij programmeerbare SAUTER ecos505 BACnet-regelaars.

Op de naregelingen is onder meer een DALI-bus aangesloten, voor de verlichtingssturing

en zonweringsbediening.

‘De hardware in de regelaaren

I/O-boxen is al in de fabriek

beproefd. Datzelfde geldt voor

de bekabeling’

Indoor plaatsbepaling

De klimaatinstallaties, verlichting en zonwering kunnen eenvoudig per zone

worden geregeld, vertelt John Zwaan, directeur van SAUTER Nederland.

“Hierbij maken we gebruik van indoor plaatsbepaling via ibeacons. In de

temperatuuropnemers boven de plafonds zijn ibeacons geïntegreerd, die via

een Bluetooth Low Energie (BLE) verbinding gedetecteerd kunnen worden

door de smartphones van de medewerkers. Zodra een medewerker een verstel-

Voor de naregelingen is gekozen voor de geïntegreerde en vrij programmeerbare SAUTER ecos505 BACnet-regelaars.

114 | INSTALLATIEENBOUW.NL


TERRACE TOWER AMSTERDAM

ling wil doen via de SAUTER ecoUnit app op de smartphone, weet deze app

precies waar de verstelling plaats moet vinden. Medewerkers kunnen vervolgens

intuïtief en naar behoefte de zonetemperatuur naar boven of beneden

bijstellen, de zoneverlichting dimmen en/of opschakelen en de zonwering

aansturen. Hierdoor wordt een optimaal werkcomfort voor iedere medewerker

in iedere zone geborgd. Traditionele ruimtebedieneenheden aan de wand zijn

in dit project niet aan de orde en doordat gebruik wordt gemaakt van BLE

wordt het ICT-netwerk niet belast. Bovendien hebben onbevoegden geen toegang

tot de meet- en regeltechniek.”

Mobile Building Services

Altijd en overal

binnen handbereik

Eenvoudige, snelle verbinding

Dankzij het stekerbare boxenconcept konden de SAUTER regelaars en I/Omodules

snel, effectief en plug-and-play met de klimaatinstallaties worden

verbonden, vertelt Zwaan. “De hardware in de regelaar- en I/O-boxen is al

in de fabriek beproefd. Datzelfde geldt voor de bekabeling. Op onze locatie

in Amsterdam hebben wij reeds alle software getest, waardoor montagetijd,

aansluitfouten en faalkosten tot een minimum beperkt bleven.” ❚

Smart Living & Smart Workplaces

Eenvoudig en veilig temperatuur, verlichting en zonwering

bedienen via de SAUTER « Mobile Room Control» App.

Beschikbaar voor iOS en Android

smartphones en tablets in de App Store

en Google Play

Veilige toegang met de « Mobile Room Control» App - via de

SAUTER Cloud

Beheer via de SAUTER Cloud

Toegang tot appartementen en ruimten, eenvoudig

beheerd in de SAUTER Cloud met MBS - Mobile Building Services

Flexibele gebruiks- en huurperiodes

Eenvoudig aanpassen aan nieuwe gebruikers en wensen

Heldere rapportages en overzichten

Werkt naadloos samen met lokale gebouwmanagementsystemen

Modernisering van bestaande gebouwen

Nieuwbouwprojecten

Indoor localisatie in de « Mobile Room Control» App - ook als

retrofi t toepasbaar in bestaande gebouwen!

Veilige cloud technologie op basis van de Microsoft Azure IoT

Technology Suite

Meer informatie vindt u op:

www.sauter.nl

De nieuwbouw valt op door zijn overhellende ontwerp, met als blikvanger

de trapsgewijs verspringende daken en transparante gevelrasters. Maar ook

inpandig zijn allerlei technische hoogstandjes voorzien.

Systems

Components

Services

Facility Services

INSTALLATIEENBOUW.NL | 115

Naamloos-10 1 10-08-20 16:34


ANTIBACTERIEEL SCHAKELMATERIAAL:

‘ALLE SCHADELIJKE BACTERIËN

BINNEN 24 UUR AFGEBROKEN’

In het kader van een maximale hygiëne heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld, onder de noemer Actief Wit. “Het

kunststof oppervlak van het schakelmateriaal is verrijkt met zilverionen, waardoor ziekteverspreiders worden aangepakt. De natuurlijke

antibacteriële functie behoudt zijn werking gedurende de gehele levensduur”, vertelt Floris Willemsen van Schneider Electric.

Tekst Jan-Kees Verschuure |

Beeld Schneider Electric

“De toepassing van antibacterieel schakelmateriaal is een wenselijke kwaliteitssprong.”

116 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Floris Willemsen van Schneider Electric.

Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van

verspreiding van ziekten en bacteriën – uiteraard

een actueel thema. Op een gemiddelde lichtschakelaar

krioelt het van de bacteriën: iedere vierkante

centimeter van het schakelmateriaal telt er

gemiddeld 112. Willemsen: “Dat betekent dat het

oppervlak van een lichtschakelaar gemiddeld tussen

de 3.000 en 4.000 bacteriën bevat. En deze

bacteriën zijn ook nog eens in staat zich te vermenigvuldigen.

Met Actief Wit wordt dit een halt toegeroepen

en worden alle schadelijke bacteriën op

het schakelmateriaal binnen 24 uur afgebroken.”

'Ontwikkeling micro-organismen

tegengegaan'

De toepassing van Actief Wit schakelmateriaal

is gezien de actualiteit een wenselijke kwaliteitssprong

voor openbare gebouwen en andere locaties

waar veel verschillende mensen schakelaars

gebruiken, aldus Willemsen. “Actief Wit schakelmateriaal

is de meest verstandige oplossing voor

ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, horecazaken

en uiteraard in huis. Hoe het werkt? Het

antibacteriële Actief Wit schakelmateriaal van

Schneider Electric bezit een kunststof oppervlak

‘Het kunststof oppervlak is verrijkt

met actieve zilverionen’

dat is verrijkt met actieve zilverionen, die de ontwikkeling

van resistente micro-organismen op het

schakeloppervlak tegengaan. Alle schadelijke bacteriën

op het kunststof zijn binnen 24 uur verdwenen.

Zo wordt de verspreiding van ziektekiemen

en virussen tegengegaan.”

'Niet schadelijk'

De zilverionen zijn toegevoegd aan de samenstelling

van het kunststof, er komt geen coating of

oppervlaktebehandeling aan te pas. Willemsen:

“Hierdoor behoudt het schakelmateriaal zijn antibacteriële

werking gedurende de gehele levensduur

van de producten. De antibacteriële werking

is een natuurlijke eigenschap van het kunststof,

waardoor het product niet schadelijk is voor mens

en dier.” Actief Wit is verkrijgbaar op de inzetstukken

van het modulaire Systeem M. Deze elementen

zijn complementair met de Quickflex-sokkels

van Merten. Om het geheel netjes af te werken,

heeft Schneider Electric drie soorten afdekramen

in Actief Wit beschikbaar: M-Smart, M-Pure en Atelier

M, in drie verschillende stijlen, van basis- tot

hoogwaardig design.

Helderwitte kleur

Naast deze modulaire componenten heeft M-

Smart een aantal complete producten geschikt

voor directe installatie, uiteraard voorzien van

de voornoemde antibacteriële werking. Het antibacteriële

schakelmateriaal is altijd uitgevoerd

in de helderwitte kleur RAL 9016, die mede de

naam 'Actief Wit' verklaart (vergelijkbaar met het

wit van sanitair). “Vanwege zijn hoge helderheid

springt dit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld

op een gekleurde muur”, besluit Willemsen.

“Maar de werking van het product maakt natuurlijk

het échte verschil.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 117


TECHNISCHE OPLEIDINGEN DIE AANSLUITEN BIJ DE PRAKTIJK

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN EN MAAK HET VERSCHIL!

Beter worden in jouw vakgebied door verdieping of omscholing? Je bent niet de enige. Maar hoe weet je zeker dat de opleiding aansluit op jouw

wensen en werkzaamheden? Technisch opleider Studium vergroot je kennis met toegankelijke en praktijkgerichte opleidingen. “Bij veel grote

opleidingscentra ben je één van de velen in een vast omlijnd programma. Dat doen wij anders. Als kleine opleider stellen we ons flexibel op en

zorgen we ervoor dat iedere cursist voldoende aandacht krijgt. Het lesmateriaal is tiptop in orde, communicatie verloopt strak en alles is tot

in de puntjes verzorgd; tot aan het eten toe”, aldus operationeel manager Esmee de Graaf. Studium biedt verschillende technische opleidingen,

van koel- en klimaattechniek tot elektrotechniek en communicatie.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Studium

“Studium verzorgt bijscholing en volwassenenonderwijs

in de vorm van opleidingen en trainingen”,

vertelt De Graaf. “Zowel op werktuigbouwkundig

als elektrotechnisch vlak. Onze klanten zijn

grote, middelgrote tot kleine installatiebedrijven,

technische diensten en uitzend- en detacheringsbureaus.

Al onze opleidingen zijn praktijkgericht

en persoonlijk. Je traint in een kleine groep met

optimale interactie en persoonlijke begeleiding.

Jezelf ontwikkelen is bij ons een ervaring waarbij

je gebruik maakt van de nieuwste technische

snufjes. Opleidingen worden geëxamineerd door

onafhankelijke en erkende examenbureaus. Voor

de koeltechniek is dat bijvoorbeeld STEK. Alle

opleidingen zijn door Studium zelf ontwikkeld,

in samenwerking met specialisten en technische

organisaties. Bovendien is maatwerk altijd mogelijk.

Het uiteindelijke doel? Volledig aansluiten

op de praktijk van opdrachtgever en technici.”

Studium beschikt over twee opleidingslocaties.

Op het hoofdkantoor in Bunschoten zijn diverse

leslokalen ingericht waar voornamelijk theoretische

opleidingen worden verzorgd, zoals VCAen

NEN 3140-trainingen. In Amersfoort staat de

praktijkruimte, die van de nieuwste technieken

is voorzien en waar deelnemers real-life trainen.

“Met onze mobiele trainingsunits verzorgen we

‘We zorgen voor

de theoretische

basiskennis, maar

ook voor voldoende

vlieguren op de

praktijkinstallatie’

Alle opleidingen van Studium zijn praktijkgericht en persoonlijk. Je traint in een kleine groep met optimale

interactie en persoonlijke begeleiding.

zelfs opleidingen en trainingen op locatie”, aldus

De Graaf. Drie jaar geleden zijn de maandelijkse

Bootcamps geïntroduceerd. Hiermee wordt het

tekort aan technici in de branche snel en doeltreffend

opgevangen. “Een Bootcamp is een versneld

opleidingstraject. Dat betekent dat je als nieuwe

instromer of zij-instromer in één maand tijd wordt

opgeleid tot koelmonteur, ongeacht je voorkennis.

We zorgen voor de theoretische basiskennis, maar

ook voor voldoende vlieguren op de praktijkinstallatie

waardoor nieuwe instromers en zij-instromers

direct in de branche inzetbaar zijn. Momenteel bieden

we een Bootcamp Koeltechniek en een Bootcamp

Installatietechniek aan. Bovendien liggen er

plannen voor een Bootcamp Elektrotechniek en

een Bootcamp Meet- en Regeltechniek.” ❚

118 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Het Voordeel van een Kleine Technische Opleider?

Toegankelijk en persoonlijk - Met aandacht voor

de cursist. Die betrokkenheid zorgt voor een

actieve houding en bevorderd de ontwikkeling en

prestaties. Juist met een kleine groep behaal je de

grootste resultaten.

Vind jouw opleiding op: www.studium.nl

dé specialisten

in dak- en wandbeplating

Hardeman | van Harten levert en monteert stalen

dak- en wandbeplating voor diverse uiteenlopende

projecten. Of het nu gaat om een kleine loods of een

groot distributiecentrum, wij zijn gespecialiseerd

in beide. Complete projecten worden samen met

aanverwante bedrijven voor u gerealiseerd. Naast

diverse bedrijfshallen in de utiliteit & industrie zijn

wij ook gespecialiseerd in dak- en gevelrenovaties.

Onze deskundige projectleiders staan voor een

goede relatie met de klant en staan bekend om een

eerlijke en betrouwbare communicatie. Als klant

wilt u weten waar u aan toe bent! Samen met u

realiseren wij uw wensen.

D hardeman-vanharten.nl

Volg ons ook via FT

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl


HELLEVOETSLUIS VAN DEN BAN AUTOBANDEN B.V.

EENVOUDIG MAAR SOLIDE VENTILATIESYSTEEM HOUDT

ELEKTRONISCHE BANDENOPSLAG OP TEMPERATUUR

In een elektronisch gestuurde bandenopslag in Hellevoetsluis worden door internationale bandengroothandel en distributeur Van den Ban

Autobanden B.V. meer dan 1,4 miljoen banden van zo’n 35 merken opgeslagen. Zowel voor personenwagens, bestelwagens, trailers/caravans

als trucks. In de opslag wordt gebruikgemaakt van een uniek en vooruitstrevend intern logistiek systeem, waarmee de banden vrijwel automatisch

hun weg naar de laaddocks vinden. Om dit systeem optimaal te laten functioneren, mag de temperatuur in de distributiehal niet te

hoog oplopen. Een uitdaging, nu het buiten steeds warmer wordt….

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld J.I. Service b.v. en Systemair

Omdat warme lucht stijgt, heeft J.I. Service b.v. zes grote DVV 1000D4-XP/120°C centrifugaal dakventilatoren en twee kleinere DVC 400-S ventilatoren geïnstalleerd,

die warme lucht geforceerd afzuigen.

Van den Ban Autobanden B.V. maakt gebruik

van speciale robots, die alle banden vrijwel automatisch

oppakken, opslaan in rekken en in de

juiste volgorde picken. De robots beschikken

over Central Processing Units (CPU’s/processors)

die – wanneer de haltemperatuur te hoog

oploopt – oververhit kunnen raken en in storing

kunnen gaan. Dat heeft de groothandel tijdens

de warme dagen in 2019 en 2018 helaas moeten

ervaren. Om herhaling van deze storingen in

de toekomst te voorkomen, werd een beroep gedaan

op advies- en installatiebedrijf J.I. Service

b.v.. “In opdracht van Van den Ban Autobanden

B.V. hebben wij onderzocht hoe de klimaatproblemen

in de hal efficiënt en zonder al te

grote ingrepen ondervangen konden worden”,

vertelt DGA Alex van Jole. “Onder meer koelen

met airco-units behoorde tot de mogelijkheden.

Energetisch is dit echter niet interessant. In

plaats hiervan hebben wij geadviseerd om de

distributiehal te spoelen met frisse buitenlucht,

afkomstig van de lange schaduwzijde van het

gebouw. Vervolgens hebben we contact gezocht

met Systemair, dat de juiste ventilatoren, gevelroosters

en regelkleppen voor dit project heeft

geadviseerd en geleverd.”

Omdat warme lucht stijgt, heeft J.I. Service

b.v. zes grote DVV 1000D4-XP/120°C centrifugaal

dakventilatoren en twee kleinere DVC

400-S ventilatoren geïnstalleerd, die warme

lucht geforceerd afzuigen. “De dakventilatoren

worden aangestuurd door zes VKGM 800-1000

MOTOR. SHUTT DVV motorgestuurde kleppen”,

vertelt Van Jole. “Bovendien hebben we zes SSG

800-1000 SOCKET SILENCER dakopstanden met

geluiddempers aangebracht. Twaalf gevelroosters

van 2,20 bij 1,40 meter en bijbehorende regelkleppen

zorgen voor de aanvoer van voldoende

frisse buitenlucht, waardoor de distributiehal

continu wordt gespoeld.”

Luchthoeveelheid van 335.000 m³/h

In de adviesfase heeft J.I. Service b.v. berekend

hoeveel lucht benodigd is om ook bij de meest ex-

120 | INSTALLATIEENBOUW.NL


VAN DEN BAN AUTOBANDEN B.V. HELLEVOETSLUIS

Montage van de DVV centrifugaal dakventilatoren.

‘Omdat een luchthoeveelheid van 335.000

m³/h bij lagere temperaturen niet nodig is, is

het systeem modulerend uitgevoerd’

Voor de dakventilatoren is gekozen voor het grootste type DVV van Systemair.

treme buitentemperaturen de hal op temperatuur

te houden, vertelt Van Jole. “Daarbij kwamen we

uit op een luchthoeveelheid van 335.000 m³/h.

Omdat deze ventilatievoud bij lagere temperaturen

niet nodig is, is het systeem modulerend uitgevoerd.

We hebben een besturingssysteem op

maat ontwikkeld, die de dakventilatoren in tien

stappen (1 tot 10 Volt) kan aansturen. Sensoren

meten 24/7 de temperatuur boven- en onderin

de distributiehal, op basis waarvan de juiste ventilatiestand

wordt bepaald.”

Automatische regeling

Op het moment dat de temperatuur in de distributiehal

te hoog oploopt, worden de gevelroosters

automatisch opengestuurd en kan de frisse

buitenlucht naar binnen stromen. Vervolgens

openen ook de kleppen van de dakventilatoren.

“De ventilatoren starten altijd op een laagstand.

Wanneer dit niet voldoende is om de ruimte te

koelen, wordt de stand automatisch opgevoerd.

Zodra het gewenste resultaat wordt behaald, zal

de installatie weer lager gaan draaien en uiteindelijk

uitschakelen”, aldus Van Jole. “In dat geval

sluiten ook de kleppen van de ventilatoren en gevelroosters.

Hierdoor wordt voorkomen dat het bijvoorbeeld

’s winters te koud wordt. Bij een onverhoopte

melding vanuit de brandcentrale gaan de

ventilatoren ook automatisch uit en alle kleppen

dicht, waarmee de veiligheid in de distributiehal

wordt geborgd.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 121


TOEKOMSTBEWEGINGEN VAN EEN MARKTLEIDER

‘GEAVANCEERD HUMAN CENTRIC LIGHTING-SYSTEEM

ONDERSTEUNT HET BIOLOGISCH RITME OPTIMAAL’

Een wereldmarktleider is het aan zijn stand verplicht om aan de weg te timmeren en innovatief en toekomstgericht bezig te zijn. Ledvance

heeft deze rol op het gebied van verlichtingssystemen. Vier jaar geleden is Ledvance opgericht als afsplitsing van Osram, met de focus op

professionele producten voor zorg, onderwijs, kantoren, industrie en retail. Intussen is de multinational actief in 140 landen, met wereldwijd

50 vestigingen én het hoofdkantoor in Garching bij München.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Ledvance

Ronald Moeskops, verantwoordelijk voor marketing

professionele markt in de Benelux en Marcel

Beerden, Project Sales Support Benelux praten

ons bij over Ledvance en over de meest recente

ontwikkelingen en pilots. Moeskops: “Ledvance is

een combinatie van led en advance. Dit kun je vrij

vertalen naar de ongelofelijke vooruitgang die we

de laatste vijftien jaar hebben doorgemaakt met

verlichting en waar we nu op voortborduren.”

Biolux

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is Human

Centric Lighting, of HCL. Moeskops: “We

kunnen tegenwoordig licht op het juiste moment,

in de juiste intensiteit, in de juiste kleurtemperatuur

en op de juiste plek brengen, afgestemd op

de biologische klok en rekening houdend met de

aanwezige hoeveelheid daglicht. Ledvance heeft

een eigen innovatief HCL-systeem ontwikkeld,

genaamd Biolux. Op basis van slimme algoritmes

zijn vijf belangrijke scènes gemaakt in oplopende

kleurtemperaturen: Relax, Create, Natural, Focus

en Boost. Dit HCL-systeem past het kunstlicht aan

om de gewenste daglichtsimulatie te krijgen en

zo het biologisch ritme optimaal te ondersteunen.

Ook kan met één druk op de knop op de overzichtelijke

bediening een scène geselecteerd worden.

De gebruiker staat bij dit systeem helemaal

voorop. Er kunnen maximaal twintig armaturen

mee aangestuurd worden en daarmee is het ideaal

voor ruimtes als patiëntenkamers, personeelsvertrekken

en kantoren met weinig daglicht. Het

is eenvoudig te installeren en gemakkelijk in gebruik.

Niet voor niets heeft Biolux eerder dit jaar

van de VDE een driesterrencertificaat ontvangen,

voor zover ik weet als eerste HCL-systeem.”

De vijf scènes van Ledvance Biolux.

Naar daglicht toe

“We proberen altijd zoveel mogelijk het daglicht

op te zoeken”, vult Beerden aan. “Daglicht heeft

een lichtsterkte van 10.000 Lux, bij een typische

kantooromgeving is dat vaak minder dan 500

Lux. Dat verschil kun je moeilijk met kunstlicht

opvullen. Verticale verlichtingssterkte, hoe is de

lichtsterkte op ooghoogte en hoe zijn de wanden

uitgelicht: er zijn veel facetten die komen kijken

122 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Verkeerszone ziekenhuis Innsbruck.

‘Ons Human Centric Lighting systeem heeft

niet voor niets een driesterrencertificaat van

de VDE ontvangen’

om een verlichtingssituatie succesvol te maken.

Met ons assortiment aan verlichtingsarmaturen,

de Biolux HCL Control Unit en de draadloze communicatie

via het ZigBee-protocol kunnen wij elke

ruimte optimaliseren.”

Ziekenhuis

Moeskops wijst onder meer op een aantal recente

(pilot)projecten in de zorg en het onderwijs: “In

2018 hebben we in Innsbruck een ziekenhuis

voorzien van 6.000 Ledvance armaturen. Het

betreft foyers, verkeerszones, personeelsruimten,

patiëntenkamers, horeca en parkeergarages. Allemaal

verschillende aspecten in een gebouw,

elk met een eigen pakket oplossingen en met een

mooi, samenhangend geheel als eindresultaat.”

Dali Pro IoT

Eind dit jaar wordt een volgende troef van Ledvance

uitgespeeld: DALI Pro IoT. Moeskops: “Deze

stuureenheid is niet zozeer gericht op gebruikerscomfort

maar veel meer op energiebesparing.

Daglichtregeling bestaat nu bijna 25 jaar, maar

er wordt steeds meer Internet of Things bij betrokken.

DALI Pro IoT verzamelt data over wat er in

een ruimte gebeurt in de Ledvance Cloud, om

daarmee in combinatie met de armaturen tot een

optimaal energiezuinige verlichting te komen. Het

bedrade systeem werkt met sensoren voor aanwezigheid,

heeft stuureenheden aan de wand en kan

tot 250 lichtpunten aansturen. DALI IoT-armaturen

van derden werken er ook op, als ze maar met

de juiste DALI IoT driver zijn uitgevoerd. Uiteraard

is DALI Pro IoT een gespecialiseerd product waarvan

de installatie een opleiding vereist. Dat doen

we met partner-installateurs.”

Restaurant van ziekenhuis te Innsbruck.

Nog verder vooruitkijkend besluit Beerden met

Vivares ZigBee. “Dit verlichtingssysteem wordt in

het voorjaar van 2021 geïntroduceerd en is draadloos

op basis van het ZigBee-protocol. Armaturen

en componenten zijn beide benodigd om tot een

optimaal verlichtingssysteem voor de eindgebruiker

te komen.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 123


LEDVANCE

BIOLUX

HUMAN CENTRIC

LIGHTING:

DE MENS STAAT

CENTRAAL

HET NIEUWE LEDVANCE BIOLUX HCL SYSTEEM

Zo gemakkelijk te installeren, zo gemakkelijk te gebruiken.

Het innovatieve, bekroonde LEDVANCE BIOLUX HCL systeem

zorgt voor natuurlijk licht, wat de taak ook is. Het past het

kunstlicht automatisch aan veranderingen in het daglicht

aan, dankzij een intelligent, gepatenteerd algoritme waardoor

gebruikers altijd het juiste licht op het juiste moment van de

dag krijgen.

HCL.LEDVANCE.COM


MEDIUM/HIGH POWER

ZUCCHINI

RAILKOKERSYSTEMEN

Railkokersystemen zijn geschikt voor het transporteren en distribueren van elektrische energie.

Een totaaloplossing kan geboden worden in combinatie met Legrand schakel- en verdeelinrichtingen en kabeldraagsystemen.

MEDIUM

POWER

Prestaties en functionaliteit

in medium vermogen

HIGH

POWER

De stroomoplossingen voor industriële

en dienstverlenende toepassingen

RAILKOKER MR (Medium Rating)

VAN 160 TOT 1000A

Voor de realisatie van de verdeling en stijgleidingen

in kantoorgebouwen en energievoorziening in

industriële omgeving

• Geleiders van een aluminiumlegering gegalvaniseerd

• Voldoen aan de normen EN 61439-6

• Elementen kunnen worden voorzien van branddoorvoeren

• IP 52 of IP 55 met afschermingen (meegeleverd)

• IK 10

RAILKOKER SCP (SuperCompact Painted)

VAN 630 TOT 6300A

Voor het transport van hoge stromen. Conform de normen

EN 60439-1 en 2. Toepassingen zijn: stijgleiding en trafobord

verbindingen

• Beschermde compacte railkokersystemen met of zonder aftakopeningen

• 1 of 2 koperen of aluminium rails

• Sendzimir verzinkt plaatstaal: dikte 1,5 mm

• Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer

• Brandbestendig E 120

• Volledig gesloten structuur die een totale bescherming

tegen direct contact garandeert

• IP55

MAATWERK

INFORMEER ZEKER NAAR ONZE OPLOSSINGEN OP MAAT

THE GLOBAL SPECIALIST

IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES


BARNEVELD

MOBA

REVITALISATIE MOBA BARNEVELD:

‘ONZE WERKZAAMHEDEN MOGEN

DE FABRIEKSPROCESSEN NIET VERSTOREN’

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: de verbouwing van Moba in Barneveld gaat als een speer. In september 2018 is de wereldwijde marktleider

op het gebied van eiersorteer- en eierverpakkingsmachines gestart met een uitgebreid renovatie- en nieuwbouwtraject, dat in verschillende

fases wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn zowel de nieuwe industriehal met technische dienstruimte, bedrijfsrestaurant en vergaderfaciliteiten

(fase 1) als de nieuwe spuitgiethal, granulaatopslag, gereedschapsmakerij en matrijzenkluis (fase 2) gereed. Begin oktober wordt het nieuwe

kantoorgebouw (fase 3) opgeleverd. Recent is bovendien gestart met het doortrekken van de gevellijn aan de zuidoostzijde en de inrichting

van het voorterrein (fase 4).

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Leertouwer, Gerwin van Luttikhuizen

In december 2017 is een bouwteam voor het renovatie-

en nieuwbouwtraject geformeerd, met OPL

architecten (Utrecht), Snetselaar Constructieve

Ingenieurs (Ede), B&T bouwmanagement (Hardinxveld-Giessendam),

bouwbedrijf Hardeman

(Lunteren), W-installateur Wolf Klimaat Service

(Baarn) en E-installateur Leertouwer (Barneveld).

“Als veelzijdige en innovatieve systeemintegrator

in elektrotechniek, klimaatinstallaties en ICT zijn

wij verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering

en de montage van alle elektrotechnische

installaties”, vertelt Eric Versteeg, projectmanager

bij Leertouwer. “Bepaald geen sinecure, omdat de

processen van Moba tijdens onze werkzaamheden

niet gehinderd mogen worden. Om dit mogelijk

te maken, hebben wij twee nieuwe transformatorstations

(2x1.000 kVA) geplaatst, waaraan

twee nieuwe hoofdverdeelruimtes zijn gekoppeld.

‘Vanuit de inpandige

hoofdverdeelruimtes

wordt de volledige

fabriek opnieuw

ingericht, parallel

aan de bestaande

installatie uit 1960’

Vanuit deze inpandige hoofdverdeelruimtes wordt

de volledige fabriek opnieuw ingericht, parallel

aan de bestaande installatie uit 1960. Voor

de energiedistributie in de nieuwe spuitgiethal

In september 2018 is Moba gestart met een

uitgebreid renovatie- en nieuwbouwtraject.

en gereedschapsmakerij is gekozen voor railkokers,

waarmee (grotere) vermogens eenvoudig

getransporteerd kunnen worden. In de overige

ruimtes zijn traditionele bekabelingen toegepast.”

Bijzonder is bovendien de verlichting in de fabriekshallen,

die is uitgevoerd in lichtkleur 6500K

(daglicht), aldus Versteeg. “De heldere en levendige

lichtkleur is door de medewerkers zelf geselecteerd

op basis van een proefopstelling, omdat

zwart/wit contrasten duidelijk geaccentueerd

worden en men hierdoor zeer prettig kan werken.”

Het nieuwe bedrijfsrestaurant (fase 1).

Naast de licht- en krachtinstallaties verzorgt

Leertouwer ook de data-installatie, het glasvezelnetwerk,

de brandmeldinstallatie en de beveiligingsinstallatie

voor Moba in Barneveld. “We zijn

al vijftien jaar huisinstallateur van Moba, wat tevens

geldt voor Wolf Klimaat Service”, benadrukt

Versteeg. “We zijn goed bekend met de fabriek

en alle processen en kennen elkaar door-en-door.

Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen we heel efficiënt

én prettig samenwerken.” ❚

126 | INSTALLATIEENBOUW.NL


Duurzame systeemintegratie

leertouwer.nl/duurzaamheid

Heeft u ambities om energiezuinig te (ver)bouwen?

Slimme integratie van technische systemen biedt

enorme kansen. Wij vertellen er graag meer over.

foto: EeStairs

Systeemintegrator in elektrotechniek, klimaatinstallaties en ICT.

Albert Plesmanstraat 38 - Barneveld - t 0342 42 51 51

info@leertouwer.nl

WONEN WERKEN ZORG INDUSTRIE


BARNEVELD MOBA

HOOGWAARDIGE EN COMFORTABELE

VERLICHTING VOOR MOBA IN BARNEVELD

Wereldmarktleider op het gebied van eiersorteer- en eierverpakkingsmachines Moba startte in 2018 met een uitgebreid renovatie- en nieuwbouwtraject,

met als doel om de bestaande productiefaciliteiten en kantoorruimtes in Barneveld te moderniseren en uit te breiden. In onderaanneming

van E-installateur Leertouwer is Scholten Verlichting bij alle bouwfases betrokken. Zo heeft de lichtarchitect en -leverancier uit

Ede recent het lichtontwerp, de lichtsimulaties en de levering van de kantoorverlichting (fase 3) verzorgd, op basis van de geldende NENnormen

en met een optimale prijs-lichtkwaliteitverhouding én esthetiek als uitgangspunt.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Illuxtron

“Belangrijk was dat de verlichting qua look, feel en lichtwaarden aansloot

bij de eerder gerealiseerde projectfases, in bijvoorbeeld de expeditieruimte,

kantine, trappenhuizen en algemene ruimtes”, vertelt René van de Giessen,

eigenaar en lichtontwerper bij Scholten Verlichting. “Daarom is de gangzone

voorzien van downlights, die zich onderscheiden door een lage verblinding.

Bovendien hebben we diverse wand-noodverlichtingsarmaturen geleverd,

evenals downlights van Intra Lighting die in smalle en hoogwaardige lichtbundels

vanaf de vide de entreevloeren aanlichten. Binnenkort wordt de opdracht

aangevuld met blauwe iGuzzini Underscore contourverlichting voor de

buitenzijde van het pand.”

Afwijkende maatvoeringen

Voor de algemene verlichting in de kantoren is gekozen voor Linessa bandrasterarmaturen

van Illuxtron. “In de kantoorruimtes zijn verlaagde plafonds toegepast,

met plafondplaten in afwijkende maatvoeringen”, aldus Van de Giessen.

“Hoewel de lengtematen grotendeels overeenkwam met de Linessa armaturen,

weken de breedtematen flink af. Om te voorkomen dat allerlei pasplaten in de

plafonds verwerkt moesten worden, zijn de bandrasterarmaturen in de breedte

aangepast. Een mooie, hoogwaardige verdeling van plafondplaten en lichtarmaturen

is het resultaat.” Ook de Linessa bandrasterarmaturen onderscheiden

zich door een lage verblinding, vertelt hij. “In de armaturen is bijvoorbeeld een

128 | INSTALLATIEENBOUW.NL


MOBA BARNEVELD

Intra Lighting downlights lichten in smalle en

hoogwaardige lichtbundels de entreevloeren aan.

UGR11 spiegeltechniek van het Oostenrijkse Bartenbach geïntegreerd, waarmee

het licht maximaal en exact in de juiste richting gestuurd kan worden.

Vervelende slagschaduwen zijn niet aan de orde, waardoor het werkcomfort

flink wordt verhoogd.”

Spannend lichtspel

De armaturen zijn gemonteerd door Leertouwer Techniek, dat tevens een

uitgebreid domoticasysteem heeft aangelegd. Inclusief bewegingsmelders

en (dag)lichtsensoren. “De Illuxtron Linessa bandrasterarmaturen worden bovendien

in opdracht van Leertouwer toegepast in de nieuwe, hypermoderne

montagefabriek met hoofdkantoor van systeemintegrator AWL-Techniek B.V.

in Harderwijk, waarvoor wij het complete ontwerp- en levertraject hebben

verzorgd.” Naast de functionele verlichting heeft Scholten Verlichting hier

ook de decoratieve verlichting geadviseerd en geleverd. “Bijvoorbeeld in de

‘In de armaturen is een

spiegeltechniek geïntegreerd,

waarmee het licht maximaal

en exact in de juiste richting

gestuurd kan worden’

gangzones worden kleine, rechthoekige armaturen gemonteerd”, vertelt Van

de Giessen. “Binnen dezelfde serie worden armaturen met een asymmetrische

lichtbundel aangebracht, die de houten en groene wanden aanlichten en zo

voor een spannend lichtspel zorgen.” ❚

Liefde voor licht, design én techniek

Voor stijlvolle en bijzondere projecten, met een hoge

kwaliteitsbeleving.

Partner voor installateurs, (binnenhuis) architecten,

projectinrichters en particulieren

de Linessa

High performance kantoor verlichting met een modern design en lage UGR

Scholten Verlichting - +31 (0)318 620 677 - www.scholtenverlichting.nl | Illuxtron International - +31 (0)85 773 63 60 - sales@illuxtron.com

INSTALLATIEENBOUW.NL | 129

Naamloos-2 1 21-08-20 09:29


WOERDEN HOF VAN LEYLAND

HOF VAN LEYLAND, WOERDEN:

COMFORTABEL WONEN IN EEN HOOGWAARDIGE,

DUURZAME EN GASLOZE WOONWIJK

In Woerden is eind augustus de nieuwbouw van Hof van Leyland opgeleverd. Op het voormalige Den Oudsten-terrein in het Staatsliedenkwartier

is een hoogwaardige woonwijk met 90 koop- en huurwoningen en 25 appartementen gerealiseerd aan gezellige, knusse hofjes en in een

groene omgeving. Quadrant Architecten maakte het ontwerp voor de nieuwbouwwoningen, terwijl De Vries en Verburg verantwoordelijk was

voor de uitvoering. In opdracht van en in zeer nauwe samenwerking met deze aannemer verzorgde Heating Service Installatietechniek het

ontwerp, de engineering en de realisatie van alle loodgieterswerk, de verwarming en de ventilatie-installatie.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld De Vries en Verburg Stolwijk

“Hof van Leyland is volledig gasloos gerealiseerd”,

vertelt Dick Roeleveld, bedrijfsleider van Heating

Service. “Alle woningen beschikken over een eigen

Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi

Electric die niet alleen voorziet in een comfortabele

verwarming van de woningen, maar ook in

een royale hoeveelheid warmtapwater. Bijzonder

is dat de buitendelen van de warmtepompen zijn

opgesteld in speciaal voor dit project ontwikkelde

Breman prefab warmtepompschoorstenen, die

een optimale montage en servicebereikbaarheid

‘De grootste uitdaging in dit project waren de

warmtepompschoorstenen’

garanderen. De buitenunits van de warmtepompen

zijn eenvoudig vanuit de zolder van de woningen

te servicen. Bovendien wordt dankzij de

warmtepompschoorstenen een optimale geluidsdemping

geborgd.”

Optimaal wooncomfort

Alle woningen zijn voorzien van doelmatige Provarmo

vloerverwarming, inclusief bijbehorende

ruimteregelingen. “Bovendien hebben wij de ventilatie

in de woningen verzorgd”, aldus Roeleveld.

130 | INSTALLATIEENBOUW.NL


HOF VAN LEYLAND WOERDEN

“Gekozen is voor natuurlijke toevoer van lucht, via

roosters in de gevel. Gebruikte binnenlucht wordt

per woning centraal en mechanisch afgezogen.

De ventilatiehoeveelheid wordt exact afgestemd

op de luchtkwaliteit (CO 2

-gehalte) in de woningen,

met een optimaal wooncomfort en een zeer

laag energieverbruik als resultaat.”

Naadloze integratie

De grootste uitdaging in dit project waren de

warmtepompschoorstenen, vertelt hij. “We hebben

veel tijd gestoken in de engineering van deze

kant-en-klare oplossingen. Om een naadloze integratie

mogelijk te maken, zijn alle schoorstenen

bijvoorbeeld uitgewerkt in 3D/Revit.” De opstellingsruimte

voor de warmtepompen op zolder was

beperkt, maar uiteindelijk is de techniek passend

gekregen. “Alle Ecodan lucht/water-warmtepompen

zijn al in een vroeg stadium op de bouwplaats

aangeleverd, op hun plek gehesen en waterdicht

ingepakt, alvorens de dakplaten werden aangebracht

en de daken gesloten konden worden”,

aldus Roeleveld. “Als organisatie hebben wij ruime

ervaring in het ontwerp en de montage van warmtepompen.

De afgelopen jaren hebben we al honderden

exemplaren geïnstalleerd, wat ook in dit

project zeker zijn vruchten heeft afgeworpen.” ❚

Hof van Leyland is volledig gasloos gerealiseerd.

uw betrouwbare

partner in verduurzamen

Menselijk comfort door

techniek

Een installatie moet u passen, zowel qua financiën als qua

duurzaamheid. De oplossingen die wij voor u kunnen

bedenken en uitvoeren zijn zo goed als grenzeloos.

Uw vraag is onze uitdaging!

CONTACT

Heating Service

Installatietechniek B.V.

Postbus 26

3420 DA Oudewater

Weijland 70

2415 BD Nieuwerbrug

Tel 0348 – 688 777

Info@heatingservice.nl

Scan de QR code om direct naar

www.heatingservice.nl te gaan!

INSTALLATIEENBOUW.NL | 131


Ionair realiseert voor AFAS een gezond en duurzaam

binnenklimaat door actieve luchtzuivering:

- Betere hygiëne van de lucht

- Minder aerosolen en stofdeeltjes

- Minder geuren

- Minder vluchtige organische stoffen

- Lager energiegebruik

www.ionair.nl

Toepasbaar voor zowel bestaande én

nieuwe gebouwen.

00020719001 IONAIR BENELUX BV 1-2 1 16-07-20 09:37

SRV-verdeler

Producten & diensten

voor de professionele

installateur

Provarmo is de nieuwe betrouwbare partner

voor al uw projecten met vloerverwarming,

-koeling en betonkernactiveringen. Samen

met de professionele installateur vormen wij

een sterk team om tot de mooiste resultaten

te komen. Ga naar onze website voor meer

informatie.

Provarmo BV | Edisonweg 7 | Woerden

www.provarmo.nl | info@provarmo.nl | T 0348 744 023

Naamloos-3 1 03-09-20 12:48


HOF VAN LEYLAND WOERDEN

HOOGWAARDIGE EN DOELMATIGE VLOERVERWARMING BIEDT BEWONERS

HOF VAN LEYLAND EEN MAXIMAAL COMFORT, TEGEN EEN MINIMAAL ENERGIEVERBRUIK

VLOERVERWARMING ZONDER ZORGEN

Specialist in de levering en aanleg van hoogwaardige vloerverwarmings- en vloerkoelinstallaties Provarmo heeft de 90 koop- en huurwoningen

van woonwijk Hof van Leyland in Woerden voorzien van doelmatige vloerverwarming, waarmee een maximaal comfort tegen een

minimaal energieverbruik wordt geborgd. In nauwe samenwerking met installateur Heating Service heeft Provarmo de hart-op-hart berekeningen,

legplannen, just-in-time leveringen en montagewerkzaamheden verzorgd. Inmiddels zijn alle vloerverwarmingsinstallaties gereed. De

komende weken worden nog de laatste regelingen aangebracht.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Provarmo

“In Hof van Leyland is gekozen voor ons draadstaalmattensysteem,

in combinatie met onze

vijflaagse Provarmo PE-RT vloerverwarmingsleidingen,

RVS pomploze verdelers en Provarmo

regelingen”, vertelt Rick Oomen, projectleider bij

Provarmo. “Alle draadstaalmatten zijn exact op

ruimtemaat op het project aangeleverd, om een

snelle uitvoering te borgen en afval en versnit

op de bouwplaats tot een minimum te beperken.

Vervolgens zijn randisolatie en leidingen volgens

tekening aangebracht. Om te voorkomen dat de

draadmatten en PE-RT leidingen kunnen gaan

drijven, zijn deze aan de constructievloer bevestigd

alvorens de afwerkvloer is gestort. In iedere

ruimte is bovendien een Provarmo ruimtethermostaat

gemonteerd, waardoor de ruimtes onafhankelijk

van elkaar geklimatiseerd kunnen worden.”

Montage van de vloerverwarmingsverdelers.

‘Alle draadstaalmatten zijn

exact op ruimtemaat op het

project aangeleverd’

De focus van Provarmo ligt honderd procent op

de installateur. “We werken niet rechtstreeks

voor aannemers op opdrachtgevers”, benadrukt

Oomen. “Die focus is onze kracht en maakt dat

we installateurs in het traject van ontwerp tot en

met montage volledig kunnen ontzorgen. Onze

vakmensen hebben veel werkervaring en communiceren

goed en duidelijk met onze partners

op de bouw. Dat is van groot belang, vooral bij

grotere projecten waar bouwen als een treintje

werkt. Voor ons zitten de loodgieter en elektricien,

na ons komen de stukadoor en vloerenlegger.

Als iemand zich niet aan de planning houdt

of slecht communiceert, loopt het treintje vast en

krijg je faalkosten en vertragingen. Dat willen we

te allen tijde voorkomen. Ook in dit project zijn

we daar goed in geslaagd. Heating Service is een

Provarmo installatiepartner van het eerste uur.

We zijn goed bekend met elkaars werkwijzen,

waardoor we efficiënt en snel kunnen schakelen.

Kort voor de oplevering wil ik bedrijfsleider Dick

Roeleveld en zijn team heel graag bedanken voor

wederom een prachtig verlopen project.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 133


LEUSDEN AFAS EXPERIENCE CENTER

AFAS EXPERIENCE CENTER, LEUSDEN:

DUURZAAM TOT IN DE KLEINSTE DETAILS

Na een bouwtijd van 24 maanden is in september het AFAS Experience Center in Leusden bouwkundig opgeleverd. Het project omvat een ensemble

gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²) in een glooiend landschap met waterpartij, bestaand uit een kantoordeel met een gekromde gevel en

een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en een restaurant met een gewelfd dak en imposante daglichtpartijen, uitgedrukt in omlopen

en lichtstraten, op een ruim perceel van 4,5 hectare aan de Olmenlaan. Een integraal bouwteam met Dura Vermeer, HOMIJ Technische Installaties

en AFAS was verantwoordelijk voor de realisatie, inclusief de planning op dagbasis, doorontwikkeling tijdens de uitvoering én kwaliteitscontrole

richting de oplevering. Op dit moment vindt de inhuizing plaats, waarna de nieuwbouw half december in gebruik wordt genomen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld HOMIJ Technische Installaties

Waar Dura Vermeer verantwoordelijk was voor de bouwkundige werkzaamheden,

realiseerde HOMIJ Technische Installaties een grote diversiteit aan

werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties, inclusief

bijbehorende regeltechnieken. Duurzaamheid speelde hierin een sleutelrol,

aldus Wouter Ruisch, Project Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “De

nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing

van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LEDverlichting

en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.”

Plug-and-play WKO-installatie

Aan de basis van de klimaatinstallatie ligt een plug-and-play WKO-installatie

van Dubotechniek, dat net als HOMIJ Technische Installaties deel uitmaakt

van VolkerWessels, aldus Ruisch. “De zogenaamde MEGA ONE SKID heeft

‘Aan de basis van de

klimaatinstallatie ligt een

plug-and-play WKO-installatie’

een totale opstelling van maar liefst 1.200 kW. In de installatie zijn twee

warmtepompen geïntegreerd met een vermogen van 600 kW. Voor de piekvraag

is bovendien een elektrische cv-ketel bijgeplaatst met een vermogen

van 180 kW. De schakelvaten hebben een inhoud van 2.100 liter.” De WKOinstallatie

is gekoppeld aan een doublet (warme en koude bron), met een

capaciteit van 136 m³/h, vertelt hij. “Vanaf de installatie is een warmte en

Het AFAS Experience Center omvat een ensemble gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²) in een glooiend landschap met waterpartij.

134 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AFAS EXPERIENCE CENTER LEUSDEN

De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing

van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare

LED-verlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.

koude distributiesysteem aangelegd naar het inpandige HOMIJ DLS gebouwinstallatiesysteem;

een integraal installatieconcept op basis van prefab installatiecomponenten.

Voor de plafonds in de kantoren heeft AFAS gekozen

voor een 100% recyclebaar vilt open plafondsysteem, met bovenliggend

afgiftesysteem van meanders. De overige ruimtes zijn voorzien van geactiveerde

klimaatplafonds, aangevuld met lage temperatuur vloerverwarming

en vloerkoeling.”

Smart Buildingconcept met sensoren

Een Smart Buildingconcept met sensoren maakt een intelligente klimaat- en

verlichtingssturing mogelijk. “In nauwe samenwerking met Celsius Benelux

BV hebben wij een geïntegreerde Multi-Sensor ontwikkeld, die in bijna elke

ruimte aan het plafond is bevestigd”, aldus Ruisch. “Hier meet de Multi-Sen-

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn

uitgerust met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen.

sor grootheden zoals ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit,

CO 2

- en geluidsniveau, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd.

Medewerkers die dit wensen, kunnen de basisinstellingen eenvoudig naar boven

of beneden bijstellen en de verlichting controleren, middels een app op hun

smartphone of tablet. Hierdoor wordt een optimaal werkklimaat voor iedere

medewerker geborgd.”

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn uitgerust

met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen en het glazen dak van het bedrijfsrestaurant

is voorzien van geïntegreerde zonnecellen, waarvoor HOMIJ

Technische Installaties alle aansluitingen heeft verzorgd. De overige daken zijn

voorzien van groene sedum. De eigen opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen

in accu’s, voor gebruik tijdens bijvoorbeeld de avond- en nachtelijke uren. ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 135


LEUSDEN AFAS EXPERIENCE CENTER

TURNKEY ENERGIEVOORZIENING VOOR AFAS EXPERIENCE CENTER:

BETROUWBAAR, EFFICIËNT

EN EXACT OP MAAT GELEVERD

Om een betrouwbare en efficiënte energievoorziening in het AFAS Experience Center te borgen, is gekozen voor een uitgekiende combinatie

van railkokers, hoofd- en onderverdelers en noodstroomvoorzieningen. De elektrische infrastructuur is turnkey geëngineerd, geleverd,

gemonteerd en in bedrijf gesteld door Legrand Nederland BV, in opdracht van HOMIJ Technische Installaties en in nauwe samenwerking met

projectpartners Eltechna en Cablespace.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Legrand Nederland BV

“Voor HOMIJ is Legrand een betrokken projectpartner

die in de volle breedte ondersteuning

biedt. Bijvoorbeeld als het om energievraagstukken

gaat”, vertelt Mark van der Pol, Accountmanager

bij Legrand Nederland BV. “Dit betekent

dat wij vanaf de transformator tot aan de wandcontactdozen

in wanden of vloeren de volledige

elektrische gebouwinfrastructuur kunnen verzorgen.

Naast een uitgebreid productportfolio kunnen

opdrachtgevers rekenen op een uitgebreide

dienstverlening. Wij zijn transparant, realistisch

en deskundig als het gaat om de mogelijkheden

én onmogelijkheden van een project. Bovendien

werken we nauw samen met onze paneelbouw-

en montagepartners, waardoor we een

optimale samenhang tussen de diverse installaties

kunnen garanderen. Ook in het AFAS Experience

Center heeft deze aanpak geleid tot een

hoogwaardig opleverresultaat.”

Efficiënte en veilige

energievoorziening

Het AFAS Experience Center betrof een zeer

mooi, maar ook complex project, benadrukt Van

der Pol. “Bijvoorbeeld als het om de installatietechnieken

gaat. In de calculatiefase hebben

onze productspecialisten actief gezocht naar

oplossingen om de elektrische energie efficiënt

en veilig door de nieuwbouw te distribueren. Al

gauw bleek dat maatwerk hierbij onontbeerlijk

was. We hebben een aanbieding gemaakt en

onderbouwd met (spanningsverlies)berekeningen

en certificeringen. Vervolgens hebben we

de aanbieding met HOMIJ besproken en waar

nodig geoptimaliseerd, waarna we op basis van

prijs, kwaliteit én projectaanpak de turnkey opdracht

gegund hebben gekregen.” In de kelder

van het AFAS Experience Center zijn twee middenspanningstransformatoren

geplaatst, vertelt

hij. “Vanaf hier is met behulp van railkokers

een trafo-bordverbinding aangelegd naar twee

Legrand staande schakel- en verdeelbehuizing.

136 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AFAS EXPERIENCE CENTER LEUSDEN

Legrand schakel- en verdeelbehuizing aan de wand in de kelder.

hoofdverdelers; één voor de kantoren en één voor

het theater. Vanaf de hoofdverdelers vertrekken

diverse railkokers naar de installatieschachten.”

Maatwerk oplossingen

Een uitdaging tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase

was de beperkte beschikbare ruimte, vertelt

John Veltrop, Projectleider bij Legrand Nederland

BV. “In het kantoorgedeelte moesten we

de modulaire, vierkante energietransportrails bovendien

monteren in ronde schachten, rekening

houdend met de leidingen en voorzieningen van

de overige installatiepartijen. Daarbij moesten

diverse aftakkasten aangebracht en geopend

kunnen worden voor de gebruikers op de verdiepingen.

Om dit mogelijk te maken, hebben we

veel energie gestoken in de selectie van de juiste

producten.” Ook in het theater moesten veel installaties

in een relatief kleine ruimte worden in-

‘Een uitdaging tijdens de ontwerpen

uitvoeringsfase was de beperkte

beschikbare ruimte’

gepast, vertelt hij. “In het originele ontwerp van

HOMIJ waren de railkokers daarom uitgevoerd

met schuine kanten, afgeronde hoeken en andere

voorzieningen. Echter is dit in de praktijk

niet zomaar te realiseren. Onze engineer heeft

actief gezocht naar alternatieve en maakbare

oplossingen. In een 3D-model zijn bovendien

verschillende oplossingen getoetst. Ook hebben

we contact opgenomen met onze R&D-afdeling

in Italië, om alle mogelijkheden te bespreken.

Dit heeft binnen afzienbare tijd geleid tot een

railkoker op maat die past als een handschoen

én netjes in de schacht kon worden weggewerkt.

HOMIJ was hier zeer enthousiast over.”

Naast de railkokers en hoofd- en onderverdelers

heeft Legrand een UPS (Uninterruptible Power

Supply) met batterij geleverd, die bij netuitval de

stroomvoorziening overneemt. “Bovendien hebben

we een railkoker aangelegd voor de elektrische

laadvoorzieningen in de parkeergarage”, aldus Van

der Pol. Veltrop: “Alle systemen van Legrand zijn

opgeleverd conform de geldende normeringen en

inclusief documentatie en opleverprotocollen.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.NL | 137


LEUSDEN AFAS EXPERIENCE CENTER

AFAS EXPERIENCE CENTER, LEUSDEN:

SYSTEEMINTEGRATIE ZORGT VOOR EEN OPTIMAAL

COMFORT IN IEDERE RUIMTE

Het nieuwe AFAS Experience Center is duurzaam, innovatief en toekomstproof en daarmee een kartrekker voor de regio Amersfoort. Ook als

het om de meet- en regeltechniek gaat. In opdracht van HOMIJ Technical Systems B.V. heeft Celsius Benelux B.V. de systeemintegratie voor de

(na)regelingen en alle primaire (klimaat)installaties verzorgd. Van de WKO-installatie en warmtepompen tot en met de luchtbehandelingskasten,

klimaatplafonds, vloerverwarming en vloerkoeling en inclusief de besturing van de verlichtings- en zonweringsinstallaties.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Celsius Benelux B.V.

“Alle technieken zijn gekoppeld aan onze energiemanagementtool”,

vertelt Theo Smulders,

Directeur-Eigenaar van Celsius Benelux B.V.. “Bovendien

hebben we het complete gebouwensemble

voorbereid op IoT/webbased gebouwbeheer.

Bijna elke ruimte is uitgerust met onze Integrated

Multi Sensoren (totale levering: ca. 1.200 stuks),

die we in nauwe samenwerking met HOMIJ Technische

Installaties hebben ontwikkeld. De Integrated

Multi Sensor (IMS) functioneert op basis van

Bluetooth Low Energie (BLE). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld

Beacons gesignaleerd worden, inclusief

de smartphones van medewerkers en bezoekers.”

Optimaal en vraaggestuurd comfort

De Beacon-technologie slaat een brug tussen de

klimaat-/lichtregeltechniek en security disciplines

in het AFAS Experience Center en maakt het eenvoudig

mogelijk om mensen én roerende zaken te

‘We hebben het AFAS Experience Center op

de meest moderne manier uitgevoerd’

traceren, vertelt hij. “Omdat de Beacons gekoppeld

zijn aan ons ComfortKey ® Smart Building Systeem

kan deze data bovendien worden gebruikt voor

gebouwbeheerdoeleinden. Zo kan bijvoorbeeld op

grond van de bezetting worden bepaald hoeveel

verse lucht in een ruimte ingebracht moet worden

en wat de warmte-/koudebehoefte is. Dit resulteert

niet alleen in optimaal en vraaggestuurd ruimtecomfort,

maar ook in een forse energiebesparing.”

Communicatieve

corrigerende organen

“We hebben het AFAS Experience Center op de

meest moderne manier uitgevoerd”, benadrukt

Smulders. “Om de klimaat- en verlichtingsinstallaties

te sturen, hebben wij bijvoorbeeld communicatieve

servomotoren toegepast. In combinatie

met een Multi Point Bus interface garanderen

deze servomotoren een optimale besturing én

terugmelding. Ook op afstand. Zodra een servomotor

geen data meer terugkoppelt, wordt automatisch

een storingsmelding aangemaakt. Hierdoor

kan al actie worden ondernomen vóórdat

medewerkers comfortklachten ervaren.” Naast de

servomotoren zijn ook de Integrated Multi Sensoren

in de kantoren, vergaderzalen en het theater

communicatief uitgevoerd. “Middels BLE- en IPtechnologie

kunnen eenvoudig grootheden zoals

Bijna elke ruimte is uitgerust met de Integrated Multi Sensoren van Celsius Benelux B.V. (totale levering: ca. 1.200 stuks).

138 | INSTALLATIEENBOUW.NL


AFAS EXPERIENCE CENTER LEUSDEN

Het nieuwe AFAS Experience Center is duurzaam, innovatief en toekomstproof en daarmee een kartrekker voor de regio Amersfoort. Ook als het om de meet- en regeltechniek gaat.

ruimtetemperaturen, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit,

CO 2

- en geluidsniveau worden uitgelezen,

op basis waarvan de klimaatinstallatie,

verlichting en zonwering worden aangestuurd.

Bovendien wordt in het AFAS Experience Center

gebruik gemaakt van ons SmartFlow concept,

dat een eenvoudige en IT-gestuurde (jaarlijkse)

waterzijdige inregeling van de klimaatinstallaties

mogelijk maakt, op basis van druk én flow.”

SmartFlow betreft een combinatie van zeer nauwkeurige

regelafsluiters, flowsensoren en druksensoren.

Het concept maakt tevens onderdeel uit van

het ComfortKey ® Smart Building Systeem, dat ook

bijbehorende regeltechnieken, bekabelingen, montagewerkzaamheden

én garanties omvat. “Doordat

we per 800 m² een decentrale regelaar/webserver

hebben aangebracht, wordt een perfect bereik in

alle gebouwvleugels gegarandeerd.”

Naar wens zijn alle IoT-producten van Celsius

Benelux te bewaken en beheren in de ComfortKey

® App. AFAS heeft echter gekozen voor

implementatie in de eigen Profit softwareapplicatie,

aldus Smulders. “Dankzij deze gezamenlijke

oplossing kunnen medewerkers

lokaal en via Bluetooth Low Energie communiceren

met de Integrated Multi-Sensoren, zonder

dat het ICT-netwerk wordt belast.” ❚

Meer kwaliteit,

minder hardware.

KLIMAATREGELTECHNIEK LICHTREGELTECHNIEK BEVEILIGINGSTECHNIEK ENERGIEMANAGEMENT SYSTEEMINTEGRATIE PRODUCTONTWIKKELING

COMFORTKEY.NL

CELSIUSBENELUX.NL

INSTALLATIEENBOUW.NL | 139


LEUSDEN AFAS EXPERIENCE CENTER

IONISATIEPROCES ZORGT VOOR SCHONE,

HYGIËNISCHE LUCHT IN AFAS EXPERIENCE CENTER

In het AFAS Experience Center wordt de luchtbehandeling voor de diverse bouwdelen op maat geconfigureerd. In opdracht van hoofdinstallateur

HOMIJ Technische Installaties voorziet ionair Benelux de luchtkanalen van hoogwaardige ionisatiesystemen, waarmee de hoogst haalbare

luchtkwaliteit in onder andere de keukens, sportzalen, kantoren, auditoria en het theater wordt geborgd.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld HOMIJ Technische Installaties en ionair Benelux

In de strijd tegen het coronavirus is hygiënische binnenlucht relevanter dan

ooit. Ionisatie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn, meent Jeroen

Posthumus van ionair Benelux. “Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij

luchtverontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virusdeeltjes, aerosolen,

uitlaatgassen of fijnstoffen onder invloed van zon en wind gereduceerd

worden. Op hooggelegen locaties zoals in de bergen, maar ook aan zee kan

de natuurlijke concentratie van zuurstofionen oplopen tot wel 8.000 ionen

per cm³. In de stad daarentegen varieert de dichtheid tussen de 20 en 200 ionen

per cm³. Wanneer luchtbehandelingskasten deze buitenlucht aanzuigen,

filteren en voorbehandelen, verdwijnt de ionisatiefase. Om dit te ondervangen,

verrijken wij de aangezogen, verse buitenlucht vraaggestuurd met zuurstofionen,

waardoor de lucht in het gebouw zijn natuurlijke, zelfreinigende

eigenschappen terugkrijgt en luchtverontreinigingen rondom medewerkers

en bezoekers doeltreffend worden afgebroken.”

‘Wij zorgen dat de lucht in

het gebouw zijn natuurlijke,

zelfreinigende eigenschappen

terugkrijgt’

Effectieve afbraak van organische stoffen

en micro-organismen

Niet alleen mensen, maar ook processen en materialen scheiden continu stoffen

uit die de binnenlucht kunnen verontreinigen, benadrukt Posthumus. “De

positieve en negatieve zuurstofionen die wij aan de ruimtes toevoegen, gaan

hiermee de strijd aan met als resultaat tot 50% minder vluchtige organische

stoffen (VOS), geuren en fijnstoffen en tot 90% minder micro-organismen

dan zonder ionisatie. Hierdoor worden klachten zoals hoofdpijn, een droge

keel, droge ogen en vermoeidheid tot een minimum beperkt en kunnen mensen

zich beter concentreren. Een zuiver binnenklimaat draagt zo bij aan een

lager ziekteverzuim, een beter welbevinden en een hogere productiviteit.”

Ionair zorgt als een ‘natuurlijke turbo’ voor frisse lucht in het AFAS Experience Center.

In het AFAS Experience Center wordt de luchtbehandeling voor de diverse

bouwdelen op maat geconfigureerd.

24/7 schone en hygiënische lucht

Het ionisatieproces vindt direct na de luchtbehandelingskasten en in de

luchtkanalen plaats, vertelt Posthumus. “Speciale sensoren meten 24/7 de

luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. En ook de kwaliteit van de aangezogen

buitenlucht en afgeblazen binnenlucht wordt actief gemonitord. Op

basis van de meetresultaten kunnen we per 2 seconden de ionisatiestrategie

voor het betreffende bouwdeel aanpassen, waarmee medewerkers en bezoekers

te allen tijde zijn verzekerd van schone, hygiënische lucht.” ❚

140 | INSTALLATIEENBOUW.NL


INSTALLATIE&BOUW

INSTALLATIEPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Installatiepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Ayyoub Henjaly of Yakup Yalcin:

+31 495 45 00 95 – a.henjaly@louwersmediagroep.nl – y.yalcin@louwersmediagroep.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Installatie & Bouw is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van installatiepartners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de

installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Ayyoub Henjaly of Yakup Yalcin:

+31 495 45 00 95 – a.henjaly@louwersmediagroep.nl – y.yalcin@louwersmediagroep.nl


INSTALLATIEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.nl/bedrijf

AFPRO FILTERS

Berenkoog 67

1822 BN ALKMAAR

T +31 72 567 55 00

E info@afprofilters.com

W www.afprofilters.com

ATTEMA BV

Schelluinsestraat 1

4203 NJ GORINCHEM

T +31 183 650650

E info@attema.com

W www.attema.com

BIS BV

Rietdekkerstraat 14

2984 BM RIDDERKERK

T +31 180 48 67 77

E info@bis.nl

W www.bis.nl

CALEFFI INTERNATIONAL N.V.

Moesdijk 10

6004 AX WEERT

T +31 495 54 77 33

F +31 495 54 84 02

E info.nl@caleffi.com

W www.caleffi.com

AIR SPIRALO®

KENNEMER SPIRALO BV

Lagedijkerweg 15

1742 NB SCHAGEN

T +31 224 21 00 62

E verkoop@airspiralo.com

W www.airspiralo.com

BELIMO SERVOMOTOREN B.V.

Riezebosweg 5

NL-8171 MG Vaassen

T +31 578 576 836

E info@belimo.nl

W www.belimo.nl

BRAGO LUCHTTECHNIEK

De Amert 424

5462 GH VEGHEL

T +31 413 36 90 00

F +31 413 36 93 00

E info@brago.nl

W www.brago.nl

CENTERCON

Leverancier van o.a. LG

Kiotoweg 60

3047 BG ROTTERDAM

T +31 10 258 11 20

F +31 10 458 47 48

E sales@centercon.nl

W www.centercon.nl

ALKLIMA BV

Postbus 1176

3350 CD PAPENDRECHT

T +31 78 615 00 00

E info@alklima.nl

W www.alklima.nl

BETTINK REGELTECHNIEK B.V.

Tolboomweg 7a

3784 XC TERSCHUUR

T +31 342 70 10 64

M +31 6 475 569 11

E info@bettinkregeltechniek.nl

W www.bettinkregeltechniek.nl

BRCONTROLS PRODUCTS BV

Telfordstraat 47

8013 RL ZWOLLE

T +31 38 460 42 40

F +31 38 355 66 33

E info@brcontrols.com

CIAT NEDERLAND

Annie M.G. Schmidtweg 229

1321 NA ALMERE

T +31 36 533 25 87

F +31 36 533 25 97

E info@ciat.nl

W www.ciat.nl

W www.brcontrols.com

ANDREWS SYKES

Postbus 33

2665 ZG BLEISWIJK

T +31 10 521 44 55

E info@andrewssykes.nl

W www.andrewssykes.nl

BEVER INNOVATIONS

Industrieweg 32

4301 RS ZIERIKZEE

T +31 111 45 32 32

E mvc@beverinnovations.com

W www.beverinnovations.com

BUSBAR SYSTEMS BENELUX

Oorgat 82

1135 CT EDAM

T +31 299 37 15 57

E busbar@busbar.nl

W www.busbar.nl

CONPRO CONDENSOR

BESCHERMING B.V.

Bunsenstraat 90

3316 GC DORDRECHT

T +31 78 621 38 51

F +31 78 616 88 74

E info@conpro.nl

W www.conpro.nl

142 | INSTALLATIEENBOUW.NL


INSTALLATIEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.nl/bedrijf

COOLWORLD NEDERLAND B.V.

Duikerweg 34

DIRECT SIGNS

5145 NV Waalwijk

T +31 416 68 80 88

T +31 800 266 50 00

E sales@coolworld.nl

W www.coolworld-rentals.nl

Prinsengracht 530 H

1017 KJ AMSTERDAM

T +31 20 80 84 766

E info@directsigns.nl

W www.directsigns.n

ELINEX POWER SOLUTIONS

Wolweverstraat 15

2984 CE RIDDERKERK

T +31 180 41 57 11

E info@elinex.com

HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES

Amerikastraat 5

6014 CE ITTERVOORT

T +31 475 56 81 17

E info@homij.nl

W www.homij.nl

l

W www.elinex.com

COOLWORLD RENTALS B.V.

Duikerweg 34

5140 AH WAALWIJK

T +31 416 68 80 88

T 0800 266 50 00

E sales@coolworld.nl

W www.coolworld-rentals.com

DRL PRODUCTS BV

Minervum 7268

4817 ZM BREDA

T +31 76 581 53 11

E info@drl-products.nl

W www.drl-products.nl

ETHERMA BENELUX BV

Robijnstraat 6

7554 TB HENGELO

T +31 88 889 88 00

F +31 88 889 88 01

E info@etherma.nl

W www.etherma.nl

ICS COOL ENERGY BV

Rotschotseweg 2

5271 WX SINT-MICHIELSGESTEL

T + 31 88 258 25 80

F +31 88 258 25 88

E info@icscoolenergy.com

W www.icscoolenergy.com

DAIKIN AIRCONDITIONING

NETHERLANDS B.V.

Postbus 8585

3009 AN ROTTERDAM

T +31 88 324 54 75

F +31 88 324 54 69

E info@daikin.nl

W www.daikin.nl

ELCO HEATING SOLUTIONS

Hamstraat 76

6565 AG KERKRADE

T +31 45 751 86 00

F +31 45 566 99 35

E heatingsolutions@nl.elco.net

W www.elco.net

FOREHAND

Driemanssteeweg 174

3084 CB ROTTERDAM

T +31 10 240 41 21

E info@forehand.nl

W www.forehand.nl

INTRATONE BV

Kuiperbergweg 40

1101 AG, AMSTERDAM

T NL +31 20 788 34 01

BE: +32 2 50 30 301

E evanreijsen@intratone.nl

W www.intratone.nl

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

B-1070 BRUSSEL

T +32 25 20 16 76

E info@delabiebenelux.com

ELEKTRO INTERNATIONAAL

Postbus 134

3440 AC WOERDEN

T +31 348 42 05 40

E Info@ei-woerden.nl

HAGER ELECTRO B.V.

Larenweg 36

5234 KA s-HERTOGENBOSCH

T +31 73 642 85 84

E info@hager.nl

ISOLECTRA BV

Postbus 444

2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +31 10 28 55 24 44

E info@isolectra.nl

W www.delabiebenelux.com

W www.ei-woerden.nl

W www.hager.nl

W www.isolectra.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL | 143


INSTALLATIEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.nl/bedrijf

W www.schilt-meerkerk.nl

KLEMKO TECHNIEK BV

Nieuwegracht 26

3763 LB SOEST

T +31 88 002 33 00

E info@klemko.nl

W www.klemko.nl

LINUM EUROPE BV

Oosterparkweg 35 H

2985 SX RIDDERKERK

T +31 180 46 35 88

E info-nl@linum.eu

W www.linum.eu

RIPRO LUCHTTECHNIEK

Het Vossenland 1

7984 NK DIEVERBRUG

T +31 521 78 50 84

4:24 pm | March 18th, 2018

E info@riproluchttechniek.nl

W www.riproluchttechniek.nl

SIEDLE NEDERLAND B.V.

De Molen 19

3994 DA HOUTEN

T +31 30 233 05 00

E info@siedle.nl

W www.siedle.nl

Front door

Ring tone on/off

KLIMAATGROEP HOLLAND BV

Postbus 5233

9700 GE GRONINGEN

T +31 50 547 04 00

E info@klimaatgroepholland.nl

W www.klimaatgroepholland.nl

MIDEA NEDERLAND

Dragonder 7

5554 GM VALKENSWAARD

T +31 40 208 21 80

E info@midea-nederland.nl

W www.midea-nederland.nl

ROBATHERM

Light

Telephone

Platinastraat 63

8211 AR LELYSTAD

T +31 320 28 11 66

F +31 320 28 12 34

E raimond.taal@robatherm.nl

W www.robatherm.nl

SINIAT B.V.

Postbus 45

9930 AA DELFZIJL

T +31 596 64 93 00

F +31 596 61 71 88

E info@siniat.nl

W www.siniat.nl

KOREX BENELUX BV

Tjalk 13B

2411 NZ BODEGRAVEN

T +31 172 61 17 19

F +31 172 61 79 27

E info@korexbenelux.com

W www.korexbenelux.com

MVCOMFORT

Paxtonstraat 17

8013 RP ZWOLLE

MVCOMFORT

EXPERTS IN DATACONTROL

T +31 38 355 66 40

F +31 38 355 66 33

E

Siedle Axiom

info@mvcomfort.nl

Intelligent

Interior.

W www.mvcomfort.nl

1001 NP AMSTERDAM

PLIEGER

Deurcommunicatie, telefonie en T +31 20 587 67 00

Postbus 10

gebouwenautomatisering voor bijzondere eisen: E info@sauter.nl

5301 KK markant Zaltbommel in Design, gemakkelijk in de montage

W www.sauter.nl

T + 31 en 418 slim 68 in 25 de 02 aansluiting.

E Info@plieger.nl

W www.plieger.nl axiom.siedle.com

S&P HOLLAND

Weidehek 50

4824 AS BREDA

T +31 76 543 34 50

E

info-holland@solerpalau.com

W www.solerpalau.nl

SAUTER BUILDING CONTROL

NEDERLAND B.V.

Postbus 20613

SMITSAIR

Postbus 41

1420 AA UITHOORN

T +31 297 56 44 55

F +31 297 56 92 96

E verkoop@smitsair.nl

W www.smitsair.nl

STABIPLAN

Postbus 128

2410 AC BODEGRAVEN

T +31 172 65 02 65

E

info@stabiplan.nl

LENNOX BENELUX BV

Watergoorweg 87

3861 MA NIJKERK

T +31 33 247 18 00

E info.nl@lennoxemea.com

W www.lennoxemea.com

RENSON

SUNPROTECTION SCREENS NV

Kalkhoevestraat 45

B-8790 WAREGEM

T +32 56 62 65 00

F +32 56 62 65 09

E

info@renson.be

W www.renson.eu

SCHILT AIRCONDITIONING BV

SCHILT LUCHTKANALEN BV

SCHILT LUCHTTECHNIEK BV

Postbus 3

4230 BA MEERKERK

Energieweg 29

4231 DJ MEERKERK

T +31 183 35 25 44

E

info@schilt-meerkerk.nl

STUDIUM

Zuidwenk 45-C

3751 CB Bunschoten-Spakenburg

T +31 33 209 14 50

E info@studium.nl

W www.studium.nl

144 | INSTALLATIEENBOUW.NL


INSTALLATIEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.nl/bedrijf

W www.stabiplan.nl

SYSTEMAIR BV

Van Leeuwenhoekstraat 2

3846 CB Harderwijk

T +31 85 00 66 200

Zanddonkweg 7a

5144 NX Waalwijk

T +31 416 68 55 55

UBBINK BV

Verhuellweg 9

6984 AA DOESBURG

T +31 313 48 02 00

VILLEROY & BOCH

Computerweg 22

3542 DR UTRECHT

T +31 30 247 34 00

F +31 30 247 34 99

WAGO NEDERLAND BV

Postbus 2070

7301 DB APELDOORN

T +31 55 368 35 00

E info@wago.com

W www.wago.com

E info@systemair.nl

W www.systemair.nl

E info@ubbink.nl

W www.ubbink.nl

E

info@villeroy-boch.nl

W www.villeroy-boch.nl

THERMONOORD BV

Tolhûsleane 7

8401 GA Gorredijk

T +31 513 46 99 99

E info@thermonoord.nl

W www.thermonoord.nl

UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV

Postbus 83

2410 AB BODEGRAVEN

T +31 172 64 41 44

E info@unica.nl

W www.unica.nl

VINK SYSTEMEN

Postbus 3119

2220 CC KATWIJK

T +31 71 40 98 300

E

info@vinksystemen.nl

W www.vinksystemen.nl

WESTERN AIRCONDITIONING BV

De Wel 10

3871 MV HOEVELAKEN

T +31 33 247 78 00

E info@western.nl

W www.western.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL | 145

Naamloos-5 1 21-07-20 16:38


AIR

WATER

LIFE

VICA

ENERGIE-EFFICIËNT

WARMTEPOMPEN

FLUISTERSTIL

DUURZAAM

Vasco is al decennialang een vertrouwde partner op

het vlak van warmteafgiftesystemen en ventilatie.

Daar komt nu ook warmteopwekking bij met de

nieuwe Vasco Vica, in de vorm van de Vasco Vica

8 AW E. Deze lucht/water-warmtepomp vormt

samen met het Vica Combi Collect buffervat een

ijzersterk duo voor verwarming en sanitair warm

water. Fluisterstille werking, energie-effi ciëntie en

duurzaamheid zijn de belangrijkste troeven van

deze Vica-range. Met de Vica Sani 300 A I warmtepomp-boiler

lanceert Vasco een kwaliteitsvolle,

duurzame oplossing als antwoord op de traditionele

boilers op gas of elektriciteit.

Met dit uitgebreide gamma is de cirkel helemaal

rond en beschikt Vasco over een totaalaanbod

voor een energie-effi ciënt, gezond en duurzaam

binnenklimaat.

Vica Combi Collect buffervat

Vica lucht/water-warmtepomp

Vica Sani

warmtepomp-boiler

WWW.VASCO.EU RADIATOREN, VLOERVERWARMING, VENTILATIE, KOELING EN WARMTEPOMPEN


Conceptontwikkeling

24/7 bestelgemak

Engineering

Projectbegeleiding

5 jaar systeemgarantie

Training

Totaal in klimaatoplossingen

Voor een compleet assortiment in koude- en klimaattechniek bent

u bij Centercon aan het juiste adres. Maar Centercon gaat verder!

Wij bieden intensieve projectbegeleiding en denken met u mee

over het ontwerp en de selectie. Naast het productassortiment

van LG Climate Solutions biedt Centercon een ruime selectie

aanvullende producten.

www.centercon.nl | 010 258 11 21 | salesairco@centercon.nl


Zorg voor de beste hygiëne met

antibacterieel schakelmateriaal

Wist je dat het op een lichtschakelaar krioelt van de bacteriën? Op iedere vierkante

centimeter van je schakelmateriaal zitten er gemiddeld 112. En ze vermenigvuldigen!

De hoogste tijd voor antibacterieel schakelmateriaal.

• Alle schadelijke bacteriën zijn binnen 24 uur

verdwenen.

• Antibacteriële werking gedurende de gehele

levensduur van het product.

• Ideaal voor openbare plaatsen zoals ziekenhuizen,

scholen of horecazaken, maar ook voor thuis.

se.com/nl

©2020 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric | Life Is On is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. • 998-20751228

More magazines by this user
Similar magazines