KW53 website

silmondi

nr 53 oktober 2020

Kiwoord

Campustijdschrift Koninklijk Instituut Woluwe

LO tijdens corona

leef-leerklas

de triangel

Rots & Water


Colofon

Redactieraad

Lut Devroede, Noortje Janssens, Piet Ketele, Geert Maeckelbergh,

Alexia Mähler, Jessy Pauwels, Frauke Semal, Katrien Van

Hamme, Peter Verlaeken, Ineke Zimmerman

Hoofdredactie

Lut Devroede, Noortje Janssens, Frauke Semal

Eindredactie

Noortje Janssens, Geert Maeckelbergh, Frauke Semal

Verantwoordelijke uitgever

Katrien Van Hamme

Fotografie

Personeel en leerlingen

Redactiesecretariaat

lut.devroede@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

(voor het insturen van teksten)

Druk

Drukzo

Quellinstraat 49

2018 Antwerpen

Contactgegevens

Koninklijk Instituut Woluwe

Georges Henrilaan 278

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. 02 735 40 85 . fax 02 733 24 63

info@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Kiwoord verschijnt viermaal per jaar en is gratis voor alle

bewoners en personeelsleden van de campus

Koninklijk Instituut Woluwe

Oplage: 560 exemplaren

Webversie: www.kiwoluwe.org

De website is ook toegankelijk voor blinden.

Met de steun van

Vlaams Agentschap voor Personen

met een Handicap

Vlaamse Gemeenschapscommissie

directie Welzijn en Gezondheid

Projecten

Koninklijk Instituut Woluwe vzw

Coverfoto

Rots & Water: Enes test bij Horus hoe sterk hij staat

Fotograaf: Geert Van Daele

Inhoud

03 Voor-Kiwoord

Het Anker & Identiteit

06 Er zit meer in dan je denkt

BuBaO-De Sprankel

08 Leef-leerklas de manen

09 Aapjes zoeken in de tuin van de juf

09 Ik vind het hier wel leuk

10 Aqua en de Talentenarchipel

11 Rots & Water

11 Een appeltje hier, een banaantje daar

12 Nieuwe Autoriteit

13 Plezier in het park

13 Wat spannend, zo’n baby

14 LEGO Masters

14 Wij poolen graag

28 Mijn hobby

Secundaire school

15 Dag van de leerkracht

15 Vraag en aanbod in Ecoland

16 Coronamaatregelen

17 LO tijdens corona

18 Creatieve voorstelling

19 Spanning in de STEM-klas

2 KIWOORD . Inhoud

23 Artistieke uitingen van de leerlingen

Horizon

20 Raadseltocht

20 Het slaapkletsboek

Tito

21 Stapdriedaagse

TBD

24 (R)evolutionair bewegen

KIweetjes

04 Andere horizonten

05 Rode Neuzen Dag en Warmste Week

05 Trooper

22 Verslag van het Collectief overleg 11-02-2020

25 Nieuwe wegen voor

26 Onze groentjes

27 Agenda

27 Lief en leed

Deze editie van Kiwoord werd samengesteld tijdens

de periode september - 16 oktober. De inhouden van

sommige artikels zijn daarom niet langer conform

eventueel aangepaste COVID-19-maatregelen na

die periode.


Beste lezers

Corona, corona en nog eens corona. De laatste maanden is de wereld – ook de onze – helemaal

in de ban van dit virus. In februari dachten we nog dat het een stevig griepje was, maar reeds in

maart moesten we de deuren sluiten en ons gebouw superhygiënisch schoonmaken. We kregen

te horen dat we mondmaskers moesten dragen, maar er waren er geen beschikbaar. Wendy,

opvoedster bij de kleuters, ging naarstig aan het naaien en de eerste stoffen mondmaskers werden

geproduceerd. Voor dove kinderen en jongeren en kinderen met autisme is zo’n mondmasker echter

wel onhandig. Ze kunnen op die manier niet liplezen en moeilijk emoties aflezen van het gezicht. Via

de thuisbegeleidingsdienst kreeg ik een patroon van een mondmasker met venster uit Amerika. Ik

stapte naar Wendy en vroeg of ze hiermee aan de slag kon. En ja hoor, dat was een voltreffer. Zelfs

Marc Van Ranst vond het een goed idee en de journalisten nog meer. We verschenen in tientallen

kranten, een paar keer op televisie en zelfs in het buitenland werd het nieuws bekend.

Toch waren die mondmaskers ook niet alles. Ik moest wennen aan het moeilijker ademhalen met

zo’n mondmasker. Ook het vele handenwassen en gebruik van alcoholgel maakte mijn handen ruw

en pijnlijk. En hoe verder de pandemie ging, hoe droeviger de verhalen die we te horen kregen. Toen

ik hoorde dat corona bij iemand van de medewerkers echt wel hard had toegeslagen met onder

andere het overlijden van naaste familie, besefte ik hoe ernstig dit alles wel was.

Maar we moeten er de moed in houden en samen vooruit. Middenin de coronacrisis is er ook goed

nieuws: ik kreeg te horen dat we opa en oma gaan worden van ons eerste kleinkind, een meisje. We

waren heel blij bij het horen van dit verrukkelijke nieuws. Onze vrienden hadden al een naam voor

haar gevonden: pande-Mieke.

Ondertussen zijn we in de tweede golf beland. We werden geconfronteerd met de eerste coronauitbraak

binnen BuSO Horizon. De eerste klassen, leefgroepen en personeelsleden werden thuis

in quarantaine geplaatst. Door samen met het CLB en IDEWE (onze bedrijfsgeneeskundige dienst)

snel en accuraat te reageren, hebben we deze eerste uitbraak onder controle gekregen en hebben

de besmettingen zich niet verder verspreid, OEF.

In dit nummer van Kiwoord willen we jullie een inkijk geven in hoe we met corona omgaan binnen

het instituut. Bij code geel kunnen we met de jongeren nergens op stap, dus alles gebeurt bij ons op

de campus. Dat is een beetje eng, maar dankzij de creativiteit van ons personeel maken we er toch

toffe tijden van.

Veel leesplezier

Piet Ketele

Voor-Kiwoord . KIWOORD 3


Andere horizonten

voor onze algemeen directeur

Beste ouders, kinderen en jongeren, medewerkers en sympathisanten

Na 13 jaar actieve dienst in het Koninklijk Instituut te Woluwe, heb ik

besloten om andere horizonten op te zoeken. Vanaf 1 november word

ik gedelegeerd bestuurder van de inrichtende macht vzw Comité voor

Onderwijs Annuntiaten te Heverlee, voor de Leuvenaars beter bekend

als de zusters Annuntiaten van de school Heilig Hart in Heverlee.

Dertien jaar geleden startte ik in Woluwe als directeur van de beschutte

werkplaats TWI. Na een jaartje maakte ik de overstap naar het MPI

als opvolger van toenmalig directeur Paul Vervloessem. Samen

met Marc Brans, Michèle Denys en Mark De Keyser zetten we een

geïntegreerde samenwerking tussen de scholen en het MPI op. In het

BuBaO werd Michèle al snel opgevolgd door Mieke Van Loo, later door

Annigje Claes en vrij recent door Ineke Zimmerman. Een zestal jaar

geleden volgde Kika Carpentier Marc Brans op in het BuSO en Mark

De Keyser is nu opgevolgd door Thomas Caudron als administratieflogistiek

directeur. Zoals je kan lezen heb ik best veel directeurs

versleten. Samen hebben we heel wat watertjes doorzwommen.

In 2010 verheugde prinses Mathilde ons met een bezoek

voor ons 175-jarig bestaan. Een toffe dame die met haar

natuurlijke charisma indruk maakte. In 2012 startten grote

werkzaamheden en werden extra leefgroepen gebouwd. In

de jaren die volgden werden geleidelijk aan alle leefgroepen

opgefrist en heringericht. En dat die bouwwerken niet altijd

vlot verliepen, daar kunnen de medewerkers van het BuSO

wel over meepraten. Ik herinner me nog dat we na hevige

onweersbuien het water uit het secretariaat moesten trekken.

Alles wat we deden was met één doel voor ogen: de kinderen

en jongeren vooruithelpen om ze zo goed mogelijk voor te

bereiden op hun latere leven als volwassene in de steeds

complexere maatschappij. We stelden deze visie scherp

in onze identiteitsverklaring. Verkleed als kapitein van het

schip met een nieuwe identiteitsverklaring, kon ik eind

augustus 2014 iedereen welkom heten op de startdagen.

Ondertussen bouwden we gestaag verder aan ons

doelgroepenbeleid. Ik denk dat ik wel mag stellen dat we een

gekende waarde geworden zijn in het zorglandschap voor

kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis,

naast onze originele doelgroep van doven en blinden.

Vanaf november 2020 zal Harmen Lecok, voormalig medewerker

op het kabinet van mevrouw De Block, mij opvolgen als

algemeen directeur van het Koninklijk Instituut Woluwe.

Ik wil jullie allen bedanken voor alle fijne momenten die we

samen hebben meegemaakt, voor de collegiale samenwerking

die geleid heeft tot het realiseren van knappe projecten.

Ik wens Harmen, het Koninklijk Instituut Woluwe en jullie allen

een schitterende toekomst toe.

4 KIWOORD . KIweetjes / Afscheid

Groeten

Piet Ketele


Opbrengst Rode Neuzen Dag

en Warmste Week – BuBaO

Hartelijk dank voor jullie bijdragen aan onze acties voor Rode Neuzen Dag

en De Warmste Week.

Met de opbrengst hebben we voor de klassen en leefgroepen sensorisch

materiaal en kauwsieraden kunnen kopen als stressbestrijders.

Dit schooljaar gaan we deze evenementen op een andere manier

organiseren. Geldinzamelingen horen daar niet bij, maar jullie steun kunnen

we natuurlijk wel altijd gebruiken. Lees daarom zeker over onze Trooperlink

en hoe jullie kunnen bijdragen aan de aankoop van een nieuw speeltuig.

Ineke Zimmerman

Shop je online?

Doe de extra klik via

Trooper en steun gratis

onze school!

Al meer dan 600 bedrijven, zoals Bol.

com, Collect&Go en Bookings hebben

zich aangesloten om via Trooper

verenigingen te steunen.

Het concept is eenvoudig: je klikt

eerst op de Trooperlink en surft

dan naar je favoriete webshop.

Je betaalt niets extra’s en de

school krijgt een percentage op

je aankoop.

Onze lagere school spaart voor

een nieuw, uitdagend en aangepast

speeltuig op de BOOMspeelplaats; het

secundair kon al rekenen op 500 euro

extra voor schoolmateriaal en ook het

MFC is sinds vorige week een trotse

Troopervereniging.

Alvast bedankt!

Het MFC, BuSO en BuBaO hebben elk hun

eigen Trooperlink:

* BuSO:

https://www.trooper.be/kiwoluwe

* BuBaO:

https://www.trooper.be/bubaokiwoluwe

* MFC:

https://www.trooper.be/kiwoluwemfc

Sponsoring / KIweetjes . KIWOORD 5


De moeilijke momenten van nu

zijn de sterke verhalen van later

Daar deden wij aan mee.

Daar blijven we aan meedoen.

Een nieuw schooljaar, een raar schooljaar, een moeilijk schooljaar … Maar, al bij al zijn we blij dat we

terug naar school mogen komen. Dat we opnieuw onze leerlingen, onze vrienden, onze collega’s mogen

ontmoeten. Ook al is het op een afstand, ook al is het met een mondmasker.

In geen tijd hebben we onze structuren moeten aanpassen, klassen moeten herschikken, speelplaatsen

heringedeeld. Kortom, we hebben ons heel flexibel moeten opstellen om de school te reorganiseren in

deze periode van veel onduidelijkheden.

Het gaf en geeft ons de kans om samen te werken, samen op zoek te gaan naar de zin van dit alles. Hoe

komen we hier samen door? Waarom doen we wat we doen? Voor wie doen we wat we doen?

Misschien is de tijd rijp om onze IDENTITEITSVERKLARING en de VISIE VAN ZINZORG EN

PASTORAAT nog eens bij de hand te nemen en te toetsen aan:

Onze Missie: Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen

Ons Engagement: Inspirerend, verbindend, coachend, mensgericht, met een open geest

Onze Grondstroom: In de sporen van de Broeders van Liefde

Onze Drijfveren en Veerkracht: Geloof, Hoop en Liefde

Staan in onze eigen teksten nog echt geschreven, wie we zijn, wat we doen, waarvoor we het doen en

wat of wie ons hierbij inspireert? Hierover willen we dit jaar graag samen in dialoog gaan op een creatieve

manier.

Want…

Het Anker, Identiteit

6 KIWOORD . Het Anker / Jaarthema


Dit is ons jaarthema

2020 - 2021

Mijn onzichtbare rugzak

• We weten dat de rugzakken van degenen die we vandaag ontmoeten

voller zijn dan we spontaan denken. Iedereen, zelfs de allerkleinsten,

heeft een eigen verhaal.

• En wat heeft deze coronatijd niet allemaal in onze rugzak gestoken …

• Het zijn die rugzakken die ons maken tot wie we zijn.

• De rugzak wordt dan ook het symbool van het jaar!

We reiken een rugzak aan met 10 voorwerpen.

Elk voorwerp dient als metafoor voor iets dat ons kenmerkt:

BALLON: Ik heb meer geluk dan je denkt.

HOOFDTELEFOON: Ik heb meer ritme dan je denkt.

KUSSEN: Ik heb meer rust dan je denkt.

LUNCHPAKKET : Ik heb meer te delen dan je denkt.

POTLOOD: Ik heb meer creativiteit dan je denkt.

SLEUTELHANGER: Ik heb meer liefde dan je denkt.

SMARTPHONE: Ik ben meer verbonden dan je denkt.

SNOEPJES: Ik heb meer eigenaardige kantjes dan je denkt.

SPORTSCHOENEN: Ik ben sportiever dan je denkt.

ZAKDOEK: Ik heb meer verdriet dan je denkt.

“We wensen jullie op school,

op het internaat en thuis

een rugzak

vol verhalen

en liedjes

in vreemde talen

ervaringen

voor ‘t leven

en foto’s

die je mooie

herinneringen geven.”

Nicolasina Clement

Fijn schooljaar 2020–2021

Het Anker, Zinzorg & Pastoraat

Jaarthema / Het Anker . KIWOORD 7


Leef-leerklas

de manen

Dit schooljaar hebben we er een

kleuterklas bij. Naast de sterren,

de wolken en de zonnen, hebben

we nu ook de manenklas. In deze

leef-leerklas zitten zes kleuters: vijf

jongens en een meisje.

Kenmerken van deze leef-leerklas

zijn:

• een eenvoudig en overzichtelijk

leef-leerklimaat;

• de combinatie van een opvoedster

met een leerkracht, eventueel

aangevuld met therapeuten;

• een rustig dagritme;

• een vast weekprogramma met

aangepaste activiteiten;

• voorspelbaarheid, duidelijkheid

en continuïteit in begeleiding en

programma;

• extra aandacht voor specifieke

hulpvragen;

• kinderen zelfstandig leren

functioneren in het dagdagelijks

leven;

• transfer: het aangeleerde in

nieuwe situaties leren toepassen;

• prikkelarme inrichting van de leefleergroep.

Wendy en ik werken nauw

samen in één ruimte. We vullen

elkaar aan, zowel op het vlak van

schoolse dingen aanleren als

werken rond zelfredzaamheid.

Met juf Annelies koken we om

de twee weken wat lekkers en

leren we leuke liedjes. Met onze

sportmeesters Geert en Jody

turnen we, doen we aan yoga

en zwemmen we. Elke week

knutselen we ook.

In de leef-leerklas leren we dus

op ons eigen tempo. We oefenen,

herhalen en zetten kleine stapjes

vooruit!

Juf Nan

de manenklas

Wat is het verschil met de

andere kleuterklassen? De

naam, leef-leerklas, vertelt

het eigenlijk al. Binnen deze

groep werken we aan:

• redzaamheidvaardigheden,

zoals eetsituatie,

tanden poetsen en het

toiletmoment;

• sociale vaardigheden,

zoals gepast omgaan met

klasgenoten, gepast een

gesprek voeren en gepast

gedrag aan tafel;

• vrijetijdsvaardigheden,

zoals het verkennen van

verschillend spelmateriaal,

samenspel en een tijdje

bezig blijven.

8 KIWOORD . De Sprankel / Onderwijs


Aapjes zoeken

in de tuin van de juf

Op donderdag 24 september ging de zilveren klas

op bezoek in de tuin van juf Nele. Daar werd in de

buitenlucht ingeoefend wat de kinderen reeds leerden

in de klas:

• tellen tot 8;

• hun eigen naam in kleine letters lezen;

• het woordje ‘aap’.

In ons eerste spel zochten de leerlingen het rekenblad

met hun naam op. Daarop zagen ze hoeveel bananen

ze moesten verzamelen. Er stonden al enkele bananen

op hun blad en voor de andere bananen moesten ze

als een aap klimmen op het speelhuis, want daar

konden ze extra bananen ophalen.

In een ander deel van de tuin zochten de kinderen

naar het woordje ‘aap’. Er zaten natuurlijk ook

fopwoordjes bij. Wie het juiste woordje vond, kreeg

een drankbonnetje met een aap op.

Na een verdiende picknick mochten de kinderen

nog even spelen. De trampoline en het konijn waren

favoriet.

Juf Nele

1 2 3 4 5

6 7 8

nele

Dag allemaal

Mijn naam is Brianna en ik ben 10

jaar. Ik ben nieuw op deze school en

vind het hier wel leuk.

Ik zit in de groene klas en op woensdag

sluit ik aan in leefgroep Orkaan. Dan

eten we lekkere frietjes.

Ik vind het hier wel leuk

Ik hou van dansen. Dat doe ik al 7

jaar. De laatste jaren dans ik vooral

met TikTok.

Ik dans meestal alleen, maar ook

samen met mijn zussen.

Brianna

Sprankels / De Sprankel . KIWOORD 9


Aqua en de Talentenarchipel

Vanaf dit schooljaar gaan wij in de klas en leefgroep samen met jullie aan de slag met de Talentenarchipel.

‘Wat is een archipel?’, hoor ik jullie denken?

Een archipel is een verzameling eilanden. Ieder eiland heeft een eigen thema en een speciale vorm. Als je goed kijkt, zie

je dat de eilanden samen een mannetje vormen.

Iedere maand bezoeken we een ander eiland met een eigen thema.

Kijken jullie even mee wanneer we op welk eiland zitten?

september: Beweegeiland

oktober: Fijneiland

november: Wereldeiland

december: Wereldeiland

januari: Muziekeiland

februari: Taaleiland

maart: Beeldeiland

april: Denkeiland

mei: Sameneiland

juni: we bezoeken nog eens alle eilanden.

Op ieder eiland onderzoeken we de vraag ‘Wat zou jij graag doen?’. Samen onderzoeken en ontdekken we hoe we

het eiland vorm gaan geven. Op deze manier kan iedereen in de aquagroep zijn talenten laten zien of nieuwe talenten

ontdekken.

Wat is talent?

Talent is:

• op zoek gaan waarnaar jouw aandacht

uitgaat, wat jou energie geeft.

• wat jij graag doet, wat je graag wil doen.

• wat jij graag wil worden, waar jij in wil

groeien.

Talent is geen wedstrijd. Iedereen heeft zijn/

haar eigen talenten. Ieder kan met positieve

ervaringen binnen elk eiland ontdekken wat

hij/zij kan en wil doen. En vooral: “Waar wil

ik in groeien?”.

"Dit is iets dat ik wil. Dit is iets waar ik in

kan groeien."

Talentdenken: drie principes

1. Positief en waarderend

We gaan op zoek naar ieders kracht. Je kijkt niet naar jouw tekorten,

maar naar jouw krachten. Je kijkt naar wat lukt en laat je verrassen. Je

gelooft in jezelf. Je gelooft dat je kan groeien in jouw talent.

2. Jij aan het stuur!

Je ontdekt wat jou aanspreekt. Wij, juffen en opvoeder, gaan jou

versterken om hiermee aan de slag te gaan en te groeien. We doen

dit op een positieve manier zodat jij durft te tonen wat jij allemaal kan.

3. Uitdagend!

Talent kan heel veel zijn. Het draait niet enkel om het correct maken

van een oefening. Het gaat om wie jij wil en kan zijn. Ieder van ons

heeft meer dan één talent. Met uitdagende momenten in de klas en

leefgroep zetten we in op ieder zijn/haar talenten.

Bijvoorbeeld: jij kan heel goed dansen, maar je houdt ook van zingen.

Je hebt talent op Beweegeiland en op Muziekeiland. Wij gaan er dan

helemaal voor om die twee talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

In september zijn we al volop aan de slag

gegaan op Beweegeiland. We hebben

niet alleen lichamelijk veel bewogen; we

hebben ook andere manieren van bewegen

onderzocht zoals verschillende bewegingen

met papier, verf, een knikker, verschillende

sporten, Just Dance …

We vonden Beweegeiland super. Nu zijn we

helemaal klaar om Fijneiland te ontdekken.

Tot snel!

Liefs

aqua

10 KIWOORD . De Sprankel / Talent


Rots & Water

Sinds begin september geef ik Rots & Water

aan de jongste leerlingen van de lagere

school. Hiervoor schoolde ik me in het voorjaar

bij tot R&W-trainer. Het doel van de lessen

is om spelenderwijs sociale vaardigheden

aan te leren. De kinderen ontwikkelen hun

lichaamsbesef en zelfvertrouwen, waardoor

ze zich kunnen handhaven in groep. Tijdens

de eerste maanden leren de leerlingen voor

zichzelf op te komen of zich te beheersen.

Later leren ze zichzelf te verdedigen.

Sportieve groeten

Geert Van Daele

Hamza test bij Haroun hoe “sterk” hij staat!

(zilver)

Een appeltje hier,

een banaantje daar

Het fruit gaan verdelen met de roze klas. Hoe doen wij dat?

Eerst gaan wij naar het leraarslokaal.

Dan pakken wij het fruit met behulp van de kaartjes.

Hoe werken die kaartjes juist?

Je neemt een kaartje van een klas.

Op het kaartje staat de kleur van de klas en hoeveel kinderen er in

die klas zitten.

Je telt het fruit en doet dat in een zakje.

Je gaat naar de klas (de kleur van het kaartje) en dan vraag je:

“Hoeveel kinderen zijn er in jouw klas?”

De juf of meester zegt dan hoeveel het er zijn.

Je geeft het fruit aan de juf of meester en dan mag je terug naar je

eigen klas, JOEPIE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Noor Chaki

Leen De Valck

Sprankels / De Sprankel . KIWOORD 11


Nieuwe Autoriteit

Voor de juffen, meesters, opvoeders, staf en

directie start een nieuw schooljaar een weekje

vroeger dan voor de leerlingen, wanneer we

de klassen en leefgroepen klaarzetten om de

kinderen te ontvangen. Het grote startschot

dit jaar was een lesdag voor ons allemaal.

We kregen een hele dag uitleg over ‘Nieuwe

Autoriteit-Geweldloos Verzet’ van Haim Omer,

Israëlisch hoogleraar psychologie. Het was

de start van een meerjarenplan, want als

school en MFC willen we samen groeien in

deze methode.

Nieuwe Autoriteit, een moeilijk begrip. Ik probeer

het even uit te leggen: de bedoeling van Nieuwe

Autoriteit is om een basis te vormen waar wij

allemaal op kunnen werken, leren en leven. We

leren om samen met het hele team en de ouders

een steunnetwerk voor de kinderen te vormen,

om er allemaal samen voor het kind te zijn. In dit

steunnetwerk is aanwezigheid van elk van ons en

de relatie die we met het kind aangaan belangrijk.

Dat geldt ook voor eerlijkheid en duidelijkheid

naar elkaar en naar het kind. Tegelijkertijd hoort

ook geweldloos verzet tegen ongewenst gedrag

bij dit gedachtegoed.

Sommige juffen, meesters en opvoeders

kregen in die eerste week zelfs al een tweede

dag uitleg en konden oefenen. Andere collega’s

krijgen binnenkort de kans om de methode

verder te leren kennen. We proberen nu al veel

van de aanpak uit en zoeken nog hoe de theorie

kan worden gebruikt binnen De Sprankel.

Vanaf januari gaan we met een kleinere groep

aan de slag om zoveel mogelijk van deze

methode uit te proberen in de verschillende

klassen en leefgroepen. We weten dat dit een

project is waar we een aantal jaar mee bezig

zullen zijn. Wij kijken er alvast naar uit om

nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Wij hopen ook met de mama’s en papa’s

goed samen te werken om dit allemaal te

kunnen waarmaken; want, wie wil nu niet een

school die er voor de kinderen is? Zowel op

momenten dat het goed gaat, als momenten

waarop het moeilijk gaat en de kinderen even

wat meer hulp nodig hebben? En wie wil nu

niet graag samenwerken met de school om

de kinderen zo goed mogelijk te helpen? We

willen toch gewoon allemaal hetzelfde? Het

ALLERBESTE voor de kinderen!

Tessa Maes

12 KIWOORD . De Sprankel / Samen


Plezier

in het park

Woensdag 30 september zijn we met

Triangel A en Triangel B te voet naar het

Roodebeekpark gegaan. We speelden en

wandelden eerst in het bos waar de jongste

kinderen zochten naar verschillende

blaadjes, nootjes en schors om ze te

verzamelen in hun zakje. Nadien gingen

we een kijkje nemen bij de dieren: we

zagen vogels, geiten, een ezel, een pony,

konijntjes, kippen en vissen. De kinderen

hadden veel interesse in alle dieren. Om

het bezoek aan het park af te sluiten,

speelden we nog in de speeltuin die we

bijna helemaal voor ons alleen hadden. Na

een leuke namiddag maakten we ons klaar

en stapten we samen terug naar school.

Dimi & Macy

Opvoeders De Triangel

Wat spannend, zo’n baby

Op 10 september kreeg een van onze kinderen er een nieuw broertje bij. Omdat de

kinderen veel vragen hadden, planden we samen met de juf een lesmoment in.

De kinderen leerden welke verzorging baby's nodig hebben en wat mama's en papa's

doen voor de baby. De kinderen waren enorm geïnteresseerd en vonden het een

leuke les.

Nogmaals proficiat aan de ouders!

Dimi & Macy

Opvoeders De Triangel

Sprankels / De Sprankel . KIWOORD 13


LEGO

Masters

Hallo

Wij hebben een militair fort van LEGO gemaakt.

We hebben hier samen drie weken aan gewerkt.

Het fort heeft wapens, camera’s, bewaking en

het is heel zwaar.

Als je het zou zien, zeg je zeker “OOOOOOH!”

Als wij beroemd worden, kan iemand het fort van

ons kopen en zullen we er onze handtekening

bijzetten.

Volgende keer gaan we een groot

appartementsgebouw maken en nog meer grote

bouwwerken.

Dario (13) en Darius (10), leefgroep Orkaan

Wij poolen

graag

We hebben dit schooljaar een pooltafel in

leefgroep Sirocco.

Wij spelen hier elke middag en namiddag op.

We hebben veel plezier tijdens het poolen.

We moesten even oefenen in het begin, maar

door hard te oefenen kunnen we het nu heel

goed.

We zijn heel goed geworden.

We moeten er wel ons hoofd bij gebruiken en

goed nadenken.

We kennen de regels ondertussen heel goed

en spelen altijd eerlijk.

Wij poolen heel graag!!

Nio, Louis en Noah, leefgroep Sirocco

14 KIWOORD . De Sprankel / Sprankels


Dag van

de leerkracht

Beste collega's

5 oktober: Dag van de Leerkracht (en bij uitbreiding van de therapeut,

leerlingbegeleider, coördinator ...) - jullie dag!

Om er elke dag weer te staan voor onze leerlingen

en het beste van jezelf te geven,

om hen uit te dagen in hun groei naar volwassenheid,

voor je niet-aflatende zorg en zoektocht naar oplossingen,

voor je flexibiliteit, creativiteit en teamwork:

DANKJEWEL!

Katrien Van Hamme (namens alle directieleden)

Vraag en aanbod

in Ecoland

De leerlingen van 3ECO kregen op donderdag

24 september een wel heel bijzondere les.

Zo werden ze voor een lesuur lang de negen

bewoners van Ecoland, een land waar

maar één product te koop is: ijsjes! Alle

negen inwoners reageerden aanvankelijk

enthousiast, tot ze merkten dat de inkomens

in Ecoland toch niet zo eerlijk verdeeld waren.

“Hoezo mijn buurvrouw verdient het dubbele

van wat ik verdien? Dat is oneerlijk!”

Helemaal oneerlijk werd het toen de enige

verkoper van Ecoland zijn ijsjeskraam opendeed.

Een ervaren verkoper was hij nog niet. Het was

dus nog een beetje aftoetsen aan welke prijs hij

zijn ijsjes zou verkopen. € 2,50 per ijsje, dat moet

wel een redelijke prijs zijn, dacht hij. Helemaal

mis! Slechts één inwoner van Ecoland was bereid

met zijn huidig inkomen een ijsje te kopen.

Derde keer, goede keer. De ijsjesverkoper besloot

zijn prijs toch een beetje te verhogen: € 1,50 voor

een ijsje. Opnieuw reageerden de inwoners vrij

enthousiast. Enkelen haakten af, maar al snel stond

er weer een mooie rij voor het ijsjeskraam. De

verkoper verkocht weer naar hartenlust ijsjes. En

wat merkte hij? De laatste persoon in de rij kocht ook

het laatste ijsje; een perfect evenwicht tussen de

vraag naar ijsjes en het aanbod van onze verkoper.

Hij had de evenwichtsprijs gevonden; nu kon hij op

beide oren slapen.

Sofie De keersmaecker

Onze verkoper was gelukkig een intelligent man

en hij liet zijn prijs zakken naar € 1,00 per ijsje. De

inwoners van Ecoland reageerden enthousiast:

“Goedkope ijsjes, topnieuws.” De rij voor het

ijsjeskraam werd lang en de verkoper was in

een mum van tijd uitverkocht. Enkel de snelsten

konden een ijsje bemachtigen. Jammer, dacht de

verkoper, ik had een hogere prijs kunnen vragen

en meer winst kunnen maken …

Flitsen / Secundaire school . KIWOORD 15


Coronamaatregelen

In een samenleving die hard getroffen wordt

door het coronavirus doen we op school ons

uiterste best om een veilige leeromgeving

te bieden aan en te behouden voor onze

leerlingen. De coronamaatregelen zijn

dan ook goed voel- en zichtbaar in het

gebouw: op strategische plaatsen hangen

desinfectiedispensers, we volgen de pijlen

van het circulatieplan, houden afstand en

dragen onze mondmaskers.

Een pluim voor het personeel en de

leerlingen om vol te houden. # Samen tegen

corona.

Noortje Janssens

16 KIWOORD . Secundaire school / Maatregelen


Door de COVID-19-maatregelen zijn we

voor de lessen lichamelijke opvoeding uit

onze zalen verbannen. Sporten mag enkel

binnen bij regenweer of wanneer het echt

niet anders kan. Een mondmasker is dan

wel voor iedereen verplicht. SLIK

Gelukkig mogen de leerlingen hun mondkapjes

uitdoen wanneer we buiten sporten, joepie! Al

zijn er altijd leerlingen die dat vergeten en ze

dan ook buiten maar ophouden. Al bij al hebben

we een mooie eerste maand gehad en konden

we vrijwel altijd buiten sporten. We behelpen

ons met de beperkte plaats die we hebben

en laten ons niet afleiden door de andere

leerlingen, die door studie ook een plaatsje

zoeken op de speelplaats, of de skaters die

voorbij rollen.

Een dikke pluim voor de leerlingen die er

ondanks de vele aanpassingen en extra prikkels

toch in slagen om de lessen LO aangenaam

te laten verlopen. Die enkele keren dat we bij

regenweer toch de zaal in trokken, merkten we

dat binnen sporten met een masker echt geen

makkie is; adempauzes zijn dan een must.

Wij hopen alvast op vele zonnige dagen!

Tom De Keyser

LO tijdens corona

Maatregelen / Secundaire school . KIWOORD 17


Mijn hobby’s zijn gamen, met de hond wandelen,

films kijken, met vrienden spelen (maar dat kan

nu niet door COVID-19).

Creatieve voorstelling

In de les Nederlands kregen de leerlingen van 1B de mogelijkheid om op een creatieve manier iets over

zichzelf en/of over de eerste schoolweken te vertellen. Sommige leerlingen deden dit aan de hand van

een tekstje, anderen door een tekening of affiche. Veel kijk- en leesplezier!

Griet Pické

Hi, ik ben Luc mc.Carton en ik ben 1 van de 6

kinderen uit 1B.

Mijn huisdieren zijn 1 hond en 3 katten.

Mijn naam is Romain Laenens en ik ben nieuw

op deze school. Dit waren mijn eerste weken.

Week 1

Het was leuk. Ik heb veel over de school geleerd.

Ik heb ook voor de eerste keer mijn klas gezien.

De LBG’s (LeerlingBeGeleiders) zijn in ons klas

gekomen om de regels van de speelplaats en

van de hele school uit te leggen. Ik heb al goede

vrienden gemaakt en hebben samen al veel

gelachen ☺.

Week 2

Ik heb mijn eerste lessen gekregen van

meerdere meesters of juffen. Ik heb mijn eerste

keer studie gehad en het was saai ☹. Het was

ook de eerste keer dat ik mijn telefoon bij me

had tijdens de speeltijd ☺.

Week 3

Een leerling van onze klas was thuis, omdat

iemand van zijn leefgroep COVID-19 had.

Gelukkig was zijn test negatief.

Week 4

Ik heb mijn eerste toetsen gemaakt. Ik heb meer

goede dan slechte punten. Ik ben nog niet zo

goed in Natuur en Ruimte.

Week 5

Bij LO hebben we golf gespeeld en ik kon de bal

het hoogste slaan van iedereen.

Op school hebben we veel huiswerk en studie.

Ik voel me op deze school veiliger dan in de

lagere school. Hier wordt bijna nooit gevochten.

Wat ik van de school vind? Het is leuk en ik heb

veel goede juffen en meesters.

18 KIWOORD . Secundaire school / Welkom eerstejaars


Spanning

in de STEM-klas

Donderdag 1 oktober was een dag vol elektrische

spanning in de STEM-klas: waren onze leerlingen

wetenschap en technologie in staat om met aardappelen

en fruit voldoende volt te creëren om een ledlamp te

doen branden?

Met twee verschillende metalen – zinknagels en

koperen centen - , aardappelen, appels, citroenen,

krokodilklemmen, leds en kabels gingen ze aan de

slag. Na wat trial-and-error vonden de leerlingen

de plus en de min, konden ze de juiste hoeveelheid

aardappelen of fruit inschatten om voldoende spanning

op te wekken en ontdekten ze hoe ze de metalen

correct in serie moesten schakelen.

Elke leerling is erin geslaagd zijn of haar ledlamp te

doen branden!

Als het licht uitvalt komt het STEM-team te hulp! In ruil

voor wat citroenen welteverstaan …

Stefaan Van der Auwera

Technologie / Secundaire school . KIWOORD 19


Raadseltocht

Elke woensdag doen wij met de leefgroep een activiteit.

Om de buurt te leren kennen en bovendien de Google

Maps-vaardigheden wat aan te scherpen, stuurden wij,

de opvoeders, onze jongeren op stap. Ze moesten aan

de hand van raadsels belangrijke plaatsen uit de buurt

vinden en daar een selfie nemen om het volgende raadsel

te pakken te krijgen. Kunnen jullie het eerste raadsel

oplossen?

Deze plaats is ook een Belgische prinses. Je kunt er afdalen

naar het niveau van de humor in onze leefgroep … tenzij je

bang bent van de roltrap natuurlijk.

Leefgroep Atlantis

Slaap Kletsboek

Tijdens ‘de corona’ broeiden er leuke ideeën,

zoals de volgende coole ingeving van een

opvoedster uit cluster De Bron.

Onze opvoedster heeft zich tijdens de lockdown

beziggehouden met het in elkaar steken van een

dagboekje voor de jongeren. Het is gebaseerd

op het echte Slaapkletsboek, geschreven door

Michal Janssen (uitgeverij: Gezinnig).

Elke weekdag heeft één kleur en bevat leuke

opdrachtjes. Opdrachten om alleen te doen, of

samen als groep. Per dag kunnen de jongeren

ook kiezen om zichzelf een tip of een compliment

te geven. Hebben ze bijvoorbeeld een moeilijke

dag gehad, dan kunnen ze die tip onthouden voor

de volgende keer.

In het boekje kan ook elke dag gequoteerd

worden met één tot vijf sterren. Dat is een rustige,

maar toch toffe manier om je dag te beschrijven.

Een leuke herinnering dus aan het dagdagelijkse

leefgroepleven!

Alexia Mähler, leefgroep Oceaan

20 KIWOORD . Horizon / Leefgroep


TITO

stapdriedaagse

Deze zomer zorgde TITO (Time-In-Time-Outproject) voor

een streepje avontuur tijdens de zomervakantie, namelijk

een stapdriedaagse voor jongeren van 12 tot 18 jaar in een

natuurlijke, rustige omgeving. Er was plaats voor 5 jongeren,

maar uiteindelijk zijn we met 3 jongeren vertrokken. Naast

Toon en Liesbeth ging ook Priscillia mee; zij heeft nog stage

gedaan bij TITO.

Op woensdag moesten we vroeg verzamelen aan het gebouw

van TITO, *geeuw*. Samen namen we de trein, terwijl het grote

materiaal met het busje werd vervoerd naar Warmifontaine, de

plek waar we logeerden. Na een lange rit op de trein en een

lunchpauze, begon het eerste deel van de wandeling tot de

verblijfplaats. Een flinke 11 km! Tussendoor waren er pauzes

voorzien. Iedereen heeft het gehaald! Groot was de vreugde bij

aankomst. Eindelijk de beentjes even omhoog.

Op een schaduwrijke plek naast een riviertje zetten we onze

tenten op. Ja, we sliepen elk in een eigen tent! Uiteraard werd

er in de rivier gespeeld, werden kikkers gespot en steentjes in

het water gegooid. Na het lekkere avondeten en een kampvuur,

viel iedereen als een blok in slaap.

Dag 2 startte met het opruimen van de afvalzakken. Er waren

namelijk wasberen gesignaleerd in de regio en zij hielden ’s

nachts een feestmaaltijd toen wij aan het slapen waren. In de

voormiddag speelden we enkele groepsspellen om elkaar beter

te leren kennen en om voor een goede sfeer in de groep te

zorgen. In de namiddag stond een natuurwandeling gepland.

Sommigen hadden nog wat stramme spieren, anderen konden

nog gemakkelijk 5 km extra wandelen. Iedereen heeft het

knap gedaan. Als beloning was er ‘s avonds een heerlijke

barbecue voorzien en een kampvuurmoment waar we elkaars

talenten in de verf hebben gezet. Uiteraard konden gesmolten

marshmallows boven het vuur niet ontbreken, *njom*.

Op vrijdag was het opruimen, inpakken en poetsen geblazen.

Na een lunch aan het water en een tochtje met de pedalo’s,

moesten de laatste kilometers naar het treinstation gewandeld

worden. Met de trein keerden we terug. Uiteindelijk kwamen we

een uurtje later aan in het prachtige Brussel. Moe en voldaan

van de toffe driedaagse keerde iedereen terug naar huis.

Het was een hele fijne ervaring die we graag in de toekomst

herhalen!

Bedankt aan de hele groep om er samen zo’n fijne tijd van te

maken.

Liesbeth Adriaensen

Driedaagse / TITO . KIWOORD 21


Verslag collectief overleg/lokaal adviescomité

2020-09-22

Aanwezig: via zoom: Piet Ketele, Bart Renard, Kristel Singulé, Karolien Vandijck

Verontschuldigd: Nele De Breucker, Anke De Ruyter, Dennis Mosselmans

1. Overlopen vorig verslag

• Vergadering van het Collectief Overlegorgaan via Zoom is getest en werkt.

• Het document over de bezoekersregeling tijdens de coronacrisis werd overlopen en goedgekeurd.

• Het document over de heropstart tijdens de coronacrisis wordt overlopen en goedgekeurd.

• Nazorg kinderen corona

o Opvoeders bellen kinderen op, chatten of doen een onlinespelletje om de binding te

onderhouden met hen.

o Kris Demeter werkt een bevraging uit over de beleving en welzijn nu bij kinderen en

jongeren.

o De Sprankel: de MA’s bevragen de ouders of ze graag hebben dat de psycholoog van de

o

school contact opneemt.

Voor de Sprankel en Horizon blijft het aanbod gelden voor verdere onlinesessies bij de

psycholoog via video. Sommigen willen dat, anderen niet.

• Het kamp is met aangepaste coronamaatregelen doorgegaan en is geslaagd.

• Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Voorstelling nieuw directieteam MFC

• Algemeen directeur:

Piet Ketele wordt vervangen door Harmen Lecok.

• Directeur BuSO: Kika Carpentier

• Adjunct-directeur BuSO Woluwe: Katrien Van Hamme

• Pedagogisch directeur Kris Demeter

is op pensioen en werd vervangen door Valerie Bellen.

• Directeur BuBaO:

Ineke Zimmerman (sinds 01/09/2019)

• Stafmedewerker BuBaO en MFC Cindy Vleugels

• Directeur MFC: Piet Ketele wordt vervangen door Harmen Lecok.

• Logistiek directeur: Thomas Caudron (01/05/2020)

Dit schooljaar starten we dus met een vrij groot vernieuwd directieteam.

3. Status van coronamaatregelen

We kenden een spannende start van het schooljaar met een besmetting op een van de bussen. Door de

snelle reactie en het uitvoeren van het COVID-19-plan was de besmetting onmiddellijk ingedijkt en bleef

beperkt tot twee begeleiders (chauffeur en begeleider van de bus) en twee jongeren op de bus.

Initieel werden deze onmiddellijk in quarantaine gezet gevolgd door alle jongeren van de betrokken bus.

Daarna werden de klassen van de jongeren en de leefgroep in quarantaine gezet. De quarantaine heeft

gewerkt en de besmetting is beperkt gebleven tot de twee begeleiders en de twee jongeren.

Wel is er sprake van nevenbesmettingen (hoogrisicocontact) waarbij de quarantainemaatregelen moeten

worden toegepast voor een besmetting uit de privésfeer. Bv. broer van leerling besmet, dus leerling in

quarantaine; partner personeelslid besmet, dus personeelslid in quarantaine.

Deze besmettingen zullen meer voorkomen en dus moeten de quarantaineregels strikt opgevolgd worden.

22 KIWOORD . KIweetjes / Gebruikers


Wat betreft de algemene regels:

De kleurcode voor de school is geel en zal geel blijven tot tegenbericht van de gemeente Woluwe. De

jongeren kunnen dus voltijds aanwezig zijn.

Indien we zouden moeten overschakelen naar code oranje, houdt dit het volgende in:

Week 1 = de leerlingen van de 2e graad komen naar school, 3e graad blijft thuis.

Week 2 = de leerlingen van de 3e graad komen naar school, 2e graad blijft thuis.

Deze planning zal afwisselend gevolgd worden tot we terug naar code geel gaan.

Zo vormen we bubbels die we ook doortrekken naar de leefgroepen.

Momenteel lijkt alles onder controle.

Het nieuwe draaiboek voor de opstart van september geeft een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen.

4. Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2019

• De visie blijft onveranderd.

• We bespreken de hoofdpunten van het jaarverslag. Zie ook https://www.kiwoluwe.org/sites/default/files/

Jaarverslag%202019%20KIWoluwe.pdf

• We bespreken de financiële resultaten.

We hebben een verlies gemaakt van € -53.439,86, waar we een winst van € 50.000 begroot hadden.

Er werd meer geld uitgegeven aan bezoldigingen € 500.000, werkingskosten € 55.000 diensten € 14.000,

die niet voldoende gecompenseerd werden met verhoogde inkomsten VAPH € 314.000 en sociale maribel

€ 62.000 dossier € 46.000 meerwaarde en de beurswinst € 100.000.

Vermits we te veel personeel hebben ingezet, kunnen we dit jaar geen punten overzetten naar geld, dus

hiervoor moet niets goedgekeurd worden.

We hebben het akkoord dat we dit jaar krijgen om in balans te geraken, zodat we positief van start kunnen

gaan tegen 2021.

5. Varia

Nieuwe gebruikers: Via De Sprankel zijn er geïnteresseerden.

Folder van Sylvia kan gebruikt worden om gebruikers uit Horizon aan te trekken tegen de volgende

gebruikersraad.

Volgend Collectief Overleg via Zoom en vergaderzaal op 09 februari 2021 om 19 u.

Artistieke uitingen van de leerlingen

Ik, later als volwassene

Ik ben opvoedster

Zorg voor jongeren

Leer ze dingen bij

En bewonder ze

In mijn vrije tijd

Ga ik joggen, schrijven en muziek spelen

Zieke mensen bezoeken en spreken

Om nadien een boek te schrijven over

hun verhaal dat ze met me delen

Ik ben mama

Mamski is oma

Ik leer mijn kind spreken, lopen, tellen ...

"Oma zal goed op je passen"

Zal ik vol vertrouwen tegen mijn kind

kunnen zeggen

"Ik ben volwassen

maar zal trouw voor je zorgen

en elk moment voor je klaarstaan"

Diabetes heeft niet enkel slechte kanten, maar ook

goede. Het maakt deze mens-Pokémon van Levi in

ieder geval uniek! Levi De Keyser - 3HT

Zeg ik je nu, en ook later, mama

Alicia Akkermans - 3HT

Gebruikers / KIweetjes . KIWOORD 23


(R)evolutionair bewegen

Op 21 september was het ‘teamdag’

voor de thuisbegeleidingsdienst. We

gingen op deze prachtige nazomerdag

de sportieve toer op en waagden ons aan

een voormiddagje ‘Natural Movement’.

Een gedreven kinesitherapeut, die zich

dankzij zijn interesse in antropologie en

Afrika verdiepte in het natuurlijk bewegen

van de mens, introduceerde ons in deze

“unieke, originele en (r)evolutionaire

bewegingsvorm waar gezondheid, fitheid,

plezier, spel en natuur samenkomen.”

We gebruikten ons lichaam op verschillende

manieren: we bewogen, liepen, sprongen,

kropen, klommen in bomen, droegen,

balanceerden, speelden en … lachten. Soms

ging het traag en zeer bewust, soms snel en

zeer intens. We gingen op in spelletjes en

leerden stilstaan bij het natuurlijke proces van

speels leren. Ook de link met ons werk werd

gelegd. We verlegden grenzen, individueel en

in team, en durfden dingen waarvan we niet

gedacht hadden dat we ze zouden kunnen of

durven.

“Natural Movement verbetert connecties:

tussen lichaam en geest, tussen mensen

onderling, tussen mens en natuur”, staat op de

website te lezen. Dat effect kunnen we alleen

maar beamen. We waren het er unaniem over

eens dat het een zeer geslaagde teamactiviteit

was, én dat het ons team dichter bij elkaar

heeft gebracht. Voor nieuwe collega Fien was

het de ideale manier om haar plekje in ons

team te vinden.

‘Natural Movement’ is een aanrader, kijk dus

zeker eens op de website!

Liesbeth Matthijs

Website: https://www.movementislife.be/kopievan-natural-movement

24 KIWOORD . TBD / Teambuilding


Nieuwe wegen voor

Kris Demeter - oud-pedagogisch directeur Horizon en BuSO

Op 11 september ll. ging onze pedagogisch directeur Horizon, Kris Demeter op pensioen. Hij

bedankt alle medewerkers voor hun inzet, gedrevenheid en deskundigheid, voor de vele

boeiende gesprekken en voor het samen zoeken naar oplossingen voor jongeren wanneer het

moeilijk ging. Maar ook wij willen Kris bedanken voor zijn inzet, zijn steeds hartelijke babbels,

aandacht voor ieder ... Kris was ‘kampioen’ in verjaardagswensen. Kris, het ga je goed!

Valerie Bellen - pedagogisch directeur Horizon en BuSO

De afgelopen 22 jaren had ik het geweldige voorrecht om elke dag opnieuw heel veel te leren uit

de gesprekken met en de begeleiding van jongeren en hun ouders. Ik heb dat altijd met heel veel

plezier gedaan, maar eind vorig schooljaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn voorganger

en fantastische leermeester Kris Demeter zou immers eind juni 2020 met pensioen gaan. Een

aantal mensen in mijn omgeving fluisterden stilletjes in mijn oor dat ik deze sprong moest wagen.

Met een beetje koudwatervrees besliste ik om mijn curriculum in te dienen. Enige tijd later kreeg ik

goed nieuws te horen: vanaf 15 augustus zou ik op beleidsniveau mijn steentje mogen bijdragen

aan de pedagogische kwaliteit van onze MFC- en BuSO-werking.

Ik ben in augustus dan ook met heel veel enthousiasme begonnen aan deze nieuwe functie

van pedagogisch directeur. Mijn grootste stokpaardjes zijn het verbindend werken tussen de

verschillende disciplines alsook met het cliëntsysteem, het inzetten op het welbevinden van

onze werknemers, jongeren en ouders en het optimaliseren van onze communicatie tussen alle

betrokkenen. Daar liggen nog heel wat kansen en uitdagingen waarin ik samen met het hele MFCen

BuSO-team wil investeren.

Ik zal in deze functie weliswaar minder rechtstreeks contact hebben met jongeren en ouders, maar

ik hoop dat jullie me zullen blijven inspireren. Weet dat mijn deur blijft openstaan om te luisteren

naar jullie verhalen, bemerkingen en suggesties. Altijd welkom om eens binnen te springen!

Ik ben ook heel blij dat Nele Vandegaer mij opvolgt met haar expertise en haar warme persoonlijkheid.

Ik kan me geen betere opvolging wensen!

Thomas Caudron - administratief en logistiek directeur MFC

Sommige onder jullie zullen mij al kennen gezien ik de laatste 9 jaar voor TWI gewerkt heb. Begin

mei ben ik overgestapt naar het KIW om het directieteam te vervoegen ter vervanging van Mark De

Keyser, een nieuwe uitdaging waar ik met veel enthousiasme aan begin !

De job van administratief en logistiek directeur is heel gevarieerd en daar hou ik van. Zowat

alle ondersteunende diensten van het MFC passeren bij mij de revue: van de boekhouding en

(personeels-)administratie over de keuken en de huishoudelijke dienst tot en met de technische

dienst. Daar komt heel wat bij kijken! Gelukkig kan ik rekenen op een toffe ploeg en gedreven

medewerkers om alles in goede banen te leiden. Samen zijn we elke dag druk in de weer om alles

zo goed mogelijk te laten verlopen voor iedereen die hier op de campus werkt en in het bijzonder

voor onze kinderen en jongeren.

De meeste opvoeders hebben inmiddels de weg naar mijn bureel gevonden voor de kassa van de

leefgroepen of een of andere administratieve aangelegenheid.

Op dit moment ben ik volop bezig met de begroting 2021 en ook de grote verbouwingen verdienen

mijn volle aandacht. We zijn momenteel bezig met de verbouwing van Prekelinden en ik kan jullie

al verklappen dat we in de zomer van 2021 beginnen aan de bovenspeelplaats en de vernieuwing

van twee stookplaatsen. Allemaal erg boeiend, geen seconde om ons te vervelen!

Sofie De Mulder - maatschappelijk assistent De Sprankel en BuBaO

Mijn naam is Sofie, ik ben de nieuwe maatschappelijk assistent van de leefgroepen de manen, de

wolken, de sterren, roze A en roze B. Verder speel ik piano en als je het heel lief vraagt, zing ik een

liedje! Je zult mij weleens zien passeren door de gangen. Hopelijk zul je me herkennen met mijn

mondmasker aan.

Personeel / KIweetjes . KIWOORD 25


Onze groentjes

MFC

Amber De Jaeger

opvoedster HOR

Lise Hensmans

opvoedster HOR

Carolien De Laet

opvoedster HOR

Bouthayna

El-Morabit

nachtopvoedster

Ines Thienpont

verpleegkundige

Fien Tavano

thuisbegeleidster

OTT6

BuSO

OTT7

BuBaO

Ine Philips

leerkracht

Jens Debreucker

leerkracht

Seija Vanbiesen

leerlingbegeleidster

Sofie De Mulder

maatschappelijk

assistente

Birthe Selleslagh

Chiara Cumps Cloë Foquet Emily

Vandermeulen

Famke Coen Tine Thielemans Kaat Kelchtermans

Maya Nelubin

Nieke Verheyden Nina Polfliet Noëmie Bontoux Sarah Valvekens Sofie

Van de Velde

Soetkin

Verbruggen

Stefanie Brans

leerkracht

Laura Bagnoli

leerkracht

André Irabishohoje Steven De Prins

leerkracht leerkracht

Lieve Grammet

leerkracht

Fien Vranken Jessica Benou Anja Goossens Stijn Van Roey Elke De Laet Erna Verstricht Femke Joye

26 KIWOORD . KIWeetjes / Nieuwe personeelsleden vanaf 20200801


A

Algemeen

02-11-2020 - 08-11-2020 herfstvakantie

11-11-2020 Wapenstilstand

12-11-2020 pedagogische studiedag

13-11-2020 vrije dag

19-11-2020 sociale verkiezingen en forum

21-12-2020 - 03-01-2021 kerstvakantie

BuBaO – De Sprankel

02-12-2020 bezoek van de Sint

17-12-2020 kerstviering en kerstfeest

BuSO – Horizon

25-11-2020 Voorleesmarathon

17-12-2020 schorsingsdag en oudercontact

G

E

N

D

A

Lief en leed

Geboorte

05-05-2020 Wolf, zoontje van Habiba Boukhatem (opvoedster Horizon)

19-06-2020 Anna, dochtertje van Evelien Verschueren (coördinator OTT7)

03-07-2020 Guus, zoontje van Tine De Smet (oud-psychologe Horizon/BuSO)

05-07-2020 Anna, dochtertje van Annelies Beddegenoots (leerkracht BuBaO)

17-07-2020 Céline, dochtertje van Anja Grauwels (leerkracht BuSO)

19-08-2020 Laura, dochtertje van Annemie Maliet (leerkracht BuSO)

Overlijden

06-05-2020 Paul Schellemans, vader van Wendy Schellemans (opvoedster De Sprankel)

12-06-2020 Hilde De Cock, moeder van Marijke Van Nuffel (ondersteuner type 7)

15-07-2020 Diana Vervaele, moeder van Tim Veranneman (leerkracht BuSO)

Wij voelen mee met ieder die een dierbare verloren heeft.

Huwelijk

12-09-2020 Maya Nelubin (OTT7)

10-10-2020 Lotte Knight (OTT7)

Pensioen

30-06-2020 Nick De Clippel (leerkracht BuSO)

30-06-2020 Bruno Verhasselt (leerkracht BuSO)

11-09-2020 Kris Demeter (pedagogisch directeur Horizon/BuSO)

KIweetjes . KIWOORD 27


Mijn

hobby

Mijn passie is speedcuben

Ik kan goed speedcuben.

Het is zelfs een obsessie geworden.

Mijn lievelingscube is een 3x3.

Ik sta op de foto met een 7x7, de grootste die ik heb.

Mijn record met deze speedcube is denk ik 45 min.

Ik kan ook nog vele andere cubes maken: 2X2, 3X3, 4X4,

5X5, 6X6, SQWUAR-1, PIRAMIX, SKWEB, MEGAMIX …

Ik doe dit om mij bezig te houden en rustig te worden (De

meeste mensen worden hier net onrustig van, maar ik dus

rustig.)

Ik heb mijn broer geleerd om een cube 2x2 te maken.

Mathis, leefgroep Sirocco

28 KIWOORD . Secundaire school / Vrije tijd

More magazines by this user
Similar magazines