12.11.2020 Views

Evergreen brochure

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 TOWNHOUSES EN 3 ROYALE APPARTEMENTEN<br />

1


2


3


INHOUDS-<br />

OPGAVE<br />

4


06 | DUURZAAM WONEN HEEFT NU EEN NAAM<br />

08 | SLA UW VLEUGELS UIT IN EN ROND ZEIST<br />

10 | INTERVIEW EVERT-JAN ROELOFSEN<br />

12 | KERCKEBOSCH IN EEN OOGOPSLAG<br />

14 | INTERVIEW JAKOB GRAMBOW<br />

16 | INTERVIEW FIER ARCHITECTEN<br />

18 | OVERZICHTSKAART EVERGREEN<br />

22 | ECOLOGICA<br />

26 | EVERGREEN WONINGTYPEN<br />

30 | PLATTEGROND - SOUTERRAIN<br />

34 | PLATTEGRONDEN - TOWNHOUSES<br />

52 | PLATTEGRONDEN - OPTIES TOWNHOUSES<br />

56 | PLATTEGRONDEN - APPARTEMENTEN<br />

70 | WONEN ZOALS U DAT WILT<br />

72 | REFERENTIES<br />

5


6<br />

VOORAANZICHT VAN DE 6 TOWNHOUSES (LINKS) EN DE 3 APPARTEMENTEN (RECHTS)


DUURZAAM<br />

WONEN<br />

HEEFT NU<br />

EEN NAAM<br />

Op een van de mooiste locaties van Kerckebosch (voormalige locatie<br />

WijkInformatieCentrum) wordt door NCB Projectrealisatie BV uit<br />

Harderwijk een bijzonder project gerealiseerd: <strong>Evergreen</strong>.<br />

De naam <strong>Evergreen</strong> roept vele associaties op; van iets dat een<br />

klassieker is en waarvan de waarde altijd behouden blijft, tot ‘altijd<br />

groen’. Het is karakteristiek voor dit project. De woningen - bestaande<br />

uit 3 royale appartementen en 6 bijzondere en ruime townhouses -<br />

zijn van hoogwaardige kwaliteit.<br />

De hoekstenen bij de ontwikkeling van dit plan zijn: comfort,<br />

veiligheid, duurzaamheid, kleinschaligheid en wonen in de natuur<br />

met alle voorzieningen op loopafstand.<br />

De architect heeft met het ontwerp en de situering van het plan zelf<br />

ook een evergreen gecreëerd. Dit door de gebouwen aan te laten<br />

sluiten op de prachtige, bosrijke omgeving van Kerckebosch, zowel<br />

qua vorm als qua materiaalgebruik. Het parkeren is zo uitgedacht dat<br />

de auto’s grotendeels uit het zicht blijven, zodat ook het uitzicht ‘puur<br />

natuur’ is.<br />

7


SLA UW VLEUGELS UIT,<br />

IN EN ROND ZEIST<br />

Zeist combineert de ontspannen sfeer van een dorp<br />

met stadse voorzieningen. Naast een gevarieerd<br />

winkel- en restaurantaanbod en diverse cultuur- en<br />

sportvoorzieningen - zoals een bioscoop, theater,<br />

bibliotheek, zwembad, golf- en tennisbanen - biedt<br />

Zeist een ruime keuze op het gebied van onderwijs<br />

en zorg en beschikt het over een eigen ziekenhuis.<br />

Historische panden en schitterende monumenten,<br />

zoals Slot Zeist, geven allure aan het dorp.<br />

De Zeister bossen op de Utrechtse Heuvelrug<br />

lopen eindeloos door langs Landgoed Heidestein,<br />

de Driebergse Traay, Landgoed Den Treek-Henschoten,<br />

de Doornse Kaap en gaan over in de Gelderse Vallei.<br />

Een bosareaal met heidevelden en stuifzanden dat<br />

begint in uw eigen voortuin! Rust, ruimte en sportieve<br />

ontspanning zijn hier gegarandeerd. En trekt u er<br />

bikend, wandelend, joggend of paardrijdend op uit<br />

dan kunt u zo maar wat natuurlijke ‘inwoners’ treffen.<br />

BEREIKBAAR<br />

Met een centrale ligging en uitvalswegen naar de A12<br />

en A28, goede busverbindingen en een eigen intercity<br />

station is de bereikbaarheid van Zeist uitstekend voor<br />

elkaar. Ook ligt er een uitgebreid fietspadennetwerk.<br />

Vanuit Kerckebosch is het centrum van Zeist hooguit<br />

tien minuten fietsen.<br />

8


EROP UIT<br />

In de directe omgeving is er van alles te beleven.<br />

Utrecht en Amersfoort met hun historische<br />

binnensteden liggen om de hoek. Beide kennen in<br />

alle seizoenen een interessante uitgaansagenda.<br />

En wat te denken van een ’s zomers terrasje langs<br />

de gracht, speciale winkeltjes of een museumbezoek?<br />

U heeft zo niet alleen alles in huis, maar beschikt<br />

ook over alles eromheen!<br />

KERCKEBOSCH<br />

Kerckebosch staat voor bos, heide en een<br />

parkachtig landschap. Het vrije gevoel zo de<br />

natuur in te lopen maakt een oergevoel los.<br />

Natuur en nieuwbouw gaan hier respectvol<br />

hand in hand. Om die reden is Kerckebosch<br />

diverse keren onderscheiden.<br />

9


HET VAKANTIEGEVOEL<br />

VAN KERCKEBOSCH<br />

EVERT-JAN ROELOFSEN<br />

DIRECTEUR | WIJKONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KERCKEBOSCH (WOM)<br />

Bijna wekelijks geeft Evert-Jan Roelofsen wel een<br />

rondleiding in Kerckebosch. Verschillende gemeenten<br />

en projectontwikkelaars zien het als voorbeeldproject<br />

. Voor universiteiten en hogescholen is de wijk<br />

interessant als afstudeer- of promotieonderwerp.<br />

Het mag duidelijk zijn: Kerckebosch wordt door heel<br />

bouwend Nederland gevolgd.<br />

Evert-Jan kwam in beeld toen het masterplan voor<br />

Kerckebosch er net lag. De ruimtelijke structuur van<br />

het plangebied was al bepaald. In een soort hoefijzer<br />

rond voormalige flats, mocht worden gebouwd. Eromheen<br />

lag het reeds bestaande landschap van dennenbos<br />

en heide. Daar tussendoor mochten zes kleine<br />

wijkjes worden aangelegd ‘die als vingers het bos<br />

instaken’. Vloeiend in elkaar overlopend, zodat het leek<br />

alsof deze wijk al tientallen jaren of langer bestond.<br />

Bij de start van de ontwikkeling van Kerckebosch<br />

bleken de marktomstandigheden echter veranderd.<br />

Ontwikkelaars vonden het risico inmiddels te groot<br />

om veel tegelijk te gaan bouwen. Noodgedwongen<br />

werden eerst de kleine buurtjes aangelegd. Dit had als<br />

positief effect dat alle betrokkenen steeds mee konden<br />

liften op de meest recente kennis, waardoor de diversiteit<br />

en duurzaamheid in de wijk nog groter werd.<br />

WAT IS DE BAND TUSSEN<br />

NCB EN KERCKEBOSCH?<br />

“NCB Projectrealisatie is een van de partijen die kleinschalig<br />

met ons ontwikkelt. Ze hebben goed werk<br />

verricht bij De Bosvlinders. Als wij tevreden zijn over<br />

de kwaliteit van het plan en over de samenwerking,<br />

wordt dat beloond en krijgt een ontwikkelaar nieuwe<br />

opdrachten. Daarom gaat de NCB nu ook met het plan<br />

<strong>Evergreen</strong> aan de slag.”<br />

WAT VERWACHT JE VAN EVERGREEN?<br />

“Dat het een markering wordt van de entree van<br />

Kerckebosch. De appartementen van <strong>Evergreen</strong><br />

liggen in een open locatie die opgaat in de<br />

omgeving. Hierdoor is het project als het ware<br />

‘te gast’ in het landschap.”<br />

WAT MAAKT HET LEUK OM IN<br />

KERCKEBOSCH TE WONEN?<br />

“Ik denk het vakantiegevoel. Mensen geven dat vaak<br />

aan mij terug. Daar ben ik trots op. Daarnaast doen we<br />

veel om een gemeenschapsgevoel te creëren. Zo is er<br />

een bewonersplatform opgericht. De WOM faciliteert<br />

de bewoners, bijvoorbeeld door geld te geven voor de<br />

aanschaf van planten of om om een buurtbarbecue<br />

te organiseren. Maar de mensen moeten het wel<br />

zelf doen. Met elkaar. Dan ontstaan er nieuwe<br />

verbindingen die een wijk tot wijk maken!”<br />

10


PRIJZEN EN PUBLICATIES<br />

De Falco Award voor de beste openbare ruimte<br />

2016<br />

In Europees Jaarboek Landschapsarchitectuur<br />

2018 opgenomen als innovative urban concept<br />

De (eerste) meest natuurinclusieve woonwijk<br />

van Nederland 2019<br />

Eerste prijs van de prijsvraag Bouwen+<br />

Biodiversiteit 2019<br />

Opgenomen in het Participatieverhaal 2020<br />

als ‘Inspirerend Kerckebosch’<br />

11


12


13


14<br />

‘HET VOELT STRAKS ALSOF<br />

EVERGREEN ER ALTIJD AL WAS’


ER IS NIETS MOOIER<br />

DAN WERKEN IN EEN<br />

GROENE OMGEVING<br />

JAKOB GRAMBOW | URBAN DESIGNER | WURCK<br />

Als stedenbouwer en landschapsarchitect Jakob<br />

Grambow Kerckebosch binnenrijdt, waant hij zich<br />

weer in het vakantieoord aan de Oostzee, waar hij<br />

vroeger veel kwam. Dit plan, waarbij de natuur de<br />

kern vormt, heeft een belangrijke plaats in zijn werk.<br />

Toen de gemeente Zeist in 2009 het masterplan voor<br />

Kerckebosch opstelde, werd ontwerpbureau WURCK<br />

gevraagd om een landschappelijke inrichting te<br />

maken voor de hele wijk. Zo werd landschapsarchitect<br />

en stedenbouwer Jakob Grambow een van de<br />

vormgevers van het plan voor Kerckebosch, waaraan<br />

hij vele jaren een groot deel van zijn tijd zou besteden.<br />

WOONBUURTJES<br />

Waar voorheen verouderde flatgebouwen stonden,<br />

is een plan gemaakt waarin de natuur en het bos<br />

nadrukkelijker onderdeel werden van de wijk en er<br />

verschillende woonbuurtjes zijn gecreëerd.<br />

BIO-DIVERSITEIT<br />

Het belangrijkste voor de ontwikkeling van<br />

Kerckebosch was het waarborgen van de ecologische<br />

en biologische diversiteit. De structuur van het gebied<br />

is grotendeels bepaald door de natuur. De hoofdader<br />

vormt de Kerckeboschlaan, die door het plan slingert.<br />

Daarnaast zijn er grote en kleinere natuurgebieden,<br />

zoals de heide en de eikenbossen, waarmee rekening<br />

moet worden gehouden. Ontwikkelaars wordt<br />

gevraagd aansluiting te zoeken bij de natuurlijke<br />

omgeving.<br />

THUISGEVOEL<br />

De plek van het voormalig kerkgebouw, of beter<br />

gezegd de entree van Kerckebosch waar NCB nu<br />

<strong>Evergreen</strong> ontwikkelt, is een bijzondere plek voor<br />

Jakob Grambow: ‘Je komt hier niet thuis als je de<br />

sleutel in het slot steekt, maar op het moment dat<br />

je de Kerckeboschlaan inrijdt.’<br />

NATUURGETROUW<br />

<strong>Evergreen</strong> staat met de voeten in de natuur. De<br />

appartementen en townhouses zijn zorgvuldig<br />

ingepast in het bos, waarbij het natuurlijke<br />

hoogteverschil in het terrein zichtbaar aanwezig blijft.<br />

De kloeke vorm en de donkere, natuurlijke kleuren,<br />

verwijzen nog zijdelings naar het kerkgebouw dat<br />

vroeger op deze plek stond. Parkeren kan in of onder<br />

het appartementengebouw. Zo blijft de omgeving<br />

bosachtig. Tussen en rondom de twee gebouwen<br />

blijven de bomen en andere bestaande planten<br />

staan, waardoor het straks voelt alsof <strong>Evergreen</strong> er<br />

altijd al was.<br />

15


LUCHT EN RUIMTE<br />

GEVEN EVERGREEN<br />

KARAKTER<br />

WILLEM-ALEX JANSEN | ARCHITECT | FIER ARCHITECTEN<br />

“Toen wij werden gevraagd door NCB Projectrealisatie<br />

om een ontwerp te maken, stond er eigenlijk nog<br />

niets vast”, vertelt Willem-Alex Jansen. “Dit project is<br />

het ‘sluitstuk van Kerckebosch’. Maar wat moest hier<br />

komen? In eerste instantie was die vraag vrij open,<br />

wat het bijzonder en spannend maakte.”<br />

“Normaal gesproken ontwerpen we samen<br />

met de opdrachtgever om de kernvraag te<br />

bepalen. We bespreken een eerste opzet met de<br />

projectontwikkelaar, die daar vervolgens op kan<br />

schieten. Samen gaan we zo richting het resultaat.<br />

De meeste opdrachtgevers staan verder van het<br />

proces af; er is geen emotionele betrokkenheid. Bij<br />

Sake Smid (projectontwikkelaar NCB) is het alsof hij<br />

zelf in het project gaat wonen. Hij is een gepassioneerd<br />

ontwikkelaar en wil graag iets bijzonders maken.<br />

Bij anderen wordt de balans meer afgewogen op<br />

opbrengst, bij NCB speelt kwaliteit een grote rol.”<br />

SPELEN MET DE NATUUR<br />

Uiteindelijk is besloten dat er maximaal 16<br />

wooneenheden in de vorm van appartementen<br />

mochten komen, tot drie lagen hoog. Het nieuwe<br />

ontwerp moest qua hoogte en omvang binnen de<br />

contouren van het bestaande bouwblok blijven<br />

en kreeg net als de voormalige kerk een robuuste<br />

uitstraling. Dit met behoud van de omliggende natuur.<br />

Van daaruit keek FIER naar wat er interessant zou zijn.<br />

Hoe creëer je ruimte en lucht? Hoe houd je het terrein<br />

open en geef je de natuur vrij spel?<br />

SPEELS EN ROBUUST<br />

De oplossing was een appartementengebouw met<br />

drie riante penthouses die als een soort ‘plakken’ over<br />

elkaar heen geschoven zijn. Door de gelaagdheid, het<br />

gebruik van natuurlijke materialen en het reliëf in het<br />

metselwerk, oogt het gebouw speels en toch robuust.<br />

Daar tussendoor groeien bomen, slingeren bospaadjes<br />

en is het vooral groen.<br />

‘NCB ONTWIKKELT ZO<br />

GEPASSIONEERD<br />

DAT HET LIJKT ALSOF ZE<br />

ER ZELF GAAN WONEN,<br />

KWALITEIT GAAT BOVEN ALLES’<br />

“Naast de appartementen hebben we - met een<br />

groene corridor daartussen - zes townhouses<br />

ontworpen. We wilden ze niet als een eenzijdig blok<br />

naast elkaar hebben. Door de woningen te laten<br />

verspringen ten opzichte van elkaar, hebben we<br />

ook hier ruimte en lucht weten te scheppen.” De<br />

natuurlijke uitstraling van <strong>Evergreen</strong> wordt versterkt<br />

doordat al het parkeren goeddeels ondergronds (onder<br />

de townhouses) of onder het appartementengebouw<br />

gebeurt. Hierdoor krijgt u als bewoner het gevoel<br />

middenin het bos te wonen. Is dat niet het<br />

ultieme vakantiegevoel?<br />

16


VOORZIJDE VAN DE 3 APPARTEMENTEN<br />

17


18<br />

<strong>Evergreen</strong> ligt op een ruime boskavel op een van de mooiste locaties van Kerckebosch. Waar vroeger<br />

het kerkgebouw van Het Apostolisch Genootschap stond, worden in een parkachtige setting 3 luxe<br />

appartementen en 6 bijzondere townhouses gerealiseerd. Alle woningen zijn voorzien van een of meer<br />

zeer royale buitenruimtes, waardoor u optimaal kunt genieten van deze schitterende en bosrijke omgeving.<br />

De locatie is omgeven door rust, ruimte en groen, maar toch op korte afstand van alle voorzieningen.<br />

De parkachtige setting kenmerkt zich door de fraaie vliegdennen en andere inheemse boomsoorten.


Op basis van het landschapsontwerp van Wurck zal het aanwezige groen in het aangrenzende gebied<br />

deels worden behouden en voor een deel nieuw worden aangelegd. <strong>Evergreen</strong> zal worden geïntegreerd<br />

in de natuur en de omgeving, waardoor het lijkt het alsof het er altijd al heeft gestaan. In <strong>Evergreen</strong> woont<br />

u letterlijk ín de natuur. De VvE, waar de woningen deel van uit maken, is de eigenaar van het omliggende<br />

terrein, waardoor de groene uitstraling blijft gewaarborgd. Hiermee wordt het gemeenschappelijke groen<br />

tegelijkertijd een verlengstuk van uw privé buitenruimte.<br />

19


20<br />

EVERGREEN<br />

BIG GREEN EGG<br />

In 1974 richtte Ed Fisher The Big Green Egg Company op.<br />

De populariteit van de keramische houtskool barbecue<br />

verspreidde zich snel. De dubbele ventilatieregeling en<br />

egale warmte maken dit tot een iconisch ontwerp.<br />

En dat proef je!


21<br />

TERRASAANZICHT TOWNHOUSE 1


ECOLOGICA<br />

Ontwikkelen in balans met de natuurlijke omgeving is een van de basisprincipes<br />

in Kerckebosch. In uw woning wilt u zich thuis voelen, een plek voor uzelf creëren.<br />

Eén waar het aangenaam en behaaglijk is. In <strong>Evergreen</strong> wordt comfortabel en<br />

sfeervol gecombineerd met duurzaamheid. De focus ligt op een prettig<br />

woon klimaat, een beter milieu, maar ook lagere energielasten!<br />

6 TOWNHOUSES & 3 ROYALE APPARTEMENTEN<br />

Woningborg-garantie<br />

Behoud van de natuurlijke bostuin en omgeving<br />

Gezonde woonomgeving<br />

Infiltratie van hemelwaterafvoer op eigen terrein<br />

Mandelig terrein; landschappelijke inpassing<br />

ontworpen door WURCK<br />

Energielabel A<br />

Gasloos wonen<br />

Bodemwarmtepomp voor verwarming én koelen<br />

HR++ beglazing<br />

RC-waarde 6,0 m2 K/W voor dak<br />

RC-waarde 3,5 m2 K/W voor begane grondvloer<br />

en 4,5 m2 K/W voor de gevels<br />

Vloerverwarming<br />

PV-panelen<br />

Gebalanceerde ventilatie, CO2-gestuurd<br />

DUURZAAMHEID MET COMFORT<br />

Bij het ontwikkelen van <strong>Evergreen</strong> is duurzaam bouwen een van de drijfveren. Zo worden er duurzame<br />

materialen toegepast en energie- en waterbesparende maatregelen getroffen. Daarnaast zorgen<br />

de goede isolatie van de vloer, het dak en de gevels - in combinatie met vloerverwarming - voor een<br />

toekomstgerichte en comfortabele woning. De zonnepanelen op het dak van uw woning (uit het zicht<br />

geplaatst) wekken stroom op. Niet alleen het wooncomfort wordt hiermee verhoogd, u reduceert ook<br />

de uitstoot van CO2 én houdt meer greep op uw energierekening. Het resultaat? De groenst denkbare<br />

toekomst met optimaal wooncomfort.<br />

22


ENERGIENEUTRAAL<br />

De woningen in <strong>Evergreen</strong> zijn energieneutraal. De EPC-waarde is 0,0. Dit betekent dat uw woning<br />

zeer energiezuinig is en het gebouwgebonden verbruik zelf wordt opgewekt. Dit wordt mede bereikt<br />

door de duurzame bodemwarmtepomp, hoge isolatiewaarden en de toepassing van PV-panelen.<br />

GASLOOS WONEN MET HULP VAN EEN BODEMWARMTEPOMP<br />

De woningen in <strong>Evergreen</strong> hebben geen gasaansluiting en zijn uitgerust met een bodemwarmtepomp.<br />

U heeft daarmee de toekomst in huis. Dit is een zeer energiezuinige en comfortabele verwarmingstechnologie.<br />

Een bodemwarmtepomp haalt door middel van verticale buizen de warmte diep uit de bodem.<br />

Met deze energie wordt de woning verwarmd. Door dit proces koelt de bodembron af tot hij in het voorjaar<br />

zover is afgekoeld, dat deze lage temperatuur gebruikt kan worden om de woning op warme dagen<br />

passief te koelen. In de zomer wordt de bron daardoor weer opgeladen met warmte die uit de woning<br />

naar de bron getransporteerd wordt. Zo begint het proces van regeneratie opnieuw. Met het systeem<br />

kunt u de woning zowel verwarmen als koelen. Tevens zorgt het voor warm tapwater. Door een buffervat<br />

kunt u direct warm water gebruiken. De woningen worden (m.u.v de kelder) volledig voorzien van<br />

vloerwarming met een temperatuurregeling per ruimte. Kortom: u woont comfortabel met lage energiekosten.<br />

Tegelijk levert u door aardgasloos te wonen een actieve bijdrage aan een duurzamere wereld.<br />

23


24<br />

3 APPARTEMENTEN


25


EVERGREEN WONINGTYPEN<br />

6 TOWNHOUSES<br />

Royale opzet met totaal circa 210 m² oppervlak (incl. kelder)<br />

Vrij indeelbare plattegrond met ruimte voor persoonlijke woonwensen<br />

3 terrassen aan de voor- en achterzijde en op de eerste verdieping (altijd een plekje in de zon)<br />

Exclusief parkeren in de kelder: 2 eigen parkeerplekken (veilig, comfortabel en praktisch)<br />

Mogelijkheid tot het plaatsen van een privé huislift<br />

26


3 ROYALE APPARTEMENTEN<br />

Zeer ruime appartementen met een woonoppervlakte van circa 155 tot 180 m²<br />

Overdekt parkeren, met een berging en een extra parkeerplek in de kelder onder de townhouses<br />

Riante privé buitenruimten<br />

Standaard twee badkamers<br />

27


VOORAANZICHT 6 TOWNHOUSES<br />

28


29


TOWNHOUSES<br />

SOUTERRAIN -1<br />

Townhouse 1 Townhouse 2 Townhouse 3<br />

30


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

Townhouse 4 Townhouse 5 Townhouse 6<br />

31


32<br />

ACHTERAANZICHT 6 TOWNHOUSES


33


1. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 1.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

24 m2<br />

111 m2<br />

72 m2<br />

207 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

37 m2<br />

4 m2<br />

28 m2<br />

69 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

34<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

01.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

35


2. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 2.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

37 m2<br />

108 m2<br />

70 m2<br />

215 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

38 m2<br />

17 m2<br />

28 m2<br />

83 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

36<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

02.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

37


INTERIEURIMPRESSIE BEGANE GROND TOWNHOUSES


3. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 3.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

37 m2<br />

107 m2<br />

79 m2<br />

223 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

38 m2<br />

17 m2<br />

28 m2<br />

83 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

40<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

03.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

41


4. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 4.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

34 m2<br />

104 m2<br />

66 m2<br />

204 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

38 m2<br />

14 m2<br />

28 m2<br />

80 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

42<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

04.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

43


INTERIEURIMPRESSIE BEGANE GROND TOWNHOUSES


EVERGREEN<br />

PERCOLATOR<br />

De Italiaan Alfonso Bialetti kreeg in 1933 het idee om heet<br />

water door gemalen koffie te persen met een achthoekig<br />

aluminium potje dat je warmstookt. Dat viel in de smaak.<br />

Bialetti maakt de evergreen nog steeds onder de naam<br />

‘Moka Express’.


5. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 5.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

34 m2<br />

104 m2<br />

66 m2<br />

204 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

38 m2<br />

13 m2<br />

28 m2<br />

79 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

46<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

05.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

47


6. TOWNHOUSE<br />

TOWNHOUSE 6.<br />

OVERZICHT<br />

OPPERVLAK<br />

Souterrain -1<br />

Begane grond<br />

1e verdieping<br />

Totaal oppervlak<br />

37 m2<br />

109 m2<br />

66 m2<br />

212 m2<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Patio begane grond<br />

Terras entreezijde<br />

Terras 1e verdieping<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

38 m2<br />

23 m2<br />

28 m2<br />

89 m2<br />

PARKEREN<br />

2 privé parkeerplaatsen in souterrain<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutrale en toekomstgerichte<br />

woning<br />

Privé lift mogelijk vanuit souterrain naar<br />

begane grond en 1e VD (schacht is reeds<br />

aanwezig)<br />

Vrij indeelbare woning<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Woning voorzien van een bodemwarmtepomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

48<br />

Souterrain -1 (zie ook pagina 30-31)


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

06.<br />

Begane grond 1e verdieping<br />

49


VOORAANZICHT 6 TOWNHOUSES<br />

50


51


TOWNHOUSES 1T/M06.OPTIES<br />

52 Optie werkkamer begane grond<br />

Optie slaapkamer en badkamer begane grond


De townhouses zijn vrij indeelbaar. U kunt uw woning volledig naar eigen wens inrichten. Wilt u een<br />

riante leefkeuken met kookeiland in het midden van uw woning of juist aan in de serre? De keuze is aan<br />

u. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een werkkamer of een slaapkamer met badkamer op de begane<br />

grond te realiseren. Dit zijn slechts enkele opties die mogelijk zijn.<br />

Heeft u andere wensen? Met de aannemer kunt u uw persoonlijke wensen kenbaar maken en indien<br />

mogelijk worden uw wensen gerealiseerd.<br />

Privé binnenhuislift Aesy A5000<br />

De townhouses zijn voorbereid voor een privé lift.<br />

Zo is er standaard een schacht aanwezig vanaf het<br />

parkeersouterrain tot de begane grond en verdieping.<br />

Standaard wordt deze schacht gebruikt als interne<br />

bergruimte. Als koper heeft u de mogelijkheid om hier<br />

een privé lift te plaatsen. Dit kan gelijk tijdens de bouw<br />

of later wanneer er behoefte aan is.<br />

Optie 2e badkamer verdieping<br />

53


ENTREE EN ACHTERZIJDE 3 APPARTEMENTEN


EVERGREEN<br />

VOLVO AMAZON<br />

In de nazomer van 1956 presenteerde Jan Wilsgaard<br />

de Volvo Amazon. Van de 297.000 exemplaren die<br />

in Zweden van de band liepen, zijn er nog 35.000<br />

geregistreerd en rijden er dagelijks 15.000. Tijdloze<br />

schoonheid kenmerkt de evergreen.<br />

55


7.<br />

APPARTEMENT<br />

BEGANE GROND<br />

APPARTEMENT BEGANE GROND<br />

OVERZICHT<br />

GEBRUIKSOPPERVLAK<br />

Totaal<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Terras voorzijde<br />

155 m2<br />

30 m2<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutraal en toekomstgericht<br />

appartement<br />

Volledig gelijkvloers wonen<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

PARKEREN<br />

1 overdekte parkeerplaats maaiveld<br />

1 parkeerplaats in souterrain townhouses<br />

Voorzien van een bodemwarmte pomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

Standaard 3 slaapkamers en 2 badkamers<br />

2 privé bergingen en parkeerplaatsen<br />

Ondergrondse parkeerplaats en extra berging per<br />

appartement in souterrain townhouses (zie ook pagina 30 en 31)<br />

56


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

57


INTERIEURIMPRESSIE WOONKAMER APPARTEMENTEN


8.<br />

APPARTEMENT<br />

1 e VERDIEPING<br />

APPARTEMENT 1 e VERDIEPING<br />

OVERZICHT<br />

GEBRUIKSOPPERVLAK<br />

Totaal<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Terras voorzijde<br />

Terras achterzijde<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

PARKEREN<br />

180 m2<br />

25 m²<br />

50 m²<br />

75 m²<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutraal en toekomstgericht<br />

appartement<br />

Volledig gelijkvloers wonen<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Voorzien van een bodemwarmte pomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

Standaard 3 slaapkamers en 2 badkamers<br />

1 overdekte parkeerplaats maaiveld<br />

2 privé bergingen en parkeerplaatsen<br />

1 parkeerplaats in souterrain townhouses<br />

Ondergrondse parkeerplaats en extra berging per<br />

appartement in souterrain townhouses (zie ook pagina 30 en 31)<br />

60


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

61


INTERIEURIMPRESSIE KEUKEN APPARTEMENTEN


EVERGREEN<br />

EAMES LOUNGE CHAIR<br />

De Eames Lounge Chair stamt uit 1956. Charles Eames<br />

en zijn echtgenote Ray Kaiser tekenden voor een van<br />

de belangrijkste meubelontwerpen ooit. De multiplexmodellering,<br />

in combinatie met aluminium en leer, maakt<br />

de stoel tot een evergreen van ongekend formaat.


9.<br />

APPARTEMENT<br />

2 e VERDIEPING<br />

APPARTEMENT 2 e VERDIEPING<br />

OVERZICHT<br />

GEBRUIKSOPPERVLAK<br />

Totaal<br />

PRIVE BUITENRUIMTE<br />

Terras voorzijde<br />

Terras achterzijde<br />

Totaal privé buitenruimte<br />

180 m2<br />

24 m²<br />

16 m²<br />

40 m²<br />

BIJZONDERHEDEN<br />

Energieneutraal en toekomstgericht<br />

appartement<br />

Volledig gelijkvloers wonen<br />

Gesitueerd op een ruim bosperceel<br />

Voorzien van een bodemwarmte pomp<br />

voor verwarmen én koelen (gasloos)<br />

PARKEREN<br />

1 overdekte parkeerplaats maaiveld<br />

Standaard 3 slaapkamers en 2 badkamers<br />

2 privé bergingen en parkeerplaatsen<br />

1 parkeerplaats in souterrain townhouses<br />

Ondergrondse parkeerplaats en extra berging per<br />

appartement in souterrain townhouses (zie ook pagina 30 en 31)<br />

64


Indelings- en interieursuggestie<br />

Schaal 1:100<br />

65


VOORAANZICHT VAN DE 6 TOWNHOUSES (LINKS) EN DE 3 APPARTEMENTEN (RECHTS)<br />

66


67


68


TIJDLOOS WOONPLEZIER<br />

Wie in Kerckebosch woont, bevindt zich in de meest natuurinclusieve<br />

woonwijk van Nederland. Mens en natuur gaan er samen in een<br />

gezond leefmilieu. In een omgeving die in alle opzichten nu al<br />

klaar is voor de toekomst en waarin u elke dag weldadige rust<br />

ervaart. Binnen én buiten. Een huis of appartement dat u past<br />

als een jas en u omringt met alle comfort. Dat is <strong>Evergreen</strong>.<br />

69


WONEN ZOALS U DAT WILT<br />

Het voordeel van nieuwbouw is dat u de eerste bewoner bent en uw huis volledig kunt aanpassen<br />

en afwerken naar wens. Al voordat de bouw van uw nieuwe woning start, kunt u kiezen voor aantrekkelijke<br />

opties. Niets is immers zo persoonlijk als uw woonwensen en daar luisteren wij naar. Wilt u een andere indeling,<br />

een tweede badkamer of een werkkamer? Het kán in <strong>Evergreen</strong>!<br />

Er zijn veel mogelijkheden om uw woning aan te passen aan uw individuele wensen. Nadat u besloten heeft<br />

een woning te kopen, kunt u tijdens een persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider uw woonwensen kenbaar<br />

maken en indien mogelijk daadwerkelijk laten realiseren!<br />

70


HET HART VAN ELK THUIS UW NIEUWE KEUKEN<br />

Het is belangrijk dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning. En de keuken – als hart van het huis – neemt hierbij een<br />

grote plaats in. Hier wordt gekookt, gegeten en de dag doorgenomen. Bij nieuwbouw heeft u de mogelijkheid<br />

bij uitstek om de keuken geheel naar uw eigen wens in te richten. De keuken is een erg persoonlijke keuze,<br />

daarom laten we die aan u. Met de aannemer kunt u nadere afspraken maken over het verplaatsen van<br />

leidingen en andere aanpassingen die eventueel nodig zijn om uw droomkeuken te realiseren.<br />

Comfort<br />

Duurzaam<br />

UW NIEUWE Energiezuinig<br />

BADKAMER, EEN OASE VAN RUST<br />

Ruimte<br />

Financieel aantrekkelijk<br />

Garantie<br />

Veilig<br />

Weinig onderhoud<br />

De <strong>Evergreen</strong>s zijn standaard voorzien van luxe afgewerkte badkamers en toiletruimten met luxe sanitair van de<br />

merken Villeroy Op maat & Boch en Grohe. Beide merken hebben zich bewezen door hun Geen kwaliteit tuinonderhoud<br />

en uitstraling. Hoewel<br />

de sanitaire ruimtes standaard zijn uitgerust met kwalitatief hoogwaardige producten, heeft u uiteraard de<br />

Exclusief in architectuur en projectgrootte<br />

Bijzondere omgeving<br />

mogelijkheid om deze geheel naar eigen smaak in te richten.<br />

71


NCB PROJECTREALISATIE<br />

NCB Projectrealisatie uit Harderwijk is als familiebedrijf al ruim 40 jaar actief in projectmatige<br />

woningbouw. Wij zijn een onafhankelijke projectontwikkelaar die, naast maatwerk voor de omgeving,<br />

ook maatwerk voor de consument hoog in het vaandel heeft. Daarmee richten wij ons vooral op<br />

kleinschalige ontwikkelingslocaties, waarbij we streven naar een optimale mix van enerzijds landschap,<br />

stedenbouw en architectuur en anderzijds woonbeleving, comfort, duurzaamheid en veiligheid.<br />

ZEIST ‘DE BOSVLINDERS’ - 6 BOSVILLA’S<br />

HOUTEN ‘DE GOEDE REEDE’ -<br />

22 WONINGEN EN 6 APPARTEMENTEN<br />

DE BRUIN PUTTEN<br />

Bouwbedrijf De Bruin-Putten heeft kwaliteit en vakmanschap al ruim 85 jaar hoog in het vaandel. Ook<br />

voor <strong>Evergreen</strong>. Met ervaren medewerkers en vanuit creatieve bouwkundige oplossingen realiseren<br />

zij zowel luxe woningbouw van woonwijk tot appartementencomplex. Utiliteitsprojecten maar ook<br />

woningonderhoud en beheer zijn er in goede handen. Persoonlijk contact met kopers vinden wij<br />

belangrijk. Uw wensen maken deel uit van het project. En juist dat maakt het elke keer bijzonder!<br />

PUTTEN ‘BRINKSTRAAT’ – 100 APPARTEMENTEN<br />

DRIEBERGEN – RIJSENBURGSEHOF – 23 WONINGEN<br />

72


ONTWIKKELING EN REALISATIE<br />

wUrck<br />

architectuur stedenbouw landschap<br />

VERKOOPINFORMATIE<br />

Peter van Ingen<br />

Oude Arnhemseweg 267<br />

3705 BE Zeist<br />

T. 030 699 13 41<br />

E. info@visserenvaningen.nl<br />

Richard van Dolder<br />

Laan van Beek en Royen 30<br />

3701 AJ Zeist<br />

T. 030 692 07 14<br />

E. zeist@drieklomp.nl<br />

PRODUCTIEVERANTWOORDING<br />

Deze <strong>brochure</strong> geeft een impressie van het project <strong>Evergreen</strong>, maar maakt geen fysiek onderdeel uit<br />

van de technische omschrijving of de contractstukken. Alle genoemde maten en oppervlakten zijn<br />

indicatief. Aan de inhoud van deze <strong>brochure</strong> kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.<br />

ARTIST IMPRESSIONS: Theo van Leur architectuur presentaties B.V.<br />

VORMGEVING: Endure Design<br />

TEKST EN PRODUCTIE: Addictions / Spijkerschrift Redactie & Tekstbureau<br />

© 2020 NCB PROJECTREALISATIE<br />

73


74


75


76<br />

WWW.EVERGREENZEIST.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!