21.09.2020 Views

Glimmer'lei september 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 710 –– september December 2015 2020

Waar Bakkerij is Julius Stoet vestigt deze kerst? zich op plek voormalig pand

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

van Flora & Fauna

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Medio *Hij woonde vorig jaar al meer startte dan Steffie twintig Herbrink jaar op een een warme zolderkamer bakkerij in de bijkeuken van haar huis aan de Viaductweg. Eerlijk brood,

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

zonder in Huize toevoegingen Kooikamp. en Het gemaakt bos rondom van lokaal had geteeld voor hem en gemalen geen graan. Het viel goed in de smaak. Inmiddels telt haar bedrijf

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

Stoet geheimen. ongeveer Julius 50 klanten werd in uit Glimmen en wel wijde omgeving. ‘bosjesman’ Haar ultieme in zijn schild? droom was De om sporen een echte liepen dorpsbakkerij verder het bos te beginnen, richting in

een genoemd. pand met Zijn winkel, kop café was en terras. markant, Die droom als een lijkt nu schilderij, werkelijkheid de eendenkooi, te gaan worden. maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Frans de vriend Somers van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden Het is voor en hun Steffie eigenaren. een droom Jan die ging uitkomt. samen Medio met vorig bewoners jaar is

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Het is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar geleden dat de winkel Jacob ze onder en Zwanet de naam eens ‘Stoet’ bij gestart de familie met een Goedhart thuisbakkerij vragen aan of de ze

Quintusbos om er te leren

annex

over paddenstoelen,

postkantoor Flora &

rupsen,

Fauna van de familie Nienhuis definitief Viaductweg, zoals ze vorig Julius jaar aan kortgeleden Glimmer’lei nog onthulde hadden

haar spechten deuren sloot. en ijsvogels. Het liet een Wat duidelijke leegte in Glimmen achter. (novembernummer 2019). Ze gezien. wilde daarmee Maar een nee, nieuwe de laatste richting

keer was al wel een week

Het Julius was de vroeger laatste winkel voor in werk ons dorp, waar iedereen ook voor in haar leven in slaan. Het brood van Stoet wordt gemaakt met

geleden volgens mevrouw

een had praatje gedaan terecht was kon. een Het goed pand ligt er tegenwoordig verlaten lokaal geteeld en gemalen graan en met eigen desem dat de tijd

Goedhart. Dan maar eens aan

bij bewaard en het terrein geheim. is inmiddels Daarover aardig door onkruid overwoekerd. krijgt om rustig te rijzen, waardoor het meer smaak ontwikkelt.

de overzijde vragen bij Flora

Maar zei hij daar niets. komt Waarom binnenkort eigenlijk een einde aan.

& Fauna. En ja hoor, daar was

niet?

Julius Puur, die lokaal dag en ervoor met aandacht,

het

Op Het vrijdag was twee 11 september dagen is voor het

einde volgens van Steffie. de middag In de herfst geweest van

terrein kerst toen officieel het overgedragen licht op Julius’ door

om 2019 een paar is Stoet tuinhandschoenen

begonnen met

voormalig kamer ‘s eigenaar avonds Gert niet Nienhuis werd

te het kopen, verkopen aanmaakblokjes,

van haar brood in

aan ontstoken. Steffie Herbrink Dat hij ‘s en ochtends haar man

roggebrood de Rieshoek en in een Noordlaren voorraad en

Marten niet verscheen van der Molen. aan het Die ontbijt zijn van

fruit, begin minstens dit jaar was genoeg het brood voor ook

in de Kooikamp. Dat kinderen

plan om daar binnen afzienbare

vijf in dagen. het dorpshuis Het werd van Glimmen steeds

tevergeefs naar hem vroegen

termijn een ‘warme’ dorpsbakkerij

te verkrijgen.

vreemder…

Er kwam een abrupt einde

om een wandeling te maken

te

door

gaan

de

beginnen.

sneeuw.

Een

Ongerust

plek waar

aan deze *Wat verkooppunten moest Julius toen met het coronavirus

toesloeg. voedsel Steffie en en dekens Marten en zijn toen hoe

al dat

je werd versgebakken door huisgenoten brood kunt halen op

en zijn een kamerdeur kop koffie kunt geklopt. drinken Jan met

het brood heeft gaan hij bezorgen dat meegenomen?

dat via een

iets van lekkers Splunder, erbij, de en eigenaar in de toekomst van

website Steeds bestellen meer is. vragen Met succes, maar geen want

mogelijk het huis, ook kwam lunches aanzetten geserveerd met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd er steeds kwamen vreemder. iedere week Roos, meer die klanten in Huize bij.

gaan openging worden. werd Ook duidelijk is het dat de er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam Het ambachtelijke de winkel binnen brood voor van postzegels Stoet valt

bedoeling moest zijn. dat Op er het een bed lommerrijk stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten zonder meer en goed vroeg; in de wat smaak. is hier De aan vraag de

terras Oud en met roestig. zitplaatsen Leeg. bijkomt. En van Niet Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het blijft hele voortdurend verhaal aan stijgen. Roos. Met Roos inmiddels had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

alleen met zitplaatsen, maar ook

wekelijks 50 klanten is de thuisbakkerij in

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

met gingen planten een en aantal speelmogelijkheden huisgenoten met Jan voorop de trap

de bijkeuken van Steffie duidelijk te klein

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

voor af op kinderen. weg naar Al met buiten al een om plaats te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging

aan

en

het

Roos

worden.

het kereltje ophaalde. De

waar was. dorpsgenoten Ook in de tuin elkaar heerste kunnen echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

ontmoeten constante voor suizen een van praatje de A28 en een na, kop wat koffie. trouwens En niet een alleen stuk erbij Het staan zal nog en wel vertelde even duren dat haar voordat man de Adriaan, bakkerij er die staat, imker want is het en

dorpsgenoten, minder luid was maar dan ook normaal voorbijkomende door flinke fietsers laag of wandelaars sneeuw die verspreid oude pand in Glimmen van Flora zijn & Fauna bijenkasten is hiervoor heeft niet staan, geschikt. Julius Het een zal

in gisteren het Quintusbos gevallen zullen was. uiteraard Oh ja, verse gebruik sneeuw, kunnen dat gaan geeft maken verse paar plaats keer moeten had gezien maken bij voor het een huisje nieuw aan gebouw de Drentse dat op een Aa op mooie het

van sporen… de diensten En ja hoor, van richting de nieuwe het berghok dorpsbakkerij. liepen Het voetsporen zal de terrein manier van past de in boomkwekerij de omgeving. dat Duurzaamheid verboden toegang en milieu is staan voor

levendigheid van één persoon van ons dorp en daarvandaan aanzienlijk kunnen richting versterken. de zandweg het daarbij publiek, hoog vlak in het bij vaandel, boerderij bijvoorbeeld van de door familie het Ubels. gebruik Met van

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - september december 2015 2020 1


mensen uit het dorp hiervoor leuke ideeën hebben, dan houden

ze zich van harte aanbevolen.

Totdat de dorpsbakkerij opent, blijven Steffie en Marten op

vrijdag- en zaterdagochtend in Glimmen en op vrijdagochtend in

Noordlaren brood bezorgen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn en

het bijzondere brood nog niet kennen, dan kunt u uw bestelling

plaatsen op de website www.bakkerijstoet.nl.

zonnepanelen. Een termijn waarin het een en ander gerealiseerd

zal worden kunnen Steffie en Marten nog niet noemen, aangezien

ze geen ervaring hebben met een dergelijk bouwproject. Mochten

Voormalig eigenaar Gert Nienhuis is in elk geval heel blij dat er

weer een winkel komt op het terrein. “Kan ik op mijn oude plek

weer iets kopen”. En Steffie Herbrink “heeft er heel veel zin in. Al

blijft het wel een spannend avontuur.”

Groenenberglezing

door Dick Vos

‘111 plekken die je gezien moet hebben in de

stad Groningen’

Groninger geheimen

Het is de Stad van het leugenbankje aan de Noorderhaven, van

de hoogste klimmuur ter wereld, de Kop van Jut en van ‘s lands

waardevolste plee. De Stad waar de eierbal het tot cultureel

erfgoed schopte, waar het gras van het Noorderplantsoen

volkslied werd en Vrouwe Vishoek monumentaal heldin. Wie

weet welke kerk werd omgebouwd tot wereldhuis, welke

bankkluis tot kapel en welk portaal tot stiltecentrum?

Eind 2018 schreef Dick Vos een

deeltje in de serie 111 plekken die je

gezien moet hebben over de Stad

Groningen

(www.tinyurl.com/111plekken050).

Tijdens de Groenenberglezing op

9 oktober laat hij foto’s zien van

bijzondere plekken in de Stad en

geeft hij onbekende achtergronden

van overbekende locaties. Bijzondere

aandacht zal er zijn voor lokale

geschiedenis en religieus erfgoed.

Naast zijn activiteiten binnen de protestantse kerken in Assen

en Noordlaren-Glimmen, is Dick Vos (1967) freelance journalist

en fotograaf. Als geboren Stadjer groeide hij op in Groningen, hij

ging er naar school en studeerde er theologie.

We heten u van harte welkom!

Vrijdag 9 oktober, 20.00 uur

De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Entree 5 euro, incl. koffie of thee

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com

We hebben in ons dorpshuis alle voorzorgsmaatregelen

getroffen die nodig zijn in verband met Covid-19. We vragen aan

u om u op te geven via bovenstaand emailadres en ook om uw

telefoonnummer te vermelden.

Inloopochtend

In oktober hopen wij weer te kunnen beginnen met onze

inloopochtenden. Het is al zo lang geleden dat wij elkaar gezien

of gesproken hebben. De inleiding, die Eric de Hoog in maart zou

houden, hebben we kunnen verplaatsen naar oktober. Daar zijn

we heel blij mee. Nu maar hopen, dat u er ook weer allemaal bij

kunt zijn. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar het

is misschien toch wel gemakkelijk. Dan weten wij hoe de stoelen

neergezet moeten worden.

Het zal best een beetje vreemd zijn de eerste keer. Met elkaar

kunnen wij ervoor zorgen, dat de sfeer en het enthousiasme

van voor de coronacrisis er weer zal zijn. Alle mensen, die de

inloopochtenden trouw bezocht hebben, krijgen een mailtje. Via

die mail kunt u zich opgeven en/of suggesties doen voor invulling

van de verdere inloopochtenden. We zien er naar uit u weer

allemaal te kunnen begroeten op onze eerste inloopochtend.

Natuurlijk zijn ook nieuwe gasten heel hartelijk welkom. Met

elkaar nemen wij de coronavoorschriften in acht.

Voor de zekerheid vermeld ik de titel nog even van de inleiding:

“Veilig op uw computer”. Graag tot dan

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2020

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Mannenkoor Mosterdpit

Zingen voor de lol!

Optreden is niet zozeer ons

doel, samen plezier maken door

zingen wel!

Heb je zin om mee te zingen

met Mosterdpit? Neem dan contact op met: Jonne (06-17718027)

of Paul (06-22807237). We zingen leuke populaire nummers

eens per twee weken in dorpshuis De Groenenberg. Contributie?

Daar hoef je het niet om te laten!

2

Glimmer’lei - september 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

20 sept 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse startzondag

Avondmaal

27 sept 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. K. Oosterhuis

4 okt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. J. Hommes

11 okt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. J. van de Meent

18 okt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse

25 okt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk

zijn te beluisteren - gelijktijdig,

maar ook naderhand - via

www.kerkomroep.nl. Zoek op

‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

De Groenenberg

Uw huiskamer, dorpshuis de Groenenberg, was ook in de

zomermaanden geopend en er zijn wat activiteiten en verenigingen

doorgegaan. De dorpsborrels, de muziek in onze tuin (wat een

mooie avond was dat), duurzaam Glimmen en de biljarters zijn

daarvan voorbeelden. Dat is bijzonder, want normaal gesproken

zijn we in de maanden juli en augustus gesloten; nu moesten

we een protocol maken om aan de voorwaarden te voldoen die

de Corona-maatregelen ons opleggen. Vanaf 1 september is het

dorpshuis weer gewoon open en beschikbaar en kan iedereen

weer bij ons terecht, uiteraard binnen de beperkingen. Dat

betekent dat soms de groep wat kleiner moet zijn dan anders; en

in ieder geval wordt van iedereen gevraagd zich aan de regels te

houden: afstand, handen wassen en goed luisteren naar degene

die achter de bar staat.

‘De Groene Parel’ is een project van de gemeente Groningen,

waarbij ideeën ter verbetering van onze leefomgeving worden

opgehaald in het dorp om uitgevoerd te worden door de

gemeente. Wij gaan voor een aanpassing van het voorterrein

van de Groenenberg bijvoorbeeld door er een jeu-de-boules

baan aan te leggen en de bankjes zo te plaatsen dat je ook echt

met elkaar kunt spreken. Op enig moment kunt u op ons project

stemmen, zodat het daadwerkelijk wordt opgepakt.

De ruimte die we nog steeds ons jeugdhonk noemen is zo

ongeveer klaar: voor zowel jongeren als anderen uit ons dorp.

Wanneer iemand het wil gebruiken kun je contact opnemen

met onze beheerder, Henk Wildeboer. Het is geschikt voor wat

kleinere gezelschappen en een feestje of verjaardag in kleine

kring wat je niet thuis wilt doen.

We hopen op meer activiteiten in het dorpshuis, ook van en voor

en door jongeren. Daar doen we zelf wat aan, we hopen ook dat

u als inwoner van Glimmen uw activiteiten in ons dorpshuis wilt

doen. Met name overdag en in de weekeinden is er ruimte.

Jan Hommes

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Expositie Keramiek in

De Groenenberg

Vanaf september zijn de vitrinekasten in de

Groenenberg gevuld met keramiek van Grietje

van der Veen. Bezig zijn met klei is al sinds

15 jaar haar hobby en ze volg hierin al jaren

cursussen. Zowel Handvormen als Raku- en

Afrikaans stoken.

Agenda De Groenenberg

september - oktober 2020

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

Donderdagavond

de Schuttersvereniging

de Biljartclub

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Bridge

22 september Fotoclub ‘Beeldspraak’

24 september Vrouwen van nu

25 september Vrijdagavondcafé

29 september Mosterdpit

30 september Duurzaam Glimmen

1 oktober Bridge

6 oktober Fotoclub ‘Beeldspraak’

8 oktober Quilting Bee

9 oktober Groenenberglezing door Dick Vos ‘111 plekken

in Groningen die je gezien moet hebben’.

Mosterpit

13 oktober Mosterdpit

14 oktober Duurzaam Glimmen

15 oktober Bridge

20 oktober Fotoclub ‘Beeldspraak’

27 oktober Mosterdpit

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Glimmer’lei - september 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - september 2020


Glimmer’lei pubquiz 2020 special edition

De Glimmer’lei pubquiz 2020 gaat door…maar dan compleet anders! Lees vooral verder en zorg dat je erbij bent, dit is uniek!!

Zoals u vast al weet organiseert de Glimmer’lei redactie elk jaar

een pubquiz op de eerste zaterdag van november. Dit jaar leek het

onmogelijk om dit door te laten gaan. Dankzij een samenwerking

met Ko Hoogesteger en een creatieve blik op het fenomeen quiz,

komt er ook dit jaar een Glimmer’lei pubquiz. De quiz is volledig

corona proof, vraagt om meer teamwork dan ooit en daagt u als

bewoners van ons dorp uit zoals nooit tevoren.

Wanneer?

Zaterdag 7 november 2020 (jaja de eerste zaterdag van

november) vanaf 19 uur tot ongeveer 22.30 uur.

Wat?

Een avondvullende quiz met vragen en (creatieve, sportieve,

onmogelijke, humoristische…) opdrachten.

Hoe?

U vormt een team van uw eigen huishouden, aangevuld met

maximaal 6 dorpsgenoten, mits het lukt dan in huis zo te gaan

zitten dat u, op de momenten dat uw team compleet in het huis

verblijft, voldoende afstand van elkaar kunt houden.

Samenwerken, tegelijk aan de slag, opsplitsen, elkaars talenten

benutten en een race tegen de klok.

Waar?

De quiz vindt plaats in het huis van het gastgezin en….buiten

op verschillende plekken. Kortom het zal dynamisch zijn en u

bent niet altijd compleet bij elkaar. Samenwerking dus. Ieder zijn

talent.

Voor wie?

De redactie vindt het belangrijk dat iedereen die dit wil mee kan

doen. De vragen en opdrachten zullen dan ook verschillend

zijn van aard, zodat ieder zijn of haar talent in kan zetten. Zorg

voor een variabel team zodat er teamleden zijn die thuis dingen

oplossen, teamleden die op pad kunnen, creatievelingen,

slimmerds, hip, kennisbanken etc. Uiteraard zijn alle mensen uit

Glimmen en omstreken welkom, het is echter wel handig om je

team-hoofdkantoor in het dorp te hebben.

Opgeven

Aangezien het dit jaar behoorlijk wat organisatie van de redactie

(plus Ko uiteraard) vraagt, willen wij u verzoeken zich vooraf op

te geven als dat kan. Teams die zich uiterlijk 30 oktober 2020

opgeven, krijgen van ons de eerste 10 punten cadeau!! Opgeven

tot op de avond zelf mag, maar we kunnen dan niet garanderen

dat u nog mee kunt doen. Door organisatorische beperkingen,

kunnen er maximaal 12 teams meedoen. Dus geef je snel op!!

Bent u nou alleen of met twee personen en wilt u graag in een

groter team om meer kans op winst te maken? Meld u dan bij

de Glimmer’lei redactie per mail. Wij kijken dan of u zich bij

een ander team kunt aansluiten of gezamenlijk een team kunt

vormen. Dit graag uiterlijk 30 oktober 2020. Aan de teams willen

we dan ook vragen om bij de opgave aan te geven of jullie open

staan voor een extra teamlid.

Nog meer?

Jazeker! Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door….het

dorpshuis en verschillende ondernemers en verenigingen. Dit

zult u terugzien in de opdrachten en in wat wij van u vragen. Wij

hopen dan ook op uw steun in de vorm van bereid zijn even een

drankje oid te kopen in ons dorpshuis (uiteraard allemaal corona

proof) en in de vorm van deelname aan onze verloting. Lootjes

zullen wederom op de avond zelf te koop zijn. Hoe en wat hoort

u nog van ons. Wij garanderen u in ieder geval dat alles netjes

binnen de corona regels mogelijk zal zijn. Alvast bedankt en wij

hopen dat jullie allemaal meedoen op 7 november!!!!

Uitnodiging jaarvergadering

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

In verband met de coronamaatregelen heeft de geplande

vergadering op 14 april 2020 helaas geen doorgang kunnen

vinden. Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

nodigt de inwoners van Glimmen en de directe omgeving,

waaronder Harenermolen, van harte uit voor de Jaarvergadering

op 8 oktober 2020 vanaf 20.00 uur in Dorpshuis De Groenenberg.

Inloop met een kopje koffie/thee is vanaf 19.30 uur. De agenda

en vergaderstukken zullen twee weken voorafgaand aan de

vergadering worden geplaatst op www.pb-glimmen.nl en zullen

ook beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

Raadplaat van de maand

Hierbij weer een raadplaat. Raad ook deze keer weer bij welk

huis bijgaande foto genomen is. In juni was de goede oplossing

Dennenlaan 9, gefeliciteerd Cees… Mail uw oplossing naar

glimmerlei@gmail.com en maak kans op een prijs. Veel succes…

Aanmelden

Om een indicatie te hebben van het aantal belangstellenden

zouden we graag een aanmelding ontvangen via info@pbglimmen.nl.

Glimmer’lei - september 2020

5


e

k

ij

o

e

n

e

e

e

n

ij

e

e

.

n

e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op

jullie, maar pas vooral ook goed op elkaar.

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek

(voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS),

begeleiding en voorlichting.

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Tuinfeest Glimmen 2020

groot succes

We nemen u even mee terug naar het voorjaar waarin het

coronavirus ons dermate in de greep had dat ons Festival

Appèlbergen moest worden afgelast. Een oproep in de

Glimmer’lei om de bezoekers dan in kleine groepen en

helemaal coronaproof in verschillende tuinen te ontvangen,

bleek aan te slaan.

Liefst meer dan 20 tuineigenaren wilden hier wel aan meedoen!!

In nauwe samenwerking met een groepje mensen die bekend

waren met het organiseren van het Festival werd het Tuinfeest

Glimmen 2020 opgetuigd. Een speciale website, flyers, posters

en banners moesten dit festijn voldoende bekendheid geven.

Er was ruimte voor 180 mensen die dan op 3 verschillende

routes in een groep werden ingedeeld. Zo werd er in 12 tuinen

door artiesten die vrijdagavond 21 augustus 4x een optreden

gegeven, steeds weer voor een nieuwe groep mensen. Voor

catering onderweg werd gezorgd, dixi’s waren geplaatst en elke

bezoeker kreeg een tasje met een glas en een plattegrond.

De tuineigenaren hadden zelf in hun tuin de stoelen keurig op

1,5 meter uit elkaar gezet, een mooi podium voor de artiesten

geregeld en hun tuin sfeervol ingericht. Ook stond bij elke ingang

een statafel met desinfectiemiddel en tissues. Zo was het door

iedereen bedacht en zo gingen we de laatste week in. De week

waarin premier Rutte op dinsdagavond heel Nederland dringend

adviseerde om toch vooral te stoppen met die tuinfeesten waarbij

de coronaregels niet of nauwelijks werden gerespecteerd. Het

zorgde voor 3 dagen veel onrust en mailverkeer totdat iedereen

ervan overtuigd was dat Rutte met zijn advies onze tuinconcerten

zeker niet bedoelde.

En zo werd het vrijdagavond 21 augustus. Een avond waarop

de zomer zich nog één keer van een heerlijke kant liet zien.

Schitterend, droog en warm weer waardoor tuineigenaren,

artiesten en bezoekers in één klap alle narigheid rond wel of niet

kwijt waren. Dit moest even zo zijn, we mochten weer los….

6

Glimmer’lei - september 2020


Tijdens en na afloop kregen we van veel mensen lof voor de

organisatie. Terecht want het zat strak en geolied in elkaar. Aan

vrijwel alles was gedacht. En ook was men verbaasd over de

diversiteit en kwaliteit van de artiesten. En dat was fijn om te

horen omdat we inderdaad hadden geprobeerd om alle artiesten

zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over de drie routes. Zo was er

op elke route iets van klassiek of instrumentaal, jazzy, folk of easy

listening en natuurlijk pop en soul/funkmuziek. En zo liet jong en

oud zich horen in sprookjesachtig aangeklede tuinen en hiervoor

verdienen alle tuineigenaren een grote pluim.

Het zat inderdaad erg mee die avond. Naarmate het licht

plaatsmaakte voor de schemer en het daarna donker werd, was

het bijzonder om in Glimmen te zijn. Je ontkwam niet aan de

groepjes mensen, de verlichte tuinen en vooral de muziek uit die

tuinen die Glimmen voor die avond in de ban hield.

Voor herhaling vatbaar? Zeker……. Maar we zoeken nog naar

een vorm. Voorlopig kunnen we even vooruit met dit tuinfeest nog

helder op ons netvlies. Nagenieten dus…..

Namens alle 12 tuineigenaren en Lucie, Bert, Bert en Ruben,

Jaap B.

“Gaan we dit ooit nog

meemaken of niet”.

Het is vrijdagavond 21 augustus iets over tien uur. Ik zit

heerlijk ontspannen met een wijntje in een stoel op Eikenweg

22. Het tuinfeest 2020 is bijna afgelopen. Ik beleef inmiddels

deze avond mijn vierde concert en bevind me deze keer

in zo’n intieme setting dat het luisteren naar de klassieke

klanken van een vioolkwartet mij helemaal ontspant.

Ik kijk om me heen en zie dat ik niet de enige ben die zo intens

geniet. Wat een bijzondere avond maak ik mee. Door een vriend

geattendeerd op dit gebeuren en zomaar ingeschreven op route

geel. Gratis en geen idee wat me te wachten stond. Een mailtje

gaf een beetje tekst en uitleg maar het belangrijkste was dat ik

om 20 uur op het eerste adres moest zijn: Rijksstraatweg 45. Op

1,5 mtr. ontvangen door gastheer en gastvrouw, handen even

desinfecteren en samen met anderen naar de achterkant van

het huis. Daar stonden op keurige afstand van elkaar genoeg

stoelen klaar. We kregen een tasje met een glas, wat snacks en

een plattegrond met de andere adressen. Prima geregeld!

Ook werden we welkom geheten en zo begon de avond met de

band Seaside quintet. Heerlijke en vooral ook goede muziek

zowel instrumentaal als later met een vocalist. Dit is muziek die

perfect op zo’n warme avond past, bedacht ik; een easy listening

jazzcombo. Veel te snel (20 minuten kunnen erg kort duren) zit ik

weer op de fiets op weg naar het Dorpshuis. Daar zie ik een oude

bekende: Henk Kieft, met zijn (nieuwe) band Honey Jar, Vanuit

een partytent spelen ze vooral americana, een beetje blues

met vrijwel in elk liedje ruimte voor een solo van Henk op zijn

(nieuwe) gitaar. Misschien verklaart dit dan wel de naam Honey

Jar; een toevoeging om het nog lekkerder, nog zoeter te doen

laten smaken. Bij ons groepje viel de muziek in ieder geval in

hele goede aarde. Lekker meedeinen, zachtjes mee neuriën en

ondertussen genieten van een wijntje. Alweer veel te snel naar

de volgende tuin een paar huizen verderop: Nieuwe Schoolweg

2. In een werkelijk betoverend ‘theater’ rondom een vijver traden

op Slump en Bakkerniksvan. Met afstand al de meest originele

naam van de avond. Twee dames, begeleid door Manne op de

piano, die zonder versterking met hun stemmen alle hoeken van

de tuin wisten te bereiken. We raakten direct al in de ban van

perfecte samenzang en het was duidelijk: hier staan twee dames

die weten wat ze willen. Niet in een hoekje te plaatsen want ze

zingen net zo goed en lief Yentle en de Boer als Stevie Wonder.

Met het nummer Jij in mijn hoofd nog prettig nagonzend in

mijn hoofd raakte ik dus verzeild op het laatste adres waar

Ulrike en haar medeviolisten inmiddels de laatste klanken doen

wegsterven. Hemels plekje, hemelse muziek, hemelse avond. Ik

kom woorden te kort maar duidelijk is dat Glimmen zich met deze

tuinconcerten een prachtige parel in huis heeft gehaald. Wordt

hopelijk vervolgd.

Een enthousiaste bezoeker.

Wie weet dit?

Een verhaal van midden vorige eeuw.

Het is winter, het vriest dat het kraakt.

Kinderen wandelen op het spoorviaduct,

zwaaien enthousiast naar een machinist

in een voorbijrijdende trein.

Dikke pret, hij wuift terug.

Ze lopen door.

De hele brug ziet er stijf bevroren uit.

Glinsterend rijp op het hekwerk trekt de

aandacht.

Hoe zou dit voelen en smaken fantaseert een kind,

bedenkt zich niet, bukt en zet de lippen op een spijl.

Veel verder komt het niet.

Nieuwsgierig vraagt een ander: is het lekker?

Geen antwoord, enkel gebaren en een paniekerig geluid.

De tong zit volledig vastgeplakt, bewegen is onmogelijk.

Het inschakelen van een hulpdienst is nodig

om de boel voorzichtig weer gangbaar te krijgen.

Pijnlijk wordt duidelijk:

Metaal proeven in de winter, vergeet het maar,

voor je het weet, laat het je niet meer los.

Indrukwekkend verhaal, het imposante viaduct met een

geheimzinnige sfeer.

Maar zo nu en dan speelt de vraag door mijn hoofd:

Is het waargebeurd of sensatie, een kadetje glimaap?

Is er iemand die het zich herinnert?

Willy de Haan

Glimmer’lei - september 2020 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - september 2020


De laatste winkelier van ons dorp bestuurt nu treinen

De sluiting van de laatste echte dorpswinkel van Glimmen eind 2018 werd alom betreurd. Het sluiten van winkels staat vaak

symbool voor het wegvallen van dorpsvoorzieningen. "Toch heb ik het zien aankomen", zegt Gert Nienhuis, die de winkel Flora

& Fauna aan de Rijksstraatweg runde met zijn vader Anne.

Door Hein Bloemink

"Ik wist wel dat ik in de winkel mijn pensioen niet zou halen. We

hebben het hoofd heel lang boven water kunnen houden door

lage kosten en verbreding van het assortiment. De functie van

het postkantoor was daarbij een belangrijk onderdeel, maar de

laatste tijd werden de marges steeds kleiner. Het postkantoor

kostte veel energie en tijd, maar leverde op het laatst per week

een paar tientjes op. "Gert en zijn vader bespraken de situatie

nuchter, zoals zij zijn. "We hebben alles op een rij gezet en toen

besloten om er maar mee te stoppen. Daarbij speelde een rol, dat

ons pand hoognodig aan onderhoud toe was. Die investeringen

konden we niet opbrengen." Zoals zo vaak kan een vervelende

situatie opeens deuren openen naar nieuwe perspectieven. Dat

is Gert Nienhuis ook overkomen.

Jongetje met de Märklin-trein

In het aangezicht van de sluiting van Flora & Fauna moest Gert

terugdenken aan een oude droom: treinmachinist worden. Hij

zegt: "Ik ben opgegroeid bij het spoor, aan de Zuidlaarderweg.

Toen ik zes jaar was kreeg ik van mijn ouders een Märklin-trein.

Treinen vond ik altijd al geweldig en toen in 1977 vlakbij ons

huis een trein was gekaapt door Molukkers stond ik vaak bij de

spoorwegovergang te kijken. Het leek mij indrukwekkend om in je

eentje zo'n grote trein in te beweging te krijgen. Sturen doe je in de

trein natuurlijk niet, maar je zorgt er wel voor dat passagiers veilig

vervoerd worden." Het bleef bij dromen, want tijdens zijn schooltijd

was de hulp van Gert ook wel eens nodig in de winkel. Hij was

vaak te vinden tussen groenten, fruit, tuinspullen, grasmaaiers,

diervoeders, konijnen. Spelenderwijs werd hij de rechterhand van

zijn vader en eenmaal volwassen werd de dorpswinkel zijn baan.

Hij werd zelfs eigenaar en in perfecte harmonie met zijn ouders

loodste hij Flora & Fauna het nieuwe millennium in. Tot de tijd dus

rijp was om de denkbeeldige wissel in zijn leven om te zetten: de

oude droom bleef lonken.

Toeval bestaat niet, het moest zo zijn|

Op een banensite zag Gert (hoe toevallig!) net in die periode

van twijfels een oproep staan. Arriva zocht treinbestuurders. Hij

zal wel even naar die advertentie hebben zitten staren, want de

herinneringen aan zijn passie voor treinen kwamen bovendrijven.

Precies op het goede moment. "Ooit had ik wel eens een open

sollicitatie gestuurd aan de NS, maar daar kwam niets uit. En

nu werd er concreet om machinisten gevraagd. Ik heb dus

informatie opgevraagd." Gert kwam terecht in een langdurig

en zorgvuldig proces, waarbij hij eerst gesprekken voerde en

daarna psychologisch uitvoerig werd getest. Treinbestuurder

word je niet zomaar, je moet stressbestendig zijn en een groot

verantwoordelijkheidsgevoel hebben. "In de testen werd ook

bekeken of je in staat bent om eentonig werk te doen zonder

de aandacht te laten verslappen", zegt Gert. "Je moet ook

stevig in je schoenen staan, omdat je te maken kunt krijgen met

zelfdodingen op het spoor." Hij doorstond de testen met glans en

mocht beginnen met de feitelijke opleiding. "Dat was een moeilijk

moment. Begin 2018 kon ik de winkel namelijk niet zomaar in de

steek laten, dus vroeg ik of ik een jaar later mocht starten met

de opleiding. Dat vonden ze niet zo leuk, want er was al veel

tijd in mij gestoken." Gert kreeg te horen dat hij met uitstel een

risico zou lopen. Stel je voor dat er over een jaar géén nieuwe

machinisten nodig zijn! "Toch heb ik dat risico maar genomen,

want ik wilde de winkel in Glimmen goed kunnen afronden."

Dodemansknop

In 30 december 2018 sloten Gert en Anne Nienhuis definitief de

winkeldeur en opende Gert de deur naar zijn nieuwe loopbaan.

In de aanloop naar zijn opleiding mocht hij een keer 'meerijden'

in de trein van Groningen naar Weener. Gert: "Dat was een

bijzondere ervaring, want na Sappemeer zei de machinist:

alsjeblieft, neem jij het maar over. Ik heb toen tot de Duitse

grens de trein bestuurd onder zijn leiding. En terug van Bad

Nieuweschans naar Groningen-Europapark. Dat vergeet ik nooit

meer." Zo voorspoedig als zijn eerste rit verliep, zo verliep ook

de zware opleiding. Theorie, kennis over regelgeving, seinen,

de werking van wissels, de techniek van de trein (inclusief twee

beveiligingssystemen). "Dit werk is doorspekt van safety-first",

zegt Gert. Zo leerde hij de 'dodemansknop' kennen. De machinist

moet zijn voet permanent op een pedaal houden, maar minimaal

iedere halve minuut even optillen. Doe hij dat niet, dan gaat er

een snerpende zoemer. Dan heeft hij nog 2,5 seconden om zijn

voet op te tillen. Als hij ook dat nalaat begint de trein automatisch

aan een noodstop. "Dat is me gelukkig nog nooit overkomen",

zegt Gert. "Het is er ook voor bedoeld dat je niet in slaap valt.

We beginnen soms al om 4.30 uur dus het zou eens kunnen

gebeuren. Ik ben trouwens 's ochtend vroeg op mijn best en heel

scherp."

Gert Nienhuis (50) zit op een heel ander spoor dan voorheen

Echt gaaf, nu helemaal alleen!

In augustus legde Gert Nienhuis zijn proeve van bekwaamheid

af en slaagde. Hij heeft het vak nu in de vingers. De examenrit

via de wasstraat naar Roodeschool en Veendam verliep opnieuw

probleemloos. Met zijn diploma's op zak mocht Gert op 11

augustus zijn eerste solodienst draaien van 7.00 tot bijna 16.00

uur. Zijn maidentrip voerde hem naar Veendam (retour). Hij zegt:

"De eerste echte solorit, helemaal in mijn eentje verantwoordelijk

voor de trein. Dat vond ik echt heel erg gaaf!" En zo werd het

'jongetje met de Märklin-trein' uiteindelijk toch wat hij diep in zijn

hart wilde worden: temmer van treinen. Het is hem gegund.

Glimmer’lei - september 2020 9


Positieve ontwikkelingen voor

de Cooperatie Zonneweide Glimmen!

Het is fijn dat we u meerdere positieve ontwikkelingen kunnen melden. De realisatie van de zonneweide aan de Zuidlaarderweg

komt daardoor steeds dichterbij.

Op 7 mei 2020 is de omgevingsvergunning definitief verleend.

Daardoor hebben we ons verder kunnen voorbereiden op

de realisatie van de zonneweide. Recentelijk hebben we

een positieve reactie gehad op onze aanvraag voor een SDE

subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Daarmee

wordt het mogelijk om ongeveer 1.800 panelen te financieren.

Mede op basis hiervan kunnen we een aanvraag voor een lening

indienen bij het Fonds Nieuwe Doen. Verder werken we samen

met het ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg uit Haren

plannen uit om de ecologische meerwaarde van de zonneweide

te vergroten. Zodat we daarmee kunnen bijdragen aan het herstel

van houtwallen en het versterken van de biodiversiteit.

Er zijn momenteel meer dan 3.000 panelen gereserveerd door

inwoners en bedrijven uit de omgeving. Nog ongeveer 1.000

panelen zijn beschikbaar voor andere belangstellenden. Ook

bedrijven, stichtingen en verenigingen (waaronder VVE's)

kunnen meedoen met maximaal 40 panelen als er sprake is van

een kleinverbruik aansluiting (capaciteit van maximaal 3 x 80

ampère). Een paneel kost € 250 en kan je in ongeveer 8 jaar

terugverdienen.

De vaart zit er dus in. We hebben ondertussen ook drie offertes

binnengekregen voor het bouwen van de zonneweide. Het ziet er

naar uit dat daar een offerte tussen zit die uitstekend past binnen

de begroting en die goed aansluit bij ons programma van eisen.

De planning is dat we in september de definitieve opdracht

voor de bouw geven en dat de bouw dan gestart kan worden.

Voor januari 2021 proberen we de zonneweide zoveel mogelijk

gerealiseerd te hebben..

Oproep aan Glimmenaren: Staan straks ook uw

zonnepanelen aan de Zuidlaarderweg?

De voorbereidingen van de zonneweide Glimmen zijn gestart. Het

betreft een zogenaamde duw- en trek proef waarbij de stevigheid

van de ondergrond wordt beoordeeld. Op basis daarvan kan

de constructie voor het dragen van de zonnepanelen worden

bepaald. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mannen van Staal

uit Leeuwarden. Zie bijgaande foto.

Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Glimmen (9756),

maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Onnen (9755), Noordlaren

(9479), Eelde (9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde (9766),

Groningen-Zuid (9721, 9722, 9723, 9728), Westerbroek (9608),

Kropswolde (9606), Waterhuizen (9609), Peize (9321), De

Groeve (9473), Midlaren (9475), Noordlaren (9479), Vries (9481),

Tynaarlo (9482), De Punt (9493), Yde (9494), Winde (9495),

Bunne (9496) en Donderen (9497).

Meer informatie via www.zonneweideglimmen.nl.

Gezoem, gefladder, gebrom....

Deze hete en droge zomer was niet goed voor planten en

insecten. Gelukkig viel er voor de aandachtige waarnemer toch

nog wel wat te genieten. De vlinderstruik, bloeiende klimop en

de bloemen van de malve, de Theunisbloem en de kamille in de

bermen werden druk bezocht door bijen, hommels, wespen en

vlinders. Misschien hebt u ook de prachtige vogelwikke gezien

aan de rand van het koren op de es.

In mijn oude Verkade -album van Thijsse over de Bloemen en

haar Vrienden zocht ik naar de namen van bekende vlinders in

mijn tuintje. Wat was er in zijn tijd, de jaren dertig van de vorige

eeuw, een rijkdom aan insecten te ontdekken. Ja, helaas is er

heel wat van dat rijke leven verdwenen. Extra reden om aan de

slag te gaan met het milieu in ons dorp. In maart was er een

goed bezochte avond over biodiversiteit waar de bezoekers

enthousiast de plattegrond van Glimmen met kleurpotloden

bewerkten. Zo gaven ze aan waar bermen en grasveldjes verrijkt

konden worden, bijvoorbeeld met bollen en waardplanten.

Daarmee zou het dorp nog meer opgefleurd kunnen worden

en de eikenprocessierups worden bestreden. De gemeente

publiceerde in het voorjaar haar Groennota. Hierin komt het

belang van biodiversiteit ook aan de orde. Wat is er sindsdien

gebeurd met al die fraaie plannen? Er zijn vier initiatieven van de

grond gekomen in Glimmen. Bewoners willen aan de slag op de

volgende plaatsen: de Nieuwe Schoolweg (2x), de Parallelweg

en de Boerhoorn. Hun plannen zijn onlangs besproken met de

stadsecoloog Hemmo Jager. Als de voortekenen niet bedriegen,

dan steken we in de herfst de schep in de grond van bermen en

veldjes. Wil je meedenken en doen? Neem dan contact op met

Pien Stam, Boerhoorn 1a, Miep Romkes, Nieuwe Schoolweg

20, Gatse van der Ploeg, Nieuwe Schoolweg 1 of met Jan van

Oortmerssen, Parallelweg 69. Mocht een bewoner van een

andere straat zich aangesproken voelen, aarzel niet en neem

contact op met een van de ondergetekenden

Karel Post Uiterweer E-mail: kareljosine@gmail.com

10

Glimmer’lei - september 2020


Groene daken

Wij, Carry en Liesbeth Bel, zijn eind juni naar de energiewinkel

in Groningen geweest. Daar werd onze interesse gewekt voor

groene daken. Wij willen graag weten of er meer inwoners in

Glimmen ook interesse hebben. Een groen dak betekent opvang

van hemelwater, filteren van lucht, vangt fijnstof en Co2. Een

groen dak geeft verkoeling en is blijvend groen. Grunniger Power

bekijkt per adres of het dak geschikt is en maakt per adres een

kostenplaatje. Vanuit de gemeente Groningen is er subsidie

beschikbaar!

Meer deelnemers betekent ook nog eens meer korting! Heeft

u interesse: laat het ons weten, dan nemen wij contact op met

Grunniger Power.

Vriendelijke groet, Carry en Liesbeth Bel, kjbel9756@gmail.com

Project de Groene Parel

In het begin van dit jaar is door de gemeente Groningen het project

‘De Groene Parel’ gelanceerd. Dat is een plan om bewoners van

de Groene Parel - oftewel de voormalige gemeente Haren - te

betrekken bij plannen voor de verbetering van de leefomgeving.

Aanvankelijk zou dat gebeuren door een aantal bijeenkomsten te

organiseren met inwoners uit de verschillende buurten en dorpen

van de voormalige gemeente Haren. Het dorp Glimmen hoort

daar uiteraard ook bij. Soortgelijke plannen zijn er gelanceerd

voor andere delen van de gemeente Groningen. Voor de Groene

Parel is 35.000 euro beschikbaar, dat besteed gaat worden aan

het beste idee of ideeën; dat kunnen er meerdere zijn. Bewoners

kunnen die zelf aandragen; waarna er gestemd kan worden en

de plannen met de meeste stemmen uitgevoerd gaan worden.

Het coronavirus gooide helaas roet in het eten. De geplande

bijeenkomsten met inwoners werden afgelast. Maar inmiddels is

het project weer opgestart. Niet meer met fysieke bijeenkomsten,

maar digitaal. De aftrap werd gegeven op 11 september via een

livestream. Inwoners van Glimmen konden deze volgen via een

groot scherm in ons buurthuis de Groenenberg (what’s in a

name!). Op keurige afstand van 1,5 meter van elkaar, dat wel.

In deze videopresentatie wordt het project uitgelegd door

wethouder Philippe Broeksma en worden dorpen en wijken

van de voormalige gemeente Haren, en wat daar zoal speelt,

gepresenteerd. Glimmen werd vertegenwoordigd door Iris Michel

(namens Plaatselijk Belang) en Hein Bloemink, die beiden een

inspirerend betoog hielden over ons fraaie dorp.

Als u mee wilt denken over ideeën voor Glimmen, dan kunt u

zich aanmelden op de website stemvan.groningen.nl. Daar kunt

u ook informatie over het project vinden en de videopresentatie

bekijken en stemmen op het beste idee. Een voorbeeld van zo’n

idee is een Jeu de Boule baan met aankleding voor dorpshuis

De Groenenberg.

Dat inschrijven moet u dan wel doen voor 27 september, dan sluit

de inschrijvingstermijn.

S t i l t e alsjeblieft !

Er wordt weer flink gemopperd op het toegenomen lawaai

in de lucht boven ons dorp. Ook de inwoners van Haren en

Eelde zullen niet blij zijn met het extra gebrom van die ouwe

koffiemolens boven ons hoofd. Als ik me niet vergis heeft VOLE

al geprotesteerd bij de directie van de luchthaven. Begrijpelijk,

het is weer het oude liedje: 'voor u (?), over u, zonder u', net zoals

de omwonenden van Schiphol en Lelystad dat maar al te goed

kennen. En dat gebeurt gewoon in een tijd waarin de luchtvaart

door corona toch al op de schopstoel zit! Staan die lieden van de

KLM en Transavia boven de wet? Kijken ze uit de hoogte neer op

die landrotten?

Al ben ik nog geen lid van VOLE, hun bezwaren kan ik me heel

levendig voorstellen; zeker als ik rustig in mijn tuintje denk te

kunnen zitten, genietend van het herfstzonnetje.

Nu ik het toch over herrie heb, de meeste overlast ondervind ik

niet van die lesvliegtuigen, maar van lawaaimakers op de grond

en in de buurt. Het gaat me niet in de eerste plaats om het verkeer

op de Rijkstraatweg, door zware trucks als sluiproute gebruikt, en

om tractoren en motors; wel om het gestaag toenemende geluid

van het o zo handige prive-machinepark ingezet voor de klussen

aan het huis en in de tuin. Vragen de gebruikers zich wel eens

af wat hun buren vinden van een knetterende grasmaaier of van

schuurmachines en cirkelzagen? En het toppunt is wat mij betreft

het gegier en gejank van de bladblazers. Ook de gemeente ga

ik daarop aanspreken! Burengerucht, niet omdat het aantal

toegestane decibels wordt overschreden, maar omdat de rust

wordt verstoord.

Kortom, voordat we weer naar boven wijzen waar de aftandse

lestoestellen de herfstdag verstoren, kunnen we de hand ook in

eigen boezem steken. Of ben ik de enige oudere inwoner van

Glimmen, die met het klimmen der jaren meer last krijgt van

storende geluiden? Ik heb begrepen dat stilte, rust en ritme

een zegen voor de gezondheid zijn, ook voor de lezers van dit

waardevolle dorpsblad. Zeker in coronatijden.

Karel Post Uiterweer

Glimmer’lei - september 2020 11


Expositie

Tussen zwien en big

We zijn er verheugd U te informeren Aan alle stoere pubers van Glimmen en omstreken.

Berichten dat wij a.s. zondag van De 6 september Groenenberg 2020 Doe door. es effe En normaal ondertussen met jullie gedrag. Als jullie in

blijven we werken aan het

We om kunnen 13 uur terugkijken weer op opengaan een geslaagde met decembermaand. een een verbeteren groepje van zijn alles dan wat durven jullie wel. De één doet

Veel nieuwe feestelijke expositie. kerstbijeenkomsten in een door een paar nog De gekker Groenenberg dan betreft. de ander. Kijk eens wat ik durf,

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse containers In mijn vorige omtrappen, bericht auto’s vernielen of hard

meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto). scheuren bezig zijn in de je akoestiek auto als te je net je rijbewijs hebt (wil

De herfst/winter expositie gaat Volgens van de start organisatie je verbeteren ook graag en een met monument name bij een boom??).

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

met prachtige landschappen mensen en stillevens mee dan ooit: te maken. De benodigde

van Annemieke Fictoor, Jentsje 487 mannen, Popma, vrouwen en Willen maatregelen jullie indruk zijn ons maken inmiddels op bekend de dames dankzij of het is gratis het

kinderen!

Gerrit Wijngaarden, Abel Groenewold, gewoon advies van dommigheid. een deskundige Ik heb en een vroeger subsidieaanvraag ook wel eens is in

Het nieuwe jaar is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

Martin Sijbesma, Jan van inmiddels Loon, Gineke begonnen. Het wat uitgevreten en ook wel eens wat vernield, maar

vooral bijhouden – van onze website.

Zikken, Wim van der Veer, Sanne startte in Kuiper, oudejaarsnacht dan Het had Vrijdagavondcafé diegene er het gaat zelf door naar op dezelfde gemaakt. voet: In een twee

met het Oud en Nieuw

Peter Meijer, Heleen van der Tuin, Gert groep keer durven per maand ze zal wel. een Ze kok stonden voor ons op koken. mijn Daarvoor fiets in

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Jan Scholte Het moet Albers, een gezellige Corneille, happening Henk zijn van geweest, te emailadres: trappen en vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. mijn pa zei; Berend, je moet ze Op met het

die den doorging Eertwegh tot een (Vandenee), uur of 5! Op Jan 8 Sierhuis januari is er een gelijke moment munt dat terugbetalen. u dit leest heeft Bij Olga degene Vos al weer die een mijn Indisch fiets

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van en diverse het Plaatselijk anderen. Belang en van De Groenenberg, in had vernield heb ik zijn fietsframe half doormidden

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, en een omdat ander hij kwam zijn tijd ik voor alleen iets tegen anders in nodig de

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van gezaagd

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

Daarnaast tonen wij U keramiek van Herestraat heeft. Maar en vanaf toen april heb mogen ik zijn we broek hem weer van inroosteren. zijn kont

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Cor Unum, Miriam Sibrich en Malko Veenland spraken en kort Olav namens hun gescheurd. Wat hebben zij gejankt maar eigen

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen Slingerland bestuur, waarbij en de Malko laatste een glasobjecten

terugblik hield en onze schuld. gehouden Ik weet worden dat via jullie de wekelijkse tussen half nieuwsbrief, zwien, dan half kunt big u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

van Royal Leerdam. Ook vindt U zijn. zich Graag daarvoor volwassen aanmelden. zijn, dat willen jullie!

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. prachtige bronzen Het was beelden van bekende weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig beeldhouwers. druk (zie foto’s). Uiteraard zijn wij ook op Nou, de ruilbibliotheek. gedraag je Regelmatig dan als een worden volwassene boeken meegenomen en doe

Gelukkig was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van afspraak ijzelgladde open. wegen U kunt daarvoor met ons normaal. Ik vind het jammer dat de dienstplicht is

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net contact achter opnemen de rug.... op tel. nr. 06 55740700 afgeschaft. we weer mee Normen aan de vrijwilligersactie en waarden werd van het in Oranjefonds, het leger

Verder of stuur was een email er op aan idavanderwoude@ bijgebracht. NL Doet. Net Voor als vorig zorgverleners jaar. Zodra we heb meer je weten, respect, berichten je

14 januari een

we u hierover.

gebruikersoverleg.

gmail.com Op

zult ze maar nodig hebben. Van mijn spullen blijf je

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

af. U Draai kunt zich het hiervoor eens om, aanmelden hoe zouden via ons jullie het vinden

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

Wij verheugen ons er op U weer van als emailadres: ze jullie spullen degroenenberg@gmail.com!

vernielen. Niet leuk toch? Als

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het harte voorstellen welkom van te onze kunnen nieuwe heten. voorzitter. Tot ziens We zijn als jullie toch op de oude voet besluiten om door te

Namens het bestuur,

bestuur op onze erg nieuwe blij met herfst/winter deze uitbreiding! expositie. Hopelijk volgen nog gaan Cilly geef Kramer-Clobus ik jullie een tip, blijf over je schouder

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

kijken want eens komt de tijd dat jullie de Rambo

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze Met bijeenkomst vriendelijke nog plaatsvinden. groet, Ida Over van het verloop der ervan van UITNODIGING

Glimmen tegenkomen (als jullie niet weten wie

kan Woude, ik dus nog Tel. niets melden. 06-55740700 E-mail: Rambo Algemene is, vraag Leden het Vergadering maar aan IJsvereniging je ouders) Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

idavanderwoude@gmail.comherneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

Galerie Appelbergen, Zuidveld leven 31, weer 9755 zijn gang. Berend

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

TL Onnen

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Fotograaf: Bloemink,

Jitske bij aan te passen. Het is som

Carolien

Bruinenberg,

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: zondag 18 oktober 2020

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Verspreidingsweek:

de Klein vermoed ik, maar he

44

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

6

Glimmer’lei - januari 2016

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - september 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!