07.12.2020 Views

Wijkgids Oosterpark

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Oosterpark</strong><br />

Woonschepenhaven<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

ie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen<br />

e vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons<br />

fie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign<br />

len - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP<br />

ningen - Portretten Rode - Tekeningen Egel - Schilderijen Producties - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes<br />

gen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten<br />

ie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen<br />

e vgving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons<br />

fie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign<br />

len -<br />

Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DT<br />

ningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes<br />

gen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten<br />

ie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen<br />

e vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons<br />

Wij stemmen onze vormgeving graag af op uw wensen, bel gerust!<br />

fie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign<br />

len - Visitekaartjes - Pentekeningen Eric Snelleman - Portretten - rode.egel@gmail.com - Tekeningen - www.rode-egel.nl - Schilderijen - o6-11081252 - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP<br />

ningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes<br />

gen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 6<br />

Wijkkranten en -websites 8<br />

Overig 8<br />

Sociaal-culturele 9<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 9<br />

Welzijn 9<br />

Religie en levensbeschouwing 11<br />

Overig 12<br />

Gezondheid en zorg 13<br />

Huisartsen 13<br />

Tandartsen 14<br />

Apotheken 14<br />

Ziekenhuizen 15<br />

Bloedonderzoek 15<br />

Fysio- en 0efentherapeuten 15<br />

Psychologen/Psychotherapie 16<br />

Verloskunde & kraamzorg 17<br />

Logopedie 17<br />

Thuiszorg 18<br />

Gehandicaptenzorg 19<br />

Overige zorg 19<br />

Huisdieren 24<br />

Plattegrond 20-21<br />

Activiteitenoverzicht 25<br />

Vrije tijd 27<br />

VRIJDAG 27<br />

Muziek 28<br />

Overig 28<br />

Sport 29<br />

Sportvoorzieningen 29<br />

Sportverenigingen 29<br />

Kinderen en jeugd 32<br />

Kinderopvang 32<br />

Opvoedondersteuning 33<br />

Overig 33<br />

Onderwijs 35<br />

Basisscholen 35<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 35<br />

Huisvesting 37<br />

Woningcorporaties 37<br />

Gemeentelijke informatie 38<br />

Gemeentelijke instanties 38<br />

Politie 40<br />

Alarm- en storingsnummers 40


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Oosterpark</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

plattegrond: Sjoukje van Kuiken<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de <strong>Oosterpark</strong>wijk en de Woonschepenhaven.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Fair Back Kringloop<br />

Kids First COP Groep<br />

Psychologenpraktijk Lumen<br />

Rode Egels Producties<br />

Talentperron<br />

Omslag achter<br />

Bureau Meerstad<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Scholma Online<br />

Snackcentrum<br />

Toko Semarang<br />

Nijestee Woningcorporatie<br />

En verder...<br />

VRIJDAG 27<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Oosterpark</strong>wijk<br />

In 1919 werd begonnen met de bouw van de <strong>Oosterpark</strong>wijk in het landelijke gebied<br />

‘Buiten de Steentilpoort’. In 2019 is dit feit herdacht met de onthulling van het acht<br />

meter hoog standbeeld ‘De Figuurtoren’ van kunstenares Elisabet Stienstra. Het beeld<br />

staat in de nieuwe buurt 'De Velden' dat is gebouwd op het terrein van het voormalige<br />

<strong>Oosterpark</strong>stadion van FC Groningen.<br />

De wijk – waarvoor het eerste plan al in 1906 werd opgesteld – is een typisch<br />

voorbeeld van de sociaal-democratische idealen van voor de Tweede Wereldoorlog.<br />

Het ‘Plan Oost’, ontworpen door S.J.Bouma, resulteerde uiteindelijk rond 1925 in het<br />

idee voor een complete <strong>Oosterpark</strong>wijk met kleinschalige woningbouw. Directeur<br />

Gemeentewerken A. Mulock Houwer begon in 1918 met de invulling van het plan met<br />

zijn ontwerp ‘Het Blauwe Dorp’. Dit complex met zijn karakteristieke boerderijtjes is<br />

een rijksmonument. Ook de Petrus Campersingel, samen met het achterliggende<br />

stratenplan, waaronder de Gorechtbuurt, werd in die tijd ontworpen.<br />

Dat de <strong>Oosterpark</strong>wijk van oudsher een arbeiderswijk is, met veel bedrijvigheid, zie je<br />

bijvoorbeeld aan straatnamen als Oliemuldersweg en Zaagmuldersweg in de Florabuurt.<br />

De wijk is buitengewoon rijk aan Amsterdamse School-architectuur. Een groot<br />

deel van de Bloemenbuurt, inmiddels beschermd stadsgezicht, is gebouwd op basis<br />

van de plannen van architect Berlage. Ook andere historische bouwstijlen (Dudok en<br />

de Delftse School) zijn hier te vinden.<br />

De Petrus Campersingel en de Gorechtkade vormen de grenzen van de Gorechtbuurt.<br />

De straten hier hebben namen van hoogleraren in de geneeskunde, zoals Gerbrand<br />

Bakker en H.A. Kooijker.<br />

4 wijkgids 2023-2024


Woonschepenhaven<br />

Aan de overzijde van het Damsterdiep, bij de overgang naar het Eemskanaal, ligt de<br />

Woonschepenhaven. Een woonwijk met een geheel eigen karakter die al bijna 100 jaar<br />

bestaat.<br />

OMGEVING<br />

Een groene wijk<br />

Het <strong>Oosterpark</strong> en het Pioenpark zijn aangename wandelgebieden in het hart van de<br />

wijk. Het Rosarium van het Pioenpark wordt zomers druk bezocht, met name door<br />

trouwparen die tussen de rozenpracht op de foto gaan. In het Rosarium staat een<br />

bekend bronzenbeeld, ‘Jongensfiguur’, van kunstenaar Ludwig Oswald Wenckebach.<br />

Een waterrijk gebied<br />

De wijken worden begrenst door het Damsterdiep, het Van Starkenborghkanaal en het<br />

Oosterhamrikkanaal. Bij de Oostersluis sluit het Van Starkenborghkanaal aan op het<br />

Eemskanaal. Aan de overzijde ligt de woonschepenhaven. Aan de kant van de<br />

binnenstad sluit het gebied aan op het Schuitendiep.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Bewonersorganisatie <strong>Oosterpark</strong> (BO)<br />

De Bewonersorganisatie <strong>Oosterpark</strong> is de belangenorganisatie voor alle wijkbewoners<br />

van de <strong>Oosterpark</strong>wijk en komt op voor allerlei zaken die de leefbaarheid van de wijk<br />

bevorderen, zoals bijvoorbeeld goede woningen en voorzieningen. Zowel de Bewonersorganisatie<br />

als de buurt en/of straatcomité’s zetten zich hiervoor in. Het streven is om<br />

de betrokkenheid van zoveel mogelijk wijkgroepen en bewoners te bevorderen.<br />

Wijkcentrum bij Van Houten, Oliemuldersweg 47, 9713 VA Groningen (bezoek op afspraak)<br />

e-mail bestuurbo@hotmail.com internet www.oosterparkgroningen.nl<br />

facebook oosterparkgroningen<br />

buurtcentra<br />

Wijkcentrum bij Van Houten<br />

Dé ontmoetingsplek voor <strong>Oosterpark</strong>ers. Zalen, flexplekken en spreekkamers te huur.<br />

Oliemuldersweg 47a, 9713 VA Groningen telefoon 050-3171280<br />

e-mail welkom@bijvanhouten.nl internet https://bijvanhouten.nl<br />

facebook bijVanHouten instagram bijvanhouten<br />

6 wijkgids 2023-2024


Zalenverhuur <strong>Oosterpark</strong><br />

Voor vergaderingen, bijeenkomsten, borrels en andere wijkactiviteiten.<br />

Oliemuldersweg 47a, 9713 VA Groningen telefoon 050-317 1280<br />

e-mail zalenverhuuroosterpark@werkpro.nl internet zalenverhuuroosterpark.nl<br />

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau<br />

Het stadsrestaurant van de <strong>Oosterpark</strong>wijk: di t/m vr open van 10.00 tot 22.00 uur.<br />

Zaagmuldersweg 3, 9713 LB Groningen reserveren alleen per telefoon 050-211 3684<br />

e-mail HOP@werkpro.nl internet stadsrestauranthetoudepolitiebureau.nl<br />

Duurzaam <strong>Oosterpark</strong><br />

Organiseert projecten en evenementen in de wijk die in het teken staan van duurzaamheid.<br />

Zin om te helpen en/of ideeën? Bel of mail!<br />

Oliemuldersweg 47a, 9713 VA Groningen telefoon 050-317 1280 / 06 -15 25 49 88<br />

e-mail welkom@duurzaamoosterpark.nl internet duurzaamoosterpark.nl<br />

wijkgids 2023-2024 7


wijkkranten en -websites<br />

Wijkkrant <strong>Oosterpark</strong><br />

De wijkkrant komt 6 keer per jaar uit.<br />

e-mail redactie@wijkkrantoosterpark.nl internet mijnoosterparkwijk.nl/wijkkrant<br />

Website mijnoosterparkwijk.nl<br />

e-mail welkom@mijnoosterparkwijk.nl internet https://mijnoosterparkwijk.nl<br />

Website Woonschepencomité<br />

Voor alle woonbootbewoners in de gemeente Groningen.<br />

e-mail woonschepencomite.groningen@gmail.com internet www.woonschepencomite-groningen.nl<br />

overig<br />

Werkgroep ONS (<strong>Oosterpark</strong> Nooit Saai)<br />

De werkgroep ONS is in 2009 opgericht en heeft als doelstelling het in de <strong>Oosterpark</strong>wijk<br />

bevorderen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.<br />

De groep bestaat uit vrijwilligers die de wijk een warm hart toe dragen. ONS realiseerde<br />

o.a. de vier succesvolle boekjes met Stap voor Stap-wandelroutes door de <strong>Oosterpark</strong>wijk,<br />

gratis te verkrijgen bij de Jumbo en het Wijteamgebouw (daar hangt een<br />

permanente museale foto-expositie over de wijk van de jaren dertig tot 1946). Kijk voor<br />

nog talrijke succesvolle permanente en tijdelijke projecten op onze facebookpagina.<br />

Wij verwelkomen graag nieuwe leden met hun ideeën.<br />

telefoon 06 - 161 40 646 e-mail werkgroepons@hotmail.nl facebook @osterparknooitsaai<br />

Buurthuiskamer Bij Bosshardt <strong>Oosterpark</strong><br />

Irislaan 2, 9713 RH Groningen telefoon 06-53 41 38 94 facebook bijbosshardtgroningen<br />

8 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Oosterpark</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé plek<br />

waar je terecht kunt voor hulp. Gebouw WIJ <strong>Oosterpark</strong>wijk. Spreekuur dinsdag 9-12 uur.<br />

contactpersoon Adri Carmio telefoon 06-18187546 e-mail a.carmio-volny@alfa-college.nl<br />

welzijn<br />

WIJ <strong>Oosterpark</strong>wijk<br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Heesterpoort 1, 9713 KX Groningen telefoon 050-367 89 60<br />

e-mail wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3171280<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

Wijkwerken <strong>Oosterpark</strong><br />

Voor bewoners die vrijwilligerswerk en/of werkervaring onder begeleiding in de buurt<br />

zoeken. We kunnen je helpen een leuke plek te vinden op verschillende locaties en<br />

projecten in de wijk. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!<br />

p/a Oliemuldersweg 47a, 9713 VA Groningen telefoon 050-317 1280<br />

e-mail oosterpark@wijkwerkengroningen.nl internet www.werkpro.nl/activiteiten/wijkwerken<br />

Kringloopbedrijf GoudGoed (met winkel en atelier)<br />

Voor wijkbewoners die willen participeren of werkervaring opdoen.<br />

Damsterdiep 269, 9713 EE Groningen telefoon 050-5039080<br />

e-mail goudgoedreceptie@werkpro.nl internet www.goudgoed.nl<br />

10 wijkgids 2023-2024


Toentje<br />

Sociale onderneming, verbouwt groente en kruiden voor de Voedselbank.<br />

Paradijsvogelstraat 10, 9713 BV Groningen internet www.toentje.nl<br />

Bie de Buuf<br />

Buurtrestaurant van Toentje en ontmoetingsplek in en voor de <strong>Oosterpark</strong>wijk.<br />

Paradijsvogelstraat 10, 9713 BV Groningen internet www.biedebuuf.nl<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Gereformeerde Kerk Groningen-Oost (vrijgemaakt)<br />

Kerkdiensten elke zondag om 9.30 uur en 16.30 uur in de Oosterkerk.<br />

Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen telefoon 050-3128996 of 06-22801607<br />

postadres Postbus 60060, 9703 BB Groningen internet www.groningenoost.nl<br />

Destiny Church (samenkomst elke zondag 10.00 uur)<br />

Koningsweg 48, 9731 AT Groningen telefoon 050-3640244<br />

St. Martinusparochie (St. Franciscuskerk)<br />

Nederlandse H. Mis zondag 9.30 uur. Poolse H. Mis zondag 12.00 uur.<br />

Zaagmuldersweg 67, 9713 LG Groningen telefoon 050-3124215<br />

e-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl internet www.stmartinusparochie.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


Leger des Heils (samenkomst elke zondag om 10.00 uur)<br />

Dirk Huizingastraat 17, 9713 GL Groningen telefoon 050-5491467<br />

Pinkstergemeente Sion<br />

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur in BSV Ons Belang, Zaagmuldersweg 82-1.<br />

telefoon 06-51912046<br />

overig<br />

Buurtbus <strong>Oosterpark</strong><br />

De Buurtbus ondersteunt tegen een kleine vergoeding bewoners met het vervoeren<br />

van spullen en mensen (binnen de stad).<br />

telefoon 06 - 25 58 55 87 (bestellen of vrijwilliger worden)<br />

e-mail welkom@duurzaamoosterpark.nl internet duurzaamoosterpark.nl<br />

FloraMobiel<br />

telefoon 085-792 0377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

Interculturele vrouwengroep Harmonie<br />

Donderdagochtend 09.30–11.30 uur in het WIJ-gebouw, Heesterpoort 1.<br />

contactpersoon Vesna Jovanovic telefoon 050-5733319 e-mail v.jovanovic@jasmijn.info<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsenpraktijk Van der Vegt en Strikwerda<br />

Gerbrand Bakkerstraat 125a, 9713 HH Groningen telefoon 050-312 9318 spoedlijn 050-3604753<br />

internet vandervegtenstrikwerda.praktijkinfo.nl<br />

Huisartsenpraktijk Lelij en Termaat<br />

Gerbrand Bakkerstraat 125b, 9713 HH Groningen telefoon 050-312 9216 spoedlijn 050-360 4755<br />

internet lelijtermaat.praktijkinfo.nl<br />

Huisartsenpraktijk Van Verseveld, Bijlholt en Van Wissen<br />

H.A. Kooijkerplein 4-3, 9713 GV Groningen telefoon 050-313 3611 (Verseveld)<br />

telefoon 050-311 9483 (Bijlholt & van Wissen) internet vanverseveld.praktijkinfo.nl<br />

Huisartspraktijk Wichers<br />

Ripperdalaan 7, 9713 SG Groningen telefoon 050-3120618 (spoed optie 1)<br />

internet www.huisartspraktijkwichers.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


Huisartsenpraktijk A. Louwenaar<br />

H.A. Kooijkerplein 4/2, 9713 GV Groningen telefoon 050-313 3515 receptenlijn 050-589 0584<br />

internet louwenaar.praktijkinfo.nl<br />

Academische Huisartsenpraktijk Groningen<br />

locatie 1 AB/De Lange/Rinkes/Van der Velde telefoon 050-361 5030<br />

locatie 2 Hermse-de Waard/Saïd/Van den Broek/Wolthuis telefoon 050-361 5020<br />

Oostersingel, ingang 47 UMCG internet huisartsgeneeskunde-umcg.nl/patientenzorg<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk <strong>Oosterpark</strong><br />

Gorechtkade 2, 9713 CA Groningen telefoon 050-820 0260<br />

e-mail info@tpop.nl internet www.tandartspraktijkoosterpark.nl<br />

apotheken<br />

Apotheek <strong>Oosterpark</strong><br />

Gorechtkade 2, 9731 CA Groningen telefoon 050-553 66 06 fax 050-553 66 08<br />

e-mail info@apotheekoosterparkgroningen.nl internet www.apotheekoosterparkgroningen.nl<br />

Service Apotheek Hanzeplein<br />

Hanzeplein 122 (bij het UMCG), 9713 GW Groningen telefoon 050-311 5020<br />

e-mail info@hanzeplein.nl (alleen recepten) internet www.serviceapotheek.nl/hanzeplein<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Damsterdiep Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen<br />

ma t/m vr 7.30–15.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Oefentherapie Cesar Groningen<br />

Gorechtkade 2, 9713 CA Groningen telefoon 050-8200929<br />

e-mail info@oefentherapeutgroningen.nl internet www.oefentherapeutgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 15


Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het Centrum (Radesingel), de <strong>Oosterpark</strong>wijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysiotherapie <strong>Oosterpark</strong><br />

Gorechtkade 2, 9713 CA Groningen telefoon 050-360 4573 internet www.fysiotherapieoosterpark.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

psychologen/psychotherapeuten<br />

Psychologenpraktijk LUMEN<br />

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ.<br />

LUMEN is gespecialiseerd in traumaverwerking en EMDR, maar ook voor andere<br />

klachten en problemen kunt u bij LUMEN terecht.<br />

Paradijsvogelstraat 11B, 9713 BV Groningen telefoon 050-3183439<br />

e-mail info@psychologenpraktijk-lumen.nl internet www.psychologenpraktijk-lumen.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur Korrewegwijk: Korreweg 118.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Oosterpark</strong> - GGD<br />

locatie WIJ <strong>Oosterpark</strong>, Heesterpoort 1 afspraak telefoon 050-367 4990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige dinsdag 13.30–14.00 uur /<br />

inloopspreekuur met jeugdarts elke 3e woensdag 13.30–14.00 uur (buiten vakanties)<br />

inloopspreekuur met lactatiekundige (over borstvoeding) elke 3e dinsdag 9.30–11.30 uur<br />

logopedie<br />

Logopediepraktijk Martien Zijlstra<br />

Onderzoek en behandeling van klachten over stem, spraak, taal, gehoor en slikken.<br />

Parkzijde 10, 9713 WE Groningen telefoon 050-5418621 of 06-34642000 fax 050-5271409<br />

e-mail mfzijlstra@hotmail.com internet www.martienzijlstra.nl<br />

wijkgids 2023-2024 17


Logopedisch Centrum Noord<br />

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.<br />

Gezondheidsplein Damsterdiep, Damsterdiep 49-53, 9711 SH Groningen telefoon 050-5419100<br />

e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl<br />

thuiszorg<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost Oude Wijken, Soendastraat 180, 9715 SX Groningen<br />

telefoon 4097597 internet www.dignis.nl<br />

ZINN Thuiszorg - Team Noord-Oost<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-30768058 e-mail thuiszorg-noord-oost@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

18 wijkgids 2023-2024


Buurtzorg Groningen – Team Oosterhamrik<br />

telefoon 06-13069280 e-mail groningenoosterhamrik@buurtzorgnederland.com<br />

Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

Fokus Groningen Stadswerf<br />

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.<br />

locatie Kraanvogelstraat telefoon 050-5217200<br />

e-mail info@fokuswonen.nl internet www.fokuswonen.nl<br />

overige zorg<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


Legenda<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

Spoor<br />

Park / Bos<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

22<br />

1<br />

20<br />

21<br />

PIET D<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

WIJ <strong>Oosterpark</strong>wijk en Schildersbuurt / Centrum<br />

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau<br />

Wijkcentrum Bij Van Houten<br />

Cruyff Court<br />

Speeltuin Vereniging <strong>Oosterpark</strong><br />

Denksportcentrum Jannes van der Wal<br />

Kringloopwinkel Mamamini<br />

Woonschepenhaven<br />

Kringloopwinkel GoudGoed<br />

Werkpro Het Twaalfde Huis<br />

Leger des Heils<br />

Apotheek <strong>Oosterpark</strong><br />

Winkelcentrum Linnaeusplein<br />

Ronald McDonald Huis<br />

Speeltuinvereniging Ons Belang<br />

Bij Bosshardt (Leger des Heils)<br />

IKC Borgman <strong>Oosterpark</strong><br />

Integraal Kind Centrum<br />

Jongerencentrum JOP<br />

Franciscuscentrum<br />

R.K. Franciscuskerk<br />

Verzorgingshuis <strong>Oosterpark</strong>heem<br />

Winkelcentrum Wielewaalplein<br />

Speeltuinvereniging FEO<br />

Fokkerstraat En Omgeving<br />

Buurtpand FFJ<br />

CBS De Kleine Wereld<br />

GKV Oosterkerk<br />

26<br />

25<br />

24<br />

23<br />

KIEVITSTRAAT


N<br />

FLAMINGOKADE<br />

PELIKAANSTRAAT<br />

FLORAKADE<br />

HYACINTHSTRAAT<br />

9<br />

CORNELISTR.<strong>Oosterpark</strong>wijk<br />

HENK<br />

ASTERSTRAAT<br />

E KOESTR.<br />

TJERK<br />

BOLHUISSTR.<br />

PIET FRANSENLAAN<br />

18<br />

JAN<br />

GRONINGERSTR.<br />

LANGEZIJDE<br />

17<br />

15<br />

16<br />

43<br />

4<br />

14<br />

5<br />

1<br />

6<br />

12<br />

11<br />

13<br />

2<br />

7<br />

SvK `21<br />

9<br />

8<br />

10


Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Praktijk Heesterpoort - Diverse hulpverleners<br />

Heesterpoort 18, 9713 KZ Groningen e-mail heesterpoort18@gmail.com<br />

internet www.praktijkheesterpoort.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

Praktijk Siu Ying (Gezondheidsmassage en acupunctuur)<br />

Flamingokade 4, 9713 PG Groningen telefoon 06-30855193<br />

e-mail info@gezondheidsmassage.com internet www.gezondheidsmassage.com<br />

Huid&Oedeem Praktijk Lonneke Selles<br />

Irislaan 1, 9713 RA Groningen telefoon 06-23514453<br />

e-mail info@huidplusoedeem.nl internet www.huidplusoedeem.nl<br />

22 wijkgids 2023-2024


Dagbesteding Atelier Kairos<br />

Paradijsvogelstraat 11r, 9713 XS Groningen telefoon 06-23016400<br />

e-mail info@atelierkairos.nl internet www.atelierkairos.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

Leger des Heils - Grijs Genoeg(en)<br />

Begeleidt/verzorgt thuiswonende ouderen die in een sociaal isolement verkeren<br />

Damsterdiep 267, 9713 EE Groningen telefoon 050-3172670<br />

e-mail info.noord@legerdesheils.nl internet www.legerdesheils.nl/noord/grijs-genoegen-2<br />

wijkgids 2023-2024 23


huisdieren<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

24 wijkgids 2023-2024


Activiteiten<br />

speeltuinvereniging feo<br />

Maandagavond<br />

Dinsdagavond<br />

Woensdagavond<br />

Donderdagavond<br />

Vrijdagavond<br />

Zaterdag<br />

Zaterdagmiddag<br />

Zaterdagavond<br />

Darten competitie<br />

Zangvereniging DES<br />

Vertelclub Twoes (elke 2e woensdag van de maand)<br />

Dansen<br />

Darten elke 3e vrijdag van de maand<br />

Visclub 2 keer in de maand<br />

Open voor iedereen<br />

Klaverjassen 1 keer in de maand<br />

Ons gebouw is te huur voor bruiloften of andere feestjes.<br />

Contactpersoon A. de Wilde telefoon 06 - 48 80 65 79 e-mail arendw69@gmail.com<br />

speeltuinvereniging ons belang<br />

Maandag 13.45–16.45 Klaverjassen voor dames<br />

20.00–23.00 Klaverjassen<br />

Dinsdag 13.00–15.15 Tekenen & schilderen<br />

20.00–22.30 Klaverjassen<br />

20.00–23.00 Klaverjassen voor dames<br />

Woensdag 10.00–11.30 Volksdansen € 35,0 voor 10 keer<br />

19.00–21.30 3D kaarten maken<br />

Donderdag 13.30–16.30 OZO, Computeren voor senioren<br />

(1e keer gratis; daarna €10,00 voor 5 lessen)<br />

Vrijdag 20.00–21.30 Country Line Dance voor 16+<br />

(€2,00 per keer)<br />

21.30–23.00 Stijldansen voor gevorderden<br />

(€5,00 per jaar)<br />

stadsrestaurant het oude politiebureau<br />

Maandag/Woensdag 10.00–12.00 Koffieochtenden (koffie/thee € 0,80)<br />

Dinsdag 10.00–12.00 Haak maar aan: haken en breien<br />

(koffie/thee € 0,80 )<br />

wijkgids 2023-2024 25


speeltuinvereniging oosterpark<br />

Maandag 13.30–16.30 één op één OZO computerlessen voor<br />

senioren (aanmelden bij WIJ; €2,00 per les)<br />

Dinsdag 12.00–16.00 Yoga<br />

Woensdag 14.00–16.30 Doe-club (4–8 jaar)<br />

Woensdag 19.00–21.30 Crea-doe (Hennie Delgorge)<br />

Donderdag 09.30–11.30 Schilderen/tekenen (Liesbeth Hovenkamp)<br />

Donderdag 12.00–17.00 Spelcontainer (0–18 jaar)<br />

17.00–18.00 Juridisch preekuur door rechtenstudenten<br />

(gratis).<br />

De data voor de Kaart- en Sjoelavond en de Kinderbingo staan vermeld bij de speeltuin<br />

op het raam bij de ingang van het clubhuis.<br />

Locatie Resedastraat 2a, 9713 TN Groningen Postadres Postbus 9190, 9703 LD Groningen<br />

e-mail svoosterpark@gmail.com<br />

JOP<br />

Maandag t/m vrijdag 13.00–17.00 Inloop<br />

Dinsdag+donderdag 18.30–20.30 Jeugdwerk<br />

1e Woensdag van de maand 14.00–16.30 gratis kinderfietsreparaties<br />

Wijkcentrum bij Van Houten<br />

Oliemuldersweg 47a, 9713 VA Groningen telefoon 050-3171280<br />

Spelletjesavond (18+) Elke 1e woensdag van de maand 19.30–22.00 uur<br />

vrije inloop, gratis<br />

Leeskamer Lekker lezen, boeken lenen en/of praten over boeken<br />

onder het genot van een kopje koffie/thee<br />

ma–do 13.00–16.00, wo 19.00–21.00, za 10.00–13.00 uur<br />

Haak maar aan Elke dinsdag 10.00–12.00 breien en haken met buurtbewoners<br />

(niet meer op HOP)<br />

Kom! Soep! Tijdens de lunch een verse kop soep eten tegen een zacht prijsje,<br />

met liefde gemaakt door het beheer Ma–vrij 12.00–14.00 uur<br />

Sport<br />

Gymzaal bij Van Houten. Ma–za te huur voor sport en spelactiviteiten.<br />

Actuele programmering: www.mijnoosterparkwijk.nl.<br />

26 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In de <strong>Oosterpark</strong>wijk is cultuurcoach Rozan actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw<br />

buurt toffe culturele projecten op te zetten. Zo wordt de <strong>Oosterpark</strong>wijk nóg leuker om<br />

in te wonen. Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

wijkgids 2023-2024 27


muziek<br />

Drumfanfare Avanti<br />

Wo. repetitie 20.00–22.00 uur. Ma. repetitie slagwerk/blazers 19.30–21.30 uur.<br />

Damsterdiep 291-293, 9713 EG Groningen<br />

secretaris Johan van Linschoten telefoon 050-5777506<br />

e-mail secretaris@drumfanfareavanti.nl internet www.drumfanfareavanti.nl<br />

Vocal group The Evergreens<br />

Repetities: wo. 19.45–22.00 uur, recreatiezaal <strong>Oosterpark</strong>heem, Merelstraat 101.<br />

e-mail vocalgroup.evergreens@gmail.com internet www.vocalgroupevergreens.info<br />

overig<br />

Circus Santelli<br />

Prof. E. D. Wiersmastraat 3a, 9713 GH Groningen telefoon 050-3139575<br />

contactpersoon Heidi van der Veen e-mail info@santelli.nl internet www.jeugdcircus.nl<br />

Hengelaarsclub De Voorn<br />

Nachtegaalstraat 29, 9713 SN Groningen contactpersoon W. Zoutman telefoon 050-3186163<br />

Stichting De Jonge Onderzoekers<br />

Dirk Huizingastraat 13, 9713 GL Groningen telefoon 050-5260721 of 06-53411184<br />

e-mail info@dejongeonderzoekers.nl internet www.dejongeonderzoekers.nl<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

28 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Denksport Centrum Jannes van der Wal – Groningen<br />

Bridgen - schaken - dammen<br />

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen contactpersoon Ria Rus telefoon 06-53550563<br />

e-mail info@denksportcentrumgroningen.nl internet www. denksportcentrumgroningen.nl<br />

Gymzaal Goudenregenplein<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Goudenregenplein 16, 9713 PP Groningen<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

sportverenigingen<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 29


Judovereniging Bakker<br />

Kleine sociale vereniging voor iedereen, op wedstrijdniveau i.s.m. Judosport Groningen<br />

dojo Goudenregenplein 16, 9713 PP Groningen telefoon secretariaat 050-2308958<br />

e-mail secretaris@judobakker.nl internet www.judobakker.nl<br />

Groninger Wandelsport Commissie<br />

Gorechtkade 123, 9713 BM Groningen telefoon 050-3135092 e-mail gwc@home.nl<br />

Voetbalvereniging <strong>Oosterpark</strong>ers<br />

Sportpark Kardinge, Koerspad 25, 9735 AK Groningen telefoon 050-5422133 (kantine)<br />

secretariaat Oliemuldersweg 190a, 9713 VL Groningen telefoon 050-3140407<br />

internet www.oosterparkers.nl<br />

Taekwondo sportschool Henk Meijer<br />

Denksport Centrum Jannes van der Wal telefoon 06-54232167<br />

e-mail henkmeijertkd@gmail.com internet www.henkmeijertkd.nl<br />

Korean Martial Arts Groningen<br />

Trainingslocatie: Gymzaal Goudenregenplein, elke zaterdag 10.00–11.00.<br />

telefoon 050-5415824 of 06-20649266 e-mail hollandtangsoodo@hotmail.com<br />

30 wijkgids 2023-2024


Damgenootschap Het Noorden<br />

Clubavond donderdag vanaf 19.45 uur in het Denksportcentrum.<br />

telefoon 050-3123763 internet www.campersingel.nl<br />

Bridgeclub Martini<br />

Maandagavond vanaf 19.30 in het Denksportcentrum Jannes van der Wal.<br />

telefoon 06-12304365 e-mail bridgeclub.martini@gmail.com internet www.nbbclubsites.nl/club/12014<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Mixed Combattraining 12+ en 16+<br />

jeugd en volwassenen / Outdoor Combattraining / Introductieclinics en cursussen<br />

Dames Weerbaarheid/Krav Maga / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie<br />

afgestemd op de doelgroep / Bokszaktraining / TRX-band trainingen.<br />

Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor meer<br />

informatie en recensies van Go Smarts op https://goo.gl/maps/YumcVDBA3bPvUQGh7.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl<br />

facebook https://www.facebook.com/gosmarts instagram https://www.instagram.com/go_smarts/<br />

wijkgids 2023-2024 31


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Het Merelnest (KDV en BSO) Merelstraat 1<br />

Oostermerel (PO) Mimosastraat 97<br />

Alles Kids (KDV en BSO) Mimosastraat 97<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Kinderopvang Senang, locatie Loetjoe<br />

Damsterdiep 215, 9713 ED Groningen telefoon 050-3111582<br />

e-mail info@loetjoe.nl internet www.kinderopvangsenang.nl<br />

32 wijkgids 2023-2024


opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

overig<br />

JOP (Jeugdcentrum <strong>Oosterpark</strong>)<br />

Het JOP is van dinsdag tot en met vrijdag open van 13.30–17.00 en 18.30–21.00 uur<br />

Klaprooslaan 304a, 9713 SZ Groningen telefoon 050-3124624<br />

internet https://www.jop-groningen.nl facebook jop.groningen<br />

Speeltuinvereniging <strong>Oosterpark</strong><br />

Activiteiten rondom het speeltuingebouw.<br />

Resedastraat 2a, 9713 TN Groningen telefoon 050-2308831<br />

e-mail svoosterpark@gmail.com internet speeltuinengroningen.nl<br />

facebook speeltuinvereniging-<strong>Oosterpark</strong>-Groningen<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging<br />

Fokkerstraat en Omgeving (FEO)<br />

Gorechtkade 148, 9701 EA Groningen telefoon 06 - 48 80 65 79 e-mail arendw59@gmail.com<br />

internet speeltuinengroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 33


Buurt- en Speeltuinvereniging Ons Belang<br />

De vereniging werkt samen met Vensterschool <strong>Oosterpark</strong> en Accare (jeugdpsychiatrie<br />

UMCG) en met diverse sub-verenigingen. Dagelijks geopend.<br />

Zaagmuldersweg 82-1, 9713 LM Groningen telefoon 050-3122937<br />

contactpersoon M. Bockhoudt telefoon 3186646 internet speeltuinengroningen.nl<br />

Speeltuin Door Eendracht Sterk (DES)<br />

Woonschepenhaven 100, 9732 CJ Groningen telefoon 050-5499168<br />

e-mail woonschepenhaven1@gmail.com internet speeltuinengroningen.nl<br />

Cruyff Court “FC Groningen Veld”<br />

Trapveldje in Pioenpark waar kinderen en jongeren kunnen voetballen en spelen.<br />

Bslim<br />

Sport - en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

Spelcontainer<br />

Woensdagmiddag 14.00–16.00 uur.<br />

locatie JOP Plein, Klaprooslaan 304a<br />

telefoon 050-3135567 (speeltuincentrale) 050-3124624 (JOP) internet jop-groningen.nl<br />

34 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

IKC Borgman <strong>Oosterpark</strong><br />

Klaprooslaan 204, 9713 SW Groningen telefoon 050-3210412<br />

e-mail administratieikcborgmanoosterpark@o2g2.nl internet borgmanschool.nl<br />

Christelijke basisschool De Kleine Wereld<br />

Heeft een locatie in de <strong>Oosterpark</strong>wijk en een in de Korrewegwijk.<br />

locatie <strong>Oosterpark</strong>wijk S.S. Rosensteinlaan 21, 9713 AT Groningen telefoon 050-3181710<br />

locatie Korrewegwijk Celebesstraat 35, 9715 JB Groningen telefoon 050-5770409<br />

e-mail info@kleinewereld.nl internet www.kleinewereld.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

wijkgids 2023-2024 35


Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

36 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

wijkgids 2023-2024 37


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Oude Wijken: De Hoogte, Korrewegwijk (Indische buurt, Professorenbuurt),<br />

Noorderplantsoenbuurt, <strong>Oosterpark</strong>wijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren,<br />

Woonschepenhaven.<br />

Wijkwethouder Carine Bloemhoff e-mail secretariaat.wethouderbloemhoff@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Nienke Alkema e-mail nienke.alkema@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Robert Bleeker e-mail robert.bleeker@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ <strong>Oosterpark</strong>wijk (Heesterpoort 1) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 8960<br />

e-mail wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800-0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 39


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Rademarkt 12, 9711 CV en Korreweg 3, 9714 AA Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)


Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,<br />

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.<br />

AFHALEN<br />

BEZORGEN<br />

CATERING<br />

Toko SEMARANG<br />

Ged. Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20<br />

Voor het échte Indonesische eten!<br />

(wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl


We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek<br />

HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!