IBC SOLAR KWALITEIT

ibcsolarag
  • No tags were found...

De 7-staps kwaliteitstest in het SUNLAB testlaboratorium.

IBC SOLAR

KWALITEIT.

De 7-staps kwaliteitstest in

het SUNLAB testlaboratorium.


2


GEKWALIFICEERD TESTEN

VAN ZONNEPANELEN.

Zonenpanelen en componenten worden blootgesteld aan

een breed scala van invloeden, of het nu weersomstandigheden

zijn of slijtage is.

In het SUNLAB-testlaboratorium met een oppervlakte

van ongeveer 250m² voeren PV-specialisten zeven

verschillende tests uit om te bepalen of de producten

voldoen aan de gewenste kwaliteitsvoorwaarden. Op deze

manier profiteren onze klanten van maximale zekerheid

op het gebied van garantie.

3

IBC SOLAR KWLITEIT

ONZE KWALITEITSBELOFTE

IN EEN OOGOPSLAG:

• Alle componenten zijn afkomstig van gecertificeerde

en geronemmeerde fabrikanten

• Unieke kwaliteitsborging

• Uitgebreide inspecties van inkomende goederen,

gebaseerd op DIN ISO 2859-1


Meten is

weten.

Vastleggen van het

maximaal vermogen

(MQT 02) | DIN EN 61215-2:2017-08

4

Doel

Testapparaat

Bepalen van het hoogste vermogen van de modules voor en na de omgevingsimpact

testen. De vastgelegde waarde wordt als een startpunt gebruikt voor de

inspectie van de inkomende goederen en het verwerken van klachten.

BBA zonlicht simulator met betrekking tot de IEC 60904-9 standaard

B B A

Spectrum

Homogeniteit

Zonne-instralingsintensiteit

Proces • Vergelijkingsobject is een PV-referentiemodule volgens de IEC 60904-2.

Deze module is opgeslagen in een donkere kamer met UV-gereduceerd licht en

bij een constante temperatuur van + 25 ° C (± 2).

Hierdoor zijn de PV-parameters hiervan stabiel.

• De referentiemodule en de testmodule worden in een opname apparaat

gemonteerd,dat verticaal staat ten opzichte van de instralingsrichting.

• De spanningscurve wordt volgens de IEC 60904-1 gemeten

Standaard

• Stralingssterkte: 1,000 W/m²

Test parameter • Test temperatuur: +25°C (±5)

• Periode van de meting: 10 ms

• Testperiode: 2 minuten

• Mogelijkheid tot meting bij weinig licht van 100 W/m² tot 1000 W/ m² in stappen

van 100.


Zuidpool

en de Sahara.

Thermische cyclus test

(MQT 11) - TCT | DIN EN 61215-2:2017-08

5

Doel

Testapparaat

Thermische afwijkingen of materiaalmoeheid kunnen bijvoorbeeld vooraf worden

voorkomen door van te voren gesimuleerde temperatuurschommelingen

Klimaatkamer met:

• Automatische temperatuurregeling en luchtcirculatie

• Een functie om condensatie te voorkomen op de PV-module

• Geïntegreerde modulebevestigingsrails voor verbeterde luchtcirculatie

• Temperatuur meter

• Continue elektriciteitsvoorzieing

IBC SOLAR KWLITEIT

Proces

• De modules worden vastgemaakt en bevinden zich op kamertemperatuur

• Temperatuurinvloed van -40°C to +80°C met een krachtige voeding naar de

modules

• Totale cyclusduur: 6 uur

• Aantal cycli: 200

• Op zijn minst 1 uur hersteltijd op kamertemperatuur

Tests voor en na de • Visuele inspectie (DIN EN 61215/10.1)

inspectie

• Metingen om het maximale rendement te bepalen met behulp van elektroluminescentiebeelden

DIN EN 61215/10.2)

• Testen van de isolatieweerstand onderworpen aan onderdompelen in water.

(DIN EN 61215/10.15)

Module temperatuur (°C)

+85

+80

+25

Tenminste

10 minuten

bij +85°C

Max. temperatuur fluctuatie

per uur ≤ 100°C

Toegepaste stroom

Herhaling bepaald tot

een aantal testen

-40

Ten minste

10 minuten

bij -40°C

Langste cyclus

1 2 3 4 5 6 7 8 Tijd (uur)


Buigen en

breken.

Statisch mechanische

last

(MQT 16) | DIN EN 61215-2:2017-08

6

doel

Bepaling van de geschiktheid van de PV module om een statische minimale be

lasting te weerstaan.

Testapparaat

Loading table

• Testopstelling met een frame van geëxtrudeerde aluminiumprofielen om te

absorberen van de om de mechanische testbelastingen te absorberen

• 12 pneumatische gecontroleerde test cilinders

• Zuignappen aan het einde van de cilinders maken druk- en zuigbelasting

mogelijk

• Kracht meetframe met 4 krachtsensoren om de uitgeoefende kracht te

berekenen op de module / de houder

• Controle software om te berekenen wat de totale kracht is op basis van 4

krachtige sensoren.

Proces

• Opbouw van de module met het montagesysteem bepaald door de fabrikant.

Als er andere bevestigingsvarianten zijn, zullen al deze varianten worden getest

• De ontwerplast wordt bepaald door de fabrikant en zal ook toegepast worden

- Positieve ontwerplast → Druk naar beneden

- Negative ontwerplast → Trek naar boven

• Hetzelfde proces wordt toegepast aan de achterkant.

Standaard

• Minimum testkracht: 2.400 Pa (≙244,73 kg/m²)

Test parameter • Test temperatuur: +25°C (±5)

• Duur krachtuitoefening: 1 uur

• Herhaling: 3 cycli

• Last gelijkmatigheid: ±5%

Tests voor en na • Visuele inspectie (DIN EN 61215/10.1)

de inspectie

• Meting om het maximale rendement te bepalen met behulp van elektroluminescentie

beeldvorming (DIN EN 61215/10.2)

• Testen van de isolatieweerstand door het onderdompelen in water.

(DIN EN 61215/10.15)


Perfecte klimaat

voor harde feiten.

Luchtvochtigheid test

(MQT 13) - DIN EN 61215-2:2017-08

7

Doel

Testapparaat

Bepalen hoe geschikt de module is om bij langdurige penetratie van lucht

vochtigheid stand te houden.

Klimaatkamer met:

• Automatische temperatuur regelaar en luchtcirculatie

• Functie om condensatie op de module te voorkomen

• Integrated module fastening rails for improved air circulation

• Temperatuur meter

IBC SOLAR KWLITEIT

Proces

• Plaatsen en bevestigen van de modules op kamertemperatuur

• Voer de test uit volgens de IEC 60068-2-78 op +85°C en een gelijkaardige lucht

vochtigheid van 85°C

• Totale test duur :1000 uur

• Tenminste 2 tot 4 uur hersteltijd op kamertemperatuur en bij een gelijkaardige

luchtvochtigheid

Test voor en na • Visuele inspectie (DIN EN 61215/10.1)

de inspectie

• Metingen om het maximale rendement te bepalen met behulp van elektroluminescentiebeelden

(DIN EN 61215/10.2)

• Testen isolatieweerstand is onderworpen aan het onderdompelen in water.

(DIN EN 61215/10.15)

Module temperatuur (°C)

Relatieve luchtvochtigheid

+85

85%

+25

0

500

1,000 Tijd (uur)


In het licht

van de waarheid.

Elektroluminescentie

van zonnepanelen

IEC 82/1062/CD:2016

8

Uitleg

Doel

Testapparaat

Proces

Bij het aanleggen van een elektrische spanning op het zonnepaneel, zal er licht uit de

materialen stralen (EL) dat die vastgelegd wordt door een elektroluminescentie camera.

Het maken en bewerken van de elektroluminescentiebeelden van zonnepanelen en het

verkrijgen van gegevens om de kwaliteit van de beeldresultaten te kunnen beoordelen.

• Camera: Great Eyes GE 2048 2048 FI model

• CCD sensor specificatie: 2048 x 2048 pixel formaat

• Camera specificaties: Kop hermetisch vacuüm geseald

• Software: Geïntegreerd en kan gecontroleerd worden met een PC

Vrij te kiezen stroom- en spanningswaardes

• Het zonnepaneel wordt in een donkere kamer ondergebracht om hoge kwaliteitsbeelden

te verzekeren

• Het beeldhoek aan het oppervlakte moet worden geobserveerd

• De verbonden kabels (+)(-) worden juist verbonden op het test object

• Een andere lichtbron is niet toegestaan

• De elektrische gelijkstroomvoeding wordt gevoed met een spanning die de Isc moet

bereiken. Om een identieke beeldkwaliteit te garanderen, wordt de DC-voeding die

wordt toegepast niet gewijzigd voor dezelfde moduletypes

• Test temperatuur: +20°C to +25°C

• Een temperatuurschommeling van 1°C mag niet overschreden worden tijdens de test

Elektroluminescentie afbeelding van

een intacte module

Elektroluminescentie afbeelding van

een module met gebreken


Nog steeds

waterdicht.

Isolatieweerstand onder natte

omstandigheden

(MQT 15) | DIN EN 61215-2:2017-08

Doel

Testapparaat

Regen, dauw of sneeuw mogen niet in de actieve delen van een zonnepaneel

terechtkomen om corrosie, aardlekken en veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Watertank voor zonnepanelen met:

• Een gelijkspanningsbron die een 1000 V-systeemspanning kan genereren en is

uitgerust met een stroombegrenzer

• Meetapparaat om de isolatieweerstand te bepalen

9

IBC SOLAR QUALITY

Proces

• Bereid de waterbevochtigingsmiddel voor zodat de weerstand overeenkomt

met een maximum van 3,500 Ω/cm en de temperatuur bij +22°C (±2) ligt

• Voeg de waterbevochtigingsmiddel in de watertank tot het zonnepaneel

bedekt is

• De aansluitdozen niet mee onderdompelen. Ze zullen bedekt worden met de

oplossing

• De kortgesloten uitgangsklemmen van het zonnepaneel worden aangesloten

op de positieve pool van het testapparaat

• De oplossing moet worden aangesloten op de negatieve pool van het testapparaat

met een geschikte metalen geleider

• Test periode: 2 minuten

• Als zonnepanelen een oppervlakte van meer dan 0,1 m² hebben, mag de

gemeten isolatieweerstand vermenigvuldigd met het oppervlak van het paneel

niet minder zijn dan 40 MΩ x m².

Voorbeeld Gemeten isolatieweerstand aan het oppervlakte van de module boven 0.1 m²

IBC SOLAR standaard grootte = 1,600 mm x 990 mm = 1.58 m² 40 MΩ x 1.58 m²

= 63.36 MΩ

Kortgesloten verbindingskabel

Pluspool van het testapparaat

Testapparaat / Voeding meetapparaat

voor het meten van de

isolatieweerstand

+ –

Aansluitdoos

Zonnepaneel

Metalen geleider

minpool van het

testapparaat

Waterreservoir met water en bevochtigingsmiddel


Niet opgeven!

Detecteren van spanning

geïnduceerde energieverlies

DIN IEC/TS 62804-1:2017-05

10

Doel

Systeembelasting van zonnepanelen in een omgeving met vochtige warmte.

Kwalificatievereiste van zonnepanelen voor de lading geproduceerd door de

systeemspanning tijdens het gebruik. Vroegtijdige detectie van degradatie,

vermogensverliezen. Voorkom inkomstenderving in een vroeg stadium

Testapparaat

Klimaatkamer

Proces

• Gebruik maken van een hoge gelijkspanningsbron met stroombegrenzer

• Plaatsen van de zonnepanelen in de klimaatkamers met

temperatuur- en vochtregeling

Standaard • Luchttemperatuur: +60°C (±2)

Test parameter IBC SOLAR test in een strikt proces van +85°C (±2)

• Relatieve luchtvochtigheid: 85% (±5)

• Test periode: 96 uur

• Spanning: 1000V – 1500V

Tests voor en na

de inspectie

• Bepalen van de hoogste vermogen volgens DIN EN 612162:2017-08 (MQT02)

• Elektroluminescentie test volgens IEC 82/1062/CD:2016


11

IBC SOLAR KWALITEIT

HERHAALDELIJK GETEST.

GAAT LANGER MEE.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel - zowel voor

ons eigen merk als voor externe merken in ons portfolio.

U ontvangt PV-componenenten van ons merk waarin

jarenlange ervaring en expertise is gestoken.

Naast de kwaliteitstests in het SUNLAB, ondergaan

IBC SOLAR zonnepanelen langdurige tests onder

verschillende omgevingsomstandigheden op een testfaciliteit

van 3.000 vierkante meter.

We kopen andere producten bij gerenommeerde

fabrikanten. We onderwerpen ze aan uitgebreide

inspecties bij het binnenkomen en testen ze ook

op onze eigen testfaciliteiten.

Zo garanderen we dat onze producten altijd aan de

hoogste eisen voldoen. Ze zijn gecertificeerd volgens de

huidige normen en geëvalueerd door wereldwijd erkende

onafhankelijke instituten (TÜV, VDE en Fraunhofer ISE).

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten.

Daarom geven wij uitzonderlijk lange productgaranties.


IBC SOLAR BV

Industrieweg 1A

6101 WS Echt, Nederland

Telefoon +31 101 90 00

E-mail info@ibc-solar.nl

www.ibc-solar.nl

More magazines by this user