14.12.2020 Views

De Beauty Professional 12-2020

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.beauty-pro.nl

2020

editie 12

2021 IN

MET DE

NODIGE

BAGAGE

HOE DOEN

WE DAT?

Vitamine A

Wondermiddel

voor anti-aging

PARFUM IN

COSMETICA

Hoe schadelijk

is het?

Gezonde

winterhuid

Huidverzorging als

het buiten guur is

Vakkennis

HET PIGMENTATIE

PROCES


NIEUW!

Stralende huid in 60 minuten

met onmiddellijk zichtbare en

langdurige resultaten

BEHANDELINGSGEBIEDEN:

→ Gezicht

→ Hals

→ Décolleté

→ Rug van de hand

GlowSolution

4 behandelingsstappen voor een onmiddellijk vollere,

stralende en diep gevoede huid.

1. Glowpurify → dieptereiniging

2. GlowPolish → verfijnen en verhelderen

3. Glowpermeation → intensieve toevoer van werkstoffen

3. GlowPush-up → dynamische impulsmassage

Ambacht 2 • 5301 KW Zaltbommel

Telefoon (+31) 088-0067600 • www.msk.nl


COLOFON

Uitgever

Business Content Media BV

Richard van der Hak, Milan Potuznik

Bink36, Binkhorstlaan 36/C1-21

2516 BR Den Haag

T. +31(0)70-2211944

www.businesscontentmedia.nl

info@businesscontentmedia.nl

Hoofdredacteur

Moniek Robbe

moniek@businesscontentmedia.nl

T. +31(0)6-52856323

Redactie

Patricia Akkermans, Esther

Bode - Scholten, Cathelijne Cras,

Anna Kruyswijk- vd Heijden,

Lorette van ’t Hoff, Tatum de Hulster

Duco van Keimpema, Birgitta

van der Linden, Tom Sebastian,

Harmen Rijpkema, Aletta de Rooij,

Carla Uppelschoten, Jan Zwoferink

Basis ontwerp & vormgeving

René Peereboom, VormPro

Adverteren

Danijela Pantelic

danijela@businesscontentmedia.nl

T. +31(0)6-28422526

Traffic

T. +31(0)70-2211944

traffic@businesscontentmedia.nl

Marketing & Abonnementen

T. +31(0)70-2211944

abonnementen@

businesscontentmedia.nl

Financial Controller

Linda van den Brink-Kort

linda@businesscontentmedia.nl

Drukwerkinkoop en -begeleiding

Spectrum

Abonneren

Ontvang 12 keer per jaar

De Beauty Professional

Kijk voor de actuele aanbieding op

www.beauty-pro.nl/abonneren

Persoonsgegevens: De Beauty

Professional legt persoonsgegevens

vast van lezers ten behoeve van de

abonnementsovereenkomst. Die

gegevens kunnen worden gebruikt

om je te informeren over andere

producten of diensten. Liever niet?

Geen probleem. Laat het weten via

info@businesscontentmedia.nl.

ISSN: 2589-6652

ALL I WANT

FOR CHRISTMAS…

Wat ik wil voor kerstmis… Een schot voor open

goal: Het ‘normale’ leven weer terug. Knuffelen

met familie en vrienden en samen van een groot

kerstmaal genieten. En terwijl ik dit schrijf, heb

ik nog geen idee hoe de feestdagen eruit gaan

zien. Niemand weet dat. Maar ik weet zeker dat

iedereen er het beste van gaat maken.

De feestdagen zijn voor mij dit jaar een

beetje dubbel. Een jaar geleden overleed

mijn moeder. Dus deze dagen zijn sowieso

niet meer hetzelfde. Thuis hebben we het

al wel gezellig gemaakt. Mijn zoontje kan in

de winkels nergens van afblijven. Alles wat

beweegt, licht geeft of glinstert, gooit hij in het

winkelwagentje. Voordat het Sinterklaas was

hadden wij al genoeg in huis. Heerlijk hoe hij

daarvan geniet. En natuurlijk geniet ik daar dan

ook weer van.

Heb jij op onze website www.beauty-pro.nl

bekeken hoe jouw vakcollega’s de feestdagen

vieren in de salon? Ik vond het geweldig om te

zien hoe jullie allemaal toch de salon versierde,

de klanten extra in de watten legde… Zo hoort

het ook te zijn. Zo ‘normaal’ als mogelijk! En

klagen moeten we niet doen, want we zijn nog

steeds open! En ik ga er voor nu gewoon vanuit

dat we voorlopig ook open kunnen blijven. Ik

hoop voor iedereen dat de maand december

toch nog een topmaand gaat worden. Zoals het

hoort. Dan kan iedereen 2021 nog positiever

beginnen. En met de tips van de drie experts uit

ons openingsverhaal komt het helemaal goed!

In deze editie hebben wij natuurlijk ook andere

interessante onderwerpen. Wat dacht je van een

uitgebreid verhaal over het pigmentatie proces,

vitamine A/Retinol en parfum in cosmetica?

Je moet er even voor gaan zitten, maar deze

artikelen zijn zo compleet dat je daarna weer

helemaal up-to-date bent!

Het is alweer de laatste editie van 2020 en

daarom wil ik iedereen die zo enthousiast heeft

meegewerkt aan de rubrieken op onze website

bedanken. Het is mooi om te zien hoe jullie van

elkaar willen leren en elkaar willen inspireren.

En natuurlijk wil ik ook de experts met wie ik

samenwerk - voor zowel het magazine als de

website - en mijn (freelance) collega’s bedanken

voor dit jaar. We zijn er met zijn allen, ondanks

alles, VOL voor gegaan, hebben elke maand een

topeditie afgeleverd en een heel gave website

gelanceerd. En ik verzeker jullie: we gaan nog

veel meer moois doen in 2021!

Ik hoop dat iedereen wat moois gaat maken van

de feestdagen en ik wens jullie alvast een heel

gezond, succesvol en gelukkig nieuwjaar!

MONIEK ROBBE

Hoofdredacteur

moniek@businesscontentmedia.nl

06 52 85 63 23

www.beauty-pro.nl

Voorwoord

Copyright: Niets uit dit vakblad

mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand of openbaar

gemaakt worden in enige vorm of

op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch of door fotokopieën,

opname, of op enige andere manier,

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Business

Content

Media

De Beauty professional 2020 editiE 12 3


ALGEN PEELING

Een combinatie van natuurlijke ingrediënten zoals

algen, kruiden en perfluorcarbon.

Zelf ervaren?

Neem contact met ons op voor een gratis demonstratie bij jou in de salon!

DÉCAAR Nederland - 085-8640049 - info@decaarnederland.nl - www.decaar.nl

Havinghastraat 24 A 1817 DA Alkmaar


ARTIKELEN

No Limits, Be Richer!

40 Door Duco Keimpema,

CEO Care Cosmetics

51

56

61

Casmara by Beauty

Injection: Kleurige

Spaanse skincare

BTP: Dit zijn de winnaars

van De Professional

Beauty Products of the

Year

Interview ANBOS

bestuur: Een bijzonder

jaar, ANBOS sterker uit

de Coronacrisis

Met de nodige

bagage 2021 in

Hoe gaan we dat doen?

06

24

Parfum in Cosmetica

Hoe slecht is het eigenlijk?

COLUMNS

14 Natuurlijke ingrediënten:

Luchtzuivering met essentiële

oliën, door Drs. Harmen Rijpkema

23 Actieve ingrediënten: Hyaluronic

Acid, door Jan Zwoferink

33 Voeding: Nabijheid,

door Anna Kruyswijk v.d. Heijden

35 Ondernemen: Voorraadbeheer,

door Aletta de Rooij

59 Tom Sebastian: 12 leefregels waar

ik het goed op doe

Inhoud

Vitamine A / Retinol

Het wondermiddel voor anti-aging

15

36

Hallo, winterhuid

Huidverzorging als het buiten guur is

PRODUCTNIEUWS

Pagina 65, 66

Met het vakmagazine en onze website

www.beauty-pro.nl ben je altijd en

overal op de hoogte van

het laatste nieuws en

ontwikkelingen uit de

beautybranche!

42

Het pigmentatie proces

Kennis is de sleutel tot succesvolle

behandelingen

De Beauty professional 2020 editiE 12 5


MET DE NODIGE

BAGAGE 2021 IN

HOE DOEN WE DIT?

Tekst: Esther Bode-Scholte

Zo tegen het eind van het jaar maak je als ondernemer de balans op. We kunnen

wel stellen dat de balans in het afgelopen jaar ver te zoeken was. En de ‘storm’

waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen, is nog niet voorbij. Ondernemers

stonden en staan voor grote uitdagingen. De vraag is: hóe ga je daarmee om en wat

voor inzichten geeft dit voor het nieuwe jaar?

6 De Beauty professional 2020 editie 12


De Beauty professional 2020 editiE 12 7


Coronamoe. Een term die iedereen

inmiddels kent of sterker: dit zelf

ook zo ervaart. Mensen willen

hun ‘oude leven’ terug en hebben

hun buik vol van alle beperkende

maatregelen. Tóch hoor je ook veel rooskleurige

geluiden en geven ondernemers bedrijfsmatig

juist een positieve wending aan de crisis. Het

is maar net hoe erg de corona jou als persoon/

ondernemer raakt of heeft geraakt én hoe

je ermee omgaat. Coach Aletta de Rooij van

Partners in Crème is vooral van de positieve

benadering. ‘Er zijn schoonheidsspecialisten die

mopperen over ‘gaten in hun agenda’. Natuurlijk

is dat vervelend, maar ik denk dat ze zich vooral

moeten beseffen dat de salons juist open

kunnen en mogen blijven, omdát klanten zich

afmelden bij een verkoudheid. Niemand zit te

wachten op een tweede lockdown.’

Bouwen aan je bedrijf

Daarnaast is het volgens De Rooij een uitgelezen

kans om eindelijk eens áán je bedrijf te

bouwen. Haar ervaring leert dat bijna alle

schoonheidsspecialisten te weinig tijd maken

voor social media, marketing en scholing.

‘Pak die onverwachts vrijgekomen uurtjes en

leg een planning klaar. Zo kun je direct aan

de slag als het nodig is. Of vul die ‘gaten’ in de

agenda op met klanten die heel graag eerder

langs willen komen. De ideale klant -die wil je

allemaal in je salon hebben- baalt ervan dat ze

niet mag langskomen en is blij als er een plekje

vrijkomt.’ Ook Tom Sabastian, business mentor,

is van het ‘even slikken en weer doorgaan’. ‘Met

angst schieten we niets op, maar we moeten

niet onze kop in het zand steken. Bereid alvast

een workshop of masterclass voor, zodat je in

mindere tijden genoeg omzet draait. We kunnen

met een dekentje zielig op de bank gaan zitten

en wachten tot alles voorbij is of we maken

er iets van. Gelukkig zijn beautyondernemers

ontzettend vindingrijk. Er zijn mooie ideeën

en impulsen ontstaan. In de afgelopen tijd is

duidelijk gebleken wie de échte ondernemers

zijn.’ Manuela Warnar van XoXo Marketing raadt

aan om waarde toe te voegen aan een relatie

die je met een klant hebt. ‘Dat kan in hele kleine

dingen zitten, zoals een miniatuur als cadeau bij

de behandeling met een lief kaartje om hen te

bedanken voor de loyaliteit afgelopen jaar. Juist

nu is het waardevol om trouwe klanten extra in

het zonnetje te zetten.’

Bewustwording

Tom Sebastian ziet een verandering ontstaan

binnen de beautybranche. Hij denkt dat de

coronacrisis onder andere heeft bijgedragen

“Zorg dat je als

ondernemer

naar buiten

treedt met

wat er achter

de muren

van de salon

plaatsvindt.

Zichtbaarheid

vergroot

de nieuwsgierigheid

van

potentiële

klanten.”

Aletta de Rooij, Partners in Crème

aan een stukje bewustwording. ‘Ondernemers zijn zich gaan realiseren dat zíj

de hoofdpersoon zijn van hun bedrijf en dat het niet alleen maar draait om het

bedienen van klanten. Dat het dus van belang is dat ze zich goed voelen bij wat

ze doen. Denk hierbij aan het indelen van de tijd binnen en buiten de salon.

Er is een soort rust ontstaan, een opgeruimd hoofd. Er was en is tijd en ruimte

voor omscholing en om achterstallig onderhoud weg te werken. Er is inzicht

gekomen in het financiële plaatje. Hoe ze kunnen zorgen voor een reservepotje

als zoiets ongrijpbaars als dit hen overkomt. Hoe ze voor zichzelf doelen kunnen

stellen om de omzetcijfers te verhogen. Ik durf echt te stellen dat ze betere

ondernemers zijn geworden.’ Deze wake-up call heeft er volgens hem mede

voor gezorgd dat er een andere geldstroom is geactiveerd, in de vorm van een

webshop of productlijn. Marketingdeskundige Warnar benadrukt daarnaast dat

hun bedrijfsvoering helemaal stil kan komen te liggen door iets wat buiten hun

bereik ligt. ‘Dat hebben we nu gezien met Corona, maar het kan natuurlijk ook

om een moeizame echtscheiding gaan als er getrouwd is in gemeenschap van

goederen of als er lekkage optreedt. Een buffer waarop je kunt terugvallen is wel

8 De Beauty professional 2020 editie 12


Negatieve berichten

en positieve berichten

wisselen elkaar

af tijdens deze

coronacrisis. Het is

maar net hoe erg de

corona jou als persoon/

ondernemer raakt of

heeft geraakt én hoe je

ermee omgaat.

De Beauty professional 2020 editiE 12 9


“Oprechte interesse!

Dat is de enige manier

om een band op te

bouwen met een klant.”

Tom Sabastian,

business mentor

zo handig. Het is aan de ondernemer om beter in te spelen op onaangename

verrassingen. Ik denk dat schoonheidsspecialisten sneller in actie komen bij een

tweede lockdown.’ Om die buffer aan te leggen is het volgens Warnar helemaal

niet gek om de prijzen van de behandelingen te verhogen na alle verscherpte

maatregelen. ‘Klanten zijn royaal en als je investeert in klantrelatie, ben je een

stapje voor op andere ondernemers.’ En over het opbouwen van een buffer

is De Rooij stellig: ‘Ik zie al jaren dat er bij deze groep ondernemers weinig

zakelijk inzicht is. Zorg dat je je cijfers kent! Zet elke maand iets opzij. Blijkt

het uiteindelijk niet nodig te zijn, verwen jezelf dan met een nieuw apparaat

of scholing. Pas wel op met impulsaankopen; check eerst wat een aankoop je

oplevert.’

Onderscheiden

Sebastian vindt dat sinds de crisis het kaf van het koren is gescheiden. ‘Als je

je richt op een bepaald segment, een specialisatie, dat past bij je bedrijf en bij

je persoonlijkheid - je moet er ook blij van worden -, dan trek je die klanten

aan die je voor ogen hebt. De meeste ondernemers krijgen het niet warm van

de kleine behandelingen die weinig opleveren en waarin weinig - diepgaand -

klantcontact mogelijk is. Schrap deze! Vanwege de hygiënemaatregelen zijn

schoonheidsspecialisten eraan gewend geraakt om meer tijd tussen klanten te

laten. Het verplicht je eigenlijk om een stap terug te doen. Het frappante is dat

niemand die ik heb gesproken, minder omzet per klant is gaan draaien. Er was

namelijk geen verkoopdruk, geen stress van een

volgende klant die staat te wachten, maar wél

tijd om beter te informeren en meer aandacht

te geven aan een klant. Dát levert wat op! En

niet ‘snel, snel, tussendoor’ een boterham eten,

maar de tijd nemen om je batterij op te laden,

is ook wat waard. Dat heeft ogen geopend.’ De

Rooij is het hiermee eens. ‘Aandacht en tijd voor

een klant verdient zichzelf drievoudig terug.

Om je te onderscheiden, is dat persoonlijke

contact met je klanten essentieel. Misschien nu

nog wel meer dan voorheen. Hoe mooi is het

beroep van een schoonheidsspecialist waarin

direct lichamelijk contact mogelijk is in deze

anderhalve meter maatschappij?! Zorg dat je

als ondernemer naar buiten treedt met wat

er achter de muren van de salon plaatsvindt.

Zichtbaarheid vergroot de nieuwsgierigheid

van potentiële klanten.’ Warnar vult hierop aan

dat authenticiteit het toverwoord is. Niet iets

klakkeloos kopiëren, maar zelf iets creatiefs

bedenken of er eventueel een eigen draai aan

geven. Wat voor de een werkt, hoeft namelijk

niet voor de ander te werken. Wat als de salons

straks weer dicht moeten? Bedenk dan nu alvast

wat je de klanten kunt aanbieden. Ga je voor de

inmiddels welbekende home treatments of geef

je liever online begeleiding in huidverbetering?

Wat je kiest, moet matchen bij je klant! Dit geldt

uiteraard ook voor je online uitingen. Probeer

altijd origineel te zijn.’

Kansen

Dit is volgens Warnar ook direct hetgeen waar

kansen liggen ‘Het is verstandig om nu je

klanten te onderwijzen over welke producten

goed voor hen zijn, zowel in de winter als in de

zomer. Als er opnieuw een lockdown komt, kun

je dit terugkoppelen in je online videomateriaal.

Die combinatie van online en offline informatie

verstrekken, werkt super effectief. Ik vind het

een toffe ontwikkeling dat ondernemers het

afgelopen jaar naar een next level zijn gegaan

op social media gebied. Ze zijn niet meer zo

bang om zichzelf en hun expertise te laten zien.

Daarnaast beseffen ze zich dat productverkoop

niet voortvloeit uit simpelweg een product

aanprijzen, maar dat informatie verstrekken

en adviseren veel effectiever is. Deel iets uit de

media over huidverbetering dat herkenbaarheid

oproept bij klanten of laat stap voor stap een

acne behandeling zien met bijbehorende

skincare producten. Zo weet de klant wat je

verkoopt, je reikt iets aan op een manier die óók

waarde toevoegt. Ik heb veel leuke initiatieven

zien ontstaan en de mentaliteit van ‘dit is de

situatie en daarmee moeten we dealen’ vind

ik heel sterk!’ Business mentor Sabastian is

10 De Beauty professional 2020 editie 12


De tijd nemen om je batterij op te laden, is ook wat

waard. Las zo nu en dan eens een pauze in, in de

vorm van een paar uurtjes per week of doe eens gek:

een werksabbatical van enkele weken. Gewoon, om

eens van een afstand naar je bedrijf te kijken en er

vervolgens met volle energie weer tegenaan te gaan.”

De Beauty professional 2020 editiE 12 11


het hiermee helemaal eens. ‘Sinds Corona

is de expertstatus duidelijker zichtbaar. Op

social media zie je schoonheidsspecialisten

klanten informeren over welke oplossing ze

hebben voor een bepaald huidprobleem,

in plaats van het ‘aansmeren’ van crèmes.’

Hij werkt met een groep van tweehonderd

beautyondernemers die elkaar in de crisistijd

ontzettend geïnspireerd en geholpen hebben.

Hij zegt er nog kippenvel van te krijgen. ‘Het

was een roze wolk in een donkere periode. Het

heeft mij en de beautyondernemers geleerd dat

je er in dit soort situaties juist voor elkaar kan

zijn!’ Ook De Rooij is lyrisch over de resultaten

die zijn behaald. ‘Het is fantastisch dat ik

berichten krijg van beautyondernemers die

ik coach die in het derde kwartaal al aan de

omzet van vorig jaar zaten! Het kan dus in zo’n

roerig jaar!’ Sebastian is er verder van overtuigd

dat er één heel duidelijk punt is waarmee je je

klanten gebonden houdt aan je salon en dat is:

‘Oprechte interesse! Dat is de enige manier om

een band op te bouwen met een klant. Als je

vanuit je hart werkt, dan kan het niet anders zijn

dan dat die klant terugkomt.’

Anticiperen

Natuurlijk zijn er ook schoonheidsspecialisten

die hun doelen niet behaald hebben. Als De

Rooij spart met deze beautyondernemers

en terugblikt op 2020, vraagt ze hen: ‘Is de

oorzaak echt alleen Corona?’ ‘Het is natuurlijk

heel makkelijk om het daar op af te schuiven,

maar meestal speelt er meer. En pas als je

weet wat de precieze oorzaak is, kun je daarop

anticiperen en groeien met je bedrijf. Je schiet

er niets mee op om in die negatieve frequentie

te blijven zitten. Ik vond die campagnes ‘Steun

de Schoonheidsspecialist’ echt vreselijk! Als je

goed contact hebt met je klanten, gunnen ze

je het toch wel!’ Volgens haar zijn het vaak niet

slechts de omstandigheden die je tegenhouden,

maar eerder beperkende overtuigingen van

de ondernemer zelf. ‘Het gehele plaatje moet

kloppen. Zorg dat je duidelijk voor ogen hebt

wat je missie en visie van je bedrijf zijn. Ga niet

zomaar ‘meer doen op social media’, maar post

gericht berichten die pássen bij je salon. Als je

zelf niet weet waar je sterke punten liggen en

wat de kracht van je onderneming is, weten

(potentiële) klanten het ook niet.’

Fris het nieuwe jaar in

Eén van de tips die De Rooij dus heeft voor 2021

is het bepalen van een concreet doel. Waar sta

je nu en waar wil je naartoe? Wat is ervoor nodig

om dat te bereiken? Wat kan je tegenhouden?

Een metafoor: je gaat met een zeilboot een

“Authenciteit is het toverwoord. Niet

iets kalkkeloos kopieren, maar zelf

iets creatiefs bedenken of er eventueel

een eigen draai aan geven.”

Tips van Manuela Warnar

1. Lever goede diensten en kwaliteit.

2. Zorg voor een buffer.

3. Houd een back-up plan achter de hand

om extra inkomsten te genereren.

4. Waardeer de steun uit onverwachte

hoek en beloon die loyaliteit van vaste

klanten, middels een kaartje, een

compliment of een geschenkje.

5. Dwing jezelf af en toe om tijd te nemen

om anders over zaken na te denken

6. Angst is een slechte raadgever; als je

passie voor je vak hebt, is er altijd een

manier te vinden om toch met je salon

verder te kunnen.

tocht maken van Hoek van Holland naar Hawaï. Je weet niet wat voor weer

het wordt en wat je onderweg gaat tegenkomen, maar hoe dan ook wil je

in Hawaï aankomen. Dan maakt het niet uit of je een paar tussenstops hebt

gehad of eens linksom of rechtsom bent gegaan. Van Corona zijn we nog

niet af, maar dat houdt niet in dat we geen plannen kunnen blijven maken.

Houd je doel dus voor ogen!’ Warnar haakt hierop in: ‘Als je je niet aanpast,

ga je verzuipen. Werk aan een beter imago en laat je bedrijf juist in deze

tijd groeien. Zorg dat je een jaarplan hebt klaarliggen. Welke trainingen

ga je volgen, welke collecties neem je in je assortiment op en aan welke

feestdagen doe je mee in je salon. En zoals ik eerder al benoemde, investeer

in je loyale klanten! Sebastian sluit af met de tip om zo nu en dan eens een

‘pauze’ in te lassen, in de vorm van een paar uurtjes per week of doe eens

gek: een werksabbatical van enkele weken. ‘Gewoon, om eens van een

afstand naar je bedrijf te kijken, om hieruit lering te trekken en er vervolgens

met volle energie weer tegenaan te gaan.’ En nu iedereen hard spaart voor

een buffer, mag een sabbatical geen issue meer zijn!”

Manuela Warnar

van XoXo Marketing

12 De Beauty professional 2020 editie 12


and you?

Jij houdt van ‘duurzaam’, ‘gezond’

en ‘luxueus’? Dan past de minerale

make-up van i.am.klean per-fect

bij jouw lifestyle!

Wist je trouwens dat we nog voor

zoveel meer staan? Bij I.am.klean

werken we namelijk rond drie belangrijke

pijlers: Good Hearted,

Good Inspired & Good Connected.

We geven oprecht om onze

community, doen er alles aan om

elkaar naar een hoger niveau te

tillen én delen met veel plezier onze

beste tips en tricks. Dat is nu eenmaal

een garantie die we geven.

PS: Merk je plots een mentale boost

nadat je onze producten gebruikt?

Dat komt omdat we stiekem een

snufje zelfvertrouwen in onze potjes

steken ;)

www.haparko.nl


natuurlijke cosmetica

Luchtzuivering

met essentiële oliën

Misschien verbazingwekkend, maar de luchtkwaliteit

in huis, op kantoor, praktijk en in zorginstellingen is

slechter dan mensen beseffen. Vaak slechter dan de

kwaliteit van de buitenlucht. Het lijkt alsof de binnenlucht

steeds minder zuurstof bevat en steeds meer toxische

stoffen. En dan te bedenken dat we maar liefst negentig

procent van ons leven binnen muren doorbrengen.

In de VS is de kwalijke luchtkwaliteit aangewezen als een van

de vijf grootste en voornaamste risico’s voor de gezondheid.

De slechte kwaliteit van de lucht in huizen, kantoren en

scholen’ zo stelt het doorgaans conservatieve Amerikaanse

Environmental Protection Agency (EPA) op grond van

onderzoek vast, ‘vormt één van de grootste bedreigingen

voor onze gezondheid’. Door o.a. gebrek aan ventilatie,

slechte isolatie, te veel of juist te weinig vocht, aanwezigheid

van huisdieren en huisstofmijt, sigarettenrook, chemische

stoffen, microben (schimmelsporen, bacteriën en virussen)

wordt de binnenlucht vervuild. Vervuilde lucht bevat per

definitie al meer ziekmakende microben. Vooral in gesloten

ruimten waar de hele dag de airconditioning zoemt en

geen raam open kan, kan vervuilde lucht met bacteriën,

schimmels en virussen een bedreiging voor onze gezondheid

vormen. Dit kan leiden tot uiteenlopende klachten als:

hoofdpijn, geïrriteerde slijmvliezen (luchtwegen, ogen, neus),

astma, allergie, slapeloosheid en vermoeidheid. Als deze

symptomen chronisch worden, spreekt men vaak van het

‘sickbuildingsyndrome’.

Uiteraard is een goede ventilatie een eerste vereiste om

de omgeving van nieuwe lucht (en zuurstof) te voorzien.

Om lichamelijke klachten te voorkomen, raadt de Building

Research Establishment (BRE) in Engeland aan de lucht

in huis om de twee uur te verversen. Verbazend is het dat

veel werkruimtes in zorgcentra, maar ook praktijkruimtes

midden in een gebouw zijn gesitueerd, waardoor ventilatie

praktisch onmogelijk is. Daarnaast is er een aantal

mechanische apparaten op de markt die ook voor een

verbetering van de lucht kunnen zorgdragen. Ziekmakende

microben en andere vervuilende stoffen in de lucht worden

verwijderd door o.a. het gebruik van filters en ionisatie. Ze

werken goed, maar zijn vaak prijzig.

Een eenvoudig (en goedkoper) alternatief

is de verdamping van essentiële

oliën. Essentiële oliën zijn natuurlijke

microbendodende stoffen die in staat

zijn de meeste bacteriën, virussen en

schimmels uit te schakelen ofschoon er wel

gradaties zijn in deze werkzaamheid. Eén

belangrijke verklaring voor deze eigenschap

van essentiële oliën is hun vermogen de

celmembraan van de microben binnen

te dringen en de stofwisseling in de cel te

beïnvloeden. Zo kunnen bacteriën en zelfs

virussen onschadelijk worden gemaakt.

Als we kijken welke chemische

verbindingen in essentiële oliën zorg

dragen voor de desinfecterende en

antiseptische werking in de lucht, zijn het

vooral de lichte moleculen die snel kunnen

verdampen en zich tamelijk snel in de lucht

kunnen verspreiden. Het zijn zogenaamde

monoterpeenverbindingen in essentiële

oliën die een krachtige microbendodende

en luchtzuiverende werking bezitten. Alle

oliën uit de dennenfamilie (Pinaceae) en

de citrusfamilie (Rutaceae) bevatten hoge

percentages monoterpenen in hun oliën,

waardoor ze sterk antiseptisch in de lucht

werken. Oliën uit de dennenfamilie zijn

o.a. grove den, den arve, zilverspar, lariks

en spar. Voorbeelden van citrusoliën zijn

citroen, limoen, grapefruit, sinaasappel en

mandarijn. Maar ook een olie als olibanum

of wierook (Boswellia carterii) bevat hoge

percentages monoterpenen. Oliën als tea

tree (Melaleuca alternifolia), eucalyptus

(Eucalyptus globulus) en ravintsara

(Cinnamomum camphora) blinken

hierin uit. Olie uit de dennennaalden

maken de lucht vrij van schimmelsporen.

(Motienujaite 2004)

Door Drs. Harmen Rijpkema

Academisch geschoold in

de culturele en medische

antropologie. Hij heeft ruim

dertig jaar ervaring met

aromatherapie. Als docent

aromatherapie geeft hij

cursussen en opleidingen

bij Stichting Aromatherapie

(SANGO) en aan verschillende

onderwijsinstellingen in

Nederland. Hij is auteur van

boeken, monografieën en

artikelen over het onderwerp.

Luchtzuivering met

essentiële oliën – De Beauty

Professional (beauty-pro.nl)

Deze column is onderdeel

van een groter artikel van

Harmen op onze website. Meer

weten over de voordelen van

luchtzuivering met essentiële

oliën? Voorbeelden van landen

waar bedrijven het al succesvol

inzetten? Wetenschappelijke

studies die hierover gaan? Lees

dan verder op onze website!

14 De Beauty professional 2020 editie 12


VITAMINE A

Het wondermiddel voor anti-aging

VITAMINE A

Tekst Bo Vrolijk, BEAU PR

Vitamine A wordt wel het wondermiddel voor anti-aging

genoemd. De krachtige werking van deze vitamine, ook wel

bekend als retinol, draagt bij tot herstel en vernieuwing van

de huid. Bij de juiste samenstelling, opbouw en behandeling

zorgt vitamine A voor een egale, stralende teint en een

gladdere huidstructuur met minder rimpels.

De Beauty professional 2020 editiE 12 15


16 De Beauty professional 2020 editie 12

fotocredit: Medik8


Vitamine A is een in vetoplosbare vitamine en komt van

oorsprong voor in dierlijke producten (veelal in vlees, vis,

zuivel, boter en ei) in de vorm van retinol of retinylesters.

In groente en fruit (veelal in wortel, pompoen en

bladgroente) zitten carotenoïden. Deze provitamine A kan het

lichaam zelf omzetten in vitamine A. Vitamine A verlaat het lichaam

in kleine hoeveelheden. Om gezond te blijven, is daarom telkens

nieuwe vitamine A via het voedsel nodig. Deze vitamine speelt een

belangrijke rol in het lichaam. Het is goed voor onder meer het

gezichtsvermogen, de botontwikkeling, de slijmvliezen, de huid en

het afweersysteem. Deze Vitamine A is betrokken bij de aanmaak

van huidcellen en helpt bij het gezond houden van de huid. Het is

een antioxidant en beschermt de huid tegen vrije radicalen. Deze

agressieve stoffen brengen vroegtijdige huidveroudering teweeg.

Hoewel er veel soorten van vitamine A bestaan is retinol de meest

bekende vorm. Er worden wereldwijd veel onderzoeken gedaan

en er zijn steeds nieuwe ontdekkingen rondom de werking van

deze vitamine. Het bevordert de celvernieuwing en de aanmaak

van collageen en elastine. Hierdoor verminderen de tekenen

van huidveroudering zoals rimpels en fijne lijntjes. Daarnaast

is vitamine A effectief bij het behandelen van acne, puistjes

en eczeem. Hoewel de huid het grootste orgaan is, wil dat niet

zeggen dat de opname van essentiële vitamines vanuit voeding

voldoende is. Niet zo verwonderlijk dat er in de beautywereld

veel gewerkt wordt met vitamines in producten, supplementen

en behandelingen om huidverbetering te bewerkstelligen. In

combinatie met andere ingrediënten en werkzame stoffen kunnen

vitamines dieper in de huid dringen en de huid voeden.

‘Vitamine A

en verwanten

daarvan

worden ook

wel retinoïden

genoemd. De

drie meest

voorkomende

retinoïden voor

de huid zijn

retinyl palmitaat,

retinol en

vitamine A-zuur.’

Retinoïden

Vitamine A en verwanten daarvan worden ook wel retinoïden

genoemd. De drie meest voorkomende retinoïden voor de huid

zijn retinyl palmitaat, retinol en vitamine A-zuur. Retinyl palmitaat

is de mildste vorm en het duurt relatief lang voordat de huid het

derivaat van retinol heeft omgezet in vitamine A-zuur. Retinyl

palmitaat is dan ook geschikt voor de zeer gevoelige huid. De

meest bekende en sterke vorm van vitamine A is retinol. Doordat

retinol een pure vorm is van vitamine A, duurt het niet lang voordat

het in het lichaam wordt omgezet in vitamine A-zuur. Doordat

deze retinoïde zeer krachtig is, is het opbouwen van tolerantie

voor retinol zeer wenselijk. De opbouw is afhankelijk van de

concentratie retinol in het product. De meest krachtige vorm van

vitamine A is vitamine A-zuur. Deze actieve vorm heeft als enige

directe biologische impact op de huid. Vitamine A-zuur is alleen op

recept verkrijgbaar, bijvoorbeeld als Tretinoïne of Isotretinoïne.

Hoewel deze retinoïde zeer effectief is bij de behandeling van acne

en huidveroudering geeft het ook de meeste kans op huidirritatie.

Werking van vitamine A (retinol)

Als retinol de meest bekende vorm van vitamine A wordt

aangebracht op de huid worden deze retinoïden in de huidcel

omgezet door het lichaam in de biologisch actieve vorm van

vitamine A (vitamine A-zuur). Deze actieve vorm van vitamine A

kan daadwerkelijk door de huid worden gebruikt. Vitamine A-

zuur is in staat celvernieuwing in de huid te stimuleren. Vitamine

A verbetert ook de productie van collageen om fijne lijntjes en

rimpels te bestrijden. Dit komt ook door de remmende werking

van retinol op Matrix Metalloproteinases (MMP’s). Deze enzymen

De Beauty professional 2020 editiE 12 17


fotocredit: Medik8

retinol secuur aan het werk te gaan en zoals

eerder genoemd de dosering weloverwogen

te doen en het gebruik en de gradatie op te

bouwen. Afhankelijk van hoe de huid reageert

kun je met retinol opbouwen. Vitamine A in

combinatie met vitamine C verheldert de huid,

vermindert hyperpigmentatie, verkleuringen

en de conditie van de huid wordt verbeterd.

Om huidveroudering tegen te gaan is het

essentieel om het gebruik van zonbescherming

nog extra te onderstrepen.

worden geactiveerd door UV-licht of ontstekingen en dragen bij

aan de afbraak van het bindweefsel. En MMP’s voorkomen dat

nieuw collageen wordt aangemaakt. Daarnaast helpt vitamine

A de poriën te reinigen en is in inzetbaar in het proces tegen

hyperpigmentatie en zorgt dus voor een egalere en gladdere teint.

Dosering van retinol

Hoewel de werking van vitamine A tijd nodig heeft is het belangrijk

om de dosering van retinol laag te houden en heel langzaam op te

bouwen zodat de huid geleidelijk kan wennen en niet overgevoelig

kan reageren op de werking van deze vitamine. Specialisten

zetten dit al jaren in voor een interactieve huid. De huid zal in

behandelingen met retinol helderder worden en de structuur van

de huid zachter. Als de huid gevoelig reageert op dit vitaminezuur

zal zich dat uiten in roodheid en schilfering. Het peeleffect is een

bijwerking van retinol en dat is geen doel op zich. Daarom wordt

het percentage in producten onder de vastgestelde bovengrens

gehouden. Daarnaast is vitamine A in een product veelal een

onderdeel van een samenstelling of formule (bijvoorbeeld time

release) waarbij retinol om een gecontroleerde manier kan worden

opgebouwd. Retinol heeft een zeer fragiele structuur dat houdt

in dat het snel verliest aan effectiviteit wanneer het in contact

komt met externe factoren zoals zuurstof, licht en vocht. Daarom

hebben een aantal merken gekozen voor ingekapselde retinol. Dit

is als het ware een beschermlaag over de vitamine waardoor deze

op een gecontroleerde manier wordt afgegeven aan de huid en nog

efficiënter en dieper in de huid kan werken.

Toepassing

Vitamine A wordt veelal ingezet in producten die specifiek gericht

zijn op de nachtverzorging van de huid. Dit is om de huid van alle

invloeden van over de dag te laten herstellen. Door UV licht neemt

de krachtige werking van vitamine A af en daarnaast kan het in

combinatie met zonlicht sneller irritatie veroorzaken. Ondanks dat

cliënten graag snel resultaat willen zien is het belangrijk om met

De krachtige

werking van

vitamine A

wordt gewaardeerd

door

derma tologen,

huidtherapeuten

en

beautyprofessionals.’

Experts in vitamine A

Charlotte Jacobsen van Skin Beauty uit

Elst vertelt enthousiast dat ze vitamine A

een must vindt in de behandelingen voor

huidproblemen en huidveroudering. Als

beautyprofessional is het belangrijk dat een

product of behandeling echt iets toevoegt en

resultaat laat zien. Charlotte: “Ik heb gekozen

in mijn salon voor Medik8 juist om dat zij

pioniers zijn op het gerichte concept van van

'vitamine C plus zonbescherming overdag

en vitamine A ’s nachts'. Wanneer ze op de

juiste manier zijn samengesteld, werken deze

drie componenten samen om een optimale

huidbescherming en geavanceerd herstel te

bieden. Bij Medik8 adviseren ze ook om de

toepassing van retinol geleidelijk in te voeren.

We werken met een 'retinol ladder’ waarmee

de huid kan wennen aan het ingrediënt. Zodra

de huid een tolerantie voor het ingrediënt

heeft opgebouwd, kan ik mijn cliënt een

vitamine A met hogere sterkte adviseren. Alle

vitamine A-serums van Medik8 gebruiken het

ingrediënt ingekapseld in een microvloeistof

of polymeer omhulsel. Het time release

toedieningssysteem zorgt dat het serum niet

de huid invliegt. Als het serum in de huid wordt

gebracht, breekt de inkapseling af en komt de

vitamine A langzaam in de huid terecht. Dit

minimaliseert het risico op irritatie aanzienlijk

en zorgt ervoor dat de voordelen van de huid

langzaam worden ontvangen gedurende

een langere periode. Dat vind ik het ultieme

aan de producten en behandelingen die zij

bieden. Retinol is goed voor het algehele

huidbeeld, het proces regenereert de cellen

beter en stimuleert juist de aanmaak van

nieuwe cellen. Ondanks de gevoeligheid die

bijvoorbeeld kan optreden bij gebruik van

vitamine A raad ik eigenlijk al mijn klanten aan

om deze vitamine al vanaf het 25e levensjaar

te gebruiken. Niet alleen als anti-aging maar

ook om onzuiverheden, acne en rosacea aan

te pakken. Het advies is om retinol in de nacht

te gebruiken om de werking te waarborgen

en kans op huidirritatie te minimaliseren.

18 De Beauty professional 2020 editie 12


De huid kan

gevoelig reageren

op retinol en

daarom is het

belangrijk om met

een weloverwogen

dosering te

behandelen.’

De Beauty professional 2020 editiE 12 19


20 De Beauty professional 2020 editie 12


Het resultaat is dat de huid binnen enkele weken zachter wordt

en cliënten krijgen een gezonde glow. Het is fijn om te zien dat

de behandelingen en producten resultaat bieden, dat is wat de

cliënt graag wil ervaren.” Vitamine A is de gouden standaard in

anti-aging voor huidverbetering. Naast Serums met retinol biedt

Medik8 nieuwe vormen van Vitamine A.

Retinaldehyde

Retinaldehyde is een vitamine A-molecuul van de volgende

generatie dat een stap dichterbij retinolzuur is dan retinol.

Het levert resultaten tot 11 keer sneller dan klassieke

vormen van retinol. Het dringt snel in de huid en helpt bij het

opnieuw opbouwen van collageen. Geleverd in een kristalinkapselingsysteem,

wordt het ingrediënt gedurende de nacht

vrijgegeven in de huid. Dit betekent dat retinaldehyde net zo zacht

is voor de huid als retinol, maar dat het vergelijkbare effecten

heeft als op recept verkrijgbare retinoïnezuur. In tegenstelling

tot de andere vormen van vitamine A, heeft retinaldehyde een

directe antibacteriële werking, waardoor het het ideale antiverouderingsingrediënt

is voor de acnegevoelige huid. Medik8

heeft deze innovatie van vitamine in twee verschillende sterktes.

Om de huid eerst te laten wennen aan de nieuwe vitamine A kan

daarna de volgende stap worden genomen wanneer de huid

daarvoor gereed is.

‘Naast gezonde

voeding met

de ADH van

vitamine A is de

krachtige werking

van vitamine

A rechtstreeks

op de huid

wetenschappelijk

bewezen.’

Retinyl-retinoaat

Deze vorm van vitamine A is een echte doorbraak in anti-aging

en huidverbetering. Dit innovatieve ingrediënt is het resultaat

van acht jaar onderzoek in samenwerking met een Koreaanse

superlab. Retinyl-retinoaat is een hybride molecuul dat retinol

en retinoïnezuur combineert. Gepatenteerd wereldwijd en

exclusief voor Medik8, vertoont dit ingekapselde nieuwe molecuul

eigenschappen van beide broningrediënten. Dit betekent

verbetering van de anti-ageingactiviteit van retinol zonder de

irriterende bijwerkingen van retinoïnezuur. Het verhoogt de

collageenproductie en rimpelherstel met maximaal acht keer

meer dan standaard retinol. Opvallend is dat in tegenstelling tot

veel andere vitamine A-derivaten retinyl-retinoaat stabieler is

in zonlicht, hetgeen betekent dat het dag en nacht kan worden

gebruikt voor versnelde resultaten.

Conclusie

De krachtige werking van vitamine A wordt gewaardeerd door

dermatologen, huidtherapeuten en beautyprofessionals en er

zijn enorm veel nieuwe ontwikkelingen waar innovaties elkaar in

hoog tempo opvolgen. Vitamine A is een must in dit vakgebied

en biedt zichtbaar resultaat. Het geheim van deze vitamine om

huidveroudering aan te pakken is de samenstelling, de opbouw, de

dosering, de toepassing en de reactie van de huid waarop je kunt

anticiperen. Vitamine A bevordert de celvernieuwing, stimuleert

de aanmaak van collageen en verbetert de elasticiteit van de huid.

Daarnaast vermindert vitamine A onzuiverheden en de tekenen

van huidveroudering zoals rimpels, fijne lijntjes pigmentatie en

UV schade. Het resultaat is een zachte en stralende huid. Vitamine

A wordt ook wel het wondermiddel voor anti-aging genoemd.

Wij kijken reikhalzend uit naar de verdere ontwikkelingen van

vitamine A.

De Beauty professional 2020 editiE 12 21


meet us at www.thalion.nl


Actieve ingrediënten

HYALURONIC ACID

Eigenlijk is het wel vreemd dat ik het pas in het laatste

nummer van de derde jaargang van dit vakblad in deze

column over Hyaluronzuur ga hebben. Als er namelijk

één ingrediënt is waar iedereen het de afgelopen jaren

over heeft, dan is het wel hyaluronzuur. Het zit dan

ook bijna in elk cosmetisch product. Hyaluronzuur is

een suikermolecuul dat van nature in je lichaam wordt

aangemaakt en het meeste voorkomt in de huid, maar

liefst 50 procent van alle hyaluronzuur in het lichaam is

hier te vinden. Hyaluronzuur beschikt over de eigenschap

om tot wel 1000 keer zijn eigen gewicht aan water vast

te houden. Dat is belangrijk met het oog op een ouder

wordende huid, omdat een gezond vochtgehalte één van de

belangrijkste eigenschappen is van een jeugdig uitziende

huid. Hyaluronzuur werd in eerste instantie bekend

vanwege het gebruik bij cosmetische behandelingen

met zgn. fillers. Hierbij worden d.m.v. een injectie met

hyaluronzuur rimpels in het gezicht ‘opgevuld’. Het

geïnjecteerde hyaluronzuur bindt dan plaatselijk zoveel

vocht dat de huid op die plekken meer volume krijgt. Het

effect is tijdelijk omdat lichaamseigen enzymen (de zgn.

hyaluronidasen) het hyaluronzuur weer afbreken en het

effect verdwijnt. Toepassing van Hyaluronzuur in een crème

op de huid helpt het vochtverlies in het huidoppervlak

tegen te gaan, waardoor de huidstructuur, huidelasticiteit

en de barrièrefunctie verbeterd worden. Vocht wordt

langer vastgehouden, de huid voelt zachter en soepeler

aan en rimpels en fijne lijntjes zien er minder diep uit. Of

hyaluronzuur ook een effect heeft op de diepere huidlagen,

hangt sterk af van de grootte van het

molecuul. Sommige moleculen

zijn namelijk veel te groot om in

de huid te kunnen dringen. Door

kleinere moleculen hyaluronzuur

te gebruiken, neemt de kans toe

dat het verder in de bovenste

lagen van de huid komt. Om die

reden wordt soms ook gebruik

gemaakt van natriumhyaluronaat,

een zout dat verkregen wordt uit

hyaluronzuur en dus een beetje

familie is van hyaluronzuur.

Het heeft dezelfde voordelen

als hyaluronzuur, maar met het

belangrijke verschil dat het beter

door de huid wordt opgenomen en

dus dieper kan doordringen.

Jan Zwoferink,

Apotheker en directeur Webecos

De Beauty professional 2020 editiE 12 23


Dit is een zeer interessant artikel over parfum in cosmetica. Hoe slecht is het

eigenlijk? Lees dus vooral verder. Maar lees daarna ook het artikel op onze

website. Duitse onderzoekers hebben namelijk een parfum/geurstof ontwikkeld

die ontstekingsremmend en allergeenarm is.

24 De Beauty professional 2020 editie 12


Parfum in cosmetica:

hoe schadelijk is het?

Tekst: Birgitta van der Linden, BLUSHtxt

Tegenwoordig ruikt bijna elke crème of lotion lekker; geurstoffen worden massaal toegevoegd

om luchtjes in minder welriekende producten te maskeren. Als iets stinkt, associëren we

dat vaak met ‘ongezond’ of zelfs ‘gevaarlijk’. Maar, hoe schadelijk zijn die geurstoffen in

cosmeticaproducten eigenlijk?

De Beauty professional 2020 editiE 12 25


Mensen voelen zich in de regel beter als ze

lekker ruiken. De hoeveelheden deodorant

en parfums die nog altijd als zoete broodjes

over de toonbank vliegen zijn het bewijs. Ook

in cosmeticaproducten wordt een fijn luchtje meestal wel

gewaardeerd. Het roept een gevoel van luxe en verwennerij

op. En als iets lekker ruikt, kan het onmogelijk slecht voor

je zijn. Toch? Volgens ingrediëntenexpert Marieke Schutte is

dat te kort door de bocht. Je hoeft niet allergisch te zijn voor

een geurstofingrediënt om irritaties te ervaren.

De geur van dennennaalden

of appeltaart in warenhuizen

wordt in het

feestdagenseizoen vaak

gebruikt – of misschien

beter: misbruikt - om jouw

koopgedrag positief te

beïnvloeden.

Herinneringen en associaties

Heb je wel eens een geur geroken waardoor je meteen

dacht aan een bepaald persoon of een specifieke

gebeurtenis? Waarschijnlijk wel, want het reukzintuig is

het allereerste zintuig dat je ontwikkelt en daarnaast ook

nog eens het enige zintuig dat in direct verband staat met

de emotionele kant van de hersenen. Een geur brengt de

hersenen meteen in actie met onmiddellijke herinneringen

en associaties tot gevolg. Een baby herkent de moeder

aan haar geur lang voordat de baby de moeder kan horen

en zien. Mensen bezitten maar liefst zo’n 30.000.000

reukcellen (receptoren) die elk mens in staat stelt om

ongeveer 10.000 geuren te onderscheiden. Die associaties

en het uitgebreide reukvermogen worden handig ingezet

in allerlei marketingdoeleinden met stoffen die een

duidelijke geur afgeven. Denk maar aan kerst en de geur

van dennennaalden of appeltaart in warenhuizen. Ze

worden gebruikt – of misschien beter: misbruikt - om jouw

koopgedrag positief te beïnvloeden, zonder dat jij je daar

bewust van bent.

Het ontstaan van parfum

Een geur bestaat uit aerosolen en gassen die uit stof

verdampen. Mensen en dieren kunnen door hun

reukvermogen een geur analyseren. In een lichaamsgeur

bijvoorbeeld herken je - onbewust - de genen. Zelfs het

parfum of de aftershave die je zorgvuldig en bewust hebt

uitgekozen om te dragen, zijn geuren die jouw eigen geur

versterken. Ook al ruiken helaas steeds meer mensen

tegenwoordig hetzelfde door wasmiddelen, wasverzachters

en trendy parfums. Die behoefte om lekker te ruiken bestaat

al eeuwenlang. De oude Grieken en Egyptenaren gebruikten

geurstoffen in olievorm, die ze bewaarden in speciale

kleine vaasjes zodat de geur niet verloren ging. Het gebruik

26 De Beauty professional 2020 editie 12


edwelmd door parfums, etherische olie, aromatherapie

en blossomtherapie, en kunnen geen onderscheid meer

maken tussen de heilzame werking en cosmetische

toepassing. De grote hoeveelheid aan soms uitermate sterke

eenheidsgeuren veroorzaken bij veel mensen hoofdpijn

en ademnood en kunnen het denkvermogen beperken. Al

tientallen jaren wijzen allerlei instantie op de mogelijke

schade van het gebruik van zeep op de huid, maar over de

schade van geurstoffen op zowel de huid als de hersenen

wordt nauwelijks gesproken.”

Fixeermiddelen in parfum

Parfum heeft in tegenstelling tot etherische olie altijd

een basis van 80 - 95% alcohol. Daarnaast bevat parfum

kleurstof en een fixeermiddel dat voorkomt dat de geur

te snel vervliegt. Marieke benoemt de meest gebruikte

fixeermiddelen in parfum en de toepassing in cosmetische

producten:

van ‘het parfum’ had altijd een doel, het hielp bijvoorbeeld bij het

kiezen van een partner. Was het doel bereikt, dan werd het gebruik

van de geurstof gestaakt. In het oude Rome werden geurstoffen

gezien als medicijn. Etherische oliën werden mogelijk ingezet

bij de behandeling van kwalen. Julius Ceasar verbood echter

het gebruik van geurstoffen voor cosmetische doeleinden. Toen

het christendom zijn intrede deed, verdween het gebruik van

geurstoffen helemaal. Dankzij de kruisridders werd het gebruik van

geurstof weer in ere hersteld. Waarschijnlijk om de onaangename

lichaamsgeuren te verbloemen. Pas in de 14e eeuw werd parfum in

vloeibare vorm gemaakt. Het bestond voornamelijk uit alcohol en

etherische olie en werd reukwater genoemd.

Marieke Schutte:

“Cosmeticafabrikanten voegen

vaak geurstoffen toe aan de

producten om de nare geur van

de soms heel goede ingrediënten

te maskeren.”

Heilzame werking of cosmetische toepassing

Marieke Schutte is ingrediënten-expert en aangesloten bij

Dermabase, een onafhankelijk initiatief dat bewustzijn rond

huidverzorgingsproducten creëert. Marieke verdiept zich al twintig

jaar in de werking en effecten van cosmetische ingrediënten

en publiceerde in 2016 de zevende editie van haar Lexicon met

Cosmetische ingrediënten. Marieke: “De laatste 100 jaar is de

behoefte aan geurtjes alleen maar toegenomen en dat is niet

vanwege onhygiënische omstandigheden. Cosmeticafabrikanten

voegen vaak geurstoffen toe aan de producten om de nare geur

van de soms heel goede ingrediënten te maskeren. Mensen worden

- Benzaldehyde: een organische verbinding en één van de

meeste gebruikte vloeistoffen in de chemische industrie.

Het is een kleurloze vloeistof met amandelgeur. Het

wordt o.a. verwerkt in parfum, badolie en scheerzeep.

Benzaldehyde kan synthetisch nagemaakt worden.

- Coumarin: een organische verbinding afkomstig van

o.a. tonkabonen, honingklaver en hooi. Coumarin kan

synthetisch nagemaakt worden. Het wordt verwerkt

in parfum en als geurstof in zonbescherming. Het

kan contactallergie en overgevoeligheid voor licht

veroorzaken.

- Dipropylene glycol: een organische verbinding die

ontstaat bij de productie van propylene glycol. Het

is een bijna geurloze vloeistof, die op grote schaal

toegepast wordt in o.a. deodorant, lipgloss, parfum en

antiverouderingsproducten. Deze stof kan de huid licht

irriteren.

- Diethyl phthalate: een organische verbinding. Het

is een kleurloze en bijna reukloze vloeistof. Diethyl

phthalate kan invloed hebben op de menselijke

hormoonhuishouding en is zeer schadelijk voor de huid.

Toepassing in o.a. parfum, nagellak en make-up.

- Fixateur 505®: een fixatiemiddel dat gedeeltelijk bestaat

uit synthetische stoffen. De geur van fixateur 505® is

ambergris met citrusaspecten.

Aanraking met de huid

Marieke: “Sommige van deze ingrediëntenomschrijvingen

lijken zeer schadelijk voor de huid. Meestal valt die schade

mee, omdat parfum slechts vluchtig met de huid in

aanraking komt. De kans op irritaties is daardoor significant

minder. Echter, parfum verwerkt in crème, douche- en

badproducten, deodorant, aftershave en met name in

handcrème en bodylotion zijn voortdurend in aanraking

met de huid. Deze geuren kunnen op den duur voor de

omgeving onaangenaam en penetrant ruiken, maar ook de

kans op huidirritaties of contactallergie is aanzienlijk groter.

De geur die een parfum afgeeft, is mede afhankelijk van de

pH-waarde van de huid. Je kunt parfum ook op je kleding

De Beauty professional 2020 editiE 12 27


Onderzoek Dermabase

Voor De Beauty Professional

onderzocht Dermabase de cijfers

rondom parfum in cosmetica. Dat

leverde de volgende resultaten op:

Van de 4.380 onderzochte

huidverzorgingsproducten bevatten

4.071 producten parfum. In totaal

bevatten deze 4.380 producten 4.656

verschillende ingrediënten (totaal

zijn er ruim 25.000 cosmetische

ingrediënten). Van de ruim 25.000

cosmetische ingrediënten zijn 943

verschillende geurstofingrediënten.

1.157 producten zijn voorzien van het

ingrediënt Limonene, wat een cijfer 2

krijgt van Dermabase.

Het cijfer 2 betekent dat het

ingrediënt haar en huid beschadigt

en/of de ogen onherstelbaar kan

beschadigen en/of kan bijdragen aan

de ontwikkeling van (huid)kanker en/

of dermate giftig is dat het gevaarlijk

is voor de gezondheid en/of via de

poriën de bloedbaan bereikt en

inwendig schade veroorzaakt aan de

organen en/of schadelijk is voor het

milieu doordat het niet afbreekbaar

is en/of contactallergie veroorzaakt.

28 De Beauty professional 2020 editie 12


De gevaren van geurstoffen

Marieke verdeelt de gevaren van geurstoffen in drie

hoofdzaken: huidirriterend, luchtwegirriterend en

beïnvloeding van de hersenfunctie. Ze licht ze alle

drie toe.

spuiten. In dat geval wordt de geur mede bepaald door het materiaal van de

kleding. Na het aanbrengen van het parfum vervliegt de alcohol en blijven

de geurbestanddelen achter op de huid. Deze geurbestanddelen vervliegen

eveneens na verloop van tijd.” Van de meer dan 5.000 ingrediënten die voor

parfum gebruikt worden, heeft een kleine 10% een plantaardige bron. Meer dan

90% van alle gebruikte stoffen is synthetisch. Over het algemeen bestaat parfum

uit een mengeling van beide. Hierbij wordt niet beweerd dat het een beter is dan

het ander. De term ‘natuurlijk’ wordt vaak geassocieerd met ‘gezond’, maar het

is niet zo dat natuurlijke stoffen per definitie beter zijn dan synthetische stoffen.

Kennis over etherische olie

Ook etherische olie kan als parfum gedragen worden of verwerkt worden in

cosmetische producten. Het effect van de olie is afhankelijk van welke plant

of bloem de olie levert. Bepaalde etherische oliën worden toegepast om

geurstoffen te vervaardigen. Andere oliën werken desinfecterend, antiseptisch

en reinigend op de huid. Sommige oliën hebben zelfs een medicinale functie,

zoals Tea Tree.

De wet bepaalt dat concentraties etherische olie niet hoger mogen zijn dan

20%. Marieke: “Voor het gezicht is een concentratie van 1 à 2% al voldoende

en voor het lichaam volstaat een concentratie van 5%. Bepaalde etherische

oliën versterken elkaars werking. Het is dus belangrijk dat je kennis hebt over

etherische oliën voordat je ze gebruikt bij bijvoorbeeld een huiddiagnose en

goed geïnformeerd bent over de toepassingen en doseringen.”

Etherische olie en huidproblemen

Marieke: “Het gevaar bij het gebruik van een etherische olie, is dat het te veel

en te vaak gebruikt wordt, waardoor huidirritaties kunnen ontstaan. Zeker

wanneer de concentratie ook te hoog is. Anijsolie bevat bijvoorbeeld farnesol,

een stof die contactallergie kan veroorzaken. Het wordt in geurstoffen verwerkt

en in reinigingsproducten en deodoranten vanwege de antiseptische werking.

Direct contact met de huid kan blaarvorming veroorzaken. Bergamotolie wordt

toegepast in cosmetica en vaak als geurstof in zonbescherming. Het bevat

huidirriterende stoffen en kan onder invloed van de zon huidontstekingen

en fototoxische reacties veroorzaken. Ook patchoeli-olie kan contactallergie

veroorzaken. Deze olie werkt antiseptisch en zou wondheling stimuleren. Het

wordt toegepast om huidontstekingen zoals acne te behandelen. En als laatste

voorbeeld: sinaasappelolie. Deze wordt verwerkt in parfum en zeep en is

eveneens een veroorzaker van contactallergie. Inademing kan zelfs hoofdpijn en

benauwdheid veroorzaken.”

Huidirriterend

Marieke: “De huid kan bepaalde stoffen van

parfums en etherische oliën via de poriën opnemen.

Hierdoor komen de stoffen terecht in de bloedbaan

waardoor inwendig ernstige schade kan ontstaan,

zoals lever- en nieraandoeningen. Vooral crèmes

waaraan geurstoffen zijn toegevoegd, zijn een

uitstekende geleider. Een parfumverstuiver is

minder gevaarlijk, maar dit neemt niet weg dat ook

hierdoor huidirritaties kunnen ontstaan. Buiten dit

gegeven staan parfum en etherische oliën er om

bekend dat ze op de huid overgevoeligheidsreacties

kunnen veroorzaken. Samen met nikkelallergie is dit

de meest voorkomende vorm van contactallergie.

De huid kleurt rood, geeft een lichte prikkeling

en in het ergste geval ontstaat er een branderig

gevoel, oedeem en/of huiduitslag. Er bestaat geen

bewijs dat kunstmatige geurstoffen meer irritaties

veroorzaken dan natuurlijke geurstoffen, maar het is

wel zo dat veel etherische oliën als geurstof worden

toegevoegd aan cosmetica. Er bestaan duizenden

soorten geurstoffen en omdat één luchtje wel

uit 100 tot 200 verschillende ingrediënten kan

bestaan, is het moeilijk om uit te vinden welk

ingrediënt verantwoordelijk zou kunnen zijn voor

een irritatie. De dermatoloog of allergoloog kan

met behulp van tests wellicht verder uitsluitsel

geven. Ondanks het feit dat sommige fabrikanten

beweren dat de toegevoegde geurstoffen volkomen

veilig zijn bij zonlicht, kun je beter geen geurstof

in welke vorm dan ook gebruiken wanneer je gaat

zonnen. Er kunnen fototoxische reacties optreden

zoals roodheid, jeuk en blaarvorming en er kan

overpigmentatie ontstaan.”

Luchtwegirriterend.

“Een aantal wetenschappelijke onderzoekers

beweert dat inhalatie van geurstoffen even

slecht voor de longen is als de inhalatie van

sigarettenrook, maar hier is geen wetenschappelijk

bewijs voor”, vertelt Marieke. “Mensen die

last hebben van ‘luchtjes’ geven aan dat zij

parfumlucht het meest irritant en hinderlijk vinden.

De klachten bij parfuminhalatie variëren van

hoofdpijn, een schrijnend gevoel in de luchtwegen,

hoesten, niezen, een loopneus, benauwdheid

en misselijkheid tot braken, duizeligheid en

concentratieafname. De luchtjesterreur wordt er

echter niet minder om, in tegendeel. Mensen die er

last van ondervinden kunnen zelfs in een isolement

raken.”

De Beauty professional 2020 editiE 12 29


Beïnvloeding van de hersenfunctie

Marieke: “Met geurverspreiding is het mogelijk het gedrag

van mensen te manipuleren, doordat het reukzintuig

onmiddellijk de hersenfunctie in werking zet. Geur roept acuut

herinneringen, emoties en stemmingen op. De beïnvloeding

van gedrag kan echter omkeren van positief naar negatief.

Wanneer iemand een geur niet waardeert, kan het zelfs een

reactie oproepen zoals boosheid en agressie. De boosheid

kan een chemische reactie van de hersenen zijn op het ruiken

van parfum of ontstaat uit frustratie doordat iemand wéér

ongevraagd een sterke geur ruikt die lichamelijke klachten

kan veroorzaken. In de aromatherapie wordt eveneens

gebruik gemaakt van beïnvloeding van gedrag, maar het lijkt

mij verstandiger de oorzaak van bijvoorbeeld de depressie

of de moeheid aan te pakken in plaats van de gevolgen te

verdoezelen met een geurtje. Mensen die geen geuren willen

of kunnen ruiken, hebben helaas niet de keuze om zich daar

helemaal van af te zonderen.”

De grote misleiding

De vermelding ‘parfumvrij’ op een cosmeticaproduct biedt

volgens Marieke geen garanties. “De zogenaamde parfumvrije

producten bevatten vaak etherische olie, wat uiteindelijk

hetzelfde doel dient: de onplezierige geur van sommige - vaak

heel goede - ingrediënten verbloemen. Check daarom altijd

de ingrediëntenvermelding of er werkelijk geen geurstoffen

verwerkt zijn. De heilzame werking die fabrikanten van

etherische olie vaak aan etherische olie toeschrijven, is meestal

sterk overdreven. De toevoeging van het predicaat ‘zuiver

natuurlijk’ biedt evenmin garanties.”

Marieke Schutte:

De moraal van dit verhaal is

dat niet alle geurstoffen per

definitie slecht zijn. En net als

met alles in het leven: gebruik

ze met mate.”

Is parfum in cosmetica schadelijk?

Marieke: “Niet alle parfumsoorten en etherische oliën roepen

allergisch reacties op. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van

de soort en de sterkte van de geur en in de tweede plaats van

de hoeveelheid of concentratie die toegepast wordt. Vooral de

zogenaamde huiskamer-, toilet- en wasverfrissers veroorzaken

vaak lichamelijke klachten. Ook van wierook is bekend dat

mensen daar gevoelig voor zijn en ziek worden of het benauwd

krijgen. Geurstoffen vormen het belangrijkste allergeen in

cosmetica. Over het algemeen veroorzaken geurstoffen in

producten die lang op de huid blijven meer huidproblemen dan

parfum en producten die onmiddellijk van de huid gewassen

worden, zoals shampoo en doucheschuim. De moraal van dit

verhaal is dat niet alle geurstoffen per definitie slecht zijn. En

net als met alles in het leven: gebruik ze met mate.”

Met dank aan: Marieke Schutte, Dermabase, www.dermabase.nl

30 De Beauty professional 2020 editie 12


Het meest geavanceerde

laserontharingsapparaat

in zijn klasse

DE TRIPLEICE DIODE LASER

Werkt op 3 golflengtes: 755 nm, 808 nm en 1064 nm

1200 watt uitgangsvermogen

Tot -8C gekoelde behandelkop

Nagenoeg pijnloos ontharen

Bijzonder veilig in gebruik

Zeer effectief voor vrijwel

elk huid- en huidtype

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding

Hoogwaardige uitstraling

Medical CE certificering

MAAK KENNIS MET DIT APPARAAT BIJ VITALEASE!

www.vitalease.nl - info@vitalease.nl - 085-1305991


Column voeding

NABIJHEID

De decembermaand is van oudsher een

maand die we doorbrengen met familie,

vrienden en geliefden. Nu met de

anderhalve meter afstand, de mondmasters, de

beperkingen in het aantal mensen dat je thuis

mag ontvangen, de sneltesten en quarantaines,

en de dreiging van boetes, is samenkomen een

hele uitdaging. Een groot aantal mensen zal

alleen zijn tijdens de feestdagen.

Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Want

polarisatie neemt toe.

‘Verdeel en heers’ is een veelgebruikte manier

om je doel te bereiken, want ‘waar twee vechten

om een been, gaat de derde ermee heen’. Sinds

de millenniumwisseling zijn de verschillen

tussen mensen steeds meer benadrukt,

bijvoorbeeld wat betreft ras en gender, met

allerlei onderverdelingen. Ook in de huidige

Corona-tijd zijn verschillen uitvergroot, tussen

de opvattingen van wetenschappers onderling

en tussen burgers. Enerzijds vanuit het wezen

van wetenschap, namelijk dat er verschillende

interpretaties mogelijk zijn van waarnemingen

en metingen, waarover discussie gevoerd

kan worden. Anderzijds hebben burgers, in

navolging van de inzichten van wetenschappers

of door eigen observatie van wat zich afspeelt,

verschillende visies ontwikkeld over de situatie

rond Corona.

Wat al deze verschillen tussen mensen

met elkaar gemeen hebben, is de wijze van

benadering door media en politiek, zowel op

tv en in de krant, als op social media. Want in

plaats van het bieden van een platform voor

een open discussie, met respect voor ieders

visie, wordt slechts één visie als waarheid

gepresenteerd, en worden ‘andersdenkenden’

tot vijand van deze waarheid verklaard.

Vijanden die gedemoniseerd worden en die

de mond moet worden gesnoerd. De inhoud

van wat andersdenkenden vinden blijft

onbesproken; in plaats van praten worden

krachttermen gebruikt. Mensen komen door

deze verharding en polarisatie, waarbij je tegen

bent als je niet vóór bent, tegenover elkaar

te staan, in families, gezinnen, op scholen en

universiteiten, op het werk. Velen houden

hun mond, om zo onaangename situaties te

vermijden; sommigen gaan dwars tegen het

gangbare in en krijgen scheldkanonnades over

zich heen.

De vraag is of de huidige polarisatie verder zal

toenemen, want ‘waar twee vechten…’ Als

wij elkaar echt als vijand gaan zien, zullen wij

uiteindelijk bereid zijn om de wapens op te

nemen. En dan lacht de derde in zijn vuistje,

want er zijn altijd partijen die gedijen bij en

profiteren van conflict. De vraag is of wij,

burgers van Nederland en van de wereld, onder

onze verschillende standpunten, werkelijk

zulke verschillende belangen hebben. Want

altijd blijken mensen gewoon in vrede te willen

leven, en in vrijheid, allemaal. Niet tegenover

de ander, maar in de nabijheid van de ander.

Er zijn verschillen, maar er zijn veel meer

overeenkomsten, want wij zijn allen mens,

met menselijke kwaliteiten en behoeften: in

ons levensonderhoud voorzien, je talenten

ontdekken en gebruiken, vriendschappen

onderhouden, elkaar verrijken door elkaar te

ontmoeten, met elkaar eten, elkaar aanraken

en omhelzen. Ook als wij andere opvattingen

hebben, een ander geloof, ras of gender. Wij zijn

niet elkaars vijand, wij zijn elkaars medemens.

Laten wij ons niet uit elkaar laten polariseren,

maar elkaars nabijheid opzoeken en elkaar juist

nu stevig ‘vasthouden’.

Drs. Anna M. Kruyswijk- van der

Heijden heeft 30 jaar als praktiserend

arts met voeding gewerkt (o.a.

als huisarts en integraal werkend

arts). In 2008 is zij overgestapt naar

preventie met de oprichting van

‘Jouw Voeding’, een organisatie voor

lezingen, cursussen en onderwijs

over en onderzoek naar voeding en

gezondheid.

www.jouwvoeding.com

De Beauty professional 2020 editiE 12 33


BESLIST U IN DECEMBER OF

JANUARI OM PLASMA SPECIALIST

TE WORDEN.

DAN ONTVANGT U

€ 150,- KORTING

BEAUTYCOL COSMETICS WEBSHOP

U heeft ons

starterspakket terug

verdiend binnen

7 tot 10

behandelingen

NU 10% KORTING

OP ALLES UIT DE WEBSHOP!

KORTINGSCODE BEAUTYCOL10

DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 31 JANUARI 2021

c f beautycolcosmetics - www.beautycolcosmetics.nl

WWW.WEBSHOP.BEAUTYCOLCOSMETICS.NL


column ondernemen

Voorraadbeheer

EEN TOONBANK VOL GLAZEN POTTEN MET LEKKERNIJEN. TREKDROP, SUIKERSPEK, ZOETHOUT,

ZWART-WIT, SCHUIMBLOKKEN… HET STOND ER VERLEIDELIJK BIJ ZO’N 40 JAAR GELEDEN IN EEN

DROGISTERIJ IN AMSTERDAM. DE GULDEN VAN MIJN OPA WERD OMGERUILD VOOR EEN ZAK VOL

LEKKERS. ALS IK MIJN OGEN DICHT DOE RUIK IK NOG DE GEUR VAN DAT WINKELTJE.

Al had ik toen nog weinig oog voor de

cosmetica is daar mijn passie voor

het vak ontstaan. Overigens moeilijk

voor te stellen in een tijd waarin dit soort

winkeltjes een zeldzaamheid zijn tussen de

huidige Kruidvats en Trekpleisters.

In mijn tienertijd kregen we nieuwe buren

en zij hadden een drogisterij-parfumerie.

Wat vond ik het leuk om daar elk jaar te

helpen balansen. Ook al iets wat nu in het

geautomatiseerde tijdperk niet meer voor

te stellen is. De eerste week van januari

werd de hele winkelvoorraad stuk voor stuk

geteld, gewoon met pen en papier. Ook hier

kan ik me de geur voor me halen en ervaar

de euforie als ik weer een laatje opentrok

met in mijn ogen verborgen schatten.

Dit was de branche waarin ik me thuis

voelde, en dus geen verrassing dat

hier mijn roeping lag. Ik werkte als

accountmanager voor een cosmeticahuis

in de tijd dat alles begon te digitaliseren.

Met mijn voorraadkaart, wederom pen en

papier, zorgde ik bij mijn klanten voor een

gezonde voorraad. Winkeldochters werden

weggewerkt en als er een actie kwam

zorgde ik ervoor dat dit een promotie was

en geen over-voorraad.

Wellicht vind je het heel antiek allemaal

maar weet je dat ik tijdens mijn salonbezoeken

vaak verlang naar balansen en

de ouderwetse voorraadkaart? De potten

snoepgoed zijn vervangen door suppletie maar

qua voorraadbeheer was het destijds zo gek nog

niet. Velen doen nu maar wat.

Een actie oogcrème 6+1, terwijl er slechts één

klant dit product gebruikt, dat is in mijn ogen

geen aanbieding, maar over-voorraad. Lades

vol make-up, met de voor- en najaarslook nog

van 2018. Een kast vol met producten met

hele productlijnen, terwijl de klanten alleen

maar dag- en nachtcrèmes aanschaffen. Ook

het tegenovergestelde tref ik vaak aan; van

elk product slechts één stuk. Hoe werkt het

met de klant die daarna komt vraag ik me

vervolgens af.

Als salon zijn we vaak te ‘klein’ voor digitaal

voorraadbeheer, dus waarom geen ouderwetse

voorraadkaart? Je kunt er gemakkelijk zelf een

maken door een prijslijst te kopiëren en plakken

in Excel. In de vakjes erachter neem je wekelijks

of maandelijks, naargelang je verkoop, de

voorraad op. Dit geeft me toch een inzichten!

Niet alleen in wat je verkoopt, maar vooral in

wat blijft staan.

Zou dit een goed voornemen voor het nieuwe

jaar kunnen zijn? En als je dan toch lekker bezig

bent, neem de eerste week van januari meteen

de balans op. Voor hoeveel geld staat er aan

voorraad op de plank en ligt er nog verscholen

in lades en kastjes? Maak er een sport van

om hier weer geld van te genereren. Als

ondernemer beautyspecialist heb je namelijk

een winkel, geen museum.

Aletta de Rooij,

Businessinspirator &

Saloncoach Partners

in Crème

De Beauty professional 2020 editiE 12 35


HALLO, GEZONDE

WINTERHUID

Huidverzorging als het buiten guur is

Tekst: Esther Bode-Scholte

De temperatuur daalt, de haard gaat aan, de

sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden en de

muts kan op. Een kop chocomelk erbij en het lijken

ideale gezellige winterdagen. Maar voor sommigen

heeft dit seizoen een keerzijde, namelijk een droge

huid die jeukt en schilfers of kloofjes vertoont.

Wat typeert een huid in de winter en welke

behandelingen zijn aan te raden? Huidtherapeut

Fieke Allewelt en dermatoloog Marjolein Leenarts

aan het woord.

Fieke Allewelt

Marjolein Leenarts

36 De Beauty professional 2020 editie 12


Eerst een stukje basiskennis: de huid in een

notendop. De huid -het grootste orgaan van het

lichaam- heeft drie structuren: de epidermis, de

dermis en de hypodermis. De epidermis ververst

zich voortdurend en geeft stevigheid en bescherming,

bijvoorbeeld tegen uitdroging. In de dermis bevinden

zich de bloedvaten voor het aanvoeren van zuurstof en

voeding, de lymfevaten voor het afvoeren van afvalstoffen,

de zenuwen die een functie hebben bij het voelen van

pijn en temperatuur en de talgklieren die de huid soepel

houden en beschermen tegen uitdroging. Deze huidlaag

zorgt voor stevigheid en elasticiteit en verdedigt het

lichaam tegen virussen en bacteriën. De hypodermis, het

onderhuids bindweefsel, beschermt de organen en bestaat

voornamelijk uit vet en bloedvaten. De vetlaag dient als

isolatie en als energiebron.

Bij een droge, ruwe huid is de huidbarrièrefunctie

verstoord. Huidirritaties als eczeem, roodheid, schilfers,

kloofjes en barstjes liggen op de loer. Drs. Leenarts,

dermatoloog in het Rode Kruis Ziekenhuis en oprichter

van de huidverzorgingslijn Drs. Leenarts, legt dit proces

duidelijk uit middels een treffende metafoor: ‘De huid is te

vergelijken met een bakstenen muur, waarin de bakstenen

de huidcellen zijn en het cement ertussen de huidlipiden.

Temperatuurschommelingen, heet douchen, het veelvuldig

handen wassen met warm water en zeep kunnen deze

huidlipiden aantasten. Als die huidlipiden verdwijnen -dus

een muur zonder cement- dan is de huid niet in staat om

vocht vast te houden en binnendringers tegen te houden.

Dit kan een huidreactie veroorzaken, zoals eczeem.’

Huidproblemen

Een droge, jeukende huid, wel of niet gepaard met eczeem,

kan het gehele jaar voorkomen bij mensen. Als er echter

aanleg is voor het ontwikkelen van een droge huid,

verslechtert deze aandoening vaak in de winterperiode,

volgens drs. Leenarts. Andere huidproblemen die we

in dit seizoen tegenkomen, zijn rosacea en acne. ‘Deze

huidziekten zien we zowel s’ zomers als ’s winters. Er

bestaat eigenlijk niet zoiets als een ‘typische winterhuid

of zomerhuid’. Het zijn voornamelijk de invloeden van

buitenaf die bepalen hoe het is gesteld met onze huid’,

verklaart de dermatoloog. ‘Rosacea bijvoorbeeld gaat onder

invloed van zonlicht bij veel mensen niet zo goed, net als

dat een rosaceahuid het in de winter zwaar te verduren

heeft wegens temperatuurwisselingen. En natuurlijk, als

het buiten guur is, de verwarming staat binnen aan en de

luchtvochtigheid is lager, dan hebben mensen eerder last

van een droge huid. De talgklieren, die de opperhuid vettig

houden, werken daarnaast in de winter minder hard dan

in de zomer.’ Fieke Allewelt, huidtherapeut bij SkinLab,

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie, ziet in de praktijk

net na de zomer mensen binnenkomen met een verdikte

hoornlaag. ‘De Uv-straling heeft de huid dikker gemaakt, het

talg hoopt op onder de huid en dan zie je vaak in het najaar

een acne uitbraak ontstaan. Op korte termijn kan zonlicht

een gunstig effect op acne hebben, maar op lange termijn

geeft het meestal een negatief resultaat. Dat geldt ook voor

De Beauty professional 2020 editiE 12 37


38 De Beauty professional 2020 editie 12

“Er bestaat

eigenlijk niet zoiets

als een ‘typische

winterhuid of

zomerhuid.’ Het

zijn voornamelijk

invloeden van

buitenaf die

bepalen hoe het

is gesteld met

onze huid.”


melasma. In het voorjaar zorgt de Uv-straling voor een natuurlijke beschermlaag van

de huid, terwijl het in de zomer, bij overmatige vrijstelling aan Uv-licht, vlekjes en

hyperpigmentatie kan veroorzaken.’ Een bekende kwaal bij schoonheidsspecialisten

zélf is dat ze last hebben van droge handen, tot kloofjes aan toe. De oorzaak

hiervoor is volgens drs. Leenarts vrij voorspelbaar: ‘Zij wassen heel vaak hun handen

met water en zeep. Water droogt de huid extreem uit en zeep lost niet alleen vuil,

maar ook de eigen huidvetten op. Dat is funest voor de huid. Nu in Coronatijd speelt

dit bij veel meer mensen.’

Behandeltechnieken

Er zijn talloze behandelingen bekend tegen de eerder genoemde huidziekten. De

meest voorkomende zijn lasertherapie, peelingen op basis van zuren, lichttherapie,

microneedling en het inzetten van medicinale zalven. ‘Laserbehandelingen en

microneedling is voor de schoonheidsspecialist bekend terrein’, zegt drs. Leenarts.

‘Maar welke behandelingen mogelijk zijn op medicinaal gebied is wellicht

interessant om te weten voor schoonheidsspecialisten. Crèmes als Ivermectine

en Metronidasol pakken de Demodexmijt en/of de ontstekingsreactie aan die een

rol spelen bij de oorzaak van rosacea. Ook bestaan er diverse medicijnen tegen

deze huidaandoening in de vorm van pillen, bijvoorbeeld verschillende soorten

antibiotica en vitamine A derivaten, zoals isotretinoine. Indien de rosacea niet

rustig te krijgen is in de salon, kunnen schoonheidsspecialisten ervoor kiezen

om hun klanten hiervoor door te verwijzen naar een dermatoloog. De winter kan

een handige periode zijn om rosacea te bestrijden, omdat klanten ook bij veel

medicijnen moeten oppassen met Uv-straling.’ Voor het tegengaan of verlichten

van eczeem, zijn verschillende medicinale zalven (waaronder hormoonzalven) en

lichttherapie geschikt, volgens drs. Leenarts. ‘Hormoonzalven hebben onterecht

een slechte naam, omdat sommige schoonheidsspecialisten denken dat het de

huid verdunt. Alleen bij verkeerd gebruik kan dit een bijwerking zijn. Daarom geven

dermatologen altijd een smeerschema mee. Lichttherapie, met UVB-straling, is een

andere methode die bij eczeem kan helpen. Eczeem -maar ook andere huidziekten

zoals psoriasis en vitiligo- reageren hier enorm goed op. De klant ondergaat dit twee

keer per week, twaalf weken lang.’

Cliënten medeverantwoordelijk

Allewelt benadrukt daarnaast dat een effectieve behandeling pas kan plaatsvinden

als cliënt en therapeut het sámen bestrijden. ‘Cliënten zijn medeverantwoordelijk

om een huidprobleem voor te zijn of op te lossen en dat werkt alleen als ze thuis de

“Ureum is een

mooi ingrediënt

voor de

behandeling

van droge

handen.”

voorgeschreven producten gebruiken. We kunnen

niet toveren. Ik raad mijn cliënten altijd een goede

basisverzorging aan -hydrateren!- én iedere dag

een crème met SPF te smeren. Ook laten we in

bepaalde gevallen cliënten hun huid voorbereiden

met crèmes met een lage concentratie AHA’s -Alpha

Hydroxy Acids. Wij werken het gehele jaar door

met deze wateroplosbare fruitzuren, met name

glycolzuur, ook in de zomer dus. Maar wel met

het dringende advies om zonbescherming toe te

passen, om pigmentverstoringen en verbranding

tegen te gaan. Soms volstaat het namelijk niet om

alleen maar een seizoen de huid met fruitzuren

te behandelen.’ Drs. Leenarts geeft aan dat je

als behandelaar altijd bang bent voor postinflammatoire

hyperpigmentatie, dus dat er een

bruine verkleuring door een behandeling ontstaat.

De zon kan een uitlokkende factor zijn. Dat is de

reden dat laser- of peelingbehandelingen vaker in

de winter worden toegepast, omdat het simpelweg

gemakkelijker is om dan de zon te vermijden.’

Omstreden ingrediënt

Wat betreft de behandeling voor droge handen,

is het advies van de dermatoloog om het vet dat

eraf is gewassen, terug te brengen in de huid in

de vorm van een crème. ‘Bij voorkeur een vette

crème zonder ingrediënten die een allergie kunnen

veroorzaken, zoals parfum.’ Zowel de huidtherapeut

als de dermatoloog vinden ureum een mooi

ingrediënt hiervoor. ‘Maar zeker als je handen

echt heel schraal zijn is ook paraffinum liquidum

geschikt. Dit is een wat omstreden ingrediënt in de

ogen van veel schoonheidsspecialisten’, vertelt drs.

Leenarts. ‘Maar als de huidbarrière is aangetast,

dan is het zinvol om een laagje vet in de huid terug

te brengen. Dat heeft een huidbarrièreherstellende

werking, zoals ik eerder al uitlegde met het

voorbeeld van die bakstenen muur. En ja, je smeert

de huid dicht, maar dat is precies wat die op dat

moment nodig heeft! De bewering dat het ‘de huid

verstikt en zo niet kan ademen’, is onzin. De huid

krijgt alle voedingsstoffen en zuurstof binnen via de

capillairen, de haarvaten.’ Huidtherapeut Allewelt

sluit af met het spreekwoord dat voorkomen beter

dan genezen is. ‘Laat de klant op tijd investeren in

die huid om problemen in de toekomst voor te zijn.’

Op naar die gezonde (winter)huid!

De Beauty professional 2020 editiE 12 39


BE

RICHER

Duco van Keimpema,

founder en CEO Care Cosmetics

No limits is de slogan

van Care Cosmetics en

daagt medewerkers en

relaties uit te kijken

naar de stip achter de

horizon, oftewel grenzen

op te zoeken. De slogan

bestaat uit verschillende

onderdelen, waaronder be

richer. Elke maand deelt

Duco van Keimpema zijn

gedachtengoed over een

ander thema van no limits

hierover.

40 De Beauty professional 2020 editie 12


Ondernemen


Don’t worry. Dit is geen verhaal over harde knaken.

Juist niet. De terugblik op het oude jaar maakt me

stil. Het leven vertraagde op alle fronten. Weg Ibizavakantie,

weg feestjes thuis en weggestreept in de

agenda; alle beurzen, de Care-trainingen en tripjes

en personeelsfeestjes. Jammer. Ik mis het. Maar in

het grote plaatje is het peanuts. De nieuwe tijd vergt

– voor iedereen – een flinke portie flexibiliteit om

vastomlijnde plannen om te zetten in een gedachtengoed of beleving met

een houdbaarheidsdatum.

Het mooiste van de afgelopen tijd? Voor mij persoonlijk het gevoel me rijk te

prijzen met mensen die mij omringen. Be richer gaat niet over geld (ok, soms

wel maar nu even niet), maar juist over wat je mensen meegeeft, wat je deelt

en wat je blij maakt. Wat dan voor mij ook bovenaan staat? Daar hoef ik geen

seconde over na te denken, Care For Life. Volgend jaar bestaat de stichting al

weer tien jaar en we maken gezinnen enorm blij met een bijdrage waarmee het

leven lichter wordt. Soms pakt een gezin weer een stukje van oude, vergeten

patronen op omdat er letterlijk meer vrijheid is. Voor corona bezochten we

families om een cheque te overhandigen. Voor mij was dat altijd een keiharde

confrontatie. Het woord ‘normaal’ bestaat even niet. Een lift in de huiskamer

omdat een chronisch ziek kind niet zelf de trap op kan, een gezin dat dolblij is

met een aangepaste rolstoel omdat de 8-jarige gehandicapte dochter nu mee

op pad kan, of een vader die een traantje wegpinkt omdat een felbegeerde

rolstoelbus op de oprit staat. De wensen zijn uitlopend, de bedragen die we

doneren variabel, maar hoe klein of hoe groot, het maakt niet uit. We doen iets

en krijgen er een hartverwarmende glimlach voor terug. Misschien een mooie

uitdaging voor het nieuwe jaar. Jij als beautyprofessional, wat maakt jou rijk?

Welke eigenschap of welk gedrag maakt het verschil en hoe laat je dit zien en

deel je dit? Met geliefden, klanten of misschien met eenzame mensen in jouw

buurt. Let’s make a better world. Laat je niet tegenhouden, dat doe ik ook niet!”

NO LIMITS: DREAM A NEW DREAM

HAPPY 2021!

EEN MOOIE UITDAGING VOOR HET NIEUWE

JAAR. JIJ ALS BEAUTYPROFESSIONAL, WAT

MAAKT JOU RIJK? WELKE EIGENSCHAP OF WELK

GEDRAG MAAKT HET VERSCHIL EN HOE LAAT JE

DIT ZIEN EN DEEL JE DIT?

info@carecosmetics.nl

De Beauty professional 2020 editiE 12 41


42 De Beauty professional 2020 editie 12


HET

PIGMENTATIE

PROCES

Kennis is de sleutel tot succesvolle behandelingen

Tekst: Lorette van’t Hoff

PIGMENTATIE IS EEN COMPLEXE AANDOENING WAAR TOCH VEEL KLANTEN MEE

TE MAKEN HEBBEN. IN DE PRAKTIJK ZIJN DE KLACHTEN OVER PIGMENTATIE

VAN KLANTEN SOMS GROTER DAN DIE VAN VEROUDERING. WAAROM ZIJN DE

BEHANDELINGEN VOOR DEZE AANDOENING VAAK LASTIG? HET IS EEN VEELZIJDIGE

VRAAG, EN DE REDENEN KUNNEN TALRIJK ZIJN, DUS LATEN WE EENS KIJKEN

NAAR HET PIGMENTATIE PROCES, GENAAMD MELANOGENESE, OM EEN AANTAL

ANTWOORDEN TE VERKENNEN.

De melanocyt is de naam van de cel die

verantwoordelijk is voor de vorming van

pigment dat onze huid, haar en ogen kleurt.

Het wordt gevormd tijdens het embryonale

stadium. Als de foetus ontwikkelt migreren de

melanocyten en reizen door het lichaam naar de

gebieden waar pigment meestal wordt gevonden (de

huid, haar en ogen). Meer dan 120 genen zijn betrokken

bij deze celbeweging, dus een potentieel van 120

redenen waar iets mis kan gaan. Melanocyten zijn

genetisch geprogrammeerd met een blauwdruk die

vooraf de kleur van onze huid, haar en ogen bepaald.

Uitdaging

Onderzoek benadrukt een aantal redenen waarom

de huidconditie en pigmentatie zo uitdagend is om te

behandelen. Er is geen stamcelbron van melanocyten.

Zodra de melanocyt de neurale kam heeft verlaten, is er

geen terugkeer en geen verdere ontwikkeling van deze

cel na de geboorte. Aan het eind van de embryonale

periode veranderen cellen uit de neurale kam in

melanoblasten. Dit zijn voorlopers van de pigment

producerende cellen in de huid (de melanocyten). De

melanoblasten verplaatsen zich naar de grens tussen

de opperhuid en lederhuid, waar ze veranderen in

melanocyten. De Langerhanscel wordt ook omstreeks

de zevende tot achtste week waarneembaar, deze

opperhuidcel speelt een rol bij de afweer.

Melanocyten zullen zich uiteindelijk vestigen in het

laagste gebied van de epidermis (basale laag), net

boven de epidermale kruising die de opperhuid scheidt

van de dermis. Hier is ongeveer een op de tien cellen

een melanocyt. Met een verhouding van 1 melanocyt

tot 30 keratinocyten (de leidende cel van de opperhuid).

De melanocyt is een dendritische cel die langlevend

is en zich langzaam beweegt. Deze lange levenscyclus

maakt ze zeer gevoelig voor stress, wat leidt tot

Lipide Peroxidatie, schade veroorzaakt door vrije

radicalen. Lipiden zijn vetten en vetachtige stoffen.

Onverzadigde vetzuren vervullen allerlei belangrijke

De Beauty professional 2020 editiE 12 43


functies in ons lichaam. Vrije radicalen tasten niet alleen

de onverzadigde vetten aan, maar ook ons erfelijk

materiaal (DNA) ondervindt schade, met uiteindelijk

mitochondriaën DNA-schade als gevolg van zijn lange,

maar trage levenscyclus.

Pigmenten

De melanocyt produceert en verdeelt het pigment

melanine dat verantwoordelijk is voor de kleur van

onze huid met twee pigmenten: eumelanine, het

donkerbruine pigment, en pheomelanin, het rode

pigment. Melanine is een uiterst complex polymeer, en

er kunnen zeer minieme verschillen zijn van melanine

van verschillende mensen en etnische achtergronden.

Onze huid heeft verschillende kleuren in meerdere

gebieden. Dit komt omdat er meer melanocyten in

donkere gebieden zitten zoals de nek, versus lichtere

gebieden zoals in het gezicht. Echter, binnen deze

verschillende gebieden kan de concentratie van

ongeveer 1000 tot 2000 melanocyten per kubieke

millimeter voorkomen. Dus, met een donker getinte

of een lichte huid zult u nog steeds te maken hebben

met ongeveer hetzelfde aantal melanocyten, maar met

een ander evenwicht, van eumelanine en pheomelanin

pigmentkorrels geërfd uit de familie genen.

Belangrijke verschillen donkere en blanke huiden

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen donkere

en blanke huiden; de belangrijkste is dat de melanocyt

dendriet in donkere huiden langer is in lengte.

Deze lengte stelt de melanocyt in staat om pigment

hoger in de bovenste spinosumlaag te deponeren,

waardoor deze huiden eerder en beter beschermd

zijn tegen warme en zonnige klimaten in de landen

waaruit veel donker getinte huiden afkomstig zijn.

Het tegenovergestelde is te vinden in de lichtere huid,

hier zijn de dendrieten korter en zit het pigment meer

horizontaal door de spinosumlaag. De melanosomen

zelf, de pigmentkorrels, zijn ook kleiner in de lichtere

huid.

Melanine is een uiterst

complex polymeer,

en er kunnen zeer

minieme verschillen zijn

van melanine van

verschillende mensen en

etnische achtergronden

De melanocyt staat vierde-in-lijn in de huidbarrière bescherming,

voorafgegaan door:

1. Microbiële barrière (ook aangeduid als de zuurmantel), het microbioom.

2. Doorlaatbaarheidslaag de hoornlaag (ook aangeduid als de corneocyten en

lamellen structuur)

3. Langerhanscellen (dendritische vertakte cellen in de huid) die een belangrijke

rol spelen bij het immuunsysteem.

4. Melanocyt met een gen genaamd melanocortine-1 receptor (rood haar in

de familie genen) kan een hoog percentage van rood pigment pheomelanin

hebben, dit wordt weerspiegeld door een zeer snelle verbranding of

zelfbeschermingstijd. Roodharigen staan erom bekend dat ze een groter

risico op een melanoom hebben. De Melanocortine-1 receptor gen bepaalt

het potentieel, maar vergis je niet, het betekent niet dat mensen met een

lichte huid niet kunnen bruinen. De huid zal proberen zichzelf te beschermen,

maar de kleur/bruining in dit geval, komt met het risico van pigmentatie, en

permanente schade aan de melanocyten.

Oxidatief proces

De vorming van melanosomen en melaninepigment is een proces dat veel

energie vereist van de melanocyten en mitochondriën die veel vrije radicalen

creëren. Dit oxidatieve proces wordt gecontroleerd door onze ingebouwde

cellulaire verdediging: antioxidant super dismutase oxide, ook wel bekend als

superoxide dismutase. Helaas, dit ingebouwde afweersysteem daalt met de

cellulaire leeftijd of kan verloren gaan als gevolg van DNA-schade, of cellulaire

senescentie (De cel verliest het vermogen om zich te delen). De creatie van

het rode pigment pheomelanin veroorzaakt nog meer oxidatieve stress

dan de vorming van het bruine pigment eumelanine. Belangrijk: Herhaalde

onbeschermde blootstelling aan de zon of zonnebrand kan ertoe leiden dat

de pheomelanin zodanig wordt veranderd dat het kan worden omgezet in

vrije radicalen, waardoor superoxidatie wordt opgewekt, wat nabijgelegen

huidcellen kan beschadigen, waaronder het DNA van melanocyten, en

keratinocytenstamcellen. We noemen dit intracellulaire oxidatieve stress.

Vorming van melaninepigment

Nu we deze eigenschappen over de melanocytcel hebben bekeken, moeten

we vervolgens de stappen begrijpen die betrokken zijn bij de vorming van het

melaninepigment. Het is een complex proces. Ik zal proberen om het eenvoudig

en relevant te houden. We hebben een aantal essentiële punten over de

melanocytencel behandeld, en zullen nu de stappen van de vorming van het

melaninepigment doorlopen.

44 De Beauty professional 2020 editie 12


STAP 1

• Blootstelling aan ultravioletstraling via het netvlies van het

oog is het begin van het melanine productieproces.

• UVR stimuleert de hypofyse om een eiwit te vormen genaamd

Proopiomelanocortine (de voorloper van het Melanine

Stimulerend Hormoon).

• MSH hecht zich eerst aan het specifieke receptoreiwit in het

celmembraan van de keratinocyt.

De keratinocyt zal vervolgens communiceren met de

melanocyt om een MSH-receptor aan te zetten. Wanneer de

molecuul van MSH zich bindt aan een receptor, treedt een

reeks gebeurtenissen op; in dit geval zal het de eerste stap

zijn in de vorming van het melanosome dat uiteindelijk de

pigmentkorrels eumelanine en pheomelanin zal dragen.

STAP 2:

• Het enzym tyrosinase speelt een belangrijke rol in de

melaninesynthese als katalysator voor het aminozuur

tyrosine, en de vorming van een pre-melanosome binnen de

melanocyten.

• Binnen de melanosome worden pigmentkorrels van melanine

gesynthetiseerd.

• Tyrosine zet zich om in dopa-quinon, en vervolgens om

het bruine pigment te eumelanineren, en dopa-quinon te

combineren met cysteïne, maakt pheomine het rode pigment.

• Tijdens de vorming van het rode pigment pheomelanin dat

grote hoeveelheden energie gebruikt, en vrije radicalen

creëert, veroorzaakt oxidatieve stress binnen de melanocytcel.

• Melanine pigmentkorrels worden gevormd binnen de

melanosome. Melanosomen zijn kleine ovale cellen met

draadachtige structuren.

De melaninepigmentkorrel wordt op deze draden in

wisselende concentratie afgezet, afhankelijk van de

individuele genetische code. Bijvoorbeeld vijf bruine en

acht rode pigmentkorrels. De melanine pigmentkorrels in

de melanosome blijven op dit moment bijna kleurloos tot de

overdracht naar de keratinocyt.

De vorming van

melanosomen

en melaninepigment

is een

proces dat

veel energie

vereist van de

melanocyten

en mitochondriën

die veel

vrije radicalen

creëren.

STAP 3:

De melanosomes bewegen door de dendrieten, en rijpen.

• Zodra ze het einde van de dendriet bereiken, worden ze

overgebracht naar de keratinocyte via een receptor genaamd

PAR-2 door phagocytose (Fagocytose is het proces waarbij

het membraan van een cel vaste deeltjes, zoals andere

cellen, omsluit en zo een holte binnen de cel vormt waarin de

omsloten deeltjes buiten het cytoplasma veilig opgeslagen

worden) waar ze worden verspreid in het cytoplasma,

uiteindelijk in de kern.

• Hier spelen celafweer een essentiële rol door het nucleus-DNA

van de cel te beschermen. In de lichte huid treedt dit proces

meestal bij de spinosumlaag.

• Zodra het melanosome is overgebracht naar het cytoplasma

van de keratinocyt, wordt deze donkerder en zichtbaar als

huidskleur. Dit wordt onmiddellijk donkerder pigment.

STAP 4 (de nasleep)

De keratinocytcel zal dan zijn reis naar boven vervolgen naar

het stratum corneum

• Als alles goed gaat, zal de keratinocyt afschilferen.

De Beauty professional 2020 editiE 12 45


Het gebruik van zonnebanken of blootstelling aan de zon zal de

melanogenese versnellen. Melanogenese is een proces dat er voor

zorgt dat de melanocyten (pigmentcellen in de diepste laag van de

epidermis of opperhuid), melanine aanmaken uit L-tyrosine. Dit gebeurt

onder invloed van Uv-straling en wordt aangestuurd door het enzym

tyrosinase.

Ontstaan pigmentatie

Een belangrijke vraag: Als alle pigment wordt doorgegeven aan de

keratinocyten en deze afschilferen; waarom ontstaat er dan pigmentatie

in de huid? We moeten begrijpen dat er veel meer cellen en systemen

betrokken zijn bij het kleurverhaal van onze huid. Afgezien van de

melanocyt (de cel die we bespreken hier) dragen het aangeboren

immuunsysteem, bloedsomloop, en ons adaptieve immuunsysteem

allemaal bij aan de kleur. De belangrijkste reden waarom we vaak

met pigmentatie worstelen om goede resultaten tot stand te brengen,

komt omdat we niet altijd de tijd nemen om goed na te denken welk

individueel behandelprogramma en thuiszorg het beste bij de klant

past. Als de huidbarrière niet goed functioneert om mee te beginnen,

dan zullen de verkregen resultaten beperkt zijn. Gezondheid van de

huid is net zo belangrijk als het kiezen van de behandeling. Het is ook

van vitaal belang om behandelingen in het juiste seizoen te bieden om

een hoger risico op pigmentatie voor onze klanten te voorkomen. De

antwoorden liggen natuurlijk in een diepgaand diagnoseproces.

Diagnose stellen

Hier zijn enkele van de vragen die je kunt bedenken wanneer een klant

met pigmentatie problemen de praktijk bezoekt:

Waarom zou er een abnormale toename zijn van pigmentdragende

melanosomen?

Zwangerschap of medicijnen zoals orale anticonceptie, in-vitro

fertilisatie medicatie of progesteron gebaseerde medicatie, stimuleren

de hypofyse te veel melanine-stimulerend hormoon te maken.

Wanneer dit plaatsvindt, houdt de MSH (melanocyt-stimulerende

hormonen) voortdurend vast aan de receptoren van de keratinocyte,

en op zijn beurt creëert de melanocyt een ongecontroleerde

productie van melanosomen. Deze ongecontroleerde afgifte van het

melanine-stimulerende hormoon heet de MSH cascade en zal worden

weerspiegeld in het vlinderpatroon van pigmentatie die vaak wordt

gezien in het midden van het gezicht, op de bovenlip en het voorhoofd.

Melanogenese is

een proces dat er

voor zorgt dat

de melanocyten

(pigmentcellen in

de diepste laag

van de epidermis

of opperhuid),

melanine

aanmaken uit

L-tyrosine

Wat zou de keratinocyt kunnen tegenhouden om melanosomes op te

pikken?

Het keratinocyten celmembraan is niet levensvatbaar of flexibel

genoeg om de fagocytosemethode toe te passen om de melanosom

op te pakken die via een receptor genaamd PAR-2naar de keratinocyte

zijn overgebracht. Essentiële vetzuur deficiëntie is vaak een leidende

oorzaak hiervan [vetzuren zijn essentieel voor het goed functioneren

46 De Beauty professional 2020 editie 12


De Beauty professional 2020 editiE 12 47


van iedere lichaamscel, en daarmee ook je huid.

Als belangrijk onderdeel van de huid lipide (vet)

inhoud, biedt omega 3 ondersteuning aan de

huidbarrière, welke acteert als een beschermlaag

om vocht vast te houden en irritaties tegen te

houden. Omdat omega 3 de huidcellen hydrateert

en gezond houdt, zijn een droge huid en

vroegtijdige rimpels signalen van een tekort. Hoe

meer tekorten je hebt, hoe droger de huid]

Waar zal de melanosome terecht komen als deze niet

wordt opgepikt door een keratinocyt?

Kennis over de structuur van de huid leert ons dat

de keratinocyten en melanocyten vastzitten aan de

basale lamina van de huid door keratine filamenten.

Deze laag is doorlaatbaar en ook wel aangeduid

als het dermo knooppunt. De dermo-verbinding

is gemaakt van bindweefsel, gevuld met gaten en

kanalen die de beweging van vloeistoffen mogelijk

maken, immuuncellen (zoals de Langerhans cellen)

om door te gaan van de dermis naar opperhuid.

De epidermale kant van deze laag heet de basale

lamina en is waar de melanosome zou rusten

als deze niet opgepikt wordt door de opgaande

keratinocyte. Als dit speelt, dan kan een grote

hoeveelheid pigment zich ophopen in deze kruising.

Al het pigment dat zich in de laag bevond, zal als

gevolg daarvan, in de dermis worden vrijgegeven.

Dit wordt huidpigmentatie genoemd.

Wat zal het resultaat zijn als de spinosumlaag niet

levensvatbaar genoeg was voor de gelijkmatige

verspreiding van pigment?

Er zal een ophoping van pigment in kleinere

gebieden plaatsvinden, die kunnen reflecteren als

pigmentatie.

Wat gebeurt er als de melanocyt keratinocyte

verhouding niet normaal is zoals 1-30?

De melanocyt is geprogrammeerd om een

specifiek aantal melanosomes ten opzichte van de

hoeveelheid en duur van blootstelling aan de zon

vrij te geven. Deze melanosomes moeten worden

vrijgegeven met dertig [verdeling] keratinocyten

voor een pick-up. Als de melanocyten dendrites

niet lang genoeg zijn om de dertig keratinocyten te

bereiken, of er is een kleiner aantal keratinocyten,

is het waarschijnlijk dat de dertig melanosome

cellen zullen worden vrijgegeven aan minder

keratinocyten. Het zou reflecteren in een zware

afzetting van pigment in een zeer klein gebied, met

veel melanosomes in de epidermale huidlaag. We

leven in een wereld van gemengde etniciteiten.

Er zijn veel verborgen gevaren, zoals alleen haar

en oogkleur als een indicatie om het foto type

vast te stellen is misleidend. Het melanocortine-1

receptorgen (roodharigen gen) kan verborgen

worden als gevolg van gemengde etniciteit, en

Afgezien van

de melanocyt

dragen het

aangeboren

immuunsysteem,

bloedsomloop

en

ons adaptieve

immuunsysteem

allemaal bij

aan de kleur

dit betekent dat het risico van de cliënt op huidkanker

onduidelijk kan zijn.

De antwoorden liggen in een goede diagnose

De vraagstelling moet betrekking hebben op het verzamelen

van informatie over genetisch erfgoed, het bruinende

vermogen van de huid, het roodharige gen of dat aanwezig

is, zongedrag en zonnebankgebruik. We hebben vandaag

de dag krachtige behandelspecialiteiten beschikbaar,

maar ze zijn niet zonder risico. Deze specialisaties zijn niet

altijd de juiste keuze voor alle klanten met pigmentatie

problematiek.

Pigment- en erytheem meting

Visuele inschatting van roodheid bij een gepigmenteerde

huid is moeilijk, omdat de waarneming van roodheid

beïnvloed wordt door aanwezigheid van de rode

kleurcomponent in pigment. Hemoglobine geeft een

specifiek hoge absorptie van groen spectrum licht en een

minimale absorptie van rood licht. Melanine kan je meten

door rood en infrarood licht in de huid te absorberen.

Roodheid kan je meten door groen en rood licht in de huid

te absorberen. Een Mexa meting - absorptie van rood en

infrarood licht - geeft een 0-99 zuivere meting van pigment

in de huid. Zelfs de minste verandering van pigmentvorming

in de huid kunnen waargenomen worden. Geen

beïnvloeding van microcirculatie of andere lichtbronnen.

Een Mexameter kan los van pigment ook roodheid in de

huid meten.

De bepaling van het fototype is belangrijk in de pigment

analyse. Elk fototype heeft zijn eigen specifieke

eigenschappen. De meting-bepaling van het fototype is een

hulp om andere huidcondities beter te onderscheiden zoals:

roodheid-erytheem ook wel vasculaire conditie genoemd en

microcirculatie. De werking van het lymfatische stelsel dat

ook invloed heeft op de huidskleur.

Risicobepaling

Uiteraard is het onze professionele verplichting om ‘nee’

te zeggen wanneer een klant een te hoog risico heeft om te

behandelen. We moeten een behandeling aanbevelen op

een geschikt moment, als de cliënt behandeling zoekt in een

periode met een hoog risico, zoals de zomer, dienen we het

risico te minimaliseren door de behandeling uit te stellen.

We moeten ‘nee’ zeggen wanneer een cliënt mogelijk niet

voldoet aan de noodzakelijke thuiszorgprotocollen om

veilige en effectieve behandelingen uit te voeren. Bovenal

is het van belang om onze klanten te blijven informeren om

pigmentatie risico te voorkomen.

48 De Beauty professional 2020 editie 12


EEN VERRIJKING VOOR ELK PROFESSIONEEL SCHOONHEIDSINSTITUUT!

CARBOXYTHERAPIE WERKT SYNERGETISCH SAMEN MET TAL VAN ANDERE BEHANDELINGEN.

ERVAAR EEN GRATIS PROEFBEHANDELING OF VOLG DE TRAINING! MEER INFO VIA: INFO@MISCOS.NL

GIGI CARBOXY THERAPY WERKT VOLGENS EEN NON-INVASIEVE METHODE EN KENT GEEN CONTRA-INDICATIES.

www.mineralskincosmetics.nl


MEET US AT WWW.UNGCOSMETICS.COM


Kleurige

Spaanse

Skincare

Het Spaanse cosmeticahuis Casmara is een familiebedrijf

dat al meer dan 45 jaar bestaat. Hier worden

hoogwaardige producten op het gebied van huid verzorging

geproduceerd met de bekende passie, toewijding, traditie

en doorzettingsvermogen die familiebedrijven eigen zijn.

De producten worden wereldwijd in 70 landen verkocht.

Casmara beschikt over een eigen laboratorium, waardoor ze

hun hoogwaardige cosmeticalijn zelf kunnen ontwikkelen,

produceren en distribueren. De unieke alginaatmaskers zijn in

dit laboratorium bedacht en vormen de kern van het assortiment

omdat ze écht speciaal en onderscheidend zijn. Een geliefd merk voor

vele praktijken in Nederland en België om het bezoek van de klant tot een

ware beleving te maken en tegelijkertijd een stap vooruit te helpen als het

om gezicht- en lichaamsverzorging gaat. En natuurlijk doet het mentaal

ook iets voor je, want als je de salon stralend kunt verlaten, dan geeft dat

‘alas’ (Spaans voor ‘vleugels’, uit te spreken als ‘a;jas’). De filosofie achter

dit merk is dat zij klanten willen helpen naar de beste versie van zichzelf

met alleen maar effectieve producten op basis van unieke formules. Ook

bieden ze een ‘beauty ally’, een one-stop-shop waar klanten alles kunnen

aanschaffen om hun hele gezichts- en lichaamshuid te kunnen verbeteren.

Producten

Commitment, kwaliteit en excellentie zijn de dagelijkse

drijfveren van Casmara die zijn neergestreken in de verschillende

productlijnen: Facial Care, Body Care, Peel Off Masks, Sun Care,

Peelings, Facial Hygiëne, Eye Care en Professional Treatments.

Voor elk huidtype en voor elke vrouw of man wat wils! Met

Casmara in de praktijk kunt je elke uitdaging aan.

CASMARA® ActivatorPen; de eerste stap naar een

therapeutische behandeling van de huid.

Vanuit de eigen laboratoria ontwikkelde Casmara de

ActivatorPen: een microneedlingtechniek gecombineerd met

biologische ampullen om hyperpigmentatie, tekenen van

veroudering of een grauwe huid aan te pakken.

Microneedling is een minimaal invasieve techniek die op

een veilige en gecontroleerde wijze, meerdere micropuntbloedingen

in de huid creëert en hiermee al vanaf

de eerste sessie spectaculaire resultaten bereikt.

CASMARA® Expert Dermapeels

Met deze ‘peels’ breidt Casmara haar reeks therapiehandelingen

uit. Een compleet assortiment van

supergeconcentreerde (chemische) zuren, met

pyrodruivenzuur, barnsteenzuur, ferulazuur, shikiminezuur,

azelaïnezuur en salicylzuur. De peel(ing)s werden ontwikkeld

voor een totale huidvernieuwings procedure. Zo herstelt

de intrinsieke schoonheid van ieders huid. De optimale

zurenmix stimuleert de dermis om nieuwe vezelstructuren en

extracellulaire matrixcomponenten te produceren waardoor

de peelings dubbel regenererend en anti-verouderend werken.

Verschillende zuren EXFOLIËREN, VERNIEUWEN, REGENEREREN

en focussen op ANTI-AGING (stimulatie van collageen, elastine

en glycosaminoglycanen). De gehydrateerde huid wordt zacht,

glad, glanzend, vol en sterk!

De Beauty professional 2020 editiE 12 51


CASMARA® SunBeauty COLLECTION, ook in

de winter van belang

Deze heerlijke collectie was deze zomer

een ware hit. Een krachtige serie voor

gezicht en lichaam werd aantrekkelijk

gepresenteerd in een display waarmee

Casmara’s zonbescherming echt op de kaart

is gezet. Dit komt mede door de aantrekkelijke

verpakkingen, maar veel belangrijker nog: de

producten hebben zeer aangename texturen,

zijn gemakkelijk aan te brengen, ruiken heerlijk

en voelen ‘licht’ aan. Zonbescherming is altijd

belangrijk, ook in de winter.

SunBeauty COLLECTION

CASMARA® (Alginaat) Maskers,

de kalmeerders

Het hart van het Casmara merk. De kracht

van deze maskers zit in het feit dat ze het

hele gezicht bedekken. Doordat de maskers

vloeibaar aangebracht worden, kunnen ze

over de ogen en mond worden aangebracht,

iets dat met andere maskers bijna niet

mogelijk is. De algen in de maskers zijn

10 keer rijker aan oligo-elementen dan

vergelijkbare plantaardige stoffen en de

bruine algen bevatten een grote hoeveelheid

polysachariden die het vermogen hebben

vocht te absorberen. De alginaatmaskers

zijn een perfecte aansluiting op een peeling

vanwege de lage temperatuur. De huid wordt

meteen gekalmeerd. Hierdoor kan elk type

masker na iedere behandeling toegepast

worden.

CASMARA® Complete behandelingen voor een totaalaanpak

Dit assortiment bestaat uit 11 complete luxe behandelingen

in afgepaste hoeveelheden, steeds voor één behandeling,

inclusief masker. Elke klant heeft dus een eigen pakket en

aan het eind van elke behandeling krijgen ze een afsluitende

crème mee naar huis om de behandeling even voort te zetten.

Debehandelingen bestaan uit een reinigingspeeling, een

ampul, massageserum en een alginaatmasker.

CASMARA® Ampullen, voor in de salon en voor thuis

De intense ampullenlijn geeft elke behandeling een echte

upgrade. De producten kunnen zowel manueel als via

ionthoforese of Ultrasound worden aangebracht. Extracten

voor speciale huidcondities zoals atopische dermatis, acne,

huidverslapping, vochtherstel etc., maken zo van elke

behandeling een upgrade. Voor thuis is er een speciale serie

flashampullen.

CASMARA® Huidverzorgingsproducten om thuis nog even

lekker door te gaan!

Casmara heeft huidverzorgingslijnen ontwikkeld voor het

thuis behandelen van de huid waardoor de resultaten van de

salonbehandelingen langer aanhouden.

Eye Perfection

Treatment

CASMARA® Eye Perfection Treatment

De oogcontour is één van de meest delicate delen van ons

gezicht die als eerste uiting geeft aan onze leeftijd, ons humeur

en onze gezondheid. Tijd, chronische stress en een gebrek

aan slaap zijn de belangrijkste oorzaken van doffe, ouder

wordende ogen.

Verdunning van de huid, verlies van stevigheid (rimpels en

slapheid), vloeistofretentie onder de ogen (oogzakken) en/

of verhoogde doorlaatbaarheid en verslechtering van de

kwaliteit van haarvaten - waardoor de blauwachtige kleur

(donkere cirkels) ontstaat - zijn voorbeelden van zichtbare

tekenen, veroorzaakt door tijd.

52 De Beauty professional 2020 editie 12


Jennifer van Eck - Jenny’s Facials

“Casmara is mijn favoriete merk voor mijn salon. Ik

werk met Casmara omdat de behandeling en producten

een gezond, mooi en optimaal resultaat geven.”

Ilonka van Delzen - Ilonka Beauty Clinic

“Casmara is zeker mijn favoriete merk omdat voor een

groot deel de producten gemaakt zijn met natuurlijke

ingrediënten, je ook echt op de huid voelt dat het

product aan het werk is en omdat je allerlei verschillende

innovatieve behandelingen en thuisproducten hebt om

problemen op de huid aan te pakken.”

Liesbeth Lammerts - Royal Beauty

“Bij Royal Beauty wordt al meer dan 15 jaar gewerkt

(naar volle tevredenheid) met de fantastische CASMARA

Alginaat-Maskers: superfijn in gebruik, blijft een feestje om

hiermee te werken en verveelt NOOIT! Andere pluspunten

zijn de goede ‘look’ (professionele verpakking),

hoogwaardige kwaliteit, grote keuze uit diverse

maskers met ieder een eigen werking en geurbeleving,

topresultaat, geeft de klant een totaal welbevinden in

combinatie met een goede schoonheidsbehandeling,

gezichts-/hals-/decolletémassage. Door de ‘pneumatische’

druk die dit masker geeft, is er een geweldige werking op

je bloedsomloop, opname van werkstoffen en het afvoeren

van afvalstoffen. Deze maskers zijn niet te vergelijken

met andere (peel-off-maskers) omdat ze luxury uitstralen

en een luxe gevoel/ ervaring geven. Klanten blijven erom

vragen. Ik mis enkel een chocolade-uitvoering in de range

CASMARA maskers.”

Romy Vonhof - Beauty Moments by Romy

“Het fijne aan de producten van Casmara vind ik dat er

veel werkzame stoffen in zitten waardoor je echt verschil

kan zien en voelen. Ook vind ik het fijn dat ze voor

verschillende huidtypen producten aanbieden”.

Salon voor totaalkosmetiek

Lies van Hooijdonk - Salon Lisette

“Casmara alginaatmaskers zijn voor mij net een

snoepkast; welke zal ik nu weer eens nemen? En ze geven

allemaal nog eens een geweldig resultaat ook.”

De Beauty professional 2020 editiE 12 53


De drie zeer geavanceerde cosmetische

concepten, onder de naam ‘Eye Perfection

Treatment’, zijn een baanbrekende formule:

1. De Eye Perfection Massagebril

2. Werkstofcombinaties van onder andere

groeifactoren en geneeskrachtige

botanische extracten

3. Een cosmetische carboxytherapie

De Eye Perfection Massagebril is heel bijzonder;

een apparaat dat verschillende toepassingen

kent zoals *luchtdrukmassage, *vibratiemassage

en * warmtemassage; dit alles onder het genot

van heerlijk ontspannende muziek voor een

intens ontspannen ervaring, wat helpt om

opgebouwde stress te elimineren en te komen

tot uitgeruste en verfrissend jeugdige ogen.

Eye Perfection

Massagebril

Toe aan een

upgrade van

uw salon of

huidpraktijk?

Kennismaken

met Casmara

is prettig

eenvoudig!

De CASMARA® Body sculptor, omdat bij een

ontspannen gezicht een relaxed lijf hoort!

Deze geavanceerde crème bevat krachtige

ingrediënten die helpen bij het krijgen

van een beter gehydrateerd, jeugdig,

stevig en geperfectioneerd silhouet. De

romige texturen voelen heerlijk aan en

worden gemakkelijk geabsorbeerd om

het lichaam effectief te verzorgen en in

vorm te brengen via vetreductie, drainage

en huidversteviging. Met inzet van de Body

Massage Roller merk je al na twee weken

omvangvermindering op (tussen de 1.5 en

5 cm) en na een maand hebben klanten tot

40% minder sinaasappelhuid.

En last but zeker niet least: de CASMARA®

SANITIZING GEL die beschermt, ontsmet en

de handen verzorgt.

Met je handen raak je voortdurend van alles

om je heen aan en zonder het te beseffen,

‘verzamel’ je op die manier veel vuil en

ziektekiemen.

CASMARA® Hydroalcoholische Gel, met

70% alcohol en maar liefst 94% natuurlijke

ingrediënten, reinigt effectief terwijl het de

huid tegelijkertijd beschermt en verzorgt,

dankzij de combinatie van twee speciaal

geselecteerde natuurlijke ingrediënten:

Mallow-extract en Niacinamide. De geltextuur

droogt snel, geeft de handen een intens zacht

gevoel en laat een subtiele bloemengeur

achter. In twee formaten: 45 ml en 500 ml.

Bescherming heb je zelf in de hand!

Tip: mannen gebruiken deze gel als aftershave!

Sanitizing gel

Body sculptor

Kennismaken met Casmara

Met welk merk u nu ook werkt,

Casmara kan voor een enorme

upgrade van uw praktijk zorgen.

Het grote voordeel van het werken

met deze lijn is dat het met ieder

ander merk gecombineerd kan

worden. Uitstekend als lijn ‘erbij’

en excellent als hoofdmerk want

met 11 lijnen is er voor elke

huid wel iets. De resultaten zijn

spectaculair te noemen en ook

voor de klant direct voel- en

zichtbaar! U kunt de producten in

kleine aantallen bestellen en dat

maakt het gemakkelijk om met

Casmara te gaan starten. U start al

vanaf € 550.00.

Een ander belangrijk voordeel is

dat Casmara oplossingen biedt

voor ieder huidtype. Van anti- aging

tot aan een droge huid, van acne

tot een door zonbeschadigde

huid. U kunt dus eenvoudig een

doelgerichte behandeling of

masker vinden voor ieder huidtype,

zonder grote investeringen of grote

verpakkingen die u wellicht niet

eens op tijd op kunt maken!

54 De Beauty professional 2020 editie 12


DIT ZIJN DE WINNAARS VAN

DE PROFESSIONAL BEAUTY

PRODUCT OF THE YEAR 2020!

De vakjury heeft haar keuze gemaakt, de winnaars voor de verkiezing

van Professional Beauty Product of the Year 2020 zijn bekend! Maar niet

alleen de stem van de jury telt, want de mensen die met deze producten

werken hebben ook een belangrijke stem: de beauty professionals. Via

het online platform Beautyspot.nl konden zij stemmen op hun favoriete

producten. En dat gebeurde dan ook massaal!

56 De Beauty professional 2020 editie 12


Beauty Trade Professionals

De afgelopen jaren is de verkiezing van Professional

Beauty Product of the Year uitgegroeid tot

een belangrijk platform voor leveranciers met

innovatieve producten. Ook dit jaar is er weer een

groot aantal nieuwe producten ingezonden. De jury had dan

ook geen gemakkelijke taak uit al deze prachtige producten

een keuze te maken welke tot winnaar uit te roepen. Maar

het is gelukt! Samen met de definitieve voorkeur van het

publiek leidde dat tot de volgende winnaars.

In de categorie

Gezichtsverzorging:

360º SKINCODE Skinceutical Cocktail Box van Cenzaa

In de categorie

Lichaamsverzorging:

EXCM SERUM+ en EXCM CREAM+ van IK Skin Perfection

In de categorie

Groene Cosmetica:

Le Baume Céleste van Absolution

In de categorie

Make-up:

UNG Holographic Lipgloss van UNG

In de categorie

Apparatuur:

LED T.H.E.S. BODY SYSTEM van Skeyndor

Publieksprijs:

360º SKINCODE Skinceutical Cocktail Box van Cenzaa

De vakkundige jury

De juryleden zijn aansprekende, onafhankelijke

vertegenwoordigers uit de beautybranche en het

bedrijfsleven. Hun (vak)kennis van het vak en

ondernemerschap zorgden voor een evenwichtige

beoordeling. De jury voor deze editie bestond uit:

• Monique Lindeboom (voorzitter), uitgever/

hoofdredacteur van BeautyJournaal en beautyjournalist

• Carla Uppelschoten, U-consultancy

• Sheryl Djadoenath - Vink, Duchess D Design

• Maartje van Engelen, freelance beauty, travel & lifestyle

journalist

• Joost la Housse, Joost Identities

• Michael Heffels, Beauté huidinstituut

De jury maakte haar keuze aan de hand van verschillende

aandachtspunten, zoals het merk, het product zelf, de productinhoud, de

doelgroep, verpakking en elivator pitch. De juryleden beoordeelden allemaal hun

eigen discipline, wat resulteerde in een goed totaalbeeld. Juist het bekijken vanuit

verschillende disciplines naar de inzendingen, zorgde voor boeiende gesprekken en

discussies en uiteindelijk voor de weloverwogen gekozen winnaars.

Juryvoorzitter Monique Lindeboom was ook nu weer verrast door de inzendingen

en het innovatie karakter. “Zowel op het gebied van huid- als lichaamsverzorging.

Producten voor de huid worden steeds kwalitatiever. Men houdt goed in de

gaten dat werkzame stoffen bewezen zinvol moeten zijn, en met respect voor

het kwetsbare huidmilieu. Huidgevoeligheden nemen in rap tempo toe. Ook

plantaardige skincare wordt steeds geliefder nu er meer druk op de markt komt

door angst voor kunstmatige chemicaliën.

Lichaamsbehandelingen nemen een steeds belangrijkere plaats in, in de

salons, vooral onder jongere doelgroepen die cellulite en huidverslapping

willen voorkomen. Maar er komt ook steeds meer aandacht voor goede

massagetechnieken die circulatie bevorderen en daarmee ook de celgezondheid.

Uitstekend als je geen frequente sporter bent, maar wel de fysiologisch

stimulerende voordelen wilt”, schets Monique.

De keuze van het publiek

Naast de vakprijzen kent deze wedstrijd ook een publieksprijs. Omdat de vakbeurs

Beauty Trade Special niet door kon gaan en de bezoekers van de vakbeurs op die

manier niet hun stem konden uitbrengen, kon er via het online platform Beautyspot.

nl gestemd worden. Vele vakcollega's brachten hun stem uit op hun favoriete

product, waarbij 360º SKINCODE Skinceutical Cocktail Box van Cenzaa de meeste

stemmen kreeg. Voor de publieksprijs was er geen onderscheid in de categorieën en

kon gestemd worden op één van de inzendingen.

Uitreiking

Normaliter jaar vindt de uitreiking van Professional Beauty Product of the Year

plaats tijdens de gala-uitreikingsavond van de Beauty Award. Zoals voor nagenoeg

elk evenement gooide ook hier corona roet in het eten. De organisatie heeft daarom

gekeken naar een alternatieve manier om de winnaars bekend te maken. Op

dinsdag 17 november was het dan eindelijk zover en kregen alle deelnemers bericht

of ze al dan niet tot de winnaars behoorden. De winnaar van één van de categorieën

en/of de publieksprijs kregen diezelfde dag een leuk winnaarspakket, zodat ze in

eigen kring en online toch nog een feestje konden maken van de gewonnen prijs!

De organisatie

De Professional Beauty Product of the Year wordt georganiseerd door de Beauty

Trade Professionals ter bevordering van het professionele imago en kwalitatieve

kernwaarden van de totale beautybranche. De Professional Beauty Product of

the Year zijn prijzen die door een onafhankelijke vakjury uit de professionele

beautybranche worden gegeven aan de deelnemers die deelnemen aan de Beauty

Trade Special en die zich speciaal aanmelden voor deelname aan deze wedstrijd.

De Beauty professional 2020 editiE 12 57


Yon-Ka is al 65 jaar het cosmetica merk

dat werkt met hyaluronzuur, vitamine C

polyfenolen, peptiden en AHA en die

zich richt op anti-aging en alle mogelijke

kwesties van de huid. Yon-Ka zorgt voor

zichtbare en langdurige resultaten met

niet agressieve behandelingen.

De Yon-Ka producten zijn vegan en

bevatten geen parabenen, aluminium

zouten, SLS, MIT en triclosan en word niet

getest op dieren.

Derma Cosmetica

Marconistraat 66

2809 PE Gouda

www.dermacosmetica.nl

Tel: 0182579594

Huidverbetering op basis van

fyto- aromatherapie

Ben je nieuwsgierig en wil je een demonstratie of informatiepakket aanvragen?

bel of mail vandaag nog.

GRATIS training fruitzuurpeelings

Bij SPA Salonnepro volg je alle specialisaetrainingen GRATIS bij

aanschaf van het bijbehorende startpakket. Tijdens de training

fruitzuurpeelings leer je alles over de fruitzuurpeelings,

indicaes en contra-indicaes met een prakjkdeel.

SPA Salonnepro hee verschillende peelings in het assorment:

Glycolic Acid Peels, Lacc Acid Peels, Sensive Peels en een

Salicylic Acid Peel. Alle trainingen worden één op één gegeven

door een ervaren trainster. Wij hebben verschillende

trainingslocaes door heel Nederland.

Meer info vind je op www.salonnepro.com


Column

Tom Sebastian

Tom Sebastian is al meer dan dertig jaar actief in de lifestyle branche in binnen- en buitenland.

Hij werkte voor veel magazines en televisieprogramma’s. Tegenwoordig runt hij het bedrijf GROW

Support. Hiermee helpt hij ondernemers om hun bedrijf te laten groeien en zelfverzekerder te werken.

12 leefregels

(eigenlijk 13)

waar ik het

goed op doe

Els gooit haar handen in de lucht, want ze weet het ook niet

meer. “Tom”, zegt ze met een diepe zucht, “hoe zou jíj dit

probleem aanvliegen?”

Mijn coachees vragen het me regelmatig. Wat zou jij doen,

hoe heb jij dat aangepakt, wat is jouw geheim?

En dan vertel ik over de valkuilen waar ik in ben getrapt. Over de

missers die ik ooit maakte. Want de obstakels die ik tegenkwam,

hoeven zij niet meer te nemen. Het brengt de oplossing

dichterbij. Maar let op: wat voor mij goed werkt, werkt voor een

ander misschien averechts. Het is net als met haarkleuringen.

De ene persoon knapt op van een hennarood, de ander wordt er

bleek van.

Eén ding geldt voor iedereen die een uitdaging wil tackelen:

je hebt altijd twee keuzes.

De eerste keus is Wijzigen, de tweede is Accepteren. En op die

twee baseer ik mijn leefregels.

Dit zijn ze:

1. Blijf vriendelijk, ook als die energieleverancier alwéér onder

etenstijd belt.

2. Wees eerlijk - maar nooit bot.

3. Droom groot. (En begin klein, want dat mag.)

4. Wees geduldig. Loop hand in hand met de tijd.

5. Maak van je oordeel een voordeel.

6. Lach zo veel en zo vaak als je kunt. Oefen dit in de spiegel.

7. Hou van jezelf. Weet je niet hoe dat moet? Begin bij punt 6.

8. Vergeef voor het te laat is.

9. Verzin geen smoesjes: geef je fouten toe.

10. Spreek goed over anderen. Is dit te moeilijk? Zeg dan

gewoon niks.

11. Ga uit van overvloed in plaats van angst. Een ingeknepen

spons neemt geen water op.

12. Haal alles uit het nu. Doe dat morgen opnieuw.

En de belangrijkste: maak je eigen regels, en

breek ze als ze niet meer werken.

Laat ik die vergelijking met hennarood haar er

nog eens bij pakken. Die kleur staat misschien

fantastisch op je zestiende, maar veertig jaar later is

donkerblond, grijs of hazelnootbruin misschien een

betere keus. Als jij verandert, veranderen je keuzes

met je mee.

Wist je dat er oneindig veel kleuren bestaan?

Daar zit absoluut een kleur bij waar jij van gaat

stralen.

Cyndi Lauper zong het al in het lied True Colors:

But I see your true colors shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show your true colors

True colors are beautiful like a rainbow

De Beauty professional 2020 editiE 12 59


SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Columns van experts

Op onze website vind je elke maand

verschillende expertcolumns over

visagie, ondernemen, voeding,

collageen, ingrediënten en nog veel

meer.

Op de website van De Beauty Professional

lees je elke week exclusieve interviews,

columns, nieuws, productnieuws en

doe je vakkennis op. Beauty-pro.nl

onderscheidt zich door een platform te

bieden voor en door beautyprofessionals.

Hoe fijn is het om jouw vakcollega’s te

leren kennen? Om inspiratie op te doen

van elkaar en om van elkaar te leren?

Samen staan we sterk!

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Show your best results!

Als redactie zijn wij zeer geïnteresseerd

in wat jullie beautyprofessionals

allemaal doen en bereiken.

Daarom volgen wij via social media

veel professionals.

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Werk & Prive in Balans

De balans tussen werk en privé is voor

sommige beautyprofessionals best

lastig te vinden. En anderen hebben

het juist heel goed voor elkaar.

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Leren van vakgenoten

Leer jouw vakcollega’s kennen en leer

van elkaar! In deze rubriek stellen wij

elke week een vakgenoot uit Nederland

of België aan je voor. Wat doen

ze? Wat vinden ze belangrijk?

De week van…

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

In deze rubriek houden beauty professionals

een week lang een dagboekje

bij, die zij met ons delen. Wat maken

ze mee? Maar ook: maak jij weleens

hetzelfde mee?

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Starters in de beautybranche

Bij het starten van een salon komt

heel veel kijken. In deze rubriek

vertellen starters uit de branche

wat zij hebben gedaan voordat ze de

salon opende…

Vakartikelen

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Wekelijks plaatsen wij artikelen over

wetenschappelijke onderzoeken,

trends, huidverbetering,

huidverzorging, nieuwe ingrediënten

en meer.

SCAN EN LEES OP: BEAUTY-PRO.NL

Elke week nieuwe producten

De beautybranche is altijd in beweging:

nieuwe wetenschappelijke

onderzoeken, nieuwe behandelingen,

nieuwe apparatuur, nieuwe initiatieven

en natuurlijk nieuwe producten

60 De Beauty professional 2020 editie 12


EEN

BIJZONDER

JAAR

ANBOS sterker uit de coronacrisis

2020 gaat de boeken in als een jaar waarin alles op z’n kop komt te staan. De lockdown

raakt onze beroepsgroep in het hart. Je zaak dicht, onzekerheid. En toch hebben

schoonheidsspecialisten ook laten zien dat ze een enorme veerkracht hebben. Ze vinden

nieuwe manieren om hun klanten aandacht en ontspanning te geven. En dat was in 2020

misschien wel belangrijker dan ooit. Hoe kijkt het bestuur van ANBOS terug op dit jaar?

En hoe zien ze de toekomst? We vroegen het onze bestuursleden.

De Beauty professional 2020 editiE 12 61


ANBOS

Jantine van t Klooster

Om positief te beginnen: dit jaar heeft heel

goed aangetoond dat je sterker staat

als je je verenigt. Daarvan is secretaris/

penningmeester Linda Reurich overtuigd.

Als branchevereniging kun je de belangen behartigen

voor de hele beroepsgroep, meent ze, en je invloed

gebruiken om te zorgen dat politieke beslissingen

afgestemd worden op de behoeften uit de praktijk. “De

lat lag hoog. Voor het bestuur en voor het kantoorteam,

dat tot ’s avonds laat klaar stond om via mail en social

media leden te ondersteunen. ANBOS heeft zich goed

kunnen profileren.”

Daar is bestuursvoorzitter Jantine van ’t Klooster het

volmondig mee eens. “Het was het een heel bijzonder

jaar om aan het roer te staan van ANBOS. 2020 stond

voor mij in het teken van het zo goed mogelijk bedienen

en informeren van onze leden, de ontwikkeling rondom

corona op de voet volgen, de vertaalslag hiervan maken

voor de leden en het behartigen van onze belangen

richting de politiek.”

Voor ondernemers was 2020 een heftig, maar ook een

inspirerend jaar, weet Linda uit eigen ervaring. Eerst

zorgde de lockdown voor paniek. Maar ze zag de unieke

situatie ook als ultieme uitdaging om anders te denken

en nieuwe mogelijkheden te zien. Els van Meenen

(portefeuille kwaliteit en ondernemerschap) beaamt

dit. “Ik zeg altijd: ondernemen is een werkwoord. De

coronacrisis vergt veel van je ondernemerskwaliteiten.

Je moet snel kunnen schakelen als dingen anders

lopen.” Als voorbeeld noemt ze schoonheidsspecialisten

die zijn gestart met een webshop. “Dat is de

ondernemersgeest: omdenken en creatief zijn, ook als

het spannend is.”

Linda Reurich

“Voor

ondernemers

was 2020

een heftig,

maar ook een

inspirerend

jaar.”

Els van Meene

Marleen Kila

Marleen Kila (portefeuille onderwijs) maakte naast haar

werk bij ANBOS als manager in een onderwijsinstelling

een grote omslag van dichtbij mee. “2020 had voor

iedereen in het onderwijs, van managers tot studenten

een enorme impact, alsof er een aardbeving is geweest.”

Er moest een totale transitie van fysiek onderwijs naar

online lessen worden gemaakt, legt Marleen uit. En

ondanks de ruimte die de overheid geeft, moest de

kwaliteit van het onderwijs en examinering wél geborgd

blijven. “Ook de ANBOS Academy moest versneld een

digitaliseringsslag maken naar e-learnings en webinars”,

vult Els aan. De nascholingen moesten doorgaan.

62 De Beauty professional 2020 editie 12


ANBOS

De eerste e-learnings hebben inmiddels al plaats gevonden en

worden door de cursisten heel goed ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de ledenbijeenkomsten. “Hoewel veel

ledenbijeenkomsten niet konden doorgaan, zagen we wel dat

er grote belangstelling was voor de online lezingen die we als

alternatief aanboden”, merkt Els op. “Het grote voordeel is

natuurlijk dat je de lezingen kunt volgen wanneer het jou het beste

uitkomt.”

Wat gebeurde er nog meer in 2020?

Hoewel de coronacrisis het overheersende onderwerp was,

waren er ook andere belangrijke ontwikkelingen. “De start van

het SKIN register was een absoluut hoogtepunt”, zegt Jantine.

“Schoonheidsspecialisten, scholingsaanbieders en ANBOS hebben

daarmee binnen de branche een vuist gemaakt voor kwaliteit.”

Het SKIN register is volgens de Jantine een belangrijke stap in

de toekomstbestendigheid van onze branche. “De kers op de

taart was dat minister Van Ark in haar kamerbrief schreef dat ze

verwacht dat het SKIN register een bijdrage zal leveren aan verdere

kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector.”

En dat was niet het enige goede nieuws. Ook de discussie rondom

IPL/Laser nam ineens een vlucht. Met uiteindelijk het advies dat

IPL/Laser geen voorbehouden handeling hoeft te worden en dat

schoonheidsspecialisten met de juiste kwaliteit deze behandelingen

mogen blijven aanbieden. Dankzij het flexibele en daadkrachtige

optreden van ANBOS kan deze langlopende kwestie naar

verwachting eindelijk worden afgesloten. Schoonheidsspecialisten

kunnen weer met een gerust hart investeren in deze behandeling.

Zo creëert ANBOS ook in deze tijd kansen voor de toekomst.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de herziening van het

Beroeps Competentie Profiel (BCP). “Samen met het bedrijfsleven,

docenten, studenten en andere stakeholders hebben we ervoor

gezorgd dat er nu een prachtig BCP ligt”, vertelt Marleen. Dit BCP is

een goede basis voor de start van een nieuw Kwalificatiedossier (KD)

ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB).

Ook voor de nieuwkomers in de branche is de ANBOS Startersgids

helemaal up-to-date gemaakt. Deze gids is voor studenten, maar

ook voor starters en ondernemers die al langere tijd meedraaien.

Het is een bron van informatie over het succesvol runnen van een

schoonheidssalon.

Al deze ontwikkelingen laten volgens Linda goed zien dat

belangenbehartiging de core business is van ANBOS. “Onze

lobby heeft niet stilgestaan. Zo hebben wij ons ook hard gemaakt

voor schoonheidsspecialisten die in of aan de eigen woning zijn

gevestigd, zodat zij toch aanspraak konden maken op de TOGS.”

De start

van het

SKIN register

was een

absoluut

hoogtepunt.”

Hoe kijkt ANBOS naar de toekomst?

Linda hoopt in de eerste plaats dat 2021 een

jaar wordt waarin ondernemers er financieel

weer bovenop komen. “Vanuit ANBOS zullen

we er alles aan doen om onze leden hierbij

te ondersteunen, door belangenbehartiging,

consumentencommunicatie, social media en

toolkits die leden zelf kunnen inzetten.”

“In 2021 staat het groter en bekender maken van het

SKIN register hoog op onze agenda”, vult Jantine

aan. ANBOS blijft aandacht vragen voor kwaliteit

en gaat ook consumenten vertellen dat ze het SKIN

register kunnen raadplegen. De start van SKIN is

enorm belangrijk geweest voor de branche, meent

ook Linda. De beroepsgroep staat hierdoor volgens

haar sterker. “Dankzij het SKIN register kunnen

we laten zien dat we kwaliteit in huis hebben en

worden we als beroepsgroep serieus genomen.

En terecht. Dit willen we de komende tijd blijven

uitdragen.”

ANBOS moet zich blijven vernieuwen, vindt Jantine.

“Om het bestuur flexibel te houden én te zorgen

dat de vereniging waardevolle kennis in huis

houdt, willen we de stap naar een bestuursfunctie

kleiner maken.” Daarom wil ANBOS in 2021 tijdens

de ALV het idee om te gaan werken met aspirant

bestuursleden aan haar leden voorleggen. “Dat

biedt mensen de kans om eerst ‘mee te lopen’

binnen een bestuursfunctie.” Zo hoopt ANBOS een

nieuwere generatie , gedreven bestuursleden te

vinden.

Ook Marleen ziet mooie ontwikkelingen in het

nieuwe jaar. “In 2021 zullen we een krachtige

basis leggen met een heldere visie op onderwijs

en de leden van het scholenplatform.” Daarbij

richt ANBOS zich op nauwere contacten en nog

meer samenwerking met scholen, docenten en

studenten. “Om de nascholingen voor specialisaties

actueel te houden zijn het afgelopen jaar diverse

werkgroepen opgericht om cursusmateriaal te

toetsen aan de praktijk en nieuwe ontwikkelingen”,

vult Els aan. In de loop van 2021 verwachten we veel

nascholingen te hebben vernieuwd.

Een andere ontwikkeling die volgens Els zeker

nog doorloopt in 2021 is dat alle events online

plaatsvinden via interactieve livestreams. “We zijn

nu al hard bezig met de voorbereidingen. Maar we

houden natuurlijk stille hoop dat we in het najaar

onze leden weer fysiek kunnen ontmoeten tijdens

een najaarsbijeenkomst.”

De Beauty professional 2020 editiE 12 63


Nieuwe lijn voor pigmentatie

ERICSON LABORATOIRE heeft een dubbele behandeling ontwikkeld met twee belangrijke acties voor

lokale vlekken (depigmentatie) en het egaliseren van de gehele huidteint. Er is vermindering van

pigmentvlekken door intensieve werking van een nano-ingekapseld Ferulazuur in liposomen. En de

kleur van de huid verlicht en er ontstaat een algemene huidverheldering door de diepe werking van het

zuivere 9-octadeceendizuur. Dankzij nieuwe wetenschappelijke innovatie is het mogelijk om heel vroeg

in het huidkleuringsproces in de kern van de melanocyten te handelen door ‘de informatie die door de

genen wordt gedragen’ te moduleren om de productie van melanine te voorkomen.

NEM Cosmetics, Geldermalsen

LIMITED EDITION

GIFT BOX SLA PARIS

SLA Paris presenteert cadeauverpakkingen met een combinatie

van twee producten die je look direct drastisch veranderen.

Deze cadeauverpakkingen van SLA Paris, ook wel ‘crackers’,

veranderen jouw look drastisch. Ontdek in de limited edition

gift box ‘How To Beautify My Lips?’ met de Liquid Shiny INK Coat

Lipstick & Lip Contour Pencil en de ‘How To Intensify My Look?’

met de Pimp my Lashes Mascara en de waterproof Aqua Resist

Outliner Eye Pencil Black Night. De perfecte cadeau’s voor jouw

klant in deze feestmaand.

Beautyleverancier.nl, Terneuzen.

Feestdagenpakket

Met de feestdagen voor de deur begint

ook de zoektocht naar de beste cadeaus.

Speciaal voor de meest feestelijke periode

van het jaar hebben ze dit ‘Feestdagen

voordeel pakket’ samengesteld. Dit

pakket bevat alle producten uit de Perfect

Age Cosmeceuticals lijn die essentieel

zijn voor je dagelijkse huidverzorging...

van buiten én van binnen! In het pakket

zit de Soft Cleansing Milk, Vitamin C

Concentrate, Anti-aging Eye and lip

contour Cream, 24H Renew Cream en de

Beauty Optimizer.

Perfect Age, Apeldoorn

Chemische peel(ing)s

De Casmara Expert Dermapeels

zijn supergeconcentreerde

chemische peelings. Een compleet

assortiment van chemische

peel(ing)s met complementaire

verzorgingsproducten voor een

totale huidvernieuwingsprocedure

die beschadigde of verouderde cellen

vervangt door gezonde, nieuwe cellen.

Lees in deze editie alles over deze peels en

andere producten van Casmara.

Beauty Injection, Nieuwegein

PRODUCT

NIEUWS

Spa-tafel

Nieuw van Gharieni is de ‘MLW NEO’, een verdere

ontwikkeling van de MLW Classis en hij vervangt deze

topseller. De handschakelaar, voorzien van de nieuwste

dubbelkliktechnologie, kan intuïtief worden bediend en

kan (net als de voetbediening) aan beide zijden van de tafel

worden aangesloten. Dit zorgt voor veel meer flexibiliteit en

kan individueel worden ingesteld. Verder is er een geïntegreerd

verwarmingssysteem, een automatische vergrendelingsfunctie

en verschillende bekleding. De nieuwe MLW NEO is te

herkennen aan de horizontale strepen op het onderstel.

Gharieni, Moers (Duitsland)

AMPULLEN

COUP D’ECLAT® Lifting ampullen zijn volgens MSK het schoonheidsgeheim

van Franse en Europese vrouwen sinds de uitvinding ervan in

1975. “In enkele minuten wordt de huid gladder, stralender, helderder

en ziet er jonger uit. De tekenen van vermoeidheid verdwijnen zichtbaar

en het gezicht ziet er uitgerust uit.” Verkrijgbaar voor de gevoelige

huid, tot ‘rijpe’ huid en zelfs rokershuid; elke vrouw heeft haar specifieke

sprankeling nodig.

MSK-Podiamed, Zaltbommel

De Beauty professional 2020 editiE 12 65


Cosmetisch water met meer

De (Pre + Pro) Biotic Essence is een cosmetisch water verrijkt

met een Pre + Pro Biotic complex formule die goede bacteriën

vermenigvuldigen. De huid wordt gehydrateerd, beschermt en het

afweermechanisme van de huid wordt versterkt om huidveroudering

te voorkomen. De geconcentreerde actieve ingrediënten stimuleren

de dagelijkse activiteit van de huid en beschermt deze tegen externe

invloeden zoals weersomstandigheden, levensstijl enz. De Pre + Pro

Biotic Essence werkt onmiddellijk, bevat 97% natuurlijke ingrediënten

en geeft de huid een boost.

Derma Cosmetica, Gouda

PRODUCT

EGALE EN MOOIE

HUID

De Yon-Ka Nude Perfect Fluide is een multi

perfection serum met blur effect die de

huidkwaliteit zichtbaar verbetert. Dit product bevat

GEEN siliconen, bestaat voor 96% uit natuurlijke

ingrediënten en bevat 2 gecertificeerde biologische

ingrediënten. De huidtextuur wordt verfijnt, de

poriën worden verkleint, onzuiverheden, fijne

lijntjes en rimpels worden zichtbaar vermindert.

Daarnaast wordt de huid optimaal beschermt

tegen vervuiling en blauw licht. De Nude Perfect

Fluide zorgt voor onmiddellijk en langdurig

resultaat en kan ook als primer worden gebruikt.

Derma Cosmetica, Gouda

SKIN BALANCER

NIEUWS

GEL

Herstel de natuurlijke huidbalans

met onze rijke dagelijks cleansing gel.

Tot in de puntjes samengesteld om

een vette of gecombineerde huid te

verlichten, te verzorgen en te voeden.

Volledig verrijkt met de Fusion-

Biotics© technologie en vitamine C,

verfijnt deze gel de poriën en reinigt

grondig. Als kers op de taart laat het

toegevoegde talg-absorberende

serum de huid verfrist, hersteld en

schoon achter.

Neoderma, Amstelveen

Cleansing milk

Laat je huid iedere dag stralen dankzij The Cleansing Milk - onze voedende premium

reiniger. Zorgvuldig samengesteld met onze Fusion-Biotics© technologie, verwijdert

deze luxe krachtpatser make-up, verontreinigende stoffen en onzuiverheden.

Tegelijkertijd doordrenkt de huid zich met natuurlijke extracten en vitamines met

een optimaal helder, gezuiverd en gehydrateerd resultaat.

Neoderma, Amstelveen

#1 in diode

laser

ontharing

Definitieve laserontharing

aanbieden in uw salon?

Vraag vrijblijvend een prijsofferte

aan via www.inbesol.com.

Draagbaar, pijnloos & efficiënt

66 De Beauty professional 2020 editie 12


S K I N P E R F E C T I O N

Botanical peel de oplossing voor

Acne

Rosacea

Couperose

Pigmentvlekken

Er zijn

Er

verschillende

zijn verschillende

behandelingen

behandelingen

voor

voor

deze

deze

problemen

problemen

Vraag

Vraag

uw Alexandre

uw Alexandre

Fabelle

Fabelle

Therapeute

Therapeute

om

om

advies.

advies.

S K I

I

N P

P

E

E

R

R

F

F

E

E

C

C

T I

T

O

I

N

O N

Botanical peel de oplossing voor

Acne Acne

Rosacea

behandelingen Couperose

voor deze problemen

Pigmentvlekken

Er zijn verschillende

Vraag uw Alexandre Fabelle

Therapeute om advies.

De originele Tele’Way

geen kopie

De originele De originele Tele’Way Tele’Way

geen kopie geen kopie

Botanical peel peelt de huid zacht

Botanical peel zorgt dat de

vee huid, met de juiste

producten, maer, egaler

Botanical peel peel peelt de de huid zacht

Botanical Botanical peel peel zorgt zorgt dat dat de de

vee vee huid, huid, met met de de juiste juiste

en transparanter producten, maer, maer, wordt.

egaler

en en transparanter wordt.

Botanical peel werkt

poriën verfijnend.

Botanical peel werkt

poriën verfijnend.

met met de de de aangepaste aangepaste producten

producten

www.alexandrefabelle.nl Tel.: 010-3075990 Whatsapp nummer: 0636341812

www.alexandrefabelle.nl Tel.: 010-3075990 Whatsapp nummer: 0636341812


Leuk om

cadeau te geven!

AROMATHERAPIE

Sfeer en luchtzuivering

NIEUW

NIEUW

Aroma Inhaler

Empire

Aromastone Wood

Cozy Aromaburner

Space

Dreams

Carkit

E-stone

F’air

Yunique

Luchtzuivering en aromatherapie zijn een mooie combinatie voor gebruik in de salon maar ook thuis.

Steeds meer blijkt dat het binnenmilieu thuis maar ook in werkomstandigheden te wensen over laat

door slechte ventilatie, te weinig frisse lucht en ziektekiemen in de lucht. Door het verdampen en

verspreiden van essentiële oliën in deze ruimtes kan een bijdrage worden geleverd aan het zuiveren

van de lucht en het verbeteren van de sfeer.

Meer weten? Kijk op www.chi.nl/blog/luchtzuivering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!