NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2021

luitgevers

NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

021

INCLUSIEF

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA


Maak verschil voor

het leven

Piet doneerde zijn nier aan zijn kleindochter. In Voortleven

vertellen Nikki en hij over hun bijzondere band. Verder

leest u hoe wij als Nierstichting willen voortleven en de

innovatieve projecten waar wij aan werken. Ook vindt u

meer informatie over nalaten.

Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/voortleven

of bel Cindy Letschert 035 697 80 74


Samenwerken

aan vrede is

wat ons bindt.

Al heel wat jaren klinkt PAX via Pax Christi en IKV mij

vriendelijk in de oren. Via de bekende voettochten kwam

ik begin zeventiger jaren met de vredesbeweging in

contact. Parochiële en regionale vredesactiviteiten

spoorden mij aan om Pax Christi en IKV trouw te volgen

en mee op te bouwen. Heden ten dage is het nog hard

nodig dat een christelijk geïnspireerde vredesorganisatie

sporen uitzet om velen mee te laten lopen. Alhoewel ik

het jammer vind dat de naam is veranderd in PAX blijf

ik van mening dat het werk moet worden voortgezet.

Financiële steun – ook en vooral via een testament – is

dan ook van harte aan te bevelen.

Denis Hendrickx o.praem.

Abt van de Norbertijnen van Berne

Iedere dag opnieuw zijn gewone mensen

slachtoffer van onrecht en geweld.

PAX werkt aan vrede

Zonder begrip en respect voor elkaar, is er weinig

kans op vrede en veiligheid. Daarom werkt PAX

in conflictgebieden aan meer wederzijds begrip.

Door de dialoog op gang te brengen, werken we aan

een betere relatie tussen de strijdende partijen.

Wij geloven dat de dialoog vrede mogelijk maakt

en met elkaar hebben we de moed om door te

gaan. Wij nodigen iedereen uit om samen met

ons te werken aan vrede.

Wat wij doen

Samen werken aan ontwapening

Samen met onze partners in conflictgebieden

strijden we onvermoeid tegen onrecht en geweld

en zetten wij ons in voor ontwapening van burgers

en oud-strijders. Waar wij ons extra druk om maken

zijn wapens die onschuldige burgers doden. Alle

massavernietigingswapens moeten de wereld uit.

Dat vinden wij en daar staan we voor.

Vrouwen, vrede en veiligheid

Vrede ontstaat vaak vanuit de kracht van vrouwen.

Daarom werkt PAX samen met lokale partners en

vrouwenorganisaties aan het versterken van vrouwelijk

leiderschap, meer inspraak voor vrouwen, het

verbeteren van de veiligheid en de belangrijke rol

die vrouwen daarbij kunnen spelen.

Geven voor vrede, ook in de

toekomst!

Heeft u nog vragen over PAX opnemen in uw testament

of heeft u behoefte aan persoonlijk advies?

Wij staan graag voor u klaar. Vraag de brochure

aan of bel met nalatenschappenspecialist Sabita

Ribai op 030-2333346. Heeft u PAX al opgenomen

in uw testament? Laat het ons dan weten. Wij bedanken

u graag.

Algemene contactgegevens:

Stichting Vredesbeweging PAX

Sint Jacobsstraat 12

3511 BS Utrecht

Nederland

T: 030 - 233 33 46

E: info@paxvoorvrede.nl

IBAN: NL03TRIO0390515000

RSIN: 8168.61.456

KvK: 30214009

www.paxvoorvrede.nl


“Don’t

stop

thinking

about

tomorrow”

Jacqueline, 58 jaar, kreeg MS toen ze 46 was

“Ik zal het nooit vergeten. Op een ochtend werd ik wakker en dacht dat ik ‘dronken’ was. Bij een

bezoek aan de neuroloog, liet de MRI-hersenscan laesies zien. Later realiseerde ik me dat ik jaren

hiervoor al de eerste symptomen had gehad…

Mijn zus heeft ook MS

Mijn oudere zus Yolanda en ik schelen 18 maanden. Ook zij kreeg zes jaar geleden (primaire progressieve) MS…

Het beloop bij haar was heel anders, sneller. Zij maakt nu al gebruik van een rolstoel. MS zit niet in onze familie

en wij vroegen ons af of dit toeval was. We lazen dat er eigenlijk meer kans is op het winnen van de loterij, dan dit!

Het hebben van MS heeft ons dichter bij elkaar gebracht en we steunen elkaar in hoogte- en dieptepunten. Ook

geeft het ons hoop dat zoveel briljante wetenschappers dagelijks aan het werk zijn om MS een halt toe te roepen.

“Don’t stop thinking about tomorrow”

Dit is de titel van onze nieuwe campagne. Dit geldt ook voor uw nalatenschap. Help ons door de juiste beslissing

te nemen door Stichting MS Research op te nemen in uw testament. Multiple sclerose is meedogenloos, pijnlijk en

vermoeiend. U kunt daar iets aan doen, ook na uw overlijden.

Uw nalatenschap brengt ons dichter bij de oplossing voor MS.

Geef! Ga naar MSresearch.nl


inhoudsopgave

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2021

- Jaargang 34 -

ISSN 0929-8800

Memorandum.................................................................................................................................................................................3

Jaarkalender 2021.................................................................................................................................................................. 5

Feest- en Gedenkdagen 2021.......................................................................................................................................6

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert

Postbus 249, 6000 AE Weert

T +31 495 45 00 95

E info@louwersmediagroep.nl

W www.louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Verjaardagen van het Koninklijk huis /

Feestdagen / Schoolvakanties...................................................................................................................................... 7

Jaarkalender 2022....................................................................................................................................................................9

Doneren & Nalaten .............................................................................................................................................................13

Presentaties.................................................................................................................................................................................51

Stichtingen registratie

Manuela Depenbrock

m.depenbrock@louwersmediagroep.nl

Media adviseur

Joanie Roost

j.roost@louwersmediagroep.nl

Profielen..........................................................................................................................................................................................58

Lijst instellingen en stichtingen...............................................................................................................................69

Calendarium................................................................................................................................................................................87

Vormgeving/ Art Direction

E studio@louwersmediagroep.nl

Deze agenda wordt kosteloos in controlled

circulation aangeboden aan alle notarissen

in geheel Nederland.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen

of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke

toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit

blad op zorgvuldige wijze en naar beste

weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan

voor de juistheid of volledigheid van de

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard ook, die het gevolg is

van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

INCLUSIEF

Nederlandse Notarisagenda 2021

1


Nalaten aan

de leprastichting

Samenwerken aan

een wereld zonder lepra

Foto: Tom Bradley

In ons land komt lepra sinds de middeleeuwen

niet meer voor. Maar in tropische en subtropische

gebieden heeft lepra nog altijd vrij spel. Nog steeds

komen er jaarlijks 200.000 nieuwe patiënten bij.

Vooral arme mensen met een verlaagde weerstand

worden getroffen. Gelukkig kunnen we tegenwoordig

door tijdige en preventieve behandelingen veel

besmettingen voorkomen.

Lepra is een besmettelijke ziekte en tast de zenuwen

aan. Bij een late diagnose en behandeling kunnen

hierdoor verlammingen, infecties, blindheid en ernstige,

onherstelbare verminkingen ontstaan.

Minstens zo erg is dat veel leprapatiënten, uit angst

voor besmetting, worden buitengesloten. Om dit alles

te voorkomen, willen we leprapatiënten zo vroeg mogelijk

opsporen, behandelen en helpen met revalideren,

zodat ze gewoon kunnen blijven deelnemen aan de

maatschappij.

Nalaten aan de Leprastichting

Wilt u ons helpen? Met elke bijdrage, groot of klein,

komen we dichter bij onze droom; een wereld zonder

lepra. Bovendien komt 100% van uw nalatenschap ten

goede aan de Leprastichting. Als ANBI, een Algemeen

Nut Beogende Instelling, hoeven wij namelijk geen

erfbelasting te betalen over het bedrag dat u ons nalaat.

Ook kunt u de Leprastichting benoemen tot executeur.

Dit betekent dat de Leprastichting uw nalatenschap

afwikkelt zoals u dat heeft laten vastleggen in

uw testament.

Meer informatie?

Meer informatie over nalaten aan de Leprastichting

vindt u op www.leprastichting.nl/nalaten of bel met

Barry Jager, onze adviseur schenken en nalaten.

Hij beantwoordt graag al uw vragen. U kunt hem

bereiken op telefoonnummer 020 - 595 0531 of

stuur een e-mail naar B.Jager@leprastichting.nl.

Vraag de gratis brochure aan

Hoe laat je na aan een goed doel? Wat is een legaat? Wat doet de Leprastichting met

uw nalatenschap? En waarom nemen anderen de Leprastichting op in hun testament?

U leest het allemaal in onze gratis brochure. Vraag hem nu aan via leprastichting.nl/nalaten

of bel ons op 020 - 595 0531.

Leprastichting

is lid van ILEP

IBAN 50500

NL84 INGB 0000 050 500

BIC INGBNL2A

BTW NL 002959549B01

info@leprastichting.nl

www.lepra.nl


Memorandum

EIGENAAR

Naam ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Zakenadres ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Website .................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN

Naam ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

Nederlandse Notarisagenda 2021

3


“Zonder hulp zou

ze het nooit

hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in de Drechttunnel bij Dordrecht.

Ze was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit

gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot”

Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht

Help dieren in nood. Ook wanneer u er zelf niet meer bent!

Iedere dag weer zetten honderden onmisbare vrijwilligers zich

in om duizenden dieren in nood in Nederland te redden.

Dit doen zij vol passie, maar er is geld voor nodig om deze

hulp te kunnen blijven bieden. DierenLot biedt steun aan ruim

260 dierenhulporganisaties, o.a. met circa 160 eigen DierenLot

dierenambulances, en is voor de hulp aan dieren afhankelijk van

haar donateurs en bijzondere giften. Een voorbeeld hiervan is

opname binnen het testament. Misschien denk u momenteel na

over uw nalatenschap en wilt u meehelpen om later - wanneer u

er niet meer bent - ook hulp aan dieren mogelijk te maken.

Uw testament: een wereld van verschil.

Meer weten over nalaten en hoe ook u dieren kunt helpen?

Onze collega’s Sander van Hesteren en Hans Wijnhoff vertellen u

graag over de mogelijkheden. Om een afspraak te maken, bel of

mail gerust naar: Stichting DierenLot, Dam 20-22, 4241 BN te Arkel.

Telefoon 0183 - 563 912, of mailt u naar nalaten@dier.nu

Als u DierenLot opneemt in uw testament betekent dit een heel

belangrijke bijdrage voor de hulp die wij bieden, nu en in de

toekomst, aan ieder dier dat hier recht op heeft. Wij willen dieren

als Drechtje kunnen blijven helpen. Dat zijn wij hen verplicht.

Mede door uw steun maken wij dit mogelijk. Help mee alstublieft.

Sander van Hesteren

Hans Wijnhoff

Volg ons op

www.dier.nu/nalaten

#samenvoordieren


jaarkalender 2021

JANUARI

wk 53 1 2 3 4

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEBRUARI

wk 5 6 7 8

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MAART

wk 9 10 11 12 13

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

APRIL

wk 13 14 15 16 17

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MEI

wk 17 18 19 20 21 22

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNI

wk 22 23 24 25 26

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULI

wk 26 27 28 29 30

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUGUSTUS

wk 30 31 32 33 34 35

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBER

wk 35 36 37 38 39

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OKTOBER

wk 39 40 41 42 43

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

wk 44 45 46 47 48

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

wk 48 49 50 51 52

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nederlandse Notarisagenda 2021

5


Feest- en gedenkdagen 2021

1 januari Nieuwjaar vrijdag

6 januari Driekoningen (r.-k.) woensdag

14 februari Valentijnsdag zondag

14 februari Begin carnaval zondag

16 februari Vastenavond (r.-k.) dinsdag

17 februari Aswoensdag (r.-k.) woensdag

26 februari Poerimfeest (isr.) vrijdag

10 maart Biddag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag

25 maart Maria Boodschap (r.-k.) donderdag

28 maart Begin zomertijd zondag

28 maart Pésach (isr. Pasen) (7 dagen) zondag

28 maart Palmzondag (r.-k.) zondag

1 april Witte Donderdag donderdag

2 april Goede Vrijdag vrijdag

4 april Pasen zondag/maandag

13 april Begin Ramadan (islam.) dinsdag

15 april Secretaressedag donderdag

27 april Koningsdag dinsdag

1 mei Dag van de Arbeid zaterdag

4 mei Herdenking der Gevallenen dinsdag

5 mei Bevrijdingsdag woensdag

9 mei Moederdag zondag

11 mei Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.) dinsdag

13 mei Hemelvaartsdag (r.-k.) donderdag

12 mei Suikerfeest (Islam.) woensdag

17-18 mei Wekenfeest (isr.) maandag/dinsdag

23 mei Pinksteren (r.-k.) zondag/maandag

20 juni Vaderdag zondag

19 juli Offerfeest (slachtfeest, Islam.) maandag

9 augustus Islamitisch Nieuwjaar maandag

15 augustus Maria Tenhemelopneming (r.-k.) zondag

16 september Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) donderdag

21 september Prinsjesdag dinsdag

21 september Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) dinsdag

28 september Slotfeest (isr.) dinsdag

4 oktober Werelddierendag maandag

31 oktober Begin wintertijd zondag

31 oktober Halloween zondag

1 november Allerheiligen (r.-k.) maandag

2 november Allerzielen (r.-k.) dinsdag

3 november Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag

11 november Sint Maarten (r.-k.) donderdag

29 november 1e zondag van de Advent (r.-k.) zondag

5 december Pakjesavond zondag

6 december Sint Nicolaas maandag

25-26 december Kerstmis vrijdag/zaterdag

31 december Oudjaarsdag donderdag

6 Nederlandse Notarisagenda 2021


Verjaardagen van het Koninklijk Huis

maandag 19 januari h.k.h. prinses Margriet (1943)

zaterdag 31 januari h.m. prinses Beatrix (1938)

woensdag 4 februari h.h. prinses Marilène (1970)

maandag 22 maart z.h. prins Pieter-Christiaan (1972)

zaterdag 10 april h.k.h. prinses Ariane (2007)

zaterdag 10 april z.h. prins Floris (1975)

zaterdag 17 april z.h. prins Maurits (1968)

zondag 18 april h.h. prinses Annette (1972)

dinsdag 27 april z.k.h. koning Willem-Alexander (1967)

vrijdag 30 april mr. Pieter van Vollenhoven (1939)

maandag 17 mei h.k.h. koningin Máxima (1971)

dinsdag 25 mei h.h. prinses Laurentien (1966)

zaterdag 26 juni h.k.h. prinses Alexia-Juliana (2005)

donderdag 5 augustus h.k.h. prinses Irene (1939)

woensdag 11 augustus h.h. prinses Mabel (1968)

maandag 11 oktober z.k.h. prins Constantijn (1969)

maandag 18 oktober h.h. prinses Aimée (1977)

woensdag 27 oktober h.h. prinses Anita (1969)

dinsdag 7 december h.k.h. prinses Catharina-Amalia (2003)

zaterdag 25 december z.h. prins Bernhard jr. (1969)

Christelijke feestdagen in de toekomst

jaar Nieuwjaar Pasen Hemelvaart Pinksteren Kerstmis

2021 vrijdag 4 april 13 mei 23 mei zaterdag

2022 zaterdag 17 april 26 mei 5 juni zondag

2023 zondag 9 april 18 mei 28 mei maandag

2024 maandag 31 maart 9 mei 19 mei woensdag

2025 woensdag 20 april 29 mei 8 juni donderdag

2026 donderdag 5 april 14 mei 24 mei vrijdag

Schoolvakanties

regio noord: Drenthe, Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Friesland, Gelderland (alleen Hattem), Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht

(alleen Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude).

regio midden: Flevoland (alleen Zeewolde), Gelderland (alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen,

Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve

de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek,

Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, Noord-Brabant (alleen de plaatsen

Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem), Utrecht (m.u.v. Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude), Zuid-Holland.

regio zuid: Gelderland (alleen de plaatsen Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de

voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen,

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar,

Limburg, Noord-Brabant (m.u.v. Woudrichem en de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in de gemeente Werkendam), Zeeland.

regio noord regio midden regio zuid

voorjaarsvakantie 20 feb. t/m 28 feb. 2021 20 feb. t/m 28 feb. 2021 13 feb. t/m 21 feb. 2021

meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021 1 mei t/m 9 mei 2021 1 mei t/m 9 mei 2021

zomervakantie 10 juli t/m 22 aug. 2021 17 juli t/m 29 aug. 2021 24 juli t/m 05 sept. 2021

herfstvakantie 16 okt. t/m 24 okt. 2021 16 okt. t/m 24 okt. 2021 23 okt. t/m 31 okt. 2021

kerstvakantie 25 dec. t/m 9 jan. 2021-2022 25 dec. t/m 9 jan. 2021-2022 25 dec. t/m 9 jan. 2021-2022

Nederlandse Notarisagenda 2021 7


Droomt u ook van een toekomst

zonder tromboseleed?

Dr. Coen Maas (UMC Utrecht):

“ De Trombosestichting steunt fundamenteel

onderzoek, dus naar processen die ten

grondslag liggen aan het ontstaan van

trombose. Het is lastig om daar geld voor

te krijgen, terwijl je onze inzichten echt

nodig hebt om betere, veiligere therapieën

te ontwikkelen.”

Trombose: een klein propje met grote gevolgen

Per dag krijgen bijna 300 mensen een vorm van

trombose. Dagelijks overlijden maar liefst 40 mensen

aan de gevolgen hiervan. Én, trombose kan iedereen

overkomen: jong of oud, sportief of niet.

Als bloed stolt wanneer er geen wond is of blijft

stollen als een wond al dicht is dan ontstaat er een

bloedprop. Bij trombose blokkeert een bloedprop een

bloedvat. Trombose kan in alle bloedvaten ontstaan en

leiden tot ernstige klachten, zoals een trombosebeen,

een longembolie of een hersen- of hartinfarct.

De Trombosestichting zet zich al ruim 45 jaar in om

een einde te maken aan dit tromboseleed. Wij

financieren wetenschappelijk onderzoek en geven

voorlichting. Er is al heel veel bereikt, maar er is

helaas nog heel veel onduidelijk. Meer levensreddend

onderzoek is daarom noodzakelijk.

Wilt u het verschil maken voor trombosepatiënten?

Door de Trombosestichting op te nemen in uw

testament geeft u trombosepatiënten kans op een

betere behandeling!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over nalaten aan de

Trombose stichting? Neemt u dan contact

met ons op via 071-561 77 17 of

tsn@trombosestichting.nl


jaarkalender 2022

JANUARI

wk 52 1 2 3 4 5

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEBRUARI

wk 5 6 7 8 9

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MAART

wk 9 10 11 12 13

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

APRIL

wk 13 14 15 16 17

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MEI

wk 17 18 19 20 21 22

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNI

wk 22 23 24 25 26

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULI

wk 26 27 28 29 30

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUGUSTUS

wk 31 32 33 34 35

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBER

wk 35 36 37 38 39

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OKTOBER

wk 39 40 41 42 43 44

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

wk 44 45 46 47 48

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

wk 48 49 50 51 52

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nederlandse Notarisagenda 2021

9


Met uw steun

kunnen mensen op

de vlucht hun

dromen realiseren

Iedere 20 seconden vlucht iemand

voor oorlog of geweld. Zij laten alles

achter wat hen lief is: hun huis, baan,

familie en vrienden. Door UNHCR te

steunen zorgt u ervoor dat zij weer

in veiligheid een leven kunnen op -

bouwen. Met meer dan 79,5 miljoen

mensen op de vlucht wereld wijd is

uw hulp harder nodig dan ooit.

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de

Verenigde Naties, is dé wereldwijde organisatie

voor mensen die gedwongen zijn om te

vluchten. Sinds 1951 leiden en coördineren wij

over de hele wereld hulpacties om mensen op de

vlucht op te vangen, te beschermen en helpen

we hen bij het opbouwen van nieuw bestaan.

Esther droomt ervan om neurochirurg

te worden

Ongeveer de helft van de gevluchte mensen

is nog maar een kind. Eén van hen is de 16-jarige

Esther. Samen met haar moeder ontvluchtte

ze de oorlog in Zuid-Soedan. Ze woont in een

vluchtelingenkamp in Kenia en heeft één droom:


UNHCR in het kort:

• Wij zijn er voor de meer dan 79,5 miljoen

mensen die gedwongen op de vlucht zijn.

• Bij een crisis zijn we binnen 72 uur ter

plaatse en bieden we bescherming en

levensreddende hulp zoals onderdak,

voedsel en medische zorg.

• We bieden duurzame oplossingen zoals

onderwijs, opleiding en werk gelegenheid.

• 90% van al onze medewerkers werkt

in het veld.

• 86% van elke gedoneerde euro gaat

direct naar mensen op de vlucht.

• Mede dankzij de solidariteit van donateurs

en mensen zoals uzelf, kunnen we

bovenstaande hulp bieden aan mensen

op de vlucht.

Hoe u kunt helpen:

• Neem UNHCR op in uw testament,

zo draagt u ook na uw overlijden bij

aan een toekomst voor kinderen

zoals Esther.

• Doneer via een periodieke schenking,

zo geeft u mensen op de vlucht weer

hoop. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

• Steun ons met een gift en zorg voor

levensreddende hulp voor mensen

op de vlucht.

“Ik wil de eerste vrouwelijke neurochirurg van

Zuid-Soedan worden en teruggaan om te

helpen mijn land op te bouwen.”

Dromen realiseren

Heeft u wel eens nagedacht over het doneren

van een deel van uw vermogen om mensen

op de vlucht een goede toekomst te geven?

Met uw gift kunnen kinderen zoals Esther hun

droom waarmaken en weer naar school gaan.

Zo kunnen ze ook in tijden van oorlog en

conflict aan hun toekomst bouwen.

Heeft u vragen over een gift, schenking of

nalaten aan UNHCR? Of bent u benieuwd hoe

u verschil kunt maken voor mensen op

de vlucht? We denken graag mee en helpen

u verder met uw vragen en wensen.

Meer lezen?

Ga naar www.unhcr.nl/nalaten

Neem voor een vrijblijvend

gesprek gerust contact op

met Karien Jeekel-van Acker

via 070 250 18 13 of per

e-mail via jeekel@unhcr.org


WWW.DONERENNALATEN.NL


De KunSt van

het dooRgeven

VolgenS NInKe KaSt

‘Adembenemend. Dat is het goede woord.

De sfeer, de kleuren, de ruimtes. Je wordt in het

Rijksmuseum overdonderd door mooie dingen.

De ziel van de kunstenaar. Die voel je hier.

Die hangt hier. Dat allesoverstijgende talent,

dat gevoel van totale overgave, dát zit in die

schilderijen. En dat is zo iets waardevols.

Dat moet je koesteren. Dat mag niet verloren

gaan. Iedereen moet dat kunnen ervaren.

Daar geef ik alles voor. Want alleen dan,

gaat het voor altijd door.’

InfoRmatIe oveR SchenKen en nalaten:

RIJKSmuSeum.nl/Steun of vIa 020 6747 000

FOUNDERRIJKS MUSEUM

HOOFDSPONSOREN


VOORWOORD

Help ze helpen, juist nu!

We kunnen er niet omheen: het coronavirus en de maatregelen die daardoor wereldwijd genomen

moeten worden. Het heeft een grote impact op ons leven en ons gedrag. Helaas heeft dit alles ook

directe en grote gevolgen voor het werk van de goede doelen.

Het is mooi te zien dat de samenleving en het bedrijfsleven bereid zijn elkaar te helpen. Ook de goede

doelen proberen door middel van creativiteit en flexibiliteit hun werk zo goed als mogelijk voort te zetten.

Grote fondsenwervende evenementen en huis-aan-huis-collectes vinden nauwelijks doorgang,

maar online collecteren kan wel en soms kan er toch veel werk vanuit huis verzet worden. Het is

hartverwarmend om te zien hoeveel prachtige initiatieven er ontstaan.

Ondanks het feit dat we met de hele wereld strijd voeren tegen het virus, moeten we de organisaties

die voor andere zaken strijden niet vergeten! Denk aan goede doelen op het gebied van gezondheid,

cultuur of internationale hulp. Maar ook natuur, dierenwelzijn of milieu. Help ze helpen, juist nu!

Het is mooi dat mensen eenmalig, periodiek of in de vorm van een nalatenschap besluiten een goed

doel te steunen. U kunt ook helpen, nu of als u er niet meer bent. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd

en is meer dan welkom. Doneren & Nalaten ondersteunt u graag bij het maken van de keus welke

organisatie u wilt steunen. Er is altijd wel een goed doel dat bij u past. In het katern Doneren & Nalaten

ziet u een uitgekiende selectie van toonaangevende, transparante organisaties waarop u volledig kunt

vertrouwen.

Als een organisatie de ANBI-status heeft, dan is een donatie aftrekbaar voor de belasting en is een

gift via nalatenschap vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Zo weet u zeker dat elke euro van

uw nalatenschap naar het goede doel van uw keuze gaat. Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede

Doelen en toetst of goede doelen aan strenge eisen voldoen. Het zijn veelal de grotere organisaties

die hieraan kunnen voldoen.

Het 'Goede Doelennetwerk' bestaat uit de Nederlandse Notarisagenda (NNA), notaris-online en Doneren

& Nalaten en heeft al ruim 30 Jaar het vertrouwen van veel toonaangevende goede doelen.

Veel leesplezier gewenst!

Joanie Roost

Projectmanager Doneren & Nalaten


INHOUD

COVER

WWW.DONERENNALATEN.NL

platform over

schenken, erven

en nalaten

Doneren & Nalaten is hét eerste

‘Omnichannel Platform’ over alle

mogelijkheden met betrekking tot

giften, schenkingen, legaten,

donaties en nalatenschappen

aan Goede Doelen.

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

donerennalaten.nl

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum: van, voor en door iedereen...18

Erasmus MC Foundation

Baanbrekend onderzoek en betere patiëntenzorg

dankzij Erasmus MC Foundation...20

Stichting MS Research

Uw nalatenschap brengt ons dichter bij de oplossing voor MS ...22

Stichting Dierenlot

DierenLot: voor hulp aan dieren in nood,

ook als u er zelf niet meer bent...24

Stichting Ouwehand Zoo Foundation

Stichting Ouwehand Zoo Foundation ondersteunt

natuurbeschermingsprojecten ...26

Leprastichting

Een wereld zonder lepra, dát is ons doel...30

Amivedi Nederland

Amivedi helpt mensen om hun huisdier terug te vinden...32


INHOUD

Stichting Nationale Dierenzorg (NDZ)

Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel...34

Stichting PETA Nederland

Wat wordt uw nalatenschap?...36

CAS International

Een einde maken aan internationaal dierenleed, dát is ons doel...38

Bears in Mind

Bescherm de beren en hun leefgebied...40

Wereldouders

‘Ieder kind verdient een stabiele en warme thuisbasis’...42

Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede ...44

Liliane Fonds

Door te geven beteken je de wereld voor deze kinderen...46

Juconi

Een toekomst voor straat- en zwerfkinderen...48


RIJKSMUSEUM

Het Rijksmuseum:

van, voor en door iedereen

Het Rijksmuseum is hét museum in Nederland van en voor iedereen. En door iedereen. Want het

Rijksmuseum is ooit ontstaan door particulieren die het belangrijk vonden dat er een museum

kwam waarin kunst en geschiedenis van Nederland bewaard zouden blijven.

Tekst | Susan Peek Beeld | Rijksmuseum / Erik Smits / Bibi Veth / Myra May

Jorien Huisman en Mado Akkersdijk,

verantwoordelijk voor schenken en nalaten.

(Beeld Rijksmuseum)

Stichting het Rijksmuseum Fonds

Jorien Huisman (vermogen).

Mail naar j.huisman@rijksmuseum.nl

of bel 06 472 242 06

Mado Akkersdijk (objecten).

Mail naar m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

of bel 06 250 530 68

“Voor het voortbestaan is het Rijksmuseum

enerzijds afhankelijk van particulieren in de

vorm van kaartverkoop en verkopen uit de

winkel, maar ook de Vrienden van het Rijksmuseum

en schenkingen van vermogen

zijn essentieel”, stelt Jorien Huisman, hoofd

particuliere schenkingen bij het Rijksmuseum.

“Er zijn ook mensen die objecten schenken

of nalaten, waardoor onze collectie verrijkt

wordt”, vult Mado Akkersdijk aan, verantwoordelijk

voor schenkingen van objecten.

SCHENKEN OF NALATEN?

DENK OOK AAN MUSEA!

Een museum is misschien niet het eerste waar

aan gedacht wordt bij schenken of nalaten.

Maar musea zijn ook goede doelen die, zeker

in deze tijd, uw steun hard kunnen gebruiken.

“Niet iedereen beseft dat het Rijksmuseum

voor een groot deel bestaat uit giften van

weldoeners”, vervolgt Akkersdijk. “Als we alle

werken weg zouden halen die dankzij begunstigers

in het museum zijn, dan blijft er een

vrijwel leeg Rijksmuseum over.” Geen straatje

van Vermeer, geen zelfportret van Rembrandt.

Dankzij giften kan het Rijksmuseum het hoofd

boven water houden in deze pittige tijden.

“En de collectie blijven verrijken en tentoonstellen”,

vult Huisman aan.

Izzy Vogel (midden) van het Insula College

uit Dordrecht is de winnaar geworden van het

Rijksmuseum Junior Fellowship 2019.

(Beeld Bibi Veth)

18 donerennalaten.nl

Jong en oud genieten jaar in jaar uit van de

collectie, die zonder u niet zo rijk zou zijn.

(Beeld Erik Smits)


RIJKSMUSEUM

TENTOONSTELLINGEN,

ONDERZOEK,

RESTAURATIE

Alleen dankzij begunstigers heeft het Rijksmuseum

de mogelijkheid om educatieve

projecten op te zetten, tentoonstellingen te

organiseren, te onderzoeken en restaureren.

Huisman vervolgt: “Veel restauratoren

en conservatoren worden mogelijk gemaakt

door particulieren.” Huisman vindt het belangrijk

dat mensen weten dat het in veel gevallen

mogelijk is om binnen een museum te schenken

aan een specifiek doel. Zo zijn er schenkingen

specifiek voor bijvoorbeeld geschiedenis

of restauratie van zilveren objecten.

EDUCATIE

Op het gebied van educatie noemt Huisman

Stichting Saphir, een eigen fonds opgericht

door een particulier, die het Junior Fellowship

programma mogelijk maakt. Leerlingen

van VMBO tot VWO die een profielwerkstuk

moeten schrijven, krijgen de kans om binnen

het Rijksmuseum een masterclass te volgen

en onderzoek te doen naar bijvoorbeeld een

werk uit onze collectie. Het beste onderzoek

met de beste presentatie wint uiteindelijk

een studiebeurs. We proberen kinderen te

enthousiasmeren en ondersteunen op deze

manier jong talent. We vinden het heel belangrijk

dat jongeren in aanraking komen met

kunst, geschiedenis en de museumwereld”,

vertelt Huisman. “Dankzij Stichting Saphir is

dit mogelijk.” Volgens de initiatiefnemer van de

stichting maakt kunst iets in je los. “Maar dan

moet kunst beschikbaar zijn voor iedereen,

ook de jeugd.”

UW STEUN IS HARD

NODIG

Het Rijksmuseum is hard geraakt door de

maatregelen rond Covid-19. Meer dan ooit is

duidelijk dat het Rijksmuseum niet zonder zijn

begunstigers kan. Subsidie van de overheid,

bijdragen van het bedrijfsleven en fondsen,

schenkingen, nalatenschappen en vrienden zijn

en blijven essentieel om het voortbestaan van

het Rijksmuseum te waarborgen. “Uw steun is

‘Zonder u zou

onze collectie

niet zo rijk zijn’

hard nodig. En het Rijksmuseum betrekt u graag

bij uw schenking. Wanneer u bijvoorbeeld

bijdraagt aan het restaureren van een bepaald

werk, dan is het mogelijk om te zien hoe zo’n

restauratie in zijn werk gaat. Zo kunt u echt

zien hoe uw schenking terecht komt en dat

maakt het zo bijzonder”, aldus Akkersdijk. Huisman

besluit: “We zijn dankbaar voor elke vorm

van steun. Mocht u overwegen het Rijksmuseum

op te nemen in uw testament, wanneer

u bijvoorbeeld een object of vermogen aan

ons wilt nalaten, bent u voor de eeuwigheid

verbonden aan het Rijksmuseum. Neem gerust

contact met ons op voor meer informatie.”

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Postadres

Postbus 74888

1070 DN Amsterdam

Bezoekadres

Museumstraat 1

1071 XX Amsterdam

Vestigingsadres

Hobbemastraat 20

1071 ZC Amsterdam

T +31 20 6747 000

E info@rijksmuseum.nl

W www.rijksmuseum.nl

donerennalaten.nl

19


ERASMUS MC FOUNDATION

Baanbrekend onderzoek en betere

Meer geld voor onderzoek betekent een

betere toekomst voor de patiënten. Artsen

en onderzoekers werken elke dag keihard

voor die betere toekomst...

(Beeld LevienWillemse)

patiëntenzorg dankzij Erasmus MC Foundation

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus MC in Rotterdam. Hier komen vele

initiatieven samen met als doel om concrete projecten en veelbelovend wetenschappelijk onderzoek in het

Erasmus MC mogelijk te maken.

Tekst | Susan Peek | Beeld | Erasmus MC Foundation

“Samen met artsen en onderzoekers zet onze

stichting zich in voor een gezonde toekomst

voor iedereen", zegt Leonore Tuijt, directeur

van de Erasmus MC Foundation. “We steunen

veelbelovend onderzoek in de breedste

zin van het woord, voor bijvoorbeeld kanker,

hart- en vaatziekten, dementie maar ook zeldzame

immuun afwijkingen. Tevens steunen we

initiatieven ten behoeve van patiëntenzorg en

-welzijn. Bijvoorbeeld het realiseren van fami-

liekamers en de daktuin, maar ook apparatuur

zoals de elektronenmicroscoop.”

GEEF INVULLING AAN

ONMACHT

“Normaal organiseren we veel evenementen

zoals benefietdiners, sponsorlopen, de Tour for

Life. Allemaal belangrijke inkomstenbronnen

die nu vanwege Corona niet door kunnen gaan.

Maar al snel bedachten we: we kunnen wél wat

doen, zélfs vanuit huis! Met creatief denken

bereik je zoveel. Zo is het Erasmus MC veel in

de media, waardoor het voor velen duidelijk is

dat er geld nodig is voor onderzoek.”

“We merken heel sterk de bereidheid van

zowel particulieren als bedrijven om dit in

crisistijd te ondersteunen", vervolgt Leonore.

“Natuurlijk mis je de magie van het bij elkaar

komen en voelen dat je samen iets wilt bete-

20 donerennalaten.nl


ERASMUS MC FOUNDATION

De daktuin op de achtse verdieping van het Erasmus MC, één van de projecten waar de Ermasmus MC Foundation

zich hard voor maakte. De groene omgeving heeft een positief effect op het herstel van patiënten.

iets te betekenen voor een ander, ook als zij

er zelf niet meer zijn… Bij ons is het mogelijk

om heel specifiek aan te geven waar het geld

aan besteed moet worden. Je kunt een fonds

steunen, of een ziektebeeld; alles is bespreekbaar.

Samen zoeken we iets passends en wat

aan de voorwaarden voldoet.” Leonore merkt

ook dat mensen het vaak fijn vinden om

onderzoek in ‘hun eigen specifieke ziekenhuis’

of onderzoek van hun eigen arts te steunen.

‘Samen

sterk voor

de volgende

generaties’

op de goede plaats. Dat er zoveel onbaatzuchtige

mensen zijn, doet ons goed en geeft

hoop.” Leonore besluit: “Samen maken we ons

sterk voor de volgende generaties.”

Voor meer informatie, vragen of kennismaken

kunt u contact met ons opnemen via:

foundation@erasmusmc.nl of 010-703 48 02.

Even geen events of sponsorloop door Corona, maar

steunen kan altijd en is van onschatbare waarde.

(Beeld Clincke Fotografie)

kenen voor anderen. Maar ook onze donateurs

willen invulling geven aan het machteloze

gevoel en dit omzetten in een daad.”

STEUN HARD NODIG

“Daarom zijn we ook zo dankbaar voor alle

periodieke schenkingen en giften.” Leonore

constateert daarnaast dat steeds meer

mensen een goed doel opnemen in hun

testament. “Het is mooi te zien dat in deze

-soms grimmige- wereld, mensen bereid zijn

NU EN IN DE TOEKOMST

“Naast doneren of nalaten aan een specifiek

fonds, werkt het ook andersom: als er vanuit

het Erasmus MC iemand is die onderzoek

wil doen, bestuderen we de kans van slagen

en proberen we mee te denken hoe dit te

financieren.” Op dit moment ondersteunt de

Erasmus MC Foundation diverse Coronaonderzoeken.

“Enorm belangrijk in deze

pittige crisistijd", zegt Leonore. “Daarnaast

starten we in december de campagne voor

hersentumoronderzoek. Ook zijn we druk

bezig om een Zeldzame Ziekten Poli voor

volwassenen vorm te geven binnen het Erasmus

MC. Zoiets is er in Nederland nog niet.”

ONBAATZUCHTIG

Meer geld voor onderzoek betekent een

betere toekomst voor de patiënten. Artsen en

onderzoekers werken elke dag keihard voor

die betere toekomst... En de Erasmus MC

Foundation blijft zich daarvoor inzetten. “Jullie

steun daarbij is onmisbaar. Ik voel me een

bevoorrecht mens… in de basis komen we

alleen maar fijne mensen tegen met het hart

Stichting Erasmus MC Foundation

Postadres

Erasmus MC Foundation

Postbus 2040

3000 CA ROTTERDAM

Bezoekadres

Kamer GK – 212

Burgemeester s’Jacobplein 51

3015 CA ROTTERDAM

T +31 10 70 34 802

E foundation@erasmusmc.nl

W erasmusmcfoundation.nl

Bank NL88 INGB 0000 0029 95

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

21


STICHTING MS RESEARCH

Uw nalatenschap

brengt

ons dichter bij

de oplossing

voor MS

Jacqueline, 58 jaar, kreeg MS toen

ze 46 was. De exacte oorzaak

van MS is nog niet bekend. Wel

weten we dat meerdere factoren

van invloed zijn op de ontwikkeling

van MS, zoals vrouw of man zijn,

vitamine D en infectie met het

Epstein-Barr virus. Ook erfelijke

factoren, onze genen, dragen bij.

Zo kregen Jacqueline en haar zus

Yolanda beiden MS, een kans van

slechts 2 procent.

Tekst | Karin Smits Beeld | MS Society UK

MEER DAN 230 GENEN

DRAGEN BIJ AAN HET

ONTWIKKELEN VAN MS

Onderzoek bij eeneiige tweelingen uit de

jaren 80 liet zien dat genen een rol spelen.

MS wordt echter niet veroorzaakt door één

gen. Sterker nog, er zijn inmiddels 233 erfelijke

factoren gevonden die verband houden met

MS. Hoe meer van deze risico-genen aanwezig

zijn, hoe groter de kans is op het krijgen van

MS. Met deze kennis begrijpen wetenschappers

dus beter waarom sommige mensen

kwetsbaarder zijn om de ziekte te ontwikkelen.

Ook geeft onderzoek naar erfelijke factoren

nieuwe inzichten over het ziektemechanisme.

22 donerennalaten.nl


STICHTING MS RESEARCH

Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw (periodieke) gift of nalatenschap?

Bijvoorbeeld omdat u affiniteit hebt met een bepaald type onderzoek of omdat u één

van de andere activiteiten van Stichting MS Research een warm hart toedraagt? U kunt

dit vanzelfsprekend op voorhand aangeven en wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap

uw concrete bestemming krijgt. Het hoeft uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap

geheel aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Wij kunnen u begeleiden bij het vinden

van een notaris bij u in de buurt en/of andere zaken.

Neem hiervoor gerust contact met ons op via tel. 071 – 5 600 500.

Vorig jaar namen onderzoekers, uit verschillende

landen over de hele wereld de genen

van ruim 47.000 MS-patiënten en 68.000

gezonde deelnemers onder de loep. Hieruit

bleek dat de meeste van de afwijkende genen

bij mensen met MS het afweersysteem beïnvloeden.

Zowel afweercellen in het bloed (Ten

B-cellen) als afweercellen in de hersenen

(microgliacellen) zijn betrokken. Het onderzoek

leidt zo tot inzicht in welke cellen en

processen een rol spelen in MS.

Omdat wetenschappers nu meer weten over

de genen die betrokken zijn bij MS, kunnen ze

verder onderzoek doen naar de effecten op

de cellen waarin deze genen vooral tot uiting

komen. In de toekomst kunnen ze met deze

informatie mogelijk op zoek naar een manier

om de ziekte te stoppen of zelfs te voorkomen.

In het MS Centrum ErasMS worden mensen

met MS gevolgd voor onderzoek. Zo kan

het centrum bijdragen aan het internationale

MS-genetica consortium en andere grote

internationale onderzoeken. ErasMS heeft

deze zogenaamde cohorten kunnen opbouwen

mede dankzij de structurele ondersteuning

van Stichting MS Research. Van alle

subsidies die Stichting MS Research toekent,

is ongeveer de helft voor onderzoek naar de

oorzaken van MS. Zo dragen donateurs bij

aan het vinden van alle oorzaken van MS.

Door nalatenschappen en (periodieke) giften

van donateurs kan Stichting MS Research

o.a. dit onderzoek subsidiëren. Onderzoek

vindt plaats bij de academische MS-centra in

Nederland, waaronder ErasMS en de Nederlandse

Hersenbank voor MS.

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

T +31 71 56 00 500

E directie@msrsesearch.nl

W www.msresearch.nl

Bank NL17 INGB 0000 00 698

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

23


STICHTING DIERENLOT

DierenLot:

voor hulp aan

dieren in nood,

ook als u er zelf

niet meer bent

Dieren. Ze dringen zonder aankondiging onze harten

binnen, soms beschouwen we ze zelfs als familielid.

Ze verdienen onze aandacht. Dieren zijn tenslotte

afhankelijk van de mens als het gaat om eten, drinken,

een goed thuis en liefdevolle verzorging. Voor gewonde,

mishandelde, verwaarloosde of in de steek gelaten

dieren is er gelukkig Stichting DierenLot.

Dierenarts Piet Hellemans. (Beeld Sascha Schalkwijk)

Tekst | Susan Peek | Beeld | DierenLot

SAMEN MET LOKALE

DIERENHULPORGANISATIES

“DierenLot komt op voor gezelschapsdieren, zwerfdieren en dieren

in de Nederlandse natuur. We bieden hulp aan zo’n 260 lokale en

regionale dierenhulporganisaties zoals dierenasielen, gespecialiseerde

opvangen voor bijvoorbeeld natuurdieren zoals egels of vogels en

dierenambulance organisaties. De laatste groep rijdt dierenambulances

van DierenLot, die gratis in bruikleen worden gegeven. Elk jaar komen

daar zo’n 15-20 ambulances bij met als doel een landelijke dekking",

zegt Sander van Hesteren, adviseur Nalaten bij Stichting DierenLot.

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

“Met de liefde voor dieren zit het bij die organisaties meer dan goed,”

vertelt Sander, “maar zaken als voer, medicijnen, dierenartsbezoek,

operaties en verbouwingen aan opvanglocaties brengen hoge kosten

met zich mee. Dat vormt een probleem, want de meeste organisaties

worden niet of nauwelijks ondersteund door gemeenten. DierenLot

helpt daarbij, dankzij de steun van onze onmisbare donateurs, giftgevers

24 donerennalaten.nl


STICHTING DIERENLOT

“Zonder hulp zou

Drechtje het nooit

hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in de Drechttunnel bij Dordrecht.

Ze was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit

gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot”

Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht

‘Ook voor

úw huisdier

zullen wij

goed zorgen’

en sponsoring van bedrijven. Zo is een aantal diervoerproducenten en

-verkopers bereid het diervoer dat niet meer in de schappen komt,

maar nog wel geschikt is voor consumptie, aan DierenLot te doneren.

Afgelopen jaar hebben we circa 2.000 pallets met voer aan dierenhulporganisaties

kunnen schenken, daar zijn we trots op!”

BIJZONDERE GIFTEN MAKEN HULP IN

DE TOEKOMST MOGELIJK

“Onze hulp voor de dieren wordt ook mede mogelijk gemaakt dankzij

bijzondere giften, zoals steun uit nalatenschappen. Daar zijn we enorm

dankbaar voor. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun

testament. Is dat DierenLot, dan kunnen ze dieren blijven helpen, ook

als ze er zelf niet meer zijn.” Met de Testament Service van DierenLot

kan de erflater zelfs aangeven of deze een specifieke dierenhulporganisatie

wil helpen, of dierenhulp in een bepaalde regio. “Het is zélfs mogelijk

een dierensoort aan te geven die men een warm hart toedraagt",

vult Sander aan. “Wij zorgen ervoor dat de specifieke wensen zoals

beschreven in het testament zo goed als mogelijk uitgevoerd worden.”

DIE-0332_4x_210x297_06.indd 1 30-04-19 16:59

ZORG VOOR HUISDIEREN DIE

ACHTERBLIJVEN

“Wanneer iemand gebruik maakt van de Testament Service van

DierenLot en alles notarieel heeft vastgelegd, zullen wij desgewenst

zorg dragen voor het achtergebleven huisdier. Mensen maken zich hier

vaak zorgen over, maar DierenLot zorgt voor een goede en liefdevolle

opvang en gaat op zoek naar een nieuw baasje. Dankzij ons grote

netwerk van dierenhulporganisaties en dierenvrienden zal dat gegarandeerd

slagen. Een hele geruststelling voor veel mensen.”

ONMISBARE VRIJWILLIGERS

DierenLot is continu in beweging en wil de organisaties en de onmisbare

vrijwilligers op veel gebieden steunen. Niet alleen financieel, met

hulpmaterialen of vervoer; ook het delen van kennis is belangrijk. Zo is

er het Vakblad Dierenhulpverlening, voor de aangesloten dierenhulporganisaties

en de DierenLot Academie, waarin workshops en cursussen

worden gegeven zoals dieren-ehbo, omgaan met agressieve dieren etc.

Voor donateurs is er het magazine #samenvoordieren. “Zo blijven ook

zij op de hoogte van het onmisbare werk van de bijna tienduizend vrijwilligers.

Het staat vol met leuke tips, weetjes, verhalen uit de praktijk

en organisaties die uitgelicht worden.”

Spreekt het werk van DierenLot u aan? Misschien denkt u momenteel

na over uw testament en uw wensen om hulp aan dieren echt mogelijk

te maken. Nu én in de toekomst… aan ieder dier die dit nodig

heeft. Samen met u kan Stichting DierenLot een verschil maken. Neem

contact met ons op via nalaten@dier.nu of bel met 0183-563912

Stichting DierenLot

Postbus 377

4200 AJ Gorinchem

T +31 183 56 39 12

E info@dier.nu

W www.dier.nu

Bank NL28 INGB 0000 0023 29

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

25


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION

Stichting Ouwehand Zoo

Foundation ondersteunt

natuurbeschermingsprojecten

Stichting Ouwehand Zoo Foundation ondersteunt natuurbeschermingsprojecten waarin wilde soortgenoten van dieren

die in Ouwehands Dierenpark leven en hun leefgebied centraal staan.

Tekst en beeld | Ouwehand Zoo Foundation

In een wereld waar de natuur onder druk

staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering

voor de natuur stimuleren en mensen

aanzetten tot nadenken en handelen. Met

behulp van Ouwehand Zoo Foundation

streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om

een structurele bijdrage te leveren aan

bescherming van leefgebieden, soortbehoud

en natuurbeschermingseducatie.

Ouwehand Zoo Foundation werd in 1997

opgericht ter ere van het 75-jarig bestaan

van Ouwehands Dierenpark. Hiermee werd

een platform gecreëerd om natuur en milieu

te beschermen en projecten op dit terrein

(financieel) te ondersteunen.

De dieren in Ouwehands Dierenpark zijn

ambassadeurs van hun wilde soortgenoten

die helaas in veel gevallen in hun voortbe-

staan worden bedreigd. Ouwehand Zoo

Foundation doet hier wat aan door steun

te geven aan projectpartners die met zorg

worden uitgekozen. Ze moeten transparant

en communicatief zijn en uiteraard puur

gericht op bescherming van de betreffende

diersoorten in het wild, samen met de

lokale bevolking.

Door bezoekers van Ouwehands Dierenpark

over het werk van deze projectpartners te

vertellen en ze er waar mogelijk bij te betrekken

wordt bewustzijn en mogelijk ook actiebereidheid

gecreëerd.

Sinds de oprichting doneerde Ouwehand

Zoo Foundation al ruim vier miljoen euro aan

projecten waarin bescherming van leefgebieden

en de daarin levende diersoorten, samen

met de lokale bevolking centraal staat.

26 donerennalaten.nl


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION

Een greep uit de projecten van Ouwehand Zoo Foundation:

• Bescherming van de reuzenpanda in het wild. Het geld dat OZF jaarlijks doneert wordt

gebruikt voor bescherming van de soort en het leefgebied en voor onderzoek.

• Onderzoek naar ijsbeergedrag in en rondom kraamholen in Svalbard, Noorwegen.

• Steun aan antistroperij van Afrikaanse olifanten.

• Bescherming van het leefgebied van de orang-oetan en steun aan anti-stroperijbrigades.

• Steun aan het fok- en uitzettingprogramma van monniksgieren door ze in Ouwehands

Dierenpark de kans te geven om hun eigen partners te kiezen in de zogenaamde

datingvolière.

• Bescherming van het leefgebied van de zeer bedreigde berberaap en steun aan bestrijding

van illegale handelspraktijken.

• Bescherming van het leefgebied van de bonobo en ondersteunen van onderzoek en

veldwerk voor het in kaart brengen van de wilde populatie.

Meer informatie over de projecten van Ouwehand Zoo Foundation of de mogelijkheden om te steunen?

Ga naar www.ouwehand.nl/ozf

Ouwehand Zoo Foundation

Grebbeweg 111

3911 AV Rhenen

T +31 317 650200

E ozf@ouwehand.nl

W www.ouwehand.nl/ozf

donerennalaten.nl

27


www.bearsinmind.org

Laat de beren

weer beer zijn

De beer in een bos

in plaats van op een

fiets in het circus.

Het Berenbos is ons visitekaartje,

het meest zichtbare onderdeel van

ons werk in Nederland. In het bos

krijgen voormalige circus- en dansberen

een beter leven. De inrichting

van het terrein en het seizoensgebonden

voedsel zijn zoveel mogelijk

zoals in de natuur.

Bears in Mind is een stichting voor de bescherming

van beren en hun leefgebied. Bears in Mind werkt

wereldwijd aan het verbeteren van de leefomgeving

van de beren, het redden van mishandelde

beren en het herplaatsen van deze beren in betere

opvangcentra zoals Het Berenbos. Ook zorgen

we door middel van voorlichting en educatie voor

bewustwording in de mogelijkheden van harmonieus

samenleven met de beer en bieden we advies

bij de bouw van nieuwe berenbossen. Met lokale

projectpartners brengen we berenpopulaties

in kaart en signaleren we beren in nood, zoals

beren in een kleine kooi bij een restaurant of tankstation.

We doen er dan alles aan om deze beren

weer een nieuw beerwaardig bestaan te geven.

Meehelpen?

Sinds 1993 bestaat Het Berenbos in Ouwehands

Dierenpark Rhenen, waar we tot nu toe 30 beren

een nieuw leven hebben kunnen bieden. Bears in

Mind heeft de ANBI status en het CBF keurmerk en is

volledig afhankelijk van donateurs, giften en sponsoren.

Alleen zo kunnen wij onze hulp voor de beren inzetten

en voortzetten. Met het opnemen van Bears in Mind

in uw testament maakt u ècht het verschil en vanwege

onze ANBI status komt uw nalatenschap volledig ten

goede aan de bescherming van de beren.

Bears in Mind

Grebbeweg 111

3911 AV Rhenen

0317 650 220

info@bearsinmind.org

Contactpersoon

Ingrid Vermeulen


Gelukkig zijn er

de MAMAS

Zuid-Afrikaanse vrouwen die in actie

komen met dagelijkse zorg voor

duizenden kinderen in armoede.

Kinderfonds MAMAS steunt hen.

U ook?

www.kinderfondsmamas.nl

Notarisagenda_Advertentie.indd 1 19-10-16 11:17

190102-10063 mama_kinderfonds.indd 1 23-10-18 12:45


LEPRASTICHTING

Een wereld zonder

lepra, dát is ons doel

“Onze droom is een wereld zonder lepra en uitsluiting als

gevolg van handicaps. Gelukkig is dit ook een haalbaar

doel”, aldus Barry Jager, adviseur nalaten bij de Leprastichting.

“Als lepra te laat ontdekt en behandeld wordt,

heeft dat grote lichamelijke gevolgen. Zo kan de leprabacterie

de zenuwen aantasten wat tot blijvende zware

verminkingen kan leiden. Daarom is het vroegtijdig opsporen

en behandelen van leprapatiënten essentieel. Iets dat

nu vanwege Corona een behoorlijke uitdaging is”, vertelt

Barry. “Maar daar gaan we creatief en inventief mee om.”

Tekst | Susan Peek Beeld | Tom Bradley, Sasja van Vechgel, Jacqueline van den Heuvel

OPSPOREN

“Omdat we niet altijd kunnen afreizen, proberen onze teams

mensen nu via whatsapp of lokale radiostations te bereiken”,

vervolgt Barry. “Ook werken onze mensen veel samen met

lokale partners, overheden en organisaties. Door het trainen van

lokale artsen, vrijwilligers en gezondheidswerkers, kunnen zij zelf

de diagnose stellen en de behandeling starten.”

BEHANDELEN, ÓÓK PREVENTIEF

Afgelopen jaar heeft de Leprastichting ruim 6.300 mensen

getraind en zijn er een kleine 40.000 nieuwe leprapatiënten

opgespoord. Zij krijgen een cocktail van antibiotica die ervoor

zorgt dat er binnen een paar dagen al geen besmettingsgevaar

meer is én dat de patiënt in zes tot twaalf maanden kan genezen.

“Daarnaast hebben we ruim 22.000 directe contacten van

nieuwe leprapatiënten preventief behandeld.”

30 donerennalaten.nl


LEPRASTICHTING

‘Opsporen. Behandelen. Revalideren. Onderzoek’

VOORLICHTING

"Voorlichting aan patiënten is zó belangrijk",

zegt Barry. “De Leprastichting heeft afgelopen

jaar alleen al 8.400 mensen ondersteund in

zelfhulpgroepen op het gebied van wondverzorging

en hygiëne. Maar de voorlichting strekt

verder dan alleen aan de patiënt zelf. We reiken

ook uit naar de omgeving en de familie van de

patiënt omdat we de negatieve vooroordelen

willen bestrijden en discriminatie willen voorkomen.

Want het is schrijnend om te zien dat

veel leprapatiënten door hun gemeenschap of

zelfs hun familie worden buitengesloten.”

REVALIDEREN

Naast het opsporen, behandelen en voorlichten,

ondersteunt de Leprastichting

mensen met handicaps door lepra of een

andere oorzaak. “Op medisch gebied doen

we dat door middel van hersteloperaties of

met hulpmiddelen zoals krukken, protheses

en rolstoelen. Op economisch gebied kijken

we of we de patiënten een microkrediet of

beroepsopleiding kunnen bieden. Die zelfredzaamheid

draagt ook weer bij aan de

vermindering van discriminatie”, weet Barry.

“De medische, sociale en economische revalidatie

van deze mensen is zeer belangrijk om

te zorgen dat ze weer worden opgenomen

in de samenleving.”

ONDERZOEK

“Elke dag komen we een stap dichterbij een

lepravrije wereld. De wetenschap staat daar-

bij aan de basis van onze keuzes. Daarom

financiert de Leprastichting wetenschappelijk

onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding.

De eerdergenoemde baanbrekende

preventieve behandeling is hieruit voortgekomen.

We hebben lepra al voor een groot

deel terug kunnen dringen, maar nog steeds

komen er nieuwe leprapatiënten bij. Ons

werk blijft dus hard nodig. Het zoeken naar

nieuwe innovatieve manieren van leprabestrijding

gaat door.”

DONEREN EN NALATEN

“Maar dat kunnen we niet alleen. Elke bijdrage,

groot of klein, helpt ons de droom van een

lepravrije wereld te realiseren. Wilt u, niet

alleen tijdens uw leven, maar ook daarna een

bijdrage leveren, dan kunt u ervoor kiezen

ons op te nemen in uw testament. Wij zijn

aangesloten bij de ANBI waardoor 100%

van uw nalatenschap ten goede komt aan de

Leprastichting. Sinds kort is het zelfs mogelijk

de Leprastichting als executeur aan te wijzen.

Vooraf gaan we dan met u in gesprek om

uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.”

Barry besluit: “Als u de Leprastichting

als executeur benoemd, dan kunt u erop

vertrouwen dat de afspraken worden nageleefd,

zoals u deze heeft laten vastleggen.”

Lepra kán de wereld uit! Wilt u daar een

steentje aan bijdragen? Vraag dan de brochure

aan of kies voor een persoonlijk gesprek met

Barry Jager. www.leprastichting.nl/nalaten

In een zelfhulpgroep leert men over het belang van

wondverzorging en hygiëne. (Beeld: Sasja van Vechgel

‘Help mee in

de strijd tegen

lepra en sociale

uitsluiting als

gevolg van

handicaps’

LEPRASTICHTING

Postbus 95005

1090 HA Amsterdam

Bezoekadres

Wibautstraat 137k

1097 DN Amsterdam

T +31 20 595 05 00

E info@leprastichting.nl

W www.leprastichting.nl

Bank NL84 INGB 0000 050 500

Elke dag komen we een stap dichter bij een lepravrije wereld. (Beeld: Sasja van Vechgel)

donerennalaten.nl

31


AMIVEDI NEDERLAND

Vermiste en gevonden huisdieren

Amivedi helpt mensen om

hun huisdier terug te vinden

Amivedi, opgericht in 1933, is inmiddels uitgegroeid tot een

professionele vrijwilligersorganisatie. Het is dé organisatie op het gebied

van registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Alle meldingen van

vermiste en gevonden huisdieren kunnen kosteloos geplaatst worden op

de website www.amivedi.nl. De ruim 130 vrijwilligers zetten zich dagelijks

geheel belangeloos in om huisdieren met hun eigenaren te verenigen.

Afgelopen jaar zijn er meer dan 84.000 vermiste en gevonden

huisdieren aangemeld, waarvan Amivedi ruim 70% van de vermissingen

heeft kunnen oplossen.

"Bijna alle meldingen worden mede dankzij

onze vrijwilligers opgelost. Maar wij zijn echt

dierenliefhebbers en vinden het heel verdrietig

dat niet alle dieren veilig thuiskomen. Het

is heel belangrijk dat huisdieren zijn gechipt,

omdat de eigenaar dan makkelijk gevonden

kan worden”, vertelt Yolande Schotel van

Amivedi, “dus dat promoten we enorm en

we zien ook dat het chippen van huisdieren

toeneemt. Daarbij is het wel belangrijk dat

ook de database met gegevens van de chipregistratie

up-to-date is, dus controleer de

registratie en geef wijzigingen door bij een

verhuizing of nieuw telefoonnummer. "

Tekst | Susan Peek | Beeld | Amivedi

32 donerennalaten.nl


AMIVEDI NEDERLAND

'Een huisdier is

echt onderdeel

van het gezin.

Het is vreselijk

als een dier

zomaar verdwijnt'

PROMOTEN VAN CHIPPEN

ÉN HET UITLEZEN ERVAN

“Helaas komt het nog veel te vaak voor dat

gevonden dieren niet gecontroleerd worden

op een chip.” Yolande heeft het dan over

levende dieren, die soms al een poosje over

straat zwerven en geen verzorgde indruk meer

maken, waardoor mensen wellicht denken dat

het huisdier geen eigenaar heeft. “Maar het

betreft hier ook overleden dieren”, vult ze aan.

“We constateren dat de dieren lang niet altijd

gecontroleerd worden op een chip en verdwijnen,

terwijl hun eigenaren nog steeds zoekende

zijn. Dat moet anders”, vindt Yolande.

SPECIAAL MELDPUNT

"Daarom zijn we naast onze reguliere dienstverlening

bezig met het opzetten van een

speciaal meldpunt voor overleden dieren en

hopen zo ook meer medewerking te krijgen

van instanties die te maken hebben met

het ruimen van overleden dieren, zoals o.a.

Rijkswaterstaat, gemeentes en waterschappen.”

Yolande vertelt dat er bij verschillende

gemeentes een chiplezer aanwezig is en de

procedures keurig worden nageleefd. Ook

wordt er regelmatig een dierenambulance

of dierenarts ingeschakeld met een chiplezer.

“Maar dit gebeurt nog relatief veel te

weinig, vandaar de aandacht voor het meldpunt.”

Yolande vult aan dat het in alle gevallen

belangrijk is dat bekend is wanneer en waar

het dier gevonden is, hoe het er uitziet, eventueel

aangevuld met een foto van het dier.

“Dat helpt enorm bij het oplossen van alle

openstaande zaken. Het is bovendien belangrijk

dat het snel gemeld wordt bij Amivedi,

zodat het dier nog opgehaald kan worden

door de eigenaar en deze waardig afscheid

van zijn dier kan nemen.”

'Kosteloze service

dankzij donateurs'

DONEREN OF NALATEN

“Een huisdier is echt onderdeel van het gezin

of heeft een hechte band met zijn baasje.

Het is vreselijk als een dier zomaar verdwijnt.

Eigenaren blijven zoeken en hoop houden en

wij kunnen daarin écht iets betekenen. Maar

dat kunnen we niet alleen”, vervolgt Yolande.

“Om zoveel mogelijk meldingen opgelost

te krijgen, hebben we een goed werkende

website nodig die constant up-to-date is.

Ook zijn we druk bezig om het nieuwe

meldpunt onder de aandacht te brengen.

Daar hebben we financiële steun bij nodig in

de vorm van donaties, schenkingen en nalatenschappen.

Overweegt u ons te steunen

middels een donatie, of om ons op te nemen

in uw testament? Neem dan contact met ons

op voor een persoonlijk advies (penningmeester@amivedi.com).

Uiteraard zijn we u

zeer erkentelijk voor uw bijdrage.”

ELKE EURO WORDT

GOED BESTEED

Amivedi is door de belastingdienst aangemerkt

als ANBI. Dit betekent dat giften vrijgesteld

zijn van belasting, bijvoorbeeld voor

nalatenschappen. “Iedereen bij Amivedi is

vrijwilliger, van de mensen op het meldpunt

tot aan het bestuur. Er zijn dus geen hoge

salarissen en iedereen werkt vanuit huis. Onze

betrokken vrijwilligers bieden onze service

toegankelijk en kosteloos aan. Dat willen we

zo houden, want niemand wil er alleen voor

staan als je huisdier vermist blijkt te zijn. Dat

kan alleen dankzij mensen met hart voor de

dieren die Amivedi steunen als donateur of

met een nalatenschap.”

Amivedi Nederland

Postbus 53018

2505 AA ‘s-Gravenhage

T +31 88 006 46 44

E secretariaat@amivedi.com

W www.amivedi.nl

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

33


STICHTING NATIONALE DIERENZORG (NDZ)

‘Geef uw hond

of kat een mooie

oude dag’

Bij Stichting Nationale

Dierenzorg staat dierenwelzijn

hoog in het vaandel

Stichting Nationale Dierenzorg uit Wassenaar is een organisatie met een rijke historie. Opgericht in 1926 door

enkele hofdames van Koningin Wilhelmina, inmiddels uitgegroeid tot een moderne dierenbeschermende

organisatie, gerund door professionele medewerkers en vele lieve vrijwilligers.

Tekst | Susan Peek Beeld | NDZ

“We hebben een pension voor honden en katten als hun baasjes op

vakantie gaan of gaan verhuizen of verbouwen bijvoorbeeld, een asiel

voor honden en katten die een nieuw baasje zoeken, een hondencrèche,

een dierenambulancedienst voor de regio’s Wassenaar, Leidschendam

en Voorburg én een Seniorenclub”, vertelt Inez de Ligt,

directeur bij Dierenzorg. “Al ruim 90 jaar wordt er door onze professionele

dierverzorgers en enthousiaste vrijwilligers met veel liefde en

aandacht gezorgd voor dieren die dat nodig hebben.”

SENIORENCLUB

“In onze seniorenclub, het eerste bejaardentehuis voor honden en

katten in Nederland, zou elk huisdier zijn of haar oude dag wel willen

slijten”, vervolgt Inez. “De Seniorenclub is initieel opgezet voor de

opvang van dieren waarvan de eigenaar niet meer in staat is voor ze

te zorgen, maar biedt inmiddels ook een warme mand voor bejaarde

of door een ongemak moeilijk te plaatsen asieldieren.” Speciaal voor

de bejaarde dieren zonder eigenaar is er een adoptie(dieren)fonds.

Via een structurele financiële bijdrage kunnen mensen die zelf geen

huisdier in huis kunnen hebben mee helpen en af en toe hun adoptiedier

bezoeken. “Wij vinden het belangrijk dat honden en katten een

rustige oude dag kunnen beleven in een omgeving die speciaal voor dit

doel is opgezet.”

UITBREIDING NODIG

Inez geeft aan dat het huidige verblijf van de Seniorenclub en het

kattenhuis aan vernieuwing toe is. “Het heeft bij ons een hoge prioriteit

dat deze oude dieren in een warm en windvrij gebouw komen, daarom

zijn we druk bezig met de nieuwe onderkomens. Er is veel financiële

steun nodig om dit te kunnen realiseren, want met liefde alleen komen

we er niet.”

34 donerennalaten.nl


STICHTING NATIONALE DIERENZORG (NDZ)

‘Een uniek bejaardentehuis voor

honden en katten’

DE ZORG VOOR ÚW HUISDIER

“Naast de mogelijkheden om te doneren en/of na te laten aan Dierenzorg,

is het ook belangrijk dat mensen nadenken over wat ze willen

dat er met hún huisdier gebeurt als ze er zelf niet meer voor kunnen

zorgen.” Inez besluit: “Door dit goed te regelen, is het een hele geruststelling

te weten dat Dierenzorg de zorg van uw dieren overneemt.”

In de brochure Nalaten, schenken en doneren aan Dierenzorg staan

alle mogelijkheden op een rij. Een persoonlijk gesprek is natuurlijk ook

mogelijk. Bel met 070 517 98 52 of stuur een mail naar Inez de Ligt:

inez@ndz.nl

Stichting Nationale Dierenzorg

Zijdeweg 56

2245 BZ Wassenaar

T +31 70 51 79 852

E info@ndz.nl

W www.ndz.nl

www.seniorenclub.nl

www.dierenambulancewassenaar.nl

Volg ons op Facebook

Bank NL81 INGB 0000 0422 12

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

35


STICHTING PETA NEDERLAND

WAT WORDT UW

NALATENSCHAP?

©Kencredible

Het doel van PETA is om dieren

te beschermen tegen uitbuiting

en wreedheid en een wereld te

helpen creëren waarin ze worden

gerespecteerd en waarin mensen

nadenken over de manier waarop

hun dagelijkse beslissingen van

invloed zijn op de levens van

andere gevoelige wezens.

PETA’s inspanningen zijn van cruciaal belang

voor de talloze dieren die elke dag lijden. Wij

zijn hun meest doeltreffende pleitbezorgers

en verzetten ons met enorm veel passie,

ervaring en vastberadenheid tegen wreedheid.

Onze medestanders helpen ons bij ons

36 donerennalaten.nl


STICHTING PETA NEDERLAND

unieke, levensreddende werk. Schenkingen die

aan ons worden nagelaten geven ons de langdurige

zekerheid die nodig is om te kunnen

werken aan onze ambitieuze en baanbrekende

campagnes die de levens van miljoenen

dieren helpen redden en verbeteren.

De afgelopen decennia zijn er veel belangrijke

veranderingen teweeggebracht als gevolg van

de inspanningen van PETA en onze internationale

zusterorganisaties om dierenleed

Een testament is een belangrijke manier om

te zorgen voor uw dierbaren, ook voor de

gezelschapsdieren waarmee u samenleeft.

Het kan ook een doelkrachtige manier zijn om

dieren te helpen: door PETA in uw testament

op te nemen, blijft u na uw dood een positief

verschil maken in de levens van dieren, of ze

nu lijden in laboratoria, in de intensieve veeindustrie,

in de mode-industrie, voor vermaak

te beëindigen. Maar er zijn nog altijd talloze

dieren die onze stem nodig hebben: elke drie

seconden sterft er een dier in een Europees

laboratorium, dieren worden in erbarmelijke

omstandigheden gehouden voor voedsel,

levend gevild voor hun huid en gedwongen

kunstjes te vertonen op manieren die onnatuurlijk

voor hen zijn en verwondingen of

zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben en

gezelschapsdieren worden het slachtoffer van

verwaarlozing en opzettelijke wreedheid.

of op welke andere manier dan ook. We

weten dat de beslissingen die u neemt van

persoonlijke aard zijn en uw visie vertegenwoordigen

om uw medeleven in de toekomst

te laten voortbestaan. Als u PETA wilt opnemen

in uw testament, neem dan alstublieft

contact met ons op. We kijken ernaar uit om

met u in gesprek te gaan en samen te werken

aan een diervriendelijkere wereld.

Stichting PETA Nederland

Postbus 2570

1000 CN Amsterdam

T +31 20 369 97 33

E info@peta.nl

W PETA.nl/testament

Bank NL80 TRIO 0212 173 391

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

37


CAS INTERNATIONAL

EEN EINDE MAKEN AAN

INTERNATIONAAL DIERENLEED,

DÁT IS ONS DOEL

Protest tegen het stierenvechten bij stierenvechtarena Sevilla, Spanje.© CAS International

Een stichting die een einde wil maken aan wrede dierenmishandeling bij elk soort ‘cultureel evenement’,

is CAS International (Comité Anti Stierenvechten). Wat begon als een stichting met de focus op het tegengaan

van stierenvechten, zet zich inmiddels veel breder in.

Tekst | Susan Peek Beeld | CAS International en Santuario Wings of Heart

AL VEEL BEREIKT, MAAR NOG ALTIJD

VEEL TE DOEN

Aan het woord is Marius Kolff, bevlogen directeur van CAS International:

“We zijn ver op weg om een einde te maken aan de stierenvechtindustrie.

Inmiddels wordt het stierenvechten nergens in Nederland

meer gepromoot. Dat hebben we dus al mooi bereikt. Helaas vinden

er nog wel stierengevechten plaats in een achttal landen, onder andere

mogelijk gemaakt door subsidies van lokale overheden en de Europese

Unie. Dus internationaal is er nog veel werk te verzetten. Ook willen we

dierenleed bij andere (patroons)feesten en evenementen voorkomen.” Kolff

noemt als voorbeeld het stierenrennen in Pamplona of de ‘Bous a la

Mar’, waar vechtstieren de zee in worden gejaagd. “Dat soort ‘vermaak’

ten koste van dieren moet écht stoppen!”

MENTALITEITSVERANDERING

“Zowel in de maatschappij als in de politiek is stierenvechten steeds

vaker een punt van discussie. Het Europese parlement heeft zich

inmiddels al tegen die subsidies van de Europese Unie uitgesproken.

Maar daar is nog geen afdoende actie op ondernomen door de Europese

Commissie. In de stierenvechtlanden zelf ontstaat een groeiende

afkeer vanuit de samenleving voor stierenvechten. Die belangrijke

38 donerennalaten.nl


CAS INTERNATIONAL

Ruth, één van onze adoptiedieren, werd gered en zal nooit meer mishandeld

worden in een stierengevecht.

mentaliteitsverandering is nodig, niet alleen in de samenleving, maar ook

op hoog politiek niveau. We zien al een heel andere benadering in de

lokale politiek, ten opzichte van enkele jaren geleden. Doordat politici

steeds dichter bij met name de hoog ontwikkelde middenklasse staan,

bereiken ze veel meer met behulp van democratische beslissingen. Dus

ook daar zetten we met CAS op in, met hulp van ons internationale

netwerk. Ik zit zelf namens onze organisatie daarom regelmatig met

lokale parlementariërs om tafel”, zegt Kolff.

STEUN

CAS International (ANBI-erkend) ontvangt geen subsidies en is volledig

afhankelijk van donaties en giften. Kolff prijst zich gelukkig met de

vastigheid van de huidige donateurs, maar kan elke aanvullende steun

gebruiken. “Want zonder financiële steun kunnen we onze nationale én

internationale acties niet voortzetten”, zegt hij. “Wilt u ons helpen door

donateur te worden? Dat kan! Dan streven we samen naar een wereld

waarin geen dierenleed meer bestaat en dieren enkel met respect

behandeld worden.”

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH Utrecht

Nederland

T +31 30 230 00 93

E info@cas-international.org

W www.cas-international.org

Bank NL79 TRIO 0781 4357 57

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

39


BEARS IN MIND

Bescherm de beren

en hun leefgebied

Stichting Bears in Mind is de initiatiefnemer van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, een seminatuurlijk

opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde beren. Wereldwijd steunt Bears in Mind

projecten om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen.

Tekst en beeld | Bears in Mind

Bears in Mind richt zich op beren die vroeger

mishandeld zijn of moesten optreden

in circussen of theaters, beren die gebruikt

worden voor de galindustrie of andere illegale

handel en bescherming van beren in het wild.

Bears in Mind realiseert haar doelstellingen

door wereldwijd met projectpartners, NGO’s

en lokale bevolking samen te werken.

WELZIJN

Het Berenbos is het meest zichtbare onderdeel

van ons werk in Nederland. In dit

semi-natuurlijk opvangcentrum kunnen we

getraumatiseerde beren weer beer laten

zijn. Hier wordt de natuurlijke leefomgeving

van de bruine beer zo veel als mogelijk

nagebootst om hen weer de rust te geven

en het natuurlijk gedrag weer tot uiting te

laten komen. Ook het Natuurlijk Voedsel

Programma draagt hieraan bij.

Dit project is in 1993 gestart als eerste berenopvangcentrum

in Europa en sindsdien zijn er

al 30 beren opgevangen in Het Berenbos, elk

met een eigen verhaal. Het Berenbos geldt

inmiddels als voorbeeld voor veel berenopvangcentra

waarmee we nauw samenwerken.

De projecten van Bears in Mind richten zich

op drie kerngebieden: Welzijn, Natuurbescherming,

en Voorlichting & Educatie.

Het leefgebied van de beer moet beschermd

worden. Er bestaan veel mens-dier conflicten

vanwege afnemend leefgebied en uitbreidende

steden. Door middel van voorlichting

en educatie maken we lokale bevolking

bewust van de waarde van beren in een

leefgebied en bieden we alternatieven voor

het simpelweg doden van een beer. Er zijn

veel simpele manieren om landbouwgebieden

tegen beren te beschermen, Bears in

Mind werkt samen met lokale NGO's en

betrekt altijd alle partijen om samen tot een

duurzaam resultaat te komen. Ook de strijd

tegen de Traditionele Chinese Medicijn industrie,

waarvoor galberen worden gebruikt,

blijft hoog op de agenda staan. Ons doel is

wreedheden tegen beren tegen te gaan en

beren in hun natuurlijke omgeving weer beer

laten zijn!

40 donerennalaten.nl


BEARS IN MIND

Eén van de beren in Het Berenbos is Dadon. In een Russisch theater moest

hij onder andere dansen en rondjes rijden op een fiets. Toen hij zijn verzorger

aanviel en zelfs doodde, werd er voor zijn leven gevreesd. Gelukkig kon hij

uiteindelijk naar Het Berenbos komen. Hier geniet hij van zijn ‘berenleven’.

Dadon in het theater.

Dadon

schitterde ook

in de TV-serie

‘Het echte

leven in de

dierentuin’

Stichting Bears in Mind

Grebbeweg 111

3911 AV RHENEN

T +31 317 65 02 20

E info@bearsinmind.org

W www.BEARSinMIND.org

Contactpersoon: Ingrid Vermeulen

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Dadon in Het Berenbos.

donerennalaten.nl

41


WERELDOUDERS

‘Ieder kind verdient een

stabiele en warme thuisbasis’

Wereldwijd leven er miljoenen kinderen op straat, waarvan het grootse gedeelte in Latijns-Amerika.

Zonder huis, thuis én toekomst.

42 donerennalaten.nl


WERELDOUDERS

Als kind opgroeien in Latijns-Amerika is niet altijd makkelijk. Zeker

zes miljoen kinderen en jongeren zijn jaarlijks slachtoffer van ernstige

verwaarlozing, bendes, prostitutie en geweld. Velen van hen moeten

het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevolle thuisbasis. Zij

lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven.

Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen

nodig hebben, is familie.

Naast de zorg voor kinderen is WereldOuders zeer actief in het

ontwikkelen van de omliggende gemeenschappen met projecten

rondom onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische

zorg en ondersteuning van arme gezinnen. WereldOuders werkt

in Bolivia, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti,

Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.

WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient

aandacht en onvoorwaardelijke liefde. Daarom biedt WereldOuders

kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en

‘Wat deze kinderen nodig

hebben, is familie’

warme thuisbasis, zodat ze kans hebben op een betere toekomst.

Vanuit de veiligheid van een familie krijgen de kinderen individuele

aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en

zelfredzaamheid.

Door te investeren in kinderen gelooft WereldOuders de armoedecirkel

op de lange termijn te kunnen doorbreken. Kinderen zijn de

toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van

de leefomstandigheden van hun gemeenschap en zelfs van hun land.

WereldOuders

Oude Enghweg 2

1217 JC Hilversum

T +31 35 626 45 78

E info@wereldouders.nl

W www.wereldouders.nl

Bank NL60 INGB 0000 001 171

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

43


KINDERFONDS MAMAS

Kinderfonds MAMAS doorbreekt

de vicieuze cirkel van armoede

Troost, voor de baby die huilt. Eten, voor het kind dat honger heeft. Schoenen, voor de tiener die naar school wil.

Therapie, voor het meisje dat is verkracht. Liefdevolle aandacht, omdat elk kind dat nodig heeft. Kinderfonds MAMAS

steunt de MAMAS van Zuid-Afrika al 21 jaar. Deze sterke, indrukwekkende vrouwen helpen kinderen in ernstige

armoede. Kind voor kind. Dorp voor dorp. ‘Omdat alle kinderen onze kinderen zijn!’, zoals Nelson Mandela altijd zei.

Tekst | Susan Peek Beeld | Kinderfonds MAMAS

‘Liefde, zorg en

bescherming

voor álle

kinderen’

MAMA POWER

Aan het woord is Marita Pruijser, project

portfolio manager bij Kinderfonds MAMAS.

“Onze filosofie is: 'MAMAS know best'. De

MAMAS weten precies wat er lokaal nodig

is, zij bepalen daarom ook wat er gebeurt.

De MAMAS hebben genoeg liefde, kennis en

inzet, maar niet genoeg geld. Daarom steunen

wij deze vrouwen bij hun eigen initiatieven.

Deze initiatieven worden een plan, dat

daarna als afspraak geldt. Wij kijken uiteraard

zeer nauwkeurig of het plan klopt en nageleefd

wordt. Maar het allermooiste is: MAMAS

nemen áltijd hun verantwoordelijkheid. Liefdevol,

trouw en onverzettelijk. Wij noemen

dat MAMA POWER.”

MAMA Pumla van TREE deelt een gezonde warme maaltijd uit aan 'haar' kinderen.

GROEIENDE BEWEGING

VAN HOOP

“Het bijzondere is dat veel lokale vrouwen

in Zuid-Afrika niet wegkijken als een kind

in nood is, maar in actie komen. Ze organiseren

wat nodig is om een kind gezond

en kansrijk groot te laten worden. Deze

MAMAS werken in hun eigen gemeenschap.

In sloppenwijken, grote steden en op het

platteland. Vanuit 59 projecten, verspreid

over alle negen provincies van Zuid-Afrika,

geven deze MAMAS vijftigduizend kinderen

een toekomst. Het is echt een groeiende

BEWEGING VAN HOOP voor de enorme

groep kwetsbare kinderen. En wij zien dat

het werkt!”

SAMEN MAKEN WE HET

VERSCHIL

“Ik vind het hartverwarmend dat zoveel

donateurs begrijpen wat we doen, dat we een

kind niet loslaten maar vastpakken en blijven

helpen. Van kleine peuter, tot aan hun eerste

baan. Deze kinderen hebben thuis vaak helemaal

niets. Ze zijn verwaarloosd, getraumatiseerd

en hebben honger. De plekken van de

MAMAS zijn een veilige haven. Je ziet kinde-

44 donerennalaten.nl


KINDERFONDS MAMAS

Gelukkig zijn er de MAMAS!

ren die huiswerk maken, een gezonde, warme

maaltijd eten of spelen en dansen. Ze leren er

de vaardigheden die ze nodig hebben in deze

wereld. De MAMAS verzetten ongelofelijk

belangrijk werk.”

Marita Pruijser besluit: “MAMA Lillian van het

Refugee Children’s Project (RCP) heeft een

onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Zij werkt

in Johannesburg met vluchtelingen die in

erbarmelijke omstandigheden leven midden

in de stad. Vaak delen meerdere eenoudergezinnen

een kamer van een paar vierkante

meter. Tijdens een huisbezoek kwamen we

de driejarige Chilemba tegen. Een klein, guitig

ventje, maar over zijn wangen biggelden dikke

tranen. Hij had de hele dag nog niet gegeten.

MAMA Lillian heeft gezorgd dat hij en

zijn broertjes en zusjes terecht kunnen bij

RCP voor een warme maaltijd. Het lijkt heel

eenvoudig, maar deze kinderen kunnen alléén

terecht bij de MAMAS. Met persoonlijke

aandacht, liefde en praktische oplossingen

helpen 2.000 MAMAS dagelijks ruim 50.000

kinderen. De MAMAS begeleiden hen van

geboorte tot aan hun eerste baan. Zó doorbreken

we de vicieuze cirkel van armoede. ”

Steun Kinderfonds MAMAS via

www.kinderfondsmamas.nl

‘IK WEET HOE

ECHTE HONGER VOELT’

Op het platteland van Zuid-Afrika slaat de

armoede hard toe. Mensen hebben geen

toegang tot basisvoorzieningen en kinderen

lijden daar het meest onder. MAMA Ingrid

groeide zelf op in extreme armoede. “Een

kind zien dat honger heeft, doet mij pijn.

Daarom besloot ik kinderen die niets hebben

te helpen.” Eén van die kinderen is de negenjarige

Michaela. Zij groeide op met honger

en mishandeling. Nu helpt MAMA Ingrid haar

om haar droom om juf te worden te verwezenlijken.

“Ik probeer Michaela het leven te

geven dat ze verdient.”

Kinderfonds MAMAS

Bezoekadres

Klaaskampen 20A, 1251 KP Laren (NH)

Postadres

Postbus 156, 1250 AD Laren (NH)

T +31 35 539 59 80

E info@kinderfondsmamas.nl

W www.kinderfondsmamas.nl

Bank NL60 INGB 0000 0466 64

donerennalaten.nl

45


LILIANE FONDS

Door te geven beteken je de

wereld voor deze kinderen

We leven in een tijd waarin we als mens meer bewust zijn van kwetsbare groepen om ons heen.

Maar juist nu verliezen we de groepen die het hardst hulp nodig hebben weleens uit het oog.

Zoals gehandicapte kinderen in de armste delen van de wereld. Dat mag niet gebeuren, zo vinden ook

donateurs van het Liliane Fonds Walther Kahn en Marian Lubbers.

Tekst | Liliane Fonds Beeld | Ronnie Dankelman (Liliane Fonds) en Rink Hof (portretten)

DONEREN OF PERIODIEK

SCHENKEN

Walther Kahn (76) werkte bij een bank en

vond het toen al belangrijk om maatschappelijk

betrokken te zijn. Het Liliane Fonds kwam

al lang geleden op zijn pad. “Het fonds richt

zich op kinderen, dat spreekt mij enorm aan.

Kinderen kunnen niet voor zichzelf zorgen en

zijn kwetsbaar. Als ze dan ook nog met een

handicap leven in een arm land, dan heb je niet

veel motivatie nodig om te doneren. Je kunt

met heel weinig middelen al een operatie of

andersoortige hulp bekostigen. Zodat een kind

met een handicap een menswaardig leven kan

leiden en niet hoeft te worden weggestopt,

omdat de ouders zich ervoor schamen of bang

zijn dat hun kind iets overkomt.”

Walther Kahn.

Walther heeft gekozen voor een periodieke

schenking. Vanwege het belastingvoordeel

kon hij daarom meer schenken. Met een periodieke

schenking steun je het Liliane Fonds

voor minimaal vijf jaar.

NALATEN

Marian Lubbers (62) is wandelcoach met

een eigen praktijk en werkt daarnaast in de

zorg met dementerende ouderen. Recent

heeft ze haar testament laten opmaken.

“Volgens de wet zou mijn hele nalatenschap

naar mijn familie gaan, maar ik wil graag zelf

kiezen wat voor mij belangrijk is en wie ik

een warm hart toedraag. Ik heb drie goede

doelen opgenomen in mijn testament. Eén

daarvan heeft te maken met kinderen, die ik

tot mijn spijt zelf niet heb. Op deze manier

kan ik wel iets betekenen voor kinderen

elders in de wereld.”

TOEKOMSTPERSPECTIEF

VOOR KWETSBARE

KINDEREN

Voor dat goede doel kwam Marian uit bij het

Liliane Fonds. “Omdat zij kwetsbare kinderen

ook echt blijven volgen en ze toekomstperspectief

bieden. Dat doen ze in samenwerking

met professionele lokale organisaties.”

Het geeft Marian rust dat ze haar nalatenschap

goed heeft geregeld. “Het zijn niet eens

hele grote bedragen die ik nalaat. Maar als

je daar nu goede keuzes in maakt en de tijd

neemt om erover na te denken, dan kun je

jouw waarden doorgeven, ook als je er niet

meer bent. Daar word ik blij van.”

Marian Lubbers.

EÉN VAN DE KINDEREN

DIE HET LILIANE FONDS

ONDERSTEUNT

De twaalfjarige Sempeta uit Kenia is geboren

met broze botten. Daardoor heeft hij

vergroeide benen en kan hij niet met vriendjes

voetballen. Hij vaak is geopereerd en heeft

krukken nodig om te kunnen lopen. Maar

Sempeta heeft wél leiderschapskwaliteiten,

dus is hij coach van het voetbalteam. Later wil

Sempeta chirurg worden. Dan kan hij andere

gehandicapte kinderen helpen.

Door de strenge coronaregels kan Sempeta

nu niet naar school. Hij heeft geen laptop of

andere toegang tot online onderwijs. Ook het

revalidatiecentrum waar hij fysiotherapie volgt

is gesloten. Daarom helpt hij nu zijn moeder

46 donerennalaten.nl


LILIANE FONDS

‘Doneren, periodiek

schenken of nalaten.

Ook jij kunt wat doen!’

Sempeta.

Sempeta als voetbalcoach.

Sempeta wil chirurg worden.

met het verzorgen van het vee. Het traditioneel

Masai gezin verdient normaal gesproken

geld met verkoop van melk op de markt. Dat

gaat nu niet, waardoor het gezin moet zien te

overleven. Het Liliane Fonds levert noodhulp

in de vorm van hygiëne en voeding.

HET LILIANE FONDS

Het Liliane Fonds steunt kinderen met

een handicap op de armste plekken van de

wereld met individuele hulp op het gebied

van gezondheidszorg, onderwijs, werk en

sociale contacten.

Steun het Liliane Fonds met een donatie,

periodieke schenking of nalatenschap.

Ga naar lilianefonds.nl/help-mee of bel

gratis 0800 - 7800 800.

Sempeta helpt zijn gezin.

Stichting Liliane Fonds

Havensingel 26

5211 TX ‘s-Hertogenbosch

T +31 73-51 89 420

E voorlichting@lilianefonds.nl

W www.lilianefonds.nl

Bank NL08 RABO 0303080000

donerennalaten.nl

47


JUCONI

Een toekomst voor straaten

zwerfkinderen

Vergeten kinderen, worden ze genoemd: straat- en zwerfkinderen in Latijns-

Amerika die geld proberen te verdienen met kleine klusjes als autoramen

wassen of armbandjes verkopen. Omdat ze anders geen eten hebben.

Voor naar school gaan is geen tijd en geen geld. Dus is er geen enkel zicht op

een toekomst weg van de straat. En daar loert elke dag het gevaar van misbruik,

criminaliteit, drugs en geweld. Veel van deze kinderen sterven dan ook jong.

Tekst en beeld | Juconi

SAMEN MET DE KINDEREN

Juconi springt in de bres voor deze kinderen.

Juconi staat voor ‘Junto con los niños’ wat

‘samen met de kinderen’ betekent. Samen met

hen werken zij aan een betere toekomst voor

straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika,

en met name in Colombia.

EEN PLEK ONDER DE ZON

Juconi steunt diverse opvanghuizen voor

straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika,

maar heeft ook een eigen opvanghuis in

Palmira Valle, een grote stad in het midden

van Colombia. Daar vangen ze elke dag zo’n

120 kinderen op. Ze kunnen zich er

douchen, hun kleren worden gewassen en ze

krijgen er gezond te eten. Juconi zorgt voor

het noodzakelijke schooluniform, schoenen en

schoolspullen. Op de opvang krijgen ze bijles

als dat nodig is, maar er is ook ruimte voor

sport, spel, muziek en dans. Op die manier

leren ze niet alleen discipline en hard

Straat- en zwerfkinderen in Colombia zijn vergeten kinderen. Kinderen zonder toekomst. Maar niet voor Juconi.

48 donerennalaten.nl


JUCONI

'Naar school gaan is dé kans op

een andere toekomst voor straat- en

zwerfkinderen! Juconi biedt ze die kans'

Juconi heeft een eigen opvanghuis in Colombia.

De Juconi aanpak werkt!

De aanpak van Juconi (opvangen, opvoeden en opleiden) werkt. Al vijfentwintig jaar. Unesco Mexico kenmerkt de

JUCONI-aanpak als een van de meest veelbelovende methodes om straat- en zwerfkinderen succesvol hulp te bieden.

te werken voor school, maar ook plezier te

maken, zich te ontwikkelen en op een goede

manier met elkaar om te gaan.

VICIEUZE CIRKEL

DOORBREKEN

In de 25 jaar dat Juconi actief is, hebben ze al

heel wat kinderen laten ontsnappen aan het

harde leven op straat. Allemaal kinderen die

op hun beurt weer een voorbeeld zijn voor

de kinderen van nu. Op die manier doorbreekt

Juconi de vicieuze cirkel van armoede,

gebrek aan scholing en werkloosheid, die vaak

al generaties duurt!

WAAROM NALATEN

AAN JUCONI?

Dankzij nalatenschappen kan Juconi de

opvang en scholing van kinderen voor langere

tijd garanderen. En dat is belangrijk. Annik

Wierenga, coördinator van Juconi, vertelt:

"Het zou bijzonder hard zijn ze halverwege van

school te moeten halen omdat er geen geld

meer voor ze is. Wij zijn een kleine stichting

dus echt elke donateur kan het verschil maken.

Zoals voor Isabella! Zij wil juf worden. Dankzij

een nalatenschap kunnen we haar scholing

garanderen. Dat vind ik echt fantastisch!"

Juconi

President Kennedylaan 19

2517 JK ’s-Gravenhage

T +31 70 365 56 50

E info@juconi.nl

W www.juconi.nl

Bank NL44 INGB 0004 7841 41

donerennalaten.nl

49


Help de stieren en paarden

Steun Comité Anti Stierenvechten

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is een zeer actieve organisatie. Met uw steun

kunnen wij nog meer doen om voorgoed een einde te maken aan het stierenvechten en andere

wrede evenementen met stieren en andere dieren.

www.cas-international.org

CAS International

(Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht

Nederland

Tel: +31 30 230 00 93

info@cas-international.org

ANBI: 803015082

KVK: 41186192

Triodos Bank

IBAN: NL79 TRIO 0781 4357 57

Comite Anti Stierenvechten

BIC: TRIONL2U


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

PRESENTATIES EN PROFIELEN


ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Wij werken aan een goed

bestaan voor iedereen

Wij willen meewerken aan een wereld waarin

iedereen, waar dan ook, een goed leven kan

leiden. Een wereld waar mensen zelf werken

aan hun waardigheid én beschikken over de

mogelijkheden en voorwaarden daarvoor.

Het resultaat? Dat mensen goed voor

zichzelf en hun gezin kunnen zorgen

en dat de welvaart rechtvaardig wordt

verdeeld binnen gemeenschappen. Want

hoe kunnen we achterover leunen als

anderen honger lijden, dorst hebben of

ziek zijn?

Onze campagnes

Misschien kent u ons van de jaarlijkse

Vastenactiecampagne tijdens de

veertigdagentijd voor Pasen of van de

Adventsactie, voor Kerstmis? Naast

deze twee campagnes voeren we door

het jaar heen actie om fondsen in te

zamelen voor de tientallen projecten

die we jaarlijks steunen en om mensen

bewust te maken van onze overvloed.

Daarnaast springen we in als er ergens

in de wereld grote nood is, bijvoorbeeld

na een natuurramp of bij hongersnood.

Even minderen voor een ander

Een eerlijke verdeling van welvaart en

beschikbare bronnen, ook daar willen

we als Vastenactie aan werken.

En daar kunt u ook aan meewerken.

Natuurlijk door te doneren aan een

van onze projecten, maar u kunt ook

op andere manieren bijdragen aan een

waardig bestaan voor iedereen. Door

soberder te leven bijvoorbeeld. Niet

alleen bespaart u daarmee geld, maar

u legt ook minder beslag op kostbare

hulpbronnen, als water, elektriciteit

en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis

mee aan een rechtvaardige verdeling

van welvaart over alle mensen.

❱ kenmerken

Naam organisatie:

Stichting Bisschoppelijke

Vastenactie

Kamer van koophandel:

41178402

Zetel van vestiging:

Den Haag

Bestuur:

Raad van toezicht

Internationaal netwerk:

CIDSE

Voorzitter:

Peter van Hoof

Directeur:

Peter van Hoof

Adres:

Van Mierisstraat 58, 2526 NS Den Haag

Telefoon:

+31 70 7796008

E-mail:

info@vastenactie.nl

Internet:

www.vastenactie.nl

Bank:

NL21INGB0000005850

52 Nederlandse Notarisagenda 2021


ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Vrede. Wie durft?

PAX werkt samen met betrokken burgers en

partners aan de bescherming van burgers

tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen

van gewapend geweld en het opbouwen

van rechtvaardige vrede.

kenmerken


Naam organisatie:

Stichting vredesbeweging PAX

Nederland

Kamer van koophandel:

30214009

Zetel van vestiging:

Utrecht

Raad van Toezicht:

Peter van der Veer (voorzitter),

Janne Nijman, Wieger Bakker,

Tom Groot, Farah Karimi

Internationaal netwerk:

Pax Christi international

Directie:

Anna Timmerman, Radboud van Delft,

Miriam Struyk

Adres:

Sint Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht

Telefoon:

+31 30 233 33 46

E-mail:

info@paxvoorvrede.nl

Internet:

www.paxvoorvrede.nl

Bank:

NL03 TRIO 0390515000

PAX werkt aan vrede in conflictgebieden

vanuit de kernwaarden menselijke

waardigheid en solidariteit met

vredesactivisten en slachtoffers van

oorlogsgeweld. Bij het voorkomen en

oplossen van gewapende conflicten

staat voor ons het beschermen van

burgers en hun veiligheid voorop. We

ontwikkelen en ondersteunen lokale

vredesinitiatieven in conflictgebieden,

zodat duurzame vrede van de grond af

wordt opgebouwd.

We werken aan vrede via vijf routes,

omdat we zien dat die de burgers in conflictgebieden

het meeste resultaat geven:

• We beschermen burgers in

conflictgebieden

• We proberen het gebruik van

omstreden wapens en wapenhandel

aan banden te leggen

• We slaan bruggen tussen verschillende

bevolkingsgroepen

• We helpen mensen bij hun zoektocht

naar gerechtigheid

• We zien toe op de naleving van de

richtlijnen voor de exploitatie van

grondstoffen

PAX werkt onafhankelijk van politieke

belangen en wordt gesteund door

een achterban van betrokken individuen,

maatschappelijke organisaties en kerken.

Nederlandse Notarisagenda 2021

53


ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

WereldOuders

Wereldwijd leven er miljoenen kinderen

op straat, waarvan het grootste gedeelte

in Latijns-Amerika. Zonder huis, thuis

én toekomst.

WereldOuders gelooft in de kracht van

familie. Ieder kind verdient aandacht

en onvoorwaardelijke liefde. Daarom

biedt WereldOuders kwetsbare en

thuisloze kinderen in Latijns-Amerika

een stabiele en warme thuisbasis,

zodat ze kans hebben op een betere

toekomst. Vanuit de veiligheid van een

familie krijgen de kinderen individuele

aandacht en steun op het gebied van

medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

❱ kenmerken

Naam organisatie:

WereldOuders

Kamer van koophandel:

41120904

Ambassadeurs:

O.a. Frits Sissing, Tim Immers,

Bas Kennis, Evelien de Bruijn,

Jeroen van der Boom

en Rolf Sanchez

Bestuur:

Alexandra Hutter, Albert Meuter,

Taco Ketelaar

Internationaal netwerk:

Partnerorganisatie Nuestros Pequeños

Hermanos

Voorzitter:

Taco Ketelaar

Directeur:

Pauline Lemberger

Adres:

Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum

Telefoon:

+31 35 6264578

E-mail:

info@wereldouders.nl

Internet:

www.wereldouders.nl

Bank:

NL60 INGB 0000001171

54 Nederlandse Notarisagenda 2021


The Jane Goodall Institute does not

endorse handling, interacting or close

proximity to chimpanzees or other

wildlife. This is a historical image that

cannot be cut or shown outside the

original context.

‘ Vluchtelingen hebben

geen keuze, ik wel!’

‘Je bent niet alleen voor jezelf op de wereld. Daarom

zijn mijn man en ik al jaren donateur en hebben we

VluchtelingenWerk nu ook opgenomen in ons testament.

Want ook als we er zelf niet meer zijn, willen we er zijn

voor vluchtelingen.’ - Marije Scheffers

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk?

Vraag dan vrijblijvend en kosteloos de Oriëntatiegids

nalaten aan. Naast praktische informatie, vindt u hierin

inspirerende verhalen van vluchtelingen, vrijwilligers

en donateurs. Dat maakt dit boekje tot een waardevolle

gids bij uw oriëntatie op nalaten.

Bestel de Oriëntatiegids op

www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.


Eliana’s

verhaal

kan goed

aflopen!

Er was eens een meisje… Eliana heet ze. Haar vader

is vermoord door een drugsbende, haar moeder

probeert met vuilnisrapen in het onderhoud van het

gezin te voorzien. Eliana zal over een paar jaar ingezet

worden om een paar pesos te verdienen. Met ramen

wassen, armbandjes verkopen en wat ze op straat

maar kan vinden aan klusjes. Maar op straat loert ook

het gevaar van geweld, misbruik en drugs. Ze zal niet

naar school gaan. En mocht ze zwanger raken op jonge

leeftijd – en die kans is groot – dan zal haar dochter

eenzelfde lot beschoren zijn. Eliana is een straatkind.

En daarvan zijn er in Colombia veel. Vergeten kinderen.

Zonder toekomst.

Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Wij zijn Juconi. We vangen straat- en zwerfkinderen

op in Latijns-Amerika. Ons eigen opvanghuis staat

in Colombia, in de stad Palmira Valle, andere huizen

steunen we financieel. Onze aanpak (opvangen,

opvoeden, opleiden) werkt. Al vijfentwintig jaar.

Samen met u geven we verloren kinderen de kans

op een toekomst.

UNESCO MEXICO kenmerkt de JUCONI-aanpak als

een van de meest veelbelovende methodes om

straat- en zwerfkinderen succesvol hulp te bieden!

Maar háár verhaal kan goed aflopen.

Als u haar helpt. Dan zorgen wij dat

ze naar school kan en de kans op een

toekomst krijgt. Haar enige kans.

Eliana is hier in de speelzaal van een nonnenhuis waar

we mee samenwerken. Daar wordt ze schoongewassen

en in nieuwe kleren gestoken. Maar ze wil naar school!

Helpt u haar die kans te geven?

Juconi

President Kennedylaan 19

2517 JK Den Haag

070 - 365 56 50

info@juconi.nl

www.juconi.nl

KVK 41147085

IBAN NL44INGB0004784141


Wij dragen uw huisdier

een warm hart toe!

Steunt u ons?

Met uw gift kunnen wij ons blijven inzetten voor de professionele

en permanente zorg van bejaarde honden en katten. Wij doen er

alles aan om uw huisdier een plezierige,oude dag te geven, in het

geval u dat onverhoopt niet zelf kunt doen. Voor bejaarde dieren

zonder baasje, of waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar

zijn, hebben wij een adoptie(dieren)fonds.

De Seniorenclub is een onderdeel van Stichting Nationale

Dierenzorg. Nationale Dierenzorg dat bestaat uit een asiel, pension,

dierenambulance, hondencrèche en dierenbejaardentehuis.

Met ruim 90 jaar ervaring heeft Nationale Dierenzorg veel expertise

in huis. Een team van professionele medewerkers versterkt door

gemotiveerde vrijwilligers zorgt er voor dat het de dieren aan niets

ontbreekt.

Dierenzorg ontvangt geen overheidssubsidie en is dus geheel

afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven.

De bewoners van de Seniorenclub zijn u zeer dankbaar!

Stichting Nationale Dierenzorg - De Seniorenclub

Zijdeweg 56 • 2245 BZ Wassenaar • T +31 70 5179852 • E info@ndz.nl • W www.ndz.nl - www.seniorenclub.nl • NL41 ABNA 0472 3355 02

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare

situatie in hun streven om de regie over hun eigen

leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken

van onze samenleving. We bieden opvang, zorg,

woonbegeleiding en dagbesteding.

Wij geloven dat

herstel altijd

mogelijk is, al

lijken de stappen

soms bescheiden.

Giften en legaten zijn zeer welkom t.n.v. Stichting

vrienden van HVO-Querido, Eerste Ringdijkstraat 5,

1097 BC Amsterdam. IBAN: NL77ABNA0495825247

Zie hvoquerido.nl voor meer informatie.


Profielen


VERENIGING HENDRICK DE KEYSER

Vereniging Hendrick de Keyser

Herengracht 172

1016 BP Amsterdam

T +31 20 5210630

E info@hendrickdekeyser.nl

W www.hendrickdekeyser.nl

Uw huis niet meer in de familie, wél in goede

handen…

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud

van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en

hun interieur. Wij doen dit door panden te verwerven, en

ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Wilt u ook dat

prachtige huizen voor de toekomst worden veiliggesteld?

Steun ons dan.

Bezit u een bijzonder huis? Dan kunt u dit huis voor de

toekomst behouden door het te schenken aan Hendrick

de Keyser. Nadat het huis volledig is gerestaureerd, wordt

het huis verhuurd of opengesteld. Verworven huizen

worden nooit meer verkocht. De Vereniging bewaart meer

dan 400 huizen, waaronder diverse topstukken met een

onvervangbare waarde. Ook is het mogelijk om het behoud

van ons erfgoed te steunen door een financiële schenking

of erflating.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met

ons op zodat we alle mogelijkheden persoonlijk met u

kunnen bespreken.


RIJKSAKADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN

Rijksakademie van beeldende kunsten

Sarphatistraat 470

1018 GW Amsterdam

T 020- 5270310

Contactpersoon: María Virto Marcilla

E maria.virto.marcilla@rijksakademie.nl

W www.rijksakademie.nl

Een schenking voor later en nu

al betrokken raken

Zou Mondriaan Mondriaan zijn geworden zonder zijn verblijf

aan de Rijksakademie? Berlage, Breitner, Appel? Het

werk van de Rijksakademie is van blijvende waarde. Of het

nu gaat om de ontwikkeling van beloftevolle talenten, de

kennisoverdracht van ambachtelijke en nieuwe technieken

of het behouden en openen van de rijke historische collecties,

het draagt allemaal bij aan het cultureel erfgoed

van morgen.

Dat kan op verschillende manieren:

• De Rijksakademie in het testament opnemen als (mede-)

erfgenaam.

• Een legaat opnemen voor de Rijksakademie, dit is een

gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap.

• Je kunt bij leven een gift doen of een Fonds op Naam

oprichten en dit testamentair voortzetten. Het fonds zal

een door jou gekozen naam dragen en je bepaalt zelf de

doelstellingen en criteria.

Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke

afspraak.


STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN

Kerkelijk erfgoed heeft eeuwigheidswaarde

Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De

eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen en

maken stil.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden

T +31 58 2139666

E info@aldefrysketsjerken.nl

W www.aldefrysketsjerken.nl

NL07 INGB 0000 7307 89

Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt de omgeving: wat

is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens?

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere

schat aan kerken in Fryslân. In de afgelopen 50 jaar zijn

54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan

ons toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd.

Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de

gebouwen een nieuw leven.

Voor dit bijzondere werk hebben we uw steun nodig. U kunt

daarom donateur worden van onze Stichting. Dat kan al

voor € 17,50 per jaar.

U kunt ons werk ook opnemen in uw legaat of testament.

Dat vinden we bijzonder: zo blijven mensen ook na hun

overlijden verbonden aan het waardevolle erfgoed in onze

prachtige provincie. Neemt u vooral contact met ons op;

we staan u graag te woord.

58 Nederlandse Notarisagenda 2021


Profielen


CAS INTERNATIONAL

CAS International

(Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH Utrecht

T +31 30 2300093

E info@cas-international.org

W www.cas-international.org

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is de

grootste organisatie ter wereld die zich exclusief richt op

het bestrijden van het stierenvechten en feesten waarbij

stieren en andere dieren worden misbruikt. Samen met

onze zusterorganisaties strijden we om een einde maken

aan deze dierenmishandeling. Per jaar worden wereldwijd

meer dan 180.000 stieren en koeien en nog eens 80.000

paarden gemarteld en gedood tijdens stierengevechten en

aanverwante evenementen.

CAS International werkt intensief samen met zusterorganisaties

in alle stierenvechtlanden (Spanje, Frankrijk, Portugal,

Mexico, Venezuela, Colombia, Peru en Ecuador) en daarbuiten.

We voeren onder andere gezamenlijk campagnes en

lobbyen bij de Europese Unie en lokale/nationale overheden.

Het Comité Anti Stierenvechten ontvangt geen overheidssubsidies

en is volledig afhankelijk van haar donateurs.

Uw steun is dus hard nodig! U kunt donateur worden

of ons een gift geven, maar u kunt ook denken aan een

periodieke schenking of regelen dat onze organisatie

opgenomen wordt in uw testament.


STICHTING VOOR DAADWERKELIJKE DIERENBESCHERMING

Stichting voor

Daadwerkelijke Dierenbescherming

p/a Van Ostadestraat 4-3

1072 SX Amsterdam

E info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl

W www.daadwerkelijkedierenbescherming.nl

Deze stichting, die in 1919 opgericht is, heeft als doel

het financieel ondersteunen van min- en onvermogende

eigenaars van huisdieren in Amsterdam. De aanvragen

om financiële ondersteuning kwamen en komen vanuit

de dierenartsen praktijken, en werden aanvankelijk per

brief en telefoon afgehandeld. Vanaf 1997 is er een

nauwe samenwerking ontstaan tussen de Stichting voor

Daadwerkelijke Dierenbescherming en de Amsterdamse

afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming

van Dieren, waardoor de Stichting een loket kreeg. De

Amsterdamse Dierenbescherming zorgt op hun kantoor

voor de afhandeling van de aanvragen. Op jaarbasis worden

honderden (ernstig) zieke dieren geholpen. Daarnaast

worden instellingen gesteund zoals Brooke Hospitals

for Animals (paarden en ezels), het Moroccan Primate

Conservation project (bescherming van de laatste berber

apen) en Stichting De Toevlucht (vogel en zoogdieren

opvang in Amsterdam). Het bestuur bestaat uit vrijwilligers,

waardoor de inkomsten van de Stichting geheel ten

goede komen aan dieren in nood.


STICHTING DIERENOPVANG DE WISSEL

Stichting Dierenopvang De Wissel vangt in Leeuwarden

dieren op die dakloos of verdwaald zijn of waar afstand

van wordt gedaan. Wij zorgen dat de dieren herplaatst

worden in een passend en liefdevol thuis. Ook heeft De

Wissel een kattenpension en worden er hondentrainingen

gegeven.

Stichting Dierenopvang De Wissel

Kalverdijkje 76

8924 JJ Leeuwarden

T +31 58 2664300

E info@dierenopvangdewissel.nl

W www.dierenopvangdewissel.nl

NL51INGB0000839995

Dierenambulance de Wissel zorgt voor het vervoer van

zieke, gewonde en overleden huisdieren en zwerfdieren in

de regio Leeuwarden en is ook beschikbaar voor taxiritten

naar de dierenarts of pension.

Stichting Dierenopvang de Wissel is voor de zorg van

dieren afhankelijk van nalatenschappen, donaties en

sponsoren. Dankzij hun steun kunnen we de dieren de

liefdevolle zorg geven die zij nodig hebben. Wij zoeken

voor de dieren een baasje voor het leven. Dit zorgt voor

vele succesverhalen per jaar. Schrijft u mee aan het

volgende succesverhaal?

Nederlandse Notarisagenda 2021 59


Profielen


KONINGIN SOPHIA-VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN

Koningin Sophia-Vereeniging tot

Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)

Nieuwezijds Voorburgwal 153

1012 RK Amsterdam

T +31 20 623 61 67

E info@sophia-vereeniging.nl

W www.sophia-vereeniging.nl

NL63 INBG 0000 3069 58

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds

1867. Dat doen we via politieke lobby voor dierenbeschermende

wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we

publieks- en voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed

bij de bron aan en daarbij

staan de belangen van dieren voorop,

niet die van de eigenaren. Ons doel

is een goed leven voor alle huisdieren:

geen huisdieren meer die lijden, in het

asiel belanden of zwervend op straat

terecht komen.

Structurele veranderingen teweeg

brengen kost veel tijd. De Sophia-

Vereeniging heeft bewezen een lange adem te hebben.

Financiële steun zoals giften, schenkingen, donaties, legaten

of erfstellingen zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat

de vele huisdieren het bestaan krijgen dat ze verdienen.


STICHTING NATIONALE DIERENZORG

Stichting Nationale Dierenzorg

Dierenbejaardentehuis De Seniorenclub

Zijdeweg 56

2245 BZ Wassenaar

T +31 70 5179852

E info@ndz.nl

W www.ndz.nl

NL41 ABNA 0472335502

Stichting Nationale Dierenzorg, opgericht in 1926, is een

onafhankelijke moderne dieren beschermende organisatie.

Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel. Dierenzorg

bestaat uit een seniorenclub, asiel, pension, crèche en

Dierenambulances voor de regio. De seniorenclub voor

bejaarde honden en katten is de oudste in Nederland. De

dieren verblijven hier permanent en worden begeleid door

professionele verzorgers en enthousiaste vrijwilligers. Zij

doen er alles aan om uw huisdier een plezierige oude dag

te geven in het geval u dat onverhoopt niet zelf zou kunnen

doen. Voor bejaarde dieren zonder eigenaar, of waar

onvoldoende middelen voor aanwezig zijn, hebben we ons

adoptiefonds. Met een legaat of schenking levert u een

wezenlijke bijdrage aan onze werkzaamheden.


STICHTING NATUURWIJS

Stichting NatuurWijs

Bezoekadres:

Hart van Brabantlaan 16

5038 JL TILBURG

Postadres:

Postbus 330

5000 AH TILBURG

T +31 6 82 80 59 53

E info@natuurwijs.nl

W www.natuurwijs.nl

NL 37 TRIO 0254 702651

Stichting NatuurWijs heeft als

ambitie alle kinderen naar buiten!

Wanneer kinderen weer naar buiten

gaan, buiten spelen en ontdekken, zelf

de natuur ervaren en kennis opdoen over

de natuur, zullen ze eerder geneigd zijn

natuur te waarderen en er verantwoordelijkheid

voor te nemen. Dit bewustzijn

ligt aan de basis van een duurzame

samenleving.

Met uw financiële bijdrage zet

NatuurWijs zich ervoor in, dat kinderen

in contact komen met natuur. Alle kin-

deren naar buiten dus! Onze gedreven

NatuurWijzers nemen schoolklassen

kinderen hele dagen mee de natuur in.

Zo kunnen kinderen zelf ontdekken hoe

belangrijk de natuur is, waar ze deel

van uitmaken.

“NatuurWijs dagen zijn bijzonder leerzame

dagen voor de kinderen. Door zelf

op ontdekking te gaan komen ze meer

te weten dan uit boekjes. Aan het eind

van de dag is er maar één vraag: Juf,

wanneer gaan we weer?”

Juf Wil – BS De Fontein

60 Nederlandse Notarisagenda 2021


Profielen


STICHTING DIERENNOOD

Stichting Dierennood

Henri Dunantstraat 337

6441 XK Brunssum

T +31 10 420 23 44

E info@dierennood.nl

W www.dierennood.nl

IBAN: NL16 INGB 0004 7841 60

Nederland is vrijwel het enige land ter wereld zonder zwerfhonden

en met nauwelijks zwerfkatten. Wel rijden hier

meer dan 515 dierenambulances rond, met overal gesubsidieerde

dierenasielen en zelfs een heuse dierenpolitie.

Hoe anders is dat in veel andere landen? Daar worden

zwerfdieren vrijwel niet beschermd. Maar geschopt en

geslagen en vaak gewond op straat aan hun lot overgelaten.

Stichting Dierennood is een erkende CBF- en ANBIorganisatie

die al vele jaren juist die dieren hulp biedt.

Na een zorgvuldige selectie op betrouwbaarheid, worden

kleinschalige lokale projecten als Hulpactie-van-de-

Maand op hun website www.dierennood.nl opgenomen. Zij

helpen hierdoor jaarlijks vele duizenden dieren. Die anders

kansloos waren geweest.

Steeds meer dierenvrienden waarderen deze uitgangspunten

en willen Dierennood opnemen in hun testament. Voor

hen is er nog een extra service, namelijk bij overlijden of

constatering van een ongeneeslijke ziekte het herplaatsen

van hun achterblijvende huisdieren in een diervriendelijk

gezin. Dus absoluut niet in een asiel!


EXPERTISECENTRUM INCLUSIEF ONDERWIJS

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Postbus 1585

T +31 73 6800783

E algemeen@ecio.nl

W www.ecio.nl

NL62 RABO 0190476869

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap

+ studie), adviseert en ondersteunt universiteiten,

hogescholen en het mbo bij vraagstukken rondom inclusief

onderwijs en studentenwelzijn. Studenten met een

ondersteuningsvraag kunnen zo met succes hun opleiding

doorlopen en doorstromen naar een baan die bij hen past.

Studenten kunnen belemmeringen ervaren tijdens hun

studie door bijvoorbeeld fysieke beperkingen, psychische

klachten, chronische ziekte, jong ouderschap, mantelzorg

of gendertransitie. Al meer dan 75 jaar zetten we ons in

voor studeren zonder belemmeringen. Wij helpen universiteiten,

hbo en mbo om optimale condities en flexibiliteit

in de hele onderwijsorganisatie te realiseren. Zo ontstaan

tegelijkertijd oplossingen voor álle studenten. Zodat iedereen

kan leren. Zonder belemmeringen. ECIO is deels

afhankelijk van giften en donaties. U kunt het werk van

ECIO steunen via een gift aan Stichting expertisecentrum

handicap + studie NSS (ANBI). Lees meer over ons werk op

www.ecio.nl of neem contact met ons op!


STICHTING SKEPSIS

beren ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen

en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk

zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

Stichting Skepsis

Postbus 2657

3500 GR Utrecht

E info@skepsis.nl

W www.skepsis.nl

De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone

beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op

fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer

ze op de proef worden gesteld.

Skeptici prikken pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren

misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze pro-

Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews,

adviezen, antwoorden op e-mails en twee websites

hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.

Verder geeft Skepsis sinds 1988 het tijdschrift

Skepter uit. Skepsis is een onafhankelijke organisatie die

steunt op vrijwilligers en op deskundige auteurs die voor

een bescheiden honorarium kritische artikelen in Skepter

publiceren. De stichting is financieel volledig afhankelijk

van abonnees en donateurs. Het tijdschrift wordt tegen

kostprijs geleverd.

Nederlandse Notarisagenda 2021 61


Profielen


STICHTING VRIENDEN VAN PHILADELPHIA

Stichting Vrienden van Philadelphia

Wijersstraat 1

3811MZ Amersfoort

T +31 6 57557904

E stichtingvrienden@philadelphia.nl

W www.stichtingvriendenvanphiladelphia.nl

NL 91 ABNA 0400326361

Regelmatig zijn er projecten die Stichting Philadelphia

Zorg niet mag betalen met ‘zorggeld’. Bijvoorbeeld aangepaste

fietsen, een belevingsgerichte tuin, speeltoestellen

of de inrichting van een ontmoetingsplek. Stichting

Vrienden van Philadelphia zet zich in voor deze projecten

door het werven van giften, nalatenschappen en fondsen.

En door nieuwe vrienden te vinden.

De Vrienden van Philadelphia steunen het werk van

Philadelphia sinds 1988. In heel Nederland begeleidt

Philadelphia mensen met een verstandelijke beperking.

Op zo’n 600 kleinschalige locaties in het land, begeleiden

ruim 7.600 medewerkers ruim 8.000 cliënten. Philadelphia

wil vanuit een christelijke visie eraan bijdragen dat mensen

met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn

en het beste uit zichzelf halen.

De Vrienden leveren een bijdrage aan meer aandacht en

plezier voor de cliënten van Philadelphia. Helpt u ons mee?


KATHOLIEKE STICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Ook blinde en slechtziende mensen moeten mee kunnen

doen in de samenleving. Maar hoe leren kinderen dan de

wereld kennen? Hoe blijf je actief sporten? En hoe kun je

als grootouder blijven mailen met je kleinkind als je ogen

slechter worden?

kansen mee te doen in onze maatschappij. Helpt u ons?

Op onze site en in ons blad De Stem van Grave vindt u

informatie over leven met een visuele beperking en over

ons werk.

KSBS

Postbus 50

5360 AB Grave

T +31 486 471378

M +31 6 51636927

E info@ksbs.nl

W www.ksbs.nl

NL95 RABO 0117103632

Vaak is er wat extra’s nodig om deze maatschappelijke

participatie mogelijk te maken. In dat geval kan de

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

financiële steun bieden

Blinde en slechtziende mensen

willen meedoen!

De KSBS geeft mensen met een visuele beperking meer


STICHTING VETERANENZIEKTE

Stichting Veteranenziekte

E secretariaat@stichtingveteranenziekte.nl

W www.stichtingveteranenziekte.nl

NL92 INGB 0008 2451 10

Jaarlijks zijn er in Nederland tussen de 300 en 400

patiënten met een longontsteking waarvan infectie met

de legionellabacterie de oorzaak is. Hiervan overlijdt ca.

5-10% per jaar. Het aantal patiënten neem jaarlijks toe.

Onderzoek naar de ziekteverwekker, maar ook naar de bron

van Legionella als veroorzaker, is in de praktijk moeilijk.

Stichting Veteranenziekte brengt lotgenoten, partners,

relaties en nabestaanden met elkaar in contact en geeft

een zo breed mogelijke ondersteuning. Samen met

experts en vrijwilligers

zorgen wij voor informatievoorziening

en wordt de

Veteranenziekte onder de

aandacht gebracht van

de media, politici en beleidsmakers. Het doel: de legionellaproblematiek

op de kaart houden!

Uw bijdrage zal volledig worden besteed aan: informatievoorziening,

ontwikkeling van herstelmogelijkheden

slachtoffers, stimuleren van onderzoek, organisatie van

lotgenotendagen, en veel meer!

De SVZ is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vragen over nalaten aan de Stichting Veteranenziekte:

Voorzitter: Mevrouw Esther Huygen

E Voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl

T +31 (0) 651744108

62 Nederlandse Notarisagenda 2021


Profielen


STICHTING PARKINSON NEDERLAND

Stichting Parkinson Nederland

Heike 38

5508 PB Veldhoven

E info@stichtingparkinson.nl

W www.stichtingparkinson.nl

Zo begint het: een bibbertje in je ene hand terwijl je

rustig koffie zit te drinken. Een beetje stijver in de benen,

waardoor je moeilijker uit de auto stapt dan voorheen.

Aanvankelijk lijkt er niets aan de hand. Je denkt dat je

gewoon vermoeid bent en wat trager wordt.

Maar het zouden de eerste symptomen

kunnen zijn van de ziekte

van Parkinson. De ziekte van

Parkinson treft zowel mannen als

vrouwen, meestal rond hun 50e

tot 70e levensjaar, maar soms ook

veel eerder. Er is helaas nog geen

herstel mogelijk.

De Stichting Parkinson Nederland (SPN) vindt dat iedere

patiënt met de ziekte van Parkinson toegang moet hebben

tot de zorg die noodzakelijk is om toch een zo optimaal

mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.

Om dit mogelijk te maken ondersteunt de SPN projecten

en probeert daarvoor de noodzakelijke

fondsen bijeen te brengen. De SPN staat

garant voor voor een gedegen financiële

en inhoudelijke controle op de goedgekeurde

projecten, vanuit een onafhankelijke

positie. Het is onze missie om

ervoor te zorgen dat elke euro die wordt

gegeven goed besteed wordt.


STICHTING TOPSPORT FOR LIFE

Stichting Topsport for Life

Torenallee 3

5617 BA Eindhoven

T +31 88 2468180

E info@topsportfortlife.nl

W www.topsportforlife.nl

Topsport en ernstig ziek zijn lijken onvergelijkbaar. Al is

het alleen maar omdat topsport een keuze is terwijl ziekte

je overkomt. Maar wie verder kijkt ziet ook grote overeenkomsten.

Zo zijn beide levensbepalend. Niet alleen voor de

atleet en de patiënt, maar in beider gevallen ook voor hun

naasten. Beide vragen om een extreem doorzettingsvermogen.

Moed, zweet en tranen zijn dagelijks ritueel.

Stichting Topsport for Life heeft tot doel om volwassen

mensen (18+) die nú leven met een levensbedreigende

ziekte zoals ALS of kanker (de zieken zelf en hun naasten)

een betere kwaliteit van leven te geven. Dat doen wij door:

• vele ‘onvergetelijke dagen’, incl. volledig verzorgde en

professioneel begeleide groepsvakantiereizen, te organiseren

waardoor de ziekte even kan worden vergeten

• lotgenotencontact te organiseren én te stimuleren

• individuele hartsdromen te vervullen en

• door een luisterend en warm oor en praktische hulp en

deskundige adviezen te bieden.


TROMBOSESTICHTING NEDERLAND

Trombosestichting Nederland

Dobbeweg 1a

2254 AG Voorschoten

T +31 71 5617717

E tsn@trombosestichting.nl

W www.trombosestichting.nl

NL35 INGB 000 302030

Een toekomst zonder tromboseleed, dat is

onze droom

De Trombosestichting zet zich al ruim 45 jaar in om

een einde te maken aan tromboseleed. We willen betere

behandelingen en zorg voor patiënten met trombose, én

veilig gebruik van antistollingsmiddelen. Dat is nodig want

trombose in welke vorm ook komt vaak voor in Nederland.

Bovendien heeft trombose ingrijpende gevolgen, en kan het

leiden tot blijvende invaliditeit en overlijden.

Niet alleen overlijden er in Nederland dagelijks 40 mensen

aan een vorm van trombose. Ook houdt een groot deel

van de mensen die trombose heeft gehad hier chronische

klachten aan over, zoals pijn, kortademigheid, open

wonden of angst om te bewegen. Klachten die bijdragen

aan een verminderde kwaliteit van leven. Door een snelle

herkenning en goede nazorg kan dit worden voorkomen.

Daarom geven we voorlichting aan patiënten, naasten en

zorgprofessionals over het herkennen en voorkomen van

trombose en veilig medicijngebruik. En financieren we

belangrijk tromboseonderzoek.

Nederlandse Notarisagenda 2021 63


Profielen


STICHTING MS RESEARCH

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

T +31 71 5600500

E info@msresearch.nl

W www.msresearch.nl

Stichting MS Research

In Nederland is Stichting MS Research

de grootste organisatie die wetenschappelijk

onderzoek naar MS financiert. Sinds

de oprichting in 1980 is het structureel

financieren van onderzoek het hoofddoel

van de Stichting, naast het geven van

voorlichting en het bevorderen van optimale

MS-zorg. Het kost ruim €60.000 euro

per jaar om één wetenschapper een jaar

lang onderzoek naar MS te laten doen en

in meer dan 40 jaar heeft Stichting MS Research meer dan

65 miljoen euro toegekend aan bijna 350 onderzoeksprojecten.

Dankzij deze steun is het aantal onderzoekers dat

zich met MS bezighoudt in de afgelopen

jaren flink gegroeid. Daarnaast

biedt MS Research programmasubsidies

die vier jaar lang een structurele

ondersteuning vormen voor MS-centra

verbonden aan universitair medische

centra. MS-centra die in Nederland

momenteel subsidie ontvangen

zijn: het MS Centrum Amsterdam in

Amsterdam, ErasMS in Rotterdam

en MS Centrum Noord-Nederland in

Groningen. Uiteindelijk hoopt MS Research zichzelf op te

kunnen opheffen, als over pakweg 20 à 25 jaar de puzzel

van MS daadwerkelijk is opgelost.


STICHTING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIERKANKER

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

Postbus 837

3500 AV Utrecht

T +31 30 2306003

E info@supportcasper.nl

W www.supportcasper.nl

Jaarlijks krijgen bijna 3.000 Nederlanders de diagnose

alvleesklierkanker te horen, dit aantal neemt helaas nog

altijd toe. Alvleesklierkanker is, na longkanker, de dodelijkste

soort kanker in ons land. Van de gediagnosticeerde

patiënten sterft 93% binnen een half jaar. Iedere dag

overlijden er 8 mensen.

Prof.dr. CH.J. van Eijck

Help mee dit te voorkomen door een financiële bijdrage

te leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar viroimmunotherapie.

Vindt u het belangrijk dat er ook na uw overlijden doorgewerkt

wordt aan innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker?

Dan is het mogelijk om Stichting Overleven met

Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament.

Elke donatie, groot of klein, is waardevol.

U kunt contact met ons opnemen via

mr. Leonie Geenen - van Straaten

leonie@supportcasper.nl - 06 26 520 371


VERENIGING ARTSEN ZONDER GRENZEN

Vereniging Artsen zonder Grenzen

Postbus 10014

1001 EA Amsterdam

T +31 20 5208949

E frank@artsenzondergrenzen.nl

fiona@artsenzondergrenzen.nl

W www.artsenzondergrenzen.nl

Contact: Fiona Hoogveld en Frank Theunissen

NL13 INGB 0000 0040 54

Artsen zonder Grenzen

‘De afgelopen drie dagen hebben we 117 oorlogsgewonden

in onze ziekenhuizen behandeld. Elke keer als het conflict

oplaait, raken de Eerste Hulp en de operatiekamers overvol.

Soms hebben we zeventig nieuwe patiënten op een dag.

Dat zijn mensen met schotwonden of verwondingen door

granaatscherven en landmijnen’ - projectcoördinator Arunn

Jegan, Taiz, Jemen

Wat wij doen met uw bijdrage

Samen komen we in actie voor mensen in crisissituaties.

Onze medische teams komen namelijk nergens zonder hulp

van onze donateurs. Donaties helpen ons om onmiddellijk

en onafhankelijk in actie te kunnen komen.

Beeld: Malak Shaher

Wij bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij

natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Als we onrecht zien, zal de wereld het weten.

We sluiten niemand uit en laten ons niet tegenhouden.

We zijn en blijven onpartijdig, deskundig en doeltreffend.

64 Nederlandse Notarisagenda 2021


Profielen


STICHTING SCHREEUW OM LEVEN

Schreeuw om Leven

Namens stichting Schreeuw om Leven:

Hulpverleningsafdeling Er is Hulp

Ruitersweg 35A

1211 KT Hilversum


VERENIGING OUDERS, KINDEREN EN KANKER (VOKK)

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

Bunnikseweg 25

3732 HV de Bilt

T +31 30 2422944

E bureau@vokk.nl

W www.vokk.nl - www.kanjerketting.nl

NL72SNSB0938400045

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt

aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen.

Dit doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking,

het mogelijk maken van het delen van ervaringen,

individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook

door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om

Ongewenst zwanger zijn en geen uitkomst

zien omdat het financieel niet te overzien

is? Door middel van het sponsorplan van

Schreeuw om Leven worden vrouwen een

jaar lang geholpen met luiers, kleertjes,

voeding, ledikantje, kinderwagen, et cetera,

voor hun kindje. Dat geeft de vrouwen ruimte

om niet voor een abortus te kiezen en tijd om

samen met een buddy te kijken naar structurele

oplossingen. Help zwangere vrouwen om

hun kindje te krijgen.

Voor meer informatie:

www.erishulp.nl/sponsorplan

kinderen en gezinnen te steunen zoals de KanjerKetting.

De VOKK heeft onder andere verschillende websites, een

maatjesprogramma, leskoffers voor scholen en een steunfonds

voor ouders die tegen grote financiële problemen

oplopen. Voor mensen die als kind kanker hebben gehad

is er onze speciale afdeling VOX. Samen voor Beter is bij

alles ons uitgangspunt.


AMREF FLYING DOCTORS

Amref Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie.

We werken sinds 1957 vol overtuiging

en lef aan een gezond en sterk Afrika. Want we vinden

dat iedereen recht heeft op een blijvende, goede gezondheid.

Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen

en ontsnappen aan armoede.

Amref Flying Doctors

Schuttersveld 9

2316 XG Leiden

T +31 71 576 9476

E info@amref.nl

W www.amref.nl

NL68ABNA0707070457

Een gezond en sterk Afrika

Gezonde mensen en daardoor minder armoede, dat is het

doel van Amref Flying Doctors. Hierbij gaan we uit van

de behoefte én de kracht van de Afrikaanse bevolking.

We leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg

en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse

overheden, want we willen dat verbeteringen in de

gezondheidszorg blijvend zijn.

We zijn door het CBF erkend als goed doel, zijn ISOgecertificeerd

en hebben de ANBI-status.

Nederlandse Notarisagenda 2021 65


Profielen


JUCONI

Juconi

President Kennedylaan 19

2517 JK ’s-Gravenhage

T +31 70 3655650

E info@juconi.nl

W www.juconi.nl

NL 44 INGB 0004 7841 41

Juconi zet zich sinds 1995 in voor kinderen die op straat

leven in Latijns-Amerika. De naam Juconi staat voor ‘Junto

con los niños’, ofwel: ‘Samen met de kinderen’. Wij zetten

ons in voor straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika.

Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in

de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten

in Ecuador en Mexico. We bieden deze kinderen opvang,

voeding, onderwijs en (medische) verzorging. Ook u kunt

uw steentje bijdragen, zelfs als u er niet meer bent. Met uw

nalatenschap kunnen wij ons goede werk blijven voort zetten

en de straat- en zwerfkinderen een hoopvolle toekomst

bieden. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als een

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn wij

geen erfbelasting verschuldigd en zal uw bijdrage volledig

naar onze kinderen gaan.

Wilt u Juconi opnemen in uw testament of heeft u

vragen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar

Annik Wierenga.


STICHTING MAX MAAKT MOGELIJK

Stichting MAX Maakt Mogelijk

Postbus 671

1200 AR Hilversum

T +31 35 6775409

E info@maxmaaktmogelijk.nl

W www.maxmaaktmogelijk.nl

NL33 INGB 000 000 4567

MAX Maakt Mogelijk in uw testament

Een prachtig geschenk voor de armste ouderen

Vroeg of laat is het goed om na te denken over uw nalatenschap.

Aan wie wilt u iets schenken en wat wilt u uw

dierbaren schenken? De afgelopen jaren heeft Stichting

MAX Maakt Mogelijk mooie bedragen uit nalatenschappen

mogen ontvangen. Bijvoorbeeld een legaat van een

mevrouw die graag iets wilde doen voor de armste mensen

in Moldavië. Dankzij deze nalatenschap zijn daar grote

kassen geplaatst waar groenten en fruit worden verbouwd.

Deels voor de maaltijden van de ouderen in het MAX

Gezondheidcentrum, het surplus wordt verkocht op de

lokale markt. Een mooi begin naar verzelfstandiging in het

armste land van Europa.

Jan Slagter: “Wat u nalaat, kan een menswaardige

oude dag betekenen voor ouderen in landen als Moldavië,

Roemenië of Indonesië. Met uw gift, klein of groot, maakt

u het mogelijk hulp te geven aan ouderen die dit het hardst

nodig hebben.”


VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

VluchtelingenWerk Nederland

Postbus 2894

1000 CW Amsterdam

T +31 20 3467207 (donateursservice)

E donateurs@vluchtelingenwerk.nl

W www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten

Vluchten is van alle tijden

In de jaren vijftig en zestig kwamen vluchtelingen uit

de landen achter het IJzeren Gordijn. Later kwamen de

Vietnamezen en Joegoslaven. De huidige vluchtelingen

komen uit onrustgebieden in Afrika en het Midden-Oosten.

Allemaal op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging en

op zoek naar een veilige plek. Al meer dan veertig jaar kunnen

vluchtelingen in ons land rekenen op VluchtelingWerk

Nederland. We kijken niet weg maar helpen vluchtelingen

in deze moeilijke periode in hun leven. Helaas zijn conflicten

en rampen van alle tijden. Daarom vragen we uw steun

voor vluchtelingen die ook in de toekomst hierheen zullen

komen. Dit kan door VluchtelingenWerk op te nemen in uw

testament. Dan kunnen we ons ook later sterk maken voor

een samenleving waarin vluchtelingen welkom zijn en

veilig kunnen bouwen aan hun toekomst.

Meer weten? Vraag kosteloos onze Oriëntatiegids nalaten

aan. Ga naar www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel met

(020) 346 72 07

66 Nederlandse Notarisagenda 2021


Profielen


STICHTING ZOA

Stichting ZOA

Sleutelbloemstraat 45

7322 AJ Apeldoorn

T +31 55 3663339

E info@zoa.ngo

W www.zoa.nl

NL02RABO0387512012

Contactpersoon: Annerieke Kroon

T +31 (0) 6 - 160 705 16

E a.kroon@zoa.ngo

De wereld wordt geteisterd door oorlogen

en natuurrampen

Meer dan 79 miljoen mensen zijn op de vlucht. ZOA is

er voor de eerste noodhulp. Met bijvoorbeeld voedsel,

water en onderdak. Na de eerste nood blijven we trouw

bij de wederopbouw. Met ‘stenen’, traumaverwerking,

onderwijs, beroepstraining en het bouwen aan vrede. Wij

zijn er tot mensen en gemeenschappen weer op eigen

kracht verder kunnen.

In Uganda heeft een langdurige strijd het leven van veel

mensen ontwricht. Stap voor stap bouwen families hun

levens weer op. Op een school die ZOA in de afgelegen

streek Amudat heeft gebouwd ontmoeten we Naomi.

Ze is 9 jaar oud en sinds een aantal maanden gaat zij

naar groep 4. Lachend vertelt zij: “Het is zo fijn om naar

school te kunnen! Ik durf weer te dromen over later.” ZOA

wil, samen met u, werken aan een mooie toekomst voor

kinderen zoals Naomi.


REDDINGSBRIGADE NEDERLAND


Reddingsbrigade Nederland

Dokweg 149

1976 CA IJmuiden

T +31 255 545858

E info@reddingsbrigade.nl

W www.reddingsbrigade.nl

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke

Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

(KNBRD), opgericht in 1917, is de koepelorganisatie

van 157 aangesloten reddingsbrigades. Van de in totaal

23.000 leden zijn zo’n 2750 goed opgeleide vrijwilligers

actief als lifeguard; op het strand, bij zee en bij binnenwater,

en in zwembaden. De missie: meer veiligheid in, op en

langs het water. Dat is het doel waarvoor onze lifesavers

en lifeguards zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het

uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen

veilig kan genieten van het vele water dat Nederland

telt. Maar daarvoor is veel geld nodig! Reddingsbrigade

Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

afhankelijk van financiële ondersteuning door derden, in

de vorm van bijvoorbeeld donaties en nalatenschappen.

Wat doet Reddingsbrigade Nederland daar allemaal mee?

Wij verzorgen (zwem)opleidingen, geven voorlichting en

advies, verlenen hulp en organiseren de lifesavingsport.

Steun ons!


WANDELNET

Wandelnet

Startpunt voor wandelend Nederland

Hart voor wandelen

Wandelnet gelooft dat wandelen iedereen vooruithelpt.

Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische

ontwikkeling en een duurzame, vitale samenleving.

Wandelnet

Berkenweg 30

3818 LB Amersfoort

Postbus 846

3800 AV Amersfoort

T +31 33 4653660

E info@wandelnet.nl

W www.wandelnet.nl

11.000 km landelijk routenetwerk

Samen met collega-organisatie Nivon ontwikkelt en beheert

Wandelnet 11.000 km Lange-Afstand-Wandelpaden

(LAW’s ® ) en Streekpaden. Dit landelijke netwerk is te herkennen

aan de wit-rode en geel-rode markeringen.

Op de bres voor wandelaars

Op landelijk, regionaal én lokaal niveau maakt Wandelnet

zich sterk voor de belangen van wandelaars en voet-

gangers. We zetten ons in om ‘lopen’ te agenderen bij

verschillende overheden. Wij pleiten voor de kwaliteit en

het behoud van wandelpaden in Nederland.

Vrijwilligers aan de basis

Veel werk wordt gedaan door meer dan 900 enthousiaste

vrijwilligers. Het merendeel hiervan werkt aan de ontwikkeling

en beheer van de routes. Maar ook op andere terreinen,

zoals de belangenbehartiging zijn vrijwilligers actief.

Nederlandse Notarisagenda 2021 67


Profielen


STICHTING WIGWAM

Stichting Wigwam

Onderstestraat 27

6301 KA Valkenburg aan de Geul

T +31 6 46375735

E info@stichtingwigwam.nl

W www.stichtingwigwam.nl

NL97 INGB 0009 5534 53

Samen spelen, samen vieren!

Het is heerlijk om er met het hele gezin even tussenuit te

gaan. Maar met een zoon of dochter met een (ernstige)

beperking is het vinden van een geschikte vakantiebestemming

voor élk gezinslid niet eenvoudig. Speciaal voor

deze gezinnen zijn er Wigwamvakanties op verschillende

plaatsen in Nederland en het buitenland. Gezinnen overnachten

op een volledig aangepaste locatie. Er is een

grensverleggend en avontuurlijk activiteitenprogramma

voor álle kinderen en persoonlijke begeleiding op maat

voor de kinderen met een beperking. Een lichamelijke, verstandelijke,

meervoudige beperking of gedragsproblemen:

álle kinderen zijn tijdens Wigwamvakanties welkom, hoe

intensief de zorgvraag ook is. Ook de broertjes en zusjes

kunnen meedoen aan het activiteitenprogramma. Hierdoor

hebben ouders even tijd voor zichzelf: wandelen, brunchen,

lekker luieren in het zonnetje... Het kan allemaal.

Helpt ook u mee om deze gezinnen een onvergetelijke

vakantie te bezorgen?

ZET MET UW LAATSTE WENS KWETSBARE

MENSEN OP DE EERSTE PLAATS

TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

Een gezonde geest in een gezond lichaam is het waardevolst dat

wij als mens bezitten. Het bepaalt hoe we in de wereld staan, wat

we in ons leven willen bereiken en waar we ons voor willen inzetten.

Helaas heeft niet iedereen in deze wereld toegang tot gezondheidszorg.

Zoals mensen die op de vlucht zijn, kinderen in

ontwikkelingslanden of mensen die leven in armoede.

DE TOEKOMST

Dokters van de Wereld gelooft in een wereld waar iedereen toegang

heeft tot gezondheidszorg. Met uw nalatenschap draagt u

bij aan onze strijd voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg

in Nederland én de rest van de wereld. Voor de toekomst

van de generaties na u.

MEER INFO

Wilt u meer informatie hoe u Dokters van de Wereld kunt steunen

met uw nalatenschap? Vraag dan vrijblijvend de eenmalige

uitgave ‘Schenken aan Dokters van de Wereld’ aan. U kunt ook

contact opnemen met Marjon Minnaard op 020 765 38 14 of per

mail via mminnaard@doktersvandewereld.org.

68 Nederlandse Notarisagenda 2021


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

INSTELLINGEN EN STICHTINGEN


A

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting AAP: Geeft exotische zoogdieren weer een toekomst

Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere,

Postbus 50313, 1305 AH Almere, Tel. (036) 523 87 87,

E-mail: nalaten@aap.nl, contactpersoon: Laura Kok

Lelystad (onder nr.: 41200553)

AAP geeft apen en andere exotische zoogdieren weer een toekomst.

We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel

Europa. Dweilen met de kraan dicht noemen we dat.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Theaterplein 5, 3772 KX, Barneveld, 088 238 55 06,

steun@adullamzorg.nl, www.adullamzorg.nl

KvK 41049399

Het verlenen van begeleiding, ondersteuning, verzorging aan kinderen

en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking zodat

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

deze zoveel mogelijk het gewone leven kunnen ervaren. Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden

organisatie waarbij de Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, de identiteit stempelen en

het richtsnoer zijn voor onze normen en waarden.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

African Parks

Statutaire naam: Stichting African Parks Foundation

Postadres: Postbus 313, 3940 AH Doorn, Bezoekadres: KIT, Mauritskade 64, 1092 AD

Amsterdam, Tel: (0343) 565019, E-mail: netherlands@africanparks.org,

Internet: www.africanparks.org

Utrecht, RSIN / fiscaal nummer: 814898671

African Parks is een natuurbeschermingsorganisatie die voor lange duur het management

van Afrikaanse wildparken overneemt van de overheid, met als doel deze ecologisch,

sociaal en financieel te verduurzamen. African Parks beheert en herstelt de parken, creëert banen en werkt

aan verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking o.a. door ontwikkeling van toerisme.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Aidsfonds

Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam / Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam, Internet: www.aidsfonds.nl

41207989

Aidsfonds zet zich in voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten.

Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, zorgt voor voorlichting en medische behandeling

voor kwetsbare groepen en komt op voor de rechten van mensen met hiv.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

AMIVEDI Nederland

Postbus 53018, 2505 AA Den Haag, E-mail: penningmeester@amivedi.com

Amsterdam 41149609

Het registreren en matchen van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting De Apenhof

Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, E-mail:de.apenhof@kpnmail.nl

Barneveld 41047454

Opvang van uitheemse papegaaien en kromsnavels. Zo mogelijk terug sturen naar land

van herkomst of goedgekeurde dierentuin.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

70 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

B

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Bijen Educatie Stichting Nederland

Lindeseweg 2, 7251 NK VORDEN, E-mail: info@bijen-educatiecentrum.nl

Vorden (75436574)

Het verzorgen van voorlichting en educatie over met name wilde bijen en hommels.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 50, 5360 AB Grave, Tel.: (0486) 47 13 48, Mobiel: (06) 516 36 927,

E-mail: info@ksbs.nl, Internet: http://ksbs.nl

Grave

Financiële steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in Nederland en

ontwikkelingslanden.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Blindenhulp, gevestigd te ’s-Gravenhage. Opgericht in 1899

Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN ‘s-Gravenhage, Tel.: (070) 368 39 66,

ANBI

e-mail: info@blindenhulp.nl, Internet: www.blindenhulp.nl

Algemeen Nut

’s-Gravenhage (K.v.K. 41149688)

Beogende Instelling

a. het verlenen van financiële hulp aan visueel gehandicapten

b. het verlenen van financiële steun aan:

- personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg, ongeacht gezindte of leeftijd;

- instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of

genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het gebied van de revalidatie van visueel

gehandicapten;

- personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve

van visueel gehandicapten;

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging (NCB)

Postbus 499, 8000 AL Zwolle, tel. 038-4270448, info@ncb-belangen.nl

Amsterdam (K.v.K. 40532845)

Belangenbehartiging, ontmoetingen, financiële ondersteuning hulpmiddelen

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Postbus 207, 3940 AE Doorn

Amsterdam V40530342

De vereniging stimuleert o.a. wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken

van Slechtziendheid en Blindheid.

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde)

Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 443 15 63, E-mail: directie@diergaardeblijdorp.nl

Rotterdam

“Bijzondere ontmoetingen die de bezoeker bewust maken van de schoonheid en waarde van de

natuur. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde Blijdorp draagt bij met kennis en kunde aan

het behoud van vele (ernstig) bedreigde diersoorten met ruim tachtig Europese en wereldwijde

fokprogramma’s en ondersteunt verschillende projecten voor natuurbehoud verspreid over de

wereld. De bijzondere architectuur met 21 Rijksmonumenten in het ‘Gesamtkunstwerk’ uit

1940 van Sybold van Ravesteijn, maakt Diergaarde Blijdorp een buitengewoon overblijfsel van

het vooroorlogse Rotterdam. Diergaarde Blijdorp is een van de eerste tuinen ter wereld geheel

ontworpen door één architect.”

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep

IJsbaanpad 9-11, 1076 CV Amsterdam, E-mail: info@boogstudycenter.nl

Amsterdam, nr. 34154900

De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal specialisten hun

expertise heeft gebundeld om (inter)nationale onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden

van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te stimuleren dat resultaten eerder voor

de patiënt beschikbaar komen.

BOOG verwerft en beheert actief fondsen om dit onderzoek mogelijk te maken.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2021

71


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren “Lucie Burgers”

Antoon v. Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, Tel.: (026) 445 03 73 ANBI

Algemeen Nut

Arnhem (K.v.K. 41048211)

Beogende Instelling

De bevordering van het onderzoek van dieren, in de ruimste zin van het woord, zowel in

gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot verbetering van hun leefmilieu en -condities.

C

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Carré Fonds

Amstel 115-125 1018 EM / Postbus 20202 1000 HE Amsterdam

41210154

Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré.

CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo, Tel.: (0341) 56 54 99, E-mail: info@cbb.nl

40094076

Blinden/slechtzienden helpen aan christelijke lectuur in braille & gesproken vorm.

Bankrek.: NL17 INGB 0000 5032 41

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Epilepsie

Postbus 6322, 2001 HH Haarlem, Tel.: (023) 531 95 39, E-mail: p.peters@ipa-acon.nl

Heemstede

Het beschikbaar stellen van gelden voor epilepsiezorg, in het bijzonder voor wetenschappelijk

onderzoek door de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI)

Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62,

cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, NL46ABNA0500240469

Den Haag, KvK: 41151087

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

CIDI komt op voor het recht van Israël en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet

zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen

van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Comité Anti Stierenvechten (CAS International)

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht, Tel.: (030) 230 00 93,

E-mail: info@cas-international.org

Utrecht

Een einde maken aan de gruwelijke stierengevechten. CAS International

doet dit vanuit een door haar gecoördineerd netwerk van 100-en

organisaties wereldwijd. Gezamenlijk lobbyen de organisaties bij politici,

organiseren ze conferenties en demonstraties.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Foundation Concertgebouworkest

Gabriël Metsustraat 16, 1071 EB Amsterdam,

E-mail: foundation@concertgebouworkest.nl.

41199824

Foundation Concertgebouworkest biedt noodzakelijke steun aan

het Concertgebouworkest en haar individuele musici.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

72 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

D

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Familiehuis Daniel den Hoed

Karl Weisbardstraat 205, 3015 GM Rotterdam, familiehuis@erasmusmc.nl, www.familiehuis.nl

Rotterdam

Logeerhuis voor familieleden van kankerpatiënten dichtbij het ziekenhuis.

Defence for Children

Hooglandse Kerkgracht 17 G, 2312 HS Leiden,

info@defenceforchildren.nl

41208813

Betere naleving van kinderrechten. Zie: www.defenceforchildren.nl

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Diabetes Fonds

Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort, Tel. (033) 303 20 85, E-mail: nalaten@diabetesfonds.nl

41178025

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over

diabetes en complicaties.

Diabetesvereniging Nederland (DVN)

Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden, Tel. (033) 463 05 66, Website: www.dvn.nl

40476341

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van het welzijn van personen die diabetes

hebben zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter voorkoming

van diabetes daar onder begrepen.

DierenLot, stichting

Postbus 359, 3500 AJ Utrecht, Tel.: (030) 241 57 61, E-mail: info@dier.nu,

Internet: www.dier.nu

K.v.K. Utrecht 180 765 48

Hulp aan dieren in nood in Nederland door hulp te bieden aan, en samen te werken met,

lokale en regionale dierenhulporganisaties.

Stichting Dierennood

Henri Dunantstr. 337, 6441 XK Brunssum, info@dierennood.nl

Heerlen - 244 71 674

Wij helpen juist die dieren, die dat het allermeest nodig hebben!

Via geweldige dierenhelpers in diverse landen die heel kleinschalig gewonde

dieren van de straten oprapen en in hun eigen huis verzorgen.

Wij controleren alles grondig. Verder zijn wij er trots op, dat wij garanderen, dat:

ALLE GIFTEN EN LEGATEN 100% alleen ten goede komen aan onze hulp-projecten. Wij kennen

namelijk geen salarissen, huurkosten of overbodige franje. Dat betalen wij zelf als vrijwilligers.

Zie verder: www.dierennood.nl

Stichting van de Afschaffing van Dierproeven (SAD)

Postbus 93027, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 383 36 99, Fax: (070) 381 92 55

E-mail: info@edev.nl, info@dierproeven.nl, Internet: www@dierproeven.nl.

Amsterdam 4120863

Totale afschaffing van alle dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Stichts Asyl voor Dieren

Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht, Tel.: (030) 251 45 42, E-mail: info@dierenasielutrecht.nl,

Internet: www.dierenasielutrecht.nl.

Utrecht, KvK 4117 7172

De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en

katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2021

73


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Vereniging Vrienden van Blijdorp

Populierendreef 287, 2272 RG Voorburg, E-mail: benjaminversluys@vriendenvanblijdorp.nl

Rotterdam

Geld inzamelen voor het financieren van moderne dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp,

IBAN NL39INGB0001357803. Vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. www.vriendenvanblijdorp.nl

Dierenopvang De Wissel

Kalverdijkje 76, 8924 JJ Leeuwarden, E-mail: info@dierenopvangdewissel.nl

Leeuwarden KvK 58132317

Het opvangen, tijdelijk huisvesten en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren,

hulp bieden aan en vervoeren van gewonde, zieke en overleden dieren.

Bank: NL51 INGB 0000839995.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming

Van Ostadestraat 4-3, Amsterdam, E-mail: info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl

41201018

Financiële ondersteuning voor diergeneeskundige hulp aan minvermogende

diereneigenaren.

St. Nationaal Dierenpark De Hazenberg

Bergweg 12, 3958 AB Amerongen, E-mail: asieldehazenberg@gmail.com

Amerongen

Opvang zwerfdieren, ANBI Erkend.

Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.)

Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl.

Utrecht, ANBI 8042 06 363

Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd binnen

de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, mits proefdier vrij wordt gewerkt.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Een DIER Een VRIEND | Diervriendelijk Nederland

Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699,

E-mail: info@diervriendelijk.nl, Internet: www.diervriendelijk.nl

Haaglanden

Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven, en zet zich in voor de

rechten en belangen van diervriendelijke burgers en consumenten

Doopsgezind Wereldwerk

Zoomkade 18, 7417 BS Deventer

Amsterdam

De stichting stelt zich ten doel om geïnspireerd door het christelijk geloof binnen en buiten de Doopsgezinde

Broederschap in woord en daad vorm te geven aan de dienst in de wereld, gericht op vredesgetuigenis,

het uitdragen van het evangelie en het opheffen van geestelijke en stoffelijke noden in binnen- en buitenland.

Doopsgezind Wereldwerk komt voort uit de fusie tussen de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde

Broederschap en daarbuiten en de Doopsgezinde Vredesgroep.

De Stichting Duinbehoud

Rapenburg 8, 2311 EV Leiden, Tel. (071) 514 37 19, E-mail: stichting@duinbehoud.nl

41165217

Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor bescherming van de duinen. Zij komt op voor

belangen van mens en natuur langs de kust.

Steunstichting H.D. Guyot

Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren, E-mail: steunstichtingguyot@kentalis.nl

Haren

Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden

en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis

(voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).

74 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden van Effatha

Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (06) 29 54 89 89

Zoetermeer

Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten.

Bankrekeningr. NL44FVLB0227329880

E

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

ECIO, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie)

Stationsplein 14, 5200 BP ’s-Hertogenbosch, E-mail: algemeen@ecio.nl, Internet: www.ecio.nl

(K.v.K.) 41200388

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo zodat ook studenten met een extra

ondersteuningsvraag hun opleiding met succes kunnen doorlopen.

Het doel is onderwijs toegankelijk maken voor iedereen.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Ecomare, natuurmuseum & zeehondenopvang Texel

Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel, Tel.: (0222) 31 77 41,

E-mail: info@ecomare.nl, Internet: www.ecomare.nl

41239214 (Kamer van Koophandel)

Ecomare laat mensen de natuur van de wadden en Noordzee beleven.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Koningin EMMA Fonds

Guirlande 104, 2496 WR Den Haag, Internet: www.koninginemmafonds.nl

Den Haag

Het verlenen van maandelijkse financiële steun aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn,

een inkomen hebben van uitsluitend AOW en zelfstandig wonen in Den Haag.

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Pres. Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, Tel.: (026) 364 82 49, E-mail: info@bondveg.nl

Dordrecht

De Bond is een kerkgenootschap en vertegenwoordigt de aangesloten gemeenten.

Evangelische Broedergemeente in Nederland

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E-mail: info@ebg.nl

Zeist

De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een erkend protestants kerkgenootschap.

Ze weet zich geroepen tot de dienst aan de mensen door het evangelie in woord en daad.

F

Stichting Fonds Milieu Opvoeding

Postbus 43016, 3540 AA Utrecht, Tel.: (030) 635 89 00, Internet: www.s-fmo.nl

Utrecht 41183852

Werving, beheer en besteding van gelden ten behoeve van opvoeding, onderwijs en

voorlichting ten dienste van milieu- en natuurbehoud.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden

41000959

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische

kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2021

75


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

FSHD Stichting

Zijdeweg 29, 2244 BD Wassenaar

Kvk Den Haag, Nr. 41160397

Het stimuleren, faciliteren en financieren van het

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD, teneinde

genezingswijzen te ontdekken.

G

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Het Gehandicapte Kind (v/h NSGK)

Wibautstraat 212, 1091 GS Amsterdam, Tel.: (020) 679 12 00,

info@nsgk.nl, www.nsgk.nl

KvK Amsterdam, S 41199157

Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap.

Scholen, speeltuinen en sportclubs zijn vaak niet toegankelijk voor hen. Daardoor missen ze

contact met vriendjes in de buurt. Met uw steun helpt het Gehandicapte Kind ze om samen met

leeftijdgenootjes te kunnen leren, spelen en sporten. Ons doel: Geen kind zonder vriendjes!

Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG

Ruysdaelstraat 10, 9403 CH Assen, E-mail: secretaris@verenigingolg.nl, Internet: www.verenigingolg.nl

K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071

De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit

heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle

andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor

de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Stichting Het Geldersch Landschap

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl

41047543

Geldersch Landschap beheert natuur, huizen en landschappen om zo de karakteristieke rijkdom van

Gelderland te behouden en beschermen.

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl

41047558

Geldersche Kasteelen beheert kastelen, collecties en landgoederen om zo de karakteristieke rijkdom

van Gelderland te behouden en beschermen.

H

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Vereniging Hendrick de Keyser

Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam Tel.: (020) 521 06 30, E-mail: info@hendrickdekeyser.nl,

Internet: www.hendrickdekeyser.nl

Amsterdam

Verwerving van historisch of architectonisch waardevolle huizen, met de bedoeling deze te restaureren

en te behouden voor de toekomst.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting STOPhersentumoren.nl

Hoofdstraat 88, 3972 LC Driebergen, E-mail: info@STOPhersentumoren.nl

30229982

Het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

76 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)

Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, E-mail: info@hgjb.nl, Internet: www.HGJB.nl

Bilthoven

Brengt sinds 1910 jongeren bij God door jeugdactiviteiten en ondersteuning van gemeenten.

Humanistisch Verbond

Ambonplein 73, 1094 PW AMSTERDAM, E-mail: info@humanistischverbond.nl

404 76 010

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een samenleving waarin iedereen vrij

is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood. We

streven naar een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met

elkaar samen leven.

IBAN: NL44TRIO379436183

Stichting vrienden van HVO-Querido

Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90, E-mail: info@hvoquerido.nl,

Internet: www.hvoquerido.nl

Amsterdam

Opvang, (woon)begeleiding, dagbesteding en maatschappelijk werk voor dak- en thuislozen, mensen

met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheid, gezinnen, jongeren, statushouders, slachtoffers van

mensenhandel, ongedocumenteerde mensen.

I

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

IZB – Vereniging voor zending in Nederland

Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort, E-mail: info@izb.nl, www.izb.nl

Amersfoort

Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven

aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor

mensen voor Hem winnen.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

J

Stichting Joods Nationaal Fonds

Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77,

E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl

Amsterdam

Het Joods Nationaal Fonds richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten

ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israelische samenleving.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum

Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15,

ANBI

Algemeen Nut

E-mail: vrienden@jck.nl, Internet:www.jck.nl. Bankrekening: NL89 RABO 0195 2085 28

Beogende Instelling

Amsterdam KvK nr: 41198780

Het verlenen van steun aan het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. De steun wordt verleend

o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum.

De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het

kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.

Nederlandse Notarisagenda 2021

77


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

K

Nederlandse Kastelenstichting

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort, Tel.: (033) 510 05 77, E-mail: info@kastelen.nl

Den Haag, 41149488

De Nederlandse Kastelenstichting stelt zich ten doel om de Nederlandse kastelen en

buitenplaatsen, bijbehorende interieurs en hun historische omgeving voor nu en toekomstige

generaties te behouden. Dit doet zij door het verwerven en delen van kennis.

De NKS richt zich daarbij op iedereen met belangstelling voor dit erfgoed.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe

Postbus 61, 5590 AB Heeze, Tel.: (040) 227 90 22, E-mail: vrienden@kempenhaeghe.nl

Heeze-Leende

Ondersteuning van patiënten, leerlingen en bewoners van Epilepsiecentrum Kempenhaeghe

en Onderwijsinstelling de Berkenschutse.

Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem

e-mail: penningmeester@bavovrienden.nl, Website: www.bavovrienden.nl ANBI

Algemeen Nut

Haarlem

Beogende Instelling

Instandhouden van het gebouw, onderhouden en completeren van de inventaris,

bevorderen van kennis en wetenschap en uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van de Grote of

St.-Bavokerk. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten en is

aangewezen als Culturele ANBI. Voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Bankrek.: NL70 INGB 000 3618800.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Steun Heilig Land

E-mail: info@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl

Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Het ondersteunen van de werken van de christenen in het Heilig Land.

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75,

Website: www.okkn.nl

Amersfoort K.v.K. 32164529

Kerkgenootschap.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.)

Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, E-mail: info@nik.nl

KvK dossiernummer 34371061

Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van

de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende

zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele

vervreemden of bezwaren.

Sekretaris: R.E. Vis.

Stichting Kind en Brandwond

Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, Tel.: (0251) 275510

Beverwijk KvK nr.: 41225391

De stichting stelt zicht ten doel de zorg voor kinderen met brandwonden in

Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten en

gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het inrichten van ziekenhuiskamers,

installeren van les- en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie van

de Kiwanishuizen (gezinsverblijven), het verzorgen van voorlichtingsmateriaal voor

ouders en patiëntjes.

Meer informatie vindt u op onze website: www.kindenbrandwond.nl.

Ons rekeningnummer is BANK NL 92 ABNA 0444 3668 65

78 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Kruisvaarders van Sint Jan

Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40,

E-mail: van.mullekom@hccnet.nl

Noordwijkerhout

Ondersteuning landbouw- en onderwijsprojecten in Panama.

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)

Postbus 15682, 1001 ND Amsterdam, Tel.: (06) 51 18 71 33, ANBI

E-mail: secretariaat@kwakzalverij.nl

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Zetel: Amsterdam, K.v.K. 40531579

Evaluatie van alternatieve behandelwijzen en bestrijding van kwakzalverij in de ruimste zin van het woord.

De VtdK geeft viermaal per jaar een blad uit, het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, heeft een

website, www.kwakzalverij.nl en organiseert jaarlijks een congres.

Banknr: NL37INGB0000032237 / ANBI fiscaalnr: 816.113.087.

Bestuur: N.A. Terpstra (huisarts), voorzitter; C.J. de Jong (Anesthesioloog),

secretaris; R. Giebels, penningmeester.

L

Leids Universiteits Fonds

Rapenburg 68, 2311 EZ Leiden,

Tel.: (071) 513 05 03 E-mail: info@LUF.leidenuniv.nl

41165882

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) laat ambities tot bloei komen

met de hulp van vele betrokken schenkers. Met hun steun werken onderzoekers in Leiden aan innovatieve projecten,

zetten de wetenschappers van de toekomst hun eerste stap op de academische ladder en organiseren

studenten bijzondere activiteiten.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Liliane Fonds

Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch, Tel. 073-518 94 20,

E-mail: voorlichting@lilianefonds.nl, Website: www.lilianefonds.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41081480

Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van

de wereld. Wij bieden deze kinderen individuele hulp, om de vicieuze cirkel

tussen armoede en handicap te doorbreken. Dit doen we in samenwerking met

professionele lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Kleinschalig,

concreet en doeltreffend.

M

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Missiebureau Roermond

Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond,

Postbus 198, 6040 AD Roermond, Tel.: (0475) 38 68 80,

E-mail: info@missiebureau.nl, Internet: www.missiebureau.nl.

ANBI

74914545

Algemeen Nut

De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond verleent hulp en steun in de meest Beogende Instelling

ruime zin van het woord bij de verkondiging van het geloof in missielanden waar ook ter wereld.

Bovendien geeft de stichting daadwerkelijke steun aan missionarissen en lokale partners op

geestelijk, materieel of financieel gebied.

ANBI: Beschikking Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missiebureau Roermond) te

Roermond (01-01-2008)

RSIN: 002978350

Nederlandse Notarisagenda 2021

79


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Missie-Congregatie van de H. Geest

Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep, E-mail: projectencssp@missie-geest.nl

Gennep, KvK:41087261 ANBI reg.nr. 002821667

Het verwerven van fondsen, welke zullen worden aangewend voor projecten,

speciaal gericht op: educatieve en missionaire activiteiten voor de armsten in de samenleving.

MISSIO NEDERLAND, Pauselijke Missiewerken

Laan van Nieuw-Oost-Indië 191, postbus 93140, 2509 AC Den Haag,

Tel.: (070) 304 74 44,Fax: (070) 381 83 55, E-mail: missio@missio.nl, Internet: www.missio.nl

Bank: NL93 INGB 0000 008725, Missio Den Haag.

Den Haag

Steun verlenen aan het werk van de kerken in de derde wereld. Voorts specifiek aan kinderen via

MISSIO KINDEREN en specifiek aan de vorming en opleiding van landeigen kerkelijk kader via MISSIO

OPLEIDING NEDERLAND.

CBF-keur en ANBI.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

N

Stichting NatuurWijs

Hart van Brabantlaan 16, 5038 JL Tilburg,

E-mail: info@natuurwijs.nl, Webadres: www.natuurwijs.nl

Breda K.v.k. 54888778

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur,

waar zij deel van uitmaken, met als doel een basis te leggen voor een duurzame samenleving.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)

Randhoeve 221, 3995 GA Houten, Tel.: (030) 261 76 16,

E-mail: info@stichtinghoormij.nl, Internet: www.stichtinghoormij.nl

Houten, 40532151

De NVVS is een organisatie voor, door en van mensen met een hooraandoening met voorlichting,

lotgenotencontact en belangenbehartiging als hoofdtaken. NVVS heeft een ANBI-status.

O

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Oogfonds

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, Tel.:(030) 29 66 999,

mijnogen@oogfonds.nl, www.oogfonds.nl

Utrecht

In Nederland zijn meer dan 250.000 mensen slechtziend of blind en heeft een veelvoud daarvan een oogziekte.

De impact hiervan op hun leven is enorm. Daarom maakt het Oogfonds zich sterk voor een betere toekomst

voor mensen met een visuele beperking. En wil het Oogfonds vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel

mogelijk tot nul reduceren.

Dat kan! Door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Opkikker

Versterkerstraat 3C, 1322 AN Almere, Tel.: (036) 538 66 60,

E-mail: info@opkikker.nl, www.opkikker.nl

Flevoland S412 471 69

Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind

dat langdurig onder behandeling is in een ziekenhuis.

Bank: NL44RABO0157182622.

KETEN VAN KRACHT

80 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Ouwehand Zoo Foundation

Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen,

E-mail: ozf@ouwehand.nl, Internet: www.ouwehand.nl/ozf

KvK 30228562

Het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur levende soortgenoten

van de in Ouwehands Dierenpark levende dieren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

P

Stichting Parkinson Nederland

Postbus 75510 1070 AM Amsterdam,

ANBI

E-mail: info@stichtingparkinson.nl,

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Internet: www.stichtingparkinson.nl

Bank: NL07INGB0009475727

Amsterdam

De stichting heeft als belangrijkste doel het bijeenbrengen, het beheer en het toewijzen van gelden

om de zorg aan Parkinson patiënten verder te ontwikkelen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting ParkinsonFonds

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp, Tel.: (023) 5540754,

E-mail: info@parkinsonfonds.nl, Internet: www.parkinsonfonds.nl

Hoofddorp KvK 34103067

Financieren van medisch onderzoek op het gebied van de ziekte van Parkinson en

Parkinsonismen.

Stichting Vrienden Parnassia Groep

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag,

info@vriendenparnassiagroep.nl, www.vriendenparnassiagroep.nl

Haaglanden 27 18 43 15

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten van

Parnassia Groep (GZZ) en de maatschappelijke integratie.

Aandachtsgebieden zijn: noodhulp, studie, sport en cultuur.

R

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Reddingsbrigade Nederland (KNBRD, ANBI)

Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden, E-mail: communicatie@reddingsbrigade.nl

40531336

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van

de Reddingsbrigade zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er

niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

S

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting hulp en herplaatsing huisdieren

Postbus 7609, 8903 JP Leeuwarden, E-mail: info@shhh.nl, Internet: www.shhh.nl

Leeuwarden 01085317

De SHHH zet zich in voor: Plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren; Herplaatsen van honden en katten

van particulieren; Tijdelijke opvang; Begeleiding bij probleemgedrag; Senioren.

Nederlandse Notarisagenda 2021

81


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Skepsis

Postbus 2657, 3500 GR Utrecht

Op wetenschap gebaseerd onderzoek naar en voorlichting over pseudowetenschap en paranormale

verschijnselen. Blad: Skepter website: https://skepsis.nl, Skepsis organiseert elk jaar

een congres. Voorzitter: prof. dr. F.P. Israel, secretaris: dr. J.W. Nienhuys (040) 2216791.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting SOKA (Sociaal -Culturele en Kunst Activiteiten)

Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, www.soka.nl, secretariaat@soka.nl

KvK nr.: 41077071

Actuele thema’s en vraagstukken op basis van christelijke waarden. Activiteiten met een godsdienstige

inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)

Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67,

E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl,

Rekeningnummer: NL63 INGB 0000 3069 58

Amsterdam 40 53 15 76

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds 1867. Dat doen we via politieke

lobby voor dierenbeschermende wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we publieks- en

voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed bij de bron aan en daarbij staan de belangen

van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel is een goed leven voor alle huisdieren:

geen huisdieren meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op straat terecht komen.

Structurele veranderingen teweeg brengen kost veel tijd. De aanpak van de Sophia-Vereeniging

heeft zichzelf bewezen in de afgelopen 152 jaar.

Financiële steun zoals giften, schenkingen, donaties, legaten of erfstellingen zijn hard nodig om ervoor te

zorgen dat de vele huisdieren het bestaan krijgen dat ze verdienen.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht, Tel.:(030) 656 50 41, Website: www.stap.nl

Utrecht 411 87 238

STAP zet zich actief in voor: geen alcohol voor je 18e, geen alcohol bij zwangerschap, minder

verkooppunten van alcohol en een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting MS Research

Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

Den Haag, 41.20.13.60

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) financiert

en stimuleert. Ook geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg

voor mensen met MS.

T

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Trees for All

Rotsoord 3a, 3523 CL Utrecht,

E-mail: info@treesforall.nl, Internet: www.treesforall.nl

KvK 34124154

Trees for All wil een groene en gezonde aarde doorgeven. Onze missie is om zoveel Trees for All

mogelijk nieuw bos te planten en bestaande bossen te beschermen en te herstellen.

Wij investeren in duurzame bosprojecten in Nederland en het buitenland en dragen zo bij aan een

beter klimaat, meer biodiversiteit en minder armoede in de wereld. Wij zijn CBF en ANBI erkend.

82 Nederlandse Notarisagenda 2021


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Trombosestichting Nederland

Postbus 100, 2250 AC Voorschoten,

E-mail: tsn@trombosestichting.nl

41150933

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose en het geven

van voorlichting over trombose.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

U

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

UNHCR Nederland

Postbus 18815, 2502 EV Den Haag, Tel: (070) 250 18 13,

E-mail: jeekel@unhcr.org Internet: www.unhcr.nl/nalaten

UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, is de

wereldwijde expertorganisatie voor mensen op de vlucht voor oorlog en

geweld. Sinds 1951 leiden en coördineren wij over de hele wereld hulpacties

om vluchtelingen te beschermen, op te vangen en hen te helpen bij het

opbouwen van een beter bestaan.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

V

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Rijksstraatweg 174,

6573 DG Beek-Ubbergen

Centraal Gelderland 40145291

Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, een landschap

van deze tijd, met respect voor het verleden, en voor de mensen die daar nu werken,

wonen en recreëren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

VluchtelingenWerk Nederland

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, Tel: (020) 346 72 00, E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl

K.v.K. Amsterdam 40532333

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het

opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten.

Voedselbanken Nederland

Meidoornkade 19, 3992 AG

Houten, Tel. (088) 543 543 5,

E-mail:welkom@voedselbankennederland.nl

Gemeente Utrecht, KvK: 57977321

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Onze voedselbanken bieden directe en gratis voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk

echt niet redden en voorkomen hiermee verspilling van goed voedsel.

Wij zijn allen vrijwilligers.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp, Tel: (023) 224 20 83,

E-mail: vrienden@spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

De Stichting is opgericht voor het verlenen van financiële steun aan het Spaarne Gasthuis ten behoeve van

het realiseren van aan het ziekenhuis dienstbare voorzieningen, en het ontplooien van initiatieven en activiteiten

voor het welzijn van patiënten.

Nederlandse Notarisagenda 2021

83


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden van Verzameling van de Orde van Vrijmetselaren

Secretariaat Michelangelostraat 44 II, 1077 CD Amsterdam,

Tel.: (020) 470 13 23, E-mail: jwtreffers@ziggo.nl

K.v.K. Den Haag 41157590

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de instandhouding

en uitbreiding van maçonnieke verzamelingen, inzonderheid die van de Orde

en al hetgeen daarmee verband houdt. Onder verzamelingen wordt verstaan

archieven, bibliotheken en museale collecties.

Stichting VPSG

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, E-mail: info@vpsg.nl, Internet: www.vpsg.nl

Gemeente Haarlem, nr. 41225329

Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld/misbruik, godsdienst en zingeving.

W

Wereldkinderen

Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag,

ANBI

E-mail: info@wereldkinderen.nl

Algemeen Nut

Beogende Instelling

4053144

Hulp aan kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden die zonder een beschermende

omgeving van een gezin of familie moeten opgroeien of dreigen hun thuis te verliezen.

WIZO Nederland

A.J. Ernststraat 735-a, 1082 LJ Amsterdam, Tel.: (020) 646 30 17, E-mail: info@wizo.nl,

Internet: www.wizo.nl, NL29 INGB0000535617

Amsterdam, no. 405.30307

WIZO is een internationale organisatie van vrouwelijke vrijwilligers.

WIZO zorgt voor kwetsbare groepen binnen de Israelische samenleving, ongeacht hun achtergrond

of geloofsovertuiging in 800 WIZO projecten. WIZO Nederland werft hiervoor fondsen en organiseert

activiteiten ter bevordering van de joodse identiteit van haar leden. WIZO Nederland is ANBI gecertificeerd.

84 Nederlandse Notarisagenda 2021


Opgericht in 1899

b. Het verlenen van financiële steun aan:
c. Het bevorderen van oogheelkunde en de blindenzorg.

;groznednilbedremrednorovgnidielponi fo-nimazkrewnenosrep

fo eleheg nav

;netpacid

Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN Den Haag

telefoon 0174 - 412007, E-mail info@blindenhulp.nl, internet www.blindenhulp.nl

ABN-AMRO 47.29.81.498 Kamer van Koophandel Haaglanden 41149688

“Goed doen, voor

nu en voor later.

Iets mooiers dan

een liefdevol thuis

kunt u niet nalaten.”

Wilt u een gift nalaten aan

WereldOuders?

Ook na uw overlijden kunt u nog

van betekenis zijn voor anderen.

Met uw gift geven we kwetsbare

en thuisloze kinderen in Latijns-

Amerika een stabiele en warme

thuisbasis, zodat ze kans hebben

op een betere toekomst. Vanuit de

veiligheid van een familie krijgen de

kinderen individuele aandacht en

steun op het gebied van medische

zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

Kijk voor meer informatie op:

www.wereldouders.nl


Een geschenk voor het leven

Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van

de wereld met individuele hulp op maat. Zoals Sophia uit Oeganda, die geboren

is met klompvoetjes. Kleinschalig, concreet en doeltreffend.

U kunt ons helpen levens te veranderen, bijvoorbeeld met een donatie, een

fiscaal voordelige periodieke schenking of een gift via uw testament.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Kijk voor meer informatie op www.lilianefonds.nl/help-mee of bel geheel

vrijblijvend met Hester Klute op ons gratis servicenummer 0800 - 7 800 800.

Hester Klute

Vraag onze brochures aan: ✆ 0800 - 7 800 800 (gratis) of www.lilianefonds.nl/help-mee


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

CALENDARIUM 2021


Stichting Amivedi

Amivedi Nederland bestaat al bijna 87 jaar en is een vrijwilligersorganisatie

die landelijk actief is. Wij registeren vermiste en gevonden huisdieren

kosteloos in een database, met als doel deze huisdieren te herenigen met

hun eigenaar. Door de inzet van bijna 140 vrijwilligers werden in 2019

ruim 46.000 huisdieren herenigd met hun eigenaar.

Kosteloos

Amivedi heeft meer dan honderd meldpunten,

verspreid over het hele land. Onze

meldpunten registeren kosteloos vermiste

en gevonden huisdieren in een centrale

database. Amivedi heeft een ANBI-status en

alle donaties worden direct aangewend voor

het ondersteunen van onze doelstelling. Zo

kan iedereen, met een kleine of grote beurs,

gebruik maken van onze service.

Onze meldpuntvrijwilligers

De meldpunten worden meestal bemand

door één vaste vrijwilliger, die daardoor goed

overzicht heeft van de meldingen in de regio.

Alle meldingen van vermiste en gevonden

huisdieren worden geplaatst op onze website

www.amivedi.nl en de melders

krijgen adviezen over wat ze verder

kunnen doen om hun dier terug te vinden

of de eigenaar van een gevonden dier te

traceren. Amivedi werkt voor alle huisdieren,

dus ook voor knaagdieren, vogels, reptielen,

klein vee e.d.

Samenwerkende dierenorganisaties

Onze vrijwilligers doen het werk voor

Amivedi met veel gedrevenheid en plezier

en ze hebben over het algemeen goede

contacten met de politie, dierenartsen,

dierenambulances en dierenasielen.

Resultaten

• In 2019 werden meer dan 65.000 vermiste

en gevonden katten opgegeven bij Amivedi;

• 71% van de vermiste katten werd teruggevonden;

• In 2019 kreeg Amivedi 8.168 meldingen over

honden binnen.

• Het percentage vermiste honden dat werd

afgemeld was 95%.

• Voor vermiste konijnen was het percentage

dat werd teruggevonden 55%

Donateurs

Veel van de donateurs van Amivedi hebben

dankzij onze stichting hun huisdier teruggevonden

en dragen op deze manier bij aan

het werk dat onze vrijwilligers dag in dag uit

doen. Dit kan met een eenmalige gift, maar

er zijn ook donateurs die Amivedi jaarlijks

steunen om de service van Amivedi zo

effectief mogelijk aan te bieden. Alle

donaties worden geïnvesteerd in het

terugvinden van vermiste huisdieren!

Hoe kunt u Amivedi helpen?

Dat is heel makkelijk! Op de site, www.amivedi.nl

vindt u een knop ‘Donateur’. Daar staat alle

informatie over het donateurschap van

Amivedi. U kunt ervoor kiezen om eenmalig

te doneren, een jaarlijkse gift te doen of

Amivedi te noemen in uw testament.

Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier

gevonden, meld dit dan kosteloos bij

Amivedi, via de website www.amivedi.nl of

telefonisch bij het meldpunt in uw regio.

www.amivedi.nl


december

week 49

3

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

Pakjesavond

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

17:00

16:00

16:30

17:00

6

Sint Nicolaas

zondag

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


december

week 50

7

maandag

8

dinsdag

9

woensdag

h.k.h. prinses Catharina-Amalia

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


december

week 50

10

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

13

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


december

week 51

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


december

week 51

17

donderdag

18

vrijdag

19

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

20

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


december

week 52

21

maandag

22

dinsdag

23

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


december

week 52

24

donderdag

25

vrijdag

26

zaterdag

1e Kerstdag

z.h. prins Bernhard jr.

2e Kerstdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

27

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


december/januari

week 53

28

maandag

29

dinsdag

30

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


januari

week 53

31

donderdag

1

vrijdag

2

zaterdag

Oudjaar

Nieuwjaar

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

3

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


januari

week 01

4

maandag

5

dinsdag

6

woensdag

Driekoningen (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


januari

week 01

7

donderdag

8

vrijdag

9

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

10

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


januari

week 02

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


januari

week 02

14

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

17

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


januari

week 03

18

maandag

19

dinsdag

20

woensdag

h.k.h. prinses Margriet

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


januari

week 03

21

donderdag

22

vrijdag

23

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

24

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


januari

week 04

25

maandag

26

dinsdag

27

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


januari

week 04

28

donderdag

29

vrijdag

30

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

31

zondag

17:00

17:00

h.k.h. prinses Beatrix

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


februari

week 05

1

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


februari

week 05

4

donderdag

5

vrijdag

6

zaterdag

h.h. prinses Marilène

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

7

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


februari

week 06

8

maandag

9

dinsdag

10

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


februari

week 06

11

donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

17:00

16:00

16:30

17:00

14

Valentijnsdag

Begin Carnaval

zondag

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


februari

week 07

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

Vastenavond (r.-k.)

Aswoendag (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


februari

week 07

18

donderdag

19

vrijdag

20

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

21

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


februari

week 08

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


februari

week 08

25

donderdag

26

vrijdag

27

zaterdag

Poerimfeest (isr.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

28

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


maart

week 09

1

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


maart

week 09

4

donderdag

5

vrijdag

6

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

7

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


maart

week 10

8

maandag

9

dinsdag

10

woensdag

Biddag voor gewas en arbeid (pr.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


maart

week 10

11

donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

14

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


maart

week 11

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


maart

week 11

18

donderdag

19

vrijdag

20

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

21

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


maart

week 12

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

z.h. prins Pieter-Christiaan

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


maart

week 12

25

donderdag

26

vrijdag

27

zaterdag

Maria boodschap (r.-k.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

17:00

17:30

16:00

16:30

17:00

17:30

28

Begin zomertijd

Palmzondag (r.-k.)

Pésach (isr. pasen)

09:00

zondag

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


maart/april

week 13

29

maandag

30

dinsdag

31

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


april

week 13

1

donderdag

2

vrijdag

3

zaterdag

Witte donderdag

Goede vrijdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

4

zondag

17:00

17:00

Pasen

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


april

week 14

5

maandag

6

dinsdag

7

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


april

week 14

8

donderdag

9

vrijdag

10

zaterdag

h.k.h. prins Ariane, z.h. prins Floris

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

11

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


april

week 15

12

maandag

13

dinsdag

14

woensdag

Pasen

Begin Ramadan, (Islam.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


april

week 15

15

donderdag

16

vrijdag

17

zaterdag

Secretaressedag

z.h. prins Mauritz

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

18

zondag

17:00

17:00

h.h. prinses Annette

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


april

week 16

19

maandag

20

dinsdag

21

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


april

week 16

22

donderdag

23

vrijdag

24

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

25

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


april

week 17

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

Koningsdag

z.k.h. Willem-Alexander

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


april/mei

week 17

29

donderdag

30

vrijdag

1

zaterdag

mr. Pieter van Vollenhoven

Dag van de arbeid

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

2

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


mei

week 18

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

Herdenking der gevallenen

Bevrijdingsdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


mei

week 18

6

donderdag

7

vrijdag

8

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

9

zondag

17:00

17:00

Moederdag

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


mei

week 19

10

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

Einde Ramadan, (Islam.)

Suikerfeest (Islam.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


mei

week 19

13

donderdag

14

vrijdag

15

zaterdag

Hemelvaartsdag

Wekenfeest (isr.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

16

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


mei

week 20

17

maandag

18

dinsdag

19

woensdag

h.k.h. koningin Máxima

Wekenfeest (isr.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


mei

week 20

20

donderdag

21

vrijdag

22

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

23

zondag

17:00

17:00

Pinksteren (r.-k.)

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


mei

week 21

24

maandag

25

dinsdag

26

woensdag

Pinksteren (r.-k.)

h.h. prinses Laurentien

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


mei

week 21

27

donderdag

28

vrijdag

29

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

30

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


mei/juni

week 22

31

maandag

1

dinsdag

2

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


juni

week 22

3

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

6

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


juni

week 23

7

maandag

8

dinsdag

9

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

www.bearsinmind.org

Stichting voor beeren

natuurbescherming

Lees meer op

pagina 28 en 40

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 4 en 24


juni

week 23

10

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:30

13:00

12:00

12:30

13:00

Geef om lepra!

13:30

14:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

14:30

15:00

15:30

www.leprastichting.nl

Lees meer op pagina 2 en 30

16:00

16:30

16:00

16:30

13

zondag

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

msresearch.nl/nalaten

Lees meer op pagina 66 en 207


juni

week 24

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00