11.11.2020 Views

Industrial Automation 05 2020

Platform over productie- en procesautomatisering

Platform over productie- en procesautomatisering

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

51 WWW.IA-ONLINE.BE<br />

<strong>2020</strong> 2019 • oktober januari –- november februari<br />

Procesindustrie:<br />

klaar voor digitalisering<br />

Wat niet te doen met je<br />

centrifugaalpomp<br />

Exacte contourdetectie voor<br />

in-line kwaliteitscontrole


PEPPERL+FUCHS,<br />

uw partner in Explosie Beveiliging<br />

Electrical Explosion<br />

Protection Equipment<br />

Signal<br />

Conditioning<br />

Remote I/O<br />

Interface<br />

Technology<br />

HMI<br />

FieldConnex<br />

Mobile Communication<br />

and Computing<br />

Handy-Ex 10<br />

Tab-Ex 02<br />

Your automation, our passion<br />

Pepperl+Fuchs België +32 3 644 25 00 sales@be.pepperl-fuchs.com<br />

Pepperl+Fuchs Nederland +31 73 750 71 07 sales@nl.pepperl-fuchs.com<br />

www.pepperl-fuchs.com


Wij geven kleur aan het proces<br />

Compacte capacitieve niveauschakelaar met 360° statusweergave<br />

in kleur<br />

256 kleuren<br />

Individueel selecteerbaar voor:<br />

Meting in bedrij f<br />

Sensor detecteert<br />

Storing in het proces<br />

Compacte<br />

bouwvorm<br />

15 cm<br />

Hygiënisch<br />

adapter systeem<br />

Bediening via<br />

smartphone<br />

143,- €<br />

VEGAPOINT 21 G½"<br />

www.vega.com/vegapoint


Voorwoord<br />

Het nieuwe normaal<br />

Bent u het al gewoon? De nieuwe wereld waarin we ons lijken te bevinden. Waar men in het verleden al uit een bepaald hout gesneden<br />

moest zijn om ondernemen aan te durven, lijkt het vandaag moeilijker dan ooit geworden. De eerste lockdown heeft het land plat<br />

gelegd, bij de tweede wordt al meer rekening gehouden en mogen bedrijven ook gewoon hun activiteiten verder zetten. Vanzelfsprekend<br />

met alle respect voor de maatregelen en dus de veiligheid van medewerkers, partners en klanten.<br />

Maar wat men helaas niet in rekening kan brengen is de onzekerheid die het met zich mee brengt voor maakbedrijven. Gaan we weer<br />

naar business as usual of bereiden we ons er beter op voor dat dit nu business as usual is geworden? Geen glazen bol die het durft<br />

voorspellen vandaag. Maar er zijn wel zekerheden waar we ons aan kunnen vastklampen. De wereld is niet zonder strohalmen gelaten.<br />

Want ja digitalisering zal zich nu versneld verder zetten. En ja dat kan u alleen maar voordelen opleveren. Onderhoud en herstellingen<br />

deels vanop afstand kunnen uitvoeren bijvoorbeeld. Of uw sensoren in de productie configureren vanaf uw laptop thuis. We hoeven<br />

er geen tekeningetje bij te maken waarom dat vandaag dubbel zo interessant geworden is. De technologie is niet alleen beschikbaar<br />

maar intussen ook bijzonder betaalbaar.<br />

Digitaliseren en automatiseren zullen ook hand in hand gaan de komende maanden en jaren. Hoe kan u onbemand werken, als u<br />

door de high mix low volume productie die de maakindustrie typeert voortdurend moet switchen tussen producten? Het antwoord<br />

ligt wederom in data, heel veel data, uit verschillende bronnen. Digitalisering maakt niet alleen u en de wereld slimmer, het doet er<br />

ook alles aan om de laatste druppel flexibiliteit uit machines te persen. Want door data slim te combineren, weet een machine perfect<br />

wat haar te doen staat wanneer product A passeert en wanneer er moet gewisseld worden naar product B. Door machines digitaal<br />

met elkaar te laten communiceren kunnen ze het onbemand oplossen. Niet om een sociaal bloedbad te creëren maar om spaarzamer<br />

en slimmer om te gaan met uw menselijk kapitaal. Want was u voor dit alles gebeurde niet op zoek naar nieuwe mensen? Dankzij<br />

digitalisering kan u ze in eigen rangen zoeken.<br />

Digitaal opent ook een breed spectrum aan nieuwe mogelijkheden. Simulatiesoftware bijvoorbeeld kan u helpen zaken te realiseren<br />

die voorheen zelfs niet binnen de grenzen van het denkbare lagen. Een mooi voorbeeld vinden we in de wereld van textiel. De Zero<br />

Twist Feeder kan dankzij een simulatiemodel perfect synchroniseren tussen de bobijn die om een constante snelheid vraagt en het<br />

weefgetouw dat met enorme onregelmatigheid aan de draad trekt. Een voorbeeld van een Zweeds-Belgische samenwerking. Ja, ook<br />

daar was digitalisering cruciaal om te communiceren, te optimaliseren en uiteindelijk de oplossing bij de klant al virtueel op te<br />

leveren.<br />

Digitaal wordt dus het nieuwe normaal. Twijfelt u nog?<br />

Veel leesplezier!<br />

<br />

Valérie Couplez<br />

ia-online.be<br />

| 5


Platform over productieen<br />

procesautomatisering<br />

ia-online.be<br />

Jaargang 5 ● Nummer 5 <strong>2020</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Valérie Couplez<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere<br />

Bladmanager<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Sarah Dierick<br />

Elke Kina<br />

8<br />

12<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering, inclusief food processing<br />

& packaging.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

20<br />

26<br />

Krijg greep op de automatisering van morgen: precies passende aandrijvingen voor robotica 8<br />

Een perfect vlakke weefdraad dankzij diepe integratie simulatiemodel 12<br />

Betrouwbare drukmeting in emulsieleiding voorkomt uitval van pomp 14<br />

De Pen, Sander van Dasselaar: Vice-President Business Unit Industry Schneider Electric 18<br />

Procesindustrie: klaar voor digitalisering 20<br />

Hoe belangrijk is een switch voor een installatie? 25<br />

Lean automation op zijn best 26<br />

Kracht van merk nog sterker dankzij vakmanschap van verdeler 30<br />

Wat niet te doen met je centrifugaalpomp 32


2019 • januari – februari<br />

Inhoud<br />

30<br />

38<br />

48<br />

52<br />

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING IA-ONLINE.BE JAARGANG 5<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

Nieuwe membraanvloeistofpompen voor toepassingen waar lage pulsaties cruciaal zijn 36<br />

Draadloze transmissie van videobeelden voor camerabewaking op lijnbussen 38<br />

Exacte contourdetectie voor in-line kwaliteitscontrole 40<br />

Detectie en lokalisatie van palletten in magazijnen: 50% sneller werken 44<br />

5<br />

<strong>2020</strong> • oktober - november<br />

51 WWW.IA-ONLINE.BE<br />

Coverbeeld:<br />

IFM electronic<br />

Procesindustrie:<br />

klaar voor digitalisering<br />

Wat niet te doen met je<br />

centrifugaalpomp<br />

Exacte contourdetectie voor<br />

in-line kwaliteitscontrole<br />

Altijd de juiste voeding voor uw toepassing 46<br />

Straddle carriers krijgen tweede adem 48<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

ia-online.be<br />

Met intelligentie naar meer efficiëntie: slimme servo-as met IIoT-functies 50<br />

Naar uitmuntend smeren 52<br />

Branchepartners 56


Mechatronische grijpsystemen kunnen gemakkelijk de prestaties van hun pneumatische tegenhangers evenaren dankzij borstelloze DC-motoren met een diameter van<br />

slechts 22 mm en een geïntegreerde motion controller. (Copyright: Schunk)<br />

Tekst en beeld FAULHABER<br />

KRIJG GREEP OP DE AUTOMATISERING<br />

VAN MORGEN PRECIES PASSENDE<br />

AANDRIJVINGEN VOOR ROBOTICA<br />

Een wereld zonder robots is vandaag de dag ondenkbaar. Het aantal toepassingsgebieden waarin de procesveiligheid,<br />

betrouwbaarheid en economische efficiëntie van robots vereist is, is enorm. De aandrijfsystemen van FAULHABER<br />

spelen een grote rol bij het vervullen van deze eisen, en blijven indruk maken door hun duurzaamheid en hun<br />

prestaties in een robuust en compact ontwerp. Door deze eigenschappen kunnen ze worden gebruikt in een<br />

breed scala aan toepassingen, van rioolrobots en op afstand bediende manipulatoren tot robots voor handling en<br />

logistiek, en tot chirurgische toepassingen of protheses.<br />

8 | ia-online.be


Of het nu gaat om een hoge dynamiek of een<br />

nauwkeurige positionering, het uitgebreide<br />

assortiment producten met meer dan 25<br />

miljoen mogelijke combinaties van microdrives,<br />

optische, magnetische of absolute encoders,<br />

toerentalregelaars en motion controllers met<br />

verschillende interfaces, FAULHABER heeft<br />

bijna altijd de perfecte oplossing. Maar dit<br />

technologische bouwpakket dient ook als basis<br />

voor het realiseren van toepassingsspecifieke<br />

maatwerkaanvragen, waardoor de verdere<br />

evolutie van de robotica wordt vergemakkelijkt.<br />

Grijpen zonder perslucht<br />

Tot voor kort waren kleine grijpers die zowel<br />

snel als krachtig zijn altijd pneumatisch.<br />

Want met perslucht kan een hoge druk<br />

vrijwel zonder vertraging op een andere<br />

plaats worden toegepast. Maar de uitgebreide<br />

infrastructuur die nodig was voor<br />

pneumatiek is tegenwoordig niet meer nodig.<br />

Mechatronische grijpsystemen kunnen nu<br />

gemakkelijk de prestaties van hun pneumatische<br />

tegenhangers evenaren dankzij borstelloze<br />

DC-motoren met een diameter van slechts 22<br />

mm en een geïntegreerde motion controller.<br />

Precies passende oplossing onder de<br />

grond of in het magazijn<br />

Microdrives worden ook gebruikt in inspectierobots<br />

voor rioolpijpleidingen. DC-motoren<br />

met een diameter van amper 15 mm en een<br />

edelmetalen commutatiesysteem gemonteerd<br />

op dergelijke inspectierobots, tonen aan<br />

hoe zwaar belastbaar, schok bestendig en<br />

robuust ze zijn in het dagelijks gebruik. En<br />

ook in logistieke automatisering worden<br />

deze kenmerken bevestigd. In deze sector<br />

wordt een toenemend aantal handelingen<br />

met betrekking tot het opslaan, ophalen<br />

en verzendklaar maken van artikelen en<br />

pakketten uitgevoerd door intelligente robots.<br />

Een typische module van een op een logistieke<br />

robot geplaatste hefkolom en grijper bevat<br />

De TORU logistieke robot combineert autonome rij- en handling-robotica. De goederen worden met behulp van<br />

negatieve druk uit het rek genomen. Metalen tongen dichten de opening af tussen de onderkant van het vak<br />

en de logistieke robot voordat het vacuüm wordt aangebracht. Om de tongen te verlengen en de grijparmen te<br />

bewegen worden borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER gebruikt. (Copyright: Magazino)<br />

‘Het FAULHABER handelsmerk wordt over de<br />

hele wereld erkend als symbool van kwaliteit en<br />

betrouwbaarheid’<br />

bijvoorbeeld een borstelloze DC-servomotoren<br />

met geïntegreerde motion controller en planetaire<br />

tand wielkast. Dit waarborgt een nauwkeurige<br />

positionering tijdens opslaan of<br />

ophalen van items - altijd bij continu bedrijf<br />

met constante belastingswisselingen. Zo zijn de<br />

kleine FAULHABER aandrijfsystemen te vinden<br />

op bijna alle gebieden van de robotica. ■<br />

FAULHABER - de<br />

aandrijvingsexperts<br />

uit Duitsland<br />

FAULHABER is gespecialiseerd in het<br />

ontwikkelen, produceren en inzetten<br />

van hoognauwkeurige miniatuuraandrijvingssystemen,<br />

servocomponenten en<br />

aandrijfelektronica met tot wel 250 W<br />

uitgangsvermogen. Hierbij hoort naast het<br />

uitvoeren van klantspecifieke totaaloplossingen<br />

ook een uitgebreid aanbod aan<br />

standaardproducten zoals borstelloze<br />

motoren, DC-micromotoren, encoders en<br />

motion controllers. Het FAULHABER handelsmerk<br />

wordt over de hele wereld erkend als<br />

symbool van kwaliteit en betrouwbaarheid<br />

in complexe toepassingsgebieden zoals<br />

medische technologie, fabrieksautomatisering,<br />

precisie-optica, telecommunicatie,<br />

lucht- en ruimtevaart en robotica. Van de<br />

krachtige DC-motor met een continukoppel<br />

van 224 mNm tot aan de delicate microaandrijving<br />

met een buitendiameter van 1,9 mm<br />

omvat het portfolio van FAULHABER meer<br />

dan 25 miljoen mogelijkheden om voor elke<br />

toepassing een optimaal aandrijfsysteem<br />

samen te stellen. Deze modulaire technologie<br />

is tevens de basis voor aanpassingen<br />

waarmee we op bijzondere klantenwensen<br />

voor speciale uitvoeringen in kunnen gaan.<br />

ia-online.be<br />

| 9


The Easy Way to Convert<br />

Modbus RTU to<br />

Modbus TCP<br />

Our MGate Modbus Gateways<br />

configure, troubleshoot, and<br />

convert quickly and easy<br />

- Get Your Gateways Ready in 60 Seconds<br />

- One Tool for Serial and Ethernet Troubleshoong<br />

- 10x Faster with Acve Polling Mechanism<br />

www.moxa.com<br />

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


Industriële manipulatoren van het merk Dalmec... zijn dé oplossing<br />

voor het gewichtloos verhandelen van lasten tot 1500 kg.<br />

De manipulator volgt naadloos de beweging van de bedienaar.<br />

Ons studiebureau werkt uw project volledig op maat uit.<br />

De hygiënische<br />

aandrijving<br />

Voordelen van NSD tupH:<br />

✔ Corrosiebestendig en verhindert<br />

contactcorrosie.<br />

✔ Eenvoudig te reinigen oppervlakken.<br />

✔ Bestand tegen zuren en logen<br />

(volledig pH-gebied).<br />

✔ Geen corrosie-penetratie, ook niet bij<br />

beschadigingen.<br />

✔ Kan niet schilferen.<br />

✔ Voordelig alternatief voor RVS.<br />

✔ Lichter dan RVS.<br />

Meer informatie:<br />

NORD Drivesystems Belux<br />

Boutersemdreef 24<br />

2240 Zandhoven<br />

T +32 (0)3 484 59 21<br />

E belgium@nord.com<br />

I www.nord.com<br />

Elke manipulator is het resultaat van een persoonlijke aanpak,<br />

rekening houdend met het te manipuleren product, de werkpost<br />

en de industriële sector waarin u zich bevindt.<br />

contacteer ons<br />

<strong>05</strong>1 24 42 83<br />

www.arcadel.be


Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff <strong>Automation</strong><br />

EEN PERFECT VLAKKE<br />

WEEFDRAAD DANKZIJ<br />

DIEPE INTEGRATIE<br />

SIMULATIEMODEL<br />

Het Zweedse IRO AB levert al meer dan zestig jaar innovatieve accessoires voor<br />

textielmachines. Met de ontwikkeling van de Zero Twist Feeder onderstrepen ze<br />

nogmaals hun pioniersrol. De nieuwe machine levert de draad zonder een enkele<br />

twist aan het weefgetouw aan. Geen gesneden brood, want het vereist een uitgebreid<br />

model om de snelheid van de bobijn te synchroniseren met de beweging van de grijper.<br />

Dit werd mogelijk gemaakt door de diepe integratie van een Simulink model, gemaakt<br />

door Vintecc, in Beckhoff technologie.<br />

Elk prototype werd geanalyseerd op basis van metingen in TwinCAT Scope die weer<br />

nieuwe informatie opleverden om de Zero Twist Feeder mechanisch te optimaliseren.<br />

12 | ia-online.be


Een twist in de weefdraad is het ergste<br />

wat kan gebeuren, wanneer je werkt<br />

met koolstofvezels of glasvezels.<br />

“Een grote speler in een kleine niche”, zo<br />

omschrijft Pär Josefsson, hoofd van het R&D<br />

departement, IRO AB. “We hebben altijd de<br />

grenzen proberen verleggen. De meer dan<br />

honderd actieve patenten die we hebben,<br />

zijn daar het beste bewijs van.” Maar voor<br />

de ontwikkeling van de Zero Twist Feeder<br />

moesten ze hun expertise werkelijk tot<br />

het uiterste rekken. Simulatie betrekken in<br />

de ontwikkeling van een machinesturing<br />

was immers een volledige nieuwe, maar<br />

noodzakelijke manier van werken voor IRO AB.<br />

Ze zochten daarom de hulp van het Belgische<br />

Vintecc, gespecialiseerd in modelbased software<br />

ontwikkeling en state-of-the-art technologie<br />

om het automatiseringsproces van<br />

klanten te versnellen. Ze hadden beide<br />

hetzelfde uitgangspunt voor dit project:<br />

Beckhoff technologie was de beste keuze.<br />

De spanning in balans<br />

Maar wat maakt de Zero Twist Feeder nu zo<br />

bijzonder? Een twist in de weefdraad is het<br />

ergste wat kan gebeuren, wanneer je werkt<br />

met koolstofvezels of glasvezels. Ze laten<br />

zich esthetisch opmerken en ze zorgen voor<br />

een zwakke plek in het weefsel. Josefsson:<br />

“Om dat te vermijden zou de draad aan een<br />

Het vereist een uitgebreid model om de snelheid van<br />

de bobijn te synchroniseren met de beweging van<br />

de grijper. Dit werd mogelijk gemaakt door de diepe<br />

integratie van een Simulink model, gemaakt door<br />

Vintecc, in Beckhoff technologie.<br />

constante snelheid aangevoerd moeten<br />

worden. Weefmachines werken echter aan<br />

hoge snelheden en zullen net met zeer<br />

onregelmatige intervallen aan de bobijn<br />

trekken.” Het idee was daarom om een<br />

bufferarm te gebruiken. “De arm buffert<br />

draad tussen de bobijn en het weefgetouw.<br />

Hij rolt de draad daarbij van de bobijn af<br />

aan een gemiddelde snelheid, zodat hij<br />

voortdurend strak gespannen staat. Van zodra<br />

het weefgetouw weer draad nodig heeft levert<br />

de bufferarm die dan aan de correcte, hoge<br />

snelheid voor de inslag aan”, legt Josefsson uit.<br />

Directe integratie van model<br />

Vintecc project manager Brecht Vermeulen.<br />

“In eerste instantie hebben we een digital twin<br />

van de machine gebouwd. Alle software werd<br />

geprogrammeerd in Simulink en opgesplitst<br />

in verschillende submodellen. Het voordeel<br />

van de combinatie van Simulink met Beckhoff<br />

TwinCAT technologie is dat er geen nood<br />

is aan een aparte PLC-code. Het in Simulink<br />

ontwikkelde model kan in detail geïntegreerd<br />

worden in TwinCAT. Je kan het visualiseren,<br />

afstellen en dan meteen verbinden met de<br />

IO en zelfs de drives. Elke verandering aan de<br />

parameters, hetzij in het model, in TwinCAT of<br />

De arm buffert draad tussen de bobijn en het<br />

weefgetouw. Hij rolt de draad daarbij van de<br />

bobijn af aan een gemiddelde snelheid, zodat hij<br />

voortdurend strak gespannen staat.<br />

‘Dit soort diepe integratie<br />

is alleen maar mogelijk<br />

met Beckhoff en levert veel<br />

voordelen op’<br />

in de hardware wordt meteen doorgestuurd<br />

naar de TwinCAT runtime. Dit soort diepe<br />

integratie is alleen maar mogelijk met Beckhoff<br />

en levert veel voordelen op. Het enige wat we<br />

dan nog moeten doen wanneer de machine bij<br />

de eindklant arriveert, is het model koppelen<br />

aan de werkelijke taken en IO’s.”<br />

Standaardmaterialen, maximale<br />

prestaties<br />

Wanneer de sturingskast opengaat is daarin<br />

ook bijzonder veel hardware van Beckhoff<br />

zichtbaar. Een voor de hand liggende keuze<br />

voor Vintecc. “De AX8000 servodrives en de<br />

hoogperformante EtherCAT communicatie<br />

zijn de perfecte combinatie om de snelle<br />

cyclustijden te realiseren die we nodig hebben.<br />

Ze zorgen voor maximale prestaties en<br />

dynamica. Het tunen van de drives was een<br />

belangrijke sleutel tot succes. Daarvoor kon<br />

ik rekenen op de ondersteuning van Beckhoff<br />

in België en Zweden.” Vintecc koos voor de<br />

AM8000 synchrone servomotoren. “Het<br />

meeste van wat we gebruikten is eigenlijk<br />

standaardmateriaal. Dat is net het mooie van<br />

deze applicatie. Standaardhardware wordt<br />

versterkt door de diepe integratie van het<br />

Simulink model in de Beckhoff technologie.<br />

Met een paar drives, een controller en een<br />

motor ben je al klaar”, besluit Vermeulen.<br />

Vooraleer de algoritmes getest werden op<br />

de echte hardware in Zweden, gingen er<br />

uitgebreide virtuele simulaties in België aan<br />

vooraf. Elk prototype werd geanalyseerd op<br />

basis van metingen in TwinCAT Scope die<br />

weer nieuwe informatie opleverden om de<br />

Zero Twist Feeder mechanisch te optimaliseren.<br />

Josefsson: “Dit was onze eerste ervaring<br />

met de rechtstreekse implementatie van een<br />

simulatiemodel in de machinesturing. Zonder<br />

zouden we nooit in ons opzet geslaagd zijn.<br />

De eerste Zero Twist Feeders bewijzen vandaag<br />

al hun waarde bij klanten.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 13


Tekst Valérie Couplez | Beeld VEGA<br />

BETROUWBARE<br />

DRUKMETING IN<br />

EMULSIELEIDING<br />

VOORKOMT UITVAL<br />

VAN POMP<br />

Er zijn meetpunten die het gewoon niet hebben. Jarenlang proberen de<br />

gebruikers er stabiele waarden uit te krijgen, maar steeds weer zijn uitval<br />

of onbetrouwbare resultaten de uitkomst. Precies dat was het geval in een<br />

emulsieleiding achter een pomp bij Kievit, onderdeel van FrieslandCampina.<br />

Pas na de inzet van de VEGABAR 38 zijn er nu betrouwbare meetwaarden<br />

beschikbaar en behoort uitval van de pomp tot het verleden.<br />

Wanneer de smaakpapillen in de mond<br />

exploderen, is dat niet alleen te danken<br />

aan het aroma, maar vaak ook aan de<br />

consistentie van een product. Specialist in<br />

dat soort smaaksensaties is de Nederlandse<br />

onderneming Kievit. "Wij ontwikkelen samen<br />

met onze klanten ingrediënten voor de<br />

dranken- en levensmiddelenindustrie, zoals<br />

schuimende crèmes, koffie- en cacaomengsels,<br />

vetpoeder, klopmiddelen, functionele blends,<br />

micro-inkapselingen en cake-emulgatoren",<br />

vertelt Ger van den Berg, verantwoordelijk<br />

voor de werkvoorbereiding en -planning bij<br />

Kievit, locatie Meppel. FrieslandCampina<br />

Kievit vertrouwt bij vragen over druk- en<br />

niveaumeting al zo'n vijftien jaar op VEGA<br />

sensoren. "Ik hecht veel waarde aan de<br />

betrouwbaarheid van de instrumenten en<br />

weet dat we er geen omkijken naar hebben",<br />

verklaart Van den Berg zijn keuze. Dat bewees<br />

VEGA onlangs weer bij een meetpunt dat al<br />

jaren een zorgenkindje was.<br />

Druksensor om emulsie te bewaken<br />

In dit deel van de installatie wordt de emulsie<br />

bewaakt. Zodra de emulsie een bepaalde<br />

temperatuur bereikt, wordt ze met een<br />

hogedrukpomp verder gepompt. In dit circuit<br />

moet een constante druk aanwezig zijn om de<br />

hogedrukpomp te voeden. Om in een vroeg<br />

‘Ik hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid<br />

van instrumenten en weet dat we er met VEGA<br />

geen omkijken naar hebben’<br />

De VEGABAR 38 beschikt over een gekleurde 360°<br />

weergave van de schakelstatus. Daarmee is in een<br />

oogopslag te zien of de meetapplicatie werkt, of de<br />

sensor schakelt en of er misschien een storing in het<br />

proces aanwezig is.<br />

stadium te weten of de filter vervuild begint<br />

te raken, is daarom achter de pomp een<br />

drukmeting geïnstalleerd. "Vroeger werden<br />

hier drukmeetinstrumenten van een andere<br />

fabrikant gebruikt. Wegens hun beperkte<br />

levensduur veroorzaakten die steeds weer<br />

problemen”, legt Van den Berg uit. Ook<br />

andere meetprincipes, zoals debietmetingen,<br />

werkten niet goed. Enerzijds veroorzaakte<br />

het binnendringen van vocht problemen,<br />

anderzijds liet het membraan het vaak afweten.<br />

"De meting is echter noodzakelijk voor het<br />

totale proces, aangezien dit de enige manier is<br />

om de verontreiniging van de filter te bewaken,<br />

wat weer cruciaal is voor een probleemloze<br />

werking van de pomp", aldus Van den Berg.<br />

14 | ia-online.be


Uitval tot een minimum<br />

teruggedrongen<br />

Nog vóór de officiële marktintroductie in<br />

augustus 2019 werd daarom de nieuwe<br />

VEGABAR 38 geïnstalleerd. Dat het meetinstrument<br />

bestand is tegen alle omstandigheden<br />

die zich tijdens het gebruik kunnen<br />

voordoen, heeft het met name te danken<br />

aan de gepatenteerde CERTEC ® meetcel. Het<br />

keramisch membraan in de meetcel wordt<br />

gekenmerkt door een extreme robuustheid<br />

en bestendigheid tegen overbelasting en<br />

is daardoor uitermate goed bestand tegen<br />

hoge drukken en drukstoten. Sinds de<br />

installatie heeft de VEGABAR 38 uitval<br />

door filterverontreiniging tot een minimum<br />

teruggedrongen door tijdig een toename van<br />

de druk te melden. De VEGABAR 38 beschikt<br />

over een gekleurde 360° weergave van de<br />

schakelstatus. Daarmee is in een oogopslag te<br />

zien of de meetapplicatie werkt, of de sensor<br />

schakelt en of er misschien een storing in het<br />

proces aanwezig is. De filter kan vervolgens<br />

worden gereinigd zodat er weer voldoende<br />

doorstroming is waardoor de pomp niet<br />

defect raakt.<br />

Eenvoudige installatie en<br />

inbedrijfstelling<br />

Omdat het hier eigenlijk om een soort<br />

pilootproject ging, was het team van VEGA<br />

bij de installatie nog aanwezig. "Maar in de<br />

toekomst gaan we het zelf doen. De installatie<br />

en inbedrijfstelling van VEGA instrumenten is<br />

heel eenvoudig dankzij de PACTware software<br />

of de VEGATOOLS app die een draadloze<br />

(Bluetooth) inregeling via smartphone of tablet<br />

mogelijk maakt", weet Van den Berg, die de<br />

kwaliteit en de betrouwbaarheid van VEGA<br />

instrumenten en de service van VEGA al vele<br />

jaren in hoge mate op prijs stelt. "Ik vind de<br />

kleur mooi. Het oog wil tenslotte ook wat",<br />

lacht Van den Berg en voegt er meteen aan<br />

toe dat de druksensoren sinds ze in gebruik<br />

zijn probleemloos werken. En mocht zich dan<br />

toch een probleem voordoen, weet Van den<br />

Berg dat hij ook dan op VEGA kan rekenen.<br />

"Zodra ik een vraag had, hielp VEGA mij<br />

altijd direct." Hij herinnert zich concreet een<br />

grondstof die bestond uit een zeer licht poeder<br />

met een lage r (DK)-waarde, dat daardoor<br />

moeilijk te detecteren was. "Samen met de<br />

accountmanager en techneuten van VEGA<br />

is er toen heel lang gewerkt om uiteindelijk<br />

tot een goed resultaat te komen. Dat we die<br />

meting destijds toch goed hebben gekregen,<br />

heeft bij ons voor een goede vertrouwensbasis<br />

gezorgd", besluit Van den Berg. ■<br />

Nog vóór de officiële marktintroductie in augustus 2019 werd de nieuwe VEGABAR 38 geïnstalleerd bij<br />

FrieslandCampina Kievit om een hogedrukpomp te bewaken.<br />

Sinds de installatie heeft de VEGABAR 38 uitval door filterverontreiniging tot een minimum teruggedrongen<br />

door tijdig een toename van de druk te melden.<br />

ia-online.be<br />

| 15


TOEN...<br />

...NU<br />

Ooit gingen we op pad met routekaart, fototoestel<br />

en die goede oude Nokia. Toen werden we smart.<br />

Nu maken we in de machinebouw hetzelfde mee.<br />

Murrelektronik introduceert de MVK Fusion.<br />

Hiermee kunnen voor het eerst standaard IO’s, op veiligheid<br />

gerichte toepassingen en IO-Link-apparaten in een<br />

module worden gecombineerd. Dat is uniek.<br />

FAULHABER Precisietandwielkasten<br />

Breid uw<br />

mogelijkheden uit<br />

GET SMART<br />

3 basisfuncties in 1 module<br />

Deze Profinet/Profisafe module verenigt drie<br />

cruciale functies van de installatietechniek.<br />

De nieuwe FAULHABER GPT productfamilie<br />

van planetaire tandwielkasten. Zet een tandje<br />

bij waar anderen terugschakelen.<br />

faulhaber.com/GPT/nl<br />

NEW<br />

Mail naar getsmart@murrelektronik.be voor een demo<br />

WE CREATE MOTION<br />

dff_200102_anzeige_gpt_95x267_nl.indd 1 13.10.20 15:10


De Pen<br />

18 | ia-online.be


De Pen<br />

Sander van Dasselaar<br />

Schneider Electric<br />

‘MACHINE AS A SERVICE’,<br />

EEN NIEUW TIJDPERK IN<br />

DIENSTVERLENING<br />

Digitalisering heeft de wereld in een stroomversnelling gebracht. We zijn met zijn allen op<br />

zoek naar nieuwe (verdien)modellen die beter inspelen op deze open en snel veranderende<br />

wereld. Machines zullen in deze niet al te verre toekomst meer een dienst dan een investering<br />

worden. En daar kunnen we ons maar al beter op voorbereiden.<br />

Waar bedrijven zich in het verleden nog ontfermden over de volledige periferie rond hun productieproces, wordt dat<br />

vandaag steeds moeilijker. Kennis mag dan wel breder beschikbaar zijn, door het ijle tempo waaraan de markt, technologie,<br />

wetgeving … veranderen, is het zeer complex geworden om in alles over de juiste expertise te beschikken.<br />

Maakbedrijven plooien zich daarom steeds meer terug op hun corebusiness. Produceren, dat is waar ze goed in zijn,<br />

hun producten, daar zijn ze specialist in. Of het nu om voedingsmiddelen, smartphones of machineonderdelen gaat. De<br />

rest wordt min of meer bijzaak en dat geldt eigenlijk ook voor de machines die ze nodig hebben in de productie. Het<br />

liefst zouden ze er niet meer in moeten investeren in kapitaalgoederen (CAPEX) maar wordt het een post tussen de<br />

operationele kosten (OPEX).<br />

Er zullen de komende jaren daarom nieuwe financieringsmodellen ontstaan. En die zijn heus niet zo ver af. Performance<br />

contracting bijvoorbeeld, waarbij de klant voor een bepaalde output betaalt in plaats van voor een machine, is<br />

al een eerste stap in die richting die vandaag ingang vindt op de productievloer. De eindbestemming van deze evolutie?<br />

Machine as a Service. Dat er nogal wat koudwatervrees heerst bij machinebouwers hoeft niet te verwonderen. Zij<br />

hebben zich jaren toegelegd op machines elektromechanisch tot in de puntjes af te werken voor een steeds hogere<br />

productiviteit en efficiëntie voor hun klanten. Van software hebben ze tot dusver minder kennis, al investeren machinebouwers<br />

nu wel volop in personeel dat die leemte kan vullen. En dat is broodnodig want zonder software kan je niet<br />

wereldwijd de performanties van je machines opvolgen, benchmarken en optimaliseren.<br />

Ook niet elke gebruiker staat al te trappelen om in deze nieuwe manier van zaken doen te stappen. De levensmiddelenindustrie<br />

kijkt er bijvoorbeeld zeer sceptisch naar. Hun producten zijn immers gedreven door recepten en hoe<br />

kan er gegarandeerd worden dat bepaalde informatie intern blijft en niet wordt vrijgegeven bij het doorseinnen van<br />

machineprestaties? Remote access is een prachtige manier om aan preventief onderhoud te doen, maar niet iedereen<br />

mag zomaar toegang kunnen krijgen tot de fabriek; virtueel of reëel. In oil & gas wordt er wel al schoorvoetend in deze<br />

richting gekeken. Dat dit een kapitaalsintensieve business is heeft daar alles mee te maken. Het is zo een beetje de kip<br />

of het ei discussie. Van zodra er projecten komen die in de praktijk bewijzen welke win-win er kan ontstaan voor zowel<br />

machinebouwers als eindgebruikers en wanneer dit dan ook nog eens cyberveilig gerealiseerd kan worden zullen de<br />

dominosteentjes beginnen vallen.<br />

Wij vanuit Schneider Electric zijn er van overtuigd dat deze aanpak de toekomst wordt. Want als je nog maar een paar<br />

stappen verder denkt, zullen ook wij als leverancier bepaalde prestaties kunnen aantonen. We zetten daarom in op<br />

een ruim aanbod van producten en (cloud) softwareoplossingen, van shopfloor tot topfloor die allemaal slim en open<br />

kunnen communiceren met elkaar om aan dit (verdien)model te helpen timmeren. Met een pilootproject willen we er<br />

onze schouders onder zetten om het sneller te doen ingang vinden. Bij een bedrijf actief in de recyclagewereld draait<br />

er momenteel een machine voorzien van Wonderware softwaretooling om de prestaties actief te volgen. Werkt deze<br />

proof-of-concept niet, dan geldt ‘no cure, no pay’. Zo hard geloven we erin. Machinebouwer, eindgebruiker en leverancier,<br />

soms is het een driehoekspagaat. Er is een eerste stap nodig om ze dichter bij elkaar te brengen. De technologie is<br />

er. Wie durft mee het bad in? ■<br />

ia-online.be<br />

| 19


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens<br />

PROCESINDUSTRIE:<br />

KLAAR VOOR<br />

DIGITALISERING<br />

Ook als de wereld lijkt stil te staan, blijft de procesindustrie verder draaien en zoeken naar innovatie. Siemens<br />

organiseerde op 17 en 18 september de eerste virtuele editie van de Process Industry Summit. Want er valt heel<br />

wat te vertellen nu digitalisering ook daar zijn intrede doet. Zo ontwikkelde Siemens een eerste digital process twin<br />

voor de farma-industrie.<br />

Wat Siemens op de Process Industry Virtual Summit bewezen heeft, is dat er referenties zijn die tonen welke meerwaarde er vandaag al mogelijk is in de praktijk.<br />

20 | ia-online.be


Het is dus geen toeval dat Siemens<br />

er net in België in geslaagd is om<br />

deze primeur van een digital process<br />

twin te realiseren.<br />

Normaal had de Siemens Process Industry<br />

Summit in maart moeten plaatsvinden. Maar<br />

toen kwam corona. Dat er nu in september toch<br />

een virtuele versie volgde heeft alles te maken<br />

met de digitale versnelling die momenteel<br />

voelbaar is in de procesindustrie. Senior Vice<br />

President Digital Industries Eddy Nelis legt<br />

uit: “In 2011 viel de term Industrie 4.0 voor het<br />

eerst, met toen nog een sterke focus op discrete<br />

manufacturing. Die productie processen, die<br />

voornamelijk uit be wegingen bestaan, laten<br />

zich immers makkelijker automatiseren en<br />

digitaliseren dan het complexe kluwen van<br />

chemische, fysische en mechanische processen<br />

in de procesindustrie. Nu, bijna tien jaar later,<br />

worden er ook flinke stappen gezet in de<br />

procesindustrie. Digitalisering is immers de<br />

manier om elke vorm van verspilling (in ❯<br />

Eddy Nelis: “De digital process twin opent<br />

gigantische perspectieven voor de procesindustrie<br />

om bestaande processen te optimaliseren en tot een<br />

snellere marktintroductietijd te komen voor nieuwe.”<br />

ia-online.be<br />

| 21


Ontdek onze<br />

digitale oplossingen<br />

getdigitalnow.com<br />

Naamloos-8 1 14-10-20 14:52<br />

4833546_FESTO_Adv197x130_GetDigitalNowCom.indd 1 13-10-20 11:32


Digitalisering is de manier om elke vorm van verspilling (in kwaliteit, snelheid, tijd, kosten) te reduceren.<br />

Een proces dat nog versneld is door corona en de nood aan remote oplossingen.<br />

kwaliteit, snelheid, tijd, kosten) te reduceren of<br />

zelfs volledig te elimineren. Een proces dat nog<br />

versneld is door corona en de nood aan remote<br />

oplossingen.<br />

Digital process twin<br />

Dat Siemens veel te vertellen had op de<br />

Process Industry Virtual Summit, staat buiten<br />

kijf. Eerder dit jaar kondigde het een absolute<br />

wereldprimeur aan. Samen met ATOS slaagde<br />

Siemens erin om een digital process twin te<br />

maken. Een industrieel proces kon virtueel<br />

volledig nagebouwd en gesimuleerd worden.<br />

Nelis: “Dit opent gigantische perspectieven<br />

voor de procesindustrie om bestaande processen<br />

te optimaliseren en tot een snellere<br />

marktintroductietijd te komen voor nieuwe.<br />

Alles kan virtueel getest worden, vooraleer<br />

geïnvesteerd moet worden. Dat sluit aan<br />

bij de reactiviteit die nu verlangd wordt van<br />

de farmaceutische sector door Covid-19.<br />

We doen dan ook alles wat we kunnen om<br />

bedrijven te ondersteunen in de zoektocht<br />

naar een vaccin en de productie ervan.“ Een<br />

cruciale stap in de ontwikkeling van de digital<br />

process twin was de toevoeging van machine<br />

learning aan de simulatiesoftware. “Artificiële<br />

intelligentie wordt de komende jaren een<br />

gamechanger”, onderstreept Nelis. “Door<br />

duizenden simulaties te doorlopen leert de<br />

AI bijvoorbeeld hoe de inspuiting van de<br />

verschillende vloeistoffen in een proces kan<br />

worden geoptimaliseerd, terwijl de kwaliteit<br />

binnen de vooropgestelde limieten blijft.<br />

De eerste stap daarin is het opbouwen van<br />

databanken met gegevens. Hoe meer data,<br />

hoe meer verbanden de AI kan leggen en hoe<br />

optimaler het systeem uiteindelijk zal werken.”<br />

Belgisch succes<br />

Het mooie aan deze ontwikkeling is dat het<br />

een echte Belgische prestatie was. “België is<br />

een aantrekkelijke regio voor farmabedrijven,<br />

onder meer door de initiatieven van de<br />

regering om R&D hier betaalbaar te houden.<br />

Met een eigen Centre of Competence for<br />

Pharma (sinds 2000) hebben we een team<br />

met een stevige technische bagage aan<br />

boord, beslagen in de uitdagingen waar de<br />

procesindustrie voor staat. Het is dus geen<br />

‘Alles kan virtueel getest<br />

worden, vooraleer<br />

geïnvesteerd moet worden’<br />

toeval dat we er net hier in geslaagd zijn om<br />

deze primeur van een digital process twin<br />

te realiseren”, vertelt Nelis trots. Vandaag<br />

beschikt Antwerpen over ‘s werelds tweede<br />

grootste cluster van chemische bedrijven.<br />

“Willen we aan de kop van het peloton blijven<br />

dan is nu het momentum aangebroken om<br />

te investeren. Wat we op de Process Industry<br />

Virtual Summit bewezen hebben, is dat er<br />

referenties zijn die tonen welke meerwaarde<br />

er vandaag al mogelijk is in de praktijk”,<br />

aldus Nelis. ■<br />

ia-online.be<br />

| 23


IIoT<br />

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS<br />

North American Standards<br />

Digitalisation & Remote Access<br />

Aandrijvingen & Motion<br />

Machine Safety & Process <strong>Automation</strong><br />

Routeco<br />

Uw strategische partner voor toegang<br />

tot de Noord-Amerikaanse markt<br />

www.routeco.com<br />

+32 14 394 340<br />

|<br />

sales-be@routeco.com<br />

| BE


Tekst en beeld Murrelektronik<br />

HOE BELANGRIJK IS<br />

EEN SWITCH VOOR<br />

EEN INSTALLATIE?<br />

Machines en installaties worden steeds vaker direct verbonden met het<br />

Ethernet of in dit geval het industriële Ethernet, waarbij het aantal Ethernet<br />

gebaseerde componenten steeds uitgebreider wordt. Zelfs tot in het veld.<br />

Het is dan ook belangrijk om in deze geautomatiseerde systemen steeds<br />

gebruik te maken van de juiste componenten voor een duurzame en<br />

betrouwbare verbinding. Switches zijn hierin een belangrijke schakel.<br />

Speel de switch game en test je kennis.<br />

‘Murrelektronik heeft<br />

voor elke toepassing een<br />

passende switch: van<br />

eenvoudige unmanageden<br />

hoogwaardige<br />

managed switches tot de<br />

nieuwste PoE Switches’<br />

Alle soorten switches op een rij. Welke switch kies je voor een optimaal resultaat in diverse toepassingen?<br />

Murrelektronik heeft daarom voor elke toepassing<br />

een passende switch: van een voudige<br />

unmanaged- en hoogwaardige managed<br />

switches tot de nieuwste PoE Switches. Maar<br />

wanneer wordt nu welke switch gebruikt? Een<br />

kort overzicht.<br />

Unmanaged switches<br />

Unmanaged switches worden gebruikt<br />

wanneer in eenvoudige installaties Ethernet<br />

gebaseerde signalen verbonden moeten<br />

worden. Dit kan in de kast met IP20 switches<br />

maar ook in het veld met IP67 oplossingen.<br />

Op deze switches kunnen geen instellingen<br />

gemaakt worden en is geen diagnostische<br />

informatie beschikbaar. Belangrijk bij deze<br />

switches is de prijs-kwaliteitverhouding.<br />

Managed switches<br />

In sommige gevallen is diagnostische<br />

informatie van waarde. Denk bijvoorbeeld<br />

aan informatie over de netwerkbelasting<br />

(per poort), statistieken over de lengte van<br />

netwerkberichten, eventuele storingen, snelheid,<br />

wie er op welke poort van een switch is<br />

aangesloten. In dat geval komen de managed<br />

switches in beeld. Een managed switch<br />

beschikt over een ingebouwde webserver<br />

TEST JOUW KENNIS OVER SWITCHES<br />

Weet jij welke switch je moet inzetten voor een optimaal netwerk in een machine?<br />

Speel de switch game en kies de juiste switch voor iedere situatie die je ziet. Ben jij de Switchmaster?<br />

Dan komt jouw naam bovenaan het klassement en win je een iPad! Speel de game op:<br />

www.switch2murrelektronik.be. Live vanaf 1 november tot en met 31 december <strong>2020</strong>.<br />

waarmee de instellingen gemaakt kunnen<br />

worden. Ook kunnen poorten aan en uit gezet<br />

worden waardoor er via vrije poorten niet<br />

zomaar toegang tot het productienetwerk<br />

wordt verkregen. Met name in PROFINET<br />

netwerken is een managed PROFINET switch<br />

belangrijk en wordt dan ook voorgeschreven<br />

door de PROFINET vereniging. Murrelektronik<br />

heeft ook hier een ruim assortiment en keuzes<br />

uit switches voor in de kast (IP20) met RJ45<br />

aansluiting, en om in het veld te plaatsen (IP67)<br />

met M12 D-code aansluiting.<br />

PoE switches<br />

Een nieuwe telg in de switch familie van<br />

Murrelektronik zijn de Power Over Ethernet<br />

Switches (PoE). Het voordeel van deze switches<br />

is dat PoE camera’s en PC’s direct met slechts<br />

één kabel kunnen worden aangesloten, Dit is<br />

een belangrijk voordeel bij het installeren van<br />

deze componenten. ■<br />

ia-online.be<br />

| 25


Tekst Valérie Couplez | Beeld Schunk<br />

LEAN<br />

AUTOMATION<br />

OP ZIJN BEST<br />

Automatisering hoeft niet enorm complex of duur te<br />

zijn. Dat is wat SCHUNK recent toonde in een live demo.<br />

Met een eenvoudige automatiseringsoplossing van de<br />

Duitse specialist in grijpen en klemmen, kan u al binnen<br />

de kortste keren ’s nachts of in het weekend onbemand<br />

een extra shift draaien. SCHUNK slaagt hierin door<br />

de naadloze combinatie van de mechanica van zijn<br />

klauwplaten en opspansystemen met zijn grijpsystemen.<br />

Lean automation op zijn best, ook voor kmo’s.<br />

Door de schaarste aan technisch geschoold personeel, is ieder bedrijf<br />

in de maakindustrie wel overtuigd van de waarde van automatisering.<br />

Maar het moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Met lean automation<br />

concepten wil SCHUNK automatisering terugbrengen tot de essentie.<br />

General manager Werner De Ridder: “Onze producten beslaan twee<br />

domeinen: klemmen en grijpen. Twee disciplines waar we door onze<br />

focus de voorbije decennia enorm veel expertise en knowhow in<br />

hebben opgebouwd. En laten dat nu net de twee basisbestanddelen<br />

van elke automatiseringsoplossing zijn. Daarom wilden we met een<br />

live demo tonen hoe eenvoudig en hoe snel SCHUNK als specialist<br />

ter zake een oplossing op maat van een kmo kan voorschotelen. Met<br />

een grijper op een bewegende as werkstukken op een klemsysteem<br />

plaatsen. Complexer hoeft dat eigenlijk niet te zijn. Een ander product?<br />

Dan hoeft enkel het klemsysteem of de grijper aangepast te worden. Wie<br />

de demo gezien heeft, stond versteld van de nauwkeurigheid en snelheid<br />

waarmee dat allemaal kan gebeuren.” De live demo kan nog herbekeken<br />

worden op de website van SCHUNK België en via het YouTube kanaal.<br />

‘Met lean automation concepten wil<br />

SCHUNK automatisering terugbrengen<br />

tot de essentie’<br />

Betaalbare automatiseringsoplossing, snel terugverdiend<br />

Lean automation is volgens De Ridder het antwoord op de teruglopende<br />

seriegroottes eigen aan de ‘high mix, low volume’ productie van vandaag.<br />

26 | ia-online.be


Wie de demo gezien heeft, stond versteld van de nauwkeurigheid en snelheid<br />

waarmee dat allemaal kan gebeuren.<br />

Klemmen en grijpen. Het zijn de twee basisbestanddelen van elke<br />

automatiseringsoplossing.<br />

“Dat stelt maakbedrijven voor grote uitdagingen,<br />

want op vlak van kwaliteit en nauwkeurigheid<br />

mogen net geen compromissen gebeuren.<br />

De snelheid waarmee kan gewisseld worden<br />

tussen productbatches zal met andere woorden<br />

cruciaal zijn in de rendabiliteit. Door met onze<br />

standaardproducten te werken, maar ze slim<br />

met elkaar te combineren, maken we ons sterk<br />

dat we voor veel kmo’s voor toegevoegde<br />

waarde kunnen zorgen. We kunnen ze een<br />

oplossing op maat van hun product en hun<br />

materiaal voorschotelen door het brede<br />

aanbod dat we in huis hebben. Uiteraard<br />

moet er gekeken worden welke opstelling<br />

het beste rendeert. Maar ze krijgen daarvoor<br />

een zeer betaalbare automatiseringsoplossing<br />

in ruil, één die zich vaak al op drie maanden<br />

kan terugverdienen. Reken maar uit de tijd<br />

die u uitspaart door snel en geautomatiseerd<br />

te kunnen wisselen. En reken uit hoeveel<br />

winst u kan boeken als u met hetzelfde aantal<br />

medewerkers meer werk kan verzetten.”<br />

ook in de praktijk te tonen wat er mogelijk is<br />

aan snelheid en nauwkeurigheid, zullen we die<br />

voor veel bedrijven zelfs helemaal wegnemen.<br />

Onze adviesfunctie als fabrikant is veel groter<br />

geworden dan vroeger. Daarom willen we<br />

in lokale taal met onze lokale specialisten<br />

de maakindustrie aanspreken. We kunnen<br />

daarbij ook profiteren van de sterke groep die<br />

erachter staat, met een eigen techcenter en<br />

productievloer waar de toepassingen en hun<br />

meerwaarde pas echt duidelijk worden. En<br />

met een R&D-afdeling die de grenzen steeds<br />

verlegt. Er zitten nog heel wat innovaties in de<br />

pijplijn. Aan onderwerpen voor live demo’s zal<br />

er in de toekomst geen gebrek zijn”, besluit<br />

De Ridder met een knipoog. ■<br />

Drempel zo laag mogelijk houden<br />

Voor SCHUNK is niet alleen deze richting<br />

van combineren van grijpen en klemmen de<br />

toekomst, ook de format zal toenemen in<br />

belang. “Door middel van live demo’s willen<br />

we de drempel voor maakbedrijven zo klein<br />

mogelijk houden om zich te informeren over<br />

wat er mogelijk is aan automatisering. Door<br />

hen niet alleen de theorie uit te leggen maar<br />

Door met standaardproducten te werken, maar ze slim met elkaar te combineren, maakt SCHUNK zich sterk<br />

dat het voor veel kmo’s voor toegevoegde waarde kan zorgen.<br />

ia-online.be<br />

| 27


High-speed diverters Track design flexibility Purely magnetic holding<br />

ACOPOStrak<br />

Ultimate Production Effectiveness<br />

www.br-automation.com/ACOPOStrak<br />

ROI<br />

OEE<br />

TTM<br />

Enabling the adaptive machine.<br />

Like no other transport system.


U W R E N K S P E C I A L I S T<br />

A . Z . H O L L I N K B E N E L U X B . V .<br />

V O O R G L I J L A G E R S , T A N D W I E L K A S T E N , K O P P E L I N G E N ,<br />

S P A R E S , O N D E R H O U D E N / O F S E R V I C E !<br />

W W W . A Z H O L L I N K G R O U P . C O M<br />

I N F O @ A Z H O L L I N K G R O U P . C O M<br />

+ 3 1 ( 0 ) 8 8 1 2 0 0 3 8 0<br />

T W E E L I N G E N L A A N 6 3<br />

7 3 2 4 B K A P E L D O O R N<br />

N E D E R L A N D


De aandrijfcomponenten worden gebruikt in de meest uiteenlopende, vaak complexe toepassingen, zoals machinebouw, scheepvaart,<br />

mijnbouw, voedingsindustrie en zelfs offshore.<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld AZ Hollink Benelux<br />

KRACHT VAN MERK<br />

NOG STERKER DANKZIJ<br />

VAKMANSCHAP<br />

VAN VERDELER<br />

30 | ia-online.be


“We besloten ons voluit<br />

op de ondersteuning van<br />

dat ene Duitse topmerk te<br />

focussen”<br />

RENK AG is wereldleider in de ontwikkeling en<br />

productie van hoogwaardige power transmissieonderdelen.<br />

Distributeurs kiezen meestal voor een partnerschap met meerdere<br />

fabrikanten, maar soms is het aangewezen om voluit voor een tandem met<br />

één merk te gaan. AZ Hollink is de vaste partner van de Duitse fabrikant RENK<br />

AG voor de verdeling van hun glijlagers, koppelingen en tandwielkasten in<br />

Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Afrika, goed voor 38 landen in<br />

totaal. Zaakvoerder Dieter Spillebeen en zijn team zijn vandaag niet alleen<br />

verantwoordelijk voor de verkoop van de producten, maar zetten ook in op<br />

technisch advies en service voor hun klanten.<br />

AZ Hollink is wereldwijd leverancier van de hoogwaardige<br />

glijlagers, koppelingen en overige<br />

vermogen distributieproducten van RENK AG.<br />

Het assortiment omvat horizontale en verticale<br />

glijlagers, E-lagers, M-lagers, boogtand- en<br />

turbo tand koppelingen, pennen- en lamellen<br />

kop pelingen, membraamkop pelingen en<br />

tandwielkasten. “We zijn heel trots dat dit<br />

Duitse topmerk ons eind vorige eeuw als<br />

officiële handelspartner koos. Vandaag zijn<br />

we uitgegroeid tot één van de voornaamste<br />

RENK partners wereldwijd als officieel<br />

distributeur in 38 landen”, vertelt Dieter<br />

Spillebeen, director van de AZ Hollink Group<br />

met hoofdkantoor in Apeldoorn (Nederland).<br />

“We willen onze klanten toegevoegde waarde<br />

garanderen. Daarom staan we in voor de<br />

levering van de producten, maar denken<br />

ook met hen mee op zoek naar een gepaste<br />

oplossing voor hun specifieke toepassing. De<br />

aandrijfcomponenten zijn immers meestal<br />

klantspecifieke maatoplossingen, die ook<br />

nog eens gebruikt worden in de meest<br />

uiteenlopende, vaak complexe toepassingen,<br />

zoals machinebouw, scheepvaart, mijnbouw,<br />

voedingsindustrie en zelfs offshore.”<br />

Focus op één merk<br />

Om naast RENK nog de andere merken uit het<br />

assortiment perfect te ondersteunen, moest<br />

het personeelsbestand gevoelig uitgebreid<br />

worden. Volgens sales manager Benelux Lars<br />

van der Weide is het echter in deze branche<br />

niet evident om technisch geschoold en<br />

enthousiast personeel te vinden: “We gingen<br />

zelfs buiten de landsgrenzen zoeken, maar<br />

kwamen van een kale reis terug. Daarop<br />

besloten we om een aantal partnerschappen<br />

stop te zetten om ons voluit op de distributie<br />

voor de RENK AG producten te concentreren.<br />

De markt van de hoogwaardige glijlagers,<br />

koppelingen en tandwielkasten biedt nog heel<br />

wat opportuniteiten en daarom willen we die<br />

nu nog agressiever gaan bewerken. We zijn<br />

gestart met een eigen serviceafdeling, die<br />

onder meer instaat voor onderhoud én het<br />

ingieten van de glijschalen. We kunnen die bij<br />

RENK laten ingieten, maar hebben in de loop<br />

der jaren de nodige knowhow met betrekking<br />

tot de toleranties opgebouwd, waardoor we<br />

dit nu ook zelf kunnen doen. Verder kunnen<br />

we bij problemen met de klant op zoek gaan<br />

naar de oorzaak en die grondig aanpakken.”<br />

Bespaar niet op onderhoud<br />

Spillebeen staat al 25 jaar met passie aan het<br />

hoofd van de AZ Hollink Group. “Ik heb wel<br />

vaker handelaars gehad, die me zeiden ‘doe<br />

mij maar gewoon die of die koppeling of<br />

glijlager’, maar dan wist ik dat dit vroeg of laat<br />

voor problemen zorgde”, zegt hij. “Ik heb er<br />

dan ook altijd naar gestreefd om alle vragen<br />

tot in de kleinste details te bekijken om zo een<br />

gepaste oplossing te bieden.” Van de Weide<br />

geeft nog mee: “Op dit moment stellen we vast<br />

dat reparaties en inspecties niet altijd volgens<br />

de OEM-specificaties uitgevoerd worden.<br />

Vandaar dat we vanaf nu zelf Field Service<br />

Engineers, opgeleid door RENK, inzetten.<br />

Dankzij preventief onderhoud, inspecties en/<br />

of reparaties door RENK willen we stilstand<br />

bij klanten voorkomen én de daarbij horende<br />

kosten vermijden. Bovendien is het aanbevolen<br />

om te allen tijde een set vervangstukken<br />

op voorraad te houden van onderdelen die<br />

standaard onderhevig zijn aan slijtage, zodat<br />

bij onverhoopte miserie snel geschakeld kan<br />

worden. We kunnen deze zelfs voor langdurige<br />

opslag laten conserveren.” ■<br />

AZ Hollink levert het complete portfolio van RENK<br />

AG: glijlagers, boog- en turbotandkoppelingen,<br />

pennen- en lamellenkoppelingen,<br />

membraamkoppelingen en tandwielkasten.<br />

ia-online.be<br />

| 31


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock en Verder<br />

WAT NIET TE DOEN MET<br />

JE CENTRIFUGAALPOMP<br />

Centrifugaalpompen zijn betrouwbare pompen die weinig onderhoud vergen. Wereldwijd<br />

zijn ze goed voor meer dan 40% van alle vloeistoffentransporten in de industrie. Toch zijn<br />

er een aantal zaken om in het achterhoofd te houden om schade te vermijden en tot een<br />

betrouwbaar en veilig pompproces te komen.<br />

Een goede werking begint met een goede<br />

selectie. Centrifugaalpompen hebben immers<br />

een zeer specifieke werkcurve.<br />

32 | ia-online.be


Hou de aandacht erbij tijdens montage of demontage van de pomp, zodat er geen bouten<br />

of moeren achterblijven.<br />

Het werkingsprincipe van een centrifu gaalpomp<br />

is zeer eenvoudig. Door middel van<br />

centrifugaalkrachten opgewekt door een<br />

ronddraaiende waaier, wordt er aan de<br />

ingang een vloeistof aangevoerd en wordt<br />

er aan de uitgang druk opgebouwd. Er zijn<br />

geen kleppen nodig en slechts een minimaal<br />

aantal bewegende delen waardoor de<br />

centrifugaalpomp een bijzonder betrouwbaar<br />

onderdeel van uw proces kan zijn. Maar dat<br />

wil niet zeggen dat ze onverwoestbaar is.<br />

We vatten de belangrijkste aandachtspunten<br />

samen om ze in optimale conditie te houden.<br />

Kies het juiste pompformaat<br />

Een goede werking begint met een goede<br />

selectie. Centrifugaalpompen hebben immers<br />

een zeer specifieke werkcurve. Wanneer<br />

de tegendruk begint terug te vallen, zal<br />

het debiet stijgen en het vermogen van de<br />

motor zal volgen. Van zodra dat gebeurt zal<br />

de pomp meer vermogen nodig hebben ten<br />

opzichte van haar nominaal vermogen, ze<br />

raakt overbelast en zal beginnen warmlopen.<br />

Als dit proces te lang duurt zal de isolatie<br />

van de motorwikkelingen beginnen branden<br />

en een elektrische breuk veroorzaken.<br />

❯<br />

Te lange kabels zullen problemen geven met EMC en isolatie.<br />

ia-online.be<br />

| 33


Waterslag is een typisch probleem in processystemen met lange lijnen en grote leidingdiameters.<br />

‘Hou de aandacht er bij<br />

tijdens de montage of<br />

demontage, zodat er geen<br />

moeren of bouten in de<br />

pomp komen vast te zitten’<br />

Hou dus rekening met dit volledige proces bij<br />

de selectie van uw pomp.<br />

Kies de juiste mechanische<br />

afdichting<br />

Het meest kritische punt van een centrifu gaalpomp<br />

is de afdichting tussen de rotatie-as en<br />

het pomphuis. In hygiënische centrifugaalpompen<br />

is dit veelal een mechanische<br />

afdichting. Deze bestaat uit twee helften die<br />

naar elkaar toelopen. In normale omstandigheden<br />

bevindt er zich een dunne laag vloeistof<br />

tussen beide kanten die garant staat voor de<br />

smering van de afdichting. Wanneer er zich<br />

echter geen vloeistof in de pomp bevindt of<br />

wanneer de pomp veel lucht naar binnen zuigt,<br />

zullen ze uitdrogen en beginnen warmlopen.<br />

De elastomeren in de mechanische afdichting<br />

zullen verbrand raken en zo hun dichtingscapaciteit<br />

verliezen. Dit probleem kan zich<br />

ook voordoen wanneer de temperatuur van<br />

het medium te hoog is en er geen spoeling<br />

gebeurt om de kanten van de afdichtingen af<br />

te koelen. Dan zal de film verdampen en de<br />

smering verminderen. Kies daarom de juiste<br />

configuratie voor de mechanische afdichting<br />

en selecteer het juiste afdichtingsmateriaal.<br />

Kies het juiste installatieformaat om<br />

cavitatie te vermijden<br />

Dit probleem komt typisch voor wanneer<br />

het leidingwerk aan de inlaatzijde van de<br />

pomp niet juist geconfigureerd is. Als er te<br />

veel weerstand ontstaat door een gesloten<br />

klep of een te klein leidingensysteem zal de<br />

pomp niet correct functioneren. Hierdoor<br />

ontstaan er luchtbellen in het middel dan<br />

de inlaat van de pomp omdat de vloeistof<br />

onder de dampdruk is gezakt en zal beginnen<br />

koken. De luchtbellen imploderen wanneer<br />

ze in een hoger drukgebied van de pomp<br />

komen en veroorzaken een jetreactie op de<br />

pomponderdelen. Resultaat: zware schade.<br />

De waaiers vertonen bij cavitatie vaak veel<br />

gaatjes. Cavitatie brengt daarnaast vibratie<br />

met zich mee. Dit heeft een vernietigend<br />

effect op lagers, mechanische afdichtingen, de<br />

asverbinding en de waaierschroeven. In geval<br />

van cavitatie zal de pomp stoppen met het<br />

verpompen van de vloeistof. Om dit probleem<br />

te vermijden in kritische toepassingen, kies een<br />

pomp met een lage NPSHr waarde, die ook in<br />

zware omstandigheden kan opereren.<br />

Kies het juiste installatiesysteem<br />

om waterslag te vermijden<br />

Waterslag is een typisch probleem in processystemen<br />

met lange lijnen en grote leidingdiameters.<br />

Dit gebeurt wanneer er een<br />

grote massa vloeistof in aanraking komt met<br />

een snel gesloten klep. Als reactie stuurt<br />

ze een piekdruk terug door het systeem<br />

die de centrifguaalpomp zal passeren. De<br />

mechanische afdichtingen, de achterplaat of<br />

zelfs de behuizing van de pomp kunnen hier<br />

ernstige schade door oplopen. Dit probleem<br />

kan worden opgelost door tragere kleppen te<br />

kiezen en/of kortere leidingen, waar mogelijk.<br />

Het pompen van vreemde objecten<br />

Wanneer het medium gecontamineerd raakt<br />

met objecten zoals bouten of moeren, zal uw<br />

waaier vastlopen omdat er maar een beperkte<br />

34 | ia-online.be


vrije ruimte is. Zelfs wanneer de pomp is<br />

uitgerust mer een vrij bewegende waaier of<br />

een kanaalwaaier (waar objecten zo groot als<br />

aardappelen kunnen worden doorgepompt)<br />

zullen metalen of harde deeltjes in de meeste<br />

gevallen niet door de pomp geraken maar vast<br />

blijven zitten tussen de pomp en het pomphuis.<br />

Hierdoor lopen de waaier, de behuizing en de<br />

lagers mogelijk schade op. Om dit probleem te<br />

vermijden wordt aanbevolen om de aandacht<br />

er bij te houden tijdens montage of demontage<br />

van de pomp. Ook een voorafgaande screening<br />

van het bulkmateriaal verdient aanbeveling.<br />

Kies de juiste afdichting voor<br />

variabele of hoge systeemdrukken<br />

De meeste hygiënische pompen die onder<br />

eenvoudige procesomstandigheden opereren<br />

zijn uitgerust met balgafdichtingen. De druk<br />

tussen de twee zijden van de afdichting hangt<br />

grotendeels af van de inlaatdruk. Wanneer die<br />

hoog zijn kan er wat opstopping ontstaan wat<br />

voor schade kan zorgen. Maar uiteindelijk zal<br />

een continue hogere inlaatdruk bij balgafdichtingen<br />

sowieso een grote slijtageslag teweegbrengen.<br />

Beide problemen kunnen opgelost<br />

worden door een gebalanceerde mechanische<br />

afdichting te gebruiken die onafhankelijk van de<br />

inlaatdruk werkt.<br />

Het meest kritische punt van een centrifugaalpomp is de afdichting tussen de rotatie-as en het pomphuis.<br />

‘Als er te veel weerstand<br />

ontstaat door een<br />

gesloten klep of een te<br />

klein leidingensysteem<br />

zal de pomp niet correct<br />

functioneren’<br />

Frequentieomvormer en<br />

verbindingen<br />

Te lange kabels zullen problemen geven met<br />

EMC en isolatie. Bij grotere motoren kan<br />

dit leiden tot schade aan de lagers. Slechte<br />

elektrische verbindingen zorgen er immers<br />

voor dat de motor slechts gebruikmaakt<br />

van een wikkel in plaats van drie waardoor<br />

deze opbrandt. Te hoge snelheden vragen<br />

te veel vermogen, te lage zorgen voor<br />

ventilatieproblemen. Wanneer er niet juist<br />

gewisseld wordt tussen frequenties zullen<br />

er geluiden ontstaan die klinken als een<br />

gebroken lager of een caviterende pomp. Door<br />

de handleiding nauwgezet te volgen kan dit<br />

echter vermeden worden. ■<br />

Er zijn geen kleppen nodig en slechts een minimaal aantal bewegende delen waardoor de centrifugaalpomp<br />

een bijzonder betrouwbaar onderdeel van uw proces kan zijn.<br />

❯<br />

ia-online.be<br />

| 35


Tekst Johan Debaere | Beeld KNF<br />

NIEUWE MEMBRAANVLOEISTOF­<br />

POMPEN VOOR TOEPASSINGEN<br />

WAAR LAGE PULSATIES<br />

CRUCIAAL ZIJN<br />

De FP400 heeft een pulsatie die<br />

vergelijkbaar is met die van een<br />

tandradpomp, maar behoudt<br />

wel alle voordelen van de<br />

membraanpomptechnologie. Ze is<br />

zelfaanzuigend, chemisch bestendig<br />

en mag droog lopen.<br />

Innovatie blijft een kernwoord voor succes in onze huidige economie.<br />

Dankzij de expertise op vlak van engineering, mechanica, materialen,<br />

fluïdica, elektronica en software ontwikkelt KNF steeds weer slimme<br />

membraanpompen en systemen voor het verpompen van gassen en<br />

vloeistoffen. Recent introduceerde de specialist de nieuwe membraanpompen<br />

KNF FP 400 en FK 1100 voor het verpompen van vloeistoffen met een<br />

rustige pulsarme flow. Deze pompen zijn ideaal voor gebruik in industriële<br />

inkjet printers, maar ook bij tal van andere toepassingen.<br />

Met de KNF FP 400 introduceert KNF een<br />

nieuwe membraanpomp, speciaal ontwikkeld<br />

om te voldoen aan de eisen voor uv-inkten bij<br />

industriële inkjetprinters. De vijf membranen<br />

veroorzaken een lage wrijvingskracht op de<br />

inkten, wat voortijdige uitharding voorkomt.<br />

Dankzij een regelbare capaciteit tot circa<br />

5 l/minuut haalt deze pomp de hogere recirculatievolumes<br />

voor moderne inkjet printers,<br />

die tot 36 printkoppen per kleur kunnen<br />

bevatten. Aangezien deze pomp voor de<br />

meeste vloeistoffen ingezet kan worden, is ze<br />

ook geschikt voor toepassingen in de medische<br />

sector, laboratoria, de halfgeleiderindustrie en<br />

vele andere waar lage pulsatie van belang is.<br />

“De lage pulsatie is hét kenmerk van deze FP<br />

400, aangezien bij een nominale capaciteit<br />

waarden van minder dan 150 mbar aan de<br />

perszijde van de pomp gehaald worden.<br />

Alhoewel de pulsatie vergelijkbaar is met die<br />

van een tandradpomp, blijven de traditionele<br />

voordelen van de membraanpomptechnologie<br />

behouden. Ze is zelfaanzuigend, chemisch<br />

bestendig en mag droog lopen”, vertelt<br />

Guy Janssens, manager bij KNF Verder.<br />

“Boven dien is deze mem braanpomp zeer goed<br />

lineair regelbaar tussen 10 en 100 % van de<br />

nominale capaciteit en is ze stabiel in situaties<br />

met tegendruk (tot 1 bar) en bij veranderingen<br />

van viscositeit.<br />

KNF FK 1100<br />

Het gamma van KNF wordt verder uitgebreid<br />

met de robuuste, lineair regelbare pomp<br />

FK 1100 met drie membranen. Ondanks<br />

de lage pulsatie levert die toch een hoge<br />

capaciteit, wat een voordeel is bij industriële<br />

36 | ia-online.be


Special Pompen<br />

inkjetprinters, maar ook bij levensmiddelenprocessen<br />

of toepassingen voor koeling.<br />

Deze membraanpomp verpompt vrijwel<br />

elke vloeistof, is zelfaanzuigend met een<br />

aanzuighoogte van 4,5 m en kan droog lopen.<br />

De elastomeer membranen voorkomen dat<br />

het medium gecontamineerd wordt. “Deze<br />

FK 1100, uitgerust met slechts één inlaat en<br />

één uitlaat, wordt gekenmerkt door een<br />

uitzonderlijke capaciteit van meer dan 11 l/<br />

minuut. Door de onderling verschillende positie<br />

van de membranen compenseren ze elkaars<br />

pulsatie wat resulteert in een lage eindpulsatie.<br />

Uit testen is gebleken dat de pulsatiewaarde<br />

zowel aan de inlaatzijde als de uitlaatzijde<br />

lager ligt dan 200 mbar”, vult Janssens aan.<br />

“Dankzij de sterke motor is deze pomp geschikt<br />

voor een continue tegendruk van 6 bar en haalt<br />

ze daarbij nog steeds een capaciteit van 8 l/<br />

minuut. Er zijn verschillende versies waaronder<br />

een grote verscheidenheid van materialen<br />

voor de delen die in contact komen met het<br />

medium maar ook verschillende motoren zoals<br />

borstelloze DC-motoren of AC-motoren. Het<br />

toerental van de borstelloze DC motor kan met<br />

een analoog of digitaal PWM signaal geregeld<br />

worden, waardoor de capaciteit van de pomp<br />

lineair geregeld kan worden.” ■<br />

Deze membraanpompen zijn onder meer geschikt voor<br />

industriële inkjetprinters<br />

De FK 1100 van KNF is een robuuste membraanvloeistofpomp met drie membranen, die ondanks de lage pulsatie<br />

toch een hoge capaciteit bereikt.<br />

Type FP150<br />

Type FP400<br />

PULSARME MEMBRAAN<br />

VLOEISTOFPOMPEN<br />

VAN KNF<br />

TYPES FP150, FP400<br />

EN FK1100<br />

Deze pomptypen behoren tot de nieuwe generatie<br />

membraanpompen van KNF met een zeer lage<br />

pulsatie maar met de traditionele voordelen van de<br />

membraanpomp zoals; zelf-aanzuigend, mag droog<br />

lopen, chemisch bestendig en lange levensduur.<br />

Type FK1100<br />

FP150: FP400: FK1100:<br />

■ 0,2 – 1,5 l/min. ■ 0,4 – 4 l/min. ■ 0,6 – 12 l/min.<br />

■ Max. 2 bar ■ Max. 1 bar ■ Max. 6 bar<br />

www.knf-verder.nl / www.knf.be<br />

+31 (0)30 677 92 40 / +32 (0) 3 871 96 24<br />

030-KN-20_Adv_FK1100_FP400_197x130mm BE.indd 1 03-10-<strong>2020</strong> 21:58


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolex/Moxa<br />

DRAADLOZE TRANSMISSIE<br />

VAN VIDEOBEELDEN VOOR<br />

CAMERABEWAKING OP LIJNBUSSEN<br />

Draadloze technologie is een integraal onderdeel van onze huidige industriële netwerkinfrastructuur. Ze zorgt<br />

voor flexibiliteit in communicatie-, productie- en automatiseringssystemen. Op die manier kunnen bedrijven gelijke<br />

tred houden met de snelle veranderingen in de markt. De industriële Wi-Fi en cellulaire producten van Moxa zijn<br />

ontworpen om de productiviteit en flexibiliteit in industriële toepassingen te verhogen door de beperkingen van<br />

afstand en dekking te overwinnen en tegelijkertijd interferentie en signaaldegradatie tot een minimum te beperken.<br />

Door de combinatie van innovatieve technologieën, zoals snelle roaming, de eenvoudige toepassing van Wi-Fiapparaten,<br />

de redundantie van draadloze verbindingen en de end-to-end beveiliging garanderen de draadloze<br />

oplossingen van Moxa een betrouwbare en efficiënte Wi-Fi en cellulaire connectiviteit in elke bedrijfsomgeving.<br />

Om de veiligheid voor de passagiers te<br />

verbeteren, kunnen bussen met een IPbewakingssysteem<br />

uitgerust worden.<br />

38 | ia-online.be


De draadloze technologie van Moxa wordt<br />

gebruikt voor de meest uiteenlopende<br />

toepassingen. De oplossingen worden onder<br />

meer gebruikt voor de slimme bediening<br />

van straatlichten, de remote monitoring van<br />

CNC-machines, een verhoogde efficiëntie<br />

bij de handling van materialen, de besturing<br />

van kranen of onbemande trucks en laders<br />

in de mijnen, voor intelligente transportsystemen<br />

… en voor videotransmissie bij<br />

bewakingsinstallaties op bussen. “Om de<br />

veiligheid voor de passagiers te verbeteren,<br />

kunnen bussen met een IP-bewakingssysteem<br />

uitgerust worden. Bij een incident nemen<br />

camera’s vanuit verschillende plaatsen op<br />

de bus gedurende 20 minuten beelden op<br />

en zodra de bus in het depot terugkeert,<br />

worden deze beelden dan draadloos naar het<br />

controlecentrum doorgestuurd”, vertelt Karel<br />

Mus, zaakvoerder van verdeler Technolec. “Die<br />

beelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden<br />

voor de herkenning van de dader.”<br />

De draadloze AP type AWK-4131A creëert<br />

802.11n MIMO-dekking en maakt de toegang tot<br />

breedbandfrequenties mogelijk.<br />

In elke bus wordt een AWK-3131A 3-in-1 industriële<br />

draadloze AP/bridge/client geïnstalleerd om de<br />

videobeelden via 802.11n op te laden.<br />

‘In de bussen en op de<br />

buitenmuur van het<br />

depot worden industriële<br />

draadloze AP/bridge/<br />

clients geïnstalleerd’<br />

Zodra de bussen op het depot terugkeren worden de videobeelden via een draadloze connectie doorgestuurd.<br />

De draadloze technologie van Moxa<br />

Moxa maakt gebruik van IEEE 802.11n-breedbandtechnologie<br />

om een netwerk te creëren<br />

dat nodig is om het grote volume aan<br />

HD-videogegevens vanuit de bussen draadloos<br />

te verwerken. “In elke bus wordt een AWK-<br />

3131A 3-in-1 industriële draadloze AP/bridge/<br />

client geïnstalleerd om de videobeelden van<br />

de camera’s aan boord via 802.11n op te<br />

laden, zodra de bus in het depot terugkeert.<br />

Deze AWK-3131A wordt gekenmerkt door<br />

een netto overdrachtssnelheid van maximaal<br />

300 Mbit/s. Het systeem combineert een<br />

robuuste behuizing met een krachtige Wi-Ficonnectiviteit,<br />

die resulteert in een veilige en<br />

betrouwbare draadloze netwerkverbinding,<br />

die zelfs onder invloed van water, stof en<br />

trillingen niet uitvalt”, licht de zaakvoerder toe.<br />

“Op de buitenmuur van het depot worden<br />

draadloze AP’s type AWK-4131A gemonteerd<br />

om 802.11n MIMO-dekking te creëren en<br />

toegang tot breedbandfrequenties mogelijk<br />

te maken.”<br />

‘Beide systemen zijn<br />

voorzien van turbo<br />

roaming’<br />

Voldoet aan industriestandaarden<br />

Deze AWK-3131A en 4131A industriële<br />

draadloze AP/bridge/clients voldoen aan de<br />

industriestandaarden en goedkeuringen met<br />

betrekking tot bedrijfstemperatuur, ingangsspanning,<br />

stootspanning, ESD en vibratie. De<br />

twee redundante voedingsingangen verhogen<br />

de betrouwbaarheid. De AWK-3131A kan<br />

zowel op de 2.4 als 5 GHz-band gebruikt<br />

worden en is nog steeds compatibel met de<br />

oude technologie 802.11a/b/g om draadloze<br />

investeringen future-proof te maken. Mus<br />

vult aan: “Om een constante datadoorvoer<br />

en naadloze roaming te garanderen, zijn<br />

zowel de AWK-3131A als de AWK- 4131A<br />

voorzien van turbo roaming, die mobiele<br />

clients helpt bij het zoeken naar en het<br />

geconnecteerd blijven met AP's die een<br />

optimale radio bereik en stabiele netwerktoegang<br />

bieden. De outdoor AWK-4131A AP's<br />

zijn essentieel om de betrouwbaarheid van<br />

het netwerk te verzekeren. Het waterdichte,<br />

corrosiebestendige ontwerp van de AWK-<br />

4131A en de IP68-behuizing beschermen het<br />

systeem tegen de zware omstandigheden in<br />

buitentoepassingen.” ■<br />

ia-online.be<br />

| 39


‘Het maakt hem in deze<br />

prijscategorie tot<br />

de nauwkeurigste sensor<br />

ter wereld om<br />

referenties te controleren’<br />

De PMD Profiler is een bijzonder<br />

betaalbare oplossing om een visuele<br />

in-line kwaliteitscontrole te doen.<br />

Tekst Valérie Couplez| Beeld ifm electronic<br />

EXACTE CONTOURDETECTIE<br />

VOOR IN-LINE<br />

KWALITEITSCONTROLE<br />

40 | ia-online.be


Klassieke 2D-beeldverwerking heeft zijn beperkingen. Vooral omgevingsomstandigheden,<br />

denk aan bijvoorbeeld omgevingslicht, kunnen bepaalde<br />

detecties moeilijk maken. Daarom lanceert ifm electronic de PMD Profiler.<br />

Op basis van triangulatie kan men het profiel van een object in beeld<br />

brengen en aftoetsen tegen de gewenste kwaliteit. En zoals u het van ifm<br />

electronic gewoon bent kan dat met het hoogste gebruiksgemak gebeuren.<br />

Vorig jaar kreeg de PMD Profiler zijn vuurdoop<br />

op de SPS. De sensor projecteert een laserlijn<br />

op het te meten oppervlak. Deze lijn wordt<br />

gereflecteerd en opgenomen door een<br />

ontvangstelement (PMDchip). In vergelijking<br />

met de projectie heeft het ontvangstelement<br />

een duidelijke offset gemeten en kan men<br />

hierdoor de hoogte van het profiel detecteren.<br />

Optische profieldetectie dus. Product Specialist<br />

Kenneth Van de Perre: “Dan is het maar een<br />

koud kunstje meer om dit naast een aangeleerd<br />

referentieobject te leggen en te zien in hoeverre<br />

er afwijkingen optreden. De PMD Profiler is zo<br />

een bijzonder betaalbare oplossing om een<br />

visuele in-line kwaliteitscontrole te doen. Zijn<br />

de potjes yoghurt wel voldoende gevuld? Is<br />

de afdichting juist gemonteerd? Staat de juiste<br />

gravering op uw product? Liggen de producten<br />

met de juiste oriëntatie op de transportband?<br />

Is er geen draadbreuk in uw weefmachine? Het<br />

aantal mogelijke toepassingen is legio. Waar<br />

men wel rekening mee moet houden is dat het<br />

een statische meting betreft. Het object moet<br />

dus stilstaan bij de contourdetectie.”<br />

Nauwkeurig werken,<br />

eenvoudig te bedienen<br />

De PMD Profiler kan daarbij een aantal<br />

onmiskenbare voordelen in de strijd werpen.<br />

“Ten opzichte van klassieke 2D-camera’s is hij<br />

ongevoelig voor kleuren en voor om gevings omstandigheden<br />

zoals extern licht. Daar enboven<br />

kan hij een stuk hogere nauwkeurigheid<br />

voorleggen: +/- 500 µm, zowel in de X- als in de<br />

Z-richting. Het maakt hem in deze prijscategorie<br />

tot de nauwkeurigste sensor ter wereld om<br />

referenties te controleren”, weet Van de Perre.<br />

Ook aan het hoge gebruiksgemak dat alle ifm<br />

producten kenmerkt is hier niet verzaakt. “De<br />

instelling kan op drie verschillende manieren<br />

gebeuren. Via de drie druktoetsen op het<br />

display kan men in de productie zelf heel<br />

eenvoudig een referentieprofiel aanleren. De<br />

laserlijn is zichtbaar zodat u in minder dan twee<br />

minuten tijd de zone kan gaan instellen die moet<br />

worden gecontroleerd. Dan hoeft u enkel nog<br />

te selecteren in hoeverre de producten mogen<br />

afwijken van deze standaard en u bent klaar<br />

voor kwaliteitscontrole. Door de aanwezigheid<br />

van IO-Link kan de parametrering uiteraard ook<br />

via pc gebeuren. En ten derde is er ook nog<br />

een alternatief via USB met de Vision Assistant<br />

software. Dit is dezelfde omgeving als waar<br />

3D-camera’s gebruik van maken. U zal daarin<br />

kunnen zien wat de PMD Profiler zelf ziet voor<br />

een perfecte afstelling”, aldus Van de Perre.<br />

Complementaire aanvulling<br />

van PMD familie<br />

Momenteel kan men in de sensor één profiel<br />

aanleren. Naar aanleiding van de komende<br />

editie van SPS komt er echter al een nieuwe<br />

variant uit die tot tien profielen lokaal kan<br />

opslaan. Van de Perre: “Dit op specifieke<br />

vraag van de markt om ook in de productie<br />

verschillende referentieprofielen te kunnen<br />

oproepen en aansturen. Dat kan nu al via de<br />

IO-Link master. Maar met de nieuwe versie zal<br />

Zien wat de sensor ziet. IO-Link maakt het mogelijk<br />

een visuele vergelijking van het te controleren<br />

onderdeel met de referentiecontour te realiseren voor<br />

een doelgerichte foutanalyse.<br />

dit nog eenvoudiger kunnen gebeuren via het<br />

display van de sensor zelf.” De PMD Profiler<br />

positioneert zich als een volwaardig nieuw<br />

product binnen de PMD familie. “Hij is echt<br />

complementair met wat we al in het aanbod<br />

hadden. Als je een exacte positionering zoekt,<br />

zal dit niet de sensor zijn die je nodig hebt<br />

maar voor kwaliteitscontrole door middel van<br />

profieldetectie is hij door zijn scherpe prijs een<br />

uitstekend alternatief voor 2D- en 3D-camera’s.<br />

Hij is zeker ook nog niet uitontwikkeld.<br />

Ik verwacht dat er nog zal geëvolueerd<br />

worden naar een hogere resolutie om nog<br />

meer toepassingen mogelijk te maken.” ■<br />

De laserlijn is zichtbaar zodat u in minder dan twee minuten tijd de zone kan<br />

gaan instellen die moet worden gecontroleerd.<br />

Het profiel dat de PMD Profiler meet wordt dan naast een aangeleerd<br />

referentieobject gelegd om te zien in hoeverre er afwijkingen optreden.<br />

ia-online.be<br />

| 41


De nieuwe Delta LYTE ll serie is de meest<br />

compacte power supply voor elke<br />

gangbare industriële toepassing.<br />

BUDGETVRIENDELIJK EN DIRECT UIT<br />

VOORRAAD LEVERBAAR<br />

Bekijk ons compleet assortiment voedingen op www.ac-solutions.be<br />

Roterende aandrijvingen<br />

Lineaire aandrijvingen<br />

Elektromagneten<br />

Koelen | verwarmen | ventileren<br />

Relais | schakelaars<br />

Sensoren<br />

Subassemblies<br />

Rotero Belgium | Wayenborgstraat 10 | 2800 Mechelen | +32 (0)15 45 18 40 | info@rotero.be | www.rotero.com


Steek uw energie<br />

in de ERIKS TCO<br />

motorencalculator<br />

en bespaar kosten<br />

Meer info<br />

ERIKS Power Transmission<br />

T +32 (0)56 41 47 65<br />

E mgd@eriks.be<br />

I www.eriks.be<br />

Bereken uw voordeel met de ERIKS TCO motorencalculator:<br />

https://select.eriks.be/nl/motor-calculator/<br />

Uw elektromotor defect of aan vervanging toe?<br />

Bepaal de keuze van uw nieuwe elektromotoren niet enkel op<br />

basis van de aankoopprijs of reparatiekosten. Wist u dat de<br />

kostprijs van motoren slechts 1% van de Total Cost of Ownership<br />

(TCO) bedraagt? Maar liefst 97% van de kosten zijn toe<br />

te schrijven aan uw energiekosten. Dit vraagt om een andere<br />

aankoopbeslissing!<br />

Samen gaan we besparen<br />

Met de ERIKS TCO motorencalculator berekent u snel de TCO<br />

van uw elektromotoren. Voer online enkele gebruiksdata<br />

(vermogen, toerental, spanning, draaiuren en energieprijs) in<br />

en de ERIKS TCO motorencalculator berekent en selecteert<br />

de voor u meest optimale, vervangende motoren. Dit kunnen<br />

de nieuwste IE3- of IE4-motoren zijn die uw bedrijf - over de<br />

gehele standtijd van de motoren - aanzienlijke besparingen<br />

opleveren.<br />

Let’s Let’s make make industry work work better better


Tekst en beeld Aucxis<br />

DETECTIE EN LOKALISATIE VAN<br />

PALLETTEN IN MAGAZIJNEN:<br />

50% SNELLER WERKEN<br />

Het Nederlandse bedrijf Roba Metals levert staal, rvs, aluminium en andere non-ferro halffabricaten aan klanten<br />

over de hele wereld. Geen sinecure om dan het overzicht te bewaren. Maar dankzij de ATLAS Forklift Track&Trace<br />

oplossing geleverd door Aucxis wordt elke stap van iedere pallet gemonitord doorheen de logistieke flow, van de<br />

stockage na productie tot het verladen op vrachtwagens voor transport. Een oplossing die de snelheid van werken<br />

met de helft deed toenemen en ook de accuraatheid van de pickings verbeterde. Bovendien kunnen de operatoren,<br />

magazijniers en transportplanners nu met minder druk en frustratie werken.<br />

ATLAS toont de bestuurder van de heftruck op welke locatie hij welk pallet afzet.<br />

44 | ia-online.be


‘De down-to-earth aanpak van Aucxis overtuigde ons om<br />

samen te werken. Vandaag boeken we mooie resultaten<br />

met onze RFID-toepassingen’<br />

Gert Machon, Roba Metals<br />

De diverse Europese vestigingen van Roba<br />

Metals tellen samen ruim 600 werknemers.<br />

Aucxis mocht een RFID-pilootproject<br />

uitrollen in het Roba Metals service center<br />

en verkoopkantoor in Genk. Over een<br />

oppervlakte van 20.000 m², onderverdeeld in<br />

vier hallen, worden coils (=rollen) rvs herwerkt<br />

tot platen op maat, waarna ze worden<br />

verpakt. De pallets vertrekken uit voorraad<br />

of op afroep naar de klant, die de rvs platen<br />

op zijn beurt verwerkt tot een eindproduct,<br />

zoals bijvoorbeeld industriële keuken- en<br />

winkelinrichting, machineonderdelen en vaten.<br />

Roba Metals Genk heeft gemiddeld 7.000<br />

palletten op voorraad, waarvan er wekelijks<br />

meer dan 1.000 uitgeleverd worden. Er zijn<br />

35 werknemers betrokken bij de productie en<br />

logistieke flow.<br />

Antennes op de rolbrug en grijptang<br />

scannen de lading platen.<br />

Automatische locatie- en<br />

ladingcontrole<br />

Om de correcte pallets voor verzending<br />

naar een klant te lokaliseren en op te halen<br />

in de magazijnen werkte Roba Metals met<br />

een traditionele barcodescanner en een<br />

Excel-bestand. Aangezien er steeds meer<br />

opslagruimte bijgebouwd wordt, en de<br />

palletlocaties niet altijd geregistreerd werden,<br />

liepen de zoektijden fors op. Dit terwijl<br />

de leveringstijden steeds krapper worden:<br />

de klant verwacht zijn levering vaak reeds<br />

één dag na bestelling. Roba Metals ging<br />

daarom op zoek naar een real time detectieen<br />

lokalisatiesysteem dat aan hun WMS<br />

gekoppeld kon worden. Aucxis stelde voor<br />

om de ATLAS Forklift Track&Trace oplossing<br />

te implementeren. Deze geeft een accuraat en<br />

up-to-date overzicht van de interne logistieke<br />

bewegingen door automatische locatie- en<br />

ladingcontrole. Er werd gekozen om met RFID<br />

UHF-technologie te werken omdat er dan in<br />

bulk gescand kan worden. Verder is er - in<br />

tegenstelling tot barcodes – geen line-of-sight<br />

vereist voor het uitlezen van de tags.<br />

Taggen van palletten<br />

Eenmaal de op maat gemaakte rvs platen<br />

op een pallet liggen, wordt deze voorzien<br />

van een papieren of kunststof beschermfolie.<br />

Hier kleeft steeds een barcodelabel met de<br />

klantgegevens en een uniek nummer op. Op<br />

basis van dit nummer – dat uitgelezen wordt<br />

door een PC met barcodescanner – printen we<br />

twee RFID-tags die tegelijk geprogrammeerd<br />

worden met hun product ID. Deze twee RFIDtags<br />

worden ook op de beschermfolie geplakt.<br />

Er zijn twee tags per pallet nodig omdat ze<br />

op verschillende manieren opgetild kunnen<br />

worden tijdens het verladen: zowel met een<br />

heftruck als met een rolbrug. Roba Metals<br />

Genk schat dit jaar +/- 100.000 pallets van<br />

tags te voorzien. Eenmaal de pallet getagd is,<br />

wordt hij in een drop-off zone afgezet door<br />

de heftruck. Van daaruit brengt de rolbrug<br />

de pallet naar zijn eigenlijke stockageplaats.<br />

Bij het picken van de pallets voor transport<br />

gebeurt de omgekeerde beweging.<br />

Detectieapparatuur rolbruggen en<br />

heftrucks<br />

Boven in iedere hal beweegt een rolbrug aan<br />

een rail van voor naar achter. De bijbehorende<br />

grijptang beweegt van links naar rechts om de<br />

pallet te kunnen laden. Elke hal is verdeeld in<br />

een raster, waarbij elk vak in het raster voor een<br />

afzetplek of doorgang staat. De vijf rolbruggen<br />

werden uitgerust met een antenne voor het<br />

scannen van de lading en twee afstandsmeters,<br />

om op basis van X&Y-coördinaten de exacte<br />

positie in de hal te bepalen. Er werden zes<br />

heftrucks uitgerust met een antenne vooraan<br />

- voor het scannen van de lading - en een<br />

antenne onderaan - voor het scannen van<br />

de grondtags - om zo hun positie in de hal<br />

te bepalen. Dankzij deze uitrusting kunnen<br />

de heftrucks meerdere palletten tegelijk<br />

lezen. Aangezien de heftrucks aan 12km/u<br />

over de rasters met vloertags rijden, was de<br />

uitleessnelheid van de tag heel belangrijk bij<br />

de tagselectie.<br />

Gegevensverwerking<br />

De bestuurder van de rolbrug of heftruck voert<br />

dezelfde taken uit als voorheen, maar ziet nu<br />

ook op een scherm op welke afzetlocatie hij<br />

welke pallet oppakt. Vervolgens bevestigt hij<br />

dit op zijn touchscreen. Na bevestiging door de<br />

gebruiker worden de gegevens automatisch<br />

doorgestuurd naar het WMS van Roba Metals.<br />

Het interessante aan het concept is dat dezelfde<br />

hardware en technologie (middleware HERTZ)<br />

gebruikt kan worden voor zowel identificatie<br />

als lokalisatie. ■<br />

Antennes, vooraan en onderaan de heftrucks,<br />

scannen de vloertags en sturen de locatie van de<br />

heftrucks door.<br />

ia-online.be<br />

| 45


Met behulp van de MEG serie<br />

configureerbare voedingen stelt<br />

de klant zelf zijn voeding op<br />

maat samen<br />

3-Phase serie CliQ M is een niche reeks van compacte<br />

voedingen met zeer hoog vermogen bestemd voor specifieke<br />

applicaties binnen sectoren zoals de marine.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld A&C Solutions<br />

ALTIJD DE JUISTE VOEDING<br />

VOOR UW TOEPASSING<br />

Stroom is het bloed dat het hart van elke machine doet kloppen. Zonder geen productie. Maar meestal is dat bij<br />

het ontwerp van een machine pas het laatste waar er aan gedacht wordt. Nochtans kan het net interessant zijn<br />

om al van bij het begin van het traject de juiste keuzes te maken. Delta heeft als wereldspeler in elektronica het<br />

ruimste aanbod aan power supplies op de markt, zodat u altijd de juiste oplossing op maat van uw machine krijgt.<br />

En met de ondersteuning van lokale partner A&C Solutions bent u altijd verzekerd van het juiste advies en van een<br />

afdoende voorraad.<br />

Delta is een wereldspeler met naam en faam<br />

in elektronica-onderdelen. Wat power supplies<br />

betreft mag het zich zelfs marktleider noemen.<br />

Dit is weinig gekend bij het brede publiek in de<br />

Belgische markt omdat Delta zich van oudsher<br />

heeft toegespitst op de OEM business. Lokale<br />

partner A&C Solutions wil het wereldbedrijf<br />

onder de naam Delta dichterbij de eindklant<br />

brengen. Sales manager Jan Van Dijck: “Delta<br />

produceert al jaren elektronicacomponenten<br />

in opdracht van grote elektronicagiganten.<br />

De helft van de adapters voor laptops is van<br />

Delta makelij. Nog geen tien jaar wordt het<br />

productgamma ook als eigen merk in de markt<br />

gezet. Daar kunnen OEM’ers en eindgebruikers<br />

dus de voordelen van plukken. Want door de<br />

jarenlang opgebouwde expertise is het gamma<br />

breed, heel breed. Voor elke tak van sport<br />

binnen de industrie heeft het wel oplossingen<br />

op maat, zodat het product steeds het juiste is<br />

voor de juiste prijs.”<br />

Wereldwijd beschikbaar<br />

met certificaten<br />

Het aanbod van Delta kenmerkt zich verder<br />

door een uitstekende kwaliteit aan een scherpe<br />

prijs. Van Dijck: “En het is voortdurend in<br />

46 | ia-online.be


De compacte, value-for-money LYTE<br />

ll serie is voor menig gangbare, industriële<br />

toepassing dé ideale oplossing.<br />

‘Dat Delta wereldwijd beschikbaar is,<br />

maakt dat de producten al voorzien zijn<br />

van de nodige keuringen en certificaten’<br />

beweging. De meer dan 9.000 ingenieurs<br />

die bij Delta aan de slag zijn, komen maandelijks<br />

wel met een nieuw innovatief product<br />

op de proppen. Delta draagt betrouwbaarheid<br />

en energie-efficiëntie hoog in het vaandel.<br />

Alle innovatieve oplossingen voldoen<br />

dan ook aan de hoogste eisen op dit gebied.<br />

Dat Delta bovendien wereldwijd beschikbaar<br />

is, maakt dat de producten al voorzien zijn<br />

van de nodige keuringen en certificaten. Een<br />

belangrijk element voor machinebouwers die<br />

hun machines wereldwijd in de markt zetten.”<br />

Delta zet wereldwijd vooral in op de uitbouw<br />

van lokale partnerschappen. “Net omdat het<br />

aanbod aan power supplies zo breed is. Als<br />

specialist kunnen wij klanten echt het juiste<br />

advies geven voor hun toepassing. Welke<br />

stroom of spanning heb je nodig? Hoe zit het<br />

met de inbouwgrootte? Tegen welke problemen<br />

loop je aan? Daar vinden wij de juiste<br />

antwoorden op. Een verkeerde keuze van voeding<br />

zal zich sowieso vertalen in een lager rendement<br />

van de machine. De combinatie van<br />

een mastodont van een producent met oog<br />

voor prijs-kwaliteit en met een lokale partner<br />

die technische oplossingen kan aandragen is<br />

een ijzersterke tandem om dat te vermijden”,<br />

aldus Van Dijck.<br />

Sterk in de breedte<br />

Om de breedte van het aanbod te tonen, stelt<br />

A&C Solutions hier graag drie producten aan<br />

u voor. Allereerst de nieuwe LYTE II serie. Van<br />

Dijck: “Deze voedingen voor het middensegment<br />

komen met uitstekende specificaties voor<br />

een zeer concurrentiële prijs. Ze zijn zeer compact<br />

gebouwd en behoren tot de kleinste in de<br />

markt voor dat specifiek vermogensgamma.”<br />

Aan het hele uiterste van het spectrum zitten<br />

high-end toepassingen voor offshore en windmolens.<br />

Dat bedient Delta onder meer met de<br />

DRM serie die zijn strepen verdient heeft in de<br />

marinesector. “Compacte voedingen met zeer<br />

hoog vermogen die voor heel specifieke applicaties<br />

dienen”, vat Van Dijck samen. Ten slotte<br />

is er een industriële automatisering een trend<br />

naar meer modulariteit en flexibiliteit. “Delta<br />

speelt daarop in met zijn MEG gamma, een<br />

serie configureerbare voedingen. De gebruiker<br />

kan zelf de zes uitgangen configureren volgens<br />

zijn noden om een oplossing op maat van zijn<br />

toepassing te krijgen”, sluit Van Dijck af. ■<br />

ia-online.be<br />

| 47


Tekst en beeld Valérie Couplez<br />

STRADDLE CARRIERS<br />

KRIJGEN TWEEDE ADEM<br />

De haven van Zeebrugge biedt directe toegang tot de Europese markt. Reden genoeg voor Cosco Shipping Ports<br />

(Hong Kong) om er, samen met de havens van Piraeus en Valencia, zijn vaste uitvalsbasis voor Europa van te maken.<br />

Straddle carriers zijn belangrijke voertuigen op een overslagterminal als deze. Een betrouwbare werking is dan ook<br />

cruciaal. Om onverwachte stilstanden te vermijden en hun levensduur te verlengen ging CSP Zeebrugge Terminals<br />

in zee met ABC <strong>Industrial</strong> Parts om de drives preventief te reinigen en te reviseren.<br />

De haven van Zeebrugge heeft enkele<br />

onmiskenbare troeven. De directe toegang<br />

van de Noordzee tot de terminal met een<br />

kaaimuur van 1,2 km is er daar zeker één van.<br />

Maar ook de infrastructuur mag er wezen. Met<br />

onder meer zeven ship-to-shore kranen met<br />

een reikwijdte van 65 m (wat zich vertaalt in<br />

24 containers in de breedte van het schip) en<br />

een hijshoogte van 53 m, 22 stradle carriers en<br />

2.340 m spoorlijn is CSP Zeebrugge Terminals<br />

perfect uitgerust om zelfs containerreuzen te<br />

ontvangen. Vandaag wordt bijna 1 miljoen<br />

TEU behandeld, de ambitie is om op termijn<br />

3 miljoen te bereiken. De technische dienst<br />

speelt daar een ondersteunende rol in. Energy<br />

specialist Steven Lowyck: “We willen de<br />

terminal uitbouwen tot een future proof en een<br />

state-of-the-art hub voor containeroverslag.<br />

Dat wil zeggen dat we de komende jaren<br />

nog veel uitdagingen hebben. Zo zijn we<br />

bijvoorbeeld bezig met een project om de<br />

48 | ia-online.be


Bart De Roo (links) en Steven Lowyck: “Door onze kennis te documenteren en die naast de expertise van ABC<br />

te leggen zijn we er in geslaagd om de levensduur van de straddle carriers te verlengen.”<br />

‘Door ze preventief te reviseren zullen we de levensduur<br />

bijna kunnen verdubbelen’<br />

CSP ZeebruggeTerminals heeft de ambitie om per<br />

jaar twee à drie straddle carriers te behandelen.<br />

verlichting te vervangen over de hele yard<br />

door slim gestuurde leds, waardoor het totale<br />

energieverbruik met 20% zal verminderen. We<br />

willen in alles wat we realiseren innovatief zijn.”<br />

Levensduur straddle carriers<br />

verlengen<br />

Een ander mooi voorbeeld is de aanpak van<br />

het onderhoud van de straddle carriers. Er<br />

rijden 22 van deze containerliften rond bij<br />

CSP Zeebrugge Terminals. Belangrijke werkkrachten<br />

dus om de containers van en naar<br />

de juiste locatie te brengen. “In een eerder<br />

project hadden we samen met ABC <strong>Industrial</strong><br />

Parts bepaalde onderdelen van de ship-toshore<br />

kranen laten reviseren in plaats van ze<br />

te moeten vervangen, wat een gigantische<br />

investering zou betekenen. Dus waarom dat<br />

ook niet toepassen op onze straddle carriers?<br />

En meer bepaald op de drives. Ervaring had<br />

ons immers al geleerd dat wanneer een drive<br />

sneuvelt, de schade meestal bijzonder groot<br />

is en dus moeilijk op een rendabele manier<br />

te herstellen. Bovendien zouden we zo hun<br />

levensduur aanzienlijk kunnen verlengen”, vat<br />

control engineer Bart De Roo samen. Wederom<br />

een kolfje naar de hand van ABC <strong>Industrial</strong><br />

Parts. Want de samenwerking aan de ship-toshore<br />

kranen was bijzonder vlot verlopen.<br />

Nauw overleg met ABC<br />

Sindsdien levert CSP Terminals Zeebrugges<br />

de drives uit de straddle carriers systematisch<br />

aan bij ABC <strong>Industrial</strong> Parts. Aangezien elke<br />

straddle carrier er in totaal zeven bevat, is dit<br />

een flink uit de kluiten gewassen project. CSP<br />

ZeebruggeTerminals heeft de ambitie om per<br />

jaar twee à drie straddle carriers te behandelen.<br />

Lowyck: “We willen hier eigenlijk een volledige<br />

set in reserve hebben voor het geval er een<br />

straddle carrier uitvalt. Op die manier kunnen<br />

we productiestilstand vermijden. We halen<br />

de drives er zelf uit en bezorgen ze aan ABC.<br />

De drives worden volledig gedemonteerd en<br />

aan een grondige reiniging onderworpen.<br />

Alvorens de ouderdomsgevoelige componenten<br />

te vervangen, wordt de drive grondig<br />

geïnspecteerd. Is er een herstelling nodig dan<br />

gebeurt dat altijd in nauw overleg om te zien<br />

of de meerprijs te rechtvaardigen is.” Een<br />

bekend probleem zijn bijvoorbeeld lekkende<br />

condensatoren. Het zuur tast de onderliggende<br />

printplaat aan. “Er heerst vaak de misvatting<br />

dat elektronica eeuwig meegaat. Niks is<br />

minder waar. De elektronica in onze straddle<br />

carriers is niet alleen gevoelig aan veroudering,<br />

maar heeft ook te lijden onder het maritieme<br />

klimaat. Door ze preventief te reviseren zullen<br />

we de levensduur bijna kunnen verdubbelen”,<br />

weet De Roo.<br />

Flexibiliteit en leergierigheid<br />

sleutels tot succes<br />

Om de revisies op een vlotte en efficiënte<br />

manier te laten verlopen heeft ABC <strong>Industrial</strong><br />

Parts, in hun hoofkantoor in Kruisem, zelf<br />

een testopstelling opgebouwd. Hiermee<br />

konden ze een professionele en kwalitatieve<br />

aanpak garanderen. De Roo: “Samenwerking<br />

is cruciaal in dit project. Refu drives zijn zeer<br />

specifieke en dure componenten die niet tot<br />

de standaarddrives behoren. Door onze kennis<br />

te documenteren en die naast de expertise van<br />

ABC te leggen zijn we er toch in geslaagd ze<br />

een tweede adem te geven. Dat ABC bereid<br />

was om die steile leercurve te doorlopen en<br />

ook te investeren in de nodige apparatuur<br />

zegt iets over hoe flexibel en leergierig ze daar<br />

zijn. Een zeer fijne partner om mee samen te<br />

werken.” CSP ZeebruggeTerminals is tevreden<br />

dat ze deze stap gezet hebben om toekomstige<br />

defecten te vermijden. “Door de ouderdom van<br />

de drives wordt de nood hoger. Maar dankzij<br />

de samenwerking met ABC blijft alles hier<br />

vlot draaien en kunnen we stap voor stap ons<br />

rollend materieel blijven vernieuwen zonder<br />

plots voor zware, onverwachte investeringen<br />

en stilstanden te staan”, besluit Lowyck ■<br />

ia-online.be<br />

| 49


Tekst en beeld Lenze<br />

MET INTELLIGENTIE NAAR<br />

MEER EFFICIËNTIE:<br />

SLIMME SERVO-AS<br />

MET IIOT-FUNCTIES<br />

Een innovatief motion control concept dat de complexiteit vermindert en<br />

moderne, intelligente functies voor IIoT biedt, creëert voordelen voor OEM’s<br />

en machineoperatoren. De slimme servo-as van Lenze bereikt tot 20%<br />

snellere cyclustijden. De oplossing toont ook zijn voordelen in de techniek.<br />

Lenze heeft zijn slimme servo-as ontworpen als<br />

een krachtbron met een hoge schaalbaarheid.<br />

De combinatie van i950 inverter, g700<br />

planetaire tandwielkast en m850 synchrone<br />

motor dekt zowel zeer nauwkeurige positioneringstaken<br />

als dynamische handling- en<br />

montagetoepassingen, robotica of conveyor<br />

oplossingen. Tegelijkertijd presenteert de<br />

i950 zich als een uitgebreide databron voor<br />

het <strong>Industrial</strong> Internet of Things (IIoT) en<br />

daarop gebaseerde servicemodellen - de<br />

slimme omvormer maakt het gebruik van extra<br />

sensoren overbodig.<br />

‘Meer prestaties ondanks<br />

minder complexiteit, meer<br />

data ondanks minder<br />

hardware, betere diensten<br />

door meer intelligentie’<br />

Zowel power als brains<br />

De aanpassing van verschillende taken en<br />

concepten in de industriële automatisering<br />

vereist enerzijds een hoge rekenkracht en<br />

anderzijds intelligente functies waarmee<br />

de eisen van Industrie 4.0 efficiënt kunnen<br />

worden geïmplementeerd. De Lenze i950<br />

omvormer is precies voor deze eisen ontworpen.<br />

Een voorbeeld hiervan is zijn<br />

ongewoon dynamische rekenprestaties. De<br />

geoptima liseerde kinematica van de omvormer<br />

houdt rekening met zowel de aandrijfas zelf als<br />

het achterliggende controlepad. Dit betekent<br />

dat fouten en afwijkingen veel sneller worden<br />

verholpen dan met standaardomvormers op<br />

de markt. Hierdoor wordt de doelwaarde in<br />

minder tijd hersteld en is de afwijking van<br />

de normale werking van de servo-as slechts<br />

minimaal. Tijdens het gebruik loont dit zich<br />

dubbel en dik. Enerzijds is er de hoge precisie<br />

in de positionering. Aan de andere kant is er<br />

de hogere snelheid die behaald kan worden.<br />

Voor de gebruiker betekent dit een aanzienlijke<br />

prestatie- en efficiëntiewinst (tot 20% hogere<br />

cyclustijden), die niet ten koste gaat van een<br />

lagere kwaliteit, maar gepaard gaat met<br />

betere resultaten.<br />

Informatiecentrum voor IIoT<br />

Toekomstgerichte fabrieksautomatisering moet<br />

rekening houden met de ontwikkeling naar<br />

het IIoT. Maar waar komen de benodigde<br />

gegevens vandaan? Bij het gebruik van extra<br />

sensoren komt veel kijken: bekabeling en<br />

besturingssystemen worden complexer, de<br />

plannings- en installatiekosten stijgen, net als<br />

de kosten voor materiaal en onderhoud. Lenze<br />

laat zien dat er een andere manier is. Intelligent<br />

gebruik van de reeds beschikbare gegevens<br />

van de servo-as maakt extra componenten<br />

overbodig. In plaats daarvan wordt de<br />

aandrijving zelf een sensor die de basis legt voor<br />

diensten zoals conditiebewaking. De Lenze<br />

ontwikkelingsdeskundigen adviseren hun<br />

partners over het opsporen van riemspanning,<br />

wrijving en inertieafwijkingen in bestaande<br />

Intelligent gebruik van de reeds beschikbare<br />

gegevens van de servo-as maakt extra<br />

componenten overbodig. In plaats daarvan wordt<br />

de aandrijving zelf een sensor die de basis legt<br />

voor diensten zoals conditiebewaking.<br />

gegevens en over het genereren van rendabele<br />

nieuwe servicemodellen op basis van deze<br />

gegevens.<br />

Gemakkelijk naar de cloud<br />

Gegevensverwerking voor conditiebewaking<br />

en predictief onderhoud kan worden<br />

uitgevoerd door de krachtige i950 gekoppeld<br />

aan de edge. IIoT betekent echter ook<br />

netwerken buiten de individuele machine<br />

om, bijvoorbeeld om verschillende systemen<br />

samen te monitoren, verschillende locaties<br />

centraal te onderhouden of te benchmarken.<br />

Dergelijke complexere taken worden meestal<br />

afgehandeld via cloudservices die het gebruik<br />

van machine learning en artificiële intelligentie<br />

mogelijk maken. Met de x500 gateway, in<br />

combinatie met het X4 Remote platform,<br />

ontvangen machinebouwers een kant-en-klare<br />

cloudoplossing die continue conditiebewaking,<br />

50 | ia-online.be


machineonderhoud op afstand en gebruiksvriendelijk<br />

assetmanagement omvat. OEM's<br />

en gebruikers zijn vrij om de cloudaanbieder te<br />

kiezen om hun IIoT-platform te bouwen.<br />

Eenvoudige koppeling aan het<br />

netwerk<br />

Lenze voldoet ook aan de eisen van de<br />

machine bouw als het gaat om bekabeling.<br />

De gestandaardiseerde One-Cable-Technology<br />

(OCT) vereenvoudigt het ontwerp van de<br />

machine verder. In plaats van afzonderlijke<br />

voedings- en datalijnen is slechts één<br />

enkele aansluiting nodig. Het open motorfeedbackprotocol<br />

geeft de motor gegevens<br />

digitaal door. In het geval van Lenze's MCS<br />

en m850 serie aandrijvingen stuurt het ook<br />

het encodersignaal en de motortemperatuur<br />

door. Dit maakt deel uit van het ‘drive<br />

as sensor’ concept, omdat resolvers en<br />

Enerzijds is er de hoge precisie in de positionering. Aan de andere kant is er de hogere snelheid die behaald<br />

kan worden. Voor de gebruiker betekent dit een aanzienlijke prestatie- en efficiëntiewinst (tot 20% hogere<br />

cyclustijden).<br />

motortemperatuursensoren hier kunnen<br />

worden weggelaten. Minder bedrading<br />

verlaagt de materiaalkosten en bespaart<br />

ruimte in de schakelkast. Bovendien worden de<br />

potentiële bronnen van fouten gereduceerd:<br />

verbindings- en bedradingsgerelateerde storingen<br />

komen minder vaak voor en het vinden van<br />

de oorzaak is eenvoudiger omdat er minder<br />

opties hoeven te worden getest.<br />

Conclusie<br />

De gebruiker vraagt om intelligentere en<br />

flexibelere machines. Omdat de efficiëntie<br />

tegelijkertijd moet toenemen, leidt een<br />

constante opwaardering - meer sensoren,<br />

meer interfaces, meer rekenkracht - niet tot<br />

het doel. Het antwoord van Lenze is: meer<br />

prestaties ondanks minder complexiteit,<br />

meer data ondanks minder hardware,<br />

betere diensten door meer intelligentie en<br />

consistente oriëntatie op toekomstbestendige<br />

technologieën zoals IIoT. De slimme servo-as<br />

als sterk motion control element in het<br />

Lenze-automatiseringssysteem combineert<br />

verschillende benaderingen die tijd- en<br />

kostenvoordelen opleveren voor de OEM en<br />

tegelijkertijd de productiviteitsdoelstellingen<br />

van de gebruiker ondersteunen. ■<br />

ia-online.be<br />

| 51


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

NAAR UITMUNTEND SMEREN<br />

Uitmuntendheid. Dat moet het streefdoel zijn bij de<br />

smering van machines.<br />

Elk smeerpunt in je productiesite moet geëvalueerd worden: geef ik het juiste smeermiddel, met de juiste dosis,<br />

aan de juiste frequentie, op het juiste punt, met de juiste gereedschappen?<br />

52 | ia-online.be


‘Er zullen altijd nieuwe en betere methodes ontstaan om<br />

bepaalde problemen aan te pakken’<br />

Wist u dat meer dan de helft van onderhoudsmanagers vindt dat smeren<br />

niet op wieltjes loopt in zijn productiesite? Het zegt iets over hoe moeilijk<br />

het is om deze tak van sport voor elke machine in uw productielijn op<br />

punt te krijgen. De sleutel tot een gesmeerd lopend machinepark is<br />

eigenlijk voortdurend bijsturen, want ook uw assets verouderen en de<br />

omstandigheden kunnen veranderen.<br />

Uitmuntendheid. Dat moet het streefdoel<br />

zijn bij de smering van machines. Zonder de<br />

juiste dosis smeermiddel kan er immers grote<br />

schade ontstaan. Schade die niet alleen geld<br />

kost, maar vooral ook oponthoud en dat kan<br />

u zich misschien nog minder veroorloven.<br />

Daarom moet uitmuntend smeren dus de<br />

norm zijn. Maar uitmuntend wil helemaal niet<br />

zeggen perfect, foutloos of zonder defecten.<br />

Dat is ook moeilijk te realiseren in de realiteit<br />

van elke dag op de werkvloer. Maar met<br />

deze vier eenvoudige stappen kan men wel<br />

een smeerprogramma van topniveau op het<br />

getouw zetten.<br />

1. Evaluatie<br />

Alles begint met een nulmeting. Hoe goed<br />

scoort uw smeerprogramma vandaag? Dat kan<br />

misschien het beste onder de loep genomen<br />

worden door een externe, onbevooroordeelde<br />

partij. Veel bedrijven zouden deze stap liever<br />

overslaan. Niemand hoort graag iemand komen<br />

vertellen hoe slecht ze wel bezig zijn. Maar<br />

het is een noodzakelijke stap om toekomstige<br />

veranderingen in het smeerprogramma en in het<br />

onderhoudsbudget te kunnen opvolgen. Uit zo<br />

een beoordeling komen verschillende zaken naar<br />

voren: wat je goed doet, waar de verbeterpunten<br />

liggen en hoe je de efficiëntie van veranderingen<br />

kan opvolgen. Het is de eerste stap om te weten<br />

te komen wat je nog niet wist.<br />

2. Planning<br />

Daarna is het tijd om te beginnen plannen<br />

hoe je van de situatie vandaag naar<br />

uitmuntendheid wilt raken. Doe dit grondig,<br />

want zonder een goede planning zal de<br />

volledige investering op niks uitdraaien. Hou<br />

rekening met alle mogelijke obstakels die<br />

je kan tegenkomen. Hoe meer je er al op<br />

voorhand kan identificeren, hoe gemakkelijker<br />

er je mee om zal kunnen gaan als het zo ver<br />

is. Plannen betekent ook punt voor punt de<br />

bestaande smeerpraktijken vergelijken met<br />

de aanbevolen praktijken. Elk smeerpunt in je<br />

productiesite moet geëvalueerd worden: geef<br />

ik het juiste smeermiddel, met de juiste dosis,<br />

aan de juiste frequentie, op het juiste punt,<br />

met de juiste gereedschappen? Vaak wordt<br />

er bij smeren uitgegaan van het principe ‘hoe<br />

meer, hoe beter’ en krijgt elk smeerpunt in de<br />

fabriek dezelfde behandeling. Maar er bestaat<br />

geen universeel smeermiddel dat alle machines<br />

draaiende kan houden. De belangrijkste<br />

factoren om rekening mee te houden zijn<br />

de omgeving, de bedrijfsomstandigheden<br />

en de toepassing. Van zodra je weet welke<br />

smeermiddelen je allemaal nodig hebt, kan je<br />

een optimaal aantal gaan bepalen. En om ze<br />

perfect in conditie te houden zal ook analyse<br />

van het smeermiddel, of het nu vet of olie is,<br />

cruciaal zijn. Kijk wat de kritische punten in uw<br />

productie zijn en voer daar geregeld analyses<br />

op uit. Documenteer ook hoe ze verder<br />

behandeld moeten worden zodat iedereen<br />

van het team dezelfde procedures toepast.<br />

3. Implementering<br />

Nu wordt het tijd om het plan te implementeren.<br />

De eenvoudigste manier om smering op te<br />

volgen is gebruik maken van onderhoudssoftware.<br />

Daar kan je alle smeerpunten<br />

en procedures in borgen. Het kan ook<br />

dat u zult moeten investeren in materiaal,<br />

bijvoorbeeld voor de analyse of de verdeling<br />

van smeermiddelen. Vergeet ook niet na te<br />

denken hoe je het materiaal wilt inspecteren<br />

en onderhouden. Maar onthoud vooral dat<br />

zelfs de modernste stufjes alleen niet zullen<br />

volstaan om uitmuntendheid in smeren te<br />

bereiken, je moet je team trainen in hoe ze de<br />

tools moeten gebruiken. ❯<br />

Onthoud dat zelfs de modernste stufjes alleen niet<br />

zullen volstaan om uitmuntendheid in smeren te<br />

bereiken, je moet je team trainen in hoe ze de tools<br />

moeten gebruiken.<br />

Om smeermiddelen perfect in conditie te houden zal<br />

ook analyse van het smeermiddel, of het nu vet of<br />

olie is, cruciaal zijn.<br />

ia-online.be<br />

| 53


DCR200i<br />

Camera-codelezer voor 1D- en 2D codes<br />

www.leuze.com<br />

Efficient Engineering is when a PLAN becomes EPLAN.<br />

6 redenen waarom u niet om 3D-ontwerp heen kunt<br />

Download het ebook<br />

https://solutions.eplan.be/download-ebook-2d-3d


Documenteer hoe smeerpunten verder behandeld moeten worden zodat iedereen van het team dezelfde procedures toepast.<br />

Dat houdt ook in dat ze een nieuwe mindset<br />

moeten krijgen waarin ze het belang van een<br />

goede smering beseffen. Als ze goed getraind<br />

zijn, zullen ze problemen kunnen identificeren<br />

lang vooraleer er een catastrofale stilstand<br />

gebeurt. Implementeren wil ten slotte ook<br />

zeggen dat de KPI’s moeten opgevolgd worden.<br />

Voor smering zijn dat onder andere de reinheid<br />

van het smeermiddel, de mean time between<br />

failures, verbruik van smeermiddel …<br />

4. Herevaluatie<br />

Wanneer je gecontroleerd hebt waar je staat,<br />

ingepland hebt hoe je uitmuntendheid kan<br />

bereiken en je plan ook effectief in voege<br />

hebt gebracht, moet je ook nog voortdurend<br />

herevalueren waar je je precies bevindt in het<br />

spectrum. Heb je al je doelen bereikt? Moet je<br />

‘Als uw medewerkers goed getraind zijn, zullen ze<br />

problemen kunnen identificeren vooraleer er een<br />

catastrofale stilstand volgt’<br />

meer doen? Zijn er nog bijkomende zaken om<br />

aan te pakken of te verbeteren? Het gaat er<br />

om op periodieke basis steeds te herevalueren<br />

of je nog steeds uitmuntendheid haalt. De<br />

definitie van uitmuntendheid verandert<br />

immers voortdurend. Er zullen altijd nieuwe<br />

en betere methodes ontstaan om bepaalde<br />

problemen aan te pakken. Hou dus de vinger<br />

aan de pols van nieuwe ontwikkelingen<br />

binnen de industrie en ga actief op zoek<br />

naar manieren om je smeerprogramma te<br />

verbeteren. Aarzel ten slotte niet om hulp te<br />

vragen van externe specialisten. Zij kunnen<br />

je rond bepaalde valkuilen heen loodsen.<br />

Uiteraard kan je ook zonder hulp dit punt<br />

bereiken, maar het kan fijner zijn om op<br />

iemand te kunnen betrouwen tijdens de reis<br />

naar uitmuntendheid. ■<br />

ia-online.be<br />

| 55


PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR VINDEN ONZE LEZERS UW COÖRDINATEN GEMAKKELIJK TERUG<br />

Branch<br />

Branchepartners zijn<br />

servicepagina's met<br />

een overzicht van<br />

de deelnemende<br />

bedrijven.<br />

Zowel in het tijdschrift als<br />

op de website, treft u een<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Alexander Dewaele: T +32 50 36 81 70 - E a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

IA-ONLINE.BE<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

is bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Op de website van <strong>Industrial</strong><br />

Banners en bedrijfsprofielen <strong>Automation</strong> zijn gekoppeld aan is redactionele bedrijfsinformatie<br />

artikelen, zo wordt<br />

optimale vindbaarheid van branchepartners onze branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit<br />

het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar, door de<br />

doeltreffend en efficiënt te<br />

QR code te gebruiken.<br />

vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle<br />

informatie over de branchepartners direct beschikbaar, door de<br />

QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Alexander Dewaele: T +32 50 36 81 70 – E a.dewaele@louwersmediagroep.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijf<br />

A&C SOLUTIONS<br />

Slachthuisstraat 68 bus 6<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 73 53 70<br />

F +32 14 73 53 71<br />

E info@ac-solutions.be<br />

W www.ac-solutions.be<br />

BINTZ TECHNICS<br />

Brixtonlaan 23<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 49 16<br />

F +32 2 720 37 50<br />

E info@bintz.be<br />

W www.bintz.be<br />

DYMATO AUTOMATION<br />

Ravelijn 48<br />

39<strong>05</strong> NV VEENENDAAL<br />

T +31 318 550 800<br />

E info@dymato.nl<br />

W www.dymato.nl<br />

KROHNE BELGIUM NV<br />

Noordkustlaan 16<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 466 00 10<br />

F +32 2 466 08 00<br />

E krohnebelgium@krohne.com<br />

W www.krohne.be<br />

GEFRAN BENELUX<br />

ABB NV<br />

Hoge Wei 27<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 718 63 11<br />

F +32 2 718 66 66<br />

E contact.center@be.abb.com<br />

W www.new.abb.com<br />

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING<br />

Guldensporenpark 28<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 232 50 01<br />

F +32 9 232 40 07<br />

E office.be@br-automation.com<br />

W www.br-automation.com<br />

“ENA 23 zone 3, nr 3910<br />

Lammerdries-Zuid 14A”<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 24 81 81<br />

F +32 14 24 81 80<br />

E info@gefran.be<br />

W www.gefran.be<br />

LAPP BENELUX<br />

Van Dijklaan 16<br />

5581 WG WAARLE<br />

T +31 40 228 50 00<br />

F +31 40 228 50 10<br />

E<br />

sales.lappbenelux@lappgroup.com<br />

W www.lappbenelux.lappgroup.com<br />

BALLUFF<br />

Researchpark Haasrode 1820<br />

Interleuvenlaan 62<br />

3001 LEUVEN<br />

T +32 16 39 78 00<br />

E info@balluff.be<br />

W www.balluff.com<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

GIBAS<br />

Sluiswachter 20b<br />

3861 SN NIJKERK<br />

T +31 88 540 60 00<br />

F +31 88 540 60 10<br />

E info@gibas.nl<br />

LEUZE ELECTRONIC<br />

Steenweg Buda 50<br />

1830 MACHELEN<br />

W www.gibas.nl<br />

T +32 2 253 16 00<br />

F +32 2 253 15 36<br />

BATENBURG<br />

Leuvensesteenweg 613<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 22 53 31 20<br />

E info@batenburgbelgie.be<br />

W www.batenburg-mechatronica.be<br />

DE-STA-CO BENELUX B.V.<br />

Amsteldijk 173<br />

1422 XZ UITHOORN<br />

T +31 297 28 53 32<br />

F +31 297 28 54 81<br />

E benelux@destaco.com<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

E info@leuze.be<br />

W www.leuze.com/nl/belgium<br />

W www.destaco.com<br />

MOTRAC HANDLING & CLEANING<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

DOBIT PRODUCTS<br />

Industrielaan 6<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 28 57 85<br />

E info@dobit.com<br />

IFM ELECTRONIC<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 481 02 20<br />

E info.be@ifm.com<br />

Noorderlaan 612<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 3 360 11 11<br />

F +32 3 360 11 10<br />

E info@motrac.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

W products.dobit.com<br />

W www.ifm.com/be/nl<br />

W www.motrac.be<br />

ia-online.be<br />

| 57


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijf<br />

TECHNOLEC BVBA<br />

MURRELEKTRONIK BV<br />

Hoogkamerstraat 337 bus 2<br />

WEG BENELUX S.A.<br />

Noorderlaan 147-b9<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 3 808 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 69 69<br />

F +32 3 710 69 70<br />

E info@technolec.be<br />

W www.technolec.be<br />

Rue de l’Industrie 30 D<br />

1400 NIVELLES<br />

T + 32 67 88 84 20<br />

F +32 67 84 17 48<br />

E info-be@weg.net<br />

W www.weg.net<br />

NORD AANDRIJVINGEN<br />

Boutersem Dreef 24<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T +32 3 484 59 21<br />

F +32 3 484 59 24<br />

E info@nord-be.com<br />

W www.nord.be<br />

SCHUNK INTEC N.V.<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

TRIVEST SOFTWARE GROUP<br />

Baaikensstraat 21/2<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E info@trivestsoftwaregroup.be<br />

W www.trivestsoftwaregroup.be<br />

WERMA BENELUX<br />

Poortakkerstraat 41C<br />

9<strong>05</strong>1 SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T +32 9 220 31 11<br />

F +32 9 222 81 11<br />

E info@wermabenelux.com<br />

W www.wermabenelux.com<br />

VEGA<br />

PEPPERL+FUCHS NV<br />

J. Tieboutstraat 67<br />

Metropoolstraat 11<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 644 25 00<br />

E info@be.pepperl-fuchs.com<br />

W www.pepperl-fuchs.be<br />

SIEMENS<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)<br />

T +32 2 536 21 11<br />

F +32 2 536 24 92<br />

E info@siemens.be<br />

W www.siemens.com<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 <strong>05</strong> <strong>05</strong><br />

F +32 2 466 88 91<br />

E info.be@vega.com<br />

W www.vega.be<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

PILZ BELGIUM CVBA<br />

Bijenstraat 4<br />

9<strong>05</strong>1 GENT (SINT-DENIJS-WESTREM)<br />

T +32 9 321 75 70<br />

F +32 9 321 75 71<br />

E info@pilz.be<br />

SIGMATEK<br />

POWERED BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +32 3 297 70 07<br />

E<br />

office@sigmacontrol.eu<br />

WAGO BELUX NV<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 717 90 90<br />

F +32 2 717 90 99<br />

E info-be@wago.com<br />

ZVS TECHNIEK<br />

Langenakker 131<br />

5731 KB MIERLO<br />

T +31 492 66 51 76<br />

F +31 492 66 63 79<br />

E info@zvstechniek.nl<br />

W www.pilz.be<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

W www.wago.be<br />

W www.zvstechniek.nl<br />

58 | ia-online.be


1:1 uitwisselbaar met<br />

1:1 warmtekrimphouders<br />

uitwisselbaar met<br />

uitwisselbaar met<br />

1:1 warmtekrimphouders<br />

1:1 warmtekrimphouders<br />

Hydraulische uitwisselbaar<br />

uitwisselbaar Expansie met<br />

warmtekrimphouders<br />

Hydraulische Gereedschapshouders Expansie<br />

met<br />

Hydraulische<br />

warmtekrimphouders<br />

Expansie<br />

Hydraulische Gereedschapshouders<br />

Expansie<br />

1:1<br />

Hydraulische<br />

Gereedschapshouders<br />

uitwisselbaar<br />

Expansie<br />

met<br />

Gereedschapshouders<br />

warmtekrimphouders<br />

Gereedschapshouders<br />

Hydraulische Expansie<br />

Gereedschapshouders<br />

Tot 5 zijden<br />

Tot volledig<br />

Tot zijden simultaan bewerken<br />

zijden<br />

Totvolledig Manueel 5 zijden Klemsysteem simultaan bewerken<br />

volledig Tot volledig 5 zijden simultaan bewerken<br />

Manueel simultaan Klemsysteem<br />

KSX bewerken<br />

Manueel<br />

volledig<br />

Klemsysteem<br />

Manueel Klemsysteem KSX simultaan bewerken<br />

Tot<br />

Manueel<br />

5KSX<br />

zijden<br />

Klemsysteem<br />

KSX<br />

volledig simultaan bewerken<br />

KSX<br />

Manueel Klemsysteem<br />

KSX<br />

Tot 90%<br />

Tot<br />

insteltijd<br />

Tot 90%<br />

besparen<br />

Tot 90% Snelwissel<br />

insteltijd besparen<br />

insteltijd Tot Pallettensysteem<br />

90% besparen<br />

Snelwissel<br />

insteltijd<br />

Snelwissel<br />

Pallettensysteem besparen<br />

Pallettensysteem<br />

Tot 90%<br />

Snelwissel<br />

insteltijd besparen<br />

Pallettensysteem<br />

Snelwissel<br />

Pallettensysteem<br />

© 2018 SCHUNK GmbH & Co. KG<br />

© 2018 SCHUNK © 2018 GmbH SCHUNK & Co. GmbH KG<br />

© 2018 SCHUNK GmbH & Co. KG<br />

© © 2018 2018 SCHUNK & Co. GmbH KG & Co. & Co. KG KG<br />

Alles voor uw<br />

Alles Bewerkingscenter<br />

voor uw<br />

Bewerkingscenter<br />

Alles voor uw<br />

Alles Bewerkingscenter<br />

voor uw<br />

Meer dan 7 500 componenten voor<br />

Meer werkstuk dan 7 en 500 gereedschap componenten voor klemmen.<br />

voor<br />

werkstuk en en gereedschap te te klemmen.<br />

schunk.com/equipped-by<br />

schunk.com/equipped-by<br />

schunk.com/equipped-by


Digital Enterprise –<br />

Thinking industry<br />

further!<br />

Driving the digital transformation by<br />

integrating automation, software, and<br />

cutting-edge technologies.<br />

siemens.be/industrie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!