Installatie & Bouw BE 05

lmediagroep

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en eleKtriciteit

5

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 5 - 2020

oktober - november

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

Dossier

brandbeveiliging

Infraroodstralers zijn

een hot item

Nieuwe compacte warmtepomp

met milieuvriendelijk koudemiddel

INCLUSIEF HET VAKKATERN


U kunt op uw twee oren slapen met

onze geothermische warmtepomp.

Maar eerst even goed luisteren.

Ga naar www.ithodaalderop-wpu.be en ontdek alle voordelen

van onze vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn

vernieuwd design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos

en heeft hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen

die vandaag te verkrijgen zijn. Slaap nu gerust verder.


BENT U AL CERGA?

Word nu lid en geniet van

uitzonderlijke voordelen.

Cerga opent een wereld van mogelijkheden. Ons kwaliteitslabel

helpt u op professioneel vlak te groeien met opleidingen,

technische bijscholingen en ondersteuning via een helpdesk en

technisch labo. Daarnaast zetten we uw werk graag in de kijker via

communicatiekanalen zoals Livios.be. Door Cerga-lid te worden,

helpt u trouwens ook uw klanten vooruit. Want dankzij uw

Cerga-label kunnen ze erop vertrouwen dat elke installatie die u

plaatst van de beste kwaliteit is.

Alain Vandenhouten,

Zaakvoerder bij SENEC nv

“Door Cerga komen we als

bedrijf meer professioneel voor

de dag. Het label staat op al

Zo weet de klant dat hij bij ons

in goede handen is.

En dat werkt!”

Cerga.

Hét kwaliteitslabel voor gas en/of propaan installateurs.

Word vandaag nog lid van Cerga op www.lidworden.cerga.be

Cerga.be

cerga@cerga.be | 078 / 15 51 25


NIEUW

DucoFlex

Compleet luchtkanalensysteem voor systeem C én D

EEN CONCREET PROJECT?

Ontvang vrijblijvend uw offerte via

nl.duco.eu/yourproject

"CLICK & GO" PRINCIPE "ZERO NOISE" GARANTIE 100% SERVICE

Handig kliksysteem

Minimum aan hulpstukken

Save time = save money

Luchtdichtheidsklasse D

Lage luchtweerstand

Maximaal comfort

Complete ventilatie-oplossingen

Ondersteuning door studiedienst

One-stop-shop

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

5

VOORWOORD

Nieuwe golf

De zomerperiode en de bijhorende versoepelingen hebben ons met z’n allen in slaap gewiegd. Dit najaar worden we echter met een harde

klap opnieuw wakker geschud: het coronavirus is nog niet weg. Integendeel. Er is coronamoeheid bij de gehele bevolking, en al langer dan

vandaag. Heeft de gemakzuchtige houding van sommige burgers, experts en politici een rol gespeeld in de nieuwe opflakkering? Of heeft net

de drammerige, dramatische stijl van de stoet virologen die dagelijks hun opwachting maken in de tv-studio’s en op de krantenkoppen net een

averechts effect gehad? Het is nog te vroeg om die conclusies te trekken. De pijnlijke waarheid is echter dat we ons nog lang niet op het droge

bevinden. De komende maanden worden opnieuw moeilijk, en het staat als een paal boven water dat het economische leven opnieuw zware

klappen zal krijgen.

Of de installatiesector even zwaar getroffen zal worden zoals in de eerste golf, is echter nog lang niet zeker. Het verschil met die eerste golf is

dat we nu veel beter weten wat er op ons afkomt. Wat is gevaarlijk en wat niet? Dat onderscheid kunnen we nu – hopelijk – iets beter maken.

De kans dat pakweg de installatie van een nieuwe verwarmingsketel voor een massale golf aan besmettingen heeft gezorgd, is niet al te groot.

Het is duidelijk dat deze én andere sectoren zich geen nieuwe totale stilstand kunnen veroorloven. Ook al zijn er strengere maatregelen nodig,

het valt te hopen dat de overheid inziet dat het niet opportuun is om opnieuw de stekker uit de bouw- en installatiesector te trekken. Zeker

niet op een moment dat de Belg meer tijd in eigen huis doorbrengt en vindt dat het moment gekomen is om enkele noodzakelijke klusjes en

renovatiewerken te (laten) uitvoeren.

Er is niet alleen corona. De pas aangetreden regering kijkt in zijn regeerverklaring ook voorzichtig naar de toekomst op langere termijn. Dat het

spannende tijden zijn voor de gehele HVAC-sector, is een publiek geheim. Samen met Patrick O, CEO van Viessmann België, kijken we in deze

editie van Installatie & Bouw naar de engagementen van de nieuwe regering, en de verwachtingen vanuit de sector.

Daarnaast blikken we ook terug op de voorbije zomer. Niet voor het eerst was het puffen en zweten onder een loden zomerzon en tropische

temperaturen. Hittegolven zijn schering en inslag geworden, en ook de bouwsector dient zich aan die nieuwe realiteit aan te passen. Een

uitstekende reden voor kenniscentrum Pixii om een volledige studiedag aan dit onderwerp te wijden. We blikken samen met u terug op enkele

belangrijke conclusies die uit deze Expert Day voortvloeiden.

Wij wensen alle lezers een productief en gezond najaar toe.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 8 • nummer 5 • 2020

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Filip Van der Elst, Kevin Moens, Liesbeth Verhulst,

Tim Janssens, Michel Charlier, Els Jonckheere

8

BLADMANAGERS

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Duurzaam gerenoveerde sociale woonwijk uitgerust met warmtenet 8

Op maat gemaakte schoorsteen voor Brussels reconversieproject 11

De Pen: Filip Van Mol, Algemeen Directeur van ELOYA 12

KWO-installatie zorgt voor voldoende koeling in nieuw internaat 15

Klimaattechnische oplossingen voor Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao 18

BRANDBEVEILIGING

18 52

Kwaliteitscertificaat voor installatiebedrijven gespecialiseerd in brandveiligheid krijgt duwtje in de rug 20

Een weldoordachte brandbeveiliging vertrekt vanuit een totaalaanbod 23

Veelzijdige all-roundplaat garandeert brandveilige compartimentering 24

Soepel verloop van bouwprojecten dankzij passieve brandwerende assortiment 28

Het belang van brandveilig elektrisch installeren 30

Brandveiligheidssystemen met Duitse gründlichkeit 33

Textielkanalen: een budgetvriendelijke en performante oplossing in schoolgebouwen 36

Borstel- en sensorloze motoren en het hittedraadmeetprincipe 38

Bevochtiging op maat van elk gebouw 41

Studiedag Pixii buigt zich over het probleem van oververhitting 44

Warmtekrachtkoppeling: de slimme investering voor de toekomst 46

Vernieuwend systeem voor sanitair warm water maakt forse energiebesparingen mogelijk 49

Een blik op de verwarming van morgen; ‘2050 wordt een betonnen muur’ 52

Infraroodstralers zijn een ‘hot item’ 55

Hybride als groene verwarming voor bestaande woningen 58

De warmtebeeldcamera: een onmisbare tool voor de verwarmingsinstallateur 61


INHOUD

61 74

64 92

96

Gastanks: de flexibele energieoplossing 63

Nieuw geconnecteerd systeem met mobiele applicatie zet in op gebruiksgemak 64

Nieuwe compacte warmtepomp werkt met milieuvriendelijk koudemiddel 66

Energiezuinige oplossing voor grote warmwater- en verwarmingsvraag bij Sporting Hasselt 68

Filter + inhibitors = de perfecte formule voor verwarmingsinstallaties 71

Nieuwe configurator om frustraties en tijdsverlies te voorkomen 74

Huurverwarming als flexibele oplossing bij gebouwbeheer en industrie 76

Nieuw assortiment radiatorafsluiters en -thermostaten 79

‘Stookolieketels zullen ook in de toekomst een belangrijke rol spelen’ 81

‘Waarom ik bewust voor stookolie heb gekozen als verwarmingsoplossing’ 84

Luiks stadsmonument wordt creatieve hub 87

Duurzame kunststof leidingen in La Grand Poste 89

5

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 5 - 2020

oktober - november

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

Dossier

brandbeveiliging

Infraroodstralers zijn

een hot item

Nieuwe compacte warmtepomp

met milieuvriendelijk koudemiddel

Coverbeeld: Mathieu Noppe

Gezonde werkvloeren dankzij

ventilatieoplossingen op maat

VENTILATIE

Ventilatiespecialist wordt one-stop-shop 91

‘Meten is weten’; Gezonde werkvloeren dankzij ventilatieoplossingen op maat 92

EPB-proof: missie geslaagd 94

Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken 96

Gebruiks- en ondergoudsgemak combineren bij hergebruik regenwater 98

ELEKTROTECH NIEUW 101

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be

Installatiepartners 119


DUURZAAM GERENOVEERDE SOCIALE WOONWIJK

UITGERUST MET WARMTENET

Energetische renovatie is deze dagen schering en inslag in de sociale woningbouw, maar in de Kolderboswijk in Genk ligt de lat nog een stuk

hoger dan gewoonlijk. Voor de laatste fase van de grootscheepse vernieuwing van de wijk, waarbij twaalf appartementsgebouwen grondig

onder handen worden genomen, had sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak immers een absolute primeur in petto: een warmtenet dat

instaat voor de centrale verwarming en de productie van sanitair warm water. Dit resulteert in een aanzienlijke energiebesparing en een

spectaculaire toename van het wooncomfort.

Tekst Tim Janssens | Beeld Silvan Hufkens

Meer comfort en minder energieverbruik: dat is de rode draad bij de ingrijpende transformatie van de Kolderboswijk.

De Kolderboswijk telt in totaal 639 wooneenheden, verspreid over 71 appartementsblokken.

Sinds 2006 worden al deze gebouwen een na een in

een nieuw, duurzaam kleedje gestoken. Intussen is de laatste fase van de

ambitieuze totaalrenovatie volop aan de gang en is het einde stilaan in

zicht. Als specialist in de renovatie van sociale woningbouwcomplexen en

appartementsgebouwen was PIT Antwerpen (onderdeel van Eiffage Benelux)

de geknipte partij om deze uitdagende opdracht tot een goed einde te

brengen. “Het gaat om twaalf gebouwen met 104 appartementen”, vertelt

directeur projecten Filip Van Straeten. “COVID-19 heeft ons aanzienlijke vertragingen

opgeleverd, maar we trachten dit te compenseren door meerdere

blokken tegelijk aan te pakken. We hopen de werken eind mei 2022 te

kunnen afronden.”

In principe zal er slechts 16 % van het voormalige energieverbruik

nodig zijn voor de verwarming van de appartementen.

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Om de afgeleefde appartementsblokken te kunnen opwaarderen, moesten ze eerst tot op de draagstructuur gestript worden.

‘We gaan van gebouwen

die verwarmd werden door

elektrische accumulatievuren

naar een hoogtechnologisch

ondergronds warmtenet: een

wereld van verschil’

Collectief verwarmingssysteem

Meer comfort en minder energieverbruik: dat is de rode draad bij de ingrijpende

transformatie van de Kolderboswijk. Toch is de laatste fase van dit

vooruit- strevende project niet te vergelijken met alle voorgaande fases. “We

hanteren een volledig andere aanpak, waarbij we nog veel sterker inzetten

op energiezuinigheid”, stelt Myriam Indenkleef, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij

Nieuw Dak. “We pakken de gevels van de gebouwen

in met een dikke isolatielaag en plaatsen een nieuwe gevelbekleding, ramen

met een verbeterde isolatiewaarde en extra isolatie in het dak en de tussenverdiepingen.

Bovendien wordt elk appartement uitgerust met een ruim

terras, dat meer buitenruimte en een groter wooncomfort garandeert. En last

but not least: we hebben voor deze twaalf gebouwen een collectief verwarmingssysteem

op basis van een warmtenet voorzien. De centrale verwarming

en de productie van het sanitair warm water worden aangestuurd vanuit één

centrale stookinstallatie met geothermische warmtepompen, die gekoppeld

zijn aan zestien grondwater-putten van 98 meter diep. In principe zal er op

die manier slechts 16 % van het voormalige energieverbruik nodig zijn voor

de verwarming van de appartementen, wat voor de bewoners resulteert in

lage onderhoudskosten en een fors gereduceerde energiefactuur.”

De gevels van de gebouwen worden ingepakt met een dikke isolatielaag

Sterk vooruitdenken

Om de afgeleefde appartementsblokken te kunnen opwaarderen, moesten

ze eerst tot op de draagstructuur gestript worden. Dit was nodig, want het

wooncomfort liet te wensen over, zegt Filip Van Straeten: “We gaan van

gebouwen die verwarmd werden door elektrische accumulatievuren naar

een hoogtechnologisch ondergronds warmtenet: een wereld van verschil.

Nieuw Dak koos bewust voor een doorgedreven toepassing van de laatste

nieuwe technieken, dus dat was wel een uitdaging. Gezien de aanwezigheid

van het warmtenet moesten we proactief werken en sterk vooruitdenken.

Aanvankelijk was het een beetje zoeken, maar eens onze werkwijze op

punt stond, konden we het rendement bij de renovatie van de volgende appartementsblokken

sterk de hoogte injagen. Het is fijn om vooruitstrevende

projecten als deze te kunnen realiseren!” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Naadloos

geïntegreerd.

De complete range sensoren van Belimo

Met een compleet assortiment aan sensoren is Belimo uw leverancier voor alle HVAC-veldapparatuur.

De sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit (CO2) en druk zijn ontworpen voor

een gegarandeerde naadloze compatibiliteit met alle relevante gebouwautomatiseringssystemen.

Meer voordelen zijn:

– Eenvoudige installatie dankzij een schroefloos klik-deksel en afneembare bevestigingsplaat

– Conformiteit met NEMA 4X / IP65 en UL voor veeleisende buiten- en industriële toepassingen

– Eenvoudige inbedrijfstelling en parametrering via BACnet- en Modbus-communicatie

– Tijd- en kostenbesparing door aansluiting zonder gereedschap en bescherming van de elektronica tegen

aansluitfouten.

– 5 jaar garantie en hoge kwaliteit gecombineerd met eersteklas service en support

– Ruimtesensoren: Eenvoudig parametreerbaar en diagnose van actieve sensoren via NFC.

Belimo. Goed geregeld.

BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen

Tel. +31 (0)578 576836, Fax +31 (0)578 576915, info@belimo.nl, www.belimo.nl


Op maat gemaakte schoorsteen

voor Brussels reconversieproject

Het Hasseltse bouwbedrijf Democo buigt zich over een uniek project in het Brusselse. Een prachtig gebouw in Anderlecht, waar vroeger BNP

Paribas Fortis in gevestigd was, wordt omgetoverd tot appartementsgebouw met 66 wooneenheden. Eén van de vele vraagstukken in dit

verhaal: hoe verwerk je de uitgangen op het dak van het gebouw? De keuze viel op de Delta-schoorsteen van M&G Group. Een oplossing die

voordelen biedt op vlak van afwerking, toegankelijkheid en flexibiliteit voor zowel installateur en eindgebruiker.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld M&G Group

Kai Sterckx, Account Manager bij M&G Group, licht toe: “Bij zo’n groot project

komen er meerdere grote afvoer- en/of toevoerkanalen, zoals voor ventilatie,

verluchting en rookgasafvoer, bovenop het dak samen in één technische

koker. In een project van deze omvang kan dat tot problemen leiden, want

de plaats is beperkt en je moet voldoende ruimte hebben om al deze grote

kanalen samen te brengen op het dak. Met het Delta-assortiment beschikt

M&G over een flexibele en toegankelijke oplossing om alle doorvoeren te

laten uitmonden in één goed ogende prefab schoorsteen.”

Drie lagen

Delta, een CE-gekeurd product, is een prefab schouw die uit verschillende lagen

bestaat, vervolgt Sterckx: “De eerste laag dient om de verse lucht aan te

zuigen. De tweede laag is een verluchtingselement. En de derde laag, helemaal

bovenaan, zorgt voor de rookgasafvoer. Deze drie lagen zijn te allen tijde

gescheiden, zodat ze geen invloed kunnen hebben op elkaar. Een belangrijke

randvoorwaarde: je wil natuurlijk niet dat de lucht van de rookgasafvoer in het

ventilatiekanaal terecht komt. Door Delta te gebruiken kan je dat vermijden.”

Toen M&G Group deze opdracht binnenhaalde gingen de technische experts

van de firma meteen aan de slag. “Voor Delta-kappen bestaat er geen standaarduitvoering.

Elke kap is op maat gemaakt”, zegt Sterckx. “Dat moet wel,

omdat de situatie telkens zeer specifiek is. De afmetingen van Delta hangen

af van de diameters van elke buis die bovenop het dak uitkomt. Ook de precieze

vereisten kunnen variëren: soms is er nood aan enkel rookgasafvoer, in

andere gevallen zitten er tot wel vijf aansluitingen in de buis. In dit project

kozen we voor 18 kappen, die elk twee tot zes aansluitingen bevatten.”

Niet op besparen

Het belang van een goede oplossing voor

de schouwen op het dak kan volgens Sterckx

niet onderschat worden. “Zeker in kleine projecten

durft men hier wel eens op te besparen.

Nochtans loont de investering wel degelijk.

Zo’n kap staat er niet voor even, maar

voor twintig jaar. Zonder dakkap riskeer je

bovendien met tientallen uitgangen op het

dak te eindigen. Onze prefab schouw is één

compartiment waar alles in gecentraliseerd

zit. Ook op vlak van esthetiek biedt Delta dus

mogelijkheden.” ❚

Delta, een CE-gekeurd product,

is een prefab schouw die uit

verschillende lagen bestaat.

Het belang van een goede oplossing voor de schouwen op het dak kan niet onderschat worden.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


De Pen

‘Nu lijkt de toekomst zeer

onzeker, maar voor onze

sector zal de toekomst er zeker

niet slechter op worden’

12 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Filip Van Mol,

Algemeen Directeur van ELOYA

ALS EEN VUURTOREN IN DE WOELIGE WATEREN

VAN DE SAMENLEVING

Eloya, Unie van Elektriciens, is de meest representatieve beroepsorganisatie voor de elektrotechnische

installateur. Als Algemeen Directeur van ELOYA, tracht ik, Filip Van Mol, de leden zo goed mogelijk te

adviseren en bij te staan. Het heeft geen enkele zin om open deuren in te trappen maar het Coronavirus

of COVID-19 heeft ons allemaal hard geraakt. Natuurlijk heeft het ook geen enkele zin om besluiteloos

en fatalistisch te worden.

De enige manier om dit nieuwe virus te overwinnen is een positieve ingesteldheid te hebben en hard te blijven werken.

Maar het sleutelwoord is en blijft solidair zijn met elkaar. Hoe moeilijk dit ook mag zijn in onze egocentrische

samenleving waar prestatiedrang en zelfontplooiing primordiaal zijn. Wat dit virus ons geleerd heeft, is dat alles wat

we doen onlosmakelijk verbonden is met onze gezondheid. Het virus heeft ons ook nederig gemaakt en het besef

dat we misschien wel de ‘heersers’ zijn over de Aarde maar dat hieraan ook grenzen zijn. Iedereen die zich engageert

om dit virus te bestrijden, doet dit om zoveel mogelijk mensen te redden. Dit gezegd zijnde, hebben we ons met de

beroepsorganisatie ELOYA de afgelopen maanden meer dan één keer in vraag gesteld. We werden en worden nog

steeds dagelijks overstelpt met vragen van ongeruste maar vooral gemotiveerde ondernemers die hun klanten en

hun personeel zo goed mogelijk willen bijstaan en raad geven.

Als beroepsorganisatie geeft het dan ook veel voldoening om onze leden-installateurs de meerwaarde van hun

lidmaatschap nog meer in de verf te kunnen zetten. We waren en zijn voor heel wat installateurs een veilig baken

en een kosteloze oplossing voor al hun vragen. Want nadat men het lidgeld betaald heeft zijn al onze adviezen

inbegrepen in het lidgeld. Doordat wij tijdens de lockdown als essentiële sector zijn kunnen blijven werken, hebben

we onze leden een enorme toegevoegde waarde geboden. Hierbij wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om

het personeel en het bestuur van onze beroepsorganisatie te bedanken voor al hun inspanningen.

Nu is het vooral zaak om samen met onze leden zo goed mogelijk de nieuwe omstandigheden waarin zij moeten

werken en leven gewoon te worden. We kunnen daarom met onze beroepsorganisatie écht het verschil maken.

Nu lijkt de toekomst zeer onzeker, maar voor onze sector zal de toekomst er zeker niet slechter op worden. Al zal dit

voor sommige bedrijven natuurlijk wel een verandering in hun ondernemen betekenen. De allernieuwste technieken

zullen sneller hun weg vinden naar de klant, omdat de klant nu ook geconfronteerd wordt met het feit dat men

vaker in de eigen omgeving moet blijven en men dus de thuisomgeving nog meer gaat willen voorzien van het

nodige comfort.

Dit betekent dat onze leden en hun werknemers nog meer opleidingen gaan nodig hebben om de technische evolutie

meester te blijven. Het zijn dan ook zeer uitdagende tijden en voor ons als beroepsorganisatie is het de bedoeling

om als een vuurtoren steeds dat geruststellend baken te zijn voor onze leden in de soms woelige wateren van hun

vakgebied maar ook van de samenleving op zich.

Tenslotte ondersteunen we onze leden ook door onze ledenbijdrage dermate democratisch te houden dat men bij

één enkele contactname met onze diensten de ledenbijdrage al terugverdiend heeft. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


HEATMASTER ®

ONTDEK DE HEATMASTER TOTAL CONDENSATION

DE KAMPIOEN IN SANITAIR WARM WATER EN VERWARMING

ACV is gekend voor zijn betrouwbare toestellen voor de productie van

warm water. Toestellen die zeer krachtig zijn en toch een beperkte

ruimte innemen.

De HEATMASTER® familie is een assortiment vloerketels met een

geavanceerde condensatietechnologie.

De HEATMASTER® TC gaat nog een stapje verder. TC staat voor Totale

Condensatie zowel bij verwarming als bij de productie van warm

water. Dit is te danken aan de unieke warmtewisselaar in combinatie

met het beproefde Tank-in-Tank systeem.

De HEATMASTER® TC biedt een uitzonderlijk rendement en is

bovendien uitgerust met een complete regeling zodat het energieverbruik

tot een minimum wordt beperkt.

> Krachtig: van 1000 tot 3620 l/u sanitair warm water

(van 25 tot 120 kW)

> Economisch: totale condensatie zowel in SWW als verwarming

> Efficiënt: geringe vloeroppervlakte

> Duurzaam: inox tank-in-tank systeem

> Eenvoudig: ACV MAX-regeling voor SWW en CV

(standaard 2 verwarmingscircuits)

A +

A

Type HM 25 TC HM 35 TC HM 45 TC HM 70 TC HM 85 TC HM 120 TC

Rendement met 30% belasting (EN677) % 108,9 108,9 108,9 109 108,4 108,8

Opgegeven capaciteitsprofiel XXL XXL XXL XXL XXL XXL

Capaciteit (sanitair warm water) L 96 96 96 190 190 190

Capaciteit (primair) L 101 101 101 125 125 125

Piekdebiet bij 40°C L/10’ 361 408 451 716 783 900

Piekdebiet 1ste uur bij 40°C L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620

Groupe Atlantic Belgium NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp - project@groupe-atlantic.com - www.acv.com


KWO-installatie zorgt

voor voldoende koeling

in nieuw internaat

Naar het ontwerp van OM/AR architecten uit Antwerpen bouwt de vzw De Broeders van Liefde een nieuwbouw internaat met 98 kamers op de

campus Clara Fey te Brecht. Ingenieursbureau BOTEC nv uit Wommelgem werkte het technische concept van de installaties uit met specifieke

aandacht voor de toekomstige bewoners, met name jongeren met een verstandelijke beperking. Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten:

duurzaamheid, veiligheid, comfort en privacy.

Tekst en beeld Botec

Aanzicht achtergevel hoofdgebouw.

​Om de prikkels van de bewoners te beperken,

ging bijzondere aandacht naar de klimatisatie

van het gebouw, met name onder controle houden

van de oververhitting was cruciaal. In eerste

instantie is het belangrijk de zoninstraling tegen

te houden waarbij de locatie en de oriëntatie van

het gebouw uiteraard een belangrijke rol spelen.

Alle kamers zijn voorzien van geautomatiseerde

rolluiken, die dienst zullen doen als verduistering

én zonwering. Anderzijds is er in de architectuur

rekening gehouden dat alle raampartijen, gericht

naar circulatie- en leefruimtes, beschaduwing krijgen

door vaste luifels.

Boring KWO.

KWO

Verder werd na een grondige voorstudie en kosten-batenanalyse

door Ingenieursbureau BOTEC,

gekozen voor een KWO-installatie. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


DE WOLF CKL POOL:

EEN KLASSE APART IN

ENERGIEZUINIGE VENTILATIE

“Opstellen, verbinden, instellen en klaar!“ Dit is het motto voor de gehele

WOLF CKL serie compacte luchtbehandelingskasten. Of het nu gaat om

kantoren, wooncomplexen, restaurants, kantines of scholen: de CKL-serie met

warmteterugwinning is de ideale oplossing voor de comfortabele en

energiezuinige ventilatie van de meest uiteenlopende gebouwen. De CKL Pool is

onderdeel van deze serie. De Comfort zwembadunit is speciaal ontworpen als

binnen-unit voor de ventilatie, ontvochtiging en verwarming van kleine gesloten

zwembaden, zoals die in hotels of particuliere woningen.

Voor meer info: BE.WOLF.EU


controleerd toegang krijgen tot bepaalde delen van

het gebouw. De hoofdtoegangen en toegangen tot

de leefgroepen werden bijgevolg voorzien van een

online toegangscontrolesysteem. Het systeem is zo

opgebouwd dat centraal beheer van de toegangsrechten

mogelijk is. Aanvullend en gekoppeld aan

het toegangscontrolesysteem werd elke kamerdeur

voorzien van een controlesysteem waarbij het gebruik

van de deuren gemonitord wordt.

Door de KNX-integratie in bepaalde delen in het

gebouw is het verder mogelijk elke kamer individueel

spanningsloos te zetten via een touchpanel

voorzien in elke leefgroep, mocht dit in bepaalde

situaties gewenst zijn. De sturing van de rolluiken

is eveneens mee geïntegreerd in de KNX-sturing.

Boring KWO.

Om de KWO te realiseren werden 2 putten geboord

op een onderlinge afstand van 80 m. In de zomer,

als er vraag is naar koeling, wordt het koude grondwater

uit één van de putten opgepompt. De koude

wordt onttrokken aan het opgepompte grondwater

en over een warmtewisselaar aan het gebouw

a fgegeven via de luchtgroepen en de vloerkoeling.

In de koude wintermaanden wordt het opgeslagen

warme grondwater weer opgepompt.

De temperatuur van het grondwater wordt dan

eerst verhoogd via de warmtepomp, om dan

langs dezelfde warmtewisselaar de warmte af

te geven aan de verbruikers in het gebouw, met

name vloerverwarming en luchtgroepen. Als koelafgifte-elementen

werd gekozen om de aanwezige

warmteafgifte-elementen omkeerbaar te maken:.

De circulatiezones en leefruimtes zijn voorzien van

vloerkoeling. De koeling in de kamers wordt gerealiseerd

door de ventilatiedebieten op te drijven om

het gewenste koeleffect te bekomen.

Aanbouw luifel.

Comfort

Er werd een hybride stookplaats voorzien. Bij

een storing of onderhoud aan de warmtepomp

is er steeds de mogelijkheid om de warmtepomp

hydraulisch te isoleren en via twee gasketels, in

cascade-opstelling, warmte te leveren. Bij normale

werking zullen de ketels enkel de kringen op

hogere temperaturen voeden, met name de boiler

en de kringen-radiatoren.

Ingenieursbureau BOTEC tracht de installaties

steeds te ontwikkelen in het belang van de eindklant

waarbij er een zekerheid is van warmtelevering.

Het heeft geen zin om technisch ingewikkelde installaties

te ontwikkelen die ontregeld geraken en

waar na verloop van tijd niemand nog vat op heeft.

Privacy en veiligheid

Voor de bouwheer was het cruciaal dat de specifieke

bewoners in de verschillende leefgroepen ge-

Er werd niet geopteerd voor de plaatsing van een

camerabewakingsinstallatie maar de mogelijkheid

is voorzien; in iedere kamer is reeds bekabeling

voorzien voor het bijplaatsen van camera’s in

functie van de noodzaak. Dit zal door de bouwheer

geëvalueerd worden na de ingebruikname.

Tevens wordt het bestaande draadloze telefonienetwerk

aanwezig op de campus uitgebreid

in de nieuwbouw door het bijplaatsen

van de nodige DECT access points. De DECT

telefoontoestellen zijn uitgerust met een noodknop

die de begeleiders steeds kunnen indrukken

in geval van problemen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


Klimaattechnische oplossingen voor Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao

´WE HEBBEN AL ONZE PRODUCTEN

AAN ELKAAR GEKNOOPT´

STULZ is een wereldwijde leverancier van klimaat technische oplossingen voor diverse toepassingen. Voor het Corendon Mangrove Beach

Resort in Curaçao leverde het bedrijf een compleet pakket comfort-toepassingen. Een uitdagend project, dat met succes een tweede fase

in gaat.

Tekst en beeld: STULZ

Omdat het resort uit gaat breiden, is STULZ gevraagd ook voor het nieuwe deel de benodigde producten te leveren en te installeren.

Drie jaar geleden ging het project in Curaçao van

start met hoofdaannemer W. Tieleman B.V., een

bouw- en constructiebedrijf. STULZ werkte nauw

met dit bedrijf samen en leverde acht ClimaPac

luchtbehandelingskasten, meer dan 500 comfort

airconditioning units van Mitsubishi Heavy Industries

en de regeltechniek voor de airconditioning.

Blom, Product Specialist, engineerde hij het project

en hield hij het overzicht over de werkzaamheden.

Hij vertelt: “Het project bestond uit fases.

In eerste instantie hebben we ‘koeling’ geleverd

voor de hotelkamers, een kostentechnische en

slimme oplossing; een VRF-systeem. Daarna

werd dit ook gevraagd voor de restaurants. Hier

‘overheen’ hebben we een slimme regeltechniek

gezet: CompTrol ZLT. Hiermee kan het resort per

VRF-systeem zien wat de afname van energie

wordt. Indien nodig kan een te hoog verbruik dan

gecompenseerd worden met zonnepanelen. De

Apparatuur

Pierre Mulder, Sales Manager Comfort Cooling bij

STULZ, kent Curaçao en het resort inmiddels op

zijn duimpje. Samen met collega Dennis van der

‘Het resort kan per VRF-systeem zien wat de

afname van energie wordt’

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


egeltechniek wordt bestuurd vanaf een centrale

plek. Ten behoeve van de keukens van de restaurants

hebben vervolgens luchtbehandelingskasten

op het dak geplaatst.¨

STULZ leverde acht ClimaPac luchtbehandelingskasten, meer dan 500 comfort airconditioning

units van Mitsubishi Heavy Industries en de regeltechniek voor de airconditioning.

Luchtbehandelingskasten

Collega Richard Geerts is binnen het project verantwoordelijk

voor deze ClimaPac luchtbehandelingskasten.

Hij vertelt over het product: “De

kasten bevinden zich dus op het dak, zoals Pierre

vertelt. Tijdens het koken gaan de grote afzuigkappen

aan. Op dat moment is het nodig lucht

toe te voeren. Doe je dit niet, dan ontstaat er

onderdruk - hoge temperaturen - en kunnen bijvoorbeeld

de deuren niet meer open. De kasten

zorgen voor koeling. Ze worden geconditioneerd

door de comfort air conditioning units; ze koelen

de batterijen in de kasten tot een graad of 25. De

DX-batterijen koelen de lucht tot een graad of 25.

Uitdagingen

Curaçao is geen Nederland en dus komen er bij

een dergelijk project uitdagingen om de hoek kijken.

Een stabiele stroomvoorziening is geen vanzelfsprekendheid.

Ook is er gezien de ligging aan

zee, sprake van corrosie. Een goede coating van

de apparatuur is dan ook noodzakelijk. De hoge

luchtvochtigheid op het eiland vereist custom

made koeling. “Bij veel vocht gaat de energie van

de airconditioning units in de ontvochtiging zitten,

minder in de koeling. We hebben veel moeten

calculeren om dit in balans te krijgen. Maar dat is

goed gelukt”, aldus Mulder.

Om de kennis van deze specifieke systemen bij de lokale installateur op niveau te krijgen is Pierre Muler

samen met een service monteur (Mark de Heer) heen en weer gevlogen voor een onsite training.

Om de kennis van deze specifieke systemen

bij de lokale installateur op niveau te krijgen

is Pierre Muler samen met een service monteur

(Mark de Heer) heen en weer gevlogen voor

een onsite training. Voor Richard Geerts was het

vooral een uitdaging de kasten zo te maken, dat

ze in de zeecontainers pasten. Middels prefabwerk

is dit opgelost.

Leuk

Beide heren zijn enthousiast over het project. Niet

alleen omdat het geslaagd is, maar het werk is

ook nog eens leuk. Pierre Mulder: “We hebben binnen

dit project bijna al onze producten aan elkaar

geknoopt. Uitdagend om te doen. Daarnaast is

het prettig om met de lokale mensen samen te

werken en hen te instrueren.” Richard Geerts: “Het

is interessant en leuk om internationaal bezig te

zijn. Elke opdracht is weer anders.”

‘In eerste instantie hebben we ‘koeling’ geleverd voor de hotelkamers, een kostentechnische en

slimme oplossing; een VRF-systeem. Daarna werd dit ook gevraagd voor de restaurants.’

Uitbreiden

Omdat het resort uit gaat breiden, is STULZ gevraagd

ook voor het nieuwe deel de benodigde

producten te leveren en te installeren. En uiteraard,

uiteindelijk zullen dan alle producten in het

hele ´bolwerk´ met elkaar verbonden zijn. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


THEMA BRANDBEVEILIGING

Kwaliteitscertificaat voor installatiebedrijven

gespecialiseerd in brandveiligheid krijgt

duwtje in de rug

Agoria stelt vast dat de klanten van technische installateurs steeds meer beroep willen doen op partners die ten allen tijde de kwaliteit van

hun diensten kunnen garanderen.

Tekst en beeld Fireforum

We spraken hierover met Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety van Agoria

en Fireforum en Dominique Du Tré, Directeur Services bij Agoria en Gedelegeerd

Bestuurder van Fireforum hoe zich dat vertaalt in de recente evolutie

en positionering van het FiSQ certificaat.

Enquête over de kwaliteit brandveiligheidsinstallateurs

“In een uitgebreide enquête in 2019 polste Agoria bij meer dan 180 bedrijven

naar hun ervaringen als klant en gebruiker van brandveiligheidsinstallaties”

vertelt Dominique Du Tré. “We wilden bijvoorbeeld weten of installateurs hun

klanten voldoende informeren over nieuwe normen en regelgeving die van

toepassing zijn op hun installaties. Of ze de installatie- en beheerskosten correct

in kaart brengen. Ook de kwaliteit en snelheid van hun interventies,

de kennisoverdracht bij ingebruikname van installaties werden bevraagd.”

Daarbij zijn zowel klanten van niet- als wel gecertificeerde installatiebedrijven

aangeschreven. Bij een tiental bedrijven werden er ook ter plaatse diepte

interviews afgenomen.

De verwachtingen van de respondenten - voornamelijk CEO’s en hun preventieadviseurs

– konden samengevat worden in 3 conclusies:

- Installateurs moeten proactief doorheen de hele levenscyclus van de brandveiligheidsinstallatie

meedenken met hun klanten;

- Installateurs moeten beter afstemmen met hun collega’s: zowel tussen safety

en security installaties, als tussen de verschillende passieve en actieve

brandveiligheidsinstallaties;

- Om de doelstellingen van Business Continuity te halen moeten adequate

techniekers snel kunnen interveniëren.

“Afstemming en overleg tussen installateurs is van cruciaal belang” verduidelijkt

Dominique Du Tré, “wat niet altijd evident is als je naar de verantwoordelijkheden

en aansprakelijkheid kijkt. FiSQ installateurs bevestigen dat ze

dit ter harte nemen en samenzitten met hun collega’s waar nodig. Ook het

uitvoeren van testen in combinatie met andere technieken, valt bij hen onder

goede praktijk.”

‘In een uitgebreide enquête in 2019 polste Agoria bij meer dan 180 bedrijven naar hun ervaringen als klant en gebruiker van brandveiligheidsinstallaties.’

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

Bart Van Bever: “Je merkt inderdaad bij de FiSQ bedrijven dat ze zich hier sterk

van bewust zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het initiatief dat binnen de

normalisatie genomen is. Bij een brandalarm moet je de volledige interactie

met alle andere relevante installaties, denk aan liften, branddeuren, ventilatie,

RWA,… gaan bekijken.“

“De bouwheer is zich niet altijd bewust van wat die interactie moet inhouden

of weet niet tot wie hij zich moet wenden als een bepaald onderdeel niet

goed functioneert. De FiSQ installateur zorgt dat hier duidelijke afspraken

over gemaakt zijn.” verduidelijkt Dominique Du Tré.

Bart Vanbever: “In de nieuwe versie van het FiSQ reglement is scherper gesteld

hoe de verantwoordelijkheid van het FiSQ-gecertificeerd bedrijf behouden

blijft ook als een deel van het werk door onderaannemers uitgevoerd

wordt. Bijvoorbeeld bij het uitbesteden van een bekabeling van een branddetectiesysteem

blijft het FiSQ bedrijf verantwoordelijk voor het volledig

systeem. Dat is trouwens ook zo voorzien in de detectie installatienorm. En

hetzelfde principe geldt voor alle andere technieken.” Ondertussen hebben

32 bedrijven gespecialiseerd in passieve en actieve brandbeveiliging het FiSQ

certificaat behaald. Uitgebreide info over het FiSQ certificaat vind je op de

gloednieuwe FiSQ website. www.fisq.be

FiSQ Premium Fire Safety Quality Certificate

FiSQ is een onafhankelijk kwaliteitscertificaat van Fireforum[1] vzw voor bedrijven

in de sector van de brandbeveiliging, die de veiligheid en kwaliteit

van hun producten en diensten garanderen gedurende de volledige levenscyclus

van de installaties (van studie & ontwerp tot en met het onderhoud).

Zowel de installateurs van actieve (branddetectie, sprinklers,…) als passieve

brandbeveiligingssystemen (branddeuren, brandwerende afdichtingen en

door voeringen,...) komen hiervoor in aanmerking.

‘De bouwheer weet niet altijd

tot wie hij zich moet wenden

als een bepaald onderdeel

niet goed functioneert’

Mee zijn met de laatste evoluties

Medewerkers van een FiSQ bedrijf volgen regelmatig een verplichte bijscholing

over nieuwe technologie, regelgeving en normen en informeren hun klanten

daar proactief over. De druk bijgewoonde Fireforum Academies begin

september waren hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Van 16 tot 20 november vindt het 6e Fireforum Congres plaats, deze keer

volledig online. Daar maak je kennis met innovatieve technologieën en wetenschappelijke

evoluties in de brandpreventie en de brandbestrijding. Het

Congres is door KCCE erkend als voortgezette opleiding, zoals voorzien in het

“KB 18/11/2015 houdende de opleiding van de brandweer.”

Met sprekers uit de academische wereld, overheid en brandweer, studiebureaus

en industrie, ledenorganisaties,…

Het Congres 2020 wordt gespreid over meerdere dagen, zodat iedereen voor

zichzelf een optimaal traject kan samenstellen. Het volledige programma met

de tijd-slots en de inschrijvingsmodule is beschikbaar op de Fireforum website

www.fireforum.be ❚

Ondertussen hebben 32 bedrijven gespecialiseerd in passieve en actieve brandbeveiliging het FiSQ certificaat behaald.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


Gespecialiseerde

onderneming vraagt

certificatie aan

bij Fireforum vzw,

onahankelijk

beheerder van het

merk FiSQ

Fireforum vzw

1 jaar

Auditbureau

Installateur

Geaccrediteerd

extern auditbureau

doet de audit bij de

gespecialiseerde

onderneming

Het onahankelijke FiSQ kwaliteitscertificaat, toegekend aan bedrijven gespecialiseerd in

brandveiligheid, biedt heel wat voordelen, zowel voor de gespecialiseerde onderneming als

voor de klant, en ook voor de maatschappij in het algemeen.

Kwaliteitsvolle brandbeveiliging gedurende de volledige levensduur van de installatie

Gekende

en bevestigde

waarde voor uw geld

ISO 9001

& VCA

gecertificeerd

Oplossingen

op maat

Gespecialiseerde onderneming

ontvangt het FiSQ certificaat na positieve

audit en na positieve evaluatie

door zijn klanten

Financieel

stabiele partner

Up-to-date

met recentste

standaarden & trends

Gespecialiseerde

onderneming informeert

klant regelmatig over

evoluties binnen domein

DIE N ST N A VE R KO OP

STUDIE & ONTWERP

Internationale

kwaliteitslabels

Societal relevance

Maatschappelijke relevantie

van het FiSQ kwaliteitscertificaat:

Verhoogde veiligheid

Gereduceerde ecologische voetafdruk

Economische welvaart

Duurzame toekomst

Continue

training medewerkers

van gespecialiseerde

onderneming

Snelle &

kwalitatieve 24/7

dienstverlening

REALISATIE

Brede

gebruikerstraining

en overdracht van documentatie

bij oplevering

Installaties

conform regelgeving

en normen

www.fisq.be

Naamloos-5 1 13-10-20 11:50

THE COMPLETE SOLUTION

IN FIRE SAFETY

Active protection systems play a crucial role in every

fire protection concept.

Sicli is one of the only players who have in-house the various

techniques and therefore can respond quickly and optimally to

the requirements of the client. Often the combination of one or more

techniques leads to a more cost-efficient solution.

HOW CAN WE HELP YOU?

ADVICE

& ANALYSIS

WIDE RANGE

OF PRODUCTS

PRODUCTION

& INSTALLATION

MAINTENANCE

EQUIPMENT

UPGRADING

AUTOMATIC

FIRE SYSTEMS

www.sicli.be

Rue du Merlostraat, 1

Bruxelles 1180

Brussel

T. +32 2 370 24 11

F. +32 2 370 24 24

info@sicli.be


BRANDBEVEILIGING THEMA

Een weldoordachte brandbeveiliging

vertrekt vanuit een totaalaanbod

Sicli is sedert vele jaren één van de marktleiders in brandbeveiliging in België en de enige 100 procent Belgische fabrikant van draagbare

en mobiele brandblussers. Het bedrijf denkt oplossingsgericht mee met de klant. Sicli maakt er een erezaak van om een totaalpakket inzake

brandveiligheid aan te bieden, en dit op lange termijn.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Sicli

Elke brandveiligheidsstrategie wordt gedragen door een grondige risico analyse.

Hierbij dient het juiste evenwicht gevonden te worden tussen de brand

snel detecteren, de brand efficiënt blussen en uw medewerkers georganiseerd

en snel evacueren. Standaardoplossingen zijn meestal niet aan de orde.

Marnix Steenbeke, Division Manager bij Sicli: “Onze klanten zijn doorgaans

bedrijven met een weldoordachte beveiligingsfilosofie. Zij kiezen bewust voor

een fabrikant die een totaalaanbod biedt, met inbegrip van onderhoud. Wanneer

het over brandveiligheid gaat is een kortetermijnvisie immers niet de

beste keuze. Wij verkopen dan ook geen producten, maar oplossingen.” Vanuit

zijn totaalpakket aan oplossingen biedt Sicli u voor voor elk deelfacet van

uw strategie een oplossing op maat.

Branddetectie

De basis van elk brandbeveiligingsconcept berust op een betrouwbare en

snelle branddetectie. Hoe sneller de brand wordt gedetecteerd, hoe minder

schade er wordt aangericht. Niet alleen vermijdt u hiermee heel wat fysiek

leed, maar voorkomt u eveneens bedrijfs- en milieuschade. Een geschikt

branddetectiesysteem kan de rampzalige gevolgen voor mens, gebouw en

milieu tot een minimum beperken. Sicli kan u helpen bij de keuze en installatie

van een gepast alarm- of vocaal evacuatiesysteem. “Zeker in grote publieke

gebouwen komen vocale evacuatiesystemen steeds vaker voor”, aldus

Steenbeke. Een sirene doet soms meer kwaad dan goed, omdat de mensen

dan niet weten in welke richting ze moeten evacueren. Een vocaal evacuatiesysteem

is heel gericht en kan met een duidelijke boodschap voorkomen dat

er juist extra paniek gecreëerd wordt.”

Automatisch blussysteem

Zeker in industriële omgevingen is een automatisch blussysteem dikwijls

noodzakelijk en complementair aan de branddetectie. Naast zijn manuele

interventiemiddelen biedt Sicli u een breed gamma aan hoogkwalitatieve

blussystemen op basis van gas, water en schuim of poeder. Sicli staat in voor

professioneel advies, engineering, installatie en onderhoud.

Uw brandbeveiligingsinstallaties en -producten dienen ten allen tijde werkingsklaar

te zijn en dit gedurende hun ganse levensduur. Het regelmatig

onderhoud ervan is dus meer dan noodzakelijk om zeker te zijn dat uw uitrusting

zal functioneren wanneer dit nodig is. Het Sicli-onderhoudsteam van 150

gespecialiseerde techniekers zal uw systemen en uitrustingen op regelmatige

basis testen en nakijken en dit conform met de laatste normen en wetgeving.

Sicli biedt eveneens de nodige opleidingen in het gebruik van draagbare

interventiemiddelen aan en kan ook helpen bij het opstellen van een nooden

evacuatieplan. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


THEMA BRANDBEVEILIGING

VEELZIJDIGE ALL-ROUNDPLAAT GARANDEERT

BRANDVEILIGE COMPARTIMENTERING

Met PROMATECT ® -100 beschikt Promat over een plaat die een brandveilige compartimentering verzekert zónder dat er moet worden

ingeboet in afwerkings- en verwerkingsmogelijkheden. Een breed gamma aan oplossingen en een deskundige ondersteuning door het

Promat-team vergemakkelijken het werk van de vakman net dat tikkeltje meer.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Promat

PROMATECT ® -100 is speciaal ontwikkeld voor plafond-,schacht- en wandconstructies.

Het is een onbrandbare vezelversterkte calciumsilicaatplaat,

gebaseerd op de PROMAXON ® -technologie. De plaat heeft een glad oppervlak

en is zeer mooi afwerkbaar.

Verschil met gipskarton

“De look and feel van de plaat benadert die van een klassieke gipskartonplaat,

zeker op vlak van verwerking en afwerking”, zegt Kurt De

Proft, Technical Manager BeNeLux bij Promat. “Het verschil met gipskarton,

is dat er een ontwikkelde technologie achter het materiaal zit waardoor

de plaat in geval van brand langer stabiel blijft dan een klassieke

gipskartonplaat.” Dat bewijzen ook de testen. PROMATECT ® -100 is getest

tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende

constructies. Het materiaal geniet bovendien op vlak van brandreactie

van de Euroklasse A1 volgens EN 13501-1. “De CE-markering volgens ETA

06/0219 toont aan dat wat we declareren ook is geverifieerd en gevalideerd

door externe partijen”, voegt De Proft toe.

Dankzij PROMATECT ® -100 kan brandbescherming op een slanke, elegante

manier verzekerd worden. “Oplossingen met één laag plaatmaterialen

zijn mogelijk, daar waar er bij andere materialen vaak twee lagen moeten

worden aangeboden”, stelt De Proft. “Ook op vlak van montagetijd

en -complexiteit heeft PROMATECT ® -100 dus zeker enkele belangrijke

troeven in huis.” De stevige en duurzame plaat is bovendien snel en

eenvoudig te plaatsen.

Het uitgebreide gamma – PROMATECT ® -100 is beschikbaar in een hele

reeks diktes van 8 mm tot 25 mm – versterkt de flexibiliteit van het product.

PROMATECT ® -100 platen kunnen op maat worden gesneden met een breekmes,

worden verzaagd met gereedschap met hardstalen zaagtanden en

worden bijgeschaafd met een gewone kantschaaf voor gipsplaten. “Bovendien

is de plaat beschikbaar met rechte kanten of met afgeschuinde kanten,

afhankelijk van wat de klant in zijn project nodig heeft”, zegt De Proft.

Theorie versus praktijk

Bovendien staat de klant er niet alleen voor. Promat voorziet uitvoerige

ondersteuning om in elk project de beste oplossing uit te werken. “We hebben

een uitgebreid technisch team dat hiervoor paraat staat”, aldus De

Proft. “Dat is ook nodig. De theorie en praktijk sluiten niet altijd naadloos

op elkaar aan. Een oplossing kan perfect alle prestaties garanderen in een

laboratorium, maar op een werfsituatie zijn er allerlei randvoorwaarden

waar aan voldaan moet worden. Daarom helpen wij onze klant met de

interpretatie van de werfsituatie. Wij proberen waar mogelijk steeds een

gepaste oplossing voor te stellen, steeds gebaseerd op geteste systemen.“

“De uitzonderlijk hoge brandstabiliteit en het gemak en de flexibiliteit

op vlak van verwerking maakt van PROMATECT ® -100 een uniek

product”, besluit De Proft. “Het is een veelzijdige all-roundplaat die

voor heel wat problemen een optimale oplossing biedt. Wie kiest voor

PROMATECT ® -100, hoeft niet meer te kiezen tussen brandveiligheid, esthetiek

en afwerkingsmogelijkheden.” ❚

Promat voorziet uitvoerige ondersteuning om in elk project de beste oplossing uit te werken.

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

De stevige en duurzame plaat is snel en eenvoudig te plaatsen.

‘Wie kiest voor PROMATECT®-100, hoeft niet meer te kiezen tussen brandveiligheid, esthetiek en afwerkingsmogelijkheden.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


Fire

Protect

PASSIEVE BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR LINEAIRE VOEGEN

(EN 1366-4) EN LEIDINGDOORVOERINGEN (EN 1366-3).

Volledig gecertificeerd en goedgekeurd assortiment passieve brandwerende producten voor bewegingsvoegen,

aansluitvoegen, openingen en leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten.


PROMATECT®-100

PROMATECT®-100

Brandwerende bouwplaat voor

plafonds, wanden en schachten

Plaatmateriaal met optimale

flexibiliteit en uitstekende

afwerkingsmogelijkheden.

PROMAT.COM


THEMA BRANDBEVEILIGING

Soepel verloop van bouwprojecten dankzij

passieve brandwerende assortiment

Bostik heeft al jaren passieve brandwerende producten in haar portfolio. Toch was het tijd voor een upgrade van dit assortiment. Onder de

naam ‘Bostik Fire Protect’ heeft dit vorm gekregen.

Tekst en beeld Bostik

Bostik Fire Protect is een prachtig voorbeeld van het “nieuwe” Bostik. Het concept

bundelt de kennis van het passieve brandwerende Zwaluw-assortiment

van het voormalige Den Braven en de allerbeste producteigenschappen. Zo

ontstond een heel nieuw en zeer compleet concept rondom passieve brandwerende

producten. Nick Haring, Business Developer en verantwoordelijk

voor het brandwerende assortiment, licht toe: “Het nieuwe Bostik Fire Protect

assortiment is internationaal gelanceerd, in plaats van enkel in de Benelux.

Dat heeft twee belangrijke voordelen: we zijn veel breder gecertificeerd en

door de schaalvergroting zijn we ook nog eens aantrekkelijker in prijs.”

Waarom Bostik Fire Protect?

Passieve brandveiligheid speelt in de bouw een steeds belangrijker rol, zowel in

nieuwbouw als renovatie. Daarom besloot Bostik zich nog sterker te concentreren

op productontwikkeling en certificering voor dit marktsegment. Bostik Fire Protect

is een compleet, volledig gecertificeerd assortiment passieve brandwerende

producten voor gebruik in bewegende voegen, verbindingsvoegen, openingen en

oppervlakte-penetraties tussen brandcompartimenten (EN 1366-3 & EN 1366-4).

Open kaart

Bostik Fire Protect onderscheidt zich in de markt door de toegankelijkheid.

Alle certificaten en documenten van de producten, zijn direct online te raadplegen

op www.bostikfireprotect.nl. “Bij andere leveranciers is dat niet altijd

het geval”, vertelt Nick Haring. “Doordat de aannemer meteen zelf de documenten

op onze website kan bekijken, laten we zien dat wij graag open

kaart spelen. Dat is niet alleen goed voor het vertrouwen, maar ook voor de

snelheid en het soepele verloop van een project.”

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

‘Naast onze uitgebreide catalogus, installatie-instructies en trainingen, begeleiden

we ook projecten van begin tot eind.‘

Bij de juiste toepassing voldoen de producten van Bostik Fire Protect aan de

wettelijke basisvereisten voor compartimentering.

Wat is passieve brandwerendheid?

Tijdens de bouw van een object zijn passieve brandwerende producten de

belangrijkste middelen die een aannemer gebruikt om in geval van brand de

verspreiding van vlammen, hitte en rook te beperken. Dat verhoogt de brandveiligheid

van een gebouw substantieel. Bij de juiste toepassing voldoen de

producten van Bostik Fire Protect aan de wettelijke basisvereisten voor compartimentering.

Ze dragen bij aan de structurele stabiliteit van een gebouw,

waardoor mensen de tijd hebben om veilig uit een gebouw te komen in geval

van brand. Passieve brandwerendheid beperkt de verspreiding van vuur en

rook en zo de overdracht en flashover van vuur tussen compartimenten.

Begeleiding van begin tot eind

Om erop toe te zien dat de brandcompartimenten daadwerkelijk voldoen aan

alle eisen, zet Bostik zwaar in op het delen van kennis. Nick Haring: “Naast

onze uitgebreide catalogus, installatie-instructies en trainingen, begeleiden

we ook projecten van begin tot eind. Dat betekent dat ik in de beginfase van

een project inventariseer wat er moet gebeuren en daarna op locatie uitleg

van de producten geef. Dit is nodig voor de garantie die we op onze Bostik

Fire Protect producten geven. Die garantie is enkel geldig bij correcte verwerking

van de producten. En mocht het nodig zijn, kan een aannemer een certificaat

van de productgarantie direct overleggen met de opdrachtgever. “ ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


THEMA BRANDBEVEILIGING

Het belang van brandveilig

elektrisch installeren

Brandveiligheid is – terecht – een hot topic in de sector van de elektrische installaties. Installateurs krijgen de laatste jaren steeds strengere

richtlijnen voor de kiezen. In 2017 onderging de elektrosector al een belangrijke verandering met het in voege gaan van CPR: Construction

Products Regulation. In navolging daarvan trad dit jaar, op 1 juni, het vernieuwde AREI in werking waarbij de voorschriften voor de keuze van

de bekabeling in elektrische installaties in overeenstemming werden gebracht met de CPR regelgeving.

Tekst en beeld Preflex

BRANDVEILIG

INSTALLEREN

De catalogus ‘brandveilig installeren’ van Preflex.

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA

HF inbouwdozen.

‘Halogeenvrije producten kunnen

mensenlevens redden, omdat ze in geval

van brand veel minder rook en toxische

gassen verspreiden’

Voor installateurs is het belangrijk om de juiste,

brandveilige materialen te kiezen die voldoen aan

de wettelijke vereisten. Preflex bundelde zijn productaanbod

voor brandveilige installaties in een

handige catalogus ‘Brandveilig installeren’.

portfolio van Preflex beperkt zicht niet tot voorbedrade

buizen. “Wij breiden ons portfolio inderdaad

gestaag uit om het werk van de installateur

maximaal te faciliteren”.

HALOVOLT, halogeenvrije

elektrobuis en accessoires

Met Halovolt heeft Preflex de meest brandveilige

elektrobuis met 0 procent halogenen in huis. Het

is de perfecte bescherming voor halogeenvrije kabels.

De groene low friction “Topspeed” binnenlaag

maakt Halovolt gemakkelijk herkenbaar en

versnelt en vergemakkelijkt in hoge mate het intrekken

van kabels. “We merken dat installateurs

veel belang hechten aan halogeenvrije installaties.

Daarom bieden we ook een volledig gamma

aan hulpstukken om een installatie van begin tot

eind halogeenvrij af te werken. Moffen, bochten,

buisingangen, maar ook diverse bevestigingsmaterialen

zoals klemmen en pluggen worden uit

hoogwaardige, halogeenvrije materialen vervaardigd

en vormen een goede aanvulling op onze

flexibele en starre buizen assortimenten.”

REDDY HF, nieuwe generatie

brandveilige inbouwdozen

Desmet: “De Reddy HF inbouwdozen maken ons

aanbod aan producten voor brandveilige elektrische

installaties compleet. Het assortiment is volledig

halogeenvrij en omvat luchtdichte inbouwdozen

voor energiezuinige en passiefwoningen,

geluidsisolerende inbouwdozen voor gebruik

in geluidsdichte wanden en tenslotte een 3-in-1

luchtdichte, geluidsdichte én brandwerende inbouwdoos

met speciale afsluittechniek die het

functiebehoud tijdens een brand garandeert.” ❚

Volgens Kris Desmet, Sales Manager bij Preflex,

had de Belgische elektro-installateur nood aan

informatie n.a.v. de recente aanpassing van het

AREI. “Het vernieuwde AREI deed veel vragen

rijzen bij de elektro-installateurs. Zij wilden zich ervan

verzekeren dat ze hun installaties nog correct

konden uitvoeren met onze producten.”

Preflex SAFE

Preflex SAFE is het 100 procent halogeenvrije

assorti ment voorbedrade buizen van Preflex.

De Preflex buizen zijn halogeenvrij en niet-vlamverspreidend

en in het Preflex SAFE assortiment

zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij.

Het is een bekend gegeven dat halogeenvrije producten

mensenlevens kunnen redden, omdat ze in

geval van brand veel minder rook en toxische gassen

verspreiden. Kris Desmet : “Met Preflex SAFE

is de installateur verzekerd van een installatie die

voldoet aan de vereisten van het AREI. Alle kabels

in het Preflex SAFE assortiment voldoen minimaal

aan de CPR klasse Cca s1a1.

Voor de veiligheids- en kritische installaties bieden

we in het Preflex SAFE assortiment uiteraard ook

kabels aan met functiebehoud.” Het producten

HALOVOLT

Producteigenschappen van Halovolt.

NO DRIP

0% HALOGENEN

MAXIMALE

BINNENDIAMETER

VORMVAST

TOP SPEED

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


AIRCONTROL

Kamer

bezetting

Luchtvochtigheid

°C

C0 2

VOC

Efficiënte Ruimteregeling

■ Vraaggestuurde ruimteregeling voor individuele

zone(s) of het hele gebouw

■ Optimalisatie van de luchtbehandelingscentrale

■ Gecentraliseerd alarmbeheer en weergave van

de actuele waarden

■ Één contactpersoon, één verantwoordelijke

■ Efficiënte planning en inbedrijfstelling

www.trox.be


BRANDBEVEILIGING THEMA

‘Onze R&D spitst zich sterk toe op de ontwikkeling van intelligente platformen om eigen en externe componenten en

systemen vlot met elkaar te laten communiceren, met de bedoeling om gebouwen energie-efficiënter en veiliger te maken.’

Brandveiligheidssystemen met

Duitse gründlichkeit

Het zijn speciale tijden, zeker ook voor Tom Stichelbaut. Enkele dagen voor de afkondiging van de ‘lockdown’ ging hij aan de slag bij TROX

Belgium, waar hij fungeert als Sales & Marketing Director. Een atypische start, maar het maakt zijn drive en motivatie er zeker niet

minder op. Ook in volle coronacrisis zijn er immers uitdagingen genoeg. Het gereputeerde brandveiligheidsgamma van de Duitse multinational

definitief lanceren op de Belgische markt bijvoorbeeld. “Aangezien de brandnormering alsmaar strenger wordt, is er steeds meer

vraag naar onze producten en toepassingen”, zegt Stichelbaut. “De oplossingsgerichte focus maakt TROX uniek, zeker in combinatie met

het uitgebreide productgamma.”

Tekst Tim Janssens | Beeld TROX

Tom Stichelbaut: Mijn functie als Sales & Marketing Director laat toe om

het bedrijf van binnenuit te leren kennen. In het verleden heb ik tien jaar

in de toegangscontrole en vijf jaar in de branddetectie gewerkt. TROX is

een groot internationaal bedrijf met zeer veel ambitie, maar ook met een

familiale ‘spirit’, wat me sterk aansprak. Wat TROX eens zo uniek maakt, zijn

de kwalitatieve producten. In België zijn we hoofdzakelijk gekend voor onze

HVAC-componenten, maar we beschikken eveneens over een zeer uitgebreid

brandveiligheidsgamma. Het is de bedoeling dat ik mijn ervaring in de fire

safety aanwend om die markt verder te exploiteren. Onze producten zijn ont-

wikkeld op basis van jarenlange Duitse knowhow en hebben doorheen de

jaren een ijzersterke reputatie verworven, dus het is nu zaak om ze goed en

wel te introduceren in ons land.”

TROX X-Fans, jullie brandveiligheidsafdeling in Bad Hersfeld, bestaat al meer

dan 140 jaar en is gespecialiseerd in kwalitatieve RWA-systemen. Wat kan

TROX de Belgische markt bijbrengen op het vlak van fire safety?

“Ventilatoren, tunnelventilatie, overdruksystemen voor traphallen …: alles

wordt van a tot z in eigen beheer ontwikkeld, getest en geproduceerd. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


BRANDVEILIG

INSTALLEREN

Ons uitgebreide assortiment brandveilige producten helpt u om te voldoen aan de vereisten

van het nieuwe AREI. Ontdek ze allemaal in onze catalogus Brandveilig Installeren!

Snel, gemakkelijk en veilig installeren, daarbij helpen we u graag.

preflex.com


BRANDBEVEILIGING THEMA

veiligheidsproducten van TROX, zoals brand- en

registerkleppen, kant-en-klaar beschikbaar zijn

en dat ze voldoen aan de allerstrengste eisen –

Duitse gründlichkeit is in dit geval dus een zeer

toepasselijke term.”

Tom Stichelbaut.

‘Onze troef is dat de RWA-systemen van X-Fans en de andere brandveiligheidsproducten van TROX, zoals

brand- en registerkleppen, kant-en-klaar beschikbaar zijn en dat ze voldoen aan de allerstrengste eisen.’

‘We zijn geëvolueerd van

componentenleverancier naar ontwikkelaar

van intelligente totaaloplossingen’

Het voordeel is dat de onze brandveiligheidsproducten

gemaakt zijn voor de Duitse markt, die

zeer strikt genormeerd is. België heeft qua brandveiligheid

een inhaalbeweging gemaakt, waardoor

de markt meer matuur is geworden en onze

producten hier eindelijk volledig tot hun recht komen.

Lees: voordien was er geen nood aan brand-

veiligheidsoplossingen van TROX-kaliber en kon

men het rooien met eenvoudigere toepassingen,

maar door de steeds strengere brandnormering en

de veranderende manier van bouwen (hoogbouw,

staalbouw, oplaadinstallaties voor elektrische wagens

…) is die vraag er nu wel. Onze troef is dat

de RWA-systemen van X-Fans en de andere brand-

Een andere troef is dat jullie sterk inzetten op gebouwintelligentie.

Hoe spelen jullie in op die belangrijke

trend?

“TROX heeft naam gemaakt als componentenleverancier,

maar evolueert steeds meer naar een

ontwikkelaar van intelligente, geïntegreerde totaaloplossingen.

Met uitzondering van de fysieke

kanalen kunnen we alle nodige componenten

aanleveren om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid

lucht op de juiste plek terechtkomt en

dat eventuele vervuilde lucht zo snel en adequaat

mogelijk afgevoerd wordt. Dat maakt ons uniek

op de markt, zeker gezien ons uitgebreide productgamma,

dat ons in staat stelt om toepassingen

te combineren, alternatieven aan te bieden, oplossingen

op maat uit te werken, enzovoort. We

verkopen dus niet zomaar losse onderdelen, maar

denken mee met onze klanten en installateurs en

dragen eveneens ons steentje bij op het vlak van

engineering. Onze R&D spitst zich sterk toe op

de ontwikkeling van intelligente platformen om

eigen en externe componenten en systemen vlot

met elkaar te laten communiceren, met de bedoeling

om gebouwen energie-efficiënter en veiliger

te maken. (Zo zijn we volop aan het inzetten op

Internet of Things-toepassingen, zodat we op basis

van gecapteerde data preventief en predictief

onderhoud kunnen inplannen.”)

Los van het zuiver mechanische gedeelte is digitale

innovatie dus jullie voornaamste focus deze dagen ...

“Klopt! We zijn bijvoorbeeld helemaal mee met

het BIM-verhaal. Met X-BIM beschikken we over

een handige tool waarmee we onze systemen en

componenten optimaal en uiterst gedetailleerd

(haast tot op schroef- en vijsniveau) kunnen integreren

in de 3D-plannen van studiebureaus

en installateurs. Aangezien zo meteen ook alle

achterliggende data beschikbaar is, kunnen zelfs

bouwheren er hun voordeel mee doen tijdens de

exploitatie en het onderhoud. Dat maakt onze

oplossingen zeer geschikt voor grootschalige Design,

Build & Maintain-projecten, zoals AZ Sint-

Maarten in Mechelen en AZ Delta in Roeselare,

waar we een volwaardige a-tot-z-aanpak hebben

kunnen hanteren. Eveneens belangrijk om weten

is dat we ook aandacht hebben voor het economische

plaatje. We werken bijvoorbeeld met een

speciale calculator waarmee we de total cost of

ownership becijferen, zodat we onze klanten een

beter zicht kunnen geven op terugverdientijden,

langetermijnopbrengsten, enzovoort. Naast onze

kwalitatieve producten zijn dat de zaken waarmee

we echt het verschil maken!” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


Textielkanalen: een budgetvriendelijke en

performante oplossing in schoolgebouwen

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het belang van een degelijke ventilatie alleen maar toegenomen. Zeker in scholen is gebleken dat op

dit vlak het schoentje wel eens durft te wringen. Dat het vernieuwen van de ventilatie tot een systeem dat aan de belangrijke normen voldoet

geen onbetaalbare hoeft te zijn, bewijst de realisatie van Xilio in een school in Belsele. Hier bleken textielkanalen een uitgelezen oplossing.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Xilio

Dat is een voordeel voor scholen, waar de beperkte budgetten wel eens in de

weg durven staan van dure ingrepen. Ook het onderhoudsgemak mogen we

niet vergeten. Daar ze wasmachinewasbaar zijn, kan alles regelmatig gereinigd

worden, niet onbelangrijk in deze bijzondere tijden.”

Xilio was niet aan zijn proefstuk toe. Naast heel wat retailruimtes plaatste

het bedrijf ook al textielkanalen in heel wat Belgische scholen en onderwijsinstellingen,

zoals Howest in Kortrijk, Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem en

Vlerick Business School in Gent. “De verwachtingen zijn in elk project hetzelfde:

de klant wil graag zoveel mogelijk comfort en zo weinig mogelijk tocht.

Aangezien de textielkanalen maatwerkproducten bij uitstek zijn is het altijd

mogelijk om daar een klantspecifiek antwoord op te bieden”, aldus Verlez.

Extractiekanalen

Xilio leverde twee ronde pulsiekanalen met een diameter van 400 mm en een

lengte van respectievelijk 8 en 16 meter. Omdat het vormvaste kanalen zijn,

blijven ze ook wanneer het systeem niet in werking is mooi rond. “Opvallend

in dit project is dat we ook twee textielen extractiekanalen hebben voorzien”,

gaat Verlez verder. “Vele mensen weten zelfs niet dat zo’n type bestaat. We

hebben daarvoor speciaal een rechthoekige profielstructuur ontwikkeld. Op

esthetisch vlak is die keuze duidelijk een meerwaarde gebleken.” De textielkanalen

zijn niet alleen bijzonder performant, maar ook geluidsarm. Verlez legt

uit: “In tegenstelling tot galva absorbeert textiel geluid. Dat was in dit project

een belangrijk argument, want de refter wordt ook gebruikt als studiezaal.”

Rechthoekige extractiekanalen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar.

Om te voldoen aan de nieuwe ventilatie- en CO 2

-normen ging basisschool

Gavertje Vier in Belsele over tot de renovatie van de refter. Deze moest voldoende

geventileerd worden dus met als gevolg een hoger ventilatiedebiet.

Het bestaande ventilatiesysteem was sterk verouderd en voldeed niet meer

aan de vereisten.

Studiebureau DeGreE uit Erps-Kwerps ging op zoek naar een performante,

efficiënte en betaalbare oplossing. In vakliteratuur stootte het studiebureau

op textielkanalen van Prihoda, in België verdeeld door Xilio. “We zijn samen

rond de tafel gaan zitten, en ik heb voor hen een voorstel uitgewerkt”, vertelt

Wesley Verlez, Product & Sales Manager bij Xilio. “Textielkanalen boden in

deze situatie een prima oplossing. De perforaties in de kanalen zijn afgestemd

op het gevraagde debiet – 2.500 m³ in dit geval. Ook de montage is

eenvoudig. Het is mogelijk om de kanalen in de ruimte op te hangen zonder

dat daar zware breekwerken bij komen kijken, want textielkanalen zijn superlicht

en kleiner in diameter in vergelijking met galva. Hier zijn ze bijvoorbeeld

mooi in het vals plafond verwerkt. Bovendien zijn Prihoda textielkanalen in

een brede variatie aan kleuren beschikbaar en zijn ze bijzonder prijsgunstig.

“De firma ACAR uit de ATS Groep nam de installatie op zich in nauw overleg

met onze customer care dienst. Op een drietal dagen tijd was de complete

installatie afgerond”, zegt Verlez. Hij blikt tevreden terug op het eindresultaat.

“We zijn zeer tevreden met deze realisatie. In de toekomst willen we de

mogelijkheden van textielkanalen in schoolgebouwen nog meer in de verf

zetten. Vele scholen hebben baat bij een oplossing die in hun budget past,

een kleine diameter heeft en vooral een hoge flexibiliteit aan de dag legt.” ❚

Pulsiekanalen in textiel bieden steeds esthetisch mooie oplossingen.

36 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Één adres voor

installatiematerialen

en toebehoren voor HVAC/S,

koeling, grootkeuken- en intralogistiek.

TEMPOMATIC 4

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor

Publieke Ruimten

100% hygiëne: geen manueel contact, antibacteriële

periodieke spoeling, antistagnatie elektroventiel

90% waterbesparing: automatische sluiting,

debiet 3 l/min (aanpasbaar tot 1,5 l/min)

Strak en tijdloos design

Onderhoud toegankelijk langs de voorkant:

elektronische module geïntegreerd in de kraan

Ons team staat voor u klaar

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke

ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen

van hoogwaardige en verantwoorde productlijnen.

©20.053

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne

c 056 35 92 94

w www.linum.eu w www.xilio.eu w www.plastibac.eu

Meer informatie op delabiebenelux.com


Borstel- en sensorloze motoren en het hittedraadmeetprincipe

EEN BLIK OP DE VERNIEUWDE VAV-INSTALLATIE

IN HET KBC-HOOFDKANTOOR

Het KBC-hoofdkantoor Leubrust in Leuven is een imposant, statig gebouw dat dateert uit 1991. Al sinds de beginjaren is dit kantoor uitgerust

met lucht- en brandklepaandrijvingen van Belimo. 1991 was echter nog een heel ander tijdperk, ook voor Belimo. Daarom heeft Belimo

in 2015 advies gegeven over hoe men de bestaande installatie relatief eenvoudig kon verduurzamen waarbij het energieverbruik enorm

kon worden gereduceerd.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Belimo

Danny De Laater, Manager Technical Support bij Belimo: “In 1991 was

Belimo nog een fabrikant van luchtzijdige producten, zoals de servomotoren

voor luchtklepregelingen voor brandkleppen en op VAV-boxen. In 1991 bestond

trouwens de Belimo VAV Compact al, ook toen waren de servomotor

en regelaar in één behuizing. De sensor was in die tijd nog een separaat

meetelement, die voor een luchtsnelheidsmeting of als dynamische sensor

werd toegepast.”

In 2015, 24 jaar nadat Belimo de oorspronkelijke VAV-Compact regelaars

via de OEM (Original Equipment Manufacterer) in Leubrust leverde, contacteerde

KBC Belimo opnieuw. Het bankbedrijf koesterde immers plannen

om de brandkleppen en VAV-boxen te moderniseren, met als hoofddoel: een

verhoogd comfort en verminderde geluidsoverlast. De Laater: “Er werd toen

besloten eerst de aandrijvingen van de brandkleppen, inclusief de voedingscommunicatiemodules,

te vervangen. Daarna volgde de renovatie van de bestaande

VAV-boxen.”

‘Een geborstelde motor is niet

meer van deze tijd, vanwege de

lagere nauwkeurigheid en het

hogere energieverbruik’

Bijna dertig jaar later is er immers heel wat veranderd op VAV-gebied, zegt

De Laater. “Alle hedendaagse Belimo-servomotoren zijn bijvoorbeeld uitgerust

met borstel- en sensorloze motoren. Die innovatie van Belimo, die dateert uit

2004, brengt een langere levensduur met zich mee. Een geborstelde motor

is immers niet meer van deze tijd, vanwege de lagere nauwkeurigheid en het

hogere energieverbruik van dit type motoren”, zegt De Laater. “Een Belimo

VAV Compact is vandaag de dag een VAV-aandrijving, regelaar en sensor in

één enkele behuizing.”

De D3-chip.

Ander meetprincipe

Ook het meten is anders dan vroeger: was in de jaren negentig het ‘hittedraadmeetprincipe’

nog de standaard. Hedendaags meten we met een zogenaamde

D3-chip. Dit is een unieke Belimo-chip van 3 millimeter die inmiddels

het standaard meetelement is geworden bij alle Belimo OEM-relaties. “De

D3-chip kan duurzamer en nauwkeuriger meten, met 120 keer minder lucht

die nodig is voor de meting. We spreken dan ook over een quasi statische meting.

De hedendaagse Belimo VAV-regelaar is ongevoelig voor vervuiling, stof

en rook. Deze D3-sensor werd ontwikkeld voor de HVAC-comfortregelingen

van bijvoorbeeld kantoren en scholen, maar je komt dezelfde Compact D3

ook tegen in laboratoria of ziekenhuizen, ten behoeve van onder- of overdruk

38 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De NG VRU.

regelingen van bijvoorbeeld operatiekamers.” Connectiviteit is anno 2020

niet meer weg te denken uit moderne installaties. Communicatiebussen zoals

Modbus RTU en BACnet MS/TP zijn een evidentie geworden. “We volgen

de evoluties inzake het Internet of Things (IOT) op de voet en zijn klaar voor

de volgende stappen in deze technologie. In Duitsland en Nederland lopen

inmiddels meerdere projecten. In Azië is er al een VAV-Compact , genaamd

Zone-Ease, die volledig gebruik maakt van de cloud”, aldus De Laater.

en eenvoudig energiekosten te reduceren. Met Belimo houden we onze blik

voortdurend op de toekomst gericht. We kijken als gespecialiseerd team naar

de vragen die leven in de markt en creëren innovatieve oplossingen die we

hiervoor kunnen aanbieden.” ❚

Welke vakman heeft tegenwoordig geen smartphone bij zich? Dankzij een

NFC-chip is het mogelijk om via smartphone of tablet te communiceren met

de VAV-regelaar, zelfs in spanningsloze toestand. De Laater: “Deze NFCtechniek

is ook gebruikt in de dit jaar geïntroduceerde nieuwe generatie universele

VAV-regelaars, VRU genaamd. Vooral de nieuwe generatie statische

membraamsensor (Piëzo-halfgeleidersensor), met een instelbereik van -75

tot 600 Pa, is indrukwekkend. Met deze -75 Pa heeft Belimo het meetbereik

aanzienlijk verbreed tegenover de vorige generatie VRP-STP. De nieuwe

VRU-regelaar is vooral voor de industriële markt bedoeld zoals laboratoria en

clean-rooms, maar ook voor ziekenhuizen en onder andere operatiekamers.”

Blik op de toekomst

Als Zwitsers bedrijf, dat hoogwaardige kwaliteit en voortdurende innovatie

hoog in het vaandel draagt, beseft Belimo als geen ander dat technologische

evoluties verbeteringen met zich kunnen meebrengen. De Laater: “We

moeten ons realiseren dat als de mogelijkheid voor renovatie zich aandient,

Belimo-aandrijvingen een mooie oplossing bieden om nauwkeuriger te meten

De Compact NMV-D3-MP.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


BEVOCHTIGING OP MAAT VAN ELK GEBOUW

Sinds vorig jaar is FläktGroup in België en het Groothertogdom Luxemburg de exclusieve verdeler van de bevochtigers van Carel. Stoombevochtigers

met elektroden (humiSteam) of weerstanden (heaterSteam), gasgestookte types (gaSteam), centrifugaalbevochtigers (humi­

Disk), systemen met omgekeerde osmose (humiSonic) en adiabatische bevochtigers (humiFog): het gamma beantwoordt aan elke behoefte.

Tekst Els Jonckheere | Beeld FläktGroup

De link wordt niet altijd gelegd, maar comfort

hangt nauw samen met de luchtvochtigheid in

ruimtes. Bij een luchtvochtigheid die lager is dan

40 % zullen de aanwezigen snel last krijgen van

droge ogen, huid of lippen. Zelfs een droge keel

en prikkelhoest zijn vaak symptomen van een te

lage luchtvochtigheid. Boven de 60 % neemt

dan weer het risico op vocht problemen toe (condensatie,

schimmelvorming, muffe geuren …). De

laatste jaren groeit de aandacht voor een perfecte

luchtvochtigheid en wordt er alsmaar vaker in een

performante bevochtiger geïnvesteerd. Diane De

Vroe, marketing manager bij FläktGroup: “Carel is

een van de marktleiders in dit domein. Deze producent

garandeert een hoge kwaliteit en duurzaamheid

aan een aantrekkelijke prijs. Met het uitgebreid

assortiment wordt bovendien ingespeeld op

de uiteenlopende behoeften in de markt. We zijn

dan ook erg trots dat we werden uitgekozen om

dit merk exclusief te verdelen in ons actieterrein.”

Het toestel gebruikt een speciale pomp om water onder hoge druk te vernevelen via specifieke verstuivers.

​De humiFog-bevochtiger kan ook als standaloneoplossing in de ruimte worden geïntegreerd.

‘Comfort hangt

nauw samen met de

luchtvochtigheid in

ruimtes’

Voor een hoge bevochtigingsgraad

Paradepaardje in het aanbod is humiFog, de adiabatische

bevochtiger voor hogedruk. Deze bevochtiger

kan in een luchtbehandelingsgroep worden geïntegreerd,

maar eveneens als standaloneoplossing in

de ruimte worden gemonteerd. De oplossing is uitermate

geschikt voor alle toepassingen die een hoge

bevochtigingscapaciteit vereisen, tot maximaal 500

kg/u. Het toestel gebruikt een speciale pomp om

water onder hoge druk te vernevelen via specifieke

verstuivers. Op die manier ontstaat een fijne homogene

nevel. De verkregen druppels verdampen spontaan

en bevochtigen en/of koelen op die manier de

lucht. Het grote voordeel van de ‘humiFog’ is dat er

geen persluchtcompressor of -leiding nodig is. Om

hygiënische redenen en vanwege de internationale

standaarden kan het toestel niet worden ingezet om

gerecirculeerd water te vernevelen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


Installeer het meest hygiënische

leidingsysteem...

... en bespaar bovendien tijd en geld!

De buizen. De fittingen. Het gereedschap.

Ontdek de voordelen van de

Henco buizenrechter

Made in Belgium


NIEUWE GENERATIE

COMPACTE LUCHTGROEPEN

ECOTOP & ECOSIDE

MET CLOUD CONNECTIE

* Compacte luchtgroepen met keuze uit platenwisselaar of warmtewiel

als recuperatiesysteem met rendementen tot 85%

* Aantrekkelijk, discreet design & uiterst laag geluidsniveau (


Nachtkoeling komt goed van pas in het tussenseizoen, want dan

zijn de buitentemperaturen ’s nachts doorgaans al wat lager.

Studiedag Pixii buigt zich over het probleem van oververhitting

‘COMBINEER PASSIEVE STRATEGIEËN MET

DUURZAME KOELSYSTEMEN’

Het veranderende klimaat heeft ook een impact op de wijze waarop we in de toekomst met onze gebouwen moeten omgaan. Meer hittegolven

resulteert in meer hittestress en potentiële risico’s voor kwetsbaren. Om de grote uitdagingen tegemoet te komen organiseerde Pixii een –

virtuele – Expert Day die volledig in het teken stond van oververhitting in gebouwen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Pixii opende deze Expert Day met een niet mis te verstane oproep naar de

overheid: “Er zal een manier nodig zijn om het stijgende aantal hittegolven

op te vangen, en de kosten daarvoor te erkennen zonder daarmee de doelstellingen

op vlak van CO 2

-uitstoot uit het oog te verliezen”, klonk het. Moeten

bijvoorbeeld de ontwerpregels en de EPB-vereisten aangepast worden?

Dat de aarde opwarmt is intussen een publiek geheim, maar om de precieze

toestand toe te lichten nodigde Pixii Steven Caluwaerts uit, als klimaatwetenschapper

verbonden aan de Universiteit van Gent en het KMI. Hij viel

meteen met de deur in huis: “Hittegolven hebben een enorme impact op

de gezondheid van mensen. Tijdens de recente hittegolf, in juli en augustus

2020, vielen er in België 1.460 extra overlijdens te noteren.”

Gebruikersgedrag

Een enquête in 2016 bij 149 lage-energiewoningen (het Waalse MEASUREproject)

liet weinig aan de verbeelding over. “Meer dan de helft van de bewoners

klaagde over teveel warmte in de woonkamer, in de slaapkamer ging

het zelfs om twee op de drie”, zei Jeroen Van der Veken van het WTCB. De

grootste impactfactoren op oververhitting zijn niet noodzakelijk ontwerpkeuzes.

Veel vaker speelt een sterk verschillend gebruikersgedrag een rol, net als

de al dan niet deftige uitvoering van passieve koelingsmaatregelen. Zeker

het consequent toepassen van zonwering en nachtventilatie heeft een grote

invloed. Eén van de pijnpunten in het bestrijden van te warme huizen en

kantoren: hoe doe je dat op een energie-efficiënte manier? De meeste experts

leggen de nadruk op passieve koeling: zonwering is een eerste logische stap,

44 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Wij zijn geen tegenstander van reversibele warmtepompen. Door dit

soort warmtepompen te gebruiken voor koeling kunnen we meteen

ook de verwarming in de wintermaanden elektrificeren.’

‘Tijdens de recente hittegolf, in juli en augustus 2020, vielen er in België 1.460

extra overlijdens te noteren.’

volledig in de filosofie van de ‘trias energetica’. De warmte buiten houden

is een betere oplossing dan de warmte opnieuw uit het huis te halen. Een

volgende stap is passieve koeling.

Ventilatieve koeling

Hilde Breesch, professor binnen het Departement Bouwkunde aan de KU

Leuven, brak een lans voor ventilatieve koeling. Hierbij wordt de buitenlucht

gebruikt om het gebouw te gaan afkoelen. Nachtventilatie is hier een prima

voorbeeld van. Dit kan in een natuurlijke, mechanische of hybride vorm.

“Doorgaans is dat niet voldoende om actieve koeling volledig te elimineren,

maar het kan er wel voor zorgen dat het benodigde vermogen en dus

het energieverbruik van de actieve koelingssystemen kunnen dalen”, aldus

Breesch. “Ventilatieve koeling is een aantrekkelijke oplossing, omdat heel wat

huizen al over een ventilatiesysteem beschikken.”

Breesch merkte ook op dat het koelseizoen uitbreidt. “In BEN-gebouwen is

oververhitting het hele jaar door een probleem”, stelt ze. “Bovendien zagen

we dit jaar zelfs eind september nog zeer warme dagen. Ook in de tussenseizoenen

moet er steeds vaker gekoeld worden. En net dan komt nacht koeling

goed van pas, want dan zijn de buitentemperaturen ’s nachts doorgaans al

wat lager.” Enkele barrières staan een echte doorbraak van ventilatieve koeling

vooralsnog in de weg. Niet alleen is het principe tijdens een hittegolf in

de zomer minder interessant – want dan is het buiten overdag even warm of

zelfs warmer dan binnen –, maar er zijn ook pijnpunten die meer te maken

hebben met het ontwerpproces. “Ventilatieve koeling is geen toestel op zich

dat je zomaar kan bestellen bij een leverancier. Het concept is gebaseerd op

een samenwerking tussen de gebouwschil en de installaties, oftewel: tussen

de architect en de HVAC-ingenieur. Daarnaast is ook de regeling cruciaal.”

Combinatie

Voor het WTCB ligt de sleutel in een intelligente combinatie van passieve

strategieën en duurzame koelsystemen. Binnen het TETRA-project SCoolS, van

Thomas More Kempen en WTCB, worden alternatieve, duurzame koeltechnologieën

bestudeerd die een extra oplossing kunnen bieden. Systemen aan de

hand van free geocooling en (indirecte) adiabatische koeling kunnen zeer

hoge efficiëntieratio’s halen en bevatten bovendien geen koelmiddelen.

“Wij zijn ook geen tegenstander van reversibele warmtepompen. Daarmee

kunnen we twee vliegen in één klap slaan, want door dit soort warmtepompen

te gebruiken voor koeling kunnen we meteen ook de verwarming in de

wintermaanden elektrificeren”, zegt Van der Veken. Al is er wel een ‘maar’: “Er

worden ook veel minder kwalitatieve aircosystemen geïnstalleerd, de mobiele

toestellen uit de doe-het-zelfzaak, met een veel te raag rendement. Die werken

op F-gassen met een hoog GWP.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Het appartementsgebouw La Magnanerie in Brussel dateert van de jaren zestig en was aan een renovatie toe op vlak van verwarming.

Warmtekrachtkoppeling: de slimme

investering voor de toekomst

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moet er op verschillende vlakken actie worden ondernomen. Ook in woongebouwen valt een belangrijke

winst te realiseren dankzij de stijgende populariteit van de warmtekrachtkoppeling of WKK. Een warmtekrachtkoppeling is een toestel

dat gecombineerd en lokaal warmte en elektriciteit opwekt. Het grote voordeel? De WKK levert een hoog globaal rendement, waardoor makkelijk

20% en soms zelfs véél meer brandstof bespaard wordt, en de consument aan het einde van de rit een lagere energiefactuur ontvangt.

Tekst en beeld Gas.be

Het appartementsgebouw La Magnanerie in

Brussel dateert van de jaren zestig en was aan een

renovatie toe op vlak van verwarming. De eigenaars

van de om en bij de 200 appartementen besloten

over te schakelen op warmtekracht koppeling

voor verwarming en sanitair warmwater.

Klimaat

Een goede beslissing, volgens syndicus Guillaume

Pinte. “Enerzijds wilden we de energieefficiëntie

van het gebouw verbeteren, anderzijds

wilden de bewoners hun steentje bijdragen

voor het klimaat. In een eerste fase renoveerden

we de stookplaats, met een omschakeling van

stookolie naar gas. Nadien stelden we ons de

vraag of het mogelijk zou zijn om over te gaan

op warmtekrachtkoppeling? We hebben contact

opgenomen met Sibelga, en hebben samen met

hen de mogelijkheden op vlak van ontwerp en

haalbaarheid onderzocht. Nadien hebben we

het plan voorgelegd aan de algemene vergadering

en kon de installatie opstarten.”

Intussen kijkt men bij La Magnanerie niet meer

achterom, zegt Pinte: “Dankzij de warmtekrachtkoppeling

kan de CO 2

-uitstoot naar beneden. De

totale factuur bedraagt nog slechts een derde

van vooraf. De WKK levert 65 procent van de

energie die nodig is voor sanitair warm water

en verwarming.”

Project op maat

Voor de realisatie van het warmtekrachtkoppelingsproject

deed La Magnanerie een beroep op Sibelga.

De netbeheerder kan terugbuigen op twintig jaar

ervaring inzake WKK’s en de optimalisatie van

stookplaatsen. Sibelga ontwikkelde een project op

maat en begeleidde de vereniging van mede-eigenaars

en de syndicus om de investering draaglijk te

maken. “Wij nemen alle investerings- en werkingskosten

op ons,” legt Nikolaas Bogaerts van Sibelga

uit. “Dat betekent dat de eigenaars geen financieel

risico lopen.” Bovendien hoeven de eigenaars zich

geen zorgen te maken over het onderhoud van de

installatie. Sibelga volgt de werking vanop afstand

op en monitort de resultaten zorgvuldig. Met alle

46 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De WKK levert 65 procent van de energie die nodig is voor sanitair warm water en verwarming.

WKK-projecten die Sibelga de voorbije twee jaar

begeleidde in Brussel, werd in totaal zo al 11.000

ton CO 2

bespaard. Binnenkort lanceert Sibelga nog

eens drie nieuwe WKK-projecten. Volgens Kris De

Wit van Gas.be is de WKK een slimme investering.

“In de toekomst zal er steeds meer groen gas worden

ingezet. Ook dan zal de WKK een efficiënte

manier blijven om basisenergiebronnen om te zetten

naar eindenergie. Als we kijken naar recente

regeerakkoorden, zien we dat ook beleidsmakers

deze richting willen uitgaan. En dat is alleen maar

goed nieuws voor de gemeenschap.” ❚

‘In een eerste fase renoveerden we de stookplaats, met een omschakeling van stookolie naar gas.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Het is onze verantwoordelijkheid om na te

denken over morgen. Daarom hebben we

verwarmingssystemen ontwikkeld

voor generaties.

Verwarmingssatellieten

voor geïndividualiseerde

collectieve

verwarmingsinstallaties (GCV)

Gasmotorgedreven

warmtepompen

lucht-lucht en lucht-water.

Koelen en verwarmen.

Gasabsorbtiewarmtepompen

water en bodem-water /

lucht-water. Hoogste

verwarmingsrendement

ter wereld.

Gasabsorbtiewarmtepompen

lucht-water 18kW.

Huishoudelijke toepassing.

lees meer op: K18.be

Geniaal verwarmen

Het modulaire

verwarmingssysteem

voor alle energiebronnen

CoolingWays bvba • Uilenbaan 148 B • B 2160 Wommelgem • Tel. +32 3 218 77 50 • info@climaways.be • climaways.be

De nieuwe HPG-I Premium warmtepomp:

Compact van formaat, voorbeeldig in efficiëntie.

> Verwarming of verwarming + sanitair warm water

(koeling in optie)

> Energiezuinige invertertechnologie (systeemlabel A+++)

> Laag geluidsniveau

> Ruimtewinst dankzij een compacte en sterk

geïntegreerde oplossing

> Een milieuvriendelijk en toekomstbestendig

koudemiddel: R454C

> Deze compacte units leveren tot 300l mengwater

Ondek ons volledig gamma op:

https://www.stiebel-eltron.be/geothermische

STIEBEL-ELTRON bv - ‘T Hofveld 6-D1 - 1702 Groot-Bijgaarden

www.stiebel-eltron.be

HPG-I_197x130mm_NL_FR.indd 3 17/08/2020 08:18:12


Vernieuwend systeem voor

sanitair warm water maakt forse

energiebesparingen mogelijk

ClimaWays is sinds 2019 verdeler van de producten van Solvis. Dit Duitse bedrijf is van origine fabrikant van zonnethermische collectoren.

Solvis ontwikkelde een intelligent buffersysteem voor huishoudelijk gebruik, dat op het juiste moment warmte kan capteren en opnieuw

gebruiken. Die technologie is nu doorontwikkeld voor grotere installaties: SolvisVital is geboren. Een oplossing die de productie van sanitair

warm water in grote projecten vergemakkelijkt, en dat aan een veel lager energieverbruik dan met een klassieke warmwaterboiler.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Climaways

SolvisVital is een warmteproductietechnologie die vooral interessant is voor

de productie van sanitair warm water. “En dan vooral in omgevingen waar er

een grote vraag is naar sanitair warm water, zoals sportcomplexen, scholen,

ziekenhuizen, of appartementen met een collectieve productie van sanitair

warm water”, zegt Jef Schelkens, zaakvoerder bij ClimaWays.

“Het is maar al te vaak een uitdaging om in gebouwen die op lage temperatuur

verwarmd worden, te kunnen beantwoorden aan de vraag naar

hoge water temperaturen. Dat is soms een ware bottleneck”, zo verklaart Jef

Schelkens de introductie van SolvisVital. “Die hoge watertemperaturen maak

je niet aan met eender welk verwarmingssysteem. SolvisVital, een product- en

systeemonafhankelijke technologie, kan dat wel. Zo kan je op intelligente

wijze ervoor zorgen dat de sanitair warm water productie kan plaatsvinden

met een groot aantal warmteproductietechnieken.”

Legionella

Bovendien moet een groot volume aan sanitair warm water niet de hele tijd op

temperatuur blijven. Schelkens: “Dat is een belangrijk verschil met een klassieke

boiler voor sanitair warm water. Het buffervat moet dan 24 uur op 24 op temperatuur

blijven, anders loop je grote risico’s op vlak van legionella vorming. ❯

‘Het is de eerste keer dat deze technieken – module, vers waterstation, buffervat – gebundeld zitten in een kant-en-klaar, plug-and-play concept.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


+20

jaar

Vervang je

oude gasketel

& bespaar €500

gas.be/positieveenergie


SolvisVital werkt anders, omdat de buffer is gevuld met technisch cv-water.

Op het ogenblik dat er vraag is aan sanitair warm water wordt dit ogenblikkelijk

aangemaakt, door het cv-water als warmtebron te gebruiken over een

platenwarmtewisselaar.” Een bijkomend voordeel van het gebruik van technisch

water, is dat de gebruiker heel polyvalent is in zijn systeemkeuze. “Hij

kan het water opwarmen met een condenserende gasketel, of combineren

met bijvoorbeeld een gaswarmtepomp, thermische zonnecollectoren, warmtekrachtkoppeling

of een andere techniek.”

Het resultaat? Besparingen van 25 tot 30 procent op een klassieke warmwaterboiler,

enkel en alleen door een efficiënt gebruik. “Die besparing kan nog toenemen

door te combineren met verschillende duurzame technieken. Bovendien

is de gebruiker verzekerd van een veilige anti-legionellacyclus en beschikt hij

over een voortdurend gemonitord systeem”, zegt Schelkens. Voor het opwarmen

van het sanitair water wordt er warm cv-water bovenaan uit de buffer gebruikt

en over een warmtewisselaar gestuurd. Deze grote externe warmtewisselaar

zorgt voor een snelle opwarming maar garandeert ook een lage retourtemperauur

naar de onderzijde van de buffer. Dit grote temperatuurverschil zorgt

voor een maximale gelaagdheid in de buffer waardoor het opwarmen door

middel van thermische zonnepanelen, warmtepompen en andere verwarmingstechnieken

gemaximaliseerd kan worden. Voor het op temperatuur houden van

de noodzakelijk SWW-ringleiding wordt een tweede, kleinere warmtewisselaar

gebruikt. De temperatuurlagen in de buffer worden zo niet verstoord.

Installatietechnisch een gemak

SolvisVital is een vernieuwende en bovenal innovatieve oplossing, aldus

Schelkens: “Het is de eerste keer dat deze technieken – module, vers waterstation,

buffervat – gebundeld zitten in een kant-en-klaar, plug-and-play concept.

Op installatietechnisch vlak is dit echt een gemak. Ook de intelligente en

efficiënte sturing en de mogelijkheid om achteraf uitgebreid te monitoren,

zijn belangrijke voordelen.”

De eerste installaties met SolvisVital in België zijn reeds opgestart. “Dit

kan een gamechanger worden in de sector”, besluit Schelkens. “Heel veel

ontwerpers, architecten en gebouweigenaren worstelen met hetzelfde

vraagstuk: sanitair warm water kost enorm veel energie, zeker in collectieve

systemen met veel ringleidingen. SolvisVital biedt een oplossing. In basis

gebruik je minstens een condensatieketel die hogere rendementen zal halen

met dit systeem en op termijn combineren met modernere technieken

zoals (gas)warmtepompen.” ❚

Voor het opwarmen van het sanitair water wordt er warm cv-water bovenaan uit

de buffer gebruikt en over een warmtewisselaar gestuurd.

‘Het is maar al te vaak een uitdaging om in gebouwen die op

lage temperatuur verwarmd worden, te kunnen beantwoorden

aan de vraag naar hoge watertemperaturen.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


Een blik op de verwarming van morgen

‘2050 WORDT EEN BETONNEN MUUR’

Het coronavirus beheerst nog steeds de actualiteit, maar dat wil niet zeggen dat de verwarmingssector stil blijft staan. Installatie & Bouw

sprak met Patrick O, algemeen directeur van Viessmann België, over de uitdagingen van morgen én overmorgen. “Het nieuwe regeerakkoord?

Dat bevat veel engagementen, maar weinig concrete maatregelen”, aldus O.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld: Viessmann

Corona heeft impact op alles en iedereen, maar

volgens Patrick O blijft de HVAC-sector deels bespaard

van financiële ellende. “Het lijkt erop dat

burgers in dit speciale jaar extra investeren in hun

woning in plaats van in een vakantie. De toenemende

populariteit van thuiswerken speelt in ons

voordeel: wie veel en lang thuis zit, wil in alle comfort

kunnen werken.”

Evoluties op de PV-markt

Patrick O kijkt reikhalzend uit naar de ingrijpende

veranderingen die zich aandienen op de PV-markt.

De nieuwe digitale teller, en vooral het nakende

einde van de terugdraaiende teller vanaf 1 januari

2021, brengen een nieuwe kijk op zonnepanelen

en energieverbruik. “En er is niet alleen dat: exact

een jaar later maakt de capaciteitsvergoeding zijn

intrede. Vanaf dan betalen we geen nettarieven

meer op basis van verbruik, maar op basis van

het gemiddelde piekverbruik in de laatste twaalf

maanden. Dat zal de groei van PV-panelen alleen

maar stimuleren, ook al verwachten we begin

2021 een kleine dip”, zegt Patrick O. Het afschaffen

van de terugdraaiende teller kadert in de ambitie

om het eigen verbruik van eigenaars van zon-

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


moment nog veel te laag. Aan dit tempo duurt

het 100 jaar om het hele gebouwenpark te moderniseren.

Zo komen we er niet. Het doet vragen

rijzen: voor corona schuiven we alles aan de kant

en investeren we in de maatschappij. Waarom kan

dat dan niet voor het milieu? De opwarming van

de aarde is nochtans een vaststaand feit.”

nepanelen te laten toenemen. Daarom koestert

O hoge verwachtingen van de evoluties inzake

batterijopslag. “Tot nu toe was een batterij een

zinloze investering, maar dat zal snel veranderen.

Dankzij een batterij kan wie PV-panelen heeft het

eigen verbruik laten stijgen van 30 procent naar

60 procent. Zoals zo vaak geeft een gewijzigde

wetgeving een belangrijk duwtje in de rug van

vernieuwende technologieën. Viessmann heeft al

heel wat performante batterijen in zijn gamma.”

Ook op vlak van warmtepompen staat de evolutie

niet stil. Dit jaar staat Viessmann voornamelijk stil

bij de invertergestuurde geothermische warmtepomp

Vitocal 300-G. Ook kreeg de Vitocal 200-G

warmtepomp een update. Belangrijke vernieuwingen,

want de HVAC-sector staat voor torenhoge

ambities. “2050 wordt stilaan een betonnen muur.

Tegen dan moeten we evolueren naar ‘ almost zero

emission’, en dat is een hele uitdaging”, legt O uit.

Renovatiegraad opkrikken

“In nieuwbouwprojecten zitten we in België op

het juiste spoor, maar de renovatiemarkt blijft

een heikel punt. 40% van de Vlaamse woningen

wordt nog verwarmd met een niet-condenserende

oplossing. Dat is al een eerste quick win. Maar

daarna zijn er nog stappen nodig, zoals een ingrijpende

renovatie van de buitenschil, de ramen,

de ventilatie,… Maar de renovatiegraad ligt op dit

Net zoals iedereen kijkt O vol verwachtingen naar

de nieuwe federale regering. “Ik lees veel engagementen,

maar weinig concrete maatregelen”, zegt

hij over het nieuwe regeerakkoord. “Ik verwacht

vooral meer incentives om niet-condenserende

ketels weg te halen, want dat is een maatregel

die al bij al gemakkelijk te realiseren is.” De regering

maakt wel gewag van een CO 2

-taks op fossiele

brandstoffen. “In principe ben ik voorstander,

maar dat moet eigenlijk op Europees niveau afgedwongen

worden. Als je dat als land op je eentje

beslist zadel je de industriële sectoren die aardgas

of stookolie als brandstof gebruiken op met een

enorm concurrentienadeel. Ik ben wel van mening

dat we de stroomprijs sowieso moeten de-fiscaliseren,

omdat elektriciteit als energiebron op dit

moment veel te duur is. Maar ook daarover lees ik

niets in het regeerakkoord.”

Opvoedende rol

In afwachting van concrete overheidsmaatregelen

kan de installateur zélf zijn steentje bijdragen, zo

besluit O. “Hij moet een actievere rol spelen en de

particulieren wijzen op de verantwoordelijkheid die

ze dragen. We blijven met z’n allen verouderde en

vervuilende installaties aan de praat houden. Ik

kom stookplaatsen tegen die mijn ouderdom hebben,

en dat is niet normaal. Ik zie een opvoedende

rol weggelegd voor installateurs. Zij moeten mensen

ertoe aanzetten om hun stookplaats te renoveren

en voor condenserende modellen te kiezen.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


www.thermo-bel.be

B


De horeca in Vlaanderen stuurt massaal aan op het behoud van de huidige terrassen gedurende de komende wintermaanden.

INFRAROODSTRALERS

ZIJN EEN ‘HOT ITEM’

De horeca in Vlaanderen stuurt massaal aan op het behoud van de huidige terrassen gedurende de komende wintermaanden. Vele horecazaken

hebben binnen immers vaak te weinig ruimte om een afdoende groot aantal mensen te ontvangen, conform aan de veiligheidsvoorschriften

in het kader van de bestrijding van Covid-19. De sector wil deze terrassen ook graag verwarmd zien, om de klanten op een veilige

maar ook comfortabele manier te kunnen ontvangen. Om die reden is infrarood stralingsverwarming dan ook zeer gegeerd op dit moment.

Tekst en beeld D. Engels

Thermo Comfort komt deze piek in de vraag tegemoet en biedt een zeer

uitgebreid gamma aan elektrische stralingsverwarming. De producten worden

gefabriceerd door absolute topmerken in stralingsverwarming, zoals het

Zweedse Frico en het Angelsaksische Dimplex, waar Thermo Comfort al sinds

de jaren ’60 de grootste importeur is in België. Het gamma strekt van infraroodstralers

voor terrassen, zowel binnen als buiten, tot infraroodstralers voor

eerder commerciële toepassingen (voetbaltribunes, sportzalen, evenementenhallen).

Zelfs voor industriële toepassingen bestaan er infraroodstralers.

Lange versus korte golf

Er bestaat in infraroodstraling een verschil tussen stralers met een lagere elementtemperatuur

(


ZEKER EN

TREKVAST

HET NIEUWE

EASYSAFE SYSTEEM

EEN INNOVATIEF CONCENTRISCH PUSH-FIT

ROOKGASAFVOERSYSTEEM!

NU

LEVERBAAR!

>450N

Een revolutionaire combinatie van veiligheid, installatiegemak en trekvastheid.

Voor meer informatie en een korte film, bezoek onze site mg-group.com


Er bestaat in infraroodstraling een verschil tussen stralers met een lagere elementtemperatuur (


Hybride als groene verwarming

voor bestaande woningen

Zijn hybride warmtepompinstallaties de sleutel tot een energieneutraal woningbestand in 2050? José en Mathieu Garcia van installatiebedrijf

Bati 3 in Jette zijn ervan overtuigd. Ze plaatsten een hybride installatie van Itho Daalderop in een bestaande Brusselse rijwoning, en ze zien dit

als de oplossing van de toekomst.

Tekst en beeld Itho Daalderop

José en Mathieu Garcia van installatiebedrijf Bati 3 in Jette.

Geschikt voor elke woning

Ook al is het minder eenvoudig als bij een nieuwbouw,

toch past er een warmtepompinstallatie in

elke woning. Zélfs in een bestaand Brussels rijhuis,

zoals dat van José. Hij plaatste er een hybride

installatie omdat er voor zijn radiatoren hoge

temperaturen nodig zijn. De condensatieketel en

de binnenunit van de warmtepomp staan in de

kelder, de buitenunit op het dak van de eerste verdieping.

Dat is niet zo evident, maar de installatie

werkt perfect. De warmtepomp dekt het grootste

deel van de warmtebehoefte, de condensatieketel

springt af en toe bij. Samen zorgen ze voor de

verwarming en het sanitair warm water. ’s Zomers

verwarmt de warmtepomp bovendien het zwembad.

Foto voltaïsche zonnepanelen wekken al de

stroom op die ze nodig heeft.

Een technisch product vraagt

technische partners

José en Mathieu werken graag samen met Itho

Daalderop. De producten zijn van goede kwaliteit,

waardoor ze nooit kritiek van ontevreden klanten

‘Ook al is het minder eenvoudig als

bij een nieuwbouw, toch past er een

warmtepompinstallatie in elke woning’

58 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De warmtepomp dekt het grootste deel van de warmtebehoefte, de condensatie ketel springt af en toe bij. Samen zorgen ze voor de verwarming en het

sanitair warm water.

moeten ondergaan. “Ook belangrijk is de omnium

garantie van vijf jaar. Die geldt niet alleen op de

onderdelen maar ook op de werkuren”, aldus José.

Voor ondersteuning kunnen ze rekenen op technische

professionals. “Ze verkopen geen commerciële

praat, zij spreken dezelfde technische taal als

wij, en ze zijn altijd bereikbaar.”

Mathieu legt uit hoe gemakkelijk het materiaal te

plaatsen is: “Bij de installatie volg je gewoon een

reeks tekeningen. Dat is gemakkelijker en minder

tijdrovend dan een handleiding met ingewikkelde

teksten. Ook aan het materiaal merk je dat de

fabrikant echt aan ons gemak denkt: op de montagerail

staat alles ver genoeg uit elkaar zodat je

geen buizen moet kruisen, aan de toestellen zitten

handgrepen … ’t Is kinderspel om ze te plaatsen.”

Hoog comfort, lage voetafdruk

José gelooft in de warmtepomp als de verwarming

van de toekomst. “We kunnen niet verdergaan met

pollueren en met het verbruik van fossiele brandstoffen,

de planeet laat dat niet meer toe. Met de

warmtepomp kunnen we onze ecologische voetafdruk

verlagen, zonder in te boeten aan comfort.”

In de hybride installatie zorgt de condensatieketel

voor de hogere temperaturen die nodig zijn voor

het sanitair warm water en de radiatoren. Op die

manier wordt de warmtepomp ook voor bestaande

woningen een toegankelijke, comfortabele én

rendabele oplossing. ❚

‘Met de warmtepomp kunnen we onze ecologische voetafdruk verlagen, zonder in te boeten aan comfort’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


MeiFlow Top S

Lucht- en vuilafscheiders

De slimme innovatie voor c.v.-installaties. Met extreem veel effect.

de nieuwste generatie pompgroepen

• Hoogwaardig en innovatief designconcept

• Breed assortiment voor verschillende toepassingsgebieden

• Voeleraansluiting voorzien in kogelkraan vertrekleiding

• Eenvoudige en snelle montage

• Vertrek en retour kunnen omgewisseld worden (links/rechts)

• Beschikbaar met ingebouwde vuilafscheider voor betere

systeembescherming

www.flamcogroup.com

code.caleffi.com

THE BEAUTY

OF INTELLIGENCE

CALEFFI CODE ® serie 215: optimaal comfort en energiebesparing ineen!

Een geconnecteerd systeem dat de temperatuur van elke woonruimte onafhankelijk regelt, zowel voor

autonome als gecentraliseerde systemen. Met aandacht voor gebruiksgemak en een minimalistisch design.

Eenvoudig te integreren in gebouwbeheersystemen. CALEFFI GUARANTEED.

CALEFFI_CODE_197x130mm_NL.indd 1 12-10-2020 11:39:34


DE WARMTEBEELDCAMERA: EEN ONMISBARE TOOL

VOOR DE VERWARMINGSINSTALLATEUR

De thermische camera behoort steeds meer tot de standaarduitrusting van de moderne installateur. Specialist Testo heeft vier camera’s van

dit type in zijn gamma. De keuze uit deze vier toestellen hangt af van de benodigdheden van de installateur.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Testo

Een warmtebeeldcamera laat toe om lekken of andere anomalieën en temperatuursgerelateerde

fouten te detecteren in bijvoorbeeld een radiator, leiding

of vloerverwarming, zonder dat er breekwerken aan te pas komen. Koen Van

Nieuwenhove, Product Manager HVAC bij Testo: “Wij bieden al 12 jaar thermische

camera’s aan, maar deze toestellen waren in de beginjaren bijzonder

duur. Die toestellen werden bijna uitsluitend gebruikt voor industrieel gebruik.

Nu hebben we echter al een instapmodel vanaf 1.000 euro, waardoor

het een onmisbare tool wordt voor elke verwarmingsinstallateur.”

Thermische gevoeligheid

Testo 865, 868, 871 en 872: het zijn allemaal laagdrempelige warmtebeeldcamera’s

die van pas komen. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de vier

types. Zo is de beeldresolutie voor elke camera anders. Een ander belangrijk

kenmerk is de thermische gevoeligheid. Zo heeft Testo 865 een thermische

resolutie van 120 mK, wat overeenkomt met 0,12 °C. Daartegenover staat

Testo 872, die een verschil van 60 mK (0,06 °C) reeds detecteert. Een belangrijk

verschil voor een installateur die op zoek moet gaan naar bijvoorbeeld

een lek in de vloerverwarming. “Opstijgende warmte zie je dus veel sneller op

Testo 872. Hoe dieper de leidingen liggen, hoe gevoeliger een camera dient

te zijn”, aldus Van Nieuwenhove.

De Testo-warmtebeeldcamera’s functioneren volautomatisch. Dankzij de automatische

focus krijgt de installateur meteen een helder beeld te zien. Elk

beeld dat de thermische camera’s maken wordt in tweevoud opgeslagen – het

reële beeld en het thermisch beeld. De software TwinPix biedt de mogelijkheid

om beide beelden over elkaar heen te leggen. De installateur kan een

rapport creëren waarmee hij duidelijk maakt aan de klant waar het probleem

zich bevindt.

Kennis

De warmtebeeldcamera vervangt de installateur niet, hij vereenvoudigt alleen

diens werk, geeft Van Nieuwenhove nog mee. “De camera zegt niet waar

het lek zit, maar wijst de installateur op een mogelijke probleemsituatie. Het

is aan de installateur om die situatie en de beelden, met al zijn ervaring en

kennis, te analyseren en te interpreteren. Zo moet hij bijvoorbeeld rekening

houden met de absorptie- en reflectiegraad van een materiaal. Zo heeft een

ketel in inox een hoge reflectiegraad, waardoor de installateur het risico loopt

om zijn eigen lichaamstemperatuur te meten. Om dat te verhelpen, dient hij

de emissiviteitscoëfficiënt correct in te stellen.” ❚

Toch heeft de installateur niet altijd nood aan de – duurdere – Testo 872,

want voor andere toepassingen speelt de thermische gevoeligheid geen rol.

“Zoals het controleren van het hydraulisch evenwicht in een radiator”, geeft

Van Nieuwenhove aan. “Dat zie je ogenblikkelijk met een warmtebeeldcamera,

of die nu een gevoeligheid van 60 of 120 mK heeft. Daarvoor is Testo

865 dus uitstekend geschikt. Hetzelfde geldt voor de controle op oververhitting

in een zekeringenkast.”

De Testo-warmtebeeldcamera’s functioneren volautomatisch.

Een warmtebeeldcamera laat toe om lekken of andere anomalieën en

temperatuursgerelateerde fouten te detecteren.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


installateur.service@antargaz.com - 02 246 00 65

www.antargaz.be

Thermografi e

voor de

installateur.

De nieuwe thermische camera´s

testo 865 - 868 - 871 - 872:

• Uitstekende beeldkwaliteit dankzij

resolutie tot 320 x 240 pixels

• Eenvoudige thermografie dankzij

de nieuwe functies: testo ScaleAssist

& testo ε-Assist

• Draadloze verbinding met tablet en

smartphone via testo thermography app

testo

thermography

app

www.testo.com

Naamloos-3 testo februari.indd 1 1 13/10/2020 13-10-20 9:51:12 11:20


Ook de plaatsing valt goedkoop uit wegens relatief eenvoudig,

of het nu om een boven- of ondergrondse gastank gaat.

Gastanks: de flexibele

energieoplossing

Gastanks voor (nieuw)bouwprojecten zitten in de lift. Logisch, want ze zijn een economische, ecologische en flexibele oplossing om te verwarmen

en te koken. Bijkomend voordeel? De vlotte en snelle plaatsing, zeker als het gaat om tanks van Antargaz.

Tekst en beeld Antargaz

Antargaz maakt deel uit van het in 1882 opgerichte UGI Corporation, een

beursgenoteerd Amerikaans bedrijf dat wereldwijd gespecialiseerd is in energieoplossingen.

Sinds kort levert Antargaz naast gasflessen, aardgas en gas

in tanks ook elektriciteit. Het bedrijf is actief in de Benelux sinds de jaren 50

en heeft in al die jaren heel wat expertise opgebouwd. Die expertise deelt

Antargaz graag met zijn klanten.

Gastanks: goedkoop en eenvoudig

Gastanks gevuld met propaangas zijn in de eerste plaats een voordelige oplossing,

zeker de laatste jaren met de stijgende energieprijzen. Een van de hoofdredenen

waarom consumenten ervoor kiezen. Maar ook de plaatsing valt goedkoop

uit wegens relatief eenvoudig, of het nu om een boven- of ondergrondse

gastank gaat. Een schoorsteen is overbodig, de ketel neemt weinig ruimte in

beslag en hij vraagt weinig onderhoud. Een controle om de twee jaar volstaat.

Het verhaal stopt natuurlijk niet na de plaatsing. Consumenten genieten bij

Antargaz van een complete service: onderhoud, inspectie, leveringen, …

Wettelijk 100 % in orde

Gastanks moeten voldoen aan de strengste technische eisen. Logisch, want uw

klanten of kopers slapen graag op hun twee oren. En ook als installateur wilt u

zeker zijn dat ze 100 % wettelijk in orde zijn. Daarom waakt Antargaz erover dat u

toegang krijgt tot de benodigde knowhow. De ambitie? Dat installateurs zich ontwikkelen

tot professionele experts dankzij een grondige selectie en professionele

opleiding. De expertise optimaal delen, daar gaat het om bij Atnargaz.

Milieuvriendelijke keuze

Het is natuurlijk in de eerste plaats de consument die beslist, maar ook als

werfleider, ontwikkelaar of installateur hebt u een verantwoordelijkheid tegenover

het milieu. Daarom streeft u naar een duurzame oplossing en opteert u

voor een energiebron met toekomst. Propaangas is milieuvriendelijker dan de

meeste fossiele brandstoffen, genereert minder CO 2

en is minder vervuilend

voor bodem en water. Bovendien is een gastank perfect combineerbaar met

hernieuwbare energiebronnen, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Een

extra motivatie om te kiezen voor gastanks van Antargaz. ❚

Gastanks moeten voldoen aan de strengste technische eisen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Nieuw geconnecteerd systeem met mobiele applicatie zet in op gebruiksgemak

Connectiviteit wint aan belang

in HVAC-wereld

Met Caleffi Code introduceert Caleffi dit najaar een intelligent en gebruiksvriendelijk geconnecteerd systeem. Caleffi Code regelt onafhankelijk

het binnenklimaat in elke leefomgeving. Maximaal comfort en maximale energiebesparingen zijn de rode draad van deze innovatie, waarmee

Caleffi voluit inzet op digitalisering en connectiviteit.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Caleffi

De bewoner kan zijn energieverbruik naar eigen behoefte instellen, en ook anticiperen: geen energie verbruiken wanneer dat niet nodig is.

Caleffi Code bestaat uit een draadloze Comfort

Control die op bijvoorbeeld een radiator wordt geplaatst,

een sensor die temperatuur detecteert, en

een gateway. “Het hart van het systeem”, zegt Mauro

Manfredi, Managing Director bij Caleffi, over die

gateway. Zo kunnen de temperatuurinstellingen

via een mobiele applicatie worden beheerd. Caleffi

Code is eenvoudig te integreren in gebouwautomatiseringssystemen

en past zich aan alle woonstijlen

aan, dankzij het minimale en stijlvolle ontwerp.

Net zoals Caleffi al zijn producten zelf ontwerpt en

fabri ceert, is ook Caleffi Code volledig in-huis ontwikkeld.

“De breedte van het pakket dat we kunnen

aanbieden is uniek”, zegt Manfredi.

Design

De introductie van Caleffi Code is een nieuw

hoofdstuk in een verhaal waar Caleffi al langer

sterk op inzet: connectiviteit. “Bovendien is Caleffi

Code nog maar een beginpunt. We plannen nog

een hele resem innovaties in dit domein”, stelt

Manfredi. “Caleffi staat vooral bekend vanwege

zijn voornamelijk technische producten. Met

Caleffi Code lanceren we een innovatie die ook

op designvlak gezien mag worden. Het is een

product voor de huiskamer, dat ook architectenbureaus

kan aanspreken. De vele technische

features klinken dan weer als muziek in de oren

voor installateurs en studiebureaus. Uniek is de

optie om via de app technische assistentie aan

je installateur te vragen. Zo kan je de vakman

toegang geven om vanop afstand zicht te krijgen

op de situatie en het mogelijke probleem. Deze

feature is in Italië, waar Caleffi Code reeds gelanceerd

is, op applaus onthaald.”

De applicatie is het sluitstuk van Caleffi Code, en

dus heeft de firma gezorgd voor een intuïtieve en

toegankelijke app. Een installatiewizard gidst de

gebruiker doorheen de noodzakelijke stappen.

Uiteraard is het via de applicatie ook mogelijk om

wekelijkse schema’s of een vakantiemodus in te

stellen. De bewoner kan zijn energieverbruik naar

64 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De introductie van Caleffi Code is een nieuw hoofdstuk in een verhaal waar Caleffi al langer sterk op inzet: connectiviteit.

Net zoals Caleffi al zijn producten zelf ontwerpt en fabriceert, is ook Caleffi Code volledig in-huis ontwikkeld.

eigen behoefte instellen, en ook anticiperen: geen

energie verbruiken wanneer dat niet nodig is. Bovendien

is de gateway zelflerend: zo werkt Caleffi

Code zelf toe naar een optimale temperatuur in

de woonkamer. Een goede balans tussen verbruik

en comfort staat voorop”, zegt Manfredi. Bovendien

beperkt het gebruik van Caleffi Code zich

niet tot de residentiële sector. “In grote projecten,

zoals hotels en grote appartementsgebouwen, is

het potentieel zo mogelijk nog groter.”

‘Een goede balans tussen verbruik en

comfort staat voorop’’

Evoluties in de HVAC-wereld

Hoewel de elektrotechnische sector op vlak van

connectiviteit al een voorsprong heeft opgebouwd,

merkt Manfredi dat nu ook de HVACwereld

steeds meer dat voorbeeld volgt. “Voor

heel wat jonge HVAC-installateurs, of installateurs

met een elektrotechnische achtergrond,

kent connectiviteit nauwelijks nog geheimen.

We merken dat ook verwarmingsketels steeds

intelligenter worden. Er beweegt heel veel op de

markt. En met Caleffi willen we mee aan die kar

trekken”, luidt het.

Manfredi gaat verder: “Connectiviteit betekent dat

je op heel wat vlakken inzicht krijgt, en dat je de installateur

de juiste tools aanreikt en hem ontzorgt.

Dankzij connectiviteit kunnen we de complexiteit

van de producten beperken. En de installateur kan

gemakkelijker inspelen op vragen van de klanten.

Als de klant graag minder energie verbruikt, heeft

de installateur dankzij Caleffi Code de juiste tools

om aan die verwachting te voldoen.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


Nieuwe compacte warmtepomp werkt met milieuvriendelijk koudemiddel

HET EVENWICHT TUSSEN

DUURZAAMHEID EN RENDEMENT

Stiebel Eltron lanceert een nieuwe geothermische warmtepomp: HPG-I. Met deze innovatie legt Stiebel Eltron de lat opnieuw hoger

op vlak van efficiëntie, duurzaamheid en installatiegemak.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Stiebel Eltron

Met het hoge vermogensbereik speelt Stiebel Eltron in op de

nakende introductie van het capaciteitstarief (januari 2022).

66 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Stiebel Eltron biedt vier versies van de

warmtepomp: met of zonder sanitair warm water,

en met of zonder optie om passief te koelen.

EPB-score. Als de installateur zelf afzonderlijk de

warmtepomp en het buffervat selecteert, moet je

toch al snel rekenen op 3 à 7 extra E-peilpunten

bij een E-peil onder 50. Voor wie streeft naar een

zo laag mogelijk E-peil kan zoiets heel pijnlijk zijn.”

R454c

Een warmtepomp staat sowieso te boek als een

duurzame keuze, maar met HPG-I gaat Stiebel

Eltron nog een stap verder. Met deze innovatie

biedt Stiebel Eltron immers een antwoord op de

Europese eis om te kiezen voor milieuvriendelijke

koudemiddelen. “De Europese regelgeving is

een fantastische motivator om te innoveren. De

zogenaamde F-gaswetgeving duwt ons weg van

bijvoorbeeld R410a, dat met een GWP van 2088

niet meer realistisch is”, legt Dolfeyn uit. “Wij kiezen

als eerste fabrikant van warmtepompen voor

R454c: een nieuw koudemiddel dat sterk verwant

is aan R-1234yf. Dit koudemiddel is reeds jaren de

standaard in de auto-industrie. Met een GWP van

amper 148 is R454c overduidelijk een verbetering

ten opzichte van de gebruikelijke koudemiddelen.

Dankzij R454c slagen we erin om een evenwicht

te vinden tussen een hoog rendement en een uitzonderlijk

laag GWP.”

Om de brandveiligheid te verzekeren – een belangrijk

aandachtspunt bij alle A2L koudemiddelen

met een laag GWP – geeft Stiebel Eltron heldere

instructies omtrent de ruimte die moet vrijgehouden

worden voor deze warmtepomp. “Gelukkig is

de HPG-I intelligent ontworpen, zodat het toestel

toch op een beperkte oppervlakte kan geplaatst

worden.” De toekomstgerichte blik van Stiebel

Eltron blijkt niet alleen uit de keuze voor een milieuvriendelijk

koudemiddel. Ook het toestel zelf

pronkt uit in duurzaamheid: “Milieuvriendelijk

zijn betekent voor ons ook: producten ontwerpen

die lange tijd meegaan. We garanderen dat we

dienstverlening en reservestukken ter beschikking

houden, zodat een warmtepomp minstens 15 jaar

lang meegaat”, aldus Dolfeyn.

Capaciteitstarief

Met het hoge vermogensbereik speelt Stiebel Eltron

bovendien in op de nakende introductie van

het capaciteitstarief (januari 2022). Dolfeyn licht

toe: “In de nieuwe filosofie is het belangrijk om

pieken in verbruik te vermijden. Een warmtepomp

die gedurende lange tijd gelijkmatig kan draaien

aan een heel laag vermogen biedt dan natuurlijk

heel wat voordelen. Dat is het geval bij de HPG-I.

Op vlak van modulatiebereik is deze warmtepomp

een hele verbetering in vergelijking met toestellen

die enkel over een aan/uit-functie beschikken.”

Op dit moment zijn de eerste Belgische HPG-Iwarmtepompen

reeds geïnstalleerd. Om de keuze

voor installateur eenvoudiger te maken lanceert

Stiebel Eltron een overzichtsbrochure. Hiermee

kan de vakman in één oogopslag alle relevante

criteria aanduiden en verkrijgt hij meteen een

kant-en-klare offerte. ❚

Deze nieuwe warmtepomp is compact maatwerk,

onderstreept Hans Dolfeyn, Algemeen Directeur

van Stiebel Eltron België. “Met de professionalisering

van de warmtepompmarkt zagen we meer

en meer standaardisering. HPG-I is echter een product

dat heel specifiek is toegespitst op wat we

nodig hebben in de markt.”

Vier verises

HPG staat voor ‘Heath Pump Ground’, de I duidt

dan weer op het invertergestuurde karakter van

de warmtepomp. Stiebel Eltron biedt vier versies

van de warmtepomp: met of zonder sanitair warm

water, en met of zonder optie om passief te koelen.

“In de versies met sanitair warm water is het

boiler vat geïntegreerd in de warmtepomp. Dat

maakt het geheel een stuk compacter en gebruiksvriendelijker

voor de installateur”, aldus Dolfeyn.

De compactheid van dit all-in-one systeem heeft

ook een positieve invloed op de EPB-score, aldus

Dolfeyn. “Kiezen voor een door de fabrikant geleverd

systeem dat warmte en sanitair warm water

combineert, staat altijd garant voor een betere

Met een GWP van amper 148 is R454c overduidelijk een verbetering ten opzichte

van de gebruikelijke koudemiddelen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


ENERGIEZUINIGE OPLOSSING VOOR GROTE

WARMWATER- EN VERWARMINGSVRAAG

BIJ SPORTING HASSELT

Sporting Hasselt kan genieten van een spiksplinternieuw gebouw met modern sanitair, een grote cafetaria en hospitalityruimte, en een nieuwe zittribune met 400 plaatsen.

Van een bijna voorhistorische barak zoals in FC De Kampioenen, tot een spiksplinternieuw gebouw met degelijke opleidingsfaciliteiten voor de

jeugdploeg en modern sanitair op het gelijkvloers, plus een grote cafetaria en hospitalityruimte op de eerste verdieping, geflankeerd door een

nieuwe zittribune met 400 plaatsen voor wanneer de eerste ploeg speelt… Het bestuur, de spelers en supporters van Sporting Hasselt hebben

het goed getroffen met de beslissing van de Stad Hasselt om mee te helpen investeren in de toekomst van hun voetbalclub.

Tekst en beeld ACV

En waar ze het ook mee getroffen hebben, is de

keuze voor Patrick Bamps van Beat Technics als installateur

van de technieken voor dit project. Want

hij is het die de nieuwe tribune met veel vakkennis

en een uitgesproken oog voor rechtlijnigheid en afwerking

van maar liefst 1.500 m² vloerverwarming,

30 kW vermogen aan radiatoren, en warm water

voor 44 douches voorzag. Evenals van een warmtepomp

voor aanvullende verwarming en koeling.

Vloerverwarming

“Ik werk ‘maar’ alleen, maar heb veel ervaring met

industriële toepassingen en grote vermogens”,

legt Patrick uit. “Het eerste voorstel van de architect

was om hier enkel te werken met een warmtepomp

en alleen in de douches vloerverwarming

te voorzien. Maar dit impliceerde een heel groot

budget. Ik heb dus aangeraden om overal vloerverwarming

te leggen en samen met ACV een

voorstel uitgewerkt om op de meest energiezuinig

mogelijke manier aan de grote warmwater- en verwarmingsvraag

te voldoen.”

“Onze keuze viel al heel gauw op de Heatmaster TC

van ACV die groothandel Schrauwen verdeelt: de

meest betrouwbare oplossing om met een mini male

inname van ruimte een uitzonderlijk warmwaterdebiet,

korte opwarmtijden en een toprendement te

bereiken. En om legionella te vermijden. Stuk voor

stuk zaken die in dit project heel belangrijk waren.

Voor 44 douches zou je bijvoorbeeld twee cv-ketels

en twee aparte boilers met een volume van elk

1.000 liter kunnen voorzien. Maar dan zou je deze

grote volumes 2 maal per dag moeten verwarmen

op hoge temperatuur, neemt het risico op legio nella

toe en zou de opwarmtijd veel langer zijn. Door in

dit project te opteren voor twee Heatmaster 70 TC’s,

uitgerust met de tank-in-tank technologie waar ACV

zo bekend om staat, elk met een beperkt volume

van amper 190 liter – dus 380 liter verdeeld over 2

toestellen – wordt legionella vermeden en kan op

1 uur tijd bijna 5.000 liter warm water aan 40 °C

worden verwarmd. Dat is meer dan voldoende voor

44 douches. En de herlading van de ketel neemt

amper 15 minuten in beslag.

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Gering warmteverlies

En dankzij het feit dat de HeatMaster TC een

warmwaterbereider met totale condensatie is

– daar staat TC voor –, en dat zowel voor verwarming

als voor sanitair warm water, is ook het

warmteverlies veel geringer dan bij de combinatie

van een ketel en een boiler apart. Op verwarming

kan een extra rendement van 7% en op warm water

een extra rendement van 8% worden gehaald.

Patrick: “Met hun nieuwe ketels – er staat er momenteel

nog maar één, de tweede moet nog worden

geïnstalleerd – gaan ze bij Sporting Hasselt

dus nu al topscores kunnen voorleggen. Daarin

heb ik het volste vertrouwen. Hopelijk geldt dat

later ook op het voetbalveld. Maar dat zullen de

spelers zelf moeten waarmaken.” ❚

Er werd voor 1.500 m² aan vloerverwarming geplaatst.

‘Met een minimale

inname van ruimte

een uitzonderlijk

warmwaterdebiet

bereiken we korte

opwarmtijden en een

toprendement’

Patrick Bamps van Beat Technics.

Op verwarming kan een extra rendement van 7% en op warm water een extra rendement van 8% worden gehaald.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


NOUVEAUX FERNOX EXPRESS,

FIABLES, RAPIDES ET FACILES

Traitement de l’eau de chauffage

conformément aux recommandations

du CSTC

Fernox Hoge Mauw, 1050 BE-2370 Arendonk

Tel: 014 44 50 01 Email: belgium@fernox.com

www.fernox.com

F00006

Naamloos-3 1 13-10-20 11:34

NUPI PIPING SYSTEMS

(PPR)

(Multiskin)

(PEHD)

Sanitair warm & koud • HVAC Koeling & ijswater

Prefab & collectoren • Perslucht • Osmosewater • Chloorwater


Filter + inhibitors = de perfecte

f ormule voor verwarmingsinstallaties

Hainaut Chauffage is actief in alle takken van HVAC: airconditioning, sanitair, ventilatie en verwarming. Hiervoor vertrouwt het bedrijf al

jaren op filters en reinigings- en beschermingsproducten van Fernox, zowel voor huishoudelijke installaties en sociale woningbouw als

in grotere projecten.

Tekst Michel Charlier | Beeld Fernox

Hainaut Chauffage gebruikt al sinds jaar en dag Fernox-filters.

alle onzuiverheden op die in de verwarmingsinstallatie aanwezig zijn", legt

Arnaud Despinoy uit. “Eén keer per jaar reinigen we de filter en de container,

waardoor de installatie gezond blijft.

‘Sinds we Fernox-filters hebben geplaatst kunnen we op onze beide oren slapen:

geen defecten meer aan installaties, radiatoren of circulatiepompen.’

Hainaut Chauffage werd in 1979 opgericht door Serge Despinoy, en wordt

in de zaak tegenwoordig ondersteund door zijn zoon Arnaud. Het bedrijf telt

momenteel zo'n 30 medewerkers en houdt zich – zoals de naam al doet vermoeden

– voornamelijk bezig met verwarmingsinstallaties. Die zijn goed voor

60 procent van de werkzaamheden van de firma. Hainaut Chauffage heeft

ook ervaring met sanitaire voorzieningen, airconditioning, ventilatie en kleine

elektrotechnische klussen. De filosofie van Hainaut Chauffage is eenvoudig

en duidelijk: samenwerken met de grootste merken om gebruik te kunnen

maken van materialen met een hoog rendement en hoge efficiëntie. Op deze

manier wil Hainaut Chauffage klanten tevreden stellen.

Water behandeling? Essentieel!

Voor Arnaud Despinoy is de behandeling van water in verwarmingsinstallaties

essentieel: “Zonder waterbehandeling riskeren we interne verstoppingen

in het verwarmingscircuit, wat leidt tot een daling van het rendement maar

ook tot risico's op mogelijke storingen. Die leiden dan weer tot aanzienlijke

kosten, wanneer er bijvoorbeeld een reparatie nodig is." Om verstopping te

voorkomen, voegen technici Chauffage van Henegouwen inhibitors toe en installeren

ze een installatiefilter. "Deze filter vangt via een magneethoudertje

In ideale omstandigheden wordt de installatie gevuld met behandeld water

en is deze waterdicht en perfect gedimensioneerd op niveau van het expansievat.

Maar, volgens Arnaud Despinoy is dat lang niet altijd het geval. “Wanneer

niet aan alle criteria wordt voldaan, is een filter de perfecte oplossing

om verstopping te voorkomen.” Voor de klant is dit een echte garantie op een

veilige en betrouwbare installatie. En de kosten van de filter zijn veel lager

dan wanneer storingen moeten worden opgelost of er eventueel een technicus

ter plaatse moet komen.

Absoluut vertrouwen in Fernox

Hainaut Chauffage gebruikt al sinds jaar en dag Fernox-filters: “Allereerst nietmagnetische

filters, daarna magnetische filters met afscheidingsschermen,

die turbulentie in het water veroorzaken om de residuen op te vangen, en tot

slot, de TF1 magneetfilters, die nog betere resultaten geven. We combineren

heel vaak filters in verwarmingscircuits met twee soorten Fernox-inhibitors.

Protector voorkomt afzettingen veroorzaakt door alle resten van metaal, koper,

messing of plastic, die agglomereren en zich afzetten in het watercircuit.

Daarnaast gebruiken we eveneens Silencer, een product dat de circulatie vergemakkelijkt

en geluid voorkomt."

Arnaud Despinoy herhaalt zijn vertrouwen in Fernox-producten: “Sinds we

Fernox-filters hebben geplaatst kunnen we op onze beide oren slapen: geen

defecten meer aan installaties, radiatoren of circulatiepompen. De klant ziet

ons alleen nog terug voor het onderhoud van zijn ketel." ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


Remeha Eria Tower

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.

Alle kenmerken op een rij

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW

• all electric solution in een all-in-one product

• zorgeloze weersafhankelijke sturing

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat

• tot 70% energiebesparing

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


Pompenwijzer

Wijst u de weg naar de juiste

vervangingspomp

NIEUW

• Wilt u ook snel en eenvoudig pompen uitwisselen?

• Wilt u daarbij zoveel mogelijk informatie krijgen?

Ontdek dan de nieuwe Pompenwijzer

van Wilo op www.pompenwijzer.be

Wilo-Yonos MAXO

ACTIE

Koop een Wilo-Yonos MAXO pomp

en ontvang een Mediamarkt

waardebon t.w.v. €50

Actie geldig 1/10 - 30/11/2020

€50

Vlotte aansluiting op

GBS-systemen door

Wilo-Yonos MAXO

Connect Module

Optimale integratie in

GBS-systemen

Dubbelpomp

management

Eenvoudige installatie

(2 schroeven)

NIEUW

Verzamel

storingsmelding

(SSM)

Verzamel

bedrijfsmelding

(SBM)

Externe aan/uit

input (EXT.OFF)

LED-status display


Nieuwe configurator om frustraties

en tijdsverlies te voorkomen

Verwarmingsspecialist Remeha lanceert de configurator tool. Die helpt installateurs die een verwarmingsinstallatie samenstellen een heel

eind op weg bij het knopen doorhakken. Fouten vermijden, tijd besparen en zelfs meteen offertes opstellen: dat zijn de mogelijkheden van deze

nieuwe tool in een notendop.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Remeha

Remeha wil installateurs begeleiden en hen helpen om fouten te vermijden.

Remeha wil installateurs begeleiden en hen helpen

om fouten te vermijden, zegt Marketing Manager

Nicolas Van Dyck. “Als je nog geen ervaring

hebt met onze producten, dan durven er wel eens

fouten op te duiken. Het is niet eenvoudig om te

weten welke accessoires al dan niet in het pakket

zetten wanneer ze een bestelling plaatsen. Denk

maar aan een ophangbeugel, een regeling voor

een tweede kring, of een aansluitset. En daar willen

we als fabrikant graag mee helpen.”

Remeha stelt deze configurator gratis ter beschikking van alle bouwprofessionals.

De juiste onderdelen

Het eindresultaat van die denkoefening? De

‘configurator tool’. Het gebruik van deze configurator

beperkt de kans op fouten. Dat betekent:

de juiste onderdelen, niet te veel en niet te weinig.

“Dankzij de configurator weet de installateur

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Dankzij de

configurator weet de

installateur meteen

welke items hij nodig

heeft om z’n project

te realiseren’

meteen welke (andere) items hij nog moet aankopen,

en welke aankopen misschien niet essentieel

zijn. Aan het einde van de rit krijgt hij als

het ware een bestellijstje”, aldus Van Dyck. Een

uitgebreid dashboard helpt de installateur om

zijn project stap voor stap samen te zetten. De

tool stelt gerichte vragen, zoals het gevraagde

vermogen en het aantal kringen. Op basis van

de antwoorden die de installateur ingeeft zet de

configurator alle mogelijke alternatieven op een

rijtje, gerangschikt volgens prijs.

Het gebruik van deze configurator beperkt de kans op fouten.

De tool helpt de installateur ook, indien gewenst,

bij het opstellen van zijn offerte, inclusief andere

materialen, verplaatsingskosten en werkuren. Van

Dyck: “Dankzij de configurator kan deze fase veel

sneller en efficiënter verlopen. Hij kan samen met

de klant de WYSIWYG (‘what you see is what you

get’)-editor doorlopen, die automatisch resulteert

in een volledige offerte. Hij hoeft hier dus achteraf

geen tijd meer in te steken. Ook voor de consument

is dit een pluspunt.”

Aanvulling op CRM-pakket

Van Dyck vervolgt: “In de toekomst willen we de

configurator graag koppelen aan bestaande CRMen

boekhoudpakketten. Ook de dienst na verkoop,

het onderhoud en opvolging nadien willen we

graag verbinden met deze tool. Zo kunnen installateurs

de hele levensloop van een verwarmingsketel

met één oplossing op de voet volgen.”

Remeha stelt deze configurator gratis ter beschikking

van alle bouwprofessionals. Niet alleen installateurs

kunnen er een beroep op doen, ook

bijvoorbeeld groothandel medewerkers, energiedeskundigen

of studiebureaus krijgen toegang. Er

komt geen stand-alone applicatie bij kijken. Het

enige wat de professional moet doen, is zichzelf

registreren en inloggen op http:// configurator.

remeha.be. “Professionals die al met ons Remeha

Zone portal werken, krijgen bovendien automatisch

toegang tot onze configurator”, zegt Van Dyck. Bovendien

staan vertegenwoordigers van Remeha ter

beschikking om de werking van de configurator op

de werkvloer te komen demonstreren. ❚

De tool helpt de installateur ook, indien gewenst, bij het opstellen van zijn offerte,

inclusief andere materialen, verplaatsingskosten en werkuren.

Professionals die al met ons Remeha Zone portal werken, krijgen automatisch toegang tot onze configurator.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Huurverwarming als flexibele oplossing

bij gebouwbeheer en industrie

Heatworld Rentals is de businessunit voor huurverwarming van Coolworld Rentals. Met hun snel groeiende verhuurvloot dekken Heatworld en

Coolworld het volledige spectrum huuroplossingen van vrieskoelen tot verwarmen af. De rol van energie efficiënte oplossingen wordt daarin

steeds belangrijker.

Tekst en beeld Coolworld Rentals

Coolworld en Heatworld investeerden flink in hun gezamenlijke verhuurvloot.

Zo investeerde Heatworld in een nieuwe range mobiele ketelhuizen met

zeer efficiënte ketels van 150kW, 300kW, 600kW, 1000kW en 2000kW. De

mobiele ketelhuizen hebben een laag geluidsniveau waardoor ze makkelijk

op gesteld kunnen worden in zones waar laag geluid gewenst is zoals bijvoorbeeld

een woonwijk.

Oplossingen voor alle sectoren

“Tal van sectoren doen op regelmatige basis een beroep op tijdelijke verwarmingscapaciteiten”,

vertelt Jeffrey D’hondt, Group Technical Director van

Coolworld Rentals. “Denk maar aan de chemische- en de voedingssector. Ook

in de bouw, openbare ruimtes of de zware industrie kun je moeilijk zonder

verwarming en temperatuurbeheersing in het algemeen. Deze sectoren eisen

een soepele en flexibele instelling van het verhuurbedrijf. Ze verwachten veel

meer dan een transporteur die langskomt en enkele toestellen aflevert. Daarom

betekent huren bij Heatworld veel meer dan alleen maar een oplossing

zoeken voor tijdelijke capaciteitstekorten, verbouwingen of storingen. Je kunt

vertrouwd een verwarmingsproject bij Heatworld uitbesteden. Samen met de

installateur wordt dan een specifieke oplossing gezocht voor de behoefte van

de eindgebruiker, met daar bovenop de garantie dat er geavanceerde en energiezuinige

verwarmingsapparatuur wordt geleverd.”

D’hondt en zijn collega’s geven sustainability steeds meer prioriteit. “De effecten

en de impact van global warming zorgen voor de opkomst van Sustainable

Building Management. Organisaties nemen duurzaamheid en de verplichte

energie transitie mee in hun investeringsbeslissingen. Ook als het om de

Heatworld verwarmingscontainer huren bij bijvoorbeeld renovatie, modernisering of storing bij uw klant. Beschikbaar in elke opslagcapaciteit.

76 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Coolworld en Heatworld hebben ontzorgen hoog in het vaandel staan.

tijdelijke inhuur gaat. Dat sluit naadloos aan bij de manier waarop wij willen

werken en de keuzes die wij de afgelopen tijd gemaakt hebben.” Het slimme

ontwerp en de intelligente regeltechniek van de nieuwe ketels garanderen de

laagste emissies en het laagste energieverbruik op de Europese markt.

Ontzorgen is het sleutelwoord

Coolworld en Heatworld hebben ontzorgen hoog in het vaandel staan.

D’hondt: “Wij noemen dat Full Service huren. Het begint met gedegen advies.”

Heatworld levert niet alleen de modernste units, maar ook alle nodige

accessoires zoals slangen en pompen. Het allerbelangrijkste is snelheid. “Het

komt voor dat een installateur voor procesverwarming moet zorgen omdat

de productie van zijn klant anders stilvalt. Die installateur wil dan zo snel

mogelijk een unit of een installatie kunnen aanbieden. Door ons hier volledig

voor in te zetten en de huurverwarming bedrijfsklaar aan te leveren, inclusief

de nodige randapparatuur voorkom je stagnatie.”

Moderne verhuurvloot

Heatworld kan terugvallen op primaire productgroepen zoals verplaatsbare

ketelhuizen, elektro-, gas- en dieselheaters, doorstroomheaters, rooftops, air

handling units, sanitaire warmwatermodules en een breed aanbod aan randapparatuur

(zoals olie- en gastanks, pompen, aggregaten, water- en luchtslangen,

koppelingen en installatiematerialen). Tel hierbij de uitgebreide verhuurvloot

voor koeling op en bij Coolworld-Heatworld kun je vandaag terecht

voor het volledige scala aan oplossingen voor watertemperaturen van -35°C

tot +90°C.

Huren biedt flexibiliteit

Waarom zou je verwarming huren? Het antwoord is simpel, stelt D’hondt. “Als

onderneming moet je voortdurend vooruit durven kijken. Natuurlijk hoop je

na verloop van tijd te groeien. Je moet dus al meteen de capaciteiten kopen

die groei mogelijk maakt. Of je moet na enkele jaren vaststellen dat je te

voorzichtig bent geweest. Dat wringt hoe dan ook. Dat kun je ondervangen

door tijdelijk, extra verwarmingsmiddelen te huren zodra de groei inzet en pas

te investeren in nieuwe verwarmingsmiddelen op het moment dat de groei

stabiliseert. We merken dat steeds meer bedrijven eerst gaan huren om na te

gaan welke vermogens ze daadwerkelijk nodig hebben.”

Bij Coolworld-Heatworld kun je vandaag terecht voor het volledige scala aan

oplossingen voor watertemperaturen van -35°C tot +90°C.

De huurcontracten bij Heatworld lopen van één week tot zolang de klant

wenst en zijn inclusief volledige service en onderhoud, 24/7. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


KSB - Vakmanschap sinds 1871

Projecten? Of renovaties van installaties?

Neem contact met ons!

Website: www.ksbbelgium.be

Mail: BE.Building@ksb.com

Onze techniek. Uw succes.

Pompen n Afsluiters n Service


Nieuw assortiment

radiatorafsluiters

en -thermostaten

Resideo Technologies Inc., wereldwijd leverancier van oplossingen voor comfort in huis en woningbeveiliging, introduceert een nieuw assortiment

met Honeywell Home-radiatorafsluiters en -thermostaten. Deze zorgen voor een continue, betrouwbare debietregeling.

Tekst en beeld Resideo

‘Als het gaat om

cv-installaties,

zijn eenvoud,

betrouwbaarheid en

energie-efficiëntie

essentieel’

Resideo voort op zijn ruime ervaring en expertise

en introduceert een nieuw assortiment kranen en

radiator thermostaten dat past bij de huidige moderne

en toekomstige levensstijl.

Honeywell Home Thera 6-radiatorthermostaat.

Het eerste nieuwe product is de Honeywell Home

Thera 6-radiatorthermostaat. Met zijn stijlvolle en

compacte design wordt stofophoping voorkomen.

Hij is vervaardigd uit een duurzame, niet-verkleurende

behuizing, zelfs wanneer die onderhevig

is aan zonlicht. De Thera 6 radiatorthermostaat

heeft een grote regelnauwkeurigheid dankzij een

Duitse topkwaliteit-vloeistofsensor.

Vervolgens is er het nieuwe assortiment Honeywell

Home V2000SX-radiatorafsluiters. Dit

assort iment heeft onder andere de volgende

technische voordelen:

- Dankzij het Kv-instelbare binnenwerk is er altijd

een juiste hoeveelheid warmte in de radiatoren

op de juiste plaats.

- Het binnenwerk heeft een bewezen ontwerp

met wrijvingsarme, dubbel afdichtende O-ring

en samen met een sterke veer wordt het blokkeren

van de kraan voorkomen.

- De stroomrichting in de V2000SX-radiatorafsluiters

is omkeerbaar.

- Het assortiment is succesvol onderworpen

aan tests die de reguliere Europese kwaliteitsnormen

overstijgen.

Daarnaast hebben de Thera-6- en V2000SXproducten

een uitgebreide garantie. Deze uitgebreide

garantie wordt aangeboden aan directe

klanten onder Resideo’s van toepassing zijnde

garantievoorwaarden.

De producten zijn vanaf 15 oktober verkrijgbaar

via de lokale groothandel. Als het gaat om cvinstallaties,

zijn eenvoud, betrouwbaarheid en

energie-efficiëntie essentieel. Daarom borduurt

Mario Moura, algemeen directeur van Products &

Solutions EMEA: “Bij alles wat we doen, stellen we

onze klanten centraal. Daarom luisteren we naar installateurs

en onze partners in de branche – iets wat

essentieel was in ons productontwikkelings proces.

We zijn trots op ons nieuwe assortiment en de eenvoud,

kwaliteit en betrouwbaarheid ervan.” ❚

Het nieuwe assortiment Honeywell

Home V2000SX-radiatorafsluiters.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


OM TE VERWARMEN

ZIJN ER ORIGINELE

COMBINATIES…

EN IS ER

DE PERFECTE

COMBINATIE.

Stookolieketel

Warmtepomp

Minder uitgeven om zich beter te verwarmen: het zal ook uw klanten zeker interesseren.

Adviseer hen een hoogrendementsketel op stookolie om zich tegelijk voordelig en

duurzaam te verwarmen. Want moderne stookolie-installaties zijn zuiniger en kunnen

perfect gecombineerd worden met hernieuwbare energieën. Ze zijn zelfs klaar voor de

koolstofneutrale brandstoffen die binnenkort beschikbaar zijn. Meer informatie ontdekt

u in onze gidsen op www.informazout.be/nl/faq/gidsen.

Warm voor de toekomst


‘Stookolieketels zullen

ook in de toekomst een

belangrijke rol spelen’

Centrale verwarming Kegels is een familiebedrijf bij uitstek: de vader van Gino Kegels richtte de zaak in 1973 op. Anno 2020 is Gino de

zaakvoerder, en sinds kort is ook zijn eigen zoon actief in het bedrijf. Al sedert de begindagen kiest Kegels voor gas- en stookolieketels van

Buderus, een keuze die het bedrijf zich 47 jaar later nog niet heeft beklaagd. ❯

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Buderus

De vloerstaande condensatieketel

Logano plus KB195i van Buderus.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


De nieuwe

Wavin Tigris K5/M5

De fitting die

je wegblaast

Acoustic Leak Alert

Ongeperste fittingen

geven een luid fluitsignaal

Opti Flow

Tot 50% grotere

doorlaat

Multi Jaw

Geschikt voor de

meest voorkomende

persbekprofielen

Vraag

je gratis

test pack aan

wavin.be/tigris


Al drie generaties lang voorziet Centrale Verwarming

Kegels de inwoners van Sint-Gillis-Waas

en omstreken van warmte. “We blijven – bewust

– voornamelijk rond de kerktoren werken”, zegt

zaakvoerder Gino Kegels. “Ons cliënteel bestaat

voornamelijk uit familie, vrienden, en mensen die

via mond-aan-mondreclame tot bij ons komen. Ik

wil ook niet dat mijn medewerkers veel tijd verliezen

door lang op de baan te zijn.” Het bedrijf richt

zich voornamelijk op het vervangen van stookolieen

gasketels. Nieuwbouw-en grootschalige renovatieprojecten

vormen een aanzienlijk lager aandeel

van het zakencijfer. “Op de nieuwbouwmarkt

is er veel concurrentie, en met het vervangen van

ketels hebben we onze handen al meer dan vol.”

Omdat Centrale Verwarming Kegels ook onderhoudscontracten

afsluit met klanten, is de firma

er altijd tijdig bij om een ketelvervanging aan te

bevelen. Kegels: “Zo kunnen we ingrijpen voor er

zich grote problemen stellen. Onze klanten hebben

daar oren naar, want niemand komt graag in

de koude te staan.”

Al drie generaties lang voorziet Centrale Verwarming Kegels de inwoners

van Sint-Gillis-Waas en omstreken van warmte.

Betrouwbare en

kwalitatieve producten

Als Buderus System Partner werkt Centrale Verwarming

Kegels steevast met ketels van Buderus.

“Het bedrijf biedt betrouwbare en kwalitatieve

producten. Het zijn overzichtelijke toestellen die

probleemloos 15 jaar meegaan, uitgerust met een

uniform systeem qua regeling dat bovendien ook

goed uitleesbaar is voor de klant. En natuurlijk

is het Buderus-gamma zeer uitgebreid. We kunnen

er zeker van zijn dat Buderus voor quasi alle

situaties een gepaste oplossing kan bieden.” Ook

over de dienstverlening van Buderus klinkt niets

dan lof. “Buderus garandeert ons een pijlsnelle

en feilloze levering. Na meer dan 40 jaar samenwerking

is een hechte vertrouwensband gegroeid

met het Buderus-team. Nu we elkaar al jaren door

en door kennen, kwam de vraag om Buderus

System Partner te worden. Zo groeit ons bedrijf uit

tot ambassadeur van Buderus, en weten collegainstallateurs

dat ze bij ons terecht kunnen als ze

snel een Buderus-wisselstuk nodig hebben.”

In het digitale tijdperk speelt connectiviteit een

steeds belangrijkere rol. Ook op dat vlak stellen

de Buderus-ketels niet teleur, aldus Kegels. “Het

besturingssysteem voor particuliere systemen mag

gezien worden. Zo is het mogelijk om de cv-ketel

vanop afstand met een smartphone te besturen.

Ook het creëren van zones in huis, om elke kamer

in huis van een andere temperatuur te voorzien,

werkt uitstekend.”

Performante stookolieketels

Stookolie wordt vandaag de dag wel eens in het

verdomhoekje geplaatst. Onterecht, vindt Gino

Kegels. “Ik raad mijn klanten doorgaans aan om

hun stookolieketel te behouden, eventueel gekoppeld

aan een renovatie van de stookolietank. De

moderne stookolieketels zijn zeer performant. Het

verbruik en de vervuilende uitstoot zijn sterk teruggedrongen.

Bovendien liggen de stookolie prijzen

bijzonder laag.” De nieuwste telg (KB195iBZ) uit

het huidige stookolieketel-gamma van Buderus is

hybride en dus combineerbaar met hernieuwbare

energie. Zo kan deze bijvoorbeeld gekoppeld worden

aan een warmtepomp.

Kegels gelooft dan ook dat stookolieketels ook in

de toekomst nog een belangrijke rol zullen spelen.

“De verwarmingsmarkt zal nooit in zijn geheel

elektrificeren. Daar is elektriciteit te duur voor,

en verouderde huizen zijn niet voorzien op een

warmtepomp. Dan zie ik eerder potentieel in innovaties

met waterstof. Ik verwacht overigens dat we

stookolieketels in de toekomst nog zullen kunnen

gebruiken voor andere brandstoffen.” ❚

VAN 1/10/2020 TOT EN MET

25/12/2020 INCLUSIEF ONT-

VANGEN EIND KLANTEN VAN

BUDERUS EEN CASHBACK TOT

€ 200 WANNEER ZIJ HUN OUDE

STOOKOLIE KETEL VERVANGEN.

Gino Kegels, zaakvoerder bij Centrale Verwarming Kegels

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


‘WAAROM IK BEWUST VOOR STOOKOLIE HEB

GEKOZEN ALS VERWARMINGSOPLOSSING’

Welke verwarmingsenergie kiezen is ver van eenvoudig. Om zeker te zijn dat hij de juiste keuze maakte, heeft de eigenaar van dit nieuwe

gebouw in Lustin (Namen) een energieaudit laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Het resultaat? Stookolie kwam uit de bus als

de meest voordelige verwarmingsoplossing.

Tekst en beeld Informazout

“We wisten niet welke energie we moesten kiezen”,

geeft Antoine Installé toe. “De technologie

is de laatste jaren erg geëvolueerd en je hoort

zoveel dingen. Hoe kan je zeker zijn dat je de

juiste keuze maakt? Onze architect had stookolie

zelfs niet vernoemd als mogelijke energiebron.”

De nieuwe bouwers wendden zich daarom tot

een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd

dat bij nieuwbouw of renovatieprojecten advies

heeft op maat om het energieverbruik drastisch

in te perken.

Energie-audit door een

onafhankelijk bureau

Het bureau voerde een energieaudit uit van de

totale woonoppervlakte. Het bestudeerde de verwarmingsbehoeften

van het gezin en analyseerde

de verschillende energieoplossingen op basis van

de investeringskosten, maar ook van het energieverbruik

over een periode van 20 jaar volgens de

verwachte prijsevolutie van de verschillende energiebronnen.

Daaruit bleek dat stookolie hier de

meest voordelige verwarmingsoplossing was.

Aardgas werd snel geschrapt als keuze, omdat

het in dit landelijke gebied niet beschikbaar was.

Geothermie met een warmtepomp was dan weer

een veel grotere investering dan een stookolieketel.

Bovendien was het hellende terrein er weinig

geschikt voor. Het koppel overwoog wel om een

warmtepomp aan fotovoltaïsche panelen te koppelen.

Maar ook hier hebben de prijs van de elektriciteit

en het gebrek aan subsidies voor de installatie

van de fotovoltaïsche panelen hen ertoe

aangezet om het budget te besteden aan andere

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘We hebben een schacht met een grote diameter voorzien die naar buiten loopt, zodat later andere apparatuur

kan worden aangesloten, zoals zonnepanelen of een warmtepomp.’

‘Hoe kan je zeker zijn dat je de juiste keuze

maakt? Onze architect had stookolie zelfs

niet vernoemd als mogelijke energiebron.’

uitrusting. Alleen propaan bleef nog over. Maar

stookolie scoorde beter, door de configuratie van

het gebouw, de veiligheid, het comfort, het gemak

en de flexibiliteit. “Onze stookolieketel geeft ons

de vrijheid om later vloeibare brandstoffen van

plantaardige of synthetische oorsprong te gebruiken

met een zeer kleine ecologische voetafdruk”,

zegt Antoine Installé.

‘Onze stookolieketel geeft ons de vrijheid om later vloeibare brandstoffen van plantaardige of synthetische

oorsprong te gebruiken met een zeer kleine ecologische voetafdruk.’

Een ecologische

verwarmingsoplossing

Installé: “Stookolie is dan wel een fossiele brandstof,

toch is het een zwavelarm product en wordt

het door de Europese wetgeving steeds schoner.

Bovendien geeft onze stookolieketel ons de vrijheid

om in de toekomst vloeibare brandstoffen

van plantaardige of synthetische oorsprong te

gebruiken met een zeer kleine ecologische voetafdruk.

Uiteindelijk zal het product koolstofarm

of zelfs -neutraal zijn. We kunnen later ook een

warmtepomp of zelfs zonnepanelen aansluiten

om sanitair water te verwarmen. Zo’n hybride oplossing

zou nog (kosten-)efficiënter zijn..”

Vermogen van de stookolieketel

Het is ook de energie-audit die, op basis van het

geschatte verbruik, het vermogen van de stookolieketel

bepaalde. Dit grote gezin heeft echter

gekozen voor een iets hoger vermogen zodat de

6 kinderen ’s morgens een warme douche kunnen

nemen. De keuze viel op een condensatieketel van

30 kW met een modulerende brander, waardoor

het vermogen kan worden aangepast in functie

van de vraag en de buitentemperatuur. Er zijn drie

circuits op aangesloten: vloerverwarming op de

gelijkvloerse verdieping, een radiatorcircuit op de

eerste verdieping en een circuit voor warmwaterproductie

via een boiler van 160 liter. Merk op dat

het radiatorcircuit op de eerste verdieping alleen

bedoeld is voor de badkamers; de slaap kamers

hoeven niet verwarmd te worden dankzij de goede

isolatie van het gebouw.

“We hebben een schacht met een grote diameter

voorzien die naar buiten loopt, zodat later andere

apparatuur kan worden aangesloten, zoals zonnepanelen

of een warmtepomp”, zegt Freddy Sacré,

installateur. De familie verbruikt ongeveer 1.000

liter stookolie per jaar. “De stookolie wordt opgeslagen

in een tank van 2.500 liter, wat me toelaat

om per 2.000 liter te bestellen, omdat de prijs van

stookolie vanaf die hoeveelheid altijd goedkoper

is. Bestellen op het moment dat de prijs van de

stookolie het meest interessant wordt, is het grote

voordeel van de tank, en daarom is het ook een

economische keuze”, besluit Antoine Installé. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Kies voor een gezonde werkplek.

Kies voor ventilatie.

Contacteer ons voor onze oplossingen

voor scholen, kantoren, winkels, publieke

ruimtes, sportinfrastructuur,...

www.ventilairgroup.be


Luiks stadsmonument wordt creatieve hub

In Luik krijgt de binnenstad nieuwe zuurstof dankzij de herwaardering van een geklasseerd patrimonium in de binnenstad: La Grand Poste.

Het voormalige hoofdgebouw van de post wordt omgetoverd tot creatieve pool. Het is het startschot voor de ontwikkeling van een digitale wijk

en creatief district rond La Grand Poste.

Tekst Filip Van der Elst

La Grand Poste, het Luikse hoofdpostgebouw,

werd ontworpen door architect Jamar en in 1901

in gebruik genomen. Vandaag de dag vormt het

neogotische gebouw het kloppende hart van de

wijk Cathédrale Nord in Luik. Het emblematische

gebouw staat, eigendom van de investeringsgroep

Meusinvest/Noshaq, echter al 15 jaar leeg.

Onder impuls van BPI Real Estate werkte

ALTIPLAN°architects een project uit, dat erop gericht

is om het beschermde monument opnieuw te

integreren in het sociale en economische weefsel.

La Grand Poste moet een creatieve hub worden voor

verschillende start-ups. 8.000 vierkante meter, volledig

toegewijd aan de nieuwe economie: dat is La

Grand Poste in een notendop. Het project is sterk gelinkt

aan de universiteit van Luik, dat ook een ruimte

van het vernieuwde gebouw zal betrekken.

Het vernieuwde gebouw zal onder meer 4.000

m² kantoorruimte, winkels en horecazaken, studentenwoningen

en een microbrouwerij bevatten.

Ook de lokale televisiezender RTC Liège zal er zijn

intrek nemen. De vroegere lokettenzaal wordt

omgebouwd tot winkelruimte. “Daarbij zullen de

drie beuken, hun structuur in ijzer en staal, en het

glazen dak uitstekend tot hun recht komen”, klinkt

het bij ALTIPLAN°architects. De kelderverdiepingen,

die bestaan uit gewelfde ruimten, worden

ingericht tot horecazaken en voedingswinkels.

ALTIPLAN° streeft naar een subtiele integratie

van de huidige technische vereisten met respect

voor de historische eigenheid van het pand. Voor

deze creatieve hub is een budget van 23 miljoen

euro uitgetrokken. ❚

Het vernieuwde gebouw zal onder meer 4.000 m² kantoorruimte, winkels en

horecazaken, studentenwoningen en een microbrouwerij bevatten.

La Grand Poste, het Luikse hoofdpostgebouw, werd ontworpen door architect

Jamar en in 1901 in gebruik genomen. (Beeld: Wikimedia Commons).

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


Duurzame kunststof leidingen

in La Grand Poste

De firma BSC is gevestigd in Anderlecht en is gespecialiseerd in verdeling van producten voor de sanitaire en HVAC-markt. In La Grand Poste

in Luik werd Niron toegepast, een innovatieve, duurzame en montagevriendelijke leiding uit kunststof.

Tekst en beeld BSC

Het familiebedrijf BSC is opgesplitst in twee afdelingen: enerzijds zijn er de

commerciële producten, waar Paffoni kraanwerk één van de marktleiders is in

de Beneluxmarkt voor residentiele of multi-residentiële toepassingen. Anderzijds

verdeelt BSC ook technische producten, waarbij de focus vooral ligt op

kwalitatieve en duurzame producten. Niron, Elofit, Gastite & HUOT zijn hier

de belangrijkste onderdelen van.

Mathias Timperman, Sales Manager bij BSC: “Wij werden een tijdje geleden

gecontacteerd door de installateur van La Grand Poste. Hij vroeg ons

om onze oplossingen te komen voorstellen. Na enkele onderhandelingsmeetings

kwamen we tot een akkoord. Inmiddels zijn onze leidingen zo

goed als allemaal geplaatst.”

Niron

Niron werd in dit project vooral gebruikt als toevoerleiding voor koeling. Timperman:

“Vroeger werd hier vooral staal voor gebruikt. Nu doet men hoofdzakelijk

een beroep op kunststof leidingen, ter vervanging van staal. Niron is

een kunststof leiding en is hierdoor corrosiebestendig, waardoor Niron veel

duurzamer is dan staal. Niron is tevens lichter dan staal, wat de montage dan

weer minder zwaar maakt. Aangezien Niron-leidingen een dia meter range

hebben die schommelt tussen diameter 20 & 630, kan Niron zowel voor

kleine als grote diameters gebruikt worden.”

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om rechtstreeks af te takken op Niron

leidingen, zonder dat de leiding dient te worden doorgesneden, dit door

integratie van zadelpuntstukken. “Deze zadelpuntstukken gaan naar draad

of naar Niron, maar onlangs hebben we ook een zadelpuntstuk naar meerlagentoepassingen

ontwikkeld”, aldus Timperman.

Niron bezit een EPD-ceritificaat, dat de ecologische karakteristieken van een

materiaal analyseert. Timperman: “Hieruit blijkt wat we al lang weten, namelijk

dat Niron een duurzaam en ecologisch vriendelijk materiaal is.”

Meerlagenbuis

NUPI, de Italiaanse producent van Niron, produceert ook de meerlagenbuis

MultiNupi. “Momenteel begeleiden we de installatie van twee grote projecten

in Vlaanderen, waar zowel de Niron-leiding als de Multinupi-leiding

worden geplaatst”, aldus Timperman. “Dit geeft als voordeel naar de verschillende

stakeholders in de projecten toe dat ze maar één productsysteem

hebben, en dus ook maar één aanspreekpunt. Qua garantie is dit uiteraard

een grote meerwaarde.” ❚

‘Niron is tevens lichter dan staal, wat de montage minder zwaar maakt.’

Niron werd in dit project vooral gebruikt als toevoerleiding voor koeling.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


Buffervaten - Evenwichtsflessen - Prefab installaties - Collectoren

MMT

Szamotulystraat 5 - 8700 Tielt | + 32 51 72 42 88

info@m-m-t.be | www.m-m-t.be

188702-9585_mmt.indd 1 10-04-18 09:20

BRANDWEREND AFDICHTEN

(NIET) VOOR IEDEREEN WEGGELEGD

Elektriciteit- en sanitaire leidingen, die door een brand

compartimentswand of vloer toegepast worden, dienen

correct afgedicht te worden. Toch is het niet altijd even

duidelijk welke wet of regelgeving er van toepassing is

en hoe u deze correct dient uit te voeren. Het is bijgevolg

een must om u goed te laten informeren voor aanvang van

uw werkzaamheden. Voor een persoonlijke en op maat

geleverde oplossing is het daarom aangewezen contact

op te nemen bij een erkend fabrikant (leden PFPA).

Soudal, lid van PFPA, is één van deze fabrikanten waar u

terecht kan voor een persoonlijke oplossing met bijhorend

advies voor het correct brandwerend afdichten. Door een

uitbreiding van haar brandwerend assortiment is

Soudal meer dan ooit in staat u bij te staan in

het brandwerend afdichten van elektriciteit- en

sanitaire leidingen.

000583-ADVERT

000583-ADVERT_Fire_RangeBRANDWEREND AFDICHTEN_197x130mm_NL.indd 1 12/08/2020 11:09:29

Naamloos-3 1 07-10-20 10:41


VENTILATIE THEMA

VENTILATIESPECIALIST

WORDT ONE-STOP-SHOP

U spendeert maar liefst 90 % van uw tijd binnenshuis door. 24/7 ventileren is een must, zeker in deze tijden. Op zoek naar een totale ventilatieoplossing?

Dan richt u zich het liefst tot één adres. En vanaf heden is dat mogelijk bij Duco. Nieuw in het gamma is immers het complete

kanalensysteem voor systeem C en D. Zo ontpopt Duco zich tot one-stop-shop.

Tekst en beeld Duco

Voor elk bouwproject een oplossing. Met de komst van het nieuwe DucoFlex

luchtkanalensysteem voor Systeem C en D is het ventilatieplaatje compleet.

Van ventilatieroosters, over ventilatieboxen, ventielen tot luchtkanalen.

Duco Ventilation & Sun Control heeft als ventilatiespecialist alles in huis

voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Een goed

werkend ventilatiesysteem bestaat het liefst uit een totaalinstallatie met

kwalitatieve onderdelen.

Installateur ontzorgen

Vanaf heden voorziet Duco in eigen DucoFlex-luchtkanalen. Tegenwoordig

is elke installateur bij elk project en elk ventilatiesysteem gebaat met een

beperkt aantal onderdelen en hulpstukken. Bovendien is het luchtkanalensysteem

heel installatievriendelijk. Het handige ‘Click & Go’-principe en een

minimum aan hulpstukken spelen hier een grote rol.

‘Zero noise’ garantiepakket

En er is meer: wanneer u het DucoFlex-assortiment combineert met de hoogwaardige

Duco ventilatiesystemen geniet u van het ‘ZERO NOISE’ garantiepakket.

Dat bestaat uit de hoogste luchtdichtheidsklasse D, de laagste

‘Een goed werkend

ventilatiesysteem bestaat het

liefst uit een totaalinstallatie met

kwalitatieve onderdelen’

luchtweerstand én een maximaal akoestisch comfort. Het resultaat is een

energiezuinige en stille werking van het ventilatiesysteem.

100 % service

De Duco studiedienst is er om u te ondersteunen. Wat u moet doen, is Duco

de plannen, het EPB-dossier en/of het ventilatievoorontwerp van uw project

bezorgen (nl.duco.eu/yourproject). Vervolgens ontvangt u vrijblijvend een

overzicht van de materiaalbehoefte inclusief ventilatieboxen, ventielen, kanalen

en koppelstukken met bijhorende brutoprijzen. ❚

Met de komst van het nieuwe DucoFlex luchtkanalensysteem voor Systeem C en D is het ventilatieplaatje compleet.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


THEMA VENTILATIE

‘METEN IS WETEN’

GEZONDE WERKVLOEREN DANKZIJ

VENTILATIEOPLOSSINGEN OP MAAT

Ramen openen om de lucht te verversen op de werkplek is tijdens de koude wintermaanden geen optie. Wil je toch verse lucht aanvoeren? Dan

moet je in de richting van een ventilatiesysteem denken. Door een goed binnenklimaat voelen werknemers zich beter en zullen ze beter presteren.

Bovendien draagt een goed onderhouden en afgesteld ventilatiesysteem bij aan een werkomgeving die coronaproof is. Ventilatiespecialist

Ventilair Group begeleidt werkgevers, architecten, ingenieurs en installateurs richting een optimaal werkvloerklimaat bij Belgische bedrijven.

Tekst Kevin Moens | Beeld Ventilair Group

Sinds 21 mei 2019 moet het klimaat op de werkvloer voldoen aan bepaalde

richtlijnen met betrekking tot verluchting van arbeidsplaatsen, die terug te

vinden zijn in de Codex Welzijn op het werk, in Boek III titel 1 hoofdstuk 4.

Daarin staat te lezen dat de absolute minimumventilatie voor gebouwen met

een actieve ventilatie 25 m 3 /u verse lucht per persoon bedraagt, waarbij de

CO 2

-concentratie onder de 1200 parts per million (ppm) blijft. Bij voorkeur

bedraagt de ventilatie minimaal 40m 3 /u verse lucht per persoon zodat de

CO 2

-concentratie minder dan 900 ppm is. De CO 2

-concentratiedrempel mag

gedurende 95% van de werktijd niet overschreden worden. Maar hoe bepaal

je als werkgever of gebouwbeheerder de kwaliteit van de binnenlucht op de

werkplek? “Een gezonde werkplek bestaat uit verschillende factoren: de emissie

van gebouwstoffen, het aantal aanwezige personen, duurtijd van bezetting

enzovoort. Als werkgever ben je in principe verplicht om een risiconalyse

uit te voeren. Het betreft een visuele controle van de eventueel aanwezige

installatie, of andere acties uitvoeren zoals ramen regelmatig openen of planten

op de werkvloer plaatsen”, vertelt Steven Braekeveldt, marketing & product

manager bij Ventilair Group. “Indien nodig kan een preventieadviseur

ingeschakeld worden. Hij zal de werkplek onderwerpen aan een volledige

Ventilatie stond bij veel werkgevers laag op de agenda, CO 2

en Corona is immers een onzichtbare tegenstander.

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VENTILATIE THEMA

‘Een gezonde werkplek bestaat uit verschillende factoren: de emissie van gebouwstoffen, het aantal aanwezige personen, duurtijd van bezetting enzovoort.’

analyse en het binnenklimaat in kaart brengen. Op basis daarvan wordt de

benodigde ventilatie bepaald: 25 m 3 of 40 m 3 per persoon per uur. Kortom:

meten is weten.”

Sturing als hart van ventilatiesysteem

Volgens Tineke Holvoet, marketing coördinator bij Ventilair Group, volgen architecten

en ingenieurs bij nieuwbouw de regelgeving goed op. Bij oudere gebouwen

is er echter nog veel ruimte voor verbetering. “Controle gebeurt er nauwelijks

en in 70% van de gevallen is er onvoldoende of zelfs geen vorm van ventilatie.”

Ventilair Group wil daarom zijn kennis inzetten om het klimaat op de Belgische

werkvloer te optimaliseren. Braekeveldt: “Samen met de architect, ingenieur of installateur

bepalen we eerst het benodigde debiet. Op basis daarvan ontwikkelen

we een oplossing op maat. Spreken we over een volledig gebouw of een kleinere

ruimte? Waar kunnen we de ventilatie kwijt? Welke sturing gaan we gebruiken?”

De sturing vormt het hart van het ventilatiesysteem. Een bedrijfsruimte mét

ventilatie kan volgens Braekeveldt slecht scoren omdat het systeem niet correct

afgesteld en geregeld is. “Een handmatige regeling is niet meer toegestaan in

publieke ruimtes of bedrijven. Je kan kiezen voor een tijdgestuurd systeem, maar

dat vereist nog steeds een manuele instelling. Beter is dat de ventilatie door een

CO 2

-sensor gereguleerd wordt, om onnodig ventileren tegen te gaan. ”

Ventilair Group zorgt er ook voor dat de lucht op geconditioneerde wijze aangevoerd

wordt. “Er bestaan nog heel wat misverstanden over ventilatie”, weet

Braekeveldt. “Ventilatie brengt lawaai met zich mee, zorgt voor een tochtgevoel

of trekt koude aan. Stuk voor stuk misvattingen. Met Ventilair Group zetten

we in op geconditioneerde ventilatie. We voeren lucht aan op aangename

gevoelstemperatuur, voorverwarmd, gefilterd, op de goede plaats en op het

goede moment. Je kan nog verder gaan en met ventilatie ook gaan koelen,

daarvoor hebben we ventilatie-units met ingebouwde warmtepomp in ons

gamma, De Komfovent RHP-reeks.”

Samen met de architect, ingenieur of installateur bepaalt Ventilair Group eerst het

benodigde debiet. Op basis daarvan ontwikkelt het bedrijf een oplossing op maat.

Werkvloer coronaproof maken

Ventilatie stond bij veel werkgevers laag op de agenda, CO 2

en Corona zijn immers

onzichtbare tegenstanders. “Een goed binnenklimaat biedt de werkgever

nochtans heel wat voordelen”, aldus Braekeveldt. “Door een goede luchtverversing

gaan werknemers zich beter voelen en presteren ze beter op de werkvloer.

COVID19 kan hierin een katalysator spelen. Een werkklimaat waarin de CO 2

-

concentratie te hoog is, is ook een omgeving waarin de kans op verspreiding

van het virus vele malen hoger is. In de herfst- en winterperiode is het bovendien

onmogelijk om de ramen constant open te laten. Ventilatie vormt dan

een goede oplossing om de luchtkwaliteit gezond en coronavrij te houden. We

merken dat die bewustwording groeit bij werkgevers en werknemers.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


THEMA VENTILATIE

EPB-proof:

missie geslaagd

Eens goedgekeurd werd de woning nagenoeg volledig gestript en opnieuw ingedeeld in drie appartementen.

Een bungalow uit de jaren zeventig snakte naar een fikse opknap- en renovatiebeurt. Het pand moest volledig verbouwd worden volgens de

nieuwe geldende normen. Dit toepassen voor één woning zou een onhaalbaar kostenplaatje betekenen, vertelt eigenaar Francis Ongena (Ciscon).

Tekst en beeld Renson

Ongna: “Voor één woning was het pand van 190

m² veel te groot. Op een bepaald moment heb ik

bij de gemeente de plannen ingediend voor drie

appartementen. Zo kon ik de kosten verdelen. Ik

had het niet verwacht maar mijn plan werd meteen

goedgekeurd.”

Eens goedgekeurd werd de woning nagenoeg

volledig gestript en opnieuw ingedeeld in drie

appartementen. Elk appartement is voorzien van

een Healthbox 3.0 ventilatie-unit van Renson, gecombineerd

met Easyflex luchtkanalen. De compacte

toestellen zijn ingewerkt in het vals plafond

of tegen het plafond gemonteerd in de berging.

De buitengevel kreeg van boven tot beneden een

isolerend jasje in houtwolplaten en vervolgens

een nieuwe, mooie gevelsteen. Dak en bovenverdieping

zijn volledig gebouwd in houtskelet. Zo

moest er geen extra fundering gegoten worden.

De houtwolplaten aan de buitenkant, de stille

ventilatoren van de Healthbox 3.0 en de geluidswerende

Invisivent raamverluchting zorgen ervoor

dat het verbazend stil is in de woning. De drukke

invalsweg vlakbij is beslist geen stoorzender.

Driemaal anders

Elk appartement op zich heeft iets bijzonders. Het

appartement beneden is het grootste met tuin en

overdekt terras. De benedenverdieping is rolstoelvriendelijk

gebouwd. Het hoogteverschil met buiten

- tevens enige hoogteverschil - is maximum 5

cm hoog. Het appartement erboven heeft een iets

grotere leefruimte en de keuken en slaapkamer

op dezelfde plaats. Het appartement achteraan is

een duplex met boven keuken, leefruimte en inpandig

terras en beneden de slaapkamer.

Bij de EPB-verslaggeving kwam aan het licht dat

zonder screens de temperatuur in de zomer te veel

zou oplopen. Gelukkig is de buitendoekzonwering

Fixscreen van Renson ook geschikt voor renovatieprojecten.

Er komt wel wat meet- en paswerk aan

te pas. Zo moet er voldoende hoogte zijn tussen de

betonbalken. Molentjes geven het sein bij te veel

wind zodat de screens automatisch naar boven

glijden. Dit is allemaal geprogrammeerd in een

handig voor de gebruiker domoticasysteem. Bovenaan

de screens zit een fijn borsteltje om het stof

94 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VENTILATIE THEMA

tegen te houden. De raamverluchting is niet meer

dan een fijn lijntje in het profiel. Alle kleuren - van

baksteen tot houtwerk, raamprofielen, screens en

deuren - zijn op elkaar afgestemd. De juiste kleuren

kiezen was voor de eigenaar heel belangrijk.

“Alles moest elkaar heel snel opvolgen. Na het

EPB-verslag ben ik bij Renson terechtgekomen.

Via mijn architect ben ik in contact gekomen met

installateur Yvick. Hij heeft mij het C+ ventilatiesysteem

met Healthbox van Renson volledig uitgelegd,

de plannen getekend en vervolgens heb

ik alles volgens plan uitgevoerd. Ik heb heel veel

geïnvesteerd om het EPB-proof te krijgen. Door de

ingrepen met producten van Renson heb ik uiteindelijk

een goed rapport gekregen. En de huurders

krijgen veel waar voor hun geld.”

Elk appartement is voorzien van een Healthbox 3.0 ventilatie-unit van Renson, gecombineerd

met Easyflex luchtkanalen.

‘We ventileren enkel

wanneer nodig’

‘METEN IS WETEN’

Alle appartementen en woningen worden

vandaag volledig geïso leerd en

lucht dicht gemaakt. Zo creëer je eigenlijk

een ‘thermos-effect’. Zo kunnen we

zo wel in de winter als in de zomer de

tempera turen langer bewaren. Alleen,

dit is niet leefbaar. Goed venti leren

in een woning is daarbij net zo noodzakelijk

voor een leef baar binnen klimaat.

Het is een absolute noodzaak

om de lucht die we binnen verbruiken

continu te verversen.

Installateur Yvick: “We denken allemaal

dat lucht vanzelfsprekend is. Dat is niet

zo omdat bouwtechnieken aangepast zijn

en het comfort ver hoogd is. Als je gaat

ventileren daar waar nodig is, scoor je

alvast goed op het E-peil. Wist je dat de

plaats waar je het meest moet ventileren

in een woning de slaapkamer is?“

‘Door de vervuiling van de binnenlucht te meten kan het systeem

precies afgesteld worden op de noden van de bewoners.’

“We ventileren enkel wanneer nodig. Sensoren

detecteren geur tjes bij voorbeeld

wanneer iemand het toilet gebruikt.

Verder contro leert het systeem de luchtvochtigheids

graad in bijvoorbeeld de

badkamer na het douchen zodat de

handdoeken kunnen drogen. Door de

vervuiling van de binnenlucht te meten

kan het systeem precies afgesteld

worden op de noden van de bewoners”,

besluit de installateur. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken

VERGEET LEGIONELLA NIET:

BLIJF REGELMATIG SPOELEN!

Het huidige advies om massaal van thuis te werken, en om publieke gebouwen te sluiten om zo de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën

te helpen voorkomen, heeft gevolgen voor de dinkwaterinstallatie. Het is extra belangrijk onderhoud aan deze drinkwaterinstallaties

te laten doorgaan. Want wanneer deze niet meer of gedeeltelijk in gebruik zijn, kunnen bacteriën zich gemakkelijk vestigen in de biofilm

(een geheel van micro-organismen dat zich aan elkaar en aan een oppervlak in contact met water vasthecht). En afgezien van de huidige

situatie moeten we ervoor zorgen dat goede hygiënische gewoontes worden versterkt en ook in de toekomst worden voortgezet in onze

openbare sanitaire voorzieningen.

Tekst en beeld Delabie

De legionellabacterie veroorzaakt de veteranenziekte,

een luchtweginfectie die mensen met

chronische ademhalingsproblemen en mensen

met een verzwakt immuunsysteem treft. De bacterie

komt van nature voor in water en ontwikkelt

zich daar waar stilstaand water en een bron van

voedingsstoffen aanwezig is. De bacterie vermenigvuldigt

zich bij temperaturen van 20-45°C en

kan bij inademing in aërosolvorm schadelijk zijn.

Scholen, zwembaden, kantoren, luchthavens en

horeca zijn voorbeelden van publieke gebouwen

waar het gebruik van de sanitaire voorzieningen

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding

en preventie van bacteriegroei en biedt een ruime

waaier aan technische oplossingen aan.

‘De diversiteit in het aanbod geeft de

mogelijkheid een oplossing te bieden aan

elke vereiste van publieke gebouwen’

intensief is. In tijden van vakantie of langdurige

sluiting wordt het drinkwater (bijna) niet gebruikt,

waardoor biofilmvorming in de leidingen versneld

kan optreden.

Grotere commerciële gebouwen hebben vaak

facilitaire teams voor het opstellen en uitvoeren

van een legionellapreventieplan, maar in kleinere

gebouwen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren.

Op hun beurt vertrouwen zij op lokale

expertise om ervoor te zorgen dat hun installatie

voldoet aan de regelgeving. De oplossingen zijn

eenvoudig: voorkomen dat het water temperaturen

bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen

en waterstagnatie in de installatie beperken.

Ringleidingen of een

gesloten kringloop

De geldende reglementering duidt stilstaand

water in de sanitaire installatie aan als bevorderend

voor bacteriegroei. Daarom is het gebruik

van ringleidingen, of een gesloten kringloop, ten

sterkste aanbevolen. De Europese norm NF EN

806-5 stelt bovendien dat delen van de installatie

die zelden worden gebruikt, regelmatig gespoeld

dienen te worden. De aanbevolen interval is eenmaal

per week. De Duitse richtlijn van april 2013,

Hygiene in Trinkwasser-Installationen VDI/DVGW

6023, vereist maatregelen voor het verversen van

water na meer dan 72 uur onderbroken gebruik

van de sanitaire installatie.

De Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing

van december 2017 stellen dat

warm water dient geproduceerd te worden aan

minimaal 60°C, met een temperatuur van het

circulatiewater van 55°C. Bij deze temperatuur

sterft 90% van de bacteriën binnen 2 uur. Als de

temperatuur onder deze richtlijn daalt, neemt het

risico op bacteriegroei toe.

Technische oplossingen in

de strijd tegen legionella

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding

en preventie van bacteriegroei en biedt een

ruime waaier aan technische oplossingen aan. Zo

biedt een centrale thermostaat de gebouwbeheerder

de mogelijkheid de voorgeschreven temperaturen

in het net aan te houden en de veiligheid

van de gebruikers te verzekeren. De thermostaat

dient een antiverbrandingsveiligheid te hebben

die verzekert dat het warm water automatisch en

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De oplossingen zijn eenvoudig: voorkomen dat het water temperaturen bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen en waterstagnatie in de installatie beperken.

onmiddellijk wordt afgesloten als het koud water

uitvalt en omgekeerd. Door daarnaast te kiezen

voor elektronische kranen die zijn uitgerust met

een periodieke spoeling, wordt waterstagantie en

dus ook bacteriegroei voorkomen. Een automatische

spoeling activeert zichzelf namelijk elke 24

uur na het laatste gebruik en spoelt gedurende 60

seconden. Een antistagnatie elektroventiel, zonder

rubberen membraan waarachter steeds een

kleine hoeveelheid stilstaand water achterblijft, is

een bijkomend voordeel in de strijd tegen bacteriegroei.

Ook toiletsystemen met directe spoeling

zijn specifiek ontworpen voor openbare sanitaire

ruimtes met een hoge bezoekfrequentie. Doordat

de spoeling direct is aangesloten op het waternet,

is er geen reservoir met stilstaand water, en dus

geen kalkaanslag of ophoping van onzuiverheden,

waardoor er geen elementen aanwezig zijn die de

bacteriegroei bevorderen.

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan met automatische periodieke spoeling voorkomt waterstagnatie

De diversiteit in het aanbod van DELABIE geeft

de mogelijkheid een oplossing te bieden aan

elke vereiste van publieke gebouwen, ongeacht

de bestemming of de gebruiker. De DELABIE

producten worden geplaatst bij wastafels, douches,

urinoirs en WC's. De kranen bestaan in

verschillende modellen: op blad, muurmodel,

ingebouwd of met technische ruimte voor bijvoorbeeld

zware utiliteiten. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


Gebruiks- en

ondergoudsgemak

combineren bij

hergebruik regenwater

Afgelopen zomer was regenwaterrecuperatie opnieuw een hot topic tijdens een bijzonder droge periode. In tijden van schaarste moeten we

zuinig omspringen met stadswater en kan regenwater soelaas bieden. Maar wat als de regenwaterput droog komt te staan bij een langdurige

droogte? Wilo biedt met de Wilo RAIN-1 en de Wilo RAIN-3 twee opties die automatisch schakelen tussen regen- en stadswater indien nodig.

Tekst Kevin Moens | Beeld Wilo

Er zijn verschillende toepassingen in en rond het huis waarvoor je net zo goed

regenwater kan gebruiken als stadswater: een toilet doorspoelen, de planten

in de tuin water geven of zelfs je auto wassen. Bij aanhoudende droogte

kan je een lage waterstand in de regenwaterput oplossen door zelf hem aan

te vullen met stadswater, of je kiest voor een regenwatersysteem dat auto-

matisch schakelt tussen regen- en stadswater. Wilo biedt met de RAIN-1 en

de RAIN-3 twee opties die een constante wateraanvoer garanderen, ook bij

extreme droogte. “Beide systemen systemen zijn uitgerust met een wachttank

van 11 liter die gevuld wordt met stadswater. Staat de regenwaterput droog

of worden er onderhoudswerken uitgevoerd? Dan schakelen de RAIN-1 en

RAIN-3 over op stadswater via de wachttank die op regelmatige basis ververst

wordt”, aldus Francis Desmedt, inside sales engineer bij Wilo. Beide systemen

zijn bovendien gecertificeerd door Belgaqua voor de perfecte scheiding van

stads- en regenwater.

Wilo RAIN-1: veelzijdige aansluitmogelijkheden

De Wilo-RAIN1 is een installatie voor regenwaterhergebruik voor de watervoorziening

van bijvoorbeeld toiletreservoirs of voor het besproeien van de

tuin. Dankzij de compacte en gestandaardiseerde constructie conform EN

1717 en DIN 1989 en de diverse opties voor hydraulische aansluitingen, verloopt

elke nieuwe installatie of vervanging eenvoudiger en sneller. Daarnaast

zorgt de gebruiksvriendelijke interface in combinatie met diverse slimme

functies zoals zelfbeschermingsroutines voor bedieningsgemak en hoge betrouwbaarheid.

Een vlotterschakelaar met 20 meter kabel bewaakt het regenwaterpeil

in de opslagtank.

Op het vlak van onderhoud is het aanbevolen om jaarlijks de installatie op

lekkages te controleren, de breektank te legen en reinigen en de filter van

de vlotterkraan te controleren en te reinigen of indien nodig te vervangen.

De RAIN-1 wordt op de markt gelanceerd als een verbeterde en economisch

interessantere uitvoering van de Wilo RainSystem AF-Basic. Francis Desmedt:

“De Wilo-AF Basic MC304 kan worden vervangen door de RAIN1-24. Bovendien

bestaan er nu met de Wilo-RAIN1-25 en RAIN1-45 nieuwe uitvoeringen

voor grotere volumestromen en druk voor gebruik in grote woongebouwen en

de kleine industrie.”

De RAIN-1 wordt op de markt gelanceerd als een verbeterde en economisch

interessantere uitvoering van de Wilo RainSystem AF-Basic.

Wilo RAIN-3: intuïtieve gebruikersinterface

De Wilo-RAIN3 voldoet net zoals de RAIN1 aan de nodige hygiënenormen

door een terugslagklep die conform EN 1717 en DIN 1989 is, zodat er geen

regenwater in het stadswaternetwerk terecht komt. Toch zijn er ook enkele

98 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Met de zelfaanzuigende pompen

moet je rekening houden met

een maximale opvoerhoogte van

circa 7 meter, van de pomp tot

het diepste punt van de put.’

verschillen. “We omschrijven de RAIN-1 als de basisuitvoering en de RAIN-3

als de comfortuitvoering”, legt Francis Desmedt uit. “De RAIN-3 heeft een

afdekkap waardoor de installatie nog stiller zal werken. Het touchscreen biedt

extra gebruiksgemak. Waar de RAIN-1 met een vlotterschakelaar werkt, controleert

de RAIN-3 het regenwaterpeil accurater met een druksensor, wat de

mogelijkheid biedt informatie af te lezen op het scherm zoals het waterpeil

en het volume water.”

Tips voor een adequate installatie

Tot slot geeft Francis Desmedt nog enkele tips mee voor een correcte installatie.

“Met de zelfaanzuigende pompen moet je rekening houden met een maximale

opvoerhoogte van circa 7 meter, van de pomp tot het diepste punt van de put.

Beperk ook de horizontale afstand van de pomp tot de put. Werk daarnaast altijd

met een terugslagklep in de put zodat het water niet terugstroomt in de put

als je stopt met pompen. Op die manier zit de aanzuigleiding altijd vol zodat je

altijd meteen water hebt op het moment dat het nodig is.” ❚

De RAIN-3 heeft een afdekkap waardoor de installatie nog stiller zal werken. Het

touchscreen biedt extra gebruiksgemak.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 99


SOME WIRES ARE ESSENTIAL

SOME ARE NOT

HET DAGELIJKSE GEBRUIK

Ervaar vrijheid met

een intercom van

Intratone

Maak direct een afspraak voor een

demonstratie bij u op locatie

www.intratone.be


Maak kennis

met Elektrotech

Nieuw bedrijvenpark uitgerust met

ingenieus gebouwbeheersysteem

Geïntegreerde installaties leiden tot meer

comfort en minder energieverbruik

Noorderhart is verzekerd

van continue stroom


IoT


INHOUD

ELEKTROTECH

Maak kennis met Elektrotech, de nieuwe vakkatern in

dit magazine 105

Nieuw gebouwbeheerssysteem maakt Hendrik

van Veldekegebouw future proof 106

Nieuw bedrijvenpark uitgerust met ingenieus

gebouwbeheersysteem 108

106

Snelklemmen eenvoudig en conform IPx8 tegen

vocht beschermen 111

Elektriciteitsspecialist krijgt inzicht en controle

dankzij gespecialiseerd softwarepakket 112

Geïntegreerde installaties leiden tot meer comfort en

minder energieverbruik 115

Noorderhart is verzekerd van continue stroom 116

108

104

111

ELEKTROTECH.BE | 103


WIJ MAKEN VAN

ELK GEBOUW EEN

SMART BUILDING.

ONTDEK EEN NIEUWE SMART HOME WERELD!

Zennio ALLinBOX 1612,

het KNX multitalent.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zennio ALLinBOX 1612 is dè KNX (r)evolutie.

Voeding, IP interface, klimaatcontroller en multifunctionele actor

met 16 uitgangen en 12 ingangen in één apparaat. Dat

vereenvoudigt iedere installatie!

Meer informatie op http://ecatalog.vecolux.be


In samenwerking met bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties vormt ons omvangrijke netwerk een onmisbaar podium om duizenden professionals gericht te bereiken.

Elektrotechniek, de rode draad doorheen de innovaties in de installatiebranche

MAAK KENNIS MET ELEKTROTECH, DE NIEUWE

VAKKATERN ROND ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechniek wint aan belang in alle geledingen van de installatietechniek. In de meeste onderdelen van het vak valt elektronica niet

meer weg te denken. Met Elektrotech lanceert Louwers Mediagroep een nieuwe vakkatern in het magazine Installatie & Bouw, specifiek

gericht op de elektrotechniek.

Tekst Elektrotech

De tijd dat alle installatietakken gescheiden eilanden waren ligt al langer

achter ons. Een vakman is tegenwoordig van alle markten thuis. “De installateur

moet tegenwoordig een soort superman zijn”, zo zei sectorfederatie

Techlink in dit magazine enkele edities geleden.

De achterliggende filosofie is dat de elektrische kant van de installatiebranche

aan belang wint in andere werelden, zoals verwarming. Fenomenen als

digitalisering en connectiviteit zorgen ervoor dat de sectoren in elkaar heen

vloeien. Smart homes, het Internet of Things, ingenieuze gebouwbeheersystemen,

de steeds uitgebreidere en geconnecteerde regelingen van verwarmingsketels,…:

de belangrijke rol van elektronica is de rode draad doorheen al

deze innovaties, die voor elke installateur stilaan gemeengoed zijn geworden.

Voor de modale installateur is het echter niet eenvoudig om op de hoogte

te blijven van de technologische en maatschappelijke innovaties, die soms in

pijlsnel tempo evolueren. Daarom introduceren we in dit magazine Elektrotech:

dit onderdeel kent zijn oorsprong in het tijdschrift Installatie & Bouw, en

Elektrotech kent zijn oorsprong in het tijdschrift Installatie & Bouw,

en richt zich op de professional in de elektrotechniek.

De elektrische kant van de

installatiebranche wint aan

belang in andere werelden, zoals

verwarming

richt zich op de professional in de elektrotechniek. Wat ooit begon als thema

binnen het magazine, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen vakkatern boordevol

relevante branche-informatie, dat bovendien wordt ondersteund door

een omvangrijk communicatienetwerk.

Wat kunnen wij u bieden?

In samenwerking met bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties vormt

ons omvangrijke netwerk een onmisbaar podium om duizenden professionals

gericht te bereiken. Zo bent u 7 dagen per week, 24 uur per dag in

contact met uw doelgroep. De basis is een informatief en inspirerend artikel

over uw bedrijf, product of dienst. Door onze professionele redactie geschreven,

in samenspraak met u. De reportage wordt voor een aantrekkelijk pakkettarief

gepubliceerd, verspreid en gepromoot via print, online, digitale

nieuwsbrieven en social media. En kan uiteraard eenvoudig onder uw eigen

netwerk gedeeld worden. Ook een meer uitgebreide samenwerking behoort

tot de mogelijkheden.

Interesse? Contacteer Mathieu Noppe via m.noppe@louwersmediagroup.be ❚

ELEKTROTECH.BE | 105


Nieuw gebouwbeheerssysteem

maakt Hendrik van Veldekegebouw

future proof

Opmerkelijk aan dit project is dat deze toch wel ingrijpende aanpassing gebeurd is terwijl het gebouw al die tijd gewoon in gebruik bleef.

Het Hendrik van Veldekegebouw in Hasselt, dat in 2004 in gebruik werd genomen als eerste Vlaams Administratief Centrum, heeft een nieuw

gebouwbeheerssysteem gekregen. Daarbij viel de keuze op het Total Integrated Building Automation System (TIBA) van FixSus – een open

platform dat geënt is op industriële oplossingen van Beckhoff Automation. De open benadering van het nieuwe systeem garandeert een lange

levensduur, wat een pijnpunt bleek te zijn bij het originele BMS.

Tekst en beeld Beckhoff

106 | ELEKTROTECH.BE


Van links naar rechts, Fabrizio Menichetti (Het Facilitair Bedrijf - Vlaamse

Overheid), Ronny Noynaert (Beckhoff Automation), Kim Loenders en Koen

Verschuere (Fixsus), Filip Gits (Het Facilitair Bedrijf - Vlaamse Overheid).

De openheid is cruciaal in de keuze voor de systemen van Beckhoff Automation

als hardware platform voor TIBA.

Het gebouw had bij zijn opening in 2004 al een geavanceerd gebouwbeheerssysteem.

Maar terwijl het gebouw zelf nog niets van zijn karakter had

moeten inleveren, was het centrale regelsysteem van de technische installaties

wel al aan vervanging toe. Zowel het beheerssysteem als het dashboard

dat gebruikt werd als interface konden niet langer ondersteund worden.

Daardoor konden wijzigingen en uitbreidingen aan de installaties niet meer

gekoppeld worden aan het centrale gebouwbeheerssysteem.

“In 2017 hebben we een aanbesteding uitgeschreven voor het vervangen

van het regelsysteem”, zegt Filip Vits, ingenieur onderhoudscontracten bij het

Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. “Op basis van de ervaring die we

hadden met het vorige systeem werd daarin opgenomen dat het een open

systeem moest zijn en dat we alle code van de software zouden verkrijgen.”

‘Dat een systeem binnen enkele

jaren niet meer ondersteund

zou worden, is in onze

benadering ondenkbaar’

Eén op één vervangbaar

Die openheid – dat is precies waar FixSus zich op profileert. Het bedrijf

heeft met Total Integrated Building Automation System (TIBA) een gebouwbeheerssysteem

ontwikkeld dat draait op de industriële hardware van Beckhoff

Automation. “De meeste BMS-systemen noemen zichzelf open omdat ze

aan andere installaties gekoppeld kunnen worden”, zegt Koen Verschuere,

oprichter en zaakvoerder van FixSus. “Maar openheid gaat veel verder dan

dat. Onze software en alle algoritmes zijn open zodat de gebruiker kan zien

wat er gebeurt en daar ook kan op ingrijpen als hij wil.”

Die openheid is ook cruciaal in de keuze voor de systemen van Beckhoff

Automation als hardware platform voor TIBA. De software draait op een industriële

controller waarbij een lange levensduur en beschikbaarheid gegarandeerd

wordt. Alle koppelingen met de installaties in het gebouw gebeuren

via standaard I/O-eilanden die met de controller verbonden zijn via een open

EtherCAT netwerk. Net als bij industriële installaties kan de gebruiker er gerust

in zijn dat al deze componenten binnen twintig jaar nog beschikbaar of

tenminste één op één vervangbaar zullen zijn.

“We streven steeds naar een langetermijnvisie, in nauw contact met onze

klanten en met een sterke technische insteek”, zegt Ronny Noynaert, Business

Developer Building Automation bij Beckhoff Automation. “Ons productassortiment

bestaat uit componenten die afzonderlijk of geïntegreerd in een

compleet besturingssysteem gebruikt kunnen worden. De openheid maakt

dat deze oplossingen wereldwijd ingezet worden in een grote verscheidenheid

aan toepassingen. Dat een systeem binnen enkele jaren niet meer ondersteund

zou worden, is in onze benadering ondenkbaar.”

Doorvoeren van optimaliseringen

“Er is één scherm in het lokaal van de technische dienst waarop men alles

kan opvolgen en aanpassen”, zegt Fabrizio Menichetti, gebouwcoördinator

voor VAC Hasselt bij Het Facilitair Bedrijf. “In elk regelbord is er dan nog een

connector waarop onderhoudstechnici kunnen inpluggen zodat ze daar ook

dezelfde schermen kunnen raadplegen als ze er aan het werk zijn. Zo kunnen

ze precies opvolgen wat het effect is wanneer er iets gewijzigd wordt.”

Op het gebouwbeheerssysteem zijn alle technische installaties aangesloten

zoals HVAC, sensoren en verlichting maar ook branddetectie en noodverlichting.

In de filosofie van TIBA worden zoveel mogelijk regelsystemen uit de

installaties gehaald en overgebracht naar de centrale regeling in de Beckhoff

controller. Op die manier kan men maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden

die een centraal platform biedt, zoals controle vanop afstand maar ook

het doorvoeren van optimaliseringen en energiebesparing.

Klantgerichte benadering

Opmerkelijk aan dit project is dat deze toch wel ingrijpende aanpassing

gebeurd is terwijl het gebouw al die tijd gewoon in gebruik bleef. In eerste

instantie werd het nieuwe netwerk aangelegd voor de communicatie tussen

de controller en de eilanden in de stuurborden. “In totaal gaat het om

18 km aan nieuwe bekabeling”, zegt Kim Loenders van FixSus, die samen

met collega Maxime Hellebuyck het grootste deel van de implementatie ter

plaatse voor zijn rekening nam. “Nadien konden de borden aangepast worden.

Voor de verlichting gaat het om 24 borden en voor de HVAC om nog

eens 17 stuurborden. Er zijn ook een tachtigtal nieuwe sensoren geplaatst

in het gebouw.” ❚

ELEKTROTECH.BE | 107


‘De huurders kunnen de instellingen of programmaties aan hun eigen noden aanpassen.’

NIEUW BEDRIJVENPARK UITGERUST MET INGENIEUS

GEBOUWBEHEERSYSTEEM

In Kontich ziet binnenkort een duurzaam en vernieuwend bedrijvenpark het levenslicht: GATE7. Het innoverende karakter zit onder meer

verborgen in het gebouwbeheersysteem dat erin verwerkt zit. Desigo CC van Siemens laat aan alle toekomstige gebruikers toe om hun kantoren

op efficiënte en comfortabele manier te beheren en te monitoren.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Siemens, Dipeco

GATE7 is een herontwikkeling van een bestaande

industriële site tot een gemengd bedrijvenpark,

bestaande uit standalone gebouwen op maat

en kantoorgebouwen. Duurzaamheid is een

rode draad in dit project. Zo worden alle bedrijfsgebouwen

verwarmd met warmtepompen, die

gevoed worden met fotovoltaïsche panelen op

de daken. De kantoren zijn ook uitgerust met

luchtgroepen en koelplafonds. Dipeco verleende

zijn mede werking aan dit project op vraag van

installatie bedrijf SPIE, dat de technische installatie

realiseerde. Voor Dipeco had dit project een

bijzonder persoonlijk tintje. “We installeren er niet

alleen het regelsysteem voor de volledige HVACinstallatie.

Voor we de opdracht binnenhaalden

hadden we reeds beslist om ons eigen atelier

en kantoor in GATE7 te huisvesten”, zegt Dirk

Peeters, bestuurder bij Dipeco.

108 | ELEKTROTECH.BE


Desigo CC

Dipeco heeft intussen al ongeveer een jaar een

samenwerking met Siemens. De keuze was daarom

snel gemaakt om het bedrijvenpark uit te

rusten met Desigo CC, het geïntegreerde gebouwbeheersplatform

van Siemens Smart Infrastructure.

Sam Lenders, Account Manager bij Siemens:

“Een slim kantoorgebouw vergt een state of the

art management software. Desigo CC is hier de

voor de hand liggende oplossing en biedt de klant

on eindig veel mogelijkheden en staat garant voor

een future proof investering.”

Gebouwbeheersystemen worden vandaag nog

meestal gerund op lokale servers. Gate7 maakt hier

een uitzondering waarbij Desigo CC gehost wordt

in een cloudomgeving. “Een continue communicatie

van subsystemen in het gebouw met de cloudomgeving

vermijdt investeringen in een lokale

serverinfrastructuur”, zegt Peeters.

GATE7 is een herontwikkeling van een bestaande industriële site tot een gemengd bedrijvenpark, bestaande

uit standalone gebouwen op maat en kantoorgebouwen.

“Alle meetwaarden worden in realtime doorgestuurd

naar het datacenter, waar ze verwerkt worden

in de beheersoftware. De eindgebruiker kan

inloggen via een browser en zo de installatie besturen

en monitoren. In het verleden kwam dit luik

meestal bij de facility manager terecht. Nu krijgt

elke eigenaar of huurder rechtstreeks inzicht in

hoe zijn pand zich gedraagt.” Dat was ook nodig:

na de oplevering van het gebouw is er geen algemene

eigenaar meer, en wordt GATE7 beheerd

door een gemeenschap van eigenaars. Anders dan

in vele andere projecten is er dus geen algemene

gebouwbeheerder meer. Het Desigo CC-platform

wordt opgesplitst in verschillende gebruikers, die

alleen toegang hebben tot de instellingen van

hun eigen gebouw.

Dynamisch gebouw

“De huurders kunnen de instellingen of programmaties

aan hun eigen noden aanpassen”, voegt

Sam Lenders toe. ”Het gebruik van het gebouw

kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Met het Desigo-systeem

kan je een heel dynamisch gebouw

creëren, afgestemd op de noden van elk individu.

Daarnaast zorgt het systeem ervoor dat verschillende

technieken in gebouw met elkaar communiceren.

Desigo CC kan bijvoorbeeld verbonden

worden met een reservatiesysteem, waarbij een

bepaalde ruimte in het gebouw bij boeking naar

de meest energie-efficiënte en comfortabele toestand

gaat evolueren op vlak van temperatuur,

vochtigheid, lichtsterkte,…”

“De luchtdebieten van de luchtgroepen zijn afgestemd

op de CO 2

-monitoring door het gebouwbeheersysteem.

Dat is belangrijk in dit coronatijdperk,

want je moet kunnen aantonen dat er voldoende

lucht wordt ververst”, gaat Peeters verder. “Met Desigo

CC is het mogelijk om zowel de veiligheid als

GATE7 wordt in de loop van het najaar officieel opgeleverd. Dan kan ook het gebouwbeheersysteem

operationeel gesteld worden. “Desigo CC laat de gebruikers toe om hun gebouw echt te leren kunnen. De data

kan je gebruiken om het comfort en productivteit op de werkvloer te verhogen en energie te besparen.”

het comfort van gebouwen met één platform te

optimaliseren. Verhoogde veiligheid krijg je door

het combineren van workflows op het gebied van

toegangscontrole, inbraakdetectie, nrandbeveiliging

en videobewaking”, aldus Lenders.

Open systeem

Desigo CC is bovendien een open systeem, waarbij

het ook mogelijk om is om oplossingen van

derde partijen in hetzelfde gebouwbeheersysteem

te integreren. Lenders: “Op dat vlak liggen

er nog eindeloos veel mogelijkheden voor ons.

Zo zijn er ook mobiele applicaties voor de eindgebruikers,

die zullen communiceren met Desigo

CC. Het volledige potentieel van Desigo CC is

nog lang niet ingevuld.”

GATE7 wordt in de loop van het najaar officieel

opgeleverd. Dan kan ook het ingenieuze

gebouwbeheersysteem operationeel gesteld

worden. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen.

Sam Lenders vat samen: “Desigo

CC laat de gebruikers toe om hun gebouw

echt te leren kennen. Het wordt immers steeds

belangrijker om intelligent met data om te

springen. Gebruiken we veel energie? Op welke

tijdstippen, in welke lokalen? Wat zijn de bezettingsgraden?

Door met Desigo CC actief

te monitoren en trends uit te lichten, krijg je

een antwoord op deze en andere vragen. Die

informatie kan je gebruiken om het comfort en

productivteit op de werkvloer te verhogen en

energie te besparen.” ❚

ELEKTROTECH.BE | 109


Voor de professionele gebruiker

IPX8

WAGO

GELBOX

SERIE 207

EENVOUDIGE BESCHERMING

TEGEN VOCHT

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige

waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet, kan dit

snel tot kortsluiting leiden. De WAGO Gelbox maakt

uw laagspanningsinstallatie snel en gemakkelijk

waterdicht volgens IPX8. De box is kant en klaar,

eenvoudig in gebruik en onbeperkt houdbaar.

www.wago.com/gelbox


Snelklemmen eenvoudig en conform

IPx8 tegen vocht beschermen

Condens, hevige regenval, een krachtige waterstraal: wanneer vocht en elektriciteit elkaar ontmoeten, kan er snel kortsluiting ontstaan. Het

gebruik van gietmateriaal is in dit geval een beproefde oplossing. Met een gelbox biedt WAGO nu een aantrekkelijk alternatief om de bescherming

tegen vocht conform IPX8 nog sneller, eenvoudiger en veiliger te realiseren.

Tekst en beeld WAGO

Box open, klemmen

plaatsen, box dicht

"Direct klaar voor gebruik, altijd goed toegankelijk

en onbeperkt houdbaar - dat zijn de voordelen

van de WAGO gelbox als het om de bescherming

van snelklemmen tegen nattigheid en vocht gaat,

bijvoorbeeld in het buitenbereik", vat Sebastian

Heemeier, productmanager bij WAGO, de voordelen

samen. De gelbox kan eenvoudig en snel

worden gebruikt: "box open, klemmen erin, box

dicht", licht Sebastian Heemeier toe.

Kwaliteitsgel van Cellpack

- siliconenvrij en zonder

registratieplicht

De gebruikte polyurethaangel is siliconenvrij. "De

WAGO gelbox kan daardoor in alle takken van de

industrie worden gebruikt, ook in bereiken waar

lak, verf en andere gevoelige producten worden

gebruikt", aldus Heemeier. Bovendien is de gel

reeds uitgereageerd, zodat de gelbox niet onder

de registratieplicht valt. De WAGO gelbox is verkrijgbaar

in zes formaten, kan veelzijdig in het

laagspannings- en extra laagspanningsbereik worden

ingezet en is bovendien compatibel met de

snelklemmen van de serie 2273 en de universele

snelklemmen van de serie 221 van WAGO.

De specialist voor verbindingstechniek uit het

Duitse Minden heeft de gelbox samen met echte

experts op het gebied van vochtbescherming ontwikkeld

- het bedrijf Cellpack. "Op het gebied van

gietmateriaal geniet Cellpack een uitstekende

reputatie, net zoals WAGO op het gebied van de

verbindingstechniek. We zijn dan ook blij dat we

deze gerenommeerde fabrikant als ontwikkelingspartner

hebben kunnen winnen", aldus Sebastian

Heemeier, productmanager bij WAGO. ❚

‘Direct klaar voor gebruik, altijd goed

toegankelijk en onbeperkt houdbaar’

De gebruikte polyurethaangel is siliconenvrij.

‘De gelbox kan eenvoudig en snel worden gebruikt: "box open, klemmen erin, box dicht.’

ELEKTROTECH.BE | 111


Elektriciteitsspecialist krijgt

inzicht en controle dankzij

gespecialiseerd softwarepakket

Al sinds 2014 werkt Elektriciteitswerken Noppe met het ERP-pakket Plenion. Gedurende de volledige levensloop van een project maakt het

bedrijf gebruik van de talloze functionaliteiten die Plenion te bieden heeft. “Een allesomvattend systeem, zowel op kantoor als op de baan”, zegt

zaakvoerder Alexander Noppe.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Plenion

Alexander Noppe richtte Elektriciteitswerken Noppe

zo’n 16 jaar geleden op. Met de gestage groei

van de onderneming steeg ook de nood aan een

gespecialiseerd softwaresysteem om de dagelijkse

werking te beheren en projecten zo efficiënt mogelijk

te organiseren. “Voor mij als zaakvoerder is

het vooral belangrijk dat ik de werkuren en het gebruik

van materialen op de werf goed kan bijhouden.

Ook om aan nacalculatie te doen is er nood

aan overzicht: hoe loopt een welbepaald project?

Zonder ERP-pakket is dat bijna onmogelijk. Onze

techniekers vulden papieren werkbonnen in op

de werf. Al die gegevens manueel invoeren in de

computer was zo tijdrovend dat we dat klusje vaak

links lieten liggen”, zegt Noppe.

Rechtstreeks bestellen

Na een experiment met een ander ERP-pakket,

dat geen succes bleek, schakelde Noppe over op

Plenion. “Het grote verschil was dat ons vorige

pakket geen mobiele toepassing had, en vooral:

geen oplossing om verbinding te maken met onze

leverancier. Het is geen toeval dat we op Plenion

zijn gebotst via Cebeo, een leverancier waar we

vaak mee werken. Vanuit Plenion krijgen we geactualiseerde

prijsoverzichten van de leveranciers en

kunnen we rechtstreeks bij hen bestellen. De goederen

worden meteen tot bij ons geleverd.” Na de

keuze voor Plenion kreeg het hele team een basisopleiding

op kantoor. Nadien volgden nog enkele

Elektriciteitswerken Noppe gebruikt Plenion over

de gehele levensloop van een project – van de

prospectie over het maken tot de offerte tot de

werffase en de nacalculatie.

‘Het is dan ook een bijzonder uitgebreid

pakket. Om er goed mee weg te zijn, is

voldoende deskundige uitleg onmisbaar.’

Anders dan bij het vorige ERP-pakket biedt

Plenion de mogelijkheid om verbinding

te maken met de leveranciers.

112 | ELEKTROTECH.BE


Het team van Elektriciteitswerken Noppe.

bijkomende opleidingen, om alle functionaliteiten

van het programma goed onder de knie te krijgen.

“Het is dan ook een bijzonder uitgebreid pakket.

Om er goed mee weg te zijn, is voldoende deskundige

uitleg onmisbaar.”

In de beginfase komt het erop aan de werking van

Plenion af te stemmen op de flow van de eigen

werking, zegt Noppe. “Het pakket moet zich een

beetje aanpassen aan de organisatie, en de organisatie

moet zich aanpassen aan het ERP-pakket.

Daar hebben we een gulden middenweg in moeten

zoeken. Zo hebben wij onze werking aangepast.

De papieren werkbonnen waren definitief

verleden tijd. Overschakelen op Plenion vergt

natuurlijk een zekere aanpassing van onze mensen.

Dat heeft echter niet tot noemenswaardige

problemen geleid, omdat alle weerstand verdwijnt

als de mensen werken dat ze erdoor gemakkelijker

en efficiënter kunnen werken.”

Gerichte updates

Maar anderzijds heeft Elektriciteitswerken Noppe

ook zelf een invloed gehad op Plenion. “We konden

bij Plenion terecht voor enkele gerichte software-updates,

volledig op maat van ons bedrijf.

Die verbeteringen komen nadien ook ten goede

van andere Plenion-klanten, omdat de nieuwe versies

van het pakket voor alle klanten ter beschikking

worden gesteld. Zo maken wij ook gretig

gebruik van nieuwe aanpassingen die er komen

op vraag van andere bedrijven. Het pakket groeit

gestaag terwijl iedereen er mee in investeert.”

Vanuit Plenion krijgen we geactualiseerde prijsoverzichten van de leveranciers en kunnen we

rechtstreeks bij hen bestellen.

Intussen gebruikt Elektriciteitswerken Noppe

Plenion over de gehele levensloop van een project

– van de prospectie over het maken tot de

offerte tot de werffase en de nacalculatie. “Een

goedgekeurde offerte wordt in Plenion omgezet

in een project. Nadien bestellen we via Plenion

de benodigde materialen, gaat de werkbon mee

naar de techniekers, die een goed zicht hebben

op wat er moet gebeuren. Na afronding van de

werkzaamheden krijgt de klant via Plenion een

gedetailleerde factuur in de bus. Zonder Plenion

zou onze dagelijkse werking helemaal in duigen

vallen”, aldus Noppe. ❚

ELEKTROTECH.BE | 113


Nog meer

weten?

Scan de

qr code

Nieuwe Desigo PXC controllers zorgen voor

een revolutie op het vlak van gebouwbeheer

Met de nieuwe Desigo PXC4- en PXC5-controllers zet Siemens een nieuwe stap

op het vlak van automatisch gebouwbeheer. Zij zorgen voor slimme verbindingen,

snelle en eenvoudige engineering, en veilige gebruikersinformatie.

www.siemens.be/buildingtechnologies

DESIGO_ad 197x130.indd 1 2/06/20 17:33

De nieuwe: AX. en KX.

Kleine en compacte behuizingen.

- 30% meer ruimte voor kabels

- 30% minder montagetijd

- 30 nieuwe functies

Rittal nv/sa

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be


Geïntegreerde installaties leiden tot meer

comfort en minder energieverbruik

Om een gebouw slim te maken, is het van belang om grip te hebben op alle technische installaties. De Intesis-producten van HMS Networks

zorgen voor de integratie van alle systemen in een gebouw, met als resultaat een optimaal comfort en energieverbruik.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld HMS Networks

De Intesis-producten van HMS Networks zijn belangrijke schakels voor alle integratievraagstukken binnen de Home- & Building Automation.

HMS Networks is een wereldspeler met twintig

jaar ervaring in het connecteren van industriële installaties.

De Intesis-producten van HMS Networks

zijn belangrijke schakels voor alle integratievraagstukken

binnen de Home- & Building Automation.

Cloud interfaces

Daarnaast behoren ook Cloud Interfaces tot het

gamma van Intesis, zowel voor aircosystemen als

standaardsystemen. De AC Cloud Control en ST

Cloud Control bieden gebruikers de mogelijkheid

om volledige controle uit te oefenen over de installaties

via een zeer gebruiksvriendelijk Cloud

dashboard en een Android of IOS App. ❚

“Elk gebouw is uitgerust met tal van technische

installaties, die vaak hun eigen taaltje of protocol

spreken”, legt Anton de Koning, salesmanager

Intesis bij HMS Networks, uit. “Door het

inzetten van standaardprotocollen als BACnet,

MODbus , KNX, M-bus, DALI, LON en ASCII is

het mogelijk om de volledige integratie van alle

systemen te realiseren.”

Integratie aircosystemen

“Aircosystemen zijn grote energieverslinders binnen

onze gebouwde omgeving”, gaat Anton de

Koning verder. “Integratie van deze systemen is

dan ook van groot belang om deze energievreters

te beheersen.” Intesis biedt een ruim portfolio van

AC interfaces aan om de meest gebruikte merken

aircosystemen te kunnen koppelen aan de gebouwbeheersystemen

via BACnet, MODbus, KNX of

ASCII koppeling. “Onze grote sterkte is dat onze

airco-gateway op zowat alle grote aircomerken kan

toegepast worden. We maken daarbij gebruik van

de officiële protocollen die we van de fabrikanten

zelf ontvangen hebben”, benadrukt Anton de

Koning. “Alle gateways van Intesis zijn bovendien

eenvoudig te programmeren met de MAPS-tool.”

Intesis biedt een ruim portfolio van AC interfaces aan om de meest gebruikte merken aircosystemen te kunnen

koppelen aan de gebouwbeheersystemen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 115


NOORDERHART IS VERZEKERD

VAN CONTINUE STROOM

Dat E. VAN WINGEN NV (EVW) uit Evergem (B) in het merendeel van de Vlaamse ziekenhuizen de zekerheid van stroomcontinuïteit voor zijn

rekening neemt, is geen nieuws meer. Wel dat recent alweer een nieuwe gebruiker aan de lijst van tevreden klanten is toegevoegd: Noorderhart,

de koepel van het Limburgse Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum te Pelt. Het noodstroomaggregaat van 1.000 kVA dat

beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen werd inmiddels geleverd en zal weldra in bedrijf worden gesteld. Aan deze levering wordt

zoals gebruikelijk een onderhoudsovereenkomst verbonden, waarmee de gebruiker op lange termijn een partnership met EVW aangaat om de

noodstroomvoorziening paraat en in goede conditie te houden.

Tekst en beeld E. Van Wingen NV

Noodstroomvoorzieningen worden wel eens in verband gebracht met kwalijke

uitstoot. Ook EVW is zich hiervan bewust en werkt volop aan alternatieven.

Als bedrijf heeft EVW innovatie hoog in het vaandel staan. Sinds 1992,

toen een eerste warmtekrachtkoppeling werd geïnstalleerd, heeft ze al een

hele roadmap afgewerkt: van CO 2

-reductie door meer energie-efficiëntie en

over CO 2

-neutrale oplossingen naar 0 gram CO 2

. Het begon met decentrale

productiesystemen met warmtekrachtkoppelingen, van aardgas tot biogas

en sinds kort ook op waterstof. De H2-WKK, die samen met UGent werd ontwikkeld,

heeft inmiddels al de duurproef doorstaan en is klaar om uitgerold

te worden in de markt. Hiermee is EVW andermaal een voortrekker in de

energietransitie naar 100% hernieuwbaar. Op te merken valt dat de EVW

WKK’s in Vlaanderen worden ontworpen, gefabriceerd en ook geserviced,

wat meteen ook de duurzaamheid van deze innovatie voor de lokale economie

onderstreept.

Lokale smart grid.

116 | ELEKTROTECH.BE


‘De H2-WKK heeft inmiddels

de duurproef doorstaan

en is klaar om uitgerold te

worden in de markt’

Noodstroomoplossingen met H2

Omdat de toepassing van H2 in warmtekrachtkoppelingen misschien eerder

voor de hand ligt dan in noodstroomvoorzieningen, ontwikkelt EVW ook

noodstroomoplossingen met H2. Ondertussen bieden de projectontwikkelaars

die op zoek zijn naar duurzame energieoplossingen zich aan. Samen

met EVW gaan ze op ontdekkingsreis in het nieuwe energielandschap. Deze

Vlaamse KMO heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de doorbraak van de 0

gram CO 2

-oplossingen niet lang meer op zich laat wachten.

gebouwen gelegen zijn (bijvoorbeeld: Dok Noord in Gent, havengebouwen,

enz.). Terwijl de vaartuigen laden aan de ICE WKK komt warmte vrij. Die

warmte wordt vervolgens nuttig aangewend ter ondersteuning van de cv-installatie

van bijvoorbeeld een KMO. In de praktijk zou de warmte ook overgedragen

kunnen worden aan een stadsverwarmingsnet. Van de uit de groene

waterstof opgewekte stroom en warmte gaat dus nagenoeg geen energie

verloren. De voordelen van dit project zijn het hoge rendement, het beperken

van warmteverliezen, het uitsluiten van netcongestie en het uitsparen van

transport over de weg. Wetend dat de oplossing in Vlaanderen wordt ontwikkeld,

is ook het voordeel voor de lokale tewerkstelling duidelijk.

Broed je zelf ook op een user case die verband houdt met de AVATAR doelstellingen,

aarzel dan niet om contact te nemen met één van de partners. ❚

Black-out dreiging

De ontwikkelingen in de wereld van het elektriciteitsnet brengen nog een

ander belangrijk aspect naar voren: omdat het aandeel hernieuwbare energie

in de stroomopwekking – gelukkig – toeneemt, zou dit voor netcongestie

kunnen zorgen wanneer alle alternatieve productie ineens aan het net

wordt geleverd. Bijvoorbeeld op een zonnige of een stormachtige dag. De

productieinstallaties moeten daarom aan strenge eisen voldoen, die worden

gesteld door Synergrid in België, net zoals door gelijkaardige instanties in

andere landen. Proactief inspelend op de black-out dreiging contracteert

Elia aggregatoren in het kader van het bewaken van het netevenwicht of de

bevoorradingszekerheid. Dienstverleners van flexibiliteit zoals aggregatoren

kunnen vandaag al deelnemen aan de calls voor een aantal reserveproducten

van netbeheerder Elia zoals R3 (manual Frequency Restoration Reserve),

R1 (Frequency Containment Reserve) en SDR (Strategic Demand Reserve).

Daarnaast kunnen deze aggregatoren ook commerciële diensten rechtstreeks

aanbieden aan netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken.

Eigenaars van noodstroomproductie-installaties worden door de aggregatoren

gecontracteerd met het oog op beschikbaarheid van hun installaties als

reserve-eenheid. Dit resulteert in de praktijk in zeer weinig draaiuren maar

kan toch een financieel interessante opportuniteit betekenen. Hier tegenover

staan uiteraard ook technische vereisten. Het zijn begrijpelijk enkel Synergrid

goedgekeurde productie-eenheden die als reserve-eenheid aan het net gekoppeld

mogen worden. E. Van Wingen NV beschikt met de final homologation

Synergrid C10/26 over deze goedkeuring.

Onbemande elektrische vaartuigen

zonder CO 2

-uitstoot en lawaai

Ook Europees laat EVW van zich spreken. Als KMO uit de Gentse

Kanaalzone is de onderneming een technische partner in AVATAR, het Europese

Interreg-project dat recent van wal stak en loopt tot in 2023. Het zet in

op onbemande elektrische vaartuigen die zonder CO 2

-uitstoot en lawaaioverlast

zullen bijdragen aan minder verkeer in moderne stadskernen. Binnen één

van de werkpakketten van AVATAR worden potentiële users cases uitgewerkt

door kennisinstellingen zoals TU Delft, Universiteit Oldenburg, KU Leuven,

OC Hout&Bouw en nog andere partners zoals Logistics Initiative Hamburg en

dus ook E. VAN WINGEN NV, dit alles onder leiding van POM Oost-Vlaanderen.

Eén daarvan bestaat erin om groene stroom, opgewekt met zon of wind

in de regio, overdag op te slaan in waterstof. Combineer dit met stadsdistributievaartuigen

die elektrisch aangedreven worden en er wenkt een zeer interessant

resultaat. De waterstof wordt ’s nachts door een WKK op H2 omgezet in

stroom waarmee de elektrische vaartuigen de batterijen kunnen volladen. Dit

laden gebeurt aan de rand van de stadskern, in buurten waar woon kernen of

Noodstroomvoorzieningen worden wel eens in verband gebracht met kwalijke

uitstoot. Ook EVW is zich hiervan bewust en werkt volop aan alternatieven.

ELEKTROTECH.BE | 117


INSTALLATIE&BOUW

Installatie

INSTALLATIEPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Installatiepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be

INSTALLATIEENBOUW.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Installatie & Bouw is

bedrijfsinformatie van onze partners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van Installatiepartners door

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de

installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

AFPRO FILTERS BV

Berenkoog 67

1822 BN ALKMAAR

T +31 72 567 55 00

E info@afprofilters.nl

W www.afprofilters.nl

BOTEC NV

Sportstraat 42-44

2160 WOMMELGEM

T +32 3 354 36 18

F +32 3 354 41 92

E info@botec.be

W www.botec.be

CIAT BELGIUM NV/SA

Alfons Gossetlaan 28A

1702 DILBEEK

T +32 2 414 80 80.

W www.ciat.be

CYNERPRO

Haverheidelaan 13a

9140 TEMSE

T +32 3 253 23 50

F +32 3 253 23 51

E info@cynerpro.be

W www.cynerpro.be - www.tracpipe.be

COLT INTERNATIONAL NV

ANTARGAZ NV

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

CARRIER AIRCONDITIONING BELGIË

Alfons Gossetlaan 28a

1702 DILBEEK

T +32 2 523 01 70

F +32 2 521 13 53

E info@carrier.be

W www.carrier.be

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.comm

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

W www.begetube.com

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

W www.climaways.be

A DIVISION OF

DEN BRAVEN BENELUX B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31 16 24 910 00

E info@denbraven.nl

W www.denbraven.com/nl-nl

COOLWORLD RENTALS BVBA

BELIMO

Riezebosweg 5

8171 MG VAASSEN

T +31 578 57 68 36

CEGELEC

Baarbeek 8

2070 ZWIJNDRECHT

T +32 3 800 51 00

F +32 3 800 51 01

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T 0800 88900 (gratis)

DRISTEEM BELGIUM (DSH)

Uw Partner in Bevochtiging

Grote Hellekensstraat 54 B

3520 ZONHOVEN

T +32 11 66 68 80

E info@belimo.nl

E info.be@cegelec.com

E sales@coolworld-rentals.be

E info@dristeembelgium.be

W www.belimo.nl

W www.cegelec.be

W www.coolworld-rentals.com

W www.dristeembelgium.be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 119


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

W www.gas.be

W www.ithodaalderop.be

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

F +32 9 225 46 79

E info@serelec.be

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

F +32 3 870 73 01

W www.grundfos.nl

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

W www.eltako.be

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be/nl

HENCO INDUSTRIES NV

Toekomstlaan 27

2200 HERENTALS

EURO-INDEX BV

Leuvensesteenweg 607

1930 ZAVENTEM

T +32 2 757 92 44

F +32 2 757 92 64

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

LINDAB

Zeeschipstraat 149

9000 GENT

T +32 9 385 50 11

F +32 9 385 60 62

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

E info@rittal.be

W www.rittal.be

INFORMAZOUT

E info@lindab.be

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

W www.fernox.com

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

E info@informazout.be

W www.informazout.be/nl

W www.lindab.be - www.lindabwebshop.be

LINUM EUROPE NV

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

W www.siedle.be

Pieter Verhaeghestraat 20

FLAMCO BELUX

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

W www.flamcogroup.com

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

T +32 50 30 301

W www.intratone.be

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

F +32 56 35 88 47

E info@linum.eu

W www.linum.eu

SIEMENS SA/NV

Guido Gezellestraat 123

1654 HUIZINGEN

T +32 2 536 21 11

E info@siemens.com

W www.siemens.com

120 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

SWEGON BELUX GROUP

VASCO GROUP NV

SIG AIR HANDLING

Hoogstraat 180

1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 31 80

F +32 2 721 04 33

E sales@sigairhandling.be

W www.sigairhandling.be

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIEGA

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

E info@viega.be

SPELSBERG BELGIUM

TESTO NV/SA

Industrielaan 19

W www.viega.be

Tiensesteenweg 36

3000 LEUVEN

T +32 2 486 75 75

F +32 2 486 75 76

E sales@spelsberg.be

W www.spelsberg.be

1740 TERNAT

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

VENTILAIR GROUP

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 KUURNE

T +32 56 36 21 20

F +32 56 36 21 21

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

E be@ventilairgroup.com

T +32 2 712 06 66

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

THERMOCOMFORT

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

W www.ventilairgroup.be

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

F +32 2 355 03 71

E info@thermocomfort.be

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

W www.engels.be

VENTILINE NV

Nijverheidslaan 1524

WATTS BENELUX

Beernemsteenweg 77A

3660 OUDSBERGEN

8750 WINGENE

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

TRIMBLE

Duboisstraat 39

2060 ANTWERPEN

T +32 3 289 01 01

F +32 3 297 04 04

E info_bnl@trimble.com

W www.trimble.com

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

Ei nfo@ventiline.be

W www.ventiline.be

T +32 51 65 87 08

E benelux@wattswater.com

W www.wattsindustries.com

VERGOKAN NV

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

STULZ GROEP BV

Weverij 9

1185 ZE AMSTELVEEN

T +31 20 545 11 11

E info@stulz.nl

TROX BELGIUM NV

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

E info@trox.be

Meersbloem Meiden 16

9700 OUDENAARDE

T +32 55 31 83 35

F +32 55 31 43 88

E sales@vergokan.com

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.stulz.nl

W www.trox.be

W www.vergokan.com

W www.atem,be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 121


De nieuwste generatie stookolieketels.

Duurzaam. Modulair. Geconnecteerd.

Buderus investeert actief in mazouttechnologie met de focus op energiezuinigheid.

De nieuwste generatie stookolieketels van Buderus is klaar voor de toekomst.

Deze toestellen kunnen makkelijk geïntegreerd worden in een hybride

systeem met een zonneboiler of een warmtepomp.

A+++→ D

Tot

€ 200

cashback*

Van 1/10/2020 tot en met 25/12/2020 inclusief ontvangen eindklanten van

Buderus een cashback tot € 200 wanneer zij hun oude stookolieketel vervangen.

* Actievoorwaarden zie www.cashback.buderusmazout.be

www.buderus.be


DANK

aan al onze verwarming-, zonnepaneel- en

warmtepompinstallateurs voor hun inzet

in deze uitdagende tijden.

#ViessmannBelgium


systeem 63

Systeem 63 is een luchtverdeelsysteem voor het ventileren van

residentiële gebouwen.

Het is geschikt voor zowel systeem C als systeem D.

Het modulaire systeem zorgt voor een flexibele oplossing voor

elke situatie.

ADAPTER 3 X 63 NAAR OVALDUCT

De adapter waarmee bestaande hulpstukken kunnen worden uitgebreid

of omgevormd tot nieuwe interessante ventilatieoplossingen.

COMPACTE LUCHTVERDEELKAST

MET 6 AANSLUITINGEN Ø 63

(MAX 150m 3 /u)

HAAKS VENTIELAANSLUITSTUK

VOOR PLAATSING BOVEN EEN

DEUROPENING

RECHT VENTIELAANSLUITSTUK

www.begetube.com

Ventilatie

More magazines by this user
Similar magazines