30.09.2020 Views

Bouwen aan Vlaanderen 04 2020

Platform voor de bouw

Platform voor de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 21 I NUMMER 4 2020 I OKT-NOV

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

NIEUWE THUISBASIS VOOR BIOTECHONDERZOEK

UNIEKE CONCERTZAAL ONDERGAAT

DOELTREFFENDE METAMORFOSE

LUXECOMPLEX MET TWEE GEZICHTEN

OP VOORMALIGE ZILLION-SITE

OUBOLLIGE WOONTOREN WORDT

ENERGIEZUINIGE EYECATCHER

RESIDENTIËLE PARELS AAN DE KUST

4


EPB-aanvaarde bouwknopen

Met de nieuwe Schöck Isokorb® CXT

De vereisten op vlak van energie-efficiëntie voor gebouwen worden

steeds strenger. Vanaf nu is het mogelijk om in alle vrijheid balkons te

ontwerpen, zonder zorgen over de balkonverbindingen en EPB-eisen.

De nieuwe Schöck Isokorb® CXT heeft de beste thermische prestaties

door het gebruik van glasvezelcomposiet, is tot wel 30% energiezuiniger

én voldoet aan de eisen om EPB-conforme bouwknopen te

ontwerpen. Ontdek meer over de nieuwe Schöck Isokorb® CXT op

www.schock-belgie.be/isokorb-cxt.

Schöck België BV | Kerkstraat 108 | 9050 Gentbrugge | Tel. +32 9 261 00 70 | www.schock-belgie.be


DE PARTNER VOOR

AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN | Ambachtsstraat 33 | BE-2390 Malle-West | +32 (0)3 320 24 00 | info.be@ask-romein.com


DucoSlide LuxFrame XXL

Aluminium schuifpanelen voor grote raampartijen

Functioneel en esthetisch

Optimale wering van

hitte en lichtinval

Grote afmetingen

Hoogtes

tot 6 meter!

Thermisch comfort

Daling koellast

tot 63 %

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

4

Wereldprimeur

Het was eens wat anders ... In een journaaluitzending die als vanouds gedomineerd werd door het coronavirus, de naweeën van de

twaalfdaagse hittegolf, de slabakkende economie en de federale formatie (of wat daarvoor moest doorgaan) kregen we plots bijzonder

bouwnieuws voorgeschoteld. Op de site van Kamp C in Westerlo werd half augustus de laatste hand gelegd aan het allereerste huis

dat in één stuk gerealiseerd is met behulp van een vaststaande 3D-betonprinter, zonder dat er één bouwvakker aan te pas kwam. Een

huzarenstukje dat meteen goed was voor een mondiale primeur, temeer omdat de woning integraal geprint werd op de werf en niet

alleen over een gelijkvloers, maar ook over een verdiepingsniveau beschikt.

VOORWOORD

Het was niet zomaar een 3D-betonprinter die werd ingeschakeld om deze unieke klus te klaren, maar meteen de grootste van heel Europa.

De woning is 8 meter hoog en bestrijkt een oppervlakte van 90 m² – de omvang van een gemiddelde Kempische rijwoning. Waar andere

3D-geprinte huizen elders ter wereld slechts één verdieping bevatten en vaak gefragmenteerd geprint zijn in een productie-unit, waarna ze

geassembleerd werden op de werf, rolde de demowoning in Westerlo in één stuk uit de machine. De gebouwschil is met andere woorden

geprint als één geheel, wat we gerust vooruitstrevend of zelfs revolutionair mogen noemen.

Dit baanbrekende project kadert in het Europese C3PO-project en kwam tot stand met steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling). Tal van partners uit de wetenschaps- en bedrijfswereld bundelden de krachten om het onmogelijke mogelijk te maken.

De bedoeling? De rest van de bouwsector overtuigen van de talloze mogelijkheden en de vele voordelen van 3D-betonprinten. “Er is al heel

wat belangstelling vanuit de bouwwereld en 3D-printen wordt hier en daar al toegepast in diverse domeinen (van tijdelijke huisvesting tot

volledige appartementen), maar in Vlaanderen is het nieuw”, weet Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C.

“De bouwsector staat voor onwaarschijnlijk grote uitdagingen: het energie- en materiaalverbruik moet drastisch naar omlaag, er moet

resoluut ingezet worden op CO 2

-reductie, de afvalstroom moet fors afnemen, de vraag naar kwalitatieve én betaalbare woningen neemt

alsmaar toe … Wij geloven rotsvast dat nieuwe technologieën zoals 3D-betonprinten hier mee een antwoord op kunnen bieden!”

Het projectteam beperkte zich niet tot standaardtoepassingen en gemakkelijkheidsoplossingen. “Integendeel”, benadrukt Emiel Ascione,

projectverantwoordelijke op Kamp C. “Er is een overhang geprint, er zitten sterk gekromde wanden in, er is sprake van verschillende wandtypes

… Voor de klassieke bouwknopen zijn eveneens oplossingen bedacht, zodat ze volledig koudebrugvrij zijn. De geprinte ruwbouw

wordt omgevormd tot een lage-energiewoning die voorzien is van alle comfort: er is vloer- en plafondverwarming aanwezig, er zijn speciale

gevelzonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd, er wordt een groendak geplaatst … Het resultaat van al deze inspanningen is een

multifunctioneel demogebouw dat mits enkele kleine aanpassingen ook als vergaderruimte, kantoor of exporuimte kan fungeren.”

Een belangrijk voordeel van het demohuis in Westerlo, naast de uitvoeringssnelheid en het feit dat de 3D-betonprinter volledig autonoom

werkt, is dat het naar verluidt drie keer sterker is dan een woning die gebouwd is met klassieke snelbouwstenen – al moet nog in de praktijk

blijken of de geprinte woning effectief de tand des tijds zal doorstaan. Bovendien is er los van de vezels die in het beton zitten slechts

minimale krimpwapening gebruikt. De printtechnologie maakt bekisting met andere woorden overbodig en zorgt ervoor dat de bijbehorende

materiaal-, tijd- en geldbesparing kan oplopen tot 60 %. De realisatie van het huis op Kamp C nam drie weken in beslag, maar op termijn zou

het mogelijk moeten zijn om de uitvoeringstermijn terug te dringen tot amper twee dagen.

Klinkt allemaal zeer veelbelovend, zeker in vergelijking met het gebruikelijke gebakkelei over de coronamaatregelen, non-journalistiek over de

aanhoudende hitte, financiële doemberichten en politieke poppenkast. Het is eens wat anders …

Veel leesplezier

Tim Janssens


4

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 21 • nummer 4 • 2020

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

38

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Filip Van der Elst

en Liesbeth Verhulst (Redactiebureau Palindroom),

Stephanie Demasure, Anastasia Verleysen,

Els Jonckheere, Koen Mortelmans,

Philip Doutreligne en uwtekst.be

BLADMANAGERS

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

+32 50 36 81 70

p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Thomas Goossens

+32 50 36 81 70

t.goossens@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

ONDERWIJSPROJECTEN

Gent Onderzoeksgebouw VIB-UGent 8

Is vraaggestuurd ventileren in schoolgebouwen nuttig? 16

Schaarbeek Gallaitsite 20

Antwerpen Kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs 23

WOON- EN WERKGEBOUWEN

08

De Pen Bruno Geltmeyer, CEO Denys NV 24

Slimme zonwering verlaagt koellast van duurzaam kantoorgebouw 26

Antwerpen The Residence 28

Blankenberge Villa Karmel 38

Lommel Residentie Silverzand 42

Nieuwe merknaam voor textielspecialist 45

Eke Eikenpark 46

Advertorial VDAB 51

Advertorial Euro Rent 52

Veurne Accanta 54

Genk Kolderboswijk 58

​Marktleider in lichte bedrijfsvoertuigen 62

Voorbeschouwing Techni-Mat 64

Oudenaarde Bouwpunt Ottevaere 68

Wilrijk Brouwerzicht 72

Glas en keramische materialen voor binnen en buiten 76

Mechelen Old Road Business Park 78

Oekene Decocars 82

Tessenderlo By-Cast 88

Tielt Van Hulle 90

Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK 103

Herentals Distributiecentrum Henco Industries 104

Oudenburg Uitvaartcentrum 106

Bevochtiging op maat van elk gebouw 110

Roeselare Ciranova 112

Rumbeke Rumbeke Park 116

Middelkerke Privézwembad Krokodiel 121

Oostende O’Sea 122

Zwevegem Eigen Haard 124

76


INHOUD

90 148

128

176 184

OVER DE GRENS

Cadzand Blanke Top 128

THEMA DUURZAAM BOUWEN

Kennis van duurzaamheidslabels sterk gestegen bij architecten 136

Bouwen aan duurzaamheid via performante CLT-constructies 138

“Een goede asbestinventaris is letterlijk van levensbelang” 140

“We geloven sterk in de digitale toekomst van de bouw” 142

Meer dan een miljoen unieke gevelstenen voor Quartier Bleu 146

Belang van waterbesparend sanitair neemt toe 148

Oubollige woontoren wordt energiezuinige eyecatcher 152

Duurzaamheid als leidraad bij internationale bouwmaterialenproducent 156

“Het BENOR-merk biedt een cruciale kwaliteitsgarantie” 158

Aluminium garandeert lange levensduur van gevel en dak 162

Overschakelen van stookolie naar gas? Dé redenen om het nu te doen 164

De weg naar een smart grid 166

“Bijna elke Belgische woning moet tegen 2050 opnieuw geïsoleerd worden” 169

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Gent Concertzaal De Bijloke 170

De Haan Hotel Astoria 176

Antwerpen Let's Go Urban 180

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 21 I NUMMER 4 2020 I OKT-NOV

NIEUWE THUISBASIS VOOR BIOTECHONDERZOEK

UNIEKE CONCERTZAAL ONDERGAAT

DOELTREFFENDE METAMORFOSE

LUXECOMPLEX MET TWEE GEZICHTEN

OP VOORMALIGE ZILLION-SITE

OUBOLLIGE WOONTOREN WORDT

ENERGIEZUINIGE EYECATCHER

RESIDENTIËLE PARELS AAN DE KUST

ZORGPROJECTEN

De Panne Duinenzee 184

Boutersem Residentie Keyseryk 188

Voorgespannen structuurelementen met focus op kwaliteit 191

PARTNERS EN RUBRIEKEN

Recht van spreken 192

ORI nieuws 194

CIB Nieuws 195

VCB Nieuws 197

Bouwpartners 198

4

Coverbeeld: Onderzoeksgebouw, Gent

Beeld: Els Jonckheere

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Onderwijs Gent, Onderzoeksgebouw VIB-UGent

NIEUWE THUISBASIS VOOR

BIOTECHONDERZOEK

Technologiepark Ardoyen groeide uit tot een multidisciplinaire hub die qua R&D tot de

Europese top behoort. Met het nieuwe onderzoeksgebouw van VIB-UGent wordt deze

positie nog versterkt. Kantoren zijn er gecombineerd met L2- en L3-laboratoria,

congreszalen, serres en plantengroeikamers. Het is dus een complex dat

moleculair proteïneonderzoek in al zijn facetten stimuleert, en dat in een

visueel aangename en praktische omgeving.

Tekst en beeld Els Jonckheere

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Onderzoeksgebouw VIB-UGent Onderwijs

Het tweede gebouw is van investeringsmaatschappij Obelisc, die het zal verhuren als een ‘Bio-Accelerator’.

Campus Ardoyen staat volledig in het teken van

open innovatie. UGent en de Vlaamse strategische

onderzoekscentra VIB, imec en Imonds

ontwikkelen er, samen met talloze bedrijven,

kennis die wordt omgezet in technologische

innovaties. Toen het Departement Moleculair

Proteïne-onderzoek (DMPR) van VIB-UGent uit

zijn voegen barstte, lag een verhuis naar Campus

Ardoyen voor de hand. De vzw Lo²cus (50 %

UGent en 50 % VIB) besloot te investeren in een

nieuwbouw achter de bestaande uitvalsbasis

van VIB. Ir. Davy Van Praet, hoofdprojectleider

van Denys (dat het project samen met aannemer

IPES realiseerde): “Het terrein was groot genoeg

voor twee parallelle constructies. Daarom gingen

de initiatiefnemers op zoek naar een partner die

geïnteresseerd was in een visuele kopie van het

nieuwe onderzoeksgebouw. Die vonden ze bij

de investeringsmaatschappij Obelisc, die het

tweede gebouw zal verhuren als ‘Bio-Accelerator’.

Het wordt een businesscentrum voor biotech

& life science-bedrijven met faciliteiten en

technische voorzieningen in de vorm van labo-

ratoria en kantoren. Ideaal dus voor start-ups

die de kinderschoenen ontgroeid zijn en die zich

verder willen ontwikkelen.”

Volgens DBFM-procedure

Beide gebouwen vormen het sluitstuk van de

‘Parvis’, het centrale publieke plein van de campus:

de ideale locatie voor een extra restaurant

van de UGent. “Dit werd ondergebracht op het

gelijkvloers van het onderzoeksgebouw en kan

dagelijks 1.500 maaltijden aanbieden”, vervolgt

ir. Davy Van Praet. “Het is een ontmoetingsplaats

die effectief de brug tussen bedrijven, studenten en

onderzoekers slaat. Momenteel wordt de laatste

hand gelegd aan de inrichting. De Bio-Accelerator

is nog in volle opbouw. Het onderzoeksgebouw is

daarentegen al volop operationeel. Het volledige

project is ontwikkeld via een DBFM-procedure

(Design-Build-Finance-Maintain). Dit leidde tot

een enthousiaste samenwerking tussen een team

van investeerders (Vlaamse Investeringsmaatschappij,

B.S.I en Foremost Immo) en uitvoerders

(SumProject, Denys en IPES).” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


YOUR PROCESS

INTEGRATOR

FOR PROCESS

AUTOMATION

& PROCESS

PIPING

PLC & SCADA Software Development.

Electrical & pneumatic cabinets.

Integration with MES & ERP applications.

3D design, engineering, validation.

High purity piping, single & double jacket.

Orbital welding/pigging systems.

HYLINE

PROCESS AUTOMATION:

Bisschoppenhoflaan 598

2100 Deurne

Tel. 03 360 77 77

HYLINE Head Office

PROCESS PIPING:

Booiebos 27

9031 Drongen

Tel. 09 244 78 18

www.hyline.be

Stabiliteitsstudies van gebouwen

Zorg, onderwijs, sport, cultuur,

kantoren, labo, colleccef en

individueel wonen

Architecturaal bouwen | grote

complexiteit | Renovaae en

reconversie | circulair bouwen |

houtbouw

WWW.FRAEYESTABILITEIT.BE


Gent, Onderzoeksgebouw VIB-UGent Onderwijs

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Massief met elegantie

Aangezien er een groot aantal laboratoria moest worden voorzien, is er

bewust voor een zeer massief ontwerp gekozen. Beide gebouwen hebben

een vloeroppervlakte van om en bij de 12.000 m², verdeeld over zeven

niveaus (en kelder). Ze worden verbonden door een halfondergrondse

parking van 5000 m². “De opbouw bestaat uit een betonskelet met een

invulling van niet-dragend metselwerk, afgewerkt met grijze aluminiumcassettes,

glaspartijen en uitkragende betonvolumes”, vertelt ing. Jeroen

Depauw, werfleider van Denys.

“De gevels die op de binnenkoer tussen de twee gebouwen uitgeven, zijn

bekleed met een witte gevelpleister. Dit zorgt voor een fraai visueel contrast

en roept een luchtige sfeer op bij de restaurantbezoekers, die bij mooi weer

op het grote terras kunnen eten. Een van de paradepaardjes is de glazen serre

van 9x50 meter, die ongeveer een derde van de bovenste verdieping beslaat.

Deze is volledig geautomatiseerd met een fog-installatie (luchtvochtigheid),

assimilatieverlichting (nodig voor de plantengroei), automatische zonneschermen,

buizenverwarming, eb- en vloedtafels en een bandfilter om het afvalwater

te zuiveren. De rest van deze bouwlaag, die volledig is opgetrokken

in een staalstructuur, werd ingericht als technische ruimte.”

“Daar bevinden zich onder meer de luchtgroepen die tot 100.000 m³/h

lucht blazen, verwarmen, koelen, drogen, bevochtigen en filteren, en dat met een

maximaal energierendement”, aldus Steven de Poorter, projectleider bij IPES. }

De gevels die op de binnenkoer tussen de twee gebouwen uitgeven, zijn bekleed

met een witte gevelpleister.

HYLINE – PURIFIED WATER, ELEKTRISCHE

INSTALLATIE EN VELDBEKABELING

In laboratoria wordt vaak ‘Purified Water’ (PW) gebruikt, wat neutraler is dan gewoon

onthard stadswater. Ook in het nieuwe onderzoeksgebouw van VIB-UGent

zijn tal van PW-punten voorzien. De installatie werd ontworpen en geïnstalleerd

door Hyline, dat deel uitmaakt van Eiffage Energie Systems. “Het was geen gemakkelijke

opdracht vanwege het maatwerk, de coactiviteit met andere ‘contractors’

en de fasering van de werken”, vertelt director Jürgen Vande Velde. “Zo was

het niet altijd gemakkelijk om de positie van de leidingen te bepalen zonder vaste

punten, zoals muren en plafonds. Niettemin is het een mooie installatie geworden,

waarop we best trots zijn. Vanuit vier ‘reversed osmose’-units wordt Purified Water

aangemaakt en in de buffertank op het technisch verdiep opgeslagen. Dit wordt

dan met behulp van een frequentiegestuurde pomp door een Purified Water-loop

gepompt. Daarop bevinden zich de verschillende afnamepunten. Diverse instrumenten,

waaronder een geleidbaarheidsmeter, controleren de kwaliteit van het

water. Gedurende de nacht kan volautomatisch een sanitisatie worden uitgevoerd.

De gebruikers kunnen daarvoor de gewenste tijdstippen ingeven via een kalender

op de ‘Human Machine Interface’. Voor de uitwerking van de automatisering

hebben we een TIA S7 1500 PLC en comfort HMI-panel van Siemens gebruikt.

Naast de ontwikkeling en implementatie van dit systeem hebben we trouwens

ook de elektrische installatie en veldbekabeling voor onze rekening genomen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FRAEYE & PARTNERS –

STABILITEITSSTUDIE

Binnen het Design & Build-team dat het nieuwe onderzoeksgebouw

van UGent en VIB realiseerde, nam Fraeye & Partners de volledige

stabiliteitsstudie voor zijn rekening. Geen eenvoudige opdracht,

aangezien de hoge eisen inzake beschikbare bouwhoogte moesten

worden gecombineerd met een enorm snelle realisatie. Dit was een

kolfje naar de hand van het ingenieursbureau uit Sint-Amandsberg,

dat al meer dan vijftig jaar expertise op de teller heeft. “Het gebouw

is gefundeerd op palen en bestaat uit een volledige betonskeletstructuur

met doorlopend gewapende balken en kolommen”, vertelt

operationeel directeur Jan Dieryckx. “De vloeren zijn voorgespannen

welfsels. Op de eerste en tweede verdieping is bovendien een verbinding

met het bestaande, aanpalende onderzoeksgebouw gecreëerd.

Daarnaast is er sprake van een semiondergrondse open parking die

doorloopt onder de Bio-Accelerator, het tweede pand dat momenteel

in aanbouw is. Om de technische installaties in de beschikbare

bouwhoogte te integreren, waren hoogtebesparende constructies

noodzakelijk. We dokterden een oplossing uit waarbij hyperstatische

balken werden uitgewerkt in een prefabsysteem. Plaatselijk zijn er

ook ingebetonneerde staalprofielen toegepast. De combinatie van

beide zorgde voor de vereiste snelle uitvoering. Ook de thermische

werking van de halfopen ondergrondse garage vormde een

uitdaging. Deze moest immers opgevangen worden in een gebouw

zonder uitzettingsvoeg. Het was dus een opdracht die heel wat

expertise en creativiteit vergde. Maar zo hebben we het graag:

in dergelijke projecten kunnen we immers echt het verschil maken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


WE BRING

BUILDINGS

TO LIFE

Read how

we think

circular and

work modular

on ingenium.be

© UGENT - VIB ONDERZOEKSGEBOUW, CAMPUS ARDOYEN GENT more on www.ingenium.be

We are life-cycle engineers.

– idealistic geniuses if you like.

We believe we can make the world

a better place. By engineering.

Responsibly. And sustainably.

By engineering smart technical

installations for tomorrow’s buildings.

Their vital organs. Everything that

is tucked away in walls, floors and

ceilings. Because without it, a

building is just an empty box, lifeless.

bringing buildings to life, for life

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN

Uw gevel als visitekaartje voor de buitenwereld?

Dankzij innovatief maatwerk en totaaloplossingen met

duurzame materialen is Sign & Facade uw uitverkoren

metgezel voor uw gevelbekleding. Laat u inspireren

door onze realisaties op www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen voor vrijblijvend advies op maat

via het gratis nummer 0800 957 22.

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be


Gent, Onderzoeksgebouw VIB-UGent Onderwijs

Een van de paradepaardjes is de glazen serre

van 9x50 meter, die ongeveer een derde van

de bovenste verdieping beslaat.

Project met uitdagingen

Om dit project in de wacht te slepen, besloten

Denys en IPES opnieuw de krachten te bundelen.

“Als multidisciplinaire groep zijn we een veelgevraagde

partner voor moeilijke en niet-alledaagse

bouwprojecten en infrastructuurwerken”, vertelt

Jeroen Depauw. “IPES is een toonaangevende

speler op het vlak van gepersonaliseerde kantooren

labogebouwen. Dankzij deze combinatie

van expertises kwam ons dossier uit de bus als

winnaar van de wedstrijdaanbesteding. Eenvoudig

was de opdracht echter niet. Vooral de

technieken – meer bepaald de integratie in de

plafonds – vormden een erg grote uitdaging.

Naast de gebruikelijke technieken moest er ook

infrastructuur voor ‘pure water’, omgekeerde

osmose en industriële gassen voorzien worden.

Om de energiefactuur te minimaliseren, werd voor

‘partial heat recovery’ gekozen. Deze techniek

maakt het mogelijk om energie te recupereren

uit de warmte die wordt opgewekt bij het koelen

van het gebouw.” }

De vloerbekleding in het nieuwe onderzoeksgebouw van VIB-UGent is strak en clean uitgevoerd.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INGENIUM – ENGINEERING EN

UITVOERINGSCOÖRDINATIE

Met het nieuwe onderzoeksgebouw trekken VIB en

UGent resoluut de kaart van duurzaamheid. Vandaar

dat de engineering werd toevertrouwd aan Ingenium

uit Brugge. Dit ‘lifecycle-ingenieursbureau’ adviseert,

ontwerpt en optimaliseert de bouwfysische kwaliteiten

en technische installaties van ambitieuze bouw- en

renovatieprojecten in de meest uiteenlopende sectoren.

Project Manager ing. Jan Robert: “In dit project vertaalden

we het uitgebreide eisenpakket naar een uitvoerbaar

ontwerp dat binnen het voorziene budget paste.

Daarnaast namen we de ‘lead’ met betrekking tot de

uitvoeringscoördinatie. Hierbij stond Revit centraal:

een 3D-softwarepakket waarmee we de technische

installaties modelleren en ook clashes/conflicten kunnen

detecteren vooraleer de effectieve bouw van start

gaat. Geen overbodige luxe gezien de vele complexe

installaties en brede waaier van onderaannemers in dit

project. De bijkomende integratie van een BSL3/A3-

labo met zware eisen op het vlak van bioveiligheid

maakte de uitdaging nog interessanter. Uiteindelijk is

de balans bijzonder positief. Dankzij dit onderzoeksgebouw

konden we onze BIM-expertise en technische

kennis met betrekking tot complexe labogebouwen

verder uitbreiden. Bovendien heeft dit project ons geloof

in de meerwaarde van BIM nog versterkt.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

OXFLOOR MULTISTEP –

VLOERBEKLEDING

In een onderzoeksgebouw is het altijd zoeken naar de

perfecte balans tussen duurzaamheid en reinigbaarheid.

Oxfloor Multistep uit Kortrijk werkt deze cocktail af met

een snufje esthetiek en een serieuze scheut vakkennis.

Niet verwonderlijk dus dat deze firma in het Technologiepark

al verschillende referenties op zijn naam schreef.

“Een strakke en cleane uitvoering is daar altijd topprioriteit”,

vertelt bestuurder Tom Debuf. “Net op dat vlak

weten wij het verschil te maken. Ook in het nieuwe

onderzoekgebouw van VIB-UGent, waar we 5.840 m²

heterogene Tarkett Ruby-pvc-bevloering in de kantoren,

labo’s en gangen plaatsten. Voor de 440 m² vergaderruimtes

viel de keuze op de homogene Tarkett Standard

Plus. Daarvan werd 3500 lm opgetrokken tegen

de wanden als uitgerolde pvc-plint. De sanitaire ruimtes

zijn voorzien van 290 m² antislip Tarkett Granit Multisafe

en 510 m² pvc-wandbekleding van Gerflor SPM.

De panelen zijn gethermoformeerd op de werf en de naden

zijn tot een hygiënisch en waterdicht geheel gelast.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Onderwijs Gent, Onderzoeksgebouw VIB-UGent

“In het onderzoeksgebouw

moest een brede waaier

van hightechsystemen

geïntegreerd worden”

Op het gelijkvloers is een extra restaurant van de UGent ingericht.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS –

PAALFUNDERINGEN

Met het nieuwe onderzoeksgebouw gaan de wetenschappers

volop voor innovatie. Ze anticiperen op de uitdagingen van de

toekomst. Ook bouwpartner De Waal Solid Foundations moest

vooruitkijken bij de berekeningen van de paalfunderingen. CEO

Olivier Rens legt uit: “De bouwgrond is er jarenlang gesaneerd.

Bovendien is hij ook opgehoogd. Door dat recente grondverzet

is de site zich nog aan het zetten. We hebben er 140 trillingsvrije

grondverdringende schroefpalen uitgevoerd, elk met een draagvermogen

van 1300kN. Gezien de grote overspanningen en een

gedeeltelijke onderkeldering waren de eisen voor de zettingen

van de paalfunderingen zeer streng. Dit werd door onze inhouse

studiedienst uitgewerkt. De palen zijn uitgevoerd tot in de harde

zandlagen op een diepte van 13 meter. Uit de metingen tijdens

de bouwfase bleken de zettingen perfect binnen de vooropgestelde

grenzen te vallen.”

De paalfundering werd in april 2019 uitgevoerd. De werken duurden

een kleine twee weken. “Het ging erg vlot dankzij onze ruime

ervaring, die al teruggaat tot de jaren 60”, aldus Olivier Rens. Hij

heeft de dagelijkse leiding van De Waal Solid Foundations in handen.

Het bedrijf opereert sinds eind 2017 onder die naam, toen

het De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken

samenbracht. De drie bouwbedrijven bundelden hun complementaire

ervaring en expertise in het fusiebedrijf. Het maakt

van De Waal Solid Foundations een gerenommeerde speler in

de funderingsmarkt. Als gevestigde waarde voorziet het jaarlijks

tal van – vaak complexe – projecten van een stevige basis.

Het onderzoeksgebouw omvat zowel L2- als L3-laboratoria.

Vol hightechsystemen

Ook voldoen aan de hoge standaarden qua luchtdichtheid bleek geen

sinecure te zijn. “Zo moesten verschillende labo’s luchtdicht van elkaar

gescheiden worden”, legt Jeroen Depauw uit. “De vierde verdieping vormde

een bijzondere uitdaging”, vervolgt ing. Pieter Leyman, projectleider bij

Denys. “Daar bevindt zich immers het hart van het onderzoek met het

‘animalaria’. Er is onder meer sprake van een muizenrekwasser, een automatische

robot om de muizenverblijven schoon te maken en autoclaven om

alles te steriliseren met pure stoom die door de centrale stoominstallatie

wordt gegenereerd. Verder zijn er op deze etage ook verschillende BSL2

en BSL3-labo’s ingericht. Deze laatste zijn bestemd voor het onderzoek van

virussen en vereisten daarom een volledig luchtdichte afwerking. Daarnaast

bevatten ze een luchtafvoer met HEPA-filters en luchtsassen met

drukverschillen. Kortom: in het onderzoeksgebouw moest een hele brede

waaier van hightechsystemen geïntegreerd worden, wat bouwkundig

gezien niet altijd van een leien dakje liep. Niettemin is de THV Denys-IPES

er wederom in geslaagd een pareltje op te leveren, tot ieders tevredenheid

en volledig conform de kwaliteitseisen. Dat het gebouw een cruciale

rol speelt in het biotechonderzoek geeft deze complexe realisatie in

COVID-19-tijden nog extra cachet.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

vzw Lo²cus (VIB & UGent, Gent)

SVR-ARCHITECTS (Antwerpen) &

SumProject (Brussel)

TVH Denys (Gent) – IPES (Sint-Denijs-Westrem)

14 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Building Works

© Regine Mahaux

www.denys.com


Onderwijs Bedrijfspresentatie Botec

Ventilatie in schoolgebouwen

IS VRAAGGESTUURD VENTILEREN

IN SCHOOLGEBOUWEN NUTTIG?

Ondanks forse investeringen zijn de energiefactuur en de operationele onderhoudskosten in veel schoolgebouwen niet spectaculair gedaald

ten opzichte van het oude patrimonium. Verstandig ventileren kan echter een zeer gunstige impact hebben ...

Tekst en beeld Botec

Aangezien investeringen op het vlak van energie-efficiëntie zichzelf in een

permanent bezet (woon)zorgcentrum veel sneller zullen terugverdienen, is

verstandige keuzes maken de boodschap, zeker gezien het beperkte budget.

“In scholen zullen zeer grote investeringen zoals geothermie, grondbuizen

en zonnecollectoren zichzelf niet terugverdienen tijdens hun levenscyclus.

Het zijn zuiver ethische keuzes met het oog op duurzaamheid, waar we

natuurlijk voorstander van zijn, maar die volledig afhankelijk zijn van de

ingesteldheid (en het beschikbare budget) van de opdrachtgever.”

Voorkeur voor ventilatiesysteem D

Ventilatie blijkt een grote impact te hebben op het energieverbruik. De wijze

waarop de ventilatie wordt ontworpen, gebruikt en opgevolgd, zal in grote

mate de energiefactuur beïnvloeden. “Algemeen gesproken kan je aannemen

dat circa 75 % van alle kosten naar energie gaat gedurende de levensduur

van een luchtgroep. Dit is een richtwaarde die zal afwijken door het type

ventilatiesysteem en de performantie van de componenten, het type van de

naregelingen en de draaiuren van de luchtgroep, de regeling en het energiemanagement

en de toepassing van koeling, bevochtiging, enzovoort.”

De wijze waarop de ventilatie wordt ontworpen, gebruikt en opgevolgd, zal in

grote mate de energiefactuur beïnvloeden. (Beeld: Christophe Van Couteren)

Je kent ze nog wel, de oude schoolgebouwen met hoge plafonds en een

gedateerde gebouwschil. Velen van ons herinneren zich de muffe binnenlucht,

waardoor ook tijdens de winter ramen opengezet werden. Het

contrast met nieuwe gebouwen is zeer groot. Er is veel meer aandacht

voor comfort en energiezuinigheid. Toch daalt de operationele kost in veel

gevallen niet of nauwelijks.

Verstandige keuzes maken

Ingenieursbureau Botec uit Wommelgem heeft al jarenlang ervaring met

het ontwerpen van technische installaties in schoolgebouwen. “De ontwerpen

zijn geëvolueerd in functie van de tijdsgeest, de bijbehorende

normering en de ambities van de opdrachtgevers”, klinkt het. “Over het

algemeen worden schoolgebouwen getypeerd door hun lage gemiddelde

jaarlijkse bezettingsgraad – in België moeten kinderen gemiddeld 176

dagen per jaar naar school; de bezetting is dus nog geen half jaar. Bovendien

bedraagt de dagelijkse bezetting van het gebouw slechts 8 uur,

waardoor de equivalente bezetting daalt naar 59 dagen of 16 % van

een volledig jaar. Er moet met andere woorden verder nagedacht worden

om onze publieke schoolinfrastructuur ook tijdens weekends, avonden

en schoolvakanties beschikbaar te stellen voor andere doeleinden om de

bezettingsgraad op te krikken.”

Slim investeren in ventilatie loont, zeker ook voor scholen.

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bedrijfspresentatie Botec Onderwijs

Voor regeling en energiemanagement geldt dat dure investeringen in de energie-efficiëntie van de HVAC-installatie staan of vallen met de goede inregeling van

de installatie. (Beeld: Christophe Van Couteren)

“In schoolgebouwen geniet

een ventilatiesysteem D met

zeer energieperformante

ventilatoren de voorkeur”

Wat het type ventilatiesysteem betreft, wordt in een schoolgebouw doorgaans

ventilatiesysteem D toegepast. Dit is een ventilatiesysteem met

toevoer- en afvoerlucht, waarbij de warmte van de afgevoerde lucht voor een

groot deel gerecupereerd kan worden door middel van een warmtewisselaar.

Het eenvoudigere ventilatiesysteem C, met enkel geforceerde afvoer, is

moeilijker toepasbaar binnen scholen gezien de grote luchtdebieten en de

bijbehorende tochtproblemen. Bovendien wordt er geen warmte gerecupereerd

en wordt de ‘vervuilde’ lucht dus op lokaaltemperatuur afgevoerd naar

buiten. “Een ventilatiesysteem D met zeer energieperformante ventilatoren

geniet dan ook de voorkeur”, concludeert Botec.

Niet evident voor veel scholen

Het type naregelingen bepaalt of de verse lucht terechtkomt op de plaatsen

waar het nodig is. Om dit te garanderen, kan het kanalennet dat voor de

luchtverdeling zorgt uitgerust worden met vele vormen van intelligentie. “Zo

kan je er via aanwezigheidsdetectie, CO 2

-voelers of klokken per zone of lokaal

voor zorgen dat je kan inspelen op het totale luchtdebiet. Het luchtdebiet

per zone wordt dan gesnoerd met gemotoriseerde kleppen of VAV-dozen,

waardoor het totale luchtdebiet van de luchtgroep kan zakken. Aan de hand

van de derde ventilatorwet weten we dat het te leveren vermogen van de

ventilator zich tot de derde macht verhoudt ten opzichte van het luchtdebiet.

Een halvering van het luchtdebiet zal leiden tot acht keer minder elektrisch

toegevoerde energie. Ook het verbruik voor verwarming en koeling zal dalen

voor de conditionering van de lucht.”

Toch blijkt dat deze toepassing voor veel scholen niet evident is. Na een

eindwerk van een student professionele bachelor Klimatisering – begeleid

door Botec – blijkt dat de meerinvestering niet terug te verdienen is binnen

afzienbare tijd. Zelfs voor grotere klassen met een nominaal luchtdebiet

van 1 500 m³/u wordt de meerkost na vijftien jaar niet gecompenseerd

door het lagere energieverbruik. Oorzaken zijn de beperkte draaiuren van

de luchtgroep en de quasi uniforme bezetting van de lokalen gedurende

de bezettingstijden. “Bijgevolg stellen we eerder voor om verschillende

luchtgroepen te plaatsen per functie of een kanalensysteem te ontwerpen

met slechts enkele hoofdaftakkingen met een naregeling per functie

(bijvoorbeeld: klassen, refter, turnzaal)”, aldus Botec. “We moeten ons er

ook van bewust zijn dat een school of scholengroep slechts een beperkt

aantal vaklui in dienst heeft voor de opvolging en het onderhoud. Hoe

meer naregelingen en elektronica, hoe meer nazorg en benodigde kennis.”

Nazorg is cruciaal

Tot slot geldt voor regeling en energiemanagement dat dure investeringen

in de energie-efficiëntie van de HVAC-installatie staan of vallen met de

goede inregeling van de installatie. Daarom is de nazorg van de installateur,

de regelfirma, het studiebureau en de bouwheer zo belangrijk. “Bij

comfortklachten tijdens uitbating wordt de systeemintelligentie nog al te

vaak uit gemakzucht beperkt, zonder de werkelijke oorzaak van de klacht

te onderzoeken. Dat het dan bijvoorbeeld gaat om een niet (goed) werkend

onderdeel in de installatie, wordt pas jaren later of soms zelfs helemaal niet

ontdekt”, weet Botec. “Onze conclusie voor schoolgebouwen: ventileer met

een ventilatiesysteem D, deel je gebouw op in bepaalde bezettingsfuncties

met eventueel een luchtgroep per functie, voor een groep van lokalen met

dezelfde bezettingstijd bieden naregelingen weinig voordelen en hou de

installatie overzichtelijk en beheerbaar op maat van de eindklant.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


We build strong relationships and future-proof buildings.

Meer dan 70 jaar D&B

Excelsiorlaan 1 1930 Zaventem

info@pellikaan.be

www.pellikaan.be


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk

Industrielaan 4, 9900 Eeklo

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77

info@votquennefoundations.be

info@lameireft.be

www.votquennefoundations.be

www.lameireft.be


Onderwijs Schaarbeek, Gallaitsite

Uitgekiend funderingsconcept

voor nieuwe scholencampus

In het centrum Schaarbeek wordt deze dagen de laatste hand gelegd aan de realisatie van een nieuwe Nederlandstalige scholencampus voor

1140 leerlingen. De site bevindt zich tussen de Gallaitstraat en de Vanderlindenstraat, bestrijkt een oppervlakte van 21.700 m² en overbrugt

een niveauverschil van 4 à 5 meter. Dit resulteerde – nog voor de start van de eigenlijke bouwwerken – in omvangrijke funderingswerken,

die vooral op logistiek-organisatorisch vlak de nodige uitdagingen met zich meebrachten.

Tekst Tim Janssens | Beeld Lameire Future Foundation Technics

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt al ettelijke

jaren met een nijpend gebrek aan onderwijscapaciteit.

Een ambitieus, multifunctioneel

DBF-project als Campus Gallait komt dan ook als

geroepen. Tussen de Gallait- en de Vanderlindenstraat

in Schaarbeek verrezen een nieuwe kleuter-,

basis- en tienerschool (eerste graad secundair

onderwijs), enkele gemeenschappelijke ruimtes

zoals een sporthal, een refter, een kunst- en crearuimte,

een atelier en een labo en een ondergrondse

parking met 53 parkeerplaatsen. Even verderop

werd een bestaand erfgoeddepot omgevormd tot

een secundaire school (tweede en derde graad

secundair onderwijs) met een refter, gemeenschappelijke

ondersteunende ruimtes en een jeugdcentrum.

Campus Gallait is opgevat als een ‘dorp

in de stad’, dat – verdeeld over twee clusters –

verschillende scholen samenbrengt op één site,

waar leerlingen van alle leeftijden met elkaar in

contact komen en ook de ruimere gemeenschap en

de buurtbewoners welkom zijn. Het jeugdcentrum,

dat bestemd is voor de jeugdwerkingen van Chiro

Schaarbeek, Ratatouille en Transfocollect, vormt

het sluitstuk van dit brede onderwijsconcept.

De secanspalenwand heeft een lengte van 450 meter en bestaat uit circa duizend secanspalen van 15 tot 19 meter diep.

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Schaarbeek, Gallaitsite Onderwijs

Verschillende funderingstechnieken

Vooraleer de nieuwe schoolgebouwen konden

worden opgetrokken, legde Lameire Future Foundation

Technics (onderdeel van de 2Fund-groep)

letterlijk en figuurlijk de funderingen voor dit

vooruitstrevende project. Projectingenieur Nicolas

De Pestel: “Voor de realisatie van de ondergrondse

bouwlagen hebben we op beide clusters eerst een

grond- en waterkerende beschoeiing gemaakt door

middel van secanspalen. De palenwand heeft een

lengte van 450 meter en bestaat uit circa duizend

secanspalen van 15 tot 19 meter diep. De diepte is

afhankelijk van de positie op de werf, want tussen

de Gallaitstraat en de achterliggende Vanderlindenstraat

is immers sprake van 4 à 5 meter hoogteverschil

(afhellend richting Vanderlindenstraat),

waardoor we trapsgewijs gewerkt hebben. De

palenwand moet de stabiliteit verzekeren – voor

een grondkering variërend van 4 tot 9 meter – en

doet eveneens gedeeltelijk dienst als fundering voor

de nieuwbouw. Een driehonderdtal grondankers

garanderen de horizontale stabiliteit. Tot slot zijn

er – vanaf uitgravingspeil – ook nog 460 grondverdringende

schroefpalen geboord.”

Tussen de Gallaitstraat en de achterliggende Vanderlindenstraat is sprake van 4 à 5 meter hoogteverschil.

“De logistieke organisatie vormde een aanzienlijke uitdaging,

zeker in combinatie met de omvang van het project”

Logistiek puzzelwerk

De Gallaitsite bevindt zich in het hart van Schaarbeek.

Dat bracht onvermijdelijk enkele logistieke

randvoorwaarden met zich mee. “Alles moest

worden aangevoerd via een vrij smalle ingang

in de Vanderlindenstraat – de achterkant van de

werf, zeg maar – want in de Gallaitstraat mocht

het drukke tramverkeer onder geen beding

gehinderd worden”, legt Nicolas De Pestel uit.

“Bovendien vonden er simultaan met het boren

De Gallaitsite bevindt zich in het hart van Schaarbeek. Dat bracht onvermijdelijk enkele logistieke

randvoorwaarden met zich mee.

van de funderingspalen nog andere werkzaamheden

plaats – grondwerken, bemaling, … – en

moesten we dus ook rekening houden met de

andere partijen die aanwezig waren op de werf.

In combinatie met de omvang van het project

vormde dat toch wel een aanzienlijke uitdaging.

Desondanks is alles zeer vlot verlopen omdat de

samenwerking met de hoofdaannemer uitstekend

was en de uitgevoerde technieken dagelijkse kost

zijn voor ons. Ook de niveauverschillen op de werf

en de vrije grote grondkeringen (tot 9 meter) zijn

zeker niet onoverkomelijk voor een ervaren partij

als Lameire, dus we kunnen met recht en reden

spreken van een geslaagde realisatie!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)

Architect

POLO Architects (Antwerpen, Brussel)

Hoofdaannemer(s)

BESIX - Vanhout (Geel)

Funderingswerken

Lameire Future Foundation Technics (Eeklo)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


HOUTALU SCHRIJNWERK

HOOGWAARDIGE UITSTRALING,

GEEN ONDERHOUD

GEEN ONDERHOUD

OPTIE:

ZONDER GLASLAT

IDEAAL VOOR

HOOGBOUW

U-WAARDE 0,64

STRAK BUITENDESIGN

SFEERVOL BINNENDESIGN

KANTOORGEBOUW STEDELIJK ONDERWIJS RUE DU MIDI

ANTWERPEN BRUSSEL

ZANDBERG

BRUGGE

WWW.WEBOSCHRIJNWERKEN.BE


Antwerpen, Kantoorgebouw Stedelijk Onderwijs Onderwijs

STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN

GAAT VOOR HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Een ontmoetings- en werkplek en een opleidings- en vergadercentrum. Het nieuwe kantoorgebouw van het Stedelijk Onderwijs in

Antwerpen is het allemaal. Aangezien het een BEN-gebouw is en energiebehoud dus een cruciale rol speelt, is er gekozen voor een

combinatie van hout-aluminium schrijnwerk en HSB-elementen.

Tekst en beeld WEBO

Aan de binnenzijde bestaat het schrijnwerk van het nieuwe kantoorgebouw van

het Stedelijk Onderwijs Antwerpen uit larikshout.

Niet alleen duurzaamheid en circulariteit, maar ook een mooi design was

een belangrijk aandachtspunt bij de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw

van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Daarom koos het voor het

veelzijdige hout-aluminium schrijnwerk van WEBO. “Dit schrijnwerk garandeert

een hoogwaardige uitstraling zonder dat het onderhoud behoeft.

De combinatie van hout, aluminium en drievoudige beglazing maakt dat

het zeer goed presteert en een U-waarde tot wel 0,64 behaalt. Wij zien

het als een totaalconcept dat ongekende mogelijkheden biedt. Het veelzijdige

schrijnwerk voldoet perfect aan de noden van een veranderende

markt, waar energiezuinig en onderhoudsarm bouwen alsmaar aan belang

winnen. De HSB-elementen en het hout-aluminium schrijnwerk worden

geëngineerd in BIM”, aldus WEBO.

“Het schrijnwerk garandeert

een hoogwaardige

uitstraling zonder dat

het onderhoud behoeft”

Aan de buitenzijde past het hout-aluminium schrijnwerk perfect tussen de strakke

gevelafwerkingen dankzij het stijlvolle aluminium frame.

Passief of BEN: klaar voor de toekomst

Aan de binnenzijde bestaat het schrijnwerk van het nieuwe kantoorgebouw

van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen uit larikshout, waardoor het interieur

een warme, sfeervolle uitstraling krijgt. Aan de buitenzijde past het

hout-aluminium schrijnwerk perfect tussen de strakke gevelafwerkingen

dankzij het stijlvolle aluminium frame. “Met één type schrijnwerk hebben

we dus twee volledig verschillende designs gerealiseerd”, benadrukt WEBO.

“De bouwheer hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over onderhoud.

Aangezien de binnenkant van het schrijnwerk vervaardigd is uit natuurlijk

hout, draagt het project bij aan de verduurzaming van de bouwsector.

Hout houdt namelijk CO 2

vast. Het schrijnwerk hoort dan ook thuis in de

zeer hoge duurzaamheidsklasse 2. Zo kunnen de BEN- en passieframen en

-deuren uitermate hoge isolatiewaardes behalen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


De Pen

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Bruno Geltmeyer,

CEO Denys NV

DE BLIK VOORUIT

Bizarre tijden, bizarre gedragingen … Maar o zo veel opportuniteiten. Het coronavirus heeft de hele

maatschappij door elkaar geschud en we timmeren nu aan de weg vooruit. Die is voor de ene al wat

lastiger dan voor de andere, maar wie zich snel en adequaat aan de omstandigheden aanpast, zal er

als overwinnaar uitkomen. Darwin heeft ons dat al geleerd.

Waar een wil is, is een weg. Denk maar aan de F1, een halve eeuw geleden veruit de gevaarlijkste sport. Maar

hard werken en streven naar veiligheid en topkwaliteit hebben ervoor gezorgd dat wielrennen vandaag vele

malen risicovoller is dan een F1-bolide besturen. Dit is geen toeval, maar het resultaat van onverdroten werk.

In de bouw kunnen we hier een voorbeeld aan nemen: nog te veel faalkosten, te veel arbeidsongevallen, te

veel discussies … Dit zal alleen maar verdwijnen door naar de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen te

streven, waarbij alle actoren in een nauw samenwerkingsverband de toekomst smeden. Creatieve ontwerpers,

investerende opdrachtgevers en dynamische aannemers zullen meer en meer moeten samenwerken en de

schaarse menselijke assets die er zijn in positieve zin moeten gebruiken. De bouw is een uiterst mooie sector

omdat we letterlijk en figuurlijk bouwen aan een nieuwe toekomst, een betere wereld.

Wat de toekomst ons zal brengen, is verre van duidelijk. Gaan we naar een grote crisis, komen we snel uit deze

malaise, gaan we een periode van forse investeringen tegemoet of net een van flinke bezuinigingen, zal er een

hoge inflatie ontstaan …? Niemand weet het.

Onzekerheden leiden dikwijls tot terughoudendheid en aarzeling, maar laat dat nu net de factoren zijn die

de crisis zullen uitdiepen. Laten we niet twijfelen aan onszelf, aan onze krachtige regio en aan het sterke

ondernemingsweefsel en de handen in elkaar slaan. Er is zo veel nood aan nieuwe scholen, zorginvesteringen,

infrastructuur, goede huisvesting, energietransitie, klimaatinvesteringen en nog zo veel meer.

We moeten de sleutels vinden om het vele slapende geld dat in onze maatschappij aanwezig is te activeren.

Want zeg nu eens: wat verkiezen we? Een iets grotere schuld, maar goede scholen, klimaatvriendelijke huizen,

veilige weginfrastructuur …

Onze toekomst moeten we samen maken, jong en oud, door in elkaar te geloven, de handen uit de mouwen te

steken, ijverig en volhardend aan de slag te gaan!

Stay safe!


De pen wordt doorgegeven aan Luc Hellemans, CEO bij Lantis.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Slimme zonwering verlaagt koellast

van duurzaam kantoorgebouw

Wie de E17-autosnelweg in Kortrijk kruist, verbaast zich ongetwijfeld meteen over het gigantische distributiecentrum en kantoorgebouw van

Van Marcke. Het nieuwe complex van de Belgische distributeur van sanitair en verwarming fungeert als een ware showcase van duurzame

technieken: geothermische verwarming, brandstofcellen, groene stroom én architecturale zonwering.

Tekst en beeld Duco Ventilation & Sun Control

“Het nieuwe Europese distributiecentrum van Van Marcke beantwoordt aan de

groei in een competitieve markt en voldoet perfect aan de veranderende noden

van de klant”, vertelt Nicolas Karadjian van AAVO Architects. “Doorgedreven

duurzaamheid staat hierbij centraal. Behalve een distributiecentrum werd er

ook een nieuw hoofdkantoor gebouwd. Een BREEAM-certificaat behalen, was

vanaf het prille begin het streefdoel. Dit duurzaamheidslabel staat voor duurzaamheid

in de ruimste zin van het woord – van een duurzaam gebouwconcept

tot het gebruik van duurzame technieken en materialen. Maar liefst 13.660

zonnepanelen sieren het dak van het nieuwe complex. Grote glaspartijen

verwelkomen het daglicht in het kantoor en zorgen voor extra comfortbeleving.”

De nieuwe site van distributeur Van Marcke is een visitekaartje op het vlak van duurzaamheid en innovatie.

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De verticaal geplaatste aluminium DucoSun Wing-lamellen bieden een oplossing in de strijd tegen oververhitting.

Oververhitting voorkomen

“Tijdens de wintermaanden zorgen invallende zonnestralen voor een welgekomen

hoeveelheid warmte-energie. Maar ook dat heeft zijn schaduwkanten”,

benadrukt Karadjian. “Om oververhitting tegen te gaan tijdens de

warmere zomermaanden, vermijd je het best zoveel mogelijk direct zonlicht

op de ramen. In dat geval biedt de architecturale zonwering – DucoSun

Wing van Duco Ventilation & Sun Control – gelukkig soelaas. Resultaat?

Een reductie van de koellast tot 63 % en een aanzienlijke temperatuurdaling,

zonder een energieverslindend koelsysteem te moeten inzetten.”

De vleugelvormige lamellen geven het gebouw ook extra architecturaal cachet.

“De vleugelvormige lamellen

fungeren als een extra schil

voor de vliesgevel”

Vleugelvormige lamel

De nieuwe site van distributeur Van Marcke is een visitekaartje op het vlak

van duurzaamheid en innovatie. In het kantoorgebouw primeren vooral

de menselijke factor, het werkcomfort, de uitstraling van het gebouw en

een kostenefficiënt energieverbruik”, vervolgt Karadjian. “De verticaal geplaatste

aluminium DucoSun Wing-lamellen bieden een oplossing in de

strijd tegen oververhitting. Tegelijk zorgen ze op een structurele manier

voor extra architecturaal cachet. De vleugelvormige lamellen fungeren als

een extra schil voor de vliesgevel. Ze breken het zonlicht en voorkomen op

die manier dat de binnentemperatuur op warme dagen te hoog oploopt.

Vervelende reflecties op de computerschermen behoren zo definitief tot

het verleden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


Antwerpen The Residence

LUXECOMPLEX MET TWEE GEZICHTEN

Op het Antwerpse Zuid, waar ooit discotheek The Zillion stond, schittert sinds dit jaar The Residence. Het complex telt twee vleugels en biedt

plaats aan 93 woningen en kantoren, een hotel met 145 kamers, een supermarkt, een tankstation en een ondergrondse parking met plaats

voor 265 auto's. Achter de nieuwbouw ligt 2 hectare groene, publieke ruimte. Alles ademt grandeur. The Residence zoekt en vindt de perfecte

balans tussen visies en tijdsgeesten.

Tekst uwtekst.be | Beeld Wouter De Ceuster

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Residence Antwerpen

Architect David Matthyssen (HUB): "Het nieuwe wooncomplex ligt op het

snijvlak van de Antwerpse 19de-eeuwse gordel en ontwikkelingen van de

20ste en 21ste eeuw op het nieuwe Zuid. In het historische deel zie je bouwblokken

met statige herenhuizen, in de hedendaagse wijken veel grotere

gebouwvolumes en brede, open straten. Met The Residence verzoenen we die

verschillende stadsgezichten: het geheel heeft de figuur van een bouwblok,

maar de invulling is op schaal van Nieuw Zuid."

Stedelijk én huiselijk

"Het hotel van The Residence, met de bronzen gevel, ligt aan de kant van

de Jan Van Gentstraat. We hebben er gewerkt met sokkels in architectonisch

beton en geanodiseerde metalen gevelpanelen. Om het gebouw aan

de straatkant een stedelijk karakter te geven, heeft het hotel kleinere ramen

dan de woningen aan de parkzijde en is de indeling van de gevel streng.

De woningen – met uitzicht op het park en de Schelde of het justitiepaleis –

stralen een warmere, huiselijkere en open sfeer uit. Aan die gevels hebben we

het architectonische beton niet gecombineerd met metaal, maar met hout. En

de ramen zijn er veel groter. Het wooncomplex vouwt zich open in de richting

van het park. The Residence heeft met andere woorden twee gezichten.

En toch horen ze zichtbaar bij elkaar."

“De bronzen gevel, het

gepolijste beton, het park:

alles straalt klasse en

generositeit uit”

Rijkelijk wonen

David Matthyssen: "In dit project hebben we met bijzonder kwaliteitsvolle

materialen kunnen werken. De bronzen gevel, het gepolijste beton, de houten

terrassen aan de parkzijde: alles straalt klasse en generositeit uit." In de

interieurs valt de hotelsfeer op. De appartementen zijn ingedeeld in twee

zones: een woon- en slaapgedeelte. Binnen die zones maakten de interieurarchitecten

waar mogelijk gebruik van meubels in plaats van binnenwanden

om de ruimtes in te delen. De appartementen hebben grote terrassen en

ramen, en net zoals in het hotel ligt er een tapijt in de hal. }

Achter het woongebouw ligt 2 hectare groene, publieke ruimte.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


Loveld is a leading specialist contractor

for architectural concrete, stone and

brick faced precast facades

ARCHITECTURE

IN CONCRETE AND

NATURAL STONE

We can design, manufacture and install bespoke precast

cladding for commercial, public and residential projects

in Europe. We invite you to contact our technical sales teams

to find out more about the solutions we can offer your project.

www.loveld.com

Loveld Nv • Brug Zuid 12 • 9880 Aalter • Belgium

Tel. +32 9 325 86 60 • info@loveld.com • www.loveld.com

195003-17319_Loveld NV 1-2.indd 1 14-06-19 13:54


The Residence Antwerpen

De overdekte hal van het tankstation vormt één geheel met het hotel.

Integratie van het tankstation

De originele opdracht voorzag in de integratie van het tankstation in het

gebouw. Het VLAREM verbiedt echter om boven tankstations te bouwen.

David Matthyssen: "Vaak zie je dat zo'n tankstation dan aan een gebouw

wordt geplakt, met een lelijke luifel op poten erboven. Om dat te vermijden,

hebben we het tankstation opgevat als een volwaardig gebouw. Het resultaat

is een overdekte hal die één geheel vormt met het hotel en dezelfde

look-and-feel heeft."

Veel partners, veel wensen

The Residence startte in 2015 als een project van stedelijk vastgoedbeheerbedrijf

AG VESPA, projectontwikkelaar Today for Tomorrow en tankstation

Total. Ze schreven een architectuurwedstrijd uit, maar na de eerste ontwerpversie

kwamen er in de loop der jaren steeds meer opdrachtgevers bij, zoals de

eigenaar van het hotel, de uitbater van de ondergrondse parking en Colruyt,

dat de supermarkt op de benedenverdieping beheert. Het was aan de HUB

om al die wensen te verzoenen. David Matthyssen: "In elk project beïnvloeden

tientallen factoren het eindresultaat. Denk aan het ruimtelijke uitvoeringsplan

Nieuw Zuid en de historisch gegroeide omgeving. Denk aan de visie van

de drie oorspronkelijke partners (AG VESPA, Today for Tomorrow en Total) en

onze visie als architecten. Denk aan de beperkingen qua budget en timing.

In een ontwerp zoek je altijd naar een vereniging van alle informatie en

inzichten. Bij The Residence kwamen daar onderweg nog extra partners bij.

Met veel overleg en een open, heldere communicatie zijn we erin geslaagd

om de wensen van al die partners samen te brengen in één consistent

ontwerp waarin iedereen zich thuis voelt. Daar ben ik trots op." }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MGB CLADDING SYSTEMS –

GOUDKLEURIGE GEVEL

Een opvallende gouden gevel siert het hotel en Total-tankstation aan The

Residence – het werk van MGB Cladding Systems (Waalwijk, Nederland).

Dat ging met het originele ontwerp aan de slag en maakte er een eenvoudige

en tegelijk luxueuze gevelconstructie van. Directeur Peter Verhoofstad: "Onze

slogan is niet voor niets ‘complex engineering, simple solutions’. De gouden

gevel moest er ingenieus uitzien. Toch hebben we het ontwerp en de achterliggende

montage sterk kunnen vereenvoudigen, waardoor de prijs een stuk

lager lag dan oorspronkelijk voorzien was. Voor de bouwheer was dat natuurlijk

een opsteker." De gevel bestaat uit lichte platen in aluminium composiet: twee

lagen aluminium met een kern van polyetheen. Voor de gouden kleur kwam er

geen spuitwerk aan te pas. MGB Cladding Systems liet de composietplaten

voor de montage immers anodiseren in de kleur ‘brons 02’.

MGB Cladding Systems is gespecialiseerd in metalen gevel- en plafond-

systemen, zonwering en lamellen voor terrasoverkappingen. Het richt zich

zowel tot bedrijven als particulieren. De Nederlandse onderneming beschikt

over een eigen bouwkundige afdeling, een calculatiedienst en twintig vaste

monteurs. Ze plaatste ook het imposante plafond van de markthal in

Rotterdam en de gevel van de nieuwe campus Penta van Howest Kortrijk.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Antwerpen The Residence

De woningen aan het park hebben gevels in hout en beton.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LOVELD - ARCHITECTONISCH BETON

Het MAS in Antwerpen, het nieuwe Tate Modern in Londen, AZ

Sint-Maarten in Mechelen ... In de referentielijst van Loveld prijken

iconische gebouwen. Ook The Residence hoort nu thuis in dat

rijtje. Het wooncomplex kreeg een gevel in gepolijst architectonisch

beton, met de look-and-feel van een mooie hoogwaardige

natuursteen als resultaat.

“Het gepolijste beton ziet er niet alleen bijzonder kwalitatief uit.

Het behoudt ook zijn luxueuze uitstraling op lange termijn”, vertelt

Vincent Termote, salesmanager bij Loveld. “In principe is er bij

architectonisch beton altijd één afwijkende zijde – de zijde waarlangs

we het beton in de mallen storten. De drie andere zijden

zijn identiek door de gladde bekisting. Voor de gevel van The

Residence hebben we alle terrassen en kolommen na het storten

gepolijst. Zo zien de betonelementen er allemaal hetzelfde uit.

Door een klein laagje van het beton weg te slijpen, worden de

granulaten zichtbaar, wat een natuursteenuitstraling creëert.”

Door het architectonische beton te polijsten, wordt het gebouw niet

alleen mooier. Het is ook bestand tegen weer, wind en vuil. En is er na al

die jaren toch sprake van vervuiling of beschadiging? Dan kan de kolom

of wand in kwestie hersteld of schoongemaakt en gepolijst worden.

“Het wooncomplex kreeg

een gevel in gepolijst

architectonisch beton”

Over HUB

Architectenbureau HUB specialiseert zich in ambitieuze duurzame architectuur

in complexe, stedelijke omgevingen. De duurzaamheid van gebouwen is

voor HUB van fundamenteel belang. Dat vertaalt zich in een groeiende aandacht

voor circulariteit binnen de projecten. Waar moet u HUB van kennen?

Het renoveert momenteel het stadhuis van Antwerpen, ontwierp de socialedienstencluster

'Het Huis' in Berchem en stond in voor de brandweervoorpost

op de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen. Ook de site ArtBasicsforChildren

in Schaarbeek en de duurzame gebouwen van Den Draad in Gentbrugge

dragen de HUB-stempel. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

AG VESPA (Antwerpen),

Today for Tomorrow (Antwerpen) en

Total (Parijs, Frankrijk)

HUB (Antwerpen)

Democo Group (Hasselt)

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Residence Antwerpen

Vlotte verticale circulatie

dankzij intelligente lifttechnologie

The Residence zet in op wonen met toegevoegde waarde. Een van de kernwoorden is ‘service’, wat eveneens betrekking heeft op een vlotte

verticale circulatie. Met zes exemplaren van de Schindler 3300 en het CUBE-systeem wordt deze belofte waargemaakt. Snel, efficiënt, duurzaam

en toekomstgericht zijn immers de termen die deze oplossing typeren.

Tekst en beeld Els Jonckheere

Vijf liften van 675 kg, een snelheid van 1,6 m/s en negen stopplaatsen. En

een exemplaar van 1125 kg die aan een snelheid van 1 m/s drie niveaus

bedient. Dat is de volledige installatie die Schindler in The Residence

mocht plaatsen. “Alle liften zijn EN81.70 & 73-conform en voorzien van

een speciaal systeem dat de deuren bij aankomst versneld laat openen”,

aldus Wim Stockx, sales, marketing & product manager new installations

Belux. “Hierdoor kunnen we een bijzonder snelle en comfortabele circulatie

garanderen. En dit op een uiterst duurzame manier, want een innovatief

energierecuperatiesysteem zorgt voor een extreem lage totale harmonische

distortie. Zo wordt het elektriciteitsnet niet bevuild. In combinatie met de

perfecte uitbalancering met het tegengewicht blijven de energiekosten van

deze liften ook uiterst laag.”

“Kers op de taart is het

CUBE-systeem, dat ons aan

de hand van data-analyse en

artificiële intelligentie toelaat

om onze service

te verbeteren”

De liften garanderen een bijzonder snelle en comfortabele circulatie.

Progressief karakter

Dankzij de bekleding met HPL-panelen, de op maat gemaakte spiegel en

de speciale vloer passen de liften bovendien perfect in het esthetische

totaalplaatje van The Residence. “Kers op de taart is het CUBE-systeem,

dat ons aan de hand van data-analyse en artificiële intelligentie toelaat

om onze service te verbeteren en de rijkwaliteit te bestuderen. Bovendien

ligt deze oplossing in het verlengde van het progressieve karakter van

The Residence. In de toekomst kunnen dankzij CUBE immers extra

digitale services worden uitgerold, zoals alle opties binnen ‘Schindler

Ahead’. We hebben dus ons steentje bijgedragen aan de progressiviteit

van dit unieke concept, dat wonen in de stad voor jong en oud een totaal

nieuwe invulling geeft. Hiermee kunnen we onze referentielijst opnieuw

aanvullen met een wel erg bijzondere referentie waarop we uitermate

trots zijn.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


Antwerpen The Residence

De bewoners kijken door enorme ramen uit op onder andere het Vlinderpaleis,

de Schelde en een parktuin.

De ramen aan de parkzijde staan in een hoek. Een hele uitdaging voor

de plaatsers.

100 % BELGISCH BUITENSCHRIJNWERK

VOOR THE RESIDENCE

Het uitzicht van wooncomplex en hotel The Residence op het Antwerpse Zuid is goud waard. De bewoners kijken door enorme ramen uit op onder

andere het Vlinderpaleis, de Schelde en een parktuin. De vakkundige plaatsing van het buitenschrijnwerk draagt bij tot de architecturale kwaliteit.

Tekst uwtekst.be | Beeld Wouter De Ceuster

“De grootste uitdaging schuilde in de plaatsing van de ramen”

Voor het buitenschrijnwerk van The Residence,

dat is opgetrokken op de voormalige Zillion-site,

deed aannemer Democo een beroep op Peter

Moeskops Ramen en Deuren uit Ravels. Gespreid

over een periode van twee jaar plaatste het team

van Peter Moeskops er bijna zeshonderd ramen,

schuiframen en deuren. De appartementen en

hotelkamers kregen bronzen aluminium raamprofielen

met een hoge isolatiewaarde en hoogrendementsbeglazing

met een U-waarde van 1.0.

Alles voor een betere isolatiewaarde

Jelle Moeskops, verantwoordelijk voor de dagelijkse

leiding: “De ramen zijn redelijk courant. Ze zijn op

dit moment de ideale mix van kwaliteit, betaalbaarheid

en duurzaamheid. De grootste uitdaging

bij The Residence in Antwerpen schuilde in de

plaatsing van de ramen. Op de foto’s zie je dat de

gevel niet vlak is, maar dat de ramen telkens in een

hoek tegen elkaar staan. En dat bracht heel wat

extra pas- en meetwerk met zich mee.”

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Residence Antwerpen

De woningen en hotelkamers kregen bronzen aluminium raamprofielen.

De ramen zijn uitgerust met een luchtdichte folie voor een nog betere isolatie.

“Voorts hebben we waterkerende slabben geplaatst,

die ervoor zorgen dat het vocht niet

via de houten gevel kan binnendringen. Onze

slabben zijn met speciale silicone verlijmd rondom

het raam, waardoor we snel kunnen werken.

En ze doorstaan met gemak de tand des tijds.

Voor een nog betere isolatie van de woningen

brachten we aan de binnenkant luchtdichte folie

aan, op alle aansluitingen tussen het raam en

de binnenmuur.”

Eigen productie, flexibele planning

Peter Moeskops Ramen en Deuren heeft heel wat

ervaring, zowel bij particulieren als in de projectbouw.

Tien jaar geleden beslisten vader en zoon

Moeskops om de productie voortaan in eigen huis

te doen met 100 % Belgische materialen van

Aliplast. Jelle Moeskops: “Het voordeel voor onze

klanten is dat we de planning in eigen handen

hebben. Zijn er bepaalde stukken nodig? Dan

starten we meteen de productie op. Zo spelen we

snel in op wijzigingen en lastminuteopdrachten.

Ook als mensen bellen of mailen, proberen we

heel kort op de bal te spelen. Klanten appreciëren

die directe manier van werken.”

“Toch zijn onze werkmannen de grootste troef van

het bedrijf. De meesten werken hier al meer dan tien

jaar – stuk voor stuk precieze en harde werkers. Ook

buiten het werk zien we elkaar regelmatig. Met zo

veel knowhow, ervaring én vertrouwen in één team

slagen we erin om van elk project een succes te

maken. Dat was ook het geval bij The Residence.”

Lichte kleuren en structuurlakken

Welke trends ziet Jelle Moeskops op het vlak

van buitenschrijnwerk? “De raampartijen blijven

groot en de profielen blijven strak. Tot een jaar

of zes geleden was het een en al antraciet en

zwart wat de klok sloeg. Die kleuren zijn nog

altijd populair, al is er nu steeds meer vraag naar

lichte kleuren, zoals het brons van The Residence

en beige. Ook de structuurlak doet het goed. Die

zorgt voor een matte, korrelige afwerking van de

aluminium raamprofielen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


PROFESSIONALS IN

TOPKWALITEIT RAMEN,

DEUREN & GEVELS

• Snelle offertedienst

• Snelle levertijden

• Eigen productie en plaatsingsdienst

• CE-Markering

Peter Moeskops BVBA is reeds tientallen jaren een begrip bij aannemers en particulieren voor het realiseren

van nieuwbouw- en verbouwprojecten. Wij staan garant voor kwalitatief zeer goede ramen aan een correcte

prijs en snelle levering. Daarnaast beschikken we over een zeer uitgebreid assortiment. Onze jarenlange

ervaring in het produceren en plaatsen van ramen zorgt voor zelfkennis zodat wij samen met u tot de beste

oplossing komen voor uw project. Wij beschikken over een eigen atelier waar de ramen zorgvuldig en op

maat geassembleerd worden. Een perfect product en een tevreden klant zijn onze grootste uitdaging.


Peter Moeskops BVBA Kanaaldijk16D | 2380 Ravels

Tel: +32 (0)14 65 89 49 | Fax: +32 (0)14 65 93 31

jelle@petermoeskopsbvba.be | www.petermoeskopsbvba.be

Kanaaldijk 16D 2380 Ravels

www.petermoeskopsbvba.be


Blankenberge Villa Karmel

Nieuwbouw en renovatie gaan hand in hand op de site van Villa Karmel.

RUSTIG WONEN OP VOORMALIGE KLOOSTERSITE

Een kleurenschema op maat van de kustomgeving, de charme en geborgenheid van een voormalig klooster en de groene rust van de uitnodigende

binnentuin. Villa Karmel brengt al die troeven samen en stopt ze in een eigentijds jasje. Nieuwbouw en renovatie gaan er hand in hand.

Vanaf oktober kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in de nieuwe woonbuurt.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Volus

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Villa Karmel Blankenberge

Het kleurenpalet is op maat van de omgeving.

In Blankenberge spreekt het klooster van ‘de ongeschoeide karmelieten’ nog

steeds tot de verbeelding als het slotklooster waar afzondering en eenzaamheid

vooropstond. Tralies en een hoge slotmuur hielpen bij het scheppen van

een ‘woestijn’ waarin het karmelideaal beleefd kon worden, inclusief kloostertuin.

Na een grondige facelift zullen ook de toekomstige bewoners er kunnen

herbronnen. Al is het net zo goed een ideale uitvalsbasis om de stad en de

kust te verkennen. Villa Karmel bevindt zich namelijk op wandelafstand van

de zee en alles wat het centrum van Blankenberge te bieden heeft. }

Villa Karmel is een ideale uitvalsbasis om de stad en de kust te verkennen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ITHO DAALDEROP/CODUMÉ TECHNICS

– HVAC EN SANITAIR

“Het was een verademing om voor een projectontwikkelaar te

werken die de kostprijs niet als doorslaggevende factor beschouwde.”

Aan het woord is Lieven Messiaen, managing director

van Itho Daalderop, dat zijn Belgische hoofdkantoor vestigde in

Asse. De onderneming stond in voor het sanitair, de ventilatie en

de verwarming in de woningen van Villa Karmel. Ze werkte nauw

samen met dochterbedrijf Codumé Technics, dat de ventilatiesystemen

en verwarming installeerde. Met ruim zeventig jaar ervaring

als plaatser voor de projectmarkt was het geen probleem om deze

klus vlot te klaren. Chauffage en sanitair liet Codumé uitvoeren door

een onderaannemer.

“Zowel de high-end gasketels als het ventilatiesysteem D zijn ontwikkeld

door Itho Daalderop”, gaat Messiaen verder. “Ze zijn niet

de goedkoopste optie, maar wel een duidelijke keuze voor duurzame

technieken. Met de cv-ketel opteerde de bouwpromotor

bijvoorbeeld resoluut voor veel warmwatercomfort. Onze CUBE

produceert namelijk 16 liter per minuut. Ter vergelijking: bij veel

andere ketels is dat slechts 9 of 10 liter. Ideaal voor strandgangers

die zich extra willen douchen. De ventilatie heeft dan weer een

positief effect op de EPB-berekening, waar ook de bewoners op

hun beurt de vruchten van plukken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Ons D-systeem apporteert verse

lucht en verjaagt vervuilde lucht.

62 woonunits

Het gerenoveerde kloostergebouw en het nieuwbouwvolume zijn samen goed

voor 62 woonunits. “Daarmee bieden we een ruime variatie”, zegt Pascal

Legroe, bestuurder en projectontwikkelaar bij Volus. “Er zijn een-, twee- en

drieslaapkamerappartementen, maar ook woningen van drie bouwlagen.

In elke typologie staan comfort en woonkwaliteit voorop. Lichte kleuren en

zachte, warme materialen domineren het interieur. De wooneenheden hebben

trouwens stuk voor stuk een eigen buitenruimte. Voor de units op het

gelijkvloers bevinden die terrassen zich in de kloostertuin. Op de verdiepingen

is er ook altijd sprake van een privéterras.”

Voor de architectuur lieten projectontwikkelaar Volus en architectenbureau

ARCH & TECO zich inspireren door het kloosterverleden en het kleurenschema

van de kust. Zo verwijzen de goudkleurige aluminium afwerking

en het dito schrijnwerk naar het zand. Ook de aluminium balustrades

kregen een gouden kleur. In het gerenoveerde gedeelte is het authentieke

karakter van het klooster maximaal behouden. De twee ‘kloosterbenen’ zijn

volledig gestript en opnieuw ingericht. Samen vormen zij Residentie Mgr.

Waffelaert. Op de nieuwe perforaties voor bijkomende raampartijen na is

de gevel maximaal behouden. Dat was ook aangewezen, gezien de status

van ‘beschermd gevelzicht’. En ook het kapelletje op de hoek is gebleven.

“De nieuwbouw – die de naam Residentie Koning Albert I kreeg – is

trouwens in kruisvorm opgesteld. Een bewuste en symbolische keuze”,

vult Legroe nog aan.

“De goudkleurige aluminium

afwerking en het dito

schrijnwerk verwijzen

naar de kleur van zand”

Het goudkleurige aluminium springt sterk in het oog.

Het D-systeem van Itho Daalderop:

gecontroleerde ventilatie.

Ons systeem van mechanische ventilatie voert verse

lucht van buiten aan en voert vervuilde lucht, vocht en

CO 2

af. Gecontroleerd, energiezuinig en geluidsarm.

Itho Daalderop: uw garantie op verse lucht.

Ontdek het gamma op www.ithodaalderop-ventilation.be

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

712.058_ID_ventilatie_BA_Vlaanderen_95x267.indd 1 26/08/2020 09:12


Villa Karmel Blankenberge

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – LIFTEN

Dat de bewoners van Villa Karmel zich in alle comfort en vrijheid

van de ene naar de andere verdieping kunnen begeven, danken

ze aan Coopman Orona. Het plaatste er immers zes liften van

het type 3G_1010, met afmetingen volgens de opgelegde toegankelijkheidseisen.

De afwerking van de liftkooien sluit perfect

aan bij de rest van het project. Zo zijn de liften niet alleen een

functionele toevoeging, maar ook een esthetische troef. “Bij de

plaatsing werkten we met twee verschillende opstellingen”, klinkt

het. “De drie liften in de nieuwbouw zijn geïnstalleerd met toegang

op 180°. Bij de renovatie van het klooster plaatsten we een

van de liften deels in buitenopstelling.”

Al sinds de jaren 60 is Coopman actief als liftenbouwer. In

2010 werd het bedrijf overgenomen door Orona. De twee

complementaire spelers versterkten elkaar. Orona is namelijk

specialist in het ontwerpen en plaatsen van liftinstallaties en

veilige mobiliteitsoplossingen, zowel in standaardopstellingen

als in maatwerkoplossingen. “Villa Karmel is een mooie illustratie

van onze maatwerkmogelijkheden. We implementeerden

de opgelegde normen, maar gingen nog verder. Door het uitzicht

van de liften te finetunen op maat van de binnenafwerking

klopt het plaatje volledig.”

De kloostertuin creëert een vlotte, aangename doorgang naar de straatkant.

Troef voor de ruime omgeving

Naast respect voor het verleden en rustgevend groen was ook de doorwaadbaarheid

van de site belangrijk bij de ontwikkeling van dit fraaie woongeheel.

De kloostertuin creëert een vlotte, aangename doorgang naar de straatkant.

Er is circa 40 meter kloostermuur afgebroken om die openheid te creëren. Na

de aanleg van de ondergrondse parking onder de nieuwbouwvolumes is de

tuin opnieuw aangeplant met streekgebonden groen. Een hekje zorgt voor de

nodige privacy, maar is niet slotvast, zodat de tuin toegankelijk blijft.

Tot slot was ook een duurzame benadering een van de voornaamste speerpunten

van projectontwikkelaar Volus. Niet alleen om te voldoen aan de

hedendaagse normen, maar ook met het oog op de toekomst. “Villa Karmel

beantwoordt aan de strengste eisen: een laag energieverbruik, een lage

CO 2

-uitstoot, geoptimaliseerde raamoppervlaktes, een hoge isolatiegraad

en efficiënte warmterecuperatie”, licht Pascal Legroe toe. “Samen met de

ondergrondse garageboxen, de berging en de ruime fietsenstalling dragen

deze energetische troeven bij tot het wooncomfort van de gebruikers. Vandaag

en morgen.” ❚

Personen- en goederenliften

Installatie, onderhoud & modernisering

1 op de 10 nieuwe liften in Europa is een Orona-product

Onderhoud en modernisering van zowel eigen

als vreemde liften

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund

door een internationale groep

www.coopman.orona.be

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Volus (Aalter)

ARCH & TECO (Gent)

Van Tornhaut (Aalter)

Coopman Orona · sales@coopman.orona.be

Hoofdzetel: Mannebeekstraat 3, 8790 WAREGEM - Tel. (+ 32) 56 35 85 80

Brussel: Heide 7, 1780 WEMMEL - Tel. (+ 32) 2 569 62 49

Antwerpen: Prins Boudewijnlaan 321, 2610 WILRIJK - Tel. (+ 32) 3 501 35 54

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Lommel Residentie Silverzand

NIEUWE STADSPOORT MET LUXUEUZE UITSTRALING

Lommel staat bekend voor het winnen van zilverzand, waarvan het allerfijnste glas wordt gemaakt, puur en luxueus. Het zijn superlatieven

die ook opgaan voor de woonbeleving die Residentie Silverzand te bieden heeft. De naam is dus geen toeval, net zoals de fraaie architectuur,

de energetische performantie en de piekfijne afwerking.

Tekst Tim Janssens en Wouter Polspoel | Beeld Tim Janssens

Residentie Silverzand is een nieuwbouwcomplex met 31 appartementen,

zes penthouses en een ondergrondse parkeergarage met staanplaatsen,

garages, bergingen en fietsstallingen. De wooneenheden zijn verspreid over

vier blokken, die samen fungeren als een nieuwe ‘stadspoort’ op de hoek

van de Koning Leopoldlaan en Koningin Astridlaan. Silverzand is een van

de eerste gebouwen die deel uitmaakt van een nieuwe stadsontwikkeling,

waarvoor een ambitieus masterplan is uitgewerkt.

Architecturaal spanningsveld

Het spanningsveld tussen het stedenbouwkundig kader van de toekomstige

stadslaan en aansluiting bij de huidige morfologie van de omgeving vormde

volgens D&A architecten de grootste uitdaging bij de realisatie van het

ontwerp. Het resultaat is een combinatie van stedelijke architectuur met

materiaalkeuzes die aansluiten bij de omgeving. Er is geopteerd voor een

sobere, maar strakke afwerking: gevelsteen, beton, volkernplaten en glazen

balustrades. Toch oogt Silverzand ook speels. Enerzijds door verspringingen

in het volume, anderzijds door horizontale strekkenlagen in het metselwerk

“De architecten kozen

voor een combinatie van

stedelijke architectuur

met materiaalkeuzes die

aansluiten bij de omgeving”

om meer geleding te krijgen en zo beter aan te sluiten bij de kleine korrel

van de context. Een middelhoog volume in prefabbeton en aluminium plaatmateriaal

doet dienst als kopgebouw. Ook energiezuinigheid was een belang-

Residentie Silverzand fungeert als een nieuwe ‘stadspoort’ op de hoek van de Koning Leopoldlaan en Koningin Astridlaan.

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Residentie Silverzand Lommel

“Alle prefabterrassen bevinden zich aan de achterkant, dus we hebben ze over het gebouw getild met behulp van grote mobiele kranen”, legt werfleider Tom Moonen uit.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Een middelhoog volume in prefabbeton en aluminium plaatmateriaal doet

dienst als kopgebouw.

rijk aandachtspunt, want het geheel is opgetrokken volgens de BEN-principes

(isolerende aluminium raamprofielen, ventilatiesysteem D, performante

vloerverwarming …). Samen met de doordachte ruimtelijke indeling en de

prima geluidsisolatie – geen overbodige luxe gezien de drukke locatie – zorgt

de energetische performantie voor een uitmuntend wooncomfort. }

R&M VAN DEN BOER –

ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK

Dat Residentie Silverzand een fraaie, luxueuze uitstraling heeft,

is zeker ook te danken aan het strakke aluminium buitenschrijnwerk.

Het werd geplaatst door R&M Van Den Boer (Lommel),

dat een heuse thuismatch speelde. “Een prestigeproject in

eigen gemeente: het komt niet elke dag voor. Het spreekt dan

ook voor zich dat we ons beste beentje hebben voorgezet“,

zegt zaakvoerder Ronny Van Den Boer. “We hebben er Masterline

HI-raamprofielen en CP 155-LS-schruifraamprofielen van

Reynaers Aluminium gemonteerd, die zijn ingevuld met 1.0-hoogrendementsbeglazing.

We zijn gespecialiseerd in grote projecten,

dus Residentie Silverzand was zeker niet onoverkomelijk voor

ons. Ook in volle coronacrisis hebben we gewoon doorgewerkt,

wat hoofdaannemer DCA zeer sterk op prijs stelde. Het virus

en de bijbehorende maatregelen hebben op zich weinig impact

gehad op onze activiteiten. Het gebouw zelf mag er evenzeer

wezen, dus we zijn best fier op deze realisatie!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Lommel Residentie Silverzand

Beperkte corona-impact

Het was DCA dat de realisatie van Residentie Silverzand in goede banen leidde.

“Het is een gebouw met een traditionele structuur (snelbouwmetselwerk, predallen,

welfsels boven de kelderverdieping …) en weinig bouwtechnische bijzonderheden,

al was het plaatsen van de prefabbetonnen gevelbekleding en de

prefabterrassen wel precisiewerk. Alle prefabterrassen bevinden zich aan de

achterkant, dus we hebben ze over het gebouw getild met behulp van grote

mobiele kranen”, legt werfleider Tom Moonen uit. “We waren net voor het bouwverlof

klaar en kregen in de laatste rechte lijn dus te maken met strikte coronarichtlijnen.

Gelukkig bleef de impact daarvan relatief beperkt. In tegenstelling

tot veel andere aannemers hebben we gewoon doorgewerkt in maart en april,

al hebben we natuurlijk wel onze ‘workflow’ aangepast om alles coronaveilig

te laten verlopen (apart vervoer regelen, social distance waarborgen …). Bovendien

hadden bepaalde onderaannemers, die elders geconfronteerd werden met

stilgelegde werven, plots hun handen vrij om verder aan de slag te gaan op onze

werf – in sommige gevallen zelfs met een extra ploeg of meer manschappen.

Dat gold uiteraard niet voor iedereen, maar globaal genomen hebben we geen

aanzienlijke vertragingen opgelopen. We prijzen ons gelukkig dat alles vlot

verlopen is en dat het resultaat perfect aan de verwachtingen voldoet!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Heylen Vastgoed (Herentals)

Architect

D&A Architecten (Ham)

Hoofdaannemer(s)

DCA (Beerse)

Er is geopteerd voor een sobere, maar strakke afwerking.

RM-Vandenboer-Adv-197x130mm-algemeen.indd 1 28/08/2020 08:48

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nieuwe merknaam voor textielspecialist

Himpe Desmet wordt fasset

Een vertrouwd team en gekende kwaliteit onder een nieuwe vlag: Himpe Desmet heet voortaan fasset. “Een sterk merk dat ook de jongere

generatie zal triggeren”, zegt Tom Himpe, die samen met vader Rony aan het hoofd van het bedrijf staat.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Himpe Desmet

“De nieuwe naam vat onze

veelzijdigheid perfect samen”

Met het Plopsa Hotel heeft fasset er een mooie referentie bij. (Beeld: Pieter Clicteur)

117 hotelkamers, vergaderzalen, bars en een restaurant. Fasset staat in voor de

levering en plaatsing van de gordijnen en binnenzonwering. Het hield rekening

met de sfeer, het interieur en het thema in iedere hotelkamer en speelde met

de gordijnen in op de ontwerpen van de creatievelingen van Plopsa. Ook na

vier decennia telt er voor de interieurspecialist uit Izegem maar één ding: een

sterk totaalconcept realiseren waar de klant en de eindgebruiker een goed en

tevreden gevoel aan overhouden. ❚

Al sinds 1983 staat Himpe Desmet voor kwalitatieve gordijnen, zowel voor

de projectmarkt als voor hoogwaardige interieurconcepten. “Toen was het

vrij evident dat een zaak de namen van de oprichters droeg”, zegt Tom

Himpe. “Vandaag klinkt onze vorige naam bij velen bekend in de oren en

is ons imago goed, maar we stellen vast dat vooral de jongere generatie op

zoek is naar klinkende ‘merken’. Het idee voor de naamswijziging sluimerde

al een tiental jaar. Nu hebben we het ook doorgevoerd en heet ons bedrijf

voortaan fasset.”

Textiel en lichtbeheersing

Het familiebedrijf is vooral gekend van de vele gordijnen die in het confectieatelier

gemaakt worden. En daar stopt het zeker niet. Ook textiel, zonwering,

kussens en de aankleding van – en met – meubilair behoren tot het activiteitenpakket.

“Interieuraankleding in al zijn facetten dus”, vervolgt Tom Himpe.

“Vandaar de naam. Die vat onze veelzijdigheid perfect samen. De prioriteit

blijft advies, maatwerk en kwaliteit in productie, zowel voor grote reeksen als

voor kleine volumes.”

Het zijn dezelfde bekende gezichten die fasset zullen vertegenwoordigen:

Rony, Tom, Ann, de stiksters in het gordijnconfectieatelier en de ervaren

plaatsers. “Gekende producten van Belgische makelij en onze gewaardeerde

totaalaanpak, maar dan met een nieuwe, klinkende merknaam! Deze stap

was nodig om onze marktpositie te waarborgen en ons aanbod tegelijk verder

te diversifiëren.”

Inspelen op creatieve ontwerpen

Na bijna veertig jaar heeft Himpe Desmet – vanaf heden dus fasset – zijn plaats

veroverd binnen de sector. Een mooie referentie die wordt meegenomen naar

het nieuwe merk fasset is het Plopsa Hotel in De Panne, dat plaats biedt aan

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Eke Eikenpark

Het favoriete beeld van ontwerparchitect Stijn Colpaert: “Je ziet hier echt de invloed van de Palladiaanse villa’s in de streek rond Venetië.”

STAALBOUW IN SLANKE UITVOERING

EEN ELEGANTE KIJK OP APPARTEMENTSGEBOUWEN

Het in 2019 opgeleverde Eikenpark ziet er elegant en eenvoudig uit. Niet verwonderlijk, want de architecten haalden hun inspiratie bij

de Palladiaanse villa’s die zo mooi opgaan in de Venetiaanse vlaktes en bij de koloniale Amerikaanse villa’s met ontspannende ‘front

porches’. In het weidse, landelijke kader van Eke vertaalde zich dat in vier appartementsgebouwen, opgevat als parkvilla’s met een

lichte, fijn gedetailleerde structuur.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld B2Ai

Eikenpark ligt in Eke, een deelgemeente van Nazareth, vlak bij Gent. In geen tijd

ben je met het openbaar vervoer of met de wagen in de stad of in de rustige

Vlaamse Ardennen. Een ideale en tegelijk atypische locatie voor dit project van

vastgoedontwikkelaar Fenixco. “We doen meestal projecten in een stedelijke

context”, licht Hélène Bostoen, zaakvoerster van Fenixco, toe. “Die ervaring

inzake compacter wonen namen we mee in dit landelijke project. We hebben die

omgeving dan ook extra in de verf laten zetten, onder meer via ruime terrassen.

Ze garanderen niet alleen privacy, maar vergroten ook het appartement en de

leefruimte. De grote raampartijen bieden bovendien heel wat natuurlijke lichtinval.

Plaats dit gebouw in een stad en je zou een heel ander effect krijgen.”

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Eikenpark Eke

Om de gebouwen nog beter te integreren in het landschap kozen de architecten

voor een combinatie van lessenaars- en vlinderdaken.

Door twee types metselwerk te combineren, kreeg de gevel een zeer luchtig en

speels effect.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

“Aan de hand van een

kleinschaligere aanpak

hebben we sterk ingezet

op de integratie van de

parkvilla’s in het landschap”

Geen harde verkavelingsindruk

Eikenpark bestaat uit vier vrijstaande gebouwen, die samen plaats bieden

aan 36 appartementen. Het grondplan is steeds opgevat als een vierkant. “Zo

hebben de volumes geen voor- of achterzijde, maar is er sprake van een zekere

doorwaadbaarheid”, vertelt Stijn Colpaert, ontwerparchitect bij architectenbureau

B2Ai. “We hebben dan ook sterk ingezet op de integratie van deze

parkvilla’s in het landschap aan de hand van een kleinschaligere aanpak, zodat

je geen harde verkavelingsindruk krijgt. Ook de wagens hebben we neutraal

weggewerkt door het ruime parkeerterrein semiondergronds aan te leggen.”

Hélène Bostoen vult aan: “Dat maakt dat er veel licht is op het terrein en

dat enkele bewoners de parkeerplaatsen anders invullen. Iemand heeft er

bijvoorbeeld een klein atelier op poten gezet. Wij ontwerpen en ontwikkelen,

maar het is fijn om te zien hoe die functies verder evolueren en concreet

ingevuld worden.”

Complexe puzzel

Er is niet alleen duurzaam omgesprongen met de omgeving, maar ook met

de technieken. Gaande van een ventilatiesysteem D tot zonnepanelen voor

ieder appartement en een hoogrendementsgasketel. “Het gebouw heeft een

zeer goed E-peil; beter dan wat wettelijk opgelegd is”, zegt Kaat Standaert,

projectarchitect bij B2Ai. “De constructie van de gebouwen was nochtans

een hele uitdaging. De gevel, het buitenschrijnwerk, de staalstructuur en de

CERAGRES – TEGELLEVERANCIER

EN -PLAATSER

Sinds enkele jaren kent Ceragres een sterke groei. Het bedrijf uit

Melle evolueerde van tegelleverancier naar tegelplaatser en van

projecten met tien appartementen naar projecten met 20.000

vierkante meter te betegelen oppervlakte. “We zijn gepassioneerd

door ons vak en door unieke materialen en texturen”, vertelt Adrien

De Witte. Samen met zijn vader Christophe runt hij de zaak. “De

sterkte van Ceragres ligt in het feit dat we in alle mogelijke prijsklassen

een ruime variëteit aan kwaliteitsvolle materialen bieden.”

Ceragres is een trouwe partner van heel wat aannemers, bouwheren

en projectontwikkelaars. Ook van Fenixco. Voor Eikenpark

leverde en plaatste Ceragres de tegels in de keukens, badkamers

en toiletten. Standaardformaten van 60 op 60, maar ook van

60 op 20 voor de wandbekleding in de badkamers. “De klanten

konden keramische tegels kiezen uit een op voorhand bepaald

assortiment. Dat was een zeer gevarieerd aanbod met heel wat

mogelijkheden en kleuren”, zegt Adrien De Witte. “Het waren

stuk voor stuk kwalitatieve tegels met een sterke technische

fiche. We hebben enkel tegels in ons aanbod waar we zelf

positieve ervaringen mee hebben. Ik moet toegeven: de bouwheer

heeft hier goed gekozen, want slechts een heel klein deel van de

klanten week af van de selectie.”

terrassen moesten perfect op elkaar afgestemd worden. Een beetje zoals een

meccanosysteem. Dat gebeurde nog voor de ruwbouwfase in het BIM-model

van de aannemer en vergde nadien een nauwkeurige coördinatie. De samenwerking

met Vuylsteke-Eiffage verliep gelukkig zeer vlot.” Dat beaamt ook

Hélène Bostoen: “Het is een project waarbij alles meezat. Gerealiseerd door

een groep jonge mensen die zich volop voor dit project wilden inzetten. Ook

de reacties van de omwonenden en de gemeente waren zeer positief.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Fenixco is een Belgische vastgoedontwikkelaar uit Gent, die

financieel volledig onafhankelijk is en zich specifiek richt op

residentiële projecten in Vlaanderen en Brussel. Daarbij gaat heel

wat

Fenixco

aandacht

is een

uit naar

Belgische

de woonbehoeften

vastgoedontwikkelaar

van vandaag

uit Gent,

en morgen,

die

om

financieel

zo een

volledig

thuis te creëren

onafhankelijk

die daar

is en

perfect

zich specifiek

aan beantwoordt.

richt op

residentiële

Eentje

projecten

waar

in

we

Vlaanderen

zelf graag

en

zouden

Brussel.

wonen.

Daarbij gaat heel

wat aandacht uit naar de woonbehoeften van vandaag en morgen,

om zo een thuis te creëren die daar perfect aan beantwoordt.

Eentje waar we zelf graag zouden wonen.

FENIXCO.BE

FENIXCO.BE

Brussels.stwg 489 Melle

Brussels.stwg 489 Melle

www.ceragres.be

www.ceragres.be

00021381001 CERAGRES 1-2.indd 1 28-09-20 14:15


Eikenpark Eke

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VERMANDELE – OMGEVINGSWERKEN

Vermandele uit Oostrozebeke stond in voor de volledige buitenaanleg

rondom Eikenpark, gaande van de collectieve riolering voor de vier

woonblokken over de rijweg en de verhardingen tot de landschapswerken

en de beplanting. “Het was een totaalproject van a tot z, zoals

we er jaarlijks meerdere doen. We vinden het zeer belangrijk om onze

klanten een totaalpakket aan te bieden”, vertelt projectleider Joachim

De Rycke. “In dit project was het ecologische aspect zeer belangrijk.

Alle verhardingen zijn waterdoorlatend en er was veel aandacht voor

de realisatie van een natuurlijke en groene omgeving.”

De loggia’s vormen samen met de tuin de eyecatchers van dit project.

Variatie en reliëf in de gevel

Het gebouw ziet er ogenschijnlijk eenvoudig uit, maar niets is minder waar.

En net daarin schuilt de sterkte van Eikenpark. “De staalstructuur was perfect

uitgedokterd door Stijn en vervolgens door ons stabiliteitsbureau. Dat

resulteerde in een zeer slanke uitvoering van de elegante kolommen, zonder

zichtbare verbindingen”, vertelt Kaat Standaert. Stijn Colpaert treedt haar bij:

“Dat is exact wat ik in gedachten had bij het ontwerp. De slanke, witte stalen

banden worden versterkt door het speelse effect in de zandkleurige baksteen.

Die is op twee manieren uitgevoerd: de ene is klassiek gemetst, de andere ligt

dieper. Het brengt variatie en reliëf in de gevel omdat de metsellagen lijken

te verspringen. Zo heb je aan de vier zijden van de gebouwen telkens een

heel ander resultaat.”

Belevingstuin

Alle betrokken partijen benadrukken hoe goed de bouwvolumes geïntegreerd

zijn in de landelijke context. Zo liggen de vier blokken hoger dan het maaiveld

en hebben de bewoners dus al vanop het gelijkvloers een mooi uitzicht op

de omgeving, waarvan ze optimaal kunnen genieten door de ruime terrassen.

“Deze loggia’s zijn samen met de tuin de blikvangers van het project. Eigenlijk

zijn het extra woon- en belevingsruimtes”, zegt Hélène Bostoen. “Je kijkt uit op

een heel mooie tuin. Dat was een investering van Fenixco. We beseffen dat

die binnen vijf jaar pas volledig tot zijn recht zal komen, maar we zijn er nu

al helemaal aan verknocht. We werkten samen met Atelier Arne Deruyter en

integreerden water, een bloemenweide, planten, wandelpaden, enzovoort. Je

ziet er echt de seizoenen veranderen. Het is gewoon prachtig.”

Vermandele creëerde een echt landschap met glooiingen en diepgang.

“En dat was best uitdagend, al was het tegelijkertijd ook erg

plezant. De vier woonblokken staan wat hoger dan het originele

grondniveau. Door met glooiingen en hellingen te spelen, creëerden

we een prachtig parkdomein”, licht Joachim De Rycke toe.

“De biodiversiteit is gegarandeerd dankzij een boomgaard met

bloemenweide en een prairietuin. Geen strakke tuin dus, maar een

zeer organisch geheel met 88 bomen, 6.900 heesters en nog eens

20.500 vaste planten zoals bloemen en siergrassen. We kiezen

altijd voor lokale plantenkwekerijen. Op die manier houden we de

keten kort en de kwaliteit hoog.”

Krommelingstraat 8780 Oostrozebeke 8 – - 8780 tel 056 Oostrozebeke 66 98 53 - www.vermandele.be

- tel 056 66 98 53

Krommelingstraat 8 – 8780 Oostrozebeke - tel 056 66 98 53

De architecten zijn het volmondig eens met Hélène Bostoen. “Alle appartementen

zijn naar de tuinen gericht. Op de bovenste verdieping zijn de ramen

zelfs verhoogd, waardoor we de omgeving echt naar binnen halen. Integratie

in het landschap stond voorop. Deze kleinschalige aanpak geeft appartementsbouw

een heel andere uitstraling.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Fenixco (Melle)

B2Ai (Brussel, Gent, Roeselare)

Vuylsteke – Eiffage (Meulebeke)

Vinkstraat 8780 14 – Oostrozebeke 8780 Oostrozebeke - tel 056 – tel 66 056 98 5366 98 53

Vinkstraat 14 – 8780 Oostrozebeke – tel 056 66 98 53

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


De juiste tools voor wie werk geeft.

zet elke stap met vdab.be/werkgevers


Advertorial

DIPLOMA BOUWKUNDIGE OP ZAK

DANKZIJ VDAB EN PXL

Toen een van de grootste klanten van zijn koeriersbedrijf het liet afweten, sloeg Peter Wouters een andere

richting in. Maar wanneer ‘één zomer bijklussen in de horeca’ er al snel drie werden, besloot hij een

diploma te halen. “Ik dacht: nu moet ik switchen. Een maand later zat ik achter de schoolbanken van PXL

als student bouwkunde.”

Tekst en beeld VDAB

Hoe kwam je bij

de bouwsector terecht?

Peter: “Eigenlijk via de website van VDAB. Ik had

al enkele online cursussen achter de rug voor

ik hoorde dat ik ook een bacheloropleiding

kon volgen. VDAB werkt daarvoor samen met

Hogeschool PXL in Hasselt. Ik kon mijn uitkering

behouden én studeren – niet onbelangrijk

als je elke maand rekeningen moet betalen en

een gezin onderhoudt. De enige voorwaarde

was een ingangsproef wiskunde. Ik had op

voorhand wat schrik, maar ik slaagde voor de

proef en kon meteen beginnen.”

Je was de oudste van de klas.

Had je een andere aanpak dan

je medestudenten?

“Ik zag de opleiding als mijn job, dus ik stak er

ongeveer evenveel tijd in als in een voltijdse

werkweek. Als zelfstandige klopte ik soms

honderd uur per week, dus deze opleiding was

geen probleem. Al heb ik wel moeten zwoegen.

Soms werkte ik drie weken lang aan een taak

en was het nog ploeteren om de deadline te

halen. Maar dat gold ook voor de andere studenten.

Bovendien moest ik geen lief meer

vinden én uitgaan, zoals de jongere studenten”,

lacht Peter.

En dan kwam het echte werk:

stages bij bouwbedrijven …

“Inderdaad. Tijdens de verschillende kijkstages

leerde ik bouwbedrijven én werven kennen.

Ik liep onder andere stage bij het Agentschap

Wegen en Verkeer (AWV), als werfcontroleur.

Peter Wouters (49): “Na drie jaar studeren en

stage lopen, ben ik 100% klaar voor de werf!”

In het laatste jaar koos ik opnieuw voor AWV

omdat de stagebegeleider zoveel ervaring had.

Dankzij hem leerde ik alle aspecten van de job

kennen en kon ik meedraaien op de werf.”

Wat is nu de volgende stap?

“Volop solliciteren. Ik heb alvast gesolliciteerd bij

PXL en AWV, waar ze enorm tevreden waren

over mijn stage. Ik heb niet echt stress om te

solliciteren. Wel vragen ze soms heel wat ervaring

bij verschillende bedrijven. Dat is jammer.

Geen ervaring kan net een pluspunt zijn. Elke

firma werkt namelijk anders en kneedt je nog

tot de ideale collega. Dan is de motivatie toch

belangrijker dan de ervaring?”

Heb je tips voor andere mensen

die een carrièreswitch in de

bouw ambiëren?

“Ik zou zeggen: waag de sprong. Maar met alleen

springen zal je er niet komen. Het is hard

werken, want ook als je wat ouder bent, krijg

je geen voorkeursbehandeling. Maar het is een

diverse sector met veel werkgelegenheid. Ik

kan niet wachten om aan de slag te gaan!” ❚

Trajectbegeleider Eric Bauwens (VDAB) staat

werkzoekenden bij tijdens hun opleiding.

“Peter is een voorbeeldcursist. Na de inschrijving

op vdab.be schatten we telkens in

of de opleiding realistisch en haalbaar is. Dan

volgt er een motivatiegesprek en overlopen

we alle etappes. Peter volgde van bij het

begin netjes alle lessen en doorstond ook

de stages en de examens. Ik hield nauw contact

met hem en zijn opleidingscoördinator

van PXL om de vooruitgang te bespreken.

Bovendien zien ze VDAB-cursisten zoals

Peter daar graag komen, want ze hebben

vaak al wat ervaring en zijn matuurder. Zo

nemen ze ook de rest van klas op sleeptouw.”

“De bouw is een diverse sector met veel werkgelegenheid.

Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Advertorial

Dat veiligheid geboden is tijdens bouwwerken weet iedereen. Toch gebeuren er nog dagelijks ongelukken

op bouwwerven in ons land. Euro Rent staat zijn klanten graag bij in hun keuze van de juiste machines

om dit risico tot een minimum te herleiden. In dit artikel behandelen we twee aspecten die de veiligheid

op een werf ten goede komen: materieel voor veilig werken op hoogte en machines voor stofbestrijding.

Tekst en beeld Euro Rent

Nieuw in de verhuur bij Euro Rent: een breed gamma vernevelingsmachines.

Veilig werken op hoogte

Een val van hoogte heeft meestal zware gevolgen voor het slachtoffer.

Ruim een kwart van alle arbeidsongevallen met voorziene blijvende

ongeschiktheid is te wijten aan het vallen vanop een bepaalde hoogte.

Voor werken op hoogte bestaan er verschillende regelgevende bepalingen.

De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex over het

welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen (voorheen KB van

31 augustus 2005). Om het aantal arbeidsongevallen bij werken op

hoogte te verminderen, bepaalt de wet dat elke werkgever de nodige

maatregelen moet treffen om het welzijn van zijn werknemers te

garanderen. Voor alle geplande activiteiten moet hij voorafgaandelijk

een risicoanalyse opmaken en de nodige preventiemaatregelen nemen

om risico’s of schade te voorkomen. Hetzelfde geldt voor alle werkzaamheden

op hoogte.

Eén arbeidsmiddel dat geschikt is voor alle werkzaamheden bestaat niet.

De keuze van het arbeidsmiddel wordt bepaald door de werkzaamheden

en de omstandigheden waarin het zal worden gebruikt. Maar met enkele

van de volgende oplossingen ben je al een eind op weg met betrekking

tot veilig werken.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

“Eén arbeidsmiddel dat geschikt is

voor alle werkzaamheden bestaat niet.

Een juiste materieelkeuze is dan

ook cruciaal voor de veiligheid”

Dakrandbeveiliging

Een eerste gemakkelijke stap in het veilig werken op hoogte is dakrandbeveiliging.

Deze bestaat uit houten planken of leuningen met steigerelementen

die geplaatst worden langs de (opstaande) randen. Verkrijgbaar voor zowel

hellende als platte daken.

Steigers

Naast dakrandbeveiliging verhuurt Euro Rent ook steigers. Een steiger

wordt gebruikt als tijdelijke voorziening om veilig op hoogte te kunnen

werken. Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek

op hoogte is dan ook specialistenwerk waaraan gebruiker, opdrachtgever

én wetgever hoge eisen stellen. Euro Rent beschikt over de grootste

voorraad Layher-steigermaterialen in België.

Bouwliften voor verticaal transport

Er zijn maar weinig nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvoor geen

bouwlift geplaatst kan worden. De keuze is uitgebreid: personenliften,

goederenliften, hefsteigers, transportsteigers … Variërend in hefcapaciteiten,

platformafmetingen en masthoogten. Industriële liften zijn bij uitstek

geschikt voor montage aan havenkranen, schoorstenen, olieplatforms,

torens en schepen. Deze liften zijn speciaal ontworpen voor het snel

vervoeren van personen in industriële sectoren waar hoge eisen worden

gesteld aan veiligheid en betrouwbaarheid.

De keuze van het type lift is vaak afhankelijk van de wensen van de

aannemer en de locatie waar de lift geïnstalleerd dient te worden. Naast

gebruiksgemak creëert een bouwlift vooral extra veiligheid op de werf.

Het inzetten van een bouwlift verhoogt ook de efficiëntie bij het vervoeren

van bouwmaterialen en personen.

Veilig werken met huurtoestellen

Voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte verhuurt Euro Rent in zijn

vestigingen in Deurne en Sint-Niklaas een uitgebreid assortiment aan

arbeidsmiddelen voor bijna iedere toepassing. Denk aan ladders, harnasgordels,

(rol)steigers, trappentorens, bouwliften, hoogwerkers en schaarliften.

“Het voordeel van huren is dat de huurder zeker is van veilig en

gekeurd materiaal”, aldus Euro Rent.

Euro Rent beschikt over de grootste voorraad Layher-steigermaterialen in België.

Stofbestrijding

Sinds 2017 is het verplicht om de stofemissies zo laag mogelijk te houden

bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken. En sinds januari 2020 moeten

alle arbeidsmiddelen die gebruikt worden voor het slijpen, boren of

bewerken van materiaal dat kwarts bevat, uitgerust zijn met een stofafzuigingsmechanisme

of een systeem van watertoevoeging. Inspecteurs

van Toezicht op het Welzijn op het Werk zullen extra aandacht besteden

aan de correcte naleving hiervan!

“Naast een volledig gamma HEPA-fijnstofzuigers, ventilatoren en luchtreinigers

voor zweefstof kunnen klanten nu ook bij ons terecht voor

het huren van een vernevelingsmachine”, klinkt het bij Euro Rent. “Stofbestrijding

met vernevelaars is veel meer dan de boel alleen maar nathouden

met een tuinslang. Het doel is om met zo weinig mogelijk water en energie

een zo groot mogelijk oppervlak te vernevelen. Een vernevelingsmachine

produceert een gordijn van microdruppels, waardoor stofdeeltjes uit

de lucht worden geabsorbeerd en neergeslagen. Een kleine klus of een

megabouwproject: we verhuren de juiste vernevelaar voor elke job!”

Is jouw bedrijf actief in de bouw en/of industrie, dan neem je dus best

stofreducerende maatregelen en voorkom je vervelende boetes. Bovendien

is minder fijn- en kwartsstof in de lucht gezonder voor je werknemers én

betekent het minder overlast voor de omwonenden, waardoor de eventuele

klachten en de kans op het stilleggen van de werf minimaal zijn.

Euro Rent maakt stofbeheersing eenvoudig en beheersbaar met een

ruim aanbod aan industriële nevelkanonnen. Machines die niet alleen

als stofbestrijders in de sloop- en recyclingsector inzetbaar zijn, maar

onder andere ook bij breekinstallaties, op- en overslag, geurbestrijding

en koeling van machines en mensen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Veurne Accanta

De ruwbouw is meteen ook de afwerking in dit project.

BOEKHOUDKANTOOR MET INDUSTRIËLE LOOK

Als een boekhoudkantoor een eigen uitstraling wil, dan is een industriële look een goede keuze. Zo deed Accanta het alvast voor zijn

nieuwbouw in Veurne. Een mooi en tegelijk best pittig project. “De ruwbouw is namelijk meteen ook de afwerking”, legt projectleider

Laurens Vanden Bussche uit.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Vanden Bussche

Een nieuwe generatie en een nieuwe naam vragen

ook om een nieuwe uitvalsbasis. Op de hoek van de

Nieuwpoortse Steenweg en de Albert I-laan huist

Accanta, het voormalige Kantoor Vercruysse, in een

aantrekkelijke nieuwbouw. Een pand met een open

onthaal, vergaderzalen en burelen. Uitvoerder van

dienst: Vanden Bussche. Een industriebouwer met

heel wat mooie referenties op het conto. Vaak met

hun eigen specifieke uitdagingen. Dat was bij deze

opdracht niet anders.

Snelle montage op de werf

Het boekhoudkantoor is opgetrokken uit geprefabriceerde,

geïsoleerde holle wanden. De grondige voorbereiding

en de productie van de bouwelementen

vormden de basis voor een strakke planning op

de werf. De reliëfstructuur op de panelen zorgde

meteen voor een industrieel getinte look. De

wanden zijn 7,3 meter hoog en zijn in één stuk gerealiseerd.

“De hoogte van die panelen is gekozen

vanuit esthetisch oogpunt”, legt Laurens Vanden

Bussche uit. “Het was nochtans niet de meest

eenvoudige keuze. Door de hoogte konden we de

panelen niet rechtop transporteren. Ze moesten dus

nog gekanteld worden op de werf. En dat zonder de

delicate afwerkingsstructuur te beschadigen.”

Om de panelen intact te houden, gebruikte

Vanden Bussche voor dat kantelmanoeuvre geen

kantelblok, maar twee kranen. Door de beperkte

bewegingsruimte op de werf moesten de kraan-

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Accanta Veurne

Terwijl de ene kraan een muur aan het plaatsen was, werd de andere ingezet om alvast het volgende paneel klaar te zetten.

“De reliëfstructuur op de betonpanelen

zorgt voor een industrieel getinte look”

machinisten goed op elkaar ingespeeld zijn. Voor

dit soort klussen kan de aannemer rekenen op

zijn ervaren team en grondige voorbereiding.

Dat er twee kranen op de werf stonden, had ook

zijn voordelen in het verdere uitvoeringsproces.

Terwijl de ene kraan een muur aan het plaatsen

was, werd de andere ingezet om alvast het

volgende paneel klaar te zetten.

Innovatieve manier van beton storten

De hoogte, isolatie en wapening van de wanden

bracht een tweede uitdaging met zich mee. De

slang aan de kubel kon niet tot beneden zakken.

Hierdoor moest het beton van een veel te

grote afstand naar beneden vallen en was er

kans op ontmenging. Bovendien kon het team

van Vanden Bussche de trilnaald niet tot beneden

laten zakken om het beton te verdichten.

Dankzij een goede samenwerking tussen de

verschillende bouwpartners kwam er een prima

oplossing uit de bus. Laurens Vanden Bussche:

“We besloten de onderste lagen op te storten

met zelfverdichtend beton. Dit betontype mag

niet getrild worden en heeft een veel grotere

cohesie, waardoor het veel moeilijker ontmengt

bij het storten op een grote hoogte.” Om de grotere

bekistingsdrukken van dat zelfverdichtend

beton op te vangen, spoot Vanden Bussche de

bekisting volledig elastisch op en voorzagen de

arbeiders bijkomende zekeringen.

Naast de ruwbouw nam de aannemer ook een deel

van de afwerking voor zijn rekening. De vloeropbouw,

pleisterwerken, glazen wanden en deuren,

stalen balustrades, leuningen en overloop werden

door Vanden Bussche zelf uitgevoerd. De treden

en de overloop zijn gemonteerd na het wind- en

waterdicht maken van het gebouw, in onbehandeld

staal met een dikte van 6 millimeter. “Bij de

uitvoering van bouwprojecten gaan we altijd voor

een strakke, kwalitatieve afwerking. Maar in dit

project was dat nog belangrijker”, geeft Laurens

Vanden Bussche mee. “De industriële look betekent

dat de ruwbouw meteen ook de afwerking is.

De muurpanelen moesten nog gekanteld

worden op de werf. En dat zonder de delicate

afwerkingsstructuur te beschadigen.

Eventuele foutjes achteraf verdoezelen was geen

optie. Dat was gelukkig ook niet nodig.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Accanta (Veurne)

Architect

Architectenatelier Vyvey & Partners

(Nieuwpoort)

Hoofdaannemer(s)

Vanden Bussche (Veurne)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Bouwen met ervaring én persoonlijkheid

INDUSTRIEBOUW VANDEN BUSSCHE nv I Welvaartstraat 1 I B-8630 VEURNE

T +32 58 23 32 86 I info@vandenbussche.be I www.vandenbussche.be


DUURZAME ENERGIE LUCHT | WATER-WARMTEPOMPEN

De HPA-O CS Plus Compact D Set S:

De alles in één warmtepomp

> Verwarming, warmwaterbereiding en koeling (in optie)

> Met energiezuinige invertertechnologie (label A++)

> Laag geluidsniveau

Ondek ons volledig gamma op: https://www.stiebel-eltron.be/lucht-water

STIEBEL-ELTRON bv - ‘T Hofveld 6-D1 - 1702 Groot-Bijgaarden

www.stiebel-eltron.be

HPA-O Set_130x197mm_NL_FR.indd 1 17/08/2020 08:01:39

BETON,

GEPOLIERD, GESCHUURD,

GESTRAALD, GETALOCHEERD,

TERRAZZO, BINNEN, BUITEN, ENZ.

Verhuur van bestelwagens

en lichte vracht

Inrijhellingen van beton, bekleden van trappen met beton en

microbeton, thermische en akoustische isolatie, injecties,

dunne overlagingen van vloeren met micro beton.

Met flexibele financiering.

Huurformules op maat Snel beschikbaar Ruim aanbod

Ontdek ons aanbod en zoveel meer

op vans.atlrenting.be

EMB bvba • Arthur Maesstraat 65 • 1130 Brussel

Tel. 02/215 19 49 • info@emb.be • www.emb.be

ATL RENTING N.V.

Industrieweg 122 Poort West-Limburg 1335 - 1337 B - 3980 Tessenderlo

+32 (0) 11 45 65 20 info@atlrenting.be vans.atlrenting.be

673.005_EMB_ad_95x130.indd 1 29/11/2016 09:10


Genk Kolderboswijk

DUURZAAM GERENOVEERDE SOCIALE WOONWIJK

UITGERUST MET WARMTENET

Energetische renovatie is deze dagen schering en inslag in de sociale woningbouw, maar in de Kolderboswijk in Genk ligt de lat nog een stuk

hoger dan gewoonlijk. Voor de laatste fase van de grootscheepse vernieuwing van de wijk, waarbij twaalf appartementsgebouwen grondig

onder handen worden genomen, had sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak immers een absolute primeur in petto: een warmtenet dat

instaat voor de centrale verwarming en de productie van sanitair warm water. Dit resulteert in een aanzienlijke energiebesparing en een

spectaculaire toename van het wooncomfort.

Tekst Tim Janssens | Beeld Silvan Hufkens

Meer comfort en minder energieverbruik: dat is de rode draad bij de ingrijpende transformatie van de Kolderboswijk.

De Kolderboswijk telt in totaal 639 wooneenheden, verspreid over 71 appartementsblokken.

Sinds 2006 worden al deze gebouwen een na een in een nieuw,

duurzaam kleedje gestoken. Intussen is de laatste fase van de ambitieuze totaalrenovatie

volop aan de gang en is het einde stilaan in zicht. Als specialist in

de renovatie van sociale woningbouwcomplexen en appartementsgebouwen

was PIT Antwerpen (onderdeel van Eiffage Benelux) de geknipte partij om deze

uitdagende opdracht tot een goed einde te brengen. “Het gaat om twaalf gebouwen

met 104 appartementen”, vertelt directeur projecten Filip Van Straeten.

“COVID-19 heeft ons aanzienlijke vertragingen opgeleverd, maar we trachten dit

te compenseren door meerdere blokken tegelijk aan te pakken. We hopen de

werken eind mei 2022 te kunnen afronden.”

In principe zal er slechts 16 % van het voormalige energieverbruik nodig zijn voor

de verwarming van de appartementen.

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kolderboswijk Genk

Om de afgeleefde appartementsblokken te kunnen opwaarderen, moesten ze eerst tot op de draagstructuur gestript worden.

“We gaan van gebouwen

die verwarmd werden door

elektrische accumulatievuren

naar een hoogtechnologisch

ondergronds warmtenet:

een wereld van verschil”

Collectief verwarmingssysteem

Meer comfort en minder energieverbruik: dat is de rode draad bij de ingrijpende

transformatie van de Kolderboswijk. Toch is de laatste fase van dit vooruitstrevende

project niet te vergelijken met alle voorgaande fases. “We hanteren

een volledig andere aanpak, waarbij we nog veel sterker inzetten op energiezuinigheid”,

stelt Myriam Indenkleef, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij

Nieuw Dak. “We pakken de gevels van de gebouwen in met een dikke

isolatielaag en plaatsen een nieuwe gevelbekleding, ramen met een verbeterde

isolatiewaarde en extra isolatie in het dak en de tussenverdiepingen. Bovendien

wordt elk appartement uitgerust met een ruim terras, dat meer buitenruimte

en een groter wooncomfort garandeert. En last but not least: we hebben voor

deze twaalf gebouwen een collectief verwarmingssysteem op basis van een

warmtenet voorzien. De centrale verwarming en de productie van het sanitair

warm water worden aangestuurd vanuit één centrale stookinstallatie met

geothermische warmtepompen, die gekoppeld zijn aan zestien grondwaterputten

van 98 meter diep. In principe zal er op die manier slechts 16 % van

het voormalige energieverbruik nodig zijn voor de verwarming van de appartementen,

wat voor de bewoners resulteert in lage onderhoudskosten en een fors

gereduceerde energiefactuur.”

Sterk vooruitdenken

Om de afgeleefde appartementsblokken te kunnen opwaarderen, moesten

ze eerst tot op de draagstructuur gestript worden. Dit was nodig, want het

De gevels van de gebouwen worden ingepakt met een dikke isolatielaag

en uitgerust met een nieuwe gevelbekleding en ramen met een

verbeterde isolatiewaarde.

wooncomfort liet te wensen over, zegt Filip Van Straeten: “We gaan van

gebouwen die verwarmd werden door elektrische accumulatievuren naar

een hoogtechnologisch ondergronds warmtenet: een wereld van verschil.

Nieuw Dak koos bewust voor een doorgedreven toepassing van de laatste

nieuwe technieken, dus dat was wel een uitdaging. Gezien de aanwezigheid

van het warmtenet moesten we proactief werken en sterk vooruitdenken. Aanvankelijk

was het een beetje zoeken, maar eens onze werkwijze op punt stond,

konden we het rendement bij de renovatie van de volgende appartementsblokken

sterk de hoogte injagen. Het is fijn om vooruitstrevende projecten

als deze te kunnen realiseren!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Nieuw Dak (Genk)

Quirynen Jacobs architecten (Machelen)

PIT Antwerpen (Kapellen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Vangeerthof – Arboretum Kalmthout’

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27- 2950 Kapellen

Telefoon (03)605 14 33

Fax (03)605 14 76

E-mail info@pit.eiffage.be

www.pitantwerpen.be


FORD TRANSIT

TRAIL GAMMA

OOK OFFROAD ZIT U GOED

Ga je offroad? Reken dan op het nieuwe Ford Transit Trail gamma. Een stoer design,

met een exclusief Ford-radiatorrooster, gecombineerd met een luxueus en rijk

uitgerust interieur. De Ford Transit Trail uitvoering bezorgt uw Transit

een nog grotere betrouwbaarheid, nu ook op uitdagend terrein. Het mechanisch

sperdifferentieel geeft u extra tractie op een ruwe of gladde ondergrond.

En de intelligente voorwielaandrijving zorgt voor nog betere prestaties op elk terrein.

2,7-7,5 L/100 KM. 60-197 G/KM CO 2 . (NEDC)

3,1-9,6 L/100 KM. 70-249 G/KM CO 2 . (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting.

Optionele velgen en/of banden kunnen een andere CO 2 -uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens.

Verbruik en CO 2 -uitstoot van het Transit Trail gamma worden nog voor de lancering meegedeeld. Om die reden zijn de afgebeelde cijfers enkel toepasbaar op het

Transit Custom en Transit 2T gamma. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.

GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

ford.be


MARKTLEIDER IN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

Met het gamma lichte bedrijfsvoertuigen (Transit en Ranger) is Ford bijzonder succesvol. In 2020 werd Ford zelfs marktleider in dit segment

in België en Luxemburg. Die mooie positie is te danken aan een recent gamma met veel aandacht voor milieu, comfort, verbruik, veiligheid

en connectiviteit. Het is tevens een gamma afgestemd op de gebruikers, waar Ford ervoor zorgt dat de klant een voertuig krijgt dat perfect

is afgestemd op zijn gebruikseisen.

Tekst en beeld Hendrik De Spiegelaere

Het gamma lichte bedrijfsvoertuigen van Ford is

samengesteld uit de verschillende versies van de

Transit (Courier, Connect, Custom, 2T), de bestelwagenversie

van de Ford Fiesta (Fiesta Van) en de eveneens

zeer succesrijke Ranger-pick-up, die zich al jaren

mag verheugen over een leiderspositie in Europa.

De verschillende modellen behoren elk tot een

specifiek segment:

• Fiesta Van: laadvolume van 0,96 m 3 , motoren

van 85 tot 125 pk

• Transit Courier: laadvolume van 2,6 m 3 – laadvermogen

tot 520 kg, motoren met 75 en 100 pk.

• Transit Connect: laadvolume van 3,6 m 3 –

laadvermogen tot 857 kg, motoren met 75,

100 en 120 pk.

• Transit Custom: laadvolume tot 8,3 m 3 – laadvermogen:

tot 1433 kg, motoren met 105, 130,

170 pk en 185 pk, manuele zesversnellingsbak

of automaat met zes verhoudingen.

• Nieuw zijn de Custom Trail-versies. Die hebben

onder meer door een differentieel met beperkte

slip een veel betere tractie op slechte ondergrond

en werden ook uiterlijk verfraaid. Onlangs

werd trouwens ook een Trail-versie van de Transit

2T uitgebracht.

• Transit 2T: voorwielaandrijving, achterwielaandrijving

en vierwielaandrijving, laadvolume tot

15,1 m 3 – laadvermogen tot 2190 kg, motoren

met 105, 130, 170 en 185 pk, manuele zesversnellingsbak

of automaat met tien verhoudingen.

Naast de gesloten bestelwagen en combi levert

Ford van de 2T ook chassis-cabines voor opbouw.

• Ranger: vierwielaandrijving, 3,5 ton sleepvermogen,

meer dan 1 ton laadvermogen;

motorvermogen: 170 pk met manuele zesversnellingsbak

of 213 pk biturbo met automaat

met tien verhoudingen. Speciale uitvoeringen

Wildtrak en Thunder.

De Ford Transit Custom PHEV is een milieuvriendelijke en economische oplossing.

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


In het zwaardere segment van lichte bedrijfsvoertuigen is de Transit 2T een zeer populair voertuig.

Moderne technologie

Als alternatief voor de gewone verbrandingsmotor

kan Ford van een aantal modellen een

hybride versie leveren. Dat is het geval voor de

Transit Custom mHEV en PHEV (plug-in-hybrid)

en de Transit 2T mHEV. De hybride versies zijn

niet alleen zuiniger, ze blinken ook uit door hun

milieuvriendelijke eigenschappen. Het nieuwste

snufje op de Transit Custom PHEV is een systeem

met geofencing, waardoor het voertuig in milieugevoelige

zones automatisch zal overschakelen

op puur elektrische aandrijving.

Alle lichte bedrijfswagens van Ford kunnen tevens

uitgerust worden met de FordPass Connect

on-board modemtechnologie. Daar kunnen vlooteigenaars

van gebruikmaken om de inzet van het

voertuig te optimaliseren en de gebruiks-kosten

te verlagen. Andere technologie is bijvoorbeeld

het Ford SYNC 3 communicatie/entertainmenten

Fords MyKey-systeem, waarmee de vloot-

manager de maximumsnelheid kan instellen,

net als het radiovolume en de activering van

alle veiligheidssystemen.

Ford Qualified Vehicle Modifier

Het Belgisch/Luxemburgse netwerk telt 38 Ford

Transit Centers. Die stellen alles in het werk om

de keuze van de koper te vereenvoudigen en gebruiken

enkel uitrusting en diagnosematerieel die

speciaal werden ontwikkeld voor de Ford-bedrijfsvoertuigen.

Een 24/7-bijstand is een garantie

en de flexibiliteit van de centra zorgt ervoor dat

het onderhoud wordt geprogrammeerd zoals het

de klant het best uitkomt. Een stap verder is de

Ford Transit24-service, een business-to-businessconcept

dat de klant voorziet van intelligente en

toegankelijke diensten.

Voor voertuigen met een specifieke opbouw of

inrichting werkt Ford samen met een aantal

streng geselecteerde opbouwspecialisten die

moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsen

productienormen. Ford wil namelijk dat

een lichte bedrijfswagen uit zijn gamma met

opbouw aan alle kwaliteitsnormen voldoet die

voor het hele gamma gesteld worden. De basis

hiervoor vormt het Ford Qualified Vehicle Modifier

(QVM)-programma. Alleen opbouwbedrijven met

een Ford QVM-erkenning voldoen aan de strenge

kwaliteitsnormen en productiestandaarden die

door Ford werden opgesteld. Bovendien worden

die ombouwbedrijven op regelmatige basis aan

de audit van Ford onderworpen.

Essentieel hierbij is het nauwgezet voldoen

aan de door Ford vastgelegde richtlijnen voor

de ombouw, samengevat in de Body and Equipment

Mounting Manual (BEMM). Voor de

klanten in België en Luxemburg selecteerde

Ford een aantal ombouwbedrijven die aan de

Ford-voorwaarden voldoen en over een Ford

QVM-erkenning beschikken. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Nieuwe vakbeurs focust op technieken

en materialen voor infra & ruwbouw

InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in Nederland en België op het vlak van bouw en infrastructuur, organiseren op 7 en

8 oktober 2020 de nieuwe vakbeurs Techni-Mat. Deze beurs, voor alle spelers binnen infra en ruwbouw, is het verzamelpunt van knowhow

voor de sector en focust op technieken en materialen. Techni-Mat is er gekomen op vraag van zowel fabrikanten als aannemers die al langer

op zoek waren naar een professioneel platform waar ze elkaar kunnen treffen, met focus op innovatie, content en netwerking.

Tekst en beeld Techni-Mat

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Techni-Mat wordt

volgens een all-inconcept

georganiseerd”

Bezoekers & exposanten

De beurs richt zich specifiek op aannemers uit de algemene bouw en wegenbouw,

technisch directeurs, aankopers, calculatoren, werf- en projectleiders,

algemene directie, overheden (technische diensten van steden en gemeenten,

provincies en gewesten) en private opdrachtgevers.

Er worden meer dan honderd standhouders verwacht. De exposanten zijn fabrikanten

en exclusieve verdelers van technieken en materialen voor funderingen,

ruwbouw en buitenafwerking, materialen en infrastructuur voor de openbare

ruimte en wegtechnieken, technieken en materialen bestemd voor tunneling,

riolering en energieproductie en -distributie. Maar ook gespecialiseerde aannemers,

studiebureaus en brancheorganisaties kunnen exposant worden.

Sectoren

Funderingen & bouwskelet | Dak & gevel | Infra | Tunneltechniek | Riolering &

water | Openbare ruimte & mobiliteit | Energie | Verkeersinfrastructuur

Uniforme stands

Techni-Mat wordt volgens een all-inconcept georganiseerd. De exposanten

worden volledig ontzorgd via uniforme stands met een mooie uitstraling, meubilair

en catering. Inhoud en aanwezigheid primeren op de grootte van de stand.

Techni-Mat Awards

Op woensdag 7 oktober om 19u30 worden de allereerste Techni-Mat Awards

uitgereikt, in samenwerking met Louwers Mediagroep: de Sustainability

Award, de Technical award en de Audience Award.

Als bezoeker kunt u ook de ceremonie bijwonen. Tijdens de beurs kunt u uw stem

uitbrengen op de top 3 van de Sustainability Award en Technical Award, die ook

te zien zijn op Techni-Mat. Het product met de meeste publieksstemmen wint die

avond de Audience Award.

Contentprogramma

Met verschillende stakeholders uit de sector is een interessant contentprogramma

voor Techni-Mat uitgewerkt. Tussen 11u en 18u kunnen de bezoekers

onder andere korte technische sessies, seminars en minidebatten bijwonen. Het

programma werd samengesteld in samenwerking met onder andere Confederatie

Bouw, Bouwunie, ADEB-VBA, BGO-OBAC, AquaFlanders, BVA en FEDBETON.

Tot binnenkort!

Kortrijk Xpo | 7+8 oktober 2020 | 11u-21u

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wenst u deze nieuwe beurs te bezoeken?

Registreer u online met de code LMG2020

Voor GRATIS toegang via www.techni-mat.eu


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


Schöck - Stand 513

KOUDEBRUGGEN VERMIJDEN

Schöck staat voor deskundig advies en betrouwbare producten en

diensten. Met Schöck Isokorb® en Schöck Isolink® als kernproducten

biedt het betrouwbare oplossingen voor het thermisch onderbreken en

isoleren van uitkragende bouwdelen en sandwichwanden.

“Onze bedrijfsfilosofie is innovatie”, klinkt het. “En daarom zijn we

steeds op zoek naar duurzamere en energiezuinigere oplossingen voor

het thermisch onderbreken van gebouwen. De eisen en normen voor gebouwen

worden ook steeds strenger, en om te kunnen voldoen aan deze

eisen wordt in onze producten steeds vaker Combar® gebruikt: glasvezelwapening

met hoge trekkracht die chemisch resistent, niet elektrisch

geleidend, niet-magnetisch en corrosiebestendig is. De Schöck Isokorb®

CXT is uitgevoerd met Combar®-staven en is zo onze meest energiezuinige

thermische onderbreking. Door staal te vervangen door Combar® wordt

er in het productieproces 27 % minder CO 2

uitgestoten. Dankzij de kortere

trekstaven is het element ook lichter en compacter, wat resulteert in

een eenvoudige inbouw. Voor het thermisch onderbreken van gevels

sloegen we onlangs de handen in elkaar met GIP, dé partner voor

façadecompetenties, en ontwikkelden we Façade Solutions², het glasvezelgevelanker

Schöck Isolink® met een Veco®-bevestiging, zodat bouwknopen

in geventileerde gevels vermeden kunnen worden.”

Zowel de Schöck Isokorb® CXT als Isolink® worden voorgesteld op de beurs

Techni-Mat, samen met het productgamma voor contactgeluidsisolatie:

Tronsole®. Met Schöck Tronsole® worden trappenhuizen op een snelle, kostenbesparende

en betrouwbare manier geïsoleerd tegen contactgeluid. ❚

Schöck België

Kerkstraat 108

9050 Gentbrugge

E info@schock-belgie.be

W www.schock-belgie.be

T +32 9 261 00 70

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sika - Stand 713

WATERDICHTE OPLOSSING VOOR ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES

Aangezien steeds meer eigenaars ​hun leef- en ontspanningsruimtes

inrichten in de ondergrondse

delen van residentiële gebouwen, moeten kelders

en andere ondergrondse structuren aan steeds

hogere vereisten voldoen. Bovendien worden er

in de kelders van commerciële gebouwen doorgaans

technische faciliteiten, dienstruimtes en

veilige opslagplaatsen ondergebracht. Sika stelt

het unieke, volledig aanhechtende, zeer flexibele

TPO-membraansysteem voor, dat met gemak aan

alle strenge eisen voldoet en op een veilige manier

tegemoetkomt aan de behoeften van de eige-

naar. Dit helpt hem om zijn nieuwe of vernieuwde

kelderstruc turen op lange termijn veilig waterdicht

te maken.

Het volledig aanhechtende SikaProof®-membraansys

teem zorgt voor een droge omgeving van

hoogstaand niveau dankzij volledige hechting

aan de oppervlakte – zijn typische eigenschap.

Het beschermt de betonnen structuur, verhoogt

de aanhechting met het totale betonoppervlak

en vermijdt laterale watermigratie tussen de

betonnen structuur en het membraansysteem

in geval van beschadiging van het membraan.

De hoge betrouwbaarheid en waterdichte bescherming

die bereikt worden met de SikaProof®systemen,

in combinatie met een wereldwijde

ervaring van meer dan vijftig jaar, garandeert

eigenaars, voorschrijvers en aannemers het

hoogste niveau van vertrouwen om hun doelen

te bereiken. ❚

Sika Belgium

Venecoweg 37

9810 Nazareth

E info@be.sika.com

W www.sika.be

T +32 9 381 65 00

SikaProof A+

́ 100% Water(damp)dicht

́ Voor zowel nieuwe als bestaande

ondergrondse structuren

́ Ook voor prefab panelen

VOLLEDIG AANHECHTEND MEMBRAANSYSTEEM VOOR

WATERDICHTE ONDERGRONDSE STRUCTUREN

HOGE WEERSTAND - FLEXIBEL - SNELLE INSTALLATIE

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Oudenaarde Bouwpunt Ottevaere

De toonzaal is ingericht op de eerste verdieping en biedt op die manier een maximale visibiliteit.

FRAAIE NIEUWBOUW PROFITEERT VAN

OPTIMALE LOGISTIEKE FLOW

Bouwpunt Ottevaere huist al sinds 1995 aan de Meersbloem in Oudenaarde. Het was tijd voor een weldoordachte upgrade van de volledige

site, die de onderneming zou toelaten om efficiënter te werken en klanten nog beter te bedienen. “Ons bedrijf evolueert en dat straalt deze

vernieuwing ook uit”, zegt zaakvoerder Stefaan Ottevaere.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Stephanie Demasure, Francis Vermeulen

Bouwpunt Ottevaere bestaat al langer dan 1995,

maar verhuisde in dat jaar naar zijn huidige site.

Het bedrijf is een gevestigde waarde voor de levering

van kwalitatieve bouwmaterialen en tegels

aan professionals. Je vindt er alle gerenommeerde

fabrikanten terug onder één dak. En een succesvol

bedrijf wil uiteraard groeien. Zo beschikt

Ottevaere ook over de afdeling Handy Home,

een doe-het-zelfwinkel voor particulieren, en de

afdeling Obelux voor lichtkoepels en lichtstraten.

“Bovendien namen we enkele jaren geleden

Desloover Natuursteen over, een klinkende naam

in de sector”, zegt zaakvoerder Stefaan Ottevaere.

“We creëerden een synergie tussen onze

vier afdelingen om ons bedrijf klaar te

stomen voor de toekomst”

“Zo zijn we actief in alle fases van de bouwketen,

van ruwbouw over afwerking tot alle toebehoren.

Om ons bedrijf klaar te stomen voor de toekomst

wilden we deze vier afdelingen samenbrengen

op één locatie en synergie creëren tussen de

verschillende diensten.”

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpunt Ottevaere Oudenaarde

Het gamma is zeer breed: van volledige natuursteenplaten tot ingerichte interieurhoekjes.

Comfortabele werkplek

Alles begon met het afbreken van het oude gebouw,

dat plaats moest ruimen voor de nieuwe

winkel, een toonzaal, burelen en een natuursteenatelier.

De realisatie van de nieuwbouw nam om

en bij de twee jaar in beslag. “Wie bouwt, staat

altijd voor bepaalde uitdagingen. Enerzijds omdat

we aan de slag bleven tijdens de bouwwerken.

We moesten intern dan ook een aantal keren

verhuizen om dat werkbaar te houden. Anderzijds

omdat we onszelf een zekere complexiteit

oplegden door verschillende klanten in te schakelen

als bouwpartner. Bovendien werd de server

van onze toeleverancier voor aluminium profielen

gehackt. Dat laatste was op zich al goed voor

een vertraging van twee tot drie maanden”, licht

Stefaan Ottevaere toe. “En ja, ook corona gooide

roet in het eten.”

Voor Stefaan Ottevaere was het vooral belangrijk

om aandacht te besteden aan het werkcomfort

van zijn medewerkers. Hij wilde zo aangenaam

mogelijke burelen en werksituaties creëren. “De

huidige gebouwen waren al wat verouderd en

niet aangepast aan de hedendaagse klimaatsituaties

met hittegolven”, zegt hij. “Er was geen

sprake van isolatie of ventilatie. Nu is duurzaamheid

veel belangrijker dan in 1995 ... We zijn niet

‘all the way’ gegaan, maar hebben wel goed op

de energie-efficiëntie gelet, bijvoorbeeld door te

verwarmen met een warmtepomp.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Dak- en gevelwerken, zinkwerken en platte daken in EPDM. Zowel verbouwingen

als nieuwbouw: Voor particulieren, industriëlen en openbare aanbestedingen.

Bothuyne Dakwerken

Kerkemstraat 1

9680 Maarkedal

www.bothuyne-dakwerken.be

info@bothuyne-dakwerken.be

0498/15.40.34


Bouwpunt Ottevaere Oudenaarde

De strategische ligging langs de expresweg wordt nu

optimaal benut.

Circulatieplan

Ook een vlotte rondgang tussen de verschillende

afdelingen was belangrijk voor het bedrijf. Synergie

was in dit geval een noodzaak. “Ook voor onze

klanten is het belangrijk dat ze alle afdelingen

vlot kunnen bereiken en dat ze bijvoorbeeld duidelijk

weten waar ze welk type materiaal moeten

afhalen. En dat ze met hun camionette of vrachtwagen

vlot kunnen circuleren op de volledige

site”, zegt Stefaan Ottevaere.

De zaakvoerder is terecht trots op het resultaat.

“Voor een bouwmaterialenhandel zijn het mooie,

comfortabele gebouwen geworden. Dat zie je

heus niet overal in onze sector. We hebben ook

onze visibiliteit optimaal benut. We zitten hier

vlak aan een expresweg, dus we hebben onze

toonzaal ingericht op de eerste verdieping, zodat

ze zich op hetzelfde niveau bevindt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Bouwpunt Ottevaere (Oudenaarde)

Architect

DNA Architecten (Oudenaarde) en

Bernard Libert (Maarkedal)

Hoofdaannemer(s)

Wijckaert Bouwonderneming (Gent)

Broers Tom en Stefaan Ottevaere bij hun kersverse nieuwbouw. (Beeld: Francis Vermeulen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BOTHUYNE DAKWERKEN –

EPDM-DAKBEKLEDING EN TAPBUIZEN

Het lijkt een eenvoudige dakconstructie, maar achter de schermen kwam er nog een en

ander bij kijken. Gelukkig kon Bouwpunt Ottevaere rekenen op de ervaring van Bothuyne

Dakwerken uit Maarkedal. Het familiebedrijf is met tien medewerkers actief op de

particuliere en de projectmarkt. Een dak van deze omvang was voor hen een uitdaging.

“Het ging om ongeveer 2.000 vierkante meter dak boven de nieuwe toonzaal”, vertelt

zaakvoerder Brecht Bothuyne. “We plaatsten 1,5 millimeter dikke EPDM-dakbekleding

van Firestone, die we verlijmden. Daarnaast installeerden we ook SITA-tapbuizen. Dat

is geen standaardkeuze voor veel dakwerkers, maar wel een kwalitatief product om

een waterdichte aansluiting te realiseren ter hoogte van de afdichting en het dampscherm.

We werkten met een dampscherm van Firestone en een isolatielaag. De isolatie

bestond uit een mix van Tauroxx en PIR-platen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Wilrijk Brouwerzicht

Het kopgebouw met zes bovengrondse niveaus biedt een riant uitzicht op het plein. De laagbouw aan de linker- en rechterzijde telt drie tot vier etages.

EIGENTIJDS WOONGEBOUW

in centrum Wilrijk

De Bist is het hart van de zuidelijke Antwerpse deelgemeente Wilrijk. Een levendig plein, maar de bestaande bebouwing uit de tweede helft

van vorige eeuw miste wat karakter. Brouwerzicht moet daar verandering in brengen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Foto Van Huffel/Mertens-architecten

Het gelijkvloerse niveau rond de Bist is overwegend commercieel ingevuld,

maar de woonarchitectuur op de verdiepingen is gedateerd en oogt nogal

slaperig en gesloten. De eerste aanzet voor Brouwerzicht leek weinig mogelijkheden

te openen om het tij te keren. "Onze oorspronkelijke opdracht beperkte

zich tot een gebouw naast de spitse hoek van het plein", blikt architect Stijn

Mertens terug. "Daardoor zou de bouwhoogte beperkt moeten blijven tot

drie bovengrondse niveaus. Maar we hadden al eerder samengewerkt met de

eigenaar van een van de aanpalende percelen en vermoedden dat hij wel

geïnteresseerd zou zijn. We contacteerden hem en spraken ook de eigenaar

van het andere buurperceel aan." Die gesprekken leidden tot een gebundeld

voorstel, dat vervolgens aan de stad Antwerpen werd voorgelegd.

Samen hoger

Door die bundeling werd het mogelijk om langs het plein een kopgebouw met

zes niveaus op te trekken. In de zijstraten bleef de bouwhoogte beperkt tot drie

lagen – deels met dakverdieping. Zo is het gabarit van de hele omgeving in

evenwicht, terwijl er toch 39 appartementen werden gebouwd op een deels

met winkelruimte ingevulde plint. De stad combineerde dit privé-initiatief met

de gedeeltelijke heraanleg van een van beide zijstraten.

"We hebben het gebouw opgetrokken in bouwteam met de projectontwikkelaar,

de architect en de studiebureaus", vertelt Toon Mertens, projectmanager

bij aannemer Huybreckx. "Een van de grootste uitdagen was het behalen

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Brouwerzicht Wilrijk

Om het E-peil te optimaliseren, is er geopteerd voor lucht-waterwarmtepompen in

combinatie met vloerverwarming. (Beeld: bouwbedrijf Huybreckx)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De inpandige terrassen zijn uitgerust met borstweringen in gemoffeld aluminium.

De kleur past perfect bij die van de façade (Ral 9001).

BIER

De naam Brouwerzicht verwijst naar de vijftiende eeuw, toen

rondom de Bist diverse brouwerijen actief waren. Eén ervan

bevond zich pal tegenover de hoek waar het nieuwe woongebouw

tot stand kwam. Om die historiek extra in de verf te zetten,

liet projectontwikkelaar Custombuild het blonde bier Bist 25

ontwikkelen en in 'limited edition' bottelen. De kopers van de

appartementen kregen een setje (7°) als welkomstgeschenk.

van de BEN-norm, met een E-peil van maximaal E30. Daarom hebben we

onder meer lucht-waterwarmtepompen geïnstalleerd in combinatie met

vloerverwarming in plaats van een traditionele gaswandketel met radiatoren.

Op het moment van de bouwaanvraag was de BEN-norm nog niet wettelijk

verplicht, maar we streefden toch al naar een maximale energiezuinigheid."

JUVAH – VENTILATIE

Juvah (Brecht) stond bij Brouwerzicht in voor de ventilatie. "We hebben er een

systeem D met mechanische aanvoer én afvoer geplaatst. Dit systeem wordt de

laatste jaren almaar meer gekozen", zegt Jurgen Van Hasselt, die Juvah in 2007

oprichtte als eenmanszaak. Vandaag leidt hij een team van circa zeventig mensen.

"Naast onze hoofdzetel in Brecht (Antwerpen) hebben we vestigingen in Machelen

(Vlaams-Brabant) en Stekene (Oost-Vlaanderen). Het is onze bedoeling om op termijn

vertegenwoordigd te zijn in elke Vlaamse provincie. Begin volgend jaar hopen

we een vestiging in West-Vlaanderen te kunnen openen, in de regio Kortrijk."

Een van de kenmerken van de ventilatie in Brouwerzicht is dat alle ventilatieleidingen

zijn ingestort in de ter plaatse gegoten betonplaten. "Daardoor

hebben ze geen invloed op het plaatsen van de chape."

Juvah werkt zowel in de residentiële als in de niet-residentiële sector, voor particulieren

en projectontwikkelaars of in opdracht van architecten. "We werken ook

dikwijls als onderaannemer, meestal voor HVAC-installateurs. We spitsen ons

uitsluitend toe op ventilatie, zodat we geen concurrent zijn voor deze bedrijven."

Eerder was Juvah al aan het werk in stadsuitbreidingsproject Turnova en de

Steinerschool in Turnhout. Het zorgde er ook voor dat de medewerkers van

renovatie- en restauratiespecialist Renotec van frisse lucht kunnen genieten in

hun hoofdkwartier in Geel.

Bouwtijd beperken

Door de centrale ligging van Brouwerzicht – het complex is nagenoeg helemaal

omsloten door bebouwing en wegenis – was de aanleg van een ondergrondse

parking een must. "Deze beide aspecten samen vergden op hun beurt de beschoeiing

van de hele bouwput met berlinerwanden en secanspalen. Een ander

gevolg van de drukke locatie was dat we alle materialen 'just in time' ter plaatse

moesten zien te krijgen."

Huybreckx trok Brouwerzicht op in silicaatblokken en liet alle betonelementen

prefabriceren. Daardoor bleef de bouwtijd beperkt. "Vandaar ook dat het hele

gebouw vooraf was uitgetekend in 3D. Zo konden we eventuele fouten op

voorhand elimineren." De gevels zijn wel grotendeels opgetrokken in traditioneel

gevelmetselwerk. "Maar om het gebouw extra uitstraling te geven, is het

straatniveau wel uitgevoerd in betonnen prefabelementen. Ook de raamdorpels

zijn van prefabbeton.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Wilrijk Brouwerzicht

Brouwerzicht omvat appartementen vanaf 117,5 m², met een tot drie slaapkamers

en luxueuze penthouses.

Vijf afzonderlijke ingangen versterken het gevoel van privacy.

Samenwerken met Juvah

als ventilatie-expert

staat garant voor:

Een strakke organisatie

met duidelijke deadlines

Een vlotte samenwerking

met onze BIM-modelleurs

Een perfecte plaatsing

Open en vlotte

communicatie

“Door in één keer drie

percelen aan te pakken,

konden we de architectuur

rond het plein meer

samenhang geven”

Samenhang

“Ondanks het prefabaspect was het geen eenvoudige puzzel", geeft werfleider

Hans Van Tilborg mee. "Doordat het buitenschrijnwerk al op voorhand was

besteld, moesten we alle raamopeningen tot op de millimeter correct uitmeten.

We zijn daar overigens perfect in geslaagd."

"Door in één keer drie percelen aan te pakken, konden we de architectuur

rond het plein meer samenhang geven", aldus Stijn Mertens. "In vergelijking

met de oudere woongebouwen hebben we veel meer glas gebruikt, waardoor

er dus veel meer daglicht binnenvalt. De appartementen waren dan ook snel

uitverkocht. Sommige kopers hebben er zelfs twee samengevoegd." ❚

VENTILATIE OP MAAT

www.juvah.com

+32 3 302 48 88

Blijf op de hoogte!

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Custombuild (Wilrijk)

Mertens-architecten (Stabroek)

Huybreckx (Turnhout)

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc Mr. Johan DELACOURT VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc DELACOURT

BRUGGE

OOSTKAMP

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

E40

AFRIT 9

AFRIT 9

GENT

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw B-law expert Advocatenkantoor,

in

aannemingsrecht,

uw expert immobiliënrecht,

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

mede-eigendom,

begeleiding van bedrijven,

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

handelshuur en

commercieel recht.

commercieel recht.

DOMEIN

DE HERTEN DOMEIN

DE HERTEN

Domein De Herten

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

info@b-law.be

www.b-law.be

www.b-law.be

Naamloos-8 1 16-04-20 13:47

Leica iCON

gps 30

Leica iCON

gps 60

iCON

gps 70T

iCON

iCBS0/iCB70

iCON

robot 70 RTC 360

LASERTOPO bv

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@lasertopo.be

www.lasertopo.be

Naamloos-5 1 17-08-20 13:44


GLAS EN KERAMISCHE MATERIALEN

VOOR BINNEN EN BUITEN

De verse start in een nieuw bedrijfscomplex was voor Meyvaert een ideale gelegenheid om een rebranding door te voeren. De onderneming

koos voor de nieuwe naam GMC omdat deze haar identiteit en activiteiten perfect weerspiegelt. G staat voor Glas, C voor Ceramics en ook

het DNA van MEYVAERT kan uiteraard niet ontbreken. Daarnaast klinkt de nieuwe naam ook universeler, wat niet onbelangrijk is aangezien

de producten wereldwijd verdeeld worden.

Tekst Philip Doutreligne | Beeld GMC

Het nieuwe bedrijfsgebouw in Evergem.

De geschiedenis van Meyvaert gaat terug tot

1826, toen de eerste industriële spiegelfabriek

werd opgericht op verschillende locaties. Zo

had Meyvaert ook een spiegelwinkel voor

particulieren. Als een van de eerste bedrijven

combineerde Meyvaert industriële productie

en distributie.

“Het bedrijf is uitgegroeid tot een

wereldspeler in het verwerken

van gelaagd glas en keramiek”

Onder impuls van de zevende generatie is het

uitgegroeid tot een wereldspeler in het verwerken

van glas voor de meubel- en interieurindustrie

en een specialist in gelaagd glas met

hoge toegevoegde waarde. Daarnaast verwerkt

de Ceramics-afdeling sinds een aantal jaren als

een van de enige bedrijven wereldwijd keramiek

voor high-end outdoorprojecten. De ambitie is

groot en er is nog heel veel groeipotentieel. GMC

draagt de familiale waarden hoog in het vaandel

én wil vooral dynamisch en innovatief blijven.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De nieuwe snijmachine.

Het verwerken van keramische materialen is een van de specialiteiten.

Gerichte investeringen

De verhuis van Gent naar Evergem ging tevens gepaard met aanzienlijke

investeringen in het machinepark: een snijtafel van 6000 x 3000 mm, geautomatiseerde

rolbruggen en een ‘bibliotheek’ voor zowel glas als keramiek.

Met een bijkomende nieuwe zaagmachine wil GMC nog flexibeler inspelen op

de noden van zijn klanten.

Op het ritme van de markt

GMC wist in het verleden steeds als eerste in te pikken op nieuwe markttendensen.

Door de familiale structuur en flexibiliteit kon het snel en handig inspelen

op de noden van het moment. Belangrijk in de aanpak van de onderneming

is dat ze kan leveren wat elders niet of nauwelijks voorhanden is. Ook de uitbreiding

van het gamma keramische materialen is sterk in opmars, zowel voor

binnen- als buitentoepassingen. Vermits keramiek een goede vervanger is voor

glas en marmertoepassingen, past dit perfect binnen de markt- en klantgerichte

politiek van GMC.

Gelaagd glas met een plus

Mede dankzij de nieuwe investeringen wordt de nadruk gelegd op alles wat met

gelaagd glas te maken heeft, zowel voor binnen- als voor buitentoepassingen. We

denken onder andere aan gelaagd glas, akoestisch, antireflecterend glas voor highend

toepassingen, alsook winkels en museumprojecten. Een van de specialiteiten

van het huis is het verwerken van gelaagd DG-41 en Super Tough voor de balustrademarkt.

Dankzij de grote voorraad kan GMC zeer kort op de bal spelen. ❚

Oplossingen voor balustrades en glazen scheidingswanden.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


Mechelen Old Road Business Park

INDUSTRIEEL KMO-GEBOUW

met architecturale identiteit

Aan de Oude Baan in Mechelen-Noord maakte een verouderde bedrijfshal plaats voor een hedendaagse, semi-industriële ontwikkeling.

Het Old Road Business Park speelt perfect in op de vraag van de kmo-markt in de Mechelse regio. Het huisvest niet alleen kantoren, maar

beschikt ook over een omvangrijk loods- en magazijngedeelte. Opvallend is dat het gloednieuwe gebouw in architecturaal opzicht heel wat

meer te bieden heeft in vergelijking met gelijkaardige realisaties.

Tekst Tim Janssens | Beeld Aikon Producties

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Old Road Business Park Mechelen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DAKCONSTRUCT – PVC-DAKBEDEKKING

Zowel het loods- en magazijngedeelte (2700 m²) als de kantoren en terrassen (800 m²) van het Old

Road Business Park in Mechelen zijn uitgerust met een kwalitatieve pvc-dakbedekking. Een kolfje naar

de hand van Dakconstruct (Herentals). “De dakbedekking van de loodsen is mechanisch verankerd in

de staalplaten, wat courant is in de industriebouw, maar op de kantoren is ze verankerd in de betonstructuur”,

vertelt projectleider Jochen Fonteyn. “Dit laatste is arbeidsintensiever omdat er manueel

voorgeboord moet worden. De dakbedekking wordt bevestigd op basis van een windlastberekening,

die de baanbreedtes en het aantal bevestigers bepaalt. Dat zorgt ervoor dat de isolatie en de dakbedekking

bij wijze van spreken een orkaan kunnen overleven. Het gebruik van pvc-dakbedekking

in grote industriële bouwprojecten is hoe dan ook voordelig, zeker gezien de alsmaar strakkere planningen

en termijnen. Qua duurzaamheid, kwaliteit en uitvoeringssnelheid scoort kunststof zeer goed.

Een ander voordeel is dat het om een eenlagige dakbedekking gaat, waarvan de banen met hete

lucht aan elkaar gelast worden, zodat het dak proper kan worden afgewerkt en het risico op lekkages

miniem is. Mochten er toch ooit lekken ontstaan door bijvoorbeeld stormschade, dan zijn deze snel

te traceren en even snel te herstellen. Dat zijn troeven die zeker ook tot uiting komen in het Old Road

Business Park. De samenwerking met hoofdaannemer Verelst is zoals altijd vlekkeloos verlopen. Het

zijn dergelijke projecten die we het liefst doen.”

Het Old Road Business Park is een ontwikkeling

van Resolve, dat de strategische ligging van de site

optimaal heeft uitgespeeld. Er is geïnvesteerd in

de bouw van een stijlvol én functioneel bedrijvencomplex.

“Aanvankelijk was het de bedoeling om

dertien units te voorzien, maar uiteindelijk zijn we

geland op drie. Dit omdat de grootste afnemer

een flink aantal vierkante meters nodig had. Er

zijn dus heel wat units samengevoegd, waardoor

er één grote en twee kleinere units overbleven”,

vertelt Joeri Windmolders, projectarchitect bij

Tecro & Krea.

“Door met de dikte van de verschillende

vlakken in de buitenschil te spelen,

konden we een levendig

gevelbeeld realiseren”

Architecturale dynamiek

Resolve legt de lat hoog en wil dan ook steeds

een gebouw met de nodige uitstraling. Het Old

Road Business Park is dus geen klassieke kmoindustriebouw

die zweert bij het adagium ‘less is

more’, maar een complex met een herkenbare en

verantwoorde architecturale identiteit. “Zo zijn

er twee riant beglaasde kopvolumes voorzien,

die een extra bouwlaag hebben (drie in plaats

van twee) en bovendien gedeeltelijk op schuine

betonkolommen rusten”, legt Joeri Windmolders

uit. “Voorts hebben we een dambordpatroon

ontworpen om de gevels van het loods- en

magazijngedeelte dynamischer te maken. Hiervoor

is een samenspel gecreëerd tussen geschilderde

betonnen panelen, speciaal ontwikkelde

zwarte polycarbonaatpanelen en de sectionaalpoorten.

Door met de dikte van de verschillende

vlakken in de buitenschil te spelen, konden we

een levendig gevelbeeld realiseren.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


00017798001.pdf 1 26-08-20 11:07

Uw specialist in platte daken

Nieuwbouw en renovatie

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Contacteer ons voor uw volgende project Dikberd 28, 2200 Herentals // +32 (0) 14 21 34 70 // info@dakconstruct.com // www.dakconstruct.com

Naamloos-4 1 27-08-20 12:18

TECRO & KREA

ARCHITECTEN

T: 015/29 11 33

E: info@tecrokrea.be

Kantoor Mechelen

Blarenberglaan 4/001

2800 Mechelen

Kantoor Gent

Kortrijksesteenweg 703

9000 Gent


Old Road Business Park Mechelen

Het Old Road Business Park is geen klassieke kmo-industriebouw, maar een complex met een herkenbare en verantwoorde architecturale identiteit.

Aangezien het de bedoeling was dat we qua inrichting

de nodige flexibiliteit konden bieden, was

het een behoorlijke uitdaging om tegelijkertijd de

nutsleidingen aan te leggen, de technieken te installeren

en het brandtechnische plaatje te laten

kloppen – uiteraard allemaal binnen de strakke

vooropgestelde termijnen. Er moest geanticipeerd

worden op verschillende mogelijke scenario’s,

dus dat vergde heel wat denkwerk. De coronacrisis

heeft weinig impact gehad op de timing.

De meeste materialen waren reeds geleverd en de

buitenafwerking was net achter de rug wanneer de

‘lockdown’ werd afgekondigd. Dankzij de goede

coördinatie slaagde Verelst erin om de vereiste

‘social distance’ en de andere coronamaatregelen

te handhaven bij de binneninrichting. De omgevingsaanleg

en de realisatie van de groenbuffer

staan nog op de planning, maar het gebouw mag

er alvast wezen! ❚

De gevels van het Old Road Business Park stralen een bijzondere dynamiek uit.

Anticiperen op

verschillende scenario’s

Het Old Road Business Park groepeert drie bedrijven,

maar vormt aan de buitenzijde één geheel. “Een

bewuste keuze, want het gebouw is bestemd voor de

verhuurmarkt”, zegt Jan Celis, senior projectleider bij

hoofdaannemer Verelst. “Dit had qua uitvoering de

nodige implicaties, want flexibiliteit was de essentie.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Resolve (Antwerpen)

Architect

Tecro & Krea (Mechelen, Gent)

Hoofdaannemer(s)

Groep Verelst (Putte)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


Oekene Decocars

INDRUKWEKKENDE SHOWROOM

MET MAXIMALE VISIBILITEIT

Van een garage in een huizenrij, zonder verdere uitbreidingsmogelijkheden, naar een hedendaagse showroom die meteen de aandacht

trekt. Decocars maakte onlangs deze grote sprong voorwaarts. “Het was de ideale gelegenheid om meteen ook een aantrekkelijkere en

comfortabelere omgeving te creëren om onze klanten te ontvangen”, klinkt het.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Beeuwsaert Construct

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Decocars Oekene

“Nog meer dan in

veel andere projecten

moesten we enkele

stappen vooruitdenken”

Aan de achterkant van de grote showroom is een ruime werkplaats ingericht.

de prefabbetonelementen vormden de stevige fundamenten voor het bouwtraject.

“Nog meer dan in veel andere projecten moesten we enkele stappen

vooruitdenken. Als garagist is de bouwheer erg praktisch ingesteld. Het was

dus een kwestie van anticiperen op zaken zoals het ruimtegebruik en de

installatie van het materiaal. Uitsparingen voor hefbruggen, de smeerput

met sleuven voor de remtestbank …: het zijn maar enkele van de vele

voorbeelden”, licht projectleider Michael Lemaire toe.

Goede communicatie met de architect, precieze opvolging van de plannen

en een gedetailleerde productie waren cruciaal. In een prefabverhaal is het

namelijk de bedoeling dat er geen aanpassingen meer nodig zijn op de

werf. Ter plaatse leidde projectcoördinator Mathias Despriet alles mee in

goede banen. “Op sommige momenten was het weliswaar pittig, vooral om

de verschillende planningen op elkaar af te stemmen. Maar alles is zonder

noemenswaardige problemen verlopen”, vertelt hij.

De hedendaagse showroom trekt meteen de aandacht.

Een gevel van om en bij de 90 meter lang, op een meterhoge sokkel, met

grote raampartijen en twee betonnen luifels op de hoeken. Benadrukken dat

de nieuwe showroom van Decocars een echte eyecatcher is, lijkt overbodig.

Een voormalig maïsveld ruimde plaats voor de indrukwekkende nieuwbouw.

Aan de achterkant van de grote showroom is een ruime werkplaats ingericht.

De bovenverdieping is voorbehouden voor de gezinswoning van zaakvoerders

Dries De Cock en Emmely Seurynck.

Prefab met oog voor detail

Beeuwsaert Construct speelde met dit project een thuismatch in het eigen

Ledegem. Nauwgezette voorbereidingen en de doordachte productie van

Logistieke uitdaging

Een open veld langs een belangrijke invalsweg. Dat lijkt het gedroomde

scenario om als aannemer aan de slag te gaan. Toch was het een stuk

complexer dan dat. Om de overlast voor de omwonenden zo minimaal

mogelijk te houden, maakte stad Roeselare een circulatieplan op voor het

werfverkeer. De inrit bevond zich aan de voorzijde van het perceel en de

uitrit aan de achterzijde – goed 300 meter verderop. Michael Despriet:

“Om toch een maximale doorstroming van het werfverkeer te kunnen

verzekeren, maakten we een soort lus rond de gevels van het gebouw.

Een route waarlangs de aanvoer van materialen en machinerie tijdens

het volledige bouwproces kon blijven doorgaan.”

“Enkel bij het plaatsen van de grote glaspartijen aan de voorgevel van de

showroom ondervonden we nog wat moeilijkheden”, vult Despriet aan.

“De vrachtwagen versperde daar langere tijd de weg, waardoor andere

aannemers en leveranciers niet konden passeren. Een dubbele werfweg

creëren was onmogelijk. Er liep een leiding van Air Liquide naast de werf,

die de uitbreiding van de aanrijzone beperkte. Dat losten we op via een

doordachte en proactieve planning. Alle materialen die we gedurende

die periode nodig hadden aan de achterzijde van het gebouw lieten we

voordien leveren, zodat alle onderaannemers zonder problemen konden

blijven doorwerken – en dus ook zonder vertraging op de bouwplanning.”

Ondertussen heeft het team van Decocars er zijn intrek genomen, samen

met het wagenpark. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


Decocars Oekene

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HOLVOET GEBROEDERS –

TOTAALAFWERKING

Al meer dan dertig jaar is Holvoet Gebroeders gespecialiseerd

in hoogstaande interieurafwerkingen en maatwerk. Ook bij Decocars

in Oekene liet het zijn expertise gelden. Na de ruwbouw-

fase verzorgde het interieurbedrijf uit Ingelmunster de coördinatie

en opvolging van de verdere afwerking. Van chape tot meubilair.

“We installeerden keramische vloeren, glazen wanden, plafonds,

brandwerende binnendeuren, maatmeubilair, enzovoort”, licht

projectleider Frederick Cornillie toe. “En daar zat hier en daar toch

een uitdaging bij. Zo was de uitvoeringstermijn best pittig, maar

dat maakt het spannend en leuk.”

Nauwgezette voorbereidingen en de doordachte productie van de

prefabbetonelementen vormden de stevige fundamenten voor het bouwtraject.

Op technisch vlak kwam het team van Holvoet Gebroeders niet

voor verrassingen te staan. De afwerkingsgraad en zin voor detail

zijn een standaardservice. “In combinatie met de strakke timing

leverde dat hier en daar toch eens moeilijkheden op”, vertelt

Frederick. “We installeerden bijvoorbeeld akoestische glazen

wanden om toonzaal en kantoren te scheiden. Die wanden

moesten aansluiten op het maatmeubilair. Dat is een hele uitdaging

wanneer je in tijdnood zit. Gelukkig kunnen we bogen

op onze ruime expertise en ervaring.”

Bouwtechnische complexiteiten

Het bouwproces verliep voorspoedig. Toch was het nog even spannend, want

voor de dakdichting moest het weer meezitten. Voor de plaatsing van het

gekozen kunststofmateriaal waren droog weer en een temperatuur van 10 °C

nodig. Iets wat tijdens een typisch Belgische winter niet evident is. “Gelukkig

konden we iedereen mobiliseren zodra de omstandigheden goed zaten. Op

een dikke week tijd was het dak quasi volledig gedicht, ondanks de vele

hoekjes en kantjes. Een deel van de andere werken zetten we on hold tot het

steeldeck in orde was. Dankzij de massale inzet konden we de opgelopen

achterstand snel ophalen”, vertelt Michael Lemaire.

Ook bij het opvangen van de niveauverschillen bleek de ruime ervaring

van Beeuwsaert Construct waardevol. Het gebouw rust op een sokkel van

een meter hoog. Maar natuurlijk moeten de wagens drempelloos kunnen

binnenrijden via een van de poorten aan de achterkant van het gebouw.

Beeuwsaert mat alles nauwgezet in, koos een nulpas en documenteerde

de nodige niveaus grondig, zodat er geen vergissing mogelijk was bij de

buitenaanleg. “Als aannemer is dit zeker een realisatie om trots op te zijn.

Met maximale visibiliteit voor de wagens in de showroom en optimaal

werkcomfort voor de mekaniekers en het ondersteunend personeel. Dankzij

de moderne technieken en de hedendaagse inrichting”, besluiten Michael

Lemaire en Mathias Despriet. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Decocars (Ledegem)

WV Engineers & Architects (Ronse)

Beeuwsaert Construct (Ledegem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


22/10/2020

14:00 - 15:30

DIGITAL

Concrete

DAY

Direct Live event

PROGRAMME - PROGRAMMA

Pannel - Table ronde

Concrete 2020: Industrialisation & digitization (FR/NL)

CO2-neutraal beton - Neutralité carbone

Workshop on request from 15:30

Concrete student contest

Présentations - Presentaties

Présentations techniques et commerciales

Technishe en commercieële presentaties

FREE INSCRIPTION ON LINE !!

PARTNERS:

Information/informatie : Anastassia Kastelis +32 (0) 476 67 52 83


Naamloos-5 1 28-08-20 15:29

INDUSTRIEBOUW

Ontdek inspirerende projecten

Altez Industriebouw Inspiratie Tour

www.altez.eu


Tessenderlo By-Cast

Op de grote, vrijdragende en uitkragende staalconstructie komt een groot terras dat uitgeeft op de bedrijfsrefter. (Beeld: Altez)

NIEUWBOUW REFLECTEERT MARKTLEIDERSCHAP

Het gaat By-Cast uit Tessenderlo voor de wind. Met haar uitgebreide gamma hoogkwalitatieve gietijzeren en glazen luchtvoorverwarmers

werd deze Belgische firma zelfs de wereldwijde marktleider in haar sector. Sinds kort straalt de uitvalsbasis deze status ook visueel uit.

Behalve in een ‘futureproof’ renovatie van de huidige productiehallen investeerde By-Cast ook in de bouw van een nieuwe opslagloods en een

uiterst duurzaam en esthetisch aantrekkelijk kantorencomplex.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Q-Bus Architectenbureau/Altez

Met 3000 m² asbesthoudende golfplaten vielen

de oudste productiehallen niet meer te rijmen

met de duurzaamheidsgedachte van By-Cast.

Vandaar dat het management Altez de opdracht

gaf om deze gebouwen in een hypermodern

kleedje te steken, en dat volgens het sleutel-opde-deurprincipe.

“Als allroundspecialist inzake

industriële gebouwen zijn we de aangewezen

partner voor dergelijke projecten”, vertelt bouwconsulent

Stefan Coolen. “Bovendien garanderen

we een uiterst snelle uitvoering met prefab

staal- en betonconstructies. Wat niet betekent

dat de klant eenheidsworst krijgt. Integendeel:

een van onze sterktes is dat we in elk project

“Een van onze sterktes is dat we in

elk project naar innovatieve originaliteit

streven. Een concept dat ook bij

By-Cast aansloeg”

naar innovatieve originaliteit streven. Een concept

dat blijkbaar ook bij By-Cast aansloeg, want

we kregen eveneens de vraag om een nieuwe

opslagloods en kantorencomplex te realiseren.”

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


By-Cast Tessenderlo

De nieuwbouw is opgetrokken met structurele,

dragende, geïsoleerde dubbele prefab

zichtbetonwanden. (Beeld: Altez)

Beide niveaus zijn als een grote ruimte zonder draagstructuur gerealiseerd, wat een grote flexibiliteit voor

de bouwheer creëert. (Beeld: Altez)

Project in een notendop

Om op de energiekosten te besparen, werden de

daken en een deel van de gevels van de oudste

productiehallen uitgerust met geïsoleerde sandwichpanelen.

“Tegelijkertijd werden in deze daken

geïsoleerde lichtstraten geïntegreerd, die tevens

dienstdoen als rook- en warmteafvoer”, aldus Stefan

Coolen. “Vervolgens hebben we een nieuwe loods

van circa 620 m² opgetrokken, bestemd voor de

opslag van grondstoffen.” De tweede fase bestond

uit het strippen van de oude kantoren, die als

sociale ruimte worden ingericht. Ze werden geïntegreerd

in een nieuwbouw met twee bouwlagen,

opgetrokken met structurele, dragende, geïsoleerde

dubbele prefab zichtbetonwanden. Stefan Coolen:

“Er kwam dus geen beton- of staalconstructie aan

te pas, waardoor binnenin niks van de draagconstructie

zichtbaar is. Bovendien konden we hierdoor

beide niveaus als een grote ruimte zonder draagstructuren

realiseren, wat een enorme flexibiliteit

voor de bouwheer creëert. De volledige binnenruimte

wordt immers afgewerkt met gipskartonwanden,

wat een gemakkelijke herindeling toelaat. Het

nieuwe volume wordt aan de buitenzijde bekleed

met grijze betonpanelen, die gedeeltelijk bedekt

worden met strekmetalen gevelcassettes.”

Beeldvormende uitkraging

Twee paradepaardjes kenmerken het nieuwe

kantorencomplex. Enerzijds is het gebouw doorspekt

met duurzame technieken. “Zo gebeurt

de verwarming en koeling volledig door middel

van een BEO-installatie”, legt Stefan Coolen uit.

“Voorts zorgde een doorgedreven relighting van

de oude productiehallen voor een efficiënte en

energiezuinige verlichting met leds.” Anderzijds

In visueel opzicht zal het gebouw perfect het progressieve karakter van By-Cast reflecteren.

(Beeld: Q-Bus Architectenbureau)

is er het architecturale visitekaartje in de vorm

van een grote, vrijdragende en uitkragende

staalconstructie, die aan de gevel is gemonteerd.

Deze heeft een gelakte strekmetalen cassettebekleding,

die gecombineerd is met groene

metaalplaten waarin de naam van de firma is

uitgesneden. “Dit beeldbepalend element heeft

ook een functionele rol”, aldus Stefan Coolen.

“Boven op de uitkraging bevindt zich immers een

groot terras dat uitgeeft op de bedrijfsrefter.”

Referentie die kan tellen

Met By-Cast heeft Altez er opnieuw een erg mooie

referentie in de Limburgse regio bij. “Hoewel het

kantorencomplex nog niet volledig is afgewerkt,

zien we nu al dat het een belangrijk landmark

zal worden”, concludeert Stefan Coolen. “Visueel

weerspiegelt het gebouw perfect het progressieve

karakter van deze firma. Tegelijkertijd reflecteert

het onze kennis en expertise: van afbraak over

renovatie tot hypermoderne nieuwbouw met nietalledaagse

bouwmethodes. Technisch gezien was

dit niet de moeilijkste opdracht, hoewel ze zeker

wel uitdagingen met zich meebracht. Vooral dan in

het renovatiegedeelte, waar een minutieuze voorbereiding

allesbepalend is – ook voor het opmaken

van een concurrentiële offerte en een haalbare

planning voor alle betrokken partners.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

By-Cast (Tessenderlo)

Architect

Q-Bus Architectenbureau (Lummen)

Hoofdaannemer(s)

Altez (Tielt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


Tielt Van Hulle

NIEUWBOUW VOOR PERSONEEL,

SHOWCASE VOOR KLANTEN

Indrukwekkende keramische gevelbekleding, zachtgrijze betonpanelen en statige raampartijen. Dat het nieuwe gebouw van Van Hulle

Bouwservice in Tielt een echte eyecatcher is, heeft veel te maken met de keuze van de bouwmaterialen. Al zitten het krachtdadige lijnenspel

en de splitlevelschikking van de volumes er ongetwijfeld ook voor iets tussen. Vanaf de Ringlaan wordt je blik als het ware vanzelf naar de

hedendaagse nieuwbouw geleid.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Architectenbureau Naert, Valerie Clarysse

De keramische gevelpanelen en grote glaspartijen maken

de nieuwbouw van Van Hulle een instant eyecatcher.

(Beeld: Valerie Clarysse)

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Van Hulle Tielt

Een industriegebouw in beton en staal hoeft er niet voorspelbaar uit te zien.

Dat bewijst de nieuwbouw van Van Hulle vanaf de allereerste blik. In plaats

van een grauw, saai betonblok werkte Architectenbureau Naert een ontwerp

met splitlevelvolumes uit. De bouwblokken zijn speels op elkaar gestapeld.

De grote uitkragingen geven het gebouw een dynamisch karakter.

De verrassende keuzes voor de gevelafwerking doen de rest. Met goed 2000

vierkante meter glas, 1000 vierkante meter keramische gevelpanelen en circa

350 vierkante meter gevelstenen koos Van Hulle niet voor de makkelijkste of

meest voor de hand liggende oplossing. De bouwheer daagde zijn vaste partners

uit om origineel en creatief uit de hoek te komen. Als bouwcenter beschik je nu

eenmaal over een rijk professioneel netwerk als je zelf aan het bouwen gaat.

In plaats van een grauw, saai betonblok werkte de architect een ontwerp met

splitlevelvolumes uit.

“De grote uitkragingen

geven het gebouw een

dynamisch karakter”

Alles onder één dak

Het nieuwbouwproject betekent voor Van Hulle niet enkel een fikse upgrade

en meer visibiliteit. Het zorgt ook voor een praktischere organisatie van de

dagelijkse activiteiten. Waar er vroeger gewerkt werd in twee afzonderlijke

kantoorgebouwen – weliswaar naast elkaar gelegen – kreeg al het personeel

een plaatsje in het nieuwe complex. Voor de verkoop van bouwmaterialen

was een magazijn met een duidelijk overzicht uiteraard belangrijk. Zo kan

Van Hulle zowel particuliere klanten als professionals snel bedienen. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


ouwkundig

studiebureau


Gistelsteenweg 267

8490 Jabbeke

Tel. 050 37 67 00

info@cobe.be

The Waves - Oostende

ontdek onze

nieuwe website op

www.cobe.be

www.kliek.be

een

heldere kijk

Comfortabel, veilig en betrouwbaar: perfectie is ons vak!

Aluminiumschrijnwerk

op maat

Ramen · Deuren · Poorten

Uiteenlopende

stijlen zijn mogelijk

Oude Heirweg 16 A/01 · 8851 Ardooie · info@belumeco.be · www.belumeco.be

adv_belumeco_bouwen_aan_vlaanderen_197x130mm.indd 1 11/08/20 13:04


Van Hulle Tielt

Deze semiondergrondse parkeerruimte is een meerwaarde voor de site en de gebruikers.

“Naast een goede ‘flow’ voor de verkoop had de bouwheer nood aan een

functionele toonzaal”, zegt architect Wouter Naert. “Een showroom die

uitnodigt tot samenwerking en ontmoeting. Ze moet andere bedrijven aantrekken

en overtuigen om hun technieken en producten mee te integreren.

Met een sterker bouwaanbod voor Van Hulle en meer zichtbaarheid naar hun

eigen klanten toe.” Ook de kantoren zijn verweven met de toonzalen door hun

splitlevelniveaus en zijn zo geïntegreerd aan de achterkant van het gebouw.

Op die manier staan alle diensten met elkaar in contact, wat het uitwisselen

van informatie bevordert.

Vlot toegankelijk

Bij Van Hulle Bouwservice komen dagelijks veel mensen over de vloer. Het optrekken

van een nieuwbouw was meteen ook het moment om in te spelen op

de parkeerdruk en de circulatie in en rond het gebouw. “Er is over de volledige

oppervlakte van het gebouw parking voorzien, voor bedienden en bezoekers.

Deze semiondergrondse parkeerruimte is een meerwaarde voor de site en

de gebruikers. Ze heeft een volledig open karakter aan de straatzijde en de

inritzone. Vanaf de R. Detavernierlaan is er een opsplitsing. Die leidt enerzijds

naar de parking en anderzijds naar de toonzaal en de rest van de site”, schetst

Wouter Naert de situatie. Vanuit de parking kom je, via de grote buitentrap,

aan de inkom. Of je neemt de lift of binnentrap tot in het gebouw. Aan

de achterzijde is er ook een toegang voor fietsers en voetgangers voorzien.

Op het straatniveau ligt de focus op de logistiek en administratie. Daarboven,

iets hoger dan de Ringlaan, vind je de toonzaal. Die springt meteen in het oog

bij passanten. De toonzaal staat in contact met de aanpalende kantoorruimtes.

De centrale gang deelt de showroom visueel op, zodat ze overzichtelijk blijft.

In het verlengde van die lijn vind je een brede trap, die de bezoekers naar het

showroomgedeelte op de verdieping brengt. De andere niveaus combineren

kantoren met een toonzaal. Van Hulle heeft dus alle ruimte om producten en

technieken uitgebreid voor te stellen aan zijn klanten – 1750 vierkante meter

‘toonzaaloppervlakte’ om precies te zijn.

Boven de toonzaal werd een ‘zwevend’ niveau gecreëerd. Deze ‘topbox’ biedt

enkele mogelijkheden voor latere uitbreiding, maar is eventueel ook inzetbaar

als refter, recreatieruimte of decor voor lezingen. Dit volume staat los van

het dakgedeelte van de toonzaal. Het creëert een mooie architecturale lijn,

maar tegelijk ook een duidelijke scheiding met de bovenliggende ruimte.

Intern wordt de vrije ruimte tussen de toonzaal en de topbox gebruikt om er

technieken in onder te brengen. }

Het architecturale ontwerp dankt zijn uitstraling aan de uitkragende luifels en

de slanke horizontale lijnen. (Beeld: Valerie Clarysse)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BELUMECO – ALUMINIUM RAAMWERK

Een van de eyecatchers van het nieuwe Bouwservice Van Hullegebouw

in Tielt is zonder twijfel de indrukwekkende glaspartij. Het

bijbehorende aluminium raamwerk komt uit Ardooie en is voor

Belumeco een mooi visitekaartje. Zaakvoerder Filip Vermeulen is

een tevreden man: “Ja, natuurlijk. Dit is een indrukwekkend en

hedendaags project, waaraan we met plezier meewerkten. Al zeg ik

er meteen graag bij dat wij de voorbije jaren al een mooie staat

van dienst opbouwden. Ook in het Belfius Basecamp van Club

Brugge in Westkapelle, R-Plaza in Roeselare en de hoofdkwartieren

van Ardo en d’Arta in Ardooie kan je onze aluminium raam- en

deurprofielen terugvinden.”

Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende adelbrieven die Belumeco

kan voorleggen. “En meteen de beste illustratie dat wij ons

terecht op grote projecten voor aannemers en architecten kunnen

en mogen focussen. Het basisprincipe is altijd hetzelfde:

aluminiumschrijnwerk is vakwerk. Het hele productieproces –

van de eerste meting tot de afwerking – in eigen beheer houden,

is daarbij een bewuste keuze voor controle. Voor kwaliteit ook.

Bij ons is elk project maatwerk en wanneer je als onderneming

met die attitude aan iets begint, kom je doorgaans in de buurt

van de perfectie. En die perfectie is eigenlijk ons vak”, aldus

Filip Vermeulen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


LeonardoFix

BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

ker studiedienst geveltechnieken

Ingenieur

met

Interesse?

Stuur je CV naar charline@leonardofix.be of maak

telefonisch een afspraak om even langs te komen

Kuurnsestraat 66, 8860 Lendelede

T +32 56 35 08 32 E info@leonardofix.be

T +32 56 35 08 32

www.leonardofix.be

De ter plaatste bekiste en gestorte vloerplaten werden gewapend met wapeningstrengen

die achteraf hydraulisch zijn aangespannen.

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Van Hulle Tielt

De gevel bevat zo’n 2000 vierkante meter glas.

Technische uitdaging

Het architecturale ontwerp dankt zijn uitstraling aan de uitkragende luifels

en de slanke horizontale lijnen. Al brachten die elementen technische uitdagingen

met zich mee. Wouter Naert: “Om dat te verwezenlijken, gebruikten

we nagespannen betonvloeren. Deze techniek houdt in dat de ter plaatste

bekiste en gestorte vloerplaten worden gewapend met wapeningstrengen die

nadien hydraulisch worden aangespannen. Zo slaagden we erin de grote uitkragingen

te realiseren zonder balken te moeten gebruiken.”

Zorgen dat het structuurconcept en de berekeningen van onder meer die

wapeningsstrengen klopten, was de opdracht van COBE ingenieurs. Als

stabiliteitsingenieur speelde het een cruciale rol bij de succesvolle realisatie

van de ondergrondse parking en de glasgevels. “In dit project vormde ons

3D-rekenmodel een duidelijke meerwaarde”, zegt Koen Vannevel, zaakvoerder

bij COBE. “Het gebouw is op palen gefundeerd en bestaat voornamelijk uit

een skelet van betonkolommen en -wanden, afgestemd op de onderliggende

parkeerplaatsen. De grote overspanningen en plaatuitkragingen werden

gerealiseerd door middel van nagespannen vloerplaten, die zo een vlak,

balkenloos vloersysteem vormen. De gevels zijn opgetrokken uit glas,

gevelmetselwerk en plaatmateriaal. Die combinatie maakte de stabiliteitsstudie

extra belangrijk. We werkten de plannen uit in REVIT STRUCTURE.

De 3D-calculatie in Diamonds - Buildsoft maakte de scherpe dimensionering

van de kolommen en stijve kernen mogelijk, ook al zijn ze onderhevig aan

normaalkrachten en buiging door de wind.”

Een bijkomende complexiteit was dat er door het gebruik van nagespannen

vloeren slechts beperkt geboord worden op verscheidene plaatsen. Alle

technieken en bevestigingsmaterialen moesten dus vooraf ingetekend

worden, want nadien waren wijzigingen niet meer mogelijk. Dankzij een

duidelijke communicatie en constructieve samenwerking tussen alle partijen

liep het bouwproces, ondanks die extra uitdaging, op wieltjes. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Van Hulle Bouwservice (Tielt)

Architect

Architectenbureau Naert (Pittem - Zwevezele)

Hoofdaannemer(s)

Vuylsteke - Eiffage (Meulebeke)

Studiebureau

COBE ingenieurs (Jabbeke)

De grote overspanningen en plaatuitkragingen werden gerealiseerd door middel

van nagespannen vloerplaten, die zo een vlak, balkenloos vloersysteem vormen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LEONARDO FIX –

BEVESTIGING GEVELPANELEN

Om de keramische gevelpanelen maximaal te laten schitteren, was

een bevestigingssysteem op maat nodig. Een kolfje naar de hand

van Leonardo Fix uit Lendelede. Naast de distributie van gekleurde

bevestigingsmaterialen en afwerkingsprofielen is het bedrijf gespecialiseerd

in het ontwerpen van draagstructuren.

“Onze inhouse studiedienst maakte de statistische berekeningen

en uitvoeringsplannen voor de volledige draagstructuur”, vertelt

zaakvoerder Bart Lips. “Een werk waarbij je met veel factoren rekening

moet houden: draagvermogen van de ankers, uitzetting van

de profielen, buigsterkte van de profielen en de tegels zelf … Op

deze werf werden bovendien voorgespannen welfsels gebruikt. De

positionering van de boringen voor de ankers was dan ook cruciaal.

We moesten voorkomen dat de wapeningsstrengen beschadigd

zouden raken tijdens de montage van de ankers. Dat deden

we niet alleen. We pleegden nauw overleg met de architect en het

bedrijf dat de plaatsing van de gevel voor zijn rekening nam.”

Op basis van deze uitvoerige studie ontwikkelde Leonardo Fix een

bevestigingssysteem op maat van het project en leverde het de

complete draagstructuur op de werf. Een locatie die ze maar al te

goed kennen. Van Hulle is namelijk een van de dealers van Leonardo

Fix-producten, zoals gekleurde schroeven, afwerkingsprofielen

en isolatiepluggen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


CER _Cardoso 3200x1600x6

STONE Olsene

Grote Steenweg 13, 9870 Olsene

T. +32 (0)9 388 91 11

info@stone.be

STONE Londerzeel

Autostrade 30, 1840 Londerzeel

T. +32 (0)52 31 76 03

info@stone.be

www.stone.be


Van Hulle Tielt

HOE HET ANDERS KAN MET KERAMIEK

Bouwmaterialenspecialist Van Hulle greep de realisatie van zijn nieuwbouw aan om origineel uit de hoek te komen. Samen met vertrouwde

partners zoals Stone haalde het in esthetisch opzicht alles uit de kast. “Met keramiek kan je veel kanten uit. De keramische gevelpanelen

tonen aan hoe gedurfde materiaalkeuzes tot spraakmakende resultaten kunnen leiden. Zo vormen ze meteen ook een inspiratiebron voor de

klanten van Van Hulle”, zegt salesmanager Kristof T’Sjoen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Valerie Clarysse

De Cardoso-imitatie van de keramische gevelpanelen

is speciaal voor dit project ontwikkeld.

wierpen de knowhow inzake gevelbekleding in

natuursteen en terrazzo in de schaal, net als de

expertise van onze zagerij. Een andere bouwpartner

werkte mee het montagesysteem uit.”

“De grijze keramische gevelpanelen

trekken meteen de aandacht”

Wie in de buurt passeert, kan er niet naast kijken:

de grijze keramische gevelpanelen die de nieuwe

uitvalsbasis van Van Hulle sieren, trekken meteen

de aandacht. Het was geen evidente keuze, maar

vaste partners van Van Hulle zetten er samen hun

schouders onder. Stone ontwikkelde en leverde de

keramische panelen, die 3,20 x 1,60 meter groot

en 6 millimeter dik zijn.

Indrukwekkend formaat,

licht gewicht

De keramische gevelbekleding is vrij uniek. “Het

is niet eenvoudig om panelen van dit formaat

aan een gevel te bevestigen”, legt Kristof T’Sjoen

uit. “De geringe dikte en de glasvezelwapening

beperken het gewicht. Daarnaast was het zaak

om ervaring en kennis samen te voegen. Wij

De gevel dankt zijn uitstraling niet alleen aan

het grote formaat, maar vooral ook aan het

uitgesproken design van de keramische gevelbekleding.

Nochtans was er aanvankelijk een

zandkleurige uitvoering voorzien. “Van Hulle

wilde het potentieel van keramiek in de verf

zetten. Daarom stelden wij voor om net niet

voor een egale kleur te kiezen”, aldus T’Sjoen. “We

maakten enkele stalen en wisten de bouwheer

te overtuigen. De Cardoso-imitatie is speciaal

voor dit project ontwikkeld en het resultaat is

meer dan geslaagd. De nieuwbouw van Van

Hulle bewijst dat onze gebundelde expertise op

het vlak van natuursteen, terrazzo en keramiek

tot unieke realisaties leidt.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Van Hulle Tielt

KWALITATIEVE BETONWERKEN VOOR VASTE PARTNER

Andy Careye legt zich al twaalf jaar toe op betonwerken, voornamelijk vloeren in industriegebouwen. In die tijd heeft de oprichter en zaakvoerder

een stevig netwerk met vaste partners uitgebouwd. Onder zijn trouwe klanten vinden we niet alleen aannemers en industriebouwers, maar ook

bouwcenters zoals Van Hulle. “Van Hulle heeft ons rechtstreeks aangesproken om enkele werken uit te voeren”, vertelt Andy Careye. “We goten

de vloer van de semiondergrondse garage, realiseerden de inrijhelling en stonden ook in voor de muren aan de ingang.”

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Andy Careye

Andy Careye: “We goten onder meer de vloer van de semiondergrondse garage.”

“Dit project was in zekere zin de bekroning van een goede,

jarenlange samenwerking”

Op de werf gebruikte het team van Andy Careye zo’n 350 kubieke meter

C35/45-beton met een klassieke wapening. “Bijzondere complexiteiten of

technische uitdagingen waren er niet”, vult Careye aan. “Maar het is een

mooi project om op ons palmares te zetten. Het is ook fijn om mee te mogen

werken aan het gebouw waar een vaste partner zelf in huist. Het voelt een

beetje als een bekroning van onze goede, jarenlange samenwerking.”

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Van Hulle Tielt

De geborstelde afwerking geeft de inrijhelling een antislipwerking.

Mooie referentie

In de semiondergrondse garage goot Andy Careye een standaard industriële

vloer. “Die kelder rust op funderingen. Er was dus geen dragende

vloer nodig”, leg hij uit. “De inrit goten we in helling en gaven we een

geborstelde afwerking. Het ruwere oppervlak heeft op die manier een

antislipwerking. Dat was nood-zakelijk, opdat auto’s bij het binnenrijden

niet beginnen te glijden.” Voor de betonmuren aan de ingang werkte

het team met een bekisting op de werf. Ze werden ter plaatse gestort en

afgewerkt. Zo heeft de Ieperse specialist in industriële betonvloeren er

een mooie referentie bij. ❚

Albert Dehemlaan 16A - 8900 Ieper - T +32 499 380 379 - info@andycareye.be

www.andycareye.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99

00022789004 andy careye 1-2.indd 1 29-09-20 10:53


Van Hulle Tielt

Industriële elektriciteitswerken van a tot z

“OPVALLENDE EN TEGELIJK

ONZICHTBARE TECHNIEKEN”

De realisatie van een moderne nieuwbouw voor een bouwcenter brengt heel wat elektriciteitswerken met zich mee. Van bordenbouw en

verlichting tot inbraakdetectie en netwerkbekabeling. Dan is het als bouwheer handig om al die werkzaamheden te kunnen uitbesteden aan

één onderaannemer. Voor Van Hulle was dat Steen-elektriciteit uit Zedelgem.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Steen-elektriciteit

Steen-elektriciteit werd opgericht door Geert Steen en bestaat ondertussen

bijna twintig jaar. Vanaf het prille begin lag de focus op industriële elektriciteitswerken.

Ondertussen is met kinderen Delphine en Laurens (samen met

zijn echtgenote Tsarina Vandekerckhove) ook de tweede generatie actief

binnen het familiebedrijf. De focus op de industriële markt is gebleven. Meer

nog: Steen-elektriciteit is doorheen de jaren een vaste waarde geworden

binnen dit segment. “Dat hebben we niet cadeau gekregen”, benadrukt

Laurens Steen. “Het is het resultaat van hard werk in combinatie met

vakmanschap, een goede organisatie en een hoge kwaliteit.”

Alle soorten industriële elektriciteitsklussen

De grote sterktes van Steen-elektriciteit zijn zonder twijfel de scherpe prijskwaliteitsverhouding

en de totaalaanpak van industriële elektriciteitswerken.

Midden- en laagspanning, bordenbouw, relighting, data- en netwerkbekabeling,

laswerken …: bij Steen gebeurt het allemaal in eigen beheer. “We zijn actief in

verschillende sectoren. Denk aan industriële gebouwen, kantoorgebouwen of

realisaties voor havenbedrijven. Maar we nemen evengoed de elektriciteit bij

voetbalvelden of in ziekenhuizen voor onze rekening.”

Bij de installatie van de verlichting is veel aandacht besteed aan het

esthetische plaatje.

Het lot elektriciteit bevatte naast de elektrische borden, bekabeling en verlichting

ook brand- en inbraakdetectie en netwerkbekabeling.

“In het kantoorgebouw en

de showroom was de

esthetiek essentieel”

Bij Van Hulle in Tielt bevatte het lot elektriciteit naast de elektrische

borden, bekabeling en verlichting ook brand- en inbraakdetectie en netwerkbekabeling.

Alle expertise kwam er dus samen. “Inclusief een extra

uitdaging”, zegt Laurens Steen. “In het kantoorgebouw en de showroom

was de esthetiek essentieel. Dat is in puur industriële bouwprojecten – onze

corebusiness – meestal van ondergeschikt belang. Gezien de constructie

van het gebouw kon er nergens door het beton geboord worden, dus we

konden amper met inbouw werken. Maar ook opbouw mocht er niet te

zichtbaar zijn. We wilden geen wirwar aan buizen, met uitzondering van

enkele kabelladders die wel mooi in het geheel passen en het industrieel

karakter benadrukken. Dankzij de goede samenwerking met alle onderaannemers

konden we een mooi geheel afleveren. Het is een prachtige

toonzaal met opvallende en tegelijk onzichtbare technieken!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94

SPECIALIST IN HET AANSTUREN

VAN DALI VERLICHTING

Hedendaagse gebouwen worden steeds slimmer.

Diverse technieken zoals verlichting, airco,

toegangscontrole, etc. werken samen om de

gebruikerservaring te optimaliseren. Onze

lichtsturingsoplossingen lenen zich hier perfect voor.

Of het nu om werken, leren of ontspanning

gaat – wij helpen u om een gebouw perfect af te

stemmen op de behoeften van de gebruikers en

gebouwbeheerders.

Wilt u meer weten? Ga naar helvar.be of bel 037 77

81 77 voor contact met een van onze adviseurs.


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing

CORONAPROOF RICHTING ARCHITECT@WORK

IN BRUSSEL

In deze vreemde tijden hebben we nood aan (professionele) lichtpuntjes. ARCHITECT@WORK is er zeker zo een waar we reikhalzend naar

uitkijken. Vakbeurzen worden als ‘handelscentra’ beschouwd en kunnen daardoor vanaf 1 september opnieuw georganiseerd worden.

Mits de nodige maatregelen, uiteraard. De organisatie is alvast bezig met het ‘coronaproof’ maken van het evenement. “Zonder aan de

typerende sfeer, het unieke standenconcept en de gratis catering te raken”, garandeert Nathalie Sandra.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ARCHITECT@WORK

Het unieke standenconcept blijft ook in coronatijden overeind.

(Beeld: Laura Thiesbrummel)

Er is hard nagedacht over de nodige maatregelen. Zo wordt onder meer de

seminar room herschikt. (Beeld: Mioulet Fotografie)

Spontaan handen schudden met mensen uit je

netwerk zal er helaas nog niet in zitten. Maar op

9 en 10 december strijkt ARCHITECT@WORK wel

opnieuw neer in Brussel. Met het thema ‘futureproof’

en in een coronaproof jasje. Daar is de

afgelopen maanden al hard aan gesleuteld. “Een

grote denkoefening over de manier waarop we

ons concept kunnen aanpassen, zodat de beursvloer

voor iedereen een coronaveilige omgeving

is, met dezelfde beleving als andere jaren”,

zegt Group Exhibition Manager Nathalie Sandra.

Dat betekent dat het sfeervolle lichtplan, het

unieke standenconcept en de uitgebreide catering

overeind blijven. Want net als de exposanten

en de boeiende seminaries is dat typerend

voor ARCHITECT@WORK.

Persoonlijk contact cruciaal

Om de nieuwe editie veilig te laten verlopen,

worden een aantal wijzigingen doorgevoerd.

“De beursvloer zal voor iedereen een

coronaveilige omgeving zijn, met

dezelfde beleving als andere jaren”

Zo zijn er ruimere openingsuren en duiden

bezoekers vooraf een dagdeel aan voor hun bezoek.

Bovendien wordt de zaal voor het lezingenprogramma

herschikt. Er komt ook een livestream

voor wie geen plaatsje kan bemachtigen. “Zo

kunnen we garanderen dat het niet te druk

wordt”, legt Nathalie Sandra uit. “Wie er niet

geraakt, kan online afspraken maken via het

gloednieuwe, digitale beursplatform. Voor de

bouwsector is dat cruciaal. Als professional wil je

een product echt gezien en de maker gesproken

hebben vooraleer je ermee aan de slag gaat. We

zijn ervan overtuigd dat we op een veilige manier

een mooi programma kunnen presenteren. En we

hopen onze professionals opnieuw massaal warm

te kunnen maken voor een bezoek.”

ARCHITECT@WORK Brussel gaat door in Tour &

Taxis op 9 en 10 december, telkens van 11 tot

20 uur. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


Herentals Distributiecentrum Henco Industries

Het nieuwe distributiecentrum van Henco Industries werd in een mum van tijd opgetrokken.

HYBRIDE STRUCTUUR MAXIMALISEERT OPSLAGRUIMTE

IN KERSVERS DISTRIBUTIECENTRUM

Wie zich de voorbije 28 jaar geregeld op de E313 tussen het klaverblad van Lummen en Antwerpen begaf, heeft ter hoogte van afrit 21 in

Herentals ongetwijfeld het kleurrijke gebouw van Henco Industries opgemerkt. Dat is intussen verleden tijd, want het gele gevaarte maakte

plaats voor een gloednieuw distributiecentrum, gebouwd door ASK Romein. Ditmaal is het niet zozeer de kleur van de gevelpanelen die opvalt,

maar wel de hybride structuur, die grondig geoptimaliseerd werd om de beschikbare opslagruimte te maximaliseren.

Tekst Tim Janssens | Beeld Lucid – ASK Romein

‘Go for excellence’ is een van de vijf kernwaarden van Henco Industries. Het

hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Kempense producent van buizen

en fittingen voor sanitair en verwarming alles uit de kast wil halen om zijn

dagelijkse werking zo duurzaam, efficiënt en innovatief mogelijk te maken.

Henco zag zijn omzet de voorbije vijf jaar met maar liefst 50 % stijgen en

had bijgevolg nood aan een eigen distributiecentrum om die forse groei te

kunnen bestendigen. Het trok een slordige 8 miljoen euro uit voor de bouw

van een performant nieuwbouwmagazijn met een oppervlakte van 13.500

vierkante meter, vlak bij zijn productieplant op de Toekomstlaan.

Hybride structuur

Het waren Marckx Architecten en ASK Romein die de realisatie van dit

prestigeproject voor hun rekening namen. Hoewel er initieel sprake was van

een klassieke staalstructuur, opteerden ze toch voor een hybride constructie.

“Het aantal kolommen

is fors gereduceerd,

wat Henco Industries

uiteraard sterk op prijs

stelt, want zo kan het zijn

opslagruimte maximaliseren”

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Distributiecentrum Henco Industries Herentals

Gezien de hoogte van het gebouw (16,5 meter) werd er geopteerd voor een hybride constructie met betonkolommen en stalen vakwerkspanten.

“Gezien de hoogte van het gebouw (16,5 meter) was dat een betere optie”,

vertelt Gunther Vranken, projectleider bij ASK Romein. “We hebben de

oorspronkelijke structuur in overleg met de architect vervangen door

een alternatieve variant met betonkolommen en stalen vakwerkspanten.

De onderlinge afstand tussen de steunkolommen bedraagt voortaan 24

meter, terwijl dat aanvankelijk 6 meter was. Het aantal kolommen is dus

fors gereduceerd, wat Henco Industries uiteraard sterk op prijs stelt, want

zo kan het zijn opslagruimte maximaliseren (12.510 m²). In totaal zouden

er niet minder dan 21.500 palletten in het gebouw moeten passen. Voorts

is er sprake van een steeldeck, sandwichpanelen met een betonplint en

een supervlakke betonvloer, inclusief een inductielus voor de heftrucks.”

Meerwaarde creëren

De ingebruikname van het kersverse distributiecentrum is gepland op 1 januari

2021, maar de ruwbouw is intussen volledig klaar. Met dank aan de doortastende

aanpak en de uitgebreide expertise van ASK Romein, dat het imposante

gebouw (136 x 96 meter) in een mum van tijd optrok. “Half november 2019

zijn we gestart met de afbraak van het voormalige gebouw. Vervolgens hebben

we de voorzijde van het terrein 1,20 meter opgehoogd omdat het voordien

onder het straatniveau lag. De laadkades aan de achterzijde (langs de autostrade)

bevinden zich wel nog op het oorspronkelijke niveau. Begin dit jaar zijn

de funderingen geplaatst en tegen het bouwverlof was de ruwbouw klaar”,

legt Gunter Vranken uit. “Al bij al is het dus behoorlijk snel verlopen, maar dat

was op zich geen bezwaar voor ons. In recordtempo distributiecentra en andere

industriële gebouwen realiseren, is nu eenmaal een handelsmerk van ASK

Romein. We kiezen er ook resoluut voor om al onze projecten te beschouwen

als een totaalconcept en niet louter af te gaan op onze eigen staalproductie.

We vinden het zeer belangrijk om een reële meerwaarde te creëren voor onze

klanten. Vandaar dus ook de structurele optimalisatie in het nieuwe distributiecentrum

van Henco Industries, die zeker zijn vruchten zal afwerpen!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Henco Industries (Herentals)

Marckx Architecten (Reet)

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


Oudenburg Uitvaartcentrum

Functionele, ingetogen architectuur

voor uitvaartcentrum

Een ontwerp voor een uitvaartcentrum vraagt om een ingetogen architectuur die het reilen en zeilen van deze sector tegelijk op een praktische

manier benadert. Een zeer specifieke insteek die van dit kersverse complex in Oudenburg een functioneel, maar stijlvol geheel maakte.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Bjorn Plovie en architectenbureau Vanhoorn

Dankzij de grote raampartijen kunnen de bezoekers en de bewoners optimaal genieten van het open zicht op het natuurdomein. (Beeld: Architectenbureau Vanhoorn)

“Dit was ons eerste project in de uitvaartsector”,

vertelt Frederic Vanhoorn, architectzaakvoerder

bij Architectenbureau Vanhoorn.

“We hebben zeer veel research gedaan. Dat

is ook nodig voor een dergelijk project. Het

belangrijkste waren de vele gesprekken met de

bouwheer. Zo leerden we echt de ‘flow’ van zo’n

uitvaartproces kennen. En dat is op zijn beurt

dan weer belangrijk om een goed georganiseerd

gebouw te ontwerpen.” De bouwheer, de uit-

bater van het uitvaartcentrum, had immers een

specifieke eis. Zo moest het gelijkvloers volledig

gereserveerd blijven voor het uitvaartcentrum.

Op de verdieping moest een woongelegenheid

voorzien worden.

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Uitvaartcentrum Oudenburg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De aula is uitgerust met maatmeubilair. (Beeld: Bjorn Plovie)

Optimale ruimtebenutting

De voornaamste ontwerpuitdaging schuilde in het

creëren van een zeer ondiepe, maar brede façade.

“Het volume moest op de rooilijn gebouwd worden.

Er was dus weinig ruimte om op het gelijkvloers

met in- of uitsprongen te werken”, licht de architect

toe. “Alle vierkante meters moesten benut worden.

Dat hebben we ook gedaan, want het perceel is

volledig bebouwd.” De bouwheer vond het belangrijk

dat iedereen in het uitvaartcentrum terechtkan,

zowel voor informatie over begraven, cremeren en

uitvaartdiensten als voor het regelen van een overlijden.

In het uitvaartcentrum is dan ook plaats voor

een vergaderruimte, toonzaal, bureau, drie ruime

begroetingskamers en een grote aula. Er is ook

voldoende parkeergelegenheid voorzien. }

De voornaamste ontwerpuitdaging schuilde in het creëren van een zeer ondiepe, maar brede façade.

(Beeld: Architectenbureau Vanhoorn)

SVR INTERIEUR –

INTERIEURARCHITECTUUR

Voor de inrichting van het nieuwe uitvaartcentrum in

Oudenburg wendde de bouwheer zich tot Stephanie

Van Roose (Westkerke), die al acht jaar actief is als

interieurarchitecte. “Ik teken veel 3D-visualisaties voor

interieur en exterieur, in opdracht van particulieren,

bouwpromotoren of architectenbureaus”, vertelt ze.

“Zo’n project was voor mij een primeur. Een heel

speciale opdracht die niet elke dag je pad kruist!”

Na een verkennend gesprek met de bouwheer mocht

ze de inkomhal, de winkelruimte, het bureau, de

vergaderzaal, de aula en de groetruimtes vormgeven.

“Tijdens zo’n gesprek moet je als interieurarchitect

vooral goed luisteren. En in dit geval zeker, omdat

het om zo’n specifiek project ging. De bouwheer had

een heel duidelijk idee over hoe het geheel er moest

uitzien qua kleuren en materialen. Dat heb ik dan

omgezet in een ontwerp”, licht de interieurarchitecte

toe. Zo’n ontwerp tekent Stephanie Van Roose altijd

in 3D. “Zo is het voor klanten meteen duidelijk wat ze

mogen verwachten. Het is voor hen ook eenvoudiger

om aan te geven waar de eventuele aanpassingen

moeten gebeuren.”

Stephanie Van Roose verzorgde ook de coördinatie

van het maatwerk. Voor het maatmeubilair dat de aula

en de inkom siert, werkte ze samen met Salens, op

vraag van de bouwheer. De maatkasten zijn uitgevoerd

door Ruben Declerck. Het resultaat is een tijdloos en

functioneel interieur dat baadt in het licht. “Het is een

geheel dat volledig bij elkaar past. Zelfs het groen uit

het logo keert terug. Die eenheid geeft meteen een

rustgevende indruk”, besluit de interieurarchitecte.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Naamloos-5 1 31-08-20 10:41

SVR INTERIEUR

Stephanie Van Roose

Interieurarchitect

Interieurontwerp • 3D visualisaties

T. 0495 60 30 74

info@svrinterieur.be • www.svrinterieur.be

svr-interieur - nieuw.indd 1 24-09-20 09:01


Uitvaartcentrum Oudenburg

Het uitvaartcentrum kenmerkt zich door de keuze

voor tijdloze materialen. (Beeld: Bjorn Plovie)

Interieurarchitecte Stephanie Van Roose ontwierp

een sereen, ingetogen geheel. (Beeld: Bjorn Plovie)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TECTIM – HVAC EN SANITAIR

Voor de HVAC-installaties in het nieuwe uitvaartcentrum

is een beroep gedaan op een ervaren vakman. Samen

met twee medewerkers verzorgt Bart Timmerman,

zaakvoerder van TECTIM uit Oudenburg, opdrachten

op de project- en particuliere markt. Al 26 jaar is hij

actief in de wereld van HVAC en sanitair. Gedurende

al die jaren bleef hij gedreven speuren naar innovatieve

technieken en ontwikkelingen die het milieu en de

omgeving ten goede komen. “Met die kennis focussen

we op duurzame installaties voor verwarming, sanitair

en ventilatie, zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten”,

zegt Bart Timmerman. “We werken nu met

drie en dat lukt aardig. Twee extra paar handen zijn

natuurlijk altijd welkom. Het comfort van de gebruikers

is onze prioriteit.”

Bart Timmerman is intussen vertrouwd met allerlei

soorten projecten. Zo ook met het uitvaartcentrum

in zijn thuisgemeente. “We installeerden er de nodige

HVAC-technieken zoals in het EPB-verslag beschreven

stond”, licht de zaakvoerder toe. “De installaties in

kwestie zijn voor ons dagelijkse kost. Het ging onder

meer over een ventilatiesysteem D. Ventilatie is belangrijk

voor een goed binnenklimaat. We werken

steevast met topproducten. We installeerden er ook

vloerverwarming. Die wordt aangedreven door een

lucht-waterwarmtepomp. Ook hiervoor werken we

samen met gerenommeerde merken. Onze warmtepompen

zijn van Vaillant, internationaal marktleider op

het vlak van verwarmings- en ventilatietechnologie.”

Ook in de inkomhal, de winkelruimte en de bureaus is gewerkt met maatmeubilair en een rustgevend

kleurenpalet. (Beeld: Bjorn Plovie)

“De ceremonieruimte is georiënteerd

naar het natuurdomein. Zo combineren

we rust en uitzicht”

Rust en uitzicht

Het uitvaartcentrum is gelegen aan de Zandvoordsestraat,

een drukke weg. Aan de straatzijde

werd dan ook een wand geplaatst om het

lawaai van de straat op te vangen. De ingang op

het gelijkvloers is gerealiseerd in trechtervorm.

Zo kunnen de gasten het uitvaartcentrum op

een serene manier betreden. Aan de achterzijde

bevindt zich natuurgebied De Zwaanhoek. “Dat

open zicht wilden we behouden. We hebben er al

heel snel voor gekozen om de ceremonieruimte

naar deze kant te oriënteren, zodat twee belangrijke

elementen – namelijk rust en zicht – samenvielen.

Ook in de woning hebben we dit zo

aangepakt. Het zicht werd, mede via een binnentuin,

opengetrokken. Die binnentuin scheidt de

twee bouwvolumes: het leefgedeelte en het slaapgedeelte”,

vertelt Frederic Vanhoorn.

Aandacht voor mens en milieu

Het uitvaartcentrum kenmerkt zich door het gebruik

van ecologische materialen, net zoals de grafkisten.

Ook plastic bloemen zijn er uit den boze. Die visie

trokken de architecten door. Om een energiezuinig

gebouw te kunnen creëren, werkten ze samen met

een EPB-verslaggever. “Het uitvaartcentrum heeft

bewust geen gasleiding, het regenwater wordt

hergebruikt voor de toiletten en zonnepanelen

leveren voldoende energie om het hele gebouw

van stroom te voorzien. Op een van de terrassen

is ook een groendak aangelegd. Dat verhoogt de

isolatiewaarde en de levensduur van het dak aanzienlijk

en is bovendien een ideale waterbuffer”,

besluit de architect. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Uitvaartzorg Bentein-Pollet (Oudenburg)

Architect

Architectenbureau Vanhoorn (Jabbeke)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


BEVOCHTIGING OP MAAT VAN ELK GEBOUW

Sinds vorig jaar is FläktGroup in België en het Groothertogdom Luxemburg de exclusieve verdeler van de bevochtigers van Carel.

Stoombevochtigers met elektroden (humiSteam) of weerstanden (heaterSteam), gasgestookte types (gaSteam), centrifugaalbevochtigers

(humiDisk), systemen met omgekeerde osmose (humiSonic) en adiabatische bevochtigers (humiFog): het gamma beantwoordt aan

elke behoefte.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld FläktGroup

De link wordt niet altijd gelegd, maar comfort hangt nauw samen met

de luchtvochtigheid in ruimtes. Bij een luchtvochtigheid die lager is dan

40 % zullen de aanwezigen snel last krijgen van droge ogen, huid of lippen.

Zelfs een droge keel en prikkelhoest zijn vaak symptomen van een

te lage luchtvochtigheid. Boven de 60 % neemt dan weer het risico op

vochtproblemen toe (condensatie, schimmelvorming, muffe geuren …).

De laatste jaren groeit de aandacht voor een perfecte luchtvochtigheid

en wordt er alsmaar vaker in een performante bevochtiger geïnvesteerd.

Diane De Vroe, marketing manager bij FläktGroup: “Carel is een van de

marktleiders in dit domein. Deze producent garandeert een hoge kwaliteit

en duurzaamheid aan een aantrekkelijke prijs. Met het uitgebreid assortiment

wordt bovendien ingespeeld op de uiteenlopende behoeften in de

markt. We zijn dan ook erg trots dat we werden uitgekozen om dit merk

exclusief te verdelen in ons actieterrein.”

Voor een hoge bevochtigingsgraad

Paradepaardje in het aanbod is humiFog, de adiabatische bevochtiger voor

hogedruk. Deze bevochtiger kan in een luchtbehandelingsgroep worden

geïntegreerd, maar eveneens als standaloneoplossing in de ruimte worden

“Comfort hangt nauw samen

met de luchtvochtigheid

in ruimtes”

gemonteerd. De oplossing is uitermate geschikt voor alle toepassingen

die een hoge bevochtigingscapaciteit vereisen, tot maximaal 500 kg/u.

Het toestel gebruikt een speciale pomp om water onder hoge druk te

vernevelen via specifieke verstuivers. Op die manier ontstaat een fijne

homogene nevel. De verkregen druppels verdampen spontaan en bevochtigen

en/of koelen op die manier de lucht. Het grote voordeel van

de ‘humiFog’ is dat er geen persluchtcompressor of -leiding nodig is. Om

hygiënische redenen en vanwege de internationale standaarden kan het

toestel niet worden ingezet om gerecirculeerd water te vernevelen. ❚

De humiFog-bevochtiger kan ook als standaloneoplossing in de ruimte

worden geïntegreerd.

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het toestel gebruikt een speciale pomp om water onder hoge druk te vernevelen via specifieke verstuivers.

NIEUWE GENERATIE

COMPACTE LUCHTGROEPEN

ECOTOP & ECOSIDE

MET CLOUD CONNECTIE

* Compacte luchtgroepen met keuze uit platenwisselaar of warmtewiel

als recuperatiesysteem met rendementen tot 85%

* Aantrekkelijk, discreet design & uiterst laag geluidsniveau (


Roeselare Ciranova

De architecte ontwierp een strak en transparant gebouw van maar liefst 12 meter hoog.

Transparant gebouw

voor innovatieve producent

Wanneer je als bedrijf groeit, is nieuwe kantoorruimte vaak een heikel punt. Dat was ook het geval voor Ciranova in Roeselare. Via organische

groei en een overname nam het personeelsbestand al snel toe tot 48 medewerkers. Tijd voor een nieuwe site, die heel strak werd vormgegeven

en is opgevat als een soort universitaire campus. Het fraaie gebouw kreeg de passende naam Ciranova Academy.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Valerie Lafaut, Ciranova

“We zaten bijna op elkaars schoot”, zegt eigenaar

Wouter Devaere. “Door een overname breidde

Ciranova fors uit, en dus was het tijd voor een

nieuw kantoorgebouw. Goed voor een investering

van 5 miljoen euro. We kozen voor een

nieuw perceel van 5000 vierkante meter in de

industriezone langs de Ringlaan in Roeselare.

Zo genieten we meteen van de visibiliteit die

deze expresweg met zich meebrengt. Onze

productie-eenheid blijft wel op de oude site.”

Wouter Devaere had een duidelijke visie voor

ogen. Het innovatieve karakter van Ciranova,

vroeger Debal Coatings, moest tot uiting komen.

Vandaar dat de R&D-afdeling zeker voldoende

plaats moest krijgen in het ontwerp.

Strakke architectuur

Barbara Ostyn van 3ARCHITECTEN kwam op de

proppen met een strak en clean ontwerp met veel

glas. Op de benedenverdieping bevinden zich de

labo’s, boven de burelen en de showroom. “Vergelijk

het een beetje met een open keuken. Vanuit

de imposante inkomhal zie je de mensen aan het

werk. Je kan op de voet volgen hoe onze producten

ontwikkeld worden”, vertelt de zaakvoerder. “De

witte, pure en nette look van het gebouw doet

misschien wat ‘kliniekachtig’ aan, maar in onze

sector heeft het net heel wat uitstraling.”

Barbara Ostyn vult aan: “Een strak gebouw was

vanaf dag één het uitgangspunt. Twee balken

geven de architectuur vorm. De ene balk huisvest

het technicum en chemielabo. De tweede balk

bevat de kantoorverdieping en de showroom.”

Een trapje hoger

De architecte ontwierp een gebouw van maar

liefst 12 meter hoog, bestaande uit een combinatie

van twee balken van 6 meter. Centraal

staat een indrukwekkende trap, opgetrokken in

beton. Hij hangt als het ware in de inkomhal.

De trappenhal vormt de schakel tussen de twee

centrale balken. “Hij zorgt voor de verbinding met

de kantoorverdieping en de showroom”, gaat de

architecte verder. “Het kantoorgedeelte staat op

poten. Zo ontstond een luifel, die dienstdoet als

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ciranova Roeselare

beschutte parkeerplaats en die het gebouw op

een luchtige manier inbedt in de omgeving. De

groenzone van het industrieterrein zal via deze

luifel doorgetrokken worden naar de groenzone

van het project.”

Al van in de ontwerpfase was het de bedoeling

om een transparant gebouw te creëren, waar

het product en de ontwikkelingsruimte centraal

staan. Alles mag gezien worden. Inclusief de betonnen

gewelven en de technieken in opbouw.

De monumentale traphal leidt de bezoeker naar

boven, waar hij niet op de omliggende gevels

kijkt. Het gebouw torent immers boven de rest

van het industrieterrein uit, wat resulteert in een

onmetelijk uitzicht op het weidse landschap.

Het ommuurde complex is omgeven door een

groenzone, die onder het gebouw overvloeit in

een binnentuin met bomen.

Ecologische voetafdruk

Ciranova ontwikkelt en produceert chemische

producten voor houtbehandeling. De link met

hout moest dus ook voorzien worden. In het

gebouw zelf is daar geen plaats voor, maar de

tuin maakt dat meer dan goed. Op de site is

immers een bos met witte berken aangeplant,

eveneens volgens een strak patroon. Er zijn ook

De polyvalente belevingsruimte oogt erg gezellig.

De monumentale traphal leidt de bezoeker naar boven.

Ciranova ontwikkelt en produceert chemische

producten voor houtbehandeling. Dat kon het

ook etaleren in het nieuwe kantoorgebouw.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DEVELTERE – HVAC EN SANITAIR

Elke dag is Develtere in de weer met complexe projecten in het vakdomein HVAC en sanitair. Het familiebedrijf

uit Roeselare zit niet verlegen om technische uitdagingen en houdt de vinger aan de pols wat nieuwe

technieken betreft. Bij Ciranova verdienen vooral de HVAC-installaties extra aandacht. “Zo installeerden

we een lucht-waterwarmtepomp van het merk Rhoss. Die produceert op basis van de buitentemperatuur

warm en koud water om de ruimtes te koelen en te verwarmen”, legt projectingenieur Thomas Claeren uit.

“We plaatsten ook vloerverwarming in de polybeton en klimaatbalken van Lindab in de verschillende zones.

Het laat de werknemers van Ciranova toe om in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur te bepalen.”

Die individuele thermostaten in het gebouw verwerken was best een ingewikkelde opgave. “Maar bij

Develtere denken we graag mee in termen van interieuroplossingen en -afwerkingen”, zegt Thomas

Claeren. “In een open situatie met veel glas, zoals bij Ciranova, is dat ook nodig. We konden niet gewoon

opbouwthermostaten plaatsen, en dus ligt er op ieder bureau een draadloze thermostaat.”

Tot slot verzorgde Develtere ook het ventilatiesysteem. De installatie van Daikin werd in de kelder geplaatst.

Dit maakte dat Develtere al vanaf de ruwbouwfase bij het project betrokken was. “Het kanaalwerk is overal

zichtbaar gebleven. In het labo voorzagen we nog de nodige afzuiging voor de ontwikkeling van nieuwe

producten”, besluit Thomas Claeren.

zonnepanelen geplaatst en er is een groendak

aangelegd. “We vonden het ecologische aspect

een belangrijke factor”, licht Wouter Devaere

toe. “We willen onze voetafdruk naar beneden

halen, ook via onze producten. Zo brachten we

ECOFIX+ op de markt: een bindmiddel dat voor

35 procent ‘biobased’ is. We willen ons daar

verder in profileren.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


Roeselare Ciranova

“Research is

belangrijk voor

de groei van ons

bedrijf. Daarom

noemen we

dit gebouw

de Ciranova

Academy”

Vanuit de imposante inkomhal zie je de mensen aan het werk. (Beeld: Valerie Lafaut)

Vandaar ook dat de nieuwe labo’s uitgerust zijn

met toptechnieken en dito apparatuur. Het zijn stabiele,

geconditioneerde kamers. Ze staan dus niet

onder invloed van buitenaf en er is geen sprake van

onder- of bovendruk. “Ook elders in het gebouw is

gedacht aan het comfort van onze werknemers. We

hebben geopteerd voor een landschapsbureau met

lage en hoge bureautafels. Wie wil, kan echter ook

in de belevingsruimte of in onze technisch goed

uitgeruste vergaderzalen werken”, vertelt Wouter

Devaere nog. “We wilden een strak en flexibel gebouw

waarin research centraal staat. Een beetje

zoals een universiteitscampus. Daarom kreeg onze

nieuwe site ook de naam Ciranova Academy.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Ciranova (Roeselare)

Architect

3ARCHITECTEN (Roeselare)

Hoofdaannemer(s)

Stadsbader (Harelbeke)

Develtere nv - Kachtemsestraat 290 Roeselare - 051 24 24 25 - www.develtere.be

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


kreon

ceiling solutions

Explore the #worldofkreon

kreon.com/ceilings

architect: Plan76 / Radermacher & Schoffers Architectes | ceiling: kreon clip-in | photographer: Serge Brison


Rumbeke Rumbeke Park

GROENE OASE VOOR VILLAVERLATERS

UIT DE WIJDE OMGEVING

Rumbeke is een rustige deelgemeente van Roeselare. Op de site waar nu het exclusieve appartementencomplex ‘Rumbeke Park’ verrijst,

bevond zich vroeger een statige villa te midden van het groen. Het nieuwe woonproject verlegt de grenzen van luxe, comfort, architectuur

en natuurbeleving.

Tekst Philip Doutreligne | Beeld THV Verstraete/Dedeyne Construct/Tri-Projects

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Rumbeke Park Rumbeke

De grote uitkragingen met terrassen zijn bepalend voor de vormentaal.

“Het gebouw is perfect

geïntegreerd in het

omringende groen”

‘Rumbeke Park’ telt vier bouwlagen met 26 appartementen, waaronder drie

penthouses op de dakverdieping. Het gebouw bevindt zich op een rustige

locatie en geniet van een zuidgericht zicht op de grote gemeenschappelijke

parktuin met oude bomen. THV Verstraete – Dedeyne Construct – Tri-Projects

schakelde Govaert & Vanhoutte Architects in voor het ontwerp.

Govaert & Vanhoutte Architects uit Sint-Andries (Brugge) staat

internationaal bekend om zijn vaak gedurfde en spraakmakende

vormentaal. Zelf halen ze graag hun ‘verwantschap’ met de

Russische kunstenaar Malevich aan, waarbij ze in hun ontwerpen

het louter figuratieve, verhalende en herkenbare overstijgen. Ze

streven een abstrahering na van zowel technisch-mathematische

als artistieke elementen. Verhoudingen, volumes, compositie,

evenwicht, emotie en beleving spelen hierbij een belangrijke rol.

Ze combineren een doorgedreven functionele analyse van het

programma en de omgeving met een uitgesproken artistieke visie

om in harmonie met de locatie tot een authentiek concept te komen.

Meerwaarde op elk niveau

Aan de overzijde van het gebouw bevindt zich een fietsostrade die voor

een snelle, veilige en makkelijke verbinding met Roeselare zorgt. Het op- en

afrittencomplex van de E403 ligt ook in de buurt. De residentie speelt,

naast ligging en bereikbaarheid, nog tal van andere troeven uit, waaronder

een hoogstaande architectuur die het wonen van morgen definieert en

een luxueuze afwerking van de woonunits. Het project valt sterk in de

smaak bij villaverlaters uit de brede regio die na hun actieve carrière hun

grote woonst en dito tuin liever inruilen voor een nieuwe en rustige thuis in

‘Rumbeke Park’, zonder in te boeten aan comfort. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


Rumbeke Rumbeke Park

De interieurs ogen even strak en modern als de buitenzijde van Rumbeke Park.

Dedeyne Construct uit Waregem is een full-service aannemingsbedrijf

dat totaalprojecten realiseert. De activiteiten omspannen

zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten van particuliere

woningen, appartementen en utiliteitsbouw, tot en met projectontwikkeling.

Het bedrijf kan bogen op een uitgebreide ervaring

van bijna vijftig jaar.

“De architectuur is tijdloos

strak en vernieuwend

door haar eenvoud”

Architecturaal landmark

‘Rumbeke Park’ valt op door zijn lage, langgerekte vorm, waardoor het

gebouw zich op een zachte manier integreert in het omringende groen.

Medebepalend voor de vormentaal zijn de grote uitkragingen met terrassen

en de eerlijke materialisatie, die hoofdzakelijk bestaat uit zichtbeton,

grote glaspartijen en houten lamellen. De architectuur is tijdloos strak en

vernieuwend door haar eenvoud.

De gevel aan de straatzijde is noordgericht en wordt gedefinieerd door

houten lamellen die optimaal harmoniëren met het groen. De lamellen,

voorbereid en uitgevoerd door Verstraetehout, zorgen tevens voor de

nodige privacy in de slaapkamers, die zich achter deze grotendeels gesloten

voorgevel bevinden. Ook de inkom van het gebouw werd in de houten

lamellen geïntegreerd.

De penthouses tekenen zich af als dakvolume dankzij het gebruik van een

donkere gebeitste houtafwerking en de teruggetrokken volumeopbouw. De

warme uitstraling van het hout harmonieert perfect met de omgeving en

zorgt voor een mooi contrast met het glas en het beton.

De geschiedenis van Verstraetebouw en -hout uit Roeselare gaat

terug tot in 1820. Dit familiaal bouwbedrijf is vandaag toe aan de

vijfde generatie en vooral actief in grotere bouw- en houtprojecten:

appartementen, kantoren, verzorgings- en ontmoetingscentra…

Door hun bijzondere vervlechting tussen de businessunits bouw en

hout positioneren zij zich op unieke wijze als hybride specialisten

in de markt. Zowel in nieuwbouw als in renovatie bieden zij een

ruim dienstenpakket aan, van ruwbouw tot sleutel-op-de-deur.

Verstraete positioneert zich als betrouwbare partner voor bouwheren,

architecten en openbare besturen.

Royale terrassen

Achteraan, pal op het zuiden, werd het gebouw helemaal opengetrokken

om te genieten van een maximale lichtinval en zicht op het groen. Elke

bewoner beschikt hier over een bijzonder royaal terras dat uitkijkt op de

wandelpaden, waarvan er een viertal rond de oude bomen kronkelen.

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Rumbeke Park Rumbeke

Tri-Projects, het vastgoedpromotiebedrijf van Pieter Beyne,

ontwikkelt vooral residentiële projecten en appartementsgebouwen.

Respect voor kwaliteit, een strikte opvolging en

een onberispelijke uitvoering worden gecombineerd met een

persoonlijke aanpak en benadering. Tri-Projects zorgt steeds

voor een perfecte balans tussen moderne architectuur en

functionaliteit. Een open communicatie met alle betrokken

partijen staat hierbij centraal.

Links vooraan bevinden zich de inrit van de ondergrondse parking en de toegang

tot de bovengrondse bezoekersparking aan de zijkant van het gebouw.

Door de compacte bouw en de aaneengesloten muren presteert het gebouw

zeer goed op energetisch vlak. De appartementen worden verwarmd met een

gaswandketel en zijn voorzien van een ventilatiesysteem D.

Gebundelde krachten

‘Rumbeke Park’ is ontsproten uit de visie van Francis Verstraete (Verstraetebouw

en -hout) en Pieter Beyne (Dedeyne Construct en Tri-Projects). Het maximale

behoud van bomen en parkgroen was voor hen een belangrijk aandachtspunt.

Ze bundelden hun krachten en expertise in een THV en traden op als bouwheer

en aannemer. De drie partners hadden de vaste wil om van ‘Rumbeke Park’

een referentieproject op deze unieke locatie te maken. Mede dankzij de uit-

gepuurde vormentaal van Govaert & Vanhoutte Architects zijn ze daar zonder

meer in geslaagd. ❚

De lage, langgerekte vormgeving zorgt voor een zachte integratie in het groen.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

THV Verstraete (Roeselare) – Dedeyne Construct (Waregem) –

Tri-Projects (Brugge)

Architect

Govaert & Vanhoutte Architects (Brugge)

Hoofdaannemer(s)

Verstraete (Roeselare)

Guido Gezellelaan 102 - 105

8800 Rumbeke

een realisatie van:

Verstraete.team

Zwaaikomstraat 34 - 8800 Roeselare

T 051 26 43 80 info@verstraetebouw.be

Dedeyne Construct

Henri Lebbestraat 111 - 8790 Waregem

T 056 60 35 33 info@dedeyneconstruct.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Privézwembad Krokodiel Middelkerke

De bemaling werd gedimensioneerd door middel een 3D-computersimulatiemodel en uitgevoerd met horizontale drains.

GEEN DRUPPEL BEMALINGSWATER VERSPILD

Voor de bouw van het nieuwe privézwembad Krokodiel in Middelkerke was een grote bouwput vereist. Gezien de specifieke ligging was

het geen evidentie om een bemalingsvergunning te bekomen. Niettemin slaagde G. Smeyers erin om een concept uit te dokteren dat op een

goedkeuring van alle betrokken instanties kon rekenen. Het opgepompte water werd volledig opnieuw in de bodem geïnfiltreerd, wat in deze

tijden van droogte geen overbodige luxe is!

Tekst Els Jonckheere |

Beeld G. Smeyers

“We zijn bijzonder fier

dat al het opgepompte

bemalingswater daadwerkelijk

opnieuw in de bodem

geïnfiltreerd is”

De grondwaterstand (en afregeling) van de installatie werden vanop afstand

gemonitord aan de hand van sensoren.

De bouw van het nieuwe recreatiezwembad vereiste een bouwput van ongeveer

100 x 40 meter. Deze moest van het bestaande maaiveld op peil +4,50

TAW tot op het peil +1,00 TAW worden uitgegraven. “Technisch gezien is

het niet zo moeilijk om 3,5 meter te overbruggen”, vertelt René Lambrechts,

bestuurder van G. Smeyers. “Het probleem was echter de locatie: deze nieuwe

trekpleister van Middelkerke situeert zich immers vlak naast een beschermd

duinengebied. Een nadelige beïnvloeding van de grondwaterstand zou nefaste

gevolgen voor fauna en flora hebben. Niet verwonderlijk dus dat de bevoegde

instanties, en dan voornamelijk de Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap

Natuur en Bos, de bemalingsvergunning aan erg strikte voorwaarden

koppelden. Met andere woorden: het was een case die met kennis van zaken

moest worden aangepakt. Vandaar dat hoofdaannemer Cordeel besloot om

wederom een beroep op onze expertise te doen.”

Na een grondige studie van het beschikbare grondonderzoek stelde

G. Smeyers voor om de bemaling uit te voeren binnen een waterremmende

wand tot op het peil -10,00 TAW. “De bemaling werd gedimensioneerd door

middel van ons eigen 3D-computersimulatiemodel en de uitvoering werd

voorzien met horizontale drains”, vertelt René Lambrechts. “De bemalingsinvloed

buiten de bouwput werd enerzijds gecompenseerd door een batterij

infiltratiefilters aan de voet van het duinengebied. Anderzijds werd het

restant van het opgepompte bemalingswater geïnfiltreerd via een infiltratieveld

met horizontale drains. Intussen is de bouwput al op de vereiste diepte

drooggezet. En we zijn bijzonder fier te mogen stellen dat 100 % van het

opgepompte bemalingswater daadwerkelijk werd geïnfiltreerd.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Gemeente Middelkerke

Slangen en Koenis Architecten

(Ijselstijn, Nederland)

Cordeel (Temse)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


Oostende O’Sea

Wanneer het zonlicht – of maanlicht – op het appartementencomplex valt,

ontstaat een uniek lichtspel op de gevel.

GEVELMATERIALEN VAN A TOT Z

Als twee complementaire bedrijven elkaar vinden, creëren ze meerwaarde voor hun klanten. Limeparts-Drooghmans combineert decennialange

expertise en ervaring in high-end gevelsystemen. De ene als metaalverwerker, de andere met de focus op non-ferromaterialen. Het resultaat:

een uitgebreid gamma en een hoge kwaliteit. Ook voor complexe opdrachten, zoals de aluminium cassettes met diepdruk voor O’Sea in Oostende.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Limeparts-Drooghmans

Wanneer het zonlicht – of maanlicht – op het

appartementencomplex O’Sea valt, ontstaat een

uniek lichtspel op de gevel. De reflectie van het

licht op de aluminium cassettes bootst de golfslag

van de zee na. Erg passend bij een project in

de ‘koningin der badsteden’. “Voor die aluminium

gevelbekleding kwam CONIX RDBM Architects bij

ons aankloppen”, zegt Koen Vandersmissen, gedelegeerd

bestuurder bij Limeparts-Drooghmans.

“De ontwerpers hadden een concept voor ogen

dat specialistenwerk was. We zijn vertrouwd met

complexe projecten en grotere volumes. We zaten

dus snel op dezelfde golflengte.”

Op het ritme van de golven

De zee inspireert. De zee doet je ontspannen. De

zee is genieten. Dat gevoel wilden de architecten

oproepen in het ontwerp van O’Sea. Met als

blikvanger: de aluminium gevelbekleding, ontwikkeld,

geproduceerd en geplaatst door Limeparts-

Drooghmans. Vandersmissen: “Om het golvende

lichteffect te realiseren, moesten we diepdrukken

uitvoeren op het aluminium. Zo creëerden we een

soort ‘dimples’ in het plaatwerk (letterlijk vertaald

‘kuiltjes’ in het Nederlands) die het licht reflecteren.

Door die doordrukkingen ontstaat stress in het

materiaal. Het vergt specifieke expertise om die

stress opnieuw weg te werken zonder het patroon

en het materiaal te beschadigen. Net als de schuine

vlakken van het gebouw, trouwens.”

De overhellende verdiepingen creëren een speelse,

niet-alledaagse aanblik. Tegelijk plaatsten ze de gevelbekleders

ook voor een extra uitdaging. “De voorbereiding

was hierdoor vrij arbeidsintensief. En dan

hebben we het nog niet over de hoogte – vijftien

verdiepingen – en de soms stevige kustbries gehad.

Een grondige studie en nauwkeurige uitwerking waren

cruciaal om de plaatsing op de werf vlot te laten

verlopen. Met resultaat. Alles is zeer vlot gegaan.”

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


O’Sea Oostende

De overhellende verdiepingen van O’Sea creëren

een speelse, niet-alledaagse aanblik.

“Om het golvende lichteffect te realiseren, moesten we diepdrukken uitvoeren op het aluminium”,

legt Koen Vandersmissen uit.

“Ons seaside endorsement is voor de klant

de garantie dat zijn gevelbekleding bestand

is tegen de zilte lucht en het kustklimaat”

Een grondige studie en nauwkeurige uitwerking

waren cruciaal om de plaatsing op de werf vlot

te laten verlopen.

Onestopshop voor gevelbekleding

Voor dit project plaatste Limeparts-Drooghmans

3000 vierkante meter aan aluminium gevelbekleding.

Niet uitzonderlijk qua volume. “We

zijn vooral werkzaam op de projectmarkt, zowel in

het residentiële segment als in de utiliteitsbouw.

Laat ons zeggen dat onze projecten pakweg 500

tot 25.000 vierkante meter aan gevelbekleding

beslaan. In een brede variatie van soorten en

gebruikte materialen. Dankzij de fusie tussen

Limeparts en Drooghmans zijn we in staat al deze

projecten van a tot z uit te voeren.”

Die fusie bracht de slagkracht en grote volumes van

Limeparts samen met de expertise van Drooghmans

inzake non-ferromaterialen. Glas, volkern of keramiek,

al dan niet in combinatie met metalen elementen: je

vindt het allemaal onder één dak. Een performant

machinepark aangevuld met een ruime expertise

en ervaring in productontwikkeling en -vormgeving,

zeg maar. “Onze klanten hebben gedurende het

volledige uitvoeringsproces een vast aanspreekpunt

bij ons. We doen namelijk alles in eigen beheer:

sales, projectleiding en -opvolging, engineering,

productie en montage. Het spaart de bouwheer

en de hoofdaannemer veel tijd en zorgen uit. We

hebben zelfs onze eigen poederlakstraat en de

nodige kwaliteitscertificaten. Ook voor werken aan

de kust. Ons seaside endorsement is voor de klant

de garantie dat zijn gevelbekleding bestand is tegen

de zilte lucht en het kustklimaat.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Immobel (Brussel)

Architect

CONIX RDBM Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Interbuild (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


Zwevegem Eigen Haard

Hedendaagse sociale woningen

met authentiek kantje

Vier woningtypes op een totaal van 34 units. Met dat project heeft

sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard haar aanbod in

Zwevegem grondig uitgebreid. Ook op architecturaal vlak is het een

schot in de roos.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Everaert-Cooreman

Van ruwbouw tot afwerking. Voor de uitvoering van de nieuwe, moderne

sociale woningen deden bouwheer Eigen Haard en Dehullu Architecten een

beroep op Everaert-Cooreman uit het Oost-Vlaamse Overmere, dat de aanbesteding

mede dankzij zijn totaalaanpak in de wacht sleepte. Al zit de ruime

ervaring in de sociale woningbouw er ongetwijfeld ook voor iets tussen. Circa

70 % van de aannemersportefeuille bestaat uit overheidsopdrachten.

Moderne woningbouw

Hoe je hedendaags bouwen en rustieke uitstraling met elkaar combineert?

Dit sociale woonproject geeft het goede voorbeeld. Zo werd er gekozen

voor een klassiek getrommelde gevelsteen van Vande Moortel. “Een steen

die perfect aansluit bij een pastorijstijl. Maar weliswaar modern gebouwd,

met een dunne voeg”, vertelt Ulrik Van den Bulcke, projectleider bij Everaert-

Cooreman. Deze welgemikte keuze zet meteen de toon voor het volledige

project. De grote lichtpartijen en de ruime natuurlijke lichtinval staan garant

voor hedendaags wooncomfort. Net als de open keuken, die niet evident is

in sociale woningbouw.

Als hoofdaannemer voerde Everaert-Cooreman zelf het prefabbeton uit en

coördineerde het ook alle bouwpartners. De jarenlange ervaring met grote,

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Eigen Haard Zwevegem

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

RAES G. SCHRIJNWERKEN -

SCHRIJNWERK EN BRANDWERENDE

COMPARTIMENTERING

Raes G. Schrijnwerken is al jarenlang een trouwe partner van

Everaert-Cooreman. Het familiebedrijf uit Wervik bestaat al sinds

1999 en wordt geleid door Giovanni Raes en Davinia Galloo.

Samen met een ervaren team van plaatsers spitsen ze zich toe

op binnen- en buitenschrijnwerk voor de projectmarkt. “We zijn

zowel actief in grote privéprojecten (winkels, hotels, appartementen

…) als in de utiliteitsbouw en sociale huisvesting. Onze

specialisaties zijn branddeuren en metaalkozijnen”, licht Davinia

Galloo toe. “Daarnaast plaatsen we ook binnendeuren, gyproc

en gevelbekledingen.”

In dit project stond Raes G. Schrijnwerken in voor het plaatsen van

de binnendeuren, de trapleuningen, het uitbekleden van de ramen,

gordijnplanken en brandwerende compartimentering door middel

van lichte wanden. “Een standaardklus die we met de nodige zorg

en aandacht voor details aangepakt hebben”, zegt Giovanni Raes.

“Een perfecte afwerking, een stipte opvolging en grondige vakkennis

zijn de pijlers van ons familiebedrijf.”

“We voerden elk aspect

van het bouwproces uit

via een constructieve

samenwerking met onze

vertrouwde partners”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Dit project combineert hedendaags bouwen met een rustieke uitstraling.

complexe projecten leverde een sterk netwerk van onderaannemers op.

“Vertrouwde partners die dezelfde kwaliteit nastreven”, zegt Ulrik. “We

voerden elk aspect van het bouwproces uit in een constructief samenwerkingsverband,

van de grondwerken tot de binnenafwerking en de

buitenaanleg.” De site met een totale oppervlakte van ruim 5.700 vierkante

meter is ook voorzien van een aangename strook groen, een wadi en een

uitgewassen betonpad. Elke woning kreeg bovendien een voortuin, afgezet

met hagen. Dat geeft de site een natuurlijk uitzicht, met ruimte voor

ontspanning en een rustgevende vibe. }

LD SERVICE – GLAZEN VALBEVEILIGING

LD Service in Zulte is specialist in maatwerkconstructies in staal en

inox. Het bedrijf produceert de bouwelementen in het eigen atelier

en installeert ze vervolgens met een eigen montageteam op de werf.

Zo ook voor dit woonproject in Zwevegem. “Daar verzorgden we de

glazen valbeveiligingen”, licht projectleider Ruben Boudt toe. “We

plaatsten de glasprofielen op maat in de passende RAL-kleur. Daarna

monteerden we de glazen platen. De keuze viel op klaar, gelaagd glas

met een dikte van twaalf millimeter.” Om het risico op snijwonden de

vermijden werden de glazen platen rondom geslepen. Bovenop de

montage van de glazen balustrades werkte LD Service een aantal

ramen af met zandstraalfolie, om de inkijk te belemmeren. Zodat de

gebruikers van de nieuwe woningen van maximale privacy genieten.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


Naamloos-6 1 199006-20189_L.D. 13-07-20 16:36 Service.indd 1 20-12-19 12:18

Zwevegem Eigen Haard

In de nieuwe verkaveling is er ruimte voor ontspanning en een rustgevende sfeer.

Finetunen van plannen voor uitvoering

In totaal zijn er 34 sociale woningen gerealiseerd in Zwevegem, waaronder

vijf met drie slaapkamers, twee met vier slaapkamers en nog eens

twee woningen die aangepast zijn aan de noden van personen met een

beperking. De overige units hebben drie slaapkamers.

“Voor ons was het vertrouwd terrein. De nieuwe verkaveling was makkelijk

toegankelijk en de samenwerking met de architect verliep erg vlot”, weet

Ulrik Van den Bulcke. “De plannen van Dehullu Architecten vormden een

stevige houvast. Zoals bij zowat elk project worden in de uitvoeringsfase

nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. We trachten steeds de laatste

details te finetunen waar we vooral letten op duurzaamheid, veiligheid,

het praktisch gebruik voor de toekomstige bewoners of waar mogelijk

De aannemer leidde het volledige bouwproces in goede banen, van ruwbouw tot

afwerking en buitenaanleg.

een optimalisatie naar een efficiënter bouwproces. In dit project bijvoorbeeld

weken de niveaus van de grond en de reeds uitgevoerde wegenis

af van het oorspronkelijke concept. Om dat op te vangen wijzigden we de

hellingsgraden en funderingen waar nodig. En dan waren er nog enkele

andere zaken zoals extra borstweringen op de eerste verdieping en een

glasfolie om de privacy te bevorderen. Altijd met het oog op het beste

eindresultaat, uiteraard.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Eigen Haard (Zwevegem)

Dehullu Architecten (Harelbeke)

Everaert-Cooreman (Overmere)

ruin: 50/70/100/50

ruin: 25/25/40/0

l: 0/15/100/0

ors: verloop

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

PROJECTEN

UTILITEITSGEBOUWEN

SOCIALE HUISVESTING

Leuningen & ballustrades

Trappen

www.raesgschrijnwerken.be

Bordessen

info@raesgschrijnwerken.be

Overkappingen

Ramen & deuren

Poorten en afsluitingen

Oeselgemstraat 11 - 9870 Zulte

T +32 9 338 53 35 - info@ldservice.be

WWW.LDSERVICE.BE

Leuningen & ballustrades

Leuningen & & ballustrades

Trappen

Trappen

Bordessen

Trappen

Bordessen

Overkappingen

Trappen

Overkappingen

Ramen & deuren

Bordessen

Bordessen

Ramen & & deuren

Poorten en afsluitingen

Overkappingen

Poorten Overkappingen

en en afsluitingen

Leuningen & ballustrades

Trappen

Bordessen

Overkappingen

Leuningen & ballustrades

Leuningen & & ballustrades

Ramen & deuren

Ramen & deuren

Poorten en afsluitingen

Oeselgemstraat 11 - 9870 Zulte

Ramen

Oeselgemstraat Oeselgemstraat 11 - 9870 T +32

Zulte

9 &

11 338 &

11 - 11 - 53 deuren

9870 - 35 -

Zulte

info@ldservice.be

Poorten en afsluitingen

T +32 9 338

T T 53

+32 T Poorten 35

+32 9

-

9

info@ldservice.be

9338 338 53 535 en - 35 - info@ldservice.be

- afsluitingen

Poorten en afsluitingen

WWW.LDSERVICE.BE

WWW.LDSERVICE.BE

WWW.LDSERVICE.BE

Oeselgemstraat 11 - 9870 Zulte

T +32 Oeselgemstraat 9 338 53 3511 - - info@ldservice.be

119870 - 9870 Zulte Zulte

T +32 T +32 9 338 9 338 53 35 53 - 35 - info@ldservice.be

WWW.LDSERVICE.BE

WWW.LDSERVICE.BE


+20

jaar

Vervang je

oude gasketel

& bespaar €500

gas.be/positieveenergie


Over de Grens Cadzand, Blanke Top

Doorzonappartementen

in een unieke setting

Cadzand, een charmant dorp in het uiterste westen van Zeeland en de locatie van een nieuw, prestigieus appartementencomplex. Dankzij

‘Blanke Top – The Residence’ kunnen de bewoners de Nederlandse kust binnenkort in al zijn glorie beleven. Op het nabijgelegen strand of

vanuit hun eigen comfortabele thuis: de zee is op elk moment vlakbij.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Govaert & Vanhoutte Architects, Groep Versluys

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Cadzand, Blanke Top Over de Grens

De parking, die zich als het ware in de duin bevindt,

brengt de gelijkvloerse appartementen op het niveau van de duinenrug.

Opvallende architectuur die toch organisch in het landschap lijkt te passen.

Het prestigieuze project ‘Blanke Top – The Residence’ lijkt als het ware op te

rijzen uit de duinen. En eigenlijk is het ook letterlijk zo. Het ingenieuze ontwerp

van architectenbureau Govaert & Vanhoutte transformeerde de duinenrug –

in samenwerking met Groep Versluys – tot een ruime ondergrondse parkeergarage.

Die biedt tegelijk een praktische toegang tot het gelijknamige hotel in

de onmiddellijke nabijheid. In Hotel De Blanke Top kunnen de bewoners van de

residentie mee genieten van de luxueuze faciliteiten, zoals de wellness en het

gastronomische restaurant. De parking, die zich als het ware in de duin bevindt,

brengt de gelijkvloerse appartementen op het niveau van de duinenrug.

Via een insnijding in die duinen kom je trouwens uit bij de twee royale inkompartijen.

Een stijlvolle manier om de residentie te bereiken. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


GO GUIDELINE

E WAAL SOLUTIONS

EURBEREIK

TYPOGRAFIE

PMS 803 C

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%

RGB: 255 - 228 - 0

PMS Dark Blue C

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%

RGB: 35 - 57 -128

fonttype logo: Futura PT

fonttype baseline: Futura PT

elet!

keuze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (m

ier moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken)

ted inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

GATIEVE VERSIE

GRIJSWAARDEN

Voshol 6a - 9160 Lokeren

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18

www.dewaal.eu


Cadzand, Blanke Top Over de Grens

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS –

PAALFUNDERINGEN

Zandgrond met een onstabiele onderlaag en de kustbries,

inclusief stormkering. Dat een complex vlak bij de zee in Cadzand

maar beter stevig geworteld is, spreekt voor zich. De Waal Solid

Foundations zorgde ervoor dat de bewoners op hun beide

oren kunnen slapen. Van juni tot augustus 2017 plaatste het

maar liefst 420 funderingspalen. Stevige kerels van 17 tot 20

meter lang, met een draagvermogen van 850 tot 1500 kN. “Het

project heeft twee ondergrondse niveaus. Het laagste niveau

kwam ongeveer overeen met het zeeniveau. Vanaf daar voerden

we de meeste palen uit, maar enkele palen werden uitgevoerd

vanaf de bovenkant van de duin, tot op een diepte van 22

meter”, zegt CEO Olivier Rens. “Door het wegnemen van een

deel van de duinen vormde de stormkering een extra uitdaging.

We moesten voorkomen dat het water tot op de werf kwam.

Soms zijn oude, beproefde technieken op zulke momenten

beter dan hoogtechnologische hulpmiddelen. De eenvoudige

en efficiënte oplossing? Dat waren zandzakjes.”

Het prestigieuze project lijkt als het ware op te rijzen uit de duinen.

De Waal Solid Foundations ontstond eind 2017 uit een fusie van

De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken. In

het nieuwe bedrijf bundelden ze hun expertise en ervaring als

specialisten in hun vakgebied. Die ervaring reikt trouwens tot in

de jaren 60. Het maakt De Waal Solid Foundations een pionier en

een referentie inzake funderingstechnieken in België. De kust is,

vanwege de vaak lossere ondergrond, een vertrouwde omgeving

voor de medewerkers van De Waal.

“Overal in de appartementen

voel je op elk moment de

aanwezigheid van de zee”

Leven aan en met de kust

Op de grens tussen het strand en de duinen van Cadzand geniet dit bouwproject

optimaal van zijn unieke locatie. Een troef die het ontwerp maximaal

benut. “Alle wooneenheden in de twee residenties zijn doorzonappartementen.

Ruime appartementen waarin je als het ware van de ene naar de andere

kant kan kijken, met dank aan de grote raampartijen en de open indeling.

Wanneer je in de keuken staat, bevind je je aan de kant van de polders. De

zithoek kijkt uit op de zee. In het midden vind je de eettafel. Van daaruit kijk

je tot aan de polders of in de richting van de zee. Maar overal in de appartementen

voel je op elk moment de aanwezigheid van het water”, zegt architect

Damiaan Vanhoutte.

De Blanke Top blendt perfect met zijn idyllische strandomgeving. Daarvoor

zorgen het kleurenpalet en de materiaalkeuzes. De kleur van de betonnen,

nagespannen uitkragingen refereren aan het zachte zand. De gevels zijn

afgewerkt met hout en groen op maat van de duinenbegroeiing. Ook het hout

is niet toevallig gekozen. Natuurlijk creëert het instant gezelligheid, maar het

verwijst op zijn beurt naar de wandelpaadjes die Cadzand typeren. }

Dat een complex vlak bij de zee in Cadzand maar beter stevig geworteld is,

spreekt voor zich. (Beeld: De Waal Solid Foundations)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


Ultradunne vacuümisolatie veilig

beschermd door harde PIR-platen

voor platte daken en terrassen

Met zijn extreem thermisch isolatievermogen van

0,006 W/mK in de kern en maximale dikte van amper

45 mm, is Deck-VQ ® dé oplossing voor het isoleren

van platte daken en terrassen waar de ruimte om

te isoleren beperkt is. Performant isoleren zonder

moeite, het kan.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.recticelinsulation.com/be-nl/vacuumisolatiepanelen

of volg #spacetoinsulate

2020 08_GROUP CEYSSENS_ADV_BOUWEN AAN VLAANDEREN_DE BLANKE TOP CADZAND.indd 28/08/2020 1 16:30:06


Cadzand, Blanke Top Over de Grens

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

RECTICEL INSULATION – DAKISOLATIE

Voor de twee gebouwen van dit exclusieve nieuwbouwproject in

Cadzand-Bad zijn de beste bouwmaterialen gebruikt. Aannemer

Lumco Dakwerken twijfelde voor de dakisolatie dan ook geen

seconde en koos voor Recticel Insulation. In dit project met platte

daken is geopteerd voor Eurothane Silver en Eurothane Silver A.

“Beide types zijn thermische isolatieplaten voor platdakconstructies.

Ze zijn compatibel met mechanisch bevestigde eenlaagse

dakbedekkingfolies en hebben een hoge druksterkte en

vormvastheid, waardoor hun prestaties gegarandeerd zijn. Zeker

in een kustklimaat is dat nodig. Bovendien zijn ze makkelijk te

installeren”, zegt Pieter Bailleul, Technical Manager bij Recticel

Insulation. “Waar Eurothane Silver een vlakke plaat is, heeft

Eurothane Silver A een hellend oppervlak dat het regenwater

afvoert. Je hebt keuze uit verschillende hellingsgraden.”

‘Blanke Top – The Residence’ bestaat uit twee bouwvolumes:

‘Vlaanderen’ en ‘Zeeland’.

Vlakkenspel met licht en schaduw

‘Blanke Top – The Residence’ bestaat uit twee bouwvolumes, die ‘Vlaanderen’

en ‘Zeeland’ genoemd zijn (naar hun ligging). Ze zijn onderling verbonden via

de ondergrondse parking. Tussen de gebouwen in is de oorspronkelijk duin

opnieuw hersteld. ‘Vlaanderen’ en ‘Zeeland’ delen eenzelfde materiaalkeuze

en vormentaal. Toch is elk volume en zelfs elke bouwlaag anders. Damiaan

Vanhoutte: “We hebben met uitkragende terrassen in nagespannen beton

gewerkt. Die springen tot 4 meter uit ten opzichte van de gebouwkern en

verschuiven per niveau. Bovendien zijn er insnijdingen op de terrassen. Die

dynamische opbouw in verschillende lagen doorbreekt het mathematische,

rigide karakter van de gebouwen. Daardoor ontstaat op de hoeken een soort

spel van vlakken, die doorheen de dag telkens verschillende schaduwen werpen.”

Die ‘levende gevel’ wordt versterkt door de houten vlakken die de bewoners

al dan niet voor de vensters kunnen positioneren via een schuifsysteem. Het

hout doet tegelijk dienst als zonwering en esthetisch accent. Wie het gebouw

van buitenaf bekijkt, ontdekt telkens andere dingen. “En dan is er nog het

penthouse-effect van de bovenste twee bouwlagen”, vult Damiaan Vanhoutte

aan. “In tegenstelling tot de betonnen plateaus zijn de boorden uitgewerkt

in zwart metaal. Daardoor wordt dit deel visueel losgekoppeld van de rest

van het gebouw. Die dualiteit is letterlijk en figuurlijk de kers op de taart van

een fantastisch project, met de zee als alomtegenwoordig gezelschap.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Groep Versluys (Oostende)

Govaert & Vanhoutte Architects (Brugge)

Groep Versluys (Oostende)

Recticel is een Belgisch bedrijf en bovenal een betrouwbare,

ervaren partner die bouwprofessionals hoogwaardige isolatieoplossingen

biedt, zowel voor residentiële als niet-residentiële

projecten. “We beschikken over zeven ultramoderne productie-vestigingen

in Europa en zetten in op nieuwe, doeltreffende

isolatieoplossingen met polyurethaan. Onze producten kunnen

toegepast worden op daken, zolderruimtes, plafonds, buiten- en

binnenmuren, spouwmuren, vloeren, in de industrie, enzovoort”,

vertelt Pieter. “Meer en meer doen technologie en digitalisatie hun

intrede in alle fases van het bouwproces, van design tot installatie.

Als belangrijke marktspeler in thermische en akoestische isolatie

trekt Recticel volop de kaart van innovatie aan de hand van nieuwe

tools en methodologieën die klanten het hoogste comfort bieden.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GROUP CEYSSENS – GLASWERK

Op een stijlvolle manier een maximale natuurlijke lichtinval creëren in

de residentie: dat vraagt om een ervaren partner. Group Ceyssens

(Heusden-Zolder) stond in voor de glazen balustrades. Maximale

glaspanelen met een minimaal zichtbare draagstructuur voor een

optimaal uitzicht vanuit de appartementen. “De grote glaspanelen

zijn ongeveer 3 meter breed. Het is dus een hele uitdaging om ze

bestand te maken tegen een windbelasting van 1400 N/m², zoals

langs de kustlijn nodig is”, zegt salesmanager Gert Gijbels. “De

glaspanelen hebben een dikte van bijna 26 millimeter. Allesbehalve

standaard voor de inklemming en de verankering. We hebben deze

inklemming en verankering dus ook custom gemaakt, volgens de

berekening van de windlasten.”

De glaspanelen, met een gewicht van 220 kilogram per paneel,

zijn met grote kranen gemonteerd door de eigen medewerkers van

Group Ceyssens. In totaal installeerde het team zowat een kilometer

aan glasbalustrades. Zij bepalen mee de stijlvolle uitstraling van het

iconische woonproject.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


WE DON’T ADD TECHNOLOGY TO YOUR LIFE. WE SIMPLIFY IT.

WONEN

COMFORT IN DIENST VAN

UW CONCEPT EN BELEVING

WERKEN

FUNCTIONELE TECHNOLOGIE VOOR

EEN OPTIMALE WERKOMGEVING

www.duboiscontrol.be

airco • verwarming • ventilatie • domotica • elektrotechniek • sanitair • audio en video


Cadzand, Blanke Top Over de Grens

MODERNE TECHNIEKEN

met respect voor interieurdesign

Wie een appartement koopt in residentie De Blanke Top kiest voor luxe en verwacht dus ook een smetteloos wooncomfort. Om daaraan

tegemoet te komen, schakelde Groep Versluys onder meer Dubois Control in. Het resultaat is navenant.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Groep Versluys/Basalte

Dubois Control stond in voor de verlichting, schakelaars, televisies, alarm,

airconditioning, ventilatie, enzovoort.

Erik Hellemans: “We streven steevast naar een perfecte integratie in het design

van de 34 unieke appartementen.”

“We willen de kopers maximaal ondersteunen door het interieur

en de technieken volledig af te stemmen op hun wensen”

“Veel kopers willen van hun appartement in Cadzand een echt juweeltje

maken”, weet Erik Hellemans, zaakvoerder van Dubois Control. “Ons doel is

om hen maximaal te ondersteunen door het interieur en de technieken volledig

op hun wensen af te stemmen. Deze technieken omvatten verlichting,

schakelaars, televisies, alarm, airconditioning, ventilatie, enzovoort. We

zoeken daarbij steevast naar een perfecte integratie in het design van de

34 unieke appartementen.”

Eén project met 34 loten

‘Blanke Top - The Residence’ heeft dus 34 bouwheren met 34 afwijkende

interieurontwerpen. Erik Hellemans: “Dat maakte het voor ons wel een fijne

uitdaging. Het is als het ware één project met 34 loten. Om dat tot een

succesvol einde te brengen, hebben we zelf een sterk team en een dito

interne organisatie uitgewerkt. Maar de excellente coördinatie door de

projectleider van Bouwgroep Versluys en de goede samenwerking tussen

de verschillende aannemers maken dit een topproject.”

Zoals het hoort bij een state-of-the-artgebouw werd er natuurlijk volop ingezet

op duurzame technieken. Zo zijn er laadpalen geïntegreerd, zijn de gebouwen

uitgerust met moderne toegangscontrole en helpen zonnepanelen het

energieverbruik te beperken. De woonunits beschikken over een performante

ventilatiegroep – systeem D – en zijn allemaal uitgerust met KNX & Crestron

Domotica. Dit om qua gebruikscomfort nog een stapje verder te gaan.

Een collectieve inspanning

Met bijna vijftig jaar ervaring op de teller kan Dubois Control op een sterk

team rekenen. Na gesprekken met de individuele kopers boetseren zij een

plan op maat, met de passende technieken en materialen. Dat plan voert

Dubois Control helemaal in eigen beheer uit. Inclusief tussentijdse evaluaties

met de koper, die zo nog kleine aanpassingen kan vragen. “Bouwen is immers

een proces van voortschrijdend inzicht”, sluit de zaakvoerder af. “Zowel het

team op de werf als onze medewerkers op kantoor staan altijd klaar voor de

klant. Hier en in al onze andere projecten.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

KENNIS VAN DUURZAAMHEIDSLABELS

STERK GESTEGEN BIJ ARCHITECTEN

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen zorgt ervoor dat steeds meer architecten vertrouwd zijn met duurzaamheidslabels

en dat die labels wel degelijk een belangrijke rol spelen bij hun materiaalkeuze. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête die de voorbije maanden werd

afgenomen bij 174 Nederlandstalige architecten. De resultaten tonen aan dat het voor fabrikanten van bouwmaterialen en -producten wel degelijk

zinvol is om te investeren in het behalen van labels.

Tekst Rik Neven, Tim Janssens | Beeld Pixabay, Redactiebureau Palindroom

“Duurzaamheidslabels worden in het architectuurwezen steeds

meer als een noodzakelijke voorwaarde beschouwd”

Het is voor architecten niet altijd evident om te beoordelen of een bepaald materiaal

goed scoort op het vlak van duurzaamheid. De technisch-commerciële info

die ze van fabrikanten krijgen, geeft geen uitsluitsel, want elk bedrijf claimt dat

zijn producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat ze bijzonder duurzaam

zijn. Officieel erkende labels kunnen gelukkig wel soelaas bieden. Om een

label te behalen, moeten materialen en producten immers gescreend worden

door een onafhankelijke instantie, die nagaat of ze inderdaad beantwoorden

aan de minimumvereisten die de instantie heeft vooropgesteld. Anderzijds is

het zeker niet zo dat materialen met een kwaliteitslabel per definitie beter en

duurzamer zijn dan materialen die niet over dat label beschikken. Voor kleine

bedrijven is het financieel en qua ‘workload’ bijvoorbeeld niet altijd haalbaar

om veel tijd en geld te investeren in het behalen van een label. Kortom: duurzaamheidslabels

geven hoogstens een nuttige indicatie, maar worden in het

architectuurwezen wel steeds meer als een noodzakelijke voorwaarde beschouwd.

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Steeds beter ingeburgerd

Redactiebureau Palindroom en architectura.be polsten in het kader van hun

enquête omtrent communicatie in de architectuurwereld (zie kader) ook

naar het belang en de bekendheid van tien verschillende duurzaamheidslabels:

FSC, Cradle to Cradle, het VIBE-label, het NIBE-keurmerk, het PEFClabel,

het Europese Eco-label, de LCA-analyse, Nature Plus, het Duitse

Blauwe Engel-label en het Eurofins-label. Er is sprake van een globale

stijging, al steekt één label er qua bekendheid met kop en schouders boven

uit. Het FSC-label (90 %) spint duidelijk garen spint bij de groeiende

populariteit van houtskeletbouw en zijn ruime toepassingsmogelijkheden

(niet alleen bouwmaterialen, maar ook papier, tuinmeubels, enzovoort).

Het PEFC-label maakt dan weer de omgekeerde beweging (van 53 naar

42%), wat de vraag oproept of het nog zin heeft om twee labels met een

gelijkaardige benadering in stand te houden.

Op de tweede plaats prijkt het Cradle to Cradle-label (C2C) met een score van

65 %. Dat is maar liefst 20 % beter dan vier jaar geleden. “Die sterke stijging

mag niet los gezien worden van de groeiende interesse in circulair bouwen.

Steeds vaker wordt bij aanbestedingen ook rekening gehouden met de duurzaamheid

van de gebruikte materialen. In dat opzicht kan een C2C-label een

belangrijke troef vormen”, stelt Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau

Palindroom en drijvende kracht achter de enquête. Een andere sterke stijger

is het VIBE-label (van 41 naar 56 %). Dat is evenmin verwonderlijk, want

VIBE heeft de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld in het promoten

van duurzaam en circulair bouwen. Ook de Nederlandse tegenhanger, het

NIBE-keurmerk, liet een mooie stijging noteren (van 36 naar 48 %). Levenscyclusanalyses

(LCA) wonnen eveneens aan bekendheid (van 16 naar 22 %),

met dank aan de groeiende populariteit van duurzaam bouwen en handige

tools zoals TOTEM, waarmee architecten op relatief eenvoudige wijze de

milieu-impact van gebouwen kunnen meten op basis van LCA’s.

Bepalend bij materiaalkeuze

Labels kennen is één zaak, maar in hoeverre vormen ze een argument voor

architecten om een bepaald materiaal voor te schrijven? Ook daar werd in

de enquête naar gepolst. De volgorde van de resultaten komt min of meer

overeen met de bekendheid van de labels. Ook nu steekt FSC er met kop

en schouders boven uit. Liefst 63 % van de architecten vindt het heel belangrijk

dat een product over het FSC-label beschikt. Ook de andere labels

halen overigens een goede ‘relevantiescore’. Sterke stijgers zoals C2C en LCA,

niet toevallig twee labels met een uitgesproken link naar circulair bouwen,

kunnen hun gestegen bekendheid ook verzilveren via een hogere relevantie

bij de materiaalkeuze van de architect.

Dit alles wijst erop dat het voor fabrikanten wel degelijk zinvol is om te

investeren in het behalen van duurzaamheidslabels. Ze doorprikken het risico

op ‘greenwashing’ en tonen onomstotelijk aan dat een bepaald materiaal of

product ecologisch verantwoord is. Eveneens interessant is dat er qua bekendheid

en relevantie van duurzaamheidslabels opvallende verschillen bestaan

tussen jongere en oudere architecten, kleinere en grotere bureaus en architecten

die hoofdzakelijk focussen op woning- of utiliteitsbouw. Meer details

kan u binnenkort raadplegen in een uitgebreide whitepaper, waarin de resultaten

van de enquête van naaldje tot draadje worden toegelicht. ❚

Dit artikel is gebaseerd op de whitepaper die Redactiebureau

Palindroom en architectura.be binnenkort uitbrengen over de

resultaten van een uitgebreide enquête waarin zowel de eigen

communicatie van architecten (website, social media, fotografie …)

als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites,

beurzen …) onder de loep worden genomen. Dit om zicht te

krijgen op de manier waarop architecten communiceren en de

manier waarop ze het liefst geïnformeerd worden door fabrikanten

en andere externe partijen. Voorts getuigden de 174 respondenten

ook over hun visie op en ervaring met kwaliteits- en duurzaamheidslabels,

circulair bouwen en BIM.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Ecostruct bouwt in Eksel een gloednieuw natuurpark met 121 vakantiewoningen in CLT.

BOUWEN AAN DUURZAAMHEID

VIA PERFORMANTE CLT-CONSTRUCTIES

Bouwen aan een betere wereld start met duurzame constructies. Daarom zweert Ecostruct bij Cross Laminated Timber. Hout is immers het meest

voor de hand liggende hernieuwbare en circulaire constructie- en isolatiemateriaal dat CO 2

-neutraal bouwen toelaat. Niet verwonderlijk dus dat

steeds meer organisaties hun weg naar deze CLT-specialist vinden. Zo is Ecostruct net gestart met de bouw van een gloednieuw natuurpark met

121 vakantiewoningen in het Limburgse Eksel.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Ecostruct

Cross Laminated Timber (CLT) staat voor kruislings

gelamineerd hout. “Dit zijn meerlagige panelen in

massief hout die kruislings worden verlijmd”, vertelt

Andy De Groote, zaakvoerder van Ecostruct.

“Wanden, muren, vloeren en/of daken worden in de

fabriek volgens het bouwplan geprefabriceerd en als

een doe-het-zelfbouwpakket op de werf geleverd. De

voordelen zijn legio, want ‘bouwen’ wordt vervangen

door ‘assembleren’. Hierdoor kan een constructie

gemiddeld 50 % sneller opgeleverd worden.”

Op-en-top ecologisch

“Toch is dit niet de hoofdreden waarom we resoluut

voor CLT kiezen”, geeft Andy De Groote aan. “Onze

drijfveer is het ecologische karakter van dit materiaal.

Alle CLT-panelen die wij gebruiken dragen het

FSC-label en het PEFC-certificaat, wat bewijst dat

het hout afkomstig is van duurzame bossen. Dit

betekent dat er bij ontbossing steeds voldoende

nieuwe bomen worden aangeplant. Deze duurzame

bossen in Europa produceren 25 à 30 m³

hout per seconde. Bovendien werken we mee aan

het verbeteren van de CO 2

-cyclusbalans, aangezien

bomen CO 2

absorberen tot ze volwassen zijn.

Door steevast nieuwe exemplaren aan te planten,

creëren we dus langetermijnopslagplaatsen voor

CO 2

. Kortom: door steeds meer duurzame bossen te

realiseren, kunnen we de opwarming van de aarde

terugdringen. Voorts heeft massief hout een enorm

groot draagvermogen, een betere brandwerendheid

en een goed isolatievermogen.”

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

CLT-kruislaaghout fungeert als een dragende structuur van wanden, dakplaten en tussenvloeren.

Vakantiepark in CLT

Het mag duidelijk: CLT is een duurzame oplossing

die nog vele andere troeven biedt. De

Nederlandse groep Roompot, die het ecologische

vakantiepark in het uitgestrekte natuurdomein

‘Bosland’ in het Limburgse Eksel zal

uitbaten, is alvast overtuigd. “We kregen de opdracht

voor de integrale bouw en realisatie”, aldus

Andy De Groote. “Aché Ligno Architecten ontwierp

vijf typewoningen, voorzien van verschillende

oppervlakten en mogelijkheden. De 121 huisjes

worden geconstrueerd in CLT-kruislaaghout, dat

fungeert als een dragende structuur van wanden,

dakplaten en tussenvloeren.” ❚

“Hout is het meest voor de hand

liggende hernieuwbare en circulaire

constructie- en isolatiemateriaal dat

CO 2

-neutraal bouwen toelaat”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

RG E&R van de Life Tree Group

(Sint-Martens-Latem)

Uitbater

Roompot (Goes, Nederland)

Architect

Aché Ligno Architecten (Aalter)

Hoofdaannemer(s)

Ecostruct (Beervelde)

BUILDING A BETTER PLACE

DUURZAME BOUWTECHNIEKEN • CROSS LAMINATED TIMBER UIT DUURZAME BOSSEN

CO 2

NEUTRAAL • CIRCULAIR BOUWEN • ZEER SNELLE REALISATIETIJD

ENERGIEBESPAREND • PROFESSIONELE PROJECTEN • ONDERAANNEMING

WONINGEN EN RENOVATIES • RESIDENTIES • KANTOREN & UTILITIES

VRAGEN? HELLO@ECOSTRUCT.BE • WWW.ECOSTRUCT.BE • +32 (0)9 396 12 22

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

“EEN GOEDE ASBESTINVENTARIS

IS LETTERLIJK VAN LEVENSBELANG”

Het is niet meteen iets om trots op te zijn, maar Vlaanderen is de Europese koploper inzake het gebruik van asbesthoudende bouwmaterialen.

Vandaar de ambitie van de Vlaamse overheid om onze contreien tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken en de verplichting om een sloopopvolgingsplan

uit te werken voor afbraak-, renovatie- of ontmantelingswerken. Dit laatste is echter delicate materie, want zo’n sloopopvolgingsplan moet ook

een asbestinventaris bevatten. “Je laat het dus maar beter over aan echte specialisten, want als je onoordeelkundig te werk gaat, is de schade

niet te overzien”, benadrukt Peter Nagels van Oesterbaai.

Tekst Tim Janssens | Beeld Pexels, Wikimedia Commons

Sinds 5 maart 2018 moet je bij de aanvraag van

een omgevingsvergunning voor bepaalde bouw- en

infrastructuurwerken ook een sloopopvolgingsplan

kunnen voorleggen, waarbij niet alleen gevaarlijke

afvalstoffen geïdentificeerd worden, maar ook de

manier waarop ze moeten worden verwijderd. Geen

sloopopvolgingsplan betekent geen groen licht

voor het project in kwestie. Deze verplichting heeft

betrekking op de sloop, renovatie of ontmanteling

van niet-residentiële gebouwen met een totaal

bouwvolume van meer dan 1000 m³ en residentiële

gebouwen met een bouwvolume van meer

dan 5000 m³. Ook voor infrastructuurwerken met

een volume van meer dan 250 m³ is een kwalitatief

sloopopvolgingsplan een absolute must.

“Bewust en veilig omgaan met asbest

wordt alsmaar belangrijker. In plaats

van onvoorbereid aan de slag te gaan

en risico’s te lopen, schakel je beter

een specialist in”

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Geen overbodige luxe

Het hoeft niet te verwonderen dat asbestbeheer

een belangrijk aandachtspunt is bij hedendaagse

sloop- en renovatiewerken. Een correcte

ver-wijdering – lees: met inachtneming van de

nodige veiligheidsmaatregelen – is cruciaal, zowel

voor al wie op de werf aanwezig is als voor

de omwonenden en het milieu. “Een kwalitatieve

asbestinventaris kan letterlijk van levensbelang

zijn”, weet Peter Nagels, operationeel

manager bij Oesterbaai, een studie- en adviesbureau

dat gespecialiseerd is in het opmaken

van asbestinventarissen en sloop-opvolgingsplannen.

“Het voorafgaande onderzoek, de benodigde

studies, het opmaken van lastenboeken

en begeleiding tijdens de asbestsanering …: het

zijn allemaal zaken die we voor onze rekening

nemen, in nauwe samenwerking met ons labo

Fibrecount. We staan met andere woorden in

voor de volledige ‘omkadering’ van sloop- en

afbraakwerven. Zo ontzorgen we bouwheren

en aannemers maximaal, wat in het geval van

specialistische materie als asbestverwijdering

zeker geen overbodige luxe is. Onze medewerkers

hebben een gespecialiseerde opleiding

voor asbestinventarisatie genoten en zijn ook

Tracimat-deskundigen. We hebben meer dan dertig

jaar ervaring in asbestonderzoek en hebben alle

evoluties dus op de voet gevolgd. Dat heeft ons

een schat aan kennis en expertise opgeleverd, wat

resulteert in kwalitatieve sloop- en asbeststudies.”

Nieuwe wetgeving op komst

Niet enkel het algemeen bewustzijn, maar ook

het wetgevend kader omtrent asbest is volop

in beweging. Er is een nieuwe Vlaamse wet op

komst, die een asbestinventaris zal verplichten

voor alle eigenaren van gebouwen die voor 2001

gerealiseerd zijn. Tegen 2032 zou elke gebouweigenaar

op die manier in het bezit moeten zijn

van een asbestinventaris. “Kortom: bewust en

veilig omgaan met asbest wordt alsmaar belangrijker,

aangezien de kwaliteit van de asbesthoudende

materialen die minstens twintig jaar

oud zijn erop achteruitgaat. In plaats van onvoorbereid

aan de slag te gaan en risico’s te lopen,

schakel je beter een specialist in”, adviseert Peter

Nagels. “Het lijkt op het eerste gezicht misschien

een vervelende kost, maar op de lange termijn kan

het je heel wat geld en kopzorgen besparen. Als

“Als je het sloopopvolgingsplan en asbestinventaris

niet correct laat opmaken en asbest op een onoordeelkundige

manier verwijdert, dan kan de gevolgschade

aanzienlijk oplopen”, weet Peter Nagels.

je het sloopopvolgingsplan en asbestinventaris

niet correct laat opmaken en asbest op een onoordeelkundige

manier verwijdert, dan kan de gevolgschade

aanzienlijk oplopen. De investering in een

deskundige is een meer dan te verantwoorden kost

die zich makkelijk laat terugverdienen.” ❚

Sinds 5 maart 2018 moet je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

voor bepaalde bouw- en infrastructuurwerken ook

een sloopopvolgingsplan kunnen voorleggen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

Geert Michels: “We focussen niet langer op individuele producten, maar op slimme, geïntegreerde concepten met een digitale insteek.”

Gereputeerde ontwikkelaar van raam-, deur- en gevelsystemen overstijgt

productniveau en zet resoluut in op digitale en geïntegreerde totaalconcepten

“WE GELOVEN STERK IN

DE DIGITALE TOEKOMST VAN DE BOUW”

Wat brengt de toekomst? Niemand heeft een glazen bol, maar dat er in de gebouwen en woningen van morgen een belangrijke rol is weggelegd

voor slimme digitale toepassingen, is alvast een zekerheid. Een bedrijf dat in dit opzicht stevig aan de kar trekt, is Schüco. Door verder te

kijken dan individuele producten en fors te investeren in de ontwikkeling van geïntegreerde totaalconcepten, onder meer als partner van het

vooruitstrevende Living Tomorrow-project, zet het Duitse concern resoluut in op digitalisering met toegevoegde waarde. Hoe dit precies in zijn

werk gaat en wat de prioriteiten zijn, vernemen we van Geert Michels, country manager bij Schüco Belgium: “Vroeger was kennis en informatie

bezitten het hoogste goed, maar vandaag is integratie de sleutel tot succes.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Schüco

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Schüco maakt al bijna zeventig jaar furore als ontwikkelaar van raam-, deuren

gevelsystemen in aluminium en pvc, maar is allerminst oud en versleten.

Integendeel: de Duitse wereldspeler bestendigde eind vorig jaar eens te meer

zijn reputatie als innovatieve trendsetter door zijn schouders te zetten onder

Living Tomorrow 2.0. “Het nieuwe Living Tomorrow-gebouw in Vilvoorde zal

onder meer een dynamische innovatieshowroom van Schüco bevatten en

wordt uitgerust met onze meest vooruitstrevende aluminiumsystemen en allerhande

nieuwigheden, zoals digitale toegangscontrole en slimme sensoren”,

vertelt Geert Michels. “Daarnaast nemen we ook het bestaande gebouw onder

handen, dat na zijn renovatie mee geïntegreerd wordt in de nieuwbouw.

Living Tomorrow wordt de grootste Europese innovatiecampus rond werken,

wonen en leven in de toekomst.”

Waarom is het Living Tomorrow-project zo belangrijk

voor jullie?

“Omdat we er niet alleen kunnen tonen wat op dit moment mogelijk is, maar

ook hoe onze wereld er binnen afzienbare tijd zal uitzien. Living Tomorrow

past perfect in onze visie op wonen, leven en werken in de toekomst en biedt

ons de gelegenheid om een kruisbestuiving aan te gaan met gelijkgestemde

partners. We focussen niet langer op individuele producten, maar op slimme,

geïntegreerde concepten met een digitale insteek. Het gaat dus niet louter

om mooie schuiframen, maar om totaalsystemen die op intelligente wijze

gekoppeld zijn aan ventilatie, luchtkwaliteit, thermisch comfort, enzovoort.

In een klassieke toonzaal kan je dat minder makkelijk tastbaar maken,

maar het voordeel van Living Tomorrow is dat alles er in de praktijk gedemonstreerd

wordt. Het blijft dus niet bij een theoretisch-commercieel

verhaal, want bezoekers zullen de woonkamer, de keuken, het bureau en de

zorgkamer van morgen er echt kunnen ‘beleven’. Ze zullen versteld staan van

de vele mogelijkheden!”

Over welke mogelijkheden gaat het precies?

Onze nieuwsgierigheid is alvast geprikkeld …

“Ik ga de geheimen van Living Tomorrow nog niet prijsgeven, maar binnen

ons eigen gamma zijn alvast enkele mooie voorbeelden van digitale innovatie

te vinden. Denk onder meer aan Schüco Building Skin Control, een centraal

platform waarmee je alle elementen van de gebouwschil kan monitoren en

sturen. Ook ‘building automation’ is een zeer interessant domein. Zo staat er

in Seraing een gebouw dat volledig is uitgerust met Schüco-sturingen, die

onder meer gekoppeld zijn aan een weerstation. Het gedrag van de ramen

en de zonwering wordt er automatisch aangestuurd op basis van parameters

als lichtintensiteit, temperatuur en neerslag. Bovendien zitten er heel wat

innovaties in de pijplijn die we nog niet gecommercialiseerd hebben, maar

die wel al ontwikkeld en uitvoerig getest zijn. In onze productie-unit in

Bielefeld staan bijvoorbeeld prototypes van raamsystemen waarin spraaktechnologie

vervat. Praten tegen je raam: het is niet langer sciencefiction!”

Digitale innovatie ligt jullie duidelijk na aan het hart.

Wanneer hebben jullie besloten om er resoluut op

in te zetten?

“Innovatie zit in ons DNA, dus de focus op digitalisering is een logisch gevolg

van onze bedrijfsfilosofie. We trachten voortdurend in te spelen op technologische

nieuwigheden en markante trends, dus het is niet zo dat er sprake

is geweest van een omslagpunt of een welomlijnde koerswijziging richting

digitalisering. Die evolutie is heel logisch en geleidelijk verlopen. Schüco koppelt

zijn raamsystemen al jaren aan alle mogelijke digitale oplossingen en is

altijd al toonaangevend geweest op dat vlak. Die digitaliseringsgolf heeft

overigens niet alleen betrekking op productontwikkeling, maar ook op het

productieproces, de montage, de administratie … De slimme, geïntegreerde

totaalconcepten die hieruit voortvloeien, resulteren uit onze algemene vernieuwingsdrang.

We kicken op revolutionaire projecten zoals het Havenhuis

Geert Michels (links): “Door vooraf te investeren in kwaliteit, efficiëntie en

digitalisering zorg je ervoor dat je achteraf minder potentiële nakosten hebt.”

in Antwerpen, waarvoor we ‘à la carte’ een parametrische oplossing uit

onze hoed getoverd hebben. Grenzen verleggen en het onderste uit de

kan halen is typisch Schüco, dus dat weerspiegelt zich deze dagen ook op

digitaal-technologisch vlak. We geloven dan ook sterk in de digitale toekomst

van onze totaalconcepten en de bouwsector in het algemeen.”

Digitale innovatie is en blijft voor veel bouwbedrijven

toekomstmuziek. Is er nood aan een mentaliteitswijziging

om nieuwigheden sneller ingang te doen vinden?

“Jazeker, want in het bouwwezen wordt nog steeds relatief traditioneel

gedacht. Niet iedereen staat open voor digitale oplossingen, vooral omdat

ze een bepaalde investeringskost met zich meebrengen. We kunnen natuurlijk

niet ontkennen dat heel wat geïntegreerde totaalconcepten momenteel

aan de dure kant zijn, maar je moet dat afwegen tegen onrechtstreekse

voordelen zoals tijdswinst, kostenreductie, enzovoort. Onze filosofie luidt:

investeer vooraf in kwaliteit, efficiëntie en digitalisering om achteraf

minder potentiële nakosten te hebben. Helaas is het momentum van de

investering voor velen nog steeds het doorslaggevende criterium en is het

langetermijndenken nog niet voldoende ingeburgerd. Dat zal uiteraard

niet van vandaag op morgen veranderen, maar het is wel belangrijk dat

‘early adopters’ het voortouw blijven nemen en nieuwigheden blijven

ontwikkelen. Enkel zo kunnen we stap voor stap de vruchten plukken van

digitale innovatie en de toegevoegde waarde die het biedt.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

Geert Michels: “Ramen die automatisch aangestuurd worden door een weerstation of via spraaktechnologie: het is niet langer sciencefiction.”

Vandaar dat jullie voortdurend hameren op

de langetermijnvoordelen van slimme,

geïntegreerde oplossingen ...

“Klopt! Momenteel lijken ze voorbehouden voor de ‘happy few’, maar binnenkort

zullen ze een must worden. De meerwaarde van smart buildings en

artificiële intelligentie zal dermate groot zijn – niet alleen op het vlak van

comfort, maar ook op het vlak van energie-efficiëntie en algemene kostenoptimalisatie

– dat digitale oplossingen vroeg of laat gemeengoed zullen

worden. Op dit moment gaapt er nog een kloof tussen de theoretische

mogelijkheden en de praktische implementatie, maar gelukkig kunnen we

ons ei kwijt via vooruitstrevende projecten zoals onder andere Living Tomorrow.”

De bouwsector van morgen is digitaal, maar hoe ziet de

toekomst van Schüco eruit? Ook jullie zullen allicht de

digitale weg blijven bewandelen?

“Inderdaad, al is digitalisering geen doel op zich, maar eerder een middel

om – zoals vanouds – toegevoegde waarde te creëren. We willen vooral tonen

dat we meer zijn dan een systeemleverancier, want we beschikken over de

nodige kennis en expertise om mee te denken met onze bouwpartners en

de efficiëntie en de kwaliteit van projecten naar een hoger niveau te tillen.

Innovatieve methodieken zoals BIM stellen ons in staat om die adviserende rol

“Digitalisering is geen doel

op zich, maar eerder een

middel om toegevoegde

waarde te creëren”

nog beter te vervullen, dus al onze producten en concepten zijn volledig BIMproof.

Aangezien we iedereen zo vroeg mogelijk willen laten profiteren van

onze expertise, gaan we intussen ook al partnerships aan in het voortraject van

grote projecten. Zo trachten we a priori een allesomvattende oplossing voor te

stellen en een streepje voor te hebben op andere inschrijvers. Ook daar zullen

we de komende jaren verder op blijven inzetten, met steeds hetzelfde doel voor

ogen: zo optimaal mogelijk inspelen op de noden en wensen van eigenaars en

gebruikers van woningen, kantorencomplexen of andere gebouwen en onze

concepten op die manier maximaal tot hun recht te laten komen.” ❚

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Wij bouwen aan

het nieuwe bouwen.

®

99 jaar geleden begon het verhaal van Nelissen.

Een verhaal van voortdurende innovatie, zowel in onze

werkwijze als op productniveau. Kom naar onze showroom

in Lanaken en ontdek hoe we al bijna een eeuw volop inzetten

op vernieuwing en samenwerken met bouwprofessionals

om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.

Innovate today to shape tomorrow

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken

+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be

www.nelissen.be


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

Meer dan een miljoen unieke gevelstenen

VOOR QUARTIER BLEU

Met Quartier Bleu is Hasselt wederom een prestigieuze realisatie rijker. De zinnenprikkelende architectuur vloeit voort uit een plejade van

hedendaagse bouwmaterialen, waarbij ook de vertrouwde gevelsteen niet mocht ontbreken. Ontwerpers Alfredo De Gregorio en Antonio

Citterio besloten de contouren van de site immers af te bakenen met strakke metselwerkgevels. In totaal gaat het om een oppervlakte van

30.000 m², bekleed met ‘projectstenen’ die Nelissen Steenfabrieken speciaal ontwikkelde voor de nieuwe parel aan de Limburgse kroon.

Tekst Tim Janssens | Beeld Philippe van Gelooven

Resoluut hedendaags blijven, maar door sublieme

materiaalkeuzes ook aansluiting vinden bij het

verleden: dat was de betrachting van architecten

Alfredo De Gregorio (De Gregorio & Partners)

en Antonio Citterio (ACPV) toen ze het ontwerp

van Quartier Bleu op punt stelden. Ze opteerden

voor een ingenieus samenspel tussen verschillende

sferen. De winkelboulevard heeft een grootstede-

lijke uitstraling, terwijl de kade een kleinschaligere,

haast zuiderse allure heeft. “Meerdere werelden op

een spreekwoordelijke zakdoek: dat is de mix die het

stedelijke gevoel genereert”, legt De Gregorio uit.

De façades die de contouren van Quartier Bleu markeren

zijn bekleed met verschillende types roodbruin metselwerk.

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“We zijn uitgekomen bij een mix van een zeer donkere steen (bruinzwart) en een donkerrode, lichtjes genuanceerde variant”, vertelt Jurgen Philtjens.

Op maat ontwikkeld

Dit alles vertaalt zich ook in de gebruikte

materialen en tinten, die mooi aansluiten bij de

look-and-feel van de Hasseltse binnenstad. De

gevels rond de winkelboulevard zijn bekleed met

beige-grijze natuursteen, het centraal gelegen

Citysquare-gebouw met zwarte natuursteen en

de façades die de contouren van Quartier Bleu

markeren met verschillende types roodbruin

metselwerk van Nelissen Steenfabrieken, dat

niet zomaar standaardproducten uit het gamma

leverde, maar gevelstenen op maat ontwikkelde.

“Daarvoor hebben we nauw samengewerkt met

Alfredo De Gregorio, die uiteraard ook alles

aftoetste bij zijn Italiaanse confrater Antonio

Citterio”, vertelt Jurgen Philtjens, accountmanager

Limburg en Vlaams-Brabant bij Nelissen

Steenfabrieken. “De architecten hadden bepaalde

kleurnuances voor ogen. Op basis daarvan

hebben we verschillende proefstenen gemaakt.

We zijn uiteindelijk uitgekomen bij een mix

van een zeer donkere steen (bruinzwart) en een

donkerrode, lichtjes genuanceerde variant.”

“De op maat ontwikkelde gevelstenen

zijn zeer bepalend voor de look-and-feel

van Quartier Bleu”

Bepalend voor de look-and-feel

Quartier Bleu is ontegensprekelijk het meest in het

oog springende Limburgse bouwproject van de

laatste jaren. “Gezien onze prima relatie met bouwheren

Matexi en Chateaux Real Estate en onze

sterke lokale verankering – we exporteren onze producten

naar alle uithoeken van de aardbol, maar

onze thuisbasis is en blijft onze oorspronkelijke vestiging

in Kesselt – waren we de geknipte partij voor

deze bijzondere opdracht”, stelt Jurgen Philtjens.

“Hoewel we meer dan een miljoen stenen moesten

leveren en Quartier Bleu ongetwijfeld een van

onze grootste ‘baksteenprojecten’ ooit is, was het

qua productie niet onoverkomelijk. De gevraagde

stenen moesten gefaseerd geleverd worden in een

standaardformaat (N70/4, naargelang de vraag

van de aannemer), dus het was zaak om goed te

plannen en alles tijdig op de werf te krijgen, zodat

de uitvoering geen vertraging opliep. Dat is uitstekend

gelukt! Een megaproject in het centrum van

Hasselt: het spreekt voor zich dat dit voor Nelissen

Steenfabrieken een waardevolle referentie is. Zeker

omdat onze projectstenen – in combinatie met

de natuursteengevels – zeer bepalend zijn voor de

look-and-feel van Quartier Bleu. We zijn dan ook

uitermate tevreden met het prachtige resultaat!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

BELANG VAN WATERBESPAREND SANITAIR NEEMT TOE

Duurzaamheid is vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vooral in openbare ruimtes moet er aandacht worden besteed aan

duurzame oplossingen. Zo ook op het vlak van sanitair. Het is immers op publieke plaatsen dat mensen zich anders gedragen dan thuis en

anders omgaan met sanitaire voorzieningen. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor het waterverbruik en de staat waarin de installaties worden

achtergelaten. Bovendien leven we nu in tijden van corona, waarbij mensen nog vaker hun handen zullen wassen en rekening zullen houden met

hygiënemaatregelen. “Het gebruik van sanitair neemt dus alleen maar toe”, klinkt het bij Delabie. “Net daarom is het voor de bouwheer van groot

belang om hierop in te spelen en de juiste oplossingen op het vlak van duurzaam en waterbesparend sanitair aan te bieden.”

Tekst en beeld Delabie

De rvs-producten van Delabie zijn vandalismebestendig en 100 % recycleerbaar.

In publieke gebouwen vertonen bezoekers vaak een heel ander gedrag dan

thuis. Zo wordt er veel meer water verbruikt tijdens een sanitair bezoek. Per

persoon ligt het verbruik 50 % hoger dan het gemeten waterverbruik thuis. De

gebruiker hoeft de waterfactuur immers niet te betalen en is slechts passant,

wat meestal lijdt tot onverschillig gedrag ten opzichte van waterverspilling.

Bovendien wordt het sanitair in publieke ruimtes intensief gebruikt, waardoor

het verbruik per definitie aanzienlijk hoger ligt.

Automatische zelfsluiting

Ook eigenaars van publieke gebouwen zijn zich bewust van deze problematiek

en gaan daarom op zoek naar duurzame oplossingen. Delabie, Europees leider

in kranen en sanitaire voorzieningen voor publieke ruimtes, biedt al meer dan

negentig jaar producten aan die zowel verantwoord als duurzaam en stijlvol

zijn. De zelfsluitende mechanische en elektronische wastafelkranen van Delabie

zorgen niet alleen voor een beperkt debiet, maar ook voor een ‘onderbroken’

gebruik en een gegarandeerde automatische zelfsluiting. Met een beperkt

debiet van 3 l/min (tot 1,5 l/min) wordt al veel water bespaard, maar enkel

een vermindering van het debiet is niet voldoende om een duurzaam verbruik

te garanderen.

Om een optimale waterbesparing te realiseren, heeft Delabie daarom een innovatief

systeem met automatische zelfsluiting ontwikkeld: tijdens het inzepen

van de handen wordt de waterstroom automatisch onderbroken om waterverspilling

tegen te gaan. “60 % van de verspilling tijdens het wassen van de

handen vindt namelijk plaats tijdens het inzepen. Vervolgens is het spoelen van

de handen mogelijk in slechts 7 seconden, waarna de kraan automatisch sluit.

148 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“Dankzij kranen met automatische zelfsluiting behaalt de

bouwheer de beste resultaten voor zijn gebouw met het

oog op keurmerken als LEED en BREEAM”

Met zijn debiet van 3 l/min garandeert de TEMPOMATIC 4 elektronische

wastafelkraan een waterbesparing van 90 %.

Bovendien beperkt het onderbreken van de waterstraal ook de nalatigheid van

de gebruikers. Dankzij kranen met dit innovatieve systeem met automatische

zelfsluiting behaalt de bouwheer de beste resultaten voor zijn gebouw met het

oog op keurmerken als LEED en BREEAM”, aldus Delabie.

Stevige materialen

Het beperkte debiet van 3 l/min voor de wastafelkranen behoort tot de

laagste ter wereld. Toch is dit niet de enige factor die bijdraagt tot een

verminderd waterverbruik. Het sanitair in publieke ruimtes wordt intensief

gebruikt, wat niet alleen risico’s met zich meebrengt zoals het niet sluiten

van een kraan door de gebruiker. Ook eventuele lekken komen geregeld

voor. Dergelijke lekkages kunnen voorkomen worden mits er gekozen wordt

voor de juiste sanitaire installaties. Met name voor installaties die bestand

zijn tegen vandalisme en intensief gebruik.

De elektronische zeepdispenser van Delabie garandeert niet alleen optimale

handhygiëne, maar is ook vandalismebestendig en verbruikt door de

ingebouwde batterijen geen energie.

Publieke ruimtes krijgen vrijwel altijd met vandalisme te maken, moedwillig

of niet. Zelfs diefstal is een vaak voorkomend fenomeen op drukbezochte

locaties. Om bestand te zijn tegen elke vorm van vandalisme zijn de

Delabie-producten vervaardigd uit zeer stevige materialen zoals rvs,

messing of versterkte stoffen met glasvezel. “Onze producten hebben over

het algemeen een strakke vormgeving, zonder grip, waardoor het losrukken

ervan verhinderd kan worden. Bepaalde kraanmodellen zijn eveneens uitgerust

met aan antiblokkeerveiligheid om waterverspilling en misbruik tegen

te gaan. Voorts kunnen de kranen met installatie ingebouwd in de muur

of in een technische ruimte de juiste oplossing bieden: het mechanisme

en de bevestigingen zijn immers niet toegankelijk voor de gebruiker. Op

die manier wordt elke vorm van schade of waterverspilling zoals lekkages

vermeden”, besluit Delabie. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Groenplein - Hasselt

Gerust apart, veilig samen

in uw full-service thuishotel

in hartje Hasselt

Maak vandaag nog een afspraak

en bezoek het kijkappartement.

www.ursulinenhof.be

Willy wacht op u!

Ursulinenhof: dat is thuishotel en zorghotel in één. U geniet volop van

de privacy van uw appartement. Omringd door de beste zorg en diensten.

En dat op het Groenplein, vlakbij de Hasseltse Grote Markt. Gerust apart,

veilig samen: het nieuwe resideren.

Willy doet een laatste kwaliteitscheck in het Ursulinenhof voor

de opening in het najaar. Wilt u ook wonen of investeren in

deze full-service flats in Limburg?

Info & verkoop

011 800 000

www.vestio.com

Ontwikkeling


Ingenieursbureau voor bouw en techniek

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties

● verwarming, verluchting en klimatisatie

● elektrotechnische uitrusting

● transportsystemen

● bijzondere medische technieken

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen

in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen

Voor alle vacatures, contacteer:

Edwin SEGERS Ing. Bouwkunde en Elektromechanica

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92

Naamloos-3 1 18-08-20 11:12

Full house.

Voor winnaars: een allesomvattend assortiment

voor de complete gebouwafwatering.

BIM

SmartServices voor planner

van alle producten

Leider in

afwatering

Terugstuwbeveiliging

Hybride opvoerinstallaties

Pomptechniek

Afvoertechniek

Afscheidingstechniek

Made in Germany

www.kessel-belgie.be


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

OUBOLLIGE WOONTOREN

WORDT ENERGIEZUINIGE EYECATCHER

In Peterbospark, een typische ‘hoogbouwwijk’ in Anderlecht, ondergaat één van de grootste woontorens deze dagen een ingrijpende

energetische renovatie. Het dak en de gevels worden grondig onder handen genomen, het schrijnwerk wordt integraal vervangen en er

worden nieuwe uitpandige terrassen gerealiseerd, waardoor de bewoners extra binnenruimte ter beschikking krijgen. “De maatregelen

in het kader van het coronavirus en het feit dat het gebouw gedurende de werken permanent bewoond blijft, zorgen er in combinatie met

enkele ontwerpwijzigingen voor dat het een werf met de nodige uitdagingen is”, vertelt projectleider Bjorn Nouwen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Renotec

De nieuwe balkons worden gemonteerd met behulp

van een gigantische telescopische kraan.

Peterbospark is een beruchte wijk in Anderlecht

die circa drieduizend personen huisvest. Toen ze

in de tweede helft van de twintigste eeuw opgetrokken

werd, leek ze een stralende toekomst voor

zich te hebben, maar vandalisme en agressie door

jongeren hebben de reputatie van de buurt de

voorbije jaren ernstig aangetast. Door een van de

woontorens in een nieuw kleedje te stoppen en

in energetisch opzicht op te waarderen naar de

hedendaagse standaarden, hopen de stad Brussel

en sociale huisvestingsmaatschappij Comensia de

wijk een nieuw elan te geven.

Kolomstructuur voor uitpandige

terrassen

Het is Renotec dat deze prestigieuze renovatieopdracht

voor zijn rekening neemt.

Een hele klus, want de woontoren in

kwestie is 60 meter hoog, telt negentien

verdiepingen en omvat maar liefst 120

woningen. “De focus ligt hoofdzakelijk

op het energiepeil en de ventilatie.

We pakken zowel het dak als

de gevels en het schrijnwerk aan

om warmteverliezen, koudebruggen

en andere nadelige euvels

te verhelpen”, vertelt projectleider

Bjorn Nouwen. “Allereerst

hebben we twee van

de drie externe traptorens verwijderd. Momenteel

zijn we de buitenschil grondig aan het isoleren, de

bestaande ramen aan het vervangen, bijkomende

raamopeningen aan het creëren en nieuwe stalen

balkons aan het plaatsen. Dit laatste verdient een

extra woordje uitleg, want daarvoor hebben we

na de voorontwerpfase nog een conceptwijziging

doorgevoerd. De bestaande inpandige balkons

worden omgevormd tot extra binnenruimte. We

schuiven het schrijnwerk op naar het gevelvlak en

voegen vervolgens uitpandige stalen balkons met

een vloerplaat in architectonisch beton toe. Deze

zouden we aanvankelijk per vloerplaat ophangen,

maar uiteindelijk hebben we geopteerd voor een

externe kolommenstructuur met omvangrijke

stalen kokers (drie per gevel), zodat de ingrepen

in de appartementen van de bewoners beperkt

blijven tot enkele ‘aanwerkingen’. Zo kunnen

we alles organiseren en uitvoeren zonder dat de

bewoners er al te veel hinder van ondervinden. We

monteren de balkons met behulp van een gigantische

telescopische kraan. Best spectaculair!”

Safety first

De veiligheid en het comfort van de bewoners krijgen

prioriteit tijdens de werken. Geen overbodige

luxe, want ze blijven gewoon op post gedurende

de renovatie. “Dit maakte dat we een nieuwe

vluchtgang moesten voorzien, die recht door onze

werf loopt. Een propere werf is altijd belangrijk,

maar in Peterbospark dus nog net iets meer dan

anders! We hebben ook allerhande pictogrammen

opgehangen om de bewoners de juiste weg te

wijzen. En aangezien er eveneens rolstoelgebruikers

in het gebouw wonen, hebben we aan de

hoofdingang een tijdelijke passerelle opgetrokken

om een ‘hellingvrije’ evacuatieroute te kunnen

garanderen. Dit vergde op zich al wat denkwerk,

maar daar kwamen dus ook nog een heel aantal

specifieke coronamaatregelen bij. Zo hebben we

een gescheiden in- en uitgang voorzien (inclusief

badgesysteem om onhygiënische aanrakingen

te vermijden), een handwasinstallatie geplaatst,

waar nodig affiches en richtlijnen opgehangen …

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

De nieuwe stalen balkons zijn uitgerust met een vloerplaat in architectonisch beton.

De bestaande inpandige balkons worden omgevormd tot extra binnenruimte,

waarna er nieuwe uitpandige terrassen geplaatst worden.

“We pakken zowel het dak als de gevels en het schrijnwerk

aan om warmteverliezen, koudebruggen en andere nadelige

euvels te verhelpen”

Veiligheid is een van de stokpaardjes van Renotec,

dus het spreekt voor zich dat we niets aan het

toeval willen overlaten. Gelukkig is de werf groot

genoeg om de ‘social distance’ zonder problemen

te kunnen respecteren.”

Aluminium spiegelpanelen

De toren zal na de renovatie (vanaf de herfst

van 2021) schitteren als nooit tevoren. Dit mag

je gerust letterlijk nemen, want de gevels worden

bekleed met aluminium spiegelpanelen. “De reflecterende

gevelpanelen worden echter licht gemanipuleerd

via een alternatieve bevestigingswijze

(vastgeschroefd in de voegen) om een bepaalde

diffusie te creëren in de weerkaatsing van het

zonlicht en op die manier een ‘vuurtoreneffect’

op de nabijgelegen Brusselse Ring te vermijden.

De opvallende esthetiek geeft dit project nog wat

extra cachet, boven op de bouwkundige en organisatorische

uitdagingen die we voorgeschoteld

krijgen. Het is een complexe renovatie, waarbij we

al enkele keren onze plannen moesten wijzigen.

Gelukkig zijn wij Renotec’ers wendbaar en vinden

we altijd wel een manier om eventuele aanpassingen

zo kwalitatief en efficiënt mogelijk door te

voeren. Het fijne is dat onze rol in dit project zich

niet enkel beperkt tot uitvoering, maar dat we in

het voortraject ook echt hebben meegedacht in

functie van het eindresultaat. Door enkele zaken

te optimaliseren, zoals de balkonstructuur en de

bevestiging van de spiegelpanelen, hebben we

meer dan ons steentje kunnen bijdragen”, besluit

Bjorn Nouwen. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Comensia (Brussel)

Architect

P&P Architectes (Schaarbeek)

Hoofdaannemer(s)

Renotec (Geel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


nieuw

PLS Newton

Met PLS Newton

zit je bouwproject in de lift.

1. Extra druksterkte

2. Alle voordelen van Porotherm PLS

3. Dé keramische bouwoplossing voor

appartementen en utiliteitsgebouwen

Bouwen tot

6 bouwlagen hoog

Handige N Rd -berekeningstool beschikbaar

Wienerberger ontwikkelde een tool voor de berekening

van verticaal belaste metselwerkwanden volgens

Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1 + ANB).

www.wienerberger.be/plsnewton


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

DUURZAAMHEID ALS LEIDRAAD

BIJ INTERNATIONALE BOUWMATERIALENPRODUCENT

“Duurzaamheid zit in het DNA van ons bedrijf en is onze tastbare ambitie. Onze cultuur is gebaseerd op sterke waarden, met een uitgesproken

verantwoordelijkheid voor de komende generaties en met respect voor het milieu. Veel van onze investeringen en innovaties gebeuren binnen

dat duurzaam kader.” Aan het woord is Caroline Van de Velde, CEO van bouwmaterialenproducent Wienerberger in België. Demonteerbare

gevelstenen, circulaire krimphoezen, hergebruik van steenpuin, transport over water …: Wienerberger doet er alles aan om zijn milieu-impact

te beperken, zowel op het vlak van productieprocessen als productinnovaties.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Wienerberger

Wienerberger mocht vorig jaar maar liefst tweehonderd

kaarsjes uitblazen. De internationale

groep is ondertussen uitgegroeid tot een van de

grootste baksteenproducenten ter wereld, met

een sterke positie in de productie van kleidakpannen,

alsook in kunststoffen en keramische

pijpleidingen. De Belgische tak beschikt over elf

productiesites, achttien groeves en 1200 medewerkers.

Zowel internationaal als op Belgisch

niveau zet Wienerberger sterk in op duurzaamheid.

“30 % minder CO 2

-uitstoot tegen 2030,

CO 2

-neutraal tegen 2050. De ambities zijn hoog

en wij doen er alles aan om ze waar te maken”,

stelt CEO Caroline Van de Velde. “Een duurzame

bedrijfsvoering rol je niet uit van de ene dag op

de andere. Het is een proces van jaren, en daar

waren we ons bij Wienerberger al van bewust

lang voordat het klimaat zo veelbesproken was

als vandaag. Wij kunnen nu al de vruchten plukken

van onze inspanningen, zowel op het vlak

van productieprocessen als productinnovaties.”

Groene energie en hergebruik

Op het vlak van energie doet Wienerberger een

stevige duit in het zakje. Zo zijn de daken van

alle elf productielocaties in ons land bedekt

met zonnepanelen: 75.000 stuks in totaal, goed

voor 45 voetbalvelden, maar dat is onvoldoende

voor Wienerberger. “De volgende stap bestaat

uit het inzetten van windmolens. Onze site in

Beerse mag de spits afbijten, want we zullen er

binnenkort starten met de bouw van onze eerste

twee windmolens”, zegt Caroline Van de Velde.

“Verder zijn er talrijke programma’s lopende,

teneinde onze energieconsumptie nog verder

te kunnen inperken en een steentje te kunnen

bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.”

Wienerberger trekt ook voluit de kaart van

hergebruik. Het steenpuin dat bij bepaalde

productieprocessen vrijkomt, wordt gebroken,

gezeefd en opnieuw ingezet als grondstof.

De smallere gevelsteen Eco-brick komt de energie-efficiëntie van een gebouw ten goede, aangezien er tot

3,5 cm meer ruimte is voor isolatie. (OH Architecten, Leuven)

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Om zijn CO 2

-uitstoot nog verder te beperken, tracht Wienerberger het transport zo veel mogelijk over het water

te laten verlopen.

De baksteenfabrikant lanceerde vorig jaar een

circulaire krimphoes, in samenwerking met Valipac,

Total en andere externe partners. De nieuwe

krimphoes bestaat uit minstens 50 % gerecycleerd

plastic en het eindproduct is technisch en fysisch

veel sterker en beter dan het ‘virgin-materiaal’.

Water en biodiversiteit

“Voorts trachten we de biodiversiteit te bevorderen

door natuur aan te leggen in onze uitgekleide

groeves. Zo hebben we in Beerse een uitgestrekte

landduin van 1 hectare aangelegd als buffer

tussen industrie en natuurgebied. Aan de voet ligt

een ecologische gracht die het hemelwater buffert

en het overtollig water beschikbaar maakt voor

hergebruik”, vertelt een fiere CEO. “Binnen het hele

bedrijf trachten we het gebruik van leidingwater

trouwens tot een minimum te beperkten door

hemelwater in te zetten.” Eveneens gelinkt aan

water is het transport, dat Wienerberger zo veel

mogelijk per schip laat verlopen. “Als je bedenkt

dat één schip gelijkstaat aan 32 vrachtwagens,

halen we een aanzienlijke hoeveelheid voertuigen

van de weg”, benadrukt Caroline Van de Velde.

“Onze straat- en gevelstenen en

dakpannen zijn in se circulaire producten.

Ze hebben een lange levensduur en

behouden al die tijd hun functionele

en esthetische kwaliteiten”

De bouwproducten van Wienerberger lenen zich perfect tot hergebruik. Zo ook deze kleiklinkers.

Deze circulaire krimphoes bestaat uit minstens 50 %

gerecycleerd plastic. Het eindproduct is technisch en

fysisch veel sterker en beter dan het ‘virgin-materiaal’.

Circulariteit en energie-efficiëntie

Ook op productniveau komt de duurzame focus

van Wienerberger tot uiting. Caroline Van de

Velde: “Circulariteit staat vandaag heel erg in de

kijker, en dat terwijl onze straat- en gevelstenen

en dakpannen in se al circulaire producten zijn.

Ze hebben een lange levensduur – gaande van

70 tot 150 jaar – en behouden al die tijd hun

functionele en esthetische kwaliteiten. Bijgevolg

zijn ze uitermate geschikt voor hergebruik, zelfs in

nieuwbouwprojecten.” Een belangrijke innovatie

op het vlak van circulair bouwen is ClickBrick, een

demontabel gevelsysteem waarmee gevelstenen

op een droge manier worden gestapeld. De

mechanische verbindingen maken dat de aannemer

de gevelstenen achteraf probleemloos

kan wegnemen om ze elders in te zetten, zonder

dat er materiaal en grondstoffen verloren gaan.

De bouwproducten van Wienerberger zorgen voor

de optimalisatie van de gebouwschil en dragen zo

bij tot de energie-efficiëntie. De baksteenfabrikant

gaat hier nog een stapje verder in met de Eco-brick,

een smallere gevelsteen van 6,5 tot 7 cm diep in

plaats van de gangbare 10 cm. “Deze baksteen

komt de energie-efficiëntie ten goede, aangezien er

tot 3,5 cm meer ruimte is voor isolatie. Door het

lagere gewicht kunnen bovendien meer stenen

per vracht getransporteerd worden. Dit is een heel

mooi voorbeeld van ’less is more’”, aldus Caroline

Van de Velde. Het mag duidelijk zijn: Wienerberger

doet er alles aan om zijn industriële voetafdruk te

beperken. Gezien de talrijke innovaties is het laatste

woord hierover zeker nog niet gezegd ... ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


THEMA DUURZAAM BOUWEN

“HET BENOR-MERK BIEDT

EEN CRUCIALE KWALITEITSGARANTIE”

In maart van dit jaar reikte certificeringsorganisme BE-CERT de eerste BENOR-certificaten voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

uit, een opvallende primeur. Wij vroegen BE-CERT-directeur Caroline Ladang om een woordje uitleg en polsten bij drie ervaringsdeskundigen

waarom ze voor het BENOR-merk gekozen hebben en wat de meerwaarde is voor hun onderneming.

Tekst Niels Rouvrois en BE-CERT

| Beeld Holcim (België) N.V.

In maart van dit jaar reikte certificeringsorganisme BE-CERT de eerste BENOR-certificaten voor hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw uit.

“Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw hebben als voordeel ten

opzichte van cement en kalk dat ze specifieker en met meer flexibiliteit op

de eigenschappen van de te behandelen gronden kunnen worden afgestemd.

De beoogde duurzame mechanische eigenschappen zijn essentieel

voor de stabiliteit, dus het is evident dat de kwaliteitsgaranties van een

even hoog niveau dienen te zijn”, vertelt Caroline Ladang, directeur van

BE-CERT. “Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw beantwoorden

aan de Europese normen NBN EN 13282-1 en NBN EN 13282-2, waarvan

de eerste geharmoniseerd is. Daaraan is een CE-markering van het AVCP

niveau 2+ gekoppeld. Dat betekent enkel een productiecontrole (FPC),

zonder externe controle op het product, terwijl het externe toezicht op de

productkwaliteit net een van de grote pluspunten van de BENOR-certificatie

is. Overheden én producenten waren dan ook vragende partij om hydraulische

bindmiddelen voor de wegenbouw onder te brengen in de BENORcertificatie

en zo voor een kwaliteitsgarantie te zorgen. Op dit ogenblik

hebben al drie producenten het certificatietraject doorlopen en zijn er vijf

producten beschikbaar onder het BENOR-merk. Deze zijn makkelijk terug te

vinden op ons Extranet: https://extranet.be-cert.be.”

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Holcim (België) N.V

ir. Steven Schaerlaekens

Technical Support Manager

“Holcim kiest voor zijn cementproducten en bindmiddelen voluit voor het

BENOR-merk, dat in de bouwsector erkend is als een échte kwaliteitsgarantie.

Ook voor publieke werken kan de aannemer nu volop inzetten

op de duurzame techniek van de grondbehandeling in situ voor het uitvoeren

van ophogingen, aanvullingen en onderfunderingen. Een van de

vereisten van het Standaardbestek 250 is immers dat het gebruikte bindmiddel

over het BENOR-kwaliteitsmerk beschikt. Holcim heeft dan ook

actief bijgedragen aan het tot stand komen van deze certificatie. Voor

ons product ‘Dorosol C’ – en weldra ook voor andere producten uit ons

gamma – is dit een waardevolle troef!

CBR Cementbedrijven N.V.

ir. Sacha Druart

Standards & Certifications Manager

“In termen van mechanische prestaties en duurzaamheid vereisen de

toepassingen van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

evenveel aandacht als elke andere toepassing van standaardcement.

Het is dan ook logisch dat hetzelfde hoge kwaliteitsniveau gehanteerd

wordt bij hun productie. Het kwaliteitsmerk BENOR is bij uitstek het

kader waarin deze kwaliteitsgarantie tot stand komt. Dat motiveert

onze productiewerknemers en kwaliteitsingenieurs om dezelfde hoge

standaarden als voor cement te handhaven en te voldoen aan de

verwachtingen van onze klanten die vertrouwen hebben in het BENORmerk.

CBR is een voortrekker op het vlak van circulaire economie. De

uitbreiding van ons productgamma met deze bindmiddelen stelt ons in

staat om alternatieve grondstoffen op te waarderen. Zo wordt onze ecologische

voetafdruk aanzienlijk kleiner zonder dat het invloed heeft op de

kwaliteit van onze eindproducten. Op dit moment zijn STAB-20, CB-R60

en CB-R88 onze hydraulische bindmiddelen met BENOR-certificaat.”

Cemminerals

Dirk De Leus

CEO Cemminerals

“De beoogde duurzame

mechanische eigenschappen

zijn essentieel voor

de stabiliteit”

“Het is duidelijk dat het BENOR-kwaliteitsmerk veel krachtiger is dan de

CE-markering van niveau 2+, dus wij gaan ervan uit dat de overheden en

voorschrijvers deze kwaliteitsgaranties consequent zullen eisen. Wij zijn

dan ook bereid om de nodige inspanningen en investeringen te doen om

onze klanten dergelijke kwaliteitsproducten te kunnen leveren. Sinds kort

beschikt Cemminerals zowel over de CE-markering als over het BENORcertificaat

voor ‘Liacemm’, ons hydraulisch bindmiddel voor de wegenbouw.

Het product wordt gebruikt voor grondstabilisatie en bij (onder)funderingen.

We verwachten dat Liacemm nu meer en meer zal worden voorgeschreven

bij openbare werken. Wij hopen uiteraard ons marktaandeel te kunnen

behouden en indien mogelijk zelfs uit te breiden. Bijkomend voordeel is dat

we onze klanten op deze manier een nog vollediger portfolio van beschikbare

producten kunnen aanbieden. Tailormade!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


Info nodig over de certificatie

van duurzame en

kwaliteitsvolle producten?

Certificatie

Inspectie

Metrologie

Nu vlot toegankelijk via ons nieuwe Extranet!

Het Extranet van BE-CERT biedt een zoekmachine die toelaat om de certificaathouders en

gecertificeerde producten van BE-CERT makkelijk terug te vinden. Deze functionaliteit geeft de

actuele, correcte certificatiestatus weer van alle producten, en laat toe om te zoeken op een

product(type), een firmanaam, een kenmerk,… Ook andere documenten, zoals reglementen en

technische voorschriften zijn hier beschikbaar, handig gerangschikt per sector.

Het nieuwe BE-CERT Extranet vind je op https://extranet.be-cert.be

www.be-cert.be


PREFA FELSDAKSYSTEMEN

ALUMINIUM . MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

UW CONTACT

Tom Vanhandenhove

Regional Manager

T +32 478 54 53 88

E tom.vanhandenhove@prefa.com

WWW.PREFA.COM


THEMA

DUURZAAM BOUWEN

ALUMINIUM GARANDEERT LANGE LEVENSDUUR

VAN GEVEL EN DAK

Wanneer zijn gevels en daken duurzaam? Als ze bestand zijn tegen alle weersomstandigheden en zo een lange levensduur garanderen.

De aluminium dak- en gevelsystemen van Prefa, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, voldoen ruimschoots aan die vereiste.

Tekst Jeroen Schreurs en Wouter Polspoel | Beeld Croce & Wir - Prefa

Prefa produceert al sinds 1946 een gamma dak- en gevelsystemen voor het

soms gure weer in de bergachtige streken van Oostenrijk en omliggende

landen. Daar zijn ze dankzij hun stormvastheid en stevigheid al lang

gemeengoed. Sinds 2011 is het bedrijf ook in België actief, met succes.

Deze gevelruiten met afmetingen 44x44 cm kregen een op maat gemaakte kleur,

via anodisatie.

“Aluminium is veelzijdiger dan

veel andere materialen”

Veelzijdig in kleur en vorm

“Aluminium is veelzijdiger dan de meeste andere materialen. Stormvast,

breukvast, corrosiebestendig: achter elke Prefa-gevel schuilen aantrekkelijke

eigenschappen”, zegt Tom Vanhandenhove, country manager bij

Prefa. “En behalve hun sterkte bieden de gevelsystemen speelruimte voor

design dankzij de veelzijdigheid aan kleuren en vormen. Het lage gewicht

– gemiddeld 2,5 kilo per vierkante meter – maakt het product ideaal voor

renovaties. Zeker voor bestaande constructies die extra moeten worden

geïsoleerd is dat interessant. De elementen kunnen namelijk ook op oude

en zwakke dakconstructies geplaatst worden.”

“Sinds kort hebben we met de houtimitaties walnoot en grijs eiken

trouwens ook enkele nieuwe kleuren in het segment sidings voor de gevel.

Er zullen tevens nog enkele nieuwe afwerkingsmogelijkheden komen voor

de goten en afvoeren.”

Duurzaamheid door hoge stormweerstand

Het is echter vooral de stormweerstand die bij de systemen van Prefa

in het oog springt en die de duurzaamheid van de gevel of het dak

bevordert. Met dank aan de uitgekiende bevestigingswijze. De plaatser

begint onderaan met een startprofiel waarop hij de eerste rij Prefapanelen

of -dakpannen inhaakt. Bovenaan bevestigt hij de panelen met

klangen of rechtstreeks met schroeven of nagels. Elk paneel haakt in

het volgende paneel, waardoor ze elkaars bevestiging overnemen, maar

nog wel voldoende kunnen uitzetten. Dat gebeurt door middel van de

indirecte, verborgen bevestiging met de Prefa-patentklangen op volle

bebording of latwerk. Tom Vanhandenhove: “Ingrijpende renovaties of

vernieuwingen van het dak zijn hier niet aan de orde aangezien de dakpannen,

schindels en losanges van Prefa de bewoners decennialang

beschermen tegen weer, wind en zon. Geen enkel ander bouwmateriaal

houdt even lang stand.”

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

De Siding.X van Prefa, in antraciet.

De kleur van dit kartelprofiel van Prefa was maatwerk.

Aluminium is natuurlijk ook roestvast. En dankzij het niet-poreuze karakter

van het materiaal kan vuil zich trouwens niet vasthechten, waardoor het

aan de oppervlakte blijft. Een goede regenbui wast het weg. Dat doet de

onderhoudskosten aanzienlijk dalen.

Creatief toepassen

Prefa is sinds 2011 aanwezig op de Belgische markt. “De eerste jaren moest

de Belgische markt wennen aan het idee om met aluminium te werken,

maar we zien dat architecten meer en meer begrijpen hoe je onze producten

op een creatieve manier kan toepassen”, zegt Vanhandenhove tevreden.

“Plaatsers zien vooral de voordelen op het vlak van verwerkbaarheid – ook

bij lage buitentemperaturen kan je gewoon doorwerken. Bepaalde panelen

worden trouwens op maat gemaakt, wat het materiaalverlies beperkt.”

Dat toenemend succes laat zich gevoelen. Tot voor kort was Vanhandenhove

verantwoordelijk voor België en Luxemburg, maar door het grotere klantenbestand

kwam er met Stéphan Dupret een nieuwe collega bij. Dupret is area

sales manager voor Wallonië, Vanhandenhove verkleinde zijn actieradius tot

Vlaanderen en Luxemburg.

“Om de voorschrijvers en installateurs te ondersteunen, staan onze experts

voortdurend met hen in contact, in heel Europa. Van de planning tot en met

de realisatie van een project staan opgeleide medewerkers hen met raad en

daad bij. Dit garandeert allereerst de planners en dakdekkers en nadien ook

de opdrachtgevers een hoge mate aan zekerheid. Niet voor niets kunnen wij

op onze sterke producten een unieke garantie van veertig jaar geven, op het

materiaal én op de kleur. Dat bewijst dat we zeker zijn van ons product.” ❚

Prefa’s gevelsysteem PREFALZ in patina grijs.

PREFA

Prefa Aluminiumprodukte is al meer dan zeventig jaar succesvol

in de ontwikkeling, productie en marketing van aluminium daken

gevelsystemen. In totaal werken er bij de Prefa-groep meer

dan vijfhonderd medewerkers. De productie van de meer dan

zesduizend hoogwaardige producten vindt uitsluitend plaats in

Oostenrijk en Duitsland.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


THEMA DUURZAAM BOUWEN

Overschakelen van stookolie naar gas?

DÉ REDENEN OM

HET NU TE DOEN

Een op de vier huishoudens in België verwarmt met stookolie. Maar wist je dat de federale overheid beslist heeft

om nieuwe stookolie-installaties vanaf 2035 te verbieden en dat Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn?

Sectorfederatie gas.be raadt daarom aan om snel over te schakelen van stookolie naar gas.

Tekst en beeld Gas.be

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

Een condensatieketel op gas is een duurzame keuze waarmee je bijna 40 procent

minder CO 2

én aanzienlijk minder fijnstof- en NOX-deeltjes uitstoot.

Overschakelen van stookolie naar gas kan vlot en eenvoudig.

“Met de bestaande energiereserves kunnen we nog makkelijk

250 jaar van gas genieten”

Twijfel je over je verwarmingsinstallatie op mazout of is ze eigenlijk aan vervanging

toe? Dan is nu overschakelen naar gas de juiste keuze. Gas is namelijk

een duurzame energiebron die betrouwbaar en altijd beschikbaar is. Ook in de

toekomst zal dit het geval zijn, want met de bestaande energiereserves kunnen

we nog makkelijk 250 jaar – en zelfs langer – van gas genieten. Bovendien

wordt gas zelf groener: groen gas is duurzame, hernieuwbare energie die op

exact dezelfde manier als aardgas kan worden aangewend.

Gas is goedkoop

Door de coronacrisis is gas in een jaar tijd zelfs tot 30 procent goedkoper

geworden. Overschakelen van mazout naar gas zorgt er ook nog eens voor

dat je energieverbruik enorm daalt – gemiddeld met liefst 40 procent.

Bovendien is de aankoop en installatie van een nieuwe condensatieketel

op gas (vanaf 3600 euro) heel wat goedkoper dan een condensatieketel op

stookolie (gemiddeld 6500 euro). Mooi meegenomen is ook dat je jaarlijks

heel wat kunt besparen op de onderhoudskosten van je ketel en dat je niet

telkens opnieuw stookolie hoeft in te slaan. Weet ook dat de overheid de

verkoop van mazoutketels na 2035 wil verbieden.

Gas is duurzaam

We zullen met z’n allen moeten kiezen voor duurzame energie. Europa wil

tegen 2050 namelijk volledig klimaatneutraal zijn. Het aanpassen van de

verwarmingsinstallatie (van mazout naar gas) is alvast een stap in de goede

richting omdat deze veelal de grootste energieverslinder in huis is. Een

condensatieketel op gas is een duurzame keuze waarmee je bijna 40 procent

minder CO 2

én aanzienlijk minder fijnstof- en NOX-deeltjes uitstoot. Niet alleen

het milieu, maar ook de luchtkwaliteit vaart er wel bij als je overschakelt op

gas. Bovendien wordt gas zelf ook steeds groener: biogas, biomethaan en groen

gas zijn in volle ontwikkeling. Hiermee kunnen we binnenkort lokaal warmte en

elektriciteit produceren uit organisch afval.

Combineerbaar met hernieuwbare energie

Wie zijn ecologische voetafdruk nog meer wil verkleinen, vindt in gas de perfecte

bondgenoot. Gas is namelijk ook makkelijk combineerbaar met hernieuwbare energie.

Zo kan je kiezen voor een condensatieketel op gas in combinatie met zonnecollectoren

of een elektrische warmtepomp. Of voor een gaswarmtepomp. Deze

combinaties zorgen voor een nog lager energieverbruik en een dito CO 2

-uitstoot.

Ondertussen zijn al 3 miljoen gezinnen in België overtuigd van de vele

voordelen van gas. Overschakelen van stookolie naar gas kan dan ook vlot en eenvoudig.

Een condensatieketel op gas kan zelfs zonder problemen aangesloten

worden op bestaande vloerverwarming of radiatoren. En ook de eventuele

premies van de overheid, distributienetbeheerders en gasleveranciers zijn

uiteraard mooi meegenomen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


THEMA DUURZAAM BOUWEN

De

weg

naar

een

smart

grid

"Smart grid readyness is voor Stiebel Eltron een evidentie geworden."

De evolutie op de energiemarkt duwt de gebruikers steeds meer in de richting van zelfconsumptie. Door actief te werken aan ‘smart grid

readyness’ wil warmtepompspecialist Stiebel Eltron die evolutie een duwtje in de rug geven. Alle warmtepompen van het bedrijf zijn uitgerust

met de nodige functionaliteiten om op een smart grid te werken.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Stiebel Eltron

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

De uitrol van de digitale meter en het bijhorende einde van het systeem

van de ‘terugdraaiende teller’ veranderen de manier waarop we met energie

omgaan ingrijpend. ‘Zelfconsumptie’ is aan de orde van de dag. Het doet

Hans Dolfeyn, Algemeen Directeur van Stiebel Eltron België, terugdenken

aan de accumulatiekachels uit de jaren zeventig: “Een als ouderwets bestempelde

technologie, die vandaag de dag echter actueler dan ooit blijkt.

Zo’n kachel, die warmte 36 uur lang kan opslaan in een compact toestel,

wordt in combinatie met zonnepanelen opnieuw populairder.”

De sleutel van het nieuwe energielandschap zit hem in de balans tussen

productie en afname. Ook Stiebel Eltron speelt in op die evolutie en onderzoekt

oplossingen die de zelfconsumptie van gebruikers verhogen. En dan

valt onvermijdelijk de term ‘smart grid readyness’. Dolfeyn: “Een smart grid

is een elektriciteitsnetwerk dat over de nodige functies beschikt om verbruik

en consumptie op elkaar af te stemmen. Het dag- en nachttarief was een

eerste aanzet in die richting. In Duitsland heb je nog een derde, dwingend

en hoog tarief, bedoeld om het net op zware piek momenten te ontlasten.”

‘Wij zijn klaar’

Als fabrikant zet Stiebel Eltron sterk in op het realiseren van producten die

klaar zijn om op een smart grid te functioneren. “Het Belgisch net is er op

dit moment nog niet op voorzien, maar al onze toestellen wel. Zo is het

mogelijk om, bij een overproductie aan elektriciteit van de zonnepanelen,

automatisch de zonneboiler te laten aansturen”, verduidelijk Dolfeyn. “Of

we kunnen een warmtepomp zo instellen dat deze enkel begint te draaien

als er zonnewarmte is, op een hogere insteltemperatuur.”

Een warmtepomp is een heel efficiënt toestel om op een smart grid te laten

functioneren, verklaart Dolfeyn. “Het is immers een verwarming op lage

temperatuur, in combinatie met een afgifte systeem dat een langere reactietijd

kent, en dat is in dit geval voordelig: een gelijkmatig verbruik met hoge inertie

“Een warmtepomp is

een heel efficiënt toestel

om op een smart grid

te laten functioneren”

is uitstekend geschikt om de energiebalans in een gebouw op peil te krijgen.”

Terwijl het gevraagde verwarmingsvermogen in een woning een stuk lager ligt

dan vijftien jaar geleden, is dat niet het geval voor de vraag naar sanitair warm

water. Dolfeyn: “Die vraag is zelfs nog toegenomen, terwijl het vermogen van

geplaatste verwarmingsketels steeds afneemt. Door slim om te springen met de

technologie kunnen grote winsten geboekt worden. Stiebel Eltron heeft, meer

dan andere fabrikanten, heel wat ervaring in het intelligent sturen van sanitair

warm water. Een smart grid-koppeling opent ook op dit vlak perspectieven.”

Capaciteitstarief

Dolfeyn besluit: “Smart grid readyness is voor Stiebel Eltron een evidentie

geworden. Er komt geen ingewikkelde domotica aan te pas, het betreft hier

een standaard toepassing.” Maar aan de gebruikerszijde is het nog een heel

ander verhaal. Toch zal iedereen de evolutie in de richting van smart grids

moeten volgen, meent Dolfeyn. “De VREG werkt nu aan een capaciteitstarief

voor residentiële aansluiting, waarbij je niet meer betaalt per gebruikte

kWh, maar in functie van de grootte van de aansluiting naar het net.

De particuliere gebruiker moet zich hierop voorbereiden. Het smart grid komt er,

en een balans tussen productie en verbruik is essentieel.” ❚

De sleutel van het nieuwe energielandschap zit hem in de balans tussen productie en afname.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Cement’in C+G

Kalkcementpleister –

onderlaag

█ Eenvoudig verwerkbaar

█ Krimpbestendig

█ Fijne afwerking

█ Verbeterde dampdoorlaatbaarheid

SURF NAAR DE MEEST

COMPLETE STARTPAGINA VOOR

PROFESSIONALS IN DE BOUW

Om de dichtsbijzijnde handelaar te vinden,

contacteer ons via 09 280 77 80

www.cantillana.com

Staat u nog niet op www.bouwenaanvlaanderen.be?

Voor meer informatie neem dan contact op, stuur een mail

naar: info@louwersmediagroep.be of bel: +32 50 36 81 70


DUURZAAM BOUWEN

THEMA

“Bijna elke Belgische woning moet

tegen 2050 opnieuw geïsoleerd worden”

Om tegen 2050 de Europese energiedoelstellingen te halen, moeten zo’n 3,5 miljoen Belgische woningen onder handen worden genomen. Dat

blijkt uit de Isolatiebarometer 2020 van Recticel Insulation, een belangrijke marktspeler in thermische en akoestische isolatie. “We staan

voor een grote, maar niet onoverkomelijke uitdaging. Zolang we maar anders over onze woning gaan denken”, zegt Pieter Bailleul, technical

manager Belux van Recticel Insulation.

Tekst en beeld Recticel

De Isolatiebarometer van Recticel Insulation kleurt bijlange nog

niet groen.

“In isolatie schuilt het

grootste potentieel

voor energiebesparing

en CO 2

-reductie”

Meer dan 750.000 Belgische woningen hebben een dak dat onvoldoende geïsoleerd is.

België ondersteunt de Europese Green Deal en

de Overeenkomst van Parijs. Broeikasgassen

moeten tegen 2050 met 80 à 95 procent verminderen

ten opzichte van 1990. In ons land is

13,2 procent van de totale uitstoot afkomstig

van woningen en appartementen. En dus zullen

residentiële gebouwen betere energieprestaties

moeten voorleggen. “Dat kan enkel als die

woningen gesloopt, herbouwd of energetisch

verbeterd worden tot een energieverbruik van

minder dan 100 kilowattuur per vierkante

meter per jaar in Vlaanderen en Brussel en 85

kilowattuur in Wallonië”, zegt Pieter Bailleul.

“We moeten met z’n allen vooruitdenken en als

we renoveren voorrang geven aan het isoleren

en na-isoleren van daken, muren en vloeren. Dat

is de efficiëntste en financieel interessantste

manier om onze energieambities te realiseren.”

Daken, muren en vloeren

De uitdagingen zijn enorm en daarom stelde

Recticel Insulation een Isolatiebarometer 2020

op, waarin de energieprestaties van het huidige

Vlaamse, Brusselse en Waalse woonbestand naast

elkaar gelegd worden. Wat blijkt: 99 procent van

alle huizen en 95 procent van alle appartementen

voldoen nog niet aan de doelstelling voor 2050.

“Een energetische renovatie is noodzakelijk”,

zegt Pieter Bailleul. “Daarbij moet je de Trias

Energetica in gedachten houden: isoleren, duurzame

bronnen gebruiken en fossiele brandstoffen

efficiënt inzetten. Begin dus met het investeren

in isolatie. De meest koolstofarme energie is

namelijk de energie die je niet verbruikt. Het is

een manier om sneller en efficiënter de energieprestaties

van je woning te verbeteren.”

20 procent van de daken van Belgische woningen

is niet geïsoleerd. Muur- en vloerisolatie is in nog

veel minder gevallen aanwezig. “Hoe je het ook

draait of keert: je krijg maar één keer de kans om

goed te isoleren. Het is een verstandige investering,

niet alleen voor je comfort of energiefactuur,

maar ook voor de meerwaarde die je op lange

termijn genereert”, besluit Pieter Bailleul. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


Bouwen aan monumenten Gent, Concertzaal De Bijloke

UNIEKE CONCERTZAAL

ONDERGAAT DOELTREFFENDE METAMORFOSE

De renovatie van De Bijloke was een erg prestigieuze opdracht. De oudste concertzaal ter wereld in een nieuw kleedje steken, is immers

niet aan iedereen besteed. Missie geslaagd, want het centrum voor klassieke muziek zet een nieuwe standaard op het vlak van akoestiek,

zitcomfort en concertbeleving.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Régine Mahaux/Els Jonckheere

Het iconische houten gebinte is een van de paradepaardjes van De Bijloke. (Beeld: Régine Mahaux)

Vandaag ziet De Bijloke er compleet anders uit dan een jaar geleden. Een

architecturale mix van oud en nagelnieuw transformeerde het muziekcentrum

in een hippe ontmoetingsplaats waar elke liefhebber van klassieke muziek en

kunst zich thuis zal voelen. De ingang werd verplaatst naar het Café, dat een

indrukwekkende make-over kreeg. Ook de Foyer steekt in een nieuw jasje: met

een historische kapel als vestiaire maakt zelfs je mantel (laten) weghangen

deel uit van de beleving. Beide ruimtes geven de bezoeker een voorsmaakje

van wat komen gaat, want pas in de concertzaal wordt de grandeur van De

Bijloke duidelijk. De renovatie resulteerde in een uitmuntende balans tussen

visuele en auditieve aspecten, waardoor een concert in dit historisch pareltje

nog unieker is dan voorheen.

Internationale expertise

Om een onberispelijke akoestiek te verkrijgen, schakelde De Bijloke de

Londense ‘akoestici’ van Arup in. Deze onderneming behoort tot de wereldtop

en kan referenties als Sydney Opera House, Oslo Opera House en het

ingenieuze Cornucopia-podium van popster Björk voorleggen. Zij ging in

zee met het Londense DRDH Architects (bekend van het Bodo Kulturhus in

Noorwegen, de Opera van Gent en de Bourla in Antwerpen) en de restauratieexperts

van Julian Harrap, die onder meer het Neues Museum Berlijn en het

Victoria and Albert Museum in Londen onder handen namen. De praktische

uitwerking van alle ideeën gebeurde door Denys uit Gent, een multidisciplinaire

groep die zich specialiseert in water, energie, mobiliteit, bouwkunde,

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Concertzaal De Bijloke Bouwen aan monumenten

De Bijloke zet een nieuwe standaard op het vlak van akoestiek, zitcomfort en concertbeleving. (Beeld: Régine Mahaux)

restauratie en speciale technieken. “Net door deze unieke diversificatie

is Denys overal ter wereld een veelgevraagde partner voor complexe bouwprojecten”,

vertelt projectleider Yannick Stevens. “Zeker voor de renovatie

van historische gebouwen is een brede range van expertise en ervaring

onontbeerlijk. Dat we de renovatie van De Bijloke kregen toegewezen,

kwam dan ook niet als een verrassing. Niettemin vonden we het een hele

eer om aan dit bijzondere project te mogen meewerken.”

“Het transformeren van

het eeuwenoude gebouw

tot een moderne, state of

the art concertzaal was

een uitdaging om u

tegen te zeggen”

De lambrisering van eiken balkjes wordt naadloos doorgetrokken tot op het

podium. (Beeld: Els Jonckheere)

Hout krijgt akoestische hoofdrol

Het transformeren van het eeuwenoude gebouw tot een moderne, state of the

art concertzaal was een uitdaging om u tegen te zeggen. “Al kort na de bouw,

achthonderd jaar geleden, waren de dikke stenen muren scheef gaan staan”,

legt Yannick Stevens uit. “Dit had te maken met de specifieke grondgesteldheid.

De Bijloke is immers gebouwd op een sliblaag van de ooit meanderende

Leie, wat natuurlijk geen optimale funderingslaag is. Het gevolg was dat er op

sommige plaatsen een verschil van maar liefst 50 centimeter bestond!

Hierdoor kaatste het geluid over de hoofden van het publiek naar boven. Om

de reflectie van het geluid te optimaliseren, besloot het ontwerpteam houten

lambriseringen te plaatsen voor de oude stenen muren. Deze lambriseringen

zijn, net als het overige houtwerk, volledig vervaardigd in onze nieuwe schrijnwerkerij

in Gent en bestaan uit eiken balkjes, geplaatst in een terugkerend,

welgekozen patroon: een kolfje naar de hand van onze schrijnwerkers.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


Naamloos-5 1 18-08-20 12:01

Bouwen aan monumenten Gent, Concertzaal De Bijloke

Omdat het podium en de tribune nu 1,2 meter dieper liggen, is er in heel de zaal sprake van een optimale visibiliteit. (Beeld: Els Jonckheere)

Specialist in

het ontwerpen

en installeren van

hoogwaardige hijsen

hefsystemen.

• Hijs- en heftechniek,

• Constructietechniek,

• Besturingssystemen,

• Service en onderhoud.

DUTCH THEATRE

SYSTEMS & SERVICES

www.dts-2.com

ALL THE WORLD’S A STAGE

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Concertzaal De Bijloke Bouwen aan monumenten

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DTS² - THEATERMECHANISATIE

De inrichting van Muziekcentrum De Bijloke vergde heel wat specifieke kennis

en expertise. Een bijzonder aandachtspunt was de theatermechanisatie met elf

zelfophijsende trekken (hijsvermogen 400 kg) en vier kettingtakels voor de linearrays

die boven het podium zijn geïnstalleerd. Daarnaast is er ook een Spirapodiumheffer

in het podium geïntegreerd (met een hefvermogen van 4500 kg).

Deze technische hoogstandjes zijn het werk van DTS², een Nederlandse firma

die zich sinds 1985 specialiseert in deze materie. “Wij zijn wel vaker aan het werk

in België”, vertelt vertegenwoordiger Martijn Bakker. “Zo waren we ook actief

betrokken bij de renovatie van het NTGent en de nieuwbouw van het Leietheater

in Deinze. In Muziekcentrum De Bijloke vormde vooral de grote managementbesteding

een forse uitdaging. Door de internationale allure van dit project waren

er veel betrokken partijen die stuk voor stuk geïnformeerd moesten worden. Dat

hadden wij er echter graag voor over. Gezien de bijzondere oud-versus-nieuwsetting

is dit een zeer mooie referentie.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De toneeltechnieken werden opgehangen aan nieuwe stalen boogspanten

die boven op de scheefstaande muren en tussen de historische spanten

geïnstalleerd zijn. (Beeld: Els Jonckheere)

Geluidsweerkaatsende materialen

Ook het dak zorgde voor problemen op het vlak van geluidsoverdracht: het

geluid werd geabsorbeerd door de grote oppervlakte en de natuurlijke kloven

in de iconische houten structuur. “Uiteraard moest het dak vanuit historisch

perspectief absoluut bewaard blijven”, vervolgt Yannick Stevens. “Vandaar dat

het ontwerpteam, naast de houten lambrisering, verschillende andere ingrepen

voorzag om de akoestiek te optimaliseren. Zo hebben de nieuwe stoelen houten

arm/rugleuningen en onderkanten die de klank weerkaatsen. Enkel op de zitjes

zijn geluidsabsorberende kussens geplaatst, maar die vormen geen probleem

omdat ze volledig bedekt worden als iemand erop gaat zitten. Voorts is er

sprake van een nieuwe vloer, bestaande uit zware calciumsulfaatplaten met

een houten afwerking.”

Uitgebreid takenpakket

Denys zorgde eveneens voor een versteviging van de fundering door middel

van jetgroutpalen. Die funderingsversteviging liet toe om de vloer uit te graven

en dus volume aan de zaal toe te voegen. Om een optimale concertbeleving te

garanderen, liggen het podium en de tribune nu 1,2 meter dieper. Deze opstelling

maakt het bovendien mogelijk om instrumenten en ander groot materiaal

zonder lift op het podium te plaatsen. “De modernste toneeltechnieken helpen

om het podium razendsnel te transformeren en te belichten”, aldus Yannick

Stevens. “Deze zijn opgehangen aan nieuwe stalen boogspanten die Denys

boven op de scheefstaande muren en tussen de historische spanten installeerde.

Verder stonden we in voor alle gebouwentechnieken en aanpassingswerken

aan het dak, de foyer en de bar.” ❚

FIRE! DOORS & PROJECTS –

BRANDWEREND SCHRIJNWERK

Transparantie met een uitnodigend karakter was het centrale thema

in het ontwerp van Muziekcentrum De Bijloke. Vandaar dat de wand

en het portiek ter hoogte van de foyer uit glas zijn vervaardigd. Om

dit idee in de praktijk te koppelen aan een hoge brandwerendheid,

werd de expertise van Fire! Doors & Projects uit Deinze ingeroepen.

Sinds jaar en dag is deze onderneming dé referentie in België op het

vlak van esthetische brand- en kogelwerende glasconcepten. “We

gaan de pijnpunten van een opdracht niet uit de weg”, vertelt zaakvoerder

Danny Jonckheere. “Samen met het bouwteam zoeken we

voor elk project steevast naar de meest aangewezen oplossing.

Daarnaast blijven we de markt afspeuren naar innovatieve systemen

die een meerwaarde bieden. Zo konden we onlangs met succes

een dubbele beglaasde schuifdeur met brandweerstand EI30

toevoegen aan ons gamma.”

In Muziekcentrum De Bijloke zorgde Fire! Doors & Projects onder

meer voor het portiek waarin een vijftal brandwerende, beglaasde

deuren werden opgenomen. Bovenliggend werd een stalen raam

in gordijngevelprofielen geplaatst. “Op die manier konden we een

opening van 8 x 7 meter op een bijzonder esthetische, transparante

en brandwerende manier invullen”, legt Danny Jonckheere uit.

“De deuren zijn voorzien van antipaniekbeslag en kunnen dankzij

een koppeling met de brandcentrale desgewenst in open toestand

gehouden worden. Bij brandalarm sluiten de deuren automatisch

om compartimentering te verzekeren.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer De Bijloke (Gent)

Architect

DRDH Architects (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Hoofdaannemer(s) Denys (Gent)


Meer dan 50 jaar ervaring in:

Metalen klimaatplafonds

Gipskarton

Verhoogde vloeren

Auditoria

Evenementenlaan 9, 3001 Heverlee, +32 16 31 13 20, Belgium@Lindner-Group.com,

www.lindner-group.com/en/company


Gent, Concertzaal De Bijloke Bouwen aan monumenten

De stalen structuur is afgewerkt met Floor & More G40-calciumsulfaattegels.

COMPLEXE TRIBUNES OP MAAT

In de vernieuwde Bijloke is de tribune een waar pronkstuk geworden. Ze speelt een sleutelrol in de creatie van een optimale beleving, en

dus was er een uitmuntend stukje maatwerk nodig. De keuze viel op Lindner WELSY uit Heverlee. Niet verwonderlijk, want als dochter van de

Duitse groep Lindner SE is deze onderneming dé expert bij uitstek in het leveren en plaatsen van tribunes en verhoogde vloeren.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Lindner WELSY

“In het domein van tribunes en verhoogde

vloeren zijn we al decennialang de marktleider

in België”, vertelt zaakvoerder Rudi Parthoens.

“Daarnaast hebben we ook in het segment van

verlaagde metalen plafonds en metalen klimaatplafonds

een solide reputatie uitgebouwd. Ons

succes danken we voornamelijk aan de eigen

productie in Duitsland, waar ruim 90 % van

de aangeboden oplossingen wordt vervaardigd.

Deze fabrieken zijn verregaand geautomatiseerd,

wat ons toelaat om erg complexe systemen op

maat te maken. Dat is een troef waarmee we in

De Bijloke het verschil konden maken.”

De Bijloke vereiste piekfijn maatwerk vanwege

de verschillende hellingen en hoogtes. “Bovendien

moest de tribune in kuipvorm worden uitgevoerd,

met als resultaat dat alles in bogen

moest worden afgesneden”, legt Rudi Parthoens

uit. “Hoewel we van geen kleintje vervaard zijn,

was het voor onze ingenieurs een aanzienlijke

uitdaging om de plannen van de tekentafel naar

de praktijk te vertalen. Dit was zonder twijfel de

tribune met de hoogste moeilijkheidsgraad die

we ooit hebben gerealiseerd.”

De tribune beslaat een oppervlakte van 516 m²

en telt dertien niveaus, die qua hoogte variëren

De tribune van Muziekcentrum De Bijloke vereiste piekfijn maatwerk vanwege de verschillende hellingen

en hoogtes.

van 675 tot 1.850 mm. De stalen structuur is

afgewerkt met Floor & More G40-tegels. “Dit

zijn calciumsulfaattegels die voor een hogere

brandstabiliteit zorgen en die met materialen

naar keuze kunnen worden bekleed”, legt Rudi

Parthoens uit. “Het voordeel van dit systeem is ook

dat de ruimte onder de tribune toegankelijk blijft

door het inbouwen van verschillende toegangsluiken

van 60x60 cm in de verhoogde vloer. Deze

zijn in uitneembare tegels geplaatst en uitgerust

met een aluminium kader. De volledige tribune

biedt een brandstabiliteit van 30 minuten.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


Bouwen aan monumenten De Haan, Hotel Astoria

EERHERSTEL VOOR PRACHTIG ART-DECOHOTEL

Een hotel strippen en opnieuw opbouwen in amper vier maanden tijd, en dat in volle coronacrisis. Het lijkt een onmogelijke klus. Toch liep de

totaalrenovatie van Hotel Astoria in De Haan van een leien dakje, met dank aan de vakkennis en de gedrevenheid van de interieurarchitecten.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Bert Demasure

Eind vorig jaar kreeg interieurarchitect Danny Hoorelbeke telefoon van Klaas

Van Laeren en Colin Dearman. Ze hadden een landmark op het oog: Hotel

Astoria. Zij zouden de uitbating verzorgen, Group Caenen Capital Fund de

financiering. “En zo ging ik in december vorig jaar een eerste keer kijken”,

begint Danny zijn verhaal. “Het is een interbellumgebouw in art-decostijl. Dat

zie je bijvoorbeeld nog aan de bovenlichten in gekleurd glas. Het hotel was

zeer goed onderhouden, maar gedateerd. De stijlen klopten niet meer en alle

originele elementen waren intussen verdwenen.”

Het interieur van dit imposante art-decogebouw is in ere hersteld.

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Haan, Hotel Astoria Bouwen aan monumenten

De twee ruimtes van de bar zijn met elkaar verbonden via een grote doorkijkgashaard.

“We opteerden voor comfort en

luxe in een hedendaags jasje,

met toetsen van het verleden”

De gangen op de verdiepingen kregen tapijt als vloerbekleding en het Clicwall-systeem

van Unilin als wandbekleding.

Bijgevolg kregen Danny Hoorelbeke (Project Vijf) en Marianne Scheyving

(mINT architectuur) de opdracht om de drie verdiepingen met 65 kamers en

het volledige gelijkvloers te vernieuwen en de grandeur van weleer in ere te

herstellen. Danny en Marianne werken wel vaker samen aan gelijkaardige

projecten. In dit geval was de gecombineerde expertise geen overbodige luxe.

Op amper vier maanden tijd wisten ze dit grote en complexe renovatieproject

van 3.200 vierkante meter tot een goed einde te brengen. “Elke dag opnieuw

was het alle hens aan dek. We werkten vaak met een dertigtal mensen en

dat vroeg heel wat coördinatie en snelle beslissingen van uitbaters Klaas en

Colin. Iedereen zat in een soort ‘buzz’, een positieve dynamiek waarbij we

allemaal samen voor datzelfde resultaat gingen”, vertelt Danny.

Imposant met een knipoog

Voor de renovatie waren er in het hotel behoorlijk wat akoestische problemen.

Dat moest eerst aangepakt worden. De interieurarchitecten losten dit op door

in de gangen en de kamers een tapijt en ondertapijt te plaatsen. In de kamers

creëerden ze ook een nieuwe binnenschil met behulp van wanden die voor

de muren werden geplaatst. Er is ook gekeken naar energiezuinigheid. De

vijfhonderd spots zijn vervangen door leds en het dak is bijkomend geïsoleerd.

De echte uitdaging was evenwel het interieur. “We wilden de indrukwekkende

allure van de buitengevel doortrekken naar binnen, met aandacht voor comfort

en luxe in een hedendaags jasje en met toetsen van het verleden”, vertelt

de interieurarchitect. “Een knipoog naar de art deco, zij het zonder er een

kopie van te maken.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 177


Bouwen aan monumenten De Haan, Hotel Astoria

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ORAC – INTERIEURDECORATIE

Al sinds 1970 produceert en inspireert Orac zijn klanten. Interieurarchitecte

Marianne Scheyving (mINT architectuur) deed een beroep

op het Oostendse familiebedrijf om de gang van Hotel Astoria snel en

eenvoudig in ere te herstellen. Zonder buitensporig budget. “The hall

says it all”, zegt David Verheyden, projectverantwoordelijke bij Orac.

“Je maakt meteen een eerste indruk en in zo’n hotel moet dat een

instant wowgevoel oproepen.”

Daarom stelde David Verheyden de collectie New Classics voor:

een serie vloerplinten, wandpanelen, kroonlijsten, enzovoort die elk

interieur naar een hoger niveau tilt. “We gingen voor een hoge lambrisering

met een moderne touch”, zegt hij. “We combineerden een

21 centimeter hoge water- en stootvaste Orac-plint met twee types

wandpanelen en daarboven een wandlijst met indirecte verlichting.

Die worden op de muur verlijmd en overschilderd.” Op drie dagen

tijd onderging de hele gang een volledige transformatie. Bovendien

zijn alle interieurelementen van Orac stootvast, wat in een hotel zeer

welkom is. “Tot slot werkten we bovenaan ook de overgang tussen

wand en plafond af door een kroon- en wandlijst samen te brengen

tot een unieke combinatie die net dat extra tikkeltje grandeur creëert”,

besluit David Verheyden.

De inkomhal straalt klasse en elegantie uit.

ONMIDDELLIJK

EFFECT !

1

2

Een betrouwbare

partner voor

TOEGANGSCONTROLE

2

3

1. C324 | 2. W120 | 3. SX138

Je houdt van een hoge lambrisering en

wil snel aan de slag?

WWW.ORACDECOR.COM

BG SLEUTEL | BG SLEUTELDIENST

Voor een sluitend vertrouwen

Strandlaan 277 - 8670 Koksijde | Koningsstraat 20 - 8400 Oostende

+32 58 51 23 36 | www.bg.be

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-4 1 14-07-20 10:46


De Haan, Hotel Astoria Bouwen aan monumenten

De materialen van de gang worden doorgetrokken in de kamers: Dainty Oak,

zwarte laminaat en messingaccenten.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BG SLEUTELDIENST – SLOTEN EN

TOEGANGSCONTROLE

Het badgesysteem van een vernieuwd hotel laat je maar beter

aan specialisten over. Hotel Astoria deed dan ook een beroep

op BG Sleuteldienst uit Koksijde en Oostende. Deze firma beschikt

over meer dan veertig jaar ervaring in de slotenmakerij en

woningbeveiliging. Toen zoon des huizes Quentin Blondé in 2013

de rangen vervoegde, gaf hij het familiebedrijf een nieuw elan met

toegangscontrole en elektronica. “En daar zijn we zeer sterk in

gegroeid”, zegt Quentin Blondé. “We hebben nu vijf techniekers

in dienst en kunnen de vraag haast niet bijhouden.”

In de badkamers zien we keramische marmer terugkeren.

Op de benedenverdieping zijn er boven op het parket in de gang, de lobby

en de bar keramische tegels met marmerimitatie geplaatst. Dat geeft

meteen een ruimer gevoel. In de gang kozen de interieurarchitecten er

vervolgens voor om de deuren donker te schilderen en zwartgeschilderde

lambrisering aan te brengen op de muren. “Boven het zwart contrasteren

we met wit en het plafond wordt uitgelicht met behulp van indirect licht”,

zegt Danny. “Centraal in de gang hangen vier pendels van Moooi. Het

zijn brede, moderne lusters die de nodige luchtigheid creëren.” De lobby

is volledig opengetrokken met een grote balie in Forest Green Anticatomarmer.

De diepgroene kleur met bruine schakeringen geeft de ruimte een

warm, levendig contrast. In de aanpalende bar is met hetzelfde materiaal

gewerkt voor de toog. Via warme, kleurrijke meubels in velvet en leder

brachten de interieurarchitecten wat beweging in het plaatje.

Klasse met een speelse lichttoets

Via de centrale trappenhal bereik je de verdiepingsniveaus. Ook hier keert

het imitatiemarmer terug en is de verdieping in kwestie aangeduid met

nummers in messing. Er is gekozen voor een lichtplafond aan de liften,

dat overgaat in discreet licht wanneer je naar de kamers wandelt. In de

gangen zijn voorzetwanden geplaatst met het Clicwall-systeem van Unilin.

“Dat werkt vlot en garandeert een mooi natuurlijk resultaat, zeker in het

gekozen Dainty Oak Café Noir”, licht Danny toe. “We bekleedden er ook

de deuren mee. De kamernummers zijn eveneens uitgewerkt in messing en

belicht met een klein spotje.”

In Hotel Astoria installeerde BG Sleuteldienst het badgesysteem

voor de hotelkamers: stijlvolle zwarte kaartlezers met zwarte

kappen en deurkrukken in geborstelde messing. “De badgelezers

die we er gebruikten, zijn van de nieuwste generatie. Zo open je

de deur met behulp van een badge of via een app op je smartphone,

die gebruikmaakt van BLE (Bluetooth Low Energy). Een leuk

extraatje voor een hotel”, zegt Quentin Blondé. “Bovendien kunnen

gasten de deur op slot draaien, waardoor er een soort elektronisch

privacysignaal uitgestuurd wordt en de schoonmaaksters niet

binnen kunnen – een alternatief voor het klassieke ‘niet storen’-

bordje. Je kamergenoten kunnen echter wel nog binnen. En de

hotelmanager, in geval van nood.”

In de kamers ligt tapijt en kom je opnieuw het Dainty Oak Café Noir tegen.

“Dat combineerden we in de open kasten met messingaccenten en zwart

‘traceless’ laminaat. Lichtpunt Gistel werkte samen met ons een heus lichtplan

uit. In de kamers mocht dat wat speels aangepakt worden. Geen traditionele

nachtlampjes en centrale luster, want boven de beddenhoofden kozen

we voor indirect licht door opbouwwandverlichting en naast het bed hangt

een pendel aan de ene kant en een richtbaar leeslampje aan de andere kant,

wat een mooie asymmetrie geeft. De kamers baden in luxe en comfort, zoals

het een viersterrenhotel betaamt”, besluit Danny Hoorelbeke. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Klaas Van Laeren en Colin Dearman

Interieurarchitecten

Project Vijf (Diksmuide) en mINT architectuur (Knesselare)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


Bouwen aan monumenten Antwerpen, Let's Go Urban

ECLECTISCH ERFGOED IN HARMONIE

MET EIGENTIJDSE TRANSPARANTIE

In de Antwerpse wijk Kiel wordt deze dagen de laatste hand gelegd aan de renovatie en uitbreiding van de voormalige oranjerie en stadsfeestzaal

Kielpark. De eigenaar, stad Antwerpen, stelde het gebouw ter beschikking van jongerenorganisatie Let’s Go Urban Academy.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Koen Mortelmans (KM) en vanhout.pro (V)

Het oorspronkelijke gebouw werd in 1912 opgetrokken als oranjerie, naar een ontwerp van stadsarchitecten Alexis Van Mechelen en Emiel Van Averbeke. (KM)

Let’s Go Urban Academy (LGU Academy) bereikt wekelijks ongeveer duizend

kinderen, tieners en jongeren. Het is een initiatief van sociaal onderneemster

Sihame El Kaouakibi. Met de Academy wil ze het beste in jongeren naar

boven halen. Let’s Go Urban organiseert hiervoor een 'afterschool program'

voor 'urban youth' (vanaf zes jaar tot jongvolwassenen) met diverse achtergronden.

Het gevarieerde aanbod omvat onder meer dans, sport, media en

zang. De voorbije tien jaar moest LGU zijn werking noodgedwongen verspreid

over de stad organiseren. Een eigen plek biedt meer mogelijkheden om samen

te werken met wijkwerkingen en scholen, in buurten waar bijvoorbeeld

schoolachterstand een groot probleem vormt.

De oranjerie werd opgetrokken in 1912, naar een ontwerp van de stadsarchitecten

Alexis Van Mechelen en Emiel Van Averbeke. Vlakbij bevonden

zich de kweekgronden van de diensten parken en plantsoenen. De verbouwing

tot stadsfeestzaal vond plaats in 1951-52.

Erfgoed in ere hersteld

Het langgerekte gebouw in eclectische stijl telt één bouwlaag onder het

zadeldak, opgetrokken uit baksteen en blauwe hardsteen. Kenmerkend zijn

de rondbogige muuropeningen, de hoge met lisenen alternerende vensters

en geprononceerde kopgevels en de zware omlijstingen. "We hebben de

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Let's Go Urban Bouwen aan monumenten

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

THEIA – ELEKTRICITEIT, BRAND- EN

DATABEVEILIGING EN TOEGANGSCONTROLE

Theia (Turnhout) stond bij Let's Go Urban in voor de installatie van de elektriciteit,

de brand- en databeveiliging en de toegangscontrole. "We leggen

ons toe op elektra in de ruimste zin van het woord", verklaart zaakvoerder

Erik Van Looveren. "Uiteraard plaatsen wij stopcontacten en verlichting,

maar ook voor data- en brandbeveiliging, toegangscontrole, verpleegoproep,

enzovoort hebben we mensen in huis die over de specifieke kennis

beschikken om dit vakkundig uit te voeren. Let's Go Urban was voor ons

een bijzonder project door de intense samenwerking met de bouwheer en

de hoofdaannemer. Om het betaalbaar te houden, hebben we samen oplossingen

gezocht én gevonden die goedkoper waren dan een traditionele

benadering, maar die geen afbreuk deden aan de bouwkundige kwaliteit en

de esthetische aspecten."

Theia bestaat sinds 2010. Het is 'approved installer' voor databekabelingsproducent

Nexans. Gedurende het voorbije decennium werkte Theia mee

aan diverse bekende bouwprojecten in eigen regio, zoals zorgvilla Kameleon

van Monnikenheide in Halle-Zoersel, stadskantoor Vink in Geel, basisschool

Klavernest in Wechelderzande en de woningen voor mensen met een

beperking op het Ranstse domein Zevenbergen van Emmaüs.

Beeld: Theia

“We hebben de dichtgemetselde

gevelopeningen in

hun oorspronkelijke staat

hersteld om meer daglicht

in de zaal te brengen”

dichtgemetselde gevelopeningen in hun oorspronkelijke staat hersteld om

meer daglicht in de zaal te brengen", zegt Johan Peeraer, projectleider bij

vanhout.pro. "De niet-originele achterbouw is afgebroken om plaats te

maken voor een nieuwbouw, zodat het culturele en educatieve aanbod

kan worden uitgebreid." Daarmee kwam ook de originele noordgevel

opnieuw vrij. "Net als de andere gevels hebben we hem gereinigd door

middel van zandstraling."

De bestaande zaal blijft toegankelijk via een van de kopgevels. De nieuwbouw

is bereikbaar via een centrale circulatiezone tussen het bestaande en het

nieuwe gebouw. "Deze dubbele ontsluiting maakt het mogelijk om de zaal

afzonderlijk te verhuren of te gebruiken." }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GIEL – VLOERISOLATIE, GEWAPENDE CHAPE

EN POLIERBETONVLOER

Giel bvba (Sint-Lenaarts) is wat je noemt een snelle groeier. Giel Lenaerts

richtte het bedrijf in 2008 op en nam in 2014 een eerste medewerker in

dienst. Een jaar later had die al vier collega's en vandaag stelt de specialist

in vloerisolatie, chapewerken en gepolierde betonvloeren 35 mensen

tewerk. Het palmares van Giel telt intussen al heel wat mooie referenties,

zoals woonproject Hungaria aan de Vaartkom in Leuven, Kunstencentrum

nona in Mechelen, de sociale wooncluster van Woonhaven in de Deurnese

Expowijk en de omvorming van de oude brouwerijgebouwen van De

Koninck in Antwerpen tot belevingscentrum. In het Antwerpse Centraal

Station smurfte Giel ook mee aan Comics Station.

"Let's Go Urban koos voor een vloerisolatie in gespoten polyurethaan",

vertelt partner en medezaakvoerder Sarah Van Gils. "Op de begane grond

hebben we die afgeschuurd tot ze volledig vlak was om de vloerverwarming

erop te kunnen plaatsen. Op de verdiepingen hebben we de vloeren uitgerust

met een extra akoestische mat."

In de danszalen en de sanitaire ruimtes bracht Giel een gewapende chape

aan. "Een rechte en sterke ondervloer, waarop later parket is aangelegd in

de danszalen en tegels zijn geplaatst in de sanitaire ruimtes." Het volledige

gelijkvloers en de gang op de verdiepingen zijn bekleed met polierbeton.

"Waterpas aangebracht. Een dag na het gieten kwamen we zoals altijd terug

om krimpvoegen in te slijpen en alles proper te maken. Een gepolierde vloer is

een vloer met karakter, die mooi tot zijn recht komt in een strakke, maar toch

industrieel ogende omgeving."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


THEIA BVBA

Everdongenlaan Fonteinstraat 9 - B11 44

2300 Turnhout

T +32 (0)14 41 53 52

M +32 (0)479 24 07 03

@: info@theia.be

www.theia.be

Vaartkant Rechts 5a 2960 Sint Lenaarts

www.gielbvba.be

adv theia_151x194_OK.indd 1 05/10/10 11:17

Renovatie projecten

Industriebouw

Standaard maat- en plooiwerk

Sterk in speciale projecten

Eigen ateliers en montagepersoneel

90 jaar kwaliteit uit Lochristi

Dorp-West 85a - 9080 Lochristi - www.serrebouwdeclercq.be - Tel. 09/355.54.06


Antwerpen, Let's Go Urban Bouwen aan monumenten

De nieuwe gevel is opgebouwd uit een serresysteem met transparant glas,

opaal glas en sandwichpanelen. (KM)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Tussen het oorspronkelijke gebouw en de nieuwbouw bevindt zich een

centrale circulatieruimte. (V)

Eigentijdse oranjerie

awg architecten vatte de nieuwbouw op als een eigentijdse oranjerie. Daarvan

getuigt de gevel. Die is opgebouwd uit een serresysteem met transparant glas,

opaal glas en sandwichpanelen. "De draagstructuur kwam tot stand door de

functionele zones als stijve dozen te beschouwen en de kopgevels als dragende

schijven. Tussen deze elementen zijn de balken voor de vloeren en gordingen

voor het dak gelegd", licht projectarchitect Tim van der Wegen toe.

Het nieuwe volume is opgetrokken langs de centrale circulatieruimte. "We

hebben de activiteitenzones ingeplant tussen twee functionele ruimtes, die

onder meer het sanitair en de berging bevatten. Zo kunnen de activiteitenzones

eenvoudig worden aangepast voor alternatieve activiteiten. We beschouwen

de circulatiezone als een grote foyer, een bruisende open ruimte voor de uitwisseling

van ideeën, informatie en passies." In die context kreeg de gerenoveerde

noordgevel een centrale positie. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

LGU Academy (Antwerpen)

awg architecten (Antwerpen)

vanhout.pro (Turnhout)

DE CLERCQ SERREBOUW & INDUSTRIEBOUW

– GEVELBEKLEDING EN DAKBEDEKKING

De Clercq Serrebouw & Industriebouw (Lochristi) is gepokt en gemazeld in de

tuinbouwsector. "Gaandeweg hebben we onze activiteiten echter uitgebreid met

de bouw van tuincentra, loodsen, vliesgevels, luifels en de renovatie van bestaande

serres", zegt zaakvoerder Stefan De Clercq. Het in 1927 opgerichte bedrijf is

gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en bouw van aluminium-, staal- en

glasconstructies. "Vandaag de dag is er veel aandacht voor lichtrijke gevels, architecturale

projecten en unieke combinaties van woningen met serres. Wij staan

klaar voor elk uitdagend project. Daarbij zijn ontwerp, berekening en uitvoering

op elkaar afgestemd. We maken alles in onze ruime ateliers in Lochristi, waar we

over een aanzienlijk eigen machinepark beschikken om onze opdrachten snel en

veilig te kunnen uitvoeren, met eigen personeel."

Bij Let's Go Urban stond De Clercq in voor de gevelbekleding en de dakbedekking.

"Het dak bestaat uit sandwichpanelen en glaspartijen in aluminium, waarvan

sommige kunnen worden geopend. Die combinatie is vrij uniek. De gevels hebben

we afgewerkt met aluminium serreprofielen met opake beglazing." De typische aluminiumprofielen

zijn door De Clercq zelf ontwikkeld. "De ranke, slanke glasroedes

bezorgen de gevels een zekere elegantie. Voorts plaatsten we ook glaspartijen en

deuren, opgebouwd met thermisch onderbroken profielen die zijn ingevuld met

dubbel glas."

Recent werkte De Clercq ook mee aan Educatief Plattelandscentrum Pajottenland

in Gooik, aan de zorgvilla's Korenbloem, Klaproos, Madelief en Klaver van

Monnikenheide in Halle-Zoersel en aan het Yalo Hotel op de Brabantdam in Gent.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 183


Zorg De Panne, Duinenzee

ASSISTENTIEWONINGEN MET ZEEZICHT

What’s in a name? Duinenzee is een project met assistentiewoningen aan de kust van De Panne, in het duinengebied. Dat levert fantastische

panorama’s op. Hier en daar bracht het ook extra bouwuitdagingen met zich mee. Het resulteerde in een knappe realisatie, waar de bewoners

hun oude dag kunnen doorbrengen in een van de zestig zorgkamers of 107 assistentiewoningen.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Philippe van Gelooven

Een laagbouw en een hoogbouw vormen samen

Duinenzee. De grootste troef? De locatie op het

strand, als eerste en enige project aan de Belgische

kust. De gebouwen zijn neergepoot op de voormalige

site van vakantiecentrum Dexia, in beschermd

duinengebied en op 200 meter van de Noordzee.

Een bijzonder aantrekkelijke locatie, maar in bouwtechnisch

opzicht was het niet altijd de meest

evidente keuze. Projectontwikkelaar Skyline ging

daarom in zee met een aannemer die het kent en

vertrouwt: MBG. Het bedrijf uit Wilrijk heeft heel

wat ervaring met zorgprojecten zoals woonzorgcentra

en ziekenhuizen.

“Wij fungeerden in dit project als hoofdaannemer,

van fundering tot afwerking. Zelfs de

schilderwerken en de gordijnen brachten we in

orde”, vertelt Nick Dildick, projectleider bij MBG.

“In het ene pand bevinden zich 107 assistentie-

Bouwen in beschermd duinengebied

impliceert intensief overleg met de

gemeente, het Agentschap voor

Natuur en Bos en de buurtbewoners”

woningen, verspreid over tien verdiepingen. In

het andere zestig kamers van woonzorgcentrum

Duinenzee, verdeeld over vijf verdiepingen.”

Sarah Dewulf van PVL Architecten vult aan:

“Beide gebouwen staan op een gemeenschappelijke

sokkel en zijn verbonden via een doorsteek

– twee ondergronds en twee bovengronds.

De doorsteken boven het maaiveld hebben we

transparant gemaakt om het zicht op de natuur te

behouden. Door de unieke locatie in beschermd

gebied was er een heel duidelijk BPA en moesten

we vaak overleggen met het Agentschap voor

Natuur en Bos, de gemeente en de omwonenden.

Het was een intensief voortraject.”

Een laagbouw en een hoogbouw vormen samen het project Duinenzee.

184 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Panne, Duinenzee

Zorg

Alle kamers beschikken over een terras en zeezicht.

Beide gebouwen staan op een gemeenschappelijke sokkel en zijn met elkaar verbonden via een doorsteek.

Grote raampartijen zorgen voor een maximale daglichttoetreding.

Studiewerk

De structuur van het gebouw, die hoofdzakelijk uit

beton bestaat, kon dankzij het goed doordachte

ontwerp en de prima samenwerking met het stabiliteitsbureau

maximaal geprefabriceerd worden.

De moeilijkheid schuilde in de funderingen. In

maart 2017 ging de eerste spade in de grond en

stuitte het bedrijf al snel op problemen.

Nick Dildick: “Voor de uitvoering van de kelderverdiepingen

was het noodzakelijk om de grondwatertafel

in de bouwput zo’n 5 meter te verlagen.

Omdat de werf in beschermd duinengebied ligt,

worden er door de Vlaamse Milieu Maatschappij

strengere maatregelen opgelegd ter bescherming

van het lokale leefmilieu. Het grootste risico

bestond erin dat er een aanzuigeffect van het

zoute zeewater zou ontstaan door het onttrekken

van het zoete grondwater. Dit zou een verzilting

van de bodem kunnen veroorzaken, wat nefast

zou zijn voor de lokale fauna en flora. De hoeveelheid

water die aan de bodem onttrokken werd,

moest dus sterk gereduceerd worden. Hiervoor

werd een waterkerende CSM-wand (soilmixwand)

rond de bouwput geplaatst. Op die manier kon

de bouwput worden drooggehouden met een

zeer laag bemalingsdebiet. Bovendien is het bemalingswater

via een retourbemaling terug in de

bodem geïnjecteerd in het omliggende duinengebied

en natuurreservaat.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SCHINDLER – LIFTEN

In woonzorgcentra zijn liften onontbeerlijk om een vlotte

verticale circulatie te garanderen. Niet verwonderlijk dus

dat WZC Duinenzee voor de liften van Schindler koos.

Deze constructeur weet immers als geen ander kwaliteit

met betrouwbaarheid en duurzaamheid te combineren.

Dankzij de CUBE, die de data computing verzorgt, is

het bovendien een toekomstgerichte oplossing die

allerlei aanvullende services toelaat.

Vier Schindler 3300-liften zorgen in WZC Duinenzee

voor een vlotte circulatie van bewoners, personeel en

bezoekers. Deze uitvoeringen kenmerken zich door een

grote betrouwbaarheid en robuustheid. Wim Stockx,

sales, marketing & product manager new installations

Belux: “Conform de EN81.70- en 73-norm zijn de

liften voorzien van meerdere evacuatieniveaus en

alle veiligheidsopties. Verder zijn het energiezuinige

toestellen. Kooi en tegengewicht zijn perfect uitgebalanceerd,

waardoor er weinig eigen energie moet worden

toegevoegd. De kooien zijn grotendeels afgewerkt met

geborsteld rvs, waardoor ze gemakkelijk te reinigen zijn.

Er is gekozen voor een ‘Line’-uitvoering, waarbij twee

ledstrips de kooi extra accentueren. Het resultaat is

een strakke look die perfect bij de uitstraling van WZC

Duinenzee past. We hebben er ook onze CUBE

geïnstalleerd: krachtige data-analyse en artificiële

intelligentie die ons in real time informatie geeft over

benodigd correctief en preventief onderhoud en de

rijkwaliteit. Hiermee is het woonzorgcentrum klaar voor

aankomende innovaties, zoals ‘Schindler Ahead’ met

ActionBoard, LogBook …”

In het nieuwe woonzorgcentrum zijn twee liften met

een respectievelijke capaciteit van 1125 en 675 kg

geplaatst. Met een tempo van 1m/sec transporteren

ze de aanwezige personen tussen zeven verschillende

niveaus. Twee gelijkaardige uitvoeringen zijn terug te

vinden in de serviceflats. Daar zijn weliswaar dertien

stopplaatsen en gebeurt de verticale circulatie aan

1,6 m/sec. “WZC Duinenzee is een referentie waarop

we wederom erg trots zijn”, aldus Wim Stockx. “In

dergelijke gebouwen mag niks aan het toeval worden

overgelaten. Dat de keuze op onze liften viel, bewijst

dat we een goede reputatie hebben en dat we voor

kwaliteit en betrouwbaarheid staan.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 185


Nog nooit

was een garage zo bereikbaar.

AUTOLIFTEN VAN RDL

Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke

garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde

RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt

van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts

een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van

robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische

controlesystemen.

Meer info en demovideo op www.autolift.be

LIFT-

&

PARKEER-

SYSTEMEN

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een

brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions

heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften,

huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen,

openbare instellingen, bouwfi rma’s, autodealers…

Meer info:

www.strobbemobility.be


De Panne, Duinenzee

Zorg

Duinenzee biedt ook plaats aan restaurants en ontmoetingsplaatsen.

Vooraleer deze werken konden worden uitgevoerd,

was een gedetailleerde grondwaterstudie van

studiebureau AGT nodig. Toen eind oktober de

nieuwe milieuvergunning werd afgeleverd, konden

de bijkomende werken van start gaan. Pas in

januari 2018 was dit alles achter de rug en verliep

het bouwproces opnieuw vlot en normaal.

Verrassend energiezuinig

PVL Architecten werkte eerder al samen met Skyline.

“En net zoals toen kregen we veel ontwerpvrijheid”,

vertelt Sarah Dewulf. “De enige voorwaarde was het

creëren van een huiselijke sfeer. Gezien de unieke

locatie was dat ook een logische keuze.” Alle kamers

beschikken over een terras en zeezicht. Voorts zijn er

twee restaurants en ontmoetingsplaatsen ingericht.

Daarnaast bevindt zich onder het complex een ruime

parking met honderd parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

De appartementen zijn rolstoeltoegankelijk

en beschikken over een oproepsysteem voor de

zorgpermanentie. “De gebruikte materialen moesten

bestand zijn tegen de wind en andere natuurelementen”,

benadrukt Sarah Dewulf. “We werkten

met ruwe, zandkleurige gevelsteen en witte accenten

om een bepaald ritme in de gevel te brengen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

RDL ENGINEERING & STROBBE MOBILITY SOLUTIONS –

AUTOLIFTEN EN PARKEERSYSTEMEN

RDL Engineering ontwikkelt, produceert en installeert innovatieve oplossingen. Het familiebedrijf uit

Izegem is dagelijks met dertig mensen actief in automatiseringsprojecten en focust op productieve

interne transportsystemen. “We bestaan al sinds 1986 en leggen ons sinds 2006 ook toe op autoliften”,

zegt Xavier De Leersnyder, die RDL Engineering samen met zijn twee broers runt. “Autoliften

zitten de laatste vijf jaar enorm … in de lift. Enerzijds omdat de grond schaarser en duurder wordt,

anderzijds omdat gemeenten en steden vaak verplichtingen opleggen qua aantal parkeerplaatsen.

Er is dikwijls niet genoeg ruimte op een perceel om met een oprijhelling te werken en dus doen

architecten, bouwheren en projectontwikkelaars alsmaar vaker een beroep op autoliften.”

Ook in WZC Duinenzee was dat het geval, en dus kwamen de autoliften van RDL Engineering in beeld,

samen met de parkeersystemen van zusterbedrijf Strobbe Mobility. Deze firma is op haar beurt al sinds

1985 gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en installatie van mechanische parkeersystemen.

“In het geval van Duinenzee is gekozen voor een combinatie van parkeerliften en schuifplatformen om

op een beperkte oppervlakte compact wagens te kunnen stallen”, zegt Sarah de Smet. “Er is plaats

voor honderd wagens. Om de kelderverdieping te bereiken, installeerde RDL Engineering twee brede

autoliften naast elkaar. Zo moet je nooit lang wachten om de parkeerruimte te bereiken. Normaal moet

je voor een autolift 70 à 150 centimeter putdiepte rekenen. Voor onze systemen is dat slechts 20

centimeter. Dat schept heel wat mogelijkheden. De platformen zijn 5,55 meter lang en 2,95 meter

breed. Ze kunnen elk 3,2 ton dragen, zodat ook SUV’s en luxewagens er vlot kunnen parkeren.”

Het gebouw heeft een E-peil van 54. Lees: goed

genoeg om geen zonnepanelen te plaatsen. Er

werd wél geïnvesteerd in groendaken, performante

isolatie en een gasverwarmingsinstallatie. “Het

is geen individueel systeem, maar een centraal

systeem waarbij de warmte per woonstation

circuleert”, zegt Nick Dildick. “Door de steeds

beter geïsoleerde woningen bestaat het risico op

oververhitting via de zonnewarmte. Om dit tegen

te gaan, werd een vrij nieuwe techniek toegepast,

waarbij zonwering in de vorm van lamellen geïntegreerd

is in de spouw tussen de glasbladen.”

Sarah Dewulf besluit: “Het project heeft heel wat

voeten in de aarde gehad, maar het resultaat is

meer dan geslaagd. Het is dan ook een van de

weinige hoogbouwen aan de Belgische kust op

zo’n toplocatie vlak bij de zee.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vulpia Vlaanderen vzw (Brasschaat) en

Skyline Europe (Brussel)

Architect

PVL Architecten (Koksijde)

Hoofdaannemer(s)

MBG (Wilrijk)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 187


Zorg Boutersem, Residentie Keyseryk

Het terugspringende topvolume, de vorm van het gebouw en de inplanting op het perceel zorgen ervoor dat Residentie Keyseryk zich mooi integreert in de omgeving.

GEZELLIGE THUIS MET ARCHITECTURALE ALLURE

Assistentiewoningen waren in Boutersem en omstreken lang een schaars goed, maar dankzij de realisatie van Residentie Keyseryk kwam

hier onlangs verandering in. Het stijlvolle, riant beglaasde complex omvat 26 woonunits met ruime privéterrassen en enkele collectieve

functies zoals een gemeenschappelijke verblijfsruimte, een polyvalente zaal en een tuin met gemeenschappelijk terras. Alles is aanwezig om

het de bewoners maximaal naar hun zin te maken.

Tekst Tim Janssens | Beeld Foto Van Huffel/Mertens-architecten

Assistentiewoningen schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de

grond, maar in het Vlaams-Brabantse Boutersem was het lang wachten op

een eerste project dat voorzag in een geschikte typologie. Gelukkig had

de gemeente een site aan de Stationsstraat op het oog en schreef ze een

architectuurwedstrijd uit, zodat ze eindelijk kon inspelen op de stijgende

vraag van gegadigden uit de regio. Mertens-architecten won het pleit

en ontwierp een fraai geheel met 26 assistentiewoningen, waarvan de

oppervlakte varieert van 75 m² tot 128 m². Ze zijn bestemd voor mobiele,

zelfstandige senioren die een verhoogde mate van comfort, geborgenheid

en dienstverlening wensen, zonder toegevingen te moeten doen op het vlak

van privacy en zelfstandigheid. In een tweede fase worden hier nog tien

units voor begeleid wonen aan toegevoegd.

188 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Boutersem, Residentie Keyseryk

Zorg

De bewoners hebben een prachtig uitzicht op de tuin en het omliggende groen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De gevels zijn uitgevoerd in een lichte tint om hun visuele impact te reduceren.

De riante beglazing doet de rest.

Doordachte inplanting

“Ruime appartementen met een overvloedige natuurlijke lichtinval en royale

terrassen, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid: dat waren de voornaamste

uitgangspunten in het ontwerp. We hebben dit alles gevat in een

vrij sobere, maar strakke hedendaagse architecturale vormgeving”, vertelt

architect-zaakvoerder Stijn Mertens. “Aangezien we de appartementen rond een

centrale gang en twee trappen- en liftkernen groepeerden, blijven de interne

loopafstanden beperkt en kunnen de bewoners maximaal van het daglicht

en de omgeving genieten via de vele ramen en de sterk beglaasde gevels. De

uitkragende terrassen slingeren als een sluier rond het gebouw en verzachten

de strakke bouwkundige volumes. Het terugspringende topvolume, de vorm

van het gebouw en de inplanting op het perceel zorgen ervoor dat Residentie

NERVA – VOORGESPANNEN PREDALLEN

Nerva (Harelbeke) is in België gekend als een ervaren producent en leverancier

van voorgespannen betonelementen. Sinds een viertal jaar verdeelt het ook

voorgespannen predallen via de Franse RECTOR Group dankzij het partnership

met Koraton, dat deel uitmaakt van deze groep. “Residentie Keyseryk was

een van de eerste grotere projecten waarvoor we voorgespannen predallen

mochten leveren – goed voor een totaalvolume van 750 m². Het ging om vrij

grote overspanningen van 8,65 meter. Er was 25 cm vloerplaat voorzien, maar

we hebben de dikte van de predallen kunnen reduceren tot 22 cm. Door de

voorspanning kunnen we slanker werken ten opzichte van klassieke predallen

en kunnen we de elementen optimaliseren in functie van de structuur en

het ontwerp”, zegt Geoffry Van De Velde, technisch-commercieel vertegenwoordiger

bij Nerva. “Dankzij deze realisatie hebben we ook met onze voorgespannen

predallen naam gemaakt op Belgische bodem. Intussen hebben we

er een aardig marktaandeel mee verworven en mogen we tevens ons steentje

bijdragen aan heel wat andere mooie projecten. Denk bijvoorbeeld aan

LUX/Forum in Gent, de nieuwe stadsontwikkeling van Alides op de voormalige

industriële site van bouwbedrijf Group Maes (6000 m² voorgespannen

predallen en 5000 m² voorgespannen welfsels). Of aan Blok B van Hippodrome

in Laken (6000 m² voorgespannen predallen). Belangrijk om weten is dat we

sinds begin dit jaar ook voorgespannen balken maken.”

Keyseryk zich mooi integreert in de omgeving. Het geheel is zo vormgegeven en

ingeplant dat er aan de voorzijde van het perceel een groen binnengebied met

een open karakter ontstaat. De gemeenschappelijke verblijfsruimte roteert rond

het hoofdvolume en biedt de aanwezigen een prachtig uitzicht op de tuin en

het omliggende groen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 189


Zorg Boutersem, Residentie Keyseryk

“Residentie Keyseryk koppelt

architecturale visie aan de

creatie van een gezellige

thuis waar het aangenaam

vertoeven is”

De uitkragende terrassen slingeren als een sluier rond het gebouw en verzachten

de strakke bouwkundige volumes.

de lineaire terrassen slingeren. De uitkragende balkons in lichtgrijs sierbeton

en de borstweringen in helder glas geven het geheel een strakke, moderne

uitstraling. En ook qua duurzaamheid zit het goed, want naast de gebruikelijke

focus op isolatie en luchtdichtheid is er sprake van groendaken, warmtepompen,

regenwaterrecuperatie en infiltratie van overtollig hemelwater op

de eigen site. Kortom: Residentie Keyseryk koppelt architecturale visie aan de

creatie van een gezellige thuis waar het aangenaam vertoeven is!” ❚

Strakke, moderne uitstraling

De gevels van de penthouseappartementen op de bovenste verdieping zijn

bekleed met gelakte aluminiumpanelen. Ze kregen een lichte tint om hun

visuele impact te reduceren. De baksteengevels van het hoofdvolume zijn

eveneens uitgevoerd in een zachte kleur. “Dit om een soort sokkel te maken

die uit de grond oprijst, waarop de andere volumes aansluiten en waarrond

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

De Biehal (Wommelgem)

Mertens-architecten (Stabroek)

Execon (Lummen)

UW PARTNER IN VOORGESPANNEN BETON

Meer dan 55 jaar ervaring in de

productie van betonelementen.

Nerva biedt u een totaaloplossing

in voorgespannen welfsels,

voorgespannen balken

en voorgespannen predallen.

Ons team staat voor u klaar van

calculatie tot productie en levering.

Kwaliteit op alle vlak is

en blijft ons motto.

Kortrijksesteenweg 244 - 8530 Harelbeke

Tel. +32 (0) 56 73 50 10

sales@nerva.be www.nerva.be

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nerva produceert jaarlijks circa 350.000 m²

voorgespannen welfsels met diktes van 12 tot 40 cm.

“Begin dit jaar hebben we ook voorgespannen balken toegevoegd aan ons gamma”, zegt Geoffry

Van De Velde.

VOORGESPANNEN STRUCTUURELEMENTEN

MET FOCUS OP KWALITEIT

Voorgespannen welfsels, voorgespannen predallen en voorgespannen balken produceren: het is allerminst kinderspel. Gelukkig bestaan

er ervaren fabrikanten zoals Nerva, die van deze bijzondere specialisatie hun absolute corebusiness hebben gemaakt. Sinds ze in 2013 een

onafhankelijke koers begon te varen, is de firma uit Harelbeke sterk geëvolueerd. “We hebben onze actieradius aanzienlijk verbreed, maar

de rode draad is en blijft kwaliteit!”

Tekst Tim Janssens | Beeld Nerva

Nerva zag het levenslicht in 1963 en groeide

in een mum van tijd uit tot een gereputeerde

producent van prefabbeton en voorgespannen

betonelementen. Vanaf 1989 maakte het bedrijf

deel uit van de voormalige Echo-groep en focuste

het uitsluitend op voorgespannen welfsels. Hieraan

kwam een einde op 27 maart 2013, toen

drie trouwe werknemers Nerva overnamen via

een management buy-out, met de steun van

Koraton (producent en leverancier van gewelven,

potten en balken; deel van de Franse

RECTOR Group). “Een ware mijlpaal voor onze

onderneming, want sindsdien opereren we

volledig zelfstandig”, vertelt Geoffry Van De

Velde, technisch-commercieel vertegenwoordiger

bij Nerva. “Deze nieuwe start leidde tot

een bruisende dynamiek, want intussen is onze

opslagruimte fors uitgebreid, zijn we verhuisd

naar nieuwe burelen en beschikken we over

een kersverse productiehal, die we vorig jaar in

gebruik hebben genomen. Jaarlijks produceren

we circa 350.000 m² voorgespannen welfsels

met diktes van 12 tot 40 cm.”

“Kwaliteit op elk vlak is ons primaire

streefdoel. Zeker qua zichtwerk

moeten we voor niemand onderdoen”

Kwaliteit op elk vlak

‘Kwaliteit op elk vlak’ is het primaire streefdoel van

Nerva. Gedurende het productieproces kijkt het

strikt toe op de betonsamenstelling en de maatvastheid

van de elementen “Dit maakt dat we zeker qua

zichtwerk voor niemand moeten onderdoen”, aldus

Geoffry Van De Velde. “We beschikken bovendien

over een ijzersterk team. We zijn een van de kleinere

spelers op de markt, maar dat biedt ons het voordeel

dat we zeer kort op de bal kunnen spelen en

een snelle, persoonlijke service kunnen garanderen.

Dankzij onze eigen studiedienst kunnen we ook

het benodigde studie- en rekenwerk voor onze rekening

nemen en tevens een adviserende rol vervullen.

Voorgespannen welfsels blijven een belangrijk

speerpunt, maar sinds een viertal jaar verdelen we

in samenwerking met Koraton en hun moederbedrijf

RECTOR Group eveneens voorgespannen predallen.

Begin dit jaar hebben we ook voorgespannen balken

toegevoegd aan ons gamma (van 60 cm breed tot

1 meter hoog), waarbij we het volledige proces in

eigen hand houden – van calculatie tot productie

en levering. Wie op zoek is naar kwalitatieve voorgespannen

betonelementen voor woningen, zorgcomplexen,

utiliteitsgebouwen en tal van andere

realisaties, is bij ons dus aan het juiste adres!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 191


Column Recht van spreken

HET NIEUWE BEWIJSRECHT

De plenaire vergadering heeft op de zitting van 4 april 2019 het wetsontwerp aangenomen dat een Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) invoert.

Boek 8 van dit Nieuw Burgerlijk Wetboek regelt het bewijsrecht. Het nieuwe bewijsrecht is verfijnd en treedt in werking op 1 november 2020.

Tekst Johan Van Hooreweghe | Beeld Kurt Desplenter

Van links naar rechts: Mr. Luc Delacourt en Mr. Johan Van Hooreweghe.

Het bewijsrecht is verfijnd, enerzijds door de zaken

te verduidelijken en beter te definiëren en anderzijds

door in te spelen op technologische evoluties

en knelpunten aan te pakken. Volgende punten

springen hierbij in het oog.

Uitbreiding van het vrij bewijsstelsel

Onder een vrij bewijsstelsel kan het bewijs op

eender welke manier worden geleverd. Partijen

kunnen hierbij verwijzen naar sms’en, WhatsAppberichten,

mails, getuigen, vermoedens …

Ten aanzien van particulieren wordt het plafond

waaronder verbintenissen kunnen worden bewezen

onder een vrij bewijsstelsel verhoogd van

350,00 EUR naar 3.500,00 EUR.

Voor alle rechtshandelingen met een waarde

hoger dan 3.500,00 EUR blijft het gereglementeerd

bewijsstelsel dus van toepassing. Dit betekent

dat deze rechtshandelingen in principe

enkel met een ondertekend geschrift kunnen

worden bewezen.

Deze regel geldt niet in het geval van materiële

of morele onmogelijkheid om zich een akte te verschaffen

of indien het gebruikelijk is geen akte op

te stellen. Het geschrift kan ook worden vervangen

door een bekentenis, een beslissende eed of een

begin van bewijs door geschrift, voor zover dit laatste

wordt aangevuld met een ander bewijsmiddel.

Tussen ondernemingen speelt steeds het vrije bewijsstelsel.

Bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep

worden ook als een onderneming beschouwd.

192 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Recht van spreken Column

“Los van enkele uitzonderingen worden de nieuwe regels

onmiddellijk van kracht, ook in geschillen of procedures

die reeds hangende zijn”

Wie draagt de bewijslast?

De regels van de bewijslast worden in de regel

behouden. Dit betekent dat hij die een ander in

rechte aanspreekt de rechtshandelingen of feiten

die aan zijn vordering ten grondslag liggen zal

moeten bewijzen. Omgekeerd zal hij die beweert

bevrijd te zijn de rechtshandelingen of feiten

moeten bewijzen die zijn bewering ondersteunen.

Alle partijen zijn ook gehouden om mee te werken

aan de bewijsvoering. In geval van twijfel wordt

hij die deze bewijslast draagt in het ongelijk

gesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

De rechter kan evenwel, in een met bijzondere

redenen omkleed vonnis, in het licht van uitzonderlijke

omstandigheden bepalen wie de

bewijslast draagt wanneer de toepassing van

de opgelegde regels kennelijk onredelijk zou

zijn. Dit betekent dat de rechter de bewijslast in

buitengewone omstandigheden kan omkeren.

De rechter kan slechts gebruikmaken van deze mogelijkheid

wanneer hij alle nuttige onderzoeksmaatregelen

heeft bevolen en erover gewaakt heeft dat

de partijen meewerken aan de bewijsvoering, zonder

op die manier voldoende bewijs te verkrijgen.

Deze buitengewone omstandigheden kunnen

aanwezig zijn indien bewijs is verloren gegaan

(bijvoorbeeld een geschreven overeenkomst die

vernietigd is door een woningbrand), indien het

zeer kostelijk of zeer moeilijk is om een bewijs te

leveren (bijvoorbeeld een bankautomaat weigert

dienst) of indien een tegenpartij onwillig is en

zelfs de bewijsvoering tegenwerkt.

Wanneer is de bewijslast geslaagd?

Behalve in de gevallen waarin de wet anders

bepaalt, moet het bewijs worden geleverd met

een redelijke mate van zekerheid. Er moet dus

geen absolute zekerheid zijn.

Onverminderd de verplichting tot medewerking

van alle partijen aan de bewijsvoering, kan hij

die de bewijslast draagt van een negatief feit

genoegen nemen met het aantonen van de

waarschijnlijkheid van dat feit.

Hetzelfde geldt voor positieve feiten waarvan

het vanwege de aard van het te bewijzen feit

niet mogelijk of niet redelijk is om een zeker

bewijs te verlangen.

Bewijs tussen en

tegen ondernemingen

Het bewijs kan tussen ondernemingen of tegen

ondernemingen worden geleverd door alle middelen

van recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Voor natuurlijke personen die een onderneming

uitoefenen, geldt het vrij bewijsstelsel voor

rechtshandelingen die verband houden met de

uitoefening van de onderneming. Voor rechtshandelingen

die te maken hebben met de privésfeer

moet wel een onderscheid worden gemaakt, in

de mate dat de waarde van deze rechtshandeling

al dan niet hoger dan 3.500,00 EUR is.

De bewijswaarde

van de boekhouding

De boekhouding van een onderneming kan door

de rechter aangenomen worden om als bewijs te

dienen tussen ondernemingen. Deze boekhouding

heeft slechts een wettelijke bewijswaarde tegen

een andere onderneming indien de vermeldingen

in de boekhouding van de onderscheiden partijen

overeenstemmend zijn. In alle andere gevallen

oordeelt de rechter vrij over de bewijswaarde van

de boekhouding.

De boekhouding van een onderneming levert geen

bewijs tegen personen die geen onderneming zijn,

behoudens de bepalingen inzake de eed.

De boekhouding van een onderneming levert bewijs

op tegen haar. Deze boekhouding mag niet ten nadele

van de onderneming worden gesplitst, behalve

wanneer ze niet op regelmatige wijze gehouden is.

De rechter kan, op verzoek of ambtshalve, ook de

openlegging van het geheel of van een gedeelte

van de boekhouding van een onderneming bevelen,

met betrekking tot het te onderzoeken

geschil. De rechter kan daarbij maatregelen

opleggen om de vertrouwelijkheid van de desbetreffende

stukken te vrijwaren.

Een door een onderneming aanvaarde factuur

levert steeds bewijs op tegen deze onderneming.

Een onderneming kan dus niet poneren dat een

factuur wordt betwist wanneer zij die factuur in

haar boekhouding opneemt.

De niet-betwiste factuur

Behoudens tegenbewijs levert een door een onderneming

aanvaarde of niet binnen een redelijke

termijn betwiste factuur tegen deze onderneming

bewijs van de aangevoerde rechtshandeling.

Het gebrek aan betwisting van een factuur

door een persoon die geen onderneming is,

kan niet worden beschouwd als een aanvaarding

van die factuur, behalve wanneer deze

afwezigheid van betwisting een omstandig

stilzwijgen uitmaakt.

De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding

van een factuur door een persoon die geen onderneming

is, maakt een feitelijk vermoeden

uit. Iedere overeenkomst die afwijkt van deze

regels (bijvoorbeeld middels factuurvoorwaarden)

en is afgesloten voor het ontstaan van het

geschil, is nietig.

Inwerkingtreding van

het nieuwe bewijsrecht

Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op

1 november 2020. Los van enkele uitzonderingen

worden de nieuwe regels onmiddellijk van

kracht, ook in geschillen of procedures die reeds

hangende zijn.

In rechtszaken die na 1 november 2020 worden

behandeld, zal de rechter dus rekening houden

met de nieuwe bewijsregels. Kortom: in deze

dossiers moet er in de opmaak van besluiten

nu al rekening worden gehouden met deze

nieuwe bewijsregels.

Bovendien kan het in bepaalde dossiers aangewezen

zijn om hoger beroep aan te tekenen

tegen een vonnis, omdat bepaalde rechtshandelingen

of feiten die door de rechter niet werden

aanvaard wél kunnen worden bewezen aan de

hand van de nieuwe bewijsregels ... ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 193


ORI NIEUWS

DE IMPACT VAN CORONA

OP DE BELGISCHE ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS

Begin maart vond het laatste fysieke ORI-event plaats in Gare Maritime in Brussel. Het opkomende coronavirus was toen al onderwerp van vele

gesprekken en handen schudden werd vervangen door een onhandige zwaai. Maar de zware impact op onze economie en onze samenleving

konden we op dat moment nog niet echt inschatten. Dat veranderde twee weken later. Ook de Belgische advies- en ingenieursbureaus moesten

plotseling hun manier van werken aanpassen. Thuiswerk en onlinemeetings werden de norm. Dit was uiteraard ook het geval bij Tractebel, met

1500 medewerkers een van de grootste advies- en ingenieursbureaus in België.

Tekst ORI | Beeld David Plas Photography

Denis Lohest, CEO bij Tractebel.

“Gedurende de eerste dagen hielden we samen met het managementteam

talloze noodvergaderingen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers vlot

zouden kunnen overschakelen naar een efficiënte vorm van thuiswerken als er

een ‘lockdown’ zou worden afgekondigd”, aldus Denis Lohest, CEO van Tractebel.

“Er is snel geschakeld. Enkel medewerkers wiens fysieke aanwezigheid cruciaal

bleek, gingen naar kantoor of begaven zich ‘on site’, uiteraard volledig conform

de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die opgelegd waren door de

overheid. Toch mogen we niet vergeten dat de veranderingen van de ene

dag op de andere werden ingevoerd. Iedereen moest zich aanpassen aan

de nieuwe realiteit, wat voor sommigen resulteerde in een volledig sociaal

isolement en voor anderen in een plotseling gejongleer met werk, kinderen

en een huishouden. We hebben hier als bedrijf op ingespeeld door een lijst

van acties op te stellen die het leven van onze collega’s gemakkelijker en

beheersbaarder moest maken”, vult de CEO van Tractebel aan.

“Net zoals heel wat andere leden van ORI hebben we ook sterk ingezet

op interne mobiliteit, het beperken van tijdelijke werkloosheid, vlotte en

transparante communicatie, hulp bij het organiseren van het thuiskantoor

(aankoop bureaustoel, IT-materiaal …) en nog veel meer. De rode draad

daarbij waren de aandacht voor onze medewerkers en de onderlinge

solidariteit tussen collega’s. Samen staan we sterk!” besluit Denis Lohest. ❚

194 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CIB-Huurbarometer:

”IMPACT CORONA GIGANTISCH,

HERSTEL NOG NIET VOLLEDIG”

De coronacrisis heeft dit voorjaar een rem gezet op de huurmarkt. Het herstel in juni en juli was er, maar heeft niet toegelaten om

de volledige achterstand in te lopen, laat staan iedere kandidaat-huurder op de wachtlijsten aan een huurwoning te helpen. Dat blijkt

uit de nieuwste CIB-Huurbarometer van CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging voor Vlaamse vastgoedmakelaars, syndici en

rentmeesters. De vastgoedsector doet dan ook een oproep: “In de toekomst moeten we slimmer omgaan met de te verwachten derde

of vierde coronagolf. Nog eens een totale rem plaatsen op de huurmarkt kunnen we ons maatschappelijk gezien niet permitteren.

Een verbod op plaatsbezoeken mag enkel als ultiem redmiddel overwogen worden.”

Tekst en beeld CIB

Sterkere stijging in grote steden

De huurprijsstijgingen hielden de voorbije zes

maanden beter stand in de grote, centraal gelegen

steden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen. Over

een periode van twee jaar stegen de huurprijzen

van appartementen het snelst in Sint-Niklaas

(+16 %), Leuven (+10 %) en Gent (+9 %). In

Turnhout en Oostende bleven de prijzen voor appartementen

de voorbije twee jaar vrijwel ongewijzigd.

Een appartement huren is het duurst in Antwerpen

(990 euro per maand). Dat is ruim boven

het Vlaamse gemiddelde (734 euro). Roeselare

(600 euro) is de goedkoopste centrumstad om

een appartement te huren.

De CIB-Huurbarometer geeft cijfers voor zowat

40 procent van de totale markt. De CIB-makelaars

zijn niet aanwezig op de sociale huurmarkt en

minder in het onderste segment van de private

huurmarkt. Nieuw afgesloten contracten voor de

private huurmarkt vertegenwoordigen slechts een

deel van de huurmarkt. Voor lopende contracten

kan de huurprijs alleen worden geïndexeerd.

Dat gebeurt vaak in het begin van het jaar. ❚

In het voorjaar van 2020 vielen 17,5 % minder

verhuringen op te tekenen dan in het voorjaar

van 2019. In Vlaanderen stegen de huurprijzen

over alle woningtypes heen met 1,5 %. Bij de

appartementen ging het om een prijsstijging

met 1,3 %, van € 725 per maand naar € 734

per maand. Die prijsstijgingen slaan dus wel op

de vergelijking met de laatste zes maanden van

2019 en niet meer op de eerste zes maanden van

2019. Vergeleken met die periode bedraagt de

stijging respectievelijk 3,3 procent en 2,8 procent.

De huurprijzen voor huizen stegen in twee jaar

tijd sneller dan die van appartementen. De

huurprijzen van halfopen bebouwingen stegen

met 10 %, voor vrijstaande huizen was dat zelfs

11 %. Door corona is er een grotere interesse

voor huizen.

• Het aantal verhuringen viel sterk terug.

De lockdown laat zich ook voelen in

de huurprijzen.

• De gemiddelde huurprijs voor een

appartement in Vlaanderen ligt op

€ 734, in Brussel op € 1.099.

• Twee op drie nieuwe verhuringen in

Vlaanderen zijn appartementen.

• Antwerpen, Leuven en Mechelen

blijven de duurste steden om te

huren, Roeselare is het goedkoopst.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 195


Asbest

een uitdaging voor Vlaanderen

Oesterbaai

asbestos survey & consultancy

Het gebruik van asbest werd in 2001 verboden in België maar de stof zit nog overal. Er

wordt zelfs geschat dat er nog zo’n 3 miljoen ton (!) asbest in onze gebouwen, daken en

leidingen zit. De Vlaamse overheid streeft ernaar om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Om

dit doel te kunnen halen, zullen alle gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001 uiterlijk tegen

2032 over een asbestinventaris moeten beschikken. Ook particulieren die een huis willen

verkopen dat gebouwd is voor 2001, zullen vanaf 2022 verplicht een asbestcertificaat

moeten laten opmaken. Dit zal eveneens opgenomen worden in de Vlaamse woningpas.

Oesterbaai nv kan u doorheen dit asbesttraject begeleiden. Wij hebben ons als studiebureau gespecialiseerd

in asbest en staan u bij met advies of komen ter plaatse voor een visuele of destructieve inspectie. Daarnaast

adviseren wij u in de te ondernemen stappen indien er asbest aangetroffen wordt. En dit zowel voor

particulieren als bedrijven.

Een overzicht van onze services:

• Asbestonderzoek en inventarisatie

• Sloopopvolgingsplan: renovatie- en totaalsloop

• Asbest: advies en werfbegeleiding

• Rapportage en asbestbeheer

• Calamiteiten met asbestrisico

• Opleidingen

Neem gerust contact op met één van onze collega’s voor verdere toelichtingen of advies.

Wij staan u graag te woord.

Oesterbaai nv, Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar I sales@kiwaoesterbaai.be I www.kiwaoesterbaai.be


WONEN VRAAGT STEEDS MINDER BIJKOMENDE RUIMTE

IN VLAANDEREN

Nieuwe woonprojecten nemen steeds minder bijkomende ruimte in. Dat blijkt uit de laatste gegevens rond bodemgebruik toegespitst op

wonen. Hoewel in het publieke debat al geruime tijd de perceptie overheerst dat er kwistig wordt omgesprongen met de schaarse ruimte,

is voor wonen het tegendeel waar. Ook het afgelopen jaar is het bijkomend bodemgebruik voor wonen gedaald van gemiddeld 3,69ha/dag in

2018 naar 3,5ha/dag in 2019. In de laatste tien jaar stellen we bovendien een duidelijk dalende trend vast in het bodemgebruik voor wonen.

Tussen 2010 en 2019 daalde dat bodemgebruik namelijk met 21 %. Het toenemende ruimtelijk rendement in woonprojecten in het laatste

decennium strookt dus niet met het beeld van de verkavelingen van de jaren 90 van de vorige eeuw, dat nog vaak opduikt in het publieke

debat rond ruimtegebruik.

Tekst en beeld VCB

Die dalende trend springt vooral in het oog omdat

het aantal nieuwbouwwoningen in deze periode

steeg met achtduizend. Het aantal nieuwbouwwoningen

per hectare in gebruik genomen percelen

stijgt dus met 56 %, van 22 woningen per hectare

naar 34.

Deze evolutie komt niet onverwacht. Onder invloed

van de alsmaar stijgende bouwgrondprijzen

en de gezinsverdunning is de vraag naar kleinere,

betaalbare woningen die efficiënt omgaan met

ruimte groot. De toename van het aantal nieuwbouwprojecten

wordt dan ook vooral gedreven

door een hoger aantal appartementen en niet

zozeer door nieuwe huizen of villa's. Deze tendensen

zullen zich in de toekomst voortzetten en zelfs

versterkt worden. We verwachten dan ook dat de

dalende trend op het vlak van bodemgebruik zich

zal doorzetten, want intussen wordt twee derde

van de nieuwe woonprojecten op bestaande sites

gebouwd en vallen ze bijgevolg onder hergebruik

van harde bestemmingen. Daarvoor werden dus

geen bijkomende percelen ingenomen. Daarnaast

is sloop en heropbouw al een hele tijd in zwang.

Elke gesloopte woning wordt gemiddeld vervangen

door 2,2 wooneenheden.

Vanwaar komt dan die perceptie

dat het bijkomend bodemgebruik

een steeds hogere vlucht neemt?

In 2017 was er plots een sterke toename van

het bodemgebruik voor wonen. Dit creëerde

de ongerustheid dat dit een trend was die zou

aanhouden. Deze plotse toename werd dan ook

(en wordt vandaag nog steeds) aangegrepen om

snel drastische maatregelen te nemen om het

toenemend bodemgebruik tegen te gaan. Twee

jaar later zien we dat deze trend zich niet bestendigd

heeft en dat hij opnieuw dalend is, net

zoals in de jaren voorafgaand aan deze abrupte

en tijdelijke stijging.

Compacte rijwoningen in de stad met terras en tuin.

Een tweede factor die bijdraagt aan de verkeerde

perceptie van het bodemgebruik is het

verkeerd gebruik van de gegevensbronnen.

Wanneer men spreekt over ruimtebeslag, gaat

het vaak over het totale ruimtebeslag in plaats

van het ruimtebeslag voor wonen. In het totale

ruimtebeslag worden ook niet-gekadastreerde

oppervlaktes opgenomen, waarbij de betrouwbaarheid

van de cijfers veel lager is. Variatie in

het totale ruimtebeslag wordt dan ook eerder

veroorzaakt door verschillen in de meetmethode

van jaar tot jaar in plaats van door een echte

toename op het terrein.

“Het regeerakkoord van de Vlaamse regering benadrukt

het belang van differentiatie in ruimtebeslag.

En dat is cruciaal, want wonen wordt vandaag

telkens opnieuw onterecht geviseerd, terwijl er wel

steeds meer maatschappelijke functies nood hebben

aan ruimte-inname. Denk aan stadsbossen,

windmolenparken, fietssnelwegen, waterwerken,

communicatienetwerken enzovoort, die op onze

ruimte wegen, maar onmisbaar zijn. Er is dan ook

nood aan een gericht beleid met aandacht voor de

reële trends in de uiteenlopende bestemmingen

van ruimte-inname”, besluit Marc Dillen, directeurgeneraal

van de Vlaamse Confederatie Bouw. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 197


BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

ABICON BVBA

Marialoopsesteenweg 2H

8700 TIELT

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

F +32 50 31 34 44

W www.coopman.orona.be

ARCOMET

becomes

E info@b-law.be

W www.b-law.be

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCOMET SERVICE BVBA

Industrieweg 139

3583 PAAL-BERINGEN

T +32 11 45 09 50

E info@arcomet.com

W www.arcomet.com

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

Bosdreef 78/A

F +32 11 96 49 62

9080 LOCHRISTI

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

E info@asibbvba.be

W www.asibbvba.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

T +32 9 355 13 56

F +32 9 356 94 33

E info@bkv-nv.eu

W www.bkv-nv.eu

BONTINCK ARCHITECTURE

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

W www.bontinck.biz

W www.kitvoegwerkendaens.be

DCA NV

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

DECOMO NV

e

COLT INTERNATIONAL NV

Industrielaan 96

ALUPRO BVBA

E.J.Vangansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@alu-pro.be

W www.alu-pro.be

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 199


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DORMAKABA BELGIUM N.V.

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

info.be@dormakaba.com

www.dormakaba.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

EURO RENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

GBSBOUW

Wijnegembaan 11

2520 RANST

T +32 3 354 03 20

T +32 468 50 87 34

E info@gbsbouw.be

W www.gbsbouw.be

gas.be

9031 DRONGEN

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

W www.emmerynv.be

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

www.ems-construct.nl

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

W www.deschacht.eu

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

IRS-HAEGEMAN - ISOTHERM

ROOF SYSTEMS BVBA

Administratieve zetel:

Nederhasseltstraat 43

9406 OUTER

W +32 485 06 22 15

E info@irs-haegeman.be

W www.irs-haegeman.be

Atelier:

Nachtegaalstraat 8a

9320 EREMBODEGEM

W www.irs-haegeman.be/referenties

200 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.be

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.hermansco.be

W www.autolift.be

KFV

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

W www.liquidfloors.be

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

ONGELOOFLIJK

STRAKKE

GIETVLOEREN

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoudsvriendelijk

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

www.liquidfloors.be

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

www.goederenlift.net

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

POWER CONTROL

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

W www.kruisbeton.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

T +32 50 30 02 66

M +32 475 30 02 94

E koen@power-control.be

POWER CONTROL

W www.power-control.be

W www.renson.be

POWER CONTROL

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

POWER CONTROL

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 201


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

2170 MERKSEM

T +32 3 641 97 90

F +32 3 646 48 04

E info@repro.be

W www.repro.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

SIEGENIA BENELUX

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BV

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

W www.tormax.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

202 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Schindler Digital Plan

De snelle en directe manier om uw

lift(en) te configureren en te integreren

in uw plannen.

Schindler Digital Plan is het ontwerpportaal waar u toegang heeft tot de meest relevante Schindler product-en

ontwerpgegevens om u bij het ontwerpproces bij te staan. U geeft de kernspecificaties van uw project in en

Schindler Digital Plan wijst u haar productaanbevelingen en alternatieven voor uw ontwerp aan.

In slechts enkele clicks, wordt u niet enkel de meest geschikte oplossing aanbevolen, u ontvangt bovendien

uitgebreide productspecificaties en zelfs een gedetailleerde aanzichttekening. Desgewenst, kunt u deze

planningsgegevens direct downloaden in DWG of PDF-formaat en rechtstreeks in uw ontwerp importeren.

Schindler Digital Plan is steeds up to date. Zo kunt u in alle vertrouwen ontwerpen.

Schindler Digital Plan

https://digitalplan.schindler.com

www.schindler.be


TEMPOMATIC 4

Elektronische

wastafelkraan

DESIGN

DELABIE

verantwoord en duurzaam design

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor

publieke ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop

bij het ontwerpen van hoogwaardige en verantwoorde

productlijnen.