Aakwaa november 2020

aakwaa

Wijkblad voor Aa-landen, Zwolle

In dit nummer o.a.

• Jij en de Wijk-reporters

• Koorbazen

• Burendag

November 2020


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Helaas geen

S.W.A.-Sinterklaas

Als corona nagenoeg dit hele jaar

De wereld in een vaste greep heeft

Begrijpt Sinterklaas dat de S.W.A.

Zijn feest een ander gezicht geeft

In Nederland en Sint’s eigen land

Geldt nu nog een bijzondere wet

Vastgesteld in een breed verband

Door RIVM, Van Dissel en kabinet

Het is ondoenlijk om dit jaar

Van Sint’s kinderfeest te genieten

Op anderhalve meter van elkaar

En het kind ver van Sint en Pieten

Dus geen wijkoptocht met de Sint

Geen Boldermiddag met de kinderen

Regels die al of niet worden bemind

Die dat op dit moment verhinderen

Sint blijft echter onvermoeid en kien

En zit thuis nog volop na te denken

Hoe hij zich toch nog kan laten zien

Om aandacht aan onze wijk te schenken

Hopelijk heeft 5 december volgend jaar

Een vaccin het virus voorgoed verdreven

En dat Sinterklaas en wij weer met elkaar

Het kinderfeest normaal kunnen beleven

Tekst: Martin Bos

“Lieve kinderen uit Aa-landen,

Zoals jullie al wel uit dit gedicht begrepen hebben gaat de jaarlijkse intocht door de

wijk niet door en ook het feest in De Bolder kan niet plaatsvinden.

Maar ik kom wel in de wijk hoor en dat zal worden gefilmd, tenzij de coronamaatregelen dit verhinderen.

Dat filmpje zal vanaf 21 november te zien zijn op de website van de S.W.A.:

www.wijkgemeenschapaalanden.nl

Ik hoop dat jullie daar allemaal naar gaan kijken.

Groeten van Sinterklaas”

3


‘Sprookjes op de stoep’ in Aa-landen

Lang geleden was het heel gewoon dat reizende artiesten hun voorstellingen gaven

op plekken waar de mensen woonden. Dit oeroude concept is uit de kast gehaald

voor ‘Sprookjes op de stoep’. Zo trokken sprookjesvertellers op een platte wagen

vol strobalen de laatste zaterdag van september door Aa-landen.

Zwolle Unlimited in Coronatijd

‘Sprookjes op de stoep’ is een kinderactiviteit

waarmee Festival Zwolle Unlimited inspeelde op

de mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens

de Coronaperiode. Jonge verhalenvertellers

vertelden het laatste weekend van september in

vijf Zwolse wijken sprookjes uit alle landen van

de wereld. Speciaal voor kinderen tussen drie

en twaalf jaar, voor hun ouders en hun opa’s en

oma’s. Op een platte wagen vol strobalen die

ter plekke werden omgetoverd tot tribune en de

kar tot podium. Het was het tweede evenement

uit de koker van deze festivalorganisatie dat

ontstond als gevolg van de Coronacrisis en

de bijbehorende beperkende maatregelen.

Voorstelling door scholieren

In de loop van de zaterdag werden de vier

locaties, Merwedelaan, Amer, Zwemmer en

’t Genietveld aan de Rijnlaan (zie daarvoor het

verhaal van Lucia c.s.) aangedaan en namen

verschillende scholieren van de Van der

Capellen Scholengemeenschap het podium. Alle

leerlingen zijn in opleiding bij de Verhalenboot

van Rob Bults en zij lieten de

bezoekers met hun enthousiaste presentatie

genieten van hun verhalen. Normaal konden

deze scholieren optreden tijdens Zwolle

Unlimited, maar omdat dat dit jaar in beperkte

vorm kon doorgaan, was een alternatief bedacht

om de jongeren toch te kunnen laten acteren.

En die gelegenheid grepen ze, tot genoegen

van de bezoekertjes en hun familie, met beide

handen aan.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

4


G(en)ieten op ’t Genietveld

Buurtbewoners en initiatiefnemers van ’t Genietveld aan de Rijnlaan vertellen het

verhaal van ‘Sprookjes op de stoep’ hieronder zelf. De naar Aakwaa gestuurde foto

laat duidelijk zien dat ze zich daar niet uit het genietveld laten slaan door regengod

Pluvius. Ondanks de oorspronkelijk slechte voorspelling viel het overdag reuze

mee met het weer. Maar ’s avonds tijdens de afsluitende voorstelling was het een

natte bedoening. Met een regenjas aan en onder een paraplu merk je dat niet door

de mooie sprookjes en andere gebeurtenissen .

Redactie Aakwaa

’t Genietveld vertelt

”‘Sprookjes op de stoep’

arriveerde om zes uur op

‘t Genietveld, net toen het

begon te regenen!

De jonge sprookjesvertellers

hadden inmiddels grote honger

en namen de tijd om eerst onder

de oplegger pizza’s te eten.

Ondanks de regen kwam een

twintigtal kinderen met ouders

op de sprookjes af. In groepjes,

onder paraplu’s, genoten ze van

klassieke en nieuwe sprookjes.

Ze zongen enthousiast mee

met Rob Bults van Zwolle

United, die een grappig

liedje over een biggetje dat in de modderpoel poept zong. Na afloop hebben we de winnaar

van de zonnebloemwedstrijd bekend gemaakt. Deze zomer plantte een tiental buurtkinderen

zonnebloempitjes op ’t Genietveld. Door de droogte hebben niet alle zonnebloemen het gered.

De zonnebloem van de 6-jarige Stijn Vliegenthart bleek echter 175 cm hoog te zijn geworden.

Hij kreeg dan ook terecht de prijs, een kweekkastje. De wilde bloemen die we het voorjaar hebben

gezaaid zijn niet mooi opgekomen. Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds hebben we deze

maand (september – red.) heel veel vaste planten kunnen planten. We hopen dit voorjaar op een

mooie bloemenzee! ”

Lucia, Ap, Oscar, Ditty en Ramon

In Memoriam

Ons bereikte het trieste bericht dat Klaas Bos op vrijdag 9 oktober jl.

is overleden na een ziekbed van enkele maanden. Klaas was vele jaren

als vrijwilliger betrokken bij Huttendorp.

De laatste jaren vanwege zijn gezondheid wat meer op de achtergrond.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Anja, zijn zoons en schoondochters

en de kleinkinderen en wensen hen allen veel sterkte in

de komende tijd.

5


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

6

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

7


Bomen over bomen

De laatste keer heb ik het over een echt herfstverschijnsel gehad: paddenstoelen. Iets anders

wat in de herfst ook erg opvalt is de verkleuring van het blad van sommige boomsoorten.

Foto 1

Heel af en toe hebben we hier in Nederland een zogenaamde

‘Indian Summer’. Dan zijn de weersomstandigheden

dusdanig dat het blad heel lang aan de bomen

blijft hangen, terwijl het wel aan het verkleuren is.

Vooral Amerikaanse eiken kunnen dan spectaculair uit de

hoek komen. Maar ook andere, kleinere soorten kunnen

hele mooie herfstkleuren tevoorschijn toveren. Neem

bijvoorbeeld de amberboom (Liquidambar styraciflua).

De wetenschappelijke naam zegt het eigenlijk al:

liquid amber (vloeibare amber).

Soms kunnen er in één boom alle kleuren tussen groen,

geel en fel rood zitten. De bomen op foto 1 staan in

de Grevelingen net achter de parkeerplaats van het

winkelcentrum Aa-landen. Ook in het Park het Engelse

Werk staat er een groot exemplaar van deze soort tegen

de vijver aan (Foto2). Ook is er een essensoort die erg

mooi kan verkleuren. Dit is de smalbladige es (Fraxinus

angustifolia) Deze blijft een stuk lager dan de gewone es

die we veel in Aa-landen zien, maar krijgt wel een kroon

die net zo breed is. Deze krijgt een meer paarse gloed

over de bladeren. De bomen op deze (foto 3) staan op de

parkeerplaats achter de Hoeksteen aan de Scheldelaan.

Nog een heel andere herfstkleur krijgen de beuken

(foto 4) (Fagus sylvatica). Deze verkleuren van groen

naar geel en dan naar bruin. Bij de jonge bomen zie je

dan vaak het blad er de hele winter nog aanhangen,

maar bij oudere bomen valt het blad er af als het bruin

begint te verkleuren. Deze foto is gemaakt vanuit de top

naar beneden, vandaar het ietwat vreemde beeld dat op

deze manier ontstaat.

Foto 4

8


Foto 3

Hoe ontstaan nou al die mooie kleuren? Bij de meeste

bomen is blad in de zomer groen. Behalve dan bij een

paar soorten die wij (mensen) geselecteerd hebben omdat

ze andere kleuren hebben dan de normale wilde soorten.

Dit groene in het blad noemen we chlorofyl (bladgroenkorrels).

Deze bladgroenkorrels zorgen er voor dat het

water (opgenomen door de wortels) en koolstofdioxide

(opgenomen door het blad) omgezet wordt tot suikers en

zuurstof. Deze suikers zorgen er mede voor dat de boom

kan groeien. Onder de invloed van de temperatuur,

neerslag en vooral de hoeveelheid daglicht maken de

bomen in het najaar steeds minder bladgroenkorrels aan.

Omdat het voor een boom erg veel energie kost om

deze korrels aan te maken, trekt de boom op een gegeven

moment in het najaar de korrels uit het blad de takken in.

Doordat de groene kleur dan verdwijnt uit het blad

komen nu de andere kleuren die al in het blad zitten

tevoorschijn. Hier zitten ook veel afvalstoffen in die

de boom graag kwijt wil.

kader

Vaak zien we mensen in het najaar druk in de weer om al

dat blad uit de tuinen te verwijderen. Om vervolgens in het

voorjaar weer compost over de tuin te strooien. Het blad

laten liggen heeft heel veel voordelen. De egels kunnen

er ‘s winters heerlijk in overwinteren. Er komen allerlei

insecten op af waar de vogels weer profijt van hebben in

de winter. Wormen trekken het blad de grond in om het te

gebruiken als voedsel. Wat de wormen dan weer vergeten

op te eten wordt weer verteerd door schimmels en komt

weer ten goede aan de planten in de tuin. Dit scheelt dus

in het voorjaar weer een rondje compost strooien. Kortom:

hark het blad vanaf je gazon en terras de tuin in en laat

het daarna zoveel mogelijk liggen.

Voor vragen en opmerkingen over bomen kunt u mij

mailen: freerkoldenburger@gmail.com

Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger

Foto 4

9


Wisseling wijkagenten Aa-landen

Wijkagent Henri van de Hoeve zwaait af

10


OldStars tennis in Zwolle van start

Maandag 28 september introduceerde het Nationaal Ouderenfonds, met ondersteuning

van de Provincie Overijssel, bij ZTC de Pelikaan het project OldStars tennis met een

kick off onder begeleiding van tennislegende Tom Okker.

Tom Okker aan slag

Kick off aan de

Haersterveerweg

Oud-toptennisser Tom Okker

gaf, als 76-jarig lichtend

voorbeeld van het blijven

bewegen op oudere leeftijd,

op dezelfde tennisbaan het

startsein voor deze kick off,

waar hij in 1962 als 18 jarig

aankomend jonge tennisprof

als special guest bij de

oprichting van tennisvereniging

ZTC aanwezig was. Een

ambassadeur voor sportief

Nederland met een lange

palmares en op zijn hoogste

punt een derde plek op de

wereldranglijst.

Na een kopje koffie en een

welkomst- en openingspraatje

volgden de twintig voor deze

happening aangemelde

deelnemers, na een warmingup,

de OldStars tennisclinic.

De helft had nog nooit

getennist, in tegenstelling

tot de oudste 90-jarige van

het gezelschap die “nog een

leuk balletje wegsloeg”, aldus

Peter Buter, de 81-jarige ZTC

coördinator en Nederlands

kampioen in zijn leeftijdsklasse.

Na het druilerige weer ‘s

ochtends vroeg volgde er

toch een droge dag waarop

de deelnemers onder

leiding van Tom Okker het

oefenprogramma enthousiast

konden afwerken.

Sportief en sociaal aspect

ZTC OldStars tennis richt zich

op de doelgroep 55+ of je nu

wel of niet hebt getennist. Het

wordt op een kleiner veld, met

zachtere ballen en aangepaste

spelregels gespeeld. Het

doel is om met behulp van

een bevoegde leraar en

begeleiders alle deelnemers

op een verantwoorde

manier in beweging te

krijgen en te houden.

Wat is er mooier om één keer

per week met leeftijdsgenoten

samen te komen en een

balletje te slaan en na afloop

samen een kopje koffie/thee

te drinken en ervaringen uit

te wisselen?

Tom Okker

OldStars tennis

op de Pelikaan

Vanaf maandag 5 oktober is

ZTC de Pelikaan van start

gegaan met het wekelijkse

OldStars tennis, onder

deskundige leiding en

begeleiding. Voor nadere

informatie of aanmelden voor

OldStars tennis, ga naar www.

ztcdepelikaan.nl/OldStars

“Je stopt niet met bewegen,

omdat je ouder wordt.

Je wordt oud, omdat je niet

meer beweegt!”

Tekst en foto’s: Martin Bos,

redactie Aakwaa

Gezamenlijk opwarmen

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Repair Café Aa-landen

Tijdelijk geen Repair Cafe, maar wel onze rubriek over het gebruik van een bepaald

apparaat, het onderhoud ervan, en dergelijke.Goede tips om eens bij stil te staan.

Dit keer: Lekkende batterijen

Iets wat vaak voorkomt bij apparaten die langere tijd niet gebruikt worden is het lekken van de nog

aanwezige batterijen. We zien dit geregeld langskomen op het RC. Eerste advies is dus om bij

deze categorie apparaten de batterijen te verwijderen als men het een tijd niet gebruikt.

Ook bij een apparaat dat weinig stroom verbruikt (bijv. afstandsbedieningen tv) zitten de batterijen

te lang en gaan soms lekken.

Advies: Vervang de batterijen om het jaar en koop een goed merk. Hoewel dat geen garantie is om

het lekken te voorkomen.

Als het onheil toch toegeslagen heeft volgen hierbij wat tips om de contacten weer te reinigen.

Benodigdheden:

- oude tandenborstel

- stukje schuurpapier of een nagelvijl

- wattenstokje

- huishoudazijn

- keukenpapier

Werkwijze:

Batterijen verwijderen en verantwoord afvoeren. Borstel de corrosie zoveel mogelijk weg met de

tandenborstel. Eventueel vastzittende aanslag met het schuurpapiertje of nagelvijltje verwijderen.

Aangezien de smurrie uit de batterijen een sterke base is (kaliumhydroxide) moeten we dit

neutraliseren met een zuur. Hiervoor gebruiken we azijn die we met een wattenstokje aanbrengen

op de contactveertjes. Laat dit een kwartiertje inwerken en verwijder het dan met een droog

keukenpapiertje.

Hopelijk zijn de contactveertjes niet doorgeroest,

anders kan men nog proberen om er een druppel

soldeertin op aan te brengen met een soldeerbout.

Monteer nu de nieuwe batterijen en controleer of

het apparaat weer functioneert.

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

Heeft u vragen over een haperend apparaat of hoe u

de reparatie van een kledingstuk aan moet pakken,

mail ons dan naar het onderstaande adres. We kunnen

u misschien via deze rubriek een antwoord geven.

Namens Repair Café Aa-landen: Dirk Dijkstra

Foto 3 13


Foto 4

14


De Aa-weide zoekt:

`• Iemand die het bezoekersteam wil komen versterken voor twee zondagen

per maand van 15.00 tot 16.30 uur. Je hoeft alleen bezoekers te ontvangen,

maar wel goed met dieren en mensen zijn. (alleen met mooi weer gaat de

weide open);

• Iemand voor 1 of 2 vrijdagen om te openen;

• Een flexibele extra helpende hand die af en toe wil ondersteunen

bij onderhoudswerkzaamheden en klusjes.

Ben je sociaal, flexibel, hou je van dieren en heb je af en toe tijd over? Neem dan contact op

met de Aa-weide. Contactgegevens staan achterin de Aakwaa.

15


‘Punkerrups’

In de herfst kun je ze tegenkomen: de kleurrijke rupsen van de meriansborstel.

Met name wanneer het gewaaid heeft, is de kans groot dat je er eentje op de grond vindt.

Uiterlijk

De meriansborstel (Calliteara pudibunda)is familie van de

spinneruilen en een algemeen voorkomende nachtvlinder.

Weinig spectaculair om te zien. Grijs met weinig tekening,

een grote mot met een harig lijf. De rups daarentegen is

een echte schoonheid.

Het lichaam heeft een apart punkkapsel en is altijd lichtgroen

met enkele zwarte vlekken. Op het hele lichaam

vinden we bosjes harde, uitstaande haren.

En op de rug vinden we nog vier bosjes rechtopstaande

haren. Deze haren hebben een variabele kleur: van wittig

geel tot diep oranje. En dan is er nog een pluimpje aan de

achterkant. Dat pluimpje is altijd donkerrood.

Voorkomen

De meriansborstel komt voor in bossen, struwelen, parken

en tuinen. De rupsen leven van diverse bomen en struiken

waaronder sleedoorn, meidoorn, berk en gecultiveerde

fruitbomen. Vaak worden de rupsen gevonden onder de

zomereik, die veel door de rupsen wordt gegeten.

Verpoppen

Als de dagen korter worden, kruipen de rupsen weg

en gaan op zoek naar een veilige verpoppingplek.

Ze verpoppen in de strooisellaag, tussen afgevallen blad

en dode plantenresten. Daarom is het ook zo belangrijk dat

je de tuin niet opruimt! Laat dode planten en afgestorven

planten met rust en ruim pas in het voorjaar op.

De meriansborstel blijft de hele winter pop.

In mei komen de vlinders weer tevoorschijn.

Naam

Meriansborstel is een al lang bestaande naam.

Hij verwijst naar Maria Sibylla Merian (1647-1717),

entomoloog en kunstenares,

die met

haar penselen (de borstels

van de rups) de

metamorfose van rups

naar vlinder vastlegde.

Tekst en foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

16


17


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

18


Wij helpen verder bij

schulden, werk zoeken en

meedoen in Zwolle

Luthmar (30)

JobHulpMaatje bij

Voor Elkaar Zwolle

“HET GEEFT ME VEEL

VOLDOENING OM TE ZIEN

HOE IEMAND GROEIT, IN

ZICHZELF GAAT GELOVEN

EN DAARDOOR MEER

ZELFVERTROUWEN

KRIJGT.”

Wil jij je inzetten om iemand met vragen over werk en solliciteren verder te helpen?

Neem contact met ons op! Ga naar voorelkaarzwolle.nl/aakwaa

19


Koorbazen – Power in mannenzang

Het 55-koppige Zwolse a capella mannenkoor Koorbazen viel, ondanks

een al groeiende landelijke bekendheid, dit televisieseizoen vooral op

door het imponerende optreden in het programma ‘We want more’

van SBS. De vraag van Aakwaa of er ook mannen uit Aa-landen deel

uitmaken van dit koor werd o.a. positief beantwoord door Dian Winkel.

Met deze 48-jarige CIBAP-docent praat Aakwaa over zijn leven als

bariton in Koorbazen.

Sinds wanneer en hoe ben jij bij Koorbazen

terecht gekomen?

Dian: “Mijn ervaring met het zingen in een groep lag al

een jaartje of vijftien in het verleden, toen ik in het voorjaar

van 2018 actief betrokken raakte bij de grootschalige

Zwolse Stadsmuziektheaterproductie ‘De wilde deerne’,

het wolvenmeisje. Samenstellers van die productie waren

Glenn de Randamie, Boudewijn Koops en Ilona Kevelham.

Ilona is initiatiefnemer en oprichter van Koorbazen en

heeft zowel Paul Maaswinkel (dirigent en muzikaal leider)

als Glenn, beter bekend als Typhoon, erbij gevraagd om

dit project in acht weken met elkaar te ontwikkelen.

Boudewijn is sinds voorjaar 2019 aangetrokken als

regisseur. Anderhalf jaar geleden werd ik door een collega

geattendeerd op de vraag naar 10 à 12 nieuwe mannen

voor de uitbreiding van Koorbazen naar een 55-koppig

koor. Van de 100 belangstellenden kon ik mij na een

geslaagde auditie een ‘Nieuwe Koorbaas’ noemen.”

Wat spreekt je aan bij Koorbazen?

Dian: “De combinatie en samenhang tussen muziek,

theater en performance-act. Een universeel verhaal

brengen en een beeld neerzetten, waar de levens,

stemmen en verhalen van de 55 performers in

muziek samenkomen.” Je mag wel zeggen een gevarieerd

gezelschap. Dian: “Ja zeker, de jongste is 18 en de oudste

in de 80 jaar. Met diverse achtergronden en beroepen,

zoals docent, fysiotherapeut, schilder, ex-militair,

marketingman, ambtenaar en ‘stadsboer’ en natuurlijk,

gezien de leeftijd, gepensioneerden. Een saamhorige

gemeenschap met veel vriendenverbanden en contacten,

ook buiten het koorleven. Bij verjaardagen kun je je schrap

zetten voor het aantal felicitaties in de koorgroeps-app.”

SBS TV programma ‘We want more’

Juryleden Trijntje Oosterhuis, Ali B., André Hazes,

Henk Poort en Davina Michelle.

Oordeel en uitspraken juryleden: “Imponerend,

Intimiderend, Positieve kracht, Ongelooflijk knap

gedaan, Het klinkt fantastisch en Vet zeg!”

Trijntje: “Ik word hier een beetje bang van” en

Davina: “Alles eraan klopte”.

Nederland leerde jullie vooral kennen met de

deelname aan het SBS TV programma ‘We want more’.

Dian: “SBS had Koorbazen tijdens één van de optredens

in Nederland gespot en verzocht ons mee te doen aan het

competitieve programma. Dat had nog wel enige discussie

binnen de groep tot gevolg, omdat Koorbazen wel duidelijk

wilde laten zien waar het koor sterk in is, de combinatie

muziek en performance-act, en of dat op TV ook goed

zou overkomen.

En hoe ging dat op weg naar de finale van

het programma?

Dian: “Uitstekend. Bij het eerste studiobezoek gingen wij

met een bus vol zangers en hun familie, ook de kinderen,

naar de studio. Overleg tussen de creatieve mensen van

SBS en Koorbazen leverden een mooi TV optreden op dat

20


Repertoire: eigen gearrangeerde versies van bestaande

nummers van: Nirvana, Radiohead, Michael Jackson,

Rag’n Bone Man, Paolo Nutine en Maarten van Roozendaal.

Van klassiek tot rock, hiphop, spoken word en beatbox.

die avond in Nederland te zien was. Voor alle betrokkenen

bij het koor had het een enorm leereffect. Qua opbouw,

choreografie en sfeer neerzetten kregen wij eigenlijk met

de ervaringen die wij opdeden een cadeautje aangereikt.

En we gingen door naar de halve finale.”

En toen kwam corona en de intelligente lockdown!

Dian: “Ja en dat betekende dat wij voor de opnamen voor de

halve finale van ‘We want more’ niet meer met 55 man de

studio in mochten. De andere halve finalisten waren solo of

een klein gezelschap, maar voor ons TV optreden mochten

er slechts drie man de studio in. Er werd in het ex-Philipscomplex

aan de Ceintuurbaan – geheel coronaproof – een

videoclip opgenomen met alle 55 bazen. Die was ’s avonds

op TV te zien, terwijl er een afvaardiging van drie personen

daadwerkelijk op het podium in Hilversum stond. We gingen

niet door naar de finale, maar wij hielden er wel een

geweldige ervaring en mooie videoclip aan over!”

Optredens: De Zwarte Cross, Stoppelhaene, AFAS Live,

AMMA Awards, TV ‘We want more’ van SBS, voormalige

Philips fabriek in Zwolle en op diverse locaties.

Hoe gaat het nu met Koorbazen in coronatijd?

Dian: “Sinds de eerste lockdown berichten in maart ligt alles

stil. Festivals werden geannuleerd en alle geplande voorstellingen

en optredens werden geschrapt of in de ijskast gezet.

Helaas konden wij de positieve reclame die het TV optreden

ons bracht niet omzetten in boekingen voor optredens in

Nederland. Ook oefenen, waarvoor wij de ruimte in de

Statenzaal gebruiken, kan niet meer. Sinds kort hebben

wij dat verdeeld over twee koorhelften met repeteren in

stemgroepen opgepakt in de theaterzaal van Theater

Buitensoos. Maar niet ieder koorlid kan om allerlei aan

corona gerelateerde redenen komen.

Wij hebben nu wel de tijd om in groepsvorm te brainstormen

over de tijd dat het normale leven weer opgepakt kan worden.

Over hoe het koor na coronatijd moet voortbestaan.

Om nieuwe verhalen te bedenken en in muziek en

performance-act om te zetten. Dat moet met 55 koorleden,

die allen een eigen verhaal hebben, wel lukken.

Vooralsnog zijn wij gedwongen creatief te zijn in onze geest

en op papier en zoeken wij vooral naar wat er WEL

kan vanuit de ambitie en de kracht van 55 bazen.

We hopen dat snel weer te kunnen omzetten in een

spetterende show voor publiek op het podium, waar

dan ook.” www.koorbazen.nl

Interview en tekst: Martin Bos,

foto Dian: Ank Pot, redactie Aakwaa

groepsfoto: Tonny Eenkhoorn

21


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

22


Open Dag Manege Zwolle

Zaterdag 19 september was er open dag bij Manege Zwolle aan de Haersterveerweg.

Aa-landse Livia (10 jaar) is daar naartoe geweest en schreef haar belevenissen aan

de Aakwaa.

De aantrekkingskracht lijkt wederzijds

leuk om er een keer heen te gaan. Gewoon

kijken of zelfs lessen nemen. Ik ga zelf een

instapcursus doen met mijn vriendin.

Het was een super dag!

Livia

Laatst ben ik op de Open Dag van Manege

Zwolle geweest. Het was heel erg leuk. Toen we

binnenkwamen werden we gelijk aangesproken

door iemand die ons vertelde wat je allemaal

kon doen. Ik was samen met een vriendin er

heen geweest en met onze ouders en haar zus.

We gingen eerst even op een paard rijden.

Er waren 2 pony’s en een paard. De pony’s

heten Roos en Sofie. Het paard heet Leo.

Leo is een Fries. Mijn vriendin vond het

geweldig om op Leo te rijden. Ze vindt grote

zwarte paarden met sokken heel leuk, dus ze

vond het fantastisch. De meisjes bij de

paardenritjes waren heel aardig en vriendelijk.

We hebben nog pony’s geborsteld en naar de

lessen gekeken. Gewoon bij het hek en ook in

de kantine. Daar had je een prachtig uitzicht

over de rijbak. We hebben ook naar een soort

van dressuurwedstrijd gekeken.

Ook hebben we nog bij de paarden buiten

gekeken en leuke foto’s gemaakt.

Na afloop kwam er een meisje naar ons toe die

bij de paardenritjes stond. Ze vroeg of we het

leuk hadden gehad en of we op paardrijden

gingen. Het was een leuke dag. Het is zeker

Livia mag een ritje maken

23


ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

d r u k k e r i j

24

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

TOYOTA YARIS Private Lease

Achteruitrijcamera

Multimediasysteem 7 inch scherm

met Apple Carplay en Android Auto

Airconditioning

VOOR €286,- p/mnd*

Autobedrijf

Bert Wieten


Op Orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen?

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden?

Bent u in de financiële problemen gekomen door de Coronacrisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp

bij uw post en papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-17.00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alleen op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden

(van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie

en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten

en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren

en financiën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de

Coronacrisis? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle

(www.rbzzwolle.nl).

Zwanet Coördinator van Home-Start

Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben

mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet

Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de

contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle.

Waar ouders met problemen behoefte aan hebben

is vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter

die hoort en begrijpt wat er speelt.

Een luisterend oor

haalt je uit het

isolement

Ouder Gerlinde; “ík mag zelf bepalen waar het over

gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind.

Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig.

Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het

contact met anderen.”

Zwanet; “Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak

zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een

klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten,

heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen”.

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan

gezinnen met kinderen tot 18 jaar

www.home-start.nl of bel (038) 8515700

25


Jij en de wijk-reporters schrijven over Aa-landen

Wie in Aa-landen woont weet: de wijk is nog niet zo héél oud. Het oudste huis in Aa-landen is van 1967. Of nee, dat klopt

eigenlijk niet. De boerderij Helderlicht, aan de oevers van de Wijde Aa, is in 1840 gebouwd. Ver vóór de huidige Aa-landen.

Dat roept de vraag op hoe het hier was voordat de eerste huizen van de huidige Aa-landen gebouwd werden. En dat was

precies de vraag waarmee de leerlingen uit groep 8 van de Aquarel, Het Stroomdal en De Werkschuit tijdens de workshop

‘Waar vroeger koeien loeiden’ aan de slag gingen.

Aan de hand van filmpjes, geluidsfragmenten, oude foto’s en krantenartikelen deden de leerlingen eerst onderzoek, om

er vervolgens als een verslaggever een artikel over te schrijven. Dat deden ze allemaal op hun eigen manier. Desimcan

maakte een fotoreportage over vroeger en nu. Soheil, Storm en Tsjerk schreven over ‘het gat dat de Wijde Aa heet’.

Tristan, Nino en Thijmen ontdekten mysterieuze letters op het hartvormige blaadje van één van de vier lindebomen

die aan de Middelweg staan. Ze wilden het raadsel oplossen en er een thriller over schrijven, maar ontdekten dat de

lestijd daarvoor iets te kort was. In deze Aakwaa plaatsen we zes leuke artikelen die geschreven zijn door de leerlingen

Viet-Anh, Mart, Boaz, Guus, Jim, Sepp, Dionne, Elyas, Tim, Giliany, Erva, Cleo, Asya, Milou, Rozjina,

Annemijn, Yarah en Hesse. Veel leesplezier!

Simone van der Meulen

Geschiedenis van de Wijde Aa

De Wijde Aa was vroeger alleen maar weiland en daar was eigenlijk helemaal niks

aan. Eind jaren zestig hadden ze grond nodig om de ondergrond van huizen te

maken. Toen groeven ze een grote kuil. In 1958 was de Wijde Aa ontstaan.

Het was eerst een grote kuil, maar daarna kwam er water in. En nu is de Wijde Aa

dus een grote waterkuil met een grote watermassa. De Wijde Aa is een hele grote

plas van een paar meter diep zelfs. Wij zwemmen soms in de Wijde Aa en daar zijn

twee hele grote bomen die wij de ‘konijnenoren’ noemen. Die noemen we

natuurlijk zo, omdat ze heel groot en op konijnenoren lijken.

Viet-Anh, Mart, Boaz uit groep 8A De Aquarel

Zwolse wapens

Kent u deze wapens? Zo ja, dan weet u waarschijnlijk ook welke van vroeger was

en welke van nu? Het witte kruis in een blauwe achtergrond is het gemeentewapen

van de stad Zwolle. Het is een wapen dat nog steeds gebruikt wordt. Helemaal

van nu dus. Het wapen met het blauwe kruis is het wapen van de gemeente

Zwollerkerspel. Zwollerkerspel is een gemeente die vroeger om de stad Zwolle

heen lag. Dit wapen is van vroeger, want Zwollerkerspel bestaat sinds 1967 niet

meer. Het wapen van deze opgeheven gemeente bestaat nog wel. U kunt het

bekijken in de glas-in-loodramen van de Statenzaal in de Diezerstraat én aan de

zijkant van een bruggetje over de Westerveldse Aa.

Dionne, Elyas en Tim uit groep 8 van Het Stroomdal

26


Vissen in de Wijde Aa

Er zijn twee verschillende soorten voorntjes: de rietvoorn en de blankvoorn.

De rietvoorn heeft oranje vinnetjes en is geel grijzig van kleur. De blankvoorn heeft

grijze vinnetjes en is grijzig van kleur. Er leven ook kwallen in de Wijde Aa. Meestal

zoetwaterkwallen, die leven in grote groepen met elkaar. Er leven ook rivierkreeften.

Ze zijn ongeveer 17 centimeter. Bij de vrouwelijke rivierkreeften zijn de scharen even

groot. Bij de mannetjes is de rechterschaar groter. Ze komen oorspronkelijk voor in Zuid-Amerika. De snoek in de

Wijde Aa een grote zoetwatervis uit de familie van de snoeken (Esocidae). Het is een van de roofvissen die in België

en Nederland voorkomen, maar ook op andere plekken van Europa, Azië en Noord-Amerika. Snoeken kunnen

vijftien jaar oud worden. In Noord-Amerika komen naast de snoek (Northern Pike) ook andere soorten Esocidae

voor, waarvan met name de wat grotere en sterkere muskellunge (Esox masquinongy) noemenswaard is.

Ook in de Amoer komt een snoeksoort voor, de Amoersnoek (Esox eichertii).

Guus, Jim en Sepp uit groep 8A van De Aquarel

Zwollerkerspel opgeheven

Hallo lieve lezer, wij gaan je iets uitleggen over Zwollerkerspel.

Wist je dat Aa-landen vroeger voor een deel nog niet van Zwolle

was, maar van Zwollerkerspel (je spreekt uit: Zwollerkärspel)?

Zwollerkerspel was met ruim 147 km2 een van de grootste

gemeente van Nederland en omsloot de stad Zwolle helemaal.

Ook Hasselt trouwens. Het gemeentehuis van Zwollerkerspel

stond wel in Zwolle. Zwollerkerspel had/heeft een riviertje dat

al ongeveer 100 jaar stroomt: de Westerveldse Aa. De stad

Zwolle was vroeger ‘bijna helemaal omgeven met weilanden´, noteerde de Zwolse Baron Sloet tot Oldhuis in 1841.

Naast de Westerveldse Aa is nog een stukje ‘hooiland’ zoals het vroeger was. Op een hooiland groeide gras,

waar hooi van werd gemaakt.

Vriendelijke groet van Annemijn, Yarah & Hesse (groep 8 van De Werkschuit)

De waarheid achter ‘t Slot...

Wist je dat er heel lang geleden in Aa-landen een boerderij

was die ’t Slot heette? Deze boerderij stond aan de Slotsteeg

nummer 1 (de Middelweg heette vroeger de Slotweg, nog

zo’n weetje). De boerderij is in 1970 gesloopt. Het zou best

kunnen dat het één van de grootste boerderijen in dit gebied

was. De gemeente Zwolle heeft de boerderij onteigend.

Er was veel gedoe om de boerderij en uiteindelijk is die in

brand gestoken. De boerderij kon niet meer gered worden,

vandaar dat hij gesloopt werd. De plek is nog steeds herkenbaar aan vier oude lindebomen die aan de Middelweg

staan. Daarachter staat de wijkboerderij de Eemhoeve. De lindebomen stonden als ‘vier grote wachters’ voor de

boerderij. Je kan de lindebomen herkennen aan de vorm van het blad: dat lijkt namelijk op een hartje.

Asya, Milou en Rozjina uit groep 8 van De Werkschuit

27


De veranderingen in Aa-landen

Lang voordat de wijk Aa-landen werd gebouwd waren hier groene

weilanden. En die waren te nat voor de koeien. Op een kaart uit 1850

kun je zien dat de Wijde Aa in die tijd nog niet bestond. Die is uiteindelijk

uitgegraven, omdat er zand nodig was. Aa-landen was er toen ook nog niet,

op de kaart zie je wel namen staan als ‘Middelblok’ en ‘Diezerlanden’.

Er is veel veranderd sinds die tijd. Er zijn huizen gebouwd, meren aangelegd

en er is meer natuur. Aa-landen is in de jaren ’60 en ’70 gebouwd. In 1967

werden de eerste woningen gebouwd, in 1979 de laatste. Er is ook een

kantoor genaamd ‘de Dobbe’ bij het winkelcentrum gebouwd.

Wie Aa-landen binnenrijdt, kan dit kantoor haast niet missen. Het pand luidt

de wijk in, samen met de terrasflats aan de overkant. Architect Frans van

Gool (1922-2015) bedacht eind jaren ‘70 een pand met een plattegrond die

bestaat uit twee afgeronde, geschakelde vierkanten met de entree en liften

in de hoek. De gevel bestaat uit grijze betonpanelen met wat bakstenen

erin. Ook de bruine, zonwerende ramen in blauwe kozijnen zijn opvallend.

Het ontwerp kreeg in eerste instantie veel kritiek. De schoonheidscommissie

vond dat de bouwmassa een ‘te zware, afwerende indruk’ maakte.

Een ingehuurde expert vond het kantoor ‘plomp’ en pleitte voor wat extra verticale lijnen. Toch werd het ontwerp

enigszins bijgesteld gebouwd. Gelukkig maar. Een ‘dobbe’ is trouwens een ‘natuurlijke of gegraven poel zonder

aan- of afvoer’. Vaak gebruikt als drink- of wasplaats voor vee, maar soms ook als brandblusvijver. In Aa-landen is

ook een vijver die de Dobbe heet. Een paar jaar geleden was er ineens massale vissterfte. Het ging om duizenden

dode vissen van groot naar klein. Ongeveer 20 vrijwilligers van Visserijvereniging De Hengelsport zijn samen met

het waterschap bezig de geweest de dode vissen te ruimen en de nog levende vis in bakken met water te verhuizen

naar de Wijde Aa. Oorzaak van de dode vissen was gebrek aan zuurstof in het water, doordat het heel lang droog en

heet was geweest.

Giliany, Erva en Cleo uit groep 8 van Het Stroomdal

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

28


De schop gaat de grond in bij wijkboerderij De Eemhoeve

Het is zover! Na jarenlange voorbereiding was er dinsdagmiddag 6 oktober voor

genodigden de feestelijke aftrap van de werkzaamheden voor de vernieuwde

inrichting van het terrein van wijkboerderij De Eemhoeve.

Monique Meijer is

laar voor actie

Van de Provincie Overijssel,

Het Hervormd Weeshuis, de

gemeente Zwolle en Travers

Welzijn heeft men eind 2019

subsidie gekregen voor het

vergroten van de biodiversiteit

en de aanleg van een natuurlijk

speelterrein bij wijkboerderij

De Eemhoeve. Samen met

wijkbewoners hebben de

plannen een definitieve vorm

gekregen, het werkplan is

klaar en dus kan er nu begonnen

worden met de nieuwe

inrichting.

Het zonnetje brak door op

deze regenachtige dag toen

we buiten op anderhalve

meter afstand vanwege het

coronavirus uitleg kregen van

Monique Meijer, coördinatrice

van De Eemhoeve, over de

stand van zaken op dit

moment. Namens de werkgroepen

Natuurlijk Spelen

en Biodiversiteit werd verteld

wat de gemaakte plannen

inhielden.

Er is nagedacht hoe het terrein

groener, diverser en natuurlijker

kon worden aangelegd.

Een aantal wijkbewoners is

nauw betrokken geweest bij

de plannen voor o.a. de aanpassing

van het speelterrein.

Er komt een waterspeelplek

voor de kinderen, watergeulen

en een grote nestschommel.

Natuurlijk spelen staat voorop.

Vanaf een nabijgelegen terras

kunnen ouders hun kinderen

in de gaten houden.

Wat betreft de biodiversiteit

worden o.a. de sloten teruggebracht

in de oude staat, er

wordt een bloemenmengsel

gezaaid bestaande uit bijenbloemen

en bloemen voor

vlinders. Ook komen er bomen

om schaduw te bieden aan de

dieren. Naast de garagebox

verschijnt een insectenhotel en

een paddenonderkomen. Er

worden langs het terrein hagen

aangelegd. Buurtbewoners

zullen meehelpen met graafwerkzaamheden,

het water

geven aan de nieuwe planten.

Bij allerlei klussen zullen zij

assisteren.

Rond 20 december moet een

en ander klaar zijn. Dan hebben

wij in onze wijk weer een

heerlijke plek waar kinderen

ongestoord kunnen spelen

en vooral kunnen zien wat er

groeit en bloeit in onze natuur.

Na dit alles gehoord te hebben

werd het glas geheven (met

alcoholvrije drank) en was er

een lekker hapje om te vieren

dat men nu daadwerkelijk

begonnen is met het aanleggen

van een “vernieuwde”

natuurlijker Eemhoeve.

Nieuwsgierig geworden?

Bij de nieuw aan te leggen

plekken treft u bordjes aan

waarop vermeld staat wat er

op de desbetreffende plaatsen

gerealiseerd gaat worden.

Tekst: Renate Verheule, foto’s:

Ank Pot, redactie Aakwaa

De eerste schop gaat in de grond

De eerste veranderingen zijn al zichtbaar

29


Minibiebs in Aa-landen

Van de ruim zestig op de site ‘Minibiebs in Zwolle’ aangemelde bibliotheekjes lokaliseerde

Aakwaa er vier in de wijk Aa-landen. Plus nog eens vijf na een rondvraag op Facebook.

De Minibieb, een mooie gelegenheid om gratis boeken te lezen, te ruilen of achter te laten

voor andere leesliefhebbers. Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met

elkaar leuker kunt maken. Of zoals op de Boekenbox bij het winkelcentrum Aa-landen

staat te lezen: “Stap in de verschillende werelden, lees boeken”.

Wat is een Minibieb

Vaste regels voor wat een Minibieb

nou is, zijn er eigenlijk niet. Een grote

ruimte met tien boekenkasten in

een buurthuis is net zo goed als een

Minibieb als een kastje bij iemand

in de tuin. Het gaat erom dat de

Minibieb boeken gratis uitleent aan

mensen in de buurt. En of de ‘leners’

nu kunnen kiezen uit honderd of vijf

boeken maakt helemaal niet uit. Maar

wel dat je alleen of met elkaar een

plek beheert waar iedereen boeken

kan lenen, ruilen of achterlaten. Voor

volwassenen en kinderen.

Minibiebs in Aa-landen

Schie 22

Minibieb Schie is een piepkleine

bibliotheek in Aa-landen-zuid in de

voortuin van nummer 22. Sinds de

opening op 18 januari 2016 kun je

daar gratis boeken lenen en ruilen.

“Er wordt dagelijks gebruik van

gemaakt en wij hoeven nooit boeken

zelf aan te vullen”, aldus de bewoner.

Welke boeken ze graag zien verschijnen

in de minibieb? Kleintjes!

De bibliotheek is nog geen twintig

centimeter diep, vandaar.

’t Aa-biebje – (voorheen hoek

Rijnlaan/Fivel) Rijnlaan/

Middenblokpad

Deze minibieb opende haar deurtjes

in 2018 in Zwolle’s groenste buurt,

vandaar de eerste minibieb in

Nederland met een groendak. Het

veelgebruikte biebje is voorzien van

tapijt en (houtblok)stoeltjes. Zo werd

het op de foto gezet. Maar……… in

de tussentijd verhuisde dit biebje van

de hoek Rijnlaan/Fivel naar een plek

bij ’t Genietveld tussen de Rijnlaan en

het Middenblokpad.

30


Kromme Rijn 34

handhaven verscherpte maatregelen

weer van toepassing. Daardoor is de

wijkboerderij, hopelijk voor niet al te

lange tijd, niet vrij toegankelijk.

…………… en verder

ruilen, achterlaten en lezen van

boeken. Sinterklaas opende op 24

november 2018 officieel deze tot

boekenbox omgebouwde telefooncel,

tegenover de ingang van MFC De

Bolder en Stadkamer. Een cadeau

van Deltion College aan de hele wijk

Op de site van de Minibieb Nederland

nog omschreven als De Paarse

Minibieb en de foto op de site

onderschreef dat. Op het moment

van het bezoek van Aakwaa aan de

Kromme Rijn in Aa-landen-zuid is de

paarse kleur verdwenen, maar dat

zal zeker geen invloed hebben op de

inhoud van de biebkast. De eigenaren

kochten, kregen, lazen en bewaarden

veel boeken. Zij hopen dat anderen

daar nu ook van gaan genieten.

Wijkboerderij De Eemhoeve,

Eemlaan 25

Binnen in de wijkboerderij vind je

de Minibieb. Op het moment van

het schrijven van dit artikel zijn de

in verband met het coronavirus te

Er staan Minibiebs in de Helderlichtsteeg

met groendak (“Meppeler

diep”), het Punterdiep 3, de Wijmerts

(op de hoek tegenover 34), de

“Buurtbiep” in de Zwemmer 15,

en de minibieb met groendak in de

Schelpkreek (bij 11). Op de foto van

links naar rechts onderaan de pagina.

Boekenbox,

Eigenlijk is de Boekenbox qua

grootte niet vergelijkbaar met zijn

kleinere broertjes en zusjes van

de Minibieb. Hij heeft echter wel

hetzelfde karakter, namelijk pakken,

Aa-landen. “Zowel voor volwassenen

als kindertjes”, aldus Sinterklaas.

Attentie! Gebruikers van deze

boekenbox moeten wel over enige

spierkracht en souplesse beschikken

voor het openen en openhouden van

de deuren.

Zijn er nog meer Minibiebs in Aalanden?

Aakwaa hoort het graag!

Tekst en foto’s: Martin Bos,

redactie Aakwaa

31


32


Jaarlijks vrijwilligersevent

op 25 november a.s. voor Zwolse vrijwilligers

Op woensdagavond 25 november vindt het jaarlijkse vrijwilligersevent plaats, dit keer

voor het eerst digitaal. Dit event wordt georganiseerd door ZwolleDoet!, WijZ Welzijn,

SportService Zwolle en SamenZwolle om álle vrijwilligers in Zwolle te bedanken en

hen te waarderen voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Ieder jaar vindt er een groot vrijwilligersfestijn

plaats waarbij samenkomen en elkaar ontmoeten

centraal staat. Dit jaar moet het vanwege

de richtlijnen rondom het de verspreiding van

het coronavirus anders. Alsnog belooft het een

gezellige avond te worden met muziek, cabaret,

een pubquiz én de uitreiking van de

Veerkrachtsprijs.

Live stream en drive through

Het vrijwilligersevent wordt live gestreamd

vanaf de Nieuwe Buitensociëteit. Hier zullen

een aantal genodigden aanwezig zijn, waaronder

afgevaardigden van de organisaties die

zich hebben aangemeld voor de Veerkrachtsprijs.

Vrijwilligers kunnen thuis digitaal

deelnemen aan het programma, voor een

verrassingspakketje met wat lekkers wordt

gezorgd. Deze kan worden afgehaald tijdens

een feestelijke drive through bij Hedon

(op = op).

Zwolse vrijwilligers, opgelet!

Iedere Zwolse vrijwilliger is welkom.

Aanmelden kan via www.zwolledoet.nl/vrijwilligersevent2020.

Geen mogelijkheid om digitaal

in te schakelen? Neem contact op met

ZwolleDoet! via info@zwolledoet.nl.

Veerkrachtsprijs

Toen de coronacrisis uitbrak werd een enorm

beroep gedaan op creativiteit en het vermogen

te innoveren binnen vrijwilligersorganisaties.

Nu we een half jaar verder zijn wordt duidelijk

dat het ‘oude normaal’ voorlopig niet terugkomt.

Organisaties konden plannen en ideeën

indienen waarmee zij van waarde blijven voor

de doelgroep, op een coronaproof manier.

Er is onder meer een geldprijs van 1000 euro

te winnen. Ideeën konden uiterlijk tot 23 oktober

ingediend worden via www.zwolledoet.nl/veerkrachtsprijs2020

(N.D.R.: deze inzenddatum

is inmiddels gepasseerd!).

Programma

19.00 - 19.30 uur: Inloop met muziek van

Henk & Mick

Het moment om thuis klaar te gaan zitten,

nog even wat te drinken in te schenken en

wat lekkers te pakken. Geniet ondertussen van

muziek van Zwols zangduo Henk & Mick,

bekend van The Voice Senior.

19.30 uur: Opening door Milou van Elburg -

Eigenaresse Emfy

Milou van Elburg is innovatiecoach, spreker,

trainer en consultant. Ze helpt bedrijven om tot

ideeën te komen, deze te testen en vervolgens

te laten groeien. De perfecte persoon om het

vrijwilligersevent te openen! De opening wordt

afgesloten met muziek van singer-songwriter

duo Micah & Julia.

19.45 uur: Welkom door wethouder Klaas

Sloots en burgemeester Peter Snijders

20.00 uur: Sessie 1: Cabaret

De eerste sessie wordt afgetrapt door ‘Bovenste

knoopje open’, een gezelschap dat zich richt op

cabaret en muziek. Sjoerd van Capelleveen en

Job Kühlkamp zijn samen met hun band artist

in residence van Zwolse Theaters en geloven

dat kunst kan bijdragen aan verbinding tussen

de meest verschillende mensen. Geniet in de

eerste sessie van hun boodschap, in woord en

klank!

20.15 uur: Sessie 2: Spreker in ‘t Zwols

Wichert aan het Rot zet zich in voor de ouderen

in Westenholte en weet (bijna) alles over vrijwilligerswerk.

In zijn vrije tijd houdt deze bekende

Zwollenaar zich ook bezig met cabaret. Speciaal

voor de Zwolse vrijwilligers voert hij in deze

sessie een stuk op.

20.30 uur: Sessie 3: Workshop Dans & Sport

20.45 uur: Sessie 4: Pubquiz

21.00 uur: Prijsuitreiking

Tijdens dit moment maken we de winnaars van

de Veerkrachtsprijs bekend!

21.20 - 21.30 uur: Afsluiting

De avond wordt gezamenlijk afgesloten,

digitaal en op locatie.

ZwolleDoet!, WijZ Welzijn, SportService Zwolle

en SamenZwolle

33


Onthulling kunstwerk op gazon Spuiflat

Coronamaatregelen lieten begin dit jaar niet toe dat het naar het gazon van de Spuiflat

verplaatste kunstwerk officieel kon worden onthuld. Ondanks het in ons land weer oplaaien

van het virus en de verscherpte maatregelen vond donderdag 9 oktober – geheel

coronaproof – die gebeurtenis plaats. Voorafgegaan door het inzaaien van de Vlindertuin

door leerlingen van CBS Het Stroomdal.

De kinderen zaaien enthousiast het veld in

Beeld in twee delen

In de Aakwaa van juni/juli

jl. werd al uitvoerig verslag

gedaan van de uit twee

enorme brokken hardsteen

bestaande beeldengroep en

diens schepper Jo Gijsen.

Het kunstwerk, eigendom van

de gemeente Zwolle, stond

eerder op het binnenterrein

van het voormalig Prinses

Margriet -schippersinternaat in

de Botlek. Door de sloop van

het internaat, dat plaats moest

maken voor woningbouw,

werd waarschijnlijk ook dit

kunstwerk als puin afgevoerd.

Bewoner en lid van de bewonersvereniging

van de Spuiflat,

Harry van der Werf, wist door

zijn jarenlange aanhoudende

contacten met de Commissie

Beeldende Kunsten, de

sloop van het kunstwerk te

voorkomen. De rotsblokken

waren na afvoer bij de eigenaar

uit het zicht verdwenen en

binnen de gemeente bleken

nog maar weinig mensen te

zijn die van de stenen afwisten.

Van der Werf’s ijver leidde

ertoe dat het kunstwerk met

toestemming van de grondeigenaar

deltaWonen, op

kosten van de gemeente,

op het gazon voor de Spuiflat

(hoek Biesbosch/Gouwe)

werd geplaatst.

Officiële overdracht

In aanwezigheid van Van der

Werf en medebewoners van

de Spuiflat, een vertegenwoordiging

van delta Wonen

en de wijkbeheerder, werd de

beeldengroep officieel onthuld

en ‘teruggegeven’ aan de

gemeente Zwolle. Wethou-

der Monique Schuttenbeld,

portefeuillehouder van o.a.

Cultuur en Cultuur historie,

zei “ bijzonder verheugd

te zijn met het vinden van

nieuwe plekken voor ‘beweegbeelden’

zoals dit kunstwerk,

Harry van der Werf

34


Wethouder Monique Schuttenbeld aan het woord

die elders moeten verdwijnen

en de betrokkenheid en

initiatieven van bewoners.”

Het beeld dat nooit een echte

naam heeft gehad werd door

de wethouder officieel onthuld

door plaatsing van een bordje

met tekst en toelichting en

toch maar een titel die recht

doet aan het robuuste karakter

van de twee stenen: ‘Steun

en toeverlaat’. Dat zal te zijner

tijd vervangen worden door

een mooier en meer in het oog

springend exemplaar.

Inzaaien vlindertuin

Op het gazon bij de beeldengroep

lagen drie grote borders

met zwarte aarde te wachten

op activiteit. Daarvoor mochten

leerlingen van CBS Het

Stroomdal hun klas verlaten.

Na informatie over het nut en

noodzaak van bloemen, bijen

en vlinders in onze natuur door

Kars Veling, ecoloog en projectvoorlichter

en het gezicht

van De Vlinderstichting, mochten

de kinderen aan de slag.

Met emmertjes vol zaaigoed

bestrooiden zij enthousiast

de zwarte aarde.

Kars Veling legt uit

Hopelijk zal volgend voorjaar

deze entree van Aa-landenzuid,

naast het door de steenblokken

vertoonde robuuste

karakter, een lieflijk aanzicht

geven door de fleurige

bloemperken en hun kleurige

insectenbewoners.

Tekst: Martin Bos, foto’s:

Ank Pot, redactie Aakwaa

35


Berkum en Zwolle-Noord

36 aakwaa-skz-1.5 pag-okt2020.indd 1 13-10-2020 11:30:02


Een Burendag om trots op te zijn

Maaslaan

Veel bewoners hebben Burendag aangegrepen om hun buurt

mooier, gezelliger, groener, klimaatbestendiger en biodiverser

te maken. Ook in de wijk Aa-landen staken bewoners de handen

uit de mouwen om de buitenruimte met gepaste afstand aan

te pakken. Wijkbeheerder Monique Wiegers ging bij een paar

initiatieven langs, voor een praatje, een extra hand, een compliment en het welverdiende

koekje bij de koffie. Monique: “We hebben sinds kort het nieuwe platform

voor bewonersinitiatieven: MijnWijk. Deze actieve bewoners verdienen het zo om

in het zonnetje gezet te worden. MijnWijk laat zien hoeveel bewoners zich inzetten

voor de buurt. Ik wil dat anderen ook de weg naar MijnWijk weten te vinden. Om

ze lekker te maken deelde ik koekjes uit met de illustratie van MijnWijk.”

Volterbeek Punterdiep Tijnje/Tjariet

Bord Buurtinitiatief

De bewoners aan de Volterbeek hebben een stuk grond van de gemeente geadopteerd.

Die hebben ze ingericht als buurttuin. Uit waardering en omdat iedereen ook buiten mag

zien dat dit een buurtinitiatief is, plaatste wijkwethouder Klaas Sloots de paal Buurtinitiatief

in de buurttuin.

Groen, gezellig en sociaal

De Maaslaan ziet er sinds Burendag ook een stuk gezelliger uit met de door

bewoners ingerichte boomtuintjes. Ook de Fluessen is een paar boomtuintjes

rijker. De Fluweeltuin is vaak de ontmoetplek voor bewoners van de

Fluessen. Monique: “Mooi om te zien dat er dit jaar zoveel aandacht was

voor het vergroenen van de buurt en dat bewoners het belang inzien van

biodiversiteit, waardoor ook vogels en insecten zich er thuis voelen.”

Fluessen

Burendag was voor de bewoners van de Fluessen naast een tuindag ook

een goede gelegenheid om er een gezellige dag van te maken voor jong

en oud. Dat deden ook de bewoners van de Tijnje/Tjariet en van het Punterdiep. Monique: “Het Punterdiep is misschien

wel dé straat in Zwolle met de meeste initiatieven. Bewoners richtten niet alleen een natuurspeeltuin en boomtuintjes

in, zij organiseerden ook een verkeersactie tegen hardrijders. Voor hen is Burendag een vanzelfsprekende dag om iets

te organiseren. Het Punterdiep is een goed voorbeeld van het sociale resultaat van buurtinitiatieven. Het contact met je

buren verbetert, men let meer op elkaar, groeten elkaar. Je voelt je in zo’n buurt meer thuis, geborgen en veiliger.

En dat is veel waard, helemaal in deze coronatijd.”

MijnWijk

Wethouder participatie Michiel van Willigen riep op Twitter iedereen op om ook na

Burendag met ideeën voor het verbeteren van de wijk te komen. Daarvoor gebruikt

de gemeente nu het nieuwe platform MijnWijk. Daarop staan allerlei bewonersinitiatieven,

die voor, na of op Burendag zijn begonnen en na Burendag doorgaan.

www.zwolle.nl/mijnwijk

37


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Aa-weide nieuws

Na de zomervakantie is de Aa-weide weer volledig open gegaan.

We hebben alweer vele bezoekers mogen ontvangen op de weide.

Natuurlijk gelden er nog steeds Covid19 regels waardoor er maximaal

14 bezoekers tegelijk binnen kunnen, houden we 1,5 meter afstand en

moet iedereen handen desinfecteren bij binnenkomst. We zien dat dit

prima verloopt.

Samen aan de wandel

De jonge bokjes Daantje en Dirk, die voor de zomervakantie op de weide

zijn gekomen, zouden na hun castratie bij de andere geiten gaan lopen.

Helaas heeft Dirk complicaties gekregen na de ingreep.

Gelukkig heeft de dierenarts samen met vele vrijwilligers Dirk er weer

een beetje bovenop geholpen. Over een paar weken hopen we de

heren dan toch eindelijk te kunnen samenvoegen met de grote geiten.

Onze oudste bewoner van de Aa-weide is overleden! Harry de haan is

van ouderdom gestorven. De dameskippen hoefden niet lang zonder

opperhoofd te zitten, want een haan brengt nu eenmaal veel rust en

veiligheid in een groep.

Daarom hebben we via Stichting Flappus twee opvolgers naar de weide

gehaald. Een witte Curly haan, genaamd Napoleon en een jong haantje

die nog mooi in de veren moet gaan komen, genaamd Bertje alias

Hannes. Napoleon is een beetje een baasje terwijl Bertje nog een beetje

verlegen is.

Bij Flappus liepen de twee altijd samen dus we hopen dat ze ook op de

Aa-weide lief blijven tegen elkaar. Het nachthok van de kippen heeft een

kleine make-over gekregen dus daar zal het zeker niet aan gaan liggen.

De bokjes zitten nog even apart

De hanen houden de wacht

Dankzij basisschool de Aquarel is de weide een paar mooie boomstammen

rijker! Leuk voor de dieren maar ook voor de kinderen om

op te lopen!

Openingstijden:

Dinsdag: 15.00 tot 16.30 uur

Woensdag: 15.00 tot 16.30 uur

Donderdag: 15.00 tot 16.30 uur

Vrijdag: 15.00 tot 16.30 uur

Zondag: 15.00 tot 16.30 uur

Zij helpen goed mee

Op zaterdag en maandag is de weide gesloten.

Bij slecht weer is de weide ook gesloten.

Als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, kijk dan even op het

bord aan de stal van de weide. Hier staan vaak bijzonderheden zoals

een dag gesloten, wat in deze gekke coronatijd niet onmogelijk is.

Volg ons op facebook of insta om op de hoogte te blijven van alle

ontwikkelingen!

Wil je graag vrijwilliger worden, stuur dan een mail of een

facebookbericht want jouw hulp kan de weide altijd gebruiken.

Bianca Amptmeijer

39


Zwolse transitievisie warmte en Geothermie (deel 1)

Gemeente Zwolle start de warmtetransitie in Holtenbroek, Aa-landen en Berkum. De keuze voor Holtenbroek

en Aa-landen is onder meer gekoppeld aan de ontwikkeling van geothermie in Zwolle-Noord met als

voorkeurslocatie Dijklanden. In Berkum werkt de gemeente al sinds 2019 samen met bewoners, bedrijven

en andere partners aan het project Berkum Energieneutraal.

Wijkuitvoeringsplan

De eerste stap is het maken van een wijkuitvoeringsplan. Dit stelt de gemeente samen met bewoners en andere

betrokkenen in de wijk op. Een wijkuitvoeringsplan beschrijft hoe de wijk stap voor stap van het aardgas afgaat en

welke keuzes hierin zijn gemaakt. Voor Aa-landen betekent dit o.a. uitwerking van de Geothermie plannen

De volgende stap naar Geothermie

De gemeente heeft de intentieverklaring voor deelname aan (het Geothermie project) RESULT voor 31 januari 2020

ingediend bij TNO. Hoewel de partijen van RESULT (het consortium) de Zwolse locatie beoordelen als de locatie die het

beste aansluit bij de voorwaarden en het doel van het onderzoeksprogramma, is de locatiekeuze nog niet definitief.

De overige locaties blijven in beeld voor het onderzoeksproject, voor het geval het in Zwolle niet tot een samenwerking

of tot een definitief besluit voor het doen van een proefboring komt.

Ook wordt het mogelijke tracé van het warmtenet verder uitgewerkt en gaat het college met de gemeenteraad

in gesprek over de gewenste rol van de gemeente in het hele project.

Als de deelname aan RESULT definitief is, kan de eerste proefboring waarschijnlijk in 2022 gedaan worden.

Het warmtenet naar de woningen

Het warme water wordt via een warmtenet naar de woningen gepompt. Het warmtenet biedt kansen voor het

aansluiten van woningen op het warmtenet door woningcorporaties die woningen bezitten langs de mogelijke route

van het warmtenet. Naast woningen kunnen ook scholen en bedrijfsgebouwen worden aangesloten.

Voor woningen gaat het in eerste instantie om de huurwoningen. Dit is omdat de woningbouwcorporaties hun woningen

willen verduurzamen. De drie Zwolse woningcorporaties hebben allen hun intentie uitgesproken om de mogelijkheden

voor toekomstige warmteafname te onderzoeken.

Als u in een huurwoning woont van de woningcorporatie en de woning wordt aangesloten op het warmtenet, dan moet

uw woning geschikt gemaakt worden voor de aansluiting door de woningcorporatie. Individuele woningen die in de

buurt liggen van het warmtenet kunnen ook worden aangesloten. Het is op dit moment nog niet bekend waar het

warmtenet wordt aangelegd.

Dit zal worden uitgevoerd door een nieuw op te richten warmtebedrijf.

39


Wat wordt de warmtestrategie voor Zwolle en Aa-landen?

Naast de ontwikkeling van geothermie is de gemeente bezig met het maken van een meer omvattende warmtestrategie

(dit omvat ook elektrische verwarming, warmtepompen, warmte uit de rivier, waterstof etc.). Hierin wordt uiteindelijk

bepaald voor welke delen van de stad een warmtenet zal worden aangelegd. Dit warmtenet kan in de loop der jaren

uitgroeien tot een net met meerdere warmtebronnen en afnemers.

Voor het opstellen van die warmstrategie zijn de betrokkenen (stakeholders) gevraagd een vertegenwoordiger af te

vaardigen voor overleg (zie de Invloed/belang grafiek). Opvallend is dat ambtelijke organisaties als Gemeente, Provincie,

Woningcorporaties en Energiebedrijven als de belangrijkste betrokkenen worden gezien, particuliere woning eigenaren

nog net meedoen en huurders niet worden genoemd. Participatie is vaak een probleem omdat dergelijke groepen

nauwelijks zijn georganiseerd buiten de grote woningcorporaties. Daarom heeft de gemeente een klankbordgroep

opgericht om dit gat zo goed mogelijk te dichten. Berkum heeft dit opgelost door een vereniging op te richten om de

eigen wijk energie neutraal te maken : “Berkum Energie Neutraal”, De gemeente Zwolle heeft dit initiatief gesubsidieerd

en laat Berkum voorop lopen in de transitie.

In de volgende Aakwaa deel 2

* Wat is het tijdpad van een warmtetransitie?

* Wat kunt u nu al doen?

* Wat wordt er nog gedaan in 2020?

Tekst: Gerrit Veenstra, redactie Aakwaa

40


Wijkblad Aakwaa uitgave november 2020 51 e jaargang, nummer 6

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

December 09-12-2020 20-11-2020

Februari 10-02-2021 22-01-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

41


42


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Medische pedicure

Pedicure voor reumatische en

diabetische voet

Gezichtsbehandelingen

Epileren, harsen, verven

Huidproblemen?

Wij helpen u graag!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

LID VAN

ProVoet

038-454-30-40

P r a k t i j k A a - l a n d e n - M e p p e l e r d i e p 2 9 - 8 0 3 2 T B Z w o l l e

M e e r i n f o ? B e l n a a r 0 3 8 - 4 5 4 - 3 0 - 4 0

More magazines by this user
Similar magazines