03.12.2020 Views

Inkijkexemplaar De mooiste fotolocaties

Inkijkexemplaar De mooiste fotolocaties

Inkijkexemplaar De mooiste fotolocaties

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SNEAK PREVIEW<br />

<strong>De</strong> MOOISTE FOTOLOCATIES<br />

Nederland<br />

665 natuurgebieden en 2650 locaties


Colofon<br />

Auteurs<br />

Karin Broekhuijsen, Hans Brongers Nancy Carels, Margreet Frowijn-Druijven,<br />

Jessica Geertsma, Herman van der Hart, Chiel Jacobusse, Marcel van Kammen,<br />

Nico van Kappel, Wilco van der Laan, Bob Luijks, Bert Ooms, David Pattyn,<br />

Niels de Schipper, Daan Schoonhoven, Floris Slooff, Douwe Struiksma, René Vos,<br />

Johan van der Wielen, Fred van Wijk, Jeroen van Wijk<br />

Tekstredactie<br />

Bob Luijks<br />

Tekstcorrectie<br />

Yvonne Bos, Wilma Kapoen<br />

Inhoudelijke correctie<br />

Robin Kraaij, Ellen Luijks<br />

Ontwerp, vormgeving en lithografie<br />

Studio Schulte, Arno ten Hoeve, Bob Luijks - PiXFACTORY<br />

Eindredactie<br />

Daan Schoonhoven<br />

Maart 2021<br />

Copyright foto's: de fotografen zoals vermeld<br />

Bron kaarten: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl<br />

Copyright: Uitgeverij PiXFACTORY<br />

2<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier zonder<br />

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Putter. Wilco van der Laan; Canon 7D II op 600mm; 1/1000s bij<br />

f/6.3; ISO 400. 26-4-2019.


Voorwoord<br />

Nederland, wat ben je mooi en veelzijdig! Maar waar moet je heen? Waar vind je nu<br />

dat waanzinnige landschap dat je ergens in een flits voorbij zag komen? Waar moet<br />

je zijn voor die ene soort die al zo lang op je verlanglijstje staat? Afgelopen twee jaren<br />

werkten we met tientallen auteurs aan een unieke reeks: <strong>De</strong> <strong>mooiste</strong> <strong>fotolocaties</strong> van<br />

Nederland. Vijf delen maakten we. Zuid was ons eerste deel, met daarin Zeeland,<br />

Noord-Brabant en Limburg. Daarna volgde deel Oost met Flevoland, Overijssel en<br />

Gelderland. Noord was het derde deel met Friesland, Groningen en Drenthe. Van<br />

Texel, het vierde deel, maakten we een special, simpelweg omdat daar zoveel moois<br />

te ontdekken valt. Tot slot volgde deel West met daarin Noord-Holland, Zuid-Holland<br />

en Utrecht<br />

Vele natuurfotografen delen graag hun<br />

technische kennis en visie over de natuurfotografie<br />

via Praktijkboeken, Natuurfotografie<br />

Magazine of workshops. Het<br />

delen van locaties blijkt vaak een ander<br />

verhaal. Dat is ook niet zo gek, want een<br />

goede locatie vind je niet zomaar. Vaak<br />

gaat daar een jarenlange zoektocht van<br />

uitproberen, vallen en weer opstaan aan<br />

vooraf. We zijn dan ook ongelooflijk trots<br />

dat tientallen natuurfotografen uit het<br />

gehele land hun kennis bundelen in deze<br />

reeks.<br />

<strong>De</strong> auteurs nemen je mee naar hun favoriete<br />

gebieden. Door hun ervaring kunnen<br />

zij precies vertellen waar je naar toe moet<br />

voor die perfecte landschapsfoto of waar<br />

je die ene fotogenieke soort kunt verwachten.<br />

Natuur blijft uiteraard natuur. Dit<br />

boek maximaliseert je kansen, maar kan<br />

uiteraard nooit 100% garantie bieden.<br />

Het weer van het moment, maar zeker<br />

ook voor de voorgaande periode bepaalt<br />

in grote mate de aan- of afwezigheid van<br />

bepaalde soorten.<br />

natuurgebieden. Sommige van deze<br />

gebieden genieten grote bekendheid,<br />

andere plekken wachten nog op ‘ontdekking’.<br />

In de reeks presenteren we een zo<br />

gevarieerd mogelijke mix, van groot tot<br />

klein, van bekend tot onbekend, van waanzinnig<br />

landschappen, via interessante dieren<br />

tot macrodetails. Ieder natuurgebied<br />

is uitgewerkt in een aantal locaties waar<br />

je zeker eens een kijkje moet nemen. <strong>De</strong><br />

auteurs vertellen niet alleen waar je moet<br />

zijn, maar geven je per locatie ook tal van<br />

praktische fotografietips. Staar je niet<br />

blind op de genoemde plekken alleen.<br />

Trek je wandelschoenen aan, neem je<br />

camera en verrekijker mee en ontdek wat<br />

het noorden van Nederland allemaal nog<br />

meer te bieden heeft!<br />

Via deze sneak preview willen we jou kennis<br />

laten maken met de unieke reeks van<br />

gebiedenboeken. <strong>De</strong> reeks die we vooral<br />

zo praktisch mogelijk hebben ingestoken,<br />

door bijvoorbeeld te werken met handige<br />

steunkleuren, pictogrammen en bundeling<br />

in regio's. Veel leeslezier!<br />

Evenmin kan dit boek volledig zijn.<br />

Nederland bevat duizenden grote en kleine<br />

Bob Luijks<br />

Daan Schoonhoven<br />

3


Introductie<br />

Gebruiksaanwijzing<br />

Dit boek bundelt zoveel mogelijk kennis. Dat doen<br />

we in woord en beeld. Hiernaast zie je hoe we een<br />

gebied presenteren. Op deze pagina's lees je hoe<br />

1<br />

2<br />

je dit boek gebruikt.<br />

1 Regionaam<br />

Elke provincie is ingedeeld in regio’s. Alle<br />

gebieden staan per regio gerangschikt.<br />

3<br />

2 Gebiedsnaam<br />

Er zijn 160 verschillende gebieden uit<br />

de provincies Friesland, Groningen en<br />

Drenthe in dit boek opgenomen. Iedere<br />

provincie heeft zijn eigen kleur.<br />

3 Inleiding<br />

In een korte inleidende tekst krijg je gelijk<br />

een indruk wat je van dit gebied kunt<br />

verwachten en wat je er kunt fotograferen.<br />

4<br />

4 Kaartje<br />

Gedetailleerde kaart waarop de exacte<br />

locaties duidelijk zijn aangegeven. Ook de<br />

parkeerplaatsen en bezoekerscentra worden<br />

op dit kaartje getoond.<br />

5 Provincie-omtrek met stip<br />

Op dit overzichtskaartje zie je in één oogopslag<br />

waar de locatie zich in de betreffende<br />

provincie bevindt.<br />

5<br />

6<br />

6 Parkeren<br />

Alle relevante parkeerplaatsen worden<br />

hier vermeld. Soms wel tot vijf verschillende<br />

parkeerplaatsen. Per parkeerplaats<br />

staat door middel van een nummer aangegeven<br />

voor welke locaties deze geldt. Staat<br />

er geen nummer bij, dan kun je vanaf die<br />

parkeerplaats iedere locatie bereiken.<br />

7 Waarneming-ID<br />

Dit nummer correspondeert met het ID<br />

dat Waarneming.nl heeft gekoppeld aan<br />

dit gebied. Op deze manier kun je op<br />

Waarneming makkelijk zoeken naar recente<br />

waarnemingen in dit gebied. Ga naar<br />

www.waarneming.nl/locations/xxx en ver -<br />

vang de xxx door het nummer dat je in<br />

het boek leest. Je komt dan meteen op de<br />

juiste pagina uit en ziet de recente waarnemingen.<br />

4


Introductie<br />

13 Locatie met gps-coördinaten<br />

Bij elke locatie vind je de exacte gps-coördinaten,<br />

de meest exacte manier om de<br />

beschreven locatie te vinden. Kopieer ze<br />

naar Google Maps of je gps-apparaat.<br />

12 Tekst locatie<br />

Uiterst praktische informatie wat je ter<br />

plekke kunt fotografen, met welke punten<br />

je rekening dient te houden en concrete<br />

fotografietips.<br />

11 Waar, wanneer en hoe<br />

In een uiterst gecomprimeerde vorm zie je<br />

hier per locatie welke maanden geschikt<br />

zijn, op welk moment van de dag, onder<br />

welke weersomstandigheden en voor welke<br />

natuurfotografische discipline.<br />

• In welke maanden van het jaar je het<br />

best naar de genoemde locatie kunt<br />

gaan. Uiteraard liggen er het gehele<br />

13<br />

jaar door kansen, maar vaak biedt een<br />

bepaalde periode je de beste kansen.<br />

<strong>De</strong>nk daarbij aan het bloeien van een<br />

bepaalde plant, de vogeltrek of intense<br />

herfstkleuren. 1-12 betekent dat een<br />

12<br />

gebied het gehele jaar door de moeite<br />

waard is, individuele nummers verwijzen<br />

naar de afzonderlijke maanden. 1 is<br />

januari, 2 februari, enzovoorts.<br />

• Op welk moment van de dag dat je er<br />

het beste komt:<br />

Gehele dag interessant<br />

Ochtend: net voor zonsopkomst tot<br />

halverwege de ochtend<br />

Middag: van halverwege de ochtend<br />

tot halverwege de middag<br />

Avond: tweede helft van de middag<br />

tot de periode net na zonsondergang<br />

• Welk weertype dat de beste mogelijkheden<br />

geeft:<br />

Zon<br />

Half bewolkt<br />

Bewolkt<br />

9<br />

Regen<br />

Sneeuw<br />

7<br />

8<br />

11<br />

10<br />

Mist<br />

Wind<br />

• Welke vormen van fotografie dat je er<br />

kunt beoefenen:<br />

Landschapsfotografie<br />

Wildlifefotografie<br />

Vogelfotografie<br />

Macrofotografie<br />

Creatieve fotografie<br />

8 Eigendom<br />

Hier vind je altijd de naam van de terreinbeherende<br />

organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld<br />

nog gemakkelijk achtergrondinformatie<br />

van het gebied, aanwezige routes of<br />

actuele ontwikkelingen opzoeken.<br />

9 Interessante soorten<br />

Hier vind je een overzicht van de meest in<br />

het oog springende soorten die je in dit<br />

gebied kunt fotograferen. Uiteraard kan<br />

de lijst nooit volledig zijn, daarom ook de<br />

Waarneming-ID's.<br />

10 Nabijgelegen gebieden<br />

Een boek als dit kan nooit compleet zijn.<br />

Onder dit kopje geven we je nog een aantal<br />

interessante suggesties of tips.<br />

5


Introductie<br />

Inhoudsopgave<br />

Friesland 8<br />

Wadden 10<br />

Noord-Friesland 40<br />

Zuidoost-Friesland 68<br />

Zuidwest-Friesland 116<br />

Marcel van Kammen.<br />

Paul Oostveen.<br />

Ton Drijfhamer.<br />

Paul Oostveen.<br />

Groningen 138<br />

West-Groningen 140<br />

Noord-Groningen 162<br />

Oost-Groningen 198<br />

Drenthe 228<br />

Noord-Drenthe 230<br />

Zuidwest-Drenthe 314<br />

Zuidoost-Drenthe 340<br />

Soortenindex 362<br />

Friesland<br />

Aekingerzand 101<br />

Alpherbos 78<br />

Ameland, Feugelpôlle 26<br />

Ameland, Groene strand 24<br />

Ameland, Het Oerd & Kwelder 29<br />

Ameland, Pier 28<br />

Ameland, West-Ameland 23<br />

Bakkeveen 72<br />

Beetsterzwaag en Lippenhuisterheide 74<br />

Bekhofschaans 104<br />

Blesdijkerheide 114<br />

Bocht fan Molkwar 129<br />

<strong>De</strong> <strong>De</strong>elen 94<br />

<strong>De</strong> Hege Bulten 67<br />

<strong>De</strong> Houtwiel 56<br />

<strong>De</strong> Mieden 54<br />

<strong>De</strong>kemastate 59<br />

<strong>De</strong>lleboersterheide en Diakonieveen 96<br />

Duurswouderheide 84<br />

Eastermar 70<br />

Ezumakeeg 50<br />

Fochteloërveen 88<br />

Fogelsangh State 52<br />

Gaastmeer 124<br />

Grote Wielen en Kleine Wielen 62<br />

Heanmar 128<br />

Heeg 125<br />

Hegebeintum 55<br />

Hempensermeerpolder 63<br />

Hindeloopen 126<br />

Holwerd 44<br />

Idzegea 122<br />

It Heidenskip 130<br />

6


Introductie<br />

Ton Drijfhamer.<br />

Groningen<br />

Ae's Woudbloem 186<br />

Bellingwolde en Oudeschans 212<br />

Biessum 167<br />

Breebaartpolder 170<br />

Dannemeer 182<br />

<strong>De</strong> Baggerputten 202<br />

<strong>De</strong> Witte Molen 151<br />

Doezumermieden 156<br />

Dokter Hommesbos 215<br />

Groninger kerkjes 226<br />

Haansvaart en vogelakkers 180<br />

Harkstederbroeklanden 172<br />

Heemtuin Muntendam 210<br />

Hoeksmeer 168<br />

Kolhamster Mainschoar 192<br />

Kolhamster-Westerpolder 190<br />

Korengarst en Noordbroeksterhamrik 200<br />

Kwelders Noordoost-Groningen 162<br />

Landgoed Ennemaborg 209<br />

Landgoed Fraeylemaborg 195<br />

Landgoed Verhildersum 150<br />

Lauwersmeer 140<br />

Leekstermeer 160<br />

Middag-Humsterland 154<br />

Paterswoldsemeer 208<br />

Polders Dollard 198<br />

Reitdiepgebied 152<br />

Rietgors Wildervank 214<br />

Schildmeer 178<br />

Smeerling 220<br />

't Roegwold 174<br />

Ter Apelerbossen 224<br />

Ter Borg 222<br />

Ter Wupping 218<br />

Tetjehorn 175<br />

Trimunt en Jilt Dijksheide 158<br />

Uitwierde 166<br />

Vloeivelden en Pagedal Stadskanaal 216<br />

Westpolder 148<br />

Zuidlaardermeergebied 205<br />

Ketliker Skar en Ketlikerheide 108<br />

Kiekenberg 106<br />

Makkumerwaard 116<br />

Martenastate 58<br />

Merskenheide 111<br />

Moddergat 48<br />

Mokkebank 119<br />

Nationaal Park Alde Feanen 64<br />

Nationaal Park Schiermonnikoog 32<br />

Ottema-Wiersmareservaat 60<br />

Rottige Meente 112<br />

Schaopedobbe 99<br />

Skrok 53<br />

Slotermeer 134<br />

Ternaard 43<br />

Terschelling, de Boschplaat 18<br />

Terschelling, duinen 14<br />

Terschelling, Waddendijk 21<br />

Twijzelermieden 68<br />

't Zwin 132<br />

Vlieland 10<br />

Westhoek 40<br />

Wierum 46<br />

Wijnjeterper Schar 80<br />

Workumerwaard 120<br />

Wyldemerk 136<br />

Zwarte Haan 42<br />

Drenthe<br />

Amerdiep 277<br />

Anlooërdiepje 247<br />

Assen 269<br />

Balloërveld 266<br />

Bargerveen 354<br />

Boswachterij Buinerveld 340<br />

Boswachterij Gieten-Borger 280<br />

Boswachterij Grolloo 299<br />

Boswachterij Schoonloo 306<br />

Boswachterij Sleenerzand 346<br />

<strong>De</strong>urzerdiep 275<br />

Diependal 290<br />

Doldersummerveld en Wapserveld 312<br />

Drouwenerzand 285<br />

Echtenerzand en nabijgelegen ven 330<br />

Eexterveld 262<br />

Elperstroom 303<br />

Friese Veen, Vennebroek en <strong>De</strong> Braak 233<br />

Gasterse Duinen 255<br />

Geeserstroomgebied 351<br />

Groote Zand 296<br />

Hijkerveld 292<br />

Holtingerveld 327<br />

Hondstong 235<br />

Hunebedden 358<br />

Hunzedal Bonnerklap Torenveen 282<br />

Hunzedal Gasselternijveen 284<br />

Kampsheide 272<br />

Kortewegse Bos 288<br />

Landgoed <strong>De</strong> Schipborg 244<br />

Landgoed Rheebruggen 329<br />

Landgoed Terborgh 258<br />

Landgoed Vledderhof 320<br />

Landgoederen <strong>De</strong> Havixhorst<br />

en Dickinge 333<br />

Mantingerveld 349<br />

Nationaal Park Drents-Friese Wold 314<br />

Nationaal Park Dwingelderveld 322<br />

Norgerholt 250<br />

Odoornerzand 344<br />

Onlanden 230<br />

Orvelterzand en Meeuwenplas 308<br />

Oude Willem en oostelijke deel<br />

Drents-Friese Wold 318<br />

Oudemolen 252<br />

Reestdal 335<br />

Schapenpark/Poolshoogte 342<br />

Scharreveld 312<br />

Strubben-Kniphorstbosch 242<br />

Ter Horsterzand 310<br />

Tulpen 360<br />

Zeegserduinen 240<br />

Zwartendijksterschans 238<br />

7


Friesland<br />

Friesland<br />

10<br />

2<br />

4<br />

Wadden<br />

3<br />

5<br />

12<br />

7<br />

6<br />

9<br />

8<br />

14<br />

21<br />

Noord-Friesland<br />

13<br />

15 16<br />

17<br />

1<br />

11<br />

23<br />

24 25<br />

26<br />

22<br />

20<br />

18<br />

30<br />

29<br />

27<br />

31<br />

48<br />

50<br />

54 55<br />

56<br />

57<br />

19<br />

51<br />

52 53<br />

58 Zuidwest-Friesland<br />

59<br />

28<br />

38<br />

45 32<br />

33 34 35 36<br />

Zuidoost-Friesland<br />

39<br />

43<br />

40<br />

44 42<br />

41<br />

37<br />

49<br />

60<br />

46<br />

47<br />

8


Friesland<br />

Friesland, het land van de vele meren en eindeloze watersportmogelijkheden. Wie aan Friesland denkt, ziet een eindeloos<br />

open landschap met hier en daar een terpdorp. Friesland heeft echter veel verrassingen in petto met bossen, kleinschalige<br />

landschappen, heideterreinen en zelfs een klif. Op Texel na behoren ook alle Waddeneilanden tot Friesland. <strong>De</strong> eilanden hebben<br />

een geheel eigen, uniek karakter. Wanneer je de boot neemt, laat je de hectiek van het vaste land achter je en kom je in een oase<br />

van rust, ruimte en groen. Op Vlieland vind je het hoogste punt van Friesland. Het Vuurboetsduin torent maar liefst 45 meter<br />

boven de zeespiegel uit.<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Vlieland 10<br />

2 Terschelling, duinen 14<br />

3 Terschelling, de Boschplaat 18<br />

4 Terschelling, Waddendijk 21<br />

5 Ameland, West-Ameland 23<br />

6 Ameland, Groene strand 24<br />

7 Ameland, Feugelpôlle 26<br />

8 Ameland, Pier 28<br />

9 Ameland, Het Oerd & Kwelder 29<br />

10 Nationaal Park Schiermonnikoog 32<br />

11 Westhoek 40<br />

12 Zwarte Haan 42<br />

13 Ternaard 43<br />

14 Holwerd 44<br />

15 Wierum 46<br />

16 Moddergat 48<br />

17 Ezumakeeg 50<br />

18 Fogelsangh State 52<br />

19 Skrok 53<br />

20 <strong>De</strong> Mieden 54<br />

21 Hegebeintum 55<br />

22 <strong>De</strong> Houtwiel 56<br />

23 Martenastate 58<br />

24 <strong>De</strong>kemastate 59<br />

25 Ottema-Wiersmareservaat 60<br />

26 Grote Wielen en Kleine Wielen 62<br />

27 Hempensermeerpolder 63<br />

28 Nationaal Park Alde Feanen 64<br />

29 <strong>De</strong> Hege Bulten 67<br />

30 Twijzelermieden 68<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

31 Eastermar 70<br />

32 Bakkeveen 72<br />

33 Beetsterzwaag en Lippenhuisterheide 74<br />

34 Alpherbos 78<br />

35 Wijnjeterper Schar 80<br />

36 Duurswouderheide 84<br />

37 Fochteloërveen 88<br />

38 <strong>De</strong> <strong>De</strong>elen 94<br />

39 <strong>De</strong>lleboersterheide en Diakonieveen 96<br />

40 Schaopedobbe 99<br />

41 Aekingerzand 101<br />

42 Bekhofschaans 104<br />

43 Kiekenberg 106<br />

44 Ketliker Skar en Ketlikerheide 108<br />

45 Merskenheide 111<br />

46 Rottige Meente 112<br />

47 Blesdijkerheide 114<br />

48 Makkumerwaard 116<br />

49 Mokkebank 119<br />

50 Workumerwaard 120<br />

51 Idzegea 122<br />

52 Gaastmeer 124<br />

53 Heeg 125<br />

54 Hindeloopen 126<br />

55 Heanmar 128<br />

56 Bocht fan Molkwar 129<br />

57 It Heidenskip 130<br />

58 't Zwin 132<br />

59 Slotermeer 134<br />

60 Wyldemerk 136<br />

<strong>De</strong> <strong>De</strong>elen. Paul Oostveen.<br />

9


Noord-Friesland<br />

Ezumakeeg<br />

Douwe Struiksma & Marcel van Kammen<br />

Ezumakeeg is een natuurgebied aan de westkant van het Lauwersmeer. Nadat je de dijk op de toegangsweg overgegaan bent, kom<br />

je in een weidse omgeving met mooie vergezichten. Vanaf die dijk heb je een prima overzicht over het gebied: grote waterplassen<br />

met veel watervogels, en ruige gras- en rietlanden waar vogels foerageren en waar konikpaarden en reeën hun voedsel zoeken,<br />

jongen krijgen en rusten. <strong>De</strong> konikpaarden en reeën zijn de moeite van het observeren en fotograferen waard, grazend in de<br />

gras- en rietlanden of trappend door de plassen. Als het meezit en je hebt genoeg geduld komen ze bij je in de buurt. Het hele<br />

jaar door is er veel te zien en vaak ook te fotograferen in het gebied. In de winter zijn er tienduizenden overwinterende ganzen. In<br />

het voorjaar arriveren hier zomergasten die, na opgevet te zijn, in de omgeving hun eieren leggen, broeden, de jonkies opvoeden<br />

en dan weer vertrekken. In de zomer zijn er onder andere kemphanen, die alweer terugkomen van hun broedgebieden in het<br />

noorden, en in de herfst zijn er de ‘winterverblijvers’.<br />

P 1<br />

P 2<br />

2<br />

Douwe Struiksma.<br />

1<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats P1: 2<br />

Esumakeech, Anjum<br />

(53.354331, 6.153509)<br />

Ezumakeeg-Noord. Let op: na<br />

het gebied in te zijn gereden<br />

op de T-splitsing linksaf en<br />

dan doorrijden tot einde weg,<br />

daar is het parkeerterrein.<br />

Parkeerplaats P2: 1<br />

Vogelkijkhut, Esumakeech, Lauwersoog<br />

(53.343427, 6.154199)<br />

Ezumakeeg-Zuid. Let op: na het gebied in<br />

te zijn gereden op de T-splitsing rechtsaf en<br />

dan doorrijden tot de vogelkijkhut, daar zijn<br />

parkeerplaatsen.<br />

Waarneming-ID<br />

25209<br />

10


Noord-Friesland<br />

Locatie 1 - Vogelkijkhut<br />

Ezumakeeg-Zuid<br />

53.343506, 6.154189<br />

Het maakt eigenlijk niet uit wat voor weer<br />

het is: fotografisch zijn de omstandigheden<br />

in het gebied vaak mooi en uitdagend,<br />

of het nu zonnig is, bewolkt, of het<br />

sneeuwt of regent. Dat geldt voor het fotograferen<br />

van vogels, konikpaarden en reeën,<br />

maar ook voor het landschap zelf. <strong>De</strong><br />

opkomende zon en een beetje mist geven<br />

sfeervolle beelden. En dat alles is te fotograferen<br />

vanaf de weg die door het gebied<br />

loopt. Zet de auto aan de kant en je kunt<br />

aan de slag. Eind september, begin oktober<br />

arriveren ook de overwinteraars weer<br />

in het gebied. Dan komen de eerste groepen<br />

brand- en andere ganzen terug uit hun<br />

broedgebieden in het noorden en nemen ze<br />

hun overwinteringsgebied op Ezumakeeg<br />

weer in bezit. Na de eerste groepen komen<br />

er steeds meer, uiteindelijk zijn het er<br />

tienduizenden. <strong>De</strong> massaliteit maakt het<br />

indrukwekkend. Voor de natuurliefhebber<br />

is het een machtig gezicht. ’s Ochtends<br />

vroeg vertrekken de ganzen in grote groepen<br />

naar hun foerageergebieden: de omliggende<br />

weilanden. Dat vertrek gaat gepaard<br />

met veel ‘gezang’. Ben je er op tijd dan kun<br />

je dat ervaren en fotograferen. Vriezend<br />

weer, mist en wellicht nog wat sneeuw erbij<br />

levert tevens een prachtige setting om<br />

de ganzen te observeren en te fotograferen.<br />

In het late voorjaar en de nazomer<br />

kun je vanuit de vogelkijkhut heel goed de<br />

vele honderden tot duizenden steltlopers<br />

fotograferen. Kemphanen, kluten, grutto’s,<br />

kieviten, maar ook minder algemene<br />

soorten als bosruiter, groenpootruiter en<br />

zwarte ruiter foerageren soms tot op enkele<br />

meters voor de hut. Hoewel het een ietwat<br />

hoog standpunt is om te fotograferen,<br />

geeft het nog voldoende mogelijkheden<br />

om interessante beelden te maken van de<br />

grote hoeveelheid vogels die er dan te zien<br />

zijn. Voor een lager standpunt kun je ook<br />

in de berm langs de weg gaan liggen en<br />

wachten op de steltlopers die dicht langs<br />

de weg lopen.<br />

Locatie 2 - Kijkbult<br />

Ezumakeeg-Noord<br />

53.354739, 6.152945<br />

Wanneer je de Ezumakeeg binnenrijdt en<br />

bij de T-splitsing links aanhoudt, kom je<br />

uiteindelijk bij de kijkbult van Ezumakeeg-<br />

Noord. In de late zomermaanden verzamelen<br />

zich ook hier volop steltlopers, zie<br />

je soms de prachtige casarca en heb je<br />

regelmatig de kans om de jagende reuzenstern<br />

te fotograferen. <strong>De</strong> plek is niet alleen<br />

interessant voor vogels overdag; ’s nachts<br />

zijn op deze donkere locatie in Dark Sky<br />

Park Lauwersmeer prachtige foto’s van de<br />

sterrenhemel te maken.<br />

Casarca. Marcel van Kammen.<br />

<strong>De</strong> zon komt op, het mist een beetje en de<br />

lucht kleurt prachtig. Douwe Struiksma;<br />

Leica M8 op 28mm; 1/45s bij f/8; ISO 160.<br />

Bergeendengevecht. Marcel van Kammen;<br />

Nikon D300 op 700mm; 1/1000s bij f/8;<br />

ISO 250. 11-5-2012.<br />

Reuzenstern. Marcel van Kammen;<br />

Nikon D700 op 700mm; 1/1000s bij f/7.1;<br />

ISO 250. 6-8-2013.<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Konik, ree, pijlstaart, wintertaling, kuifeend,<br />

grote zilverreiger, kemphaan<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 10-3<br />

2 4-9<br />

Sterrenhemel boven de Ezumakeeg.<br />

Marcel van Kammen; Nikon D4 op 16mm; 30s bij<br />

f/4; ISO 1600. 22-8-2019.<br />

11


Groningen<br />

Groningen<br />

10<br />

10<br />

1<br />

7<br />

8<br />

2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

West-Groningen<br />

9<br />

4<br />

Noord-Groningen<br />

11 10<br />

12<br />

10<br />

13 14<br />

17 18<br />

16 19<br />

20<br />

25<br />

15 21<br />

24 26<br />

22<br />

27<br />

23<br />

30<br />

28<br />

29<br />

31<br />

Oost-Groningen<br />

32<br />

33<br />

35<br />

34<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

12


Groningen<br />

Stad en Ommelanden, zo wordt de provincie Groningen nogal eens genoemd. Het landschap is er weids; nergens in het land vind<br />

je kleurrijkere akkers op een grotere schaal dan hier. Natuur en cultuur zijn vaak nauw met elkaar verwerven. Toch is Groningen<br />

meer dan boerenland, sterker nog, het is verrassend veelzijdig! Uitgestrekte moerassen bieden onderdak aan een zeer rijk<br />

vogelleven, bossen vol paddenstoelen en natuurlijk de kust met de fotogenieke kwelders. Kortom, er gaat niets boven Groningen!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Lauwersmeer 140<br />

2 Westpolder 148<br />

3 Landgoed Verhildersum 150<br />

4 <strong>De</strong> Witte Molen 151<br />

5 Reitdiepgebied 152<br />

6 Middag-Humsterland 154<br />

7 Doezumermieden 156<br />

8 Trimunt en Jilt Dijksheide 158<br />

9 Leekstermeer 160<br />

10 Kwelders Noordoost-Groningen 162<br />

11 Uitwierde 166<br />

12 Biessum 167<br />

13 Hoeksmeer 168<br />

14 Breebaartpolder 170<br />

15 Harkstederbroeklanden 172<br />

16 't Roegwold 174<br />

17 Tetjehorn 175<br />

18 Schildmeer 178<br />

19 Haansvaart en vogelakkers 180<br />

20 Dannemeer 182<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

21 Ae's Woudbloem 186<br />

22 Kolhamster-Westerpolder 190<br />

23 Kolhamster Mainschoar 192<br />

24 Landgoed Fraeylemaborg 195<br />

25 Polders Dollard 198<br />

26 Korengarst en Noordbroeksterhamrik 200<br />

27 <strong>De</strong> Baggerputten 202<br />

28 Zuidlaardermeergebied 205<br />

29 Paterswoldsemeer 208<br />

30 Landgoed Ennemaborg 209<br />

31 Heemtuin Muntendam 210<br />

32 Bellingwolde en Oudeschans 212<br />

33 Rietgors Wildervank 214<br />

34 Dokter Hommesbos 215<br />

35 Vloeivelden en Pagedal Stadskanaal 216<br />

36 Ter Wupping 218<br />

37 Smeerling 220<br />

38 Ter Borg 222<br />

39 Ter Apelerbossen 224<br />

40 Groninger kerkjes 226<br />

Uitwierde. Ton Drijfhamer.<br />

13


Noord-Groningen<br />

Dannemeer<br />

Wilco van der Laan<br />

Het Dannemeer is nog jong, maar wel het grootste deelgebied van het grotere<br />

Roegwold. Het vormt de schakel tussen het deelgebied Ae's Woudbloem<br />

en Haansvaart. In 2015 is het gebied, waar tot een aantal jaar geleden nog<br />

landbouwgronden lagen, voor het eerst onder water gezet. Sindsdien ontwikkelt<br />

het zich razendsnel. Dat betekent dat de laagveenbodem van het gebied zich<br />

door veranderende omstandigheden verder ontwikkelt, en daarmee de dynamiek<br />

in het landschap verandert. Het gebied is nu al legendarisch om de verschillende<br />

bijzondere vogel- en plantensoorten die er hun plek hebben gevonden. Talloze<br />

interessante vogels zijn in het Dannemeergebied op bezoek geweest, de ene<br />

wat langer dan de andere. Verspreid in het water steken naast het knuppelpad<br />

eeuwenoude boomstobben uit het water, die nog herinneren aan het oerbos van<br />

Locatie 1 - Knuppelpad<br />

53.241492, 6.782592<br />

Over het water van het Dannemeer bevindt<br />

zich een van de langste vlonderpaden van<br />

Nederland, het knuppelpad. Het smalle<br />

beleefpad van iets breder dan een meter<br />

en 750 meter lang geeft het gevoel dat<br />

je over het water loopt. Doordat het pad<br />

zo smal is en je elkaar bij het passeren<br />

dicht benadert, wordt dit pad ook al wel<br />

het ‘knuffelpad’ genoemd. In het midden<br />

van het pad ligt een eilandje met daarop<br />

een bankje waar je heerlijk kunt genieten<br />

van de natuur en een prachtige zonsondergang<br />

kunt fotograferen.<br />

zesduizend jaar geleden.<br />

3<br />

Het knuppelpad onder lichtende nachtwolken.<br />

Wilco van der Laan.<br />

8<br />

4<br />

11<br />

10<br />

5<br />

2<br />

7<br />

1<br />

9<br />

P<br />

6<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats<br />

Dannemeerweg 8,<br />

Schildwolde<br />

(53.241648, 6.785291)<br />

Dannemeerweg helemaal<br />

uitrijden tot je niet verder kan.<br />

14


Noord-Groningen<br />

Locatie 2 - Heikikkers<br />

53.240181, 6.769527<br />

Locatie 3 - Baardmannetjes<br />

53.246986, 6.775997<br />

Locatie 4 - Klapekster<br />

53.243733, 6.758964<br />

<strong>De</strong> heikikker is een tot de verbeelding sprekende<br />

kikker waarvan de mannetjes gedurende<br />

een aantal dagen in het voorjaar een<br />

specifieke blauwe kleur dragen. Het vergt<br />

een beetje timing om ze op het juiste moment<br />

te fotograferen. Wanneer de eerste<br />

aangename dagen in maart zich aandienen,<br />

heb je kans om heikikkers tegen te<br />

komen. Ze houden zich vaak op in ondiepe<br />

plassen en vennetjes, maar ook in sloten.<br />

Het geluid van deze kikkers is meestal het<br />

eerste teken dat de blauw gekleurde amfibieën<br />

in de buurt zijn. Fotograferen op een<br />

laag standpunt levert een mooie onscherpe<br />

achtergrond op. Voor meer creatieve<br />

opnamen is het leuk om ze in tegenlicht<br />

tijdens het gouden uurtje te fotograferen,<br />

wat een mooi bokeh oplevert.<br />

Wandelend over het fietspad van de<br />

Dannemeerweg op een koude windstille<br />

winterochtend is er al snel kans om<br />

baardmannetjes te horen. Het metaalachtige<br />

geluid – ‘tieuw tieuw tieuw’ – van deze<br />

prachtig gekleurde vogeltjes uit de familie<br />

van de mees is onmiskenbaar. In groepen<br />

van vijf tot tien stuks dwarrelen ze door<br />

het goudgele riet op zoek naar voedsel.<br />

Vaak zitten ze boven op de rietpluimen,<br />

op zoek naar zaden, maar ze geven ook<br />

voorkeur aan de vruchten van de lisdodde,<br />

die ze massaal plunderen. Het volwassen<br />

mannetje is te herkennen aan zijn zwarte<br />

bakkebaarden onder de ogen, waardoor<br />

het lijkt of zijn mascara is uitgelopen. <strong>De</strong><br />

foto krijgt extra sfeer als er een laagje rijp<br />

op de rietpluimen ligt.<br />

Dit bijzondere roofvogeltje met de proporties<br />

van een lijsterachtige, de klapekster,<br />

komt als wintergast voor in het<br />

Dannemeer. Je ziet pas hoe klein hij is<br />

wanneer hij een muis heeft gevangen. <strong>De</strong><br />

klapekster is een prachtig vogeltje dat biddend<br />

boven het veld hangt op zoek naar<br />

een prooi. Het bijzondere aan deze vogel<br />

is dat hij zijn prooi als voorraad spietst in<br />

een struik of boom. Nadat de klapekster<br />

een prooi heeft gevangen, verdwijnt hij<br />

naar de plek waar hij hem bewaart en gaat<br />

dan weer op jacht. Ook zit hij vaak op de<br />

uitkijk in het topje van een boom. <strong>De</strong> klapekster<br />

herken je direct aan zijn grijs-witte<br />

verenkleed en zijn zwarte boevenmasker.<br />

Aan de snavel zit een haak waarmee hij<br />

makkelijk zijn prooi open kan trekken. <strong>De</strong><br />

klapekster fotograferen kost wel wat geduld,<br />

hij zit vaak op verschillende plekken.<br />

Vergadering van heikikkers. Wilco van der Laan;<br />

Canon 7D II op 600mm; 1/1000s bij f/7.1;<br />

ISO 200. 28-3-2017.<br />

Baardmannetjesman tussen twee rietstengels.<br />

Wilco van der Laan; Canon 7D II op 600mm;<br />

1/500s bij f/6.3; ISO 160. 6-2-2018.<br />

Klapekster. Matthijs van Eerden;<br />

Canon 7D II op 600mm; 1/1600s bij f/6.3;<br />

ISO 400. 15-3-2017.<br />

Waarneming-ID<br />

193482<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Wezel/hermelijn, dwergmuis, sprinkhaanzanger,<br />

geoorde fuut, lepelaar, roerdomp, heikikker,<br />

Europese meerkikker, distelvlinder, landkaartje,<br />

icarusblauwtje, kleine ratelaar, dauwnetel,<br />

blauw glidkruid, waterviolier<br />

15


Noord-Groningen<br />

Locatie 5 - Porseleinhoen<br />

53.238926, 6.766747<br />

Locatie 6 - Veldleeuwerik<br />

53.241129, 6.785435<br />

Dit spookje van het moeras hoor je wel,<br />

maar zie je niet: de porseleinhoen. Met<br />

heel veel geduld krijg je eventueel na het<br />

broedseizoen in augustus/september dit<br />

zeer schuwe vogeltje te zien. Vanuit de<br />

auto als mobiele schuilhut is een handige<br />

manier om een lange periode te wachten.<br />

Met een beetje geluk komt de porseleinhoen<br />

langs om zich even te laten fotograferen.<br />

Mocht dat niet het geval zijn, dan<br />

heb je altijd nog kans om de waterral te<br />

fotograferen, een mooi alternatief.<br />

In de groene grasranden om het Dannemeer<br />

broeden elk jaar veldleeuweriken.<br />

<strong>De</strong>ze typische akkervogel is een echte<br />

hoogvlieger. Bij de eerste zonnestralen<br />

van het voorjaar, medio februari, hoor je<br />

ze al voorzichtig zingen. <strong>De</strong> veldleeuwerik,<br />

die al aardig zeldzaam is geworden, deelt<br />

zijn biotoop met andere vogels, zoals de<br />

graspieper en gele kwikstaart. In de avond<br />

en nacht worden de stroken gebruikt als<br />

jachtterrein voor de velduil. Meestal zie je<br />

de veldleeuwerik zeilend in de lucht, maar<br />

als je geluk hebt tref je hem aan op een<br />

paaltje of zittend in het veld.<br />

Locatie 7 - Dauwnetel<br />

53.24398, 6.781498<br />

Porseleinhoen. Matthijs van Eerden;<br />

Canon 7D II op 569mm; 1/100s bij f/6.3;<br />

ISO 800. 22-8-2019.<br />

Veldleeuwerik. Wilco van der Laan;<br />

Canon 7D II op 500mm; 1/500s bij f/7.1;<br />

ISO 250. 30-4-2016.<br />

<strong>De</strong> mooi gekleurde dauwnetel valt net<br />

als blauw glidkruid onder de familie van<br />

de lipbloemigen. In de ochtend is deze<br />

veldbloem mooi te fotograferen met zacht<br />

licht. <strong>De</strong> plant is fors, met een lengte van<br />

0,6-1,5 meter. Hij bloeit van juni tot de<br />

herfst met wit-geel-paarse bloemen. <strong>De</strong><br />

haren op de dauwnetel zijn fraai in het tegenlicht<br />

en prikken gelukkig niet zoals die<br />

van zijn naamgenoot.<br />

Dauwnetel heeft fotogenieke, kleurrijke<br />

bloemen. Wilco van der Laan; Canon 5D III op<br />

150mm; 1/640s bij f/8; ISO 800. 17-7-2019.<br />

Overal geniet je van de fraaie vergezichten.<br />

Wilco van der Laan; Canon 7D II op 35mm;<br />

1/200s bij f/14; ISO 125. 23-9-2017.<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 1-12<br />

2 3-4<br />

3 1-12<br />

4 1-4<br />

5 8-9<br />

6 3-8<br />

7 6-8<br />

8 1-12<br />

9 7-9<br />

10 2-4<br />

11 11-4<br />

16


Noord-Groningen<br />

Locatie 8 - Geoorde fuut<br />

53.245679, 6.774025<br />

Locatie 10 - Klein hoefblad<br />

53.239605, 6.765618<br />

Als de kokmeeuwen in februari en maart<br />

weer in de moerasgebieden te horen zijn,<br />

is er ook een goede kans om de geoorde<br />

futen te zien. <strong>De</strong> rode ogen en de gouden<br />

oorpluimen vallen direct op. <strong>De</strong> geoorde<br />

fuut is een prachtige verschijning in<br />

’t Roegwold en is sinds 2016 als nieuwe<br />

broedsoort in het gebied bijgeschreven.<br />

Het Zuidlaardermeergebied was doorgaans<br />

het dichtstbijzijnde gebied waar<br />

deze moerasvogel voorkwam. Om hem<br />

zonder schuilhut te kunnen fotograferen,<br />

is het handig om te wachten tot hij onderduikt.<br />

Op dit moment kun je dichterbij komen,<br />

om bij het opduiken een foto te maken.<br />

Om harde schaduwen, contrasten en<br />

overbelichting te voorkomen, is het beste<br />

moment de ochtend of de avond.<br />

Locatie 9 - Blauw glidkruid<br />

53.241527, 6.782555<br />

Evenals dauwnetel valt deze bloem onder<br />

de familie van de lipbloemen en hij<br />

groeit graag op natte, humusrijke grond.<br />

Vandaar dat blauw glidkruid in de vegetatie<br />

aan de waterkant vaak in combinatie<br />

met de moerasandoorn voorkomt.<br />

Fotografeer wanneer het windstil is, om<br />

bewegingsonscherpte te voorkomen, tenzij<br />

je een creatieve opname wilt natuurlijk.<br />

Klein hoefblad is een overblijvende soort<br />

die lange ondergrondse wortelstokken<br />

maakt. In het vroege voorjaar of in een<br />

milde winter verschijnen de gele bloemen.<br />

Het blijft een bijzonder gezicht, bloemen<br />

zonder bladeren. Die komen immers pas<br />

later. Zo klein de bloemen zijn, zo groot<br />

zijn de hartvormige bladeren, tot soms<br />

wel 30 centimeter. Om een mooie compositie<br />

te kunnen vormen, is een laag standpunt<br />

wenselijk, waarbij andere bloemen in<br />

de achtergrond worden meegenomen.<br />

Locatie 11 - Wintertaling<br />

53.24232, 6.763171<br />

Een van de vele nieuwe eendensoorten<br />

die een groot deel van het jaar het gebied<br />

aandoen is de wintertaling, een mooi<br />

gekleurde wilde eend die overwintert<br />

in ’t Roegwold. Ze zijn er vaak in groepen<br />

en maken een zacht fluitgeluid. Dat<br />

klinkt aanmerkelijk zachter dan de fluit<br />

van de smient, maar is wel vaker te horen.<br />

Naast de wintertaling komt in het<br />

voorjaar de zomertaling voor, die al net<br />

zo fraai is, maar een heel ander geluid<br />

maakt. Naast de winter- en zomertaling<br />

komen ook voor: slobeend, smient, tafeleend,<br />

krakeend, pijlstaart en af en toe<br />

een rosse stekelstaart.<br />

Blauw glidkruid. Jan Tonnis Dik; Canon 6D op<br />

180mm; 1/640s bij f/4; ISO 500. 16-7-2019.<br />

Klein hoefblad is een zeer vroege bloeier.<br />

Wilco van der Laan; Canon 5D III op 200mm;<br />

1/640s bij f/3.5; ISO 640. 16-3-2020.<br />

Om dichterbij te kunnen komen, kun je wachten tot de geoorde fuut onder water duikt.<br />

Wilco van der Laan; Canon 7D II op 500mm; 1/1250s bij f/6.3; ISO 200. 3-6-2016.<br />

<strong>De</strong> wintertaling is een exotisch gekleurde eend.<br />

Wilco van der Laan; Canon 7D II op 499mm;<br />

1/3200s bij f/6.3; ISO 640. 29-3-2018.<br />

17


Drenthe<br />

Drenthe<br />

1<br />

2<br />

3<br />

36<br />

4<br />

33<br />

34 35<br />

5 6<br />

9<br />

7<br />

10<br />

11 8<br />

12<br />

14 13<br />

15 16<br />

17<br />

Noord-Drenthe<br />

18<br />

23 26<br />

24 25 27<br />

29<br />

28<br />

30<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

43<br />

44 45<br />

31 32<br />

37<br />

38<br />

39<br />

Zuidwest-Drenthe<br />

47<br />

48<br />

46<br />

Zuidoost-Drenthe<br />

40<br />

41<br />

49<br />

42<br />

18


Drenthe<br />

Met 185 inwoners per vierkante kilometer mag Drenthe zich de dunst bevolkte provincie van Nederland noemen. Dat betekent<br />

ruimte en natuur in overvloed. Die ruimte is er ook letterlijk in de vele uitgestrekte heidevelden, compleet met grafheuvels en<br />

uiteraard hunebedden. Daarnaast kent Drenthe vele prachtige beekdalen waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan, inclusief een<br />

unieke flora en fauna. Niet voor niets dat de Drentsche Aa één van de drie nationale parken van Drenthe is. Dan is er ook nog<br />

UNESCO Global Geopark <strong>De</strong> Hondsrug, het enige Geopark van Nederland!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Onlanden 230<br />

2 Friese Veen, Vennebroek en <strong>De</strong> Braak 233<br />

3 Hondstong 235<br />

4 Zwartendijksterschans 238<br />

5 Zeegserduinen 240<br />

6 Strubben-Kniphorstbosch 242<br />

7 Landgoed <strong>De</strong> Schipborg 244<br />

8 Anlooërdiepje 247<br />

9 Norgerholt 250<br />

10 Oudemolen 252<br />

11 Gasterse Duinen 255<br />

12 Landgoed Terborgh 258<br />

13 Eexterveld 262<br />

14 Balloërveld 266<br />

15 Assen 269<br />

16 Kampsheide 272<br />

17 <strong>De</strong>urzerdiep 275<br />

18 Amerdiep 277<br />

19 Boswachterij Gieten-Borger 280<br />

20 Hunzedal Bonnerklap Torenveen 282<br />

21 Hunzedal Gasselternijveen 284<br />

22 Drouwenerzand 285<br />

23 Kortewegse Bos 288<br />

24 Diependal 290<br />

25 Hijkerveld 292<br />

26 Groote Zand 296<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

27 Boswachterij Grolloo 299<br />

28 Elperstroom 303<br />

29 Boswachterij Schoonloo 306<br />

30 Orvelterzand en Meeuwenplas 308<br />

31 Ter Horsterzand 310<br />

32 Scharreveld 312<br />

33 Nationaal Park Drents-Friese Wold 314<br />

34 Doldersummerveld en Wapserveld 314<br />

35 Oude Willem en oostelijke deel<br />

Drents-Friese Wold 318<br />

36 Landgoed Vledderhof 320<br />

37 Nationaal Park Dwingelderveld 322<br />

38 Holtingerveld 327<br />

39 Landgoed Rheebruggen 329<br />

40 Echtenerzand en nabijgelegen ven 330<br />

41 Landgoederen <strong>De</strong> Havixhorst en Dickinge 333<br />

42 Reestdal 335<br />

43 Boswachterij Buinerveld 340<br />

44 Schapenpark/Poolshoogte 342<br />

45 Odoornerzand 344<br />

46 Boswachterij Sleenerzand 346<br />

47 Mantingerveld 349<br />

48 Geeserstroomgebied 351<br />

49 Bargerveen 354<br />

50 Hunebedden 358<br />

51 Tulpen 360<br />

Reestdal. Paul Oostveen.<br />

19


Zuidoost-Drenthe<br />

Bargerveen<br />

Karin Broekhuijsen & Bert Ooms<br />

Bargerveen is een uniek hoogveengebied van 2.100 hectare. Het<br />

bestaat uit drie delen: in het zuiden het Schoonebeekerveld, in het<br />

noorden het Meerstalblok en in het midden het Amsterdamseveld.<br />

Het kent verschillende landschapstypen: moeras, grasland, heide<br />

en water. Door de variatie in landschappen is het gebied enorm<br />

Een wolkenlucht reflecteert in het water. Zorg ervoor dat de wolken<br />

goed over de lucht verdeeld zijn. Karin Broekhuijsen; Canon 5DS R<br />

op 26mm; 1/80s bij f/10; ISO 200. 17-4-2016.<br />

soortenrijk, zowel wat betreft vogels als planten.<br />

Locatie 1 - Reflectie<br />

52.694653, 7.016134<br />

Bert Ooms.<br />

Reflecterende stapelwolken in spiegelglad<br />

water zijn en blijven het hele jaar door<br />

mooi. Als het flink waait krijg je een minder<br />

goed effect, aangezien het water dan<br />

steeds in beweging is. Een beschut meertje<br />

of vennetje is daardoor sneller fotogeniek<br />

dan water dat zich in het open veld bevindt.<br />

<strong>De</strong> beste wolkenluchten zijn er vaak bij een<br />

wind uit het noorden, zeker in het najaar.<br />

Met een polarisatiefilter maak je de blauwe<br />

lucht dieper blauw. Pas echter op dat je de<br />

reflecties in het water niet tenietdoet.<br />

1<br />

P 1<br />

5<br />

P 2<br />

8<br />

2 9<br />

4<br />

Locatie 2 - Aardbeivlinder<br />

52.693889, 7.02911<br />

Het Meerstalblok, het noordelijk deel van<br />

het Bargerveen, is het meest vlinderrijk.<br />

i<br />

6<br />

P 3<br />

P 4<br />

3<br />

7<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats P1: 1, 2, 5, 6, 8<br />

Laardijk, Zwartemeer<br />

(52.703833, 7.027455)<br />

Parkeerplaats P2: 3, 4, 9<br />

Kamerlingswijk Westzijde 83,<br />

Zwartemeer<br />

(52.701094, 7.045798)<br />

20


Zuidoost-Drenthe<br />

Vooral de bovenzijde van de aardbeivlinder is fotogeniek. Wacht daarom<br />

totdat de vlinder de vleugels spreidt. Karin Broekhuijsen.<br />

Aalscholverkolonie. Bijkomend voordeel van mist is dat de bomen met de<br />

nesten loskomen van de achtergrond. Karin Broekhuijsen.<br />

Dit deel kent natte en schrale graslanden.<br />

<strong>De</strong> zeldzame aardbeivlinder die er<br />

voorkomt, houdt van vochtige graslanden<br />

en heiden. <strong>De</strong>ze vlinder staat op de Rode<br />

Lijst en is maar op een paar plekken in<br />

Nederland te vinden. Als je aandachtig<br />

rondkijkt, kom je vanzelf wel een exemplaar<br />

tegen. Je kunt hem zien van eind<br />

april tot en met juni. Soms tref je in de<br />

zomer nog een tweede generatie.<br />

Locatie 3 - Herfsttinten<br />

52.684405, 7.042202<br />

Qua vennen heb je in het Bargerveen eindeloos<br />

veel keuze. In de herfst kleuren<br />

de berken en het pijpenstrootje. Zeker<br />

op een dag met een blauwe lucht, en<br />

daarmee blauw water, zorgt dat voor een<br />

krachtig kleurcontrast. Ook onder dreigende<br />

of winterse weersomstandigheden<br />

maak je hier fraaie foto’s. <strong>De</strong> weidsheid<br />

benadruk je met een groothoeklens. Zoek<br />

naar een paar pollen gras om de voorgrond<br />

body te geven. Met een telelens leg<br />

je dan weer de nadruk op enkele elementen,<br />

al dan niet met hun weerspiegelingen<br />

in het water.<br />

Herfsttinten in het Bargerveen zijn warm van<br />

kleur. Karin Broekhuijsen; Canon 5D III op<br />

25mm; 1/160s bij f/11; ISO 400. 27-10-2012.<br />

Locatie 4 - Aalscholverkolonie<br />

52.691004, 7.048009<br />

In het Bargerveen zit een grote aalscholverkolonie.<br />

Dat is niet alleen een mooie fotolocatie<br />

vanwege de kolonie zelf: je kunt hier<br />

ook goed het bijzondere waterlandschap<br />

van het Bargerveen fotograferen. <strong>De</strong>ze locatie<br />

is een flink eind lopen. Daarom kan<br />

het handig zijn om een fiets mee te nemen<br />

voor de eerste 3 kilometer. Alleen de laatste<br />

kilometer moet je dan alsnog lopen.<br />

Om er te komen, ga je vanaf de parkeerplaats<br />

over het fietspad recht naar het<br />

oosten. Aan het eind (Duitse grens) volg<br />

je het fietspad naar rechts. Na ongeveer<br />

1,5 kilometer kun je rechtsaf het gebied in.<br />

Dat pad is niet geschikt om te fietsen. Je<br />

ziet de kolonie na 800 meter aan de rechterkant<br />

in een aantal bomen in het water.<br />

Mist en opkomende zon geven deze plek de<br />

sfeer van een mysterieus sprookje.<br />

Parkeerplaats P3: 6<br />

Ambachtsweg 4, Weiteveen<br />

(52.675839, 6.998717)<br />

Parkeerplaats P4: 3, 6, 7<br />

Zuidersloot 202, Weiteveen<br />

(52.670036, 7.025324)<br />

Bezoekerscentrum<br />

Veenloopcentrum Weiteveen<br />

Zusterweg 17, Weiteveen<br />

Waarneming-ID<br />

4499<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Schaap, ree, rund, grauwe klauwier, blauwborst,<br />

dodaars, aalscholver, klapekster, adder,<br />

levendbarende hagedis, heikikker, aardbeivlinder,<br />

watersnuffel, noordse witsnuitlibel, koraaljuffer,<br />

groentje, veenmos, welriekende nachtorchis,<br />

kleine zonnedauw<br />

21


Zuidoost-Drenthe<br />

Beijsde heide. Karin Broekhuijsen; Canon 5D III<br />

op 50mm; 1/60s bij f/8; ISO 320. 23-3-2013.<br />

Locatie 5 - Wind en vrieskou<br />

52.701536, 7.02892<br />

overigens ook in het Bargerveen voorkomt,<br />

is deze slang niet giftig. <strong>De</strong> gladde slang<br />

houdt van gebieden met een gevarieerde<br />

vegetatie, met open plekken om een zonnebad<br />

te kunnen nemen. Van te fel zonlicht<br />

houden de slangen dan weer niet. Onder<br />

dergelijke omstandigheden kruipen ze onder<br />

een polletje gras of een heidestruikje.<br />

Met de perfecte schutkleur zijn ze dan zeker<br />

niet gemakkelijk te vinden. <strong>De</strong> meeste<br />

kans om ze te zien is in het voorjaar of najaar,<br />

of op een vroege ochtend, momenten<br />

dat het nog niet warm is en de slangen weinig<br />

mobiel zijn. Om de dieren niet te verstoren<br />

is een telelens beslist handig.<br />

Gladde slang. Karin Broekhuijsen;<br />

Canon 1D IV op 180mm; 1/160s bij f/11;<br />

ISO 400. 14-9-2019.<br />

Als het heel koud is met veel wind uit het<br />

oosten, is het mogelijk dat opspattend<br />

water op de aanwezige heidestruiken bevriest.<br />

Het ijs op de heideplanten zorgt<br />

voor een bijzonder gezicht, waarmee je in<br />

één klap het gure winterweer overbrengt in<br />

je foto. Ook kunnen er onder deze omstandigheden<br />

ijspegels ontstaan aan de takjes<br />

die boven het water hangen. Met een teleen<br />

een macrolens leg je de details van<br />

deze ijswereld het best vast. Tip: kleed je<br />

goed aan, met meerdere laagjes kleding<br />

over elkaar en vergeet je handschoenen<br />

niet. <strong>De</strong> harde wind in combinatie met de<br />

vrieskou laat je fotografieplezier anders<br />

snel bederven.<br />

Locatie 6 - Gladde slang<br />

52.68495, 7.023158<br />

Locatie 7 - Rietganzen<br />

en wilde zwanen<br />

52.677121, 7.041922<br />

Elk jaar overwinteren er tienduizenden ganzen,<br />

voornamelijk rietganzen, in Zuidoost-<br />

Drenthe. Die slapen bijna allemaal in de<br />

plassen van het Bargerveen. ’s Morgens,<br />

ruim voor zonsopkomst, vertrekken ze<br />

naar de omliggende akkers om te foerageren:<br />

een adembenemend spektakel. Na<br />

een alsmaar aanzwellend roepen valt het<br />

even helemaal stil en dat is het sein om<br />

met oorverdovend geraas massaal het<br />

luchtruim te kiezen. Je komt er door vanaf<br />

de parkeerplaats aan de Zuidersloot<br />

circa 1 kilometer recht naar het oosten<br />

te lopen en na de eerste bocht circa 1 kilometer<br />

recht naar het noorden. Fietsen<br />

kan ook, maar hier en daar trapt het wat<br />

lastig. Enkele tientallen tot soms wel een<br />

paar honderd wilde en kleine zwanen overnachten<br />

’s winters in dezelfde plassen. Die<br />

vertrekken meestal pas na zonsopkomst<br />

om te foerageren. Soms blijven ze de hele<br />

dag aanwezig. <strong>De</strong> beste kansen krijg je als<br />

een groepje opstijgt (aangekondigd door<br />

alsmaar toenemend onderling ‘getoeter’)<br />

en een rondje boven de plas maakt alvorens<br />

te vertrekken. Met wat geluk komen<br />

ze dan even dichtbij langsvliegen. En<br />

’s avonds komt het hele spul weer terug!<br />

Met een flinke dosis geluk kun je in<br />

het Bargerveen de gladde slang tegen-<br />

komen. In tegenstelling tot de adder, die<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

22<br />

1 1-12<br />

2 5-6<br />

3 1-12<br />

4 4-8<br />

5 12-3<br />

6 4-9<br />

7 11-2<br />

8 4-8<br />

9 1-12<br />

Het karakteristieke getoeter kondigt zowel de aankomst als het vertrek aan en geeft je de<br />

gelegenheid om je camera op tijd in stelling te brengen. Bert Ooms.


Zuidoost-Drenthe<br />

Locatie 8 - Geheimzinnig<br />

vogellandschap<br />

52.698292, 7.026964<br />

Om het hoogveen in het Bargerveen te redden<br />

en te laten groeien, is in een groot gebied<br />

rond het Meerstalblok, waar de hoogveenkern<br />

zich bevindt, de waterstand sterk<br />

verhoogd. Het bestaande, veelal met berken<br />

begroeide landschap kwam daardoor<br />

onder water te staan. In de loop der jaren<br />

zijn van veel bomen alleen nog de resten<br />

van dode stammen overgebleven, die overal<br />

nog uit het water omhoogsteken. Hierdoor<br />

is een merkwaardig, wat sinister waterlandschap<br />

ontstaan, waar onder andere<br />

dodaars en geoorde fuut zich thuis voelen.<br />

Met wat geduld en geluk kun je ze in dit<br />

bijzondere decor vastleggen.<br />

Tussen de verzonken berkenstammetjes zoekt een dodaars voedsel voor zijn jong. Ga wat verscholen<br />

langs de waterkant zitten en wacht af: ze komen vanzelf dichterbij. Bert Ooms; Nikon D300s op<br />

700mm; 1/400s bij f/7.1; ISO 400. 6-8-2014.<br />

Geoorde futen zijn schuwe vogels, maar als je<br />

ruimte laat voor de bizarre omgeving heb je<br />

aan 400-500 mm genoeg. Bert Ooms.<br />

Locatie 9 - Jagende klapekster<br />

52.6942, 7.054934<br />

Een biddende klapekster is niet ongewoon, maar je moet natuurlijk wel het geluk hebben dat hij<br />

een keer bij je in de buurt komt ‘staan’. Bert Ooms; Nikon D810 op 700mm; 1/2500s bij f/6.3;<br />

ISO 800. 25-1-2015.<br />

<strong>De</strong> klapekster is een vaste wintergast in het<br />

Bargerveen. In het hele gebied worden elke<br />

winter wel vijf tot tien geteld. <strong>De</strong>ze locatie<br />

is gelegen op een brede dam, van waaruit<br />

je een flink stuk terrein kunt overzien dat<br />

geschikt is als jachtterrein voor de klapekster.<br />

Speur alle toppen van boompjes en<br />

struiken in de omgeving af en als je voldoende<br />

tijd neemt, is de kans groot dat je<br />

hem treft. Loop er niet naartoe, maar blijf<br />

stil en wat verscholen wachten. Gok op een<br />

paar locaties bij je in de buurt die de vogel<br />

zou kunnen uitkiezen als uitkijkpost. Via<br />

de dam kun je naar een kijkscherm lopen,<br />

maar vanuit het scherm zijn de fotokansen<br />

klein. Soms gaat een klapekster bidden boven<br />

het veld, dan sta je op de dam eerste<br />

rang! Uiteraard is 500 millimeter hier wel<br />

de minimum vereiste.<br />

23


Noord-Holland<br />

Noord-Holland<br />

1<br />

Texel<br />

2<br />

8<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

11<br />

12 10<br />

7<br />

9<br />

13<br />

14 15<br />

1617<br />

Kop van Noord-Holland<br />

IJmond<br />

en<br />

Zuid-Kennemerland<br />

46<br />

42<br />

44<br />

45<br />

18<br />

19<br />

2021<br />

West-Friesland<br />

Noord-Kennemerland<br />

22<br />

24<br />

23<br />

26<br />

25 27 31 32<br />

28 29 Zaanstreek<br />

33<br />

30<br />

en<br />

Waterland<br />

34 35 37 38<br />

43<br />

36<br />

47<br />

5148<br />

4950<br />

Amsterdam<br />

en<br />

Amstelland-Meerlanden<br />

52<br />

53<br />

40<br />

41<br />

54<br />

39<br />

55 56<br />

57 58<br />

59 60 61 62 Gooien<br />

63<br />

Vechtstreek<br />

64<br />

24


Noord-Holland<br />

Noord-Holland heeft met onze hoofdstad Amsterdam misschien het imago van vol en druk, maar schijn bedriegt. Wanneer je<br />

de grote stad, waar overigens veel te fotograferen valt, achter je laat, ervaar je de rust van het veenweidegebied en de oude<br />

droogmakerijen. Overal is het water voelbaar: Texel dat tussen Noord- en Waddenzee ligt, de hoogste duinen van het land in<br />

Schoorl, het nog altijd imposante water van de voormalige Zuiderzee, grote meren ontstaan door vervening, eindeloos veel<br />

slootjes en vaarten, en een imposante verdedigingslinie rond de hoofdstad, eveneens door water gestuurd.<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Nationaal Park Duinen van Texel 10<br />

2 Vogelboulevard Texel 13<br />

3 Grafelijkheidsduinen 16<br />

4 <strong>De</strong> Nollen-Zuid 19<br />

5 Balgzand 21<br />

6 Wieringen 23<br />

7 <strong>De</strong>n Oever 26<br />

8 Afsluitdijkmonument 28<br />

9 Robbenoordbos en Dijkgatbos 29<br />

10 Poldertuin 31<br />

11 Botgat 32<br />

12 Nollenland van Abbestede/Zandpolder 34<br />

13 Zwanenwater 36<br />

14 Pettemerduinen 39<br />

15 Wildrijk 41<br />

16 <strong>De</strong> Hondsbossche Duinen 42<br />

17 Harger- en Pettemerpolder 45<br />

18 Schoorlse Duinen 47<br />

19 ’t Oude Hof Bergen 51<br />

20 Kleimeer 52<br />

21 Geestmerambacht 54<br />

22 Kuststrook Castricum aan Zee tot Camperduin 56<br />

23 Noordhollands Duinreservaat 59<br />

24 Nijenburg 69<br />

25 Zeerijdtdijkje 71<br />

26 Schermer Molens 73<br />

27 Eilandspolder 75<br />

28 <strong>De</strong> Groote Ven 77<br />

29 Alkmaarder- en Uitgeestermeer 79<br />

30 Landgoed Marquette 82<br />

31 <strong>De</strong> Beemster 84<br />

32 Zeevang 86<br />

33 Forten van de Stelling van Amsterdam 88<br />

Nummer Gebied Pagina 34 Guisveld<br />

92<br />

35 Zaanse Schans 94<br />

36 Ilperveld 96<br />

37 Purmerbos 99<br />

38 Heitje van Katham en Hoogedijk 101<br />

39 Marken 103<br />

40 Waterland Oost 105<br />

41 IJmeer-Waterlandse Dijk 107<br />

42 Zuidpier van IJmuiden en Kennemermeer 110<br />

43 Buitenplaats Beeckestijn 112<br />

44 Nationaal Park Zuid-Kennemerland 114<br />

45 Elswout 118<br />

46 Amsterdamse Waterleidingduinen 121<br />

47 Amsterdamse grachten 128<br />

48 Albert Cuypmarkt 130<br />

49 Amsterdamse Bos 132<br />

50 Dr. Jac. P. Thijssepark 134<br />

51 Vondelpark 136<br />

52 Amstelpark 137<br />

53 Landje van Geijsel 138<br />

54 Fort Pampus 140<br />

55 Naarden Vesting 142<br />

56 Naarder Eng, Landgoed Oud Naarden<br />

en Limitische Heide 144<br />

57 Naardermeer 146<br />

58 Blaricummer Eng 149<br />

59 ’s-Gravelandse Buitenplaatsen 151<br />

60 Franse Kamp en Spanderswoud 154<br />

61 Zanderij Crailoo en Zanderij Cruysbergen 156<br />

62 Westerheide 158<br />

63 Oppad en Kromme Rade 160<br />

64 Einde Gooi 162<br />

Wormer- en Jisperveld. Paul Oostveen.<br />

25


Kop van Noord-Holland<br />

Zwanenwater<br />

Margreet Frowijn-Druijven & Jessica Geertsma<br />

Groentje. Jessica Geertsma.<br />

Het Zwanenwater is een uniek natuurgebied in de duinen waarin zich de twee grootste<br />

natuurlijke duinmeren van West-Europa bevinden. Door de verschillende biotopen in<br />

een relatief klein gebied zie je vele soorten planten en dieren. <strong>De</strong> brede en rietorchis<br />

leggen in mei en juni een paars kleed over de graslanden en langs het wandelpad.<br />

Ook voor landschaps- en vogelfotografen zijn hier mogelijkheden genoeg aanwezig.<br />

P<br />

6 7<br />

5<br />

1<br />

Locatie 1 - Orchideeën<br />

52.825324, 4.697053<br />

Vanaf eind mei zie je langs de bruine<br />

wandelroute maar liefst acht soorten<br />

orchideeën. Tussen de vele duizenden brede<br />

en rietorchissen staan ook minder opvallende<br />

soorten, zoals de grote keverorchis<br />

en de welriekende nachtorchis. Vlak aan<br />

de rand van het asfaltpad staan ieder jaar<br />

zelfs enkele bijenorchissen. <strong>De</strong> bijenorchis<br />

heeft opvallende gekleurde bloemen die<br />

fotografisch zeer interessant zijn. Hoewel<br />

deze orchis op foto’s opvallend lijkt, is het<br />

wel een soort die je pas opvalt als je er echt<br />

naar zoekt. Als je er een gevonden hebt,<br />

kijk dan eerst even verder. Wellicht staat<br />

er een paar meter verderop een die nog<br />

mooier is. Grassprietjes die voor en dicht<br />

achter de orchis staan zorgen voor verstoring<br />

in je foto. Druk de in de weg zittende<br />

sprietjes even naar de zijkant toe. Door<br />

vervolgens voor een lage diafragmawaarde<br />

te kiezen, creëer je een rustige achtergrond,<br />

waardoor de orchidee goed tot zijn<br />

Met een beetje verbeelding lijkt de onderlip<br />

van de bloem van de bijenorchis op een bij.<br />

Margreet Frowijn-Druijven; Nikon D80 op<br />

105mm; 1/640s bij f/5; ISO 250. 25-6-2015.<br />

2<br />

4<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats<br />

Schoolstraat, Westervelde<br />

Het Zwanenwater,<br />

Natuurmonumenten,<br />

Zuidschinkeldijk, Callantsoog<br />

(52.829706, 4.701258)<br />

26<br />

3<br />

Waarneming-ID<br />

534


Kop van Noord-Holland<br />

Dopheide met sfeervol tegenlicht.<br />

Margreet Frowijn-Druijven; Nikon D80 op<br />

105mm; 1/320s bij f/5; ISO 160. 27-9-2013.<br />

Moeras met stijve zegge. Margreet Frowijn-<br />

Druijven; Nikon D80 op 16mm; 1/400s bij<br />

f/10; ISO 250. 20-6-2018.<br />

Het doorkijkje varieert per seizoen.<br />

Jessica Geertsma; Nikon D300 op 145mm;<br />

1/1250s bij f/5; ISO 100. 5-4-2020.<br />

recht komt. Maak de diafragmawaarde<br />

echter niet te klein; je wilt de haartjes op<br />

de onderlip waarschijnlijk wel scherp hebben.<br />

Om al dit moois te beschermen, mag<br />

je in het Zwanenwater niet buiten de aangegeven<br />

wandelpaden komen. Zet dan ook<br />

niet je spullen in de kant, want voor je het<br />

weet is er weer een bijenorchis minder en<br />

zoveel bijenorchissen zijn er helaas niet.<br />

Locatie 2 - Heide en parnassia<br />

52.822619, 4.694585<br />

Rondom dit houten bankje groeit in de<br />

zomermaanden onder andere dopheide<br />

en het zeldzame heidekartelblad. Terwijl<br />

je in het Zwanenwater op de aangegeven<br />

wandelpaden moet blijven, is hier rond het<br />

bankje ruimte genoeg om dicht op je onderwerp<br />

te kruipen en samen met een macrolens<br />

kun je de bloem mooi isoleren van<br />

de achtergrond. Hierdoor kun je spelen<br />

met de compositie en scherptediepte.<br />

In de ochtend kun je hier goed gebruikmaken<br />

van het tegenlicht dat de zon geeft.<br />

Locatie 3 - Moeras in de duinen<br />

52.815454, 4.703828<br />

In de winter komen de pollen met stijve<br />

zegge los te staan van het water. Vooral<br />

met dreigende wolken geeft dit een indrukwekkend<br />

landschap. In de zomermaanden<br />

is deze poel de ideale locatie voor libellenfotografie.<br />

Tientallen waterjuffers en libellen<br />

jagen hier tussen de pollen met stijve<br />

zegge door. In de ochtend en in de namiddag<br />

zijn deze insecten iets rustiger en zitten<br />

ze vaker stil op een takje of blaadjes<br />

boven het water. Gebruik van een teleobjectief<br />

met macrofunctie helpt om dichter<br />

bij je onderwerp te komen. Een van de<br />

speciale soorten die hier regelmatig wordt<br />

gezien, is de zeldzame gevlekte witsnuit.<br />

<strong>De</strong> larven van deze libel leven twee tot drie<br />

jaar onder water. Hierdoor is het een soort<br />

die je niet ieder jaar tegenkomt. <strong>De</strong> beste<br />

kans is er door de waarnemingen goed in<br />

de gaten te houden. In mei en begin juni<br />

sluipen ze uit hun larvenhuidje.<br />

Locatie 4 - Doorkijkje<br />

52.823039, 4.706635<br />

Dit is in ieder seizoen een van de <strong>mooiste</strong><br />

doorkijkjes van het Zwanenwater.<br />

Het geeft je een prachtige blik tussen de<br />

bomen door en uitzicht op de achterliggende<br />

gras- en rietlanden. In het voorjaar<br />

bloeit hier de gele lis. Later in het<br />

jaar graast hier vaak de groep Blonde<br />

d’Aquitaine-runderen. In de winter staat<br />

het grasland onder water en met helder<br />

weer reflecteert de blauwe lucht in het<br />

water. Door een kleine telelens te gebruiken<br />

druk je het beeld in elkaar. Hierdoor<br />

ontstaat een heel ander beeld dan wanneer<br />

je een groothoeklens zou gebruiken.<br />

Als je even verder doorloopt zie je in de<br />

wintermaanden de gaspeldoorn in volle<br />

bloei staan. Vooral met rijp geeft dit een<br />

vervreemdend effect.<br />

Eigendom<br />

Natuurmonumenten<br />

Interessante soorten<br />

Vos, boommarter, konijn, blauwborst,<br />

roodborsttapuit, boomleeuwerik, roerdomp,<br />

baardmannetje, zandhagedis, bruine<br />

kikker, rugstreeppad, groene kikker, kleine<br />

watersalamander, duinparelmoervlinder, groentje,<br />

icarusblauwtje, argusvlinder, kleine vuurvlinder,<br />

duinviooltje, bijenorchis, parnassia, heidekartelblad,<br />

gele lis, puntmutswasplaat, zandaardtong, grote<br />

parasolzwam, witte kluifzwam, gladde roosroest<br />

Nabijgelegen gebied<br />

Uitlandse Polder: Aan de overkant van de weg<br />

van de ingang naar de parkeerplaats van het<br />

Zwanenwater ligt de Uitlandse Polder. Hier is<br />

enkele jaren geleden voormalige bollengrond<br />

omgezet in nolletjes en bloemrijke graslanden.<br />

Blonde d’Aquitaine-runderen grazen in dit<br />

natuurgebied en zijn van dichtbij te fotograferen.<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 5-6<br />

2 5-8<br />

3 1-12<br />

4 1-12<br />

5 3-4, 10-11<br />

6 4-5, 7-8<br />

7 7-8<br />

27


Zuid-Holland<br />

Zuid-Holland<br />

1<br />

23<br />

25<br />

2<br />

3<br />

Bollenstreek<br />

4 6<br />

5 7<br />

24<br />

8<br />

13<br />

Groene Hart<br />

9<br />

10<br />

11 12<br />

2627<br />

Haaglanden<br />

32 16<br />

30<br />

17<br />

29<br />

28<br />

18 20<br />

31<br />

33<br />

19 21<br />

34<br />

43 44<br />

22<br />

45<br />

36<br />

35<br />

Rijnmond 37<br />

46<br />

48<br />

41<br />

38<br />

40<br />

55 56 47<br />

57 58<br />

49<br />

39<br />

42<br />

59<br />

61 62 50 Zuid-Hollandse Eilanden<br />

60<br />

51<br />

53<br />

63<br />

52<br />

64<br />

65<br />

54<br />

14<br />

15<br />

Alblasserwaard<br />

en<br />

Drechtsteden<br />

28


Zuid-Holland<br />

Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van ons land. Toch valt er meer dan genoeg te fotograferen. Soms op de bekende<br />

plekken, zoals aan de kust, dan weer op een verrassende locatie onder de rook van de stad of zelfs in de stad. Natuur is overal<br />

te vinden en daarmee liggen ook de fotokansen voor het oprapen. Zuid-Holland heeft een enorme variatie aan mogelijkheden:<br />

schitterende duinen, de rivierdelta met de getijdennatuur, de veenweiden met weidevogels en plassen en uiteraard het hart van<br />

de bollenteelt.<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Bollenvelden 166<br />

2 Kasteel Keukenhof en Keukenhofbosch 168<br />

3 Leeuwenhorst 171<br />

4 Katwijk aan Zee 174<br />

5 Berkheide 176<br />

6 Huys te Warmont 178<br />

7 Bospark Rhijngeest en kasteel Endegeest 181<br />

8 Landgoed Duivenvoorde 183<br />

9 Groene Jonker 186<br />

10 Ruygeborg 189<br />

11 Nieuwkoopse Plassen 191<br />

12 <strong>De</strong> Haeck 194<br />

13 Molenviergang Aarlanderveen 196<br />

14 Reeuwijkse Hout en Reeuwijkse Plassen 198<br />

15 Vlist 200<br />

16 Rottemeren – Koornmolengat 202<br />

17 Eendragtspolder 204<br />

18 Zevenhuizerplas 206<br />

19 Hitland 208<br />

20 Blokboezems Krimpenerwaard 210<br />

21 Berkenwoudse Driehoek, polder Berkenwoude,<br />

polder <strong>De</strong> Nesse en de Berkenwoudse boezem 212<br />

22 Loetbos 215<br />

23 Meijendel 217<br />

24 Koninklijke Landgoederen <strong>De</strong> Horsten 228<br />

25 Landgoed Clingendael 232<br />

26 Solleveld 234<br />

27 Landgoed Ockenburgh 237<br />

28 Ackerdijkse Plassen en Polder Schieveen 240<br />

29 Staelduinse Bos 243<br />

30 Van Dixhoorndriehoek 245<br />

31 Maasvlakte en noordzijde Oostvoornse Meer 248<br />

32 Groenzoom 251<br />

33 Hoge en Lage Bergse Bos 254<br />

Nummer Gebied Pagina 34 Kralingse<br />

Bos 256<br />

35 Stadsnatuur Rotterdam 258<br />

36 Trompenburg Tuinen en Arboretum 259<br />

37 <strong>De</strong> Esch 260<br />

38 Kasteelgaarde Rhoon 261<br />

39 Rhoonse Grienden, Klein Profijt en<br />

Carnisse Grienden 263<br />

40 Crezéepolder 265<br />

41 Kinderdijk 266<br />

42 <strong>De</strong>velbos, Munnikepark en Zuidpolder 268<br />

43 Slikken van Voorne 270<br />

44 Groene Strand en Oostvoornse Meer 272<br />

45 Landgoed Mildenburg 276<br />

46 Voornes Duin 279<br />

47 Quackjeswater 283<br />

48 Holle Mare 285<br />

49 Bernisse 287<br />

50 Benigerwaard en Spuimonding-West 288<br />

51 Korendijkse Slikken 291<br />

52 Tiengemeten 293<br />

53 Oude Land van Strijen 302<br />

54 Oeverlanden Hollands Diep 304<br />

55 Duinen van Goeree 306<br />

56 Kwade Hoek 308<br />

57 Buitenhaven van Stellendam 311<br />

58 Scheelhoek en Het IJ 312<br />

59 Westduinen Ouddorp 313<br />

60 Brouwersdam 315<br />

61 Grevelingen onder water 316<br />

62 Koudenhoek & Markenje 318<br />

63 Slikken van Flakkee 319<br />

64 Battenoord 321<br />

65 Hellegatsplaten 322<br />

Meijendel. Paul Oostveen.<br />

29


Zuid-Hollandse Eilanden<br />

Slikken van Voorne<br />

Nico van Kappel<br />

<strong>De</strong> aanleg van de industrie op de Maasvlakte was gek genoeg niet alleen nadelig voor<br />

de natuur. Ten zuiden van de industrie ontstond door de veranderende zeestroming<br />

een dynamisch kustlandschap dat volledig onder invloed staat van het getij.<br />

Het gebied zelf is alleen langs de randen toegankelijk en juist hier op de overgang<br />

van zout naar zoet en van nat naar droog is er van alles te zien.<br />

Locatie 1 - Kwelder<br />

51.911249, 4.055674<br />

Als je over dit gebied heen kijkt met de<br />

uitgestrekte slikken en schorren is het<br />

moeilijk te geloven dat dit vroeger een<br />

autostrand was. Als je onderaan het<br />

pad naar links afslaat, loop je langs het<br />

groene strand met rietlanden en ruige<br />

graslanden. Met (spring)vloed stroomt<br />

dit gebied vaak nog onder water. Langs<br />

het pad zijn in de zomermaanden planten<br />

te vinden, zoals wilde selderij en aardbeiklaver.<br />

Gedurende een aantal weken loopt<br />

hier in de herfst een schaapskudde rond.<br />

In de wintermaanden vind je er ook vaak<br />

groepen reeën.<br />

Nico van Kappel.<br />

2<br />

Aardbeiklaver. Nico van Kappel.<br />

Praktisch<br />

P<br />

Parkeerplaats<br />

Strandweg 1, Oostvoorne<br />

(51.915184, 4.060662)<br />

30<br />

1<br />

Waarneming-ID<br />

5189<br />

Eigendom<br />

Het Zuid-Hollands Landschap


Zuid-Hollandse Eilanden<br />

Locatie 2 - Duinen en<br />

getijdengebied<br />

51.922615, 4.044889<br />

Als je vanaf de parkeerplaats naar het<br />

noordwesten loopt, ligt aan de rechterkant<br />

van het pad een rij duinen en aan de linkerkant<br />

een kwelder-en-slikkenlandschap.<br />

Aan het eind van dit pad is links een open<br />

gebied met slikken en schorren met uitgestrekte<br />

velden zeekraal en zeeaster. In<br />

oktober kleuren deze mooi rood, geel en<br />

oranje. <strong>De</strong> slikken zijn beperkt toegankelijk<br />

tot aan de palen met verbodentoegangsborden.<br />

<strong>De</strong> duinen aan de rechterkant<br />

van het pad zijn aangelegd om wat nu het<br />

Oostvoornse Meer is in te dammen. In<br />

dit gebied groeien allerlei zeldzame kustplanten,<br />

zoals zeewolfsmelk, zeewinde<br />

en blauwe zeedistel. Tussen de planten<br />

zijn veel insecten aanwezig zoals blauwvleugelsprinkhaan<br />

en zandloopkever.<br />

Melkkruid. Nico van Kappel. 27-5-2018.<br />

Zeewolfsmelk in de winter. Nico van Kappel;<br />

Nikon D700 14mm; 1/25s bij f/14; ISO 400.<br />

Slikken van Voorne tijdens de herfst. Nico van Kappel; Nikon D800 14mm; 1/50s bij f/11; ISO 400.<br />

5-10-2018.<br />

Interessante soorten<br />

Ree, schaap, lepelaar, blauwe kiekendief,<br />

zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan,<br />

wolfsmelkpijlstaart, bastaardzandloopkever,<br />

strandzandloopkever, julikever, zeewolfsmelk,<br />

zeewinde, gelobde melde, langarige zeekraal,<br />

zeeaster, duinfranjehoed, duinstinkzwam<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 1-12<br />

2 1-12<br />

Wilde selderij. Nico van Kappel. 22-7-2012.<br />

31


Utrecht<br />

Utrecht<br />

1<br />

2<br />

32<br />

3<br />

42<br />

Vecht<br />

en<br />

Plassen<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Groene Hart<br />

46<br />

Utrecht<br />

Vijfheerenlanden<br />

7 11<br />

12<br />

8 10<br />

9 13<br />

14<br />

15 16<br />

48<br />

4344 47 49 45<br />

50<br />

33<br />

3435<br />

17<br />

36<br />

Eemland<br />

38<br />

37<br />

39<br />

40<br />

41<br />

19<br />

18<br />

23<br />

29<br />

21 22<br />

20<br />

Utechtse Heuvelrug<br />

24 26<br />

25 28<br />

27<br />

30<br />

31<br />

32


Utrecht<br />

Utrecht is de op één na kleinste provincie van het land, maar dat wil niet zeggen dat er weinig te fotograferen valt. Integendeel:<br />

klein maar fijn! <strong>De</strong> landschappelijke variatie van de hoge stuwwallen tot de laaggelegen rivier- en veenweidegebieden zorgt voor<br />

een nog grotere variatie aan planten en dieren. Waar ga jij voor? <strong>De</strong> beukenbossen en landgoederen op de stuwwal, de boeiende<br />

cultuurhistorie van de Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie of de vele water- en moerasvogels in het plassengebied?<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Botshol 326<br />

2 Waverhoek 329<br />

3 <strong>De</strong> Meije 331<br />

4 <strong>De</strong> Kievit 333<br />

5 Kasteel de Haar 335<br />

6 Maximapark en Haarrijnseplas 337<br />

7 Griftpark 339<br />

8 Binnenstad Utrecht 341<br />

9 Lunetten 343<br />

10 Botanische Tuinen Utrecht 346<br />

11 Beerschoten 348<br />

12 Landgoed Sandwijck 351<br />

13 Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen 354<br />

14 Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort bij Vechten 359<br />

15 Nieuw Wulven 361<br />

16 Krommerijnstreek 363<br />

17 Zeisterbos 366<br />

18 Heidestein en Bornia 368<br />

19 Boswachterij Austerlitz 371<br />

20 Moersbergen 373<br />

21 Kaapse Bossen 375<br />

22 Leersumse Veld 377<br />

23 Kasteel Renswoude 380<br />

24 Landgoed Zuylestein 382<br />

25 Amerongse Bovenpolder 385<br />

26 Amerongse Berg 388<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

27 Plantage Willem III 390<br />

28 Kwintelooyen 393<br />

29 Grebbelinie 395<br />

30 Grebbeberg 401<br />

31 Blauwe Kamer 403<br />

32 Polder Eemland 406<br />

33 Landgoed Groeneveld 408<br />

34 Lage Vuursche 411<br />

35 <strong>De</strong> Stulp 414<br />

36 Landgoed Schothorst 417<br />

37 Schammer 419<br />

38 Soesterduinen 420<br />

39 <strong>De</strong> Stompert 423<br />

40 <strong>De</strong>n Treek-Henschoten 425<br />

41 Valleikanaal 429<br />

42 Willeskop 433<br />

43 Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort Honswijk 435<br />

44 Nieuwe Hollandse Waterlinie:<br />

Werk aan de Groeneweg 437<br />

45 Steenwaard 439<br />

46 Zouweboezem en Achthovense Uiterwaarden 442<br />

47 Polders Bolgerijen en Autena 446<br />

48 Everdingerwaard 449<br />

49 Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort Everdingen 452<br />

50 Diefdijk 454<br />

Boswachterij Austerlitz. Paul Oostveen.<br />

33


Utrechtse Heuvelrug<br />

Zeisterbos<br />

Floris Slooff & Hans Brongers<br />

Laantje zonder Einde. Floris Slooff.<br />

Het Zeisterbos is een verrassende omgeving, met een grote cultuurhistorische waarde.<br />

Sinds 1913 wordt het bos voor recreatieve doeleinden onderhouden, waardoor cultuur<br />

en natuur naadloos met elkaar verweven zijn. Een combinatie van lange zichtlijnen<br />

en slingerende wandelpaden geeft veel fotografische kansen, ook omdat de meeste<br />

plekjes goed bereikbaar zijn. Wegens de gunstige ligging ten opzichte van de<br />

uitvalswegen kan het in het weekend een goed bezocht bos zijn. Gelukkig is er nog<br />

veel rust te ontdekken op de momenten dat het licht op zijn mooist is.<br />

Locatie 1 - Laantje zonder<br />

Eind, bosvijver<br />

52.089212, 5.260054<br />

Op deze plek is goed te zien hoe het landschap<br />

gecultiveerd is, met de aangelegde<br />

lanen, bosvijver en heuveltjes. Door de<br />

leeftijd hiervan is de begroeiing volwassen<br />

en geven de oudere bomen mooie<br />

fotokansen, vooral in het voor- en najaar.<br />

<strong>De</strong> bosvijver is rond 1935 aangelegd en<br />

de manenschapen zijn nog een overblijfsel<br />

van een kleine dierentuin uit diezelfde tijd.<br />

Het Laantje zonder Eind (bijna 5 kilometer<br />

lang) is een leuke plek om een telelens<br />

te gebruiken. Door het veranderen van de<br />

kleur met de seizoenen en de stand van<br />

de zon gedurende de dag zijn er veel kansen<br />

om te spelen met deze lange laan. Als<br />

je richting het noordoosten wandelt en de<br />

weg oversteekt, kun je het laantje verder<br />

vervolgen en zal ook de vegetatie wat veranderen;<br />

de beukenrij is niet over de gehele<br />

lengte van het laantje aanwezig.<br />

Rondom de bosvijver heeft het bos een speels<br />

karakter. Floris Slooff; DJI Phantom 4 op<br />

3,61mm; 1/30s bij f/2.8; ISO 100. 6-5-2020.<br />

1<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats P1<br />

Prins Bernhardlaan, Zeist<br />

(52.083436, 5.254329)<br />

2<br />

P 1<br />

P 2<br />

3<br />

Parkeerplaats P2<br />

Zeist, Oranje Nassaulaan,<br />

Zeist<br />

(52.084091, 5.267502)<br />

34


Utrechtse Heuvelrug<br />

Locatie 2 - Rondom het hertenkamp<br />

52.08422, 5.256534<br />

Ook op deze plek zijn nog tekenen van het<br />

dierentuinverleden van het Zeisterbos te<br />

vinden. Tegenover dit hertenkamp is een<br />

(recreatie)veld gelegen dat het Bizonveld<br />

heet. Hier liepen in het verleden daadwerkelijk<br />

bizons. Het hertenkamp is nog steeds<br />

bewoond door damherten. Net zoals op<br />

vele andere plekken in dit bos staan er in<br />

dit deel een aantal oude loof bomen, die<br />

vooral in de herfst mooi kleuren. <strong>De</strong> aanwezigheid<br />

van de oude sprengen (kunstmatige<br />

beekjes) helpt bij het maken van<br />

aantrekkelijke foto’s, doordat het wat meer<br />

reliëf aan het landschap geeft.<br />

Locatie 3 - Nabij het<br />

bezoekerscentrum<br />

52.085095, 5.261802<br />

Op korte afstand van de parkeerplaats<br />

bevinden zich heuveltjes die in de beginperiode<br />

van het Zeisterbos zijn aangelegd.<br />

<strong>De</strong> vegetatie is hier iets anders, met aanzienlijk<br />

meer grove dennen. Er is een grote<br />

kans verschillende soorten bosvogels<br />

te zien, zoals de boomkruiper, roodborst,<br />

boomklever, grote bonte specht, mezen<br />

en vinken. Vroeg in de ochtend laten deze<br />

soorten zich goed horen. Ook de eekhoorn<br />

is op verschillende plekken regelmatig te<br />

zien. In het voorjaar spelen jongere eekhoorntjes<br />

door de bomen. Dan hoor je<br />

goed hoe ze met hun klauwen in de bast<br />

van de bomen grijpen. Omdat dit deel van<br />

het bos niet zo groot is, kun je er makkelijk<br />

rondwandelen zonder te verdwalen.<br />

Een spreng tijdens de herfst. Hans Brongers; Fujifilm X-T3 op 52mm; 4s bij f/11; ISO 80.<br />

25-11-2019.<br />

<strong>De</strong> boomklever doet zijn naam eer aan.<br />

Met wat geluk laten de eekhoorntjes zich zien.<br />

Hans Brongers; Canon 5D op 500mm; 1/250s Floris Slooff; Nikon D700 op 200mm; 1/250s<br />

bij f/4; ISO 6400. 30-6-2020.<br />

bij f/2.8; ISO 1000. 8-8-2016.<br />

Bezoekerscentrum<br />

Bezoekerscentrum Boswerf<br />

Prins Bernhardlaan 3, Zeist<br />

Waarneming-ID<br />

671400<br />

Interessante soorten<br />

Eekhoorn, ree, grote bonte specht, roodborst,<br />

zwarte specht, goudhaan, vliegenzwam<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 3-11<br />

2 3-11<br />

3 3-11<br />

Eigendom<br />

Utrechts Landschap<br />

35


Flevoland<br />

Flevoland<br />

1<br />

Noordoostpolder<br />

2<br />

3<br />

6<br />

4<br />

5<br />

9<br />

7<br />

8<br />

14<br />

12<br />

13<br />

11<br />

10<br />

Flevoland 17<br />

18<br />

15 16<br />

19<br />

20<br />

24<br />

22<br />

23<br />

21<br />

36


Flevoland<br />

Van Zuiderzee naar land, gemaakt land. <strong>De</strong> menselijke hand is in Fleovland onmiskenbaar. Toch is er binnen de strakke opzet<br />

ruimte voor toeval: een gepland industrieterrein transformeerde in een internationaal wetland, de Oostvaardersplassen, en<br />

een spontaan wilgenbos werd een reservaat. Ook de in rijtjes aangeplante bossen krijgen een steeds wilder karakter, waarbij<br />

je, afhankelijk van de exacte bodemsamenstelling, soms ineens voor verrassingen komt te staan. Ben je nu op de Veluwe, de<br />

Achterhoek of toch echt in de Flevopolder? Kortom, er valt meer dan genoeg te ontdekken in het nieuwste stukje Nederland.<br />

Nummer Gebied<br />

Pagina<br />

1 Kuinderbos 10<br />

2 Urkerbos 12<br />

3 Urk: vuurtoren 14<br />

4 Schokland 16<br />

5 Waterloopbos 18<br />

6 Tulpenroute 20<br />

7 Observatorium Robert Morris 22<br />

8 Swifterbos 23<br />

9 Marker Wadden 24<br />

10 Natuurpark Lelystad 26<br />

11 Gelderse Hout 30<br />

12 Oostvaardersplassen 32<br />

Nummer Gebied<br />

Pagina<br />

13 Hollandse Hout 36<br />

14 Lepelaarplassen 38<br />

15 Wilgenreservaat 40<br />

16 Knarbos 42<br />

17 Larservaartbos 44<br />

18 Wildwallen en Heggenlandschap 46<br />

19 Harderbos 48<br />

20 Harderbroek 50<br />

21 Het Atol 51<br />

22 Horsterwold 52<br />

23 Gelderse Slenk en Voorlanden 54<br />

24 Hulkesteinse Bos 56<br />

Paul Oostveen.<br />

37


Flevoland<br />

Horsterwold<br />

René Vos<br />

René Vos.<br />

Het Horsterwold is het grootste loofbos van Nederland. Een afwisselend gebied<br />

met zoveel mooie plekken en plekjes dat het onmogelijk is ze hier allemaal te<br />

behandelen. Hier dus alleen een paar hoogtepunten, maar je leert het pas echt<br />

kennen door ongepland rond te struinen in het uitgestrekte bosgebied. Afwisseling<br />

genoeg tussen strak aangeplante bospercelen, ruigten en open gebieden, en<br />

niet te vergeten de vele<br />

waterpartijen en tochten,<br />

die plaats bieden aan een<br />

keur aan flora en fauna.<br />

Het kan erg nat zijn in het<br />

gebied, dus waterdichte<br />

schoenen of laarzen zijn<br />

geen overbodige luxe.<br />

Locatie 1 - Stille Kern<br />

52.309955, 5.468895<br />

Ga vanaf parkeerplaats 1 in zuidelijke richting.<br />

Na 50 meter zie je een T-splitsing.<br />

Rechts vind je (na ruim 100 meter) een<br />

prachtige uitkijktoren. Ga je links, dan<br />

kom je (na 500 meter) bij nog een fraai<br />

uitzichtpunt. Ondanks het mooie uitzicht<br />

op beide punten is er maar zicht op een<br />

klein deel van dit ruim 900 hectare grote<br />

gebied. In de eind jaren tachtig aangeplante<br />

bossen zijn diverse waterpartijen aangelegd.<br />

<strong>De</strong>ze dienen als retentiebekken.<br />

Ten tijde van veel regenval kan het er dus<br />

behoorlijk nat zijn. <strong>De</strong> productiedoelstelling<br />

van de bossen is ruim 25 jaar geleden<br />

opgeheven. <strong>De</strong> graslanden worden sindsdien<br />

begraasd met paarden en runderen.<br />

Vanaf november 2012 leven hier konikpaarden.<br />

<strong>De</strong>ze kudde is inmiddels uitgegroeid<br />

tot ongeveer honderd dieren. Door<br />

het gebied lopen diverse wandel- en fietspaden.<br />

Grote delen zijn echter verwilderd.<br />

Gelukkig mag je hier vrij rondstruinen, zodat<br />

je deze ‘nieuwe wildernis’ naar hartenlust<br />

kunt verkennen en fotograferen.<br />

P<br />

2<br />

P<br />

1<br />

P<br />

In de Stille Kern leven ruim honderd<br />

konikpaarden. Fokko Erhart.<br />

4<br />

Praktisch<br />

3<br />

P<br />

Parkeerplaats 1<br />

Flediteweg 23, Zeewolde<br />

(52.315458, 5.469389)<br />

Parkeerplaats 2<br />

Naamloze weg, Zeewolde,<br />

(52.312828, 5.446247)<br />

38


Flevoland<br />

Locatie 2 - <strong>De</strong> noordelijke poelen<br />

52.316141, 5.447381<br />

Het noordelijkste deel van het Horsterwold<br />

valt onder de term ‘nieuwe natuur’ en is<br />

later toegevoegd aan het gebied. Je kunt<br />

dit vooral nog zien aan de planten die je<br />

tegenkomt. Typische pionierssoorten zoals<br />

de moerasandijvie komen hier nog veel<br />

voor. Fotografisch gezien kun je alle kanten<br />

op, met zowel macro-, landschaps- als<br />

wildlifefotografie. Mocht je dat allemaal<br />

willen, zorg dan voor een goedgevulde<br />

fototas met de verschillende lenzen. Dit<br />

gebied is rustig en je kunt er uren doorbrengen<br />

zonder iemand tegen te komen.<br />

Ga ergens verdekt zitten wachten op een<br />

voorbijkomende ree of vos, of ga actief op<br />

jacht naar libellen en vlinders. Voor vogelfotografen<br />

bieden de rietkragen kans op<br />

rietzangers, blauwborsten en karekieten.<br />

perfect moment om hier eens langs te<br />

gaan. Interessant is ook het feit dat er relatief<br />

veel zwarte damherten gezien worden,<br />

wat trouwens wel een extra fotografische<br />

uitdaging vormt wat betreft de belichting.<br />

Locatie 4 - Paddenstoelenroute<br />

52.304381, 5.537496<br />

In de herfstperiode is deze locatie ideaal<br />

om op zoek te gaan naar paddenstoelen.<br />

Een groot aantal soorten bedekt de bosbodem<br />

en het rottende hout. <strong>De</strong> blauwe<br />

wandelroute is een goede start om het<br />

gebied te ontdekken, maar lekker rondstruinen<br />

kan natuurlijk ook. Neem dus je<br />

macrolens mee of een van de creatieve<br />

vintagelenzen en leef je uit. Misschien heb<br />

je nog tijd om ’s ochtends vroeg even de<br />

dijk over te wippen en de zonsopkomst<br />

boven het Nuldernauw mee te maken,<br />

met uitzicht op het oude land. In de zomer<br />

is de stand van de zon net even wat<br />

te ver noordoostelijk voor een goede zonsopkomstfoto,<br />

maar zo grofweg tussen september<br />

en april heb je kans op een mooie<br />

zonsopkomst boven het water. Buitendijks<br />

groeien overigens weer heel andere soorten<br />

paddenstoelen door de zanderige bodem.<br />

Daardoor is dit stukje ook in andere<br />

jaargetijden interessant: dan komen hier<br />

zonnedauw en zelfs de zandhagedis voor!<br />

Locatie 3 - Damhertterritorium<br />

52.291298, 5.479685<br />

Hoewel je damherten door het hele gebied<br />

tegen kunt komen, heb je de meeste kans<br />

op een ontmoeting in het zuidelijke stuk.<br />

Verwacht geen tamme dieren die rustig blijven<br />

grazen als je aan komt lopen. Ze zijn<br />

tamelijk schuw en voor close-ups heb je<br />

én een telelens, én, als het kan, camouflage<br />

nodig. Van herten in hun leefomgeving<br />

kun je echter prima foto’s maken tijdens<br />

je wandeling. Vooral onder wat mistige<br />

omstandigheden ontstaat er een feeërieke<br />

sfeer in het bos. Uiteraard is de bronstperiode<br />

van de damherten, van de tweede<br />

helft van oktober tot begin november, een<br />

(Ree)bokkensprong. René Vos.<br />

Vliegenzwam. René Vos.<br />

Damherten in het sprookjesbos. René Vos. Nikon D750 op 310mm; 1/125s bij f/5.6; ISO 2000.<br />

Parkeerplaats 3<br />

Bingelweg, Zeewolde,<br />

(52.285414, 5.479809)<br />

Parkeerplaats 4<br />

Naamloze weg, Zeewolde<br />

(52.308264, 5.536627)<br />

Waarneming-ID<br />

142490<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Damhert, ree, konik, vos, klapekster, wielewaal,<br />

zomertortel, poelkikker, zandhagedis, eikenpage,<br />

gehakkelde aurelia, zwervende pantserjuffer,<br />

grote keizerlibel, brede wespenorchis, eenstijlige<br />

meidoorn, hazenpootje, parelstuifzwam,<br />

plooivlieswaaiertje<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

1-12<br />

1-12<br />

1-12<br />

1-12<br />

39


Overijssel<br />

Overijssel<br />

1 2<br />

3<br />

7<br />

Kop van Overijssel<br />

4<br />

6 8<br />

5<br />

9 10 Salland 16<br />

12 11 13 17<br />

15 18<br />

19<br />

14<br />

20<br />

22<br />

31<br />

21<br />

45 44<br />

46<br />

47<br />

24<br />

23<br />

26<br />

25<br />

Twente<br />

38<br />

36<br />

27<br />

32<br />

28 29<br />

30<br />

43<br />

37<br />

33<br />

34<br />

35<br />

39<br />

40 4142<br />

49 50<br />

48<br />

40


Overijssel<br />

Van het zompige moeras van <strong>De</strong> Wieden-Weerribben tot de ruim 85 meter hoge Tankenberg, Overijssel heeft het allemaal. Aan de<br />

westzijde van de provincie zorgt de IJssel -volgens velen de <strong>mooiste</strong> rivier van Nederland- voor een rijke natuur en cultuurhistorie<br />

met Hanzesteden zoals Kampen en Zwolle. Verder naar het oosten vinden we nog meer riviertjes, zoals de Dinkel en de Regge.<br />

Daartussen liggen bossen, heiden, bloemrijke graslanden en kleinschalige landbouwgebieden met fraaie boerderijen.<br />

Nummer Gebied<br />

Pagina<br />

1 <strong>De</strong> Weerribben 60<br />

2 Woldlakebos 64<br />

3 <strong>De</strong> Wieden 65<br />

4 Mandjeswaard 69<br />

5 Heemtuin Kampen 70<br />

6 Polder Mastenbroek 72<br />

7 IJsselmonding 74<br />

8 <strong>De</strong> Brommerd 75<br />

9 Reevediep 76<br />

10 Zalkerbos 78<br />

11 Bentinkswellen 81<br />

12 Vreugderijkerwaard 83<br />

13 Singel van Zwolle en Almelose Kanaal 85<br />

14 Tichelgaten Windesheim 87<br />

15 Rechterense Veld 90<br />

16 Junner Koeland 92<br />

17 Beerze 94<br />

18 Landgoed Eerde 96<br />

19 Lemelerberg 97<br />

20 Vistrap bij Hancate 99<br />

21 Boetelerveld 101<br />

22 Duursche Waarden 103<br />

23 Teugse Kolk en Veenoordkolk 105<br />

24 Oude Schipbeek 107<br />

25 Kooiplas 109<br />

Nummer Gebied<br />

Pagina<br />

26 Engbertsdijkvenen 110<br />

27 Kroezeboom 113<br />

28 Manderheide 114<br />

29 Springendal en dal van de Mosbeek 117<br />

30 <strong>De</strong> Bergvennen 120<br />

31 Wierdense veld 121<br />

32 Molenven 124<br />

33 Stroothuizen en Punthuizen 125<br />

34 Lutterzand 127<br />

35 Arboretum Poort Bulten 129<br />

36 Landgoed Twickel 131<br />

37 Kanaal Almelo-Nordhorn 134<br />

38 <strong>De</strong> Doorbraak 137<br />

39 Duivelshof 140<br />

40 Haagse Bos en Snippert 142<br />

41 Dinkeldal Losser 144<br />

42 <strong>De</strong> Oelemars 147<br />

43 Kristalbad 149<br />

44 Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug 151<br />

45 Sprengenberg 153<br />

46 Numendal 155<br />

47 <strong>De</strong> Borkeld 157<br />

48 Witte Veen 159<br />

49 Lankheet 161<br />

50 Haaksbergerveen 164<br />

Paul Oostveen.<br />

41


Kop van Overijssel<br />

IJsselmonding<br />

Herman van der Hart<br />

<strong>De</strong> IJsselmonding is de oostelijkste zoete rivierdelta van Nederland en wordt ook wel<br />

Jan Nap toren. Herman van der Hart.<br />

eens de ‘Biesbosch van het oosten’ genoemd. Tussen 2000 en 2006 zijn er een aantal<br />

eilanden in de monding van de IJssel opgespoten, waardoor de delta weer een beetje<br />

zijn oude karakter heeft herwonnen. Inmiddels zijn de eilanden begroeid met struiken<br />

en wilgen. Door de dynamiek van de rivier de IJssel verandert het gebied steeds en<br />

is er een grote variatie in diersoorten. Voor vogels is het een uitermate belangrijk<br />

gebied. Talloze eenden en ganzen vinden er hun toevluchtsoord. Het gebied zelf<br />

Zeearend. Herman van der Hart.<br />

straalt een grote rust uit en is voor wandelaars en fietsers niet toegankelijk. Met een<br />

bootje kun je delen van het gebied in (Staatsbosbeheer organiseert bootexcursies,<br />

wat de kans op het maken van mooie vliegbeelden aanzienlijk vergroot). Wel zijn<br />

er enkele nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd waarmee je vanaf een dijk een<br />

prachtig uitzicht hebt op het gebied.<br />

Blauwborst. Herman van der Hart.<br />

Locatie 1 - Uitkijktoren Jan Nap<br />

52.597952, 5.83855<br />

Vanaf deze uitkijktoren, die in 2010 is gebouwd<br />

uit eerbetoon aan Jan Nap (een bekende<br />

vogelaar uit Kampen), heb je in de<br />

ochtenduren een schitterend uitzicht over<br />

een deel van de IJsselmonding met enkele<br />

eilanden. <strong>De</strong> laatste jaren kun je hier vrijwel<br />

dagelijks één of meerdere zeearenden<br />

bewonderen, die hier broeden. Ook boven<br />

het riet jagende bruine kiekendieven komen<br />

in voorjaar en zomer dikwijls langs.<br />

In april en eind augustus/september zie<br />

je hier regelmatig doortrekkende visarenden.<br />

Onderaan de dijk zijn in het voorjaar<br />

soorten als blauwborst te zien en, met<br />

enig geduld en geluk, ook te fotograferen.<br />

Dat geldt ook voor de baardman en de buidelmees.<br />

Voor de uitkijktoren liggen een<br />

fiets- en wandelpad. Voor het fotograferen<br />

van de eerdergenoemde soorten alsook<br />

rietvogels, zoals kleine karekiet en rietzanger,<br />

kun je uitstekend deze paden gebruiken.<br />

Omdat het gebied zich voornamelijk<br />

leent voor vogelfotografie, zijn een statief<br />

en telelens van minimaal 400 millimeter<br />

noodzaak. Bij spectaculaire wolkenluchten<br />

is deze plek in de avond mooi voor<br />

zonsondergangen.<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats<br />

Rechterveldweg 8, Kampen<br />

Interessante soorten<br />

Zeearend, visarend, blauwborst, baardman,<br />

bruine kiekendief, lantaarntje, paardenbijter,<br />

gewone oeverlibel, steenrode heidelibel<br />

(52.597883, 5.839073)<br />

42<br />

1 P<br />

Waarneming-ID<br />

6351<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 1-12


Kop van Overijssel<br />

<strong>De</strong> Brommerd<br />

Johan van der Wielen<br />

Johan van der Wielen.<br />

<strong>De</strong> Brommerd, ook wel Streukeler Buitenland genoemd, is een uiterwaardengebied<br />

bij Hasselt dat bekendstaat om zijn enorme hoeveelheid kievitsbloemen. <strong>De</strong>ze<br />

zeldzame stinsenplant groeit alleen in een zeer specifieke biotoop. <strong>De</strong> plant is daarbij<br />

erg afhankelijk van de grondwaterstand en heeft een voedselarme bodem nodig. <strong>De</strong><br />

zaadverspreiding gebeurt door overstromingen, waarbij de drijvende zaden op andere<br />

plekken terechtkomen. Tijdens de bloei mag de groeiplaats echter niet overstroomd<br />

zijn. In de gebieden rond het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht en de IJssel komen<br />

op diverse plekken de kievitsbloemen voor, maar bijna nergens in de grote aantallen<br />

zoals in de Brommerd. Dit gebied is dan ook vooral interessant tijdens de bloeitijd van<br />

de kievitsbloemen, rond de derde week van april.<br />

Johan van der Wielen.<br />

Locatie 1 - <strong>De</strong> Brommerd<br />

52.578411, 6.107706<br />

In de kievitsbloementijd, de tweede tot<br />

vierde week van april, zijn de graslanden<br />

afgesloten. Vanaf de parkeerplaats loopt<br />

een wandelpad; ga twee hekken door en<br />

steek een bruggetje over. Vervolgens loop<br />

je tussen de graslanden door met aan<br />

weerszijden een hek. Het is als wandelaar<br />

niet mogelijk om buiten het pad op<br />

het grasland te komen om tussen de kievitsbloemen<br />

te fotograferen. <strong>De</strong> bloemen<br />

bloeien echter wel tot tegen het pad aan<br />

en zijn daardoor prima onder het draad<br />

door te fotograferen. Wil je wel tussen de<br />

bloemen liggen, ga dan mee met een excursie<br />

van Staatsbosbeheer, te boeken via<br />

Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Hasselt.<br />

Aan het begin van het wandelpad staat nog<br />

geen hek en kun je gemakkelijker de bloemen<br />

bereiken, maar loop niet te veel op het<br />

gras. Er wordt veel gecontroleerd en de kievitsbloemen<br />

zijn gevoelig voor betreding.<br />

Zeker omdat de planten pas na zeven jaar<br />

voor het eerst bloeien en daarvoor alleen<br />

met groene sprietjes boven de grond komen,<br />

vertrap je ze al snel zonder het te weten.<br />

Let aan het eind van de middag op de<br />

rietkragen, er loopt vaak een groep reeën.<br />

1<br />

P<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats<br />

Gennerdijk 10, Hasselt<br />

(is de kleine parkeerplaats<br />

vol, zet dan je auto bij het<br />

gemaal neer)<br />

(52.574806, 6.11194)<br />

Waarneming-ID<br />

6804<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Ree, haas, rietgors, blauwborst, bruine kiekendief,<br />

ooievaar, rietzanger, vroege glazenmaker, bruin<br />

zandoogje, gewone oeverlibel, oranjetipje, klein<br />

geaderd witje, wilde kievitsbloem, pinksterbloem,<br />

slanke vrouwenmantel, gulden boterbloem<br />

43


Gelderland<br />

Gelderland<br />

1 2<br />

3<br />

4<br />

7<br />

5<br />

6<br />

17<br />

8<br />

13<br />

10<br />

11<br />

9<br />

12<br />

14<br />

15<br />

16<br />

56<br />

58<br />

57<br />

18<br />

59<br />

35<br />

Rivierenland<br />

26<br />

25<br />

30 3132<br />

33<br />

34<br />

36 37<br />

60<br />

66<br />

Veluwe<br />

27<br />

28<br />

29<br />

19<br />

20<br />

39<br />

41<br />

42 43<br />

40<br />

38<br />

55<br />

53<br />

61 62<br />

63<br />

64<br />

65<br />

67 68<br />

22 23<br />

24<br />

21<br />

44<br />

45 46<br />

Achterhoek<br />

54<br />

52<br />

47<br />

48<br />

49<br />

50<br />

51<br />

44


Gelderland<br />

Gelderland staat haast synoniem voor natuur. Meteen denk je daarbij aan de Veluwe, maar Gelderland heeft meer. Je kunt<br />

eindeloos struinen door de (relatief nieuwe) riviernatuur, flaneren onder de haast ontelbare kilometers monumentale lanen van<br />

de vele landgoederen of teruggaan in de tijd in Nationaal Landschap Winterswijk. Gelderland heeft zoveel te bieden, dat je er<br />

gemakkelijk een eigen boek mee kunt vullen. Dit boek vormt dan ook haast een eerste kennismaking met deze uiterst veelzijdige<br />

provincie. Trek je wandelschoenen aan of pak de fiets om de rest eens op je gemak te verkennen!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Drontermeer 170<br />

2 Polder Oosterwolde 172<br />

3 Landgoed IJsselvliedt 174<br />

4 Kloosterbos en Zwarte Kolk 176<br />

5 <strong>De</strong> <strong>De</strong>llen 178<br />

6 Renderklippen 180<br />

7 Veluwemeer 183<br />

8 Beekhuizerzand 184<br />

9 Vierhouterbos 185<br />

10 Leuvenumse Bos 186<br />

11 Landgoed Staverden 188<br />

12 Tongerense Heide 190<br />

13 Speulder- en Spielderbos 192<br />

14 Kroondomein Het Loo 195<br />

15 Paleispark 205<br />

16 <strong>De</strong> Wilpse Klei 209<br />

17 Arkemheen 212<br />

18 Klein Bylaer 215<br />

19 <strong>De</strong> Vrijenberg, Hoeve <strong>De</strong>lle, Reeënberg 218<br />

20 Ramenberg 220<br />

21 Rammelwaard 222<br />

22 Empese en Tondense Heide 224<br />

23 Landgoed Voorstonden 226<br />

24 Het Leusveld 230<br />

25 Kootwijkerzand 233<br />

26 Wekeromse Zand 236<br />

27 Nationaal Park <strong>De</strong> Hoge Veluwe 238<br />

28 <strong>De</strong>elerwoud 243<br />

29 Veteranen Landgoed Vrijland 247<br />

30 Edese Bos en Edese Heide 249<br />

31 Noord-Ginkel en Hindekamp 251<br />

32 Planken Wambuis 254<br />

33 Reijerscamp 259<br />

34 Wolfhezerheide 261<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

35 Binnenveld 263<br />

36 Wageningse Bovenpolder 266<br />

37 Doorwerth 268<br />

38 Sonsbeek en Zypendaal 270<br />

39 <strong>De</strong> Imbos 275<br />

40 Rheder- en Worth-Rhederheide 277<br />

41 Onzalige Bossen 279<br />

42 Herikhuizerveld 281<br />

43 Landgoed Middachten 284<br />

44 Landgoed de Voorst 286<br />

45 Hackfort 288<br />

46 Landgoed Vorden 291<br />

47 Needse Achterveld en ’t Vleer 293<br />

48. Zwillbrocker Venn 295<br />

49 Korenburgerveen 297<br />

50 Bekendelle 300<br />

51 Willinks Weust 302<br />

52 Aaltense Goor 304<br />

53 Rijnstrangen 306<br />

54 Bergherbos 309<br />

55 Meinerswijk 313<br />

56 Loevestein 315<br />

57 Heerlijkheid Mariënwaerdt 318<br />

58 Betuwe 321<br />

59 Leeuwense Waard 324<br />

60 Beuningse Uiterwaarden 327<br />

61 Kasteel Doornenburg 330<br />

62 Klompenwaard 331<br />

63 Millingerwaard 335<br />

64 Ooijpolder 339<br />

65 Duivels- en Wylerberg 344<br />

66 Overasseltse en Hatertse Vennen 346<br />

67 Groesbeekse Bos 348<br />

68 <strong>De</strong> Bruuk 350<br />

Paul Oostveen.<br />

45


Veluwe<br />

Planken Wambuis<br />

Jeroen van Wijk & Fred van Wijk<br />

Planken Wambuis is een afwisselend Veluws natuurgebied bij Ede met bos,<br />

heide, voormalige akkers, stuifzand en oude eikenhakhoutbossen. Het vormt een<br />

aaneengesloten gebied met het Roekelse Bos, de Edese Heide, Noord-Ginkel en<br />

Zuid-Ginkel. Het gebied wordt begraasd door New Forest-pony’s en Sayaguesarunderen,<br />

die vrij rondlopen. Het noordoostelijke deel is een groot, niet toegankelijk<br />

rustgebied. Enkele voormalige landbouwgronden zijn teruggegeven aan de natuur<br />

en zijn nu aantrekkelijk voor het wild (ree, wild zwijn en edelhert).<br />

Zonnestralen in het mistige beukenbos nabij de<br />

parkeerplaats. Fred van Wijk<br />

Locatie 1 - Beukenbos<br />

52.029227, 5.792061<br />

Vanaf de parkeerplaats Oud Reemserlaan<br />

kijk je richting het oosten in een oud<br />

beuken bos. Vooral in de herfst kan de<br />

sfeer hier prachtig zijn, als er na een heldere<br />

nacht mist is ontstaan en de zon<br />

door de boomtoppen schijnt. Als de mist<br />

lang blijft hangen, is het tussen negen en<br />

tien uur (zomertijd) ’s morgens op zijn<br />

mooist omdat de zon dan hoger staat.<br />

Op het dode hout dat onder de bomen<br />

ligt groeien paddenstoelen, waaronder de<br />

porseleinzwam.<br />

P<br />

P<br />

9<br />

10<br />

7<br />

11<br />

6<br />

IJshaar op een dode tak in het beukenbos.<br />

Jeroen van Wijk.<br />

8<br />

Praktisch<br />

4<br />

3<br />

P<br />

Parkeerplaats 1, 2, 5, 8<br />

Oud Reemsterlaan, Otterlo<br />

(52.029081, 5.791948)<br />

P<br />

2<br />

1<br />

P 5<br />

Parkeerplaats 3, 4<br />

Harderwijkerweg 1A, Otterlo (Oud-Reemst)<br />

(52.043426, 5.808864)<br />

46


Veluwe<br />

Herfstkleuren in de Oud Reemsterlaan. Fred van Wijk; Nikon D4 op<br />

95mm; 1/15s bij f/9; ISO 100. 24-11-2013.<br />

Wild zwijn tussen het bloeiende jakobskruiskruid. Jeroen van Wijk;<br />

Nikon D7100 op 600mm; 1/160s bij f/5.6; ISO 400. 27-6-2016.<br />

Locatie 2 - Oud Reemsterlaan<br />

52.032005, 5.794995<br />

Vanaf de parkeerplaats Oud Reemsterlaan<br />

loopt deze lange, rechte laan het gebied<br />

in. Het is een oude beukenlaan met een<br />

onverhard fietspad. In het voorjaar ontstaat<br />

er met het frisse nieuwe beukenblad<br />

een groene tunnel. Ook in de herfst, wanneer<br />

het blad verkleurt en van de bomen<br />

valt, maak je hier prachtige beelden met<br />

diverse soorten objectieven, van groothoek<br />

tot tele. Sneeuw op de kale takken<br />

zorgt weer voor een heel andere sfeer en<br />

fotokansen. In de beuken kan de zwarte<br />

specht zijn nest uithakken. Op de bodem<br />

zijn in de herfst vele soorten paddenstoelen<br />

te vinden. Een rondwandeling kan<br />

worden gecombineerd met het kijkpunt<br />

bij Oud-Reemst, de Nieuw Reemsterlaan<br />

en de <strong>De</strong>nnenkamp.<br />

Locatie 3 - Kijkpunt Oud-Reemst<br />

52.040438, 5.804625<br />

Vlak bij de parkeerplaats van Oud-<br />

Reemst ligt langs de Oud Reemsterlaan<br />

een kijkpunt dat uitzicht geeft over een<br />

voormalig landbouwperceel. In de ochtend-<br />

en avonduren geeft deze plek nagenoeg<br />

een garantie op het zien van wilde<br />

zwijnen en reeën. Ook New Forest-pony’s<br />

en Sayaguesa-runderen zijn hier regelmatig<br />

te vinden. <strong>De</strong> beste foto’s zijn<br />

echter niet te maken vanaf het kijkpunt<br />

zelf, maar vanuit de bosrand ernaast of<br />

vanaf het wandelpad dat vanuit de Oud<br />

Reemsterlaan over het veld loopt. Vanaf<br />

hier kom je namelijk op ooghoogte met<br />

de dieren. <strong>De</strong> omstandigheden zijn hier<br />

op hun mooist tussen eind juni en begin<br />

augustus, wanneer het jakobskruiskruid<br />

in bloei staat. Vanaf het pad over het<br />

veld is er de mogelijkheid om bij een mistige<br />

en heldere zonsopkomst met fraai<br />

tegenlicht te fotograferen. ’s Winters<br />

zijn er vanaf het kijkpunt ook regelmatig<br />

jagende blauwe kiekendieven te zien.<br />

Parkeerplaats 1, 2, 5<br />

Planken Wambuisweg 1A, Ede<br />

(52.03125, 5.785372)<br />

Parkeerplaats 6-9, 11<br />

Apeldoornseweg 42, Wekerom (vanaf de<br />

parkeerplaats gaat de Planken Wambuisweg als een<br />

zandweg met verhard fietspad richting Boerderij<br />

Mossel. Na 1.100 meter fietsen of wandelen door het<br />

Roekelse Bos steek je de Koeweg over en bereik je<br />

Planken Wambuis)<br />

(52.084428, 5.723748)<br />

Parkeerplaats 10<br />

Arnhemseweg 102, Otterlo<br />

(52.086337, 5.776913)<br />

Waarneming-ID<br />

9114<br />

Eigendom<br />

Natuurmonumenten<br />

Interessante soorten<br />

Wild zwijn, ree, edelhert, paard, rund, zwarte<br />

specht, klapekster, raaf, roodborsttapuit, blauwe<br />

kiekendief, zandhagedis, hazelworm, beuk,<br />

zomereik, vliegenzwam, porseleinzwam<br />

47


Veluwe<br />

Locatie 4 - Nieuw Reemsterlaan<br />

52.041804, 5.803938<br />

Berijpte heide en Nieuw Reemsterlaan rond zonsopkomst. Jeroen van Wijk; Nikon D7100 op 12mm;<br />

1/4s bij f/11; ISO 100. 30-12-2016.<br />

Komend vanaf de parkeerplaats bij Oud-<br />

Reemst in westelijke richting splitst de<br />

beukenlaan zich na ongeveer 250 meter<br />

in tweeën op. Door rechts aan te houden,<br />

volg je de Nieuw Reemsterlaan, welke<br />

aan beide kanten is omgeven door een<br />

uitgestrekt heideveld. In het najaar zijn<br />

in de laan halverwege de ochtend zonneharpen<br />

te zien; op vroege winterse<br />

ochtenden kan de laan, samen met de<br />

heide, een prachtig berijpt of besneeuwd<br />

decor vormen. Naast dit landschap kunnen<br />

hier New Forest-pony’s, Sayaguesarunderen<br />

en reeën in de heide worden<br />

gefotografeerd. Langs de laan loopt ook<br />

een fietspad.<br />

Locatie 5 - <strong>De</strong>nnenkamp<br />

52.028745, 5.798098<br />

Reebok op de voormalige landbouwgrond<br />

van de <strong>De</strong>nnenkamp. Jeroen van Wijk;<br />

Nikon D500 op 600mm; 1/320s bij f/6.3;<br />

ISO 560. 7-8-2019.<br />

Dicht bij de parkeerplaats aan de Oud<br />

Reemsterlaan ligt ten oosten van deze<br />

laan de <strong>De</strong>nnenkamp. <strong>De</strong>ze voormalige<br />

landbouwgronden zijn teruggegeven aan<br />

de natuur en zijn tegenwoordig een goede<br />

plek om reeën te fotograferen. Ook wilde<br />

zwijnen, New Forest-pony’s en Sayaguesarunderen<br />

zijn hier geregeld te vinden. In<br />

de zomer kleuren deze velden geel door<br />

het bloeiende jakobskruiskruid. <strong>De</strong> meidoorns<br />

en dennen op de velden dienen<br />

’s winters vaak als uitkijkpunt voor<br />

de klapekster.<br />

Locatie 6 - Akkers Boerderij Mossel<br />

52.060724, 5.754561<br />

48<br />

Wild zwijn in de sneeuw op een van de akkers<br />

rondom Boerderij Mossel. Jeroen van Wijk;<br />

Nikon D500 op 420mm; 1/250s bij f/5.6.<br />

ISO 1000. 10-12-2017.<br />

Zwarte (melanistische) reegeit tussen<br />

het bloeiende jakobskruiskruid op een van<br />

de akkers rondom Boerderij Mossel.<br />

Jeroen van Wijk.<br />

Vanaf de kruising van de Planken<br />

Wambuisweg met de Kreelseweg/<br />

Mosselseweg kijk je uit over twee grote,<br />

glooiende velden. Door de Mosselseweg<br />

in noordoostelijke richting te volgen, worden<br />

aan de rechterhand nog twee kleinere<br />

velden zichtbaar. <strong>De</strong>ze voormalige landbouwgronden<br />

van Boerderij Mossel zijn<br />

teruggegeven aan de natuur en vormen nu<br />

aantrekkelijke foerageergronden voor verschillende<br />

soorten zoogdieren. Gedurende


Veluwe<br />

de hele dag kun je hier New Forest-pony’s<br />

en Sayaguesa-runderen aantreffen. Rond<br />

zonsopkomst en zonsondergang laten<br />

ook reeën, wilde zwijnen en in een enkel<br />

geval edelherten zich hier zien. <strong>De</strong> beste<br />

manier om deze dieren te fotograferen, is<br />

door gecamoufleerd plaats te nemen in<br />

een bosrand. <strong>De</strong> zuidwestelijke hoek van<br />

het veld grenzend aan het rustgebied van<br />

de Hindekamp is hier geschikt voor, evenals<br />

het observatiepunt in de noordwestelijke<br />

bosrand van dit veld. Dit punt is te<br />

bereiken via een klein zijpad in westelijke<br />

richting vanaf de Planken Wambuisweg.<br />

Ook het zandpad vanaf de Mosselseweg<br />

in zuidelijke richting, vlak voor het bereiken<br />

van Boerderij Mossel, biedt goede<br />

kansen. Bloeiende meidoornstruiken in<br />

het voorjaar, bloeiend jakobskruiskruid<br />

in de zomer en, met wat geluk, een laag<br />

sneeuw in de winter geven de gelegenheid<br />

om de dieren hier in verschillende<br />

settings vast te leggen.<br />

Zonneharpen in een van de eikenbossen rondom de akkers van Boerderij Mossel. Jeroen van Wijk;<br />

Nikon D7100 op 14mm; 0.8s bij f/11; ISO 100. 2-10-2015.<br />

Locatie 7 - Oud eikenbos<br />

52.064063, 5.746987<br />

<strong>De</strong> akkers rondom Boerderij Mossel zijn<br />

grotendeels omringd door oude eikenhakhoutbossen.<br />

Kronkelende boomstammen,<br />

dood hout en bodems begroeid met bosbes<br />

geven deze bossen een sprookjesachtig<br />

karakter. Het grootste bos begint<br />

na het passeren van het wildrooster in<br />

de Planken Wambuisweg, gelegen in de<br />

bosrand ten noordwesten van de akkers<br />

van Boerderij Mossel. Vooral in het najaar<br />

biedt dit bos mooie kansen voor landschapsfotografie,<br />

wanneer halverwege de<br />

ochtend de zon vanuit het oosten door<br />

het kronendak schijnt en hierdoor zonneharpen<br />

verschijnen tussen de grillige<br />

boomstammen. Zowel groothoek- als<br />

tele(zoom)objectieven kunnen worden<br />

gebruikt om dit vast te leggen. Een teleobjectief<br />

komt hier hoe dan ook goed van<br />

pas, aangezien er gedurende het hele jaar<br />

een aanzienlijke kans is om ’s ochtends<br />

vroeg of ’s avonds wilde zwijnen of reeën<br />

tegen te komen. <strong>De</strong> omstandigheden voor<br />

wildfotografie zijn echter op zijn best in<br />

Jong edelhertmannetje in de mist op de heide. Jeroen van Wijk; Nikon D7100 op 420mm; 1/160s<br />

bij f/5.6; ISO 800. 26-9-2016.<br />

het voorjaar, wanneer het bos wordt gekleurd<br />

door het frisse groen van de uitlo-<br />

te bereiken, bijvoorbeeld door de Planken<br />

locatie is alleen te voet of met de fiets<br />

pende eiken en bosbessenstruiken en er Wambuisweg te volgen vanaf de parkeerplaats<br />

aan de Arnhemseweg.<br />

nog voldoende licht in het bos aanwezig<br />

is om snelle sluitertijden te bereiken. <strong>De</strong><br />

49


50<br />

Zeeland<br />

Zeeland<br />

1<br />

3<br />

4 5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11 12 13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34 35<br />

36<br />

39<br />

41<br />

42<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

55<br />

56<br />

57<br />

58<br />

59<br />

60<br />

61<br />

49<br />

48<br />

50<br />

40<br />

38<br />

37<br />

2<br />

Zuid-Beveland<br />

Noord-Beveland<br />

Walcheren<br />

Zeeuws-Vlaanderen<br />

Schouwen-Duiveland<br />

Tholen<br />

&<br />

Sint Philipsland<br />

2 3<br />

1<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7


Zeeland<br />

Zeeland, land van de eeuwige strijd tegen het water. <strong>De</strong> sporen daarvan zie je overal, vaak erg oud, soms verrassend nieuw.<br />

Achter de dijken liggen steeds weer nieuwe dijken. Op deze manier won deze provincie letterlijk terrein op de zee. In dat nieuwe<br />

land kom je oude kreken en zeearmen tegen. <strong>De</strong> eilanden van veleer bereik je nu gemakkelijk via dammen en bruggen. <strong>De</strong>ze<br />

menselijke elementen beschermen ons tegen groot onheil en kennen weer een geheel eigen natuur. Spectaculair zijn uiteraard<br />

de duinen die de grens richting de Noordzee vormen. Met al dat water is het licht anders dan elders in het land. Beroemde<br />

landschapsschilders wisten dit al, nu is het aan jou om dat magische licht te vangen!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Brouwersdam 10<br />

2 Grevelingendam 12<br />

3 Gadra 15<br />

4 Meeuwenduinen 16<br />

5 Zeepeduinen 17<br />

6 Boswachterij Westerschouwen 18<br />

7 Strand rond de Kop van Schouwen 20<br />

8 Verklikkerduinen 22<br />

9 Verklikkerstrand 23<br />

10 Koudekerkse Inlaag 24<br />

11 Schelphoek 26<br />

12 Plan Tureluur 28<br />

13 Bommenede 31<br />

14 Dijkwater 32<br />

15 Neeltje Jans 33<br />

16 Zeelandbrug 36<br />

17 Rumoirtschorren 37<br />

18 Pluimpot 38<br />

19 Stinkgat en Van Haaftenpolder 39<br />

20 Plaat van de Vliet en Slikken van de Heen 40<br />

21 <strong>De</strong> Schotsman 42<br />

22 Inlagen van Noord-Beveland 45<br />

23 Goudplaat 48<br />

24 Oranjezon 49<br />

25 Manteling van Walcheren 52<br />

26 Westkapelle 55<br />

27 Klein en Groot Valkenisse 58<br />

28 Veerse Kreek en Bos 60<br />

29 Sint Laurense Weihoek 61<br />

30 Park Toorenvliedt 62<br />

31 Rammekenshoek 63<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

32 Kaloot 64<br />

33 <strong>De</strong> Piet 66<br />

34 Middelplaten 67<br />

35 Schelphoek bij Wolphaartsdijk 68<br />

36 Poelbos 69<br />

37 Zwaakse Weel 70<br />

38 Sint Jacobspolder en schor van Baarland 72<br />

39 Oude sluizen Hansweert 74<br />

40 Oesterdam 75<br />

41 Yerseke Moer 76<br />

42 Haven Rattekaai 80<br />

43 Het Zwin 82<br />

44 Panoramaweg en Waterdunen 84<br />

45 Willem-Leopoldpolder 86<br />

46 Wallen van Retranchement 87<br />

47 <strong>De</strong> Blikken 88<br />

48 Inlaag Hoofdplaat 89<br />

49 Sophiapolder 90<br />

50 Nummer Een 92<br />

51 Kanaal van Gent naar Terneuzen 94<br />

52 Braakman-Noord 95<br />

53 Braakman-Zuid 98<br />

54 Margarethapolder 100<br />

55 Otheense Kreek 102<br />

56 Smitsschorre 104<br />

57 Strekdam Het Oude Hoofd 105<br />

58 Grote Putting en de Vogel 106<br />

59 Groot Eiland 108<br />

60 Clingse bossen 111<br />

61 Het Verdronken Land van Saeftinghe 114<br />

Saeftinghe. Paul Oostveen.<br />

51


Zuid-Beveland<br />

Yerseke Moer<br />

Niels de Schipper & Chiel Jacobusse<br />

<strong>De</strong> Yerseke Moer wordt wel het openluchtmuseum van het Zeeuwse landschap<br />

genoemd. Je vindt er sporen uit de geschiedenis van het landschap van de laatste<br />

tweeduizend jaar en dat maakt het gebied tot een unicum. <strong>De</strong> Yerseke Moer is een<br />

zogenaamd 'oudlandgebied', dat wil zeggen een oude polder die in de middeleeuwen<br />

als opwas bedijkt is. Bijzonder aan de Yerseke Moer zijn de grillige kavelindeling, de<br />

kronkelige wegen gelegen op oude kreekbeddingen en de nog herkenbare patronen<br />

van de middeleeuwse veenwinning (moernering). Het gebied bestaat overwegend<br />

uit vochtige weilanden die vooral in het winterhalfjaar grotendeels plasdras staan.<br />

Langs de wegen liggen plaatselijk smalle akkertjes die als akkerreservaat in gebruik<br />

Torenvalk met prooi. Jannie Timmer;<br />

Nikon D500 op 420mm; 1/3200s bij f/6.3;<br />

ISO 800. 10-10-2018.<br />

zijn. Op enkele plaatsen groeien lage meidoornstruwelen op de perceelsgrenzen.<br />

Voor de natuurfotograaf is er veel te beleven. Het valt aan te raden vanuit de auto te<br />

fotograferen. Vogels zijn dit gewend en zitten vaak dicht aan de weg.<br />

9<br />

8<br />

Locatie 1 - Postbrug<br />

51.49734, 4.007274<br />

Er is geen betere plek te bedenken om de<br />

dag bij zonsopkomst te starten dan op het<br />

talud van de Postbrug. Zittend met je kont<br />

in het gras en je korte telelens (om de<br />

lieflijke kerktorens in de verte niet te klein<br />

in je beeld te krijgen) op statief de zonsopkomst<br />

afwachten. Zeker op dagen met<br />

grondmist, is dit zeker de moeite waard.<br />

7<br />

1<br />

2<br />

Praktisch<br />

P<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Parkeerplaats<br />

Reeweg/Schelvrijwegeling,<br />

Yerseke<br />

(51.493648, 4.007233)<br />

Waarneming-ID<br />

4398, 4399, 4400<br />

52<br />

3


Zuid-Beveland<br />

Locatie 2 - Akkerseweg<br />

51.497856, 4.023826<br />

Voorjaar in de Moer is elk jaar weer een<br />

spektakel. Het is een herrie van de vele<br />

weidevogels. Kieviten buitelen over elkaar<br />

heen en op de weidepaaltjes zie je nog<br />

ouderwetse aantallen tureluurs. Grutto's<br />

laten luidruchtig van zich horen en overal<br />

hoor je veldleeuweriken. Bergeenden zijn<br />

er veel en in de ondiepe plassen naast<br />

de weg zie je kluten met hun gekke capriolen.<br />

Maar let ook op de doortrekkers.<br />

Zwarte ruiter, witgatje, groenpootruiter,<br />

oeverloper, bosruiter, kemphaan en zelfs<br />

steltkluut behoren tot de mogelijkheden.<br />

Vooral in de vroege ochtend of in<br />

de avond, als het licht op zijn mooist is,<br />

loont het zeker om een rondje 'autovogelen'<br />

te doen.<br />

Locatie 3 - Vlakeweg<br />

51.481801, 4.026022<br />

Heerlijk wakker worden met een zonsopkomst boven de Yerseke Moer. Niels de Schipper;<br />

Canon 20D op 58mm; 1/800s bij f/8; ISO 200. 21-3-2009.<br />

Let op: als je plotseling een groep smienten<br />

of goudplevieren in paniek ziet opvliegen,<br />

is het tien tegen één een jagende<br />

slechtvalk die de onrust veroorzaakt.<br />

<strong>De</strong>ze is het hele jaar aanwezig, ook in de<br />

broedtijd. Het nest ligt namelijk in een van<br />

de hoogspanningsmasten bij het kanaal.<br />

Toch is dit gedeelte van de Moer het meest<br />

interessant in de winter. Dan zijn er volop<br />

brand- en kolganzen, met soms een roodhalsgans<br />

of sneeuwgans ertussen. Talrijk<br />

zijn ook de overwinterende luidruchtig<br />

fluitende smienten, die zich vanaf de weg<br />

goed laten fotograferen.<br />

Parende kluten. Niels de Schipper;<br />

Canon 20D op 700mm; 1/1600s bij f/8;<br />

ISO 200. 21-4-2007.<br />

Een close-up van een brandgans in een<br />

sneeuwstorm. Soms moet je momenten<br />

pakken in je local patch. Niels de Schipper;<br />

Canon 30D op 700mm; 1/60s bij f/6.3;<br />

ISO 400. 23-11-2008.<br />

Eigendom<br />

Stichting Het Zeeuwse Landschap<br />

Interessante soorten<br />

Haas, kolgans, brandgans, rotgans, grutto,<br />

tureluur, kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart,<br />

rugstreeppad, icarusblauwtje, astermonnik,<br />

moshommel, argusvlinder, zulte, grote ratelaar,<br />

bolderik, fijn goudscherm, muizenstaart,<br />

papegaaizwammetje, elfenwasplaat, gele<br />

knotszwam, kwelderchampignon<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

3-6, 9-11<br />

3-6<br />

10-3<br />

7-10<br />

5-7<br />

1-12<br />

1-5<br />

3-7<br />

3-7<br />

53


Zuid-Beveland<br />

Wandelroute Zoutvegetatie. Niels de Schipper; Canon 20D op 10mm;<br />

1/160 bij f/13; ISO 200. 16-8-2008.<br />

Vechtende hazen. Niels de Schipper; Canon 7D op 200mm; 1/200s bij<br />

f/8; ISO 200. 13-4-2014.<br />

Akkeronkruidenreservaat. Niels de Schipper; Canon 7D op 300mm;<br />

1/125 bij f/5.6; ISO 200. 28-5-2017.<br />

<strong>De</strong> weilanden in bloei met grote ratelaar. Niels de Schipper; Canon 20D<br />

op 14mm; 1/160 bij f/13; ISO 200. 25-5-2008.<br />

54<br />

Locatie 4 - Zoutvegetatie<br />

51.493576, 4.009364<br />

Alleen in de periode tussen 15 juli en<br />

15 oktober mag je struinen door de weiden<br />

van de Yerseke Moer. Het rode-palenpad<br />

vertelt je via informatieve bordjes de<br />

geschiedenis van Zeeland gedurende de<br />

laatste tweeduizend jaar. Je ziet sloten<br />

die duizend jaar geleden door de getijden<br />

gevormd zijn en sommige weilanden vertonen<br />

nog heel fraai de sporen van middeleeuwse<br />

veenwinning. Het reliëf komt<br />

het best tot zijn recht bij een laagstaande<br />

zon! In de moerassige, hobbelige weiden<br />

moet je zijn voor kleurrijke zoutvegetaties<br />

met planten als de zeekraal, schorrenkruid,<br />

zeeweegbree, aardbeiklaver<br />

en zilte rus. Kenners weten soms grote<br />

zeldzaamheden als de beursjesganzenvoet<br />

of de draadklaver te vinden, evenals<br />

bijzondere paddenstoelen zoals verschillende<br />

soorten wasplaten.<br />

Locatie 5 - Yerseke Moer-akkertje<br />

51.491973, 4.010737<br />

Aan de oostkant van de Reeweg ligt een<br />

onkruidakkertje. Vooral in juni en juli is dit<br />

vaak een ware bloemenzee. Er staan diverse<br />

soorten oude akkeronkruiden zoals<br />

klaproos, korenbloem en bolderik. Het akkertje<br />

is niet vrij toegankelijk, maar er zijn<br />

een paar toegangsdammen die uitstekende<br />

gelegenheden bieden om al dit moois<br />

te fotograferen. Gebruik een telelens om<br />

net die ene iets hogere bloem te vangen te<br />

midden van alle andere kleuren.<br />

Locatie 6 - Everseweg<br />

51.490939, 4.021975<br />

<strong>De</strong> Everseweg is een smal weggetje met<br />

aan beide kanten diepe sloten. <strong>De</strong> randen<br />

zijn versterkt met oude dakpannen uit de<br />

oesterkweek. Vanaf deze weg is het gehele<br />

jaar prima te fotograferen vanuit de auto.<br />

In de winter de vele ganzen en smienten,<br />

in het voorjaar de boksende hazen, weidevogels<br />

en foeragerende lepelaars. <strong>De</strong><br />

weilanden kleuren dan tevens geel van<br />

de grote ratelaar. In de zomer is het een<br />

prima plek om kuifeenden met jongen<br />

te fotograferen. In het najaar kleuren de<br />

slootkanten uitbundig paars van de bloeiende<br />

zulte. Met een beetje geluk en speurwerk<br />

vind je er zelfs de prachtige rups van<br />

de astermonnik.


Zuid-Beveland<br />

Locatie 7 - Yerseke Moer-Noord<br />

51.500155, 4.011264<br />

Ook aan de noordzijde van het gebied is<br />

het prima toeven voor de vogelfotograaf.<br />

Pas wel even op met het passeren van de<br />

Postweg. In de winter vind je hier vaak grote<br />

groepen brand- en rotganzen die vanuit<br />

de auto prima te benaderen zijn. In het<br />

voorjaar is dit vooral een topplek voor allerlei<br />

soorten steltlopers en lepelaars.<br />

Locatie 8 - Zeeuwse bloemdijk<br />

51.512728, 4.017224<br />

Vanaf dit punt bij de Koude en Kaarspolder<br />

ligt er een keur aan mogelijkheden. <strong>De</strong><br />

zuidhelling van de Breedsendijk is een<br />

toplocatie voor Zeeuwse bloemdijkvegetatie.<br />

Je vindt er graslathyrus, kattendoorn<br />

en wilde marjolein en diverse soorten<br />

dagvlinders. Ook de zoute kwelplas onderaan<br />

deze dijk is een prima locatie om<br />

diverse soorten steltlopers zoals kluten<br />

te fotograferen.<br />

Met veel geduld en rustig afwachten in de rijdende schuilhut komen de kansen vanzelf.<br />

Niels de Schipper; Canon 30D op 700mm; 1/800s bij f/8; ISO 200. 10-8-2008.<br />

Locatie 9 - Koude en Kaarspolder<br />

51.51612, 4.016763<br />

Aan de andere kant van de Oosterscheldedijk<br />

ligt een oud karreveld met een grote<br />

plas die gebruikt wordt als hoogwatervluchtplaats<br />

voor steltlopers vanuit de<br />

Oosterschelde. Soms staan er honderden<br />

scholeksters en rosse grutto's bijeen.<br />

Ook zit hier een behoorlijke kolonie kokmeeuwen<br />

en visdieven. Vanuit de auto<br />

kun je van korte afstand met een telelens<br />

prachtige plaatjes schieten. Blijf wel in<br />

de auto in verband met verstoring van de<br />

broedende vogels.<br />

Foeragerende lepelaars laten zich hier prima benaderen vanuit de rijdende schuilhut.<br />

Niels de Schipper; Canon 20D op 700mm; 1/110 bij f/7.1; ISO 200. 20-5-2007.<br />

Kneu. Chiel Jacobusse; Canon 7D op 600mm;<br />

1/160s bij f/9; ISO 160. 24-4-2018.<br />

Kattendoorn is een typische Zeeuwse bloemdijksoort<br />

die zijn naam eer aandoet met zijn<br />

scherpe stekels. Niels de Schipper; Canon 7D<br />

op 70mm; 1/160 bij f/8; ISO 200. 2-6-2012.<br />

55


Noord-Brabant<br />

Noord-Brabant<br />

18<br />

17 20<br />

19<br />

42<br />

61<br />

40<br />

15<br />

13<br />

12<br />

16<br />

14<br />

2<br />

8 Wijde Biesbosch<br />

1 Brabantse <strong>De</strong>lta<br />

24<br />

11 21<br />

9<br />

22<br />

28<br />

32<br />

23<br />

31<br />

7<br />

25 <strong>De</strong> Baronie<br />

10 17<br />

20<br />

27<br />

18<br />

44<br />

2 4 19<br />

3 5<br />

26<br />

6<br />

29<br />

30<br />

Meierij<br />

<strong>De</strong> Kempen<br />

38 3940<br />

40<br />

33 34 35 36<br />

43<br />

41 42<br />

Maas en Meierij<br />

37<br />

55<br />

45<br />

46<br />

51<br />

Boven Dommel 62<br />

58<br />

54<br />

57<br />

59<br />

61<br />

47<br />

48<br />

53<br />

50<br />

Peel en Maas<br />

<strong>De</strong> Peel<br />

15<br />

14<br />

52<br />

63<br />

1 2<br />

3<br />

49<br />

4<br />

8<br />

9<br />

5<br />

6<br />

56<br />

60<br />

16<br />

17 18<br />

19<br />

56


Noord-Brabant<br />

Noord-Brabant meet maar liefst ruim 5.000 km 2 . Een groot deel van de provincie bestaat uit 'arme' zandgronden, ofwel een<br />

rijke natuur van onder andere heide en vennen. Boegbeeld van al dit zand zijn de Loonse en Drunense Duinen, de grootste<br />

woestijn van Europa. Tal van beekjes slingeren door het landschap om uiteindelijk uit te monden in de Maas. Aan de randen van<br />

Noord-Brabant laat je het kleinschalige 'zandlandschap' achter je en ervaar je de invloeden van het water. Het landschap oogt<br />

vaak uitgestrekt, bestaat uit klei en is soms erg nat. Soms blijken zelfs laarzen niet voldoende en zit er niets anders op dan een<br />

bootje te nemen. Maak kennis met deze veelzijdige provincie!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Dintelse Gorzen 118<br />

2 Markiezaat 120<br />

3 Landgoed Mattemburgh 122<br />

4 Landgoed Lievensberg en Heidetuin 124<br />

5 Woensdrechtsche Heide 126<br />

6 Grenspark Kalmthoutse Heide 127<br />

7 Halsters Laag en West-Brabantse Waterlinie 130<br />

8 Appelzak 131<br />

9 Gastels Laag 132<br />

10 Watermolenbeek 133<br />

11 Kelsdonk 134<br />

12 Biesbosch MuseumEiland 136<br />

13 Biesbosch Noordwaard 138<br />

14 Biesbosch Zuidwaard 140<br />

15 Groesplaat 142<br />

16 Kornsche Boezem 143<br />

17 Rucphense Heide 144<br />

18 <strong>De</strong> Moeren 146<br />

19 Oude Buisse Heide 147<br />

20 Pannenhoef 148<br />

21 Emerput 151<br />

22 Liesbos 152<br />

23 Mastbos en Galdersche Heide 154<br />

24 Landgoed Oosterheide 155<br />

25 Markdal 156<br />

26 Het Merkske 158<br />

27 Strijbeekse Heide 160<br />

28 Boswachterij Dorst 162<br />

29 Loonse en Drunense Duinen 164<br />

30 <strong>De</strong> Brand 168<br />

31 Wandelbos en Oude Warande 171<br />

32 Huis ter Heide 172<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

33 Oisterwijkse Bossen en Vennen 174<br />

34 Kampina 176<br />

35 <strong>De</strong> Mortelen 179<br />

36 <strong>De</strong> Scheeken 181<br />

37 Aarlesche Heide 183<br />

38 Moerputten 185<br />

39 Bossche Broek 187<br />

40 Dommeldal 188<br />

41 Landgoed <strong>De</strong> Utrecht 190<br />

42 Dal van de Groote Beerze 192<br />

43 Landschotse Heide 193<br />

44 Regte Heide 194<br />

45 <strong>De</strong> Maashorst e.o. 196<br />

46 Leijgraaf 199<br />

47 Keent, Mariëndaal en Hertogswetering 200<br />

48 Raamdal, <strong>De</strong> Maurik en Landgoed Tongelaar 202<br />

49 Maasheggen en <strong>De</strong> Vilt 205<br />

50 Kraaijenbergse Plassen 208<br />

51 Het Hurkske 209<br />

52 Boswachterij Sint Anthonis en Ullingse Bergen 210<br />

53 <strong>De</strong> Stippelberg 212<br />

54 Herbertusbossen 215<br />

55 Nuenens Broek en Heerendonk 216<br />

56 <strong>De</strong> Plateaux-Hageven 218<br />

57 Malpie 220<br />

58 Valkenhorst en Spinsterberg 222<br />

59 Leenderbos 224<br />

60 Looserplas 228<br />

61 Kleine Dommel en Collse molen 230<br />

62 Strabrechtse Heide 232<br />

63 <strong>De</strong>urnsche Peel 234<br />

Loonse en Drunense Duinen. Paul Oostveen.<br />

57


Meierij<br />

Oisterwijkse Bossen en Vennen<br />

Nancy Carels & David Pattyn<br />

In de bossen van Oisterwijk liggen veertien grote en kleine vennen. Nevel en mist in<br />

de ochtend toveren de rustgevende vennen om in een mysterieus landschap. Op de<br />

vennen kun je allerlei vogels tegenkomen: eenden, aalscholvers, ganzen, reigers en<br />

als je geluk hebt zie je misschien een ijsvogeltje over het water flitsen!<br />

Locatie 1 - Voorste Goorven<br />

51.564855, 5.20622<br />

Het Voorste Goorven is op z'n mooist in de<br />

vroege ochtend bij mistige omstandigheden.<br />

In de zomer met witte lelies en leliebladeren<br />

op de voorgrond maak je ook een<br />

heel sfeervol beeld. <strong>De</strong> zon komt voor je<br />

op en kan bij helder weer ineens fel gaan<br />

schijnen. Zorg ervoor dat je deze zoveel<br />

mogelijk uit je beeld laat, anders krijg je<br />

een witte uitgebleekte vlek in de foto en<br />

zonnevlekken. Het Voorste Goorven is een<br />

bekende fotolocatie; probeer eens een<br />

creatieve benadering, bijvoorbeeld meervoudige<br />

belichting, zwart-wit of een lange<br />

sluitertijd. Of loop eens naar de andere<br />

kant voor frisse perspectieven. Voor menig<br />

Voorste Goorven. Nancy Carels.<br />

P<br />

3<br />

4<br />

fotograaf vormt de aalscholver een welkom<br />

accent. <strong>De</strong> aalscholvers komen echter<br />

pas enige tijd na zonsopkomst, houd<br />

daar rekening mee. Met name in de herfst<br />

en winter kunnen de paden modderig en<br />

glibberig zijn. Het is verstandig om (hoge)<br />

bergschoenen of laarzen te dragen.<br />

P<br />

P<br />

i<br />

1<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats 1, 2<br />

Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk<br />

(51.565617, 5.197915)<br />

58<br />

2<br />

Parkeerplaats 3<br />

Heisteeg/Bosweg, Oisterwijk<br />

(51.569637, 5.206665)


Meierij<br />

<strong>De</strong> zon komt op achter de bomen, wat een<br />

mooie belichting op het linker eilandje kan<br />

opleveren. Nancy Carels; Nikon D810 op<br />

175mm; 1/160s bij f8;ISO 400. 18-9-2015.<br />

Locatie 2 - Diaconieven<br />

51.55961, 5.1944<br />

Om het Diaconieven te bereiken loop je<br />

een kleine 30 meter na het bezoekerscentrum<br />

rechts het bos in. Na ongeveer<br />

75 meter sla je links af, het ven ligt dan<br />

aan je rechterhand. Leuk weetje: van alle<br />

vennen blijft de mist hier het langst hangen.<br />

Hierdoor kun je bijvoorbeeld eerst<br />

naar het Voorste Goorven, om vervolgens<br />

hier te eindigen. In het Diaconieven liggen<br />

twee eilandjes met een boompje erop. Het<br />

rechter eilandje is groter dan het linker,<br />

dat een beetje een bonsai-effect geeft. <strong>De</strong><br />

zon komt links voor je op, maar zit 's ochtends<br />

nog achter de bomen waardoor je<br />

een mooie lichtval hebt. Op het ven zitten<br />

meestal kuifeenden en dodaars, deze duiken<br />

steeds onder om op een andere plek<br />

weer boven water te komen; probeer dit<br />

maar eens vast te leggen!<br />

Ganzen of kuifeenden in een mooie formatie op het Van Esscheven geven je foto iets speciaals.<br />

Nancy Carels ; Nikon D800 op 70 mm;1/60s bij f/6,3;ISO 500. 16-11-2013.<br />

Locatie 3 - Van Esscheven<br />

Locatie 4 - Wolfsputven<br />

51.570183, 5.212438<br />

51.576363, 5.219731<br />

Vanaf de parkeerplaats steek je de <strong>De</strong> Oisterwijkse Bossen en Vennen hebben<br />

Bosweg over. Je komt dan halverwege het meer te bieden dan de bekende stekjes.<br />

Van Esschenven uit. Als je links rondom <strong>De</strong> belangrijkste tip is dan ook vooral zelf<br />

het ven blijft lopen, kom je bij een klein goed rond te kijken naar andere plekken<br />

'zandstrandje' uit met uitzicht op de twee en eigen mogelijkheden. Het Wolfsputven<br />

eilanden in het ven. Vanaf dit standpunt is zo'n plekje. Het heeft geen idyllisch eilandje,<br />

maar wel een kleurrijke oever van<br />

heb je bij zonsopkomst de zon in de rug<br />

of links van je. Het Van Esschenven is op gele lissen. Pieken op het hoogtepunt van<br />

zijn mooist 's ochtends vroeg bij mistige de bloei vormt hier de grootste uitdaging.<br />

omstandigheden. Ganzen en kuifeenden Aangezien dit rond juni valt, betekent dat<br />

zijn regelmatige bezoekers van dit ven. Als vroeg opstaan voor een beetje sfeer in het<br />

je graag in het donker fotografeert, kun je landschap. Natuurlijk lenen de bloemen<br />

vanaf deze locatie ook eens proberen de zich ook prima voor macrofoto´s. Vroeg<br />

volle maan vast te leggen.<br />

opstaan is dan minder noodzakelijk.<br />

Parkeerplaats 3, 4<br />

Adervendreef, Oisterwijk<br />

(51.571452, 5.218878)<br />

Bezoekerscentrum<br />

Bezoekerscentrum Oisterwijk<br />

Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk<br />

Waarneming-ID<br />

173<br />

Eigendom<br />

Natuurmonumenten<br />

Interessante soorten<br />

Ree, aalscholver, grote canadese gans, grauwe<br />

gans, blauwe reiger, kuifeend, bruine kikker,<br />

poelkikker, levendbarende hagedis, witte waterlelie,<br />

vliegenzwam, hazenpootje<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

1-12<br />

5-10<br />

1-12<br />

5-7<br />

59


Limburg<br />

Limburg<br />

48<br />

50<br />

1 2<br />

3<br />

49<br />

52<br />

4<br />

60<br />

54<br />

62<br />

15<br />

16<br />

17 18<br />

19<br />

53<br />

14<br />

8<br />

63 9<br />

5<br />

10<br />

20<br />

24<br />

21<br />

Midden-Limburg<br />

23<br />

22<br />

25<br />

6<br />

7<br />

Noord-Limburg<br />

27 28<br />

26<br />

29<br />

31 30<br />

33<br />

32<br />

11<br />

12<br />

13<br />

34<br />

35 36<br />

37<br />

Zuid-Limburg 38<br />

47<br />

4849<br />

50 51<br />

39 40<br />

44 41<br />

45 43 46<br />

42<br />

52 5354 55 56<br />

60


Limburg<br />

Bij Limburg denk je misschien automatisch aan het on-Nederlandse heuvellandschap met zijn planten en dieren die je verder<br />

nergens anders in het land aantreft. Limburg biedt echter nog veel meer moois. Ook in Noord-Limburg tref je hoge heuvels met<br />

aan de voet de Maas die de levensslagader door de gehele provincie vormt. In Midden-Limburg vergezellen grote plassen de<br />

Maas, terwijl de rivier in Zuid-Limburg ongetemde karaktertrekjes kent. Op de grens met Noord-Brabant liggen dan weer enkele<br />

grote hoogveengebieden. Tel daar een aantal van de meest natuurlijke beekdalen van het land bij op en je beseft dat deze kleine<br />

provincie heel wat te bieden heeft!<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

1 Mookerheide 238<br />

2 Sint-Jansberg 241<br />

3 Niers 243<br />

4 <strong>De</strong> Maasduinen 245<br />

5 Boshuizerbergen en Landgoed Geijsteren 252<br />

6 't Sohr 254<br />

7 Schuitwater 256<br />

8 Aan de Paardekop 257<br />

9 Mariapeel 258<br />

10 Winkel 262<br />

11 Ravenvennen 264<br />

12 Zwart Water en Venkoelen 265<br />

13 Groote Heide 266<br />

14 <strong>De</strong> Groote Peel 268<br />

15 Weerterbos 272<br />

16 Weerter- en Budelerbergen 275<br />

17 Loozerheide en Boshoverheide 277<br />

18 <strong>De</strong> IJzeren Man 280<br />

19 Tungelerwallen 282<br />

20 Sarsven, de Banen en Schoorkuilen 283<br />

21 Leudal 286<br />

22 Swalmdal 288<br />

23 Asseltse Plassen 292<br />

24 Maaspanorama 295<br />

25 Beegderheide en Lange Vlieter 296<br />

26 Koningssteen 299<br />

27 Itterbeek 300<br />

28 Meinweg 302<br />

Nummer Gebied Pagina<br />

29 Roer 306<br />

30 Munnichsbos 308<br />

31 Molenplas 310<br />

32 <strong>De</strong> Doort 312<br />

33 <strong>De</strong> Rug 314<br />

34 Grasbroek 315<br />

35 Maasvallei Meers 316<br />

36 Geleenbeek en Stammenderbos 318<br />

37 Elsloërbos 320<br />

38 Brunssummerheide 322<br />

39 Landgoed Terworm 324<br />

40 Cranenweyer 326<br />

41 Kunderberg 329<br />

42 Heuvelland 330<br />

43 Putberg 333<br />

44 Schaelsberg 334<br />

45 Gerendal 336<br />

46 Roodborn en Eysser Bosschen 338<br />

47 Maastricht 340<br />

48 Cannerbos en Jekerdal 343<br />

49 Sint-Pietersberg 346<br />

50 Eijsder Beemden 349<br />

51 Savelsbos 351<br />

52 Gulpdal 353<br />

53 Onderste en Bovenste Bosch 355<br />

54 Geuldal 357<br />

55 Vijlenerbos 358<br />

56 Vaalserberg 361<br />

Roerdal. Bob Luijks.<br />

61


Zuid-Limburg<br />

Vijlenerbos<br />

Bob Luijks<br />

<strong>De</strong> weg gaat omhoog en omhoog, helemaal naar het dak van de wereld. Nou ja, in ieder geval van Nederland. Het Vijlenerbos is het<br />

hoogstgelegen bos van ons land en heeft veel te bieden voor de fotograaf, waaronder een uniek microklimaat. Nergens in ons land<br />

valt meer neerslag dan op de hoge toppen ten zuiden van Vijlen. Dat klinkt weinig positief, maar in de winter kleurt het landschap<br />

nogal eens wit, terwijl de rest van het land groen blijft. Frisgroen oogt het bos sowieso door de vele neerslag. En met de toppen in de<br />

wolken heb je hier ook een grotere kans op mist. Wie het Vijlenerbos binnenwandelt, is aanvankelijk misschien wat teleurgesteld. Het<br />

bos heeft namelijk niet<br />

direct de typische looks<br />

en feels van sommige<br />

kalkrijke bossen in de<br />

regio. Schijn bedriegt:<br />

in het Vijlenerbos komen<br />

de nodige soorten voor<br />

die je elders niet of<br />

nauwelijks tegenkomt.<br />

Locatie 1<br />

Zicht op 'bergdorpje' Vijlen<br />

50.778949, 5.948928<br />

Vanaf de noordelijke bosrand nabij de<br />

Groeneweg heb je het fraaiste zicht op<br />

Vijlen. Het gehele jaar maak je hier mooie<br />

foto's. In de lente is alles frisgroen, in het<br />

najaar hult het landschap zich in vlammende<br />

kleuren. Het <strong>mooiste</strong> licht heb je<br />

net voor tot net na zonsopkomst. Gebruik<br />

een korte telelens om de solitaire boom en<br />

de kerktoren te laten spreken en zo te veel<br />

aandacht op de akker te voorkomen.<br />

5<br />

1<br />

Net voor zonsopkomst valt een gouden<br />

gloed over het heuvellandschap. Bob Luijks;<br />

Canon 5D III op 70mm; 30s bij f/14; ISO 500.<br />

2-11-2015.<br />

Praktisch<br />

P 3<br />

2<br />

P<br />

7<br />

4<br />

P<br />

Parkeerplaats<br />

Diverse parkeerplaatsen<br />

langs de Epenerbaan, Vaals<br />

(50.765665, 5.962783)<br />

Waarneming-ID<br />

4926<br />

62<br />

6


Zuid-Limburg<br />

Normaal wil je in een bos geen zonlicht, maar<br />

hier geven ze de kleuren een flinke boost.<br />

Bob Luijks; Canon 5D III op 16mm; 1/50s bij<br />

f/7.1; ISO 100. 29-10-2015.<br />

In de herfst geniet je van alle warme tinten, terwijl de massale witte bloesem de lente siert. Bob Luijks;<br />

Bob Luijks; Canon 5D II op 200mm; 1/250s bij f/5.6; ISO 400. 29-10-2015.<br />

Locatie 2<br />

Zicht op Epen-Sippenaken<br />

50.768284, 5.935833<br />

Ook aan de zuidwestzijde van het<br />

Vijlenerbos heb je indrukwekkende vergezichten,<br />

ditmaal over het Geuldal met de<br />

bebouwing van onder andere Camerig,<br />

Diependal en Terziet, afgewisseld met<br />

hoogstamfruitbomen. Het kerkje van<br />

Sippenaken vormt een markant richtpunt.<br />

In de ochtend heb je kans op mist in het<br />

dal, terwijl je 's avonds getrakteerd wordt<br />

op fraai (schuin) tegenlicht. Gebruik ook<br />

hier een korte telelens. Bij restaurant<br />

Buitenlust kun je de auto parkeren.<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Steenmarter, das, wilde kat, kortsnavelboomkruiper,<br />

raaf, middelste bonte specht, koekoek, eikenpage,<br />

reuzenhoutwesp, kranssalomonszegel, mispel,<br />

boswederik, boslathyrus<br />

Locatie 3 - Beukenkathedraal<br />

50.768263, 5.937037<br />

Nagenoeg op dezelfde locatie als de vorige,<br />

maar dan een klein stukje het bos in. Het<br />

bos bestaat hier vrijwel alleen uit beuken<br />

zonder onderbegroeiing. In de late herfst<br />

(meestal begin november) nemen de beuken<br />

de fraaiste kleuren aan. Zorg dat je erbij<br />

bent, binnen een paar dagen is het weer<br />

gedaan met de mooie kleuren. Hoewel je<br />

op zonnige dagen bossen het beste kunt<br />

mijden, zorgt dit weer nu juist voor extra<br />

felle kleuren. Een paar haarspeldbochten<br />

hogerop vind je langs de Groeneweg soortgelijke<br />

stukjes beukenbos.<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

1-12<br />

1-12<br />

10-11<br />

5-6, 10-11<br />

1-12<br />

1-12<br />

1-12<br />

Op een druilerige dag komt het 'oerwoud' tot<br />

leven. Bob Luijks; Fujifilm GFX50S op 32mm;<br />

1.5s bij f/22; ISO 400. 11-1-2019.<br />

Locatie 4 - Oerwoud<br />

50.766582, 5.962639<br />

Verschillende delen van het Vijlenerbos<br />

worden al tientallen jaren niet meer beheerd.<br />

<strong>De</strong>ze zogenaamde bosreservaten<br />

beginnen steeds meer op een oerwoud te<br />

lijken. Dikke bomen, dood hout, weelderige<br />

varens en overal paddenstoelen zijn het<br />

gevolg. Langs het wandelpad, maar ook in<br />

de berm van de Epenerbaan tref je de enige<br />

groeiplaatsen van kranssalomonszegel<br />

in Nederland aan. Andere bijzonderheid is<br />

de wilde mispel, een boomvormige struik,<br />

waaraan in de herfst eetbare vruchten verschijnen.<br />

<strong>De</strong> <strong>mooiste</strong> periode is de herfst<br />

en dan het liefst een wat mistige of druilerige<br />

dag. Gebruik een polarisatiefilter om<br />

de kleuren een boost te geven.<br />

63


Zuid-Limburg<br />

Locatie 5 - Gespleten<br />

persoonlijkheid<br />

50.78352, 5.943923<br />

Op een weitje staat een opvallende, in<br />

drieën gespleten wilg. Het aardige van<br />

deze locatie is dat de weide via twee stegeltjes<br />

(draaipoortjes) gewoon toegankelijk<br />

is. Het <strong>mooiste</strong> licht heb je ongeveer<br />

een uurtje na zonsopkomst. Op dat moment<br />

valt het licht over het omringende<br />

bos op de toppen van de wilg. Een ochtend<br />

met mist is een pre, omdat de boom<br />

anders grotendeels wegvalt tegen het bos.<br />

Vergeet ook zeker niet af en toe de diepte<br />

in te kijken, want het uitzicht is ook hier<br />

weer erg indrukwekkend.<br />

Locatie 6 - Hulstbos<br />

50.755882, 5.978647<br />

Hulst is onze enige wintergroene loofboom<br />

en vaak te zien in oude bossen. Hele<br />

bossen met hulst als hoofdsoort zijn zeldzaam.<br />

In het Vijlenerbos ligt zo’n ‘hulstbos’.<br />

Het bos ademt een mysterieuze, wat<br />

dreigende sfeer door het donkere karakter.<br />

Niet alleen laten de vele hulstbomen weinig<br />

licht door, ook de donkergroene bladeren<br />

dragen bij aan de sfeer. Het bos is een<br />

paradijs voor macrofotografen, waarbij de<br />

puntige bladvorm en het licht zorgen voor<br />

vele abstracte mogelijkheden.<br />

Kortsnavelboomkruipers zijn lastig te herkennen,<br />

een foto geeft uitsluitsel. Patrick Palmen;<br />

16-1-2019.<br />

<strong>De</strong> markante vorm en het glimmende karakter<br />

lenen zich prima voor abstracte macrofoto’s.<br />

Bob Luijks; Canon 5D III op 50mm; 1/125s bij<br />

f/1.8; ISO 200. 15-2-2015.<br />

Locatie 7 - Kortsnavelboomkruiper<br />

50.766866, 5.954232<br />

64<br />

Dankzij de mist komt de markante wilg los van de bosrand. Bob Luijks; Canon 5D III op 135mm;<br />

1/1250s bij f/4.5; ISO 250. 2-11-2015.<br />

In het Vijlenerbos komen maar liefst drie<br />

soorten boomkruipers voor! Allereerst natuurlijk<br />

de ‘gewone’ boomkruiper (Certhia<br />

brachydactyla), maar daarnaast ook de<br />

taigaboomkruiper (Certhia familiaris) als<br />

wintergast. Van deze laatste soort bestaat<br />

weer een ondersoort, de kortsnavelboomkruiper<br />

(Certhia familiaris macrodactyla).<br />

Juist deze laatste is uniek<br />

voor het Vijlenerbos. <strong>De</strong> soort werd pas<br />

in 1993 ontdekt en bleek toen al met zestien<br />

broedparen aanwezig. <strong>De</strong> verschillen<br />

met de andere boomkruipers zijn uiterst<br />

klein. Specialisten herkennen de (onder)<br />

soort aan het geluidje, dat net even anders<br />

klinkt. <strong>De</strong> beslissende herkenningspunten<br />

vormen de (net) V-vormige geeloranje<br />

streep op de vleugel, de wittere kleur van<br />

zowel de buik als de wenkbrauw en de iets<br />

kortere snavel.


Zuid-Limburg<br />

Vaalserberg<br />

Bob Luijks<br />

<strong>De</strong> Vaalserberg is met zijn 322,4 meter het hoogste puntje van Nederland. <strong>De</strong><br />

meeste mensen kennen het gebied waarschijnlijk onder de naam Drielandenpunt.<br />

Tot 1919 was dit echter een vierlandenpunt (Nederland, België, Duitsland en<br />

Moresnet). Het punt rond de landsgrenzen wordt nogal lelijk toeristisch uitgebuit<br />

met de 50 meter hoge Boudewijntoren en een labyrint. Iets lager op de flank staat de<br />

uit 2011 stammende Wilhelminatoren.<br />

Locatie 1 - Wilhelminatoren<br />

50.761209, 6.017182<br />

Al in 1905 stond er op deze plek een uitkijktoren.<br />

Het huidige exemplaar stamt<br />

uit 2011. Je kunt zowel met de lift als de<br />

trap omhoog. Daar wacht voor de durfallen<br />

op 34 meter hoogte een glazen skywalk.<br />

Vanaf de toren heb je een indrukwekkend<br />

uitzicht over de beboste heuveltoppen,<br />

Vaals en de rest van het Zuid-Limburgse<br />

heuvellandschap. Natuurlijk kom je hier<br />

voor het uitzicht, maar vergeet zeker niet<br />

een kijkje te nemen in het omringende bos.<br />

Je vindt er diverse stokoude haagbeuken,<br />

alsmede bijzondere flora en fauna.<br />

Durf jij tot het einde te gaan? Bob Luijks.<br />

Panorama van 8 foto's. Bob Luijks; Fujifilm<br />

GFX50S op 64mm; 1/100s bij f/13; ISO 400.<br />

Praktisch<br />

Parkeerplaats<br />

Viergrenzenweg 154, Vaals<br />

(50.761808, 6.01777)<br />

Waarneming-ID<br />

9475, 17710<br />

Eigendom<br />

Staatsbosbeheer<br />

Interessante soorten<br />

Wilde kat, middelste bonte specht,<br />

kortsnavelboomkruiper, matkop, oranje kogel,<br />

kruisbladige wolfsmelk, schaduwkruiskruid,<br />

muskuskruid, lievevrouwebedstro, eenbloemig<br />

parelgras<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 1-12<br />

1 P<br />

65


Texel<br />

Inhoudsopgave<br />

2<br />

3 4<br />

1<br />

5<br />

24<br />

25<br />

Nationaal Park<br />

Duinen van Texel 10<br />

6<br />

26<br />

<strong>De</strong> Hors. Bob Luijks.<br />

1<br />

8<br />

7<br />

35<br />

27<br />

28<br />

Bonte strandloper. René Pop.<br />

Vogelboulevard 80<br />

12<br />

13<br />

14 15<br />

9<br />

10 11<br />

16<br />

43<br />

17<br />

22<br />

1 19<br />

18 21 23<br />

45<br />

20<br />

38<br />

44<br />

36 37<br />

41<br />

42<br />

39<br />

31 32<br />

33<br />

34<br />

40<br />

29<br />

30<br />

Nog meer natuur 104<br />

Hoge Berg. Sytske Dijksen.<br />

Soortenindex 138<br />

66


Texel<br />

Reeds vanaf de veerpont naar Texel begint het fotografische avontuur. Eenmaal op Texel valt er erg veel te kiezen. Ga je voor de<br />

vele vogels, perfect te spotten vanaf de 'Vogelboulevard', de dynamische duinen die geen dag hetzelfde zijn of plof je liever neer<br />

bij de vele bijzondere planten? Texel heeft het allemaal, van zomer tot winter, bij mooi of juist slecht weer.<br />

Nummer Gebied<br />

Pagina<br />

1 Het strand van Paal 9 tot 33 12<br />

2 Vuurtoren en directe omgeving 17<br />

3 Eierlandse Dam 20<br />

4 <strong>De</strong> Tuintjes 22<br />

5 Landal Sluftervallei 25<br />

6 <strong>De</strong> Slufter 28<br />

7 <strong>De</strong> Muy en <strong>De</strong> Nederlanden 33<br />

8 Camping Kogerstrand en<br />

Zeereeppad <strong>De</strong> Koog 36<br />

9 Seetingsnollen 38<br />

10 Ecomare 40<br />

11 Alloo 43<br />

12 Bleekersvallei 45<br />

13 Westerslag (paal 15) 47<br />

14 Westerduinen 48<br />

15 Het Texelse bos 51<br />

16 Bollekamer 55<br />

17 <strong>De</strong> Geul 59<br />

18 Horsmeertjes 62<br />

19 Kreeftepolder 66<br />

20 <strong>De</strong> Hors 69<br />

21 Mokbaai 73<br />

22 <strong>De</strong> Petten 76<br />

Nummer Gebied Pagina 23<br />

Schilbolsnol 78<br />

24 <strong>De</strong> Volharding 82<br />

25 Haventje van Sil 84<br />

26 <strong>De</strong> Schorren 86<br />

27 Utopia 88<br />

28 Drijvers Vogelweid <strong>De</strong> Bol 91<br />

29 Wagejot 93<br />

30 IJzeren Kaap 95<br />

31 Eendenkooi van Spang 96<br />

32 Zandkes 98<br />

33 Nieuw Buitenheim 100<br />

34 Dijkmanshuizen 101<br />

35 Eierland 106<br />

36 Waalenburg 109<br />

37 Oosterend 113<br />

38 Notaristuin 116<br />

39 Oudeschild 118<br />

40 Garnalenkotter 122<br />

41 Hoge Berg 126<br />

42 Fort de Schans 130<br />

43 <strong>De</strong>n Hoorn 132<br />

44 Prins Hendrikzanddijk 134<br />

45 Veerboot en veerhaven 136<br />

Pieter de Vries<br />

67


Texel - Vogelboulevard<br />

<strong>De</strong> Schorren<br />

Daan Schoonhoven<br />

Daan Schoonhoven.<br />

<strong>De</strong> Schorren is een buitendijks kweldergebied dat niet toegankelijk is, maar vanaf de<br />

Waddendijk heb je een goed overzicht over dit gebied. Het is zowel landschappelijk<br />

interessant alsook voor groepen steltlopers. Het gebied vormt een belangrijke<br />

hoogwatervluchtplaats voor vogels en is bekend vanwege de lepelaarskolonie. In de<br />

winter vind je er groepjes sneeuwgorzen en fraters en maak je langs de dijk kans op<br />

de velduil. Dit kweldergebied is een overblijfsel van inpolderingen uit de 19 e eeuw,<br />

waardoor de polders de Eendracht en het Noorden zijn ontstaan. <strong>De</strong>ze werken werden<br />

door Zeeuwen uitgevoerd. Zeeuwen kennen het woord kwelder niet, zij noemen het<br />

schorren, vandaar de naamgeving van dit gebied.<br />

P 2<br />

2<br />

Locatie 1 - Zuidelijk deel<br />

53.125517, 4.900158<br />

Vanaf dit punt heb je goed overzicht over <strong>De</strong><br />

Schorren. Als je hier bent om groepen vogels<br />

te fotograferen, houd dan de getijden<br />

goed in de gaten, aangezien <strong>De</strong> Schorren<br />

een belangrijke hoogwatervluchtplaats is.<br />

Als het hoogwater wordt, zie je voortdurend<br />

kleine groepen vogels naar deze plek<br />

vliegen. Tijdens de steltlopertrek in mei en<br />

augustus/september zijn de vogelaantallen<br />

het hoogst. <strong>De</strong>ze aantallen worden zichtbaar<br />

als een slechtvalk of andere roofvogel<br />

gaat jagen. <strong>De</strong> formaties kunnen dan<br />

indrukwekkend zijn. Met een flinke telelens<br />

kun je de groepen opvliegende vogels goed<br />

in beeld krijgen. Met een telezoom kun je<br />

proberen om de groepen vogels in combinatie<br />

met het landschap te fotograferen.<br />

Ook de winterperiode is boeiend: vanaf het<br />

najaar tot en met het voorjaar verblijven<br />

hier duizenden ganzen, eenden en steltlopers<br />

zoals rotgans, smient, wulp, rosse<br />

grutto, kanoet en bonte strandloper. Bij<br />

springtij kan het hele gebied onder water<br />

Lepelaars broeden in <strong>De</strong> Schorren.<br />

Wil Meinderts; Nikon D2X op 500mm;<br />

1/500s bij f/9; ISO 200. 18-5-2007.<br />

Praktisch<br />

1<br />

Parkeerplaats P1<br />

Haven 9C, Oudeschild<br />

(53.040321, 4.849877)<br />

Voor het zuidelijke deel van <strong>De</strong><br />

Schorren. Loop of fiets langs<br />

Utopia en ga dan de dijk omhoog.<br />

P 1<br />

68<br />

Smienten. René Pop.


Texel - Vogelboulevard<br />

lopen. Je hebt dan aan de buitenzijde van<br />

de Waddendijk meer kans op langsvliegende<br />

groepen steltlopers en ganzen. <strong>De</strong><br />

waterplasjes aan de binnenzijde van de<br />

Waddendijk herbergen op deze momenten<br />

ook grotere aantallen vogels, deze plekken<br />

hebben ze nodig om te rusten. In de winter<br />

en het vroege voorjaar vormt het wad<br />

in de vroege ochtend ook een slaapplaats<br />

voor rotganzen. Als het laag water is, is het<br />

de moeite om hier voor zonsopgang al te<br />

zijn met de telelens of de telezoomlens. <strong>De</strong><br />

combinatie van opkomende zon en de grote<br />

groepen rotganzen vind je bijna nergens<br />

in Nederland.<br />

Bonte strandloper. René Pop.<br />

Kanoeten. René Pop.<br />

Maak eens gebruik van het tegenlicht, mooi bij<br />

(rot)ganzen. Nico van Kappel.<br />

<strong>De</strong> zeekraal kleurt in de nazomer en het begin van de herfst fraai rood. Ronald van Wijk;<br />

Nikon D300 op 180mm; 1/30s bij f/22; ISO 100. 3-10-2011.<br />

Locatie 2 - Noordelijk deel<br />

53.139974, 4.901504<br />

Hier bevindt zich het vogelkijkpunt <strong>De</strong><br />

Schorren. Je hebt hier met een verrekijker<br />

zicht op de kolonie lepelaars tijdens de<br />

broedtijd. Ook hier kun je groepen vogels<br />

fotograferen, maar het zuidelijk deel leent<br />

zich er iets beter voor. In de avond met<br />

een laagstaande zon kan het licht over<br />

<strong>De</strong> Schorren magisch zijn en daarmee<br />

een favoriete plek voor landschapsfotografen.<br />

Een telezoom objectief van<br />

bijvoorbeeld 70-200/300 leent zich het<br />

beste om dit gebied te fotograferen. Je<br />

kunt de uiterste zoomstand gebruiken<br />

als je de combinatie van landschap en<br />

groepen vogels wilt fotograferen. Tegen<br />

augustus kleurt het gebied roze/paars<br />

vanwege het bloeiende lamsoor. Rond<br />

het einde van de zomer kleuren bepaalde<br />

delen rood vanwege de verkleurende<br />

zeekraal. <strong>De</strong> wandelroute erheen, vanaf<br />

de parkeerplaats aan de Stengweg in <strong>De</strong><br />

Cocksdorp, is goed voor groepen steltlopers.<br />

Vooral met opkomend water kunnen<br />

grote groepen tureluurs, kanoeten, rosse<br />

grutto's en bonte strandlopers vlak onder<br />

aan de dijk foerageren. In mei en augustus/september<br />

zijn er onder aan de dijk<br />

vaak regenwulpen te zien en te fotograferen.<br />

<strong>De</strong> regenwulpen foerageren hier op<br />

krabben tussen de basaltblokken.<br />

Parkeerplaats P2<br />

Stengweg 15, <strong>De</strong> Cocksdorp<br />

(53.15471, 4.880912)<br />

Hier ligt een kleine parkeerplaats vanwaar je de dijk op<br />

kunt lopen. Volg de dijk richting het zuidoosten en je<br />

komt bij <strong>De</strong> Schorren.<br />

Waarneming-ID<br />

32368<br />

Eigendom<br />

Natuurmonumenten<br />

Interessante soorten<br />

Haas, wulp, lepelaar, bergeend, rosse grutto, bonte<br />

strandloper, sneeuwgors, blauwe kiekendief, frater,<br />

velduil, kleine zilverreiger, rotgans, lamsoor<br />

Wat, waar en wanneer?<br />

1 1-12<br />

2 1-12<br />

69


Soortenindex<br />

Soortenindex<br />

7-stippelig lieveheersbeestje 235, 236<br />

Aalscholver 32, 117, 118, 119, 127, 129, 135,<br />

142, 179, 231, 355<br />

Aardbeiklaver 33<br />

Aardbeivlinder 80, 81, 354, 355<br />

Adder 75, 77, 79, 81, 85, 97, 98, 107,<br />

115, 159, 256, 267, 293, 297,<br />

300, 304, 311, 319, 339<br />

Addertong 15<br />

Adelaarsvaren 236, 307, 341<br />

Akkermelkdistel 33<br />

Akkervogel 180, 184<br />

Alpenwatersalamander 253<br />

Amerikaans krentenboompje 304, 329<br />

Amethistzwam 52, 109, 110, 253, 300<br />

Appelvink 245, 271, 345<br />

Argusvlinder 123<br />

Atalanta 150<br />

Avondroodstekelzwam 233<br />

Azuurwaterjuffer 211<br />

Baardman 25, 57, 62, 117, 119, 129,<br />

132, 141, 145, 161, 177, 179,<br />

183, 214<br />

Bandheidelibel 222, 225, 329, 335, 337, 339<br />

Bastaardkikker 173<br />

Bastaardsatijnvlinder 15<br />

Beekpunge 253<br />

Beekrombout 253, 254<br />

Beenbreek 81, 97, 98, 115, 241, 267, 315<br />

Beflijster 180<br />

Bergeend 16, 17, 20, 22, 29, 32, 33, 34,<br />

40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 117,<br />

164, 169<br />

Berkenboleet 309<br />

Berkenzwam 256, 293<br />

Bessenschildwants 239<br />

Beuk 72, 79, 159, 215, 225, 233,<br />

240, 241, 347<br />

Bever 206, 252, 253<br />

Beverrat 206<br />

Bevertjes 214<br />

Biestarwegras 13, 25, 33<br />

Blauw glidkruid 183, 184, 185<br />

Blauw walstro 148<br />

Blauwborst 11, 15, 25, 40, 61, 62, 69, 70,<br />

71, 90, 93, 95, 113, 117, 119,<br />

123, 142, 145, 146, 157, 180,<br />

181, 187, 199, 201, 205, 206,<br />

291, 355<br />

Blauwe breedscheenjuffer 97, 107, 189, 248, 249, 276, 329<br />

Blauwe glazenmaker 188, 189<br />

Blauwe kiekendief 32, 144, 180, 181, 198, 199, 200,<br />

201, 205, 328<br />

Blauwe knoop 80, 81, 265, 328<br />

Blauwe reiger 81, 93, 109, 142, 169, 234,<br />

267, 311<br />

Blauwe zegge 67, 80, 309<br />

Bleekbruine bekerzwam 343<br />

Bleke moeraszwavelkop 263<br />

Bloedrode heidelibel 85, 93, 97, 100, 102, 109,<br />

111, 115, 159, 223, 251, 273,<br />

281, 295, 297, 302, 311, 316,<br />

324, 331<br />

Bloedrode roofmier 350<br />

Boerenkrokus 58, 59, 209<br />

Boerenzwaluw 70, 111, 239, 321<br />

Bont zandoogje 236, 245, 256, 287, 311,<br />

313, 350, 352<br />

Bontbekplevier 11, 25, 27, 32, 45, 129<br />

Bonte krokus 269<br />

Bonte strandloper 15, 22, 26, 27, 40, 42, 45, 46,<br />

148, 170<br />

Bonte vliegenvanger 234, 304<br />

Boomblauwtje 159, 334<br />

Boomkikker 321, 337<br />

Boomklever 76, 84, 85, 109, 115, 150, 241,<br />

271, 297, 324, 331, 334<br />

Boomkruiper 109, 115, 209, 271, 289<br />

Boomleeuwerik 99, 100, 285, 286, 328<br />

Boommarter 74, 75, 109, 286, 319, 321<br />

Boompieper 82, 97, 99, 100, 110, 111, 202,<br />

204, 236, 259, 297, 304<br />

Boomvalk 67, 286, 300, 321, 352<br />

Bosaardbei 236<br />

Bosanemoon 196, 209, 221, 224, 231, 232,<br />

234, 235, 237, 243, 247, 249,<br />

250, 251, 265, 269, 333, 334<br />

Bosgeelster 212, 213<br />

Bosmuis 193, 196, 321<br />

Bosmuur 250, 251<br />

Bosrietzanger 65, 112, 113, 117<br />

Bosruiter 51<br />

Bostulp 58, 59<br />

Bosuil 73, 75, 76, 79, 334, 347<br />

Bosvogel 175<br />

Botercollybia 234<br />

Braamsluiper 29, 236<br />

Brandgans 27, 32, 37, 49, 55, 94, 142, 143,<br />

148, 160, 169, 171, 179, 313<br />

Brandrood rund 319<br />

Brede orchis 33, 36, 105, 248, 249, 263, 265<br />

Brede wespenorchis 245, 246, 259, 260, 269, 271,<br />

286, 287<br />

Brem 238, 297, 300, 337, 338<br />

Brilduiker 141, 142<br />

Bruin blauwtje 13<br />

Bruin zandoogje 25, 29, 243, 284<br />

Bruine daguil 249<br />

Bruine glazenmaker 173, 304<br />

Bruine kiekendief 11, 17, 24, 25, 29, 32, 40, 45,<br />

54, 56, 57, 64, 69, 71, 94, 95,<br />

112, 113, 119, 123, 128, 129,<br />

142, 145, 153, 155, 170, 175,<br />

176, 181, 191, 199, 207, 232<br />

Bruine kikker 52, 71, 73, 79, 102, 117, 136,<br />

137, 150, 157, 159, 173, 191,<br />

194, 219, 223, 234, 256, 299,<br />

300, 331, 337, 352<br />

Bruine korenbout 107<br />

Bruine rat 45<br />

Bruine ringboleet 273<br />

Bruine trilzwam 345<br />

Bruine vuurvlinder 97, 232, 316, 328, 343<br />

Bruine winterjuffer 106, 107, 114, 115, 328<br />

Bruinrode heidelibel 111, 211<br />

Buizerd 81, 85, 105, 109, 111, 142, 144,<br />

145, 153, 155, 159, 198, 235,<br />

236, 237, 245, 252, 257, 267,<br />

276, 291, 295, 301, 307, 309,<br />

311, 329, 331, 343, 345, 352<br />

Bundelchloormycena 347<br />

Buntgras 243<br />

Bunzing 193, 259<br />

Casarca 51<br />

Citroenlieveheersbeestje 286<br />

Citroenvlinder 225, 243, 309, 317, 321,<br />

343, 352<br />

Cranberry 10, 13, 19<br />

Dadelfranjehoed 329<br />

Dagkoekoeksbloem 114, 115<br />

Dagpauwoog 181, 200, 243, 256<br />

Dalkruid 110, 114, 215, 225, 235,<br />

245, 251, 256, 259, 269, 273,<br />

274, 329<br />

Damhert 108, 109, 110, 234<br />

Das 71, 73, 79, 90, 97, 98, 109, 110,<br />

159, 253, 258, 274, 281, 288,<br />

289, 300, 303, 304, 305, 307,<br />

308, 309, 311, 316, 317, 318,<br />

319, 324, 328, 331, 335, 337,<br />

343, 345, 347, 350, 352<br />

Daslook 59, 216, 217, 224<br />

Dauwnetel 183, 184, 185<br />

<strong>De</strong>nnenbloedzwam 159<br />

<strong>De</strong>nnenvoetzwam 90, 300<br />

Distelvlinder 181, 183, 236, 256, 304,<br />

313, 350<br />

Dodaars 25, 97, 117, 123, 177, 222, 223,<br />

231, 241, 260, 291, 307, 311,<br />

324, 355, 357<br />

Donker eikenbladzwammetje 345<br />

Donzig breeksteeltje 328<br />

Doolhofzwam 225, 256, 286, 287<br />

Dotterbloem 117, 131, 157, 187, 265, 275,<br />

276, 278, 337<br />

Douglas spar 287, 321<br />

Dove heidelucifer 305<br />

Dovenetels 58<br />

Draadgentiaan 15<br />

Draaihals 142<br />

Drents heideschaap 73, 81, 84, 86, 96, 110, 222, 272,<br />

296, 298, 323, 344<br />

Driehoekseendagsvlieg 223<br />

Drieteenstrandloper 11, 16, 23, 32, 42, 49, 165<br />

Drijvend fonteinkruid 321<br />

Dubbelloof 90, 260<br />

Duindoorn 33<br />

Duinfranjehoed 11<br />

Duinparelmoervlinder 11, 15, 24, 25, 29, 33, 35<br />

Duinreigersbek 17, 23<br />

Duinroos 10, 23<br />

Duinviooltje 15, 29, 33<br />

Duizendguldenkruid 164<br />

70


Soortenindex<br />

Dwergmuis 45, 183<br />

Dwergstern 25, 27<br />

Dwergvlas 15, 236<br />

Dwergvleermuis 109<br />

Echt judasoor 159<br />

Echte honingzwam 52<br />

Echte koekoeksbloem 83, 123, 128, 179, 181, 247, 248,<br />

249, 253, 270, 271, 276, 278,<br />

333, 334, 337<br />

Echte kopergroenzwam 196<br />

Echte tolzwam 328<br />

Echte tonderzwam 73, 90, 297, 347<br />

Echte valeriaan 142<br />

Eekhoorn 73, 75, 79, 81, 85, 109, 115, 192,<br />

193, 215, 221, 245, 271, 276,<br />

278, 300, 311, 316, 321, 328,<br />

331, 334, 337, 347, 352<br />

Eenarig wollegras 90, 97<br />

Eenden 25, 35, 62, 64, 92, 93, 94, 117,<br />

119, 127, 129, 130, 131, 132,<br />

135, 141, 143, 144, 160, 168,<br />

176, 185, 206, 207, 231, 234,<br />

239, 241, 289, 291, 293, 302,<br />

311, 321, 323, 324, 325, 336<br />

Egel 271, 337<br />

Egelboterbloem 284<br />

Eider 16, 22, 32, 34<br />

Eikenpage 67, 73, 80, 289<br />

Eikentrilzwam 273, 328<br />

Ekster 125<br />

Elzenvlag 157, 253<br />

Engels gras 11, 19, 29, 33, 37, 38<br />

Exmoor 17, 73, 92, 96<br />

Fazant 159, 256, 276<br />

Fijne kervel 11<br />

Fijne waterranonkel 270, 271<br />

Fijnspar 287, 319<br />

Fitis 15, 157<br />

Fluitenkruid 58, 207, 227, 248, 274, 304<br />

Fluiter 251, 286<br />

Fraaisteelmycena 209, 329<br />

Franjeporiezwam 259<br />

Franjestaart 234<br />

Franjevlekplaat 259<br />

Frater 43, 165<br />

Fuut 25, 71, 118, 123, 129, 132, 133,<br />

153, 177<br />

Gaai 192, 193, 243, 281, 307, 331,<br />

341, 343, 347<br />

Galloway 17, 96, 97, 98, 304<br />

Ganzen 25, 27, 28, 35, 37, 43, 49, 50, 51,<br />

66, 70, 75, 85, 87, 89, 92, 93, 94,<br />

109, 117, 127, 131, 132, 135,<br />

141, 144, 160, 161, 168, 169,<br />

176, 177, 205, 206, 231, 235,<br />

238, 241, 249, 289, 290, 291,<br />

293, 294, 301, 302, 311, 323,<br />

324, 325, 336, 351<br />

Geelbruin mosklokje 203<br />

Geelgors 82, 97, 100, 108, 110, 180,<br />

200, 209, 211, 236, 237, 249,<br />

253, 263, 279, 286, 321, 331,<br />

338, 339<br />

Gehakkelde aurelia 225, 245, 311<br />

Gekraagde roodstaart 52, 69, 71, 99, 108, 110, 111,<br />

150, 241, 259, 350<br />

Gele knolamaniet 234<br />

Gele kwikstaart 129, 170, 184, 190, 198, 199,<br />

201, 206, 293, 316<br />

Gele lis 142, 258<br />

Gele luzernevlinder 181, 200<br />

Gele plomp 104, 133, 187, 278<br />

Gele trilzwam 73, 85, 256, 302<br />

Gentiaanblauwtje 264, 265, 316<br />

Geoorde fuut 65, 79, 102, 103, 183, 185, 191,<br />

205, 206, 207, 357<br />

Gerande schijnspurrie 49<br />

Geringde ridderzwam 67<br />

Gerst 200<br />

Gesteeld veenknoopje 337, 339<br />

Gesteelde lakzwam 286, 287<br />

Gesteelde stuifbal 11<br />

Gevlekt longkruid 59<br />

Gevlekte aronskelk 59<br />

Gevlekte orchis 16, 19, 67, 248, 314<br />

Gevlekte rietorchis 33, 81, 82, 90, 92, 105, 142, 147,<br />

181, 187, 203, 211, 263, 265,<br />

275, 276<br />

Gevlekte witsnuitlibel 211<br />

Geweizwam 52, 159, 209, 245<br />

Gewone berkenboleet 309<br />

Gewone beurszwam 256<br />

Gewone boomwrat 253<br />

Gewone brunel 293<br />

Gewone dophei 85, 100, 109, 159, 256, 311,<br />

331, 350<br />

Gewone dotterbloem Zie dotterbloem<br />

Gewone hertenzwam 253<br />

Gewone margriet 142<br />

Gewone oeverlibel 61, 100, 104, 105, 111, 259, 263,<br />

278, 293, 295, 311, 337, 339<br />

Gewone pad 52, 57, 61, 65, 71, 79, 105, 157,<br />

173, 232, 234, 241, 256, 267,<br />

307, 329, 337<br />

Gewone pantserjuffer 100, 102, 107, 109, 284, 300,<br />

311, 324, 331<br />

Gewone rietorchis 33, 142, 214, 232<br />

Gewone salomonszegel 110, 114, 215, 217, 219, 221,<br />

224, 225, 235, 245, 249, 251,<br />

256, 259, 269, 273, 274, 300,<br />

321, 329<br />

Gewone vogelmelk 209<br />

Gewone waterbies 131<br />

Gewone zeehond 11, 18, 19, 32, 40, 46, 170<br />

Gewone zoutmelde 19, 148, 149<br />

Gewone zwavelkop 343<br />

Gewoon biggenkruid 181<br />

Gewoon eekhoorntjesbrood 85, 109, 115, 281<br />

Gewoon elfenbankje 286<br />

Gewoon ijsvingertje 300<br />

Gewoon plooirokje 203<br />

Gewoon sneeuwklokje Zie sneeuwklokje<br />

Gewoon vuurzwammetje 203, 307<br />

Gierzwaluw 102<br />

Gladde slang 90, 324, 352, 356<br />

Glanskop 251<br />

Glassnijder 157, 202<br />

Goudhaan 271, 297, 311<br />

Goudknopje 142, 190, 191<br />

Goudplevier 123, 267<br />

Goudvink 85, 203, 225, 236, 245, 273, 350<br />

Grasklokje 239, 307<br />

Grasmus 15, 32, 201, 211, 249, 256<br />

Graspieper 29, 54, 66, 121, 148, 239, 284<br />

Grauwe gans 17, 27, 32, 62, 66, 85, 133, 142,<br />

216, 217, 291, 305, 313, 326<br />

Grauwe gors 180, 200<br />

Grauwe kiekendief 171, 198, 199, 200<br />

Grauwe klauwier 181, 187, 191, 236, 257, 263,<br />

285, 286, 304, 314, 316, 337,<br />

350, 352, 355<br />

Grauwe vliegenvanger 52, 71, 150, 236<br />

Greppelsprinkhaan 209, 283<br />

Grijze zeehond 11, 19, 23, 32<br />

Groene anijstrechterzwam 193<br />

Groene glazenmaker 67, 108, 187, 188, 210, 232<br />

Groene kikker 52, 57, 61, 65, 67, 71, 73, 75,<br />

79, 81, 115, 117, 136, 137, 157,<br />

181, 196, 211, 219, 223, 259,<br />

276, 278<br />

Groene specht 67, 74, 76, 79, 196, 234,<br />

256, 289<br />

Groenknolorchis 33, 112, 113<br />

Groenling 180, 345<br />

Groenpootruiter 17, 51, 117, 170, 217, 293<br />

Groentje 11, 79, 80, 90, 91, 99, 100, 293,<br />

294, 336, 355<br />

Groenwordende koraalzwam 193, 225<br />

Groninger blaarkop 186, 190<br />

Groot blaasjeskruid 176<br />

Groot dikkopje 309, 311, 317<br />

Groot heksenkruid 273<br />

Groot hoefblad 58, 269<br />

Groot koolwitje 200, 267<br />

Groot springzaad 307<br />

Grote aardster 194, 316<br />

Grote bloedbij 23<br />

Grote bonte specht 23, 52, 76, 82, 115, 142, 193,<br />

215, 225, 243, 289, 300, 309,<br />

341, 343, 345, 347<br />

Grote Canadese gans 61, 71, 74<br />

Grote ereprijs 123<br />

Grote groene sabelsprinkhaan 200, 321, 336, 337, 339<br />

Grote keizerlibel 61, 104, 157, 187, 188, 196, 203,<br />

278, 329<br />

Grote keverorchis 33, 35, 36<br />

Grote lijster 52, 180<br />

Grote lisdodde 119, 133, 352<br />

Grote muggenorchis 19<br />

Grote muur 245, 269<br />

Grote parasolzwam 187, 253, 329<br />

Grote ratelaar 67, 117, 128, 179, 191, 243, 293<br />

Grote roodoogjuffer 61, 179, 209, 283<br />

Grote spinnende watertor 334<br />

Grote sponszwam 300, 324<br />

Grote stern 23, 27, 32<br />

Grote stinkzwam 79, 159, 319<br />

Grote teunisbloem 239, 319<br />

Grote veenbes 11, 15, 16, 319<br />

Grote wederik 352<br />

Grote zaagbek 117, 179<br />

Grote zilverreiger 51, 62, 69, 142, 145, 148, 157,<br />

217, 254, 263, 278, 283, 325<br />

Grove den 331, 343, 345<br />

Grutto 26, 27, 28, 32, 53, 54, 63, 66,<br />

121, 122, 123, 128, 130, 131,<br />

142, 153, 154, 155, 168, 169,<br />

171, 206<br />

Haagbeuk 231<br />

Haarlems klokkenspel 58<br />

Haas 32, 40, 43, 45, 46, 53, 55, 57,<br />

61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 113,<br />

121, 123, 142, 148, 150, 157,<br />

159, 164, 173, 200, 221, 223,<br />

248, 249, 297, 329, 345, 350<br />

Hageheld 336, 337<br />

Hanenkam 90<br />

Harlekijn 15, 19<br />

Havik 64, 79, 95, 105, 173, 175, 188,<br />

192, 193, 196, 206, 235, 236,<br />

267, 289, 334<br />

Hazelworm 241, 243, 259, 267, 297, 316,<br />

320, 321, 324, 328, 345, 352<br />

Heggenmus 125<br />

Heideblauwtje 73, 79, 81, 86, 90, 91, 96, 97,<br />

99, 102, 103, 223, 253, 263,<br />

264, 267, 293, 294, 298, 307,<br />

316, 317, 319, 323, 324, 325,<br />

328, 336<br />

Heidekartelblad 11, 81, 82, 115, 263, 265, 313,<br />

316, 328<br />

Heideknotszwam 210, 211, 286, 287, 345<br />

Heidelibellen 83, 85, 100, 225, 235, 281,<br />

294, 295, 296, 298, 300, 301,<br />

302, 311, 316, 323, 324, 325,<br />

326, 331<br />

Heidesabelsprinkhaan 97<br />

Heikikker 57, 60, 61, 64, 65, 75, 79<br />

71


Soortenindex<br />

72<br />

Heivlinder 15, 102, 287<br />

Heksenboter 234, 243, 342, 343<br />

Helmgras 13, 14, 20, 25, 33<br />

Hengel 110, 225<br />

Hereford 186, 282, 283<br />

Hermelijn 45, 54, 65, 69, 113, 142, 155,<br />

169, 179, 180, 181, 183, 187,<br />

191, 196, 200, 205, 206, 231,<br />

232<br />

Hertsmunt 253<br />

Holenduif 76, 78<br />

Holpijp 109, 276<br />

Holsteelkluifzwam 193<br />

Holwortel 58, 59, 334<br />

Hondsdraf 283<br />

Hooibeestje 90, 91, 123, 181, 239, 263,<br />

313, 345<br />

Hoornaar 334<br />

Houtduif 243<br />

Houtpantserjuffer 52<br />

Houtsnip 32, 159<br />

Huiszwaluw 284<br />

Hulst 215, 249, 251, 279, 309,<br />

321, 343<br />

Icarusblauwtje 13, 117, 147, 159, 183, 187, 211,<br />

236, 239, 286, 287, 309, 352<br />

IJsvogel 52, 61, 64, 65, 67, 137, 142, 150,<br />

159, 181, 187, 206, 217, 224,<br />

231, 232, 234, 252, 253, 277,<br />

278, 279, 329, 336, 337<br />

Indische gans 37<br />

Inktviszwam 304<br />

Italiaanse aronskelk 59<br />

Jakobskruiskruid 191<br />

Jeneverbes 102, 241, 256, 293, 311, 324,<br />

331, 343, 345, 350<br />

Kale jonker 33, 35, 179, 181, 284<br />

Kamsalamander 320, 321, 328, 339<br />

Kanoet 15, 22, 26, 27, 32, 40, 44, 46<br />

Kastanjes 58, 233, 234, 246, 297<br />

Kattendoorn 33<br />

Kauw 297<br />

Keep 157, 199, 200<br />

Keizersmantel 328<br />

Kemphaan 50, 51, 53, 120, 121, 129, 130,<br />

144, 168, 169, 189, 206, 217<br />

Kerkuil 46, 155, 271, 329<br />

Kievit 27, 32, 37, 51, 53, 54, 55, 66, 69,<br />

118, 120, 121, 122, 123, 128,<br />

129, 131, 153, 154, 155, 168,<br />

169, 313<br />

Kikkers 60, 78, 79, 86, 91, 133, 173, 183,<br />

188, 245, 257, 268, 269, 304,<br />

321, 325, 347<br />

Klapekster 90, 91, 181, 183, 257, 297, 298,<br />

307, 328, 355, 357<br />

Klaprozen 181, 219<br />

Klein geaderd witje 29, 81, 93, 249, 304, 343<br />

Klein hoefblad 185<br />

Klein koolwitje 309, 313, 343<br />

Klein oorzwammetje 81, 85, 109, 276, 278, 316<br />

Kleine alk 22<br />

Kleine bonte specht 82, 236, 237, 251, 256, 281,<br />

329, 331<br />

Kleine karekiet 65, 70, 71, 117, 118, 119,<br />

123, 146<br />

Kleine keverorchis 33, 39<br />

Kleine maagdenpalm 352<br />

Kleine parelmoervlinder 23, 24, 25, 29<br />

Kleine plevier 129, 131<br />

Kleine ratelaar 11, 67, 183<br />

Kleine roodoogjuffer 105<br />

Kleine strandloper 22<br />

Kleine veldkers 267<br />

Kleine vos 123, 150, 200, 211<br />

Kleine vuurvlinder 29, 67, 73, 99, 102, 157,<br />

159, 181, 187, 267, 286,<br />

287, 319, 345<br />

Kleine watersalamander 159, 191, 271, 334<br />

Kleine zilverreiger 32<br />

Kleine zonnedauw 81, 82, 98, 100, 105, 115, 202,<br />

203, 204, 211, 281, 293, 307,<br />

313, 355<br />

Kleine zwaan 141, 144, 262, 263, 301,<br />

302, 356<br />

Kleinst waterhoen 205<br />

Kleverig koraalzwammetje 90, 193, 259, 300, 311, 324<br />

Klokjesgentiaan 81, 85, 95, 97, 100, 105, 115,<br />

263, 264, 265, 316, 324, 326,<br />

328, 339<br />

Kluut 11, 22, 25, 27, 32, 34, 40, 41, 42,<br />

44, 45, 51, 53, 63, 129, 130, 131,<br />

164, 169, 170<br />

Kneu 165, 191, 199, 249, 289,<br />

300, 338<br />

Knikkende distel 17, 33<br />

Knikkende vogelmelk 59, 150, 213<br />

Knobbelzwaan 61, 62, 69, 129, 278, 302<br />

Knoopkruid 33, 35<br />

Knotwilg 202<br />

Koekoek 29, 65, 71, 112, 115, 161,<br />

172, 173, 202, 211, 309, 336,<br />

343, 345<br />

Koevinkje 100, 159, 225, 289, 317<br />

Kokerjuffer 299, 300<br />

Kokmeeuw 27, 54, 63, 66, 127, 131, 185,<br />

280, 328<br />

Kolgans 32, 142, 160, 309<br />

Kommavlinder 97, 99, 267, 293, 316<br />

Kompaskwal 34<br />

Konijn 17, 32, 52, 71, 84, 102, 159, 223,<br />

236, 256, 263, 276, 324, 331,<br />

343, 350<br />

Konik 50, 51, 60, 61, 142, 145,<br />

146, 209<br />

Koningskaars 239<br />

Koningsmantel 193<br />

Koningsvaren 90, 319<br />

Koolmees 343, 347<br />

Koolzaad 198, 199, 200, 201, 226, 237<br />

Koperwiek 142, 334<br />

Koraaljuffer 98, 248, 256, 265, 281, 324,<br />

326, 355<br />

Kraaihei 11, 85, 100, 102, 109, 241,<br />

256, 296, 297, 298, 311, 331,<br />

345, 350<br />

Kraanvogel 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,<br />

291, 292, 293, 302, 314, 316,<br />

317, 318, 319, 324, 326<br />

Krabben 16, 34<br />

Krabbenscheer 187, 211, 276, 283<br />

Krakeend 25, 32, 35, 53, 62, 65, 117, 168,<br />

185, 217, 291<br />

Kramsvogel 142, 235, 298<br />

Krokus 58, 59, 209, 269<br />

Krombekstrandloper 41, 42<br />

Kruipbrem 286<br />

Kruisbek 76, 89, 90, 281, 319, 321<br />

Kuifaalscholver 22, 142<br />

Kuifeend 51, 69, 142, 144, 147, 179,<br />

241, 328<br />

Kuifmees 74, 75, 319, 328, 337<br />

Kwallen 16, 34<br />

Kwartel 102, 161, 181, 200, 230<br />

Kwartelkoning 161, 230<br />

Lamsoor 11, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 33, 34,<br />

45, 148, 149<br />

Landkaartje 183, 196, 243, 256, 283<br />

Lange zonnedauw 90, 311<br />

Langsteelfranjehoed 337<br />

Lantaarntje 85, 99, 225, 251, 265, 273, 276,<br />

278, 281, 295, 297, 301, 311,<br />

324, 325, 326, 332<br />

Lavendelhei 85, 240, 241, 256, 350<br />

Lelietje-van-dalen 215, 217, 219, 224, 225, 251,<br />

256, 307<br />

Lepelaar 11, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32,<br />

35, 42, 65, 71, 92, 93, 118, 132,<br />

133, 145, 148, 168, 170, 183,<br />

206, 263, 290, 291, 294, 313,<br />

336, 337, 338, 352<br />

Levendbarende hagedis 73, 81, 82, 85, 87, 97, 98, 100,<br />

102, 106, 107, 109, 223, 238,<br />

239, 253, 256, 259, 281, 286,<br />

297, 300, 304, 309, 316, 324,<br />

331, 337, 339, 345, 350, 355<br />

Libellen 17, 61, 64, 67, 71, 81, 82, 83,<br />

84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 96,<br />

97, 98, 100, 103, 104, 106, 107,<br />

108, 110, 111, 114, 115, 136,<br />

137, 151, 164, 172, 187, 188,<br />

202, 210, 211, 220, 222, 223,<br />

225, 232, 235, 236, 237, 240,<br />

245, 251, 253, 254, 256, 258,<br />

263, 264, 265, 269, 274, 276,<br />

278, 279, 281, 283, 286, 288,<br />

293, 294, 295, 296, 298, 300,<br />

301, 302, 310, 311, 315, 316,<br />

317, 320, 323, 324, 325, 326,<br />

330, 331, 321, 335, 338, 339<br />

Lidsteng 283<br />

Liggende vleugeltjesbloem 345<br />

Limousin 187, 329<br />

Linde 137<br />

Lissnuitkever 187<br />

Luzerne 181, 198, 200<br />

Maarts viooltje 58<br />

Mammoetboom 259, 260<br />

Mandarijneend 74, 336<br />

Mannetjesereprijs 225<br />

Matkop 109, 243, 256, 259<br />

Meerkikker 173, 181, 183, 191, 203<br />

Meerkoet 62, 69, 118, 131, 132, 135, 160,<br />

176, 206, 283<br />

Meeuwen 16, 17, 25, 30, 34, 38, 39, 119,<br />

135, 142, 207, 324, 328<br />

Meidoorns 58, 191, 235, 279<br />

Meikever 245<br />

Melkeppe 179<br />

Melkkruid 15, 22, 24, 25, 29, 40<br />

Melkweg 46, 47, 227<br />

Merel 125, 180<br />

Metaalglanslibel 259<br />

Middelste bonte specht 74, 75, 76<br />

Middelste groene kikker 196<br />

Middelste zaagbek 142<br />

Moerasandoorn 185<br />

Moeraskartelblad 67, 253, 263, 333, 334, 336, 337<br />

Moeraslathyrus 117, 179<br />

Moerasspirea 252, 253, 254, 278, 329<br />

Moerassprinkhaan 232, 234, 321, 339<br />

Moerasvergeet-mij-nietje 248, 249<br />

Moerasviooltje 61, 157, 202, 203<br />

Moeraswespenorchis 30, 33, 35, 36, 142, 146,<br />

164, 214<br />

Moeraswolfsklauw 105, 339<br />

Moeraszuring 131<br />

Moeraszwavelkop 263<br />

Mol 123, 248, 352<br />

Muizenstaartzwam 102, 273<br />

Muskuskaasjeskruid 225<br />

Muskusrat 57<br />

Naaldwaterbies 173<br />

Nachtegaal 25, 29, 62, 142<br />

Nachtzwaluw 100, 328


Soortenindex<br />

Narcissen 58, 215<br />

Nederlandse landgeit 17, 110, 137<br />

Nevelzwam 209<br />

Nijlgans 148, 239, 273, 284, 313<br />

Nonnetje 123, 141, 179, 231<br />

Noordse stern 25, 27<br />

Noordse winterjuffer 106, 107, 114, 115<br />

Noordse witsnuitlibel 90, 91, 173, 211, 300, 316, 355<br />

Noordse zegge 109, 339<br />

Noorse kreeft 16<br />

Oeverzwaluw 67, 137, 338<br />

Ooievaar 62, 64, 65, 75, 112, 113, 155,<br />

196, 219, 221, 235, 248, 249,<br />

252, 253, 284, 301, 304, 333,<br />

334, 335, 352<br />

Oranje zandoogje 289, 313<br />

Oranjetipje 81, 93, 105, 157, 203, 209, 221,<br />

232, 236, 241, 245, 270, 271,<br />

278, 304, 321, 352<br />

Orchideeën 10, 24, 30, 35, 36, 67, 82, 104,<br />

105, 140, 146, 147, 164, 210,<br />

214, 254, 262, 265<br />

Ortolaan 32<br />

Otter 62, 67, 109, 112, 113, 117, 131,<br />

142, 157, 161, 187, 232, 252,<br />

253, 265, 271, 275, 276, 278,<br />

335, 337, 338<br />

Paapje 116, 157, 198, 199<br />

Paard 44, 90, 167, 249, 266, 306, 340,<br />

341, 343<br />

Paardenbijter 85, 172, 173, 187, 188, 223, 225,<br />

281, 284, 286, 296, 297, 300,<br />

316, 319, 331, 334<br />

Paardenbloem 248<br />

Paarse dennenzwam 307<br />

Paarse knoopzwam 196<br />

Paarse schijnridderzwam 102<br />

Paarse strandloper 21, 142, 165<br />

Panteramaniet 309<br />

Parelamaniet 259, 309, 321, 337, 350<br />

Parelstuifzwam 245, 246, 334, 345<br />

Parnassia 15, 24, 25, 29, 30, 33, 142, 147<br />

Patrijs 180, 181, 199, 200, 267, 273<br />

Pestvogel 142, 203<br />

Pijlkruid 173, 237, 253, 329, 337,<br />

338, 339<br />

Pijlstaart 51, 142, 169, 185<br />

Pijpenstrootje 106, 317, 319, 355<br />

Pilvaren 211<br />

Pinksterbloem 80, 81, 105, 128, 142, 221, 248,<br />

270, 278, 283, 304<br />

Pitrus 248, 304, 317, 352<br />

Platbuik 105, 173, 223, 253, 263, 274,<br />

311, 328<br />

Platte tonderzwam 334<br />

Plooirokmycena 67<br />

Plooivlieswaaiertje 225<br />

Plooivoetstuifzwam 319<br />

Pluimvoetbij 286, 350<br />

Pluimzegge 94, 95, 117<br />

Poelkikker 97, 232, 249, 263, 300, 311, 321,<br />

334, 352<br />

Populieren 182, 194<br />

Porseleinhoen 56, 65, 161, 175, 184, 206, 230<br />

Porseleinzwam 79, 159, 196, 215, 324, 326,<br />

334, 337<br />

Prachtmycena 79<br />

Prachtvlamhoed 234<br />

Puntmutswasplaat 11, 328<br />

Puntwederik 181<br />

Purperbruine mycena 67<br />

Purperreiger 94, 95<br />

Putter 161, 165, 175, 180, 198,<br />

199, 278<br />

Raaf 73, 78, 79, 173, 249, 319,<br />

338, 350<br />

Ransuil 125<br />

Rechte koraalzwam 193<br />

Ree 45, 50, 51, 57, 61, 62, 65, 66, 67,<br />

68, 69, 70, 71, 73, 75,77, 79,<br />

81,85, 89, 90, 98, 102, 104, 105,<br />

109, 110, 111, 113, 115, 117,<br />

119, 129, 132, 133, 134, 135,<br />

142, 150, 157, 158, 159, 160,<br />

161, 167, 173, 187, 191, 193,<br />

200, 203, 218, 219, 221, 223,<br />

224, 225, 231, 232, 234, 235,<br />

236, 237, 241, 243, 245, 246,<br />

247, 248, 249, 252, 253, 254,<br />

256, 258, 259, 260, 263, 264,<br />

266, 267, 273, 276, 277, 278,<br />

281, 283, 286, 287, 288, 289,<br />

291, 293, 294, 297, 298, 300,<br />

304, 306, 307, 308, 309, 311,<br />

316, 317, 318, 319, 321, 324,<br />

325, 328, 329, 331, 334, 335,<br />

336, 337, 338, 341, 343, 345,<br />

347, 350, 352, 355<br />

Regenwulp 43<br />

Reuzenbalsemien 236, 237, 283, 289<br />

Reuzenstern 51, 121, 141, 206<br />

Riet 24, 45, 54, 56, 57, 61, 63, 70,<br />

71, 94, 95, 104, 117, 118, 119,<br />

129, 142, 143, 144, 145, 164,<br />

177, 183, 206, 214, 217, 274,<br />

329<br />

Rietganzen 89, 356<br />

Rietgors 15, 70, 119, 123, 132, 145,<br />

214, 241<br />

Rietorchis 25, 33, 35, 36, 67, 81, 82, 90, 91,<br />

92, 105, 142, 147, 164, 179, 181,<br />

187, 190, 191, 203, 211, 214,<br />

219, 232, 248, 263, 265, 269,<br />

271, 275, 276<br />

Rietzanger 25, 54, 63, 64, 65, 71, 112, 113,<br />

117, 123, 129, 145, 146, 160,<br />

206, 214, 279<br />

Ringslang 75, 77, 79, 81, 82, 85, 90, 97,<br />

98, 109, 232, 278, 293, 311,<br />

316, 319, 321, 324, 328, 331,<br />

350, 352<br />

Rode eekhoorn<br />

Zie eekhoorn<br />

Rode grutto 131<br />

Rode heidelucifer 100<br />

Rode kelkzwam 202, 203<br />

Rode klaver 181<br />

Rode ogentroost 15<br />

Rode wouw 337, 338<br />

Rode zwavelkop 209<br />

Rododendron 244, 245, 260, 294, 321<br />

Roek 234, 235, 284<br />

Roerdomp 56, 57, 64, 67, 95, 117, 119, 132,<br />

133, 141, 144, 145, 146, 160,<br />

161, 175, 177, 183, 187, 205,<br />

206, 230, 231, 232<br />

Roestbruine kogelzwam 225<br />

Rond wintergroen 142, 164<br />

Ronde zonnedauw 33, 35, 61, 102, 214, 293<br />

Rood bekermos 100<br />

Roodborst 84, 85, 125, 181, 213, 276,<br />

281, 331<br />

Roodborsttapuit 15, 29, 81, 82, 86, 90, 91, 100,<br />

102, 103, 111, 141, 180, 181,<br />

201, 205, 241, 245, 249, 253,<br />

263, 285, 286, 293, 297, 298,<br />

300, 316, 324, 350<br />

Roodgerande houtzwam 319<br />

Roodhalsfuut 25, 142, 290, 291<br />

Roodhalsgans 27<br />

Rosse franjepoot 22<br />

Rosse grutto 15, 22, 26, 32, 40, 42<br />

Rosse stekelstaart 185<br />

Rosse woelmuis 75, 200<br />

Rossige melkzwam 211<br />

Rotgans 22, 27, 32, 37, 43, 143<br />

Roze grondschijfje 328<br />

Roze stinkzwam 194<br />

Roze winterpostelein 286<br />

Rozenbladgalwesp 23<br />

Rozenkever 11<br />

Rugstreeppad 119, 312, 313<br />

Ruig haarmos 100, 323, 331<br />

Ruigpootbuizerd 45, 142, 157<br />

Rund 44, 45, 69, 136, 167, 186, 191,<br />

234, 249, 256, 283, 284, 304,<br />

308, 310, 316, 322, 325, 326,<br />

342, 352, 355<br />

Ruwe berk 343<br />

Sayaguesarund 314, 316<br />

Schaap 45, 102, 153, 243, 267, 273,<br />

281, 313, 315, 316, 324, 343,<br />

345, 355<br />

Schaatsenrijders 329<br />

Scheermes 11<br />

Schelpen 11, 16, 146<br />

Scherpe boterbloem 123<br />

Schijnaardbei 259<br />

Scholekster 15, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 34,<br />

37, 43, 44, 45, 49, 122, 131, 164,<br />

169, 206<br />

Schoonebeker heideschaap 292, 293<br />

Schorrenkruid 49<br />

Schorzijdebij 11<br />

Schotse hooglander 96, 97, 98, 142, 145, 222, 223,<br />

235, 253, 254, 255, 256, 262,<br />

263, 264, 270, 292, 293, 294,<br />

295, 296, 297, 298, 308, 309,<br />

312, 313, 314, 315, 316, 319,<br />

321, 336, 337, 338, 347, 352,<br />

353<br />

Sierlijke witsnuitlibel 210, 211<br />

Sijs 25, 165, 198, 225, 273, 307<br />

Sint-jacobsvlinder 211<br />

Sitkaspar 147<br />

Slangenwortel 223, 256, 273, 335, 337<br />

Slechtvalk 42, 45, 141, 142, 144, 175, 181,<br />

188, 205, 206<br />

Slobeend 25, 32, 35, 62, 65, 89, 94, 117,<br />

122, 168, 185<br />

Smaragdlibel 67, 73, 81, 82, 203, 248, 253,<br />

258, 261, 350<br />

Smelleken 144<br />

Smient 22, 33, 53, 62, 94, 95, 132, 133,<br />

179, 185, 291<br />

Sneeuwgors 46<br />

Sneeuwklokje 58, 173, 209, 213, 234, 269, 334<br />

Snor 71, 117, 119, 160, 175, 206, 232<br />

Spaanse aak 267<br />

Spaanse ruiter 67, 95, 97, 223, 304<br />

Sparren 82, 108, 192, 194<br />

Speenkruid 196, 209, 231, 232, 250,<br />

251, 324<br />

Sperwer 73, 82, 97, 142, 144, 175, 188,<br />

192, 193<br />

Sperwergrasmus 142<br />

Spitsmuizen 45, 67, 172<br />

Splijthoedhertenzwam 157<br />

Spotvogel 172, 173<br />

Spreeuw 56, 57, 145, 169, 175, 188, 199,<br />

291, 293, 298<br />

Sprinkhaanzanger 71, 112, 113, 175, 183, 205<br />

Sprinkhanen 164, 232, 336<br />

Staartmees 159, 225<br />

Steenbraam 224, 225<br />

Steenloper 21, 22, 28, 32, 34, 39, 142, 165<br />

Steenmarter 181, 187, 193, 329<br />

Steenrode heidelibel 79, 103, 115, 251, 259, 284, 311,<br />

316, 339<br />

73


Soortenindex<br />

Steltkluut 205, 206, 207<br />

Steltlopers 27, 41, 45, 51, 62, 130, 144, 165,<br />

170, 171<br />

Stijve klaverzuring 273<br />

Stijve ogentroost 211<br />

Stinzenflora 58, 59, 197, 210, 213, 234,<br />

333, 334<br />

Stormmeeuw 17, 49, 179<br />

Strandduizendguldenkruid 24, 25, 142, 147, 267<br />

Strandleeuwerik 16, 43<br />

Strandplevier 25, 32<br />

Strekspin 296<br />

Struikhei 85, 99, 102, 106, 109, 110, 159,<br />

243, 256, 281, 286, 296, 298,<br />

309, 311, 316, 319, 328, 343,<br />

345, 350<br />

Tafeleend 25, 185<br />

Tamme kastanje 233, 234, 246, 297<br />

Tandjesgras 80<br />

Tangpantserjuffer 110, 173<br />

Tapuit 15, 29, 30, 32, 245, 286, 289<br />

Tarwe 200<br />

Tengere pantserjuffer 100, 107, 289, 297, 298, 307,<br />

319, 323, 337, 339<br />

Tjiftjaf 211<br />

Torenvalk 49, 144, 145, 155, 181, 257, 283,<br />

294, 295<br />

Tormentil 80, 103, 115<br />

Tureluur 27, 28, 32, 37, 40, 45, 53, 54, 63,<br />

66, 121, 122, 123, 142, 153, 154,<br />

155, 164, 168, 169, 206<br />

Valkruid 99, 100, 328<br />

Valse hanenkam 311, 324, 326<br />

Valse kopergroenzwam 194<br />

Variabele waterjuffer 52, 61, 123, 179<br />

Veenmos 82, 203, 204, 355<br />

Veenmosvuurzwammetje 102<br />

Veenpluis 16, 36, 79, 97, 157, 203, 281,<br />

298, 300, 301, 308, 309, 324<br />

Veenwortel 283<br />

Veldboon 181<br />

Veldleeuwerik 25, 33, 37, 53, 66, 97, 120, 121,<br />

122, 123, 128, 142, 181, 184,<br />

190, 200, 292, 293, 295<br />

Veldmuis 40, 45, 121, 177, 199, 200<br />

Veldrus 232<br />

Velduil 25, 32, 45, 46, 73, 142, 144, 164,<br />

180, 181, 184, 200<br />

Veldzuring 123, 128<br />

Venwitsnuitlibel 73, 79<br />

Vergeet-mij-nietjes 58<br />

Vermiljoenbekerzwam 203<br />

Vermiljoenhoutzwam 267<br />

Vierslippge aardster 192, 193, 194<br />

Viervlek 67, 81, 82, 87, 157, 241, 245,<br />

249, 259, 265, 300, 311, 339<br />

Vingerhoedskruid 78, 239, 289, 297, 325<br />

Vink 84, 115, 331<br />

Visarend 60, 61, 64, 65, 71, 117, 118, 145,<br />

161, 175, 231, 232, 291<br />

Visdief 15, 27, 32, 54, 66, 118, 129, 131<br />

Vlasbekje 253<br />

Vleeskleurige orchis 15, 33, 36, 117<br />

Vliegenzwam 90, 102, 109, 137, 193, 194, 196,<br />

209, 210, 213, 223, 245, 276,<br />

281, 304, 311, 316, 324, 326,<br />

334, 347<br />

Vos 45, 67, 73, 79, 81, 85, 90, 97,<br />

102, 104, 105, 115, 133, 142,<br />

148, 157, 159, 160, 161, 164,<br />

169, 170, 173, 177, 181, 187,<br />

190, 191, 200, 203, 206, 219,<br />

221, 223, 231, 232, 243, 253,<br />

254, 258, 266, 267, 276, 278,<br />

281, 285, 286, 289, 291, 293,<br />

300, 307, 308, 309, 311, 318,<br />

319, 324, 328, 341, 347, 350<br />

Vroege glazenmaker 81, 82, 107, 115, 157, 181,<br />

202, 265<br />

Vuurgoudhaan 259<br />

Vuurjuffer 52, 90, 91, 115, 241, 259,<br />

300, 311<br />

Vuurlibel 203<br />

Wadvogels 12, 20, 33, 34, 37, 41, 42, 44,<br />

45, 165<br />

Wateraardbei 15, 202<br />

Waterhoen 329<br />

Waterkruiskruid 109<br />

Waterral 45, 56, 57, 65, 71, 112, 146, 160,<br />

161, 175, 176, 184, 202, 206,<br />

230, 232, 302<br />

Watersnip 54, 63, 68, 69, 122, 168, 293,<br />

303,304, 305<br />

Watersnuffel 85, 109, 225, 251, 265, 273, 276,<br />

278, 281, 293, 294, 295, 296,<br />

297, 301, 307, 311, 323, 324,<br />

325, 331, 332, 355<br />

Waterspitsmuis 67, 172<br />

Waterviolier 183, 202, 271, 278, 304<br />

Watervleermuis 150, 234<br />

Weidebeekjuffer 104, 105, 225, 232, 241, 252,<br />

253, 254, 263, 269, 273, 274,<br />

276, 278, 279, 283, 329<br />

Weidekringzwam 267<br />

Weidevogels 26, 27, 32, 37, 53, 54, 63, 66, 69,<br />

120, 121, 122, 124, 128, 129,<br />

130, 131, 132, 143, 154, 155,<br />

168, 173, 181, 206<br />

Welriekende nachtorchis 355<br />

Wespendief 97<br />

Wespspin 67, 85, 109, 249, 264, 276, 311,<br />

331, 334<br />

Wezel 45, 69, 142, 155, 169, 173, 181,<br />

183, 187, 191, 196, 200, 205,<br />

206, 231, 232, 328<br />

Wielewaal 81, 97, 108, 112, 113, 142, 172,<br />

173, 187, 191, 223, 234, 252,<br />

253, 256, 278, 311, 316, 336,<br />

337, 350<br />

Wilde eend 53, 55, 61, 62, 87, 118, 185, 283<br />

Wilde gagel 307<br />

Wilde hyacint 59<br />

Wilde kamperfoelie 215<br />

Wilde kardinaalsmuts 33<br />

Wilde kievitsbloem 131, 196<br />

Wilde marjolein 214<br />

Wilde zwaan 102, 103, 263, 273, 276<br />

Wilgenroosje 267<br />

Winterakoniet 213<br />

Winterkoning 117, 118, 276, 279, 297<br />

Winterpostelein 245, 286<br />

Wintertaling 33, 51, 53, 65, 89, 179, 185,<br />

257, 291<br />

Wintertarwe 200<br />

Wit oorzwammetje 115, 297, 311<br />

Witte abeel 142<br />

Witte bultzwam 309<br />

Witte klaverzuring 215, 221, 225, 300<br />

Witte kluifzwam 11<br />

Witte kwikstaart 129<br />

Witte waterlelie 123, 156, 211, 238, 239, 260,<br />

270, 324, 325<br />

Witwangstern 205, 206, 207<br />

Wolfspoot 352<br />

Wondklaver 214<br />

Wouw 239<br />

Wulp 22, 23, 28, 32, 34, 42, 43, 45, 66,<br />

81, 181<br />

Zachte berk 79, 159<br />

Zadelzwam 196, 243<br />

Zandblauwtje 103, 286<br />

Zandhagedis 328<br />

Zandloopkevers 11, 91, 311<br />

Zandtulpje 11<br />

Zanglijster 180, 271<br />

Zeealsem 19, 22, 28, 33<br />

Zeearend 64, 65, 118, 119, 131, 140, 141,<br />

142, 144, 160, 161, 205, 206,<br />

207, 230, 232<br />

Zeeaster 16, 33, 34, 40, 42, 44, 45, 49,<br />

148, 149, 171<br />

Zeehonden 10, 13, 18, 21, 33, 148, 170<br />

Zeekoet 21, 22<br />

Zeekool 21<br />

Zeekraal 11, 12, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 33,<br />

34, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 149<br />

Zeepkruid 148<br />

Zeepostelein 22<br />

Zeeraket 24, 25<br />

Zeesla 22<br />

Zeewinde 23<br />

Zeggen 67<br />

Zevenster 224, 244, 245<br />

Zilte schijnspurrie 21<br />

Zilveren boomkussen 249<br />

Zilveren maan 303, 304, 335, 337<br />

Zilvermeeuw 11, 127, 129<br />

Zilverplevier 15, 41, 42<br />

Zilverschoon 284<br />

Zoete kers 235, 321<br />

Zomereik 71, 102, 243, 250, 251, 287, 318,<br />

328, 341, 347<br />

Zomertortel 112, 142, 291<br />

Zompsprinkhaan 234<br />

Zomtertaling 33, 122, 129, 168, 185, 207, 291<br />

Zonnebloem 181, 199<br />

Zulte 11<br />

Zuring-rietroest 123<br />

Zuringspanner 239<br />

Zwart reuzenkussen 67<br />

Zwarte els 71<br />

Zwarte heidelibel 100, 281, 302, 311<br />

Zwarte ooievaar 155<br />

Zwarte roodstaart 142, 159<br />

Zwarte specht 74, 75, 76, 78, 79, 89, 103, 243,<br />

251, 259, 274, 319, 321, 324<br />

Zwarte stern 70, 71, 94, 95, 130, 131<br />

Zwarte zee-eend 21<br />

Zwarte zeekoet 22<br />

Zwartkop 211, 236, 237<br />

Zwartpootruiter 17<br />

Zwartsprietdikkopje 11, 15, 123, 191, 209, 241, 283,<br />

336, 337<br />

Zwartwordende wasplaat 187, 203, 211<br />

Zwavelzwam 243, 245, 249, 343, 350<br />

Zwervende pantserjuffer 302<br />

<strong>De</strong> kleuren in deze index verwijzen naar de provincies Friesland,<br />

Groningen en Drenthe, zodat je ook gemakkelijk op provincie<br />

kunt zoeken. Een soort die in het meervoud genoemd wordt,<br />

betreft een soortgroep of familie.<br />

74


VIND JE DIT BOEK<br />

WAARDEVOL?<br />

PiXFACTORY is ook uitgever van Natuurfotografie Magazine,<br />

hét magazine voor iedereen met interesse in natuurfotografie.<br />

Elk nummer bevat leerzame tutorials, boeiende interviews, inspirerende<br />

portfolio’s, een verdiepend thema, overzichten van de nieuwste relevante<br />

apparatuur en gadgets, verrassende tips, leuke columns en overzichten<br />

wanneer je waar en wat kunt fotograferen.<br />

Zes nummers met 600 pagina’s boordevol informatie en inspiratie<br />

kost slechts € 46,50 voor adressen in Nederland. Ga naar<br />

www.natuurfotografie.nl/magazine voor meer informatie of naar<br />

www.natuurfotografie.nl/abonnementen voor een overzicht van de<br />

verschillende vormen om abonnee te worden.<br />

DIT IS WAT LEZERS SCHRIJVEN OVER<br />

NATUURFOTOGRAFIE MAGAZINE:<br />

“Vandaag erin gedoken en hij is al uit... zeer fijn en informatief blad. Hij las erg lekker weg. Toppie!” - Chantal<br />

“<strong>De</strong> layout leest heel prettig en ziet er mooi uit. Het enige jammere is dat ik nu 2 maanden moet wachten<br />

tot de volgende editie :-) Ik kijk er nu al naar uit!” - Paula<br />

“Ziet er goed uit, boordevol nuttige informatie en mooie platen.” - Michiel<br />

“Ik ben echt onder de indruk. Ook het feit dat ik het online kon lezen was handig, want ik ben momenteel<br />

met vakantie en moest dus niet wachten tot ik het uit de bus kon nemen.” - Peter<br />

“Gisteren binnen gekregen en in een ruk uitgelezen, erg leuk geworden.” - John<br />

Elke 2 maanden een superdikke<br />

NFM van 100 pagina’s<br />

GRATIS digitaal lezen<br />

Je zit nergens aan vast en je<br />

kunt maandelijks opzeggen<br />

Elk jaar opnieuw veel abonneevoordeel<br />

via onze partners<br />

75


eeks<br />

<strong>De</strong> reeks Praktijkboeken<br />

fotografie is de toonaangevende<br />

reeks over fotografie.<br />

Elk van de intussen 10 delen<br />

is hét standaardwerk over<br />

deze onderwerpen in het<br />

Nederlandse taalgebied.<br />

Elke titel is verkrijgbaar via<br />

webshop.natuurfotografie.nl.<br />

Binnen Nederland geen<br />

verzendkosten en de<br />

volgende dag in huis.<br />

76<br />

brengt natuurfotografie dichterbij<br />

Praktijkboek<br />

natuurfotografie<br />

JAARROND is de perfecte aanvulling<br />

op <strong>De</strong> Mooiste Fotolocaties dat antwoord<br />

geeft op de WAAR-vraag. Dit boek laat je<br />

zien HOE en WANNEER je je onderwerpen<br />

kunt vinden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!