03.11.2020 Views

VVP SPECIAL DUUR INNO

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

75 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 77 • EXTRA EDITIE • OKTOBER 2020<br />

Verbreding<br />

van advies<br />

Special Duurzaamheid & Innovatie


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Zevenenzeventigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

5<br />

Rondetafel Duurzaamheid<br />

Relevantie bepaalt succes<br />

12<br />

Boy Slijp<br />

Duurzaamheid is mainstream<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> <strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Deze special verschijnt in een oplagen van<br />

6.000 exemplaren en is tot stand gekomen<br />

in samenwerking met a.s.r., Bureau DFO,<br />

Duurzaamheidsprofiel.nl, Faster Forward,<br />

Figlo, Florius, Nationale Hypotheekbond,<br />

Nationale-Nederlanden, Obvion, Scildon,<br />

Verzekeringsanalyse, Vista, VKG en Voogd<br />

& Voogd en wordt tevens uitgebracht als<br />

e-zine.<br />

30<br />

Paul Burger<br />

Verzekerd van een<br />

betere wereld<br />

34<br />

Ivo Valkenburg<br />

Innovaties in duurzaamheid<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2020<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020<br />

48<br />

Hendrik Schakel<br />

Het nieuwe normaal<br />

52<br />

Amba Zeggen<br />

Concrete lessen<br />

voor financials


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & VOORWOORD<br />

<strong>INNO</strong>VATIE<br />

Breder perspectief<br />

18<br />

Sébastien Wulms<br />

Samenwerking is cruciaal<br />

De financieel adviseur staat midden in de samenleving. Ongetwijfeld<br />

heeft de coronacrisis nog duidelijker gemaakt hoe kwetsbaar<br />

die samenleving is. Juist een onafhankelijk adviseur, die zo dicht bij<br />

mensen en bedrijven staat, heeft dit de afgelopen maanden diep<br />

doorleefd. Heel veel adviseurs hadden het drukker dan ooit. Ondanks<br />

de gedwongen afstand, waren adviseurs zelden dichterbij hun klant. Zij<br />

stonden klaar voor mensen en bedrijven in nood. Het vak van financieel adviseur<br />

behoort absoluut tot de vitale beroepen in de samenleving.<br />

De coronacrisis heeft niet alleen duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de mens is,<br />

hoe kwetsbaar onze economie, hoe fragiel de toekomst van een onderneming<br />

is, maar leerde ons ook dat duurzaamheid en innovatie van immens belang zijn<br />

een samenleving te bouwen waar we ook in de nabije toekomst in kunnen leven<br />

en ondernemen. Steeds meer mensen begrijpen dat een leefbare aarde<br />

noodzakelijk is om komende crises te voorkomen of het hoofd te bieden.<br />

We staan gezamenlijk voor de uitdaging antwoorden te vinden op grote vragen<br />

als: hoe willen we met elkaar omgaan, welke samenleving wensen wij, welke<br />

economie past hierbij en welke rol speelt de financiële (advies)sector hierin?<br />

42<br />

Richard Meinders<br />

Hoe duurzaam is<br />

jouw advies?<br />

58<br />

Hubrien Meijaard<br />

Niets doen geen optie<br />

Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming<br />

van de samenleving. Dat begint zoals met alles bij jezelf. Hoe belangrijk vind je<br />

duurzaamheid? Duurzaamheid heeft overigens niets met soberheid te maken.<br />

Duurzaam eten is lekker, duurzame kleding is mooi, duurzame energie werkt<br />

uitstekend en een meer groene reisbestemming is puur genieten. Ga eens na<br />

hoe je medewerkers hierover denken. Misschien kun je wel komen tot een gezamenlijke<br />

passie/missie, wat het werken (nog) leuker en zinvoller maakt.<br />

Vervolgens kun je je uiteraard specialiseren om adviezen te geven aan particulieren<br />

en bedrijven om te innoveren en te verduurzamen. Dit betekent voor adviseurs<br />

een uitgelezen mogelijkheid om het advies te verbreden en klanten beter<br />

van dienst te zijn, volledig passend bij de uitdagingen van deze tijd. En reken<br />

maar dat veel meer klanten hiervoor open staan dan voor de coronacrisis. Duurzaamheid<br />

en innovatie brengen financieel advies in een breder perspectief.<br />

Deze bewaareditie, die aangeboden wordt aan alle financieel adviseurs in Nederland,<br />

biedt interessante invalshoeken, direct toepasbare tips, inzichten en<br />

inspiratie op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Deze <strong>VVP</strong> Special is<br />

mede mogelijk gemaakt door: a.s.r., Bureau DFO, Duurzaamheidsprofiel.nl, Faster<br />

Forward, Figlo, Florius, Nationale Hypotheekbond, Nationale-Nederlanden,<br />

Obvion, Scildon, de Verzekeringsanalyse, Vista, VKG en Voogd & Voogd.<br />

Heel veel leesplezier. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 3


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Beleving en<br />

relevantie bepalen<br />

succes duurzame<br />

ontwikkeling<br />

DE CORONACRISIS HEEFT DE SAMENLEVING EEN <strong>DUUR</strong>ZAME GROEISPURT BEZORGD.<br />

THUISWERKEN IS ‘HERE TO STAY’, DIGITALISERING STAAT OP EEN HOGER PLAN EN WE<br />

HEBBEN TIJD OM ONZE WONINGEN ENERGIEZUINIGER TE MAKEN. DE TAFELGASTEN -<br />

VIA MS TEAMS - BEWANDELDEN AL VEEL EERDER HET <strong>DUUR</strong>ZAME PAD EN WILLEN NU<br />

DOORPAKKEN. HOE NEMEN ZIJ DE (ONAFHANKELIJK) FINANCIEEL ADVISEUR IN HUN<br />

VERHAAL MEE? WAT KAN DE ADVISEUR ZIJN OF HAAR KLANTEN BIEDEN? <strong>VVP</strong> SPRAK<br />

MET PETER DIJKS (CHIEF COMMERCIAL OFFICER OBVION), ARJAN NOLLEN (DIRECTEUR<br />

MARKETING & VERKOOP ZAKELIJK SCHADE NATIONALE-NEDERLANDEN) EN BOUDEWIJN<br />

VAN UDEN (DIRECTEUR CORPORATE COMMUNICATIE A.S.R).<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 5


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

‘We kunnen een duurzame<br />

samenleving nastreven,<br />

maar dat gaat alleen<br />

als we dat samen met<br />

adviseurs doen’<br />

Thuiswerken wint al jaren aan populariteit,<br />

volgens het CBS verruilden vorig jaar 3,3 miljoen<br />

Nederlanders regelmatig hun kantoorplek<br />

voor de keukentafel. De voorbije maanden<br />

is thuiswerken echter de standaard geworden<br />

voor iedereen die in de eigen omgeving<br />

vooruit kan met een laptop en een internetverbinding.<br />

We gaan ook niet meer terug naar het ‘oude normaal’,<br />

stellen de deelnemers aan het rondetafelgesprek<br />

over duurzaamheid en innovatie. De coronacrisis heeft<br />

immers laten zien dat de wereld gewoon doordraait als<br />

we niet continu in auto, trein en vliegtuig stappen.<br />

“Onlangs hebben we samen met andere bedrijven<br />

het Green Recovery Statement van MVO Nederland<br />

ondertekend”, zegt Boudewijn van Uden van a.s.r.<br />

“Uiteindelijk herstelt de economie zich, maar dat willen<br />

wij met elkaar dan wel op een toekomstbestendige<br />

wijze. Ook al blijft thuiswerken voor veel mensen het<br />

uitgangspunt, het behelst veel meer dan alleen de laptop<br />

openklappen. Wij willen bijvoorbeeld met ons a.s.r.<br />

Vitality-programma bijdragen aan de gezondheid van<br />

mensen. Sporten, voldoende rust, in goede gezondheid<br />

blijven werken en aandacht hebben voor elkaar, ook dat<br />

is een vorm van duurzaamheid, leidend tot duurzame<br />

inzetbaarheid.”<br />

Peter Dijks van Obvion Hypotheken zag de afgelopen<br />

periode een verandering in het consumentengedrag<br />

ontstaan. Klanten gebruiken de tijd die ze uitsparen<br />

met thuiswerken om hun hypotheek onder de loep<br />

nemen. Dat resulteert onder andere in aanvragen voor<br />

ophoging van de hypotheek. “Mensen vinden dit een<br />

ideale periode om hun woning toekomstbestendig te<br />

verbouwen. Ze voeren vaak meteen duurzame verbeteringen<br />

door.”<br />

De uitkomst van een recent uitgevoerde enquête<br />

van Nationale-Nederlanden onder bijna vijfhonderd<br />

Nederlanders sluit aan bij deze trend. Ongeveer een<br />

kwart van de ondervraagden geeft aan, dat duurzaamheid<br />

inmiddels een nog belangrijkere rol vervult. “Bewuster<br />

leven heeft voor deze groep tijdens de coronacrisis<br />

extra prioriteit gekregen”, zo verduidelijkt Arjan<br />

Nollen van Nationale-Nederlanden de uitkomst. “Het<br />

thema leeft, dit is een goed moment om er concrete acties<br />

aan te hangen.”<br />

DE DIGITALE ADVISEUR<br />

De ICT-ontwikkeling van bedrijven en instellingen<br />

schakelde tijdens de coronacrisis twee tandjes hoger.<br />

Iedereen moest plotseling zijn systemen in gereedheid<br />

brengen om massaal thuiswerken mogelijk te maken<br />

en dat lukte wonderwel. Maar thuiswerken vergt ook<br />

veel van medewerkers. Waar de één zich als een vis in<br />

het water voelt, stuit de ander op praktische problemen.<br />

Daarnaast hechten bepaalde beroepsgroepen, zoals (onafhankelijk)<br />

financieel adviseurs, zeer aan persoonlijk<br />

contact met klanten.<br />

Het klinkt de discussiepartners bekend in de oren.<br />

Het klantcontact verliep in de eerste weken digitaal,<br />

daarna gingen bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers<br />

- volgens de RIVM-regels - weer op pad. En de financieel<br />

adviseur komt dan wellicht zelf iets minder bij klanten,<br />

omgekeerd is dat niet het geval. Peter Dijks: “Tot mijn<br />

verbazing vertelde de eigenaar van een groot advieskantoor<br />

dat klanten al snel weer bij ze aan tafel zaten.”<br />

Persoonlijk contact blijft volgens de gespreksdeelnemers<br />

altijd de kracht van de adviseur, maar de verhouding<br />

tussen IRL (in real life) en digitaal verandert.<br />

“Misschien wordt het vijftig-vijftig of veertig-zestig”, zo<br />

geeft Boudewijn van Uden als optie, “maar er is hoe dan<br />

ook een verschuiving waarneembaar. De adviseur is natuurlijk<br />

gaandeweg ook steeds digitaler gaan werken.”<br />

Arjan Nollen ziet dit beeld terug in de groeiende<br />

deelname van adviseurs bij webinars en andere digitale<br />

sessies. Vierhonderd aanmeldingen zijn gebruikelijk,<br />

maar voor de webinar over de laatste verbeteringen in<br />

de digitale NN-omgeving voor adviseurs, schreven zich<br />

zevenhonderd adviseurs in Zijn twee collega’s hebben<br />

dezelfde ervaringen. “Webinars zijn laagdrempelig en<br />

je leert veel in een relatief kort tijdsbestek. Dat spreekt<br />

mensen aan.”<br />

WEG VAN PRODUCTEN<br />

De online trainingen van de verzekeraars richten zich<br />

op het creëren van bewustwording bij de klanten van<br />

het intermediair. Natuurlijk wordt er kennis over alle relevante<br />

besparende methoden gedeeld, maar de vraag<br />

hoe je de klant warm laat lopen voor duurzame verbetering<br />

van woning, bedrijfspand, mobiliteit en algehele<br />

bedrijfscultuur, is minstens zo belangrijk. Er zijn zeker<br />

intermediairs die zich daar al mee onderscheiden, waarbij<br />

diensten als HCS worden ingezet om werkgevers te<br />

helpen bij het zo fit mogelijk houden van hun medewer-<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

kers. Maar er is ook een groep die het onderwerp volgens<br />

de discussianten vooralsnog links laat liggen.<br />

“De adviseur en klant moeten het nut van de investering<br />

inzien”, reageert Dijks. “Hoe maak je hem of haar<br />

deelgenoot van jouw verhaal? Blijf in eerste instantie<br />

weg van allerlei producten die je aan duurzaamheid<br />

kunt hangen. Een woningkoper wil een fijn huis, geen<br />

hypotheek. Vervolgens wil hij of zij een mooi interieur.<br />

Het draait dus allemaal om prettig en comfortabel leven,<br />

daar moet duurzaamheid bij aansluiten. Je investeert<br />

in jezelf met duurzame aanpassingen, dat is de<br />

boodschap die een financieel adviseur kan uitdragen.”<br />

ONMISBARE SCHAKEL<br />

Veel valt of staat met helder inzicht, voegen de andere<br />

tafelgasten toe. Financieel adviseurs hebben prima rekentools<br />

in handen om te laten zien dat zonnepanelen,<br />

isolatie, HR++-glas en andere maatregelen renderen.<br />

Aanbieders geven ook rentevoordeel als consumenten<br />

hun woning aantoonbaar naar een hoger energielabel<br />

tillen. Plus, de maatschappelijke mindset verandert. Bedrijven<br />

voeren steeds vaker een duurzaam beleid, wat<br />

ze ook graag uitdragen, en de consument adopteert<br />

deze houding geleidelijk.<br />

De gespreksdeelnemers ervaren het om zich heen,<br />

zodra een collega een duurzaam bedrijfsinitiatief voorstelt,<br />

wordt dat met enthousiasme opgepakt. Peter<br />

Dijks: “Je kunt heel concreet iets doen. Denk aan het<br />

aanvragen van laadpalen bij het bedrijfspand en het<br />

Peter Dijks: ‘Je investeert in<br />

jezelf met duurzame<br />

aanpassingen in je huis.”<br />

inzamelen van koffieresidu, waarop champignons worden<br />

gekweekt. We zien ook steeds meer allianties tussen<br />

bedrijven ontstaan, zoals samenwerking met energiemaatschappijen.<br />

Het zoeken van dwarsverbanden in<br />

de keten heeft de toekomst.”<br />

De financieel adviseur is naar inzicht van de verzekeraars<br />

en hypotheekverstrekkers een onmisbare schakel<br />

in die keten. “We kunnen een duurzame samenleving<br />

nastreven, maar dat gaat alleen als we dat samen<br />

met adviseurs doen. Zij kennen de klant en bouwen een<br />

lange-termijnrelatie op, wat trouwens ook duurzaamheid<br />

is. Wij bieden praktische tools over onze producten<br />

en diensten aan in de vorm van e-learnings en paneldiscussies.”<br />

GEÏNTEGREERD<br />

Verloopt verduurzaming snel genoeg? Ja en nee. Het<br />

gaat nooit snel genoeg, zeggen de gesprekspartners,<br />

maar kijk eens wat er de afgelopen tien, vijftien jaar alleen<br />

al op zakelijk gebied is bereikt. Was duurzaamheid<br />

destijds nog een zaak van koplopers, inmiddels hebben<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 7


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

van business and sustainability naar sustainable business,<br />

dat zegt iets over de omslag die er gemaakt is.”<br />

Een niet-duurzaam financieel advies behoort op een<br />

gegeven moment dan ook niet meer tot de mogelijkheden,<br />

vult Nollen aan. “De klant vraagt zich steeds vaker<br />

af hoe hij duurzaam kan leven en werken. Een financieel<br />

adviseur die daarbij kan ondersteunen, heeft de toekomst.”<br />

Arjan Nollen: ‘Goed moment<br />

voor concrete acties.’<br />

talloze middelgrote en grote bedrijven oog voor maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen. Ze doen schadelijke<br />

beleggingen en investeringen in de ban, verduurzamen<br />

bedrijfsvestigingen en wagenparken, kijken kritisch<br />

naar leveranciers en besteden aandacht aan de gezondheid<br />

van hun personeel.<br />

“Duurzaamheid wordt meer en meer geïntegreerd<br />

in de dagelijkse gang van zaken”, antwoordt Van Uden.<br />

“Het gaat van producten en diensten en management<br />

tot HR-beleid en van elektrisch rijden tot een gasloos<br />

bedrijfspand. We zijn zelf steeds meer aan het migreren<br />

AS A SERVICE<br />

Aan duurzame innovaties ontbrak het de afgelopen jaren<br />

niet. Bedrijven zochten naar slimme circulaire oplossingen<br />

en er ontstond zelfs een ‘madaster’, een kadaster<br />

voor hergebruik van materialen afkomstig van<br />

gebouwen. Bezit verloor terrein aan gebruik, wat resulteerde<br />

in de deeleconomie en het leasen van materialen<br />

en toepassingen.<br />

Peter Dijks wijst onder andere op de vooruitstrevende<br />

aanpak van Still met zijn recyclebare heftrucks, Philips<br />

Lighting, asset management en de ontwikkeling<br />

van ‘as a service’ en ‘pay per use’. “Met name de jonge<br />

generaties zijn al gewend aan het betalen voor gebruik<br />

van een product of dienst. Het gaat ze om toegang, niet<br />

om het hebben van artikelen. Deze trend begon ooit<br />

met kopieerapparaten en koffiemachines en is nu doorgetrokken<br />

naar onder meer mobiliteit en verlichting.”<br />

Duurzaamheid stoelt op beleving, stelt Arjan Nollen,<br />

alleen op die manier ontstaat er maatschappelijke<br />

acceptatie. “Het moet dichtbij mensen staan. Neem het<br />

nieuwe hypotheeklabel Woonnu.nl van Nationale-Nederlanden.<br />

Daar wordt een klant volledig ontzorgd bij<br />

het verduurzamen van het eigen huis! Op het moment<br />

dat je beleving weet toe te voegen, heb je bestaansrecht.”<br />

Boudewijn van Uden voegt daar een tweede ingrediënt<br />

aan toe: relevantie. “Je moet als bedrijf diensten<br />

aanbieden die aansluiten bij de duurzame behoefte.<br />

Verantwoorde beleggingsproducten en groene hypotheken<br />

zijn daar voorbeelden van, maar ook diensten<br />

die op gedrag zijn gericht.”<br />

In dat verband is de platformgedachte interessant,<br />

vindt Nollen. Hoe houd je nieuwe concepten betaalbaar<br />

en verzekerbaar? “Gedragsbeïnvloeding speelt een belangrijke<br />

rol en ik denk dat we gezamenlijk tot vernieuwende<br />

én betaalbare oplossingen kunnen komen.”<br />

De verzekering zelf leent zich naar mening van de<br />

drie gesprekspartners minder goed voor pay per use.<br />

“Solidariteit is de kurk waarop verzekeringen drijven. Je<br />

kunt ze dus niet zonder meer volledig gebruiksafhankelijk<br />

maken.”<br />

TE BESCHEIDEN<br />

Natuurlijk valt er nog een wereld te winnen op duurzaamheidsgebied.<br />

Zo kunnen subsidieregels voor duur-<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

zame investeringen worden vereenvoudigd, want nu<br />

hanteert elke gemeente zijn eigen voorwaarden, meldt<br />

Peter Dijks. Ook zouden duurzaamheidsleningen makkelijker<br />

kunnen worden verstrekt.<br />

Als de verzekeraars de hand in eigen boezem steken:<br />

er mag beter worden gecommuniceerd. Nollen:<br />

“We zijn eigenlijk te bescheiden. Duurzaamheid staat al<br />

heel lang op onze agenda, we mogen er best wat meer<br />

over communiceren, dat is ook van belang voor ons<br />

imago. Aan de andere kant willen we klanten niet overstelpen<br />

met informatie. Ook daar speelt de financieel<br />

adviseur een cruciale rol. Hij of zij vertaalt het duurzame<br />

verhaal naar de klant.”<br />

VERHOUDING ZAKELIJK-<strong>DUUR</strong>ZAAM<br />

Hoe staat het met de verhouding tussen commerciële<br />

winst en duurzaamheid bij verzekeraars? Gaat de<br />

laatstgenoemde inmiddels altijd boven het zakelijk<br />

oogmerk? Ze gaan samen, het één sluit het ander niet<br />

uit, geven de deelnemers aan. Van Uden: “We hebben te<br />

maken met verschillende stakeholders, dus we kunnen<br />

niet zonder meer zeggen, dat het één altijd boven het<br />

ander gaat. Duurzaamheid en zakelijkheid gaan steeds<br />

vaker hand in hand en dienen steeds vaker een gezamenlijk<br />

belang.”<br />

Volgens Nollen doet duurzaamheid in elk geval niet<br />

onder voor commercie. “Je ziet het aan een NN-concept<br />

als Hello Mobility. Ondernemers besparen op brandstofkosten,<br />

verbeteren de veiligheid in het verkeer, reduceren<br />

CO2-uitstoot en rijden minder schade. Ook wij<br />

krijgen minder schades te verwerken en het levert ons<br />

een betere reputatie op. Het is win-win-win… Daar willen<br />

aandeelhouders wel in mee.”<br />

‘Altijd’ is wat zwaar aangezet, maar het streven is<br />

om het zoveel mogelijk groen te denken en doen, reageert<br />

Dijks. “Duurzaamheid nestelt zich op een gegeven<br />

moment in het DNA van een organisatie. Bij ons is<br />

dat het geval, we willen zoveel mogelijk vanuit de duurzaamheidsgedachte<br />

benaderen.”<br />

CORONA VERANDERT MINDSET<br />

Dan rest nog één vraag: hoe duurzaam zijn de tafelgasten<br />

eigenlijk zelf? Arjan Nollen ‘teamed’ vanuit zijn elektrische<br />

auto, netjes stilgezet op de parkeerplaats van een<br />

klant. “Dat is voldoende bewijs. Maar serieus, de coronacrisis<br />

heeft mijn mindset veranderd. Ik doe meer met de<br />

fiets en te voet. Dat geeft ook een bepaalde rust.”<br />

Boudewijn van Uden rijdt hybride, pakt eveneens<br />

vaker de fiets en is uitgesproken fan van het a.s.r. Vitalityprogramma.<br />

“Het helpt je om gezond de dag door te<br />

komen, tot en met een goede nachtrust aan toe.<br />

Verder leef ik sinds de Spitsbergen-trip met Bernice<br />

Notenboom, de 2-degrees-challenge, al veel bewuster.<br />

Boudewijn van Uden: ‘We migreren<br />

van business and sustainability<br />

naar sustainable business.’<br />

Vlees staat niet dagelijks meer op het menu.”<br />

“Uiteraard heb ik een Obvion-hypotheek”, antwoordt<br />

Peter Dijks quasi-serieus. “Ik heb mijn oude<br />

jaren-30-woning voorzien van zonnepanelen, zodat ik<br />

zelf de stroom kan opwekken voor mijn auto. Die heb<br />

ik overigens niet nodig voor woon-werkverkeer, want<br />

ik woon op loopafstand van kantoor. Verder ben ik kilo’s<br />

afgevallen tijdens de coronacrisis, want ik beweeg<br />

meer. Dat is ook wat waard.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 9


PARTNER IN KENNIS<br />

“VERZEKEREN IS DE KERN, MAAR WIJ WILLEN EN MOETEN RELEVAN-<br />

TER ZIJN VOOR ONZE ADVISEURS EN KLANTEN. EN DAT GAAT VER-<br />

DER DAN HET BIEDEN VAN EEN GOEDE VERZEKERINGSDEKKING”,<br />

ALDUS MARTIN STOLK, ADJUNCT-DIRECTEUR DE AMERSFOORTSE.<br />

De Amersfoortse breidt<br />

haar dienstverlening<br />

verder uit<br />

TEKST DE AMERSFOORTSE<br />

Uit een recent intern klantonderzoek<br />

naar merkwaarde<br />

komt De Amersfoortse goed<br />

uit de bus. Zowel klanten als<br />

adviseur hechten veel waarde<br />

aan het verzorgende en duurzame karakter<br />

van De Amersfoortse. Ondernemers<br />

en werkgevers zien De Amersfoortse<br />

als hun samenwerkingspartner die hen<br />

helpt en ondersteunt bij hun bedrijfsvoering.<br />

Dat past bij de wijze waarop De<br />

Amersfoortse, onderdeel van a.s.r., kijkt<br />

naar zijn rol als honderd procent Nederlandse<br />

verzekeraar: verzekeren is de kern,<br />

maar wij willen en moeten relevanter zijn<br />

voor onze adviseurs en klanten. En dat<br />

gaat verder dan het bieden van een goede<br />

verzekeringsdekking. Onderdeel van<br />

deze visie is dat De Amersfoortse ondernemers<br />

en hun werknemers ondersteunt<br />

om duurzaam Inzetbaar te zijn door het<br />

bieden van actieve en innovatieve dienstverlening.<br />

De Amersfoortse zoekt daarbij<br />

nadrukkelijk de samenwerking met adviseurs.<br />

Zij zitten aan tafel bij de klant en<br />

zijn daardoor onze cruciale partner.<br />

‘Vitality is een beproefd en bewezen<br />

concept dat wereldwijd al meer dan<br />

10 miljoen deelnemers heeft’<br />

MEER NADRUK OP <strong>DUUR</strong>ZAME<br />

INZETBAARHEID<br />

De Amersfoortse heeft de afgelopen jaren<br />

verschillende stappen gezet om meer<br />

nadruk te leggen op duurzame inzetbaarheid.<br />

Hoe help je ondernemers om<br />

hun medewerkers langer en gezonder<br />

aan het werk te houden? En hoe begeleid<br />

je ondernemers en werknemers weer<br />

duurzaam terug naar de arbeidsmarkt?<br />

De essentie van dienstverlening is daarbij<br />

verschoven van curatie (behandeling<br />

van ziekte/arbeidsongeschiktheid) naar<br />

preventie (het voorkomen van arbeidsongeschiktheid)<br />

en amplitie (verbeteren<br />

van het welzijn van medewerkers). Bij de<br />

strategische richting die De Amersfoortse<br />

is ingeslagen wordt actief gezocht<br />

naar samenwerkingspartners die helpen<br />

het gedachtegoed van duurzame inzetbaarheid<br />

verder uit te dragen. Ook hierbij<br />

kiest De Amersfoortse een belangrijke rol<br />

voor de adviseur.<br />

VOORLOPERSROL IN RE-INTEGRATIE<br />

De Amersfoortse staat al jaren bekend<br />

om de goede en vooruitstrevende rol bij<br />

het helpen van ondernemers bij de reintegratie<br />

van hun zieke en arbeidsongeschikte<br />

werknemers. Martin Stolk: “Met<br />

een eigen re-integratie-afdeling met ervaren<br />

casemanagers en arbeidsdeskundigen<br />

staan we dicht bij de klant. We monitoren<br />

de klantbehoeften voortdurend.<br />

Zo proberen we op een zo vroeg mogelijk<br />

moment samen met de adviseur het<br />

gesprek met de klant aan te gaan. Ook<br />

hierbij zijn onze activiteiten gericht op<br />

het helpen van werkgevers om arbeidsongeschiktheid<br />

bij hun werknemers te<br />

voorkomen en het bevorderen van het<br />

welzijn van de medewerkers. Dit kan zijn<br />

in het helpen van een ondernemer bij<br />

het maken van zijn verzuimbeleid, het<br />

starten van een werkplekonderzoek in<br />

zijn bedrijf of het monitoren van verzuim<br />

binnen zijn bedrijf.”<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

OPRICHTING ASR RE-INTEGRATIE B.V.<br />

Begin juni heeft a.s.r. samen met Nationale-Nederlanden<br />

bekend gemaakt de joint<br />

venture Keerpunt te splitsen en de activiteiten<br />

op te nemen in de eigen organisatie.<br />

Deze splitsing leidt tot verdere groei<br />

en verbreding van de dienstverlening. De<br />

re-integratiewerkzaamheden voor a.s.r.<br />

klanten van Keerpunt zijn per 1 oktober<br />

2020 ondergebracht in ASR Re-integratie.<br />

Daarbij wordt samengewerkt met MKB<br />

Vitaal, die de arbodienstwerkzaamheden<br />

van Keerpunt overneemt.<br />

Stolk: “De oprichting van ASR Re-integratie<br />

sluit aan bij de strategische keuze<br />

om onze dienstverlening op het gebied<br />

van duurzame inzetbaarheid uit te<br />

breiden en te professionaliseren. Onze<br />

huidige re-integratieafdelingen worden<br />

ondergebracht in ASR Re-integratie, samen<br />

met het deel van de werknemers<br />

van Keerpunt dat naar ons overkomt.<br />

Hiermee zetten we een sterk team neer.<br />

Daarnaast biedt deze constructie de<br />

mogelijkheid om in de toekomst onze<br />

dienstverlening uit te breiden. En ons<br />

daarbij meer en meer te richten op het<br />

voorkomen van arbeidsongeschiktheid.<br />

Voor de arbodienstverlening van voormalig<br />

Keerpunt hebben we ervoor gekozen<br />

om dit onder te brengen bij MKB<br />

Vitaal, zodat we een juridische scheiding<br />

aanbrengen tussen de arbodienstverlener<br />

als de beoordelaar van het arbeidsongeschiktheidspercentage<br />

en de verzekeraar.<br />

De (gedelegeerd) bedrijfsarts van<br />

de arbodienstverlener voert bij ziekte het<br />

medische gedeelte uit. De medewerkers<br />

van ASR Re-integratie nemen het stokje<br />

over zodra er re-integratiemogelijkheden<br />

zijn en zullen daarbij alle noodzakelijke<br />

investeringen doen om medewerkers terug<br />

in het arbeidsproces te krijgen. Wij<br />

geloven in dit model omdat belangen<br />

van verzekeraars, werkgevers en werknemers<br />

hand-in-hand gaan. Nieuwe klanten<br />

van De Amersfoortse kunnen bij<br />

hun verzuimverzekering kiezen voor de<br />

dienstverlening van ASR Re-integratie en<br />

MKB Vitaal. Maar uiteraard kunnen zij<br />

ook blijven kiezen voor de andere partners<br />

waar we mee samenwerken: ArboNed,<br />

ArboDuo en Zorg van de Zaak.”<br />

Martin Stolk:<br />

‘Dicht bij de<br />

klant.’<br />

VITALERE MEDEWERKERS DOOR a.s.r.<br />

VITALITY<br />

Een ander goed voorbeeld van de omslag<br />

die a.s.r./De Amersfoortse gemaakt heeft<br />

van curatie naar amplitie, is de introductie<br />

van a.s.r. Vitality eind vorig jaar. Als<br />

enige aanbieder in Nederland heeft a.s.r.<br />

de mogelijkheid om Vitality in de markt<br />

te zetten. Hiervoor is a.s.r. een samenwerking<br />

aangegaan met het Zuid-Afrikaanse<br />

Vitality. Vitality is een wetenschappelijk<br />

onderbouwd programma dat deelnemers<br />

beloont voor hun gezonde keuzes. Het<br />

is een beproefd en bewezen concept dat<br />

wereldwijd al meer dan 10 miljoen deelnemers<br />

heeft. “Wij willen er als verzekeraar<br />

niet alleen zijn voor klanten bij ziekte<br />

of arbeidsongeschiktheid” zegt Mariëlle<br />

van de Merbel, directeur van a.s.r.<br />

Vitality. “We willen ook preventief helpen<br />

door mensen te stimuleren om gezonde<br />

keuzes te maken en meer te bewegen.”<br />

Na bijna een jaar zijn de resultaten zonder<br />

meer goed te noemen. Zowel in de<br />

particuliere als in de zakelijke markt slaat<br />

de filosofie van a.s.r. Vitality goed aan.<br />

“Ook bij werkgevers dringt het steeds<br />

meer door dat zij een bijdrage kunnen en<br />

moeten leveren aan de gezondheid en vitaliteit<br />

van hun medewerkers. a.s.r. Vitality<br />

sluit daar prima bij aan en is een uitstekend<br />

hulpmiddel dat werkgevers aan<br />

hun medewerkers kunnen aanbieden”,<br />

aldus Mariëlle van de Merbel. “Wij zijn<br />

trots dat steeds meer adviseurs dit model<br />

omarmen door hierover te adviseren en<br />

daarmee met a.s.r. Vitality ook hun eigen<br />

bedrijfsmodel uitbreiden”.<br />

STAPPEN NAAR DE TOEKOMST<br />

“Waar zijn we over vijf jaar? Dat is een<br />

goede vraag. Maar tegelijkertijd ook<br />

moeilijk te beantwoorden. Wij geloven<br />

in de richting die we nu zijn in geslagen.<br />

Dat de nadruk in onze bedrijfstak<br />

steeds meer komt te liggen op duurzame<br />

inzetbaarheid en dat daarmee dienstverlening<br />

aan zowel de preventieve als<br />

de re-integratie kant een grotere rol zal<br />

gaan spelen. Wij zien dat adviseurs deze<br />

richting ook opgaan door hier in toenemende<br />

mate over te adviseren. Als a.s.r./<br />

De Amersfoortse hebben wij, net als met<br />

onze verzekeringsproducten, de ambitie<br />

om daar samen met adviseurs een leidende<br />

rol in te spelen”, aldus Stolk. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 11


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Boy Slijp: ‘Bij een volgend<br />

hypotheekgesprek ga ik<br />

ervanuit dat de adviseur<br />

mij zal vragen hoe ik mijn<br />

huis wil verduurzamen.’<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID IS HOT, EN IEDEREEN IS DOORDRONGEN VAN HET BELANG ERVAN.<br />

OVER DE RISICO’S VAN DE OPWARMING VAN DE AARDE VOOR MENS EN MILIEU BE-<br />

STAAT DE GROOTST MOGELIJKE WETENSCHAPPELIJKE CONSENSUS. DE CALL FOR AC-<br />

TION IS DUIDELIJK. EN ER GEBEURT AL VEEL: DENK AAN HET KLIMAATAKKOORD VAN<br />

PARIJS EN DE EUROPESE GREEN DEAL. MAAR WAT ZIEN WE DAARVAN OP KLEINE-<br />

RE SCHAAL? WAT GEBEURT ER NAAST DE GROTE VERHALEN EN INVESTERINGSPRO-<br />

GRAMMA’S VAN DUIZEND MILJARD EURO? EN WAT GEBEURT ER ÁCHTER EN, STEEDS<br />

MEER, VÓÓR DE SCHERMEN IN DE VERZEKERINGSSECTOR WAAR JE ALS FINANCIEEL<br />

ADVISEUR JE VOORDEEL MEE KAN DOEN? EN NOG CONCRETER: WAT DOE IK ZELF?<br />

Duurzaamheid is<br />

mainstream geworden<br />

TEKST BOY SLIJP, VERBOND VAN VERZEKERAARS<br />

Bij het Verbond van Verzekeraars houd ik<br />

mij bezig met duurzaamheid en de rol van<br />

de verzekeringssector. Naast werktijd heb<br />

ik mijn huis verbouwd. Onder de categorie<br />

‘practice what you preach’ heb ik daarbij<br />

ook gekeken hoe ik mijn huis, van vlak voor<br />

de Tweede Wereldoorlog, toch wat energiezuiniger kan<br />

maken. Een verbouwing is dan een perfect startpunt.<br />

Vol goede moed vroeg ik aan mijn hypotheekadviseur<br />

naar de mogelijkheden om, naast een grotere woonkamer,<br />

ook een duurzamer huis te realiseren. Vanuit mijn<br />

werk weet ik namelijk dat er veel gebeurt in de verzekeringssector.<br />

Waarover later meer.<br />

Wat bleek: de hypotheekadviseur had geen idee van de<br />

mogelijkheden. Ik moest een expliciet verzoek doen om<br />

hier naar te kijken. Op de site van mijn hypotheekverstrekker,<br />

tevens een verzekeraar, trof ik namelijk informatie<br />

aan over het verduurzamen van je huis tegen een<br />

gereduceerde hypotheekrente. Er stond een overzicht<br />

met globale mogelijkheden en met onderaan de afsluitende<br />

tekst: ‘Vraag uw onafhankelijk hypotheekadviseur<br />

voor meer informatie’.<br />

Meer informatie kreeg ik niet in het tweede gesprek.<br />

Wel kreeg ik een uitgeprint document van het overzicht<br />

dat ik zelf op de website had gevonden. Het is natuurlijk<br />

volstrekt logisch dat er een verschil zit in kennisniveau<br />

vanuit mijn eigen werkzaamheden en de dagelijkse realiteit.<br />

Maar hier zie ik duidelijk een informatiekloof<br />

waar, wat mij betreft, snel verandering in mag komen.<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID IN DE VERZEKERINGSSECTOR<br />

In mijn dagelijkse werkleven houd ik mij namens het<br />

Verbond bezig met het Convenant Internationaal Maatschappelijk<br />

Verantwoord Ondernemen. Het IMVO-convenant<br />

bestaat uit een hele set afspraken over het verantwoord<br />

beleggen van het belegd vermogen van ver-<br />

‘Risico’s van<br />

klimaatverandering zijn<br />

systeemrisico’s geworden’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 13


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

zekeraars van circa 400 tot 450 miljard euro. Het convenant<br />

is zogeheten bindende zelfregulering voor alle<br />

verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van<br />

Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Van grote<br />

multinationals tot lokale onderlinge maatschappijen.<br />

Met het convenant wil de sector een positieve impact<br />

realiseren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden<br />

en ondernemingsbestuur (ESG). Het streven<br />

is om schendingen tegen te gaan op een grote variatie<br />

aan thema’s. Om een paar thema’s te noemen: klimaatverandering,<br />

wapens en wapenhandel, kinderrechten,<br />

mijnbouw, dierenwelzijn, biodiversiteit, leefbaar loon,<br />

gezondheid, etcetera.<br />

Deze thema’s gaan, kunnen en willen wij niet alleen<br />

vanuit de verzekeringssector te lijf. Wij werken samen<br />

met ngo’s: Oxfam Novib, Pax for Peace, World Animal<br />

Protection, Natuur&Milieu, Save the Children, Amnesty<br />

International, én met de overheid: de ministeries<br />

van Financiën en Buitenlandse Zaken. Zoals de thema’s<br />

laten zien: wij spreken elkaar over grote en lastige onderwerpen.<br />

Daarbij is samenwerking met overheid en<br />

maatschappelijke organisaties essentieel. Sterker nog:<br />

wij kunnen niet zonder elkaar.<br />

VRIJWILLIG KLIMAATCOMMITMENT<br />

Naast de afspraken in het IMVO-convenant heeft de verzekeringssector,<br />

samen met banken, pensioenfondsen<br />

en vermogensbeheerders, nog een stevige pijler waarop<br />

duurzaamheid concreet een grote rol speelt. Meer<br />

dan vijftig financiële instellingen, waaronder de zestien<br />

grootste verzekeraars, hebben zich vrijwillig gecommitteerd<br />

aan het Klimaatcommitment. In dit commitment<br />

hebben ze afgesproken de CO2-impact van hun beleggingen<br />

in kaart te brengen en hier vanaf 2022 reductiedoelstellingen<br />

op te formuleren. Dit kan onder andere<br />

door in gesprek te gaan met vervuilende bedrijven of<br />

de hypotheekportefeuille te verduurzamen via de hypotheek<br />

(waar ik over in gesprek was met mijn adviseur).<br />

‘Als adviseur ben je straks<br />

verplicht om rekening te<br />

houden met de wensen<br />

van de klant op het<br />

gebied van duurzaamheid’<br />

In oktober 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd<br />

over de activiteiten die de sector nu al onderneemt om<br />

beter inzicht te krijgen in haar CO2-impact. Vanaf 2021<br />

wordt hier jaarlijks publiekelijk over gerapporteerd. De<br />

financiële sector kan dit niet alleen, maar is afhankelijk<br />

van CO2-reductie bij bedrijven en huiseigenaren. Wel<br />

kunnen we dit als sector aanjagen en faciliteren. Het<br />

zou dan ook fantastisch zijn als verduurzaming van woningen<br />

en het veilig aanbrengen van deze energiebesparende<br />

maatregelen vrijwel standaard bij elk hypotheekgesprek<br />

aan de orde komen. En dan kan ik terugdenken<br />

aan die ene keer dat mijn hypotheekadviseur<br />

dezelfde geprinte pagina’s voor mijn neus legde die ik<br />

zelf ook al had gevonden op internet.<br />

IMPACT <strong>DUUR</strong>ZAAMHEID OP SECTOR<br />

Duurzaamheid is here to stay. Dat kan ook niet anders<br />

als je ziet dat verzekeraars in hun schadelast meemaken<br />

hoe groot de impact van klimaatverandering is.<br />

Denk aan de miljoenenschades door hagelbuien, stormen,<br />

droogte. Sterker nog: de alfabetnamen om (klimaat)stormen<br />

dit jaar nog een naam te geven zijn op.<br />

Het Griekse alfabet wordt al van stal gehaald. De effecten<br />

zijn niet alleen aan de andere kant van de wereld te<br />

zien, maar zijn ook zichtbaar in ons eigen land. Als we<br />

niets doen, kan de jaarlijkse schade verdubbelen. Ook<br />

preventie vergt grote investeringen van overheid én gebouweigenaren.<br />

Tel daarbij nog op de flinke hoeveelheid nieuwe Europese<br />

duurzaamheidswetgeving uit Brussel en dan<br />

wordt het bredere plaatje langzaamaan duidelijk: duurzaamheid<br />

is geen geitenwollensokkenonderwerp meer.<br />

Het heeft en gaat in de toekomst steeds meer en grotere<br />

impact hebben óp de verzekeringssector en gaat vast<br />

onderdeel uitmaken ván de verzekeringssector en de<br />

samenleving als geheel.<br />

De coronacrisis wordt gezien en aangegrepen als<br />

een mogelijkheid om onze samenleving kritisch onder<br />

de loep te nemen. Heeft onze huidige levenswijze wel<br />

een duurzame toekomst? Is dit niet hét moment om de<br />

samenleving mee te nemen in een transitie? Build back<br />

better is daarbij het adagium.<br />

In de verzekeringssector is duurzaamheid een onderwerp<br />

waarmee verzekeringsmaatschappijen zich<br />

willen verbinden. Wie heeft niet de reclames van een<br />

duurzame bank voorbij zien komen? Daar kunnen we<br />

landelijke campagnes van verzekeraars bij optellen.<br />

DISTRIBUTIE VERZEKERINGSPRODUCTEN<br />

Ook verzekeringsproducten zelf verduurzamen. Verzekeraars<br />

kijken bijvoorbeeld ook naar het duurzaam<br />

herstellen van schade en zetten in op preventiemaatregelen<br />

om schade te voorkomen. En tot slot een belang-<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

rijke ontwikkeling die de distributie van verzekeringen<br />

direct kan raken: de samenwerking tussen duurzaamheidsrankings<br />

en vergelijkingssites.<br />

Vorig jaar is Independer gestart met een pilot waar<br />

de potentiële klant ook de duurzaamheid van de verzekeraar<br />

mee kan nemen in de keuze voor een verzekering.<br />

Independer gebruikt hiervoor de ranking van<br />

de VBDO: de Vereniging van Beleggers voor Duurzame<br />

Ontwikkeling. Een vereniging die dit jaar 25 jaar bestaat<br />

en niet alleen verzekeraars, het Verbond, pensioenfondsen,<br />

vermogensbeheerders en banken tot de<br />

leden rekent, maar ook ngo’s, onderzoeksinstituten en<br />

andere brancheorganisaties.<br />

Dit jaar wordt het gebruik van de VBDO-ranking<br />

doorgezet en gaat ook Pricewise mee in de trend. Deze<br />

trend, waarbij consumenten hun keuze voor een verzekering<br />

mede laten afhangen van duurzaamheid, neemt<br />

de komende jaren alsmaar toe.<br />

Als adviseur ben je straks in ieder geval bij beleggingsgerelateerde<br />

producten verplicht om bij de advisering<br />

rekening te houden met de wensen van de klant<br />

op het gebied van duurzaamheid. Dat biedt vooral een<br />

kans om van nog meer toegevoegde waarde te zijn voor<br />

de klant.<br />

MAINSTREAM<br />

Kortom: duurzaamheid is mainstream geworden. Deze<br />

conclusie past bij de toezegging van BlackRock, de<br />

grootste vermogensbeheerder ter wereld, die begin dit<br />

jaar aankondigde haar portefeuilles te gaan verduurzamen.<br />

De risico’s van klimaatverandering zijn inmiddels<br />

systeemrisico’s geworden. Ieder bedrijf moet daarop<br />

acteren. De verzekeringssector is hier ‘achter de schermen’<br />

al geruime tijd mee bezig en deze ontwikkeling<br />

zal zich de komende tijd ook steeds meer voor de schermen<br />

gaan afspelen.<br />

Bij een volgend hypotheekgesprek ga ik ervanuit<br />

dat de adviseur mij zal vragen hoe ik mijn huis wil verduurzamen.<br />

n<br />

Boy Slijp is Beleidsadviseur Duurzaamheid bij het Verbond<br />

van Verzekeraars.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 15


PARTNER IN KENNIS<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAM ONDERNEMEN: WIE IS ER NIET MEE BEZIG? EN ALS<br />

HYPOTHEEKVERSTREKKER KIJK JE DAARBIJ NATUURLIJK NAAR<br />

DE WONINGMARKT. DAAR KUN JE HET VERSCHIL MAKEN MET<br />

PRODUCTEN DIE ZICH RICHTEN OP VER<strong>DUUR</strong>ZAMING. OBVION<br />

HEEFT ZICH TEN DOEL GESTELD EEN VOORTREKKERSROL TE<br />

VERVULLEN EN HEEFT DE AMBITIE ZICH IN DE VOORSTE LINIE<br />

TE WILLEN BEGEVEN. <strong>VVP</strong> SPRAK DE IN HEERLEN GEVESTIGDE<br />

GELDVERSTREKKER OVER PRODUCTEN, AMBITIES EN ONDER-<br />

STEUNING VAN ADVISEUR EN KLANT.<br />

Duurzaam ondernemen<br />

zit in ons DNA<br />

TEKST RIENK ANDRIESSEN<br />

Obvion en een duurzame<br />

woningmarkt, het lijkt<br />

een geboren combinatie.<br />

Althans als je afgaat<br />

op het aanstekelijke enthousiasme<br />

van Peter Dijks, CCO – “zeg<br />

maar gewoon commercieel directeur”-<br />

van de hypotheekverstrekker. “Wij willen<br />

van de voorkant tot de achterkant<br />

duurzaam bezig zijn. Dus niet alleen met<br />

ons productaanbod maar ook met onze<br />

securitisaties en de manier waarop we<br />

met onze mensen en community omgaan.<br />

En alles wat daar tussenin zit. Het<br />

is een manier van denken en handelen<br />

voor iedereen in onze organisatie en dat<br />

maakt het werken hier ook zo leuk. Iedereen<br />

is er op zijn manier mee bezig en<br />

draagt zijn steentje bij. Als je hier werkt,<br />

zit duurzaamheid in je DNA.”<br />

Dat is best een behoorlijke claim,<br />

maar iedere organisatie wil maatschappelijk<br />

betrokken zijn of in ieder geval betrokkenheid<br />

uitstralen. Waar blijkt dat bij<br />

jullie uit? Dijks: “Voor ons geldt verduurzaming<br />

in de breedste zin van het woord.<br />

Als we naar de woningmarkt kijken; natuurlijk<br />

moeten we op termijn van fossiele<br />

brandstoffen af, maar het gaat ons<br />

niet om een paar zonnepanelen. Dat is<br />

niet genoeg. Het gaat om duurzaam bouwen<br />

en inrichten van de woonomgeving.<br />

Dus hergebruik van materialen, gescheiden<br />

watergebruik. Zo wil Obvion, samen<br />

met onder andere de gemeente Heerlen,<br />

de hele wijk waar wij gevestigd zijn,<br />

duurzaam maken. Die businesscase is<br />

trouwens niet winstgevend, het gaat om<br />

de visie erachter, het lerend vermogen<br />

en onze rol daarin. Wij willen daarbij het<br />

goede voorbeeld geven, leiderschap tonen<br />

en dus leren van de ervaringen zoals<br />

het klantgedrag. Uiteindelijk is ons doel<br />

om voorop te lopen in verduurzaming!”<br />

De visie en ambitie is duidelijk, hoe<br />

vertaalt zich dat in de praktijk, in producten,<br />

want dat is toch de corebusiness.<br />

Wat heeft de klant eraan? “We bieden<br />

(onder voorwaarden) duurzaamheidskorting.<br />

Als een huiseigenaar kan aantonen<br />

dat zijn nieuwbouwwoning een<br />

EPC van 0,4 of lager heeft, en dat hebben<br />

alle nieuw opgeleverde woningen, krijgt<br />

hij een rentekorting. Dat geldt ook voor<br />

bestaande woningen die al zijn verduurzaamd<br />

en daardoor een energie-index<br />

van 0,6 of lager hebben.<br />

“Klanten die een nieuwe aanvraag<br />

of een verhoging voor een Obvion Woon<br />

Hypotheek willen indienen in deze tariefgroep,<br />

betalen vanaf 6 juli 2020 geen<br />

hoger rentetarief bij een financiering<br />

tot en met 106 procent. Zo kunnen deze<br />

klanten hun woning verduurzamen zonder<br />

dat dit gevolgen heeft voor de hoogte<br />

van hun rentetarief.<br />

Dat was 100 procent, en daarboven<br />

moest er duurder worden geleend. Door<br />

deze verruiming is het dus aantrekkelijker<br />

geworden om energiebesparende<br />

maatregelen te treffen en dus sneller<br />

renderend.”<br />

Daarnaast werkt Obvion eraan om<br />

bij nieuwe én bestaande klanten standaard<br />

een ‘Bouwdepot’ voor energiebesparende<br />

maatregelen in de offerte op<br />

te nemen met een bedrag tot maximaal<br />

9.000 euro. Dijks: “Als klanten dat niet<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

willen, moeten ze dat aangeven. Dat extra<br />

bedrag kun je reserveren voor als je<br />

energiebesparende maatregelen neemt.<br />

Dat kan natuurlijk ook een tijdje later<br />

zijn, als je in je nieuwe woning gesetteld<br />

bent en weet waar je besparingen wilt<br />

realiseren.”<br />

KRITIEK<br />

Dijks wil hierbij wel een punt van kritiek<br />

uiten richting de regelgever, de overheid:<br />

“De regelgeving maakt het nu (nog) onnodig<br />

complex voor bestaande klanten<br />

om verduurzaming (mee) te financieren.<br />

Ook al willen ze alleen 9.000 euro extra<br />

financieren, toch moeten ze een heel traject<br />

doorlopen inclusief alle kosten, zoals<br />

kosten van advies. Het is ronduit raar, dat<br />

als iemand extra geld leent voor verduurzaming,<br />

juist ook om te besparen op zijn<br />

maandelijkse lasten, dit zo onaantrekkelijk<br />

wordt gemaakt. Dan wordt het rendement<br />

op bijvoorbeeld de zonnepanelen<br />

wel erg laag. Deze regel zit ons dwars<br />

omdat we zo fanatiek willen verduurzamen.<br />

Daarom hebben we dit al meerdere<br />

keren aangekaart in Den Haag.”<br />

Peter Dijks:<br />

‘Voorop lopen in<br />

verduurzaming.’<br />

SAMENWERKING ENERGIELEVERAN-<br />

CIER<br />

Terug naar de klant. Als deze met zijn<br />

adviseur in gesprek is over de voordelen<br />

van een duurzame hypotheek, dan<br />

volgt natuurlijk de onvermijdelijke vraag<br />

wat hij kan doen aan verduurzaming van<br />

zijn woning. Dijks: “Zeker en daar gaan<br />

wij ook van uit. Wij hebben daar ook onderzoek<br />

naar gedaan. Daaruit blijkt dat<br />

klanten zeker bereid zijn extra te lenen<br />

om de woning aan te pakken. Maar vaak<br />

geen idee hebben hoe. En ook willen<br />

ze vaak eerst het huis op orde hebben,<br />

voordat de volgende stap wordt gedaan.<br />

Ook daarmee willen we de klanten van<br />

dienst zijn. Daarom zijn wij in een vergevorderd<br />

stadium van samenwerking met<br />

een grote energieleverancier. Binnenkort<br />

gaan we experimenteren met een aantal<br />

adviseurs met een tool waarmee de<br />

klant heel snel en helder op een (globaal)<br />

A-4 overzicht krijgt van de mogelijkheden<br />

voor zijn woning. Dat kan uiteenlopen<br />

van een bezoek van een energieadviseur,<br />

tot advies over zonnepanelen,<br />

isolatie, noem het maar op. Nog dit jaar<br />

starten we een pilot en als die succesvol<br />

verloopt, dan rollen we het volgend jaar<br />

uit naar de 2100 met ons samenwerkende<br />

adviseurs.”<br />

TRAINING<br />

Niet alleen de klant heeft zo zijn vragen,<br />

ook adviseurs willen graag meer weten<br />

over mogelijkheden van verduurzaming.<br />

Al is het alleen maar om de klant daarover<br />

meer te kunnen vertellen of op de<br />

mogelijkheden te kunnen wijzen. Dijks:<br />

“Vaak begint het bewustzijn bij de adviseur.<br />

Die is goed in financieel advies,<br />

maar doorgaans minder thuis in duurzaamheid.<br />

Om die reden zijn wij partner<br />

van het ‘Sectorcollectief Duurzaam Wonen’.<br />

Daarin is in samenwerking met een<br />

opleidingsinstituut een onlinetraining<br />

ontwikkeld. In vier uur tijd leert de adviseur<br />

van alles over het gesprek, de aanpak<br />

en de mogelijkheden van verduurzaming,<br />

zodat hij er met zijn klant over<br />

kan praten. De belangstelling daarvoor is<br />

groot, we streven ernaar dat 85 procent<br />

van alle onafhankelijk adviseurs waarmee<br />

Obvion samenwerkt dit jaar de training<br />

heeft gevolgd.”<br />

AWARD<br />

Dat het niet bij mooie woorden blijft,<br />

blijkt uit het feit dat in 2016 Obvion de<br />

eerste in de wereld was met het uitgeven<br />

van een groene hypothekenobligatie.<br />

Deze worden door grote beleggers in<br />

binnen- en buitenland met open armen<br />

ontvangen, zij erkennen de groene ambitie<br />

van de geldverstrekker. Voor deze<br />

groene manier van funding won de hypotheekverstrekker<br />

verschillende keren<br />

een internationale prijs, waaronder in<br />

2020 de Green Bond Pioneer Award. Een<br />

mooie waardering voor het duurzame<br />

denken en werken. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 17


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Recyclingbedrijven zijn niet of<br />

nauwelijks meer te verzekeren.<br />

Samenwerking<br />

is cruciaal<br />

ALS ER IETS IS DAT OPVALT BINNEN DOSSIERS WAARBIJ <strong>DUUR</strong>ZAAMHEID EN <strong>INNO</strong>VATIE EEN<br />

ROL SPEELT, IS HET WEL DAT EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN DE DIVERSE BETROKKEN<br />

PARTIJEN CRUCIAAL IS. TEMEER DAAR REGELGEVING NOG LANG NIET ALTIJD GOED IS<br />

AFGESTEMD OP DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN. BOVENDIEN ZIE JE DAT VERSCHILLENDE<br />

PARTIJEN ZICH IN VERSCHILLENDE SNELHEDEN OP VERNIEUWINGEN AANPASSEN. EEN<br />

BEKEND VOORBEELD IS DE ZELFRIJDENDE AUTO. DE TECHNOLOGIE OM ZELFRIJDENDE<br />

AUTO’S DE WEG OP TE STUREN IS AL STUKKEN VERDER GEVORDERD DAN DE REGELGEVING<br />

DIE DIT ALLES IN GOEDE BANEN MOET GAAN LEIDEN. DAARDOOR, EN OMDAT ER NOG GEEN<br />

SCHADEHISTORIE IS, IS HET VOOR DE VERZEKERINGSBRANCHE MOEILIJK IN TE SCHATTEN<br />

WELKE EISEN TE STELLEN AAN DE TECHNOLOGIE EN DE GEBRUIKER ERVAN.<br />

TEKST SÉBASTIEN WULMS, COMMUNICATIEADVISEUR ADFIZ<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Het is de uitdaging waar we als branche nu<br />

en de komende jaren voor staan om dit<br />

soort ontwikkelingen goed te begeleiden<br />

en te voorkomen dat er onnodig financiële<br />

ongelukken ontstaan. Duidelijkheid,<br />

samenwerking en begrip voor elkaars belangen<br />

zullen daarbij centraal staan. Voor <strong>VVP</strong> hebben<br />

we de stand van zaken op een rij gezet van drie dossiers<br />

die raken aan duurzaamheid en innovatie. In alle drie<br />

de dossiers laten we zien dat het in openheid bij elkaar<br />

brengen van de verschillende belangen de weg is naar<br />

de best mogelijke oplossing voor iedereen.<br />

VERZEKERBAARHEID ZONNEPANELEN<br />

Verduurzaming van particuliere en zakelijke objecten<br />

door het leggen van zonnepanelen neemt een grote<br />

vlucht in Nederland. Dit is mede ingegeven door de<br />

subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen<br />

om zo zelf energie op te wekken. Waar we nu mee geconfronteerd<br />

worden is dat blijkt dat deze zonnepanelen<br />

in het verleden niet altijd even goed geïnstalleerd<br />

zijn en/of dat de constructie van de daken er niet altijd<br />

op berekend is. Het gevolg hiervan is een toegenomen<br />

schadelast waardoor verzekeraars strengere eisen zijn<br />

gaan stellen aan zowel de installatie zelf als aan zaken<br />

als de constructie van het dak en de toegepaste isolatie.<br />

Bij de aanleg van nieuwe zonnepanelen is het daarom<br />

belangrijk dat de ondernemer, risicomanager, verzekeraar,<br />

architect, installateur en alle overige belanghebbenden<br />

goed van elkaars (duidelijke en consistente)<br />

eisen en wensen op de hoogte zijn. Maar daarmee zijn<br />

ondernemers die al langere tijd geleden zonnepanelen<br />

op hun dak hebben geïnstalleerd en nu geconfronteerd<br />

worden met strengere eisen uiteraard niet geholpen.<br />

Het is daarom belangrijk dat wordt gezocht naar meerjarige,<br />

redelijk uitvoerbare oplossingen voor de klant.<br />

De aanpassingen die verzekeraars voorstellen vanuit<br />

hun belang risico’s te beheersen, komen nogal eens bovenop<br />

de investeringen die verzekerden al hebben gedaan<br />

in het recente verleden in het kader van risicomanagement.<br />

Voor klanten zijn dan de voorgestelde<br />

(preventie)eisen wellicht te veel om in één jaar door te<br />

voeren zonder de rentabiliteit of zelfs continuïteit van<br />

het eigen bedrijf onredelijk te schaden. Door meerjarige<br />

contracten af te sluiten wordt zowel voor de klant als<br />

voor de verzekeraar een spreiding in de tijd mogelijk en<br />

is verzekerbaarheid voor de korte termijn geborgd.<br />

WONINGVER<strong>DUUR</strong>ZAMING<br />

Het energieneutraal maken van de woning staat hoog<br />

op de maatschappelijke agenda. Daarmee neemt ook<br />

de druk toe op woningbezitters om hiermee aan de slag<br />

te gaan. Die druk wordt zelfs zodanig opgevoerd dat de<br />

minister, om verduurzaming te stimuleren, de bij execution<br />

only verplichte kennis- en ervaringstoets voor<br />

verhoging van bestaande hypotheken wil afschaffen.<br />

Dit omdat advies geld kost en daardoor een drempel<br />

kan opwerpen voor de consument. Maar de vraag rijst<br />

‘Benadruk dat gerichte<br />

verduurzamingsmaatregelen<br />

zich op den<br />

duur terugverdienen’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 19


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Sébastien Wulms: ‘Duidelijkheid,<br />

samenwerking en begrip<br />

voor elkaars belangen.’<br />

of het voorgespiegelde scenario wel klopt dat de investering<br />

om een woning energieneutraal te maken zich<br />

na een x aantal jaren per definitie vanzelf terugverdient.<br />

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde<br />

onlangs een rapport waaruit blijkt dat het volledig<br />

energieneutraal maken van woningen zich in veel<br />

gevallen financieel niet terugverdient; gerichte maatregelen<br />

om de woning te verduurzamen kunnen echter<br />

wel een forse besparing opleveren. Consumenten<br />

kunnen dus niet zonder gedegen advies over verduurzaming,<br />

de berekening van de mogelijke besparingen,<br />

de terugverdientijd én de financiering ervan (in combinatie<br />

met het nagaan of het aangaan van een hogere<br />

hypotheek überhaupt verstandig is voor de klant). Afschaffing<br />

van de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming<br />

zal ertoe leiden dat consumenten ook geen advies<br />

meer hoeven in te winnen op het moment dat de<br />

hypotheek wordt verhoogd of er een tweede hypotheek<br />

wordt afgesloten voor verduurzaming. Zonder de noodzakelijke<br />

‘checks and balances’ van advies (of een kennis-<br />

en ervaringstoets) lopen consumenten het risico<br />

zich over een lange periode fors in de schulden te steken<br />

zonder dat deze investering zich terugverdient. Dat<br />

hoeft geen probleem te zijn; consumenten kunnen immers<br />

om tal van redenen besluiten hun woning te verduurzamen.<br />

Maar het is wel van belang dat elke consument<br />

tijdig op de financiële risico’s wordt gewezen om<br />

een goed geïnformeerd besluit te kunnen nemen. De<br />

oplossing ligt dus niet in klanten de mogelijkheid bieden<br />

om zonder advies langdurige financiële verplichtingen<br />

aan te gaan, maar om de drempels tot advies<br />

weg te halen of te verlagen. Bijvoorbeeld door te benadrukken<br />

dat gerichte verduurzamingsmaatregelen zich<br />

op den duur wel vanzelf kunnen terugverdienen en<br />

door het advies vervolgens fiscaal aftrekbaar te maken.<br />

VERZEKERBAARHEID RECYCLINGSBEDRIJVEN<br />

De overheid zet volop in op de scheiding van afvalstromen<br />

om zo meer te kunnen recyclen en hergebruiken.<br />

Dit alles om de druk op het milieu te verlichten. Recyclingbedrijven<br />

spelen – vanzelfsprekend – een belangrijke<br />

rol in deze aanpak. Tegelijkertijd lopen steeds meer<br />

recyclingbedrijven aan tegen de eisen die verzekeraars<br />

aan deze bedrijven stellen ten aanzien van de branddekking.<br />

Dat is overigens niet zonder reden: de kans dat<br />

recyclingbedrijven te maken krijgen met een brand of<br />

ander risico is erg groot. Gevolg hiervan is dat bedrijven<br />

in de recyclingbranche nauwelijks of niet meer te verzekeren<br />

zijn. Helemaal onbegrijpelijk is dat overigens<br />

niet: sommige recyclingbedrijven hebben het niet zo<br />

nauw genomen met het treffen van de noodzakelijke<br />

preventiemaatregelen of realiseren deze vertraagd. En<br />

ook voor verzekeraars is het, bedrijfskundig gezien, te<br />

begrijpen dat ze onder druk van aandeelhouders, standaardisering<br />

en Solvency II niet happig zijn op het verzekeren<br />

van risico’s waar ze verlies op lijden. Maar dat<br />

is nog geen reden om alle bedrijven binnen deze sector<br />

over een kam te scheren. Want het ene recyclingbedrijf<br />

is het andere niet. Sommige bedrijven investeren namelijk<br />

wél in preventie en veilig werken. Maar ook de<br />

aard van de werkzaamheden kunnen verschillen. Voor<br />

het schaderisico maakt het namelijk nogal wat uit of<br />

een bedrijf glas, tuinafval, puin, papier, plastics of autobanden<br />

verwerkt. Juist daarom is het belangrijk om te<br />

verzekeren risico’s individueel te beoordelen. n<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Duurzaamheidsprofiel:<br />

keuze voor transactie<br />

of voor opbouw relatie<br />

ELKE ADVISEUR KAN VOOR DE WONING VAN EEN RELATIE GRATIS EEN OVERZICHT VAN MOGE-<br />

LIJKE <strong>DUUR</strong>ZAAMHEIDSMAATREGELEN DOWNLOADEN. HET <strong>DUUR</strong>ZAAMHEIDSPROFIEL IS EEN<br />

INITIATIEF VAN DE NATIONALE HYPOTHEEKBOND, FASTER FORWARD, INTERSOFTWARE, ABN<br />

AMRO EN FLORIUS HYPOTHEKEN EN BUREAU DFO. <strong>VVP</strong> SPRAK MET DE INITIATIEFNEMERS.<br />

Het duurzaamheidsprofiel is een rapport<br />

van zes pagina’s dat op aanvraag online<br />

wordt samengesteld. Dit duurzaamheidsprofiel<br />

geeft de consument van een specifieke<br />

woning informatie hoe de woning<br />

scoort in energieverbruik en welke mogelijke,<br />

bouwkundige aanpassingen, inclusief kosten en<br />

mogelijke opbrengsten, de duurzaamheid van de woning<br />

verbeteren. Voor het maken van het rapport hoeft<br />

enkel de postcode en het huisnummer te worden ingevuld.<br />

Enkele seconden later krijgt de adviseur het rapport<br />

in zijn mail. Proberen? https://www.duurzaamheidsprofiel.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 23


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

dat dit een instrument kan zijn voor kantoren die kiezen<br />

voor het concept van versterking van de relatie met<br />

hun klanten.”<br />

OPNEMEN IN BEDRIJFSPROCES<br />

Justus Damman, Manager Digital Florius Hypotheken:<br />

“Financieel adviseurs kunnen zich onderscheiden<br />

door het onderwerp ‘duurzaamheid’ vast onderdeel van<br />

hun bedrijfsprocessen te maken. Natuurlijk is het mooi<br />

wanneer adviseurs dit vanuit hun eigen ethische normen<br />

doen. Maar ik denk dat er ook gewoon zakelijke, rationele<br />

argumenten zijn om dit te doen. We zien nu dat<br />

het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid<br />

bij steeds meer aanbieders wordt gestimuleerd<br />

door korting te geven op de kosten van de geldlening.<br />

Ook voor de waardeontwikkeling van onroerend<br />

goed zien wij een ontwikkeling dat het wel of niet treffen<br />

van duurzaamheidsmaatregelen een steeds gro-<br />

Justus Damman: ‘Duurzaamheid<br />

vast onderdeel<br />

bedrijfsproces.’<br />

Jurjen Oosterbaan: ‘Advieskantoren<br />

worden gedwongen<br />

scherpe keuze te maken.’<br />

TRANSACTIE OF OPBOUW RELATIE<br />

Jurjen Oosterbaan, directeur Bureau DFO: “Ik verwacht<br />

dat het hypotheekadviestraject in de komende jaren ingrijpend<br />

gaat veranderen. Verdere defiscalisering, intensivering<br />

van brondata en opkomst van benchmark<br />

adviezen zullen gevolgen hebben voor elk hypotheekadvieskantoor.<br />

Kantoren zullen gedwongen worden<br />

een scherpe keuze te maken. De ene mogelijkheid is dat<br />

men het kantoor inricht om supersnel en efficiënt de<br />

financiering van een woning mogelijk te maken. Binnen<br />

dit concept staat als het ware het logistieke proces<br />

centraal. Het gaat dan om het zo optimaal mogelijk<br />

uitvoeren van de transactie. De andere mogelijkheid is<br />

om te komen tot de opbouw van een langjarige relatie<br />

met de klant, waarbij de transactie onderdeel is van een<br />

bredere dienstverlening. Voor beide concepten zal een<br />

markt zijn. Wij hebben meegewerkt aan de totstandkoming<br />

van het duurzaamheidsprofiel vanuit de gedachte<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

tere invloed krijgt. Op dit moment is het de trend om<br />

consumenten met positieve incentives te stimuleren<br />

duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Ik denk dat dit<br />

op enig moment verschuift van kortingen en voordelen<br />

naar toeslagen en beperkingen, indien niet tot duurzaamheidsmaatregelen<br />

wordt overgegaan.”<br />

Volgens Damman kunnen adviseurs op het gebied<br />

van duurzaamheid gebruik maken van kansrijke adviesmomenten.<br />

“Het meest kansrijke moment is natuurlijk<br />

het moment waarop de consument een concreet pand<br />

op het oog heeft om te kopen. Mijn advies aan de adviseur<br />

is om het onderwerp duurzaamheid en de verschillende<br />

oplossingen op dit gebied, als vast onderdeel<br />

in het eigen bedrijfsproces op te nemen en bij de<br />

bevestiging van de eerste afspraak direct het rapport<br />

met het duurzaamheidsprofiel mee te sturen. Dat is hét<br />

moment voor de klant om over verduurzaming van de<br />

nieuwe woning na te denken. Eenmaal gesettled in het<br />

Jeroen Oversteegen: ‘We<br />

moeten toe naar meer<br />

standaardregelingen.’<br />

Erwin Vonk: ‘Veel consumenten<br />

willen bijdrage leveren aan<br />

een betere wereld.’<br />

nieuwe huis komt dat er vaak niet meer van. Hiermee<br />

geef je als adviseur direct aan dat je betrokken bent bij<br />

het pand waarop de klant zijn oog heeft laten vallen en<br />

je een breed advies geeft, waarin focus op verduurzaming<br />

en energielasten een belangrijk onderdeel is. Dit<br />

is gewoon iets dat je als kantoor kunt inregelen als vast<br />

onderdeel van je bedrijfsproces.”<br />

SLEUTEL VOOR DOORBRAAK<br />

Jeroen Oversteegen, directeur Hypotheekbond: “Ik zie<br />

dat er binnen de politiek en binnen onze sector een<br />

breed en constructief draagvlak is om meer aandacht te<br />

besteden aan het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming<br />

van het woningbestand in Nederland. Toch<br />

lijkt het erop alsof we voor een drempel staan waar we<br />

maar moeilijk overheen komen. De vooruitgang lijkt te<br />

stokken. Ik denk dat één van de oorzaken hiervoor is dat<br />

er een woud aan verschillen is ontstaan in kortingen<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 25


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

geldverstrekker op een vaste termijn van bijvoorbeeld<br />

vijftien jaar moet worden afgelost. De genoemde vijftien<br />

jaar is een passende termijn, omdat deze overeenkomt<br />

met de afschrijving van de gedane investering. Na<br />

die (gemiddelde) termijn zal er onderhoud of vervanging<br />

plaatsvinden.”<br />

‘Door ook verduurzaming te<br />

adviseren, ontstaat er een<br />

‘totaaladviseur’ die klanten<br />

ontzorgt bij alle financiële zaken’<br />

die geldverstrekkers bieden, snel veranderende fiscale<br />

regelingen en plaatselijke verschillen. Willen we als samenleving<br />

een push geven aan de verduurzaming van<br />

woningen dan moeten we meer toe naar standaardregelingen.<br />

Dus één regeling die door alle geldverstrekkers<br />

wordt toegepast, een heldere en langjarige, landelijke,<br />

fiscale regeling en geen eindeloze verschillen per<br />

gemeente. Een heldere regeling zou bijvoorbeeld zijn<br />

dat elke hypotheeknemer vanuit zijn of haar hypotheek<br />

een budget kan opnemen tot bijvoorbeeld maximaal<br />

9.000 euro voor het treffen van maatregelen op het gebied<br />

van verduurzaming van de woning die dan bij elke<br />

VAST ONDERDEEL<br />

Erwin Vonk, customer relations manager van software<br />

leverancier Faster Forward: “Er zijn weinig consumenten<br />

die zeggen: ‘Duurzaamheid, dat interesseert mij<br />

niet.’ Wanneer het gaat om financiële besparingen op<br />

langere termijn is vrijwel iedereen geïnteresseerd. Ook<br />

wanneer het gaat om verhoging van comfort hebben<br />

grote groepen consumenten interesse in welke mogelijkheden<br />

er bestaan om hun (toekomstige) woning te<br />

verduurzamen. Daarnaast is er bij veel consumenten<br />

echt wel een bereidheid om een bijdrage te leveren aan<br />

een betere wereld.”<br />

Als softwareleverancier ziet Faster Forward dat<br />

steeds meer aanbieders hun producten voorzien van<br />

elementen van duurzaamheid. “Daarom hebben we het<br />

Duurzaamheidsprofiel geïntegreerd in onze ERP-software:<br />

Elements. In het klantdossier heeft de adviseur<br />

inzicht in financiële producten, klantwensen en nu dus<br />

ook mogelijkheden tot verduurzaming.”<br />

“Ik denk dat financieel advieskantoren, die vaak een<br />

sterke lokale positie hebben, bij uitstek in de gelegenheid<br />

zijn samen met andere plaatselijke leveranciers<br />

verbintenissen aan te gaan waardoor er in die lokale<br />

gemeenschap stimulansen komen voor verdere verduurzaming.<br />

Dit lokale element geeft vaak het vertrouwen<br />

dat bij veel consumenten nodig is om daadwerkelijk<br />

tot actie over te gaan.”<br />

KATALYSATOR<br />

Veel consumenten willen best ‘iets’ doen, maar aarzelen<br />

omdat ze niet weten wie ze kunnen vertrouwen om<br />

de zaken uit te voeren. Juist plaatselijke partijen hebben<br />

vaak dit vertrouwen wel. Door ook verduurzaming<br />

te adviseren, ontstaat er een ‘totaaladviseur’ die klanten<br />

ontzorgt bij alle financiële zaken. Voor financieel advieskantoren<br />

biedt dit een uitgelezen kans om de katalysator<br />

voor deze ontwikkeling te zijn.” n<br />

GRATIS TE DOWNLOADEN<br />

– Voorbeeld duurzaamheidsprofiel: www.duurzaamheidsprofiel.nl/<br />

– Interview DFO met adviseurs in zake duurzaamheid: www.dfobv.nl/product/rapport-duurzaamheid/<br />

– Overzicht duurzaamheid, Florius: www.florius.nl/duurzaam-wonen<br />

– E-book ‘Aan de slag met actief klantbeheer’, Faster Forward: https://www.fasterforward.nl/whitepaper/aan-de-slagactief-klantbeheer-financieel-advieskantoor/<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


PARTNER IN KENNIS<br />

TWEE MINUTEN APPLAUS OM ACHT UUR IS MISSCHIEN IETS TE<br />

VEEL VAN HET GOEDE. MAAR ALS FINANCIEEL ADVISEUR, ON-<br />

AFHANKELIJK OF NIET, GEBONDEN OF NIET, HEB JE TOCH WEL<br />

EEN PRACHTIG BEROEP: MENSEN INZICHT GEVEN IN VOOR HUN<br />

VAAK COMPLEXE FINANCIËLE SITUATIES. EN ZE ONDERSTEU-<br />

NEN BIJ HET BEHALEN VAN HUN DOELEN. JE DRAAGT BIJ AAN<br />

DE FINANCIËLE FITHEID VAN DEZE MENSEN. DE VERGELIJKING<br />

MET MEDISCH <strong>SPECIAL</strong>ISTEN DIE ZORGDRAGEN VOOR DE LICHA-<br />

MELIJKE GEZONDHEID WORDT DAAROM WEL VAKER GEMAAKT.<br />

LANDELIJK APPLAUS MOET ECHTER NOG EVEN WACHTEN.<br />

Wie groen doet,<br />

groen ontmoet<br />

TEKST MARCEL SLOKKERS, PRODUCT DIRECTOR EMEA BIJ FIGLO<br />

Als leverancier van financiële<br />

adviesapplicaties heeft<br />

Figlo de eervolle taak om<br />

adviseurs in dit werk te ondersteunen.<br />

Om die delen<br />

van het werk te automatiseren die te automatiseren<br />

zijn.<br />

Tijden veranderen, technieken veranderen,<br />

de wijze van adviseren verandert.<br />

Ter herinnering heb ik nog een installatiediskette<br />

van onze oude applicaties<br />

bewaard. Wat een reis is dat geweest. Ik<br />

vrees dat mijn kinderen hiernaar kijken<br />

als de kinderen in die clip waar ze geconfronteerd<br />

worden met een telefoon met<br />

draaischijf: vol onbegrip. De overstap van<br />

offline naar online ligt gelukkig al ver<br />

achter ons. En de diskettes met executables<br />

zijn vervangen door zogenaamde<br />

API’s en webservices. Soms leek de wet<br />

van de remmende voorsprong te gelden.<br />

Alles in de ‘cloud’ was eerst spannend,<br />

maar is nu normaal, vaak zeer wenselijk<br />

en soms een vereiste.<br />

Zo’n tien jaar geleden introduceerden<br />

we het Figlo Platform. Alle kennis en ervaring<br />

die we de vijftien jaar daarvoor<br />

hadden opgedaan, kwam hier samen. En<br />

hebben we weten te combineren met de<br />

nieuwste technieken en een duidelijke<br />

visie. De basis bleef hetzelfde: financieel<br />

inzicht voor iedereen. Innovatie heeft ons<br />

de mogelijkheid gebracht dit ook buiten<br />

Nederland aan te bieden. Noem het<br />

Financial Globalization. Niet zozeer naar<br />

de macro-economische definitie dat financiële<br />

markten steeds meer samensmelten,<br />

maar eerder dat de behoefte<br />

aan financieel inzicht niet stopt bij de<br />

landsgrenzen.<br />

PLATFORM<br />

Het feit dat we onze oplossing destijds<br />

al een platform noemden, zou een reden<br />

kunnen zijn om ons te betichten van een<br />

vooruitziende blik. Aan de andere kant is<br />

dat ook exact wat onze oplossingen bieden:<br />

overzicht, inzicht en vooruitzicht. Zij<br />

het dan wat betreft iemands financiële<br />

situatie. De laatste jaren zien we steeds<br />

meer platforms. Je zou het een modeof<br />

buzzwoord kunnen noemen. Als je al<br />

geen platform bent of hebt, dan moet je<br />

er maar gauw op aansluiten.<br />

De verwachting is niet dat deze trend<br />

gauw overwaait of zich keert. Sterker<br />

nog, zij lijkt zich te versterken. Vanuit efficiëntie<br />

bekeken, is dat op zich ook wel<br />

een logische gedachte. Met een beetje<br />

goede wil zou je het zelfs een vorm van<br />

verduurzaming kunnen noemen. Meer<br />

delen en minder onnodig, dubbelop bouwen<br />

en onderhouden. Doen waar je goed<br />

in bent, daarin excelleren en verder aansluiten<br />

bij anderen, samenwerken met<br />

partners.<br />

In dat kader is de ontwikkeling van<br />

maatschappijsoftware naar extranetten<br />

naar onafhankelijke, online adviesapplicaties<br />

ook goed te verklaren. Natuurlijk<br />

was het voor maatschappijen prettig om<br />

eigen producten in een eigen applica-<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

tie op eigen wijze naar voren te brengen,<br />

maar daar hing wel een prijskaartje aan.<br />

Daarnaast werden adviseurs niet heel<br />

gelukkig van het oerwoud aan programma’s<br />

en portalen.<br />

WAARDE<br />

De waarde van onafhankelijke adviesapplicaties<br />

is inmiddels wel duidelijk. De<br />

wijze waarop zij zich verder ontwikkelen,<br />

is echter lastiger te sturen. Enerzijds is<br />

daar de Wft met haar provisieverbod en<br />

regels ter voorkoming van perverse prikkels.<br />

Anderzijds heeft ieder ‘softwarehuis’<br />

zijn eigen ontwikkelkalender, visie en<br />

partnerships.<br />

Een paar jaar geleden wilde de NHG<br />

het gebruik van EBM (energiebesparende<br />

maatregelen) verder stimuleren.<br />

Alle campagnes ten spijt lag het aantal<br />

hypotheekofferte aanvragen met EBM<br />

onder de vijf procent. Wij werden gevraagd<br />

hierin mee te denken. Wat kunnen<br />

wij in onze applicatie doen om verduurzaming<br />

meer onderdeel van het<br />

adviesproces te laten zijn? Er was inmiddels<br />

een onderverdeling bedacht in<br />

EBB (energiebesparingsbudget) en EBV<br />

(energiebesparende voorzieningen) met<br />

verschillende gevolgen voor de maximale<br />

LTI en LTV.<br />

Ik moest hier laatst, tijdens een ouderavond,<br />

nog aan denken. De leraar van<br />

mijn zoon verontschuldigde zich voor<br />

het gebruik van de vele DLA’s in zijn presentatie<br />

(DLA = drieletterig acroniem of<br />

afkorting). Wij, in de financiële branche,<br />

doen hierin ook leuk mee, dunkt mij.<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAM WONEN<br />

We zijn nu een paar jaar verder en het is<br />

goed te zien dat ieders inspanning zijn<br />

groene vruchten begint af te werpen.<br />

Vanuit de CGA (Contactgroep Automatisering),<br />

waarin wij met mede-automatiseerders<br />

zitting hebben, is getracht<br />

een marktbreed profiel op te stellen.<br />

De opleiding Adviseur Duurzaam Wonen<br />

van het breed omarmde Sectorcollectief<br />

Duurzaam Wonen is erg populair.<br />

De NHG heeft een succesvolle campagne<br />

‘Samen kleuren we elke hypotheek<br />

groen’. Onlangs zijn we met HDN gaan<br />

Marcel Slokkers:<br />

‘Leuker kunnen<br />

we het niet maken,<br />

groener wel.’<br />

kijken hoe verduurzaming beter in haar<br />

berichtenverkeer ondersteund kan worden.<br />

ENERGIEBESPAARTOOL<br />

Een recent voorbeeld van samenwerking<br />

en verduurzaming is de ontwikkeling<br />

van de Energiebespaartool. Er zijn al<br />

De installatiediskette van weleer.<br />

meerdere oplossingen die na invoer van<br />

je postcode een inschatting geven van de<br />

bespaarmogelijkheden. Samen met Triodos<br />

heeft Figlo een tool ontwikkeld die<br />

daarna gebruikt kan worden. De Energiebespaartool<br />

is zowel los te gebruiken als<br />

tijdens het opstellen van het hypotheekadvies.<br />

Op één pagina wordt de maandelijkse<br />

besparing op de energienota geplaatst<br />

naast de kosten van de energiebespaarlening.<br />

Het voordeel van een lager<br />

rentetarief na een beter energielabel,<br />

dat bepaalde geldverstrekkers bieden,<br />

en geldt voor de rest van de hypotheek,<br />

is eveneens inzichtelijk te maken. Een<br />

mooie co-creatie dus, die straks breed<br />

uitgerold wordt in onze applicaties.<br />

Tot slot is het, gelet op hergebruik en<br />

verduurzaming, misschien nog een idee<br />

die blauwe (enveloppen) organisatie te<br />

vragen of we de oude slogan mogen verbouwen:<br />

leuker kunnen we het niet maken,<br />

groener wel. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 29


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

“VRAAG JE KLANT OF JE DE MAATSCHAPPELIJKE KANT MOET<br />

MEENEMEN IN JE ADVIES EN ZIE <strong>DUUR</strong>ZAAMHEID ALS ÉÉN VAN<br />

DE ASPECTEN WAAROP JE AANBIEDERS MET ELKAAR KUNT<br />

VERGELIJKEN. LET OP DE ONTWIKKELING VAN DE VER<strong>DUUR</strong>ZAMING<br />

VAN ‘HET BROOD’ EN MINDER OP ‘DE VERPAKKING’”, ALDUS PAUL<br />

BURGER VAN IDEËLE VERZEKERINGEN.<br />

Verzekerd van een<br />

betere wereld<br />

Ideële Verzekeringen koos in 2008 ervoor om zich alleen<br />

nog op advies en bemiddeling van schade- en<br />

inkomensverzekeringen te richten. Daardoor kon het<br />

kantoor terug naar een ‘eenmanszaak’ met versterking<br />

vanuit een externe backoffice. Vanuit Amsterdam<br />

helpt het advieskantoor een paar honderd consumenten,<br />

MVO-ers en stichtingen.<br />

“Duurzaamheid is iets waar wij sinds de oprichting<br />

begin jaren negentig altijd in ons advies aandacht aan<br />

schenken. Wij nemen dit mee en wegen dit af naast de<br />

reguliere aspecten waarop je verzekeringen en de kwaliteit<br />

van de dienstverlening van de aanbieders beoordeelt.<br />

Dit wil dus niet zeggen dat we altijd alleen maar<br />

duurzame verzekeringen van duurzame verzekeraars<br />

aanbieden. Soms is het omwille van de dekking en/of<br />

de prijs beter om een minder of niet duurzame verzekering<br />

aan te bieden. Uiteraard is het uiteindelijk aan de<br />

‘Het is fijn om op een<br />

commerciële manier<br />

een eerlijke boterham<br />

te verdienen’<br />

klant om hierin te beslissen. Ons motto is: ‘voor hetzelfde<br />

geld verzekerd van een betere wereld’. Het is fijn om<br />

op een commerciële manier een eerlijke boterham te<br />

verdienen en bij te dragen aan een duurzamere wereld.”<br />

ADVIES<br />

De duurzaamheidselementen in de dekking, bij het<br />

schadeherstel, het beleggingsbeleid, de interne organisatie<br />

en de mate van menselijkheid en maatschappelijke<br />

betrokkenheid in het collegiaal contact met aanbieders<br />

neemt Burger mee in zijn adviezen. “Eigenlijk is<br />

het best simpel. Voor duurzame particuliere schadeverzekeringen<br />

kan je eigenlijk alleen bij AnsvarIdéa en ASR<br />

terecht. AnsvarBewust gaat verder met dekkingsaanpassingen<br />

die voorzien in de behoefte van de duurzame<br />

doelgroep; deelgebruik, herstellen in plaats van vervangen,<br />

productieverlies in geval van schade bij eigen energieopwekking<br />

en meer mogen uitgeven bij duurzamer<br />

schadeherstel.”<br />

“Helaas zijn er nog geen échte duurzame aanbieders<br />

voor bedrijfsmatige schade-, inkomens- en zorgverzekeringen.<br />

Het enige waarin deze aanbieders zich<br />

qua duurzaamheid onderscheiden is of en hoe ze hun<br />

interne organisatie hebben verduurzaamd en de mate<br />

waarin ze maatschappelijk verantwoord beleggen. In<br />

die zin lijkt het helaas toch nog steeds op een niet biologisch<br />

brood waarvan de verpakking wel biologisch afbreekbaar<br />

is.”<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

TIPS<br />

“Vraag als adviseur je klant of je de maatschappelijke<br />

kant moet meenemen in je advies en zie duurzaamheid<br />

als één van de aspecten waarop je aanbieders met elkaar<br />

kunt vergelijken. Volg de branche-ontwikkelingen<br />

en let daarbij vooral op de ontwikkeling van de verduurzaming<br />

van ‘het brood’ en let minder op ‘de verpakking’.”<br />

“Kijk regelmatig op de Eerlijke Verzekeringswijzer,<br />

ook al is hierin lang niet alles opgenomen. Laat bovenal<br />

je ervaringen qua menselijkheid en maatschappelijke<br />

betrokkenheid van de aanbieders meewegen. Als<br />

die betrokkenheid niet voelbaar aanwezig is, is de kans<br />

denk ik groot dat het duurzaamheidsverhaal alleen bij<br />

de beslissers leeft. Een marketingcampagne, hoe groot<br />

die ook is, zal dat uiteindelijk niet snel veranderen. “<br />

“Geef als aanbieders de verduurzaming van je corebusiness,<br />

het verzekeren en ontzorgen van klanten meer<br />

Paul Burger: ‘Het lijkt op<br />

niet biologisch brood<br />

waarvan de verpakking<br />

biologisch afbreekbaar is.”<br />

prioriteit. Daarmee zeg ik dus niet dat je geen aandacht<br />

meer moet schenken aan de kansen die de interne organisatie<br />

en de beleggingen bieden.”<br />

“Zie vooral de kansen en realiseer dat onze branche<br />

uiteindelijk de rekening betaalt van een niet-duurzaam<br />

ingerichte samenleving.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 31


PARTNER IN KENNIS<br />

VISTA HYPOTHEKEN ZET VOL IN OP HET VER<strong>DUUR</strong>ZAMEN VAN<br />

DE KOOPWONINGMARKT. KLANTEN WORDEN GESTIMULEERD<br />

DE WONING TE VER<strong>DUUR</strong>ZAMEN NAAR ENERGIELABEL A, DOOR<br />

DE RENTEKORTING DIE OP DE HYPOTHEEK WORDT GEGEVEN.<br />

ZOWEL KLANT ALS ADVISEUR KUNNEN 24/7 TERECHT BIJ DE<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAMHEIDSDESK VOOR PERSOONLIJK ADVIES.<br />

Adviseurs uit de startblokken voor duurzaamheidsvraag klant<br />

Van praten naar doen<br />

en elke stap telt<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Vista is samen met Rabobank,<br />

Obvion, CMIS Franchise<br />

en Dukers & Baelemans<br />

de kartrekker van het<br />

Sectorcollectief Duurzaam<br />

Wonen, een initiatief van de negentig<br />

belangrijkste spelers op de hypotheekmarkt.<br />

Het samenwerkingsverband heeft<br />

haar doel voor 2020 bijna bereikt: 80<br />

procent van de financieel adviseurs opleiden,<br />

zodat zij de consument proactief<br />

kunnen ondersteunen bij verduurzaming<br />

van de woning. “Er is de afgelopen jaren<br />

veel gepraat”, zeggen Vista-CEO Floor van<br />

Workum en marketing- en salesmanager<br />

Koen Ooms, “het is nu tijd voor actie.”<br />

Het is drukker dan ooit voor Vista Hypotheken.<br />

De woningmarkt vertoonde<br />

‘Je kunt verduurzaming<br />

dan ook beter vanuit<br />

comfort benaderen’<br />

een korte schrikreactie in maart, vlak na<br />

aankondiging van de coronamaatregelen,<br />

maar daarna ging het opnieuw crescendo<br />

voor de hypotheekverstrekker die<br />

tweeënhalf jaar geleden het levenslicht<br />

zag. Floor van Workum en Koen Ooms<br />

zien de markt de komende periode nog<br />

wel even ‘doordenderen’.<br />

“Een eigen woning krijgt in deze tijd nog<br />

meer betekenis. Het is een plek waar<br />

wordt gewerkt en waar bewoners vaker<br />

samenkomen dan voorheen, het huis<br />

moet dus aan alle eisen van comfort voldoen.<br />

Hoewel in het begin van de coronacrisis<br />

de hand op de knip ging en er extra<br />

werd gespaard, zien we nu dat klanten<br />

steeds vaker kiezen voor een verbouwing<br />

en energiebesparende maatregelen.<br />

Mensen kiezen dan ook voor woningisolatie,<br />

zonnepanelen en andere energiezuinige<br />

verbeteringen.”<br />

STAP VOOR STAP<br />

De financieel adviseur speelt volgens Van<br />

Workum en Ooms de hoofdrol bij het beantwoorden<br />

van duurzaamheidsvragen<br />

van klanten. Hij of zij kan duurzame woningaanpassing<br />

in het hypotheekadvies<br />

opnemen en weet hoe klanten in relatief<br />

korte tijd geld kunnen besparen. Zo<br />

levert een stap van energielabel G naar<br />

C al een fikse besparing in de maandelijkse<br />

energielasten op. Wie de woning zo<br />

verduurzaamt dat er een A-label aan kan<br />

worden gehangen, ontvangt rentekorting<br />

van Vista Hypotheken.<br />

“Een adviseur kan een klant ondersteunen<br />

bij het stap voor stap verbeteren<br />

van de woning”, geeft Koen Ooms aan.<br />

“Dat hoeft overigens niet te stoppen bij<br />

het A-label, je kunt van daaruit nog naar<br />

A++ en nul op de meter.” Van Workum:<br />

“Elke stap telt, hoe klein die ook lijkt. Al<br />

plak je alleen tochtstrips. Al die kleine<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

stapjes samen leiden tot een grote verandering.<br />

Alleen samen kunnen we écht<br />

resultaat boeken.”<br />

TWEEDE OPLEIDING<br />

Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen,<br />

waarin zo’n negentig bedrijven en instanties<br />

uit de hypotheekwereld samenwerken,<br />

heeft het opleiden van financieel<br />

adviseurs als primaire focus voor dit<br />

jaar gekozen. De initiatiefnemers ontwikkelden<br />

de opleiding Adviseur Duurzaam<br />

Wonen, die door verschillende opleidingsinstituten<br />

uit de financiële sector<br />

wordt verzorgd. Deelnemers leren tijdens<br />

een drie uur durende e-learning over<br />

subsidieregelingen, de mogelijkheden<br />

bij de NHG en over alle woningverbeteringen<br />

zelf, van zonnepanelen tot warmtepomp.<br />

Het succesvol afronden van de<br />

e-learning levert drie SEH PE punten op.<br />

Voor financieel adviseurs die zich niet op<br />

hypotheken richten, maar wel bij sparen<br />

en beleggen adviseren, is er een ‘lightversie’<br />

van de opleiding gecreëerd.<br />

Inmiddels mag circa 70 procent van<br />

de tienduizend hypotheekadviseurs zich<br />

Adviseur Duurzaam Wonen noemen. Het<br />

sectorcollectief streeft voor 2020 naar 80<br />

procent. Floor van Workum: “We zijn flink<br />

op weg! Super knap, omdat we een heel<br />

bijzonder half jaar achter de rug hebben,<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAMHEIDSDESK<br />

Vista Hypotheken heeft in april een<br />

Duurzaamheidsdesk geopend voor<br />

alle adviseursvragen omtrent verduurzaming.<br />

“We willen adviseurs<br />

op zoveel mogelijk manieren ondersteunen”,<br />

zeggen Floor van Workum<br />

en Koen Ooms. “Als klanten specifieke<br />

vragen hebben over subsidies,<br />

het energielabel, energiebesparende<br />

maatregelen en woningverbetering,<br />

kunnen ze de desk bellen. Laat die<br />

vragen maar komen.”<br />

Duurzaamheidsdesk Vista Hypotheken:<br />

06 - 58 94 27 87. Meer informatie<br />

over de opleiding Adviseur<br />

Duurzaam Wonen: www.advsieurduurzaamwonen.nl<br />

Koen Ooms en Floor van Workum: ‘Er is de afgelopen<br />

jaren veel gepraat, het is nu tijd voor actie.’<br />

met de intrede van de coronacrisis en<br />

een all time high hypotheekmarktomzet.<br />

Door de drukte en hectiek hebben we,<br />

heel begrijpelijk, nog niet alle adviseurs<br />

in Nederland kunnen bereiken. Daarom<br />

zetten we de laatste maanden van het<br />

jaar een eindsprint in gang. En we kijken<br />

hoe we collega’s die hier nog niet aan<br />

zijn toe gekomen, toch kunnen interesseren<br />

voor dit onderwerp. Binnenkort starten<br />

we een tweede opleiding, gericht op<br />

vaardigheden. Adviseurs kunnen de opleiding<br />

zowel op locatie als online bij de<br />

opleidingsinstituten volgen.”<br />

RENDEMENT? COMFORT!<br />

Steeds meer klanten verwachten dat hun<br />

adviseur ze kan informeren over duurzame<br />

woningverbetering, stelt Koen Ooms.<br />

“Op een gegeven moment is het aankaarten<br />

van duurzaamheid net zo normaal<br />

als het bespreken van arbeidsongeschiktheid<br />

en overlijdensrisico. Het past<br />

ook bij de adviseur die zijn klanten van<br />

een compleet advies wil voorzien.”<br />

De discussie over verduurzaming van<br />

woningen blijft naar inzicht van Ooms<br />

nu te lang hangen op de rendementsgedachte:<br />

wanneer verdien ik mijn aanpassing<br />

terug? Voor zonnepanelen en isolerende<br />

maatregelen is de terugverdientijd<br />

gunstig, bij een warmtepomp is dat<br />

geheel afhankelijk van leeftijd en bouw<br />

van de woning. “Toch zet het warmtepompverhaal<br />

nu de toon en dat is jammer.<br />

Hoor je ooit iemand klagen dat zijn<br />

nieuwe badkamer pas na zoveel jaar rendeert?<br />

Nee. Je kunt verduurzaming dan<br />

ook beter vanuit comfort benaderen. Het<br />

levert mij een comfortabel huis op, een<br />

woning die gereed is voor de toekomst<br />

én haar waarde behoudt.”<br />

Ooms verspijkerde zelf het nodige<br />

aan zijn oude stadswoning en verschoof<br />

zo van energielabel G naar C. Naast<br />

winst in woongenot, betaalt hij maandelijks<br />

veel minder energielasten. “Mijn<br />

huis is helaas nog niet geschikt voor<br />

een warmtepomp. Het had me veel kosten<br />

gescheeld, als ik zie dat familieleden<br />

met een warmtepomp in huis nog maar<br />

drie tientjes per maand kwijt zijn… Maar<br />

je kunt dus al veel bereiken met andere<br />

maatregelen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 33


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Vijf praktijkvoorbeelden<br />

van innovaties in<br />

duurzaamheid<br />

Dashboard van mos.<br />

Verander de<br />

wereld, begin<br />

een bedrijf<br />

TERWIJL MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN DE PAN UITRIJZEN EN VEEL<br />

MENSEN IN ANGST LEVEN VANWEGE DE ONZEKERHEID RONDOM BIJVOORBEELD<br />

KLIMAATVERANDERING EN DE MANIER WAAROP WE ALS MENSHEID OMGAAN MET DE<br />

NATUUR EN MOEDER AARDE, ZIJN ER OVERAL IN DE WERELD OOK ONDERNEMENDE<br />

MENSEN DIE DOEN WAAR DE MEESTE MENSEN NOG NIET AAN HEBBEN GEDACHT. ZE<br />

ZIJN IN STAAT OM UITDAGINGEN VANUIT ANDERE INVALSHOEKEN TE BEKIJKEN. IN DIT<br />

ARTIKEL VIJF PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN ZULKE MENSEN EN ORGANISATIES.<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Ze ontwikkelen de eerste betaalbare auto<br />

op zonne-energie die zichzelf oplaadt met<br />

zonnecellen. Ze maken gebruik van de<br />

energie van planten, zodat wij straks onze<br />

verlichting hebben uit de schone energie<br />

die vrijkomt uit het groeiproces van<br />

de natuur. Ze bieden een oplossing voor<br />

de milieuvervuilende veehouderij door zeewier toe te<br />

voegen aan het voer van de koe. Ze zijn in staat om de<br />

smaak van boter, kaas en melk zo goed te imiteren dat<br />

straks het onnodig lijden van koeien niet langer nodig<br />

is. Ze ontwikkelen producten om de mens zelf duurzamer<br />

te maken. Ze bieden broodnodige diensten en producten<br />

om een nieuwe balans te creëren tussen economie,<br />

ecologie en vertrouwen in een werkelijk duurzame<br />

toekomst voor alles dat leeft.<br />

Het is slechts een handjevol praktijkvoorbeelden uit<br />

een reeks van duizenden hoopvolle signalen wereldwijd<br />

die laten zien dat alle problemen die we zelf hebben veroorzaakt,<br />

ook zelf oplosbaar zijn. Ze laten ons zien dat<br />

betekenisvol ondernemen vooral een kwestie van doen<br />

is. De tijd van erover filosoferen is voor hen voorbij.<br />

Eerste auto op zonne-energie<br />

De eerste elektrische middenklasser die zichzelf oplaadt<br />

rolt naar verwachting in september 2021 van<br />

de band in de oude Zweedse SAAB-fabriek in Trollhättan.<br />

Het in München gevestigde autobedrijf Sono Motors<br />

is begin 2020 erin geslaagd om binnen vijftig dagen<br />

via community funding ruim vijftig miljoen euro<br />

binnen te halen onder ruim 10.000 mensen die als eerste<br />

een aanbetaling deden om hun nieuwe auto te reserveren.<br />

Inmiddels is voor 2021 een nieuwe bestelronde<br />

van de Sion geopend. De eerste auto met zonnecellen<br />

komt voor zo’n 25.000 euro op de markt.<br />

Vanuit duurzaamheidsperspectief is ervoor gekozen<br />

om gebruik te maken van de bestaande SAAB-autofabriek.<br />

Deze locatie heeft als bijkomend voordeel dat ’s<br />

werelds grootste waterkrachtcentrale in de buurt ligt,<br />

waardoor de Sion volledig CO2-neutraal kan worden geproduceerd.<br />

De belangrijkste innovatie is dat de lak van de auto<br />

grotendeels is vervangen door een ‘bekleding’ van in totaal<br />

248 zonnecellen. Deze maken het mogelijk om de<br />

auto voor enkele dagen te gebruiken zonder opnieuw te<br />

hoeven opladen. In de praktijk kun je hierdoor volgens<br />

de fabrikant 5.800 kilometer per jaar extra rijden, emissievrij<br />

en zonder extra kosten. De wellicht meest opvallende<br />

innovatie is de laag mos die is geïntegreerd in het<br />

dashboard. Het mos maakt onderdeel uit van het luchtzuiveringssysteem.<br />

Het mos kan tot 20 procent fijnstof<br />

uit de lucht filteren, terwijl de temperatuur en de vochtigheidsgraad<br />

worden gereguleerd.<br />

Samen met onder meer Fairphone, het Nederlandse<br />

bedrijf dat met elke smartphone de elektrische industrie<br />

eerlijker en duurzamer probeert te maken, verbindt<br />

Sono Motors zich ook aan de Fair Cobalt Alliance met<br />

als doel om een menselijke en natuurlijker manier van<br />

kobalt mogelijk te maken. Kobalt is een cruciale grondstof<br />

voor oplaadbare batterijen, maar het gebruik ervan<br />

is tegelijkertijd omstreden. Smartphones, laptops en<br />

elektrische auto’s dragen weliswaar bij aan de energietransitie,<br />

maar de donkere kant van het verhaal is dat<br />

het meest gebruikte kobalt uit de straatarme Democratische<br />

Republiek Congo komt, waarbij mensonterende<br />

situaties meer regel dan uitzondering zijn. Kinderarbeid,<br />

dodelijke slachtoffers, misbruik van de natuur en<br />

corruptie vormen de basis voor ons klimaatbeleid. Via<br />

de Fair Cobalt Alliance wordt een serieuze poging gedaan<br />

om tot een eerlijke ‘ambachtelijke’ kobaltwinning<br />

te komen. Er is hiervoor echter nog een lange weg te<br />

gaan. Evenals Faiphone spant Sono Motors zich in om<br />

de industrie van binnenuit te vernieuwen.<br />

De wellicht meest opvallende<br />

innovatie is de laag mos die is<br />

geïntegreerd in het dashboard<br />

Of de Sion ook daadwerkelijk de eerste auto op zonneenergie<br />

gaat worden, is nog even spannend. De Nederlandse<br />

fabrikant Lightyear uit Helmond verwacht ook in<br />

september 2021 een zonne-energie auto te lanceren. Het<br />

wordt een onvergelijkbaar model. Je zult er een ongekende<br />

afstand van 725 kilometer mee kunnen rijden op<br />

basis van een relatief kleine batterij. Daarnaast laadt de<br />

batterij zichzelf op met behulp van zonne-energie, waarmee<br />

je tot wel 20.000 kilometer per jaar kunt laden. Het<br />

prijskaartje ligt op maar liefst ruim 140.000 euro.<br />

www.sonomotors.com / www.lightyear.one<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 35


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Verlichting op plantenenergie<br />

Een sfeerlamp ontwikkelen die brandt op plantenenergie<br />

was de droom van het Rotterdamse Nova<br />

Innova. Onder leiding van designer Ermi van Oers en<br />

samen met de technologie van Plant-e uit Wageningen<br />

is het hen drie jaar later gelukt om deze droom te realiseren.<br />

Afgelopen zomer zijn de eerste tien Living Light<br />

lampen overhandigd aan de early adopters. Aan hen de<br />

schone taak om de komende maanden een band op te<br />

bouwen met deze bijzondere plant, die zijn licht doet<br />

branden wanneer hij liefdevol wordt aangeraakt.<br />

Plantenenergie? Een plant maakt dankzij fotosynthese<br />

via de bladeren zelf voedsel aan om te groeien.<br />

Wat de plant te veel maakt, wordt via de wortels in de<br />

grond uitgescheiden. Bacteriën ruimen dit restafval op<br />

en daarbij komen elektronen vrij. Een speciaal ontwikkelde<br />

‘brandstofcel’ van het bedrijf Plant-e, kan deze<br />

elektronen vangen en omzetten in stroom.<br />

De dag voor de uitreiking zijn de tien Living Light<br />

lampen ontstoken tijdens de virtuele launch en brachten<br />

een magische licht symfonie als resultaat. “Het was<br />

een enorm avontuur om de technologie van plantenenergie<br />

door te ontwikkelen en zeker niet altijd makkelijk,<br />

maar samen met Plant-e hebben we het toch voor<br />

elkaar gekregen. Daarbij was geduld nodig, want de natuur<br />

is moeilijk te controleren”, vertelt Ermi van Oers.<br />

“We wilden dat het verhaal, het ontwerp en de techniek<br />

elkaar zouden versterken en dus kozen we voor handgeblazen<br />

glas, een bamboe gefreesde LED-houder en<br />

een 3D-geprinte celcapsule. Zo is elke Living Light lamp<br />

een uniek en duurzaam object.”<br />

Living Light is volgens Ermi van Oers het levende<br />

bewijs dat we met de natuur kunnen samenwerken om<br />

in onze hedendaagse behoeftes te voorzien. “En hoe de<br />

natuur voor jou kan zorgen als jij andersom ook goed<br />

voor de natuur zorgt.” Met de Living Light wil Nova Innova<br />

de kracht en waarde van de natuur zichtbaar maken<br />

en de symbiose terugbrengen tussen mens en natuur:<br />

een wederzijdse afhankelijkheid. Team Nova Innova<br />

streeft samen met Plant-e naar een toekomst waar<br />

planten deel uitmaken van de matrix van duurzame<br />

energie, waar steden worden verlicht door de energie<br />

die vrijkomt uit stadsparken en waar het Amazonegebied<br />

kan functioneren als een ‘powerplant’.<br />

Naast de Living Light lampen combineert de creatieve<br />

start-up natuur, wetenschap en design om cruciale,<br />

duurzame doorbraken te genereren. Eind 2019 is in<br />

de Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld ook ‘het Park van<br />

Morgen’ in de IJsselmondse wijk Reyeroord geopend.<br />

Het is het eerste park in de wereld dat interactief is verlicht<br />

met energie, opgewekt door planten. Zo wordt op<br />

een verbeeldende manier bijgedragen aan schone water-,<br />

lucht- en energiesystemen.<br />

www.novainnova.com / www.livinglight.info<br />

Plant die licht genereert.<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Klimaatpositieve vlees- en zuivelproducten<br />

Zeewier als redder van de veehouderij.<br />

Het Australische Sea Forest spant zich in om klimaatverandering<br />

tegen te gaan door als eerste<br />

ter wereld op grote schaal de zeewiersoort Asparagopsis<br />

te kweken. Ze beschouwen zeewier als de mogelijke<br />

redding van de veehouderij waar zoveel methaangas<br />

wordt uitgestoten dat de vee-industrie verantwoordelijk<br />

is voor zo’n 37 procent van de methaanuitstoot die<br />

de mens veroorzaakt. Methaan veroorzaakt opwarming<br />

van de aarde. Als al het vee ter wereld een land was, rekende<br />

Bill Gates eens voor, dan zouden alleen China en<br />

de Verenigde Staten meer uitstoten.<br />

Het toevoegen van een beetje zeewier aan het veevoer,<br />

verlaagt de uitstoot van methaan tot maar liefst<br />

99 procent. Een positieve bijvangst voor de boer is dat<br />

de koeien sneller groeien, omdat ze minder of geen<br />

energie verliezen via het uitstoten van methaan. In een<br />

vraaggesprek met Het Financieele Dagblad van 15 augustus<br />

2020, deelt oprichter Sam Elsom, die wereldwijd<br />

met deze innovatie vooroploopt dat nog niemand deze<br />

specifieke zeewiersoort ooit op commerciële schaal<br />

heeft verbouwd.<br />

“Het is een groot experiment. We hebben nu een<br />

soort rails gebouwd van bassins van twaalf bij tweehonderd<br />

meter, waarin het zeewier in de eerste fase van het<br />

bestaan kan groeien. Tegelijk experimenteren we in de<br />

baai met lange touwen in de oceaan, waaraan het zeewier<br />

zich kan hechten”, aldus Elsom die van oorsprong<br />

succesvol modeontwerper was, maar gepakt werd door<br />

het zien van de mogelijkheid om met behulp van zeewier<br />

klimaatverandering drastisch tegen te gaan.<br />

De aanpak van het Sea Forest-team maakt de weg<br />

vrij voor de introductie van de eerste klimaatpositieve<br />

vlees- en zuivelproducten.<br />

www.seaforest.com.au<br />

Melkproducten zonder dieren<br />

De oprichters van de Vegetarische Slager, Jaap Korteweg<br />

en Niko Koffeman wilden ooit de grootste<br />

slager ter wereld worden en zo de bio-industrie overbodig<br />

maken. Eind 2018 verkochten ze de Vegetarische<br />

Slager aan Unilever dat met een netwerk in 190 landen<br />

de realisatie van hun droom een stuk dichterbij heeft<br />

gebracht. Hierdoor is tijd ontstaan voor het werken aan<br />

andere duurzame innovatie: plantaardige zuivel. “De<br />

ontwikkeling van een roestvrijstalen koe waar gras in<br />

gaat en melk uitkomt, zonder het gedoe met dieren, is<br />

een langgekoesterde wens van me”, aldus, Jaap Korteweg,<br />

CEO van Those Vegan Cowboys.<br />

Korteweg en Koffeman willen nieuwe plantaardige<br />

levensmiddelen ontwikkelen met dezelfde smaak als<br />

traditionele melk, kaas, yoghurt en boter. Voor een vliegende<br />

start namen Those Vegan Cowboys onlangs een<br />

volledig uitgerust laboratorium over op het terrein van<br />

de Universiteit Gent. Dit laboratorium legde zich eerder<br />

onder de naam Oxyrane toe op de fermentatieve vervaardiging<br />

van humane eiwitten voor medische toepassingen.<br />

Korteweg: ‘’Onze zestien cowboys in Gent<br />

brengen 251 mensjaren ervaring met zich mee op het<br />

gebied van eiwitproductie.’’<br />

De onderzoekers gaan samenwerken met wetenschappers<br />

en spelers uit de traditionele zuivelindustrie<br />

om via fermentatie plantaardige eiwitten te ontwikkelen.<br />

Met fermentatie kan gras via microbiële processen<br />

tot zuivel-identieke eiwitten worden opgewerkt. Voor<br />

een gedeelte niet nieuw: anno 2020 wordt het grootste<br />

deel van alle harde kazen geproduceerd met veganistisch<br />

microbieel stremsel. Those Vegan Cowboys willen daarbij<br />

ook de caseïne en andere eiwitten plantaardig maken.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 37


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

‘Met plantaardig vleesch<br />

en zuivel keren we deze<br />

ontwikkeling en kunnen<br />

we grote gebieden teruggeven<br />

aan de natuur’<br />

Vegan Cowboys Jaap Korteweg en Niko Koffeman.<br />

De te verwachten ontwikkelingstijd om op serieuze<br />

schaal met producten op de markt te komen ligt op zeven<br />

jaar. ‘’Al hopen we wel al eerder op kleinere schaal<br />

iets lekkers te presenteren. De opschaling en ambachtelijke<br />

verwerking van hoogwaardige zuivelkopieën kost<br />

tijd. Maar als het lukt, draagt dit project zeer positief bij<br />

aan dierenwelzijn, een eerlijke wereldvoedselverdeling,<br />

de natuur, het klimaat en de biodiversiteit.’’ Veeteelt<br />

neemt momenteel zeventig procent van het huidige<br />

landbouwareaal in beslag.<br />

Korteweg: ‘’Als je dit areaal gebruikt voor plantaardig<br />

vleesch en zuivel, dan heb je maar de helft of minder<br />

nodig. Nu worden er dagelijks grote oppervlaktes<br />

natuur vernietigd om de groeiende wereldbevolking<br />

te voeden. Met plantaardig vleesch en zuivel keren we<br />

deze ontwikkeling en kunnen we grote gebieden teruggeven<br />

aan de natuur.’’<br />

De ontwikkeling van de roestvrijstalen koe past als<br />

een logische ontwikkeling binnen de zuivelindustrie.<br />

Van handmelken, via de melkmachine naar de volautomatische<br />

melkrobot van nu. In Gent werd al in 1910 op<br />

de landbouwtentoonstelling een voorloper van de melkmachine<br />

gedemonstreerd. In 1992 molk een Nederlander,<br />

als eerste boer ter wereld, zijn koeien met een melkrobot.<br />

Het moderne melkveebedrijf is een stal met honderden<br />

koeien die daar een jaar rond vertoeven met als<br />

het meezit een uitloop naar buiten. Het is gewoon een<br />

fabriek waar machines het gras instoppen en vrachtwagens<br />

de melk uithalen. De koe vormt een onnodig pijnlijk<br />

onderdeel van dit industriële proces. Those Vegan<br />

Cowboys wil voortbouwen op de Nederlandse traditie op<br />

het gebied van innovatie in de zuivelindustrie. “De koe<br />

van roestvrijstaal vormt een kans voor de melkveehouders,<br />

want zij beschikken over de graslanden. En het is<br />

goed nieuws voor het klimaat, de biodiversiteit en in het<br />

bijzonder voor de koeien”, aldus Korteweg.<br />

www.thosevegancowboys.com<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

COCO-MAT Fiets – Duurzaamheid begint bij jezelf<br />

’s Werelds mooiste houten fiets.<br />

Op een gegeven moment had de relatie tussen Paul<br />

Efmorfidis, de Griekse oprichter/CEO van het succesvolle<br />

COCO-MAT bedrijf, en zijn zoon wat meer aandacht<br />

nodig. Hij besloot daarvoor tijd vrij te maken<br />

door zijn zoon mee te vragen op de fiets van Amsterdam<br />

naar Athene. “Als je samen aan het fietsen bent,<br />

dan komt het echte gesprek na een paar dagen vanzelf<br />

op gang”, aldus Efmorfidis voor wie het niet alleen een<br />

helende reis is geweest met zijn zoon, maar ook de ontdekking<br />

van een nieuwe passie: fietsen. “Op de fiets ervaar<br />

je dat je pas echt leeft als je gaat zweten. Veel mensen<br />

zitten de hele dag binnen op kantoor en missen het<br />

echte leven. Met fietsen ontdek je opnieuw waar het<br />

leven werkelijk om draait. Plezier, samen lol maken, tranen<br />

van verdriet of van het harde lachen. Verbinding<br />

met de natuur, de spiegel van wie je zelf bent.”<br />

Efmorfidis besloot na het fietsavontuur met zijn zoon<br />

om ’s-werelds mooiste en beste houten fiets maken. Elke<br />

berijder kan inmiddels bevestigen dat de esthetiek van<br />

de fiets zelfs de meest verslaafde telefoongebruiker in<br />

het voorbijrijden spontaan doet opkijken. Efmorfidis wil<br />

boven alles het statement maken dat de mens onderdeel<br />

is van de natuur. “Duurzaamheid begint bij jezelf. Te<br />

snelle hartslag? Ademtekort? In je hoofd? Inspiratie zoeken<br />

bij anderen? Vasthouden aan status? Continu moe?<br />

Het is allemaal niet echt duurzaam. Duurzaamheid gaat<br />

niet alleen om de wereld buiten jezelf, maar begint met<br />

jezelf. De natuur houdt ons een spiegel voor. Door te fietsen<br />

ga je opnieuw bewust de verbinding aan met jezelf,<br />

de mensen en de natuur om je heen.”<br />

De keuze voor hout is gemaakt om de levenscyclus<br />

van de fiets aanzienlijk te verlengen. De fiets draagt<br />

midden in het dagelijkse leven een stempel van de natuur.<br />

Het essenhout is afkomstig uit gecertificeerde, hernieuwbare<br />

bossen, die de biodiversiteit behouden en het<br />

landschap en de ecosystemen van de wereld in stand<br />

houden. Het productieproces levert geen afval op voor<br />

toekomstige generaties. “Een volwassen essenboom levert<br />

ons genoeg hout om vijftig fietsen te maken. Elke<br />

keer dat iemand een fiets koopt, planten we een nieuwe<br />

boom namens de nieuwe eigenaar”, aldus Efmorfidis.<br />

Efmorfidis zelf heeft geen auto of mobiele telefoon.<br />

Met zijn houten fiets reist hij de wereld over. Vorig jaar<br />

reed hij van het zuidelijkste puntje van Griekenland tot<br />

het Noordelijkste punt van Europa. Begin dit jaar bracht<br />

de fiets hem van Athene naar India. Daar moest hij zijn<br />

tocht vanwege COVID-19 beëindigen. Anders zou hij<br />

met zijn opvouwbare fiets de eerste zijn geweest die de<br />

Mount Everest beklom met een fiets in zijn rugzak. n<br />

www.coco-mat.bike<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg (1966) is auteur van Niet gezwicht voor de wereld – Transitie in<br />

de voetsporen van Kahlil Gibran waarvoor hij in gesprek ging met 45 mensen<br />

en organisaties die aanjagers zijn van vakinhoudelijk beroepsvernieuwing en<br />

maatschappelijke transitie. Ivo is al meer dan dertig jaar actief in de wereld van<br />

financiële dienstverlening. Eerst als financieel adviseur, later als facilitator van<br />

vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen. Zeven jaar woonde hij met zijn<br />

gezin in de bergen van Transsylvanië. In 2020 voelde hij zich geroepen terug te<br />

keren naar Nederland. Daar helpt hij als adviseur en interimmanager mensen<br />

in organisaties met de praktische realisatie van duurzame en innovatieve ideeën,<br />

altijd met een enthousiast oog voor het welzijn van mens en natuur in de<br />

transitie naar een toekomstige wereld. Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl.<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 39


PARTNER IN KENNIS<br />

HOE MAKEN ONDERNEMERS SCHADE BEHEERSBAAR, VERHOGEN<br />

ZE DE VERKEERSVEILIGHEID EN REDUCEREN ZE TEGELIJKERTIJD<br />

CO2-UITSTOOT EN BRANDSTOFVERBRUIK? NATIONALE-NEDER-<br />

LANDEN GING SAMEN MET <strong>INNO</strong>VATIEPARTNER SPARKLAB OP<br />

ZOEK EN KWAM OP HELLO MOBILITY UIT, EEN TOTAALCONCEPT<br />

DAT ALLE BOVENSTAANDE DOELEN MOET WAARMAKEN. DE EER-<br />

STE RESULTATEN VAN DE EARLY ADOPTERS ZIJN MEER DAN BE-<br />

MOEDIGEND. “WE WILLEN NAAR NUL SCHADES TOE.”<br />

Ingenieus mobiliteitsconcept houdt<br />

wagenpark verzekerbaar en duurzaam<br />

‘Schades daalden van<br />

zeven naar één per week’<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Het liep op een gegeven moment<br />

de spuigaten uit. Verdel<br />

Bloemenexport groeide<br />

als kool dankzij zijn fullservice<br />

dienstverlening,<br />

maar met de uitbreiding<br />

van de klantenkring steeg ook het aantal<br />

bedrijfsmatige auto-ongelukken. De<br />

onderneming uit Honselersdijk noteerde<br />

wekelijks vijf tot zeven aanrijdingen. Een<br />

medewerker was de hele dag bezig met<br />

het oplossen van schades van chauffeurs.<br />

“We leveren bloemen aan bloemisten en<br />

supermarkten in Noord-Italië, Oostenrijk,<br />

Duitsland en Noord-Nederland”, vertelt<br />

Fred Verdel, eigenaar van het gelijknamige<br />

specialistisch bedrijf. “In vier jaar tijd<br />

zijn we van tien naar zestig bestelbussen<br />

gegaan. Een fijnmazig transportnetwerk<br />

en snelle levering in eigen beheer verklaren<br />

voor een groot deel ons succes. Medewerkers<br />

rijden met bestelbussen onder<br />

3,5 ton, dus een rijbewijs B volstaat,<br />

maar dat is altijd nog ingewikkelder dan<br />

‘Alle verzekeraars kunnen<br />

zich hier gewoon bij aansluiten,<br />

ze hoeven niet het wiel<br />

opnieuw uit te vinden’<br />

het rijden in een Fiat 500, om maar iets<br />

te noemen.”<br />

PRIMA ALTERNATIEF<br />

Verdel kon niet direct de vinger leggen<br />

op de oorzaak van de aanrijdingen. De locaties<br />

– met name krappe parkeerplaatsen<br />

bij supermarkten – speelden ongetwijfeld<br />

een rol, maar ook het rijgedrag<br />

van een aantal medewerkers kwam in<br />

beeld. Hoe dan ook, het was tijd voor actie,<br />

want de kosten rezen de pan uit en<br />

de ongelukken vertraagden de leveringen.<br />

Via Nationale-Nederlanden kwam<br />

Verdel in contact met mobiliteitsconcept<br />

Hello Mobility en met coach Tom Rodenburg<br />

van NN.<br />

“Het is lastig om wagenparken met<br />

veel schade verzekerbaar te houden”,<br />

zegt Rodenburg. “De premies stijgen<br />

hard en na verloop van tijd kost het de<br />

grootste moeite om een verzekeraar te<br />

vinden die het risico wil aangaan. Verze-<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

keringsadviseurs zitten daarmee in hun<br />

maag, want ze moeten hun klant telkens<br />

slecht nieuws brengen. De kans dat zo’n<br />

klant uiteindelijk niet meer verzekerbaar<br />

is, is dan ook groot.”<br />

Een belangrijk doel van Hello Mobility<br />

is verandering van rijgedrag, waardoor<br />

schades verminderen. Een verzekeringsadviseur<br />

heeft daarmee volgens Rodenburg<br />

een prima alternatief voor de klant<br />

in handen. “Het concept staat los van een<br />

specifieke verzekeraar, het wordt onafhankelijk<br />

ingezet. Hello Mobility verrijkt<br />

zo de dienstverlening van het intermediair<br />

en draagt bij aan diens lange-termijnrelatie<br />

met klanten.”<br />

WE STONDEN VERSTELD<br />

Rodenburg rolde bij Verdel Bloemenexport<br />

als eerste de coaching uit. Samen<br />

met de directie van het bedrijf nam hij<br />

het intern beleid onder loep. Daarnaast<br />

werd er een multidisciplinair team aangesteld<br />

om noodzakelijke veranderingen<br />

op gang te brengen. Rodenburg: “Preventie<br />

is vaak incident gedreven, werkelijke<br />

veranderingen komen dan niet tot stand.<br />

Wij zijn samen met de directie gaan kijken<br />

wat de doelstellingen zijn, hoe we<br />

permanent kunnen veranderen en hoe<br />

we dat gaan bereiken. Uit de gesprekken<br />

kwamen onder andere persoonlijke coaching<br />

en een opleidingsplan voor chauffeurs<br />

naar voren.”<br />

En die leverden ook vrijwel meteen<br />

resultaat op. Verdel introduceerde een<br />

inwerkperiode van twee à drie weken,<br />

waarbij nieuwe medewerkers op pad<br />

gaan met ervaren collega’s. De bezorger<br />

in spe leert dan alles over de routes,<br />

obstakels onderweg en over rijgedrag.<br />

Ook het onderhoud van de bestelbussen<br />

wordt meegenomen. Binnen een halfjaar<br />

daalde het aantal schades van zo’n zeven<br />

naar gemiddeld één per week.<br />

Verdel: “We stonden versteld van de<br />

verbetering. Medewerkers reageren positief<br />

op de coaching, het biedt hen een<br />

steun in de rug. Tot nu toe hebben we<br />

alleen de coaching opgepakt, sinds kort<br />

maken we ook van het digitale dashboard<br />

gebruik. Met die gegevens kunnen we<br />

gaan sturen. We krijgen bijvoorbeeld de<br />

Tom Rodenburg:<br />

‘Adviseur heeft<br />

prima alternatief<br />

voor zijn klant in<br />

handen.’<br />

persoonlijke scores van chauffeurs te zien.<br />

Iemand kan deze maand slechter hebben<br />

gereden dan de maand ervoor, we<br />

kunnen dan achterhalen wat daarvan de<br />

oorzaak is. Als een medewerker continu<br />

slecht presteert, kunnen we vragen wat<br />

hij of zij nodig heeft om te verbeteren.”<br />

BESPARINGSGARANTIE<br />

De combinatie tussen digitaal inzicht en<br />

vernieuwde aandacht en focus door coaching,<br />

maakt Hello Mobility volgens Rodenburg<br />

een krachtig strategisch instrument.<br />

Het concept draagt niet alleen bij<br />

aan schadevermindering, het vergroot de<br />

verkeerveiligheid omdat chauffeurs beter<br />

opletten en het levert brandstofbesparing<br />

op. “We bieden zelfs een garantie.<br />

Als een ondernemer niet de afgesproken<br />

verlaging van de schadefrequentie<br />

en brandstofbesparing realiseert, dan betaalt<br />

hij of zij niet voor Hello Mobility.”<br />

Naast meetapparatuur in elke bedrijfsauto,<br />

krijgen chauffeurs waar mogelijk<br />

een app voor verbetertips en persoonlijke<br />

scores. Zo kunnen ze zuiniger<br />

en veiliger rijden door bijvoorbeeld uit te<br />

rollen naar het stoplicht en minder vlug<br />

op te trekken. De zorgvuldige rijstijl én<br />

het kiezen van de optimale route zorgen<br />

tegelijkertijd voor een CO2-reductie.<br />

Bij Verdel Bloemenexport werd de<br />

data ontsloten vanuit de aanwezige<br />

meetapparatuur van TomTom. “Ondernemers<br />

hoeven geen boordcomputers aan<br />

te schaffen”, geeft Rodenburg aan. “Het<br />

Telematica-systeem verstrekt het bedrijf<br />

input voor de coaching en dus voor<br />

de verdere verbetering van de dienstverlening.<br />

Voor Verdel is snel en accuraat<br />

transport een belangrijk deel van<br />

de corebusiness, het bedrijf kan nu met<br />

de data sturen op de beste routes en rijtijden.<br />

Plus, de vloot gaat er beter uitzien,<br />

want er zijn minder schades. En<br />

dat draagt weer bij aan een positief bedrijfsimago.”<br />

TOT NUL REDUCEREN<br />

Het specialistisch bedrijf uit Honselersdijk<br />

wil met Hello Mobility de schades<br />

aan het wagenpark tot nul terugbrengen.<br />

Het project loopt in totaal twee jaar,<br />

in het eerste jaar komt de coach zowat<br />

elke maand over de vloer om de voortgang<br />

te bespreken. “We blijven de komende<br />

periode groeien”, stelt Verdel,<br />

“dus we hebben de ondersteuning op<br />

mobiliteitsgebied hard nodig. Nu we<br />

over de data beschikken, kunnen we ons<br />

ook intensief richten op de veiligheid van<br />

chauffeurs. Daarnaast streven we naar<br />

een brandstofbesparing. Volgens onze<br />

coach is een besparing van zes of zeven<br />

procent realistisch.”<br />

Rodenburg ziet dat ongeveer twintig<br />

bedrijven die Hello Mobility nu in hun<br />

beleid hebben geïntegreerd, gestaag<br />

vooruitgang boeken. “We zitten nog in<br />

de early-adopters-fase, maar de resultaten<br />

zijn goed te noemen. Over vijf jaar<br />

hoop ik dat Hello Mobility hét platform<br />

is voor fleet management. Alle verzekeraars<br />

kunnen zich hier gewoon bij aansluiten,<br />

ze hoeven niet het wiel opnieuw<br />

uit te vinden.” n<br />

www.hellomobility.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 41


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Richard Meinders:<br />

‘Ik wens u een<br />

duurzame toekomst.’<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

STEEDS MEER BEDRIJVEN EN OOK PARTICULIEREN<br />

WILLEN <strong>DUUR</strong>ZAME KEUZES MAKEN. IS <strong>DUUR</strong>ZAAMHEID<br />

AL EEN ONDERDEEL VAN UW ANALYSES EN ADVIEZEN?<br />

Hoe duurzaam is<br />

jouw advies?<br />

TEKST RICHARD MEINDERS, PARTNER SVC GROEP<br />

Duurzaamheid lijkt een modewoord<br />

van dit moment. Hierbij wordt vooral<br />

gedacht aan het verduurzamen<br />

van de woning, het verminderen van<br />

CO2-uitstoot en dergelijke, maar duurzaamheid<br />

gaat veel verder. Het Centraal<br />

Bureau voor de Statistiek omschrijft<br />

het als volgt: “Duurzame ontwikkeling is een<br />

ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften<br />

van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige<br />

generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om<br />

economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden<br />

zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur,<br />

een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed<br />

werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.”<br />

Met name op het punt van maatschappelijk vertrouwen<br />

kan de financiële dienstverlening een belangrijke<br />

rol spelen, zowel nu als in de toekomst.<br />

TREND IN DE MAATSCHAPPIJ<br />

Al jaren wordt gesproken over duurzaamheid als de<br />

trend van de toekomst. Bijzonder hierbij is dat het vooral<br />

de Generatie Z (geboren tussen 1996 en 2015) is die<br />

hier warm voor loopt. De Millennials (geboren tussen<br />

1980 en 1986) vinden duurzaamheid ook belangrijk<br />

maar, zo blijkt uit onderzoek, vinden het toch lastig<br />

om afstand te doen van het stukje vlees en vliegreizen.<br />

Duurzaamheid lijkt daarmee echt iets van de jongste<br />

generaties, alhoewel het wel steeds breder wordt gedragen.<br />

Een belangrijk onderdeel van deze trend is dat met<br />

name jongeren zich graag identificeren met bedrijven<br />

die maatschappelijke relevantie hebben. Grote merken,<br />

zoals Gillette spelen hier goed op in met bijvoorbeeld de<br />

campagne ‘Boys will be boys’.<br />

Kijken we naar de financiële dienstverlening dan<br />

zien we dat banken en verzekeraars zich ook steeds<br />

meer van hun duurzame kant laten zien. Denk aan het<br />

Vitality-programma van a.s.r. en Centraal Beheer die<br />

zijn herstelnetwerk ook beschikbaar stelt aan consumenten<br />

die niet bij hen zijn verzekerd. Is dit alleen een<br />

mooie marketingmethode voor de bühne of wordt dit<br />

breed gedragen binnen de onderneming en straalt dit<br />

uit in al hun gedragingen? Waar verzekeraars in het<br />

verleden vaak zijn ontstaan als onderlinge verzekeraar,<br />

waarbij een gemeenschap samen de tegenvallers opving,<br />

zijn de huidige verzekeraars vaak allemaal beursgenoteerde<br />

bedrijven. Bij deze ondernemingen is de<br />

shareholdersvalue vaak belangrijker dan de stakeholdersvalue.<br />

Goed calculeerbare risico’s en efficiency zorgen<br />

ervoor dat bij deze verzekeraars de producten die te<br />

duur zijn in de productie of een te hoge schaderatio laten<br />

zien van het schap verdwijnen. Om de concurrentie<br />

met deze partijen aan te kunnen, zwichten ook de coöperaties<br />

die er nog wel zijn voor de zucht naar efficiency.<br />

Hierdoor boet het basisprincipe van verzekeringen,<br />

het samen dragen van de lasten, aan kracht in en verliezen<br />

verzekeraars steeds meer hun maatschappelijke<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 43


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

relevantie. Je kunt stellen dat consumenten hier zelf<br />

schuldig aan zijn, omdat zij de laagste premie willen,<br />

maar weet de consument dat wel? Hier kun je als adviseur,<br />

wat mij betreft, het verschil maken.<br />

EEN BUSINESS CASE<br />

Om de rol van de adviseur hierin te benadrukken zal<br />

ik een business case bespreken die wij in onze praktijk<br />

hebben gezien. Bij een onderneming moest het pensioencontract<br />

worden verlengd. Na een aantal sessies<br />

met de medewerkers over de voorwaarden van het pensioencontract<br />

ging de adviseur in gesprek met de werkgever.<br />

De werkgever wilde maximale keuzevrijheid<br />

voor zijn medewerkers, maar het nabestaandenrisico<br />

moest zonder meer worden afgedekt. De pensioenadviseur<br />

werkte keurig het klantprofiel verder uit (denk aan<br />

betaalbaarheid, risicobereidheid, etcetera) en kwam na<br />

zijn analyse met een adviesrapport terug. In dit rapport<br />

had hij een vijftal pensioenaanbieders op een rij gezet<br />

die allemaal konden voldoen aan de wensen van de<br />

werkgever en zijn medewerkers. De huidige pensioenaanbieder<br />

leek ook nu weer de meest passende aanbieding<br />

te zijn. De kosten waren het laagst en ook de beleggingsprognoses<br />

waren hoogst. Kortom; een duidelijke<br />

zaak toch?<br />

Nou, niet helemaal. De werkgever meldde tijdens<br />

de presentatie van het advies dat hij MVO-beleid had<br />

opgesteld. Los van het feit dat hij hier intrinsiek voor<br />

gemotiveerd was, zag hij dit ook als noodzaak om de<br />

komende jaren jonge medewerkers aan zijn bedrijf te<br />

kunnen binden. Hij vroeg zich dan ook af hoe de gepresenteerde<br />

aanbieders zich verhielden tot dit MVO-beleid.<br />

Dat was een vraag waar de adviseur niet op had<br />

gerekend. Op zich geen punt voor de werkgever. Via de<br />

website ‘eerlijkegeldwijzer.nl’ (zie kader) maakte hij een<br />

vergelijking tussen de pensioenaanbieders. Uit deze<br />

vergelijking bleek dat de verzekeraar, die als tweede op<br />

het lijstje van de adviseur stond, veel beter scoorde op<br />

de thema’s die voor hem als werkgever belangrijk waren.<br />

Omdat ook de prognose van beleggingsopbrengsten<br />

iets lager waren, besloot de werkgever het voor<br />

‘Steeds meer ondernemingen<br />

en ook consumenten<br />

willen duurzame<br />

keuzes maken’<br />

te leggen aan zijn medewerkers. Het was immers hun<br />

pensioen. Ook de medewerkers kozen unaniem voor<br />

de tweede aanbieder met de iets lagere beleggingsopbrengsten.<br />

Voor hen was de keuze die de werkgever hun<br />

voorlegde een bevestiging dat de werkgever voor dezelfde<br />

maatschappelijke waarden stond als zijzelf.<br />

DE ROL VAN DE ADVISEUR<br />

In het gehele inventarisatietraject is het MVO-beleid<br />

van de onderneming en de eisen die een werkgever<br />

stelt aan verzekeraars niet aan bod geweest. Met<br />

uitzondering van een zeer beperkt aantal financieel<br />

dienstverleners, die zich geheel op duurzaamheid hebben<br />

gericht, is dit bij nagenoeg nog geen enkele financieel<br />

dienstverlener een onderdeel van zijn werkzaamheden.<br />

Toch zien we steeds meer ondernemingen met<br />

MVO-beleid en ook consumenten die een bewustere<br />

keuze willen maken. Daarom is het raadzaam om in<br />

de inventarisatiefase bij de klant na te vragen wat zijn<br />

doelstellingen zijn ten aanzien van de aanbieder. Moet<br />

duurzaamheid een onderdeel zijn van de analyse en<br />

het advies? Ook hierbij geldt dat de klant een informatieachterstand<br />

heeft ten opzichte van u als adviseur en<br />

dat u de klant moet informeren over de keuzes en de<br />

gevolgen hiervan. Tenslotte maakt ook de betaalbaarheid<br />

en het in bescherming nemen van uw klant tegen<br />

onverantwoorde financiële beslissingen deel uit van de<br />

duurzaamheid van uw advies, maar daar hebben wij al<br />

regelmatig over gepubliceerd. Ik wens u een duurzame<br />

toekomst! n<br />

EERLIJKE VERZEKERINGSWIJZER<br />

Eerlijke Verzekeringswijzer is een onderdeel van<br />

Eerlijke Geldwijzer. Hierin worden banken, verzekeraars<br />

en pensioenfondsen vergeleken op thema’s<br />

als mensenrechten, klimaatverandering, wapens,<br />

gezondheid, arbeidsrechten, natuur, etcetera. De<br />

Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband<br />

van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam<br />

Novib, PAX en World Animal Protecion. Kijk voor<br />

meer informatie op www.eerlijkegeldwijzer.nl.<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


PARTNER IN KENNIS<br />

IN DE SNEL VERANDERENDE HYPOTHEEKMARKT BLIJFT ADVIES<br />

EEN COMPLEXE ZAAK, IS DE OVERTUIGING VAN VKG HYPOTHE-<br />

KEN & KREDIETEN. DE SERVICEPROVIDER ONDERSTEUNT DAT<br />

MET <strong>INNO</strong>VATIEVE PROCESSEN EN EEN BREED AANBOD. DAAR-<br />

OM WORDT ER VEEL ENERGIE GESTOPT IN DE ONDERSTEUNING<br />

VAN DE ADVISEUR EN ZIJN KLANT.<br />

VKG krijgt energie<br />

van vernieuwen<br />

TEKST ERIC-JAN VAN DEN BERG EN PETER VAN DER LINDE, VKG<br />

VKG is al jaren een van de<br />

grootste serviceproviders.<br />

Met VKG Hypotheken &<br />

Kredieten focust de serviceprovider<br />

uit Hoorn<br />

vooral op persoonlijke en gestroomlijnde<br />

dienstverlening. “Wij bedienen de adviseur<br />

zoals hij dat wil: één aanspreekpunt<br />

en een snel transparant proces. De adviseur<br />

wil een breed aanbod en met 28<br />

aanbieders is er ruime keus.” Zelf producten<br />

ontwikkelen doet VKG niet. “Geldgevers<br />

en verzekeraars zijn daar beter in.”<br />

DIGITALE ONDERSTEUNING<br />

De ontwikkelingen op de hypotheekmarkt<br />

vormen een van de redenen om<br />

de financieringstak nadrukkelijker op<br />

de voorgrond te zetten, geeft directeur<br />

Commercie Eric-Jan van den Berg aan.<br />

“Wij zien de markt snel veranderen. Innovaties<br />

zoals videogesprekken, chatten<br />

met je adviseur of inzicht in je dossier of<br />

portefeuille, worden door de consument<br />

steeds meer gewaardeerd.”<br />

ENERGIE<br />

Naast het brede aanbod is een hoge<br />

kwaliteit van dienstverlening speerpunt<br />

bij VKG Hypotheken & Kredieten,<br />

zegt Van der Linde. “Wij willen de adviseur<br />

energie geven. Wij helpen adviseurs<br />

met een snel en transparant proces. Bij<br />

ons kun je 24/7 de status van het dossier<br />

volgen en zien welke stukken er nog<br />

nodig zijn. Onze kracht is daarnaast de<br />

persoonlijke benadering. We hebben een<br />

team waarmee de adviseur kan sparren<br />

om samen tot een oplossing voor de<br />

klant te komen. We nemen zelf geen adviserende<br />

rol in, maar kunnen wel in een<br />

vroeg stadium een indicatie geven of een<br />

klant bij een bepaalde geldverstrekker<br />

terecht kan.”<br />

HANDIGE TOOLS<br />

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk<br />

dat niet alle afspraken op kantoor nodig<br />

zijn. Er is heel veel online met je klant te<br />

bespreken en af te handelen. Voor een<br />

kleine maandelijkse vergoeding ondersteunen<br />

we de adviseur. Een greep van<br />

de mogelijkheden waar we de afgelopen<br />

periode energie in hebben gestoken is:<br />

– online aanvragen en ondertekenen<br />

van een bankgarantie;<br />

– chat en video mogelijkheden van de<br />

adviseur met zijn klant;<br />

– de klant een afspraak in je agenda laten<br />

zetten;<br />

– je afgeronde dossiers omzetten naar<br />

je eigen CRM omgeving om de zorgplicht<br />

van je hypotheekklanten te<br />

monitoren.<br />

FINANCIËLE HUISARTS<br />

Wat VKG betreft is de financieel adviseur<br />

de financiële huisarts, de ‘local hero’.<br />

“Tachtig procent van de consumenten<br />

vertrouwt voor een financieel advies op<br />

zijn adviseur. Eenvoudig hypotheekadvies<br />

bestaat eigenlijk niet. De groep starters<br />

is echt nog steeds klein: die maakt<br />

nog maar tien procent van de totale<br />

markt uit. Er zijn veel meer huizenkopers<br />

die onder het oude regime vallen, die gescheiden<br />

zijn, met verschillende pensioenaanspraken:<br />

er zijn geen standaard<br />

hypotheken. Het advies blijft dus complex<br />

en realiseer je dat het advieslandschap<br />

groter is dan alleen dat van hypotheekproducten.”<br />

De komst van nieuwe producten, zoals<br />

de verhuurhypotheken en de digitale<br />

hypotheken, maken het aanbod voor de<br />

klant breed. Advies blijft daarbij essentieel.<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

”Suggesties<br />

verdienmodel<br />

verduurzaming”<br />

Eric-Jan van den Berg (directeur Commercie<br />

bij VKG, links op de foto) en Peter van der<br />

Linde (directeur Hypotheken en Kredieten).<br />

VER<strong>DUUR</strong>ZAMING<br />

Belangrijk is ook dat adviseurs zich richten<br />

op meer dan alleen het hypotheekproduct.<br />

“Consumenten verwachten dat<br />

je hen ook met andere dingen op weg<br />

helpt, bijvoorbeeld op het gebied van<br />

verduurzaming.”<br />

Een andere doelstelling van VKG is adviseurs<br />

meer ondersteuning bieden dan<br />

alleen op bemiddelingsgebied. “We zijn<br />

bijvoorbeeld een campagne gestart over<br />

duurzaamheid”, zegt Van der Linde. “Wij<br />

willen de adviseur helpen samen met de<br />

klant de weg daarin te vinden. Verduurzaming<br />

is een goed middel om met de klant<br />

in gesprek te raken. Uit allerlei onderzoeken<br />

blijkt dat de consument verwacht dat<br />

de adviseur hem op dat gebied de weg<br />

wijst. Die rol moet je pakken.”<br />

Met hulp van de Duurzaamheidsrapportage<br />

die in elk dossier oproepbaar is, heb<br />

je snel inzicht waarmee je de klant kan<br />

helpen.<br />

WHITEPAPER<br />

Om adviseurs op weg te helpen, heeft<br />

VKG een whitepaper ontwikkeld over<br />

verduurzaming. “We merken dat de klant<br />

niet in beeld heeft welke investeringen<br />

nodig zijn en welke financiële mogelijkheden<br />

hij heeft. Dat zijn echt kansen<br />

voor adviseurs”, zegt Van den Berg. “Met<br />

de whitepaper willen we ze daarin een<br />

zetje geven. We gaan in op financieringsmogelijkheden<br />

en manieren om verduurzaming<br />

in je advies te integreren. Ook<br />

geven we suggesties hoe je een verdienmodel<br />

maakt voor dat advies.”<br />

BIJENKORF OP HET DAK<br />

Wij ondernemen zelf ook duurzaam. We<br />

hebben bijvoorbeeld bijenkorven op het<br />

dak. Adviseurs die bij ons op bezoek komen,<br />

krijgen een bloemzaadbolletje mee.<br />

Dat kunnen ze thuis planten zodat er<br />

weer meer bijen komen. We doen daarnaast<br />

zoveel mogelijk digitaal om papier<br />

te besparen en scheiden natuurlijk ons<br />

afval.”<br />

De zaadbolletjes die we zelf hebben<br />

gestrooid, hebben rondom ons pand hun<br />

werk al gedaan. Vanaf juni tot en met<br />

augustus was het één bloemenzee rond<br />

het pand in Hoorn. n<br />

De whitepaper over verduurzaming is te<br />

downloaden op www.vkghypotheken.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 47


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Hendrik Schakel:<br />

‘Duurzaamheid item<br />

in eerste kennismakingsgesprek”<br />

VIISI HYPOTHEKEN<br />

Viisi Hypotheken is gestart in 2011 en sindsdien op eigen kracht<br />

uitgegroeid tot één van de bekendere onafhankelijke hypotheekadviesketens<br />

in Nederland. De kantoren zijn te vinden van Rotterdam<br />

tot Zwolle en per 1 september ook in Eindhoven en Groningen.<br />

Daarnaast vindt advies veelal plaats via de telefoon en<br />

online. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam, op het Surinameplein.<br />

Per 1 september 2020 zijn er 44 medewerkers.<br />

Hendrik Schakel studeerde scheikunde en economie en heeft<br />

binnen Viisi Hypotheken verschillende rollen. Naast adviseur<br />

zijn dat ook: bewaker advieskwaliteit, auteur, compliance officer<br />

en AOV-expert. Hij is getrouwd met Edelmira, loopt graag hard,<br />

voetbalt en leest boeken over geschiedenis en economie.<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

“ADVISEER NIET ALLEEN OVER VER<strong>DUUR</strong>ZAMING, MAAR DOE ER<br />

VOORAL ZELF AAN. HET BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF. WAAR KOOP JE<br />

JE SPULLEN EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN? MAAR OOK HOE REIS<br />

JE, WAAR BANKIER JE, WAT STEM JE EN HOE <strong>DUUR</strong>ZAAM IS JE EI-<br />

GEN WONING. GA BIJVOORBEELD EENS NAAR EEN WOONWIJZER-<br />

WINKEL OM ALLE OPTIES EN MATERIALEN IN HET ECHT TE ZIEN EN<br />

AAN TE RAKEN”, ALDUS HENDRIK SCHAKEL VAN VIISI HYPOTHEKEN.<br />

Duurzaam is het<br />

nieuwe normaal<br />

Binnen Viisi Hypotheken wordt het verduurzamen<br />

van de woning direct bij de<br />

eerste kennismaking met de klant meegenomen.<br />

“De mate waarin, is voor elke<br />

klant en elke woning verschillend. Iemand<br />

die bijvoorbeeld een klein appartement in<br />

de stad koopt, kan vaak niet zoveel doen,<br />

hooguit via de VvE-vergadering één keer per jaar. Maar<br />

mensen die een wat oudere, nog slecht geïsoleerde woning<br />

kopen, zijn vaak zelf al geïnteresseerd in verduurzamen<br />

van de woning. En als onze klanten er nog niet<br />

mee bezig zijn, dan wijzen we hen op de mogelijkheden<br />

en zorgen dat ze ook via een handig stappenplan op<br />

onze website snel weten hoe ze verduurzaming kunnen<br />

onderzoeken en daarna kunnen uitvoeren.”<br />

Welke duurzaamheidsaspecten neemt Viisi Hypotheken<br />

in de adviesgesprekken mee? “Wij spreken met<br />

onze klanten over de te nemen maatregelen, het benodigde<br />

budget, en de financieringsmogelijkheden, zoals<br />

subsidies, eigen geld of lenen. Verder betrekken we het<br />

beleid van geldverstrekkers volgens de ‘Eerlijke geldwijzer’<br />

in onze adviezen. Wij vragen vooraf altijd in<br />

hoeverre onze klanten de reputatie en duurzaamheid<br />

van geldverstrekkers belangrijk vinden. En of klanten<br />

bereid zijn een iets hogere rente te betalen voor een<br />

duurzame(r) geldverstrekker. En natuurlijk komen de<br />

manieren aan bod waarop geldverstrekkers omgaan<br />

met verduurzaming bij het bepalen van de marktwaarde,<br />

de maximaal te verstrekken hypotheeksom, korting<br />

op de rente en overige extra’s qua verduurzaming.”<br />

Volgens Schakel zijn er ook voor aanbieders volop<br />

mogelijkheden om de verduurzaming van de woningvoorraad<br />

in Nederland te versnellen. Er zijn immers ook<br />

voorbeelden die hier al wel werk van maken. “Met name<br />

Triodos doet er alles aan om klanten te stimuleren hun<br />

woningen te verduurzamen. Zij doen dit door scherpere<br />

rentes aan te bieden als de woning duurzamer is maar<br />

bijvoorbeeld ook door zoiets eenvoudigs als het vergoeden<br />

van de kosten voor een energierapport à 199 euro.<br />

Klanten hebben dan geen drempel meer om onderzoek<br />

te doen en worden beloond als zij verduurzamen.”<br />

Ander goed voorbeeld is van ABN Amro. “Deze bank<br />

biedt bijvoorbeeld deze zomer erg scherpe rentes aan<br />

voor woningen met label A of beter. Dit verbetert natuurlijk<br />

de hypotheekportefeuille van ABN Amro maar<br />

levert klanten ook een scherpe hypotheekrente op als zij<br />

bereid zijn de woning naar energielabel A te krijgen (en<br />

een betaalrekening bij ABN Amro aan te houden). Het<br />

is goed om als aanbieders zelf na te denken over welke<br />

stappen er nog meer genomen moeten worden en te leren<br />

van de voorbeelden die er al wel zijn in de markt.”<br />

Volgens Schakel is duurzaam het nieuwe normaal.<br />

“Je hoeft maar naar buiten te kijken of het nieuws aan<br />

te zetten om te zien hoe noodzakelijk verduurzaming is.<br />

In mijn optiek is er geen andere weg. Het is ondenkbaar<br />

dat niet-duurzaam het nieuwe normaal zou zijn.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 49


PARTNER IN KENNIS<br />

HET IS 2020. VOLDOET U AL AAN DE EUROPESE RICHTLIJN IDD,<br />

DIE NORMEN BEVAT OVER DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERIN-<br />

GEN? DE IDD IS OP 1 JULI 2018 IN DE NEDERLANDSE WETGE-<br />

VING GEÏMPLEMENTEERD EN MARKTPARTIJEN MOESTEN PER<br />

1 OKTOBER 2018 AAN DE NIEUWE REGELGEVING VOLDOEN.<br />

WAAROM NU WEER IETS OVER DE IDD? OMDAT IK ER NIET VAAK<br />

GENOEG OVER KAN VERTELLEN HOE BELANGRIJK DIT SOORT<br />

ONDERDELEN ZIJN BINNEN JE EIGEN ORGANISATIE.<br />

Innovatie laten<br />

werken in het<br />

voordeel van de klant<br />

TEKST MINKE VERBERK, DIRECTEUR DE VERZEKERINGSANALYSE<br />

Het doel van de IDD is zoals op<br />

de website van de AFM beschreven:<br />

‘het creëren van<br />

een gelijk speelveld voor alle<br />

marktpartijen die bij de verkoop<br />

van verzekeringen betrokken zijn,<br />

het verbeteren van de bescherming van<br />

de consument en het bevorderen van<br />

een interne markt voor financiële diensten.<br />

De richtlijn heeft daarnaast als doel<br />

om de sancties op overtredingen te harmoniseren.’<br />

Er wordt onderscheid gemaakt in<br />

twee varianten: de adviseur (lees distributeur)<br />

of volmacht met 100 procent<br />

personen (die door de AFM gewoon als<br />

distributeur wordt gezien) en de productontwikkelaar<br />

(lees verzekeraar of volmacht<br />

met eigen producten (al dan niet<br />

in een pool of met 100 procent tekening).<br />

Waarom in deze innovatie special?<br />

Omdat als je deze regelgeving goed tegen<br />

het licht houdt, er alleen maar uit<br />

kan komen, dat je je producten continue<br />

evalueert en de klant mooie door de productontwikkelaar<br />

ontwikkelde innovatieve<br />

producten krijgt aangeboden van<br />

zijn adviseur. En stellen we daarmee het<br />

klant belang wederom centraal! Want<br />

het draait tenslotte allemaal om de<br />

klant, toch?<br />

VERPLICHTING<br />

Wat houdt de verplichting voor bedrijfsprocessen<br />

precies in voor u als adviseur<br />

of bemiddelaar in verzekeringen? De distributeur<br />

richt een distributieproces van<br />

het product in dat ervoor zorgt dat:<br />

– alle benodigde informatie van de<br />

ontwikkelaar voorhanden is, zodat de<br />

distributeur de kenmerken van het<br />

product, het productgoedkeuringsproces<br />

en de juiste doelgroep begrijpt;<br />

– schade aan klanten wordt voorkomen<br />

en vermindert.<br />

– er een behoorlijk management van<br />

belangenconflicten binnen de organisatie<br />

wordt ondersteund;<br />

– er rekening met de doelstellingen,<br />

behoeften en kenmerken van de<br />

doelgroep wordt gehouden.<br />

HET PRODUCTONTWIKKELINGS-<br />

PROCES<br />

Er zijn processen voor de productontwikkelaar<br />

en distributeur en deze processen<br />

moeten binnen de organisatie worden<br />

geborgd. Voor productontwikkelaars gelden<br />

de volgende processen en verplichtingen<br />

die daaruit voortvloeien op het<br />

gebied van:<br />

– distributie;<br />

– doelgroep;<br />

– gekwalificeerd personeel;<br />

– inrichting;<br />

– producttest;<br />

– productevaluatie.<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

En voor de distributeurs (ook de adviseur<br />

of 100 procent volmacht) geldt dat onderstaande<br />

binnen de eigen organisatie<br />

is verankerd:<br />

– verplichtingen m.b.t. productontwikkeling;<br />

– verplichtingen m.b.t. informatieverstrekking;<br />

– verplichtingen m.b.t. advisering;<br />

– verplichtingen m.b.t. vakbekwaamheid;<br />

– verplichtingen m.b.t. bedrijfsprocessen.<br />

Minke Verberk:<br />

‘De klant staat<br />

voorop.’<br />

Al deze verplichtingen en eisen moeten<br />

ervoor zorgen dat bij zowel de ontwikkelaar<br />

als distributeur de producten op<br />

evenwichtige wijze rekening houden met<br />

de belangen van de klant. Daarnaast<br />

biedt deze regelgeving de mogelijkheid<br />

tot het ontwikkelen van nieuwe producten.<br />

Als je op de juiste wijze dit proces<br />

inricht, heeft iedereen er voordeel van en<br />

uiteindelijk de klant.<br />

Waarbij de laatste variant de interessantste<br />

is. Er wordt namelijk in de markt<br />

gesteld dat 100 procent verzekeraars producten<br />

(ontwikkelaarsproducten) alleen<br />

maar door de ontwikkelaar gereviewd<br />

moeten worden. Dit klopt, alleen zal een<br />

ieder (de adviseur maar ook 100 procent<br />

volmacht) nog steeds voor de eigen organisatie<br />

moeten bepalen of het product<br />

past bij de kernwaarden van het kantoor.<br />

Er geen afwijkingen zijn ten opzichte van<br />

het 100 procent verzekeraarsproduct en<br />

ook of de juiste doelgroep wordt gehanteerd.<br />

Dit laatste geldt dus ook voor de<br />

adviseur, die actief moet terugkoppelen<br />

aan een productontwikkelaar of de juiste<br />

doelgroep met het product wordt bereikt.<br />

Dus er is echt wel wat te doen voor<br />

de adviseur en ik vraag me af in hoeverre<br />

dit nu binnen de eigen organisatie<br />

belangrijk wordt gevonden en geborgd.<br />

Door het op een juiste wijze inrichten<br />

van deze processen en wetgeving zoals<br />

de IDD maar ook het productontwikkelingsproces<br />

kan er tijdwinst worden<br />

behaald en leidt dit tot een efficiëntere<br />

werkwijze en krijg je betere, nuttige en<br />

veiligere (en vooral innovatievere) producten<br />

voor de klant! De klant of gebruiker<br />

van het product staat voorop, het<br />

draait tenslotte bij de IDD, allemaal om<br />

deze (eind)klant.<br />

SANCTIES<br />

Sancties jazeker dat leest u weer goed,<br />

door deze nieuwe Europese richtlijn met<br />

daaraan gekoppeld een Europese Verordening<br />

is het mogelijk voor de toezichthouders<br />

u passende sancties of restricties<br />

op te leggen, ook aan bijvoorbeeld<br />

het intermediair, u dus als adviseur. Boetes<br />

tot maximaal tien procent van uw<br />

omzet zijn niet uitzonderlijk.<br />

Was het eerst nog geheel vrijblijvend<br />

in te richten, vanaf 1 oktober 2018 niet<br />

meer en dient u als adviseur aan deze regelgeving<br />

te voldoen en hiervoor binnen<br />

de organisatie ook een distributieproces<br />

te hebben ingericht.<br />

COMPLIANTTOOL INTERMEDIAIR<br />

De Verzekeringsanalyse/Easyparp heeft<br />

een aantal technische oplossingen binnen<br />

diverse systemen ingericht. Met 4<br />

Insurance (AWI Software) hebben wij<br />

bijvoorbeeld een webbased omgeving<br />

ontwikkeld, de complianttool intermediair,<br />

waarbinnen u als adviseur op een<br />

eenvoudige wijze aan deze IDD regelgeving<br />

kan voldoen (www.complianttool.<br />

nl). Deze omgeving is zo ingericht met<br />

de onderdelen van het distributieproces<br />

zoals wordt verwacht vanuit wetgeving<br />

en toezichthouders. Ook hier worden<br />

er handelingen vanuit de adviseur<br />

gevraagd, waaronder de terugkoppeling<br />

over doelgroepen van producten naar de<br />

verzekeraars toe.<br />

In Scienta (een proces en procedure<br />

omgeving) hebben we een oplossing ingericht,<br />

de zogeheten Easyparp module,<br />

waarbij de productontwikkelaar via het<br />

systeem en de PARP Guidance zich deze<br />

materie snel eigen kan maken om zo het<br />

beheer en onderhoud van eigen producten,<br />

maar ook de 100 procent producten<br />

goed in te richten en te regelen binnen<br />

de eigen organisatie. Verzekeraars kunnen<br />

eventueel in het systeem mee kijken<br />

en toetsen door middel van een persoonlijke<br />

toegangscode. Ook biedt het de mogelijkheid<br />

om juist wel nieuwe producten<br />

te ontwikkelen.<br />

Door het slim inrichten van deze processen,<br />

ben je als financieel dienstverlener<br />

24/7 in control, maar kun je ook op<br />

deze wijze snel schakelen met bijvoorbeeld<br />

je aangesloten financieel dienstverleners<br />

of eenvoudig informatie digitaal<br />

terugkoppelen naar een verzekeraar.<br />

Het PARP-onderdeel in Scienta, is onder<br />

andere een goede aanvulling op bijvoorbeeld<br />

het Volmachthandboek van JV Impuls.<br />

Maar is aan te sluiten op iedereen<br />

die een aansluiting heeft of wil bij Scienta.<br />

Voor meer informatie verwijzen wij u<br />

naar onze website: www.easyparp.nl. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 51


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

WAT KAN DE FINANCIËLE SECTOR LEREN VAN DE TWAALF ONTWERPPRINCIPES<br />

VAN DE PERMACULTUUR? NIETS, IS WAARSCHIJNLIJK HET EERSTE WAT JE TE BIN-<br />

NEN SCHIET. HOEZO HEEFT HET WROETEN IN AARDE EN AANVERWANTE AGRARI-<br />

SCHE ZAKEN IETS TE MAKEN MET HET VERKOPEN VAN VERZEKERINGEN, INVES-<br />

TEREN VAN KAPITAAL EN HET MAKEN VAN WINST? VERASSEND GENOEG IS JUIST<br />

HET TEGENOVERGESTELDE WAAR. DE FINANCIËLE SECTOR KAN ONTZETTEND<br />

VEEL LEREN VAN DE PRINCIPES WAAROP DE PERMACULTUUR IS GESTOELD. VOOR<br />

DE ANALYTISCHE MENS IN DE FINANCIËLE SECTOR EEN WAARDIGE INSPIRATIE-<br />

BRON OM ECHTE STRUCTURELE VERANDERING TE REALISEREN.<br />

Concrete lessen uit<br />

de permacultuur<br />

voor financials<br />

TEKST AMBA ZEGGEN EN GÉ VISSER | BEELD BAS VAN TOL<br />

Verandering is nog steeds nodig in de financiële<br />

sector. Zeker, 2008 was een<br />

wake-up call voor hoe het ervoor stond<br />

in de sector. Business as usual had afgedaan.<br />

Oude vertrouwde gedragingen<br />

zoals focus op de kortetermijn, alleen<br />

sturen op winstmaximalisatie in euro’s en niet transparant<br />

handelen waren rijp voor de schroot. Net als en<br />

het negeren van mens, milieu en maatschappij bij het<br />

maken van plannen en keuzes. Het moest echt anders.<br />

Althans dat was het idee. Alleen als we de ontwikkelingen<br />

bekijken van de afgelopen twaalf jaar is de verandering<br />

eigenlijk heel beperkt.<br />

Grootste probleem van het niet van de grond krijgen<br />

van een echte fundamentele verandering ligt bij<br />

het niet overtuigd zijn dat een andere koers mogelijk is.<br />

Deep down verscholen in de ziel van de sector is de overtuiging<br />

nog steeds dat de traditionele aanpak eigenlijk<br />

de enige is om te overleven. En ja, er is wel iets misgegaan<br />

in 2008, maar dat kwam door onverantwoordelijk<br />

gedrag van bestuurders en inhalige consumenten. Oftewel:<br />

een nieuwe weg inslaan is ongewis en eng.<br />

Tijd dus voor de introductie van een systeem dat al<br />

jaren heeft bewezen echt te werken. Een mooie bron<br />

om van te leren en wellicht de eerste stappen naar anders<br />

denken en doen makkelijker te maken.<br />

PERMACULTUUR<br />

Permacultuur in (agrarische zin) is het bedrijven van<br />

landbouw waarbij je gebruik maakt van de omgevingsfactoren<br />

zoals ze zijn. Je handelen en doen om bijvoorbeeld<br />

voor een goede oogst te zorgen, is in balans met<br />

de omgeving en vereist zo min mogelijk onnatuurlijke<br />

hulpmiddelen. Voordat je begint met het bebouwen van<br />

de grond observeer je de omgeving om te zien welke<br />

omgevingsfactoren zoals zon, wind, water maar bijvoorbeeld<br />

ook dieren de locatie beïnvloeden. Bij de keuzes<br />

voor het planten van gewassen hou je rekening met deze<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

factoren. Kortom je handelt in balans met de omgeving<br />

en tegelijkertijd profiteer je van diezelfde omgeving.<br />

Zonder de omgeving geweld aan te doen. Sterker nog je<br />

maakt slim gebruik van de elementen die aanwezig zijn.<br />

Je plant bijvoorbeeld expres notenbomen in de<br />

buurt van koeien die baat hebben bij de schaduw van<br />

deze boom. De bladeren van deze schaduwrijke boom<br />

zijn een uitstekende maaltijd voor de koeien en goed<br />

voor de kwaliteit van de bodem.<br />

Erg leuk en sympathiek allemaal, maar hoe en wat<br />

kan de financiële sector hiervan leren? Het gaat nog<br />

steeds over planten, bomen en beestjes. Niet echt de<br />

wereld van haute finance. Waar zit de link precies?<br />

DE TWAALF PRINCIPES<br />

Het adagium van Patrick R. Vickers, autoriteit op het<br />

gebeid van permacultuur, vat de te leren lessen prachtig<br />

samen: ‘Live as though you’re going to die tomorrow<br />

but farm as though you’re going to live forever’. Vervang<br />

het woord ‘farm’ door bank, verzekeraar, adviseur of,<br />

doe eens gek, private equity en klaar is kees. Als je elk<br />

besluit langs deze meetlat legt, komen oude vertrouwde<br />

pilaren zoals het kortetermijndenken vanzelf in een<br />

ander daglicht te staan. Immers als je horizon oneindig<br />

is en je bent daar verantwoordelijk voor dan is het<br />

minder interessant hoeveel winst je het volgend kwartaal<br />

denkt te behalen. De vraag, hoe kun je ervoor zorgen<br />

dat je er over vijftig of honderd jaar nog bent, wordt<br />

dan veel belangrijker. De twaalf ontwerpprincipes zijn<br />

een uitstekende leidraad voor de financiële sector om<br />

de juiste koers te pakken en te behouden. In permacultuur<br />

terminologie: een leidraad voor het waarnemen,<br />

analyseren en handelen. Of dit nu gaat over het bepalen<br />

van strategische doelen, het wel of niet verkopen van<br />

producten aan klanten of het personeelsbeleid.<br />

De twaalf principes starten bij het uitgangspunt (vrij<br />

vertaald) dat je rekening houdt met de belangen van<br />

alle stakeholders inclusief milieu en maatschappij. Of<br />

dit nu leden zijn uit de eigen groep (te vertalen naar<br />

AMBA ZEGGEN<br />

Amba Zeggen (1971) heeft als wiskundige/actuaris ruim twintig<br />

jaar ervaring in de financiële sector. Zij is ervan overtuigd<br />

dat Good Governance en uitstekende resultaten hand in hand<br />

moeten gaan. Met haar adviesbureau Risk & Governance<br />

helpt zij organisaties deze overtuiging te realiseren. Tevens<br />

geeft ze les aan de Amsterdam Business School en verzorgt<br />

ze commentaar op het financieel en economisch nieuws voor<br />

het programma Goed ingelichte kring op NPO radio 1. Tevens<br />

maakt ze deel uit van de Raad van Toezicht van de stichting<br />

New Financial Forum.<br />

Amba Zeggen:<br />

‘Eerste zaadje<br />

naar echte<br />

verandering.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 53


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

collega’s vanuit de organisatie), de gemeenschap in het<br />

geheel (te vertalen naar klanten, aandeelhouders, toezichthouders,<br />

sectorgenoten en de maatschappij), of de<br />

belangen van de aarde zelf.<br />

ZELFREGULERING<br />

Een van de belangrijkste principes is het zelfreguleringsprincipe:<br />

‘Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling’.<br />

Zelfregulering binnen de permacultuur<br />

betekent dat systemen zichzelf kunnen bedruipen door<br />

te leren van positieve en negatieve terugkoppeling binnen<br />

het systeem. Bijvoorbeeld door te veel te oogsten,<br />

verliest een bodem zijn vruchtbaarheid en biodiversiteit.<br />

De volgende oogst zal stukken minder zijn. Om het<br />

om te buigen moet je dus op zoek naar een effectieve<br />

balans tussen oogsten en behoud van bodemkwaliteit.<br />

Het systeem kan zichzelf steeds bijsturen door de terugkoppeling<br />

uit het systeem te gebruiken.<br />

Een ander belangrijk onderdeel van permacultuurzelfregulering<br />

is het hanteren van een langetermijnhorizon,<br />

vrij van egocentrisme. Keuzes die je vandaag<br />

maakt, hebben een positieve impact op toekomstige<br />

generaties.<br />

Hoe moet je dat vertalen naar een bank of verzekeraar?<br />

Heel simpel, organiseer je eigen feedback en doe er<br />

‘De twaalf ontwerpprincipes<br />

zijn een uitstekende leidraad<br />

voor de financiële sector<br />

om de juiste koers te pakken<br />

en te behouden’<br />

ook iets mee. Er zijn genoeg bronnen aan te wijzen van<br />

klanten, medewerkers en andere betrokkenen die feedback<br />

geven over het handelen en doen van een organisatie.<br />

Bijvoorbeeld de zorgvuldigheid die (niet) is gehanteerd<br />

bij het adviseren over derivaten. Voor veel mkb-ers<br />

kunnen we gerust concluderen dat het zorgvuldig adviseren<br />

niet erg goed is verlopen. Die feedback is in ieder<br />

geval afgegeven. Maar is daar nu ook iets mee gedaan?<br />

En daar bedoelen we niet mee de maatregelen afgedwongen<br />

door de AFM. Ook leuk, maar het gaat juist om<br />

een interne motivatie om het echt goed te doen.<br />

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het invoeren van<br />

de ‘eigen oma-lakmoesproef’. Met andere woorden, zou<br />

je dit product ook aanbevelen aan je eigen familie? Onder<br />

vergelijkbare omstandigheden. Wellicht dat je nu<br />

dan minder omzet maakt omdat je niet alles wat los en<br />

vast zit kan verkopen. Tegelijkertijd zorg je door goed<br />

en zorgvuldig advies op de langere termijn voor een robuust<br />

financieel systeem.<br />

CULTIVEER DIVERSITEIT<br />

Het diversiteitsprincipe is één-op-één te vertalen naar<br />

de financiële sector. In eerste instantie naar een van de<br />

belangrijkste beleggingsstrategieprincipes. Namelijk<br />

portefeuillediversificatie. Iedereen snapt dat het oliekoekendom<br />

is om al je kapitaal te investeren in één productsoort.<br />

Geen enkel weldenkend bestuur stopt al zijn<br />

vermogen in aandelen Unilever of Heineken. Een gezonde,<br />

robuuste beleggingsportefeuille bevat financiële<br />

producten uit verschillende sectoren met verschillende<br />

looptijden en rendementsverwachtingen. Waarom?<br />

Heel simpel, als zich een schok voordoet op de markt is<br />

de kans kleiner dat je gehele portefeuille onderuitgaat.<br />

Maar ook de diversiteit van een organisatie en met<br />

name daar waar de besluiten worden genomen, is belangrijk.<br />

Er zijn legio onderzoeken waaruit blijkt dat diverse<br />

teams (divers in gender, afkomst, leeftijd, expertise,<br />

etcetera) vele malen succesvoller zijn dan homogene<br />

peers. Niet één visie of denkrichting overheerst. Verschillende<br />

standpunten worden gedeeld. Keuzes worden<br />

fijn geslepen aan diverse inzichten.<br />

Overigens is het essentieel het volledige diversiteitprincipe<br />

na te leven. Namelijk dat je het moet gebruiken<br />

en waarderen. In moderne managementtaal heet<br />

dat inclusiviteit. Je kan namelijk nog zoveel diversiteit<br />

nastreven en allerlei programma’s optuigen om andersdenkenden<br />

te stimuleren om mee te doen maar als je<br />

die input niet gebruikt noch waardeert, blijf je een monocultuur<br />

behouden. Met alle gevolgen van dien.<br />

MEER PRINCIPES<br />

En zo zijn er nog meer principes die je concreet kunt<br />

vertalen naar de sector en waar je hele eenvoudige acties<br />

aan kunt verbinden om een eerste stap naar veran-<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Gé Visser:<br />

‘Groei is niet per<br />

definitie goed.’<br />

GÉ VISSER<br />

Gé Visser (1968, Haarlem) heeft vijfentwintig jaar<br />

onderwijservaring als docent en teamleider op College<br />

Hageveld in Heemstede. Hij is oprichter van<br />

trainingsbureau ‘de Voedingsbodem’ en lid van het<br />

kernteam van Voedselbos Houtrak, een openbaar<br />

eetbaar plukpark in aanleg tussen Amsterdam en<br />

Haarlem.<br />

dering te zetten. Een boeiende exercitie om de principes<br />

te vertalen naar ons denken en handelen en in de financiële<br />

sector. Wat betekent bijvoorbeeld het principe:<br />

‘Gebruik kleine en trage oplossingen’? En zijn we hier al<br />

mee bezig? Wat houdt ons tegen als dit nog geen onderdeel<br />

is van onze werkwijze? En hoe kunnen we wel voldoen<br />

aan dit klein en traag principe? Het kan soms verfrissend<br />

zijn om niet vanuit starre opgelegde regels en<br />

ander juridisch kader te kijken naar hoe je evenwichtig<br />

en duurzaam kunt opereren met behoud van winst in<br />

euro’s en tevreden klanten en medewerkers.<br />

EERSTE ZAADJE<br />

Van het ‘wroeten in de aarde met principes’ kunnen we<br />

dus ontzettend veel leren in de financiële sector.<br />

– Diversiteit helpt. En dan niet vanuit het parasiteren<br />

op andermans vermogen maar door op een gelijkwaardig<br />

niveau gebruik te maken van elkaars verschillen.<br />

– Groei is niet per definitie goed. Niet elke weg om je<br />

marktaandeel te vergoten is ook verstandig of voegt<br />

iets toe aan de organisatie die je volgens eigen ethische<br />

principes wilt zijn.<br />

– Langetermijn focus is belangrijk. Niet alleen omdat<br />

het beter is voor klanten of het functioneren van<br />

een maatschappij maar ook omdat het op de langer<br />

termijn beter en duurzaam resultaat in euro’s oplevert.<br />

Binnen de permacultuur wordt slecht gedrag vroeg of<br />

laat afgestraft. Waarbij de veroorzaker van de situatie<br />

er (ook) onder lijdt. En dat is niet vanzelfsprekend in<br />

de financiële sector. Als er problemen zijn, worden reddingsplannen<br />

opgetuigd door de overheid of men haalt<br />

extra kapitaal op bij de aandeelhouders die geen verlies<br />

meer kunnen permitteren. Een echte correctie, zoals<br />

ander soort bestuurders, andere producten, of de organisatie<br />

opknippen in kleinere delen, vindt niet plaats.<br />

Of in ieder geval onvoldoende. De zelfregulerende werking<br />

hapert op sommige momenten. Met alle kwalijke<br />

gevolgen van dien. Dus dat laatste zetje moeten we dan<br />

maar als inspiratie ophalen uit de ontwerpprincipes<br />

van de permacultuur. Het eerste zaadje naar een echte<br />

verandering is hiermee geplant. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 55


PARTNER IN KENNIS<br />

WE LEVEN MOMENTEEL IN EEN WERELD DIE GEDOMINEERD<br />

WORDT DOOR HET COVID-19 VIRUS EN DE IMPACT DAAR-<br />

VAN IN ONS DAGELIJKSE LEVEN. WE STAAN DAARNAAST<br />

VOOR EEN ENORME UITDAGING OM DE ECONOMIE GAANDE<br />

TE HOUDEN. MAAR WE WORDEN OOK STILGEZET OM NA TE<br />

DENKEN OVER WAT DEZE CRISIS VOOR ONS BETEKENT ALS<br />

MENS EN ALS SAMENLEVING.<br />

Innovatief duurzaam<br />

beleggen<br />

TEKST THEO KRINS, MANAGER VERMOGENSADVIES SCILDON<br />

Velen verwachten dat thuiswerken<br />

het nieuwe normaal<br />

wordt. En we ervaren<br />

dat digitaal vergaderen op<br />

z’n minst voor een deel het<br />

fysiek vergaderen kan blijven vervangen.<br />

Bijkomend voordeel hiervan is dat minder<br />

mobiliteit direct al een bijdrage levert<br />

aan een meer duurzame wereld.<br />

Natuurlijk was er al langere tijd een<br />

trend gaande waarin een groeiend aantal<br />

mensen in de samenleving bezig is<br />

met bewuster leven. Steeds meer mensen<br />

willen investeren in een gezonde,<br />

duurzame wereld, met aandacht voor<br />

groen en kwaliteit van leven. Bij bouwprojecten<br />

voor woningbouw kiezen partijen<br />

bijvoorbeeld steeds vaker energieneutrale<br />

oplossingen en voor creatieve<br />

alternatieven voor parkeren met meer<br />

ruimte voor groen.<br />

Deze trend zie je ook terug bij beleggers.<br />

Jarenlang was zoveel mogelijk rendement<br />

het allerbelangrijkste. En naast<br />

dat rendement waren eigenlijk alleen kosten<br />

en eventueel de risico’s nog interessant.<br />

Tegenwoordig worden er ook andere<br />

vragen gesteld. Wordt er belegd in de<br />

wapenindustrie of bijvoorbeeld in bont,<br />

steenkool, nucleaire wapens, etcetera?<br />

Beleggers zijn tegenwoordig meer<br />

gericht op de lange termijn en willen een<br />

positieve impact hebben op de samenleving.<br />

Dat geeft ze meer voldoening omdat<br />

deze wijze van beleggen bijdraagt<br />

aan een betere wereld voor deze en toekomstige<br />

generaties.<br />

In maart 2020 heeft Scildon een onderzoek<br />

laten uitvoeren onder klanten<br />

met een pensioen op basis van beleggingen.<br />

Uit dit onderzoek blijkt dat van de<br />

ondervraagden in de leeftijd 20-35 jaar<br />

41 procent duurzaamheid een belangrijk<br />

aspect vindt. Bovendien is 68 procent<br />

van deze groep bereid om rendement in<br />

te ruilen voor duurzaamheid. Maar dat is<br />

lang niet altijd nodig!<br />

<strong>DUUR</strong>ZAME FONDSEN RENDEREN<br />

BETER<br />

In het verleden had het onderwerp ‘duurzaam<br />

beleggen’ overigens vooral het karakter<br />

dat dit iets was voor mensen die<br />

een positieve bijdrage aan de ontwikkeling<br />

van de wereld wilden geven. En die<br />

daarom genoegen namen met een iets<br />

lager rendement. Steeds meer onderzoeken<br />

geven aan dat dit beeld niet meer<br />

actueel is.<br />

Morningstar heeft onlangs onderzoek<br />

hiernaar gedaan en concludeert dat<br />

bijna zes van de tien duurzame beleggingsfondsen<br />

over de afgelopen tien jaar<br />

een hoger rendement leveren dan vergelijkbare<br />

traditionele beleggingsfondsen!<br />

Ondernemingen die duurzaam produceren,<br />

behalen namelijk marktbreed betere<br />

resultaten dan bedrijven die dit niet tot<br />

kern van hun activiteiten maken. Daarmee<br />

ontwikkelen de rendementen van<br />

deze bedrijven zich ook steeds positiever.<br />

Daarmee is in het kader van vermogensopbouw<br />

de keuze van beleggingen<br />

in duurzame beleggingsfondsen niet<br />

alleen een keuze gebaseerd op levenshouding,<br />

maar ook gebaseerd op nagestreefd<br />

rendement.<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAM FONDSENBELEID<br />

Voor Scildon is duurzaamheid en maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

essentieel. Onder duurzaam beleggen<br />

verstaat Scildon dat de geselecteerde beleggingsfondsen<br />

in hun beleggingsbeleid<br />

rekening houden met milieuaspecten,<br />

sociale aspecten en goede corporate<br />

governance.<br />

Om daar concreet invulling aan te<br />

geven heeft Scildon een duurzaam fondsenbeleid<br />

voor zowel de eigen middelen,<br />

als de beleggingsfondsen die we – via financieel<br />

adviseurs – aan consumenten<br />

aanbieden.<br />

In dat beleid maken we heldere keuzes<br />

met de overtuiging dat we alleen zo<br />

veranderingen ten goede kunnen bevorderen.<br />

Concreet betekent dat we de volgende<br />

zaken als uitgangspunt nemen:<br />

– extra aandacht voor thema’s die ons<br />

aan het hart gaan;<br />

– hoge eisen aan bedrijven in enkele<br />

specifieke sectoren;<br />

– principieel uitsluiten van een aantal<br />

sectoren;<br />

– minimumeisen aan de duurzame<br />

prestaties van bedrijven en landen.<br />

Theo Krins:<br />

‘Positieve impact.’<br />

De thema’s die ons aan het hart gaan,<br />

zijn:<br />

– Klimaatverandering aanpakken;<br />

– Bescherming van zeeën en oceanen;<br />

– Herstel ecosystemen en behoud van<br />

biodiversiteit;<br />

– Gezondheid en welzijn;<br />

– Fatsoenlijke banen en economische<br />

groei.<br />

De sectoren waar we hoge eisen aan<br />

stellen:<br />

– elektriciteitsproductie (investering in<br />

energietransitie);<br />

– maakindustrie (onder andere arbeidsomstandigheden);<br />

– mijnbouw en olie- en gasindustrie<br />

(transitie van fossiele brandstoffen<br />

naar duurzame energiebronnen);<br />

– wapenindustrie (uitsluiting bedrijven<br />

die betrokken zijn bij controversiële<br />

en kernwapens).<br />

De volgende sectoren sluiten we principieel<br />

uit:<br />

– tabak;<br />

– bont en exotisch leer;<br />

– pornografie;<br />

– gokindustrie.<br />

<strong>INNO</strong>VATIEVE TOOL<br />

Om de klant en adviseur in staat te stellen<br />

om te beleggen volgens de beleggingsdoelstellingen<br />

van Scildon, biedt<br />

Scildon sinds 2020 de duurzame fondsvergelijker<br />

aan. Deze innovatieve tool<br />

is tot stand gekomen in samenwerking<br />

met Morningstar. Hiermee kan de klant<br />

of adviseur zelf inregelen welke duurzaamheidscriteria<br />

relevant zijn en op basis<br />

daarvan fondskeuzes maken. De keuzemogelijkheden<br />

zijn onder andere tot<br />

stand gekomen op basis van het duurzaam<br />

fondsenbeleid van Scildon.<br />

De gebruiker van de tool kan een<br />

screening van de fondsen doen op basis<br />

van zelfgekozen criteria, maar ook een<br />

analyse maken op basis van een geselecteerd<br />

aantal fondsen, waardoor het overzichtelijker<br />

wordt.<br />

Door de veelheid aan keuzes die mogelijk<br />

zijn, is het een unieke fondsvergelijker<br />

die de adviseur in staat stelt maatwerk<br />

te verrichten op het gebied van<br />

duurzaam beleggen. Om snel inzicht te<br />

krijgen kan worden uitgegaan van de<br />

zogenoemde Global Globes (maximaal<br />

vijf), ook wel Sustainability Rating genoemd.<br />

Vervolgens kan een verdieping worden<br />

toegepast, door bijvoorbeeld fondsen<br />

uit te sluiten die beleggen in steenkool,<br />

wapens en palmolie. Ook kan specifiek<br />

worden gekozen voor beleggingsfondsen<br />

die beleggen in bedrijven met<br />

een lage CO2-uitstoot.<br />

Met deze innovatieve tool ondersteunen<br />

wij de klant en de adviseur om<br />

duurzaam te kunnen beleggen op basis<br />

van specifieke voorkeuren. En bieden wij<br />

maatwerk, waar veelal in de markt alleen<br />

generieke oplossingen voorhanden<br />

zijn. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 57


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

“ALS JE IN JE ADVIESPRAKTIJK NIET ZO<br />

<strong>DUUR</strong>ZAAM MOGELIJK MENSEN PROBEERT<br />

TE HELPEN, KUN JE ZE NET ZO GOED NIET<br />

HELPEN: WAT IS DAN DE ZIN VAN JE WERK,<br />

VOOR JE KLANT EN VOOR JEZELF?” ALDUS<br />

HUBRIEN MEIJAARD VAN FINANCIEEL<br />

ADVIES 2.0 UIT CULEMBORG.<br />

Meijaard (55) heeft ruim twintig jaar<br />

een onafhankelijke financiële lifeplanningspraktijk<br />

en daarnaast<br />

een steeds belangrijker wordende<br />

specialisatie op duurzaam vermogensadvies<br />

(Stan&Wende en groen<br />

Goud). “De planningspraktijk zit zo ongeveer wel vol<br />

met 150 mensen (75 procent ondernemers, 25 procent<br />

particulieren). Het duurzame vermogensadvies gaat<br />

grotendeels online, dus daar kan ik nog behoorlijk opschalen<br />

– wat ook de bedoeling is voor de komende jaren.<br />

Ik heb en neem geen mensen in dienst, maar werk<br />

uiteraard wel samen met diverse mensen om zo goed<br />

mogelijk, zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen, nu<br />

en later.”<br />

Meijaard betrekt duurzaamheid op verschillende<br />

manieren in zijn adviezen. “Als ik naar mijn planningspraktijk<br />

kijk, dan probeer ik mijn klanten zo goed mogelijk<br />

te helpen met een zo concreet mogelijk financieel<br />

lifeplan wat ze voor langere tijd (dus duurzaam) kunnen<br />

gebruiken.”<br />

“Kijk ik naar mijn werk als vermogensadviseur, dan<br />

zit de duurzaamheid hier op twee gebieden: net als bij<br />

de planningspraktijk gericht op een concreet en voor<br />

langere tijd bruikbaar – dus op die manier duurzaam –<br />

vermogensplan. En daarnaast adviseer ik alleen maar<br />

op het gebied van duurzame, groene investeringen.”<br />

58 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020


<strong>DUUR</strong>ZAAMHEID & <strong>INNO</strong>VATIE<br />

Niets doen is geen<br />

optie meer<br />

DANKBAARHEID EN GELUK<br />

Waarom Meijaard zich richt op duurzaamheid is voor<br />

hem een overbodige vraag. “Als je namelijk in je adviespraktijk<br />

niet zo duurzaam mogelijk mensen probeert te<br />

helpen, kun je ze net zo goed niet helpen: wat is dan de<br />

zin van je werk, voor je klant en voor jezelf? Het mensen<br />

zo goed mogelijk willen en kunnen helpen zorgt<br />

bij mij steeds weer voor dankbaarheid. En dankbaarheid<br />

zorgt voor geluk: wie wil dat nou niet? Onbewust<br />

doe ik dit al eigenlijk mijn hele werkzame leven, maar<br />

sinds een jaar of vijftien – na mijn burn-out – is dit toch<br />

meer bewust en echt wel in een hogere versnelling gekomen.”<br />

Meijaard richt zijn adviezen zo in dat mensen met<br />

zo min mogelijke inspanning er zo lang mogelijk plezier<br />

van kunnen hebben. “De kosten die ze daarvoor nu<br />

(en natuurlijk ook op latere momenten) maken zorgt zo<br />

dus voor een planning die ook een goede en duurzame<br />

financiële investering voor hen is. Daarnaast kijk ik dus<br />

bij alle manieren van vermogensvorming naar de voor<br />

de klant meest geschikte, maar – of dus…?! – altijd honderd<br />

procent duurzame vorm van sparen of beleggen.”<br />

‘Eerste stap is<br />

afdoen korte termijn<br />

oogkleppen’<br />

TIP<br />

“Een tip die ik graag deel met mijn collega’s: ga eens<br />

eerlijk na bij jezelf wat je het meest irritant vindt aan<br />

deze special, dit artikel, wat ik vertel: kortom alles rondom<br />

het woord/thema duurzaamheid… In die irritatie zit<br />

namelijk – denk ik – datgene waarmee jij misschien wel<br />

het beste je klanten kunt helpen…! Ja, dat vraagt om<br />

aandacht, om willen en durven in je eigen spiegel te kijken.<br />

Zijn jouw klanten dat waard?”<br />

“Voor de productaanbieders is mijn tip: stop met de<br />

focus op korte termijn resultaten, meer winst, meer dividend,<br />

hogere aandelenkoersen. Kijk naar de bedrijven<br />

die al wel een serieuze en duurzame lange termijnstrategie<br />

hebben geformuleerd en daar – niet onbelangrijk<br />

– ook naar handelen. Je zult niet anders kunnen constateren<br />

dat die bedrijven beter werk leveren, hun klanten<br />

beter helpen, beter met hun omgeving en het milieu<br />

omgaan en meer tevreden werknemers hebben. En<br />

evenmin onbelangrijk: betere financiële resultaten hebben.<br />

En dat begint dus bij de eerste stap: het afdoen van<br />

de korte termijn oogkleppen. Spannend? Jazeker. Maar<br />

niets doen is geen optie meer.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> OKTOBER 2020 <strong>VVP</strong> | 59


<strong>VVP</strong> is trots op alle<br />

organisaties die de special<br />

‘Duurzaamheid & Innovatie’<br />

mede mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!