2021 November KLEUR GEEN ZIJVOUW

amelie.de.nobele

1


INHOUD

3 Een woordje van de scriptor

5 Maak kennis met de VM’s

7 Een pittige hot take over de Nederlandse spelling

11 Corona binnenblijf kleurplaat

12 Enkele sfeerbeelden

14 Geheimen uit de kelder

18 Ons milieutje kookt

20 Spelletjespagina

22 Memepagina

26 Horoscoop

28 Quotes

30 Abonneer je op ‘t Augustje!

2

V.U.: Amelie De Nobele - Stalhof 6, Gent.


Een woordje van de Scriptor

Gegroet gij allen!

Nu we weer allemaal gezellig in lockdown zitten, kom ik jullie nog eens verrassen

met een nieuw Augustje! Ik weet niet hoe het bij jullie is op dit moment,

of de meesten weer huiswaarts zijn gekeerd of nog op kot zitten, maar

onze geliefde faculteiten moeten we in ieder geval weer missen. Ik hoop

oprecht dat het allemaal goed met jullie gaat. Gelukkig kunnen we alvast

vlotjes onze lessen volgen dankzij de goede internetverbinding!

Naast studeren is er niet echt meer iets te doen. Die 10 m² was nooit echt

ruim, maar nu is het al helemaal een gevangenis, althans voor mij toch. De

boomers op HLN maken het ook niet aangenamer. Laat mij eens klagen dat

het studeren niet gaat Geert, dat jouw leven zonder corona er net zo monotoon

uitziet als je smakenpalet kan ik niet helpen. Ketchup is trouwens geen

kruid, for fuck’s sake.

Wat hebben jullie zoal ontdekt tijdens deze tweede golf? Ik heb ontdekt dat

er wel degelijk iets ergers bestaat dan awkward te wachten op het derde

verdiep van de Blandijn voor de deur van je promotor omdat je niet weet of

het onbeleefder is om vroeg, op precies het afgesproken tijdstip, of te laat

aan te kloppen. Blijkbaar is het dus nog veel erger om lonely in je kamer vol

stress te wachten tot je promotor je opbelt via Microsoft Teams, je kiel nog

vlug ergens achter te moffelen zodat ze niet weten wie je echt bent, en

dankzij het sublieme internet nog eens alles te herhalen omdat je enkel in

stukken en brokken hoorbaar bent. Het ligt dan waarschijnlijk wel weer aan

mij dat ik ongeveer het hele Engelse departement kwaad heb gemaakt door

hen als copromotor te vragen, omdat ik blijkbaar naast mijn lessen vrijwillig

3


zou moeten gaan bestuderen hoe de hiërarchie tussen professors en “more

senior professors” in elkaar zit. Wie de aan mij gerichte spicy en passiefagressieve

e-mails van het English Lit Department eens wil lezen is altijd welkom

in kamer 137 uiteraard. Ik beloof je dat het de moeite is.

ANYWAYYYYY, ik ben heel erg blij dat ik ondanks de vervelende toestand

toch nog een Augustje aan jullie deur mag komen hangen. Ik heb me echt

oprecht geamuseerd tijdens het schrijven. Ik kan niet verzekeren dat er deze

keer geen spellingsfouten in zullen staan, maar de liefhebbers kunnen mijn

controversiële ideeën over de Nederlandse spelling lezen op pagina 7. Ik

weet zeker dat ik de eerstkomende cantus waarschijnlijk weer een mooie ad

pistum zal mogen verwachten, maar nu ik mijn hoofdfrustraties over taal heb

kunnen uiten in dit Augustje (ja, ik heb er nog veel meer, wederom, altijd

welkom voor een gesprek rond mijn taalwoede), zal ik dat doen met opgeheven

hoofd. Ik nodig dan ook met alle plezier de mensen die mij “helpen” de

Augustjes na te lezen uit om mee te doen met mijn ad pistums. If I’m going

down, I’m taking you with me, bitches (you know who you are) (love you

tho).

Alvast veel leesplezier!

Amelie De Nobele

Scriptor 2020-2021

4


MAAK KENNIS MET ONZE VASTE MEDEWERKERS!

Onze drie vaste medewerkers (ook wel VM’s genoemd) vervolledigen het

team van de Homeraad. Je hebt ze misschien al eens zien rondlopen op de

Home, en in dit rubriekje leer je ze iets beter kennen.

Nicolaas Volkaert

Waarom studeer je niet aan de Blandijn?

Mijn broer studeerde al aan de Blandijn en ons

grootmoeder wou dat er toch 1 van ons 2 een

nuttig diploma zou hebben. (N.v.d.r.: rude but understandable)

Wat is je favoriete boek?

Schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón, dat

was een van de eerste “echte” boeken die ik heb gelezen als kind en het is een

boek dat me altijd is bijgebleven en dat ik om de zoveel tijd nog eens herlees.

Welke alledaagse dingen maken jou gelukkig?

Het feit dat je ondanks de lockdown nog steeds online met vrienden kunt afspreken

en dingen kunt doen.

5


Laurens Hillaert

Als je jezelf een schachtenfunctie had kunnen geven,

welke zou dat dan zijn ?

Ik was vorig jaar eigenlijk al barschacht van Bram en

Jonathan maar als ik dit academiejaar schacht moest

zijn in coronatijden was ik wel graag take away

schacht geweest.

Ben je een dromer, denker of doener?

Duidelijk een denker aangezien ik wel efkes moest nadenken om hier antwoorden

op de vragen te verzinnen haha. Geen dromer want dat doe ik ‘s

nachts al genoeg, en mijn dromen zijn vaak echt absurd.

Wat is je grootste geheim dat je durft te delen?

Niemand zou het zeggen want iedereen schat mij jonger in maar STIEKEM

BEN IK AL 23, MENSEN!

Jonathan Verheye

In welk land zou je het liefst wonen en waarom?

Thailand, de natuur en de vrijheid van de mensen

daar spreekt me aan.

Hoe spendeer je het grootste deel van je tijd tijdens

de lockdown?

Wandelen en lopen, Netflix en oh ja sporadisch eens

een studysesh.

Met welk bier zou je jezelf vergelijken en waarom?

Sint-Bernardus abt 12, stevige inhoud maar komt toch zacht binnen.

6


Hier gaan we dan. Mijn overaangekondigde hot take over de Nederlandse

spelling. Haat zal ik er zeker voor krijgen, maar dit moet gewoon even van

mijn hart, en aangezien niemand me kan stoppen (oké sorry sorry grapje, bezorg

me geen motie, dank aaaaah) ratel ik met al te veel plezier een paar pagina’s

vol over mijn taalfrustraties. Ik vraag vriendelijk aan al de gedweeë handlangers

van de dt-regel, mensen die “de idee” zeggen (sorry liefste Bart Keunen,

jij dus ook), en dat ene kind in mijn les Literatuur en Kritiek die het nooit

over de inhoud van iemands essay heeft maar altijd zit te mierenneuken op

taalfouten— om een rode balpen vast te nemen en door de rest van dit Augustje

de vele gruweldaden aan de Nederlandse taal te markeren of zo. This

rant will probably hurt your feelings. Dikke coronakusjes.

1. De reeds absurde regels zijn niet consequent.

We beginnen al meteen aan mijn allergrootste frustratie aan de Nederlandse

spelling: de eindklankverstemlozing. In het Nederlands neutraliseren we een

stemhebbende medeklinker tot een stemloze medeklinker aan het einde van

een woord. Dat is, met minder fancy taalkundige woorden, de reden waarom

we woorden als “hond” met een d schrijven: de stam van het woord heeft wel

degelijk een “d” maar die is enkel hoorbaar in bijvoorbeeld het meervoud. Dit

is ook de reden dat je “lezen” vervoegt als “ik lees, jij leest, hij leest, wij lezen”.

Wat me dan net zo stoort aan deze regel? Wel, het feit dat die niet consequent

is, of toch niet consequent genoeg naar mijn gevoel. Je zou volgens

not sponsored by #nonuancenovember 7


dezelfde logica dus eigenlijk kaas als “kaaz” moeten schrijven, want het meervoud

is kazen, en lief als “liev”, want je zegt “lief meisje” maar ook “lieve

schat”. De grammatici hebben de regel namelijk enkel toegepast op plofklanken

als /p/ en /t/, en niet op wrijfklanken zoals /s/ en /f/.

Er zal daar wel een of andere achterlijke reden voor zijn, maar het is no nuance

november, dus het is niet aan mij om die redenen op te zoeken. Ik stoor me

er gewoon fantastisch aan, misschien zelfs nog meer dan aan dt-fouten.

De grammatici zijn bovendien niet helemaal zeker van hun stuk. In de vele

spellingswijzigingen die het Nederlands heeft moeten doorstaan, zijn woorden

als “pannenkoek” al verschillende keren veranderd van spelling: ze weten duidelijk

zelf niet wat ze nu eigenlijk moeten gaan aanvangen. Dan heb je ook

nog woorden als “duimspijker”, die incorrect zijn, omdat taalpuristen (aka

taalfascisten) eerst beslisten dat “punaise” als Frans leenwoord de taal zou

verarmen, om daarna, wanneer “duimspijker” ingeburgerd raakte, dan weer

hun kar te keren en te zeggen dat het eigenlijk wel “punaise” hoort te zijn.

Zoals een HLN-strijder zou zeggen: begrijpe wie begrijpen kan.

2. Taal bestaat om uitdrukking te vergemakkelijken—niet om het te limiteren.

Wie haalt er een voordeel uit wanneer we ons in ongemakkelijke bochten

wringen om onze gedachten om te zetten in tekstvorm? Hoe vaak gebeurt het

wel niet dat mensen bizarre zinsconstructies maken om die ene onzekere d of

t te vermijden? Helemaal absurd.

3. Taal is per definitie een creatief gebeuren, en als taalgebruiker is het imperatief

om taal naar je eigen wil te boetseren.

Ik weet niet of er nog mensen dezelfde ervaring hadden, maar op het middelbaar

kregen wij in de les Nederlands lijstjes gepresenteerd met wat “correct”

en “foutief” taalgebruik was. Nee, dat was niet omdat ik van West-Vlaanderen

ben, dat waren lijstjes met bijvoorbeeld “weeral/alweer”, “kuisen/

schoonmaken”, “verschieten/schrikken”. Welke prescriptivistische asshole dat

lijstje heeft opgesteld weet ik niet, maar dat is gewoon niet hoe taal werkt. Je

8


kan echt niet zeggen dat één variant superieur (of zelfs “de enige correcte optie”)

is.

Taal verandert nu eenmaal, en dat tegenhouden kan je niet. Het is net goed,

want het reflecteert de ontwikkelingen die de gebruikers van die taal meemaken,

en bovendien uit het ook de creativiteit van haar gebruikers. Als we onze

taal te conservatief bewaken, zouden er nooit fantastische woorden als

“moordstrookje” of “knuffelcontact” kunnen bestaan.

4. Wanneer we woorden uit andere talen ontlenen wordt het al helemaal een

spellingssoepje. Geen wonder ook dat de lastige woorden op het Grote Dictee

der Nederlandse Taal dan ook vaak leenwoorden zijn.

Als je al dacht dat Nederlandse woorden erg waren om te spellen, begin dan

maar eens uit te leggen hoe je Engelse (of anderstalige) leenwoorden moet vervoegen.

De derde persoon enkelvoud van het werkwoord “deleten” in de tegenwoordige

tijd is hij/zij/het deletet. Dat is natuurlijk in lijn met de “stam+t” vorm,

maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, omdat je dat niet zo uitspreekt.

Laat ons aub geen Fransen worden die de helft van hun letters niet uitspreken.

5. Ons brein werkt niet met dt-regels.

De reden waarom dt-fouten zo vaak gemaakt worden, heeft niets met domheid

of slordigheid te maken, maar wel met de manier waarop ons brein werkt. In

een artikel in Klasse (jawel, ik heb wel degelijk opzoekingswerk in dit artikel gestoken,

hohoho) zegt professor Dominiek Sandra van de UA het volgende:

“We hebben allemaal een gigantisch woordgeheugen, waarin we voortdurend

en onbewust alle woorden opslaan die we onder ogen krijgen, dus ook alle mogelijke

werkwoordvormen. Maar woordvormen die we vaker tegenkomen,

zitten beter ingeprent en komen automatisch sneller boven. Omdat "herhaald"

vaker voorkomt in onze taal dan "herhaalt", lopen we meer het risico om "hij

herhaald" te schrijven dan "ik heb het herhaalt". Bij vormen met eenzelfde uitspraak

zijn we dus geneigd om de frequentste vorm op te schrijven. Ons geheugen

roept sneller vaak voorkomende werkwoordvormen op dan de spellingregels

die we moeten toepassen. Daardoor gaan we twijfelen en fouten maken.”

9


6. Spellingsregels zijn elitair.

There, I said it. De aap komt uit de mouw. Ik wil zeker niet mijn medefilologen

die de beruchte regels van de Nederlandse grammatica samenstelden

ervan gaan beschuldigen dat ze met opzet mensen willen uitsluiten met

hun spelling. Deze rubriek heet dan ook niet “een taalkundig manifest”

(alhoewel, dat was eigenlijk ook wel een hele mooie titel geweest). Maar

als één groep taalkundigen te bepalen krijgt hoe spelling er moet uitzien, dan

is natuurlijk de vraag op basis van wat je die zogenaamde “correcte” taal vastlegt.

Wanneer je dat doet, creëer je een in-group van mensen die de

“correcte” taal beheersen, en een out-group die gemarginaliseerd wordt. Als

hoogopgeleide moedertaalsprekers van het Nederlands al moeite hebben met

spellingsregels, dan is het natuurlijk maar de vraag hoe NT2-sprekers (mensen

die het Nederlands als tweede taal leren), of andere groepen die het moeilijker

hebben met taal, zich daar over moeten voelen.

Dat dit natuurlijk ook super ironisch is aangezien wij als universiteitsstudenten

ook tot deze elite horen, besef ik en is ook heel erg frustrerend aaaaaaah.

7. Focussen op spelling doet een poging tot taalverrijking teniet. In plaats

van “correct” te leren schrijven zouden we beter leren hoe je “goed” kan

schrijven.

Als we nu al die uren die we op de middelbare school spendeerden aan grammatica

en spelling zouden gebruiken tot schrijfvaardigheidsoefeningen, kan

dat volgens mij een veel nuttigere tijdsbesteding zijn. Een tekst die grammaticaal

correct is, is daarom nog geen goede tekst (looking at you, meneer Marc

Boone). Goed leren schrijven, en je gedachten op zo’n manier formuleren dat

ze helder en duidelijk overkomen, zorgt er denk ik voor dat mensen steviger in

hun schoenen staan. Zo krijgen ze ook een beter idee hebben over wat ze nu

eigenlijk denken, en gaan ze misschien zelfs meer nuances en zelfkritiek zoeken

in hun eigen gedachtenpatronen. Wat leer je met grammaticaoefeningen

buiten de regels zelf? Misschien net het omgekeerde: dat er enkel iets bestaat

als “juist” en “fout”.

10


11


Enkele sfeerbeeldjes, omdat het kan!

12

De afbeeldingen hierboven werden gemaakt op verschillende momenten in het huidige en vorig academiejaar. De

toenmalige coronamaatregelen werden op elk moment nageleefd.


13


We dalen met iedere trede steeds

dieper de kelder in, onze hoop hadden

we bovenaan de trap achtergelaten.

Onze eigen Charon scheen met zijn zaklamp

op de trappen. “Let op voor je

hoofd, ik wil niet dat iemand zich hier

kwetst.” Voor mij is het al een jaar of

drie geleden, mijn reisgezellen zijn hier

nog nooit geweest. In de kelders van de

Home zullen de meeste bewoners nooit

komen, en toch fluistert ieder voorwerp

zachtjes zijn eigen verhaal in onze oren,

misschien daarom dat de plek zo’n duistere

aantrekkingskracht heeft.

We slaan de eerste gang in, een

van de vele. De kelder is meer een

doolhof dan een overzichtelijke stockageruimte.

Ik heb even flashbacks

naar mijn oude middelbare school,

waar er een kunstwerk van de Minotaurus

in de kelders staat. Anders

dan daar ligt er hier overal rommel,

en is elke hoek gehuld in schaduwen.

Hopelijk zullen wij wel geen bol

garen nodig hebben om terug daglicht

te kunnen zien.

“Dit zijn overblijfselen van toen er

nog een resto in de Overpoort was,

waar nu de Albert Heijn zit”. De

kleedkamers en toiletten liggen er

vergeten bij. Ik voel me terug tien,

14


snuisterend op de zolder bij mijn oma, verwonderd

over de oude melkflessen en sigarendozen

die enkel mensen die een oorlog

meemaakten nog sparen. Deze plek was ooit

de realiteit van mensen die nu lang vergeten

zijn – de enige echo van hun bestaan is te

vinden in de aankondigingen die hier misschien

al decennia hangen. MIJNE HEREN,

gelieve in de wc-pot te wateren maar niet op

de bril of naast de wc-pot op de grond AUB.

Ik vraag me af welke verhalen er hier zijn

ontstaan, zo onder de grond in dit Gents

studentenoord. Hebben mensen hier de tijd

van hun leven meegemaakt? Zijn er hier

diepe vriendschappen ontstaan tussen het

keukenpersoneel? Vloekten jobstudenten

gefrustreerd omdat ze dat ze hun les van die

middag niet hadden voorbereid? Pripyat,

Pompeï, het Gentse Wintercircus, en ook

onze eigen kelder. Ooit broeiende plekken,

nu liggen ze er allemaal even verlaten bij.

In de andere kamers van de kelder hangt

hetzelfde gevoel van fascinatie en weemoed.

Overal waar we kijken staan kartonnen dozen

met onverklaarbare rommel op ons te

wachten. Een rad dat de Fab hier blijkbaar

ooit heeft gedropt, of een riem met ijzeren

versieringen die eerder op een sm-gear lijkt

dan een ceintuur uit de jaren 2000.

“ En dit zijn dan de spullen die jullie maar

al te graag meenemen naar jullie kot op een

zatte avond”, zegt onze anonieme bron, wijzend

naar de gang vol verkeersborden. Zatte

avonden in de Overpoort zijn nu ook al een

eeuwigheid geleden – sommige nieuwe bewoners

zullen die zelfs nog nooit gekend

hebben. Vliegen onze jonge jaren ons zo

voorbij, worden we stilaan ook slechts een

herinnering? Het jeukt, ik voel me levend

begraven. De shotjes- en

15


champagneglazen lijken ons uit te lachen, ze noemen onze levens voor

maart te naïef en onbezorgd.

In het laatste deel van de kelder is er een kamer vol stoelen, een

kamer vol tafels, en zelfs een kamer vol kinderbedjes. Onze gids stelt

onze nieuwsgierige blikken teleur. “Nee, dit is niet voor de ongelukjes

van Vermeylen, maar voor de crèche van hiernaast”. Of er dan niet af

en toe spannende dingen gebeuren op de Home? “We hebben ooit

eens een grote zak wit poeder gevonden”, zegt hij met een veelzeggende

blik. “En de meisjes zijn trouwens meestal het vuilst. We werden

eens opgebeld door ouders die vroegen waarom ze de waarborg niet

terugkregen. In het kot van hun dochter stonden er kookpotten vol urine,

dus dat leek ons wel een grondige reden.”

16


Op het einde van onze expeditie komen

we uit op een kluis, waarvan onze gids niet

wil zeggen wat daar in verborgen zit. Het is

niet het enige mysterieuze geheim dat hij

niet wil ontrafelen. Er valt blijkbaar nog heel

wat meer te ontdekken over de ondergrondse

plekken op de Homes. Zo bestaat er een

mythe dat er een ondergrondse tunnel zou

zijn die Homes aan de Overpoort zou verbinden

met de campussen aan de Blandijnberg,

helemaal tot aan de Vooruit. Het is een mysterie

dat maar op één manier ontsluierd zal

kunnen worden: zelf op onderzoek gaan.

Onze bron is bereid om ons op deze tocht te

helpen. We nemen een groepsfoto en bedanken

onze anonieme begeleider, en komen

zonder broekscheuren of kluwen wol

heelhuids de kelder uit.

17


VEGAN QUESADILLA’S

Voor de luie dagen waarop je geen zin hebt om eten te maken zijn

quesadilla’s honestly zo easy dat je het helemaal niet erg vindt om te

koken. Also, je kunt zoveel spelen met de ingrediënten die je er tussen

gooit. Dit is alvast mijn vegan versie van quesadilla’s:

INGREDIËNTEN

• Tortilla’s (superveel keuze in smaak, kleur en grootte—ik verkies de

middelgrote)

• Milde tomatensalsa of tomatensaus

(Salsa heeft al wat meer die Mexicaanse smaak, en er zitten ook al

groentjes in. Voor mensen die van spicy houden kun je ook opteren

voor de pikante versie!)

• Verse spinazie “get those greens”

• Vegan kaas: ik opteer voor Violife omdat je die gemakkelijk overal

kunt vinden

Voor de veggie versie kun je gewoon echte kaas gebruiken

18


Optionele vullingen:

• Plantaardig gehakt: bak dit vooral eerst met heel veel kipkruiden!

• Rode ui: rauw of gebakken, both works

• Kidneybonen

• Maïs

• Champignons

HOE GA JE TE WERK?

1. Was je groentjes (EN ZEKER JE HANDEN HOHO) en snij ze daarna.

Spinazie hoeft op zich niet gesneden worden, maar hoe fijner je de groentjes

snijdt, hoe minder er vantussen je quesadilla zal vallen als je ervan eet

2. Zet je pan op het vuur op een medium warmte (3 of 4) en leg je tortilla plat

erin.

3. Bedek de helft van je tortilla met een dun laagje salsa.

4. Leg nu een dun laagje paprika en spinazie op de salsa.

5. Bedek met een laagje kaas en nog een lepeltje salsa.

6. Plooi de lege kant van je tortilla naar de andere kant, je tortilla zou nu dubbel

geplooid moeten zijn.

7. Laat eventjes bakken (let op dat je quesadilla niet te lang laat bakken want

anders is die zwart) en draai daarna op de andere zijde tot die ook mooi

bruin is.

Voilà! Je quesadilla is klaar. Besprenkel eventueel met wat hotsauce, verse sla

en komkommer of wat gefrituurde uitjes en geniet ervan!

N.v.d.r.: Een heel dikke merci aan Niki voor dit overheerlijke receptje! <3

19


Spelletjespagina

Ingevulde spelletjes mogen steeds afgegeven worden aan/onder de deur geschoven

worden van kamer 137 of via scriptor@homevermeylen.be. Dan krijg

je wel een koekje ofzo.

Spelregels nurikabe:

• Elk hokje moet ofwel wit ofwel zwart

gekleurd zijn volgens de regels van het

spel.

• Zwarte hokjes moeten steeds aan elkaar

vasthangen.

• Elk hokje met een nummer is deel van een

eiland van witte hokjes die aan elkaar

hangen.

• Elk eiland moet het aantal witte hokjes

hebben dat op het cijfer staat (het hokje

met het cijfer telt daarbij ook mee).

• Twee eilanden mogen niet aan elkaar

vasthangen.

Makkelijke binario

Moeilijke binario

20


Kruiswoordraadseltje dabeiiii

VERTICAAL

1. Lokale groenliefhebber van gang 2.

3. Lindes zatte persoonlijkheid.

5. Schacht die onder normale omstandigheden de

eer van Home Vermeylen verdedigt op de massacantus.

7. Ouwe zak die altijd te veel vragen stelt.

10. Stof die wel eens wordt gevonden bij bouwwerken

op de home.

HORIZONTAAL

2. Wat Caitlin en Niki helemaal in hun mond

kunnen steken.

4. Bijnaam voor het hoofd van de UGent.

6. Irritant lied dat mensen tegenwoordig veel

te vaak zingen.

8. Het internet dat we allemaal eigenlijk willen.

9. Voorstel van een sportactiviteit door Milan.

21


nog wat memes van middelmatige kwaliteit

Eigen inzendingen mag je steeds doorsturen naar scriptor@homevermeylen.be, of

in de dm’s sliden van Amelie! Heel binnenkort kan je je memes ook plaatsen op

ons nieuw kanaal in de Discord, hou dat dus zeker ook in de gaten!

hEt iS CuRryWoRSt

nIeT fRiKAndEL

22


- Anouk De Visser

- Anouk De Visser

- Anouk De Visser

23


24


- Anouk De Visser

25


lockdown-o-scoop

Ram: 21 maart –

20 april

Jij bent een van die weinige

mensen die het eigenlijk

gewoon prima vindt om nog

een keertje in lockdown te

zitten. De rest van de wereld

irriteert zich mateloos aan je

instastories vol esthetische

studieplekken, maar je examenresultaten

zullen weer

prima zijn, so good for you I

guess.

Nummer: Don’t stop me

now (Queen)

Stier: 21 april—

21 mei

Een stier laat zich maar al te

graag in de watten leggen,

dus je komt met een dubbel

gevoel door deze lockdown.

Je kan elke dag takeaway

bestellen “om lokale horeca

te steunen”, maar weer

shoppen in je favoriete luxewinkel

zal je helaas moeten

laten. Misschien tijd om

eens te sparen?

Nummer: Material Girl

(Madonna)

Tweeling: 22

mei—21 juni

Je snobisme kan deze lockdown

letterlijk dodelijk voor

je zijn. Probeer daarom

misschien niet àl te ijverig

boeken op te stapelen, de

sterren fluisterden mij in dat

je wel eens onder een omgevallen

boekenkast terecht

zou kunnen komen en dat

dat je fataal zal zijn.

Nummer: I’m God (Clams

Casino & Imogen Heap)

Weegschaal: 24

sept—23 okt

Of het nu om een relatie,

schoolwerk of vriendschap

gaat, jij zit (opnieuw) in de

knoop. Probeer misschien

wat minder de goede en

slechte kanten van alles te

zien, en af te gaan op je

buikgevoel. Ga ervoor, het

universum gelooft in je!

Nummer: Maybe (Janis Joplin)

Schorpioen: 24

okt—22 nov

Scorpio season is helaas net

achter de rug, wat je ongetwijfeld

goed hebt gevierd.

Jij leeft natuurlijk 24/7 in

scorpio season, dus hengel

maar naar die tindermatches.

Vergeet wel niet dat je

nog moet studeren, dus

misschien kan je daar ook

eens werk van maken.

Nummer: jasmine—demo

(Jai Paul)

Boogschutter:

23 nov—21 dec

Helaas ben je niet zo goed

bezig, en ziet de nabije toekomst

er ook niet echt helemaal

rooskleurig uit. Alleen

als je aan voldoende zelfreflectie

doet in de komende

periode kom je ook door

volgend jaar heen. En eet

meer groenten, kan geen

kwaad.

Nummer: Hit The Road Jack

(Ray Charles)

26


Kreeft: 22 juni—

21 juli

Als emotional mess van de

dierenriem vergaat lockdown

nummer twee je niet

al te best. Maar het is oké

om Ben & Jerry’s aan de

lopende band leeg te eten.

Dingen met bananensmaak

vermijd je wel beter, dat

kan je aura in de war brengen.

Nummer: couleur menthe à

l’eau (Isaac Delusion)

Leeuw: 22 juli—

22 augustus

Deze lockdown lijk jij wel

onvermoeibaar, je gaat gewoon

lekker door terwijl de

rest wegkwijnt. Je hebt het

er wel moeilijker mee dat je

niet meer in de belangstelling

staat. Probeer anderen

wat meer ademruimte

te geven en vermijd de kleur

paars.

Nummer: Sultans of Swing

(Dire Straits)

Maagd: 23

aug—23 sept

Deze maand vind je je energie

terug, en ben je terug

van nooit echt helemaal

weggeweest. Je moeilijkste

maanden zijn voorbij, en

een onbekend persoon zal

in je leven komen en je betekenis

en perspectief geven.

Klavers zijn je gelukssymbool.

Nummer: All I Ask Of You

(Andrew Lloyd Webber)

Steenbok: 22

Je leven zal er met de eindejaarsfeesten

steeds meer als

een dramatische soap beginnen

uitzien! Familiedrama’s

zullen bovenkomen,

harten zullen worden gebroken,

alsof 2020 al niet erg

genoeg was op zich! Een

gewaarschuwd man is er

twee waard.

Nummer: Sonne

(Rammstein)

dec—20 januari

Waterman: 21

jan—18 feb

Jij komt deze lockdown net

zoals de vorige keren door

op je vreemde en unieke

manieren. Of je nu je niche

series aan het bingen bent,

of opeens een piano koopt,

je komt er wel weer door!

En vergeet je eten niet te

kruiden, zeker als Jeff Bezos

op het menu staat.

Nummer: Chihuahua (DJ

Bobo)

Vissen: 19 feb—

20 maart

Jij bent de mom friend van

de groep, en daarom zorg je

voor al de hopeloze gevallen

die je onder je vleugels

neemt als vrienden. Vergeet

natuurlijk wel niet aan jezelf

te denken, en af en toe een

dagje te pauzeren, je verdient

het zeker wel!

Nummer: Dansplaat

(Brainpower)

27


“WAP” - Anouk die doodserieus binnenkomt in Flexpo

“Hebt gij nu op mij gespoten?” - Lexie

“Misschien moet ze er gewoon efjes uit en dan weer in gaan” - Niki

“Mijn magische mythische mossel” - Linde

“Die planten krijgen meer zaad dan ik” - Linde

“Je moet hem diep steken” - Jonathan”

*wijzend naar zichzelf, met een L op haar voorhoofd* “En hierin trek je af” -

Anouk (bijhorende foto te bezichtigen op de fotopagina)

“Ga je nu echt jongens leren aftrekken Anouk?” - Caitlin

“Niet dingen in mijn poep steken oh mijn god!!!” - Noukie

“Geen enkel mondmasker fixt een scheef hoofd” - Tim

“Ringring, de pandapunten bellen” - Amelie

Anouk: *zet she’s so high op*, Niki: “wil je daar iets mee zehhen?”

“Tzit nog nie diep genoeg” - Sjoukje

“Ik wou dat ik de ballen had om te zeggen dat ze van mijn foef moeten blijven”

- Michiel

“Doe je piemel uit” - Gygy

*Babs telt* “1, 2, 5”

*In plaats van, als 2 honden om een been loopt het 3de ermee heen*, Babs:

“De laatste hond loopt met het derde been”

“Ik dacht, die gaat me gewoon een beetje choken, you know, been there done

that” - Anouk

“Ik heb daar minder aan gezogen” -Sjoukje

“Al die gaatjes moeten niet vol hoor” - Kaat

“Tis altijd een verrassing naar waar hij gaat spuiten” - Lexie

“Tis lang geleden dak nog kleren aan heb gehad” - Lexie

“Linde is vandaag de trekpaal” - Sjoukje

“Ik trek helemaal niets” - Linde

Anouk: “Ik ga je echt pakken”

Linde: “Liefst niet in mijn aars”

“Ik drink slettenbenzine of bier” - Anouk

“Amai da’s precies of je een smurf gebeft hebt” - Anouk

“Oei nu gaat mijn smurf nog blauwer worden” - Sjoukje

“Of jaa fotooke sturen dawe elk ons zakje vasthebben” - Thibo

“Maar alle der komt een aas uit mijn gat” - Linde

“IK WIL SLETTENBENZINEEEE” - Amelie

28

Quotes

Een amalgaam van mooie uitspraken van onze geliefde

bewoners en clubleden. Echte plaatjes om in te kaderen.


“Ge zit erin!!!” - Liselotte kei opgewekt

“41, da is tussen 40 en 39” - Babs

“Je moet hem op het einde vacuüm zuigen” - Schevelien

*stoot tegen mijn voet* “Ik heb een foot fetish” - Evelien

“Maggie De Block wil grotere bubbels” - Knack

“Zodat ze er op haar eentje in kan” - Joren

“Ik ben een wandelende aftrekker” - Caitlin

“Als ik mijn vinger in da gatje steek gaat da automatisch open” - Milan

“Krijg ik geen korting omdat ik je heb gestreeld?” - Caitlin tegen Lexie

“I already have a seks robot” - Nouk

“Mijn hart heeft eelt, net als Sinterklaas zijn voeten” - Anouk

“Cuptailcock” - Milan

“Je m’en foef” - Niki

“Oostende ligt toch aan de zee he?” - Milan

“Loat a voete zien” - Kaat zonder ondertitels

“Dat is wel echt een mooie piemelkaas” - Lexie

“Maar zij heeft heel graag da het eruit loopt” - Caitlin over Anouk

“Is da goed da ik spuit en jij wrijft?” - Rick

“Piemel is ontsmet” - Caitlin tegen Lexie

*fluistert* “Twas nodig”

“Als je zoekt naar zaad, moet je in 208 zijn, ik heb een zakje vol” - Niki

*zit in het quizcomité* “Oei, mag ik dan niet meedoen met de quiz?!” - Rick

“Ik heb een nieuwe strategie, alcoholisme” - Niki

“Diskwalifisatie!” - Jolan

“Ik vertrouw Amelie ook niet zo met een stok in haar handen” - Niki

Anouk: “Oei, de plant is in mijn bed gevallen”

Tessa: “Alle, dan heb je toch iemand in je bed”

“Vanaf het nat is, begint het te schuimen” - Lexie

“Dicktoks in feite” - Linde

“Komt na november december?” - Tine

“Bij mij waart ge er efkes uit en dan weer in” - Liselotte tegen Lexie

“We zitten nu met die gaatjes en de vraag is nu hoe we die gaatjes niet al te

brak kunnen opvullen” - Thibo

Tine: “Amai, zo’n lange treinen”

Lexie: “Ja m’n piemel ook”

29


Dit is helaas de laatste pagina van het tweede Augustje van dit academiejaar.

Verlang je al naar meer? Vergeet je dan niet te abonneren via

de form op de facebookpagina (die je hieronder ook kunt scannen).

Het volgende Augustje zal dan volledig gratis aan je deur worden geleverd!

Heb je vragen, opmerkingen, of ideeën over dit Augustje, of een van de

komende Augustjes? Heb je zin om je eigen schrijftalen tentoon te stellen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de scriptor (Amelie)

via Facebook, via scriptor@homevermeylen.be of me aan te spreken!

Home Vermeylen

@homevermeylen

home_vermeylen

homeraadvermeylen@gmail.com

vermeylen.ugent.be

30


31


32

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

More magazines by this user
Similar magazines