STICHTING SUVER NUVER BROCHURE - 3de druk

suvernuver

Stichting Suver Nuver

InfoRmaTie-

BroChure

over de stichting en medicinale cannabisolie

De heilzame effecten

Contra-indicaties en doseringsaanpassingen

In welke landen is cannabis gelegaliseerd?

De extractiemethode van stichting Suver Nuver

‘70 procent van de pijn is weg’

Interviews met Willy en zes anderen


Beste lezer,

In deze brochure staat veel informatie over het

medicinaal gebruik van cannabisolie en over onze

stichting Suver Nuver. Wat ikzelf heel leuk aan de

brochure vind, is dat een paar donateurs van onze

stichting de moeite hebben genomen om hun persoonlijke

ervaringen erin met u te delen. Uit hun verhalen blijkt wel

weer wat me al vaker is opgevallen: mensen reageren

heel verschillend op cannabisolie. Velen hebben er baat

bij naast hun reguliere medicijnen, anderen gebruiken het

bijvoorbeeld alleen als slaapmiddel of omdat hun gestel

geen zware pijnstillers meer verdraagt. En op weer een

andere groep heeft de olie geen merkbaar positief effect.

Het blijft kortom een kwestie van uitproberen en langzaam

opbouwen. En heel soms gebeurt er een klein wonder,

zoals met Jeroen. Zijn verhaal is te lezen in het interview

met zijn zus Annet: ‘We durfden het niet te geloven’.

Rinus Beintema, voorman van stichting Suver Nuver

2


Inhoudsopgave

Stichting Suver Nuver 4

1 Waar wordt cannabisolie voor gebruikt? 5

2 Locaties 5

Interview Annet: ‘We durfden het niet te geloven’ 6

3 Informatie 8

3.1 FAQ 8

3.2 Website

3.3 Facebook 8

3.4 Telefonisch contact 8

4 Is wietolie een geneesmiddel? 9

4.1 Regulerend effect 9

4.2 Contra-indicaties en doseringsaanpassingen 9

4.3 Wietsoorten 9

5 Worden de heilzame effecten van wietolie wetenschappelijk onderzocht? 10

6 Is het de bedoeling dat de wietoliegebruiker stoned of high wordt? 10

7 Heeft wietolie bijwerkingen? 11

8 Is wietolie verslavend? 12

9 Mag een gebruiker van wietolie autorijden? 12

10 Wat zijn de ervaringen per specifieke ziekte? 12

Interview Marijke: ‘Jaloers ben ik soms op mensen die erbij gebaat zijn’ 13

Interview Ger: ‘Iedereen heeft de beschikking over zijn eigen lichaam’ 14

11 Doseringsaanpassingen en contra-indicaties 15

11.1 Morfine en andere pijnstillers 15

11.2 Hartklachten en bloeddrukproblemen 15

11.3 Psychose-aanleg 15

11.4 Psychofarmaca 15

11.4.1 Slaapmiddelen 15

Interview Conny: ‘Ik heb weer een lichtpuntje’ 16

12 Zijn er verschillende soorten wietolie? 17

13 Wat is de extractiemethode van stichting Suver Nuver? 17

Interview Reginald: ‘Ik ben dolgelukkig met stichting Suver Nuver’ 18

14 Welke producten zijn verkrijgbaar bij stichting Suver Nuver? 20

Interview Gijs: ‘Dankzij wietolie adem ik veel gemakkelijker’ 21

Interview Willy: ‘70 procent van de pijn is weg’ 22

15 Donateur worden van stichting Suver Nuver 23

16 Wat is een social club? 23

17 In welke landen is het gebruik van cannabis gelegaliseerd? 23

18 Waarom is stichting Suver Nuver opgericht? 23

Adressen en informatiemiddagen 24

Colofon

Disclaimer

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat onvolledige of foutieve informatie is opgenomen.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s

Afgezien van de portretfoto’s bij de interviews: Sly Vegas - www.slyvegasphoto.com

Niets uit deze brochure mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting

Suver Nuver. Derde druk. Stichting Suver Nuver © 2020

3


Stichting

Suver Nuver

Stichting Suver Nuver bestaat sinds 2011.

De stichting werkt met vrijwilligers en

verstrekt cannabisolie voor medicinale doeleinden

aan (ernstig) zieken en anderen die

last hebben van kwalen of aandoeningen.

Cannabisolie is een verzamelnaam.

Hieronder vallen alle oliesoorten gemaakt

uit industriële hennep of wiet/marihuana.

Beide plantsoorten bevatten de Latijnse

naam “Cannabis”. Van industriële hennep

wordt bijvoorbeeld CBD-olie gemaakt.

De THC-houdende oliën worden

gemaakt uit wiet/marihuana, zoals

wietolie.

Suver nuver betekent ‘heel raar’

in het Fries.

Doelstelling van de stichting is om medicinale

cannabisolie toegankelijk te maken voor iedereen

die er baat bij heeft. Daarom kan iedere volwassen

persoon een nagenoeg gratis proefzakje

(Basisolie) bij de stichting bestellen (specifieke

informatie hierover is verkrijgbaar tijdens de

inloopbijeenkomsten en via www.suvernuver.org).

Het tweede doel van de stichting is legalisatie

van het gebruik van medicinale cannabis, en de

aanwakkering van de discussie hierover.

Om draagvlak te creëren, werft de stichting actief

nieuwe donateurs en leden op Facebook

(community building).

Stichting Suver Nuver is een stichting zonder

winstoogmerk. Er wordt gewerkt volgens het

solidariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat draagkrachtige

donateurs, naast de maandelijkse

donatie, een kostendekkende bijdrage per

bestelling overmaken. Verder krijgt de stichting

nog andere donaties, bijvoorbeeld van vrienden

en familieleden van zieken, en van collectes die

worden gehouden op verzoek van overledenen.

Hierdoor is het mogelijk ook zieken op het

bestaansminimum van cannabisolie te voorzien.

4


1 Waar wordt wietolie (THC) voor gebruikt?

De wietolie (THC) van stichting Suver Nuver wordt voor

verschillende doeleinden gebruikt:

• als pijnbestrijding

• om te ontspannen (bijvoorbeeld tegen stress vanwege

een (te verwachten) ziekteverloop

• als slaapmiddel

• als eetlustopwekker

• voor een betere stoelgang

• als ontstekingsremmer

• om vitaler te worden bij ernstige ziektes

• voor een betere levenskwaliteit

(tijdens chemokuren bijvoorbeeld)

Stichting Suver Nuver raadt altijd aan wietolie (THC) te

gebruiken in samenspraak met de behandelende arts.

2 Locaties

Om de doelstellingen te verwezenlijken, beheert stichting Suver Nuver

meerdere vestigingen. Deze zijn o.a. te vinden in: Leeuwarden, Groningen,

Zwolle, Eindhoven en Kerkrade (Parkstad).

In deze social clubs (zie paragraaf 16) vinden iedere week inloopbijeenkomsten

plaats. Belangstellenden kunnen dan vrijblijvend informatie

verkrijgen. Lotgenoten vinden en steunen elkaar op deze samenkomsten.

Af en toe worden er cursussen georganiseerd.

De adressen van de clubs, en de dagen en tijden van de inloopbijeenkomsten

kunnen veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op

www.suvernuver.org/socialclubs.

5


Interview met

Annet over haar

broer Jeroen

‘We durfden het

niet te geloven’

‘M

ijn jongere broer Jeroen van 34 jaar oud

heeft de Noordzeeziekte. Dat is een

zware, zeldzame vorm van epilepsie, de

officiële naam is North Sea progressieve

myoclonus epilepsie’, vertelt Annet, die zelf in de zorg

werkt. ‘De symptomen zijn wel wat te vergelijken met

Parkinson: zijn lichaam schokt voortdurend, 24 uur

per dag. Daarnaast had hij ongeveer eens per drie

maanden een heel zware epileptische aanval, waar

een dokter aan te pas moest komen om hem er weer

uit te halen.’

‘Hij zit vanaf zijn puberteit in een rolstoel’, vervolgt

Annet. ‘Deze zeldzame ziekte is ongeneeslijk, er is

weinig over bekend en de levensverwachting is slecht.

De laatste jaren zagen we Jeroen achteruit gaan.

Mensen met deze ziekte zijn bij hun volle verstand.

Hij werd er depressief van. Mijn ouders en wijzelf

dachten niet dat hij de veertig zou halen. Jeroen slikte

wel medicijnen tegen de epilepsie, maar die werkten

niet. De artsen wisten eigenlijk ook niet meer hoe ze

hem konden helpen.’

6


‘Mijn ouders associeerden

cannabis met stoned zijn

en drugs’

‘Mijn vriend had zich op internet wat verdiept in de

medicinale werking van cannabis. Maar mijn ouders

associeerden cannabis heel sterk met wiet, stoned,

drugs. Dus moesten we het heel voorzichtig ter sprake

brengen. En zij moesten van heel ver weg komen om

er open voor te staan. Maar op een gegeven moment

ging het zó slecht met Jeroen, dat mijn moeder zei:

“We gaan het proberen.”’

‘Baat het niet, dan schaadt het niet. Zo zijn we erin

gestapt’, vervolgt Annet. ‘Twee dagen nadat we ermee

waren begonnen, zat Jeroen stil. De schokjes waren

helemaal verdwenen. Het praten kwam weer terug.

Op een gegeven moment kon hij zijn voeten en

handen ook weer bewegen. Hij had de tillift niet meer

nodig om in bed te komen en kon zelfstandig naar de

wc gaan en zelfs weer lopen vanuit zijn woonkamer

naar zijn slaapkamer.’

‘In het begin durfden we het niet te geloven; het was té

mooi om waar te zijn. We hadden alle hoop opgegeven

en plotseling gebeurde dit! Fantastisch!’, lacht Annet.

‘Inmiddels zijn we twee maanden verder en nu gaat

het nog steeds heel goed. Ongelooflijk is het.

Natuurlijk zijn we ook bang dat het weer de verkeerde

kant op gaat, maar zelfs dán zijn we blij dat we dit

hebben meegemaakt. Eigenlijk hoop ik met heel mijn

hart dat het zo doorgaat en misschien nog verder

verbetert, maar ook nu al is zijn leven leefbaar. Hij

heeft ook geen zware aanvallen meer gehad en eerlijk

gezegd zie ik die ook niet meer aankomen, zoals

vroeger wel het geval was.’

‘Via de stichting ben ik in contact gekomen met de

moeder van een meisje met zware epilepsie. Zij is

van twintig aanvallen per dag naar twintig aanvallen

per week gegaan.’

‘Ik hoop echt dat het taboe op medicinale cannabisolie

eens zal verdwijnen, ook bij artsen. Niet alle cannabisolie

die te koop is, is van een goede kwaliteit, maar

bij stichting Suver Nuver weet ik dat het goed zit. Die

hebben ook de keuringsrapporten. Daarom denk ik wel

eens bij mensen die zo anti zijn: verdiep je er eens in.

Nu heeft niet iedereen er baat bij. De werking is heel

persoonlijk, ieder lichaam is nu eenmaal anders.’

‘Dankzij stichting Suver Nuver zijn we er achter

gekomen dat de THC in de olie de werkzame stof is,

die Jeroen nodig heeft. We zijn even overgestapt naar

CBD-olie, maar toen kreeg Jeroen een terugval.

Nadat we weer waren begonnen met de cannabisolie

met THC erin, ging het binnen een dag weer goed.’

‘Hopelijk gaat de

farmaceutische industrie

er niet mee vandoor’

‘Het zou mooi zijn als we de koers van de Verenigde

Staten gaan volgen. Daar zijn allerlei soorten cannabisolie

verkrijgbaar, met extracties naar soort en

werkzame ingrediënten. Het zou niet best zijn als de

farmaceutische industrie ermee vandoor gaat, zoals in

Engeland gebeurt. Hopelijk waakt onze regering daar

voor. Niet alleen vanwege de prijs, maar ik ben ook

bang dat er dan andere stoffen in terechtkomen. De

olie van Suver Nuver is 100 procent biologisch, zonder

toevoegingen. Ik hoop dat stichting Suver Nuver ook

de vrijheid krijgt om de olie verder te verspreiden.’

‘Het roken van

een jointje is

écht wat anders’

‘Mijn broer is nu veel levendiger. Hij fleurt

helemaal op en heeft weer plezier in zijn

leven. Hij kan nu ook zelf weer zijn rolstoel

voortbewegen met zijn voeten. Het is

wonderbaarlijk om mee te maken. Op internet

is er van alles over te lezen, maar nu zag ik

het met mijn eigen ogen. Het mooiste vind

ikzelf nog dat mijn ouders 100 procent zijn

omgedraaid. Ze waren altijd anti, maar zijn

nu helemaal pro. Dat is mooi om te zien. Ook

mijn moeder fleurt weer helemaal op nu het

zo goed gaat met Jeroen.’

‘Mijn broer woont in een woongroep en de begeleiders

en ikzelf denken dat er wel meer zieken baat zouden

kunnen hebben bij medicinale cannabis. Maar dat

moet dan in overleg met de familie gebeuren, en voor

velen is het gebruik van medicinale cannabis gelinkt

aan het roken van een jointje, maar dat is écht wat

anders. Je wordt ook niet stoned van de olie, behalve

bij een overdosering en daar waken we wel voor. We

bouwen heel langzaam een spiegel op in het bloed en

worden ook goed begeleid door stichting Suver Nuver.’

Inmiddels heeft Jeroen zelf een interview kunnen geven

over zijn ervaringen met cannabisolie. Dit verscheen in

de Leeuwarder Courant op 14 januari 2017.

7


3 Informatie

Mensen die overwegen cannabisolie te gebruiken voor

medicinale doeleinden en/of donateur willen worden

van stichting Suver Nuver kunnen zich, naast deze

brochure, op verschillende manieren laten informeren.

Om (nadere) informatie in te winnen kunnen geïnteresseerden

ook langskomen op de inloopbijeenkomsten in

de social clubs. De inlooptijden en adressen staan op

de achterpagina, deze kunnen echter veranderen.

De meest actuele contactgegevens zijn te vinden op

www.suvernuver.org/socialclubs.

3.1 FAQ

Inlezen kan bijvoorbeeld bij de FAQ:

www.suvernuver.org/faq.

Hier worden de veel voorkomende vragen beantwoord.

Zit uw vraag/antwoord hier niet bij, dan kunt u een mail

sturen naar info@suvernuver.org.

3.2 Website

Algemene informatie staat op de website van de

stichting: www.suvernuver.org. Hier vindt u verder nog:

een evenementenkalender, een nieuwsoverzicht

(krantenartikelen, verslagen van bijeenkomsten

enzovoort), een partnerlinkpagina en links naar de

drukbezochte Facebook-groepen van stichting Suver

Nuver.

3.3 Facebook

De aankondigingen van de Facebook-groep “(Medical)

Social Club(s) Nederland - Stichting Suver Nuver”

bevatten veel praktische informatie. Verder voorziet

deze Facebook-groep haar leden van de laatste updates

met betrekking tot de stichting Suver Nuver.

- De Facebook-groep is oproepbaar met de link:

www.facebook.com/groups/352815794912884/

- De Facebook-pagina is oproepbaar met de link:

https://www.facebook.com/StichtingSuverNuver

Blijft u ondanks de voorhanden informatie met

vragen zitten, dan kunt u deze per mail stellen aan

info@suvernuver.org.

3.4 Telefonisch contact

Telefoon 058 204 56 49

Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van

14:00 tot 17:00 uur.

Keuzemenu 1: Uitsluitend voor gebruikersvragen

Keuzemenu 2: Uitsluitend voor inschrijving donateurschap

Voor alle andere vragen kunt u een mail sturen naar:

info@suvernuver.org

8


4.1 Regulerend effect

4 Is cannabisolie een geneesmiddel?

De heilzame kracht van cannabis is al van oudsher

bekend. Niet voor niets kunnen zieken in

Nederland - onder strenge voorwaarden -

bij apotheken cannabispreparaten op doktersrecept

krijgen. Deze zijn afkomstig van de enige

legale kwekerij in Nederland: de staatskwekerij

voor medicinale cannabis in Veendam.

Het is echter ingewikkeld om via deze weg

medicinale cannabis te bemachtigen. Bovendien

zijn de preparaten duur en slecht verkrijgbaar.

Inmiddels heeft stichting Suver Nuver

een aantal terugkerende effecten van

cannabisolie gesignaleerd. Afgaande

op de gebruikerservaringen, kan cannabis

een regulerend en positief effect

hebben op: de bloedsuikerspiegel,

cholesterol, de darmperistaltiek, de

spijsvertering en bloedcirculatie. Daarnaast

kan het ontstekingsremmend,

zenuwkalmerend, pijnverminderend en

bloeddrukverlagend werken. De effecten

verschillen echter per persoon.

4.2 Contra-indicaties en

doseringsaanpassingen

Cannabisolie kan de bloeddruk verlagen.

Daarom is het belangrijk dat

mensen die cannabisolie willen gaan

gebruiken, maar ook hartklachten en/

of bloeddrukproblemen hebben, dit in

samenspraak met hun arts doen (zie

voor meer informatie paragraaf 11 en

11.2). Voor zieken die opiaat-pijnstillers

gebruiken (zoals morfine) gelden aangepaste

op- en afbouwschema’s (zie

paragraaf 11.1). De wietolie (THC) van

stichting Suver Nuver is niet geschikt

voor mensen met een aanleg voor psychoses.

Als zij het desondanks willen

proberen, raadt stichting Suver Nuver

met klem aan dit in nauwe samenspraak

te doen met de behandelend

arts (zie voor meer informatie paragraaf

11.3).

4.3 Wietsoorten

Stichting Suver Nuver beweert niet dat wietolie (THC) een wondermiddel

is waarmee (ernstige) ziektes te genezen zijn. Het effect

lijkt te verschillen per persoon, dosering, oliesoort, ziekte en/of

aandoening. Enkele (ernstig) zieken zijn beter geworden en vinden

zelf dat hun gebruik van de wietolie (THC) van stichting Suver

Nuver daar de oorzaak van is. Op het gehele donateurenbestand is

hun aantal echter gering. Wat echter wél heel duidelijk is geworden,

is dat de olie vaak verlichting brengt. Zo maakt de ontspanning en

het kunnen eten en slapen voor (ernstig) zieken al veel verschil, laat

staan het minder pijn voelen. Veel zieken worden ook vitaler dankzij

de olie en krijgen een normale(re) stoelgang. Bovendien vinden de

oliegebruikers dat wietolie (THC) in vergelijking met andere medicijnen

relatief weinig bijwerkingen heeft (zie paragraaf 7).

Cannabis heeft twee ondersoorten: de

Sativa en de Indica. Sommige mensen

blijken beter te reageren op de ene

wietsoort dan de andere. Daarnaast

lijken bepaalde stoffen in cannabis

(zoals THC en CBD) heilzamer voor

de ene persoon of ziekte dan de andere.

Stichting Suver Nuver gebruikt

vooralsnog de soort die voorhanden is

en extraheert de gehele plant. Hopelijk

is het in de toekomst mogelijk specialistischer

te kunnen werken, zoals in

de Verenigde Staten van Amerika (zie

paragraaf 17 en hieronder).

In tientallen staten in de Verenigde

Staten is het cannabisextract-assortiment

doorgaans veel specialistischer

en groter. Daar kan niet alleen gekozen

worden uit extracties per cannabissoort,

maar ook uit extracties van

specifieke gedeeltes van de plant. Dan

bevat de olie bijvoorbeeld alleen de

stoffen met een ontspannend, slaapverwekkend

of pijnstillend effect (dit

wordt strain related genoemd).

9


5 Worden de heilzame effecten van cannabisolie

wetenschappelijk onderzocht?

De heilzame effecten van cannabis zijn al heel lang bekend.

Er is in het verleden al veel wetenschappelijk onderzoek naar

gedaan en dit gebeurt nu nog steeds. Omdat sommige artsen

de positieve effecten van de olie van stichting Suver Nuver bij

een of enkele patiënten zelf hebben gezien, voeren sommigen

van hen al kleinschalige tests uit. Dit kunnen zij echter niet in

de openbaarheid doen, omdat het gebruik en voorschrijven

van zuivere cannabisolie met THC erin, nog steeds verboden

is (oktober 2020). Als oliegebruikers willen meewerken, dan

zou stichting Suver Nuver graag een breed klinisch onderzoek

uitvoeren in samenwerking met wetenschappers en artsen.

Enkele genezen en/of zieke gebruikers van de wietolie (THC)

van stichting Suver Nuver zouden hun ervaringen op hun

ziekte graag delen met wetenschappers. Sommigen van hen

hebben hun verhaal al in de openbaarheid gedaan (een overzicht

van krantenartikelen en online publicaties over stichting

Suver Nuver is te vinden op de website: www.suvernuver.org).

6 Is het de bedoeling dat de wietoliegebruiker

stoned of high wordt?

Nee, dit is niet de bedoeling. Het doel is de wietolie (THC) de

meeste kans te geven om verlichting te brengen en/of heilzaam te

zijn zonder negatieve bijwerkingen. Dat wordt gedaan door langzaam

het aantal druppels per dosis te verhogen, waarbij om de vijf

uur een dosis wordt ingenomen. Op die manier wordt een spiegel

in het bloed opgebouwd. De dosering wordt verhoogd tot een

aantal druppels waar de gebruiker zich beter bij voelt. Dat kan een

dosering zijn waarbij de pijn wegebt, of waarbij de gebruiker weer

trek in eten krijgt, goed kan slapen, normale ontlasting krijgt, zich

kan ontspannen, enz. Door deze leidraad aan te houden, krijgt de

wietolie (THC) de kans om het grootste effect te sorteren.

Het is ook mogelijk dat de olie helemaal geen merkbaar effect

heeft. De werking verschilt sterk per persoon.

Bij de FAQ (zie paragraaf 3.) zijn instructies voor het eerste gebruik,

opbouwschema’s en ervaringen gepost. Het vinden van een

goede dosering is vooral een kwestie van langzaam opbouwen.

Wat het juiste aantal druppels per dag is, verschilt per persoon en

per aandoening of ziekte. Voorzichtig uitproberen is het devies.

10


7 Heeft wietolie (THC) bijwerkingen?

Wietolie (THC) heeft weinig schadelijke bijwerkingen.

De THC in wiet kan benevelend werken als er plotseling

hoge doses van worden ingenomen. Dit gebeurt niet als

gedurende een aantal dagen het aantal wietdruppels

langzaam wordt verhoogd (zie paragraaf 6). Als iemand

(onverhoopt) plotseling veel cannabisolie met THC binnen

krijgt, kan diegene misselijk en/of draaierig worden.

Blijf dan rustig en eet iets zoets en/of neem een paar

druppels CBD-olie (bevat géén THC) onder de tong.

De bijwerkingen verdwijnen na ongeveer een uur weer.

Veel oliesoorten van stichting Suver Nuver bevatten

extracties van de gehele wietplanten, inclusief THC,

omdat de heilzame kracht dan het grootst lijkt te zijn

voor de grootste groep mensen. Iedere zieke die wietolie

(THC) of een andere cannabisolie wil gaan proberen,

moet dit in samenspraak doen met de behandelende

arts. Dit geldt bovenal voor personen die zware pijnstillers

gebruiken (vooral opiaten), mensen met aanleg voor

psychoses, hartklachten en/of bloeddrukproblemen.

Voor hen gelden doseringsaanpassingen en/of contraindicaties

(zie paragraaf 11).

11


8 Is wietolie (THC) verslavend?

De kans om verslaafd te worden aan wietolie (THC) is

relatief klein. Het verslavingsgevaar van het recreatief

roken van cannabis is al kleiner als dat vergeleken

wordt met bijvoorbeeld alcohol, tabak of opiaten.

Volgens de website van de Jellinek Kliniek staat tabak

op plaats drie, alcohol op de zesde en cannabis op de

tiende plaats. In de Nationale drug monitor 2015 van

het Trimbos Instituut is te lezen dat minder dan één

procent van de blowers verslaafd raakt en dat het

merendeel hiervan zonder professionele hulp stopt.

Deze informatie is te vinden op internet. Daarnaast is

het ook niet de bedoeling dat gebruikers van medicinale

wietolie (THC) beneveld raken (zie paragraaf 6).

9 Mag een gebruiker van wietolie (THC)

autorijden?

Nee, personen die wietolie (THC) gebruiken mogen

geen voertuig besturen. Gebruikers van wietolie

(THC) zijn onder invloed - net zoals mensen die

morfine, slaaptabletten of antidepressiva slikken.

Daarom mag bij het gebruik van deze middelen niet

actief worden deelgenomen aan het verkeer.

10 Wat zijn de ervaringen per specifieke

ziekte?

De effecten van de cannabisolie verschillen per

persoon en per ziekte. Er lijken echter wel een paar

terugkerende effecten zichtbaar te zijn. Afgaande op

de ervaringen van gebruikers van cannabisolie van

stichting Suver Nuver, lijken vooral mensen met de

ziekte van Crohn veel baat te hebben bij het gebruik

van wietolie (THC). Zieken met bepaalde vormen van

reuma kunnen zich er ook beter door gaan voelen.

Enkele mensen met kanker zijn genezen, maar het is

de vraag waardoor dit komt. Veruit de meeste mensen

met deze ziekte gebruiken de olie vooral omdat hun

levenskwaliteit erdoor verbetert. De olie werkt voor

hen als pijnbestrijder, slaapmiddel en/of eetlustopwekker

(bijvoorbeeld tijdens chemokuren). Bovendien

kan de wietolie (THC) geestelijke rust geven. De olie

kan ook positief werken op mensen met: epilepsie,

migraine, sommige oogziektes (omdat de oogdruk

afneemt), multiple sclerose, ADHD, tics zoals bij het

syndroom van Gilles de la Tourette, Parkinson, ALS,

tegen de onrust bij Alzheimer en de ziekte van Lyme.

In deze brochure geven enkele donateurs met een

specifieke ziekte interviews over hun ervaringen met

wietolie (THC) van stichting Suver Nuver.

12


Interview met Marijke

‘Jaloers ben ik soms op

mensen die erbij gebaat zijn’

‘A

l mijn hoop had ik op de wietdruppels gevestigd’,

vertelt Marijke (77). ‘Ik heb al zo’n

vijftien jaar pijn door een hernia, een versleten

rug met kapotte tussenwervelschijven

en een vernauwing aan het ruggenwervelkanaal bij

mijn nek, waaraan ik tevergeefs geopereerd ben. Door

de zenuwpijn, die naar mijn armen en handen trekt,

slaap ik slecht. Mijn tastzin en fijne motoriek zijn aangetast.

Allerlei zware pijnstillers zijn de revue inmiddels

gepasseerd, tot morfine-preparaten aan toe.’

‘Ik had me ingelezen op internet en dacht dat wietoliedruppels

het hélemaal zouden zijn. Ik nam een druppel

en ging op de bank zitten wachten tot de pijn zou

wegebben, maar er gebeurde niets’, vertelt Marijke

lachend. ‘Bij de FAQ stond dat je het aantal druppels

langzaam moest opvoeren. Dat deed ik en soms nam

ik nog wat extra omdat ik niets merkte.

Op een gegeven moment nam ik driemaal 25 druppels

per dag. Daarna zat ik nog steeds op de bank te wachten

tot ik wat zou gaan voelen. Toen ik de organisatie

van stichting Suver Nuver vroeg hoe lang ik het aantal

druppels nog moest verhogen, lagen ze in een stuip.

Ze vertelden me dat de meeste mensen helemaal van

de wereld zouden zijn bij zo’n hoge dosering.’

‘Kennelijk ben ik dus niet gevoelig voor wietolie (THC);

de pijn gaat er niet door weg’, vervolgt Marijke. ‘Jaloers

ben ik soms op mensen die er wel bij gebaat zijn. De

uitwerking verschilt echt enorm per persoon. Sommige

mensen hebben genoeg aan twee druppeltjes. Dat is

voor mij onvoorstelbaar, maar toch is het zo.’

Ik bleef rustig, omdat ik wel wist dat het weg zou gaan

als ik iets zoets zou eten of een paar druppels CBDolie

zou nemen. Ik ben toen maar op bed gaan liggen.

En dat terwijl ik zo groen als gras was, ik had zelfs nog

nooit een normale sigaret opgestoken!’

‘Gelukkig gedogen

sommige gemeentes

inmiddels wel’

‘De opzet van stichting Suver Nuver is fantastisch. Echt

hartstikke goed, maar met dat solidariteitsprincipe stellen

ze te veel vertrouwen in de mensheid. Volgens mij

wordt er wel misbruik van gemaakt door mensen die

eigenlijk best meer kunnen missen dan tien euro per

jaar. Maar dat doet niets af aan de mooie manier

waarop ze werken. Het softdrugsbeleid van Nederland

vind ik nogal onbenullig. De mensen verdiepen zich er

niet in. Ze scheren cannabis over één kam met andere

drugs. Gelukkig gedogen sommige gemeentes het

telen van cannabis voor medicinale doeleinden inmiddels

wel.’

‘Ik vind het heel speciaal om bij de community van

stichting Suver Nuver te horen. Je leert er veel bij.

Waar ik me wel aan erger is dat veel mensen niet de

moeite nemen om zich eerst goed in te lezen. Afgezien

daarvan vind ik het echt geweldig, ik heb er veel goede

contacten gemaakt.’

‘Heel veel alternatieve therapieën heb ik uitgeprobeerd

en ook veel reguliere medicijnen. Als iets na een tijdje

niet bleek te werken, stopte ik ermee, in tegenstelling

tot sommige anderen. De wietolie (THC) neem ik trouwens

nog wel, omdat die volgens mij gezond is. Soms

verhoog ik de dosering omdat de olie me kan helpen

met slapen. En soms neem ik ook een beetje extra om

rustig te worden, in het voetbalstadion bijvoorbeeld.’

‘Ik had zelfs nog nooit

een sigaret opgestoken’

‘De eerste keer knoeide ik trouwens een beetje met de

wietolieverpakking’, herinnert Marijke zich. Toen morste

ik een flink deel van de inhoud. Dat vond ik zonde, dus

likte ik dat op. Nou, toen wist ik meteen hoe het was om

high te zijn; ik zag allemaal mooie figuren en kleuren.

13


Interview met Ger

‘Iedereen heeft de

beschikking over

zijn eigen lichaam’

‘I

n tien jaar tijd ben ik 48 keer geopereerd’, vertelt

Ger (44). ‘Mijn luchtwegen zijn heel gevoelig voor

ontstekingen. Ik heb COPD ofwel chronische

bronchitis, astma en voorhoofd- en bijholteontstekingen

en ook fibromyalgie en ME/CVS. Door

de operaties om de ontstekingen te verwijderen zijn

mijn voorhoofd- en bijholtes inmiddels één groot gat

geworden. Verder ben ik aan mijn maag en darmen

geopereerd. Je wilt niet weten hoeveel antibiotica ik

heb geslikt, uiteindelijk zonder resultaat. De ziekenhuisbacterie

die in mijn darmen zat, is inmiddels ook

naar mijn longen overgeslagen. De vele ontstekingen

hebben mijn gezichtszenuwen aangetast en daarom

heb ik daar continu pijn. Tegen die neuropathie

gebruikte ik zware pijnstillers, morfinepreparaten onder

meer. Daarnaast slikte ik nog allerlei andere

medicijnen en supplementen; ruim 50 pillen per dag.’

‘Aanvankelijk was ik

een beetje huiverig’

‘Ongeveer een jaar geleden zat ik met mijn

handen in het haar. De morfine veroorzaakte

toen ademdepressies; de natuurlijke reflex om te

ademen werd erdoor verstoord en daarom moest

ik stoppen met die pijnstiller’, verduidelijkt Ger.

‘Maar de zenuwpijn van de neuropathie bleef natuurlijk.

Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Op

internet kwam ik bij stichting Suver Nuver uit. Iedereen

reageert anders op wietolie (THC), daarom is het een

kwestie van voorzichtig uitproberen. Vroeger heb ik

veel geblowd en ook een inzinking gehad. Daarom

was ik aanvankelijk een beetje huiverig. Ik begon met

de Basisolie en reageerde er gelukkig positief op. De

pijn werd draaglijk, mijn ontlasting normaliseerde en ik

ondervond amper bijwerkingen. Morfine obstipeert, en

omdat ik dat medicijn helemaal afbouwde, had ik ook

de medicijnen voor de ontlasting niet meer nodig.’

‘Omdat ik dankzij de wietolie (THC) ook met andere

medicijnen kon stoppen, had ik geen last meer van

bijwerkingen’, vervolgt Ger. ‘Ik was niet misselijk en

duizelig meer, de nachtmerries verdwenen en ik had

ook geen schokken meer in mijn lichaam die nog het

meeste weg hadden van een epileptische aanval. De

problemen met de luchtwegen zijn er nog, maar ze zijn

beter hanteerbaar. Ik heb het idee dat de ontstekingen

door de olie meer in toom worden gehouden. Ik zit

nu ook beter in mijn vel. Aanvankelijk sliep ik als een

blok op de wietolie (THC), maar volgens mij went mijn

lichaam er wel aan want ik werd de laatste tijd vaker

wakker. Daarom ben ik overgestapt naar een minder

sterke olie en druppel ik ook met iets langere tussenposes.

Inmiddels gebruik ik naast de wietolie (THC) en

vitamines nog maar vier medicijnen.’

‘Zonder Suver

Nuver had ik me

geen raad geweten’

‘Natuurlijk zijn er sceptici, maar iedereen heeft zelf de

beschikking over zijn eigen lichaam. Ik vind: probeer

uit wat goed werkt voor jouw lichaam. Voor velen zijn

dat reguliere medicijnen of een operatie, maar houd je

oren en ogen open, en slik niet alles voor zoete koek.

Velen hebben baat bij wietolie (THC). Laat iedereen in

zijn waarde die dit wil uitproberen. Baat het niet, schaden

zal het ook niet. Ik ben geen arts, maar wel ervaringsdeskundig.

Suver Nuver is top. Als die stichting er

niet was geweest, had ik me geen raad geweten.’

14


11 Doseringsaanpassingen

en contra-indicaties

Stichting Suver Nuver raadt altijd aan

cannabisolie , met of zonder THC, te

gebruiken in samenspraak met de

behandelend arts. Dit is bovenal voor de

volgende personen van belang, voor hen

gelden ook doseringsaanpassingen of

contra-indicaties:

• gebruikers van (zware) pijnstillers,

vooral morfine of andere opiaatpreparaten

• mensen met hartklachten en

bloeddrukproblemen

• mensen met aanleg voor psychoses

• gebruikers van psychofarmaca

11.1 Morfine en andere pijnstillers

Wietolie (THC) kan pijnstillend werken. Daarom is het

raadzaam het gebruik van pijnstillers af te bouwen zodra

een zieke wietolie neemt. Dit geldt bovenal voor morfine

omdat wietolie de werking van deze opiaat flink versterkt.

Het abrupt stoppen met morfine is echter ook niet goed,

omdat deze opiaat heel verslavend is: de kans op ontwenningsverschijnselen

is dan groot.

11.2 Hartklachten en bloeddrukproblemen

Wietolie (THC) en CBD-olie kunnen de aderen soepeler en

wijder maken, waardoor de bloeddruk verlaagt. Ook kan

het hartritmestoornissen geven. Daarom is samenspraak

met de behandelend arts extra belangrijk voor zieken met

(onder meer) hartklachten en/of bloeddrukproblemen.

Meestal vinden de artsen het dan nodig om de bloeddruk

vaker te controleren.

11.3 Psychose-aanleg

Er zijn aanwijzingen dat grote hoeveelheden THC (een

hoofdbestanddeel in wiet) een sluimerende aanleg voor

psychoses kan activeren. Vanwege de heilzame werking

voor veel ziektes en aandoeningen bevat de wietolie

(THC) van stichting Suver Nuver de extracties van de

gehele cannabis-plant, inclusief THC. Daarom is de

wietolie (THC) van stichting Suver Nuver niet geschikt voor

mensen met een psychotische aanleg. Personen met een

aanleg voor psychoses, die (desondanks) wietolie (THC)

willen gaan proberen, is het zeer belangrijk dat zij dit in

samenspraak doen met de behandelend arts.

Cannabis bevat nog een ander hoofdbestanddeel: CBD.

Er zijn aanwijzingen dat dit bestanddeel geen nadelige

invloed heeft op mensen met een verhoogde kans op

psychoses. Stichting Suver Nuver heeft tevens CBD-olie

in het assortiment.

11.4 Psychofarmaca

THC - een hoofdbestanddeel in wiet dat ook in veel olievarianten

van stichting Suver Nuver is opgenomen - kan de

werking beïnvloeden van geneesmiddelen die inwerken

op het psychisch welbevinden. Dit betreft geneesmiddelen

zoals: rustgevende middelen, slaapmiddelen (zie

paragraaf 11.4.1), antipsychotica en antidepressiva

(waaronder SSRI’s, MAO-remmers, ritalin® en TCA’s).

Het effect op gebruikers van psychofarmaca is moeilijk te

voorspellen en kan niet alleen verschillen per persoon,

maar ook per (combinatie van) medicijn(en) en per

aandoening. Voor gebruikers van psychofarmaca geldt

dat het zeer belangrijk is het gebruik van wietolie (THC) in

samenspraak met de behandelend arts te doen.

11.4.1 Slaapmiddelen

Veel donateurs van stichting Suver Nuver gebruiken de

wietolie (THC) of CBN-olie voor een goede nachtrust.

Personen die de olie voor andere doeleinden gebruiken,

melden vaak dat ze er ook zo heerlijk door kunnen slapen.

Meestal gaat het overstappen van slaapmiddelen op wietolie

(THC) of een CBN-product goed. Bij sommigen duurt

het een paar nachten voordat het lichaam eraan gewend

is.

15


Interview met Conny

‘Ik heb weer

een lichtpuntje’

‘C

onny (55) vertelt: ‘Toen er bij mij borstkanker werd

geconstateerd, lag ik binnen een week op de

operatietafel omdat er ook uitzaaiingen waren. Nadat

alles was weggehaald, volgden bestralingen en chemo.

De chemo kon ik niet afmaken omdat ik daarvan neuropathie kreeg

aan mijn voeten. Ik moest er per direct mee stoppen. De zenuwen

zijn daar beschadigd waardoor ik altijd ijskoude voeten heb. De

neuropathie kruipt langzaam omhoog en zit nu net onder mijn

knieën. Zelfs in de zomer draag ik dikke sokken en winterlaarzen;

als m’n voeten warm zijn, voel ik minder pijn. Inmiddels heb ik het

ook aan mijn handen, de chemo blijft dus doorwerken, maar ik ben

er nog en ik geniet van elke dag!’, lacht ze.

‘Mijn darmen reageerden ook slecht op de chemo’, vertelt Conny

verder. ‘Ik kreeg een allergische reactie en ging tien keer per dag

naar de wc. Na een tijdje ben ik met spoed opgenomen. Ik was

helemaal verzwakt omdat ik geen voedingsstoffen binnenkreeg. In

het ziekenhuis is veel onderzoek gedaan, maar uiteindelijk

konden ze niets voor me betekenen. Ik kwam bij stichting Suver

Nuver terecht via een familielid dat ook kanker had. Met hem gaat

het nu ook goed. Dankzij de olie heeft hij van die zogenoemde

‘vreetkicks’ waardoor hij er inmiddels uitziet als Hollands welvaren.’

‘Ik ga met sprongen vooruit’

‘Ik kreeg een zakje wietolie (THC) van stichting Suver Nuver en nu ga ik met sprongen

vooruit’, vervolgt Conny. ‘Ik bestelde een keer te laat en merkte toen onmiddellijk wat de olie

voor me doet, want ik zakte meteen de diepte in. Op mij heeft de wietolie (THC) zeer zeker

een positieve uitwerking. Het is echt super! Mijn darmen worden er rustiger van; normaal

gesproken was ik vandaag al zeven keer naar het toilet gegaan, maar dankzij de olie nog

maar twee keer. Ikzelf word er ook rustiger van; ik pieker minder. Verder slaap ik nu ook veel

beter. Ik ben er zo ontzettend blij mee! De neuropathie is niet weg, maar misschien lukt dat

later nog. Ik heb weer een lichtpuntje, zo voelt het.’

‘Bij mijn laatste borstonderzoek was mijn specialist heel verbaasd dat een bepaalde waarde in

mijn andere, gezonde borst was gedaald. “Dat komt door de wietolie!”, riep ik toen uit. Dat kan

ik natuurlijk niet bewijzen, maar die chirurg vond het wel heel interessant. Ik heb hem

doorverwezen naar de stichting. Suver Nuver is een heel mooie organisatie. Ik hoop dat de

wietteelt gelegaliseerd gaat worden. Dan worden criminelen buitenspel gezet en komt er

eindelijk weer eens kwalitatief goede wiet op de markt.’

16


12 Zijn er verschillende soorten cannabisolie?

Naast CBD-olie (cannabisolie zonder THC) zijn er allerlei soorten

cannabisolie verkrijgbaar waarin het extract van de gehele cannabisplant

of hennepplant is verwerkt (onder meer THC, CBD, CBG, CBN

enz.). Welke componenten de olie bevat, de concentratie ervan en

welke kwaliteit de olie heeft, is afhankelijk van:

• de cannabissoort(en)

• de teeltwijze (biologisch of niet, op welke ondergrond geteeld

en onder welke omstandigheden)

• de extractiemethode (in olie, door middel van alcohol of

butaangas)

• of de cannabis gedroogd, ingevroren of vers was toen deze

geëxtraheerd werd

• de oliesoort die als basis wordt gebruikt

• of de olie na de extractie is bewerkt

• of de plant voor de extractie is bestraald

(met gammastralen bijvoorbeeld)

• of er chemische oplosmiddelen worden gebruikt

13 Wat is de extractiemethode van stichting Suver Nuver?

Stichting Suver Nuver probeert alle bestanddelen van de cannabisplant

zo puur mogelijk in olie op te vangen omdat de heilzame effecten dan het

grootst lijken te zijn. De stichting hanteert bij het extraheren een aantal

uitgangspunten.

Allereerst gebruikt stichting Suver Nuver wietsoorten die biologisch

geteeld zijn. De extractie van de wietplanten vindt daarnaast in plaats

palmolievrije MCT-olie. Aan deze substantie wordt niets toegevoegd.

Stichting Suver Nuver gebruikt bij het extraheren palmolievrije MCT-olie,

consumptiealcohol en/of butaangas.

De stichting organiseert af en toe bijeenkomsten en workshops waarin

verschillende extractiemethodes aan de orde komen.

17


Interview met

Reginald

‘Ik ben dolgelukkig

met stichting

Suver Nuver’

‘V

roeger werkte ik niet alleen hard, ik sportte

ook veel’, vertelt Reginald (47). ‘Totdat

ik hartstikke ziek werd. Het maakte niet uit

welke medicijnen de huisarts me gaf, de

hoge koorts en diarree bleven. Vanaf die tijd kon ik alleen

nog maar op de bank liggen. Ik verzwakte zo erg,

dat ik in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar vertelden

de artsen me dat ik de ziekte van Crohn had.’

‘In het ziekenhuis kreeg ik medicijnen tegen de ziekte

van Crohn en prednisolon, een zware ontstekingsremmer’,

vertelt Reginald verder. ‘Gelukkig zakte de koorts

toen en mocht ik naar huis. Maar het middel tegen

de ziekte van Crohn sloeg bij mij niet goed aan. De

diarree bleef en ik ging doorgaans twaalf keer per dag

naar het toilet. Ik werd een schaduw van mezelf; mijn

wereld speelde zich af tussen de bank, het bed en het

toilet. Vijf weken na de ziekenhuisopname kreeg ik

alvleesklierontsteking. De oorzaak bleek het medicijn

tegen de ziekte van Crohn te zijn. Van een ander

medicijn tegen deze ziekte kwam de alvleesklierontsteking

al binnen drie dagen terug.’

‘De artsen besloten mij een nog zwaarder medicijn te

geven, dat ook bij leukemie wordt gebruikt en in een

aantal landen verboden is vanwege de bijwerkingen’,

18


herinnert Reginald zich. ‘Om me goed in de gaten te

houden, werd ik wekelijks in het ziekenhuis gecontroleerd.

Dat medicijn gaf wel wat verbetering, maar ik

bleef zwak en had nog steeds geen vaste ontlasting.

Ik moest ’s middags lang slapen om het ’s avonds voor

mijn opgroeiende dochter uit te kunnen houden. Mijn

ouders en een vriendin deden mijn huishouding.’

‘Een vriend liet

wietplanten in zijn

tuin groeien’

‘Op internet stuitte ik op succesverhalen over medicinale

cannabis van twee Amerikanen met de ziekte van

Crohn: Coltyn Turner en Shona Banda. Inmiddels is er

ook een interessant interview op Youtube te zien met

een Nederlandse jongen: Vital Hids’, vertelt Reginald

verder. ‘Nu had ik vroeger wel eens geblowd en daar

werd ik in tegenstelling tot anderen vitaler van. Ik ging

me er beter door voelen. Vanwege mijn eigen positieve

ervaring met blowen en die verhalen op internet, zette

een vriend de stap om een paar wietplanten in zijn

tuin te laten groeien. Dat was een groot risico, want hij

woont in een huurhuis waarvan de woningbouwvereniging

een zero tolerance-beleid voert.’

‘Toen ik van de planten kon roken, gebeurde er iets

dat veel Crohn-patiënten ervaren als ze blowen: de

buikpijn verminderde en mijn darmen werden

rustiger. Die ervaring overtuigde me dat het goed voor

me zou zijn om CBD-olie of wietolie (THC) te gaan

gebruiken. Maar vervolgens was ik behoorlijk gefrustreerd

want die olie was te duur voor me. Inmiddels

was ik in de bijstand beland en moest ik ieder dubbeltje

omkeren om überhaupt te kunnen eten. Kortom:

ik wist wat me waarschijnlijk beter zou maken, maar

ik kon het me niet veroorloven. Tot een andere Crohnpatiënt

tegen me zei: “Heb je wel eens van stichting

Suver Nuver gehoord?”’

‘Ik kon weer mijn eigen

huishouden doen’

‘Na de ontvangst van mijn eerste proefzending

Basisolie van stichting Suver Nuver had ik binnen drie

dagen vaste ontlasting”, vertelt Reginald verder. ‘Die

had ik in de jaren daarvoor niet gezien. En na een

week kon ik mijn middagslaap terugbrengen van

tweeëneenhalf uur tot een ‘schoonheidsslaapje’ van

een half uur tot tien minuten. Ik kon zelf mijn eigen

huishouden doen. Mijn ouders zijn de jongsten niet

meer, dus ik was heel opgelucht dat ik geen beroep

meer op ze deed. Dat wietolie (THC) zó veel verlichting

zou brengen, had ik niet verwacht, zelfs niet na die

positieve ervaringen met het blowen.’

‘Ontzettend blij was ik en dankbaar. Ik woon in het

zuiden van het land, maar wilde heel graag naar

Leeuwarden toe om de mensen van stichting Suver

Nuver persoonlijk in de ogen te kijken en dankjewel

te zeggen. Daar moest ik natuurlijk wel even

voor sparen. Maar een vriendin verraste me

met een dagkaartje voor de trein. Met mijn

achtergrond als hulpverlener was ik verrast

hoe zorgvuldig mensen te woord werden gestaan

tijdens de inloopmiddag bij de stichting.’

‘Ik ben weer

een leuke vader’

‘Ik ben dolgelukkig met stichting Suver Nuver.

Ik wil graag weer aan het werk, maar het zal

nog wel even duren voor mijn energiepeil dat toelaat.

Van andere Crohn-patiënten heb ik begrepen dat de

verbetering van de fysieke conditie het langste duurt.

Het zal waarschijnlijk nooit meer helemaal zoals vroeger

worden, maar zelfs als het niet beter wordt dan nu, heb

ik al veel winst behaald. Inmiddels kan ik weer een paar

kilometer wandelen. Dat was voordat ik wietolie (THC)

gebruikte echt onmogelijk. En ik waag me in de afgelopen

maanden af en toe weer aan een stoeipartijtje met

die puber van me. Ik kan weer een leuke vader zijn.’

‘Het zal misschien een utopie blijken want alles

draait om geld in deze wereld, maar ik vind dat de

Nederlandse regering er goed aan zou doen om

cannabis te legaliseren en reguleren. Uiteraard moet

er toezicht zijn op de jeugd en goede voorlichting,

maar legalisering en regulering hebben veel

voordelen. Laat het kweken van grotere hoeveelheden

cannabis over aan mensen die er ervaring mee

hebben en idealistisch genoeg zijn ingesteld om niet

het geld als eerste prioriteit te stellen. Laat die mensen

schone, biologisch gekweekte wiet telen. Verder vind

ik dat elke cannabisgebruiker zelf zonder vervolging in

staat moet zijn om op kleine schaal voor eigen gebruik

cannabis te kweken. Vervolg diefstal en brandgevaar,

maar niet het kweken van de plant.’

‘Openhartigheid over cannabis opent veel mensen de

ogen, is mijn ervaring. Laatst zei een kennis nog tegen

me dat ze vroeger altijd dacht dat wiet alleen gebruikt

werd door junks en slampampers. Inmiddels ziet ze

wat de olie voor haar man doet die eerst ook fel anticannabis

was. Beiden zijn verrast door het positieve

effect en hebben nu een heel ander beeld gekregen.

“Nu luister ik pas écht naar wat je vertelt over wat cannabis

in jouw lichaam doet”, zei ze. Dat vind ik mooi.’

Reginald heeft ook op Youtube zijn verhaal gedaan. Dit

filmpje is te vinden op youtube.com met de zoektermen

‘reginald’ en ‘crohn’. Daarin komen ook de positieve

effecten op epilepsie aan de orde.

19


14 Welke producten zijn verkrijgbaar bij

stichting Suver Nuver?

Alle producten van stichting Suver Nuver bevatten de

extracties van de gehele cannabisplant, beter bekend

als “full spectrum”. De olie-extracten worden opgevangen

in palmolievrije MCT-olie.

Afhankelijk van het aanbod bestaat het assortiment

van stichting Suver Nuver o.a. uit de volgende productgroepen:

Basisproducten (THC-houdend)

- Basisolie (B)

- Medium olie (M)

- Sterke olie (S)

- Cannabis Cocktail (CC)

Alle basisproducten zijn machinaal verpakt in een

geseald zakje en hebben een inhoud van 10 ml.

De sterkere soorten wietolie (THC) -M, S en CCworden

meestal ingezet voor acute pijnbestrijding of

als de Basisolie (B) te weinig effect geeft. De Cannabis

Cocktail (CC) bevat extra CBD, dit kan een extra boost

geven.

Sterke producten (THC-houdend)

- Extra Sterke olie (XS)

- Marokkaanse 1:1 olie (Marok)

- Nederlandse 1:1 olie (Ned)

De sterke producten worden geleverd in een spuit met

afsluitdop. De inhoud is 5 ml. of 10 ml.

Deze sterke THC-houdende producten kunnen ingezet

worden wanneer de basisproducten niet meer het

gewenste effect geven.

Producten (vrij van THC)

- CBD-pasta (CBD)

- CBN-olie (CBN)

- CBG-olie (CBG)

De olieproducten -vrij van THC- worden geleverd in een

geseald zakje, de pasta in een spuit. De inhoud is 10 ml.

Overige producten

- Zalf

- E-pennen

In de webshop staat belangrijke info aangegeven bij de

details van het betreffende product.

Stichting Suver Nuver is een stichting en heeft dus

geen winstoogmerk. Ze levert haar producten tegen

een kostendekkende bijdrage aan haar ingeschreven

(flex-)donateurs. Inschrijving is mogelijk via de website

www.suvernuver.org onder het menu-item

“Bestelpagina”, of rechtstreeks via

www.suvernuver.org/bestelpagina

20


Interview met Gijs

‘Dankzij wietolie

(THC) adem ik veel

gemakkelijker’

‘I

eder jaar verlies ik longcapaciteit’, vertelt

Gijs (61). ‘Ik heb een erfelijke vorm van

COPD; mijn lichaam maakt zelf m’n longblaasjes

stuk. Inmiddels is de capaciteit

minder dan 20 procent. Door de COPD heb ik

ook snel longinfecties te pakken en een gewone

verkoudheid hakt er flink in. Sinds een jaar ben ik

bedlegerig; ik zit dus in de eindfase.’

‘Via contacten die ik overhield aan een revalidatieoord,

kwam ik in aanraking met stichting Suver

Nuver’, vervolgt Gijs. ‘Zo’n tien maanden geleden

probeerde ik de wietolie (THC) voor het eerst. Ik

bleek er heel gevoelig voor te zijn. Viermaal daags

één druppel van de lichtste olie, is voor mij meer

dan genoeg. Dankzij de wietolie (THC) kan ik veel

gemakkelijker en meer ontspannen ademhalen. Ik

slaap er ook lekker op.’

‘Ik pieker nu minder’

‘Omdat ik niet meer buiten kom, heb ik weinig sociale

contacten. Dan kon ik wel eens gaan liggen

piekeren, maar met die wietolie (THC) doe ik dat

niet. Ik voel me er psychisch dus ook fijner door.

De zintuiglijke indrukken zijn directer, waardoor

ik sneller afgeleid ben en minder ga malen. Ik

geniet meer van de dingen om me heen: muziek,

m’n familie, een telefoontje, een tv-programma.

Dat is voor mij een groot winstpunt. Verder voel

ik de pijn in mijn spieren veel minder omdat alles

ontspant.’

‘Van morfine wordt wel gezegd dat daarmee

gemakkelijker adem gehaald kan worden, maar

dat is in mijn geval niet zo. Zowel valium als

morfine verenigen zich niet goed met mijn fysieke

gestel. Ik kon zelfs mijn hoofd niet meer overeind

houden en was mezelf helemaal niet meer’,

herinnert Gijs zich. ‘De wietolie (THC) vind ik veel

prettiger en die is ook minder verslavend. Bovendien

heb ik daarmee ook allerlei andere medicijnen

niet meer nodig, zoals maagbeschermers die

ik moest slikken vanwege die zware pijnstillers.’

‘Het is zot dat mensen

met een paar wietplanten

gepakt kunnen worden’

‘De legalisering van marihuana vind ik heel belangrijk.

Vroeger werd er veel gemakkelijker mee

omgegaan. Ik vind het van de zotte dat mensen

die nu thuis een paar wietplanten hebben staan,

daarmee gepakt kunnen worden. Het is krom dat

in veel tuinen de meest giftige planten groeien,

waarmee bij wijze van spreken flink gemoord

kan worden, terwijl de politie zo enorm uitrukt

voor wietplanten. En terraria met warmtelampen

erboven zijn ook geen probleem, maar zodra die

boven een wietplant hangen, mag je verhuizen.

De mensen van stichting Suver Nuver vind ik

ontzettend dapper. Het zijn idealisten die in de

heilzame werking van cannabisolie geloven en

keihard werken om zieke mensen te helpen.’

21


Interview met Willy

‘70 procent van

de pijn is weg’

‘S

inds mijn 38ste heb ik allerlei vormen van

reuma, waaronder fibromyalgie en artrose’,

vertelt Willy (70). ‘De artrose in een van

mijn knieën was op een gegeven moment

zó erg, dat ik al voordat ik een nieuwe knie kreeg,

morfine slikte tegen de pijn. Maar plotseling kreeg ik

neuropathie van de morfine. Neuropathie is zenuwpijn.

Het voelt alsof je in brandnetels staat; het zijn gloeiend

hete of ijskoude steken die door je hele lijf gaan.’

‘Omdat ik acuut met de morfine moest stoppen, kreeg

ik allerlei afkickverschijnselen’, herinnert Willy zich. ‘Na

de operatie kreeg ik opnieuw morfine van een ander

merk. De neuropathie verergerde daarop weer. Medicijnen

kunnen zich dus tegen je keren. Soms zijn de

bijwerkingen erger dan de kwaal.’

‘Trek die planten uit

de tuin en ga ermee

aan de slag’

‘Ik heb nog wel restklachten, maar de erge, brandende

zenuwpijn is weg. Het is draaglijk geworden. Als ik het

in cijfers moet vatten, is ongeveer 70 procent van de

pijn weg. Daarom geef ik dit interview ook. Veel mensen

en artsen weten dit nog niet. We moeten die planten

uit de tuin trekken en daarmee aan de slag gaan.

Ik heb niets meer te verliezen. Misschien kan ik nog

tien of twintig jaar verder, maar dan graag met kwaliteit

van leven. En hoe ik de pijn stil, mag iedereen weten.’

‘Wiet kende ik alleen

van de sterke verhalen’

‘Ik was radeloos omdat ik geen goede pijnstiller meer

had en mijn huisarts wist het ook niet meer. Ik kreeg

te horen dat ik pech had en er niets aan te doen was.

Toen ik daar met iemand over sprak, vroeg diegene of

ik de wietolie (THC) van stichting Suver Nuver al eens

had geprobeerd. Zelf was ik nog nooit met cannabis

in aanraking gekomen. Wiet kende ik alleen van de

sterke verhalen over blowen en het suffen op de bank.

Ik wist niet dat er olie van gemaakt kon worden en dat

deze een heilzame werking heeft.’

‘Ik ging bij mezelf te rade of het nu wel een goed idee

was om wietolie (THC) te gaan nemen. Uiteindelijk

besloot ik het te proberen. Al na een paar weken

verminderde de pijn. Inmiddels kan ik zelfs af en toe

weer slapen en dat is fantastisch. Ik sta iedere keer

versteld van het zelfhelende vermogen van het menselijk

lichaam in rust. Na een paar uur ontspannen

slapen, merkte ik: verrek, ik kom die trap weer op, het

gaat weer beter. Ik heb zelfs momenten gehad dat de

pijn helemaal weg was. Je verbeeldt het je, zei ik toen

tegen mezelf, maar dat was niet zo.’

‘Van te voren weet niemand hoeveel druppels

wietolie (THC) heilzaam zijn voor jouw lichaam.

Dat verschilt sterk per persoon en is dus een

kwestie van uitproberen. Bij dat proces kreeg

ik hulp van de stichting. Ik stond er kortom niet

alleen voor en dat is fijn. Iedereen deelt kennis

en ondersteunt elkaar met tips. Ikzelf deel mijn

ervaringen ook online.’

‘Als ik zie hoeveel trammelant er wordt gemaakt om

een paar wietplanten voor eigen gebruik, denk ik:

jongens, legaliseer dit. Laat de mensen met chronische

pijn wietplanten kweken voor eigen gebruik.

Dan ben je meteen van de criminaliteit af. De prijs

wordt gedrukt, het wordt voor iedereen betaalbaar.

Dat zou ik heel graag willen. Het zou geen goede

zaak zijn als de regering de controle houdt. Iedereen

moet zelf kunnen bepalen welke soort hij of zij wil

kweken en onder welke omstandigheden. Je mag toch

ook zelf weten welk tomatenras je teelt? Waarom zou

je een plant die gewoon in de natuur groeit, niet zelf

mogen kweken? Zeker als een specifieke soort goed

voor je is?’

‘Uiteindelijk staan ons allemaal ziektes en de dood te

wachten. Waarom zouden we dat laatste stukje van

ons leven helemaal suf willen zijn van de medicijnen,

als we ook kunnen kiezen voor die heerlijke ontspanning

van de THC? Dat gun ik iedereen.’

22


15 Donateur worden van stichting Suver Nuver

Alle informatie over hoe u donateur kunt worden van stichting

Suver Nuver is te lezen bij de FAQ op de website:

https://www.suvernuver.org/faq. Hierin staat beschreven hoe u

donateur wordt, wat dit inhoudt, welke voorwaarden gelden voor

de verschillende soorten donateurs en wat de kosten en privileges

zijn.

16 Wat is een social club?

Het fenomeen social club is overgewaaid uit Spanje. Daar kunnen

leden van social clubs in de beslotenheid van deze groepen wiet

telen voor medicinale en/of recreatieve doeleinden. Ook de verkoop

van wietolie (THC) voor medicinale doeleinden is hier toegestaan.

Spaanse artsen schrijven het ook voor. Het verschil met de

social clubs van stichting Suver Nuver is dat de stichting geen

winstoogmerk heeft en de verspreiding van wietolie tot doel heeft.

Bij de social clubs van stichting Suver Nuver zijn echter geen cannabisproducten

voorhanden! Deze worden na bestelling uitsluitend

verzonden, dit ook enkel binnen Nederland.

17 In welke landen is het gebruik van cannabis

gelegaliseerd?

Tijdens het schrijven van de eerste brochure (begin 2017) is Nederland

de voortrekkersrol op het gebied van softdrugs al ongeveer

vijftien jaar kwijt. Het gebruik en de teelt van cannabis is in Uruguay

en Jamaica legaal (in tegenstelling tot Nederland). In tientallen

staten van de Verenigde Staten zijn het medicinale gebruik en de

(grootschalige) teelt hiervoor gelegaliseerd evenals in Canada.

In een groeiend aantal Amerikaanse staten is inmiddels ook het

recreatieve gebruik legaal. In Spanje zijn social clubs toegestaan;

het telen en verkopen van cannabisolie is daarbinnen legaal. Israël

speelt een grote rol als innovator op het gebied van medicinale

toepassingen van cannabis.

Zowel in Spanje als Israël schrijven artsen medicinale cannabis

voor. In Groot-Brittannië is een hoofdbestanddeel van cannabis,

CBD, als medicijn erkent. Dit heeft in dit land tot gevolg dat de

productie in handen is gekomen van de medische industrie. Daar

is het maken van CBD-olie voor eigen gebruik strafbaar geworden.

18 Waarom is stichting

Suver Nuver opgericht?

Aanleiding tot de oprichting van

stichting Suver Nuver is het daadkrachtig

aan de kaak stellen van de

hypocrisie van het softdrugsbeleid

in Nederland. Stichting Suver Nuver

vindt het onbegrijpelijk dat de verkoop

van wiet wordt gedoogd, maar de teelt

ervan met grote en dure politie-inzet

wordt bestreden. Dankzij de repressie

is het klimaat waarin het telen

plaatsvindt de laatste decennia enorm

verhard.

De stichting wil de positieve effecten

van cannabis naar voren brengen: als

pijnbestrijder, slaapmiddel, ter ontspanning,

eetlustopwekker, enz. enz.

De stichting sluit de ogen niet voor de

mogelijk negatieve gevolgen van THCgebruik.

Zo onderschrijft stichting Suver

Nuver dat de jeugd goed moet worden

voorgelicht over de gevaren van (langdurig)

softdrugsgebruik. Dat geldt ook

voor de mogelijk negatieve gevolgen

voor mensen met aanleg voor psychoses

die langdurig en veel THC binnen

krijgen. Tegelijkertijd wil de stichting de

taboes over cannabis doorbreken: veel

mensen - niet alleen zieken - hebben

baat bij het (medicinale) gebruik ervan.

In deze hectische tijd is het heilzaam

om zo nu en dan te ontspannen.

Op 2 oktober 2015 startte stichting

Suver Nuver het Free meds for allproject,

ofwel het verstrekken van cannabisolie

aan zieken voor medicinale

doeleinden. Deze actie is een groot

succes. Zieken uit alle lagen van de

bevolking melden zich aan. De stichting

krijgt veel positieve reacties, ook uit het

buitenland: van Europa en de Verenigde

Staten tot Mexico. De vrijwilligers

die aan het project meewerken hebben

vaak de positieve werking van de

cannabisolie zelf ondervonden. Met het

verstrekken van de olie hoopt stichting

Suver Nuver een proefproces uit te lokken.

Het uiteindelijke doel is legalisatie

van de medicinale wietteelt.

Stichting Suver Nuver hoopt een

vergunning te krijgen voor het verstrekken

van de cannabisolie. Als die er

komt, wil de stichting mensen met een

arbeidshandicap in dienst nemen.

23


Contact

Stichting Suver Nuver organiseert wekelijks in meerdere steden een inloopmiddag. De steden en

contactinformatie staan aangegeven op onze website onder het menupunt www.suvernuver.org/socialclubs

Stichting Suver Nuver

Lorentzkade 2-B

8912 AZ Leeuwarden

Telefoon 058 204 56 49

www.suvernuver.org

info@suvernuver.org

More magazines by this user
Similar magazines