Bloemkool 2021

enzazaden

Bloemkool

2021


Beste relatie,

Hierbij presenteren we met trots onze nieuwe brochure Bloemkool voor het

komend teeltjaar. De rassen die hierin beschreven staan komen tot stand

door een intensieve samenwerking tussen veredeling, sales specialisten en

natuurlijk de telers van bloemkool.

In deze brochure willen we u naast onze succesvolle rassen voor het voorjaar

en het najaar vooral wijzen op 2 nieuwkomers binnen ons assortiment.

Nieuw voor de voorjaar- en zomerteelt is Starway (E40W.692), een robuust ras

met kwalitatief zeer goede vaste kolen. Voor de herfstteelt heeft Twistique

(E40W.722) zich de afgelopen jaren in de proeven bewezen als uiterst

betrouwbaar. De herfstperiode vraagt bijzondere eigenschappen van de kool,

met Twistique is het mogelijk om kwaliteit te leveren in periodes met sterk

wisselende groeiomstandigheden die in de herfst voorkomen.

Ook voor de komende jaren blijven we werken aan bloemkoolrassen die een

toegevoegde waarde hebben voor de telers en hun klanten. Met intensieve

beproevingen die vooraf gaan aan een introductie van een ras wil Enza Zaden

een betrouwbare partner voor u zijn.

Onze salesspecialisten voor de bloemkool geven u graag informatie en

advies over de rassen die vermeld staan in deze brochure. U kunt ook

terecht op onze website www.enzazaden.nl voor meer informatie over onze

bloemkoolrassen. Wij wensen u alvast veel succes met de teelt van bloemkool

in het nieuwe seizoen!

Het Bloemkoolteam Benelux

2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3


Bloemkool

Viviane

Viviane

Viviane is een bedrijfszeker ras voor de primeurteelt. De kolen zijn wit, vast en mooi gevormd.

Dit ras is alleen geschikt voor de weeuwenteelt voor de 10 en 8 cm perspot. Het advies is om

dit ras vroeg te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Groeidagen: 65

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Witte vaste kool

Primeurteelt

2e helft oktober. Dan eind november verspenen.

Maart

2e helft mei

Xenia

Xenia maakt gemakkelijk gewas en heeft een goede zelfdekbaarheid. Het is een mooi groen

opgericht gewas en produceert mooie vaste witte kolen. Het ras komt iets later in productie

dan Viviane, maar men oogst de meeste kolen weg tijdens de hoofdoogst. Daarnaast is het

advies om dit ras op tijd te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Groeidagen: 67

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Gemakkelijk, opgericht gewas

Primeurteelt

Half oktober (Noord-Holland, verspenen eind november)

December (Limburg)

Eind februari tot en met midden maart

Midden mei tot en met midden juni

Elintos

Elintos is een nieuw ras voor de vroege teelt, geschikt voor de 8 en 6 cm perspot. Het

ras is geselecteerd voor de Benelux-markt het is groeikrachtig en stabiel onder diverse

groeiomstandigheden. Ook heeft het een mooi opgericht gewas, goede zelfdekbaarheid

en is het geschikt om machinaal te dekken. Elintos produceert mooie zware, diepe witte

kolen met een goede houdbaarheid en is zeer sterk op paarsverkleuring. Het ras komt

iets later in productie dan Viviane en Xenia en net voor Delias. Dit maakt het een goede

aanvulling op deze rassen. Het homogene ras heeft een kort oogsttraject, want men oogst

de meeste kool weg in de hoofdoogst.

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Groeidagen: 70-75

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Gemakkelijk, opgericht gewas

Voorjaarsteelt

Half oktober

Maart

Half mei tot begin juni

Dit ras is specifiek voor de Benelux-markt geselecteerd.

Voor andere landen eerst navragen bij uw salesspecialist in die regio.

Delias

Delias is groeikrachtig en heeft een opgericht, sterk en grijs gewas. De kolen zijn matig

diep en hebben al jaren hun kwaliteit bewezen in het overgangstraject van voorjaar naar

zomer. Daar laat Delias juist zijn kracht zien. Daarnaast heeft het ras een sterk gewas en

is goed zelfdekkend met een vaste witte kool. Het advies is om te zaaien op de 4-6 cm

perspot en de 1ste trays.

Planteigenschappen: Sterk in de overgang van voorjaar naar zomer

Teeltmethode: Voorjaarsteelt

Groeidagen: 77

Zaaiperiode:

Midden december tot en met januari

Plantperiode:

2e week maart tot en met april

Oogstperiode: Eerste helft juni

Elintos

Xenia

4 | Enza Zaden Enza Zaden | 5


Bloemkool

Starway (E40W.692)

Starway (E40W.692) | NIEUW

Nieuw in ons assortiment is het voorjaar- en zomerras Starway. Dit ras is geselecteerd voor

de Benelux-markt en valt op door een goed groeikrachtig gewas, dat goed zelfdekkend is.

Verder zijn de hagelwitte vaste kolen zeer opvallend. Starway is sterk tegen dubbelen en

verbrand hartblad. Het gewas is opgericht en daardoor goed machinaal dekbaar. Sterke

punten van de Starway zijn ook de hittetolerantie en de goede veldhoudbaarheid. Kortom, in

het zomersegment is Starway een goede kwalitatieve aanvulling!

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Groeikrachtig met witte vaste kolen

Voorjaars- en zomerteelt

Groeidagen: Voorjaar 80-85 | Zomer 75-80

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Vanaf eind december tot eind mei

Vanaf half maart tot eind juni

Vanaf half juni tot half september

Dit ras is specifiek voor de Benelux-markt geselecteerd.

Voor andere landen eerst navragen bij uw salesspecialist in die regio.

Crenique

Het herfstras Crenique heeft een sterk opgericht en gezond gewas met een zware kool.

Het ras is uitermate geschikt voor groeikrachtige percelen. Crenique levert een mooie,

fijnkorrelige gladde kool. De oogst is gemakkelijk door de uitermate mooi opgerichte groei.

Daardoor bespaart men arbeidskosten. In de hoofdoogst oogst men de meeste kolen weg.

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Sterke gezonde plant

Herfstteelt

Groeidagen: 75-85

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Eerste helft juni

1 tot en met 25 juli

Oktober

Anique

Anique is een sterk groeikrachtig gewas met een donkergroen blad en zeer geschikt voor de

late herfstteelt. Kenmerkend is de goede uniformiteit en zelfdekbaarheid. Eigenschappen die

in de herfstperiode zeker gewenst zijn.

Crenique

Planteigenschappen: Zeer sterk groeikrachtig gewas

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-110

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met november

Twistique (E40W.722) | NIEUW

Met de komst van ons nieuwe herfstras Twistique komt er een sterke nieuwe speler bij.

Anique

Twistique onderscheidt zich onder meer door een zware harde kool met een gezond, goed

zelfdekbaar gewas. Vooral in de herfstperiode is het belangrijk dat de onderkant van de kool

gezond blijft (gele onderkanten). Twistique is wat dit betreft een heel betrouwbaar ras. Door

de zware kolen is dit ras ook zeer geschikt voor de exportmarkt.

Planteigenschappen: Groeikrachtig gezond gewas

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-110

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met eind november

Twistique (E40W.722)

6 | Enza Zaden Enza Zaden | 7


Bloemkool

Rafique

Rafique is speciaal ontwikkeld en beproefd voor de late herfstteelt en is daarmee uitermate

geschikt voor deze periode. Kenmerkend is de combinatie van de sterke gezonde plant met

een mooie vaste witte kool. Met een mooie opgerichte groei is dit ras ook gemakkelijk en snel

te verwerken met het oogsten. Rafique heeft zich in korte tijd bewezen als een betrouwbaar

ras waar het gaat om gewas en koolkwaliteit.

Planteigenschappen: Sterke gezonde plant

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-115

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met november Rafique

8 | Enza Zaden Enza Zaden | 9


Zaai-, plant- en oogstschema

Rasnaam

Zaai-, plant- en oogstschema

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Viviane

Xenia

Elintos

Delias

Starway

(E40W.692) |

NIEUW

Crenique

Anique

Twistique

(E40W.722) |

NIEUW

Rafique

zaaien planten oogsten

Disclaimer

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te

worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende

resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl.

10 | Enza Zaden Enza Zaden | 11


enzazaden.nl

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | oktober 2020

Uw contactpersonen in Nederland

Theo Peeters tel +31 (0)6 55 22 66 99

Fokke Hoeksma tel +31 (0)6 31 93 00 13

Uw contactpersoon in België

Dirk Casteleyn tel +32 (0)475 85 00 80

More magazines by this user
Similar magazines