Folder-missie-vissie-internaat-enkel

KaSO.MosaRT

Welkom

in ons

Schoolhouse!

SchoolHouse


SchoolHouse

Het is onze grootste wens en grootste zorg dat je je bij ons thuis

voelt. Hoe trachten wij dit gevoel van thuiskomen te bereiken?

Wij staan voor warme duidelijkheid. Wij steunen jou in je persoonlijke

ontwikkeling en je krijgt groeikansen. Onder de coachende aanwezigheid

van de begeleiders krijg je de kans om je talenten te ontwikkelen

en te groeien in sociale relaties. Je maakt bij ons ongetwijfeld

vrienden voor het leven.

Ook leercoaching is een belangrijke opdracht van ons Schoolhouse.

De vrije tijd vullen we samen in met een gevarieerd activiteitenaanbod.

Samen met ons werk je in wederzijds vertrouwen aan belangrijke

waarden als: eerlijkheid en verantwoordelijkheid, openheid en

solidariteit, respect en engagement.

Samen leggen we de puzzel van jouw toekomst.

Hopelijk tot snel in ons Schoolhouse!


— WAAR WE VOOR STAAN —

WE HECHTEN VEEL BELANG AAN …

HET BIEDEN VAN WARME

DUIDELIJKHEID

Een tweede veilige (t)huis maken

… hoef je niet alleen te doen.

Opgroeien doen we met vallen

en opstaan maar vooral doen wij

dat samen (jij, jouw ouders en

ons team). Samen geven wij je

de kans om op te groeien in een

klimaat waarbij jij al je (levens)-

kansen ten volle kan benutten.

Wij bieden voldoende structuur

en duidelijkheid, zowel in communicatie

als doorheen de dag. Je

kan altijd bij ons terecht voor een

individueel gesprek met vooral

een luisterend oor. Wij verzorgen

een evenwicht tussen studie en

ontspanning en hebben oor naar

jouw inbreng en ideeën.

VRIENDSCHAP VOOR HET

LEVEN

Je krijgt de kans om samen met

anderen een te gekke leefgroep

uit te bouwen en vrienden voor

het leven te maken, dit tijdens georganiseerde

activiteiten, groepsgesprekken

en op vrije momenten.

Onder de coachende aanwezigheid

van je begeleider leer

je in een sfeer van wederzijds respect

en vertrouwen rekening te

houden met elkaar en conflicten

op te lossen. Op die manier leer

je verantwoordelijkheid op te nemen

voor jezelf én voor de groep.

Een ideale springplank naar je

latere leven!

WARMTE KANSEN COMMUNICATIE

BEGRIP DUIDELIJKHEID

SAMENWERKING

VERTROUWEN RESPECT BEGRIP

SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID

GROEPSGEEST VRIENDSCHAP


RUIMTE VOOR TALENT

Door een breed aanbod aan activiteiten

willen we je uitdagen. We

willen je groei stimuleren door

nieuwe kansen te creëren en aandacht

te schenken aan je talenten.

Je doet het met vallen en opstaan

en wij, de begeleiders, staan naast

je om mee op weg te gaan. Je

krijgt de kans om je op eigen tempo

te ontplooien.

Naast de activiteiten zijn we er

ook om je te coachen in je leerproces.

We helpen je schoolwerk

te structureren en samen zoeken

we naar de juiste studiemethode

voor jou. We streven naar

een individuele aanpak waarin we

samen zoeken naar wat jij nodig

hebt om te groeien.

INSPRAAK

EIGEN TEMPO

ZELFVERTROUWEN

TALENTEN

LEERCOACHING

OVERDRAGEN VAN

WAARDEN EN NORMEN

Samen leven gedurende 5 dagen

per week, in je tweede (t)huis,

zorgt ervoor dat wij verbonden

zijn met elkaar. Respectvol met

elkaar omgaan op een sociale

en weloverwogen manier en met

voor iedereen zeer duidelijke regels

en een open zicht voor elkaars

noden en verwachtingen.

Gezamenlijke afspraken leven wij

allemaal na. Via een volwassen

dialoog staan wij uiteindelijk sterker

in het leven.

DIALOOG VERANTWOORDELIJKHEID

RESPECT

SOLIDARITEIT


— ONZE FORMULES —

WE HECHTEN VEEL BELANG AAN …

Kidzz@ViMK

Deze groep bestaat uit de jongsten.

Het gaat over de jongeren

van de lagere school. Wij bieden

een aangename huiselijke sfeer

met een duidelijke dagstructuur.

We zorgen voor voldoende afwisseling

tussen schoolwerk en ontspanning.

Deze kan zowel binnen

als buiten doorgaan.

Junior@ViMK

Als je in de eerste graad zit, dan

kom je in deze groep terecht. We

bieden je een warme omgeving,

met veel structuur. Binnen deze

structuur is er ruimte voor jou

om zo veel mogelijk zelfstandig

te leren zijn, deze stappen zetten

we samen. Ook leren communiceren

vinden we heel belangrijk.

Jouw mening telt maar de manier

waarop je deze uit nog meer. Samenleven

= communiceren.


Senior@ViMK

Si Senior!

Je bent aanbeland in de bredere

groep van jongeren uit de tweede

en de derde graad. Dit betekent

dat je al enkele stapjes verder

staat in het organiseren en managen

van je dagdagelijkse bezigheden

voor school en in je vrije tijd.

En daar krijg je de nodige vrijheid

maar ook verantwoordelijkheid

voor. In de groepsstudies stroom

je samen met leerlingen die een

gelijkaardig parcours volgen. Een

deskundige begeleider staat je

daarin bij en ondersteunt het hele

proces. Buiten de studies val je

terug op je leefgroep (2de of 3de

graad) met eigen activiteiten, chill

en sportmomenten. Hoe die eruitzien,

hangt mee van jou af: inspraak,

respect, vriendschap en

fun werken altijd in twee richtingen.

Go for it!

Student@ViMK

Je hebt de derde graad goed afgewerkt

en je wil nog net dat

beetje extra door een 7de jaar te

volgen? Welkom in het kothuis in

Kinrooi, waar jij op een volwassen

manier kan komen studeren. Het

heeft alles van het kotleven, je

hebt je eigen kamer, vrienden in

de buurt, maakt je eigen planning

en werkt op je tempo. Je zelfdiscipline

en zelfverantwoordelijkheid

kan jij hier verfijnen. Het voordeel

is dat je zelf niet hoeft te koken

want daar zorgen wij voor. Heb

je vragen of een probleem dan

staan wij voor jou klaar. Als je ontspanning

wilt dan mag je steeds

deelnemen aan onze activiteiten

of ontspannen in de leefruimte in

Kinrooi.


Schoolhouse

Tel. + 32 89 56 30 59

GSM + 32 475 35 42 04

ViMK@mosa-rt.be

www.mosa-rt.be/ViMK

ViMK

vimk.schoolhouse

More magazines by this user
Similar magazines