Metaalvak 06 2020

lmediagroep

Platform voor de metaalverwerkende industrie

2020 - JAARGANG 8

DECEMBER - JANUARI 6

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE

etaalvak

Innovatie als concurrentiekracht post-corona

Metaal zagen zonder koeling

Als ondernemer moet je risico’s durven nemen

metaalvak.be


Bedankt voor het vertrouwen!

Wij wensen u een fijn kerstfeest en een gezond & gelukkig nieuwjaar toe.

Yamazaki Mazak BeNeLux

ONTDEK ONZE NIEUWE

FACEBOOK EN LINKEDIN


POWERED BY PROTECTION.

VEILIG GEVOEL. BETER WERKEN.

www.hoffmann-group.com


Laser aan,

plaat er in,

klaar!

TruLaser 1030 fiber

Lasersnijden tegen een lagere prijs

U wil geen tijd verliezen en zelf beginnen lasersnijden? Met de nieuwe TruLaser 1030 fiber wordt dit

bijzonder eenvoudig. De compacte lasersnijmachine overtuigt met lage investering- en bedrijfskosten.

Eenvoudige bediening en vele innovatieve functies.

www.trumpf.com/s/trulaser-series-1000-fiber

V.A.C. MACHINES · Kleine Pathoekeweg 13-15 · 8000 Brugge

Phone: +32 50 31 50 83 · E-Mail: info@vac-machines.be


Een jaar om uit te zwaaien

Voorwoord

Binnen enkele weken komt er een eind aan 2020. Eindelijk! Het is dan ook een rollercoaster geweest,

en niet diegene waar we zomaar voor ons plezier een ritje op willen wagen. De pretparken zijn

trouwens nog gesloten. Corona, Covid-19, lockdown … het zijn voor altijd woorden die onlosmakelijk

verbonden zullen blijven met dit jaar. En die uw job als ondernemer er niet eenvoudiger op gemaakt

hebben de afgelopen maanden. Niet alleen de maatregelen die van overheidswege volgden om de

pandemie onder controle te krijgen, maar vooral ook het onzekere klimaat waarmee dit gepaard ging.

Voor velen kleurden de cijfers dan ook rood of toch minder zwart dan ze verhoopt hadden.

Een jaareinde mag dan het uitgelezen moment zijn om het bestek op te maken van de voorbije 366

(we hadden er zelfs eentje extra dit jaar) dagen, het moet vooral uitnodigen tot vooruitkijken. De

omstandigheden mogen nog verre van rooskleurig zijn, er zijn ook al positieve signalen intussen.

Laten we die niet vergeten. De eerste coronavaccins zijn inmiddels uitgereikt in Groot-Brittannië,

begin 2021 beginnen we er ook in België aan. Hopelijk kan dit een duwtje in de rug zijn om de rust te

laten weerkeren in de maatschappij en onze maakbedrijven uit woelig vaarwater naar veilige havens

te krijgen. De automobielindustrie heeft weer honger naar staal. Is daar de relance ingezet? Ook de

soap rond de Brexit zal binnenkort een einde krijgen. Hard of zacht, dat valt nog te bezien maar een

doorgehakte knoop is beter dan een zwaard van Damocles. En dan zijn er nog de Verenigde Staten.

Daar staat er binnenkort een nieuwe (of toch nog een oude?) president op. Dat moet duidelijkheid

geven over het handelsbeleid voor de komende jaren.

En dan ligt de bal weer in uw kamp. Wat gaat u doen om versterkt uit deze crisis te komen? Want

dat herstel kan er deze keer sneller komen dan verwacht. De voedingsindustrie bijvoorbeeld, die als

essentiële hoeksteen weliswaar grotendeels aan de slag kon blijven, verwacht in 2021 toch alweer

met winst en groei te kunnen aanknopen. Aardappeloverschot of niet. Laten we dus niet vergeten dat

er evengoed winnaars waren de voorbije maanden. Zelfs in onze sector. En dat het kaf in wat volgen

zal het komende jaar verder van het koren zal gescheiden worden. Twee woorden zullen daarin de

boventoon voeren: flexibiliteit en automatisering. Wie snel kon schakelen en al een digitale strategie

had, bleek toch over sterke wapens te beschikken om zich te onderscheiden. Dat zal de komende 365

dagen niet anders zijn. Hoe ver kan u al gaan om enkelstuks rendabel te produceren?

De hoeksteen blijft toch het afleveren van kwaliteit binnen de afgesproken termijnen. Wie kan daar

nu neen tegen zeggen? De bankencrisis uit 2009 heeft ons geleerd dat een abrupte stilstand of vermindering

van de activiteit zijn gevolgen heeft in de volledige toevoerketen. Zorg dat u het materiaal,

de componenten en de machines die u nodig heeft dus op tijd op het droge krijgt. En durf vooral ook

te innoveren. Dat net de voedingsindustrie het meeste investeert, is misschien ook een van de redenen

waarom het dal wat minder diep is en de weg weer omhoog wat korter.

Maar geniet nu maar eerst van de feestdagen, in kleinere kring dan we zouden willen. Laat dat de

warmte er niet minder op maken. Op naar een beter nieuw jaar.

De allerbeste wensen van de redactie!

Valérie Couplez


Platform & website over de

metaalverwerkende industrie

metaalvak.be

Jaargang 8 • Nummer 6 2020

etaalvak

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

8 Nieuwe ontbraammachine leidt tot extra

service en hogere klanttevredenheid

13 One-stop-shop voor metaalbewerking

14 Nieuwe maatstaven voor ontbramen

van laseronderdelen

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Johan Debaere

Bladmanager

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick, Elke Kina

Advertenties

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Platform Metaalvak

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

metaalconstructiebedrijven, plaatbewerkingsbedrijven,

verspanende industrie, matrijzenbouwers,

lakkerijen, slijperijen, fabrikanten, toeleveranciers,

invoerders, groothandelaars, (toe)leveranciers,

opleidingscentra, adviesbureaus en onderzoeksbureaus

en brancheorganisaties.

Vormgeving /Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

+32 50 36 81 70

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

13

20

30

16 De Pen: Ralf Kruse, Directeur Datatechniek

bij Remmert

20 “We weten dat we goed zitten”

22 Innovatie als concurrentiekracht

post-corona

24 Gereedschap om gereedschap,

tand om tand

30 Gebruiksvriendelijke mobiele cobot

automatiseert beladen en ontladen

verspaningsmachines

32 Klein maar krachtig: nieuwe generatie

metaalbewerkingsmachines

34 Plasmasnijden naar een hoger niveau tillen

38 Metaal zagen zonder koeling

40 Specialist gereedschappen investeert in

digitalisering: raadpleeg oranje bijbel ook

via app

42 Een juiste koeloplossing verbetert

efficiëntie, voorkomt downtime én bespaart

veel energie

46 Innovatie troef in de herfst

50 Recycleerbare kunststof ladingdragers

worden vaak zelf uit gerecycled

materiaal geproduceerd

52 Nieuwe allround fiberlasersnijmachine

en nieuwbouw voor specialist in

plaatbewerkingsmachines

56 Meer mogelijkheden in dikke plaat met

nieuwe fiberlaser

58 Combifiberlaser is pronkstuk bij

metaalconstructiebedrijf

60 Als ondernemer moet je risico’s

durven nemen


Inhoud

62 Staalprijzen de hoogte in door schaarste

64 One piece flow milling

66 Specialist in machinetransport investeert

in compacte zware autolaadkraan

op maat

68 Oppervlaktebehandeling beschermt

metalen componenten en

machineonderdelen

70 Belang digitalisering voor maakbedrijf

van de toekomst

56

72 Voetmatten maken bezoekers attent

op de hygiëneregels

74 Een feilloze afwerking steeds

belangrijker

76 Moeten we nog ponsen?

78 Metaalvak partners

66

74

Cover: Yamazaki Mazak

2020 - JAARGANG 8

DECEMBER - JANUARI 6

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE

34

70

metaalvak

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE METAALVAK.BE JAARGANG 8

6

Innovatie als concurrentiekracht post-corona

Metaal zagen zonder koeling

Als ondernemer moet je risico’s durven nemen

metaalvak.be

42

72

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

metaalvak.be


Nieuwe ontbraammachine leidt

tot extra service en hogere

klanttevredenheid

Metaalbewerkingsbedrijf Pouilliers heeft zijn machinepark uitgebreid met een nieuwe ontbraammachine. De samenwerking met leverancier

Q-Fin Quality Finishing Machines en partnerbedrijf LVD verliep bijzonder goed. “We zijn familiebedrijven met veel passie voor ons

vak. Vanaf het eerste moment hadden we aan een half woord genoeg”, zegt afgevaardigd bestuurder Danny Pouilliers.

Tekst: Evi Husson Beeld: Q-Fin

Familiebedrijf Pouilliers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd

in lasersnijden, plooiwerken, laswerken en draaiwerken. Het bedrijf

verwerkt hoofdzakelijk rvs, staal en aluminium voor uiteenlopende sectoren.

Sinds eind november voegt het bedrijf uit Halle een nieuw specialisme

toe aan zijn bewerkingen: ontbramen en kanten afronden. “Ons

doel is om hiermee onze bestaande klanten een extra service te leveren

én meer nieuwe klanten aan te trekken”, zegt Pouilliers.

Gebruiksvriendelijk

Pouilliers ging op zoek naar de juiste machine. “Belangrijk voor ons is een

gebruiksvriendelijke interface en snelle omsteltijden wanneer je verschillende

materiaalsoorten achter elkaar behandelt.” Via LVD, partnerbedrijf

van Q-Fin, zocht het de samenwerking op met Q-Fin Quality Finishing

Machines. Dit bedrijf uit het Nederlandse Bergeijk produceert machines

voor het ontbramen, afronden en finishen van metalen plaatdelen en

systemen die het slijpstof afzuigen. “Er was meteen een goede klik”,

vertelt Bas Versloot, salesmanager bij Q-Fin. “Net als Pouilliers hechten

ook wij veel waarde aan het leveren van een goede service en kwaliteit.

Onze machines zijn degelijk, maar tegelijkertijd heel eenvoudig in gebruik,

terwijl het werk op hoge snelheid wordt uitgevoerd.”

De drie heren die de basisopleiding volgden, ontvingen een certificaat dat

aantoont dat ze voldoende kennis hebben om met de machines te kunnen werken.

De Ultimate Set van Q-Fin bestaat uit drie machines: een F1200, een F200 XL en

een WES6000.

8 |


‘We willen onze klanten een

extra service leveren. De nieuwe

ontbraammachineset gaat ons

daarbij helpen’

Pouilliers kan zijn klanten in 2021 een extra service bieden met de F200 XL

De keuze viel op de Ultimate Set van Q-Fin. Deze set bestaat uit een

F1200 ontbraam- en slijpmachine voor plaatdelen tot 1.200 mm breed,

een F200 XL voor de kleine plaatdelen van 10 tot 200 mm breed en een

WES6000 natwerkende afzuiger voor de afzuiging van het slijpstof.

Trainen

Ontbramen is een nieuwe bewerking voor Pouilliers. Om vlot aan de slag

te kunnen, verzorgde Q-Fin intern een opleiding. Versloot: “In ongeveer

een dagdeel hebben we heel praktisch de werknemers wegwijs gemaakt.

Dit deden we aan de hand van producten die op deze locatie worden

gesneden. De medewerkers kregen hierdoor meteen een goed beeld

van wat mogelijk is in hun eigen productieomgeving met vertrouwde

toepassingen.”

Aan de slag

Inmiddels is een nieuwe fase aangebroken. Pouilliers: “We gaan nu

intensief met de machines aan de slag. Ik verwacht dat er de komende

periode nog regelmatig vragen zullen opduiken. Ook in deze fase zullen

we een beroep kunnen blijven doen op de expertise van Q-Fin.” Versloot

vult aan: “De verkoop is slechts één aspect. Het proces van nazorg is vele

malen belangrijker. Uiteindelijk hebben we een gemeenschappelijk doel,

en dat is de markt een hoge kwaliteit te kunnen bieden. Hoe beter wij

Pouilliers daarin kunnen helpen, hoe beter de kwaliteit van het product bij

de eindklant.” Met de combinatie van een kleine en een grote ontbraammachine

kan Pouilliers nu de gehele range plaatwerk van hele kleine tot

aan de grootse plaatdelen nabewerken en voorzien van een radius.

De oscillerende borstelunit zorgt voor een perfecte afronding.

Communicatie

Een goede communicatie en samenwerking ligt aan de basis. Pouilliers:

“Sinds het eerste gesprek begrijpen we elkaar en hebben vaak aan een

half woord genoeg. Hoe dit komt? Zowel Q-Fin, LVD als Pouilliers zijn

familiebedrijven waarbij de familie nog steeds aan het roer staat. We

hebben veel passie voor ons vak en willen we er samen onze schouders

onder zetten om de eindklant de allerbeste service te kunnen leveren. Ik

heb er alle vertrouwen in dat we dit met de nieuwe ontbraammachines

waar kunnen maken.” ■

| 9


ProtoTRAK

®

RMX & RLX

De CNC machine met alle

voordelen van een

conventionele machine.

De meest gebruiksvriendelijke sturing.

Voorkennis van CNC is niet nodig.

De stap-voor-stap bediening is Nederlandstalig.

Werk sneller met meer winst dan de

concurrentie,zelfs tegenover

bewerkingscentra.

Werk nog steeds even flexibel als

met een conventionele machine.

Verlaag de kosten van elk manueel

stuk en zo goed als alle CNC stukken.

Perfect voor enkelstuks en kleine

seriewerken.

Verhoog jouw productiviteit drastisch.

Bel voor een demo van 30 minuten bij jou of in onze toonzaal.

Bekijk alvast het complete assortiment op www.prototrak.be

Tel: +32 (0)50 71 52 72 - info@crispyn.be - www.prototrak.be

Machines Crispyn - Ambachtenlaan 3 - B 9990 Maldegem


STM WATERSNIJMACHINES

MEBA BANDZAAGMACHINES

MGM PLASMABRANDTAFELS

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN

FMB BANDZAAGMACHINES

DECEMBER = KORTINGMAAND!

Verhoog uw productiecapaciteit met onze

METAALBEWERKINGSMACHINES MET KORTINGEN

en verlaag uw investeringskost dankzij de tijdelijk

VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK VAN 25%!

Bel nu voor een corona-proof demo in onze toonzaal: 0495 18 34 15


Blue

De Blue e+ koelaggregaten en chillers

besparen gemiddeld 75% energie

dankzij componenten met toerentalregeling

en heatpipe-technologie.

Alle info op www.rittal.be

Rittal nv/sa

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be


ONE-STOP-SHOP VOOR METAALBEWERKING

Om al meer dan zestig jaar op de kaart te blijven staan, moet je van goede huize zijn. Dat is het minste wat je kan zeggen van

Metaalconstructie Vanderscheuren. Al sinds 1957 toont het bedrijf uit Diksmuide zich ijzersterk in metaalbewerking. Het doet dat met

een uniek aanbod dat verspaning en plaatbewerking combineert onder één dak en aanvult met cilinders, hydraulische toepassingen,

lassen en montagewerk. Vanderscheuren werpt zich zo op als een echte one-stop-shop voor metaalbewerking in serie- en stukwerk.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Vanderscheuren

In zestig jaar tijd is Vanderscheuren uitgegroeid tot het adres bij uitstek

voor wie een betrouwbare toeleverancier zoekt. Met een honderdtal

ervaren medewerkers ontleent het Diksmuidse bedrijf zijn kracht aan

zijn sterkte in de breedte. “Over welk materiaal het ook gaat of welke

bewerking u ook zoekt, we kunnen zowel stukwerk als seriewerk hier

onder één dak uitvoeren”, vat CEO Wim Leus samen. “Weinig bedrijven

combineren plaatbewerking en verspaning. Wij voegen daar zelfs nog

las- en montagewerk aan toe en zijn ook gespecialiseerd in het maken en

herstellen van cilinders. Voor ons is het een evidentie om op die manier te

klant volledig te ontzorgen. Hij heeft aan één contactpersoon genoeg om

zijn product tot in het kleinste detail te laten afwerken inclusief eventuele

nabehandelingen waarvoor wij onze vaste partners hebben.”

te zetten. Het betekende de komst van twee vijfassige freesmachines en

een nieuwe lasrobot. Daarnaast werd er een bouwaanvraag ingediend

om hier een nieuwe hal van 8.200 m² bij te bouwen. Ze zal ons in staat

stellen om onze activiteiten die nu verspreid zitten over vier sites te

centraliseren. Zo willen we weer korter op de bal kunnen spelen voor

klanten, want zij staan centraal in alles wat we doen”, besluit Leus. ■

State-of-the-art machinepark en uitgekiende organisatie

Het atelier beschikt over een uiterst performant, state-of-the-art machinepark.

Het complexe of grotere werk wordt daarbij niet geschuwd. Er kan

bijvoorbeeld tot 6 m verspaand worden. Robots maken ook al meer dan

vijftien jaar deel uit van de productie. Maar organisatorisch zit men ook

niet stil. “Volgend jaar willen we de QRM-methodologie implementeren

(quick response manufacturing). Een filosofie die ontwikkeld is voor de

‘high mix, low volume’ productie die de maakindustrie typeert vandaag

en die ernaar streeft de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Voor

onze klanten betekent dat kortere levertermijnen en de flexibiliteit om

snel te kunnen schakelen. We willen altijd blijven beter doen”, aldus Leus.

Blijven investeren om klaar te zijn voor de toekomst

Een ambitie die niet wordt teruggeschroefd door de coronapandemie.

Integendeel, Vanderscheuren blijft de kaart van investeren trekken. “We

willen klaar zijn voor de toekomst. Daarom hebben we ons de vraag

gesteld waar we staan en wat we nodig hebben om de volgende stappen

Volgend jaar wil Vanderscheuren de QRM-methodologie implementeren (quick

response manufacturing). Voor de klanten betekent dat kortere levertermijnen en

de flexibiliteit om snel te kunnen schakelen.

| 13


Nieuwe maatstaven voor

ontbramen van laseronderdelen

Flexibiliteit en efficiëntie is wat metaalbewerkers nastreven in elk proces. Dat zijn ook de sleutelwoorden voor ARKU bij de ontwikkeling

van nieuwe ontbraammachines. Recent stelde het bedrijf uit Baden-Baden een absoluut primeur voor: de EgdeBreaker ® 6000. Een

ontbraammachine voor universeel gebruik voor de bewerking van lasergesneden en geponste onderdelen. Maar ARKU zet ook nieuwe

maatstaven in geautomatiseerde plaatbewerking met een autonome lijn voor het ontbramen en afronden van plasma-onderdelen. Het

hoeft dan ook niet te verwonderen dat er sinds jaren een intensieve samenwerking bestaat met V.A.C. Machines dat hen vertegenwoordigt

in België.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: V.A.C. Machines

ARKU is erop gebrand de lat in plaatbewerking

steeds hoger te leggen. Met zijn nieuwste telg,

de universele EdgeBreaker ® slaagt het wederom

in die missie. De machine ontbraamt en rondt

oppervlakken bijzonder gelijkmatig en krachtig

af. De machine maakt gebruik van drie bewerkingsunits:

een slijpband voor ontbramen, rotorborstels

voor afronden en een extra unit voor

oppervlaktebewerking. Samen maken ze deze

ontbraammachine tot de meest universele in het

gamma. ARKU technisch directeur Ewald Hund:

“De Edgebreaker ® 6000 biedt onze klanten een

optimale oplossing voor flexibele plaatbewerking.

Door die brede mogelijkheden is ze overal

thuis waar kleine onderdelen tot groot plaatwerk

met verschillende eisen worden verwerkt.”

Best mogelijke afronding

Het hart van de machine is een rotor. Dankzij

de roterende borstels wordt de best mogelijke

afronding van de binnen- en buitencontouren

bereikt. Nog een extra oppervlaktebehandeling

nodig? Met de geïntegreerde unit kunnen

de onderdelen tot in de puntjes afgewerkt

worden. Ook het bedieningsconcept van de

EdgeBreaker ® 6000 springt in het oog. De

besturing stelt zelf de juiste instellingen voor op

basis van de parameters van elk onderdeel en de

gewenste resultaten. Op deze manier krijgt de

operator alle ondersteuning die hij nodig heeft

en ben u verzekerd van een efficiënte werking.

Verder meet de machine de slijtage van de

borstels en de conditie van de gereedschappen,

zodat ze automatisch kan compenseren.

Krachtige technologie voor

geautomatiseerde plaatbewerking

ARKU werkt niet alleen aan de best mogelijke

stand-alone machines, maar ook aan geautomatiseerde

systemen. Tijdens de informatiedagen

De EdgeBreaker ® ontbraamt en rondt oppervlakken bijzonder gelijkmatig en krachtig af.

‘Deze efficiënte manier van werken maakt enorme

besparingen mogelijk, ook in uw productieproces’

14 |


ARKU is erop gebrand de lat in plaatbewerking steeds hoger te leggen. Met zijn nieuwste telg, de universele EdgeBreaker ® slaagt het wederom in die missie.

stelde het trots een nieuwe lijn voor die plasma

en autogeen gesneden stukken kan ontbramen

en afronden. De lijn omvat een EdgeBreaker ®

5000 slakkenhamer en een EdgeBreaker ®

4000 ontbraammachine. Die eerste zal alle slak

verwijderen die zich na het snijproces gevormd

heeft op de stukken. Om te voorkomen dat de

onderdelen verdraaien, worden ze van onderaf

behandeld. Deze machine wordt geflankeerd

door de EdgeBreaker ® 4000 die de achtergebleven

bramen verwijdert en de randen aan beide

zijden afrondt in één stap. Zijn handelsmerk is

een krachtige ontbraamroller. De grote diameter

in combinatie met de zachte ondergrond zorgt

ervoor dat het schuurpapier bij het ontbramen

stevig tegen de rand drukt. De afrondborstels

verwerken de plasma of autogeen gesneden

onderdelen vervolgens in een doorgang zowel

aan de boven- als aan de onderkant.

Voordelen van autonome lijn

Door beide processen naadloos in elkaar te

laten overvloeien, hoeven uw medewerkers

geen zwaar en gevaarlijk werk uit te voeren.

Het handmatig draaien en slijpen, dat voor een

hoge belasting van de gewrichten zorgde is

nu verleden tijd. Zelfs bij het laden en lossen

vereist de lijn geen manueel werk. Een robot

met camera pakt de onderdelen nauwkeurig

op, laadt ze op de rollenbaan en stapelt ze aan

het einde weer op een pallet. Deze efficiënte

manier van werken maakt enorme besparingen

mogelijk, ook in uw productieproces. ■

De lijn omvat een EdgeBreaker ® 5000 slakkenhamer en een EdgeBreaker ® 4000 ontbraammachine.

Door beide processen naadloos in elkaar te laten overvloeien, hoeven uw medewerkers geen zwaar en

gevaarlijk werk uit te voeren.

| 15


De Pen

16 |


De Pen

Ralf Kruse

Directeur Datatechniek bij Remmert

ZO WERKT MODERNE

MATERIAALBEHANDELING

Steeds meer toepassingen en processen in de intralogistiek zijn gebaseerd op het concept

van de slimme fabriek. Ze maken daarvoor gebruik van artificiële intelligentie en machine

learning. Het is de toekomst, maar toch moeten bedrijven zichzelf durven te vragen of AI de

weg vooruit is.

Bedrijven kunnen namelijk veel tijd investeren in het implementeren en aanleren van een tool op basis

van artificiële intelligentie of machine learning, terwijl de beslissingen genomen door zo’n systeem soms

moeilijk te begrijpen zijn. De meerwaarde kan variëren per toepassing, daarom wordt er van geval tot

geval afgewogen en beoordeeld wat de meerwaarde is of kan worden.

De automatiseringsgraad van een bedrijf definieert de slimme fabriek van morgen. Veel handelingen

kunnen daardoor uitgevoerd worden zonder menselijke tussenkomst. Maar vergis je niet: werknemers

zijn niet overbodig, ze nemen juist nieuwe taken op zich, zoals toezichthoudende activiteiten en interventie.

Zulke functies vereisen alleen een andere kwalificatiegraad. Een intuïtieve software, bijvoorbeeld,

kan door het personeel worden aangeleerd, zodat het mogelijk wordt gemaakt om bepaalde tools

intelligent te besturen en te bedienen.

In een geconnecteerd intralogistiek systeem geldt als vuistregel: hoe groter, hoe complexer. De gebruikersinterface

van de software moet daarom een begrijpelijk, modulair en transparant ontwerp hebben.

Programmeurs en ontwikkelaars doen er goed aan te kiezen voor een duidelijke en heldere gebruikersinterface,

bijvoorbeeld in de vorm van pictogrammen. Deze efficiënte interfaces gaan een belangrijke rol

spelen in de industrie 4.0.

Om van een slimme fabriek een succes te maken, is de evolutie van systemen een belangrijke factor.

In het bijzonder het parallelle gebruik van bestaande en nieuwe installaties. Machines die modulair

uitgebreid en gecombineerd kunnen worden, tillen bedrijven naar een hoger niveau. Het gebruik van

modulaire automatiseringsoplossingen biedt een enorme flexibiliteit en garantie voor de toekomst voor

de gebruikers om op de nogal fluctuerende eisen te kunnen reageren.

Waar anders heel wat tijd gaat over communicatie- en leveringsprocessen tussen machine, fabrikant en klant,

stelt een samenwerking tussen Remmert en de Universiteit van Hamburg machines in staat om betekenisvolle

veranderingen te herkennen en zich autonoom voor te bereiden op de nodige configuratiewijzigingen.

Dergelijke wijzigingen omvatten bijvoorbeeld het aanpassen van de configuratie van een machine of het

vervangen van machineonderdelen. Door dit project, genaamd Adam (Autonoom adapterende Machines),

kunnen machines zich zelfstandig aanpassen aan onbekende omgevingsfactoren.” ■

| 17


“Bijna dertig jaar in productie,

dat zegt iets over de kwaliteit

en de robuustheid van de

machines.”

Peter van de Perck

Las- en Constructiewerken Ivens NV

BANDZAAGMACHINES CIRKELZAAGMACHINES PROFIELBEWERKING

BEWERKINGSCENTRA

MAGAZIJNSYSTEMEN

GEBRUIKTE MACHINES

WWW.PROMATT.COM

Volg ons op

CIRKELZAGEN

BANDZAGEN

Promatt Nederland | Rietmolenweg 20 | 7482 NX Haaksbergen | Tel: (00 31) 53-573 05 10 | info@promatt.nl | www.promatt.com

Promatt België | Uitbreidingstraat 84 84 | | 3rd 3rd floor floor | 2600 | 2600 Berchem | Tel: | Tel: (00 (0032) 218 3 218 23 03 23 | 03 info@promatt.be | | www.promatt.com


“WE WETEN DAT WE GOED ZITTEN”

Totaaloplossingen voor de opslag van vloeibare stoffen. Dat is waar Ivens voor staat. Het Antwerpse bedrijf bestaat in 2020 negentig

jaar. Een moment om terug te blikken maar vooral ook vooruit te komen naar wat komen zal. Het familiebedrijf wil immers zijn grenzen

letterlijk en figuurlijk blijven verleggen. Het verschil wordt gemaakt met een state-of-the-art werkplaats. Voor het zagen wordt er dan

ook gerekend op de topkwaliteit van Behringer en de service van Promatt.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Ivens

Totaaloplossingen voor de opslag van vloeibare stoffen. Dat is waar Ivens voor staat. Het Antwerpse bedrijf bestaat in 2020 negentig jaar.

Van lokale plaatslager tot wereldspeler. Toen Leon Ivens zijn bedrijfje

opstartte in 1930 kon hij niet vermoeden welke transitie het zou doormaken.

Onder zoon Eduard die in 1948 aan het roer komt maakt het

bedrijf zijn grootste groei door. Hij ziet het gat in de markt en start met

het maken van steeds grotere opslagtanks voor de snelgroeiende petrochemische

industrie in de haven. Vanaf 1979 wordt een terrein aan de

Noorderlaan de nieuwe uitvalsbasis, waar Ivens intussen over 89.000

m² beschikt. Vandaag staat kleinzoon Peter Van de Perck (afgevaardigd

bestuurder) aan het roer van het bedrijf. “Door corona hebben we helaas

het negentigjarig jubileum niet uitgebreid kunnen vieren, maar we zijn

wel fier op het traject dat we afgelegd hebben.”

Uitbreiden in markt en aanbod

Ivens mag zich vandaag Belgisch marktleider noemen in opslagtanks.

Maar het wil in de toekomst verder voorbij de grenzen kijken. “We

denken dan in eerste instantie aan uitbreiding richting de buurlanden,

‘We kennen Behringer en we kennen

Toni Marques en de service van

Promatt. We weten dat we goed zitten’

20 |


Met een atelier van 25 m hoog kan Ivens tanks tot en met 5.000 m³ volledig

binnen afbouwen, om dan via een loskade aan de overkant van de Noorderlaan

op een binnenschip naar hun bestemming te zetten.

De meest recente aankoop was een Behringer cirkelzaag, die deze zomer werd

geleverd. Peter Van de Perck: “We zijn voor de optie van een verstelbare aanslag

gegaan, zodat de machine zichzelf aanpast aan de lengte die je ingeeft.”

waar we uiteraard al op de radar staan. Zo haalden we recent een project

binnen voor een nieuwe brandstofterminal voor de Maasvlakte met

een capaciteit van 1,6 miljoen m³. Dat we daar als Belgisch bedrijf zo

een mooie referentie mogen neerzetten, zegt iets over de toegevoegde

waarde die we kunnen betekenen.” In tweede instantie kijkt Ivens voor

de toekomst naar een diversificatie van zijn aanbod. “Nu ligt onze focus

op vloeibare chemicaliën en brandstoffen. Maar je ziet dat er een beweging

is naar meer gassen. Denk aan CNG, LNG en vooral waterstof. We

willen kijken hoe we ook van meerwaarde kunnen zijn in de stockage en

distributie van gassen.”

Elke tank is maatwerk

Om te kunnen concurreren met landen met een lagere loonkost, zet Ivens

volop in op turnkey projecten, engineering - elke tank is immers maatwerk

- en een eigen state-of-the-art productieapparaat. “Mijn grootvader

Zeker wat zagen betreft, zijn de machines van Behringer voor Ivens zonder twijfel

de meest geprefereerde.

geloofde in de kracht van alles in eigen beheer te doen. Een filosofie die

er ook bij mij al op jonge leeftijd is ingeslepen. Je houdt namelijk zelf de

regie over je project in handen en kan in elke stap waken over de kwaliteit

die de klant wenst. De sleutel daartoe is uiteraard te beschikken over een

performant machinepark dat de opslagtanks stap voor stap kan opbouwen

op maat van de toepassing. Met een atelier van 25 m hoog kunnen

we tanks tot en met 5.000 m³ volledig binnen afbouwen, om dan via een

loskade aan de overkant van de Noorderlaan op een binnenschip naar

hun bestemming te zetten.”

Modern vakmanschap

Modern vakmanschap, zo kan je de synergie in de werkplaats tussen

de state-of-the-art machines en de ervaren operatoren nog het beste

omschrijven. Tankbouw is en blijft immers een stiel die van generatie op

generatie wordt doorgegeven. Wie interesse heeft om het vak te leren,

is dan ook altijd welkom in de hechte familie van Ivens. Bij de afwerking

van de tanks komt er heel wat zaagwerk aan te pas om het staalwerk

(trappen, bordessen, flensaansluitingen …) tot in de puntjes af te werken

volgens de eisen van de klant. Dat het op Behringer machines gebeurt,

is een evidentie voor Van de Perck. “Omdat we steeds resoluut voor

A-merken gaan. Zeker wat zagen betreft, zijn de machines van Behringer

voor ons zonder twijfel de meest geprefereerde. De eerste arriveerde hier

midden jaren 80 en heeft ons tot 2012 uitstekend dienst bewezen. Bijna

dertig jaar in productie, dat zegt iets over de kwaliteit en de robuustheid

van de machines.”

Nieuwe cirkelzaag? Een Behringer natuurlijk

De meest recente aankoop was een Behringer Eisele cirkelzaag, die deze

zomer werd geleverd. “De machine liep op haar einde. De nauwkeurigheid

was niet meer wat het moest zijn. De nieuwe mocht eigenlijk een kopie zijn

van wat we hadden. Ze moest profielen tot 140 mm hoogte aankunnen,

buizen tot en met 4 duim en uiteraard in verstek kunnen zagen. We zijn

wel voor de optie van een verstelbare aanslag gegaan, zodat de machine

zichzelf aanpast aan de lengte die je ingeeft. Voor ons was het sowieso

een evidentie om ook nu terug een Behringer zaagmachine aan te schaffen.

We kennen Behringer en we kennen Toni Marques en de service van

Promatt. We weten dat we goed zitten”, besluit Van de Perck. ■

| 21


Thema Noviteiten Xxxxx

INNOVATIE ALS

CONCURRENTIEKRACHT

POST-CORONA

Corona, tot vorig jaar was het maar een biertje of een lichtkrans rondom de zon voor wie zich in astronomie verdiept. Dit jaar heeft het

woord voor elke ondernemer een nieuwe bijklank gekregen. Terwijl de pandemie in maart wild om zich heen sloeg, kwamen de meeste

bedrijven genadeloos tot stilstand. Weg waren alle positieve vooruitzichten waar we het voorbije jaar zo hard aan getimmerd hadden.

Voor de meeste bedrijven ging het naar overlevingsmodus. Hoe hou ik mijn bedrijf staande en mijn medewerkers bij mij?

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock

Het antwoord zal zoals zo vaak te vinden zijn

in durven ondernemen en dus durven innoveren.

Zaken doen mag nooit een kwestie van

bijbenen zijn, maar zou een verhaal van voorop

lopen moeten worden. En daarin speelt innovatie

een cruciale rol. Innovatie gaat om meer dan

revolutionaire product- of machineontwerpen

uit de hoed toveren. Het zit hem evenzeer in

nieuwe manieren vinden om die productie zo

goed mogelijk in te richten voor een hogere

efficiëntie. Om medewerkers zo goed mogelijk

aan te sturen voor een zo hoog mogelijke

kwaliteit en zo laag mogelijke foutenmarge.

Maakbedrijven moeten zich daarom een

cultuur van verandering toe-eigenen waarbij

op geregelde basis producten en processen in

vraag worden gesteld. Pas als innoveren deel

echt deel gaat uitmaken van ons DNA zullen

we het verschroeiende tempo van de maatschappij

en al haar onverwachte wendingen

voor kunnen blijven.

22 |


Thema Noviteiten Xxxxx

‘Maakbedrijven moeten zich een cultuur

van verandering toe-eigenen waarbij op

geregelde basis producten en processen in

vraag worden gesteld’

En daar zijn goede redenen voor. Innovatie is

een geweldig instrument om de concurrentiekracht

te behouden, of wie weet zelfs uit

te bouwen. Veranderen de eisen van de

consument? Zijn er nieuwe markten om aan

te boren? Kunnen we kosten besparen door

bepaalde processen te optimaliseren? Innovatie

biedt telkens het antwoord om je op een

onderscheidende manier in de markt te zetten.

Weg van eenheidsworst, op naar dat streepje

voor. De consument is ook meer dan vroeger

bereid om nieuwe producten te kopen als ze

maar iets nieuws, iets van toegevoegde waarde

te bieden hebben. Maar voor metaalbewerkers

zelf schuilt de winst in de eerste plaats in het

verhogen van de productiviteit. Een welkome

verademing in deze tijden van technische

schaarste. Innoveren zal dus ook te vinden zijn

in automatiseren en vooral digitaliseren.

Toch is enige voorzichtigheid geboden. Volgens

onderzoeken faalt 80% van de innovaties.

Maar hoe moeten we dan wel gaan innoveren?

Ken je klanten vormt de basis. Definieer helder

wie je huidige klanten en je toekomstige zijn

en wat ze precies nodig hebben. Zij bepalen

immers de richting waar het naartoe gaat. Laat

hen centraal staan in de keuzes die gemaakt

moeten worden. Samenwerken, met klanten of

andere partners, om dat doel te bereiken kan

ook van meerwaarde zijn. Innovatie kan dan

wel in evoluties en revoluties komen, het mag

niet de waanzin van de dag zijn die regeert. Kijk

vooruit naar de lange termijn om strategisch

verstandige beslissingen te maken.

En dan komt de keuze aan technologie, de

moeilijkste knoop om door te hakken, want

het aanbod is uitgebreid. Wat je wil bereiken

moet bekend zijn om te weten hoe je het

kan bereiken. Metaalvak zet er alvast enkele

op een rijtje uit 2020 die misschien wel het

aangezicht van 2021 mee zullen vormgeven.

Machines, producten of diensten van bedrijven

die zelf een perfect voorbeeld zijn van

hoe innovatie voor toegevoegde waarde voor

de klant kan zorgen. Ze openen de deur naar

hogere efficiëntie, nieuwe diensten en afzetmarkten,

betere kwaliteit en een duurzamere

productie. Want ook op dat vlak hebben we

de komende jaren nog heel wat innoveren

voor de boeg. ■

| 23


Thema Noviteiten Xxxxx

Gereedschap om gereedschap,

tand om tand

Modulegrootte, aantal reeksen en de aanwezige machinetechnologie zijn de factoren die bepalen welk gereedschap gebruikt wordt.

Nieuwe gereedschapsmachines met gekoppelde assen zijn geschikt voor de productie van vertandingen, terwijl dit vroeger alleen mogelijk

was met speciale machines. HORN staat voor hoogwaardige gereedschappen, maar is ook partner bij de ontwikkeling van nieuwe

productiestrategieën. Bij het ontwerp van een gereedschap moeten immers ook de bewerkingsparameters en de instellingen van de

gereedschapsmachine bepaald worden. De specialist in gereedschappen blijft intussen verder investeren in innovatie.

Tekst: Johan Debaere Beeld: HORN

In het verleden gebeurde de vertanding met verouderde gereedschappen

op speciale machines, wat voor tijdrovende wissels en lange doorlooptijden

zorgde. Met circulairfrees 613 introduceerde HORN een oplossing

voor de complete bewerking in één opspanning met een betere nauwkeurigheid

en afwerking en kortere bewerkingstijden. Deze circulaire

freesplaat heeft een standtijd van 1.000 werkstukken, een snijsnelheid

(vc) van 310 m/min en een voeding, die op 600 mm/min geprogrammeerd

is. Het gereedschap met een tegengestelde freesrichting freest in

één keer alle acht tanden tot de volledige diepte van 2,1 mm.

Steekgereedschappen

De prestaties van de bestaande steekgereedschappen van HORN

vol deden aan de wensen en eisen van de gebruikers, maar door de

grote series drong zich toch een optimalisatie van de bewerkingstijd

op. De conventionele steekmethode met veel afzonderlijke slagen nam

te veel tijd in beslag. Bij een gereedschap met elf tanden duurde dat

ongeveer 3 minuten. HORN ontwikkelde een nieuwe oplossing, waarbij

de draaibeweging van de aandrijfas in een lineaire beweging van de kop

omgezet wordt. De standtijd van het axiaal steekgereedschap Supermini

N105 werd van 30 naar 100 kerfvertandingen verhoogd en de procestijd

daalde van 3 minuten naar slechts 1.

Vijfassig frezen van grote modules

De frezen uit het standaardprogramma van HORN produceren verschillende

tandwielgeometrieën of het nu gaat om tanden voor tandwielen,

as-/naafverbindingen, wormassen, kegelwielen, rondsels of aangepaste

profielen. Voorfrezen gebeurt met de frezen van het type DGM, DSDS en

DAH37 of met gereedschap M 2 79, terwijl VHM frezen de kanten van de

tanden bewerken en DGFF frezen gebruikt worden voor het ontbramen

en afschuinen. ❯

24 |


Thema Noviteiten Xxxxx

Freesgereedschappen voor kegelwielvertandingen

Met de nieuwe gereedschappen maakt HORN - in samenwerking

met machinebouwer INDEX - de complexe bewerking van kegeltandwielen

op universele draai-/freescentra mogelijk. Alles kan nu

in één opspanning uitgevoerd worden, wat resulteert in een hoge

nauwkeurigheid en efficiëntie alsook korte bewerkingstijden. De

onderdelen kunnen ook in kleine aantallen efficiënt geproduceerd

worden, wat interessant is voor middelgrote en kleinere bedrijven,

die tot nu tandwielen extern moesten inkopen of laten produceren.

HORN ontwikkelde hiervoor de tweesnedige platen type S276 en

S279. Door het freeslichaam met verschillende koppen uit te rusten

kunnen onder meer diverse aantal tanden gerealiseerd worden.

De ontwikkeling van het complete systeem (cyclus, gereedschap en

opspanning) vereist veel knowhow, zowel van de machinefabrikant,

als van de gereedschapsfabrikant. HORN biedt het freeslichaam

met de opnames HSK-T40 en HSK-T63 aan. De profielen van de

snijplaten zijn moduleafhankelijk en met precisie geslepen.

‘De specialist biedt nieuwe

gereedschappen voor het frezen

van kegelwielvertandingen en het

ontbramen van vertandingen’

De standtijd van het axiaal steekgereedschap Supermini N105 verhoogde van 30

naar 100 kerfvertandingen en de procestijd daalde van 3 minuten naar slechts 1.

| 25


Machine Tool Engineering, S.A.

MT

service

Flexibiliteit en productiviteit zijn cruciaal in de

metaalverwerkende sector.

Daarom is het ook belangrijk om de juiste machine voor elke

toepassing te kiezen. MT-Service is daarbij uw ideale ‘partner

in business’:

· Een breed gamma hoogwaardige

werktuigmachines

· Verschillende topmerken

· Een eigen team van ervaren techniekers voor

installatie, revisie, onderhoud en herstellingen

www.mtservice.be

DE JUISTE MACHINE OP DE JUISTE PLAATS

OF DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE TOEPASSING

MT-service | Rue de L’Ile Sainte-Hélène 5 | B-1070 Brussel

Dienst na verkoop: tel. 02 555 11 55 | service@mtservice.be

Wisselstukken: tel. 02 555 11 56 | parts@mtservice.be

MT

service

DE ONE-STOP-SHOP IN STUK– EN SERIEWERK

DRAAIEN

FREZEN

CILINDERS

LASEREN

BRANDEN

PLOOIEN

HEERNISSE 7 - 8600 DIKSMUIDE - 051/51.00.35

LASSEN

MONTAGE

INFO@VANDERSCHEUREN.BE - WWW.VANDERSCHEUREN.BE


Noviteiten

Voor de eindbewerking worden standaardfrezen van bijzonder harde

staalsoorten ingezet. Zo kunnen complexe vertandingen op universele

vijfassige draai- en freescentra geproduceerd worden, wat veel tijd en

kosten spaart.

Skiving voor grote versnellingsmodules

De methode voor het produceren van grotere modules zorgt voor een

kortere bewerkingstijd, vooral voor interne tandwieltanden. Voor tandwiel

skiving van grotere modules zijn grote en stabiele frees- en draaicentra

nodig die een nauwkeurige synchronisatie tussen de rotatie van het

werkstuk en de beweging van het snijgereedschap mogelijk maken. De

ervaring met kleine hardmetalen gereedschappen kan HORN nu toepassen

op grotere modules. De oplossing is gebaseerd op wisselplaat type

S117 en wordt gekenmerkt door een nauwkeurige klemming en positionering

én een zeer effectieve spaanverwijdering uit de bewerkingszone.

Alle snijkanten worden direct gekoeld door een interne koeling op de

wisselplaat. Het HORN gereedschap is speciaal ontworpen en vervaardigd

voor elke toepassing. De haalbaarheid van elke toepassing wordt door

HORN ingenieurs voor de implementatie geverifieerd en het toolontwerp

en de aanbevelingen voor het proces

worden met de gebruiker besproken.

Het assortiment van HORN bestaat uit

een breed gereedschapsprogramma

voor de productie van verschillende

tandwielgeometrieën van module 0,5

tot module 30. ■

Gedefinieerd ontbramen van vertandingen

Het ontbramen van vertandingen met borstels en drukschijven is

relatief eenvoudig, maar door de toenemende eisen qua precisie

en kwaliteit van de vertandingen zijn vaak geen niet-gedefinieerde

afschuiningen aan de kanten meer toegestaan. Voor de productie

van gedefinieerde afschuiningen ontwikkelde HORN een

technologie inclusief het bijbehorende productieproces. Daarmee

kan bijvoorbeeld een tandwiel van module 1 en 25 tanden in

minder dan vijf seconden van een gedefinieerde afschuining van

45° voorzien worden. Voorwaarde voor het productieproces is een

draai-/freescentrum met gekoppelde assen. Het proces is bijzonder

geschikt voor de bewerking van grote series tandwielen. De frezen

zijn speciale gereedschappen en moeten op elke vertanding afgestemd

zijn. Afhankelijk van de toepassing kiezen de HORN technici

de passende snedegeometrie voor de module, kopcirkeldiameter

en gewenste afschuining. De procesgegevens voor de bewerking

levert HORN bij het gereedschap.

Voorfrezen gebeurt met de frezen van het type DGM, DSDS en DAH37 of met

gereedschap M 2 79.

Voor de productie van gedefinieerde

afschuiningen ontwikkelde HORN een

technologie inclusief het bijbehorende

productieproces.

Complexe vertandingen kunnen op universele

vijfassige draai- en freescentra geproduceerd

worden, wat veel tijd en kosten spaart.

| 27


Ridder iQ

ERP-software voor metaalverwerkende

bedrijven en machinebouwers

trivestsoftwaregroup.be


PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

ECO FRIENDLY droog zagen zonder koelvloeistof

THE DRY CUTTING SOLUTION

Zagen van buizen & profielen in staal, roestvrij staal

lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen

2 zaagblad geleiders voor een optimale zaagsnede √

Sterke 2.400W motor voor continu werken

Snelspaninrichting - zagen met 90-75-60-45 graden
DRY CUTTER - ZAGEN ZONDER KOELING VAN STAAL & ROESTVRIJ STAAL

ONTDEK ONS

ASSORTIMENT

DRYCUTTER

MAGPRO - THE CORE DRILLING SOLUTION by

pneumatisch

ONTDEK ONS

ASSORTIMENT

MAGPRO

Tel.: +49 (0)2403 64 55 0 | info@drycutter.com | www.drycutter.com


Thema Noviteiten Xxxxx

Gebruiksvriendelijke mobiele cobot

automatiseert beladen en ontladen

verspaningsmachines

In de maakindustrie is het vooral belangrijk dat het machinepark voldoet om kwaliteitsvol, snel en efficiënt te kunnen produceren –

vandaag, maar ook in de toekomst. Een investering moet immers op langere termijn voor de nodige return zorgen. Het advies van

een specialist komt daar zeker van pas. Bendertechniek is al heel wat jaren gespecialiseerd in de verkoop van verspaningsmachines

en de nodige accessoires, maar helpt bedrijven ook om de stap te zetten naar de automatisering van hun productielijnen. De firma uit

Hamont-Achel introduceerde recent een eigen ontwikkelde mobiele oplossing met een cobot voor het automatisch beladen en ontladen

van draai banken en freesmachines: de Bender BT-TM12.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Bendertechniek

Bendertechniek staat bekend voor zijn groot

aanbod aan verspaningsmachines. Zo levert de

firma grote draai-, frees-, kotter- en slijpmachines

met besturingen van Fanuc, Heidenhain,

Fagor en Siemens, maar ook steeds vaker

volledig geautomatiseerde bewerkingscentra.

Zo is er bijvoorbeeld het Matsuura bewerkingscentrum

met palletbelading, waarop meerdere

bewerkingen uitgevoerd kunnen worden.

Ook Marutec draaibanken met drie turrets

en gantry belading en ontlading behoren tot

het assortiment. Verder zijn er nog draai- en

Bender BT-TM12, een mobiele oplossing voor het beladen en ontladen van machines, is uitgerust met een cobot

die werkstukken tot 12 kg kan tillen.

frees systemen waarop geslepen kan worden.

Dat zijn nog maar een paar mogelijkheden.

“We hebben in de loop der jaren een netwerk

van fabrikanten opgebouwd. Met sommigen

werken we zelfs al meer dan vijftig jaar samen.

We beschikken dan ook over heel wat ervaring

en kunnen zo op basis van de behoeften van

een klant voor elke toepassing een machine

op maat aan bieden”, vertelt zaakvoerder

België Patrick Vaessen. “Los van de verkoop

van machines merken we dat klanten steeds

meer ontzorgd willen worden en daarom

kiezen voor totaaloplossingen. De laatste jaren

krijgen we ook alsmaar vaker de vraag naar

automatiserings systemen om de productie te

verbeteren en zo efficiënt mogelijk te laten

functioneren. Een toename van 30 à 40%

spiluren per machine is geen uitzondering.”

Eigen belading- en ontladingssysteem

Automatisering is naast digitalisering één van

de belangrijkste topics in onze huidige maatschappij.

Meer en meer bedrijven zetten de stap

naar een soms verregaande automatisering van

‘We ontwikkelden een

eigen oplossing met

een cobot voor het

beladen en ontladen

van draaibanken en

freesmachines’

30 |


Thema Noviteiten Xxxxx

hun productieprocessen. Het helpt hen om in

drukke tijden alles in goede banen te leiden en

de bestellingen op tijd te kunnen uitleveren en

op elk moment – rustig of hectisch - de kosten

zo laag mogelijk te houden en de efficiëntie en

productiviteit fors te verhogen. Investeren in een

robot is voor velen de eenvoudige eerste stap

naar automatisering. Die robot kan immers alle

eenvoudige en repetitief werk uitvoeren, terwijl

de technisch geschoolde machine operatoren

voor andere complexere taken in geschakeld

kunnen worden. Machines kunnen ook

on bemand blijven draaien, bijvoorbeeld tijdens

de nacht. Recent ontwikkelde Bendertechniek

de Bender BT-TM12, een eigen oplossing

voor de automatisering van het be laden en

ontladen van hoofdzakelijk draaibanken en

frees machines, maar, indien gewenst, ook

voor andere gelijkaardige toepassingen. De

firma wilde een zo simpel mogelijk systeem

op de markt brengen, dat ook gemakkelijk in

productie faciliteiten geïntegreerd kan worden

en dat bovendien nog eens eenvoudig te bedienen

is door de operatoren. “Het resultaat is een

goedkope, mobiele oplossing met een Techman

cobot op een basisstation en losse karren.

Dit systeem kan zeer flexibel ingezet worden

en probleemloos van de ene naar de andere

machine op de werkvloer verplaatst worden.

Het beladen en ontladen van machines gebeurt

Het geïntegreerde visiesysteem controleert de positie van de werkstukken.

vanaf een verrijdbaar rooster”, licht Vaessen

toe. “De Bender BT-TM12 is uitgerust met een

cobot met een arm van 1.300 mm slag die

werkstukken met een gewicht tot maar liefst

12 kg kan tillen. Het geïntegreerde visiesysteem

controleert de positie van de werkstukken. De

unit is bovendien uitgerust met stuurventielen

en relais, waardoor gemakkelijk een aansturing

van productgrijpers, machineklemmen of

automatische deuren gerealiseerd kan worden.

De operator voert de opdrachten makkelijk in

ofwel met behulp van de cobot door de beweging

voor te tonen of op een 12” touchscreen

met vochtbestendig toetsenbord.” ■

Een 12” touchscreen zorgt voor een gemakkelijke invoer van opdrachten. Operatoren kunnen de cobot ook programmeren door de beweging voor te tonen.

| 31


Thema Noviteiten Xxxxx

KLEIN MAAR KRACHTIG: nieuwe generatie

metaalbewerkingsmachines

De kracht van een machine schuilt niet in haar formaat. Dat blijkt duidelijk uit twee recente innovaties van Yamazaki Mazak. Met de

de VARIAXIS C-600 heeft de Japanse specialist in metaalbewerking een uiterst nauwkeurig vijfassig simultaan bewerkingscentrum

gelanceerd, geschikt voor een breed scala aan sectoren zoals de luchtvaart en auto-industrie. De C600 wordt aangeboden aan een

zeer aantrekkelijke prijs om een kostefficiënte performante vijfassige oplossing te bieden. Daarnaast is er de FT-150 FIBER compacte

buizenlaser die uitblinkt met een bijzonder ergonomisch ontwerp, nauwkeurig snedes en een enorme veelzijdigheid aan bewerkingen.

Tekst en beeld: Yamazaki Mazak

De VARIAXIS C-600 werpt zich op als de

volgende generatie compacte vijfassige bewerkingscentra.

De machine wordt gekenmerkt

door zijn grote dynamiek, zonder compromissen

te sluiten op vlak van stijfheid. De compacte

machine, die werkstukken tot Ø 730 mm x

450 mm met een gewicht tot 500 kg kan bewerken,

werd ontworpen met een groot werkbereik

en een constructie van hoge stijfheid met een

volledig ondersteunde kantelbare draaitafel

van Ø 600 mm en roller gear cam op de B- en

de C-assen. Uitzonderlijke prestaties aan een

ijlgang van 42 m/minuut in de X-, Y- en Z-as, en

een gereedschapswisseltijd (spaan-tot-spaan)

van slechts 4,5 sec. verminderen de niet-snijtijd

voor kortere cyclustijden. De nieuwe VARIAXIS

heeft daarenboven een grote range van opties

die het gebruikers mogelijk maakt de C-600 af

te stemmen op hun specifieke applicatie.

Vier verschillende spillen

De spillen variëren van een 12.000 tpm standaard,

tot een high-torque spil van 15.000 tpm

of een 18.000 toeren spil en een high-torque

spil aan 20.000 tpm. Daarenboven heeft de

nieuwe VARIAXIS standaard een 30 stuksgereedschapsmagazijn,

volledig uitgerust met

een automatische dubbele arm gereedschapswisselaar

waardoor de gereedschapswisseltijd

drastisch verminderd wordt. Daarnaast zijn ook

60, 90 en 120 stuks-gereedschapsmagazijnen

optioneel verkrijgbaar. Naast zijn optimale

toegankelijkheid en ergonomie biedt de VARI-

AXIS C-600 veel automatiseringsfuncties, zoals

MPP en PALLETECH. Automatiseringsintegratie

wordt verder uit gebreid met de nieuwe Smooth

RCC (Robot Cell Controller) met bijkomstige

mogelijk heden, zoals het aansturen van de

robot voor het laden en lossen van gereed-

De VARIAXIS C-600 werpt zich op als de volgende generatie compacte vijfassige bewerkingscentra.

‘De stabiele spil is geschikt voor zowel zware

verspaning van staal, als voor het verspanen aan

hoge snelheid van non-ferro metalen als aluminium’

32 |


Thema Noviteiten Xxxxx

buis beweegt en zorgt voor ultrahoge snijsnelheden,

de 3D-snijkop maakt dan weer

nauwkeurig versteksnijden mogelijk.

De FT-150 FIBER is specifiek ontwikkeld voor het snel snijden van grote hoeveelheden buizen en profielen met

kleine en middelgrote diameter.

schappen en klauwen, terwijl de Robot Setup

Assist het mogelijk maakt om op de machine

een robotprogramma te creëren.

FT-150 FIBER: compacte buizenlaser

Ook in plaatbewerking blijft Mazak de grenzen

verleggen. Een mooi voorbeeld daarvan

is de FT-150 FIBER buizenlaser die dit jaar

gelanceerd werd. De machine is specifiek

ontwikkeld voor het snel snijden van grote

hoeveelheden buizen en profielen met kleine

en middelgrote dia meter. De compacte

buizenlaser profiteert van een ergonomisch

ontwerp waarbij de bedieningsruimte, het

laadstation en het los station zich allemaal

aan dezelfde kant bevinden. Uitgerust met

een 2.0 kW of 3.0 kW fiber resonator kan

de FT-150 FIBER afzonderlijke werkstukken

bewerken met een lengte van 6.500 mm,

gewicht van 150 kg en een maximale buisdiameter

van 152,4 mm. Er zijn ook opties

beschikbaar van 80 mm en 180 kg. De

unieke extra U-as beweegt de 3D-snijkop

over een afstand van 80mm zonder dat de

Meerdere bewerkingen in één machine

De FT-150 FIBER kan meerdere bewerkingen

in één machine uitvoeren, waaronder snijden,

boren, thermisch boren en draadtappen. Hierdoor

wordt de globale bewerkingstijd aanzienlijk

verkort - 'done-in-one'. Bovendien levert

de fiberlaser hoge snijsnelheden, samen met

de hogesnelheidsaanvoer, de hoge acceleratiesnelheid

en de snelle spankopindexering.

Dankzij de bundellader met 4 ton laadcapaciteit,

die automatisch grond stoffen

kan laden voor continu gebruik, wordt de

productiviteit verder verbeterd. De FT-150

FIBER kan ook werkstukken op verschillende

manieren lossen, van standaardoplossingen

tot automatische sorteersystemen voor de

efficiënte productie van grote partijen en

meerdelige modellen. De machine is in staat

om afgewerkte onder delen met een lengte

tot 3.000 mm (een optie van 4.500 mm is ook

beschikbaar) te lossen in onderdelen bakken of

via een optionele transportband. Het sorteersysteem

kan kleine, middelgrote en grote

afgewerkte onderdelen in vier verschillende

gebieden sorteren en lossen. ■

De FT-150 FIBER kan meerdere bewerkingen in één machine uitvoeren, waaronder snijden, boren, thermisch boren en draadtappen.

| 33


Thema Noviteiten Xxxxx

De plasmasnijmachines moeten sneller, nauwkeuriger en efficiënter werken. Kjellberg Finsterwalde is meer dan zestig jaar actief in die markt.

PLASMASNIJDEN NAAR EEN

HOGER NIVEAU TILLEN

Klanten worden alsmaar veeleisender, ook op het vlak van plasmasnijden. De machines moeten sneller, nauwkeuriger en efficiënter

werken. Kjellberg Finsterwalde, dat in de Benelux door Plasma Solutions vertegenwoordigd wordt, blijft dan ook volop inzetten op

innovatieve technologieën, technieken, machines en software. Getuige daarvan zijn de uitbreiding van de Smart Focus reeks met een

170 A bron, vooral gericht op kleinere ateliers, en de nieuwste generatie plasmabronnen van de Q reeks, waarmee metaalbewerkers klaar

zijn voor een gedigitaliseerde productie.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Kjellberg/Plasma Solutions

De Q reeks is het nieuwe vlaggenschip van

Kjellberg. Die was al beschikbaar in de versies

150 A en 300 A, maar in het voorjaar van 2021

wordt daar de 450 A aan toegevoegd. Dankzij

het modulaire ontwerp kunnen in dezelfde

behuizing immers tot drie stroommodules van

150 A geplaats worden, waardoor het mogelijk

is om de snijprestaties uit te breiden in functie

van de behoeften van elke specifieke toepassing.

Met deze Q plasmabronnen kunnen werkstukken

met een dikte van 0,5 tot maar liefst 120

mm gesneden worden. Ze zijn geschikt voor de

bewerking van de meest uiteenlopende materialen,

zoals staal, rvs, aluminium, koper, messing

en titanium. De bronnen (met gas console Q-Gas)

maken gebruik van alle mogelijke procesgassen:

lucht, zuurstof, stikstof, argon, waterstof en

formeergas en kenmerken zich door een lage

emissie. Verder is er een budgetvriendelijke

gasconsole Q-GAS_O2 voor het snijden van

staal met argon markeren en mogelijkheid tot

het snijden van rvs en aluminium.

Digitaal geregeld

De bekende Kjellberg Contour Cut en Silent

Cut technologie wordt hier nog verder

ge optimaliseerd, wat de snijsnelheden verhoogt

en de werking nog stiller maakt. De bron

gebruikt digitaal geregelde invertermodules,

waardoor Kjellberg een optimaal geregelde

snijstroom en markeerstroom verkrijgt. Ook de

gasregeling en koeling zit volledig in deze digitale

procescommunicatie verwerkt. Dat resulteert in

een ongeëvenaarde snij- en markeerkwaliteit en

34 |


Thema Noviteiten Xxxxx

een verhoogde levensduur van de slijtdelen in de

toorts. Deze Q plasmabron weegt 42% minder

dan de HiFocus en zelfs 50% minder dan gelijkaardige

bronnen van andere fabrikanten. Bij een

nieuwe bron hoort een nieuwe toorts. De Q

plasmasnijbron kan de Q plasmatoortsen, met

hun snel wisselbare kop, automatisch identificeren.

Ze zijn voorzien van efficiënte koeling.

De Smart Focus reeks van Kjellberg. In 2021 wordt de nieuwste telg, de 170 A, voorgesteld.

Kaart van vernieuwing trekken

“Met de vooruitstrevende Q plasmabronnen

trekt Kjellberg opnieuw resoluut de kaart van

de vernieuwing, want met deze innovatie zetten

we in op actuele thema’s als smart factory en

e-services. De procescommunicatie gebeurt via

EtherCat, wat leidt tot een vlekkeloze communicatie

met het geleidingssysteem, de snijtafel,

de robot en alle andere componenten in het

productieproces”, stelt Jan van Overbeeke, zaakvoerder

van Plasma Solutions. “Updates en diagnoses

worden uitgevoerd via een een voudige

en veilige VPN-verbinding op afstand. Via de

web gebaseerde gebruikersinterface Q-desk

krijgen operatoren, werkvoorbereiders en medewerkers

van de calculatieafdeling uitgebreide

informatie over de machine, het proces en het

verbruik. Aan de hand van duidelijke instructievideo’s

en FAQ’s krijgen operatoren online ondersteuning

bij eventuele vragen of problemen. Ze

krijgen ook alle informatie om alle tools preventief

te onderhouden, waardoor stilstand tot een

absoluut minimum beperkt kan worden. Alles is

dus aanwezig voor een intelligente diagnose en

monitoring van zowel componenten als proces.”

Smart Focus 170 A

Kjellberg blijft ook investeren in uitbreiding van

de gekende Smart Focus reeks met onder meer

een vereenvoudigde automatische gascontrole

voor staal en dit met de mogelijkheid van fijn

markeren via argon. “In 2021 wordt aan deze

familie, die al beschikbaar was in de versies

130, 200, 300 en 400, immers een nieuwe telg

toegevoegd: de 170 A bron. Deze nieuwe bron

is geschikt voor het snijbereik van 1 tot 50 mm

en levert in alle omstandigheden met slechts

enkele instellingen de hoogste snijkwaliteit

en –snelheid. De geoptimaliseerde gasregelaars

en toortsen beschermen de verbruiksmaterialen,

verminderen het gasverbruik en de kosten per

snijmeter”, zegt van Overbeeke. “Deze nieuwe

plasmabron is gedimensioneerd om een primaire

aansluiting onder 63 A te krijgen, wat vooral

belangrijk is voor gebruik in kleinere ateliers.

Ook deze nieuwe plasmabron is uitgerust met

de gekende Kjellberg technologieën Contour

Cut, Contour Cut Speed en Silent Cut.” ■

Er is een budgetvriendelijke gasconsole Q-GAS_O2 voor het snijden van staal met argon markeren en

mogelijkheid tot het snijden van rvs en aluminium.

Via de webgebaseerde gebruikersinterface Q-desk

krijgt men uitgebreide informatie over de machine,

het proces en het verbruik.

| 35


METAL SURFACE METAL SURFACE TREATMENTS TREATMENTS TO TO REDUCE

TO TO REDUCE

WEAR, FRICTION, WEAR, FRICTION, STICKING STICKING & CORROSION

& & & CORROSION

GALVANISCHE GALVANISCHE &

&

&

&

ELECTROLYTISCHE ELECTROLYTISCHE COATINGS :

COATINGS :

: ::

: : : : :

• • TFE-LOK • •• • TFE-LOK • ® • ® (Hardchroom • ® • ® ® TFE-LOK ® ® ® ® + ® + TEFLON (Hardchroom + + TEFLON + =

+ =

+ = + + = TEFLON = = = = =

Slijtvaste Slijtvaste en en krasvaste en en Slijtvaste en krasvaste en TEFLON® en en en krasvaste TEFLON® -coating -coating TEFLON® 1.100 1.100 HV)

-coating 1.100 HV)

HV)

HV) 1.100 HV) HV)

HV)

• • HARDCHROOM • •• • • • • • HARDCHROOM (Hardheid (Hardheid 1.100HV (Hardheid 1.100HV max. max. afm. max. 1.100HV afm. OD OD afm. OD 1.30 afm. max. OD 1.30 en en OD 1.30 l. OD afm. en l. 12m. OD 1.30 OD l. 1.30 en OD 12m. 1.30 l. en gew. l. 12m. en 1.30 l. en gew. l. en 15 l. en 15 gew. l. ton)

15 l. 12m. ton) 15 15 ton) gew. 15 ton) 15 ton) 15 ton) 15 ton)

• • CHEMISCH • •• • • • • NIKKEL • CHEMISCH NIKKEL (Hardheid (Hardheid NIKKEL tot tot 850 tot (Hardheid tot 850 HV HV tot 850 HV tot afm. 850 tot HV 850 tot afm. tot 850 4 HV 4 x afm. HV 850 x 2 4 HV 2 afm. m.) x HV m.) 24 HV m.) x BELNI-DISP

4 2 x 4 afm. m.) 2 x 4 m.) 24 x BELNI-DISP

4 m.) 2 x x 2 m.) 2 m.) m.) BELNI-DISP

(Nikkel (Nikkel + + TEFLON® + + TEFLON® (Nikkel + Diff + + usie)

Diff + + Diff TEFLON® usie) Diff usie) Diff Diff Diff Diff usie)

• • HARD-ANODISEREN • •• • • • • • HARD-ANODISEREN (Anodische-Oxydatie (Anodische-Oxydatie tot tot 580 tot tot 580 HV.)

tot 580 HV.) tot 580 tot HV.) 580 tot tot 580 HV.)

HV.) 580 HV.)

HV.)

• • BELCONITE • •• • • • • (plasma • BELCONITE (plasma anodisch anodisch (plasma oxideren anodisch oxideren van van Aluminium van oxideren van Aluminium van van en

van en

en Aluminium en en en en en en

Titaan Titaan hardheid Titaan hardheid > Titaan > 2.200 > 2.200 hardheid > HV. 2.200 HV. > HV. > ) NEW

) > HV. > ) > NEW

HV. ) 2.200 ) HV. NEW HV. ) HV. ) HV. ) ) ) NEW

• • TRI-TEC • •• • TRI-TEC •& •&• &• & TRI-TEC & HC+ & & HC+ & ( & duplex-laag ( HC+ TRI-TEC ( ( ( ( HC+ ( ( van ( ( van duplex-laag Elektrolytisch van van van van van Ni Ni en Elektrolytisch Ni en Chroom)

en Ni en Ni Ni en Chroom) Ni en Ni en Ni en en Chroom)

NEW

NEW

NEW

NEW

THERMISCHE THERMISCHE DIFFUSIE en DIFFUSIE en en en en en en HARDINGSPROCESSEN :

:

: ::

: : : : :

• • INCHROMEREN • •• • • • • • INCHROMEREN (Chroom-Diff usie usie (Chroom-Diff 2.200 usie 2.200 usie HV)

2.200 usie usie HV)

usie HV)

HV) 2.200 HV) HV)

HV)

• • VANADEREN • •• • • • • • (Vanadium-Diff VANADEREN usie, (Vanadium-Diff usie, 3.800 usie, 3.800 HV. 3.800 HV. HV. hoge usie, HV. hoge slijtageweerstand.)

HV. 3.800 hoge HV. HV. HV. HV. hoge slijtageweerstand.)

• • ALONIZING • •• • • • • •(Aluminium-Diff ALONIZING usie, (Aluminium-Diff usie, hoge usie, hoge corrosiebestendigheid hoge usie, hoge corrosiebestendigheid bij bij hoge

bij hoge bij bij hoge bij bij bij bij hoge

temp.) temp.) NEW temp.) NEW

NEW

temp.) NEW

• • BOREREN • •• • BOREREN • •(Boor-Diff • • BOREREN (Boor-Diff usie, usie, 3.000 usie, (Boor-Diff 3.000 HV 3.000 HV hoge HV usie, HV hoge slijtageweerstand HV hoge 3.000 HV HV HV HV hoge slijtageweerstand bij bij hoge

bij hoge bij bij hoge bij bij bij bij hoge

temperaturen).

temperaturen).

• • SILIDIFF • •• • SILIDIFF •(Silicium-Diff • • • SILIDIFF usie usie ) (Silicium-Diff ) NEW

usie ) usie NEW )) usie NEW usie ) ) usie ) ) ) NEW

• • NIDIFF • •• • NIDIFF (Nickel-Diff • • • • (Nickel-Diff NIDIFF usie usie ) ) NEW

(Nickel-Diff usie ) usie NEW )) usie NEW usie ) ) usie ) ) ) NEW

• • DUPLEX • •• • DUPLEX • COMBINATION • • • DUPLEX COATINGS COMBINATION COATINGS ( Ni, ( Ni, ( Cr, COATINGS Ni, Cr, (( V, Cr, Ni, V, Al) ( Ni, V, Al) Cr, ( Ni, NEW

( Al) Cr, V, Ni, ( Cr, Ni, ( NEW Al) V, Cr, Ni, V, Cr, Al) NEW V, Cr, Al) V, Al) V, Al) Al) NEW

HVOF HVOF & KERAMISCHE & & HVOF & KERAMISCHE COATINGS :

COATINGS :

: ::

: : : : :

• • KERAMISCHE • •• • • • • • SLIJTLAGEN KERAMISCHE (Hypersonische SLIJTLAGEN Plasma-Techniek (Hypersonische Plasma-Techniek Mach Mach 6

Mach 6

6

6

6 Mach 6 6 66

(Cr-, (Cr-, Al-oxyde,W- (Cr-, (Cr-, (Cr-, (Cr-, (Cr-, Carbiden)

Al-oxyde,W- Carbiden)

Carbiden)

PVD PVD - PVD - CVD - CVD - CVD COATINGS PVD - - - - - CVD :

COATINGS :

: ::

: : : : :

• • BELAMANT • •• • • • • • (D.L.C.-laag BELAMANT (D.L.C.-laag Diamond-Like (D.L.C.-laag –Carbon Diamond-Like –Carbon HV HV >3800)

HV –Carbon HV HV >3800) HV HV HV HV >3800)

• • IonHard • •• • IonHard • (Plasma • • • IonHard (Plasma Ion-Nitriding)

(Plasma Ion-Nitriding)

• • IonSlip • •• • IonSlip •(Plasma • • • (Plasma IonSlip Carbon-Diff (Plasma usion)

usion) Carbon-Diff usion)

usion)

• • HARDTEC • •• • HARDTEC • • ( • Tungsten-Carbide (• ( HARDTEC (( ( ( ( ( ( Tungsten-Carbide CVD-coating tot tot CVD-coating 4.000 tot tot 4.000 HV) tot 4.000 tot HV) tot NEW

tot HV) tot NEW

HV) 4.000 NEW HV) HV) HV) NEW

MAINTENANCE MAINTENANCE & HERSTELLING & & & HERSTELLING :

:

: ::

: : : : :

• • LASER-CLADDING • •• • • • • • LASER-CLADDING : : herstellen : :: herstellen : : en/of : : en/of : aanbrengen herstellen en/of en/of van van aanbrengen slijt-,

van slijt-, van slijt-, van van van slijt-,

corrosievaste deklagen, corrosievaste deklagen, Stellite, deklagen, Stellite, Inconel Inconel NEW

Stellite, NEW

NEW

Inconel NEW

• • AANMAKEN, • •• • • • • • BEHANDELEN, AANMAKEN, en BEHANDELEN, en HERSTELLEN en en en en en en en VAN

HERSTELLEN VAN

VAN

VAN

EXTRUDER-SCHROEVEN EXTRUDER-SCHROEVEN & & BARRELS.

& & BARRELS.

&& & & & BARRELS.

• • • TOELEVERING, •• • • • • • HERSTELLING.

TOELEVERING, HERSTELLING.


THE BEND THE COMBI THE LASER THE PRESS THE PUNCH THE SHEAR THE SYSTEM

Met meer dan 40 jaar ervaring en 360° know-how, worden alle sleutel componenten

ontwikkeld binnen de groep. Prima Power is een one-stop leverancier die een volledig

assortiment van Industry 4.0 comforme geavanceerde technologieën en slimme

software oplossingen biedt. Door een hoog niveau van integratie en automatisatie,

kunnen we een antwoord bieden aan elke vraag in de plaatbewerking.


Thema Noviteiten Xxxxx

Metaal zagen

zonder koeling

Een continue drang naar innovatie is een belangrijke factor voor de groei van elk bedrijf. De ontwikkeling van innovatieve oplossingen

is sinds de oprichting in 1984 het motto van Jepson Power, de uitvinder van de Dry Cutter technologie voor het zagen van materialen

uit staal, rvs en composiet. Met deze technologie wordt er zonder koeling gezaagd met een kortere zaagcyclus, nagenoeg braamvrij en

met een langere levensduur. Dankzij de jarenlange ervaring en een dynamische R&D-afdeling kan de fabrikant uit het Duitse Eschweiler

op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen, waaronder zaagbladen met een speciale oppervlaktebehandeling voor het zagen van de

meest uiteenlopende types rvs.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Jepson Power

“Innovatie betekent voor ons het voortdurend

verbeteren van onze producten en dankzij de

investering in onderzoek en ontwikkeling ook

de gebruiksvriendelijkheid en de service

optimaliseren. We willen met onze Dry Cutter

technologie in de bekende geel-blauwe kleuren

in de toekomst nieuwe normen stellen”, begint

CEO Pierre Michiels dit gesprek. “Vandaag al

wordt de nieuwe generatie Dry Cutter machines

met hun unieke zaagbladen in onze fabriek in

Eschweiler ontwikkeld en getest met als doel

sneller te zagen, de standtijden te optimaliseren

en grotere zaagoppervlakken te realiseren. Als

marktleider op het vlak van snellopende hardmetalen

zaagbladen en één van de vooraanstaande

spelers wat betreft draagbaar

elektrisch gereedschap streven we er voortdurend

naar om de meest vooruit strevende

producten te ontwikkelen, die voldoen aan de

hoogste kwaliteitseisen. Voorbeelden daarvan

zijn de gecoate NSF zaagbladen voor het zagen

van rvs, extreem dunw andige en schokbestendige

LBS zaagbladen voor het zagen van

metalen roosters, trapeziumplaten, profielen,

kabel goten en rolluikbuizen, en rvs zaagbladen

voor accumachines.”

DryTech HM zaagbladen

Jepson Power ontwikkelde een reeks hardmetalen

zaagbladen, geschikt voor het snel

en braamvrij zagen zonder koelmiddel van

metalen buizen en profielen op stationaire

halfautomatische en volautomatische highspeed

machines en draagbare zaagmachines.

Ze kunnen ingezet worden voor het bewerken

van staal, rvs, kunststof, composiet, aluminium

en andere non-ferro metalen. “Het assortiment

omvat zaagbladen vanaf 0,5 mm dik en met

een diameter tussen 137 en 630 mm, maar

ook speciale maten zijn op aanvraag leverbaar.

De hoge zaag snelheid verkort de cyclustijden

aanzienlijk en de dunwandige zaagtechnologie

resulteert in materiaalbesparing”, geeft de

De hoofdzetel van Jepson Power is gevestigd in het

Duitse Eschweiler.

CEO Pierre Michiels bij de eerste Dry Cutter unit.

38 |


Thema Noviteiten Xxxxx

‘Vandaag wordt de

nieuwe generatie

zaagbladen al

ontwikkeld en getest’

De uitvinder van de Dry Cutter technologie beschikt over een ruime R&D-afdeling die constant op innovatie inzet.

CEO aan. “De geometrie van de HM tanden

wordt aangepast op basis van het materiaal dat

gezaagd moet worden. De speciale tandvorm

garandeert een perfecte zaagsnede en een

lange levensduur van de zaagbladen.”

Uitgebreid assortiment machines

Jepson Power levert niet alleen Dry Cutter

machines en hoogwaardige zaagbladen voor

het zagen van de meest uiteenlopende materialen.

Klanten kunnen er ook terecht voor

kernboormachines met hun gereedschappen en

accessoires, tap machines, buizenschuurders en

polijst machines met hun toebehoren en laskantfrezen.

“Uiteraard staan we niet alleen in voor

de verkoop van de machines en ' consumables',

maar kunnen onze klanten ook een beroep doen

op onze ervaren specialisten voor de technische

ondersteuning en het onderhoud, bijvoorbeeld

voor het herslijpen van de tanden van een

zaagblad”, sluit Michiels af. “In de online shop

kunnen alle vervangstukken voor onze machines

snel en eenvoudig besteld worden. We zorgen

voor een snelle en probleemloze levering.” ■

Gecoate NSF zaagbladen voor het zagen van rvs.

Jepson Power ontwikkelt een reeks hardmetalen

zaagbladen, geschikt voor het snel en braamvrij zagen

zonder koelmiddel van metalen buizen en profielen.

De zaagbladen kunnen een speciale coating hebben voor het bewerken van rvs.

Extreem dunwandige en schokbestendige LBS

zaagbladen voor het zagen van metalen roosters,

trapeziumplaten, profielen, kabelgoten en rolluikbuizen.

| 39


Thema Noviteiten Xxxxx

Specialist gereedschappen investeert in digitalisering:

RAADPLEEG ORANJE BIJBEL

OOK VIA APP

In de maakindustrie wordt steeds vaker de stap gezet naar automatisering en digitalisering. De leveranciers moeten mee in het

verhaal. De Hoffmann Group, die midden november naar een nieuw kantoorgebouw in Hengelo verhuisde, timmert de laatste tijd

hard aan die weg. Zo stelden ze de Hoffmann app voor, wat eigenlijk betekent dat de oranje bijbel ook online beschikbaar is. Maar

er is meer, want de firma lanceerde verder de Machining Calculator, de Connected Tools en een 3D-browser, waarmee klanten hun

meubilair kunnen visualiseren.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Hoffmann Group

snel en gemakkelijk toegang tot meer dan

90.000 catalogusitems op smartphone of tablet

en kunnen ze pagina’s opslaan, afdrukken of

verzenden als PDF. Deze catalogus is beschikbaar

in achttien talen en kan online en offline bekeken

worden, ook als interactieve flipcatalogus.

Met slechts één klik kan de bestelling direct in

de eShop geplaatst worden.”

Met de gratis Hoffmann app krijgen klanten snel en eenvoudig toegang tot het online bereik van de leverancier.

De Hoffmann Group is een toonaangevende

systeempartner voor kwaliteitsgereedschap om

te snijden, verspanen, spannen en slijpen, maar

ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

en oplossingen voor bedrijfsinrichting. Met meer

dan 90.000 artikelen in de catalogus en eShop en

nog eens 50.000 artikelen in een database biedt

deze firma de meest actuele en krachtige selectie

met producten van 500 topmerken en de eigen

merken GARANT en HOLEX. Met de ontwikkeling

van verschillende apps zet de specia list nu

fors in op de digitale manier van werken.

Online catalogus

Wie Hoffmann zegt, denkt meteen aan de oranje

catalogus. In het jubileumjaar 2019 verscheen

nog editie 50 van de ‘gereedschapsbijbel’ in een

oplage van 1,1 miljoen exemplaren. “Met de

Hoffmann app, die men gratis kan downloaden

via de Google Playstore of Appstore, hebben

klanten onmiddellijk toegang tot het online

bereik van de leverancier en kunnen ze gebruikmaken

van uitgebreide bestel-, informatie- en

servicemogelijkheden”, vertelt salesmanager

Belgium Patrick Dehaene. “Zo krijgen klanten

Machining Calculator

De Hoffmann Group ontwikkelde bovendien

met de Machining Calculator een tool om de

klant toe te laten online en offline gereedschapsonafhankelijke

snij- en prestatie gegevens

te berekenen voor de productie processen

draaien, boren, frezen en TPC-frezen. Na het

invoeren van de parameters kan men het

toerental en de voedingssnelheid bepalen en

deze aansluitend aanpassen aan de machineparameters.

In het scherm ‘Prestatieberekening’

kan men na de selectie van materiaal en

invoer van overige productieparameters alle

relevante vermogenswaarden berekenen, zoals

draai moment, verspaningsvolume, hoofdtijd,

prestaties, snijbooghoek en snijkracht. Bij het

TPC-frezen kan men de relevante parameters,

waaronder ingrijpingsbreedte, voeding per

tand, snijbooghoek en maximale spaningsdikte,

berekenen. Dankzij een gebruiksvriendelijke

interface kan de klant snel en ongecompliceerd

navigeren en er is een link naar de ToolScout.

Connected Tools

De Hoffmann Group presenteert ook voor Bluetooth

geschikte gereedschappen en een inno-

40 |


Thema Noviteiten Xxxxx

vatieve app voor snelle documentatie en

draadloze gegevensoverdracht. “De innovatieve

gereedschappen van onze Hoffmann

Group Connected Tools (HCT), zoals bijvoorbeeld

de momentsleutel en digitale diepteschuifmaat

HCT uit de GARANT serie,

garanderen een maximale nauwkeurigheid en

ondersteunen de kwaliteitscontrole op een

ongeëvenaarde wijze”, geeft de salesmanager

aan. “De gebruiker kan waardevolle tijd besparen

bij controle, documentatie en overdracht

van meetgegevens. Die data kan immers nauwkeurig

bepaald worden en het testrapport kan

dan via Bluetooth naar een computer, tablet of

smartphone gestuurd worden.”

3D

Tot slot ontwikkelde Hoffmann een specifieke

tool voor de integratie van meubilair in bedrijfsruimten.

Hiermee kunnen klanten hun tekeningen

via 3D in de internetbrowser van alle

zijden bekijken. “In de toekomst zullen onze

klanten in 3D zien hoe het meubilair in hun

atelier of magazijn geïntegreerd zal worden”,

geeft Dehaene mee. “Met deze tool kunnen

voorgevormde sets van goederen met één klik

op de gewenste locatie geplaatst worden en

kunnen projecten met geselecteerd meubilair

gecreëerd worden, maar ook foto’s en video’s

van meubilair in een bepaalde ruimte.” ■

Met de Hoffmann 3D-browserlink kan men meubilair visualiseren.

‘Met de app heb je altijd en overal een alternatief

voor de geprinte catalogus bij de hand’

Via Bluetooth kan men waardevolle tijd sparen bij de controle, documentatie en overdracht van meetgegevens van de Hoffmann Group Connected Tools (HCT).

| 41


Thema Noviteiten Xxxxx

Een juiste koeloplossing verbetert

efficiëntie, voorkomt downtime én

bespaart veel energie

Een beetje afkoeling doet altijd goed. Dat geldt zeker ook voor de machines en schakelkasten in de metaalverwerkende sector.

Productieverlies door oververhitting of toleranties die niet aangehouden worden, kan een bedrijf immers veel geld kosten. Rittal is een

toonaangevende leverancier van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeling, IT-infrastructuur én systeemklimatisering. De

systeemoplossingen worden toegepast in de meest uiteenlopende sectoren. De firma met hoofdzetel in het Duitse Herborn ontwikkelde

met de Blue e+ chillers en koelaggregaten een reeks koeloplossingen die veel voordelen bieden op het vlak van flexibiliteit, betrouwbaarheid

en onderhoud, maar vooral ook garant staan voor een energiebesparing tot 75%.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Rittal

Tot 15% van het totale energiegebruik van

een metaalbewerkingsmachine komt door de

koeling. Om metaal met hoge precisie te kunnen

bewerken, moeten werktuigmachines hun

koelmiddel zeer nauwkeurig kunnen regelen.

Grote temperatuurschommelingen leiden tot

thermische uitzetting van de componenten en

veroorzaken daardoor vormveranderingen. Met

de chillers van de Blue e+ serie introduceerde

Rittal dé oplossing om deze nauwkeurige

temperaturen mogelijk te maken. Deze chillers

zijn verkrijgbaar in drie vermogens klassen met

koelvermogens van 2, 5, 4 en 6 kW en zijn

flexibel inzetbaar bij omgevingstemperaturen

van -5 °C tot 50 °C. Bovendien zijn ze ook nog

eens zeer energie-efficiënt.

Koelvermogen wanneer het nodig is

“Conventionele chillers met heet gas-bypassregeling

hebben een EER van 1, terwijl met deze

nieuwe Blue e+ chiller een EER van 3 mogelijk

is. Bij de heet gas-bypass-regeling werkt de

koelcompressor op vol vermogen en gaat een

groot deel van het koelvermogen verloren.

De invertergeregelde DC- koelcompressor van

de Rittal chiller levert alleen koelvermogen

als dat nodig is. Dit houdt de schommelingen

van de temperatuur van het gekoelde

medium bijzonder laag zonder dat onnodig

koelvermogen verspild wordt”, vertelt Product

Manager Danny Forré. “Voor de aandrijving

van de compressoren gebruiken we synchrone

DC-motoren die een hoger rendement hebben

dan conventionele asynchrone AC-motoren.

De koeloplossingen zijn uitgerust met een grafische touchdisplay, dat alle noodzakelijke informatie weergeeft.

Die gegevens kunnen ook draadloos verzonden worden met de Blue e+ app.

‘De invertergeregelde DC-koelcompressor levert

op elk moment het koelvermogen dat nodig is’

42 |


Thema Noviteiten Xxxxx

‘Deze koeloplossingen

garanderen een

energiebesparing

tot 75%’

licht Forré toe. “Voor de ventilatoren en de

compressor worden DC-motoren gebruikt.

Net zoals bij de chillers van de Blue e+ serie

maken de koelaggregaten gebruik van de

inverter technologie, waardoor op elk moment

het juiste koelvermogen beschikbaar is. Testen

toonden aan dat onze Blue e+ koelaggregaten

tot 75% aan energie besparen.”

Onder de naam Blue e+ levert Rittal een reeks energie-efficiënte koelaggregaten.

Vergeleken met de chillers met heet gasbypass-regeling

bespaart deze innovatieve

aandrijf- en regeltechniek tot 70% energie. De

componenten hebben bovendien een langere

levensduur, omdat de motoren slechts zelden

in- en uitgeschakeld worden.”

en een deellast van 15% is dit koelaggregaat

zesmaal efficiënter dan een standaardvariant.

Bij een deellast van 65% werken beide modi,

wat het systeem viermaal efficiënter maakt”,

Intelligent bedieningsconcept

Zowel de chillers als de koelaggregaten zijn

uitgerust met een grafische touchdisplay, die

in één oogopslag alle relevante informatie in

tekstvorm weergeeft. De Blue e+ app, die via

NFC met de koeloplossingen communiceert,

laat toe om de gegevens draadloos te versturen.

Dankzij gestandaardiseerde communicatieinterfaces

worden de aggregaten eenvoudig in

de besturingssystemen van de productiesystemen

opgenomen. Met de IoT-interface koppelt

Rittal de Blue e+ aggregaten via OPC-UA,

Profinet, SNMP, Modbus TCP en CANopen

met de monitoring-, energiemanagement- en/

of hogere systemen van de klant. Dit maakt

toepassingen zoals predictive maintenance en

data analytics mogelijk. ■

Koelaggregaten met een innovatieve

hybride technologie

Wereldwijd zijn miljoenen koelaggregaten

voor schakelkasten op het stroomnet aangesloten.

Ze verbruiken heel veel energie en zijn

verantwoordelijk voor een niet te onderschatten

CO 2

-uitstoot. Rittal staat bekend voor zijn

geavanceerde koeloplossingen en ontwikkelde

onder de naam Blue e+ een serie extreem

efficiënte koelaggregaten voor de koeling van

schakelkasten. Dit assortiment omvat systemen

met een vermogensbereik van 2 tot 6 kW

en compactere aggregaten met een lagere

vermogensklasse van 1,6 kW die geschikt zijn

voor temperaturen van -30 °C tot 60 °C. “Om

de energie-efficiëntie te verhogen, werken

we met een innovatief hybride systeem, dat

een compressorkoelaggregaat en een passief

koelende heat pipe combineert. De regelstrategie

van de hybride modus zorgt voor een

verhoogde efficiëntie. In de heatpipe modus

De Blue e+ chillers staan voor energie-efficiëntie, flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.

| 43


Perfecte kanten

voor uw klanten!

ontbramen | afronden | finishen

Wilgenakker 8 | Bergeijk | t. +31 497 58 10 18

info@q-fin.nl | WWW.Q-FIN.NL

by

METAL

IN HEART AND SOUL

PONSWERK LASERWERK PLOOIWERK

LASWERK POEDERLAK ASSEMBLAGE

Stevens Punching nv

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper

T +32(0)57 20 21 47 I E stevens.punching@spsfe.be

W www.stevens-punching.be

Adv-136mmx192mm.indd 1 18/08/16 15:08


PLAATBEWERKINGSMACHINES

De beste prijs/kwaliteitsverhouding op de markt!

I Plaatscharen

I CNC-gestuurde kantbanken

I CNC-ponsnibbelmachines

I Fiber Lasersnijmachines

DERATECH bvba

Manta 6

9250 Waasmunster

+32 (0)52 33 98 98

info@deratech.be

www.deratech.be


Thema Noviteiten Xxxxx

INNOVATIE TROEF IN DE HERFST

Covid-19 hield onze maatschappij en industrie in z’n greep, maar was bij veel bedrijven de drijfveer om nog meer te investeren in

innovatie. Dat geldt ook voor Bystronic met Benelux-vestiging in Meerkerk (Nederland), dat in het kader van de regionale Competence

Days en het online evenement ‘EuroBLECH Digital Innovation Summit’ heel wat nieuwe producten en oplossingen op het vlak van

lasersnijden, buigen, automatisering en software introduceerde. De plaatbewerkingsspecialist liet onder andere zien hoe productieomgevingen

intelligent verbonden kunnen worden om een nog hogere efficiëntie te bereiken. Tot slot focust Bystronic zich door de

overname van Weber Laserservice nog sterker op de service naar de klant en op het refurbishen en verhandelen van ‘used machines’.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Bystronic

In het tijdperk van Industrie 4.0 verandert het ondernemingsklimaat

in de plaatbewerkingssector. Bystronic heeft zijn visie geformuleerd

van een volledig geautomatiseerde en geïntegreerde Smart Factory om

zijn klanten te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en hun

concurrentie vermogen op lange termijn te consolideren. “Van het

high-speed fiber lasersnijsysteem tot het laad-, los- en sorteersysteem,

de buigcel, de autonome AGV’s en de lascel: een geautomatiseerde

materiaalstroom en een naadloze gegevensstroom maken end-to-end

procesautomatisering mogelijk, inclusief de integratie van componenten

van derden”, stelt sales manager Benelux Hans van de Meerakker.

“Met de intelligente Bystronic software kan het netwerk van intelligente

componenten op een gecentraliseerde en gemakkelijke manier beheerd

worden. Dit wordt ook aangevuld met een breed gamma aan nieuwe

producten en waarde volle functies.”

Dankzij het laservermogen van 10 kW tot wel 2,5 keer sneller door rvs van

10 mm in vergelijking met de huidige 6 kW.

‘De vraag naar volledig

geautomatiseerde en geïntegreerde

oplossingen voor plaatbewerking

neemt toe’

46 |


Thema Noviteiten Xxxxx

Laservermogen van 8 of 10 kW

Vanaf nu levert Bystronic het fiberlasersnijsysteem BySmart Fiber met

nieuwe laservermogens van 8 en 10 kW op de BySmart Fiber 3015 en

de BySmart Fiber 4020. Daardoor kunnen metaalplaten nog sneller en

nauwkeuriger gesneden worden. Bij 8 kW ligt de snijsnelheid in dun rvs

van 3 mm tot wel 60% hoger dan bij een 6 kW-laserbron. Bij een laservermogen

van 10 kW snijdt de BySmart Fiber tot wel 2,5 keer sneller door

rvs van 10 mm. Bij alle dikten verhoogt de 8 kW laser de productiviteit

in rvs maximaal met een factor 2, de 10 kW laser zelfs maximaal met

een factor 2,5. Bovendien kunnen gebruikers in materialen met een dikte

van maximaal 30 mm een uitstekende snijkwaliteit realiseren. Dat opent

extra mogelijkheden voor snijorders in dik materiaal waarbij het uiterlijk

van de snijdelen een belangrijke rol speelt. Voor geautomatiseerd lasersnijden

kunnen de systemen gecombineerd worden met de belaad- en

ontlaadoplossingen Byloader, ByTrans, ByTrans Extended, ByTrans Cross

en het delensorteersysteem BySort, elk in de formaten 3015 en 4020.

Er is echter ook koppeling met automatiseringsoplossingen van andere

leveranciers mogelijk.

Laservermogen van 15 kW

De ByStar Fiber met een laservermogen van 15 kW, verkrijgbaar bij de

ByStar 3015 en ByStar 4020, staat voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid,

een stabiel lasersnijproces tot op het hoogste vermogensniveau en een

breed toepassingsgebied. De snijsnelheden ten opzichte van een 10

kW-laserbron nemen met gemiddeld 50% toe (bij lasersnijden met stikstof).

Deze laserbron snijdt staal, aluminium en rvs van 1 tot 30 mm en

messing en koper tot 20 mm nauwkeurig en zeker. Bovendien is het nu

ook mogelijk om staal en aluminium tot wel 50 mm te snijden, waardoor

er maximale flexibiliteit ontstaat voor grote series en eenmalige klantorders.

“De unieke ‘BeamShaper’ functie zorgt voor zuivere snijranden

en een hoge snijsnelheid in verschillende soorten metalen platen met een

maximale dikte van 30 mm. De vorm van de laserstraal wordt immers

aangepast aan grotere plaatdiktes en een wisselende plaatkwaliteit”,

vult de salesmanager aan. “Ons nieuwe krachtige vlaggenschip met de

software ‘ByVision Cutting’ kan even eenvoudig als bij een smartphone

via een 21,5"-touchscreen bediend worden. Net als de andere lasersnijmachines

kan deze ByStar Fiber met verschillende automatiseringsoplossingen

gecombineerd worden voor een optimale benutting van

machines en maximale proceszekerheid bij onbemande productie.” u

Hoge snijkwaliteit in staal, aluminium en rvs van maximaal 30 mm dik: de

‘BeamShaper’ staat garant voor een uiterst hoge snijkwaliteit.

‘Nieuwe oplossingen en functies verhogen de snelheid en de

nauwkeurigheid bij het lasersnijden’

Voor nog meer snelheid en een uitgebreid snijspectrum introduceert Bystronic de ByStar Fiber van 15 kW.

| 47


RoboJob_Vakblad 2020_metaalvak_b197xh130_b.indd 1 16/03/2020 08:55

Één contactpersoon voor uw volledige machine logistiek,

van import/export tot plaatsing en verankering

powered by

Industrieterrein Tappersheul

Wilgenweg 20

3421 TV Oudewater

www.janvandamgroup.com

T +31 (0)348 - 564 540

E info@janvandamtransport.nl


Noviteiten

De Modular Tool Changer van Bystronic versnelt de installatietijd aanzienlijk en ontlast tegelijkertijd het personeel.

Bystronic ’s nieuwe afdeling Pre-Owned by Bystronic in Heteren

Bystronic denkt ook aan de service naar de klanten. In die optiek

moet de overname van Weber Laserservice begin mei van dit jaar

gezien worden. “Deze firma was al vele jaren een gecertificeerde

partner en had zich gespecialiseerd in het onderhoud, de opleiding,

de installatie en de handel van Bystronic laser snijmachines. Het

was bovendien een belangrijke aanbieder van tweedehandslasersnijmachines”,

stelt van de Meerakker. “Door de 100% overname

werd het team van Bystronic uitgebreid met een aantal ervaren en

hoogopgeleide technici, waardoor we tot de grootste en sterkste

service- en ondersteunings organisatie in de markt uitgroeien, zowel

ter plaatse bij de klant als in de backoffice. Bovendien beschikken

we nu ook over een speciale afdeling voor het refurbishen en

verhandelen van ‘used machines’. Met deze afdeling pre-owned

is Bystronic Benelux nog beter in staat voor al onze klanten een

goede oplossing te bieden.”

Meer buigen zonder langdurig installeren

Het werken aan een plooibank is geen sinecure. Niet alleen de metaalplaten,

maar ook de gereedschappen zijn zwaar. Het wisselen vergt

dan ook veel krachten en tijd. Een automatische gereedschapswisselaar

versnelt de installatietijd aanzienlijk en ontlast tegelijkertijd het personeel.

Bystronic introduceert de nieuwe Modular Tool Changer voor de

plooibank Xpert Pro en maakt het buigproces tot wel 30% productiever

én nauwkeuriger. De zesassige robot haalt voor elke buigopdracht automatisch

de passende gereedschapsset uit het geïntegreerde magazijn

en plaatst deze tot op de mm nauwkeurig in het klemsysteem van de

boven- en onderwang. Dankzij de processoftware ByVision Bending

herkent de robot automatisch welke gereedschappen er nodig zijn om

een deel te produceren. De slimme sensortechnologie herkent nieuwe

gereed schappen en integreert deze zelfstandig in het magazijn. Verder

moet de buigtafel niet meer schoongemaakt worden, want een reinigingsnozzle

op perslucht voorkomt dat verontreinigingen de exacte

positionering van de gereedschappen verhinderen of buigdelen beschadigen.

Bovendien blijven de gereedschappen langer inzetbaar, want de

robot gaat er voorzichtig mee om en bergt ze na elk gebruik netjes in

het magazijn op. ■

| 49


Thema Noviteiten Xxxxx

Recycleerbare kunststof

ladingdragers worden vaak zelf uit

gerecycleerd materiaal geproduceerd

Zoals in heel wat bedrijven worden ook in de metaalverwerkende sector onderdelen en gereedschappen opgeslagen en getransporteerd.

Plastibac biedt een ruim assortiment duurzame kunststof ladingdragers voor professioneel gebruik in de meest uiteenlopende toepassingen.

Een persoonlijke klantenservice, deskundig advies en snelle levertijden staan centraal. Bovendien zijn alle producten 100%

recycleerbaar en zijn ze vaak zelf al vervaardigd uit recycleerd materiaal.

Tekst: Johan Debaere Beeld: plastibac.eu

Familiebedrijf Plastibac is gespecialiseerd in de

ontwikkeling en verdeling van kunststof ladingdragers

voor stockage en logistiek, warehousing,

afvalbeheer en andere industriële toepassingen:

magazijnbakken, opslagbakken, palletten en

palletboxen, bouwemmers en -kuipen, retentiebakken

en –pallets, diverse sorteer- en afvalcontainers,

jerrycans en vloeistofvaten van klein

tot groot (onder andere IBC) … “We zijn een

one-stop-shop voor klanten die op zoek zijn naar

kunststof bakken en andere benodigdheden. Op

onze webshop vinden ze een uitgebreid gamma,

maar uiteraard gaan onze ervaren mede werkers

ook ter plaatse om hen te adviseren of te

ondersteunen bij hun specifieke vragen”, zegt

Business Unit Manager Andi Vertriest. “Eind

januari stellen we onze nieuwe catalogus voor,

die zowel in print als digitaal beschikbaar zal zijn.

Daarin zullen weer heel wat nieuwe producten

gepresenteerd worden, waaronder inzetbakken,

plooibakken, volumeboxen, distributiebakken,

transparante bakken … en nog veel meer.”

Opslaan en transporteren op een

ecologisch verantwoorde manier

Plastibac breidt het gamma inzetbakken voor

kleine materialen, zoals schroeven en bouten,

verder uit en optimaliseert deze oplossingen

Plastibac ontwikkelt en verdeelt duurzame en recycleerbare kunststof

ladingdragers voor professioneel gebruik in stockage en logistiek, warehousing,

afvalbeheer en puur industriële toepassingen.

‘Recycleerbare

producten kunnen

op het einde van hun

levenscyclus door ons

teruggenomen worden’

50 |


Thema Noviteiten Xxxxx

met gemakkelijke handgrepen. Het assortiment

gesloten en geperforeerde euronorm

plooibakken wordt fors uitgebreid met hoogtes

van 118, 215, 220, 229, 320 alsook 400 mm.

“We hebben vandaag al een zeer ruim aanbod

stapelbakken, vouwkratten, kunststof palletten,

volumeboxen en palletboxen en –kisten, maar

blijven ook daar investeren in nieuwe oplossingen.

Zo lanceren we onder meer een sleeve

box, een innovatief product, opgebouwd uit

een pallet, een opvouwbare sleeve en een

deksel. Deze box uit duurzaam kunststof zal

beschikbaar zijn in de standaard maatvoering

800 x 1.200 mm en 1.000 x 1.200 mm, met

heel wat mogelijkheden tot maatwerk”, licht

Vertriest toe. “We merken dat veel klanten de

laatste jaren toch heel wat meer nadenken over

de kosten en de impact voor het milieu met

betrekking tot opslag en transport. Ze zijn vaak

op zoek naar ladingdragers, die ze compact

kunnen opbergen als ze niet gebruikt worden.

In tegenstelling tot bakken met vaste wanden

nemen deze nieuwe plooibare producten bij

retour minder plaats in op de vracht wagen, wat

een kostenbesparing betekent.”

Circulaire economie: van idee naar

concrete actie

Plastibac krijgt nog steeds regelmatig de vraag

waarom ze nog kiezen voor producten uit

plastic. Bij de specialist garanderen ze echter

dat de producten niet uit wegwerpplastic

bestaan, maar één voor één enkel uit kwalitatieve

en duurzame kunststoffen, die een lange

levensduur garanderen, recycleerbaar zijn

en dus perfect passen in de circulaire economie.

“Bovendien omvat ons gamma heel wat

ladingdragers die zelf uit 100% gerecycleerde

kunststoffen gemaakt zijn”, sluit Vertriest af.

Het gamma omvat een hele reeks plooibakken in verschillende afmetingen. Binnenkort komt een nieuwe

plooibox met een hoogte van 400 mm op de markt.

‘Eind januari stellen we onze nieuwe catalogus

voor, die heel wat producten uit duurzaam, vaak

gerecycleerd kunststof zal omvatten’

“Daarnaast stimuleren we onze klanten om de

verpakkingen en ladingdragers in harde plastics

correct te gebruiken en te recycleren. Recycleerbare

producten worden op het einde van hun

levenscyclus door ons teruggenomen bij een

nieuwe aankoop. Ze worden dan bij onze recyclagepartner

tot herbruikbare kunststofrecyclaten

geshred, die uiteindelijk gebruikt worden

voor de productie van nieuwe ladingdragers en

talrijke andere innovatieve oplossingen.” ■

De volume- en palletboxen van Plastibac zijn bekend. In de nieuwe catalogus

presenteert de specialist ook innovatieve boxen met een pallet, plooibare sleeve

en deksel in kunststof.

Plastibac heeft veel producten in het gamma die zelf uit gerecycleerd materiaal

geproduceerd worden. Ze nemen ook recycleerbare producten aan het einde van

hun levenscyclus terug.

| 51


Thema Noviteiten Xxxxx

Deratech ontwikkelde met Supera een reeks fiberlasersnijmachines met formaten van 1.500 x 1.500 tot 2.500 x 10.000 mm en snijvermogen tussen 1 en 8 kW.

Nieuwe allround fiberlasersnijmachine

en nieuwbouw voor specialist

in plaatbewerkingsmachines

De maakindustrie evolueert snel en bedrijven moeten investeren in hun machinepark om competitief te blijven en te kunnen inspelen

op de wensen van hun klanten. Niet iedereen is echter klaar voor een zware investering in een hoogtechnologische machine. Voor hen

biedt Deratech hoogkwalitatieve machines tegen een aanvaardbare prijs. De specialist in plaatbewerkingsmachines ontwikkelde met

Supera een eigen reeks fiberlasersnijmachines met formaten van 1.500 x 1.500 tot 2.500 x 10.000 mm en snijvermogens tussen 1 en 8

kW. De firma uit Waasmunster investeert bovendien in een nieuwbouw op Industriepark E17/4 in Lokeren.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Deratech

Deratech, vandaag nog met z’n hoofdzetel in

Waasmunster, is gespecialiseerd in het ontwerp,

de ontwikkeling, de productie, de verkoop

en de service van plaatbewerkingsmachines.

De firma heeft meerdere eigen verkoop- en

serviceafdelingen, bijvoorbeeld in Duitsland,

Thailand, Australië en China, maar ontwerpt

en produceert de machines in China, waar de

300 medewerkers van zusterbedrijf Shanghai

Deratech CNC Machine Tool Co. dagelijks hun

beste beentje voorzetten. De eind montage,

testen en service gebeuren wel vanuit België.

“We werken vanuit een duidelijke visie om de

markt CNC-gestuurde plaatscharen, plooibanken,

ponsnibbel machines en fiberlasersnijmachines

tegen een aanvaardbare prijs te

bieden, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit

van onderdelen en componenten. Daarom

geven we ook een garantie van tien jaar op elk

machine frame”, vertelt managing director Nico

De Vooght. “Aangezien we zelf het ontwerp

doen, kunnen we machines op maat ontwikkelen

en bouwen, volgens de behoeften en

noden van de klant. Daarvoor gebruiken we

enkel West-Europese componenten.”

‘Onze nieuwe fiberlasersnijmachines zijn

uitgerust met hoogwaardige

West-Europese componenten’

52 |


Thema Noviteiten Xxxxx

Nieuwe reeks fiberlasersnijmachines

Het gamma van Deratech omvat onder meer

de Varia hydraulische guillotineschaar met

verstelbare kniphoek en de scharen met een

oscillerende mesbalk van de Practica reeks.

Klanten op zoek naar een plooibank hebben de

keuze tussen de compacte Minibend, de modulaire

Ultima, de standaard uiterst complete

Technica en de razendsnelle Hybrid met een

hybride aandrijving. De Dinamica is een servoelektrische

ponsmachine met 20 of 30 ton en

Futura een high-speed fiberlasermachine met

een uiterste precisie en tot 3G asversnellingen.

Daarnaast zijn er nog automatiseringsoplossingen

en CAD/CAM-software. “We stelden vast

dat voor bepaalde bedrijven plasmasnijden niet

100% aan hun wensen voldoet. De stap naar

fiberlasersnijden is echter een investering, die

zwaar op het budget weegt. Maar wie dat snijwerk

moet uitbesteden, boet in op het vlak van

flexibiliteit. We wilden deze maakbedrijven een

geschikte oplossing aanbieden, die niet perse

een extreem performant systeem met bronnen

van 10, 12 of 15 kW moet zijn”, licht de

managing director toe. “Met Supera bieden we

een reeks fiberlasersnijmachines uitgerust met

hoogwaardige componenten tegen aanvaardbare

prijzen. Dit allround systeem is beschikbaar

in formaat 1.500 x 1.500 tot 2.500 x 10.000

mm en met een snijvermogen tussen 1 en 8 kW.

De Precitec snijkop zorgt voor een stabiele, optimale

snijkwaliteit bij de meest uiteen lopende

‘In ons nieuw experience center zullen klanten de

plaatbewerkingsmachines in werking kunnen zien’

Het gebouw van het Chinese zusterbedrijf Shanghai CNC Machine Tool Co.

materiaalsoorten en plaatdiktes. De IPG fiberlasersnijbron

is zo goed als onderhoudsvrij en

staat garant voor een constant snijvermogen

gedurende duizenden uren.” Optioneel kunnen

deze machines geleverd worden met een wisseltafel,

een Precitec ProCutter snijkop met automatische

focuspuntinstelling en een rotatie-as

voor het snijden van ronde, vierkante en rechthoekige

buizen. Ze kunnen ook gecombineerd

worden met automatiseringssystemen voor een

onbemande productie.”

Deratech ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert plaatbewerkingsmachines. Het ontwerp en de productie

gebeuren in China, de eindmontage, testing en service vanuit België.

Nieuwbouw in Lokeren

Op dit moment lopen de eerste Supera fiberlasersnijmachines

voor klanten op de Belgische

en Nederlandse markt door de productie in

China. Deratech investeert echter niet alleen

in de ontwikkeling van nieuwe machines, maar

bouwt ook een nieuwe site op Industriepark

E17/4 in Lokeren. “We willen blijven groeien

en hadden daarom nood aan uitbreiding.

Daarom realiseren we een nieuwbouw met een

oppervlakte van 2.500 m² met kantoren, een

werkplaats én een experience center”, sluit

De Vooght af. “We kopen misschien wel veel

online, maar een grotere investering zoals een

machine wil men toch nog altijd eerst zien. In

onze showroom zullen klanten de plaatbewerkingsmachines

in verschillende uitvoeringen

in werking kunnen zien. We willen op onze

nieuwe locatie ook een one-stop-shop creëren

voor wisselstukken. Om onze dienstverlening

nog te verbeteren, zullen we ten slotte ons

team verder versterken.” ■

| 53


TNC 640: Personalized implants

efficiently manufactured for medical technology

Medical technology products are very complex workpieces, where high accuracy and surface definition must be perfectly

realized starting from the very first part. The TNC 640 ensures reproducible accuracy and manufactures medical technology

products with process reliability. This demanding and individual production of workpieces is ideally supported by the

StateMonitor software from the Connected Machining package of functions from HEIDENHAIN: data and procedures of your

production process are available continuously, and you can intervene at any time in order to minimize scrap.

HEIDENHAIN N.V. 1760 Roosdaal, Belgium Phone +32 54 34 31 58 www.heidenhain.be

Angle Encoders Linear Encoders Contouring Controls Digital Readouts Length Gauges Rotary Encoders


Meer mogelijkheden in dikke

plaat met nieuwe fiberlaser

Meesters in plaatwerk. Het is de slogan van Skiall die heel letterlijk genomen mag worden. Met minder dan een perfecte afwerking

is zaakvoerder Chris Van Steenwinkel niet tevreden. Het is dan ook de basisvoorwaarde voor elke machine die op de productievloer

belandt. Dat Amada zich heeft opgeworpen als huisleverancier hoeft dan ook niet te verwonderen. De meest recente aankoop is de 9 kW

ENSIS 3015 AJ fiberlasersnijmachine. Hiermee breidt Skiall zijn mogelijkheden uit om te evolueren naar groter seriewerk in dikke plaat.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

De ENSIS AJ 3015 fiberlasersnijmachine geeft Skiall de mogelijkheid om snijwerk in dikkere materialen aan te kunnen: tot 25 mm in staal,

rvs en alu, 12 mm in koper en 18 mm in messing.

Ondernemen, het moet toch in het bloed zitten.

Als schoolverlater nam Chris van Steenwinkel

eind 1983 een metaalbedrijfje over dat klein

perswerk uitvoerde. Mondjesmaat kwamen

er kleine laswerken bij en via via kwam Skiall

in contact met de medische wereld en ziekenwagenbouwers.

Gaandeweg ging het vizier

open richting algemene toelevering. “We

werken nog steeds voor hogergenoemde

sectoren, we prijzen ons gelukkig met heel

trouwe klanten, maar ook voor componenten

voor machinebouw en zelfs designmeubelen

kunnen klanten bij ons terecht.” Een brede

waaier aan toepassingen dus die in Willebroek

op de productiemachines belanden, maar er is

één rode draad: de feilloze afwerking. “Alles

begint met een goede tekening. Alle tekenwerk

gebeurt hier al bijna twintig jaar in 3D.

Het is de voorwaarde om tot een rendabele

kwaliteit te komen. Feilloze afwerking is mijn

stokpaardje, dat ik tracht door te geven aan

al mijn medewerkers. Elk stuk moet perfect

gedimensioneerd zijn en bij wijze van spreken

blinken vooraleer het de deur uitgaat.”

56 |


Rekenen op de kwaliteit en service

van Amada

In 1990 werd de eerste Amada plooibank

aangeschaft en enkele jaren later een eerste

CNC-ponsmachine. Het verhaal Skiall-Amada

is dus al dertig jaar een feit. In 2008 werd

de eerste lasersnijmachine aangekocht. “Het

was voor mijn zoon Christophe een voorwaarde

om in het familiebedrijf te stappen.

Hij was gebeten door die technologie. Bovendien

konden we ons zo ook meer en meer

opwerpen als een one-stop shop voor plaatwerk.

Met snijden, plooien en lassen kunnen

we klanten een volledig afgewerkt product

bezorgen.” Ook dat werd weer een Amada.

“Dat we er altijd naar terugkeren heeft alles te

maken met de kwaliteit van de machines en de

prima service. De stukken zien er goed uit als

ze van Amada machines komen. En wanneer

we dan toch eens problemen hebben zijn

we altijd binnen de kortste keren geholpen.

Als deze tandem goed zit, dan geldt ‘never

change a winning team’ des te meer. Zo

volgde later nog een pons-lasercombinatie

EML 3610 NT met automatisch beladen en

ontladen en werd de eerste lasersnijmachine

vervangen door een FOM II Ri. Een combinatie

van vlakbedlaser en buizenlaser. Ook de twee

plooibanken kleuren zwart-rood.

Ook de twee plooibanken in het atelier van Skiall kleuren zwart-rood.

‘De stukken zien er goed uit als ze van Amada

machines komen’

Onder impuls van de jeugd

De komst van Christophe en lasersnijden gaf

duidelijk nog een extra boost aan de groeicurve

van Skiall. “Ik heb nog geen seconde spijt

gehad van mijn beslissing. Het hele team hier

is gedreven om telkens vooruit te blijven gaan.

We nemen dan ook graag nieuwe uitdagingen

aan of zoeken naar mogelijkheden om onze

klanten nog beter te bedienen.” Die kwam

er toen hij de ENSIS AJ 3015 fiberlasersnijmachine

in de showroom van Amada zag staan.

“Ik zei meteen: schrijf die maar op voor ons”,

herinnert hij zich met een knipoog. “Hiermee

krijgen we immers de mogelijkheid om snijwerk

in dikkere materialen aan te kunnen: tot

25 mm in staal, rvs en alu ,12 mm in koper en

18 mm in messing. Werk dat we anders zouden

uit besteden aan partners. Door het in eigen

beheer te kunnen, krijg je meer flexibiliteit en

kan je korter op de bal spelen. De machine

zit technisch ook uitgekiend in elkaar. Met

de zijdeur bijvoorbeeld die volledig open kan,

kunnen we eenvoudig controleren of alles naar

wens gesneden wordt.”

Chris en Christophe Van Steenwinkel: “Dat we altijd naar Amada terugkeren heeft alles te maken met de

kwaliteit van de machines en de prima service.”

Naar de toekomst kijken

Corona of niet. Skiall kijkt altijd naar de

toe komst. Zo werd er even overwogen om een

4 m x 2 m aan te schaffen maar door plaatsgebrek

werd daar van afgestapt. Ook om

diezelfde reden werd er geen torenmagazijn bij

geplaatst. “Dit zal voor een latere fase zijn als

de uitbreiding van de gebouwen, die voor de

volgende jaren op de planning staat, afgerond

is”, vertelt Chris. Het verhaal van Skiall is dus

nog lang niet ten einde. ■

| 57


Metaalconstructiebedrijf BD-Construct bouwde recent een nieuw kantoor en een winkelcomplex naast de bestaande productiehal.

Eerder dit jaar werd het atelier al uitgebreid.

COMBIFIBERLASER is PRONKSTUK

bij metaalconstructiebedrijf

Om aan de steeds strenger wordende eisen van de klanten te voldoen en klaar te zijn voor de toekomst, moeten bedrijven blijven investeren

in hun faciliteiten. Metaalconstructiebedrijf BD-Construct uit Ravels, nabij Turnhout, wil een modern bedrijf zijn en blijven en onderging

de laatste jaren een behoorlijke facelift. Zo bouwde het familiebedrijf een nieuw kantoor en winkelcomplex en investeerden ze

fors in meerdere innovatieve machines. De kroon op het werk is de nieuwe Lasermach LFC6025/6000-III fiberlasersnijmachine voor het

bewerken van platen, buizen of profielen, die begin 2021 operationeel moet zijn. De Tollenaere is de verdeler voor de laser snijmachines

van Lasermach voor België.

Tekst: Johan Debaere Beeld: BD-Construct

Het verhaal van BD-Construct begon in 1950

onder de naam BAX bvba, toen grootvader Stan

tractoren van het merk International verdeelde.

De tractoren zijn intussen ver dwenen en

hebben plaats gemaakt voor machines, want

BD-Construct is uitgegroeid tot een metaalconstructiebedrijf.

In 2000 nam Dirk Bax de

leiding van zijn vader over en intussen is ook

zoon Maarten in het bedrijf actief. “We zijn

gespecialiseerd in metaalconstructies en focussen

ons vooral op totaalprojecten in ijzer, rvs

en aluminium, van ontwerp over productie tot

plaatsing. We produceren trappen, leuningen,

poorten, deuren, poutrels, spanten … Verder

kunnen klanten bij ons terecht voor constructies

uit cortenstaal, zoals reclame zuilen, brievenbussen

en plantenbakken, én voor machinebouw

en opbouw van vrachtwagens. We zijn

58 |


De Tollenaere levert begin 2021 een Lasermach LFC6025/6000-III, een combi fiberlasersnijmachine.

een erkend dealer van Palfinger, de nummer

één op het vlak van laadkranen: autolaadkranen,

Epsilon hout- en recyclagekranen en containersystemen.

Tot slot voeren we ook onderhoud en

reparaties aan machines uit”, licht zaakvoerder

Bax toe. “Dit alles gebeurt in eigen beheer. We

kunnen daarvoor een beroep doen op een

ervaren en gepassioneerd team van meer dan

twintig medewerkers, die elke dag weer voor

de klanten klaar staan. Bovendien beschikken

we over een uiterst modern machinepark voor

het knippen, plooien en snijden, maar ook voor

het lassen van metalen werkstukken met onder

meer een plooibank, plasmasnijtafel, plaatschaar

en bandzaagmachine.”

kantoor en winkelcomplex met drie bouwlagen

op te trekken. Bovendien werd eerder dit jaar al

een nieuwe productiehal met een oppervlakte

van meer dan 1.600 m² in gebruik genomen.

Bij BD-Construct doen ze er echt alles aan om

op alle vragen van hun klanten een passend

antwoord te bieden. Daarom werd de laatste

jaren fors geïnvesteerd in meerdere nieuwe

machines om het machinepark verder te optimaliseren.

“Als kers op de taart gingen we

op zoek naar een hoogwaardige snijmachine,

die gebruikt kan worden voor het snijden van

platen, buizen en profielen”, stelt Maarten Bax.

“Na een grondige evaluatie van de verschillende

technologieën en systemen op de markt kozen

we voor een fiberlasersnijmachine van het merk

Lasermach. We konden daarvoor rekenen op de

kennis en ervaring van verdeler De Tollenaere,

die begin 2021 het systeem in ons atelier zal

installeren.” Marc De Tollenaere licht het project

toe: “De familie Bax koos voor een Lasermach

LFC6025/6000-III. Dit is een derde generatie

combifiberlasersnijmachine voor het snijden

van platen tot 6.500 x 2.500 mm en buizen of

profielen tot een lengte van 6.000 mm met een

maximale diameter van 210 mm. Deze plaatbuizenlasersnijmachine

is uitgerust met een

fiberlaserbron van 4 kW voor het snijden van

platen met een dikte tot 20 mm. De machine

wordt gecombineerd met een palletwisselaar.” ■

Combifiberlaser als pronkstuk

Het metaalverwerkend bedrijf in de buurt van

Turnhout heeft dit jaar een behoorlijke makeover

ondergaan. Zo beslisten vader en zoon Bax

om naast de bestaande productiehal een nieuw

‘Deze combimachine kan gebruikt worden voor het

snijden van platen, buizen en profielen’

De Lasermach LFC6025/6000-III heeft een fiber laserbron van

4 kW en is uitgerust met een palletwisselaar.

| 59


ALS ONDERNEMER MOET JE

RISICO’S DURVEN NEMEN

Om te groeien, moet een bedrijf investeren: in nieuwe producten, andere markten en sectoren, maar vooral in machines en personeel.

Uiteraard houdt dat berekende risico’s in, maar met een breder aanbod en een grotere flexibiliteit kan men bestaande en nieuwe klanten

net dat beetje meer bieden. Peter Stevens, zaakvoerder van Stevens Punching, weet er alles van. Dit familiebedrijf uit Ieper, gespecialiseerd

in het bewerken van industrieel plaatwerk, kent al jaren een gestage groei, maar blijft zich intussen op alle vlakken versterken om

te blijven voldoen aan de strenger wordende eisen van klanten in binnen- en buitenland.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Stevens Punching

Ondernemen zit de familie Stevens in het bloed.

De firma startte indertijd als machinebouwer,

vooral voor de agrarische sector, maar de vader

van de huidige zaakvoerder sloeg een andere

weg en werd toeleverancier in plaatbewerking.

Peter Stevens is inmiddels zelf bijna 35 jaar in

het bedrijf actief. “We waren in het verleden

altijd één van de pioniers en zijn dat nu nog

steeds. We bewerken zowel ferro als non-ferro

materialen, die uit onze voorraad genomen

worden of door de klant zelf aangeleverd

worden. Onze klanten komen vooral uit de

wereld van de logistiek, machinebouw, landbouw

en elektronica, maar ook uit andere

sectoren”, vertelt Stevens. “Ze zijn op zoek

naar een partner, die hen kan helpen om hun

productieproces te optimaliseren. Ze kiezen

ervoor om zelf niet te investeren in de kennis

en de machines, maar voor bepaalde bewerkingen

een beroep te doen op een externe partner

met een ruime ervaring. Ik denk bijvoorbeeld

aan marktleiders als Picanol, Case New Holland

en stow, maar ons klantenbestand omvat ook

vele andere grote, middelgrote en kleinere

ondernemingen uit België, Frankrijk, Duitsland

en het Verenigd Koninkrijk.”

Continu investeren om competitief

te blijven

Stevens Punching richt zich vooral op het

bewerken van dun plaatwerk van 0,5 tot 20

mm voor enkelstuks, kleine series en grotere

opdrachten. Het bedrijf beschikt daarvoor over

een modern machinepark: CNC-gestuurde

fiberlaser snij machines, ponsmachines en plooibanken,

half automatische lasposten en een

Stevens Punching heeft acht plooibanken staan, waarvan er drie in de laatste twee jaar aangekocht werden.

‘Metaal op een plaatje is de slogan van dit

West-Vlaams familiebedrijf’

60 |


‘We moeten blijven

investeren in ons

machinepark en personeel

om in de toekomst

competitief te blijven’

Stevens Punching is al meer dan dertig jaar

gespecialiseerd in het ponsen van industrieel

plaatwerk, maar ook in het plooien, lasersnijden,

lassen, poederlakken en assembleren.

lasrobot, maar ook een moderne poederlakinstallatie

en assemblage-afdeling. Om aan de

stijgende vraag te voldoen, is constant investeren

nodig. “Zo hebben we acht plooibanken,

waarvan er drie in de laatste twee jaar gekocht

zijn. Onze fiber lasersnijmachines zijn 24/7 actief.

Daar hebben we nood aan snellere machines en

een automatisch sorteersysteem. Vandaag snijdt

de machine ’s nachts verder, maar moet alles ’s

morgens manueel getrieerd worden, waardoor

we tijd verliezen. Een automatisch magazijn zou

dé oplossing zijn, maar daar hebben we geen

ruimte voor en uitbreiden is niet mogelijk. We

zien een trend naar grotere machines tot 6 m,

maar bij Stevens Punching blijven we bij systemen

tot 4 m. Wie voor grotere machines kiest,

moet zijn productie volledig daarop afstemmen

en voor de handling is een rolbrug nodig”, gaat

de zaakvoerder verder. “De laatste tijd zetten we

fors in op laswerk. We hebben zelfs een beroep

gedaan op een externe lasingenieur. Zowat zes

maanden geleden kochten we een nieuwe

las robot en haalden we het kwaliteitslabel

EN1090-2, waardoor we laswerk voor

constructiedoel einden mogen doen, een troef

voor bestaande klanten, maar ook voor het

winnen van nieuwe klanten. Al deze investeringen

houden risico’s in, maar ze zijn nodig om in

de toekomst competitief te blijven.”

De firma beschikt over een moderne spuitinstallatie voor het poederlakken van werkstukken.

werk zelf nog dagelijks mee en ben blij met

mijn team van gedreven medewerkers. Ik ben

fier dat mijn zoon Nicolas intussen al twee jaar

op de werkvloer meedraait en tegelijk door zijn

netwerk nieuwe klanten weet aan te brengen.

De volgende generatie staat dus klaar, al ben

ik zelf nog niet van plan om het rustiger aan

te doen.” ■

Stevens Punching zet ook fors in op laswerk, waardoor ook daar investeringen gebeurd zijn.

De volgende generatie

Stevens Punching blijft groeien, zelfs in tijden

van Covid-19. De firma telt twintig ervaren

medewerkers, die continu bijgeschoold

wor den, en het klantenbestand blijft uit breiden,

onder meer met bedrijven uit de bouwsector.

“Daarvoor is vooral onze flexibiliteit een grote

troef. Bouwbedrijven willen immers een snelle

levering, aangezien ze de werkstukken meestal

op werven nodig hebben”, sluit Stevens af. “Ik

| 61


Thema Thema Toelevering Xxxxx

Staalprijzen de hoogte

in door schaarste

62 |


Thema Xxxxx Toelevering

De prijs van staal op de wereldmarkt fluctueert voortdurend. Dat geldt dubbel en dik

voor 2020 waar het door de impact van Covid-19 moeilijk voorspellen is welke kant het

de komende maanden zal uitgaan. Voor het einde van het jaar dat is wel al duidelijk:

de prijzen gingen in november al stevig in crescendo, een lijn die zich ook in december

voortzet. Europa’s grootste staalfabriek kondigde begin december aan de basisprijs voor

warmgewalste coils met 50 euro per ton te verhogen. Oorzaak? De onverwacht sterkere

vraag van de automobielindustrie veroorzaakt een schaarste op de markt.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock

Sinds de zomermaanden gaan de prijzen voor

staal weer de hoogte in. Daar komt voorlopig

nog geen einde aan. December doet er in

vergelijking met november nog een staaltje

bovenop. Dat blijkt uit het laatste staal journaal

van Noviostaal. Het heeft ertoe geleid dat u

voor warmgewalste coils vandaag een basisprijs

van om en bij de 650 euro telt. Voor

verzinkt materiaal loopt die zelfs op tot 750

euro per ton. Dat de fabrikanten meer moeten

neerleggen voor hun grondstoffen (ijzererts

is momenteel zelfs 154 dollar per ton waard)

heeft daar uiteraard mee te maken. Maar het

is vooral de onverwacht hogere vraag vanuit de

automobielsector die de prijzen fors aanvuurt.

Handelaren en servicecentra zagen door deze

ontwikkelingen hun voorraden snel slinken.

Het gaat zelfs zo ver dat bepaalde servicecentra

hun afspraken voor de komende drie maanden

niet voor 100% meer zullen nakomen. Veel

van het warmgewalst materiaal wordt verder

verwerkt tot koudgewalste en verzinkte coils.

Logischerwijs worden dan ook die materialen

evenredig duurder of wellicht zelfs nog wat

meer, afhankelijk van de verkrijgbaarheid

concludeert het Staaljournaal.

Nog niet op volle capaciteit

De schaarste geldt voor heel Europa en heeft

er vooral mee te maken dat de staalindustrie

nog niet volledig onder stoom staat. Weliswaar

zijn of worden enkele hoogovens in West-

Europa (Spanje, Frankrijk en België) herstart,

maar tegelijkertijd is de ruwstaalproductie

in Italië voorlopg nog zeer beperkt, worden

hoogovens in Polen gesloten, produceert een

Hongaarse fabriek wegens financiële problemen

minder en zijn bij een Slowaakse fabriek

slechts twee van de drie hoogovens in gebruik.

Daarnaast heeft een aantal Duitse fabrieken

onderhouds-) en renovatiewerkzaamheden

aan enkele wals lijnen aangekondigd, wat de

productie opbrengst aanzienlijk zal verlagen. De

schaarste wordt dus deels kunstmatig in stand

gehouden en dat zal nog even duren.Volgens

het Staaljournaal zal het prijsniveau op de

binnen-Europese markt in het eerste semester

van 2021 waarschijnlijk een stabiele tot wellicht

zelfs nog licht stijgende trend vertonen.

Over de grenzen kijken?

Importprijzen zijn op basis van het actuele

Europese prijsniveau niet interessant, maar een

basisprijs van 650 euro zou wel eens uitnodigend

kunnen gaan werken voor fabrieken in

andere markten om de Europese markt actiever

te gaan benaderen. De huidige levertijden,

zoals die door de grotere staalfabrieken worden

afgegeven, kunnen een bijkomende impuls zijn

voor inkopers om maar weer eens overzee te

gaan shoppen. Immers, de meeste fabrieken in

Europa hebben de orderboeken voor het eerste

kwartaal al lang gesloten en bovendien bieden

sommige slechts beperktere hoeveelheden aan

voor levering in het tweede kwartaal en dan

vaak ook nog met een levertijd tweede helft

mei of juni. Dat betekent dat wanneer er nu

materiaal besteld wordt, er door de staalfabriek

een levertijd van vijf tot zes maanden naar

voren wordt geschoven. Vanuit bijvoorbeeld

Aziatische landen of Rusland zou materiaal

geleverd kunnen worden dat qua prijs dan

misschien niet concurrerend is maar wel eind

eerste kwartaal 2021 kan worden ontvangen,

zodat de materiaalbehoefte voorlopig afgedekt

blijft. Bijkomend nadeel is wel dat zeetransport

heel duur geworden is.

Onzekere factoren

Een factor die voor extra onzekerheid zorgt is

natuurlijk hoe de Covid-19 pandemie zich zal

ontwikkelen. Daarnaast wordt ook spannend

uitgekeken naar of de nieuwe Amerikaanse

regering het beleid rond importheffingen op

staal zal wijzigen en natuurlijk welke economisch

strategische richting China zal uitgaan.

Naar het Staaljournaal van december


De prijzen gingen in november al stevig in crescendo, een lijn die zich ook in december voortzet.

| 63


Thema Thema Toelevering Xxxxx

ONE PIECE FLOW MILLING

Moderne productietechnologie. Het is voor Schramme Industries altijd de manier geweest om de best mogelijk kwaliteit aan de scherpste

prijs te leveren. Dat is vandaag niet anders. Een volautomatische lijn waarin acht freesmachines geïntegreerd zitten, vormt de basis

voor de ‘one piece flow’ productie die het bedrijf kenmerkt. Deze doorgedreven focus maakt dat zelfs enkelstuks met de hoogst mogelijke

flexibiliteit en op een rendabele manier geproduceerd kunnen worden.

Tekst en beeld: Valérie Couplez

De wortels van Schramme Industries liggen bij het bedrijf dat Jean

Schramme en Inèz Meersseman in 1960 uit de grond stampten in

Roeselare. Het begon allemaal met de productie van tandwielen, maar al

snel werd de kaart van algemene toelevering getrokken. “Mijn broer en

ik hebben de zaak overgenomen eind de jaren 80. Na de recessie in 2003

stonden we op een kantelpunt”, herinnert zaakvoerder Guy Schramme

zich. “Om competitief te blijven, drong specialisatie zich meer en meer

op. Het bedrijf werd daarom opgesplitst in Schramme toelevering, dat

zich in de puntjes toelegde op draaiwerk. Schramme Industries nam het

freeswerk voor zijn rekening. Wie in eender welke discipline topniveau

wil halen, moet nu eenmaal een scherpe focus kunnen houden om te

kunnen investeren. Dat is zo in topsport, dat geldt ook voor verspaning.

Bovendien kregen ook twee ondernemende geesten op deze manier elk

de ruimte om te groeien.”

Wie voor het eerst de productiehal binnenwandelt kan niet anders dan onder de indruk zijn. De productieorganisatie heeft een wow-effect.

64 |


Thema Xxxxx Toelevering

Guy Schramme: “We proberen altijd eerlijk en transparant zaken te doen.

Klanten krijgen hier de juiste kwaliteit aan een correcte prijs met een uitstekende

leverbetrouwbaarheid.”

Op die manier is de druk op de operatoren, die hier telkens in drie groepen

van drie mensen aan de slag zijn een stuk minder. En we hebben nog

voldoende capaciteit om te groeien. Het systeem kan uitgebreid worden

tot negentien machines.”

Het hart van het FMS-systeem bij Schramme is de portaalrobot. Hij is de

orkestmeester die het samenspel tussen grondstoffen, gereedschappen en

bewerkingen dirigeert.

Wisseltijden gereduceerd tot nul

De strategie bleek een schot in de roos. Schramme Industries ontwikkelde

in de jaren die volgden een volledig nieuwe visie op produceren. Er werd

tabula rasa gemaakt met de oude manier van werken. In plaats daarvan

verrees binnen de gebouwen, op een boogscheut van de bakermat, een

state-of-the-art volautomatische freeslijn waarin acht freesmachines en

alle nodige tooling en materialen in vervat zitten. Een semi-geïntegreerde

3D-meetmachine waakt mee over de kwaliteit. “De trend gaat steeds

meer richting kleinere series en meer productiewissels dus. Wat wij

geïnstalleerd hebben is een systeem waarbij wisseltijden volledig tot nul

gereduceerd zijn. One piece flow milling, het geeft een oneindige flexibiliteit.

Op die manier kunnen we ook enkelstuks op een rendabele manier

reproduceren. Het spindelrendement ligt bij ons gemakkelijk boven 90%.”

Eerlijk zaken doen

Wie voor het eerst de productiehal binnenwandelt kan niet anders dan

onder de indruk zijn. De productieorganisatie heeft een wow-effect.

Maar ook de klanten van Schramme Industries plukken er de voordelen

van. Schramme: “De maximale inzetbaarheid van de machines, maakt

dat de kostprijs een stuk scherper kan. Daarenboven zijn de doorstroomtijden

een stuk korter. Maar ons belangrijkste wapen is de gewonnen

flexibiliteit. Als we het materiaal vroeg ontvangen, kunnen we zelfs soms

nog op dezelfde dag al een deel van de bestelling weer meegeven. Klanten

beseffen niet altijd hoeveel meerwaarde dit geeft, zonder eigenlijke

meerkost.” Het maakt Schramme tot een graag geziene leverancier waar

ook grote namen in de markt zoals Caterpillar en andere OEM’s voor

kiezen. “We proberen altijd eerlijk en transparant zaken te doen. Klanten

krijgen hier de juiste kwaliteit aan een correcte prijs met een uitstekende

leverbetrouwbaarheid. Technologisch en zakelijk vertrouwen, dat is de

ware kracht van ons bedrijf”, besluit Schramme. ■

Portaalrobot als orkestmeester

Het hart van het FMS-systeem bij Schramme is de portaalrobot. Hij is de

orkestmeester die het samenspel tussen grondstoffen, gereedschappen

en bewerkingen dirigeert. Op basis van de informatie die aanwezig is in de

software, weet hij hoe elk order afgewerkt moet worden en wat er voor

nodig is in het magazijn. Schramme: “Dat telt 234 palletplaatsen. Er zijn

in totaal vier laadstations om producten voor te bereiden of afgewerkte

producten klaar te maken voor transport. Een planning hebben we niet

nodig, de robot doet eigenlijk het gros van het voorbereidingswerk.

‘Wat wij geïnstalleerd hebben is een

systeem waarbij wisseltijden volledig

tot nul gereduceerd zijn’

Binnen de gebouwen van Schramme Industries verrees een state-of-the-art

volautomatische freeslijn waarin acht freesmachines en alle nodige tooling en

materialen in vervat zitten.

| 65


Jan van Dam investeerde recent in een nieuwe compacte en lage autolaadkraan met draaibare kraan, die ze samen met de fabrikant op maat ontwikkelden en engineerden.

Specialist in machinetransport investeert

in compacte zware autolaadkraan op maat

Voor een industriële verhuizing, een levering van machines uit een fabriek of een tijdelijke opslag moeten bedrijven kunnen rekenen op

een betrouwbare partner, die hun machines veilig en vooral onbeschadigd transporteert. Dat is soms om de hoek, maar toch vaker verder

weg, tot zelfs aan de andere kant van de wereld. Jan van Dam staat al meer dan dertig jaar in voor de totale ontzorging van zijn klanten:

transport over de weg via de afdeling Machine Transport, zeevracht en luchttransport via Global Machine Logistics (GML), maar ook

douane en opslag, zelfs verpakking en (de)montage van machines en productielijnen. De firma met vestigingen in Oudewater, Rotterdam

en Bergen-op-Zoom investeerde onlangs in een innovatieve compacte en zware autolaadkraan op maat.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Jan van Dam

Toen Jan van Dam, overgrootvader van de huidige zaakvoerder, aan het

begin van de vorige eeuw met zijn bedrijf begon, gebeurde het transport

over de weg nog met handkarren en over het water met trekschuiten. Na

zijn overlijden in 1927 bouwden zijn vier zonen het bedrijf verder uit en

werd geïnvesteerd in een eerste vrachtwagen. De huidige zaakvoerder,

ook Jan van Dam, nam in 1989 de leiding over en sindsdien specialiseert

het bedrijf zich op machine- en speciaaltransport.

Klanten volledig ontzorgen

Vandaag bieden de firma’s Jan van Dam Machine Transport en Jan van

Dam Global Machine Logistics (GML) een totaalconcept voor machinelogistiek.

De groep kent al jaren een gestage groei en heeft een sterke

reputatie opgebouwd bij klanten in de meest uiteenlopende sectoren,

zoals machine bouw, metaalbewerking, staalbouw, industrie, techniek,

maar ook de voedingsindustrie, jachtbouw en civiele toepassingen. Jan

66 |


‘Met de investering in een compacte

en lage autolaadkraan breiden we ons

aanbod verder uit’

van Dam streeft naar langetermijnrelaties, gebaseerd op een kwalitatieve

en betrouwbare afhandeling van complete projecten, met andere woorden

de volledige ontzorging van de klanten. “Door de oprichting van GML

konden we het transport van machines wereldwijd efficiënt uit voeren.

Dat is immers vaak een hele bedoening voor de klanten. De machines

worden eerst over de weg naar de haven gebracht en worden daar op

een schip geladen. Na de boottrip worden ze overzees opnieuw op een

vrachtwagen geladen om naar hun finale bestemming te transporteren.

Alle fases van dit transport worden door verschillende partners uitgevoerd,

waardoor er voor de klant een hoop papierwerk ontstaat. We nemen dat

volledige transporttraject van hen over, waardoor alles aanzienlijk vereenvoudigd

wordt”, vertelt zaakvoerder Jan van Dam. “Maar er is veel meer

dan dat transport. We staan evenzeer in voor het in- en uitpakken, zelfs de

demontage en montage van machines en volledige productielijnen. Verder

zijn we gespecialiseerd in de volledige afhandeling van containerzendingen:

strippen of stuffen, uitpakken of verpakken van goederen, inclusief

het transport van alle mogelijke containers. We regelen zelfs alle douaneen

fiscale formaliteiten en beschikken over verschillende ruimtes voor

tijdelijke opslag bij het hoofdkantoor in Oudewater, in het Rotterdamse

havengebied en sinds kort ook in Bergen-op-Zoom, waardoor we versterkt

op de Brabantse en Belgische markt kunnen focussen.”

Compacte autolaadkraan op maat

Jan van Dam kan daarvoor rekenen op een team van 45 ervaren en

enthousiaste medewerkers en beschikt over de meest vooruitstrevende

wagens en technieken voor het transporteren, laden en lossen van machines.

“Een vijftal jaar geleden investeerden we in een nieuwe autolaadkraan

om ons aanbod en onze flexibiliteit nog te vergroten”, sluit van Dam

af. “Vandaag hebben we ons wagenpark verder uitgebreid met een inno-

De draaibare kraan heeft een vrij grote hefcapaciteit, waardoor het heel

eenvoudig is om zelfs de zwaarste machines te laden en te lossen.

vatieve compacte autolaadkraan met een vrij grote hefcapaciteit, die we

samen met de fabrikant ontworpen en engineered hebben. Deze wagen is

gebaseerd op drie gestuurde assen en is voorzien van een draaibare kraan.

Deze innovatieve laad- en losoplossing functioneert ter plaatse emissieloos

en kan ook op een zelf ontwikkeld batterijpakket werken. Onze nieuwe

autolaadkraan is superlaag, waardoor hij onder alle mogelijke bruggen

tot 2,95 m hoog door kan en zonder verdere concessies over de grenzen

met België en Duitsland mag. Dankzij deze investering kunnen we onze

klanten een nog betere service garanderen.” ■

Deze innovatieve laad- en losoplossing functioneert

ter plaatse emissieloos en kan ook op een zelf

ontwikkeld batterijpakket werken.

| 67


OPPERVLAKTEBEHANDELING

BESCHERMT METALEN COMPONENTEN

EN MACHINEONDERDELEN

Om de corrosievastheid, slijtageweerstand en warmtebestendigheid te verhogen, moeten metalen componenten en machineonderdelen

een oppervlaktebehandeling krijgen. Dat verlengt immers de levensduur en zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing. Bel-Technologies,

kortweg Bel-Tec, is één van de meest gespecialiseerde bedrijven in Europa op het vlak van hoogtechnologische metaaloppervlaktebehandeling

voor de industrie. Het veelzijdige programma omvat onder meer diffusietechnieken en hardingsprocessen, coatings en

warmtebehandelingen, maar ook onderhoud en herstelling.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Bel-Technologies

TFE-LOK ® behandelde embossingrol voor de papierindustrie.

Bel-Technologie ontstond in 1980 als een

dochteronderneming van de Metallisierwerk

P. Schreiber GmbH, maar is sinds 1990 een zelfstandige

entiteit, gespecialiseerd in hoogtechnologische

metaaloppervlaktebehandelingen.

“We willen klanten een complete dienstverle-

‘We willen slijtage- en corrosieproblemen op de

juiste manier aanpakken en de kwaliteit van het

product optimaliseren’

68 |


Nieuwe Vacuümoven.

Metaalkundig laboratorium

Er is echter nog meer, want Bel-Tec beschikt over

een gecertificeerd metaalkundig laboratorium,

dat ook schadeonderzoek en materiaalanalyses

voor andere bedrijven uitvoert. “In ons modern

metallografisch laboratorium bieden we een

resem technieken aan, waaronder het meten

van de laagdikte van ferro- en non-ferrometalen,

stereomicroscopie, schadeonderzoek, producten

schroefdraadmeting, het bepalen van kernhardheid

en oppervlaktehardheid, het meten

van oppervlakteruwheid en materiaal structuuronderzoek.

Zo stellen we onze knowhow en

ervaring van meer dan veertig jaar nog meer

ten dienste van de klanten. We zorgen voor een

uitgebreid rapport - ook digitaal beschikbaar -

met het nodige beeldmateriaal”, sluit van Belle

af. “Naast het maken en behandelen van nieuwe

componenten staan we in voor het herstellen

van gebruikte en versleten elementen met

bijvoorbeeld lasercladding. Met deze oplastechning

geven en verzorgen zowel de aanmaak

als behandeling van metalen componenten

en machineonderdelen. Daarom leveren we in

samenwerking met een groep partner bedrijven

een brede waaier van uniek en exclusieve

producten,” vertelt zaakvoerder Peter van Belle.

“Dankzij onze jarenlange ervaring, de continue

drang naar innovatie en de ondersteuning van

onderzoekscentra en laboratoria kunnen we slijtage-

en corrosie problemen op de juiste manier

aanpakken en op die manier de kwaliteit van de

eind producten optimaliseren. Klanten kunnen

bij ons terecht voor thermische diffusie en

harding, galvanische en elektro lytische coatings,

HVOF en keramische coatings en PVD-CVD

coatings. Om aan de stijgende vraag vanuit

binnen- en buitenland te voldoen, hebben

Extruderschroef voor de Rubber-industrie.

we de laatste jaren fors geïnvesteerd in ons

machinepark. Zo namen we drie nieuwe kamerovens

voor de behandeling van rvs producten

tot 9 m lang in gebruik. Daardoor kunnen we

bijvoorbeeld pijpleidingen en geleide strippen

probleemloos behandelen en tot 2.200 HV

harden via het chroomdiffusieproces. Verder

besteden we veel aandacht aan de automatisering

van onze processen.”

Diffusietechnieken,

warmtebehandelingen en coatings

Bel-Tec is onder meer gekend voor zijn specialisatie

in diffusietechnieken. Zo kan men er

terecht voor boreren en nikkeldiffusie en voor het

harden van rvs, waardoor koudlassen en slijtage

vermeden wordt. Voor toepassingen bij hoge

temperatuur biedt de firma de techniek van het

alumiseren en voor een keramische hardheid

tot 3.000 HV0,025 om de slijtageweerstand

te verbeteren, kiest men voor het vanaderen.

Door werkstukken hard of zacht te inchromeren,

optimaliseert de specialist de corrosievastheid en

slijtage weerstand bij hoge temperaturen. “Bij het

inchromeren gaat het niet om het aanbrengen

van een coating, maar om het diffunderen van

chroom in het materiaal zelf. Dit diffusieproces is

volledig vrij van Chroom VI, wat het ideaal maakt

voor de farma-, food- en feed-sector”, licht de

zaakvoerder toe. “Naast de diffusietechnieken

bieden we alle warmtebehandelingen aan, zoals

vacuum harden, olieharden, vlamharden, veredelen,

nitreren, én alle gloeibehandelingen. Kostbare

technische componenten kunnen unieke

combinaties van eigenschappen verwerven door

diffusietechnieken en warmtebehandelingen

te koppelen. Zo nemen zowel de prestaties

als de levensduur van de componenten toe en

worden kosten bespaard.” Bel-Tec is als enige

in Europa gespecialiseerd in het aanbrengen

van de gepatenteerde TFE-LOK ® coating, dit

zijn SLIJT,- KRASVASTE TEFLON ® -COATINGS op

basis van galvanische en elektrolytische harde

lagen zoals Hardchroom, chemisch-Nikkel en,

PE Hard-Anodisatie voor Aluminium onderdelen.

Daarmee bereiken wij TEFLON ® -lagen, met hardheden

van 480 tot 1.100 HV (Hardheid Vickers).

Deze zijn slijtvast en hebben dezelfde eigenschappen

dan bv. Hardchroom met een lage

wrijvingscoëfficient. Daarnaast behoren HVOF

en keramische coatings en PVC-CVD lagen tot

de mogelijkheden. Ze optimaliseren de slijtageweerstand

en corrosievastheid van componenten

en machineonderdelen en sommige kunnen

ook het aankleven voorkomen.

| 69


Maakbedrijven die zoveel mogelijk data verzamelen over de eindklant, hebben duidelijker en sneller inzicht in de klantvraag.

Belang digitalisering voor

maakbedrijf van de toekomst

De coronacrisis heeft helaas een grote impact op de maakindustrie. Orders lopen terug, de liquiditeit van maakbedrijven komt in gevaar

… snel kunnen schakelen is dus een pré. Wat de coronacrisis ons dus leert is dat nu het moment is om door te pakken met digitalisering

van de bedrijfsprocessen. Om beter op de huidige situatie te reageren, maar ook om sterker uit de crisis te komen. Iedereen ziet dat hier

grote kansen liggen. Maar waarom is digitalisering zo belangrijk voor het maakbedrijf van de toekomst? Trivest Software Group legt uit

waar de meerwaarde ligt voor metaalbewerkers.

Tekst en beeld: Trivest Software Group

De huidige situatie is weliswaar een extra

aanleiding voor digitalisering, maar deze trend

is al langer een belangrijke ontwikkeling binnen

de maakindustrie. Digitalisering betekent het

toepassen van nieuwe digitale technologieën

binnen bedrijfsprocessen om een businessmodel

te veranderen en te zorgen voor nieuwe

inkomsten en waardeproducerende kansen.

De komende jaren staat de maakindustrie een

enorme digitaliseringsslag te wachten. Maar

waarom is digitalisering zo belangrijk?

Duidelijk inzicht in de klantvraag

Het is een algemeen gegeven dat klanten

steeds veeleisender worden: uniekere ontwerpen,

betere doorlooptijden, zo goedkoop

mogelijk en het liefst zo snel mogelijk geleverd.

Om deze klant zo goed mogelijk te blijven

bedienen en de concurrentie een stap voor te

zijn is een flexibel productieproces cruciaal. De

vraag van de klant wordt steeds meer leidend.

Maakbedrijven die zoveel mogelijk data verzamelen

over de eindklant, hebben duidelijker en

sneller inzicht in de klantvraag. Hoe realiseer

je een duidelijk inzicht in de klantvraag? Dit is

waar de ontwikkelingen binnen de digitalisering

om de hoek komen kijken.

Internet of Things

De term ‘Internet of Things’ omvat het

verbinden van apparaten die onderlinge informatie

delen en hierop nieuwe toepassingen

ontwikkelen. Door apparaten op elkaar aan

te sluiten ben je in staat om informatie over

70 |


het apparaat, het gebruik van het apparaat en

de gebruiker te verzamelen en te verspreiden.

Bij de communicatie tussen deze apparaten

wordt er veel data gegenereerd. Hoe meer

data hierbij vrijkomt, des te sneller je het overzicht

kwijtraakt. En wat moet je met data als

je de verbanden niet kunt leggen en de juiste

conclusies niet kunt trekken? Dit is waar ERPsoftware

je goed kan ondersteunen. Een ERPsysteem

is namelijk sterk in het gestructureerd

opslaan van al deze data wat overzicht creëert.

De oplossingen van Trivest Software Group zijn

daarom ontworpen om de ruggengraat van de

productie te vormen.

Smart Customization

Smart Customization is een bepaalde manier

van organiseren, waarbij het beheren en vastleggen

van het eigen product, de operationele

realisatieprocessen en de geautomatiseerde

ondersteuning nauw op elkaar is afgestemd.

Het stelt je als bedrijf in staat om met minimale

inspanning specifieke klantwensen

te realiseren. Het spanningsveld tussen tijd,

kwaliteit en kosten wordt flink verlaagd. In

de praktijk betekent dit dat maakbedrijven

hun producten ontleden in vaste bouwstenen.

Met deze bouwstenen kunnen ze vervolgens

weer alle producten samenstellen volgens de

wensen van de klant. Dit principe heet ook wel

Configure-to-Order (CTO). Deze trend kan niet

zonder ondersteunende automatisering. De

functio naliteiten van verschillende softwareoplossingen

als een productconfigurator, CAD of

PDM zijn onmisbaar in het modulair werken.

ERP-software is in staat om alle bedrijfsprocessen te ondervangen en verschillende ICT-eilanden aan elkaar te

knopen. Het Ridder iQ pakket maakt hier als geen ander het verschil in

‘Bij Trivest Software Group denken we graag met

je mee hoe je jouw maakbedrijf klaar kunt stomen

voor de toekoms’

Om hiermee zo efficiënt mogelijk mee te werken,

is een ERP-systeem een pré. ERP-software is

namelijk in staat om alle bedrijfsprocessen te

ondervangen en verschillende ICT-eilanden aan

elkaar te knopen. Het Ridder iQ pakket maakt

hier als geen ander het verschil in.

Hyper-automatisering

Met hyper-automatisering wordt taakautomatisering

naar een hoger niveau getild. Dit

houdt in dat artificiële intelligentie en machine

learning toegepast worden om zo de bedrijfsprocessen

te automatiseren. Een maakbedrijf

heeft verschillende processen. Door de toepassing

van hyper-automatisering ontstaat een

digital twin van de organisatie. Hiermee zijn

bedrijven in staat om goed in beeld te krijgen

hoe functies en processen met elkaar samenwerken

om de economische toegevoegde

waarde van het bedrijf te vergroten. Economische

toegevoegde waarde is de waarde die het

bedrijf bijdraagt aan een product of dienst.

Jouw maakbedrijf klaarstomen voor de

toekomst?

Bij Trivest Software Group denken we graag

met je mee hoe je jouw maakbedrijf klaar kunt

stomen voor de toekomst. Daarom hebben we

een kort handboek geschreven waarin we je

graag wat tips geven over waar je allemaal aan

moet denken. Heb je vragen? Onze specialisten

staan voor je klaar. ■

Een ERP-systeem is sterk in het gestructureerd opslaan van alle data wat overzicht creëert. De oplossingen van Trivest Software Group zijn daarom ontworpen om de

ruggengraat van de productie te vormen

| 71


Afstandhouder, vuilvanger en informatief hulpmiddel in één product: MEWA matten zijn bedrukt met hygiënevoorschriften. (Foto: MEWA)

VOETMATTEN MAKEN BEZOEKERS

ATTENT OP DE HYGIËNEREGELS

Zet een mondmasker op, blijf op afstand, desinfecteer uw handen: in pandemietijden gelden deze drie basisregels voor wie entree hallen,

winkels of restaurants bezoekt. Als geheugensteuntje voor bezoekers, klanten en gasten biedt textieldienstverlener MEWA passend

geïllustreerde vloermatten aan.

Tekst en beeld: MEWA

De deurmatten zijn bedrukt met afbeeldingen

van mond- en neusbescherming, handdesinfectie

of 1,5-meter-afstandspijlen en ze

herinneren eraan om voorzichtig te blijven.

De matten van MEWA Textil-Service bieden

dus meteen drie voordelen: ze dienen als

afstandhouder, vuilvanger en informatief

hulpmiddel in één product. Letterlijk terloops

kunnen bedrijven gasten op professionele

wijze attent maken op de geldende hygiëneregels

en zo de kans op besmetting voor

medewerkers en bezoekers indijken. De

matten zijn ook geschikt voor binnengebruik,

bijvoorbeeld als vuil- en blikvanger vlakbij de

‘Bedrijven kunnen gasten op professionele wijze

attent maken op de geldende hygiëneregels’

72 |


Servicechauffeurs van MEWA halen de vuile

matten regelmatig op en leveren ter vervanging

propere matten af.

dispenser met ontsmettingsmiddel. Dankzij

een speciale rugcoating beschikken ze over

een kreukvrije antisliplaag. De informatieve

matten zijn verkrijgbaar in koningsblauw en

antraciet, in drie verschillende maten en zes

verschillende designs. Alle matten kunnen

gehuurd worden volgens het principe van

textiels haring: eenmaal besteld, stelt de

dienstverlener schone matten ter beschikking.

MEWA textielmanagement

MEWA biedt sinds 1908 een totaaloplossing

aan voor bedrijfskleding en geldt hiermee als

pionier in textielsharing. Vandaag levert MEWA

vanuit 45 vestigingen aan bedrijven over heel

Europa beroeps- en beschermende kleding,

poetsdoeken, olieopvangmatten en voetmatten

- inclusief onderhoud, reparatie, opslag en logistiek.

Daarnaast kunnen werkveiligheidsartikelen

worden besteld. 5.700 medewerkers staan klaar

voor meer dan 190.000 klanten uit de industrie,

handel, ambachtelijke sector en gastronomie.

In 2019 realiseerde MEWA een omzet van 734

miljoen euro en mag zich hiermee marktleider

noemen in de textielmanagementsector. Voor

zijn engagement op het gebied van duurzaamheid

en verantwoord ondernemen en voor zijn

branding en innovatiekracht ontving het bedrijf

diverse onderscheidingen. ■

De informatieve MEWA voetmatten zijn verkrijgbaar in twee kleuren, drie maten en zes designs. (Foto: MEWA)

| 73


EEN FEILLOZE

AFWERKING STEEDS

BELANGRIJKER

De tijd dat uw klanten nauwelijks omkeken naar de afwerkingsgraad van uw stukken ligt al lang achter ons.

Bramen worden niet meer geduld. De trend gaat zelfs meer en meer richting afronden. Hoe dat dan precies

moet gebeuren, hangt af van uw productieproces. Het gaat van manueel schuren of slijpen tot automatische

machinale verwerking. Een overzicht.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock

74 |


‘Bramen doen visueel afbreuk aan het door u

geleverde werk en kunnen hinder geven bij

latere montage’

Bramen zijn een veel voorkomend neven effect

van metaalbewerkingen. Bij zogenaamde

koude bewerkingen kan er aan de rand van

het bewerkte metaal een opstaand kantje

ontstaan. De reden daarvoor vinden we terug

in de fysica achter de bewerkings processen.

De plastische deformatie zal zich vooral

concentreren vooraan op de snijkant van uw

gereedschappen. Dit effect treedt evenzeer

op bij bewerkingen met warmteontwikkeling,

maar daar komt nog extra uitdaging bij

dat de bramen door de warmte versmolten

worden met het materiaal en ze dus moeilijker

te verwijderen zijn. Toch is dat net wat uw

klanten verwachten. Bramen doen visueel

afbreuk aan het door u geleverde werk. Maar

wanneer de werkstukken naar een volgende

montagestap moeten, kunnen bramen voor

problemen zorgen, wanneer niet alles perfect

meer past. Ook wanneer er nog een coating

op het materiaal moet, zijn bramen niet aan te

bevelen. Op die plaatsen zal de laagdikte van

de coating immers verschillen.

Van volledig manueel tot

handgereedschappen

Redenen genoeg dus om werk te maken van

ontbramen. Dat beseffen ook de fabrikanten

van bewerkingsmachines die inspanningen

leverden om braamvorming tot een minimum

te beperken. Toch doet u er goed aan een

kwaliteitscontrole in te voegen om u ervan

te vergewissen dat er geen bramen meer te

zien zijn op uw werkstukken. Het eigenlijke

verwijderen gebeurt klassiek op een volledig

handmatige manier. De operator ging aan de

slag met schuurpapier of vijlen om het oppervlak

weer volledig effen te krijgen. Een intens

en tijdrovend karwei. Ze kregen de voorbije

decennia wel al mechanische assistentie van

handgereedschappen om de tijd te beperken

en de consistentie in kwaliteit van het geleverde

werk te verhogen. De meest geschikte kandidaten

zijn de slijpmachine en de poliermolen.

Belangrijk daarbij is voor het juiste schuurmateriaal

te kiezen in functie van het materiaal.

Men kan kiezen voor coated, bonded of nonwoven

materiaal of borstels of een combinatie.

Ook de korrelgrootte houdt rekening met het

materiaal. De algemene stelregel luidt hoe

zachter de legering, hoe fijner de korrel. Om

de consistentie nog verder te verhogen kunnen

handgereedschappen gecombineerd worden

met een robot of cobot.

Naar volledig automatische installaties

Voor wie nog een stapje verder wil gaan in het

automatiseren van zijn ontbraamwerkzaamheden,

bestaan er ook gespecialiseerde machines

voor het ontbramen van werkstukken. Zij

combineren verschillende media en technieken

in een flow om het werkstuk tot in de puntjes

af te werken. Dat kan op een werktafel (met

gemonteerde arm), in een trommel (vooral

voor glijslijpen voor een continue wrijving van

de slijpmedia) of op een transportband die

door een machine gaat. Er bestaan machines

waarbij de stukken twee keer moeten passeren

of die beide kanten in een beweging kunnen

afwerken. Deze kunnen verder gecombineerd

worden met robots of cobots die zorgen voor

een automatisch beladen en ontladen. Een

belangrijke trend bij het machinaal ontbramen

is de combinatie met afronden. De klant gaat

immers steeds verder in zijn eisen naar afwerking,

vooral wanneer er nog gecoat of gelakt

moet worden. Machines die ontbramen en

afronden combineren in een flow zijn dan ook

geen uitzondering meer.

Conclusie

Welke aanpak voor u ook het beste werkt,

ontbramen en afronden zijn standaard werkzaamheden

voor metaalbewerkers geworden.

De trend gaat duidelijk richting meer machinale

verwerking omdat men zich dan kan

verzekeren van een constante kwaliteit in

het ontbraamwerk. ■

| 75


MOETEN WE NOG PONSEN?

Lasersnijmachines maakten de voorbije decennia furore in de metaalindustrie. Ze werpen zich daarbij op als een te duchten concurrent

voor de ponsmachine om plaatmateriaal in de juiste vorm te krijgen. Vooral de grotere mate van flexibiliteit in vorm bleek een zeer

sterke troef in deze ‘high mix, low volume’ productie van vandaag. Heeft investeren in een ponsmachine dan hoegenaamd nog zin? Ja

natuurlijk! Het blijft de beste keuze voor onderdelen zonder al te complexe contouren.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock

Lange tijd waren ponsmachines de werkkrachten

bij uitstek in het atelier van plaatbewerkers.

Immers, ze zijn betaalbaar, veelzijdig

in de verschillende bewerkingen die ze kunnen

uitvoeren (tappen, omvormen, boren, mar keren,

graveren, plooien …) en snel, zeer snel. In een

luide oogwenk is de vorm uit het plaatmateriaal

verwijderd. Het addertje onder het gras bij

ponsmachines zijn echter de gereedschappen.

De stempels en matrijzen zijn de wapens van de

ponsmachine om zijn vormen te maken. Volledige

vormvrijheid is er niet en voor elke batch

moet telkens de juiste set worden klaargezet.

Dat kost tijd. Maar gereedschappen kosten ook

geld, hoe groter de serie, hoe meer specifieke

gereedschappen zullen renderen. Als de ster van

ponsmachines wat tanende is, heeft dat vooral

met deze elementen te zien. De metaalindustrie

Met plooi- of wielgereedschappen er bij kan uw ponsmachine uitgroeien tot een flexibel bewerkingscentrum.

76 |


vandaag wordt immers gekenmerkt door een

‘high mix, low volume productie. Dat neemt

niet weg dat ze in volautomatische lijnen vaak

nog altijd de meest rendabele keuze zijn. Aan

de kost per onderdeel kan een lasersnijmachine

zelden tippen.

Vormvrijheid bij de laser

Aan de andere kant heb je dan de lasersnijmachines.

Zij winnen nog altijd aan populariteit

overal ter wereld door hun flexibiliteit. Welke

vorm u ook wilt uitsnijden, alles is mogelijk en

zonder een set-up te moeten ondergaan. De

laserstraal staat meteen weer paraat. Door de

grotere volumes die over de toonbank gaan is

de technologie tegelijk een stuk betaalbaarder

geworden, wat zijn populariteit uiteraard weer

in de hand werkt. Het ene gereedschap dat

nodig is voor het snijden is de laserstraal en het

laat een volledige vrijheid in contouren toe. Dat

compenseert al deels voor de hogere initiële

investering. Een tweede voordeel om aan dat

verschil te knagen, heeft te maken met de

benutting van de plaat. De stukken kunnen bij

lasers optimaal genest worden, zodat er nog

maar weinig vlees aan het skelet blijft hangen

dat uit de lasersnijmachine komt. Bij ponsen is

dat wel eventjes anders.

Uitgegroeid tot flexibel bewerkingscentrum

Maar wat maakt ponsen dan nog tot een goede

keuze in uw productieproces? Besef allereerst

dat een ponsmachine niet meer dezelfde technologie

is als pakweg tien jaar geleden. Op vlak

van snelheid en snedekwaliteit zat het altijd al

goed. Waar fabrikanten aan getimmerd hebben

dat zijn in de eerste plaats de functionaliteiten.

Meerdere bewerkingen in één en dezelfde

opspanning daar heeft iedereen wel oren naar.

Met plooi- of wielgereedschappen er bij kan uw

ponsmachine uitgroeien tot een flexibel bewerkingscentrum.

De evoluties gebeurden ook op

vlak van energieverbruik. Voornamelijk door

de omschakeling van hydraulisch naar servoelektrisch

kan er vandaag een stuk energetischer

geponst worden. Daarnaast is er het luik

automatiseren. Wat het laden van de machines

betreft is het een ex aequo tussen ponsen en

lasers, maar op vlak van uitsorteren en uitnemen

van stukken heeft de ponsmachine vandaag

nog altijd een streepje voor. Dat gebeurt een

stuk betrouwbaarder, net het woord dat men

wil horen als men aan onbemand werken denkt.

Conclusie

Wie vandaag kiest voor een ponsmachine kiest

voor een machine die kant-en-klare producten

in een zeer stabiel proces kan maken. Vooral

als er vervormingen moeten gebeuren zal ze de

niet te kloppen technologie zijn. Ponsen biedt

een opstap naar 3D-bewerkingen en blijft de

beste kostprijs per onderdeel voorleggen. Maar

voor wie de seriegroottes dusdanig zijn teruggelopen

en er veel gewisseld moet worden

tussen producten zal de laser nog altijd sterke

troeven in handen houden. ■

‘Wie vandaag kiest voor een ponsmachine kiest

voor een machine die kant-en-klare producten in

een zeer stabiel proces kan maken’

Welke vorm u ook wilt uitsnijden, alles is mogelijk en zonder een set-up te moeten ondergaan bij lasermachines.

| 77


metaalvak

METAALVAK PARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Metaalvak Partners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde

fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van metaalvak?

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: +32 50 36 81 70 – f.fierens@louwersmediagroep.be

METAALVAK.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van metaalvak is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te

vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van branchepartners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de metaalvak

partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van metaalvak?

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: +32 50 36 81 70 – f.fierens@louwersmediagroep.be


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijven

BENDERTECHNIEK BVBA

Remise 7

FANUC ROBOTICS BENELUX

4D SERVICES

Ternatstraat 4

1742 TERNAT

T +32 2 582 72 64

F +32 582 81 59

E info@4dservices.be

W www.4dservices.be

3930 HAMONT-ACHEL

T +32 115 748 16

E info@bendertechniek.be

W www.bendertechniek.be

CRISPYN MACHINES

Ambachtenlaan 3

9990 MALDEGEM

T +32 50 71 52 72

E info@crispyn.be

W www.crispyn.be

Generaal de Wittelaan 15

2800 MECHELEN

T +32 15 20 71 57

E info@fanuc.be

W www.fanuc.eu

R

AMADA NV

BINZEL BENELUX BV-SRL

Doenaertstraat 15

8500 KORTRIJK

T +32 56 35 18 98

E info@amada.fr

W www.amada.be

Rozenstraat 6a

9810 NAZARETH

T +32 9 382 90 80

F +32 9 382 90 81

E info@binzel-benelux.com

W www.binzel-benelux.com

DE-STA-CO BENELUX BV

Amsteldijk 173

1422 XZ UITHOORN

T +31 29 728 53 32

F +31 29 728 54 81

E benelux@destaco.com

W www.destaco.com

GERMOND NV

Lodewijk de Raetlaan 59

8870 IZEGEM-KACHTEM

T +32 51 31 06 72

F + 32 51 31 21 69

E info@germond.be

W www.germond.be

BUHLMANN NV

ANALIS

Zoning Industriel de Rhisnes

Rue de Neverlée 11

5020 SUARLÉE (NAMUR)

T +32 81 25 50 50

F +32 81 23 07 79

E mail@analis.be

W www.analis.be

Hermesstraat 2c

1930 ZAVENTEM

T +32 2 711 20 30

F +32 2 725 25 30

E info@buhlmann.be

W www.buhlmann.be

DE TOLLENAERE NV

Ringlaan 9

9900 EEKLO

T +32 9 377 29 49

F +32 9 378 07 55

E info@detollenaere.be

W www.detollenaere.be

HEIDENHAIN

Pamelse Klei 47

1760 ROOSDAAL

T +32 54 34 31 58

E sales@heidenhain.be

W www.heidenhain.be

HERMLE

AW TECH

BYSTRONIC BENELUX B.V.

DDD TECHNICS

Industriestraße 8-12

Verbrandhofstraat 209

8800 ROESELARE

T +32 51 24 64 10

F +32 51 22 14 62

E info@awtech.be

W www.awtech.be

Duurzaamheidsring 11

4231 EX MEERKERK

T +31 88 200 94 00

E sales.benelux@bystronic.com

W www.bystronic.nl

Bettestraat 25

9190 STEKENE

T +32 3 283 83 11

E info@dddtechnics.be

W www.dddtechnics.be

D-78559 GOSHEIM (Duitsland)

T +49 74 269 50

F +49 74 26 95 13 09

E info@hermle.de

W www.hermle.de

| 79


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijven

HOFFMANN QUALITY TOOLS

LISSMAC

Platinastraat 110

7554 HB HENGELO

T +31 74 255 81 81

F +31 74 243 27 34

E info@hoffmann-group.com

W www.hoffmann-group.com

Lanzstraβe 4

88410 BAD WURZACH

T +32 14 75 58 48

E lissmac@lissmac.com

W www.lissmac.com

MT-SERVICE

Rue de L’Ile Sainte-Hélène 5

1070 BRUSSEL

T +32 2 555 11 55

F +32 2 555 11 51

E service@mtservice.be

W www.mtservice.be

PROMAS BV

Voltaweg 18

5993 SE MAASBREE

T +31 77 327 08 89

F +31 77 327 08 90

E sales@promascnc.nl

W www.promascnc.nl

LVD BENELUX

INDUSTRIAL COBOTICS

Atomveldstraat 10 / 2

9450 HAALTERT

T +32 2 793 10 41

E info@industrialcobotics.be

W www.industrialcobotics.be

Hondschotestraat 112

8560 GULLEGEM

T +32 56 43 05 72

F +32 56 43 25 12

E benelux@lvd.be

W www.lvdgroup.com

NEDERMAN NV

Bergensesteenweg 181

1600 SINT PIETERS LEEUW

T +32 3 34 22 50

E sales@nederman.be

W www.nederman.be

PROMATT

Rietmolenweg 20

7482 NX HAAKSBERGEN

T +31 53 573 05 10

E info@promatt.nl

W www.promatt.nl

JAN VAN DAM MACHINE TRANSPORT BV

Wilgenweg 20

3421 TV OUDEWATER

T +31 348 56 45 40

F +31 348 56 26 70

E info@janvandamtransport.nl

W www.janvandamgroup.com

MEWA SERVIBEL SA

Avenue Léopold III 33

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE

T +32 64 23 07 00

F +32 64 23 08 00

E info@mewa.be

W www.mewa.be

HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK

PAUL HORN GMBH

Horn-Straße 1

D-72072 TÜBINGEN (Duitsland)

T +49 707 17 00 40

E info@phorn.de

W www.phorn.de

RESATO INTERNATIONAL BV

Duitslandlaan 1

9403 DL ASSEN

T +31 505 016 877

E info@resato.com

W www.resato.com

LASTEK BELGIUM

Toekomstlaan 50

2200 HERENTALS

MURRELEKTRONIK BVBA

Noorderlaan 147-B9

2030 ANTWERPEN

PLASMA SOLUTIONS

Vlimmersebaan 136 - unit 1

2275 WECHELDERZANDE

T +32 9 330 45 54

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

T +32 14 22 57 67

T +32 38 08 68 81

F +32 9 330 63 81

F +32 9 355 68 62

E info@lastek.be

E sales@murrelektronik.be

E info@kjellberg.be

E info@rittal.be

W www.lastek.be

W www.murrelektronik.be

W www.kjellberg.be

W www.rittal.be

80 |


Metaalvak Partners

Voor uitgebreide informatie over de Metaalvak

Partners, scan deze QR code met uw smartphone

metaalvak.be/bedrijven

TIMESAVERS INTERNATIONAL BV

ROBOJOB BVBA

SANDVIK BENELUX - COROMANT

Fruitlaan 20

VALK WELDING

Industriepark 12

2220 HEIST-OP-DEN-BERG

T +32 15 25 72 74

E info@robojob.be

W www.robojob.eu

Fountain Plaza, Belgicastraat 5/6

1930 ZAVENTEM

T +32 27 02 98 00

F +32 27 26 01 87

E info.coromant.benelux@sandvik.com

W www.sandvik.coromant.com/be

4462 EP GOES

T +31 11 323 89 11

F +31 113 23 20 03

W www.timesaversint.com

P.O. Box 60

2950 AB ALBLASSERDAM

T +31 78 691 70 11

E info@valkwelding.com

W www.valkwelding.com

TRIVEST SOFTWARE GROUP

ROHRMAN SCHWEIßTECHNIK GMBH

Kränkelsweg 34 a

41748 VIERSEN

T +49 2162 10 60 65 0

F +49 2162 10 60 65 55

E info@rohrman.de

W www.rohrman.de

SCHUNK INTEC NV

Industrielaan 4, Zuid III

9320 EREMBODEGEM

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

Baaikensstraat 21/2

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E info@trivestsoftwaregroup.be

W www.trivestsoftwaregroup.be

WELDA NV & WELDA MACHINERY

Antwerpsesteenweg 949

9041 OOSTAKKER – GENT

T +32 9 355 74 26

E info@welda.be

E info@welda-machinery.com

W www.welda.be

W www.welda-machinery.com

ROSLER BENELUX

Avenue de Ramelot 6

1480 TUBIZE

T +32 (0)2 361 02 00

E rosler-be@rosler.com

W www.rosler.com

STEMA TOOLS

Chaussée de Wavre 362, Bte 2

1390 GREZ-DOICEAU

T +32 2 361 25 80

F +32 2 360 11 22

E info@stematools.be

W www.stematools.com

UNIL LUBRICANTS

Bergensesteenweg 713

1600 SINT PIETERS LEEUW

T +32 2 365 02 00

E info@unil.com

W www.unil.com

YAMAZAKI MAZAK EUROPE

Grauwmeer 7

3001 LEUVEN

T +32 16 39 16 11

F +32 16 39 17 07

E mazak@mazak.be

W www.mazakeu.be

Hier uw logo?

SAFANDARLEY

Kwinkweerd 11

7241 CW LOCHEM

T +31 57 322 22 22

E info@safandarley.com

STEVENS PUNCHING

Zonnebeekseweg 221

8900 IEPER

T +32 57 20 21 47

F +32 57 20 16 54

E stevens.punching@spsfe.be

V.A.C. MACHINES

Kleine Pathoekeweg 13-15

8000 BRUGGE

T +32 50 31 50 83

E info@vac-machines.be

Bel of mail voor alle informatie over een

vermelding in Metaalvak met

Freddy Fierens:

T +32 50 36 81 70

W www.safandarley.com

W www.stevens-punching.be

W www.vac-machines.be

E f.fierens@louwersmediagroep.be

| 81


ProtoTRAK

®

RMX & RLX

De CNC machine met alle

voordelen van een

conventionele machine.

De meest gebruiksvriendelijke sturing.

Voorkennis van CNC is niet nodig.

De stap-voor-stap bediening is Nederlandstalig.

Werk sneller met meer winst dan de

concurrentie,zelfs tegenover

bewerkingscentra.

Werk nog steeds even flexibel als

met een conventionele machine.

Verlaag de kosten van elk manueel

stuk en zo goed als alle CNC stukken.

Perfect voor enkelstuks en kleine

seriewerken.

Verhoog jouw productiviteit drastisch.

Bel voor een demo van 30 minuten bij jou of in onze toonzaal.

Bekijk alvast het complete assortiment op www.prototrak.be

Tel: +32 (0)50 71 52 72 - info@crispyn.be - www.prototrak.be

Machines Crispyn - Ambachtenlaan 3 - B 9990 Maldegem


Nieuwe maatstaven zetten

met 15 kW

Indrukwekkende dynamiek en flexibiliteit. Met 15 kilowatt snijdt

de nieuwe ByStar Fiber staal, en aluminium van 1 tot wel

50 millimeter uiterst nauwkeurig. Dankzij de optie Beamshaper

ook zuivere snijranden en hoge bedrijfszekerheid in verschillende

metaalsoorten. De Zwitserse kwaliteit op het gebied van Fiber

laser snijden realiseert u een hogere productiviteit tegen minimale

kosten per stuk.

Cutting | Bending | Automation

bystronic.com


De sterkste poetsdoek

op de markt

WIJ REGELEN HET

mewa.be/is-robuust

More magazines by this user