11.12.2020 Views

Barneveld Magazine 7e jaargang nummer 4

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BARNEVELD

MAGAZINE

editie 4 – 2020

Landborg benut de ruimte: persoonlijk,

creatief en oplossingsgericht

In Bedrijf

Boeken

‘BKV’er: je bent het, of je bent

het niet’ p. 34 - 35

Wie leest er nog een boek?

p. 44 - 45Creativiteit zorgt

voor optimisme!

Hoe sluiten we dit jaar af en hoe maken we een positieve

start naar het nieuwe jaar? Meestal hebben mensen hier

een pasklaar antwoord op, maar deze keer is het voor velen

onzeker en komt het neer op koffiedikkijken.

Sommige bedrijven hebben het dit jaar prima gedaan, anderen zijn door de coronacrisis in zwaar

weer terecht gekomen. Als particulier heeft u misschien de afgelopen maanden veel thuisgewerkt

en heeft u geen idee hoe dat na de kerstperiode eruit gaat zien. Kortom; het is en blijft een onzekere

tijd. Voor iedereen. De meeste mensen gaan ‘gewoon door’, maar kan dat wel? Onze leefwereld

lijkt beperkter en dat was niet alleen even wennen, maar het betekende ook dat ons hele speelveld

werd verkleind. We reden met de auto niet meer overal naartoe, we bleven vooral thuis.

In ons magazine is het thema wonen nog nooit zo belangrijk geweest, want als je dan veel

thuis bent wil je het ook zo comfortabel mogelijk hebben. En gezellig. Voor het thema zorg geldt

eigenlijk hetzelfde. De zorg voor elkaar, voor onze kinderen die wel of niet naar school kunnen, en

eventueel online les krijgen. Voor onze ouders die alleen thuiszitten of zelfs in een verzorgingstehuis

waar we niet zomaar naar binnen kunnen stappen. We gaan er bewuster mee om dan ooit. De

onbevangenheid van veel activiteiten lijkt er voorlopig wel vanaf, en misschien is dat wel voorgoed.

Kunnen we ooit nog spontaan elkaar bezoeken? Spontaan elkaar begroeten of spontaan uit eten

gaan? Kunnen we nog spontaan naar het museum of zelfs maar naar familie?

Laten we niet te veel voor Somberman spelen en de moed erin houden. Laten we onze creativiteit

aanwenden om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten en een geweldige nieuwe start maken. Op

allerlei manieren, zo is de afgelopen tijd wel gebleken, kunnen we met elkaar contact hebben. We

treffen elkaar online, sturen elkaar ineens weer brieven en kaartjes. Zelfs via dit voorwoord voelen

we ons als redactie met u in contact. Communicatie kent een uitgebreid spectrum. Laten we dat zo

optimaal mogelijk benutten en elkaar blijven schrijven, spreken en zien. Op welke manier dan ook.

Colofon

Een uitgave van

Twenty Four Webvertising B.V.

Contact

Tel. 058 - 30 30 112

magazine@24webvertising.nl

Redactie

Twenty Four Webvertising BV

Julia van Bohemen Tekstbureau

Verkoop

Twenty Four Webvertising Print BV

Bladmanager

Remko Volkers

remko@24webvertising.nl

Acquisitie

Twenty Four Webvertising Print BV

Willem van der Ende

willem@24webvertising.nl

Gedrukt door

Grafistar

Wij wensen u een mooie afsluiting van dit jaar en een optimistisch en creatief 2021 toe.

Tot in het nieuwe jaar.

Julia van Bohemen

Barneveld Magazine 3Inhoudsopgave

Columns

Praktijk Binding

Zo creëer je samen met de

kinderen gezellige feestdagen

p.9

Curves Barneveld

Niet denken, gewoon doen!

p.13

Laat gratis uw kunstgebit controleren

bij Interdent Tandtechniek in

Scherpenzeel! p. 14

‘Mensen mogen ziendat dit werk mij

raakt’ p. 19

Thema’s

zorg & gezin

in bedrijf

wonen

Er even tussenuit? Er is een mooie ‘zanderige’

expositie in Garderen p. 25

Bij ‘The Carcleaner’ is jouw auto in

vertrouwde handen! p. 29

Moba B.V.: nieuw bedrijfspand brengt innovatie en

kwaliteit samen p. 38-39

Bijna 30 jaar ervaringsdeskundige op

gebied van slapen p. 63

Barneveld Magazine 5


Landborg benut de ruimte: persoonlijk,

creatief en oplossingsgericht

Hij is het gezicht van Landborg en dat gaat zelfs zo ver dat klanten Gerco van Ingen ‘Gerco

van Landborg’ noemen. Door zijn studie Bouwkunde, liefde voor de agrarische sector én

passie voor de geschiedenis van het buitengebied zit Gerco bij Landborg helemaal op z’n

plek. “Landborg adviseert en ondersteunt agrariërs, ondernemers en particulieren in het

buitengebied met plannen voor bouw, ruimtelijke ordening en milieu.”

In een prachtig pand aan het Holevoetplein

in Scherpenzeel maken we kennis met Gerco

van Ingen en zijn compagnon Henk Veenvliet.

Een frisse blik en een open houding maken

dat het heel gauw helder is waarom Gerco

een goede adviseur is. “Samen met mijn gezin

ben ik woonachtig aan de rand van Ede en

dat betekent dat ik de wijde omgeving goed

ken”. Zelf komt hij niet van de boerderij, maar

zijn vrouw en ouders wel. Daarnaast telt de

familie diverse agrariërs waardoor hij het

‘boerenbedrijf’ van binnenuit ook goed kent.

Wet- en regelgeving

Met veertien jaar ervaring weet Gerco heel

goed waar hij het over heeft en begeleidt hij

zijn klanten optimaal in een wereld waarin

kennis van alle wet- en regelgeving essentieel

is. “Onze (leef)omgeving verandert. Er worden

meer woningen gebouwd, er wordt meer

natuur aangelegd en meer mensen willen

genieten van de buitenruimte. Veel agrariërs

stoppen de komende tijd met hun bedrijf,

terwijl daarnaast de schaalvergroting,

ondanks complexe regelgeving, doorgaat. Wij

vinden die ontwikkelingen belangrijk. Als al

die ruimte optimaal benut wordt, houden

6 Barneveld Magazine


we met elkaar het buitengebied vitaal,

aantrekkelijk én leefbaar! Daarom is het

belangrijk dat agrariërs hun bedrijf kunnen

uitbreiden of functieverandering doorvoeren

als ze stoppen. Hoe? Door creatief en

oplossingsgericht te denken.

een goedlopend proces en doe er alles aan

om mijn klanten een goed gevoel te geven.

Ze mogen merken dat we bij Landborg voor

hén opkomen en het beste resultaat willen

behalen.

klanten ga ik ervoor! Onze slogan luidt niet

voor niets ‘benut de ruimte’. Over die slogan

ben ik zelf enorm te spreken want het dekt

de lading vanuit zowel de kant van de klant

als die van Landborg. Wij gaan voor het

En daar ligt de kracht van ons bedrijf.” Wij

zijn trots op en hebben veel respect voor de

agrarische familiebedrijven in onze regio. Boer

zijn en boer blijven is topsport geworden. Door

knellende regelgeving zoals bijvoorbeeld het

stikstofbeleid komt er enorm veel op hen af.

Als adviseur staan we hen bij op het gebied

van bedrijfsontwikkeling en het aanvragen

van de benodigde vergunningen.

Meerdere belangen

Toch is het binnen de advisering niet

afdoende om over voldoende kennis te

beschikken en deze kennis op peil te houden.

Gerco: “Een flinke dosis mensenkennis is een

absolute pre. Je hebt tijdens iedere case te

maken met meerdere betrokkenen. Deze

hebben allemaal hun eigen belangen en

daartussen in sta ik als adviseur. Het is iedere

keer opnieuw een fantastische uitdaging

om voor iedereen het beste te realiseren.

Kijk eens naar iets als functieverandering

bij stoppende agrarische bedrijven en

bijvoorbeeld het inzetten van sloopmeters.

Een eerlijk en doordacht plan en goede

strategie is belangrijk om optimaal resultaat

te halen. Als er onderling een klik is, of het nu

gaat om een agrariër, de gemeente, provincie

of andere belanghebbenden, krijg je veel

voor elkaar. Daarom ben ik ook erg zuinig op

mijn netwerk. Ik hecht heel veel waarde aan

Een aanspreekpunt

“Wij werken ook veel voor aannemers,

projectontwikkelaars en makelaars en die

leggen van alles bij ons neer. We bedenken

niet alleen het plan, maar verzorgen

ook de tekeningen en alle benodigde

vergunningen op het gebied van bouwen

en milieu. Daarnaast verzorgen wij ook

bestemmingsplanwijzigingen. Landborg heeft

alles in huis en onze klanten hebben een

aanspreekpunt wat heel prettig werkt”, aldus

Gerco. Het werkgebied van Landborg beslaat

de volle breedte van midden Nederland met

steeds meer uitschieters naar het oosten en

westen van het land.

Ruimte benutten

Er is vaak meer mogelijk dan men denkt.

Gerco: “Absoluut! Samen met een onze

maximaal haalbare aan ruimte en voor de

klant wordt alle ruimte benut.” Dat vraagt om

een betrouwbare en transparante werkwijze.

“Onze klantenkring is de achterliggende jaren

enorm uitgebreid. Daarnaast hebben we

veel goede contacten en korte lijntjes met de

gemeentes in de wijde regio opgebouwd. Zij

kennen onze veelzijdigheid en weten wat ze

aan Landborg hebben. Een betrouwbare en

transparante werkwijze zijn de kernwaarden

van waaruit ik werk en dan doe ik op

laagdrempelige en persoonlijke wijze. We zijn

niet van de dikke auto’s en strakke pakken. De

ene ochtend loop je met laarzen in de stal en

de volgende dag schiet je een colbert aan om

een gesprek te hebben met de wethouder.

Dat is de charme van mijn vak. Geen dag is

hetzelfde.”

Benieuwd wat Landborg voor u kan

betekenen? “De koffie staat klaar!” Maar ook

een vrijblijvend gesprek aan uw keukentafel is

altijd mogelijk!

Landborg

Holevoetplein 301

Scherpenzeel

E: info@landborg.nl

W: www.landborg.nl

Barneveld Magazine 7Zo creëer je samen met

de kinderen gezellige feestdagen

zorg & gezin

Eindelijk zijn daar de feestdagen die voor velen een lichtpuntje zijn in deze coronatijd. We zijn

toe aan de warmte en de gezelligheid en hopelijk laten de maatregelen het toe om samen te

komen. Maar hoe houd je het gezellig binnen je gezin, met de kinderen?

In veel gezinnen, waar ik als gezinstherapeut

even mag meekijken, zie ik regelmatig

een verwarrende opvatting over hoe je

het zo gezellig mogelijk maakt en houdt.

Veel ouders streven dit na als doel, met als

uitkomst helaas vaak het tegenovergestelde

effect, namelijk: strijd. Niet alleen tijdens de

feestdagen maar ook tijdens andere dagen,

vooral als iedereen thuis is. Om te voorkomen

dat de gezelligheid in het geding komt

worden ouders voorzichtig, cijferen zij hun

eigen wensen weg en vermijden grenzen aan

te geven. Ze staan meer toe dan ze eigenlijk

willen. Omdat ze bang zijn voor een conflict

dat de gezelligheid kan verpesten, zien ze het

maar door de vingers maar dan ontstaat er

juist strijd.

Hoe kan het anders? Hoe kunnen we ervoor

zorgen dat zowel de kinderen als de ouders

ontspannen zijn, want gezelligheid is een

gevolg daarvan. Daarvoor is het nodig

duidelijke kaders aan te geven. Dat lijkt

paradoxaal, maar juist wanneer een kind

weet waar het aan toe is en de grenzen kent,

kan het kind ontspannen spelen, ontdekken

en zich ontwikkelen. Het hoeft geen energie

te steken in een strijd om erachter te komen

wat er van hem verwacht wordt. Hoe zien die

kaders er concreet uit?

1. Voorstructureren: je hoeft niet de planning

van de hele dag met ze te delen, maar vertel

hen wat de volgende activiteit is en misschien

ook wat er daarna komt. Dan weten ze wat ze

kunnen verwachten. Dat kan ook in het klein:

‘Wanneer dit spelletje klaar is, gaan wij aan

tafel om te eten’.

2. Wees duidelijk: wat mag niet en vooral wat

mag wel. Als kinderen iets doen wat niet mag,

spreek ze daarop aan, maak de consequentie

Barneveld Magazine

duidelijk als ze ervoor kiezen ermee door te

gaan en bied een alternatief. Dat kan zonder

boos te worden. Kinderen zoeken nu eenmaal

regelmatig de grenzen op. Dat hoort bij het

opgroeien en bij het ontdekken hoe de wereld

in elkaar zit en werkt.

Het is dus niet persoonlijk naar jou als ouder.

Zijn gedrag heeft dus nut en jullie zijn nu

eenmaal zijn eerste oefenmateriaal omdat hij

weet dat jullie toch wel van hem houden.

3. Geef je kind keuzes. Geef je kind keuzes.

‘Omdat ik het zeg,’ werkt bij veel kinderen

averechts. Dat hoeft niet de hele dag maar

zo af en toe een keuze zoals ‘wil je hagelslag

of pindakaas op brood’ geeft je kind het

gevoel zelf de touwtjes in handen te hebben.

Verzet is dan minder nodig. Dat geldt voor alle

leeftijden, misschien wel meer voor kinderen

in de puberleeftijd.

4. Zorg dat de situatie stopt vóórdat je

geïrriteerd raakt. Dit is niet altijd mogelijk

maar kijk wanneer het wel lukt. Als je

geïrriteerd op je kind reageert is het voor het

kind niet helder of dat te maken heeft met

hemzelf of met zijn gedrag. Kinderen voelen

dan een persoonlijke afwijzing in plaats van

dat ze het koppelen aan hun gedrag.

5. Heb oog voor de emoties van het kind.

Heb oog voor de emoties van het kind. Ook als

het kind even niet mag wat het wil. Boosheid

uiten is gezond en zegt bijna altijd dat de

band tussen ouder en kind goed is. Vuistregel

is: gevoelens mogen er zijn, bepaald gedrag

niet altijd. Hij mag dus boos zijn, maar

niemand pijn doen en niks kapot maken.

Kijk wat er achter de emotie zit, benoem

deze, toon begrip en help hem met passend

gedrag en een oplossing.

Met deze praktische tips creëer je zóveel

voorspelbaarheid dat kinderen vrijwel altijd

weten wat je gaat antwoorden als ze vragen

om iets wat eigenlijk niet mag. En hoe leuk

is het dan als het dan wel een keertje mag.

Uiteraard met de ondertiteling dat het een

uitzondering is; ‘Omdat het kerst is mogen

jullie voor deze ene keer tot laat opblijven om

buiten naar de sterren te kijken en daarna

gaan we lekker in pyjama met een kop

chocolademelk op de bank’.

Gezellige feestdagen!

Praktijk Binding

Beekboog 27

3772 TC Barneveld

T: 06 - 55 95 65 01

W: www.praktijkbinding.nl

9Alweer 12 ½ jaar

Orthodontie in Barneveld

zorg & gezin

Binnen het team van Orthodontie Barneveld zijn 11 ervaren assistentes en 3 orthodontisten

werkzaam. Een groot voordeel, zoveel kennis in huis. Waar nodig is er altijd de expertise van 2

ervaren én de visie van de jonge orthodontist. En dat alweer 12 ½ jaar onder één dak!

Één van de assistentes is Floortje. Ze is

alweer bijna 6 jaar werkzaam bij Orthodontie

Barneveld. ‘Wat mij vooral aantrekt, is het

werken met kinderen. Door oprecht interesse

te tonen en met een beetje humor probeer

ik hen op hun gemak te stellen. Soms is daar

geduld voor nodig en een beetje gezelligheid

is belangrijk’, vertelt Floortje. ‘Daarnaast

ben ik blij met de kans die geboden wordt

om mij te specialiseren in het werken met

angstige patiënten en kinderen met een

autismespectrumstoornis, zodat ik meer kan

betekenen voor hen en hun ouders.

Corona

Het team is natuurlijk al gewend om

hygiënisch te werken, daarom wordt er

standaard al met mondkapjes op gewerkt.

Ook vragen wij de patiënten zelf mondkapjes

te dragen. Verder wordt erop gelet zoveel

mogelijk afstand te houden. Om die reden

mogen er wat minder mensen tegelijkertijd in

de praktijk aanwezig zijn. Wij hebben in onze

praktijk ook een speciale afzuiginstallatie

aangeschaft. Deze installatie zuigt de lucht

met aerosol af en steriliseert die lucht volledig.

onzichtbare hoesjes. Ideaal voor iemand

die wél rechte tanden wil, maar liever geen

zichtbare beugel. Zo wordt rechte tanden

krijgen steeds leuker!

FAMILIE-KORTING.

De korting is een doorlopende actie die voor

gezinnen een flinke besparing kan geven op

de kosten van de beugelbehandeling. Veel

gezinnen maken hier inmiddels gebruik van.

De FAMILIE-KORTING geeft voor het tweede

gezinslid dat een beugel krijgt 5% korting en

voor een derde en volgenden zelfs 10% korting.

Omdat vaak een groot deel wordt vergoed

door de zorgverzekeraar kan de FAMILIE-

KORTING een korting van wel 50- 100% geven

op de eigen bijdrage!

Mariëtte en Monique, de secretaresses van

Orthodontie Barneveld, kunnen u uitgebreid

inlichten over alle mooie acties.

Orthodontie Barneveld

Langstraat 14, Barneveld

Tel en Whatsapp 0342 - 408406

E: info@orthobarneveld.nl

W: www.orthobarneveld.nl

INVISALIGN

Orthodontie Barneveld heeft een

prijsverlaging voor de INVISALIGN beugel.

Dat is een beugel die werkt met vrijwel

Een speciale afzuiginstallatie zuigt de lucht met aerosol af.

De FAMILIE-KORTING van Orthodontie Barneveld

Korting van 5 tot 10%. Op eigen bijdrage zelfs tot 100%

Barneveld Magazine

11Niet denken, gewoon doen!

Voelen jullie ze ook alweer aankomen…..de goede voornemens?

Of misschien ligt je lijstje zelfs alweer klaar. Een jaarlijks

terugkerend ritueel, met voor vrouwen nog altijd met stip op 1 &

2: sporten en afvallen. Die eerste twee weken zijn vaak nog wel

te doen. Maar als in de derde week een dip volgt en de motivatie

onder het nulpunt zakt, zijn die goede voornemens vóór het

einde van de maand alweer verdampt.

zorg & gezin

Herkenbaar? Voor mij wel, ik hoor elk jaar

de verhalen van vrouwen die zich bij

Curves melden. “Help, ik red het niet alleen!”

En dat doen we natuurlijk graag, mijn

collega-coaches en ik. Gezonde voeding

en beweging zijn namelijk een essentieel

onderdeel van een gezond leven, naast

goed slapen en genoeg ontspanning. En de

gezondheidswinst? Door krachttraining (ja,

óók voor vrouwen belangrijk!) versterk je je

spieren en vergeet niet…..ook je hart is een

spier. Daarnaast worden je hersenen extra

geprikkeld en doorbloeden beter, waardoor

de werking van o.a. hormonen in je brein

verbetert. Dat heeft een gunstige invloed

op je stemming, probeer maar! En niet te

vergeten: je vermindert de kans op diabetes

type 2 en hart- en vaatziekten en je verbetert

je immuunsysteem. Genoeg reden dus om in

beweging te komen, want voor spieren geldt:

‘use it or lose it’!

Ben jij iemand die bij een reguliere sportschool

een hoge drempel ervaart? Dan is Curves

een uitkomst. Kleinschalig en laagdrempelig,

sporten met vrouwen zoals jijzelf. De missie én

passie van mijn collega’s en mij is vrouwen

een positief gevoel geven en ze helpen om

hun gezondheid te verbeteren, zodat ze fitter,

energieker en krachtiger worden. We zijn er

voor je!

Groetjes, Karin

PS: als je kans wil maken op een maand

gratis sporten in januari, lever dan de bon

op deze pagina bij ons in!

Curves Barneveld

Burgemeester Kuntzelaan 30a, Barneveld

T: 0342 - 408 868

W: www.curves,nl

Barneveld Magazine

13


Laat gratis uw kunstgebit controleren bij

Interdent Tandtechniek in Scherpenzeel!

Veel Nederlanders dragen een kunstgebit. De meeste van hen zijn tevreden over hun

gebitsprothese. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. In de loop van de tijd ondervinden

sommige mensen problemen met het kunstgebit, zoals slijtage, pijn (drukplekken) of andere

ongemakken.

Niets zo irritant als een kunstgebit dat snel

losschiet, scheef gaat zitten of – erger nog

– uit de mond valt tijdens het lachen, eten

of praten. Een loszittend gebit is een van de

meest voorkomende kunstgebit problemen.

De oorzaak ligt echter niet bij het kunstgebit,

maar bij de kaak: die verandert langzaam

maar zeker van vorm (het kaakbot slinkt)

waardoor de prothese op een gegeven

moment niet meer goed past.

Slecht kunnen eten behoort tot de meest

voorkomende kunstgebit problemen. Vooral

als u voor het eerst een prothese heeft,

kan eten behoorlijk lastig zijn. U moet leren

bijten, kauwen en slikken met een mond vol

kunsttanden. Daarbij drukt de prothese op het

tandvlees en dat kan vervelend voelen. Krijgt

u moeite met eten als u het kunstgebit al een

poosje heeft? Dan kan het zijn dat de prothese

niet meer zo goed past. Hierdoor schiet het

gebit sneller los tijdens het kauwen, of er

komen voedselresten onder de prothese.

Gelukkig valt er iets aan te doen. Maak een

afspraak bij Interdent Tandtechniek om uw

kunstgebit vrijblijvend te laten controleren.

Onze gespecialiseerde tandprothetici kijken

naar de beet, de pasvorm en de ouderdom

van uw prothese.

Na een gesprek met u, bekijken we samen

wat voor u de beste oplossing is. Hierbij kunt u

denken aan het opvullen van uw kunstgebit,

zodat deze weer mooi aansluit op de kaak.

Of misschien bent u toe aan een nieuw

kunstgebit. Als uw prothese los blijft zitten, is

een klikgebit wellicht voor u een mogelijkheid.

De juiste keuze maken tussen een kunstgebit

of klikgebit is voor iedereen anders. Uw

beslissing hangt onder andere af van uw

klachten, uw wensen en de mogelijkheden.

De volgende punten spelen een rol bij het

maken van deze keuze.

• Is uw kaak geschikt voor het plaatsen

van implantaten?

• Bent u in staat om de implantaten en

het klikgebit goed te verzorgen en de

prothese in- en uit te doen?

• Moet u (bijvoorbeeld voor uw werk)

veel praten, gaat u vaak uit eten?

Kortom: gaat u uw gebit intensief

gebruiken?

• Welke kosten zijn er verbonden aan

de aanschaf van een kunstgebit of

klikgebit, en wat wordt er vergoed vanuit

de verzekering?

Neem gerust contact met ons op voor een

vrijblijvende controle van uw kunstgebit. Dit

geldt voor volledige kunstgebitten, maar

uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor

vragen over uw plaatje of frame-prothese. U

kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken

onder telefoonnummer 033-2771320. Of u kunt

een mail sturen naar info@interdent.nl Wij

plannen dan een afspraak voor u in zodat wij

samen de tijd kunnen nemen om uw wensen

of klachten te bekijken.

Interdent Tandtechniek

Stationsweg 393, 3925 CC Scherpenzeel

Tel: 033 - 27 71 320

E: info@interdent.nl

W: www.interdent.nl

14 Barneveld Magazine


Crematorium en Begraafplaatsen

Amersfoort: dienstbaar aan

nabestaanden

zorg & gezin

Als we afscheid moeten nemen van een dierbare dan willen we ruimte; in de breedste zin van

het woord. Tijd om afscheid te nemen, ruimte in het hoofd en in het hart om toe te leven naar

het definitieve moment waarop de overledene begraven of gecremeerd wordt. Crematorium

en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) wil daarom als dienstverlenend te werk gaan. Directeur

Wilco Plaggenborg: “Onze medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en dat vertaalt zich multiinzetbaarheid.

Het ene moment staan ze voor mensen klaar in de rouwkamers, het volgende

moment begeleiden ze de ceremonie in de aula.”

Dienstverlenend

Correct en waardig afscheid nemen, dat

is ons hoofddoel, te allen tijde! Wekelijks is

er een overleg met alle medewerkers om

de 350 begrafenissen en 2100 crematies

die CBA jaarlijks verzorgt zo goed mogelijk

te laten verlopen. Want, afscheid nemen

kan maar een keer. Wilco: “We evalueren

de voorgaande week en kijken wat de

komende week voor ons in petto heeft. Op

deze manier leren we van dingen, maar zijn

onze medewerkers ook multi-inzetbaar. En

dat vergroot de intrinsieke motivatie, wat z’n

weerslag heeft op onze klanten. Of dat nu

uitvaartverzorgers of nabestaanden zijn; wij

zijn altijd dienstverlener!”

Begraven in de natuur

Circa 20% van de overledenen is rasechte

natuurliefhebber. De overige 80% vindt

het onderhoud van een graf een te grote

belasting voor de nabestaanden. “Op Rusthof

kunnen natuurliefhebbers naar eigen wens

een rustige en natuurrijke rustplaats krijgen.

Het onderhoud kan door ons worden verzorgd.

Zo worden beide aspecten samengevoegd en

krijgt natuurbegraven een mooie dimensie.”

Cremeren

Indien de familieleden of nabestaanden

bij de aanvang van de crematie aanwezig

willen zijn, dan kan dat. “Voordat de as van

een dierbare opgehaald kan worden is

CBA wettelijk verplicht de as een maand te

bewaren. Daarna wordt de as meegegeven

in een asbox, deze is 100% CO2 neutraal en

geschikt voor recycling.”

CBA beschikt over de energiezuinigste oven

van Europa en kan daarom duurzaam en

milieuvriendelijk te werk gaan. CBA verzorgt

ook stille crematies. Geliefden worden in

hun eigen omgeving herdacht, daarna

overgebracht naar Amersfoort waar wij de

crematie zonder betrokkenen uitvoeren.

Cultuurpark

CBA wil, naast een crematorium en

begraafplaats, ook een cultuurpark worden.

“We zien hier mensen mediteren en wandelen,

maar er is ook ruimte voor een stukje kunst

en cultuur. Daarom willen we in de komende

periode kijken wat de mogelijkheden zijn om

een kunstroute langs de graven te realiseren.

Zeker innovatief, maar CBA wil de unieke

bosbegraafplaats transformeren naar een

plek van rust, warmte en bezinning. De dood

is onlosmakelijk met het leven verbonden

en Rusthof is springlevend, klaar voor de

toekomst. Bij Rusthof staat beleving centraal.”

Crematorium en Begraafplaatsen

Amersfoort

Dodeweg 31, Leusden

E: info@cba-amersfoort.nl

W: www.cba-amersfoort.nl

Barneveld Magazine

15zorg & gezin

Vraag het de Apotheek

Ik lees overal dat bepaalde voedingssupplementen helpen

bij het voorkomen van een Coronabesmetting. De laatste

tijd gaat het vaak over Vitamine D, maar ik heb ook wel zink

zien langskomen. Hoe betrouwbaar zijn die berichten ?

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat dit aan de orde is en dat er

minimaal een gunstig effect is . Verder onderzoek loopt.

thuis aflevert. Dus voor de patiënt verandert er niets behalve dan dat er

toestemming moet zijn om de gegevens te delen.

Ik heb door mijn specialist medicijnen voorgeschreven

gekregen die ik ook keurig heb gekregen. Nu heb ik een

herhaalrecept gedaan en afgehaald en nu krijg ik een ander

middel met dezelfde werkzame stof. Waarom ?

Ik heb bericht gekregen dat ik geen hulpmiddelen voor

diabetes meer mag bestellen bij de apotheek maar dat dat

allemaal via mijn online-leverancier geregeld moet worden

(Mediq). Klopt dit voor alles wat met diabetes te maken heeft

zoals ook insuline ?

Het klopt inderdaad dat Zilveren Kruis geen hulpmiddelencontracten

met apotheken heeft gesloten. De apotheek Barneveld heeft echter

afspraken met ApotheekZorg zodat mensen gewoon hun recepten

bij hun eigen apotheek kunnen inleveren die dan ook het bestelde

Het is beleid van de zorgverzekeraars dat er op werkzame stof verstrekt

moet worden en niet op merk. De verschillen in prijs zijn immens en

daardoor is deze keus gemaakt. De apotheker mag daar niet zonder

meer van afwijken.

Apotheek Barneveld

Churchillstraat 77, 3772 KV Barneveld

T: 0342 - 412 182

E: info@apotheekbarneveld.nl

W: www.apotheekbarneveld.nl

Wijnwinkel Barneveld opent

deuren aan de Tulpenstraat

Voor veel Barnevelders is het geen onbekend terrein; de tijdelijke

vestiging van ‘de Wijnwinkel’ op de Tulpenstraat 10. Wijnwinkel

Barneveld is voor even terug naar haar roots. “We hebben al

zoveel positieve reacties ontvangen. Hier kunnen we eindelijk

weer onze klanten ontmoeten en hen advies geven over mooie

wijnen, speciaalbieren en gedestilleerd.”

“Het is een intensief jaar”, vertelt Jan van

den Brink van de Wijnwinkel. En dat kun je

gerust een understatement noemen. In een

tijd waarin de wereld al op zijn kop staat,

breekt er brand uit in de winkel aan de

Amersfoortsestraat. “Het gaat nog wel even

duren, voordat we hier weer onze deuren

kunnen openen. Stap voor stap komen we er.

Eerst hebben we ons gefocust op de tijdelijke

winkel, zodat we in elk geval onze klanten weer

kunnen verwelkomen. Begin 2021 denken we

na over hoe verder op de Amersfoortsestraat.

Nu is iedereen van harte welkom aan de

Tulpenstraat, waar je ook gratis voor de deur

parkeert.”

De Wijnwinkel is als vanouds sfeervol

aangekleed. Alle puntjes zijn op de i gezet voor

een feestelijke decembermaand. “Om het

thuis zo feestelijk mogelijk te maken, hebben

we mooie aanbiedingen uit bijvoorbeeld

Frankrijk, Spanje, Chili en uiteraard Italië. Of

een mooi geprijsde cava of champagne

voor Oud & Nieuw. Laten we de prachtige

alcoholvrije opties niet vergeten, zoals een

feestelijke rabarbersap en een alcoholvrije

bubbel.”

Liever de deur niet uit? Bestel dan op

wijnwinkelbarneveld.nl.

Wijnwinkel Barneveld

Tulpenstraat 10, Barneveld

Tel. 0342 - 490 060

E: info@wijnwinkelbarneveld.nl

W: www.wijnwinkelbarneveld.nl

Barneveld Magazine

17zorg & gezin

Van Ee Staalspecialisten B.V.:

Staal Totaal. Dat is ons verhaal!

Van Ee Staalspecialisten staat al meer dan 40 jaar garant

voor vakmanschap dat heeft geleid tot mooie projecten in

architectuur, bouw en industrie. Zowel in de regio rond Barneveld

als in de rest van het land. Van Ee is een bloeiend bedrijf dat voor

diverse sectoren wordt ingeschakeld. Als ontwerper, engineer,

bouwer en coproducent.

Vanuit het moderne bedrijfspand dat in

2017 op bedrijventerrein “De Harselaar”

is gerealiseerd werken dagelijks ruim 50

gemotiveerde medewerkers aan projecten

op het gebied van staalconstructies (tot

meer dan 1.000 ton), trappen/balustrades,

halffabricaten en specials.

hotels aan de Zuidas en de nieuwe Rechtbank

te Amsterdam.

Ook lokaal in Barneveld is er onder andere

gewerkt aan Station Barneveld-Zuid en de

bruggen voor de nieuwbouwwijken Veller en

De Enk.

Niet praten, maar doen als het erop aankomt.

Natuurlijk is er ook genoeg tijd voor een stukje

ontspanning.”

Wil jij ook deel uitmaken van het team van

Van Ee Staalspecialisten? Kijk dan op de

website voor alle vacatures.

Bijzondere projecten waar Van Ee

Staalspecialisten aan mee heeft mogen

werken zijn onder andere Het Nationaal Militair

Museum, Het Meander Ziekenhuis, diverse

Mede-eigenaar Martijn over de cultuur en

sfeer bij van Ee: ,,Wij zijn van oudsher een

familiebedrijf. Als het moet zetten we samen

de schouders onder een project.

Van Ee Staalspecialisten B.V.

Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld

T: 0342 - 493 555

W: www.vaneestaal.nl

Gerlinda Mulder-Bouwman van Gerlinda Uitvaartzorg:

‘Mensen mogen zien

dat dit werk mij raakt’

Er simpelweg zíjn voor nabestaanden en luisteren

naar de wensen. Een waardig afscheid, passend bij

de levenswijze van de overledene verzorgen. Daar

gaat het Gerlinda Mulder-Bouwman (46) van Gerlinda

Uitvaartzorg uit Barneveld ten diepste om.

Foto: Noordzij fotografie

Ruim zes jaar werkte Gerlinda als allround

uitvaartassistente. Bij haar kwam steeds

nadrukkelijker de wens op om de touwtjes

helemaal in eigen handen te nemen door als

zelfstandig ondernemer uitvaarten te gaan

verzorgen.

“Ik ben inmiddels 46 jaar. Ik denk dat dat

een goed moment is qua levensfase en

-ervaring om dit werk goed te kunnen doen.

En ik heb lieve familie en vrienden om mij

heen staan die mij willen helpen.” Soms is ze

ook zelf emotioneel geraakt bij een uitvaart.

“Dan moet ik na de uitvaart even alle tranen

laten gaan als bijvoorbeeld een jong kind is

overleden. Al zouden anderen het zien, dan is

dat niet erg. Mensen mogen zien dat het mij

raakt.”

Creatieve oplossingen in coronatijd

Meedenken in creatieve oplossingen rond

een uitvaart is belangrijk, weet ze. “Neem

deze coronatijd waarin iedereen afstand

moet houden. Laatst vroeg iemand: mag ik

een lint meenemen dat we allemaal kunnen

vasthouden, zodat we als familie toch

verbonden zijn? Geweldig. Natuurlijk mag dat!

Zulke ideeën neem ik weer mee naar andere

begrafenissen en crematies. Een uitvaart

moet echt passen bij wie iemand was en bij

de nabestaanden.

Gerlinda Uitvaartzorg

Adres – Plaatsnaam

T: 06 - 29 31 13 45 (24/7)

W: www.gerlinda-uitvaartzorg.nl

Barneveld Magazine

19Ons Bedrijf is maatschappelijk

rustpunt in centrum Barneveld

zorg & gezin

Het centrum van Barneveld is op waardevolle wijze aangevuld met een centraal

ontmoetingspunt voor iedereen! Ons Bedrijf heeft onlangs aan de Nieuwstraat een nieuw

pand in gebruik genomen. Hier is naast ruimte voor ontmoeting in de ‘Huyskamer’ ook een

Toeristisch Informatiepunt (TIP) en Ons Atelier van Ons Bedrijf in ondergebracht.

Ons Bedrijf begeleidt individuele talenten

bij hun werk. Inge Meter: “Wij werken bij

onze medewerkers aan zelfvertrouwen,

eigenwaarde en ontwikkeling. Vol

enthousiasme gaan we met elkaar aan de

slag om te werken aan competenties en

(praktische) werknemersvaardigheden. Waar

kan iemand goed functioneren? Wat past

bij deze persoon? Dat kan variëren van een

dagdeel tot meerdere dagen in de week,

beschermd op een van onze locaties en met

ondersteuning waar nodig. Mensen groeien

soms door naar een werkplek buiten de

voorziening en dat is natuurlijk een geweldig

resultaat, voor de medewerker zelf in de

eerste plaats, maar zeer zeker ook voor

ons.” Inmiddels is Ons Bedrijf met drie pijlers

ondergebracht in het prachtige pand aan de

Nieuwstraat. “We zitten hier met Ons Atelier, De

Huyskamer en het Toeristisch Informatiepunt.

Een prachtige combinatie waarin we elkaar

op ultieme wijze versterken.”

Toeristisch Informatiepunt

Om bij de laatste te beginnen: vanuit het

toeristisch informatiepunt werken we samen

met diverse musea uit de gemeente. Er

komen sneakpreviews van aankomende

exposities, leuke bijpassende acties en er

is informatie te verkrijgen over Barneveld

verzorgd door onze medewerkers.

Ons Atelier

Ons Atelier wordt in de nabije toekomst

uitgebreid. Inge: “We hebben cadeautjes

voor alle doelgroepen en voor nette prijzen.

Onze mensen leren allerhande technieken

waaronder breien en haken. De bekende

vogelhuisjes hebben we ook weer in de

collectie en in de toekomst komen daar ook

kinderklompjes bij.”

De Huyskamer

Een optimale vorm van sociale

verbondenheid onder het genot van een

kopje koffie of thee is gecreëerd in De

Huyskamer. “Uiteraard met inachtneming

van de maatregelen mag iedereen hier

binnenlopen voor een kopje koffie en een

praatje. Of mensen nu aan het winkelen zijn

of zich eenzaam voelen. Even contact met

de buitenwereld kan zeker in deze tijd enorm

goeddoen, ook voor onze mensen. Zo ontstaat

er een stukje participatie in de maatschappij

wat enorm belangrijk is!”

Dagbesteding voor ouderen

Op woensdag wil Ons Bedrijf dagbesteding

voor de oudere medewerkers in het leven

roepen. “Onze medewerkers worden ouder en

we willen ook voor hen in een behoefte blijven

voorzien. Daarom gaan we bijvoorbeeld met

hen wandelen, een kopje koffiedrinken of

passende creatieve activiteiten ontplooien.”

Vrijwilligers gezocht

Dankzij onze betrokken groep personeelsleden

en vrijwilligers kan Ons Bedrijf dagelijks

een grote hoeveelheid medewerkers een

stuk zinvolle dagbesteding bieden. Echter,

we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen.

Vandaar dat ik lezers met hart voor onze

mensen oproep om zich vooral te melden als

vrijwilliger; hartelijk welkom”, besluit Inge.

Ons Bedrijf

Nieuwstraat 31, Barneveld

T: 0342 - 424 912

E: info@onsbedrijfbarneveld.nl

W: www.onsbedrijfbarneveld.nl

Barneveld Magazine

21Brief over keuze Donorregister:

wel of geen orgaandonor?

zorg & gezin

Op 1 juli 2020 is de donorwet in Nederland veranderd. Iedereen vanaf 18 jaar komt in het

Donorregister. Heb je nog geen keuze ingevuld? Dan heb je wellicht in de afgelopen periode

een brief ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het ministerie heeft de afgelopen tijd een brief

verstuurd naar ongeveer 22.900 Barnevelders

die nog geen keuze hebben gemaakt. In de

brief wordt gevraagd alsnog een keuze te

maken. Je kunt je keuze zelf invullen op www.

donorregister.nl. Gerard uit Barneveld (52):

“Het is belangrijk om een keuze te maken,

want je kan als donor veel voor een ander

betekenen.’

Geen makkelijk onderwerp

Maak je geen keuze? Dan kom je in het register

met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie.’ Dat

betekent dat je organen na je overlijden naar

een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt

dit met je familie. Is je familie er zeker van dat

je absoluut geen donor wilde zijn, dan gebeurt

het niet. Orgaandonatie is geen makkelijk

onderwerp om over te praten, maar het is

gewichtig dat je als familie van elkaar weet

wat je keuze is. Het kan voor je familie zwaar

zijn om een keuze voor jou te maken als jij er

niet meer bent. Breng daarom je familie op

de hoogte van wat jij wilt als je om de een of

andere reden geen keuze in wilt vullen in het

Donorregister. Dat voorkomt verwarring.

Waarom een brief?

Het ministerie verstuurt de brieven om

mensen te herinneren aan het feit dat ze nog

geen keuze ingevuld hebben. Heb je nog geen

brief ontvangen, maar weet je wat je keuze is?

Wacht dan niet langer op een brief, maar vul

je keuze direct in via www.donorregister.nl.

Overigens kan je via die website eveneens je

keuze wijzigen.

Bibliotheken geven uitleg

Heb je hulp nodig bij het invullen van je

keuze? Dan kan je terecht bij de bibliotheek

in Barnveld of eentje uit de buurt. Veel

bibliotheken geven voorlichting over de

nieuwe donorwet. Ook hebben bibliotheken

folders in het Nederlands en in andere talen,

zoals Engels, Turks of Arabisch.

En wat vulden Barnevelders in?

Tot 1 oktober 2020 vulde 48,7 procent van de

Barnevelders vanaf 18 jaar zijn keuze over

orgaan- en weefseldonatie in. 42,5 procent

gaf toestemming voor orgaandonatie

na overlijden en 42,9 procent wil geen

orgaandonor worden. 14,6 procent laat de

keuze over aan familie, partner of anderen.

Meer informatie

Wanneer je het lastig vindt om een keuze

te maken kan het helpen om de verhalen

van andere mensen te lezen die al een

keuze gemaakt hebben. Malcolm (46) is

bijvoorbeeld van mening dat je niet moet

snijden in een dood lichaam.

Jurgen (22) denkt dat zijn familie nee zegt,

maar hij wil zelf graag donor worden. Het kan

prettig zijn om de verhalen van anderen te

lezen. Dat kan via de website

www.donorregister.nl, maar uiteindelijk bepaal

jezelf. Voor meer informatie kan je kijken op

www.hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je

stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie

werkt.

Barneveld Magazine

23Er even tussenuit? Er is een mooie

‘zanderige’ expositie in Garderen

zorg & gezin

Een expositie van zandsculpturen die je zowel binnen als buiten kunt bewonderen is vanaf nu

te zien bij het ’t Veluws Zandsculpturenfestijn. De moeite waard. Kijk wel even op de website

voor de nodige coronamaatregelen.

Aansluitend op het thema 75 jaar bevrijding

wordt er bij ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn

aan de Oude Barnevelderweg in Garderen

een prachtige expositie gehouden. Een

enorme hoeveelheid zandsculpturen is tot

nog zeker eind deze winter te bewonderen.

In een nieuwe ruimte is er ook een expositie te

zien van honderden miniaturen van personen

en dieren die stuk voor stuk in een wereld van

zand staan opgesteld. Alles staat in het teken

van ‘het dagelijkse leven tijdens de oorlog’, dat

perfect aansluit bij het huidige thema ‘75 Jaar

Bevrijding’.

Pearl Harbor in zand

De expositie met de handgemaakte

miniaturen wandel je binnen nadat je de

indrukwekkende zandsculpturen van de Slag

om Arnhem en Pearl Harbor hebt gezien.

Deze zijn maar liefst elf meter lang en bijna

vijf meter hoog. In tegenstelling tot deze

imposante beelden, maak je hier kennis met

een wereld in het klein. Van gebouwen en

straten van zand tot figuurtjes die perfect in

hun omgeving opgaan, alles is zeer realistisch

en gedetailleerd nagemaakt op een schaal

van 1:5.

Bijzonder taferelen in kijkkasten

De zandkunstenaars hebben zeven diorama’s

ofwel ‘kijkkasten’ gemaakt waarin allerlei

situaties en gebeurtenissen uit de Tweede

Wereldoorlog driedimensionaal worden

uitgebeeld. Tijdens de route maak je kennis

met de bewoners van Nederland die zich

staande moesten houden, terwijl het

dagelijkse leven ‘gewoon’ doorging. Je treft

veel figuren van zowel mens als dier en allerlei

voertuigen en een groot aantal prachtigste

gebouwen met ramen die verlicht zijn. Je ziet

zelfs rook opstijgen tussen het puin na het

bombardement van Rotterdam. Er is tijdens

deze expositie veel te ontdekken. Niet alleen

voor volwassenen maar zeker ook voor

kinderen. Zo is het leuk om te onderzoeken

waar bijvoorbeeld de onderduikers zich

hebben verstopt. Je kunt op zoek gaan naar

de mensen die verzetsblaadjes uitdelen.

Misschien tref je wel het kind dat brood steelt

bij de bakker. Er is enorm veel te zien en te

ontdekken en het leuke is dat je steeds weer

iets nieuws ziet.

Rob Verlinden kleedde het buitenterrein aan

Niet alleen binnen, maar ook buiten vind

je heel veel zandsculpturen. Onlangs

is het buitenterrein van ’t Veluws

Zandsculpturenfestijn dan ook aangepakt en

winterklaar gemaakt door niemand minder

dan Rob Verlinden en Ivo Putman van het

programma ‘De Grote Tuinverbouwing’. Op

deze manier komen alle zandsculpturen

nog beter tot hun recht. De tuinmannen

hebben zowel planten die in de winter bloeien

als blad houdende planten en heesters

geplant zodat alles er kleurig en groen uitziet

deze winter. Wil je na je bezoek nog meer

natuur om je heen? Vanaf het terrein van ’t

Veluws Zandsculpturenfestijn loop je zo de

Veluwse bossen in en geniet je van die frisse

buitenlucht.

Prijs & openingstijden

’t Veluws Zandsculpturenfestijn is tot en met

eind deze winter van maandag tot en met

zaterdag van 10.00 uur tot en met 17.30 uur

geopend. Op zondag is het park gesloten.

Er wordt gewerkt met een tijdslot. Op deze

manier wordt het toegestane maximaal

aantal bezoekers per uur gegarandeerd en

houden ze samen met jou grip op de situatie!

De verkoop van online tickets vindt uitsluitend

plaats via www.zandsculpturen.nl.

De toegangsprijzen bedragen:

– 0 t/m 5 jaar: gratis

– 6 t/m 12 jaar: € 5,00

– 13 jaar en ouder: € 10,00

Meer informatie over ’t Veluws

Zandsculpturenfestijn is te vinden op

www.zandsculpturen.nl

Barneveld Magazine

25zorg & gezin

Alle ruimte voor

jouw ambities bij Vacura

De accountants en adviseurs van Vacura ondersteunen al

ruim 12 jaar MKB ondernemers. Vacura is een organisatie die

altijd blijft innoveren. Wij groeien gestaag door. Dat komt

vooral omdat steeds vaker bestaande klanten nieuwe klanten

introduceren. Wij zien dit als een bevestiging dat klanten onze

betrokkenheid waarderen.

App of bel Evert op 06 - 501 212 29

Wij zoeken enthousiaste collega’s voor onze

samenstel- en adviespraktijk. Onze manier

van werken is net zo uniek als onze relatie met

onze klanten. Kom jij ons team versterken?

Elke dag het maximale uit jezelf halen om

onze klanten succesvol te laten ondernemen?

Aan de slag bij Vacura betekent werken

in een deskundig team waarin kwaliteit,

professionaliteit, groei en werkplezier voorop

staan en van tijd tot tijd de mouwen flink

worden opgestroopt.

Vacura is een betrokken werkgever die het

belang begrijpt van een goed evenwicht

tussen werk en privé. Er is onderling veel

respect, betrokkenheid en waardering.

Medewerkers vinden het bedrijf leuk vanwege

de uitdaging in het werk, de interessante

klanten en de persoonlijke betrokkenheid.

Word jij onze nieuwe collega? Of je nu als

assistent accountant, relatiebeheerder of

belastingadviseur aan de slag wilt, bij Vacura

krijg je alle kansen en ruimte om te groeien

in de rol waar jouw ambities en talenten

het beste tot hun recht komen. Bekijk onze

vacatures op onze website en solliciteer

direct!

Vacura Accountants & Adviseurs

Kauwenhoven 31-B Lunteren

T: 0342 – 701 018

E: info@vacura.nl

W: www.vacura.nl

Mondkapjes, plexiglas en het

eerste deel van het schooljaar

Door Dian Aalbrecht-Ooms en Emma van Ee-Roelofs

Nadat afgelopen schooljaar online werd

afgesloten, konden we dit schooljaar

weer “normaal” beginnen. Alle leerlingen

gingen weer naar school en ook de deuren

van HIP gingen weer open voor bijlessen,

huiswerkbegeleiding, studiecoaching,

remedial teaching en nog veel meer! Hoewel

dit schooljaar begon als elk ander schooljaar,

is alles toch een beetje anders. Al snel werden

er strengere maatregelen aangekondigd.

Scholen begonnen met het uitdelen van

mondkapjes, leraren zitten achter plexiglas

en ook op HIP gaat alles net iets anders: waar

voorheen de gezamenlijke kan met limonade

en vrolijk gekleurde bekertjes stonden, ligt nu

slechts een verdwaald mondkapje, en in het

stiltelokaal zijn tafels en stoelen weggehaald

om extra afstand te bewaren.

Ondanks de maatregelen, is het schooljaar

inmiddels weer in volle gang. December is

Barneveld Magazine

alweer aangebroken, de kop is eraf en de

eerste toetsweek is inmiddels achter de rug.

Als het onderwijs en ook de leerlingen in

het bijzonder de afgelopen tijd iets hebben

bewezen, dan is het hoe flexibel ze zijn. Waar

vorig jaar het onderwijs binnen enkele dagen

werd gedigitaliseerd, zijn de leerlingen van

HIP opnieuw creatief tijdens de tweede

golf. Zo nemen sommige leerlingen nu

gewoon hun eigen (duurzame) kartonnen

wegwerpbekertjes mee en worden de koekjes

en snoepjes in de pauze over de grond

gesjoeld om de anderhalve meter afstand

te bewaren. Binnen een paar dagen was

iedereen weer aan de nieuwe maatregelen

gewend.

Op HIP helpen wij leerlingen die een druk

en vol schooljaar hebben graag vooruit.

Vallen de eerste resultaten tegen? Wij kijken

per leerling wat nodig is. Is dit bijvoorbeeld

vakinhoudelijke hulp en/of is er meer baat

bij structuur en hulp met de planning? Ben je

benieuwd naar de mogelijkheden en wil jij het

nieuwe jaar goed beginnen?

Neem contact op via de mail

barneveld@instituuthip.nl of kijk eens op onze

website www.ditiship.nl voor meer informatie.

Instituut HIP Barneveld

Churchillstraat 35, Barneveld

T: 0342 - 74 52 02

E: barneveld@instituuthip.nl

W: www.ditiship.nl

27zorg & gezin

Een steun in de rug in 2021

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Een jaar met veel beroering. De pandemie heeft zijn sporen

getrokken. Voor de getroffen ondernemers zijn er diverse maatregelen getroffen om hen een

steun in de rug te bieden.

Noodmaatregelen

Enkele regelingen die nu aangevraagd

kunnen worden zijn de NOW-3

(tegemoetkoming loonkosten; aanvragen

voor 13 december 2020), de TVL

(tegemoetkoming vaste lasten; aanvragen

vanaf 1 oktober 2020) en de TOZO (tijdelijke

overbruggingsregeling zelfstandige

ondernemers; aanvraag gaat terug naar de

1e van de kalendermaand van de datum van

aanvraag).

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is dit jaar fors

verhoogd. Over de eerste loonsom van

€ 400.000 wordt er 3% gereserveerd. Over het

meerdere 1,2%. Kijk naar de mogelijkheden

om dit jaar nog volop gebruik te kunnen

maken van deze ruimte. Heeft een werknemer

bijvoorbeeld een bruto maandsalaris van

€ 2.500 dan zal de ruimte (wat dus onbelast

gegeven mag worden) ongeveer € 950 zijn.

Fiets van de zaak

Een werkgever kan ervoor kiezen om een

fiets ter beschikking te stellen. De fiets blijft

eigendom van de werkgever. Op het loon

moet een bijtelling bij het loon plaatsvinden.

Het percentage is 7%. Wordt er een elektrische

fiets ter beschikking gesteld met een waarde

van € 3.000, dan kost dat de werknemer

ongeveer € 8,75 per maand. Houdt er wel

rekening mee dat het recht op onbelaste

reiskostenvergoeding niet vervalt!

Overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het

kopen van een woning te verlagen, wordt

de overdrachtsbelasting voor starters

afgeschaft. Er komt een eenmalige vrijstelling

voor de verkrijging van een woning door een

meerderjarige die jonger is dan 35 jaar. De

vrijstelling en het lage tarief voor woningen

Barneveld Magazine

van 2% gelden uitsluitend nog voor woningen

die als hoofdverblijf van de koper gaan

dienen. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat

de woning niet duurder mag zijn dan

€ 400.00. Het aankopen van een woning

voor een ander doel dan zelfbewoning wordt

minder aantrekkelijk door de invoering van

een verhoogd tarief van 8% dat tarief geldt

ook voor de aankoop van woningen door

rechtspersonen en voor de aankoop van

niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Deze

wijzigingen gaan naar verwachting op

1 januari 2021 in.

Giften

Geeft u een gift aan een algemeen nut

beogende instelling (ANBI), dan kan

deze afgetrokken worden in de aangifte

inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld de kerk,

Woord en Daad en het Rode Kruis. Er is een

drempel (1% van uw verzamelinkomen) en een

maximum wat u mag aftrekken (10% van het

verzamelinkomen). Geeft u periodiek een gift

dan kunt u erover na denken om een

5 jarige overeenkomst aan te gaan met de

instelling aan wie u deze gift geeft. Het gevolg

is dan dat de drempels achterwege blijven

en u volledig het geschonken bedrag af mag

trekken in uw aangifte.

Tenslotte

Het belastingplan is nog niet aangenomen in

de Eerst Kamer. Bepaalde regelingen kunnen

nog worden aangepast. Voor toepassing

van individuele gevallen raden wij u aan om

contact op te nemen met uw adviseur. En u

bent natuurlijk welkom op de Standerd 10A.

Wij wensen u een voorspoedig 2021.

Voskuil advies

De Standerd 10 A, Kootwijkerbroek

T: 0342 - 443 103

W: www.voskuiladvies.nl

29Mareba en Borgers

slaan handen ineen

Mareba Administratieve Ondersteuning en Borgers

Administratie Service hebben hun administratieve

krachten gebundeld. “Samen staan we sterker en kunnen

we ondernemers uitgebreider helpen met hun financiële

administratie. Zo zijn we ook flexibeler en kunnen we op korte

termijn onze klanten ontzorgen door interim in te springen bij

geval van ziekte, verlof of extreme drukte.”

zorg & gezin

“Apart, maar samen” werken Martina

Stronkhorst van Mareba administratieve

ondersteuning en Ellie Borgers van

Borgers Administratie Service. Op de

Anthonie Fokkerstraat 11k op de Briellaerd in

Barneveld vind je deze twee administratieve

ondernemers, die samen hier een nieuwe

kantoorruimte delen. “Onze klanten behouden

hun vertrouwde gezicht. Achter de schermen

kunnen we nauw samenwerken en elkaar

vervangen wanneer dat nodig is.” De

samenwerking ontstond toen ze allebei

zochten naar kantoorruimte. “De ruimte delen,

scheelt niet alleen in kosten, maar heeft meer

voordelen. We kunnen samen sparren en

elkaar versterken”, vertelt Borgers. “We hebben

allebei veel ervaring in administratief werk,

maar hebben ook allebei onze eigen sterke

punten, waardoor we elkaar aanvullen.”

“Samenwerken maakt ons flexibel inzetbaar”,

zegt Stronkhorst en dat is zeker een pluspunt

bij interimwerk. “Denk aan bedrijven, waarbij

iemand met verlof is, langdurig ziek is of in

verband met (extreme) drukte, maar ook

een accountantskantoor dat omhoog zit.”

Stronkhorst en Borgers kunnen snel schakelen.

“We zijn met veel boekhoudprogramma’s

bekend en hebben veel ervaring. Samen

zijn we flexibel inzetbaar en kunnen op korte

termijn inspringen waar nodig.”

Borgers Administratie Service

06 – 52 08 40 67 / info@borgers.nu

www.borgers.nu

Mareba administratieve ondersteuning

06 - 12 21 07 23 / info@mareba.nl

www.mareba.nl

“Neem de tijd en rust

om te rouwen en te voelen”

Alberta Vink is sinds 1 oktober jl. eigenaar van Infina Uitvaartzorg.

En hoewel ze nu de enige uitvaartverzorger binnen het bedrijf is,

verandert dat niets aan de zorg en toewijding. De tijd nemen en

rust creëren, dat is belangrijk, vindt Alberta.

“Het idee leeft dat alles na een overlijden snelsnel

moet. De uitvaartbegeleider wordt direct

gebeld en vanaf dat moment is er allemaal

drukte. Natuurlijk moet er veel geregeld

worden, maar daar heb je vijf hele dagen

voor. Je kunt er als familie ook voor kiezen om

de uitvaartondernemer een paar uur later te

bellen. Zodat je met elkaar nog even de tijd

hebt om alleen met de overledene te zijn. Om

te rouwen en te voelen”.

Alberta zorgt er altijd voor dat nabestaanden

in alle rust kunnen beseffen dat iemand

overleden is. “Zodat de bewustwording van

het sterfproces, soms na dagenlang waken,

de ruimte krijgt. Dat doe ik door nauwkeurig te

doen wat meteen moet gebeuren en even te

wachten met wat later ook nog kan.”

De betrokken uitvaartonderneemster heeft

een achtergrond in de zorg en is niet bang om

haar zorgzame kant te laten zien. Ze heeft oog

voor hoe het met iedereen gaat. “Ja, dat is wie

ik ben. Als ik denk dat iemand rust nodig heeft,

geef ik het advies om gewoon een poosje

naast de kist te gaan zitten. Ik probeer de

nabestaanden zoveel mogelijk te ontlasten,

zodat zij zich kunnen richten op het afscheid”.

Door de coronamaatregelen is de drempel

om na een overlijden persoonlijk langs

te komen en iemand te omhelzen hoger

geworden. “Dat is armoede en het went nooit.

Een mens kan niet zonder troost. Maar ik zie

dat nabestaanden nu veel uitgebreidere

condoleanceberichten krijgen. Heel mooi

en het geeft veel steun. Zelf zeg ik nu ook in

woorden wat ik anders zou laten merken

door een troostende aanraking. Of ik neem

de familie iets uit handen dat niet bij mijn

takenpakket hoort. Om op die manier mijn

medeleven en aanwezigheid te laten voelen.”

Infina Uitvaartzorg

Patrijzenhof 18

3772 RH Barneveld

T: 06 - 514 531 37

W: www.infinauitvaartzorg.nl

Barneveld Magazine

31Bij ‘The Carcleaner’ is jouw auto

in vertrouwde handen!

Direct na de aanschaf is je auto mooi, glad en glanzend. Vaak zwakt dat echter snel af. Zonde!

Je auto is een kostbaar bezit en daar wil je toch altijd van blijven genieten? Schoonhouden lukt

vaak wel, maar echt schoon, glad en glanzend houden, is toch een vak apart.

Passie en ervaring

Wij, Jaap (L) en Jan Willem (R), zijn altijd al

gepassioneerd met auto’s in de weer. Wij

vinden dat je daar zuinig mee om moet

gaan. Voorál als die van een ander is. Alle

auto’s, goedkoop of duur, oud of nieuw,

langzaam of supersnel, gebruiksvoorwerp

of verzamelobject, zijn bij ons in vertrouwde

handen. Als je ons eenmaal kent, zal je

ervaring zijn dat je je kostbare bezit met een

gerust hart bij ons achter kunt laten.

In een fijne ruimte hebben we een wasplaats,

diverse soorten machines, gereedschappen

en poets- en reinigingsmiddelen zoals je

het thuis gewoonweg niet hebt. Door de

Foto: Erik van ’t Land / www.erikvantland.com

jarenlange kennis en ervaring van Jaap ga je

bij ons ontdekken wat vakwerk is.

Duurzaam

Lak is een beschermlaag voor de carrosserie,

maar deze heeft zelf ook onderhoud nodig.

Verontreinigingen vanuit het milieu werken

in op de lak en door wassen en het gebruik

van een auto, krijg je een mat oppervlak en

een waas van microkrasjes in de lak. Op een

gegeven moment krijg je dit niet meer mooi.

Ook niet met een simpele poetsbeurt. Wij

doen meer dan ‘wassen, vluchtig poetsen

en een vette, glimmende laag aanbrengen’

zoals dat zo vaak gebeurt. Zo’n auto is voor

korte tijd best mooi, maar is binnen enkele

maanden weer terug bij af. Wij gaan voor een

lange levensduur van minimaal een jaar en

dat hoeft niet eens veel meer te kosten. Nadat

de lak echt ontdaan is van alle vuiligheid

en het oppervlak weer goed gepolijst is,

brengen we een duurzame coating aan. Het

oppervlak is dan superglad waardoor vuil er

slecht aan hecht, hetgeen het wassen heel

veel gemakkelijker maakt. Als je die coating

jaarlijks bijhoudt, blijft de lak eronder tot in

lengte van jaren beschermd. Het is veel waard

als je auto er prachtig uitziet en gemakkelijk

schoon te houden is, maar je verdient het ook

voor een groot deel terug bij verkoop of inruil.

Een slordige auto is minder waard en dat kost

alsnog veel geld, terwijl je er zelf niets aan

hebt gehad.

En de rest van de auto?

Een vervuild interieur (leder, stof, tapijt

en alle kunststofdelen) is meestal weer

helemaal schoon en fris te krijgen. De meeste

‘luchtjes’ kunnen we laten verdwijnen.

Daarnaast repareren we kleine lakschades,

parkeerdeukjes, kleine beschadigingen in het

interieur, we maken doffe koplampen weer

helder en kunnen ruiten en wielen voorzien

van een speciale coating. Wat we zelf niet

doen, besteden we uit bij andere specialisten.

We leveren het complete plaatje en kunnen je

geheel ontzorgen.

Wil je meer weten?

Kom eens vrijblijvend langs of kijk voor meer

informatie op onze website.

Stationsweg 167A

3771 VG Barneveld

T: 06 - 1379 6288

W: www.the-carcleaner.nl

Barneveld Magazine 33


Werkwijze Barneveldse kraanverhuurder spreekt internationale opdrachtgevers aan

‘BKV’er: je bent het, of je bent het niet’


in bedrijf

Hebben ze in Duitsland hijskranen uit Barneveld nodig? Zitten ze in Engeland te wachten op

hijsspecialisten van de Veluwe? Zijn ze in Frankrijk verlegen om de kranen uit het ‘kiepedaarp’?

Jazeker. De geel met blauwe hijskranen van BKV worden tot honderden kilometers over de

grens gesignaleerd. Maar goed dat steeds meer Barnevelders bij BKV werken.

Aan de Nijkerkerweg, vlakbij de rotonde op de

Harselaar, kleurt het tegenwoordig aan beide

kanten geel met blauw. Als het niet is van de

kranen, dan wel van immense constructies.

Bij nader inzien blijken dat delen van mobiele

kranen te zijn. Delen van de ‘giek’, zoals dat

heet. Als de kranen in vol bedrijf zijn en de giek

naar de wolken wijst, valt het niet op. Maar

wie deze delen van de kraan van dichtbij

bekijkt, raakt onder de indruk. Wat een groot

materieel!

ZESHONDERD AUTO’S AAN DE HAAK

“Dat zware materieel blijft mooi”, vindt

Daan Deij, die samen met drie broers de

directie van BKV vormt. “We hebben kranen

die 800 ton kunnen hijsen. Moet je nagaan

wat een gewicht dat is. Dan hangen er zo’n

zeshonderd auto’s in de takels! Soms hijsen

we een last zo’n 150 meter hoog. Dat is drie

keer zo hoog als de toren van de Oude Kerk

in Barneveld. Gewoon door één BKV’er, die

met twee handen de joysticks van de kraan

bedient…”

HEEL TEAM PARAAT

Vooruit, het zijn maar voorbeelden die Daan

noemt. In werkelijkheid hangen er geen

auto’s, maar dakkapellen, machines, silo’s,

brugdelen, woonboten of windturbines in

de takels. En in de praktijk is elke hijsklus

het werk van een heel team BKV’ers.

Engineers brengen de hijslocatie in kaart en

schrijven een hijsplan. Projectmanagers en

sitemanagers coördineren de samenwerking

met opdrachtgevers en andere aannemers.

Veiligheidsdeskundigen bewaken de risico’s.

De technische dienst zorgt ervoor dat kranen

en hijsmaterieel klaar zijn voor de klus.

GEWELDIG SAMENSPEL

“We laten niets aan het toeval over”, zegt

Daan. “Daarvoor zijn de risico’s te groot. Maar

we houden wel de vaart erin. Tijd is geld voor

de opdrachtgever. Dat vraagt om BKV’ers

die weten wat hun te doen staat. Die hun

kraan volledig beheersen, en reusachtige

hijslasten op duizelingwekkende hoogten

in de gewenste positie brengen. Tot op de

millimeter nauwkeurig. Neem bijvoorbeeld

de generator van een windturbine. Een

loodzwaar, kwetsbaar én peperduur

onderdeel van de windturbine. Die moet de

machinist op z’n plek hijsen, ergens tussen

de honderd en tweehonderd meter boven

de grond. Dat zijn de beslissende momenten,

waarop we bij BKV als één man opereren.

Een blik van verstandhouding, een enkele

wenk van zijn collega’s, en de machinist

laat de hijslast een tikkeltje zakken of draait

een beetje bij. Op die momenten komt alles

samen in een geweldig samenspel!”

DE ECHTE BKV’ER

Precies dát samenspel is de BKV’ers op het

lijf geschreven. Het zit in de genen van het

familiebedrijf. Op elkaar vertrouwen als het

erop aankomt. Elkaar helpen zonder dat het

gevraagd moet worden. Zíen wat er moet

gebeuren. Als één team uitdagingen aangaan

en waarmaken wat je hebt beloofd. “Blabla-figuren

passen hier niet zo”, zegt Daan.

“BKV’ers zijn gewone gasten, die graag hard

werken en niet lullen maar poetsen. Als je

dan ook houdt van teamwork, met op z’n tijd

een grapje en een biertje, dan zit je hier goed.

We hebben al heel wat jubilarissen gehad

die 25 of zelfs 40 jaar bij ons werkten. Echt

niet allemaal Barnevelders, maar van de 55

medewerkers komt meer dan de helft wel

uit de buurt. De plattelandsmentaliteit past

goed in ons bedrijf. Ik zeg altijd: ik neem liever

iemand met een BKV-hart in dienst die het

vak nog moet leren, dan iemand met veel

ervaring die niet in het team past. Want we

zijn bij BKV op elkaar ingespeeld, en dat willen

we zo houden. Je bent BKV’er of je bent het

niet.”

SAMEN ERVOOR GAAN

Op elkaar ingespeeld. Dat zijn de BKV’ers. Die

manier van werken spreekt opdrachtgevers

met internationale projecten aan. BKV is groot

genoeg om fikse klussen – in bijvoorbeeld de

windenergie – te klaren. Maar overal brengen

de Barnevelders een stukje ondernemerschap

en familiebedrijf mee. Wat dat concreet

betekent? “Wij laten klanten ‘never nooit’

in de kou staan”, stelt Daan. “Wat er ook

gebeurt, welke onverwachte omstandigheden

zich ook voordoen, we ondersteunen de

voortgang van het project. We haken niet

af, maar bedenken oplossingen. Ook als

het lastig wordt. Ondertussen blijven we

in nauw contact met de opdrachtgever;

prettige relaties zijn de basis van een goed

samenspel.”

NOG NIET COMPLEET

“Omdat we als familiebedrijf van gedegen

kwaliteit houden, doen we ons werk goed of

níet. Alle kwaliteiten hebben we in huis. Maar”,

voegt Daan er meteen aan toe, “ons team is

nog niet helemaal compleet. Op werkenbijbkv.

nl valt te lezen welke toekomstige BKV’ers we

nog zoeken!”

BKV

Nijkerkerweg 138, Barneveld

T: +31 342 492 464

W: www.BKV.nl

Barneveld Magazine

35AB Midden Nederland biedt

vakmensen een vertrouwde werkplek

in bedrijf

Het juiste personeel op de juiste plek. AB Midden Nederland biedt kandidaten een passende

en vertrouwde werkplek in de techniek, bouw, infra, transport en logistiek, food en productie,

groen en agrarische sector. Uitzenden, detacheren of bedrijfsverzorging? Het is allemaal

mogelijk! Laurens van den Berg, recruiter bij AB Midden Nederland: “We gaan binnen

ons bedrijf altijd op zoek naar de juiste match. Binnen diverse sectoren zijn verschillende

mogelijkheden, wat unieke kansen biedt voor kandidaten.”

AB Midden Nederland is van oorsprong

een coöperatie in de agrarische sector en

daarmee tegelijkertijd onderscheidend van

andere uitzendbureaus. “Wanneer een aantal

jaren geleden een boer ziek werd moest zijn

bedrijf tijdelijk worden overgenomen. Een

aantal boeren staken de koppen bij elkaar en

zo ontstond de functie ‘bedrijfsverzorger’. Op

die manier vingen zij het werk met elkaar op

en zo is de coöperatie ontstaan. In de loop

van de tijd is er bij AB Midden Nederland naast

de coöperatie ook een uitzendtak bijgekomen

en heeft de organisatie vijf vestigingen met

een werkgebied in Midden Nederland. We

zijn inmiddels niet alleen meer actief in de

agrarische sector, maar in nog acht andere

sectoren.”

Unieke kans als bedrijfsverzorger

Het contact met mensen en het zoeken

van de verbinding met elkaar en de

opdrachtgever zijn volgens Laurens essentieel

voor het welslagen van een match. “Het

unieke van AB Midden Nederland is de

mogelijkheid om als bedrijfsverzorger aan

de slag te gaan. Een bedrijfsverzorger is

een medewerker die in meerdere sectoren

en bij meerdere opdrachtgevers kan en wil

werken. Daarbij heb je als bedrijfsverzorger

de zekerheid van een vaste baan bij onze

coöperatie. Dit perspectief bieden we

uitzendkrachten en BBL-leerlingen ook.

Als voorbeeld een BBL-leerling die geen

specifieke voorkeur heeft voor een bepaalde

sector, maar wel twee rechterhanden heeft

en gemotiveerd is om aan te pakken en

door te groeien, dan leiden wij hem op tot

bedrijfsverzorger.” Het komt soms ook voor

dat de klik tussen een kandidaat en een

opdrachtgever wordt gemist. Wat dan? “Dan

komen kandidaten bij ons terug en gaan

we opnieuw op zoek naar een plek waar die

klik er wel is. Dat is het mooie van AB Midden

Nederland, wij bieden kansen om iets te

proberen. Ook onze opdrachtgevers zijn

daarin bereidwillig. Zo zorgen wij ervoor dat

de combinatie van opdrachtgever, werk en

kandidaat altijd slaagt.”

Jarenlange vertrouwde cultuur

Het juiste personeel op de juiste plek, dat is

de drijfveer van Laurens en de kracht van

ons bedrijf. “Een persoonlijke benadering en

laagdrempelige manier van omgang met

elkaar. De oude boerencultuur van vroeger

van ‘door elkaar en voor elkaar’ is in onze

bedrijfscultuur nog terug te vinden; prachtig!

En als potentiële kandidaten nieuwsgierig zijn

geworden roep ik hen bij dezen op om vooral

kennis te komen maken om te kijken wat we

voor elkaar kunnen betekenen.” Interesse?

Neem dan contact op met Laurens van den

Berg via 06 – 12 65 78 14.

AB Midden Nederland

E: lvdberg@abmiddennederland.nl

W: www.abmiddennederland.nl

Barneveld Magazine

37


Frank van Gerrevink, Facility manager Moba b.v.

Edwin Bolwerk, CEO Moba group b.v.

Moba B.V.: nieuw bedrijfspand brengt

innovatie en kwaliteit samen

Het is niemand ontgaan; de totale metamorfose van het hoofdkantoor van Moba B.V. aan

de Stationsweg in Barneveld. Het geheel is in anderhalf jaar tijd getransformeerd naar een

prachtig bedrijfspand dat naar de eisen van deze tijd is vormgegeven en ingericht. Edwin

Bolwerk, sinds mei 2020 CEO van Moba: “Ons pand sluit nu volledig aan bij ons innovatieve

karakter. Bovendien vinden we het erg belangrijk dat onze medewerkers de juiste middelen

hebben om veilig en prettig te kunnen werken.”

Met 15 kantoren over de hele wereld is Moba

met recht een wereldspeler in de eierindustrie.

Het bedrijf bestaat al bijna 74 jaar. Edwin: “De

wereldbevolking neemt toe en dat betekent

dat er meer eieren worden geconsumeerd.

Het grote voordeel van eieren is dat ze

passen bij iedere bevolkingsgroep ongeacht

religie of cultuur. Een ei sluit ook uitstekend

aan bij een gezonde levensstijl. Moba richt

zich op machines voor het verwerken,

sorteren en verpakken van dit veelzijdige

stukje powerfood. Het is onze uitdaging om

dit proces continue te verbeteren en te

automatiseren.”

Groei door innovatie

Automatisering is niet meer weg te denken,

dat geldt zeker ook voor Moba. “De innovatie

die we op alle facetten van ons bedrijf

doorvoeren, heeft diverse speerpunten.

Iedere dag worden er wereldwijd bijna 1

miljard eieren verwerkt door Moba machines.

Stel: er worden onregelmatigheden in de

eieren opgemerkt. Het is dan mogelijk om

vanaf het schap in de supermarkt tot aan

de boer te herleiden waar dit is ontstaan.

De sorteermachines van Moba houden

door het hele traject de oorsprong en

bestemming van ieder individueel eitje bij

zodat er snel geschakeld kan worden. Deze

38 Barneveld Magazine


in bedrijf

data kan tegenwoordig in een beveiligde

cloud-omgeving opgeslagen worden en

de eierproducent kan vanaf iedere locatie,

zolang er maar een internetconnectie is, bij

de gegevens van zijn operatie. Tevens kunnen,

door het steeds verder automatiseren van

het sorteerproces, de kosten worden verlaagd

en de efficiëntie verhoogd. Het is wereldwijd

een enorm probleem om voor onze klanten

om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Machines en robots die automatisch de

facility manager bij Moba, is verantwoordelijk

voor een goede, veilige en gezonde werkplek.

Onder zijn leiding staat er inmiddels een

prachtig nieuw pand wat zowel in- als

extern voldoet aan de eisen van deze tijd.

“Het was een geweldig project en het is

ook echt naar tevredenheid afgerond”,

aldus Frank. “Na het samenstellen van een

bouwteam, met daarin lokale betrokken

partijen, zijn we eerst met een aantal andere

bouwprojecten gestart. Zo hebben we vorig

zien wat hier achter de voordeur gebeurt.”

Ook de digitale infrastructuur werkt optimaal,

waardoor zaken als videobellen vlekkeloos

verlopen. De 1,5 metermaatregel is maximaal

doorgevoerd; overal is voldoende ruimte om

afstand te kunnen houden. Frank:

“Het nieuwe pand draagt in deze coronatijd

bij aan verbondenheid onder collega’s. Velen

zijn betrokken geweest bij het bouwtraject en

voelen zich nog meer verbonden met Moba.”

eieren in de eierdoosjes plaatsen, deze

voorzien van etiketten, de eierdoosjes in

omdozen plaatsen en deze dozen op de

pallets zetten vormen een antwoord op deze

problematiek.

Tot slot worden de bestaande eierstations

steeds groter waarmee de behoefte aan

automatisering nog sterker groeit. Met ons

digitaal dashboard iMoba kunnen onze

klanten op eenvoudige wijze totaaloverzicht

houden en wordt de meest optimale

opbrengst uit het aanbod eieren gehaald. ”

Nieuw pand

Moba maakt al vele jaren een constante

groei door. Om onze klanten optimaal te

blijven faciliteren, kon een grootscheepse

verbouwing aan de Stationsweg niet

uitblijven. Frank van Gerrevink, ruim zes jaar

jaar een nieuw bedrijfsrestaurant en een

nieuwe spuitgietafdeling voor industriële

kunststof producten gerealiseerd. Het

grootste project, het hoofdkantoor, is nu

ook gereed. Duurzaamheid is een van de

belangrijkste doelen en dankzij extra isoleren

en toepassen van drielaags glas, hebben

we het gasverbruik de afgelopen jaren

met zo’n 75% teruggedrongen en zijn er

inmiddels ca 750 zonnepanelen op het dak

geplaatst. Het kantoor is zeer energiezuinig

en goed geïsoleerd. Voor onze medewerkers

is een comfortabele werkplek gerealiseerd.

Iedere ruimte is afzonderlijk regelbaar qua

temperatuur, voorzien van zuurstofgevende

beplanting en heldere verlichting.

Ons vorige pand had een gesloten uitstraling,

dat is nu totaal anders. Dankzij licht, ruimte

en transparantie is nu ook van buitenaf te

Toekomstverwachtingen

Moba is een diamant in de industrie, het

Barneveldse bedrijf voorziet dan ook een

mooie groei. Edwin: “We zijn dankbaar en blij

dat we relatief weinig hebben ervaren van het

coronavirus en nu is al zichtbaar dat de markt

weer aantrekt. Belangrijk is het om hierbij op te

merken dat de levensmiddelenverwerkende

industrie minder hard geraakt is dan andere

sectoren.

Samen met onze 800 collega’s wereldwijd,

waarvan 550 hier in Barneveld, maken we

Moba tot wat het nu is; een betrouwbare

partner voor onze klanten!”

Moba B.V.

Stationsweg 117, Barneveld

W: www.moba.net

W: www.werkenbijmoba.nl

Barneveld Magazine

39

Daar issie weer! De woordzoeker, waarbij

je leuke prijzen kan verdienen!

WONEN

Wanneer je alle woorden hebt weggestreept die je moet vinden, blijven er letters over die een zin

vormen. Heb je de oplossing gevonden? Dan kun je deze mailen aan

woordzoeker@barneveldmagazine.nl

Onder alle goed ingezonden oplossingen verloten we de volgende prijzen:

• Vier keer een bon t.w.v. €25,- te besteden bij Bakkerij Koot

• Twee keer een bon t.w.v. €25,- te besteden bij Elstar Catering

• Een bon t.w.v. €25,- te besteden bij THEBAGSTORE.nl

• Vier keer bon t.w.v. €25,- te besteden bij Bakkerij Koot

De winnaars krijgen van ons rond 15 februari 2021 persoonlijke bericht!

O

P

U

I

T

S

L

A

P

E

N

M

AFSTEKEN

N

E

N

G

A

P

M

A

H

C

E

I

BORRELTJE

A

S

D

N

E

K

A

E

S

E

R

V

S

A

G

I

E

T

J

V

T

E

D

D

CHAMPAGNE

GEZELLIG

MIDDERNACHT

E

I

E

N

J

U

M

L

L

R

R

E

OLIEBOL

I

T

E

T

T

S

B

E

T

E

U

R

E

N

L

E

O

B

I

E

U

G

R

N

OUDJAARSDAG

SAMENZIJN

STERRETJES

I

D

A

I

U

E

F

A

B

T

O

R

R

R

E

W

E

R

Z

I

J

Z

E

G

E

I

L

N

D

E

B

L

I

A

C

H

TERUGBLIK

TRADITIES

UITEINDE

UITSLAPEN

R

T

2

G

0

A

2

D

T

S

K

R

N

A

1

A

O

J

N

D

K

U

T

O

VRIENDEN

VUURWERK

Barneveld Magazine 43


Wie leest er nog een boek?

Het zijn rotten in het vak met een liefde voor het boek. Joop Koster van boekhandel Koster en

Ria Bekker van De Romijn, beide gevestigd in Barneveld. Al jarenlang zijn ze werkzaam in de

boekenbranche en geven hun kijk op het huidige leesgedrag en kiezen een lievelingsboek.

Ze zijn het er beiden over eens dat de jeugd

minder leest, “maar het papieren boek is wel

een blijvertje,” meent Ria Bekker die al 21 jaar

werkzaam is bij boekhandel De Romijn. “Het

leesgedrag is wel duidelijk veranderd,” vertelt

Joop Koster van uitgeverij en boekhandel

Gebr. Koster.

Een boek is een kortere tijd populair

Joop Koster startte in 1979 samen met zijn

broer de boekhandel en uitgeverij die vorig

jaar veertig bestond. “Het werk is niet te

vergelijken met veertig jaar geleden. Door de

digitale wereld is het leesgedrag veranderd.

Mensen tussen de vijftien en dertig jaar lezen

veel minder dan vroeger en vooral korte

teksten. Het is meer hap-snap. Ze nemen

nauwelijks nog de moeite om een boek te

lezen, laat staan een dik boek.” Dat kan Ria

Bekker beamen. “Wij hebben veel vaste

klanten, maar dat zijn oudere mensen. De

jeugd gaat minder lezen. Een goed boek had

je vroeger jarenlang in de verkoop. Maar

die omlooptijd is enorm versneld. Een boek

is een kortere tijd populair. Soms wordt een

boek even heel veel verkocht vanwege een

44 Barneveld Magazine


televisieprogramma waarin het is genoemd

en daarna verdwijnt het weer. Het gevolg is

dat er nog altijd heel veel boeken uitkomen,

maar in kleinere oplages. Liever een tweede

druk, dan met een overschot aan boeken

blijven zitten.”

“De oplages zijn inderdaad lager,” vertelt

Koster. “Binnen onze uitgeverij is dat ook zo. De

markt is in de loop der tijd veranderd. Je moet

meer titels uitbrengen om hetzelfde aantal

boeken uit te geven. Dat is een uitdaging. Er is

concurrentie van online boekhandels, maar

wij profiteren natuurlijk van de combinatie

van boekhandel en uitgeverij samen. Wij

zitten in de markt van de christelijke boeken,

ook dat is weer anders. We geven veel

kinderboeken uit voor de zondagsscholen.

Nu, zo vlak voor de kerst, is het dan druk. Van

de lockdown in maart hadden we even last,

maar dat heeft zich snel genormaliseerd. In

de zomer profiteren we van veel toeristen op

de Veluwe.”

‘Mijn vader schreef iedere dag een

persoonlijke tekst’

“Ik moet zelf veel lezen, met name

manuscripten. De eerlijkheid gebiedt mij te

zeggen dat ik meer lees wat ik moét lezen

dan wat ik wíl lezen. Boerenzoon: Ik lees

sowieso minder dan vroeger. Een bijzonder

boek vind ik het boek over Jacob Overeem,

een boerenzoon die liever schrijver was.

Wij hebben jaren terug een boek van hem

uitgegeven: Slagschaduw over een Veluws

dorp. Deze legendarische man is in 2005

overleden.

Er is inmiddels ook een aantal boeken over

corona verschenen naar aanleiding van

online lezingen van dominee J.M.D de Heer

uit Middelburg en binnenkort verschijnt er

een boek dat bestaat uit gebundelde brieven

voor kinderen over corona, geschreven door

schooldirecteur M.J. Visser uit Gouda. Mijn

lievelingsboek is een boek dat mijn vader

schreef. Hij was predikant in Barneveld en

toen de uitgeverij nog maar net bestond

schreef hij een Bijbels dagboek.

Elke dag een meditatieve gedachte over een

Bijbeltekst. Dat is voor hem een enorm werk

geweest. Wij mochten het uitgeven. Het is wel

zes of zeven keer herdrukt.”

‘Lezen vind ik een eerste

levensbehoefte’

Bekker: “Ik kan niet meteen een lievelingsboek

noemen, er zijn er zo veel die mooi zijn. ‘De

keuze’ van Edith Eva Eger bijvoorbeeld. Dat

vind ik een prachtig boek. Het staat vol met

levenslessen. Ik lees zelf veel over de tweede

wereldoorlog. In de vakantie lees ik een

boek per dag, maar verder kom ik er niet

genoeg aan toe. Daarentegen vind ik lezen

gewoonweg een eerste levensbehoefte.

Gelukkig worden er nog altijd veel

kinderboeken verkocht, vaak gekocht door

opa’s en oma’s. Er wordt in de coronatijd over

het algemeen ook wel meer gelezen.” Bekker

vertelt dat ze houdt van de romantische

boekhandel, met wanden vol boeken met een

trap er tegenaan. “Soms vind ik boekwinkels

een beetje te modern aangekleed. Geef mij

maar die sfeervolle zogenaamde ouderwetse

boekwinkel.” Koster: “In een boekhandel

hoort een grote tafel te staan waar je even

heerlijk kunt gaan zitten lezen. Het moet fijn

zijn om er te komen. De ontlezing baart me

wel zorgen. Er zijn heus nog wel echte lezers,

die vooral kiezen voor het fysieke boek. Veel

mensen komen terug van het lezen vanaf een

e-reader. Willen we echt meer mensen aan

het lezen krijgen, dan begint dat op school.

Daarom is het belangrijk dat we leerlingen

stimuleren meer te gaan lezen.”

Barneveld Magazine 4525 jaar Kooloos slapen & wonen

‘Met een matras kun je echt het verschil maken’

wonen

Kooloos slapen & wonen viert dit jaar het 25-jarig bestaan van de zaak. “Een feestje zit er nu

niet in,” vertelt Sabine Kooloos (42). “Misschien later nog, maar dat neemt niet weg dat we er

nu enorm trots op zijn. In die jaren is er een prachtig bedrijf neergezet en hebben we een flinke

groei doorgemaakt.”

Vijfentwintig jaar geleden namen vader Adrie

en zoon Bas een woningstoffeerdersbedrijf

over. Adrie was al jaren bij dit bedrijf

werkzaam als vakman stoffeerder en werkte

inmiddels ook bij een beddenspeciaalzaak.

“Daar komt zijn passie voor bedden en

slapen vandaan,” legt Sabine uit. “Bas liep

stage bij de beddenzaak en had er later

een weekendbaantje. Zo hadden beiden

veel ervaring en uiteindelijk ontstond de

mogelijkheid het woningstoffeerdersbedrijf

over te nemen.”

Kooloos slapen & wonen is een bedrijf waar je

terecht kunt voor vloeren en raambekleding

en voor bedden en matrassen. De passie voor

slapen zou je anders kunnen interpreteren,

maar hier gaat het vooral om wat er allemaal

mógelijk is met matrassen. Sabine, die vanaf

2001 in de zaak ging werken toen deze naar

een groter pand verhuisde, legt het uit. “Met

een matras kun je echt het verschil maken.

Wie goed slaapt heeft voldoende energie

om allerlei dingen te ondernemen waardoor

het leven leuker wordt en je gezondheid

vaart er wel bij. Zijn er specifieke klachten

van bijvoorbeeld de rug of de schouders

dan is een speciaal matras nodig. Zo is er

voor iedereen een geschikt matras. Juist dat

aspect maakt het werken met matrassen

en al die verschillende mensen zo leuk en

interessant.”

‘We nemen mensen echt bij de hand om te

kiezen voor het juiste matras’

Een matras aanschaffen is dan ook niet

een kwestie van alleen maar even voelen.

“We kijken naar iemands postuur, gewicht,

slaapgedrag en ga zo maar door. We stellen

veel vragen en laten mensen matrassen

voelen. Soms zien mensen door de bomen het

bos niet meer en daarom nemen we ze echt

bij de hand. Uiteindelijk zijn er maar een paar

matrassen die bij iemand passen en daar kan

een bewuste keuze uit gemaakt worden. Soms

geeft het gevoel de doorslag een andere keer

de financiën.”

“In de loop der jaren hebben wij als

slaapspecialisten enorm veel kennis en

ervaring opgedaan en we volgen nog

altijd trainingen.” Op het feit dat het kopen

van een matras door veel mensen als een

dure aangelegenheid wordt beschouwd,

antwoordt Sabine dat het uiteraard een flinke

investering kan zijn. “We verkopen nooit met

de intentie iemand het duurste matras te

adviseren. We gaan altijd op zoek naar het

beste matras voor het beschikbare budget.

Daar wordt heel open over gecommuniceerd.

Dan komen we tot een matras dat het beste

bij iemand past.”

Behalve aan slapen besteedt Kooloos slapen

& wonen nog steeds veel aandacht aan

vloeren en raambekleding. Gordijnen of

houten jaloezieën/duette zijn samen met PVC

vloeren de meest gekozen producten. In de

winkel kun je je uitgebreid laten informeren en

is de keuze enorm.

Alle vloeren en raamdecoratie worden

zorgvuldig gelegd en opgehangen door

vakmensen van Kooloos.

Kooloos slapen & wonen

Roelenengweg 24, Voorthuizen

T: 0342-473662

W: www.kooloos.nl

Barneveld Magazine

47wonen

EcoLibrium-Jazon en Hermsen Installatietechniek bundelen krachten

“Steeds meer huizenbezitters kiezen

voor een duurzame investering”

Zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp: duurzame energiesystemen zoals

deze zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor een lagere energierekening en

een comfortabeler woonklimaat. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor een duurzame

investering, merkt EcoLibrium-Jazon. De Barneveldse onderneming slaat de handen

ineen met Hermsen Installatatietechniek om te voldoen aan de groeiende vraag naar

warmtepompen.

Wil je het milieu minder belasten, je woning

klaarmaken voor de toekomst, een lagere

energierekening of optimaal wooncomfort?

Redenen te over, waarom duurzame

energietoepassingen winnen aan populariteit.

Mede dankzij subsidies kiezen steeds meer

mensen voor deze duurzame investeringen,

die zichzelf terugverdienen, stelt Dennis van

Diepen van EcoLibrium-Jazon. Maar hoe zie

je door de bomen het bos? EcoLibrium-Jazon

helpt je om het maximale uit je woning te

halen.

Samen sterk

Dit jaar heeft EcoLibrium-Jazon de krachten

gebundeld met Hermsen Installatietechniek

uit Ede om aan de groeiende vraag voor

warmtepompen te voldoen. “Om de kwaliteit

van onze installatie, service en onderhoud

te waarborgen, hebben we de handen

ineengeslagen. Samen kunnen we de klant

meer bieden en nog beter helpen.” De

Gelderse ondernemers vullen elkaar goed

aan, vertelt Van Diepen. “Wij zijn sterk in het

complete advies van de combinatie van

de diverse systemen. Hermsen heeft de

jarenlange ervaring en mankracht op het

gebied van installatie, service en onderhoud.

Met ons partnerschap hebben we alles in huis

om de klant optimaal te ondersteunen in het

hele proces vanaf het ontwerp tot de service

en het onderhoud.”

Zonnepanelen

Je hoeft maar te googelen op zonnepanelen

en de aanbieders slaan je om de oren met

allemaal verschillende informatie én grote

prijsverschillen. Hoe weet je waar je goed

aan doet voor jouw situatie? “We combineren

technische en praktische kennis om onze

klanten goed te informeren en hen te

verzekeren van hoog rendement. We leggen

goed uit waarom we aanbieden wat we

aanbieden en kijken niet naar de goedkoopste

zonnepanelen, maar naar wat het beste past

bij de klant. Kiloknallers passen niet bij ons, de

klant heeft zoveel meer betrouwbare opties

voor de lange termijn.”

Die zogenoemde kiloknallers klinken misschien

wel aanlokkelijk, maar zijn voor de lange

termijn veel minder aantrekkelijk, legt Van

Diepen uit. EcoLibrium-Jazon is partner van

topmerk Sunpower en biedt nu een speciale

actie voor de zonnepanelen van het type

Sunpower Performance, waarmee je van 20

procent voordeel profiteert. “Het ontwerp van

deze panelen is slim, waardoor het minder

gevoelig is voor weersomstandigheden,

zoals hagel. Dankzij supercellen en de beste

uitvoering van bestaande technologie is dit

zonnepaneel beter bestand tegen schaduw

en veroudert hij veel minder snel. De kwaliteit

vertaalt zich ook in de servicegarantie

van maar liefst 25 jaar. Heb je over 24 jaar

een kapot paneel, dan wordt hij gewoon

vervangen. Het zonnepaneel blijft continu veel

opbrengen en daardoor is je opbrengst over

een lange termijn heel voorspelbaar.”

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem contact op met

EcoLibrium-Jazon voor een advies op maat

voor jouw woning.

EcoLibrium-Jazon

Anthonie Fokkerstraat 59B, Barneveld

T: 0342 - 765 000

E: info@ecolibrium-jazon.nl

W: www.ecolibrium-jazon.nl

Barneveld Magazine

49‘Ik houd van het directe

contact met de klant’

Henk Buning heeft 32 jaar ervaring in de wereld van de

hekwerken. Een wereld waarin hij zich thuis voelt. “Hekwerk

Nederland is een grote familie.”

wonen

Henk Buning startte zijn loopbaan in de wereld

van de hekwerken bij de absolute grondlegger

ervan in Nederland: Ruigrok Hekwerk. Uit

dit familiebedrijf is zo’n beetje de huidige

hekwerkwereld voortgekomen. Inmiddels

runt Buning een eigen hekwerkenbedrijf

in Zwartebroek: Vallei Hekwerk bv. “Die

hekwerkenwereld bestaat uit één grote

familie. Natuurlijk zijn we concurrenten van

elkaar, maar ook weer niet. Elk bedrijf heeft zijn

eigen klanten.”

Samen met zijn compagnon Janno Brouwer

maakt en plaatst hij functionele sterke

hekwerken van overwegend staal. “Rond

sportterreinen en bedrijven bijvoorbeeld. Het

kunnen alle soorten hekwerken zijn. Meestal

zijn het standaard en functionele hekwerken

maar dat neemt overigens niet weg dat we

het met een portie creativiteit soms ook extra

leuk kunnen maken.”

‘Je blijft altijd gevangen in de hekken’

“Mijn focus ligt vooral op het leveren van

hekwerken aan gemeenten en rijksoverheden.

Ik houd ervan om met de klant direct in

contact te zijn, zonder tussenpersonen.

Als een bedrijf groter wordt moet je gaan

structureren. Ik ben van mening dat

structuren altijd afstand creëren. Daarom

doen we het liever samen en houden we

het daarbij.” “Wat er zo interessant is aan

hekwerken? Een hekwerk is altijd zichtbaar

en je krijgt in het werk met alle mogelijke

mensen te maken in verschillende bedrijven.

Het werk is geen dag hetzelfde. Dat maakt

het werken in die wereld dynamisch”. Volgens

Henk Buning kom je niet meer van die wereld

los, als je er eenmaal in werkt. “Je blijft altijd

gevangen in de hekken.”

Vacature

Vallei Hekwerk is op zoek naar montage

medewerkers. Geïnteresseerd, neem via

onderstaand telefoonnummer of mailadres

contact op.

Vallei Hekwerk b.v.

Eendrachtstraat 40, Zwartebroek

T: 06 - 404 233 02

W: www.valleihekwerk.nl

Barneveld Magazine 51Nieuwe stek voor ETB Van de Beek

op de Harselaar

wonen

Na zeventien jaar heeft ETB Van de Beek de Rubensstraat in Voorthuizen achter zich gelaten.

Begin november is het elektrotechnisch bureau verhuisd naar de Hermesweg 32 op

bedrijventerrein Harselaar. “Al jaren keken we naar een nieuwe locatie.

We groeiden uit onze jas.”

Elektrotechnische installaties ontwerpen,

installeren én onderhouden. Daar draait het

om bij ETB Van de Beek, dat zich specialiseert

in de agrarische sector. Van de Beek

richtte in 1986 het allround elektrotechnisch

installatiebedrijf op aan de Steenkamp in

Voorthuizen. In 1989 verhuist ETB Van de Beek

naar de Baron van Nagellstraat.

In de zomer van 2003 verhuist het bedrijf

opnieuw, nu naar de rand van Voorthuizen

aan de Rubensstraat, waar meer ruimte is

voor het magazijn en het kantoor. Het bedrijf

krijgt een nieuwe impuls en groeit door tot

achttien medewerkers. Klanten uit heel

Nederland weten ETB Van de Beek te vinden.

Anno 2020 staat de tweede generatie aan

het roer: Niels en Pieter Van de Beek. Ze

waren al lang aan het rondkijken voor een

nieuwe locatie. Liefst in Voorthuizen. “We

hadden ons graag gevestigd op het nieuwe

bedrijventerrein aan de Verbindingsweg,

maar dat is nog niet van de grond gekomen.

We konden niet langer wachten en wilden

verder met ons bedrijf. Daarom kozen we voor

de Harselaar. Toch nog dichtbij Voorthuizen

en op een mooie locatie, vlakbij de snelweg.”

Nieuwe start

Het bevalt ze goed, vertelt Niels. “Zeventien

jaar hebben we op de Rubensstraat

gezeten. Mijn ouders hadden het daar

gebouwd. Door de groei en de nieuwe

werkzaamheden werd het echt te klein.

Er was te weinig parkeergelegenheid, te

weinig magazijnruimte. Er stonden buiten

al zeecontainers voor de opslag. Nu kan

alles weer binnen staan. Het magazijn is

zelfs vier keer zo groot. Op kantoor zijn ruime

werkplekken ingericht, waar we fijner kunnen

werken met minder afleiding. Het is echt een

leuke nieuwe start.”

Kracht

Van oorsprong ligt de kracht van ETB Van de

Beek in de agrarische sector als specialist

bij de inrichting van stallen voor pluimvee,

varkens en kalveren. “Voordat mijn vader

begon in 1986, deden ze het raam open als het

warm was in de varkensstal. Daarna kwam

de ventilator erin. Zo is het begonnen.” Een

wereld van verschil, bijna 35 jaar later. ETB Van

de Beek regelt alles wat met elektrotechniek

te maken heeft. Van de meterkast en

noodstroomaggregaten tot automatische

voersystemen en regelbare verlichting. Met de

bijbehorende software. “Nu zie je hoeveel de

kippen gegeten hebben, wat de temperatuur

was op welk tijdstip, enz.”

ETB Van de Beek krijgt ook steeds meer

aanvragen voor duurzame energie. In de

agrarische sector en daarbuiten. “Grote

zonnepaneel-installaties bij agrarische

bedrijven en in de industrie is echt een

specialiteit geworden”, vertelt Niels.

“Klanten weten ons goed te vinden, omdat

we hun belangen en de achterliggende

elektrotechniek goed begrijpen.” Wat er ook

verandert, de basis van ETB Van de Beek

blijft een bestendige klantrelatie, stelt hij. “We

willen onze klanten zo goed mogelijk helpen.

Onze focus is een goede duurzame installatie

maken, waarmee de klant jarenlang vooruit

kan.”

ETB Van de Beek

Hermesweg 32, 3771 ND Barneveld

T: 0342 - 471 110

W: www.etbvandebeek.nl

Barneveld Magazine

53

Ontwerp je droomkeuken

bij NDR Keukens

wonen

Of je nu de sterren van de hemel kookt of er vooral bent voor

de gezelligheid: de keuken is steeds meer het middelpunt van

het huis. Denk aan de populariteit van het kookeiland met een

zitgedeelte of een kookeiland met een geïntegreerd tafelblad.

NDR Keukens gaat voor perfectie tot in

detail in zowel het ontwerp als de realisatie

van een keuken. Om die lijn door te zetten

in de rest van het huis, maakt het Lunterse

familiebedrijf desgewenst meubels op

maat, die naadloos aansluiten bij jouw

droomkeuken.

In 2001 begon Nico de Rooij vanuit huis met

NDR Keukens. Anno 2020 is het uitgegroeid tot

een prachtige showroom in hartje Lunteren

en een bekende naam in én ver buiten de

regio. Nico, zijn vrouw Marjan, zoon Jens en de

collega’s helpen bij het realiseren van jouw

droomkeuken en nu ook met meubels op

maat. “Als één ontwerp, dat naadloos aansluit

op de keuken. Denk aan een wandmeubel in

de woonkamer of een kastenwand voor de

slaapkamer.”

NDR Keukens staat bekend om het advies, de

service en de kwaliteit. “Daar richten we ons

op om te komen tot een ultiem ontwerp, dat

zowel prachtig als praktisch is en waarmee

je jaren vooruit kunt.” Alles is mogelijk, zegt

Marjan. “Heb je een specifieke kleur in

gedachten? Dan regelen we dat. Zo hebben

we een keuken ontworpen, passend bij de

kleur van het servies: in hoogglans lila. Bij ons

is geen keuken hetzelfde.”

NDR Keukens

Dorpsstraat 199, Lunteren

T: 0318 - 486 656

E: info@ndrkeukens.nl

W: www.ndrkeukens.nl

Barneveld Magazine 57Cadeaushop van Fira Wonen

opent deuren in Barneveld

Verlichting, potten, glaswerk, kunstbloemen, wanddecoratie en nog veel meer. Talloze

woonschatten vind je in de nieuwste woonwinkel die Barneveld rijk is. Aan de Jan van

Schaffelaarstraat 48, hartje centrum, is de cadeaushop van FIRA WONEN gevestigd.

Deze woonwinkel heeft een unieke formule en biedt uitsluitend de stoere en stijlvolle

woonaccessoires van het Nederlandse kwaliteitsmerk PTMD.

Wie heeft de nieuwe aanwinst in Barneveld

nog niet gespot? Als je door het centrum

loopt, kun je er bijna niet omheen. Eind

september opende FIRA Wonen de deuren

van deze cadeaushop in Barneveld. Achter

die deuren schuilt een heerlijke woonwinkel

om inspiratie op te doen en je huis van top tot

teen te stylen.

Uniek concept

In de zomer van 2019 startte FIRA Wonen het

concept met een Megastore in Harderwijk:

de PTMD Experience & Outlet. Al snel schoten

daarna de cadeaushops als paddenstoelen

uit de grond in het centrum van Harderwijk,

Ermelo en Dronten en nu dus ook in

Barneveld. “Onze cadeaushops zijn tussen

de 150 en 250 vierkante meter groot en zijn

bedoeld om de naamsbekendheid van FIRA

Wonen te vergroten,” vertelt Liesbeth Hop,

marketingdirecteur van FIRA Wonen.

“De cadeaushops van FIRA WONEN geeft

je een voorproefje van de uitgebreide

PTMD-collectie, waarmee je een sfeerbeeld

krijgt van onze unieke megastore van

maar liefst tweeduizend vierkante meter in

Harderwijk.” Deze woonzaak heeft een immens

assortiment van meubels, keukengerei,

woonaccessoires, verlichting en stoffen.

Ook vind je hier een heus experiencegedeelte,

waar je ideeën kunt opdoen op het

gebied van styling. “Het is een soort levende

webshop,” omschrijft Hop, “waarin wij de

laatste trends laten zien. Alles wat je ziet, kun

je bestellen via een zuil en heb je binnen een

paar dagen in huis.”

Nieuwe aanwas

“Een woon- en cadeaushop met veel leuke

woonaccessoires, zoals glaswerk, potten,

verlichting, kunstbloemen en wanddecoratie,

en een beperkt meubelassortiment.

Denk aan een mooie velvet stoel of een stoere

bijzettafel.” Zo zou Hop de Barneveldse Woonen

cadeaushop omschrijven. “We hebben een

speciale cadeaucollectie, waarmee je altijd

het perfecte cadeau vindt. Deze collectie is

ideaal voor een relatiegeschenk, kerstpakket

of verjaardagscadeau.” Wekelijks vind je

bij FIRA Wonen nieuwe woonartikelen.“We

wisselen regelmatig de collectie en passen

een paar keer per jaar de inrichting en de

styling aan.” Dat waarderen de klanten, merkt

ze. “Juist in deze tijd is er behoefte aan rust en

een fijn thuis.

Mensen genieten meer dan ooit ervan om

hun woning sfeervol aan te kleden.”

Toekomst

Ambitieuze plannen zijn er voor FIRA Wonen

en de bijbehorende cadeaushops, doet Hop

uit de doeken. “Begin volgend jaar openen we

alweer een nieuwe zaak. Ditmaal in Apeldoorn.

Onze ambitie is om FIRA Wonen de komende

jaren uit te rollen in de hele Benelux.”

FIRA Wonen

Jan van Schaffelaarstraat 48, Barneveld

T: 0341 - 745 647

E: info@firawonen.nl

W: www.firawonen.nl

Barneveld Magazine 59Gert Donkersteeg

Parketvloeren

wonen

Voor de mensen die zelf hun vloer leggen én voor de mensen die

alles het liefst uit handen geven: Gert Donkersteeg is al ruim 25

jaar dé specialist op het gebied van parket, laminaat, hout en

pvc-vloeren in Barneveld. “Wij zijn de enige parketspecialist in

de regio die vloeren levert, legt, onderhoudt, renoveert, schuurt,

herstelt en eigen voorraden inkoopt.”

Een moderne visgraatvloer, eikenhouten

planken of een strakke witte vloer. Een mooie

vloer is de kers op de taart in je huis. Bij Gert

Donkersteeg Parketvloeren vind je een ruim

assortiment merkvloeren. “Parket, laminaat

en pvc leveren we uit voorraad voor prijzen

die maar liefst 25 procent lager liggen dan

vergelijkbare producten in de bouwmarkt

en het is geen op is op. We verkopen alleen

merkproducten, die we ook na verloop

van tijd kunnen leveren.” Ga je zelf je vloer

leggen? “Veel van onze vloeren hebben we

op voorraad, zodat je direct aan de slag kunt”,

vertelt Donkersteeg, die met meer dan 25 jaar

ervaring je graag op weg helpt. Geef je het

liever uit handen, dan staat zijn team voor je

klaar. Waaronder zoon, Christiaan, die sinds

een half jaar meedraait in het familiebedrijf

als legger.

Van schuren tot oliën: het onderhoud van

houten vloeren is een klus, waar veel mensen

tegenop zien en wat ze voor zich uit schuiven,

merkt Donkersteeg. “Dat is zo zonde en niet

nodig. Daarom regelen wij alles op het gebied

van onderhoud. Bijna stofvrij en met onze

eigen machines.”

Gert Donkersteeg

Schoutenstraat 92, Barneveld

T: 0342 - 41 80 13

E: info@gertdonkersteeg.nl

W: www.gertdonkersteeg.nl

Een comfortabeler en

duurzamer huis met Beek Glas

“Met glas snijdt het mes aan twee kanten. Je krijgt een lagere

energierekening én je profiteert direct van meer wooncomfort”,

vertelt Arwin van de Beek van Beek Glas. Steeds meer mensen

ontdekken de relatief lage investering van glas voor een

duurzamer huis.

Norschoten, De Vaarst, Rootselaar: bij veel

woningen in Barneveld is al snel veel voordeel

te behalen met glas, vertelt Arwin. Beek Glas

is gespecialiseerd in het verduurzamen van

huizen met glas en voorziet binnen één tot

twee dagen de gemiddelde woning van HRglas.

“Als je van enkel naar HR++-glas gaat, verdien

je op dit moment binnen gemiddeld zeven

jaar je investering terug. Dit komt mede

door de huidige subsidie die ook volgend

jaar nog doorloopt.” Groot voordeel van

verduurzamen met glas is dat je direct

profijt ervan hebt. “Vanaf dag één geniet je

van meer wooncomfort, bespaar je op de

energierekening en kijk je helderder naar

buiten.”

“Voor iedere woning maak ik een advies

op maat. Altijd met oog voor de gewenste

kwaliteit tegen een scherpe prijs. Doordat

ik zelf adviseer én uitvoer, voorkom ik

verrassingen tijdens de uitvoering en kan ik de

kwaliteit waarborgen.”

Werken bij Beek Glas

Door de groei van het bedrijf is Beek Glas op

zoek naar versterking. Ben jij glaszetter of een

aanpakker die het vak wil leren? Neem dan

contact op!

Beek Glas

Anthonie Fokkerstraat 51c, Barneveld

T: 06 – 17 23 83 61

E: info@beekglas.nl

W: www.beekglas.nl

Barneveld Magazine

61Bijna 30 jaar ervaringsdeskundige

op gebied van slapen

wonen

We slapen ongeveer een derde van ons leven. Een forse periode. Zaak is dat u goed, maar

vooral gezond slaapt. Het gerenommeerde familiebedrijf De Bedweter uit Lunteren maakt zich

al bijna 30 jaar sterk voor slaapcomfort in de brede zin van het woord. Ons adagium: mensen

een goede nachtrust bezorgen. Daar zetten wij ons dag in dag uit voor in.

Een fantastische showroom waar u

alleen maar van kunt dromen. Boxsprings,

matrassen, bedden, ledikanten, waterbedden,

seniorenbedden, linnenkasten, kussens

en bedtextiel; 1000m2 ingericht voor uw

slaapcomfort. Kwalitatief hoogwaardige

producten waar u ongetwijfeld jarenlang

plezier aan zult beleven. Nico Wolfswinkel: “We

hebben naast boxsprings van ons eigen merk

en van de Nederlandse fabrikant HML ook

matrassen van de bekende merken als M-line

en Auping in huis. Wie van zacht slaapcomfort

houdt, kan zijn/haar geluk niet op in onze

speciaal daarvoor ingerichte hoek. U vindt

hier onze waterbedden van Belgische makelij

(Profine), en boxsprings van exclusieve en

gerenommeerde Zweedse merken als Carpe

Diem en Viking.”

Gedegen advies op maat

Uiteraard ligt onze kracht bij het adviseren

van het perfecte matras, kussen, bed

of boxspring. We hanteren hiervoor vijf

elementen: ondersteuning, drukpuntverlaging,

klimaatbeheersing, persoonlijke voorkeur en

budget. Buiten het ‘innerlijk’ van het bed, mag

een perfect ‘uiterlijk’ ook zeker niet ontbreken

of onderdoen. Alle medewerkers van de

Lunterse slaapspecialist geven u graag eerlijk

advies over het interieur in uw slaapkamer en

welke stijl het beste bij u past. Het bed passen

wij daar geheel op aan, zodat wij samen met

u een compleet bed samenstellen waarbij het

‘innerlijk’ en het ‘uiterlijk’ geheel naar wens en

in harmonie zijn.

Scherp en (zeer) snel leverbaar

Als we de trends en ontwikkelingen door de

jaren heen bekijken zien we dat de boxspring

al jaren met stip op nummer 1 staat. Naast

een goede service en juist advies wil de

Barneveld Magazine

Bedweter zich ook op een andere manier

onderscheiden: “Sinds een aantal jaar leveren

wij complete boxspring-combinaties in het

middelhoge segment uit voorraad. Het levert

de consument buiten de snelle levertijd

(geen), ook nog eens een scherpere prijs op!

Daarmee zijn we écht uniek!”

Service en garantie

Levering en plaatsing van de door u gekozen

producten is altijd gratis. “Op het gebied

van service en garantie gaan wij heel ver.

Zo kennen wij verschillende omruilgaranties

die u ervan verzekeren dat uw geld goed

geïnvesteerd is. Los daarvan werken

wij alleen met fabrikanten waarbij de

garantievoorwaarden uitstekend zijn. U hoeft

zich niet bezwaard te voelen om ook voor

kleine aanpassingen aan de bel te trekken.

Ons familiebedrijf maakt het liever perfect in

orde, dan dat u met een gematigd tevreden

gevoel blijft rondlopen.”

Benieuwd naar de ervaringen van onze

klanten? Kijk op onze website:

www.bedweter.nl/recensies.

De Bedweter

Dorpsstraat 63, Lunteren

E: info@bedweter.nl

W: www.bedweter.nl

63Gouttière levert topkwaliteit

tegen realistische prijs

wonen

Op maat gemaakte keukens en interieurs met gebruik van eerlijke en massieve materialen.

Dát is de kracht van Gouttière uit Lunteren. Gijs Goot, eigenaar: “We gaan voor handgevormde

perfectie tot in het kleinste detail. Stoer en subtiel. Dat is onder meer tot uiting gekomen bij

een strakke keuken voor Owen en Janneke uit Amersfoort. Met de wens om een uitbouw met

keuken te realiseren zijn wij voor hen aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn!”

En dat kunnen de tevreden klanten uit de

keistad alleen maar beamen. Owen: “Met

onze drie jonge kinderen wonen we naar

tevredenheid in Amersfoort, alleen wilden

we graag wat meer ruimte creëren in onze

woning. Daarom besloten we om aan de

achterzijde een uitbouw met daarin een

nieuwe keuken te realiseren. Via een andere

keukenbouwer, die geen tijd had, zijn we bij

Gouttière terechtgekomen. En nadat we

een afspraak hebben gemaakt heeft Gijs

onze wensen vertaald in een prachtig plan,

compleet met tekeningen en gedetailleerde

offerte. Zo wisten we direct waar we aan toe

waren en dat was heel prettig!”

Vakwerk tot op de milimeter

Een keuken op maat is absoluut vakwerk,

aldus Owen en Janneke. “Echt ieder detail aan

onze keuken klopt tot op de millimeter. We

hebben gekozen voor een vrij strakke keuken,

maar met de creativiteit vanuit Gouttière

zijn er een aantal mooie details in verwerkt

waardoor het een uniek geheel geworden is

waar we elke dag opnieuw met elkaar van

genieten!”

Afspraak is afspraak

Het echtpaar uit Amersfoort kijkt met een

goed gevoel terug op de gedeeltelijke

metamorfose van hun woning. “Ondanks

de krappe tijdslijnen is Gouttière in staat om

gemaakte afspraken na te komen. Verder zijn

zij erg flexibel en goed bereikbaar; wat wij als

pluspunt ervaren. Ook het meedenken vanuit

hun vak hebben wij erg in hen gewaardeerd.

Kortom, topkwaliteit tegen een realistische

prijs. Gezien het eindresultaat kan het niet

missen of we bevelen Gouttière bij anderen

aan. Sterker nog: we hebben dat al gedaan

want inmiddels prijkt er ook bij onze familie

een echte ‘Gouttière-keuken’!”

Benieuwd wat Gouttière voor u kan

betekenen? Neem gerust contact op om uw

interieurwensen te bespreken!

Gouttière Keukens & Interieurs

Doornsteeg 4A, Lunteren

T: 06 - 46 79 08 47

E: info@gouttiere.nl

W: www.gouttiere.nl

Barneveld Magazine

65
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!