Indicatoren bij de beoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen

steunpuntverkeersveiligheid.be

Indicatoren bij de beoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen

Een mogelijke oplossing voor de problemen van de monetaire waarderingsmethoden

wordt aangereikt onder de vorm van een Multi-Criteria Analyse (MCA) of meer specifiek

een Multi-Actor Multi-Criteria Analyse (MAMCA). De MAMCA laat immers toe om een

groot aantal effecten, zowel monetariseerbaar als niet monetariseerbaar, te combineren

in één overzichtelijke werkwijze. De MAMCA heeft dus het voordeel dat de

respectievelijke effecten niet noodzakelijk gekwantificeerd en/of gemonetariseerd moeten

worden zodat men bijvoorbeeld rechtstreeks het aantal verkeersdoden kan gebruiken als

indicator om de mortaliteit ten gevolge van verkeersongevallen in de verschillende

alternatieven in rekening te brengen. Daarenboven laat de MAMCA-methodologie ook toe

om de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de maatregel te betrekken bij de

evaluatie ervan. De toepassing van een MAMCA in het kader van verkeersveiligheid wordt

geïllustreerd aan de hand van een case study.

Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken 4 RA-MOW-2009-002

Spoor Verkeersveiligheid

More magazines by this user
Similar magazines