16.12.2020 Views

Grond Weg Waterbouw 06 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 10 - <strong>2020</strong><br />

december - januari 6<br />

GWW-BOUW.NL<br />

12 - 15 januari 2021<br />

Rotterdam<br />

Ahoy<br />

6<br />

Voorbeschouwing<br />

beurzen<br />

Project<br />

De Entree<br />

Project<br />

IJsseldelta<br />

Special Geotextiel<br />

& Geokunststoffen<br />

Blankenburgverbinding<br />

Bouwmaterieel &<br />

Bouwmateriaal<br />

2, 3 & 4 februari 2021<br />

Evenementenhal<br />

Hardenberg


Oplossingen<br />

door door maatwerk.<br />

Oplossingen<br />

door door maatwerk.<br />

Bij Kandt Bij Kandt kunt kunt u onder u onder meer meer terecht terecht voor voor het leveren, het leveren, aanbrengen aanbrengen eventueetueel<br />

weer weer verwijderen verwijderen van van uw (verankerde uw (verankerde of of gestempelde) of gestempelde) damwand-<br />

damwandconstructiconstructie<br />

en het en trillen, het trillen, helen helen of of boren of boren van van paalconstructies paalconstructies (al (al dan (al dan niet niet<br />

en even-<br />

in in spoorse in spoorse omstandigheden). omstandigheden). Bij Bij Kandt kunt u u onder<br />

Veel meer van terecht het voor<br />

materieel het leveren,<br />

is is<br />

aanbrengen geschikt<br />

en en eventueel<br />

om in in weer<br />

een<br />

Bij Kandt kunt u onder<br />

Veel<br />

meer<br />

van<br />

terecht<br />

het<br />

voor<br />

materieel<br />

het leveren,<br />

is<br />

aanbrengen<br />

geschikt<br />

en eventueel<br />

om in<br />

weer<br />

een<br />

omgeving te te werken verwijderen met een van van uw uw hoogtebeperking.<br />

(verankerde of of gestempelde) damwandconstructie en en het het trillen,<br />

omgeving te werken verwijderen met een van uw hoogtebeperking.<br />

(verankerde of gestempelde) damwandconstructie en het trillen,<br />

heien of of boren van van paalconstructies (al (al dan niet in in spoorse omstandigheden). Veel van van<br />

heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse omstandigheden). Veel van<br />

het het materieel is is geschikt om om in in een omgeving te te werken met een hoogtebeperking.<br />

het materieel is geschikt om in een omgeving te werken met een hoogtebeperking.<br />

Hoogeveenenweg 21 21 | | 2913<br />

Kandt<br />

LV<br />

b.v.<br />

LV<br />

b.v. Nieuwerkerk Hoogeveenenweg<br />

a/d a/d 21,<br />

IJssel<br />

21, 2913<br />

| | LV<br />

0180<br />

LV Nieuwerkerk 633 048 | |<br />

aan aan<br />

www.kandtbv.nl<br />

den den IJssel<br />

- - SINDS Hoogeveenenweg 1978 - -<br />

21 | 2913<br />

Kandt<br />

LV<br />

b.v.<br />

Nieuwerkerk<br />

Hoogeveenenweg<br />

a/d IJssel<br />

21, 2913<br />

| 0180<br />

LV Nieuwerkerk<br />

633 048 |<br />

aan<br />

www.kandtbv.nl<br />

den IJssel<br />

- SINDS 1978 - t t 0180 - 633 - 633048 048 e e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl<br />

t 0180 - 633 048 e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl


Specialist in allround sonische boor- en triltechnieken<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Sonisch aanbrengen © en Sonisch verwijderen © verankeringen conform CUR166<br />

Dijkvernageling<br />

Vervaardigen ankerpalen conform CUR236<br />

o Sonisch aanbrengen injectieslangen © bij toepassing horizontale bodemafsluiting<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Compensation grouting<br />

Permeation grouting / bodeminjectie / TAM’s aanbrengen<br />

Voorboren bij zware bodemcondities<br />

<strong>Grond</strong>monsters nemen in zware bodemcondities<br />

(Destructieve) boringen in beton en staal<br />

o Boringen in gesteentes, aantoonbaar tot 250 MPa (bijvoorbeeld graniet)<br />

www.h5s.com | Tuinschouw 8 | 4131 MD Vianen | info@h5s.com | 0347-7600<strong>06</strong>


DE KRACHT<br />

VAN GMB<br />

Uitdaging verbindt<br />

Goede waterkwaliteit, veilige dijken, goed onderhoud en hergebruik van<br />

grondstoffen. Dat vraagt om duurzame oplossingen.<br />

GMB realiseert complexe projecten met een optimaal en duurzaam resultaat.<br />

De manier waarop we deze uitdagingen aangaan, is typisch GMB. We ontwerpen,<br />

bouwen, onderhouden; we praten, denken en doen als partners.<br />

Onze oplossingen zijn adequaat, innovatief en met zorg voor de omgeving.<br />

Een resultaat waar we samen trots op zijn.<br />

Meer weten over GMB?<br />

Kijk op www.gmb.eu of bel 088 88 54 000.


6<br />

Voorwoord<br />

NEDERLAND WORDT STEEDS BETER EN FRAAIER<br />

Werken op- en in de grond, op- en in het water, ook onder uitzonderlijke omstandigheden<br />

Beste lezers, wat een turbulent jaar hebben we samen achter de rug. Een jaar waarin veel onzekerheid bestond, waarin het uiterste<br />

gevraagd werd van flexibiliteit en uithoudingsvermogen. <strong>2020</strong> was het jaar van de waarheid, waarin het vergrootglas werd gezet op<br />

alles en iedereen. Dat liet het slechtste en het beste in mensen uitvergroot zien. Als er één sector te benoemen is waar het beste aan<br />

de oppervlakte kwam, dan is dat onze eigen wereld van <strong>Grond</strong>-, <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong>.<br />

Samenwerken zit in het DNA van de GWW<br />

Waar anderen zichzelf opnieuw moesten uitvinden om tot (nieuwe) samenwerkingsverbanden (lees: overlevingsstrategieën) te komen,<br />

daar zorgde het DNA van onze sector voor een eendracht die de macht gaf om toch vooruit te komen en te overleven. Ik noem<br />

zaken als het collectief doorvoeren van corona maatregelen en deze ook strikt handhaven, het elkaar gunnen van een boterham, een<br />

enorm aanpassingsvermogen om in een wereld die zich vooral buiten afspeelt, digitaal communiceren tot een succes te maken en de<br />

blik vooruit richten. Ik neem mijn pet af voor jullie en maak een diepe buiging.<br />

‘The proof of the pudding is in the eating’<br />

Het bewijs voor het doorzettingsvermogen onder barre omstandigheden wordt in deze laatste editie van <strong>2020</strong> in tekst en beeld geleverd.<br />

Een editie boordevol infraprojecten die ieder op zich bijzonder te noemen zijn. Veel innovatie ook, die plaatsvindt op proces-,<br />

machinaal- en digitaal niveau. Laat ik beginnen met het vermelden van project De Entree, waarbij Max Bögl & Partners laten zien hoe<br />

zij door perfect samen te werken een van de moeilijkste infraklussen van Nederland klaren. Werken pal voor het Centraal Station<br />

in Amsterdam, met een extreem nauwkeurig omgevingsmanagement en meer uitdagingen in de ondergrond en omgeving dan men<br />

zich kan voorstellen. En dat allemaal op de vierkante meter. De harde werkers daar hebben helaas geen tijd om te genieten van de<br />

schitterende historische omgeving, u als lezer des te meer, dankzij de prachtige foto’s die bij de artikelen zijn aangeleverd.<br />

Ook de RijnlandRoute komt weer in beeld, ditmaal met een thema over archeologie. Mooie verhalen uit eerste hand over bodemvondsten,<br />

met als kers op de taart een Romeinse verbindingsweg die is gevonden, in de directe buurt van de huidige infra werkzaamheden.<br />

Dr. René Isarin schetst het mooi, wanneer hij vertelt hoe bijzonder het is dat de infrawerkers van nu praktisch bovenop het<br />

werk van hun directe collega’s uit de oudheid werken. Archeologie vertelt ons veel over hoe er vroeger gewerkt en geleefd werd en<br />

de bedrijven die namens de provincie Zuid-Holland gezorgd hebben voor het opzoeken, opgraven en blootleggen van de schatten<br />

die ons terugvoeren naar vervlogen tijden, schitteren ook weer door samenwerking. Lees, kijk en geniet van de verhalen, die als een<br />

spannend boek gelezen kunnen worden.<br />

Ruimte voor de Rivier<br />

Het project Ruimte voor de Rivier ‘IJsseldelta’ bestaat uit maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de<br />

toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer<br />

tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. In de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de<br />

IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd. Er komen<br />

nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt<br />

ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. In deze editie leest u alles over dit project dat door Rijkswaterstaat en<br />

de provincie Overijssel in opdracht is gegeven aan de combinatie ‘Isala Delta’, bestaand uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis.<br />

Special GeoTextiel en GeoKunststoffen<br />

Ook de special GeoTextiel en GeoKunststoffen biedt een uniek kijkje achter de schermen, in een wereld waar grondversteviging de hoofdrol<br />

speelt. Een special boordevol innovatie en een mooie geruststelling dat we ons over grondverschuiving en -verzakking geen zorgen<br />

hoeven te maken in Nederland. Dankzij GeoTextiel en GeoKunststoffen wordt er een betrouwbare basis gelegd om op verder te bouwen.<br />

Dan rest mij alleen nog u allen namens het hele team van GWW Magazine fijne<br />

feestdagen te wensen en een welverdiende kerstvakantie. Dank aan iedereen die in<br />

<strong>2020</strong> heeft meegeholpen aan het nog steviger verankeren van ons platform in onze<br />

mooie sector en graag tot volgend jaar!<br />

Jan Mol<br />

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

gww-bouw.nl<br />

Jaargang 10 • Nummer 6 <strong>2020</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 2212-9979<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Jan Mol, Draeckensteijn media<br />

REDACTIETEAM<br />

Chris Elbers (Escrito), Jan Mol (Draeckensteijn Media),<br />

Liliane Verwoolde (Het Tekstbureau) Roel van Gils<br />

(VG Produkties), Susan Peek (Suelution).<br />

PROJECTMANAGERS<br />

Frank Wekking<br />

f.wekking@louwersmediagroep.nl<br />

Wouter Jansen<br />

w.jansen@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Online aanleveren:<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> en uw naam<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

T.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van op zegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> wordt als abonnement<br />

en in controlled Circulation persoonsgericht<br />

gestuurd naar: directies en management van<br />

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,<br />

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,<br />

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,<br />

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,<br />

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,<br />

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur<br />

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander<br />

betrokken overheden. Oplage 6900<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor<br />

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

PROJECT DE ENTREE<br />

Titanenklus in het centrum van Amsterdam: project De Entree 8<br />

Opera ‘De Entree van Amsterdam’ 12<br />

Een complex project haalt het beste aan competenties naar boven 14<br />

Alomvattend in engineering en levering van spoorse materialen 18<br />

Projectbeheersing bij De Entree: organiseren in het dynamische ritme van de stad 20<br />

De kracht van Brabant aan het werk in hartje Amsterdam 22<br />

Goede samenwerking is een voorwaarde om te komen tot een integrale aanpak 23<br />

PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Opvallend goed door juist niet boven het maaiveld uit te steken 24<br />

Archeologisch onderzoek toont Romeins infrawerk aan 26<br />

‘Schatgraven’ langs de RijnlandRoute: waar zit de archeologie? 28<br />

“Elke vondst vertelt een eigen verhaal” 30<br />

PROJECT ISALA DELTA<br />

Een bypass voor rivier de IJssel: Ruimte voor de rivier 31<br />

‘We hebben de kaart van Nederland veranderd’ 34<br />

Met de afronding van het Reevesluiscomplex is Ruimte voor de rivier voltooid 38<br />

‘We hebben de Aeolus, die grondstoffen kan verpompen over een afstand van 700 meter’ 42<br />

<strong>Grond</strong>verzet in drassige ondergronden 44<br />

Overal waar de situatie op het water tijdelijk anders is, begeleiden wij de scheepvaart’ 45<br />

‘Wat een mooi project’ 46<br />

Dankzij de hydraulische aandrijvingen werkt de sluis altijd 47<br />

‘We duiken er diep in om de beste oplossing te vinden’ 48<br />

Gecertificeerde veengrond, gerijpt en gekrompen 51<br />

De inzet van werkschepen, bebording en vaarwegverkeersbegeleiding 52<br />

Koersen door het Reevediep 54<br />

Zaaien en maaien in de IJsseldelta 56<br />

Krachtvoer op locatie: wij sjeffen het! 57<br />

VOORBESCHOUWING INFRATECH VAKBEURS<br />

InfraTech 2021 gaat Hybride 58<br />

InfraTech 2021 - Uitgebreid digitaal kennisprogramma 60<br />

Aantal inzendingen InfraTech Innovatieprijzen blijft groeien 64<br />

Ontzorging bij het inzichtelijk maken van conformiteit 66<br />

Klimaatopgave van de overheid en kansen voor infra 68<br />

“NLCS maakt ontwerpen gemakkelijker” 72<br />

Duurzame, circulaire grondkeringen voor de GWW 74<br />

Geen betongranulaat meer in wegfunderingen 75<br />

Wie niet behoedt, bloedt. 76<br />

De Amstelstroombrug wordt een ecologisch hoogstandje 78<br />

“Smart Maintenance is geen doel maar een middel” 82<br />

Samenwerking cruciaal bij grootschalige reparatieklus stuw Linne 86<br />

Geohydrologie is onvermijdelijk 90<br />

Geotechnisch onderzoek naar de staat onder de grond 92<br />

Het bijzondere ontwerp van de nieuwe Prins Clausbrug in Dordrecht 94<br />

DE KEI VAN DE GWW<br />

“Ze zullen me van het terrein af moeten sturen” 96<br />

“Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd” 98<br />

Specialistisch funderingswerk vraagt om geschikt machinepark 100<br />

Nieuwe compacte wielladers en knikladers 102<br />

Jubilaris heeft bijna elke kolk in Nederland voorbij zien komen 104<br />

Professionals doen het veilig met één hand 107<br />

Flexibel bekistingssysteem en juiste engineering 109<br />

Ruimtelijke plannen? Kies voor begeleiding op maat! 110<br />

Uniek in industriële en maritieme oplossingen 113<br />

Rupstelescoopkraan perfect alternatief voor de mobiele (vakwerk giek) kraan 114<br />

Nieuwe standaardisatie verbetert veiligheid van graafmachines 116<br />

SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

NGO maakt zich sterk voor verantwoorde toepassingen van geokunststoffen in de infrastructuur 118<br />

Geotechnisch adviesbureau in lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen 120<br />

Gelijkwaardigheid aantonen op basis van prestatie 122


Inhoud<br />

64<br />

124<br />

38 90 164<br />

Samenwerken leidt tot topprestaties 124<br />

Zekerheid over de juiste toepassing van geokunststoffen 128<br />

‘Potentieel van geosynthetische materialen staat nog in de kinderschoenen’ 132<br />

Inspecties op 100 % kwaliteit kunststofafdichtingen 134<br />

Systeemoplossingen voor gewapende grondconstructies 136<br />

Altijd dichtbij verkrijgbaar 138<br />

Hoogwaardige geokunststoffen voor de <strong>Grond</strong>-, <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong> 140<br />

DIGITALISERING IN DE GWW<br />

‘Oplossing zoekt probleem’ 142<br />

De digitalisering van eentonige werkzaamheden 144<br />

Drassige werklocaties blijven bereikbaar en de CO 2<br />

-uitstoot gaat omlaag 146<br />

Wij zijn klaar voor de toekomst dankzij onze nieuwe compacte funderingsmachines 149<br />

Persboren in de Peel! 150<br />

<strong>Grond</strong>stabilisatie voor de wereld van morgen 152<br />

Goede workflow evident bij multidisciplinaire bouwgroep 154<br />

Nieuwe betonplatenfabriek van Zwaagstra Beton 157<br />

VOORBESCHOUWING INFRA RELATIEDAGEN<br />

Contactloos zaken doen op Infra Relatiedagen 180<br />

VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

RioleringsVakdagen gaat verder als pijler 'Stedelijk Water & Rioolbeheer' onder titel Aqua Nederland 184<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 10 - <strong>2020</strong><br />

december - januari 6<br />

GWW-BOUW.NL<br />

12 - 15 januari 2021<br />

Rotterdam<br />

Ahoy<br />

BLANKENBURGVERBINDING<br />

Kwaliteitsimpuls voor de omgeving 164<br />

Innovatieve tunnelveiligheidsportfolio 166<br />

Sonisch aanbrengen van verankeringselementen 168<br />

Sterk in ‘speciale’ elastomeeropleggingen 170<br />

Verstelbare taludtrappen voor optimale flexibiliteit 171<br />

Een stabiele basis dankzij 3.130 grout(injectie)ankerpalen 172<br />

Afvoeren en opwaarderen van grondproducten 174<br />

<strong>Grond</strong>verzet en (veel) meer 178<br />

Specialist in infratransport en begeleiding 180<br />

Het verschil maken 184<br />

Enorme vakwerkspanten cruciaal voor bouwfasering 186<br />

Afdichtingsexpert voorkomt ‘wateroverlast’ 188<br />

Besturingssoftware voor tunneltechnische installaties 190<br />

De verbindende schakel met de verkeerscentrale 192<br />

Hoogwaardig, zelfborend ankersysteem 196<br />

Rotsvaste ondersteunings-constructies 198<br />

Goede samenwerking en doorlopende optimalisaties sleutel tot succes 200<br />

6<br />

Voorbeschouwing<br />

beurzen<br />

Project<br />

De Entree<br />

Project<br />

IJsseldelta<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.nl<br />

bouwmat.eu<br />

Special Geotextiel<br />

& Geokunststoffen<br />

Blankenburgverbinding<br />

Bouwmaterieel &<br />

Bouwmateriaal<br />

2, 3 & 4 februari 2021<br />

Evenementenhal<br />

Hardenberg<br />

Cover: Kandt BV aannemings- en<br />

funderingsbedrijf<br />

Beeld: Volcano Creative Agency<br />

Partnerpagina 202


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Beeld Frank Doves<br />

Titanenklus in het<br />

centrum van Amsterdam:<br />

project De Entree<br />

Werken onder bijzondere omstandigheden, aan een project met een grote complexiteit<br />

Toen de gemeente Amsterdam in 2017 de knoop doorhakte en in zee ging met Max Bögl &<br />

Partners voor de vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde van station Amsterdam<br />

Centraal, ving een van de meest spraakmakende en complexe infraprojecten in Nederland aan.<br />

Het doel van het project: het hele gebied overzichtelijker en aantrekkelijker maken.<br />

8


PROJECT DE ENTREE<br />

De werkzaamheden: uitbreiding van het wateroppervlak<br />

en de realisatie van een nieuwe,<br />

ondergrondse fietsenstalling, goed voor 7.000<br />

fietsen, tramsporen en -haltes vernieuwen en geschikt<br />

maken voor mensen met een beperking en<br />

zorgen dat de historische plek voor het centraal<br />

station een verademing wordt voor voetgangers,<br />

fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer.<br />

Weliswaar een titanenklus voor Max Bögl & Partners,<br />

maar de samenwerkende bedrijven voeren<br />

het werk met succes uit. Het sleutelwoord? Samenwerking.<br />

Henk Jan Zoer, projectmanager De<br />

Entree bij Max Bögl & Partners, vertelt erover.<br />

“NIET WAT WE BOUWEN IS<br />

COMPLEX, MAAR WAAR WE<br />

BOUWEN IS COMPLEX”<br />

“Wie Amsterdam kent, weet hoe de situatie was<br />

voor het centraal station. Altijd druk met mensen<br />

die het station in- of uitgaan, veel toeristen, veel<br />

fietsverkeer, trams die komen en gaan. Sinds 2018<br />

is het er autovrij, maar de drukte op de vierkante<br />

meter lijkt alleen maar toe te nemen. En dat in<br />

een beperkte ruimte”, opent Zoer het gesprek.<br />

“De vernieuwing van het stationsgebied moet<br />

gaan zorgen voor een overzichtelijke, meer leefbare<br />

situatie voor iedereen. De complexiteit van<br />

het werk wordt niet alleen veroorzaakt door het<br />

omleiden van de zich verplaatsende mensen, maar<br />

ook door de belangen van omliggende stakeholders<br />

en de ondergrondse infrastructuren. Daarom<br />

heeft de gemeente Amsterdam duidelijk de focus<br />

in de uitvraag gelegd op project- en omgevingsmanagement.<br />

Niet wat we bouwen is complex, maar<br />

waar we bouwen is complex. Deze uitdaging is bij<br />

de markt neergelegd, om zo min mogelijk hinder te<br />

veroorzaken voor belanghebbenden.”<br />

FUNCTIONALITEIT VAN HET<br />

GEBIED WAARBORGEN<br />

Max Bögl & Partners heeft de aanbesteding<br />

gewonnen op basis van de plannen voor<br />

de aanpak van het project. “Om de functionaliteit<br />

zo goed mogelijk te kunnen waarborgen,<br />

hebben we alles heel overzichtelijk<br />

gefaseerd, opgedeeld in beheersbare werkvakken.<br />

Daarbij worden veel hinderbeperkende<br />

maatregelen genomen. ❯<br />

9


PROJECT DE ENTREE<br />

In de tender hadden we de grootste partners<br />

al betrokken, zodat iedereen kon meedenken<br />

over de juiste aanpak. Zo konden we een vliegende<br />

start maken”, schetst Zoer.<br />

Binnen Max Bögl & Partners prevaleert de partnergedachte.<br />

Max Bögl is zelf gespecialiseerd in<br />

beton- en staalbouw en heeft binnen de scope<br />

van de projectgroep onder andere de natte infra<br />

zitten, het maaiveld, het spoorwerk en het kabel<br />

en leidingenwerk. “Per discipline hebben we<br />

nauwkeurig bekeken welke partijen het beste in<br />

aanmerking kwamen, qua werkzaamheden en<br />

werkcultuur. Om van deze partijen één geheel<br />

te smeden is management van cruciaal belang. Je<br />

hebt immers een collectief én individueel belang<br />

als deelnemend partner, dus moet de samenwerking<br />

voortreffelijk zijn. Om de communicatie<br />

vloeiend te laten verlopen, hebben alle partijen<br />

toegang tot dezelfde software. Zo heeft iedereen<br />

toegang tot dezelfde, geactualiseerde data. Denk<br />

aan zaken als 3D-modellen, een documentmanagementsysteem,<br />

eisenmanagementdatabases,<br />

et cetera. Voor sommige partijen was het de eerste<br />

keer dat zij op die manier gingen werken.”<br />

CONTINU AANPASSEN<br />

AAN VERANDERINGEN<br />

De Entree wordt uitgevoerd onder UAV-GC<br />

D&C-contract. Dat vraagt volgens Zoer om<br />

Onlangs is de bouwkuip leeggepompt en de ruwbouw van de fietsenstalling gestart.<br />

een bepaalde houding en een juiste rolverdeling.<br />

“Als je al vier jaar - vanaf de tender - zo<br />

samenwerkt bouw je onderling een sterke<br />

band op en heb je in de meeste gevallen aan<br />

een half woord genoeg. Dat is maar goed ook,<br />

want inmiddels is de aanneemsom veel hoger.<br />

De aanvullende scope bestaat uit talloze wijzigingen,<br />

die veel vragen van de flexibiliteit van<br />

ons en onze partners. Je moet ertegen kunnen<br />

dat de aard van het werk steeds verandert”,<br />

aldus Zoer.<br />

Waar komt die dynamiek door, vragen we.<br />

Zoer licht toe: “Door onder andere de stakeholders,<br />

die extra wensen hebben, of waar<br />

bepaalde belangen een rol spelen. Ook door<br />

verrassingen die we ondergronds tegenkomen,<br />

doordat voorgangers blijkbaar geïmproviseerd<br />

hebben met kabels en leidingen, die niet op tekeningen<br />

staan of op een andere plek liggen<br />

dan de tekening aangeeft. Kortom: wij moeten<br />

‘het onmogelijke mogelijk maken’ en we kunnen<br />

dat meestal ook. Traditionele bouwers<br />

DE PARTNERS VAN MAX BÖGL<br />

NEDERLAND B.V. IN PROJECT<br />

DE ENTREE ZIJN:<br />

- Akson<br />

- Alom<br />

- Count & Cooper<br />

- Beens Groep<br />

- GEO2 Engineering<br />

- Goudappel Coffeng<br />

- Installatie Techniek Louwer<br />

- Iv-Infra<br />

- Knipscheer Infrastructuur<br />

- Kummler+Matter<br />

- Van den Heuvel<br />

- wUrck<br />

Max Bögl is vooral specialist in beton- en staalbouw.<br />

Voor andere disciplines is de expertise van partners ingezet.<br />

10


PROJECT DE ENTREE<br />

zouden hier al lang met de witte vlag hebben<br />

gezwaaid. Door echter flexibel te zijn en samen<br />

oplossingsgericht te werken, laten we ons<br />

nergens door tegenhouden. Daar zijn we best<br />

trots op. We werken met een helder doel voor<br />

ogen richting de eindstreep.”<br />

VEILIGHEID VOOR MEDEWERKERS<br />

EN OMGEVING<br />

In Amsterdam krijg je alleen een vergunning<br />

voor werken in de openbare ruimte, als er<br />

een BLVC-plan is ingediend en goedgekeurd.<br />

Zoer: “In dat plan vertellen we over de bereikbaarheid,<br />

leefbaarheid, veiligheid en communicatie<br />

rondom de werkzaamheden. Ons<br />

vraagstuk daarbij is continu hoe we ervoor<br />

kunnen zorgen dat binnen een werkvak voldoende<br />

ruimte is voor alle disciplines om goed<br />

hun werk te doen en daaromheen alle modaliteiten<br />

nog steeds hun weg kunnen vinden.<br />

Dat vraagt slim denkwerk om alles zo goed<br />

mogelijk te regelen voor de omgeving, binnen<br />

het spanningsveld dat dit meerdere kleine<br />

werkvakken oplevert. Hoe faseer je zoiets? En<br />

hoe begin je opnieuw, als er wijzigingen zijn? Er<br />

is maar één oplossing voor: grof beginnen en<br />

daarna voortdurend inzoomen op de materie.<br />

Dat zorgt voor een interne dynamiek tussen<br />

techniek en omgeving, die erom vraagt om te<br />

blijven overleggen met elkaar. Hoeveel ruimte<br />

nemen we? Hoe creëren we een passende<br />

werkruimte met zoveel mogelijk veiligheid<br />

voor medewerkers en mensen in de omgeving?<br />

Alles passeert de revue bij het opstellen<br />

van dergelijke plannen.”<br />

OUDERWETS OVER HET WATER<br />

TRANSPORTEREN<br />

Voor De Entree is er veel materiaal nodig en<br />

dient er ook veel materiaal afgevoerd te worden.<br />

Om minder hinder na te streven, is er<br />

gekozen voor aan- en afvoer zoveel mogelijk<br />

buiten de spits te laten plaatsvinden. “Tevens<br />

hebben we ervoor gekozen om waar mogelijk<br />

over het water te transporteren, eigenlijk<br />

net als vroeger. Daarmee voorkom je zware<br />

aslasten op die lieflijke bruggetjes. Maar,<br />

zoals alles bij dit project, heeft ook vervoer<br />

over water zijn eigen uitdagingen. Er zitten<br />

in en aan het water namelijk diverse ‘natte<br />

stakeholders’. De dynamiek blijft ook daar<br />

aanwezig”, legt Zoer uit.<br />

OOK DE EXTERNE<br />

SAMENWERKING IS BELANGRIJK<br />

Zoer legt uit dat naast een goede interne samenwerking<br />

ook de externe samenwerking<br />

van groot belang is. “Er zijn formele stakeholders<br />

in dit project, partijen die bijvoorbeeld<br />

gaan over kademuren (de gemeente) en de<br />

tram (GVB). Ook daarmee zijn we in overleg,<br />

dat vraagt niet alleen veel van onze mensen<br />

met aansturende functies, maar ook van onze<br />

mensen op de bouw. Die hebben namelijk ook<br />

te maken met deze stakeholders.”<br />

ACTUELE WERKZAAMHEDEN<br />

Ten tijde van dit schrijven wordt er hard gewerkt<br />

aan de ondergrondse fietsenstalling. “We hebben<br />

net de bouwkuip leeggepompt en zijn begonnen<br />

aan de ruwbouw. De bouwput meet zo’n<br />

100 meter bij 85 meter, gewoon een enorm en<br />

indrukwekkend gat. Verder hebben we nu de rederijen<br />

verplaatst om de bouw van de fietsenstalling<br />

in de middenkom mogelijk te maken, hebben<br />

we drie buitendienststellingen van het tramverkeer<br />

gehad en daarmee drie deelgebieden afgerond<br />

qua kabels en leidingen, maaiveldinrichting<br />

en spoor. Een andere mooie mijlpaal dit jaar was<br />

de ingebruikname van de Cuyperstrap. ”<br />

Tot besluit zegt Zoer: “Iedereen die binnen<br />

Max Bögl & Partners aan dit project werkt is<br />

enorm trots op wat we doen. Juist door de<br />

complexiteit van het werk worden we elke dag<br />

met de neus op de feiten gedrukt als het gaat<br />

om het belang van goed samenwerken en een<br />

goede communicatie. Ik ben ervan overtuigd<br />

dat we, wanneer alles gereed is, nog lang zullen<br />

napraten over dit werk.” ■<br />

Drie buitendienststellingen zijn al afgerond: van slopen en kabels & leidingen tot spoorwerk en maaiveldinrichting.<br />

11


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | wUrck Beeld | wUrck/Gemeente Amsterdam<br />

Opera ‘De Entree<br />

van Amsterdam’<br />

Een omvangrijk project als De Entree in Amsterdam kan vanuit<br />

veel perspectieven bekeken en toegelicht worden. Speciaal voor<br />

GWW magazine gaf wUrck architecten haar visie op het project,<br />

op een treffende en bijzondere wijze. wUrck vergeleek het project<br />

met het uitvoeren van een opera en wist op fraaie wijze het werk<br />

weer te geven in diverse akten.<br />

AKTE 1-EEN ANDERE ROL<br />

Verregaande specialisatie binnen de verschillende<br />

vakdisciplines, een andere aanbestedingscultuur<br />

en een verdeling van de verantwoordelijkheden<br />

heeft tot een nieuwe positie van de architect<br />

geleid. Anders dan in andere landen, waar de<br />

architect ook voor constructieve en installatietechnische<br />

aspecten verantwoordelijk is, wordt in<br />

Nederland elk specialisme in een ander hoekje<br />

geplaatst. De rol als overkoepelende figuur die<br />

de architect ooit was, de generalist, hoofdrolspeler<br />

die het overzicht houdt en alles samenbrengt,<br />

is voorbij. Naarmate je minder verantwoordelijkheid<br />

hebt, krijgt je ook minder macht in het<br />

ontwerp en bouwproces. De architect heeft een<br />

nieuwe plek in de bouwwereld moeten vinden<br />

en definieerde zijn rol opnieuw. Zijn rol als dirigent<br />

is voorbij maar hij is nog lang geen figurant!<br />

speelt. Samenwerking komt het meest voor in de<br />

vorm van bouw- en ontwerpteams. Deze vorm<br />

van samenwerking is ook kenmerkend van het<br />

project De Entree in Amsterdam.<br />

AKTE 4-SYNERGIE<br />

In een (bouw)team, speelt iedereen een rol en<br />

zoals in een orkest voor een goede prestatie de<br />

muzikanten (adviseurs) en dirigent (aannemer)<br />

als één geheel moeten optreden voor en samenwerken<br />

met de componist als opdrachtgever en<br />

met een steeds grotere betrokkenheid van het<br />

publiek. In een orkest gaat het vooral over synergie,<br />

het effect van een samenwerking tussen de<br />

muzikanten moet groter zijn dan wat elk van de<br />

partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. De rollen<br />

moeten dus goed worden gedefinieerd, het<br />

geheel goed worden geleid én vaak moeten we<br />

ook allemaal tegen de clichés vechten.<br />

AKTE 5-CLICHÉS<br />

‘De architect denkt alleen over het uiterlijk en<br />

wil alles mooi en duur maken; bovendien verdient<br />

hij/zij er zelf geen cent aan.’<br />

‘De aannemer maakt nooit wat er in de tenderfase<br />

is beloofd en stuurt voor alles meerwerknota’s.’<br />

‘De constructeur is niet creatief en neemt geen<br />

risico’s, uurtje factuurtje.’<br />

‘De installatieadviseur is nooit proactief en<br />

doet zo min mogelijk.’<br />

‘De opdrachtgever neemt nooit beslissingen en<br />

stelt zijn uitgangspunten altijd bij.’<br />

AKTE 6-INGESPEELD<br />

Het breken van dit stereotype gedrag en het begrip<br />

en respect voor ieders rol is een plicht. Een<br />

langdurige samenwerking tussen de verschillende<br />

orkestleden, het zorgen voor een op elkaar ingespeelde<br />

groep die eerdere vergelijkbare processen<br />

heeft meegemaakt, is essentieel. De continuïteit<br />

van eerder betrokkene leden tijdens de<br />

initiatief- en/of tenderfase in de verdere uitwerking<br />

van het plan is een must. Men moet het stuk<br />

door en door kennen om het te kunnen spelen.<br />

AKTE 7-BETROKKENHEID<br />

Voor de ontwerpers is het noodzakelijk om betrokken<br />

te blijven bij alle fases van het proces,<br />

AKTE 2-MULTIDISCIPLINAIR<br />

ONTWERP<br />

De aard van de architectuur in de jaren tachtig<br />

en negentig van de vorige eeuw is veranderd ten<br />

gunste van het integrale ontwerp. De terugtredende<br />

overheid en toenemende marktwerking<br />

leidden in de bouw tot publiek-private samenwerkingen<br />

waarin de verschillende ontwerpfasen<br />

tegelijkertijd aan de orde zijn. Daarnaast vragen<br />

Europese aanbestedingen en integrale ontwikkelcompetities,<br />

die vaak turnkey in de markt worden<br />

gezet, om multidisciplinaire ontwerpteams.<br />

AKTE 3-SAMENWERKING<br />

Samenwerking in de bouwketen is daardoor voor<br />

ontwerpers en andere adviseurs steeds belangrijker<br />

geworden. Verbinden en samenwerken zijn<br />

cruciaal, zowel in de analoge wereld als in de digitale<br />

wereld, waar BIM een steeds centralere rol<br />

De monumentale hoofdentree legt een visuele relatie tussen het maaiveld en de stalling.<br />

12


PROJECT DE ENTREE<br />

De Entree in vogelvlucht (Bron: Gemeente Amsterdam).<br />

om zo de oorspronkelijk ambities te bewaken.<br />

Het is kenmerkend voor de samenwerkingen<br />

tussen architecten en aannemers dat vanaf een<br />

bepaalde fase de verdere uitwerking door de<br />

aannemer en/of het ingenieursbureau wordt<br />

gedaan. Dat verzwakt de positie van de architect<br />

en leidt tot frustraties en kwaliteitsverlies.<br />

AKTE 8-MANDAAT<br />

Het streven naar kwaliteit vanuit aannemer<br />

Max Bögl & Partners en de gemeente Amsterdam<br />

heeft ertoe geleid dat de architect een<br />

duidelijk mandaat kreeg en optreedt als supervisor<br />

voor de architectonische componenten.<br />

stuk vereist repetities, dan pas kom je samen<br />

tot een goede uitvoering. Daarbij moet je fouten<br />

maken en elkaar niet afvallen, maar ervan<br />

leren. Want het moet nog beter en het moet<br />

worden bijgesteld. We werken daarom met<br />

workshops en clash sessies in het 3D BIM-model,<br />

daarbinnen komt alles samen en leren we<br />

van elkaars fouten.<br />

AKTE 10- TRY-OUT<br />

Voor project De Entree werken we met een ‘libretto’<br />

(handboek) van de gemeente, maar waar<br />

noodzakelijk wijken we daar gefundeerd vanaf.<br />

Als try-out maken we varianten en zelfs mock<br />

up’s (proefstukken) die we samen beoordelen en<br />

waar we van leren en waarbij we het ontwerp<br />

weer verbeteren zodat we tijdens de uitvoering<br />

niet voor verrassingen komen te staan.<br />

AKTE 11-FINALE<br />

Zijn we voor De Entree in staat geweest om<br />

grotendeels de stereotypen en clichés bij te<br />

stellen? Misschien krijgen we het antwoord<br />

pas als we de opera helemaal hebben geluisterd.<br />

Maar we hopen dat we in ieder geval niet<br />

vals hebben gespeeld. ■<br />

AKTE 8-COUNTERPARTNER<br />

Het streven naar kwaliteit vanuit de opdrachtgever<br />

wordt nog eens versterkt door het aanstellen<br />

van een counter partner voor de architect binnen<br />

de gemeente. Een nauw betrokken supervisor (architect<br />

Simon Sprietsma) voor de openbare ruimte,<br />

die dezelfde taal spreekt als de architect wUrck,<br />

ondersteunt en beoordeelt de ontwerpkeuzes.<br />

Een soort gepersonaliseerde welstand, die samen<br />

met de architect als kwaliteitsbewaker fungeert.<br />

Daardoor zijn er sneller belangrijke ontwerpbeslissingen<br />

genomen en is het project beter geworden.<br />

AKTE 9-REPETITIE<br />

Performance ontstaat niet vanzelf door pas aan<br />

het einde het stuk op te voeren. De voorbereiding<br />

voorafgaand aan de uitvoering van het<br />

OPERA:<br />

Compositie:<br />

Dirigent:<br />

Piano:<br />

Koperblazers:<br />

Houtblazers:<br />

Slagwerkers:<br />

Concertmeester:<br />

Eerste viool:<br />

Publiek:<br />

Oriol Casas Cancer<br />

Paul Kersten<br />

‘DE ENTREE VAN AMSTERDAM’<br />

De gemeente Amsterdam zet de toon<br />

Max Bögl & Partners<br />

wUrck<br />

IV-infra<br />

Geo-2<br />

Installatie Techniek Louwer<br />

Projectleiding gemeente Amsterdam<br />

Supervisors<br />

Inwoners Amsterdam en bezoekers uit de hele wereld<br />

Architect-partner wUrck<br />

Landschapsarchitect-partner wUrck<br />

13


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Knipscheer/Frank Doves<br />

Een complex project haalt het beste<br />

aan competenties naar boven<br />

Door goede samenwerking alle uitdagingen de baas<br />

De werkzaamheden die momenteel voor station Amsterdam Centraal plaatsvinden, zijn spraakmakend<br />

in omvang en complexiteit. Max Bögl & Partners pakt in opdracht van de gemeente Amsterdam het hele<br />

gebied aan de centrumkant van CS aan. Knipscheer Infrastructuur BV uit Almere is al vanaf de tenderfase<br />

in beeld. Hun werkzaamheden: weginfra beoordelen en afprijzen, het uitvoeringsontwerp verzorgen,<br />

realisatie van de infrastructuur en ook het betonwerk van de verlegde trambanen verzorgen. We spreken<br />

met René Knipscheer, directeur en eigenaar van Knipscheer Infrastructuur, Piet van Voorst, projectleider<br />

en Maarten Laurant, tevens projectleider, over een complex project, waar geen dag hetzelfde is.<br />

WESTERTOEGANG HERINGERICHT<br />

Project De Entree is begin 2018 gestart met het verdiepen van de weg<br />

onder het spoor aan de westkant van het station: de Westertoegang.<br />

“We hebben in 6 maanden tijd de hele Westertoegang heringericht en<br />

de doorrijdhoogte onder het viaduct vergroot met 50 cm, deze meet nu<br />

4 meter”, opent René het gesprek. Maarten vult aan: “De werkzaamheden<br />

worden verricht onder Design & Construct, het werk is zeer complex.<br />

Niet zozeer vanwege de werkzaamheden zelf, maar vooral vanwege<br />

de locatie en de vele wijzigingen in het werk. Veel uitdagingen dus,<br />

die vragen om veel flexibiliteit en veerkracht. Van alle partners overigens,<br />

maar de samenwerking is perfect en de communicatie is top.”<br />

IEDER BEDRIJF ZIJN EIGEN SPECIALITEIT<br />

“We werken op dit project met 12 partners en meerdere onderaannemers,<br />

met ieder zijn eigen specialiteit. In de tenderfase heeft Max Bögl<br />

ons al vastgelegd voor het infrawerk, we hebben daar 9 maanden aan<br />

gecalculeerd. Toen Max Bögl & Partners de tender won in 2017 konden<br />

we beginnen. We zaten dus heel vroeg aan tafel”, vertelt René. Daar<br />

voegt Maarten aan toe: “De omgeving is de grootste uitdaging. De werkzaamheden<br />

op de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Kamperbrug<br />

zijn verdeeld in 11 werkvakken. Het omgevingsteam coördineert alle<br />

BLVC-maatregelen. Werken op dit project betekent grenzen opzoeken<br />

en compromissen maken, met het UAV-GC contract op de achtergrond.<br />

De opdrachtgever wil zo min mogelijk publieke ruimte prijsgeven, de<br />

aannemer wil zoveel mogelijk werkterrein.”<br />

ONVERWACHTE ZAKEN VRAGEN OM FLEXIBILITEIT<br />

Maarten vervolgt: “Elke week worden we geconfronteerd met wijzigingen.<br />

Een voorbeeld is het Prins Hendrikplantsoen, waar archeologische<br />

elementen -oude kademuren- voor wijzigingen zorgden. We komen onverwachte<br />

funderingen tegen, onbekende obstakels ten opzichte van<br />

de areaalgegevens en verkeerd of niet gedocumenteerde kabels en leidingen.<br />

We registreren ongeveer 5 van deze meldingen per week. Dat<br />

vraagt enorm veel van je eigen flexibiliteit en die van de andere partners.<br />

De samenwerking is echter zo goed, dat we dit met elkaar managen.”<br />

Piet benadrukt het belang van echte vakmensen op dit soort projecten.<br />

“Je moet weten waarmee je bezig bent, sommige ‘verrassingen’ zijn niet<br />

Stratenmakers die hun vak verstaan maken Amsterdam weer een stukje mooier.<br />

Binnen de scope van Knipscheer Infrastructuur bevinden zich de gehele<br />

weginfra, reconstructiewerkzaamheden, alle kolkaansluitingen, afvoer van<br />

hemelwater, het betonwerk aan de trambanen, de hele terreininrichting<br />

inclusief bestrating en het straatmeubilair.<br />

14


PROJECT DE ENTREE<br />

De aanvoer en verwerken van beton, afwerking komt op de millimeter nauwkeurig<br />

geheel zonder gevaar. Zo treffen we midden- en laagspanning aan op<br />

plaatsen waar we dat niet verwachten, dicht onder het wegdek. Bij stadswerken<br />

moet je altijd extra uitkijken, op dit project moeten we continu<br />

zeer alert zijn.” Ook het op het laatste moment ontvangen van verzoeken<br />

tot wijziging levert uitdagingen op volgens René. “Bijvoorbeeld wijzigingen<br />

van verkeersstromen in de binnenstad. Maarten vult aan: “Met<br />

betrekking tot voornoemde wijzigingen is welgeteld het 321e VTW gepasseerd,<br />

in de 3 jaar dat we er nu werken.”<br />

GOED TEAMWORK LAAT MENSEN GROEIEN<br />

Binnen de scope van Knipscheer Infrastructuur bevinden zich de gehele<br />

weginfra, reconstructiewerkzaamheden (alles vanaf maaiveld tot<br />

60 cm onder grond is voor Knipscheer Infrastructuur), alle kolkaansluitingen,<br />

afvoer van hemelwater, het betonwerk aan de trambanen,<br />

de hele terreininrichting inclusief bestrating en het straatmeubilair.<br />

Zeer omvangrijk dus. “Het plaatsen van de tramhaltes coördineren<br />

we ook”, aldus René. “Ook de openbare verlichting en de VRI vallen<br />

binnen onze scope. Het hele ontwerp is gedaan door Maarten. De<br />

DO ligt bij Max Bögl & Partners, de UO ligt in handen van de Laurant<br />

Groep (Maarten). Hij vertaalt de DO naar een technisch 3D vlak en<br />

verzorgt de werktekeningen.”<br />

René is er trots op dat een bedrijf ter grootte van Knipscheer<br />

Infrastructuur het vertrouwen heeft gekregen om zo’n complex<br />

project aan te pakken. “We zijn geselecteerd vanwege onze goede<br />

communicatie, ons geduld, het consequent afbakenen van het werkgebied,<br />

het feit dat we zo multidisciplinair zijn -zowel een betonafdeling<br />

als een infra-afdeling-, onze ervaring met natuursteen en onze<br />

korte lijnen. We hebben alles in huis om efficiënt, snel en betrouwbaar<br />

op zo’n complex werk te kunnen presteren.” Maarten: “We<br />

leveren kwaliteit met een proactieve, positieve insteek, vanaf de<br />

eerste pennenstreep tot en met de laatste administratieve afronding.<br />

Het is teamwork tussen Knipscheer en Laurant. Je ziet de mensen op<br />

het werk daardoor groeien. We zijn in dit verhaal de grootste partner<br />

van Max Bögl.” ■<br />

Knipscheer Infrastructuur is multidisciplinair met zowel een betonafdeling als een<br />

infra-afdeling, ervaring met natuursteen en korte lijnen.<br />

“Bij stadswerken moet je altijd extra uitkijken, op dit project moeten we continu<br />

zeer alert zijn”. (Beeld: Frank Doves).<br />

15


DESIGN & CONSTRUCT<br />

VERHARDINGEN<br />

WATERBOUW<br />

RAIL INFRA<br />

GRONDWERK<br />

REINIGING BUITENRUIMTE<br />

RIOLERING<br />

BRUGGENBOUW<br />

BODEMSANERING<br />

CIVILE BETONBOUW<br />

GELUIDSSCHERMEN<br />

VOOR AL UW INFRASTRUCTURELE WERKEN<br />

Hoofdkantoor<br />

Postbus 1330<br />

1300 BH Almere<br />

Tel. 036-53<strong>2020</strong>0<br />

certificaten: ISO9001 - VCA** - BRL7700 - BRL7000 - CO2 bewust certificaat niveau 5<br />

gevestigd in: Almere - Dronten - Emmeloord - Heerenveen - Lelystad - Wezep - Zeewolde<br />

WWW.KNIPSCHEER.COM


Verpakkings- en<br />

afvalvrije logistiek<br />

De Alom kunststof distributiekratten zijn duurzame verpakkingen voor de door u bestelde<br />

producten. Dankzij de industriële kwaliteit zijn de kratten keer op keer te hergebruiken.<br />

De voordelen<br />

– Geen onnodig verpakkingsafval op de bouwplaats of in uw magazijn<br />

– Geen zwerfafval op en rond de bouwplaats<br />

– Geen onnodige milieubelasting door verpakkingsafval verwerking<br />

– Tijd besparing doordat producten niet uitgepakt dienen te worden<br />

– Veiliger, geen gereedschap, messen nodig om verpakking te verwijderen<br />

– Kosten besparend, geen verpakkingsafval meer af te voeren<br />

– Werkpakketten eenvoudig samen te stellen, alomvattend.<br />

De juiste materialen in de juiste<br />

aantallen afgestemd op de project<br />

locatie; in distributiekratten en/of<br />

palletboxen (1200x800x950 – 1000kg<br />

of 800x600x700 – 700kg)<br />

www.alom.eu


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Frank Doves<br />

Netjes opgestapeld, overzichtelijk om mee te werken.<br />

Alomvattend in engineering en<br />

levering van spoorse materialen<br />

Als je bij een omvangrijk en complex project als De Entree in Amsterdam een goede partner<br />

zoekt die kan zorgen voor het verleggen van het tramtracé, wie haal je dan binnen de groep?<br />

Alom uit Arkel, wie anders? Het bedrijf van Edwin Aerts heeft haar specialisme liggen in de<br />

engineering en levering van spoorse materialen. De naam Alom is dan ook geen toeval:<br />

die slaat op de alomvattendheid van het bedrijf.<br />

We spreken met Edwin Aerts, CEO bij<br />

Alom, over het werk in Amsterdam. “Ons<br />

bedrijf heeft de benodigde wissels, kruisingen,<br />

spoorsecties -zowel recht als gebogenen<br />

de spoorstaafbevestigingssystemen geleverd”,<br />

opent hij het gesprek.<br />

TRAM INFRASTRUCTUUR<br />

OPNIEUW INGERICHT<br />

In het plan voor de herindeling van het gebied<br />

voor het centraal station was ook het<br />

omleggen van het tramtracé noodzakelijk.<br />

“De traminfrastructuur is opnieuw ingericht<br />

en ontworpen, dit keer hoefden we zelf niet<br />

naar de tekentafel, maar kregen we het ont-<br />

werp aangeleverd”, legt Aerts uit. “De uitdaging<br />

in het werk was de alomvattendheid,<br />

een kolfje naar onze hand dus. Alle materialen<br />

dienden ‘in time’ aangeleverd te worden.<br />

Dat vroeg om een strakke planning en veel<br />

controle van onze kant, aangezien onze leverancier<br />

van wissels in Tsjechië zit en door<br />

corona het transport soms niet lekker verliep.<br />

Een andere partner van ons bedrijf verricht<br />

voor ons het buig- en freeswerk aan de<br />

spoorstaven. Het was een behoorlijke klus<br />

om alles daar te krijgen en weer op tijd op<br />

het werk in Amsterdam aan te leveren.”<br />

WEDERKERIG PARTNERSCHAP<br />

Eén van de maatregelen die Max Bögl & Partners<br />

had genomen om ter plekke te kunnen<br />

werken, was het omleiden van de tramverbinding.<br />

Daarna kon er gewerkt worden aan<br />

het nieuwe tramtracé, met de door Alom ge-<br />

'Alles wat door ons geleverd wordt is compatibel<br />

met elkaar, past precies en is compleet'<br />

18


PROJECT DE ENTREE<br />

Wissels, tegen een sfeervolle achtergrond.<br />

leverde onderdelen. Aerts is onder de indruk<br />

van de manier van samenwerken: “Dit hele<br />

project vraagt zo intens veel van de flexibiliteit<br />

en inzet van de deelnemende bedrijven,<br />

dat kan alleen maar als je in perfecte harmonie<br />

samenwerkt. Max Bögl heeft ons dan ook<br />

echt als partner behandeld en ik kan zeggen<br />

dat dit partnerschap geheel wederkerig is.<br />

Het is een fijne samenwerking.”<br />

DUURZAME LOGISTIEK<br />

Alom trad op in de rol van toeleverancier<br />

en leverde de benodigde onderdelen exact<br />

op de plek waar deze gebruikt moesten worden.<br />

“Duurzame logistiek, want daarmee<br />

voorkwamen we fouten en het scheelde<br />

enorm veel tijd voor de aannemer die onze<br />

materialen moest verwerken. Als klap op<br />

de vuurpijl hebben in het kader van ‘minder<br />

hinder’ alles verpakkingsvrij aangeleverd. In<br />

kunststof kratten, uitgesorteerd in componenten<br />

per zoveel meter spoor. Men kon dus<br />

alle relevante materialen rechtstreeks op de<br />

werkplek uit de krat halen en lege kratten<br />

gemakkelijk opstapelen.”<br />

NIET MISGRIJPEN, GEEN MISSERS<br />

Waarom heeft Max Bögl volgens jou voor Alom<br />

gekozen? Aerts antwoordt: “We zijn in de tender<br />

meegenomen omdat we goed zijn in de<br />

alomvattendheid. Alles wat door ons geleverd<br />

wordt is compatibel met elkaar, past precies en<br />

is compleet. In het voortraject doen we aan een<br />

stuk co-engineering met de klant, om uiteindelijk<br />

alles tastbaar te leveren. Daarmee ontzorgen<br />

we het spoorse gedeelte van het project.<br />

Zo grijpt niemand mis en heb je geen missers.”<br />

De spoorsecties in beeld.<br />

Max Bögl & Partners, de gemeente Amsterdam<br />

en het GVB waren verantwoordelijk voor het ontwerp<br />

dat werd aangereikt. “Een prima uitgevoerd<br />

ontwerp”, zegt Aerts tot besluit. “Kenmerkend<br />

voor de hele gang van zaken bij De Entree.” ■<br />

19


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Count & Cooper /Gemeente Amsterdam<br />

Projectbeheersing bij<br />

De Entree: organiseren in het<br />

dynamische ritme van de stad<br />

De kunst van het beheerst adopteren is van toepassing<br />

Project De Entree van boven. (Beeld: Gemeente Amsterdam)<br />

Zij is manager projectbeheersing bij project De Entree en werkzaam voor Count & Cooper,<br />

partner van Max Bögl. Eline van der Bij, zelf woonachtig in Amsterdam, geeft samen met haar<br />

team invulling aan de projectbeheersing. “We zijn partner vanaf de start van de tender”, opent<br />

Eline het gesprek. Count & Cooper is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Hieronder<br />

valt onder andere de projectbeheersing, in het geval van De Entree een cruciale rol. “Bouwen<br />

op een van de drukste plekken in ‘mijn stad’ brengt complexe uitdagingen met zich mee.”<br />

ALLE BEHEERSASPECTEN<br />

IN PORTEFEUILLE<br />

“Wat ik goed vind aan onze invulling op De Entree<br />

is dat iedereen van Count & Cooper die<br />

een rol heeft in het centrale projectbeheersingsteam,<br />

ook een rol heeft in de disciplineteams.<br />

Die manier van samenwerken met de<br />

partners brengt een vernieuwende blik op de<br />

juiste plekken in de organisatie. Zo borgen we<br />

de integraliteit op het project.” De werkzaamheden<br />

van project De Entree zijn opgedeeld in<br />

vijf disciplines, met ieder een eigen team. Elke<br />

procescoördinator heeft alle beheersaspecten<br />

in zijn of haar portefeuille binnen het disciplineteam.<br />

“Dan hebben we het over planning,<br />

risico’s, kwaliteit en raakvlakken”, schetst Eline.<br />

“Het sturen op geld, tijd en kwaliteit is in een<br />

uitdagende omgeving als deze soms letterlijk<br />

een leuke puzzel. Om goed in kaart te hebben<br />

wat we bouwen, plannen wij de ondergrondse<br />

fietsenstalling in 4D. Door de factor<br />

tijd te koppelen aan het 3D-ontwerp maken<br />

wij vooraf inzichtelijk waar eventuele<br />

knelpunten zitten.“<br />

20


PROJECT DE ENTREE<br />

dat ritme is veranderd door de coronamaatregelen.<br />

De situatie is moeilijk, maar biedt ook<br />

kansen”, volgens Eline. “We bouwen dan wel<br />

op een van de drukste punten in Amsterdam,<br />

door corona is het nu relatief rustig op straat.<br />

Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bestratingswerkzaamheden<br />

eerder uitvoeren. Het omgaan<br />

met deze veranderingen vraagt om duidelijke<br />

beslismomenten én flexibiliteit van alle<br />

projectmedewerkers. Dat is soms lastig, maar<br />

in deze tijd zie ik dat liever als een luxeprobleem<br />

waar we mee te dealen hebben.”<br />

Eline van der Bij, manager projectbeheersing bij project De Entree.<br />

DE KUNST VAN HET<br />

BEHEERST ADOPTEREN<br />

De andere grote uitdaging wordt gevormd<br />

door de veranderende scope op het project.<br />

Eline: “Natuurlijk is het juist bij dit soort projecten<br />

essentieel maar tegelijkertijd vaak een<br />

illusie om de scope te bevriezen. Het feit dat<br />

de scope nu veel groter is dan toen we het<br />

project aannamen, vraagt om ‘beheerst adopteren’.<br />

Voor projectbeheersing betekent dit<br />

dat we zorgen dat het voor iedereen helder<br />

is met welke uitgangspunten we plannen en<br />

dat bekend is wat het juiste moment is voor<br />

het doorvoeren van de scopewijziging. Door<br />

een combinatie van wijzigingen zou het project<br />

meer dan een jaar uitlopen. We hebben<br />

kansen onderzocht en - door de fasering aan<br />

te passen – hebben we een half jaar op het<br />

kritieke pad weten te terug te winnen.”<br />

OOK KANSEN DOOR DE CRISIS<br />

Een belangrijk speerpunt uit de tenderfase is<br />

bouwen in het ‘ritme van de stad’ om zo de<br />

hinder voor Amsterdam te minimaliseren. “Juist<br />

‘OLIE TUSSEN DE TANDWIELEN’<br />

Op de vraag hoe Eline bij Count & Cooper is<br />

terechtgekomen, antwoordt ze: “Ik wilde werken<br />

in een omgeving waar zichtbaar is wat het<br />

resultaat is en dat vond ik hier. Wat ik geleerd<br />

heb sinds ik ben begonnen met werken? Dat<br />

alles valt of staat met mensenwerk. Count &<br />

Cooper is als managementpartij gewend om<br />

als olie tussen de tandwielen te fungeren. Maar<br />

zonder goede partners kunnen wij geen project<br />

realiseren. Het gaat om de juiste combinaties<br />

van bedrijven en personen. Als dat wat we<br />

samen hebben bedacht in de tenderfase, ook<br />

in de uitvoering blijkt te werken, valt de puzzel<br />

in elkaar. Daar ben ik trots op!” ■<br />

BOUWKEET<br />

tijdelijke en verplaatsbare<br />

huisvesting voor<br />

bouwvakkers op de<br />

bouwplaats.<br />

SERVER<br />

computerhardware of -software<br />

dat opslag en functionaliteit<br />

biedt voor andere programma’s<br />

of apparaten.<br />

IMAGINE,<br />

de jarenlange ervaring uit alle bouwketen opgeslagen op één locatie,<br />

zodat we altijd de juiste beslissing maken. Door data te koppelen<br />

verkrijgen we een dieper inzicht in onze projecten en zijn we in staat<br />

deze beter te managen. Het is een van de manieren waarop<br />

Count & Cooper samen met haar partners de bouw opnieuw uitvindt.<br />

Efficiënter, duurzamer en beter voorspelbaar.<br />

BUILDING NEW WAYS<br />

www.countcooper.nl<br />

11875 C&C Advertentie halve pagina in GWW 197x130+3mm v3.indd 1 18-11-<strong>2020</strong> 17:<strong>06</strong><br />

21


PROJECT DE ENTREE<br />

Plaatsen nodulaire gietijzeren waterleiding, Prins Hendrikkade.<br />

“We maken continu bypasses, leggen nieuwe leidingtracés aan, moeten leidingen<br />

overschakelen”. (Beeld: Richard Mouw).<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Van den Heuvel/Richard Mouw<br />

De kracht van Brabant aan<br />

het werk in hartje Amsterdam<br />

Leidingen verleggen bij De Entree voor de definitieve maaiveldinrichting<br />

Ze zijn specialist in uitwerken, engineeren, bouwen,<br />

onderhouden en beheren van infrastructuren<br />

voor water, energie en telecommunicatie.<br />

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf werkt als<br />

partner van Max Bögl aan project De Entree.<br />

Marc Teeuwen, projectleider, vertelt over de<br />

verrichtingen van de specialist uit Heesch.<br />

maken continu bypasses, leggen nieuwe leidingtracés aan, moeten leidingen<br />

overschakelen. Dat vraagt om een strakke planning.” Over de<br />

samenwerking binnen Max Bögl & Partners zegt Marc tenslotte: “Goede<br />

communicatie, open en transparant, elkaar waarderen en van elkaar<br />

leren, dat kenmerkt dit project. Erg prettig dus!” ■<br />

“Het is een project met de nodige uitdagingen, alle disciplines in de grond<br />

liggen over elkaar heen gestapeld”, opent Marc het gesprek. “Je kunt het<br />

bijna met een archeologisch oog bekijken: de oudste leidingen zijn water-,<br />

elektriciteits- en rioolleidingen. Daar zijn later glasvezel-, VRI- en trambesturingsleidingen<br />

overheen gelegd, alsmede de voeding voor de tram. De<br />

weg is al eens verschoven, de meeste leidingen zijn echter blijven liggen.”<br />

RUIM BAAN MAKEN BINNEN EEN BEPERKTE RUIMTE<br />

“Alle leidingen moeten worden verlegd ten behoeve van de nieuwe<br />

maaiveldinrichting. Dat betekent dat we ruim baan moesten maken<br />

binnen een beperkte ruimte. Ook wij kwamen voor verrassingen te<br />

staan, bijvoorbeeld een telecombedrijf dat slechts één lijn heeft gezet<br />

op de KLIC-melding, maar waarvan we er vervolgens 10 tegenkomen.<br />

Of een ondergrondse kademuur die ineens opduikt in het werk, bij<br />

de Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht.” Het werk zelf wordt ook<br />

bemoeilijkt door de omstandigheden: “Zie maar eens een bouwput<br />

van 4 meter diepte te creëren om een stalen leiding te vervangen<br />

van 100 cm op een relatief klein werkterrein, midden op het drukste<br />

punt van de stad. Gelukkig hebben we de expertise daarvoor in huis.”<br />

VEILIG WERKEN IS PRIORITEIT NUMMER ÉÉN<br />

Volgens Marc is het een veiligheidsuitdaging om te moeten werken ‘met<br />

de winkel open’. “Er bevinden zich normaliter zo’n 65.000 passanten<br />

op de plek waar nu een enorm gat van 4 meter diep zit. Dankzij goed<br />

overleg en gedegen kennis bij alle partners werken we toch veilig voor<br />

iedereen.” Het is een kwestie van goed plannen, meent Marc. “We<br />

Het wordt steeds drukker in<br />

de ondergrond. Vele kabels<br />

en leidingen zijn nodig voor<br />

onze dagelijkse voorzieningen<br />

om te douchen, te koken,<br />

het huis te verwarmen en<br />

online met elkaar in<br />

verbinding te zijn.<br />

Wij zijn de ‘verbindende<br />

factor’ voor de realisatie en<br />

instandhouding van deze<br />

netwerken. Ook wanneer<br />

de bovengrond op de schop<br />

gaat, zorgen wij dat het<br />

ondergronds geregeld wordt.<br />

www.heuvelgroep.nl<br />

22


PROJECT DE ENTREE<br />

Tekst | Hans Geltink, projectmanager bij Iv-Infra Beeld | Gemeente Amsterdam<br />

Stationseiland, Middentoegangsbrug<br />

Goede samenwerking is<br />

een voorwaarde om te komen<br />

tot een integrale aanpak<br />

Project De Entree in Amsterdam wordt gerealiseerd door Max Bögl & Partners. Iv-Infra is een van<br />

deze partners en staat aan de lat voor een deel van de ontwerpopgave en is verantwoordelijk voor<br />

de integraliteit van de totale ontwerpoplossing.<br />

Dit project omvat veel verschillende disciplines en<br />

bijna evenveel ontwerpende partijen. Als voorbeeld:<br />

de bouw van de ondergrondse fietsenstalling.<br />

Hierbij is afstemming nodig tussen een flink<br />

aantal ontwerpende partijen: geotechniek, constructie,<br />

E&W-installaties, architect, et cetera. De<br />

fietsenstalling is onderdeel van het gehele project<br />

en heeft daarmee ook raakvlakken met ontwerpen<br />

van bijvoorbeeld: weginfra, openbare verlichting,<br />

traminfra, bruggen, kades, kabels en leidingen.<br />

FASE 1: SCOPE EN EISEN<br />

UITVOERING<br />

Duidelijk is dat goede samenwerking tussen alle<br />

ontwerpende partijen een voorwaarde is om<br />

tot een integrale ontwerpoplossing te kunnen<br />

komen. Vooraf is goed nagedacht hoe het ontwerpproces<br />

in te richten om dit mogelijk te maken.<br />

Gekozen is om afhankelijk van de ontwerp-<br />

fase het proces verschillend in te richten. In fase<br />

1 (Eisen Clash Analyse) zijn met opdrachtgever<br />

gemeente Amsterdam en alle ontwerpende partijen<br />

de scope en eisen uitvoerig doorgenomen.<br />

Dit om uitgangspunten en verwachtingen voor<br />

de start van het ontwerp eenduidig te hebben<br />

voor alle betrokken partijen. In deze fase zijn ook<br />

de onderlinge ontwerpraakvlakken vastgesteld.<br />

FASE 2: DEFINITIEF ONTWERP<br />

In fase 2 (definitief ontwerp) is één integraal ontwerp<br />

opgesteld. Hierbij is veel overlegd voor inhoudelijke<br />

afstemming tussen de verschillende partijen.<br />

Zo was er een vaste dag in de week waarbij<br />

alle betrokken partijen vanaf dezelfde locatie<br />

werkzaam waren. Alle ontwerpen van de verschillende<br />

partijen zijn volledig uitgewerkt in 3D. Met<br />

BIM konden clashes inzichtelijk worden gemaakt<br />

en raakvlakken aantoonbaar worden beheerst.<br />

FASE 3: UITVOERINGSONTWERP<br />

In fase 3 (uitvoeringsontwerp) was het hierdoor<br />

mogelijk om op basis van het integrale<br />

DO het uitvoeringontwerp voor de verschillende<br />

onderdelen binnen de eigen discipline<br />

nader uit te werken. Hierbij is continu<br />

getoetst of bij de uitwerking tot een<br />

uitvoeringsontwerp niet werd afgeweken<br />

van de principes zoals vastgelegd in het integrale<br />

definitieve ontwerp. Hierdoor kon de<br />

overlegfrequentie in de UO-fase aanzienlijk<br />

worden gereduceerd. Wanneer afwijkingen<br />

ten opzichte van het definitieve ontwerp naar<br />

voren kwamen, werden deze in een tweewekelijks<br />

integraalontwerpoverleg besproken<br />

en beoordeeld of de wijzigingen geen<br />

consequenties hadden voor onderdelen<br />

binnen een andere ontwerpdiscipline in het<br />

project. ■<br />

23


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Provincie Zuid-Holland<br />

Opvallend goed door juist niet<br />

boven het maaiveld uit te steken<br />

Wellicht een ietwat cryptische titel, maar het is zeker waar. Binnen de opzet van de RijnlandRoute neemt<br />

‘de verdiepte ligging’ in de N434 een speciale plaats in. De N434 is de nieuwe oost-westverbinding<br />

tussen de A44 en de A4 bij Leiden. Naast de realisatie van de 2,5 km lange tunnel, werkt bouwconsortium<br />

Comol5 er aan een verdiepte ligging van circa 1,4 km lengte. We praten met Sjoukje van Heesch,<br />

landschapsarchitect bij de provincie Zuid-Holland, Timo de Goede, ontwerpleider bij Comol5 en Hugo<br />

Jacobs, realisatiemanager bij Comol5, over de verdiepte ligging, die opvallend slim bedacht is en die de<br />

N434 waar nodig onder het maaiveld laat verdwijnen.<br />

“De verdiepte ligging dient twee doelen”, begint<br />

Timo. “Aan de oostkant zorgt deze voor een<br />

overbrugging van het hoogteverschil tussen de<br />

boortunnel en de fly-over, aan de westkant gaat<br />

het puur om een landschappelijke kwestie.”<br />

VERKEER RIJDT ONZICHTBAAR<br />

DOOR EEN WAARDEVOL<br />

NATUURGEBIED<br />

Sjoukje: “De provincie Zuid-Holland heeft de<br />

polder aan de westzijde geclassificeerd als een<br />

beschermd weidevogelgebied en cultuurhistorisch<br />

kroonjuweel. Daarom is het belangrijk dat<br />

de polder intact blijft. Het is al bijzonder dat er<br />

überhaupt een weg doorheen gelegd is.” In één<br />

adem met de verdiepte ligging wordt de realisatie<br />

van het aquaduct genoemd. “Daar loopt de<br />

Veenwatering doorheen”, schetst Timo. “Niet zo<br />

diep, maar breed, belangrijk voor het landschap.”<br />

Sjoukje was in 2012 betrokken bij de keuze voor<br />

het aquaduct: “De inpassing in de verdiepte ligging<br />

komt nauw. We hebben de omwonenden<br />

beloofd om niks boven het maaiveld te laten uitsteken.<br />

Voor die belofte maak ik me persoonlijk<br />

sterk. Architectenbureau wUrck heeft dit landschappelijk<br />

gezien heel mooi opgelost. Natuurlijk<br />

moet je hier en daar tot een compromis komen,<br />

dat kan niet anders. We konden niet om<br />

de noodzakelijke aanwezigheid van een C2000<br />

mast en een slagboom heen. Over het geheel<br />

bezien is het uit het zicht houden van de verdiepte<br />

ligging echter zeer geslaagd.”<br />

Verdiepte ligging N434 richting A44, november <strong>2020</strong>.<br />

RIJNLANDROUTE<br />

De RijnlandRoute is een project van<br />

de provincie Zuid-Holland en bestaat<br />

uit een nieuwe wegverbinding tussen<br />

Katwijk, via de A44, en de A4 bij<br />

Leiden. De weg lost huidige knelpunten<br />

op en garandeert de doorstroming in<br />

de regio Holland Rijnland, met name<br />

rondom Leiden en Katwijk.<br />

Twee van de drie projecten van<br />

de RijnlandRoute zijn inmiddels in<br />

uitvoering. Het project N434/A44/<br />

A4, waarvan de geboorde tunnel<br />

onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd<br />

door aannemerscombinatie Comol5.<br />

Comol5 is een internationale<br />

aannemerscombinatie van de<br />

TBI-ondernemingen Mobilis en<br />

Croonwolter&dros, VINCI Construction<br />

Grands Projets en DEME Infra Marine<br />

Contractors. Het project N2<strong>06</strong> ir.G.<br />

Tjalmaweg wordt gerealiseerd door<br />

Boskalis. Het derde project van de<br />

RijnlandRoute, de N2<strong>06</strong> Europaweg, is<br />

nog in voorbereiding.<br />

www.rijnlandroute.nl<br />

24


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Verdiepte ligging N434 met knooppunt Ommedijk en aquaduct, november <strong>2020</strong>.<br />

Om het aquaduct te kunnen realiseren is eerst de Veenwatering omgelegd.<br />

UNIEKE TOEPASSING VAN<br />

VERKEERSBORDEN<br />

“We hebben binnen Comol5 veel overleg<br />

gehad, omdat er tot in detail uitdagingen op<br />

het pad kwamen. Met de richtlijnen voor<br />

bebording boven wegen zou het niet mogelijk<br />

zijn geweest om de borden onder het<br />

maaiveld te houden. De oplossing is goed en<br />

creatief: we hebben bebording voor tunnels<br />

mogen toepassen. Een kleinere variant, maar<br />

volledig goedgekeurd. Dat is een unieke toepassing<br />

bij de verdiepte ligging.”<br />

6000 FUNDERINGSPALEN<br />

De verdiepte ligging valt onder het hoofdstuk<br />

‘bouwkuiptechnologie’. Dat betekent werken<br />

met grondwater en dus goed monitoren in<br />

de omgeving. Timo legt uit: “De 5 tot 8 meter<br />

dikke toplaag is heel slecht. Daarom ‘hangt’ de<br />

hele verdiepte ligging aan zo’n 6000 ankerpalen<br />

die de bak op z’n plaats houden.”<br />

Uiteindelijk is het aquaduct in gebruik genomen<br />

en kon de Veenwatering haar normale<br />

weg weer volgen. “De omleiding werd dichtgezet<br />

en aangevuld met zand”, aldus Hugo. “Het<br />

aquaduct is 14 meter breed en 1,5 meter diep.”<br />

SLIMME OPLOSSINGEN<br />

De verdiepte ligging is qua ontwerp niet alleen<br />

prettig voor de omwonenden, ook aan de<br />

weggebruiker is gedacht. “Best een uitdaging,<br />

met name aan de westkant, knooppunt Ommedijk,<br />

de aansluiting op de A44. In het oorspronkelijke<br />

ontwerp reed de automobilist in<br />

westelijke richting op een metershoge spitse<br />

punt toe. Om visueel comfort te creëren is in<br />

de tunnelbak de wand langs de afrit richting<br />

Amsterdam vervangen door een talud. Dat<br />

houdt automatisch in dat de bouwkuip breder<br />

wordt.” Daar voegt Sjoukje aan toe: “Dit talud<br />

is echt bedacht vanuit de wegbeleving.”<br />

Ook bijzonder zijn de faunapassage en het<br />

fietspad onder de A44 door. “Deze zijn gecombineerd<br />

met de verdiepte ligging”, legt<br />

Timo tot besluit uit. “Een flinke puzzel met<br />

het wegalignement. Deze passage is gemaakt<br />

door middel van een folieconstructie,<br />

dus geen zware betonnen bak, zoals bij de<br />

verdiepte ligging, maar een open talud in u-<br />

vorm, met folie in de grond. Een uitnodigende<br />

trechter voor alle fauna die de oversteek<br />

willen maken.” ■<br />

VEENWATERING TIJDELIJK<br />

OMGELEGD<br />

Hugo licht het aquaduct toe: “De verdiepte ligging<br />

kruist de Veenwatering, loopt er onderdoor.<br />

Om het aquaduct te kunnen realiseren<br />

is eerst de Veenwatering omgelegd, daarvoor<br />

hebben we damwanden gebruikt. Toen kon<br />

de eerste bouwkuip gebouwd worden, met<br />

onderwaterbeton. Eenmaal gereed kon deze<br />

worden drooggelegd, om verder te gaan met<br />

de bouw van het aquaduct. Vloeren, wanden<br />

en een middenpijler om het aquaduct te dragen<br />

werden gerealiseerd. Onder het aquaduct<br />

ligt in de verdiepte ligging een waterkelder met<br />

pompinstallatie, voor hemelwaterafvoer.”<br />

Sjoukje van Heesch: “We hebben de omwonenden beloofd om niks boven het maaiveld te laten uitsteken.”<br />

25


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Provincie Zuid-Holland<br />

Archeologisch onderzoek<br />

toont Romeins infrawerk aan<br />

Ook de oude Romeinen hadden rond 124 na Christus al hun eigen ‘RijnlandRoute’<br />

Wanneer René Isarin, archeologisch adviseur bij de provincie Zuid-Holland, begint te praten<br />

over het archeologisch onderzoek langs de RijnlandRoute, dan luister je aandachtig. Het is net een<br />

spannend boek… waarin Keizer Hadrianus het bevel gaf (rond het jaar 120) om de grenswegen<br />

van het expanderende Romeinse rijk te versterken.<br />

“ALS JE ERGENS GAAT BOUWEN,<br />

DAN MOET JE DE ARCHEOLOGIE<br />

OP TIJD REGELEN”<br />

“Archeologisch onderzoek is een lang proces,<br />

voor de klant soms erg lastig. Het begint<br />

met bureauonderzoek, wat gevolgd kan worden<br />

door boringen om de bodemopbouw<br />

te onderzoeken. Deze uitkomsten kunnen<br />

vervolgens aanleiding geven voor het graven<br />

van proefsleuven. De laatste stap is het opgraven<br />

van een vindplaats, als er geen mo-<br />

gelijkheden zijn om de vindplaats in de bodem<br />

te bewaren. Tijdens het archeologisch<br />

onderzoek moeten er natuurlijk besluiten<br />

genomen worden over het proces”, schets<br />

René. “Ik kwam bij de RijnlandRoute in beeld<br />

toen het bureau- en booronderzoek was gedaan.<br />

Er lagen plannen van aanpak klaar, die<br />

ik moest bekijken en in werking zetten. Dat<br />

was in 2016.” De onderzoeken gaven aan dat<br />

de kans op het aantreffen van archeologisch<br />

materiaal groot was.<br />

René vervolgt zijn verhaal: “Er waren drie<br />

plangebieden om te onderzoeken, te weten<br />

toekomstig Knooppunt Ommedijk, de<br />

aansluiting Leiden West -daar komt de Tjalmaweg<br />

op uit- en de Tjalmaweg zelf, waar<br />

in de jaren ’80 al Romeinse infrastructuren<br />

zijn gevonden Later is daar als vierde locatie<br />

Lammenschans bijgekomen, met archeologie<br />

uit de Spaanse tijd, de periode van het Leids<br />

ontzet. Inmiddels is het veldonderzoek klaar,<br />

er wordt nu uitgewerkt wat er allemaal ge-<br />

Weerdkampen, opgraving Romeinse weg.<br />

26


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Op zorgvuldige wijze wordt graafmaterieel ingezet.<br />

Publieksdagen Archeologie RijnlandRoute, oktober 2018.<br />

vonden is, er worden tekeningen gemaakt.<br />

Voor Ommedijk en Leiden-West zijn we<br />

klaar met de rapportage, de vondsten langs<br />

de Tjalmaweg en Lammenschans komen begin<br />

2021 op papier. Aansluitend zal ik een<br />

seminar verzorgen namens de provincie, om<br />

mensen een stuk beleving mee te geven.”<br />

MEER DAN 10.000 HOUTEN PALEN<br />

OP ÉÉN KILOMETER<br />

Een van die antieke wegen die we aan het<br />

begin vermeldden bevindt zich diep onder<br />

de grond in het areaal van de RijnlandRoute:<br />

“In 2014 is de Milieu Effect Rapportage voor<br />

de RijnlandRoute opgesteld, toen vonden de<br />

eerste specifieke onderzoeken plaats. We<br />

wisten uit de jaren ’80 al dat er zich langs de<br />

Tjalmaweg in Valkenburg Romeinse resten<br />

bevonden, dus het lag in de lijn der verwachting<br />

dat ook langs de RijnlandRoute vondsten<br />

gedaan zouden worden.” René vervolgt zijn<br />

verhaal, over Keizer Hadrianus, die rond 120<br />

na Christus de opdracht had gegeven om de<br />

grenswegen van het Romeinse rijk een ‘upgrade’<br />

te geven. “De bestaande weg moest<br />

versterkt worden. Daartoe werden duizenden<br />

eiken geveld in Duitsland, die daar tot<br />

palen werden verwerkt. Deze werden over<br />

het water naar ons getransporteerd. Aan de<br />

jaarringen te zien van de palen die we gevonden<br />

hebben, moet de kap in 123/124 na<br />

Christus hebben plaatsgevonden. Zo werden<br />

de benodigde palen als pakketten overal<br />

langs de Rijn afgeleverd. De boomstammen<br />

werden in zes delen gekliefd, taartpunten, als<br />

je op de kopse kant zou kijken. Handig, want<br />

die werk je makkelijker de grond in.”<br />

De houten palen werden om de 20 à 30<br />

cm de grond ingeslagen. “We weten zelfs<br />

door wie! Net zoals aannemers vandaag de<br />

dag hun logo op materiaal hebben staan, zo<br />

hebben de ‘palen plaatsers’ ook hun initialen<br />

in de palen gekerfd”, vertelt René. De versterkte<br />

weg moet ongeveer 6 meter breed<br />

zijn geweest, met links en rechts palen ter<br />

ondersteuning. “Tussen de palen werd aarde<br />

gestort en om de 2 meter plaatse men<br />

trekpalen ter versteviging van deze aardebaan.<br />

De weg stak circa een meter boven de<br />

landschap taluds uit. Knap ingenieurswerk<br />

trouwens, want deze bouwwijze hield rekening<br />

met het getijdenlandschap.” Het bijzondere<br />

aan de situatie is dat op de plek waar<br />

anno <strong>2020</strong> infra vaklieden keihard werken<br />

aan de weg, bijna 1900 jaar geleden Romeinse<br />

vakbroeders hetzelfde deden. “Dat<br />

moet je toch iets doen, als je een infrahart<br />

hebt”, verzucht René.<br />

500 JAAR ROMEINSE BEZETTING<br />

René ziet de overeenkomsten in werkwijze,<br />

als je kijkt naar toen en nu. “Stel je eens voor<br />

hoe knap het was om vanaf 70 voor Christus<br />

al zo met planning en structuren bezig te<br />

zijn. De Romeinen hebben hier zo’n 500 jaar<br />

gezeten. Infrastructuur was voor hen superbelangrijk,<br />

net als dat voor ons is. Vandaag is<br />

de N2<strong>06</strong> op de bloemenindustrie gericht. In<br />

de Romeinse tijd bloeide de economie op en<br />

werden er havens aangelegd, vond er handel<br />

plaats, bijvoorbeeld in graan. Er kwam interactie<br />

tussen soldaten en burgers en er werden<br />

nederzettingen gesticht.”<br />

Als eerbetoon aan toen komt er een kunstwerk<br />

op de plaats waar de HOV-halte komt,<br />

gemaakt met het originele Romeinse hout.<br />

“Zo geven we bewoners en bezoekers iets<br />

terug van wat zich op deze historische plek<br />

bijna twee millennia geleden heeft afgespeeld”,<br />

zegt René tot besluit. ■<br />

Archeologen aan het werk in de proefsleuf, zoektocht Schans Lammen.<br />

ARCHEOLOGIE EN DE<br />

RIJNLANDROUTE<br />

De provincie Zuid-Holland is rijk aan<br />

archeologie. Archeologie vertelt het<br />

verhaal over onze geschiedenis en<br />

de vele culturen die de provincie van<br />

oudsher rijk is. De provincie wil graag<br />

de vindplaatsen in het projectgebied<br />

van de RijnlandRoute in beeld brengen<br />

en waar nodig de archeologische<br />

vondsten veilig stellen, conserveren en<br />

behouden. Zo beschermt de provincie<br />

Zuid-Holland het archeologisch erfgoed<br />

en daarmee ook de cultuurhistorie<br />

en maakt het beleefbaar voor een zo<br />

groot mogelijk publiek.<br />

27


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | ADC Archeoprojecten<br />

‘Schatgraven’ langs de Rijnland-<br />

Route: waar zit de archeologie?<br />

Proefsleuven tonen Romeinse bewoningssporen aan<br />

De palen van de Romeinse weg.<br />

“We zijn ingehuurd door de provincie Zuid-Holland om mee te werken aan het archeologisch<br />

onderzoek bij de RijnlandRoute”, opent Jeroen Loopik het gesprek. Loopik spreekt namens ADC<br />

Archeoprojecten in zijn rol van Senior KNA-archeoloog en heeft met het ADC een aantal mooie<br />

vondsten gedaan. “Wij onderzochten een 2 kilometer lang tracé langs de RijnlandRoute ter hoogte<br />

van de N2<strong>06</strong> ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg.”<br />

Het onderzoek borduurt voort op eerdere<br />

onderzoeken in dit deel van Valkenburg. “Zo<br />

actualiseren we het dossier”, schetst Jeroen.<br />

“We onderzochten circa 10% van het plangebied<br />

met machinaal gegraven proefsleuven ten<br />

einde in beeld te brengen of er vindplaatsen<br />

aanwezig waren en vooral, wat hun waarde is.”<br />

JACKPOT! ER BLIJKT<br />

MEER TE ZITTEN…<br />

Dichtbij de Torenvlietbrug over de Oude Rijn<br />

vond het ADC de resten van een Romeinse<br />

nederzetting. “Die nederzetting was deels<br />

al opgegraven, maar de gemeente had het<br />

areaal uitgebreid met een extra stuk grond,<br />

dat in fases is aangekocht”, legt Jeroen uit.<br />

“Die eerdere opgraving staat in de boeken<br />

als ‘Het grote Marktveldonderzoek’, destijds<br />

-in de jaren ’80- verricht voor de aanleg van<br />

de Tjalmaweg. We bleken de jackpot te hebben,<br />

er zat inderdaad veel meer in de grond.<br />

We troffen Romeinse bewoningssporen aan,<br />

28


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

paalwerk, aardewerk, botmateriaal et cetera.<br />

De grens van de nederzetting moest getoetst<br />

worden, daarna konden we adviseren wat<br />

er opgegraven moest worden. De provincie<br />

heeft ons advies overgenomen, waarmee uiteindelijk<br />

ca. 16.000 m 2 geheel is onderzocht.”<br />

WETENSCHAPPELIJKE EN<br />

GESCHIEDKUNDIGE WAARDE<br />

Het doel van het onderzoek is volgens Jeroen<br />

het documenteren van de sporen,<br />

vondsten en structuren. “Het grootste deel<br />

van het archeologisch archief kon gezien de<br />

bouwplannen niet in situ worden bewaard.<br />

Wij documenteren voor de civiele aannemer.<br />

Het gaat puur om de wetenschappelijke en<br />

geschiedkundige waarde. In principe nemen<br />

we alle vondsten mee, zaken als leer, hout,<br />

metaal, bot en aardewerk. Dat komt allemaal<br />

in het evaluatieverslag te staan waarin wij<br />

ons advies voor conservering en verder specialistisch<br />

onderzoek geven.”<br />

Ook is een deel van een Romeinse weg uit<br />

het begin van de 2e eeuw aangetroffen, met<br />

circa 1000 palen als stille getuige van de aanwezigheid.<br />

“We hebben ca. 500 houten palen<br />

gelicht, een deel van de weg konden we laten<br />

liggen. We zijn al enige tijd klaar in het veld<br />

en bevinden ons in de uitwerkingsfase. Binnen<br />

nu en een half jaar hebben we het rapport<br />

klaar. We werken met specialisten die ieder<br />

een studie gemaakt hebben van de aangetroffen<br />

materialen, gebaseerd op hun specifieke<br />

expertise. Op dit moment verzamelen we al<br />

die deelrapporten.”<br />

ZELF MET DE LAARZEN<br />

IN DE MODDER<br />

“Ik sta graag zelf met de laarzen in de modder”,<br />

schetst Jeroen. “Elke vondst geeft je weer een<br />

kick. Het verhaal wordt bij elke vondst steeds<br />

completer, met al die extra puzzelstukken. Zo<br />

krijg je steeds meer inzicht en ontvouwt zich<br />

een schitterend geschiedkundig verhaal.” ■<br />

'Het verhaal wordt bij elke vondst steeds<br />

completer, met al die extra puzzelstukken'<br />

Terra sigilata kom en wrijfschaal.<br />

ADC advertentie GWW outlines.indd 1 10/11/<strong>2020</strong> 11:49:03<br />

29


PROJECT RIJNLANDROUTE<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Archol<br />

“Elke vondst vertelt een eigen verhaal”<br />

Vroegmiddeleeuwse nederzetting bij kruispunt A44/Leiden Zuidwest opgegraven<br />

Bij de aansluiting A44/Leiden Zuid-West in de RijnlandRoute heeft Archol in opdracht van de<br />

provincie Zuid-Holland archeologisch onderzoek gedaan. Ivo van Wijk, hoofd uitvoering bij Archol,<br />

vertelt enthousiast over de vondsten en de verhalen die daaraan vasthangen.<br />

“Dit archeologisch werk is verricht onder de vlag van ‘behoud door opgraving’.<br />

Dat betekent dat we het zo hebben uitgevoerd, dat toekomstige onderzoekers<br />

de gegevens kunnen gebruiken op een wijze die wij nu nog niet<br />

(hebben) kunnen voorzien. Wij hebben tijdens dit onderzoek een deel van<br />

de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest opgegraven.”<br />

NEDERZETTING GERICHT OP WATER<br />

“Dat er ten westen van deze locatie een nederzetting is gevonden die<br />

stamt uit 500 na Christus was ons bekend. Deze nederzetting ligt langs<br />

de Oude Rijn. Na de Romeinse tijd is de Rijn minder snel gaan stromen,<br />

ideaal voor een nederzetting gericht op water. Deze nederzetting verzorgde<br />

de verbinding tussen het Frankische rijk en Engeland. Gezien de<br />

vondsten gedijde de handel goed”, schetst Ivo. “Vanwege deze vindplaats<br />

werd in de randzone van de A44 een nog een restant van de nederzetting<br />

vermoed. En dat klopte, we vonden vier extra huizen, behorend tot<br />

twee erven. Dat maakt in totaal 40 huizen uit die tijd. De hoofdvraag was<br />

in hoeverre het bestaande beeld van de nederzetting kon worden aangevuld<br />

en of er speciale activiteiten hebben plaatsgevonden. We kunnen<br />

de functie van een huis achterhalen aan de hand van het afval dat zich in<br />

afvalkuilen en waterputten rondom het huis bevindt. Was het een woonhuis,<br />

had het een agrarisch doel, werd er geslacht, of ijzer bewerkt?”<br />

SOMMIGE OBJECTEN DUIDEN OP INTERACTIE<br />

TUSSEN OUDE VOLKEN<br />

Ivo: “Zo werd er eerder al een zilveren schaal gevonden, waarvan de versieringen<br />

verwezen naar mediterraans gebied, echter in het Rijnland bewerkt.<br />

De vorm van de schaal deed juist Engels aan. De conclusie: oost en west<br />

moeten elkaar ontmoet hebben. Wij hebben zelf een benen kam en een<br />

houten beker -van Essenhout- met sierringen gevonden. Het feit dat die<br />

beker niet alleen functioneel, maar ook esthetisch is, zegt ons dat er elite uit<br />

gedronken heeft. Dat is het mooie van ons werk: we staan soms diep in de<br />

modder en halen op het eerste oog vieze voorwerpen naar boven, maar na<br />

zorgvuldig schoonmaken vertelt elk object zijn verhaal. Deze kleine verhalen<br />

die voortkomen uit vondsten spreken het publiek enorm aan. Het werk zit<br />

er voor ons op, het rapport is dit jaar netjes conform de afspraken met genoegen<br />

opgeleverd”, zegt Ivo tot besluit. ■<br />

A r c h e o l o g i e<br />

van advies tot opgraven...<br />

Benen oesdop<br />

Houten voorwerp.<br />

www.archol.nl<br />

071 527 3313<br />

30


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Isala Delta<br />

De verlegde Kamperstraatweg over het inlaatwerk en de Scheeresluis.<br />

Een bypass voor rivier<br />

de IJssel: Ruimte voor de rivier<br />

De grote rivieren in ons land krijgen steeds meer water te verwerken en daarmee stijgt de<br />

kans op overstromingen. Om dorpen en steden hiertegen te beschermen worden langs de<br />

rivieren de dijken versterkt.<br />

Tevens wordt meer ruimte gecreëerd voor<br />

de rivieren door de rivierbeddingen te verdiepen<br />

en zelfs bypasses aan te leggen. Tegelijkertijd<br />

verbetert Rijkswaterstaat in deze<br />

gebieden de ruimtelijke kwaliteit en de natuurontwikkeling.<br />

Het Ruimte voor de Rivier<br />

Programma telt 36 deelprojecten, met de<br />

aanleg van het Reevediep, een bypass in de<br />

IJsseldelta bij Kampen, als laatste.<br />

In de IJsseldelta worden twee grote maatregelen<br />

genomen om het hoogwater van de<br />

IJssel te reguleren. Een nieuwe waterverbinding<br />

tussen de IJssel en het Drontermeer, het<br />

Reevediep, zorgt ervoor dat het water straks<br />

- naast de bestaande rivierbedding – gebruik<br />

kan maken van een zogenaamde ‘bypass’.<br />

Daarnaast wordt de capaciteit van de IJssel<br />

vergroot door het zomerbed te verdiepen.<br />

De werkzaamheden verkeren al in een vergevorderd<br />

stadium. ❯<br />

Ruimte voor de rivier IJsseldelta.<br />

31


PROJECT ISALA DELTA<br />

De bouw van het Reevesluiscomplex.<br />

32


PROJECT ISALA DELTA<br />

De Nieuwendijkbrug verbindt Noord en Zuid met elkaar.<br />

Zodra het Reevesluiscomplex gereed is en<br />

de dijken zijn opgehoogd, worden de Roggebotsluis<br />

en de IJsseldijk verwijderd en kan de<br />

IJssel bij hoog water haar nieuwe weg volgen.<br />

GRONDWERKEN EN<br />

KUNSTWERKEN<br />

De werkzaamheden worden uitgevoerd door<br />

Isala Delta, de combinatie van Boskalis en Van<br />

Hattum en Blankevoort. Waar Boskalis de grond-,<br />

weg- en waterwerken en de natuurontwikkeling<br />

uitvoert, draagt Van Hattum en Blankevoort zorg<br />

voor de kunstwerken, waaronder het inlaatsysteem,<br />

bruggen, sluizen en gemalen. Zij zijn samen<br />

verantwoordelijk voor dit project van formaat.<br />

HET TOTALE PROJECT<br />

Over ruim zeven kilometer - tussen de Molenbrug<br />

en de Eilandbrug - is de bedding van<br />

de IJssel verdiept, waarbij voor de pijlers van<br />

de stadsbrug aanvaarbeveiligingen zijn aangebracht.<br />

De uiterwaarden in Scherenwelle en<br />

Zalkerbosch zijn heringericht ter bevordering<br />

van flora en fauna. In de Onderdijkse Waard<br />

is de Scheeresluis aangelegd voor de recreatievaart<br />

in het Reevediep. Ter hoogte van Wilsum<br />

begint de nieuwe acht kilometer lange bypass<br />

van de IJssel, het Reevediep, aan beide zijden<br />

beschermd door dijken en voorzien van een<br />

vaargeul voor recreatievaart. In het midden<br />

biedt de brug Nieuwendijk de gelegenheid om<br />

het nieuwe Reevediep over te steken. En ten<br />

slotte is in de totale delta de ruimtelijke kwaliteit<br />

verbeterd. Overal verschijnen nieuwe wandel-,<br />

struin- en fietspaden en faciliteiten voor<br />

de recreatievaart.<br />

NATURA 2000-GEBIED<br />

Hoezeer de uitvoering ook afhankelijk is van<br />

moderne ontwikkelingsprogramma’s en krachtig<br />

materieel, het idee is niet nieuw. In 1821<br />

zette koning Willem I nagenoeg hetzelfde plan<br />

op papier. “Er is nu wel meer aandacht voor<br />

de flora en fauna in het gebied”, vertelt Robert<br />

Bosma, projectleider van Isala Delta. “Om<br />

de biodiversiteit te waarborgen is het gebied<br />

deels gekwalificeerd als ‘Natura 2000’-gebied.<br />

Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met de<br />

broedperiode van de grote karekiet en de<br />

roerdomp en waar riet is weggehaald, is dit elders<br />

gecompenseerd.”<br />

VERKREGEN MET D&C-CONTRACT<br />

Isala Delta verkreeg de opdracht met een<br />

D&C-contract, waarbij het project vooral<br />

werd gegund op de Economisch Meest Voordelige<br />

Inschrijving (EMVI)-criteria ‘planning’ en<br />

‘ruimtelijke kwaliteit’. Isala Delta heeft de oplossingen<br />

zowel ontworpen als uitgevoerd in<br />

samenwerking met haar opdrachtgever. ■<br />

RUIMTE VOOR DE RIVIER<br />

PROJECT IJSSELDELTA<br />

Fase I, 2014-2021<br />

Opdrachtgever RWS<br />

+ Provincie Overijssel<br />

Uitvoerder Isala Delta<br />

met EMVI op D&C-contract<br />

Aanneemsom € 127 miljoen<br />

33


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Boskalis / Peter Grobbée<br />

‘We hebben de kaart van<br />

Nederland veranderd’<br />

50.000 kuub grondverzet per week<br />

Van de totale herinrichting van de IJsseldelta leverde Boskalis de grootste prestatie op het gebied van baggeren<br />

en grondverzet. Er werd zo’n twee miljoen kuub zand gebaggerd, die vervolgens weer voor de opbouw<br />

van de dijken en het landschap werd ingezet. Eerst werd het zomerbed van de Beneden-IJssel verlaagd.<br />

Over een lengte van zeven kilometer - tussen de Molenbrug en de Eilandbrug – werd de rivier verdiept.<br />

Vervolgens werd de nieuwe bypass van de IJssel aangelegd ten zuiden van Kampen met ruim driehonderd<br />

hectare natuurgebied en aantrekkelijke wandel- en fietspaden. En ten slotte werd de nieuwe vaargeul<br />

(Reevediep) voor de recreatievaart in de bypass tussen de IJssel en het Drontermeer gerealiseerd.<br />

In totaal was Boskalis ruim vier jaar actief in<br />

de IJsseldelta, met baggerwerken en groot<br />

grondverzet als hoofdactiviteit. Een jaar lang<br />

lag cutterzuiger De Seine in de IJssel om deze<br />

ongeveer twee meter te verdiepen. Gezien<br />

de enorme omvang van het werk namen ook<br />

deeltaken soms maanden in beslag. “Het vroeg<br />

bijvoorbeeld een jaar om ons werkterrein in te<br />

richten en de IJssel te verdiepen”, vertelt Bert<br />

van Bavel, projectmanager van Boskalis. “De<br />

veengrond en de ecologie in het gebied bezorgden<br />

ons veel extra uitdagingen.”<br />

BAGGERTRANSPORT VAN DE<br />

IJSSEL NAAR HET REEVEDIEP<br />

De verdieping van de IJssel gebeurde volgens<br />

een doordacht plan. Voorop voer ‘De Seine’.<br />

“Dit is een kleinere cutterzuiger met vakkundige<br />

bemanning”, vertelt Van Bavel. “De ‘cut-<br />

In juni 2015 voerde Boskalis de eerste baggerwerkzaamheden uit om het zomerbed van de IJssel te verlagen.<br />

34


PROJECT ISALA DELTA<br />

Uit het Reevediep werd 2,5 miljoen kuub zand, veen en klei ontgraven.<br />

ters’ - ook wel ‘snijkopzuigers’ genoemd - kunnen<br />

in extreem harde grond krachtig snijden<br />

en baggeren tegelijk en dat tot op een diepte<br />

van 35 meter.” Via een dikke slang werd het<br />

ingewonnen zand van De Seine naar bakkenlader<br />

De Olst gepompt, waarop het in splijtbakken<br />

werd gestort. De splijtbakken voeren<br />

vervolgens naar een oude zandwinplas in de<br />

Onderdijkse Waard en losten daar het zand.<br />

Een tweede zuiger – de ‘Ceres’ – pompte het<br />

zand door naar het Reevediep, waar het werd<br />

verwerkt in de dijken.<br />

WAARSCHUWEN VOOR<br />

RISICOVOLLE SITUATIES<br />

De combinatie van cutterzuiger, persslang<br />

en bakkenlader - zo midden op de IJssel –<br />

was een object van formaat dat ook een risico<br />

vormde op het water. Hiervoor werd<br />

scheepvaartbegeleiding ingezet. Zowel de<br />

beroepsvaart als de recreatievaart werd<br />

hiervoor gewaarschuwd. Van Bavel: “De<br />

beroepsvaart konden we eenvoudig informeren<br />

via de marifoon. Recreatieschippers<br />

waarschuwden we met flyers en waarschuwingsborden.<br />

Deze wilden ook vaak uitleg<br />

over onze werkzaamheden. Dat leverde eigenlijk<br />

altijd leuke gesprekken op.”<br />

DIJKEN MET EEN KERN VAN ZAND<br />

Voor de tweede grote uitdaging – de uitgraving<br />

van het Reevediep – moest in dit gebied eerst<br />

de waterhuishouding worden aangepast. Dit<br />

gebeurde onder ecologische begeleiding. “Zo<br />

werd voor de waterspitsmuis eerst een nieuw<br />

habitat ingericht, voordat we een gedeelte<br />

van zijn oude leefgebied mochten gebruiken<br />

voor de aanleg van werkwegen”, vertelt Van<br />

Bavel. Vervolgens werden de vijf polders in<br />

het werkgebied qua watersysteem losgekoppeld.<br />

“Hiervoor hebben we de polders eerst<br />

samengetrokken tot een aaneengesloten terrein.<br />

Daarna was het gebied klaar om het Reevediep<br />

uit te graven en dit aan weerszijden te<br />

voorzien van uiterwaarden en beschermende<br />

dijken. Het zand en de klei die vrijkwamen uit<br />

het Reevediep zijn verwerkt in de dijken. Het<br />

veen is verkocht als potgrond. Zo ontstond een<br />

‘gesloten grondbalans’; alle vrijkomende materialen<br />

zijn duurzaam, op korte afstand en hoogwaardig<br />

hergebruikt. De dijken kregen hiermee<br />

een stevige zandkern. De buitenzijden van de<br />

dijken zijn opgebouwd met klei.”<br />

EEN VOORBELASTINGSPROFIEL<br />

Om zeker te zijn dat de dijken voldeden aan<br />

de eisen voor restzetting legde Boskalis de dijken<br />

eerst aan volgens een voorbelastingsprofiel.<br />

“Gedurende twaalf maanden hebben we<br />

de dijken zwaar belast met een overhoogte<br />

van klei of zand. In die periode hielden we met<br />

zakbakens de zetting van de ondergrond in de<br />

gaten. Pas toen de metingen uitwezen dat de<br />

grond niet meer zakte, hebben we de dijken<br />

afgewerkt met klei.” ❯<br />

'Het archeologisch onderzoek<br />

leverde haardkuilen en<br />

vuurstenen op uit de Middensteentijd.<br />

Dat is 7000 tot 5000 jaar voor Christus'<br />

35


SPECIALIST OP<br />

LAND EN WATER<br />

Wil jij ook meewerken aan onze mooie projecten<br />

zoals Isala Delta? Wij zijn voortdurend op zoek<br />

naar nieuwe collega’s. Kijk op werkenbij.boskalis.<br />

com/vacatures voor onze meest recente vacatures.<br />

Baggeren, grondverzet, aanleg en onderhoud van havens, aanwinning<br />

van land, bescherming van kusten en oevers, medeontwikkelen van nieuwe<br />

ruimte en natuur en aanleg van grote infrastructurele werken zoals (snel)<br />

wegen, viaducten, fly-overs zijn de kernactiviteiten van Boskalis Nederland.<br />

We zijn trots op al onze projecten. En op onze mensen. Onze<br />

professionals gaan voor het beste resultaat. Wij werken met het beste<br />

materieel. Innovatief en duurzaam.<br />

www.boskalis.com/nederland


PROJECT ISALA DELTA<br />

Aanbrengen bodembescherming rondom invaart Scheeresluis.<br />

Na de opbouw van de dijken trof Boskalis langs<br />

en op de dijken de voorbereidingen voor de<br />

fietspaden en grasbetonpaden.<br />

IMMENSE HOEVEELHEDEN<br />

“Dag-in-dag-uit en zelfs jaar-in-jaar-uit hebben<br />

we zo miljoenen kuubs grondstoffen verplaatst”,<br />

vertelt Van Bavel. “Uit de IJssel baggerden<br />

we 1,8 miljoen en uit het Reevediep is<br />

nog eens 2,5 miljoen kuub zand, veen en klei<br />

ontgraven. Om onze beloftes na te komen,<br />

deden we dit in een behoorlijk hoog tempo.<br />

Regelmatig haalden we met de droge sets een<br />

productie van 50.000 kuub per week. Mede<br />

hierdoor moesten we echt even schakelen bij<br />

het bericht dat in het Reevediep een archeologische<br />

vindplaats was aangetroffen.”<br />

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN<br />

Het ging hier om een gebied van ongeveer<br />

een hectare dat dus niet met de enorme<br />

bakken van Boskalis kon worden uitgegraven,<br />

maar met de hand en centimeter voor centimeter.<br />

Voor Boskalis het moment om haar<br />

diensten op een andere manier aan te bieden.<br />

“Om de ontgravingen in droge grond<br />

te kunnen uitvoeren hebben we voor het archeologische<br />

team een bouwkuip van damwanden<br />

gerealiseerd”, vertelt Van Bavel. “Zo<br />

ontstond een relatief droge bouwkuip waarin<br />

de archeologen rustig hun werk konden<br />

doen. Het heeft mooie vondsten opgeleverd,<br />

Archeologische vindplaats.<br />

waaronder haardkuilen en vuurstenen uit de<br />

Midden-Steentijd. Dat is 7000 tot 5000 jaar<br />

voor Christus.”<br />

POSITIEVE REACTIES<br />

Het laatste onderdeel van het project betrof het<br />

Reevesluiscomplex. Hier bouwde Boskalis in samenwerking<br />

met Van Hattum en Blankevoort<br />

in plaats van een keersluis een schutsluis. “Aanvankelijk<br />

stond de omgeving kritisch tegenover<br />

het megaproject zo dwars door de polder. Maar<br />

toen onze uitvoerder en omgevingsmanager gedurende<br />

het hele project contact bleven zoeken<br />

met de omgeving, veranderde de kritiek in posi-<br />

tieve reacties. Bezoekers zagen een prachtig natuurgebied<br />

ontstaan met unieke recreatiemogelijkheden.<br />

Daarbij ondervonden zij - dankzij de<br />

gesloten grondbalans en het slimme logistieke<br />

plan – nauwelijks overlast van ons werk.”<br />

“Het zijn fantastische jaren geweest”, blikt Van<br />

Bavel terug. “Alles is voorbijgekomen. Nat en<br />

droog grondverzet, civiel werk en wegenbouw<br />

en de bouw van twee complete sluizen. En het<br />

mooiste van alles: we hebben de kaart van<br />

Nederland veranderd. Als je nu inzoomt op<br />

Google Earth zie je dat honderden hectaren<br />

opnieuw zijn ingericht.” ■<br />

37


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Van Hattum en Blankevoort / Vialis<br />

Met de afronding van het<br />

Reevesluiscomplex is<br />

Ruimte voor de rivier voltooid<br />

Bij de totale herinrichting van de IJsseldelta vormen Van Hattum en Blankevoort en Vialis, beiden onderdeel<br />

van Koninklijke VolkerWessels, vanaf het eerste uur een sterk team. Waar Van Hattum en Blankevoort de<br />

grote betonnen kunstwerken uitvoert, neemt Vialis de elektrotechnische installaties voor haar rekening.<br />

Iedere keer als Van Hattum en Blankevoort<br />

het civiele gedeelte wind-, water- en stofdicht<br />

had gemaakt, ging Vialis met de elektrotechnische<br />

installaties aan de slag. Samen plaatsten zij<br />

de schanscaissons bij de Stadsbrug in Kampen,<br />

bouwden zij de Scheeresluis, het inlaatwerk, de<br />

Nieuwendijksebrug over het nieuwe Reevediep<br />

en ten slotte de schut- en spuisluis van de<br />

Reevesluis in het Drontermeer.<br />

SCHANSCAISSONS BIJ DE<br />

STADSBRUG IN KAMPEN<br />

In de IJssel plaatste Van Hattum en Blankevoort<br />

vijf piramidevormige caissons op de plek waar<br />

de schepen onder de Stadsbrug doorgaan. De<br />

caissons – 25 x 5 x 10 m - leiden de binnenvaart<br />

letterlijk in goede banen, waardoor de brug beschermd<br />

is. Mocht een binnenvaartschip nu onverhoopt<br />

stuurloos raken, dan schuift dit eerst<br />

Schancaissons- Montage bovenelement.<br />

op een van de caissons. “De betonblokken werden<br />

per kraan naar hun plaats gehesen”, vertelt<br />

Sipke Schadenberg, hoofd Werkvoorbereiding<br />

Civiel van Van Hattum en Blankevoort. “Het<br />

transport werd extra uitdagend omdat elk caisson<br />

bestond uit drie delen, die als Lego-blokken<br />

op elkaar moesten aansluiten.”<br />

BRUG NIEUWENDIJK,<br />

RANK EN SLANK<br />

Om te regelen dat de bewoners in de omgeving<br />

van het Reevediep eenvoudig van de noordzijde<br />

naar de zuidzijde kunnen reizen, bouwde Van<br />

Hattum en Blankevoort halverwege het Reevediep<br />

de brug Nieuwendijk. “Vanwege het slanke<br />

ontwerp, moesten we het brugdek vervaardigen<br />

van in-situ beton”, vertelt Schadenberg. “En dat<br />

terwijl de ondergrond niet draagkrachtig genoeg<br />

was om er de tijdelijke ondersteuning op te bouwen.<br />

Volker Staal en Funderingen heeft toen voor<br />

elk dek tijdelijke palen geheid en wij hebben een<br />

complete staalconstructie met ondersteuning<br />

aangelegd. Dankzij de slimme tafelconstructie<br />

kon deze wel steeds - als tafel - opnieuw worden<br />

ingezet. Het bedenken van dit soort oplossingen<br />

is kenmerkend voor Van Hattum en Blankevoort.<br />

Expertise, ervaring en creativiteit gaan bij ons<br />

hand in hand. Die ene perfecte civiele constructie<br />

komt altijd boven water.”<br />

INSTALLATIES VOOR<br />

BEDIENING OP AFSTAND<br />

Voor de bouw van de Scheeresluis - tussen de<br />

IJssel en het Reevediep - bundelden Van Hattum<br />

en Blankevoort en Vialis hun krachten. Zodra<br />

het werk van Van Hattum en Blankevoort was<br />

afgerond, installeerde Vialis in het bedienhuis<br />

de installaties waarmee de sluis op afstand kan<br />

worden bediend. “De mechanische aandrijfinstallaties<br />

zijn in de kelder geplaatst”, vertelt Rob<br />

Streep, projectleider Realisatie Technische Installaties<br />

van Vialis. “De elektrische installaties voor<br />

de bediening van de sluis bevinden zich op de<br />

verdieping. Deze alleen al vroegen 40 km kabels<br />

en glasvezel. Voor de bedienaar legden we het<br />

camerasysteem aan, waarmee hij het hele terrein<br />

kan overzien. Nu hij alle schepen op afstand<br />

ziet aankomen, kan hij de sluisdeuren veilig bedienen.<br />

Verder bevinden zich op en rondom de<br />

sluis overal bewakings- en beveiligingssystemen,<br />

tot en met een ijsbestrijdingsinstallatie toe.”<br />

STERK IN VEILIGHEID<br />

De veiligheidseisen voor de Scheeresluis waren<br />

extreem hoog. “Dat is voor ons niet vreemd”,<br />

vertelt Streep. “Bijna altijd is het in ons werk de<br />

uitdaging om het accent te verleggen van beveiliging<br />

naar preventie en predictie. Op die manier<br />

houden we de omgeving veilig en onze voeten<br />

droog. Onze installaties dragen hiermee een<br />

38


PROJECT ISALA DELTA<br />

Overzicht Reevesluiscomplex met de Spuisluis en de schutsluis.<br />

grote verantwoordelijkheid, maar daar zijn onze<br />

ontwerpers en engineers in gespecialiseerd.”<br />

HET REEVESLUISCOMPLEX,<br />

EEN VEELZIJDIGE UITDAGING<br />

Het Reevesluiscomplex was zondermeer het<br />

meest complexe en belangrijke kunstwerk van<br />

het project. De combinatie van een schutsluis<br />

voor de beroeps- en pleziervaart en een spuisluis<br />

met een hoogwaterkerende functie maken<br />

het mogelijk om het water vanaf beide kanten te<br />

keren en het Dronter-Vossemeer altijd beheersbaar<br />

te maken. Het volledige project werd gerealiseerd<br />

zonder de scheepvaart te verstoren.<br />

Dat maakte de bouw van het Reevesluiscomplex<br />

extreem uitdagend. Op het gebied van logistiek,<br />

bouwtechniek, elektronica, hydrauliek, veiligheid<br />

en omgevingsmanagement lag de lat hoog. ❯<br />

Brug Nieuwendijk.<br />

39


Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta<br />

VANDAAG WERKEN AAN DE UITDAGINGEN VAN MORGEN.<br />

MAAK MORGEN MOGELIJK BIJ<br />

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT OF VIALIS<br />

Van Hattum en Blankevoort en Vialis zijn werkgevers<br />

met ambitie. En om die ambitie waar te maken,<br />

hebben we mensen nodig. De beste mensen.<br />

Onze medewerkers maken het verschil tussen een<br />

gemiddelde organisatie en een succesvolle organisatie.<br />

En daar kunnen we jou goed bij gebruiken!<br />

Als onderdeel van Koninklijke VolkerWessels werken<br />

wij elke dag aan Nederland leefbaar maken en<br />

houden. Door onder andere het optimaliseren van<br />

de doorstroming op de weg en het beheren en het<br />

realiseren van grote infrastructuurprojecten zoals het<br />

project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.<br />

WIL JE MEER WETEN? GA NAAR WWW.VHBINFRA.NL/NL/WERKEN-BIJ OF WWW.WERKENBIJVIALIS.NL


PROJECT ISALA DELTA<br />

De slimme tafelconstructie was iedere keer opnieuw inzetbaar.<br />

DE SCHUTSLUIS ALS<br />

TIJDELIJKE VAARROUTE<br />

“We hebben eerst de schutsluis gebouwd en<br />

de scheepvaart hieromheen geleid”, vertelt<br />

Schadenberg. “Toen deze klaar was, hebben we<br />

hier de tijdelijke vaarroute van gemaakt en de<br />

spuisluis gebouwd op de locatie van de tijdelijke<br />

vaargeul/omleiding.” De aanvoer van materiaal,<br />

materieel en personen vond plaats over de<br />

schutsluis heen, waarbij het middeneiland tussen<br />

de sluizen fungeerde als tussenstation. “Op de<br />

bouwplaats waren regelmatig meer dan tachtig<br />

mensen actief”, weet Peter Vervooren, disciplineleider<br />

Civiel van Van Hattum en Blankevoort.<br />

“Voor al deze mensen moest de veiligheid gegarandeerd<br />

zijn. Wij laten hierbij niets aan het toeval<br />

over: ‘We werken veilig of we werken niet’.”<br />

BEDIENING EN BESTURING<br />

REEVESLUISCCOMPLEX<br />

“Op de begane grond hebben we besturingskasten<br />

en energieverdelers geplaatst”,<br />

vertelt Streep. “Hier is de energieverdeling<br />

voor het gehele complex geregeld. De mechanische<br />

installaties – de hydraulische installaties<br />

voor zowel de spuisluis als de schutsluis<br />

- zijn opgenomen in bewegingswerkkelders.<br />

Hydraulische cilinders voor het aansturen<br />

van de deuren en het totaal van camera- en<br />

Materieel en materialen voor de bouw van de spuisluis werden over de tijdelijke vaarroute aangeleverd.<br />

audiosystemen, bewakings- en beveiligingsinstallaties<br />

en meetapparatuur hebben dit tot<br />

een uniek project gemaakt.”<br />

DUURZAAMHEID<br />

Bij de bouw van de bedieningskamer speelde<br />

ook duurzaamheid een rol. “Nu wordt de<br />

sluis nog vanuit de lokale bedienruimte aangestuurd”,<br />

vertelt Arnold van Velzen, projectmanager<br />

van Vialis. “De kans is echter groot dat<br />

Rijkswaterstaat in de toekomst de bediening<br />

van alle beweegbare kunstwerken gaat centraliseren.<br />

Hiervoor hebben we de infrastructuur<br />

al aangelegd. De bedieningsruimte is geheel circulair<br />

gebouwd. Mocht het zover zijn, dan kan<br />

de bovenetage van het gebouw relatief eenvoudig<br />

worden opgepakt en op een andere locatie<br />

voor nieuwe doelen worden ingezet.” ■<br />

41


PROJECT ISALA DELTA<br />

Zinkstukken aanbrengen bij de Reevesluis zuidzijde.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Bas Barkhof<br />

‘We hebben de Aeolus, die<br />

grondstoffen kan verpompen<br />

over een afstand van 700 meter’<br />

De pure waterwerken<br />

Overal in de IJsseldelta werden vaargeulen verdiept, oevers verstevigd en taluds verfraaid.<br />

Een deel van deze waterwerken werd uitgevoerd door Van der Meulen Woudsend.<br />

Gedurende vijfenhalf jaar zette zij haar schepen in voor de herinrichting van de IJsseldelta<br />

vanaf het water. “Het was uitdagend, veelzijdig en leerzaam.”<br />

Van der Meulen Woudsend verdiepte een gedeelte<br />

van de vaargeul van de IJssel en pompte<br />

het zand dat hierdoor vrijkwam in de Noordelijke<br />

put. Over een traject van zes kilometer<br />

verrichtte zij graafwerkzaamheden op de IJssel<br />

en het Drontermeer. Het bedrijf raakte bij<br />

de herinrichting van de IJsseldelta betrokken,<br />

doordat Boskalis op zoek was naar een geschikt<br />

schip voor de aankomende waterbouwkundige<br />

werkzaamheden. “Dat bracht Boskalis bij de<br />

Aeolus”, vertelt Gerrit Bruinsma, schipper/<br />

kraanmachinist van Van der Meulen Woudsend.<br />

HET GESCHIKTE KRAANSCHIP<br />

De Aeolus is een kraanschip met een beuninhoud<br />

van 690 ton, een hydraulische kraan<br />

voorzien van een baggercomputer met GPS<br />

en een pompinstallatie waarmee grondstoffen<br />

over grote afstanden kunnen worden<br />

verpompt. Het schip kan varen met slechts<br />

twee bemanningsleden, een schipper en een<br />

matroos. “Boskalis beschikte zelf over een<br />

snijkopzuiger”, vertelt Bruinsma. “Hiermee<br />

verrichtten zij de grove werkzaamheden om<br />

het zomerbed te verdiepen. Wij verrichtten<br />

met de Aeolus de waterbouwkundige<br />

werkzaamheden waar de snijkopzuiger niet<br />

bij kon. Wij hebben bijvoorbeeld kabels en<br />

leidingen verwijderd.”<br />

BAGGEREN MET BOORDCOMPUTER<br />

Om te voorkomen dat de zuiger zou stagneren<br />

door te grote objecten in de ondergrond, werd<br />

de Aeolus uitgerust met een boordcomputer<br />

die zicht gaf op de ondergrond. Bruinsma:<br />

“Hiermee konden wij de weg vereffenen voor<br />

de snijkopzuiger. Baggeren met een computer<br />

42


PROJECT ISALA DELTA<br />

was nog nieuw voor ons, maar dat hadden we<br />

verrassend snel onder de knie. Dat heeft dit<br />

project ook leerzaam gemaakt.”<br />

BIJZONDER EN AANTREKKELIJK<br />

“Daarnaast was het project geweldig veelzijdig”,<br />

vervolgt Bruinsma. “Werkelijk alles kwam<br />

voorbij. We hebben de Noordelijke en Zuidelijke<br />

zandwinput omgebouwd tot twee plassen<br />

met een vaargeul en faciliteiten voor vissen<br />

en natuur. Op meerdere plaatsen hebben<br />

we taluds verfraaid en als laatste klus hebben<br />

we bij het Reevesluiscomplex op het Drontermeer<br />

het onderwaterbeton aangebracht om<br />

de bodem te beschermen. In een enkel geval<br />

hebben we hiervoor een ander schip uit onze<br />

vloot ingezet, bijvoorbeeld de Triton.” ■<br />

‘Als andere schepen er niet bij konden,<br />

nam de Aeolus het over’<br />

Om de ondergrond te verkennen, werd de Aeolus uitgerust met een boordcomputer.<br />

98% MINDER STIKSTOF<br />

99% MINDER ROET<br />

16% MINDER C02<br />

Wij verbouwden kraanschip Triton tot een hybride schip, waardoor er nu 99% minder roet, 16% minder CO2 en 98% minder<br />

stikstof wordt uitgestoten. Voor schepen met deze lengte is dit uniek.<br />

Zowel de voortstuwing, boegschroef als de kraan worden nu elektrisch aangedreven.<br />

De energie wordt opgewekt door een generator, die voldoet aan de nieuwste Euro VI + eisen (Europese emissiestandaard).<br />

Uiteraard is er, naar de vereisten van de scheepvaartinspectie, een reservegenerator aanwezig.<br />

www.vandermeulenwoudsend.nl/duurzaamheid<br />

43


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet<br />

<strong>Grond</strong>verzet<br />

in drassige<br />

ondergronden<br />

In de IJsseldelta werd veel grondwerk verzet.<br />

Een gedeelte hiervan werd in opdracht van Boskalis<br />

uitgevoerd door Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet.<br />

Gedurende vier jaar bracht zij met dumpers de grote<br />

hoeveelheden grond daar waar ze moesten zijn.<br />

Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet is gevestigd in het Brabantse Den Dungen.<br />

Als er werk was in de IJsseldelta, zette Albert van der Bruggen, directeur/<br />

eigenaar van Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet, deels eigen medewerkers in<br />

en deels medewerkers uit de nabije omgeving van de IJsseldelta.<br />

De VOLVO-dumpers zorgden ervoor dat de transporten zo soepel mogelijk<br />

verliepen op de vaak slechte ondergrond van klei en veen. Bij echt<br />

slechte transportbanen werd onder regie van Boskalis gebruikgemaakt<br />

van grote stalen rijplaten. Dit scheelde zowel in de snelheid als in het<br />

brandstofverbruik. Bovendien konden de werkzaamheden dan onder<br />

alle weersomstandigheden doorlopen. Inmiddels zit het werk er voor<br />

Van Bruggen <strong>Grond</strong>verzet al geruime tijd op en is zij alweer op andere<br />

locaties actief met grootschalig grondverzet.<br />

Vier jaar lang reed Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet af en aan.<br />

<strong>Grond</strong>verzet in drassige ondergronden<br />

In de IJsseldelta werd veel grondwerk verzet. Een gedeelte hiervan werd uitgevoerd door Van der<br />

Bruggen <strong>Grond</strong>verzet. Gedurende vier jaar bracht zij met dumpers de grote hoeveelheden grond daar<br />

waar ze moesten zijn.<br />

Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet is gevestigd in het Brabantse Den Dungen. Als er werk was in de IJsseldelta,<br />

zette Albert van der Bruggen, directeur/eigenaar van Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet, deels eigen medewerkers<br />

in en deels medewerkers uit de nabije omgeving van de IJsseldelta.<br />

De Volvo dumpers zorgden ervoor dat de transporten zo soepel mogelijk verliepen op de vaak slechte<br />

ondergrond van klei en veen. Wanneer de transportbanen slecht waren, werd gebruik gemaakt van grote<br />

stalen rijplaten. Dit scheelt erg veel in snelheid en brandstofverbruik. Dit alles onder regie van de uitvoering<br />

van Boskalis. Zo liepen de werkzaamheden onder alle weersomstandigheden door.” Inmiddels is het werk<br />

voor ons al geruime tijd klaar en zijn we weer op andere locaties actief met grootschalig grondverzet.<br />

Behalve dumpers beschikt Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet over graafmachines, loaders, bulldozers en walsen.<br />

De meeste machines voldoen al aan de nieuwste milieu-eisen en zijn geschikt voor het gebruik van HVO<br />

brandstof, maar ook is een nieuwe bulldozer Cat D6XE in bestelling. “We hebben eenvoudigweg alles in huis<br />

om elke vorm van grondverzet uit te voeren met de bijbehorende vakmensen.”<br />

Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet bv<br />

Nieuwlandweg 4, 5275JV Den Dungen<br />

T +31 73 594 23 93<br />

E info@bruggengrondverzet.nl<br />

W www.bruggengrondverzet.nl<br />

Behalve dumpers beschikt Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet over graafmachines,<br />

loaders, bulldozers en walsen. De meeste machines voldoen<br />

aan de nieuwste milieueisen en zijn geschikt voor het gebruik van HVObrandstof.<br />

Een nieuwe bulldozer Cat D6XE is in bestelling. Hiermee heeft<br />

Van der Bruggen <strong>Grond</strong>verzet alles in huis om elke vorm van grondverzet<br />

uit te voeren met de bijbehorende vakmensen. ■<br />

44


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Swets Nautical Services<br />

Overal waar de situatie op het water tijdelijk<br />

anders is, begeleiden wij de scheepvaart’<br />

De scheepvaartbegeleiding tijdens het IJsseldelta-project<br />

Tijdens de uitvoering van het IJsseldelta-project<br />

regelden de nautische verkeersregelaars van<br />

Swets Nautical Services de scheepvaart. Met<br />

begeleidingsvaartuigen, bemand door deskundige<br />

scheepvaartbegeleiders, leidden zij de schepen<br />

langs de werkzaamheden. Zo creëerden zij een<br />

veilige omgeving voor de scheepvaart en voor de<br />

mensen die hier aan het werk waren.<br />

De patrouillevaartuigen van Swets Nautical Services zijn duidelijk herkenbaar<br />

en hebben voor dit doel alle benodigde nautische apparatuur aan<br />

boord. “Bij het Reevesluiscomplex hebben onze patrouille- en RIB-vaartuigen<br />

de scheepvaart vanuit twee richtingen door dezelfde smalle vaarroute<br />

geleid”, vertelt Eric Fijen, projectmanager Scheepvaartbegeleiding<br />

van Swets Nautical Services “Maar we doen meer.”<br />

UITSLUITEND MAATWERK<br />

Swets Nautical Services ondersteunt bijvoorbeeld ook bij het opstellen van<br />

vaarwegmanagementplannen en treedt op als centraal aanspreekpunt voor<br />

vaarwegbeheerders, projectmedewerkers en stakeholders. Fijen: “Het gaat<br />

bij ons altijd om maatwerk, want overal is de situatie anders. Het type scheepvaart,<br />

het vaarwater en de omstandigheden verschillen per project. Het is<br />

onze uitdaging om de veiligste oplossing te bedenken met minimale hinder.”<br />

Rondom de in aanbouw zijnde Reevesluis vond de communicatie met<br />

de beroepsvaart plaats via de marifoon. De vele plezierschippers op<br />

het Drontermeer voer Swets Nautical Services eenvoudig tegemoet<br />

om hen te infomeren over de verkeerssituatie rondom het bouwproject.<br />

“Rijkswaterstaat adviseerde ons om hierbij een RIB-vaartuig in te<br />

zetten. Dat heeft zeker geholpen om de communicatie doeltreffend en<br />

omgevingsvriendelijk te laten verlopen.” ■<br />

45


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Recycling Kampen<br />

‘Wat een mooi project’<br />

Het grondwerk in IJsseldelta<br />

Bij de herinrichting van de IJsseldelta werd veel grondwerk verricht. Verschillende bodemvreemde materialen<br />

die uit de grond verwijderd moesten worden, werden gesplitst, waar mogelijk gerecycled en weer<br />

ingezet voor de herinrichting van de IJsseldelta. Bij deze werkzaamheden werd Recycling Kampen betrokken<br />

door Boskalis. Buijert Zwartendijk Kampen ondersteunde deze werkzaamheden door de inzet van<br />

diverse grondverzetmachines. Beide bedrijven zijn gevestigd op een steenworpafstand van de IJsseldelta.<br />

Loon- en grondverzetbedrijf Buijert Zwartendijk Kampen bv bestaat al<br />

bijna vijftig jaar en levert materieel dat nodig is om grondstoffen van A<br />

naar B te transporteren. De shovels, trekkers met kippers en kranen in<br />

het uitgebreide machinepark van het bedrijf voldoen stuk voor stuk aan<br />

de laatste stand van de techniek en de actuele milieueisen. Daarnaast<br />

heeft Buijert Zwartendijk Kampen de mensen in huis die dit materieel<br />

deskundig kunnen bedienen. “Hiermee zijn ook grote klussen op het<br />

gebied van grondverzet vaak al met een telefoontje geregeld”, vertelt<br />

Klaas Buijert van Buijert Zwartendijk Kampen. Voor project IJsseldelta<br />

leverde Buijert Zwartendijk Kampen verschillende machines en werkzaamheden<br />

voor het grondverzet.<br />

RECYCLEN WAAR MOGELIJK<br />

Buijert Zwartendijk Kampen leverde het materieel om de grondstoffen te<br />

verwerken.<br />

De hoofdactiviteit van Recycling Kampen is het bewerken, verwerken<br />

en inzamelen van bouw, sloop- en bedrijfsafval, waarbij zoveel mogelijk<br />

afval geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. “We zijn gespecialiseerd<br />

is het recyclen van steenachtige stoffen”, vertelt Harry Mooiweer<br />

van Recycling Kampen. “Hiermee was de IJsseldelta ons op het<br />

lijf geschreven. We hebben hier diverse soorten granulaten om toe<br />

te passen in de wegenbouw. We nemen afvalstoffen zoals hout, puin,<br />

bouw- en sloopafval en teervrij asfalt in. Teerhoudend asfalt wordt<br />

thermisch gereinigd. Zo worden zoveel mogelijk afvalstoffen geschikt<br />

gemaakt voor hergebruik of verantwoord afgevoerd.”<br />

PLEZIERIG SAMENWERKEN<br />

Binnen het project IJsseldelta hebben Buijert Zwartendijk Kampen en<br />

Recycling Kampen gedurende vier jaar samengewerkt. Daarnaast was<br />

er de intensieve samenwerking met Boskalis. Een plezierige opdrachtgever,<br />

vinden Buijert en Mooiweer. “Het is een partij die de werkzaamheden<br />

tijdig inplant. Daarnaast is er altijd overleg mogelijk. Ze zijn bereid<br />

om de oplossing te zoeken die voor iedereen haalbaar is. Dat heeft<br />

ook van project IJsseldelta een mooi project gemaakt.” ■<br />

Zoveel mogelijk afvalstoffen worden geschikt gemaakt voor hergebruik of<br />

verantwoord afgevoerd.<br />

‘De afvoer van stoffen<br />

is voor ons slechts het begin’<br />

46


PROJECT ISALA DELTA<br />

Het manifold op de hydraulische unit van de spuisluis stuurt acht spuischuiven aan.<br />

De deurcilinder wordt bij het bovenhoofd van de schutsluis geplaatst.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Hydroton<br />

Dankzij de hydraulische<br />

aandrijvingen werkt de sluis altijd<br />

Hydraulische systeemtechniek van de hoogste kwaliteit<br />

Om de enorme krachten te genereren die de sluisdeuren van het Reevesluiscomplex in beweging<br />

brengen, leverde Hydroton hydraulische aandrijfsystemen. Het bedrijf uit De Meern levert<br />

sinds de jaren 60 maatwerkhydrauliek.<br />

SCHUTSLUIS MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING<br />

Voor elke deur van de schutsluis installeerde Hydroton twee hydraulische<br />

units en twee cilinders. “Een unit met 2000 liter tankinhoud<br />

stuurt de deurcilinder aan en een kleinere unit stuurt de vergrendelcilinder<br />

aan”, vertelt Paul Plomp, operationeel directeur en projectleider<br />

van Hydroton. “Dankzij de geïntegreerde, traploze snelheidsregeling<br />

kan ook de snelheid waarmee de deuren open- en dichtgaan<br />

worden geregeld. Een beveiliging op de cilinder zorgt ervoor dat het<br />

systeem ook bij een aanvaring beschermd is. Mocht een schip onverhoopt<br />

tegen een sluisdeur aanvaren en deze vervormen, dan wordt<br />

een overstortklep bekrachtigd en schuift de cilinder in of uit, afhankelijk<br />

van de vaarrichting van het schip.”<br />

SPUISLUIS MET REDUNDANTIE<br />

Voor de spuisluis leverde Hydroton een hydraulische unit en acht<br />

cilinders die de vier spuischuiven aansturen, alles in veiligheidsklasse<br />

SIL2. Plomp: “Om zeker te zijn dat de sluizen altijd gesloten kunnen<br />

worden, hebben we hier een dubbel noodpompsysteem ingebouwd.<br />

In geval van calamiteiten staat er dus een complete redundante noodinstallatie<br />

klaar.”<br />

“Het Reevesluiscomplex was een fantastisch project om als bedrijf bij<br />

betrokken te zijn”, vervolgt Plomp. “Uiteenlopende technische disciplines<br />

kwamen in dit project samen en werden gestaafd aan de<br />

hoge RWS-normen (NBD6000). Vanaf het ontwerpproces tot de inbedrijfstelling<br />

van de installaties zaten we in het bouwteam; precies<br />

zoals we graag werken. Al die factoren tezamen hebben dit werk<br />

geweldig uitdagend gemaakt.” ■<br />

hyd_0838_adv_gww_LC.indd 1 18-11-20 09:05<br />

47


PROJECT ISALA DELTA<br />

De hefcilinders van de Reeve-Spuisluis wachtend op hun ingebruikname.<br />

Tekst | Hollandia Infra Beeld | Hollandia Infra<br />

‘We duiken er diep in om<br />

de beste oplossing te vinden’<br />

Sluizen en waterkeringen in IJsseldelta<br />

Het belangrijkste onderdeel van de herinrichting van de IJsseldelta is de nieuwe waterverbinding<br />

tussen de IJssel en de Randmeren, Het Reevediep. Hierbij horen ook nieuwe schutsluizen voor de<br />

scheepvaart en (nood)keringen die ingezet kunnen worden bij storm en hoog water.<br />

Een belangrijke partner bij het creëren van de<br />

juiste waterkeringsoplossingen was Hollandia<br />

Infra. Zij was sinds 2014 betrokken bij de herinrichting<br />

van de IJsseldelta en dacht voortdurend<br />

mee. “De projecten werden aanbesteed<br />

met een Design&Construct-contract”, vertelt<br />

Patrick Bos, projectmanager bij Hollandia Infra.<br />

“Deze aanbestedingsvorm haalt het beste in ons<br />

naar boven. We kunnen dan meedenken, ontwerpen,<br />

bouwen en monteren.” In het IJsseldelta-programma<br />

ontwierp en realiseerde Hollan-<br />

dia Infra het werktuigbouwkundige deel van de<br />

schut- en spuisluis van het Reevesluiscomplex.<br />

RECREATIESCHUTSLUIS<br />

Voor de Recreatieschutsluis, inmiddels ‘Scheeresluis’,<br />

realiseerde Hollandia Infra in Fase 1 de<br />

keermiddelen, bewegingswerken en schotbalken.<br />

Deze sluis bevindt zich in het noordelijk<br />

deel van de verbindende waterkering IJsseldijk.<br />

“De Scheeresluis heeft twee sets puntdeuren<br />

gekregen, aangedreven door een elektro-mechanisch<br />

bewegingswerk met tandwieloverdracht”,<br />

vertelt Bos. “Daarnaast hebben we de<br />

schotbalken geleverd om de sluiskolk te kunnen<br />

afsluiten bij calamiteiten of onderhoud.”<br />

REEVESLUIS-COMPLEX<br />

Het Reevesluiscomplex valt onder Fase 2 en<br />

gaat de Roggebotsluis vervangen. Dit complex<br />

bestaat uit een schutsluis, spuisluis en vispassage.<br />

Bos: “Voor de schutsluis hebben we het hydraulische<br />

bewegingswerk, twee enkele draai-<br />

48


PROJECT ISALA DELTA<br />

Koning Willem Alexander opende het Reevediep bij<br />

de Recreatieschutsluis.<br />

De montageploeg plaatst één van de deuren van de<br />

Reeve-Schutsluis.<br />

De staalelementen zijn in eigen beheer geproduceerd.<br />

deuren en een set reservedeuren ontworpen<br />

en geproduceerd. Aanvankelijk zou de Schutsluis<br />

worden voorzien van een aandrijving met<br />

tandwielen, maar bij een aanvaring is deze constructie<br />

te kwetsbaar. Op ons advies is gekozen<br />

voor een hydraulische cilinder met een grote<br />

overstort, goedkoper en minder kwetsbaar.”<br />

Voor de spuisluis ontwierp en bouwde Hollandia<br />

Infra vier schuiven met acht hydraulische<br />

cilinders, die in de zomer werden ingehesen.<br />

VEEL KENNIS AAN BOORD<br />

Bos vindt de IJsseldelta een mooi, uitdagend<br />

project. “De laatste jaren is het aantal constructeurs,<br />

engineers en tekenaars op onze<br />

ontwerpafdeling flink uitgebreid. Dit maakt<br />

meteen duidelijk waarom dit project ons op<br />

het lijf geschreven is. We hebben ongelooflijk<br />

veel kennis aan boord, zowel uit de praktijk als<br />

uit de boeken. Geef ons de functionaliteiten<br />

en eisen van een project en ons projectteam<br />

kruipt er diep in, houdt samen met de opdrachtgever<br />

alle perspectieven tegen het licht<br />

en komt met de beste oplossing.” ■<br />

Building together a new world of steel<br />

Sinds 1928 bouwt Hollandia toonaangevende projecten in binnen- en buitenland.<br />

Zoals bijvoorbeeld de keermiddelen voor project IJsseldelta. Benieuwd aan welke<br />

projecten wij nog meer werken? Of samen met ons mooie projecten realiseren?<br />

Kijk dan op snel op onze website.<br />

www.hollandia.biz<br />

Adv_Hollandia_GWW_1/2p_2311.indd 1 23-11-20 16:54<br />

49


PROJECT ISALA DELTA<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Gebr. Olieman<br />

Gecertificeerde veengrond,<br />

gerijpt en gekrompen<br />

In de IJsseldelta was de grond opgebouwd in laagjes. Voor de bovenste laag, die bestond uit klei,<br />

had Boskalis wel een bestemming. Maar waar moest zij naartoe met de onderliggende 250.000<br />

m 3 veengrond? Als bij toeval liep Bert van Bavel van Boskalis toen Hans Olieman tegen het lijf,<br />

waarmee het probleem binnen enkele gesprekken uit de wereld was.<br />

Hans Olieman is mede-eigenaar van Gebr.<br />

Olieman en koopt al sinds 40 jaar grote hoeveelheden<br />

grond – voornamelijk veengrond<br />

- op ten behoeve van boomkwekerijen, hoveniers,<br />

gemeentes, semi-overheidsinstanties en<br />

particulieren. Om de grond geschikt te maken<br />

voor deze nieuwe gebruikers, slaat Gebr. Olieman<br />

de grond eerst twee jaar op, zodat deze<br />

kan rijpen en krimpen.<br />

DEPOT VOOR RIJPEN EN KRIMPEN<br />

Als Gebr. Olieman zou overgaan tot aankoop<br />

van de veengrond in de IJsseldelta, moest zij<br />

dus ook een depot vinden voor de periode<br />

van twee jaar. “Dat vonden we bij De Slaper<br />

in Kampen”, vertelt Olieman. “Hier heeft Boskalis<br />

de veengrond gedumpt, waarna wij deze<br />

zo hoog mogelijk hebben opgestapeld en tegelijkertijd<br />

de kwaliteit hebben gecontroleerd.”<br />

EEN GEOLIEDE MACHINE<br />

Inmiddels zijn er drie jaar verstreken en werken<br />

Boskalis en Gebr. Olieman samen als een<br />

geoliede machine. “Boskalis slaagt er werkelijk<br />

in om voor zo’n groot project als de IJsseldelta<br />

één aanspreekpunt te hebben. Of ik<br />

Bert van Bavel nu een vraag stel over de planning,<br />

de calculatie of de afvoer, ik krijg altijd<br />

direct antwoord.” Soms lift Gebr. Olieman<br />

ook mee op de kracht van een grotere organisatie.<br />

“Als groot bedrijf heeft Boskalis haar<br />

veiligheidszaken op orde. Veiligheidshelmen,<br />

oranje hesjes en verstevigde schoenen zijn<br />

op haar locaties standaard. Als onze mensen<br />

samenwerken, gaat dit ook automatisch ook<br />

voor ons gelden, een goed voorbeeld.”<br />

RAG-GECERTIFICEERD<br />

Om zeker te zijn dat de grondpartijen voldoen<br />

aan de hoogste kwaliteitsnormen, laat Gebr.<br />

Olieman de grond voor doorverkoop testen.<br />

Alleen als krimp, PH-waarde, zoutgehalte en<br />

AP04-rapport in orde zijn en de grond in aanmerking<br />

komt voor het RAG-keurmerk, gaat<br />

de grond door naar de volgende eigenaar. ■<br />

Gebr. Olieman kocht in de IJsseldelta<br />

250.000 m 2 veengrond aan.<br />

51


PROJECT ISALA DELTA<br />

De Fenna Gezina is uitgerust met een kraan, sputpalen en zware generatoren.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | ESB Group<br />

De inzet van werkschepen,<br />

bebording en<br />

vaarwegverkeersbegeleiding<br />

Het maritieme werk in IJsseldelta<br />

Voor maritiem dienstverlener ESB Group is de IJsseldelta een project dat in alle opzichten hoge ogen<br />

scoort. Dat begint met de ligging van het project. “We zijn gevestigd in Elburg en dan is de IJsseldelta<br />

bij wijze van spreken je achtertuin”, vertelt Pieter de Jong, directeur/eigenaar van ESB Group. “Je krijgt<br />

dan automatisch te maken met mensen die dezelfde taal spreken. Dit voelt als een thuiswedstrijd.”<br />

Maar er zijn meer factoren die het maritieme<br />

werk in de IJsseldelta bijzonder maken. Zo komen<br />

voor ESB Group nagenoeg alle disciplines<br />

voorbij – dijken verhogen, baggerwerken, sluizen<br />

bouwen – waardoor zij haar vloot breed<br />

kan inzetten. ESB was ook vanaf het eerste moment<br />

betrokken bij het project. “Vaak gaan opdrachtgevers<br />

pas op zoek naar maritieme on-<br />

dersteuning als het werk al half is ingevuld; nu<br />

waren we vanaf de voorkant betrokken bij het<br />

project. Ook dat maakt dit project speciaal.”<br />

NIEUWE SCHEPEN<br />

MET BEMANNING<br />

Als ESB Group zet haar werkschepen in met<br />

bemanning. Deze kennen het schip en weten<br />

'De Fenna Gezina en de Anne Mathea<br />

zaten al een tijdje in de (bouw)pijpleiding.<br />

Nu konden ze direct worden ingezet'<br />

ESB Group plaatste ook de bebording op de hele sluis.<br />

52


PROJECT ISALA DELTA<br />

wat er van hen verwacht wordt. De IJsseldelta<br />

was zelfs aanleiding om twee nieuwe<br />

schepen aan te schaffen. De Jong: “Deze zaten<br />

al een tijdje in de pijpleiding. Dit was de<br />

gelegenheid om de knoop door te hakken.<br />

We konden ze nu direct rendabel te maken.”<br />

FENNA GEZINA EN<br />

ANNE MATHEA<br />

De Fenna Gezina werd gebouwd en te water<br />

gelaten in 2017. Het multi-schip is uitgerust<br />

met een kraan, sput palen en zware generatoren.<br />

In 2018 zette ESB Group het schip<br />

in voor de IJsseldelta en met name voor het<br />

ondersteunen van heiwerken, het varen met<br />

betonpompen en alle voorkomende werkzaamheden<br />

rondom op het kunstwerk. De<br />

Anne Mathea is eveneens een multi-schip<br />

en inzetbaar voor dezelfde werkzaamheden,<br />

maar in een lichtere uitvoering.<br />

MEEDENKEN<br />

Bij de uitvoering van het werk werd de input<br />

van ESB Group steeds op prijs gesteld. Dat<br />

bevalt De Jong. “Er moesten bijvoorbeeld enkele<br />

betonpompen worden getransporteerd<br />

over het water. We hebben toen samen met<br />

De Anne Mathea is een wat lichter multi-schip.<br />

de aannemer gezocht naar de beste manier<br />

om dit te doen. In gezamenlijk overleg is besloten<br />

de pompen eerst op het midden van<br />

de sluis te plaatsen en daarvoor een ROROsysteem<br />

in te zetten waardoor de pompen<br />

makkelijk op en af de vaartuigen konden rijden.<br />

En dan komt de laatste factor bovendrijven<br />

die het werk bijzonder maakt. “We zijn als<br />

een van de eersten door de sluis gevaren. Dat<br />

geeft een ongelooflijke kick!” ■<br />

ESB GROUP<br />

ELBURGER SCHEEPSBEMIDDELING<br />

ELBURGER SCHEEPSBEMIDDELING<br />

ELBURGER SCHEEPSBEMIDDELING<br />

&<br />

&<br />

ESB & MARITIME B.V.<br />

ESB MARITIME B.V.<br />

ESB MARITIME B.V.<br />

B.V.<br />

Maritieme Dienstverlening<br />

Maritieme Maritieme Dienstverlening<br />

* Huur en en verhuur van van eigen eigen werkschepen, met bemanning met bemanning<br />

* Huur * Huur en verhuur en verhuur van van eigen eigen werkschepen, met met bemanning<br />

Voorzien in<br />

in<br />

vaarwegverkeersbegeleiding en<br />

en<br />

* Voorzien * Voorzien in in vaarwegverkeersbegeleiding en en<br />

Schrijven van een vaarwegmanagementplan<br />

Schrijven van een vaarwegmanagementplan<br />

* Schrijven * Schrijven Advies van bij een van een<br />

maritieme vaarwegmanagementplan<br />

projecten<br />

bij projecten<br />

* Advies<br />

* Advies<br />

bij maritieme<br />

bij maritieme<br />

projecten<br />

projecten<br />

MA t/m VRIJDAG 8:00-17:00 OOK ZATERDAG GEOPEND van 8:00-12:00 !!<br />

MA MA t/m t/m VRIJDAG 8:00-17:00 8:00-17:00 OOK ZATERDAG OOK ZATERDAG GEOPEND GEOPEND van 8:00-12:00 van 8:00-12:00 !! !!<br />

MA t/m VRIJDAG 8:00-17:00 OOK ZATERDAG GEOPEND van 8:00-12:00 !!<br />

J.P. Broekhovenstraat 28, 8081 HC ELBURG Telefoon +31 525 68110 Mobiel: 31 6 53168145 E-Mail: info@esbship.nl Website: www.esbship.nl<br />

J.P. Broekhovenstraat 28, 8081 HC ELBURG Telefoon +31 525 68110 Mobiel: 31 6 53168145 E-Mail: info@esbship.nl Website: www.esbship.nl<br />

J.P. Broekhovenstraat J.P. Broekhovenstraat 28, 8081 28, HC 8081 ELBURG HC ELBURG Telefoon Telefoon +31 525 +31 68110 525 Mobiel: 68110 31 Mobiel: 6 53168145 6 53168145 E-Mail: info@esbship.nl E-Mail: info@esbship.nl Website: www.esbship.nl<br />

Website: www.esbship.nl<br />

00023646003 - ESB Group.indd 1 11-12-20 10:32 53


PROJECT ISALA DELTA<br />

De kanten zijn zodanig afgewerkt dat deze straks weer mooi aansluiten op het landschap.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | BKB Infra<br />

Koersen door het Reevediep<br />

Extra dikke betonnen fietspaden<br />

De aanleg van het Reevediep in de IJsseldelta was tevens het moment om nieuwe recreatiemogelijkheden<br />

te creëren. Een betonpad van 12,5 km door het Reevediep – gedeeltelijk in de vorm van<br />

een karrespoor - is hiervan een mooi voorbeeld. Hierdoor ontstond een aantrekkelijk fietspad vanaf<br />

Kampen door de uiterwaarden naar de Drontermeerdijk.<br />

De betonnen paden op de nieuwe dijklichamen<br />

in de IJsseldelta zijn bedoeld voor<br />

fietsers. Over 7 km is het fietspad 3 tot 3,4<br />

m breed; over 5,3 km heeft het fietspad de<br />

vorm van een karrenspoor. Hier is het fietspad<br />

in de lengte gesplitst en in het midden<br />

voorzien van een groenstrook. Met het karrenspoor<br />

maakte de ontwerper de cultuurhistorische<br />

verbinding met het omringende<br />

landschap. BKB Infra realiseerde in opdracht<br />

van Boskalis de betonnen fietspaden.<br />

BETON. HET IDEALE MATERIAAL<br />

Het totale fietspad kreeg een robuuste constructie.<br />

Om er ook met onderhoudsvoertuigen<br />

gebruik van te kunnen maken, kreeg<br />

het karrenspoor een betondikte van 210 mm<br />

en de standaardfietspaden een dikte van<br />

190 mm. “Beton is het ideale materiaal voor<br />

Het beton werd gestort met de slipformpaver.<br />

54


PROJECT ISALA DELTA<br />

fietspaden”, vertelt Laurens Bogerd, projectleider<br />

van BKB Infra. “Beton is bestand tegen<br />

een waterrijke omgeving. Het gaat ruim<br />

vijftig jaar mee en dat nagenoeg zonder onderhoud.<br />

Het is vormvast bij lage én hoge<br />

temperaturen. En de lichte kleur geeft een<br />

veilig gevoel.”<br />

SCHEURINLEIDERS EN<br />

KRIMPVOEGEN<br />

BKB Infra bracht het beton aan met een slipformpaver.<br />

Met deze machine werd de betonmortel<br />

in één werkgang verdicht en in de definitieve<br />

vorm gestort. Om het pad bestand<br />

te maken tegen krimpen en uitzetten bracht<br />

BKB Infra krimp- en uitzetvoegen aan. Bogerd:<br />

“We plaatsten om de 3 m een krimpvoeg en<br />

om de 100 m een uitzetvoeg. De krimpvoegen/scheurinleiders<br />

hebben we gerealiseerd<br />

door het uithardende beton tot een derde<br />

van de dikte in te zagen. De uitzet- of dilatatievoegen<br />

zijn zo’n 3 cm breed en vangen de<br />

lengte-uitzetting van de betonplaat op. Om<br />

de werking van de uitzetvoegen te garanderen<br />

zijn deze opgevuld met een plastisch materiaal<br />

en aan de bovenzijde afgewerkt met<br />

een bitumineuze voegvulmassa.”<br />

Met de slipformpaver werd het pad in éen beweging gelegd.<br />

KRUISINGEN MET ‘RONDE HOEKEN’<br />

Over het hele traject vertoont het fietspad<br />

ronde vormen, zelfs op de kruispunten.<br />

“Hiermee heeft de architect het fietspad<br />

een vriendelijke uitstraling gegeven. De uitvoering<br />

ervan heeft wel wat extra aandacht<br />

gevraagd, maar het heeft zeker cachet.” Alle<br />

fietspaden zijn afgewerkt met een bezemstreek<br />

dwars op de rijrichting.<br />

“Het is een mooi duurzaam werk geworden.<br />

De uitdaging zat hoofdzakelijk in de<br />

logistiek en de natte ondergrond. Gezamenlijk<br />

met Boskalis hebben we veel moeten regelen<br />

om het werkgebied te kunnen bereiken.<br />

Dankzij de langere doorlooptijd hebben<br />

we elk jaargetijde maatwerk kunnen leveren.<br />

Op dit betonpad gaan fietsers nog jaren<br />

plezier beleven!” ■<br />

BKB Infra BKB voor Infra een voor een duurzame totaaloplossing in beton<br />

Specialist in betonverhardingen<br />

- Verhardingen voor wegen en fietspaden<br />

Specialist - in Lijnconstructies betonverhardingen<br />

en kantopsluitingen<br />

- Rotondes en bedrijfsverhardingen<br />

- Verhardingen voor wegen en fietspaden<br />

- Gekleurde en gefigureerde verhardingen<br />

- Lijnconstructies en kantopsluitingen<br />

- Rotondes en bedrijfsverhardingen<br />

- Gekleurde en gefigureerde verhardingen<br />

Groenewoudsedijk 10<br />

Tel. +31 (0) 30 2919600<br />

info@bkbinfra.nl<br />

www.bkbinfra.nl<br />

00023459001 - BKB.indd 1 16-11-20 18:25<br />

55


Naamloos-2 1 13-11-20 09:27<br />

Zaaie<br />

SPECIAL PROJECT XXXXXX ISALA DELTA<br />

Met een extra arm aan de tractor kan Netjes Kampen ook op de steile taluds probleemloos zaaien.<br />

Met de maai-verzamelboot worden gemaaide<br />

planten direct afgevoerd.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Netjes Kamp<br />

Zaaien en maaien in de IJsseldelta<br />

Werken aan een natuurlijke balans tussen flora en fauna<br />

Waar de waterwerken in de IJsseldelta zijn<br />

afgerond, volgen de groenwerken. Met het<br />

zaaien van speciale grassoorten op de dijken<br />

en bloemenmengsels op het platteland stimuleert<br />

Aannemingsbedrijf Netjes Kampen de<br />

natuurlijke balans tussen flora en fauna.<br />

Op de dijken zaait Netjes Kampen een speciaal dijkenmengsel. Uit de zaadjes<br />

ontkiemt binnen enkele dagen een grassoort die onder uiteenlopende<br />

omstandigheden goed presteert. “We hebben het dan over zodenvormende<br />

grassoorten”, vertelt directeur/eigenaar Jan Netjes. “Deze kiemen snel,<br />

wortelen goed en maken de dijk groen en tegelijkertijd stevig.” Op diverse<br />

platte oppervlaktes zaait Netjes Kampen bloemen- en bijenmengsels.<br />

SPECIALISTISCH MATERIEEL<br />

Gezien de grote oppervlaktes – in totaal 100 ha – heeft Netjes Kampen<br />

voor dit werk een speciale zaaimachine gebouwd. Met een extra arm<br />

aan de tractor of kraan kan zij nu ook op de steile taluds probleemloos<br />

zaaien. Op de vlakke terreinen zet zij een tractor in met daarachter een<br />

zelf ontwikkelde zaaimachine.<br />

MAAIVERZAMELBOOT<br />

Omdat Netjes Kampen ook het beheer van de IJsseldelta onder zich<br />

heeft, valt tevens het maaiwerk onder haar verantwoordelijkheid, zowel<br />

op het land als in het water. “Hierbij is het zaak dat de planten die we onder<br />

de waterspiegel hebben gemaaid ook direct worden afgevoerd”, legt<br />

Netjes uit. “Zo voorkom je dat de groei zich versnelt door de uitstoot<br />

van nutriënten. Met onze maai-verzamelboot kunnen we dit werk vlot<br />

en efficiënt uitvoeren. We zijn er wel trots op dat we deze boot in ons<br />

bezit hebben. Er zijn er maar enkele van in Nederland.” ■<br />

Duurzame realisatie in<br />

groen, grond en water<br />

Netjes Kampen is een aannemingsbedrijf<br />

Netjes Kampen is een aannemingsbedrijf<br />

dat gespecialiseerd is in waterwerk,<br />

dat gespecialiseerd is in waterwerk,<br />

groenvoorziening en grondverzet.<br />

groenvoorziening en grondverzet.<br />

Al ruim 30 jaar wordt in de wijdste regio<br />

Al ruim 30 jaar wordt in de wijdste regio<br />

met passie gewerkt voor kleine, grote en<br />

met passie gewerkt voor kleine, grote en<br />

de grootste opdrachtgevers. Van tuin tot<br />

de grootste opdrachtgevers. Van tuin tot<br />

openbare ruimte, van droge tot natte<br />

openbare ruimte, van droge tot natte<br />

infrastructuur.<br />

infrastructuur.<br />

Modern duurzaam in techniek en een<br />

Modern duurzaam in techniek en een<br />

betrokken hart voor onze medewerkers,<br />

betrokken hart voor onze medewerkers,<br />

met creatieve oplossingen voor complexe<br />

met creatieve oplossingen voor complexe<br />

uitdagingen, maar altijd vasthoudend aan<br />

uitdagingen, maar altijd vasthoudend aan<br />

gezond verstand en nuchtere kennis<br />

gezond verstand en nuchtere kennis<br />

van zaken.<br />

van zaken.<br />

Kennis<br />

kan zich alleen<br />

kan zich alleen<br />

vermenigvuldigen<br />

op het moment<br />

op het moment<br />

dat je het dat je het deelt<br />

Onze filosofie<br />

Onze filosofie<br />

Vertrouwen op voorhand<br />

• Vertrouwen op voorhand<br />

is de basis.<br />

is de basis.<br />

We staan open voor elkaar<br />

• We staan open voor elkaar<br />

en voor de mening<br />

en voor de mening<br />

van anderen.<br />

van anderen.<br />

Communiceren doen we<br />

• Communiceren doen we<br />

transparant.<br />

transparant.<br />

Slaper 1, 8265 PC Kampen<br />

Slaper 1, 8265 PC Kampen<br />

(038) 33 33 999<br />

T (038) 33 33 999<br />

info@netjeskampen.nl<br />

E info@netjeskampen.nl<br />

www.netjeskampen.nl<br />

W www.netjeskampen.nl<br />

56


Sjeff staat 24/7 klaar om op elke gewenste locatie en op elk gewenst tijdstip de<br />

catering te verzorgen. Zoals tijdens buitendienststellingen bij spoorse projecten.<br />

Met een eigen mobiele keukenunit en uitgiftepunt worden harde werkers voorzien<br />

van een voedzame, gezonde en vooral lekkere maaltijd.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Sjeff<br />

Krachtvoer op locatie:<br />

wij sjeffen het!<br />

Met een eigen mobiele keukenunit en uitgiftepunt kunnen harde werkers op elke gewenste locatie<br />

en op elk gewenst tijdstip worden voorzien van een voedzame, gezonde en vooral lekkere maaltijd.<br />

“Daar waar fysiek zwaar werk verricht wordt, leveren wij de bouwstoffen voor de inwendige mens”,<br />

zegt Rick Lauffer, eigenaar van Sjeff.<br />

ENORME FLEXIBILITEIT<br />

Dag- en nacht, doordeweeks of juist in de weekenden, tijdens buitenwerkstellingen<br />

of last-minute: Sjeff is dé cateraar op locatie en vooral<br />

heel flexibel. Zijn mobiele keukenunit is een ware aanvulling op elke<br />

bouwlocatie of project. Niet alleen tijd- en geldbesparend, maar ook een<br />

garantie voor versbereide maaltijden. “We kunnen zo anticiperen op de<br />

vraag en opschalen waar nodig, ongeacht hoeveelheid of tijdstip. Sjeff<br />

maakt op maat gemaakte maaltijden die passen bij de te verrichten werkzaamheden<br />

en bij de werktijden die ter plaatse worden gehanteerd.”<br />

BELANGRIJK ONDERDEEL VAN EEN BOUWPROJECT<br />

Sjeff is de ideale cateraar voor grote projecten of bij projecten waarin<br />

met periodes veel moet gebeuren, zoals tijdens buitendienststellingen<br />

of als er een grote stort is. “Zo is onze foodunit nu voor zeven weken<br />

ingezet bij een grootschalige revisie van vuilverbrandingsfabriek, om medewerkers<br />

die daar 24/7 aan het werk zijn van buitenaf te kunnen bedienen<br />

van complete maaltijden. Helemaal coronaproof, verdeeld in shifts.”<br />

Sjeff ontzorgt met zijn komst de facilitaire dienst van ieder bouwproject<br />

en de mensen zelf ervaren het als een ware blijk van waardering wanneer<br />

een ontbijt, de lunch, het avondeten of een late-night-snack goed<br />

geregeld zijn. Dat weten ze ook bij project OpenIJ, waar Sjeff dagelijks de<br />

warme maaltijd verzorgt. Inge Wigbout van D’Inge Cleaning en Support:<br />

“Sjeff biedt een gevarieerd menu en houdt rekening met etappes waarin<br />

gegeten wordt. Dankzij de thermoboxen zijn de mensen verzekerd van<br />

een warme maaltijd, stipt op tijd bezorgd. Er wordt rekening gehouden<br />

met dieetwensen, zoals glutenvrij en halal. Wij zijn zeer tevreden!” Regelmatig<br />

verzorgt Sjeff de catering bij grote spoorse projecten. Corné<br />

de Visser: “Ruime keuze, goede maaltijden en alles tot in de puntjes verzorgd.<br />

Prima service en heel klantvriendelijk, dát is Sjeff.” ■<br />

Sjeff komt overal!<br />

• 24-7<br />

• Voor buitendienststelling<br />

• Hoogste punt<br />

• Juiste koers/behaalde mijlpalen vieren<br />

• Medewerkers blij maken<br />

• Ontbijt, lunch, diner en zelfs (nacht)snacks!<br />

• Wij staan altijd voor u en uw medewerkers klaar<br />

<strong>06</strong> - 514 117 09<br />

info@sjeff.nl<br />

57


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

Tekst | Rotterdam Ahoy Beeld | Charles Batenburg<br />

InfraTech 2021<br />

gaat Hybride<br />

InfraTech is dé plek om elkaar te ontmoeten, te netwerken, kennis te delen en innovaties in de infrabranche<br />

te ontdekken. De komende editie, 12 - 15 januari 2021, introduceert InfraTech naast de fysieke<br />

beursvloer een geavanceerd online netwerkplatform. Het InfraTech Netwerk Platform biedt de mogelijkheid<br />

tot matchmaking, het maken van afspraken en deelnemen aan het digitale kennisprogramma.<br />

Tijdens InfraTech komt de keten samen om<br />

verbindingen te leggen, samenwerkingen te<br />

versterken, kennis te delen en elkaar te inspireren.<br />

De pijlers ontmoeten, kennisoverdracht<br />

en innovatie staan centraal. Ook deze<br />

editie worden op een verantwoorde manier<br />

belangrijke ontmoetingen in de sector gefaciliteerd.<br />

Zowel fysiek, waar op een veilige<br />

en gepaste afstand voldoende ruimte wordt<br />

geboden om te netwerken, als digitaal op het<br />

nieuwe (online) InfraTech Netwerk Platform.<br />

MATCHMAKING & DIGITAAL<br />

KENNISPROGRAMMA<br />

Het online InfraTech Netwerk Platform<br />

is sinds december geopend. Tot en met<br />

eind januari 2021 krijgen infraprofessionals,<br />

geïnteresseerden en de bezoekers en exposanten<br />

van InfraTech 2021 Hybride de<br />

mogelijkheid om elkaar op basis van hun zakelijke<br />

interesses te ontmoeten en waardevolle<br />

connecties te maken.<br />

Op het Netwerk Platform hebben exposanten<br />

hun eigen omgeving waarin ze kennis<br />

kunnen delen over onder meer hun producten<br />

en innovaties. De diverse kennissessies<br />

in samenwerking met de partners zijn online<br />

via het nieuwe InfraTech Netwerk Platform<br />

te volgen. Ook exposanten kunnen live kennissessies<br />

streamen of een virtueel rondetafelgesprek<br />

hosten. Zo kan er bijvoorbeeld<br />

een webinar georganiseerd worden door<br />

middel van een livestream.<br />

VERBINDEN VAN DE MARKT<br />

NOG STEEDS TOP OF MIND<br />

Annemieke den Otter, Exhibition Manager<br />

InfraTech: "Het thema Move Forward is relevanter<br />

dan ooit. We willen in deze snel<br />

veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen<br />

aangaan en kansen grijpen. Corona<br />

heeft dit alleen nog maar meer doen versnellen.<br />

Daarom kiezen we ervoor om juist in<br />

deze tijden de markt een platform te bieden<br />

waar ze samen kunnen komen, kennis en innovaties<br />

kunnen delen en uiteraard de ervaringen<br />

uitwisselen in deze vreemde tijd.”<br />

58


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

VEILIGHEID STAAT ALTIJD<br />

VOOROP<br />

De veiligheid van onze exposanten, bezoekers<br />

en partners is altijd onze prioriteit. Den<br />

Otter: “Wij kunnen onze exposanten en<br />

bezoekers op een veilige en gastvrije manier<br />

ontvangen. Door de nieuwe opzet van<br />

de beursvloer en studio’s hebben we meer<br />

ruimte en leven we de hygiëne maatregelen<br />

en de 1,5 meter afstandsregel strikt na.<br />

Dit doen we onder meer door het inzetten<br />

van gastvrije corona handhavers op de<br />

beursvloer”. Ook zal er constant gemonitord<br />

worden hoeveel mensen er op de beursvloer<br />

zijn om aan de gestelde regelgeving te kunnen<br />

voldoen. Wel blijven we streven naar<br />

een representatieve vertegenwoordiging van<br />

alle sectoren binnen de infra-branche. We<br />

beseffen ons dat wanneer de huidige maatregelen<br />

in januari nog van kracht zijn er ook<br />

doelgroepen zijn die vanuit hun werkgever<br />

niet een fysiek bezoek mogen brengen. Deze<br />

doelgroepen zullen we stimuleren het online<br />

InfraTech Netwerk Platform te gebruiken<br />

om op deze manier in contact te komen met<br />

de exposanten.”<br />

MOVE FORWARD<br />

Het thema van InfraTech 2021 Hybride is<br />

Move Forward. Om de volgende stap te kunnen<br />

maken binnen de infrasector wordt er<br />

adaptief vermogen gevraagd van organisaties<br />

om samen te kunnen werken aan de transities.<br />

Niet alleen nu tijdens de coronacrisis,<br />

maar ook met andere uitdagingen bijvoorbeeld<br />

op het gebied van schaarste, duurzaamheid,<br />

de energietransitie en digitalisering.<br />

De wereld ontwikkelt zich razendsnel<br />

en we willen in deze snel veranderende fysieke<br />

en digitale wereld uitdagingen aangaan<br />

en kansen grijpen. We willen samen een stap<br />

vooruitzetten, onze stempel op de toekomst<br />

drukken en het voortouw nemen in het creëren<br />

van de wereld van morgen. It is time to<br />

Move Forward!<br />

Voor meer informatie en gratis registratie<br />

voor een (online) bezoek aan InfraTech 2021<br />

Hybride, ga naar: www.infratech.nl ■<br />

'Het thema van InfraTech 2021<br />

Hybride is Move Forward'<br />

59


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

Tekst | Rotterdam Ahoy Beeld | Rotterdam Ahoy<br />

​InfraTech 2021<br />

Uitgebreid digitaal<br />

kennisprogramma<br />

In het online InfraTech Netwerk Platform heeft InfraTech samen met haar programma partners<br />

gewerkt aan een top of mind inhoudelijk programma. Waar de partners hun programma eerder<br />

op hun pleinen lieten zien, worden er nu verbindingen gezocht om een aantrekkelijk, actueel<br />

digitaal programma neer te zetten.<br />

Studio Ahoy<br />

S<br />

V<br />

60


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

TUDIO 2<br />

isual A<br />

Tijdens de vier dagen van InfraTech nemen<br />

wij de kijker mee op een kennisreis. Op<br />

dag één zal het thema 'verbinden’ centraal<br />

staan: wat hebben marktpartijen en opdrachtgevers<br />

nodig van elkaar om een stap<br />

voorwaarts te maken? Op dag twee kijken<br />

we naar de innovaties in de markt, op dag<br />

drie zal het implementeren en doen centraal<br />

staan en we sluiten af met actie: How do we<br />

Move Forward!<br />

Elke ochtend zal er een opening zijn en aan het<br />

einde van de dag een afsluiting door de Infra-<br />

Tech moderator van die dag. Elke dag kan de<br />

bezoeker een ochtend- en middagprogramma<br />

vol met inspirerende kennissessies volgen en<br />

tijdens de lunch kan er genetwerkt worden.<br />

ENKELE HIGHLIGHTS<br />

UIT HET PROGRAMMA<br />

Het volledige programma is op de website<br />

te bekijken. De Gemeente Rotterdam zal<br />

InfraTech Lounge<br />

bijvoorbeeld presentaties geven over de<br />

circulaire, leefbare en slimme stad. Vier van<br />

de vijf trends van de beurs komen in deze<br />

sessies aan bod: Vervanging & Renovatie,<br />

Klimaat & Verduurzaming, Digitale Infra en<br />

Mobiliteit & Logistiek.<br />

De Unie van Waterschappen richt zich op de<br />

vijfde trend, Human Capital, en op de trend Klimaat<br />

& Verduurzaming. Zij verzorgen dagelijks<br />

een talkshow met de volgende onderwerpen:<br />

· Terugblik op 7 jaar Duurzaam GWW<br />

bij de waterschappen<br />

· Samenwerken als opdrachtgevers en<br />

opdrachtnemers in de waterschapsmarkt<br />

· Emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma:<br />

het kan!<br />

· 5 jaar samenwerken in de marktvisie. Waar<br />

staan we nu?<br />

Bouwend Nederland zal twee online sessies<br />

verzorgen, met als eerste onderwerp “Hoe<br />

laat BIM basis Infra sector naadloos 3D samenwerken”.<br />

De Vakgroep Ingenieursbureaus<br />

Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend<br />

Nederland en het BIM Loket presenteerden<br />

op 25 mei dit jaar BIM basis Infra. Met deze<br />

afspraken over gegevensuitwisseling zet de<br />

sector een belangrijke stap naar beter digitaal<br />

samenwerken. ❯<br />

'Tijdens InfraTech 2021 zal het digitale<br />

kennisprogramma van 12 tot 15 januari live<br />

uitgezonden worden vanaf Rotterdam Ahoy'<br />

| EXPOFLOR<br />

61


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

Het tweede onderwerp is “Liggen we op koers<br />

met het vergroenen van de infrasector”: het<br />

doel van de Groene Koers is om samen met<br />

de sector te komen tot een versnelling van de<br />

transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/<br />

(bouw)materieel. Ligt het initiatief op koers?<br />

STUDIO AHOY EN DE<br />

INFRATECH LOUNGE<br />

Tijdens InfraTech 2021 zal het digitale kennisprogramma<br />

van 12 tot 15 januari live uitgezonden<br />

worden vanaf Rotterdam Ahoy. Om dit mogelijk<br />

te kunnen maken wordt er gebouwd aan twee<br />

verschillende studio's die voor diverse doeleinden<br />

gebruikt kunnen worden. Zo krijgen de<br />

bezoekers de mogelijkheid om op afstand het<br />

volledige kennisprogramma bij te wonen. ■<br />

De terugkerende elementen van het programma<br />

van InfraTech, zoals de officiële<br />

opening en de uitreiking van de Innovatieprijs,<br />

zullen een prominente plek krijgen in<br />

het programma. Ook is er weer een Trainee<br />

Case, dit keer kunnen de trainees digitaal<br />

deelnemen. De Trainee Case wordt georganiseerd<br />

door de trainees van de gastheren<br />

van de beurs: Gemeente Rotterdam en<br />

Rijkswaterstaat. Tijdens deze case gaan trainees<br />

van verschillende organisaties meedenken<br />

over een complexe casus. Het doel is om<br />

oplossingen te creëren die in de toekomst<br />

echt gebruikt gaan worden!<br />

Dit jaar is het thema van de case: De stad<br />

van de toekomst. Hoe ziet deze stad eruit<br />

en aan welke facetten moet je dan allemaal<br />

denken? Natuurlijk mogen we dromen over<br />

hoe het allemaal misschien zou kunnen, maar<br />

InfraTech wil de trainees uitdagen om een<br />

plan te maken over wat morgen al zou kunnen.<br />

Hoe kunnen we die droom zo concreet<br />

mogelijk maken?<br />

'Elke ochtend zal er een opening zijn<br />

en aan het einde van de dag een afsluiting door<br />

de InfraTech moderator van die dag'<br />

62


# I N F R A T E C H 2 0 2 1 H Y B R I D E<br />

TOGETHER WE MOVE FORWARD<br />

InfraTech is hét kennisplatform en de ontmoetingsplek voor de hele infrasector, waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.<br />

Naast de fysieke beursvloer verrijkt vakbeurs InfraTech haar 14e editie met een online programma en zal InfraTech 2021<br />

hybride worden! De pijlers ontmoeten, kennisoverdracht en innovatie blijven tijdens InfraTech 2021 Hybride van kracht.<br />

Zowel fysiek, waar op een veilige en gepaste afstand voldoende ruimte wordt geboden om te netwerken,<br />

als digitaal op het nieuwe (online) InfraTech Netwerk Platform.<br />

Ga naar www.infratech.nl voor de laatste informatie informatie en gratis registratie voor een (digitaal) bezoek!<br />

INFRATECH.NL<br />

# I N F R A T E C H 2 0 2 1<br />

Gastheren<br />

Strategische partners


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | Charles Batenburg<br />

Aantal inzendingen InfraTech<br />

Innovatieprijzen blijft groeien<br />

Juryvoorzitter Maxime Verhagen wierp de suggestie dat de bouw en infra niet innovatief zouden<br />

zijn twee jaar geleden al verre van zich. En ook dit jaar overtreft het aantal inzendingen voor de<br />

InfraTech Innovatieprijzen wederom het aantal van de laatste editie.<br />

Waar toen 67 opdrachtgevers, bedrijven en<br />

samenwerkingsverbanden hun project of innovatie<br />

in stuurden, stond de teller bij het sluiten<br />

van de inschrijfperiode in dit coronajaar op<br />

maar liefst 79 innovaties.<br />

Net als tijdens de voorgaande edities zijn de<br />

InfraTech Innovatieprijzen opgedeeld in drie<br />

categorieën: productinnovaties, procesinnovaties<br />

en vernieuwende vormen van samenwerken.<br />

In de eerste categorie werden 42 innovaties<br />

ingestuurd, in de tweede categorie<br />

22 en voor de almaar groeiende categorie<br />

‘vernieuwende samenwerkingen’ ontving de<br />

jury dit jaar 15 inzendingen.<br />

Annemieke den Otter, sinds februari van dit jaar<br />

Exhibition Manager van Infratech, is opgetogen<br />

dat zoveel bedrijven en organisaties - ondanks<br />

corona - toch de moeite hebben genomen om<br />

hun ideeën in te sturen. “Voor de organisatie<br />

van InfraTech is dit natuurlijk een ontzettend<br />

raar jaar. Maar dat de sector gewoon keihard<br />

doorwerkt en bovendien aan zulke prachtige innovaties<br />

werkt en ook nog bereid is die met anderen<br />

te delen, doet me beseffen hoe belangrijk<br />

een platform als InfraTech is en blijft. Ik verwacht<br />

dat de jury er nog een flinke dobber aan krijgt<br />

om drie winnaars aan te wijzen.”<br />

AAN HET GOEDE ADRES<br />

Die jury - bestaande uit Maxime Verhagen,<br />

voorzitter Bouwend Nederland; Doekle<br />

Terpstra, voorzitter Techniek Nederland,<br />

Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat;<br />

Gerben Wigmans, Concerndirecteur<br />

Stadsbeheer Rotterdam; Tomas te Velde,<br />

Founder Suit Case en Marcel Hertogh,<br />

Professor Infrastructure Design and Management<br />

TU Delft - kiest in de komende weken<br />

per categorie maximaal drie genomineerden.<br />

Die mogen op 11 december een pitch geven<br />

waarin ze inzending aan de jury presenteren.<br />

Op 13 januari worden de winnaars bekend<br />

gemaakt door minister van Infrastructuur en<br />

Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Zij<br />

nodigde alle inzenders twee jaar geleden uit<br />

om innovaties ook bij Rijkswaterstaat te melden.<br />

“Er moet ontzettend veel gebeuren aan<br />

al die infra die stamt uit de tijd van de wederopbouw.<br />

Het verkeer is ondertussen verachtvoudigd<br />

en vrachtwagens zijn gemiddeld<br />

drie keer zo zwaar geworden. We hebben<br />

die innovaties dus keihard nodig. We heb-<br />

64


VOORBESCHOUWING INFRATECH 2021<br />

ben in Nederland een naam hoog te houden.<br />

Goede ideeën zijn bij ons aan het juiste adres<br />

en zullen hun weg naar de praktijk vinden.”<br />

CIRCULAIR BOUWEN<br />

Onder de inzendingen van dit jaar bevinden<br />

zich veel innovaties op het gebied van circulair<br />

bouwen. Maar ook luchtreinigende materialen,<br />

nieuwe landmeettechnieken, flexibele<br />

kribben in rivieren, oplossingen voor waterberging,<br />

mobiele windmolens en energiecentrales,<br />

energieopwekkende damwanden,<br />

verkoelend asfalt, automatische waterleidingafsluiters,<br />

duurzame asfalt toplagen, verkeersintensiteitmeters<br />

en inspectierobots.<br />

Verder zijn er inzendingen voor circulaire<br />

verkeersborden, emissieloos materieel, circulair<br />

beton, duurzame verlichting in tunnels,<br />

beweegbare aanrijdbeveiliging, bestratingsrobots,<br />

autonome gps-gestuurde heimachines<br />

waterbufferende bestrating.<br />

Tussen de meer dan 20 procesinnovaties vallen<br />

onder andere herbruikbare bitumineuze<br />

voegovergangen voor tramrails, zelf onderhouds<br />

voorspellende viaducten en bruggen,<br />

energieneutrale kunstwerken en een PFASgrondreiniger<br />

op.<br />

Op het gebied van vernieuwende samenwerkingen<br />

zijn onder andere dijkversterkingsprojecten,<br />

de Bruggencampus, vernieuwende<br />

opleidingen en traineeships, bouwchallenges,<br />

digitale samenwerkingsverbanden, De<br />

Circulaire <strong>Weg</strong>, het Emissieloos netwerk, de<br />

Greendeal infrastructuur en smart maintenance<br />

sensoren ingestuurd.<br />

Twee jaar geleden wonnen de door KWS ontwikkelde<br />

Plastic Road, de digitale database van de<br />

ondergrond GeoKennis-op-Maat van het ministerie<br />

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties<br />

en het Innovatieatelier van de drie noordelijke<br />

provincies de InfraTech Innovatieprijzen 2019.<br />

Het Smart Traffic-systeem van Sweco won toen<br />

de Cobouw Publieksprijs. ■<br />

'Onder de inzendingen van dit jaar<br />

bevinden zich veel innovaties op het<br />

gebied van circulair bouwen'<br />

65


Tekst | Jan Mol Beeld | Inspecto Visio Group<br />

Ultrasoon volume onderzoek.<br />

Ontzorging bij het inzichtelijk<br />

maken van conformiteit<br />

Aantoonbaarheid uit handen geven geeft rust en ruimte voor andere zaken<br />

“Wij zijn specialist in het inspecteren van onder andere GWW en kunnen een oordeel vellen over<br />

defecten en doen onder andere Niet Destructief Onderzoek”, vertelt Wolter van der Zee, eigenaar<br />

van Inspecto Visio Group. Van origine komt Inspecto Visio uit de offshore, maar Van der Zee merkt<br />

steeds meer overlapping in werkzaamheden met de GWW-sector. “Het universele probleem blijft<br />

de aantoonbaarheid. Steeds vaker wordt er om EN 1090 certificering gevraagd. Wij kunnen door<br />

onze ervaring daarbij uitstekend van dienst zijn.”<br />

De focus binnen de GWW-sector ligt voor Inspecto<br />

Visio met name op nieuwe werken en<br />

het beoordelen van bestaande kunstwerken,<br />

zoals bijvoorbeeld bruggen. Wolter, zelf QA/<br />

QC (quality assurance/quality control) engineer,<br />

vervolgt: “Wij houden ook toezicht op<br />

procedures, die juist uitgevoerd moeten worden.<br />

Bijvoorbeeld bij laswerkzaamheden of inspecties<br />

als derde partij.”<br />

“NIETS IS TE HOOG,<br />

TE DIEP, TE VIES OF TE VER”<br />

Inspecto Visio bestaat sinds 2014 en heeft begin<br />

dit jaar de omslag gemaakt naar het toevoegen<br />

van de GWW-sector. “We zien een toename in<br />

het werk en hebben nu in Nederland 7 medewerkers<br />

rondlopen, opschaalbaar. Wereldwijd<br />

werken we nu met 30 -35 inspectie specialisten.<br />

Voor ons is niets te hoog, te diep, te vies of te ver.”<br />

Rapporten die door Inspecto Visio worden<br />

opgesteld, zijn allen gevalideerd. “Dit is gunstig<br />

voor onze opdrachtgevers, want hoe sneller<br />

de kwaliteit van het opgeleverde werk is<br />

aangetoond, hoe sneller de opdrachtgever hen<br />

betaalt. Zelf hebben wij geen belang bij een<br />

project en we stellen ons dan ook altijd neutraal<br />

op. Je kunt ons een beetje als Zwitserland<br />

zien. Het enige waarvoor wij ingeschakeld<br />

66


worden, is om te onderzoeken of het werk<br />

voldoet aan de gestelde normen en eisen.<br />

NIEUWE TECHNOLOGIE<br />

AAN BOORD<br />

Inspecto Visio Group maak gebruik van de<br />

nieuwste technologische meetapparatuur.<br />

Een van hun nieuwste aanwinsten is de PMI-<br />

MASTER Smart (ook wel OES genoemd). Wat<br />

kan er gemeten worden met de PMI-MASTER<br />

Smart? Van der Zee antwoordt: “Met de optische<br />

emissiespectrograaf kan op lastig te<br />

bereiken locaties de chemische samenstelling<br />

van een component bepaald worden.” Door<br />

de hoge mobiliteit en het niet-destructieve<br />

onderzoek is het mogelijk om met een goede<br />

voorbereiding veel metingen uit te voeren in<br />

een kort tijdsbestek. “Zo kan snel en kostenefficiënt<br />

veel informatie worden verzameld voor<br />

diverse toepassingen. Door de compacte opbouw<br />

kan de spectrograaf eenvoudig op de<br />

rug gedragen worden. Met de ingebouwde<br />

accu kunnen circa 450 metingen op locatie uitgevoerd<br />

worden zonder aanvullende stroomvoorzieningen”,<br />

zegt Van der Zee tot besluit.<br />

“In een volgende uitgave van GWW Magazine<br />

zullen wij daar dieper op ingaan!” ■<br />

Magnetisch onderzoek naar oppervlaktedefecten.<br />

ONZE DIENSTEN:<br />

( NDT services level II / III;<br />

◆ Ultrasoon lasonderzoek;<br />

◆ Magnetisch lasonderzoek;<br />

◆ Penetrant lasonderzoek;<br />

◆ Visueel las onderzoek;<br />

◆ Hardheidsmeting;<br />

◆ Optische emissiespectrografie (OES)<br />

materiaal identificatie/analyse;<br />

( Bout techniek Meten van voorspanning d.m.v.<br />

ultrasoon techniek;<br />

( QA/QC-projectondersteuning en advisering;<br />

( Lead auditing.<br />

www.inspectovisio.com<br />

Oergongswei 19, 8629 SZ, Scharnegoutum, The Netherlands<br />

T +31(0) 88-9080301 | T +31(0) 88-9080300 | Info@inspectovisio.com<br />

00024483001 - Inspecto Visio Group_converted.indd 1 23-11-20 10:59<br />

67


Plaatsen van een olie- en benzineafscheider met buffer op bedrijfsterrein in Amsterdam.<br />

Tekst | Margriet Langman Beeld | ACO BV<br />

Klimaatopgave van de<br />

overheid en kansen voor infra<br />

De overheid heeft een klimaatopgave. Om de riolering te ontlasten en wateroverlast te voorkomen<br />

is het daarom belangrijk om te zorgen voor een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater.<br />

Met name op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe kunnen we de overheid helpen om<br />

de lozing van vervuild water te voorkomen, de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen?<br />

KWALITEIT AFSTROMEND<br />

HEMELWATER BEDRIJFSTERREINEN<br />

VERBETEREN<br />

De verandering van het klimaat zorgt voor<br />

steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge<br />

periodes komen steeds vaker voor. Door de<br />

hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl<br />

in andere perioden er een tekort is aan water,<br />

waardoor verdroging plaatsvindt. Inwoners<br />

en bedrijven ondervinden door wateroverlast<br />

veel hinder en schade. De overheid heeft daarom<br />

een klimaatopgave.<br />

In het verleden ging het hemelwater vaak<br />

rechtstreeks naar het riool. Met het oog<br />

op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold<br />

en release belangrijke elementen in de afwateringsketen<br />

geworden. Tegenwoordig<br />

willen we wateroverlast voorkomen en de<br />

riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is<br />

een betere kwaliteit van het afstromende<br />

hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen<br />

bevat het afstromende hemelwater vaak<br />

verontreinigen die bijvoorbeeld afkomstig<br />

zijn van de opslag van materialen of veroorzaakt<br />

worden door de slijtage van autobanden<br />

en remvoeringen.<br />

Door hemelwater af te koppelen creëer je<br />

een zeer efficiënte manier om overbelasting<br />

van het rioolstelsel door overvloedig hemelwater<br />

te voorkomen en het meer doeltreffend<br />

te gebruiken. Dit wordt op steeds meer<br />

plaatsen, al dan niet verplicht, toegepast.<br />

Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen<br />

zijn voor afkoppelen geschikt. De<br />

kans dat het afstromende water hier vervuild<br />

is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom<br />

is een olie- en benzineafscheider (OBA) met<br />

een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een<br />

flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere<br />

oplossingen.<br />

SLIMME OBA MET BUFFER<br />

BESPAART KOSTEN EN<br />

ONDERSTEUNT KLIMAATOPGAVE<br />

In plaats van een OBA met een enorme capaciteit<br />

kun je ervoor kiezen om een teveel<br />

aan afvalwater te bypassen. In dat geval zal alleen<br />

de “first flush” gezuiverd worden en dus<br />

niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis.<br />

Wil je er zeker van zijn dat al<br />

het afstromende regenwater gezuiverd wordt,<br />

zonder te bypassen, dan kan het gelukkig ook<br />

anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd<br />

worden en later alsnog de OBA passeren.<br />

Dit is net zo effectief, stukken efficiënter<br />

68


en dus goedkoper. Maar je moet wel weten<br />

hoe je dit doet. Daarom kunnen de sales-engineers<br />

bij ACO een slimme maatwerkoplossing<br />

engineren. Een mooi voorbeeld hiervan is de<br />

maatwerkoplossing die gemaakt is voor PARO<br />

Amsterdam, specialist in het verwerken van<br />

bouw- en bedrijfsafval.<br />

Het beregende terrein van PARO heeft een<br />

groot oppervlak. Met de uitbreiding van het<br />

terrein is goed nagedacht over een nieuwe<br />

zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige<br />

wet- en regelgeving. Immers het lozen<br />

van vervuild regenwater moet worden voorkomen.<br />

De uitgangspunten zijn vastgesteld<br />

door PARO en ACO engineerde de financieel<br />

veel gunstiger oplossing. Omdat PARO<br />

accepteerde dat er tijdelijk regenwater op<br />

het terrein zou blijven staan, kon het regenwater<br />

worden opgevangen en vastgehouden<br />

zonder dat er extra kostbare ondergrondse<br />

berging nodig was.<br />

Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit<br />

van NG 900 zou zijn toegepast is er<br />

nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde,<br />

olie- en benzineafscheider met een capaciteit<br />

van NG 160. Een verdeelput, voorzien<br />

van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting<br />

van de OBA tijdens regenbuien met een<br />

hogere intensiteit. Door het benutten van de<br />

berging in de terreinriolering, tezamen met een<br />

pompput waarmee een teveel aan water naar<br />

een tijdelijke buffer wordt gepompt, wordt wateroverlast<br />

voorkomen.<br />

Middels een automatische gestuurde afsluiter<br />

wordt na een regenbui de inhoud van de buffer<br />

in zijn geheel via de OBA afgevoerd en gezuiverd<br />

zodat het kan worden geloosd op het<br />

Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge<br />

periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen<br />

producten nat te houden. Een mooi<br />

staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve<br />

inrichting van een bedrijfsterrein.<br />

Voor de klimaatadaptieve inrichting van bedrijfsterreinen<br />

is het essentieel om over elke<br />

waterdruppel na te denken. ACO is benieuwd<br />

naar jouw klimaatadaptieve uitdagingen op het<br />

gebied van Infra. ■<br />

www.aco.nl<br />

'Voor de klimaatadaptieve inrichting van<br />

bedrijfsterreinen is het essentieel om over elke<br />

waterdruppel na te denken'<br />

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave.<br />

69


ACO. creating<br />

the future of drainage<br />

Heeft u een vraag over het opvangen, behandelen,<br />

bergen en afvoeren van (regen)water? Als producent<br />

en ontwikkelaar zijn wij uw kennispartner voor elk<br />

afwateringsvraagstuk.<br />

Lees in dit magazine ook het artikel over de klimaatopgave<br />

van de overheid en de kansen voor infra.<br />

Tel. 0314 368 280 • www.aco.nl


ONTWERPEN IN NLCS?<br />

KIES OOK VOOR<br />

SNELHEID EN KWALITEIT<br />

NIEUW!<br />

MAP VERSIE 7<br />

WWW.INFRACAD.NL<br />

DOWNLOAD TRIAL<br />

ONLINE DEMO<br />

GRATIS WORKSHOP<br />

INFRACAD MAP<br />

Geo-informatie (PDOK)<br />

en KLIC verwerken<br />

· BGT en Kadastrale kaart importeren<br />

· KLIC-meldingen importeren<br />

· Luchtfoto’s importeren<br />

· Import volledig conform NLCS<br />

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,<br />

BricsCAD en MicroStation<br />

INFRACAD<br />

#1 NLCS applicatie voor<br />

ontwerpen en toetsen<br />

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS<br />

· Automatische legenda en bijschriften<br />

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken<br />

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit<br />

· Veel extra’s zoals foto-inventarisatie,<br />

sonderingen en koppeling Google Earth<br />

INFRACAD CE<br />

Landmeetkundige software<br />

voor professionals<br />

· Geschikt voor alle merken apparatuur<br />

· Dwars- en lengteprofielen verwerken<br />

· Uitzetbestanden maken en bijhouden<br />

· Werken met eigen meetcodes<br />

· Verwerking volledig conform NLCS<br />

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


Project Trajectonderhoud N246-N244 in opdracht van Provincie Noord-Holland.<br />

Tekst | Ted Gijsel<br />

Beeld | Ton Lentz, Drone-Eye<br />

“NLCS maakt ontwerpen<br />

gemakkelijker”<br />

Raymond Ket (Dura Vermeer) over de Nederlandse CAD Standaard<br />

Of de GWW-ontwerpers van Dura Vermeer nog terug zouden<br />

willen naar hun oude tekenstandaard? Beslist niet. Sterker nog:<br />

sinds ze de NLCS gebruiken, is hun werk alleen maar leuker,<br />

sneller en beter geworden. Ontwerper Raymond Ket: “De<br />

Nederlandse CAD Standaard zorgt voor duidelijkheid en gemak.”<br />

Ket startte zo’n acht jaar geleden bij ingenieursbureau<br />

Advin, een dochteronderneming<br />

van Dura Vermeer. In 2018 integreerde Dura<br />

Vermeer de ontwerpexpertise van de Advincollega’s<br />

in de infradivisie van de eigen organisatie.<br />

De gedachte achter die strategische zet<br />

was dat Dura Vermeer (complexe) uitdagingen<br />

zo nog beter het hoofd kan bieden.<br />

Ket blikt met een goed gevoel terug op de samenvoeging,<br />

al veranderde er voor hem werkinhoudelijk<br />

relatief weinig. “Mijn dagelijkse werk<br />

bestaat uit het opstellen van tekeningen, vanaf<br />

de voorontwerpfase tot aan het opleveren van<br />

as-built-modellen voor beheer en onderhoud.<br />

We leveren ons tekenwerk eigenlijk alleen nog<br />

maar op conform de NLCS, een tekenstandaard<br />

die me veel tijd bespaart. Wat mijn werk verder<br />

zo leuk maakt? De afwisseling. Ik heb binnenstedelijke<br />

projectontwikkeling gedaan, provinciale<br />

wegen ontworpen en zelfs vliegvelden. Zo is<br />

vrijwel het gehele ontwerp van Lelystad Airport<br />

van mijn hand. Daarnaast zit de afwisseling<br />

in onze manier van werken: bij Dura Vermeer<br />

hebben we sterke affiniteit met de uitvoerende<br />

teams. We zitten dus niet alleen op kantoor om<br />

af toe een ontwerp over de schutting te gooien,<br />

maar sparren graag en veel met de mensen in<br />

het veld. Het resultaat: ontwerpen die goed in<br />

elkaar zitten en uitstekend maakbaar zijn.”<br />

NLCS MET INFRACAD<br />

Een jaar of zes geleden stapten Ket en zijn collega’s<br />

over op de NLCS als tekenstandaard.<br />

“We hadden toen al het idee dat dit wel eens<br />

de standaard van de toekomst zou kunnen<br />

worden. Langzaam maar zeker vroegen opdrachtgevers<br />

er meer naar, en toen ook nog<br />

InfraCAD op de markt kwam, werd het werken<br />

conform de NLCS in één klap gemakkelijk.<br />

Sprake van weerstand in onze organisatie was<br />

er dus eigenlijk niet.”<br />

Natuurlijk, een andere werkwijze is altijd even<br />

wennen, beaamt Ket. Zo moesten hij en zijn<br />

collega’s hun plotstijlen ineens anders inregelen.<br />

Maar de NLCS wende heel snel: “Groot<br />

voordeel is de duidelijke opbouw van de laagstructuur.<br />

Hetzelfde geldt voor de inhoud van<br />

lijnen: je kunt gemakkelijk filteren wat je weergegeven<br />

wilt zien. En wil je een bestaande lijn<br />

wijzigen in een lijn die een vervallen situatie<br />

aanduidt? Dan pas je één parameter aan en<br />

InfraCAD doet de rest.”<br />

72


NLCS<br />

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard)<br />

is een uniforme tekenstandaard voor de<br />

grond-, weg- en waterbouw. De informatie<br />

in een NLCS-tekening is eenduidig,<br />

compleet én helder gestructureerd.<br />

Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig<br />

uitgewisseld worden, is de kans op fouten<br />

kleiner en kan de hele GWW-keten<br />

besparen op kosten. De NLCS is een<br />

BIM level 1-standaard en wordt beheerd<br />

door het BIM Loket.<br />

hebben. Er zit geen extra slag meer tussen het vertalen<br />

tussen een 3D- en een 2D-ontwerp.”<br />

Tijdelijke Kogerpolderbrug.<br />

OVER DURA VERMEER<br />

Dura Vermeer is een van Nederlands<br />

oudste bouwbedrijven (opgericht in 1955<br />

als timmerwinkel). Vandaag de dag is Dura<br />

Vermeer een toonaangevende organisatie,<br />

gespecialiseerd in projecten op het gebied<br />

van infrastructuur en bouw & vastgoed.<br />

Het hoofdkantoor van Dura Vermeer staat<br />

in Rotterdam; de tientallen vestigingen zijn<br />

verspreid door het hele land.<br />

UITWISSELBAARHEID<br />

Dat de tandem NLCS-InfraCAD succesvol is,<br />

onderstreept Ket met meer voordelen. Hij<br />

noemt het importeren van KLIC-meldingen, het<br />

opvragen en verwerken van kadastrale kaarten<br />

en het oproepen van informatie uit de Basiskaart<br />

Grootschalige Topografie (in plaats van<br />

downloaden en omzetten). “En zo kan ik nog<br />

wel even doorgaan. Een tekening verschalen is<br />

met één druk op de knop geregeld, en in dezelfde<br />

moeite zet het programma pijlmaten in<br />

dwarsprofielen of een taludarcering tussen twee<br />

lijnen. Maar het grootste voordeel van de NLCS<br />

is de uitwisselbaarheid van je tekenwerk. Als de<br />

ontvanger ook bekend is met de NLCS, kan hij<br />

of zij meteen verder werken met je ontwerp.”<br />

melijk veel leuker om met je ontwerp meteen<br />

de inhoud in te kunnen.”<br />

GEEN DISCUSSIE<br />

Het moge duidelijk zijn dat Ket en zijn collega’s<br />

de oude werkwijze van vóór de NLCS bepaald<br />

niet missen. Al het tekenwerk dat ze opleveren,<br />

is conform NLCS en dat bevalt hen én de opdrachtgevers<br />

prima. “Neem het onderhoudsproject<br />

aan de N244 en N246. Dat zijn twee<br />

provinciale wegen tussen Zaanstad en Alkmaar,<br />

een traject van zo’n zeventien kilometer met<br />

twee bruggen. Doordat de ontwerpers van<br />

de andere partijen ook bekend waren met de<br />

NLCS, konden we naadloos werken. We hoefden<br />

niets uit te leggen en wisten precies wat we<br />

aan elkaar hadden. Dat is de overdraagbaarheid<br />

die ik bedoel: dankzij de NLCS levert het uitwisselen<br />

van tekeningen nooit meer discussie op.”<br />

‘NLCS IS BLIJVER’<br />

De NLCS is een BIM level 1-standaard (in beheer<br />

bij het BIM Loket). Ook Ket legt geregeld de verbinding<br />

tussen het 3D-modelleren en de NLCS.<br />

“Daarvoor gebruiken we Civil 3D, waarin bijvoorbeeld<br />

de laagnamen al zijn afgestemd op NLCSgebruik.<br />

Stel je een bovenaanzicht voor van een<br />

model, waarin de representatie van bijvoorbeeld<br />

lijnen en dwarsprofielen meteen NLCS-uitstraling<br />

Al met al ziet Ket de NLCS zonder twijfel als<br />

een ‘blijver’. “Ik begrijp dat er al toepassingen<br />

zijn in de civiele sector en in de spoorbouw:<br />

de NLCS biedt dus ook kansen over de grenzen<br />

van de grond-, weg- en waterbouwsector,<br />

wie weet in welke sectoren het nog een versterking<br />

kan zijn. Mijn advies aan ontwerpers<br />

die twijfelen over een overstap naar de NLCS:<br />

zeker doen. Steeds meer opdrachtgevers en<br />

aannemers nemen het als voorwaarde op in<br />

hun contracten, maar dat is niet eens de belangrijkste<br />

reden. De NLCS is in mijn optiek de<br />

tekenstandaard van de toekomst.” ■<br />

Ontwerper Raymond Ket: “De Nederlandse CAD<br />

Standaard zorgt voor duidelijkheid en gemak.”<br />

Ook Ket en zijn collega’s levert het tijdwinst<br />

op. Vroeger waren ze soms wel een of twee<br />

dagen bezig met het omzetten van een tekening;<br />

vandaag de dag is dat helemaal niet meer<br />

nodig. “Bijkomend voordeel is dat je de kans<br />

op interpretatiefouten verkleint”, aldus Ket.<br />

“Én het levert meer werkplezier op. Het is na-<br />

OVER CAD ACCENT | ARKANCE SYSTEMS<br />

CAD Accent is Autodesk-specialist met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het<br />

bedrijf helpt klanten met de implementatie van BIM, het optimaliseren van werkprocessen<br />

en werkmethodieken, en het standaardiseren van CAD-omgevingen. Als fabrikant en<br />

leverancier van InfraCAD is CAD Accent marktleider op gebied van de NLCS.<br />

73


Project in Genemuiden waar vanwege de zachte veengrond beschoeiingsschotten<br />

van 2 meter van Circore zijn toegepast: Opdrachtgever Jan van Dijk: “Na drie jaar<br />

staat het er nog steeds even strak in!”<br />

<strong>Grond</strong>kering opgebouwd uit damwandplanken en gording van Circore.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | HKS Scrap Metals B.V.<br />

Duurzame, circulaire<br />

grondkeringen voor de GWW<br />

Middels een uniek proces, worden er circulaire, duurzame, onderhoudsarme én betaalbare grondkeringen<br />

gemaakt van gerecyclede auto’s. Al eerder schreven we over de producten die onder de naam Circore<br />

een meerwaarde bieden voor de GWW-branche.<br />

Ze voldoen aan de doelstellingen die door de overheid zijn opgesteld als het<br />

om circulair inkopen op een project gaat, óók vanwege de zeer positieve<br />

MKI-waarde en de lage CO 2<br />

-footprint. Emil Golshani, internationaal accountmanager<br />

bij Circore, onderdeel van HKS Scrap Metals B.V.: “Inmiddels<br />

kiest éénderde van de waterschappen voor onze producten.”<br />

DE PRODUCTEN VAN<br />

DAMWANDEN, BESCHOEIINGEN, STUWEN EN MEER<br />

De hoogwaardige Circore-producten zijn onderhoudsarm en hebben<br />

een lange levensduur wat zorgt voor een enorme kostenbesparing.<br />

“Onze damwanden zijn opgebouwd uit planken van maximaal 4 meter<br />

lang die verticaal geplaatst worden. Afwerking met een enkele of dubbele<br />

gording (optioneel staalversterkt) is mogelijk. De beschoeiingsschotten<br />

zijn opgebouwd uit planken met een totale hoogte van 20-40-60-80<br />

of 100 cm. De 3 meter brede schotten, worden aan de achterkant vastgezet<br />

met vijf klampen, voor optimale stabiliteit. Deze kunnen afgewerkt<br />

worden met vol profiel gordingen ter bescherming.”<br />

VEELZIJDIG INZETBAAR<br />

“De kunststof Circore producten zijn zowel in de natte als droge hoek<br />

toepasbaar”, vervolgt Golshani. “Onze producten zijn een prima duurzaam<br />

en circulair alternatief voor hout. Dankzij nagenoeg dezelfde bewerking<br />

als bij hout, zijn onze damwanden ook geschikt om een stuw<br />

mee te bouwen. Of te gebruiken als grondkering naast een voetpad.”<br />

Circore is constant bezig met doorontwikkeling en productverbetering<br />

op basis van klantervaring, door flexibel en oplossingsgericht mee te denken<br />

met de klant. Zo ontstaan er nieuwe producten, toepassingen en<br />

afzetmarkten voor de Circore producten.” Golshani noemt tot slot een<br />

project in Genemuiden, waar -vanwege de zachte veengrond- schotten<br />

van 2 meter zijn gebruikt: een maatwerkoplossing van Circore. Niet alleen<br />

toen, maar ook nu nog naar volle tevredenheid van de klant. ■<br />

74


00023758003 - DE HOOP TERNEUZEN.indd 1 10-12-20 10:53<br />

00023758005 - DE HOOP TERNEUZEN.indd 1 10-12-20 10:56


Tekst | Construct Advocaten Beeld | Construct Advocaten<br />

Wie niet behoedt, bloedt.<br />

De wet kent voor aannemers een aantal waarschuwingsplichten. Het schenden van een waarschuwingsplicht<br />

kan een aannemer duur komen te staan. Schending van de waarschuwingsplicht kan leiden tot aansprakelijkheid<br />

en conflicten bij een bouwproject. Zaken die alle betrokkenen bij een bouwproject graag<br />

willen voorkomen. In dit artikel bespreekt Construct Advocaten een aantal waarschuwingsplichten.<br />

DE ALGEMENE<br />

WAARSCHUWINGSPLICHT<br />

Uitgangspunt is dat een opdrachtgever verantwoordelijk<br />

is voor de opdracht. Fouten in van de<br />

opdrachtgever afkomstige bestekken, tekeningen<br />

of uitvoeringsvoorschriften komen daarom<br />

in beginsel voor rekening van de opdrachtgever.<br />

In beginsel, want de waarschuwingsplicht van de<br />

aannemer kan ervoor zorgen dat deze verantwoordelijkheidsverdeling<br />

naar hem verschuift.<br />

De aannemer is namelijk verplicht de opdrachtgever<br />

te waarschuwen voor de hiervoor<br />

genoemde fouten, voor zover hij deze kende<br />

of redelijkerwijs behoorde te kennen. De deskundigheid<br />

van de aannemer speelt hierbij een<br />

belangrijke rol: hoe meer specialistische kennis<br />

de aannemer heeft, hoe sneller van hem mag<br />

worden verwacht dat hij een fout ontdekt.<br />

Het schenden van de waarschuwingsplicht<br />

leidt ertoe dat de aannemer aansprakelijk<br />

wordt voor de schade die daardoor ontstaat.<br />

Een ander gevolg kan zijn dat eventueel<br />

meerwerk wordt afgewezen, als door een tijdige<br />

waarschuwing dat meerwerk had kunnen<br />

worden voorkomen.<br />

MEERWERK<br />

Ook ingeval van meerwerk rust op de aannemer<br />

een waarschuwingsplicht. Er is sprake<br />

van meerwerk zodra de opdrachtgever<br />

toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen<br />

werk wenst. Als sprake is van<br />

meerwerk, kan de aannemer in beginsel alleen<br />

aanspraak maken op verhoging van de<br />

prijs, wanneer hij de opdrachtgever tijdig<br />

heeft gewezen op de noodzaak van een<br />

daaruit voortvloeiende prijsverhoging.<br />

'Ons advies is om altijd schriftelijk<br />

te waarschuwen'<br />

Van links naar rechts: Edwin van Dijk, Lenneke Muller en Robert Jan Kwaak.<br />

76


Het schenden van de waarschuwingsplicht leidt ertoe dat de aannemer aansprakelijk wordt voor de schade die daardoor ontstaat.<br />

Uit rechtspraak blijkt dat aan deze waarschuwingsplicht<br />

vrij hoge eisen gesteld worden.<br />

De aannemer moet een opdrachtgever voor<br />

uitvoering van het meerwerk een zo reëel<br />

mogelijk inzicht verschaffen in de concreet<br />

te verwachten meerkosten. Doet hij dat niet<br />

dan kan de aannemer geen aanspraak maken<br />

op een verhoging van de prijs.<br />

RICHTPRIJS<br />

Komen partijen een richtprijs overeen, dan<br />

bepaalt de wet dat die richtprijs met niet<br />

meer dan 10% overschreden mag worden.<br />

Ook hier weer: tenzij de aannemer voor zo’n<br />

overschrijding heeft gewaarschuwd. Doet hij<br />

dat niet, dan kan hij de overschrijding niet in<br />

rekening brengen. In de rechtspraak zijn gevallen<br />

bekend waarbij de aannemer zelfs reeds<br />

ontvangen bedragen moest terugbetalen.<br />

KOSTENVERHOGENDE<br />

OMSTANDIGHEDEN<br />

Na het sluiten van de overeenkomst kunnen<br />

zich kostenverhogende omstandigheden<br />

voordoen. Dit zijn omstandigheden die de<br />

aannemer niet heeft verdisconteerd in de prijs<br />

en die ook niet aan hem toerekenbaar zijn.<br />

Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot<br />

een prijsaanpassing van het werk, mits de aannemer<br />

bij het bepalen van de prijs geen rekening<br />

hoefde te houden met de kans hierop.<br />

Ook nu weer geldt dat de aannemer alleen dan<br />

aanspraak kan maken op een prijsaanpassing,<br />

als hij de opdrachtgever gewaarschuwd heeft.<br />

Ook bij deze prijsaanpassing moet de aannemer<br />

waarschuwen voordat de kostenverhogende<br />

omstandigheden uitgevoerd worden. Daarbij is<br />

het noodzakelijk om de omvang van de kostenverhoging<br />

bij de waarschuwing te specificeren.<br />

TOT SLOT<br />

Ons advies is om altijd schriftelijk te waarschuwen.<br />

Zorg ook dat de waarschuwing voldoende concreet<br />

is en (dat deze) niet aan duidelijkheid te wensen<br />

overlaat. Benoem waarvoor u waarschuwt en<br />

wat de consequenties zijn van hetgeen u geconstateerd<br />

heeft. Want: wie behoedt, doet goed.<br />

Meer informatie is te verkrijgen bij<br />

Construct Advocaten. ■<br />

77


Tekst | Jan Mol Beeld | Jane van Raaphorst/VenhoevenCS Architecture & Urbanism<br />

De Amstelstroombrug wordt<br />

een ecologisch hoogstandje<br />

Een levend kunstwerk met hart voor flora en fauna<br />

Het mag gerust een bijzonder ontwerp genoemd worden. De brug die de gemeente Amsterdam<br />

over de Duivendrechtse vaart laat realiseren, levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in de<br />

stad. Het ontwerp komt van Mobilis B.V. en VenhoevenCS Architecture & Urbanism, met ecologische<br />

inbreng van adviesbureau Smartland.<br />

GWW is in gesprek met projectleiders Arno<br />

Bolder (Mobilis) en Edwin Abbink (gemeente<br />

Amsterdam) over het groene ontwerp en de<br />

rol die de brug gaat spelen in de verbinding van<br />

het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg,<br />

voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.<br />

EEN STAP VERDER DAN HET<br />

EISENPAKKET<br />

“In de uitvraag waren er eisen gesteld aan<br />

de vormgeving, onderhoudbaarheid en ecologie”,<br />

opent Edwin het gesprek. “De brug<br />

moest niet alleen voor een infrastructurele<br />

verbinding zorgen, maar ook voor een ecologische<br />

verbinding met de omgeving en bijdragen<br />

aan biodiversiteit.” Mobilis en VenhoevenCS<br />

Architecture & Urbanism wonnen de<br />

tender. Arno vertelt: “We zijn een stap verder<br />

gegaan dan de gemeente vroeg. Dat past ook<br />

bij Mobilis, we hebben jarenlange ervaring<br />

met ecoducten en faunapassages. We hebben<br />

de uitvraag gewoon goed begrepen, dat<br />

was voor ons een kwestie van ‘thuiskomen’.<br />

Door ecologisch adviesbureau Smartland bij<br />

het ontwerp te betrekken, konden we zeer<br />

nauwkeurig inspelen op de lokale ecologie.<br />

Mobilis B.V. realiseert het project samen met<br />

vaste partner Van Gelder B.V.”<br />

Het resultaat zal een brug zijn die een bijdrage<br />

levert aan het ecologische netwerk, met<br />

een bloemrijke middenberm, met nestkasten<br />

voor de huis- en boerenzwaluw in de brugbalken,<br />

met kraamkamers voor vleermuizen<br />

in de middenpijlers en in de pijlers aan de<br />

zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw.<br />

“Bijzonder om zo te kunnen bijdragen<br />

aan biodiversiteit in stedelijk gebied”,<br />

oppert Edwin. “Ook komen er voorzieningen<br />

in de brug voor planten en dieren die relatief<br />

zeldzaam zijn geworden in de binnenstad, in<br />

de vorm van schuil-, nestel- en slaapgelegenheden<br />

voor vleermuizen, vogels, vissen, bijen<br />

en hommels. Op dat vlak zijn Mobilis en VenhoevenCS<br />

Architecture & Urbanism verder<br />

gegaan dan de uitvraag.”<br />

EEN WERELD OP ZICH<br />

Ecologisch gezien wordt de brug over de<br />

Duivendrechtsevaart een wereld op zich, als<br />

we kijken naar alle faciliteiten voor het bevorderen<br />

en in stand houden van biodiversiteit.<br />

“Er is ook veel oog voor groenvoorziening”,<br />

vervolgt Arno. “De groene middenberm van<br />

de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken<br />

over de brug, inclusief een eigen waterbuffer.<br />

Openingen in het brugdek zorgen voor daglichttoetreding<br />

onder het brugdek.”<br />

DUURZAAM ONTWERP<br />

Voor de bouw van de brug is door TBI-onderneming<br />

Mobilis specifiek voor beton gekozen.<br />

Arno legt uit: “Dat maakt dat er minder onderhoud<br />

nodig is, er hoeft bijvoorbeeld niet<br />

geschilderd te worden. In het ontwerp zijn<br />

de waterpijlers zo geplaatst, dat er geen remmingwerk<br />

nodig is. Ook dat scheelt enorm in<br />

onderhoudskosten.” Edwin reageert: “Ook in<br />

dat opzicht was de aanbieding van Mobilis en<br />

VenhoevenCS Architecture & Urbanism onderscheidend.<br />

Verder is er door de combinatie<br />

rekening gehouden met eventuele veranderingen<br />

in de toekomst. Boven de kades is de<br />

middenberm open, maar wel dusdanig dat er<br />

later, indien nodig, een derde rijstrook gerealiseerd<br />

kan worden. Al met al is de uitvraag, op<br />

Werkzaamheden in vogelvlucht (Foto: Jane van Raaphorst).<br />

78


asis van D&C, vrij abstract geweest en voor<br />

de gemeente best bijzonder.”<br />

DE DIGITALE BOUWKEET<br />

Ten tijde van het interview is de combinatie<br />

bezig met de fundatie voor de waterpijlers<br />

en de paalfundatie voor het landhoofd aan de<br />

oostzijde en het inrichten van het bouwterrein.<br />

“Weet je wat bijzonder is?”, vraagt Arno.<br />

“We hebben gisteren onze 7e bouwvergadering<br />

gehad, online uiteraard. Ik heb de teamleden<br />

van de opdrachtgever nog nooit fysiek<br />

gesproken. We zitten letterlijk bij elkaar in<br />

een digitale bouwkeet…” Edwin voegt daar<br />

tot besluit aan toe: “Wat nog bijzonderder is?<br />

Dat we ondanks dat we de live contacten missen,<br />

er toch een hele hechte en prettige samenwerking<br />

is. Best uniek, ik vind beide teams<br />

sterk in hun communicatie.” ■<br />

Voor de bouw van de brug is door TBI-onderneming Mobilis specifiek voor beton gekozen.<br />

79


Beter bouwen<br />

begint met<br />

slim verbinden<br />

Bekijk alle projecten<br />

op onze website!


Tekst | Jan Mol Beeld | Croonwolter&dros<br />

“Smart Maintenance is<br />

geen doel maar een middel”<br />

Het helpt om assetmanagement beter uit te voeren<br />

“We hebben contractvormen (waaronder Design, Build, Finance & Maintain – DBFM) waarbij we<br />

op onze prestatie worden beoordeeld en navenant worden beloond of beboet”, vertelt Celeste<br />

Martens, Manager Maintenance bij Croonwolter&dros Infra. “Het zijn meerjarencontracten.<br />

Met Smart Maintenance kunnen we zorgen dat we in de operationele fase zo goed mogelijk<br />

prestaties monitoren, kosten besparen en data genereren.<br />

Het uiteindelijke doel is onderhoud uitvoeren<br />

op precies het juiste moment.” Sander van<br />

Ruijven, Asset Manager Digitalisering, vult aan:<br />

“Smart Maintenance is daarbij geen doel, maar<br />

een middel dat ons helpt om assetmanagement<br />

beter uit te voeren en waarmee de klant optimale<br />

waarde verkrijgt uit zijn assets.”<br />

PROCESSEN, ORGANISATIE EN<br />

TECHNOLOGIE MOETEN IN<br />

BALANS ZIJN<br />

“We willen zo efficiënt mogelijk zijn, bij kritische<br />

of geavanceerde installaties en componenten<br />

willen we Smart Maintenance inzetten<br />

als dat mogelijk is”, legt Celeste uit. “Smart<br />

Maintenance moet ons uiteindelijk helpen bij<br />

het maken van data driven beslissingen -gebaseerd<br />

op cijfers- bij projecten.”<br />

Volgens Sander en Celeste is er geen totaaloplossing<br />

voor alles. Celeste: “Als je naar Smart<br />

Maintenance kijkt, dan gaat het niet alleen over<br />

technologie, zoals sensoren, data en algoritmes.<br />

Processen, organisatie en technologie<br />

moeten in balans zijn.”<br />

MANIEREN VAN DATA<br />

VERZAMELEN<br />

“Data kan worden verzameld via sensoren,<br />

waarbij het project bepaalt wat het type en de<br />

kwaliteit van de sensor moet zijn”, schetst Sander.<br />

Daar voegt Celeste aan toe: “Er zijn meerdere<br />

manieren om data te verzamelen. Dat kan<br />

door menselijke inspectie, door data die gegenereerd<br />

wordt door sensoren of door externe<br />

data toe te voegen, bijvoorbeeld over het weer<br />

en het verkeer.” Met een speciaal daarvoor<br />

ontwikkelde sensor toolkit kan op locatie het<br />

asset gescand worden, om data te verzamelen.<br />

Dit heeft geen invloed op de beschikbaarheid.<br />

Sander zorgt ervoor dat er data is en geeft een<br />

voorbeeld: “Je kunt de druk meten in een hydraulische<br />

leiding, maar dan weet je nog niet wat<br />

de viscositeit is door het ontbreken van de om-<br />

Celeste Martens, Manager Maintenance bij Croonwolter&dros Infra.<br />

Sander van Ruijven toont de sensor toolkit waarmee op locatie het asset gescand<br />

kan worden, om data te verzamelen.<br />

82


Middels een applicatie voor technisch beheer kan een monteur vanaf de laptop of PC ‘real time’ inzicht krijgen in de status van installaties.<br />

gevingstemperatuur. Die temperatuur is echter<br />

opvraagbaar en beide datasets zijn te combineren.<br />

Je dient jezelf elke keer af te vragen welke<br />

data je ter beschikking hebt en welk resultaat je<br />

wilt bereiken. Data is op zich ook een asset. Een<br />

algoritme kan nog zo goed zijn, het resultaat is<br />

echter zo sterk als de kwaliteit van de data die<br />

verwerkt wordt door het algoritme.”<br />

Het proces moet continu en betrouwbaar zijn<br />

“Je moet je behoefte en ambitie weten,” merkt<br />

Celeste op, “en kijken of die in lijn zijn met de<br />

data die voorhanden is. Het proces moet continu<br />

en betrouwbaar zijn. Het is een kwestie van<br />

leren en bijsturen, om de betrouwbaarheid van<br />

de ’voorspelling’ te verbeteren. We verbeteren<br />

continu volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-<br />

Check-Act) onze prestaties en organisatie.”<br />

VEEL VOORDEEL VOOR<br />

OPDRACHTGEVERS<br />

Opdrachtgevers plukken de vruchten van Smart<br />

Maintenance. “Smart Maintenance dient een<br />

maatschappelijk belang, zorgt voor een verbeterde<br />

beschikbaarheid, faciliteert een langere<br />

levensduur, zorgt voor lagere kosten en bezorgt<br />

de opdrachtgever een goede reputatie<br />

en imago. Het zorgt voor meer veiligheid, beschikbaarheid<br />

en levert een mooie optimalisatie<br />

op, hetgeen weer bijdraagt aan duurzaamheid.”<br />

Middels een applicatie voor technisch beheer<br />

kan een monteur vanaf de laptop of PC ‘real<br />

time’ inzicht krijgen in de status van installaties.<br />

“We praten natuurlijk vaak over predictive<br />

maintenance, gebaseerd op data en algoritmen.<br />

Echter, ook een mens kan een voorspelling<br />

doen. Data helpt ons en leert ons om de<br />

conditie van een asset in beeld te krijgen”, legt<br />

Sander uit. “Het leerproces stopt nooit, dat is<br />

het mooie. We zetten Smart Maintenance bewust<br />

in en op een doordachte wijze, vertrouwend<br />

op onze experts in het veld.”<br />

SLIM GEBRUIK MAKEN VAN<br />

RESOURCES<br />

“We hebben meerdere manieren om data te<br />

versturen, de manier waarop is case-afhankelijk.<br />

De werkwijze wordt bepaald door het securitylevel<br />

en de locatie”, aldus Sander. Celeste, tot<br />

besluit: “We zijn een integrator, we brengen dingen<br />

graag samen vanuit verschillende leveranciers<br />

en pakketten. We geloven erin dat we de<br />

hele keten hierin moeten betrekken en maken<br />

slim gebruik van onze resources.” ■<br />

83


UW INFRAPARTNER<br />

Croonwolter&dros is uw infrapartner voor ontwerp, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en asset management.<br />

Deze activiteiten hebben wij allemaal in eigen huis. Daarnaast werken wij samen met specialisten, zodat wij uw<br />

complete infratraject multidisciplinair kunnen uitvoeren en beheersen. Wij zijn uw partner voor het gehele<br />

traject, voeren de regie en houden rekening met budgettaire en maatschappelijke invloeden. Voor meer<br />

informatie of contact kijkt u op croonwolterendros.nl/infra


We specialise in marine infrastructure and civil works that complement and reinforce the<br />

company’s dredging activities. These include the design and construction of hydraulic works<br />

such as jetties, port terminals, locks and weirs, infrastructural works such as bored, immersed<br />

and cut and cover tunnels, foundation and marine works for bridges or other constructions<br />

in a marine or fluvial environment, and civil works for harbour construction, dams and sea<br />

defences, canal construction, revetment, quay wall construction and shore protection.<br />

www.deme-group.com


Tekst | Susan Peek Beeld | Rijkswaterstaat | Mourik<br />

Samenwerking cruciaal<br />

bij grootschalige<br />

reparatieklus stuw Linne<br />

Storm Ciara, die begin februari over ons land raasde, heeft veel losgemaakt. Zo ook een tweetal duwbakken<br />

die tijdens de harde wind en hoge waterafvoer op drift raakten en uiteindelijk tegen de stuw van<br />

Linne tot stilstand kwamen. Gevolg? Schade aan tenminste vier jukken -de stalen staanders die onderdeel<br />

van de stuwconstructie zijn- waardoor de stabiliteit van de stuw niet meer gegarandeerd kon worden.<br />

STABILITEIT BLIJVEND BORGEN<br />

Direct na het incident is in opdracht van Rijkswaterstaat<br />

de onderhoudsaannemer Combinatie<br />

Mourik-Dynniq ter plekke gekomen en<br />

is Mourik Infra toegevoegd aan het crisisteam.<br />

“Wij wilden de stabiliteit van de stuw continu<br />

monitoren en Mourik Infra heeft hiervoor een<br />

real-time monitoringssysteem opgezet”, zegt<br />

Jens op het Veld, technisch manager van Rijkswaterstaat.<br />

“Om de stabiliteit van de stuw te<br />

kunnen borgen en de schade te kunnen inspec-<br />

Montage van de eerste nieuwe juk.<br />

teren en repareren, is Paans Van Oord door<br />

Mourik Infra benaderd om een tijdelijke breuksteendam<br />

in de Maas te leggen. Een breuksteendam<br />

realiseren is voor Paans Van Oord<br />

bijna dagelijkse kost. Maar een dam maken bij<br />

hoge stroomsnelheden, bovenstrooms op vier<br />

meter van een stuw? “Dat kan met recht een<br />

uitdaging worden genoemd”, zegt Peter Brand,<br />

werkvoorbereider bij Paans Van Oord. “Het<br />

was een gevecht tegen de klok en het water.<br />

Maar dankzij de intensieve inzet door alle betrokkenen,<br />

fantastische samenwerking én ons<br />

hoogwaardige materieel was er binnen een<br />

kort tijdsbestek weer een waterveilige situatie.”<br />

De dam neemt de waterkerende functie<br />

over van de stuw waarmee de waterstand<br />

goed op peil gehouden wordt, ook als de wateraanvoer<br />

afneemt.<br />

EEN ENORME KLUS<br />

“De reparatie aan stuw Linne is een enorme<br />

klus, waar normaal gesproken zo’n twee jaar<br />

voorbereidingstijd aan vooraf gaat”, legt Op<br />

het Veld uit. Roel van Oudheusden, projectmanager<br />

bij de Combinatie Mourik-Dynniq vult<br />

aan: “Veel uitdagingen op technisch gebied en<br />

dat onder de nodige tijdsdruk, dat werkt alleen<br />

als er sprake is van een extreem goede<br />

samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de<br />

opdrachtnemer. In goed onderling overleg en<br />

na zorgvuldige afweging, is er besloten ook een<br />

breukstenen dam benedenstrooms aan te leggen<br />

om zo een droge bouwkuip te realiseren.”<br />

Op het Veld: “Omdat bij Rijkswaterstaat de renovatie<br />

van deze stuw al op de planning stond,<br />

ergens binnen nu en vijf jaar, hebben we besloten<br />

om álle jukken te vervangen. Inspectie van<br />

de overige jukken die geen zichtbare schade<br />

hadden opgelopen is behoorlijk tijdrovend en<br />

we willen de stabiliteit van het geheel waarborgen<br />

natuurlijk.”<br />

KRITISCHE MAATVOERING<br />

Ingenieursbureau Boorsma ontfermde zich, in<br />

opdracht van Mourik Infra, over het complete<br />

ontwerp van de gehele stuwrenovatie, waaronder<br />

ook de jukken. Het gehele ontwerp is in nauw<br />

overleg met Rijkswaterstaat gerealiseerd, waarbij<br />

Rijkswaterstaat omwille de tijd verantwoordelijk<br />

is voor de ontwerpkeuzes. Jan Wessels, adviseur<br />

bij Boorsma, vertelt dat de jukken qua geometrie<br />

lijken op de oude, maar anders zijn van vorm én<br />

voldoen aan de huidige norm. Het is een groot<br />

voordeel bij een dergelijke klus dat het ontwerp<br />

en de engineering voor de disciplines waterbouwkunde<br />

(breuksteendam), geotechniek, beton- en<br />

staalconstructie en werktuigbouwkunde in één<br />

huis verzorgd worden. Voor Boorsma was Linne<br />

de derde grote stuwrenovatie; eerder waren de<br />

stuwen in Sambeek en Belfeld al aan de beurt,<br />

beiden ook in opdracht van Mourik Infra. Wessels<br />

geeft aan dat het zeker geen routinewerk is:<br />

“Ook bij Linne waren er voor onze specialisten<br />

volop uitdagingen in het ontwerp.”<br />

De jukken zijn gefabriceerd bij Mourik Infra, locatie<br />

Echt. Door de kritische maatvoering en<br />

de bijzondere combinatie van de onderling te<br />

lassen materialen, is alle vakmanschap vereist<br />

geweest die Mourik Infra in huis heeft. Van<br />

Oudheusden licht toe: “Vanwege de krappe<br />

planning ben je aan het ontwerpen en fabriceren<br />

tegelijkertijd. Dus start je als eerste aan de<br />

meest tijdskritische componenten. Tijdens het<br />

werk stuit je op technische uitdagingen, maar<br />

dankzij korte lijnen tussen de projectteams en<br />

86


Realisatie van de tweede benedenstroomse dam.<br />

De poireestuw bestaande uit nieuwe jukken en brugdelen.<br />

Demontage van de bestaande jukken.<br />

snelle besluitvorming vanuit Rijkswaterstaat,<br />

krijg je het voor elkaar.”<br />

SUBLIEME SAMENWERKING<br />

Inge Beckers, projectleider bij Mourik Infra<br />

noemt als voorbeeld dat er een versterking<br />

nodig was in het achterdraaipunt van de jukken.<br />

“De stuw moet natuurlijk voldoen aan de<br />

huidige normen en weer twintig jaar meegaan.<br />

Door het ontwerp van de jukken aan te passen,<br />

hebben we de stuw naar het huidige normbeleid<br />

gebracht.” Ook zijn er nieuwe brugdelen<br />

ontworpen en is er een lierconstructie aangebracht.<br />

Op het Veld: “Doordat de jukken onderling<br />

verbonden zijn met kabels, kunnen de<br />

jukken met één druk op de knop door een 65-<br />

tons lier gelijktijdig gestreken én gezet worden.”<br />

Na een drukke periode van ontwerp, fabricage<br />

en voorbereidingen is eind augustus gestart met<br />

het monteren van de eerste van de veertien jukken<br />

van de stuw. Het opbouwen van de stuw<br />

is onverminderd door gegaan, waarbij de stuw<br />

voor 1 november <strong>2020</strong> weer volledig zelfstandig<br />

het water in de Maas kon keren. Precies op tijd<br />

voor de start van het hoogwaterseizoen.<br />

Het moge duidelijk zijn: dankzij het oplossend vermogen<br />

van de projectteams en het onderlinge<br />

goede vertrouwen, is het mogelijk een klus van<br />

dergelijke omgang zonder afgekaderd contract te<br />

realiseren binnen zo’n krappe tijd. “Zélfs in coronatijd<br />

en uiteraard met de gewenste en vereiste<br />

kwaliteit”, besluit een tevreden Op het Veld. ■<br />

87


Wie zegt mij<br />

dat ik beter af ben<br />

bij Mourik?<br />

Ik!<br />

Ik!<br />

Ik!<br />

Ik!<br />

Denk je aan een nieuwe baan in de infrastructuur of industrie?<br />

Waar kijk je dan naar? Bij Mourik zeggen we: “Praat gewoon met de mensen<br />

die bij Mourik werken.” Vraag ze naar hun ervaringen en het vertrouwen<br />

dat je krijgt bij Mourik. Over de ruimte die er is voor jouw vakmanschap<br />

en ondernemerschap. Je toekomstige collega’s staan voor je klaar!<br />

Ontmoet ze op www.werkenbijmourik.com.<br />

Mourik. Het betere werk.


Een stabiele basis<br />

begint bij Jetmix<br />

Zo ook het fundament van de Blankenburgtunnel.<br />

Tijdens dit project hebben wij onze eigen groutinjectieankerpalen<br />

toegepast. Wij kijken terug op<br />

een succesvol project met een stabiele basis voor<br />

onze opdrachtgever als resultaat.<br />

Ontdek wat wij voor u<br />

kunnen betekenen op jetmix.nl<br />

Leeghwaterstraat 3, Werkendam<br />

T. 0183 505666 E. info@jetmix.nl<br />

Met ruim 15 jaar ervaring op honderden projecten is Jetmix de specialist van<br />

Nederland op het gebied van grout(injectie) ankers en -ankerpalen. Maar Jetmix<br />

doet meer: met onze 100-tons funderingsmachine boren wij grondverdringende<br />

schroefpalen en -buispalen, en brengen wij trillingsvrij stalen damwanden aan.


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | CRUX<br />

Geohydrologie<br />

is onvermijdelijk<br />

Bouwen in Nederland steeds complexer<br />

Drie jaar geleden maakte geohydrologie nog geen deel uit van<br />

de expertise van adviesbureau CRUX. Het werd ingekocht.<br />

“Nu is het al een volwaardige loot aan de CRUX-boom”,<br />

vertelt Gerhard Winters, Senior Specialist Geohydrologie.<br />

“Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat bij vrijwel elk<br />

project grondwater om de hoek komt kijken.”<br />

Winters werkt nu met vijf vakspecialisten aan<br />

geohydrologische vraagstukken voor CRUX.<br />

“In de ondergrond zit altijd water en als je een<br />

compleet advies wilt geven, is het niet handig<br />

als je hydrologie advies van elders moet halen.<br />

Daarom is drie jaar geleden besloten er een<br />

volwaardige afdeling van te maken.”<br />

IMPACT<br />

Het werk van de geohydroloog begint zodra er<br />

sprake is van grondwater. Winters: “Alles wat je<br />

bouwt vormt een waterdichte barrière. Tunnels,<br />

kelders in binnensteden, tijdelijke situaties met<br />

diepe damwanden, al dit soort ingrepen heeft<br />

een enorme impact op de ondergrondse waterhuishouding.<br />

Dat heeft weer invloed op omringende<br />

zaken die beschermd moet worden, in<br />

het ene geval tegen teveel water, in het andere<br />

geval tegen droogstand. Daarbij worden projecten<br />

steeds groter en complexer en vinden deze<br />

plaats op plekken en diepten die nieuw zijn. Een<br />

parkeerkelder bouwen in de Amsterdamse binnenstad<br />

of de aanleg van de Amstelveenlijn met<br />

zijn ongelijkvloerse kruisingen zijn voorbeelden<br />

van nieuwe uitdagingen waarbij wij antwoorden<br />

moeten geven op nieuwe vragen vanuit de<br />

steeds veranderende technieken en wet- en regelgeving.”<br />

Hieronder een aantal voorbeelden.<br />

BARRIÈRES IN DE BINNENSTAD<br />

In Amsterdam heeft het stadsbestuur strikte<br />

regelgeving voor barrières opgesteld omdat<br />

er een wildgroei was aan ondergronds bouwen.<br />

Winters: “Door de torenhoge huizenprijzen<br />

werd het interessant kelders onder je<br />

huis te bouwen. Dat zijn waterdichte dozen,<br />

barrières die problemen kunnen geven. Als<br />

je vier kelders rond een niet-kelder aanlegt,<br />

komt dat laatste kavel gewoon vol met water<br />

te staan. En dan is Amsterdam al een opeenstapeling<br />

van eeuwen geknutsel en bouwen.<br />

We vragen hier in feite teveel van de bodem.<br />

Gelukkig is de gemeente er nu kien op.”<br />

BRONNEN EN FUNDERING<br />

Een ander recente ontwikkeling zijn de warmtebronnen.<br />

Winters: “Deze warmtesystemen<br />

geven met de seizoenen uitzetting en krimp,<br />

wisseling van warm en koud, hebben invloed op<br />

de waterstanden. Wat heeft dat voor invloed<br />

op de funderingsconstructies? De Zalmhaven<br />

(voorheen bekend als de Zalmhaventoren), in<br />

Rotterdam staat op palen van 60 meter lang,<br />

dat komt in de buurt van de boorlengte voor<br />

dat soort warmtesystemen. Gebouwgerichte<br />

installateurs zijn volgens mij niet bezig met de<br />

mogelijke geohydrologische effecten op de funderingen.<br />

Terwijl dat wel op zijn plaats zou zijn.”<br />

RIOLERING EN DROOGTE<br />

Nog een voorbeeld: successievelijke droge zomers<br />

zorgen voor grondwatertekorten. Winters:<br />

“In Roden -provincie Groningen- scheurden<br />

de muren na de vervanging van riolering in<br />

de straten. Dan vraag ik aan de aannemer: Hoe<br />

heb je het aangepakt? Dan is het antwoord: zoals<br />

ik het altijd doe. Daar is dus geen rekening<br />

gehouden met de veranderde bodemomstandigheden,<br />

met grote gevolgen. Soms komen effecten<br />

pas later naar boven en dan zijn wij de<br />

partij die het deskundige advies levert in het<br />

juridische aansprakelijkheidsgevecht.”<br />

Projecten worden steeds groter en complexer.<br />

VAN INFORMATIE NAAR KENNIS<br />

Intussen verkeert het vakgebied geohydrologie zelf<br />

ook in een stroomversnelling. Winters: “Er is de<br />

afgelopen vijf jaar een enorme informatiestroom<br />

op gang gekomen door de vele meetsystemen en<br />

dataloggers die overal worden toegepast, en van<br />

de vele gegevens die vrijkomen bij vooral de grote<br />

projecten. Zaak is om al die informatie om te zetten<br />

naar zinvolle kennis en die weer toe te passen.<br />

Wie dat het beste lukt, maakt de grootste sprong<br />

voorwaarts. CRUX heeft een programmeeromgeving<br />

ontwikkeld voor de geohydrologie en de<br />

geotechniek om de informatieberg te integreren<br />

en bruikbaar te maken voor ontwerp. Dit hoort bij<br />

ons streven naar hoogwaardige kennis. We hebben<br />

daarvoor ook uitstekende samenwerkingen<br />

lopen met de wetenschap: TU Delft vooral voor<br />

de geotechniek, de TU Eindhoven voor het aspect<br />

duurzaamheid en de Universiteit Utrecht voor hydrologie<br />

en hydrochemie.”<br />

“Er is werk in overvloed”, besluit Winters. “Jammer<br />

dat er nog zo weinig studenten op af komen.<br />

Architectuur en civiele techniek zijn misschien<br />

hipper omdat de concrete resultaten van<br />

die vakgebieden wél zichtbaar zijn, maar geohydrologie<br />

is veel fundamenteler. Zonder goede<br />

ondergrond kun je immers niet bouwen en we<br />

wonen niet in de woestijn.” ■<br />

90


+31 (0)20 4943070<br />

info@cruxbv.nl<br />

cruxbv.nl<br />

Amsterdam<br />

Delft<br />

Eindhoven<br />

Energie<br />

Geotechniek<br />

–<br />

Energiekademuur<br />

Energiedamwand<br />

Energiepalen<br />

Ondergrondse warmteopslag in ijs<br />

Compressed Air Energy Storage<br />

<strong>Grond</strong>bevriezen<br />

Geohydrologie<br />

–<br />

Bemalingen<br />

Modelstudies<br />

Statistiek grondwaterstanden<br />

Toetsing geohydrologische effecten<br />

Duurzame energie (WKO)<br />

Pompproeven<br />

Benut de energie<br />

van ondergrondse<br />

constructies<br />

–<br />

CRUX is in Nederland leidend op<br />

het gebied van Energie Geotechniek.<br />

Met diverse partijen wordt in <strong>2020</strong><br />

een pilot van een energiekademuur<br />

uitgevoerd, waarin een energiedamwand<br />

wordt toegepast. CRUX<br />

beschikt over een unieke combinatie<br />

van kennis om de invloeden en<br />

risico’s op bodemenergiesystemen<br />

in beeld te brengen.<br />

91


Sommige plekken zijn met de auto al moeilijk te bereiken, laat staan met een sondeerunit.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Geonius<br />

Geotechnisch onderzoek<br />

naar de staat onder de grond<br />

Hoe staan de Amsterdamse kademuren er echt voor?<br />

De kademuren in Amsterdam zijn een lust voor het oog. Ze herbergen een stuk historie, brengen<br />

sfeer en zorgen voor wonderschone plekjes aan het water. Maar willen we deze kademuren<br />

behouden, dan moeten ze nu worden hersteld of vervangen.<br />

Het herstel van de Amsterdamse kademuren<br />

is al jarenlang een issue. Veel kademuren vereisen<br />

ingrijpend onderhoud. Over een traject<br />

van zo’n 10 kilometer is de situatie zelfs zorgelijk.<br />

Voor een gestructureerde aanpak heeft<br />

gemeente Amsterdam nu een projectbureau<br />

opgericht, dat de bruggen en kademuren op<br />

hoofdlijnen inspecteert en vervolgens (raam)<br />

overeenkomsten sluit met ingenieursbureaus<br />

en aannemers voor onderzoeken en renovatie.<br />

Een van de overeenkomsten is gesloten met<br />

Geonius, dat op 27 locaties het geotechnisch<br />

onderzoek voor de kademuren uitvoert.<br />

EEN UITDAGING VAN FORMAAT<br />

Het onderzoek is veelomvattend en vereist<br />

een intensieve voorbereiding. “Het beeld dat<br />

we hebben van de kades is summier”, vertelt<br />

Mark Rurup, directeur van Geonius Groep.<br />

“Ze zijn deels opgebouwd uit hout en deels<br />

uit metselwerk; van het gedeelte onder de<br />

grond hebben we eigenlijk geen goed beeld.<br />

Daarbij zijn de kades smal en gevuld met kabels<br />

en leidingen. Een bijkomende uitdaging:<br />

tijdens de onderzoeken moet het stadsleven<br />

zonder veel hinder doordraaien.”<br />

DE ROL VAN GEONIUS<br />

“We bepalen voor elke locatie wat de beste<br />

aanpak is”, vult Jos Verbeek, manager Geotechniek,<br />

aan. “Welk materieel kunnen we<br />

inzetten en welke veiligheidsmaatregelen zijn<br />

nodig? Door middel van sonderingen, boringen<br />

en laboratoriumproeven krijgen we in-<br />

Onderzoek geeft inzicht in de bodemopbouw onder<br />

de bestaande kademuren.<br />

92


zicht in de bodemopbouw onder de bestaande<br />

kademuren. Dit doen we in de stadsdelen<br />

Centrum en Nieuw-West. We voeren de<br />

sonderingen en boringen deels uit op de<br />

kade, deels vanaf een ponton op het water.<br />

Natuurlijk doen we er hierbij alles aan om de<br />

scheepvaart te ontzien.”<br />

KLAAR VOOR DE JOB<br />

Voor Geonius komt de grote opdracht op<br />

een uitgekiend moment. “Door de overname<br />

van Hoogveld Geo afgelopen zomer beschikken<br />

wij nu over meer dan tien sondeerunits<br />

en een eigen ponton”, vertelt Verbeek.<br />

“De nieuwste aanwinst is de boxed crawler,<br />

een sondeerunit met minimale afmetingen.<br />

Die komt goed van pas in de smalle Amsterdamse<br />

straten. Het apparaat heeft kunststof<br />

rupsbanden waardoor het geen beschadigingen<br />

aanricht en op een breedte van twee<br />

meter haar werk kan doen.”<br />

Geonius is medio juli gestart met de voorbereidende<br />

werkzaamheden; sinds oktober<br />

voert zij de onderzoeken uit. Het is manoeuvreren,<br />

dat is al duidelijk. “Sommige plekken<br />

zijn met de auto al moeilijk te bereiken, laat<br />

staan met een sondeerunit.” ■<br />

De boxed crawler is compact en heeft kunststof rupsbanden. Dat maakt hem zeer geschikt voor de smalle<br />

Amsterdamse straten.<br />

'Van het gedeelte onder de grond hebben we<br />

eigenlijk geen beeld'<br />

93


Tekst | Britte van Kortenhof, Michel Koop, Arjen Zorgdrager, Dirk van der Poel en Michael Limburg Beeld | Iv-Infra<br />

Het bijzondere ontwerp<br />

van de nieuwe Prins<br />

Clausbrug in Dordrecht<br />

​De nieuwe Prins Clausbrug die momenteel in Dordrecht wordt gebouwd wordt allesbehalve standaard.<br />

De beweegbare fiets-voetgangersbrug wordt 140 meter lang en bestaat uit twee stalen aanbruggen en<br />

een beweegbaar deel (val) van bijna 50 meter lang vanaf de draaias gemeten. Het architectonische ontwerp<br />

is van een hoge ambitie. Zo heeft de brug een bijzondere vormgeving en wordt een uniek bewegingsconcept<br />

toegepast. Gemeente Dordrecht gunde het constructieve ontwerp en de uitvoering van de<br />

Prins Clausbrug aan bouwcombinatie Dura Vermeer en Hillebrand. Iv-Infra werkte in opdracht van deze<br />

bouwcombinatie het referentieontwerp uit tot een integraal definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.<br />

ARCHITECTONISCHE<br />

EYECATCHER<br />

De Prins Clausbrug gaat het centrum van Dordrecht<br />

verbinden met de nieuwe wijk Stadswerven<br />

en wordt een architectonische eyecatcher<br />

voor Dordrecht. Het unieke bewegingsconcept<br />

en de ambitieuze vormgeving van het referentieontwerp,<br />

opgesteld door architect René van<br />

Zuuk, vormden de belangrijkste uitdaging in de<br />

uitwerking van het architectonische ontwerp.<br />

Bij de uitwerking naar een realiseerbaar, onderhoudbaar<br />

en betrouwbaar functionerend<br />

technisch ontwerp, moesten alle onderdelen<br />

intensief op elkaar worden afgestemd om aan<br />

de hoge vormgevingseisen te kunnen voldoen.<br />

BIJZONDERE VORMGEVING<br />

De brug wordt hydraulisch aangedreven en<br />

het val wordt daarbij om de draaias in evenwicht<br />

gehouden door een uniek systeem, bestaande<br />

uit een rechtop staande, scharnierende<br />

ballastmast die met een pendelstaaf<br />

overeind wordt gehouden. Bij het openen en<br />

sluiten maakt de brug een bijzondere beweging,<br />

waarbij de imposante ballastmast eerst<br />

vooroverbuigt en daarna weer terugkomt.<br />

Omdat de kelder geen ballastkist hoeft te bergen,<br />

is deze als een uitwaaierende ronde sokkel<br />

uitgevoerd; slank oprijzend uit het water.<br />

VERLOOP ONBALANS<br />

BIJ BRUGBEWEGING<br />

De balans van het val toont een sterke gelijkenis<br />

met een val met scharnierende ballastkist. Er is<br />

één belangrijk punt waarop dit systeem afwijkt<br />

van een val met scharnierende ballastkist: de<br />

ballastmast steunt ook in horizontale richting op<br />

het draaipunt. De balans van het val wordt dus<br />

sterk beïnvloed door de verticale en horizontale<br />

steunpuntreactie ter plaatse van het draaipunt<br />

van de ballastmast, die weer afhankelijk is<br />

van de stand van het aanpendelende systeem.<br />

De balans van de Prins Clausbrug is daarom<br />

minder eenvoudig te bepalen dan bij ‘traditionele’<br />

basculebruggen en ophaalbruggen.<br />

Bij het openen van de brug neemt het sluitend<br />

moment om de draaias vrijwel niet af tot<br />

De stalen aanbruggen zijn vloeiend en slank<br />

vormgegeven. Aanbrug oost krult met twee<br />

brugdelen rondom de kelderpijler samen tot<br />

één dek aan het uiteinde van de brug. Fietsers<br />

en voetgangers die de brug passeren worden<br />

aan weerszijden om de ballastmast en pendelstaaf<br />

heen geleid en hebben zicht op het<br />

indrukwekkende mechanisme van de brug.<br />

Ontwerp geopende brug.<br />

94


Overzicht onderdelen.<br />

Aandrijving, brug in geopende toestand.<br />

circa 45 graden openingshoek, maar neemt<br />

deze iets toe. Vanaf 45 graden gaat het sluitend<br />

moment in een vloeiende beweging omlaag.<br />

Dit verloop is karakteristiek voor het<br />

mechanisme van de brug en in belangrijke<br />

mate bepalend voor de krachten op de aandrijfcilinders<br />

van de brug. Ook voor het bepalen<br />

van windbelastingen op de brug is de<br />

beweging van de ballastmast complicerend.<br />

Deze invloeden zijn daarom in een ANSYS<br />

workbench-model bepaald en verwerkt in de<br />

berekeningen van de hydraulische aandrijving.<br />

INVENTIEVE OPLOSSINGEN<br />

VOOR HET VAL<br />

De brug kruist de vaarweg schuin waardoor<br />

het val schuine voegovergangen heeft en aanzienlijk<br />

langer is dan de 23 m brede doorvaart.<br />

Ontwerp gesloten brug.<br />

Het beheersen van de verticale en horizontale<br />

vervormingen van het val ter plaatse van de<br />

schuine voegovergangen in interactie met de<br />

aanbruggen vormde een belangrijke uitdaging,<br />

die tot inventieve oplossingen heeft geleid.<br />

De schuine voeg van de achterhar van het val<br />

zit zo ver voor het hoofddraaipunt dat de verticale<br />

verschilvervormingen bij een open voeg<br />

te groot worden. Om de vervormingen binnen<br />

de toelaatbare waarden te houden, is gekozen<br />

voor een extra steunpunt onder de dekplaat ter<br />

hoogte van de schuine voeg. Door de dekplaat<br />

van het val los te laten van de hoofdligger ontstaat<br />

een flexibele opgespannen voeg.<br />

De twee vooropleggingen van het val rusten<br />

op de staalconstructie van aanbrug west, die<br />

uitkraagt voorbij de pijler. In plaats van een<br />

starre ondergrond, wordt de brug ter plaatse<br />

van de voorhar dus opgelegd op een flexibele<br />

uitkraging met vanwege de schuine voeg verschillende<br />

(maar gekoppelde) verticale veerstijfheid.<br />

Om te zorgen voor een gelijke verdeling<br />

van oplegkrachten vanuit de onbalans<br />

van het val is ervoor gekozen om een van de<br />

twee steunpunten in onbelaste stand door<br />

middel van een zeeg iets hoger te plaatsen.<br />

BRUGAANDRIJVING<br />

De brug wordt aangedreven door een elektrohydraulische<br />

aandrijving die bestaat uit<br />

twee hydraulische cilinders en een elektrohydraulisch<br />

pompaggregaat. De cilinders zijn<br />

aan het val en de kelderbodem gekoppeld<br />

met twee scharnierpunten die zijn uitgevoerd<br />

met vezelversterkte kunststof bolscharnierlagers.<br />

De cilinders zijn daartoe uitgevoerd<br />

met een bodemoog en stangoog, waarin de<br />

lagers zijn opgenomen. Het stangoog is door<br />

middel van een scharnierpen gekoppeld aan<br />

twee wangplaten, verbonden met de koppelbuis<br />

tussen de hoofdliggers van het val.<br />

Het bodemoog is scharnierend verbonden<br />

met de twee wangplaten van de gelaste cilinderonderstoel<br />

die aan de keldervloer is<br />

verbonden met voorgespannen ankers. Om<br />

de krachten in normaal brugbedrijf zo goed<br />

mogelijk te verdelen over beide cilinders, zijn<br />

deze zowel aan bodem- als aan stangzijde<br />

hydraulisch gekoppeld. Hierdoor bewegen<br />

ze als het ware als één cilinder.<br />

BOUW IN VOLLE GANG<br />

Na een intensief ontwerpproces is de bouw<br />

van de Prins Clausbrug inmiddels in volle gang.<br />

Het ontwerp van de brug maakt het een complex<br />

en uitdagend project, maar de bouwcombinatie<br />

gaat ervoor om de brug halverwege<br />

2021 op te leveren. ■<br />

95


DE KEI VAN DE GWW<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Saes International BV<br />

“Ze zullen me van het<br />

terrein af moeten sturen”<br />

Henk Saes is voor het leven verbonden aan zijn bedrijf<br />

In de rubriek “De kei van de<br />

GWW” geven we ditmaal het<br />

podium aan Henk Saes, oprichter<br />

en eigenaar van Saes International<br />

BV uit Weert. Met zijn<br />

62 lentes zou je denken dat hij<br />

zich al verheugt op het naderende<br />

pensioen. Deels is dat zo,<br />

maar het bedrijf ‘loslaten’, dat zal<br />

moeilijk worden, concludeert<br />

Henk. Wel is er een behoorlijke<br />

dynamiek waar te nemen<br />

binnen de gelederen van Saes<br />

International BV. Henk heeft<br />

zijn bedrijf een verjongingskuur<br />

gegeven namelijk.<br />

“Je moet als bedrijf met een goede groeicurve<br />

wel met je tijd meegaan”, oppert Henk. “Daarom<br />

heb ik een Management Team aangesteld,<br />

dat een frisse wind door het bedrijf kan laten<br />

waaien. Gewoon de bakens goed zetten om<br />

het bedrijf stabiel de toekomst in te leiden.”<br />

VANAF DE TIENERTIJD AL<br />

LIEFDE VOOR HET VAK<br />

Henk herinnert zich nog goed hoe hij als 18-jarige<br />

alle beurzen bezocht die er destijds waren. “Ik<br />

‘vrat’ alles wat er aan informatie over GWW-materieel<br />

voorbijkwam en kwam altijd met tassen vol<br />

folders naar huis. Daar heb ik nog hele plakboeken<br />

van! Op jonge leeftijd had ik al de droom om<br />

ooit een eigen bedrijf te hebben in de GWW, die<br />

droom heb ik kunnen waarmaken”, aldus Henk.<br />

Dat Saes zo’n groei heeft kunnen doormaken,<br />

heeft alles te maken met het waarnemen van<br />

kansen en het vasthouden aan goede kernwaarden.<br />

“Omdat ik nooit stil ben blijven staan,<br />

zijn we gekomen waar we nu staan. Wel is het<br />

zo dat ik door de ervaring in de loop der ja-<br />

Het Saes Managementteam: vlnr. Jeroen Hornman, Henk Saes, Erwin Broens en Remco van der Winkel.<br />

96


DE KEI VAN DE GWW<br />

ren een stuk wijzer en rustiger geworden ben.<br />

Ik heb een beter overzicht en denk langer na<br />

over beslissingen die ik moet maken. Het nieuwe<br />

Management Team gaat de fakkel van me<br />

overnemen, zij mogen in de toekomst de beslissingen<br />

gaan maken. Zij zijn 20 jaar jonger dan<br />

ik en hebben een gedegen achtergrond. Erwin<br />

Broens is inmiddels toegetreden tot de directie<br />

en heeft onze servicedienstverlening al een<br />

boost gegeven. Jeroen Hornman ontfermt zich<br />

als salesmanager over de sales en gaat hoofdzakelijk<br />

Nederland voor zijn rekening nemen. Zelf<br />

doe ik België en Luxemburg en indien nodig, de<br />

gebieden daarbuiten. Remco van der Winkel is<br />

general manager en betrokken bij alle operaties<br />

intern. Jonge spierballen dus, die de kracht hebben<br />

om Saes toekomstbestendig te laten zijn.”<br />

PARTNERSCHAPPEN<br />

INTENSIVEREN<br />

Met de mooie merken die hun weg naar Saes<br />

gevonden hebben, is het belangrijk om de partnerschappen<br />

met deze partijen te gaan intensiveren,<br />

concludeert Henk. “Met LaBounty,<br />

Epiroc, Erkat en VTN in ons programma willen<br />

we nog intensiever de markt op. Als team zetten<br />

we daar momenteel flink de schouders onder.<br />

Dit jaar is het terrein al groter gemaakt, de<br />

werkplaats is uitgebreid. We werken eraan om<br />

onze kostplaats omlaag te brengen. Daarnaast<br />

staat het doorvoeren van verdere digitalisering<br />

op het programma van het MT. Er valt veel te<br />

moderniseren en optimaliseren en ik heb alle<br />

vertrouwen in ons team. Samen werken we<br />

aan het herinrichten van processen, dat is bijna<br />

nog belangrijker dan de fysieke maatregelen die<br />

we nemen. Kortom, Saes wordt momenteel<br />

volledig toekomstbestendig gemaakt en ik ben<br />

trotser dan ooit op het bedrijf!” ■<br />

‘Op jonge leeftijd had ik al de droom om ooit<br />

een eigen bedrijf te hebben in de GWW, die<br />

droom heb ik kunnen waarmaken’<br />

97


Tekst | Jan Mol Beeld | Saes International BV<br />

“Wie het kleine niet eert,<br />

is het grote niet weerd”<br />

Allround speler op het gebied van aanbouwdelen is er echt voor iedereen!<br />

Misschien kunnen we beter zeggen: “Wie graag optimaal presteert, vindt alles in Weert”.<br />

Saes International BV staat weliswaar Europees bekend om haar aanbouwdelen in titanen formaat,<br />

toch is het bedrijf ook meer dan compleet in middelgrote en kleine uitrustingsstukken.<br />

SAES trilblokken en EPIROC hamers gebroederlijk naast elkaar.<br />

98


worden!” Ook ideaal om mee te werken: de<br />

Erkat ER40 frees. Geschikt voor machines van<br />

0,6 tot 2 ton. “Daarmee kun je binnenwanden<br />

in gebouwen opwerken. Ook kan deze frees<br />

onder water ingezet worden. Dat maakt hem<br />

nog eens extra speciaal”, aldus Jeroen.<br />

ONGEËVENAARDE SLAGKRACHT<br />

UIT EIGEN KEUKEN<br />

Palen of beschuttingspalen trillen of -als hovenier-<br />

grond verdichten? Een koud kunstje voor<br />

de in eigen beheer geproduceerde trilblokken<br />

van Saes. “Een niet te missen product, geschikt<br />

voor 1,5 tons machines”, legt Jeroen uit.<br />

“Zoals al eerder verteld, het grote voordeel is<br />

dat we een goede voorraad aan uitrustingsstukken<br />

hebben staan en vrijwel nooit misgrijpen.<br />

Zit het even tegen op het werk en is er<br />

meer capaciteit nodig? Even bellen met Weert<br />

en het wordt geregeld. Saes geeft bovendien<br />

de garantie dat alles in topconditie gehouden<br />

wordt. Als aannemer heb je dus nergens omkijken<br />

naar en ben je verzekerd van continuïteit<br />

op het werk.”<br />

MARKTVERBREDING<br />

Men zou kunnen denken dat we alleen nog maar<br />

hele grote aanbouwdelen doen, niets is echter<br />

minder waar”, oppert Jeroen. “We zijn net zo<br />

sterk in het midden- en klein segment, alleen daar<br />

zijn we gewoon te bescheiden over geweest. Saes<br />

is er voor iedereen en we kennen geen drempels.<br />

Iedereen is welkom hier, ongeacht de grootte van<br />

zijn of haar bedrijf, ongeacht de grootte van het<br />

project. We staan voor je klaar.”<br />

Meer info? Neem gerust contact op met Saes<br />

International BV. ■<br />

De VTN HP04.<br />

Jeroen Hornman, salesmanager en lid van het<br />

managementteam bij Saes, neemt ons even<br />

mee langs een greep uit het uitgebreide assortiment.<br />

“Voor ons hele leveringsprogramma<br />

geldt dat alles te koop en te huur is en<br />

dat ons serviceprogramma daarop van toepassing<br />

is. We hebben het dan over onze eigen<br />

trilblokken, bakken plus de Epiroc, Erkat,<br />

LaBounty en VTN.”<br />

OPLOSSINGEN VOOR KLEINE<br />

(SLOOP)WERKEN<br />

De expertise die Saes heeft op het gebied<br />

van grote aanbouwdelen is onomstotelijk bewezen.<br />

“Het is ook logisch dat we daarmee<br />

volop in beeld zijn, dat zijn uitermate spectaculaire<br />

uitrustingsstukken met navenante<br />

prestaties”, oppert Jeroen. “Vlak echter het<br />

belang van de middelgrote en kleine aanbouwdelen<br />

niet uit. Het maakt namelijk niet<br />

uit of je op een groot, middelgroot of klein<br />

project bezig bent: je wilt graag kunnen doorwerken<br />

en geen omkijken hebben naar je materieel.<br />

Dan is het goed om te weten dat je<br />

bij ons in Weert nauwelijks de kans hebt dat<br />

je misgrijpt en dat wij ervoor zorgen dat je te<br />

allen tijde door kunt blijven werken.”<br />

Als voorbeeld haalt Jeroen de Epiroc SB52<br />

sloophamer en de VTN HP01 crusher aan:<br />

“Beide zijn ze geschikt om aan een 1,5 ton’s<br />

mini te monteren en samen vormen ze een<br />

geweldig duo om sloopwerkzaamheden te<br />

verrichten op plaatsen met beperkte ruimte.<br />

Daar kun je in binnenstedelijk gebied mee aankomen,<br />

ook wanneer er binnen gesloopt moet<br />

De ERKAT ER100 freest er lustig op los.<br />

99


Tekst | Susan Peek Beeld | Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V.<br />

Specialistisch funderingswerk<br />

vraagt om geschikt machinepark<br />

Een slimme werkwijze én het specialistisch machinepark van Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf<br />

B.V. sluiten naadloos aan bij de vraag vanuit de markt. Met meer dan 40 jaar ervaring in het<br />

aanbrengen en verwijderen van damwand- en paalsystemen op de meest uiteenlopende locaties<br />

en onder diverse omstandigheden, is Kandt dé geschikte partij voor elk complex funderingswerk.<br />

ONZE AANPAK<br />

“Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg”, zegt<br />

Marco Kandt. “Of we nou op een binnenstedelijk<br />

project met compact materieel trillingsvrij damwanden<br />

moeten plaatsen, of paalconstructies<br />

moeten boren in lastige omstandigheden, wij<br />

beschikken over passend materieel.” Kandt heeft<br />

een ruime eigen voorraad stalen damwandprofielen,<br />

buis- en stempelmaterialen. Als specialist<br />

op het gebied van het aanbrengen van LeKa<br />

grout injectiepalen, beschikt Kandt over meerdere<br />

boorstellingen en maakt men deze palen deels<br />

in eigen laswerkplaats klaar voor verwerking. De<br />

boorpunten zijn in diverse maten en soorten uit<br />

voorraad leverbaar, een en ander afhankelijk van<br />

de grondgesteldheid en projectspecifieke omstandigheden.<br />

Alle transporten worden verzorgd<br />

door het eigen wagenpark met o.a. diepladers<br />

en kraantrailers. “Elk project is uniek qua situatie,<br />

complexiteit en uitdagingen. Naast geschikt materieel<br />

is de kennis en expertise van onze vakmensen<br />

van groot belang.”<br />

ONZE MENSEN<br />

De circa vijftig goed opgeleide en gemotiveerde<br />

medewerkers van Kandt zijn VCA<br />

gecertificeerd en werken op projecten in de<br />

civiele- en spoorbouw als ook in de woningen<br />

utiliteitsbouw in heel Nederland en België.<br />

“Met goed materieel én de juiste kennis<br />

en kunde, kun je een kwaliteitsimpuls geven<br />

aan een project”, vervolgt Marco. “Flexibel<br />

kunnen schakelen, in materieel en planning<br />

is daarbij een belangrijke factor. Soms kom<br />

Laswerkzaamheden met gecertificeerd personeel conform<br />

de NEN1090 zowel in de laswerkplaats als mede op<br />

de projectlocaties. Laswerk onder executieklasse 3<br />

incl. keurwerk behoort tot de mogelijkheden.<br />

100


Het trillingvrij plaatsen van stalen damwandconstructies door Kandt bij project<br />

IXAS te Amsterdam.<br />

Kandt beschikt over diverse hydraulische funderingsmachines in de<br />

gewichtsklasse van 8 tot wel 100 ton.<br />

De nieuwste LeKa-boorstelling: Kandt TTD50, waarmee Kandt een oplossing biedt<br />

voor de toenemende vraag naar grotere diameter boorpalen op lastig bereikbare<br />

locaties bij infrastructurele projecten.<br />

Voor het project Amstelstroomlaan in Amsterdam bracht Kandt buispalen aan<br />

voor de voorbouwlocatie en combiwand, en zijn er in een BD stelling LeKa palen<br />

geboord als fundatie voor de onderdoorgang.<br />

je bijvoorbeeld ondergrondse obstakels tegen<br />

die op voorhand niet inzichtelijk waren.<br />

Daarbij is slagvaardigheid in samenwerking<br />

met opdrachtgever cruciaal. Samen maken<br />

we het mogelijk. Ons motto is niet voor<br />

niets: ‘bij Kandt kan ‘t.’<br />

NIEUWE BOORSTELLING<br />

Inspelend op de vraag vanuit de markt én<br />

met het oog op de toekomst, voegt Kandt<br />

een nieuwe boorstelling toe aan haar uitgebreide<br />

gamma. “De Kandt TTD50 is een<br />

LeKa-boorstelling (grond verdringend en trillingvrij<br />

paalsysteem) die we sinds november<br />

in gebruik hebben”, licht Marco toe. De machine,<br />

gebouwd door IHC te Goes in nauwe<br />

samenspraak met Kandt, is het antwoord op<br />

de toenemende vraag voor grotere diameter<br />

boorpalen op lastig bereikbare locaties (bijvoorbeeld<br />

met hoogtebeperking). Binnen de<br />

infrasector wil men bij de bouw van tunnels,<br />

bruggen en viaducten bij voorkeur minder<br />

palen toepassen, maar palen met een hogere<br />

draagkracht. “Dan zijn palen met een grotere<br />

diameter uitermate geschikt”, zegt Marco.<br />

“Met deze nieuwe boorstelling kunnen we<br />

LeKa-palen met de grootste buisdiameter<br />

(Ø711mm), gecombineerd met een boorpunt<br />

met diameter Ø960mm in de grond boren.<br />

Het grote voordeel is dat deze boorstelling<br />

ingezet kan worden op lastig bereikbare locaties<br />

en al kan werken in een werkhoogte<br />

‘Een goede fundatie<br />

is de basis van elk<br />

project’<br />

van 4m1. Dat is echt uniek in de markt en<br />

is een grote toegevoegde waarde voor o.a.<br />

infraprojecten.” Voor locaties die goed bereikbaar<br />

zijn en/of geen hoogtebeperking<br />

kennen, kan Kandt desgewenst nog grotere<br />

diameters toepassen middels topdrill of makelaar<br />

geleid materieel.<br />

WERKPLAATS<br />

Om alles in optimale staat te houden, heeft<br />

Kandt een eigen werkplaats waar het materieel<br />

onderhouden wordt. Ook modificaties<br />

aan machines of nieuwbouw van materieel,<br />

inclusief de benodigde engineering, vindt in<br />

eigen beheer plaats. “Kandt bouwt zelf machines<br />

die specifiek benodigd zijn om complexe<br />

projecten goed te kunnen uitvoeren.” Marco<br />

besluit: “Een goede fundatie is de basis van elk<br />

project. Kandt is een specialist die voor ieder<br />

project een passende oplossing biedt.” ■<br />

101


Tekst Wisse Kommunikatie Beeld BOBCAT<br />

Nieuwe compacte<br />

wielladers en knikladers<br />

Bobcat breidt zijn portfolio laders uit met compacte wielladers en kleine knikladers om de stijgende<br />

vraag van de markt te kunnen bedienen. De nieuwe machines zijn uitgerust met geoptimaliseerde<br />

functies voor specifieke toepassingen in de bouw, de verhuur, de landbouw, landschapsverzorging,<br />

wegwerkzaamheden, materiaaltransport en vele andere industrieën.<br />

DE NIEUWE COMPACTE WIELLADERS<br />

Bobcat lanceert twee nieuwe modellen compacte<br />

wielladers: de L65 en L85. Deze compacte<br />

wielladers zijn vooral gericht op de<br />

bouw- en verhuurmarkten en zijn daarnaast<br />

ideaal voor wegwerkzaamheden, sneeuwruimen,<br />

onderhoud en vele andere toepassingen.<br />

"Met onze nieuwe compacte wielladers kan<br />

elke klus geklaard worden dankzij de com-<br />

binatie van een krachtige Bobcat-motor en<br />

een goed gebalanceerd hydraulisch systeem.<br />

De Bobcat compacte wielladers kunnen<br />

ook worden gebruikt voor verschillende<br />

toepassingen dankzij het brede scala aan<br />

Bobcat-aanbouwdelen. Het Bobcat-assorti-<br />

'De uitschuifbare giek van de L28<br />

vereenvoudigt het verplaatsen van de lasten<br />

en biedt ook een verbeterd zicht rondom'<br />

Bobcat L23 compacte wiellader.<br />

102


ment compacte wielladers is samengesteld<br />

met beproefde componenten, bewezen<br />

productieprocessen en samen met gerenommeerde<br />

leveranciers”, aldus Jiri Karmazin,<br />

Loaders Product Manager bij Bobcat.<br />

NIEUWE KLEINE KNIKLADERS<br />

Met de modellen L23 en de L28 betreedt<br />

Bobcat de markt voor kleine knikladers. Met<br />

de nieuwe Bobcat machines worden de traditionele<br />

kenmerken van hoge prestaties<br />

in een compact formaat, wendbaarheid en<br />

veelzijdigheid aangevuld met een grote hefcapaciteit<br />

voor machines met een licht gewicht.<br />

De knikladers zijn comfortabele, gemakkelijk<br />

te besturen voertuigen die ook<br />

eenvoudig met een aanhangwagen kunnen<br />

worden vervoerd.<br />

Bobcat’s kleine knikladers veroorzaken een<br />

minimale bodemverstoring door het gebruik<br />

van een scharnierverbinding, waardoor de achterbanden<br />

bij het sturen het pad van de voorbanden<br />

volgen. Bovendien beperkt de grasbeschermende<br />

modus de kans dat de grasmat<br />

wordt beschadigd als de kniklader rijdt en een<br />

lading vervoert. Dit maakt de kleine knikladers<br />

ideaal voor groenvoorziening en tuinaanleg,<br />

kleine bouwprojecten, landbouw- en onderhoudsprojecten<br />

waar de ruimte krap is.<br />

HET ASSORTIMENT KLEINE<br />

KNIKLADERS<br />

"De grote hefcapaciteit die Bobcat’s kleine<br />

knikladers in vergelijking met hun machinegewicht<br />

bieden is ideaal voor hef- en transportwerkzaamheden<br />

in compacte ruimtes”, lichtte<br />

John Chattaway, Loaders Product Manager bij<br />

Bobcat, toe. “De uitschuifbare giek van de L28<br />

vereenvoudigt het verplaatsen van de lasten en<br />

biedt ook een verbeterd zicht rondom. Met opties<br />

voor extra contragewicht kunnen onze kleine<br />

knikladers worden aangepast om gebruikers<br />

de capaciteit te geven die ze nodig hebben voor<br />

uiteenlopende toepassingen."<br />

Bobcat zal meer gedetailleerde specificaties<br />

van de nieuwe, compacte wielladers en de kleine<br />

knikladers verstrekken bij de lancering, die<br />

begin 2021gepland is.<br />

Ga voor meer informatie over Bobcat en<br />

Bobcat-producten naar intertechno.nl. ■<br />

Bobcat L28 compacte wiellader.<br />

WIJ BRENGEN U VANDAAG<br />

DE OPLOSSINGEN<br />

VAN MORGEN<br />

Wij zijn de uitvinders van het compacte materieel, en dat doen we nu opnieuw.<br />

Met onze krachtige en veelzijdige machines bieden wij de complete oplossing voor elke werkplek:<br />

Compacte wielladers | R-serie compacte laders | R2-serie 5-6T graafmachines |<br />

Kleine knikladers | Serie lichte verdichters<br />

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale dealer of ga naar<br />

www.bobcat.com/nextisnow<br />

Advert_Bobcat_Bouwmat_NiN_NL_197x130_(3).indd 1 26.10.<strong>2020</strong> 11:48:32<br />

103


Tekst | Jan Mol Beeld | Draeckensteijn Media<br />

Jubilaris heeft bijna elke kolk in<br />

Nederland voorbij zien komen<br />

“Ook al lonkt het pensioen, ik zal me altijd verbonden blijven voelen”<br />

Het gebeurt maar zelden dat we een werknemer mogen interviewen die maar liefst 50 jaar<br />

werkzaam is voor een bedrijf. Dit geluk viel ons ten deel bij Nering Bögel, waar Jean van Diepen,<br />

expeditie medewerker, een halve eeuw ‘op de teller’ heeft staan.<br />

Toen hij 18 jaar werd kreeg<br />

hij zijn 1e heftruck.<br />

104


Jean van Diepen heeft een halve eeuw ‘op de teller’ staan.<br />

We zien hem met grote precisie en flinke snelheid een vrachtwagen beladen<br />

en wachten rustig af tot hij tijd heeft voor ons.<br />

“Daar komt hij aan” wijst Toin Bongers<br />

(directeur) naar Jean. We zien hem met grote<br />

precisie en flinke snelheid een vrachtwagen beladen<br />

en wachten rustig af tot hij tijd heeft voor ons.<br />

“Bij Jean gaat het werk altijd voor hè”, zegt Toin<br />

lachend. Met 50 jaar dienst weet Jean prima wat<br />

er moet gebeuren elke dag. “Het voelt een beetje<br />

als zijn eigen bedrijf. Hij weet wat er geladen en<br />

gelost moet worden, weet feilloos waar alles ligt,<br />

hoe producten samengesteld dienen te worden<br />

en de wagens het meest economisch beladen<br />

kunnen worden. Hij heeft een fotografisch geheugen<br />

voor wat hij wanneer geladen heeft. Een<br />

gave die weinig mensen tegenwoordig nog is gegeven,<br />

en dat heeft alles te maken met dat ene<br />

woord wat hem het beste typeert : ‘betrokkenheid’.<br />

Kortom, in zijn werk is hij snel en efficiënt<br />

en Jean werkt bovenal veilig.”<br />

WERKEN VANAF<br />

HET 14E LEVENSJAAR<br />

Op een donderdag begon Jean bij De Globe,<br />

Jean had er slechts twee dagen werk op zitten,<br />

toen hij al bij de personeelschef werd geroepen.<br />

“Ik kreeg een vast contract aangeboden, dat<br />

was even schrikken, omdat ik eigenlijk verder<br />

wilde leren, ik was 14 jaar. Maar met een moeder<br />

die in het ziekenhuis lag en een vader zonder<br />

werk, zou ons gezin -met zes kinderen- het geld<br />

goed kunnen gebruiken. Het was ook meer een<br />

opdracht dan een suggestie van mijn vader, toen<br />

hij zei dat ik maar moest gaan werken.”<br />

DE EERSTE STAPPEN<br />

BIJ NERING BÖGEL<br />

Van 1970 tot en met 1972 werkte Jean voor de<br />

gieterij “De Globe” in Weert. Toen kwam de<br />

oliecrisis en daarmee het fenomeen ‘arbeidstijdverkorting’.<br />

“Reden voor De Globe om me<br />

vanaf dat moment uit te lenen aan Nering Bögel<br />

(onderdeel van De Globe)”, vervolgt Jean.<br />

“In plaats van gieterijwerk maakte ik de overstap<br />

naar assemblage- en expeditiewerk. Ik<br />

zette roosters in kolken en mocht vrachtauto’s<br />

laden en lossen, wel met de hand! Dat was<br />

zwaar werk, elke keer 50 KG boven je macht<br />

tillen. ’s Avonds kwam ik dan ook kapot thuis.”<br />

Toen hij 18 jaar werd kreeg hij zijn 1e heftruck.<br />

“Ik had nog nooit geschakeld, maar moest wel<br />

op een schakelheftruck van Still gaan rijden.<br />

Mijn eerst losopdracht nam om die reden maar<br />

liefst 3 uur in beslag”, zegt Jean lachend. “Bloed,<br />

zweet en tranen… maar: leeg!”<br />

HET BEDRIJF IS OOK<br />

EEN BEETJE ‘MIJN KINDJE’<br />

“Over een kleine 3 jaar ‘mag’ ik met pensioen”,<br />

vertelt de jubilaris. “Natuurlijk doe ik dat, dan ga ik<br />

samen met mijn vrouw genieten van de vrije tijd.<br />

Maar Nering Bögel loslaten? Dat kan toch niet. Ik<br />

heb meegeholpen dit bedrijf op te bouwen tot<br />

wat het nu is, door me altijd 100% in te zetten.<br />

Daarmee is het ook een beetje ‘mijn kindje’ geworden.<br />

En niemand laat zijn kind alleen.” ■<br />

‘Ik heb meegeholpen dit bedrijf op te bouwen tot wat<br />

het nu is, door me altijd 100% in te zetten. Daarmee<br />

is het ook een beetje ‘mijn kindje’ geworden.’<br />

105


Werken<br />

aan aan water<br />

Op Nering Op Nering Bögel<br />

Bögel<br />

kunt kunt u bouwen u u bouwen<br />

Gebaseerd Gebaseerd op op meer op op op dan dan meer dan 250 dan 250 dan 250 jaar jaar 250 250 jaar jaar<br />

jaar<br />

ervaring ervaring biedt Nering biedt Bögel Nering door-<br />

Bögel doordachte<br />

oplossingen voor voor afwatering<br />

voor afwatering<br />

dachte oplossingen en en afvalwaterbehandeling. en en en Van Van Van des-<br />

Van des-<br />

Van des-<br />

deskundige<br />

advisering, advisering, levering levering van van van van<br />

van<br />

kundige producten producten systemen en systemen tot tot en tot en tot met en tot en met<br />

en met<br />

met<br />

nazorg. Naast nazorg. standaard Naast standaard producten<br />

producten<br />

en en systemen, en en en systemen, levert Nering levert Bögel Nering Bögel<br />

uiteraard uiteraard ook ook ook systemen ook ook systemen op op maat. op op op maat.<br />

Gedegen Gedegen advies, een advies, een een breed een een assor-<br />

breed assortiment<br />

met een met een met een uitstekende een een uitstekende prijs-<br />

prijstiment<br />

met kwaliteitsverhouding kwaliteitsverhouding en en een en een en een prima<br />

en een een prima<br />

service. Dat service. Dat Dat is is Dat waar Dat is is is Nering is waar Bögel Nering Bögel<br />

voor voor staat.<br />

voor staat.<br />

Het Het Het programma Het Het programma van van van Nering van van Bögel<br />

Nering Bögel<br />

is is in in is vrijwel is in is in is in in alle vrijwel alle alle materialen alle alle materialen en en uitvoeringevoeringen<br />

leverbaar leverbaar en en bestaat en en en o.a.<br />

bestaat o.a. o.a. o.a.<br />

o.a.<br />

en uit-<br />

en uit-<br />

en uit-<br />

uit-<br />

uit: uit: uit: uit:<br />

uit:<br />

Innovatieve Innovatieve oplossingen oplossingen voor een voor optimale<br />

een optimale<br />

infrastructuur, al al meer al al al meer dan 250 dan jaar<br />

250 jaar<br />

Afwatering<br />

Afwatering<br />

• • Dakafvoeren • • •• Dakafvoeren<br />

• • Afvoerputten<br />

• • •• Afvoerputten<br />

• • Goten • • •• Goten<br />

• • Afdekkingen • • •• Afdekkingen en en roosters en en en roosters<br />

• • Vloerluiken • • •• Vloerluiken<br />

• • Straat/trottoirkolken<br />

• • •• Straat/trottoirkolken<br />

• • Putafdekkingen<br />

• • •• Putafdekkingen<br />

• • Pompputten • • •• Pompputten<br />

• • Spindelschuiven<br />

• • •• Spindelschuiven<br />

• • Terugslagkleppen<br />

• • •• Terugslagkleppen<br />

De De oeroude De oeroude kolk is kolk is ineens is is is ineens multifunctioneel geworden,<br />

geworden,<br />

door alle door opties alle opties die die er er die nu er er nu zijn er nu nu zijn<br />

1. 1. Een 1. Een 1. kolk Een 1. 1. Een kolk Een met met kolk een met een met gietijzeren een met een een gietijzeren stankscherm, stankscherm, traditionele traditionele kolk<br />

kolk<br />

kolk<br />

2. 2. Een 2. Een 2. kolk Een 2. 2. Een kolk Een met met kolk de met de met nieuwe de met de de de clickklep, nieuwe clickklep, nieuw en en nieuw geschikt en en en voor geschikt voor het het vuilwaterstelsel<br />

voor het het het vuilwaterstelsel<br />

3. 3. De 3. De 3. traditionele De 3. 3. De De traditionele kolk kolk met met kolk een met een met gietijzeren een met een een gietijzeren stankscherm, stankscherm, in in combinatie combinatie met met de met de met de met de de de<br />

vuilvanger<br />

vuilvanger<br />

4. 4. Een 4. Een 4. kolk Een 4. 4. Een kolk Een met met kolk vuilvanger, met met met vuilvanger, zonder stankscherm, zonder stankscherm, goed voor goed voor de de meest voor de de de de optimale<br />

meest optimale<br />

waterafvoer waterafvoer in in combinatie combinatie met met het met het met voorkomen het met het het voorkomen van van vervuiling van van van vervuiling van van het van het van het van het<br />

het<br />

achterliggende achterliggende systeem<br />

systeem<br />

Afvalwaterbehandeling<br />

• • Olie/benzine-afscheiders<br />

• • •• • • Vetafscheiders<br />

• • •• Vetafscheiders<br />

• • Meet- • • •• en en Meet- controleputten<br />

en en en controleputten<br />

• • Septic • • •• tanks<br />

Septic tanks<br />

• • IBA-systemen<br />

• • •• IBA-systemen<br />

• • Regenwater-hergebruiksystemen<br />

• • •• • • Emulsiesplitsers<br />

• • •• Emulsiesplitsers<br />

• • Ozoninstallaties<br />

• • •• Ozoninstallaties<br />

• • Filtratiesystemen<br />

• • •• Filtratiesystemen<br />

• • • • ••<br />

-kiurbegrehretawehcsigoloiB<br />

-kiurbegrehretawehcsigoloiB<br />

systemen<br />

systemen<br />

#SAMEN #SAMEN ZIJN WE ZIJN WE STERK<br />

WE STERK<br />

Nering Bögel Nering bv<br />

bv Bögel bv bv<br />

bv<br />

Graafschap Graafschap Hornelaan Hornelaan 155 155 155 155<br />

155<br />

Postbus Postbus 3, 3, NL-6000 3, 3, 3, 3, NL-6000 AA AA Weert AA AA AA Weert<br />

Tel.: +31 Tel.: (0)495 +31 -(0)495 574 - 574 - 574 - 574<br />

-- 574 574<br />

574<br />

Fax: Fax: +31 Fax: (0)495 +31 -(0)495 574 - 574 - 574 570 - 570 574 -- 574 570 570<br />

570<br />

E-mail: info@neringbogel.nl<br />

E-mail: Internet: Internet: www.neringbogel.nl<br />

Afwatering Afwatering en en afvalwaterbehandeling<br />

en en en


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Tele Radio<br />

Professionals doen<br />

het veilig met één hand<br />

Afstandsbedieningen zijn er in vele soorten en maten. Helaas zijn ze vaak niet net zo slim als degene<br />

die ze bedient. Tele Radio brengt daar verandering in met de Tiger TG-T14. Die heeft drukgevoelige<br />

knoppen, waarmee het effect van een joystick of paddle wordt bereikt. Dat maakt de bediening met<br />

één hand niet alleen mogelijk en gemakkelijker, maar vooral veel veiliger.<br />

Tele Radio heeft een breed assortiment zenders om de ontvangers<br />

van de Tiger-range mee te bedienen. Het gaat zowel om handzenders<br />

met drukknoppen, als om zenders met een joystick. Er is echter<br />

één model dat hierboven uitstijgt en dat is de Tele Radio Tiger<br />

TG-T14 met 6 of 8 proportionele, analoge knoppen. Hij combineert<br />

de precisie van een joystick-zender met de compactheid en gelijkheid<br />

van een drukknopzender.<br />

Hoe dat werkt? Wel, hoe dieper<br />

de knoppen van deze Tiger<br />

TG-T14 worden ingedrukt, hoe<br />

hoger het uitgangssignaal wordt.<br />

Een functie die doorgaans alleen<br />

heel precies door een joystick of<br />

paddle wordt aangestuurd, is nu<br />

ook te bedienen met behulp van<br />

drukknoppen. Dat betekent een<br />

grotere handzaamheid tegen<br />

een lagere prijs.<br />

De Tiger TG-T14 van Tele Radio heeft<br />

proportionele, analoge knoppen, die<br />

de nauwkeurigheid van een joystick of<br />

paddle kunnen bereiken.<br />

EXTRA VEILIGHEID<br />

Naast de gebruikelijke veiligheidseigenschappen<br />

van het<br />

Tiger-systeem heeft de TG-<br />

T14 ook een accelerometer.<br />

Die zorgt voor nog meer veiligheid.<br />

Want, wanneer u de zender<br />

laat vallen (oeps!) zorgt de<br />

accelero(=versnellings)meter er<br />

direct voor, dat de zender zichzelf,<br />

de werkzame functie en<br />

zonodig ook de aangestuurde<br />

toepassing geheel uitschakelt.<br />

De ingebouwde accelerometer<br />

detecteert namelijk het korte<br />

moment van gewichtsloosheid<br />

bij een val. De zender is geprogrammeerd<br />

om hierop direct te<br />

reageren. Deze interessante eigenschap<br />

is gecombineerd met<br />

een gecertificeerde noodstopbediening,<br />

die onafhankelijk is<br />

getest volgens PLe/SIL3.<br />

ZEKERHEID DOOR TESTEN<br />

Tele Radio laat haar producten regelmatig testen door externe bedrijven.<br />

Zo zijn de drukknoppen getest op weerstand, levensduur, functionaliteit<br />

en ergonomie. Want veiligheid begint bij zekerheid. Uit deze testen<br />

is gebleken, dat de drukknoppen op de zender zonder enige vorm van<br />

kwaliteitsverlies wel 30.000 keer kunnen worden ingedrukt. Verder is<br />

het een mooi gegeven, dat de drukknoppen van Tele Radio zenders erg<br />

soepel zijn in te drukken, bovendien altijd vervangbaar zijn en de zenders<br />

zelf goed in de hand liggen. ■<br />

INDUSTRIËLE<br />

AFSTANDSBESTURING 2.0<br />

PUMA<br />

'Dat betekent een<br />

Onafhankelijk<br />

grotere handzaamheid<br />

gecertificeerd<br />

tegen een lagere prijs.'<br />

Tele Radio: fabrikant van industriële, draadloze besturingen om veilig en<br />

efficiënt te werken. Innovatief en robuust. Ontdek Tele Radio PUMA: met<br />

het hoogste veiligheidsniveau voor hydraulische, mobiele en industriële<br />

toepassingen.<br />

Beschikbaar als Basic Line met een standaard opbouw voor de meeste<br />

toepassingen tegen de scherpste prijs of als maatwerkoplossing voor<br />

extreme flexibiliteit.<br />

Kijk op onze website voor alle informatie.<br />

TELERADIO.NL<br />

Tel. +31 (0) 70 - 419 41 20<br />

info@teleradio.nl<br />

20 th Anniversary<br />

Tele Radio Benelux<br />

Bediening van de Tiger-zender met één hand is niet<br />

SAFE • SMART • STRONG<br />

107


SKYMAX<br />

Een slimme kop op de bouwplaats<br />

Opbouw vanaf vloerniveau<br />

Hoge kostenefficiëntie dankzij de veilige bediening van innovatieve<br />

systeemcomponenten. Bovendien biedt de RFID technologie onder meer tracking<br />

van de panelen en toegang tot allerhande informatie.<br />

Eenvoudig systeem<br />

door het lage aantal systeemcomponenten en duidelijke, voor zichzelf sprekende<br />

functionaliteit.<br />

Snel bekisten en ontkisten<br />

dankzij het lage gewicht van de componenten en het vroegtijdig ontkisten met de<br />

gepatenteerde afzinkkop.<br />

Bekistingen<br />

Steigers<br />

Engineering<br />

www.peri.nl


Met behulp van het veelzijdige VARIOKIT bekistingssysteem van PERI<br />

zijn 18 prefab elementen geleverd voor de brug over de Essche Stroom.<br />

Het beton zal in het werk gestort worden.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | PERI<br />

Flexibel bekistingssysteem<br />

en juiste engineering<br />

bij bouw nieuwe brug over de Essche Stroom<br />

De oude brug over de Essche Stroom in de gemeente Haaren wordt gesloopt en maakt plaats<br />

voor een nieuwe ‘witte brug’. Roel Schmidt, uitvoerder bij aannemer Strukton Civiel Zuid vertelt<br />

dat voor de juiste bekistingsoplossing bij dit project, de hulp van PERI werd ingeschakeld.<br />

SAMENWERKEN ALS<br />

BOUWPARTNERS<br />

Na het verwijderen van de oude brug heeft<br />

Strukton stalen buispalen geplaatst als tijdelijke<br />

staalconstructie voor de nieuwe brug.<br />

“Daar wordt de PERI dekbekisting op ge-<br />

De voorgemonteerde bekisting op het VARIOKIT<br />

systeem. Dankzij de prettige samenwerking tussen PERI<br />

en Strukton wordt een optimaal eindresultaat behaald.<br />

plaatst waar de nieuwe brug op gestort<br />

wordt”, legt Schmidt uit. “We kennen PERI<br />

uit eerdere werken. Als grote speler binnen<br />

de bekistingsmarkt hebben we hen gevraagd<br />

mee te denken over een passende oplossing.”<br />

Theo Vereijken, projectleider bij PERI<br />

vult aan: “Er is vrij weinig ruimte tussen de<br />

staalconstructie en de onderkant van de brug,<br />

dus moet je rekening houden met de geringe<br />

hoogte van bekisten en ontkisten. Strukton<br />

maakte helder wat er gedaan moest worden<br />

en wij hebben alle factoren meegenomen in<br />

de engineering van de bekisting. Dát is samenwerken<br />

met een optimaal eindresultaat in het<br />

achterhoofd.”<br />

VEELZIJDIG BEKISTINGSSYSTEEM<br />

“Met behulp van ons veelzijdige bekistingssysteem<br />

VARIOKIT en in goed overleg met de<br />

aannemer hebben we 18 complete prefab elementen<br />

voorgemonteerd aangeleverd op de<br />

bouw. Dit komt ook de doorloopsnelheid van<br />

het project ten goede.” Vereijken legt uit dat de<br />

voorgebouwde elementen in de juiste straal zijn<br />

aangeleverd, vanwege de bolling in het brugdek.<br />

“Ons flexibele VARIOKIT systeem maakt het<br />

mogelijk om allerlei verschillende constructies<br />

te bouwen. Budgettechnisch interessant en uitermate<br />

geschikt voor kortlopende projecten.<br />

Dankzij vakkundige engineering kunnen complexe<br />

vraagstukken worden opgelost.”<br />

SNEL EN VEILIG ONTKISTEN<br />

“Zo’n project valt of staat met de uitvoering”,<br />

meent Vereijken. “Strukton heeft een paar<br />

vakmensen op het werk die de PERI materialen<br />

goed verwerken op de bouwplaats.”<br />

Schmidt: “Dat kan alleen na zorgvuldige voorbereiding<br />

vanuit PERI.” Na het plaatsen van<br />

het PERI bekistingssysteem is het vlechtwerk<br />

gestart en zijn de randkisten gesteld. Daarna<br />

wordt het 110 cm dikke dek met voorspanning<br />

erin in het werk gestort, met maar liefst<br />

250 kuub beton. Voor het ontkisten heeft<br />

PERI met behulp van het VARIOKIT systeem<br />

een ontkistingswagen gemaakt, zodat er geen<br />

mensen tussen het staal en ponton hoeven te<br />

komen. “De elementen worden ontkist door<br />

middel van afzinkpotten en met behulp van<br />

de ontkistingswagen kan het dek uitgereden<br />

worden.” De nieuwe brug, met een overspanning<br />

van 34 meter en een breedte van 6 meter,<br />

voldoet weer volledig aan de nieuwe normen<br />

en de huidige verkeersklasse. ■<br />

109


Tekst | Prommenz Beeld | Prommenz<br />

Ruimtelijke plannen?<br />

Kies voor begeleiding op maat!<br />

Om van een weiland tot een nieuwbouwplan te komen, begint het proces lang voor de eerste paal<br />

de grond in kan. In dat proces komen ontwikkelaars, beleidsmakers, particulieren, bestuurders,<br />

politiek en techniek samen. De afdeling Ruimte & Ontwikkeling van Prommenz zet zich in voor<br />

zowel grote als kleine opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor ruimtelijke plannen.<br />

Hierbij begeleiden zij het gehele proces of juist één onderdeel specifiek.<br />

VOORBEREIDINGEN<br />

Bij ruimtelijke ingrepen wordt gekeken of de<br />

voorgenomen activiteiten passen binnen het<br />

bestemmingsplan. Als de voorgenomen activiteiten<br />

hiermee in strijd zijn, dient dit planologisch<br />

mogelijk gemaakt te worden door<br />

bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan.<br />

Hierbij is inzicht benodigd van diverse<br />

milieu- en omgevingsfactoren, waarbij<br />

voor verschillende onderdelen onderzoek be-<br />

nodigd is. Aan de hand van de resultaten van<br />

verkennend onderzoek in milieu en omgevingsfactoren<br />

stemt Prommenz in samenspraak met<br />

bevoegd gezag af voor welke onderdelen aanvullend<br />

onderzoek nodig is. Het is belangrijk<br />

om hier in een vroeg stadium mee te beginnen,<br />

omdat dit een langdurig traject kan zijn. Een<br />

ander belangrijk onderdeel is omgevingsparticipatie.<br />

Het is belangrijk dat de omgeving juist<br />

en tijdig geïnformeerd is. In dit proces adviseert<br />

Prommenz haar opdrachtgevers zo nauwkeurig<br />

mogelijk zodat verwachtingen voor iedereen<br />

helder zijn aan het begin van een project.<br />

HARINGHUIZEN<br />

Een interessant voorbeeld hiervan is het project<br />

Haringhuizen. Op dit project worden voormalige<br />

agrarische opstallen gesloopt en het terrein<br />

wordt herontwikkeld voor woningbouw. Hierbij<br />

zijn 7 vrije kavels gevormd die zorgen voor<br />

De vrije kavels in Haringhuizen sluiten aan op het bestaande dorpslint. (Artist impression)<br />

110


25m 25m 20m<br />

ca. 1640 ca. 1493 ca. 1135<br />

ca. 1258 ca. 947 ca. 1222<br />

ca. 966<br />

20m 20m<br />

Legenda<br />

Kavels<br />

Hagen<br />

Kadastrale grenzen<br />

Nieuwe kadastrale grens<br />

Het ontwerp voor de vrije kavels in Haringhuizen.<br />

een juiste stedenbouwkundig afronding van de<br />

dorpskern. Prommenz heeft het bodemonderzoek<br />

uitgevoerd en de overige onderzoeken<br />

geïnitieerd en begeleid. Uiteindelijk is het<br />

bestemmingsplan door Prommenz opgesteld<br />

welke momenteel in procedure gaat.<br />

In de huidige provinciale verordening zou dit<br />

niet mogelijk zijn geweest. De Provinciale Ruimtelijke<br />

Verordening (PRV) verloopt dit jaar. En<br />

daar komt de Omgevingsverordening NH<strong>2020</strong><br />

(OVNH<strong>2020</strong>) voor terug. Bij het opstellen van<br />

de OVNH<strong>2020</strong> is gekeken naar de situatie in<br />

Haringhuizen. Een wijziging ten opzichte van<br />

eerder beleid is dat woningbouw in landelijk<br />

gebied in Noord-Holland Noord mogelijk gemaakt<br />

wordt, zolang het 11 of minder woningen<br />

betreft en aansluit op het bestaande dorpslint of<br />

kern. Hierdoor kan meer maatwerk worden geleverd<br />

bij kleinschalige woningbouwontwikkelingen.<br />

Zo is de mogelijkheid ontstaan om de vrije<br />

kavels in Haringhuizen te ontwikkelen.<br />

Het bouwplan in Haringhuizen wordt binnen<br />

de provincie regelmatig als voorbeeld<br />

gebruikt voor hoe we in de Omgevingsvisie,<br />

als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet,<br />

om kunnen gaan met dit soort kleinschalige<br />

bouwprojecten. Gedeputeerde Wonen de<br />

heer C. Loggen van de provincie Noord-<br />

Holland heeft een werkbezoek gebracht aan<br />

Haringhuizen waarbij Prommenz de onderbouwing,<br />

tekeningen, presentatie en de informatievoorziening<br />

verzorgd heeft.<br />

SAMENWERKEN<br />

De kracht van Prommenz ligt bij de samenwerking<br />

tussen eigen disciplines die elkaar<br />

versterken. Bij het regisseren van haalbaarheidsonderzoeken,<br />

bestemmingsplannen,<br />

wijzigingsplannen, vergunningen en exploitatieplannen,<br />

kunnen de adviseurs van Ruimte<br />

& Ontwikkeling snel schakelen met de afdelingen<br />

Milieu, Infra en Survey. In veel ruimtelijke<br />

vraagstukken spelen flora en fauna een<br />

belangrijke rol. Recentelijk is Smit Groenadvies<br />

onderdeel geworden van Prommenz.<br />

Een toonaangevend adviesbureau op het gebied<br />

van tuin- & landschapsinrichting, sportterreinen,<br />

groenadvies, natuurontwikkeling<br />

en ecologie. Hierdoor is de kennis en kunde<br />

die Prommenz in huis heeft nóg verder uitgebreid.<br />

Prommenz beschikt over een grote diversiteit<br />

aan adviseurs die elkaar aanvullen en<br />

versterken waardoor zij opdrachtgevers van<br />

begin tot eind volledig ontzorgen en zo tot de<br />

juiste invulling van een gebied komen. ■<br />

'Bij ruimtelijke ingrepen wordt gekeken<br />

of de voorgenomen activiteiten passen<br />

binnen het bestemmingsplan'<br />

111


Pejling<br />

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand<br />

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens<br />

beskaffenhed.<br />

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret<br />

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille<br />

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan<br />

samtidig også operere i mere udsatte områder.<br />

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.<br />

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -<br />

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig<br />

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på<br />

vanddybder på under 1m.<br />

Referencer<br />

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af<br />

pejlinger i danske havne og sejlrender:<br />

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,<br />

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.<br />

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina<br />

i Tyskland.<br />

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i<br />

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver<br />

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af<br />

Worldwide performance<br />

Tommy M. Nielsen<br />

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,<br />

Områdechef<br />

Tlf: +45 20 21 87 86<br />

Email: tmn@rohde-nielsen.dk<br />

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


Geïnstalleerde Thordon Composite lager na droogijs koeling.<br />

Een serie Scania DC-09 077A motoren in het magazijn bij Sandfirden Technics.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Sandfirden Technics<br />

Uniek in industriële en<br />

maritieme oplossingen<br />

Een breed georiënteerd maritiem bedrijf dat<br />

hoogst betrouwbare apparatuur levert op<br />

basis van duurzame technologie, dát is Sandfirden<br />

Technics. Aan het woord is Bart Bakker,<br />

directeur van Sandfirden Technics. Hij vertelt<br />

over de topmerken die het bedrijf levert én de<br />

toegevoegde waarde van Sandfirden Technics.<br />

gers en dek-equipment. Ook bij de bouw van een schip en in de pompindustrie<br />

wordt meer en meer gekeken naar mogelijkheden van watersmering<br />

met milieuvriendelijke lagers, uiteraard met behoud van lange standtijden.”<br />

Het moge duidelijk zijn: de experts van Sandfirden Technics lopen niet weg<br />

voor aanpassingen die gedaan moeten worden om klanten te bedienen.<br />

Bakker besluit: “Wij bieden waar de markt om vraagt.” ■<br />

“Aan topmerken, zoals Scania en Thordon, voegen wij onze engineering-,<br />

test- en servicekwaliteiten toe. Zo kan de klant optimaal profiteren van<br />

de technische eigenschappen en prestaties van deze producten, op een<br />

duurzame manier”, zegt Bakker.<br />

SCANIA<br />

Al meer dan 55 jaar is Sandfirden Technics exclusief dealer van Scania<br />

voor de Benelux. Vanwege strengere emissie-eisen ontwikkelde Scania<br />

een EU Stage V-motorreeks, die niet alleen voldoet aan de emissie-eisen<br />

maar ook een lager brandstofverbruik, lagere operationele kosten én<br />

minder gevolgen voor het milieu met zich meebrengt. “Fantastisch natuurlijk,”<br />

zegt Bakker, “maar niet geschikt voor de marine markt.” Dus<br />

hebben de experts van Sandfirden Technics, met hun jarenlange ervaring<br />

en uitgebreide vakkennis de juiste technologie toegevoegd aan de Scania<br />

motoren en zo een emissie gecertificeerde marinemotor ontwikkeld.<br />

“Met een eigen R&D-afdeling, gecertificeerde lassers voor constructiewerkzaamheden<br />

en een uiterst modern ingerichte testcentrum kunnen<br />

we allerlei klantspecifieke aanpassingen doen. Zo kunnen we technisch<br />

het optimale bereiken en zullen we verwachtingen overtreffen.”<br />

THORDON<br />

Sandfirden Technics is ook dealer van Thordon Bearings, nóg zo’n topmerk.<br />

De hoogwaardige, milieuvriendelijke en duurzame kunststof glijlagers zijn<br />

geschikt voor diverse toepassingen. Bakker noemt de scheepvaart, schone<br />

energieopwekking, pomp, baggerij, offshore en industriële markten. “Markten<br />

waarbij er steeds vaker gekeken wordt naar ‘groene’ oplossingen. Als<br />

maritiem gerelateerd bedrijf zetten we Thordon in bij roer- en schroefasla-<br />

Een beproefde en<br />

brandstofzuinige<br />

oplossing<br />

inland waterways<br />

EU STAGE V<br />

certified engines<br />

De DC13 XPI is een 4-takt dieselmotor met turbolader,<br />

een common rail brandstofsysteem en Scania<br />

motormanagementsysteem.<br />

Vermogensrange<br />

Voortstuwing<br />

Generatorset<br />

Configuratie<br />

Cilinderinhoud<br />

Brandstofinspuiting<br />

Emissienorm<br />

Rating<br />

Gewicht<br />

Olie capaciteit carter<br />

257 - 405 kW<br />

257 - 397 kW bij 1500 omw./min.<br />

257 - 404 kW bij 1800 omw./min.<br />

6 in lijn<br />

12.7 liter<br />

Scania EMS en XPI<br />

EU Stage V<br />

ICFN / IFN / PRP<br />

1050 kg (excl. vloeistoffen)<br />

34-45 liter<br />

Haventerrein 1 Tel.: +31 (0)227 513 613<br />

1779 GS Den Oever E-mail: sales@sandfirden.nl www.sandfirden.nl<br />

Gefördert durch<br />

113


Tekst | Susan Peek Beeld | Patrick Boterman - Van den Heuvel | Geert-Yke Rusticus<br />

Rupstelescoopkraan perfect<br />

alternatief voor de mobiele<br />

(vakwerk giek) kraan<br />

In de GWW, waar vaak sprake is van ruig(er) terrein, is het belangrijk dat het materieel<br />

probleemloos kan functioneren. Ook bij infrawerken, wanneer je onder bruggen, spoorleidingen<br />

of hoogspanningskabels door moet, moet het materieel flexibel inzetbaar zijn. “In zulke gevallen<br />

is de rupstelescoopkraan een perfect alternatief voor de mobiele kraan”, zegt Rienk Nadema,<br />

Commercieel Manager Sennebogen Cranes bij Van den Heuvel Werkendam (VDH).<br />

Sinds 2017 is VDH exclusief distributeur van<br />

Sennebogen Crane Line-producten, bestaande<br />

uit vakwerkgiekkranen en telescoopkranen.<br />

Sennebogen maakt gebruik van innovatieve<br />

technologieën voor de kwalitatief hoogstaande<br />

producten. “Europese machines met Deutsche<br />

gründlichkeit en ultieme prestaties”, volgens<br />

Nadema. “Voeg daar de expertise en service<br />

van VDH aan toe en het plaatje is compleet.”<br />

CUSTOM MADE ÉN<br />

VOLGENS DE NORM<br />

“Wij verkopen niet alleen betrouwbare merken,<br />

maar zijn in staat deze klant- of projectspecifiek<br />

aan te passen of machines van hoge kwaliteit<br />

te ontwerpen én te bouwen. Uiteraard<br />

zijn we ook hét adres voor onderdelen en een<br />

vakkundige service.” VDH onderscheidt zich<br />

door innovatief te reageren op veranderende<br />

marktomstandigheden en specifieke klantbehoeften.<br />

Jarenlange ervaring, het gebruik van<br />

De Sennebogen 6133E van Gebri Handel en Verhuur. VDH biedt een compleet gamma van rupstelescoopkranen met 15-130 ton hijscapaciteit en rupsvakwerkgiekkranen<br />

met 25-300 ton hijscapaciteit. Daarnaast Heavy Duty rupskranen met een groter hydraulisch motorvermogen. (Beeld: Geert-Yke Rusticus)<br />

114


‘Rupstelescoopkraan<br />

innoveert op de<br />

bouwplaats’<br />

moderne technieken en zorgvuldige engineering<br />

draagt bij aan een zo goed mogelijke interpretatie<br />

van de klantvraag die we vervolgens<br />

vertalen naar de best passende oplossing. “Een<br />

verhoogde gegalvaniseerde bestuurderscabine?<br />

Een zee-haven-coating omdat het een kustproject<br />

betreft? Een schuiftafel aan de machine<br />

voor funderingswerkzaamheden? Allemaal extra’s<br />

die VDH kan leveren”, zegt Nadema. “Wij<br />

engineeren en construeren het, ondersteund<br />

door de Sennebogen-fabriek en met CE-keurmerk<br />

volgens de geldende normen, zoals de<br />

EN16228 voor funderingstechnieken.”<br />

RUPSTELESCOOPKRAAN<br />

De rupstelescoopkraan van Sennebogen is<br />

compact en robuust en daarmee uitermate<br />

geschikt voor de GWW. Eenvoudig te transporteren<br />

op een dieplader en eenmaal in het<br />

terrein direct klaar voor gebruik. “Stempelen<br />

is niet nodig, wat ook een opstellingskeuring<br />

overbodig maakt. Uiteraard is de kraan niet alleen<br />

efficiënt maar ook veilig en voldoet het<br />

aan de strengste normen, ook op het moment<br />

dat wij de machine gemodificeerd hebben”,<br />

stelt Nadema.<br />

VERPENNEN EN<br />

VERPLAATSEN MÉT LAST<br />

Dankzij de full powerboom wordt de hydraulische<br />

giek in één keer uitgeschoven zonder te<br />

verpennen, ook met last. Het is zélfs mogelijk<br />

om de kraan te verplaatsen met last. “Dat gaat<br />

je met een wielkraan niet lukken”, weet Nadema.<br />

De giek kan naar behoefte van het werk<br />

ingetrokken worden waardoor het comfortabeler<br />

is om te verplaatsen onder bijvoorbeeld<br />

bruggen of hoogspanningsleidingen. Een groot<br />

voordeel voor de GWW-markt. Het nieuwste<br />

model, de Sennebogen 6103 (een 100 tons<br />

rupstelescoopkraan) is vanaf midden 2021 leverbaar.<br />

“Net als alle nieuwe modellen is ook<br />

dit type voorzien van een Stage V-motor, zodat<br />

er schoner, stiller en efficiënter gewerkt wordt.<br />

De machines zijn onderhoudsvriendelijk en<br />

uit te rusten met diverse hulpstukken.“ Nadema<br />

besluit: “VDH voegt hiermee weer een<br />

prachtige kraan toe aan het assortiment.” ■<br />

De Sennebogen 6100 van Van ‘tHek in PD-stelling.<br />

(Beeld: Patrick Botermans – Van den Heuvel )<br />

Machine (ver)bouw - Hijskranen - Funderingsmachines - Service & revisie<br />

AL 70 JAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR<br />

Bent U geïnteresseerd in de speciale<br />

oplossingen die door onze eigen<br />

engineeringsafdeling worden ontwikkeld?<br />

Zoekt U een partner die samen met U kijkt<br />

naar de verschillende mogelijkheden om uw<br />

probleem op te lossen? Van den Heuvel<br />

bedenkt, ontwikkelt en bouwt specifieke<br />

maatwerkoplossingen voor uw bedrijf en zorgt<br />

dat deze werken.<br />

Daarnaast leveren wij verschillende<br />

Sennebogen vakwerkgiekkranen en/of<br />

telescoopkranen die ook binnen uw bedrijf het<br />

verschil kunnen maken.<br />

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende<br />

afspraak, dan bekijken we samen de<br />

mogelijkheden!<br />

WWW.VDHEUVELWERKENDAM.NL | +31 (0)183 502 655 | INFO@VDHEUVELWERKENDAM.NL<br />

115


QSC staat voor een gestandaardiseerde vergrendelingsprocedure van uitrustingsstukken, dat wordt aangestuurd met een simpel en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel in de cabine.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Engcon<br />

Nieuwe standaardisatie verbetert<br />

veiligheid van graafmachines<br />

Sinds de oprichting dertig jaar geleden is engcon een van de stuwende krachten geweest achter de ontwikkeling<br />

van veiligheid in de graafindustrie. Het jaar <strong>2020</strong> vormt hierop geen uitzondering. De fabrikant<br />

van tiltrotators en snelwissels zet met het vergrendelsysteem QSC een nieuwe stap op het gebied van<br />

veiligheid. Een gesprek met Martin Frid vanuit het hoofdkantoor in Zweden over het nieuwe vergrendelsysteem,<br />

de laatste nieuwe ontwikkelingen en de wijzigingen in de Benelux-structuur van engcon.<br />

De equipment van engcon heeft de graafindustrie<br />

de afgelopen decennia enorm<br />

veranderd. “Met onze draaikantelstukken,<br />

snelwissels en aanverwante oplossingen<br />

kan sneller, veiliger en efficiënter gewerkt<br />

worden”, zegt Frid. “Machinisten hoeven de<br />

cabine niet meer te verlaten om van uitrus-<br />

tingsstuk te wisselen. Veiligheid vormt dan<br />

ook topprioriteit bij de ontwikkeling van<br />

nieuwe producten. Dat verklaart ook de<br />

introductie van het nieuwe en veilige vergrendelsysteem<br />

QSC dat we sinds oktober<br />

<strong>2020</strong> standaard (en gratis) aanbieden op de<br />

snelwissel onder onze draaikantelstukken<br />

met een engcon DC2-besturingssysteem,<br />

ongeacht het type snelwissel.”<br />

GESTANDAARDISEERDE<br />

VERGRENDELINGSPROCEDURE<br />

QSC staat voor een gestandaardiseerde vergrendelingsprocedure<br />

van uitrustingsstukken,<br />

116


dat wordt aangestuurd met een simpel en gebruiksvriendelijk<br />

bedieningspaneel in de cabine.<br />

Frid licht de werking van het systeem nader toe.<br />

“De belangrijkste wijziging zit hem in het feit dat<br />

de bak of ander werktuig in geheven positie niet<br />

meer vrijgegeven kan worden voor ontgrendeling.<br />

Het systeem maakt namelijk gebruik van een<br />

gronddruksensor. Ook de functionaliteit tijdens<br />

de vergrendelings- en ontgrendelingsprocedure<br />

(kantelen/draaien) is fors verbeterd. De machinist<br />

kan bijdraaien en -kantelen bij het koppelen<br />

van een uitrustingsstuk wanneer het er niet precies<br />

recht voor staat. Daarnaast is een visueel en<br />

hoorbaar waarschuwingssysteem toegevoegd<br />

met licht en geluid tijdens aankoppeling van een<br />

uitrustingsstuk. De gestandaardiseerde bediening<br />

is identiek ongeacht merk en model graafmachine.<br />

We bieden QSC voortaan standaard aan<br />

onder het draaikantelstuk en als retrofit op bestaande<br />

equipment. Optioneel is QSC eveneens<br />

verkrijgbaar voor de machinesnelwissel.”<br />

De gestandaardiseerde bediening is identiek<br />

ongeacht merk en model graafmachine.<br />

Q-Safe (QS) is ‘s werelds veiligste snelwissel<br />

en beschikbaar voor alle graafmachines in de<br />

gewichtsklasse 6-33 ton (QS45 – QS80). Frid<br />

verklapt alvast dat engcon in 2021 met een versie<br />

voor compacter materieel komt, de QS40.<br />

Meer details volgen in een later stadium.<br />

Ook laat Frid weten dat de Benelux-organisatie<br />

wordt opgesplitst. “We hechten veel waarde<br />

aan een lokale aanwezigheid in de verschillende<br />

markten. Dat betekent dat we per januari 2021<br />

een eigen kantoor openen in België. De Nederlandse<br />

vestiging blijft uiteraard ook behouden.<br />

Op die manier versterken we ook onze<br />

positie op de Belgische markt.” ■<br />

DO MORE.<br />

EARN MORE.<br />

Een draaikantelstuk maakt uw<br />

graafwerk 50% efficiënter en tovert de<br />

graafmachine om in een veelzijdige tool<br />

die niet alleen kan worden gebruikt voor<br />

graven, maar ook voor grijpen, hijsen,<br />

afvlakken, vegen en nog veel meer.<br />

Met zo’n allround kraan kunnen meer<br />

opdrachten worden aangenomen, die<br />

niet alleen sneller en met beter resultaat<br />

worden voltooid, maar ook veel veiliger,<br />

comfortabeler én milieuvriendelijker.<br />

www.engcon.com<br />

117


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | NGO<br />

NGO maakt zich sterk voor<br />

verantwoorde toepassingen van<br />

geokunststoffen in de infrastructuur<br />

Geokunststoffen bieden zeer veel toepassingsmogelijkheden.<br />

De mogelijkheden dienen echter op het juiste moment in beeld te<br />

zijn, om hiermee een goed of zelfs beter alternatief te vormen ten<br />

opzichte van traditionele bouwmethodes met bijvoorbeeld beton<br />

en staal. Dit vereist kennisdeling en innovatief denken in het<br />

werkveld van overheden, aannemers en ontwerpende ingenieurs.<br />

De Nederlandse Geotextiel Organisatie<br />

(NGO) heeft deze centrale taak op zich genomen,<br />

met als doel het bevorderen van kennis<br />

en een verantwoord gebruik van geokunststoffen<br />

in de Nederlandse infrastructuur. Een<br />

gesprek met voorzitter Erik Kwast.<br />

Geokunststoffen zijn hoogwaardige bouwmaterialen,<br />

bijvoorbeeld weefsels of vliezen<br />

(geotextielen), maar ook andere materialen<br />

als geogrids (grondwapening), erosiematten,<br />

drainagematten, verticale drains, folieconstructies<br />

(afdichting), lichtgewicht EPS, etc.<br />

“Met het gebruik van deze hoogwaardige<br />

geosynthetische bouwmaterialen kunnen in<br />

veel gevallen bouwconstructies beter, efficiënter,<br />

milieuvriendelijker, duurzamer en/of<br />

goedkoper worden uitgevoerd (Wallbaum et<br />

al., 2014)”, stelt Kwast. “Om de markt beter te<br />

informeren en bij te staan rond deze materie,<br />

is op 18 november 1983 de NGO opgericht,<br />

de formele Nederlandse afdeling van de IGS<br />

(International Geosynthetics Society).”<br />

KENNISDELING<br />

“De NGO is een vereniging die openstaat<br />

voor kennisinstellingen, overheidsinstanties,<br />

aannemers, ingenieursbureaus, inspectiebedrijven,<br />

certificatie-instellingen, laboratoria,<br />

leveranciers en producenten met hun<br />

werkveld in Nederland”, somt Kwast op. “De<br />

bevordering van de uitwisseling van kennis<br />

tussen leden en het uitdragen van deze<br />

kennis wordt gedaan door een bijdrage aan<br />

publicaties, lezingen, workshops en congressen.<br />

Verder worden studie- en werkgroepen<br />

ingesteld of vindt er coördinatie plaats op<br />

het gebied van normering van geokunststoffen<br />

(NEN, ISO). Daarnaast wordt er contact<br />

onderhouden met andere belanghebbende<br />

organisaties; zowel nationaal als internationaal<br />

met onder meer de IGS. De IGS organiseert<br />

elke vier jaar een groot internationaal<br />

wereldcongres op het gebied van geokunststoffen.<br />

Met intervallen hiertussen wordt<br />

elke vier jaar een Europees congres georganiseerd.<br />

Het eerstvolgende congres is het<br />

Eurogeo7 congres in Warschau, Polen. Dit is<br />

het zevende Europese congres op het gebied<br />

van geokunststoffen, gepland op 16-19 mei<br />

2021. Noteer deze data alvast in je agenda.”<br />

VISIE EN AMBITIE<br />

Jaarlijks worden door de NGO verschillende<br />

activiteiten georganiseerd. Kwast geeft een aantal<br />

voorbeelden. “We organiseren diverse projectexcursies<br />

met lezingen (bezoek project met<br />

geokunststoffen in uitvoering), zoals recent aan<br />

het Prinses Ariane Windpark (kraanopstelplaatsen)<br />

en de Beatrixsluizen in Nieuwegein. Ook<br />

vinden er regelmatig creatieve sessies plaats,<br />

bestaande uit een inspirerende studiedag waarbij<br />

wordt ingezoomd op één specifiek onderwerp<br />

met lezingen (theoriedeel), praktijkdeel<br />

(praktijkproeven) en uitwerking van een casus<br />

in groepsverband. Onderwerpen van de laatste<br />

OVERZICHT NGO-BESTUUR<br />

Erik Kwast Kwast Consult Voorzitter<br />

Directeur-eigenaar<br />

Suzanne van Eekelen Deltares Secretaris<br />

Expert onderzoeker en adviseur geo-engineering<br />

Rijk Gerritsen Enka Solutions Eindredacteur Geokunst<br />

Application manager hydraulic and civil engineering<br />

Joris van den Berg Huesker Synthetic B.V. Programmacoördinator (activiteiten)<br />

Managing Director<br />

Iljo Fluit Quality Services (QS) Penningmeester<br />

Managing Director QS Inspection<br />

Leo Kuljanski Tensar International Kenniscoördinator nationaal/internationaal<br />

Senior Design Engineer<br />

Joop Groenveld Zelfstandig ondernemer Technisch secretaris en boekhouding<br />

118


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Groepsfoto bestuur Nederlandse Geotextiel Organisatie, met van links naar rechts: Milan Duškov (scheidend penningmeester), Joop Groenveld (technisch<br />

secretaris), Leo Kuljanski (kenniscoördinator), Suzanne van Eekelen (secretaris), Erik Kwast (voorzitter), Rijk Gerritsen (eindredacteur Geokunst), Iljo Fluit<br />

(penningmeester), Joris van den Berg (programmacoördinator).<br />

sessies waren aardbevingsbestendigheid (locatie<br />

Harderwijk), erosiebescherming (locatie op<br />

het strand van Den Haag) en afdichtingen met<br />

geokunststoffen (locatie Art Centre, Deltares in<br />

Delft). Daarnaast organiseren we lezingenmiddagen<br />

op het gebied van geokunststoffen, al dan<br />

niet in samenwerking met opdrachtgevers. Zo<br />

is afgelopen jaar een succesvolle lezingenmiddag<br />

en netwerkborrel georganiseerd voor toepassing<br />

van geokunststoffen voor wegen en spoorwegen<br />

in samenwerking met RWS-GPO en<br />

ProRail.” Ook verzorgt de NGO gastcolleges op<br />

het gebied van geokunststoffen op de TU Delft.<br />

Enthousiast geworden op basis van het bovenstaande?<br />

Volg NGO dan op LinkedIn, te<br />

vinden op NGO Nederlandse Geotextiel<br />

Organisatie. Wil je eens (vrijblijvend) deelnemen<br />

aan één van de activiteiten? Dat kan door<br />

een mailtje te sturen naar het secretariaat, te<br />

bereiken op joop.groenveld@ngo.nl. Nadere<br />

informatie over geokunststoffen en een overzicht<br />

van activiteiten met downloads zijn te<br />

vinden op de website: http://ngo.nl/. Samen<br />

komen we verder. #wedoenmee ■<br />

'De NGO heeft als doel het bevorderen<br />

van kennis en een verantwoord<br />

gebruik van geokunststoffen in de<br />

Nederlandse infrastructuur'<br />

119


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Aanleg folieconstructie in den natte N421 te Houten.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Kwast Consult<br />

Geotechnisch adviesbureau<br />

in lichte ophoogmaterialen<br />

en geokunststoffen<br />

Het toepassen van lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen in de infrastructuur wint aan populariteit.<br />

Het vraagt wel om specialistische kennis. Met bijna vijftien jaar ervaring in deze materie<br />

wordt Erik Kwast van geotechnisch adviesbureau Kwast Consult veelvuldig gevraagd om zijn expertise.<br />

Hij is tevens voorzitter van de NGO, de Nederlandse Geotextiel Organisatie.<br />

Kwast Consult beschikt over specialistische<br />

geotechnische kennis van onder meer lichte<br />

ophoogmaterialen in de infrastructuur, zoals<br />

Bims, EPS, schuimbeton, e.d. Daarnaast wordt<br />

het adviesbureau ingeschakeld voor risicoanalyse<br />

en omgevingsbeïnvloeding, denk aan<br />

trillingsanalyses en grondvervormingen met<br />

Plaxis. Ook voor het toepassen van geokunststoffen<br />

in de infrastructuur (folies, stabiliteits-/<br />

funderingswapening, gewapende grond, paalmatras)<br />

en voor het ontwerpen van spoorinfrastructuur<br />

(spoorbanen, onderdoorgangen,<br />

fundering bovenleiding volgens OVS/RLN) zijn<br />

opdrachtgevers bij Erik Kwast aan het juiste<br />

adres. Kwast Consult werkt voor overheden,<br />

ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers.<br />

LICHTE OPHOOGMATERIALEN<br />

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige<br />

bodem bouwrijp te maken, moet<br />

het terrein worden opgehoogd. “Traditioneel<br />

brengt men zand aan onder het te verharden<br />

gebied (infrastructuur), maar dat brengt zettingsproblemen<br />

tijdens de bouw en vele jaren<br />

na oplevering met zich mee”, stelt Kwast.<br />

“Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van<br />

lichte ophoogmaterialen voor de aanleg van<br />

zettingsarme infrastructuur, zoals Bims, Argex,<br />

EPS en schuimbeton. Elk type heeft specifieke<br />

kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden<br />

per locatie en project.<br />

Op basis van een variantenstudie en de randvoorwaarden<br />

– kosten, grondwaterstand, zet-<br />

'Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt<br />

van lichte ophoogmaterialen voor de aanleg<br />

van zettingsarme infrastructuur'<br />

120


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

tingseisen, enz. – brengen wij het juiste advies<br />

uit en verzorgen desgewenst de uitvoeringsbegeleiding<br />

van het aanbrengen van lichte ophoogmaterialen<br />

in projecten. Aspecten als snel<br />

bouwen, zettingsarm en minimale omgevingsbeïnvloeding<br />

spreken in het voordeel van het<br />

toepassen van lichte ophoogmaterialen. Zo zijn<br />

we onder meer betrokken bij de reconstructie<br />

van diverse wijken in de gemeente Woerden,<br />

de grootschalige ombouw van de zuidelijke<br />

ringweg van Groningen (Aanpak Ring Zuid)<br />

en De Groene Boog A16 te Rotterdam. Die<br />

laatste twee projecten worden binnen Joosten<br />

Concepts verricht, een samenwerkingsverband<br />

tussen Joosten Kunststoffen en verschillende<br />

producenten, ingenieurs en aannemers.<br />

De grote kracht van deze samenwerking: OLA,<br />

oftewel Ontwerpen, Leveren en Aanbrengen.”<br />

Reconstructie voorhuis te Kamerik met aanleg EPS-platen met folie, Bimsaanvulling en menggranulaat.<br />

GEOKUNSTSTOFFEN IN DE<br />

INFRASTRUCTUUR<br />

Geokunststoffen bieden veel (onbekende) toepassingsmogelijkheden.<br />

“Beter, anders, efficiënter,<br />

milieuvriendelijker, duurzamer of goedkoper<br />

ontwerpen en bouwen is in veel gevallen<br />

mogelijk met de toepassing van geokunststoffen”,<br />

vervolgt Kwast. “Wij hebben veel ervaring<br />

met het ontwerpen van folieconstructies<br />

voor bijvoorbeeld toeritten van tunnels en<br />

funderings- en stabiliteitswapening voor wegen<br />

en spoorwegen. Door met geokunststoffen te<br />

werken, worden over het algemeen de nodige<br />

optimalisaties behaald. Ook kan het ruimtebeslag<br />

worden beperkt door steilere taluds op<br />

te zetten. Ontwerpen met geokunststoffen is<br />

specialistisch werk. Dat neemt niet weg dat het<br />

steeds vaker zal worden toegepast”, verwacht<br />

Kwast. “Materialen worden bekender en het<br />

wordt steeds lastiger om traditioneel te bouwen<br />

in beperkte ruimtes. Ook kostentechnisch<br />

zijn geokunststoffen uitermate interessant.”<br />

Voor het uitwerken van economische ontwerpen<br />

beschikt Kwast Consult over vele jaren aan geotechnische<br />

expertise en ervaring met vele tientallen<br />

gerealiseerde projecten op zijn naam. ■<br />

Kwast Consult beschikt over<br />

specialistische geotechnische kennis van:<br />

- Lichte ophoogmaterialen infrastructuur<br />

en sportaccommodaties: toepassing van<br />

Bims, Argex, EPS, Schuimbeton, e.d.<br />

- Risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding:<br />

trillingsanalyses en grondvervormingen<br />

met Plaxis.<br />

- Spoorinfrastructuur: geotechnisch<br />

ontwerp spoorbanen, onderdoorgangen<br />

en bovenleiding volgens OVS/RLN.<br />

- Geokunststoffen infrastructuur: ontwerp<br />

folieconstructies, stabiliteits- en<br />

funderingswapening, e.d.<br />

Contact : Kwast Consult te Houten<br />

T: <strong>06</strong> – 29 27 28 01<br />

E: info@kwastconsult.nl<br />

W: www.kwastconsult.nl<br />

Kwast consult.indd 1 04-11-20 16:22<br />

121


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Tensar<br />

Asfalt- en funderingswapening:<br />

Gelijkwaardigheid aantonen<br />

op basis van prestatie<br />

Gelijkwaardigheid van asfalt- of funderingswapening bepalen kan niet op grondstof- of productniveau,<br />

maar moet gebeuren op basis van prestaties tijdens veelvuldig full-scale testen. Enkel laboratoriumproeven<br />

geven geen uitsluitsel. Aan het woord is Paul ter Horst van Tensar, uitvinders van<br />

het geogrid. Hij is verontwaardigd over hoe in Nederland wordt omgegaan met het aantonen van<br />

gelijkwaardigheid voor asfalt- en funderingswapening. “In het land der blinden is één oog koning.”<br />

“Gelijkwaardigheid aantonen moet gebeuren<br />

volgens de methodiek die in CROW beschreven<br />

staat, waarbij de samenhang wordt uitgedrukt<br />

in prestaties. Het is heel raar dat we in<br />

Nederland hiervan afwijken, vooral als het gaat<br />

om het toepassen van geogrids. Er wordt op<br />

kenmerken beoordeeld die geen toegevoegde<br />

waarde leveren aan de werking. Dat is niet alleen<br />

frustrerend, maar kan zelfs tot nare bijeffecten<br />

leiden... Zorg daarom dat hetgeen<br />

vermeld wordt in de gelijkwaardigheid ook<br />

daadwerkelijk effect heeft op de prestaties.”<br />

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen weet Tensar International in veel<br />

gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische voordelen te behalen.<br />

GELIJKWAARDIGHEID DEFINIEREN<br />

Tensar produceert en verkoopt niet alleen<br />

geokunststoffen, maar verzorgt ook de berekening<br />

met behulp van eigen software. “Daarbij<br />

houden we rekening met de lokale regelgeving.<br />

In Nederland is dat zoals gezegd de CROWmethodiek<br />

voor funderingen en gewapende<br />

grond, terwijl we bijvoorbeeld voor een project<br />

in Hong Kong rekenen met de daar geldende<br />

eisen. En zo zijn er voor elke toepassing veelal<br />

unieke normeringen en wet- en regelgeving.<br />

Daar moeten we ons met z’n allen aan houden.<br />

Dat zou geen punt van discussie moeten<br />

zijn”, zegt Ter Horst stellig. “De praktijk blijkt<br />

echter weerbarstiger. Behoorlijk frustrerend,<br />

zeker omdat uiteindelijk de eindgebruiker/opdrachtgever<br />

benadeeld wordt. Een wegbeheerder<br />

vraagt niet om trekkracht, maar heeft baat<br />

bij een lange levensduur en scheurvorming die<br />

veel later komt. Dat is een samenspel van het<br />

granulaire materiaal en het geogrid. Ook in gewapende<br />

grondconstructies. Gelijkwaardigheid<br />

moet gedefinieerd worden. Als je geen onafhankelijke<br />

in-situ of full-scale testen uitvoert,<br />

kun je geen uitspraak doen over datgene wat<br />

een gebruiker kan verwachten.”<br />

122


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen<br />

voor funderingswapening, asfaltwapening en het wapenen<br />

van grondconstructies weet Tensar International in veel gevallen (bouw)<br />

tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische<br />

voordelen te behalen. De oplossingen van Tensar worden dan ook<br />

overal ter wereld toegepast in talloze civieltechnische projecten. ■<br />

'Gelijkwaardigheid van<br />

asfalt- of funderingswapening<br />

bepalen kan niet op grondstofof<br />

productniveau, maar<br />

moet gebeuren op basis<br />

van prestaties tijdens veelvuldig<br />

full-scale testen'<br />

Paul ter Horst van Tensar, uitvinders van het geogrid.<br />

Als je geen onafhankelijke in-situ of full-scale testen uitvoert, kun je geen uitspraak doen over datgene wat een gebruiker kan verwachten.<br />

123


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Joosten Concepts<br />

Samenwerken leidt<br />

tot topprestaties<br />

Samenwerken leidt tot topprestaties. Dat is de achterliggende gedachte achter Joosten Concepts,<br />

een samenwerkingsverband tussen Joosten Kunststoffen en verschillende producenten, ingenieurs<br />

en aannemers. De grote kracht van deze samenwerking: OLA, oftewel Ontwerpen, Leveren en<br />

Aanbrengen van geokunststoffen. Het complete pakket onder één dak.<br />

Het samenwerkingsverband is ontstaan naar<br />

aanleiding van behoefte uit de markt, begint<br />

Bob Boonzaaijer van Joosten Concepts.<br />

“Het ontwerpen en toepassen van systemen<br />

met constructieve geokunststoffen vraagt om<br />

specifieke kennis. Aangezien wij binnen het<br />

samenwerkingsverband beschikken over de<br />

kennis van gekwalificeerde geotechnici, toonaangevende<br />

leveranciers, innovatieve producenten<br />

en vakbekwame verwerkers, kortom<br />

marktleiders en specialisten, zijn wij in staat financieel<br />

en technisch het verschil te maken bij<br />

complexe geotechnische projecten. Met als resultaat<br />

een efficiënte, duurzame en kwalitatief<br />

hoogwaardige oplossing.”<br />

Bij de uitbreiding van Kade Westhofhaven<br />

in Vlissingen-Oost voor Sagro worden een<br />

TenCate-paalmatrassysteem en het Stratumcellensysteem<br />

van Tensar zij aan zij toegepast.<br />

124


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

SPECIALISTEN EN MARKTLEIDERS<br />

Joosten Concepts heeft met zijn ervaren projectleiders<br />

een coördinerende rol. Geologics<br />

en Kwast Consult zijn verantwoordelijk voor<br />

het ontwerp volgens onder andere CUR226,<br />

CUR198 en CROW 325. Joosten Kunststoffen<br />

levert alle materialen voor het project,<br />

met producenten TenCate Geosynthetics en<br />

Tensar als belangrijkste partners voor gewapende<br />

grondconstructies en paalmatrassystemen.<br />

Bonneveld Gewapende <strong>Grond</strong>constructies,<br />

Molhoek-CCT, Schanskorven Montage,<br />

Gebr. Jansen en Van Etten brengen de constructies<br />

aan. Vrijenban produceert de elementen<br />

voor de betonnen facings. “Voor elke<br />

bouwmethode en projectfase hebben we de<br />

benodigde expertise in huis met marktleiders<br />

en specialisten op elk onderdeel”, vervolgt<br />

Boonzaaijer. “Onze focus ligt onder meer op<br />

gewapende grondconstructies met groene-,<br />

schanskorf- of betonfacing, paalmatrassystemen,<br />

EPS-constructies en asfaltwapening. Maar<br />

we gaan ook andere geo- en infratechnische<br />

uitdagingen niet uit de weg, waaronder ook<br />

combinaties met alle overige producten binnen<br />

het assortiment van Joosten Kunststoffen.”<br />

UITBREIDING KADE<br />

Joosten Concepts is met recht een uniek<br />

concept. “Marktleiders op het gebied van<br />

geokunststoffen die wereldwijd met elkaar<br />

concurreren, werken in Nederland nauw<br />

met elkaar samen”, stelt Boonzaaijer. “Een<br />

mooi voorbeeld daarvan is de uitbreiding van<br />

Kade Westhofhaven in Vlissingen-Oost voor<br />

Sagro, waarbij een TenCate-paalmatrassysteem<br />

en het Stratum-cellensysteem van<br />

Tensar zij aan zij worden toegepast. De uitbreiding<br />

van de kade gaat straks tot de sterkste<br />

van Europa behoren. Met een draagkracht<br />

van minimaal 150 kN/m 2 is Sagro klaar voor<br />

de sloop van de zwaarste onderdelen van de<br />

grootste boorplatformen. Joosten Concepts<br />

heeft opdracht voor het ontwerpen en leveren<br />

van het paalmatras conform CUR226<br />

in samenwerking met Crux Engineering en<br />

TenCate, en het TensarTech Stratum-systeem<br />

conform Stowa 02-2019 en BS80<strong>06</strong>-1<br />

in samenwerking met Geologics en Tensar.<br />

Door de unieke samenwerking binnen Joosten<br />

Concepts kunnen deze twee systemen<br />

naast elkaar toegepast worden. Hiermee is<br />

een maatwerkoplossing gerealiseerd.”<br />

De kracht van het samenwerkingsverband zit<br />

hem volgens Boonzaaijer tevens in het zeer<br />

brede assortiment aan oplossingen. “We zijn<br />

niet gebonden aan één type systeem of oplossing,<br />

maar kunnen voor alle geotechnische<br />

vraagstukken een oplossing voorzien.” ■<br />

Het ontwerpen en toepassen van systemen met constructieve geokunststoffen vraagt om specifieke kennis.<br />

Met een draagkracht van minimaal 150 kN/m 2 is Sagro klaar voor de sloop van de zwaarste onderdelen van<br />

de grootste boorplatformen.<br />

Joosten Concepts is niet gebonden aan één type systeem of oplossing, maar kan voor alle geotechnische<br />

vraagstukken een oplossing voorzien.<br />

125


STABILISEERT<br />

Tensar® TriAx® Geogrids:<br />

tijd- en kostenbesparing<br />

grote reductie van funderingsdikte<br />

verlaging CO2 footprint<br />

EPD certificaat<br />

verhoging draagvermogen<br />

betere verdichting<br />

verlenging van de ontwerplevensduur<br />

reductie differentiële zettingen<br />

bewezen prestaties met full scale tests<br />

Toepassingen:<br />

wegfunderingen<br />

werkwegen<br />

kraanopstelplaatsen<br />

opslagterreinen<br />

ballastbed in spoor<br />

vliegvelden<br />

graswapening<br />

Tensar International BV<br />

Helftheuvelweg 11<br />

5222 AV ’s-Hertogenbosch<br />

Tel: +31(0)73 624 19 16<br />

Fax: +31(0)73 624 <strong>06</strong> 52<br />

info@tensar.nl | www.tensar.nl


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Met de afschuiftest volgens de testnorm NEN-EN 12957-2 hebben aannemers in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid over de toegepaste producten.<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | QS BV<br />

Zekerheid over de juiste<br />

toepassing van geokunststoffen<br />

Testen. Inspecteren. Certificeren.<br />

Het opnemen van een constructie bestaande uit één of meerdere geokunststoffen in een talud<br />

zien we vaak. Bij stortplaatsen en in de verdiept aangelegde infrastructuur is dit dagelijkse praktijk.<br />

Maar zijn de toegepaste geokunststoffen geschikt voor de toepassing? Voldoet de afdichting aan<br />

de gestelde eisen? Houden de geokunststof producten na verloop van jaren hun functionele<br />

eigenschappen? Is de stabiliteit van het talud met het aangebrachte geokunststof voldoende?<br />

En hoe kan een levensduurverwachting van meer dan honderd jaar worden aangetoond?<br />

Een partij die deze en andere vragen onafhankelijk<br />

beantwoordt, is QS. Vanuit drie disciplines;<br />

Testing, Inspection en Certification, toont zij voor<br />

haar opdrachtgevers aan of er wordt voldaan aan<br />

de (inter)nationale wet- en regelgeving.<br />

QS Testing beproeft en beoordeelt kunststof<br />

materialen, producten en lasverbindingen in<br />

het laboratorium. QS Inspection inspecteert<br />

en beoordeelt in het veld de kwaliteit van de<br />

aanleg en de realisatie van civiele constructies,<br />

IBC-werken, kunststof leidingen en projecten<br />

waarbij geokunststoffen worden toegepast. QS<br />

Certification is de onafhankelijke certificeringsinstelling,<br />

voornamelijk voor duurzame energie<br />

en persoonscertificatie van kunststof lassers.<br />

128


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Met de afschuiftest voor geokunststoffen en de<br />

levensduurbepaling van geotextielen, zoals drainagematten,<br />

heeft QS haar dienstenpakket uitgebreid<br />

met twee nieuwe, waardevolle services.<br />

ONAFHANKELIJKE AFSCHUIFTEST<br />

GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Bij de aanleg van constructies met geokunststoffen<br />

op taluds in civiele werken moet de<br />

bouwer verantwoording afleggen over de<br />

stabiliteit. De gewenste hellingshoek moet<br />

haalbaar zijn voor de in het ontwerp geselecteerde<br />

combinatie van geokunststof productlagen.<br />

“Met de afschuiftest volgens de<br />

testnorm NEN-EN 12957-2 kunnen wij aannemers<br />

in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid<br />

geven over toegepaste producten”,<br />

vertelt Jorn Bronsvoort, directeur van QS<br />

Testing. “Zij kunnen dan met een onafhankelijk<br />

rapport aantonen dat de juiste geokunststoffen<br />

zijn toegepast onder de juiste<br />

omstandigheden. Dat maakt hen sterk naar<br />

hun opdrachtgevers. Bijkomend voordeel is<br />

dat fouten die in een vroeg stadium worden<br />

ontdekt verdere schade voorkomen.” ❯<br />

'Gefundeerde uitspraken over de<br />

levensduurverwachting van producten'<br />

QS is gevestigd in Bennekom en heeft recent haar faciliteiten uitgebreid.<br />

De afschuiftest geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is.<br />

129


Levensduuronderzoek en<br />

afschuiftesten geokunststoffen<br />

Biedt opdrachtgevers, ontwerpers en<br />

verleggers onafhankelijk inzicht in elke fase<br />

TESTING<br />

INSPECTION<br />

CERTIFICATION<br />

Levensduuronderzoek<br />

Controle tijdens<br />

realisatiefase<br />

State-of-the-art<br />

laboratorium<br />

Snelle doorlooptijd<br />

QS<br />

Kierkamperweg 33<br />

6721 TE Bennekom<br />

Nederland<br />

QS toetst volledig<br />

onafhankelijk de<br />

100-jarige levensduur<br />

van de geokunststofconstructie<br />

op uw<br />

project.<br />

QS controleert of de<br />

wrijvingseigenschappen<br />

van geokunststoffen<br />

overeenkomen met de<br />

eisen en beoordeelt of<br />

het verleggen volgens<br />

installatievoorschriften<br />

plaats vindt.<br />

Meer informatie op: www.qsbv.com<br />

QS voert het levensduuronderzoek<br />

en de<br />

afschuiftesten uit in<br />

het goed geoutilleerde<br />

laboratorium in<br />

Bennekom. Indien<br />

gewenst kunt u de<br />

testen bijwonen.<br />

De persoonlijke<br />

aanpak van QS maakt<br />

de communicatie<br />

gemakkelijk. De<br />

rapportage is in het<br />

Nederlands.<br />

T +31 (0)88 166 2000<br />

E info@qsbv.com<br />

TRUSTED<br />

QUALITY<br />

SERVICES


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

QS Testing beproeft, beoordeelt en voert levensduuronderzoek uit aan kunststof producten en lasverbindingen in haar state-of-the-art laboratorium.<br />

VERIFICATIE<br />

STABILITEITSBEREKENING<br />

Het rapport geeft inzicht in de steilste helling<br />

die met het gewenste pakket van gronden<br />

geokunststof producten mogelijk is. Dat<br />

maakt het rapport ook waardevol voor wie<br />

nog op zoek is naar het beste product voor<br />

zijn project. “Zelfs tijdens de uitvoering kunnen<br />

we nog controleren of de wrijvingseigenschappen<br />

van de toegepaste geokunststof<br />

producten overeenkomen met de eisen in<br />

het ontwerp”, vertelt Iljo Fluit, directeur van<br />

QS Inspection. “In dat geval komt onze inspecteur<br />

monsters nemen als de producten<br />

worden toegepast. De afschuiftest geeft zowel<br />

de opdrachtgever als de opdrachtnemer<br />

onafhankelijk inzicht.”<br />

kan als erkende langeduurgedrag-deskundige<br />

binnen QS de beproevingsresultaten interpreteren<br />

en vastleggen in een onafhankelijk<br />

onderzoeksrapport met een levensduurverwachting<br />

op basis van de uitgangspunten<br />

zoals beschreven in de Protocollen voor<br />

het toepassen van kunststof geomembranen<br />

voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen.<br />

“Chemische, fysische en<br />

mechanische degradatieprocessen kunnen<br />

de levensduur begrenzen”, licht Bronsvoort<br />

toe. “Met laboratoriumonderzoek kunnen<br />

we de invloed van degradatie onderzoeken<br />

en gefundeerde uitspraken doen over de levensduurverwachting.<br />

De laboratoriumfaciliteiten<br />

van QS Testing zijn hierop ingericht.”<br />

ONE-STOP-SHOPPING<br />

Fluit: “We zijn nu bijna twintig jaar actief als private<br />

speler in de TIC-branche. Door continue in<br />

te spelen op de veranderende vraag van onze<br />

trouwe klanten gaat onze ontwikkeling gepaard<br />

met een jaarlijks constante groei. Hierdoor hebben<br />

we nu alles in eigen huis en kunnen we onze<br />

volledige dienstverlening, van monstername tot<br />

rapport, snel uitvoeren. Gedurende deze periode<br />

hebben onze klanten – Rijkswaterstaat,<br />

provincies, exploitanten in de afvalsector, aannemers<br />

en verzekeringsmaatschappijen - één<br />

aanspreekpunt. Deze combinatie bezorgt ons<br />

een unieke positie in de markt. Neem gerust<br />

contact met ons op voor meer informatie of een<br />

vrijblijvende offerte.” ■<br />

(REST)LEVENSDUURBEPALINGEN<br />

KUNSTSTOFCONSTRUCTIES<br />

Om aan te tonen en te onderbouwen dat<br />

de toegepaste producten voldoen aan de beoogde<br />

levensduur, heeft QS een erkende langeduurgedrag-deskundige<br />

in huis. Dr. J. Breen<br />

'Zeker weten dat het juiste geokunststof<br />

is toegepast'<br />

131


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Genap<br />

‘Potentieel van geosynthetische<br />

materialen staat nog in de<br />

kinderschoenen’<br />

Het potentieel van geosynthetische materialen in de infrasector is nog lang niet ontgonnen. Dat<br />

zegt Dick van Regteren, DGA van Genap Waterproof Solutions. Sinds 1951 houdt Genap zich al<br />

bezig met het produceren en verwerken van geosynthetische materialen, zoals kunststof folies en<br />

geotextielen voor verschillende markten, waaronder de infra. Het bedrijf verrast keer op keer met<br />

ogenschijnlijk nieuwe toepassingen, zoals het aanbrengen van folieconstructies ‘in den natte’ voor<br />

bijvoorbeeld onderdoorgangen of verdiepte wegconstructies met alle voordelen van dien.<br />

“Vraagstukken op het gebied van water, wateropslag, energie en ruimte<br />

spelen een steeds grotere rol in onze samenleving”, zegt Van Regteren<br />

treffend. “Met onze duurzame oplossingen op basis van geosynthetische<br />

materialen minimaliseren wij de impact op natuurlijke hulpbronnen. We<br />

houden ons al vele decennia bezig met de productie en verwerking van<br />

deze materialen en hebben als zodanig de nodige kennis en ervaring opge-<br />

bouwd. We beschikken over een eigen engineeringsafdeling, verzorgen de<br />

productie in eigen huis, hebben een erkend testlaboratorium en installeren<br />

ook met eigen montage ploegen. Kortom, alles in één hand van A tot Z.”<br />

“Het toepassingsgebied van onze geosynthetische materialen is zeer<br />

breed”, vervolgt Van Regteren. “Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met<br />

Het toepassingsgebied van geosynthetische materialen is zeer breed.<br />

132


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

het afdekken van de grootste vuilstortplaats van Nederland in de Derde<br />

Merwedehaven. Het terrein van 56 hectare wordt afgedekt met een<br />

steun laag in de vorm van een mineraal product in combinatie met een 2<br />

millimeter dikke HDPE-kunststoffolie (HDPE-geomembraan). Daarmee<br />

is de stortplaats volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Op het membraan<br />

worden drainagematten geplaatst en afgewerkt met een leeflaag.<br />

Hierop kan aanplanting worden voorzien of zelfs gebouwd worden. Op<br />

die manier zijn we momenteel ook op andere locaties in het land vuilstortplaatsen<br />

aan het afdekken.”<br />

Een andere toepassing waar de toegevoegde waarde van geosynthetische<br />

materialen absoluut tot uiting komt, is volgens Van Regteren bij de aanleg<br />

van onderdoorgangen of verdiepte wegconstructies. “Onze folieconstructies<br />

kunnen we zowel in den droge als in den natte aanbrengen. Dat laatste<br />

is echt een specialisme van ons. Eerst wordt een bouwkuip nat ontgraven.<br />

Vervolgens prefabriceren wij de folieconstructie aan de zijkant van de<br />

ontgraving en wordt deze in zijn geheel over het water getrokken. Door<br />

het water op de folie te pompen, zakt de folieconstructie naar de bodem<br />

en wordt -indien nodig- aanhecht aan een bestaand kunstwerk. Groot<br />

voordeel is dat je geen grondwater hoeft te onttrekken waardoor er geen<br />

Genap kan folieconstructies zowel in den droge als in den natte aanbrengen.<br />

Dat laatste is echt een specialisme van Genap.<br />

verzakkingen optreden in het omliggende gebied. We krijgen aanvragen<br />

van over de hele wereld voor het toepassen van deze techniek.” De twee<br />

onderdoorgangen in de provinciale weg N348 zijn op deze manier uitgevoerd<br />

en ook voor de 2 kilometer lange verdiepte ligging van de nieuwe<br />

ViA15 zal deze techniek van Genap toegepast worden. ■<br />

'Het bedrijf verrast keer op keer met ogenschijnlijk nieuwe toepassingen,<br />

zoals het aanbrengen van folieconstructies ‘in den natte’ voor bijvoorbeeld<br />

onderdoorgangen of verdiepte wegconstructies met alle voordelen van dien'<br />

We<br />

Create<br />

Waterproof<br />

Solutions<br />

Capping landfill Schijndel, Netherlands<br />

930424_001_28-Jun-16_13:29:09_walter<br />

133


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Inspectie bij aanleg kunststoffolie.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Enviro Quality Control<br />

Inspecties op 100% kwaliteit<br />

kunststofafdichtingen<br />

Enviro Quality Control BV (EQC) is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor het controleren<br />

van kunststof afdichtingsconstructies bij afval- en reststofbergingen en heeft de vereiste accreditatie<br />

voor inspecties van wegconstructies of andere grondlichamen, waarin AVI-bodemassen worden<br />

of zijn verwerkt. Daarnaast beschikt EQC zelfs over een eigen lekdetectie- en lokaliseringssysteem.<br />

EQC maakt zich al 15 jaar sterk voor een 100% kwaliteit van de lasverbindingen. Een gesprek met<br />

Andries Steerenberg, oprichter en eigenaar van Enviro Quality Control.<br />

GEOLOGGER<br />

We zijn al vijftien jaar een geaccrediteerde<br />

inspectie-instelling en waren als eerste in de<br />

markt geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie<br />

voor de inspectie van kunststofafdichtingen,<br />

zegt Steerenberg. “Een van onze<br />

hoofdactiviteiten is dan ook de inspectie van<br />

afdichtingsconstructies (boven en onder) bij<br />

afval- en reststofbergingen. Opdrachtgevers<br />

zijn verplicht de afdichting te laten keuren en<br />

inspecteren door een onafhankelijke geaccrediteerde<br />

inspectie-instelling. Daarnaast hebben<br />

we het lekdetectie- en lokaliseringssysteem<br />

Geologger geïntroduceerd om 24/7 online te<br />

monitoren of een afdichtingsconstructie dicht<br />

is en dicht blijft. Op stortplaatsen die zijn afgedicht<br />

worden veelal recreatie, golfbanen en<br />

zonneparken aangelegd. Dit kan een risico zijn<br />

voor de afdichtingsconstructie. Met Geologger<br />

kan eenvoudig worden vastgesteld of de<br />

afdichtingsconstructie nog intact is.”<br />

IBC-BOUWSTOFFEN<br />

EQC heeft zijn taken in de loop der jaren uitgebreid<br />

met inspecties op zogenaamde IBCwerken.<br />

“IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven<br />

bouwstoffen die alleen mogen worden<br />

134


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

toegepast samen met isolatie-, beheers- en<br />

controle- (IBC) maatregelen”, legt Steerenberg<br />

uit. “Praktische toepassing van IBCbouwstoffen<br />

vindt plaats tijdens de aanleg<br />

van onder meer wegconstructies. Om deze<br />

bouwstoffen en bodem(water) adequaat te<br />

scheiden, worden onder andere geokunststoffen<br />

toegepast. Om de kwaliteit van de<br />

aangelegde bodembeschermende voorziening<br />

tijdens aanleg- en gebruiksfase te borgen,<br />

zijn inspectieprotocollen opgesteld. Wij<br />

kunnen hierop bij aanleg een verklaring afgeven<br />

conform inspectieprotocol AS 6901 ‘Inspectie<br />

werk met IBC-bouwstof’, alsmede de<br />

jaarlijkse inspectie volgens de AS6902.”<br />

CONFORM NEN<br />

In 2018 zijn de Protocollen voor het lassen<br />

van kunststoffolie geüpdatet om de kwaliteit<br />

van de gemaakte lasverbindingen met geokunststoffen<br />

te beoordelen. Steerenberg:<br />

“De in Nederland geldende NEN-normen<br />

aanvaarden dat een lasverbinding 20% mag<br />

afpellen. Dat vinden wij als EQC echter onacceptabel,<br />

samen met vele opdrachtgevers<br />

overigens. Met de huidige stand der techniek<br />

is het zeer goed mogelijk om een goede lasverbinding<br />

te maken die 100% voldoet. Daarom<br />

hebben wij een eigen kwaliteitssysteem<br />

opgesteld, waarin we de Duitse DVS normen<br />

hanteren, die veel stringenter zijn dan de<br />

Nederlandse eisen. Kwaliteit moet geleverd<br />

worden. We zijn dan ook als onafhankelijke<br />

partij op het werk aanwezig vanaf de eerste<br />

folierol die wordt uitgerold tot aan de laatste<br />

las die wordt gemaakt. Mochten de omstandigheden<br />

ter plekke een 100% lasverbinding<br />

in de weg staan (te hoge luchtvochtigheid, te<br />

lage temperatuur, enz.) adviseren wij even te<br />

wachten. In de praktijk leidt dat nauwelijks<br />

tot tijdverlies, maar wél tot een hogere kwaliteit.<br />

Beter zorgvuldigheid in het voortraject<br />

dan een twijfelachtige uitvoering met de kans<br />

op een inferieure lasverbinding.” ■<br />

Met Geologger kan eenvoudig worden vastgesteld of de afdichtingsconstructie nog intact is.<br />

Kwaliteit met zekerheid<br />

Geaccrediteerd sinds 2005 door de Raad voor Accreditatie als type A onafhankelijke<br />

inspectie-instelling op basis van de NEN-ISO/IEC 17020, RvA registratie I188 voor het<br />

uitvoeren van inspecties bij:<br />

• Aanleg van onder- en bovenafdichtingen van stortplaatsen<br />

• Aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast voor protocol AS6901<br />

• Tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk voor protocol AS6902<br />

• Levensduuronderzoek op kunststoffolie en lasverbindingen<br />

INSPECTIE<br />

BOVENAFDICHTING<br />

INSPECTIE IBC-WERK<br />

INSPECTIE IN HET WERK TESTEN OP HET WERK<br />

BEPROEVEN IN<br />

HET LABORATORIUM<br />

+31 30 244 1404<br />

www.eqc.nl<br />

Naamloos-2 EQC_adv_197x130_DEF.indd 1 1 18-11-20 17-11-20 09:48 19:10<br />

135


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

De kern van elk gewapende grondconstructie is een grondmassief, versterkt met Fortrac geogrid-lagen, die trekkrachten opvangen en de mechanische eigenschappen van<br />

het samengestelde grondmassief verbeteren.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | HUESKER Synthetic<br />

Systeemoplossingen voor<br />

gewapende grondconstructies<br />

Met 160 jaar ervaring is HUESKER Synthetic vandaag de dag één van de toonaangevende fabrikanten<br />

van geotextielen. Het Duitse familiebedrijf met een eigen vestiging in Nederland levert producten en in<br />

samenwerking met partners innovatieve (systeem)oplossingen voor de infrasector, milieu, industrie en<br />

landbouw. “Ons doel is om opdrachtgevers en aannemers compleet te ontzorgen op het gebied van<br />

gewapende grondconstructies”, zegt Joris van den Berg, Managing Director van de Nederlandse divisie.<br />

Met de oplossingen van Fortrac Systems garandeert<br />

HUESKER op een snelle en economische<br />

wijze, duurzame gewapende grondconstructies<br />

voor keerwanden, steile taluds<br />

of funderingsconstructies, zoals landhoofden.<br />

Van den Berg: “Door de geokunststoffen op<br />

een slimme manier in verschillende lagen in de<br />

grond te verwerken, ontstaan hele duurzame<br />

gewapende grondconstructies. In vergelijking<br />

met traditionele grondkeringen blijken ze vaak<br />

efficiënter en duurzamer te zijn door gebruik te<br />

maken van lokaal aanwezige grond en daarmee<br />

een lagere CO 2<br />

-uitstoot te genereren. Kortere<br />

bouwtijden, lagere materiaal- en transportkosten<br />

en een verminderde inzet van machines<br />

hebben een positief effect op de totale kosten.<br />

Fortrac gewapende grondconstructies zijn bij<br />

uitstek toepasbaar op slappe bodem en voldoen<br />

aan de hoogste eisen qua draagkracht<br />

van de constructie.”<br />

FORTRAC SYSTEMS<br />

“De Fortrac-producten produceren we al<br />

meer dan dertig jaar, maar de laatste jaren<br />

zetten we vooral in op het bieden van systeemoplossingen”,<br />

vervolgt Van den Berg.<br />

“Met ons eigen ontwerpteam kunnen we<br />

projecten vanaf ontwerp tot uitvoering volledig<br />

begeleiden. Deze diensten bieden we<br />

onder meer voor onze innovatieve systeemoplossingen<br />

Fortrac Systems. De kern<br />

van elk gewapende grondconstructie is een<br />

grondmassief, versterkt met Fortrac geogrid-lagen,<br />

die trekkrachten opvangen en<br />

de mechanische eigenschappen van het samengestelde<br />

grondmassief verbeteren. Door<br />

136


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

niet alleen cosmetisch, maar bieden ook beschermende<br />

of structurele functies. De toepassingsgebieden<br />

zijn groot. Behalve keerwanden<br />

en funderingsconstructies, zoals<br />

hoog gefundeerde landhoofden, worden ze<br />

ook gebruikt in overhangende taluds of keerwanden<br />

in het water. Via een gratis te downloaden,<br />

interactieve Augmented Reality App,<br />

kunnen uiteenlopende mogelijkheden virtueel<br />

ter plaatse worden bekeken.”<br />

Fortrac Systems Augmented Reality App.<br />

de modulaire opbouw van Fortrac Systems<br />

zijn diverse afwerkingsoplossingen (facings)<br />

beschikbaar, zoals: Fortrac Nature (groene<br />

wand), Fortrac Block ( prefab blokkenwand),<br />

Fortrac Panel (prefab wandpanelen) en Fortrac<br />

Gabion (schanskorven). De facings zijn<br />

Als eerste wereldspeler op het gebied<br />

van geotextiel produceert HUESKER een<br />

van zijn populairste grids – de asfaltwapening<br />

grid HaTelit C – uit 100% gerecycled<br />

polyethyleentereftalaat. “Het gerecyclede<br />

PET dat we gebruiken is een gelijkwaardige<br />

vervanger van het oorspronkelijke PETgaren<br />

en niet van nieuw te onderscheiden”,<br />

zegt Van den Berg. Het heeft dezelfde hoge<br />

kwaliteit en dezelfde eigenschappen,<br />

met een significant lager CO 2<br />

-profiel.<br />

HaTelit C eco is de eerste stap. HUESKER zal<br />

ecoLine in de nabije toekomst voortzetten<br />

met verdere producten.” ■<br />

Product: Geosynthetic Clay Liner<br />

HUESKER‘s Bentonietmatten voor hoogwaardige<br />

afdichtingen bij <strong>Waterbouw</strong>kundige werken,<br />

Dijken en dammen, grondwaterbescherming,<br />

vijvers en (water)reservoirs, sanering van<br />

verontreinigde locaties en vuilstortplaatsen.<br />

Geosynthetic Clay Liner<br />

• Eenvoudige installatie<br />

• Lagere of gelijke doorlatendheid dan klei<br />

• Vermindering van transportvolume<br />

• Reductie van bouwtijd en kosten<br />

www.HUESKER.nl | Mail: info@HUESKER.nl | Phone: + 31 (0) 73 20 200 70<br />

ANZ Geosynthetic Clayliner.indd 1 18.11.20 14:05<br />

00024461001 Huesker.indd 1 19-11-20 17:31<br />

137


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Juta Holland<br />

Altijd dichtbij verkrijgbaar<br />

Geotextiel en geokunststoffen<br />

Geokunststoffen –miniem of juist met enorme afmetingen- zijn in de grond-, weg- en waterbouw<br />

niet weg te denken. Overal helpen zij om stoffen te scheiden, filtreren, beschermen, draineren of af te<br />

dichten. Aanleiding voor JUTA Holland BV om haar producten nog dichter bij de gebruikers te brengen.<br />

Zij zet de eerste stap met de bouw van een groot, fonkelnieuw distributiecentrum in Wolvega.<br />

De folies houden grondlagen gescheiden.<br />

JUTA Holland BV is onderdeel van de JUTA<br />

Group uit Tsjechië en al ruim tien jaar het verkoopkantoor<br />

van geotextiel en geokunststoffen<br />

in Nederland, België, Luxemburg en Noord-<br />

Duitsland. In die tien jaar bleef JUTA de kwaliteit<br />

van haar producten verbeteren en de toepassingsmogelijkheden<br />

verbreden, waardoor het<br />

bedrijf uitgroeide tot een speler van formaat<br />

met ruim 2300 medewerkers en 19 productielocaties.<br />

Met regelmatige kwaliteitscontroles en<br />

ISO-certificaties (14001 en 9001) staat zij borg<br />

voor een constante, hoge kwaliteit. Het nieuwe<br />

Ook op taluds verrichten de geokunststoffen waardevolle diensten.<br />

138


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

De geokunststoffen zijn breed inzetbaar.<br />

distributiekantoor in Wolvega is nu in aanbouw<br />

en biedt straks 3.000 m 2 opslagruimte en een<br />

kantoor. Het is nog maar de eerste stap. “Door<br />

dieper de markt in te gaan, worden we bij wijze<br />

van spreken de leverancier om de hoek.”<br />

BREED INZETBAAR IN DE GWW<br />

JUTA Holland BV levert de geokunststoffen<br />

in allerlei gradaties. “Ons assortiment voor<br />

de grond-, weg- en waterbouw gaat van geomembranen<br />

oftewel non-woven producten<br />

tot folies”, vertelt Berry Post, DGA van JUTA<br />

Holland BV. “Dit maakt de geokunststoffen<br />

inzetbaar op afvalstortplaatsen, reservoirs en<br />

dammen, watervoorzienings- en opvangbekkens,<br />

tunnels, ondergrondse constructies en<br />

chemische bedrijfsinstallaties.”<br />

Geokunststoffen –miniem of juist met enorme afmetingen- zijn in de grond-, weg- en<br />

waterbouw niet weg te denken.<br />

PROFESSIONEEL. SNEL. EFFICIËNT<br />

Mede door de korte, directe lijnen met haar afnemers<br />

en snelle leveringen uit voorraad biedt<br />

JUTA Holland BV een sterke, aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding.<br />

Er zijn geen tussenschakels.<br />

“Onze service begint bij een professioneel<br />

advies”, vertelt Post. “Vervolgens kunnen onze<br />

klanten rekenen op een snelle levering op locatie.<br />

JUTA Holland BV beschikt hiervoor over een<br />

grote fabriek, uitgerust met een uitgebreid en<br />

modern machinepark, eigen professionals, eigen<br />

materieel en een goed functionerend logistiek<br />

apparaat. Daar zijn we nu al trots op en dat wordt<br />

in de toekomst alleen nog maar beter.” ■<br />

‘We worden bij wijze van spreken<br />

de leverancier om de hoek’<br />

Geokunststoffen<br />

www.juta-holland.nl<br />

+ 31 561 613 114<br />

139


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

Installatie van EnkaMat A20 voor erosiepreventie, Oude IJssel, Doetinchem.<br />

EnkaMat A20 geeft oeverbegroeiing extra houvast waardoor permanente bescherming ontstaat.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Low & Bonar<br />

Hoogwaardige geokunststoffen<br />

voor de <strong>Grond</strong>-,<br />

<strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong><br />

Als wereldwijd en toonaangevend producent van technische textielen en geokunststoffen heeft<br />

Low & Bonar een historie om trots op te zijn. De activiteiten op gebied van geokunststoffen en<br />

civiele werken heeft Low & Bonar samengebracht onder Enka Solutions. Met Enka Solutions<br />

worden totaaloplossingen geboden op het gebied van erosiebescherming, drainage,<br />

vibratiedemping, bodemconsolidatie, grondwapening, stabilisatie en meer.<br />

Met productielocaties in Europa, de Verenigde Staten en Azië is Low &<br />

Bonar met recht een mondiale speler. “Sinds medio <strong>2020</strong> zijn we onderdeel<br />

van Freudenberg Performance Materials. Hiermee profiteren we<br />

niet alleen van schaalvergroting, maar ook van kennisdeling. We vullen<br />

elkaar perfect aan”, benadrukt Kennard van Malenstein van Low & Bonar.<br />

DELTAWERKEN<br />

De producten van Enka staan aan de basis van civieltechnische toepassingen<br />

met geokunststoffen. Deze historie begint in de jaren vijftig<br />

van de vorige eeuw. Destijds zijn speciaal uit hoge sterkte weefsel gefabriceerde<br />

grote Enka-zandzakken toegepast bij de Deltawerken om<br />

de Zeeuwse kust te beschermen. Van daaruit zijn Enka-toepassingen<br />

in de civiele sector verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een zeer<br />

breed portfolio van oplossingsgerichte geokunststoffen, specialistische<br />

kennis en steeds nieuwe, innovatieve toepassingen die wereldwijd<br />

plaatsvinden.<br />

OPLOSSINGSGERICHT<br />

De oplossingen van Enka Solutions worden ook veelvuldig in verschillende<br />

projecten verwerkt binnen de Nederlandse infrastructuur. Van<br />

Malenstein: “EnkaGrid, EnkaMat, EnkaDrain, EnkaBag, EnkaTube, EnkaMattress<br />

en Colbonddrain worden regelmatig toepast. Zo wordt<br />

bijvoorbeeld EnkaDrain CK20 momenteel grootschalig als verloren<br />

bekistingsmat toegepast in de Nieuwe Sluis Terneuzen en worden<br />

er miljoenen meters Colbonddrain ingezet bij de Groene Boog in<br />

Rotterdam (A13/A16) om het consolidatieproces te versnellen en beheersen.<br />

Ter voorkoming van erosie en het verkrijgen van gewapend<br />

gras is EnkaMat de oplossing voor zowel droge als natte situaties. EnkaMat<br />

A20 is daarbij een permanente erosiebescherming op begroeide<br />

oevers met wisselende waterstanden en hogere stroomsnelheden<br />

en bewijst al meer dan 35 jaar functionele duurzaamheid.”<br />

HOOGWAARDIGE PRESTATIES<br />

Omstandigheden zijn op elk project verschillend. Daarom wordt in<br />

samenspraak met een opdrachtgever gekeken naar de beste oplossing<br />

en meest geschikte type product, vervolgt Van Malenstein. “Ons<br />

portfolio biedt daartoe alle mogelijkheden. Zo omvat EnkaGrid een<br />

uitgebreide reeks van uni-axiale en bi-axiale geogrids. Door gebruik<br />

te maken van speciale voorgespannen strips, onderscheiden EnkaGrids<br />

zich met hoogwaardige prestaties. De TRC-uitvoering met<br />

140


SPECIAL GEOTEXTIEL & GEOKUNSTSTOFFEN<br />

unieke aramidevezels, gelamineerd tussen twee nonwoven vliezen is<br />

een drie-in-een-oplossing: filtering, scheiding én wapening. Dus bij<br />

projecten waar grondwapening of grondstabilisatie zijn vereist, zoals<br />

wegen, terminals en kraanopstelplaatsen op slecht dragende ondergronden,<br />

zal ons brede aanbod van geogrids altijd de juiste oplossing<br />

kunnen bieden.”<br />

“Vanuit onze expertise staan we voor hoogwaardige en duurzame<br />

kwaliteitsproducten. We beschikken over eigen R&D, testlaboratoria<br />

en hoogwaardige productiefaciliteiten. Veel van onze producten<br />

bieden al meer dan 50 jaar bewezen functionaliteit. Dit komt mede<br />

doordat we niet alleen het product leveren, maar ook technische<br />

ondersteuning bieden met ontwerpvoorstellen en eventueel verdere<br />

detaillering tijdens de projectvoorbereiding. Onze specialisten staan<br />

daarbij vaak in direct contact met ingenieursbureaus, aannemers of<br />

opdrachtgevers voor het bepalen van de meest optimale oplossing.<br />

Hiermee maken wij het verschil, en dat wordt door veel partijen gewaardeerd”,<br />

besluit Van Malenstein. ■<br />

'Veel van onze producten bieden al<br />

meer dan 50 jaar bewezen<br />

functionaliteit'<br />

Advertentie inclusief omlijn plaatsen ( = 197 x 130 mm )<br />

Colbonddrain voor versnelde grondconsolidatie,<br />

project de Groene Boog in Rotterdam.<br />

EnkaGrid ®<br />

Voor een stabiele fundering van wegen en kraanopstelplaatsen bij windmolens<br />

EnkaGrid MAX funderingswapening bij Windpark WP Energiek, Waardpolder<br />

Low & Bonar<br />

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem | T +31 85 744 1300<br />

www.enkasolutions.com | info@enkasolutions.com<br />

141


DIGITALISERING IN DE GWW<br />

Met behulp van sensoren kunnen we via een LoRa-netwerk uitlezen wanneer een boom of andere beplanting bewaterd moet worden.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Cleverdesk<br />

‘Oplossing zoekt probleem’<br />

Een planbord op papier, papieren werkbonnen, notitiebriefjes over en weer, het is voor veel bedrijven<br />

in de infrasector de dagelijkse praktijk. “We komen nog veel bedrijven tegen waar digitalisering<br />

ver van de organisatie afstaat,” zegt Maarten Overeem van Idee101, founder van Cleverdesk. “En<br />

juist daar liggen de ‘quick wins’ om een organisatie veel efficiënter en toekomstgericht te kunnen<br />

runnen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en hebben de oplossingen. Durf jij ons uit te dagen?”<br />

Digitaliseren betekent in de basis niet het<br />

implementeren van augmented reality of andere<br />

hippe technieken, verzekert Overeem.<br />

“Nee, het gaat vooral om het digitaliseren<br />

van dagelijkse, veelal terugkerende taken.<br />

Juist nu in coronatijd is digitalisering belangrijker<br />

dan ooit, helemaal om een brug te slaan<br />

tussen werkveld en kantoor. Kijk eens goed<br />

naar hoeveel manueel werk er nog wordt<br />

verricht in de organisatie. Hoeveel gebeurt<br />

nog op papier of in Excel en hoeveel wordt<br />

er gemaild of gebeld? Veel bedrijven weten<br />

door de inzet van Cleverdesk tot wel anderhalve<br />

fte te besparen. De efficiëntie gaat<br />

enorm omhoog. Medewerkers kunnen zich<br />

focussen op hun core business.”<br />

CONDITIONEEL ONDERHOUD<br />

Wat maakt Cleverdesk nu zo uniek? Overeem:<br />

“We integreren alle operationele processen in<br />

één pakket, waarbij mens en materieel worden<br />

samengevoegd in één planning. Cleverdesk biedt<br />

grip op projecten wat bijdraagt aan het realiseren<br />

van gezonde marges. Data van projecten<br />

gaat niet verloren. Dankzij slimme technieken<br />

kan data uit eerdere projecten ingezet worden<br />

voor het aanbieden van toekomstige projecten.<br />

Met andere woorden, bedrijven hoeven niet telkens<br />

het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast<br />

zetten we volop in op Internet of Things. We<br />

hebben al diverse modules klaarstaan om bijvoorbeeld<br />

conditioneel onderhoud uit te voeren.<br />

Met behulp van sensoren kunnen we via<br />

een LoRa-netwerk uitlezen wanneer een boom<br />

of andere beplanting bewaterd moet worden.<br />

De groenvoorziening hoeft dus niet periodiek te<br />

bewateren, maar krijgt in Cleverdesk een melding<br />

als het zover is. Dit bevordert de efficiëntie,<br />

bespaart veel tijd én water. En zo zijn er veel<br />

toepassingen denkbaar. Zo kun je bijvoorbeeld<br />

met IoT ook proactief sturen op het brandstofverbruik<br />

en CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

142


DIGITALISERING IN DE GWW<br />

‘Er liggen<br />

ontzettend veel<br />

kansen voor<br />

infrabedrijven in<br />

het digitaliseren<br />

van operationele<br />

processen'<br />

Er liggen ontzettend veel kansen voor infrabedrijven<br />

in het digitaliseren van operationele<br />

processen, resumeert Overeem. “Eenmaal<br />

geproefd aan Cleverdesk wil men niet anders<br />

mee. De applicatie werkt uiterst intuïtief, ook<br />

op mobiel. Wie een smartphone kan bedienen,<br />

kan ook prima met Cleverdesk uit de voeten.<br />

We zijn nu op zoek naar bedrijven die de volgende<br />

stap met ons willen zetten in IoT. Wie<br />

voelt zich geroepen ons uit te dagen?” ■<br />

Cleverdesk biedt grip op projecten wat bijdraagt aan het realiseren van gezonde marges.<br />

143


DIGITALISERING IN DE GWW<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | BrainCreators<br />

De digitalisering van<br />

eentonige werkzaamheden<br />

Intelligente automatisering in GWW<br />

Kunstmatige intelligentie wint overal terrein. Dat gebeurt dus ook in de <strong>Grond</strong>, <strong>Weg</strong>- en<br />

<strong>Waterbouw</strong>. Zeker daar waar zich herhalende werkzaamheden voordoen die specialistische kennis<br />

vereisen, biedt lerende software op basis van KI uitkomst.<br />

BrainCreators ontwikkelt softwareoplossingen<br />

op basis van Kunstmatige Intelligentie<br />

(afgekort KI), wereldwijd beter bekend als<br />

Artificial Intelligence (AI). Heel kort geformuleerd<br />

hebben we het dan over een concept<br />

waarbij computers taken aanleren waarvoor<br />

kennis en ervaring nodig zijn. BrainCreators<br />

is gespecialiseerd in werkzaamheden waarbij<br />

‘waarnemen’, ‘beoordelen’ en ‘opvolgen’<br />

centraal staan.<br />

INTELLIGENTE AUTOMATISERING<br />

Jasper Wognum, algemeen directeur van<br />

BrainCreators legt uit hoe automatisering op<br />

basis van Artificial Intelligence tot stand komt.<br />

“Stel, een weginspecteur bekijkt wekelijks<br />

Opgespoorde defecten worden netjes in kaart gebracht en onderhoudswerk wordt ingepland.<br />

144


DIGITALISERING IN DE GWW<br />

vele uren video van snelwegen om de conditie<br />

van de verharding vast te stellen. Hoe monotoon<br />

ook, het werk vereist zijn expertise.<br />

Kunstmatige intelligentie heeft het vermogen<br />

om hiervan te leren. Door de bevindingen<br />

van de weginspecteur als voorbeelden aan te<br />

bieden neemt de machine de kennis en ervaring<br />

over totdat hij uiteindelijk de monotone<br />

taak zelfstandig kan uitvoeren.”<br />

‘AI zet de onderneming in beweging’<br />

WAARNEMEN.<br />

INTERPRETEREN. REAGEREN<br />

Centraal in de intelligente automatiseringsoplossingen<br />

van BrainCreators staan de begrippen<br />

Waarnemen, Interpreteren, Reageren.<br />

Iets zien, herkennen waar je naar kijkt,<br />

afwijkingen detecteren en actie ondernemen<br />

om een oplossing in gang te zetten. De verzamelde<br />

kennis wordt ondergebracht in Brain-<br />

Matter, het intelligente softwareplatform<br />

van BrainCreators. Wognum: “Met name<br />

voor organisaties die regelmatig inspecties<br />

en kwaliteitscontroles uitvoeren, is intelligente<br />

automatisering interessant. Binnen de<br />

<strong>Grond</strong>-, <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong> kun je denken<br />

aan kades, bruggen, vangrails, sporen, bermen<br />

et cetera. Opgespoorde defecten worden<br />

netjes in kaart gebracht en onderhoudswerk<br />

wordt ingepland. Voor ondergronds<br />

waarnemen – van kabels, leidingen, riolering<br />

en constructies - kan radar worden ingezet.”<br />

SAMENWERKING<br />

Voor specifieke oplossingen is samenwerking<br />

met partners essentieel. Zij brengen de<br />

business cases, context, kennis en ervaring<br />

in en BrainCreators gebruikt BrainMatter<br />

om intelligent te automatiseren. Vervolgens<br />

kunnen partijen de oplossing gezamenlijk in<br />

de markt zetten. Dit heeft al geleid tot talloze<br />

samenwerkingsverbanden, onder andere<br />

met MapXact (VolkerWessels) voor het<br />

automatisch in kaart brengen van ondergrondse<br />

infrastructuur en Unihorn (Strukton)<br />

om de inspectie van verhardingen<br />

te automatiseren.<br />

“Intelligente automatisering doet veel meer<br />

dan het minimaliseren van monotone werkzaamheden”,<br />

vertelt Wognum. “De domeinexperts<br />

kunnen nu weer stappen maken en<br />

doorgroeien en het bedrijf boort een nieuwe<br />

bron van innovatie aan die direct financieel<br />

resultaat oplevert. Intelligente automatisering<br />

zet de onderneming in beweging. Meer<br />

doen in minder tijd tegen lagere kosten. Dat<br />

is de magie van automatisering.” ■<br />

5 innovaties met impact op<br />

infrastructuur management<br />

Marge verbetering<br />

Grote infrastructuur projecten hebben te maken met krappe marges en hoge arbeid<br />

en materiaal kosten. Dit maakt het maken van de businesscase voor technologie<br />

investeringen niet altijd even makkelijk. Er zijn echter 5 veel belovende technische<br />

ontwikkelingen die een grote impact kunnen hebben op de financiële resultaten van<br />

civiele infrastructuur projecten.<br />

5 innovatieve technologieën:<br />

• Robots<br />

• 3D Printing<br />

• Internet of Things (IoT)<br />

• Robotic process automation (RPA)<br />

• Artificial intelligence (AI)<br />

Vraag het gratis e-book aan via:<br />

www.braincreators.com/gww of scan de QR-code<br />

SCAN & DOWNLOAD<br />

Wij willen dat alle organisaties kunnen profiteren van Kunstmatige Intelligentie<br />

door het leveren van gebruiksvriendelijke software die alle technische complexiteit<br />

verwijdert. Kijk voor meer informatie op www.braincreators.com<br />

Naamloos-8 1 01-10-20 12:41<br />

145


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Ferex<br />

Drassige werklocaties<br />

blijven bereikbaar en de<br />

CO 2 -uitstoot gaat omlaag<br />

Groot formaat rijplaten<br />

Onmisbare materialen in de grond-, weg- en waterbouw zijn de welbekende rijplaten. Hierover<br />

kan zwaar materieel ook in drassige omgevingen de werklocatie bereiken en zijn werk doen.<br />

Een opvallend product op dit gebied is de rijplaat van composiet. Deze is licht van gewicht,<br />

eenvoudig te koppelen aan de omliggende platen, erosie-remmend en daardoor CO 2<br />

-reducerend<br />

Ferex rijplaten zijn gemaakt van composiet, een<br />

sterk en lichtgewicht materiaal met een lange levensduur.<br />

De combinatie van een hoge sterkte en<br />

een laag eigen gewicht maken rijplaten mogelijk<br />

van een groot formaat, waarbij deze toch goed<br />

hanteerbaar blijven. Het grote formaat volgt de<br />

ondergrond en zorgt voor een optimale drukverdeling<br />

en spreiding van de belasting. Hierdoor<br />

kunnen de platen zonder grondbewerking rechtstreeks<br />

op elke ondergrond worden gelegd.<br />

GEGARANDEERD<br />

DRIJFVERMOGEN<br />

“De platen zijn voorzien van luchtkamers”,<br />

illustreert Sanne Buitenhuis, marketeer van<br />

Ferex. “Om te voorkomen dat de kamers<br />

volstromen met water, zijn de luchtkamers gevuld<br />

met materiaal van foam. Mede hierdoor<br />

blijven de platen licht van gewicht en zullen ze<br />

in een drassige ondergrond niet wegzakken,<br />

maar blijven drijven.”<br />

CO 2<br />

-BEPERKEND<br />

“Deze laatste eigenschap is groter dan hij lijkt”,<br />

vult Paul Schmal, commercieel manager van<br />

Ferex, aan. “Bij de traditionele oplossingen<br />

– zoals stalen rijplaten en draglineschotten –<br />

moet in veengebieden eerst in elk geval 30 cm<br />

veen worden afgegraven om deze vervolgens<br />

te vervangen door een draagkrachtige zandlaag.<br />

Hierbij komt de veengrond in aanraking<br />

met zuurstof en wordt het oxidatieproces in<br />

Ferex levert de rijplaten af op de bouwlocatie.<br />

Het grote formaat zorgt voor spreiding van de belasting.<br />

146


Ferex rijplaten bij een windpark in aanbouw.<br />

gang gezet waarbij zo’n 250 gram CO 2<br />

-uitstoot<br />

per oppervlakte van een rijplaat vrijkomt.”<br />

Schmal betreurt het dat deze CO 2<br />

-uitstoot<br />

niet wordt meegeteld als de CO 2<br />

-uitstoot<br />

van projecten worden berekend. “Hier kunnen<br />

met het gebruik van composiet rijplaten<br />

grote hoeveelheden CO 2<br />

worden bespaard.”<br />

BREED INZETBAAR<br />

De Ferex-rijplaten zijn breed inzetbaar. Zo<br />

werden deze onlangs nog toegepast op een<br />

windpark in aanbouw, waar het werkterrein<br />

steeds slechter bereikbaar werd. De tijdelijke<br />

weg van draglineschotten was verzakt,<br />

waardoor de flora en fauna werd aangetast<br />

en onveilige situaties ontstonden. “In zo’n<br />

geval stapelen de nadelen zich op”, weet<br />

Schmal. “De ondergrond biedt meer weerstand,<br />

vereist meer kracht en verhoogt<br />

de CO 2<br />

uitstoot. De machines krijgen het<br />

zwaarder te verduren en vragen meer onderhoud.<br />

De werkzaamheden vragen meer<br />

tijd en dat kost geld.” Om de toegang tot het<br />

bouwterrein weer veilig te maken werd de<br />

tijdelijke weg gefaseerd vervangen door de<br />

composiet rijplaten van Ferex. Dankzij het<br />

grote drijvende vermogen zakten deze niet<br />

weg en bleef de ondergrond intact.<br />

SUCCESSTORIES<br />

Schmal: “Dit is slechts een greep uit de successtories.<br />

Vlakbij Delfzijl werd een slibdepot<br />

weer bereikbaar dankzij de rijplaten van Ferex.<br />

En een horecagelegenheid in Nijverdal<br />

breidde afgelopen zomer het aantal bezoekersplaatsen<br />

uit door met onze rijplaten een<br />

terras aan te leggen op het water. Een unieke<br />

ervaring voor de bezoekers en een welkome<br />

uitbreiding voor de horecaondernemer<br />

tijdens de coronaperikelen.”<br />

Dankzij het grote drijvende vermogen zakken de rijplaten niet weg en blijft de ondergrond intact..<br />

Na gebruik worden de platen binnen Ferex<br />

intensief gereinigd. Hierdoor is kruisbestuiving<br />

uitgesloten. Ferex werkt eraan om het<br />

reinigingsproces volledig te automatiseren,<br />

maar ook een mobiele reinigingsunit op locatie<br />

behoort tot de mogelijkheden ■<br />

147


Tekst | INPIEQ Beeld | Brefu Funderingstechnieken<br />

Wij zijn klaar voor de toekomst dankzij onze<br />

nieuwe compacte funderingsmachines<br />

De specialist in funderingsmachines en bijbehorend<br />

materiaal, ontwikkelde een nieuwe productielijn<br />

van innovatieve compacte funderingsmachines.<br />

Deze machines zijn ontwikkeld met oog voor<br />

mens en milieu, duurzaam en gebruiksvriendelijk.<br />

We hebben het over INPIEQ.<br />

“De nieuwe compacte grout meng- en pompunit type IGP en de hydraulische<br />

funderingsmachine zijn minder milieubelastend dankzij de<br />

elektrische aandrijving. Daarnaast zijn ze uiterst gebruiksvriendelijk en<br />

gemakkelijk te onderhouden. Voor de juiste aansturing en monitoring zijn<br />

de machines voorzien van het INPIEQ DLS Registratie Systeem”, aldus<br />

INPIEQ-directeur Frank van Deursen.<br />

PERFECT VOOR FUNDERINGS-WERKZAAMHEDEN IN<br />

KLEINE RUIMTES<br />

De nieuwe machines zijn speciaal ontwikkeld voor Brefu Funderingstechnieken<br />

BV uit Breda, die voor funderingsherstelwerkzaamheden op zoek was<br />

naar een compacte en flexibele boorstelling, grout unit en elektrisch aggregaat.<br />

“De machines van INPIEQ zijn helemaal afgestemd op onze wensen<br />

en voldoen aan alle verwachtingen. Dankzij het ingebouwde DLS Registratie<br />

Systeem zijn we helemaal klaar voor de toekomst. Het systeem meet en<br />

registreert met hoge nauwkeurigheid alle gegevens van de gemaakte paal en<br />

stuurt het naar de computer zodat wij de klant van een compleet rapport<br />

kunnen voorzien”, vertelt Raymond Roks, directeur bij Brefu.<br />

COMPACTE VOLAUTOMATISCHE GROUT<br />

MENG- EN POMPUNIT<br />

Deze volledig elektrisch hydraulische grout meng- en pompunit type IGP<br />

wordt elektrisch aangedreven. Voorzien van een mengunit die het mengsel<br />

automatisch mengt en vervolgens verplaatst naar het reservoir, totdat het<br />

verpompt kan worden naar de boorstelling. Deze machine is voorzien van<br />

druk- en flowregelaars. Hierdoor wordt de verpompte druk nooit hoger<br />

dan de vooraf ingestelde waarde en beschikt de machine over de maximale<br />

flow- en pompsnelheid. Gedurende dit proces worden gegevens zoals het<br />

verbruik van cement en water, pomp flow, werkdruk en verpompt volume<br />

met hoge nauwkeurigheid gemeten, duidelijk weergegeven op het display en<br />

opgeslagen in het INPIEQ Registratie Systeem. Deze data wordt via USB of<br />

draadloos verzonden naar de computer. De unit is via het duidelijke bedieningspaneel<br />

te bedienen en via een afstandsbediening aan te sturen.<br />

COMPACTE HYDRAULISCHE FUNDERINGSMACHINE<br />

Een compacte, lichtgewicht maar zeer krachtige machine die het mogelijk<br />

maakt om schroefinjectiepalen te vervaardigen op plaatsen waar de<br />

ruimte en hoogte beperkt is. De funderingsmachine is voorzien van een<br />

boormotor tot 20 kNm. Het formaat en gewicht zorgt ervoor dat de machine<br />

eenvoudig te vervoeren is en door de unieke bouw is het ook nog<br />

eens mogelijk om in verschillende ruimtes aan de slag te gaan.<br />

Deze machine wordt geleverd met een elektrisch aggregaat op rupsen die<br />

voorzien is van twee elektromotoren waardoor men met zowel een 32A als<br />

een 63A connector de machine kan aansturen. Verder is het mogelijk om de<br />

machine aan te drijven via een speciale accu aangedreven hydraulische unit.<br />

MAATWERK<br />

Raymond: “INPIEQ is een fijne partner met echt verstand van zaken. Het persoonlijke<br />

contact met Frank heeft ervoor gezorgd dat we een prachtig stukje<br />

maatwerk gekregen hebben dat perfect aansluit op onze wensen.” ■<br />

GROUT MENG- EN POMP UNIT<br />

• Modulaire<br />

opbouw<br />

• Volledig<br />

automatisch<br />

• Piekdrukvrij<br />

• Volume- en<br />

flowregistratie<br />

INPIEQ boorstelling, grout unit en elektrisch aggregaat.<br />

Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland<br />

+31 (0)164 687 740 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl<br />

149


Tekst | Bodembouw B.V. Beeld | Bodembouw B.V.<br />

Persboren in de Peel!<br />

The Burning Man is bij velen bekend als het festival dat zich afspeelt in de woestijn nabij Las Vegas. Maar<br />

niet in Uden, daar is TBM de naam van een bedrijf dat biomassa installaties exploiteert om duurzaam<br />

warmte te verkrijgen. De glastuinbouw is een sector die veel warmte nodig heeft en zij zijn daardoor<br />

afhankelijk van gas. Dit is ook zo aan de Waardjesweg in Asten-Heusden, waar een reeks groentetelers<br />

verschillende glaskwekerijen heeft staan. TBM heeft daar een duurzaam alternatief geboden met een<br />

verbrandingsoven. Bij zo’n oven zijn warmteleidingen benodigd en daarvoor is Hurkmans ingeschakeld.<br />

We spreken Luke van de Ven, 4e generatie<br />

van de Hurkmans Groep, een inframan in<br />

hart en nieren. Luke vertelt ons dat Hurkmans<br />

een warmteleiding aanlegt tussen de<br />

verschillende glaskwekerijen. Hurkmans is<br />

gevraagd het totale project uit te voeren inclusief<br />

de verkeersafzettingen, bronbemalin-<br />

gen en persboringen, dat heeft de Hurkmans<br />

Groep allemaal in eigen huis.<br />

PERSBORINGEN<br />

Op enkele plekken kruisen de leidingen de<br />

beek ‘de Aa’, om dit te realiseren zijn diverse<br />

opties overwogen, zoals een gestuurde boring,<br />

een avegaarboring of een open ontgraving, in<br />

combinatie met een ompompvoorziening. Na<br />

wat wikken en wegen heeft Hurkmans zusterbedrijf<br />

Ockhuizen ingeschakeld om te bekijken<br />

of het mogelijk was aan de slag te gaan<br />

met persboringen in combinatie met bemaling.<br />

Persboringen behoren tot één van de specia-<br />

Overzicht van de raketboring door Ockhuizen onder<br />

de beek de Aa.<br />

150


lismen van Ockhuizen, die in de markt vooral<br />

bekend staat vanwege de bronbemalingen.<br />

Daar wil Luke graag verandering in brengen,<br />

want Ockhuizen beschikt inmiddels over twee<br />

volwaardige persboorteams en zij kunnen juist<br />

met hun specialisme in grondboringen en bronbemalingen<br />

een compleet pakket bieden.<br />

In Asten- Heusden was het efficiënter de<br />

kruisingen te realiseren met 2 persboringen<br />

van ø610 mm van 20 meter en 2 persboringen<br />

ø610mm van 30 m. Het maken van de<br />

persboringen was niet eenvoudig, maar deze<br />

zijn uiteindelijk goed gelukt mede door de inzet<br />

van een BodemBoX-systeem. Op de projectlocatie<br />

hebben we te maken met slappe<br />

grond, weinig draagkracht en daardoor niet<br />

geschikt voor het werken met een talud.<br />

Bovendien geeft het persen bij een boring<br />

trillingen, in combinatie met een open ontgraving<br />

en slap talud niet ideaal ten aanzien<br />

van de veiligheid. Daarom is gekozen voor<br />

een veilige ontgraving binnen een Bodem-<br />

BoX-systeem. Met een enkelgeleide-rolslede<br />

BoX-systeem heeft Hurkmans aan weerszijden<br />

van de Aa een pers- en ontvangstkuip<br />

kunnen maken voor de persboringen.<br />

MEER BEKEND GEVEN<br />

AAN PERSBORINGEN<br />

Voor Ockhuizen is dit een alledaagse klus omdat<br />

zij deel uit maken van de selecte groep<br />

die persboringen verrichten voor Synfra.<br />

Stichting Synfra is een samenwerkingsverband<br />

van Enexis, Brabant Water en WML Limburgs<br />

drinkwater en als onderaannemer van de ketenpartners<br />

levert dat veel persboringen op.<br />

Toch vindt Luke dat er in de markt nog te<br />

weinig bekend is dat Ockhuizen persboringen<br />

verricht en daardoor trekt hij er zelf hard aan<br />

om dit meer bekendheid te geven.<br />

Als we Luke vragen naar de toekomst van<br />

Ockhuizen dan antwoordt hij direct: “digitaliseren”.<br />

Ockhuizen is bezig met een app die<br />

klanten de mogelijkheid geeft volledig inzicht<br />

te krijgen op de draaiende bemalingsinstallatie.<br />

Ockhuizen werkt al met drukopnemers<br />

in peilbuizen die continu de grondwaterstand<br />

registreren en deze digitaal weergeven in een<br />

app. Zo kan bij het bereiken van een maximale<br />

grondwaterstandsverlaging, de bemalingsinstallatie<br />

op afstand aangestuurd worden waardoor<br />

de hoeveelheid onttrokken grondwater<br />

tot een minimum wordt beperkt. In de nabije<br />

toekomst wordt een dergelijke app ook beschikbaar<br />

voor de klanten en wordt het gehele<br />

proces nog meer gedigitaliseerd. Luke ziet zijn<br />

eigen toekomst buiten liggen in de uitvoering,<br />

daar ligt zijn passie. ■<br />

Perskuip binnen een Enkelgeleide Rolslede BoX-systeem.<br />

Pers- en ontvangstkuip m.b.v. een BodemBoX en een filterbemalingsinstallatie van Ockhuizen.<br />

Ontvangstkuip m.b.v. een BodemBoX t.b.v. de raketboring van Ockhuizen.<br />

151


In opdracht van Van Nieuwpoort Groep heeft Terrastab Nederland in Kampen 31.000 m 2 grond mogen verbeteren en vervolgens stabiliseren. Deze werkzaamheden zijn<br />

uitgevoerd in drie verschillende fases.<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Terrastab Nederland<br />

<strong>Grond</strong>stabilisatie voor<br />

de wereld van morgen<br />

Over grondstabilisatie en grondverbetering hoef je de medewerkers van Terrastab Nederland niets meer<br />

te vertellen. Met zo'n 20 jaar praktijkervaring, eigen R&D-faciliteiten, een kast boordevol data en een<br />

omvangrijke batterij speciaal materieel heeft de Harderwijkse bodemspecialist alles in huis om opdrachtgevers<br />

van unieke en duurzame oplossingen te voorzien. Voor wegbermen, dijklichamen, gebouwen en<br />

wegen. Maar ook als het gaat om haven- en containerterminals, vliegvelden en windmolenparken.<br />

Terrastab Nederland heeft als een van de weinige<br />

bedrijven in Nederland écht verstand van de materie<br />

rondom het stabiliseren en verbeteren van<br />

grond. De ruim aanwezige expertise werd door<br />

de jaren heen niet alleen verworven in het eigen<br />

laboratorium, maar ook via productontwikkeling,<br />

uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende<br />

gerenommeerde externe onderzoeksinstituten<br />

zoals de TU Delft. "We nemen de verzamelde<br />

data en opgedane ervaringen dagelijks<br />

mee tijdens onze werkzaamheden", licht directeur<br />

Anton Bunt het benutten van de vergaarde<br />

kennis en kunde toe. "Bij de uitvoering daarvan<br />

vormen de door de klant gewenste constructieve<br />

eigenschappen het uitgangspunt en starten we<br />

elke opdracht steevast met een uitgebreid geotechnisch<br />

vooronderzoek. Aansluitend gaan we<br />

op zoek naar de best passende oplossing."<br />

CO 2<br />

-NEUTRAAL BINDMIDDEL<br />

Bij het genereren daarvan zet Terrastab in op<br />

een zo hoog mogelijk hergebruik van bestaande<br />

materialen, minimale transportbewegingen<br />

Van bestaande bermgrond realiseert Terrastab Nederland een gebonden funderingsconstructie die ervoor<br />

zorgt dat de weg goed opgesloten blijft tussen de vastliggende grasbetonstenen. De levensduur van een<br />

berm neemt hiermee aanzienlijk toe.<br />

152


'Het nieuwe<br />

bindmiddel is<br />

CO 2<br />

-neutraal en<br />

volledig cementloos'<br />

en een aanzienlijke verlenging van de technische<br />

levensduur van de grondslag in kwestie.<br />

Op die manier draagt het bedrijf in de volle<br />

breedte bij aan een betere, duurzamere wereld.<br />

"Op weg naar het beoogde eindresultaat<br />

zijn bindmiddelen tijdens het stabilisatieproces<br />

de belangrijkste basisingrediënten", zegt Bunt.<br />

"We hebben ze in vele soorten, elk met een<br />

unieke samenstelling. In het kader van innovatief<br />

en duurzaam ondernemen worden dat er<br />

alsmaar meer." Zo is Terrastab momenteel bezig<br />

met de ontwikkeling van EcoStab, een CO 2<br />

-<br />

neutraal en volledig cementloos bindmiddel.<br />

Deze vinding, voor 100 procent samengesteld<br />

uit natuurlijke reststoffen, maakt het mogelijk<br />

om tijdens het opwaarderen van een bestaande<br />

grondslag de al aanwezige fundatiematerialen<br />

te hergebruiken. "Daardoor bespaar je op<br />

Ook bestaande spoorwegen zijn door Terrastab Nederland voorzien van grondstabilisatie om verdere<br />

verzakking te voorkomen.<br />

de afvoerkosten van materialen en kan de aankoop<br />

van steeds schaarsere minerale grondstoffen<br />

achterwege blijven", aldus Bunt. "Andere<br />

winstpunten zitten 'm in de reductie van<br />

transportbegingen, minder omgevingsoverlast<br />

en een snelle verwerkingstijd. Daarnaast<br />

is EcoStab uiterst stevig, kan het op dezelfde<br />

manier worden gebruikt als traditionele bindmiddelen<br />

en voldoet het aan alle eisen van het<br />

Besluit bodemkwaliteit. Last but not least is dit<br />

bindmiddel krimparm, waardoor er minder lagen<br />

asfalt gelegd hoeven te worden. Voordelen<br />

die stuk voor stuk matchen met ons streven<br />

om zuinig te zijn op wat we hebben..." ■<br />

INNOVATIEVE<br />

BERMVERHARDINGEN<br />

Met onze innovatieve manier in het<br />

aanleggen van duurzame bermverhardingen<br />

krijgt u een oplossing met een lange<br />

levensduur.<br />

Bewezen innovatief<br />

Verdubbeling van levensduur<br />

100% hergebruik<br />

Geen afvoer<br />

Snel werkproces<br />

+31 (0) 88 786 85 40 terrastab.nl<br />

153


Het plaatsen van gebogen bochten en controleren<br />

van de ligging van de leiding gebeurt allemaal<br />

met behulp van GPS.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Denys<br />

Goede workflow evident bij<br />

multidisciplinaire bouwgroep<br />

Voor een totaalbedrijf dat werkzaam is in meerdere disciplines bij complexe bouwprojecten en<br />

infrastructuurwerken, is een goede workflow van groot belang. Dat weet ook Maurice van Dorst,<br />

projectleider bij Denys Engineering & Contracting, onderdeel van de multidisciplinaire Denys Group.<br />

“Als aannemer gespecialiseerd in ondergrondse<br />

infra -leidingen voor gas, water, energie,<br />

stadverwarming maar ook mobiliteit en andere<br />

bouwtechnieken- werk je met veel disciplines<br />

in een keten. Om dat te optimaliseren zijn<br />

er twee dingen van groot belang.” Van Dorst<br />

noemt: “De apparatuur moet altijd werken en<br />

een goede workflow zorgt voor een vloeiende<br />

samenwerking binnen de complementaire vakgebieden<br />

in de keten.”<br />

BETROUWBARE EN<br />

NAUWKEURIGE APPARATUUR<br />

Denys maakt gebruik van betrouwbare en<br />

nauwkeurige meetapparatuur. “We werken<br />

met de complete roverset van Topcon, bestaande<br />

uit de HiPer VR (GNSS-ontvanger),<br />

een veldboek FC-6000 en MAGNET Field<br />

software.” Barry Engelen Accountmanager<br />

Geomatics bij Topcon Positioning Netherlands<br />

legt uit waarom deze roverset zo betrouwbaar<br />

is. “Onze GNSS-oplossingen zijn doelbewust<br />

gebouwd om stilstand te voorkomen. De Hi-<br />

Per VR heeft een compact en robuust ontwerp<br />

en is uitgerust met de meest geavanceerde<br />

technologie en kan daarmee onder de zwaar-<br />

ste omstandigheden zijn werk doen. Dankzij<br />

de Universal Tracking Channels-technologie<br />

staat de HiPer VR altijd met alle satellieten in<br />

verbinding.” Van Dorst beaamt dat: “Ongeacht<br />

de weersomstandigheden, ongeacht de locatie,<br />

naast een boom of in the middle of nowhere,<br />

we hebben altijd bereik. Het bespaart enorm<br />

veel tijd dat je niet telkens extra stappen moet<br />

doen of meerdere keren een Total Station op<br />

moet zetten. Combineer dat met het krachtige<br />

veldboek met de gebruiksvriendelijke Fieldsoftware<br />

en je bent zoveel zorgelozer, efficiënter<br />

én plezieriger aan het werk.”<br />

GOED ONTWERP VOOR<br />

OPTIMALE SAMENWERKING<br />

Naast goede tools is ook een goed ontwerp<br />

cruciaal voor een goede workflow. “Wanneer<br />

alle disciplines als schakel binnen het gehele<br />

bouwproces werken met accurate en actuele<br />

informatie, wordt het werk sneller, nauwkeuriger<br />

en efficiënter uitgevoerd.” Van Dorst:<br />

“Aan de hand van een ontwerplijn vanuit de<br />

opdrachtgever, voeren wij een Klic-aanvraag<br />

uit en checken kruisende kabels en leidingen.<br />

Daarbij maken we een proefsleuvenplan. Mid-<br />

Het vrijgraven van diverse hoogspanningkabels<br />

gebeurt met een GPS-graafmachine.<br />

154


Bij het project in Limburg is Denys bezig met het uitgraven van een sleuf.<br />

De sleufdiepte wordt gecontroleerd met de Topcon HiPer VR.<br />

Na het leggen van de leiding controleert Maurice<br />

van Dorst (Denys) de positie van de leiding.<br />

dels inmeten en uitzetten aan de hand van<br />

GPS verwerken we de data in het constructieontwerp.<br />

Met de uitgewerkte Klic data in<br />

het ontwerp worden graafschades voorkomen,<br />

wat belangrijk is voor de veiligheid van<br />

de mensen die er werken en de omgeving.”<br />

Na het uitrijden van de buizen, gaat eerst de<br />

lasploeg aan de slag, die gevolgd wordt door<br />

de graafploeg. “Het graafwerk wordt met behulp<br />

van Topcon-apparatuur nauwkeurig uitgevoerd.<br />

Daarna worden de leidingen gelegd en<br />

vervolgens wordt het landschap hersteld. Het<br />

nauwkeurige ontwerp staat aan de basis van de<br />

optimale samenwerking en daarmee voorkom<br />

je stilstand in de keten.”<br />

BINNEN TIJD, BUDGET EN<br />

VOLGENS SPECIFICATIES<br />

Engelen: “Digitalisering draagt bij aan een stuk<br />

zekerheid, nauwkeurigheid en dus faalkostenreductie.<br />

De verbeterde processnelheid zorgt<br />

voor een hoger rendement en projecten zijn<br />

winstgevender doordat ze op tijd, binnen budget<br />

en volgens specificaties worden opgeleverd.”<br />

Bij een project in Limburg heeft Denys<br />

in opdracht van PPS een 7,5 km lange Nafta<br />

‘Volledige<br />

connectiviteit<br />

in het veld’<br />

leiding verlegd ten behoeve van de verbreding<br />

van de A2 tussen Echt en Geleen. “In samenwerking<br />

met een onderaannemer zorgde<br />

Denys voor het grondverzet, het sleuf graven<br />

en de aanvulling van de gelegde leiding. Ook<br />

verzorgden wij het laswerk en het leidingleggen<br />

in de sleuf. Topcon-tools zijn ingezet bij<br />

het inmeten van maaiveld kruisende kabels en<br />

leidingen, diverse uitzetwerkzaamheden voor<br />

de aanleg van de pijpleiding, het inmeten van<br />

de nieuw aangelegde leiding ten behoeve van<br />

het as-builtplan en het graven van de sleuven<br />

middels GPS. Dankzij de goede workflow is dit<br />

optimaal verlopen.” Engelen besluit: “Topcon<br />

is altijd bezig met het doorontwikkelen van de<br />

workflows, specifiek voor klant en projecten<br />

binnen onze MAGNET Field software, om zo<br />

het verschil te maken in geo-informatie.” ■<br />

155


GEODESIE OPLOSSINGEN<br />

WITH YOU ALL THE WAY<br />

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION<br />

Elk type project, elke bedrijfsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten<br />

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.<br />

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.<br />

topconpositioning.nl<br />

00019928003 - TOPCON.indd 1 24-11-20 16:38<br />

2, 3 & 4 februari 2021<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

Kom contactloos zaken doen op het platform van de grond-, weg- en waterbouw.<br />

Ontmoet professionals, spijker uw kennis bij én ervaar wat er speelt in de sector.<br />

Dat kan allemaal op één veilige plek.<br />

#werkenindeinfra<br />

www.infrarelatiedagen.nl<br />

Bestel uw ticket via www.infrarelatiedagen.nl/ticket<br />

Uw registratiecode is: 2000


De nieuwe fabriek van Zwaagstra Beton is uitgerust met de modernste<br />

productiemachines en kenmerkt zich door een innovatieve logistieke inrichting.<br />

De hoeklijnplaten en gebezemde platen die in de nieuwe fabriek geproduceerd<br />

worden, zijn van de hoogste kwaliteit en dragen allemaal het KOMO-certificaat.<br />

Tekst | Zwaagstra Beton / Susan Peek Beeld | Zwaagstra Beton<br />

Nieuwe betonplatenfabriek<br />

van Zwaagstra Beton<br />

‘Groeiende vraag vanuit de markt nog beter en sneller te bedienen’<br />

De bouw van de nieuwe fabriek van Zwaagstra Beton in Hoogeveen is zo goed als afgerond. De fabriek,<br />

waarin onder andere hoeklijnplaten en gebezemde platen zullen worden geproduceerd, is uitgerust met<br />

de modernste productiemachines en kenmerkt zich door een innovatieve logistieke inrichting. Met de ingebruikname<br />

van de nieuwe fabriek breidt Zwaagstra Beton haar productiecapaciteit opnieuw significant uit.<br />

SNELLE GROEI VRAAGT OM MEER<br />

PRODUCTIECAPACITEIT<br />

Slechts anderhalf jaar na de ingebruikname van een imposante productiehal<br />

voor keer- en silowanden, staat de volgende fabriek alweer klaar<br />

voor gebruik. In deze nieuwe hal worden met name hoeklijnplaten en<br />

gebezemde platen geproduceerd. “Maar het is eveneens mogelijk andere<br />

producten uit ons assortiment te produceren, zodat we nóg beter in<br />

kunnen spelen op de vraag vanuit de markt. De fabriek is dus zowel een<br />

uitbreiding van assortiment als van capaciteit”, zegt Richard Zwaagstra,<br />

directeur van Zwaagstra Beton. De productie is inmiddels opgestart en<br />

de eerste platen zijn al uit de mallen gerold. “Bij een nieuwe productielocatie<br />

heb je vaak te maken met kinderziekten die er nog uit moeten.<br />

Maar doordat wij de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met<br />

de bouw van nieuwe betonfabrieken, verwachten we dat deze beginfase<br />

niet veel problemen gaat opleveren.”<br />

KOMO-GECERTIFICEERD<br />

Het enthousiasme over de totstandkoming van de nieuwe fabriek is<br />

groot onder het personeel en het management. “Het is geweldig om<br />

samen te zien en te beleven hoe zo’n nieuwbouwproject zich ontwikkelt.<br />

Met deze nieuwe betonplatenfabriek zijn we in staat de markt nog<br />

beter en sneller te bedienen. De hoeklijnplaten en gebezemde platen die<br />

in de nieuwe fabriek geproduceerd worden, zijn van de hoogste kwaliteit.<br />

Ze dragen allemaal het KOMO-certificaat en voldoen daarmee aan<br />

de hoogste eisen”, licht Richard Zwaagstra toe. “Zwaagstra Beton heeft<br />

zowel kwaliteit als een snelle levering hoog in het vaandel staan. De verwachtingen<br />

zijn terecht hoog gespannen. We zijn ervan overtuigd met<br />

deze capaciteitsuitbreiding onze marktpositie verder te optimaliseren.<br />

De eerste reacties uit de markt, zowel in de agri- als infra- en sportsector<br />

bevestigen deze verwachting”, besluit Zwaagstra opgetogen. ■<br />

BETONPLATEN KEERWANDEN GOTEN<br />

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR<br />

HOGE DRAAGKRACHT<br />

LANGE LEVENSDUUR<br />

AFWERKING NAAR KEUZE<br />

EIGEN PRODUCTIE EN TRANSPORT<br />

LEGGEN OP LOCATIE<br />

(OPTIONEEL)<br />

info@zwaagstrabeton.nl<br />

www.zwaagstrabeton.nl<br />

157


VOORBESCHOUWING INFRA RELATIEDAGEN<br />

Tekst | Easyfairs Beeld | Seijbel Photography<br />

Contactloos zaken doen<br />

op Infra Relatiedagen<br />

Het belang van relaties is iets dat de afgelopen tijd steeds duidelijker is geworden. Mensen hebben<br />

behoefte aan het sociale praatje. Waar u bij een online meeting vaak snel ter zake komt, biedt Infra<br />

Relatiedagen juist de plek om op een veilige manier ‘gewoon’ eens met elkaar in gesprek te gaan.<br />

De veiligheid van de bezoekers en exposanten is hierbij nog nooit zo belangrijk geweest. Daarom<br />

zullen alle mogelijke maatregelen getroffen worden voor een veilige beurs. Op Infra Relatiedagen<br />

kunt u namelijk contactloos zaken doen. Hoe? Dat leggen we uit!<br />

DOORSTROOMLOCATIE<br />

We vragen bezoekers om zich van te voren<br />

aan te melden. Wij doen dit zodat we altijd<br />

weten wie wanneer op de beurs is geweest.<br />

Daarnaast geeft dit ons een goed beeld van<br />

hoeveel mensen er komen. Evenementenhal<br />

Hardenberg is door de lokale autoriteiten<br />

erkend als doorstroomlocatie. We zullen op<br />

ieder moment het aantal mensen aanwezig in<br />

de hallen monitoren, in lijn met de richtlijnen<br />

van de lokale overheid.<br />

CONTACTLOOS<br />

Naast het behouden van afstand zorgen we<br />

ervoor dat alles, waar mogelijk, contactloos<br />

is. Een mooi voorbeeld van hoe wij de beurs<br />

contactloos maken, is de Smart Badge technologie.<br />

De bezoeker krijgt bij binnenkomst<br />

een bezoekersbadge waarmee hij interessante<br />

stands kan scannen. Na afloopt krijgt hij<br />

de informatie van de gescande stands in zijn<br />

mailbox. Ook exposanten hebben de mogelijkheid<br />

om te werken met een speciaal ontwikkelde<br />

app waarmee hij na een gesprek met<br />

een bezoeker zijn/haar badge kan scannen.<br />

MONDKAPJES EN DESINFECTIEGEL<br />

Daarnaast zullen er voldoende mondkapjes en<br />

desinfectiegel beschikbaar zijn. De desinfecterende<br />

handgel zal overal op het event en in de<br />

gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn.<br />

We moedigen iedereen aan om hier ook goed<br />

gebruik van te maken. Ook de mondkapjes bieden<br />

wij gratis aan op het event. Verder plaatsen<br />

we plexiglas schermen bij infopunten, cateringpunten<br />

en alle andere balies die bemand zijn<br />

tijdens het event. Alle oppervlaktes zullen ook<br />

regelmatig gedesinfecteerd worden met ontsmettingsmiddel.<br />

De sprayers voldoen aan de<br />

strengste hygiënenormen.<br />

SGS CERTIFICERING<br />

In het afgelopen half jaar heeft beursorganisator<br />

Easyfairs gewerkt aan het opstellen<br />

van alle denkbare protocollen, zodat beurzen<br />

weer veilig en verantwoord opgestart<br />

kunnen worden. Onlangs zijn deze gezondheids-<br />

en veiligheidsprotocollen van Easyfairs<br />

voor haar locatie in Gorinchem succesvol<br />

beoordeeld door SGS, de wereldleider op<br />

het gebied van inspectie, controle, analyse<br />

en certificering. Deze protocollen worden<br />

ook ingezet voor Evenementenhal Hardenberg,<br />

de thuisbasis van Infra Relatiedagen.<br />

Roos op ’t Holt, namens beursorganisator Infra<br />

Relatiedagen, zegt hierover: “Deze SGSorganisatie<br />

is een zeer kritische autoriteit en<br />

internationaal erkend. Hierin gaan we verder<br />

dan welke beursorganisatie dan ook, omdat<br />

we alles-op-alles zetten om de meest veilige<br />

plek te creëren om samen te komen en zaken<br />

te doen. Deze zorgvuldigheid wordt ook<br />

gewaardeerd door de lokale autoriteiten”.<br />

Een mooi voorbeeld van hoe wij de beurs contactloos maken, is de Smart Badge technologie.<br />

WAT IS HET SUCCES VAN INFRA<br />

RELATIEDAGEN?<br />

Al 22 jaar biedt Infra Relatiedagen de mogelijkheid<br />

om professionals uit de grond-, wegen<br />

waterbouw te ontmoeten. ❯<br />

158


VOORBESCHOUWING INFRA RELATIEDAGEN<br />

Evenementenhal Hardenberg is door de lokale autoriteiten erkend als doorstroomlocatie.<br />

159


VOORBESCHOUWING INFRA RELATIEDAGEN<br />

Infra Relatiedagen biedt de plek om op een veilige manier ‘gewoon’ eens met elkaar in gesprek te gaan.<br />

'U kunt uw ticket nu alvast<br />

gratis registreren'<br />

Maar dit jaar verlangen we nóg meer naar een live-evenement! Het is<br />

één van de schaarse momenten voor een GWW-er in de publieke sector<br />

om ongedwongen een biertje te drinken of hapje te eten met relaties.<br />

Vooral de ongedwongen sfeer, die mede mogelijk wordt gemaakt<br />

door de full-service formule van Evenementenhal Hardenberg is één<br />

van de grote succesfactoren. Daarnaast ontmoeten exposanten zowel<br />

de eindbeslissers als ook de eindgebruikers van bijvoorbeeld nieuw<br />

materieel en machines op Infra Relatiedagen. Een mooi moment om<br />

face-to-face feedback te verzamelen over het nieuwste materieel.<br />

Het platform biedt alle faciliteiten om een boost te geven aan het<br />

netwerk van de brancheprofessional.<br />

REGISTREER NU UW TICKET<br />

U kunt uw ticket nu alvast gratis registreren. Ga naar www.infrarelatiedagen.nl/ticket<br />

en registreer met de code 2000. Wij kijken er ontzettend<br />

naar uit onze bezoekers en exposanten te ontvangen.<br />

Infra Relatiedagen vindt plaats op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag<br />

4 februari 2021 in Evenementenhal Hardenberg. ■<br />

Voor meer informatie:<br />

https://www.infrarelatiedagen.nl/<br />

Er zullen voldoende mondkapjes en desinfectiegel beschikbaar zijn.<br />

160


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

Met het wegvallen van alle beurzen, congressen en andere waterevenementen afgelopen jaar lijkt de markt weer te snakken naar een fysiek contactmoment.<br />

Tekst en beeld | Easyfairs<br />

RioleringsVakdagen gaat verder<br />

als pijler ‘Stedelijk Water & Rioolbeheer’<br />

onder titel Aqua Nederland<br />

De eerste editie onder de nieuwe naam is op 23, 24 en 25 maart 2021 in Evenementenhal<br />

Gorinchem. Op Aqua Nederland krijgen de vier watertypen Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en<br />

Stedelijk Water & Rioolbeheer elk meer gezicht met gerichte kennissessies, demonstraties en netwerkmogelijkheden.<br />

Afgelopen maart zou de beoogde samensmelting voor 2021 live op de beurs<br />

geïntroduceerd worden, maar door de verplaatsing vanwege de Covid-19 pandemie ging dit niet op.<br />

“SAMEN WERKEN AAN WATER”<br />

Vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten<br />

en kennisproducten zijn op<br />

Aqua Nederland samengebracht voor de complete<br />

nationale waterketen. Een keten die steeds<br />

meer samenwerkt om de uitdagingen op het gebied<br />

van circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie<br />

en veilig water aan te gaan. Zoals een<br />

zuiveringsinstallatie die als waterfabriek voor<br />

proceswater wordt ingezet en zo het drinkwater<br />

ontziet. Of stedelijke waterbeheeroplossingen<br />

die overmatig water vasthouden en het riool<br />

ontlasten. Maart vormt hierbij een belangrijk<br />

moment voor de branche om deze samenwerkingen<br />

verder te verkennen met elkaar. ❯<br />

“Stedelijk Water en Rioolbeheer”, "Afvalwater", “Drinkwater” en “Proceswater."<br />

161


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

FOCUS OP TOEKOMSTBESTENDIG<br />

RIOOLBEHEER EN WATERBEHEER<br />

IN OPENBARE RUIMTE<br />

De vernieuwde bovenverdieping Next Level is<br />

ingericht voor kennisleveranciers, waaronder ingenieurs-<br />

en adviesbureaus, kennisinstellingen,<br />

opleiders en specifieke leveranciers gericht op<br />

klimaat en stedelijk water. Drie dagen lang is er<br />

een Stedelijk Water en Rioolbeheer Theater vol<br />

met kennisdeling over rioolbeheer en predictive<br />

maintenance en scheiden van hemel- en rioolwater<br />

bij bron of transport. Partijen als Stichting<br />

RIONED, STOWA, WaterWindow, VPDelta en<br />

IKT nemen u graag mee in hun laatste inzichten of<br />

organiseren workshops tijdens de beurs.<br />

EVENEMENTENHAL GORINCHEM<br />

VEILIGSTE PLEK BEVONDEN OM<br />

FYSIEK ZAKEN TE DOEN<br />

Met het wegvallen van alle beurzen, congressen<br />

en andere waterevenementen afgelopen<br />

jaar lijkt de markt weer te snakken naar een fysiek<br />

contactmoment. Uiteraard op een locatie<br />

waar veiligheid voorop staat. Evenementenhal<br />

Gorinchem is een zogeheten doorstroomlocatie,<br />

waardoor er geen maximale groepsgrootte<br />

geldt. Hierbij komt de gezondheid en het welzijn<br />

van zowel bezoekers als exposanten, maar ook<br />

van de eigen medewerkers op nummer één.<br />

Maart vormt een belangrijk moment voor de branche om deze samenwerkingen verder te verkennen met elkaar.<br />

Evenementenhal Gorinchem is een zogeheten doorstroomlocatie,waardoor er geen maximale groepsgrootte geldt.<br />

162


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

'Aqua Nederland is<br />

ontstaan uit Aqua<br />

Nederland Vakbeurs en<br />

RioleringsVakdagen'<br />

Om dit te waarborgen sloot Easyfairs een partnership<br />

met SGS, de wereldleider op het gebied<br />

van inspectie, controle, analyse en certificering.<br />

OVER AQUA NEDERLAND<br />

Aqua Nederland is ontstaan uit Aqua Nederland<br />

Vakbeurs en RioleringsVakdagen. Het is het jaarlijkse<br />

event voor de Nederlandse waterprofessionals<br />

in afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk<br />

water & rioolbeheer. Tijdens dé waterbeurs van<br />

Nederland zien, voelen en ervaren bezoekers de<br />

nieuwste innovaties, diensten en producten op het<br />

gebied van waterbehandeling, watermanagement,<br />

watertechnologie en riooltechniek.<br />

Aqua Nederland is na voorinschrijving gratis te<br />

bezoeken op 23, 24 & 25 maart 2021 in Evenementenhal<br />

Gorinchem. Voor meer informatie:<br />

www.aquanederland.nl. ■<br />

Met het wegvallen van alle beurzen, congressen en andere waterevenementen afgelopen jaar lijkt de markt<br />

weer te snakken naar een fysiek contactmoment.<br />

23, 24 & 25 MAART 2021<br />

EVENEMENTENHAL GORINCHEM<br />

WWW.AQUANEDERLAND.NL<br />

BEZOEK<br />

DE<br />

WEBSITE<br />

Aqua21_Advertenties_Noodopmaak.indd 2 13/11/<strong>2020</strong> 10:19<br />

163


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland geeft het gebied rondom het nieuwe tracé een flinke kwaliteitsimpuls.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | BAAK<br />

Kwaliteitsimpuls<br />

voor de omgeving<br />

De aanleg van een compleet nieuw wegtracé is voor Nederlandse begrippen best bijzonder.<br />

Ons land heeft immers al een hoge wegendichtheid en de druk op de openbare (groene) ruimte<br />

is ontzettend hoog. Belangrijk uitgangspunt voor Rijkswaterstaat is dan ook om de Blankenburgverbinding<br />

zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Daarnaast is het kwaliteitsprogramma Nieuw<br />

Waterland opgezet om het gebied rondom het nieuwe tracé een flinke kwaliteitsimpuls te geven.<br />

“Het Rotterdamse Havengebied kampt al vele<br />

jaren met bereikbaarheidsproblemen”, zegt Jörgen<br />

van der Meer, Omgevingsmanager Blankenburgverbinding<br />

namens Rijkswaterstaat. “De<br />

huidige Beneluxcorridor raakt overbelast. Dagelijks<br />

staan er vele files. Een robuust, nieuw netwerk<br />

gaat deze problematiek te lijf en zal vooral<br />

de bereikbaarheid van het havengebied vergro-<br />

ten. Aanvankelijk waren er twee potentiele locaties<br />

voor de nieuwe oeververbinding; óf in de<br />

buurt van Hoek van Holland óf in de buurt van<br />

Vlaardingen. Na grondig onderzoek bleek de<br />

laatste veel minder te kosten en veel meer op te<br />

brengen; er zou veel meer gebruik van worden<br />

gemaakt. Dat heeft geleid tot de planstudie van<br />

de Blankenburgverbinding met aansluiting op de<br />

A15 en A20, waarna het tracébesluit is vastgesteld<br />

en onherroepelijk is verklaard.”<br />

Om de druk op de openbare (groene) ruimte<br />

te verzachten, is het ontwerp van de Blankenburgverbinding<br />

nauwkeurig ingepast in de omgeving.<br />

“Met alle stakeholders, zoals Staatsbosbeheer,<br />

Hoogheemraadschap, de verschillende<br />

164


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Om de druk op de openbare (groene) ruimte te verzachten, is het ontwerp van de Blankenburgverbinding nauwkeurig ingepast in de omgeving.<br />

gemeentes, omwonenden, enz. zijn we een<br />

uitgebreid participatietraject aangegaan”, legt<br />

Van der Meer uit. “Uit dit traject kwam het<br />

belang van het open karakter van het polderlandschap<br />

sterk naar voren. Om dit te behouden,<br />

wordt de nieuwe verbinding grotendeels<br />

verdiept aangelegd. Ook is in het achterland<br />

van Vlaardingen gekozen voor knooppunten in<br />

de vorm van dive-unders in plaats van grote<br />

fly-overs. Het deel van het tracé dat wel over<br />

het maaiveld loopt, wordt bovendien ‘ingepakt’<br />

met overjarig riet, dat het zicht op de snelweg<br />

ontneemt. Kortom, recreanten in de omgeving<br />

zien de auto’s straks niet rijden.”<br />

Met de stakeholders in de omgeving is de ambitie<br />

uitgesproken om het gebied beter achter<br />

te laten dan hoe het werd aangetroffen.<br />

“Hiervoor is het kwaliteitsprogramma Nieuw<br />

Waterland opgezet om het waterrijke gebied<br />

langs de rivier opnieuw in te richten”, zegt Van<br />

der Meer. “Vanuit het Rijk is 25 miljoen euro<br />

beschikbaar gesteld en de regio zelf investeert<br />

hetzelfde bedrag om het gebied te verbeteren.<br />

Zo wordt door het Hoogheemraadschap een<br />

extra zuiveringstrap op de nabijgelegen RWZI<br />

gerealiseerd en een extra rietveld om de recreatieplas<br />

in het Krabbepark in Vlaardingen te<br />

verrijken met schoner zwemwater. Vlaardingen<br />

investeert vervolgens in extra recreatievoorzieningen<br />

in het Krabbepark. Het verwaarloosde<br />

oeverbos ter plaatse van de Maasdeltatunnel<br />

wordt samen met Staatsbosbeheer opnieuw<br />

ingericht en krijgt een kwaliteitsimpuls. Daarnaast<br />

wordt door Rotterdam een groene zone<br />

aangelegd rondom Rozenburg als extra buffer<br />

ten aanzien van het industriegebied.”<br />

De Blankenburgverbinding fungeert dus als<br />

vliegwiel op de omgeving. Het verbetert niet<br />

alleen de doorstroming, maar zorgt ook voor<br />

een flinke kwaliteitsimpuls. “In het kader van<br />

Recreanten in de omgeving zien de auto’s straks niet rijden.<br />

‘werk met werk maken’ vindt voortdurend afstemming<br />

plaats met alle stakeholders (ook van<br />

Nieuw Waterland) en BAAK. De rietgrond die<br />

is vrijgekomen bij het dempen van een deel van<br />

de Krabbenplas is bijvoorbeeld weer ingezet<br />

voor het rietveld van het Hoogheemraadschap.<br />

Als Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat we<br />

samen met BAAK bovendien alle bedrijven en<br />

omwonenden tijdig informeren over de werkzaamheden<br />

en eventuele hinder, zodat ze niet<br />

voor verrassingen komen te staan.” ■<br />

165


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | OFN<br />

Innovatieve<br />

tunnelveiligheidsportfolio<br />

Het huidige tunnelveiligheidsportfolio dat in Nederlandse verkeerstunnels wordt toegepast<br />

is gebaseerd op een ontwerp uit de vorige eeuw. Als specialist in onder meer ‘wayfinding’-<br />

producten zag OFN mogelijkheden om de traditionele ontwerpen opnieuw op de tekentafel<br />

te leggen. Samen met haar partner Westend Lighting werd een compleet nieuw en duurzaam<br />

tunnelveiligheidsportfolio ontwikkeld dat beter aansluit op de eisen van vandaag en morgen.<br />

OFN streeft naar een verdere verduurzaming<br />

van de infrastructuur. “We hebben de<br />

ambitie uitgesproken om ontwikkelingen te<br />

doen die te maken hebben met het verduurzamen<br />

van de infrastructuur”, begint Mark<br />

Hofman, Manager Business Development bij<br />

OFN. “Eén daarvan en direct een heel belangrijke<br />

is de ontwikkeling van een compleet<br />

nieuw tunnelveiligheidsportfolio. Omdat innoveren<br />

altijd investeren betekent, was het<br />

natuurlijk prachtig dat onze opdrachtgever<br />

BAAK die ambitie met ons wilde delen.”<br />

DUURZAME ASPECTEN<br />

Een tunnelveiligheidsportfolio omvat onder<br />

meer pictogrammen, aanstraalverlichting,<br />

contourverlichting, hulppostarmaturen en<br />

dynamische vluchtdeurindicatie. “Kortom,<br />

een pakket aan productcomponenten dat<br />

ervoor zorgt dat in geval van een calamiteit<br />

mensen veilig kunnen vluchten”, legt Hofman<br />

uit. “De bestaande generatie van deze portfolio<br />

past eigenlijk niet meer in deze tijd. Met<br />

betrekking tot de materiaaltoepassingen,<br />

montagemethodiek, servicetoegankelijkheid<br />

en systeemwerking is het goede maar gedateerde<br />

technologie. Aspecten zoals duurzaam<br />

materiaalgebruik, modulair bouwen,<br />

snel uitwisselbare componenten, een beperkt<br />

energieverbruik zijn zeer actueel, echter<br />

niets van dit alles is als uitgangspunt terug<br />

te vinden in het huidige tunnelveiligheidsportfolio.<br />

Reden voor ons om op basis van<br />

die ambities, maar met dezelfde functionele<br />

eisen, een nieuw product te ontwikkelen.”<br />

In tegenstelling tot het tot nu toe gebruikelijke portfolio is het nieuwe concept gebaseerd op slimme<br />

gelijkspanning (DC) die niet alleen voedt maar ook aanstuurt.<br />

DC-TECHNOLOGIE<br />

Het nieuwe tunnelveiligheidsportfolio van<br />

OFN bestaat in de basis uit slechts vijf aluminium<br />

profielen waarmee het hele portfolio<br />

166


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Het nieuwe tunnelveiligheidsportfolio van OFN bestaat in de basis uit slechts vijf aluminium profielen waarmee het hele portfolio opgebouwd kan worden.<br />

opgebouwd kan worden. Hofman: “We maken<br />

gebruik van een afdekkap in polycarbonaat<br />

en hebben de montagemethodiek sterk<br />

vereenvoudigd. Voor dat laatste hebben we<br />

gebruik gemaakt van de praktijkervaring van<br />

specialisten die bijna dagelijks in een tunnel<br />

aan het werk zijn. In tegenstelling tot het tot<br />

nu toe gebruikelijke portfolio is het nieuwe<br />

concept gebaseerd op slimme gelijkspanning<br />

(DC) die niet alleen voedt maar ook aanstuurt.<br />

Slimme armaturen die hun eigen status<br />

bewaken en rapporteren over het DC-Grid.<br />

Deze slimme DC-technologie is ontwikkeld<br />

door onze partner Westend Lighting en is veiliger,<br />

verbruikt minder energie en maakt dat<br />

montage en installatie kan plaatsvinden door<br />

een Voldoende Onderricht Persoon (VOP),<br />

dus een werknemer die niet over een elektrotechnische<br />

vooropleiding beschikt. In tijden<br />

van krapte van gekwalificeerd personeel ook<br />

een belangrijk voordeel.”<br />

De Landelijke Tunnelstandaard in Nederland is<br />

in beton gegoten, weet Hofman. “Er zit gelukkig<br />

wel ruimte waarbinnen innovatie gestructureerd<br />

en getest toegepast kan worden. Wij<br />

hebben dit traject intussen gelopen en eind september<br />

dit jaar de FAT uitgevoerd met BAAK.<br />

Ons tunnelveiligheidsportfolio heeft deze FAT<br />

met glans doorstaan en de iFat met Rijkswaterstaat<br />

staat inmiddels gepland. Vanuit de FAT is<br />

onze oplossing nu geaccepteerd voor toepassing<br />

in beide tunnels van de Blankenburgverbinding.<br />

Daarmee is de techniek nu uiteraard ook<br />

toepasbaar in andere verkeerstunnels.” OFN is<br />

dus officieel systeemleverancier voor verkeerstunnels.<br />

Een knap staaltje slagvaardig innoveren<br />

door twee MKB-bedrijven. ■<br />

'Er werd een compleet nieuw en duurzaam<br />

tunnelveiligheidsportfolio ontwikkeld dat beter<br />

aansluit op de eisen van vandaag en morgen'<br />

167


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | h5s<br />

Sonisch aanbrengen van<br />

verankeringselementen<br />

Vijf jaar geleden vonden vijf ondernemers in de funderings- en heavyliftingbranche elkaar om de<br />

techniek van sonisch boren verder te gaan ontwikkelen. High 5 Solutions (h5s) is gespecialiseerd in<br />

het aanbrengen en weer verwijderen van ankersystemen. Met het toepassen van 100% verwijderbare<br />

sonische schroefinjectieankers (SSI-ankers) levert h5s een belangrijke bijdrage aan een circulair<br />

bouwproces. Ook BAAK heeft de techniek omarmd. Een gesprek met Peter Bongers van h5s over<br />

de meerwaarde van de sonische boortechniek.<br />

Het sonisch boren in de funderingstechniek blijkt<br />

nu vijf jaar later een onvervalst succes. “We leveren<br />

een bijdrage aan vele gerenommeerde<br />

projecten in binnen- en buitenland”, zegt Bongers.<br />

“We hebben afgelopen jaar een nieuw pand<br />

betrokken in Vianen en een zesde machine in<br />

gebruik genomen. De Cat 352 is zwaarder dan<br />

onze andere machines en speciaal geschikt voor<br />

het zware segment micropalen en groutankers<br />

die we direct hebben ingezet op de Blankenburgverbinding.<br />

Met deze machine kunnen we desgewenst<br />

ook ankers onder water boren.”<br />

SONISCHE BOORTECHNIEK<br />

“De meerwaarde van de sonische techniek<br />

is onder andere de zeer beperkte invloed<br />

van trillingen op de omgeving”, vervolgt Bongers.<br />

“De hoge nauwkeurigheid van het aanbrengen<br />

en de mogelijkheid tot het sneller<br />

CAT 352 strengankers aan het boren.<br />

168


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Aangebrachte strengen voor testen en afwerken.<br />

Streng haspel + voorraad strengen.<br />

Aanzicht afgewerkte tijdelijke strengankers + horizontaal geboorde SSI-ankers.<br />

Twee lagen aangebrachte tijdelijke strengankers.<br />

doordringen in zeer harde bodemlagen (>20<br />

MPa), spreken eveneens in het voordeel<br />

van de sonische boortechniek. En dat alles<br />

bij een lager energieverbruik en met minder<br />

hulpstoffen in vergelijking met conventionele<br />

boortechnieken. Met de ervaringen die<br />

we opdeden binnen de sonische technieken<br />

hebben we tal van nieuwe mogelijkheden<br />

ontwikkeld. Denk dan aan disciplines zoals<br />

het aanbrengen van tal van verankeringsconstructies,<br />

het aanbrengen van micropaalconstructies,<br />

het destructief boren, obstakels uit<br />

de bodem terughalen of het aanbrengen van<br />

injectieslangen voor bodemafsluitingsprojecten.”<br />

Deze ontwikkelingen leverden h5s een<br />

aantal patenten op, zowel in Nederland als<br />

voor een groot deel van Europa.<br />

MAXIMALE RECYCLING<br />

“Wat je in de grond stopt, moet je uit respect<br />

voor natuur en milieu ook weer kunnen<br />

verwijderen”, meent Bongers. “Een van onze<br />

patenten heeft betrekking op het sonisch<br />

aanbrengen van verankeringselementen en<br />

het weer volledig uit de bodem halen van het<br />

schroefinjectie-anker op het moment dat het<br />

zijn functie heeft verloren. We halen de oude<br />

materialen niet alleen uit de bodem, maar<br />

passen ze in een volgend project weer toe.<br />

Dat is niet alleen financieel interessant, maar<br />

draagt ook significant bij aan het verminderen<br />

van de CO 2<br />

-uitstoot op een project."<br />

MAASDELTATUNNEL<br />

H5s is door bouwconsortium BAAK gecontracteerd<br />

om de tijdelijke en definitieve ankers<br />

aan te brengen aan de noordzijde van<br />

de Maasdeltatunnel. Bongers: “Door wisselende<br />

grondsamenstellingen, die pas tijdens<br />

de start van de werkzaamheden verder onderzocht<br />

konden worden, hebben we gezamenlijk<br />

de beoogde verankeringsconstructies<br />

geoptimaliseerd en berekend. Dat maakte<br />

dat een deel van de geplande strengankers<br />

is vervangen door horizontaal geboorde SSIankers.<br />

Door de slechte grondslag kon de<br />

gevraagde ankerkracht namelijk niet gemobiliseerd<br />

worden door de bodem.”<br />

H5s heeft in totaal 434 tijdelijke strengankers<br />

en 257 definitieve strengankers aangebracht,<br />

inclusief de levering en bevestiging van<br />

de ankerstoelconstructie. “De strengankers<br />

bestaan uit 9 tot 17 strengen in variërende<br />

lengtes van 45 tot 70 meter”, legt Bongers uit.<br />

“In de eerste periode van het project was de<br />

tijdsdruk zo groot dat wij met drie ankerstellingen<br />

zijn gestart om de gevraagde planning<br />

te halen. We hebben fijn en constructief samengewerkt<br />

met het team van BAAK en danken<br />

hen voor de samenwerking. We komen<br />

in 2021 graag terug om de laatste honderd<br />

definitieve ankers te gaan maken.” ■<br />

169


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

De opleggingen worden toegepast bij de kunstwerken van knooppunt Rozenburg<br />

en variëren in afmetingen van 450 bij 450 tot 900 bij 900 en een maximale<br />

hoogte van 235 millimeter.<br />

Het feit dat MAURER de ‘specials’ goed kan oppakken, komt door zijn stevige<br />

achterban in de vorm van een uitgebreide engineeringsafdeling in Dortmund.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | MAURER<br />

Sterk in ‘speciale’<br />

elastomeeropleggingen<br />

Meedenken in speciale voegovergangen en<br />

opleggingen, dat is waar MAURER bekend om<br />

staat in de markt. Voor drie kunstwerken van de<br />

Blankenburgverbinding heeft de firma met zijn<br />

roots in Duitsland een 110-tal elastomeeropleggingen<br />

mogen leveren. Volgens Jeroen Melief van<br />

MAURER Nederland kwam de opdracht letterlijk<br />

als een ‘Kerstcadeau’ eind 2019.<br />

“Net voor het einde van 2019 kregen we van BAAK groen licht om de 110<br />

elastomeeropleggingen te leveren”, zegt Melief. “De opleggingen worden<br />

toegepast bij de kunstwerken van knooppunt Rozenburg en variëren in<br />

afmetingen van 450 bij 450 tot 900 bij 900 en een maximale hoogte van<br />

235 millimeter. We zijn met name goed in de zogenaamde ‘specials’, de<br />

grotere en meer specialistische opleggingen waarvoor aanvullende testcapaciteit<br />

en gereedschappen een vereiste zijn. De opleggingen moeten<br />

niet alleen qua maatvoering voldoen, maar we moeten ook met druk- en<br />

afschuiftesten aantonen dat de oplegging de toekomstige belasting aankan<br />

en bepaalde verplaatsingen en hoekverdraaiingen kan opnemen, zodat de<br />

oplegging bij bepaalde belastingsgevallen niet ‘aan de wandel gaat’.”<br />

Het feit dat MAURER de ‘specials’ goed kan oppakken, komt door zijn stevige<br />

achterban in de vorm van een uitgebreide engineeringsafdeling in Dortmund.<br />

“We durven net even buiten de lijntjes te denken, zodat we altijd<br />

de juiste oplossing weten te vinden. Volledig uitgetekend, doorberekend en<br />

onderbouwd. Dat maakt dat we onze opdrachtgevers kunnen ontzorgen<br />

vanaf het voortraject (inkoop) tot aan de opleverdocumenten die voldoen<br />

aan de Europese EN1337-norm en de Nederlandse RTD1012-norm.” ■<br />

Zijn de voegovergangen en opleggingen bij uw<br />

ontwerp speciaal en complex? Zijn naast<br />

functionaliteit en aantoonbaarheid ook<br />

maatgebondenheid en esthetica van belang?<br />

Voor MAURER zijn deze specials de standaard.<br />

Vragen over voegovergangen, opleggingen,<br />

trillingsdempers, aardbevingsdempers of<br />

inspecties van deze onderdelen?<br />

Neem gerust contact op met MAURER NL.<br />

maurer.eu<br />

info@maurer-soehne.nl<br />

0031 345 510 570<br />

170


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

De Taludtrap is nieuw in Nederland sinds november 2019 en heeft in korte tijd<br />

vele harten veroverd in de bouw- en infrasector.<br />

De configuratie biedt een veilige opgang (lees: vlakke treden) bij een hellingshoek<br />

van 30 tot 55 graden en heeft een hoogtebereik van 253,5 tot 415,5 centimeter.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | EasyStairs<br />

Verstelbare taludtrappen<br />

voor optimale flexibiliteit<br />

Om de verschillende hoogtes op de Blankenburgverbinding<br />

veilig te overwinnen, heeft BAAK<br />

via EasyStairs een zestal verstelbare Taludtrappen<br />

aangekocht. Omdat de treden van de Taludtrap<br />

scharnieren op de trapboom, kun je met<br />

één trap hoogtes van 51 cm tot maar liefst<br />

416 centimeter overwinnen, afhankelijk van de<br />

gekozen variant. De trap past dus altijd.<br />

Specialist in tijdelijke<br />

trap oplossingen<br />

“De Taludtrap is nieuw in Nederland sinds november 2019”, begint<br />

Gert Huisman van EasyStairs. “De verstelbare trap heeft in korte tijd<br />

vele harten veroverd in de bouw- en infrasector. Logisch, want bedrijven<br />

hebben nog maar één trap nodig voor vrijwel alle projecten.<br />

Ze verspillen dus geen hout of staal meer aan het (ver)maken van een<br />

tijdelijke trap. BAAK heeft in totaal zes Taludtrappen aangeschaft met<br />

elk achttien treden. De configuratie biedt een veilige opgang (lees:<br />

vlakke treden) bij een hellingshoek van 30 tot 55 graden en heeft een<br />

hoogtebereik van 253,5 tot 415,5 centimeter. Op een talud kunnen<br />

de trappen zelfs eindeloos gekoppeld worden.”<br />

EasyStairs levert en verhuurt de Taludtrappen vanuit voorraad in zes<br />

varianten van drie tot achttien treden. “De Taludtrappen zijn uitgevoerd<br />

in gegalvaniseerd staal, duurzaam en eindeloos herbruikbaar”, legt Huisman<br />

uit. “Ze zijn eenvoudig te transporteren en in vijf minuten gebruiksklaar.<br />

Vanwege het gewicht van 150 kilogram gebeurt dat doorgaans met<br />

een kraan. Later dit jaar presenteren we een lichtere variant in aluminium<br />

die door twee personen eenvoudig is te plaatsen.” ■<br />

Tijdelijke trap nodig?<br />

Wij gaan geen uitdaging uit de weg!<br />

Voor elk project een passende oplossing.<br />

www.easystairs.nl | 0342 – 7016<strong>06</strong> |<br />

info@easystairs.nl<br />

171


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Het fundament van de toerit aan de noordzijde is gelegd door Jetmix met zijn specifieke, zelborende<br />

grout(injectie)ankerpalen, die hogere krachten kunnen opnemen dan de GEWI-ankers aan de zuidzijde.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Jetmix<br />

Een stabiele basis dankzij<br />

3.130 grout(injectie)-<br />

ankerpalen<br />

Om toegang te verschaffen tot de Maasdeltatunnel, die op zo’n 26 meter diepte op de bodem van<br />

het Scheur wordt afgezonken, wordt aan weerszijden gebouwd aan een toerit. Het fundament van<br />

de toerit aan de noordzijde is gelegd door Jetmix met zijn specifieke, zelborende grout(injectie)<br />

ankerpalen, die hogere krachten kunnen opnemen dan de GEWI-ankers aan de zuidzijde.<br />

172


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Over een traject van 500 meter heeft Jetmix<br />

maar liefst 3.130 ankerpalen aangebracht, wat<br />

gelijk staat aan 159 kilometer boorlengte. “De<br />

toerit wordt aangelegd als een talud met een<br />

hellingspercentage van 4%”, legt Edwin Giljam,<br />

bedrijfsleider bij Jetmix, uit. “We hebben de<br />

ankerpalen vanaf het maaiveldniveau verdiept<br />

aangebracht, waardoor er een vrije ruimte<br />

ontstaat ten behoeve van de ontgraving van de<br />

bouwkuip. In het meest extreme geval zaten<br />

we op een diepte van minus 63 meter NAP<br />

(!) met een afkoppelniveau van de boorstang<br />

op minus 28 meter NAP, de diepte waarop de<br />

kuip wordt ontgraven.”<br />

JETMIX-ANKERPAALSYSTEEM<br />

Het zelfborende grout(injectie)-ankerpaalsysteem<br />

is een eigen ontwikkeling van Jetmix.<br />

Het ankerpaalsysteem wordt geproduceerd<br />

door Geotech Metals. “Bij de Blankenburgverbinding<br />

hebben we een aantal varianten<br />

van het grout(injectie)-ankerpaalsysteem<br />

toegepast in diameters van 82,5, 101,6 en<br />

114,3 en in wisselende wanddiktes variërend<br />

van 12,5 tot 28 millimeter. Het paalsysteem<br />

bestaat in feite uit secties van 6 meter holle<br />

buis die aan de buitenzijde voorzien zijn van<br />

een schroefdraad met een boorkop aan het<br />

uiteinde. Via een stang in de holle buis brengen<br />

we het groutmengsel tot aan de boorpunt.<br />

Het mengsel zorgt enerzijds voor de<br />

smering van de boorkop en anderzijds om<br />

het materiaal door de buis naar boven af te<br />

voeren. Vanwege ammoniumzuurvervuiling<br />

in de ondergrond wordt eenmaal op diepte<br />

het boorgat gevuld met een mengsel in een<br />

andere mengverhouding die beter bestand is<br />

tegen indringing. Vervolgens worden de verlengstangen<br />

via een bajonet-koppeling van<br />

het ankerpaalsysteem losgekoppeld en halen<br />

we deze stangen terug naar boven.”<br />

Als de bouwkuip wordt ontgraven, wordt<br />

het Jetmix-paalsysteem voorzien van een<br />

schotelconstructie zodat er een verbinding<br />

ontstaat met het later aan te brengen onderwaterbeton.<br />

Giljam: “In de eindsituatie<br />

kan ons paalsysteem dus zowel trek als druk<br />

opnemen. We zijn circa één jaar fulltime<br />

bezig geweest met het aanbrengen van de<br />

3.130 ankerpalen. Daarbij hebben we vijf eigen<br />

KLEMM 807-boormachines ingezet. Net<br />

voor de bouwvakvakantie van <strong>2020</strong> werd de<br />

laatste paal aangebracht. We kijken terug op<br />

een intensief maar zeer efficiënt verlopen<br />

project. Niet in de laatste plaats dankzij een<br />

eigen logistiek centrum dat we op locatie<br />

hadden ingericht.” ■<br />

Jetmix is circa één jaar fulltime bezig geweest met het aanbrengen van de 3.130 ankerpalen met behulp van<br />

vijf eigen KLEMM 807-boormachines.<br />

173


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | JdB groep<br />

Afvoeren en opwaarderen<br />

van grondproducten<br />

Bij de aanleg van de Blankenburgverbinding komt veel grond vrij. Sterker nog, er is inmiddels al<br />

het nodige afgevoerd door JdB groep. Dankzij het omvangrijke netwerk weet het familiebedrijf<br />

altijd wel een geschikte, duurzame en circulaire bestemming te vinden voor de af te voeren grond.<br />

Al vrij vroeg in het project – in juli 2019 om precies te zijn – kwam er ruim 30.000 m 3 grond<br />

vrij uit het tracé bij Vlaardingen. JdB groep werd door bouwconsortium BAAK ingeschakeld om<br />

een nieuwe bestemming te vinden voor het vrijkomende materiaal.<br />

ONDERNEMERS MET EEN<br />

SPECIALE LIEFDE VOOR GROND<br />

JdB groep is een bijna 75 jaar jong familiebedrijf<br />

met 175 medewerkers. Ze is actief als aanne-<br />

mer in de grond-, weg- en waterbouw én als<br />

verwerker, producent, leverancier en transporteur<br />

van een uitgebreid assortiment aan<br />

grondsoorten en bodemproducten. De dienstverlening<br />

is opgedeeld in zes labels: Ontwerp<br />

& Advies, Dijken, <strong>Grond</strong>, Natuur & Recreatie,<br />

Wonen en Logistiek & Productie. “Door middel<br />

van een slimme aanpak én uitvoering komen<br />

wij samen met onze partners tot de beste<br />

oplossing voor bodemgerelateerde vraagstukken<br />

waarbij kwaliteit en circulariteit centraal<br />

staan”, zegt bedrijfsleider verwerving Tim Rosier.<br />

“Op het moment dat er grond vrijkomt,<br />

schatten we op basis van milieukundig en civieltechnisch<br />

onderzoek in wat we kunnen verwachten.<br />

Met die wetenschap gaan we in ons<br />

uitgebreide netwerk op zoek naar een geschikte<br />

toepassing, bij voorkeur in de directe nabijheid<br />

van waar het materiaal vrijkomt.”<br />

LANDOPHOGING<br />

JdB groep heeft zoals gezegd een zeer uitgebreid<br />

netwerk van afnemers. Gerdo Lagerweij,<br />

directeur JdB grond: “We hebben nauw contact<br />

met infra-aannemers, bouwkundig aannemers,<br />

boeren, gemeenten, waterschappen<br />

en provincies en kennen hun behoefte. Hierdoor<br />

zijn we altijd in staat een geschikte toepassing<br />

voor vrijgekomen gronden te vinden.<br />

Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij het<br />

complete plaatje. Van meldingen voor toepassen,<br />

verwerking, certificering tot de gevraagde<br />

keuringen en bodemonderzoeken. Wij ont-<br />

Bij hoge pieken in vraag of aanbod hebben we de organisatie om snel en efficiënt te kunnen opschalen<br />

naar wel 80 of 90 auto’s.<br />

'Wij ontzorgen volledig<br />

zodat opdrachtgevers<br />

er geen omkijken<br />

naar hebben'<br />

174


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

zorgen volledig zodat opdrachtgevers er geen<br />

omkijken naar hebben. Met onze 35 eigen auto’s<br />

kunnen we al grote hoeveelheden aan. Bij<br />

hoge pieken in vraag of aanbod hebben we de<br />

organisatie om snel en efficiënt te kunnen opschalen<br />

naar wel 80 of 90 auto’s. Een logistieke<br />

uitdaging is ons dan ook niet vreemd.”<br />

Bij JdB groep wordt de waarde van grond gerespecteerd.<br />

CIRCULARITEIT EN<br />

BODEMVERBETERAARS<br />

Bij JdB groep wordt de waarde van grond gerespecteerd,<br />

“hier zijn we immers groot mee<br />

geworden,” aldus Rosier. Materiaal dat uit projecten<br />

vrijkomt, wordt bewerkt, opgewaardeerd<br />

en hergebruikt met een vergelijkbare of hogere<br />

circulaire waarde. Lagerweij: “We zijn uniek in<br />

het matchen van vraag en aanbod én gespecialiseerd<br />

in het opwaarderen en produceren van<br />

grondproducten voor allerlei toepassingen. Denk<br />

hierbij aan voedingsrijke bodemverbeteraars,<br />

erosiebestendige dijkenklei, funderingsmateriaal<br />

en zand in diverse klassen. We gebruiken de restproducten<br />

(vrijgekomen grond en compost) om<br />

nieuwe mengsels te maken en mengen, zeven en<br />

certificeren uitkomend materiaal tot nieuwe toepasbare,<br />

duurzame producten.” ■<br />

Dankzij het omvangrijke netwerk weet JdB groep altijd wel een geschikte, duurzame en circulaire bestemming te vinden voor de af te voeren grond.<br />

175


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | John Bunnik <strong>Grond</strong>verzet<br />

<strong>Grond</strong>verzet en (veel) meer<br />

Een begrip in het grondverzet, zo mogen we John Bunnik <strong>Grond</strong>verzet wel typeren met bijna<br />

veertig jaar ervaring. De firma is al meer dan 25 jaar een vaste partner van Ballast Nedam en in<br />

die hoedanigheid door bouwconsortium BAAK betrokken bij de Blankenburgverbinding. Maar<br />

daar blijft het niet bij, want ook zusterbedrijf Bunnik Verhuur heeft aan BAAK een ‘goede klant’.<br />

John Bunnik <strong>Grond</strong>verzet is actief als verhuurbedrijf van onder meer graafmachines<br />

en shovels met en zonder machinist. “Op de Blankenburgverbinding<br />

zijn we zowel aan de noord- als zuidzijde actief met een aantal rups- en<br />

mobiele kranen, shovels, grondwerkers en rioolploegen”, zegt bedrijfsleider<br />

Perry Bunnik, zoon van oprichter John Bunnik die nog altijd actief is als machinist<br />

op de kraan. Ook broer Michel en moeder Ineke zijn nauw betrokken<br />

in het familiebedrijf dat door vele infra-aannemers geprezen en ingezet<br />

wordt. “Onze lijnen zijn kort en ons personeel is uitermate bekwaam, wat<br />

maakt dat we snel en flexibel kunnen inspelen op onverwachte of complexe<br />

situaties. Ook in het weekend.”<br />

De werkzaamheden van John Bunnik <strong>Grond</strong>verzet op de Blankenburgverbinding<br />

variëren van het uitvoeren van saneringswerkzaamheden<br />

van vervuilde grond tot het creëren van gewapende grondcon-<br />

Bunnik verhuurt (bijna) alles in de grond, weg en waterbouw.<br />

178


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Al staat het water nog zo hoog, Bunnik pompt alles weer droog.<br />

structies. “Voor dat laatste hebben we ruim 4.000 big bags gevuld,<br />

geplaatst en de ruimte er omheen aangevuld, geheel volgens het ontwerp<br />

van BAAK”, legt Perry uit. “We hebben ons materieel zelfs op<br />

deze taak aangepast. Dat doen we overigens wel vaker. Het zorgt<br />

ervoor dat werkzaamheden sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen<br />

worden. Met dank ook aan onze ervaren machinisten. Sterker nog,<br />

niet zelden wordt door opdrachtgevers specifiek gevraagd naar één<br />

van onze mensen. De manier waarop we projecten aanvliegen en<br />

indien noodzakelijk materieel aanpassen, wordt dus gewaardeerd.”<br />

“Zo hebben we recent nog geïnvesteerd in een grondzuigunit om<br />

op een veilige manier meetpunten te kunnen plaatsen bij een gasleiding.<br />

Ook BAAK maakt dankbaar gebruik van ons omvangrijke assortiment.<br />

Voor een weekendafsluiting op de A20 bij Vlaardingen hebben<br />

we geassisteerd met drie mobiele kranen met grondwerkers en<br />

rioolploegen, alsmede met 24 mobiele lichtmasten. Zo ontstaat een<br />

mooie synergie tussen onze twee bedrijven.” ■<br />

Het familiebedrijf is meer dan alleen een partner in grondverzet. Sinds<br />

1995 is zusterbedrijf Bunnik Verhuur aan het familieconcern toegevoegd,<br />

gespecialiseerd in de verhuur van materialen en toebehoren<br />

voor de infrasector. Van oudsher richt het bedrijf zich op de verhuur<br />

van (elektrische) bronneringspompen. “We denken mee met onze<br />

klanten en geven advies over onder andere materiaal, apparatuur en<br />

het verplaatsen van water. Ondersteund door een assortiment van<br />

inmiddels tachtig stuks bronnerings- en vuilwaterpompen variërend<br />

in capaciteit van 30 tot 280 m 3 per uur. En dat alles onder het mom<br />

van ‘al staat het water nog zo hoog, Bunnik pompt alles weer droog’.”<br />

Bunnik verhuurt (bijna) alles in de grond, weg en waterbouw. “Behalve<br />

de genoemde pompen, omvat ons assortiment onder andere<br />

ook alle soorten en maten sleufbekistingen, trilwalsen en mobiele<br />

lichtmasten tot zelfs bosmaaiers. Je kunt het zo gek niet bedenken<br />

of wij verhuren het. En als er behoefte is aan een specifieke oplossing,<br />

zijn wij niet de beroerdste om daarin te investeren”, zegt Perry.<br />

John Bunnik <strong>Grond</strong>verzet is actief als verhuurbedrijf van onder meer graafmachines en<br />

shovels met en zonder machinist.<br />

179


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Zo’n 95% van het wagenpark van Transportbedrijf G. de Bruyn voldoet aan de laatste Euro VI-emissie-eisen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Transportbedrijf G. de Bruyn<br />

Specialist in infratransport<br />

en begeleiding<br />

Met een omvangrijk wagenpark in voornamelijk kipper-transport levert Transportbedrijf G. de Bruyn een<br />

wezenlijke bijdrage aan vele grote en kleinschalige infraprojecten. Zo ook voor bouwconsortium BAAK<br />

op de Blankenburgverbinding. De inzet van materieel is afhankelijk van de fasering en varieert van vijf<br />

voertuigen tot soms wel vijfenveertig voertuigen. Een gesprek met directeur Joeri de Bruyn en accountmanager<br />

Ruud de Jong over de meerwaarde die het familiebedrijf kan bieden op dergelijke projecten.<br />

“We zijn gespecialiseerd in transport van alle<br />

wegenbouwmaterialen”, begint De Bruyn. “Dat<br />

varieert van zand en grind tot gebroken puin,<br />

(frees)asfalt en baggerslip tot de aan- en afvoer<br />

van alle losse stortmaterialen. We zijn dan ook<br />

vanaf dag één al bij de Blankenburgverbinding<br />

betrokken. Afhankelijk van de fasering zetten<br />

wij de juiste voertuigen in. Daarbij gaan we verder<br />

dan alleen het verzorgen van de ritten van<br />

A naar B. Nee, we denken mee met onze opdrachtgevers<br />

– in dit geval BAAK – met het efficiënt<br />

plannen van de ritten voor een zo duur-<br />

180


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Transportbedrijf G. de Bruyn heeft de afgelopen vijftig jaar de nodige expertise opgebouwd om het transport en de transportbegeleiding van infraprojecten<br />

volledig van A tot Z te verzorgen.<br />

zaam en economisch mogelijk transport. Grote<br />

aantallen ritten worden op de juiste manier en<br />

door de juiste mensen aangestuurd.”<br />

JONG WAGENPARK EN<br />

GETRAINDE CHAUFFEURS<br />

Over duurzaamheid gesproken, zo’n 95% van<br />

het wagenpark van Transportbedrijf G. de Bruyn<br />

voldoet aan de laatste Euro VI-emissie-eisen. “Al<br />

onze 83 voertuigen zijn uitgerust met een boordcomputer<br />

zodat we ze real-time kunnen volgen<br />

en achteraf kunnen aantonen of hetgeen in het<br />

voortraject is beloofd, ook wordt waargemaakt”,<br />

legt De Jong uit. “Waar nodig kunnen we tijdens<br />

het project bijsturen. Een deel van onze voertuigen<br />

blijft op de Blankenburgverbinding staan.<br />

Chauffeurs pendelen op en neer met hybride<br />

poule-auto’s. Ook dat komt weer ten goede<br />

aan de totale CO 2<br />

-uitstoot van het project. Alle<br />

beetjes helpen.” De Bruyn vult aan: “Daarnaast<br />

trainen we onze medewerkers op het gebied<br />

van duurzame inzetbaarheid en hun rijgedrag om<br />

brandstof (en dus het milieu) te sparen. ❯<br />

‘We zijn er als organisatie op<br />

ingericht om met onze honderd medewerkers<br />

dag en nacht te werken'<br />

181


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Niet alleen tijdens een rit, maar ook bijvoorbeeld<br />

om te voorkomen dat voertuigen onnodig<br />

lang stationair blijven draaien.”<br />

Transportbedrijf G. de Bruyn heeft de afgelopen<br />

vijftig jaar de nodige expertise opgebouwd<br />

om het transport en de transportbegeleiding<br />

van infraprojecten volledig van<br />

A tot Z te verzorgen. “Onze kracht zit hem<br />

in de 24/7-beschikbaarheid”, benadrukt De<br />

Jong. “We zijn er als organisatie op ingericht<br />

om met onze honderd medewerkers dag en<br />

nacht te werken. Niet zelden voeren wij de<br />

regie over bijvoorbeeld een groot weekendwerk<br />

waarvoor 10 tot 15.000 ton asfalt moet<br />

worden af- en aangevoerd. Wij verzorgen de<br />

coördinatie, de planning, begeleiding en inzet<br />

van al het materieel, ook het inhuren van<br />

voertuigen bij derden. Hoe groter de uitdaging,<br />

hoe leuker het wordt.” ■<br />

TRANSPORT<br />

OUDEWATER<br />

Populierenweg 49 | 3421 TX Oudewater | T 0348 56 20 04 | F 0348 56 52 87 | info@gdebruyn.nl | www.gdebruyn.nl<br />

182<br />

Adv heksenfestijn_2014.indd 1 20-05-14 11:52


Strypes werkt met<br />

technische automatisering<br />

aan uw toekomst<br />

Oplossingen in technische<br />

automatisering<br />

Consultancy, projectmanagement, development<br />

en engineering op het gebied van technische en<br />

industriële automatisering<br />

Foto: Henning Schlottmann<br />

Broekhuizerlaan 3 I 3956 NS Leersum I Nederland I Tel. 0343 769024 I info@strypes.nl I www.strypes.nl


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Tekst | Strypes Beeld | Strypes<br />

Het verschil maken<br />

Een complex project als de Blankenburgverbinding vraagt om specifieke kennis van tunneltechnische<br />

installaties. Als expert op het gebied van software in tunnelprojecten heeft Strypes in opdracht van<br />

bouwconsortium BAAK al in de tenderfase de aanbieding van de softwareleverancier beoordeeld.<br />

Na gunning is de samenwerking verder geïntensiveerd.<br />

Als expert op het gebied van software in<br />

tunnelprojecten heeft Strypes in opdracht van<br />

bouwconsortium BAAK al in de tenderfase de<br />

aanbieding van de softwareleverancier beoordeeld.<br />

184


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

Strypes heeft een unieke propositie in Nederland.<br />

“We zijn enerzijds een consultancybureau<br />

met name in de technische automatisering,<br />

maar ontwikkelen ook eigen software en innovatieve<br />

tools”, zegt TechManagement Consultant<br />

Erwin van Oorschot. “Automatisering<br />

is een essentiële succesfactor bij verbeteringen<br />

op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur<br />

(VVI). Onze interesse gaat overigens<br />

verder dan alleen de technologie. Kennis van<br />

onze klanten en de markten waarin zij zich bevinden<br />

zijn voor ons essentieel. Zo hebben we<br />

veel ervaring met tunnelprojecten in de infrasector<br />

en een wezenlijke bijdrage geleverd aan<br />

de Gaasperdammertunnel en het Zuidasdok,<br />

en nu dus ook bij de Blankenburgverbinding.<br />

ONZE WERKZAAMHEDEN<br />

In de tenderfase van de Blankenburgverbinding<br />

heeft Strypes het concept van de softwareleverancier<br />

reeds getoetst op compleetheid. Van<br />

Oorschot: “Na gunning zijn we als consultant<br />

betrokken bij het verder uitwerken van de besturingssoftware<br />

in de DO-fase van de (tunneltechnische)<br />

installaties én hebben we afzonderlijk<br />

daarvan onze expertise ingebracht ten aanzien<br />

van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)<br />

en communicatiesystemen. Dat wil zeggen, het<br />

opstellen van managementplannen, technische<br />

eisen en testcriteria opstellen voor EMC om ongewenste<br />

beïnvloeding van installaties, door bijvoorbeeld<br />

blikseminslag of gebruik van zendapparatuur<br />

te voorkomen. Daarnaast hebben we de<br />

rol van ontwerpleider van de communicatiesystemen<br />

vervuld om de uitgangspunten te borgen<br />

in het ontwerp. Gezien de vele stakeholders en<br />

technische koppelingen is het een grote uitdaging<br />

om alle wensen op één lijn te krijgen en te vervatten<br />

in een goed systeem.”<br />

EMC EN COMMUNICATIESYSTEMEN<br />

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)<br />

is een vrij theoretisch, complex onderwerp.<br />

Jaap Burggraaf van Strypes heeft het onderwerp<br />

EMC vastgepakt en vertelt daarover:<br />

“Om EMC te borgen in het ontwerp zijn de<br />

theoretische principes vertaald naar concrete,<br />

technische maatregelen die kunnen worden<br />

gerealiseerd in het ontwerp van de verschillende<br />

technische systemen en constructies en<br />

waarvan eenvoudig kan worden vastgesteld<br />

dat het ontwerp ook werkelijk voldoet aan<br />

deze maatregelen. De vertaling van theoretische<br />

principes naar de technische praktijk en<br />

de diversiteit van technische installatie vormt<br />

hierbij de grootste uitdaging.”<br />

Erwin van Oorschot, TechManagement Consultant bij Strypes.<br />

“De communicatiesystemen vormen de<br />

ogen en oren die de wegverkeersleider gebruikt<br />

om de situatie in de tunnel te bewaken”,<br />

vervolgt Bruggraaf. “De systemen<br />

zoals een CCTV-systeem en een intercomsysteem<br />

hebben complexe raakvlakken met<br />

netwerken en met de systemen die de wegverkeersleider<br />

gebruikt om de beelden te<br />

bekijken en te kunnen communiceren met<br />

weggebruikers. Om deze systeemraakvlakken<br />

af te stemmen en systemen stapsgewijs<br />

te integreren is intensieve afstemming tussen<br />

partijen noodzakelijk geweest.” ■<br />

'We zijn enerzijds een consultancybureau<br />

met name in de technische automatisering,<br />

maar ontwikkelen ook eigen software<br />

en innovatieve tools'<br />

185


PROJECT BLANKENBURGVERBINDING<br />

De inzet van de zwaarste mobiele kraan (750 ton) was een vereiste om de vakwerkspanten in te hijsen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | VDS Rotterdam<br />

Enorme vakwerkspanten<br />

cruciaal voor bouwfasering<br />

Om de bouwkuipen van de toeritten naar de Maasdeltatunnel gefaseerd te kunnen ontgraven, heeft<br />

VDS Rotterdam in opdracht van BAAK drie enorme vakwerkspanten ontworpen, geproduceerd en<br />

gemonteerd op locatie. Vanuit de tenderuitvraag zouden de spanten alleen op druk worden belast,<br />

maar gedurende het project kwam daar een extra dimensie bij in de vorm van een trekbelasting.<br />

“Ruim anderhalf jaar geleden hebben we via<br />

de tenderaanvraag een voorstel gedaan voor<br />

het ontwerp van de vakwerkspanten”, begint<br />

Ronald de Koning, projectcoördinator bij<br />

VDS Rotterdam. “Onze inzending bleek het<br />

economisch meest voordelige ontwerp. Op<br />

basis van de opgegeven krachten is een vakwerkframe<br />

ontstaan. In totaal gaat het om<br />

drie vakwerkspanten opgebouwd uit profielstaal<br />