15.09.2020 Views

ccBe Seizoensbrochure 20|21

De seizoensbrochure geeft een beknopt overzicht van alle betalende voorstellingen in ccBe. Hoewel dit programma met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, zijn fouten en aanpassingen niet uitgesloten. Alle informatie in dit boekje geldt dan ook onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Laatste updates en meer uitgebreide informatie, ook over onze projecten en gastproducties, vind je op www.ccBe.be.

De seizoensbrochure geeft een beknopt overzicht van alle betalende voorstellingen in ccBe. Hoewel dit programma met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, zijn fouten en aanpassingen niet uitgesloten. Alle informatie in dit boekje geldt dan ook onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Laatste updates en meer uitgebreide informatie, ook over onze projecten en gastproducties, vind je op www.ccBe.be.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20

SEIZOENS

20

BROCHURE

21

1


cBe stelt jaarlijks een prikkelend

rogramma samen dat focust op

heater- en dansvoorstellingen voor

root en klein. Je kan er bovendien

enieten van een kwalitatief aanbod

an comedy, circus, film en muziek.

aar ccBe is meer dan dat. Het is een

erkplaats voor artiesten waar elk

eizoen een tiental nieuwe voorstelingen

worden gecreëerd, die meestal

ok in huis in première gaan. Vaak,

aar niet altijd zijn dat voorstellinen

van de huisgezelschappen: De

olonie, WArd/waRD, ‘Nuff Said,

osmonaut, Kyoko Scholiers en For

ll Queens.

cBe is een open cultuurhuis met een

art voor de buurt dat haar deuren

pen zet voor verenigingen, kunsteaars

en creatievelingen. Want ccBe

elooft in het delen van haar gebouw.

2


Welkom terug!

Mondmaskers, alcoholgel en plexiglas. Nooit gedacht dat die

zo’n prominente plaats in ons leven zouden innemen. Maar ook

ccBe heeft ze in huis gehaald. Waar we vroeger meewarig deden

over onze veel te brede gangen en trappen en over onnodig veel

toiletten, zijn we daar nu blij mee. Net als met dat ouderwets

verluchtingssysteem dat voortdurend verse lucht van het dak naar

binnen trekt.

Om maar te zeggen, wij zijn klaar om je opnieuw te ontvangen.

Meer nog: wij staan te trappelen van ongeduld. En wij, dat zijn wij

van ccBe niet alleen: dat zijn de huisgezelschappen, de gevestigde

artiesten, de grote namen en heel wat nieuw talent: Trappelend

Talent. Net afgestudeerd of toch nog niet lang. Samen met Bruno

Vanden Broecke selecteerde ccBe een aantal jonge makers die

een duwtje in de rug verdienen en die we samen ook elders in

Vlaanderen hebben gepromoot.

Want hoe verknocht we ook zijn aan onze topgezelschappen,

we willen er maar al te graag nieuwe ontdekken. In ccBe zelf

presenteren we de hele selectie: Wito Geerts, Johannes Wirix-

Speetjens, Wolf Wolf, Elena Peeters en More Dogs zijn je nu wellicht

nog onbekend maar hopelijk kies je ook voor hen dit seizoen. Want

als we iets moeten steunen in deze rare tijden is het wel ons jong,

trappelend maar nog kwetsbaar talent.

Verder volgen wij uiteraard strikt de regels van de overheid over

afstand houden, drank verkopen en al dan niet mondmaskers

dragen. Hierover veel uitweiden heeft weinig zin. Want als we

één ding geleerd hebben de afgelopen periode is dat wat vandaag

vanzelfsprekend is, morgen uit den boze kan zijn of omgedraaid.

De laatste aanvullingen en wijzigingen vind je zoals altijd op onze

website. Welkom terug.

Steven Van Goethem,

directeur ccBe

3


SEP

OKT

p.6 p.18

JAN

p.44

FEB

p.54

MEI

JUN

p.86 p.90

4


NOV

p.28

DEC

p.38

MAA

APR

p.66 p.78

KALENDER

p.92

5


SEP

6


theater

COMPASSIE

MILO RAU | NTGENT

Milo Rau reisde naar de mediterrane vluchtelingenroutes en conflictgebieden in Congo.

Daar sprak hij hulpverleners, geestelijken, oorlogsslachtoffers. Met dat materiaal maakte hij

een dubbelmonoloog. Actrices Els Dottermans en Olga Mouak gidsen het publiek naar de

grenzen. Van landen. Van medeleven.

Regie: Milo Rau | Spel: Els Dottermans, Olga Mouak

za 5 sep 2020

17.30 & 21 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

7


BO SPAENC

“Muziek is even

belangrijk als tekst”

Huispartner Muziektheater De Kolonie repeteert in ccBe

en staat er geregeld op de planken. Artistiek leider Bo

Spaenc blikt vooruit op een goed gevuld seizoen met drie

muziektheatervoorstellingen in ccBe.

Voor In Topvorm, Slok en De

Woordenaar brengen jullie telkens

andere kleppers uit de muziek- en

theaterwereld mee: Warre Borgmans

en Gwen Cresens, Jan De Smet en

Bruno Vanden Broecke. Wat verbindt

deze voorstellingen?

“In onze vorm van muziektheater stuwen

muziek en klank mee de dramaturgie. Het

bindmiddel tussen deze drie producties is dat

de muziek even belangrijk is als tekst of de

acteurs. Dat is mijn missie. Warre Borgmans

zag op Theater aan Zee 2019 onze productie

Mevrouw Bob. Hij was verbaasd hoe muziek

en klank mee kunnen sturen en - hoewel de

acteur centraal staat - toch een ontzettende

meerwaarde hebben. Warre zag het dus wel

zitten om iets samen te doen.”

“Voor onze kindervoorstellingen werk ik al

lang zo. Kinderen maken geen onderscheid

tussen tekst en muziek, die nemen gewoon

wat er komt. Ik zorg ook voor visuele

elementen, zoals het schaduwspel in Slok. Ik

vond een kompaan in Jan De Smet, die zeer

geroutineerd en geïnspireerd is. Het is tof

om te zien hoe hij met kinderen omgaat in

het medium muziektheater. Dat is helemaal

niet betuttelend, wel heel grappig en toch

educatief.”

Ook in de optredens van De Nieuwe

Snaar (de voormalige groep van

Jan De Smet – red.) zat destijds een

belangrijk theatraal element.

“Klopt, dat zijn ook muzikanten die op de

rand tussen muziek en theater zitten. Zij

hebben er natuurlijk kaas van gegeten. Maar

acteurs moeten vaak toch wat overtuigd

worden. Die vinden dat wel leuk, he. Maar

soms wordt er foute muziek of te veel muziek

gebruikt in voorstellingen. Ik probeer echt

een mengeling te maken waarbij het geheel

vooropstaat. Bij De Woordenaar – met

Bruno Vanden Broecke tegenover onze live

muziek – is dat heel goed gelukt. Dat was

een serieus groeiproces, maar hij stond er

van in het begin heel erg voor open. Bruno is

zelf ook gebeten door muziek. Ik heb al veel

dingen verwezenlijkt, maar dit is echt een

topvoorstelling.”

8


Is er tijdens een spelreeks ook nog

ruimte voor improvisatie?

“Improviseren, dat is eigenlijk de sfeer van

het moment pakken. Topacteurs doen dat

ook, die herbronnen zich elke dag opnieuw.

Dat probeer ik met de muziek ook te doen.

Speel je enkel vaststaande muziek, dan wordt

het een beetje plat. Daarom laat ik ruimte

voor interactie, zowel tussen de muzikanten

onderling als met de acteur. Dat is geen doel

op zich, maar het helpt om een goeie vibe te

creëren. Ook het publiek voelt dat het op het

moment gebeurt.”

Wat brengt het schaduwpoppenspel

teweeg bij het familiepubliek van Slok?

“In onze 4+- en familieproductie Knorren

en kussen zat een klein stukje schaduwspel.

En dat was zo’n ontdooier voor het publiek:

zowel de kinderen bij schoolvoorstellingen

als de bomma’s en de ouders bij

familievoorstellingen lagen in een deuk.

Schaduwspel met bijhorende gekke geluiden

is tegelijk zo basis en zo poëtisch en grappig.

Ik voel dat zoiets werkt van vier tot tachtig

jaar.”

9


Zondag 27 September 2020 | SLOK

Zaterdag 23 Januari 2021 | DE WOORDENAAR

Vrijdag 19 & zaterdag 20 Februari 2021 | TOPVORM

10


11


installatie |

DAKkan festival

BLOOS

MARTE

BONESCHANSKER

Marte Boneschansker sprak met

verschillende vrouwen tussen tien en

honderd over intimiteit en sensualiteit.

Gelegen in een bed luister je naar één

van deze vrouwen. Ieder bed vertelt een

ander verhaal van een andere generatie.

‘BLOOS’ is lichamelijk, sensueel, open: een

totaalervaring zonder gêne.

Concept & spel: Marte Boneschansker |

Spel: Geartsje Van Der Zee, Hannegrijs

Jonker, Nina-Elisa Euson, Alidtcha Binazon,

Marley Braaf, Femke Heskes

vr 18 & za 19 sep 2020

vanaf 17 uur |

Freinetschool De kRing

vvk | kassa € 12

12


première | familie 4 +

SLOK

MUZIEKTHEATER

DE KOLONIE

Elk dier zoekt, zoemt of zingt zijn eigen

zin van het leven in een lied. Maar als er

ergens in struiken, tussen rotsen of koralen

iets begint te grommen, watertanden of

likkebaarden is het liedje uit. Tot een happer

aan de praat raakt met zijn hap. En stap voor

stap ♥♥♥ kunnen ze mekaar wel opeten!

Concept, compositie, tekst & muziek:

Bo Spaenc | Compositie, tekst & muziek:

Jan De Smet | Concept & tekst: Isabel

Voets | Poppenspel: Milly Jennes | Vorm:

Mieke Laureys

zo 27 sep 2020

14 & 16 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

13


theater

HENRY

PETER DE GRAEF

Exact 23 jaar geleden viel deze monoloog

in de prijzen op het Nederlands-Vlaamse

Theaterfestival. Dit pareltje wordt nu

hernomen om te (her)ontdekken. Een reeks

verhaaldraden doet je van de ene verassing in

de andere tuimelen om onverwacht ingenieus

in elkaar te schuiven. Wat kan theater mooi

zijn.

Tekst, spel & creatie: Peter De Graef

di 29 sep 2020

19u & 21u | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

14


ELS DOTTERMANS

“Cynisme is een

vorm van onmacht”

Als reactie op het anonieme,

vaak massale lijden in verre

buitenlanden introduceert

regisseur Milo Rau het

cynisme in ‘Compassie.

De geschiedenis van het

machinegeweer’. In de

voorstelling is actrice Els

Dottermans doordrenkt

van dat cynisme. In haar

dagelijks leven blijkt dat

helemaal anders te zijn.

In Knack vertelde je destijds dat bij

de repetities vaak de vraag opkwam

wat je in godsnaam allemaal aan het

zeggen was. We zijn zo’n anderhalf

jaar verder: hoe kijk je nu tegen de

tekst aan?

Els Dottermans: “In tegenstelling tot de

stukken die ik zelf maak, neem ik deze tekst

van buitenaf in me op terwijl ik speel. De

tekst lag er, het stuk was al gespeeld (in

Duitsland, met andere acteurs) en had al

een betekenis. Bij Milo Rau gaat het om de

inhoud van de voorstelling en niet om de

acteur. Het is een controversiële tekst. Ik

neem woorden in mijn mond die ik zelf nooit

zou gebruiken. Maar ik neem die tekst ook

tot mij, hij leidt een eigen leven.”

Het stuk vermengt fictie en realiteit

– ook uit jouw eigen leven. Is dat een

manier om de toeschouwer dichter bij

de kern te brengen?

“Mijn eigen realiteit doet niets ter zake. Dat is

zijn handelsmerk (van Milo Rau - mvm): het

moet altijd met het heden te maken hebben,

het mag niet in de geschiedenis hangen.

Dit is de realiteit zoals het hem uitkomt, hij

neemt er een loopje mee. Dat is een plezierige

vorm om te spelen. ‘Ik kan tegenwoordig heel

makkelijk in een rol stappen’, laat Milo me

zeggen. Ik zeg dus tegen de mensen dat ik

een rol ga spelen.”

Cynisme is een woord dat vaak opduikt

als het over deze voorstelling gaat.

Word je zelf cynisch van de wereld

vandaag?

“Het gaat om de mening van een blanke

actrice van dertig die op haar twintigste een

traumatische ervaring had in Rwanda. Ze is

daardoor getekend. Nu staat ze tegenover de

nieuwe uitdagingen in Europa, namelijk de

vluchtelingencrisis. Haar trauma is zo groot

dat die crisis haar koudste kleren niet raakt.

Daarom heet het stuk ook ‘Compassie’: het

leed is te groot opdat we het nog zouden

kunnen aanvoelen. Het is iets anders als

het leed gepersonaliseerd is – zoals bij een

15


en drummen. Toen kwam de dieren en de

werklozen. Toen kwamen de gehandicapten,

dat is ondertussen ook weeral voorbij. En

nu zijn het de vluchtelingen op toneel. Olga

is een vluchteling. Als wij hier uitgespeeld

zijn, wat moet zij dan doen? Ze kan nog iets

anders betekenen in het theater omdat zwart

nog altijd een statement is.’ Zo neemt Milo

ook zichzelf en het theater in de maling.

Enige zelfrelativering is hem niet vreemd.”

“Het tegengewicht zit ook in hele kleine

persoonlijke details, dingen die haar (de

Els Dottermans in de voorstelling – mvm)

geraakt hebben: katten, Beethoven, muziek.

Haar opmerkingsvermogen is heel bizar, dat

geeft ook gevoeligheid. De zijsprongen die ze

maakt confronteren de toeschouwer met haar

verwarring en ontroering. De compassie die

zij niet kan voelen, wordt daar gelegd, denk

ik.”

familie die wordt uitgezet en waarvoor

de hele buurt opkomt. Maar die grote

hoeveelheden mensen die toestromen, dat

gaat onze empathie te boven. Daarom vind

ik het een politiek verhaal. Wij, als burgers

kunnen dat niet oplossen. Cynisme is een

vorm van onmacht. Ik probeer zelf heel erg

mijn best te doen om er tegen te vechten,

want ik vind dat niet constructief. Ik word

niet zozeer cynisch over de ellende, wel over

ons land en het beleid. Maar je moet je nek

blijven uitsteken en opkomen voor wat de

moeite waard is.”

Wordt aan dat cynisme ook

een tegengewicht gegeven in de

voorstelling?

“Ja, zeker door mijn collega Olga Mouak. Zij

is eerder brutaal, niet cynisch. Ze vormt een

mooi tegengewicht. Op een bepaald moment

zeg ik zelf: ‘In de jaren 80 stond er overal

een dj op toneel. Elke acteur moest zingen

Je zei ooit dat de emotie niet in jullie

spel ligt, wel in de realiteit waarover

jullie het hebben.

“Doordat we niet inlepelen wat een

toeschouwer moet voelen, kan die zelf

het verhaal invullen. Hij wordt tegelijk op

twee manieren aangesproken: rationeel

en emotioneel. De tekst laat dat ook toe.

Het is plezierig om zo te spelen. Je kan

eigenlijk doen wat je wilt, het geeft een

enorme vrijheid. Het verhaal is universeel:

hoe staan we in het leven? Het gaat over de

machteloosheid die ons elke dag overspoelt,

het cynisme en wat we ermee aan moeten.”

‘Compassie’ is ook een kritiek op ngo’s

en de VN. Hoe sta je tegenover die

kritiek?

“Dat was wel ontluisterend, ja. Maar we

hebben intussen ook enkele ontluisterende

documentaires bekeken. (zucht) Ik wil blijven

geloven dat er een heleboel goede dingen

gebeuren. Komaan! Maar het is zeker eigen

aan de mens dat macht en geld corruptie in

de hand werken?”

16


“Ik voel een

tendens, zeker bij

jonge mensen,

om de wereld

overschouwelijk te

houden.”

Zaterdag 5 September 2020 | COMPASSIE

In het goede geval blijven ngo’s ons

wel de lastige waarheid vertellen: het

massale lijden is misschien wel veraf,

maar het is ook de realiteit. Klopt dat?

“Ja, dat denk ik wel. En ik hoop dat ze het

ook blijven doen. Daarbij moet de politiek

haar verantwoordelijkheid nemen. En we

weten het nu ook allemaal. We kunnen

ons hoofd niet meer in het zand steken, we

weten waar onze Primark-kleren vandaan

komen. Dat vind ik wel een goede zaak, je

kan bewuste keuzes maken. De tijd die nu

aanbreekt is razendboeiend: welke kant

gaat het uit? Je begint de lichte deiningen te

voelen. Ik voel een tendens, zeker bij jonge

mensen, om de wereld overschouwelijk te

houden. Begin al eens in je eigen straat, op de

stoep voor je huis.”

Drukt het gevoel van compassie

mensen niet ongewild in een zwakke

positie?

“Je hebt medelijden en medeleven. Kom

je samen met mij lijden, daar heb ik niks

aan. Kom je met me meeleven, dat is iets

constructiever en actiever. Maar als je geen

medelijden meer hebt... Bruno De Wever las

laatst in Winteruur prachtige teksten van Jos

Geysels en Erik Vlaminck (uit hun pamflet

tegen armoede – mvm). Hij was echt diep

verontwaardigd. Als we al geen medelijden

meer voelen met die arme mensen die

op de ijskoude zee verdrinken, dan is het

gedaan met de beschaving. Als ik sommige

commentaren lees, dan krimp ik in elkaar.”

17


OKT

18


humor | muziek | woord

’NUFF SAID

PODIUM VOL STAD

Elke eerste vrijdag van de maand blaast het huisorkest Brzzvll een nieuwe ’Nuff Said bij

elkaar! Het is de boom-boom van de stad, een jong hart dat zuurstofrijk podium-geweld uit

de hele wereld jouw weekend in pompt. Iedere aflevering nieuwe namen, van comedy en

literatuur tot muziek en spoken word.

vr 2 okt, 6 nov & 4 dec 2020,

vr 5 feb, 2 apr & 14 mei 2021

19.30 & 21.30 uur | schouwburg

+26 € 14 | -26 € 8

19


matinee | muziek

theater

OP 45

TOEREN

ALONG COMES

MARY

Met een lading 45-toerenplaten van vergeten,

halfvergeten en onvergetelijke artiesten

tovert Along Comes Mary de schouwburg om

tot het gezelligste salon waarin nostalgie en

intimiteit centraal staan. Een perfecte mix

van jukeboxhits, tegelplakkers en die single

waar-net-dat-tikje-meer-stof-op-lag.

DE LIVING

ERSAN MONDTAG |

NTGENT

Het laatste levensuur van een gewone mens.

De voorstelling begint wanneer een vrouw

thuiskomt in haar woonkamer en eindigt met

haar zelfdoding. Of is het andersom? Kan

dit uur ook achterstevoren worden verteld,

waarbij ze terug tot leven wordt gewekt?

Regie: Ersan Mondtag | Spel: Doris

Bokongo Nkumu, Nathalie Bokongo Nkumu

di 6 okt 2020

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

do 8 okt 2020

18u & 21u | schouwburg

vvk € 18 | kassa € 20

20


theater

film

MAN MET

BERTEN

VANDERBRUGGEN

Een man met een plek op een wachtlijst voor

adoptie. Zijn kansen zijn eerder klein en de

wachttijd ontmoedigend. In afwachting is er

plots veel ruimte om na te denken. Ben je er

eigenlijk wel aan toe? Berten Vanderbruggen

gaat in ‘Man met’ op zoek naar een kind.

Eentje om te houden, of in leen.

Tekst, spel & creatie: Berten

Vanderbruggen

ALL OF US

CINEMA CORSO

‘All of us’ is het tragikomische verhaal van

huisvrouw Cathy, die nog maar enkele

maanden te leven heeft. Ze komt terecht

in een zelfhulpgroep van terminaal zieke

patiënten geleid door therapeute Els die zelf

in volle midlifecrisis zit.

Regie: Willem Wallyn | Cast: Maaike

Neuville, Barbara Sarafian, Jan

Hammenecker, Joke Devynck, Bruno Vanden

Broecke, Tom Vermeir, e.a.

za 10 okt 2020

19u & 21u | kleine zaal

vvk € 12 | kassa € 14

di 13 okt 2020

14.30 & 20 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

21


humor

theater | trappelend talent

DE JAREN

VAN

VERSTAND

THOMAS SMITH

In ‘de jaren van verstand’ komt Thomas

geen levenslessen dicteren, maar neemt hij

alledaagse zaken op de korrel en stelt hij

hersenkronkels en gedragingen in vraag met

de nodige hilariteit tot gevolg. Sociale en

spirituele beschouwingen vlotjes gekoppeld

aan alledaagse gebeurtenissen en observaties.

REAL BOYS

MORE DOGS |

ORKATER

In een wereld die steeds kunstmatiger wordt,

ervaren we steeds meer de drang naar een

oprechte ervaring of iets authentieks. Vijf

Pinokkio’s proberen echte jongens te worden

en wagen zich in een geflipt libretto aan een

tragikomische ontsnappingspoging uit de

kunstmatigheid van ons bestaan.

Concept, uitvoering & muziek: Viktor De

Greef, Gode Kempen, Robin Keyaert, Julien

Neirynck, Elias Vandenbroucke

wo 14 okt 2020

21.15 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

do 15 okt 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 14

22


matinee | muziek

theater

LOS SPEEDY

BOBS

GREGORY FRATEUR,

TOM PINTENS & ROY

AERNOUTS

Eens in de zoveel tijd komen Los Speedy

Bobs samen om zoetgevooisd het leven

te bezingen aan de hand van vergeten

en minder vergeten parels uit het

Nederlandstalige repertoire. Van Willeke

Alberti via Willy Derby langs Will Tura tot

Will Ferdy. Kortom: voor elk wat Wills.

PALING

THEATER ANTIGONE

In deze beeldende en muzikale voorstelling

vangt theatermaker Michaël Vandewalle de

bijzondere - soms stuntelige - relatie tussen

een vader en een dochter. Op tragikomische

wijze zoeken de twee toenadering. Vaak

zoekend, soms botsend en soms als een vis in

het water.

Regie: Michaël Vandewalle | Tekst:

Stefanie Claes | Spel: Joke Emmers, Jos

Verbist

di 20 okt 2020

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

do 22 okt 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

23


dans

interactieve expo |

familie

9 +

TENDER

MEN

KOEN DE PRETER

‘Tender Men’ is een dansvoorstelling over

mannen, aanraking en gevoeligheden. Over

menselijk contact, over de onbevreesdheid,

schoonheid en poëzie ervan, maar ook over

de chaos en de misverstanden. Koen De

Preter stelt zich de vraag hoe mannen met

elkaar om zouden gaan in een wereld zonder

homofobie.

Choreografie: Koen De Preter | Dans:

Souleymane Sanogo, Po-Nien Wang, Benoît

Nieto Duran, Johhan Rosenberg

VERBINDING

RASA

We zijn uit het oog verloren dat de natuur

deel is van ons en wij van de natuur.

‘Verbinding’ wil kinderen inspireren om hun

relatie met de natuur via kunst te herstellen.

Al spelend worden zij aangemoedigd om

nieuwe mogelijkheden te ontdekken die

hen anders laten omgaan met onze unieke

planeet.

Concept & creatie: Gerd Dierckx, Rasateam

| Filosofie: Eef Cornelissen, Jelle De

Schrijver

vr 23 okt 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

zo 25 okt 2020

11 & 13.30 uur | kleine zaal

vvk € 6 | kassa € 8

24


humor

theater

DE

HOOGSTE

BERG

ROBRECHT VANDEN

THOREN

Robrecht heeft een probleem. Een maand

geleden gaf hij een feest. Een goede vriend en

vriendin werden er verliefd op mekaar. Uit

dankbaarheid willen ze dat hij getuige wordt

op hun trouwfeest. En ze willen ook dat hij

speecht. Hij wil in uw bijzijn, oefenen wat hij

tijdens de bruiloft gaat zeggen.

KADRAGE

TUNING PEOPLE

Jef Van gestel en Peter Vandemeulebroecke

dompelen zich onder in de wereld van de

slapstick. Twee mannen staan in een kader.

Wanneer ze dit neerhalen, komt het volgende

er al aan. Kader na kader komen een reeks

absurde en concrete situaties voorbij. Fysiek

en beeldend theater voor een volwassen

publiek.

Regie: Harm Van Geel | Concept & spel:

Peter Vandemeulebroecke, Jef Van Gestel

wo 28 okt 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

do 29 okt 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

25


ELIAS VANDENBROUCKE

Jonge makers aan

het woord

Trappelend Talent geeft

jonge acteurs en regisseurs

het podium dat ze

verdienen. Wij geven hen

alvast het woord!

Welke persoon of voorstelling had

een bepalende invloed op jouw/jullie

werk?

Elias Vandenbroucke: “Panamarenko,

De Warme Winkel, Urland, Calder,

Wunderbaum, Jetse Batelaan, Miet Warlop,

Kanye West, Beuys.”

Wat mogen we nu al weten over jouw/

jullie voorstelling?

Het wordt een musical in een musical waarin

we het over échtheid of authenticiteit hebben.

Pinokkio speelt zijn neus kwijt. De rest speelt

zichzelf kwijt. Alle muziek is live. En er is een

gigantische walvis bij.

Waarom is de toekomst aan de jonge

makers van vandaag?

De toekomst lijkt me aan de sterke ideeën.

Of die nu van jonge of oude makers komen,

maakt dus eigenlijk niet uit. Wel is het zo

dat nieuwe, onbekende makers dezelfde

kansen moeten krijgen om hun concepten

tot uitvoering te brengen. Daarvoor is

Trappelend Talent al een stap in de goede

richting. Maar ook het publiek speelt hierin

natuurlijk zijn rol. Want zonder komen

onze en vele andere creaties niet tot leven.

Daarom, lieve toeschouwers: laat u zien, laat

u verrassen. Want wij staan ongeduldig te

wachten, letterlijk te trappelen, om ons werk

met jullie te delen.

26


Donderdag 15 Oktober 2020 | REAL BOYS

27


NOV

28


première | dans

3 +

familie | familiedag

DOUBLE

BILL:

CHAPEL

OF LOVE &

XPOSURE

THE BACKYARD

Elk op hun eigen manier benaderen

twee makers, Machias Bosschaerts en

Klára Ešnerová, onderwerpen als trance,

demonen en onderdrukking. Het narratieve

van ‘Chapel of Love’ en het abstracte

van ‘Xposure’ nemen je mee in een

surrealistische en duistere wereld waarin het

onwaarneembare waarneembaar wordt.

SNØW

K.A.K.

Snøw is een voorstelling over de opwarming

van de aarde op maat van een kleuter.

Tijdens een fantasierijke en absurde trip

langs een keukenrobot en de Noord- en

Zuidpool ontdekt de Koekelbergse Alliantie

van Knustelaars, kortweg K.A.K., hoe de

wereld kan worden gered.

Spel & creatie: Koekelbergse Alliantie van

Knutselaars

Choreografie: Machias Bosschaerts, Klára

Esnerová | Dans: Margot Masquelier, Pauline

Van Nuffel, Aki Iwamoto, Meike Stevens,

Alexa Moya Panksepp, Julia Godino Llorens

do 5 nov 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

zo 8 nov 2020

14 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

29


JOHANNES WIRIX-SPEETJENS

Jonge makers aan

het woord

Trappelend Talent geeft

jonge acteurs en regisseurs

het podium dat ze

verdienen. Wij geven hen

alvast het woord!

Welke persoon of voorstelling had

een bepalende invloed op jouw/jullie

werk?

We werken voor deze voorstelling samen met

onder meer Peter De Graef, hij beïnvloedt

ons werk dus direct. Maar hij heeft sowieso

artistieke invloed op ons, door wie hij is, zijn

eigen teksten en voorstellingen.

De taalgevoeligheid en tekstbehandeling bij

BOG, Het Nationale Theater en de KOE zijn

ook zeer inspirerend.

En de periode waarin ik in Rome woonde, gaf

mij als mens en speler veel inzichten.

Wat mogen we nu al weten over jouw/

jullie voorstelling?

Wito en ik zullen er staan en gaan geen

confrontatie, verbinding of ontmoeting

uit de weg. Met open chakra’s en zonder

vooroordelen, zeg maar. We werken hard om

iets moois, belangrijks en waardevols voor te

stellen in ccBe, oog in oog met elkaar en met

het publiek, zo dichtbij als mogelijk.

Waarom is de toekomst aan de jonge

makers van vandaag?

In kunst gaat het om mensen laten

samenkomen door nieuwe perspectieven en

verhalen. Dat kan het best door ons steeds

opnieuw en volledig in vraag te stellen. Als er

ruimte is voor twijfel, kan er iets veranderen.

Dat gebeurt in het beste geval door de stem

van de jonge generatie te laten klinken. Wij

zijn pas nieuw op deze aarde, helemaal vers

en fris met een nieuwe blik op dingen die we

graag willen delen.

30


Woensdag 25 & donderdag 26 november 2020 |

ZONDERLINGEN

31


film

1917

CINEMA CORSO

6 april 1917. De Eerste Wereldoorlog woedt

in alle hevigheid. Schofield en Blake, twee

jonge Britse soldaten, krijgen een schijnbaar

onmogelijke missie toegewezen. Ze moeten in

een race tegen de klok diep binnendringen in

vijandelijk terrein om er een boodschap af te

leveren.

Regie: Sam Mendes | Cast: Andrew Scott,

Benedict Cumberbatch, Richard Madden, e.a.

di 10 nov 2020

14.30 & 20 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

32


theater

DE NIJL IS

IN CAÏRO

AANGE-

KOMEN

DE KOE

De KOE graaft diep in het eigen repertoire.

Peter Van den Eede en Willem de

Wolf trekken dit stuk naar teksten van

Schopenhauer, Montaigne en Pascal uit

1998 de 21ste eeuw in en zoeken uit hoe

deze filosofen - plus enkele nieuwe spelers

- soelaas kunnen bieden in tijden van

mindfulness en dokter google.

Tekst & Spel: Peter Van Den Eede |

Tekst: Frank Focketyn | Spel: Willem

De Wolf

do 19 en vr 20 nov 2020

19 & 21 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

33


matinee | muziek

IMAGINE NO LENNON

JEAN BOSCO SAFARI & BEN CRABBÉ

Wie beter dan Jean en Ben konden

een top band samenstellen en bezielen

voor de viering van John Lennon?

De Opper-Beatle. De Superster. De

Relschopper. De Vredesapostel. De

Twijfelaar. De Wereldverbeteraar. Het

Genie. De Liefdesprofeet. The Walrus. De

Revolutionair. De Dromer.

di 24 nov 2020

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

34


première | theater |

trappelend talent

film | festival

ZONDER-

LINGEN

WITO GEERTS

EN JOHANNES

WIRIX-SPEETJENS

Deze jonge makers werken voor hun eerste

creatie samen met Bruno Vanden Broecke

en Peter De Graef. Vertrekkend vanuit

ervaringen in respectievelijk Italië en Java,

schreven ze afzonderlijk van elkaar een

monoloog. Vanavond vindt de ontmoeting

plaats. Een ontmoeting tussen twee

wereldbeelden.

MONA

FILM FEST

FILMS UIT HET

MIDDEN-OOSTEN

& NOORD-AFRIKA

MONA viert de filmcultuur uit het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. Ontroerende

en prikkelende speelfilms, kortfilms,

documentaires en animatiefilms voeren je

mee naar o.a. Egypte, Syrië en Marokko.

Thema’s als liefde en vriendschap maar ook

oorlog en vlucht tonen je de verscheidenheid

van de regio.

Tekst & Spel: Wito Geerts, Johannes

Wirix-Speetjens | Coaching: Peter De Graef,

Bruno Vanden Broecke

wo 25 en do 26 nov 2020

20 uur | kleine zaal

vvk € 12 | kassa € 14

vr 27 nov | vanaf 19 uur

za 28 en zo 29 nov 2020

vanaf 10 uur | kleine zaal

en schouwburg

diverse prijzen

35


WANNES CAPPELLE

“De mens is toch een

straffe kerel, hé”

Het Zesde Metaal keert

met ‘Skepsels’ terug

naar de oude stalle. Met

herkenbare en uitgeslepen

melodieën, gecombineerd

met scherpzinnige

teksten vol West-Vlaamse

levenswijsheid. Frontman

Wannes Cappelle: “Deze

plaat gaat over de

universele menselijkheid.

Over wat ons allemaal

verbindt. En over hoe straf

we zijn als mensen. Want

geef toe: een handleiding

voor het leven kun je

nergens verkrijgen.”

Wie zijn die skepsels, Wannes?

“Jij en ik. En onze medemens. Ik wil met dit

album aan iedereen een pluim geven. Het

is niet eenvoudig, dat mens-zijn. Er bestaat

nergens een handleiding voor. Zeker nu God

er niet meer is. Want als we Nietzsche mogen

geloven, is hij al dood sinds de negentiende

eeuw (lacht). En als je niet gelooft in een

opperwezen dat je geschapen heeft: naar wie

moet je je dan wél wenden als je met vragen

zit?”.

Naar Wannes Cappelle van ‘Het Zesde

Metaal’?

“Dank je. Maar ik ben sowieso geen preker.

Ik verkondig geen absolute waarheden. Zo

ben ik nochtans wel begonnen aan dit album.

De originele insteek was mijn woede over hoe

de mens met het klimaat omspringt. Iedereen

weet dat we afstevenen op een catastrofe. En

toch die gelatenheid … Gaandeweg ontdekte

ik dat ik een slechte schrijver ben van

teksten-met-het-vingertje. Daarvoor vind ik

humor en zelfrelativering te belangrijk. Dat

gaat heel slecht samen met activisme.”

Wat deed dat inzicht met de teksten

van ‘Skepsels’?

“In eerste instantie heb ik heel wat materiaal

de vuilbak in gekieperd. Ik ben beginnen

schrijven aan teksten die focussen op

verbondenheid. Activisme gaat vaak samen

met tegenstellingen. Verkondigen wat de

mens slecht doet. Nu is het album veel

positiever. Ontroerender, ook. En dat is

tenslotte wat je als muzikant wilt bereiken.”

36


Donderdag 25 februari 2021 | HET ZESDE METAAL

De ideale muziek voor een

theatertournée.

“Ik kijk er inderdaad naar uit om ‘Skepsels’

in CC’s te spelen. Toeschouwers zitten neer,

en het is stil in de zaal. Dan is het publiek

aandachtiger. Je hebt er ook toeschouwers

die niet sowieso fan zijn van Het Zesde

Metaal. Zij komen gewoon omdat je in

hun favoriete CC speelt. Het is telkens een

uitdaging om ook die mensen voor jou te

winnen. Want ik ben dan geen prediker, ik

heb nog altijd een gezonde zendingsdrang.”

Jullie bestaan ondertussen meer dan

tien jaar. Nog geen metaalmoeheid?

“We blijven evolueren. Met Calais gingen

we voor het elektronische experiment. Met

‘Skepsels’ keren we terug naar de oude

stal. Met nummers die overeind blijven

als je ze thuis op je gitaar alleen speelt.

Met herkenbare melodieën en niet teveel

akkoorden. Tegelijk merk ik ook dat we als

groep beter worden. We kennen elkaar door

en door, en kunnen elkaar toch nog geregeld

verrassen. Dus nee: Het Zesde Metaal is nog

lang niet moe.”

37


DEC

38


theater

humor

GEEL HESJE

HET

NIEUWSTEDELIJK

Een trucker passeert een blokkade

van gele hesjes. Eén geel hesje wil de truck

doen stoppen. De chauffeur schrikt en

trekt op. En sleurt het gele hesje mee. Dit

voorval vormt het uitgangspunt voor deze

voorstelling over dit nieuw en dubbelzinnig

fenomeen van verzet en sociale strijd.

OPUS 3

SENNE GUNS

Opus 3 is de titel van een cabaretdebuut

waarin pianist en zanger Senne Guns kleine

verhalen vertelt en grote dromen filosofeert,

terwijl hij tussendoor de muziek èn zichzelf

fileert. Met een unieke mix van humor en

absurdisme was hij goed voor een tweede

plaats op het Leids Cabaretfestival 2019.

Tekst & Regie: Stijn Devillé | Spel: Kris

Cuppens, Aïcha Cissé, Sara Vertongen,

Pieter-Jan De Wyngaert

di 1 dec 2020 | 20 uur

schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

do 3 dec 2020 | 20 uur

schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

39


dans | muziek

film

KICK OUT

SINTER-

KLAAS BALL

FOR ALL QUEENS!

In 1972 werd het Huis van LaBeija opgericht,

het eerste drag- en balzaalhuis ter wereld.

Decennia later zijn ze in België om het einde

van black face te eisen en meneer Sinterklaas

ter verantwoording te roepen. Ze vragen aan

alle Queens om met hen op te staan door

onbeschaamd zwart en trots te zijn.

THE WIFE

CINEMA CORSO

Joan Castleman heeft 40 jaar lang haar

talent, dromen en ambities opgeofferd voor

de literaire carrière van haar charismatische

man. Hun pact stond borg voor een stevig

huwelijk maar Joan staat op het punt te

breken.

Regie: Björn Runge | Cast: Glenn Close,

Jonathan Pryce, Christian Slater, e.a.

za 5 dec 2020

20 uur | kleine zaal

vvk € 10 | kassa € 12

di 8 dec 2020

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

40


film

theater

PARASITE

CINEMA CORSO

Na de Hollywood producties Snowpiercer

en Okja, keert de Koreaanse filmmaker

Joon-ho Bong terug naar zijn heimat voor de

slimme en vlijmscherpe satire over de sociale

ongelijkheid in het moderne Korea. Parasite

won de Gouden Palm in Cannes en is één van

de hits van het najaar.

Regie: Joon-Ho Bong | Cast: Song Kang-

Ho, Lee Sun-Kyun, Jo Yeo-Jeong, e.a.

EVERY

WORD WAS

ONCE AN

ANIMAL

ONTROEREND GOED

Over wat we niet zijn, over levenswijzen

die we nooit volgden in talen die we nooit

spraken. Een fractie van alles wat we nooit

werden, regels en gebruiken die ons nooit

leidden, moraal die geen mens ooit volgde.

Van alle eindeloze mogelijkheden, koos de

mensheid er één. We tonen u er één meer.

Regie: Alexander Devriendt | Spel:

Angelo Tijssens, Bastiaan Vandendriessche,

Charlotte De Bruyne, Karolien De Bleser, e.a.

di 8 dec 2020

20 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

do 10 dec 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

41


humor

familie

VAN

PEEL TOT

EVENAAR

MICHAEL VAN PEEL

Stand-up comedian en Vespa-reiziger

Michael Van Peel neemt je mee op reis van

West-Europa naar West-Afrika, doorheen

de uitgestrekte zandvlakten van de Sahara

en langs de kronkelpaden in zijn hoofd. Via

omwegen natuurlijk; want de kortste weg is

zelden de plezantste.

SPECHT

KLANKENNEST

4 m

In deze levensgrote klankinstallatie kunnen

baby’s, peuters en volwassenen luisteren,

voelen, spelen, rusten, hangen, kruipen, …

Een specht voert een muzikale dialoog, een

nachtegaal zingt zijn avondlied en nodigt ons

uit om deel uit te maken van dit bijzondere

concert.

Concept & Zang: Liesbeth Bodyn |

Creatie & Scenografie: Jeroen Van Der

Fraenen | Geluidsinstallatie, Percussie

& Klarinet: Hans Beckers | Kankles &

Zang: Indré Jurgeleviciute | Cello & Zang:

Annemie Osborne | Zang, Percussie &

Fluit: Rebecca Van Bogaert | Trompet &

Zang: Tine Allegaert

24 m

do 17 dec 2020

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

za 19 dec 2020

9.30, 11, 15.30 & 17 uur

zo 20 dec 2020

9.30, 11 & 15.30 uur

schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

42


familie familiedag |

Big Bang Buurt

CONCERT

MAGIQ

ESMÉ BOS &

BART VOET

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet

gaan in ‘concert magiq’ op zoek naar het

meeslepende van muziek, iets wat peuters

zeer intuïtief kunnen beleven, soms heel

hartstochtelijk en magisch. Ze brengen

liedjes in verschillende talen over bijzondere

momenten in een kleinmensenleven.

Zang & Kleine Percussie: Esmé Bos |

Gitaar, Toetsen, Loopstation & Zang:

Bart Voet

HUSH -

HENRY’S

DREAM

MACHINE

ZONZO COMPAGNIE

2,5 + 6 +

Maak kennis met De Engelse barokcomponist

Henry Purcell. Centraal op scène staat een

grote toverdoos, een reusachtige maquette

van een oud theater. Een droommachine zeg

maar. Als de gordijnen opengaan, ontplooit

zich een wondere wereld waarvoor Purcell

prachtige muziek schreef.

Regie: Wouter Van Looy | Luit: Jan Van

Outryve | Accordeon: Anne Niepold |

Sopraan: Lieselot De Wilde Of Julie Calbete

| Vorm: Marcelle Hudon

ma 21 dec 2020

14 & 16 uur | kleine zaal

vvk € 6 | kassa € 8

wo 23 dec 2020

14 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

43


JAN

44


film

film

AU NOM DE

LA TERRE

CINEMA CORSO

Pierre is 25 wanneer hij terugkeert uit

Wyoming naar zijn verloofde Claire en

beslist de familieboerderij over te nemen.

Twintig jaar later hebben de boerderij en zijn

gezin zich uitgebreid. In het begin zijn het

gelukkige tijden maar de schulden stapelen

zich op en Pierre raakt uitgeput op het werk.

Regie: Edouard Bergeon | Cast: Veerle

Baetens, Guillaume Canet, Anthony Bajon, e.a.

JOKER

CINEMA CORSO

Arthur Fleck is een mislukte standupcomedian

die een appartementje deelt

met zijn zieke moeder. In een gure buurt

van Gotham City probeert hij zijn kost te

verdienen als clown. Zijn moeder heeft

hem geleerd dat hij een blij gezicht moet

opzetten, maar daaronder schuilt verdriet en

eenzaamheid.

Regie: Todd Phillips | Cast: Joaquin

Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, e.a.

di 12 jan 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

di 12 jan 2021

20 uur | schouwburg

vvk | kassa € 5

45


matinee | muziek

OLD-TIME

FAVOURITES

DE BONANZAS

De Bonanzas zorgen voor een dynamische,

nostalgische en sfeervolle show met

uiteenlopende golden oldies waaronder een

vleugje country, de Elvis uit Las Vegas, het

psychedelische van The Doors en zelfs een

ode aan een van de beste songschrijvers aller

tijden: Albert -I’m a train- Hammond.

di 19 jan 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

46


theater

matinee | muziek

DE WOOR-

DENAAR

MUZIEKTHEATER

DE KOLONIE

Een explosief theaterconcert waarin Bruno

Vanden Broecke een man is met een missie.

Wat hij te bieden heeft: een handleiding voor

ons leven. Omsingeld door 4 topmuzikanten

en een 30-tal instrumenten duikt hij onder in

het leven van alledag, in uw leven, zoals het is

of zoals u dacht dat het was.

I LOVE YOU

SOFIE

Pop, jazz, funk en soul. Dat is Sofie. Een

eerlijke en creatieve artieste die steeds haar

eigen weg volgt.

Met haar uitgebreide stembereik slaagt

ze erin elk nummer op een gevoelige en

persoonlijke manier te brengen waardoor

haar concerten uitzonderlijke klasse en sfeer

uitstralen.

Tekst, Spel & Concept: Bruno Vanden

Broecke | Compositie, Concept &

Muziek: Bo Spaenc | Muziek: Pol

Vanfleteren, Johan Vandendriessche, Danté

Verspaendonck Of Amber Meert

za 23 jan 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

di 26 jan 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

47


dans

muziek

THE UPSIDE

DOWN MAN

MOHAMED

TOUKABRI

In zijn eerste solo-creatie beweegt Toukabri

(Rosas, Eastman, Needcompany) heen en

weer tussen verleden en heden, tussen twee

landen, twee culturen en twee tradities,

tussen kunstdisciplines en danstalen. Dans,

video, tekst en geluid versmelten tot een

autobiografisch stuk over identiteit.

ZO GOED

ALS ALLEEN

GUIDO BELCANTO

Drie decennia bouwde Belcanto aan een

repertoire waarin hij de liefde, het leed en de

lust van het leven bezingt op een poëtische

en ontroerende wijze. Met zijn warme,

rijkgeschakeerde stem beroert hij de snaren

in eenieders hart. Uit deze levensliederen en

chansons brengt hij u een selectie.

Concept, Tekst & Dans: Mohamed

Toukabri

wo 27 jan 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

do 28 jan 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 20 | kassa € 22

48


humor

familie

MAG IK

EVEN 2020

KAMAL KHARMACH

Vorig jaar verzorgde Kamal voor het eerst

een eindejaarsconference, met verbluffend

succes. Voor de tweede editie, geeft Kamal er

een extra lap op. Met Brexit, Megxit, storm

Ciara, het Coronavirus en de regeringscrisis

heeft hij genoeg onderwerpen voor een

snedige, scherpe en hilarische terugblik.

KAT MET

LAARZEN

SPROOKJES ENZO |

PIETRO CHIARENZA

5 +

Vertrouw jij een kat die laarzen aan heeft

en praat? Wij niet … of toch? Want deze kat

is een ongelofelijk beest: hij kan toveren!

Misschien heb je het verhaal al gehoord,

maar je hebt het vast nog nooit gezien

zoals wij het laten zien. Als een ondeugend

poëtisch verhaal op kousenvoeten.

Concept: Marcello Chiarenza | Regie:

Pietro Chiarenza | Spel: Jo Jochems |

Muziek: Carlo Cialdo Capelli

vr 29 jan 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

zo 31 jan 2021

14 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

49


BRUNO VANDEN BROECKE

“Humor en

lichtheid zijn een

wezenlijk onderdeel

van ons leven”

Twee keer staat Bruno

Vanden Broecke dit

seizoen in ccBe. Samen

met Muziektheater

De Kolonie laat hij de

grenzen tussen theater

en muziek wegsmelten.

En met bloedbroeder

Raven Ruëll keert hij hun

onderlinge vriendschap

binnenstebuiten.

In De Woordenaar speel je samen met

muzikanten. Merk je een groot verschil

met samenwerken met acteurs?

“Bij de creatie van De Woordenaar nam Bo

(Spaenc, artistiek leider De Kolonie – red.)

als componist de andere muzikanten onder

zijn hoede en schreef ik zelfstandig de tekst.

Daarna kwam er een fase waarin alles moest

samenkomen. Dat was een heel grillig proces,

want ik moet eerlijk zijn: dit is de eerste keer

dat ik muziektheater doe en ook de eerste

keer dat ik helemaal alleen een tekst schrijf.

Het voelt een beetje als een ontgroening: er is

heel veel onbetreden en onbekend gebied.”

“De taal is anders als je met muzikanten

werkt. Ik spreek niet over een andere

intensiteit, maar de melodie is anders,

letterlijk. Muzikanten en acteurs hebben

allemaal een methodiek. Met muziek is het

misschien iets moeilijker om te verwoorden

waar je naartoe wilt. Maar het resultaat kan

soms nog veel intenser zijn dan bij puur

teksttheater.”

De Woordenaar wordt aangekondigd

als een voorstelling waarin jij een

handleiding voor ons leven biedt.

Worden we deelgenoot van de

levenservaring van Bruno Vanden

Broecke?

“Toen dat aankondigingstekstje werd

geschreven, was ik heel erg gegrepen door

Walt Whitman. Die heeft met ‘Leaves

of grass’ een prachtig, uitdijend poëzieuniversum

geschapen. Daarin maakt hij

gedichten op een associatieve manier, in een

prachtige taal, over alles wat hem bezighoudt.

Het is een soort dagboek in versvorm,

met observaties en bespiegelingen over de

50


‘Schrijf over wat je kent’ maakten we onze

vriendschap tot thema van de voorstelling.

Dat was na lang babbelwerk, want we

gingen eerst iets totaal anders doen. Maar

uiteindelijk evolueerde het tot een soort

egodocument waarin Raven en ik het over

onze samenwerking hebben. Ook hier lopen

feit en fictie door elkaar.”

“Naast Pakman is dit het eerste stuk waarin

ik met Raven op scène sta. Hij komt vanuit

de donkerte op de planken. Raven is

trouwens een hele goeie speler. De vorige

voorstellingen van ‘Ouder kind’, die waren

ongelooflijk. Ik ben heel blij dat we nog een

stevige tournee mogen doen. Want ik ben

gewoon graag bij hem. Soms is het maken

van een voorstelling een mooi alibi om de

vriendschap nog eens te vieren.”

“Raven en ik spraken twintig jaar geleden

al dezelfde taal. Die dynamiek is alleen nog

maar verbeterd en verstevigd. Ik vind het

uniek dat ik daar deelgenoot van mag zijn.

Want je hebt het natuurlijk niet in de hand

dat je zo’n mensen tegenkomt in je leven. Ik

prijs me dus echt wel gezegend.”

natuur en over vriendschappen, … Echt

fantastisch. En die openheid, de inzet van die

dichtbundel, is eigenlijk het leven zelf.”

“Ik vind het adagium ‘Schrijf over wat je

kent en wat je weet’ niet slecht. Zo vermijd

ik dat ik op mijn gezicht zou gaan. Dan put

je natuurlijk uit eigen ervaringen. Er zitten

er wel wat in de voorstelling. Daarbij is het

onbelangrijk te weten wat feit is en wat fictie.

Maar veel mensen zullen denken dat iets

fictie is, terwijl het een feit zal blijken te zijn.

En omgekeerd. Ik wil daarin graag Jeroen

Brouwers parafraseren: ‘Het werk op zich

moet raken, en niet de dingen die daartoe

geleid hebben’.”

Met Raven Ruëll breng je ‘Ouder

kind’, een voorstelling waarvan jullie

jarenlange vriendschap mee onderdeel

is. Maakt dat deze samenwerking

intenser dan de vorige negen?

“Zeker, dat is echt zo. Met datzelfde adagium

Hoe belangrijk is humor als glijmiddel

om je publiek met deze twee

voorstellingen te raken?

“Dat is ook een beetje een adagium: je hebt

lichtheid nodig om donkerte te hebben.

Er is niet zoiets als hermetisch theater dat

rationeel wordt gemaakt en dat dan hoogst

kunstzinnig is. En daarnaast plat-komisch

volkstheater dat alleen maar op de lach

mikt en elke vorm van ontroering uitsluit.

Volgens mij kan je beide perfect combineren.

‘De lat ligt hoog, maar de drempel laag’, zo

omschrijft Stefaan Van Brabandt het. Ik

onderschrijf dat volledig.”

“Door lichtheid in je voorstellingen te

injecteren zet je de harten en ook de oren van

de mensen open. Die lichte stijl bereik je door

nogal documentair of redelijk realistisch te

spelen. Daardoor blijven mensen luisteren

naar wat je vertelt. Zo kan je hen meer raken.

Ik vind het leuk om die twee te combineren

en een draai te geven aan redelijk zware of

51


52


“Humor en

lichtheid zijn een

wezenlijk onderdeel

van ons leven”

moeilijke thema’s waardoor die verteerbaar

en ook herkenbaar worden. Herkenbaarheid

is heel belangrijk.”

“Humor en lichtheid, dat is niet alleen een

trucje. Ze zijn een wezenlijk onderdeel, ook

van ons leven trouwens. Heel veel dingen –

zoals, ik zeg maar iets, in quarantaine zitten

tijdens een coronacrisis - worden draaglijk

met humor.”

Naast de twee voorstellingen neem

je het ook op voor jong theatertalent.

Wat ben je van plan?

“Het zijn moeilijke tijden, voor álle artiesten.

Dat was ook al zo voor corona ons kwam

verrassen. Zeker voor jonge makers is het

niet simpel. Ik ben in gang geschoten toen

bleek dat de subsidies voor projecten met 60

procent werden verminderd. Dat is nu weer

tenietgedaan, waar ik heel blij om ben. Als

je de jonge makers een aantal jaar op nog

droger zaad zet, dan wordt het lastig. Ik wou

toch eens iets proberen. Samen met ccBe

heb ik de cultuurcentra aangeschreven met

de vraag of ze hun deuren willen openstellen

voor jonge makers. Wij boden hen een lijstje

van vijf of zes jonge makers aan en heel

wat centra reageerden daar erg enthousiast

op. Daarom kunnen we een aantal van die

makers een bescheiden tourneetje aanbieden.

Dat is echt belangrijk.”

“Ik hoop dat dit lukt. Een soortgelijk

initiatief heeft mij vroeger erg geholpen.

Het allereerste stuk dat ik maakte met

Bronstig Veulen konden we dertien keer

spelen dankzij Trappelend Talent. Dat was

fantastisch, zo zette ik de eerste wankele

stappen op de planken.”

Zaterdag 23 januari 2021 | DE WOORDENAAR

Vrijdag 12 maart 2021 | OUDER KIND

53


FEB

54


theater

matinee | muziek

A CONCERT

CALLED

LANDSCAPE

JOSSE DE PAUW &

KRIS DEFOORT | LOD

MUZIEKTHEATER

Na het succes van ‘An Old Monk’ gaan Josse

De Pauw en het Kris Defoort Trio terug

samen het podium op. De Pauw geeft een

stem aan ‘ons landschap’. Als kind is dat

misschien de kinderkamer of een plek waar

we spelen. Als volwassene misschien de rust

van het platteland of net de drukte van een

stad.

SWINGIN’

IN NEW

ORLEANS

THE LEGENDS

& MICHAEL

VAREKAMP

De zaal wordt omgetoverd tot een

zwoele nachtclub. Net als destijds de

boerenschuren in het diepe zuiden van de

VS, die na zonsondergang veranderden in

danspaleizen. Het bluesy stemgeluid en de

band brengen een sfeervolle traditie tot leven

waarin vreugde en melancholie met elkaar

verbonden zijn.

Concept, Spel & Regie: Josse De Pauw

| Muziek: Kris Defoort, Nicolas Thys &

Lander Gyselinck

di 2 feb & wo 3 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk | kassa € 20

copresentatie met deSingel

di 9 feb 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

55


Donderdag 11 Februari 2021 | 20 uur |

WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?

Selectie Theaterfestival 2020

56


MITCH VAN LANDEGHEM

Jonge makers aan

het woord

Trappelend Talent geeft

jonge acteurs en regisseurs

het podium dat ze

verdienen. Wij geven hen

alvast het woord!

Welke persoon of voorstelling had

een bepalende invloed op jouw/jullie

werk?

Mitch Van Landeghem: We keken – tijdens

het repeteren aan Who’s afraid of Virginia

Woolf? – veel films en captaties van andere

gezelschappen. Funny Games van Haneke

en Bitter Moon van Polanski hebben veel

invloed gehad, maar dat geldt ook voor

de Who’s afraid’s van Dirk Tanghe en van

Oostpool. En voor de verfilming van Mike

Nichols.

Wat mogen we nu al weten over jouw/

jullie voorstelling?

“Onder elk deksel kookt een stinkend potje.”

Waarom is de toekomst aan de jonge

makers van vandaag?

Dat is eigenlijk heel logisch: de oude makers

waren ook ooit jong en zullen ooit ook wel

eens doodgaan, toch?

57


theater | trappelend talent |

selectie Theaterfestival

2020

WHO’S

AFRAID OF

VIRGINIA

WOOLF?

WOLF WOLF

Hoe wring je je als jonge speler in de

huid van een personage met een rijke

geschiedenis? Hoe breng je een klassieker

die al talrijke versies heeft gekend? Samen

met hun personages gaan de spelers het

gevecht aan met waarheid en schijn. Ook in

deze uitvoering is één ding zeker: het belooft

een lange afterparty tot het licht wordt. En

niemand blijft gespaard.

Concept & Spel: Flor Van Severen, Imke

Mol, Mitch Van Landeghem, Naomi Van Der

Horst | Tekst: Edward Albee | Coaching:

Jan Bijvoet, Jan Steen

theater | duovoorstelling

LEEUWEN-

KIND

LUAN BULESHKAJ

VOLGENS

MIJ BEN IK

EEN JOOD

SOUFIANE

MOUSSOULI

Woordkunstenaar Luan kaart in zijn eerste

solovoorstelling ‘Leeuwenkind’ zowel

persoonlijke als actuele onderwerpen aan.

In ‘Volgens mij ben ik een jood’ onderzoekt

Soufiane de relatie tussen mensen van

verschillende religies, gebaseerd op zijn eigen

ervaringen en een stukje geschiedenis.

do 11 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 14

za 13 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 15

58


première | familiedag

première | theater

WIJTWEE

/ NOSO-

TROSDOS

NAT GRAS

6 +

Twee is een hartslag, de beat van een

popnummer. Twee is een weg die zich

opsplitst in mogelijke paden zoals dat van

Hernan Mancebo Martinez en Samuel

Baidoo. Via beeld en beweging onderzoeken

ze wat het getal twee allemaal kan inhouden.

Hoe kan je in elkaars bij-zijn jezelf-zijn?

Spel & Creatie: Hernan Mancebo Martinez,

Samuel Baidoo, Hanne Holvoet, Simon

Beeckaert, Goele Van Dijck

IN

TOPVORM

MUZIEKTHEATER

DE KOLONIE

Warre Borgmans, Bo Spaenc en Gwen

Cresens: drie atleten in de fleur van hun

leven waarvan de houdbaarheidsdatum

nog lang niet overschreden is, ondanks een

pijntje hier, een zalfje daar en wat stram

ongemak bij het ontwaken. Aanschouw dit

Olympische triumviraat dat u tegemoet

treedt om te ontroeren.

Tekst, Spel & Concept: Warre Borgmans

| Compositie, Muziek & Concept: Bo

Spaenc | Muziek: Gwen Cresens

zo 14 feb 2021

14 & 16 uur | kleine zaal

vvk € 6 | kassa € 8

vr 19 & za 20 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

59


theater

MAN IN DE MIST

HET NIEUWSTEDELIJK

‘Nooit eerder zo veel faillissementen’, kopte De Tijd over de eerste jaarhelft van 2019.

Theatermaker Christophe Aussems – zelf zoon van zelfstandige ondernemers – gaat op zoek

naar mensen achter de bedrijven die overkop gingen. Na ‘Vuur’ en ‘Hybris’ maakt hij een

nieuwe voorstelling op basis van diepte-interviews.

Tekst & Regie: Christophe Aussems | Spel: Gert Winckelmans, Sara Vertongen, Jonas Van

Thielen, Aline Cornelissen

di 23 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

60


muziek

theater

THEATER-

TOUR

SKEPSELS

HET ZESDE METAAL

“Zet junder ier, dak et ol explicere…” Ruim

vijf jaar na de profetische woorden waarmee

Het Zesde Metaal ‘Nie voe kinders’ op gang

trapte, geldt de uitnodiging vandaag nog

altijd. Op maat van een theatertour zowaar.

Zet jullie hier, leun achterover en raak

ondersteboven.

DE

SUNSHINE

BOYS

COMP. MARIUS

Twee komieken traden bijna een halve eeuw

op als komisch duo. Een levende legende.

Maar toen hield de ene er mee op, en ging

bij de andere het licht uit. In een ultieme

verzoeningspoging wordt de legendarische

dokterssketch nog éénmaal gespeeld, live

voor tv. En dan komt al het oude zeer terug

boven.

Tekst & Spel: Waas Gramser, Kris Van Trier

| Tekst: Neil Simon | Spel: erwig Ilegems,

Kyoko Scholiers

do 25 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 24 | kassa € 26

za 27 feb 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

61


SAMUEL BAIDOO & HERNAN MANCEBO

MARTINEZ

“We communiceren

het beste met onze

lichamen”

Een vriendschap die geen

woorden nodig heeft. Het

kan, maar dan alleen bij

dansers. Samuel Baidoo

en Hernan Mancebo Martinez

studeerden samen.

Hun eerste gesprekken? Ze

kregen het er niet warm of

koud van. Tot ze samen op

de dansvloer stonden. Klik.

Een band voor het leven. In

‘wijtwee / nosotrosdos’ onderzoeken

Samuel en Hernan

hun vriendschap. En

diepen ze die tegelijk verder

uit.

Wat maakt jullie band zo sterk?

Samuel Baidoo: “Onze vriendschap is heel

natuurlijk ontstaan. We zijn samen dans

beginnen studeren aan het Conservatorium

van Antwerpen. Tijdens die opleiding

hebben we gaandeweg elkaar beter leren

kennen. Hoe we bewegen past goed bij

elkaar, we houden er allebei van heel

fysiek te dansen. We zijn in onze prille

carrière ook meteen opgepikt door dezelfde

choreografen. We hebben dus al heel wat

gezamenlijke projecten achter de rug.

‘Wijtwee / nosotrosdos’ is een voorstelling

van danscompagnie NatGras, maar we

hebben ook al voor andere compagnies

samengewerkt.”

Trekken en duwen

Fysiek dansen? Wat bedoel je

daarmee?

Hernan Mancebo Martinez: “We houden van

contact tijdens het dansen. We tillen elkaar

op. We trekken en duwen elkaar. En we

hebben geen schrik om volop onze spieren te

gebruiken.”

Samuel Baidoo: “We zien dans heel breed. In

‘wijtwee / nosotrosdos’ kan ook acrobatie in

zitten, ballroom dancing of kungfu.”

Hernan Mancebo Martinez: “Misschien is het

net daarom dat het tussen ons zo goed klikt

62


Kungfu

Hernan, jij komt uit Granada. Heb jij

roots in de flamenco?

Hernan Mancebo Martinez: “Nee. Vreemd,

hé. Het kan natuurlijk zijn dat ik er iéts van

heb overgenomen. Granada is niet voor niets

de flamenco-hoofdstad van de wereld. Maar

mijn werkelijke achtergrond zal je misschien

nog meer verbazen. Dat is kungfu. Ik was

in Granada zelfs een kungfu-leraar. Tot een

vriendin me inspireerde om er dans te gaan

studeren. Niet veel later verhuisde ik naar

Antwerpen.”

Illustratieve dans

op een podium. Wij kunnen samen enorm

goed improviseren. We communiceren

sneller met onze lichamen dan met woorden.

Ik herinner me dat er niet meteen een klik

was tijdens onze eerste gesprekken op het

Conservatorium. Tot we een keer samen de

studio indoken om te dansen.”

Is jouw dansverhaal even

merkwaardig, Samuel?

Samuel Baidoo: “Voor mijn dansopleiding

studeerde ik ‘illustratieve vormgeving en

grafisch ontwerp’. Die kennis gebruik ik

voor ‘wijtwee / nosotrosdos’. Want het

wordt een erg beeldende dansvoorstelling.

Ik ben de laatste maanden op zoek gegaan

naar prenten, foto’s en schilderijen van

duo’s. Dat kunnen personen zijn, maar ook

voorwerpen of dieren. Die beelden inspireren

onze dansbewegingen. Ze ondersteunen het

verhaal van onze vriendschap-in-dans. Een

verhaal dat nu al een paar jaar loopt. En

dat we met deze voorstelling weer verder

uitdiepen.”

63


Zondag 14 februari 2021 | WIJ TWEE

64


65


MRT

66


theater

muziek

DE GEBIO-

LOGEERDEN

DE KOE

De Koe herneemt haar allereerste

voorstelling. Peter Van den Eede en Bas

Teeken brengen het verhaal over twee

vrienden die hun emoties en hartstochten

geen vrije loop durven laten en daardoor

met elkaar in ware dialoog gaan via hun

verdieping in de ornithologie.

AARDBEIEN

IN JANUARI

RIET

Riet Muylaert (Jackobond) is vanaf nu: RIET.

Dat is geen toeval. Haar werk wordt steeds

persoonlijker. Liedjes geïnspireerd door

een periode in haar leven waarin ze, na een

break-up, alleen in de stad, terug in het leven

springt, veel mensen tegenkomt, en vooral

ook zichzelf.

Tekst & Spel: Peter Van Den Eede, Bas

Teeken

di 2 & wo 3 mrt 2021

20 uur | kleine zaal

vvk € 14 | kassa € 16

wo 4 mrt 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 14

67


ELENA PEETERS

Jonge makers aan

het woord

Trappelend Talent geeft

jonge acteurs en regisseurs

het podium dat ze

verdienen. Wij geven hen

alvast het woord!

Welke persoon of voorstelling had

een bepalende invloed op jouw/jullie

werk?

Elena Peeters: De mens heeft een bepalende

invloed op mijn werk. Ik kijk en luister

eigenlijk voortdurend. Ik heb grote

bewondering voor wie belangeloos goed

doet voor een ander. Professioneel gaat mijn

voorkeur uit naar iedereen die schoonheid

brengt en verbinding creëert, op een manier

die niet altijd te vatten is, maar die in je lijf

kruipt. Are we not drawn onward to new erA

van Ontroerend goed zal me daarom altijd

bijblijven. En wat Peter De Graef telkens

opnieuw doet met een volle zaal, hoe hij de

mensen écht bereikt, vind ik ongelooflijk.

Wat mogen we nu al weten over jouw/

jullie voorstelling?

In de basiliek van Tongeren ligt een

intentieboek aan het Mariabeeld.

Mensen noteren er elke dag smeekbeden,

dankbetuigingen en wensen die ze delen

met Maria. Ik heb zeven van die boeken

doorgenomen, met mensen gepraat, en veel

nagedacht. Aan de flarden van levens, vragen

en bedenkingen die ik heb gelezen, voeg ik

mijn eigen stem toe.

Waarom is de toekomst aan de jonge

makers van vandaag?

Ik denk dat de toekomst aan iedereen is die

durft open te staan, te kijken naar wat er

gebeurt en verandert. Aan hen die kritisch

kijken, maar ook durven meegaan met wat

zich aandient. Dat hoeven niet enkel jonge

makers te zijn, maar iedereen die blijft

denken, die blijft twijfelen.

68


Vrijdag 26 Maart 2021 |

20 uur | BIDBOEK

69


dans

DONNA`RE

COMPANY NOI

Een ode aan de vrouw. Vier danseressen nemen de toeschouwer mee op een zoektocht

naar wat vrouwelijke kracht nu werkelijk inhoudt. Vrouwelijkheid als oervorm op scène

door middel van dans vertaald in thema’s als schoonheid en onzekerheid, moederschap en

opoffering.

Concept, Regie & Choreografie: Valentina Nigro | Dans: Elise Bruyère, Rébecca Louis,

Tine Stoop, Julie Thomas, Manuella Verzwyvel

za 6 mrt 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

70


theater

theater

DISSIDENT

LARA STAAL |

NTGENT

Vijf jongeren die op school bekend staan als

‘probleemgeval’ nemen het podium over.

Theatermaker Lara Staal gaat op zoek naar

jongeren die zich weigeren aan te passen

en die de machtsrelaties uitdagen. Hun blik

houdt ons een spiegel voor. Wat kunnen we

leren van datgene wat ons niet goed uitkomt?

Regie: Lara Staal | Spel: Jongeren Uit

Gentse Scholen | Coaching: Serdi Faki Alici

OUDER KIND

RAVEN RUËLL

& BRUNO VANDEN

BROECKE | KVS

Een gefictionaliseerd autobiografisch portret

van Bruno Vanden Broecke en Raven Ruëll,

over de eeuwige spanning tussen acteur

en regisseur, over gefaalde projecten en

vriendschap. Dit is de tiende voorstelling die

ze samen maken. Voor deze mijlpaal hebben

ze alles anders aangepakt.

Tekst & Spel: Raven Ruëll, Bruno Vanden

Broecke

di 9 mrt 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18 |

- 25 € 8

vr 12 mrt 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 16 | kassa € 18

71


familiedag

matinee | muziek

KOM WEL

4HOOG

3 +

Thelma en Louise zijn jarig en dat wordt

gevierd! Vlaggetjes, cadeautjes en taart. Alles

is er, nu alleen nog wachten… Een kleurrijke,

surreële jazzy-country voorstelling over jezelf

zijn, over samen en alleen, over wachten en

nog eens wachten, over verjaren, over anders

zijn en toch ook niet.

Spel & Creatie: Jits Van Belle, Tineke Caels,

Stan Vangheluwe | Coaching: Frans Van der Aa

DEX IN’T

GROOT

BARBARA DEX

Een avond vol Nederlandstalige klassiekers.

Liedjes uit de oude doos komen aan bod -

denk aan Jean Walter, Anneke Soetaert en

Lize Marke - maar ook de klassiekers van de

latere generatie zoals Bart Van den Bossche

worden gebracht door Barbara Dex en het

achtkoppige orkest o.l.v. Jo Mahieu.

zo 14 mrt 2021

15 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

di 23 mrt 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

72


theater | trappelend talent

familie

BIDBOEK

ELENA PEETERS

Na ‘Johnyboy’ is dit een vervolg op Elena’s

fascinatie voor de menselijke zoektocht naar

God. Wat betekent het om te geloven, in een

tijd waarin individualisme hoogtij viert?

Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar

om in de vorm van pen en papier iets achter

te laten in een boek en hoe beantwoordt dit

aan het lijden?

Tekst & Spel: Elena Peeters | Coaching:

Suzanne Grotenhuis

RAAK-

LIJNEN

KESKI.E.SPACE

Een publiek, een vierkante ruimte, kleurrijke

meetkundige vormen. Met die eenvoudige

elementen creëren de drie dansers een

prikkelend spel dat de grenzen aftast van de

ruimte tussen mensen. Met de dansers als

gids verken je de speelruimte en ontdek je

steeds nieuwe perspectieven.

Creatie: Katrien Oosterlinck | Dans:

Caroline Mathieu, Mohamed Boujarra,

Marisa Cabal

7 +

vr 26 mrt 2021

20 uur | Sint-Hubertuskerk

vvk € 12 | kassa € 14

zo 28 mrt 2021

14 & 16.30 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

73


Dinsdag 23 Maart 2021 | 14.30 uur | DEX IN’T GROOT

74


BARBARA DEX

“Voortaan pak ik

het groter aan”

Bescheidenheid siert … in het begin van een carrière.

Maar Barbara Dex staat ondertussen al dertig jaar

op de planken. En deze keer trekt ze daarvoor haar

stoute schoenen aan. “Voor ‘Dex in ’t groot’ breng ik een

persoonlijke selectie Nederlandstalige klassiekers. En ik

laat me begeleiden door een heus orkest. Het was tijd om

mezelf eens flink te verwennen.”

Rock, country, kleinkunst, … Als

zangeres ben jij een duizendpoot.

Welke stijl koos je voor ‘Dex in ’t groot’?

“Ik breng vooral Nederlandstalige

nummers, van de jaren ’50 tot nu. Het is

een persoonlijke selectie. Van platen die ik

vroeger hoorde in de woonkamer, tot een

paar hedendaagse nummers van Bart Van

den Bossche. Ik maak ook mijn eigen versie

van die liedjes. Eigenlijk ligt dit album in het

verlengde van het vorige album, ‘Dex tot de

tweede macht’. Dat was een tribute voor mijn

vader, Marc Dex, waarop ik een paar van zijn

nummers herwerkte. Met ‘Dex in ’t groot’

spreek ik hetzelfde publiek aan dat ook naar

mijn vader luistert. Een heel fijn publiek, iets

ouder ook. Daarom treden we in ccBe liever ’s

namiddags op dan ’s avonds.”

Ik lees dat je onder andere Jean Walter

en Lize Marke covert. Mag ik bekennen

dat ik daar nog nooit van heb gehoord?

“Hoe oud ben jij? 46? Dan hoef je niet

meteen door de grond te zakken van

schaamte. Ik ben even oud als jij, maar

zonder mijn vader zou ik die generatie

zangers wellicht ook niet kennen. En

dat is jammer. Want er zitten een paar

steengoede liedjes bij, zowel qua tekst als

arrangement. Ik ben blij dat ik ze dankzij

dit project zelf herontdek én dat ik ze weer

onder de aandacht breng. Langs de andere

kant: sommige zangers hebben de tand des

tijds wél overleefd. Willeke Alberti cover ik

bijvoorbeeld ook, of La Esterella. ”

Je brengt deze keer ook een orkest

mee?

“Het was tijd om mezelf te verwennen. Ik sta

al dertig jaar op een podium. Ik heb wel eens

opnames gedaan in Engeland, de soundtrack

gezongen voor Windkracht 10, projecten

gedaan met andere muzikanten, … maar al bij

al heb ik weinig zotte dingen gedaan. Ik ben

dat brave meisje uit de Kempen gebleven.

Nu is het tijd om die bescheidenheid uit

te zwaaien. Naar het ccBe kom ik met een

orkest van acht muzikanten. Als muzikant

voel je je dan groeien met elke noot.”

75


VALENTINA NIGRO

“Wij halen de

schoonheid in vrouwen

naar boven”

Dans speelt een hoofdrol in Valentina Nigro’s leven. Ze

is dansdocent en richtte met Company NOI haar eigen

dansgezelschap op. Donna’re is het vervolg op Donna,

een voorstelling die Nigro als choreograaf maakte in

2016. In de nieuwe voorstelling leggen de choreograaf en

de dansers hun ervaringen sinds die eerste opvoering.

Donna’re is een ode aan de vrouw. Vier

vrouwelijke dansers vertalen de vrouwelijke

kracht in drie pijlers, vertelt Valentina

Nigro. “De eerste is schoonheid. Wat is dat?

Wie bepaalt wat schoonheid is? Hoe zien

we elkaar? De tweede is het moederschap,

het geven van leven. Wat maakt dat je niet

minder vrouw bent als je geen kinderen wilt?

En tenslotte is er de opoffering. Ik kwam

met mijn familie van Zuid-Italië naar België.

Mijn mama heeft alles opgeofferd om haar

kinderen een beter leven te geven. Heel

weinig vrouwen werken in Zuid-Italië, ze

zorgen voor het gezin. Maar in tegenstelling

tot veel vrouwen in België zien ze dat niet als

een opoffering.”

Mama

De oorsprong van Donna’re ligt bij Nigro’s

moeder die tien jaar geleden overleed. “Ze

was heel erg ziek. Mijn familie vroeg me om

met school te stoppen en voor het gezin te

zorgen. Maar mijn mama wilde niet dat ik

mijn studies zou opofferen. Ondanks haar

heel zware situatie – ze was zestien jaar

kankerpatiënt en had als gevolg een stoma –

stond ze er elke dag als een krachtige vrouw.

Als 36-jarige vrouw weet ik dat het voor haar

heel moeilijk was om haar eigen schoonheid

te omarmen. Maar ze heeft dat nooit aan ons

laten merken. Die ervaring deelde ik met

de dansers. Dat was zó persoonlijk en puur.

Heel intens.”

Andere energie

De taal die Valentina Nigro gebruikt om

haar verhaal vertellen, is die van de dans,

aangevuld met woord en muziek. Daarmee

gaat ze aan de slag in Donna’re. “Hoe kan

je de schoonheid naar boven halen die wij

als vrouw in ons dragen? Daar heb ik met de

dansers heel erg aan gewerkt. Ze doorliepen

een heel proces om als vrouw op de planken

sterk te zijn voor andere vrouwen. Als vrouw

zijn wij op vier jaar heel erg geëvolueerd.

Twee van de dansers zijn moeder geworden.

76


Dat laat hen de voorstelling op scène

helemaal anders beleven. Als de vrouwen die

we vandaag zijn, geven we de voorstelling een

heel andere invulling. De bewegingen zijn

misschien dezelfde, maar er zit een andere

energie in.”

Dialoog

Met Donna’re houdt het voor Valentina

Nigro niet op. “In ccBe zal ik een platform

creëren om met andere vrouwen in dialoog te

gaan. In workshops focus ik op de kracht van

vrouw zijn. We maken taboes bespreekbaar.

Ik zoek hoe we de vrouwelijke energie - die

in vrouwen én mannen aanwezig is - op de

voorgrond krijgen en kunnen gebruiken om

de sterke ik naar boven te halen.”

Groeien

Met Company NOI wil Nigro een volwaardige

plek in het danslandschap veroveren.

“Makkelijk is dat niet. Maar we doen dit

met hart en ziel. Het geeft ons energie,

het doet ons leven. Ik streef naar een

stabiel gezelschap waarin er ruimte is om

te groeien.” Groeien doet Valentina Nigro

ondanks haar jarenlange ervaring zelf nog

steeds. Ze pint zich niet vast op een bepaalde

stijl. De dans reflecteert waar ze staat in haar

leven. “Ik merk daarin een evolutie en daar

ben ik blij om. Het betekent dat ik aan het

groeien ben.”

Zaterdag 6 maart 2021 | 20 uur | DONNA’RE

77


APR

78


theater | première

theater | première

DE GROTE

AFHANKE-

LIJKHEIDS-

SHOW

REBEKKA DE WIT |

DE NWE TIJD

Heel ons leven leren we onafhankelijk te

worden. Zelf geld verdienen om eigen spullen

te kopen, die je dan in je eigen huis zet

waarna we onszelf onafhankelijk noemen. In

een samenleving waar onafhankelijkheid het

grootste goed is, wat doen we dan met onze

afhankelijkheid? Van elkaar, van liefde en

van een draaiende wereldeconomie?

I LOST MY

MOM AT

THE SUPER-

MARKET

SIEN VANMAELE

Voor deze voorstelling ging Sien Vanmaele

werken in een goedkope supermarkt. Zo

moeder, zo dochter want haar moeder is al

levenslang kassierster. Maar op zoek naar

het kleine leven kwam ze iets anders tegen.

Een supermarkthymne op de beats van Jason

Dousselaere & de scanner.

Concept, Tekst & Spel: Sien Vanmaele |

Muziek & Spel: Jason Dousselaere

Tekst, Concept & Spel: Rebekka De Wit

do 1 apr 2021

20 uur | kleine zaal

vvk € 14 | kassa € 16

za 10 apr 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 14

79


familiedag

TRIBUNAL

BRONKS & BALLET DOMMAGE

6 +

Bizarre wetten en regels. Vreemde personages met een eigen taal en looppas. Formulieren,

stempels en klassementen. Welkom in Tribunal, een uit de hand gelopen universum waar

men orde en overzicht wil bewaren, hoe chaotisch dit ook verloopt.

Regie: Randi De Vlieghe | Concept & Spel: Maxim Storms, Katrien Valckenaers | Spel:

Hendrik Van Doorn, Lieselotte De Keyzer

wo 14 apr 2021

14 & 16.30 uur | schouwburg

vvk € 6 | kassa € 8

80


dans

matinee | muziek

SPEKTRUM

OF BEING

HELDER SEABRA |

INCOGNITUS

Waar zijn de anderen? Zijn zij de enigen

die het overleefd hebben? En hoe kunnen

ze nog met elkaar communiceren, na deze

complete shut-down? Zijn ze terug aan het

einde en start alles nu opnieuw van nul?

Een kinetische voorstelling in een rauwe

sfeer over het onvermogen om verbonden te

blijven.

Concept, Choreografie & Dans: Helder

Seabra | Dans: Annamari (Viivi) Keskinen

DE LASSIES

NAAR LAS

VEGAS

DE LASSIES

‘De Lassies naar Las Vegas’ staat garant

voor een middag vol nostalgie, humor en

meezingers.

Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al

jaren vrienden. Ze weten van elkaar dat ze

een zwak hebben voor Nederlandstalige

liedjes. En als ze heel eerlijk zijn; vooral voor

liedjes die een beetje vergeten zijn.

za 17 apr 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

di 20 apr 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

81


theater

humor

PLATINA

ABKE HARING |

ZUIDPOOL

& TONEELHUIS

Woorden als grens van stilte. Een intiem duet

van Abke Haring en Koen van Kaam. Een

poging tot gesprek. Voor zover een gesprek

ooit mogelijk is.

‘PLATINA’ werd in 2018 geselecteerd voor

zowel het Vlaamse als het Nederlandse

Theaterfestival. Nu volgt de langverwachte

herneming.

WA MAKE?

ERHAN DEMIRCI

Erhan zoekt uit hoe we met elkaar omgaan.

Is dit in West-Vlaanderen anders dan in

Limburg? Gedragen wij ons op cafe anders

dan op werk? Hoe groot is het verschil van

iemand die thuis de brave papa is maar

zondag ergens in een stadion de ref uitscheldt

voor “voale zwette”.

Tekst & Spel: Abke Haring | Spel: Koen

Van Kaam

vr 23 apr 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

do 29 apr 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

82


theater

theater

DE ONZICHT-

BAREN

TUTTI FRATELLI

Tutti Fratelli is het gezelschap rond regisseur

Reinhilde Decleir. In ‘De Onzichtbaren’

gaan naar goede gewoonte professionele

artiesten in dialoog met de Fratelli via

woord, muziek, beweging en beeld – met als

resultaat buitengewoon, poëtisch en warm

muziektheater.

Tekst & Regie: Nico Sturm | Regie:

Reinhilde Decleir | Spel: Tutti Fratelli

| Compositie & Muziek: Florejan

Verschueren | Muziek: Jon Birdsong, Kobe

Proesmans, Tobe Wouters, Walter Poppeliers

THE

COURAGE

TO BE

DISLIKED

DE KOE

Natali Broods betreedt voor het eerst bij de

KOE alleen het podium met deze monoloog

over welwillendheid en zelfbescherming,

over idealisme en zelfzucht, over de

vanzelfsprekendheid waarmee de wereld zich

vormt naar wie het zich kan veroorloven, en

wat daarbuiten aan werkelijkheid bestaat.

Regie: Peter Van Den Eede | Tekst: Willem

De Wolf | Spel: Natali Broods

do 29 & vr 30 apr 2021

20 uur | Opera Antwerpen

vvk | kassa € 6 tot € 16

vr 30 april 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 14 | kassa € 16

83


REBEKKA DE WIT

“We lijden

allemaal aan onze

obsessie voor

onafhankelijkheid”

Afhankelijk, dat willen we niet zijn. We associëren het

met onderdanigheid of zelfs gevangenschap. Rebekka

De Wit keert de rollen om in ‘De Grote Afhankelijkheidsshow’.

De Nederlandse schrijfster-theatermaakster legt

daarin de schoonheid van afhankelijkheid bloot. “Het is

een illusie om eraan te kunnen ontsnappen. Bovendien is

onze obsessie voor individualisme soms behoorlijk lachwekkend.”

Wat is er zo grappig aan onze drang

naar individualisme?

Rebekka De Wit: “We leven allemaal in

een permanente tegenstelling. Enerzijds

beschouwen we onafhankelijkheid als het

hoogste goed. We hebben allemaal het

ideaalbeeld van de Marlboro Man. We zien

onszelf het liefst als trotse individualisten.

Dat beeld hebben we zo goed als allemaal.

Ook ik, ik geef het grif toe. Maar het is ook

een beeld van jezelf dat gewoon niet vol te

houden valt. We zijn allemaal rondlopende

paradoxen. Daarover gaat mijn boek

‘Afhankelijkheidsverklaring’, waarop ik deze

theatermonoloog baseer. Ik was duidelijk nog

niet uitverteld over het thema.”

Zijn we paradoxen van

onafhankelijkheid? Kan je eens een

voorbeeld geven?

“We willen voortdurend in de illusie verkeren

dat we alles het beste zélf doen. Doe-het-zelfzaken

vind ik daarvan het beste voorbeeld.

De naam alleen al: doe-het-zelf. De beste

marketingvondst ooit. Alsof we het van A tot

Z helemaal alleen doen. We vergeten liever

dat die werktuigen door anderen gemaakt

zijn. En dat vooral dáár veel werk in is

gekropen. Een beter voorbeeld, misschien:

verpakkingen met poeder in om cake te

maken. Gewoon water bijdoen, in de oven

gooien, en klaar is Kees. In het begin sloeg

dat helemaal niet aan. Tot de producenten

84


een poeder maakten waaraan je nog een ei

moest toevoegen. Dat werd wel een succes.

Want dan had de consument het gevoel dat

hij die cake veel meer zélf had gemaakt.”

Is er een concrete aanleiding waarom

je over dat thema bent beginnen

nadenken?

“Het was al één van de thema’s in mijn vorige

boek ‘We komen nog één wonder tekort’.

Bovendien ben ik net moeder geworden. Dan

merk je pas hoe mooi afhankelijkheid kan

zijn.”

“Ik vond het thema ook terug bij een paar van

mijn favoriete schrijvers, zoals de dichteres

Antjie Krog of de filosoof Levinas. Die laatste

legt het zwaartepunt van zijn filosofie bij de

zoektocht naar de Ander, en niet bij het Zelf.

Heel verfrissend. Pas op: soms is zijn filosofie

voor mij iets té hermetisch, hoor. ‘De Grote

Afhankelijkheidsshow’ is een toegankelijke

voorstelling. Ik situeer het ergens tussen

monoloog en stand-upcomedy.”

Donderdag 1 april 2021 | 20 uur | DE

GROTE AFHANKELIJKHEIDSSHOW

85


MEI

86


theater

humor

BONANZA

BERLIN

Een uniek filmisch portret uit 2006 van

een verlaten mijnstad waarin ooit 6000

inwoners verbleven, omringd door 36

saloons en 7 danstenten. Nu herbergt de stad

nog 7 inwoners die elkaar amper het licht

in de ogen gunnen. Berlin portretteert deze

micropool in een maquette met meerdere

filmschermen.

Concept: Bart Baele, Yves Degryse, Caroline

Rochlitz

VAST-

BENOEMD

JASPER POSSON

Jasper Posson was in 2018 finalist van

Humo’s Comedy Cup, daarvoor won hij de

Lunatic Comedy Award. Hij was het vaste

voorprogramma van Michael Van Peel, Bas

Birker en Alex Agnew. Hij was jarenlang vast

benoemd ambtenaar, maar geen zorgen: zijn

grappen werken wel.

wo 5 & do 6 mei 2021

19.30 & 21 uur | kleine zaal

vvk € 14 | kassa € 16

vr 7 mei 2021

20 uur | schouwburg

vvk € 12 | kassa € 14

87


matinee | muziek

theater

HOUTEKIET

MANDOLINMAN FT.

MATHIJS BERTEL

& JEROEN LENAERTS

Een heidens ‘Evangelie’ over het ontstaan

van de beschaving, maar tegelijkertijd een

blauwdruk van het menselijke, het leven en

het sterven. Meesterlijk verteld en gespeeld

door Jeroen Lenaerts. De oude melodieën

krijgen door toevoeging van samples, beats

en soundscapes een nieuwe organische

sound.

GALM

DOUNIA

MAHAMMED &

ALAN VAN ROMPUY

In een tijd waarin we eindeloos bereikbaar

zijn, maakt dit ons soms onbereikbaar.

Wanneer bereiken we elkaar niet en wat zijn

de gevolgen? Welke stemmen geven we geen

bereik als samenleving? Dounia en Alan

werken opnieuw samen aan een creatie die

zweeft tussen een voorstelling en een concert.

di 11 mei 2021

14.30 uur | schouwburg

vvk | kassa € 8

wo 12 mei 2021

20 uur | kleine zaal

vvk € 12 | kassa € 14

88


dans

SCREWS

ALEXANDER VANTOURNHOUT

Vantournhout zet de verhouding tussen

lichaam en object op zijn kop. Met behulp

van o.a. ijssteigers, bowlingballen en

antizwaartekrachtschoenen tarten de

dansers de regels van de fysica. Deze

voor het Theater Festival geselecteerde

locatievoorstelling neemt je mee op een

parcours doorheen een bijzondere site.

Wandel rond en laat je meevoeren.

Choreografie & Dans: Alexander

Vantournhout | Dans: Petra Steindl, Josse

De Broeck, Felix Zech, Hendrik Van Maele,

Emmi Väisänen, Axel Guérin

di 18 & wo 19 mei 2021

19 & 21 uur | locatie n.t.b

vvk | kassa € 16

89


JUN

90


première | dans

theater

FIELDS

OF (CON)

FUSION

INE CLAES |

KAMIKAMKA

Choreografe en stemkunstenares Ine Claes

verweeft stem en beweging en gaat op zoek

naar desoriëntatie van performer en publiek.

In dit duet bevinden 2 performers zich in een

spel, een experiment, waarbij ze zich moeten

aanpassen aan de spelregels, aan elkaar en

aan de consequenties van hun keuzes.

FIGARO

COMP. MARIUS

Een eigenzinnige bewerking van de muzikale

komedies 'De barbier van Sevilla' en 'De

bruiloft van Figaro'. Compagnie Marius

brengt een onvergetelijk openluchtspektakel

waarbij alle zintuigen getrakteerd worden.

Een voorstelling die elke theaterliefhebber

moet gezien hebben!

Vertaling & bewerking: Waas Gramser

| Spel: Evelien Bosmans, Clara Cleymans,

Eline Kuppens, Frank Dierens, Waas

Gramser, Maaike Neuville, Koen Van Impe,

Stefaan Degand, Kris Van Trier

Choreografie & Dans: Ine Claes | Dans:

Adrián Sánchez Núñez

za 5 jun 2021

20 uur | kleine zaal

vvk € 14 | kassa € 16

do 10, vr 11 & za 12 jun 2021

18.30 uur |

Middelheimmuseum

zo 13 jun 2021

11.30 uur |

Middelheimmuseum

€ 26 | kansentarief € 8

inclusief paella & glaasje wijn

91


2

KALEN

92


20

0

DER

21

93


SEP

za 5 COMPASSIE Milo Rau | NTGent 17.30 & 21 uur theater

zo 6 BLOOS Marte Boneschansker vanaf 17 uur theater

ma 7 SLOK 4+ Muziektheater De Kolonie 14 & 16 uur familiedag

di 8 HENRY Peter De Graef 19 & 21 uur theater

OKT

vr 2 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

di 6 OP 45 TOEREN Along Comes Mary 14.30 uur matinee

do 8 DE LIVING Ersan Mondtag | NTGent 18 & 21 uur theater

za 10 MAN MET Berten Vanderbruggen 19 & 21 uur theater

di 13 CINEMA CORSO All of us 14.30 & 20 uur film

wo 14

DE JAREN VAN

VERSTAND

Thomas Smith 20 uur humor

do 15 REAL BOYS More Dogs 19 & 21 uur theater

di 20 LOS SPEEDY BOBS Gregory Frateur, Tom

Pintens en Roy Aernouts

14.30 uur matinee

do 22 PALING Theater Antigone 20 uur theater

vr 23 TENDER MEN Koen De Preter 20 uur dans

zo 25 VERBINDING 9+ Rasa 11 & 13.30 uur familie

wo 28 DE HOOGSTE BERG Robrecht Vanden Thoren 20 uur humor

do 29 KADRAGE Tuning People 20 uur theater

NOV

vr 6 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

za 7 THE BACKYARD Double bill: Chapel of love &

Xposure

20 uur dans

zo 8 SNØW 3+ K.A.K. 14 uur familiedag

94


ma 9 CINEMA CORSO 1917 14.30 & 20 uur film

di 10

wo 11

do 12

DE NIJL IS IN CA-

ÏRO AANGEKOMEN

DE NIJL IS IN CA-

ÏRO AANGEKOMEN

IMAGINE

NO LENNON

vr 13 ZONDERLINGEN Johannes Wirix-Speetjens

en Wito Geerts

za 14 ZONDERLINGEN Johannes Wirix-Speetjens

en Wito Geerts

zo 15

ma 16

di 17

MONA

FILMFESTIVAL

MONA

FILMFESTIVAL

MONA

FILMFESTIVAL

de KOE 19 & 21 uur theater

de KOE 19 & 21 uur theater

Jean Bosco Safari & Ben Crabbé 14.30 uur matinee

Films uit het Midden-Oosten

en Noord-Afrika

Films uit het Midden-Oosten

en Noord-Afrika

Films uit het Midden-Oosten

en Noord-Afrika

20 uur theater

20 uur theater

vanaf 19 uur

vanaf 10 uur

vanaf 10 uur

film

film

film

DEC

di 1 GEEL HESJE Het nieuwstedelijk 20 uur theater

do 3 OPUS 3 Senne Guns 20 uur humor

vr 4 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

di 8 CINEMA CORSO The Wife 14.30 uur film

di 8 CINEMA CORSO Parasite 20 uur film

do 10

do 17

EVERY WORD WAS

ONCE AN ANIMAL

VAN PEEL TOT

EVENAAR

Ontroerend Goed 20 uur theater

Michael Van Peel 20 uur humor

za 19 SPECHT 4-24M Klankennest 9.30, 11,

15.30 & 17 uur

zo 20 SPECHT 4-24M Klankennest 9.30, 11 &

15.30 uur

ma 21

wo 23

CONCERT MAGIQ

2,5+

HUSH - HENRY'S

DREAM MACHINE

6+

95

familie

familie

Esmé Bos & Bart Voet 14 & 16 uur familie

Zonzo Compagnie 14 uur familiedag


JAN

di 12 CINEMA CORSO Joker 20 uur film

di 12 CINEMA CORSO Au nom de la terre 14.30 uur film

di 19

OLD-TIME

FAVOURITES

za 23 DE WOORDENAAR Bruno Vanden Broecke |

Muziektheater De Kolonie

De Bonanzas 14.30 uur matinee

20 uur theater

di 26 I LOVE YOU Sofie 14.30 uur matinee

wo 27

do 28

THE UPSIDE DOWN

MAN

ZO GOED ALS

ALLEEN

Mohamed Toukabri 20 uur dans

Guido Belcanto 20 uur muziek

vr 29 MAG IK EVEN 2020 Kamal Kharmach 20 uur humor

zo 31

KAT MET

LAARZEN 5+

Sprookjes Enzo |

Pietro Chiarenza

15 uur familie

FEB

di 2

wo 3

A CONCERT CAL-

LED LANDSCAPE

A CONCERT CAL-

LED LANDSCAPE

Josse De Pauw & Kris Defoort

| LOD

Josse De Pauw & Kris Defoort

| LOD

20 uur theater

20 uur theater

vr 5 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

di 9

do 11

SWINGIN' IN NEW

ORLEANS

WHO'S AFRAID OF

VIRGINIA WOOLF?

The Legends & Michael

Varekamp

14.30 uur matinee

Wolf Wolf 20 uur theater

za 13 LUAN BULESHKAJ Leeuwenkind 20 uur theater

za 13

SOUFIANE

MOUSSOULI

zo 14 WIJTWEE /

NOSOTROSDOS 6+

Volgens mij ben ik een jood 20 uur theater

Nat Gras 14 & 16 uur familiedag

vr 19 IN TOPVORM Muziektheater De Kolonie 20 uur theater

za 20 IN TOPVORM Muziektheater De Kolonie 20 uur theater

di 23 MAN IN DE MIST Het nieuwstedelijk 20 uur theater

96


MRT

di 2

wo 3

vr 5

DE

GEBIOLOGEERDEN

DE

GEBIOLOGEERDEN

AARDBEIEN IN

JANUARI

de KOE 20 uur theater

de KOE 20 uur theater

RIET 20 uur muziek

za 6 DONNA`RE Company NOI 20 uur dans

di 9 DISSIDENT Lara Staal | NTGent 20 uur theater

vr 12 OUDER KIND Bruno Vanden Broecke

& Raven Ruëll | KVS

20 uur theater

zo 14 KOM WEL 3+ 4Hoog 15 uur familiedag

di 23 DEX IN'T GROOT Barbara Dex 14.30 uur matinee

vr 26 BIDBOEK Elena Peeters 20 uur theater

APR

do 1

DE GROTE AFHAN-

KELIJKHEIDSSHOW

Rebekka de Wit | De Nwe Tijd 20 uur theater

vr 2 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

za 10

I LOST MY MOM

AT THE SUPER-

MARKET

Sien Vanmaele 20 uur theater

wo 14 TRIBUNAL 6+ Bronks & Ballet Dommage 14 & 16.30 uur familiedag

za 17

di 20

SPEKTRUM OF

BEING

DE LASSIES NAAR

LAS VEGAS

vr 23 PLATINA Abke Haring |

Zuidpool & Toneelhuis

Helder Seabra | Incognitus 20 uur dans

De Lassies 14.30 uur matinee

20 uur theater

do 29 WA MAKE? Erhan Demirci 20 uur humor

do 29 DE ONZICHTBAREN Tutti Fratelli 20 uur theater

vr 30 DE ONZICHTBAREN Tutti Fratelli 20 uur theater

vr 30

THE COURAGE TO

BE DISLIKED

Natali Broods | de KOE 20 uur theater

97


MEI

wo 5 BONANZA Berlin 19u30 & 21u theater

do 6 BONANZA Berlin 19u30 & 21u theater

vr 7 VASTBENOEMD Jasper Posson 20 uur humor

di 11 HOUTEKIET Mandolinman feat. Mathijs

Bertel & Jeroen Lenaerts

wo 12 GALM Dounia Mahammed

& Alan Van Rompuy

14.30 uur matinee

20 uur theater

vr 14 'NUFF SAID Podium vol stad 19.30 & 21 uur humor

di 18 SCREWS Alexander Vantournhout 19 & 21 uur dans

wo 19 SCREWS Alexander Vantournhout 19 & 21 uur dans

JUN

za 5

FIELDS OF

(CON)FUSION

Ine Claes | kamikamka 20 uur dans

do 10 FIGARO Comp. Marius 18.30 uur theater

vr 11 FIGARO Comp. Marius 18.30 uur theater

za 12 FIGARO Comp. Marius 18.30 uur theater

zo 13 FIGARO Comp. Marius 11.30 uur theater

98


99


PROGRAMMA

Beknopt overzicht

Deze seizoensbrochure geeft een beknopt overzicht van alle betalende voorstellingen in ccBe.

Hoewel dit programma met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, zijn fouten en

aanpassingen niet uitgesloten. Alle informatie in dit boekje geldt dan ook onder voorbehoud

van eventuele wijzigingen. Laatste updates en meer uitgebreide informatie, ook over onze

projecten en gastproducties, vind je op www.ccBe.be.

Familiedagen

De familievoorstellingen in ccBe hebben een vaste prijs. In voorverkoop betaal je 6 euro en

aan de kassa 8 euro. Op de familiedagen heb je enkel voor de voorstelling een ticket nodig,

al de andere activiteiten zijn gratis. Naast vaste waarden – Lore’s knutselatelier, Heidi’s

poppenspel en het schminksalon – trakteren we onze kleine bezoekers op allerlei fijne

verrassingen en extra’s.

Matinees

Op dinsdagmiddag kan je voor 8 euro naar een theatervoorstelling of een concert. Straf! Ook

niet-senioren zijn van harte welkom op de matinees. De matinees zijn een organisatie van het

district Berchem, de Berchemse seniorenraad en cultuurcentrum Berchem.

Cinema Corso

Waar nu het cultuurcentrum staat, stond vroeger één van de voormalige Berchemse filmzalen:

Cinema Corso. ccBe blies deze buurtcinema terug nieuw leven in. Zo kan je op dinsdag

genieten van een film op groot scherm. Prijswinnende filmparels en kaskrakers voor maar 5

euro, zowel overdag als ’s avonds.

Trappelend talent

Acteur Bruno Vanden Broecke stelde een select aanbod samen van opkomend theatertalent.

Jonge makers die echt wel de moeite zijn maar nog te onbekend om veel te spelen. ccBe gaf

hen een podium en schreef samen met Bruno andere cultuurhuizen aan met de vraag hetzelde

te doen, zodat ze de spreiding krijgen die ze verdienen.

TICKETS

50% procent

In eerste instantie zal maar 50% van onze zaal beschikbaar zijn en werken we dit seizoen

zonder genummerde plaatsen. Zo kunnen we voldoende afstand voorzien tussen het publiek.

Daarom vragen we je om steeds tickets gebundeld te kopen per bubbel, op die manier kunnen

we een optimaal veilige zaalplanning maken.

INF

100


Via de website

Tickets kopen via de site is nog steeds de handigste manier. Surf naar een voorstelling,

kies vervolgens je plaats en betaal online. Na betaling ontvang je het elektronische ticket

onmiddellijk via e-mail.

Bibliotheek De Poort

Je kan tickets kopen en printen in bibliotheek De Poort, om de hoek van het cultuurcentrum

in de Willem Van Laarstraat 15. Betalen kan enkel met bankkaart.

Andere Antwerpse cultuurcentra

Aan de onthaalbalies van de Antwerpse cultuurcentra kan je tickets kopen voor voorstellingen

en evenementen van alle Antwerpse cultuurcentra. De openingsuren van de onthaalbalies

vind je via www.antwerpen.be.

Voorverkoop

De voorverkoopprijs vervalt een uur voor aanvang van de voorstelling. Als je daarna nog

tickets wil kopen, betaal je de kassaprijs. Het voorverkooptarief geldt enkel indien de tickets

ook effectief op voorhand zijn betaald.

O

Uitverkocht

Laat je online op de wachtlijst zetten. Zodra er plaatsen vrijkomen, krijg je bericht van ons. Of

kom een uur voor de voorstelling naar ccBe.

Kom op tijd

Alle voorstellingen starten stipt op het vermelde uur. De kassa en de bar gaan open een uur

voor de voorstelling. Laatkomers kunnen geweigerd worden.

Terugbetaling

Tickets worden nooit terugbetaald of omgeruild, met uitzondering van een geannuleerde

voorstelling. In geval van een 2e Covid19-golf werken we uiteraard met flexibele

annuleringsvoorwaarden.

KORTINGEN

Kansentarief

Voor wie het financieel moeilijk heeft, is de A-kaart ook een persoonlijke kortingskaart die

recht geeft op een sociaal tarief. Met het kansentarief op je A-kaart kost een ticket voor een

voorstelling 2 euro. Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe tarieven. Meer info vind je via www.

antwerpen.be/a-kaart-met-kansentarief.

101


Schoolkorting

Schoolgroepen krijgen bij avondvoorstellingen 4 euro korting per ticket op de

voorverkoopprijs. Wij hebben ook een specifiek dagaanbod voor middelbare, lagere en

kleuterscholen. Vraag hiernaar bij ons onthaal.

Cultuurcheques

Middelbare scholieren kunnen voordelig naar de voorstelling dankzij de cultuur(shock)

cheques. Voor maar 5 euro koop je op het secretariaat van je school een boekje met drie

cultuurshock cheques die je kan inruilen bij alle Antwerpse cultuurhuizen.

FIJN OM WETEN

Coronaproof

Wij zijn blij dat we terug voor jou de deuren kunnen openzetten en de artiesten mogen

verwelkomen op ons podium. Maar dit niet alleen, we kunnen het ook helemaal coronaproof.

ccBe volgt de richtlijnen van overheid en experten nauwgezet op. De veiligheidsvoorschriften

die gelden voor onze zalen kan je raadplegen op de website.

Bereikbaarheid

ccBe is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer: vlak bij Berchem station, te midden

van een dicht netwerk van trams, bussen en velo-stations. Kom je toch met de wagen,

dan vind je ons pal aan de binnensingel en de Antwerpse ring. Hou rekening met de lageemissiezone

en kom op tijd, want in Oud-Brerchem zijn de parkeerplaatsen eerder schaars.

Rolstoelgebruikers

Al onze zalen en lokalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Laat ons iets weten bij het

reserveren, dan blokkeren we je plek en kan ons team zich optimaal voorbereiden op jouw

komst.

Slechthorenden

Heb je een hoorapparaat met T-functie dan kan je als slechthorende dankzij de ringleiding

elke voorstelling optimaal volgen. Geef ons een seintje op voorhand.

Vrijwilligers

Ontmoet je graag nieuwe mensen? Zin en tijd om af en toe te flyeren, een handje te helpen

achter de toog of te koken voor een bende artiesten? Word dan vrijwilliger in ccBe. Mail

ccBe@antwerpen.be en we maken meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Ambassadeurs

Ben je fan en wil je dit tonen? Hang dan een affiche voor de raam en word ambassadeur.

Buurtbewoner, winkelier of horeca-uitbater, elke raam telt. Stuur ons je adresgegevens via

ccBe@antwerpen.be en maak ons programma mee bekend.

zaalverhuur

102


Je kan onze lokalen en schouwburg huren voor vergaderingen, voorstellingen of andere socioculturele

activiteiten. Privé-feesten zijn niet toegelaten. Het volledige huurreglement en meer

info over de verhuurbare ruimtes staan op onze site. Toch nog een vraag? Mail marianne.

vanlangendonck@antwerpen.be of bel 03 286 88 26.

CONTACT

ccBe is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 16.30 uur. Buiten de vaste

openingsuren is het onthaal toe, behalve een half uur voor aanvang van een voorstelling.

Zowel in juli als augustus, tijdens de kerstvakantie en op wettelijke feestdagen zijn we

gesloten maar kan je online nog steeds tickets bestellen.

Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

ccBe@antwerpen.be

03 286 88 20

WIE IS WIE?

algemene leiding | Steven Van Goethem

boekhouding | Nadia Vogels

programma | Angela Schellekens, Kim Rombauts en Priscilla Peeters

cultuurantenne | An Roels en Ellen Huet

cultuurnetwerker | Salma Dalaa

publiekswerking en communicatie | Niels Dupon en Hannah Vanhulle

onthaal | Riene Van de brul

zaalverhuur |Marianne Van Langendonck

hoofd techniek | David De Joode

techniek | Christophe De Schutter, Johan De Quick, Johan Vergauwen, Bart Van Dessel en

Isaac Kwarteng

gebouwbeheer | Alex Rosér

Vragen, bedenkingen of suggesties? Mail naar voornaam.naam@antwerpen.be.

Huisgezelschappen

ccBe is meer dan een podium. Het is ook een werkplaats, repetitieruimte en een thuis voor

verschillende gezelschappen.

’Nuff Said |www.nuffsaid.be

WArd/waRD |www.wardward.be

Kyoko Scholiers | www.kyokoscholiers.be

Kosmonaut | www.kosmonautproduction.org

Muziektheater De Kolonie | www.dekoloniemt.be

For All Queens |www.facebook.com/forallqueens

103


Taaliconen

Je vindt in de brochure en op de website van ccBe taaliconen die het taalniveau van de voorstellingen

aanduiden. Ze zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de

Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

COLO

www.facebook.com/cultuurcentrumberchem

Blijf op de hoogte

www.ccbe.be

www.ccbe.be/nieuwsbrief

www.instagram.com/ccbe.be

Brochure

vormgeving en concept | Bobbi Watson | www.bobbiwatson.com

interviews | Bo Spaenc, Bruno Vanden Broecke, Els Dottermans, Valentina Nigro en het

trappelend talent door Matthias Milders. Barbara Dex, Michael Van Peel, Rebekka De Wit,

Samuel Baidoo en Wannes Cappelle door Ive Van Orshoven.

VU | Steven Van Goethem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

wettelijk depot | D/2020/0306/55

En verder heel veel dank aan onze vrijwilligers,

ambassadeurs, raad van bestuur, de gezelschappen

en jou, trouwe bezoeker, voor alle fijne

dingen die we nog samen mogen beleven!

104


Met de huisgezelschappen maar ook

met andere artiesten en verenigingen

die een sleutel hebben en dus komen

en gaan wanneer het hen uitkomt.

Daardoor is ccBe nooit echt helemaal

gesloten, is er altijd wel iemand aan

het werk, bijna 24/7.

ccBe zet ook in op de nieuwe stedelijkheid.

Kansen geven aan artiesten

FON

en organisaties die niet meteen op de

radar staan van de doorsnee cultuurconsument.

ccBe gelooft daarbij in

samenwerken met partners die hierin

beslagen zijn zodat ook die organisaties

kunnen groeien.

105


www.ccbe.be

106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!