26.10.2020 Views

wijkplatform Frankrijk wijkkrant 3 WEB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wijkkrant 3 - Oktober 2020. Jaargang 8

>4 >4

>11

Nieuwe directie

De nieuwe directeuren van CBS De

Bron stellen zich graag voor.

Het Talent

Voor Het Talent is deze tijd ook

bijzonder. De school praat ons

graag bij.

Een nieuwe activiteit

De Wijkvereniging ontwikkelt graag

nieuwe activiteiten. Je kunt nu

boulen met de wijk!

Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl • Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl

Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl • /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

>4 >6

Inhoud

>8 >11

Toekomst Wijkplatform Frankrijk 3

CBS de Bron heeft “nieuwe” directeuren 4

Wijkkrant 3 - Oktober 2020. Jaargang 8

De Wijkagent 5

Stichting Present 6

Buurtbemiddeling 7

Nieuws van Het Talent 8

Advertentie 9

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 10

Korte berichten 11

>4 >4

>11

Nieuwe directie

De nieuwe directeuren van CBS De

Bron stellen zich graag voor.

Het Talent

Voor Het Talent is deze tijd ook

bijzonder. De school praat ons

graag bij.

Een nieuwe activiteit

De Wijkvereniging ontwikkelt graag

nieuwe activiteiten. Je kunt nu

boulen met de wijk!

Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl • Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl

Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl • /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk

2


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Toekomst Wijkplatform

Frankrijk

Onze wijk Frankrijk is een mooie en prettige wijk om in

te wonen.

Een gevarieerde wijk met mensen die in meer

of mindere mate behoefte hebben aan gezellige

activiteiten of aan een luisterend oor bij vragen of

ontevredenheden.

Uit deze behoefte is zo’n 10 jaar geleden het

wijkplatform ontstaan. Een groep enthousiaste

bewoners, die met raad en daad wordt bijgestaan door

professionals.

Het wijkplatform heeft de afgelopen jaren met

veel enthousiasme geprobeerd om deze gezellige

activiteiten te organiseren, denk aan de kerstmarkt

en de rommelroutes en om als ‘tussenpersoon’ een

oplossing te zoeken voor kleine en grotere ergernissen,

die veelal binnen kwamen via de mail, maar ook tijdens

bijvoorbeeld de wijkschouw.

Verder geeft het wijkplatform 4x per jaar een wijkkrant

uit, waarin u nieuwtjes en geplaatste artikelen van de

scholen, de wijkagent, de gemeente en instanties als

Zorgdat of Uwoon kunt lezen.

Ook kunt u het wijknieuws volgen via de website of

Facebookpagina van het wijkplatform.

Bij de vergaderingen die door het wijkplatform in de

wijk worden gehouden, is ook altijd een wijkmanager

betrokken. De wijkmanager is een gemeenteambtenaar

die ons de weg kan wijzen bij het beantwoorden van

vragen of bij het regelen van activiteiten die bewoners

aandragen.

Het wijkplatform vormt op die manier de verbinding

tussen de wijk en de gemeente Harderwijk.

Het bestuur

Het bestuur van het wijkplatform bestaat uit bewoners

die zich vaak aangesloten hebben met een bepaald

doel, vanwege een bepaald onderwerp of bijvoorbeeld

het organiseren van een activiteit.

De bewoner schuift aan tijdens een vergadering en

gezamenlijk wordt overlegd of en hoe een dergelijke

activiteit plaats zou kunnen vinden. Ook kan er een

bepaald onderwerp besproken worden. Dit kan van alles

zijn. Het kan gaan om de leefbaarheid in de wijk, een

idee om de wijk te verbeteren, gezelliger te maken, de

sociale binding binnen de wijk te vergroten, iets leuks

voor de kinderen in de wijk te organiseren, …

Zoals in iedere organisatie komen en gaan mensen. Voor

het wijkplatform is dat niet anders.

Om het werk voort te kunnen zetten, zijn we op zoek

naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden om

eens aan te schuiven en te kijken of het wijkplatform

wellicht iets voor u is.

Hoe leuk is het om bij te kunnen dragen aan een stukje

verbetering van de wijk of om mee te denken over leuke

activiteiten die onze bewoners nog een stukje dichter

bij elkaar brengen?

Bent u enthousiast geworden of twijfelt u nog? Neem

gerust eens contact op.

Contact

Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl

Facebook: @wijkplatformfrankrijk

Twitter: @wijkfrankrijk

Versterk jij ons team?

Ben jij het “nieuwe” bestuurslid die wij zoeken?

3


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

CBS de bron heeft ''nieuwe''

directeuren

Eind vorig schooljaar was er een klein feestje op de

Bron. Alle kinderen kregen een lekker ijsje. Dit, omdat

meester Martin van de Bor afscheid nam van de school.

Meester Martin is 10 jaar directeur geweest. Een hele

lange tijd. We hebben meester Martin leren kennen

als een hele bevlogen man, die ontzettend veel werk

heeft verzet op De Bron. De kinderen waren ook erg gek

met hem. Meester Martin blijft gelukkig nog wel een

beetje betrokken bij de school. Hij werkt nog steeds bij

Stichting VCO, maar nu op bestuursniveau. Daarom zal

hij vast nog wel eens langskomen op zijn oude, gezellige

school. Langs deze weg willen we meester Martin van

harte bedanken voor 10 prachtige jaren, waarin hij de

school op een fantastische manier heeft geleid!

Sinds dit schooljaar zijn er 2 nieuwe directeuren: Zij

stellen zich hier voor:

Mijn naam is Gerrieke Blikman. Vanaf 1 augustus

vormen Elice Boonen en ik de directie van CBS

de Bron. Via deze weg wil ik mij graag aan u

voorstellen. Ik woon samen met mijn man in

Deventer. In augustus is de laatste van mijn drie

kinderen het huis uit gegaan.

Ik heb jaren voor de klas gestaan als leerkracht

van groep 1 t/m groep 8. Ik ben in die periode

lid geweest van de MR en GMR, heb verschillende

opleidingen gedaan, o.a. op het gebied van

leesonderwijs en gedrag. Ik ben adjunct-directeur

geweest en toen de kinderen wat groter waren, ben

ik met de opleiding voor directeur gestart, omdat

ik graag zelf leiding wilde geven. De afgelopen tien

jaar heb ik op drie verschillende scholen van de

stichting als directeur gewerkt.

Ik vind het belangrijk om samen met het team voor

goed onderwijs te zorgen. Onderwijs waarbij het

kind kan groeien in zijn ontwikkeling op alle

gebieden, sociaal en cognitief, waarbij we steeds

kijken naar wat het kind nodig heeft om te groeien.

Na een jaar als interim op De Bron te hebben

gewerkt, vind ik het fantastisch om de komende

jaren verder leiding te geven aan deze school, de

school met meerwaarde!

Vriendelijke groet, Gerrieke Blikman

Er is niet alleen een nieuwe directie, maar ook het

uiterlijk van de school ziet er als nieuw uit. Halverwege

vorig schooljaar begon het: Er waren elke dag schilders

in school. Dit omdat de hele binnenkant van de school

een nieuwe, frisse look krijgt. De hele schildersklus kan

in totaal wel een jaar duren. De Bron is namelijk een hele

grote school! Het kleutergedeelte is klaar en ook een

aantal andere lokalen heeft inmiddels een schildersbeurt

gehad en ziet er weer lekker fris uit!

Als een klas geschilderd wordt, is dat natuurlijk best

lastig! Alle kinderen, tafels, stoelen, computers, e.d.

moeten uit de klas, voordat er geschilderd kan worden.

Gelukkig kunnen de kinderen gewoon les krijgen, maar

ze moeten een paar weekjes naar de personeelskamer

verhuizen. Als ze dan weer terug komen, komen ze in een

mooie, frisse klas met prachtige kleuren!

Mijn naam is Elice Boonen. Ik woon in Hierden met

mijn man en twee kinderen.

De afgelopen jaren ben ik met veel plezier werkzaam

geweest als leerkracht op CBS De Bron. In de loop

van de jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in

leiderschap. Ik ben bouwcoördinator geworden

van de middenbouw en heb opleidingen gedaan

om mijn werk nog beter uit te kunnen voeren. De

schoolleidersopleiding heb ik onlangs afgerond.

Ik ben ontzettend blij en enthousiast dat ik, samen

met het team, verder mag werken aan de plannen

voor De Bron. Een school waar we ‘Samen groeien

vanuit de Bron van Leven’. Van hieruit bouwen

we aan de school. In een prettige en veilige sfeer

ontdekken we talenten en zoeken we mogelijkheden

om de beste resultaten te kunnen behalen.

Resultaten op het cognitieve vlak maar ook juist op

sociaal emotioneel gebied.

Hartelijke groet, Elice Boonen

4


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

De Wijkagent

Overlast jeugd

Lastig vallen van buurtbewoners, vandalisme,

vernieling en rondscheurende scooters. Jeugdoverlast

is voor veel mensen een bron van frustratie, ergernis

en woede.

Jeugdoverlast

Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan over

jeugdoverlast. Veel wijken hebben wel één of meerdere

groepen jongeren die rondhangen. De politie investeert

veel in deze jongeren. Wij proberen met ze in contact

te komen. Dan weten we wie ze zijn en kennen zij ons.

Als er dan problemen komen kunnen wij de jongeren

makkelijker aanspreken. Plegen jongeren op straat

strafbare feiten dan zullen wij daar tegen optreden.

Samen met de gemeente en jongerenwerk zoeken we

bijvoorbeeld naar hangplekken waar de omwonenden

minder last van ze hebben. Speciale aandacht is er voor

jongeren die dreigen het criminele pad op te gaan.

Uw wijkagent

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op

www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch

verschijnen dan naam en foto.

Naam: Erik Immerzeel

Contact: www.politie.nl

Geen spoed: 0900 88 44

Spoed: 112

Co aan het woord...

Achter- en zijpaden zijn geen plaats voor opslag en

overhangend groen

Het komt jammer genoeg regelmatig

voor dat achter- en zijpaden

overwoekerd zijn door overhangend

groen. Ook komen we hier kliko’s en

grofvuil tegen.

Vaak is het maar even werk om het

achterpad cq zijpad onder handen te

nemen. Een vrije doorgang en

uitzicht is belangrijk op achter- en

zijpaden. Het is namelijk niet alleen een doorgang, maar

ook een belangrijke vluchtweg bij calamiteiten, zoals

brand. U bent verantwoordelijk voor een vrije doorgang.

Is de bestrating in een achter- of zijpad slecht (UWOON

woningen) en levert deze een gevaarzetting op? Bel met

0341-416894 voor een inspectie.

Onze tips

1. Gebruik deze ruimte niet als opslag, ook niet voor

uw kliko

2. Snoei overhangend groen regelmatig

3. Verwijder onkruid.

De gebruikers van het achter-zijpad zullen u er

dankbaar voor zijn.

Ingezonden door

Co Schaftenaar

Buurtbeheerder UWOON

Een voorbeeld

zoals het niet

hoort. Maakt u het

achterpad of zijpad

wel netjes?

5


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Stichting Present

Present zijn tijdens Coronacrisis

Op het moment van schrijven is het alweer najaar en

ligt de eerste coronacrisis achter ons, maar we zitten

wel in de tweede golf en dit heeft grote gevolgen

voor iedereen. Ook in deze crisistijd hebben we

ons steentje kunnen bijdragen aan mooie en goede

initiatieven om onze kwetsbare medemens in deze

moeilijke tijd te helpen. Denk aan de coördinatie van de

boodschappenservice, het inzamelen van producten voor

de voedselbank, het coördineren van de hulpverlening

voor ‘niet-alleen’ in Harderwijk en de taartenactie voor

bewoners van het AZC. We hebben in deze periode goed

samen kunnen werken met maatschappelijke organisaties

zoals Zorgdat. Want hoe belangrijk is het om juist nu in

deze onzekere en moeilijke tijd naar elkaar om te zien

en elkaar waar mogelijk te helpen? En dat is waar wij als

Present voor staan: een brug slaan tussen mensen die

hulp bieden en nodig hebben.

Vrijwilligers

Maar om onze projecten te kunnen uitvoeren en hulp

te blijven bieden aan mensen in nood, hebben we weer

vrijwilligers nodig. Dus wil/kun je samen met een groep

vrienden, familie, collega’s, buren, een ochtend/middag

vrijmaken om iets te betekenen voor een ander en jezelf

ook verrijken, meld je aan via onze website

https://stichtingpresent.nl/harderwijk/meedoen-als/ en

wij regelen zinvol vrijwilligerswerk voor je, uiteraard met

inachtneming van de regels van het RIVM.

Ook zoeken wij ter versterking van ons team nog een

projectbegeleider. De projectbegeleiders zorgen dat het

aanbod van de vrijwilligers ook écht op de goede plek

terecht komt en helpen mee om van elk project een top

project te maken. Draag je Present een warm hart toe

en heb je wat tijd over? Dan komen we graag met je in

contact! Zie voor meer informatie over deze vacature

onze website en meld je aan:

https://stichtingpresent.nl/harderwijk/nieuws/vacatureprojectbegeleiding/

10-jarig jubileum Present

Dit jaar bestaat Present Harderwijk 10 jaar! Een mijlpaal

waar we trots en dankbaar voor zijn; dat we al een

decennia mogen bijdragen aan een samenleving waarin

mensen naar elkaar omzien. In die 10 jaar hebben we een

brug kunnen slaan tussen honderden hulpvragen en nog

zoveel meer vrijwilligers en zijn we een duurzame partner

geworden binnen het vrijwilligerswerk in Harderwijk.

Daarvoor willen we iedereen bedanken die hieraan heeft

meegewerkt.

Dit heugelijke feit wilden wij graag vieren met een

jubileumdag op 3 oktober, maar dat is i.v.m. Covid-19

helaas afgelast. We hopen op een later tijdstip hier nog

op gepaste wijze aandacht aan te besteden.

Blijf Present

We willen iedereen oproepen om ook de komende tijd

om te blijven zien naar elkaar. Zorg goed voor jezelf en

elkaar en blijf gezond.

Ingezonden door

Willemieke Aikema en Annemieke ten Hove,

coördinatoren Present Harderwijk

6


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Buurtbemiddeling

Naam: Sandra Hoekstra

Functie: Coördinator buurtbemiddeling bij Zorgdat

Contact: 06 13 67 28 21 of buurtbemiddeling@zorgdat.nl

Wat is buurtbemiddeling?

Wellicht heb je wel eens gehoord van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan ingezet worden als er een conflict

speelt tussen buren en ze er samen niet meer uitkomen.

Bemiddelaars horen beide partijen en brengen de buren

weer met elkaar in gesprek om tot een oplossing te

komen. De bemiddelaars luisteren goed, ze oordelen niet

en kiezen geen partij. Zorgdat biedt buurtbemiddeling in

Harderwijk en Hierden.

Nieuws

De afgelopen periode is buurtbemiddeling regelmatig

in het nieuws geweest. Door de komst van het Coronavirus

zijn we een hele bijzondere tijd ingegaan. We zaten

ineens thuis of waren harder aan het werk dan ooit in

bijvoorbeeld de zorg. We wisten niet wat ons stond te

wachten en maakten ons zorgen om familie en vrienden.

Dit bracht voor iedereen een zekere mate van stress met

zich mee.

De vraag die in het landelijke nieuws naar boven komt,

is welke invloed dit heeft voor buren onderling. Er is

landelijk namelijk een toename van meldingen van

overlast. Als buren zich al stoorden aan de buren lijkt

dat toe te nemen door het vele thuis zijn.

Mooie ontwikkelingen

Er ontstonden de afgelopen maanden ook hele mooie

initiatieven. Mensen deden boodschappen voor elkaar of

leerden hun buren juist kennen doordat ze ineens veel

meer thuis waren. In Harderwijk en Hierden is het bij

buurtbemiddeling relatief rustig geweest, met name in

maart en april.

De laatste maanden bemerk ik de stress die mensen

met zich meedragen door de afgelopen periode. Als

tussen buren iets speelt, vinden mensen het vaak lastig

om weer in gesprek te komen. Mensen vinden dat er

te veel is gebeurd en zijn boos. Soms is het zelfs voor

buurtbemiddeling dan te laat.

Om het niet zover te laten komen, wil ik iedereen graag

een aantal tips meegeven.

Tips

• Zeg elkaar gedag als je elkaar ziet op straat of

op de galerij.

• Houd rekening met elkaar: zet je muziek niet

te hard, laat kinderen buiten rennen en

voetballen. Meld het bij je buren als je gaat

klussen. Als er geluiden zijn is het altijd fijn om

te weten waar het geluid vandaan komt en

hoelang het ongeveer gaat duren.

• Maak kennis met je buren als je ergens nieuw

komt wonen. Op het moment dat je elkaar al

hebt ontmoet, is het makkelijk om aan te geven

dat je overlast ervaart. Je hebt elkaar al eens

gezien en komt niet alleen aan de deur als er

iets niet goed is.

• Spreek elkaar op tijd aan bij overlast. Vertel de

buren vriendelijk dat je overlast ervaart.

Benoem waar je last van hebt en vertel wat de

overlast voor je betekent. Probeer vervolgens

samen een oplossing te zoeken die voor jullie

beide prettig is.

Kom je er samen niet uit, dan kan buurtbemiddeling

wellicht helpen. Buurtbemiddeling is er voor iedereen

in Harderwijk en Hierden en het is gratis aan te vragen.

Neem voor meer informatie contact op.

7


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Nieuws van Het Talent

Op Het Talent zijn we het schooljaar goed begonnen!

Naarmate de maanden voorbij gaan zijn leerlingen,

leerkrachten en ouders/verzorgers goed gewend aan de

richtlijnen en maatregelen rondom Covid-19. Naar alle

ouders is een protocol gestuurd en als de landelijke

afspraken worden bijgewerkt, volgt er vanuit school

ook nieuwe informatie. Naast het feit dat er elke week

aandacht wordt besteed in de nieuwsbrief aan het

reilen en zeilen van een school tijdens een pandemie,

ligt de focus gelukkig het meest op waar het om gaat;

het ontdekken en onderzoeken op school. Iedere dag

wordt er ijverig gewerkt aan de taal- en rekendoelen

en is er veel aandacht voor de overige talenten van

de kinderen. Tenslotte hebben we een naam en een

reputatie hoog te houden. Wist u dat jaren geleden bij

de oplevering van het nieuwe schoolgebouw aan de

Krommekamp een namenwedstrijd was uitgeschreven

voor de buurtbewoners? Eén mevrouw (inmiddels een

grootmoeder van twee van onze leerlingen) kwam met

de naam Het Talent. Dat vonden we zo'n passende naam

dat wij de naam kozen en de mevrouw een minuut gratis

mocht winkelen bij de supermarkt! Toen hadden we nog

maar 60 jongens en meiden op onze school. Inmiddels

hebben we ongeveer 140 leerlingen en omdat we er de

voorkeur aan geven een kleinschalige, professionele

school te blijven, werken we in sommige groepen al met

wachtlijsten. Ook vanuit de wijkkrant wensen kinderen,

ouders en het team van Het Talent u veel gezondheid

en voorzichtigheid toe in de komende periode. Blijf

leergierig!

8


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Beter

Nederlands

Het Taalhuis is voor alle

volwassenen die beter

Nederlands willen

leren spreken, lezen en

schrijven.

leren!

Wij leren je:

brieven begrijpen

e-mails schrijven

formulieren invullen

kind helpen

veilig op internet

bijsluiter lezen

Heb je vragen?

Persoonlijk

Gratis

Beter

lezen en

schrijven

Bel of app naar

06-57512983. Ook kun

je langskomen in één

van onze Bibliotheken

in Elspeet, Ermelo,

Harderwijk,

Nunspeet of Putten.

Een e-mail sturen naar

taalhuis@bnwv.nl mag

natuurlijk ook.

9


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

Weer gestart!

Eind juli zijn we weer begonnen met het organiseren van activiteiten.

Natuurlijk Corona-proef.

Al snel bleek dat veel mensen het thuiszitten beu waren. Zij brachten maar al te graag een bezoek aan onze

activiteiten. In juli en augustus zijn er twee Corona-bingo’s georganiseerd op de zaterdagavond en één op de

woensdagavond. In de zomer kon er ook genoten worden van een speciale BBQ (Samen eten) in de Kiekmure.

Het is fijn om te merken dat de Wijkvereniging ook in deze tijd klaar kan staan voor diverse mensen.

Steeds meer mensen durven weer het huis uit om op een veilige manier met elkaar te genieten van activiteiten.

De zomer was een fijne testfase. Tijdens diverse activiteiten kon de Wijkvereniging samen met De Kiekmure laten

zien dat het mogelijk is om op een veilige manier, met maatregelen, een activiteit te organiseren.

Rommelmarkten

Wanneer: Zaterdag 14 NOVEMBER 2020 (iedere maand op een zaterdag)

Waar: MFZ De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk

Tijd: 9:00 uur tot 14:00 uur

Belangrijk: Er zijn extra regels van kracht om deel te nemen aan de

rommelmarkt en deze te bezoeken. | De opstelling is gewijzigd zodat

standhouders veilig achter de tafel kunnen staan en deelnemers

voldoende ruimte hebben om langs de tafels te lopen | Er is een

verplichte looproute | Standhouders wordt verzocht om alleen te komen |

Er mogen maar een x-aantal mensen per zaal naar binnen.

BEKIJK ALLE REGELS EN MAATREGELEN VIA ONZE WEBSITE!

Voor de agenda: 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april

en 15 mei.

Samen eten/Pannenkoeken eten

Samen genieten van een maaltijd wordt vanaf oktober nog gezelliger.

Op maandag 26 oktober kan je voor het eerst “onbeperkt pannenkoeken”

eten. Kosten € 5,- per persoon. Wij zorgen natuurlijk ook voor een kopje

koffie/thee.

Op maandag 23 november genieten we van een Indiase maaltijd

gemaakt door Jop’s Catering. Lekker eten doe je voor € 10,- per persoon.

Opgeven kan via onze website of door te bellen naar 06 14 40 37 45.

Start: 18:00 uur (zaal open 17:30 uur) VERGEET NIET TE RESERVEREN!

RESERVEREN IS VERPLICHT!!

Voor al onze activiteiten is het

noodzakelijk om te reserveren.

Diverse activiteiten zijn

makkelijk te reserveren via

Eventbrite of een formulier via

onze website. Kom je er niet uit.

Bel dan even naar

06 14 40 37 45 en de

Wijkvereniging helpt je graag

verder.

Bingo’s vrijdagmiddag nieuwe

locatie:

De vrijdagmiddagbingo

organiseren in de Aanleg is door

de maatregelen (even) niet meer

mogelijk.

Je bent daarom één keer in

de maand welkom in De Roef,

Zuiderzeepad 1 Harderwijk (wijk

Stadsweiden). RESERVEREN IS

VERPLICHT!

Voor de agenda: 23 oktober,

20 november en 11 december

Tijd: Vanaf 14:30 uur

10


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Korte berichten

Buurt BBQ Veulenkamp

Ook dit jaar hebben we op de Veulenkamp weer een

gezellige buurtbbq georganiseerd. De regels van

het RIVM werden in acht genomen door dit keer de

barbeque apart te plaatsen en, verdeeld over twee brede

opritten, een grotere zitruimte te creëren. Iedereen

nam eigen stoelen etc mee en de anderhalve meter was

gewaarborgd. Met goede afspraken hadden we zo toch

een gezellige avond. De kinderen konden natuurlijk

fijn samen spelen op deze "verkeersvrije avond". De

lekkere hamburgerbroodjes en de stokbroden werden

gesponsord door "De Ouderwetsche Bakkerij", waarvoor

nogmaals onze hartelijke dank! Tenslotte zaten we lekker

beschut onder een hele grote partytent uitgeleend door

Kampeerwereld Hendriks, ook daarvoor onze dank. We

hopen in 2021 de bbq-traditie voort te zetten!

Geen vrij schaatsen dit jaar

Door alle maatregelen en bijzonderheden komt er geen ijsbaan in Harderwijk. Hierdoor kan het Wijkplatform niet met

de wijk schaatsen in de binnenstad. Jammer natuurlijk voor alle kinderen en andere wijkbewoners.

Hopelijk keert Harderwijk Op IJs in 2021 gewoon terug.

Boulen met de wijk

De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk hebben de

handen in één geslagen met de “Harderwieker Bieleggers

‘84”. Eens in de twee weken op een donderdagochtend

is het mogelijk om gezellig Jeu de Boule te spelen. De

organisatie zorgt voor koffie/thee en gezelligheid. Weet

je niet hoe het spelletje werkt? Geen probleem dit wordt

gewoon uitgelegd.

Maak eens kennis met deze leuke sport en kom elkaar

ontmoeten. Meer informatie via

www.wijkstadsdennen.nl.

11


Deze wijkkrant is mogelijk door een samenwerking tussen:

Wijkplatform Frankrijk

Het wijkplatform zet zich in

om het woongenot en het

wooncomfort in de wijk te

vergroten. Het wijkplatform

bestaat uit bewoners die

bijgestaan worden door

professionals.

Wijkkrant

De wijkkrant is mogelijk

gemaakt door de gemeente

Harderwijk. Zij hebben

een bijdrage beschikbaar

gesteld uit het gemeentelijke

wijkbudget.

Leden Wijkplatform

Penningmeester

Theo Goosen

06 14 40 37 45

info@wijkplatformfrankrijk.nl

Notuliste en voorzitter (plv)

Monika Meijer

Werkgroep Verkeer

Martine Brinkhuis

Activiteitencommissie

Nicolien Verbeek

Werkgroep Lelystad en

Frankrijk duurzaam

Wij zoeken iemand

voor deze werkgroep

Wijkagent

Erik Immerzeel

0900 88 44

Wijkmanager

Willemien Vaartjes

0341 411 911

w.vaartjes@harderwijk.nl

Opbouwwerker (Zorgdat)

Natalie Hilhorst

0341 41 13 07

nataliehilhorst@zorgdat.nl

Colofon

De wijkkrant wordt uitgegeven

door Wijkplatform Frankrijk en

verschijnt 4 keer per jaar.

Oplage

1700 stuks, huis aan huis in

Frankrijk

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Diana de Boer

Vormgeving

Billy Goosen i.s.m. MEO

Drukwerk

Meo

Verspreidingswerk

Vrijwilligers Wijkplatform Frankrijk

DISCLAIMER

Deze wijkkrant is met de grootste

zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks deze zorgvuldigheid

kunnen er enkele onjuistheden

opgenomen zijn. Hiervoor kan

wijkplatform Frankrijk niet

aansprakelijk gesteld worden.

Er kunnen geen rechten worden

ontleend aan de informatie in

deze wijkkrant. De redactie

behoudt zicht het recht om

ingezonden kopij te wijzigen,

in te korten of te weigeren. De

redactie is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van ingezonden

stukken.De foto’s zijn grotendeels

gemaakt door de redactie en

het foto-beleid is hierop van

toepassing. Dit beleid is na te

lezen op de website.

Het wijkplatform is niet

verantwoordelijk voor de

informatie die afgebeeld staat

op ingezonden foto’s.

• Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl

• Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl • Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl

• /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!