29.11.2020 Views

Patyna productmagzine WEBVERSIE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Een uitgave van <strong>Patyna</strong> | JAARGANG 1 | NR. 1 MAART 2016<br />

patyna's<br />

Plezierig ouder worden<br />

in uw eigen omgeving.<br />

Soms met wat ondersteuning.<br />

Lees alles over de mogelijkheden!


Inhoud Voorwoord Waar u ook woont, soms is een beetje hulp en ondersteuning prettig. Of gewoonweg nodig. Bij <strong>Patyna</strong> heeft u<br />

4.<br />

Hennie Zoethout<br />

krijgt huishoudelijke<br />

hulp van <strong>Patyna</strong><br />

8.<br />

de keus uit allerlei mogelijkheden en ook in de mate van ondersteuning. In dit magazine leest u er alles over.<br />

Arrangementen<br />

voor tijdelijk<br />

verblijf<br />

12.<br />

Gerda Folmer<br />

woont in een<br />

servicewoning<br />

14.<br />

Sytse en Anna<br />

Salverda wonen in<br />

een aanleunwoning<br />

16.<br />

Mevr. Koppenol<br />

woont in de<br />

Zorgwoningen<br />

Lemmer<br />

18.<br />

Dhr. Feenstra<br />

woont in een<br />

Woonzorgcentrum<br />

20.<br />

Klaske van der Horst<br />

revalideerde bij<br />

Bloemkamp<br />

22.<br />

Ageeth Visser,<br />

manager Advies en<br />

Behandel Centrum<br />

Geriatrie<br />

Beste lezer,<br />

Voor u ligt het eerste nummer van ‘<strong>Patyna</strong>’s Palet’. Dit nieuwe magazine is bedoeld<br />

voor iedereen die hulp of ondersteuning kan gebruiken, nu of in de toekomst, voor<br />

heel even of voor langere tijd.<br />

In <strong>Patyna</strong>’s Palet vindt u verhalen van mensen die u misschien wel kent. Zij vertellen<br />

hun eigen ervaringen, waardoor u een beeld krijgt van wat er allemaal mogelijk is.<br />

Ook nog vrij nieuw is de organisatie ‘<strong>Patyna</strong>’. <strong>Patyna</strong> is de naam van de zorgorganisatie<br />

die op 1 januari 2016 is ontstaan door de fusie van Plantein en Zorggroep Tellens.<br />

Misschien zeggen deze namen u niets en bent u beter bekend met de namen van de<br />

vestigingen die onder deze zorggroepen vallen. U vindt ze op de achterkant van dit blad.<br />

De naam <strong>Patyna</strong> is afgeleid van patineren. Patineren is een proces bij metalen die door<br />

veroudering rijkere kleuren, meer gelaagdheid en glans krijgen. Dit proces gebeurt in feite<br />

ook bij mensen. De gelaagdheid en glans ontstaan door opgedane ervaringen: mensen<br />

worden gevormd door alles wat ze mee maken. Op onze website www.patyna.nl kunt<br />

u een filmpje vinden over het ontstaan van de naam en het logo van <strong>Patyna</strong>.<br />

Ouder worden is niet altijd een feestje. ‘Ouderdom komt met gebreken’ is een spreekwoord<br />

dat menig oudere zal herkennen. Soms kan het dan handig zijn te weten dat u<br />

gebruik kunt maken van diensten aan huis. Zoals een warme maaltijd, die u voor één<br />

keer of voor veel vaker bij u thuis bezorgd kunt krijgen. De thuiszorg van <strong>Patyna</strong> of<br />

personenalarmering voor een veilig gevoel. Er is veel meer mogelijk dan u misschien<br />

denkt. In dit blad krijgt u alvast een indruk.<br />

Kortom, <strong>Patyna</strong> biedt u een palet aan woon- en zorgmogelijkheden op het platteland<br />

of in de stad, in de ruime regio zuidwest Friesland (de gemeenten Súdwest-Fryslân,<br />

De Fryske Marren, Littenseradiel), Franekeradeel en een deel van Tytsjerksteradiel.<br />

We zijn er trots op om u in dit magazine kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden.<br />

Wilt u na het lezen meer weten? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen. In dit<br />

blad vindt u alle informatie.<br />

Ik wens u veel leesplezier!<br />

Hartelijke groet,<br />

mede namens collega-bestuurder Anneke Aldenkamp,<br />

Johan Krul<br />

Voorzitter Raad van Bestuur <strong>Patyna</strong><br />

HULP AAN HUIS<br />

Gezond ouder worden in de eigen vertrouwde<br />

omgeving is voor veel mensen erg belangrijk.<br />

Toch kan de huishouding of de persoonlijke<br />

verzorging op een gegeven moment te zwaar<br />

worden. Het is dan fijn om te weten dat de<br />

benodigde hulp dichtbij huis te vinden is en<br />

snel ingeschakeld kan worden. Bij <strong>Patyna</strong> kunt<br />

u een beroep doen op verschillende vormen<br />

van hulp aan huis, zoals de thuiszorg, hulp in<br />

de huishouding en de maaltijdservice. Met een<br />

beetje hulp kunt u toch thuis blijven wonen.<br />

Meer info: www.patyna.nl<br />

WONEN MET ZORG<br />

Als u door een lichamelijke of psychische beperking<br />

niet langer thuis kunt wonen, dan kunt<br />

u terecht in één van onze woonzorgcentra.<br />

Hier krijgt u dag en nacht de intensieve verzorging<br />

en behandeling die u nodig heeft. Ook<br />

kunt u kiezen voor een kleinschalige zorgwoning,<br />

waar u onder professionele begeleiding<br />

kunt wonen. In de zorgwoningen worden de<br />

huishoudelijke taken, zoals wassen en koken,<br />

zelf uitgevoerd. Meer info: www.patyna.nl<br />

Zorg<br />

nodig?<br />

SERVICEWONINGEN<br />

U wilt graag zelfstandig wonen, maar ook<br />

graag goede zorg in de buurt hebben voor<br />

als het nodig is. Dan is een servicewoning<br />

misschien iets voor u. U woont zelfstandig in<br />

een huurwoning van de woningcorporatie,<br />

maar kunt altijd terugvallen op de zorg, ondersteuning<br />

en begeleiding van het professionele<br />

zorgteam, dat 24 uur per dag voor u klaar<br />

staat. De servicewoningen maken onderdeel<br />

uit van een wooncomplex met diverse faciliteiten,<br />

zoals een restaurant, winkeltje of een<br />

bibliotheek. Meer info: www.patyna.nl<br />

REVALIDEREN<br />

Stel, u breekt uw heup, krijgt een nieuwe knie,<br />

heeft last van hartproblemen of wordt getroffen<br />

door een beroerte. Als u het ziekenhuis<br />

verlaat, moet u vaak revalideren. Bij <strong>Patyna</strong><br />

kunt u maximaal herstellen in een therapeutische<br />

omgeving. Uw individuele revalidatieplan,<br />

met onder andere de revalidatiedoelen,<br />

de benodigde zorg en uw verwachte ontslagdatum,<br />

vormen de leidraad van uw hele<br />

revalidatie. Een vast team van medewerkers<br />

ondersteunt en begeleidt u hierbij. Meer info:<br />

www.patyna.nl<br />

AANLEUNWONINGEN<br />

Heeft u hulp of zorg nodig, maar wilt u wel<br />

graag zelfstandig blijven wonen? Is de stap<br />

naar een woonzorgcentrum te groot? Een<br />

aanleunwoning van de woningcorporatie is<br />

dan een goede oplossing. Een aanleunwoning<br />

grenst aan een woonzorgcentrum. U woont<br />

dus zelfstandig, maar kunt wel gebruik maken<br />

van alle faciliteiten van het woonzorgcentrum.<br />

Zo kunt u gezellig een hapje eten in het restaurant<br />

of meedoen aan een activiteit. De benodigde<br />

zorg krijgt u gewoon bij u thuis. Meer<br />

info: www.patyna.nl<br />

ADVIES EN BEHANDEL CENTRUM GERIATRIE<br />

De medische en paramedische diensten van<br />

<strong>Patyna</strong> zijn ondergebracht in het Advies en<br />

Behandel Centrum Geriatrie. In het Advies en<br />

Behandel Centrum Geriatrie zijn de volgende<br />

behandelaars actief: specialisten ouderengeneeskunde,<br />

fysiotherapeuten, ergotherapeuten,<br />

bewegingstherapeuten, logopedisten, diëtisten,<br />

psychologen en maatschappelijk werkers. Zij<br />

bieden u deskundige hulp bij geriatrische of andere<br />

gezondheidsproblemen. Of u nu thuis, in<br />

een locatie van <strong>Patyna</strong> of in een ander woonzorgcentrum<br />

woont. Meer info: www.patyna.nl<br />

Als het gaat om zorg heeft u een 'toegangsbewijs' (een indicatie) nodig van het Centrum Indicatiestelling<br />

Zorg (CIZ). De zorgconsulenten van <strong>Patyna</strong> kunnen de aanvraag voor zo’n indicatie volledig voor u verzorgen.<br />

Dat kan per mail of telefonisch. Ook een huisbezoek is mogelijk.<br />

MEER INFORMATIE<br />

Wilt u meer weten over de zorg- en woonmogelijkheden van <strong>Patyna</strong>? Neemt u dan contact op met onze<br />

zorgconsulenten via telefoon 0515 - 853 845 of e-mail zorgconsulent@patyna.nl. Zij beantwoorden graag<br />

al uw vragen.<br />

2<br />

3


Hulp<br />

aan<br />

huis<br />

Hulp bij het schoonmaken van uw woning, een warme maaltijd die bij u thuis wordt gebracht of de was die<br />

iedere week voor u wordt gedaan. Wanneer u ouder wordt, kunt u soms wel wat hulp aan huis gebruiken.<br />

Hennie Zoethout krijgt thuiszorg en huishoudelijke hulp van <strong>Patyna</strong>:<br />

Het liefst is ze iedere dag in de tuin te vinden, wroetend met haar handen in de aarde. Hennie Zoethout<br />

(75) uit Bolsward is een actieve dame, die graag alles zelf doet. Maar na operaties aan haar heupen, het<br />

plaatsen van een pacemaker en kortgeleden een operatie aan haar teen, lukt dat niet altijd meer. “Iedere<br />

ochtend komt de thuiszorg langs om me een handje te helpen. Pure verwennerij”, glimlacht ze.<br />

Door de ramen in de gezellige keuken heeft Hennie uitzicht<br />

over de grote achtertuin. Haar handen kriebelen om aan de<br />

slag te gaan met de groenten voor het komende jaar. Ze moet<br />

echter nog even geduld hebben, want over twee weken gaat<br />

het gips om haar linkervoet er af en kan ze weer voorzichtig<br />

een stap buiten zetten. “Mijn grote teen is kortgeleden<br />

rechtgezet”, wijst ze naar de kleurrijke gipsvoet. “Omdat lopen<br />

lastig gaat, slaap ik nu in de woonkamer. Toen ik thuiskwam<br />

was alles al door de dames van de thuiszorg in orde gemaakt.<br />

Het zijn echt schatten.”<br />

Maggi mee naar huis<br />

Er verschijnt een stralende lach wanneer Hennie vertelt over de<br />

dames die haar iedere ochtend helpen bij het wassen en aankleden.<br />

“Er zitten een aantal vrouwen bij, die hier al veel langer<br />

komen. Al sinds het moment dat ik nieuwe heupen kreeg. Dat<br />

maakt het juist zo leuk, dat je ze echt leert kennen. En het zijn<br />

stuk voor stuk vrolijke dames”, benadrukt Hennie. “Dit beroep<br />

kun je volgens mij alleen doen wanneer je vrolijk en heel lief<br />

bent, anders houd je dat niet vol.”<br />

De thuiszorg die Hennie krijgt wordt door haar zo ontzettend<br />

gewaardeerd, dat ze graag iets terugdoet. En hoe kan dat<br />

beter dan in de vorm van verse groente uit de tuin. “Laatst was<br />

hier een jonge meid, die vol verbazing naar mijn maggiplanten<br />

keek. Dus bood ik haar een loot aan die ze zelf weer kan verplanten.<br />

Ik vind dat prachtig om te doen. Zo hebben nog meer<br />

mensen plezier aan wat ik hier verbouw.” Ook haar verse<br />

kroppen sla en wortels zijn gewild bij de dames van de thuiszorg.<br />

“Zo zorgen zij voor mij en ik met evenveel liefde voor<br />

hen”, glimlacht Hennie trots.<br />

Het beste beentje voor<br />

Ook de huishoudelijke hulp is kind aan huis bij Hennie en haar<br />

man Jan Cornelis Zoethout. Maar zelf aan de keukentafel toekijken,<br />

terwijl er een dame door haar huis loopt met een stofdoek?<br />

Hennie moet er niet aan denken. “De hulp doet vooral<br />

de hoge dingen, zoals de kasten afnemen en buiten de ramen<br />

zemen”, legt ze uit. “Zelf vind ik het heerlijk om hier binnen<br />

aan de slag te gaan. Halverwege de ochtend doen we samen<br />

een kopje koffie en zo maken we er een heerlijke dag van.”<br />

De thuiszorg en huishoudelijke hulp van <strong>Patyna</strong> zijn inmiddels<br />

onmisbaar geworden in het leven van Hennie en haar man.<br />

“We willen hier graag nog zo lang mogelijk samen blijven<br />

wonen”, knikt ze. “We hebben hier aan de rand van de stad<br />

zo’n prachtig uitzicht op buurdorp Burgwerd. Mocht het ooit<br />

zo ver komen dat ik de tuin niet meer kan onderhouden, dan<br />

zullen we moeten verhuizen, ben ik bang. Maar nu ik straks<br />

weer een goede voet heb, zetten we ons beste beentje voor.”<br />

“Dit beroep kun je volgens mij<br />

alleen doen wanneer je vrolijk<br />

en heel lief bent”<br />

“ DE HULP VAN DE<br />

THUISZORG IS PURE<br />

VERWENNERIJ”<br />

“Altijd dichtbij<br />

en altijd bekend”<br />

Esther Sterk is teamleider thuiszorg in Bolsward en merkt hoe belangrijk hulp aan huis kan zijn. “Ons<br />

motto is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en<br />

kunnen doen en laten wat ze altijd gewend waren. Daarbij houden ze zelf de regie over hun leven.<br />

Wij ondersteunen waar dat nodig is, maar alles wat wij doen moet van toegevoegde waarde zijn<br />

voor de kwaliteit van leven van onze cliënten.”<br />

Het team van thuiszorgmedewerkers werkt nauw samen met het netwerk van de cliënt, zoals buren,<br />

familie en vrienden. “Onze missie is om zorg dicht bij te brengen”, knikt Esther. “Met onze wijkteams<br />

zijn we altijd in de buurt en kunnen we snel ter plekke zijn als dat nodig is. Door bewust te kiezen<br />

voor vaste medewerkers zijn onze thuiszorgmedewerkers inmiddels een bekend gezicht geworden<br />

voor onze cliënten. Altijd dichtbij en altijd bekend, dat maakt thuiszorg van <strong>Patyna</strong> zo bijzonder.”<br />

4<br />

5


Elke dag een verse, gezonde én gevarieerde warme<br />

maaltijd. Dat kan met de maaltijdservice<br />

van <strong>Patyna</strong>. Eet smakelijk Henk!<br />

HULP IN DE HUISHOUDING<br />

Bent u 55 jaar of ouder<br />

en kunt u wel wat ondersteuning<br />

gebruiken bij de<br />

dagelijkse huishoudelijke<br />

werkzaamheden? Dan<br />

kunt u huishoudelijke<br />

hulp aanvragen.<br />

Aanvragen: Hulp in de huishouding wordt gefinancierd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),<br />

die is ondergebracht bij de gemeente. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij het lokaal loket<br />

van uw gemeente. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie en bepaalt het aantal uren hulp<br />

per week. <strong>Patyna</strong> kan u ondersteunen bij het indienen van zo'n aanvraag. Onze zorgconsulenten<br />

zijn tijdens kantooruren bereikbaar via 0515 - 853 845 of zorgconsulent@patyna.nl.<br />

DIENSTEN AAN<br />

HUIS, WAT NOFLIK!<br />

WASSERVICE<br />

Bent u ouder dan 65 jaar en woont u in een<br />

servicewoning dichtbij één van onze woonzorgcentra?<br />

Dan kunt u voor het wassen, drogen,<br />

strijken en opvouwen van uw wasgoed<br />

gebruik maken van onze wasservice. Een deel<br />

van het wasgoed wassen wij in onze eigen<br />

vestigingen, het andere deel besteden wij uit.<br />

Wij reinigen linnengoed, beddengoed en boven- en<br />

onderkleding. U kunt uw wasgoed vijf dagen per week<br />

inleveren bij één van onze woonzorgcentra. U bepaalt<br />

dus zelf hoe vaak u gebruik maakt van de wasservice.<br />

U moet uw was wel altijd zelf (laten) halen en brengen.<br />

Wij kunnen uw wasgoed alleen verzorgen wanneer u<br />

naammerkjes in uw kleding heeft. Dit kunnen wij voor<br />

u regelen. Wij brengen hiervoor wel een bescheiden<br />

bijdrage in rekening. De kosten voor de wasservice zijn<br />

afhankelijk van het wasgoed dat u laat reinigen. Voor<br />

sommige spullen betaalt u per stuk, soms bereken we de<br />

prijs per kilogram. U kunt uw kleding ook laten stomen.<br />

Heel gemakkelijk dus.<br />

DAGBESTEDING<br />

U woont zelfstandig, maar door lichamelijke<br />

of geestelijke beperkingen kunt u niet meer<br />

het actieve leven leiden, dat u gewend was. U<br />

vindt het bijvoorbeeld moeilijk om de dag door<br />

te komen of u mist de sociale contacten met<br />

leeftijdsgenoten. Meldt u zich dan aan voor de<br />

dagbesteding in één van onze woonzorgcentra.<br />

De dagbesteding brengt gezelligheid, ontspanning en<br />

afleiding. Het is een ontmoetingsplaats waar onder<br />

professionele begeleiding een gestructureerd en afwisselend<br />

dagprogramma wordt aangeboden. Gezamenlijk koffie<br />

drinken en warm eten, met elkaar een spel spelen of<br />

gewoon een praatje maken. Kortom: een prettige invulling<br />

voor één of meerdere dagdelen per week. Ook voor uw<br />

partner of mantelzorger kan de dagbesteding tijdelijk een<br />

fijne verlichting zijn.<br />

Heeft u interesse?<br />

Wij nodigen u van harte uit om langs te komen en een<br />

kijkje te komen nemen.<br />

6<br />

7


ARRANGEMENTEN<br />

VOOR TIJDELIJK<br />

VERBLIJF<br />

Woont u nog zelfstandig<br />

thuis, maar kunt u daarbij<br />

(tijdelijk) ondersteuning<br />

gebruiken, dan kunt u<br />

gebruik maken van een<br />

aantal arrangementen:<br />

Zorg<br />

arrangement<br />

Als u moet aansterken na<br />

ziekte of herstellen na een<br />

ziekenhuisopname, dan kunt<br />

u gebruik maken van het<br />

zorgarrangement.<br />

Vakantie<br />

arrangement<br />

Tijdelijk hulp aan huis of tijdelijk<br />

logeren in een woonzorgcentrum,<br />

wanneer de familie of mantelzorger<br />

er even niet is of als u<br />

zelf op vakantie wilt.<br />

Logeer<br />

arrangement<br />

Met het logeerarrangement gaat<br />

u tijdelijk uit van huis en kunt u<br />

gebruik maken van alle faciliteiten<br />

en activiteiten van het<br />

woonzorgcentrum.<br />

Zorghotel<br />

arrangement<br />

U wilt verhuizen naar een woonzorgcentrum,<br />

maar heeft nog geen officieel<br />

toegangsbewijs. Dan biedt het<br />

zorghotelarrangement uitkomst.<br />

8<br />

9


Onze thuiszorgmedewerkers werken in kleine teams.<br />

U heeft dus vaste gezichten om u heen. Dat is wel zo<br />

persoonlijk. Ze helpen u onder andere bij:<br />

• de dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden<br />

• de inname van medicijnen<br />

• wondbehandeling<br />

PERSONENALARMERING<br />

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Dan is het prettig<br />

als u iemand kunt waarschuwen. Met het personenalarmeringssysteem<br />

heeft u altijd hulp binnen handbereik. Met<br />

één druk op de knop heeft u contact met een medewerker<br />

van <strong>Patyna</strong> of komt er iemand bij u langs. Dat geeft een<br />

prettig en veilig gevoel.<br />

De personenalarmering is voor alle ouderen die zichzelf niet<br />

meer vertrouwd of onzeker voelen in de woonomgeving, om<br />

welke reden dan ook. Als er een medische reden is, dan kunt u<br />

personenalarmering aanvragen via uw huisarts en zorgverzekeraar.<br />

Is dit niet het geval, dan kunt u altijd ‘sociale’ alarmering<br />

verkrijgen. U betaalt de kosten dan zelf.<br />

Hoe gaat het in zijn werk?<br />

Bij u thuis wordt een alarmeringsapparaat geplaatst. Deze wordt<br />

op indicatie of op uw verzoek geactiveerd. U krijgt een zender<br />

die u aan een halsketting draagt. Zodra u de alarmknop van de<br />

zender indrukt, komt u in contact met de persoon die u hiervoor<br />

heeft aangemeld. Dat kan een medewerker van <strong>Patyna</strong> of een<br />

familielid zijn, maar bijvoorbeeld ook de meldkamer. De contactpersoon<br />

maakt een inschatting van uw situatie en schakelt de<br />

noodzakelijke hulpverlening in. Personenalarmering werkt dag<br />

en nacht. Als er dus iets gebeurt, is er altijd iemand in de buurt.<br />

MEER WETEN?<br />

Wilt u meer weten over de vormen van hulp aan<br />

huis, of wilt u zich ergens voor aanmelden? Belt<br />

u dan met één van de <strong>Patyna</strong>-vestigingen bij u in<br />

de buurt. Of neemt u tijdens kantooruren contact<br />

op met de zorgconsulenten, tel.: 0515 - 853 845 of<br />

e-mail: zorgconsulent@patyna.nl<br />

Thuiszorg<br />

Het regelen van thuiszorg kan via de dichtstbijzijnde<br />

locatie van <strong>Patyna</strong>. Op www.patyna.nl vindt u alle<br />

adressen en telefoonnummers. Vraagt u dan svp naar<br />

één van de wijkverpleegkundigen. Zij regelen alles voor<br />

u, van indicatie tot en met de zorg.<br />

Indicatie<br />

Voor sommige vormen van zorg heeft u een toegangsbewijs,<br />

een ‘indicatie’, nodig. Wanneer u daarvoor in<br />

aanmerking komt, kunnen onze zorgconsulenten u<br />

helpen bij de aanvraag en regelen zij alles voor u.<br />

Efkes d’r op út? Bel de <strong>Patyna</strong> Belbus!<br />

belbus<br />

De <strong>Patyna</strong> Belbus is er voor<br />

iedereen (jong en oud) in de<br />

gemeente Littenseradiel, de<br />

regio Blauwhuis/IJlst/Heeg en<br />

de regio Trynwâlden.<br />

• Korte ritjes naar bijvoorbeeld de kapper, supermarkt of familie<br />

• Iedere dag beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur<br />

• Kosten: e1,00 per persoon per kilometer<br />

• Milieuvriendelijke belbus<br />

PATYNA<br />

THUISZORG<br />

Reserveren? Voor het boeken van een rit of meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar:<br />

Nij Stapert, Wommels: 0515 - 33 41 41 Talma State, Heeg: 0515 - 33 45 00<br />

Nij Dekama, Weidum: 058 - 251 9327 Teatskehûs, Blauwhuis: 0515 - 57 19 00<br />

Heemstra State, Oentsjerk: 058 - 256 4141 Nij Ylostins, IJlst: 0515 - 53 28 87<br />

10<br />

11


Servicewoningen<br />

Zelfstandig wonen met zorg om de hoek. Dat is wonen in een servicewoning van <strong>Patyna</strong>. Zelf uw dag invullen<br />

zoals u dat wilt, maar met de wetenschap dat u altijd om hulp kunt vragen. Een gezellige middag met de buren<br />

of uw eigen familie op bezoek, in een servicewoning hebt u altijd mensen om u heen.<br />

Gerda Folmer woont in de servicewoning It Skûlplak in Sneek:<br />

De zon schijnt door de ramen van het appartement van Gerda Folmer (88) in Sneek. In de bloembak op<br />

het terras komen de eerste narcissen al uit de grond. Exact drie jaar woont Gerda in de servicewoning van<br />

It Skûlplak en ze heeft nog geen moment spijt gehad. “Het woont hier heerlijk”, knikt ze. “Iedere week<br />

wordt er wel iets georganiseerd en heb je een keer geen zin, dan blijf je lekker thuis. Alles kan en alles<br />

mag, dat maakt het wonen hier zo fijn.”<br />

“OUD WORDEN IS NET ALS<br />

EEN TEKENING; JE MOET ER<br />

ZELF WAT KLEUR AAN GEVEN”<br />

Met haar 88 jaar is Gerda Folmer nog altijd een bezige bij. Zo zit<br />

ze in de activiteitencommissie van It Skûlplak en organiseert ze<br />

voor medebewoners met veel enthousiasme tal van gezellige activiteiten.<br />

“Vanmiddag hebben we onze kleurmiddag”, knikt ze.<br />

“Kleuren voor volwassenen, hoor”, voegt ze er met een knipoog<br />

aan toe. Ze haalt haar kleurboek uit de boekenkast. “Kijk maar,<br />

echt van dat priegelwerk. Goed voor je oog-handcoördinatie. En<br />

vanochtend hadden we ons wekelijkse uurtje Beter Bewegen om<br />

ook de rest van je lichaam wat fit te houden. Lekker in beweging<br />

blijven, dat houd je jong.”<br />

Zingend door het leven<br />

Gerda geniet als ze vertelt over de gevarieerde activiteiten van<br />

It Skûlplak. “Eens per maand gaan we samen sjoelen of bingoën.<br />

Daarnaast hebben we regelmatig een gezelligheidsmiddag<br />

en niet te vergeten ons zanggroepje.” Er verschijnt een grote<br />

glimlach als ze het zangboek tevoorschijn tovert. “Ik had al heel<br />

lang allemaal liedjes van vroeger in mijn hoofd”, vertelt Gerda.<br />

“Toen ik dat hier vertelde, waren er meer dames die het ontzettend<br />

leuk vonden om die oude liedjes weer eens te zingen. Van<br />

een groepje van twaalf dames groeiden we uit tot een groep van<br />

maar liefst twintig fanatieke koorleden”, glundert ze trots.<br />

Vroeger al mocht Gerda graag zingen. “Mijn man Jan speelde<br />

thuis op de mondharmonica en ik zong er bij”, vertelt ze. “Dat<br />

zijn prachtige herinneringen.” Ze wijst op de vrolijke familiefoto<br />

aan de muur, waar haar man en hun zes kinderen op poseren.<br />

“Jan is in 2012 overleden en een jaar later ben ik hier komen<br />

wonen. We woonden samen in Balk, maar toen ik daar alleen<br />

zat, werd ik toch wel erg eenzaam”, geeft ze toe. “Gelukkig<br />

hebben we kinderen met een vooruitziende blik”, glimlacht<br />

Gerda. “Mijn dochter had ons jaren eerder al ingeschreven bij<br />

verschillende seniorenwoningen in de buurt van Sneek. Daar ben<br />

ik haar nu heel erg dankbaar voor, want ik zit hier uitstekend.”<br />

“Ik kan hier met gemak<br />

wel honderd worden”<br />

Met gemak op naar de honderd<br />

Samen met haar dochter nam Gerda in 2013 een kijkje in<br />

It Skûlplak en ze was direct verkocht. “Het was precies wat ik<br />

zocht. Een mooi appartement met een eigen terras en bovendien<br />

zorg om de hoek.” Niet dat Gerda veel hulp nodig heeft,<br />

benadrukt ze. “Eén keer in de twee weken komt de huishoudelijke<br />

hulp langs en één keer per week de thuiszorg. Deze dames<br />

helpen me met douchen, maar verder red ik me nog prima zelf.<br />

Ik rijd nog in de auto en kan met de rollator zo naar de binnenstad<br />

wandelen voor de boodschappen. Even een blokje om voor<br />

een frisse neus, ik zou het voor geen goud willen missen.”<br />

Ze mag zich dan nog uitstekend zelf redden, toch woont het<br />

extra prettig wanneer je weet dat hulp om de hoek zit, geeft<br />

Gerda toe. “Ik ben nu 88 en kan hier tot mijn laatste dag blijven<br />

wonen. Dat is een mooi vooruitzicht.” Ze pakt opnieuw het<br />

kleurboek. “Oud worden is net als deze tekeningen; je moet<br />

er zelf wat kleur aan geven. En je ziet wel, er zijn nog genoeg<br />

pagina’s te gaan. Ik kan hier met gemak wel honderd worden”,<br />

knipoogt ze.<br />

“Eén druk op de knop en<br />

we staan voor de deur”<br />

Willeke van der Leest is teamleider thuiszorg <strong>Patyna</strong> Sneek en merkt<br />

dat veel ouderen bewust kiezen voor een servicewoning wanneer ze<br />

op zoek gaan naar nieuwe woonruimte. “Je woont zelfstandig in je<br />

eigen appartement, maar hebt wel het voordeel van extra veiligheid”,<br />

legt ze uit. “Er is 24 uur per dag zorg aanwezig en doordat je onder<br />

het dak van <strong>Patyna</strong> woont, is de kans een stuk kleiner dat er ongewenst<br />

bezoek komt”, vult Willeke de voordelen aan.<br />

Een aantal bewoners van It Skûlplak neemt zorg af van <strong>Patyna</strong>. “Om<br />

zorg op maat te kunnen bieden, stellen we samen met de bewoner<br />

vast wanneer we langskomen. We proberen zoveel mogelijk rekening<br />

te houden met de wenstijd van de bewoner. Er zijn mensen die graag<br />

willen uitslapen, maar we hebben ook een aantal vroege vogels”,<br />

lacht Willeke. “Er zit een eigen zorgteam in het gebouw, dus één druk<br />

op de knop en we staan voor de deur.”<br />

De servicewoningen van <strong>Patyna</strong> op een rij:<br />

• It Heechhout, Bolsward<br />

• Froonacker, Franeker<br />

• Talma State, Heeg<br />

• Nij Ylostins, IJlst<br />

• Heemstra State, Oentsjerk<br />

• It Skûlplak en Nij Nazareth, Sneek<br />

12<br />

13


Aanleunwoningen<br />

Wonen in een aanleunwoning kan de ideale oplossing zijn wanneer u nog zelfstandig wilt wonen, maar graag<br />

verzekerd wilt zijn van 24-uurszorg op afroep. Al onze aanleunwoningen hebben een eigen alarmeringssysteem.<br />

Met één druk op de knop staan we bij u voor de deur. Handig en wel zo prettig. En als u dat wilt, kunt u gebruik<br />

maken van alle faciliteiten van het woonzorgcentrum.<br />

Sytse en Anna Salverda wonen in een aanleunwoning van Martenahiem in Tzum:<br />

Samen zitten ze aan de keukentafel. Sytse Salverda (88) is druk bezig met het schillen van de aardappelen,<br />

terwijl zijn vrouw Anna (88) de groente klaarmaakt. Ondertussen geniet het echtpaar van de mensen die<br />

buiten langslopen en vriendelijk de hand opsteken. “We wonen hier fantastisch”, knikt Sytse. “We kunnen<br />

ons geen mooiere plek wensen dan hier in deze aanleunwoning.”<br />

“WIJ ZOCHTEN NAAR EEN PLEK<br />

WAAR WE ONS NET ZO THUIS ZOUDEN<br />

VOELEN ALS IN ONS EIGEN HUIS”<br />

De wijzers van de klok melden exact half twaalf als Sytse de aardappelen<br />

op het vuur zet. Ieder dag verzorgt hij in huize Salverda<br />

het eten. “Dat heb ik jaren geleden al geleerd en sindsdien ben<br />

ik in huis de chef kok”, glimlacht hij trots. “Er zijn maar weinig<br />

plekken waar de emancipatie al zo ver is als bij ons”, vult hij knipogend<br />

aan. Want ook de taken in de huishouding doen Sytse en<br />

Anna samen. “Tegearre giet it wol sa flot”, knikt Anna.<br />

Net zo thuis als in eigen huis<br />

Al meer dan veertig jaar woont het echtpaar Salverda naar volle<br />

tevredenheid in het dorpje Tzum. Een hersenbloeding bij Anna<br />

gooit in 2013 echter roet in het eten. “Na een ziekenhuisopname<br />

kwam ik in Bloemkamp terecht om te revalideren”, vertelt ze. “Iedere<br />

dag reed ik heen en weer om bij haar op bezoek te gaan”,<br />

vult Sytse haar aan. Tegelijkertijd houdt hij thuis het huis schoon,<br />

doet de tuin en kookt zijn eigen kostje. “Dat was uiteindelijk iets<br />

te veel van het goede”, knikt Sytse. “Want net toen mijn vrouw<br />

weer aan de beterende hand was, kreeg ik een burn out.”<br />

Op doktersadvies besluit het echtpaar andere woonruimte te<br />

zoeken, waar ze samen kunnen wonen, maar met hulp om de<br />

hoek. Een verzorgingstehuis is echter het laatste wat het stel wil.<br />

“We hadden tijdens bezoeken aan familie en vrienden al heel wat<br />

verzorgings- en verpleegtehuizen gezien”, vertelt Sytse. “En na<br />

ieder bezoek waren we het er samen over eens dat zo’n tehuis<br />

niets voor ons was. Te groot, te onpersoonlijk of te ouderwets. Wij<br />

zochten naar een plek waar we ons net zo thuis zouden voelen als<br />

in ons eigen huis.”<br />

Eén druk op de knop<br />

Door zorgconsulente Sippie Stelwagen wordt het echtpaar in<br />

2013 gewezen op de vrijgekomen aanleunwoning in Martenahiem.<br />

De scepsis tegen verzorgingstehuizen verdwijnt al snel als<br />

sneeuw voor de zon wanneer Sytse en Anna een rondleiding<br />

krijgen. “We kregen allebei meteen dat warme gevoel van thuiskomen”,<br />

knikt Anna. “Martenahiem is gemoedelijk, kleinschalig,<br />

mensen kennen elkaar hier en het belangrijkste van alles: we<br />

wonen nog volledig zelfstandig.”<br />

Eten koken, de was draaien, stofzuigen of de ramen lappen: Sytse<br />

en Anna doen alles nog zelf. “We kunnen onszelf nog prima<br />

redden, maar als het nodig is kunnen we meteen zorg krijgen”,<br />

vertelt Anna. “We hebben een alarmknop in huis, dus bij nood is<br />

er meteen hulp”, vult Sytse aan. “Het is een geruststellend gevoel<br />

dat er een knop is waar je op kunt drukken en je hebt contact.<br />

Dat maakt het wonen hier zo prettig. Je woont zelfstandig maar<br />

er is altijd achterwacht.”<br />

“We kunnen ons geen mooiere<br />

woonplek wensen”<br />

Betrokken en actief<br />

Het stel mag dan geen zorg afnemen van Martenahiem, Sytse en<br />

Anna zijn wel actief betrokken bij activiteiten die in het huis georganiseerd<br />

worden. “Al vrij snel nadat we hier kwamen wonen,<br />

werd ik gevraagd om zitting te nemen in de cliëntenraad”, vertelt<br />

Sytse. “Ik ben mijn hele leven sociaal actief geweest in verschillende<br />

bestuursfuncties, dus hier kon ik geen nee tegen zeggen. We<br />

overleggen regelmatig met de locatiemanager en we zijn als raad<br />

het aanspreekpunt voor de bewoners van de aanleunwoningen.<br />

Prachtig werk om te doen”, glimlacht hij.<br />

Drie jaar na de verhuizing naar de aanleunwoning kan het stel<br />

zich geen mooiere woonplek meer wensen. “Wij zijn ontzettend<br />

blij dat we hier mogen wonen”, knikt Anna. Sytse glimlacht trots<br />

als hij naar zijn vrouw kijkt. “Ik had nooit gedacht dat we hier<br />

samen nog eens zo gelukkig mochten zijn.”<br />

“Zo wil iedereen<br />

wel oud worden”<br />

Sippie Stelwagen is zorgconsulente bij <strong>Patyna</strong> en ziet in de praktijk hoe<br />

belangrijk het is voor oudere bewoners om zelfstandig te wonen, met<br />

zorg dichtbij. “Het voordeel van wonen in een aanleunwoning is dat<br />

je zelf de regie houdt over je leven, maar tegelijkertijd gebruik kunt<br />

maken van alle faciliteiten van het woonzorgcentrum.”<br />

Alle aanleunwoningen hebben een eigen alarmsysteem en 24-uurszorg<br />

om de hoek. Ook tijdelijke zorg is mogelijk wanneer iemand ziek is.<br />

“Je kunt zo nog heel lang zelfstandig blijven wonen”, knikt Sippie.<br />

Bewoners hoeven zich bovendien geen moment te vervelen, want<br />

iedereen kan meedoen aan de activiteiten die in het verzorgingstehuis<br />

worden georganiseerd. “Gezellig koffie drinken, een hapje eten in het<br />

restaurant of meedoen aan de gezellige middagen. Zo wil iedereen wel<br />

oud worden.”<br />

De aanleunwoningen van <strong>Patyna</strong> op een rij:<br />

• Teatskehûs Blauwhuis • Floridusstate Bolsward • Saxenoord Franeker<br />

• Avondrust Makkum • Frittemahof Sneek • Dr. Wumkeshûs Sneek<br />

• Bonifatiushuis Sneek • Martenahiem Tzum • Nij Dekama Weidum<br />

• Aylva State Witmarsum • Nij Stapert Wommels<br />

• Nij Mariënacker Wommels<br />

14<br />

15


Wonen<br />

met zorg<br />

Als thuis wonen niet langer gaat, omdat u op elk moment van de dag of nacht gebruik moet kunnen maken van<br />

zorg en ondersteuning, dan kunt u wonen in een woonzorgcentrum of in een zorgwoning. U heeft de keus uit<br />

knusse, kleine locaties of uit de grotere centra, in het dorp of stad.<br />

Mevrouw Koppenol woont in de Zorgwoningen Lemmer:<br />

Mevrouw Koppenol-van Eijk is 83 jaar en heeft vijftig jaar van haar leven in Balk gewoond. Toen ze<br />

wegens de ziekte van Parkinson steeds meer zorg nodig had, is ze in 2014 verhuisd naar de zorgwoningen<br />

van <strong>Patyna</strong> in Lemmer.<br />

“DE VERZORGING IS<br />

HIER GEWOON TOP!”<br />

In de Christiaan de Vriesstraat in Lemmer staat een kleurig,<br />

modern gebouw, waarin de zorgwoningen van <strong>Patyna</strong> zijn<br />

gesitueerd. Hier heeft iedere bewoner zijn eigen kamer. Er wordt<br />

gezamenlijk gegeten in een mooie, grote huiskamer.<br />

In één van de kamers woont mevrouw Koppenol. Een legpuzzel<br />

op een verrijdbaar tafeltje, de telefoon op de tafel voor haar, een<br />

glaasje sap, een stapeltje tijdschriften, een borduurwerkje…. Bij<br />

mevrouw Koppenol staat en ligt alles binnen handbereik. En dat is<br />

nodig, want door de ziekte van Parkinson zit ze in een rolstoel.<br />

Ziekte van Parkinson<br />

“Ik heb vijftig jaar in Balk gewoond.” Lachend: “In die jaren heb<br />

ik misschien wel honderd kraambezoekjes afgelegd bij personeel<br />

dat bij de machinefabriek werkte waar mijn man bedrijfsleider<br />

was. Verder was ik voorzitter van de vrouwenbond. Het was een<br />

fijn dorp om te wonen.”<br />

“In 1995 overleed mijn man. In de periode die volgde, merkte ik<br />

dat ik steeds trager werd en snel moe. Ik reed regelmatig in mijn<br />

auto naar de kinderen in Uithoorn, Dalfsen en Oudemirdum, maar<br />

daar zag ik ook meer en meer tegenop. Na onderzoek bleek dat<br />

de ziekte van Parkinson de boosdoener was.”<br />

Deze ziekte vertoont een grillig verloop. Mevrouw Koppenol<br />

herinnert zich: “Op een gegeven moment keek ik in de spiegel<br />

en herkende mezelf bijna niet. Mijn gezicht leek wel een masker!<br />

Ook kon ik een poosje niet zelf meer eten, omdat ik mijn handen<br />

niet meer kon gebruiken. Gelukkig gaat dat nu weer iets beter.<br />

Ik heb geen pijn in mijn handen, maar ze voelen als een spons.”<br />

Dochter Marjon vult aan: “We konden een periode geen emoties<br />

meer aflezen van het gezicht van mijn moeder, maar de mimiek is<br />

toch teruggekeerd. Ze had ook last van trillen, maar door bepaalde<br />

medicijnen is dat wel verminderd.” Mevrouw Koppenol wijst:<br />

“Alleen die benen, die kan ik soms gewoon niet stilhouden.”<br />

Juiste zorg<br />

“Toen mijn moeder nog in Balk woonde, had ze steeds vaker en<br />

meer zorg nodig; dat lukte thuis niet meer”, vertelt dochter Marjon.<br />

“Toen moesten we (de kinderen) op zoek naar een zorginstelling<br />

waar mijn moeder de juiste zorg kon krijgen. De voorkeur<br />

ging uit naar een eenpersoonskamer en het liefst een beetje in de<br />

buurt van Balk, zodat kennissen daarvandaan haar ook nog konden<br />

bezoeken. Uiteindelijk kwamen de zorgwoningen van <strong>Patyna</strong><br />

in Lemmer in beeld.”<br />

Mevrouw Koppenol wijst om zich heen: “Gelukkig kon ik aardig<br />

wat van mijn eigen spulletjes meenemen: mijn eettafel en stoelen,<br />

een boekenkast en een kastje met fotoalbums. Het is alleen wel<br />

jammer dat ik geen slaapkamer heb om logés te kunnen herbergen.<br />

Verder heb ik een eigen badkamer. Als ik ’s morgens uit bed<br />

ben gehaald, dan kan ik mijzelf gedeeltelijk wassen en mijn haar<br />

kammen. Dat scheelt de verzorgenden weer tijd, ik neem ze wat<br />

werk uit handen. En dat voelt goed: dat heb ik dan toch maar<br />

even gedaan!”<br />

Uitjes<br />

Op de tafel ligt borduurwerk. “Vroeger handwerkte ik heel veel,<br />

maar dat gaat bijna niet meer. Toch wil ik graag wat doen, want<br />

de hele dag lezen of televisie kijken verveelt ook. Er is hier speciaal<br />

iemand die allerlei activiteiten organiseert voor de bewoners, zoals<br />

leuke uitstapjes.” Daaraan terugdenkend en zichtbaar nagenietend<br />

komen er extra lichtjes in haar vriendelijke ogen: “We<br />

toerden met een busje door Gaasterland en reden speciaal langs<br />

mijn huis in Balk. Dat was zo leuk! We zijn ook wel eens naar Urk<br />

geweest en hebben daar vis gegeten. Verder bezochten we de Orchideeënhoeve,<br />

het schaatsmuseum in Hindeloopen, reden we de<br />

bollenroute en vorige week zijn we nog naar de fair in de Flecke<br />

in Joure geweest. Hier in de zorgwoning kwam op kerstochtend<br />

een aantal mannen van het Lemster Mannenkoor zingen en er<br />

komt wel eens iemand met een accordeon.” Mevrouw Koppenol<br />

haalt een papier tevoorschijn: “Er is ook een meneer die speciaal<br />

een programma samenstelt rond klassieke muziek. Hij laat muziek<br />

horen en vertelt er van alles over. Wat heb ik zitten genieten!”<br />

Mevrouw Koppenol kijkt terug op de twee jaar die ze in deze<br />

zorgwoning verblijft: “Ik moest in het begin wel heel erg wennen<br />

en miste Balk. Maar ik vind dat ik hier heel goed verzorgd word.<br />

Verder krijg ik ook fysio- en ergotherapie. Ze koken hier zelf en<br />

het eten wordt steeds lekkerder! De verzorgsters zeggen altijd tegen<br />

me: ‘bellen hoor, als er iets is’, maar dat doe ik niet zo gauw!<br />

Ze doen erg hun best hier, ze zijn heel lief voor me!” Ook de<br />

kinderen van mevrouw Koppenol zijn heel tevreden: “Het contact<br />

is prima en de verzorging is gewoon top!”<br />

Wat is een woonzorgcentrum?<br />

Een woonzorgcentrum wordt in de volksmond ook wel verzorgingstehuis<br />

of bejaardentehuis genoemd. In een woonzorgcentrum wonen voornamelijk<br />

ouderen, die tijdelijk of permanent verzorging of verpleging nodig<br />

hebben. De bewoners hebben een eigen kamer, waar ze bijvoorbeeld<br />

familie en vrienden kunnen uitnodigen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke<br />

ruimtes, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en aan<br />

activiteiten kunnen deelnemen.<br />

Alle woonzorgcentra en zorgwoningen van <strong>Patyna</strong>:<br />

• Balk (zorgwoningen)<br />

• Blauwhuis, Teatskehûs<br />

• Bolsward, Bloemkamp<br />

• Bolsward, Huylckenstein<br />

• Bolsward, It Menniste Skil<br />

• Franeker, Botniahuis<br />

• Franeker, Saxenoord<br />

• Heeg, Talma State<br />

• Joure, Flecke<br />

• Koudum, Finke<br />

• Lemmer, Lemmer<br />

(zorgwoningen)<br />

• Makkum, Avondrust<br />

• Oentsjerk, Heemstra State<br />

• Sneek, Ielânen<br />

• Sneek, Frittemahof<br />

• Sneek, Dr. Wumkeshûs<br />

• Sneek, Bonifatiushuis<br />

• Sneek, Noorderhoek<br />

• Sneek, De Waterman<br />

(zorgwoningen)<br />

• Sneek, Anna Paulowna<br />

(zorgwoningen)<br />

• Tzum, Martenahiem<br />

• Weidum, Nij Dekama<br />

• Witmarsum, Aylva State<br />

• Wommels, Nij Stapert<br />

• Workum, Nij Mariënacker<br />

16<br />

17


Wonen<br />

met zorg<br />

Als thuis wonen niet langer gaat, omdat u op elk moment van de dag of nacht gebruik moet kunnen maken van<br />

zorg en ondersteuning, dan kunt u wonen in een woonzorgcentrum of in een zorgwoning. U heeft de keus uit<br />

knusse, kleine locaties of uit de grotere centra, in het dorp of stad.<br />

De heer H. Feenstra woont in woonzorgcentrum Nij Mariënacker in Workum:<br />

Met een hoofdbeweging benadrukt de heer H. Feenstra zijn karakterisering van de <strong>Patyna</strong>-locatie<br />

‘Nij Mariënacker’ in Workum. De heer Feenstra woont daar in een mooi appartement met balkon op de<br />

tweede verdieping. Een prachtig gebouw is het zeker. Een mooie entree, een zeer ruime, lichte hal die<br />

stijlvol en kleurrijk is gedecoreerd, een restaurant, aantrekkelijke zitgedeeltes, een grote biljartzaal en<br />

een brede galerij waarop deuren uitkomen van appartementen. “Eigenlijk ziet het er helemaal niet zo<br />

uit als je van een zorgcentrum zou verwachten”, zegt de heer Feenstra. “En het ruikt hier ook altijd fris,<br />

heel anders dan vroeger in bejaardencentra.”<br />

“ER IS ALTIJD VEEL<br />

TE BELEVEN!”<br />

Hoor wie klopt daar…<br />

De 78-jarige heer Feenstra is erg tevreden over zijn appartement.<br />

Het bestaat uit een woonkamer met keukentje, een slaapkamer<br />

en een ruime badkamer. Op de brede galerij staat zijn scootmobiel.<br />

Het warme eten haalt hij op de benedenverdieping. Zo nu<br />

en dan kokkerelt hij zelf wat in zijn keukentje: “Ik maak wel eens<br />

een eitje of een soepje. Ik heb een combi-magnetron die al 22 jaar<br />

oud is, maar hij doet het nog prima!”<br />

Er klinkt een bescheiden klopje op de deur: “Meneer Feenstra,<br />

een kopje koffie?” Al gauw staat er een dampende kop koffie en<br />

een stuk koek voor hem. “Drie keer per dag komt er iemand met<br />

koffie of thee. De dames zijn altijd heel vriendelijk!”<br />

Barbecueën op balkon<br />

Het appartement waarin de heer Feenstra woont, heeft een balkon.<br />

Daar is hij erg blij mee: ”Regelmatig komt er een ka (kauw)<br />

aanvliegen die een zielig pootje heeft - de teentjes ontbreken.<br />

Die zit dan op het randje van het balkon en bedelt om brood.”<br />

De heer Feenstra heeft foto’s van het beestje gemaakt. In de<br />

wintertijd staan er heideplanten in bakken op het balkon, maar ’s<br />

zomers geraniums en petunia’s. Op de foto’s die de heer Feenstra<br />

laat zien, is wel duidelijk dat de bloemen uitstekend verzorgd<br />

worden. “Wat ook zo leuk van dit balkon is: als het mooi weer is,<br />

kan ik lekker barbecueën.”<br />

Bedrijvigheid<br />

In het appartement ziet het er keurig uit. “Eens in de week komen<br />

ze hier schoonmaken, maar ik doe zelf ook nog wel wat. Ik heb<br />

net een nieuwe kruimelzuiger gekocht.” Het schoonmaken gaat<br />

hem niet altijd zo makkelijk af, want de heer Feenstra heeft al<br />

zo’n zes jaar de ziekte van Parkinson. “Lopen is wat instabiel en<br />

dingen pakken lukt niet zo goed, maar ik kan mezelf nog wel<br />

douchen. Het ene moment voel ik me goed, maar het andere moment<br />

voel ik me onwel. Ik was vroeger zo handig - ik was allround<br />

keuken- en badkamermonteur voor verschillende bedrijven - en<br />

had veel gereedschap. Maar dat kan ik niet meer hanteren en dat<br />

vind ik wel eens frustrerend.”<br />

Er klinkt weer een klopje op de deur. Een andere dame komt<br />

binnen: “Meneer Feenstra, heeft u nog was, en zal ik de prullenbakken<br />

even legen?” Dat heeft meneer zelf al gedaan, maar er<br />

is wel wat wasgoed dat ze mee mag nemen. Op deze morgen is<br />

al gauw duidelijk dat de heer Feenstra niet overdrijft als hij zegt:<br />

“Het personeel is hier prima!”<br />

Plaatjes schieten<br />

Fotograferen is écht een liefhebberij van de heer Feenstra. Hij<br />

heeft al heel wat mooie plaatjes geschoten in zijn leven: “Kijk,<br />

deze zijn vanaf het balkon genomen.” Het zijn prachtige zonsondergangen.<br />

“Ik houd van de natuur. Vroeger ging ik nog wel<br />

eens naar Schotland en Ierland, prachtig is het daar!” Van die<br />

landen hangen mooie landschapsfoto’s ingelijst aan de muur in de<br />

slaapkamer. “Zelf rijd ik niet meer auto, maar mijn vriendin haalt<br />

me wel eens op.” Gekscherend zegt de heer Feenstra: “We gaan<br />

dan bijvoorbeeld naar ‘de grootste haven van Europa’.” Hij doelt<br />

op het haventje in Laaksum, nabij Warns. En ook daarvan heeft<br />

hij mooie foto’s. Alwéér een klopje op de deur. Ditmaal komt er<br />

iemand om schoon te maken: “Meneer Feenstra, kan ik hier aan<br />

de slag? Ik begin wel in de badkamer!”<br />

Galerij<br />

Op de galerij zijn er stemmen te horen die van beneden uit de<br />

centrale hal komen. Er is daar ochtendgymnastiek aan de gang.<br />

“Er wordt hier in het gebouw vaak wat georganiseerd. Als er<br />

bijvoorbeeld muziek is beneden, dan zit ik hier wel eens te luisteren.”<br />

Voor het parkeren van de scootmobiel is genoeg plek op de<br />

galerij: “Hiermee ga ik regelmatig naar buiten, even het centrum<br />

in en boodschappen doen.”<br />

“Een prachtig gebouw, het lijkt wel een hotel!”<br />

18<br />

19


Revalideren<br />

Na ziekte, een operatie of een ongeluk is revalidatie in veel gevallen de eerste stap op de weg terug naar uw<br />

gewone leven. Op verschillende locaties in Friesland kunt u revalideren bij <strong>Patyna</strong>. Met behulp van ervaren<br />

zorgprofessionals helpen we u om uw leven zo goed als mogelijk weer op de rails te krijgen.<br />

Klaske van der Horst revalideerde bij Bloemkamp in Bolsward:<br />

Van de ene op de andere dag werd lopen moeilijk, kon ze haar handen niet meer gebruiken en werd<br />

traplopen een uitputtingsslag. Klaske van der Horst (79) uit Wommels werd vorig jaar getroffen door het<br />

Guillain-Barré syndroom, dat haar spieren en zenuwen flink aantastte. Ze revalideerde ruim een half jaar in<br />

Bloemkamp in Bolsward. “Hier werken echte toppers”, knikt ze met een grote glimlach.<br />

"WE HEBBEN ONTZETTEND<br />

VEEL LOL GEHAD"<br />

Het is begin 2015 wanneer Klaske merkt dat haar spieren steeds<br />

minder kracht bevatten. “Ik kon plotseling niet meer zo goed<br />

lopen”, herinnert ze zich nog goed. Na een bezoek aan de<br />

huisarts wordt ze doorverwezen naar het Antonius Ziekenhuis in<br />

Sneek. Binnen enkele dagen belandt Klaske op de Intensive Care,<br />

omdat haar spier- en zenuwstelsel het steeds verder begeven. “Ze<br />

dachten allemaal: die redt het niet”, knikt ze. Maar Klaske knokt<br />

zich er bovenop en mag het ziekenhuis na een maand verlaten.<br />

“Toen pas begon het echte werk: revalideren in Bloemkamp.”<br />

Vasthoudende Friese verpleegsters<br />

Haar ogen beginnen te glimmen wanneer Klaske vertelt over haar<br />

tijd in Bloemkamp. “Het klinkt wellicht gek, maar we hebben<br />

ontzettend veel lol gehad”, glundert ze. “In het begin kon ik<br />

helemaal niets, zelfs op de alarmknop drukken voor hulp van de<br />

zusters was me al te veel. Maar daar in Bloemkamp werken stuk<br />

voor stuk toppers, die me met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen<br />

toch weer letterlijk op de been hebben gekregen.<br />

Langzaamaan kwam de spierkracht terug.”<br />

Met haar eigenzinnige koppigheid zorgt Klaske voor heel wat<br />

leven in de brouwerij binnen Bloemkamp. “Af en toe verstopte ik<br />

me wanneer de fysiotherapeut me kwam halen”, grijnst ze. “Dan<br />

had ik even geen zin om te oefenen en ging ik stiekem in het<br />

restaurant zitten.” De verpleging van Bloemkamp laat zich echter<br />

niet eenvoudig om de tuin leiden, merkt ze. “Ze kwamen me<br />

altijd zoeken en dan moest ik uiteindelijk toch nog meedoen aan<br />

de oefening. Het blijven toch Friezen hè, die bijten zich ergens in<br />

vast en laten niet meer los”, knipoogt ze.<br />

Luxe service aan huis<br />

Klaske vertelt met een dankbare glimlach over de verpleging van<br />

Bloemkamp. “Er werd zo ontzettend goed op ons gepast, dat<br />

vond ik echt heel bijzonder. Zo organiseerde het verplegend<br />

personeel met Sinterklaas en de kerstdagen gezellige diners.<br />

’s Ochtends vroeg werd er op eerste kerstdag zelfs voor ons<br />

gezongen door al die dames. Ik kreeg er kippenvel van toen ik<br />

dat prachtige gezang hoorde op de gang. En met Sint Maarten<br />

kwamen er kinderen langs onze kamers met hun lampion. De<br />

zusters hadden snoepgoed voor ons gehaald om uit te delen.<br />

Er werd werkelijk aan alles gedacht. Dat geeft je zoveel energie<br />

en kracht om door te gaan.”<br />

Inmiddels woont Klaske weer thuis, in haar eigen woning die<br />

speciaal voor haar is aangepast. “We hebben een traplift<br />

gekregen, zodat ik boven kan blijven slapen en douchen.”<br />

Ze wijst naar de stoel onderaan de trap. “Ik had altijd last van<br />

hoogtevrees, maar ik scheur nu zonder problemen met dat ding<br />

naar boven en beneden.” Voor de dagelijkse verzorging komt<br />

de thuiszorg iedere dag langs en één keer per week krijgt Klaske<br />

bovendien fysiotherapie aan huis. “Wat een luxe, al die service<br />

aan huis”, glundert ze.<br />

Oud worden op je eigen plekje<br />

De ziekte mag haar dan even hebben getackeld, Klaske laat zich<br />

niet zomaar uit het veld slaan. “Ik ben inmiddels voor tachtig<br />

procent hersteld, nu die laatste twintig procent nog even”, knikt<br />

ze strijdlustig. “Maar zonder de artsen en verpleegkundigen van<br />

de revalidatie had ik hier nu niet gezeten”, geeft ze toe. “Niet te<br />

vergeten de hulp van mijn man Jules, die me overal mee helpt. Ik<br />

ben blij dat ik weer thuis ben. De zorg was uitstekend in Bloemkamp,<br />

maar uiteindelijk wil ieder mens maar één ding: heerlijk<br />

oud worden op je eigen vertrouwde plekje. Ik ben ontzettend<br />

dankbaar dat mij dat is gegund.”<br />

“Revalideren gaat het beste<br />

als je je prettig voelt”<br />

Wieger Arensman is specialist ouderengeneeskunde bij de geriatrische<br />

revalidatiezorg van Bloemkamp in Bolsward. Iedere dag ziet hij hoe<br />

mensen onder leiding van het medisch team werken aan hun herstel.<br />

“Het doel van de revalidatie is om mensen dermate zelfstandig te<br />

maken dat ze weer in hun eigen omgeving kunnen wonen. Dat lukt in<br />

veel gevallen, maar er zijn ook mensen die hier permanent wonen”,<br />

vertelt hij. Voor zowel tijdelijke revalidanten als permanente bewoners<br />

worden volop activiteiten georganiseerd binnen Bloemkamp. “Die<br />

vriendelijke sfeer maakt dat iedereen zich hier heel snel welkom voelt.<br />

En dat is weer ontzettend belangrijk voor onze zorg, want revalideren<br />

gaat het beste op een plek waar je je prettig voelt. Maar het mooiste<br />

van ons werk is toch het moment wanneer we afscheid van iemand<br />

kunnen nemen, omdat hij of zij naar huis mag”, glimlacht Wieger.<br />

20<br />

21


Advies en<br />

Behandel<br />

Centrum<br />

Geriatrie<br />

Een bezoek aan de fysiotherapeut, een gesprek met de maatschappelijk werker of advies van de bewegingstherapeut.<br />

Voor specialistische zorg kunt u terecht bij het Advies en Behandel Centrum Geriatrie van <strong>Patyna</strong>.<br />

Medici en paramedici werken hier samen om u zorg en behandeling op maat te bieden. Van de diëtiste tot de<br />

logopediste. Het Advies en Behandel Centrum van <strong>Patyna</strong> heeft alles in huis.<br />

De naam Advies en Behandel Centrum Geriatrie doet wellicht denken aan een groot gebouw, met daarin<br />

een gymzaal voor de fysiotherapeut, een kantoor voor de logopediste en een behandelkamer voor de<br />

specialist ouderengeneeskunde. Eén plek waar alle specialistische behandelaren samenwerken. “Dat laatste<br />

klopt”, knikt manager Ageeth Visser. “Maar er is geen vaste locatie waar u ons kunt vinden. Onze behandelaren<br />

werken namelijk op alle zorglocaties van <strong>Patyna</strong>, maar komen ook langs als u zelfstandig thuis<br />

woont. Waar u ook woont; iedereen kan zorg en behandeling krijgen van het Advies en Behandel Centrum<br />

Geriatrie.”<br />

“ONS TEAM VAN DESKUNDIGEN<br />

BEGELEIDT, BEHANDELT EN<br />

ADVISEERT U EN UW OMGEVING”<br />

Ageeth Visser is manager bij het Advies en<br />

Behandel Centrum Geriatrie van <strong>Patyna</strong><br />

In het Advies en Behandel Centrum Geriatrie werken verschillende<br />

behandelaren samen om u de best mogelijke zorg te geven.<br />

“Met een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut,<br />

diëtist, ergotherapeut, logopedist, bewegingstherapeut<br />

en maatschappelijk werker hebben we alle kennis in huis”, vertelt<br />

manager Ageeth Visser. “De specialist ouderengeneeskunde is de<br />

spin in het web”, legt ze uit. “Wanneer u hulp nodig heeft, komt<br />

de specialist ouderengeneeskunde allereerst bij u langs. Samen<br />

met u bespreken we wat de problemen en wensen zijn en welke<br />

deskundige u daarbij het beste kan ondersteunen. Zo kunnen we<br />

u zorg op maat bieden, waarbij uw wensen en mogelijkheden<br />

voorop staan.”<br />

Eén vast gezicht<br />

Waar ieder verpleeghuis vroeger een eigen team van specialisten<br />

had, werkt dat tegenwoordig net iets anders. “Om als specialisten<br />

beter met elkaar samen te werken en onderling meer kennis uit<br />

te wisselen, werken de behandelaren van het Advies en Behandel<br />

Centrum op meerdere locaties”, vertelt Ageeth. “Zo kunnen we<br />

elkaar ondersteunen en adviseren.” Toch houdt u als cliënt uw<br />

vaste behandelaar, benadrukt Ageeth. “We blijven werken met<br />

één vaste gezicht per cliënt. Een behandelaar die u kent en weet<br />

wat uw hulpvraag is. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw uw<br />

verhaal te vertellen. Dat werkt wel zo prettig.”<br />

Ook bij u thuis<br />

Voor hulp van het Advies en Behandel Centrum, hoeft u trouwens<br />

niet per se in één van de locaties van <strong>Patyna</strong> te wonen. “Ook<br />

mensen die nog thuis wonen, kunnen hulp krijgen van onze<br />

specialisten. We komen met hetzelfde gemak bij u thuis”, vertelt<br />

Ageeth. “Wanneer de huisarts vindt dat u zorg van het Advies en<br />

Behandel Centrum nodig heeft, schrijft hij of zij een verwijsbrief<br />

en kunnen we alle disciplines inzetten. Sterker nog, ook wanneer<br />

u geen zorg bij <strong>Patyna</strong> afneemt, kunt u gebruik maken van de<br />

specialisten van het Advies en Behandel Centrum”, benadrukt ze.<br />

“We zijn er wanneer u ons nodig heeft.”<br />

Dicht bij de huisarts<br />

Een groot aantal mensen komt bij het Advies en Behandel Centrum<br />

van <strong>Patyna</strong> terecht, nadat ze zijn doorverwezen door de<br />

huisarts. “We vinden het contact met de huisarts erg belangrijk<br />

en proberen de lijntjes zo kort mogelijk te houden”, knikt Ageeth.<br />

“Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, krijgen<br />

huisartsen mensen op het spreekuur met vaak complexe hulpvragen.<br />

We proberen zo dicht mogelijk bij de huisartsenpraktijken te<br />

zitten, zodat doorverwijzen en onderling overleg steeds gemakkelijker<br />

wordt. Met onze specifieke expertise op het gebied van<br />

ouderenzorg vormen we een logisch en deskundig verlengstuk<br />

van de huisarts.”<br />

De specialisten van het Advies en Behandel Centrum zijn daarnaast<br />

ook werkzaam op de drie revalidatielocaties van <strong>Patyna</strong>:<br />

Bloemkamp in Bolsward, Ielânen in Sneek en Flecke in Joure.<br />

“Alle drie de locaties zijn gespecialiseerd in één bepaald onderdeel<br />

van revalidatiezorg”, legt Ageeth uit. “Op dit moment zitten de<br />

drie locaties nog verspreid over de regio ZuidWest Friesland, maar<br />

in de toekomst willen we deze afdelingen graag onder één dak<br />

brengen. Door actief samen te werken en kennis uit te wisselen<br />

kunnen we onze deskundigheid op het gebied van revalideren<br />

steeds verder ontwikkelen.”<br />

Delen van kennis<br />

Met zoveel specialisten binnen één organisatie blijft kennisuitwisseling<br />

een van de belangrijkste onderdelen binnen het Advies<br />

en Behandel Centrum. “We hebben regelmatig overleg in een<br />

multidisciplinair team”, knikt Ageeth. “Dat betekent dat er van<br />

iedere discipline iemand aanwezig is, zodat we elkaar kunnen<br />

ondersteunen. Iedere discipline kijkt met zijn eigen deskundigheid<br />

naar een zorgvraag en dat vult elkaar goed aan. Vooral omdat<br />

met het ouder worden er meestal ook meerdere klachten of<br />

gezondheidsproblemen zijn.” Ook organiseert <strong>Patyna</strong> jaarlijks<br />

een aantal bijeenkomsten waar alle disciplines elkaar ontmoeten.<br />

“Met presentaties houden we elkaar op de hoogte van de laatste<br />

ontwikkelingen in ons vakgebied. Zo weten we van elkaar wat we<br />

kunnen en wat er mogelijk is.”<br />

Door de verschuiving in de zorg, waarbij mensen langer thuis<br />

blijven wonen, ziet Ageeth in de praktijk dat de werkzaamheden<br />

van verplegend en verzorgend personeel steeds zwaarder en<br />

bovendien complexer worden. “Onze specialisten ontwikkelen<br />

daarom aanvullende scholingen en trainingen voor medewerkers<br />

op de locaties van <strong>Patyna</strong>”, vertelt ze. “Ook collega-zorgorganisaties<br />

maken hier gebruik van en huren onze expertise in. Door<br />

deze bijscholing zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de zorg op<br />

peil blijft. We ondersteunen medewerkers waar dat nodig is, want<br />

net als voor onze cliënten geldt ook voor medewerkers in de zorg:<br />

de specialisten van het Advies en Behandel Centrum staan voor je<br />

klaar wanneer je ons nodig hebt.”<br />

“Met onze specifieke expertise op het<br />

gebied van ouderenzorg zijn we een<br />

logisch en deskundig verlengstuk van<br />

de huisarts”<br />

22<br />

23


ONZE BEHANDELAARS<br />

Wordt u in uw dagelijks leven belemmerd door problemen met uw lichamelijke en/of geestelijke<br />

gezondheid? Dan kunt u, ongeacht uw woonvorm, een beroep doen op de behandelaars van het<br />

Advies en Behandel Centrum Geriatrie van <strong>Patyna</strong>. Zij bieden u deskundige hulp.<br />

Specialisten ouderengeneeskunde<br />

Heeft u klachten door verschillende ziektes en aandoeningen?<br />

Gebruikt u veel medicijnen? Of maakt u zich zorgen over een<br />

slechter wordend geheugen? Met dit soort vragen kunt u terecht<br />

bij de specialist ouderengeneeskunde. Deze artsen zijn gespecialiseerd<br />

in de zorg en behandeling van ouderen en chronisch<br />

zieken. De specialist ouderengeneeskunde kan worden geraadpleegd<br />

door uw huisarts. Indien u wordt opgenomen in één van<br />

de locaties van <strong>Patyna</strong>, dan is de specialist ouderengeneeskunde<br />

tevens verantwoordelijk voor de inhoud van uw zorgplan.<br />

Fysiotherapeuten<br />

Bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor ouderen. Wanneer<br />

u klachten heeft die zich voordoen bij het bewegen, dan<br />

kunnen onze fysiotherapeuten u helpen. Zij geven de juiste<br />

begeleiding als u bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie heeft<br />

ondergaan of andere klachten heeft. Door gerichte oefeningen<br />

en training werkt u samen met de fysiotherapeut aan het vergroten<br />

van uw spierkracht, de beweeglijkheid van uw gewrichten<br />

en het op peil brengen van uw conditie. U krijgt een behandeling<br />

op maat, afgestemd op uw dagelijks leven.<br />

Ergotherapeuten<br />

Soms lukken dagelijkse handelingen niet meer goed, bijvoorbeeld<br />

als gevolg van een beroerte, een geheugenprobleem, een<br />

handicap of een andere lichamelijke beperking. In dat geval<br />

kunt u een beroep doen op onze ergotherapeuten. Samen met<br />

u zoekt de ergotherapeut naar een passende oplossing, zodat<br />

u de activiteiten opnieuw of op een aangepaste manier kunt<br />

verrichten. Ook adviseert hij over hulpmiddelen en voorzieningen<br />

en leert hij u hiervan gebruik te maken.<br />

Bewegingstherapeuten<br />

Actief zijn heeft een positieve invloed op uw gedrag en<br />

geheugen. Het ontspant, helpt u beter te slapen en leidt tot<br />

meer sociale contacten. Uw individuele mogelijkheden zijn het<br />

uitgangspunt van onze bewegingstherapeuten. Zij behandelen<br />

diverse groepen, waaronder cliënten die kampen met depressiviteit<br />

of stemmingswisselingen, cliënten met Parkinson of<br />

Artrose en cliënten met een CVA. Ook bij individuele gedragsproblematiek<br />

worden onze bewegingstherapeuten ingezet.<br />

Logopedisten<br />

Heeft u moeite met spreken, slikken of horen? Dan bieden<br />

onze logopedisten uitkomst. Zij begeleiden u door middel van<br />

onderzoek, advies en/of therapie. Zo kunnen de logopedisten<br />

u bijvoorbeeld helpen om met oefeningen en (communicatie)<br />

hulpmiddelen uw verstaanbaarheid te verbeteren. Ook kan de<br />

logopedist bij toenemende slechthorendheid een gehooronderzoek<br />

doen en u adviseren over de eventuele aanschaf en het<br />

gebruik van een hoortoestel.<br />

Diëtisten<br />

Als u ouder en minder actief wordt, neemt de eetlust soms af.<br />

De behoefte aan belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwitten en<br />

vitamines, blijft echter gelijk of neemt zelfs toe. Een gezonde<br />

samenstelling van uw voeding is daarom belangrijk. Onze<br />

diëtisten helpen u bij het samenstellen van een goede, gevarieerde<br />

en gezonde maaltijd. Bovendien is goede voeding bij<br />

veel aandoeningen een onmisbaar onderdeel van de therapie.<br />

Zo kan aangepaste voeding bijvoorbeeld klachten voorkomen<br />

en bijdragen aan een goed herstel.<br />

(Gezondheidszorg)psychologen<br />

Bent u depressief, angstig of verward? Dan staan onze<br />

(gezondheidszorg)psychologen u bij. Zij kijken bijvoorbeeld<br />

naar sterke en zwakke punten in uw leef-, zorg- en behandelomgeving,<br />

die van invloed zijn op uw psychisch functioneren.<br />

Daarnaast ondersteunen ze u bij het verwerken van een aandoening<br />

en bij emotionele problemen. Ook uw hulpverleners,<br />

familieleden en mantelzorgers krijgen begeleiding en advies<br />

van de psycholoog, zodat zij weten hoe ze uw woonomgeving<br />

en welbevinden kunnen ondersteunen en verbeteren.<br />

Maatschappelijk werkers<br />

Het wonen in een woonzorgcentrum of een slechter wordende<br />

gezondheid is niet altijd even makkelijk. U kunt zich verdrietig<br />

of eenzaam voelen. Onze maatschappelijk werkers kunnen<br />

u hierbij helpen. Zij letten daarbij op uw aard, behoeften en<br />

opvattingen. Het is belangrijk een evenwicht te vinden tussen<br />

uw belangen en wensen en die van uw familie. Om hier naar te<br />

kijken, kunnen ook uw partner of kinderen bij de maatschappelijk<br />

werker terecht.<br />

Meer informatie<br />

Wilt u meer weten over het Advies en Behandel Centrum<br />

Geriatrie van <strong>Patyna</strong>? Of wilt u een afspraak maken met één<br />

van onze behandelaars? Neem dan contact met ons op via<br />

0515 - 428341 of abcgeriatrie@patyna.nl.<br />

Wat kost het?<br />

Als u in één van de locaties van <strong>Patyna</strong> woont,<br />

dan vindt vergoeding van de behandelingen plaats<br />

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van<br />

uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Woont u nog<br />

thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan<br />

de behandeling (deels) worden vergoed door uw<br />

zorgverzekeraar. Indien u hier niet voor verzekerd<br />

bent of <strong>Patyna</strong> heeft geen contract met uw verzekeraar,<br />

dan ontvangt u een factuur thuis. Onze<br />

tarieven staan op www.patyna.nl/abc-geriatrie.<br />

Voor zorgaanbieders<br />

Het Advies en Behandel Centrum Geriatrie van<br />

<strong>Patyna</strong> is ook een expertisecentrum voor professionals<br />

die werken met de oudere doelgroep, zoals<br />

huisartsen en praktijkverpleegkundigen. Onze<br />

behandelaars verzorgen op aanvraag klinische<br />

lessen, voorlichting of scholing, eventueel op uw<br />

eigen locatie. Interesse? Een offerte kan vrijblijvend<br />

worden opgevraagd.<br />

24<br />

25


Een overzicht van alle <strong>Patyna</strong> locaties met de diensten en activiteiten per locatie<br />

Een overzicht van alle <strong>Patyna</strong> locaties met de diensten en activiteiten per locatie<br />

BOLSWARD<br />

Bloemkamp Huylckenstein It Heechhout It Menniste Skil<br />

BLAUWHUIS<br />

Teatskehûs<br />

HEEG<br />

Talma State<br />

IJLST<br />

Nij Ylostins<br />

OENTSJERK<br />

Heemstra State<br />

SNEEK<br />

Anna Paulowna Bonifatiushuis De Waterman Dr. Wumkeshûs Frittemahof Ielânen It Skûlplak Nij Nazareth Noorderhoek<br />

activiteitenprogramma<br />

belbus<br />

huishoudelijke hulp<br />

maaltijdservice<br />

dagbesteding<br />

personenalarmering<br />

bank contactpunt<br />

bibliotheek<br />

kapper<br />

pedicure<br />

pinautomaat/geldopname<br />

restaurant<br />

postagentschap<br />

winkel<br />

zwembad<br />

revalideren<br />

thuiszorg<br />

wasservice<br />

servicewoning<br />

aanleunwoning<br />

woonzorgcentrum<br />

herstelarrangement<br />

logeerarrangement<br />

vakantiearrangement<br />

zorghotelarrangement<br />

fysiotherapeut<br />

logopedist<br />

ergotherapeut<br />

psycholoog<br />

diëtist<br />

bewegingstherapeut<br />

maatschappelijk werker<br />

specialist ouderengeneeskunde<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Huylckenstein<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Huylckenstein<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

activiteitenprogramma<br />

belbus<br />

huishoudelijke hulp<br />

maaltijdservice<br />

dagbesteding<br />

personenalarmering<br />

bank contactpunt<br />

bibliotheek<br />

kapper<br />

pedicure<br />

pinautomaat/geldopname<br />

restaurant<br />

postagentschap<br />

winkel<br />

zwembad<br />

revalideren<br />

thuiszorg<br />

wasservice<br />

servicewoning<br />

aanleunwoning<br />

woonzorgcentrum<br />

herstelarrangement<br />

logeerarrangement<br />

vakantiearrangement<br />

zorghotelarrangement<br />

fysiotherapeut<br />

logopedist<br />

ergotherapeut<br />

psycholoog<br />

diëtist<br />

bewegingstherapeut<br />

maatschappelijk werker<br />

specialist ouderengeneeskunde<br />

✔<br />

Zorgwoningen<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Frittemahof<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

Zorgwoningen<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Frittemahof<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Frittemahof<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Frittemahof<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Frittemahof<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

via Frittemahof<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

FRANEKER<br />

Botniahuis Froonacker Saxenoord<br />

TZUM<br />

Martenahiem<br />

WITMARSUM<br />

Aylva State<br />

WOMMELS<br />

Nij Stapert<br />

WEIDUM<br />

Nij Dekama<br />

MAKKUM<br />

Avondrust<br />

KOUDUM<br />

Finke<br />

WORKUM<br />

Nij Mariënacker<br />

JOURE<br />

Flecke<br />

BALK<br />

Zorgwoningen<br />

LEMMER<br />

Zorgwoningen<br />

activiteitenprogramma<br />

belbus<br />

huishoudelijke hulp<br />

maaltijdservice<br />

dagbesteding<br />

personenalarmering<br />

bank contactpunt<br />

bibliotheek<br />

kapper<br />

pedicure<br />

pinautomaat/geldopname<br />

restaurant<br />

postagentschap<br />

winkel<br />

zwembad<br />

revalideren<br />

thuiszorg<br />

wasservice<br />

servicewoning<br />

aanleunwoning<br />

woonzorgcentrum<br />

herstelarrangement<br />

logeerarrangement<br />

vakantiearrangement<br />

zorghotelarrangement<br />

fysiotherapeut<br />

logopedist<br />

ergotherapeut<br />

psycholoog<br />

diëtist<br />

bewegingstherapeut<br />

maatschappelijk werker<br />

specialist ouderengeneeskunde<br />

✔<br />

✔<br />

via Saxenoord<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Saxenoord<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

via Saxenoord<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

activiteitenprogramma<br />

belbus<br />

huishoudelijke hulp<br />

maaltijdservice<br />

dagbesteding<br />

personenalarmering<br />

bank contactpunt<br />

bibliotheek<br />

kapper<br />

pedicure<br />

pinautomaat/geldopname<br />

restaurant<br />

postagentschap<br />

winkel<br />

zwembad<br />

revalideren<br />

thuiszorg<br />

wasservice<br />

servicewoning<br />

aanleunwoning<br />

woonzorgcentrum<br />

herstelarrangement<br />

logeerarrangement<br />

vakantiearrangement<br />

zorghotelarrangement<br />

fysiotherapeut<br />

logopedist<br />

ergotherapeut<br />

psycholoog<br />

diëtist<br />

bewegingstherapeut<br />

maatschappelijk werker<br />

specialist ouderengeneeskunde<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

eigen bewoners<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

Zorgwoningen<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

Zorgwoningen<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

✔<br />

26<br />

27


Zorgwoningen Balk,<br />

Tel.: 0515 - 428 585<br />

Teatskehûs Blauwhuis,<br />

Tel.: 0515 - 571 900<br />

Bloemkamp Bolsward,<br />

Tel.: 0515 - 572 944<br />

Huylckenstein Bolsward,<br />

Tel.: 0515 - 574 845<br />

It Menniste Skil Bolsward,<br />

Tel.: 0515 - 572 456<br />

It Heechhout Bolsward,<br />

Tel.: 0515 - 437 540<br />

Botniahuis Franeker,<br />

Tel.: 0517 - 432 000<br />

Saxenoord Franeker,<br />

Tel.: 0517- 396 641<br />

Froonacker Franeker,<br />

Tel.: 0517 - 382 868<br />

Talma State Heeg,<br />

Tel.: 0515 - 334 500<br />

Nij Ylostins IJlst,<br />

Tel.: 0515 - 571 900<br />

Flecke Joure,<br />

Tel.: 0513 - 41 22 44<br />

De Finke Koudum,<br />

Tel.: 0514 - 521 715<br />

Zorgwoningen Lemmer,<br />

Tel.: 0513 - 412 244<br />

Avondrust Makkum,<br />

Tel.: 0515 - 231 655<br />

Heemstra State Oentsjerk,<br />

Tel.: 058-25 64 141<br />

Anna Paulowna Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 428 100<br />

Bonifatiushuis Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 436 700<br />

De Waterman Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 428 160<br />

Dr. Wumkeshûs Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 436 000<br />

Frittemahof Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 417 155<br />

Ielânen Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 428 300<br />

Noorderhoek Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 481 100<br />

It Skûlplak Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 438 409<br />

Nij Nazareth Sneek,<br />

Tel.: 0515 - 417 155<br />

Martenahiem Tzum,<br />

Tel.: 0517 - 452 324<br />

Nij Dekama Weidum,<br />

Tel.: 058 - 251 93 27<br />

Aylva State Witmarsum,<br />

Tel.: 0517 - 531 456<br />

Nij Stapert Wommels,<br />

Tel.: 0515 - 334 141<br />

Nij Mariënacker Workum,<br />

Tel.: 0515 - 436 820<br />

COLOFON<br />

ADRESSEN:<br />

<strong>Patyna</strong> Bolsward,<br />

Gasthuissingel 22, 8701 BL, T. 0515 - 853 853<br />

Advies en Behandel Centrum Geriatrie,<br />

E. abcgeriatrie@patyna.nl T. 0515 - 428 341<br />

Internet:<br />

www.patyna.nl<br />

Volg <strong>Patyna</strong> op social media:<br />

www.facebook.com/patyna<br />

www.twitter.com/@<strong>Patyna</strong>_<br />

UITGAVE:<br />

<strong>Patyna</strong><br />

REDACTIE:<br />

Afdeling Communicatie<br />

INTERVIEWS<br />

Nynke van der Zee (Nynke TxT)<br />

Annet Vellinga (Tekstbureau Contributaal)<br />

VORMGEVING EN OPMAAK<br />

info@ifinty.nl<br />

DRUK:<br />

Grafische Groep Van der Eems<br />

Alle foto's en teksten in deze uitgave zijn eigendom van <strong>Patyna</strong>. Het is zonder toestemming niet toegestaan deze onderdelen te<br />

kopiëren. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie 0515 - 853 853.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!