02.12.2020 Views

Bouwen en Vlaanderen Jaarboek 2020-2021

Jaarboek voor de bouw

Jaarboek voor de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARBOEK

VOOR DE BOUW


jaarboek voor de bouw


VOOR ÉLK

PROJECT

EEN OPLOSSING

DOEKZONWERING

ARCHITECTURALE ZONWERING

INTENSIEVE VENTILATIE

SCHUIF-EN VOUWPANELEN

We inspire at www.duco.eu


JAARBOEK

VOORWOORD

2020-2021

Vooruit is de enige weg

Toen we begin dit jaar, na het uitpakken van de laatste cadeautjes en de rituele verbranding van onze kerstboom, even de tijd namen om te

reflecteren over wat geweest was en wat komen ging, was de teneur behoorlijk positief. 2019 was op zijn minst ‘geslaagd’ te noemen. Goedgevulde

orderboekjes, algemeen optimisme, positieve cijfers ...: er leek geen vuiltje aan (of in) de lucht. Sterker nog: aangezien veel bouwbedrijven op volle

toeren draaiden en de rendabiliteit gestaag bleef toenemen, begonnen sommigen al stilletjes te dromen van een heus boerenjaar.

Elf maanden en heel wat voortschrijdend inzicht later kunnen we moeilijk beweren dat 2020 geen gedenkwaardig jaar was, al heeft dat voor

velen onder ons natuurlijk weinig te maken met spectaculaire bouwactiviteiten en een dito recordomzet. Aanvankelijk leek COVID-19 een

ver-van-ons-bedshow te worden die in de annalen hoogstens een voetnoot zou opleveren, maar dat draaide anders uit toen het virus ook in

de westerse wereld voet aan grond kreeg. Wat volgde, was niet minder dan een doemscenario uit een slechte B-film: alarmerende toestanden

in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra, paniekvoetbal van bedenkelijke kwaliteit in de beleidskamers, virologen die zich noodgedwongen

manifesteerden als collectief geweten en sociaal isolement als ultiem redmiddel, met ‘lockdowns’, mondmaskerdracht en handhygiëne als

exponenten van het ‘nieuwe normaal’.

We moeten er geen doekjes om winden: ook de bouwsector kreeg het de voorbije maanden hard te verduren. Toen er in maart voor het eerst zeer

strikte maatregelen werden afgekondigd, heerste er chaos, verwarring en ongerustheid. Welke werkzaamheden konden blijven doorgaan? Welke

werven moesten worden stilgelegd? Moest er voor alle medewerkers tijdelijke werkloosheid ingeroepen worden of konden sommigen toch aan

het werk blijven om de boel ietwat draaiende te houden? En vooral: wat zouden de financiële consequenties zijn? Er werden veel vragen gesteld,

maar concrete antwoorden kwamen er niet meteen. Niemand wist hoelang het zou duren en wat de beste aanpak was om deze ongeziene crisis

te overwinnen. Na een veelbelovende start was dit coronajaar een stevige ‘reality check’, die ons als mens en maatschappij opnieuw met de

voetjes op de grond heeft gezet. Tijd heelt alle wonden, maar concepten als mondialisering en voortdurende economische groei lijken (tijdelijk?)

op de helling te staan. Of zijn we nu naïef en zullen we – nog sneller dan het coronavirus zich onder de Belgische bevolking heeft kunnen

verspreiden – hervallen in onze ‘beter-hoger-verdermentaliteit’?

Wat er ook van zij: het coronavirus heeft de bouwsector danig op de proef gesteld. Sommigen zagen geen andere mogelijkheid dan het werk

tijdelijk neer te leggen, in de hoop dat de storm snel zou overwaaien. Anderen grepen het COVID-vacuüm dan weer aan om hun manier van

werken te herzien en creatief na te denken over de toekomst. Over het algemeen is de transitie naar coronaproof bouwen gelukkig relatief

vlot verlopen. En hoe vreemd en cynisch het ook kan klinken – zeker in de wetenschap dat bepaalde bedrijven trouwe medewerkers hebben

moeten ontslaan of zelfs helemaal overkop zijn gegaan: de coronacrisis bood in zekere zin ook bepaalde voordelen en opportuniteiten. De

langverwachte digital shift, die anders misschien nog enkele jaren in beslag had genomen, is in sneltempo doorgevoerd en het ‘nieuwe werken

is intussen dagelijkse kost. Bouwbedrijven kijken anders aan tegen ‘workflows’ en laten vastgeroeste principes uit de twintigste eeuw varen.

Waarom bijvoorbeeld nog investeren in dure, omvangrijke kantoorcomplexen als flexwerk de nieuwe norm lijkt te worden?

Kortom: het is gelukkig niet al kommer en kwel. Dat blijkt ook uit de vele hoopgevende verhalen die we optekenden in dit fraaie Jaarboek.

Van forse winsten is natuurlijk geen sprake en de ‘targets’ moesten logischerwijs worden bijgesteld, maar er zijn heus nog bedrijven die blijven

investeren, verwoed speuren naar nieuwe collega’s en ambitieus naar de toekomst kijken. Akkoord: overdreven optimisme is niet aan de orde,

want 2021 belooft gezien de gevreesde ‘langetermijneffecten’ even uitdagend te worden als dit verdoemde coronajaar. Maar wanhopen en

uitgaan van het worstcasescenario is ook niet nodig. We kunnen de (virus)golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen. Laat dat het

devies zijn voor de pittige dagen, weken en maanden die ons te wachten staan …

Veel leesplezier!

Tim Janssens

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 5


jaarboek voor de bouw

2020-2021

COLOFON

Verschijnt éénmaal per jaar en

is een jaarlijkse special van het

platform Bouwen aan Vlaanderen.

bouwenaanvlaanderen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

16 34

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIE

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Jeroen Schreurs,

Frie Van der Planken, Els Jonckheere, Stephanie

Demasure, Michel Van den Bosch, Kevin Moens

BLADMANAGERS

Olivia Castelein

+32 468 40 54 02

o.castelein@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

+32 476 55 15 71

p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 499 22 11 03

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Sarah Dierick

Elke Kina

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

E studio@louwersmediagroep.be

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of

volledigheid van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

WIENERBERGER

Innoveren op het scherp van de snee bij internationale bouwmaterialenproducent 10

JASPERS-EYERS ARCHITECTEN

Zestig jaar toekomst 14

ASK ROMEIN

Polyvalente industriebouwer ziet toekomst positief tegemoet 16

DUCO

Intelligente buitenzonwering voor energiezuinig kantoorgebouw DCM 20

INSIDE BUILDING

Uniek aanspreekpunt voor volledige interieurinrichting 22

PREFA

Aluminium garandeert lange levensduur van gevel en dak 24

STABILOGICS

Sterk staaltje stabiliteit voor KV Mechelen 28

ASSAR ARCHITECTS

BUILDING TOGETHER 34

MAVARO

Groter productgamma, betere geografische spreiding 36

FUNDIS PILING

Specialist scoort met paalfunderingen in complexe grond 40

TECNOSPACE

Unieke kantoorinrichting in Gare Maritime 42

ROOFWORKX

Expert in platte daken met gezond orderboek zoekt echte vaklui 45

IBT

Deskundige gevelrenovatie voor geteisterde Amelinckx-blok 47

AUGUSTIJNS KEUKENS & INTERIEUR

Maatwerk van de bovenste plank bij ervaren keukenspecialist 48

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Dynamische groep met belangrijke maatschappelijke rol 52

SCHINDLER

Liftspecialist zet in op slimme stedelijke mobiliteit 54

SCHLÜTER-SYSTEMS

Innovatieve systeemoplossingen voor tegelzetters 58


INHOUD

BOLCKMANS

Gereputeerde industriebouwer bouwt onverminderd aan zijn toekomst 61

GYPROC®

Ervaar toekomstgericht bouwen in nieuw experience center 63

RENOTEC

Gereputeerde aannemer trotse sponsor van veldritteam Sven Nys 64

R&M VAN DEN BOER

Aluminium buitenschrijnwerk met allure 69

ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

Functionaliteit en energiezuinigheid troef in nieuw ontmoetingscentrum 70

ENJOY CONCRETE

Tien jaar passie voor beton, innovatie en creativiteit 72

HERWEY

Huisstijl mee bepalend in ontwerp nieuwe vestiging Heidebloem 76

BOSCH BETON

Bosch Beton gaat voor 100 % circulaire productie van keerwanden 83

SOUDAL

Kempische wereldspeler blinkt uit in luchtdichtheid, brandveiligheid en ecologische thermische isolatie 84

INTERALU

“Klimaatplafonds waren nooit eerder zó relevant als vandaag” 89

Coverbeeld:

PWC Headquarters, Diegem

Architect: ASSAR ARCHITECTS

Projectontwikkelaar: Ghelamco

Beeld: Nanopixel

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be

SALTO SYSTEMS

Vernuftige toegangscontrole optimaliseert veiligheid en ruimtelijke benutting 90

VLIEGEN

Sanitaire expertise op maat van grote gebouwen 92

FSB

Duitse fabrikant van raam- en deurbeslag verenigt esthetiek met functionaliteit 96

LEONARDOFIX

De juiste draagstructuur voor elk gevelontwerp 98

SILOC

Schildersbedrijf met prachtig palmares 100

COBE INGENIEURS

Ervaren stabiliteitsingenieur voor grote en kleine projecten 104

IKT NEDERLAND

Voldoen ondergrondse infrastructuren aan alle kwaliteitseisen? 106

58

70

76


INHOUD

MEISTERWERKE

Visgraatparket met een moderne toets. De klassieker onder de parketvloeren. 108

LIMEPARTS-DROOGHMANS

Specialist in geventileerde gevelsystemen gaat geen uitdaging uit de weg 111

108

DDS+

To be or not to be … be.circulair, be.exemplary! 112

VOS TECHNICS

Milieuvriendelijke koelinstallaties voor de industrie 117

GROUP RDL-STROBBE

De synergie tussen parkeren en liften 119

WILLEMEN INFRA

“Drukke werven ondanks corona tijdig opgeleverd” 120

124

ARON BV

Archeologisch onderzoeksbureau ontzorgt bouwheren 124

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Kwaliteit gefundeerd op vakmanschap 126

B&R BOUWGROEP

Duurzame samenwerking is leidraad binnen Kempische bouwgroep 130

SCHÜCO

“We geloven sterk in de digitale toekomst van de bouw” 133

150

COPRO

“Voor het waarborgen van circulariteit en duurzaamheid moeten we verder kijken dan het product” 134

SOLIDOR

Regelbare terrasdragers garanderen een stabiel en kwalitatief terras 138

PEIKKO BENELUX

Prestigieus Montevideo-project vergt verbindingstechnologie van Finse kwaliteit 140

ABICON

Ingenieursbureau brengt leven in de brouwerij 142

EB PROJECTS

Op en top Belgisch maatmeubilair 144

BELTRAMI

Belgische natuursteenspecialist trekt internationale kaart 146

ALUPRO

Schrijnwerk dat het verschil maakt 150

ZUIDLAND LIJMWERKEN

Ambitieus lijmbedrijf viert twintigjarig bestaan met nieuwe huisstijl 153

NEDCON

Veiligheid is sleutel voor expert in opslagsystemen 154

BOTEC

Polyvalent ingenieursbureau met holistische aanpak 157

STEEN ELEKTRICITEIT

Vaste waarde inzake industriële elektriciteitswerken 159


INHOUD

METOS

Keukenspecialist creëert eetbeleving op maat 161

RENSON

Natuurlijke ventilatie en zonwering: dé sleutel tot gezond en comfortabel binnenklimaat 162

LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU TEUGELS

“Topografisch meetwerk is een vak apart” 165

TROX BELGIUM

Performante luchtzuiveraar reduceert risico op coronabesmetting 166

SIGN & FACADE

Spraakmakende gevels met een markante identiteit 170

KERKSTOEL 2000+

Kempense betonspecialist vervaardigt speciale wandtypes in moderne productiehal 172

LAMEIRE FUTURE FOUNDATION TECHNICS

Gesofisticeerde funderingstechnieken voor prestigieuze Ensor Towers 176

DE POORTER ALUMINIUM

Belgisch aluminiumschrijnwerk van a tot z 178

TLS DUYCK

3D-gestuurde nivellering en topografie in één totaalpakket 180

GEVELPROJECT

Flexibiliteit troef bij West-Vlaamse gevelspecialist 182

162

BE-CERT

BE-CERT zet grote stap naar digitale dienstverlening en informatieverstrekking voor certificatie 184

HÄFELE

Inventieve interieurspecialist countert lockdown met virtuele beurs 188

DELABIE BENELUX

Hygiëne verzekerd met waterbesparende en betrouwbare handwasvoorzieningen 190

NELISSEN STEENFABRIEKEN

Bijna een eeuw oud, maar nog steeds springlevend 193

170

CEBEO

Ambitieuze elektrogroothandel pioniert op het vlak van sustainability 195

DECOMO

Architectonisch beton tot in de puntjes 196

JANSEN THE BUILDING COMPANY

Modern vaccinatiecentrum wordt in recordtempo gerealiseerd 200

190


WIENERBERGER

INNOVEREN OP HET SCHERP VAN DE SNEE BIJ

INTERNATIONALE BOUWMATERIALENPRODUCENT

Wat tweehonderd jaar geleden begon als een kleinschalige steenbakkerij in Wenen, is vandaag uitgegroeid tot een internationale en

toonaangevende bouwmaterialenproducent. Wienerberger maakt er zijn missie van om de levenskwaliteit van ons allen te verbeteren

door duurzame bouwmaterialen en infrastructuuroplossingen aan te bieden. Innovatie op alle vlakken, van productontwikkeling tot

digitalisatie, is de sleutel tot succes.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Wienerberger

Caroline Van de Velde is CEO van Wienerberger

in België.

Om tegemoet te komen aan het toenemende aantal meergezinswoningen lanceerde Wienerberger dit jaar

de PLS Newton, een binnenmuursteen met verhoogde druksterkte voor constructies tot zes bouwlagen.

(Architect: Atelier voor Stedelijke Architectuur, Gent)

Wienerberger mocht vorig jaar maar liefst tweehonderd

kaarsjes uitblazen. De internationale groep

is uitgegroeid tot een van de grootste baksteenproducenten

ter wereld, met een sterke positie in

de productie van kleidakpannen en in kunststoffen

en keramische pijpleidingen. De Belgische tak

beschikt over elf productiesites, achttien groeves

en 1200 medewerkers. “Wienerberger is een gevestigde

waarde en dat hebben we te danken aan

vijf succesfactoren”, steekt Caroline Van de Velde,

CEO van Wienerberger in België, van wal. “Onze

medewerkers zijn zonder twijfel onze belangrijkste

troef. Gezondheid en veiligheid staan in ons bedrijf

dan ook voorop. Daarnaast zetten we sterk in

op groei, zowel op internationaal vlak als bij de

diversificatie van onze bouwoplossingen. Een derde

succesfactor is innovatie. Dit komt tot uiting in zowel

onze productontwikkelingen als serviceportfolio.

Verder stimuleren we ondernemerschap bij al onze

medewerkers. En last but not least: zonder onze

duurzame bedrijfsvoering stonden we niet waar

we vandaag staan. Duurzaamheid zit in ons DNA

en is onze tastbare ambitie. Demonteerbare gevelstenen,

circulaire krimphoezen, hergebruik van

steenpuin, groene energie, transport over water …:

Wienerberger doet er alles aan om zijn milieuimpact

te beperken.”

10 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


WIENERBERGER

INSPELEN OP MARKTNODEN

Om tegemoet te komen aan het toenemende aantal

meergezinswoningen lanceerde Wienerberger

dit jaar de PLS Newton, een binnenmuursteen

met verhoogde druksterkte voor constructies tot

zes bouwlagen. De Stormpan Vario-18-dakpan

met variabele latafstand speelt dan weer in op de

groeiende renovatiemarkt. In dit marktsegment

lanceert Wienerberger tevens de Elfino-pan ter vervanging

van de klassieke kunststof- en natuurlei.

Om een antwoord te bieden op het belang van

waterdoorlatende bestratingen bracht Wienerberger

Passaqua-kleiklinkers op de markt, inclusief slimme

afstandshouders die water laten doorsijpelen in de

bodem en zo overstromingsgevaar beperken.

ClickBrick is een demontabel gevelsysteem waarmee gevelstenen op een droge manier worden gestapeld.

“Het stijgend aantal meergezinswoningen

heeft in combinatie met ons oog voor

duurzaamheid geleid tot een aantal

nieuwe productontwikkelingen

OP DE DIGITALE TREIN

Wie wil innoveren, mag de digitale trein niet missen.

Dat heeft ook Wienerberger begrepen. “De datastructuur

achter onze producten is vandaag enorm

belangrijk, zeker voor architecten die ontwerpen

in BIM. We zijn hard aan het werk om dit op internationaal

niveau op punt te stellen, met resultaat”,

zegt Caroline Van de Velde. “De uitbouw van onze

website met allerlei functionaliteiten zoals calculatoren,

een textuurgenerator en een database met

referentieadressen is een lopend project. Ook webshops

en digital plants zitten in de pijplijn. Dit alles

om tegemoet te komen aan de noden van de klant.”

Kortom: aan ambitie heeft Wienerberger geen gebrek.

Het is uitkijken naar wat de bouwmaterialenproducent

nog in petto heeft voor de toekomst ... ❚

Innovatie is de motor van het bedrijf. Wienerberger

zit dan ook niet stil op het vlak van productontwikkeling.

“Nieuwe producten komen tot stand op

basis van de noden in de markt”, vertelt Caroline

Van de Velde. “Op de traditionele bouwmarkt

merken we dat grote bouwprojecten aan belang

winnen. Vandaag realiseren projectontwikkelaars

meer dan 65 % van de woningen. Dit gegeven heeft

in combinatie met ons oog voor duurzaamheid geleid

tot een aantal nieuwe productontwikkelingen.

Daarnaast stimuleert Wienerberger hergebruik

van zijn bouwproducten, die zich hier optimaal

toe lenen gezien hun lange levensduur.

ClickBrick, een demontabel gevelsysteem waarmee

gevelstenen op een droge manier worden

gestapeld, werkt circulair bouwen nog verder in

de hand.

WIENERBERGER

Kapel Ter Bede 121

8500 Kortrijk

T +32 (0)56 24 96 38

E info@wienerberger.be

W www.wienerberger.be

DUURZAAM BOUWEN

De bouwproducten van Wienerberger zorgen voor

de optimalisatie van de gebouwschil en dragen

zo bij tot de energie-efficiëntie. Met de Eco-brick,

een smallere gevelsteen van 6,5 tot 7 cm diep in

plaats van de gangbare 10 cm, gaat Wienerberger

hier nog een stapje verder in. Allereerst laat deze

gevelsteen tot 3,5 cm meer ruimte voor isolatie.

Door het lagere gewicht kunnen bovendien meer

stenen per vracht getransporteerd worden. Hun

productie vergt ook nog eens minder grondstof

en energie. “Een heel mooi voorbeeld van ’less

is more’”, aldus Caroline Van de Velde.

Wienerberger lanceert de Elfino-pan ter vervanging van de klassieke kunststof- en natuurlei.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 11


nieuw

PLS Newton

Met PLS Newton

zit je bouwproject in de lift.

1. Extra druksterkte

2. Alle voordelen van Porotherm PLS

3. Dé keramische bouwoplossing voor

appartementen en utiliteitsgebouwen

Bouwen tot

6 bouwlagen hoog

Handige N Rd -berekeningstool beschikbaar

Wienerberger ontwikkelde een tool voor de berekening

van verticaal belaste metselwerkwanden volgens

Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1 + ANB).

www.wienerberger.be/plsnewton


1

2

SUSTAINABLE PROJECTS BY

3

4

5

1. Manhattan Center I Brussels

mixed-use - offices - hotel

2. Etterbeek City Hall I Brussels

governmental - offices - residential

// with BAEB Architects

3. Nike ELC I Laakdal

industrial - logistic campus

4. Eden Tower I Frankfurt, Germany

residential

// with TLBS - initial project Jahn - MK

5. ZIN I Brussels

mixed-use - governmental - offices - residential

// with 51N4E & L’AUC

Naamloos-8 1 02-11-20 11:40


JASPERS-EYERS ARCHITECTEN

ZESTIG JAAR

TOEKOMST

Zestig jaar architectuur. Dat is wat Jaspers-Eyers Architecten op de teller heeft

staan. ‘Tijd voor een terugblik’, zou een logische bedenking kunnen zijn. Alleen

zien ze het bij Jaspers-Eyers anders. ‘Tijd voor een vooruitblik’, luidt het daar.

Want ook met al die kilometers op de teller blijft het devies steeds hetzelfde:

one step ahead. Door volop te blijven investeren in talent en vernieuwing, zet

het bedrijf meer dan ooit in op de architectuur van de toekomst.

Tekst en beeld Jaspers-Eyers Architecten

Het Administratieve Centrum van Etterbeek huisvest niet alleen de stadsdiensten, maar ook het OCMW en de politie.

14 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


JASPERS-EYERS ARCHITECTEN

Jaspers-Eyers ontwerpt voor een echte wereld, met echte mensen. Dat betekent

dat de economische realiteit een rol speelt voor zowel de klanten als

het bedrijf. Maar aan dat zakelijke aspect worden twee elementen toegevoegd

die het verschil maken: sociaal en ecologisch bewustzijn. Het is van

essentieel belang dat projecten gedragen worden door de maatschappij.

Dat ze inspelen op en respect tonen voor de context en cultuur waarin

ze bestaan. Én respect voor de natuur en de omgeving, voor de wereld

van toekomstige generaties. Jaspers-Eyers is dan ook al decennialang een

voortrekker op het vlak van ecologische architectuur. Door innovatieve

technologieën op grote schaal uitvoerbaar te maken, effent het mee het

pad voor de architectuur van de toekomst.

Door in te zetten op BIM-expertise worden toekomstgerichte projecten

werkelijkheid.

BIM

Building Information Modelling, waarbij een project virtueel wordt gebouwd

vóór de eerste steen wordt gelegd, is stilaan een vaste waarde binnen de architectuurwereld.

Als efficiënte manier om studiebureaus op elkaar af te stemmen

en eventuele fouten in het begin van het proces te signaleren, is BIM bijna niet

meer weg te denken uit het hedendaagse ontwerpproces. BIM is een verhaal

van groeiend potentieel en onontgonnen mogelijkheden, waarin Jaspers-Eyers

volop mee investeert. Door in te zetten op BIM-expertise worden toekomstgerichte

projecten werkelijkheid. De herontwikkeling van het nieuwe NMBSgebouw

aan de Brusselse Fonsnylaan is een voorbeeld van hoe een complex

evenwicht tussen oud en nieuw, bestaande structuren en nieuwe elementen, op

voorhand virtueel tot in de kleinste details kan worden uitgewerkt.

CIRCULARITEIT

Circulariteit is geen toekomstmuziek. Het is een verhaal van vandaag, dat nu

moet worden geschreven om later zijn vruchten af te werpen. De uitdaging schuilt

er dan ook in om circulariteit niet alleen te benaderen vanuit het verleden, maar

ook – en vooral – met een blik op de toekomst. Vandaag moeten we bij het bouwen

denken in verschillende levenscycli. Er worden structuren ontwikkeld die ook

in de toekomst kunnen blijven evolueren, voor verschillende gebruikers en hun veranderende

noden, verwachtingen en perspectieven. Materialen worden gekozen

met het oog op hergebruik en zorgvuldig in kaart gebracht in een gedetailleerde

databank, nu al klaar voor een tweede leven in de toekomst.

ZIN in Brussel is een typevoorbeeld van circulariteit. In totaal zal 62 % van

het huidige gebouw hergebruikt worden. De delen die worden afgebroken,

krijgen een nieuwe bestemming. Tot 95 % van het materiaal wordt gerecupereerd

of gerecycleerd, nieuwe materialen worden opgelijst en omschreven in

een technische fiche. De neutrale opbouw zorgt ervoor dat binnen eenzelfde

basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers kunnen worden

ingericht. Het gebouw is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag,

maar kan ook aangepast worden aan de noden van morgen.

ZIN in Brussel is een typevoorbeeld van circulariteit. In totaal zal 62 % van het

huidige gebouw hergebruikt worden.

“Extraverte gebouwen met

verschillende functies kunnen

een wijk nieuw leven inblazen

GEMENGDE PROJECTEN

Ontwerpen voor een echte wereld betekent ook: gebouwen maximaal integreren

in hun context en omgeving. Extraverte gebouwen met verschillende

functies kunnen een wijk nieuw leven inblazen. Denk aan open doorzichten,

een vlotte circulatie en een actieve plint met uiteenlopende bestemmingen.

Het Administratieve Centrum van Etterbeek is zo’n gebouw. Het doel was

vanaf het prille begin duidelijk: het nieuwe complex moest naar de burger

toe komen in de plaats van omgekeerd. Stadsdiensten, OCMW en politie zijn

samengebracht in één gebouw, dat niet alleen stadsdelen verbindt, maar ook

synergie creëert tussen dienstverleners en de buurt de hand reikt. ❚

JASPERS-EYERS ARCHITECTS

Hoogstraat 139

1000 Brussel

T +32 (0)2 514 04 96

E architecten@jaspers-eyers.be

W www.jaspers-eyers.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 15


ASK ROMEIN

POLYVALENTE INDUSTRIEBOUWER

ZIET TOEKOMST POSITIEF TEGEMOET

Dat het een bijzonder jaar was, hoeft geen verder betoog. Ook bij ASK Romein was de impact van de coronacrisis voelbaar, al bleven

de torenhoge ambities intact en liep het orderboek de voorbije weken aardig vol. We fileren 2020 met CEO van ASK Romein International

Ivan Vinck en belichten enkele fraaie realisaties die de voorbije maanden werden opgeleverd.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sébastien Adriaensen – Lucid

Ivan Vinck: “De coronacrisis heeft de gestage groei die we in het vooruitzicht

hadden even ‘on hold’ gezet. Het is afwachten wat 2021 zal brengen,

maar we hebben na de luwere april- en meimaand enkele positieve signalen

ontvangen. Het orderboek voor de komende maanden is intussen goedgevuld.

We hebben natuurlijk het voordeel dat we veel repetitieve klanten

hebben. Qua beleid hebben we er bewust voor gekozen om niet al te zeer

terug te vallen op de steunmaatregelen van de Belgische overheid en

onze mensen maximaal aan het werk te houden. Dat heeft ons heel wat

sympathie van onze vaste partners opgeleverd.”

NIEUWE BUSINESS UNIT

Ondanks het onzekere economische klimaat heeft ASK Romein dit jaar

toch enkele belangrijke ambities kunnen realiseren. “Zo hebben we een

specifieke business unit opgericht voor de bouw van hoogtechnologische

datacenters (de zogeheten ‘hyperscalers’). Technologiereuzen zoals ‘The

Big 5’ zijn minder onderhevig aan macro-economische invloeden en

blijven dus volop investeren in de uitbouw van hun infrastructuur. Met

als gevolg dat we de afgelopen maanden nieuwe datacenters mochten

optrekken in Bergen en het Deense Odense. Aangezien de realisatie van

hyperscalers specifieke materie is, zijn we op zoek naar gekwalificeerde

medewerkers om onze nieuwe business unit verder te versterken”,

legt Ivan Vinck uit. “Voorts blijven ook onze bruggenbouwactiviteiten

aantrekken, dus dat biedt eveneens interessante perspectieven voor de

toekomst. Kortom, we zitten niet stil en zien zelfs in volle coronacrisis nog

opportuniteiten om onze werking en dienstverlening verder uit te breiden

en te optimaliseren.”

“We zitten niet stil en zien

zelfs in volle coronacrisis

nog opportuniteiten om onze

werking en dienstverlening

verder uit te breiden en

te optimaliseren

Ivan Vinck, CEO van ASK Romein International.

IMPOSANTE MACHINEHAL

Een van de meest opvallende referenties die ASK Romein dit jaar aan

zijn palmares mocht toevoegen, is de gesofisticeerde machinehal van

Aperam in Genk. Dit imposante complex – 400 meter lang en 19 meter

breed! – biedt plaats aan een nieuwe gloei- en beitslijn en werd in recordtempo

opgetrokken. De machinehal bestaat uit verschillende zones die een

specifieke opbouw vereisten in functie van de opeenvolgende bewerkingsprocessen

die de rvs-platen er zullen ondergaan. De hoofdstructuur van

de nieuwe gloei- en beitshal is goed voor circa 4.700 ton staal en is

opgebouwd uit HL1000-profielen. Om de constructie te optimaliseren,

opteerde ASK Romein niet voor vakwerkkolommen, maar voor grote

kolommen uit één stuk, die in het gedeelte met drie verdiepingen op

elkaar gestapeld zijn. Daartussen liggen vloerbalken die de hoofdstructuur

vervolledigen. Een strikte planning en coördinatie waren cruciaal om de

ruwbouw in minder dan een half jaar tijd te kunnen finaliseren.

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ASK ROMEIN

Het nieuwe distributiecentrum van Henco Industries in Herentals.

DISTRIBUTIECENTRUM MET

HYBRIDE STRUCTUUR

Een andere blikvanger in het portfolio van ASK

Romein is het nieuwe distributiecentrum van

Henco Industries in Herentals. Hoewel er initieel

sprake was van een klassieke staalstructuur, kreeg

het 16,5 meter hoge gebouw uiteindelijk een

hybride constructie met betonkolommen en stalen

vakwerkspanten. Dankzij deze structurele optimalisatie

bedraagt de onderlinge afstand tussen de

steunkolommen 24 meter, waardoor de bouwheer

zijn opslagruimte kon maximaliseren (12.510

vierkante meter). In totaal passen er niet minder

dan 21.500 palletten in het gebouw. Voorts is er

sprake van een steeldeck, sandwichpanelen met

een betonplint en een supervlakke betonvloer,

inclusief een inductielus voor de heftrucks.

HOUTEN SHOWROOM

De gloednieuwe toonzaal van Buga-Auto in

Wijnegem bekleedt een aparte plaats in het oeuvre

van ASK Romein. Ze bestaat namelijk integraal

uit een ecologische houtstructuur. Aanvankelijk

zou het een klassieke betonstructuur worden, maar

de bouwheer is uit ecologische overwegingen

overgeschakeld op hout. ASK Romein realiseerde

de houten constructie op slechts vijf à zes

weken tijd en bewees zo eens te meer dat het van

De gloednieuwe toonzaal van Buga-Auto in Wijnegem bestaat integraal uit een ecologische houtstructuur.

veel markten thuis is. De achtergevel is bekleed

met geïsoleerde betonpanelen, de voorgevel is

ingevuld met verdiepingshoge glaspartijen en

het volume is overkapt met een steeldeck. Een

boogscheut verderop trok ASK Romein tevens het

nieuwe servicecenter van Buga-Auto op, wat dit

spraakmakende project eens zo uniek maakt. ❚

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

2390 Westmalle

T +32 (0)3 320 24 00

E info.be@ask-romein.com

www.ask-romein.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 17


DE PARTNER VOOR

AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN | Ambachtsstraat 33 | BE-2390 Malle-West | +32 (0)3 320 24 00 | info.be@ask-romein.com


info@ecoworks.be

Louis Brentastraat 3

BE—1800 Vilvoorde

+32 2 657 77 31

Ecoworks, uw partner in

ontwerp, aanleg en onderhoud

van groendaken,

groengevels & zwemvijvers.


DUCO

INTELLIGENTE BUITENZONWERING

VOOR ENERGIEZUINIG KANTOORGEBOUW DCM

Europees marktleider De Ceuster Meststoffen (DCM) produceert organische meststoffen op basis van reststromen uit de voedingsindustrie. Deze

duurzame aanpak komt eveneens tot uiting in het nieuwe hoofdkantoor van de onderneming in Grobbendonk. Er zijn immers heel wat energiezuinige

bouwtechnieken toegepast: betonkernactivering, zonnepanelen, doorgedreven isolatie en architecturale zonwering. Dankzij hun perfecte

combinatie van functionaliteit en design wisten de DucoSun Wing-lamellen zowel de opdrachtgever als Schellen Architecten te overtuigen.

Tekst en beeld Duco

Dynamiek op het vlak van vormgeving en afwerking: dat ademt het hoofdkantoor van DCM uit. (Beeld: Nick Cannaerts)

Dynamiek op het vlak van vormgeving en afwerking: dat ademt het hoofdkantoor

van DCM uit. Het driehoekige gebouw met een oppervlakte van

2.800 m² benut de vorm van het perceel maximaal. Daarnaast speelt het

ontwerp in op de zuidwestelijke oriëntatie en het aanwezige reliëf. Het gebouw

is als het ware ingebed in een helling en is daardoor verankerd in zijn omgeving.

De hoofdrol in dit verhaal is de relatie tussen binnen en buiten, met veel

aandacht voor planten en de natuur op zich. Logisch, aangezien DCM actief is

in de tuinbouwsector. Het complex huisvest niet alleen de centrale diensten,

maar fungeert ook als congrescentrum. Een opdracht waar architect Reginald

Schellen met genoegen op terugkijkt: “De ideale symbiose tussen het gebouw

en zijn omgeving maakt dit project werkelijk uniek. Het kantoorvolume is ingebed

in de natuur, waardoor het de groene filosofie van het bedrijf weerspiegelt.”

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DUCO

OVERVERHITTING VERMIJDEN

“De glazen zuidgevel en het centraal gelegen terras laten een zee van licht

toe in het gebouw”, gaat Schellen verder. “De glaspartijen vormen ook

de verbinding met het groen, de heuvels, de waterpartij en de beplanting.

Glazen gevels kunnen in warme, zonnige periodes voor oververhitting van

de binnenruimte zorgen. In een energiezuinig kantoorgebouw is het dan

ook de kunst om tijdens de winter veel licht binnen te laten én tegelijkertijd

de zomerse hitte buiten te houden.”

STRUCTURELE ZONWERING

ZORGT VOOR COMFORT

“Om te vermijden dat de zomerzon de vijand van het werkcomfort wordt,

is structurele buitenzonwering onmisbaar”, benadrukt Reginald Schellen.

‘Vandaar de keuze voor de uniek gevormde DucoSun Wing-lamellen. Uit

ervaring weten we dat we de lamellen op een zuidgevel best horizontaal

plaatsen omdat de zon er hoog staat. De architecturale meerwaarde van de

lamellen op de riante zuidgevel is niet te onderschatten. Zowel financieel

als technisch kwam Duco als beste uit de vergelijking. Denk maar aan

de specifieke vorm en de ophanging van de lamellen. Samen hebben we

gezocht naar de ideale warme kleur.”

De architecturale meerwaarde van de lamellen op de riante zuidgevel is niet

te onderschatten.

“De DucoSun Wing is

geperforeerd en zorgt op die

manier voor een perfecte

harmonie tussen zonwering

en beschaduwing”

“Om te vermijden dat de zomerzon de vijand van het werkcomfort wordt, is

structurele buitenzonwering onmisbaar”, benadrukt Reginald Schellen.

BEWEEGBAAR SYSTEEM

DRAAIT MET DE ZON MEE

“De DucoSun Wing is geperforeerd en zorgt op die manier voor een perfecte

harmonie tussen zonwering en beschaduwing”, vertelt Pieter Decat,

technisch-commercieel adviseur bij Duco. “De vleugelvormige lamel heeft

een ‘urban’ design en kan met de zon meedraaien, waardoor de lichtinval

gestuurd kan worden. Dat biedt de mogelijkheid om nog meer sfeer te

creëren in de ruimte. De stand van de lamellen kan vrijwel traploos geregeld

worden. Op die manier is er geen sprake van hinderlijke lichtinval op

de werkvloer – hoe de zon ook naar binnen schijnt. De structurele

zonwering bij DCM zorgt niet alleen voor een efficiënte afscherming van

de zonnestralen, maar garandeert ook een daling van de gemiddelde

binnentemperatuur in de strijd tegen oververhitting (tot 12 %).” Reginald

Schellen krijgt het laatste woord: “Dit is een project waar we terecht trots

op mogen zijn!” ❚

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

De vleugelvormige lamel heeft een ‘urban’ design en kan met de zon meedraaien,

waardoor de lichtinval gestuurd kan worden.

Handelsstraat 19

8630 Veurne

T +32 (0)58 33 00 33

E info@duco.eu

W www.duco.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 21


INSIDE BUILDING

UNIEK AANSPREEKPUNT

voor volledige interieurinrichting

Zes jaar geleden culmineerde de grenzeloze interieur- en designpassie van Thijs Prophete en Pauline Joye in de oprichting van een eigen

bedrijf. Anno 2020 is Inside Building uitgegroeid tot een begrip in de sector, met totaalinterieurconcepten als absolute corebusiness. Om de

snelle groei van de onderneming te stroomlijnen, wordt de bedrijfsinfrastructuur binnenkort verdrievoudigd.

Tekst Tim Janssens | Beeld Inside Building

Een fraai interieur is een ideaal visitekaartje. Inside Building weet dit als de

beste en maakt er dan ook een erezaak van om elk project tot in de puntjes af te

werken. Particulieren, architecten, interieurontwerpers en projectontwikkelaars:

allen kunnen ze terecht bij de specialist uit Veurne, die zich profileert als een

uniek aanspreekpunt voor de volledige interieurinrichting. “Eén eindverantwoordelijke

voor heel het project is veel efficiënter dan allerlei aannemers die elk een

deeltje van het werk op zich nemen”, weten Thijs Prophete en Pauline Joye. “We

zijn dan ook een ideale partner voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Onze werkzaamheden variëren van binnenschrijnwerk over maatmeubilair

tot schilderwerken. De technieken vertrouwen we toe aan vaste onderaannemers.

Door nauw samen te werken met interieurarchitecten kunnen we

ieder ontwerp op punt stellen, maar zelfs klanten die nog niet meteen een

concept voor ogen hebben, zijn erg welkom. Als we carte blanche krijgen, doen

we voorstellen op basis van onze eigen huisstijl, waarbij we gretig gebruikmaken

van houtaccenten. Zo kunnen we steevast een stijlvol en kwalitatief

eindresultaat garanderen.”

Door nauw samen te werken met interieurarchitecten kan Inside Building ieder ontwerp op punt stellen, maar zelfs klanten die nog niet meteen een concept voor

ogen hebben, zijn erg welkom.

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


INSIDE BUILDING

“Eén eindverantwoordelijke voor heel de interieurinrichting is

veel efficiënter dan allerlei aannemers die elk een deeltje

van het werk op zich nemen

NIEUWE PRODUCTIEHAL

Het gaat hard voor Inside Building. Amper zes jaar na de oprichting van

hun onderneming stellen Thijs Prophete en Pauline Joye al 25 arbeiders en

vijf bedienden tewerk. Aangezien de bestaande bedrijfsinfrastructuur stilaan

uit haar voegen barst, wordt de productiehal binnenkort uitgebreid en zal

het team naar een nieuwe site verhuizen. Al blijft Veurne wel de uitverkoren

uitvalsbasis. “Begin dit jaar hebben we even verderop een braakliggend perceel

gekocht, waardoor we de oppervlakte van onze productiehal kunnen

verdrievoudigen. De grondwerken zijn al gestart. De uiteindelijke verhuis is

gepland voor juli 2021. Onze nieuwe site is niet alleen groter, maar ook veel

beter gelegen: langs een drukke invalsweg in plaats van in een afgelegen

industriezone. We zullen er ook verder kunnen investeren in ons machinepark.

Zo komt er al zeker een opdeelzaag bij en zullen ook ons CNC-gestuurd

Amper zes jaar na de oprichting van hun onderneming stellen Thijs Prophete en

Pauline Joye al 25 arbeiders en vijf bedienden tewerk.

bewerkingscenter en onze computergestuurde afplak- en zaagmachines

nog beter tot hun recht komen. Bovendien zullen we er ook over een ruime

‘levende showroom’ beschikken, een soort ‘concept store’ waar klanten

voortdurend nieuwe materialen kunnen ontdekken. Hoewel 2020 geen

evident jaar was, oogt de toekomst rooskleurig!” ❚

INSIDE BUILDING

Inside Building profileert zich als een ideale partner voor nieuwbouwen

renovatieprojecten

Slableedstraat 6

8630 Veurne

T +32 (0)58 31 41 11

E info@insidebuilding.be

W www.insidebuilding.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 23


PREFA

ALUMINIUM GARANDEERT

LANGE LEVENSDUUR VAN GEVEL EN DAK

Wanneer zijn gevels en daken duurzaam? Als ze bestand zijn tegen alle weersomstandigheden en zo een lange levensduur garanderen.

De aluminium dak- en gevelsystemen van Prefa, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, voldoen ruimschoots aan die vereiste.

Tekst Jeroen Schreurs en Wouter Polspoel | Beeld Prefa

Prefa produceert al sinds 1946 een gamma dak- en gevelsystemen voor het

soms gure weer in de bergachtige streken van Oostenrijk en omliggende

landen. Daar zijn ze dankzij hun stormvastheid en stevigheid al lang

gemeengoed. Sinds 2011 is het bedrijf ook in België actief, met succes.

“Aluminium is veelzijdiger dan

veel andere materialen

VEELZIJDIG IN KLEUR EN VORM

“Aluminium is veelzijdiger dan de meeste andere materialen. Stormvast,

breukvast, corrosiebestendig: achter elke Prefa-gevel schuilen aantrekkelijke

eigenschappen”, zegt Tom Vanhandenhove, country manager voor

Vlaanderen en Luxemburg bij Prefa. “En behalve hun sterkte bieden de

gevelsystemen speelruimte voor design dankzij de veelzijdigheid aan

kleuren en vormen. Het lage gewicht – gemiddeld 2,5 kilo per vierkante

meter – maakt het product ideaal voor renovaties. Zeker voor bestaande

constructies die extra moeten worden geïsoleerd is dat interessant. De

dakpannen kunnen namelijk ook op oude en zwakke dakconstructies

geplaatst worden.”

“Sinds kort hebben we met de houtimitaties walnoot en grijs eiken

trouwens ook enkele nieuwe kleuren in het segment sidings voor de gevel.

Er zullen tevens nog enkele nieuwe afwerkingsmogelijkheden komen voor

de goten en afvoeren.”

DUURZAAMHEID DOOR HOGE STORMWEERSTAND

Het is echter vooral de stormweerstand die bij de systemen van Prefa in het

oog springt en die de duurzaamheid van de gevel of het dak bevordert. Met

dank aan de uitgekiende bevestigingswijze. De plaatser begint onderaan

met een startprofiel waarop hij de eerste rij Prefa-panelen of -dakpannen

inhaakt. Bovenaan bevestigt hij de panelen met klangen of rechtstreeks met

schroeven of nagels. Elk paneel haakt in het volgende paneel, waardoor ze

elkaars bevestiging overnemen, maar nog wel voldoende kunnen uitzetten.

Dat gebeurt door middel van de indirecte, verborgen bevestiging met de

Prefa-patentkrammen op volle bebording of latwerk. Tom Vanhandenhove:

“Ingrijpende renovaties of vernieuwingen van het dak zijn hier niet aan

de orde aangezien de dakpannen, schindels en losanges van Prefa de

bewoners decennialang beschermen tegen weer, wind en zon. Geen enkel

ander bouwmateriaal houdt even lang stand.”

Deze gevelruiten met afmetingen 44x44 cm kregen een op maat gemaakte kleur,

via anodisatie.

Aluminium is natuurlijk ook roestvast. En dankzij het niet-poreuze karakter

van het materiaal kan vuil zich trouwens niet vasthechten, waardoor het

aan de oppervlakte blijft. Een goede regenbui wast het weg. Dat doet de

onderhoudskosten aanzienlijk dalen.

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


PREFA

CREATIEF TOEPASSEN

Prefa is sinds 2011 aanwezig op de Belgische markt. “De eerste jaren moest

de Belgische markt wennen aan het idee om met aluminium te werken,

maar we zien dat architecten meer en meer begrijpen hoe je onze producten

op een creatieve manier kan toepassen”, zegt Vanhandenhove tevreden.

“Plaatsers zien vooral de voordelen op het vlak van verwerkbaarheid –

ook bij lage buitentemperaturen kan je gewoon doorwerken. De panelen

worden trouwens op maat gemaakt, wat het materiaalverlies beperkt.”

De kleur van dit kartelprofiel van Prefa was maatwerk.

De Siding.X van Prefa, in antraciet.

Dat toenemend succes laat zich gevoelen. Tot voor kort was Vanhandenhove

verantwoordelijk voor België en Luxemburg, maar door het grotere klantenbestand

kwam er met Stéphan Dupret een nieuwe collega bij. Dupret is area

sales manager voor Wallonië, Vanhandenhove verkleinde zijn actieradius tot

Vlaanderen en Luxemburg.

Prefa’s gevelsysteem PREFALZ in patina grijs.

PREFA

Prefa Aluminiumprodukte is al meer dan zeventig jaar succesvol

in de ontwikkeling, productie en marketing van aluminium daken

gevelsystemen. In totaal werken er bij de Prefa-groep meer

dan vierhonderd medewerkers. De productie van de meer dan

zesduizend hoogwaardige producten vindt uitsluitend plaats in

Oostenrijk en Duitsland.

“Om de voorschrijvers en installateurs te ondersteunen, staan onze experts

voortdurend met hen in contact, in heel Europa. Van de planning tot en met

de realisatie van een project staan opgeleide medewerkers hen met raad en

daad bij. Dit garandeert allereerst de planners en dakdekkers en nadien ook

de opdrachtgevers een hoge mate aan zekerheid. Niet voor niets kunnen wij

op onze sterke producten een unieke garantie van veertig jaar geven, op het

materiaal én op de kleur. Dat bewijst dat we zeker zijn van ons product.” ❚

PREFA GMBH

ALU-DÄCHER UND -FASSADEN

Aluminiumstraße 2

98634 Wasungen

T +49 36941/785-0

E office.de@prefa.com

W www.prefa.de

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 25


PREFA FELSDAKSYSTEMEN

ALUMINIUM . MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

UW CONTACT

Tom Vanhandenhove

Regional Manager

T +32 478 54 53 88

E tom.vanhandenhove@prefa.com

WWW.PREFA.COM


We build strong relationships and future-proof buildings.

Meer dan 70 jaar D&B

Excelsiorlaan 1 1930 Zaventem

info@pellikaan.be

www.pellikaan.be


STABILOGICS

STERK STAALTJE STABILITEIT

voor KV Mechelen

Sinds de start van voetbalseizoen 2018-2019 kunnen de supporters van KV Mechelen plaatsnemen in een gloednieuwe hoofdtribune. De theoretische

vakkundigheid, technische capaciteiten en efficiëntie van stabiliteitsbureau Stabilogics droegen bij tot dit sterk staaltje structurele architectuur.

Tekst en beeld Stabilogics

De nieuwe hoofdtribune van KV Mechelen in opbouw. Stabiliteit was een cruciaal aandachtspunt.

Er is enorm veel aandacht besteed aan de detaillering

en uitvoering van de nieuwe hoofdtribune

in het Mechelse AFAS Stadion. En terecht, want

aangezien het de volledige constructie draagt, is

het structurele werk het allerbelangrijkste element

voor de stabiliteit van het geheel. “In maart 2018

zijn we begonnen met de studiewerken”, vertelt

Eddy Hermans, ingenieur en bedrijfsleider van

Stabilogcs. “De eerste afbraakwerken konden pas

opgestart worden na de laatste speeldag van het

seizoen 2017-2018 (half april). Dat heeft gezien

de ondergrond en de grote funderingen van het

bestaande complex iets langer geduurd dan oorspronkelijk

voorzien was. De nieuwe constructie

bestaat uit een geprefabriceerde betonnen skeletstructuur

met drie kernen, waar de liften en trappen

in verwerkt zijn. Die uitgekiende structuur zorgde

mee voor een snelle montage.”

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


STABILOGICS

De nieuwe constructie bestaat uit een geprefabriceerde betonnen skeletstructuur

met drie kernen.

De realisatie van de stalen draagstructuur van de overkraging was evenmin een

routineklus. Geen enkel spant is even hoog of even lang.

EVENWICHTSOEFENING

“De grote uitdaging bestond erin het globale

evenwicht optimaal te garanderen. Dankzij de

drie kernen hebben we dit vraagstuk redelijk

snel kunnen oplossen. De vloerplaten werken

als stabiliteitsschijven en verdelen de krachten

naar de kernen. Vermits het een relatief lange

constructie is, waren er dilatatievoegen nodig,

zodat ze kan uitzetten bij temperatuurschommelingen.

Om die verbindingen te garanderen,

hebben we gewerkt met deuvels. Op die manier

worden de krachten efficiënt overgedragen

en kan de constructie bewegen in functie van

de dilatatie.”

“De grote uitdaging bestond erin het

globale evenwicht optimaal te garanderen

CONSTRUCTIEVE WISSELWERKING

Stabilogics pleit voor straffe stabiliteit en pure logica. Een constructieve wisselwerking

waarbij architectuur en structuur elkaar versterken. Het ingenieursbureau van ir. Eddy

Hermans kwam tot stand in 2000 en werkt samen met architecten, opdrachtgevers

en aannemers aan de meest uiteenlopende en veeleisende projecten. Een intense en

doordreven kruisbestuiving, waarbij ook telkens het economische plaatje in rekening

wordt gebracht. Zo liet Stabilogics zich al internationaal opmerken met stabiliteitsstudies

voor, onder andere, het olympisch stadion in Sochi (een tempel bestaande uit staal en

glas, waar in 2014 de Olympische Winterspelen plaatsvonden), het Drakenpodium op

Tomorrowland en de vertrekhal van Charles de Gaulle Airport in Parijs.

Stabilogics voert niet alleen studies uit, het onderscheidt zich ook door projecten van

begin tot eind te begeleiden. Het bureau denkt mee in functie van het project, kan ook

de volledige coördinatie van structuurwerken op de bouwplaats op zich nemen, maakt

de werkhuistekeningen en levert de nodige nc-bestanden (numerieke controle) om de

machines bij de producenten van staalstructuren aan te sturen. “Dat maakt het telkens

mogelijk om kort op de bal te spelen. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je nadien

snel actie kan ondernemen. Dit betekent tevens dat de kans op fouten door de aannemer

geminimaliseerd wordt en dat de uitvoeringstijd korter wordt”, aldus Eddy Hermans.

Ook de uitwerking van de dakstructuur bleek

letterlijk en figuurlijk een evenwichtsoefening.

Daarbij moest Stabilogics rekening houden met

de windkrachten, en dat zowel in op- als neerwaartse

zin. De realisatie van de stalen draagstructuur

van de overkraging was evenmin een

routineklus. Geen enkel spant is even hoog of

even lang. “Dat maakte dat we de mogelijke

belasting voor elk element afzonderlijk moesten

berekenen. Die belasting kan door het spel van

wind en winterse neerslag vrij hoog uitvallen,

vermits de luifel enkel aan de achterkant van de

tribune gedragen wordt. Daar is hij ingeklemd

op de betonnen kolommen en de kolom op één

as verder.”

LOGISTIEK HUZARENSTUKJE

Ook op logistiek vlak was het project geen evidentie.

Eddy Hermans: “Voor de opbouw hebben we

met drie torenkranen gewerkt. We hadden jammer

genoeg weinig ruimte voor de voormontage. Bij

de uitvoering van de twee vorige fases – in 2015

en in 2016 – hadden we iets meer plaats ter

beschikking. Nu was deze bijna onbestaande, wat

maakte dat alles rechtstreeks van de trailer op de

werf geplaatst moest worden. Er was nagenoeg

geen stockagemogelijkheid. Gelukkig hebben we

alles tot een goed einde kunnen brengen.” ❚

STABILOGICS

Industriestraat 31

1910 Kampenhout

T +32 (0)16 60 99 92

E stabilogics@stabilogics.be

W www.stabilogics.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 29


STABILOGICS

stabiliteitsstudies

productietekeningen

studies

speciale technieken

projectmanagement

optimalisaties

STABILOGICS

Industriestraat 31 • 1910 Kampenhout • Tel:+32-16/60.99.92 • mail@stabilogics.eu


Staal

Beton

Hout

Aluminium

Funderingen

Glas

Industriebouw

Kantoorbouw

Appartementenbouw

Speciale constructies

Utiliteitsbouw

Ingenieursbureau

Logis

Stabiliteit is letterlijk het fundament van een bouwproject. Door onze passie voor structuren

en berekeningen is geen enkele intellectuele uitdaging ons te groot. Onze verbondenheid met

het resultaat van de projecten maakt dat we zeer uitvoeringsgericht zijn waardoor faalkosten

vermeden en termijnen gerespecteerd worden. Door onze doorgedreven kennis en onze

drive om mee te denken zorgen we voor een persoonlijke aanpak voor de beste en meest

economische oplossing die voldoet aan al uw eisen en normen. We zijn flexibel en willen onze

klanten volledig ontzorgen zowel tijdens het ontwerp als tijdens het bouwproces.

www.stabilogics.eu


Architectonisch Beton

AGREF nv - Tragelweg 4 - 9230 WETTEREN

www.agref.be - info@agref.be - tel. +31 (0)9 369 19 11

Architectonisch Beton

De kracht van maatwerk


Project: Wyckaert Nieuwbouw kantoor – Gent ©NOA

Architect: Architecten Achtergael

Project: NAC – Beveren

Architect: ORG Architecten en Stadsontwerpers Brussel

Europalaan 39 - 3900 Pelt - T 011/64.75.68 - info@metalprojects.be - www.metalprojects.be

Project: Quartz Kantoren Brussel

Architect: POLO. Architects


ASSAR ARCHITECTS

BUILDING TOGETHER

Tekst ASSAR ARCHITECTS | Beeld Marc Detiffe, Luc Roymans, Nanopixel, ASSAR-LLOX Architects, Panoraman, Infunctievan

Möbius Toren I en II in Brussel. (Foto: Marc Detiffe)

Gemeenschapsinstelling De Grubbe in Kortenberg. (Foto: Luc Roymans)

ASSAR ARCHITECTS heeft jarenlang een ijzersterke

reputatie opgebouwd in het Belgische

architectuurlandschap en ver daarbuiten. Dit

dankzij vijf strategisch gelegen filialen (Brussel,

Luik, Antwerpen, Luxemburg en nu ook Parijs),

die steeds hetzelfde doel beogen: ongeacht de

sector of de schaal een betrouwbaar en ervaren

partnerschap bieden. ❚

WZC Sint-Jozef in Kortrijk (Beeld: Infunctievan)

Villa Madiba in Avelgem. (Foto: ASSAR LLOX Architects)

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ASSAR ARCHITECTS

RZ Tienen. (Beeld: Panoraman)

CHC MontLégia in Luik. (Foto: Marc Detiffe)

ASSAR ARCHITECTS

PWC Headquarters in Diegem. (Beeld: Nanopixel)

Terhulpsesteenweg 181/2

1170 Brussel

T +32 (0)2 676 71 00

E architects@assar.com

W www.assar.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 35


MAVARO

Mavaro introduceert in 2021 een nieuwe productlijn voor ingeklemde beglazing.

GROTER PRODUCTGAMMA,

BETERE GEOGRAFISCHE SPREIDING

Mavaro, de specialist op het vlak van balustrades, scheidingswanden, muurkappen en trapleuningen, zal in 2021 uitpakken met een uitbreiding

op twee fronten. Enerzijds introduceert het een nieuwe productlijn voor ingeklemde beglazing en anderzijds opent het binnenkort een hub in

West-Vlaanderen. “Op onze lauweren rusten is dus zeker niet aan de orde”, benadrukt deze ambitieuze speler.

Tekst Tim Janssens | Beeld Marc Scheepers – Mavaro

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


MAVARO

Wat begon als een bescheiden lokale speler groeide in een mum van tijd uit tot

een onestopshop met een zeer breed productaanbod, dat vlot zijn weg vindt

naar nieuwbouw- en renovatieprojecten in heel België. “We spitsen ons toe

op het ontwerpen, produceren en monteren van balustrades, scheidingswanden,

muurkappen en trapleuningen. Binnen dat specifieke segment beschikken

we over een zeer uitgebreid gamma aluminium en stalen producten dat

systematisch en permanent evolueert. Op die manier bieden we architecten een

waaier aan mogelijkheden. Ze hebben de keuze tussen diverse uitvoeringen,

kleuren en materialen”, vertelt bestuurder Marc Van Edom.

STALEN SPIJLENBALUSTRADES

Dat dit laatste geen loze woorden zijn, bleek eerder dit jaar, toen het gamma

aluminium balustrades werd uitgebreid met stijlvolle stalen varianten. “Hiermee

willen we in eerste instantie inspelen op de grote vraag naar spijlenbalustrades,

zodat we de markt maximaal kunnen bedienen. We hebben de ambitie om een

onestopshop te zijn, met een breed aanbod dat geschikt is voor alle mogelijke

buitenprojecten. Vandaar dat staaltoepassingen niet konden ontbreken in ons

gamma”, legt Marc Van Edom uit. “De stalen spijlenbalustrades zijn tot nog toe

beschikbaar in twee modellen. We produceren ze in onze eigen ateliers, die we

recent fors hebben uitgebreid. Op die manier kunnen we zoals vanouds een uitmuntende

kwaliteit garanderen. Bovendien zorgen onze competente, ervaren

monteurs voor een onberispelijke plaatsing. Met hun strakke uitstraling dragen

onze stalen spijlenbalustrades bij tot het architecturale totaalplaatje.”

“Met hun strakke uitstraling dragen onze stalen spijlenbalustrades bij tot het

architecturale totaalplaatje”, benadrukt Marc Van Edom.

“De vraag naar glazen balustrades is zeer groot, dus het is logisch dat we die

trend evenzeer vertalen naar ons productportfolio”, zegt Marc Van Edom.

“We blijven inzetten op de

ontwikkeling van nieuwe

producten en andere

optimalisaties om de

markt nog beter te

kunnen bedienen

GLASTOEPASSINGEN EN WEST-VLAAMSE VESTIGING

Het bleef echter niet bij spijlenbalustrades, want het prille staalgamma wordt

binnenkort verder uitgebreid met een nieuwe productlijn voor ingeklemde

beglazing. “De markt vraagt erom, dus het is logisch dat we die trend evenzeer

vertalen naar ons productportfolio”, zegt Marc Van Edom. “Ook in geografisch

opzicht zullen we binnenkort overigens een belangrijke stap vooruit zetten. In

2021 openen we immers een vestiging in West-Vlaanderen om zo nog beter en

efficiënter te kunnen werken. Je ziet: we zitten zeker niet stil! We zullen blijven

inzetten op de ontwikkeling van nieuwe producten en andere optimalisaties

om de markt nog beter te kunnen bedienen!” ❚

MAVARO

Industrieweg 102

3980 Tessenderlo

T +32 (0)13 22 01 30

E info@mavaro.be

W www.mavaro.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 37


Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

+32 (0)3 600 17 16

info@mpliften.be

www.mpliften.be

Afbeelding: treinstation te Aalst/copyright@mpliften

Bij MP Liften ontwerpen wij smart choice oplossingen voor installatie, onderhoud en modernisering van

liften en roltrappen voor het vervoer van personen en goederen in gebouwen en andere stedelijke ruimten.


Het gemakkelijk te onderhouden

parket voor modern wonen

MeisterParquet. longlife

Stil

Ecologisch Robuust

Met uitzondering van Eik kerngerookt

www.meister.com


FUNDIS PILING

SPECIALIST SCOORT

MET PAALFUNDERINGEN IN COMPLEXE GROND

Ook in Wallonië scheert Fundis Piling hoge toppen. Zo bracht de paalfunderingsspecialist uit Laarne een grote funderingswerf op de site van

het voormalige ‘Beiers Hospitaal’ in de Luikse wijk Outremeuse tot een goed einde.

Tekst en beeld Michel Wijne

“Dit project was vooral een uitdaging omdat de boringen dienden te gebeuren in een complexere ondergrond, bestaande uit Maasgrind", zegt Dimitri Timbremont.

Momenteel slaan een aantal grote spelers op de Waalse markt – de firma

BAM Galère, BPC en Thomas & Piron – via een tijdelijke vereniging de

handen in elkaar voor het project Bavière, een prachtig appartementencomplex

met zicht op de Maas in hartje Luik. De funderingswerken worden

uitgevoerd door Fundis Piling uit Laarne. “Het mooie aan deze werf is

dat we de klant een pakket konden aanbieden”, zegt Dimitri Timbremont,

General Manager van Fundis Piling. “Naast 430 schroefpalen voerden we

ook een 200 meter lange secanspalenwand uit. Dit project was vooral

een uitdaging omdat de boringen dienden te gebeuren in een complexere

ondergrond, bestaande uit Maasgrind. Een deel van de secanspalen werd

verankerd in de bovenkant van de schiste, de typisch rotsachtige leisteenlaag

in de Luikse regio. Omdat de palenwand autostabiel moest zijn,

“Het mooie aan deze werf is

dat we de klant een pakket

konden aanbieden

zonder gebruik van bijkomende ankers of andere verstevigingsmiddelen, vroeg

de klant ons ook om de diameter van de palen te vergroten tot 63 centimeter.”

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


FUNDIS PILING

Naast 430 schroefpalen voerde Fundis Piling ook een 200 meter lange secanspalenwand uit op de site van het voormalige ‘Beiers Hospitaal’ in Luik.

FLEXIBELE FUNDERINGSSPECIALIST

Doordat Fundis Piling geen mastodont is en over eigen transportmiddelen

beschikt, kan de funderingsspecialist heel flexibel inspelen op de wensen

van zijn klanten. Door de jaren heen groeide het bedrijf dan ook uit tot een

deskundige specialist inzake grondverdringende schroefpalen met cilinderen

schroefvorm, CFA-palen, verbuisde avegaarpalen, kokerpalen en valse

putten. Ook voor micropalen, die uitgevoerd kunnen worden met kleinere

machines, kunnen zowel bedrijven als particulieren bij Fundis Piling terecht.

KWALITATIEVE BOUWPUTTEN

Behalve voor paalfunderingen is Fundis Piling ook een topadres voor kwalitatieve

bouwputten. Secanspalen, tangenspalen, berliner- en damwanden,

voorlopige of definitieve trekankers, vernagelde wanden en beschoeide

sleuven …: bij Fundis Piling voeren ze het allemaal uit, en dat met veel

toewijding en passie voor het vak.

EIGEN STUDIEBUREAU

Met veel oog voor professionaliteit is Fundis Piling dagelijks in de weer

met het realiseren van degelijke en betrouwbare funderingen. Heel wat

bedrijven die in het verleden kozen voor de persoonlijke no-nonsenseaanpak

van deze funderingsspecialist kunnen terugblikken op tal van geslaagde

projecten. “We zijn zowel actief in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel”,

zegt algemeen directeur Dimitri Timbremont. “Als kmo zijn we niet zo

heel groot, maar we kunnen wel veel toepassingen aan. Bovendien

beschikken we ook over een eigen studiedienst, die nauwkeurig elk project

van a tot z opvolgt en bemand wordt door topingenieurs, die in samenwerking

met de universiteit van Gent de laatste ontwikkelingen op het vlak

van funderingstechniek tot in detail opvolgen”, aldus Dimitri Timbremont.

“We voeren zelf de studies uit voor onze paalfunderingen- en beschoeiingswerken

en ook voor de voorstudies van funderingsprojecten ben je bij

ons aan het juiste adres. Ten slotte kan je ook bij ons terecht voor

sonore proeven op palen en druk- en trekproeven op palen, micropalen

en trekankers. We voeren die zelf uit en werken indien nodig met externe

partners. En ook wat veiligheid op de werf betreft, zetten we steeds de

puntjes op de i.” ❚

FUNDIS PILING

Heirweg 103

9270 Laarne

T +32 (0)9 355 51 55

E info@fundis.be

W www.fundis.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 41


TECNOSPACE

Op elke verdieping plaatste TecnoSpace zo’n tien verschillende tapijt- en vinylvloeren, allemaal in elkaar

overvloeiend via lijnen en bogen. Ook de kleurrijke wand is geplaatst door TecnoSpace.

UNIEKE KANTOORINRICHTING

IN GARE MARITIME

De Brusselse Tour & Taxis-site ondergaat een ware metamorfose. Gare Maritime, de reconversie van het voormalige goederenstation

tot een bruisende stadswijk met kantoren, promenades en horeca- en shopfaciliteiten, wordt ongetwijfeld de nieuwe trekpleister.

Bosch-Siemens-Hausgeräte vestigde onlangs zijn Belgische zetel in het prestigieuze gebouw. Het Wilrijkse bedrijf TecnoSpace stond in

voor de totaalinrichting van het kantoorvolume, op basis van een uniek ontwerp van CAPTIF Office Architects.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld CAPTIF Office Architects / Ellis Humblé

In opdracht van Extensa tekende het Nederlandse

architectenkantoor Neutelings-Riedijk, bekend van

onder meer het Museum aan de Stroom in Antwerpen,

de plannen voor Gare Maritime, met behoud

van zoveel mogelijk originele elementen van de indrukwekkende,

75 meter lange stationshallen. De

40.000 m² grote oppervlakte van het station kreeg

er 35.000 m² nuttige vloeroppervlakte bij dankzij de

bouw van interne verdiepingen, die zijn ingevuld met

kantoren. Winkels, toonzalen en horecazaken kregen

een plaats op de begane grond. De binnenvolumes

zijn volledig opgetrokken in houtskeletbouw, met

CLT-elementen (kruisgelaagd hout).

STERK TOTAALPAKKET

In een van deze kantoorvolumes nam Bosch-

Siemens-Hausgeräte zijn intrek. Het interieurontwerp

werd uitgetekend door CAPTIF Office

Architects, dat voor de concrete uitwerking van

de kantoorinrichting de handen in elkaar sloeg

met TecnoSpace. Dit Wilrijkse bedrijf wist al sinds

1999 tal van kantoren van een unieke binneninrichting

te voorzien.

Volgens CEO Alexandre Stoop streeft TecnoSpace

ernaar de snelste op de markt te zijn, maar dat niet

alleen: “We staan bekend voor onze snelle service,

maar ook voor de kwaliteit van onze producten. Dat

gaat samen met een voortdurende zoektocht naar

vernieuwende en groenere oplossingen, om onze

klanten een sterk totaalpakket te kunnen aanbieden.

Zo kunnen bedrijven vandaag bij ons terecht voor de

volledige binnenafwerking van hun kantoren, van

Gyproc-plafonds tot systeemwanden.”

DE JUISTE MATERIALEN

VOOR ELK BEDRIJF

Het kantoor van Bosch-Siemens-Hausgeräte in

Gare Maritime is opgebouwd uit drie verdiepingen.

Over een totale oppervlakte van zo’n 2.500 m 2

is het houten volume onder meer uitgerust met

landschapskantoren, vergaderzalen, lunchruimtes,

IT-ruimtes en zogenaamde ‘cosy corners’.

TecnoSpace plaatste alle Gyproc-wanden en

voorzag ze van een likje witte of zwarte verf.

“Een deel van de Gyproc-wanden zijn ontdubbelde

wanden, voorzien van acht nissen

voor televisieschermen”, licht Maaike Dupont,

projectleider bij TecnoSpace, toe. “Enkele wanden

zijn bekleed met BuzziSkin voor een verbeterde

akoestiek of met vinyl in houtlook, geplaatst

in visgraatmotief.”

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TECNOSPACE

De TecnoPure-systeemwanden zorgen voor een

uitgepuurde overgang van enkel glas naar een

akoestisch performant gesloten wandgeheel.

De TecnoPure-systeemwanden zijn uitgevoerd met zwarte profielen, die voorzien zijn van

zwarte laminaatdeuren.

“Vandaag hechten bedrijven veel belang aan een

kantoorinrichting die hun corporate identity weerspiegelt”

Ook de eigen TecnoPure-systeemwanden van

TecnoSpace kregen een plek in Gare Maritime.

Deze zorgen voor een uitgepuurde overgang

van enkel glas naar een akoestisch performant

gesloten wandgeheel. In Gare Maritime werden

ze uitgevoerd met zwarte profielen, voorzien van

zwarte laminaatdeuren. Dat de totaalinrichting

altijd gebeurt op maat van het bedrijf, bewijst

de grote mdf-wand die op de eerste verdieping

is geplaatst, waarin de initialen van het bedrijf

(B S H) zijn uitgefreesd en verlicht.

Op elke verdieping plaatste TecnoSpace zo’n

tien verschillende tapijt- en vinylvloeren, allemaal

in elkaar overvloeiend via lijnen en bogen.

In alle keukens werd de spatwand – waarvan

één zelfs 4 meter hoog is – voorzien van tegels

in een tiental verschillende kleuren, die willekeurig

gecombineerd zijn.

UITDAGEND PROJECT

“De voornaamste technische uitdaging was de

grote stalen structuur, die we op niveaus 1 en 3

hebben geplaatst. Deze is bekleed met Gyprocwanden,

voorzien van glazen systeemwanden en

systeemplafonds, zodat er losstaande vergaderzalen

konden worden gecreëerd die perfect

afgesloten zijn van het omringende geluid”,

vertelt Maaike Dupont. “Op logistiek vlak was de

uitdaging om alles ‘ingehuisd’ te krijgen. Maar

daar zijn we goed in geslaagd en we zijn fier op

het resultaat. Het is een heel mooi en gezellig

kantoor geworden.”

Dat bevestigt ook zaakvoerder Alexandre Stoop:

“TecnoSpace is eerder een servicebedrijf dan een

bouwbedrijf. Wij zijn heel flexibel, kunnen snel

inspelen op de vraag van de klant en leveren

kwaliteitsvolle producten. Klanten kunnen ervan

op aan dat de werf zeer grondig wordt opgevolgd

en dat de deadline wordt gerespecteerd. Het ontwerpbureau

Captif is niet voor niets een trouwe

klant bij ons. Vandaag hechten bedrijven veel belang

aan een kantoorinrichting die hun ‘corporate

identity’ weerspiegelt. Dit komt mooi tot uiting

in het kantoor van Bosch-Siemens-Hausgeräte in

Gare Maritime. Het is best een uitdagend project

geweest, maar dat typeert ons. We durven net iets

meer. En Gare Maritime is absoluut een project

waar we fier op zijn!” ❚

Dat de totaalinrichting altijd op maat gebeurt, bewijst

de grote mdf-wand op de eerste verdieping, waarin de

initialen van het bedrijf zijn uitgefreesd en verlicht.

TECNOSPACE

Kernenergiestraat 65

2610 Antwerpen

T +32 (0)3 303 41 41

E info@tecnospace.com

W www.tecnospace.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 43


Afdichten van platte daken

Kwaliteitsproducten

ATG-certificaat

Plant u een aanbouw, nieuwbouw, u zit midden in een renovatie of u denkt aan een

groendak en u zoekt een professional voor uw plat dak; dan bent u meteen goed

terecht gekomen bij Roofworkx - uw expert in platte dakdichtingswerken.

Bespaar en start met een kijkje te nemen naar de premies die momenteel gelden!

Bekijk ook eens de ruime mogelijkheden die een plat dak kan bieden.

Aarzel niet om ons te contacteren voor gratis technisch advies.

Vraag vrijblijvend en gratis uw offerte aan.

Esserstraat 3a 8550 Zwevegem Tel: 056/37.29.37

GSM: 0476/49.19.23 info@roofworkx.be www.roofworkx.be


ROOFWORKX

EXPERT IN PLATTE DAKEN MET GEZOND ORDERBOEK

ZOEKT ECHTE VAKLUI

Het bedrijf Roofworkx ontstond nog geen tien jaar geleden, maar kan vandaag rekenen op een stabiel en trouw cliënteel. “Daardoor moeten we

regelmatig op zoek naar extra personeel. Maar er woedt een heuse ‘war on talent’, waardoor het bijna onmogelijk is om echte vaklui te vinden”,

vertelt zaakvoerder Karl De Preter.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Roofworkx

Roofworkx voorzag onder meer de bibliotheek van Ternat van een mooi afgewerkt

plat dak.

Roofworkx zweert bij bitumen, in de volksmond beter gekend als roofing.

“De meest duurzame én goedkoopste oplossing”, klinkt het.

Roofworkx ontstond in 2010 uit de overname van een eerder kleine

dakdichtingsfirma. Vandaag werkt het bedrijf uit Zwevegem met zestien

dakdekkers en heeft het een palmares om fier op te zijn. De markante

terminal van ICO en de ABC Tower van Artes Depret, beide in Zeebrugge,

de aanbouw La Rive van het hotel La Réserve in Knokke: het zijn maar

enkele van de mooie projecten die Roofworkx van een plat dak voorzag.

Daarbij één constante: Roofworkx werkt enkel met bitumen, in de volksmond

beter gekend als roofing. “Omdat wij geloven dat dit de meest

duurzame én tegelijk goedkoopste oplossing is voor platte daken. Win-win

dus”, vertel Karl De Preter, die het bedrijf samen met zijn vrouw en enkele

goede medewerkers runt. “Bovendien hanteren we steeds een strikte planning

en werken we altijd volgens de regels van het WTCB.”

TRENDS

Karl ontwaarde de laatste jaren enkele trends. “Zo wordt er steeds dikker

geïsoleerd en stijgt de vraag naar een wit reflecterend membraan, ten

nadele van traditionele zwarte roofing. Dat weerkaatst het zonlicht, waardoor

het binnen langer koel blijft.”

Een andere evolutie bezorgt Karl dan weer kopzorgen. “Het is almaar

moeilijker om goed geschoolde dakdekkers te vinden – haast onmogelijk

zelfs. Er woedt een echte ‘war on talent’. Ons bedrijf is op nog geen

tien jaar tijd hard gegroeid, maar die expansie dreigt nu afgeremd te

“Onze groei dreigt afgeremd te

worden door het niet vinden

van geschoolde dakdekkers”

worden door het niet vinden van geschoolde en kwalitatieve dakdekkers.

Als bestuurder van de Confederatie Bouw en BEVAD kan ik gelukkig wel

meedelen dat we hoopvol mogen zijn. Wij zijn immers volop in de weer

om de opleiding en job van dakdekker opnieuw aantrekkelijk en sexy te

maken”, besluit hij. ❚

ROOFWORKX

Esserstraat 3a

8550 Zwevegem

T +32 (0)56 37 29 37

E info@roofworkx.be

W www.roofworkx.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 45


Industriële & bouwkundige toepassingen

e toepassingen

Gespecialiseerde algemene

aanneming

nv ibt

Brusselsesteenweg 217 I B 9230 Wetteren

t 09 362 10 55 I f 09 362 48 67

ibt@ibtbouwtechniek.be

www.ibtbouwtechniek.be

BTW BE 0427 649 739 I RPR Dendermonde

Algemene bouw- en restauratiewerken

Klasse 6 D en D1 I Klasse 6 D24

Speciale technieken

Betonsanering I Injecties I

Renovatie- en restauratietechnieken

Gevelrenovatie

Klasse 6 D21


IBT

Deskundige gevelrenovatie

voor geteisterde Amelinckx-blok

Als je Sint-Niklaas binnenrijdt via de E17, kan je er niet naast kijken: vijf grote appartementsblokken met zestien verdiepingen, die elk plaats

bieden aan een tweehonderdtal appartementen. Deze ‘Amelinckx-blokken’ dateren van het einde van de jaren zestig van vorige eeuw en zijn

een begrip in de streek. In opdracht van syndicus Immo Van De Woestijne stopte renovatie- en restauratiespecialist IBT nv uit Wetteren

Residentie Fabiola 3 de voorbije maanden in een nieuw kleedje, onder de deskundige auspiciën van Bureau voor Expertise en Architectuur.

Tekst Tim Janssens | Beeld Bureau voor Expertise en Architectuur

“Net op het moment dat de afbraakwerken

achter de rug waren, werd de

‘lockdown’ afgekondigd, dus dat vergde

heel wat aanpassingsvermogen

De vernieuwing van de westgevel van Residentie

Fabiola 3 is pas afgerond.

Toen de Amelinckx-blokken destijds werden opgetrokken,

kleefde er heel wat prestige aan het ambitieuze

project. Hoogbouw in een provinciestad als Sint-

Niklaas: het sprak tot de verbeelding, zeker omdat de

duizend appartementen zich in een groene parkomgeving

bevinden. Moderne stadsontwikkeling avant

la lettre dus, al begint de tand des tijds inmiddels

zwaar door te wegen. “Zoals je vaak ziet bij dergelijke

gebouwen, zijn alle structurele onderhoudswerken in

het verleden op de lange baan geschoven en moet

er plots erg veel tegelijkertijd gebeuren om de woonkwaliteit

op peil te houden”, vertelt Karen Van De

Woestijne, zaakvoerder van Immo Van De Woestijne.

“Samen met Joost Beke van Bureau voor Expertise en

Architectuur hebben we een masterplan opgesteld

om Residentie Fabiola 3 gefaseerd te renoveren. De

vernieuwing van de westgevel is pas afgerond. Nu

volgt het ondergrondse niveau, om in 2024 tot slot

ook de oostgevel aan te pakken.”

UITLOGING EN VORSTSCHADE

De structurele renovatie van Residentie Fabiola 3

komt geen minuut te vroeg, want het gebouw was

in slechte staat. “Het probleem met dergelijke

apparte-mentsblokken is dat ze doorgaans geen

waterdichting hebben, met esthetische degradatie

en technische problemen zoals uitloging van het

beton tot gevolg”, legt Joost Beke uit. “Ook bij

Fabiola 3 was dat het geval. Heel de terrasstructuur

is gedemonteerd tot op het naakte beton, waarbij

we tevens vorstschade aantroffen. Er moest dus eerst

nog een flink aandeel betonrenovatie gebeuren

alvorens de nieuwe vloeropbouw kon worden

aangebracht. Gelukkig konden we rekenen op een

vakkundige aannemer, die de nodige ervaring heeft

met dergelijke projecten. Alle terrassen zijn vernieuwd,

waarbij de bewoners extra ruimte winnen

doordat de balustrades kops bevestigd zijn.”

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

“IBT nv uit Wetteren heeft hier uitstekend werk

geleverd, wat in coronatijden toch niet evident

was”, benadrukt Karen Van De Woestijne. “Net

op het moment dat de afbraakwerken achter de

rug waren en de heropbouw zou starten, werd de

‘lockdown’ afgekondigd, dus dat vergde heel wat

aanpassingsvermogen. Een ander pluspunt was

dat IBT nv zeer oplossingsgericht te werk ging en

actief meedacht. Ze voeren niet zomaar klakkeloos

uit, maar zetten al hun bouwtechnische

expertise in om een echte meerwaarde te creëren.

Alle terrassen zijn vernieuwd, waarbij de bewoners

extra ruimte winnen doordat de balustrades kops

bevestigd zijn.

Bij Fabiola 3 uitte zich dat in de optimalisatie van

de balustrades, verankeringen, afvoerpijpen, verdoken

terrasafwatering, vloeropbouw … Tot grote

tevredenheid van de bewoners, die in de wolken

zijn met het eindresultaat!” ❚

IBT

Brusselsesteenweg 217

9230 Wetteren

T +32 (0)9 362 10 55

E ibt@ibtbouwtechniek.be

W www.ibtbouwtechniek.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 47


AUGUSTIJNS KEUKENS & INTERIEUR

MAATWERK VAN DE BOVENSTE PLANK

BIJ ERVAREN KEUKENSPECIALIST

Een op maat gemaakte keuken staat of valt met het vakmanschap van de interieurbouwer. Augustijns Keukens & Interieur heeft meer dan vijftig

jaar ervaring in creatieve, degelijke en prijsbewuste keukens, badmeubels, dressings en alle maatwerk. Het familiebedrijf uit Wuustwezel gaat

er prat op niet te stoppen bij de standaard, maar net dat stapje verder te gaan.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Augustijns Keukens & Interieur

Augustijns Keukens & Interieur heeft meer dan vijftig jaar ervaring in creatieve, degelijke en prijsbewuste keukens.

De familie Augustijns staat al decennialang bekend

om haar kwaliteitsvol maatwerk. De sporen van het

familiebedrijf gaan zelfs honderden jaren terug in

de tijd, tot in de achttiende eeuw, toen Wuustwezel

nog een stopplaats was voor postkoetsen tussen

Antwerpen en Breda. De familie Augustijns voerde

toen alle ‘houtwerk’ en reparaties van de postkoetsen

en karren uit. De eigenlijke oprichting van het bedrijf

volgde in 1954, toen Jan Augustijns zich als

zelfstandig meubelmaker in Wuustwezel vestigde

met een artisanaal houtverwerkend bedrijf, dat hij

uitbouwde tot een keukenzaak.

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


AUGUSTIJNS KEUKENS & INTERIEUR

“Wij gaan verder dan de klassieke

standaarden en werken volledig op maat”

De keuken- en interieurspecialist levert maatwerk af en gaat daarbij verder dan de standaard.

(Beeld: Luc Poppelaars)

MAATWERK

Vandaag is Augustijns Keukens & Interieur nog

steeds in familiehanden met Jef Augustijns (zoon

van Jan) aan het roer. Dochter Lotte stapte in

2011 mee in de zaak. Het bedrijf telt vandaag 110

medewerkers en is niet alleen specialist in keukens,

maar ook in badmeubels, dressings en alle maatwerk

– kortom: gepersonaliseerde interieurs. “Dat

maatwerk mag je gerust letterlijk nemen”, benadrukt

Lotte Augustijns. “Wij gaan verder dan de klassieke

standaarden en werken volledig op maat, in alle

mogelijke breedtes, dieptes, doorgestoken fronten

en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn eindeloos,

ook wat de materialen betreft. We hebben een

eigen samengesteld assortiment, dat te bewonderen

is in onze showrooms in Wuustwezel, Aartselaar en

Lochristi, maar we kunnen daar altijd van afwijken

als de klant een bepaalde kleur of houtsoort verkiest.

Voor elke klant gaan wij op zoek naar het juiste

materiaal. We leggen stalen voor en in onze

productiehal kunnen we zelf het eindresultaat

fabriceren. Zo ver willen we gaan om het droomproject

van onze klanten te verwezenlijken.”

KWALITEITSVOLLE MATERIALEN

De interieurprojecten en keukens van Augustijns

zijn veelal herkenbaar door het gebruik van

Corian®, een zeer edel en strak materiaal dat het

interieur een uitgesproken look geeft. Ook in de

klassiekere interieurs is de ‘Augustijns’-stempel

merkbaar dankzij de specifieke materiaalkeuzes

en mooie afwerking. “Werkbladen en fronten

met rondingen, schuine wanden …: wij kunnen

Corian® op allerlei manieren bewerken, en dat

allemaal in eigen huis”, aldus Lotte Augustijns.

“De stukken worden aan elkaar gezet en zo

gepolierd dat ze één naadloos geheel vormen.”

VAKMANSCHAP

De historiek duidt op het vakmanschap binnen het

bedrijf. Dat vakmanschap komt vandaag tot uiting

in de productiehal van 13.000 m 2 , die voorzien

is van een state of the art machinepark waarin

continu geïnvesteerd wordt. Augustijns Keukens &

Interieur startte met particuliere woningen, maar

ook aannemers en bouwpromotoren hebben hun

weg intussen naar de keukenspecialist gevonden. De

firma kan vandaag een mooi palmares voorleggen.

Denk onder meer aan de Antwerp Tower (Matexi),

Komet in Mechelen (Revive) en The Waves aan de

Belgische kust (De Grootte) als uitschieters. ❚

AUGUSTIJNS KEUKENS & INTERIEUR

Het vakmanschap van het bedrijf komt tot uiting in de productiehal van 13.000 m 2 , die voorzien is van een

state of the art machinepark. (Beeld: Jens Mollenvanger)

Kalmthoutsesteenweg 193

2990 Wuustwezel

T +32 (0)3 669 60 84

E info@augustijnskeukens.be

W www.augustijnskeukens.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 49


B E L G I S C H V A K M A N S C H A P

Interieur op maat volgens uw wensen

TOTAALINRICHTING I PRODUCTIE IN EIGEN ATELIER I PROFESSIONEEL ADVIES I VAKKUNDIGE PLAATSING I CORIAN® VERWERKING

Wuustwezel I Kalmthoutsesteenweg 193 I 03 669 60 84

Aartselaar I Kontichsesteenweg 35 I 03 877 96 00

Lochristi I Antwerpsesteenweg 84 I 09 274 04 84

www.augustijnskeukens.be


Delta General Hospital, Roeselare VK services: Master planning, Space planning, Architecture, Interior Architecture, Healthcare Engineering, Sustainable Design, Structural Engineering, M&E Engineering, Infrastructure

VK Architects & Engineers delivers fully integrated architecture and engineering services for demanding

healthcare clients worldwide who want to invest in healing environments in a constantly evolving society

where our quality of life is under stress. www.vkgroup.be

ARCHITECTS

& ENGINEERS

Want to help build tomorrow’s world? Check out how you can realize your possibilities on www.vkgroup.be/en/career-at-vk


VK ARCHITECTS & ENGINEERS

DYNAMISCHE GROEP

MET BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE ROL

VK Architects & Engineers is allang geen onbekende meer in de bouw- en architectuurwereld. De interdisciplinaire ontwerp- en studiegroep

draait al een hele tijd mee op hoog niveau en kijkt steeds nadrukkelijker voorbij de landsgrenzen. Dankzij samenwerkingen met toonaangevende

internationale partners wordt VK Architects & Engineers de laatste decennia ook steeds meer ingeschakeld voor prestigieuze projecten.

Tekst en beeld VK Architects & Engineers

ZNA Cadix in Antwerpen (VK Architects & Engineers

– Robbrecht en Daem architecten)

ZIN in Brussel (51N4E – l’AUC – M.& J.M. Jaspers-Eyers & Partners)

De torenhoge ambities van deze architectuur- en

engineeringgroep zorgen ook voor een continue

groei, deels door overnames. Het doel daarbij is

niet de groei op zich, maar wel om nog meer tijd

te kunnen investeren in innovatie. Een deel van

het geheim voor het duurzame succes van VK

Architects & Engineers schuilt immers in het aanvoelen

van nieuwe noden in de maatschappij,

waarbij het zijn expertise en ervaring optimaal

inzet. Er is een duidelijke wil om de pioniersrol

van oudsher te blijven bestendigen, en dat vergt

studie en onderzoek.

PIONIER VAN IN DE WIEG

VK Architects & Engineers pionierde al in de jaren

50 en 60 van vorige eeuw met innovatieve

studies rond silobouw. Ook toen vond VK

Architects & Engineers weerklank voorbij de

landsgrenzen. De voeling met de industriële

wereld is trouwens nooit verwaterd. Integendeel:

vandaag intensifieert VK Architects & Engineers

meer dan ooit het contact met grote industriële

spelers, waaronder enkele trouwe klanten zoals

Boortmalt, AlcoBiofuel en Cargill.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


VK ARCHITECTS & ENGINEERS

“Alle disciplines zo vroeg mogelijk in

het ontwerpproces betrekken, biedt

de beste garantie op een duurzaam,

innovatief en kostenefficiënt resultaat”

TWINTIG JAAR DUURZAAMHEID

Het voortouw nemen in nieuwe tendensen

vormde de voorbije zeventig jaar de rode draad.

Duurzaamheid is ondertussen al twintig jaar een

begrip in de wandelgangen van VK Architects

& Engineers. De interdisciplinaire ontwerp- en

studiegroep erkent de maatschappelijke rol om

bij te dragen aan het welzijn van onze planeet en

zijn bewoners. Een engagement dat op allerlei

vlakken wordt uitgedragen door architecten,

ingenieurs en andere professionals.

Met het gerechtsgebouw in Antwerpen en de

hoofdzetel van Renson in Waregem werd de basis

gelegd voor een nieuwe benadering van investeerders,

bouwheren en architecten. Een frisse insteek

die de rol van VK Architects & Engineers in een

nieuwe richting stuurde: ook waar de ingenieurs

optreden als partner van een extern architect,

wordt al jarenlang steevast de nadruk gelegd

op integraal ontwerpen. Alle disciplines zo vroeg

mogelijk in het ontwerpproces betrekken, biedt

de beste garantie op een duurzaam, innovatief

en kostenefficiënt resultaat. Sindsdien hebben de

ingenieurs van VK Architects & Engineers kunnen

bijdragen aan de realisatie van spraakmakende

projecten zoals De Krook in Gent, Infrax in

Torhout, de Möbius-torens in Brussel en het

NAVO-hoofdkwartier in Evere.

MENSELIJKHEID VOOROP

De honger naar innovatie beperkt zich niet enkel

tot technische en technologische vraagstukken.

Als healthcare designer is VK Architects &

Engineers zich uitermate bewust van de mens

binnen het ontwerp. Niet alleen van de patiënt en

bewoner, maar net zo goed van de zorgverlener

en de bezoeker, die elk hun eigen noden hebben.

Het is echter net de verzoening van deze – soms

ogenschijnlijk tegengestelde – noden die tot een

geslaagd project leidt.

Door deze specialisatie steeds verder te ontwikkelen,

hebben de architecten en ingenieurs

van VK Architects & Engineers het voorbije

decennium het vertrouwen gekregen om in

België onder meer vier nieuwbouwziekenhuizen

te realiseren en vier universitaire ziekenhuiscampussen

volledig te hertekenen, met UZ Gent

als meest recente toevoeging aan het portfolio.

Naast talloze faciliteiten voor mentale en

ouderenzorg in heel het land. AZ Sint-Maarten

in Mechelen was trouwens het eerste ziekenhuis

in België dat volledig in BIM is ontworpen

en gerealiseerd.

Als healthcare designer biedt VK Architects &

Engineers alle disciplines aan in het ontwerp- en

bouwproces. Deze multidisciplinaire expertise

wordt ook aangeboord in het buitenland, in samenwerking

met ontwerppartners – onder meer voor

een nieuw ziekenhuis in Luxemburg en een aanzienlijke

campusrenovatie in Lyon. Een joint venture

met Archetype Group consolideert de healthcareexpertise

in Zuidoost-Azië, met enkele realisaties in

Vietnam als voornaamste blikvangers.

VERDIEPING TROEF

Vanuit een constant streven naar een volledig

aanbod heeft VK Architects & Engineers de

afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in specifieke

expertise, waaronder akoestiek, fire safety, facade

engineering en parametrisch ontwerp. Ook de

recente overname van Infranea kadert in de uitbreiding

van het dienstenaanbod. Zo voegde de

interdisciplinaire ontwerp- en studiegroep digital

engineering toe aan zijn activiteitenpakket.

Kortom: ook na zeventig jaar blijft VK Architects

& Engineers de blik vooruit richten, als een

dynamische groep die meer dan ooit beseft dat ze

een maatschappelijke rol te vervullen heeft. ❚

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 Roeselare

T +32 (0)51 26 20 20

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

Granero Industrio in Roeselare (VK Architects & Engineers)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 53


SCHINDLER

LIFTSPECIALIST ZET IN OP

SLIMME STEDELIJKE MOBILITEIT

Schindler verplaatst dagelijks ongeveer 1,5 miljard mensen via zijn verticale en horizontale transportsystemen en geeft zo mee vorm aan

onze steden, vandaag en in de toekomst. “Wij zijn pioniers op het vlak van slimme mobiliteit en werken ideeën en oplossingen uit, waardoor

een steeds groeiende stedelijke wereld gemakkelijk toegankelijk blijft en elke reis veilig, efficiënt, gebruiksvriendelijk en in alle gemoedsrust

kan verlopen”, klinkt het.

Tekst en beeld Schindler

Schindler lanceerde deze zomer een achttal ‘CleanMobility’-oplossingen, waarmee het volop inzet op contactloze bediening.

Veiligheid is de eerste prioriteit bij Schindler: “We zijn pas tevreden als

passagiers ervaren dat onze producten veilig en betrouwbaar zijn, en als

onze medewerkers en onderaannemers in veilige omstandigheden werken.

Daarom evalueren we voortdurend de manier waarop we werken en zorgen

we ervoor dat de inzichten en ervaringen van onze monteurs en servicetechnici

wereldwijd worden gedeeld en ook worden teruggekoppeld naar

onze productontwikkeling. We hanteren daarbij een open feedbackcultuur.”

INZETTEN OP CONTACTLOZE BEDIENING

Onze wereld en de manier waarop we leven en ons verplaatsen veranderen

voortdurend. Dat werd in 2020 eens te meer duidelijk. Veel steden, bedrijven

en investeerders zoeken dus naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken

die vandaag de kop opsteken. Energiezuinige toepassingen en

een gereduceerde CO 2

-uitstoot stonden al langer op de agenda, maar daar

worden nu meer dan ooit de leefbaarheid in onze steden en veilige mobiliteit

– in alle omstandigheden – aan toegevoegd. “Bij Schindler hebben we

dan ook alle zeilen bijgezet om ons steentje bij te dragen. Zo hebben we

deze zomer een achttal ‘CleanMobility’-oplossingen voorgesteld, waarmee

we volop inzetten op contactloze bediening – via smartphone of contactloze

bedieningsknoppen, maar ook via uv-ontsmetters voor liften en roltrappen.

Met deze laatste ontwikkeling wonnen we zelfs een Architizer A+Award in de

categorie ‘Building Equipment & Systems’.”

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SCHINDLER

De Schindler 3300-passagierslift verenigt vorm

en functie. (Beeld: Alexander Kreuzer)

Schindler wordt vaak geconsulteerd voor het uitvoeren van trafiekstudies en draagt op die manier zijn steentje

bij aan de creatie van een slimme stedelijke mobiliteit.

“We zijn erg trots op de mondiale

ISO 8100-32:2020-norm, die door de

hele liftindustrie zal worden overgenomen

NIEUW LIFTPLATFORM

In dit laatste kwartaal van 2020 rolt Schindler

tevens een volledig nieuw liftplatform uit. “Het

accent zal op duurzaam bouwen liggen, waarbij

energierecuperatie een nieuwe standaard zal

zijn. Bovendien zullen er meer mogelijkheden

zijn, zowel technisch als decoratief, en zal dit

alles ondersteund worden door digitale tools.

Belangrijke elementen bij deze transformatie

zijn enerzijds de connectiviteit van onze liften

en roltrappen en anderzijds het aanbieden van

extra diensten. Hiermee verbeteren we niet alleen

onze planning, onderhoud of beheer, maar ook

de gebruikerservaring van iedereen. Deze laatste

reikt vanaf de voordeur van het gebouw tot in

het appartement en omgekeerd. Zo werken we

ook actief samen met Bringme en kan je dus niet

alleen contactloos met de lift naar je brievenbus,

maar kan je ook effectief contactloos je brieven

of pakketten in ontvangst nemen. Ook voor post

bieden we dus innovatieve transportoplossingen

aan. Dit werkt een aantal synergiën in de hand

waar velen – promotor, eigenaar, huurder, de stad

in het algemeen … – beter van worden.”

MODERNE WERELDWIJDE

STANDAARD

“Alles is terug te brengen tot een intelligente omgang

met data en koppeling met de beschikbare

producten en diensten. Wij noemen dit transitmanagement”,

aldus Schindler. “We worden dan

ook vaak geconsulteerd voor het uitvoeren van

trafiekstudies. Bovendien hebben we – eveneens

in 2020 – een doorslaggevende rol gespeeld bij

het vastleggen van de eerste moderne wereldwijde

standaard voor de planning en selectie van

liften in gebouwen. De op simulatie gebaseerde

methodologie van Schindler en de bijbehorende

ontwerpcriteria worden nu bekrachtigd door de

mondiale ISO 8100-32:2020-norm, die door de

hele liftindustrie zal worden overgenomen. De

nieuwe norm geeft richtlijnen voor het correct

beoordelen van de transporteisen in een gebouw

en het selecteren van de meest geschikte liftinstallaties.

Dit is echt een pluim op onze hoed,

dus we zijn er bijzonder trots op.”

ONTWERPMOGELIJKHEDEN

VERRUIMEN

Tot slot blijft Schindler ook inzetten op het vergroten

van de architecturale vrijheidsgraden

voor architecten. “Onze producten en diensten

zullen dit volop ondersteunen. Enerzijds is er

‘Schindler Digital Plan’, dé plan- en designtool

die architecten helpt bij het kiezen van het

juiste product op basis van het type gebruikers,

het soort gebouw, de benodigde capaciteit …

Bovendien zal deze tool voorzien in het renderen

van de verschillende afwerkmogelijkheden en

kunnen architecten op eenvoudige wijze plannen

en bestekken downloaden. Anderzijds blijft onze

‘TSD-Lift’ ook in het nieuwe gamma behouden.

TSD verruimt de ontwerpmogelijkheden van

architecten en biedt hen in de praktijk vele

voordelen. Zo kan de dakstructuur boven de

lift vereenvoudigd worden, werkt het ruimtebesparend

en kan de ROI van het project verhoogd

worden. Het esthetische voordeel maakt

het plaatje compleet!” ❚

SCHINDLER

Humaniteitslaan 241A

1620 Drogenbos

T +32 (0)2 535 82 11

T +32 (0)2 535 82 82

E info.bru@be.schindler.com

W www.schindler.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 55


Schindler Digital Plan

De snelle en directe manier om uw

lift(en) te configureren en te integreren

in uw plannen.

Schindler Digital Plan is het ontwerpportaal waar u toegang heeft tot de meest relevante Schindler product-en

ontwerpgegevens om u bij het ontwerpproces bij te staan. U geeft de kernspecificaties van uw project in en

Schindler Digital Plan wijst u haar productaanbevelingen en alternatieven voor uw ontwerp aan.

In slechts enkele clicks, wordt u niet enkel de meest geschikte oplossing aanbevolen, u ontvangt bovendien

uitgebreide productspecificaties en zelfs een gedetailleerde aanzichttekening. Desgewenst, kunt u deze

planningsgegevens direct downloaden in DWG of PDF-formaat en rechtstreeks in uw ontwerp importeren.

Schindler Digital Plan is steeds up to date. Zo kunt u in alle vertrouwen ontwerpen.

Schindler Digital Plan

https://digitalplan.schindler.com

www.schindler.be


Fenixco is een private Belgische vastgoedontwikkelaar uit Gent.

Met zijn professionele en uitgebreide expertise richt ze zich specifie op

residentiële projecten.

Daarbij gaat heel wat aandacht uit naar de woonbehoeften van vandaag en

morgen, om zo een thuis te creëren die daar perfect aan beantwoordt.

Eentje waar we zelf graag zouden wonen.

FENIXCO.BE


SCHLÜTER-SYSTEMS

Innovatieve systeemoplossingen

VOOR TEGELZETTERS

Met een ruim aanbod aan producten voor de plaatsing van tegels en natuursteen biedt Schlüter-Systems, met hoofdzetel in het Duitse Iserlohn,

een systeemoplossing voor nagenoeg alle problemen waarmee tegelzetters dagelijks geconfronteerd worden. “Daarbij zetten wij sterk in

op klantenadvies”, vertelt Dimitri Stadsbader, commercieel en technisch adviseur bij het van oorsprong Duitse bedrijf. “Met wederzijds succes:

de klanten krijgen een oplossing op maat, terwijl wij met het oog op innovatie kunnen leren uit hun ervaringen.”

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Chloë Van den Brande, Schlüter-Systems

Van links naar rechts: Patrick Deprez, Desire Giacomini, Dimitri Stadsbader, Adam Nobels, Theo Lambrechts en David Vandendriessche.

Het verhaal van Schlüter-Systems begint in 1966 wanneer de jonge Duitse

tegelzetter Werner Schlüter het bedrijf Fliesen-Schlüter opent. Op zoek naar

manieren om het zichzelf als tegelzetter makkelijker te maken, ontwikkelt hij

de Schlüter-Schiene, een metalen afsluitprofiel voor tegels en vloerbekleding.

Meer ideeën en producten werden ontwikkeld en vandaag, meer dan vijftig

jaar later, is het familiebedrijf Schlüter-Systems wereldwijd actief en heeft

het zich opgewerkt tot de grootste en innovatiefste fabrikant in de sector.

EINDELOOS GAMMA

Vandaag bestaat het gamma van Schlüter-Systems uit meer dan twaalfduizend

productreferenties voor de plaatsing van tegels, natuursteen en elastische

vloerbekleding. “Een bijzonder breed aanbod”, beseft Dimitri. “Wij hebben ons

assortiment daarom opgesplitst in meerdere vakgebieden, zodat de klant het

overzicht niet verliest (zie kader, red.). Woningbouw, badkamers, zwembaden,

kantoorruimtes, scholen …: met de expertise die we de voorbije jaren hebben

opgebouwd in die verschillende vakgebieden is er geen plek te bedenken waar

onze systemen niet kunnen worden toegepast.”

KLANTENADVISEURS

Maar daar stopt het niet. “Met een gemotiveerd team staan wij onze handelaars,

architecten en aannemers overal in België met raad en daad bij, zodat er steeds

naar een gepaste oplossing kan worden gezocht. Dat team bestaat uit Patrick

Deprez, teamleader en actief in West-Vlaanderen, David Vandendriessche voor

Oost-Vlaanderen, Adam Nobels voor Antwerpen, Desire Giacomini voor Limburg

en Namen, Theo Lambrechts voor Luxemburg en Luik en Dimitri Stadsbader voor

de regio’s Brussel, Henegouwen en Vlaams- en Waals-Brabant.”

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SCHLÜTER-SYSTEMS

Schlüter-systems splitste zijn assortiment op in enkele vakgebieden:

• Techniek en design met Schlüter-profielen

• Systeemoplossingen voor afdichting, ontkoppeling, verwarming

en afwatering

• Systeemoplossingen voor balkons en terrassen

• Bekledingsconstructietechniek of de klimaatregelende tegelvloer

Schlüter ® -BEKOTEC-THERM

• Plaatsingsondergronden voor tegels, Schlüter ® -KERDI-BOARD

• LichtProfielTechniek, Schlüter ® -LIPROTEC

Schlüter-SCHIENE-ES.

Schlüter-DITRA-25.

Schlüter-BEKOTEC-THERM.

"Er is geen plek te bedenken

waar onze systemen niet

kunnen worden toegepast"

Schlüter-KERDI-BOARD.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN

“Van die doorgedreven klantgerichtheid plukken we als bedrijf ook zelf de

vruchten, want zo houden we de vinger aan de pols en weten we perfect wat

er leeft in de markt. Die info ligt, samen met de kennis die wij vergaren in doelgerichte

opleidingen en bijscholingen, steeds aan de basis van de ontwikkeling

van nieuwe producten, wat ons ook al jaren typeert en zal blijven kenmerken.

Wij zijn dus zeker niet te beroerd om bepaalde zaken te veranderen aan onze

producten als daar vraag naar blijkt te zijn. Door onze nadrukkelijke aanwezigheid

op de markt, maar ook via de news-rubriek op onze website, houden we

onze klanten op de hoogte van die laatste ontwikkelingen. Het mag duidelijk

zijn dat naast innovatie ook klantgerichtheid deel uitmaakt van ons DNA”,

besluit Dimitri Stadsbader. ❚

SCHLÜTER ® -SYSTEMS KG

Schlüter-LIPROTEC.

Schotelven 28

2370 Arendonk

T +32 (0)14 44 30 80

E Benelux@Schlueter.de

W www.schlueter.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 59


Innovatie is …

Het complete originele systeem voor een betrouwbare afdichting

Schlüter ® -KERDI-LINE

Schlüter ® -KERDI-PAS

Schlüter ® -KERDI-SHOWER

Schlüter ® -KERDI

Schlüter ® -KERDI-KERECK

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk

Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be


BOLCKMANS

GEREPUTEERDE INDUSTRIEBOUWER

BOUWT ONVERMINDERD AAN ZIJN TOEKOMST

De coronacrisis hakt er bij iedereen in, maar dat is op zich geen reden om bij de pakken te blijven zitten. “Integendeel, bij Bolckmans werken

we aan een nieuw OndernemingsPlan, waarbij de ‘P’ centraal zal staan. De ‘P’ van pandemie, maar met een ‘positieve’ kijk op de toekomst en

‘potentieel’ om bepaalde veranderingen écht door te voeren. Thema’s als ‘people’ en ‘planet’ vormen het speerpunt van ons nieuwe beleid.

Het doel: de toekomst van de onderneming verder vormgeven en de ambities nog scherper definiëren”, licht commercieel directeur Boni

Voorhelst alvast een tipje van de sluier.

Tekst Bolckmans

“We zijn vandaag al een van de sterkere spelers op de markt en

schakelen nog enkele versnellingen hoger met het toekomstplan

dat we uitstippelden

Bolckmans omschrijft in zijn nieuwe plan welke

paden het in de verdere toekomst zal bewandelen.

Met het ‘people’-aspect als rode draad binnen het

bedrijfs-DNA, benadrukt Boni Voorhelst: “Mensen

zijn van goudwaarde voor elk bedrijf. Dat is bij

Bolckmans niet anders. We bieden onze ‘young

and high potentials’ binnen een uitgekiend pad

alle doorgroeimogelijkheden. Zo binden we ze aan

ons of eventueel aan onze holding. De coronacrisis

is voor Bolckmans geen reden om van dit pad af te

wijken. Afslanken of wild herstructureren is niet aan

de orde. Een weldoordacht toekomstplan met een

visie op het komende decennium, waarin ‘people’

en ‘planet’ centraal staan, is de richting die

Bolckmans volgt. Dit pad tekenden we al uit voor

de coronacrisis, maar sinds de start van de pandemie

beseffen we nog meer dat we deze richting

uit moeten. Zo blijven we een sexy en sterk bedrijf.”

QUICK WINS

“Het aspect ‘planet’ volgen we niet om populair

of trendy te zijn, maar om in te spelen op de

maatschappelijke tendens naar vergroening. Het

ecologisch denken is in een stroomversnelling

geraakt, dus we zullen deze trein niet missen”,

benadrukt Boni Voorhelst. “We hebben vastgesteld

dat we onze projecten zonder veel moeite

conform het BREEAM Very Good-label kunnen

realiseren en dat weinig collega-aannemers al zo

ver staan als ons. We willen ons niveau echter

nog verder opkrikken. We merken immers dat

er nog heel wat ‘quick wins’ te behalen zijn,

temeer omdat we over een eigen architectuur- en

stabiliteitsafdeling beschikken en dus kunnen

optreden als een ‘single point of contact’ voor

Design & Build-projecten. Bovendien hechten we

veel belang aan langetermijndenken en levenscyclusbenaderingen

(total cost of ownership).

We zijn vandaag al een van de sterkere spelers op

de markt en schakelen nog enkele versnellingen

hoger met het toekomstplan dat we uitstippelden.

Wordt vervolgd!” ❚

BOLCKMANS

Industrieweg 4

2320 Hoogstraten

T +32 (0)3 314 30 40

E info@bolckmans.be

W www.bolckmans.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 61


Comfortabele en creatieve bouwoplossingen

die tegelijk ook duurzaam zijn?

Natuurlijk bestaan ze!

Bezoek Studio Gyproc

en ontdek er onze duurzame

bouwoplossingen

∫ Akoestiek en regulering

∫ Beleving en comfort

∫ High-end afwerking

IN SAMENWERKING MET

https://discover.gyproc.be/studio-gyproc


GYPROC ®

Ondanks de ‘harde’ afwerkingen – gepolierde betonvloeren en relatief veel glas –

is de akoestiek in het KAVA Congres Centrum uitstekend.

In het KAVA Congres Centrum zijn Gyproc® wanden en afwerkingen toegepast.

ERVAAR TOEKOMSTGERICHT BOUWEN IN

NIEUW EXPERIENCE CENTER

De manier waarop we wonen en werken in België verandert ingrijpend. Om architecten en projectontwikkelaars te inspireren en voor te

bereiden op de toekomst, heeft Gyproc, in samenwerking met interieurbedrijf Bulo, Studio Gyproc ontwikkeld, een experience center waar

het bedrijf zijn comfortabele, creatieve en bovenal duurzame oplossingen demonstreert.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld : Matthias Vanhoutteghem

“We tonen de bezoeker onder meer hoe je een ruimte kan

optimaliseren op het vlak van akoestiek en regulering,

beleving en comfort en high-end afwerking”

We verlangen naar meer comfort en veiligheid en hechten tegelijk meer belang

aan duurzaamheid. De wetgeving rond duurzame energie en materialen is

vandaag strikter dan ooit, en dat terwijl er steeds minder vakmannen zijn.

Bovendien dreigt er een woningtekort door de bevolkingsgroei: vanaf 2040

mogen open ruimtes niet meer bebouwd worden door de bouwshift.

Gyproc is ervan overtuigd dat we samen met iedereen die bij de bouwsector

betrokken is de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Om aan te tonen

hoe we futureproof en flexibel kunnen bouwen zonder in te boeten aan

comfort, opende Gyproc dit jaar Studio Gyproc in Mechelen. Dat is een

experience center waar het bedrijf toekomstgerichte en duurzame bouwoplossingen

demonstreert. Studio Gyproc toont de bezoeker onder meer hoe

je een ruimte kan optimaliseren op het vlak van akoestiek en regulering,

beleving en comfort en high-end afwerking.

LICHTE COMPONENTEN, STERKE PRESTATIES

Heel wat architecten zijn alvast overtuigd van de kwaliteiten van de bouwoplossingen

van Gyproc. Zo ging het gerenommeerde POLO Architects in

zee met Gyproc voor de bouw van het KAVA Congres Centrum in Antwerpen.

Het complex, dat is opgetrokken op de fundamenten van een voormalig

administratiegebouw van de Koninklijke Apothekersvereniging, blinkt niet

alleen uit qua architectuur, maar ook op het vlak van afwerking. Binnenin

was de keuze voor Gyproc® wanden en afwerkingen logisch: alle componenten

moesten zo licht mogelijk zijn, maar ook sterk presteren. De keuze viel op

Rigitone®, geperforeerde platen voor naadloze akoestische wanden. “Ondanks

de ‘harde’ afwerkingen – gepolierde betonvloeren en relatief veel glas – is de

akoestiek in het gebouw uitstekend”, klinkt het bij POLO Architects. “In het

project zijn we ook de veelzijdigheid van Gyproc enorm gaan appreciëren. Binnen

een samenhangend en uitgebreid systeem met alle benodigde certificeringen

is eigenlijk alles oplosbaar, zowel akoestisch en brandtechnisch als esthetisch.”

Zin om je te laten inspireren? Reserveer dan snel je virtuele bezoek aan Studio

Gyproc op de Gyproc® website. ❚

GYPROC

Sint-Jansweg 9

9130 Kallo

T +32 (0)3 360 22 11

E info@gyproc.be

W www.gyproc.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 63


RENOTEC

Renotec is sinds dit veldritseizoen een van de trotse sponsors van het Telenet Baloise Lions-team.

GEREPUTEERDE AANNEMER

TROTSE SPONSOR VAN

VELDRITTEAM SVEN NYS

Wie weleens naar het veldrijden kijkt, heeft het allicht al opgemerkt: op de borst en de broek van de Telenet Baloise Lions-renners prijkt sinds

dit seizoen het logo van Renotec. Het multidisciplinaire bouwbedrijf uit Geel liet zich niet ontmoedigen door de coronacrisis en engageerde

zich met volle overtuiging voor het veldritproject van Sven Nys. “We kunnen ons perfect vinden in de waarden van de ploeg – inzetten op

jeugd, vrouwelijke vertegenwoordiging, aandacht voor veiligheid, een sterke teamgeest … – en zien ons sponsorschap dan ook als een

langetermijnverhaal”, klinkt het.

Tekst Tim Janssens | Beeld Renotec

Aan ambitie geen gebrek bij Renotec. Het Geelse

aannemingsbedrijf is actief in heel het land, is

een ware referentie op het vlak van restauratie

en renovatie, blijft gestaag groeien en beschikt

ook na de uitbraak van het coronavirus over de

nodige financiële stabiliteit. Om te anticiperen

op de veroudering van zijn werknemers- en

arbeiderspopulatie en de ambitieuze groeiplannen

voor de toekomst, is Renotec voortdurend op

zoek naar gemotiveerde werkkrachten. Vandaar

dat het sinds begin vorig jaar inzet op ‘employer

branding’. “Zo willen we tonen dat we als bedrijf

heel wat te bieden hebben”, legt marketingen

communicatiemanager Thais Lauwers uit.

“We willen deze lijn de komende jaren doortrekken

en onderzochten de mogelijkheden van sportsponsoring

om ons merk verder onder de aandacht

te brengen. Vervolgens gingen we op zoek naar een

sport die voor iedereen toegankelijk is en een divers

publiek aanspreekt. Op die manier kwamen we al

snel uit bij het veldrijden, de Telenet Baloise Lionsploeg

en moederbedrijf Golazo. Toen Sven Nys zijn

veldritproject en de werking van het team kwam

toelichten, waren we meteen overtuigd!”

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


RENOTEC

“Het DNA van onze ploeg en Renotec

vertoont grote gelijkenissen. Dat is

een ideale voedingsbodem voor een

vruchtbare samenwerking en heel

wat mooie successen” – Sven Nys”

Zowel bij Renotec als bij Telenet Baloise Lions staat

veiligheid voorop.

INZETTEN OP JEUGD

Dat het vanaf het allereerste moment klikte

tussen Renotec en Telenet Baloise Lions, is allerminst

toeval. “We kunnen ons namelijk perfect

vinden in de filosofie van het team en het

achterliggende project”, legt Thais Lauwers

uit. “Net zoals ons zet Telenet Baloise Lions

maximaal in op jeugdwerking. In de Sven Nys

Academy en bij de AA Drink Young Lions (het

jongerenteam) worden wielertalenten op een

doordachte manier klaargestoomd voor de

toekomst. Ook bij Renotec is dat het geval.

We bieden jonge projectleiders een uitgebreid

opleidingsprogramma en een boeiende carrièreplanning

aan. Ze vergaren de benodigde ‘soft

skills’ in onze ‘Projectleiders Academy’, kunnen

vervolgens ons ‘High Potential Programma’

doorlopen om hun leidinggevende vaardigheden

bij te schaven en kunnen tot slot zelfs een

strategische managementopleiding volgen in

het kader van ons ‘Management Programma’.

Ook voor schoolverlatende vakmannen hebben

we een specifiek opleidingstraject in petto

(Vakman in opleiding), waarbij ze begeleid

worden door personal coaches die de stiel van

a tot z beheersen. In een jaar tijd doorlopen ze

alle divisies van ons bedrijf, om nadien pas een

definitieve keuze te maken.”

Op die manier probeert Renotec ervoor te zorgen

dat iedereen op de juiste plek en in de juiste

werkomgeving terechtkomt. “Voorts hebben

we vorig jaar ook een Renotec Junior Board

opgericht, die mee zijn stempel drukt op de

toekomst van ons bedrijf. Dit alles resulteert in

een onvervalste win-winsituatie en een solide

basis voor een langdurige samenwerking”, klinkt

“Ook de sterke vrouwelijke vertegenwoordiging bij Telenet Baloise Lions is een belangrijk pluspunt”, vindt Renotec.

het. Dat dit geen loze woorden zijn, bleek op

2 september. Toen verwelkomende het bedrijf

meer dan twintig nieuwe vakmannen en Assistent

Projectleiders. “Een belangrijk signaal! Corona of

niet: bij Renotec zijn er mogelijkheden, ook als je

nog geen ervaring hebt. Wie zin heeft om zijn of

haar beste beentje voor te zetten en bereid is om

bij te leren, krijgt bij ons kansen!” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 65


RENOTEC

VEILIGHEID, INNOVATIE EN

TEAMSPIRIT

Een tweede cruciaal aspect is de toegankelijkheid

en de lokale verankering van de veldritsport. “Er

zijn amateurteams, jeugdploegen, vrouwen die

volop hun plek in de spotlights verdienen … Het

veldrijden maakt deel uit van ons Vlaams erfgoed,

net zoals Renotec”, knipoogt Thais Lauwers. “Ook

aan de focus op veiligheid hechten we enorm

veel belang. Door kinderen en jongeren te laten

proeven van het wielrennen, onder meer via

jeugdkampen in en rond het Sven Nys Cycling

Center, tonen Sven en co. hoe ze zich veilig

kunnen integreren in het verkeer. Het team heeft

zich in het verleden ook al meermaals geëngageerd

voor verkeersveiligheidscampagnes. Dat vinden we

positief, want ook bij ons staat veiligheid voorop.

Sterker nog: het is een van de kernwaarden die de

Renotec-mentaliteit typeert!”

“Een derde overeenkomst is dat we resoluut

inzetten op innovatie, en dat via een persoonlijke,

menselijke aanpak”, gaat Thais Lauwers

verder. “Tot slot hechten we bij Renotec veel

belang aan vrouwelijke vertegenwoordiging

en teamgeest. Die spirit vonden we ook terug

bij Telenet Baloise Lions. De profs en de uithangborden

zijn uiteraard belangrijk voor de

uitstraling van het team, maar de brede onderliggende

basis is even cruciaal. Elk schakeltje

van de ketting telt!”

GELIJKAARDIG DNA

De samenwerking tussen Renotec en Telenet

Baloise Lions werd eind 2019 beklonken en

zat dus al even in de pijplijn. Intussen ziet de

(bouw)wereld er onder invloed van het coronavirus

helemaal anders uit, maar dat was voor de

Geelse aannemer geen reden om de deal af te

blazen. “Integendeel: de coronacrisis heeft ons

eens te meer duidelijk gemaakt hoe waardevol

teamspirit is. We geloven heel sterk in het

veldritproject en hebben dan ook unaniem

beslist om er voluit voor te blijven gaan. Ook

wij zijn deze lente even in ‘lockdown’ moeten

gaan, maar de directie en het management

hebben achter de schermen heel hard gewerkt

om onze medewerkers een ‘coronaproof’

arbeidsklimaat te kunnen garanderen. Onze

‘employer branding’ is sinds de coronacrisis

eens zo belangrijk geworden, dus we blijven

onverminderd rekruteren en speuren naar

bijkomende werkkrachten. We staan financieel

voldoende sterk in onze schoenen om onze

engagementen te blijven nakomen, dus Telenet

Baloise Lions kan de komende drie jaar (en

misschien nog wel veel langer) op ons rekenen!”

Het laatste woord is aan Sven Nys himself, die

zeer blij is dat Renotec voortaan deel uitmaakt

“We hechten veel belang aan teamgeest. Die spirit vonden we ook terug bij Telenet Baloise Lions”,

klinkt het bij Renotec.

van de Telenet Baloise Lions-familie. “Renotec is

een partner die perfect bij ons past. Dat ze zelfs in

coronatijden mee aan boord stappen, getuigt van

daadkracht en ambitie. We merken dat onze DNA’s

grote gelijkenissen vertonen. Dat is een ideale

voedingsbodem voor een vruchtbare samenwerking

en heel wat mooie successen!” ❚

RENOTEC

Winkelomseheide 229

2440 Geel

T +32 (0)14 86 60 21

E info@renotec.be

W www.renotec.be

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

R&M Van Den Boer is gespecialiseerd in de plaatsing

van gordijngevels, aluminium ramen en deuren. En dit

zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten.

Hiervoor gebruiken wij enkel de hoog-kwalitatieve

producten van de marktleiders in hun domein.

Reynaers Partner

GORDIJNGEVELS - ALU RAMEN EN DEUREN

Balendijk 231 - 3920 Lommel - T. 011 55 25 80 - info@rmvandenboer.be


R&M VAN DEN BOER

ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK MET ALLURE

Aluminium buitenschrijnwerk plaatsen is een vak apart. Zeker als het om façades met veel glas of bijzondere vliesgevels gaat, zoals vaak

het geval is bij de projecten die R&M Van Den Boer uitvoert. Zelfs de meest uitdagende opdrachten weet de Lommelse specialist tot een goed

einde te brengen. In dit artikel sommen we drie recente realisaties op die bewijzen dat dit geen loze woorden zijn ...

Tekst Tim Janssens | Beeld Jeroen Reynders – Q-BUS Architectenbureau, Tim Janssens

Residentie Silverzand was voor R&M Van Den Boer een prestigeproject in

eigen gemeente.

RESIDENTIE SILVERZAND, LOMMEL

Dat Residentie Silverzand in Lommel (D&A Architecten) een fraaie, luxueuze

uitstraling heeft, is zeker ook te danken aan het strakke aluminium buitenschrijnwerk.

“Een prestigeproject in eigen gemeente: het komt niet elke dag voor. Het

spreekt dan ook voor zich dat we ons beste beentje hebben voorgezet“, zegt

Ronny Van Den Boer. “We hebben er Masterline HI-raamprofielen en CP 155-LSschruifraamprofielen

van Reynaers Aluminium gemonteerd, die zijn ingevuld

met 1.0-hoogrendementsbeglazing. Ook in volle coronacrisis hebben we gewoon

doorgewerkt, wat hoofdaannemer DCA zeer sterk op prijs stelde. Het gebouw zelf

mag er evenzeer wezen, dus we zijn best fier op deze referentie!”

De verticale raamstroken geven de WICO Juniorcampus in Pelt een frisse,

aantrekkelijke en eigentijdse look.

WICO JUNIORCAMPUS, PELT

De verticale raamstroken en het sterk beglaasde gelijkvloers geven de WICO

Juniorcampus in Pelt (Q-BUS Architectenbureau) een frisse, aantrekkelijke en

eigentijdse look. “We hebben er CW 50-gordijngevels Masterline 8 HI-ramen

van Reynaers Aluminium geïnstalleerd”, legt zaakvoerder Ronny Van Den Boer

uit. “De profielen zijn ingevuld met 1.0-hoogrendementsbeglazing. We hebben

de ramen en vliesgevelelementen gemonteerd tijdens de ruwbouwfase, waarna

de gevelafwerking (isolatiestroken + steenstrips) ertegen is geplaatst. We

hebben de buitenzijde van de ramen dan ook lucht- en waterdicht afgekleefd.

Het was een behoorlijk omvangrijke klus, maar dat was zeker niet onoverkomelijk.

We zijn namelijk gespecialiseerd in grote projecten. Hoofdaannemer Willemen

Construct was zeer tevreden met ons werk, dus we kunnen zonder meer spreken

van een uiterst geslaagde realisatie!”

WZC BOOGHUYS, LEUVEN

Woonzorgcentrum Booghuys (archipelago) bevindt zich midden in het historisch

centrum van Leuven en is ontworpen op maat van oudere bewoners

met dementie. De positie en de grootte van de ramen zijn optimaal afgestemd

op de oriëntatie. Aangezien het project in het kader van ‘Leuven Klimaatneutraal

2030’ op een nZEB-classificatie mikt, is de performante buitenschil ingevuld met

driedubbele beglazing. “We hebben er niet enkel de CW 50-gordijngevels en

Masterline 8 HI-ramen van Reynaers Aluminium geïnstalleerd, maar ook verschillende

soorten zonwering (screens, lamellen …). De samenwerking met aannemer

Vanderstraeten is uitstekend verlopen”, vertelt Ronny Van Den Boer. ❚

R&M VAN DEN BOER

Balendijk 231

3920 Lommel

T +32 (0)11 55 25 80

E info@rmvandenboer.be

W www.rmvandenboer.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 69


ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

Sint-Lenaarts beschikt sinds vorig jaar opnieuw over een bruisend ontmoetingscentrum. (Foto: Lke Van Oevelen)

De polyvalente zaal kreeg een industriële afwerking.

FUNCTIONALITEIT EN ENERGIEZUINIGHEID TROEF

IN NIEUW ONTMOETINGSCENTRUM

Het bruisende dorpsleven in Sint-Lenaarts beschikt sinds vorig jaar opnieuw over een uitgelezen uitvalsbasis. Met een polyvalente zaal,

bibliotheek en café vindt iedereen zijn gading in het nieuwe ontmoetingscentrum. In het ontwerp van Architektenburo Jef Van Oevelen staan

functionaliteit en energiezuinigheid centraal.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Lke Van Oevelen, Dirk Verwoerd

De gemeente Brecht broedde al langer op plannen om het bestaande ontmoetingscentrum

grondig te renoveren. “Na een uitgebreide haalbaarheidsstudie

bleek echter dat de realisatie van een nieuwbouw een verstandigere

keuze was”, vertelt zaakvoerder Jef Van Oevelen. “Zo wilde de opdrachtgever

een energieneutraal gebouw optrekken, wat zeer moeilijk is als je van een

verouderd volume moet vertrekken. Bovendien bleek een nieuwe inplanting tal

van voordelen met zich mee te brengen, zoals een betere verwevenheid met

de stedelijke omgeving.” Het resultaat is een compact nieuwbouwvolume dat

centraal op het terrein is ingeplant en een zeer laag E-peil haalt (E20) dankzij

onder meer doorgedreven isolatie, verwarming en koeling via een lucht-waterwarmtepomp,

ledverlichting en elektriciteitsproductie via PV-panelen.

FUNCTIONELE INVULLING

Aan de zijde van de Dorpsstraat is een dorpsplein gecreëerd dat de overgang

maakt tussen voetpad, esplanade en het ontmoetingscentrum. Daar bevinden

zich een twintigtal parkeerplaatsen onder een dak van bomen. De ingang van

het ontmoetingscentrum loopt over een beschutte buitenruimte, naast het café,

die meteen ook het terras van het café vormt. Bezoekers betreden het gebouw

via een flexibele open ruimte die als vestiaire kan fungeren. De achterliggende

afsluitbare foyer kan tevens als aparte feestzaal gebruikt worden. Het sanitaire

volume is als een buffer tussen de foyer en de polyvalente zaal geplaatst. In het

centrale volume bevindt zich ook de leerkeuken, die langs buiten bereikbaar is,

zodat traiteurs te allen tijde kunnen leveren.

De zaal grenst aan de ruime parking, die bereikbaar is via de achterzijde, waardoor

het verkeer geen belemmering vormt voor de bezoekers. De zaal kreeg

een industriële afwerking met een opvouwbare tribune en een loopbrug voor

het plaatsen van de technische installaties. Alle infrastructuur kan bediend

worden vanuit de aanpalende regiekamer. Op de verdieping zijn de bibliotheek

en twee vergaderzalen ondergebracht. De bibliotheek kreeg een buitenterras,

dat tegelijk de overkapping van het onderliggende caféterras vormt.

SPEELSE ZIJGEVEL

De gevels zijn langs de buitenzijde geïsoleerd en bedekt met een witte

bepleistering. De zijgevel springt in het oog vanwege zijn houten bekleding met

felgekleurde raampartijen en de glazen gevel op het gelijkvloers. Deze laatste

kan volledig opengezet worden, waardoor de feestruimte doorloopt van binnen

naar buiten. “De gekleurde elementen in de zijgevel hebben zowel een esthetisch

als functioneel nut”, vertelt Jef Van Oevelen. “Ze creëren een speels effect,

terwijl de uitkragende delen dienstdoen als zonwering. De hellende dakvorm

is gekozen in functie van de energieprestatie. Op deze manier liggen de zonnepanelen

minimaal in het zicht en hebben ze een optimale helling. De dakvorm

bevordert tevens de akoestiek van de onderliggende theaterzaal.”

ZUIVER RATIONEEL

Naast de energiezuinigheid schuilt de sterkte van het nieuwe ontmoetingscentrum

in het feit dat alle ruimtes en functies autonoom kunnen werken. Iedereen,

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

Foto: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd.

Ook de bibliotheek is ondergebracht in het nieuwe ontmoetingscentrum. (Foto: Lke Van Oevelen)

“In dit gebouw kunnen

verschillende gebruikers

hun ding doen, maar

tegelijkertijd ook allemaal

samenwerken. Dat is waar

een ontmoetingscentrum

om draait”

van artiesten over verenigingen tot lezers van de bibliotheek, kan de functionaliteit

benutten zonder dat de rest van het gebouw er invloed van ondervindt.

“Bij elk project vertrekken wij steevast vanuit de kwaliteiten van de omgeving.

We gaan daarbij op zoek naar wat er kan bijgestuurd worden en wat de

toekomstmogelijkheden zijn. We vertalen het programma van eisen op een

zuiver rationele manier naar een haalbaar bouwprogramma. Daar is ontzettend

veel voorstudie voor nodig. Deze werkwijze leidt niet zozeer tot spektakelarchitectuur,

maar wel tot een gebouw dat doet wat het moet doen, waar

verschillende gebruikers naast elkaar, maar tegelijkertijd ook allemaal samen

kunnen werken. En dat is waar een ontmoetingscentrum om draait”, besluit

Jef Van Oevelen. ❚

ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN

De gekleurde ramen in de zijgevel creëren een speels effect. (Foto: Lke Van Oevelen)

Geestenspoor 54

2180 Ekeren

T +32 (0)3 542 65 40

E architektenburo@jefvanoevelen.be

W www.jefvanoevelen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 71


ENJOY CONCRETE

TIEN JAAR PASSIE VOOR BETON,

INNOVATIE EN CREATIVITEIT

Tien jaar geleden besloot Bernard Joye zijn professionele carrière een nieuwe wending te geven. Zijn grenzeloze passie voor beton culmineerde

in de verkoop van zijn bloeiende bedrijf Furnibo en de oprichting van Enjoy Concrete. In een mum van tijd groeide de jonge onderneming uit tot een

gereputeerde ontwikkelaar van hoogwaardig prefabbeton en gladde zichtbetontoepassingen. Joye en zijn team hebben het voorbije decennium

een schitterende weg afgelegd en de toekomst oogt zo mogelijk nog fraaier. “Dit is zeker geen eindpunt, want continu innoveren is en blijft ons

devies, zelfs in volle coronacrisis”, benadrukt de fiere zaakvoerder, die eerder dit jaar zijn 65ste verjaardag vierde.

Tekst Tim Janssens | Beeld Tim van de Velde en Gerrit Devinck photography – Enjoy Concrete

rheodynamisch beton, dat voor het eerst gebruikt werd bij de bouw van

de nieuwe hoofdzetel van Furnibo. Een andere opvallende ontwikkeling is

‘graphic concrete’, waarbij architectonische betonelementen worden uitgerust

met een grayscale-afdruk. Enjoy Concrete paste dit revolutionaire

procedé onder meer toe op de voorgevel van zijn productieloods in Veurne, die

bijgevolg een echte eyecatcher is. “Het is van meet af aan onze betrachting

geweest om esthetisch zichtbeton te creëren in functie van projecten met

een vooruitstrevend architecturaal design. Onze supergladde betonvarianten

komen kant-en-klaar uit de bekisting en hoeven dus niet verder gepolierd te

worden om eventuele gebreken aan het oppervlak te verdoezelen. What you

see, is what you get”, benadrukt Bernard Joye.

Een opvallende ontwikkeling van Enjoy Concrete is ‘graphic concrete’, waarbij

architectonische betonelementen worden uitgerust met een grayscale-afdruk.

(architect: Govaert & Vanhoutte architects – foto’s: Tim van de Velde)

Na achttien jaar aan het hoofd van bouwbedrijf Furnibo achtte Bernard

Joye de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. Via de oprichting van Enjoy

Concrete nam hij de creatieve touwtjes opnieuw zelf in handen. Met succes,

want het autonome prefabbedrijf maakte al snel naam in het bouw- en

architectuurwezen, zowel in binnen- als buitenland. Met dank aan de hardnekkige

focus op doorgedreven R&D en innovatie. Enjoy Concrete maakte

de voorbije jaren onder meer furore met zelfnivellerend en zelfverdichtend

“Het is van meet af aan onze betrachting geweest om esthetisch zichtbeton te

creëren in functie van projecten met een vooruitstrevend architecturaal design”, zegt

Bernard Joye. (architect: Govaert & Vanhoutte architects – foto’s: Tim van de Velde)

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ENJOY CONCRETE

“Onze supergladde betonvarianten komen kant-en-klaar uit de bekisting

en hoeven dus niet verder gepolierd te worden om eventuele gebreken

aan het oppervlak te verdoezelen”, benadrukt Bernard Joye.

(architect: CAS architecten – foto’s: Tim van de Velde)

“De orders blijven binnenstromen en dankzij de toepassing van strikte

veiligheidsmaatregelen ondervinden we geen hinder van COVID-19,

dus het gaat ons voor de wind”, zegt Bernard Joye.

(architect: Vandewynckel architect – foto’s: Tim van de Velde)

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Creativiteit en inventiviteit kenmerken het DNA van Enjoy Concrete. De

tiende verjaardag van zijn bedrijf heeft Bernard Joye niet minder gedreven

gemaakt. Integendeel … “Op dit moment zetten we – in samenwerking

met Aalborg Portland – resoluut in op de ontwikkeling en toepassing

van ultrahogesterktebeton (UHSB) om nog strakkere, minimalistischere

projecten te kunnen realiseren”, legt hij uit. “UHSB-elementen zitten vol

vezels en hebben een druksterkte van 120 N/mm² tot 200 N/mm², maar

zijn driemaal lichter dan standaardvarianten. Ze combineren met andere

woorden het beste van beide werelden en bieden dus veel meer mogelijkheden.

Denk aan dunnere gevelbekledingen (tot slechts 4 cm dik!),

lichtere terrassen (ook aan bestaande appartementen zonder terras) en

verfijnde architecturale toepassingen, zoals slanke lamellen die meteen

ook als zonwering kunnen fungeren. Na acht maanden studiewerk

hebben we midden april onze eerste kaderterrassen in UHSB geleverd

in Oostende, een absolute primeur in het Belgische prefabbetonwezen.”

“Ondanks de coronacrisis

blijven we volop innoveren

en investeren

BLIJVEN INNOVEREN EN INVESTEREN

Een andere primeur, ditmaal op Europese schaal, is geprefabriceerd

stampbeton (rammed concrete). Eveneens een ontwikkeling waar maanden

doorgedreven R&D achter schuilgaat. “Op onze lauweren rusten is er dus

niet bij”, lacht Bernard Joye. “Ondanks de coronacrisis blijven we volop

innoveren en investeren. In de lente van 2021 zullen we ook een nieuwe loods

van 2500 à 3000 m² bouwen, zodat we onze R&D-inspanningen nog verder

kunnen opdrijven en nog meer omvangrijke prefabelementen kunnen

stockeren. De orders blijven binnenstromen en dankzij de toepassing van

strikte veiligheidsmaatregelen ondervinden we geen hinder van COVID-19,

dus het gaat ons voor de wind. Aangezien we onze gestage groei dit jaar

hebben kunnen bestendigen, zijn we zelfs op zoek naar extra werkkrachten

(schrijnwerkers, bekisters …). Hoelang ik zelf nog doorga? Ik doe het nog

steeds erg graag, dus er zijn voorlopig geen concrete plannen om de fakkel

door te geven. Maar één ding is zeker: Enjoy Concrete is een sterk merk en zal

dat ook blijven nadat ik de deur op een dag achter mij dichttrek.” ❚

ENJOY CONCRETE

Tien jaar na oprichting beschikt Enjoy Concrete over een bijzonder indrukwekkend

portfolio. (architect: PVL architecten – foto’s: Gerrit Devinck photography)

Vaartstraat 50

8630 Veurne

T +32 (0)58 28 00 76

E info@enjoyconcrete.be

W www.enjoyconcrete.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 73


C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Enjoy Concrete nv — Vaartstraat 50A, 8630 Veurne (BE)

info@enjoyconcrete.be — 058 28 00 76 — www.enjoyconcrete.be

Enjoy Concrete nv — Vaartstraat 50A, 8630 Veurne (BE) (BE)

info@enjoyconcrete.be — 058 28 2800 0076 76 — www.enjoyconcrete.be

Architectonisch beton is onze passie sinds 2010,

een passie die ons elke dag weer stimuleert om onze grenzen te verleggen.

Architectonisch beton is onze passie sinds 2010,

Dat maatwerk bij ons de norm is, is dan ook niet meer dan logisch.

een passie die ons elke dag weer stimuleert om onze grenzen te te verleggen.

Bovendien streven we naar perfectie. Dankzij het productieproces met supergladde

bekisting en zelfnivellerend beton beantwoorden onze prefabelementen

Bovendien

Dat Dat maatwerk bij bij ons de norm is, is dan ook niet meer dan logisch.

zo aan zeer streven

hoge esthetische we naar perfectie.

eisen. Deze Dankzij

zijn van

het de

productieproces allerhoogste kwaliteit,

met supergladde

ongeacht bekisting

de uitvoering en en zelfnivellerend

en de toepassing.

beton beantwoorden onze prefabelementen

zo zo aan aan zeer zeer hoge esthetische eisen. Deze zijn van de allerhoogste kwaliteit,

ongeacht de de uitvoering en en de de toepassing.

© photography top left to bottom right: Dieter Van Caneghem; F.C.Lama;

Annick Vernimmen; Tine Brans; Thierry Matsaert

© photography top left to bottom right: Dieter Van Caneghem; F.C.Lama;

© photography top left to bottom right: Dieter Van Caneghem; F.C.Lama;

Annick Vernimmen; Tine Brans; Thierry Matsaert

Annick Vernimmen; Tine Brans; Thierry Matsaert


More than one way to connect!

Databekabeling

■ Glasvezel

■ Koper

■ Certificatie

Netwerkaudit

■ Studie en Advies

■ Inventarisatie

■ Testen

T

F

+32 56 61 74 78

+32 56 61 74 79

E info@mahieu-cs.be Mannebeekstraat 35

W www.mahieu-cs.be B-8790 Waregem


HERWEY

HUISSTIJL MEE BEPALEND IN ONTWERP

NIEUWE VESTIGING HEIDEBLOEM

In industriezone Europark in Lanaken legt Herwey momenteel de laatste hand aan de nieuwe vestiging van busbedrijf Heidebloem. Op vraag van de

bouwheer inspireerde Buro B architectuur + interieurdesign de look van het nieuwe gebouw, dat kantoren en een stelplaats huisvest, op het logo

van Heidebloem. Daardoor spelen de kleuren groen, wit en zwart een belangrijke rol in het ontwerp, dat voorts resoluut inzet op duurzaamheid.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Heidebloem & Herwey

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


HERWEY

De nieuwe vestiging van Heidebloem in Lanaken.

De nieuwe vestiging van Heidebloem, dochtermaatschappij

van Hansea, zou normaliter 200

meter verder komen te liggen, maar enkele

dassen – u leest het goed – beslisten daar

anders over. “Ik was op vakantie toen ik opgebeld

werd met de dringende boodschap om de

omgevingsvergunning voor een gebouw op onze

recent aangekochte industriegrond onmiddellijk

in te trekken als ik een procedureslag wilde

vermijden”, begint Philippe Samyn, algemeen

manager van het busbedrijf uit Lanaken, te vertellen.

“Onder het bewuste perceel bleek immers

een dassenburcht te liggen en die beestjes zijn bij

wet beschermd. Met de hulp van de gemeente

vonden we gelukkig snel een nieuwe locatie:

een aanpalend bouwperceel in industriezone

Europark, dat met zijn 3 hectare bovendien 1

hectare groter was.”

DUIDELIJK EISENPAKKET

Heidebloem had duidelijke eisen voor zijn nieuwe

thuisbasis. “Met onze nieuwe vestiging, waar we

eind 2020 naar hopen te verhuizen, willen we

klaar zijn voor de toekomst”, aldus Samyn. “Op de

nieuwe site, bestaande uit 900 m² kantoorruimte

en 2.000 m² werk- en opslagplaats, gaat alle aandacht

dan ook naar de meest energiebesparende

maatregelen en hypermoderne technieken, zoals

onder meer regenwaterrecuperatie, zonnepanelen

en ledverlichting. Er komt ook een hoogspannings-

cabine met leidingen naar de stelplaats. We gaan

niet wachten op de politiek om in te haken op

de elektrificering van het collectief vervoer. Zo

kochten we onlangs ook al een eerste elektrische

bus aan binnen de Hansea-groep. Tot slot moest

de volledige site tevens voorzien zijn op expansie

en de implementatie van eventuele nieuwe aandrijftechnieken

voor onze bussen.”

Voor Heidebloem was het, met het oog op

corporate branding, ook belangrijk dat het

design van de autocarvloot terug te vinden was

in de nieuwe vestiging. “De kleuren groen, zwart

en wit kregen daarom een belangrijke plaats in

het ontwerp.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 77


HERWEY

print

belettering

HEIDEBLOEM

PANTONE 7726 C

Avery 908 SC

Kelly Green

PANTONE 362 C

Avery 907 SC

Light Green

PANTONE 434 C

(witte achtergrond)

Avery 961 SC

Pearl Grey (witte achtergrond)

Wit

(zwarte achtergrond)

Wit reflective - 3M SLCR680E-10

(zwarte achtergrond)

PRAKTISCH EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK GEBOUW

“Met zorgvuldige aandacht voor dat eisenpakket hebben we een praktisch

en onderhoudsvriendelijk gebouw ontworpen. Functionele ontwerpkeuzes

werden daarbij echter steeds getoetst met esthetische overwegingen”, vertellen

Rob Gijsenberg en Kurt Gooris, zaakvoerders van Buro B architectuur +

interieurdesign. “We streefden naar een hoge energie-efficiëntie van een

supergeïsoleerde bouwschil met een hoge compactheidsgraad. Qua materiaalgebruik

hebben we vooral gekozen voor staal, zichtbeton en sandwichpanelen:

eerlijke en duurzame materialen.”

SPEELSE INTERIEURAFWERKING

“Door de natuurlijke lichtinval en hun openheid ogen en voelen de kantoren

zeer luchtig”, vervolgen de architecten. “Vanuit de kantoren heeft het administratief

personeel een mooi zicht op de bussen die af- en aanrijden op de

stelplaats, wat de drempel tussen buschauffeurs en techniekers verkleint. De

interieurafwerking ontwierpen we met een knipoog naar de sector waarin

Heidebloem actief is. Zo heeft de vloer in de kantoren een inleg die verwijst

naar de belijning van straten. De verlichting kreeg dan weer het ritme van

een stippellijn op de weg. De kleur van de wanden en het meubilair is, zoals

nadrukkelijk gevraagd, geïnspireerd op de huisstijl van Heidebloem en de

look van de autocars.”

UITDAGINGEN TIJDENS WERFFASE

Naast het voortraject met de koppige dassen hadden ook de werken zelf wel

wat voeten in de aarde. Zo was het niet eenvoudig om de nutsvoorzieningen

rond te krijgen en moest een windmolen net naast het bouwperceel tijdens

de werken afgebroken worden. Een erg nat voorjaar maakte de ontbossing en

grondwerken in maart er ook niet eenvoudiger op. En dan was er natuurlijk

nog corona. “Door het uitbreken van de pandemie werden we geconfronteerd

met een gegeven waar we nooit eerder mee te maken kregen”,

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


HERWEY

Naast het voortraject met de koppige dassen hadden ook de werken zelf wel wat voeten in de aarde.

EERST OMGEVINGSWERKEN

Na de ontbossing en de grondwerken – het grondverzet was goed voor

14.886 m³ – volgden eerst de omgevingswerken. “De rijbanen en parkeerplaatsen

voor de bussen zijn uitgevoerd in asfalt en de tankpistes in vloeistofdicht

beton”, aldus Weytjens. “De voertuigparkings en fietsenstallingen zijn

dan weer aangelegd met waterdoorlatende materialen. Er is ook aanzienlijk

geïnvesteerd in ondergrondse technieken voor verlichting, datacommunicatie

en voertuigherkenning. Het gebouw is vervolgens volledig conform het

vooropgestelde BIM-model gerealiseerd.”

Niet enkel corona maakte deze werf bijzonder voor Herwey. “In 2004 hadden

wij op de huidige site al een extra parking voor de autocars van Heidebloem

gebouwd. Dat wij nu opnieuw de handen uit de mouwen mochten steken

voor Heidebloem en Hansea, is mooi. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar.”

De rijbanen en parkeerplaatsen voor de bussen zijn uitgevoerd in asfalt en de

tankpistes in vloeistofdicht beton.

vertelt Raf Weytjens, medebestuurder bij Herwey, aannemer van het project.

“Vermits we de preventiemaatregelen die van hogerhand werden opgelegd

snel geïmplementeerd hebben, heeft de werf gelukkig nooit stilgelegen. Wij

zijn ons personeel bijzonder dankbaar dat het zich die maatregelen snel

en zonder morren heeft eigengemaakt. Uiteindelijk is ook de levering van

bouwmaterialen vlot blijven verlopen. Door de juiste keuzes te maken, is er

ook op dat vlak geen vertraging opgetreden.”

“Met de nieuwe site en de vooruitstrevende technologieën onderstrepen wij

onze ecologische aanpak”, besluit Philippe Samyn. “In onze nieuwe vestiging

zullen onze klanten bovendien comfortabel worden ontvangen, zullen we

onze vloot in ideale omstandigheden kunnen showen en zal ons personeel

een meer dan aangename werkplek vinden.” ❚

HERWEY

Europark 116

3620 Lanaken

T +32 (0)89 73 16 20

E info@herwey.be

W www.herwey.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 79


De waarden van

Bolckmans zijn

ambities waarop

we bouwen.

Ze staan voor wat

we belangrijk vinden:

bouwprojecten

met een oog op de

toekomst. Want een

gebouw dat klaar is

voor morgen, daar

kan uw onderneming

in groeien.

We bouwen er graag

aan mee.


SORDOFF.COM

WE‘VE BURNED SOME ASPHALT *

* CIRCUIT ZOLDER

TEAM TOPOFF

MACHINES W380 MULTYPLEX / W210 XP 3D SMOOTH RIDE / W250 FI 3D mm GPS

LAP TIME 49:40,72

RANKING 1


www.boschbeton.nl info@boschbeton.nl +31 (0) 342 - 44 10 50


BOSCH BETON

De betonspecialist werkt veel samen met

bouwbedrijven, advies- en ingenieursbureaus

en spoorwegbeheerders.

Bij station Chèvremont in Kerkrade vernieuwde Bosch Beton de hellingbaan, uitgevoerd in keerwanden

met structuur. De structuur van de keerwanden is een speciaal ontwerp op basis van de spoorlayout

van een specifiek emplacement.

BETONSPECIALIST GAAT VOOR 100 % CIRCULAIRE

PRODUCTIE VAN KEERWANDEN

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het bouw- en infrastructuurwezen. Bosch Beton uit het Nederlandse Barneveld was de

eerste keerwandfabrikant ter wereld die een CSC Goud-certificaat behaalde. Dankzij dit certificaat weten klanten dat hun betonproducten

op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd worden. Een mooie vervolgstap in de branche is de toekenning van de MKI-waarde

(Milieukostenindicator) aan de keerwanden. Inmiddels zijn alle MKI-toetsingen afgerond en wacht Bosch Beton op groen licht.

Tekst en beeld Bosch Beton

Sinds de overname van het bedrijf ligt de

focus van Bosch Beton op duurzaamheid en

circulariteit. Het kiest er bewust voor om alleen

kwalitatieve en duurzame producten te produceren,

zowel nu als in de toekomst. De levensduur

van de producten moet minimaal vijftig

tot honderd jaar bedragen en nadien moeten ze

ook weer volledig recycleerbaar zijn. Dat betekent

dat Bosch Beton met zuivere (en duurdere)

grondstoffen moet blijven werken en selectief

moet zijn met betrekking tot recyclagematerialen,

zodat het geen betonwanden produceert die in

de toekomst geen tweede leven kunnen krijgen.

BIODIVERSITEIT

“Het is ook belangrijk om een optimalisering

in de toepassing van het product te kunnen

creëren. Hiervoor moet je willen en kunnen

samenwerken”, klinkt het bij Bosch Beton. Deze

zomer lanceerde het bedrijf de biokeerwand,

een circulaire wand die in samenwerking met

MVO Nederland – een hovenier en een adviesen

ingenieursbureau – is ontwikkeld om de biodiversiteit

te bevorderen. De eerste ecologische

resultaten zijn alvast positief!

“De levensduur van onze producten moet

minimaal vijftig tot honderd jaar bedragen

en nadien moeten ze ook weer volledig

recycleerbaar zijn”

‘BUILDING A SOLID FUTURE’

De klantbelofte van Bosch Beton is ‘Building a

solid future’. De fabrikant heeft de ambitie om

zijn milieu-impact te verlagen. Het wil de eigen

ecologische voetafdruk en die van klanten zo

klein mogelijk maken. Daarvoor blijft het bedrijf

innoveren en verduurzamen. In de toekomst

wil het zijn keerwanden 100 % circulair kunnen

produceren. Zo is Bosch Beton onlangs overgeschakeld

op biologisch vulmateriaal. Daarnaast

onderzoekt de producent hoe je verbruikte cement

in de toekomst zou kunnen hergebruiken. Ook

aan het logistieke proces besteedt het bedrijf de

nodige aandacht. Bosch Beton onderzoekt immers

hoe het met behulp van data en technische

oplossingen het transport kan optimaliseren, met

als doel minder kilometers maken. ❚

BOSCH BETON

Postbus 173

NL – 3770 AD, Barneveld

T +31 342 - 44 10 50

E info@boschbeton.nl

W www.boschbeton.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 83


SOUDAL

KEMPISCHE WERELDSPELER

blinkt uit in luchtdichtheid, brandveiligheid

en ecologische thermische isolatie

Soudal is een vaste waarde in de Belgische bouwsector en maakt ook internationaal furore, maar toch wordt de wereldspeler uit het Kempische

Turnhout nog altijd onderschat. Soudal is immers veel meer dan siliconen, lijmen en PU-schuim voor vakmannen en handige doe-het-zelvers die

de ‘finishing touch’ verzorgen, want de groep beschikt ook over allerlei productassortimenten, totaalsystemen en innovaties die interessant zijn

voor bouwheren en architecten. We pikken er drie blikvangers uit: het SOUDAFRAME SWI-prekadersysteem, het uitgebreide brandveiligheidsgamma

en het ecologische Soudafoam SPF W11-isolatieschuim.

Tekst Tim Janssens | Beeld Soudal

De fraaie hoofdzetel van Soudal in Turnhout werd ontworpen door Architects in Motion. (Beeld: Tom Goyvaerts/GMAX Agency)

Alvorens we dieper ingaan op de waardevolle troeven die Soudal in huis heeft

om de luchtdichtheid, de brandveiligheid en de ecologische performantie van

gebouwen te optimaliseren, belichten we eerst enkele interessante feiten en

cijfers. Het Belgische familiebedrijf werd in 1966 opgericht door Vic Swerts en

is door de jaren heen uitgegroeid tot een internationale expert in chemische

bouwspecialiteiten. Soudal Group beschikt intussen over twintig productievestigingen

in vijf werelddelen, opende verkoopkantoren in 44 verschillende

landen, stelt wereldwijd meer dan drieduizend mensen tewerk en werd al

diverse keren gelauwerd als onderneming (Best Managed Company, Onderneming

van het Jaar …). De geconsolideerde omzet liep in 2019 op tot 893

miljoen euro. De geheime ingrediënten van het felgesmaakte Soudal-recept?

Grenzeloze ambitie, voortdurende innovatie, doorgedreven R&D op productén

productieniveau, doordachte investeringen en een voortrekkersrol op het

vlak van energiezuinig bouwen en digitalisatie (BIM) in de bouw.

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SOUDAL

“We focussen niet alleen

op de ontwikkeling en

vermarkting van afzonderlijke

producten, maar bieden

ook totaaloplossingen

die interessant zijn voor

bouwheren en architecten

PREKADERSYSTEEM EN LUCHTDICHTING

Belangrijk om weten, is dat Soudal niet alleen focust op de ontwikkeling en

vermarkting van afzonderlijke producten, maar dat het ook complete bouwsystemen

aanbiedt. Dit geldt onder meer voor de populaire afdichtingsmaterialen,

die alsmaar aan belang winnen nu luchtdichtheid steeds hoger

op de architecturale agenda staat. De strikte regels met betrekking tot het

S- en E-peil van gebouwen zetten Soudal ertoe aan om enkele specifieke

totaaloplossingen te ontwikkelen. Een van de paradepaardjes in het luchtdichtheidsgamma

is SOUDAFRAME SWI, een intelligent prekadersysteem

met een lage thermische geleidbaarheid dat bestemd is voor de installatie

van buitenschrijnwerk. Het bestaat uit slanke L-vormige profielen in glasvezelversterkt

kunststof, die op maat geassembleerd worden en door middel

van unieke veerclips een eenvoudige afstelling en bevestiging van het raamkader

in het prekader garanderen.

Het prekadersysteem beperkt de complexiteit van het montage- en

afdichtingsproces aanzienlijk.

De meerwaarde van SOUDAFRAME SWI is dat het naadloos geïntegreerd wordt

in het isolatievlak en dat het de luchtdichte aansluiting standaardiseert.

“De meerwaarde van SOUDAFRAME SWI is dat het naadloos geïntegreerd

wordt in het isolatievlak en dat het de luchtdichte aansluiting standaardiseert.

Luchtdichtheid is vaak een kwestie van details, maar ons vernuftige prekadersysteem

maakt bijkomende ingrepen overbodig en garandeert een koudebrugvrije

installatie van het buitenschrijnwerk”, legt luchtdichtheidsspecialist

Filip Van Mieghem uit. “Doordat het prekader op maat van het raam gemaakt

wordt en er een bepaalde marge is ten opzichte van de raamopening, kan de

productie van de ramen al starten voordat de muur is opgetrokken. Dit resulteert

in een tijdswinst van een zestal weken. En ook de afdichting is eenvoudiger!

In plaats van te moeten ‘bricoleren’, kan je op een gestandaardiseerde voeg

werken, wat de kwaliteit en snelheid van de afdichting ten goede komt. De

ramen worden rechtstreeks vastgeschroefd in het prekader, waardoor er geen

metalen verbindingen met de dragende muurconstructie nodig zijn. Ze zijn

bovendien makkelijker te vervangen bij latere renovaties of herstellingen.

Kortom: het prekadersysteem beperkt de complexiteit van het montage- en afdichtingsproces

aanzienlijk. Tot slot benadrukken we graag dat SOUDAFRAME

SWI als enige over een passiefhuiscertificaat voor drie verschillende klimaatzones

beschikt en dat we een online BIM-tool ontwikkeld hebben, zodat de

prekaders snel en efficiënt te integreren zijn in Revit-modellen en qua type en

afmetingen optimaal af te stemmen zijn op specifieke projecten.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 85


BIM BIM

°C

°C

ENERGIE- ENERGIE-

NEUTRAAL NEUTRAAL

BOUWEN BOUWEN

BUILDING BUILDING

INFORMATION INFORMATION

MODELLING MODELLING

THERMISCHE THERMISCHE

ISOLATIE ISOLATIE

LEED, LEED, BREEAM, BREEAM,

EC1 PLUS, EC1 PLUS, .. ..

STRUCTURELE STRUCTURELE BRANDVEILIGE BRANDVEILIGE GECERTIFICEERDE GECERTIFICEERDE

VERSTERKINGEN VERSTERKINGEN OPLOSSINGEN OPLOSSINGEN PRODUCTEN PRODUCTEN

001790-DESIGN

001790-DESIGN


SOUDAL

BRANDVEILIGHEIDSGAMMA EN

ECOLOGISCH ISOLATIESCHUIM

Naast luchtdichtheid is ook brandveiligheid een prioriteit bij Soudal. Het

inferno in de Londense Grenfell Tower (in juni 2017) maakte eens te meer

duidelijk dat brandveilig bouwen een kwestie van leven en dood kan

zijn. “Ons brandveiligheidsassortiment omvat drie categorieën: afwerking

van brandwerende deuren, brandwerende voegafdichtingen tussen compartimentswanden

en brandwerende afdichting van doorvoeren. Voor elk

van deze toepassingen hebben we brandwerende kitten, schuimen en

andere toebehoren in huis – al dan niet als onderdeel van een ingenieus

totaalconcept”, vertelt Koen Van Gasse, productmanager bij Soudal en

tevens vicevoorzitter van de federatie van Belgische fabrikanten voor

brandwerende producten (PFPA). “Hoewel iedereen intussen beseft dat

brandveiligheid cruciaal is, zien we toch nog vaak problemen en mistoestanden

opduiken: verkeerde producten die op de verkeerde plaats

gebruikt worden, regelgeving die niet nageleefd wordt … Soudal werkt dan

ook uitsluitend met gecertificeerde toepassingen en tracht actief mee te

denken met de klant, zodat we voor elke situatie de beste oplossing kunnen

bieden. Daarnaast geven onze experts regelmatig opleidingen aan installateurs

– desnoods op de werf zelf! Als wereldspeler zien wij het als onze

taak om die belangrijke boodschap mee uit te dragen.”

Soudal ontwikkelde als eerste Europese fabrikant een 'groen' in-situ

isolatieschuim: Soudafoam SPF W11.

Ook op ecologisch vlak profileert Soudal zich als een heuse pionier.

Zo ontwikkelde het als eerste Europese fabrikant een 'groen' in-situ

isolatieschuim. “Het is een PU-schuim met HFO als blaasmiddel, dat

hoofdzakelijk gebruikt wordt voor vloerisolatie”, legt expert ter zake Ivan

Boeykens uit. “De HFO-technologie garandeert een betere thermische

isolatiewaarde, genereert geen broeikaseffect, is niet schadelijk voor de

ozonlaag en vermindert het materiaal verbruik. Zo dragen we ons steentje

bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is technisch gezien

niet eenvoudig om broeikasgasvrije systemen te vervaardigen met behoud

van alle mechanische eigenschappen, maar wij zijn er na een intensief

R&D-traject in geslaagd! Het Soudafoam SPF W11-systeem is dé premium

component in het gamma van gesloten cellen PU-schuimsystemen op

basis van HFO. Daarnaast beschikt Soudal ook over watergeblazen open

cellen PU-systemen die bestemd zijn voor de renovatiemarkt. En met het

MaxTwo PU-schuim zijn we zelfs goed voor een wereldprimeur! Het isolatieschuim

voor gebruik in kleinere oppervlakken is het allereerste commerciële

gesloten cellen lagedruk PU-systeem op basis van HFO, met gepatenteerde

hardware en formule. Zowel in alle bovenstaande producten als in het

ganse portfolio van PU-schuimsystemen streven we bovendien steeds naar

een maximale integratie van bio- en recycled content, met behoud van de

beste mechanische eigenschappen.” ❚

SOUDAL

Het brandveiligheidsassortiment van Soudal omvat drie categorieën: afwerking

van brandwerende deuren, brandwerende voegafdichtingen tussen compartimentswanden

en brandwerende afdichting van doorvoeren.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout

T +32 (0)14 42 42 31

E info@soudal.com

W www.soudal.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 87


Smart ceilings for

green buildings

ictures by: Bart Gosselin

www.interalu.eu


INTERALU

Klimaatplafonds zijn al langer niet meer exclusief voorbehouden voor grote

gebouwen, maar duiken steeds vaker op in kleine kantoren, scholen en

ziekenhuizen, zoals hier bij Axa in Brussel, ontworpen door A2RC Architects.

Wie belang hecht aan hygiëne en schone lucht kiest voor klimaatplafonds,

zoals in deze tandartspraktijk in Parijs.

“KLIMAATPLAFONDS WAREN NOOIT

EERDER ZÓ RELEVANT ALS VANDAAG”

De tijd dat klimaatplafonds een nicheproduct waren dat in principe alleen maar werd toegepast in grote kantoorgebouwen is geschiedenis,

net als de tijd dat Interalu door het leven ging als ‘fabrikant van metalen plafonds’. Bijna vijftig jaar na haar oprichting in 1971 is de Antwerpse

onderneming uitgegroeid tot een ‘plafondengineer’ die thermisch en akoestisch performante, ecologische en esthetische klimaatplafondsystemen

ontwikkelt. “Voortdurend bijleren, openstaan voor nieuwigheden en oplossingen bedenken die verder reiken dan de hedendaagse

standaard: dat is onze filosofie”, vertel Carlo Miers, commercial director bij Interalu.

Tekst Interalu | Beeld Bart Gosselin – Interalu

Klimaatplafonds zijn al langer niet meer exclusief voorbehouden voor grote

gebouwen, maar duiken steeds vaker op in kleine kantoren, scholen en

ziekenhuizen. Bovendien worden ze niet meer alleen toegepast als neutrale,

doorlopende structuren, maar zijn ze verkrijgbaar in allerlei vormen en

kleuren. “Voor elk project bieden we een geknipte oplossing. We houden

rekening met de architecturale eisen, technische specificaties en wensen

van de bouwheer. En dan zorgen wij voor het juiste plafond”, aldus Miers.

GEZONDHEID

In tijden waarin COVID-19 de wereld in een houdgreep heeft, worden we

ons meer bewust van het belang van optimale luchtkwaliteit. “Hygiëne en

“Stralingssystemen zoals

klimaatplafonds winnen aan

belang. Ze koelen en verwarmen

immers zonder stof

of bacteriën te verspreiden

schone lucht staan hoog op ieders agenda, niet enkel bij zorginstellingen

of laboratoria, maar ook in scholen en bedrijven”, vertelt Miers. “Nog een

reden waarom stralingssystemen zoals klimaatplafonds aan populariteit

winnen. Ze koelen en verwarmen zonder luchtverplaatsingen. Lees: zonder

stof of bacteriën te verspreiden. Een erg actueel thema! Technisch en akoestisch

comfort, energie-efficiëntie en esthetiek waren al van doorslaggevend

belang in de keuze voor stralingssystemen zoals klimaatplafonds. Hier komt

nu ook nog eens gezondheid bij”, concludeert Miers.

MAATWERK

Interalu is een 100 % Belgisch familiebedrijf met productie-eenheid en

hoofdzetel in Wilrijk, vestigingen in Luxemburg, Nederland en Frankrijk

en een partner in Italië. Het is de enige Belgische firma die haar klimaatplafonds

zelf ontwikkelt en produceert. “Dankzij onze intensieve R&D

stoppen we niet met evolueren. In 2021 bestaan we vijftig jaar en zullen we

ook een nieuw product lanceren!” licht Miers alvast een tipje van de sluier. ❚

INTERALU

Fotografielaan 49-51

2610 Antwerpen

T +32 (0)3 830 74 00

E sales@interalu.eu

W www.interalu.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 89


SALTO SYSTEMS

VERNUFTIGE TOEGANGSCONTROLE

OPTIMALISEERT VEILIGHEID EN RUIMTELIJKE BENUTTING

Veiligheid is een topprioriteit in hedendaagse gebouwen, dus performante toegangscontrole is zeker geen overbodige luxe. Als specialist in

de ontwikkeling en implementatie van inventieve toegangscontrolesystemen stelt SALTO Systems bouwheren, eigenaars en gebouwbeheerders

perfect in staat om te bepalen en te monitoren welke personen welke ruimtes (mogen) betreden. Met zowel bekabelde systemen als sloten op

batterij kan SALTO Systems een innovatieve oplossing bieden voor elke situatie.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld SALTO Systems

Club Brugge koos ervoor om in zijn trainingscentrum met SALTO-sloten te werken

omdat ze te activeren zijn met behulp van een smartphone.

Dankzij het SALTO-systeem is de toegang tot het materiaalhok beperkt tot

enkele medewerkers.

“Veiligheid is een topprioriteit in hedendaagse gebouwen, dus

performante toegangscontrole is zeker geen overbodige luxe”

SALTO Systems is al twintig jaar gespecialiseerd in toegangscontrole. Het

Spaanse bedrijf onderscheidt zich op de beveiligingsmarkt door zowel met

bekabelde sloten als sloten op batterij te werken én in te zetten op server- én

cloudbased systemen. “Dankzij ons uitgebreid gamma kunnen we elk project

aan, van heel grote gebouwen met duizenden deuren tot huistoepassingen”,

vertelt Eric Beling, accountmanager bij SALTO Systems. Dat het portfolio van

SALTO Systems zeer verscheiden is, blijkt uit onderstaande casestudies.

TRAININGSCENTRUM CLUB BRUGGE

In het Belfius Basecamp, het trainingscentrum van Club Brugge in Knokke, is

alles aanwezig: voetbalvelden, kleedkamers, een fitnessruimte, een restaurant …

Het centrale gebouw wordt 24/7 gebruikt door mensen met de meest diverse

profielen. Club Brugge koos ervoor om met SALTO-sloten te werken omdat ze met

de smartphone te activeren zijn. Medewerkers en spelers hebben geen sleutel

of badge nodig, ze hoeven enkel een app op hun smartphone te installeren.

Dankzij het uiterst gebruiksvriendelijke onlineplatform van SALTO is het mogelijk

om per gebruikersgroep profielen aan te maken en deuren toe te kennen.

In een trainingscentrum van een voetbalclub is het materiaalhok het

grootste heiligdom, omdat daar de uitrusting van de spelers ligt. Dankzij

het SALTO-systeem is de toegang beperkt tot enkele medewerkers – zelfs

de voorzitter van Club Brugge heeft er geen toegangsrechten. De beveiliging

van de hotelkamers gebeurt ook via de app. Er is geen speciaal

hotelsysteem nodig dat in- en uitchecken mogelijk maakt. Zelfs op het

voetbalveld bewijzen de SALTO-sloten hun meerwaarde. Trapt een speler

per ongeluk een bal over de omheining van het sportcomplex? Via een

drukknop kan een poort geopend worden, die in het SALTO-platform zo

geprogrammeerd is dat ze 4 minuten openblijft.

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SALTO SYSTEMS

uitgerust met een SALTO-slot. De ambitie is om de komende jaren alle deuren

– nog eens meerdere duizenden exemplaren! – uit te rusten met SALTO-sloten.

Het belangrijkste doel van de SALTO-sloten is de toegang tot personeelsen

patiëntenzones van elkaar te scheiden. De SALTO-sloten werden zowel

op deuren als op laden en kasten geplaatst.

Met de SALTO-software kan het UZA toegangsrechten toekennen en nagaan

wie in welk lokaal is geweest. Het ziekenhuis gebruikt zowel online- als

offlinesloten. De installatie van onlinesloten gebeurt op plaatsen waar het

UZA verse data van gebruikers wil krijgen. Onlinesloten zijn bijvoorbeeld

zeer nuttig voor zones zoals labo’s, waar het absoluut nodig is om meteen te

kunnen zien wie in welke ruimte is geweest.

In de West-Vlaamse gemeente Ichtegem zijn de voornaamste gemeentelijke

gebouwen overgeschakeld van een traditioneel sleutelsysteem naar

SALTO-sloten met badge.

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN ICHTEGEM

Ook in gemeentehuizen, waar iedereen vrij binnen en buiten loopt, is

veiligheid van groot belang. In de West-Vlaamse gemeente Ichtegem

zijn de voornaamste gemeentelijke gebouwen overgeschakeld van een

traditioneel sleutelsysteem naar SALTO-sloten met badge. De ervaring

was dat sleutels soms verdwijnen, waardoor de veiligheid niet meer kon

worden gewaarborgd. Met badges is dat anders. Als een badge verdwijnt,

kun je ze meteen blokkeren. Sloten vervangen hoeft niet en je kunt

meteen een nieuwe badge aanmaken. Daarnaast kun je precies bepalen

wie met zijn of haar badge toegang heeft tot welke gebouwen en lokalen.

De gegevens van ieder nieuw personeelslid worden door de personeelsdienst

ingegeven in een systeem dat gelinkt is aan SALTO. Het personeelslid

krijgt automatisch de juiste toegangen toegekend. De SALTO-sloten zijn ook

gesynchroniseerd met andere software, zoals het facilitair beheersysteem.

Daardoor krijgen interne en externe diensten automatisch een melding

wanneer er een herstelling nodig is. ❚

SALTO SYSTEMS

Lenniksebaan 451

1070 Brussel

T +32 (0)25 88 50 68

E info.be@saltosystems.com

W www.saltosystems.be

UZA ANTWERPEN

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is meer dan 110.000 m² groot.

In het gigantische gebouwencomplex zijn vandaag bijna tweeduizend deuren

In het UZA is het belangrijkste doel van de SALTO-sloten de toegang tot

personeels- en patiëntenzones van elkaar te scheiden. (Beeld: Wim Vanderwegen)

SALTO SPACE

SALTO KS

Intelligente toegangscontrole

voor elke deur.

/saltosystems.be

info.be@saltosystems.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 91


VLIEGEN

SANITAIRE EXPERTISE OP MAAT VAN GROTE GEBOUWEN

Al meer dan zestig jaar spitst Vliegen nv uit Bree zich toe op de levering en plaatsing van sanitaire installaties. Vooral in complexe, omvangrijke

projecten weet de Limburgse firma een wezenlijk verschil te maken, onder meer door eigen studies voor sanitaire of regenwaterafvoerinstallaties

uit te werken en gebruik te maken van de innovatieve BIM-methodiek. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Vliegen tal van prestigieuze werven op

zijn palmares heeft.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Vliegen

Vliegen legt zich hoofdzakelijk toe op grotere bouwprojecten en neemt daarbij graag het volledige bouwtraject op zich – van ontwerp tot uitvoering.

(Foto: AZ Sint-Maarten in Mechelen)

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


VLIEGEN

“De voorsprong

die we hebben

op het vlak van

BIM proberen we,

in combinatie met

onze jarenlange

ervaring en

expertise, verder

uit te bouwen

Een belangrijke troef is dat Vliegen nv tot op heden

een van de enige sanitaire installateurs in ons land is

die vertrouwd is met de innovatieve BIM-methodiek

en de bijbehorende Revit-software. “De voorsprong

die we op dit gebied hebben, proberen we – in

combinatie met onze jarenlange ervaring en kennis –

verder uit te bouwen”, zegt Raf Vliegen.

GROTE WERVEN

Dat de expertise van Vliegen nv weerklank vindt,

blijkt uit het indrukwekkende lijstje referentieprojecten

dat de firma kan voorleggen. Zo is

Vliegen nv momenteel druk aan de slag in de gevangenis

van Dendermonde, waar het opnieuw de

handen in elkaar slaat met collega-bedrijf Blondeel.

De firma voorziet er alle ondergrondse leidingen,

aan- en afvoer, sanitaire toestellen, pompen en

waterbehandeling, alsook de regenwaterafvoer.

Vliegen is al een tijdje kind aan huis op de Nieuw Zuid-site aan de zuidelijke Antwerpse Scheldekaaien.

Wat in de jaren 60 van vorige eeuw begon

als de eenmanszaak van Pierre Vliegen, is intussen

uitgegroeid tot een gespecialiseerde

onderneming met een dertigtal medewerkers

en een twintigtal vertrouwde onderaannemers,

die sinds 2000 bestuurd wordt door zoon des

huizes Raf Vliegen. Niet alleen sanitaire installaties,

maar ook regenafvoer en piping maken

deel uit van het activiteitenpakket. De firma

legt zich hoofdzakelijk toe op grotere bouw-

projecten (kantoren, zorggebouwen, residentiële

complexen, bedrijfshallen …) en neemt

daarbij graag het volledige bouwtraject op zich

– van ontwerp tot uitvoering. “We merken dat

de grotere spelers op de techniekenmarkt niet

altijd over de nodige knowhow op het vlak van

sanitair beschikken. Als dé specialist ter zake

kunnen zij alle sanitaire- en afvoerinstallaties

met een gerust hart aan ons toevertrouwen”,

meent zaakvoerder Raf Vliegen.

PRESTIGEPROJECTEN

Verder is Vliegen nv al een tijdje kind aan huis op

de Nieuw Zuid-site aan de zuidelijke Antwerpse

Scheldekaaien, waar deze dagen een hypermoderne

stadswijk met tal van appartementen,

winkels, scholen, crèches en andere faciliteiten

verrijst. Voeg daar nog het kantoorgebouw

Paradis Express in Luik en het nagelnieuwe

NAC met bibliotheek en school in Wezembeek-

Oppem aan toe en het mag duidelijk zijn dat

Vliegen nv geen uitdaging uit de weg gaat. ❚

VLIEGEN NV

Meeuwerkiezel 37

3960 Bree

T +32 (0)89 46 18 94

E info@vliegennv.be

W www.vliegennv.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 93


Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD en REVIT

tekeningen via STABICAD

toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

©Interbuild

Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s Tel +32 89 46 18 94 s www.vliegennv.be


Een zaak staat

vast: deze

deurkruk kan

meer.

Gewone deurvergrendelingen

hebben een bijkomende rozet nodig

voor slot of grendel. Onze nieuwe

deurkruk met vergrendelfunctie

kan dat alleen. Met een druk op de

knop wordt hij vergrendeld – en al

even makkelijk weer vrijgegeven.

Sinds 1881 staat FSB voor kwaliteit

„made in Germany“. www.fsb.de


FSB

DUITSE FABRIKANT VAN RAAM- EN DEURBESLAG

VERENIGT ESTHETIEK MET FUNCTIONALITEIT

Esthetische en functioneel hoogwaardige systeemoplossingen voor deuren en ramen. Daar staat FSB voor. Het Duitse familiebedrijf kan teren

op bijna 140 jaar knowhow en kent de eisen van de moderne projectbouw door en door. “Voor alles wat samenhangt met grijpen en grepen,

kan je bij ons terecht”, aldus Didier Baert, verkoopsdirecteur bij FSB Belux.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld FSB

Het FSB Sales Team Belux (v.l.n.r.): Andy Desoppere, Filip Huygh, Didier Baert en Werner van Alstein. (Beeld: Saskia Haché)

“Wij waren een van de eersten om samen te werken met

architecten en designers voor het ontwerp van onze producten.

Noem ons dus gerust een pionier”

FSB is een familiebedrijf dat in 1881 – in 2021 precies 140 jaar geleden

is opgericht door Franz Schneider. De hoofdzetel bevindt zich in het Duitse

Brakel, wat meteen ook de bedrijfsnaam FSB verklaart. FSB heeft geen fysiek

kantoor in ons land, maar wordt in België en Luxemburg enthousiast

vertegenwoordigd door een vierkoppig salesteam. “FSB is in de eerste plaats

gekend voor zijn klassiek beslag voor deuren en ramen”, steekt Didier Baert

van wal. “Daarnaast zijn we ook actief op de sanitaire markt, produceren

we systeemoplossingen voor de industrie en zijn we gespecialiseerd in

elektronische toegangscontrole. FSB staat garant voor Duitse topkwaliteit.

Daarnaast hechten we veel belang aan design. Meer zelfs: wij waren een

van de eersten om samen te werken met architecten en designers voor het

ontwerp van onze producten. Noem ons dus gerust een pionier.”

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


FSB

“Overal waar ‘less is more’ van toepassing is en veel belang aan design wordt gehecht, komen de esthetische en functionele kwaliteiten van onze rozetloze deur- en

raamkruk tot hun recht”, stelt Didier Baert.

ROZETLOZE DEUR- EN RAAMKRUK

FSB mag dan al bijna 140 jaar bestaan, door te blijven innoveren biedt

het bedrijf een antwoord op de hedendaagse trends in de markt. Zo ontwikkelde

FSB de rozetloze deur- en raamkruk, waarmee het zich zowel op

de hoogwaardige woning- als projectbouw richt. “Overal waar ‘less is more’

van toepassing is en veel belang aan design wordt gehecht, komen de

esthetische en functionele kwaliteiten van de rozetloze deur- en raamkruk

van FSB tot hun recht”, stelt Didier Baert. “Het gemeenschappelijke

element van beide krukvarianten is de tot een minimum gereduceerde rozet

met een diameter van 30 mm. Met circa dertig verschillende krukdesigns

in aluminium, roestvrij staal, messing en brons bieden we een unieke

keuzevrijheid en continuïteit voor ramen en deuren.”

DEURKRUK MET VERGRENDELFUNCTIE

Om tegemoet te komen aan de toenemende trend richting minimalisme

heeft FSB de vergrendelfunctie van deurbeslagen herdacht en in de

deurkrukrozet geïntegreerd. Zo maakt het een bijkomende rozet voor de

vergrendeling overbodig. De nieuwe vergrendelfunctie bevindt zich aan de

binnenkant van de deur. Met slechts één druk op de ingebouwde drukknop

worden de deurkruk vergrendeld en het slot geblokkeerd. Met een nieuwe

druk op de knop wordt de deurkruk weer vrijgegeven en kan de deur via de

dagschoot geopend worden. Een kleurenschijf en de positie van de drukknop

in de rozet signaleren de gebruiker aan de binnenzijde of de deur geopend

of gesloten is. Aan de buitenkant biedt een noodopeningsfunctie maximale

veiligheid in een minimalistische vormgeving.

“Deze oplossing biedt het esthetische voordeel dat alle deurkrukken in

een project precies hetzelfde strakke uitzicht krijgen", aldus Didier Baert.

Deurkrukken met vergrendelfunctie van FSB zijn beschikbaar met een

ronde en hoekige rozet in de materialen aluminium, roestvrij staal, brons

en messing. De nieuwe functie kan voor alle deurkrukmodellen met FSB

ASL®-lagering gekozen en gecombineerd worden.

NIEUWE FAMILIE SCHUIFDEURKOMMEN

Nog in het segment deurbeslag heeft FSB onlangs een nieuwe familie

schuifdeurkommen ontwikkeld. Constructief gezien bestaat de nieuwe

schuifdeurkom uit een in het deurblad geïntegreerde schaal, een beweegbaar

en een vast greepelement en een aan de voorkant van de greep

geïntegreerd afsluitplaatje. Een groot aanbod ronde en hoekige designs

gaat gepaard met een waaier aan individuele kleurencombinaties. Het

innovatieve bedieningsconcept verenigt de functies van het vergrendelen,

openen en schuiven in één element.

FSB is ook actief in de sanitaire wereld, meer bepaald met zijn barrièrevrij

ErgoSystem, dat esthetiek en functionaliteit verenigt.

BARRIÈREVRIJ ERGOSYSTEM

FSB is ook actief in de sanitaire wereld, meer bepaald met zijn barrièrevrij

ErgoSystem, dat esthetiek en functionaliteit verenigt. Didier Baert:

“Onze hulpmiddelen en accessoires laten bejaarden en mindervaliden toe

om zelfstandig te handelen in het toilet en de badkamer. Ze worden dan

ook veel gebruikt in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Het is geen klinisch

functieobject, maar integreert zich op een sobere manier in de omgevingsarchitectuur.

Daarom is het ook erg geschikt voor toepassingen in hotels of

particuliere woningen.” ❚

FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMBH + CO KG

Nieheimer Straße 38

D – 33034 Brakel

T +49 5272 608-0

E info@fsb.de

W www.fsb.de

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 97


LEONARDOFIX

DE JUISTE DRAAGSTRUCTUUR VOOR ELK GEVELONTWERP

De gevel is een cruciaal onderdeel van elk architecturaal ontwerp. Toch is niet elke ontwerper of gevelbouwer vertrouwd met de correcte

bevestiging van gevelbekledingsmaterialen. Daar brengt LeonardoFix verandering in. De firma levert hoogwaardige bevestigingsmaterialen

en biedt technische ondersteuning bij de ontwikkeling van een draagstructuur op maat, vanaf de ontwerpfase tot op de werf. Bovendien start

LeonardoFix volgend jaar met opleidingen.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld LeonardoFix

De ZeLa Click-profielsteunen komen perfect tegemoet aan de steeds strenger

wordende eisen inzake energie-efficiëntie en brandveiligheid.

Het systeem ATK 601 laat toe om een aluminium draagstructuur te bouwen

nadat een doorlopend isolatieschild werd geplaatst.

LeonardoFix is opgericht in 2012 en legde zich in de beginjaren voornamelijk toe

op distributie via de handel van accessoires voor de gevelbouw, met name gekleurde

schroeven, afwerkingsprofielen, isolatiepluggen en spouwverankeringen.

“We merkten al zeer snel dat er een grote behoefte was aan kennis en onder-

“Succes zit hem in de voorbereiding.

Overleg tussen

alle betrokken partijen is de

beste manier om efficiënte

en duurzame geventileerde

gevels te realiseren

steuning bij het ontwerpen van draagstructuren”, vertelt zaakvoerder Bart Lips.

“Om daarop een antwoord te bieden, zijn we een samenwerking aangegaan

met het gerenommeerde Duitse bedrijf Fischer-BWM. Om echt kort op de bal

te kunnen spelen, hebben we onze eigen studiedienst uitgebouwd. Onze

gespecialiseerde ingenieurs maken de nodige statische berekeningen, ontwerptekeningen,

montageplannen, principedetails ... De innovatieve systemen

van Fischer-BWM zorgen er bovendien voor dat we uiterst duurzame draagstructuren

kunnen ontwerpen die perfect tegemoetkomen aan de steeds

strenger wordende eisen inzake energie-efficiëntie en brandveiligheid. Onze

ZeLa Click- en ATK 601-profielsteunen zijn daar een zeer mooi voorbeeld van.”

PARTNERSCHAP MET PRODUCENTEN

LeonardoFix werkt nauw samen met de voornaamste fabrikanten van gevelbekledingsmaterialen.

Het bedrijf kan voor nagenoeg elk type gevelontwerp

advies en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de meest efficiënte

draagstructuur. “Producenten krijgen heel vaak vragen over hoe hun gevelbekledingsmaterialen

correct aan de muur moeten worden bevestigd, terwijl

draagstructuren niet hun corebusiness zijn. Deze bedrijven doen dan ook vaak

een beroep op ons om een oplossing uit te werken, in samenspraak met de

architect en de gevelbouwer”, legt Bart Lips uit.

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


LEONARDOFIX

PALMARES

LeonardoFix kan intussen teren op een rijk palmares van zowel bescheiden

renovaties als grootschalige projecten met gevels tot ruim 10.000 m 2 . Zo

ontwikkelde het bedrijf de draagstructuren voor onder meer Brinkoffice in

Knokke-Heist, het Leietheater in Deinze, de Ekla-woontoren in het Brusselse

Molenbeek en het nieuwe schoolgebouw Sint-Paulus in Mol. Ook de houten

gevelbekleding van Sportoase Schiervelde in Roeselare wordt gedragen door

een systeem van LeonardoFix.

GESTAGE GROEI

De ambitie van LeonardoFix blijkt uit de verhuis naar een gloednieuw gebouw

met meer kantoor- en opslagruimte begin volgend jaar. Het bedrijf zal

er ook zelf opleidingen aanbieden. “Gevelbouwers die niet vertrouwd zijn met

een bepaald systeem zullen bij ons een opleiding kunnen volgen alvorens

ze op de werf aan de slag gaan”, vertelt Bart Lips. “Onze nieuwe locatie is

gericht op groei. De vraag naar onze expertise is zo groot dat we de capaciteit

van onze studiedienst tegen 2023 hopen te verdubbelen. Bijgevolg zijn we

continu op zoek naar ingenieurs om ons team te versterken. Daarbij waken

we erover dat de groei niet ten koste gaat van onze snelheid en flexibiliteit.

Want daarin schuilt net onze kracht.” ❚

LEONARDOFIX

Blinde mechanische bevestiging van gevelpanelen wordt steeds vaker een vereiste.

Ook hiervoor zijn diverse systemen beschikbaar.

Winkelsestraat 150

8860 Lendelede

T +32 (0)56 35 08 32

E info@leonardofix.be

W www.leonardofix.be

LeonardoFix

BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

ker studiedienst geveltechnieken

Ingenieur

met

Interesse?

Stuur je CV naar charline@leonardofix.be of maak

telefonisch een afspraak om even langs te komen

Kuurnsestraat Winkelsestraat 66, 150, 8860 8860 Lendelede

T +32 56 35 08 32

E info@leonardofix.be

T +32 56 35 08 32

www.leonardofix.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 99

Naamloos-1 1 25-11-20 16:17


SILOC

SCHILDERSBEDRIJF MET PRACHTIG PALMARES

Schildersbedrijf Siloc verzorgt al 33 jaar alle mogelijke binnen- en buitenschilderwerken en behangwerken in heel België. De Antwerpse

firma laat zich al jaren omringen door gemotiveerde en ervaren medewerkers die professioneel te werk gaan. Met heel wat schitterende

referenties tot gevolg …

Tekst en beeld Siloc

Visualisatie van het nieuwe hoofdkantoor

van BNP Paribas Fortis in Brussel.

(Beeld: Jaspers-Eyers Architects)

Het schildersbedrijf is al jarenlang een vaste

waarde binnen de bouwsector. Het staat in voor

realisaties van alle omvang: schilderwerken van

publieke en utiliteitsopdrachten, jaarcontracten,

renovaties, meubels, … Het familiebedrijf werd in

1987 opgericht door Denis Van Look. Ondertussen

wordt hij bijgestaan door zijn echtgenote, dochter,

zoon en schoonzoon. Zij vormen samen de basis

van het bedrijf en worden vertegenwoordigd door

tachtig medewerkers, waaronder drie projectleiders

die de werven dagelijks controleren op

kwaliteit. Ze zorgen er ook voor dat de planning

nagekomen wordt en voorzien een duidelijke

communicatie tussen bouwteam en Siloc. Door

de jaren heen voerde Siloc al heel wat spraakmakende

projecten uit en zo zijn er voor ’20-’21

nog wel enkele fraaie referenties toevoegd aan

het lijstje. Denk onder meer aan het hoofdkantoor

van BNP Paribas Fortis, het Quatuorcomplex

en de Möbius-kantoortoren in Brussel,

het nieuw administratief centrum van Etterbeek

en zorgsite Klein Veldekens in Geel.

Hoofdkantoor BNP Parisbas Fortis - Ruwbouw.

De Astor-toren op zorgsite Klein Veldekens in Geel.

De Möbius-kantoortoren in Brussel.

Oxygen: 87 sleutel-op-de-deurappartementen in Oudergem.

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SILOC

Het nieuw administratief centrum van Etterbeek.

De cafetaria van de Astor-toren in Geel.

Wooncomplex CityGate te Anderlecht.

“Doordat er zo geïnvesteerd wordt in personeel,

kunnen wij een kwalitatieve service aanbieden,

waardoor we ons bij bestaande en nieuwe klanten

zeer aantrekkelijk maken. Elk nieuw project zien

wij als een positieve uitdaging, waarbij het ganse

Siloc-team zich voor 100 % zal inzetten om van

een mooi project een nog mooier project te maken.

Nu en in de toekomst.” ❚

Visualisatie van het Quatuor-complex in Brussel.

(Beeld: Jaspers-Eyers Architects)

Crèche Aimé Dupont in Etterbeek.

SILOC

Carrettestraat 10

2170 Merksem – Antwerpen

T +32 (0)3 651 81 43

E info@siloc.be

W www.siloc.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 101


Quatuor - kantoren

Albert Heijn Groenplaats

Happy Living Lovenjoel

Delta Ouest -WZC

Brucargo

KUL Onderwijs & Navorsing 1

Canal Wharf

Vaartkom – Assistentiewoningen

Eksterlaer - Woontorens

SCHILDERSBEDRIJF SILOC

Schildersbedrijf Siloc verzorgt reeds 30 jaar alle mogelijke binnen- en buitenschilderwerken

alsook behangwerken over gans België. Al jaren laten wij ons omringen door gemotiveerde en

ervaren medewerkers die professioneel en verzorgd te werk gaan.

• Binnen- en buitenschilderwerken

• Behangwerken

• Parking belijning

• Vakkundige uitvoering van al uw schilderwerken

• Over geheel België

• 100% Topkwaliteit

匀 䤀 䰀 伀 䌀

䄀 䰀 䜀 䔀 䴀 䔀 一 䔀 匀 䌀 䠀 䤀 䰀 䐀 䔀 刀 圀 䔀 刀 䬀 䔀 一

Schildersbedrijf Siloc • Carrettestraat 10 • 2170 Merksem • T: 03 651 81 43 • info@siloc.be • www.siloc.be


ouwkundig

studiebureau


Gistelsteenweg 267

8490 Jabbeke

Tel. 050 37 67 00

info@cobe.be

The Waves - Oostende

ontdek onze

nieuwe website op

www.cobe.be

Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc Mr. Johan DELACOURT VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc DELACOURT

BRUGGE

OOSTKAMP

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

E40

AFRIT 9

AFRIT 9

GENT

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw B-law expert Advocatenkantoor,

in

aannemingsrecht,

uw expert immobiliënrecht,

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

mede-eigendom,

begeleiding van bedrijven,

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

handelshuur en

commercieel recht.

commercieel recht.

DOMEIN

DE HERTEN DOMEIN

DE HERTEN

Domein De Herten

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

info@b-law.be

www.b-law.be

www.b-law.be

Naamloos-8 1 16-04-20 13:47


COBE INGENIEURS

Casino Middelkerke. (Beeld: Bouwteam Nautilus)

Van Hulle Tielt. (Beeld: Valerie Clarysse)

Sky towers Oostende.

Hectaar Roeselare.

Ion Waregem.

Diamant Gent.

Rederskaai Zeebrugge.

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


COBE INGENIEURS

ERVAREN STABILITEITSINGENIEUR

VOOR GROTE EN KLEINE PROJECTEN

Structuur en stabiliteit zijn de ruggengraat van elk bouwwerk. Daarom bouw je op ervaren fundamenten. Cobe ingenieurs adviseert

en ontwerpt structuren voor kleine en grote bouwprojecten. Met getalenteerde medewerkers en een persoonlijk contact. Je kan op

ons rekenen.

Tekst en beeld Cobe

VERTROUWD TEAM VAN SPECIALISTEN

Dagelijks staan bijna 20 medewerkers in voor de stabiliteit van je

bouwprojecten. Onze ontwerpingenieurs leggen elk hun eigen accenten.

Net dat is onze sterkte: ook voor jouw schaalvoorkeur en project

hebben we de juiste specialist in huis. Onze ingenieurs en tekenaars

scholen zich voortdurend bij. Zo vinden we samen de perfecte match

voor jouw bouwproject.

Een performante aanpak staat bij Cobe voorop sinds de start. In 2000

richtten ir.-arch. Koen Van Nevel en ir. Katrien Dobbelaere het studiebureau

op. Vandaag is het team een gevestigde waarde binnen de sector.

STABILITEIT EN ESTHETIEK

Bij Cobe zorgen we voor een zuinige en duurzame stabiliteitsoplossing

voor elk project. Zo ben je als bouwheer zeker van het optimale ontwerp.

Uiteraard krijg je een correcte opvatting en berekening van de structuur.

Maar nog meer dan dat gaan onze ingenieurs en modellers samen

op zoek naar een oplossing die rekening houdt met je esthetische en

praktische voorwaarden. In dialoog: van de eerste meeting tot op de werf.

MET ARCHITECTURALE MEERWAARDE

Sterk, gedetailleerd en esthetisch. Deze drie kwaliteiten kenmerken onze

structurele concepten. We ondersteunen je architecturale visie met een

structuur die perfect aansluit bij je ontwerp. Vanuit onze liefde voor

architectuur en in nauwe samenwerking. Vanuit het overleg tussen architecten

en ontwerppartners zorgen we voor een vlotte uitvoering van de

werken. Voor een geslaagd bouwwerk binnen de vooropgestelde timing

en budget.

• Aansluitend bij het ontwerp

• In overleg met de architecten

• Binnen de vooropgestelde timing en budget

INNOVATIEVE AANPAK VOOR EEN VLOT BOUWPROCES

De bouwwereld is in constante evolutie. Cobe houdt de vinger aan de pols.

Je profiteert van de nieuwste materialen, bouwconcepten, rekentoepassingen

en modelleertechnieken. We zijn een voortrekker in onze sector. Een

sterke inzet op 3D-modellering, BIM [1] en een bouwteam-aanpak zijn typevoorbeelden

van die innovatieve aanpak. Zo tillen we je bouwproject naar

een hoger niveau.

Contacteer ons via www.cobe.be.


Koen Van Nevel en Katrien Dobbelaere.

COBE INGENIEURS BV

Gistelsteenweg 267

8490 Jabbeke

T +32 50 37 67 00

E info@cobe.be

W www.cobe.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 105


IKT NEDERLAND

VOLDOEN ONDERGRONDSE

INFRASTRUCTUREN AAN

ALLE KWALITEITSEISEN?

De kwaliteit van ondergrondse leidingnetwerken en rioolputten verdient minstens evenveel aandacht als die van bovengrondse infrastructuren,

vindt keuringsinstantie en onderzoeksinstituut IKT. Want anders dan bij straten of spoorlijnen kunnen ondergrondse gebreken makkelijker aan

het oog ontsnappen. Een rekening die uiteindelijk bij niemand anders dan de burger belandt.

Tekst Frie Van der Planken | Beeld IKT

Anders dan in België of Nederland moet iedere

Duitse grondeigenaar kunnen aantonen dat de

installaties op zijn eigendom waterdicht zijn.

Alleen ontbreekt het sommige burgers aan de

nodige kennis om aan die voorwaarde te voldoen.

En dus moeten gemeenteambtenaren vaak te

hulp schieten om vragen te beantwoorden. Om

hen daarbij te ondersteunen, werd in 1994 in het

Duitse Gelsenkirchen het IKT opgericht, een onafhankelijk

onderzoeksinstituut voor ondergrondse

constructies dat gemeenten in eerste instantie

zou bijstaan in hun adviesplicht. Bijna twintig jaar

later trok het instituut naar Nederland, om ook

daar een afdeling te openen.

FOCUS OP RIOOLRENOVATIES

“Onze Nederlandse vestiging is ontstaan op vraag

van verschillende partijen in deze regio. De rioolrenovatiemarkt

was er enkele jaren geleden sterk

aan het groeien en het onderzoek naar de kwaliteit

daarvan werd tot dan toe voornamelijk in Duitsland

gevoerd. We voelden dat er nood was aan een

eigen geaccrediteerd laboratorium in Nederland

om lokale netwerkbeheerders, ingenieursbureaus

en bedrijven efficiënter te ondersteunen, ook in

België”, vertelt Sebastiaan Luimes, vestigingsmanager

bij IKT in Nederland.

CIPP-LINERS

95% van alle rioolrenovaties gebeurt aan de hand

van CIPP-liners. In tegenstelling tot buizen die in

de fabriek geproduceerd worden, krijgen CIPP-liners

pas bij het uitharden op de bouwplaats hun definitieve

geometrische en mechanische eigenschappen.

Luimes: “Dat betekent dat de kwaliteit van

de uitvoering bepalend is voor het eindproduct.

Als onafhankelijke speler helpt het IKT de kwaliteit van leidingnetwerken te garanderen via onderzoek en het

testen van producten. (Beeld: www.eventfotograf.in)

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


IKT NEDERLAND

“Eigenlijk werken we enkel en alleen voor

de burger, en dat is een mooie drijfveer”

Sinds 2013 beschikt het IKT niet enkel over een hoofdkantoor in Duitsland, maar ook over een gecertificeerd

laboratorium in Nederland. (Beeld: www.eventfotograf.in)

Een van onze belangrijkste taken is dan ook de

onafhankelijke keuring van proefstukken die ons

worden toegestuurd door opdrachtgevers, om te

bepalen of voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria.”

OPLEIDINGEN

Naast de keuring van producten en het uitvoeren

van onderzoek naar hun werking en prestaties,

verzorgt het IKT ook vaak werfbezoeken en opleidingen:

“Daarmee willen we een antwoord geven

op veelgestelde vragen en de kennis in de sector

vergroten. In eerste instantie ging dat vooral over

CIPP-liners, maar vandaag organiseren we ook cursussen

rond putrenovaties en wortelingroei in leidingen.

Dat laatste is nieuw in ons aanbod, naar

aanleiding van een onderzoek dat we momenteel

voeren in onze eigen proeftuin. Boomwortelgroei

in leidingen is een groot probleem en er zijn verschillende

methodes om dat tegen te gaan, zoals

doeken of platen. Maar er is nog nooit concreet

onderzocht of die middelen wel effectief zijn. In

2022 zullen we de resultaten van onze studie

presenteren op de Floriade in Almere, de zevende

wereldtuinbouwtentoonstelling in Nederland.”

NIEUWE TESTHAL

Recent heeft het IKT een Europese subsidie gekregen

om een nieuwe testhal te bouwen in Duitsland,

die vooral gericht zal zijn op onderzoek naar

de gevolgen van extreme regenbuien. Luimes:

“Regenwater moet natuurlijk kunnen afvloeien

en mag niet in de straten achterblijven. Dankzij

deze hal zullen we onderzoek kunnen voeren naar

producten die daar oplossingen voor bieden. Zo

zijn we meteen ook een Europees instituut en

kunnen we in de toekomst nog meer studies doen

naar de impact van de klimaatverandering.”

ALLES VOOR DE BURGER

Hoewel de rechtstreekse doelgroep van het

IKT bestaat uit gemeenten, bedrijven en netwerkbeheerders,

staat al het werk van de nonprofitorganisatie

in functie van de burger: “We

hebben geen aandeelhouders aan wie we onze

omzet moeten verantwoorden. Ons enige doel is

het verzekeren van een constante kwaliteit voor

alle ondergrondse infrastructuren in België en

Nederland. Als die kwaliteit ontbreekt, draait

de belastingbetaler daarvoor op. We werken dus

eigenlijk enkel en alleen voor de burger, en dat

is een mooie drijfveer”, besluit Luimes. ❚

IKT NEDERLAND

Hoewel materiaalkeuringen in het labo tot de voornaamste activiteiten van het IKT behoren, organiseert het

instituut ook opleidingen om de kennis in de sector te vergroten. (Beeld: www.eventfotograf.in)

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem (NL)

+32 (0)31 26 845 4560

info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 107


MEISTERWERKE

VISGRAATPARKET MET EEN MODERNE TOETS

DE KLASSIEKER ONDER DE PARKETVLOEREN

Niets zo stijlvol en tijdloos als een visgraatparket. Waar het ons vroeger deed dromen van nostalgie, merken we dat dit legpatroon

vandaag opnieuw in opmars is. Zowel in klassieke en landelijke als in moderne woningen. MEISTER herontdekt dit legpatroon met de

MEISTER PS 500-visgraatparket.

Tekst en beeld MeisterWerke

Visgraatvloeren zijn van oudsher stijlvolle vloeren met een warme, authentieke

uitstraling. Met de MEISTER PS 500 komt een visgraatparketvloer zowel

in landelijke als in moderne woningen perfect tot zijn recht. Met acht ‘natuur

geoliede’ en zeven mat verniste eiken vloeren geeft deze collectie het klassieke

visgraatparket een moderne interpretatie. Er is ook een notelaarvloer

beschikbaar in mat verniste uitvoering.

De acht ‘natuur geoliede’ visgraatvloeren kan je dankzij de identieke kleuren

combineren met de royale PD 400-parketplanken van 2200 op 180 millimeter.

Hetzelfde geldt voor de mat verniste vloeren, die perfect passen bij de elegante

PS 300-parketvloeren van 1187 op 142 millimeter. Deze combinaties laten de consument

toe om verschillende parketformaten toe te passen en toch dezelfde parketkleur

te behouden. Zo is het esthetische plaatje volledig op elkaar afgestemd.

Dankzij deze eiken visgraatvloer in mat vernis straalt iedere woning tijdloze klasse uit.

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


MEISTERWERKE

De natuurlijke look van deze eiken visgraatvloer verrast alle interieurliefhebbers.

“Onze visgraatparketvloer komt zowel in landelijke als in moderne

woningen tot zijn recht”

WIN-WINSITUATIE

De PS 500-parketvloeren zijn beschikbaar in het

elegante formaat van 710 op 142 millimeter en uitgerust

met een microvoeg rondom. MEISTER dacht

daarnaast ook aan het installatiegemak en rustte

de volledige PS 500-collectie uit met het gepatenteerde

Unizip-kliksysteem. Zo wordt een parketvloer

voortaan geïnstalleerd met één type plank en niet

langer met A- en B-planken. Dat maakt de installatie

niet alleen eenvoudiger, maar ook sneller.

De installateur kan met een universele plank aan

een hoger tempo werken en ook het zaagverlies

vermindert aanzienlijk. Een win-winsituatie! Zowel

voor de installateur als voor de consument. ❚

MEISTERWERKE SCHULTE GMBH

Johannes-Schulte-Allee 5

D-59602 Rüthen

T +49 (0)2952 816-0

E info@meisterwerke.com

W www.meister.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 109


GEVENTILEERDE

GEVELBEKLEDING

OCMW KORTRIJK

TERRACOTTA - BURO II EN ARCHI+I

VALVAN MENEN

ALUMINIUM - SNOECK & PARTNERS

CORDEEL TEMSE - COMPOSIET- BINST ARCHITECTURE

Door het samenbrengen van onze jarenlange ervaring is Limeparts-Drooghmans de meest

complete aanbieder van high-end geventileerde gevelsystemen in de Benelux. Als vast

aanspreekpunt ontzorgen wij u met een totaaloplossing op maat van uw project, met respect

voor de kwaliteit van het geleverde product én de beste service. Van productie, engineering,

montage tot assemblage, we nemen elk project van A tot Z in handen met een uitgebreid

gamma aan materialen, zowel in ferro als non-ferro, en afwerkingstechnieken.

Genk

Oosterring 21

B-3600 Genk

T +32(0)89 62 09 11

Balen

Ambachtsstraat 11

B-2490 Balen

T +32 (0)14 82 90 10

www.limeparts-drooghmans.be

SOLID SURFACE I COMPOSIET I GLAS I KERAMIEK I ALUMINIUM I STAAL I VEZELCEMENT I CORTENSTAAL I ALUZINC I HPL I ZINK I INOX I TERRACOTTA


LIMEPARTS-DROOGHMANS

SPECIALIST IN GEVENTILEERDE GEVELSYSTEMEN

GAAT GEEN UITDAGING UIT DE WEG

Hoe complexer, hoe liever. Dat is het motto van Limeparts-Drooghmans, specialist in geventileerde gevelsystemen. “Wij zijn de meest complete

aanbieder van high-end gevelsystemen in de Benelux. Als vast aanspreekpunt ontzorgen wij de klant met een totaaloplossing op maat van zijn project.

Van productie, engineering en montage tot assemblage: we nemen elk project van a tot z in handen”, aldus medezaakvoerder Koen Vandersmissen.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Limeparts-Drooghmans

Limeparts-Drooghmans mocht de gevel van

de markante nieuwe hoofdzetel van Cordeel

in Temse bekleden.

Het experience center Trespa in Weert, dé referentie

in HPL-platen, heeft een unieke uitstraling.

(Beeld: Norbert van Onna)

Ook op het nieuw Administratief Centrum

in Luik drukte Limeparts-Drooghmans

zijn stempel.

Tot voor kort gingen Limeparts en Drooghmans

door het leven als twee aparte bedrijven. Limeparts

was sinds 1989 expert in geventileerde gevelsystemen

uit metaal. Naast een onestopshop voor

plaatbewerking en projectomkastingen was de

firma ook fabrikant van stalen en aluminium gevelbekledingen.

Later werd het aanbod uitgebreid met

zink, aluzinc, inox, cortenstaal en composietcassettes.

Drooghmans, een familiebedrijf met meer dan

45 jaar ervaring in de bouw, was een gevestigde

waarde inzake decoratieve geventileerde gevelbekleding

en dus de partner bij uitstek voor geventileerde

gevels die vervaardigd zijn uit solid surface,

glas, terracotta, keramische toepassingen en volkern-

en vezelcementpanelen. In juni 2018 bundelden

beide bedrijven hun krachten en expertise

op het vlak van geventileerde gevelbekleding. Ze

maken nu deel uit van de groep Vaessen Industries.

TOTAALONTZORGING

Mede dankzij de fusie kan Limeparts-Drooghmans

teren op een zeer uitgebreid gamma gevelmaterialen,

waardoor de firma voor elk project de juiste

oplossing in huis heeft. “Ongeacht de aard van het

project: we dragen maatwerk en kwaliteit steeds

hoog in het vaandel”, stelt Koen Vandersmissen.

“Bij ons gebeurt alles onder één dak, van productie

over engineering tot montage. De klant heeft slechts

“We willen niet alleen naar een hogere

omzet evolueren, maar ook naar een

grotere complexiteit, net omdat daar

onze toegevoegde waarde ligt”

één aanspreekpunt en dat is een groot voordeel.

Zo verzorgen wij tevens de volledige detaillering

van de gevel, waardoor de klant niet geconfronteerd

wordt met onnauwkeurigheden als gevolg van het

op elkaar laten aansluiten van gevelelementen van

verschillende leveranciers.”

MOOI PALMARES

Gevelsystemen verlenen een gebouw een unieke uitstraling.

Dat bewijzen de referenties van Limeparts-

Drooghmans, zoals de nieuwe hoofdzetel van

Cordeel in Temse. “Dat een van de meest gerenommeerde

aannemers in ons land de uitwerking van

zijn gevel aan ons toevertrouwt, is veelzeggend”,

aldus Koen Vandersmissen. Ook de gevel van

Trespa’s experience center in Weert, dé referentie in

HPL-platen, mocht Limeparts-Drooghmans bekleden,

net als het nieuw Administratief Centrum in Luik.

“De komende jaren zetten we vooral in op de verdere

optimalisatie van de fusie. We willen niet alleen naar

een hogere omzet evolueren, maar ook naar een grotere

complexiteit, net omdat daar onze toegevoegde

waarde ligt”, besluit Koen Vandersmissen. ❚

LIMEPARTS – DROOGHMANS

GZ-Zone 8, Oosterring 21

3600 Genk

T +32 (0)89 62 09 11

E info@limeparts-drooghmans.be

W www.limeparts-drooghmans.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 111


DDS+

“Novacity is een project dat ons na aan het hart ligt, vooral omdat het de meerwaarde van cocreatie aantoont”, zegt Geert Vanoverschelde.

TO BE OR NOT TO BE … BE.CIRCULAIR, BE.EXEMPLARY!

Duurzame ontwikkeling is de heilige graal in het hedendaagse architectuurwezen, maar wat houdt het concreet in? En hoe kan je ervoor

zorgen dat zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten voldoen aan alle huidige en toekomstige noden en bestand zijn tegen de tand des tijds?

Het is een vraag waar de architecten van DDS+ dagelijks – met succes – hun hoofd over breken. Architect-partners Geert Vanoverschelde

en Didier Peremans schetsen de ontwerpfilosofie van het bureau aan de hand van twee veelbelovende realisaties, die alvast bekroond

werden voor hun duurzame karakter: Novacity in Anderlecht en Pleïaden 71 in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Tekst Tim Janssens | Beeld DDS+

NOVACITY

Het Novacity-project kadert met zijn doordachte

programmatorische mix – 63 passieve sociale

appartementen boven op 7.600 m² gelijkvloerse

kmo-ruimtes – in de revitalisatie van een erg

heterogene wijk in Anderlecht, waar woonzones

en industriële ontwikkelingen op gespannen voet

leven. Novacity wil de balans herstellen en zoekt

de grens op tussen bebouwing, natuur, werken en

wonen. Het wordt een stad in de stad met nieuwe

publieke ruimtes, transparante grenzen en een

sterke interactie met de omliggende buurt. Novacity

getuigt van grondig ontwerpend onderzoek op het

vlak van typologie, flexibiliteit en aanpasbaarheid.

“Onze projecten vloeien altijd voort uit

een stedenbouwkundige denkoefening

over de mens in zijn omgeving”

Het project is volledig in BIM ontwikkeld, in samenwerking

met architectenbureau Bogdan & Van

Broeck, landschapsarchitect EOLE, Kairos en citydev.

brussels. De robuuste, maar homogeniserende architecturale

vormentaal zal de buurt eindelijk een eigen

identiteit geven. Novacity werd vorig jaar gelauwerd

in het kader van be.exemplary en kan dus met recht

en reden een ‘voorbeeldproject’ genoemd worden.

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DDS+

daarin te begeleiden en hem te ondersteunen

bij de ontwikkeling van een vruchtbare langetermijnvisie.

Aangezien de evolutie op het vlak

van duurzaamheid erg snel gaat, is het zaak om

het overzicht te bewaren en niets over het hoofd

te zien. Onze R&D-afdeling heeft dan ook een

beslissingsmatrix uitgewerkt om die ‘duurzame

ontwikkeling’ in een concrete vorm te gieten en

te stroomlijnen, op basis van parameters zoals

energiebeheer, waterhuishouding, omgevingsaanleg,

mobiliteit … Dat instrument helpt ons om te

beoordelen waar we in het kader van een bepaald

project op kunnen inzetten. Het is tevens een

prima leidraad om in elke fase van een realisatie

– eerste schetsen, voorontwerp, definitief ontwerp

… – na te gaan in welke mate we voldoen aan al

die verschillende criteria. Dat stelt ons in staat om

indien nodig bij te sturen en zorgt ervoor dat we

steevast tot het beste eindresultaat komen.”

Geert Vanoverschelde: “Het architectenmetier wordt

steeds complexer, maar ook alsmaar boeiender. De

focus op gemengde programma’s dwingt ons om na

te denken over circulatiepatronen, het verenigen van

verschillende functies, enzovoort. Het gebouw is een

soort van machine die organisch moet functioneren,

en dat resulteert dan vervolgens in een bepaalde

vormgeving – en niet omgekeerd ...”

Didier Peremans: “Een architectuurproject moet

vooral een ‘machine’ zijn in menselijk opzicht,

een decor voor kwalitatieve woonbeleving. In

Novacity hebben we wonen, werken en verpozen

optimaal kunnen combineren. Dat smaakt naar

meer, zeker nu de grenzen tussen die functies

eens zo sterk vervaagd zijn onder invloed van

de coronacrisis!”

Didier Peremans: “In Novacity hebben we wonen, werken en verpozen optimaal kunnen combineren. Dat smaakt

naar meer, zeker nu de grenzen tussen die functies eens zo sterk vervaagd zijn onder invloed van de coronacrisis.”

Geert Vanoverschelde: “Novacity is een project

dat ons na aan het hart ligt, vooral omdat het de

meerwaarde van cocreatie aantoont. We hechten

veel belang aan ieders creatieve inbreng, zowel van

onze eigen medewerkers als van alle andere betrokken

partijen (bouwheer, ingenieurs, aannemers …).

Er zijn architecten die vanuit een soort ivoren toren

hun visie doordrukken, maar wij geloven niet in die

aanpak. Enkel door een inhoudelijke discussie te

voeren en in te zetten op cocreatie kan je duurzame

architectuur met meerwaarde creëren.”

Didier Peremans: “Daarvoor heb je natuurlijk wel

een bouwheer nodig die wil meedenken en die

bereid is om te investeren in het ‘futureproof’

maken van zijn project. Het is onze taak om hem

Geert Vanoverschelde: “Je moet dergelijke projecten

ook situeren binnen de bredere maatschappelijke

context en durven inspelen op bepaalde tendensen.

Een goed voorbeeld is de veranderende mobiliteit

in grootsteden als Brussel. De auto staat garant

voor files en verkeersopstoppingen, dus openbaar

vervoer en zachte mobiliteit zullen voorrang

krijgen. Als je dit vertaalt naar een gebouw als

Novacity, kan je voor de bewoners een ongelooflijke

meerwaarde creëren door ook werkplekken te

voorzien, zodat ze zich veel minder vaak moeten

verplaatsen om hun job te kunnen uitoefenen.

Duurzame ontwikkeling begint dus al in de meest

prille ontwerpfase.”

Didier Peremans: “Dat klopt. Bovendien vloeien

onze projecten altijd voort uit een stedenbouwkundige

denkoefening over de mens in zijn

omgeving. Door kwalitatieve buitenruimte te

voorzien, geef je iets terug aan de stad, die zo

alleen maar gezonder en leefbaarder wordt.

Duurzame ontwikkeling is een win-winoperatie.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 113


Tackle complexity.

Raise the bar.

Architecture

with people in mind.

Av. Louise 251—7 Louizalaan,

Bruxelles 1050 Brussel

Vlaamse Kaai 76B,

2000 Antwerpen

mail@dds.plus

www.dds.plus

DDS+

DDS+ Brussels office © Lydie Nesvadba


DDS+

“Als we dezer dagen kiezen voor een bepaald materiaal of een

specifieke vormgeving, moeten we er rekening mee houden

dat het gebouw in kwestie ooit ontmanteld zal worden

PLEÏADEN 71

Pleïaden 71 voorziet in de reconversie van een voormalig kantoorgebouw,

dat wordt omgevormd tot een residentieel volume met tachtig betaalbare

huurappartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het programma

werd bepaald op basis van de (betaalbare) woonbehoeften van de wijk,

wat resulteerde in een evenwichtige mix van verschillende typologieën –

variërend van kleine studio’s tot vierkamerappartementen, met een reeks

grote duplexen onder het dak. Het gelijkvloers is voorbehouden voor

opbergruimtes voor kinderwagens, een kantoor voor het dagelijks beheer

van het gebouw en een grote polyvalente ruimte. Bovendien worden er

op elke verdieping individuele bergingen en een gemeenschappelijke

wasruimte ingericht. De transformatie zal verlopen volgens de principes van

de circulaire economie. Vandaar dat het project vorig jaar uit de bus kwam

als een van de winnaars van be.circular.

Geert Vanoverschelde: “Circulariteit is de rode draad in de aanpak van

bouwheer Inclusio. We behouden het merendeel van de gevels, zullen de

bestaande structuur en volumetrie maximaal bewaren (lees: recupereren

wat kan) en zullen de binneninrichting zorgvuldig demonteren. Deuren,

valse vloeren en andere interieurelementen worden nadien opnieuw

toegepast of internationaal doorverkocht met het oog op hergebruik.

De nieuwe interieurafwerkingen zullen licht, modulair en gemakkelijk

demonteerbaar en verplaatsbaar zijn. De materialen zijn gekozen op basis

van hun ecologische kwaliteiten, lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid.

Er wordt ook specifieke aandacht besteed aan de toegankelijkheid van

de technieken, in functie van probleemdetectie en onderhoud.”

Didier Peremans: “In circulaire projecten als Pleïaden 71 gaat het ook over

de omgang met afbraakmaterialen, die selectief worden afgevoerd of ter

beschikking worden gesteld van een materialenbank, zodat ze later opnieuw

kunnen worden ingezet in een ander project. Dat vergt een andere mindset

wanneer je een gebouw ontwerpt.”

Geert Vanoverschelde: “Absoluut! Als we dezer dagen kiezen voor een

bepaald materiaal of een specifieke vormgeving, moeten we er rekening

mee houden dat het gebouw in kwestie ooit ontmanteld zal worden.

Mits een kleine extra inspanning kunnen we in dat opzicht een belangrijk

verschil maken. Ook het leasen van technieken is een interessante piste.”

Didier Peremans: “De manier waarop we omgaan met ons bestaand

gebouwenpatrimonium is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Vroeger

zouden bouwheren zonder verpinken opteren voor sloop en vervangingsnieuwbouw,

terwijl we nu vaak de vraag krijgen om na te gaan of en hoe we

de bestaande structuur maximaal kunnen hergebruiken. Net als functionele

flexibiliteit vormen aanpasbaarheid en modulariteit een wezenlijk onderdeel

van duurzame ontwikkeling. Met dit project spelen we eveneens in op de evolutie

naar kleinere woonoppervlaktes. We vangen dit op via de realisatie van

collectieve voorzieningen, die tevens de sociale interactie tussen de bewoners

zullen bevorderen. Kortom: Pleïaden 71 is in alle opzichten futureproof!” ❚

DDS+

“Een gebouw is een soort van menselijke machine die organisch moet

functioneren, en dat resulteert dan vervolgens in een bepaalde

vormgeving – en niet omgekeerd”, klinkt het bij DDS+.

Louizalaan 251-7

1050 Brussel

T +32 (0)2 340 32 32

E mail@dds.plus

W www.dds.plus

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 115


ECOLOGISCHE

KOELPIONIER

familiebedrijf met persoonlijk karakter

meer dan 35 jaar ervaring

focus op industriële koeling met

ecologische gassen: propaan, CO 2

en

ammoniak

inzet op onderzoek, ontwikkeling,

kwaliteitsverbetering en innovatie

alles in eigen huis: van ontwerp

en engineering tot de bouw en het

onderhoud

opvolging en service

T. +32 13 35 59 30 | info@vos-technics.be

www.vos-technics.be


VOS TECHNICS

MILIEUVRIENDELIJKE

KOELINSTALLATIES

VOOR DE INDUSTRIE

VOS technics is een Belgisch koeltechnisch bedrijf met decennialange

expertise in natuurlijke gassen en warmterecuperatie. Typerend voor

de manier van werken is ‘innovation-on-the-job’, want elk project dat

het familiebedrijf realiseert, is allesbehalve een routineklus. Dat blijkt

ook uit de diversiteit van de uitgevoerde projecten, zoals oplossingen

voor opslagdepots van warenhuizen, vriesinstallaties, productieruimtes,

voedselverwerkende bedrijven en veilingen. De rode draad?

Performantie, ecologie en service.

Tekst en beeld VOS technics

David De Spiegeleire: “In volle coronacrisis hernieuwde VOS technics onze

volledige koelinstallatie, zonder dat we de productie moesten stopzetten.”

“We vinden het fantastisch als architecten,

studiebureaus of industriebedrijven ons op

koeltechnisch vlak uitdagen”, stelt eigenaar

Maarten Onckelinx. “In plaats van enkel open te

staan voor nieuwe technieken en technologieën,

creëren we ze ook zelf. Bovendien bestaat

ons team uit een sterke mix van ingenieurs,

monteurs en servicetechniekers. Wij doen met

andere woorden alles zelf – van het ontwerp en

de engineering tot de bouw en het onderhoud.”

ECOLOGISCH EFFECT

Dit alles geeft VOS technics een enorme

voorsprong, zowel qua kwaliteit, performantie

en rendabiliteit als qua expertise in natuurlijke

gassen. “Om je een idee te geven: als je kiest

voor een koelinstallatie met natuurlijke gassen

zoals wij ze bouwen, dan heeft dat zelfs in een

relatief klein project hetzelfde effect als wanneer

je twee voetbalvelden vol zonnepanelen zou

leggen! En door de combinatie met warmterecuperatie

versterken we dat effect zelfs nog.”

AANGENAAM WERKKLIMAAT

Een project dat VOS technics pas opleverde, is

de ombouw van een oude freoninstallatie naar

een 100 % ecologische installatie voor de hypermoderne

exportspecialist De Spiegeleire Paté.

“In volle coronacrisis hernieuwde VOS technics

onze volledige koelinstallatie, zonder dat we de

productie moesten stopzetten”, licht CEO David

De Spiegeleire toe. “Daarbij werd onze oude

freoninstallatie vervangen door een milieuvriendelijke

installatie op basis van het natuurlijke

gas ammoniak in combinatie met glycol. De

nieuwe installatie is veel krachtiger, waardoor de

productieruimtes met beduidend minder koude

“We optimaliseren elke installatie door

de troeven van verschillende natuurlijke

koelgassen maximaal uit te spelen

wind en geluid van de ventilatoren gekoeld

worden. Voor het personeel is het dus veel

aangenamer werken nu. En het is uiteraard ook

veel energetischer.”

Maarten Onckelinx, zaakvoerder van VOS technics

(links) en David De Spiegeleire, CEO van

De Spiegeleire Paté (rechts).

MILIEUVRIENDELIJKE

KOELINSTALLATIES

Vaak denkt men bij het begrip ‘natuurlijke

gassen’ aan CO 2

. “Dat is wel een natuurlijk

gas, maar desondanks blijft een CO 2

-installatie

voor heel wat bedrijven géén goede keuze op

lange termijn. Daarom opteren wij al jaren

voor installaties die verschillende natuurlijke

koelgassen – meer bepaald ammoniak, propaan

en CO 2

– combineren. Elke installatie optimaliseren

we door de troeven van elk ecologisch

koelgas maximaal uit te spelen”, verzekert

eigenaar Kristof Onckelinx. “Het is dan ook

onze ambitie om België wakker te schudden

en bij zo veel mogelijk bedrijven die een

koel- of warmtevraag hebben een ecologische

VOS-installatie te bouwen. Daag ons dus zeker

uit voor een volgend industrieel project!” ❚

VOS TECHNICS

Industrieweg 1150

3540 Herk-de-Stad

T +32 (0)13 35 59 30

E info@vos-technics.be

W www.vos-technics.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 117


Nog nooit

was een garage zo bereikbaar.

AUTOLIFTEN VAN RDL

Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke

garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde

RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt

van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts

een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van

robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische

controlesystemen.

Meer info en demovideo op www.autolift.be

LIFT-

&

PARKEER-

SYSTEMEN

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een

brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions

heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften,

huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen,

openbare instellingen, bouwfi rma’s, autodealers…

Meer info:

www.strobbemobility.be


GROUP RDL-STROBBE

DE SYNERGIE TUSSEN PARKEREN EN LIFTEN

Sinds 2014 maakt Strobbe Mobility Solutions deel uit van de Group RDL-Strobbe, waartoe tevens RDL Engineering en Hymo Belux behoren. Belgisch

vertegenwoordiger van liftsystemen Strobbe vervoegde zo een holding met specialisten in diverse liftsystemen. De samenwerking tussen Strobbe

en RDL Engineering resulteerde intussen in de Belgische exclusiviteit voor IdealPark-autoliften en ATC-auto- en vrachtwagendraaiplatformen.

Tekst en beeld Group RDL-Strobbe

Group RDL-Strobbe werpt zich op als partner voor elke parkeer- en liftbenodigdheid.

(Beeld: Dario Garbin)

Platformliften maken gebouwen beter toegankelijk. (Beeld: AF-Fotografie)

De uitbreiding van de groep heeft voornamelijk tot

doel om nog meer te kunnen optreden als vertrouwde

partner voor hoogkwalitatieve liftsystemen in de

private en zakelijke markt. “Met RDL Engineering

toont de groep zich sterk als producent van diverse

liftsystemen zoals heftafels, hefplatformen, goederenliften

en autoliften”, vertelt medezaakvoerder Xavier

De Leersnijder. “Bovendien voegden we in 2008

met Hymo Belux de Belgische vertegenwoordiging

van Zweedse schaarheftafels toe. Strobbe Mobility

Solutions bood als Belgische vertegenwoordiger voor

buitenlandse liftsystemen een perfect complementaire

aanvulling op deze bestaande activiteiten.”

GROOTSTE EN MEEST

DIVERSE AANBOD

Uit deze samenwerking volgden snel nieuwe ideeën

en concepten. De synergie tussen RDL Engineering

en Strobbe Mobility Solutions leidde onder meer tot

de toevoeging van IdealPark-autoliften (IT) en ATC

auto- en vrachtwagendraaiplatformen (AUS). “Voor

deze Italiaanse en Australische producenten zijn

we exclusief verdeler in België. Uiteraard houden

we daarnaast de bestaande samenwerkingen van

Strobbe in stand. Nog steeds kunnen klanten bij

ons terecht voor platformliften (Euroliften (NL),

“Bouwheren en architecten vertrouwen

ons steeds vaker bij de uitwerking

van een totaalproject”

Hydrolift (DE) en Garaventa (CH)), huisliften (Sele

(IT)) en parkeersystemen- en liften, draaischijven

en schuifplatformen voor wagens (Wöhr (DE)).

Dankzij deze toevoegingen hebben we het grootste

en meest diverse aanbod aan liftsystemen in België

in huis, conform de Europese machinerichtlijn.”

ONESTOPSHOP

Klanten waarderen een onestopshop voor al hun

parkeer- en liftbenodigdheden. “Bouwheren en architecten

vertrouwen ons steeds vaker bij de uitwerking

van een totaalproject. Dat kan bijvoorbeeld bestaan

uit een RDL-autolift, een Strobbe-draaischijf en een

parkeersysteem van Strobbe in de parkeergarage.

Zelfs een huislift en platformlift in het appartementengedeelte

behoren tot de mogelijkheden.” ❚

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 Izegem

T +32 (0)51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.rdl-engineering.com

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS

Ambachtenstraat 46

8870 Izegem

T +32 (0)51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 119


WILLEMEN INFRA

AANNEMER HAALT OPGELUCHT ADEM NA ONGEZIENE ZOMERPERIODE

“DRUKKE WERVEN ONDANKS CORONA

TIJDIG OPGELEVERD”

Met heel wat belangrijke werven op de agenda afgelopen zomer kon de coronacrisis voor Willemen Infra op geen slechter moment vallen. De

aannemer moest alle zeilen bijzetten om het werk onder die bijzondere omstandigheden tijdig klaar te krijgen. “Dankzij aangepaste procedures

en uitvoeringstechnieken, maar vooral door de ongeziene werkijver van onze mensen, zijn we erin geslaagd om onze zomerwerven tijdig op te

leveren”, klinkt het met gepaste trots.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Willemen Infra

beton (34,3 miljoen) – en de vernieuwing van de centrumzone van de Brugse

Katelijnestraat, bestaande uit de heraanleg van de riolering en verhardingen

in natuursteen (2,7 miljoen), heeft Willemen Infra op z’n zachtst gezegd een

drukke zomer achter de rug. Eentje die het niet meer hoopt mee te maken.

“Want het zal niet als een verrassing klinken dat corona danig wat roet in het

eten heeft gestrooid”, vertelt Joris De Kesel, regiodirecteur bij Willem Infra

voor de Regio West.

WERVEN EVEN STIL

Op 7 mei ondertekenden de Confederatie Bouw, Bouwunie, FeMa en de

vakbonden ABV, ACV en ACLVB een sectorprotocol met enkele belangrijke

preventiemaatregelen voor werven, zoals social distancing tenzij het écht niet

anders kan, handen wassen bij aankomst, mondmaskerdracht, thuisblijven

wanneer je je ziek voelt, iedereen eigen gereedschap, vergaderen in kleinere

groepen en in de openlucht, sanitair vaker kuisen, desinfecterende middelen

voorzien, een BPM-kit voor werknemers die binnenshuis werken en affiches

die iedereen herinneren aan al die regeltjes. “Toen de coronapandemie net

was uitgebroken, hebben onze werven even stilgelegen”, vertelt De Kesel.

Het viaduct in Gentbrugge werd deze zomer integraal gerenoveerd door

Willemen Infra.

Met de renovatie van Runway 25R op Brussels Airport (15,1 miljoen euro),

het vernieuwen van het wegdek uit doorgaand gewapend beton (DGB) van

de E313 in Beringen (10,9 miljoen euro), het vervangen van het DGB van

de A8 in Halle door nieuw asfalt (5,4 miljoen euro), de volledige renovatie

van het viaduct in Gentbrugge – waterdichting, verharding, uitzetvoegen,

geluidsschermen, geleideconstructies en kathodische bescherming van het

In Beringen verving Willemen Infra het wegdek van de E313.

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


WILLEMEN INFRA

Willemen Infra vernieuwde afgelopen zomer Runway 25R op Brussels Airport.

“Door meteen op zoek te gaan naar aangepaste procedures

en uitvoeringstechnieken, in lijn met de voorschriften uit

het sectorprotocol, hebben we onze zomerwerven

zeer snel kunnen heropstarten

“Maar door heel snel op zoek te gaan naar aangepaste procedures en uitvoeringstechnieken,

in lijn met de voorschriften uit het sectorprotocol, hebben we ze snel

weer kunnen opstarten. Het respecteren van al die maatregelen hebben we tot

vervelens toe herhaald, omdat we ons absoluut geen corona-uitbraak op de werf

konden permitteren.”

BIJZONDER FIER

Dat was ook nodig, want de zomerwerven van Willemen Infra, die ook tijdens het

bouwverlof doorliepen, gingen stuk voor stuk gepaard met een strakke timing

– lees: met korte uitvoeringstermijnen en wisselde fases met een strikte deadline.

“En dus was het gewoon geen optie om vertraging op te lopen”, benadrukt

Marc Verlee, net als De Kesel regiodirecteur bij Willem Infra voor de Regio West.

“Daarom hebben we extra personeel en materieel ingezet. Het was daarbij wel

een uitdaging om, zeker tijdens het bouwverlof, te beschikken over alles wat we

buiten het bouwverlof als normaal beschouwen. Het verzekeren van de aanvoer

van grondstoffen en allerlei planningen op elkaar afgestemd krijgen, vormden

daarbij de grootste uitdagingen. Maar gelukkig is dat allemaal gelukt. Wij staan

er dan ook op om iedereen te bedanken. In het bijzonder onze eigen mensen,

die een ongeziene inzet aan de dag legden, wat ons bijzonder fier maakt.”

FINANCIËLE GEVOLGEN

Financieel had de coronacrisis helaas wel gevolgen voor Willem Infra.

Verlee: “Naast de vele extra kosten – denk onder meer aan mondmaskers en

meer personeel, maar ook aan bijkomende kosten op het vlak van mobiliteit

omdat werknemers alleen naar de werf moesten komen – is er nog een tweede,

mogelijk veel zwaardere kost, namelijk een enorme reductie van het werkvolume

op de markt. Sommige prognoses maken gewag van een terugval van

30 %, waardoor ook de marges enorm onder druk komen te staan en het voor

sommige bedrijven onhoudbaar zal worden …”

Had corona dan, hoe gek ook, geen enkel voordeel? “Ik vind het verkeerd

om in het licht van deze ongeziene crisis over voordelen te spreken”, aldus De

Kesel. “Maar het is wel zo dat onze mensen tijdelijk vlotter op de werf en thuis

geraakten vanwege minder fileleed – al is dat intussen ook al verleden tijd. En

we hebben er ook wel bepaalde lessen uit getrokken. Zo zal online vergaderen

zeker een blijver zijn en blijken enkele aangepaste uitvoeringsmethodes soms

zelfs efficiënter”, besluit hij. ❚

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4

9031 Drongen

T +32 (0)9 282 60 30

E infra@willemeninfra.be

W www.willemen.be/nl/aannemer/willemen-infra

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 121


ALGEMENE WEGENWERKEN

ASFALT

BETON

BURGERLIJKE BOUWKUNDE

WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en

de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de

wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord) en

het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.

Willemen Infra heeft niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten in eigen

beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …

Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants en 3 (mobiele)

betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton.

www.willemeninfra.be


THE ART OF LIFE IS TO

TOUCH THE SAND, AND

EMBRACE THE WILD AIR.

NV MAVARO / Industrieweg 102 / B-3980 Tessenderlo / T. +32(0)13 220 130 / info@mavaro.be / www.mavaro.be


ARON BV

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEKSBUREAU

ONTZORGT BOUWHEREN

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt om een bouwproject uit te voeren, is in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota op te

stellen. ARON bv kan bouwheren op dat vlak volledig ontzorgen. Dit onafhankelijke archeologisch onderzoeksbureau, het oudste van ons land,

begeleidt bouwheren en neemt het volledige archeologietraject in handen.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld ARON bv

ARON bv werd in 2001 opgericht in Tongeren en

is vandaag een door het Agentschap Onroerend

Erfgoed erkend archeologisch bedrijf. In opdracht

van privéondernemingen, overheden en erfgoedinstellingen

kan ARON bv het volledige archeologietraject

verzorgen, gaande van bureauonderzoeken

over archeologienota’s, vooronderzoeken en geofysisch

onderzoek tot opgraving en rapportage. “Het

bekendste product van de archeologiewetgeving is

de archeologienota”, vertelt medebestuurder Elke

Wesemael. “Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij

het bepalen van de archeologische maatregelen die

voorafgaand aan een bouwproject moeten worden

genomen, we stellen de archeologienota op en laten

deze in akte nemen door Onroerend Erfgoed.”

In opdracht van de stad Sint-Truiden en Willemen Infra werd de afgelopen twee jaar een van de grootste opgravingen van een middeleeuws kerkhof in ons land uitgevoerd.

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ARON BV

Naar aanleiding van de bouw van het wooncomplex met ondergrondse parkeergarage aan de Vermeulenstraat in Tongeren voerde ARON bv een opgraving uit in

opdracht van Cordeel. Het trof onder meer restanten van een luxueuze Romeinse stadswoning aan.

heldere en overzichtelijke communicatie met de

meer ervaren partners blijft van groot belang.

Archeologisch onderzoek inpassen in een ontwikkeling

is namelijk maatwerk voor ieder nieuw

project”, benadrukt Elke Wesemael.

Het archeologisch vooronderzoek aan het Hoeneveldje in Voeren leverde inspiratie voor enkele straatnamen

van de nieuwe wijk.

“Archeologisch onderzoek inpassen

in een ontwikkeling is maatwerk

voor ieder nieuw project”

ARCHEOLOGIE ALS MEERWAARDE

ARON bv streeft ernaar om het draagvlak voor

archeologie in de samenleving te verbreden en

het archeologisch erfgoed voor het publiek te

ontsluiten. “In samenwerking met partners die investeren

in kwalitatieve leefomgevingen zijn er tal

van mogelijkheden om de geschiedenis van een

locatie een rol te laten spelen als meerwaarde”,

zegt Elke Wesemael. “Zo kan je de resultaten van

een opgraving presenteren, (een deel van) een

monument integreren in een nieuw ontwikkelde

ruimte en ga zo maar door. Zo is bij een opgraving

aan het Hoeneveldje in Voeren (in samenwerking

met Matexi) de Romeinse heirbaan gevisualiseerd

in de bestrating. Bovendien zijn de straatnamen

voor de nieuwe wijk deels geïnspireerd op de

resultaten van ons archeologisch onderzoek.”

Kortom: bij ARON bv kunnen bouwheren rekenen

op nauwkeurig werk, uitgevoerd door een gedreven

team van archeologen. ❚

BEGELEIDING OP MAAT

“Een deel van onze klanten krijgt voor het

eerst met de huidige archeologieregelgeving te

maken. Wij streven naar een juiste en actuele

omgang met de nieuwe regelgeving. Wij vervullen

daarbij graag de rol van mediator tussen

de initiatiefnemer en het Agentschap Onroerend

Erfgoed. We staan onze opdrachtgevers vrijblijvend

bij met raad en daad voor de integratie

van de nieuwe processen, communicatie met

de overheden, vragen over de nieuwe regels en

de interpretatie van het wettelijke kader. Ook

ARON BV

Neremweg 110

3700 Tongeren

T +32 (0)12 225 250

E info@aron-online.be

W www.aron-online.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 125


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

KWALITEIT GEFUNDEERD OP VAKMANSCHAP

Wat zestig jaar geleden begon als een afdeling van de Nederlandse moedermaatschappij De Waalpaal, evolueerde tot de multinationale Groep

De Waal, met de grondverdringende schroefpalen als handelsmerk. De vier firma’s – De Waal Solid Foundations, Sondex, De Waal Polska en

Willemen Carpati – zijn samen goed voor 175 werknemers en achthonderd werven per jaar. “Dat gaat van kleine projecten, zoals een woning

of een gsm-mast, tot appartementen, industriebouw, waterzuiveringsstations, raffinaderijen, distributiecentrum, tunnels en bruggen. Alles

is afhankelijk van de ondergrond en het gewicht van het gebouw”, licht gedelegeerd bestuurder Olivier Rens toe.

Tekst en beeld De Waal Solid Foundations

“De expertise van ons personeel en de continue investering in nieuwe machines zorgen voor een snelle en kwalitatieve uitvoering”, vertelt gedelegeerd bestuurder Olivier Rens.

De Waal focust bewust op een aantal technieken.

Het absolute handelsmerk zijn de grondverdringende

schroefpalen of kortweg gvs-palen.

De Waal heeft meer dan dertig jaar ervaring

met het uitvoeren van dit systeem in België.

“Dat maakt een belangrijk verschil”, weet Olivier

Rens. “We bieden steevast oplossingen die het

draagvermogen garanderen en perfect uitvoerbaar

zijn. We zien meer en meer studiebureaus

die alles in een softwareprogramma steken. Er

komt een resultaat uit, maar ze hebben geen

idee of dit wel uitvoerbaar is. Wij kunnen met

onze expertise wél aangeven wat al dan niet kan.

“We bieden steevast oplossingen die

het draagvermogen garanderen en

perfect uitvoerbaar zijn”

Wij werken die oplossingen zelf uit en vermijden

daardoor de problemen die zich anders

voordoen bij uitvoering. De expertise van ons

personeel en de continue investering in nieuwe

machines zorgen voor de rest: een snelle en

kwalitatieve uitvoering.”

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voor elke werf beoordeelt de funderingsspecialist wat de meest optimale machine is in functie van de beschikbare ruimte, de hoogte en de grondkarakteristieken.

MICRO- EN KOKERPALEN EN

BESCHOEIINGEN

De Waal biedt ook andere funderingspalen aan.

Bestaande gebouwen worden steeds vaker gerenoveerd.

In sommige gevallen moeten de funderingen

verstevigd worden, in andere gevallen zijn er bijkomende

funderingen nodig. De Waal beschikt

voor al die gevallen over een ideale oplossing

om nieuwe palen te realiseren. Kleine machines

geraken bijna overal. Om bestaande funderingen

te verstevigen, zijn micropalen meestal aangewezen.

Deze worden door de bestaande funderingen

geboord. Voor nieuwe funderingen kunnen

zowel micropalen als geheide en geschroefde kokerpalen

voorzien worden. Deze kunnen ook tot bijna

tegen bestaande gevels geplaatst worden. Kokerpalen

worden ook regelmatig toegepast waar de

toegang beperkt is en/of de werkhoogte niet vrij is

door de aanwezigheid van schoringen. Kokerpalen

kunnen tevens van pas komen bij de realisatie van

kelders binnen bestaande gebouwen. Dat bewees

De Waal onlangs op de site van Pfizer in Puurs.

De Waal kan een achttal verschillende machines

inzetten. Voor elke werf beoordeelt de funderingsspecialist

wat de meest optimale machine

is in functie van de beschikbare ruimte, de

hoogte en de grondkarakteristieken. Behalve met

funderingspalen heeft de groep ook al jarenlang

ervaring met beschoeiingen. Secanspalenwanden,

berlinerwanden en soilmixwanden – al dan niet

verankerd – hebben geen geheimen meer voor

De Waal.

TOEKOMST

Met een omzet van meer dan 45 miljoen euro

doet het bedrijf het al jaren erg goed. Groep De

Waal staat voor kwaliteit, en dat is geweten. Die

uitmuntende reputatie is een belangrijke troef. “We

merken dat sommige klanten zich laten verleiden

door lage prijzen van onervaren bedrijven. Meestal

komen ze terug omdat ze het verschil in aanpak en

kwaliteit hebben ervaren.”

De firma’s van Groep De Waal werken meestal in

onderaanneming. ‘’Transportvergunningen worden

onmiddellijk door De Waal aangevraagd. Ons

grote aantal machines en onze flexibele organisatie

laten ons toe om snel te interveniëren en kort op

de bal te spelen.”

INDRUKWEKKENDE

REFERENTIELIJST

De referentielijst van Groep De Waal oogt indrukwekkend.

Een greep uit het portfolio: de funderingspalen

van de Ghelamco Arena (inclusief de brug

over R4) in Gent, de spoorbypass in Mechelen, de

nieuwe A11-autoweg in Westkapelle, het nieuwe

distributiecentrum van Nike in Ham, nieuwe

tankenparken voor Sea Tank, de wanden en palen

voor het kantoorgebouw De Meander op de Tour &

Taxis-site in Brussel, de Theunisbrug en zes andere

bruggen over het Albertkanaal, de gevangenissen

in Haren, Beveren, Leuze en Dendermonde, de

FPC in Wondelgem en Antwerpen LO, Neo op

de Heizelvlakte ... Stuk voor stuk realisaties die

getuigen van kwaliteit en vakmanschap. ❚

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9160 Lokeren

T +32 (0)9 340 55 00

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 127


GO GUIDELINE

E WAAL SOLUTIONS

EURBEREIK

TYPOGRAFIE

PMS 803 C

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%

RGB: 255 - 228 - 0

PMS Dark Blue C

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%

RGB: 35 - 57 -128

fonttype logo: Futura PT

fonttype baseline: Futura PT

elet!

keuze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (m

ier moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken)

ted inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

GATIEVE VERSIE

GRIJSWAARDEN

Voshol 6a - 9160 Lokeren

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18

www.dewaal.eu


UW PARTNER VOOR

DUURZAME OPLOSSINGEN

B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep van 23 bedrijven met vestigingen in heel

Vlaanderen. Als toonaangevende bouwgroep nemen we ook op vlak van duurzaamheid

een pioniersrol op. Zo ondersteunen we al onze dochterbedrijven in hun zoektocht

naar oplossingsgerichte innovaties en duurzame oplossingen. Dit omvat alles wat de

toekomst van onze samenleving, onze opdrachtgevers, onze partners en/of onszelf

beter maakt.

HOOYBERGHS

Klein Veldekens – Geel

BREBUILD

Renovatie Groenendaalcollege – Merksem

VERHEYEN

Turnova Toren – Turnhout

www.benr.be

B&R Bouwgroep | Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk


B&R BOUWGROEP

DUURZAME SAMENWERKING IS LEIDRAAD

BINNEN KEMPISCHE BOUWGROEP

Welgeteld 25 jaar geleden zag B&R Bouwgroep het levenslicht in het Kempische Arendonk. Wat begon als een kleinschalig familiebedrijf is vandaag

een multidisciplinaire groep van 23 gespecialiseerde bouwondernemingen die elk bouwproject van a tot z kan uitvoeren. “Ondanks de sterke

groei blijven wij een familiebedrijf waar laagdrempeligheid en een gemoedelijke sfeer overheersen. We zetten daarbij fors in op duurzaam ondernemen,

zowel op het vlak van ecologie als in de relaties met onze medewerkers en opdrachtgevers”, aldus gedelegeerd bestuurder Sam Daems.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld B&R Bouwgroep

B&R Bouwgroep schoot uit de startblokken in 1995 na de overname van de

firma Hooyberghs door Eddy Bruyninckx – die al jaren actief was binnen het

bouwbedrijf – en Ravago Plastics nv. “De filosofie was van bij het begin om

structureel te investeren in het continu verbeteren en verbreden van onze

producten en diensten. Door de overname van nieuwe bedrijven omvat B&R

Bouwgroep vandaag 23 dochterondernemingen die functioneren als één

team en die alle bouwdisciplines vertegenwoordigen. Daardoor kunnen wij

elk bouwproject van begin tot eind uitvoeren”, vertelt Sam Daems.

VIER PIJLERS

De activiteiten van B&R Bouwgroep kunnen ondergebracht worden onder

vier grote pijlers. De afdeling Ontwikkeling gaat op zoek naar opportuniteiten

en partnerships met bouwpromotoren en opdrachtgevers om samen projecten

te realiseren. Elk bedrijf kan daarnaast een beroep doen op de Shared

Services-afdeling in het hoofdkantoor in Arendonk, die alle diensten zoals

boekhouding, hr en ICT centraliseert. “Door onze bedrijven maximaal te

ondersteunen kunnen zij zich focussen op hun sterkte: vakmanschap”, stelt

Sam Daems. “Onze aannemers vertegenwoordigen onze derde ‘bouwpijler’,

onze corebusiness waarmee we alle mogelijke gebouwtypologieën kunnen

realiseren. Onze afwerkings- en productiebedrijven kunnen het ganse bouwtraject

begeleiden. Samen vormen we een lappendeken van entiteiten met

een grote geografische spreiding, die voor een breed netwerk van vakmensen,

kennis en knowhow zorgen.”

DUURZAAM ONDERNEMEN

De bedrijfsvisie van B&R Bouwgroep is gebaseerd op duurzaam ondernemen,

een visie die in alle dochterbedrijven van de groep doorgetrokken wordt.

Sam Daems: “Wij willen investeren met het oog op de lange termijn.

B&R Bouwgroep, met hoofdzetel in Arendonk, mag dit jaar al 25 kaarsjes uitblazen.

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


B&R BOUWGROEP

“We gaan samen met onze

opdrachtgevers op zoek

naar de juiste oplossing

en bekijken zo hoe we

een project (nog) beter

kunnen maken

Dat betekent in de eerste plaats dat we duurzaam bouwen met aandacht

voor de toekomstige generaties. We trachten ook de milieu-impact van onze

productie-units te beperken. Maar duurzaamheid gaat voor ons verder dan het

ecologische verhaal. We streven naar een langetermijnsamenwerking met onze

medewerkers en opdrachtgevers. We investeren continu in de begeleiding en

opleiding van onze werknemers, zodat zij kunnen groeien in hun functie en ons

bedrijf. Daartoe hebben we in 2015 de B&R Academy opgericht. Daarnaast

werken wij graag samen met gelijkgestemde opdrachtgevers. Deze samenwerking

gaat veel verder dan een simpele pennentrek. We willen samen met

hen op zoek gaan naar de juiste oplossing (DBFMO) en bekijken zo hoe we een

project (nog) beter kunnen maken. Eens we een partnerschap zijn aangegaan

willen we het verder bestendigen door kwaliteit te blijven leveren.”

PALMARES

De sterke groei van B&R Bouwgroep bracht logischerwijs een uitgebreid

palmares met zich mee. Zo bouwt Verheyen Betonproducten vandaag mee

aan de nieuwe fysicacampus van de prestigieuze Cambridge University.

Verschillende dochterbedrijven van B&R Bouwgroep drukten ook hun stempel

op de Astor-toren in Geel, het hoogste CLT-gebouw van het land. Ook tal van

scholen zijn gerealiseerd door B&R Bouwgroep in het kader van Scholen van

Morgen. “Elk bedrijf draagt bij aan ons mooie referentieboek, want ieder

gebouw is uniek”, aldus Sam Daems.

B&R Development nam de coördinatie van woonproject Roderveltbos in Mortsel

op zich. De uitvoering was in handen van dochterbedrijf Hooyberghs.

Ook voor deze woonblok van Nieuw Zuid in Antwerpen leverde Verheyen het

architectonisch beton.

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

B&R Bouwgroep blikt ook al vooruit naar de toekomst. “Onze sector staat voor

grote uitdagingen”, stelt Sam Daems. “Zo is het onze opdracht om bouwen

zo betaalbaar mogelijk te houden, want iedereen verdient een degelijk dak

boven zijn/haar hoofd. Ook de nood aan opgeleide werkkrachten is hoog. Via

de scholen proberen we jonge mensen warm te maken voor de sector. Wat de

groep zelf betreft, willen we de komende jaren ons netwerk verder uitbouwen

in het buitenland. Enkele van onze bedrijven zijn al internationaal actief, zoals

Verheyen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Alcomel, dat sanitaire

cellen levert voor de zorgsector in Nederland, Luxemburg en Duitsland. Die

groei willen we verder versterken, al zullen we dat natuurlijk altijd bekeken

met een duurzaamheidsbril.” ❚

B&R BOUWGROEP

Verheyen Beton stond in de voor de uitvoering van deze architectonische

gevelelementen in X-vorm van de AP Hogeschool in Antwerpen.

Hoge Mauw 1510

2370 Arendonk

T +32 (0)14 44 38 80

E info@benrbouwgroep.be

W www.benrbouwgroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 131


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in aluminium creëren ruimtes die baden

in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze overgang tussen

binnen en buiten. Ontdek meer op www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


SCHÜCO

“WE GELOVEN STERK IN

DE DIGITALE TOEKOMST VAN DE BOUW”

Wat brengt de toekomst? Niemand heeft een glazen bol, maar dat er in de gebouwen en woningen van morgen een belangrijke rol is weggelegd

voor slimme digitale toepassingen, is alvast een zekerheid. Een bedrijf dat in dit opzicht stevig aan de kar trekt, is Schüco. Door verder te kijken

dan individuele producten en fors te investeren in de ontwikkeling van geïntegreerde totaalconcepten, onder meer als partner van het vooruitstrevende

Living Tomorrow-project, zet het Duitse concern resoluut in op digitalisering met toegevoegde waarde.

Tekst Tim Janssens | Beeld Schüco

Geert Michels: “We focussen niet langer op individuele producten, maar op

slimme, geïntegreerde concepten met een digitale insteek.”

Geert Michels: “Ramen die automatisch aangestuurd worden door een

weerstation of via spraaktechnologie: het is niet langer sciencefiction.”

Schüco maakt al bijna zeventig jaar furore als ontwikkelaar van raam-, deuren

gevelsystemen in aluminium en pvc, maar is allerminst oud en versleten.

“We trachten voortdurend in te spelen op technologische nieuwigheden en

markante trends”, benadrukt Geert Michels, country manager bij Schüco

Belgium. “Schüco koppelt zijn raamsystemen al jaren aan alle mogelijke

digitale oplossingen en is altijd al toonaangevend geweest op dat vlak.

Die digitaliseringsgolf heeft overigens niet alleen betrekking op productontwikkeling,

maar ook op het productieproces, de montage, de administratie

… We geloven sterk in de digitale toekomst van onze slimme, geïntegreerde

totaalconcepten en de bouwsector in het algemeen.”

NIET LANGER SCIENCEFICTION

Binnen het Schüco-gamma zijn dan ook heel wat mooie voorbeelden

van digitale innovatie te vinden. “Denk onder meer aan Schüco Building

Skin Control, een centraal platform waarmee je alle elementen van de

gebouwschil kan monitoren en sturen”, zegt Geert Michels. “Ook ‘building

automation’ is een zeer interessant domein. Zo staat er in Seraing een

gebouw dat volledig is uitgerust met Schüco-sturingen, die onder meer

gekoppeld zijn aan een weerstation. Het gedrag van de ramen en de

zonwering wordt er automatisch aangestuurd op basis van parameters als

lichtintensiteit, temperatuur en neerslag. In onze productie-unit in Bielefeld

staan bovendien prototypes van raamsystemen waarin spraaktechnologie

vervat zit. Praten tegen je raam: het is niet langer sciencefiction!”

NOOD AAN MENTALITEITSWIJZIGING

Ondanks de ongebreidelde mogelijkheden, is en blijft digitale innovatie

voor veel bouwbedrijven toekomstmuziek. Er is dan ook nood aan een mentaliteitswijziging

om nieuwigheden sneller ingang te doen vinden, stelt Geert

Michels: “In het bouwwezen wordt nog steeds relatief traditioneel gedacht.

“Digitalisering geen doel

op zich, maar eerder een

middel om toegevoegde

waarde te creëren

Het is dan ook belangrijk dat ‘early adopters’ zoals Schüco het voortouw

blijven nemen en nieuwigheden blijven ontwikkelen. Slimme, geïntegreerde

oplossingen lijken momenteel voorbehouden voor de ‘happy few’, maar

zullen binnenkort een must worden. De meerwaarde van smart buildings

en artificiële intelligentie zal dermate groot zijn – niet alleen op het vlak

van comfort, maar ook op het vlak van energie-efficiëntie en algemene kostenoptimalisatie

– dat digitale oplossingen vroeg of laat gemeengoed zullen

worden. Wij zijn alvast klaar om in dit opzicht een prominente rol te spelen!” ❚

SCHUCO BELGIUM

Hochstrasse 104 F

4700 Eupen

T +32 (0)87 59 06 10

E schueco_belgium@schueco.com

W www.schueco.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 133


COPRO

“VOOR HET WAARBORGEN VAN

CIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID

MOETEN WE VERDER KIJKEN

DAN HET PRODUCT”

De vergroening van onze samenleving is een feit en de bouw- en infrastructuursector wil deze hogesnelheidstrein niet missen. Een partij

die achter de schermen een zeer grote rol speelt bij het vertalen van theoretische concepten naar praktisch implementeerbare oplossingen

in de wegenis- en infrasector, is COPRO. Door duurzaamheid niet alleen op productniveau, maar ook op systeemniveau te evalueren en te

certificeren, wil het in de nabije toekomst ook de context waarin producten toegepast worden in rekening brengen bij het streven naar

milieuvriendelijkheid en ecologische performantie. In dat opzicht zijn er enkele interessante recente evoluties: de CO 2

-prestatieladder en het

NTMB-zorgsysteem.

Tekst Tim Janssens | Beeld COPRO

“We bekijken duurzaamheid ruimer dan het productniveau (‘durability’) en willen tevens de achterliggende systemen en processen in rekening brengen (‘sustainability’)”,

vertelt Dirk Van Loo, CEO bij COPRO.

De certificatie van bouwproducten is in volle evolutie. De focus lag lang op

bouwfysische aspecten (sterkte, dimensionering …), maar de laatste jaren

neemt het belang van duurzame parameters (onderhoudsvriendelijkheid, CO 2

-

footprint, circulariteit, uitloging …) alsmaar toe. “We bekijken duurzaamheid

ruimer dan het productniveau (‘durability’) en willen tevens de achterliggende

systemen en processen in rekening brengen (‘sustainability’)”, vertelt Dirk Van

Loo, CEO bij COPRO. “Een product kan an sich lang meegaan, maar gaat

misschien wel gepaard met hoge transportkosten of veel onderhoud, waardoor

het totaalpakket heel wat minder duurzaam oogt. Dit alles zullen we in

de nabije toekomst trachten te integreren in onze certificatiesystemen – een

shift die kadert in de algemene tendens naar vergroening. Samen met de

Vlaamse overheid werken we ook aan ‘Green Public Procurement’, waarbij

aanbestedingsprocedures worden uitgewerkt die niet louter om de laagste

prijs, maar tevens om ecologische performantie draaien.”

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


COPRO

“Kwaliteit en duurzaamheid op productniveau zijn de basis,

maar we moeten verder kijken om de globale kwaliteit en

circulariteit van een project te kunnen waarborgen

De CO 2

-prestatieladder is een duurzaamheidsstimulus voor uitvoerders,

een managementsysteem dat gecertificeerde bedrijven aanmoedigt om

hun CO 2

-uitstoot op structurele wijze terug te dringen.

Het NTMB-zorgsysteem heeft betrekking op natuurinclusief bouwen.

Denk aan oevers van rivieren, kanalen of grachten die beschermd

worden met bioafbreekbare producten.

DUURZAAMHEIDSSTIMULUS VOOR UITVOERDERS

Een certificatiesysteem dat perfect binnen die Green Public Procurement

past, is de CO 2

-prestatieladder, een concept dat al een tiental jaar furore

maakt in Nederland en dat binnenkort ook in ons land wordt uitgetest. “De

CO 2

-prestatieladder is een duurzaamheidsstimulus voor uitvoerders, een

managementsysteem dat gecertificeerde bedrijven aanmoedigt om hun

CO 2

-uitstoot op structurele wijze terug te dringen – zowel binnen de bedrijfsvoering

als in de toeleveringsketen en bij de uitvoering van projecten”,

verduidelijkt Dirk Van Loo. “Energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik

en groene energie zijn pluspunten die maken dat bouwbedrijven één of

meer niveaus (van 1 tot 5) kunnen stijgen op de CO 2

-prestatieladder. Zo

maken ze meer kans om overheidsopdrachten binnen te halen. Aannemers

die inschrijven op openbare aanbestedingen zouden in de toekomst van

een fictieve korting kunnen genieten als ze over een certificaat van de CO 2

-

prestatieladder beschikken. Afhankelijk van hun niveau op de ladder is die

korting groter of kleiner. Er zijn in totaal twintig werven geselecteerd – tien

in Vlaanderen en tien in Wallonië – waarbij aan de inschrijvers gevraagd

wordt om zo’n certificaat voor te leggen. Eens deze projecten achter de rug

zijn, zal de overheid evalueren of het systeem toekomst heeft in ons land

en wat er al dan niet aan moet veranderen om het af te stemmen op de

Belgische gang van zaken. COPRO ondersteunt deze evolutie.”

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Er is nog een tweede duurzaam certificatiesysteem dat verder kijkt dan

het productniveau: het NTMB-zorgsysteem (natuurtechnische milieubouwmaterialen).

Dat heeft dan weer betrekking op natuurinclusief bouwen,

legt Dirk Van Loo uit: “Het gaat om producten, technieken en toepassingen

die natuurontwikkeling bevorderen. Denk aan oevers van rivieren, kanalen

of grachten die niet beschermd worden met beton, maar bijvoorbeeld met

bioafbreekbare producten. Maar ook binnen die categorie van bioafbreekbare

producten is er een belangrijk onderscheid te maken. Beschermmatten

die versterkt zijn met polypropyleenvezels zullen minder goed scoren dan

kunststofvrije toepassingen. Dit alles wordt gevaloriseerd via het NTMBzorgsysteem,

dat oorspronkelijk eigendom was van het Vlaams Gewest,

maar dat is overgedragen aan COPRO. We hebben plannen om het NTMB-

zorgsysteem te evalueren en uit te breiden, in samenspraak met de sector.

Momenteel gaat het hoofdzakelijk over oeverbeschermingsproducten, maar

op vraag van de sector kunnen ook andere toepassingen hierin ondergebracht

worden. We denken bijvoorbeeld aan zaden voor bepaalde vegetatie.”

COMPLEXE OEFENING

COPRO heeft als controleorgaan de taak om neutraal en onpartijdig na

te gaan wat de bouw- en infrastructuursector wil en nodig heeft, om

vervolgens een concrete, betrouwbare certificatiemethodiek uit te werken

die de praktische implementatie van duurzame oplossingen stimuleert en

faciliteert. “De moeilijkheid is echter dat er voor producteigenschappen

doorgaans wel duidelijke normen en objectieve criteria bestaan, maar voor

globale duurzaamheid (nog) niet. Het is een complexe oefening om dit

te kwantificeren, waardoor greenwashing altijd om de hoek loert”, beseft

Dirk Van Loo. “Het is dan ook zaak om samen met alle stakeholders –

voorschrijvers, aannemers, experten en producenten – te bepalen welke

parameters van belang zijn om de duurzaamheid van producten en

systemen te kunnen evalueren. Een werk van lange adem, dat echter

cruciaal is om de milieuvriendelijkheid en de kwaliteit van bouw- en

infrastructuurprojecten naar een hoger niveau te tillen. Hetzelfde geldt voor

de uitvoeringscertificatie, die we in 2021 zullen uitrollen – bijvoorbeeld

voor de plaatsing en vervanging van vangrails of het plaatsen en onderhouden

van ondergrondse waterbuffer- en infiltratiesystemen. De kwaliteit

van die producten kan op zich uitstekend zijn, maar als ze niet goed geïnstalleerd

en/of onderhouden worden, komt hun werking in het gedrang.

Via uitvoeringscertificatie hopen we dat te vermijden.” ❚

COPRO

Kranenberg 190

1731 Zellik (Asse)

T +32 (0)2 468 00 95

E info@copro.eu

W www.copro.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 135


COPRO, uw kwaliteitspartner

in wegenis en infrastructuur.

Onpartijdig controleren en certificeren, daar gaan wij voor.

COPRO vzw

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190

BE-1731 Zellik (Asse)

T +32 (0) 2 468 00 95

BE 0424.377.275 - RPR Brussel

info@copro.eu - www.copro.eu

Quadri kleuren

Donker groen:

C: 100

M: 0

Quadri kleuren

Licht groen:

C: 70

M: 0


splits in 3 verschillende merken, elk met hun eigen

specialisatie!

www.solidor.be

Fabricatie van regelbare terrasdragers

www.rubidor.be

Stansen en veredelen van rubber

www.dextr.be

Extrusie van soepele en rigide

kunststofprofielen


SOLIDOR

REGELBARE TERRASDRAGERS GARANDEREN

EEN STABIEL EN KWALITATIEF TERRAS

Een stabiel en kwalitatief terras aanleggen is een koud kunstje met de regelbare terrasdragers van Solidor Rubber & Products. De firma uit

het West-Vlaamse Wevelgem is al sinds 1978 gespecialiseerd in het spuitgieten van regelbare terrasdragers voor houten planken, beton- en

keramische tegels. Solidor draagt innovatie hoog in het vaandel en wil zijn nieuwste producten met behulp van een rebranding nog beter in

de markt zetten.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Solidor Rubber & Products

Vorig jaar lanceerde Solidor de Structusol, een modulair draagsysteem met een ongezien ultradun aluminiumprofiel.

Solidor Rubber & Products is al meer dan veertig jaar thuis in rubber en

kunststof op maat. Solidor is sinds 1978 tevens de merknaam van de regelbare

terrasdragers die het zelf produceert. Om het merk Solidor nog beter

in de verf te zetten, pakt het bedrijf begin 2021 uit met een rebranding. “In

feite splitsen we ons bedrijf in twee, met enerzijds onze injectieafdeling –

waartoe de Solidor-terrasdragers behoren, evenals het rubber dat onder de

naam Rubidor zal worden verkocht – en anderzijds onze extrusieafdeling

met alle kunststofprofielen, die de naam Dextr zal dragen. Op die manier

kunnen we ons flexibeler opstellen en korter op de bal spelen”, vertelt zaakvoerder

Emmanuel Dejans. “We merken dat nog niet iedereen weet dat

onze terrasdragers en andere producten van eigen makelij zijn. Wij zijn niet

zomaar een fabrikant van terrasdragers, wij waren de eerste in Europa! Dat

willen we meer op de voorgrond plaatsen.

INNOVATIEVE PRODUCTEN

Solidor wil vooruitstrevend zijn én blijven. Het zet dan ook sterk in op

productontwikkeling. In dat kader lanceerde Solidor vorig jaar de Structusol,

een modulair draagsysteem met een ongezien ultradun aluminiumprofiel.

“Wij zijn niet zomaar een

fabrikant van terrasdragers,

wij waren de eerste in Europa”

”Elk terras is anders. Met de juiste accessoires kan je het ook kwalitatief

afwerken”, legt Emmanuel Dejans uit. “Met de Structusol-draagstructuur

word je terras meteen waterpas aangelegd. Je kan er nadien eender welke

tegel bovenop plaatsen. Onze verbindingsstukken garanderen een vlotte

opbouw en onze voegstukken zorgen voor een beter watermanagement.

De stabiliteit kan worden verzekerd door blindklinknagels. De geïntegreerde

thermoplastische rubbers beperken contactgeluiden en zorgen voor

extra grip.

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SOLIDOR

De Sticksol zorgt ervoor dat de tegels niet kunnen bewegen of klikken en vermijdt

uplifting tot en met 11 beaufort.

Het nieuwe hoofdkantoor van Aertssen Logistics in Verrebroek maakt gebruik van

het Structusol-draagsysteem voor de realisatie van het dakterras.

Om het onstabiele gevoel van tegeldragers tegen te gaan, introduceerde

Solidor de Sticksol. “Dankzij een bitumenlaag op het bovenste plaatje van

de terrasdrager worden de tegels als het ware verkleefd aangebracht”, legt

Emmanuel Dejans uit. “De Sticksol zorgt ervoor dat de tegels niet kunnen

bewegen of klikken en vermijdt uplifting tot en met 11 beaufort. Dit hebben

we uitvoerig getest in een windtunnel van Voxdale. Sticksol kan toegepast

worden bij betontegels, keramische tegels en natuursteen.”

Dankzij Structusol is het heel eenvoudig om een terras aan te leggen tegen

afgeronde wanden.

AUTOMATISCHE HELLINGSCORRECTIE: HA5

Een perfect egaal terras aanleggen is niet altijd eenvoudig op een oneffen

ondergrond. Om ook dat te vereenvoudigen, voegde Solidor de nieuwste

automatische hellingscorrector HA5 toe aan zijn gamma. Emmanuel

Dejans: “Wanneer zich een verdikking op de roofing voordoet, ligt de

geplaatste tegel schuin. HA5 zal die verdikking automatisch corrigeren,

met als resultaat een terras dat perfect waterpas ligt.”

BEWEZEN KWALITEIT

Dat de vernieuwingen ook in de praktijk hun vruchten afwerpen, bewijst

deze mooie referentie van Solidor. Het nieuwe hoofdkantoor van Aertssen

Logistics in Verrebroek maakt gebruik van het Structusol-draagsysteem voor

de realisatie van het dakterras langs het kantoorgebouw. “Bijzonder is dat

het hier om een ovaalvormig gebouw gaat, waardoor het terras dezelfde

vorm aanneemt. De uitdaging bestond erin de terrastegels aan te leggen

tegen de afgeronde wanden van het gebouw. Dankzij Structusol is dat

echter heel eenvoudig”, besluit Emmanuel Dejans. ❚

SOLIDOR

Kouterstraat 11b

8560 Wevelgem

T +32 (0)56 41 35 70

E info@solidor.be

W www.solidor.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 139


PEIKKO BENELUX

PRESTIGIEUS MONTEVIDEO-PROJECT

VERGT VERBINDINGSTECHNOLOGIE VAN FINSE KWALITEIT

​De monumentale Montevideo-pakhuizen in de haven van Antwerpen krijgen hun grandeur van weleer terug. Met zijn zestien ‘zwevende’

luxeappartementen springt het kopgebouw meteen in het oog. Naast 12.000 m² kantoren, coworkingspaces en commerciële ruimtes krijgen ook

één supermarkt en twee horecazaken onderdak in het complex, inclusief 368 ondergrondse parkeerplaatsen. Een technisch huzarenstukje voor

Peikko Benelux, dat de DELTABEAM-staal-betonliggers, de PCs-consoles en HPKM-kolomschoenen voor de ondergrondse parkeergarage levert.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Peikko Benelux

DCA, bouwheer en hoofdaannemer van het

Montevideo-project, ging voor de staal-betonliggers

in de parkeergarage aankloppen bij Peikko

Benelux, specialist in verbindingstechnologie,

al was de samenwerking niet gepland. De onmiskenbare

voordelen van DELTABEAM gaven

de doorslag.

“In het oorspronkelijke ontwerp waren prefabbetonbalken

met doorgaande kolommen voorzien”,

legt Ton Rodenburg, technisch-commercieel

adviseur bij Peikko Benelux, uit. “Dat bleek al

snel geen optie op die locatie in de haven van

Antwerpen, waar grondwater de kop opsteekt.

Wij hebben een alternatief uitgewerkt, waarbij we

de betonbalken vervangen hebben door onze

DELTABEAM-staal-betonliggers. De keuze was

snel gemaakt gezien de vele voordelen die ze

bieden. Met onze DELTABEAMS was er 1,60 meter

minder grond te ontgraven, wat dan weer leidde

tot minder grondafvoer en minder schoonmaak.

Ook de bemaling bleek eenvoudiger. Op de koop

toe kon de fundering in een lichtere structuur

worden uitgevoerd, aangezien DELTABEAMS

lichter zijn dan betonbalken. En laten we ook het

logistieke voordeel niet vergeten: wij kunnen 10

tot 12 DELTABEAMS per vracht leveren, terwijl

betonbalken één per één geleverd worden.”

“We hebben nogmaals bewezen

dat klanten met onze innovatieve

oplossingen aanzienlijk sneller,

veiliger en economischer bouwen

SLANKE VLOERCONSTRUCTIE

In totaal levert Peikko 1.440 lopende meter

DELTABEAMS voor het Montevideo-project,

van het type D40-500 tot type D60-700. De

constructieve samenwerking van het staal en

beton in de DELTABEAM- liggers maken grote

liggeroverspanningen mogelijk. In combinatie

met kanaalplaten of welfsels zijn tevens grote

vloeroverspanningen mogelijk. Dankzij deze

combinatie ontstaat er een slanke vloerconstructie

met een minimaal aantal kolommen.

DELTABEAMS hebben een geïntegreerde brandweerstand

van 120 minuten, wat betekent dat

andere brandwerende bekleding overbodig is.

Rode Peikko PCs-consoles in betonkolommen.

CONSOLES EN KOLOMSCHOENEN

Peikko nam verder ook de consoles voor de doorgaande

prefabkolommen voor zijn rekening.

“Met ons innovatieve consolesysteem kan DCA

de DELTABEAMS tussen de betonkolommen

leggen, op de verborgen consoles. Dat heeft

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


PEIKKO BENELUX

als voordeel dat de wagens optimaal gebruik

kunnen maken van de parkeerplaatsen”, aldus

Ton Rodenburg. Ook de kolomschoenen in de

parkeergarage dragen de stempel van Peikko. “In

de fundering zijn onze HPM-ankerbouten gestort.

De aannemer hoeft de kolommen zo niet meer

af te schoren, wat opnieuw bijdraagt tot de

snelheid en efficiëntie van het bouwproces.”

SNELLER EN VEILIGER BOUWEN

Zoals voor elk project verzorgde Peikko de totale

ontwerpberekening en constructietekeningen. “Het

Montevideo-project was gezien de grote belastingen

een mooie uitdaging voor ons engineeringteam,

met een zeer geslaagd resultaat. Bij Peikko gaan we

er prat op dat klanten met onze innovatieve oplossingen

aanzienlijk sneller, veiliger en economischer

bouwen. Hier hebben we dat nogmaals bewezen”,

besluit Ton Rodenburg. ❚

PEIKKO BENELUX

De snelle en eenvoudige montage van DELTABEAM-staal-betonliggers zorgt voor een vlotte voortgang

van het project.

Leenmansweg 51

NL – 6827 BX Arnhem

T +31 26 38 43 866

E info@peikko.nl

W www.peikko.nl

Groene staal-betonliggers met

50% minder CO 2

- uitstoot

Met de DELTABEAM® staal-betonligger heeft u vele mogelijkheden om een slanke vloer te ontwerpen

volgens specifieke eisen. Hierdoor kunt u het gebouwvolume minimaliseren er realiseert u een

duurzaam ontwerp. Dit resulteert in een kostenbesparing tijdens de bouwfase en de gebruikersfase.

DELTABEAM® Green is de nieuwe milieuvriendelijke variant. De CO 2

-uitstoot gelinkt met de productie van deze balk

wordt tot 50% verminderd doordat minimaal 90% van de balk bestaat uit gerecycled staal, productie gedaan wordt op

hernieuwbare energie en transport op ecologische wijze gedaan kan worden. Een hogere LEED- of BREEAM-score ligt

daarmee in het verschiet.

Naast de vele voordelen die DELTABEAM® staal-betonliggers hebben, wordt daar met de Green

variant dus nog een zeer actueel en belangrijk aspect aan toegevoegd. De verlaagde ecologische

voetafdruk wordt onderbouwd door de Milieuproductverklaring (EPD). Projectspecifieke berekeningen

worden aan de hand van dit document gemaakt. Meer informatie op peikko.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 141

Naamloos-9 1 02-11-20 12:01


ABICON

Het brouwerijcomplex van The Musketeers in Sint-Gillis-Waas.

INGENIEURSBUREAU BRENGT LEVEN IN DE BROUWERIJ

Bier is en blijft een van de meest succesvolle exportproducten van ons land, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. We zijn met z’n allen trots op ons

gerstenat en de economie vaart er wel bij. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er deze dagen in bouwkundig opzicht heel wat leven in de

brouwerij is, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Aangezien dit geen klein bier is, wordt hiervoor een beroep gedaan op doorwinterde experts.

Zoals ingenieursbureau Abicon, dat bij de realisatie van verschillende nieuwe brouwerijgebouwen de stabiliteitsstudie verzorgde. Wij pikken er

in dit artikel drie bijzondere referenties uit.

Tekst Tim Janssens | Beeld Wikimedia Commons, Abicon

BROUWERIJ DE HALVE MAAN, BRUGGE

Wie een beetje thuis is in het biermilieu, heeft ongetwijfeld al eens een

Brugse Zot of een Straffe Hendrik genuttigd. Deze lekkernijen worden gebrouwen

in het centrum van Brugge, waarna ze via een unieke ondergrondse

bierpijpleiding naar de bottelarij aan de rand van de stad worden gepompt.

Om te kunnen beantwoorden aan de groeiende vraag investeerde Brouwerij

De Halve Maan in de bouw van een nieuwe bottelarij. Het gebouw heeft een

oppervlakte van circa 6.450 m². Vooral het 21 meter hoge kantoorgebouw

met bezoekerscentrum zal in het oog springen. De productiehal is opgevat

als een prefabbetonstructuur met voorgespannen balken en TT-gewelven.

Visualisatie van de nieuwe bottelarij van Brouwerij De Halve Maan in Brugge.

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ABICON

De structuur houdt qua inplanting en dimensies maximaal rekening met

de installaties voor het brouwproces en de afvulling. Abicon staat in voor

de volledige stabiliteitsstudie en de opmaak van het productiedossier

met 3D-tekeningen.

BROUWERIJ OMER VANDER GHINSTE, BELLEGEM

Dat bierbrouwen kan uitgroeien tot een jarenlange familietraditie, bewijst

Brouwerij Omer Vander Ghinste. Alle ‘oudste zonen’ van het geslacht krijgen de

voornaam Omer, net zoals heel wat biertjes die er van de band rollen. Abicon

verschafte stabiliteitsadvies voor structurele ingrepen bij de uitbreiding van de

ABICON

Abicon heeft nog enkele andere mooie brouwerijprojecten op zijn

palmares. Zo verschafte het stabiliteitsadvies bij werken in brouwerij

Sint-Bernardus in Watou en stabiliteitsstudies en -advies bij verschillende

verbouwingen en werken aan technische installaties in de

Proefbrouwerij in Lochristi. “We zijn bijzonder fier op deze realisaties.

Zeker in coronatijden is het belangrijk om plaatselijke brouwerijen

te steunen en lokaal te kopen. Nu we deze dagen vaak noodgedwongen

‘in ons kot’ zitten, smaakt een Belgisch streekbiertje

eens zo goed”, klinkt het. Abicon spitst zich overigens niet alleen toe

op stabiliteitsstudies voor brouwerijen, maar ook voor kantoor- en

commerciële gebouwen, industriële panden, residentiële gebouwen

(een- en meergezinswoningen), scholen … Daarnaast is het een

gewaardeerde partner in Design & Build-projecten.

bottelarij, gevelherstellingen en aanpassingen aan technische installaties.

Ook bij de verbouwing van Bockor Café Gravenhof in Ingelmunster – eigendom

van de brouwerij – was het nauw betrokken. Dankzij de integratie van

het aanpalende pand is het café voortaan dubbel zo groot. Abicon keek als

stabiliteitsingenieur toe op de herstel- en verbouwingswerken aan de structuur,

de realisatie van een nieuwe vloerplaat in de kelder, de versterking van de

gewelven boven de kelder en de restauratie van de bestaande houtstructuur.

THE MUSKETEERS, SINT-GILLIS-WAAS

Troubadour, Jack’s Precious, Antigoon: dat zijn de paradepaardjes van The

Musketeers in Sint-Gillis-Waas. De brouwerij startte in augustus 2018 met

de bouw van een nieuw complex op de site van een voormalige steenbakkersfabriek.

Op 8 mei 2019 nam ze haar kersverse productiesite met

kantoren, brouwzaal, vulinstallatie en opslagruimte in gebruik. De oude

steenbakkerij werd omgevormd tot een bezoekerscentrum met brouwerijcafé,

waar een grote glazen wand een fraai uitzicht biedt op de brouwzaal.

Het nieuwbouwvolume is opgevat als een staalconstructie met een vloer

op grindkernen. Abicon nam de stabiliteitsstudie en het tekenwerk van de

prefabbetonstukken voor zijn rekening. ❚

ABICON

Marialoopsesteenweg 2H

8700 Tielt

T +32 (0)51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

STUDIEBUREAU STABILITEIT

MET PRAKTISCHE INSTEEK

NO-NONSENSE AANPAK

BIM

VAN ONTWERP TOT VOLLEDIG

PRODUCTIEDOSSIER

UP-TO-DATE KENNIS

BREDE WAAIER AAN PROJECTEN

3D

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2h | 8700 TIELT

www.abicon.be | info@abicon.be | 051 40 23 92

www.kliek.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 143

Naamloos-9 1 02-11-20 11:53


EB PROJECTS

OP EN TOP BELGISCH MAATMEUBILAIR

Het inrichten van zorginstellingen, scholen en kantoorruimtes is een vak apart. Elke omgeving heeft haar specifieke noden en vereisten.

Bij EB Projects wordt er gefocust op de interactie tussen mens en meubel.

Tekst en beeld EB Projects

Onze focus ligt vooral op de zorgsector, wat uiteraard niet wegneemt dat de orderportefeuille meer omvat dan deze projecten”, zegt Frank Geerts.

Frank Geerts: “EB Projects heette in het prille begin ‘Euroburo’. Als spin-off in

een tanende markt van bureelinrichting focuste het jaren geleden volledig

op de eigen productie en richtte het zich op de projectmarkt van het maatmeubilair.

Met de verhuis van de fabriekshallen, opslagloodsen en burelen naar

het huidige adres werd de naam gewijzigd naar EB Projects, een meer omvattende

benaming van wat we doen, namelijk ‘projecten in maatwerkmeubilair’.”

ZORGSECTOR EN SOCIALE WONINGEN

De interieurinrichting van zorggerelateerde ruimtes zoals woonzorgcentra,

rusthuizen en serviceflats: dat is de specialiteit van EB Projects. “Onze focus

ligt vooral op de zorgsector. Wat uiteraard niet wegneemt dat de order-

“Waar maatwerkmeubilair te

maken valt, zijn wij te vinden

portefeuille meer omvat dan deze projecten. Sociale woningen, scholen,

openbare gebouwen, bedrijven … Overal waar maatwerkmeubilair te maken

valt, zijn wij te vinden”, aldus Frank Geerts.

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


EB PROJECTS

AW Spreeuwenhof in Mechelen, WZC Sorgvliet

in Linter, AW Kasteelhof in Dendermonde, WZC

Het Hof in Sint-Niklaas, WZC Dommelhof in Tielt-

Winge, Borgerstein in Sint- Katelijne-Waver enzovoort.”

Een recent opgestart project is er eentje

dat tot de verbeelding spreekt. Met al enige

ervaring in de hotelsector kreeg EB Projects de

opdracht om een AppHotel met tachtig kamers in

te richten. Op het eerste gezicht niet zo speciaal,

ware het niet dat dit hotel zich op Mallorca

bevindt. Alle kamers, bars en loungeruimtes

krijgen net als de wellness en de gangen een volledige

make-over met een moderne uitstraling.

“Een logistiek huzarenstukje op het scherp van

de snede. Van het tekenwerk over productie

tot de plaatsing: alles gebeurt in eigen huis.

Eb Projects staat voor op en top Belgisch maatmeubilair!”

besluit Frank Geerts. ❚

Maatwerkmeubilair is een vak apart.

100 % BELGISCH

Jaarlijks levert EB Projects het meubilair voor

een tiental zorgcentra en scholen, en daarenboven

ook nog voor een vijfhonderdtal sociale

woningen. “Een aantal lopende werven binnen

de zorg zijn onder andere WZC Rembertus en

EB PROJECTS

Toekomstlaan 41a

2200 Herentals

T +32 (0)14 28 55 20

F +32 (0)14 21 11 08

E info@ebprojects.be

W www.ebprojects.be

EB Projects is een belangrijke speler en behoort tot de

top binnen de projectmarkt van het maatmeubilair.

De focus ligt vooral op de zorgsector en de sociale

woonsector, wat uiteraard niet wegneemt dat de

orderportefeuille meer omvat dan deze. Jaarlijks

leveren wij het meubilair voor een 10-tal zorgcentra

en dito scholen en bedrijven én daarenboven ook

nog een 500-tal sociale woningen.

De sterkte van EB Projects is zeer zeker de sterke grip

op zaken : van het tekenwerk over productie naar

leveringen èn de plaatsingen : alles gebeurt in eigen

huis. Op en top 100% Belgisch. EB Projects blijft nog

steeds bij zijn leest en specialiseert zich louter op

meubilair. Klanten weten op die manier dat er

know-how zit. Uiteraard beschikken wij ook over de

nodige erkenningen als aannemer (Klasse 5/D5).

www.EBProjects.be – Toekomstlaan 41A, 2200 Herentals – Tel. 014/28.55.20 – info@EBprojects.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 145


BELTRAMI

Belgische natuursteenspecialist

trekt internationale kaart

Elf family members, twintig groeves, acht productiesites, zestien distributiecentra en meer dan een eeuw ervaring en kennis, verspreid

over drie continenten. Dat is Brachot anno 2020. Beltrami – sinds 2017 een Brachot Family Member – kent dan ook een sterke internationale

groei. De Beltrami-natuursteentegels zijn vandaag al in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar en dankzij het

distributienetwerk van Brachot zal het lijstje nog verder uitbreiden. In de uitgestrekte showrooms in Harelbeke en Deinze kunnen (eind)klanten

en architecten het uitgebreide assortiment van Beltrami en de andere Brachot Family Members van dichtbij ontdekken en de natuursteen van

hun voorkeur uitkiezen.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Beltrami

In zijn acht productiesites verzaagt Brachot zowel blokken uit de eigen groeves als

natuursteenblokken die aangekocht zijn over de hele wereld.

Brachot beschikt over twintig steengroeves, verspreid over Frankrijk, Ierland,

Portugal, Noorwegen en Zuid-Afrika.

In 2017 werd Beltrami, dé innovator op het vlak van natuursteentegels,

een Family Member van Brachot, een internationale speler met Belgische

roots op de markt van natuursteen en samengestelde materialen (blended

materials). Om Brachot van nabij te leren kennen, nemen we je mee op een

reis rond de wereld.

OP WERELDREIS

Brachot beschikt over twintig steengroeves, verspreid over Frankrijk, Ierland,

Portugal, Noorwegen en Zuid-Afrika. In de groeves worden voornamelijk

graniet en kalksteen ontgonnen. De bekendste materialen die afkomstig

zijn uit de Brachot-groeven zijn vast de Ierse Blauwe Hardsteen (Kilkenny

Limestone) en de Noorse graniet Labrador.

In zijn acht productiesites verzaagt Brachot zowel blokken uit de eigen

groeves als natuursteenblokken die aangekocht zijn over de hele wereld.

De samengestelde materialen van Brachot Surfaces (ook een Brachot

Family Member) zoals composiet, terrazzo en keramiek worden onder de

eigen merken Unistone, Uniceramica, Unimarble en Terrazzo verkocht.

“We verzagen de natuursteenblokken tot platen en werken ze af in

talrijke varianten (tot 44 mogelijkheden!)“, vertelt Laurence Roelens,

marketingmanager bij Brachot. “Bij Beltrami gaan we nog een stap verder

en verzagen en bewerken we de platen tot maattegels, volgens het

formaat en de afwerking van de klant-architect.”

EUROPESE NATUURSTEEN

Het mag duidelijk zijn: Brachot vind je wereldwijd, waardoor je als klant

kan rekenen op een immens en divers productassortiment: van blok, plaat

en tegel tot producten voor specifieke projecten, en dat in natuursteen

en samengestelde materialen. Via zestien distributiecentra verspreid over

Europa, India en Afrika vinden ze hun weg naar de meest boeiende projecten.

De nieuwste vestiging van Brachot bevindt zich in Italië, de bakermat van

natuursteen. De Italiaanse vestiging duidt al in die richting: Brachot trekt

voluit de kaart van de Europese natuursteen. Ook in Frankrijk zijn in dat

kader de voorbije jaren enkele steengroeves overgenomen, machineparken

geoptimaliseerd en de distributiecentra vernieuwd. “We willen de Europese

natuursteen volop in de kijker zetten”, aldus Laurence Roelens.

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BELTRAMI

In de Stone Gallery kunnen klanten tussen een omvangrijke collectie

natuursteenplaten wandelen.

UITGESTREKTE SHOWROOMS

Een wereldspeler dus met uitgesproken Belgische roots. In Deinze is zopas

de gloednieuwe Stone Gallery geopend, waar het volledige aanbod natuursteen

en samengestelde materialen van Brachot tentoongesteld wordt over

een oppervlakte van maar liefst 5.000 m 2 . Beltrami beschikt sinds jaar en

dag over zijn showroom met aangelegd tuinpark in Harelbeke, waar tal van

zorgvuldig uitgekozen en bijzondere natuursteensoorten, afwerkingen en

formaten gepresenteerd worden in een sfeervol kader. Ook daar opende

twee jaar geleden een indrukwekkende Stone Gallery van 3.500 m 2 , waar

klanten tussen een omvangrijke collectie natuursteenplaten wandelen.

GRENZELOZE KEUZE

Beltrami is al meer dan dertig jaar een inventieve trendsetter op het vlak

van natuursteentegels dankzij een grote focus op creatieve innovatie en kwaliteit.

Het gaat dan ook geen uitdaging uit de weg: vloer-, wand- en gevelbekleding,

bestrating, oprit en terras, interieur- en exterieurafwerking … Alles is mogelijk,

met tal van spraakmakende projecten als resultaat. De Kortrijkse Leieboorden

(bestrating en vloer- en trapbekleding), de Antwerpse Scheldekaaien (bestrating),

Baelskaai in Oostende (gevelbekleding), Toison d’Or in Brussel (gevel-, vloeren

trapbekleding) …: de lijst met referentieprojecten van Beltrami is lang

en impressionant.

“Als je bedenkt dat wij zowat

alle soorten natuursteen

in ons aanbod hebben en

dat geen enkel materiaal

dezelfde is, is de keuze

werkelijk grenzeloos”

Passport, een state of the art kantoorgebouw op Brussels Airport, is maar een van

de vele mooie referenties van Beltrami. (Foto: Philippe van Gelooven)

“We beschikken over een uitgebreid assortiment natuursteentegels,

in alle mogelijke formaten en afwerkingen. We beperken ons niet tot

het standaardgamma, en net dat maakt Beltrami uniek. Zo bestaat de

mogelijkheid om maattegels aan te kopen: hierbij verzagen en bewerken

we de natuursteenplaat qua formaat en afwerking volgens de wensen

van de klanten-architecten. Zij kunnen de plaat van hun voorkeur zelf

komen uitkiezen in onze platengalerijen. Als je bedenkt dat wij zowat alle

soorten natuursteen in ons aanbod hebben en dat geen enkel materiaal

dezelfde is – want dat is nu eenmaal de kracht van de natuur – is de keuze

werkelijk grenzeloos”, besluit Laurence Roelens. ❚

BELTRAMI

Venetiëlaan 22

8530 Harelbeke

T +32 (0)56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

BRACHOT

E3 laan 86

9600 Deinze

T +32 (0)9 381 81 81

E info@brachot.com

W www.brachot.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 147


CRAFTING

VALUE FOR

FUTURE

GENERATIONS

terrazzo

Ceppo

Hoofdkantoor Konvert Interim, Kortrijk - Goddeeris Architecten - Algemeen aannemer: De Laere Decor - Uitvoerder vloeren: Vanderougstraete Marc - Uitvoerder balie: Vanlierde Natuursteen - D Interieur

Beltrami staat gekend als innovator in tegels natuursteen en samengestelde materialen voor binnen- en buitentoepassingen :

van vloer- en wandbekleding en interieurafwerking over bekleding van terrassen, opritten, bestratingswerken tot

gevelbekleding en buitenafwerking.

Naast standaardtegels is Beltrami ook de partner voor maattegels. Zoals de Terrazzo Ceppo in dit project. De tegels zijn verzaagd

uit platen zelf uitgekozen in de Stone Gallery in Harelbeke of Deinze. Dit schept een eindeloze vrijheid in de keuze van materialen,

afmetingen en afwerkingsmogelijkheden. Dat is de meerwaarde van Beltrami voor jouw project.

www.beltrami.be

Brachot Family Member

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke, België

+32 56 23 70 00 • info@beltrami.be

Landscape

& Surface

Materials


Al onze werken gebeuren in eigen beheer, van de opmeting tot

de productie en vanplaatsing tot de afwerking.

UW BUITENSCHRIJNWERK OP MAAT

Voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten !

014 49 04 15 Bureel + Atelier: Hagelberg 1, 2250 Olen

Zetel: E.J. Vangansenstraat 24, 2260 Westerlo

info@alu-pro.be

www.alu-pro.be


ALUPRO

SCHRIJNWERK DAT HET VERSCHIL MAAKT

In enkele jaren tijd groeide aluminiumconstructeur Alupro uit van een eenmanszaak tot een bloeiend bedrijf met vijftien vaste werknemers.

Opmerkelijk, want ook al had oprichter Olivier De Pelsmaeker een breed netwerk in de wereld van de industriebouw: aluminium, pvc en brandwerend

schrijnwerk waren nieuw voor hem. Bovendien doet Alupro alles in eigen beheer: zowel de opmeting en de productie als de plaatsing,

de afwerking en zelfs het opkuisen van de werf. “De aard van het beestje”, klinkt het. “Zelf fabriceren was vanaf het prille begin een droom.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Alupro

Sugar Fields 21 in het Nederlandse Etten-Leur schittert dankzij de MC Wall-vliesgevel.

Op de particuliere markt begeeft Alupro zich

zelden. Het bedrijf uit Olen is gespecialiseerd in

industriële en residentiële projecten, waarbij het

ramen, deuren en gevelconstructies fabriceert

voor projectontwikkelaars, aannemers, ondernemingen

en openbare besturen. “Ik was zelf

jarenlang werkzaam in de industriebouw”, legt

Olivier De Pelsmaeker uit. “De keuze voor dit

segment was dus vrij vanzelfsprekend. Ik wist

ook precies waar de achilleshiel zat. Ik heb bouwwerken

vaak zien stilliggen omdat het schrijnwerk

niet tijdig klaar geraakte. Daar wou ik op

inspelen. Timing moest net de sterkte worden

van Alupro. Wij zijn niet afhankelijk van onderaannemers.

Zo houden we rechtstreeks grip op

de termijnen. En op de kwaliteit, uiteraard.”

Ghent Logistic Campus in Gent (fase 1 van 14).

150 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


ALUPRO

De vestiging van Ceulemans in Lier werd uitgerust met MC Wall-vliesgevelprofielen en Star 75-ramen en -deuren.

“Aangezien we alles in eigen beheer doen,

zijn timing en kwaliteit onze sterkte”

Het nieuwe gebouw van Geo-Groep in Geel

is momenteel in uitvoering.

BRANDWERENDE

ALUMINIUMCONSTRUCTIES

Alupro werkt met kwalitatieve producten, zoals

de Star 75 als raamkader, het MC Wall-vliesgevelprofiel

van Aliplast en de WICTEC 50-vliesgevel

van WICONA, die uit 75 % gerecycleerd aluminium

bestaat. Ook voor totaalprojecten heeft

het oplossingen in huis. “Waar onze innovativiteit

precies in schuilt? Als schrijnwerkerij van

de toekomst focussen we op de noden, wensen

en behoeftes van onze specifieke klantgroepen.

Brandveilige compartimentering is bijvoorbeeld

een vraag die steeds belangrijker wordt in het

logistieke gedeelte van de industrie. Daar zijn we

als bedrijf mee aan de slag gegaan. We bieden nu

profielen aan met een brandwerendheid van een

half uur tot twee uur. Brandwerende aluminiumconstructies

is een van dé pijlers van ons bedrijf.”

SPRAAKMAKENDE REALISATIES

Dat het bedrijf op korte tijd zo’n opmars heeft

gemaakt, schrijft de zaakvoerder toe aan de

prima mond-tot-mondreclame van partners. “Onze

realisaties spreken voor zich”, zegt Olivier De

Pelsmaeker. “Denk aan distributiecentrum PVH

in Venlo (Star 75-ramen), McKesson in Zwijnaarde

(WICTEC 50-vliesgevel), Ceulemans in Lier

De WICTEC 50-vliesgevel van McKesson

in Zwijnaarde springt sterk in het oog.

(MC Wall-vliesgevelprofielen en Star 75-ramen en

-deuren) en Sugar Fields 21 in het Nederlandse

Etten-Leur (MC Wall-vliesgevelprofielen). Voorts

zijn we momenteel volop aan de slag voor

Geo-Groep in Geel, Link 21 in Herentals en Ghent

Logistic Campus in Gent. Wordt zeker vervolgd!” ❚

ALUPRO

Hagelberg 1

2250 Olen

T +32 (0)14 49 04 15

E info@alu-pro.be

W www.alu-pro.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 151


ZUIDLAND LIJMWERKEN

Alexander Naenen: “Ons nieuwe logo oogt fris, scherp en modern.

Bovendien heeft het ook een inhoudelijke betekenis.”

“Kalkzandsteen is en blijft nu eenmaal de toekomst, dus we gaan de komende

jaren met veel vertrouwen tegemoet”, zegt Alexander Naenen.

AMBITIEUS LIJMBEDRIJF VIERT TWINTIGJARIG BESTAAN

MET NIEUWE HUISSTIJL

Hoewel België bekendstaat als een ‘baksteenland’, heeft bouwen met kalkzandsteen de voorbije jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt in

onze contreien. Deze steile opmars is zeker ook de verdienste van Zuidland Lijmwerken, dat als gespecialiseerd lijmbedrijf een nieuwe standaard

zette door uitvoeringssnelheid te koppelen aan efficiëntie en precisie. De Nederlandse firma is al jaren een vaste waarde op de Belgische markt

en pakt ter ere van haar twintigjarig bestaan uit met een nieuwe huisstijl en een opgefrist logo dat de bedrijfswaarden weerspiegelt.

Tekst Tim Janssens | Beeld Zuidland Lijmwerken - Lars de Nijs

In het jaar 2000 richtte Leo Naenen Zuidland Lijmwerken op. Wat begon

als eenmansbedrijf, groeide al snel uit tot een bloeiende onderneming met

een flink gevuld orderboekje. In 2006 kwam ook zoon Alexander de rangen

vervoegen (initieel als zelfstandig medewerker). Toen Nederland twee jaar

later te maken kreeg met een hardnekkige economische crisis, bleef het

bedrijf niet bij de pakken zitten, maar maakte het van de gelegenheid gebruik

om voet aan grond te krijgen in België. Een prima beslissing, want in een

mum van tijd werd Zuidland Lijmwerken een heuse referentie op het vlak van

kalkzandsteenbouw. “Via de nodige mond-tot-mondreclame verspreidde onze

reputatie zich als een lopend vuurtje. Eens de crisis voorbij was, waren we

met dertig à veertig man aan het werk”, vertelt Alexander Naenen, die zich in

2011 inkocht als vennoot. “De jaren nadien bleven we maar groeien. In 2018

zaten we al aan een honderdtal medewerkers, wat nieuwe uitdagingen op

het vlak van bedrijfsvoering en projectopvolging met zich meebracht. Kortom:

onze onderneming is de voorbije twintig jaar sterk geëvolueerd. Vandaar dat

we het dringend tijd vonden voor een nieuwe huisstijl.”

KLAAR VOOR DE VOLGENDE TWINTIG JAAR

Deze langverwachte ‘rebranding’ voltrok zich op 2 november. “Ons nieuwe

logo oogt fris, scherp en modern. Bovendien heeft het ook een inhoudelijke

betekenis. We zien onszelf als directe en dynamische ‘verbinders’, zowel

figuurlijk (tussen hoofd- en onderaannemer) als letterlijk (tussen de kalkzandsteenelementen).

Dat komt visueel allemaal mooi tot uiting”, vindt

Alexander Naenen. “Voorts hebben we onze website opgefrist en interactiever

gemaakt, hebben we een leuk bedrijfsfilmpje opgenomen voor

onze LinkedIn-pagina, blijven we investeren in de vernieuwing van ons

machinepark, enzovoort. Dit alles om aan te tonen dat we klaar zijn voor de

volgende twintig jaar! De coronacrisis heeft ons natuurlijk parten gespeeld,

“Onze onderneming is de

voorbije twintig jaar sterk

geëvolueerd. Vandaar dat

het dringend tijd was voor

een rebranding”

maar voordien ging het alleen maar in stijgende lijn. Bovendien hanteren

we een werkwijze die per definitie ‘coronaproof’ is. We zijn er dan ook van

overtuigd dat we snel opnieuw op volle toeren zullen draaien. Kalkzandsteen

is en blijft nu eenmaal de toekomst, dus we gaan de komende jaren

met veel vertrouwen tegemoet!” ❚

ZUIDLAND LIJMWERKEN

Noordhoeksestraat 7

N – 4751 TM Oud-Gastel

T +31 (0)6 41 21 00 27

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 153


NEDCON

VEILIGHEID IS SLEUTEL

voor expert in opslagsystemen

Nedcon is een internationaal toonaangevende groep, gespecialiseerd in het design, de productie en de installatie van industriële opslagsystemen.

Sinds de oprichting in 1969 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een toonaangevende ontwikkelaar en producent van stellingsystemen

voor opslag- en distributiecentra.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Nedcon

Nedcon is een internationaal toonaangevende groep die gespecialiseerd is in het design, de productie en de installatie van industriële opslagsystemen.

Een distributiecentrum dat producten efficiënt wil

opslaan. Of een magazijninrichting die de doorlooptijden

verkleint en zo de kosten beheersbaar

houdt. De ingenieurs van Nedcon zetten graag

hun tanden in zulke vraagstukken. Zo vinden ze

oplossingen voor elk project. “Bij Nedcon houden

we ervan om dingen voor elkaar te krijgen. Dat

zit in ons bloed”, zegt Luc Mertens, bestuurder bij

Nedcon NV. “Als we ergens goed in zijn, dan is het

wel in plannen en realiseren. Ook als de opgave

op voorhand moeilijk lijkt. We zoeken altijd naar

een oplossing, naar nieuwe ideeën of een andere

aanpak waardoor het wél kan. Afspraken zijn voor

ons afspraken en omdat we het hele proces – van

ontwerp tot montage – in eigen hand houden, kunnen

we die afspraken ook nakomen. De grootste

kracht achter de organisatie is het kennisniveau, het

advies en de ondersteuning die wij de klant bieden.”

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


NEDCON

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN

Nedcon beschikt over een moderne productiefaciliteit

in Pardubice in Tsjechië. “Daar worden

de meeste componenten voor onze stellingen

projectmatig en in grote series geproduceerd”,

zegt Luc Mertens. “Door gebruik te maken van

geavanceerde technieken is het bedrijf in staat

om zowel seriematig als klantgericht te produceren.

Dat resulteert in een hoge kwaliteit, een

vlottere montage en een strakke levertijd. Naast

de genoemde productiefaciliteiten heeft Nedcon

vestigingen en vertegenwoordigingen in diverse

Europese landen.”

VEILIGHEID

Een van de stokpaardjes van Nedcon is veiligheid.

Want een magazijn moet in de eerste plaats een

veilige werkomgeving zijn. Luc Mertens: “In het ontwerp

zullen efficiëntie of gewenste bezuinigingen

nooit ten koste van de veiligheid gaan. We kijken

naar de beoogde belastbaarheid, het soort producten

en het gebruik, waarna we het ontwerp van

de stellingen daarop afstemmen.” De ingenieurs

rekenen dat ontwerp goed door, met gevalideerde

data van het Test Department van Nedcon en

volgens de geldende normeringen.

Nedcon beschikt over een moderne productiefaciliteit in Pardubice in Tsjechië. Daar worden de meeste

componenten voor de stellingen projectmatig en in grote series geproduceerd.

“Een magazijn moet in de eerste plaats een veilige werkomgeving zijn”

EIGEN MONTAGE

Om die veiligheid volledig te kunnen garanderen,

monteert Nedcon ook zelf. “We hanteren een

vaste gestructureerde montagemethodiek”, duidt

Luc Mertens. “Omdat we zuinig zijn op onze

eigen mensen en ook voor klanten een veilig

systeem willen neerzetten, volgt het team strenge

procedures onder supervisie van onze projectmanagers.

Als we klaar zijn, leiden we de klant

rond voor de oplevering. En we gaan niet weg

voor hij tevreden is.”

De klant kan ook rekenen op een goede service

na verkoop. Nedcon garandeert een correcte

nalevering van de componenten en biedt tegelijkertijd

de mogelijkheid aan om een jaarlijkse

inspectie uit te voeren. ❚

NEDCON

Om de veiligheid volledig te kunnen garanderen, monteert Nedcon ook zelf.

Bannerlaan 83/C2

2280 Grobbendonk

T +32 (0)14 24 19 80

E sales.b@nedcon.com

W www.nedcon.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 155


Storage meets intelligence

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

If it can be done ,

consider it done.

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk

Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com


BOTEC

POLYVALENT INGENIEURSBUREAU MET HOLISTISCHE AANPAK

Het Wommelgemse ingenieursbureau BOTEC is een dynamisch adviesbureau dat instaat voor

de technische invulling van gebouwen. Dankzij de gedrevenheid van de bestuurders en hun

medewerkers is de onderneming geen onbekende in de bouwsector. Sterker nog: BOTEC is

uitgegroeid tot een vaste waarde met een uitstekende reputatie.

Tekst en beeld BOTEC

BOTEC ontwerpt en coördineert de uitvoering van

alle technische uitrustingen in gebouwen. Het

ontwerpteam bedenkt op een creatieve manier

– met toewijding en visie – de sanitaire installaties,

elektrotechnische uitrusting, verwarming,

verluchting en klimaatbeheersing, transportsystemen

(onder andere liften), keukenuitrustingen,

verdeelnetten van medische en industriële gassen

en waar nodig ook speciale medische technieken

en vaste medische uitrusting. Alle installaties voldoen

steeds aan de bestaande en voortdurend

veranderende wetgeving, zoals ze het best passen

in de specifieke toepassing.

Bij de ontwikkeling van elk project streeft het

BOTEC-team enerzijds naar rationeel gebruik

van energie, water en grondstoffen in het kader

van duurzaam bouwen en anderzijds naar zo laag

mogelijke onderhouds- en beheerkosten. Deze aanpak

versterkt de individuele betrokkenheid van alle

deskundige medewerkers, die hun bekwaamheden

onbeperkt willen ontplooien.

Als expert met een schat aan ervaring in de zorgsector

wordt BOTEC regelmatig ingeschakeld

voor allerhande nieuwbouw- en renovatieprojecten

(woonzorgcentra voor bejaarden of andersvaliden,

assistentiewoningen en ziekenhuizen). Ook andere

nutsgebouwen (scholen, kinder- en jeugdaccommodaties,

kantoren, industrie …) en collectieve woningbouw

behoren tot het activiteitenpakket. Een eerlijk

en persoonlijk contact met zowel de bouwheer en

de architect als de aannemers staat centraal in

de projectbenadering. ❚

Aanleg van grondbuizen op Campus Kristus Koning

in Brecht

BOTEC

Sportstraat 42-44

2160 Wommelgem

T +32 (0)3 354 36 18

E info@botec.be

W www.botec.be

Ingenieursbureau voor bouw en techniek

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties

● verwarming, verluchting en klimatisatie

● elektrotechnische uitrusting

● transportsystemen

● bijzondere medische technieken

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen

in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen

Voor alle vacatures, contacteer:

Edwin SEGERS Ing. Bouwkunde en Elektromechanica

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92

Naamloos-9 1 BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK 02-11-20 11:59 | 157


STEEN ELEKTRICITEIT

VASTE WAARDE INZAKE

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEITSWERKEN

In 2000 richtte Geert Steen, bijgestaan door zijn vrouw Ria Degrauwe, elektriciteitsbedrijf Steen Elektriciteit op in Zedelgem. Ondertussen is

met hun kinderen Delphine en Laurens, samen met zijn vrouw Tsarina, ook de tweede generatie actief binnen het familiebedrijf. De focus op

de industriële markt is gebleven. Sterker nog: twintig jaar later is Steen Elektriciteit uitgegroeid tot een vaste waarde binnen dit segment.

Tekst en beeld Steen Elektriciteit

De elektrische installaties in de nieuwe fabriekshal van verpakkingsbedrijf

Europal werden vakkundig geplaatst door Steen Elektriciteit.

Steen Elektriciteit beschikt over een mooie referentielijst, met onder meer

Vulsteke Bedrijfsgebouwen, 2XL, Alheembouw, Van Hulle en Automobilia

als voorname opdrachtgevers. Een andere blikvanger is het recente project

voor verpakkingsbedrijf Europal, dat dit jaar een tweede site bouwde in

Doornik. Voor de realisatie van zo’n hypermoderne fabriek zijn heel wat

elektriciteitswerken nodig en moet er aan strikte technische eisen voldaan

worden. Hoofdaannemer Vulsteke Bedrijfsgebouwen schakelde Steen

Elektriciteit in voor de elektrische installaties in de nieuwe hal van 33.000m².

“We namen er alles van a tot z voor onze rekening: van bordenbouw (die we

in eigen huis maken), busbaraansluitingen, de middenspanningscabine en

toevoerkabels over energievoorzieningen in de loods tot verlichting. Het ging

in totaal om 1,2 kilometer kabelladders, vierhonderd high-bay armaturen,

13 kilometer kabels en 6000 ampère. De kabelladders moesten uitgerust

worden met ronde sporten en verticaal geplaatst worden om aan de GMPnormen

te voldoen”, vertelt Geert Steen.

TAKENPAKKET UITGEBREID

Eens zo opvallend is dat Steen Elektriciteit in eerste instantie enkel instond

voor de algemene elektrische voorzieningen in de nieuwe Europal-loods:

de laagspanningsborden, de algemene verlichting van de hal en enkele

gebruiksstopcontacten. “Naarmate de werken vorderden, was de klant echter

zo tevreden dat ook de verschillende voedingskabels en de plaatsing van

de middenspanningscabine werden toegevoegd aan ons takenpakket”, legt

Geert Steen uit. “Alvorens effectief van start te gaan, voerden we een uitgebreide

studie uit om de wensen van Europal te vertalen naar oplossingen

“We namen bij Europal alles van a tot z voor onze rekening: van bordenbouw,

busbaraansluitingen, de middenspanningscabine en toevoerkabels over

energievoorzieningen in de loods tot verlichting”, zegt Geert Steen.

met de gunstigste prijs-kwaliteitsverhouding. We willen onze klanten

immers niet alleen een vlotte en correcte service bieden, maar ook zoveel

mogelijk adviseren met onze technische knowhow. Daarnaast zorgde een

heldere en rechtstreekse communicatielijn – zowel met de klant als met de

andere onderaannemers – ervoor dat er kort op de bal kon worden gespeeld

en dat alle deadlines gehaald werden. Onze projectleiders deinzen niet

terug voor een uitdaging en hanteren steevast een rechttoe-rechtaanaanpak.

Het Europal-project werd met andere woorden afgewerkt in

de geest van ons familiebedrijf, want we konden er al onze expertise en

flexibiliteit demonstreren.” ❚

STEEN ELEKTRICITEIT

De Arend 5

8210 Zedelgem

T +32 (0475 73 58 77

E geert@elektriciteit-steen.be

W www.elektriciteit-steen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 159


Metos

Genstesteenweg 518A

9300 Aalst

T +32 78 05 01 00

E metos.belgium@metos.be

www.metos.com

SPICING UP PROFESSIONAL KITCHENPROJECT SINCE 1922


METOS

KEUKENSPECIALIST CREËERT EETBELEVING OP MAAT

Een eetbeleving op maat van elk bedrijf. Daar tekent Metos voor. De keukenspecialist voorzag het kantoorgebouw van UCB Pharma in Eigenbrakel

van een tailormade keuken en zelfbedieningsrestaurant, volledig ingericht volgens de wensen van de klant.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Metos

In het zelfbedieningsrestaurant biedt UCB Pharma zijn medewerkers de mogelijkheid om te kiezen tussen een

uitgebreid assortiment van koude en warme maaltijden en broodjes.

Het keukenconcept werd in nauw overleg met het

bedrijf en het ontwerpbureau uitgewerkt.

Metos is marktleider in de Benelux in het ontwerpen

en installeren van intelligente, professionele

keukens. De firma maakt deel uit van

de Italiaanse Aligroup, een van de meest gediversifieerde

wereldleiders in de foodservice

equipment industry. Kwaliteit en efficiëntie staan

bovenaan de prioriteitenlijst van Metos. “Als

bedrijf van de Aligroup beschikken wij over het

grote voordeel dat we ons rechtstreeks kunnen

bevoorraden met de hoogste kwaliteit en beste

merken, waardoor het traject naar de eindklant

aan de laagst mogelijke kosten en op de meest

efficiënte manier gerealiseerd kan worden. Het

merk- en productportfolio van de Aligroup is zo

groot dat de wens van elke klant werkelijkheid

wordt”, klinkt het bij de keukenspecialist.

GEVARIEERD VOEDINGSAANBOD

Dat ondervonden ze aan den lijve bij UCB

Pharma, een biofarmaceutisch bedrijf dat voor

zijn kantoor in Eigenbrakel een keuken en zelfbedieningsrestaurant

liet ontwerpen en installeren

door Metos. Concreet omvatte de opdracht

de installatie van de keuken- en wasapparatuur,

“Wij hebben het voordeel dat we ons

rechtstreeks kunnen bevoorraden met

de hoogste kwaliteit en beste merken

de zelfbedieningsapparatuur en de koffiehoek.

De keuken heeft een capaciteit van 450 zitplaatsen.

UCB biedt zijn medewerkers de mogelijkheid

om te kiezen tussen een uitgebreid

assortiment van koude en warme maaltijden en

broodjes, ook om mee te nemen. De keuken laat

een gevarieerd voedingsaanbod toe, van salades

en sandwiches tot soepen en pizza’s.

SAMENWERKING

Bij de ontwikkeling van een nieuwe keuken vertrekt

Metos steevast van een doorgedreven begrip van

de klant en diens activiteiten en werkomgeving.

Tijdens verschillende bijeenkomsten met de mede-

werkers van UCB Pharma werd het keukenconcept

op maat uitgewerkt, in nauwe samenwerking met

het ontwerpbureau. Op basis van de plannen en

technische fiches kwam Metos tot een eindproject

van superieure kwaliteit. ❚

METOS

Gentsesteenweg 518A

9300 Aalst

T +32 (0)78 05 01 00

E metos.belgium@metos.be

W www.metos.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 161


RENSON

Natuurlijke ventilatie en zonwering:

DÉ SLEUTEL TOT GEZOND EN

COMFORTABEL BINNENKLIMAAT

“Een duurzame samenleving, gedreven door innovatie en met oog voor gezond leven en werken voor iedereen: daar ligt de sleutel van het

succes om onze economie er weer helemaal bovenop te helpen.” Aan het woord is Paul Renson, CEO van het gelijknamige bedrijf, dat met zijn

innovatieve oplossingen voluit inzet op gezond wonen. Voor de bedrijfsleider is het de uitdaging van de toekomst om de mens opnieuw dichter

bij de natuur te brengen. Net dat doet Renson door de natuurelementen (zon, licht, lucht) slim in te zetten in het bouwproces.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Renson

Iedereen wil vandaag grote ramen met veel natuurlijk licht binnenshuis, en

dat terwijl de klimaatopwarming voor steeds meer warme dagen en hittegolven

per jaar zorgt. De binnentemperatuur onder controle houden, is dan ook de

absolute prioriteit om oververhitting te vermijden. Een energieverslindende

airco is niet de enige oplossing. Integendeel: die draagt zelfs nog bij aan de

stijgende CO 2

-uitstoot. Renson engageert zich op dat vlak met een slimme

totaaloplossing voor passief en duurzaam ‘koelen’ dankzij de combinatie

van buitenzonwering en ‘nightcooling’. Daglicht beheren met dynamische

en windbestendige doekzonwering zoals de Fixscreen van Renson is een

eerste stap in de goede richting. Het is ook de meest efficiënte oplossing om

te voorkomen dat het binnen snel opwarmt, want buitenzonwering houdt

de zonnestralen tegen nog voor die de kans krijgen om het glas te bereiken.

Grotere stromen frissere buitenlucht – via inbraakveilige raamroosters of

klapluiken, vast verwerkt in het frame van de ramen – kunnen er ‘s nachts op

hun beurt voor zorgen dat het binnen afkoelt.

Voor Gare Maritime op de Brusselse Tour & Taxis-site ontwikkelde Renson

windvaste doekzonwering op maat voor de omvangrijke raampartijen.

Die voorkomen op een natuurlijke manier oververhitting in de kantoren.

GEZOND LEREN EN WERKEN

Niet alleen thuis, maar ook op kantoor is een gezond binnenklimaat essentieel.

Voor Gare Maritime op de Brusselse Tour & Taxis-site ontwikkelde Renson

windvaste doekzonwering op maat voor de omvangrijke raampartijen. Die

voorkomen op een natuurlijke manier oververhitting binnen. Ook in scholen is

bewezen dat de binnenluchtkwaliteit het concentratievermogen en dus tevens

de prestaties van de leerlingen beïnvloedt. Dat weten ze ook in basisschool

Sancta Maria in Gentbrugge, waar dankzij de Invisivent-raamverluchtingen

en Healthconnectoren van Renson – die continu het CO 2

-gehalte monitoren

en op basis daarvan het afvoerdebiet van de vervuilde binnenlucht regelen

de klaslokalen altijd verzekerd zijn van frisse lucht. ❚

RENSON

Dankzij Renson zijn de klaslokalen van basisschool Sancta Maria altijd

zeker van verse lucht. Nachtkoeling via raamroosters zorgt mee voor

een aangename binnentemperatuur overdag.

Maalbeekstraat 10

8970 Waregem

T +32 (0)56 30 30 00

E info@renson.be

W www.renson.eu

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU TEUGELS

“TOPOGRAFISCH MEETWERK IS EEN VAK APART”

Weinig disciplines die de laatste jaren zo geëvolueerd zijn als de landmeetkunde. De digitaliseringsgolf in de bouw vergt een drastische

aanpassing qua werkwijze en projectbenadering. Ook Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels ontsnapt er niet aan, al hoeft dat zeker niet

meteen slecht nieuws te betekenen: “Het gros van de aannemers beseft maar al te goed dat topografisch meetwerk niet voor iedereen is

weggelegd en dat het inschakelen van een specialist ter zake zeker geen overbodige luxe is.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels

Al meer dan 45 jaar is Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels een

absolute referentie op het vlak van landmeetkundige en topografische

werken. Sinds de onderneming in 1973 werd opgericht door Dirk Teugels,

is ze uitgegroeid tot een belangrijke speler in het uitzetten van gebouwen,

het opmeten van terreinen en gebouwen voor architecten, aannemers en

particulieren, het uitzetten van trein-, tram- en tgv-sporen en het opmaken

van plaatsbeschrijvingen voor en na de werken. “Dat de meeste klanten ons

telkens opnieuw inschakelen, bewijst dat we goed en kwalitatief werk doen

en afleveren”, zegt landmeter-expert Steven Buytaert, die het bedrijf samen

met Bart en Stijn Teugels runt.

Steven Buytaert: “Wat uitgezet wordt op het terrein, wordt telkens gecontroleerd

op kantoor. Dit om eventuele meetfouten alsnog te onderscheppen.”

Totaalstations, 3D-scanners of zelfs drones: ook bij Landmeetkunde &

Expertisebureau Teugels maken ze inmiddels deel uit van de dagelijkse werking.

“Je moet kunnen meedenken

met de aannemer en flexibel

kunnen zijn, en dat vergt

knowhow en ervaring”

NAUWKEURIGHEID ALS HOOGSTE GOED

Totaalstations, 3D-scanners of zelfs drones: ook bij Landmeetkunde & Expertisebureau

Teugels maken ze inmiddels deel uit van de dagelijkse werking. “Hoewel

je zulke toestellen in feite alleen kan bedienen, vaardigen we toch steeds een

tweekoppig team af. Dat werkt nog steeds het snelst en efficiëntst, merken

we. Wat uitgezet wordt op het terrein, wordt telkens gecontroleerd op kantoor.

Dit om eventuele meetfouten alsnog te onderscheppen, want ze kunnen grote

gevolgen hebben. We hechten dan ook veel belang aan het dubbelchecken

en controleren van de uitgezette gegevens”, benadrukt Steven Buytaert. “Topografisch

meetwerk is een vak apart, waarbij nauwkeurigheid het hoogste goed

is, zeker nu er steeds meer in prefab wordt gewerkt en de toleranties nog kleiner

zijn. Kortom: je moet kunnen meedenken met de aannemer en flexibel kunnen

zijn, en dat vergt knowhow en ervaring. Gelukkig stellen de meeste aannemers

onze expertise sterk op prijs!” ❚

LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBURO TEUGELS

Parklaan 60

9140 Temse

T +32 (0)3 771 20 54

F +32 (0)3 771 02 66

E landmeter@teugels.eu

W www.teugels.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 165


TROX BELGIUM

De TROX Air Purifier komt als geroepen, zeker in kantoren, schoolgebouwen, winkels, horecazaken en andere ruimtes waar de ventilatie te wensen overlaat.

PERFORMANTE LUCHTZUIVERAAR

reduceert risico op coronabesmetting

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is ventileren meer dan ooit het devies, zeker in gebouwen waar meerdere personen

samenkomen. Nu de koude wintermaanden voor de deur staan, is er nood aan andere oplossingen dan het klassieke open raam, dat an sich

ook al niet volstaat om infecties uit te sluiten. Daarom introduceerde TROX een gloednieuwe Air Purifier, die de binnenlucht grondig reinigt.

De performante standalone-unit filtert maar liefst 99,95 % van alle aerosolen in gesloten ruimtes en dringt het risico op een eventuele

coronabesmetting dus sterk terug.

Tekst Tim Janssens | Beeld TROX - Compassionate Eye Foundation

We kunnen er niet omheen: 2020 zal voor eeuwig

en altijd geassocieerd worden met corona. Het

virus verspreidt zich razendsnel en veroorzaakte in

een mum van tijd een heuse pandemie, die ons

tot op de dag van vandaag in haar greep houdt.

COVID-19 wordt voornamelijk overgedragen via

het inademen van vloeibare microdruppels die

viruspartikels bevatten. Praten, hoesten, niezen of

zelfs gewoon diep uitademen kunnen volstaan om

een medemens te besmetten. Die microdruppels –

ook wel aerosolen genoemd – kunnen urenlang

in de binnenlucht zweven, al blijkt uit onderzoek

dat 2 minuten al volstaan voor een potentiële

besmetting. Het is dan ook zaak om vervuilde

binnenlucht zo snel en efficiënt mogelijk te verdrijven

en op die manier het risico op infectie te

minimaliseren. Vandaar dat de continue toevoer

van frisse lucht cruciaal is voor ieders gezondheid.

DUBBELE BESCHERMINGSGORDEL

Een open raam volstaat echter niet om voldoende

‘luchtuitwisseling’ te garanderen. Performante

mechanische ventilatie is met andere woorden onmisbaar,

maar daar wringt het schoentje: in heel

wat bestaande gebouwen staat de ventilatie (nog)

niet op punt. “Gelukkig kunnen luchtzuiveraars

met HEPA-filters helpen om de virusbelasting aanzienlijk

te verminderen. Dit type filter kan helaas

niet zomaar in eender welke installatie geïmplementeerd

worden”, klinkt het bij TROX Belgium,

dat zich toespitst op de ontwikkeling, productie

en distributie van componenten en systemen voor

binnenklimaat, brandveiligheid en ventilatie. De

TROX Air Purifier komt dan ook als geroepen,

zeker in kantoren, schoolgebouwen, winkels,

horecazaken en andere ruimtes waar de ventilatie

te wensen overlaat. “De Air Purifier trekt een

dubbele beschermingsgordel op. De aangezogen

lucht gaat eerst door een ePM1 85 %-voorfilter

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TROX BELGIUM

De schone lucht wordt horizontaal uitgeblazen op een hoogte van 2,30 meter.

De aangezogen lucht gaat eerst door een ePM1 85%-voorfilter en vervolgens door

een HEPA H13-filter, die 99,95 % van de aerosolen filtert.

“De luchtzuiveraar heeft een maximale capaciteit van 1.600 m³/h

en garandeert op die manier een efficiënte luchtuitwisseling en

een goede spoeling van de ruimte”

en vervolgens door een HEPA H13-filter, die

99,95 % van de aerosolen filtert. De schone lucht

wordt horizontaal uitgeblazen op een hoogte van

2,30 meter. Deze hoogte is van essentieel belang:

als de gefilterde lucht op een te lage hoogte

in de ruimte wordt geblazen, kan deze nieuwe

luchtstroom de verspreiding van vervuilde lucht

zelfs versterken. Het toestel heeft een maximale

capaciteit van 1.600 m³/h en garandeert op die

manier een efficiënte luchtuitwisseling en een

goede spoeling van de ruimte.”

PLUG AND PLAY

De Air Purifier is een blijver, want ook in het

postcoronatijdperk zal hij zeker zijn nut bewijzen.

Een ander voordeel is het gepatenteerde geluidsreductiesysteem.

Dit unieke concept zorgt er niet

alleen voor dat de Air Purifier erg stil functioneert,

maar vermijdt tevens extra drukverlies. Dit komt

de energie-efficiëntie alleen maar ten goede,

waardoor we een laag energieverbruik kunnen

garanderen. Ook de onderhoudsnood en -kost zijn

minimaal. De luchtzuiveraar geeft zelf een signaal

wanneer de (standaard)filters aan vervanging toe

zijn. Deze filters hebben een vergroot oppervlak,

wat voor een verminderde drukval en een langere

standtijd en levensduur zorgt. “Het is bovendien

een plug and play-toestel, waardoor je dus enkel

de stekker in het stopcontact hoeft te steken

om het systeem aan het werk te zetten en de

binnenlucht te kunnen reinigen. Er is met andere

woorden geen gespecialiseerd personeel nodig

om de Air Purifier te installeren”, benadrukt

TROX. “Kortom: de Air Purifier is breed inzetbaar

en is op die manier een belangrijk extra puzzelstukje

in ons totaalpakket.” ❚

TROX BELGIUM

Paepsemlaan 18G

1070 Brussel

T +32 (0)2 522 07 80

E info@trox.be

W www.trox.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 167


TROX AIR PURIFIER

Veilige

luchtverdeling

boven het hoofd

Kan binnen het uur tot

1.600 m 3 /h

lucht filteren

Zeer stil

door het gebruik van

dubbele geluiddemper

HEPA-Filter H13

filtert meer dan

99,95 %

van alle aerosolen

NIEUW

Efficiënt. Stil. Veilig.

Veilige verspreiding van de gezuiverde lucht boven het hoofd (hoogte 2,3m)

Laag stroomverbruik gegarandeerd door energiezuinige motoren

Plug and clean

Tweetraps filtersysteem met lange standtijd zuivert de lucht voor meer dan 99,95%

Zeer stille werking dankzij gepatenteerde dubbele geluiddemper

Vervuilde lucht in ruimtes ≤100m 2 om de 10 minuten gespoeld

www.trox.be/nl


Splen

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

Uw gevel als visitekaartje voor

de buitenwereld?

Dankzij innovatief maatwerk en totaaloplossingen

met duurzame materialen is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel voor uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of contacteer ons meteen voor

vrijblijvend advies op maat via het gratis nummer

0800 957 22.


SIGN & FACADE

De unieke gevel van het Total-servicestation in Hognoul.

SPRAAKMAKENDE GEVELS

MET EEN MARKANTE IDENTITEIT

Gevels zijn het visitekaartje van een gebouw, luidt het cliché. In het geval van Sign & Facade zijn dit zeker geen loze woorden, want de onderneming

maakte van spraakmakende façades haar corebusiness. Het resultaat: tal van nieuwe gevelconcepten die op esthetisch vlak het verschil maken

en die panden een bijzonder karakter geven.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sign & Facade

Al meer dan dertig jaar manifesteert Sign & Facade – ook gekend als

Splen Gevelbouw – zich als een betrouwbare partner voor de realisatie van

conceptueel interessante gevels. De onderneming ontsproot uit een lichtreclamebedrijf

en kent als geen ander de impact van elk geveldetail. “Onze

groep omvat ook bedrijven die actief zijn op het vlak van lichtreclame en

signalisatie”, aldus sales director Kris Drijvers. “Net dat is onze sterkte:

we zien gevels echt als een totaalplaatje.”

QUASI ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

Creativiteit is het ordewoord bij Sign & Facade. Het ontwikkelde verschillende

nieuwe geveloplossingen omdat het Belgisch aanbod te beperkt bevonden

werd. “We zijn al jarenlang Belgisch marktleider op het vlak van cassettegevels

uit aluminium composietplaat, maar ook gevels uit zink, aluminium

of strekmetaal behoren tot de mogelijkheden, net als façades met een uniek

perforatiepatroon als ‘punch art’”, vertelt Kris Drijvers. “De mogelijkheden zijn

quasi onbeperkt, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.” Dit leverde al

heel wat mooie projecten op, zoals de Barco Campus One in Kortrijk, het Nike

Wings-gebouw in Ham en de nieuwe cleanroom van imec in Leuven.

POPULAIR BIJ AANNEMERS EN ARCHITECTEN

De experts van Sign & Facade beseffen maar al te goed dat een perfecte

technische uitvoering – uiteraard met respect voor het vooropgestelde

budget – cruciaal is om de verwachtingen van de bouwheer en de architect

in te lossen. Geen wonder dat ze steeds vaker gecontacteerd worden

door aannemers die de realisatie van hun gevelprojecten aan hen willen

toevertrouwen. “Vooral het feit dat we het voortouw nemen bij de

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


SIGN & FACADE

Roche in Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium

composietcassettes geplaatst zijn.

Een geslaagde gevelDEsign renovatie bij Belkorn in Diest.

“We voeren niet alleen lichtreclame- en gevelprojecten uit,

maar ook gevelDEsignprojecten waarin we beide specialisaties

combineren tot geïntegreerde totaaloplossingen

conceptontwikkeling en de coördinatie tussen ruwbouw, raamconstructie en

geveltechniek blijkt aan te slaan”, aldus Kris Drijvers. Voorts doen ook heel

wat architecten een beroep op de kennis en kunde van Sign & Facade.

“Wij kunnen hun ideeën in de praktijk brengen door een technisch onderbouwd

en esthetisch performant concept uit te werken. Desgewenst maken

we zelfs een mock-up, zodat er indien nodig nog één en ander kan worden

bijgestuurd. We hanteerden deze werkwijze bijvoorbeeld bij de realisatie van

de nieuwbouw van de Benedenti Groep in Herentals. Het gevelconcept speelt

perfect in op de huidige trend van strakke en smalle façades, waarin diepe

kaderelementen fungeren als decoratief element. Denk ook aan Roche in

Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium composietcassettes

geplaatst zijn die ook nog eens verhinderen dat de bekleding bevuild wordt

door de bovenliggende gevels.”

GEVELDESIGNPROJECTEN

Een andere unieke troef van Sign & Facade zijn de zogenaamde GevelDEsignprojecten.

“We zijn uniek in het landschap van de gevelbouwers en de

lichtreclamebedrijven omdat we zowel innovatieve gevelconcepten als

fraaie lichtreclame aanbieden”, licht Kris Drijvers toe. “We hebben lang een

afzonderlijke marktfocus gehanteerd: als gevelbouwer richtten we ons hoofdzakelijk

op architecten en dus niet rechtstreeks op eindklanten, terwijl we

als lichtreclamebedrijf eerder op retailers en ondernemingen mikten. Beide

specialisaties zijn lang naast elkaar blijven bestaan, maar gaandeweg zijn we

ook GevelDEsignprojecten beginnen uitvoeren, waarin we beide combineren

tot totaaloplossingen voor bedrijven die niet alleen willen investeren in de

esthetiek van hun gevel, maar ook in hun visuele merkidentiteit. Dit resulteert

in markante façades waarbij de branding naadloos geïntegreerd is in het

gevelbeeld. Mooie voorbeelden die de troeven van deze uniek synergie

perfect illustreren, zijn de restaurants van Burger King in België.” ❚

SIGN & FACADE

Sign & Facade ontwikkelt geïntegreerde totaaloplossingen voor bedrijven die

niet alleen willen investeren in de esthetiek van hun gevel, maar ook in hun

visuele merkidentiteit.

Herrestraat 29

3294 Molenstede

T +32 (0)13 35 01 00

E info@sign-facade.be

W www.sign-facade.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 171


KERKSTOEL 2000+

KEMPENSE BETONSPECIALIST VERVAARDIGT

SPECIALE WANDTYPES IN MODERNE PRODUCTIEHAL

Groep Kerkstoel is een naam als een klok in de sector van betonnen prefabelementen en stortklaar beton. Om mee aan de top te blijven,

investeerde dochteronderneming Kerkstoel 2000+ vorig jaar in een nieuwe productiehal. “Op die manier kunnen we speciale wandtypes

produceren zonder het productieniveau onder druk te zetten”, zegt mede-eigenaar en bestuurder Vincent Kerkstoel.

Tekst Liesbeth Verhulst en Jeroen Schreurs |

Beeld Groep Kerkstoel

toe aan die geschiedenis, met name via de uitbouw

van een geautomatiseerde productiehal. In

ruil voor een investering van meer dan 10 miljoen

euro kreeg Kerkstoel een hal van 5000 m 2 , die zich

in dezelfde straat als de huidige vestiging bevindt.

SPECIALE WANDEN PRODUCEREN

“De nieuwe productiehal is erg flexibel en laat ons

toe om speciale wanden op maat te produceren

zonder de overige productie te vertragen”, duidt

Vincent Kerkstoel. “We maken er onze klassieke

dubbele wanden en de geïsoleerde dubbele

wanden nu ook in grotere afmetingen, met hoogtes

tot 3,90 meter. Dat zorgt voor een rendementswinst

op de werven. Daarnaast kunnen we de wanden

met een zichtstructuur vervaardigen (bijvoorbeeld

met een plankenmotief). Dankzij de nieuwe

productiehal hebben we ook nieuwe producten

aan ons assortiment kunnen toevoegen, namelijk

massieve wanden en sandwichpanelen.”

In die nieuwe fabriek koos Kerkstoel voor een

hoge graad van automatisering en robotisering.

Zo worden de stalen profielen bijvoorbeeld niet

alleen bekist, maar ook ontkist door een robot.

TOTAALOPLOSSING

“Dankzij onze nieuwe producten kunnen we

de klant een totaaloplossing aanbieden”, zegt

Kerkstoel. “Elk type wand heeft zijn specifieke

voordeel, en het is net door de juiste combinatie

dat je een bouwproject kan optimaliseren qua snelheid,

kwaliteit en kostprijs, en dat op een moment

dat er een tekort is aan geschoolde medewerkers

zoals ijzervlechters en bekisters.”

In zijn nieuwe fabriek koos Kerkstoel voor een hoge graad van automatisering en robotisering.

Kerkstoel 2000+ behoort vandaag tot de Europese

marktleiders in prefabbeton. Het bedrijf heeft zich

gespecialiseerd in de productie van betonnen vloerplaten

(of predallen) en dubbele wanden. Die verschijnen

in tal van toepassingen, van eenvoudige

woningen tot complexe ziekenhuizen. Het huidige

succesverhaal startte al in het jaar 1900, toen

Leonard Kerkstoel in Heist-op-den-Berg een bouwmaterialenzaak

uit de grond stampte. Vorig jaar

voegde het Kempense bedrijf een nieuwe mijlpaal

“De geïsoleerde holle wanden – of ‘comfortwanden’,

zoals wij ze noemen – vinden hun oorsprong in de

toenemende vraag naar duurzaamheid. Het is een

product waarin we erg geloven, omdat je op een

snelle en propere manier energiezuinig kan bouwen.

Massieve wanden dragen dan weer bij tot de bouwsnelheid,

aangezien ze niet meer hoeven te worden

opgevuld. Met de sandwichpanelen richten we onze

pijlen op de industriebouw.”

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


KERKSTOEL 2000+

Groep Kerkstoel is een naam als een klok in de sector van betonnen prefabelementen en stortklaar beton. (Beeld: Juan Wyns)

“Elk type wand heeft zijn specifieke voordeel, en het is net door

de juiste combinatie dat je een bouwproject kan optimaliseren

qua snelheid, kwaliteit en kostprijs”

ROL VAN BETEKENIS

Wat brengt de toekomst voor het bedrijf? “Wij

willen vooral verder groeien op het vlak van

efficiëntie en in de toegevoegde waarde die we

onze klanten bieden”, zegt Kerkstoel. “Op de korte

en middellange termijn willen we ons verder

specialiseren in de betonnen wanden, als aanvulling

op de vloerplaten die we al decennialang maken.”

“Onze klant is de aannemer zelf, in binnen- en

buitenland”, aldus Kerkstoel. “Zij gebruiken onze

producten vooral vanwege de kwaliteit en de

efficiëntie. Dankzij de nieuwe productiehal en de

uitbreiding van ons productgamma kunnen we

onze klanten breder en voor meer types ondersteunen.

De coronacrisis is uiteraard een onvoorziene

gebeurtenis, maar we zijn ervan overtuigd

dat wij dankzij onze flexibiliteit en specialisatie, in

combinatie met de kernwaarden van ons familiebedrijf

– betrokkenheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid

– een rol van betekenis kunnen spelen in

de Belgische bouwsector en daarbuiten.” ❚

KERKSTOEL 2000+

Vincent Kerkstoel: “Voortaan kunnen we elementen in grotere afmetingen aanbieden. Dat zorgt voor een

rendementswinst op de werven.” (Beeld: Juan Wyns)

Industrieweg 11

2280 Grobbendonk

T +32 (0)14 50 00 31

E info@kerkstoel.be

W www.kerkstoel2000.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 173


Dubbele wanden

Massieve wanden

Comfort wanden

Sandwichpanelen

Ontdek de prefab betonnen wanden van Kerkstoel

www.kerkstoel2000.be


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk

Industrielaan 4, 9900 Eeklo

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77

info@votquennefoundations.be

info@lameireft.be

www.votquennefoundations.be

www.lameireft.be


LAMEIRE FUTURE FOUNDATION TECHNICS

GESOFISTICEERDE FUNDERINGSTECHNIEKEN

VOOR PRESTIGIEUZE ENSOR TOWERS

Fraaie architectuur, adembenemende uitzichten, een torenhoge afwerkingsgraad …: de Ensor Towers worden letterlijk en figuurlijk het

nieuwe hoogtepunt van Oostende. Als twee iconische landmarks op de prestigieuze Oosteroever zullen ze deze langverwachte ‘wijk aan

het water’ een grootstedelijke allure geven. Om de rijzige torenvolumes te kunnen bouwen, was er echter een vernuftige combinatie van

verschillende funderingsoplossingen nodig. Een kolfje naar de hand van Lameire Future Foundation Technics (onderdeel van de 2Fund-groep),

dat er haast al zijn beproefde technieken kon toepassen en op die manier zijn ruime expertise kon demonstreren.

Tekst Tim Janssens | Beeld Lameire Future Foundation Technics

Lameire Future Foundation Technics moest voor de bouw van de tweede Ensor Tower een grote variëteit aan funderingstechnieken toepassen.

‘Perfectie ontstaat wanneer licht en kleur met elkaar versmelten’, zei het

Oostendse kunsticoon James Ensor ooit. Het is het leidmotief bij de realisatie van

de Ensor Towers, die respectievelijk 109 en 97 appartementen zullen herbergen.

Net als de schilderijen van de Brits-Belgische grootmeester kunnen de torens

bogen op een beeldbepalende esthetiek, die perfect past bij de andere stijlvolle

ontwikkelingen van Versluys Groep op de fraaie Oosteroever. De Ensor Towers

zullen een onuitwisbare stempel drukken op de Oostendse skyline, terwijl de

bewoners van prachtige uitzichten op de zee, de kustlijn, het stadscentrum, het

hinterland, de haven en/of het nieuwe Ensor Park kunnen genieten. Grote raampartijen,

riante living-outdoorterrassen en een doordachte ruimtelijke indeling

staan garant voor een ongekend wooncomfort. Dankzij verschillende afwerkingsgraden

en interieuropties kunnen de bewoners hun appartement of penthouse

volledig personaliseren. Het mag duidelijk zijn: de Ensor Towers zijn samen met

naburige realisaties als Baelskaai 12 de nieuwe blikvangers van de Belgische kust.

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


LAMEIRE FUTURE FOUNDATION TECHNICS

COMBINATIE VAN TECHNIEKEN

De eerste Ensor Tower is intussen zo goed als klaar, maar de tweede moet

nog gebouwd worden. Lameire Future Foundation Technics voerde afgelopen

lente de complexe funderingswerken uit. “Aangezien er al heel wat andere

gebouwen opgetrokken zijn op de Oosteroever en de wanden verschillende

belastingen te verduren zullen krijgen, moesten we er een grote variëteit aan

funderingstechnieken toepassen”, legt gedelegeerd bestuurder Yves Lameire

uit. “De binnenzijde van de toren zal op 98 verbuisde boorpalen met een

diameter van 52 cm en een diepte van 21,5 meter rusten, en de contouren

van de toren op een secanspalenwand. Voor de beschoeiing van de kelders

hebben we 100 lm secanspalen met een diameter van 52 cm en een diepte

van 21 meter, 140 lm CSM-wanden met een diepte van 17 en 21 meter en een

tijdelijke damwand van 29 lm (AZ 18) geplaatst. De tijdelijke damwand was

nodig om de transporten naar de eerste toren en de andere gebouwen in de

nabije omgeving mogelijk te maken, vermits heel de werfzone is uitgegraven

en er dus geen plaats is om materialen en machines te stockeren – er wordt

altijd een stapje verder gedacht in functie van toekomstige fases. Tot slot

hebben we onderaan de bouwput nog 99 micropalen (30 T) geboord, die

als trekanker fungeren.”

“Vooral de diepte was een uitdaging, want 21 meter is bijna de

maximumcapaciteit van onze grootste machine”, zegt Yves Lameire.

“De uitvoeringstermijn was

zeer strikt, dus het was

zaak om de verschillende

funderingstechnieken

simultaan uit te voeren

HUZARENSTUKJE TIJDENS LOCKDOWN

“Vooral de diepte was een uitdaging, want 21 meter is bijna de maximumcapaciteit

van onze grootste machine”, zegt Yves Lameire. “Aangezien

we een zeer goede relatie hebben met Groep Versluys, al veel andere

funderingswerken op de Oosteroever hebben uitgevoerd en als een van

de weinige specialisten het benodigde materieel en de vereiste expertise

in huis hebben om zulke veelzijdige opdrachten uit te voeren, waren we

de geknipte partij voor deze bijzondere klus. De uitvoeringstermijn was

zeer strikt, dus het was zaak om de verschillende funderingstechnieken

simultaan uit te voeren. Een huzarenstukje op het vlak van logistieke

organisatie en coördinatie, temeer omdat we de werken hebben uitgevoerd

tijdens de ‘lockdown’ en dus rekening moesten houden met extra

veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Gelukkig is dat net onze sterkte

en is alles vlekkeloos verlopen!” ❚

LAMEIRE FUTURE FOUNDATIONS TECHNICS

De binnenzijde van de toren zal op 98 verbuisde boorpalen met een diameter

van 52 cm en een diepte van 21,5 meter rusten, en de contouren van de toren

op een secanspalenwand.

Industrielaan 4

9900 Eeklo

T +32 (0)9 379 72 77

E info@lameireft.be

W www.lameireft.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 177


DE POORTER ALUMINIUM

BELGISCH ALUMINIUMSCHRIJNWERK VAN A TOT Z

Sinds dit jaar is de productie-eenheid van De Poorter Aluminium opnieuw gevestigd in België en zijn alle afdelingen en diensten van het bedrijf

gecentraliseerd onder één dak. Een mijlpaal voor de producent van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen in aluminium, die zijn profielen

zelf ontwikkelt onder de merknaam Alu-One. “Door resoluut te kiezen voor verticale integratie kunnen we onze werking optimaliseren”,

benadrukt zaakvoerder Jan De Poorter.

Tekst Tim Janssens | Beeld De Poorter Aluminium

De Poorter Aluminium zet fors in op de ontwikkeling van eigen aluminiumprofielen (Alu-One).

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DE POORTER ALUMINIUM

De Poorter Aluminium opereert sinds dit jaar opnieuw volledig vanuit eigen land. “Een strategische keuze die gebaseerd is op de tijdsgeest”, aldus zaakvoerder Jan De Poorter.

“Verticale integratie was het sleutelwoord

bij de verhuis van onze productie-eenheid”

“We houden alles van a tot z in eigen hand”,

benadrukt Jan De Poorter.

Aluminiumproducten op basis van een ruime technische

kennis en jarenlange ervaring: dat is de

corebusiness van De Poorter Aluminium. Het bedrijf

bracht zijn productie-eenheid in 2011 over naar

Roemenië, maar opereert sinds dit jaar opnieuw volledig

vanuit eigen land. “Een strategische keuze

die gebaseerd is op de tijdsgeest, want Belgische ondernemingen

met een sterke lokale verankering zijn

deze dagen een echt kwaliteitslabel”, zegt zaakvoerder

Jan De Poorter, die de firma in 2003 oprichtte.

VERTICALE INTEGRATIE

De verhuis van de productie-eenheid brengt

enkele belangrijke voordelen met zich mee. “Onze

producten, diensten en afdelingen zijn niet langer

verspreid over diverse locaties, wat onze werking

zeker ten goede zal komen. Verticale integratie

was het sleutelwoord. Ontwikkelen, inrollen,

assembleren, lakken, frezen, boren …: alles gebeurt

voortaan onder één dak, en dat vlak bij onze afzetmarkt

(lees: België en Noord-Frankrijk). Dit maakt

dat onze CO 2

-impact een pak lager zal uitvallen.

De hogere loonkost compenseren we dan weer

met het wegvallen van de transportkosten”, aldus

Jan De Poorter, die fors inzet op de ontwikkeling

van eigen aluminiumprofielen (Alu-One). “Het

verruimt onze knowhow, bevordert de kwaliteit

van ons werk en zorgt voor kortere levertermijnen

omdat we van a tot z alles in eigen hand houden,

wat ons dan weer een competitievere marktpositie

oplevert. We merken dat dit sterk op prijs wordt

gesteld. De coronacrisis heeft het positieve effect

van onze centralisatie een beetje getemperd,

maar vanaf volgend jaar zullen we hier zeker de

vruchten van plukken!” ❚

DE POORTER ALUMINIUM BV

Gentstraat 58 B

8760 Meulebeke

T +32 (0)51 65 85 97

E info@de-poorter.com

W www.de-poorter.eu

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 179


TLS DUYCK

3D-GESTUURDE NIVELLERING EN

TOPOGRAFIE IN ÉÉN TOTAALPAKKET

Nivelleringswerken zijn des te nauwkeuriger wanneer 3D-gestuurde machines ze uitvoeren. Bij TLS Duyck kunnen aannemers rekenen

op een totaalpakket. Van de opmetingen en het opmaken van het 3D-model tot de eigenlijke uitvoering op de werf en de controle achteraf:

de firma van landmeter Pieter Duyck doet alles in eigen beheer. Het resultaat: een uiterst precieze nivellering.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld TLS Duyck

Voor die uitvoering beschikt TLS Duyck over twee nivelleringsdozers, de

Komatsu D37-ex en de D37-px, die voorzien zijn van het geautomatiseerde

3D-UTS-sturingssysteem van Trimble. Daarnaast beschikt de firma over een

3D-gestuurde rupsschranklader voor het fijnere nivelleringswerk. “Deze

laatste machine zetten we voornamelijk in op kleinere sites of werven waar

een beperkte toegankelijkheid een rol speelt. Aangezien ze uitgerust is met

rubberen rupsen, kan ze perfect op bestaande sporen rijden zonder ze te

beschadigen”, legt Pieter Duyck uit. “Ook in drukkere stadskernen is deze

machine makkelijk inzetbaar.”

Nivelleringswerken zijn des te nauwkeuriger wanneer 3D-gestuurde machines ze

uitvoeren. TLS Duyck kan 3D-nivelleringswerken naadloos uitvoeren.

TLS Duyck is in 2017 ontstaan uit de firma Landmeetkunde Duyck, die al

jarenlang thuis is in topografische werken in de sector van de bouw en spoorbouw.

“TLS Duyck verenigt onze kennis en ervaring in landmeetkunde met

onze passie voor machines, werktuigen en technologie”, vertelt oprichter

en beëdigd landmeter Pieter Duyck. “Het uitvoeren van 3D-gestuurde

nivelleringswerken is een uitdagende aanvulling voor ons kantoor en zorgt

voor een nog betere dienstverlening aan onze klanten.”

De 3D-gestuurde rupsschranklader van TLS Duyck kan perfect over sporen rijden

zonder ze te beschadigen.

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


TLS DUYCK

“TLS Duyck verenigt onze kennis en ervaring in landmeetkunde met onze passie voor machines, werktuigen en technologie”, aldus oprichter Pieter Duyck.

“3D-sturing is cruciaal voor

de verdere wegenis- of

spooropbouw”

UITERST NAUWKEURIG

Het grote voordeel van een 3D-gestuurde machine is de nauwkeurigheid.

De machine volgt het vooraf uitgetekende 3D-model, en dat tot op de

millimeter. Pieter Duyck: “3D-sturing is veel nauwkeuriger dan gps-sturing,

wat zorgt voor een uiterst precieze nivellering – cruciaal voor de verdere

wegenis- of spooropbouw.”

TOTAALPAKKET

Van de opmaak van het referentiesysteem over het opmeten en ontwerpen

tot het uitzetten en uitvoeren van de nivelleringswerken: TLS Duyck kan

alle nodige topografische handelingen voor zijn rekening nemen. Dat wordt

ervaren als een grote troef. “Aanpassingen aan modellen kunnen door ons

makkelijk doorgevoerd worden, waardoor we perfect nauwkeurig werk

kunnen afleveren”, gaat Pieter Duyck verder. “Onze machinisten hebben

een topografische achtergrond en kunnen te allen tijde controles uitvoeren.

Ook as-builtplannen kunnen na uitvoering van de werken, indien gewenst,

onmiddellijk opgemaakt worden. Dat we de volledige controle hebben op

de uitvoering, is zowel voor ons als onze klant een grote meerwaarde.”

FLEXIBILITEIT

TLS Duyck is een jonge onderneming, maar draagt de jarenlange ervaring

van het landmeetkundig bedrijf met zich mee. “Door de uitbreiding van onze

activiteiten in de spoorbouw hebben we onze flexibiliteit verder versterkt. We

zijn dag en nacht beschikbaar, ook in de weekends. Alles om onze klanten zo

goed mogelijk van dienst te kunnen zijn”, besluit Pieter Duyck. ❚

TLS DUYCK

Vagevuurstraat 31

8750 Wingene

T +32 (0)477 39 30 65

E info@tlsduyck.be

W www.tlsduyck.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 181


GEVELPROJECT

FLEXIBILITEIT TROEF

bij West-Vlaamse gevelspecialist

Moderne, duurzame en betaalbare gevels zijn de corebusiness van Gevelproject. Met bouwprofessionals als voornaamste klanten draagt de

firma uit Kuurne flexibiliteit en open communicatie hoog in het vaandel. De gevelspecialist kan dan ook enkele gedegen referenties voorleggen,

zoals de nieuwe afdeling cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en het Wintercircus in Gent.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Gevelproject

Ook op dit project voor Timmer- en schrijnwerken Sammy Darraz in Waregem drukte Gevelproject zijn stempel.

Gevelproject is anderhalf jaar geleden ontstaan uit Stuca Project, een stukadoorsbedrijf

dat gespecialiseerd is in binnenbepleistering en schilderwerken.

Gevelproject legt zich toe op gevelbepleistering, -isolatie en schilderwerken,

met een specialisatie in crepi. “Crepi verleent het gebouw een strakke en

moderne look. Het werkt zeer isolerend en verkleint bijgevolg de ecologische

footprint van elk gebouw. Tel daar nog de korte uitvoeringstermijn en de

onderhoudsvriendelijkheid bij en je begrijpt waarom wij crepi aanprijzen

als gevelbekleding”, aldus zaakvoerder Gregory Veys. Ook een bekleding in

steenstrips behoort tot de mogelijkheden.

TOTAALPAKKET

“Klanten kunnen bij ons terecht voor een totaalpakket: gevelisolatie en

-bekleding, geplaatst door ervaren vakmensen”, benadrukt Gregory Veys.

“Onze visie is afgestemd op de wensen van de klant. Flexibiliteit is onze

grootste troef, naast korte communicatielijnen en onze service na verkoop.

We kunnen zeer kort op de bal spelen.”

Ook het bedrijfsgebouw van 100% Light in Roeselare werd bekleed

door Gevelproject.

182 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


GEVELPROJECT

“Ons bedrijf kent een

exponentiële groei en is

ondertussen een gevestigde

waarde op de markt”

De nieuwe afdeling cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge is uitgerust met

rotswolisolatie en zwarte gevelbepleistering.

BEWEZEN VAKMANSCHAP

Gevelproject is een jong bedrijf, maar heeft zijn vakmanschap al meer dan

bewezen. Voor de afdeling cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge plaatste

het de isolatie en zwarte gevelbepleistering. “De isolatie is uitgevoerd met

rotswolpanelen. De correcte plaatsing van dit zachte isolatiemateriaal vergt

de nodige kennis en ervaring”, aldus Gregory Veys. Sinds eind oktober is

Gevelproject ook aan de slag aan het Wintercircus in Gent. Het historische

gebouw wordt omgetoverd tot een kantoorgebouw, met ruimte voor een

concertzaal, horeca en retail. “Dit bijzondere project heeft heel wat voorbereiding

gevergd”, vertelt Gregory Veys. “De gevel is opgebouwd uit verschillende

stukken oud en nieuw metselwerk. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat

het isolatiemateriaal perfect uitgelijnd is.” Verder bekleedde Gevelproject al

tal van particuliere woningen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen.

Het bedrijf kent een exponentiële groei en is ondertussen een gevestigde

waarde op de markt. Dankzij gedegen vakkennis biedt Gevelproject kwalitatieve

gevels aan competitieve prijzen. ❚

GEVELPROJECT

Noordlaan 29/25

8520 Kuurne

T + 32 (0)56 98 07 06

E info@gevelproject.be

W www.gevelproject.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 183


BE-CERT

BE-CERT ZET GROTE STAP

NAAR DIGITALE DIENSTVERLENING EN

INFORMATIEVERSTREKKING VOOR CERTIFICATIE

2020 is het jaar van de digitalisering geworden voor BE-CERT. Het certificatieorganisme voor stortklaar beton, mortel, bouwkalk en de

bijbehorende grondstoffen lanceerde immers een nieuw Extranet om het certificatieproces voortaan nog sneller en efficiënter te laten

verlopen. Bovendien is BE-CERT nauw betrokken bij de ontwikkeling van een algemeen Belgisch platform voor gecertificeerde producten,

waarvan de eerste fase intussen uitgerold wordt. “Een grote stap vooruit, want alle productgegevens worden binnenkort op een zeer

gebruiksvriendelijke manier online aangeboden”, vertelt directeur Caroline Ladang.

Tekst Tim Janssens | Beeld BE-CERT

Het nieuwe BE-CERT Extranet werd begin dit jaar geïntroduceerd en was meteen een schot in de roos.

“Bij BE-CERT spitsen we ons niet alleen toe op de CE-markering, maar ook

op de vrijwillige merken zoals het BENOR-merk. In het kader daarvan kregen

we van overheden en andere gebruikers al geruime tijd de vraag om veel

meer informatie digitaal beschikbaar te stellen. Ook de communicatie met

de producenten – de eigenlijke certificaathouders – was aan vernieuwing

toe, want voordien verliep alles via de papieren weg. Als je weet dat we

op jaarbasis meer dan tweeduizend certificaten aanmaken en verdelen, om

ze nadien dan ook nog eens elk jaar te hernieuwen, dan is een digitaal

platform geen overbodige luxe. Vandaar het idee om een nieuw Extranet

te lanceren (https://extranet.be-cert.be), waar gebruikers snel en efficiënt

allerhande info kunnen raadplegen en producenten hun (geactualiseerde)

certificaten kunnen downloaden. Dit zorgt voor een kleinere administratieve

last en een snellere, nauwkeurigere werking”, legt Caroline Ladang uit.

BE-CERT spitst zich niet alleen toe op de CE-markering, maar ook op de vrijwillige

merken zoals het BENOR-merk.

184 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


BE-CERT

“Het is de bedoeling dat

de administratieve ‘flow’

die certificatie met zich

meebrengt zo snel mogelijk

volledig digitaal verloopt”

HANDIG, BETROUWBAAR EN OVERZICHTELIJK

Het nieuwe BE-CERT Extranet werd begin dit jaar geïntroduceerd en was

meteen een schot in de roos. “Architecten en aannemers kunnen bepaalde

zaken nu op een betrouwbare manier natrekken en waardevolle informatie

veel overzichtelijker raadplegen. Tot voor kort stelden we noodgedwongen

pdf-lijsten op met gecertificeerde producten en certificaathouders. Dat

was omslachtig, want voor elke kleine wijziging moesten we een nieuwe

lijst opstellen en publiceren. De gegevens komen nu rechtstreeks uit onze

databank, waardoor ze altijd online up-to-date zijn. Bovendien beschikt ons

nieuwe Extranet over een handige zoekfunctie. Voorts zijn alle reglementen

hier ook beschikbaar, gerangschikt per sector. De meerwaarde daarvan is

zeker niet te onderschatten”, benadrukt Caroline Ladang, die tegelijk aangeeft

dat er nog ruimte is voor optimalisatie. “Zo zijn de certificaten van

producenten, die tot nog toe enkel te raadplegen waren via het ‘private

gedeelte’, ook beschikbaar geworden voor het brede publiek, zoals in het

buitenland al de norm is. In de toekomst zullen producenten via hun eigen

account ook facturen en inspectieverslagen kunnen raadplegen. Het is

alleszins de bedoeling dat de administratieve ‘flow’ die certificatie met zich

meebrengt zo snel mogelijk volledig digitaal verloopt.”

Op het nieuwe Extranet kunnen gebruikers snel en efficiënt allerlei info raadplegen

en kunnen producenten hun (geactualiseerde) certificaten downloaden.

OVERKOEPELENDE DATABANK

Het nieuwe Extranet was voor BE-CERT een ideale opstap naar het algemene

Belgische platform voor gecertificeerde producten, dat eveneens in de loop

van dit jaar tot ontwikkeling kwam. “Deze overkoepelende databank is voortgevloeid

uit een samenwerking tussen BUCP en verschillende merkeigenaars,

waaronder vzw BENOR, BUtgb en COPRO. Ook BE-CERT is bij het project

betrokken en werkt er actief aan mee. Het doel: productinformatie via

één enkel platform ter beschikking stellen van alle geïnteresseerden”, legt

Caroline Ladang uit. “De gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van de

databanken van certificatie-instellingen en zijn dus te allen tijde actueel.

Ook ons nieuwe Extranet wordt aangesloten op dit platform. Als gebruikers

zoeken naar de producten van een bepaalde producent, krijgen ze meteen

alle bijbehorende info te zien, ongeacht door welke certificatie-instelling de

producten precies gecertificeerd zijn. Fase 1 – het verzamelen en beschikbaar

maken van de gegevens van de betrokken certificatie-instellingen – wordt

momenteel afgerond. In een tweede fase zullen we evolueren richting

gepersonaliseerde informatie, waarbij bepaalde vertrouwelijke gegevens

via beveiligde toegangen gegroepeerd worden voor een specifieke doelgroep.

In de derde fase zullen we inzetten op praktische toepasbaarheid. Zo zullen

alle gecertificeerde producten op termijn beschikbaar zijn als BIM-object.

We hopen het Belgische certificatieplatform in 2021 helemaal op punt te

kunnen stellen!” ❚

BE-CERT, ASBL

Caroline Ladang: “Architecten en aannemers kunnen bepaalde zaken nu

op een betrouwbare manier natrekken en waardevolle informatie veel

overzichtelijker raadplegen.”

Jules Bordetlaan 11

1140 Evere

T +32 (0)2 234 67 60

E info@be-cert.be

W www.be-cert.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 185


Certificatie

Inspectie

Metrologie

Certificatie van duurzaam en kwaliteitsvol

beton zit ons als gegoten.

U zit op de eerste rij met ons vlot en toegankelijk Extranet!

Het Extranet van BE-CERT biedt een zoekmachine die toelaat om de certificaathouders en

gecertificeerde producten van BE-CERT makkelijk terug te vinden. Deze functionaliteit geeft de

actuele, correcte certificatiestatus weer van alle producten, en laat toe om te zoeken op een

product(type), een firmanaam, een kenmerk,… Ook andere documenten, zoals reglementen en

technische voorschriften zijn hier beschikbaar, handig gerangschikt per sector.

Het BE-CERT Extranet vind je op https://extranet.be-cert.be

www.be-cert.be


MEER LEVEN

PER M²

FUNCTIONALITEIT VOOR HET KLEINSCHALIG WONEN

Kwalitatief leven in een ruimte van enkele tientallen

vierkante meter; kan dat? Het wonen van morgen is

de forse uitdaging voor elke ontwerper. Als wereldspeler

in functioneel beslag biedt Häfele duizenden oplossingen

die het kleinschalig wonen niet alleen mogelijk maken,

maar ook nog eens gezellig, smaakvol en duurzaam.

Laat je inspireren door onze Functionality Cube en

het meeste recente SKAIOpartment!

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • info@hafele.be • www.hafele.be


HÄFELE

INVENTIEVE INTERIEURSPECIALIST

COUNTERT LOCKDOWN MET VIRTUELE BEURS

Elke tegenslag biedt ook kansen. Het is een mantra dat Häfele meer dan ooit in de praktijk bracht in dit moeilijke coronajaar. Door nog meer

digitaal te werken en zelfs virtuele beurzen te organiseren, slaagde de Duitse onderneming erin de gestage groei enigszins te handhaven.

“Ook in ons land bleven de klanten vertrouwen op onze uitmuntende service, dus het coronavirus heeft onze ambities zeker niet getemperd”,

benadrukt Frederic Versluys, ICT en Marketing Manager bij Häfele België.

Tekst Tim Janssens | Beeld Häfele

De virtuele beurs ter vervanging van Holz-Handwerk 2020 was een schot in de roos.

Het moest een van de absolute hoogtepunten

van het jaar worden: Holz-Handwerk 2020, de

Europese vakbeurs voor de houtverwerkingsindustrie

die in 2018 nog 110.000 bezoekers en

meer dan 1.300 exposanten uit 42 landen naar

Nürnberg lokte. Ook Häfele zou van de partij zijn

met zijn bouw- en meubelbeslagoplossingen,

maar helaas gooide het coronavirus roet in het

eten. “We bleven echter niet bij de pakken zitten

en besloten het over een andere boeg te gooien”,

zegt Frederic Versluys. “We zetten een virtueel

event op poten, dat plaatsvond van 24 tot 27

juni. Klanten en andere geïnteresseerden konden

zich aanmelden via een digitaal platform, waar

ze een virtuele rondleiding kregen op onze stand,

livechats en videocalls met onze productexperts

“Holz-Handwerk 2020 viel in het water

door het coronavirus, maar in plaats van

bij de pakken te blijven zitten, zetten we

een virtueel beursevent op poten

konden beleggen, in primeur de nieuwe YES!-app

voor de Duitse keukenindustrie konden ontdekken

en eveneens konden kennismaken met andere

nieuwigheden. Zo konden we meteen ook de on-

gebreidelde mogelijkheden van onze digitale toepassingen

etaleren. De respons was zeer positief.

Wie het gemist heeft, kan altijd nog de highlights

raadplegen op onze website.”

188 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


HÄFELE

In Grand Hotel Casselbergh in Brugge werden de oude sloten onlangs vervangen door Dialock DT 700-deurterminals. (Beeld: Saskia Haché)

STIJLVOLLE TOEGANGSCONTROLE

Dat Häfele tot veel in staat is, blijkt ook uit de

uitgebreide referentielijst, die elk jaar verder aandikt

met tal van prestigieuze projecten. Een mooie

blikvanger in ons land is Grand Hotel Casselbergh

in Brugge, waar de oude sloten onlangs werden

vervangen door Dialock DT 700-deurterminals.

Het stijlrijke viersterrenhotel kwam in 2010 tot

stand na de renovatie en samenvoeging van drie

middeleeuwse panden in de Brugse Hoogstraat.

De sloten van de 118 hotelkamers en de collectieve

ruimtes in het hotel maakten na tien jaar intensief

gebruik plaats voor het Dialock DT 700-systeem,

een nieuwe generatie deurterminals die ongebreidelde

mogelijkheden bieden op het vlak van

toegangscontrole. De contactloze bediening met

behulp van keycards is een belangrijke extra troef in

deze coronatijden. Bovendien hebben de Dialocksloten

een erg fraai design en passen ze perfect

in het luxueuze interieur van het hotel. Volgens

de hotelier zijn het de deskundigheid, gunstige

prijs-kwaliteitsverhouding en prima naservice van

Häfele die het plaatje compleet maken. ❚

HÄFELE

De contactloze bediening met behulp van keycards is een belangrijke extra troef in deze coronatijden.

(Beeld: Saskia Haché)

Lindestraat 5

9240 Zele

T +32 (0)52 45 01 14

E info@häfele.be

W www.häfele.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 189


DELABIE BENELUX

HYGIËNE VERZEKERD MET WATERBESPARENDE

EN BETROUWBARE HANDWASVOORZIENINGEN

Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, is het dat een goede handhygiëne cruciaal is. Bij het wassen van onze handen is het zaak om manueel

contact met kranen, klinken en zeepdispensers allerhande zoveel mogelijk te vermijden. De zelfsluitende mechanische of elektronische wastafelkranen

van DELABIE optimaliseren de handhygiëne terwijl ze het waterverbruik beperken, ondanks het veelvuldig wassen. Dankzij kwaliteiten zoals

een strak ontwerp en duurzaam materiaalgebruik geven de handwasvoorzieningen van DELABIE virussen of bacteriën geen kans.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld DELABIE

Met zelfsluitende mechanische of elektronische

wastafelkranen optimaliseert DELABIE de hygiëne,

vermits er geen manueel contact is met de kraan

na het spoelen van de handen. Eventuele bacteriën

of virussen die aanwezig zijn op de hendels worden

dus niet opnieuw overgedragen op de handen.

“Vergeleken met een traditionele

wastafelkraan optimaliseren onze

zelfsluitende mechanische of

elektronische kranen waterbesparing

zonder in te boeten aan gebruikscomfort”

Sanitaire producten moeten bovenal betrouwbaar zijn. De kranen van DELABIE zijn gemaakt van massief

messing, met mechanismen die bestand zijn tegen meer dan 500.000 bewerkingen.

NIEUWE GEWOONTES

Omdat er uitvoerig gewezen wordt op het belang

van handhygiëne, wassen we vandaag gemiddeld

twaalf keer per dag onze handen. Uit ecologische

overwegingen dienen we dit verhoogde waterverbruik

te beperken. Vergeleken met een traditionele

wastafelkraan kan je de beoogde waterbesparing

optimaliseren met de zelfsluitende mechanische

of elektronische kranen van DELABIE, zonder in

te boeten aan gebruikscomfort. De kraan sluit

automatisch na 7 seconden (mechanische modellen)

of na het verwijderen van de handen uit

de detectiezone (sensorgestuurde modellen) en

heeft een beperkt debiet van 3 liter per minuut

bij 3 bar. De gebruiker kan zijn handen dus nat

maken, inzepen en afspoelen zonder dat de kraan

continu loopt.

ROESTVRIJ STAAL

Elke handwasplek dient te beschikken over een

zeepdispenser, een papieren handdoekverdeler en

een vuilnisbak, die uiteraard ook voldoen aan de

hygiënenormen. Het niet-poreuze, gladde oppervlak

en de bacteriostatische eigenschappen maken dat

roestvrij staal het ideale materiaal is voor sanitaire

voorzieningen: het is gemakkelijk te reinigen, waardoor

er minder schoonmaakmiddel nodig is, en

na het reinigen is de retentiegraad van bacteriën,

ziektekiemen en vuil tot twintig keer lager dan bij

andere materialen zoals glas of plastic.

BETROUWBAAR EN DUURZAAM

Sanitaire producten moeten bovenal betrouwbaar

zijn. Het vaker en langer wassen van de handen

en frequentere poetsbeurten eisen namelijk hun

tol. Niet-aangepaste traditionele kranen hebben

kunststof onderdelen die makkelijker slijten. De

kranen en zeepdispensers van DELABIE daarentegen

zijn gemaakt van massief messing, met

mechanismen die bestand zijn tegen meer dan

500.000 bewerkingen. De bevestigingen zijn ook

versterkt om te voorkomen dat ze na verloop van

tijd loskomen.

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DELABIE BENELUX

STRAK ONTWERP

Ook het productontwerp is belangrijk. Zowel kranen als accessoires moeten

een strak ontwerp met minimale verbindingen hebben, zodat vuil en bacteriën

zich niet kunnen ophopen. Modellen met een eenvoudig design uit één stuk

hebben een duidelijk voordeel op het vlak van hygiëne in vergelijking met

complexe ontwerpen.

MOOIE REFERENTIES

Met dit alles in het achterhoofd hoeft het niet te verbazen dat DELABIE kan

teren op tal van mooie referentieprojecten. Zo droeg het zijn steentje bij aan het

iconische stadskantoor van Hasselt. In ’t Scheep, zoals het gebouw genoemd

wordt, leverde DELABIE onder meer de BINOPTIC-kraan, de TEMPOMATIC

4-kraan en douchepanelen in de doucheruimtes voor het personeel. Het

project kan mede dankzij de producten van DELABIE pronken met een BREEAM

Excellent-certificaat. Het was een van de weinige bedrijven die kon voldoen

aan de bijzonder strenge eisen op het vlak van waterverbruik. Ook de betrouwbaarheid

van DELABIE en de beschikbaarheid van vervangonderdelen in een

gebouw dat zo intensief gebruikt wordt, verklaart mee de keuze voor DELABIEproducten,

in combinatie met de mooie vormgeving.

Modellen met een eenvoudig design uit één stuk hebben een duidelijk voordeel op

het vlak van hygiëne in vergelijking met complexe ontwerpen.

Met DELABIE-producten kunnen klanten rekenen op hygiënische,

waterbesparende en betrouwbare handwasvoorzieningen.

Nog recenter kon DELABIE ook het Provinciaal Domein Bokrijk aan zijn

palmares toevoegen. Daar moest al het openbaar sanitair overschakelen

op aanrakingsvrije werking vanwege de coronacrisis. DELABIE voorzag elke

ruimte van kraanwerk met bijpassende zeepdispenser, handdoekverdeler en

vuilbakje. Ook de drinkfontein voor de kinderen werd uitgerust met elektronisch

gestuurde kranen. In totaal werden er ongeveer 110 elektronische TEMPOMATIC

4-kranen geplaatst. Ook in dit geval gaf productkwaliteit de doorslag.

Hygiëne zal waarschijnlijk stevig op de volksgezondheidsagenda blijven

staan. In de strijd tegen de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën is het

wassen en desinfecteren van de handen een essentieel wapen. Met DELABIEproducten

kunnen klanten rekenen op hygiënische, waterbesparende en

betrouwbare handwasvoorzieningen. ❚

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 Brussel

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 191


Wij bouwen aan

het nieuwe bouwen.

®

99 jaar geleden begon het verhaal van Nelissen.

Een verhaal van voortdurende innovatie, zowel in onze

werkwijze als op productniveau. Kom naar onze showroom

in Lanaken en ontdek hoe we al bijna een eeuw volop inzetten

op vernieuwing en samenwerken met bouwprofessionals

om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.

Innovate today to shape tomorrow

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken

+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be

www.nelissen.be


NELISSEN STEENFABRIEKEN

BIJNA EEN EEUW OUD,

MAAR NOG STEEDS SPRINGLEVEND

Van lokaal familiebedrijf tot grote speler op de internationale markt: dat is in een notendop het verhaal van Nelissen Steenfabrieken.

De onderneming zag in 1921 het levenslicht en mag volgend jaar dus honderd kaarsjes uitblazen. In de aanloop naar dit eeuwfeest staan we

stil bij de opvallende ontwikkeling die deze Limburgse wereldspeler heeft doorgemaakt.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nelissen Steenfabrieken

Het bloeiende familiebedrijf heeft de voorbije 99 jaar een opvallende

ontwikkeling doorgemaakt.

Kesselt is altijd de thuisbasis van Nelissen Steenfabrieken geweest en zal dat in

de toekomst ook blijven.

99 jaar geleden spoorde de Belgische regering industriëlen aan om producten

te vervaardigen die de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog konden

faciliteren. Alfons Nelissen droeg letterlijk en figuurlijk zijn steentje bij door

kwalitatieve bakstenen te produceren in het Limburgse Kesselt (Lanaken). In

de jaren 30 kwam de volgende generatie van de Nelissen-familie mee aan

boord en werd er ook een extra fabriek geopend in Tienen. Deze laatste deed

de boeken toe in de jaren 80, maar dat nam niet weg dat de fabriek floreerde.

Nieuwe industriële ontwikkelingen deden hun intrede, het personeelsbestand

groeide zienderogen, de productie-eenheid werd door de jaren heen grondig

vernieuwd en uitgebreid … Van 40 miljoen stenen per jaar in de jaren 80

ging het naar 185 miljoen stenen in 2019. In de tussentijd maakte Nelissen

Steenfabrieken ook naam in het buitenland – onder meer in Scandinavië,

Rusland, Midden-Oosten, Japan … – en lanceerde het innovatieve producten

zoals Iso-Façade en de bekroonde Dubio-gevelsteen. Sinds 2014 staat de

vierde generatie aan het roer, met neven Carlos Jorissen, Burt Nelissen en

Joeri Gevers als CEO’s. Een van hun eerste wapenfeiten was de introductie

van de N70, een mooi en exclusief gevelsteenformaat. Begin 2019 zag het

nieuwe hoofdkantoor het levenslicht en dit jaar opende de Brick Academy,

een kenniscentrum annex baksteenmuseum. Het mag duidelijk zijn: alles is

aanwezig om het honderdjarige bestaan in stijl te vieren!

NOG STEEDS RAZEND AMBITIEUS

Hoewel Nelissen Steenfabrieken niet alleen in ons land, maar ook in de rest

van de wereld hoge toppen scheert, blijft het bedrijf verknocht aan zijn heimat.

“Kesselt is altijd onze thuisbasis geweest en zal dat ook blijven. We hechten

veel belang aan die sterke lokale verankering. Het merendeel van onze werknemers

is afkomstig uit de buurt en heel wat projecten en samenwerkingen

met andere bedrijven zijn streekgebonden. Ook de warme familiale waarden

zijn nog steeds erg tastbaar”, klinkt het. “Ons nakend eeuwfeest is zeker geen

reden om op onze lauweren te rusten, want we blijven razend ambitieus.

Op dit moment is meer dan 60 % van onze productie bestemd voor export.

We willen dat verder uitbreiden, zij het zonder onze thuismarkt over het hoofd

te zien. Onze producten zijn alleszins zeer gegeerd in het buitenland. De

Belgische baksteen is een echt kwaliteitslabel. We zijn telkens weer supertrots

als we zien dat de Nelissen-stenen gebruikt worden bij de realisatie van

architecturale hoogstandjes in Japan, Dubai en andere verre exportlanden.

Dat geeft ons veel voldoening en bewijst dat we nog steeds op de goede weg

zijn. Blijven innoveren en investeren in groene energie en ecologische baksteenproductie

zijn de andere prioriteiten voor de toekomst!” ❚

NELISSEN STEENFABRIEKEN

Kiezelweg 458-460

3620 Kesselt-Lanaken

T +32 (0)12 44 02 44

E info@nelissen.be

W www.nelissen.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 193


%

ZELFCONSUMPTIE

ZELF DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN ÉN GEBRUIKEN? HET KAN!

100% zelfconsumptie is mogelijk, dankzij slim energiemanagement in combinatie

met een PV-installatie, laadinfrastructuur, energieopslag en systemen zoals een

warmtepomp en warmtepompboiler.


CEBEO

AMBITIEUZE ELEKTROGROOTHANDEL

PIONIERT OP HET VLAK VAN SUSTAINABILITY

‘Bijdragen tot de creatie van een betere wereld’: het is een van de cruciale passages in de mission statement van Cebeo en de overkoepelende

Sonepar-groep. “Dit zijn geen holle woorden, want we vervullen een belangrijke dubbelrol in het hart van het elektrotechnische ecosysteem:

enerzijds stimuleren we innovatie en sustainability door interessante producten en toepassingen te vermarkten, anderzijds nemen we het

voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven op het vlak van energie-efficiëntie en circulariteit”, stelt CEO Alexander Dewulf.

Tekst Tim Janssens | Beeld Cebeo, AAVO

Ontwerp van het nieuwe centraal distributiecentrum waarvoor Cebeo een BREEAM-certificaat wil bekomen.

(Beeld: AAVO)

Van kleine distributeur tot marktleider met 28.000

kopende klanten en volwaardige projectpartner voor

installateurs, studiebureaus, integratoren, enzovoort:

Cebeo heeft de voorbije 98 jaar een hele weg afgelegd.

“Toch zijn er nog groeimogelijkheden voor ons

bedrijf, onder meer op het vlak van sustainability”,

beseft Alexander Dewulf. “Veel gebouwen worden

op tien jaar tijd afgeschreven, dus de deadlines

voor de Europese energiedoelstellingen zijn veel

dichterbij dan velen denken. We vinden het dan ook

tijd om daar een actievere rol in te spelen, onder

meer door interessante innovaties te detecteren en

de introductie ervan te ondersteunen.”

CRUCIALE SCHAKEL

Als elektrogroothandel vormt Cebeo een cruciale

schakel tussen fabrikanten van duurzame producten

(sensoren, automatiserings- en gebouwbeheeroplossingen,

KNX-toepassingen, ledsystemen …) en

installateurs die eindklanten moeten voorzien van

de geschikte oplossing. “Adviseren en sensibiliseren

behoort dus eveneens tot ons takenpakket. We

geven ook opleidingen over fotovoltaïsche panelen

en warmtepompen. Daarnaast trachten we het

werk van installateurs te faciliteren door configuratoren

en andere handige tools ter beschikking

te stellen, zodat ze bijvoorbeeld snel en efficiënt

kunnen berekenen hoeveel zonnepanelen ze op een

bepaald dak kunnen plaatsen.”

LEADING BY EXAMPLE

Ook intern draagt Cebeo sustainability hoog in het

vaandel, onder het motto ‘leading by example’. “Zo

monitoren we onder meer onze eigen CO 2

-footprint,

die we trachten te reduceren via een concreet

actieplan. We zullen de komende jaren fors inzetten

op de vergroening van ons transport en wagenpark.

Bovendien zijn we een alliantie aangegaan

met ingenieursbureau Encon om een BREEAMcertificaat

te bekomen in het kader van de studie

CEO Alexander Dewulf: “Ook in een circulaire wereld

zal Cebeo zeker zijn mannetje staan.”

voor ons nieuw centraal magazijn, dat we energieneutraal

willen maken. Tot slot geloven we sterk in

‘waste magement’, als belangrijk onderdeel van

onze strategie om tot een circulaire economie te

komen. We werken samen met een gespecialiseerd

bedrijf om onnodig gebruik van karton of plastic

verpakkingen te vermijden en zijn aan het bekijken

of we een dienst kunnen uitbouwen om afval op

werven maximaal te recupereren, in combinatie

met het promoten van producten en toepassingen

die compliant zijn. Ook in een circulaire wereld zal

Cebeo dus zeker zijn mannetje staan!” ❚

“Als elektrogroothandel vormen we een

cruciale schakel in het hart van het

elektrotechnische ecosysteem”

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 Waregem

T +32 (0)56 23 80 00

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK | 195


DECOMO

ARCHITECTONISCH BETON TOT IN DE PUNTJES

Zoals een nieuwe wagen in een merkgarage. Zo kies je bij DECOMO het uitzicht van prefabbetonelementen. Het uitgebreide kleurenpalet en de

ongebreidelde afwerkingsmogelijkheden zorgen voor een architectonisch totaalplaatje.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld DECOMO

Residentie Victoria in Oostende etaleert de ongebreidelde mogelijkheden van architectonisch beton. (architect: CONIX RDBM Architects)

DECOMO werd ruim veertig jaar geleden opgericht.

De focus lag meteen op prefabbeton. Via

uitbreidingen in de export is DECOMO uitgegroeid

tot marktleider in zijn branche. De firma

is anno 2020 niet alleen actief in België, maar

ook in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het

Verenigd Koninkrijk. Door continue investeringen

– zoals een nieuwe CNC-machine en een state of

the art betoncentrale die uniek is in Europa – kan

het bedrijf zijn leidende rol behouden en verder

versterken. Vandaag dragen 160 medewerkers

hun steentje bij, zowel in het interne studiebureau

als in de productieomgeving. Via een specialisatie

in diverse nabewerkingen zorgt DECOMO voor

extra toegevoegde waarde.

196 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE/JAARBOEK


DECOMO

De driedimensionale architectonische betongevel van het Rigadocks-woonproject in Antwerpen spreekt eveneens tot de verbeelding. (architect: M 2 Architecten)

PREFAB MAATWERK VAN A TOT Z

Met 150 verschillende additieven biedt DECOMO

een uitgebreid kleurenpalet aan. Er zijn ook diverse

afwerkingen