Installatie en Bouw BE 06 2020

lmediagroep

6

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 6 - 2020

november - december

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

UV-C, een doorbraak in de

strijd tegen corona?

‘Verbied geen technologieën,

maar voer een positief beleid’

Passieve brandbeveiliging:

uitdagingen voor de toekomst

INCLUSIEF HET VAKKATERN


U kunt op uw twee oren slapen met

onze geothermische warmtepomp.

Maar eerst even goed luisteren.

Ga naar www.ithodaalderop-wpu.be en ontdek alle voordelen

van onze vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn

vernieuwd design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos

en heeft hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen

die vandaag te verkrijgen zijn. Slaap nu gerust verder.


Uw elektrische wagen opladen?

Niets is eenvoudiger!

EVlink: een laadoplossing voor elektrische wagens

Residentiële laadoplossingen voor elektrische wagens op privé- of halfopenbare

parkeerplaatsen. De laadstations werden speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen

een dagelijks gebruik van meerdere uren in moeilijke omstandigheden.

www.se.com/be

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502

customer-service.be@schneider-electric.com - www. se.com/be/nl


SOME WIRES ARE ESSENTIAL

SOME ARE NOT

HET DAGELIJKSE GEBRUIK

Ervaar vrijheid met

een intercom van

Intratone

Maak direct een afspraak voor een

demonstratie bij u op locatie

www.intratone.be


UITGAVE

6

VOORWOORD

The future is renewable

Terwijl we ons met z’n allen naar het einde van een moeilijk 2020 slepen kijken we met hoop en vernieuwde dynamiek naar de toekomst. Het

vaccin tegen het coronavirus komt er met rasse schreden aan, en dus neemt de hoop op een terugkeer naar een min of meer normale gang

van zaken opnieuw toe.

Ook voor u, lezers met interesse in technieken, duurzaamheid en energie, worden het spannende tijden. Nu de wittebroodsweken van de

regering-De Croo achter de rug zijn dienen de eerste ambitieuze werven van de nieuwe regering zich aan. De veelbesproken kernuitstap is

daar één van. Ongeacht de voor-en nadelen van een kernuitstap in 2025 – de bouw van vier nieuwe gascentrales lokt de nodige kritiek uit, en

in een veelzeggend opiniestuk in De Tijd waarschuwde voormalig CREG-directeur Guido Camps ervoor dat de kostprijs van de sluiting van de

kerncentrales veel hoger zou liggen dan aanvankelijk voorzien – is het duidelijk dat ons energielandschap aan een grondige herziening toe is.

En dat schept kansen voor mensen uit het vak.

Zo stond de agenda van de meeste installatiebedrijven van zonnepanelen de afgelopen maanden overvol. De veranderende regelgeving op

1 januari – het principe van de terugdraaiende teller behoort vanaf dan definitief tot het verleden – heeft daar ongetwijfeld één en ander

mee te maken. Zonnepanelen worden steeds meer gemeengoed. En dat is geen overbodige luxe: een recente studie van EnergyVille toont aan

dat ongeveer 56 procent van de elektrische energie kan worden aangeleverd uit hernieuwbare bronnen. Naast onder meer investeringen in

offshorewindontwikkelingen hebben we daarvoor maar liefst 16 GW aan nieuwe zonnepanelen nodig, ofwel om en bij de 4,5 miljoen panelen

per jaar.

Ook de Vlaamse PV-premie vanaf volgend jaar, tot 1.500 euro, en de pijlsnelle evoluties inzake batterijtechnologie geven de sector een duwtje

in de rug. Bovendien zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om zonnestroom op overschot rechtstreeks te verkopen aan buren. Dat opent

perspectieven, zoals een gezamenlijke investering in een wijkbatterij waarop buurtbewoners hun overtollige productie kunnen stockeren.

Het wijst erop dat de technologie en de samenleving evolueren, anticiperen en bijleren: vorig jaar klonk het nog dat het einde van de

terugdraaiende teller een ramp voor de sector zou betekenen. Als deze beslissing echter een trigger kan zijn voor het versnelde uitrollen van

oplossingen die voordelig zijn voor de gebruiker, ziet het plaatje er plots heel anders uit. Om het met de woorden van Ian Malcolm uit Jurassic

Park te zeggen: “Life, uh, finds a way.”

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 8 • nummer 6 • 2020

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Filip Van der Elst, Kevin Moens,

Liesbeth Verhulst, Michel Charlier

8

BLADMANAGERS

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Elke Kina

Sandra Reijnders

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Slechte binnenlucht: de gevaren in de schijnwerper 8

De strijd tegen corona in werkomgevingen 11

Het flow-principe: tien jaar oud, nog altijd springlevend 14

De cruciale rol van ventilatie in een gezonde leeromgeving 16

Gloednieuwe vuilafscheider bewijst meteen zijn meerwaarde; Primeur in Nederland 19

Vervangen van een ondergrondse tank 20

De Pen: Alex Polfliet, Energieconsultant (Zero Emission Solutions) 22

UV-C LICHT

20 24

‘Enkele seconden blootstelling aan UV-C is voldoende om het coronavirus onschadelijk te maken’ 24

Bedrijf ontwikkelt luchtsterilisator 27

Nieuw innovatief systeem is deel van de oplossing tegen corona 28

UV-C: COVID-19 werpt een nieuw licht op de technologie 32

‘Dringend nood aan certificering en normering’; UV-C brengt mogelijkheden én gevaren met zich mee 34

Wordt UV-C de doorbraak in de strijd tegen corona? 36

Passieve brandbeveiliging: uitdagingen voor de toekomst 40

Brandcompartiment niet compleet zonder correct afgedichte doorvoeringen 42


INHOUD

40 54

49 66

68

Eerste injectie van groen gas in Waalse net 44

SANITAIR

Flexibele mogelijkheden voor een correcte afdichting in sanitaire omgevingen 48

Sanitair specialist investeert in 10.000 fotovoltaïsche panelen 51

Directe spoeling: de oplossing voor openbare toiletten 52

Perfecte handhygiëne 54

Nieuwe circulatiepomp voor sanitair water volgens ‘all-in concept’ 57

6

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 6 - 2020

november - december

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

UV-C, een doorbraak in de

strijd tegen corona?

‘Verbied geen technologieën,

maar voer een positief beleid’

Coverbeeld: Testo

Passieve brandbeveiliging:

uitdagingen voor de toekomst

‘De wereld van elektrische

mobiliteit is in volle bloei’

Tips om cv-installaties preventief te beschermen; De juiste waterkwaliteit is van cruciaal belang 62

Verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd met automatische lucht-en vuilafscheider 64

Legionellapreventie en COVID-19; Impact lockdown op sanitaire installaties 66

Voer een technologieneutraal beleid 68

Een omniumformule voor meetapparatuur: zekerheid en financieel voordeel voor de installateur 72

Hoe CO 2

-metingen aan belang winnen 74

ELEKTROTECH 77

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be

Installatiepartners 94


Slechte binnenlucht: de gevaren

in de schijnwerper

In ons land is al sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht in nieuwbouw en bij grondige renovatie. Toch blééf het grote belang ervan onderkend.

‘Af en toe het raam openzetten, dat is toch even goed?’ was nog altijd de algemene opinie. Maar nu keerde ineens het tij, door het pijnlijk

besef dat ‘hét virus’ zich in ongezuiverde binnenlucht sneller verspreidt en ongeremd zijn ding kan doen.

Tekst en beeld Itho Daalderop

Omdat we bestaande gebouwen alsmaar beter isoleren, verdwijnen stilaan

alle spleten en kieren waardoor de binnenlucht continu ververst werd. Het

effect van ramen wijd openzetten, is na 20 minuten al verdwenen. Het gevolg?

Binnenlucht is dikwijls 2 à 5, maar zelfs tot 10 keer meer vervuild dan

buiten lucht. Aangezien we gemiddeld 80% van onze tijd binnen doorbrengen,

heeft dit grote gevolgen voor onze gezondheid. Volgens het principe

‘voor komen is beter dan genezen’, is het belangrijk om schadelijke stoffen

gewoon te weren uit woningen en openbare, school- en bedrijfsgebouwen.

Verlucht als ventileren niet kan

Waar geen ventilatie is, is verluchten een must. ’s Morgens en ’s avonds

15 minuten de ramen wijd openzetten is de algemene richtlijn. Daarnaast

verlucht je best extra bij activiteiten waar vocht, fijnstof of andere gevaarlijke

stoffen bij vrijkomen: douchen, koken, poetsen, klussen … De angst dat verluchten

in de winter het energieverbruik voor verwarming de hoogte injaagt,

is ongegrond. Bij het luchten gaat vocht naar buiten, en drogere ruimtes

warmen sneller op. Het kan je dus zelfs net een lagere stookkost opleveren.

Een ventilatiesysteem met filters, een centrale regeling, CO 2

- en luchtvochtigheidssensoren

zorgt quasi volautomatisch voor een optimale binnenluchtkwaliteit.

Voorwaarde is wel dat het systeem goed geplaatst, geregeld en

onderhouden is. Om virussen sneller uit de lucht te halen, is ventileren én af

en toe kort verluchten een efficiënte combinatie.

Groen en technologie voor pure lucht

Al in 1989 bracht de NASA een lijst uit van 17 kamerplanten die effectief

de lucht zuiveren. De laatste tijd komt meer en meer onder de aandacht

dat groene planten bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Ze halen

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De gepatenteerde luchtzuiveraars van Itho Daalderop

doden 99% van de virussen, inclusief het coronavirus.

vocht, schimmelsporen, schadelijke stoffen en gassen zoals CO 2

uit de

lucht. Hun zuiverende werking is echter beperkt: je zou er honderden in

huis moeten halen om een ventilatiesysteem te evenaren. Een technologisch

snufje dat net als planten de lucht zuivert, maar dan veel sneller en

krachtiger, is de luchtzuiveraar.

Gewone luchtreinigers halen stof, fijnstof en pollen uit de lucht. Luchtzuiveraars

gaan nog een stap verder: ze halen nog kleinere schadelijke deeltjes uit

de lucht, zoals ultrafijnstof, schimmelsporen en bacteriën. De gepatenteerde

luchtzuiveraars van Itho Daalderop doden daarnaast ook 99% van de virussen,

waaronder het coronavirus. Dat doen ze door middel van ionisatie: het

elektrisch laden van deeltjes om ze onschadelijk te maken. Met een hoog

luchtstroomvolume zuiveren deze toestellen op één uur tijd een volledige

ruimte van 400 kubieke meter.

De PureBlue StandAlone zuivert in een mum van tijd alle lucht in een volledige

leefruimte, klaslokaal, wachtzaal of kleine handelsruimte zoals een

bakker, beenhouwer of apotheek. Je kan het toestel op de grond plaatsen of

op een staander, of het discreet ophangen aan de muur. De PureBlue Induct

‘Corona bracht het belang van

een gezonde binnenlucht op een

pijnlijke manier aan het licht’

integreer je in het balansventilatiesysteem of de luchtbehandelingskast, voor

luchtzuivering van een volledige woning of handelszaak. Voor ruimtes met

grotere volumes, zoals bioscopen, feestzalen en evenementenhallen, is er ook

een industriële uitvoering.

Gezonde ademruimte

Spijtig genoeg is de coronacrisis de aanleiding, maar binnenluchtkwaliteit

krijgt nu eindelijk de aandacht die ze verdient. Zo zijn er bijvoorbeeld, terecht,

richtlijnen op komst voor luchtzuivering in klaslokalen. In bestaande gebouwen

waar het niet meteen mogelijk is een ventilatiesysteem te plaatsen, is

een krachtige luchtzuiveraar de ultieme oplossing om een gezonde, virusvrije

binnenlucht te garanderen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Bespaar tot 50% op uw verlichtingsfactuur

dankzij ledverlichting.

Een eenvoudige ingreep voor uw bedrijf met

tal van voordelen.

U verbetert het comfort

en de veiligheid

van uw werkomgeving

U voldoet aan de

norm NBN EN 12464-1

U hebt snel rendement:

uw gemiddelde terugverdientijd

is 1 tot 4 jaar

U verkleint uw

ecologische voetafdruk

Benieuwd naar de voordelen voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact op: light@engie.com

engie.be/nl/business/relighting


De strijd tegen corona

in werkomgevingen

Het belang van goede ventilatie wordt ten tijden van de huidige pandemie belangrijker dan ooit. Maximale verluchting door ramen en

deuren te openen is, met de winter voor de deur, geen sinecure. De overdracht van COVID-19 vindt namelijk grotendeels plaats in binnenen

besloten omgevingen, waar we ongeveer 90% van onze tijd doorbrengen. Ventilatie met warmteterugwinning gestuurd door CO 2

-meting

is hierbij de oplossing.

Tekst en beeld Ventiline

Hoe kunnen we voor een gezonde binnenlucht zorgen zonder op ons comfort

in te boeten? Basisregels voor een goede luchtkwaliteit:

1. CO 2

-meting uitvoeren. CO 2

-meting is immers nog altijd de beste graadmeter

van de luchtvervuiling door mensen (en dus mogelijke aerosoldeeltjes

met COVID-19).

2. Verse buitenlucht toevoeren en vervuilde binnenlucht afvoeren.

3. 24 uur op 24 ventileren.

4. Correcte berekening van de debieten voor een voldoende ventilatie en

toch een beperkt warmteverlies.

Te hanteren debieten voor scholen en kantoren

Koolstofdioxide (CO 2

) wordt aanzien als een goede indicator van de luchtvervuiling

in een door mensen bezette ruimte. Hoge CO 2

-concentraties

(uitgedrukt in ppm) zijn een indicatie voor een tekort aan ventilatie, waardoor

de mensen aanwezig in de ruimte worden blootgesteld aan een

hogere dosis aerosol-deeltjes met het COVID-19 virus (indien aanwezig).

Volgens het KB van arbeidsplaatsen (scholen, kantoren,…) dient men te voldoen

aan 950ppm of 1150 ppm afhankelijk van de vloerbekleding.

De oplossing: toestellen van Ventiline

Indien de PPM waarden boven deze van KB arbeidsplaatsen liggen, bieden

de Ventiline-ventilatiesystemen met warmteterugwinning op basis van

CO 2

-sturing de oplossing. De wandmodellen HRC225/350/450-Ventiflow

en plafondmodellen WTU-EC-TA / EC-E /IE zijn hier voorbeelden van. De

toestellen kunnen gekoppeld worden aan een CO 2

-bedieningssensor of

ruimte sensor waardoor deze automatisch zullen gestuurd worden op basis

van de CO 2

-cencentraties in de lucht. Het schakelpunt kan ingesteld worden

op 950ppm en 1150ppm. Door het nauwkeurig meetbereik kan er op tijd ingegrepen

worden wanneer de vervuiling (en mogelijke aerosolen met COVIDdeeltjes)

in de binnenlucht te hoog wordt.

Verder biedt de WTU-EC-IE de PERFECTE oplossing voor scholen die dienen te

voldoen aan de nieuwe akoestische norm van 2018 voor nieuwbouw. Een andere

optie is de geluidsdempende boxventilator (diam. 125/160/200/250mm)

die men kan toepassen als separate toe- en afvoerventilator.

Hoge CO 2

-concentraties (uitgedrukt in ppm) zijn een indicatie voor een tekort

aan ventilatie, waardoor de mensen aanwezig in de ruimte worden blootgesteld

aan een hogere dosis aerosol-deeltjes met het COVID-19 virus (indien aanwezig).

Een combinatie van COVID-19 met fijnstof is nefast voor onze gezondheid. De

Ventiline-toestellen kunnen allemaal voorzien worden van een fijnstof-filter

klasse ePM1 50/70% (ISO 16890) als extra bescherming. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


SINIAT CEMENTEX

Een multifunctionele vezelcementplaat

Hoge stootvastheid

Vochtbestendig

Brandwerend

Eenvoudig te installeren

www.siniat.be


+20

jaar

Vervang je

oude gasketel

& bespaar €500

gas.be/positieveenergie


(advertorial)

Het flow-principe: tien jaar oud,

nog altijd springlevend

In 2010 introduceerde Belimo Servomotoren B.V. een nieuwe slogan: ‘Waarom druk doen als het met flow kan?’. Een decennium later is deze

filosofie nog altijd brandend actueel. Met de drukonafhankelijke regelkogelkraan EPIV en de Energy Valve, heeft Belimo veelzijdige oplossingen

die de duurzaamheid van installaties aanzienlijk verhogen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Belimo

“In 2010 lanceerden we de EPIV, de eerste regelkogelkraan

werkend op real-time flow in de HVACwereld”,

zegt Danny de Laater, manager technical

support bij Belimo. “Het verschil tussen druk en

flow is essentieel. Wij kijken naar de informatie

die je écht nodig hebt namelijk het exacte aantal

liters per seconde dat door de installatie stroomt.

Pas als je die informatie hebt, kan je de installatie

zo instellen dat je met een zo klein mogelijk

vermogen de gewenste warmte of koelte behaalt.

Je weet hoeveel liter/seconde elke kamer

vraagt, dus weet je ook waar de warmte of koude

naartoe gaat. Er schuilt dus een belangrijke duurzaamheidsgedachte

achter het principe, en dat

verklaart mede het succes van onze flow-filosofie.”

‘Je weet hoeveel liter/seconde elke kamer

vraagt, dus weet je ook waar de warmte of

koude naartoe gaat’

Intelligentie

Twee jaar later, in 2012, introduceerde Belimo

de Belimo Energy Valve. Deze is vergelijkbaar

met de EPIV, maar uitgebreid met twee temperatuuropnemers

waarmee de ΔT-verzadiging geconstateerd

kan worden en er op duurzame wijze

zelfstandig ingegrepen kan worden. “De Energy

Valve is zo’n beetje de grote broer van de EPIV.

Deze onderscheidt zich hoofdzakelijk met zijn intelligentie”,

verduidelijkt De Laater. “Deze regelkogelkraan

is tevens een minicomputer, die 13

maanden lang data kan opslaan of deze real-time

via het internet delen. Dankzij de cloudfunctionaliteit

kan je via je smartphone in real-time de

temperatuurwaarden aflezen.”

Een andere troef van zowel de EPIV als de Energy

Valve is dat verschillende functionaliteiten in één

apparaat geïntegreerd zitten. “EPIV kan regelen,

inregelen en 100 procent afsluiten. In de Energy

Valve zijn zelfs zeven functies vervat: regelen,

meten, Delta-T manager, inregelen, 100 procent

afsluiten, energiemonitoring en cloudconnectie”,

aldus De Laater. Daarnaast heeft Belimo ook nog

de EDPV (Electronic Differential Pressure Valve),

die daar nog een 8ste en 9de functionaliteit aan

toevoegt. “EDPV is geschikt voor grote, complexe

gebouwen met instabiele installaties. Dan komt

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


(advertorial)

‘EDPV is geschikt voor grote, complexe gebouwen met instabiele installaties.

Dan komt een voordrukregeling per verdieping goed van pas.’

‘In 2010 lanceerden we de EPIV, de eerste regelkogelkraan

werkend op real-time flow in de HVAC-wereld.’

een voordrukregeling per verdieping goed van

pas. Deze EDPV kan door middel van meten op

de toevoer- en retourleidingen het drukverschil

bewaken. De installateur hoeft geen aparte drukopnemers

te plaatsen. En aangezien de EDPV een

intelligent toestel is, vallen alle resultaten uit te

lezen in het gebouwbeheersysteem voor monitoring

vanop afstand.”

Eén van de grote troeven van de Energy Valve, is

dat het toestel verzadiging kan tegengaan. “En

dat is een groot probleem in gebouwen vandaag

de dag”, stelt De Laater. “Als er te weinig capaciteit

is, moet de installatie meer rondpompen.

Maar op een gegeven moment bereik je een punt

waarop de installatie die warmte van water naar

lucht moet overbrengen onvoldoende tijd heeft

om dat proces succesvol af te ronden. De Energy

Valve meet dat en zal automatisch terug regelen,

door minder flow naar de klep te sturen.”

Multiflow

De spil van zowel EPIV als de Energy Valve is de Multiflow-technologie.

De Laater: “Multiflow systeem is

een volledig communicatief systeem op basis van

BACnet of Modbus. Eigenlijk is dit geen nieuwe

technologie. Het principe kennen we al 35 jaar en

werd eerst geïntroduceerd in onze lucht technische

toepassingen, zoals met onze VAV-regelaars in

combinatie met aanwezige toerengeregelde ventilatoren”,

zegt De Laater. “Het doel is de transportpompen

met zo'n laag mogelijk toerental (flow) de

verst geplaatste kritische 6-W EPIV in het leidingwerk

zijn liters/seconde te geven (ook bij deellast).”

Belimo blijft intussen allesbehalve op zijn lauweren

rusten. Een nieuwe website, die meer inzet op

functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en zoekmogelijkheden,

is de voorbode van technologische

vernieuwingen. “We zullen ons assortiment

uitbreiden met een product dat gericht zal zijn op

het bedienen van nieuwe markten”, zo licht De

Laater een tikje van de sluier op. ❚

Onze nieuwe website

www.belimo.nl

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


De cruciale rol van ventilatie in

een gezonde leeromgeving

Om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen een kwaliteitsvolle, gezonde en veilige leeromgeving nodig. Onvoldoende kwaliteit

van de binnenlucht kan immers leiden tot sufheid, concentratieproblemen, hoesten, niezen, hoofdpijn en tal van andere klachten.

Een ideale balans tussen temperatuur, ventilatie en verlichting is essentieel om het leervermogen en de prestaties te optimaliseren en

ziekteverzuim te minimaliseren.

Tekst en beeld Ventilair

‘In oudere

schoolgebouwen is

de CO 2

-concentratie

bij ca. 60-70% van

de locaties te hoog’

Het is wettelijk bepaald dat het CO 2

-gehalte in

werkplaatsen, zoals scholen, niet meer dan 900

deeltjes per miljoen mag bevatten, en dit gedurende

minstens 95% van de dag. Uit onderzoek

bleek al dat een klaslokaal zonder ventilatie of verluchting

na een halfuur al aan een waarde zit van

1500 deeltjes per miljoen. Dat betekent dat de

luchtkwaliteit er bijzonder slecht is en daarom is

het dus verplicht om te zorgen voor een continue

luchtstroom. Dat is het geval bij 60-70% van de

oudere schoolgebouwen.

Een Co 2

-monitoring laat toe om de gezondheid van klaslokalen op een betrouwbare en veilige manier

in kaart te brengen.

Naar aanleiding van COVID-19 is er meer dan ooit

aandacht voor gezonde lucht om de verspreiding

van het virus in te perken. Kleine deeltjes speekseldruppeltjes

blijven langer in de lucht hangen, en

bij slechte ventilatie kan de concentratie hoog oplopen

waardoor er meer risico is op besmetting.

Ventilatie wordt daarom aangestipt als een van

de belangrijkste maatregelen noodzakelijk om de

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hoe kan Ventilair Group als fabrikant en verdeler

van ventilatie-oplossingen zijn steentje bijdragen?

Ventilair Group begrijpt als geen ander dat elk

project anders is en een andere oplossing vereist.

Zij het een oplossing die budgetvriendelijk is en

onmiddellijk implementeerbaar is, zij het een oplossing

die ook aan de toekomst denkt en volledig

geïntegreerd en energetisch is.

Om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen een kwaliteitsvolle, gezonde en veilige

leeromgeving nodig.

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Een Co 2

-monitoring laat toe om de gezondheid van klaslokalen

op een betrouwbare en veilige manier in kaart te brengen.

Flexroom Concept

Met een Flexroom oplossing ontwerpt Ventilair

een flexibele remediërende oplossing. Hierbij

wordt uitgegaan van het behoud van de klasbubbel.

Een centrale regelaar monitort door meting

van het CO 2

-niveau continu de lucht en past

het ventilatiedebiet aan volgens de noden. Per

klas (waar ventilatie nodig is) zorgen twee aparte

ventilatoren voor toevoer van verse lucht en afvoer

van verontreinigde lucht.

Energyroom Concept

Met Energyroom denkt Ventilair toekomstgericht,

en wordt dus maximaal rekening gehouden met

ecologie. Er wordt gekozen voor een energetische

en duurzame totaaloplossing. Elk lokaal wordt

voorzien van eigen ventilatie met luchtkanalen

en toevoer en afvoerroosters weggewerkt tegen

of in het plafond. Via een centrale en intelligente

regeling wordt bijgestuurd op basis van tijdssturing,

CO 2

of manuele tussenkomst. Een intuïtief

bedieningspaneel houdt alle parameters en

prestaties bij voor een optimale werking. Bediening

is ook mogelijk op afstand. Door warmterecuperatie

wordt 70-90% van de temperatuur

en warmte-energie behouden en wordt verse

lucht aan een aangename temperatuur en zonder

tocht aangevoerd. In periodes met kans op oververhitting

wordt de zomerbypass ingeschakeld en

wordt koelere buitenlucht aangevoerd om ruimtes

te helpen afkoelen.

Meten is weten

Ventilair biedt in samenwerking met AirTeq een

Co2-monitoring aan. Dit laat toe om de gezondheid

van klaslokalen op een betrouwbare en

veilige manier in kaart te brengen. Dit gebeurt

ter plekke aan de hand van gebruiksvriendelijke

Smart Sensoren. Na een week ontvangt de school

een uitgebreide rapportage van deze metingen

en is te zien welke klassen het goed doen en welke

klassen misschien aangepakt moeten worden.

Deze analyse zal aantonen zien welke tijdstippen

pieken vertonen en wanneer de luchtkwaliteit volstaat

(minder dan 900 ppm bedraagt). Zie in één

oogopslag of de klas gezond is via de handige

app of het overzichtelijke dashboard. Door een

druk op de Smart Sensor kan je ook direct zien,

aan de hand van een kleurencode, wat de luchtkwaliteit

is op dat specifieke moment en of er dus

ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld de ramen

openzetten of het lokaal voor een korte tijd verlaten

en verluchten. ❚

Een Co 2

-monitoring laat toe om de gezondheid van klaslokalen op een betrouwbare en veilige manier

in kaart te brengen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


DIRTMAGCLEAN ®

Zelfreinigende magnetische

vuilafscheider

Serie 5790

• Voor toepassing in hydraulische installaties om vuil en andere

onzuiverheden uit het circuit te verwijderen, pro-actief maar ook

in reeds vervuilde installaties vnl. in utiliteitsgebouwen (scholen,

RVT, ziekenhuizen, etc.)

• De vuilfilter vangt maximaal en progressief vuil op, terwijl metalen

deeltjes met de hoogste efficiëntie worden afgescheiden door

de magneten in de bodem van het lichaam.

• Reinigt zichzelf op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf

ingesteld programma of wanneer een bepaalde mate van

verstopping automatisch wordt opgemerkt.

Centrale verwarming: het hart van de installatie

www.caleffi.com

cale1950429_dEXE_A5orizz_ADV_serie5790_DIRTMAGCLEAN_197x130_IB.indd 1 30/09/19 16:58

NIEUWE FERNOX EXPRESS

BETROUWBAAR, SNEL EN GEMAKKELIJK

CV waterbehandeling conform

de WTCB aanbevelingen

Fernox Hoge Mauw, 1050 BE-2370 Arendonk

Tel: 014 44 50 01 Email: belgium@fernox.com

www.fernox.com

F00007

Naamloos-4 1 26-11-20 15:39


Gloednieuwe vuilafscheider bewijst meteen zijn meerwaarde

Primeur in Nederland

Ooit was de Breugelmansgaarde in Enschede een textielfabriek. Anno 2020 is het een beschermd stadsgezicht, dat is omgebouwd tot appartementencomplex,

aangevuld met twee nieuwe gebouwen. Om klachten van bewoners over vervuiling te verhelpen besliste GEAS Energie Wacht

in samenwerking met de Woningcorporatie Domijn een beroep te doen op een gloednieuwe innovatie van Caleffi: DIRTMAGCLEAN.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Caleffi

GEAS en Caleffi hebben al jarenlang een nauwe samenwerking. GEAS kiest

er bewust voor om de units van Caleffi in heel wat projecten toe te passen.

“De technische knowhow van het Caleffi-team speelt daarin een belangrijke

rol. We kunnen open en eerlijk over een project praten en krijgen steeds een

eerlijk en correct advies. Dat schept vertrouwen”, zegt Cees Bakker, accountmanager

bij GEAS Energiewacht.

Dat was in dit project niet anders. Op voorstel van Marc Heusinkveld, Technical

Manager bij Caleffi, kon Bakker kennis maken met DIRTMAGCLEAN ® .

Heusinkveld: “DIRTMAGCLEAN ® is een geautomatiseerde vuilafscheider en

filter. Het systeem bestaat uit meerdere schijven waarop een filter is gemonteerd

en waar het water langs wordt geleid.”

Automatische reiniging

DIRTMAGCLEAN ® lost een vaak voorkomend probleem bij filters op.

Heusinkveld legt uit: “Op het moment dat er veel vuil op de filter zit, neemt

de volumestroom af en dus ook de capaciteit om te filteren. Na verloop van

tijd is de filter helemaal dichtgeslibd en wordt het vuil dus niet meer gefilterd.

De belangrijke troef van DIRTMAGCLEAN ® is dat de unit continu het

drukverschil meet, en zo een zicht behoudt op de vervuiling in de filter. Als

een bepaalde grenswaarde wordt overschreden, treedt er automatisch een

reinigingscyclus in werking.” Cees Bakker stemt in: “Voordien moest het vuil

handmatig uit de vuilafscheiders verwijderd worden, nu verloopt dit proces

volledig automatisch. Je hebt er geen werk meer aan, en dat laat toe om op

mankracht en kosten te besparen.”

Caleffi verwacht bovendien dat het gebruik van DIRTMAGCLEAN ® energiewinsten

met zich zal meebrengen: “Er zal veel minder pompenergie nodig

zijn om het water op de juiste plek te krijgen. Daarnaast zullen de warmteverliezen

drastisch teruglopen. Ook de eindgebruiker heeft dus baat bij deze

innovatie”, voorspelt Heusinkveld.

In Breugelmansgaarde werden in totaal drie DIRTMAGCLEAN ® -vuilafscheiders

geplaatst. De exacte locatie ervan werd zorgvuldig uitgekozen in onderling

overleg tussen GEAS en Caleffi. “Dat is belangrijk, want de plek waar je vuilafscheiders

plaatst in het circuit heeft een belangrijke invloed op de efficiëntie

ervan”, zegt Bakker. Heusinkveld is het daar volmondig mee eens: “Dat

zien wij ook als onze taak: onze klanten begeleiden en voor elk product in

specifieke omstandigheden de juiste oplossing voorstellen. In een complexe

wereld als deze moeten we meer doen dan alleen maar producten verkopen.”

Aantal storingen drastisch teruggelopen

De toepassing van DIRTMAGCLEAN ® in Enschede is gestart als pilootproject

en is dus één van de eerste projecten in uitvoering. Om niets aan het toeval

over te laten zakten drie Caleffi-experts uit Italië af naar Enschede om

de installatie en inbedrijfstelling te begeleiden. En met resultaat. Het aantal

storingen en klachten is drastisch teruggelopen, bevestigt Cees Bakker:

“ DIRTMAGCLEAN ® is een unieke oplossing. Het interne spoelmechanisme

vind je bij andere fabrikanten nergens terug. En dus waren we meteen enthousiast

– in die mate dat we zelfs al plannen smeden om DIRTMAGCLEAN ®

ook in toekomstige projecten toe te passen”, besluit hij. ❚

In Breugelmansgaarde werden in totaal drie DIRTMAGCLEAN ® -

vuilafscheiders geplaatst. De exacte locatie ervan werd zorgvuldig

uitgekozen in onderling overleg tussen GEAS en Caleffi.

‘Voordien moest het vuil handmatig uit de vuilafscheiders verwijderd worden, nu

verloopt dit proces volledig automatisch.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


Vervangen van een

ondergrondse tank

Na een erfenis beslisten de nieuwe eigenaars om deze woning een opfrisbeurt te geven en nadien te verhuren. Ook de ondergrondse stookolietank

werd vervangen. We spraken met Frank Scherens van de firma Bel Group, gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties en stookolietanks.

Tekst en beeld Informazout

“We controleerden ook of de water- en gasleidingen voldoende ver uit elkaar

lagen voor de plaatsing en of de omgeving van het terrein stabiel genoeg was

om veilig te kunnen werken”, vult Frank aan.

Welke tankinhoud?

Het meest werd er overlegd over de inhoud van de tank. “Zoals meestal raadde

ik een model van 2.500 liter aan. Dat is ideaal, want je kan in één keer

meer dan 2.000 liter tanken en dat betekent een goedkoper tarief. Vorige lente

is de prijs van stookolie sterk gedaald. Daarom opteerden de klanten voor

een tank met een grotere tankinhoud, kwestie van een voorraad stookolie in

te slaan aan een goede prijs.” Het prijsverschil tussen reservoirs van 2.500,

3.500 en 4.200 liter is relatief beperkt, dat speelde ook mee. De eigenaars

kozen een stalen exemplaar met alle voorgeschreven apparatuur, zoals de

lekdetectie en overvulbeveiliging. “Ik ben geen voorstander van ondergrondse

modellen in kunststof”, vervolgt hij. “Ik ben er al veel problemen mee tegengekomen,

vandaar.”

De tankvervanging nam minder dan een dag in beslag.

Volgens de verwarmingsinstallateur kiezen de meeste eigenaars bij het preventief

vervangen van een ondergrondse tank door een nieuwe tank meestal

niet voor een ondergronds model, maar voor een bovengronds. De woning

dateert van de jaren 70. Ook al werkt de verwarming van eind de jaren 90

nog perfect, toch wilden de erfgenamen vermijden dat de tank op termijn

voor problemen kon zorgen. Om dat te voorkomen, beslisten ze de oude tank

uit te graven en een nieuw exemplaar te plaatsen.

Een van de eigenaars wou niet overstappen op aardgas uit schrik, maar maakte

zich zorgen over de evolutie van de wetgeving inzake het renoveren van

verwarmingsinstallaties. “Ik gebruik regelmatig het informatiemateriaal van

Informazout over de energietransitie om mijn klanten te informeren en gerust

te stellen over de toekomst van mazout”, vertelt Frank Scherens. “Vloeibare

brandstoffen evolueren en blijven beschikbaar. Het probleem is dat consumenten

overspoeld worden met informatie die niet altijd correct is en dat ze

er soms moeilijk wegwijs uit geraken.”

Standaard vervangt de installateur altijd de leidingen van de tank. “Ik neem

geen enkel risico met de leidingen, vooral niet met de aanzuigleiding. Wat

vuil in de aanzuigleiding kan al een panne veroorzaken. Wij kiezen altijd voor

een éénpijpsysteem bij een opslaginstallatie. Met een tweepijpsysteem heb je

geen lekmelding bij verlies op de retour. Daarom zijn we voorstander van een

éénpijpsysteem”, legt Frank uit.

Wetgeving

Frank werkt op de taalgrens en wordt dus regelmatig geconfronteerd met

de verschillen in wetgeving. “Er zijn goede en slechte dingen aan beide kanten.

In Wallonië ben ik bijvoorbeeld voorstander van de invoering van de

periodieke keuring op stookolietanks van minder dan 3.000 liter en van een

vereenvoudiging van de tankkeuringen. Ik begrijp niet waarom een dichtheidsproef

bij opslagtanks vanaf 3.000 liter in Wallonië steeds verplicht is,

ook als de lekdetectie bij controle correct werkt. Wij verliezen er tijd mee en

de klant moet meer betalen.” Dat is duidelijk! ❚

Plaatsing nieuwe tank met alle voorgeschreven apparatuur,

zoals de lekdetectie en overvulbeveiliging.

Nadat de klanten gerustgesteld waren over het behouden van de stookolieketel,

moesten ze kiezen welk soort tank ze wilden. Een bovengrondse tank is

makkelijk te installeren en kost minder doordat er geen grondwerken nodig

zijn. Maar dat is niet het enige wat telt. De ligging van het gebouw maakte

de situatie technisch erg complex. Voor een bovengronds model beneden

in de tuin moest de aansluiting op de verwarmingsketel aangelegd worden

dwars door een brede helling. Daarom beslisten de klanten om het bij een ondergronds

model te houden op dezelfde plaats, wat bovendien esthetischer is.

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


DÉ SOFTWARE OPLOSSING

VOOR DE INSTALLATEUR !

EEN COMPLETE

TECHNISCHE

STUDIE IN

ENKELE KLIKS!

GEEN

CAD-ERVARING

VEREIST !

Met ESABORA* biedt Rexel een softwarepakket aan waarmee professionele installateurs complete

technische studies kunnen uitvoeren. Dankzij deze unieke tool kunnen ze een volledig technisch

dossier samenstellen, een offerte maken voor een klant en bestellingen elektronisch doorgeven.

En dat allemaal merkonafhankelijk en in enkele muisklikken!

*Conform aan het nieuwe Arei

www.rexel.be/esabora

esabora@rexel.be


De Pen

‘Uit één kWh elektriciteit

haal je 4 kWh warmte,

dat is straffer dan Jezus

met zijn vissen

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Alex Polfliet

Energieconsultant (Zero Emission Solutions)

SAMEN OP DE BARRICADEN VAN

DE ENERGIEREVOLUTIE

Veertig jaar geleden studeerde ik geschiedenis. Vakgebied ‘nieuwste tijden’, zoals dat toen heette. De

Franse, industriële en Russische revoluties, quoi… M’n thesis had als titel ‘de stoommachine van James

Watt en de maatschappelijke impact ervan’. De link tussen maatschappij, milieu, energie en geschiedenis

zat en zit in mijn DNA. Ook toen ik in 1999 een carrièreswitch maakte en professioneel actief werd

in de energiesector.

Veertig jaar geleden studeerde ik geschiedenis over revoluties. Vandaag schrijf ik geschiedenis. Samen met jullie,

installateurs HVAC, werknemers en werkgevers in de energiesector. En staan we op de barricaden van een energierevolutie.

Wij zijn de voorhoede, de ‘first movers’. Wij tonen de weg. Wij overtuigen mensen om te investeren in de

toekomst en vertellen gepassioneerd over het mirakel van de warmtepomp – ‘uit één kWh elektriciteit haal je 4 kWh

warmte, dat is straffer dan Jezus met zijn vissen’ – en het wonder van zonnepanelen: ‘zélf thuis spotgoedkope stroom

maken uit zonlicht, de moeder van alle energiebronnen’.

Als het stof van die revolutie zal neerdwarrelen dan zijn fossiele en kerncentrales nog slechts een kwalijke herinnering,

werken we van thuis uit in een door een warmtepomp verwarmde E-30 woning die zijn stroom haalt uit

onze elektrische wagen die tijdens de dag thuis, op het werk of aan de supermarkt zonnestroom heeft geladen en

’s avonds zijn stroom teruggeeft. ‘Vehicle to grid’, is dan de norm geworden. Op grijze dagen neemt hij stroom van

het net dat bevoorraad is met vooral offshore windenergie, want onshore windturbines zijn nagenoeg verdwenen

vanwege minder efficiënt.

75% van de Belgische stroom komt dan uit zonnepanelen: niet alleen ons dak bevat dan dubbel zo krachtige

panelen als vandaag, ook de zuidelijke wanden van gebouwen en zelfs onze ramen bevatten zonnecellen die stroom

genereren. Onze gebouwen zijn elektriciteitscentrales én warmte/koude-centrales geworden. In de zomer koelen we

de gebouwen en stoppen de warmte in BEO-velden die we er in de winter terug uit halen en upgraden.

En als straks de kleinkinderen komen, dan vertellen we hen over de tijd van toen. Toen sommigen nog dachten dat

kerncentrales langer open houden een toekomstgerichte oplossing was, de billen toeknijpend dat de toekomstige

generaties het afvalprobleem wel zouden oplossen. Toen we voor 90 % van onze energie afhankelijk waren van

schurkenstaten die we jaarlijks miljarden betaalden voor hun olie en gas, Toen energie nog gelijk stond aan milieuvervuiling

en klimaatopwarming. Toen we nog zelf het stuur moest vasthouden om zich te verplaatsen en door

’s mensen onhandigheid kinderen in het verkeer stierven. Toen mensen hun energiefactuur niet konden betalen.

Toen men nog met zonne- en windenergie lachte en men nog nooit gehoord had van een warmtepomp., Toen

ministers groene statistieken kochten in Denemarken en Litouwen omdat de Europese verplichtingen te halen.

Onze jongste kleinkinderen zullen ons met grote ogen vragend aankijken: “Echt opa?” En onze puberende kleinkinderen

zullen kritisch vragen: “En stond jij aan de goeie kant van de geschiedenis, opa?” En dan kunnen wij met

uitgestreken gezicht antwoorden: “Ja, wat dacht je?”.

Alex Polfliet

Ex-historicus

Nu energieconsultant

Voor altijd opa ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


THEMA UV-C LICHT

‘Enkele seconden blootstelling

aan UV-C is voldoende om het

coronavirus onschadelijk te maken

Het coronavirus wordt doorgegeven door virusdruppeltjes, via ademhaling, praten, hoesten of niezen. Dat is intussen een publiek geheim.

De wereldwijde coronacijfers spreken voor zich: meer dan 23 miljoen besmettingen, meer dan 800.000 doden. Omdat het een nieuw virus

betreft, was er tijd nodig om te zoeken naar oorzaken en oplossingen. In juni 2020 publiceerde Anthony Griffiths, professor microbiologie

aan de universiteit van Boston, de resultaten van een interessant onderzoek. Griffiths toonde aan dat UV-C-licht de virusdeeltjes volledig

kan deactiveren.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Het coronavirus wordt doorgegeven door virusdruppeltjes,

via ademhaling, praten, hoesten of

niezen. Dat is intussen een publiek geheim. Het

onderzoek naar een mogelijke oplossing richt zich

dus vooral op het doorbreken van die ketting.

“Er is nood aan toestellen die kunnen gebruikt

worden om het virus te deactiveren, en dit op zowel

recent besmette als reeds langer aangetaste

oppervlakken”, klinkt het in het onderzoek van

Griffiths en zijn collega’s.

Het principe van UV-C

UV-C is niet nieuw, ook niet in desinfectietoepassingen.

Al in 1910 werd in Marseille de eerste UV-

C-waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen.

UV-licht of -straling heeft een kortere golflengte

en is energierijker dan zichtbaar licht. Het is onder

te verdelen in UV-A, UV-B en U-VC. UV-C-licht

‘Het is een echte

totaaldoder’

heeft een golflengte van 100 tot 300 nm, maar

met name het bereik van 240-280 nm wordt goed

geabsorbeerd door micro-organismen. De energie

van het UV-C licht verstoort het DNA en voorkomt

dat micro-organismen zich kunnen delen.

Het meeste effect wordt bereikt bij een maximum

golflengte van 260 nm. Dit verloop is te vergelijken

met de ontwikkeling van de absorptiecurve van

DNA. Het DNA molecuul bestaat uit vier bouwstenen

in een dubbele helix. Adenine, thymine,

guanine en cytosine. Als er twee thyminen naast

elkaar liggen dan bindt het UV-C-licht deze met

elkaar in plaats van met de tegenoverliggende

base in het DNA molecuul. Hoe hoger de UV-Cintensiteit

(uitgedrukt in mW/cm²) en hoe langer

de bestralingstijd (seconden), hoe hoger de UV-

C-dosis (mJ/cm²), en daarmee het aantal microorganismen

die zodanig beschadigd raken dat ze

zich niet meer kunnen delen en gedood worden.

Het onderzoek van Griffiths toont aan dat UV-C

ook een impact heeft op het coronavirus. In het

experiment werden virusdeeltjes – in droge en in

natte vorm – blootgesteld aan radiatie, opgewerkt

door een UV-C-lichtbron met een golflengte van

254 nm. Daarvoor werd een lamp van Signify, het

vroegere Philips Lighting, gebruikt. De resultaten

zijn unaniem positief: “Slechts enkele seconden

van blootstelling aan het UV-C-licht is voldoende

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


UV-C LICHT THEMA

In het experiment van de universiteit van Boston werden virusdeeltjes – in droge en in natte vorm – blootgesteld aan radiatie, opgewerkt door een UV-C-lichtbron met

een golflengte van 254 nm.

voor een volledige deactivering van het virus.

UV-C kan eenvoudig geïmplementeerd worden in

ontsmettingsprocedures. Onze resultaten tonen

aan dat UV-C een betaalbare en effectieve manier

is om coronabesmettingen via contactoverdracht

tegen te gaan.”

Ontsmettende robots

Verschillende andere wetenschappers bevestigen

het potentieel van UV-C. “Het is een echte

totaaldoder. Met UV-C-licht kan je de lucht

zuiveren of mondmaskers en winkelkarretjes

ontsmetten”, zegt professor Hans Nauwynck,

viroloog aan de Universiteit van Gent, in De

Tijd. Intussen volgen de innovaties elkaar in snel

tempo op: een Wetterse start-up ontwikkelde

een UV-C-ontsmetter voor mondmaskers. En op

verschillende plekken in ons land rijden intussen

zelfsturende robots van het Deense Blue Ocean

Robotics rond, die kleine en grote ruimtes ontsmetten

en obstakels omzeilen. De robot kan in

2,5 uur 15.000 m² ontsmetten. ❚

De zelfsturende robots van Blue Ocean Robotics ontsmetten kleine en grote ruimtes en omzeilen obstakels.

(Beeld: Blue Ocean Robotics, Alex Tino Friedel / Lex Rayton / ATF Pictures)

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


Lucht sterilisatie / desinfectie systemen met

aerodynamische UVC technologie maken het

mogelijk om bacteriën en schadelijke micro-organismen

te doden, alsook aerosolen uit

de lucht aan te pakken. De UVC-sterilisator is

beschikbaar als extensie voor de SuninS-verwarming

of als afzonderlijk apparaat.

Infralia

Menenstraat 459-463,

B-8560 Wevelgem

E: info@infralia.com

T: +32 56 41 34 55

W: www.infralia.com

Naamloos-5 Infralia_adv.indd 1 1 09-11-20 12-11-20 12:57 15:12

Innovaties

Met Flamco

bouwen aan een duurzame toekomst

15

jaar

garantie

Flexcon Premium

expansievaten

XStream

lucht-en vuilafscheiders

MeiFlow Top S

de nieuwste generatie pompgroepen

www.flamcogroup.com


UV-C LICHT THEMA

BEDRIJF ONTWIKKELT LUCHTSTERILISATOR

‘Dit toestel kan de lucht in een ruimte

bacterie- en virusvrij maken. Ook coronavrij, ja’

Het Wevelgemse bedrijf Infralia heeft een luchtsterilisator ontwikkeld dat virussen en bacteriën in een ruimte doodt. De luchtsterilisator

kan de lucht in een ruimte heel snel bacterie- en virusvrij maken en kent door de wereldwijde Covid19 pandemie, reeds grote interesse uit

binnen- en buitenland. “Het toestel zuigt lucht aan om het daarna via drie compartimenten te steriliseren dmv Ultra Violet licht type C”, vertelt

zaakvoerder Bart Surmont.

Tekst en beeld Infralia

Infralia is een Wevelgems bedrijf dat gespecialiseerd

is in infrarood verwarming. “Toen de coronacrisis

uitbrak zijn we beginnen nadenken of

we iets konden doen met infrarood om het virus

te bestrijden”, vertelt zaakvoerder Bart Surmont.

“Via wetenschappelijke studies leerden we over

de zogenaamde aërosolen in de lucht als verspreiders

van het virus. Op die manier kwamen we bij

het idee om lucht die aanwezig is in een ruimte

te steriliseren.”

En dan komt men al snel terecht bij UV. UV-licht

of -straling heeft een kortere golflengte en is

energie rijker dan zichtbaar licht. UV-C-licht heeft

een golflengte van 100 tot 300 nm, maar met

name het bereik van 240-280 nm wordt goed

geabsorbeerd door micro-organismen. De energie

van het UV-C licht verstoort het DNA en voorkomt

dat micro- organismen zich kunnen delen. De duur

‘Onze luchtsterilisator kan altijd toegepast worden

omdat we de lucht waar mogelijk bacteriën

en virussen aanwezig zijn, aanzuigen.’

waarop de ziektekiemen blootgesteld worden

aan UV-C-straling bepaalt de mate van desinfectie.

Het komt erop neer dat bij UVC desinfectie

de tijd van blootstelling zo lang mogelijk wordt

onderhouden, een vluchtige passage is meestal

niet voldoende.

Ziekenhuizen

Surrmont: “In ziekenhuizen passen ze UV-technologie

al langer toe. Daar worden de oppervlaktes

en voorwerpen in operatiekwartieren bacterie- en

virus vrij gemaakt door sterilisatie met UVC-licht

aan de hand van UV lampen die rechtstreeks de

kamer en behorende voorwerpen belichten. Alleen

kunnen ze dat enkel doen wanneer niemand aanwezig

is in de ruimte zoals bijvoorbeeld ’s nachts,

net omdat het schadelijk is voor de gezondheid

van de mens.”

Net hier schuilt het inventieve aan de sterilisator

van Infralia. “Onze luchtsterilisator kan altijd toegepast

worden omdat we de lucht waar mogelijk

bacteriën en virussen aanwezig zijn, aanzuigen.

De lucht wordt gekneed en via drie compartimenten

in het toestel met UVC-stralen met een golflengte

van 254 nanometer, bewerkt. Ook de dosis

UVC licht en de tijd dat de lucht er aan wordt

blootgesteld in de verschillende compartimenten

van het apparaat, is van groot belang om een

99,9% efficiënte sterilisatie te bekomen. De gezuiverde

lucht wordt na dit proces terug de ruimte

in geblazen.”

De aërodynamische luchtsterilisators van Infralia

kunnen tegen het plafond of tegen de muur geplaatst

worden. “Eén toestel kan een ruimte tot

85 kubieke meter op een uur tijd steriliseren terwijl

je in de kamer actief aanwezig kan blijven.

Het apparaat kan in principe 24/24h werken, en

de bediening gebeurt via WiFi, afstandsbediening

of stemcontrole.”

De aërodynamische luchtsterilisators

van Infralia kunnen tegen het plafond of

tegen de muur geplaatst worden.

Interesse uit binnen- en buitenland

De UVC luchtsterilisator van Infralia kan op erg

veel interesse rekenen uit binnen- en buitenland.

“Verschillende scholen, ziekenhuizen, burelen,

bedrijven, enz. hebben reeds het apparaat aangeschaft

in de strijd tegen Covid19” vertelt Bart

Surmont. “Onze luchtsterilisator kan je dan ook

overal inzetten, niet alleen in ziekenhuizen. Denk

maar aan het probleem van het verluchten en

virusvrij houden van klaslokalen, horecazaken,

winkels, kamers in woonzorgcentra, vlieg tuigen,

openbaar vervoer of gewone particulieren, maar

evengoed industriële ruimtes, noem maar

op.” Het toestel van Infralia is CE gekeurd en

E uropees gepatenteerd.

Er zijn reeds distributeurs in verschillende landen

gevonden, zoals Nederland, Ierland, Duitsland,

Spanje, Cyprus, Hongarije en Roemenië. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


THEMA UV-C LICHT

Nieuw innovatief systeem is deel van de oplossing tegen corona

‘Een revolutionaire combinatie

van UV-C en luchtbehandeling’

Op 17 november vierden we – in mineur – de eerste verjaardag van het coronavirus. Intussen staat de wetenschap niet stil. Een werkend

vaccin komt steeds dichterbij, en nieuwe technologieën helpen een handje in de strijd tegen het virus. Steeds meer wordt duidelijk dat

UV-C-licht een belangrijke rol kan spelen in het afbreken van virusdeeltjes. Het ingenieuze Bluescience-systeem, in België verdeeld door Linum

Europe, zet in op UV-C-ledstrips die op bestaande airconditioningsystemen geplaatst kunnen worden.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Linum Europe

Anno 2020 is het niet meer verantwoord om met

veel mensen samen te komen in kleine, openbare

ruimten. Kantoren, vergaderzalen, restaurants,

cafés en wachtkamers: het zijn overdekte hotspots,

waar een hoger risico bestaat op een infectie in

de lucht. Bluescience gebruikt de aard van deze

indoor hotspots om, via de wandunits en het

daarin gemonteerde luchtdesinfectiesysteem,

deze ver vuilde lucht op te nemen en te reinigen,

en zo de kans op infectie of besmetting enorm te

verminderen. De Bluescience-technologie wordt op

de markt gebracht door Blue Diamond, producent

van condens waterpompen. Linum Europe verdeelt

Bluescience in de Benelux, Frankrijk, Duitsland,

Oostenrijk en Zwitserland. “Vanwege de coronacrisis

komen er heel wat nieuwe systemen en technologieën

op ons af. Wij willen de focus leggen op

een technologie met een bewezen werking. En dat

is het geval bij UV-C”, licht Jéroom Roussel, sales

manager bij Linum Europe, toe. “Deze technologie

combineren met luchtbehandeling is een baanbrekende

revolutie. Zo kan de lucht in drukke ruimtes

tegelijk gekoeld en gezuiverd worden, zonder

verdere verspreiding van bacteriën en virussen.”

‘Resultaat: gekoelde lucht die voor 99,9

procent vrij is van virussen, bacteriën,

schimmels en geuren

Met een UV-C-stralingsmeter test men

de installatie vooraleer deze als actief en

werkend kan beschouwd worden.

De Leddriver is compact en laat ze makkelijk installeren onder de

afdruip, in de kabelgoot of in het plafond boven de unit.

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


UV-C LICHT THEMA

‘Wij willen de focus leggen op een technologie met

een bewezen werking. En dat is het geval bij UV-C.’

Constante UV-C-desinfectie

Bluescience is een eenvoudig systeem voor alle

bestaande airconditioningsystemen, waarmee de

uitgeblazen geklimatiseerde lucht via een constante

UV-C-desinfectie van virussen, bacteriën en

geuren gezuiverd wordt. De warme en vervuilde

lucht wordt rond de koelspiraal van de airconditioning

ondergedompeld in UV-C licht en zo gezuiverd.

Resultaat: gekoelde lucht die voor 99,9

procent vrij is van virussen, bacteriën, schimmels

en geuren. Om een kiemdodend effect te hebben,

moeten UV-C-lampen een golflengte van 100 tot

280 nm hebben. De golflengte van dit product

is 265-278 nm en komt overeen met de kiemdodende

piek van UV-C-licht.

Bluescience bestaat uit een ledstrip in UV-C. Die

dient aan de aanzuigzijde van de airco geplaatst

te worden. Deze leds mogen niet uitstralen of in

de richting van de kamer wijzen. De ledstrip is

standaard voorzien van een coating die tegen

koude en vocht beschermt. De leds zelf zijn niet

gecoat om afbuiging of verdunning van de lichtstraling

te voorkomen.

voor de installateur. Bovendien worden de nodige

stickers en veiligheidsmarkeringen voorzien voor

wie de unit moet openen. Met een UV-C-stralingsmeter

test men de installatie vooraleer deze als

actief en werkend kan beschouwd worden. Tot

slot stelt de fabrikant ook een duidelijke montagehandleiding

en video tutorials ter beschikking.

Het nieuwe normaal

Jéroom Roussel kijkt hoopvol naar de effecten

van Bluescience, vandaag en morgen. “Het Blue-

Science-systeem neutraliseert uiteraard ook andere

bacteriën of ziektekiemen die in de lucht

hangen. Maar het systeem is vandaag mee een

deel van de oplossing om corona te bestrijden.

Bijvoorbeeld in fitnessruimtes en horecazaken

kan dit een belangrijke meerwaarde bieden. En

net zoals een betere handhygiëne ook in een

post-coronatijdperk van belang zal blijven, geldt

hetzelfde ongetwijfeld voor luchtzuivering. In

Duitsland en Oostenrijk loopt het trouwens al enkele

weken storm voor het systeem.” ❚

Het systeem laat zich eenvoudig installeren en

vergt zo goed als geen onderhoud. “Een professioneel

onderhoud van de binnen-en buitenunit van

de airco-installatie is natuurlijk wél onontbeerlijk”,

aldus Roussel. Installatiebedrijven van airconditioning

en klimaatoplossingen kunnen deze innovatieve

oplossing meteen aanbieden bij hun nieuwe

installaties, ofwel in retrofit. Het systeem is initieel

ontwikkeld voor installatie op alle types wandunits,

maar in de nabije toekomst zal het ook in

plafondcassettes geïnstalleerd kunnen worden.

Om de veiligheid te garanderen levert Linum ook

de nodige oog- en handbeschermingsmiddelen

Bluescience is een eenvoudig systeem voor alle bestaande airconditioningsystemen, waarmee de uitgeblazen

geklimatiseerde lucht via een constante UV-C-desinfectie van virussen, bacteriën en geuren gezuiverd wordt.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


BENELUX.LEDVANCE.COM

Totale creatieve flexibiliteit? LED

STRIPS PERFORMANCE RGBW

bieden vele wittinten om de concentratie

te stimuleren terwij l hun complete

kleurbereik uw (thuis)kantoor

transformeert na het werk.

Eenvoudige vervanging en beter

licht? OSRAM DULUX ® F LED EM

& AC MAINS is de perfecte directe

vervanger voor compact fluorescentielampen

dankzij de hoge

lichtkwaliteit en energie-efficiëntie.

Niet-verblindend, uniform licht?

DOWNLIGHTS UGR19 zijn ideaal

wanneer u behoefte heeft aan

homogeniteit en basisverlichting

met weinig flikkering.

DE HELDERE

MANIER VAN

WERKEN

MODERNE KAN-

TOORVERLICHTING

VAN LEDVANCE.

Vooral in kantoren heeft iedere zone specifieke eisen

waar het licht aan moet voldoen. Dat is waarom u

LED lampen, armaturen en LED Strip systemen voor

een hogere productiviteit, een beter welzij n en lagere

operationele kosten in ons uitgebreide portfolio vindt.

Schakel nu over naar LEDVANCE.

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk

OSRAM voor lichtbronnen in algemene verlichting.


Feel good inside

CLASS UNIT PX, doeltreffende ventilatie voor klaslokalen

De Swegon CLASS UNIT PX is een hoog rendement warmteterugwinningsunit, speciaal ontworpen voor de ventilatie van

klaslokalen.

De Swegon CLASS UNIT PX ventilatie unit is geschikt voor plafondmontage en zeer makkelijk en snel te installeren.

Dit toestel behoeft geen montage van kanalen en roosters, wat in tijd en installatiekosten bespaart en is dé ideale keuze voor de

ventilatie van klaslokalen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie projecten.

Mogelijkheid tot sturing met een timer, een CO 2

- of een vochtsensor.

Hoog rendement aluminium tegenstroomwisselaar (> 80 %).

Zeer laag geluidsniveau.

Gebruiksvriendelijke Touch-bediening.

Flexibele mogelijkheid voor de aansluitingen naar buiten toe.

Individuele controle in elke klas dankzij de standaard geïntegreerde regeling.

Verstelbare toevoerluchtrooster voor een meer comfortabele luchtverdeling.

Mogelijkheid tot koppeling op een extern gebouwbeheersysteem.

CLASS UNIT PX

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


THEMA UV-C LICHT

UV-C licht heeft een uitstekende eigenschap: omdat UV-C licht niet van nature op aarde voorkomt, is het in staat om bacteriën en virussen te doden.

UV-C: COVID-19 werpt een

nieuw licht op de technologie

Dankzij de desinfecterende eigenschappen is UV-C licht een echte allrounder. UV-C-lampen kunnen worden gebruikt om water, lucht en

oppervlakken te desinfecteren. Maar terwijl het gebruik van dergelijke lampen tot nu toe beperkt is gebleven tot enkele industrieën, is de

vraag in alle sectoren wereldwijd geëxplodeerd sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie.

Tekst en beeld LEDVANCE

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


UV-C LICHT THEMA

LEDVANCE produceert T8 UV-C lampen met

een bewezen staat van dienst - de LEDVANCEfabriek

in Smolensk / Rusland produceert

sinds 2012 massaal UV-C lampen en is

gecertificeerd conform ISO 9001 en 14001.

UV-C-straling wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen.

Wat is UV-C licht?

Licht met een golflengte tussen 100 en 280 nanometer

wordt geclassificeerd als UV-C licht. UV-C

licht heeft een uitstekende eigenschap: omdat

UV-C licht niet van nature op aarde voorkomt, is

het in staat om bacteriën en virussen te doden,

met het sterkste effect tegen ziekteverwekkers die

op 265 nanometer voorkomen. UV-C licht veroorzaakt

aanzienlijke DNA-schade aan micro-organismen,

wat uiteindelijk leidt tot het ontsmetten

van de bijbehorende ziekteverwekkers. Kwikdamplampen

worden momenteel beschouwd als de

meest effectieve bron van UV-C straling.

UV-C licht: milieuvriendelijk

en efficiënt

In vergelijking met andere desinfectie methoden

heeft UV-C licht een aantal voordelen: voor UV-C

licht zijn geen chemicaliën en giftige stoffen

De LEDVANCE LINEAR HOUSING UV-C Sensor heeft een IR Sensor Safety Kit: 30 seconden

vertraging bij het opstarten, de lamp gaat uit zodra er mensen worden gedetecteerd.

‘Ziekteverwekkers zijn niet in staat om

weerstand te vormen tegen UV-C straling’

nodig. Ziekteverwekkers zijn niet in staat om

weerstand te vormen tegen UV-C straling. De

straling maakt ziekteverwekkers in enkele seconden

onschadelijk. De korte duur van de behandeling

verandert de eigenschappen van een

product niet. UV-C licht laat geen residu's of verkleuringen

achter op oppervlakken. Ozon wordt

niet geproduceerd in het bereik boven 240 nanometer.

Om deze redenen wordt UV-C straling in

sommige sectoren zoals de geneeskunde of de

desinfectie van verpakkingen (bijvoorbeeld in de

voedingsindustrie) al decennia lang gebruikt als

een schoon desinfectiemiddel.

Professionele LEDVANCE T8

UV-C lampen en armaturen:

meer dan alleen licht

LEDVANCE T8 UV-C lampen (MADE BY LEDVANCE)

produceren geen ozon tijdens de desinfectie, zijn

C-VSA en E-VSA compatibel en voorzien van een

standaard G13 lampvoet. De levensduur is 10.800

uur (L70/B50). LEDVANCE T8 UV-C lampen

zijn verkrijgbaar in drie lengtes: 440 millimeter

(15 watt / 25 watt), 900 millimeter (30 watt /

55 watt) en 1.200 millimeter (36 watt / 75 watt).

LEDVANCE UV-C armatuur LINEAIR

HOUSING UV-C SENSOR

De LEDVANCE LINEAR HOUSING UV-C Sensor

heeft een IR Sensor Safety Kit: 30 seconden vertraging

bij het opstarten, de T8 UV-C lamp gaat

uit zodra er mensen worden gedetecteerd. Een

geïntegreerd, duurzaam E-VSA dat compatibel

is met LEDVANCE UV-C T8 lampen, een detectiebereik

tot 150 m² (afhankelijk van de hoogte

van de installatie) en een anti-UV-coating op de

lamphouder, schroeven en kunststof onderdelen.

De LINEAR HOUSING UV-C Sensor is verkrijgbaar

in twee lengtes: 440 millimeter (18 watt) en 900

millimeter (33 watt). ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


THEMA UV-C LICHT

‘Dringend nood aan certificering en normering’

UV-C brengt mogelijkheden

én gevaren met zich mee

Als geëngageerde en vooruitstrevende groothandel zoekt ook Cebeo mee naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Ook Cebeo is er

rotsvast van overtuigd dat UV-C-straling een deel van de oplossing kan zijn. Toch pleit Cebeo tegelijkertijd voor voorzichtigheid: UV-C-straling

is immers schadelijk voor de mens. Daarom doet Cebeo er alles aan om zijn klanten voldoende te informeren over de voorschriften en de

risico’s die verbonden zijn aan UV-C.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Cebeo

Nu de interesse in en de mogelijkheden van UV-C om corona te bestrijden toenemen, predikt Cebeo eerst en vooral waakzaamheid.

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


UV-C LICHT THEMA

UV-C is een techniek die Cebeo al langer bekend is.

‘We stellen de producten ter beschikking,

maar nooit voordat de klant een formulier

heeft ondertekend’

UV-C is een techniek die Cebeo al langer bekend

is. De groothandel heeft verschillende producten

rond UV-C in zijn gamma. “We bieden al langer

dan vandaag UV-C-producten aan, maar dan voor

een andere toepassing”, verduidelijkt An Moors,

head of product management bij Cebeo. “Zo wordt

UV-C vaak gebruikt in vijvers, om zweefalgen tegen

te gaan. UV-C komt ook voor in operatie zalen en

laboratoria, voor ontsmettingsdoeleinden.” Cebeo

biedt zowel UV-C-lampen als armaturen aan. Ook

systemen die UV-C combineren met ventilatie maken

deel uit van het Cebeo-gamma. Het aanbod

varieert van residentiële tot meer professionele

toepassingen, die in plafonds worden ingebouwd.

“De mogelijkheid in ventilatiesystemen om de

lucht te zuiveren van bacteriën is wel een innovatie.

Ventilatiesystemen konden tot op heden al

filteren op stoffen en vervuiling, maar niet op bacteriën”,

merkt Moors op.

Meer dan een hype

Moors is ervan overtuigd dat UV-C meer is dan een

hype. “Het is zeker en vast een oplossing die de tand

des tijds zal doorstaan. Er komt dan wel een vaccin

tegen corona, maar er zullen nog pandemieën op

ons afkomen. Dankzij UV-C is het mogelijk om, aan

relatief lage bedragen en met een eenvoudige installatie,

ruimtes snel en efficiënt te ontsmetten.”

Nu de interesse in en de mogelijk heden van UV-C

om corona te bestrijden toenemen, predikt Cebeo

eerst en vooral waakzaamheid. Moors: “We willen

onze klanten voldoende informeren over de mogelijke

gevolgen wanneer deze producten massaal

ingang op de markt vinden. UV-C heeft potentieel

én toekomst, maar het is tegelijkertijd een heel gevaarlijke

technologie. UV-C-licht is niet zichtbaar,

maar de stralen kunnen wel tot diep in de huid

doordringen. Dat kan leiden tot huidkanker of beschadiging

van de ogen.”

Daarom worden ruimtes in de medische sector volledig

afgesloten wanneer de UV-C-lamp in werking

is. Duidelijke symbolen wijzen erop dat de toegang

op die momenten verboden is. “Als deze toestellen

zomaar op de markt gebracht worden, riskeren ze in

een verkeerde toepassing gebruikt te worden. Er is

daarom dringend nood aan richtlijnen, door middel

van certificering en normering, zoals we die nu kennen

in de medische sector. De overheid heeft daar

een zeer belangrijke rol in te spelen. Anders dreigen

we overspoeld te worden door producten die niet

altijd waarschuwen voor de dreigende gevaren.”

In afwachting van duidelijke regels heeft Cebeo

het initiatief genomen om zelf aandacht te besteden

aan een correct en veilig gebruik. “We stellen

de producten ter beschikking, maar nooit voordat

de klant een formulier heeft ondertekend. Daarin

leest hij wat de gevaren van UV-C zijn en hoe hij

daarmee moet omspringen. Het document bevat

ook een engagementsverklaring om ook de eindklant

voldoende te informeren”, aldus Moors.

Ver UV-C

In de verdere toekomst ziet Moors heil in ‘ver UV-C’.

“Deze technologie heeft dezelfde voordelen als

UV-C, maar is veel minder schadelijk voor de mens.

Tot nu toe bestaan er echter nog maar prototypes

van. Ver UV-C komt er zeker aan, maar tot dan is

waakzaamheid geboden”, besluit Moors. ❚

De B AIR-V2 zorgt de klok rond voor desinfectie in aanwezigheid van mensen en dieren.

Het toestel kan virussen, bacteriën, gisten- en schimmelsporen vernietigen.

‘Het is zeker en vast een oplossing die

de tand des tijds zal doorstaan.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


THEMA UV-C LICHT

Wordt UV-C de doorbraak

in de strijd tegen corona?

De technologie op gebied van UV-C-straling evolueert in een sneltreinvaart. Steeds meer wordt duidelijk dat deze technologie een belangrijk

hulpmiddel kan betekenen in de strijd tegen corona en andere virussen. Engels Group zet alles op alles om op korte termijn concrete en

haalbare oplossingen aan te bieden.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Engels Group

Engels Group heeft de laatste maanden hard gewerkt

aan een uitgebreid gamma van desinfectiesystemen

op basis van UV-C-straling. Deze producten

zijn ontwikkeld door Luxibel, en worden in

België verdeeld door Engels Group.

Wat is UV-C?

UV-C-licht, in de vorm van kiemdodende lampen,

wordt sinds het einde van de jaren 1800 gebruikt

om de soorten micro-organismen te doden die typisch

problemen veroorzaken met de luchtkwaliteit.

Denk maar aan binnenshuis (IAQ) bacteriën,

schimmels, gist en virussen. UV-C wordt intussen

gebruikt voor het steriliseren van lucht in ziekenhuizen,

keukens, farmaceutische bedrijven, dierenlaboratoria,…:

overal waar microbiologische

besmetting een heikel punt is. De technologie

werd ook reeds gebruikt om ziektes en virussen

zoals TBC, SARS en ebola mee te bestrijden.

“Het is dus allesbehalve een modegril, maar een

bewezen technologie”, zegt Patrick Leenaerts,

Sales Director bij Thermo Comfort. “Onderzoek

van de universiteit van Boston heeft al proefondervindelijk

aangetoond dat UV-C de beste technologie

is om virussen te doden. Het probleem

met virussen zoals SARS of corona, is dat talloze

mutaties ervoor zorgen dat het virus andere vormen

aanneemt. UV-C-straling inactiveert of beschadigt

het DNA/RNA van micro organismen,

zodat ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen

of schade kunnen aanrichten.”

Installatie enkel door ThermoBel

Authorized Dealers

Ook al biedt UV-C opportuniteiten, het is een

gevaarlijke technologie. De straling is schadelijk

voor de ogen en de huid. Daarom is waakzaamheid

geboden. “Je moet weten waarmee je bezig

bent. Daarom hebben we een uitgebreid

opleidings programma uitgewerkt. Enkel installateurs

die deze opleiding gevolgd hebben, krijgen

het certificaat dat hen toelaat om deze producten

‘UV-C-straling inactiveert of beschadigt het DNA/RNA van micro organismen, zodat

ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen of schade kunnen aanrichten.’

36 | INSTALLATIEENBOUW.BE


UV-C LICHT THEMA

te plaatsen”, aldus Leenaerts. Ook in de productontwikkeling

is aandacht besteed aan veiligheid.

Zo is er de B-Air, waar de UV-C-straling in een

buis verwerkt zit. De lucht die door een ventilator

wordt aangezogen en over die buis passeert,

wordt continu gedesinfecteerd. Deze toepassing is

geschikt voor ruimtes tot 45 m².

Er zijn ook varianten, zoals de B-Direct en Hybrid,

waar er de UV-C-lamp wel zichtbaar is, en dus potentieel

schadelijk is. Daartegenover staat dat dit

product minder tijd nodig heeft om alle bacteriën

te doden. Leenaerts: “Eer mag absoluut niemand

aanwezig zijn in de ruimte wanneer de lamp geactiveerd

is. Daarom hebben we enkele veiligheidsmaatregelen

in het toestel ingebouwd, zoals een

bewegingsdetector, een alarmsignaal, en een sticker

die op de deur geplaatst kan worden.” Deze toestellen

worden vaak ook gebruikt in ziekenhuizen.

“Het is allesbehalve

een modegril,

maar een bewezen

technologie’’

‘Onderzoek van de universiteit van Boston heeft al proefondervindelijk

aangetoond dat UV-C de beste technologie is om virussen te doden.’

En voor grote ruimtes, zoals een evenementenhal,

ontwikkelt Luxibel een kanon met een debiet van

12.000 m³. Naast de stralingstoestellen voorziet

Engels Group ook enkele handige hulpmiddelen.

Zo berekent een time calculator hoelang er gestraald

moet worden om een ruimte te reinigen. En

aan de hand van verkleurende stickers krijgt een gebruiker

onmiddellijk te zien of een welbepaalde oppervlakte

reeds (voldoende) bestraald is geweest.

Hoopvol

Het zijn spannende tijden, maar Engels Group

ziet de toekomst hoopvol tegemoet. “De mogelijkheden

zijn eindeloos. We zien dat er in allerlei sectoren

heel wat interesse bestaat. We denken ook

aan leasingformules, om bijvoorbeeld de zwaar

getroffen horecasector te kunnen ondersteunen.

De oplossing verspreidt zich intussen bijna even

snel als het virus zelf”, besluit Leenaerts. ❚

Ook al biedt UV-C opportuniteiten, het is een gevaarlijke technologie. De straling

is schadelijk voor de ogen en de huid. Daarom is waakzaamheid geboden.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


LUCHTGEKOELDE

INVERTER-SCROLL-CHILLER

LUCHTGEKOELDE

INVERTER-SCROLL-CHILLER

EXTREME EXTREME

EFFICIËNTIE

EXTREME

EFFICIËNTIE

MILIEU-

VRIENDELIJK

MILIEU-

VRIENDELIJK

TOONAANGEVENDE

TOONAANGEVENDE

NAUWKEURIGHEID

NAUWKEURIGHEID

STILLE STILLE

STILLE WERKING

WERKING

eCOMFORT

eCOMFORT

UITBREIDING VAN HET AANBOD

170

170 -

400

400 kW

kW

170 400 kW

VOOR EXTREEM EFFICIËNTE KOELING

IN IN COMFORTTOEPASSINGEN VOOR EXTREEM EFFICIËNTE EN INDUSTRIËLE KOELING PROCESSEN

IN COMFORTTOEPASSINGEN EN INDUSTRIËLE PROCESSEN

HOGE

HOGE

EFFICIËNTIE

EFFICIËNTIE

IN

IN

HET

HET SEIZOEN

SEIZOEN

OVERTREFT

OVERTREFT

ECODESIGN

ECODESIGN

2021-CLASSIFICATIES

2021-CLASSIFICATIES

HOGE EFFICIËNTIE IN HET SEIZOEN OVERTREFT

ECODESIGN 2021-CLASSIFICATIES

E r P

E r E P

r P

E r r P

E r r P

E r r P

E r P

e a d y r e e E r e a d y r

PE e ar EP

r de ya d y r r

P

E e r ea ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r e a PE r d y

P

DIRECTIVE DIRECTIVE DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

DIRECTIVE

2009/125/EC

DIRECTIVE

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC 2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

ECODESIGN 2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

r e a d y r eECODESIGN

ar de ya HEATING d y r re 2021 aHEATING

dCOOLING

y 2021 2018COOLING

COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

2017e COMFORT a d y r re ea COMFORT ad dy

y r re PROCESS

ea ad dy

y r ePROCESS

ECODESIGN 2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

a d y

MEDIUM TEMP

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

HIGH TEMP

n°2013/813

n°2013/813

& LABELLING

READY

READY N°2016/2281

& LABELLING

READY HEATING

2021

READYHEATING

N°2016/2281 COOLING

2021 2018

READY COOLING COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

READY READY

READY

n°2013/813

N°2015/1095

MEDIUM TEMP

MEDIUM N°2015/1095 HIGH N°2016/2281 TEMP TEMP

HIGH N°2016/2281 TEMP

DIRECTIVE DIRECTIVE

& LABELLING

DIRECTIVE

DIRECTIVE

READY

N°2016/2281

& LABELLING

READY n°2013/813 READY N°2016/2281

READY DIRECTIVE

READY

READY DIRECTIVE

READY

READY

N°2015/1095

N°2015/1095 N°2016/2281 DIRECTIVE

N°2016/2281

2009/125/EC 2009/125/EC 2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

ECODESIGN ECODESIGN 2017

& LABELLING & LABELLING READY

CHILLERS

CHILLERS

CHILLERS

2017 COMFORT

COMFORT

PROCESS

PROCESS

2021 ɳs,c COMFORT > 161% PROCESS

HEATING COOLING

2021 2018 en SEER > 4,10 PROCESS

READY n°2013/813

COOLING COOLING 2018 2021 voor comfortkoeling

COOLING COOLING 2021 COOLING

READY N°2016/2281

MEDIUM TEMP

READY

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

HIGH TEMP

READY N°2016/2281 SEPR READY> READY

READY

N°2015/1095 5,0 voor proceskoeling

N°2015/1095 N°2016/2281

N°2016/2281

ɳs,c > 161% en SEER > 4,10 voor comfortkoeling

E r P

E rr P

SEPR E rr > 5,0 Pvoor proceskoeling E rr P

E r P

r E r e a d y r r

P

E e r ea ad dy

y r re P

E r ea r ad dy

y r re P

E r

ea r ad dy

y r e a PE r d y

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE DIRECTIVE

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC

2009/125/EC 2009/125/EC

P

CHILLERS

COMFORT

HEATING

n°2013/813

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

r & e& LABELLING a d y r & re & e aLABELLING

ad dy

y r & re & LABELLING ea ad dy

y & r & re LABELLING

ea ad dy

y& rLABELLING

e a d y

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

DIRECTIVE

2009/125/EC

COMFORT

2009/125/EC

2009/125/EC

COMFORT

PROCESS

2017 COMFORT COMFORT

PROCESS

PROCESS

PROCESS

2017

2009/125/EC

2009/125/EC

HEATING

2021

HEATING COOLING

2021 2018COOLING

COOLING 2018 2021 COOLING COOLING 2021 COOLING

READY

MEDIUM TEMP

n°2016/2281

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

READY n°2013/813

HIGH TEMP

READY n°2013/813 READY n°2016/2281 READY

READY READY n°2015/1095

READY

n°2015/1095

N°2016/2281

N°2016/2281

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN

ECODESIGN ECODESIGN

& LABELLING & & LABELLING

& LABELLING

2017 COMFORT

HEATING

READY n°2013/813

2017 2021

COMFORT COMFORT

HEATING COOLING

READY READY n°2013/813 n°2016/2281

www.lennoxemea.com

& & LABELLING & & LABELLING

COMFORT PROCESS

2021 2018COOLING

COOLING

MEDIUM TEMP

READY READY n°2016/2281

n°2015/1095

PROCESS PROCESS

2018 2021 COOLING COOLING

MEDIUM HIGH TEMP TEMP

READY READY n°2015/1095 N°2016/2281

2021

READY

PROCESS

COOLING

HIGH TEMP

N°2016/2281


Één adres voor

installatiematerialen

en toebehoren voor HVAC/S,

koeling, grootkeuken- en intralogistiek.

BLACK

SPIRIT

BINOPTIC

Elektronische wastafelkraan

Totale hygiëne: geen manueel contact,

antibacteriële periodieke spoeling, uitloop met

gladde binnenkant

90 % water- en energiebesparing: debiet 3 l/min,

aanpasbaar tot 1,5 l/min

Design: uitvoering in mat zwart chroom

Vereenvoudigd onderhoud: dankzij LED

10 jaar garantie

Ons team staat voor u klaar

©20.053

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne

c 056 35 92 94

w www.linum.eu w www.xilio.eu w www.plastibac.eu

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor

Publieke Ruimten, ontwerpt hoogwaardige en verantwoorde

productlijnen.

Meer informatie op delabiebenelux.com


‘Passieve brandveiligheid kan omschreven worden als de preventieve veiligheidsmaatregelen die voorafgaan

aan de brand, en die de brand beperken of de uitbreiding ervan verhinderen.’

PASSIEVE BRANDBEVEILIGING:

uitdagingen voor de toekomst

Op het voorbije Fireforum Congress stond ing. Liesbeth Jacobs even stil bij de toekomstige uitdagingen van passieve brandveiligheid. Heeft

men de garantie dat passieve brandveiligheidsoplossingen altijd correct geplaatst zijn en naar behoren werken? En hoe zit het met de interactieve

tussen actieve en passieve brandveiligheid?

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Vooraleer dieper in te gaan op de toekomstige

evoluties en uitdagingen rond passieve brandbeveiliging,

bleek het opportuun om eerst en

vooral het concept nog eens onder de loep te

nemen. “Passieve brandveiligheid kan omschreven

worden als de preventieve veiligheidsmaatregelen

die voorafgaan aan de brand, en die de

brand beperken of de uitbreiding ervan verhinderen”,

aldus Jacobs.

Brand in Pelt

Het belang van passieve brandveiligheid kon

Jacobs staven met een eenvoudig voorbeeld uit de

praktijk: de brand in het bedrijfsgebouw van Jezet

Seating in Pelt, in juni 2019. “De loods bevatte

allerlei producten voor het inrichten van bijvoorbeeld

theater- of sportzalen, denk maar aan zitjes

in een tribune. Die zitjes bestaan voor een groot

deel uit kunststof schuim en zijn dus zeer vatbaar

voor brand.”

Dankzij een goede compartimentering bleven de

kantoorruimtes onaangetast. “Al zien we ook hier

rook opstijgen, wat wijst op een compartimentering

die wel vlamdicht, maar niet rookdicht

was”, stelt Jacobs nog vast. “Het is belangrijk om

dat in het achterhoofd te houden. In België wordt

er nog niet zo vaak uitgegaan van rookdichtheid.

Ik heb het gevoel dat de verzekeringsmaatschappijen

soms moeten tussenkomen bij een brand,

ook al werkte de compartimentering naar behoren,

omdat er rookschade was in een deel van

het gebouw. Rookdichtheid is dus zeker een aandachtspunt

voor de toekomst.”

Brandreactie en brandweerstand

Twee basisbegrippen van passieve brandveiligheid

zijn brandreactie en brandweerstand. “Brandreactie

heeft te maken met het gedrag van een

materiaal bij het begin van een brand, brandweerstand

ontwikkelt zich meer bij een ontwikkelde

brand en heeft te maken met de functie die het

bouwelement vervult in geval van brand”, verduidelijkt

Jacobs. In de praktijk merkt ze dat beide

begrippen wel eens door elkaar worden gebruikt:

40 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Zoek naar creatieve

oplossingen, maar

zorg er vooral voor

dat die oplossingen

ook onderbouwd zijn’

“Er bestaat heel wat verwarring rond de terminologie.

Dagelijks worden hier nog fouten tegen gemaakt,

zo merk ik in de praktijk, ook al maken beide

begrippen al jarenlang deel uit van de wetgeving.”

Gebrek aan controle

Er bestaan verschillende certificaten om de bij te

dragen aan de kwaliteit van passieve brandveiligheidsproducten

en -installaties, en dit voor producten,

systemen en plaatsingsbedrijven. “Dergelijke

certificaten komen uiteraard de kwaliteit ten goede,

al betekenen ze geen garantie op een goede

plaatsing”, merkt Jacobs op. “Soms is er een gebrek

aan controle op de correcte uit voering. De verantwoordelijkheid

hiervoor ligt deels bij de architect,

zeker in de ontwerpfase, maar ook bij het installatiebedrijf.

Controle is vanzelfsprekender in actieve

brandveiligheid – daar zit controle bovendien vervat

in de normen – maar ik pleit voor een vrijwillige

controle op zowel het ontwerp als de uitvoering

van passieve brandveiligheids oplossingen.” Ook

het verplichte onderhoud – minstens één keer per

jaar – mag niet uit het oog verloren worden.

Onderbouwde creatieve oplossingen

De theorie klinkt veelbelovend, maar toch komt

Jacobs in de praktijk nog regelmatig mistoestanden

tegen. Vooral wanneer verschillende producten

in één toepassing worden gecombineerd, durven

er wel eens problemen opduiken. Jacobs: “Bijvoorbeeld:

een brandwerend luik inbouwen in een

brandwerend plafond. Dat lijkt vanzelfsprekend,

maar je moet je er te allen tijde van verzekeren dat

die combinatie ook wérkt. Het is van cruciaal belang

om daar voldoende aandacht aan te schenken.

Zoek naar creatieve oplossingen, maar zorg er vooral

voor dat die oplossingen ook onderbouwd zijn. Doe

daarvoor een beroep op specialisten of fabrikanten

en voer desnoods zelfs een kleine brandtest uit.”

Jacobs ziet ook regelmatig vragen terugkomen over

de combinatie van passieve en actieve brandveiligheidssystemen.

“Er is nog heel wat onderzoek nodig

naar de interactie tussen beide systemen. Kan de

brandweerstand bijvoorbeeld afnemen eenmaal de

sprinklers in werking zijn getreden en het gebouw

volledig gesatureerd is op vlak van vocht? Dat is een

belangrijke vraag, want voor een daadwerkelijke

brandveiligheid is een optimale interactie tussen

actieve en passieve brandbeveiliging essentieel.” ❚

Vlamdichtheid is niet hetzelfde als rookdichtheid.

‘Er is nog heel wat onderzoek nodig naar de interactie tussen actieve en passieve brandveiligheid.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


BRANDCOMPARTIMENT NIET COMPLEET ZONDER

CORRECT AFGEDICHTE DOORVOERINGEN

Brandcompartimenten zijn cruciaal voor de brandveiligheid van een gebouw. Leidingen en kabels die doorheen brandwerende wanden en

vloeren lopen, veroorzaken echter zwakke punten in de brandbeveiliging. “Door deze doorvoeringen correct af te dichten, kan je brandschade

minimaliseren en de brandweer optimaal zijn werk laten doen. Levens redden, kortom”, aldus Nick Haring, Business Developer bij Bostik Fire

Protect. Met behulp het assortiment brandwerende producten van dit gespecialiseerde bedrijf kan je elke doorvoering veilig afdichten.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Bostik Fire Protect

“Brandveiligheid wint terecht steeds meer aan belang

in de projectbouw. Tegelijk zien we dat de

afdichting van doorvoeringen niet altijd op een

correcte manier gebeurt, met alle gevolgen van

dien”, steekt Nick Haring van wal. Er spelen veel

factoren een rol bij het vinden van de juiste oplossing

voor het afdichten van doorvoeringen. Elke

leiding die door brandwerende bouwelementen

loopt, reageert anders bij een eventuele brand.

Daarom is geen enkele oplossing of product op

zichzelf geschikt om alle doorvoeringen effectief

te beschermen. Met een goed advies vooraf, kan

je veel geld besparen achteraf. Precies daarvoor

kunnen aannemers en architecten bij ons terecht.”

Bewezen kwaliteit

Bostik Fire Protect heeft een compact assortiment

voor de internationale markt waarmee alle doorvoeringen

kunnen afgedicht worden. “We houden

dit bewust beperkt zodat je met slechts enkele

producten alle doorvoeringen kan afdichten. Het

enige dat je moet weten is welk product voor

welke toepassing geschikt is”, aldus Nick Haring.

De brandwerende eigenschappen van de producten

binnen het Bostik Fire Protect-assortiment

zijn door gecertificeerde organisaties getest volgens

internationale normen. Alle producten en

hun uitgebreide toepassingsgebied hebben een

CE-markering en een ETA (European Technical

Assessment). Al deze certificaten zijn online raadpleegbaar

op de website van Bostik Fire Protect,

net als een selectietabel die helpt bij de keuze van

het juiste product.

Compact assortiment

Het assortiment van Bostik Fire Protect omvat

twee afdichtingskits. Nick Haring: “De FP310

Acoustic Acrylic acrylaatkit is zo breed gecertificeerd

dat je hiermee heel veel afdichtingen kan

realiseren. De kit haalt een brandwerendheid van

4 uur, reduceert geluid en is ideaal in combinatie

met onze Bostik FP320 Fire Batt, Bostik FP330

Pipe Collar of Bostik FP340 Pipe Wrap. De Bostik

FP311 Intumescent Graphite grafietkit werkt het

best afzonderlijk, maar reduceert minder geluid

dan de FP310. De keuze is afhankelijk van de wensen

van de opdrachtgever en de aannemer.”

De FP312 Fire Retardant Coating dient dan weer

voor het coaten van steenwolplaten, tenminste als

je niet beschikt over de FP320 Fire Batt van Bostik.

“Met onze gecoate steenwolplaat en opschuimende

acrylaatkit kan je in een handomdraai een brandveilige

doorvoering realiseren”, aldus Nick Haring.

‘Er spelen veel factoren een rol bij het vinden van de juiste oplossing voor het afdichten van doorvoeringen.’

De FP330 Pipe Collar is een metalen band met

een harde grafietlaag aan de binnenkant die zich

42 | INSTALLATIEENBOUW.BE


met één klik om de buis op de muur of vloer laat

monteren. De collar is geschikt voor zowel open als

gesloten buizen. “Als je vooraf de ruimte voorziet

in de constructie, kan je beter de FP340 Pipe Wrap

gebruiken, wat nog voordeliger en sneller is dan de

collar”, stelt Nick Haring. “Je vouwt de wrap om de

buis, duwt hem in het gat, kit hem af en klaar!”

De Bostik FP350 grafietplaatjes kan je simpelweg

achter het stopcontact plaatsen zodat ook

daar rook en vuur wordt tegengehouden. Met de

FP360 Putty Cord kan je dan weer kleine buisjes

brandwerend afdichten. “Een erg handig product

om altijd op zak te hebben voor kleine ingrepen”,

voegt Nick Haring toe. Tot slot heeft Bostik Fire

Protect nog de FP370 Fireseal mortel in zijn assortiment,

geschikt voor vloeren en muren.

Advies op maat

“Hoe vroeger je aan de afdichting van doorvoeringen

denkt, hoe voordeliger het wordt. Wij verlenen

met plezier technisch advies voor elk project,

met onze testcertificaten als leidraad, zodat je

voor de juiste toepassing ook het juiste geteste

product gebruikt”, besluit Nick Haring. ❚

‘Hoe vroeger je aan de afdichting van doorvoeringen denkt, hoe voordeliger het wordt.’

‘Wij verlenen met plezier technisch advies voor elk project, met onze

testcertificaten als leidraad, zodat je voor de juiste toepassing ook

het juiste geteste product gebruikt’

Het assortiment van Bostik Fire Protect omvat twee afdichtingskits.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


Eerste injectie van groen

gas in Waalse net

De eerste Waalse site voor de injectie van biomethaan in het gasnetwerk is sinds kort operationeel. Het agro-industrieel bedrijf Cinergie uit

Fleurus investeerde in een installatie waarmee het zijn ecologische voetafdruk vermindert én groen gas levert aan gemeenten.

Tekst en beeld Gas.be

België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme

maatschappij en groen gas is daarbij essentieel.

Door het op te zuiveren tot bio methaan,

kan het geïnjecteerd worden in het gas- en distributienetwerk

waarmee voertuigen, gemeenten

en industrie bevoorraad worden. Met biomethaan

wordt bovendien quasi geen CO 2

uitgestoten. De

locatie is niet willekeurig gekozen. Uit een studie,

besteld door gas.be, bleek immers dat Wallonië

een interessant gewest is om biogas te produceren.

Didier Hendrickx van gas.be: “Momenteel

‘Met zijn ruime landbouwareaal beschikt

Wallonië over een belangrijk potentieel

aan biomethaan’

wordt minder dan 10 procent van het biogaspotentieel

gebruikt. Cinergie is het het eerste

operationeel project in Wallonië, het tweede op

Belgisch niveau.”

Burgers en bedrijven

Het agro-industriële familiebedrijf Cinergie uit

Fleurus recycleert ongeveer 100.000 ton per jaar

aan materialen die hoofdzakelijk bestaan uit dier-

Het agro-industriële familiebedrijf Cingerie uit Fleurus recycleert ongeveer 100.000 ton per jaar aan materialen

die hoofdzakelijk bestaan uit dierlijke mest van veeteeltbedrijven en landbouwproducten.

44 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Door biogas op te zuiveren tot biomethaan, kan het geïnjecteerd worden in het gas- en distributienetwerk

waarmee voertuigen, gemeenten en industrie bevoorraad worden.

lijke mest van veeteeltbedrijven en landbouwproducten.

Zo worden ook resten van diverse teelten

gebruikt, zoals maïs en grassen, en afvalstoffen

uit de agrovoedingsindustrie, en van bieten-en

aardappelverwerkers en brouwerijen. Dit wordt

voortaan omgezet in biomethaan, een honderd

procent hernieuwbaar gas, en via een collectief

netwerk getransporteerd naar burgers en bedrijven.

Daarmee verkleint de ecologische voetafdruk

van Cinergie aanzienlijk. De geproduceerde

energie stemt overeen met het verbruik van een

stad van de omvang van Gembloux, met 25.000

inwoners. “Ons doel bij Cinergie is altijd geweest

om de circulaire economie en ecologie te promoten.

We zijn verheugd dat we, dankzij de steun

van onze partners en investeerders, een oplossing

voor de productie van groene energie hebben

kunnen opzetten ten voordele van Wallonië en

zijn burgers”, zegt Éric Pierart, gedelegeerd bestuurder

van Cinergie.

2.000 m² biogas per uur

De biomethaaninstallatie werd recent op het

gasnet aangesloten. Voor het eerst zullen er

meerdere gemeenten in Wallonië groen gas ontvangen.

De installatie produceert nu ongeveer

2.000 m² biogas per uur. 45 procent daarvan

gaat naar de WKK-installatie, goed voor een

vermogen van 2MW. Met de rest wordt 600 m²

biomethaan per uur geproduceerd, dat in het

aardgasnet geïnjecteerd wordt.

De installatie produceert nu ongeveer 2.000 m² biogas per uur. 45 procent daarvan gaat naar

de WKK-installatie, goed voor een vermogen van 2MW. Met de rest wordt 600 m² bio methaan

geproduceerd, dat in het aard gasnet geïnjecteerd wordt.

“Het biomethaan dat hier in Fleurus geproduceerd

wordt, gaat in hoofdzaak naar de inwoners

van Sombreffe en Gembloux. Afhankelijk van de

omstandigheden kan het biogas ook in andere

gemeenten van Waals-Brabant geleverd worden”,

zegt David De Lange van ORES. ORES trad in dit

project op als facilitator van de haalbaarheidsstudie,

en werkte samen met de Waalse commissie

voor Energie (CWaPE) en de verschillende overheden.

“Dat was nodig om het wettelijk kader voor

de injectie tot stand te brengen”, zegt De Lange.

Meer projecten

De landbouwsector is verantwoordelijk voor

meer dan tien procent van de broeikasuitstoot,

een groot deel via dierlijke mest. Met zijn ruime

landbouwareaal beschikt Wallonië dus over een

belangrijk potentieel aan biomethaan. Een twintigtal

projecten, waarvan een deel in het Waals

Gewest, wordt in de komende jaren gerealiseerd.

Met dit groene alternatief komen de beoogde

klimaatdoelstellingen opnieuw een stapje dichterbij.

Het is bovendien een opportuniteit om de

gas bevoorrading in Wallonië te vergroenen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Gecertificeerd labo voor onderhoud, reparatie

en kalibratie van meetinstrumenten

NIEUW!

Mobiele Service

Onze diensten

AQUACIAT POWER

Nu beschikbaar met

R-32 koudemiddel

R-32

GELUIDSARM

EENVOUDIGE INSTALLATIE

LAGE ECOLOGISCHE FOOTPRINT

VERBETERDE PRESTATIES

ciat.be

266cia_20201015_R32_I+B_197x130_BE.indd 1 18/08/2020 09:26


THEMA SANITAIR

FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN CORRECTE

AFDICHTING IN SANITAIRE OMGEVINGEN

Elke sanitaire installateur krijgt ongetwijfeld ooit de vraag om de doorvoeringen van leidingen brandwerend af te dichten. Promat biedt tal van

oplossingen die voldoen aan de Europese normen en die je snel en makkelijk kunt toepassen. Naast brandwerende manchetten met een vaste

diameter, zijn er ook flexibele oplossingen die de installateur op maat kan afknippen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Promat

‘De installateur kan het manchet

of de rol op maat inkorten,

afhankelijk van de diameter die

hij nodigt heeft’

De drie producten verschillen onderling op vlak van toepassingsgebied, brandweerstand,

plaatsing en diameter (zie kader). PROMASTOP ® -UCE is bedoeld

voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van kunststof- en meerlaagse

leidingen met een diameter tot 160mm en brandweerstandsklasse EI

60 U/U. Gabriel: “U/U betekent dat de leidinguiteinden in de testopstelling

niet uitgedicht zijn en er dus zuurstof kan circuleren. Dit is de meest ongunstige

situatie en betekent dus dat onze producten op de strengste, meest

kritische wijze getest worden.”

PROMASTOP ® -W.

Om de brandwerende compartimentering van een gebouw te vrijwaren moeten

de openingen rond doorvoeringen brandwerend worden afgedicht. Voor

installateurs van sanitair is vooral het afdichten van openingen rond doorvoeringen

van belang. Die doorvoeringen doorboren wanden en vloeren. Over

het algemeen zijn de openingen groter dan de leiding die er doorheen moet.

Een manchet in combinatie met brandwerende mortel zorgen er hier voor

dat de opening rookdicht en brandwerend wordt afgedicht. Als dit niet op

de juiste manier gebeurt, vormen ze een doorgang waarlangs het vuur en de

rook zich snel kunnen verspreiden.

Diameter niet altijd op voorhand gekend

Promat heeft reeds een stevige reputatie uitgebouwd met de kant-en-klare

brandwerende manchetten PROMASTOP ® -FC, beschikbaar in type FC3/FC6/

FC15. In sommige projecten zijn de benodigde diameters echter niet op voorhand

gekend: denk maar aan appartementsgebouwen met vijf verschillende

leidingen. Dan dient een flexibele oplossing zich op. Promat biedt een antwoord

op die vraag met PROMASTOP ® -UCE, -W en -FC MD. “De installateur

kan het manchet of de rol op maat inkorten, afhankelijk van de diameter die

hij nodigt heeft”, zegt Steven Gabriel, Sales Engineer fire stopping & ducting

bij Promat.

PROMASTOP ® -W is een expanderende brandwerende strook die als een wrap

rond de leiding wordt gewikkeld. Deze kan worden ingebouwd in vloeren

en wanden. De strook wordt voornamelijk gebruikt bij kunststofleidingen, en

is ook geschikt voor metalen leidingen. PROMASTOP ® -FC MD is een recente

innovatie van Promat en is geschikt voor diameters tot 125 mm. Het grote

verschil met PROMASTOP ® -UCE is dat dit brandwerend manchet een brandweerstand

van EI 120 U/U kent. “Bovendien is het een oplossing die nu

volop getest wordt bij kunststofleidingen, die vaak terug te vinden zijn in

sanitaire omgevingen”, aldus Gabriel.

Elk product heeft zijn eigenheid

Om te bepalen welk product in een welbepaalde context het meeste geschikt

is, dient de installateur rekening te houden met het toepassingsgebied.

Gabriel legt uit: “Elk product heeft zijn eigenheid. Niet alleen het type leiding

speelt een rol, ook het type bouwelement – een lichte scheidingswand, een

massieve wand of vloer – speelt een belangrijke rol. Zo is PROMASTOP ® -W

uitermate geschikt voor CLT-wanden en -vloeren. Een belangrijke troef nu

houtskeletbouw steeds meer aan belang wint.”

Met deze innovatieve producten biedt Promat een oplossing voor uitzonderingssituaties

en projecten die op technisch vlak een complexere oplossing

vereisen. Gabriel: “Wij garanderen de installateur een geattesteerde totaaloplossing

die van toepassing is op alle soorten leidingen die doorgevoerd

moeten worden – op vlak van sanitair, HVAC en elektriciteit – en die goedgekeurd

wordt door de controleorganen.”

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SANITAIR THEMA

PROMASTOP ® -UCE.

Advies en instructievideo’s

Uiteraard kunnen de installateurs rekenen op deskundig advies van het

Promat-team. “Dat kan op de werf zelf, of ze kunnen ons foto’s en documentatie

van het type leidingen bezorgen. Binnenkort lanceren we zelfs de selector

app die de vakman naar de uiteenlopende criteria bevraagt. Aan het einde van

de rit legt de app hem verschillende werkbare oplossingen voor”, licht Gabriel

toe. Om installateurs te helpen met de montage, heeft Promat verschillende

instructievideo’s gemaakt. Zo krijgt de vakman meteen te zien hoe de producten

geplaatst moeten worden om een optimale werking te garanderen. “Het

is immers van cruciaal belang dat alle plaatsingsvoorschriften gerespecteerd

worden. Alleen dan is de brandveiligheid verzekerd”, besluit Gabriel. ❚

PROMASTOP ® -FC MD.

Overzichtsschema.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


DE FACQ PRO APP MEER DAN EEN WERKTUIG

Uw beste werktuig is wellicht niet datgene dat u denkt.

EEN PRO AAN UW ZIJDE

WIJ MAKEN VAN

ELK GEBOUW EEN

SMART BUILDING.

ONTDEK EEN NIEUWE SMART HOME WERELD!


SANITAIR THEMA

Sanitair specialist investeert in

10.000 fotovoltaïsche panelen

FACQ, één van de belangrijkste spelers op gebied van sanitair, verwarming en hernieuwbare energie, wil zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk

verkleinen. Daarom installeerde FACQ in samenwerking met Enerdeal, een bedrijf dat industriële zonne-energiecentrales bouwt, onderhoudt

en financiert, 10.000 fotovoltaïsche panelen op 17 van zijn sites.

Tekst en beeld FACQ

Een groen engagement in de vorm van zonnepanelen

FACQ is zich bewust van de impact die bedrijven hebben op het milieu.

De plaatsing van fotovoltaïsche panelen is één van de meest gebruikelijke

manieren om groene stroom op te wekken.

Om ook de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, nam FACQ in september

van vorig jaar contact op met Enerdael. Samen implementeerden ze tal

van groene oplossingen op verschillende FACQ-sites.

Met het oog op het eigen verbruik heeft FACQ dan ook meer dan 10.000

zonne panelen geïnstalleerd op zijn belangrijkste sites in Oostende en

Aarlen. Qua rendement schat Enerdeal dat deze een jaarlijkse productie van

3.000 kWh aan groene stroom mogelijk maken. Dit is het equivalent van

het jaarlijks verbruik van 850 huishoudens. Voor het milieu betekent dit een

besparing van 1.440 ton CO 2

per jaar. Dit komt overeen met een CO 2

-emissiebesparing

van 12.000.000 km per jaar voor een wagen met verbrandingsmotor

(gebaseerd op 120gr CO 2

-uitstoot per gereden km).

Een aanzienlijke besparing die de overstap naar groene stroom alleen maar

kan stimuleren.

Voor het milieu betekent dit een besparing van 1.440 ton CO 2

per jaar.

en elektrische laadpalen

Naast de fotovoltaïsche panelen integreert FACQ in dit project ook elektrische

mobiliteit door meerdere elektrische laadpalen te installeren op verschillende

bedrijfslocaties. Deze laadpalen maken gebruik van de groene stroom

geproduceerd door de zonnepanelen, en bieden klanten de mogelijkheid om

hun wagen op te laden tijdens hun bezoek aan de winkel. Ook medewerkers

kunnen er hun elektrische wagen of fiets opladen.

Met deze investeringen bewijst FACQ eens te meer dat het zich inzet voor een

duurzame toekomst. ❚

‘Deze panelen maken een

jaarlijkse productie van

3.000 kWh aan groene stroom

mogelijk, het equivalent van

het jaarlijks verbruik van

850 huishoudens’

Naast de fotovoltaïsche panelen integreert FACQ in dit project ook elektrische mobiliteit

door meerdere elektrische laadpalen te installeren op verschillende bedrijfslocaties.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


THEMA SANITAIR

DIRECTE SPOELING: DE OPLOSSING

VOOR OPENBARE TOILETTEN

De talrijke voordelen van een directe spoeling zorgen ervoor dat dit een ideaal systeem is voor het uitrusten van toiletten in publieke gebouwen.

Vandaag leeft de perceptie dat directe spoeling een beduidend grotere diameter van de toevoerleidingen vereist. En omdat dit niet klopt,

leggen we u graag de voordelen, toch nog minder gekend, verder uit…

Tekst en beeld DELABIE

In de Oost-Europese landen en Japan, zijn toiletsystemen

op basis van directe spoeling goed geïntroduceerd.

In de Benelux-markt heeft directe

spoeling echter nog heel wat groeipotentieel. De

perceptie dat directe spoeling een aanmerkelijk

grotere diameter van de toevoerleidingen vereist,

is onterecht. Hoe groter de opstelling van het toilet

met directe spoeling, hoe kleiner het verschil

in buisdiameter wordt, als men de vergelijking

maakt met de toevoerleidingen van een spoelbak.

Kanttekeningen bij spoelbakken

De belangrijkste bedenking bij toiletten met reservoir

is hun gevoeligheid voor kalk en onzuiverheden,

en de ophoping ervan die de afdichting

van het spoelsysteem aantast. Afhankelijk van de

kwaliteit en de hardheid van het water kan er al

een lek optreden na enkele maanden, of zelfs enkele

weken, na de installatie van het toilet. Het

druppelen van water langs het porselein is zeer

moeilijk vast te stellen. Hierdoor is het toilet met

spoelbak vaak de eerste sanitaire post waar waterverspilling

optreedt: een onopgemerkt stromen

van water kan leiden tot een verlies van maximaal

220 m³/ per jaar, of 946 euro per jaar per toilet

(bron: Informatiecentrum voor water).

Toiletten met spoelbak die gedurende meerdere

dagen niet gebruikt worden, vormen een risico.

Stilstaand water aan kamertemperatuur, waarin

kalk en onzuiverheden zich vormen, is bevorderlijk

voor bacteriegroei. Ook verdragen de reservoirs het

intensief gebruik zoals in utiliteiten moeilijk. Last

but not least: het onderhoud op een groot aantal

geïnstalleerde spoelbakken blijkt moeizaam.

De spoelkracht garandeert efficiëntie waardoor één enkele spoeling volstaat.

De voordelen van directe spoeling

De kraan met directe spoeling is specifiek ontworpen

om aan de hoge eisen van openbare sanitaire

ruimtes met hoge bezoekfrequentie te voldoen.

Door het hygiënische, robuuste en doeltreffende

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SANITAIR THEMA

- in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een kantoorgebouw

- bevindt, dienen in de meeste gevallen

enkel de finale aftakkingen vervangen te worden.

Wat de toevoerleidingen betreft, voorzien de technische

specificaties voor directe spoeling in een

andere berekening dan bij toiletten met reservoir.

De specificaties wijzen uit dat de diameter voor de

leidingen in kwestie dicht aanleunt bij deze voor

toiletten met reservoir. De duurtijd van een spoeling

met reservoir is namelijk vele malen langer

dan bij een directe spoeling (waarbij de spoeltijd

slechts enkele seconden bedraagt). Voor de berekening

van de basisdebieten is het aangewezen

de aanbevelingen van de fabrikant te raadplegen.

Voor de toiletten met directe spoeling van DELA-

BIE bedraagt dit 1 l/sec. Indien berekend op deze

manier ligt de diameter van de leidingen voor een

directe spoeling, in tegenstelling tot de algemene

bezorgdheid, niet zo ver af van deze met reservoirs.

Aangepaste producten

Het mechanisme en de bediening van de toiletkranen

van DELABIE met directe spoeling, zonder

kwetsbare kunststof onderdelen, zijn schokwerend

en vandaalbestendig. Zij hebben een

levensduur van minstens 500.000 handelingen.

Bij een voorwandsysteem, uitgerust met een toiletkraan

van DELABIE, is het onderhoud beperkt

tot het reinigen of vervangen van het standaard

binnenwerk. Het mechanisme en het systeem

zijn onmiddellijk toegankelijk zonder demonteren

van de kraan.

Vandaag biedt DELABIE een uitgebreid assortiment

toiletkranen met directe spoeling aan,

of het nu om zelfsluitende of elektronische kranen

gaat. Kies het product dat het best in uw

ontwerp past, en optimaliseer uw BREEAM of

LEED score. ❚

Het mechanisme en de bediening van de

toiletkranen van DELABIE met directe spoeling,

zonder kwetsbare kunststof onderdelen, zijn

schokwerend en vandaalbestendig.

ontwerp, wordt het risico op lekken sterk verminderd.

Bij een systeem met directe spoeling is er

geen stilstaand water, geen kalkaanslag of vuilophoping,

en kan er dus geen bacteriegroei optreden.

Een ander voornaam aandachtspunt is de kracht

van de spoeling. Een toilet met reservoir werkt volgens

het principe van zwaartekracht, waardoor de

spoeling minder krachtig is. Bij een systeem met

directe spoeling wordt de druk van het waternet

gebruikt. De spoelkracht garandeert efficiëntie

waardoor één enkele spoeling volstaat. Met dit

systeem zijn, indien nodig, opeenvolgende spoelingen

mogelijk, bij meerdere gebruikers na elkaar.

Er is geen wachttijd tot de spoelbak terug gevuld

is. Een korte spoeling van 7 seconden, zonder

wachttijd, biedt gebruikers meer geluidscomfort.

Architecten weten de compactheid van een systeem

met directe spoeling te waarderen, doordat

er geen ruimte dient voorzien te worden voor een

reservoir. Zeker in utiliteiten en in zorginstellingen

is elke centimeter ruimte kostbaar.

En wat met de diameter?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan

een toilet met reservoir bij renovatie vervangen

worden door een systeem met directe spoeling.

Wanneer een technische ruimte toegankelijk is en

er zich een waterkolom in de directe omgeving

Bij een voorwandsysteem, uitgerust met een toiletkraan van DELABIE, is het onderhoud beperkt tot het

reinigen of vervangen van het standaard binnenwerk.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


THEMA SANITAIR

Perfecte handhygiëne

Je handen schoon en steriel houden is inmiddels voor veel mensen een gebruikelijke routine geworden. Handen inwrijven met

desinfectiemiddel is echter sneller, effectiever en geeft minder schade aan de huid dan veelvuldig handen wassen met water en zeep.

Het gebruik van een dispenser met automatische (sensor)bediening geniet daarbij op veel locaties de voorkeur.

Tekst en beeld Franke Water Systems

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SANITAIR THEMA

QUADTROtop.

Je handen schoon en steriel houden is inmiddels voor

veel mensen een gebruikelijke routine geworden.

RONDAtop.

De nieuwste RODX627H sanitiser met infraroodzender

van Franke Water Systems is geschikt voor

desinfectiemiddel en lotions, met een navulbaar

reservoir van 0,8 liter en een afgifte van 0,6 tot

1,1 ml. De contactloze bediening zorgt ervoor dat

de hygiëne gewaarborgd blijft.

Aan alles is gedacht. De robuustheid van het ontwerp

bijvoorbeeld, met een RVS materiaaldikte

van 0,8 mm, een gebogen front, een cilinderslot

met Franke sleutel en een kijkvenster aan de zijkant.

Ook alle aandacht voor gemak en comfort,

een sticker met instructies maakt het gebruik voor

iedereen duidelijk en een indicatielampje geeft

aan wanneer de batterijstatus laag is.

De RODX627H sanitiser heeft een strak ontwerp

van mat roestvrijstaal en biedt contactloze desinfectie

voor optimale handhygiëne, geschikt voor

wandmontage en slim te combineren met de mobiele

zuil van Franke Water Systems.

Nieuwe sanitaire wereld

Kortom, de nieuwe sanitair wereld van Franke

Water Systems. Mooie innovaties waarbij aan alles

wordt gedacht; hygiëne, comfort, design en

perfectie. Franke Water Systems stelt een aantal

‘De techniek moet

niet zichtbaar

gemaakt worden,

maar nuttig zijn’

producten voor die elk binnen hun branche sterk

voor hun klasse staan.

RODXH627H contactloze dispenser

Perfecte handhygiëne, robuust en gemak

een strak ontwerp van mat roestvrijstaal en biedt

contactloze desinfectie Bovendien is deze geschikt

voor wandmontage of slim te combineren met onze

mobiele zuil! Dit is een dispenser die overtuigt.

PLANOX-wastafellijn uit roestvrijstaal

Hygiënisch en stijlvol

deze lijn is speciaal ontworpen voor locaties waar

maximale hygiëne-eisen gelden. Ze zijn vervaardigd

uit roestvrijstaal. Vuil en bacteriën krijgen

geen kans om zich aan het oppervlak te hechten.

RONDAtop en QUADROtop

opzetwastafels

Functionaliteit mag ook mooi zijn

de RONDAtop laat de kracht van eenvoud zien en

de QUADROtop gaat voor modern minimalisme.

Beide zijn opzetwastafels van MIRANIT en daarmee

sterk en hygiënisch.

KWC GASTRO-eengreepsmengkraan

Comfort, functionaliteit en ergonomie

want bij de keukenmengkranen van Franke Water

Systems klopt ieder detail, past iedere handgreep,

overtuigt iedere functie. Uiteindelijk moet de techniek

niet zichtbaar gemaakt worden, maar nuttig

zijn – zowel tijdens het koken, reinigen en genieten.

Het is gemakkelijk om gewoon te zijn, maar

voor FRANKE is gewoon niet goed genoeg. Er is

aandacht voor hygiëne, innovatie, functionaliteit,

design en onderhoud. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


ZO EENVOUDIG IS

EFFICIENCY.

Eenvoudig, compact en verkrijgbaar in vele varianten, is het zeker een economische niche: de

Calio-motorpomp in blik met ECO-modus is net zo eenvoudig te installeren als te bedienen.

Meer informatie is beschikbaar op www.ksbbelgium.be.


SANITAIR THEMA

De Calio-Therm bevat heel wat functies die in vergelijkbare producten van andere bedrijven niet of enkel als dure extra voorzien zijn.

NIEUWE CIRCULATIEPOMP VOOR SANITAIR

WATER VOLGENS ‘ALL-IN CONCEPT’

De nieuwste circulatiepomp van KSB, Calio-Therm, is het antwoord van KSB op uitdagingen waar grotere debieten en opvoerhoogtes worden

gevraagd. De zeer efficiënte techniek, in combinatie met toerenregeling, resulteert in een maximale besparing op de bedrijfskosten.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld KSB

Als challenger op de HVAC-markt investeert KSB

fors. Uit 150 jaar knowhow in het ontwerpen

en fabriceren van pompen is de Calio-Therm de

nieuwste ontwikkeling. De Calio-Therm is een

onderhoudsvrije, traploos geregelde drinkwatercirculatiepomp

met mediumgesmeerde permanent

magneetmotor verkrijgbaar met schroefdraad-

of flensaansluiting. De Calio-Therm

vindt zijn toepassing in drinkwatervoorzieningssystemen

en warmwatervoorzieningssystemen.

De Calio-Therm is een uitstekende aanvulling

op het bestaande HVAC-gamma van KSB voor

woningen tot grotere projecten, namelijk de

Calio S, de Calio en Etaline reeksen.

Met deze aanvulling via de Calio-Therm richt

de specialist in pompen en afsluiters zich op

de grotere debieten en opvoerhoogtes op vlak

van sanitair water voor projecten met meergezinswoningen.

Denk maar aan appartementen,

kantoren, openbare gebouwen, ziekenhuizen

en woonzorgcentra. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 57


Betrouwbare

debietmeting.

Ultrasone debietsensor

De betrouwbare meting van het debiet speelt een belangrijke rol bij het maximaliseren van de efficiëntie van HVACsystemen

en het besparen van energie. De debietsensoren van Belimo gebruiken ultrasone looptijdtechnologie voor

een nauwkeurige meting van het debiet van water en water-glycol-mengsels. Nauwkeurigheid over het hele

temperatuurbereik van -20 tot 120 °C dankzij de gepatenteerde logica voor temperatuur- en glycolcompensatie.

Onze nieuwe website

www.belimo.nl

BELIMO Servomotoren B.V.

info@belimo.nl, www.belimo.nl


SANITAIR THEMA

Met deze aanvulling via de Calio-Therm richt de specialist in pompen en afsluiters zich op de grotere debieten

en opvoerhoogtes op vlak van sanitair water voor projecten met meergezinswoningen.

KSB gaat er prat op met deze Calio-Therm een circulatiepomp

aan te bieden die een aantrekkelijk

prijskaartje combineert met een “all-in concept”.

De Calio-Therm bevat heel wat functies die in vergelijkbare

producten van andere bedrijven niet of

enkel als dure extra voorzien zijn. Denk maar aan

sturingen zoals Modbus-, RUN, dubbelpomps- en

0-10 V-sturingen, kWh-teller en een warmte-isolatieschaal.

Hiermee wil KSB zijn klanten voorzien

van een no-nonsense product. Functioneel, compleet

zonder uitgebreide dure optielijst.

De Calio-Therm maakt gebruik van een eenvoudige

en intuïtieve bediening, dankzij de centrale

knop en een draaischijf. De Servicetool en gratis

Pactware laat toe om dieper in de software te

gaan en een grote varieteit aan parameters te

raadplegen en in te stellen.

Bijsturend vermogen

Een andere troef van de Calio-Therm is de bijsturende

en optimaliserende werking van de circulatiepomp

via de energiebesparende Dynamic Control

modus. Bij het activeren van deze modus zal

de Calio-Therm bijsturen tot hij op de meest rendabele

wijze werkt. Dit betekent echter niet dat

de installateur geen enkele rol van betekenis te

spelen heeft. Een selectie van de juiste circulator

voor het theoretisch werkgebied is cruciaal voor

een optimaal rendement zodat het automatisch

kan bijregelen binnen het werkgebied met het

hoogste rendement. Ga er niet van uit dat het automatische

regelsysteem betekent dat u zelf niets

meer moet instellen. De bepaalde wenswaarde is

de basis voor het automatisch bijregelsysteem en

zekerheid dat het werkpunt ook binnen het werkgebied

van de pomp ligt.

Om installateurs bij te staan bij het maken van de

juiste keuzes, staan de technische experts van KSB

ter beschikking om ondersteuning te bieden. Alle

technische data zijn bovendien vrij te raadplegen

De ‘KSB GoTo Calio’-applicatie is bedoeld

als uitwisselgids voor installateurs, zodat ze

de meest geschikte circulator uit het KSBgamma

kiezen als alternief bij vervanging.

op de KSB-website. Kijk ook eens naar de uitwisselapp

‘KSB GoTo Calio’-applicatie. Deze app is bedoeld

als uitwisselgids voor installateurs, zodat ze

de meest geschikte circulator uit het KSB-gamma

kiezen als alternief bij vervanging. De KSBase-app

adviseert dan bij nieuwe selecties. ❚

Uit 150 jaar knowhow in het ontwerpen

en fabriceren van pompen is de Calio-

Therm de nieuwste ontwikkeling.

‘Het is een no-nonsense product.

Functioneel, compleet zonder uitgebreide

dure optielijst’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


BENT U AL CERGA?

Word nu lid en geniet van

uitzonderlijke voordelen.

Cerga opent een wereld van mogelijkheden. Ons kwaliteitslabel

helpt u op professioneel vlak te groeien met opleidingen,

technische bijscholingen en ondersteuning via een helpdesk en

technisch labo. Daarnaast zetten we uw werk graag in de kijker via

communicatiekanalen zoals Livios.be. Door Cerga-lid te worden,

helpt u trouwens ook uw klanten vooruit. Want dankzij uw

Cerga-label kunnen ze erop vertrouwen dat elke installatie die u

plaatst van de beste kwaliteit is.

Alain Vandenhouten,

Zaakvoerder bij SENEC nv

“Door Cerga komen we als

bedrijf meer professioneel voor

de dag. Het label staat op al

Zo weet de klant dat hij bij ons

in goede handen is.

En dat werkt!”

Cerga.

Hét kwaliteitslabel voor gas en/of propaan installateurs.

Word vandaag nog lid van Cerga op www.lidworden.cerga.be

Cerga.be

cerga@cerga.be | 078 / 15 51 25


Ontdek dé nieuwe standaard

in huishoudelijk watercomfort

NIEUWE BWT PERLA SETA VOLDOET AAN ALLE WATER-

ONTHARDINGSBEHOEFTEN, ZELFS DE MEEST VEELEISENDE

Met de nieuwe BWT Perla Seta stelt waterbehandelingsspecialist BWT een extra zuinige en hygiënische duplex -

water verzachter voor, met een grote capaciteit, een absolute lekveiligheid en een maximale connectiviteit.

Een state-of-the-art waterontharder dus, die garant staat voor grenzeloos watercomfort zonder zorgen,

zelfs voor de meest veeleisende watergebruiker.

Troeven

• Duplextoestel met adaptief parallelle werking en

grote capaciteit tot 50 l/min.

• Continue doorstroming en 24/7 zekere werking,

ook bij grote waterafnamepieken tot 3m³/u.

• Absolute lekveiligheid dankzij AQA Watch,

AQA Stop, AQA Safe-ventiel en AQA Guard

• 100 % connectiviteit via de BWT Best Water Home-app

• Maximale hygiëne tegen minimaal water- en zoutverbruik

ADVERTORIAL

GROTE

CAPACITEIT

24/7 ZEKER VAN ZACHT

WATER, OOK BIJ GROTE

WATERAFNAMEPIEKEN

BWT Perla Seta is een duplex- waterontharder,

uitgerust met 2 hars kolommen

die adaptief parallel wer ken om

24/7 en quasi-ongelimiteerd zacht water

te leveren, tot 50 l. per minuut of 3 m³/u.

Dat is handig bij piekafnames zoals het

vullen van een zwembad, het nemen

van een hoogdebietsdouche of wanneer

op verschillende plekken tegelijk water

wordt gevraagd.

ABSOLUTE

LEKVEILIGHEID

4 X MEER BESCHERMING

TEGEN WATERSCHADE

IN HUIS

BWT Perla Seta is standaard voorzien

van intelligente veiligheids systemen

zoals AQA Watch, AQA Stop, AQA Safeventiel

en AQA Guard die de watertoevoer

en de spoelwater afvoer afsluiten

en in alarmstand gaan in geval van

een lek direct onder of naast het toestel

of — via de draadloze AQA Guard wireless-vloersensoren

(optioneel) — op 10

bijkomende plaatsen in huis.

EXTRA ZUINIG

EN HYGIËNISCH

MAXIMALE HYGIËNE

TEGEN MINIMAAL WATER-

EN ZOUTVERBRUIK

De doorstroming in de BWT Perla Seta

gebeurt in functie van het debiet, adaptief

parallel. Regeneratie van de harskolommen

gebeurt afwis selend en proportioneel.

Een precisie pekelteller past

het zout verbruik tijdens het regenereren

aan naar het verbruik gerekend vanaf de

laatste regeneratie. Bij elke regeneratie

maakt BWT Perla Seta ook chloor uit het

onthardingszout aan om de harsen te

ontsmetten.

1

MAXIMALE CONNECTIVITEIT

100% CONTROLE, 100% ZORGELOOSHEID

Via de BWT Best Water Home-app kan de gebruiker vanaf zijn gsm

of computer de status van de BWT Perla Seta opvolgen of het wateren

zoutverbruik monitoren. Hij krijgt meldingen als het zout moet

worden bijgevuld of het toestel aan onderhoud toe is. Hij kan tevens

het toestel in vakantiemodus zetten en vanop afstand hulp inroepen

via de technische dienst van BWT of de eigen loodgieter die de

gegevens van het toestel eveneens vanop afstand kan oproepen.

BWT Belgium NV

Leuvensesteenweg 633

1930 Zaventem

+32 2 758 03 10

bwt@bwt.be

bwt.com


TIPS OM CV-INSTALLATIES PREVENTIEF TE BESCHERMEN

De juiste waterkwaliteit is

van cruciaal belang

Als expert in sanitair en/of verwarming weet u dat het leidingwater in België van goede kwaliteit is. Maar weet u ook dat in vele regio’s het water

kalkhoudend is en dat dit – ook voor cv-installaties – voor veel problemen kan zorgen, zoals storingen en hoge (onderhouds-)kosten voor de eigenaar?

Kies dus best van bij de vulling voor water van optimale kwaliteit. Of vraag BWT om het juiste advies voor uw cv-water behandelingsproject.

Tekst en beeld BWT

De leidraad voor de installateur

In 2009 vaardigde de Duitse ingenieursvereniging VDI nieuwe richtlijnen uit

voor de kwaliteit van cv-water: de zogenaamde ‘VDI-2035-richtlijn’. Sindsdien

is die ook in België de referentie. De behandeling van cv-water beoogt 3 doelen:

geen kalkafzettingen, geen corrosie en – wanneer tegelijkertijd ook warm

drinkwater wordt geproduceerd – geen verontreinigingen.

1. BESCHERMING TEGEN KALKAFZETTINGEN

Wie zich complex rekenwerk wil besparen (specifiek volume, hardheid enz.) kiest

voor de zoutarme bedrijfsvoering volgens de richtwaarden van de VDI-2035.

2. BESCHERMING TEGEN CORROSIE

Hoe lager het zoutgehalte (of de geleidbaarheid) in het water, hoe lager de

corrosiesnelheid. Perfect zoutarm water is geosmoseerd (RO, Reverse Osmosis,

omgekeerde osmose). Deze membraantechniek levert een pH-waarde die, na

ontluchting en na enkele weken normaal verwarmen, op natuurlijke wijze

tussen 8,2 en 8,9 uitkomt: een perfect compromis voor alle materialen die

vandaag worden gebruikt, en conform aan alle richtlijnen.

Fig. 1: cv-aansluitkit met

demineralisatiepatroon.

Fig. 3: moniele

demineralisator.

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


AQA therm

HFK koffer met

HRC patroon

AQA therm

HFK koffer

met SRC

patroon

AQA therm

hra-ve

25-junior

demin +filter

Toepassing Koud vulwater Koud vulwater Warm circulatiewater

CV-installatie Opstart en herstart Opstart en herstart In gebruik

Voor wie van belang Installateur en architect Installateur en architect Onderhoudsfirma

Beschrijving Mobiele onthardingskit Mobiele demineralisatiekit Mobiel toestel voor filtratie +

demineralisatie

Capaciteit 700l water met TH 35°f 250l water met 700 µS/cm 1500l cv-water met 700 µS/cm

Max. debiet 900 l/u 600 l/u 2 m³/u

Aansluiting ½” ½” ¾”

Werkdruk 1,5-10bar 1,5-10bar


André van Hal: ‘Door samen met Spirotech de installatie van De Wilgenborgh te blijven monitoren, gaan wij de toegevoegde waarde van een Spirocross

met magneet beter inzichtelijk maken.’

Verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd met

automatische lucht-en vuilafscheider

Tekst en beeld Spirotech

Woonzorglocatie Laurens De Wilgenborgh in Rotterdam heeft onlangs een nieuwe installatie voor de centrale verwarming en warm tapwater

gekregen. Dit renovatieproject is als eerste in Nederland geoptimaliseerd met een SpiroCross met magneet. Deze oplossing verwijdert

automatisch lucht en (magnetisch) vuil uit het systeemwater van installaties om rendementsverliezen te voorkomen. Hier vertellen adviseur

Wijnand Melis en installateur André van Hal hun praktijkervaringen

Laurens De Wilgenborgh is een woonzorglocatie

voor ouderen met lichamelijke klachten of dementie

in de Rotterdamse wijk Schiebroek, met uitzicht

op de Bergsche Plassen. In een ander gedeelte

van hetzelfde gebouw is Timon gevestigd, de zorgorganisatie

voor jongvolwassenen. W.F. Installatie

Advies heeft voor het vervangen van de centrale

verwarming en warm tapwater installatie het bestek

geschreven en de aanbesteding begeleid. “De

warm tapwatervoorziening is nieuw, terwijl voor

het verwarmen van beide delen van het L-vormige

gebouw de ketels vervangen zijn, maar aanwezige

leidingen en radiatoren hergebruikt”, licht adviseur

Wijnand Melis toe. “Om het gewenste warmtecomfort

te garanderen en rendementsverliezen te voorkomen

nemen wij altijd een luchtafscheider en een

vuilafscheider in het bestek op. Verder was voor deze

installatie nog een open verdeler nodig. Na overleg

met installateur De Werkendamse Verwarmings Industrie

en leverancier Spirotech is in dit renovatieproject

de eerste SpiroCross met magneet toegepast.”

64 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatierendement waarborgen

met 3-in-1 oplossing

Lucht en vuil verlagen na verloop van tijd het

rendement van verwarmingsinstallaties, met als

gevolgen een hoger energieverbruik en grotere

kans op ketelstoringen. Hoge rendementketels en

andere onderdelen die met een vrij laag temperatuurverschil

werken, waaronder vloerverwarming

en warmtepompen, zijn daar extra gevoelig voor.

“De SpiroCross is naar onze praktijkervaringen een

fantastische en betrouwbare 3-in-1 oplossing, die

financieel gunstiger is dan drie afzonderlijke oplossingen”,

zegt Melis. “Automatische lucht- en vuilafscheiders

in installaties verdienen zichzelf tijdens

de levensduur meerdere keren terug. De SpiroCross

is tevens een compacte oplossing, wat in bestaande

installaties een ruimtebesparing oplevert. Door de

toegevoegde magneet werkt deze nog effectiever,

waardoor het voor De Wilgenborgh een ideale oplossing

is. Het is bij automatische vuilafscheiders

uiteraard wel belangrijk om in een bijbehorend onderhoudscontract

op te nemen dat de vuilopvanger

regelmatig op correcte wijze wordt gereinigd.”

Hydraulische balancering

geïntegreerd met luchten

vuilafscheiding

Een goede hydraulische balans is belangrijk voor

de werking van elke HVAC- en procesinstallatie

met gescheiden circuits, of meerdere groepen

en pompen. De SpiroCross is speciaal daarvoor

ontwikkeld met behulp van ‘Computational Fluid

Dynamics’ analyses en daarna uitvoerig getest

conform de TÜV-eisen. Verder is deze 3-in-1 oplossing

gemaakt van robuust staal en zijn er maar vier

aansluitingen in plaats van acht nodig. “Vuildeeltjes

en vooral magnetiet veroorzaken niet alleen

schade in verwarmingsketels en warmte pompen,

maar ook in thermostaat kranen”, vult Kees

Keukens aan, National Key Account Manager van

Spirotech. “Als deze verstopt raken presteren radiatoren

slechter en dat wil je zeker in woonzorgcomplexen

met kwets bare mensen voorkomen.

Omdat wij al in meerdere projecten met W.F. Installatie

Advies en De Werkendamse Verwarmings

Industrie hebben samengewerkt, was de renovatie

van De Wilgenborgh voor ons een mooie kans om

de nieuwe SpiroCross met magneet voor het eerst

in Nederland te implementeren.”

Pilotinstallatie SpiroCross

met magneet

André van Hal was vanuit de De Werkendamse

Verwarmings Industrie verantwoordelijk voor het

renoveren van de tapwatervoorziening en verwarmingsinstallatie

van De Wilgenborgh. “Wij hebben

na het winnen van dit project nog met de

installatieadviseur en Spirotech overlegd over de

beste oplossing om de systeemwaterkwaliteit te

kunnen waarborgen. Op dat moment bleek er net

Wijnand Melis: ‘De SpiroCross is naar onze praktijkervaringen een fantastische en betrouwbare 3-in-1 oplossing,

die financieel gunstiger is dan drie afzonderlijke oplossingen

‘Automatische lucht- en vuilafscheiders

in installaties verdienen zichzelf tijdens de

levensduur meerdere keren terug’

een nieuw type SpiroCross met magneet op komst

te zijn. Gezien het feit wij al ruim tien jaar Spirotech

oplossingen adviseren en installeren, omdat

het betrouwbare kwaliteitsproducten zijn, is voor

De Wilgenborgh een pilotinstallatie geleverd. Automatische

lucht- en vuilafscheiders zijn namelijk

zeker in bestaande installaties belangrijk voor de

prestaties en het rendement op langere termijn.

Helaas zijn nog te weinig gebouweigenaren en

-beheerders zich daarvan bewust. Door samen

met Spirotech de installatie van De Wilgenborgh

te blijven monitoren, gaan wij de toegevoegde

waarde van een Spirocross met magneet beter inzichtelijk

maken.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


Legionellapreventie en COVID-19

Impact lockdown op

sanitaire installaties

Veel beroepsactiviteiten liggen voor een tweede keer stil sinds de uitbraak van het coronavirus, en hierdoor staan heel wat kantoor gebouwen,

zwem- en sportinfrastructuur, verblijfsaccommodaties (zo goed als) terug leeg. Specialist Aquadomo startte tijdens de eerste golf een bewustmakingscampagne

op en wenst dit nu opnieuw te doen, want die leegstand brengt legionellarisico’s met zich mee zoals vastgesteld werd vóór

de heropening van accommodaties na de eerste golf.

Tekst en beeld Aquadomo

Legionella expert Xavier De Wintere (Aquadomo):

“Dit heeft een impact op de waterkwaliteit in

sanitaire installaties. Door uitloging kan water

vaste stoffen (o.a. lood, koper, ijzer, zink) afkomstig

Aquadomo heeft nu een handig online en

interactief instrument om de legionellawetgeving

juist en overzichtelijk na te leven.

van de leidingen opnemen en vormt zich aan de

binnenkant van de leidingen een biofilm, waarin

microbes zoals de legionellabacterie zich goed

thuisvoelen. Het is dan ook belangrijk om het water

in de installatie te verversen om de hygiënische

waterkwaliteit bij heropstart te verzekeren.”

Staalnames tijdig inplannen

Aquadomo lanceerde daarom een bewustmakingscampagne

voor haar klanten. Legionellastaalnames

tijdig inplannen is een must want de

resultaten zijn pas na 14 dagen bekend. Bovendien

moet er als er een besmetting is, nog tijd

zijn om de installatie te ontsmetten. Afhankelijk

van de functie of doelgroep van het gebouw of

de structuur van de installatie kiest Aquadomo de

meest geschikte behandelingsmethode.

Met thermische (doodt de legionellabacteriën) en

chemische desinfectie (verwijdert ook de biofilm)

worden de waterleidingen gedesinfecteerd tijdens

een zeer korte periode met een hoge concentratie

chemicaliën of door water op hoge temperatuur.

Tijdens een shockdesinfectie kan geen gebruik

gemaakt wordt van de waterinstallatie. In veel

gevallen is het niet wenselijk dat tappunten volledig

buiten gebruik worden gesteld. Een tijdelijke

of zelfs permanente doseerinstallatie kan hier een

oplossing bieden, waarbij bv. een desinfectans in

de sanitaire installatie geïnjecteerd wordt.

Minder ingrijpend, maar tijdelijk is het plaatsen

van legionellafilters (membraanfilters < 0,1 µm)

aan de eindtappunten (douches). Dit laat gebruikers

toe om zonder risico verder gebruik te blijven

maken van de aerosolvormende tappunten.

“Wij maken met de klant de afweging kosten/

baten en kunnen (met uitzondering van de permanente

desinfectie) alle oplossingen aanbieden,”

aldus Xavier De Wintere.

Legionellabeheer online,

niets dan voordelen

Xavier De Wintere: “het respecteren van social distancing

door COVID-19 had ook een impact op

de manier van staalnames en desinfecties die nu

gebeuren met alle vereiste voorzorgsmaatregelen,

maar ondertussen optimaliseerde Aquadomo haar

dienstverlening ook met een online platform”.

“We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen

voor onze klanten een hele

rompslomp is: bijhouden papieren logboeken,

uitzoekwerk, opvolgen beheer… terwijl alles veel

eenvoudiger kan”. Daarom heeft Aquadomo nu

ook een handig online en interactief instrument

om de legionella wetgeving juist en overzichtelijk

na te leven: rapporten en overzichten zijn beschikbaar

in een centrale beheersmodule, alle taken en

bevoegdheden zijn op elk niveau per rol/functie

toe te kennen en worden per e-mail aangestuurd.

“Zo voert iedereen effectief zijn taak uit en krijgt

elk controle over zijn stuk in het beheer”, merkt X.

De Wintere op.

Bovendien worden uitgevoerde beheersmaatregelen,

analyseverslagen, foto’s, plannen en tekeningen

rechtstreeks bewaard op 1 plaats en

gearchiveerd in de cloud. Nog nooit was legionellabeheer

zo eenvoudig, efficiënt en papierloos.

De app geeft namelijk aan wanneer er genoeg

gespoeld is en zorgt voor volledig automatische

temperatuurmetingen. ❚

66 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het is belangrijk om het water

in de installatie te verversen om

de hygiënische waterkwaliteit bij

heropstart te verzekeren

‘We merkten dat het uitvoeren van alle

beheersmaatregelen voor onze klanten een

hele rompslomp is: bijhouden papieren

logboeken, uitzoekwerk, opvolgen beheer,…,

terwijl alles veel eenvoudiger kan.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


Voer een technologieneutraal beleid

Een levenscyclusanalyse houdt rekening met de volledige klimaatimpact van een product, van productie (inclusief ontginning) tot en met de uitstoot bij de eindverbruiker.

In tijden waarin de duurzaamheidsdoelstellingen steeds strenger en dwingender worden, lijkt de stookoliesector soms in het verdomhoekje

terecht te komen. Onterecht, vindt sectorfederatie Informazout. Wij spraken erover met Willem Voets, general manager bij Informazout.

“Eén technologie simpelweg verbieden is geen productieve maatregel. Integendeel: de stookoliesector kan net een cruciaal deel van de

oplossing zijn.”

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Informazout

Willem Voets, general manager bij Informazout.

In ons gesprek steekt Voets niet weg dat ook zijn

sector een verantwoordelijkheid heeft. Die rol wil

Voets met Informazout ten volle uitspelen. “We

zitten in een energietransitie. Dat de CO 2

-uitstoot

naar omlaag moet, betwist niemand. We zijn ons

ervan bewust dat stookolie een fossiele brandstof

is, maar wij menen over oplossingen te beschikken

waarmee we ons steentje kunnen bijdragen aan

een duurzamere maatschappij.”

Geen Nederlands aardgas meer

Wél kant Voets zich tegen het scenario waarbij

één brandstof geviseerd en verboden wordt.

Daarmee verwijst hij naar het voornemen van de

Vlaamse regering om de installatie van nieuwe

stookolieketels tegen 2021 te verbieden. Dit zal

wellicht resulteren in een stijgende populariteit

van verwarming op aardgas. Maar een studie van

RDC Environment op vraag van Informazout toont

aan dat het effect op het klimaat van de broeikasgasuitstoot

van een verwarmingsinstallatie op

aardgas, gemeten over een periode van 20 jaar,

22% hoger is dan bij stookolieverwarming. De

voornaamste reden hiervan is de stopzetting van

de invoer van Nederlands aardgas, waardoor België

voor zijn aardgasbevoorrading genoodzaakt

wordt beroep te doen op invoer vanuit andere,

verder gelegen regio’s.

Voets: “Onze studie wijst net aan dat wanneer je

alle stookolieketels zou vervangen door een ketel

op aardgas, de globale uitstoot zou toenemen.

Daarom zeggen wij: er zijn andere, milieuvriendelijke

oplossingen. Stookolie maakt daar deel van uit.”

Voets wil geen strijd aangaan met aardgas. Zelfs

elektrificatie – in de vorm van warmte pompen – is

voor de stookoliesector geen vijandbeeld. “Iedereen

beseft intussen wel dat 100 procent elektri-

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ficatie niet mogelijk is. De energiebehoefte op

elektriciteitsvlak zou simpelweg te groot zijn. Er zal

altijd nood zijn aan meer dan één oplossing.”

Oude ketels verbannen

en hybride systemen

“De eerste stap die men moet nemen is het verbannen

van verouderde verwarmingsketels en

de installatie van condenserende ketels verplichten

– zowel voor gas als voor stookolie”, vervolgt

Voets. “Daarmee is er al een besparing van 30

procent mogelijk, zowel wat CO 2

-uitstoot als de

factuur voor de eindgebruiker betreft. In een volgende

fase kijken we naar een combinatie met

hybride systemen. Een zonne- of warmtepompboiler

voor het aanmaken van warm water zorgt

voor een bijkomende CO 2

-verlaging. Op langere

termijn koesteren we veel verwachtingen van het

inzetten van koolstofarme brandstoffen in combinatie

met stookolieketels. Daar wordt nu al volop

mee geëxperimenteerd, en de resultaten zijn

hoopgevend.”De regering De Croo I zit nog niet

lang in het zadel. Voets heeft nog maar weinig

signalen opgevangen van de regeringsplannen.

‘De eerste stap die men moet

nemen is het verbannen van

verouderde verwarmingsketels en

de installatie van condenserende

ketels verplichten

“Voor ons is de basis nog steeds het Energiepact,

uitgevaardigd door alle overheden in dit land, dat

de blik op 2035 gericht houdt. Daarnaast zien

we dat de verschillende gewesten andere maatregelen

nemen. Die kakofonie aan maatregelen

komt de transparantie en duidelijkheid van het

beleid natuurlijk niet ten goede.”

Duidelijke doelstellingen

Als we Voets vragen naar zijn belangrijkste suggestie

voor de beleidsmakers, hoeft hij niet lang

te twijfelen. “Verbied geen technologieën, maar

voer een positief beleid. Met de technologie van

de stookolieketel is niets mis, het probleem zit

hem in de brandstof. Geef energiebronnen de tijd

om zich te verbeteren en voer een technologieneutraal

beleid.” Eerder dan verbieden ziet Voets

heil in duidelijke doelstellingen: “Als de overheid

op termijn een bepaalde uitstootnorm zou opleggen

voor verwarmingsinstallaties in gebouwen,

dan weten wij als sector duidelijk waar we naartoe

moeten. Dan kunnen we ons daarop richten

in de experimenten met stookolie en biobrandstof.

Een duidelijk en eerlijk verhaal voor iedereen, dààr

moeten we naartoe.” ❚

Vervang verouderde verwarmingsketels door condensatieketels.(Beeld: IWO)

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


Fire

Protect

PASSIEVE BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR LINEAIRE VOEGEN

(EN 1366-4) EN LEIDINGDOORVOERINGEN (EN 1366-3).

Volledig gecertificeerd en goedgekeurd assortiment passieve brandwerende producten voor bewegingsvoegen,

aansluitvoegen, openingen en leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten.


MAANDAG 14:53

U COMBINEERT

OOK SERVICE

EN EXPERTISE?

Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw

verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel vervangen en zoeken

een energiezuinige oplossing.

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer

past het?

VRAAG

DAN HET

MAZOUTEXPERT-

LABEL AAN

https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert

Het MazoutExpert-label, dat is…

Een garantie voor kwaliteit

• Uw vakkennis is uw trots

• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label

• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet

• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice

Een betere visibiliteit

• Imago versterkend

• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij

de adressengids op www.informazout.be


Een omniumformule voor

meetapparatuur: zekerheid en

financieel voordeel voor de installateur

Het is onnodig om Euro-Index voor te stellen aan de installateurs die wel eens een verwarmingsinstallatie moeten africhten of controleren. De

meetapparatuur van Euro-Index en de hoogwaardige kwaliteit ervan is bekend. Met een nieuwe garantieformule, OmniumKWS, ondersteunt

Euro-Index de installateur nu ook bij het verplichte onderhoud en eventuele herstellingen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Euro-Index

Euro-Index wil de installateurs nog beter van dienst kunnen zijn door extra

in te zetten op service. De vernieuwde onderhoud- en kalibratieformule

Omnium KWS past in die filosofie. Bij aankoop van een BLAUWE LIJN

Eurolyzer STx rookgasanalyser mét OmniumKWS heeft het toestel zeven

jaar garantie tegen een vaste prijs. Joren Kooreman, Product Manager bij

Euro-Index, licht toe: “Dit pakket houdt in dat de installateurs ons elke

twee jaar hun meettoestel kunnen opsturen voor het wettelijk verplichte

onderhoud, eventuele herstellingen en de kalibratie. Daarvoor betalen ze

een vaste onderhoudsprijs. Eventuele herstellingen of vervangingen resulteren

niet in extra kosten voor de vakman. Je kan de analogie maken met

een wagen waarbij je regelmatig op onderhoud dient te gaan en die je ook

moet laten keuren. Dankzij de OmniumKWS formule weet je op voorhand

hoeveel dat op zeven jaar zal kost.”

Financieel voordeel

Omnium KWS biedt de installateur niet alleen zekerheid over een toestel dat

te allen tijde naar behoren functioneert, maar ook een omvangrijk financieel

voordeel. Kooreman: “Het kostenplaatje van dat onderhoud, zonder Omnium

KWS, loopt snel op. Een sensor, pomp of batterijen vervangen, en niet te vergeten:

de werkuren. Dat wordt nu allemaal niet aangerekend.”

Euro-Index wil de installateurs nog beter van dienst kunnen zijn door extra in te zetten op service. De vernieuwde onderhoud- en

kalibratieformule Omnium KWS past in die filosofie.

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het komt immers voor dat een zuurstof- of CO-sensor moet vervangen

worden: “Veel hangt af van het gebruik en de belasting van de sensor”,

preciseert Kooreman.

Euro-Index verzorgt het onderhoud en de herstelling van meettoestellen in

het in het ISO 9001 gecertificeerde laboratorium van de firma in Zaventem.

En sinds kort beschikt Euro-Index zelfs over een ‘labo op wielen’, dankzij een

Mobiele Servicebus. “In deze bus kunnen we dezelfde kwaliteit garanderen

als in ons laboratorium, met constante omgevingscondities gegarandeerd

door een klimaatinstallatie. Dit laat ons toe om ter plaatse bij de klant het

onderhoud uit te voeren. De klant wint tijd, want hij moet de meettoestellen

niet meer naar ons opsturen en heeft ze op het einde van de dag weer terug.

Ook zijn de techniekers niet langer een paar dagen technisch werkloos omdat

ze tijdelijk geen meetapparatuur hebben”, geeft Kooreman mee.

Als specialist in de branche geeft Euro-Index op regelmatige basis gratis infosessies

over rookgasanalyse. Daarin gaan de specialisten van Euro-Index

diep in op het gebruik van de meettoestellen en staan ze paraat om de vele

vragen te beantwoorden. “Meetapparatuur komt wel aan bod in de opleidingen,

maar doorgaans zijn de lesgevers geen specialisten op vlak van deze

apparatuur. Rookgasanalyse wordt slechts zijdelings aangehaald in de cursussen,

terwijl het voor ons onze core business is. Wij kunnen installateurs dus

helpen”, besluit Kooreman. ❚

Bij aankoop van een BLAUWE LIJN Eurolyzer STx rookgasanalyser mét

OmniumKWS heeft het toestel zeven jaar garantie tegen een vaste prijs.

Digitaal attest

Ook voor het opstellen van attesten kan de verwarmingsinstallateur een beroep

doen op Euro-Index. Die procedure is vaak omslachtig en tijdrovend,

met wetgeving die per gewest verschilt en een heuse papiermolen die erbij

komt kijken. De applicatie Eurosoft Attest legt een gesloten verbinding met

de Eurolyzer aan, zodat de installateur alle gegevens digitaal kan overnemen.

“Bovendien is het mogelijk om via een QR-code of via Bluetooth de gegevens

met derde partijen te delen. Ook een verbinding met het ERP-pakket dat het

installatiebedrijf gebruikt behoort tot de mogelijkheden”, aldus Kooreman.

Euro-Index verzorgt het onderhoud en de herstelling van meet toestellen in het in

het ISO 9001 gecertificeerde laboratorium van de firma in Zaventem. En sinds kort

beschikt Euro-Index zelfs over een ‘labo op wielen’, dankzij een Mobiele Servicebus.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


‘Testo 400 is het meest uitgebreide toestel.’

HOE CO -METINGEN AAN

2

BELANG WINNEN

In coronatijden gaat er steeds meer aandacht naar CO 2

-metingen in publieke gebouwen. Maar zelfs los van dodelijke virussen is

dit een belangrijke parameter voor het bepalen van de binnenluchtkwaliteit. Om het CO 2

-niveau in elke ruimte snel en correct te

bepalen, heeft Testo verschillende meettoestellen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Testo

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


aan het werk zijn en waar onvoldoende buitenlucht

binnen wordt gebracht, zal het CO 2

-niveau

onvermijdelijk de hoogte in schieten. De wettelijk

vastgelegde norm inzake CO 2

in publieke gebouwen

bedraagt 900 ppm. Van Nieuwenhove: “Dat

stemt overeen met 40 m³/u per persoon luchtverversing

die voorzien dient te worden. In een

landschapskantoor met tien mensen is er dus

400 m³/u luchtverversing nodig.” Het meten van

het precieze luchtverversingdebiet kan eenvoudig

met de testo 420. “Deze kan over het luchtrooster

geplaatst worden, zodat het debiet per rooster kan

gemeten worden.”

Testo 160 IAQ is een datalogger die temperatuur, vochtigheid, atmosferische druk en CO 2

meet.

CO 2

is dus geen nieuwe parameter, maar wel eentje

die steeds meer aandacht geniet. Van het coronavirus

is intussen duidelijk dat het wordt overgedragen

via minieme luchtdruppels. In een minder

goed ververste ruimte blijven die druppels veel

langer aanwezig. Daarom is de aandacht voor

onder meer ventilatie in klaslokalen sterk toegenomen.

Het is dus geen verrassing dat het meten

van CO 2

in scholen en andere publieke gebouwen

aan belang wint.

Ook voor het meten van CO 2

kan de vakman beroep

doen op enkele meettoestellen van Testo.

Testo 400 en Testo 440 zijn beiden klimaatmeters,

die zowel het thermisch comfort als het

CO 2

-niveau in kaart brengen. Het verschil tussen

de twee? “Testo 400 is het meest uitgebreide toestel”,

legt Van Nieuwenhove uit. “Je kan op beide

toestellen sondes aansluiten, maar op Testo 400

kunnen meer sondes worden aangesloten. Bovendien

laat dit meettoestel ook toe om genormaliseerde

berekeningen uit te voeren, zoals PPM/

PPD, matrixmeting in kanalen en turbulentiegraadmeting.”

Testo 400 en Testo 440 zijn beiden klimaatmeters, die zowel het thermisch comfort als het CO 2

-niveau

in kaart brengen.

Om de thermische behaaglijkheid te bepalen

wordt er meestal naar vier parameters gekeken:

omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid,

tocht en stralingstemperatuur. “Toch zien we

steeds vaker comfortklachten opduiken, zelfs

wanneer die vier parameters perfect binnen de

normen zijn”, zegt Koen Van Nieuwenhove, Product

Manager HVAC bij Testo. Niet zelden blijkt

CO 2

de boosdoener. “Onderzoek heeft intussen

aangewezen dat ook CO 2

een grote invloed heeft.

Vermoeidheid en hoofdpijn zijn twee symptomen

die wijzen op een gebrek aan ververste lucht en

dus een teveel aan CO 2

.”

900 ppm

Het is niet moeilijk om de oorzaak daarvan terug

te vinden: de mens ademt zuurstof in en CO 2

uit.

In een gebouw waar tientallen mensen samen

‘CO 2

wordt af en toe vergeten, terwijl het

toch een belangrijke factor met een grote

impact op het comfort van de mensen is’

Datalogger

Daarnaast is er ook nog de Testo 160 IAQ. “Dit

is een datalogger die temperatuur, vochtigheid,

atmosferische druk en CO 2

meet. Dit toestel kan

ter plaatse verbonden worden met wifi, zodat je

de parameters vanop afstand kan monitoren. De

Testo 160 IAQ is een uitstekende oplossing voor

een facility manager in bijvoorbeeld een school

of groot kantoorgebouw. Hij kan in elk lokaal of

bureau zo’n Testo 160 IAQ ophangen. Vanuit de

cloud heeft hij dan permanent zicht op het CO 2

-

niveau over het volledige gebouw”, klinkt het.

Bij Testo is men blij met de vernieuwde aandacht

die het coronavirus met zich heeft meegebracht.

“Wanneer het over thermisch comfort gaat,

spreekt men doorgaans vooral over temperatuur

of vochtigheid. CO 2

wordt af en toe vergeten, terwijl

het toch een belangrijke factor met een grote

impact op het comfort van de mensen is”, besluit

Van Nieuwenhove. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Smart Home.

Smart Building.

Smart Life.

gira.be

Voelen.

Een schakelaar? Of

volmaakt met slechts

één aanraking?

De Gira tastsensor 4

is meer dan alleen aan

of uit. Hij is veelzijdig

qua design. Pure intuïtie.

En comfortabel

configureerbaar voor

KNX functies zoals

entertainment, jaloezie,

temperatuur of licht.

Een schakelaar die

oriëntatie biedt en

waarmee we niet alleen

het Smart Home, maar

ook heel een voudig

ons gevoel

Sturen.

Gira / Smart Home / Gira tastsensor 4


Help klanten energie besparen

Elektrische auto in opmars,

infrastructuur moet volgen

Corrosie-en weersbestendige

elektrische oplaadoplossingen


Gebruik je eigen zonne-energie

met Niko Home Control

Het is belangrijker dan ooit om de energie die je zonnepanelen produceren te verbruiken terwijl ze die opwekken, zeker

nu digitale meters zo courant zijn geworden. Niko Home Control helpt je de zonne-energie die je zelf opwekt zo efficiënt

mogelijk te verbruiken:

• stem je energieverbruik af op de productie van je zonnepanelen

• programmeer huishoudtoestellen zodat ze op het juiste moment energie verbruiken

• ontvang een melding bij ongewoon hoog of laag verbruik in jouw systeem.

Niko Home Control maakt het jou gemakkelijk en helpt je jouw zonne-energie te verbruiken wanneer ze in overvloed

beschikbaar is!

www.niko.eu

PA-1064-01


INHOUD

ELEKTROTECH

Help klanten energie besparen 80

CO 2

-uitstoot van bpost daalt met 1.000 ton per

jaar dankzij energiebesparende ledverlichting 82

Al meer dan 1 miljoen gebruikers in Europa 84

LAADPALEN

82

Elektrische auto in opmars,

infrastructuur moet volgen 87

Het ecosysteem van de mobiliteit

als core business 88

Corrosie-en weersbestendige elektrische

oplaadoplossingen 91

Kwalitatieve schakelklokken uit het

Zwarte Woud, de bakermat van alle klokken 92

84

80

92

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


HELP KLANTEN ENERGIE BESPAREN

De druk neemt van alle kanten toe om ons energieverbruik te beperken en er flexibeler mee om te gaan. Niko Home Control, het huisautomatiseringssysteem

van Niko, helpt gebruikers besparen op elektriciteitskosten en maakt het voor zonnepaneeleigenaren mogelijk om

hun zelfopgewekte energie slimmer te gebruiken.

Tekst en beeld Niko

Niko Home Control, het huisautomatiseringssysteem van Niko, helpt gebruikers

besparen op elektriciteitskosten en maakt het voor zonnepaneeleigenaren

mogelijk om hun zelfopgewekte energie slimmer te gebruiken.

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het energielandschap verandert razendsnel. Steeds

meer elektriciteit wordt opgewekt uit zon en wind,

en veel woningen zijn op weg volledig elektrisch te

worden. Die ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen

met zich mee en kan tot piekmomenten leiden

waarin het netwerk overbelast wordt. Om die reden

zijn de autoriteiten samen met netbeheerders op

zoek naar manieren om de verbruiksgewoonten

van consumenten te veranderen, waarbij tegelijkertijd

wordt gekeken naar de manier waarop elektriciteitskosten

worden berekend. Tot de recente ontwikkelingen

behoren o.a. de uitrol van de digitale

meter, het einde van de terugdraaiende teller en de

introductie van het capaciteitstarief.

Niko Home Control biedt inzicht

in energieverbruik …

Het spreekt voor zich: voor een groter energierendement

moet je de verbruikspatronen goed

begrijpen. Het komt dan ook niet als een verrassing

dat Niko met oplossingen komt die inzicht

geven in het elektriciteits-, gas- en waterverbruik.

Voor Niko Home Control voor busbekabeling is er

een eenvoudig te koppelen meetmodule. Bij Niko

Home Control voor traditionele bekabeling kan de

draadloze hub via de meegeleverde P1 kabel verbonden

worden met de digitale meter.

en energieopwekking

Niko Home Control geeft je klanten daarnaast inzicht

in de energieproductie van hun woning. Ze

kunnen zelfs regelen wanneer hun eigen opgewekte

elektriciteit het beste kan worden gebruikt.

Zo kunnen klanten met een SMA-omvormer en een

slimme hub die verbonden is met een digitale meter

meteen zien hoeveel energie opgewekt en direct

verbruikt wordt, ook wel zelf-consumptie genoemd.

Vaillant, NIBE en Bulex, is het bijvoorbeeld mogelijk

om de temperatuur en ventilatiesnelheid in

bepaalde kamers in te stellen of om tijdelijk de

boilertemperatuur te verhogen met Niko Home

Control. En dankzij de verbinding met IFTTT kunnen

gebruikers Niko Home Control koppelen aan

de slimme toestellen van meer dan 500 merken.

Gebruik opgewekte zonne-energie

Met de slimme energiemeldingen van de Niko Home

app, ontvangen klanten automatisch een bericht als

er sprake is van overproductie. Als de klant thuis is,

kunnen wasmachine, droger of vaatwasser handmatig

worden ingeschakeld. Is de klant niet thuis,

dan kan Niko Home Control die taak overnemen.

Met de solar mode van Niko Home Control kunnen

geconnecteerde toestellen automatisch geactiveerd

worden als er te veel zonne-energie wordt opgewekt.

Zo wordt de zelfconsumptie automatisch verhoogd

en worden distributiekosten teruggebracht.

Pieken in energieverbruik voorkomen

Met de introductie van een zogenaamd capaciteitstarief

vanaf 1 januari 2022, waarbij een deel van

de distributiekosten zal worden berekend op basis

De slimme plugs en geconnecteerde stopcontacten

van Niko Home Control kunnen 24/7 opgevolgd

worden en maken het makkelijk om het exacte

energieverbruik van verschillende toestellen te meten.

van de netbelasting van een huishouden, wordt

het economisch voordeliger om verbruiks pieken

verder te verlagen. Niko Home Control helpt klanten

toestellen slimmer aan te sturen en het elektriciteitsverbruik

over de dag te spreiden. ❚

‘Klanten krijgen inzicht in de energieproductie

van hun woning. Ze kunnen zelfs regelen

wanneer hun eigen opgewekte elektriciteit

het beste kan worden gebruikt’

24/7 monitoren van

woning en toestellen

Toch volstaat inzicht in het totale elektriciteits- en

gasverbruik niet om écht te achterhalen waarop

consumenten kunnen besparen, vooral omdat sommige

huishoudens een toestel hebben dat aanzienlijk

meer energie slurpt dan gedacht. De slimme

plugs en geconnecteerde stopcontacten van Niko

Home Control kunnen 24/7 opgevolgd worden en

maken het makkelijk om het exacte energieverbruik

van verschillende toestellen te meten. Daardoor

wordt ongezien verbruik opgemerkt of een openstaande

vriezer of ijskast op tijd gesignaleerd. De

Niko Home app stuurt automatisch een melding bij

abnormaal verbruik van elektriciteit of gas. Dat voorkomt

ver velende verrassingen op de energiefactuur.

Eén ecosysteem

Een slim huis wordt pas echt intelligent als alle

verschillende systemen met elkaar communiceren.

Dankzij de koppeling met enkele bekende warmtepompmerken,

waaronder Mitsubishi Electric,

Op de Niko Home app kunnen gebruikers perfect opvolgen hoeveel energie ze

zelf opwekken en hoeveel energie ze op dat moment verbruiken.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Naast het sorteercentrum in Charleroi, wordt ook de verlichting van de sorteercentra in Antwerpen, Luik en Gent aangepakt. (Beeld: Bpost).

CO 2 -uitstoot van bpost daalt met

1.000 ton per jaar dankzij

energiebesparende ledverlichting

ENGIE Solutions, de dienstentak van ENGIE, mag vanaf begin 2021 vier sorteercentra van bpost uitrusten met ledverlichting. De relightingopdracht

moet bpost group in staat stellen om 51% te besparen op het elektriciteitsverbruik van de sorteercentra. Die besparing is op haar

beurt goed voor een verlaging van CO 2

-uitstoot van 1.000 ton per jaar. Daarenboven verbetert het comfort van de werknemers. Het Vlaams

Energiebedrijf faciliteerde het energieprestatiecontract dat deze besparingsgaranties vastlegt. De werkzaamheden starten in februari 2021

en zullen zes maanden in beslag nemen.

Tekst Kevin Moens | Beeld ENGIE Solutions

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De relighting ambitie van ENGIE Solutions is om binnen zeven jaar een

oppervlakte van 8.100.000 m 2 uit te rusten met ledverlichting

‘De relighting-opdracht moet bpost group

in staat stellen om 51% te besparen op het

elektriciteitsverbruik van de sorteercentra’

Nadat het eerder al zonnepanelen installeerde op

de sorteercentra van Charleroi, Luik, Antwerpen

en Gent voor in totaal 3,2 megawatt, gaat ENGIE

Solutions nu ook de verlichting van de vier sorteercentra

aanpakken. “In totaal zal 170.000 m²

uitgerust worden met 7511 ledlampen die niet

alleen minder energieverslindend zijn, maar ook

comfortabeler voor de duizenden werknemers

die hier dagelijks vertoeven”, aldus Wim Tops,

Operation Manager bij ENGIE Solutions Belgium.

Het jaarlijkse verbruik voor de verlichting van de

vier sorteercentra van zal worden teruggebracht

van 5,6 GWh tot 2,8 GWh per jaar, wat neerkomt

op een daling met 51%. Dit betekent een vermindering

van verbruik van ongeveer 1.000 gezinnen

en een vermindering van uitstoot van 1.000 ton

CO 2

per jaar.

Totaalaanpak

Industriële verlichting, maar ook verlichting in

private en publieke gebouwen, weegt vaak zwaar

door op de energiefactuur van een bedrijf of een

overheidsinstantie. Om zijn klanten te helpen

hun elektriciteitsverbruik te verminderen en hun

comfort te verbeteren, biedt ENGIE Solutions

efficiënte relighting oplossingen aan die verschillende

voordelen combineren: energiebesparing,

een betere efficiëntie op lange termijn en een

snelle terugverdientijd.

Tops: “Eerst gaan we in gesprek met de klant om

zijn wensen te bepalen. Daarna voeren we een

voorstudie uit van de bestaande verlichtings- en

noodverlichtingsinstallaties. Op basis hiervan

evalueren en calculeren we de beste manier om

het verlichtingssysteem te optimaliseren met led­

technologie. In de praktijk zorgen wij voor alles:

de keuze van de leveranciers tot het onderhoud

van de nieuwe installaties.”

Zowel relighting als verlichting

van nieuwbouw

Bpost, Proximus, Katoen Natie… Steeds meer

bedrijven vertrouwen hun duurzame verlichtingsprojecten

toe aan ENGIE Solutions. De relighting

ambitie is om binnen zeven jaar een oppervlakte

van 8.100.000 m 2 uit te rusten met ledverlichting,

wat overeenkomt met het oppervlak van

3000 olympische zwembaden. “Maar ook voor

verlichting van nieuwbouwprojecten kan je bij ons

komen aankloppen”, stelt Tops. “Bij nieuwbouwprojecten

kunnen we volop inzetten op optimalisatie

zonder rekening te moeten houden met een

bestaande toestand.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


AL MEER DAN 1 MILJOEN

GEBRUIKERS IN EUROPA

Intratone is fabrikant van intercoms en toegangssystemen. Met de innovatieve intercomsystemen regelt u de toegang van gebouwen makkelijk

en op afstand. “We bieden een duurzame en innovatieve oplossing die makkelijk te installeren en te gebruiken zijn”, aldus het bedrijf. “Binnen

één dag is een systeem gebruiksklaar, zonder ingrijpende of dure installatie.” Wilt u ook controle vanop afstand?

Tekst en beeld Intratone

Op afstand in real-time te beheren

Voordelen voor de gebouwbeheerder: een online

platform, op afstand in real-time. Via het gratis

en veilige online platform van Intratone beheert

u alles, zonder u te verplaatsen. U controleert

alle toegangen van één of meerdere gebouwen

of bijvoorbeeld garagepoorten. Het platform is

gebruiksvriendelijk en vereist geen technische

kennis. Bovendien is het mogelijk om meerdere

accounts aan te maken en de controle over

meerdere beheerders verdelen.

− Eenvoudige en veilige controle op afstand;

− Het aantal te beheren appartementen is gratis

en onbeperkt;

− Klokje rond veilige toegang tot gebouwen;

− Databescherming op hoog niveau;

− Zonder kabels en snel geïnstalleerd;

Uniek comfort en veiligheid

voor alle bewoners

De gratis app of software biedt bewoners via

hun vaste lijn, smartphone, tablet of computer

toegang tot een modern intercomsysteem. Het beantwoordt

perfect aan hun huidige noden en past

zich makkelijk aan. Bewoners zijn zeker van een

veilig systeem en ongeëvenaard comfort.

− Makkelijk en intuïtief;

− Comfortabel en veilig;

− Altijd en overal zien wie er voor de deur staat;

− Snelle installatie en meestal in minder dan

4 uur gebruiksklaar.

Al meer dan 1 miljoen woningen zijn aangesloten

op de draadloze intercoms van Intratone! Wacht

niet langer en ontdek het verschil voor uw appartementencomplex.

Omdat Intratone intercoms draadloos werken is enkel bedrading voor de voeding nodig.

Eenvoudige, kostenefficiënte

installatie

Wanneer er wordt gekozen voor een draadloos

Intratone intercomsysteem voor uw gebouw of

appartementencomplex, kiest u voor een kostenefficiënte

installatie. Omdat Intratone intercoms

draadloos werken is enkel bedrading voor de voeding

nodig. Er hoeven dus geen kostbare meters

aan bedrading van de bel naar het individuele

appartement gelegd of vervangen te worden. De

montage is snel en eenvoudig geregeld, waarna

de intercom direct operationeel is. U bespaart op

kosten van installatie en materiaal, maar voorkomt

ook de schade en overlast gerelateerd aan

de aanleg en installatie van een conservatieve intercom

met bedrading. Aanpassingen en updates

voert de beheerder op afstand in real-time uit. Volledig

corona-proof! ❚

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De montage is snel en eenvoudig geregeld, waarna de intercom direct operationeel is.

Met de innovatieve intercomsystemen regelt u de toegang van gebouwen makkelijk en op afstand.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Voor de professionele gebruiker

IPX8

WAGO

GELBOX

SERIE 207

EENVOUDIGE BESCHERMING

TEGEN VOCHT

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige

waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet, kan dit

snel tot kortsluiting leiden. De WAGO Gelbox maakt

uw laagspanningsinstallatie snel en gemakkelijk

waterdicht volgens IPX8. De box is kant en klaar,

eenvoudig in gebruik en onbeperkt houdbaar.

www.wago.com/gelbox


LAADPALEN THEMA

Elektrische auto in opmars,

infrastructuur moet volgen

Op de voorbije editie van het Autosalon in Brussel kon je er niet meer naast kijken: elektrische auto’s zijn hot. Volgens de meest recente cijfers

rijden er in ons land iets meer dan 15.000 elektrische wagens rond. Voorlopig is dat amper 0,3 procent van alle personenwagens, maar de

interesse bij de consument neemt wel toe. Is ook onze infrastructuur klaar voor een massale omschakeling naar elektrische auto’s? Een

aanpassing van het elektriciteitsnet én een sterke toename van het aantal laadpalen dringen zich alvast op.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Een enquête van Deloitte was glashelder: 29 procent van de Belgische consumenten

kiest bij de aankoop van een nieuwe wagen het liefst voor een

hybride elektrische wagen. De voorkeur voor een benzine- of dieselwagen

daalt op twee jaar tijd van 64 procent naar 52 procent. Volledig elektrische

wagens zijn minder in trek (9 procent), omdat het bereik voorlopig nog te

gering is. Al blijkt eveneens uit de enquête dat jongere generaties hier minder

een probleem van maken.

Steeds minder tegenargumenten

In de komende decennia zal de automarkt ingrijpend veranderen. Elektrische

wagens worden stilaan gemeengoed. Er zijn dan ook steeds minder argumenten

tegen de aanschaf van een elektrische wagen aan te schaffen. Nochtans

ligt de aankoopprijs tot de helft hoger dan bij een gewone auto. Maar volgens

voorspellingen van de financiële dienstverlener Bloomberg zal de snelle

prijsdaling van batterijen ervoor zorgen dat het verschil in aankoopprijs tegen

2023 bijna verdwenen zal zijn. Over de volledige levensduur bekeken wegen

andere voordelen van een elektrisch model steeds meer door. Wie met een

elektrische auto rijdt betaalt nauwelijks verkeersbelasting, en de kost van

de stroom bedraagt maandelijks amper een kwart tot de helft van klassieke

brandstof. Een elektrische auto loont dus vooral als er veel mee gereden wordt.

En natuurlijk zijn er niet enkel financiële argumenten. Uit cijfers die Bond

Beter Leefmilieu recent presenteerde bleek dat één simpele maatregel tegen

2030 voor 15 procent minder CO 2

-uitstoot kan zorgen: alle bedrijfswagens

elektrisch maken.

Infrastructuur

De vooruitzichten zijn goed, maar er is een belangrijke kanttekening: om

de verwachte groei van elektrische auto’s aan te kunnen is er nood aan

aangepaste infrastructuur. En daar wringt voorlopig nog het schoentje.

Het zal niet volstaan om onze elektrische auto alleen maar in de eigen

garage op te laden. (Publieke) laadpalen bieden een antwoord. De infrastructuur

groeit, maar aan een te langzaam tempo. Volgens AVERE Belgium,

de Belgische afdeling van de Europese federatie voor elektromobiliteit,

zijn er om en bij de 10.000 laadpalen in België: 3.000 publiek,

4.500 bij bedrijven en 2.500 bij particulieren. Te weinig om een massale

switch naar een elektrisch aangedreven wagenpark aan te kunnen. Ter vergelijking:

Nederland telt 32.900 laadpalen. Alle EU-landen samen tellen

zo’n 100.000 laadpalen, terwijl er twee miljoen nodig zijn om de vooropgestelde

reducties in CO 2

-uitstoot te behalen.

230 of 400 voltnet

Daar komt bij dat het elektriciteitsnet niet overal voorzien is op de aansluiting

van snelle laadpalen. De Tijd schreef begin januari dat 88 procent van de

Brusselse straten voorzien zijn van een 230 voltnet, in plaats van 400 voltnet.

Ook in delen van Vlaanderen liggen er 230 voltkabels onder de grond.

Dat betekent dat snelle laadpalen hier niet op aangesloten kunnen worden.

Het opladen van een elektrische auto kan zo tot meer dan 24 uur in beslag

nemen. Het probleem kan opgelost worden door een transformator aan te

schaffen, maar die kostprijs (gaande van 1.200 tot 20.000 euro) moeten

particulieren of bedrijven zelf dragen. ❚

Het zal niet volstaan om onze elektrische auto alleen maar in de eigen

garage op te laden. (Publieke) laadpalen bieden een antwoord.

Wie met een elektrische auto rijdt betaalt nauwelijks

verkeersbelasting, en de kost van de stroom bedraagt maandelijks

amper een kwart tot de helft van klassieke brandstof.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


THEMA LAADPALEN

Het ecosysteem van de mobiliteit

als core business

Tien jaar geleden werd het laadstation voor elektrische voertuigen nog aanzien als een eenvoudig stopcontact. Vandaag is het uitgegroeid tot

het epicentrum van een complexere en grotere installatie, bedoeld voor gebruikers van elektrische mobiliteit. Schneider Electric, één van

de wereldleiders op vlak van energiebeheersystemen, wil globale oplossingen bieden in dit ecosysteem van elektrische mobiliteit. Het bedrijf

heeft hiervoor een eigen LMS-laadbeheersysteem ontwikkeld, specifiek voor EVlink-laadstations.

Tekst Michel Carlier | Beeld Schneider Electric

Schneider Electric rust niet op zijn lauweren en

ontwikkelt zowel producten als globale oplossingen

inzake elektrische mobiliteit. “Hoewel

onze core business voornamelijk bestaat uit oplossingen

voor het beschermen van de energiedistributie

op laag- en middenspanning, zijn we

ook specialist in het aanbieden van complexe

oplossingen voor energiebeheer in gebouwen.

Voortaan horen daar ook oplossingen gerelateerd

aan elektrische mobiliteit bij”, vat Christian

Laurent, manager elektrische mobiliteit bij

Schneider Electric samen.

In 2020 werden in ons land een sterkere stijging van elektrische

voertuigen dan van diesel- of benzineauto’s geregistreerd.

Schneider Electric verkocht in 2010 zijn eerste laadpalen

voor elektrische voertuigen in België. Rond

2015 begon de markt pas echt te groeien. Christian

Laurent: “We hebben het voortouw genomen bij de

ontwikkeling van een reeks laadstations die aan de

meeste behoeften voldoen, voor binnen- of buitengebruik

en gericht op verschillende vermogens.”

Schneider Electric richt zich op een zeer brede

categorie van spelers en toepassingen, gaande van

residentieel (via elektriciens, kleine installateurs,

groothandels en distributeurs), tertiair, privé of

openbaar (via ontwerpbureaus en grotere installateurs)

over de publieke sector (via netbeheerders en

publieke instellingen) tot de industriële sector en in

het bijzonder autofabrikanten.

Load management systemen

"Het opladen van een voertuig kan echter tussen

de 10 en 50% van het verbruik van een gebouw

vertegenwoordigen", zegt Christian Laurent. En

wanneer een dozijn of zelfs honderd voertuigen

moeten worden opgeladen, terwijl de continuïteit

van de andere systemen en installaties moet worden

verzekerd, wordt het moeilijk. “Er zijn twee

oplossingen”, legt Christian Laurent uit. "Ofwel

investeren we massaal om de elektrische installaties

volledig te renoveren, maar dit is een erg

duur proces. Een andere mogelijkheid is dat we

de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk verdelen

onder alle gebruikers. Je moet te allen tijde

kunnen garanderen dat de installatie niet wordt

uitgeschakeld en de werking niet in gevaar komt.”

Daarom heeft Schneider Electric het LMS-laadbeheersysteem

ontwikkeld, dat de beschikbare

energie in het gebouw optimaliseert door deze

op de meest efficiënte manier te verdelen over

alle betrokken voertuigen. Afhankelijk van de be-

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


LAADPALEN THEMA

Het LMS-laadbeheersysteem optimaliseert de beschikbare energie in het gebouw door

deze op de meest efficiënte manier te verdelen over alle betrokken voertuigen.

LMS (Load

Management System).

schikbare hoeveelheid energie neemt het oplaadvermogen

voor elk voertuig toe of af. Schneider

Electric biedt op die manier een kant-en-klare

oplossing die aan alle behoeften voldoet. Naast

energiebeheer, statisch of dynamisch, maakt LMS

het ook mogelijk om een ​installatie te begeleiden,

van de eenvoudigste met enkele terminals

tot de meest complexe, met enkele honderden

terminals op dezelfde site.

De toekomst

"De wereld van elektrische mobiliteit is in volle

bloei", verheugt Christian Laurent zich. Hij koestert

hoge verwachtingen van Micro Grid. Dit energiebeheersysteem

communiceert met het gebouwbeheersysteem,

maar ook met de mobiliteitsoperatoren

die de laadpalenparken vanop afstand beheren

en andere diensten aanbieden (facturatie, geolocalisering,

onderhoud op afstand,...). "Voor het elektrische

voertuig hebben we het ook over V2G, ofwel

Vehicle to Grid", legt hij uit. “Volgens dat principe

is het niet langer het elektriciteitsnet dat de accu

van de auto voedt, maar omgekeerd – op bepaalde

momenten van de dag."

Schematisch diagram van het gebruik van het LMS in een elektrische installatie.

In België bestaat voorlopig slechts 3 procent van

het wagenpark uit elektrische of hybride modellen.

Er is dus nog wel ruimte voor verbetering. De cijfers

bewijzen dat het de goede kant uitgaat: in 2020

werden in ons land een sterkere stijging van elektrische

voertuigen dan van diesel- of benzineauto's

geregistreerd. Bovendien zullen de voer tuigen van

de toekomst – zelfrijdende auto’s of auto’s op waterstof

– ook elektromotoren gebruiken. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


ONZE SERVICE

DRAAIT OM JOU

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische

diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. We bieden technische

en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel, Home

& Building Automation, Industrial Automation, datacom, hernieuwbare energiesystemen en

huishoudapparaten.

Als marktleider is Cebeo toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, dankzij

een uitgebreid filialennetwerk gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen

en hoogstaande technische competenties.


LAADPALEN THEMA

Corrosie-en weersbestendige

elektrische oplaadoplossingen

Gewiss biedt een compleet assortiment van producten voor het opladen van alle soorten elektrische voertuigen, JOINON genaamd. Het I-ONassortiment

is ontworpen voor openbare en semi-openbare omgevingen (hotels, restaurants, jachthavens en campings, sportterreinen,

winkelcentra, openbare parkeerplaatsen). Met het EASY-assortiment richt Gewiss zich dan weer op woning- en privétoegang (particuliere

woningen, appartementenblokken, bedrijven).

Tekst en beeld Gewiss

I-ON is beschikbaar in twee versies; voor installatie

op de grond (Column-versie) en aan de muur

(Wallbox-versie). Beide opties zijn ontworpen om

aanpasbaar te zijn aan elke stedelijke omgeving,

dankzij hun innovatieve ontwerp en IP55-beschermingsgraad.

Dit is het hoogste beschermingsniveau

tegen stof en vloeistoffen dat momenteel

op de markt verkrijgbaar is. Bovendien genieten

de in staalplaten vervaardigde units van een optimale

weerstand tegen impact, stress, vandalisme

en weersomstandigheden. Alle I-ON-versies worden

vervaardigd met een antigraffiti-verflaag en

anticorrosiebehandeling, gecertificeerd volgens

de norm EN ISO 12944 en corrosieve weerstandklasse

C4. De Type 2-stopcontacten geïnstalleerd

op I-ON-units, ontworpen en vervaardigd door

Gewiss, zijn vandalismebestendig en bieden een

beschermingsniveau IP55, of de plug al dan niet

is ingebracht, en garanderen volledige weerstand

tegen impact, zonnestralen en abnormale warmtebronnen

of brand. Het voorpaneel kan volledig

worden aangepast, voor volledige consistentie

met de omliggende omgeving en de bedrijfsidentiteit

van de eigenaar van het oplaadstation.

EASY

EASY is een elektrische oplaadoplossing voor

woning- of privétoegang. Deze oplossing is beschikbaar

met een losse of vaste connector, kent

een strak ontwerp en is eenvoudig te bedienen

en te installeren.

Producten in het assortiment kunnen volledig

aangepast worden aan de hand van digitale afdrukken,

waardoor de klant grafische elementen,

kleuren en belettering op het voorpaneel kan specificeren

om de unit aan te passen aan elke vereiste.

De procedure is permanent, waardoor geen

onderhoud nodig is, en vervaagt niet.

‘Alle I-ONversies

worden

vervaardigd met een

antigraffiti-verflaag

en anticorrosiebehandeling’

I-ON is beschikbaar in twee versies; voor installatie op de grond

(Column-versie) en aan de muur (Wallbox-versie).

De onderhoudskosten zijn lager door de levensduur

van het product, dankzij regelmatige en

speciale onderhoudsfuncties. Het GEWISS ReStart

Autotestsysteem voert automatisch de RCCB-test uit

en maakt het mogelijk om de schakelaar opnieuw

in te schakelen na onverwachte piekspanning. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


Kwalitatieve schakelklokken uit het Zwarte Woud,

de bakermat van alle klokken

Met een breed gamma aan innovatieve producten zet het Duitse Hugo Müller al decennialang dé standaard op vlak van hoogwaardige

schakelklokken. De firma brengt nauwkeurige, gebruiksvriendelijke en betaalbare schakelklokken op de markt, met als laatste nieuwigheid

de Mi.puck, een indrukwekkend miniem schakelklokje met talloze mogelijkheden.

Tekst en beeld Serelec

Hugo Müller was gildemeester-klokkenbouwer in Villingen-Schwenningen, midden in het Zwarte Woud.

Müller is een Duits familiebedrijf, opgericht

door Hugo Müller in 1929. Hij was gildemeester-klokkenbouwer

in Villingen-Schwenningen,

midden in het Zwarte Woud. Niet toevallig dé

klokkenregio bij uitstek en de bakermat van de

koekoeksklok. In Schwenningen vind je dan ook

het ‘museum of Clockmaking’.

Geheel in die traditie was Hugo Müller reeds een

voorloper in het bouwen van schakelklokken. Zo

bracht de firma in 1982 de allereerste volledig

elektronische ‘schakelcomputer’ op de markt. Momenteel

wordt de firma geleid door de kleinzoon

van de oprichter. Al die tijd bleven ze trouw aan

hun roots. De experts van Hugo Müller ontwikkelen,

innoveren en fabriceren zelf, nog steeds in het

Zwarte Woud, en leggen daarbij voortdurend de

nadruk op kwaliteit.

Een schakelklok wordt gebruikt om een tijdsgestuurde

functie te bekomen. Het meest courante

voorbeeld is het automatisch inschakelen

van buitenverlichting, bijvoorbeeld aan winkels of

in tuinen.

Quartz kristallen

Bij een schakelklok is nauwkeurigheid van absoluut

belang. Zelfs in dit digitale tijdperk biedt een aandrijving

met quartz kristallen de hoogste garantie

op een juiste tijdsaanduiding met minimale afwijking.

Daarnaast is de gangreserve van een klok ook

belangrijk: hoe lang kan het tijdsmechanisme zonder

voedingsspanning toch blijven werken?

Derde, en zeker voor de installateur bepalende factor,

is het gebruiksgemak. Aangezien een schakelklok

geprogrammeerd dient te worden is het van

‘Zelfs in dit digitale tijdperk biedt een

aandrijving met quartz kristallen de hoogste

garantie op een juiste tijdsaanduiding met

minimale afwijking’

Bij een schakelklok is nauwkeurigheid

van absoluut belang.

uiterst belang dat dit op een vlotte en overzichtelijke

manier kan gebeuren. Extra functies zoals

astro-sturing (schakeltijdstippen die zonsop- of

zonsondergang volgen), manuele bediening,… zijn

ook mooi meegenomen.

Breed gamma

Hugo Müller heeft alle mogelijke types schakelklokken

in het gamma. Gaande van de eenvoudigste

analoge klokken, over digitale week- en

jaarklokken tot zelfs moederklokken voor stations,

scholen,... Vooral de digitale klokken van Müller

blinken uit. Naast de onberispelijke kwaliteit bie-

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


den ze nog een heel aantal troeven. Zo zijn ze

compact zonder aan functionaliteit in te boeten.

Het programmeren is zeer eenvoudig, dankzij verschillende

knoppen en het duidelijke LCD-scherm.

De meeste klokken zijn uitgerust met de mogelijkheid

om ze via NFC of Bluetooth en de gratis beschikbare

Save’n Carry-app te programmeren. Een

gangreserve van 10 jaar is de norm in deze klokken,

wat een enorme bedrijfszekerheid met zich

meebrengt. Elke versie (standaard, week- of jaarklok,

astro) is beschikbaar met 1 of meer kanalen.

De betaalbaarheid van deze klokken is misschien

wel de allergrootste troef. Niettegenstaande de

hoge Duitse kwaliteit en de vele mogelijkheden

en pluspunten, zijn Müller-schakelklokken een

stuk goedkoper dan die van de meeste concurrenten

op de markt.

Schakelklokje voor inbouw

Ook de allernieuwste innovatie van Hugo Müller

mag er zijn: de Mi.puck. Dit is een klein, uniek

schakelklokje voor inbouw. Met een grootte van

slechts 41x44mm en 20mm diepte past het in elk

inbouwpotje. Laat je echter niet misleiden door

zijn kleine gestalte: hij overtroeft met gemak zijn

grotere broers.

Zo is het om te beginnen een week- en astroklok,

met twee apart te programmeren uitgangen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om twee drukknoppen

of schakelaars aan te sluiten voor een

manuele bediening. Er zijn honderd geheugenplaatsen

beschikbaar, waarbij telkens de keuze

is tussen ON en OFF. Ook een puls is mogelijk.

Boven dien kan je de Mi.puck volledig programmeren

via Bluetooth en zo ook de schakelprogramma’s

activeren of uitschakelen. Je kan hem

ook rechtstreeks bedienen via dezelfde app en

een Bluetooth-verbinding, en dit tot 50m ver…

Ook het prijskaartje is aantrekkelijk, want de

Mi.puck kost slechts 75,5 euro (incl BTW). ❚

De meeste klokken zijn uitgerust met de mogelijkheid om ze via NFC of Bluetooth

en de gratis beschikbare Save’n Carry-app te programmeren.

Je kan de Mi.puck volledig programmeren via Bluetooth en zo ook

de schakelprogramma’s activeren of uitschakelen.

Met een grootte van slechts 41x44mm en 20mm

diepte past Mi.puck in elk inbouwpotje.

Mi.puck overtroeft met gemak zijn grotere broers.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


INSTALLATIE&BOUW

INSTALLATIEPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Installatiepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be

INSTALLATIEENBOUW.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Installatie & Bouw is

bedrijfsinformatie van onze partners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van Installatiepartners door

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de

installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Installatie & Bouw?

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

AFPRO FILTERS BV

Berenkoog 67

1822 BN ALKMAAR

T +31 72 567 55 00

E info@afprofilters.nl

W www.afprofilters.nl

BOTEC NV

Sportstraat 42-44

2160 WOMMELGEM

T +32 3 354 36 18

F +32 3 354 41 92

E info@botec.be

W www.botec.be

CIAT BELGIUM NV/SA

Alfons Gossetlaan 28A

1702 DILBEEK

T +32 2 414 80 80.

W www.ciat.be

CYNERPRO

Haverheidelaan 13a

9140 TEMSE

T +32 3 253 23 50

F +32 3 253 23 51

E info@cynerpro.be

W www.cynerpro.be - www.tracpipe.be

COLT INTERNATIONAL NV

ANTARGAZ NV

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

CARRIER AIRCONDITIONING BELGIË

Alfons Gossetlaan 28a

1702 DILBEEK

T +32 2 523 01 70

F +32 2 521 13 53

E info@carrier.be

W www.carrier.be

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.comm

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

W www.begetube.com

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

W www.climaways.be

A DIVISION OF

DEN BRAVEN BENELUX B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31 16 24 910 00

E info@denbraven.nl

W www.denbraven.com/nl-nl

COOLWORLD RENTALS BVBA

BELIMO

Riezebosweg 5

8171 MG VAASSEN

T +31 578 57 68 36

CEGELEC

Baarbeek 8

2070 ZWIJNDRECHT

T +32 3 800 51 00

F +32 3 800 51 01

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T 0800 88900 (gratis)

DRISTEEM BELGIUM (DSH)

Uw Partner in Bevochtiging

Grote Hellekensstraat 54 B

3520 ZONHOVEN

T +32 11 66 68 80

E info@belimo.nl

E info.be@cegelec.com

E sales@coolworld-rentals.be

E info@dristeembelgium.be

W www.belimo.nl

W www.cegelec.be

W www.coolworld-rentals.com

W www.dristeembelgium.be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

T +32 50 30 301

W www.intratone.be

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

F +32 9 225 46 79

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

F +32 3 870 73 01

W www.grundfos.nl

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

W www.ithodaalderop.be

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

E info@serelec.be

W www.eltako.be

LASERTOPO BVBA

HENCO INDUSTRIES NV

Markt 4

Toekomstlaan 27

9550 HERZELE

2200 HERENTALS

T +32 53 62 71 67

EURO-INDEX BV

Leuvensesteenweg 607

1930 ZAVENTEM

T +32 2 757 92 44

F +32 2 757 92 64

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

HELIA

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be/nl

LINDAB

Zeeschipstraat 149

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

E info@rittal.be

W www.rittal.be

Puursesteenweg 363

9000 GENT

2880 BORNEM

T +32 9 385 50 11

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

W www.fernox.com

T +32 3 899 40 40

E info@helia-elektro.be

W www.helia-elektro.be

F +32 9 385 60 62

E info@lindab.be

W www.lindab.be - www.lindabwebshop.be

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

W www.siedle.be

INFORMAZOUT

LINUM EUROPE NV

FLAMCO BELUX

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

W www.flamcogroup.com

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

E info@informazout.be

W www.informazout.be/nl

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

F +32 56 35 88 47

E info@linum.eu

W www.linum.eu

SIEMENS SA/NV

Guido Gezellestraat 123

1654 HUIZINGEN

T +32 2 536 21 11

E info@siemens.com

W www.siemens.com

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

SWEGON BELUX GROUP

VASCO GROUP NV

SIG AIR HANDLING

Hoogstraat 180

1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 31 80

F +32 2 721 04 33

E sales@sigairhandling.be

W www.sigairhandling.be

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIEGA

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

E info@viega.be

SPELSBERG BELGIUM

TESTO NV/SA

Industrielaan 19

W www.viega.be

Tiensesteenweg 36

3000 LEUVEN

T +32 2 486 75 75

F +32 2 486 75 76

E sales@spelsberg.be

W www.spelsberg.be

1740 TERNAT

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

VENTILAIR GROUP

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 KUURNE

T +32 56 36 21 20

F +32 56 36 21 21

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

E be@ventilairgroup.com

T +32 2 712 06 66

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

THERMOCOMFORT

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

W www.ventilairgroup.be

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

F +32 2 355 03 71

E info@thermocomfort.be

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

W www.engels.be

VENTILINE NV

Nijverheidslaan 1524

WATTS BENELUX

Beernemsteenweg 77A

3660 OUDSBERGEN

8750 WINGENE

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

TRIMBLE

Duboisstraat 39

2060 ANTWERPEN

T +32 3 289 01 01

F +32 3 297 04 04

E info_bnl@trimble.com

W www.trimble.com

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

Ei nfo@ventiline.be

W www.ventiline.be

T +32 51 65 87 08

E benelux@wattswater.com

W www.wattsindustries.com

VERGOKAN NV

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

STULZ GROEP BV

Weverij 9

1185 ZE AMSTELVEEN

T +31 20 545 11 11

E info@stulz.nl

TROX BELGIUM NV

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

E info@trox.be

Meersbloem Meiden 16

9700 OUDENAARDE

T +32 55 31 83 35

F +32 55 31 43 88

E sales@vergokan.com

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.stulz.nl

W www.trox.be

W www.vergokan.com

W www.atem,be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


Kies voor een gezonde werkplek.

Kies voor ventilatie.

Contacteer ons voor onze oplossingen

voor scholen, kantoren, winkels, publieke

ruimtes, sportinfrastructuur,...

www.ventilairgroup.be


Installeer het meest hygiënische

leidingsysteem...

... en bespaar bovendien tijd en geld!

De buizen. De fittingen. Het gereedschap.

Ontdek de voordelen van de

Henco buizenrechter

Made in Belgium


Ventilatie

Ons compleet gamma BT ventilatie-units

voor residentiële gebouwen

■ Beschikbare druk bij max. debiet:

250 m³/h bij 200 Pa

■ Rendement: 78%

■ 49 db

■ Montage: muur, plafond en op sokkel

■ Beschikbare druk bij max. debiet:

350 m³/h bij 220 Pa

■ Rendement: 81%

■ 44 db

■ Montage: muur, plafond en op sokkel

4.8

■ Beschikbare druk bij max. debiet:

350 m³/h bij 220 Pa

■ Rendement: 85%

■ 49 db

■ Montage: muur en vloer

■ Beschikbare druk bij max. debiet:

480 m³/h bij 250 Pa

■ Rendement: 82%

■ 57 db

■ Montage: muur en vloer

www.begetube.com

More magazines by this user
Similar magazines