Aakwaa december 2020

aakwaa
  • No tags were found...

Wijkblad voor Aa-landen Zwolle

In dit nummer o.a.

• Prijspuzzels

• Prentenboek ‘Allemaal Aa-landen’

• Stadsgidsen

December 2020


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Van de voorzitter

Sinterklaas is alweer een tijdje geleden als u dit leest.

De jaarlijkse intocht in Aa-landen en het feest in De Bolder

konden niet doorgaan. Het doet me deugd, dat we iets anders

hebben kunnen organiseren. Sint is wel op een aantal kenmerkende

plekken in Aa-landen geweest en dat is gefilmd.

Het aantal bezoekers van onze website en YouTubekanaal

steeg vanaf 21 november, toen de film werd geplaatst, opzienbarend. Velen in de wijk

moeten de film gezien hebben. Desgewenst kunt u de film nog vinden in het archief op

onze website. Het leuke is dat Sint zelf op het idee van de film kwam. Wel creatief van

die oude man! Bij Sinterklaas hoort iets lekkers voor de kinderen. Daarom hebben we

bij de basisscholen, die daarmee instemden, een traktatie afgeleverd.

Na 14 dagen dicht te zijn geweest is De Bolder donderdag

19 november weer open gegaan binnen de beperkingen van

oktober. De infobalie is maandag t/m donderdag ’s ochtends

geopend en de Buurthulp is maandagochtend en woensdagochtend

aanwezig. Ook de dierenweide heeft weer een beperkte openstelling.

De KerstCreatiefBeurs kan geen doorgang vinden. Over activiteiten

voor volgend jaar is nog weinig te zeggen. Alles is afhankelijk van

het verloop van de Corona-pandemie. Blijf voor onze activiteiten de

berichten op de website/facebook/twitter en in de AAKWAA volgen.

Of we in 2021 het uitgestelde 50-jarig jubileum kunnen vieren is

eveneens onzeker.

Deze tijd van het jaar is geschikt voor terugblikken en bezinning.

Iedereen van ons heeft in meerdere of mindere mate de gevolgen

van de pandemie ondervonden. Je zult maar een dierbare hebben

verloren, zelf ziek zijn geweest of door Corona werk en inkomen kwijt geraakt zijn. Het is te hopen

dat we volgend jaar snel terug keren naar een normale situatie. Persoonlijk ben ik heel benieuwd of

er zaken gaan veranderen. Gaan we milieubewuster en gezonder leven? Hebben we meer aandacht

voor elkaar? Gaan we de tweedeling in de maatschappij verkleinen en zo kan ik nog wel even

doorgaan. Of leven we er straks weer op los alsof er niets gebeurd is?

Ik wens u mede namens het bestuur van de SWA een goede gezondheid, een fijne Kerst en

een goede jaarwisseling toe.

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

3


Aakwaa loopt de Erfgoedroute van ‘Jij en de Wijk’

De redactie van de Aakwaa heeft vanaf september met interesse de ontwikkelingen

van het Erfgoedproject van ‘Jij en de Wijk’ op de voet gevolgd en erover

gepubliceerd. Nieuwsgierig naar het eindproduct van de leerlingen van basisscholen

uit Aa-landen, trokken redactieleden de wandelschoenen aan om

langs de looproute het resultaat te bekijken.

van de invloed van het verleden op de plek waar

ze wonen.

Erfgoedroute door de wijk

Inwoners die nieuwsgierig waren naar de inhoud

en output van het project konden tussen 23

oktober en 1 november op eigen gelegenheid

een route volgen door de wijk. Hierin waren

o.a. kunstwerken, reportages en foto’s te zien

die tijdens de lessen door de kinderen waren

gemaakt en/of onderzocht.

Gewapend met pen en papier, fototoestel en

ipad voor het scannen van de QR-codes die

op bordjes langs de route stonden, startte

‘Openluchtmuseum’

Aa-landen door de ogen van kinderen

Drie weken lang werkten in totaal meer dan 800

basisschoolleerlingen aan het erfgoedproject

‘Jij en de Wijk’. In verschillende lessen onder

schooltijd gingen kinderen aan de slag met het

schilderen, fotograferen en tekenen op locatie,

maakten ze een eigen wijkgame, deden ze

historisch onderzoek en luisterden ze naar een

erfgoedverhaal op de voormalige vuilnisbelt in

het Westerveldse Bos. De geschiedenis van

Aa-landen werd op deze manier even letterlijk

voor ze tot leven gewekt. Dit alles werd opgezet

met het doel om leerlingen bewust te maken

Schilderijtjes van de Wijde Aa

44


de gemeente als gemeentelijk monument

aangewezen bouwproject, waar de bouwstijl

de naam ‘bloemkoolwijk’ aan verleent.

De ‘binnentuin’ was getransformeerd in een

soort Openlucht Museum, waar verspreid de

collages van verschillende kunstwerken te zien

waren, hangend aan de boomtakken en door

beweging door de wind om aandacht vroegen.

Totempalen in het winkelcentrum

Aakwaa bij de grote kunsttotempaal in het

winkelcentrum, gemaakt met het (afval)

materiaal dat archeologen in de toekomst

ruimschoots van ons gaan vinden. Vervolgens

achter de ramen van wijkcentrum De Bolder

met kunstwerken die uitbeeldden hoe schilders

vroeger historische plekken en verhalen

vastlegden en van De Stadkamer hoe fotografen

dat nu doen.

De route ging verder in de Krekenbuurt.

Stadsgids Albert Veld legt in het informatie

filmpje, door het opensnijden van een

bloemkool, de kenmerken uit van dit door

Langs de Westerveldse Aa gaf Albert Veld op

de route via een drietal te scannen filmpjes

informatie over een aantal historische plekken

in de wijk, waarna via de Maaslaan en het tonen

van het prentenboek ‘Allemaal Aa-landen’

van Katja Kaduk de tocht werd afgesloten met

een quiz over Aa-landen, bevestigd aan het

schoolhek van basisschool De Aquarel aan

de Waallaan.

Een bijzonder aangename en leerzame manier

om Aa-landen via de ogen van kinderen uit de

wijk te ontdekken en het erfgoedproject van

‘Jij en de Wijk’ af te sluiten.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot,

Gerrit Veenstra, redactie Aakwaa

(Meer foto’s op www.wijkgemeenschapaalanden.nl)

Code scannen

5


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

6

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

7


Bomen over bomen

En al weer is er bijna een jaar ten einde. Een jaar dat we gewoontegetrouw afsluiten met

de kerstvieringen en oud- en nieuwjaarsdag. Om de kerstviering nog meer sfeervol te

maken zetten veel mensen een kerstboom in de kamer, versierd met lampjes,

kerstballen en slingers. De ene nog mooier dan de andere.

Foto 1

Voor deze kerstboom worden verschillende

soorten gebruikt. Eerder werd eigenlijk alleen

de fijnspar (Picea abies, foto 1) gebruikt. Zo rond

de eeuwwisseling van 1900 zijn de bomen hier

geïntroduceerd vanuit centraal en noord Europa

voor de productie van vurenhout. Als deze boom

voluit door kan groeien kan hij zo’n 50 meter

hoog worden. Maar die hoogte zullen ze hier in

Nederland niet snel halen, het zeeklimaat wat

hier heerst zorgt er voor dat ze hooguit 35 meter

worden. De hars uit de bomen werd eerder

gebruikt om er terpentine van te maken.

De fijnspar is vooral te herkennen aan de naalden:

deze staan rondom de hele twijg, zijn rondom

donkergroen en hebben een scherpe punt.

Een soort die sinds een jaar of twintig steeds meer

gebruikt word is de Abies nordmanniana (Foto 2),

oftewel de Kaukasische zilverspar. Ook deze boom

is ooit een keer geïmporteerd in West-Europa. Van

oorsprong komt deze boom uit het gebied van de

Zwarte Zee en is sinds 1850 veel aangeplant voor

de productie van hout. Het grote voordeel van de

zilverspar is dat de naalden minder gauw uitvallen

dan die van de fijnspar. Dat de boom veel duurder

is, heeft er vooral mee te maken dat de zilverspar

veel langzamer groeit: de gemiddelde fijnspar zal

ongeveer vier tot vijf jaar oud zijn en de zilverspar

acht tot negen jaar voor deze geschikt is als

kerstboom. Ondanks de langzame groei kan de

boom in het Kaukasische gebied een hoogte

bereiken van wel 60 meter, met als uitschieters

een paar bomen die tot 85 meter boven alles

uittorenen. Even ter vergelijking: de IJsseltoren

die bij de grote rotonde onder de A28 staat is ook

zo’n 85 meter hoog. De soort is te onderscheiden

van de fijnspar door de naalden goed te bekijken:

de naalden van de zilverspar voelen zachter aan

en hebben een stompe punt. Ook zitten er aan de

onderkant van de naald twee lichtere strepen.

Een soort die de laatste jaren veel voorkomt is de

Servische spar (Picea omorika, Foto 3) Dit is één

van de weinige soorten sparren en dennen die

8


Foto 2

Dit laatste wordt ook wel één van de baten van bomen

genoemd, oftewel een ecosysteemdienst. Vaak worden

bomen gezien als objecten die overlast geven en als ze

in de weg staan zomaar weggehaald kunnen worden.

Nog veel te weinig wordt er bij stilgestaan dat bomen

ons ook goede dingen brengen. Hier zal ik een volgende

keer wat meer over vertellen.

Ik wens u allen gezellige kerstdagen en een groen en

gelukkig 2021. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben

op het gebied van bomen, kunt u mij bereiken

via de mail: freerkoldenburger@gmail.com

Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger

Foto 3

gebruikt wordt als straatboom. Ook hier in Aa-landen zijn

er alleen van deze soort twee bomen aangeplant aan de

Grote Kreek. De oudste van deze twee is nu 45 jaar oud.

De reden dat deze wordt gebruikt als sier- en straatboom

is dat de Servische spar goed bestand is tegen luchtverontreiniging.

Ook groeien de wortels van deze soort

dieper dan de wortels van de andere soorten, dus is hij

beter bestand tegen stormen. Toch komt de boom in het

land van oorsprong (Servië) steeds minder voor en wordt

zelfs bedreigd met uitsterven. Ze kunnen in het land van

oorsprong, net als de fijnspar, zo’n 50 meter hoog worden,

maar dit zullen ze hier niet halen. In de bossen hooguit

30 meter en in de stad verwacht ik niet dat ze hoger

worden dan 20 meter. De naalden zijn, net als bij de

fijnspar, scherp en staan rondom de twijg ingeplant.

Het verschil zie je aan de onderkant, hier is de kleur

veel lichter dan de naalden van de fijnspar.

Ergens is het jammer dat er niet meer naaldbomen

worden aangeplant in de steden. De meeste soorten

blijven in de winter groen. Hierdoor hou je het hele jaar

door een groen aanzicht in de wijk, terwijl ook vogels

die hier blijven overwinteren een beschutte schuilplaats

kunnen vinden. Ook kunnen de bomen dankzij hun

naalden veel fijnstof afvangen wat onze luchtkwaliteit

weer ten goede komt.

9


Wisseling wijkagenten Aa-landen

Prentenboek ‘Allemaal Aa-landen’

Wijkagent Henri van de Hoeve zwaait af

Voor boekenbeesten en leesfreaks

Donderdag 22 oktober reikte Katja Kaduk het eerste exemplaar van het door

haar speels geïllustreerde en geschreven prentenboek ‘Allemaal Aa-landen’

in de Stadkamer officieel uit aan wethouder Klaas Sloots. Daarna bezorgde

zij persoonlijk voor de leerlingen van groep vier 300 exemplaren op alle zes

basisscholen in de wijk. Lezertjes kunnen door Katja’s illustraties en verhalen

meegenieten van de avonturen die de tweeling Melle en Moos in onze groene

wijk beleven.

Katja’s motto “Wat je niet weet, zie je niet” was leidend

bij het maken van dit prentenboek met looproute en

doe-opdrachten, waar elk detail zijn eigen verhaal heeft.

De flap verklapt

De achterkant van het prentenboek verklapt al iets over

de inhoud: “Volg de tweeling Melle en Moos in Aa-landen

van Zwolle, van kleurrijke herfst tot de zonnige zomer.

In de loop van het jaar ontdekken Melle en Moos veel

geheimen en komen ze veel te weten over hun wijk.

Er komen nieuwe kinderen wonen in de straat. De illustraties

kun je steeds opnieuw bekijken. Ook juf Anne, de

wijkagent (Henri v.d. Hoeve – red.), natuurgids Gerrit, de

rode kater Simba en de ekster beleven hun eigen verhaal.

Als je de bladzijde omslaat, beland je in de volgende

maand. Iedere maand, van september tot augustus,

is er weer iets nieuws te ontdekken.”

Katja Kaduk

Illustrator, tekstschrijver en Bekenbuurtbewoonster Katja

Kaduk kwam 20 jaar geleden op 19-jarige leeftijd vanuit

Maagdenburg voor de liefde naar Nederland.

Katja beoefent scheppende kunst, illustreert, geeft workshops

en is naast docente aan de Vakschool voor

Katja Kaduk

Prentenboek in stappen

Het prentenboek over de wijk is ontstaan uit de wens van

een aantal bewoners van Aa-landen. Doel om kinderen

uit de wijk te inspireren om deze te verkennen met het

boek in de hand. Dus, erop uit gaan in de natuur. Dat deed

Katja Kaduk als wijkbewoonster van Aa-landen zelf ook.

Er werden honderden vragenlijsten over “Mijn kijk op de

wijk” verspreid onder wijkbewoners, jong en oud, hoe zij

het beleven en waarderen. Daarnaast kreeg Katja veel

input tijdens presentatie- en brainstormsessies met de

groepen 4 t/m 8 van de basisscholen De Werkschuit,

De Wilgenburg, De Wieden, De Aquarel en het Stroomdal.

10


Allemaal een boek

Boeiende inhoud

Verbeelding Cibap moeder van drie dochters. Haar

techniek is een mix van wat op de tekentafel te vinden

is: (kleur)potloden, inkt, acryl en zelfs computer. Zij werkt

het liefst met verf, zowel met kleurpotloden, als ook inkt.

Katja illustreert kaartjes, maakt sieraden en aanverwante

producten.

Prentenboek voor jong en oud Aa-landen

Het prentenboek kwam tot stand met financiële ondersteuning

van Buurtcultuurfonds, Het Hervormd Weeshuis

en Premie op Actie van de gemeente Zwolle. Het werd

omarmd door het erfgoedproject van ‘Jij en de Wijk’ en

vormde een onderdeel van de looproute door de wijk.

Het boek is te leen en te koop bij Stadkamer Aa-landen,

www.katjakaduk.nl en bij boekhandel Waanders.

De originele tekeningen zijn nog tot 12 maart 2021

te bewonderen in Galerie De Langenhof.

De Aakwaa redactie was er op donderdag 29 oktober

getuige van dat Katja op haar persoonlijk trektocht langs

de basisscholen haar prentenboek op De Wilgenburg

uitreikte. Gemaakt voor de leerlingen van de lagere

groep(en) van de basisscholen in Aa-landen, is het ook

een aantrekkelijk boek voor de oudere kinderen en zelfs

senioren, die met het boek in de hand vele mooie plekken

van onze groene wijk in aaneensluitende seizoenstadia

door een kunstzinnige bril kunnen bekijken, herkennen

en waarderen.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

(Meer foto’s op www.wijkgemeenschapaalanden.nl)

Wethouder Sloots ontvangt eerste exemplaar

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


WijZ Thuisadministratie zoekt

nieuwe vrijwilligers

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten?

Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen?

Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve

en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren.

Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door,

ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van (financiële) voorzieningen.

Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 19 en 26 januari 2021 en 9 februari 2021. Alle middagen

van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen.

Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: (038) 8 515 700 of mail naar Harmina van

Lien: h.vanlien@wijz.nu.

WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij

(financiële) administratie.

Op orde

Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de Coronacrisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp

bij uw post en papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 09.00-17.00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd)

Mail : nfo@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern),

WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting

Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen

en problemen rondom papieren en financiën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

Een luisterend oor haalt je uit het isolement

Zwanet Coördinator van Home-Start

Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben

mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet

Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de

contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle.

Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is

vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter die

hoort en begrijpt wat er speelt. Ouder Gerlinde; “ík

mag zelf bepalen waar het over gaat en er is respect

voor wat ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer

begrepen en volwaardig. Dit is helpend en het maakt

mij sterker. Ook in het contact met anderen.”

Zwanet; “Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak

zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een

klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten,

heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen”.

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan

gezinnen met kinderen tot 18 jaar

www.home-start.nl of bel (038) 8515700

Foto 3 13


Foto 4

14


Gluurpietjes vervangen beren

Na de succesvolle Berenjacht tijdens de lock-down van de scholen eerder dit jaar,

trokken de kinderen in de Sinterklaastijd opnieuw langs de huizen om een ander

figuurtje achter de ramen te ontdekken: het Gluurpietje.

dat zij hulptroepen uit andere stadswijken

inriep om aan de vraag te kunnen voldoen.

Was de Berenjacht een leuke actie om de ‘opgehokte’

kinderen in coronatijd af te leiden en

buiten gezond te laten ontspannen, de Gluurpietenspeurtocht

diende daarnaast nog een doel.

Van de kostprijs van de raamsticker was één

euro voor de stichting ‘Kind in Beeld’ die er voor

zorgde dat arme gezinnen in Zwolle toch een

Sinterklaasfeest kregen.

Gluurpietenspeurtocht

Het uit een ander deel van Nederland

overgewaaide initiatief van een zoektocht voor

de kinderen naar Gluurpietjes, werd opgepakt

door onze wijkbewoonster Danien Van der

Sligte. Haar productie van de Gluurpiet- raamsticker

in diverse kleuren werd al snel zo groot,

Wanneer de wijkbewoners van Aa-landen deze

Aakwaa lezen zijn Sinterklaas en zijn Gluurmaatje

inmiddels naar het zuiden afgereisd en is de

Kerstman uit het hoge noorden in aantocht. Het

beschrijven van alle opdrachtjes die de kinderen

moesten uitvoeren bij het ontdekken van weer

een Gluurpietje heeft weinig zin. Wel dat de

actie in Zwolle een succes was met een mooie

opbrengst van maar liefst 800 euro voor het

goede doel.

Tekst: Martin Bos, foto: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Sinterklaas als filmster

Ondanks het feit dat de Sinterklaasintocht

en het feest in De Bolder

helaas niet door konden gaan,

presenteerde de Goedheiligman zich

toch aan de kinderen in de wijk. Zij

konden via een filmpje op de website

van de wijkvereniging genieten van

het bezoek van Sint en Pieten aan een

aantal kenmerkende plekken in de wijk.

Naast dit filmpje heeft Sinterklaas in de

eerste week van december een traktatie

voor de kinderen bij basisscholen in

Aa-landen afgeleverd.

15


Wisseling wijkagenten Filippine – Aa-landen

Wijkagent Henri van de Hoeve zwaait af

Speciaal voor dit kerstnummer maakte Martin Bos een Filippine. Een leuke

tijdsbesteding om tijdens de kerstperiode even te ontspannen en de zinnen

te verzetten, onder het motto: ‘Ken je wijk’.

Bij het oplossen van deze Aa-landen-Filippine ontstaat er in de rode kolom een tekst.

Stuur uw oplossing vóór 22 januari 2021 per e-mail naar: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

onder vermelding van: Oplossing Filippine.

Of lever het vóór 22 januari 2021 schriftelijk in bij de Infobalie van de S.W.A. in MFC De Bolder.

Vergeet niet duidelijk uw naam en adres te vermelden.

Uit de goede inzendingen trekken wij drie winnaars die een waardebon van E25,- ontvangen

16


1. Basisschool De Aquarel is een fusie van

De Spreng en De?

2. De Waallaan gaat na het brugje over de

Westerveldse Aa over in de?

3. Hoe heet de vroegere Bibliotheek nu?

4. Welke straat steek je over van het

winkelcentrum naar de Rivierenhof?

5. Wat is de naam van het beeld bij de

entree van Aa-landen?

6. Na de fusie tussen De Schaapskooi en

De Delta heet de school nu?

7. Wat is de naam van de school voor

speciaal onderwijs?

8. Welke leeftijd bereikte de wijkvereniging

S.W.A. in februari jl.?

9. Op het grondgebied van welke opgeheven

gemeente werd een groot deel van

Aa-landen gebouwd?

10. Welke sport werd er jaren geleden veel

op de Wijde Aa beoefend?

11. Welke windrichting heeft het oudste deel

van de wijk Aa-landen?

12. Naar welke prinses was het inmiddels

verdwenen schippersinternaat genoemd?

13. Waar vind je het’ Zwany plein’ en het

‘Tineke-wegje’? Bij de…..

14. Wat stond er vroeger op de plek van

de huidige Knarrenhof?

15. Welk gebouw brandde in 2004 grotendeels

uit en is weer opgebouwd?

Advertentie Puzzelzoektocht

Het oplossen van deze door Ank Pot gemaakte Advertentie Puzzelzoeker vergt enig

bladerwerk in deze decembereditie van de Aakwaa. Ziet u het kleine detail in de advertentie?

De kleine weergegeven details kunt u terugvinden in de advertenties in deze Aakwaa. Noteer het

nummer van het detail en de naam van de bijbehorende advertentie. Stuur uw oplossing vóór

22 januari 2021 per e-mail naar: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl onder vermelding van:

Oplossing Advertentiepuzzel. Of lever het vóór 22 januari 2021 schriftelijk in bij de Infobalie van

de S.W.A. in MFC De Bolder.

Vergeet niet duidelijk uw naam en adres te vermelden.

Uit de goede inzendingen trekken wij drie winnaars die een waardebon van E25,- ontvangen.

17


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

18


Wij helpen verder bij

schulden, werk zoeken en

meedoen in Zwolle

Sharon (23)

ZET JE OOK

IN VOOR

NIEUWE

NEDERLANDERS

IN ZWOLLE!

ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

"Als maatje bouw je echt

een vertrouwensband

op met de gezinnen.

En tegelijkertijd help

je ze de Nederlandse

cultuur te Ontdekken."

Wil jij net als Sharon nieuwe Nederlanders helpen in Zwolle?

Neem contact met ons op! Ga naar voorelkaarzwolle.nl/aakwaa

19


20


Repair Café Aa-landen: time out

Tijdelijk geen Repair Café, maar wel onze rubriek over het gebruik van een bepaald

apparaat, het onderhoud ervan, en dergelijke. Goede tips om eens bij stil te staan.

Het onderwerp van deze maand is: Kerstverlichting:

Alle Nederlanders bij elkaar hebben 175.000 kilometer aan kerstverlichting in huis. Hiermee hebben

we gezamenlijk een kerstsnoer waarmee we viermaal rond de aarde kunnen. De gemiddelde lengte

per huishouden is daarmee 27,68 meter! Uit een onderzoek van Wecycle blijkt dat de helft daarvan

wordt weggegooid. Dat is 87.000 kilometer!

Kerstverlichting tweede leven

Voordat je de verlichting weg doet, is het altijd goed om te kijken of deze echt niet te repareren is.

Dit gaat bij de ‘oudere’ snoeren vaak gemakkelijker dan bij de nieuwere versies. Bij de oudere

versies is het probleem vaak op te lossen door de fitting te vervangen of een nieuw lampje erin

te zetten. Deze zijn vaak los te koop.

Ben je in het bezit van de bekende groene snoeren, gooi dan de kapotte nooit weg en gebruik

deze als donorsnoer voor de andere. De moderne ledverlichting is nauwelijks meer te repareren

omdat het probleem meestal de trafo is die vast zit gesoldeerd aan het snoer. Als wel een lampje

stuk is kan deze er tussenuit worden gehaald waarna de draadjes weer aan elkaar kunnen worden

gemaakt. Omdat de andere lampjes dan iets te veel stroom krijgen kan de levensduur van de

verlichting minder worden. Bij te veel kapotte lampjes werkt dit dus niet. Let ook op dat je bij

buitenverlichting de verbinding goed isoleert, bij voorkeur met een krimpkousje.

Recyclen kerstverlichting

Is de kerstverlichting niet meer te repareren lever deze dan in bij een inzamelpunt.

Maar liefst 80% kan worden gerecycled.

Nieuwe kerstverlichting

En als je toch nieuwe kerstverlichting gaat kopen, kijk dan eens bij de kringloopwinkel. In de

gewone winkel zijn LED-lampjes de beste keus. Deze gebruiken minder stroom en dat is ook

goed voor het milieu. Bovendien gaan ze langer mee.

Tips voor een duurzaam verlichte Kerst

Vergeet de lampjes niet uit te zetten als er niemand

thuis is. Dat scheelt veel elektriciteit. Om het jezelf

makkelijker te maken, kan je een timer gebruiken.

Check of er een transformator zit bij de verlichting.

En wees slim en trek de stekker uit het stopcontact

als je de lichtjes niet aan hebt staan. Zo voorkom je

slaapverbruik.

En als je niet zoveel lampjes wilt is verlichting op

(oplaadbare) batterijen ook een optie.

Heeft u vragen over een haperende stofzuiger of een

ander apparaat? Mail ons en misschien kunnen we

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

Namens Repair Café Aa-landen: Co van Welbergen

21


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

22


Het Zwolse Balletjeshuis

en de stadsgidsen

De eerste alarmerende berichten van de dreigende sluiting van het Zwolse Balletjeshuis,

het oudste winkeltje in het centrum van onze Hanzestad en vertrekpunt van de stadsgidsen

voor hun toeristische rondleidingen door het oude Zwolle binnen de grachten,

deed de Zwollenaren opschrikken. Voor Aakwaa een reden om ons oor te luisteren te

leggen bij twee stadsgidsen, beiden wijkbewoners van Aa-landen.

Het Zwolse Balletjeshuis

meer dan snoepwinkel

Eigenaresse Wies Dull luidde de noodklok

voor het voortbestaan van Het Zwolse

Balletjeshuis aan het Grote Kerkplein 13.

In dit oudste winkeltje in het centrum van

Zwolle, waar al in 1688 een kruidenierszaak

was gevestigd en sinds 1845 in

de kelder de productie plaatsvindt van

oorspronkelijk de zwarte ‘steken’, na de

komst van de suikerbieten (kristalsuiker)

het Zwolse Balletje (snoepje). Nog steeds

volgens het originele, geheime recept en

uniek in de wereld.

Sinds zeven jaar is, door het verdwijnen

van het VVV-kantoor, het winkeltje niet

alleen het verkooppunt van de Zwolse

Balletjes en ander snoepgoed, maar ook

van souvenirs, cadeauartikelen en niet in

de laatste plaats Toeristisch Informatie

Punt, waar vandaan alle rondleidingen

met stadsgids door het oude Zwolle

starten.

Zwolse Balletjeshuis

Door het, vanwege coronaregels, nagenoeg

volledig wegvallen van toeristenbezoek

en stadsrondleidingen, kwam

de bodem van de kassa snel in zicht

en luidde Wies de alarmbel. Dat werd

duidelijk in Zwolle gehoord en de vele

steunbetuigingen werden vergezeld van

klantenbezoek dat, naast de opbrengst

van de verkoop van overtollig winkelmateriaal

via een digitale veiling, weer

wat financiële lucht gaf. Wies kon melden

dat zij beslist doorgaat en haar winkel

onder normale omstandigheden, wanneer

de toeristen weer terugkeren naar Zwolle

en rondgeleid mogen worden door de

stadsgidsen, zeker bestaansrecht heeft.

23


Zwolse Stadsgidsen

Het volledig wegvallen van toeristisch bezoek en het vanaf

het losbreken van het coronavirus nog mogen rondleiden

van steeds minder tot helemaal geen bezoekers, heeft

een geweldig gat geslagen in de hobbyactiviteiten van de

stadsgidsen. In het legertje van zo’n 30 gidsen zijn vier

wijkbewoners uit Aa-landen actief. Van deze Aa-landers

Anton Kuiper, Fridtjof Meerlo, Albert Veld en Wim Rolwes

spreekt Aakwaa met Albert en Wim over hun leven als

Zwolse stadsgids in normale- en in coronatijden.

Stadsgids Albert Veld

Albert Veld

Albert Veld werd door leerkrachten op de lagere school in

Wapserveen en daarna op de UTS in Zwolle enthousiast

gemaakt voor geschiedenis. Vooral de verhalen achter

de jaartallen en gebeurtenissen interesseerden hem.

Albert: “ Die nieuwsgierigheid en interesse kon ik na

mijn pensionering bij IJC (Electricteitsmij. IJsselcentralered.)

in 2008 mooi voortzetten als stadsgids. Als proef

deed ik op Monumentendag 2007 al een rondleiding van

een uur. Na mijn aanmelding op een oproep in de Zwolse

Courant , een sollicitatiegesprek en een opleiding door

Harry Vrielink, startte ik met het rondleiden van toeristen

in het Zwolle, voornamelijk binnen de grachten.

In de loop der jaren werd het programma met rondleidingen

aangepast en aangevuld. Zo zijn de wandeltochten

thematisch ingedeeld met keuzes uit een wandeling met

als thema: Kunst, Natuur, Vesting en Bolwerken, Literatuur,

WO II – wandeling Joods Zwolle en Moderne Devotie.

Ook Fietsen en Varen met gids. Voor de Duitse toeristen

die met bussen worden aangevoerd is er een speciale

‘Stadtführung Tour de Hanse’.

Albert: “De thema-indeling levert een verschil aan belangstelling

per gezelschap op. Voor schoolkinderen houd ik

natuurlijk een heel ander verhaal dan voor volwassenen.

Kinderen tonen een grote interesse voor het verhaal dat je

vertelt, minder in wanneer het plaatsvond. Vrouwen zie je

veel bij het Literaire thema; ze zijn dan m.n. geïnteresseerd

in het leven en wonen van de Zwolse auteurs die

zij gelezen hebben. En de Duitse bezoekers hebben veel

aandacht voor het Zwolle in de tijd van het Hanzeverbond

met o.a. hun Hanzesteden Lübeck, Bremen en Hamburg.

Soms stap ik met een groep op de fiets en rijd dan de zgn.

Weteringroute. Wij fietsen zo’n 20 kilometer in het Zwolse

buitengebied langs de weteringen (gegraven watergangen

-red.) die uiteindelijk gezamenlijk bij het Rode Torenplein

uitmonden.”

Wat doe je nu in coronatijd het toerisme is

weggevallen en je (nagenoeg) ‘werkeloos’ thuiszit?

Albert: “Gelukkig heb ik nog andere hobby’s, maar waar

ik nu mee bezig ben, heeft toch weer te maken met mijn

liefde voor de historie van de stad Zwolle. Momenteel is

de tweede restauratieronde in de Grote Kerk aan de gang.

Eén van de restauratie-items is het ophogen van

de verzakte vloer in de zuidhal. De grafzerken worden

opgetild en in een ander deel van de kerk neergelegd.

Onder leiding van de stadsarcheoloog Klomp wordt de

grond nu zo’n halve meter afgegraven en op een speciale

manier gezeefd. Op zoek naar (piep)kleine dingen die ooit

mee begraven zijn en ons kunnen informeren over het

leven en wonen in Zwolle in vervlogen tijden. Mogelijk dat

dan de stadsgidsen dat weer spoedig kunnen meenemen

in hun verhalen over de stad.”

Zie voor informatie: www.stadswandelingzwolle.nl

Stadsgids Wim Rolwes

Een stadsgids met blauwere vingers dan die van Wim

Rolwes zul je niet snel vinden. Zeventig jaar geleden op de

Vlasakkers geboren, de lagere school op de Turfmarkt en

de ‘oude’ HBS aan de Bagijnesingel doorlopen. Daarnaast

voetballer van de oude volksclub Zwolse Boys op weg

naar de hoofdklasse van de zondagamateurs. En vandaag

de dag als ‘Diepenbuurter’ met andere Aa-landers een

balletje slaan op de banen van tennisclub TVZ aan de

Peterskampweg. Aan het woord één van de nieuwste

loten aan de stadsgidsenstam.

24


Wim Rolwes

Wim: “Geschiedenis heeft mij altijd geïnteresseerd en

als Zwollenaar vooral die van mijn geboortestad. Via

mijn vrouw kwam ik in contact met Corry Gillissen, de

coördinator van de Zwolse stadsrondleidingen en ik heb

mij aangemeld. Ik heb veel literatuur doorgenomen over

Zwolle dat werd aangereikt door de opleiding voor stadsgids

en na het afleggen van een examen ben ik sinds het

voorjaar 2019 officieel stadsgids.”

Alle rondleidingen of die met een bepaald thema?

Wim: “In de periode voor corona heb ik de algemene

rondleidingen (high lights) gedaan. Erg leuk om te doen,

omdat ikzelf nu ook met een heel ander gevoel door de

stad loop. Je leert de geschiedenis van de stad veel beter

kennen dan daarvoor. Vooral de 15e eeuw is voor Zwolle

erg belangrijk geweest, waaruit nog aardig wat cultureel

erfgoed bewaard is gebleven, naast de geschiedenis die

daarover te vertellen is, ondanks de sloop die er door het

stadsbestuur in de loop der tijden helaas heeft plaatsgevonden.

Hoe kom jij deze coronatijd door?

Wim: “In de wereld van corona heb ik dit jaar geen

rondleidingen gedaan. Wel heb ik veel kunnen lezen en de

Vestingroute voorbereid en een mogelijke Vaarroute door

de Zwolse binnenstad verkend. Volgend seizoen hoop ik

weer volop te gaan rondleiden. Naast het plezier dat ik er

aan beleef om bezoekers deelgenoot te maken van mijn

kennis over Zwolle, de periodieke, gezellige samenkomsten

met de andere stadsgidsen, train ik mijn geheugen

en blijf ik door beweging ook gezond. Ik hoop het nog een

hele tijd te mogen doen.”

Tot slot een kleine Aakwaa-tip

Misschien een idee om naast de standaard ballen ook

Zwolse Balletjes in de kerstboom te hangen, of ze er

onder te leggen. Dit alles om dit unieke snoepgoed en

het winkeltje, Toeristisch Informatie Punt en vertrekpunt

van de stadsgidsen niet te laten verdwijnen en dit Zwolse

monumentje, Het Zwolse Balletjeshuis, nog jaren in onze

stad te kunnen bezoeken.

Interviews en tekst: Martin Bos, redactie Aakwaa

Wies Dull omringd door de stadsgidsen

25


ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

d r u k k e r i j

26

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

TOYOTA YARIS Private Lease

Achteruitrijcamera

Multimediasysteem 7 inch scherm

met Apple Carplay en Android Auto

Airconditioning

VOOR €286,- p/mnd*

Autobedrijf

Bert Wieten


Speciaal voor deze Aakwaa gemaakt en gratis ter beschikking gesteld door Jaap Voges

27


28


Compliment aan de Aa-landers

Het winkelcentrum AA-landen is een centrale plek en het kloppend hart in onze wijk.

Reden om een gesprek te hebben met Henk Westenberg, voorzitter van de winkeliersvereniging.

In het gesprek kijken we terug op de afgelopen bewogen periode waarin

de winkeliers met corona te maken kregen.

Toen in maart dit jaar het coronavirus

uitbrak, veranderde er het een

en ander, zowel voor de winkeliers

als hun klanten. De anderhalve

meter maatschappij moest worden

ingericht. De winkeliers mochten

naargelang de winkeloppervlakte

een beperkt aantal klanten toelaten.

Daarom werd mensen verzocht om

alleen te komen winkelen, niet met

het hele gezin. Desinfectiemateriaal

werd bij de winkelingangen

neergezet. Aan de hand van de

winkelkarren- en mandjes werd het

aantal bezoekers nauwkeurig gecontroleerd

De winkeliers konden een

fikse boete (4.000 euro) verwachten

als de Boa’s constateerden dat men

zich niet aan de regels hield.

De winkeliers hebben tijdens de

eerste golf geprobeerd mensen in de

– toen nog coronavrije - Rivierenhof

een hart onder de riem te steken

door ze met Koningsdag tompouces

te brengen. Met Bevrijdingsdag

werden er bloemen uitgedeeld.

Helaas is er nu (12 november -red.)

wel een uitbraak, dus is er extra

voorzichtigheid geboden.

Zag Henk verschil tussen het

gedrag van klanten tussen de

1ste en 2e golf?

Henk: Bij de eerste golf waren

mensen banger. Men zag de beelden

van de ziekenhuizen. De vele

opnames op de IC’s. Medewerkers

in de winkels kregen nare opmerkingen

naar hun hoofd geslingerd,

werden soms ten onrechte uitgescholden.

Bijvoorbeeld als de klant

niet de hoeveelheid van een gewenst

artikel kon krijgen. . Later zijn er

steeds meer regels bijgekomen.

Beschermingsattributen moesten

worden aangeschaft, er kwamen

spatschermen voor de kassa’s, op

winkelvloeren moest de anderhalve

meter afstand aangegeven worden.

Bij in- en uitgangen kwamen borden

te staan. Toen kwam in de zomer de

versoepeling en mocht er weer meer.

Tijdens de tweede golf werden de

regels weer strenger. Mensen worden

zich nu toch wel steeds meer bewust

van het feit dat men zich aan de

regels moet houden, valt Henk op.

Als ik het gedrag van mensen in

andere winkelcentra vergelijk met

hoe de Aa-landers zich gedragen,

geef ik ze een groot compliment.

Ze houden zich meer aan de regels

en dragen meer mondkapjes.

Als ik zie hoe weinig mondkapjes

in het centrum van de stad worden

gedragen of dat ze steeds afgedaan

worden, dan is dat in Aa-landen veel

beter. Het valt me op dat men zich

hier in Aa-landen beter aan de regels

houdt. Ja, zegt Henk, die maatregelen

zijn er niet voor niks. Ze zijn er om

jong en oud te beschermen.

Gedwongen impopulair

Henk: Helaas hebben wij ook impopulaire

maatregelen moeten nemen.

Als leerlingen van het Meander

College massaal de winkels binnenstromen

wordt het veel te druk, dat

mag niet. In het begin mochten de

leerlingen tijdens de schooluren niet

in het winkelcentrum komen. Op dit

moment is met Albert Heijn en Jumbo

afgesproken dat alleen vijf leerlingen

met een karretje naar binnen mogen.

Henk spreekt uit dat hij begrijpt

dat het heel vervelend is voor de

jongeren. Sommige ouders spreken

van discriminatie. Maar dat is het

niet, volgens Henk. Het is puur voor

de gezondheid van iedereen. Jong

en oud moeten rekening met elkaar

houden. Het is niet anders.

Licht en hoop

Henk: Gelukkig is er weinig leegstand

in het winkelcentrum. Dat komt

doordat de Aa-landers hun winkels

heel trouw blijven bezoeken. Als er

een winkelier weggaat dan wordt het

lege pand gauw weer opgevuld.

Het is jammer dat we dit jaar geen

kerstmarkt kunnen houden, vindt

Henk. Daarom hebben wij de kerstversiering

al eerder opgehangen dan

vorige jaren om deze treurige tijd iets

lichter te maken. (foto voorpagina

red.)

Laten we daar dan maar van

genieten.

Interview en tekst Renate Verheule,

foto Ank Pot, redactie Aakwaa

29


Geothermie (deel 2)

Wat is het tijdpad van een Warmtetransitie?

De warmtetransitie verloopt in stappen en begint met isoleren De drie stappen

van de warmtetransitie zijn:

1. Maatregelen in de woning of het gebouw: isoleren, ventileren en elektrisch koken Wat je niet gebruikt,

hoef je ook niet op te wekken. Bovendien is isoleren vaak nodig om een woning of gebouw comfortabel

zonder aardgas te kunnen verwarmen. Bij isoleren is ook goede ventilatie belangrijk. Elektrisch koken is

ook een maatregel om de woning of het gebouw voor te bereiden op de overstap naar aardgasvrij.

2. Alternatieve warmteoplossing Er zijn verschillende aardgasvrije warmteoplossingen mogelijk. In Zwolle hebben

we een mix aan oplossingen nodig. We beginnen met warmtenetten ( Geothermie) in wijken, zoals Aa-landen,

waar dit haalbaar en betaalbaar is. Op termijn wordt een aantal nieuwere wijken in Zwolle met alleen elektriciteit

verwarmd, dit heet all-electric. Duurzaam gas is alleen een optie in wijken waar geen andere oplossing mogelijk

is, zoals het historische centrum.

3. Inzet op duurzame bronnen De verduurzaming van energiebronnen zorgt ervoor dat er geen aardgas of andere

fossiele energie meer nodig is om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Dat betekent dat de elektriciteit

wordt opgewekt met zon en wind, dat we meer duurzame warmte uit de aardbodem of uit water gaan gebruiken

en dat al het gas dat we in 2050 nog gebruiken duurzaam gas moet zijn.

Wat kunt u nu al doen?

Verminder uw gasverbruik! Op aardgas besparen door uw woning te isoleren. Isoleren is altijd een goede eerste stap om

het energieverbruik omlaag te brengen. U kunt ook kiezen voor inductie koken op het moment dat u uw keuken

gaat vervangen of ga voor HR++ glas bij onderhoud of vervanging van uw kozijnen.

Laat u informeren en inspireren door het energieloket van de gemeente Zwolle via www.zwolle.nl/energieloket. Op deze

site vindt u meer informatie over energiemaatregelen aan uw woning, praktische tips, collectieve acties en informatie

over subsidies en leningen. Twijfelt u bijvoorbeeld over vervanging van uw cv ketel? Het energieloket kan u adviseren.

30


Wilt u zelf een initiatief starten? Dat kan natuurlijk ook. Heeft u een concreet plan waarmee u met (een deel van) uw wijk

energie kunt besparen? Neemt ook dan contact op met het energieloket.

Wat wordt er nog gedaan in 2020?

De gemeente werkt de organisatie van de warmteketen plannen verder uit door:

1. Het voorbereiden van de keuze tussen twee regievarianten en de gewenste samenwerkingsvorm daarbij:

a. De gemeente neemt zelf deel in het warmtebedrijf;

b. De gemeente geeft concessies of opdrachten uit voor delen van de Zwolse warmteketen.

2. Het voorbereiden van afspraken tussen de gemeente Zwolle en het samenwerkingsverband voor het

onderzoeksproject RESULT voor het uitvoeren van dit onderzoeksproject in Zwolle.

3. Het nader invullen van het organisatiemodel voor de eerste fase van de warmteketen in Holtenbroek

en Aa-landen.

Tekst: Gerrit Veenstra, redactie Aakwaa

U in actie voor Stichting Afrika

en zij voor u!

Het is een lastig jaar voor Stichting Afrika. Reizen wordt afgeraden en veel

acties gaan niet door omdat er dan teveel mensen bij elkaar zullen zijn.

Dus ook geen stamppottenbuffet aan het einde van het jaar in De Bolder.

Met De Bolder hebben we een manier bedacht om toch iets van dat stamppot gebeuren in

ere te houden en zo mensen in Malawi te helpen. U kunt bij ons die stamppotten bestellen.

Deze worden thuis bezorgd door de vrijwilligers van de Afrikagroep. Bij u thuis of op een

adres waar u iemand wil verrassen.

Bestel voor woensdag 16 december en op vrijdag 18 december bezorgen wij voor 8 euro per portie een heerlijke

stamppot maaltijd met een toetje op het gewenste adres in en rondom Zwolle. De keuze is Boerenkool of Hutspot.

Geef a.u.b ook aan of u vegetarisch wilt eten.

We bezorgen ook weer oliebollen. Bestellen voor 1e Kerstdag en dan bezorgen we op Oudejaarsdag de oliebollen

in zakken van 10 stuks voor e7,50 en appelflappen in zakken van 10 stuks voor e10,00. Zakken van 5 stuks

appelflappen kan ook.

Wij zijn veranderd van oliebollenbakker. Ze worden in de buurt gebakken, door een ambachtelijke bakker.

Uiteindelijk willen we 2.000 euro ophalen met die actie, dus dat zijn héééél veel maaltijden en véééél zakken oliebollen!

Maak jezelf en anderen blij en bestel snel bij Stichting Afrika 2007 Zwolle.

Telefonisch (038) 453 49 42 of per mail: afrika2007zwolle@hotmail.com

Greet Kloosterman

31


32


Aakwaa redactie kijkt terug en vooruit

Met het bezorgen van de speciale editie van het wijkblad, de Jubileum Aakwaa, werd in de

eerste maand van dit jaar het 50-jarig bestaan van de S.W.A. feestelijk ingeluid. Met het plan

om door het jaar heen de wijkbewoners van Aa-landen, naast het wijknieuws en de traditionele

activiteiten van de wijkvereniging, te informeren over alle zaken rond dit 50-jarig jubileumfeestjaar.

Totdat het coronavirus de wereld in zijn wurgende greep nam en alles anders werd.

Aakwaa in coronatijd

Door de opgelegde en te volgen coronamaatregelen werd

de redactie van de Aakwaa genoodzaakt om de koers

te wijzigen met betrekking tot de uitgave en inhoud

van het wijkblad.

Veel door de wijkvereniging, scholen, buurtclubs,

sportverenigingen, etc. geplande en nog te

organiseren activiteiten werden gewijzigd of veelal

helemaal geschrapt. Dat betekende geen vooraankondigingen

of artikelen over Voorjaars- en Kerst-

CreatriefBeurs, Open Dag, Huttendorp, Sinterklaas

en de 50-jaar jubileumfeestelijkheden. Het programmaboekje

van de S.W.A. werd een normale Aakwaa.

In de maanden maart en april werd de Aakwaa alleen

digitaal op de website van de wijkgemeenschap

aangeboden. Weinig wijkbewoners wisten deze

digitale leesweg te vinden, of blijken de voorkeur te

geven aan een papieren Aakwaa door de brievenbus.

De redactie was dan ook verheugd om vanaf mei de

Aakwaa weer in de gebruikelijk vorm te kunnen

samenstellen, laten drukken en in Aa-landen

huis-aan-huis te bezorgen.

Aakwaa abnormaal normaal

Het wegvallen van veel standaardberichten maakte niet

alleen de redactie creatief, maar zeker ook de wijkbewoners.

Naast artikelen van de redactie over - aan corona gerelateerde

- gebeurtenissen die nog wel binnen de regels

georganiseerd konden worden, klommen de wijkbewoners

ook zelf in de pen, achter de laptop of computer,

of namen contact met ons op om te berichten over (buurt)

activiteiten die zij gingen organiseren of al hadden

georganiseerd. Met hun door ons dankbaar aanvaarde

feedback en aangeleverde kopij, beantwoordde de inhoud

van de Aakwaa daardoor hoe langer hoe maar aan ons

credo: ‘Een wijkblad voor de buurt, door de buurt!’

Aakwaa trouw

De adverteerders lieten de Aakwaa niet in de steek in voor

sommigen van hen toch moeilijke tijden. Trouw bleven ook

de dames en heren van de ‘bundelgroep’ die conform de

regels op 1,5 meter van elkaar, gesplitst in twee groepjes

over twee ruimtes in De Bolder verdeeld, er voor zorgden

dat de hoofdbezorgers de pakketten en dozen Aakwaa’s

bij de 80 wijkbezorgers konden afleveren. Dat er werkelijk

niet één van die vrijwilligers heeft afgezegd, daar mag

best voor geapplaudisseerd worden!

Kerst en Nieuwjaar

In deze tijd die anders is dan andere jaren, wensen

wij u een op verantwoorde en veilige wijze te vieren

goede Kerstdagen en Jaarwisseling toe en hopen wij

iedereen het komende jaar in goede gezondheid met

mooie Aakwaa’s te kunnen bedienen en elkaar weer

te ontmoeten.

V.l.n.r.: Gerrit, Ank, Martin en Renate, redactie Aakwaa

33


34


Opruimen particuliere speeltoestellen

op gemeentegrond

Heeft u nog een speeltoestel

in de openbare ruimte staan?

Particuliere speeltoestellen zoals een speelhuisje of

glijbaan mogen niet meer na 1 november op gemeentegrond

staan. Iedereen die het speeltoestel op 1 november nog niet

heeft afgebroken, opgeruimd of op uw eigen terrein heeft gezet,

wordt gevraagd dit alsnog te doen. Mocht dat niet lukken dan

kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder. Vaak worden

deze toestellen in de herfst- en winterperiode weinig gebruikt.

Door de weersomstandigheden zijn ze nu ook minder veilig.

Door ze op te ruimen zijn ze geen belemmeringen meer voor

de medewerkers die de openbare ruimte onderhouden.

Spelregels

Vanaf 1 maart mogen speeltoestellen weer in de openbare ruimte geplaatst worden zoals op een grasveldje voor

het huis. Er zijn wel spelregels. Die vindt u op www.zwolle.nl/speeltoestellen

Contact

De contactgegevens van de wijkbeheerders zijn te vinden op www.zwolle.nl/wijken

MijnWijk voor jouw idee

Is er een plek in de buurt die je anders zou willen inrichten? Bewoners van

Fluessen, Vordensebeek, Krammer, Lovinkbeek, Punterdiep en nog veel meer

straten in Aa-landen vonden van wel. Zij zijn een buurtinitiatief begonnen.

Hun straat is niet alleen groener, veiliger en kindvriendelijker geworden,

maar ook een stuk gezelliger.

Bewoners die een goed idee voor hun buurt hebben en daarvoor ook de handen uit de mouwen willen steken,

plaatsen dat op MijnWijk, het digitale platform bewonersinitiatieven.

www.zwolle.nl/mijnwijk

Regels en tips cabidschieten*

Dit jaar mag er geen vuurwerk afgestoken worden. Overtreders van het verbod

riskeren een boete en een aantekening op hun strafblad. Carbidschieten mag

wel. Er zijn wel regels en veiligheidstips. En er gelden ook coronamaatregelen

zoals 1,5 meter afstand houden.

• Bereid je goed voor.

• Kijk op www.zwolle.nl/jaarwisseling op welke tijden en locaties je mag carbid schieten

• Je mag alleen schieten met een bal als projectiel en de melkbus mag niet groter zijn

dan 40 liter.

• Bescherm jezelf. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

• Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.

• Zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.

• Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je aan

de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten.

• Zorg dat het publiek op veilige afstand is.

• Zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat

je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan. https://wieisdebock.nl/

*De informatie over carbidschieten kan bij het verschijnen van dit wijkblad veranderd zijn door nieuwe

coronamaatregelen. Kijk voor de actuele informatie op www.vrijsselland.nl/coronavirus

35


Berkum en Zwolle-Noord

Aakwaa December2020 SionskerkZwolle.indd 1 14-11-2020 23:29:16

36


Sterrenjacht

Een ster verwijst naar de geboorte van Jezus.

Doe jij mee met onze sterrenjacht? Het gaat als volgt:

Zoek in de wijk 20 sterren die voor de ramen hangen, schrijf op welk adres je ziet en lever

je lijst in op: donderdag 24 december bij de knabbelwagen op het plein bij de

Sionskerk (Glanerbeek) tussen 15:00 en 16:30 uur

Als je een lijst inlevert, krijg je een pannenkoek, chocomel en een klein cadeautje.

37


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Van de voorzitter

De komende tijd verschijnen er nog al wat beleidstukken en plannen die

betrekking hebben op de woon- en leefomgeving. Waarschijnlijk heeft u

wel iets vernomen van de ontwerp-Omgevingsvisie, die ter inzage heeft

gelegen. De voorgenomen maximale bouwhoogte en de groeiambitie van

Zwolle hebben nogal wat stof voor discussie opgeleverd. De voornemens

in de ontwerp-Omgevingsvisie hebben ook gevolgen voor onze wijk.

In de Aa-landen zullen we vooral wat merken van de bouwplannen langs de ruit o.a. de Zwartewaterallee.

Ook de toename van het verkeer op deze ruit heeft consequenties voor de Aa-landen. Bij dergelijke voornemens

en plannen nemen we als bestuur van de SWA geen standpunt in, maar we willen wel dat onze wijkbewoners

goed geïnformeerd worden en in de gelegenheid worden gesteld hun mening hierover te geven. Wij zijn van

mening dat dat bij de ontwerp-Omgevingsvisie onvoldoende is gebeurd en hebben dat middels een brief ook

aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad laten weten. We hebben ook gepleit

voor het weer instellen van het vroegere wijkplatform, wat een goede rol bij het informeren van onze

wijkbewoners vervulde. Ik wil u aanraden toekomstige ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

C O M P A S S I E V O L D I C H T E R B I J J E Z E L F

C O M P A S S I E V O L D I C H T E R B I J J E Z E L F

ANGST | DEPRESSIE | BURN-OUT

Praktijk gespecialiseerd in Mindfulness (groeps)training en

individuele therapie voor mensen met psychische klachten.

Rijnlaan 37 Zwolle (Aa-landen)

+31 6 127 721 04

info@psychologiepraktijkcloser.nl

Startdata nieuwe trainingen zijn vrijdag 8 en dinsdag 12 januari 2021

Voor meer informatie zie www.psychologiepraktijkcloser.nl

39


Kerstboom binnen,

dan ook een boom buiten

Verdien een gratis boom en vier kerst #INHETBOS!

boom kunt verdienen. Vanaf 16 december

delen we de bomen uit op verschillende

locaties. Wie weet heb je geluk en word je

uitgenodigd je boom op te halen tijdens een

speciale kerst drive inn. Als je op Facebook

Mooi Leven Overijssel volgt, krijg je als

eerste de nieuwe actie in je tijdlijn te zien.

Doen dus!

Heb je jouw kerstuitjes van dit jaar door Covid-19 helaas moeten

afzeggen? Geen zorgen! Des te meer reden om jouw huis én tuin

helemaal onder te dompelen in de kerstsfeer. En zet je een kerstboom

IN je huis, plant dit jaar dan ook eens een boom BUITEN! Nu is namelijk

hét seizoen om een boom te planten. Door aan één van de acties van

Iedereen een Boom mee te doen kun je je gratis boom verdienen.

Zo vier je dit jaar kerst #inhetbos!

Hoe werkt het?

Het is heel simpel: elke week introduceert Iedereen een Boom een

actie waaraan je kan deelnemen. Op www.iedereeneenboom.nl vind

je precies welke acties dit zijn en hoe je een voucher voor jouw gratis

Iedereen een Boom

Iedereen een Boom heeft een actieplan

opgesteld om de komende jaren 1.1 miljoen

extra bomen te kunnen planten. Voor elke

inwoner 1 boom. Want bomen maken onze

wereld mooier. Ze zijn het thuis voor vele

vogels, insecten en andere kleine dieren.

En bovendien zorgen ze voor schone lucht,

schaduw en droge(re) voeten na een flinke

regenbui. Helpen kan door zelf een boom

te planten en deze aan te melden op

www.iedereeneenboom.nl . Maar grond

beschikbaar stellen, een projectidee delen

of voor cofinanciering zorgen behoort ook

tot de mogelijkheden.

Iedereen een Boom is een initiatief van

provincie Overijssel. De provincie doet dit

niet alleen, maar in samenwerking met

Samen Werkt Beter, Bosgroepen NON en

OPG, het Nationale Bossenfonds, Groenfonds,

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,

Landschap Overijssel, Trees4All

en Probos.

40


41


Wijkblad Aakwaa uitgave december 2020 51 e jaargang, nummer 7

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Februari 10-02-2021 22-01-2021

Maart 10-03-2021 19-02-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


43


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

Medisch pedicure

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines