Helperbel 4-2020_LR

wijkhelpman

Helperbel 2020 - 4 Wijkkrant voor Helpman

helperbel

- Wie goed groet goed ontmoet

- Vioolles en Italiaans in Helpman

- Van rookruimte naar stookruimte

2020

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco

HOME

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 AE Groningen (Helpman)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

Stadjerspas

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

2


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Bruggetje achter de Papiermolen 4

Trafohuisje Esserhaag 33

Nieuws van het wijkcomité

Najaarskriebels 7

Activiteiten in de wijk

Taart! Bij galerie with Tsjalling 9

Een eigen boerderij!? 11

Column

Wie goed groet goed ontmoet 20

Duurzaamheid

Project wijkkracht 22

Duurzame mobiliteit in Helpman 26

Helpman is weer een stukje groener 29

Toegangsweg zonneweide Glimmen 29

Werken in de wijk

Vragen aan de nieuwe gebiedsmanager Groningen-Zuid 10

Originele sieraden 14

Vioolles en Italiaans in Helpman 15

Kook als een chef! 25

Van rookruimte naar stookruimte … 36

Andere tijden

In ‘Krotje’ begon de Groninger popgeschiedenis 16

1911: De Helpman 1 verkiest het luchtruim 30

09 14

31

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5700.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. De Helperbel wordt gedrukt op FSC papier

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2020

3


4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2020 5


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

Wat te doen bij een overlijden?

Uitvaartzorg Boerhaavelaan

bel 050-525 5980

Schrijf je in bij Uitvaartzorg

Boerhaavelaan voor een

tegemoetkoming van €200

bij een uitvaart verzorgd door ons

Groningen Zuid

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

6


Nieuws van het Wijkcomité

Najaarskriebels

De actie die de gemeente normaal gesproken elk voorjaar houdt: Voorjaarskriebels, is dit

jaar vanwege de coronaperikelen verplaatst naar het najaar.

Op zaterdag 19 september 2020 was het World Clean-up Day. Een dag waar ook de gemeente

Groningen bij stil wilde staan. Met de actie Najaarskriebels werd op diverse plekken in

onze wijk door vele vrijwilligers de straten schoongemaakt met behulp van door de

gemeente verstrekte knijpers en afvalzakken. Een nuttige activiteit die de onderlinge

contacten bevordert….

Hier een impressie:

RTV Noord op bezoek in de Helperkerkstraat

Na gedane arbeid….

Helperbel nr. 4, december 2020 77


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Systemisch werken familie, gezondheid,

werk, trauma individueel & groepen.

www.ykeradema.nl / www.balansopstellingen.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

8


Activiteiten in de wijk

Taart!

bij galerie with tsjalling

Buurtbewoner Tsjalling Venema uit de Van

Houtenlaan heeft iets te vieren. Zijn galerie

with tsjalling: bestaat dit najaar 10 jaar! De

hoogste tijd om even kennis te maken met

deze galeriehouder uit Helpman.

Hoe het allemaal begon

Het verhaal van de galerie begint nog iets eerder, in een flatje aan de Waterloolaan waar

Tsjalling vanaf maart 2010 exposities maakt van tekenaars. Het succes van deze huiskamerexposities

zorgen ervoor dat wanneer hij z’n baan bij een uitgeverij verliest, hij eind 2010 vol

vertrouwen een commerciële galerie opent in een leegstaande winkel in de Oosterstraat.

“Het was middenin de crisis, maar door de kosten laag te houden,

lukte het toch om door te gaan’, vertelt Tsjalling. In 2015 heeft hij

vertrouwen in de toekomst en hij betrekt een permanente plek

aan de Kostersgang 26-a. Hier wordt het programma van de

galerie voortvarend doorontwikkeld.

“In het begin was ik gefocust op figuratief werk en tekeningen,

nu is het programma afwisselender, met regelmatig abstract

werk en schilderijen’.

Cupcakes met een knipoog

Momenteel is de jubileumexpositie ‘Taart’ te bezichtigen. Veertig kunstenaars maakten

speciaal voor de expositie een werk rondom dit feestelijke thema. De jubileumexpositie laat

zien waar de galerie voor staat. Tsjalling toont kunstwerken van regionale en internationale

kunstenaars, van jong tot oud, verschillende technieken en stijlen, met kleine en grotere

prijskaartjes. “Ik wil graag laten zien dat kunst kopen voor iedereen bereikbaar is. Mijn

klanten zijn privéverzamelaars, musea en bedrijven, maar ook

jongeren die voor het eerst kunst kopen.’

De kwaliteit van het gebrachte bewijst zich. Van de exposant

in de eerste huiskamerexpositie, Koen Taselaar, hangt nu een

werk in de Hermitage in St. Petersburg. En uiteraard doet ook

hij mee met een taart! Nieuwsgierig geworden? Tot 9 januari

2020 kunt u uw ogen de kost geven aan de jubileumexpositie.

galerie with tsjalling: is te vinden aan de Kostersgang 26-a,

9711 CX Groningen

Kijk voor meer informatie op: www.withtsjalling.nl/taart/

Helperbel nr. 4, december 2020 9


Vragen aan de nieuwe gebiedsmanager

Groningen-Zuid Henk Kosmeijer

Wat doet een gebiedsmanager?

“Het is een schakelfunctie tussen het gemeente(bestuur) en de wijken

en haar inwoners. Het werkt dus naar twee kanten toe. Zorgen dat

initiatieven vanuit de wijk op een juiste manier een plek krijgen binnen

die grote gemeente Groningen, maar ook dat beleid en beleidsvoornemens

van de gemeente op een goede manier besproken worden in en

met die bewoners.’

Werken in de wijk

Waarom is er een gebiedsmanager nodig? Er zijn immers al heel veel organisaties die zich

‘bemoeien’ met de wijken.

“Daar zit nou juist ook het probleem. Door de omvang van de gemeentelijke organisatie

met meer dan 3.000 medewerkers, gebeurt het ongewild en onbedoeld al gauw dat zaken

los van elkaar worden aangepakt, maar bij de bewoners in een straat wel samenkomen,

met alle gevolgen van dien.

Kan de individuele bewoner van Helpman met vragen, plannen en ideeën bij jou terecht?

“Hoewel ik voor iedereen aanspreekbaar wil zijn, behelst dit ook de valkuil dat ik de postbus

van de gemeente en manusje van alles van en voor iedereen dreig te worden.

Wat kan de bewoner vervolgens concreet van jou verwachten?

“Daar waar processen niet goed lopen of juist moeilijk van de grond komen, kan ik een

intermediair of aanjager zijn. ’

Wat maakt jou geschikt om hier gebiedsmanager te zijn?

“Ik heb een rijke ervaring in het openbaar bestuur en ingewikkelde inspraak- en participatieprocessen.

Ik heb me zelf tot doel gesteld dat mensen straks uitspreken: ‘we krijgen bij de

gemeente Groningen nog eens wat voor elkaar.’

Kende je jouw werkgebied al een beetje?

“Ik ben een geboren en getogen stadjer. Mijn geboorteplek was op het woonwagenpark

aan de Helperwestsingel. Ik kan me daar niets meer van heugen: we verhuisden na een half

jaar naar de Verlengde Grachtstraat. Mijn jonge jeugdjaren heb ik in de Zeeheldenbuurt

doorgebracht, daar liggen mijn dierbaarste herinneringen. Ik ben en voel me nauw verbonden

met de gemeente Groningen.’

Kun je een compacte cv van jezelf geven?

“Na de opleiding Maatschappelijk Werk in Groningen ging ik werken bij sociale zaken van

de gemeente Bolsward, vervolgens werd ik ombudsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie

van de PvdA. Daarna heb ik gewerkt in de verslavingszorg in Eelde en Groningen en als

docent bij de opleiding Sociaaljuridische Dienstverlening van de Hanze Hogeschool.

Vervolgens werd ik actief in het openbaar bestuur actief als wethouder in de gemeente

Tynaarlo en laatstelijk als burgemeester van de gemeente Marum.’

10


Activiteiten in de wijk

Een eigen boerderij!?

Veel mensen dromen ervan, voorzien in je eigen eten; lekker, gezond én dichtbij. Maar niet

iedereen beschikt over eigen grond, voldoende tijd of groene vingers. Voor hen is er

binnenkort een oplossing: een Herenboerderij bij Groningen stad!

Een Herenboerderij is een kleinschalig, coöperatief boerenbedrijf. Een Herenboerderij

verbouwt, onafhankelijk van de markt, in harmonie met de natuur en zonder

winstoogmerk, voedsel voor haar leden. Zo’n 150 tot 200 huishoudens investeren samen in

het pachten van een stuk grond van 20 hectare en nemen een boer in dienst. De boer

produceert exclusief voor de leden het voedsel dat ze willen eten en wat goed te

produceren is op de grond. De boerderij levert fruit, groenten, aardappelen, eieren en

vlees (voor wie dat wil) van de eigen koeien, varkens en kippen.

Geïnteresseerd? Je kunt verdere informatie vinden op:

https://www.herenboeren.nl/

https://groningen.herenboeren.nl/

www.facebook.com/herenboerengroningen

groningen@herenboeren.nl

Je kunt ook contact opnemen met Karlien Meijer, Brinklaan 7, 0621143528.

Helperbel nr. 4, december 2020 11


Andere tijden Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

12


Service

ALV

Het wijkcomité organiseert dit jaar geen Algemene Ledenvergadering in

verband met Covid-19.

Ontspannen

volleyballen?

Los van ‘t wief

LVW (los van ‘t wief) is een gezellige volleybalclub, die al een jaar of vijftig actief is in

Helpman. Het ledental varieert nogal eens en op het moment zijn we met te weinig leden.

We zoeken mensen die (een beetje) kunnen volleyballen. Ons niveau is niet erg hoog. Maar

om het spelniveau enigszins op peil te houden, zoeken we geen mensen die (nog) niet

kunnen volleyballen. Ondanks de naam zijn dames van harte welkom.

We spelen op donderdag van 21.00 uur tot 22.00 uur in de sportzaal aan de Chopinlaan in

Helpman (tijdens de schoolvakanties spelen we niet).

Mensen die interesse hebben kunnen gewoon langskomen. Je kunt ook contact opnemen:

peterpilon@gmail.com of 050 5258773

Helperbel nr. 4, december 2020 13


Originele sieraden

Wat leuk om nu eens in de Helperbel iets over mijn sieraden

te mogen zeggen!

Al 10 jaar maak ik sieraden van natuurlijke materialen en half

edelstenen, zoals koraal, lava, agaat, lapis lazuli, parels en

schelpen. Eerst voor mijzelf, maar al gauw voor anderen.

Middels exposities en verkoop bij o.a. de kunstenaarswinkel “

Kunst en Zo” maak ik nu ook op verzoek sieraden voor

verschillende modezaken ( zie de website). Naar aanleiding

van een artikel over Frizzy Mode in de Helperbel kun je ook daar sinds kort mijn sieraden

bezichtigen en aanschaffen (adres: Verlengde Hereweg 82 ).

Een sieraad moet bij je passen: bij jou als mens, bij je kleding, bij je uitstraling. Soms kan dat

een eenvoudig, onopvallend collier zijn, maar op een ander moment een meer expressief en

uitdagend collier. Voor iedereen is dat weer verschillend. Vanuit mijn lange ervaring en

gevoel voor harmonie kan ik je bij je keuze, als je dat wilt, behulpzaam, zijn. Op mijn

huisadres heb ik een ruime collectie. Wat ook heel leuk is om met je naar oude sieraden te

kijken en die eventueel te herstellen of te ” up-graden”.

Ook een workshop met vriendinnen is mogelijk, met eventueel je eigen sieraden als

uitgangspunt. Je kunt dan ervaren hoe leuk het is om met materialen bezig te zijn; een

proces dat steeds verrassende combinaties of creaties oplevert.

Lammy Cremer

Goeman Borgesiuslaan 28

9722 RJ Groningen

tel.050.5264149

www.lammycremer.nl

lcremer@xs4all.nl

14


Werken in de wijk

Vioolles en Italiaans in Helpman.

Als nieuw bedrijf in Helpman stel ik - Alma

van der Berg - mij graag aan u voor. Helpman

is voor mij zeker geen onbekende. Ik ben

hier opgegroeid en na zo’n twintig jaar

Amsterdam ben ik vorig jaar hier met mijn

gezin teruggekeerd. Het bijzondere is dat er in

de Troelstralaan, waar ik werk en woon, twee

culturele ondernemingen onder één dak zitten.

Vioolles

Bij Studio Violino is jong en oud welkom om op een leuke en goede manier viool te leren

spelen. Ik geef verschillende kinderen uit de buurt les en ook volwassenen die soms van

verder komen. Het lesmateriaal is tegenwoordig zo aantrekkelijk dat ook een kind dat net

begint, al heel snel een goed klinkend stukje kan spelen. Je hoeft nog geen noten te kunnen

lezen als je begint. Voor leerlingen die (ver) gevorderd zijn is het weer een uitdaging om een

goede basistechniek in dienst te stellen van de muzikale expressie. Mijn vioolpraktijk Studio

Violino heeft een Italiaanse naam. Toen ik violist was bij de opera in Pisa is namelijk mijn

liefde voor het Italiaans ontstaan.

Italiaanse les

Naast mijn werk als violist en bevoegd viooldocent in Groningen ben ik daarom aan de

Universiteit van Amsterdam Italiaans gaan studeren. Vervolgens ben ik in 2010 bij dezelfde

universiteit gepromoveerd op de relatie tussen Italiaanse tekst en muziek. In Amsterdam

heb ik college gegeven over de Italiaanse taal, over letterkunde en over de relatie tussen

literatuur en muziek. Heel leuk om studenten te laten kennismaken met prachtige werken

die ze nog helemaal niet kennen. Ook heb ik Italiaanse teksten vertaald voor het Concertgebouw.

Ik verzorg aan de Universiteit van Amsterdam nu nog de Zomerschool Italiaans voor

middelbare scholieren. Mijn lessen Italiaans zet ik hier nu voort onder de naam Italiaans in

Groningen. Ook hier is ruimte voor beginners en gevorderden. Van een korte vakantiecursus

tot Italiaans op hoog niveau.

Contact:

De lessen vinden plaats aan de Troelstralaan 62, vanzelfsprekend met inachtneming van

alle richtlijnen. Als je meer wilt weten over vioolles en Italiaans in Helpman, kijk dan op

www.studioviolino.nl of op www.italiaansingroningen.nl.

Helperbel nr. 4, december 2020 15


Tekst: Jan Rasterhoff

Foto’s: www.groningerarchieven.nl

www.poparchiefgroningen.nl

In ‘Krotje’ begon de Groninger popgeschiedenis

Als ik de naam ‘Krotje’ laat vallen onder

in Groningen opgegroeide zeventigplusleeftijdgenoten,

weten velen waar ik het

over heb: de ‘legendarische’ rock-’n-roll- en

beat-sociëteit aan de Helper Westsingel,

de schrik van de Groningse bourgeoisie.

Het volgende verhaal is een bewerking van

een artikel dat mijn jeugdvriend Gerard

Groothuis schreef voor het Poparchief

Groningen. Gerard was de drummer

van onder andere Trio Lex Jasper en The

Destroyers die ook hebben opgetreden in

‘Krotje’.

De Pelikaan

Lang geleden waren in het Prinsenhof aan

het Martinikerkhof onder andere het

Natuurhistorisch Museum en de RONO, het

latere Radio Noord, gevestigd. De conservator

van het museum, Tonny Veuger, liet

regelmatig spijbelaars en hangjongeren uit

de buurt gratis toe. Toen hij ontdekte dat zij

ook liefhebbers waren van rock-’n-roll-muziek

van bijvoorbeeld Bill Haley, Elvis Presley

en Fats Domino, regelde hij (clandestien)

dat de jongens er een kleine ruimte kregen

en daar hun muziek konden draaien. Steeds

meer jongeren ontdekten De Pelikaan, zoals

het lokaal al snel werd genoemd. Ze namen

grammofoonplaten mee en zo werd het

steeds drukker en gezelliger. In het zelfde

pand verzorgde bioloog Fop I. Brouwer ook

radio-uitzendingen voor de RONO over ‘Wat

groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’.

Mijnheer Brouwer was helaas geen

liefhebber van rock-’n-roll. Op een gegeven

moment had hij genoeg van de in zijn ogen

‘herriemuziek’ en deed hij bij de gemeente

zijn beklag: De Pelikaan werd gesloten.

‘Krotje’

Om de jongeren tegemoet te komen hielp

Tonny Veuger ze een andere, geschiktere

locatie te vinden. In de zomer van 1956

huren de jongeren een gedeelte van een

boerderij in Helpman: aan de Helper

Westsingel, tussen de huidige nummers 86

en 88, aan het eind van een doodlopend

straatje. De tamelijk afgelegen boerderij

stond op de nominatie om gesloopt te

worden. Een deel van het voorhuis werd

gehuurd door de familie Jager. Het andere

deel en de naastgelegen schuur stonden

leeg. Het geheel was meer een krot dan een

huis, een perfecte plek om in de weekeinden

een muzikale instuif te houden, plaatjes te

draaien en limonade en frisdrank (!) te

schenken. In het begin bestond ‘Krotje’ uit

zo’n dertig betalende leden, maar toen er op

de woensdag- en zaterdagmiddag en

zondagmorgen ook andere activiteiten voor

de jeugd in de schuur kwamen, groeide het

ledental fors. Je kon er tafeltennissen,

kaarten, dammen, schaken en boksen.

Helaas was de financiële situatie penibel:

het werd tijd dat er een bestuur kwam.

‘Krotje’ wordt officieel

De gemeente springt financieel bij, ‘Krotje’

16


Andere tijden

krijgt een officiële status en gaat verder

onder de naam Moderne Jeugd en Jongeren

Sociëteit (MJJS). De naam ‘Krotje’ was zo

ingeburgerd, dat die bleef bestaan. Voor de

verwarming van het pand mochten de

overgebleven brandstoffen van de vertrokken

buurman, kolenboer Posthumus,

worden opgestookt in potkacheltjes en de

familie Jager zorgde voor de elektriciteit. Er

werd een limonade- en koffiebar getimmerd

en een podium. Op 1 maart 1960 krijgen de

100 leden van ‘Krotje’ een ‘lidmaatschapskaart

op naam’ met het wapen van de

gemeente Groningen op de achterzijde. Het

lidmaatschap bedraagt voor heren 8 gulden

en voor dames 1 gulden per jaar.

De instuif werd drukker en drukker, er

werden teenagershows en rock-’n-roll-wedstrijden

georganiseerd waar ‘vrij’ gedanst

mocht worden. Bandjes zoals Big Hill en de

Rock Bombers, de Indische band Little Ritz

en de Rocking Butterflies repeteerden er en

traden er op.

Lawaaiig was het af en toe wel, maar de

heer en mevrouw Jager en hun kinderen

vonden het vooral leuk. Mevrouw Jager

fungeerde zelfs af en toe als portier en

weigerde mensen die volgens haar een

negatieve invloed op de club konden

hebben. Problemen deden zich eigenlijk niet

voor, ook omdat men de regels strak

hanteerde. De steeds drukker wordende

instuif achter de woning van de familie

Jager begint langzaamaan uit z’n voegen te

barsten en het gebrek aan voorzieningen en

de zeer slechte staat van het pand beginnen

zorgelijk te worden.

Het nieuwe ‘Krotje’

Door bemiddeling van dominee Matzer van

Bloois en de plaatselijke hoofdagent van

politie wordt op een steenworp afstand een

nieuwe locatie gevonden in de leegstaande

kunststoffabriek van Lamaf. De naam

‘Krotje’ komt op de gevel te staan, want ook

deze locatie is enigszins in verval. Het in de

Helperbel nr. 4, december 2020 17


levensgemak

aandacht voor jezelf

coaching en Reiki

fysiek en mentaal weer in balans

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

18


Andere tijden

nazomer van 1960 geplande openingsfeest

moest worden afgeblazen. Het opknappen

van het gebouw viel tegen: vloerbalken

moesten worden vervangen, er moest een

podium worden gemetseld en er was erg

veel achterstallig onderhoud. Het nieuwe

‘Krotje’ gaat pas een jaar later, in de zomer

van 1961 open. De nieuwe bokstrainer

Johnny Visser wordt ook de portier.

Poppodium van het Noorden

Vanaf dat moment nemen de gebroeders

Tonny, Be en Krijn Veuger het beheer van

‘Krotje’ over en komt het accent meer te

liggen op live-muziek. Jarenlang traden

talloze, door Be geregelde, Groninger bands

erop. Veel van die bandjes danken hun

populariteit aan Be Veuger en beschouwen

‘Krotje’ dan ook als de beatclub van het

Noorden. Ze tonen er hun nieuwste outfits,

spelen de allernieuwste hits en willen zo

naam maken.

De bandleden hebben er wel wat voor over:

‘Krotje’ is voor de muzikanten, die vaak met

de stadsbus reizen, moeilijk te bereiken.

Vanaf de Verlengde Hereweg naar ‘Krotje’ is

het een heel eind sjouwen met al die

apparatuur. Niet alleen Groningse bands

treden er op (Nicky and the Shouts, The

Rocking Tigers) maar ook The Scorpions (uit

Manchester!) en Cuby and the Blizzards.

Er worden nieuwe initiatieven ontplooid,

zoals ‘debating teams’, studieweekeinden,

een theatergroep en een jazz-sociëteit van

de MJJS.

De wekelijkse aankondigingen in het

Nieuwsblad van het Noorden van de

teenageravonden en diverse popoptredens

zorgen voor steeds meer publiek. Van

heinde en verre, zelfs uit Noord-Duitsland

komt men, soms per bromfiets, naar de

beatclub. Vooral op de zaterdagavonden

hangt er een verwachtingsvolle en vaak

broeierige sfeer. Iedere avond wordt

afgesloten met het nummer So long van

Fats Domino.

Als halverwege de jaren 1960 de optredens

zich verplaatsen naar grotere zalen, zoals

Concertzaal de Jong, Huize Maas, Frigge en

de veilinghallen en de financiële situatie

zorgelijk is, doordat de gemeente de stekker

eruit trekt, betekent dit voor ‘Krotje’ in 1967

het einde.

Met dank aan Poparchief Groningen en

Gerard Groothuis

Poparchief Groningen doet een oproep: wie

heeft er nog verhalen en/of foto’s van (’t)

‘Krotje’? Mail ze naar janrast@yahoo.com.

Helperbel nr. 4, december 2020 19


Tekst: Hero Helpman

Wie goed groet goed ontmoet

De laatste maanden valt me op dat mensen in Helpman elkaar steeds vaker groeten.

Dat is uiteraard een uiterst subjectieve waarneming. Zeker van iemand die zelf een

hartstochtelijk groeter is.

Ik groet nog net geen lantaarnpalen en geparkeerde auto’s, maar bijvoorbeeld wél ooit een

uit de kluiten gewassen herdershond. Die dook plotseling voor mij op na een bocht in het

pad toen ik in de schemering aan het hardlopen was in een park. ‘Goedenavond’ flapte ik er

- door de schrik ingegeven - uit voor ik er erg in had. De hond zei weliswaar niks terug, maar

spaarde mijn kuiten. Leuke katten groet ik ook. Ook dat heeft nooit tot een duidelijk

waarneembare wedergroet geleid. Wel bespeurde ik bij de aangesproken katachtigen een

zekere bevreemding: ‘wat wil die mensachtige?’

Groeten dieren elkaar? Misschien wel, maar het is mij nooit echt duidelijk opgevallen. Ik zie

ze overigens ook nooit warm lachen tegen elkaar. Natuurlijk, dieren nemen elkaar wel waar

als ze elkaar tegenkomen. Dat is immers van levensbelang. Een moment van onachtzaamheid

en je verandert van een vogel in een hapklare brok voor de kat. Zowel de kat als de

vogel hebben er geen voordeel van om elkaar te groeten. In tegendeel. Hoe langer je

onopgemerkt blijft door de ander, des te beter.

Vergelijk het met ons mensen als we deelnemen aan het verkeer: voor ons is het dan

belangrijk dat we elkaar waarnemen, want anders komen we niet schadevrij thuis. Maar

ook al nemen we elkaar waar in het verkeer, en wisselen we soms heel snel wat informatie

uit in penibele situaties om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wie voorrang krijgt, we groeten

elkaar dan meestal niet, tenzij we een bekende tegenkomen.

Het menselijke groeten heeft iets merkwaardigs. Iets mysterieus. Want wanneer doe je het

en wanneer niet? En waarom eigenlijk? Wellicht geeft de vraag die eigenlijk het eerst

gesteld moet worden wel direct het antwoord: wat is groeten? Dit misschien: ‘bij het begin

en einde van een bijeenkomst of ontmoeting duidelijk maken dat je elkaar opmerkt.’ Bij

vergaderingen en feestjes kun je je nog voorstellen dat dit ritueel belangrijk is. Want ervaar

het tegenovergestelde maar eens. Dat is niet prettig. Als je niet opgemerkt wordt, lijk je

voor de ander niet te bestaan. Je zou het zelfs kunnen interpreteren als: ik ben blijkbaar niet

de moeite waard om gegroet te worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat de ander blind of in

gedachten is of bang…

20


Column

Groeten kan ook een verkennende openingszet zijn. Bijvoorbeeld tot iets moois. In een

fractie van een seconde scan je elkaar bewust of onbewust. Menige liefde is zo gestart.

Maar waarom zou je elkaar zo maar groeten? Op straat? In Helpman? Terwijl je elkaar

helemaal niet kent? Ik doe het – denk ik – gewoon omdat ik het leuk en fijn vind. Kortom

heel egoïstisch. Ik voel me er beter bij dan wanneer ik niet groet en helemaal als de groet

op een prettige wijze wordt beantwoord. Misschien zit daar diep toch wel iets evolutiebiologisch

in: zoiets van ‘wees niet bang ik eet je niet op’ of ‘gelukkig ik word niet opgegeten’.

En hoop ik dat degene die ik groet datzelfde ervaart.

Stel je zelf dus de vraag ‘woon ik liever in een Helpman waar men elkaar wel groet of niet

groet’. Het antwoord lijkt duidelijk.

Helperbel nr. 4, december 2020 21


Tekst: Duurzaam Helpman

Project Wijkkracht

Wij, studenten van Vastgoed en Makelaardij en Communicatie van de Hanzehogescbool

Groningen zijn een duurzaamheidsproject gestart in de wijk Helpman, genaamd

Wijkkracht. In dit stukje zullen we uitleggen wat we precies doen in de wijk.

Het project gebeurt in samenwerking met een aantal bewoners in de De Sitterstraat en

Troelstralaan. Het doel is om de bewoners te ondersteunen bij de mogelijkheden van het

duurzaam omgaan met energie. Om dit doel te halen is er onder andere hulp ingeschakeld

van EnTranCe Groningen, een expertisecentrum van de Hanzehogeschool Groningen op het

gebied van duurzaam energieverbruik. Het project levert een beter inzicht op in wat de

beste verduurzamingsoplossingen voor de bewoners zijn. Dit gebeurt op twee manieren:

met een duurzaamheidskoffer en een campagne.

Het project is in september gestart en zal ongeveer tot december duren.

De duurzaamheidskoffers

De zestien huishoudens van de twee straten hebben vier weken lang een duurzaamheidskoffer

in bruikleen. In deze koffer zit onder andere een warmtecamera en een energieslurper.

Door middel van de warmtecamera kunnen de bewoners kijken waar de warmte in de

woning verloren gaat. Zo kunnen ze met eigen ogen zien waar de woning minder goed

geïsoleerd is. Met de energieslurper kunnen de bewoners zien hoeveel energie een bepaald

apparaat verbruikt. De resultaten en meningen over de koffers worden gedeeld met de

studenten. De studenten Vastgoed & Makelaardij maken op basis van deze resultaten

uiteindelijk een rapport op.

22


Duurzaamheid

De campagne

De studenten van de opleiding Communicatie zijn aan de slag gegaan met een duurzaamheidscampagne

voor de hele wijk. In de afgelopen maanden zijn de studenten onder andere

bezig geweest met informatie verzamelen. Het vooronderzoek is inmiddels afgerond en in

de komende periode worden de concepten voor de daadwerkelijke campagne ontworpen.

Vijf verschillende projectgroepen gaan hun uiterste best doen om een passende campagne

te ontwikkelen. We hopen zo u goed te kunnen informeren over hoe u het beste kan

verduurzamen, en wat geschikt is voor uw wijk. Uit het vooronderzoek is gebleken dat al

veel is nagedacht over verduurzaming en veel bewoners hebben ook al verduurzaamd. Dit

project focust zich dan ook op het geven van meer informatie en het helpen om meer te

gaan verduurzamen. Het onderzoek voor de campagne duurt ongeveer tot in februari.

Wat betekent dit voor u?

We hopen de bewoners van de wijk Helpman door dit project bewuster te maken van de

energietransitie. Het uiteindelijke doel is om als wijk samen een groenere toekomst

tegemoet te gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het wijkcomité: www.wijkhelpman.nl,

onder het kopje Duurzaam Helpman.

Namens de studenten Communicatie en Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool

Groningen.

Oproep!

Voor de volgende periode (februari tot mei 2021) zijn we nog op zoek naar nieuwe

deelnemers. We zoeken bij voorkeur bewoners van dezelfde straat die als groep (2 tot 5

huishoudens) mee willen doen aan dit project.

Aanmelden kan via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl.

Helperbel nr. 4, december 2020 23


Openingstijden:

maandag, dinsdag en vrijdag:

woensdag en donderdag:

08.00 - 18.00 uur

08.00 - 22.00 uur

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Kinderfysiotherapie

Ook voor trainingsbegeleiding bij blessures.

Geen wachtlijst.

Geen wachtlijst

Haydnlaan 42 9722 CJ Groningen

Tel. 050-5258489

www.praktijkhelpman.nl

Rian Arends

Annemieke Dirks

Rienk Koeneman

Bernadette Kuhlmann

Even voor Jezelf

Coaching en stresscounselling

Loopbaanbegeleiding

Coaching bij autisme

Chinflex® voetmassage

Acupressuur

Barbara Westerhof 06 3734 2297 www.evenvoorjezelf.nl

24


Werken in de wijk

Ondernemen in tijden van corona

“Kook als een chef!”

Al jaren zijn de zwarte busjes met rode

letters een bekend straatbeeld in Helpman.

Foodfellas catering bestaat dan ook al

sinds 2002. Door de coronacrisis geen grote

feesten en evenementen meer en dus tijd

voor iets nieuws.

“Mijn collega’s en ik maken het beste van de crisis, en gaan terug naar de ‘roots’. Toen mijn

toenmalige partner en ik in 2002 startten met Foodfellas, kookten we ook hoofdzakelijk

voor kleine groepjes, gezinnen en een enkele verjaardag ”, zegt Teeuw.

Teeuw en Jerath zijn koks en doen niets liever dan koken! Daarom gooien ze hun manier

van werken helemaal om, voor zolang de coronacrisis duurt en misschien erna? Waar ze

normaal gesproken koken voor groepen van 10, 100, 1000 of meer, bezorgen ze nu luxe

dinerboxen aan huis, vanaf één persoon. Lekker en gezellig thuis uit eten.

“We doneren 10% van de opbrengst aan de Groninger Voedselbanken. ‘Een maaltijd voor

een maaltijd’, zoals de Voedselbank de actie omschrijft.”

De (kerst)diners worden uiteraard contactloos aan de deur afgeleverd, in composteerbare

verpakking met een ‘kookboekje’. Mensen kunnen zelfs gebruik maken van de telefonische

hulplijn. De ruime keuze in de webshop wisselt per seizoen. Passende wijnen van onder

andere Henri Bloem en een mooie kaasplank van Van der Leij kunnen er bij besteld worden.

Voor meer informatie:

Jacco Teeuw 06 24995888 of Paul Jerath 0621806003, info@dinerbox-groningen.nl

www.dinerbox-groningen.nl

www.facebook.com/dinerbox-groningen

Helperbel nr. 4, december 2020 25


Tekst en foto’s: Henk Hindriks

Duurzame mobiliteit in Helpman

Op allerlei plaatsen in Helpman duiken de laatste tijd nieuwe elektrische vervoermiddelen

op. Mooie voorbeelden van de deeleconomie die volgens veel mensen de toekomst heeft.

E-scooters

De vele E-scooters kunnen u niet ontgaan zijn. Dit is een proefproject van de gemeente t/m

eind dit jaar. Behalve dat ze soms op “rare” plekken worden geparkeerd (daar wordt aan

gewerkt door de aanbieders) zijn dit in onze ogen uitstekende alternatieve vervoersmiddelen

t.o.v. de vervuilende benzine scooters.

Bij beide aanbieders (Go-Sharing en Felyx) moet je een gratis abonnement nemen. Daarna

betaal je ongeveer € 0,30 per minuut die je onderweg bent en 0,05 per minuut voor

parkeren. Beiden hebben een app waarin je kunt zien waar de dichtstbijzijnde scooter zich

bevindt en daarmee kan je die ook meteen reserveren. Als je klaar bent meldt je je weer af

en daarmee staat de scooter voor een volgende gebruiker ter beschikking.

Laadpunten

Naast deze scooters zijn er in de afgelopen periode ook op diverse plekken elektrische

laadpunten verschenen, met daarbij de aanduiding voor Easydriving. De firma Easydriving

biedt elektrische huurauto’s aan op abonnementsbasis.

26


Duurzaamheid

Hoe werkt dat: Iedere bewoner of belangstellende

kan door middel van een app op

de telefoon één van de deelauto’s reserveren,

de auto openen (dus je hebt geen

sleutel nodig), ermee rijden en weer

parkeren op de vaste parkeerplaats bij een

laadpaal zodat de deelauto opgeladen

wordt voor de volgende rit. Een aantal

bewoners in de De Sitterstraat is gestart

met het samen gebruiken van een Nissan

Leaf die nu op de hoek van de Van Royenlaan

staat. In de volgende Helperbel lees je

hun ervaringen.

Dit concept is natuurlijk vooral interessant voor mensen die hun (tweede) auto niet vaak

gebruiken. Je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om een auto helemaal weg te doen en

dat zou de volgende voordelen opleveren:

• Beter voor het milieu: elektrische auto’s veroorzaken geen CO2 uitstoot.

• Goedkoper dan eigen bezit: in veel gevallen is het goedkoper dan het hebben van een

eigen auto. Een autobezitter betaalt aanschafkosten, wegenbelasting, verzekering,

afschrijving, onderhoud en brandstofkosten. Per maand kunnen de vaste kosten

behoorlijk oplopen. Bij EasyDriving betaal je alleen maar als je de auto ook daadwerkelijk

gebruikt, plus € 5 per maand om lid te kunnen zijn en gebruik te kunnen maken van

de app. Op de website van Easydriving kan je met een handig rekenmodel precies zien

wat jij op jaarbasis kunt besparen. Bovendien

rijd je in een nieuwe en elektrische auto!

• Meer ruimte op straat: elke deelauto kan zo’n 4

tot 10 auto’s van de straat halen, het aantal

geparkeerde auto’s zal daardoor aanzienlijk

verminderen. Dit verhoogt de leefbaarheid in de

wijk.

Kortom op allerlei manieren kunt je tegenwoordig

gebruik maken van duurzaam vervoer zonder dat je

daarvoor en eigen E-vervoermiddel hoeft aan te

schaffen.

Voor meer informatie, kijk op: www.go-sharing.nl ,

www.felyx.nl , www.easydriving.eu

Helperbel nr. 4, december 2020 27


ONDERHOUDSWINKEL

Verhuur van steigers en gereedschap,

voor de particulier en kleine ondernemer.

We stoppen per 1 december!

Speciale actie:

Klanten en inwoners uit Helpman kunnen

intekenen op de prijslijst met gereedschap,

steigers etc. van maandag 30 november tot

vrijdag 11 december 2020. Kijk voor de lijst

op de site, stuur een mail of kom langs.

Duinkerkenstraat 3a

9723 BN Groningen

Tel (050) 3184759

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl

onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

28


Tekst en foto: Menno Visser

Helpman is weer een stukje groener

De actie ‘100 bomen voor Helpman’ op 14 november was een groot succes.

Op het Helperplein stonden in een afgezet deel de boompjes uitgestald. Al voor 10.00 uur

waren belangstellenden aanwezig om een fruitboom of heester uit te zoeken. Sommigen

moesten echt een tijdje wachten voor dat ze ‘binnen de lijnen’ mochten. Dat leverde

geanimeerde gesprekken op over de boomkeuze en alles wat er zoal speelt in onze wijk. Om

12.00 uur waren alle bomen weggegeven.

Voor Duurzaam Helpman is deze geslaagde actie een stimulans om enthousiast bezig te

blijven met ideeën en acties om van Helpman een groene wijk te maken.

Informatie hierover is te vinden op de website wijkhelpman.nl en in de Nieuwsbrief

Duurzaam Helpman. Aanmelden hiervoor kan via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl.

Toegangsweg zonneweide Glimmen

De zonneweide Glimmen gaat een CO 2

-bindende

toegangsweg aanleggen met olivijn. De olivijn

wordt geleverd door Greensand (www.greensand.

nl). De zonneweide hoeft alleen de transportkosten

te betalen. Het materiaal zelf wordt gratis

beschikbaar gesteld.

Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO 2

en water, waarbij kalkoplossing

ontstaat. De kalkoplossing gaat verzuring van de grond tegen. Met greenSand kan je je

CO 2

-uitstoot compenseren of extra helpen tegen klimaatverandering. Olivijn is op elk

continent in grote hoeveelheden aanwezig.

Er zijn nog zonnepenalen beschikbaar voor inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven

in het gebied Vries - Peize - Groningen-Zuid - Kropswolde. Een paneel kost € 250 en

verdient zich in terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m. aardbevingsschade kunnen

ook panelen aangeschaft worden. Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl

Helperbel nr. 4, december 2020 29


Tekst: Harm Draaijer

Foto: www.groningerarchieven.nl

1911: De Helpman 1 verkiest het luchtruim

De bijna-start van een Groninger vliegtuigindustrie

Hubert Hagens (l.) en Emile de Schepper voor hun vliegtuig Helpman 1. Foto: Groninger Archieven

In deze corona-tijden is er in de media veel aandacht voor piloten, vliegtuigen en

vliegvelden, al wordt er nog steeds erg weinig gevlogen. Neem het gesteggel over de

staatssteun aan de ‘bodemloze put’ KLM. Neem het al of niet openen van Lelystad Airport.

Of neem het gedoe over de manier waarop onze ‘regionale trots’ dan wel ‘zorgenkind’

GAE oftewel Groningen Airport Eelde verder moet. Toch niet louter als parkeerhaven voor

‘werkloze’ KLM-vliegtuigen?

Jan Evert Scholten zag ze niet vliegen

Wellicht kunnen de landelijke en regionale bestuurders wat inspiratie en wijsheid putten

uit het fascinerende artikel waarop Willem Aanstoot de Helperbel attendeerde:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217180/1910-Het-begin-van-de-luchtvaart-in-Groningen

In dat artikel reconstrueert Reinder Smith de beginnende luchtvaartkoorts in en nabij de

stad Groningen en diepte uit de Groninger Archieven fantastisch beeldmateriaal op. Onder

andere van het vliegtuig de Helpman 1! Als aardappelmeelfabrikant Jan Evert Scholten niet

zo realistisch was geweest, was er misschien een Groninger vliegtuigindustrie en een

vliegveld in Helpman ontstaan. Wellicht wel op de plek waar we nu zo fijn wonen!

30


Andere tijden

Ansichtkaart Souvenir vliegweek Groningen 10 t/m 14 augustus (Helpman) Vliegweek

1910 Foto: Groninger Archieven

Helperbel nr. 4, december 2020 31


jf

Mennes Reparatiebedrijf

jf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

32


Tekst en foto: David van Dijk

Wijk in beeld

Tijdens mijn gebruikelijke ommetje door het

groen van Helpman zag ik dat het mooie

trafohuisje aan de Esserhaag bij de begraafplaats

Esserveld, besmeurd was met graffiti.

Heel schadelijk voor het aanzien van dit

fraaie ontwerp van de bekende stadsarchitect

S.J.Bouma. Dezelfde dag heb ik dat

gemeld bij de gemeente. De volgende dag

kreeg ik een keurig ‘bericht van ontvangst’

en wie schetst mijn verbazing toen ik de

dag daarop een gemeenteman bezig zag

met het schoonmaken van het gebouwtje.

Hulde voor de gemeente die zo snel en alert

reageert op meldingen van de bewoners.

Helperbel nr. 4, december 2020 33


Nieuwbouw en renovatie

van badkamer en toilet

ARTISTIEK BUREAU

antiquariaat & uitgeverij

literatuur in bijzondere edities,

unieke exemplaren en

archivalia

inkoop en verkoop

www.artistiekbureau.com

hereweg 134 groningen

tel. 06 41 90 93 24

Schaepmanlaan 51

9722 NR Groningen

T. 06 456 142 71

info@stevemansveld.nl

www.stevemansveld.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

34


De Gecombineerde

Leefstijlinterventie

(GLI) in Groningen

Service

Iedereen weet dat een gezonde leefstijl

belangrijk is, maar hoe doe je dat? Vanaf

oktober is de GLI in Groningen gestart

voor mensen met overgewicht. Het

2-jarige GLI programma wordt volledig

vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Op de foto (links naar rechts) Jessica de Boer diëtist en

Het programma is speciaal gericht op leefstijlcoach, Chelsea Rijskamp diëtist en leefstijlcoach,

gedragsverandering om zo een gezonde Kathelijne Kruize praktijkondersteuner, Mirella Wever

leefstijl te bereiken en te behouden. huisarts

Gezonde leefstijl

Het doel van dit programma is om kennis en vaardigheden op te doen over een gezonde

leefstijl om gewicht te kunnen verliezen. Want met die kennis kun je namelijk zelf je

gezondheid verbeteren en zo voorkomen dat je bepaalde chronische aandoeningen

ontwikkelt. Doordat je het programma in een groep volgt heb je veel steun aan elkaar, want

iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Onder begeleiding van een diëtist en een fysiotherapeut

ga jij jouw persoonlijke doel behalen en leer je hoe je dit op de lange termijn kan

volhouden. Het programma bestaat uit groepsvoorlichting en individuele begeleiding door

deze twee paramedici. Daarnaast begeleidt leefstijlcoach Chelsea of Jessica de mensen

individueel op het gebied van gedragsverandering.

Contact

Wil je meedoen, heb je nog vragen of wil je meer informatie over de GLI? Neem dan contact

op met de leefstijlcoach van Balanza via email: info@dietistbalanza.nl, telefonisch of een

WhatsApp bericht via 06-31010872.

Podium Zuid

In tegenstelling tot de in de vorige Helperbel aangekondigde plannen voor om Podium Zuid

in oktober weer van start te laten gaan, heeft zoals u begrijpt ook hier de Corona weer roet

in het (muziek-)eten gegooid. Zoals het er nu uitziet moeten we wachten totdat de

omstandigheden voor het houden van evenementen weer gunstiger worden.

Op onze website kunt u onder het kopje: activiteiten het laatste nieuws hierover vinden.

Helperbel nr. 4, december 2020 35


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Harm Draaijer

‘Van rookruimte naar stookruimte …’

Op een mistige dinsdagmiddag in de

tweede week van de verzwaarde lockdown

van november, werden we ontvangen door

Felix Huisken, eigenaar en uitbater van

het café ‘Singelier’ aan de Helperbrink in

Helpman. Hoewel het misschien voor de

hand ligt met deze ondernemer over de

gevolgen van wederom een sluiting van

de horeca te spreken, was dat niet het

primaire doel van onze komst. Het anders

zo gezellige café is leeg en in het interieur

hangen de doorzichtige schermen boven de

tap en tussen de tafels: zichtbare getuigen

van eerdere strenge coronamaatregelen.

“Een geluk bij een ongeluk, die verzwaarde

lockdown”, zal Felix later zeggen, “we

kunnen nu ongestoord doorwerken aan het

installeren van de ketelinstallatie zonder

elke avond het cafégedeelte opnieuw te

moeten inruimen.”

De aanleiding

Een aantal jaren geleden spraken we Felix al

eens voor de Helperbel – een artikeltje

onder de titel ‘8 kranen, 50 bieren en 40

jenevers’. En om die jenevers is het nu te

doen. We noteerden indertijd dat het café

het predicaat ‘erkend jenevercafé’ ontving

én dat Felix gestart was met een opleiding

distilleren in het Belgische Hasselt. Die

opleiding is ondertussen afgerond en Felix

mag zich gediplomeerd distillateur noemen.

Tijd dus om er ook daadwerkelijk iets mee te

gaan doen …

Streekproduct

Felix biedt in zijn café al een keur aan

bijzondere jenevers en gin aan en wil daar

nu graag zijn eigen merk gestookte jenever,

gin en eau de vie aan toevoegen. “Om nóg

wat extra waarde aan mijn klanten te

kunnen bieden”, zegt Felix. Zijn eigen merk

zal vooral in het café per glas worden

uitgeschonken, maar er komen ook flessen

beschikbaar voor verkoop via andere

kanalen. Bij het distilleren is zijn uitgangspunt

het gebruik van grondstoffen uit

primair de eigen omgeving om zo de

gestookte drank als streekproduct aan te

kunnen bieden. Zo komt het graan voor de

jenever uit de provincie, worden voor de gin

lokale kruiden gebruikt en de eau de vie

gestookt van vruchten uit de buurt.

Een eigen merk

Ook al is er nog geen druppel jenever

gestookt, er wordt volop nagedacht over de

naam waaronder de producten straks over

de toonbank moeten gaan. Felix geeft aan

dat die naam een relatie met de omgeving

moet hebben om het streekeigene te

benadrukken. Er zijn al ideeën opgeborreld,

zoals een relatie met Hanzesteden (Groningen

behoort tot de Hanzesteden) of een

relatie met het klooster Essen (bij Haren).

Tegen de tijd dat de eerste fles is afgevuld,

36


Werken in de wijk

zullen we weten wat er uit de ideeën naar

voren is gekomen.

Felix denkt voorlopig een jaarproductie van

maximaal 400 flessen te kunnen halen. Dat

lijkt niet veel, maar het stoken van jenevers en

eau de vie kost tijd: een distilleerproces kost

tussen de 24 en 26 uur per keer. En ook de

capaciteit van de ketel kent een maximum.

Ondertussen staan in de AGP-ruimte

(Accijns Goederen Plaats) al vaten met fruit

te vergisten om straks een eau de vie van te

maken. Een voorraad jeneverbessen staat

ook al klaar in glazen potten - eigenhandig

door Felix’ vader met een pincet uit de

jeneverbesstruiken gepulkt.

Een AGP-ruimte wordt door de Belastingdienst

verplicht gesteld. Sowieso is er een

strenge controle op de productie en op alles

wat ten behoeve van het stookproces aan

goederen binnenkomt. Er wordt dan ook nu

al, met een ketel die nog niet in productie is,

een uitgebreide boekhouding op na

gehouden.

Koperen distilleerketel

Zonder distilleerketel geen distilleerproces.

“Er was eigenlijk maar een plek waar ik

heen kon gaan om een ketel uit te zoeken”,

vertelt Felix. Eind vorig jaar bezocht hij dan

ook in het Duitse Nürnberg de jaarlijkse

‘Fachmesse BrauBeviale’ om met producenten

van ketels te spreken. De ketel die nu

wordt geïnstalleerd is gemaakt door de

gerenommeerde Duitse fabrikant Ulrich

Kothe uit Eislingen. Een juweeltje vinden wij

die ketel …

Binnenkort wordt gestart met een eerste

testrun, waarbij de producent het proces

begeleidt. Sowieso wordt het een spannende

periode voor Felix, want eind van dit

jaar zou hij een eerste kant en klaar product

gereed willen hebben.

Voor degenen die wel eens een bezoekje

aan het café hebben gebracht: de ketel

komt in de voormalige rookruimte te staan.

Hoewel er eind vorig jaar nog niet kon

worden voorzien dat er in het voorjaar een

versnelde sluiting van rookruimtes in de

horeca zou worden afgekondigd (waarmee

die ruimte leeg zou komen te staan), is dat

nu wel een gelukkige bijkomstigheid. Felix:

“Het komt me nu goed uit. Je kunt inderdaad

wel zeggen: van rookruimte naar

stookruimte …”.

Investeren tijdens de coronacrisis

Uiteindelijk komen we toch nog even over

de gevolgen van de coronamaatregelen voor

ondernemers te spreken. “Want,” zo zegt

Felix, “zelfs met de verschillende ondersteuningsmaatregelen

van de regering voor

ondernemers – ik verdien nu niets. Maar ik

moet wel mijn leveranciers (waaronder die

van de ketel) en installateurs betalen.“ Tot

nu toe lijkt dat te lukken, maar hij hoopt wel

dat er snel perspectief wordt geboden en er

weer klanten in het café kunnen worden

ontvangen. Ook wij van De Helperbel zien

daar naar uit en in het bijzonder naar het

eerste product van Distilleerderij Singelier.

Waarom een koperen ketel?

Waarom zie je in de wereld van distilleerderijen

voornamelijk koperen ketels?

Felix Huisken noemt daarvoor drie

redenen:

1. Koper is een goed bewerkbaar metaal

2. Koper is een goede geleider van warmte

3. Koper bindt zwavel (de rotte eieren

geur), dat als bijproduct van gegiste

grondstoffen vrijkomt

Helperbel nr. 4, december 2020 37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse openbare vergadering kunt u

uw zegje doen. U kunt doneren door

minimaal € 5,- over te maken op het

rekeningnummer van het wijkcomité

(het nummer staat vermeld op de laatste

regel van deze kolom)Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel

fijn! Bel voor meer informatie met de

voorzitter Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Eppie Edzes

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81INGB0002666256

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

Helperbel nr. 4, december 2020

39


Kijk voor het laatste nieuws op de website

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel

kunt u tot 26 februari 2021 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines