Wijkverenigingboekje Stadsdennen dec - WEB

stichtingmeo1

Wijkverenigingsboekje

Jaargang 40 | December 2020 | Nummer 4

“Een

speciale

editie”

> 8

“Een bingo speciaal

voor kinderen”

> 2

Han Pauli

Onze voorzitter aan het

woord....

> 9

Een Persoonlijk verhaal

Deze keer met

Frits Gerritsen

> 6

Een bedankje

Vrijwilligers moet je

koesteren en omarmen

40 40

40

> 11

Taartjes voor Harderwijk

Lees alles over deze

bijzondere samenwerking

40 jaar

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

2020

“Om nooit

meer te vergeten”

wvstadsdennen


40

40

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

INLEIDING

VAN DE VOORZITTER

Nog een paar weken en 2020 is weer voorbij,

een jaar wat vanaf maart overheerst werd door

het coronavirus. Alles ging op slot, ook wij als

vereniging kregen hiermee te maken. Alle

activiteiten werden per direct stopgezet, wat

voor ons geen makkelijke beslissing is geweest,

maar vanuit de overheid waren wij hiertoe

verplicht.

Er was weer....

Gelukkig kwamen erin de zomer wat

versoepelingen en konden wij in juli weer een

bingoavond houden met in achtneming van de

geldende coronamaatregelen, dit door 3 aparte

zalen te gebruiken met een videoverbinding en

wat ook nu nog belangrijk is, dat men ook nu

nog moet reserveren voor deze avonden,

omdat wij wederom gebonden zijn aan het

maximaal aantal personen.

Wat wij kunnen organiseren, organiseren wij

ook, maar wel alles coronaproef.

Gelukkig komt er net van minister De Jonge

een heel positief berichten binnen dat als het

meezit vanaf 4 januari 2021 de vaccinaties gaan

beginnen.

Gegevens

Voorzitter

Telefoon

Han Pauli 0341 41 99 12

Mail via de Secretaris

secretaris@wijkstadsdennen.nl

Mensen dan komt er eindelijk licht aan het eind

van deze tunnel van eenzaamheid en angst voor

de toekomst, die ons allemaal niet vreemd is.

Eindelijk elkaar dan weer normaal kunnen

begroeten met een hand of een knuffel.

Volhouden

Al beseffen wij als wijkvereniging heel goed dat

deze komende kerstmis en oud en nieuw nog

voor veel mensen heel zwaar zal zijn en nog

zal bestaan uit een heel klein wereldje, of nog

kleiner wereldje. Maar mensen laten we nog

even volhouden en erop vertouwen dat erin

2021 voor ons allemaal voldoende bescherming

komt tegen dit vreselijke virus door een veilig

vaccin en wij gewoon weer onze dingen

kunnen doen, ook de alledaagse dingen die wij

zo graag doen.

En u weervrij gebruik kunt maken van al onze

activiteiten en zaken als reserveren bij de bingo

voorgoed tot het verleden mag behoren.

Tot het zover is pas nog even goed op uzelf en

op uw naaste.

Ik wens u ook namens het hele bestuur toch

nog hele fijne feestdagen en vooral een gezond

en voorspoedig 2021 toegewenst!

“Han Pauli over

het afgelopen

jaar”

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

wvstadsdennen

wvstadsdennen

2


INHOUD

• 4

• 5

• 6

Contributie en meer

Speciaal voor leden

Redactienieuws

Handige informatie

• 7

• 8

• 8

• 9

• 10

• 11

• 11

Kunst & Kitsch

Bingo op de woensdag

Kinderbingo in de vakantie

Een Persoonlijk Verhaal | Frits Gerritsen

Samen eten

Taartjes voor Harderwijk

Klaverjastoernooi 8 Bomen

“SAMEN ETEN”

> 10

Activiteiten

“Wij wensen je fijne

feestdagen en alvast een

hele fijne 2021”

40 40

40


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

CONTRIBUTIE

EN MEER

Voor mij als penningmeester is het deze maand

weer tijd om ervoor te zorgen dat de

contributies van 2021 geind gaan worden. Net

als vorig jaar gaat dit nu ook via een factuur.

Je zult daarom aan dit boekje een factuur

vinden met het verzoek deze te betalen voor de

contributie van 2021.

Het gaat om een bedrag van € 8,50 dat u verschuldigd

bent als je in Harderwijk of Hierden

woont. Als je buiten Harderwijk of Hierden

woont en de informatie thuis gestuurd krijgt

zijn de kosten voor 2021 vastgesteld op

€ 28,50. Dit i.v.m. de kosten van de postzegels.

Wil je ervoor zorgen dat dit bedrag zo spoedig

mogelijk wordt overgemaakt.

Belangrijk is ook als er iets anders betaald wordt

omdat je ergens aan deelneemt dat er niet de

naam van mij als bestuurslid of

verantwoordelijke van een cursus vermeld

wordt. Dit heeft geen zin aangezien de rekening

op naam van de Wijkvereniging Stadsdennen

staat en niet op persoonlijke titel van mij of wie

dan ook. Je voorkomt hierdoor veel problemen.

Ook is het zeer belangrijk dat bij de

omschrijving gezet wordt onder welke naam

er besproken is. Vooral bij rommelmarkten

gebeurt het nog wel eens dat er door iemand

anders betaald wordt dan dat er opgegeven is.

De betaling kan dan niet verwerkt worden en

blijft open staan.

Betalen met een factuurnummer

Ik wil vragen om bij betalen het factuurnummer

te gebruiken die je op het factuur kunt vinden.

Dit voorkomt veel ellende en zoekwerk en ook

dat je misschien een herinnering krijgt in maart

als het volgende boekje verschijnt.

Er zullen ook nog enkele zijn die een factuur

voor het jaar 2019 ontvangen dit gaat om

contributie die nog niet betaald is!

Betalen op een “nieuwe” manier

Nieuw vanaf deze factuur is dat we als

Wijkvereniging de mogelijkheid aanbieden om

vie een QR code te betalen. Als je deze gebruikt

zal je direct kunnen betalen via je bank.

Betalingen kunnen alleen nog gedaan worden

door gebruik te maken van het IBAN-nummer

van de Wijkvereniging dat vermeld staat op het

factuur.

Heb je iets te vragen over een betaling dan kan

je mij altijd bellen of mailen.

Ik reken op de medewerking en bedank

iedereen alvast hiervoor.

Penningmeester

Theo Goosen

Gegevens

Telefoon Mobiel

0341 42 58 36 06 14 40 37 45

Website

www.wijkstadsdennen.nl

Theo Goosen

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Mail

info@wijkstadsdennen.nl

40 40

40

4


SPECIAAL VOOR

LEDEN

Lid zijn van de Wijkvereniging

Ieder jaar betaal je contributie. Er zitten veel

voordelen aan het lidmaatschap.

• Het hele gezin (op het zelfde huisadres) is

lid en kan goedkoper van alle leuke

activiteiten genieten.

• Je ontvangt vier keer per jaar een leuk

Wijkverenigingsboekje met leuke en

persoonlijke verhalen.

• Je ontvangt als eerste een

activiteitenboekje en je hebt voorrang op

de reservering.

• Je steunt de Wijkvereniging om mooie

activiteiten, cursussen en evenementen

te blijven organiseren.

• Je krijgt een gereduceerd tarief bij

deelname aan een activiteit of cursus.

Neem eens een kijkje op onze website of

sociale media en kom veel meer te weten

over onze Wijkvereniging.

Blijf ons volgen!

Om lid te zijn van de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk wordt contributie

jaarlijks voldaan. Je ontvangt vier maal per jaar

een Wijkverenigingsboekje. Een “eigen”

verenigingsblad met nieuws, leuke dingen en

veel meer.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Tip!

Leden in het bestand

Het is voor de Wijkvereniging belangrijk dat de

gegevens in de administratie kloppen. Zorg er

altijd voor dat wijzigingen tijdig worden

doorgegeven.

Denk bijvoorbeeld aan: verhuizen,

naamsverandering, geboorte van een kind etc.

Jeugdleden

Weet je eigenlijk dat het belangrijk is om

jongeren t/m 21 jaar, die nog thuis wonen, aan

ons door te geven? Bij het doorgeven

ontvangen wij graag de volledige naam en

geboortedatum van het kind.

Doorgeven kan simpel door te mailen of te

bellen. Voor alle jongeren die bij ons lid zijn,

ontvangen wij namelijk een bedragje van de

gemeente om hele leuke dingen mee te doen.

In overleg

Het is goed om te weten dat iedereen bij ons

van harte welkom is. Als lid deelnemen aan een

acitiviteit, cursus of evenement is prima. Het is

zelfs mogelijk om zonder lidmaatschap deel te

nemen voor een duurder tarief.

Het is dan ook niet de bedoeling om een vriend,

vriendin of iemand anders zomaar mee te

nemen voor hetzelfde ledengeld.

Natuurlijk mag je iemand meenemen, maar wel

in overleg, zodat wij het hogere tarief kunnen

doorberekenen.

Stoppen met een activiteit

Natuurlijk is het mogelijk om te stoppen met

een activiteit en bijvoorbeeld over te stappen

naar een andere activiteit. Ook is het mogelijk

om gewoon lid te blijven, zonder het volgen van

een activiteit. Dit staat namelijk los van elkaar.

De contributie stopt dus niet na het stopzetten

van een activiteit. Je lidmaatschap opzeggen,

kan alleen door schriftelijk contact op te nemen

met de ledenadministratie.

(Tijdelijk) stoppen met een

activiteit is “iets” anders dan

het lidmaatschap

opzeggen.

Tip!

wvstadsdennen wvstadsdennen

5


REDACTIE

NIEUWS

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Een vreemd jaar als 2020, hadden we nooit

kunnen draaien zonder alle hulp van onze

vrijwilligers. Zij hebben zich keer op keer

ingezet tijdens onze wekelijkse of maandelijkse

activiteiten. Natuurlijk verlangen we allemaal

naar meer en pakken we graag weer ons leven

op zoals dat ooit was. Maar hoelang moeten we

daar nog op wachten? Tot die tijd maken we er

gewoon het beste van...

Activiteiten & Doorgaan

Binnen alle kaders van de maatregelen wordt er

geprobeerd om door aanpassingen de activiteiten

en cursussen plaats te laten vinden.

Door de maatregelen kunnen de voglende

activiteiten niet aangeboden worden:

Even niet...


Of activiteiten doorgaan hangt af

van de landelijke regelgeving. Wij

zullen ons daar altijd aan houden.

Lees ook: Reglement COVID-19

De nieuwjaarsreceptie 2.0.

In januari 2021 zouden we gezamenlijk met de

Kiekmure en Zorgdat voor het eerst een

Nieuwjaarsreceptie 2.0 organiseren. We hebben

gezamenlijk besloten om dat niet te gaan doen

en stellen het een jaar uit. Erg jammer, maar

voor nu de beste beslissing.

Rommelmarkten

Hoe het dit seizoen gaat verlopen met de

binnen rommelmarkten kunnen we niet

voorspellen. In oktober hebben we een markt

gehouden en dachten dat we dit maandelijks

weer konden organiseren. Helaas kon dit niet

doordat er geen goedkeuring meer is van de

gemeente. Hoe dit verder gaat? Koppelen we

graag via onze website terug.

Goed om te weten misschien. Voor 2021

hebben we de datums voor de

buitenrommelmarkt aangevraagd bij de

gemeente.

Bedankje vrijwilligers

In december is het de dag van de vrijwilligers.

Dit jaar heeft Zorgdat ervoor gezorgd dat veel

vrijwilligers van de wijkvereniging een brief in

de bus hebben gehad met daarin een

verrassing. Het is alle vrijwilligers gegund en

we danken Zorgdat, Rabobank en de gemeente

voor dit cadeau.

We houden je graag op de hoogte over alle

activiteiten en ander nieuws. Dit doen we

eenvoudig via de website of social media. Blijf

ons dus volgen.

wijkstadsdennen.nl

En via deze weg bedanken wij alle vrijwilligers

van de Wijkvereniging voor de geleverde inzet

in deze bijzondere tijd.

Mede door deze inzet kunnen mensen nog

steeds de deur uit (op een veilige manier) en

hoeven zij niet eenzaam thuis te blijven zitten.

Elkaar ontmoeten blijft op deze manier

mogelijk.

6

wvstadsdennen

wvstadsdennen

wvstadsdennen

“Check onze

Social Media”


KUNST

& KITSCH

Op maandag 15 februari zullen wij een Kunst

en kitsch avond organiseren. Net als

voorgaande jaren organiseren we het in de

maand februari. De avond wordt gehouden in

de Kiekmure en begint om 19.30 uur.

Iedereen is welkom om naar de kunst en kitsch

avond te komen. Van de meegebrachte spullen

worden eerst twee dingen door de heer de Boer

uitgekozen en besproken en als hij de gehele

zaal rond is geweest zal hij ook het overige wat

meegenomen is gaan bekijken mocht er nog

tijd over zijn. Dit is tot nu toe nog altijd gelukt,

dus dat zal ook nu wel weer gaan lukken.

Toegangsprijs om binnen te komen is voor

leden € 2,00 p.p. en voor niet leden € 3,00 p.p.

Ook als u alleen komt om te luisteren betaald u

dit en bent u ook van harte welkom.

Wij verzoeken u wel om op tijd aanwezig te zijn

en als het kan niet eerder de spullen in te pakken

dan dat het afgelopen is. Het stoort dan als

er mensen spullen gaan inpakken of weggaan.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Voor je agenda

Het is namelijk ook leuk om naar de verhalen te

luisteren die verteld worden over de spullen die

door de anderen zijn meegenomen.

Zet deze datum dus vast in uw agenda en zorg

dat u niks anders te doen hebt. Kom met alle

spullen waar u meer over wilt weten en ga dan

tevreden naar huis met misschien wel iets

kostbaars.

Vertel dit ook aan uw vrienden dat we deze

avond organiseren ook zij zijn van harte

welkom.

Uiteraard zullen we deze avond organiseren

volgens de dan geldende regels voor de

Corona, mochten die er dan nog zijn.

“Heb je kunst

of kitsch?”

WIL JIJ (WAT) GEWICHT KWIJT?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl

7


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

BINGO

OP DE WOENSDAG

Iedere maand op de eerste woensdag waren we

te vinden in MFC De Kiekmure.

Het waren gezellige en succesvolle avonden.

Samen met De Kiekmure is gezocht naar een

oplossing die coronaproef is.

Dat is gelukt en het is gebleken dat de spelers er

ontzettend blij mee zijn dat de bingo door heeft

kunnen gaan.

De aangepaste manier was voor de organisatie

extra hard werken, maar gezelligheid en plezier

voor de deelnemers stond voorop.

Reserveren blijft verplicht

In 2021 zal reserveren en een maximaal aantal

deelnemers voor alle activiteiten van kracht

blijven. Als je de bingo wil bezoeken, reserveer

je online en kom je met je ticket naar de bingo.

Informatie over de bingo

De bingo start om 20:00 uur. Iedereen is

welkom en lid zijn van de wijkvereniging is niet

verplicht. Er worden 8 ronden gesepeeld en na

4 ronden is er een korte pauze.

Hapjes worden op tafel gezet (wanneer dit weer

mag van de veiligheidsregio en de gemeente).

Er wordt gebruik gemaakt van een

geluidsintallatie en een videoverbinding, zodat

de bingo in alle zalen te volgen is.

Voor je agenda

De boekjes zijn bij binnenkomst te koop voor de

hele avond. Je kan al meespelen vanaf € 8,-.

Bingostiften

Naast bingo spelen kan je bij ons ook terecht

voor bingostiften. Deze kosten € 1,50 per stuk.

En fluor stiften zijn € 1.75 per stuk.

Reserveren doe je eenvoudig via onze website.

40

0

8

Reserveer nuIn de herfstvakantie organiseerde wij dit

seizoen al een kinderbingo op een veilige

manier. Aanmelden was verplicht. Helaas was

het zichtbaar dat het virus doorwerkt op

(sommige) activiteiten. Er waren veel minder

kinderen dan normaal.

Het was een geslaagde avond en alle kinderen

gingen met een prijs naar huis.

Won de

hoofdprijs

KINDERBINGO

IN DE VAKANTIE

Datum volgende kinderbingo

Op dinsdagavond 23 februari zal er weer een

kinderbingo plaats vinden. In de

voorjaarsvakantie kan je dan lekker bingo

komen spelen. De bingo wordt georganiseerd

in zaal A en B van MFC De Kiekmure. Start 19:00

uur.

Reserveren is verplicht

Reserveer je plaatsje. Zowel voor kinderen als

volwassenen. Iedereen is welkom om mee te

doen. We spelen 6 ronden en een superronde.

Loten kosten € 0,25 per stuk. Met meerdere

loten per ronde spelen is toegestaan.

In de superronde kosten de loten € 0,50 per

stuk.

Tot februari!


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

EEN PERSOONLIJK

VERHAAL Frits Gerritsen

Meer weten over Frits?

Bekijk dan de video op onze

kanalen gemaakt door

presentator Billy Goosen

Frits is op 2 april 1949 geboren in Rotterdam

en noemt het zelf “een mislukt

grapje” om direct maar zijn humor aan te

geven. Ging vrij vlot in militaire dienst en is

sinds die tijd nooit meer in Rotterdam geweest.

Zijn loopbaan heeft hij met veel plezier beleefd

en is lang blijven hangen bij de luchtmacht.

Het militaire avontuur begon in 1969 en tijdens

zijn tijd in West-Duitsland heeft hij het erg naar

zijn zin gekregen tot 1988. Maar liefst 20 jaar

verbleef Frits met veel plezier in Duitsland tot

hij terugkeerde naar Nederland. Via Apeldoorn,

daarna Garderen, kwam hij uit in Harderwijk.

Samen met zijn vrouw Hetty woont hij inmiddels

alweer 21 jaar aan de Vondellaan. Om met

de woorden van Frits te spreken: “ik heb het

hier enorm naar mijn zin, Harderwijk is een

gezellige stad. Ook de buurt waar ik woon”.

Het oorspronkelijk opgroeien in een grote stad

en het daar niet meer naar zijn zin hebben in

combinatie met het water rondom Harderwijk

en de Harderwijkse oer-gezelligheid hebben

een bijdrage geleverd aan het “fijne” gevoel dat

als een soort van warme deken om hem heen is

geslagen.

Voorafgaande aan zijn Harderwijkse avontuur

zat hij maar liefst 43 jaar bij de luchtmacht. Het

gevoel van “samen knokken voor een bepaald

doel” en “kameraadschap” zijn twee beginselen

die hem goed zijn bijgebracht. Terugkeren

naar Nederland ging gepaard met een bepaald

gevoel van heimwee, maar werk moeten vinden

in Duitsland was ook geen optie. Luisterend

naar Frits is het leven in Duitsland heel anders.

Vooral de “volgzaamheid” van de Duitsers staat

lijnrecht tegenover de Hollandse manier van leven.

Het leven in Nederland en de manier zoals

Nederlanders met elkaar omgaan past beter.

Frits is graag op zichzelf.

Het bruggetje naar zijn vrijwilligerswerk is dan

ook snel gemaakt. Omgaan met verschillende

soorten mensen word je bijgebracht tijdens

militaire dienst en is op de één of andere manier

altijd blijven hangen bij Frits. Kernwaarden als

vertrouwen, empathie en respect zijn enkele

woorden die goed passen bij zijn werkwijze.

Frits is al enige jaren met pensioen, omschrijft

zijn leven als rustig, maar herstelt dit eigenlijk

direct door aan te geven dat hij zich geen

moment hoeft te vervelen. Iedere dag is er wel

iets te beleven. Denk bijvoorbeeld aan zijn

vrijwilligerswerk voor de wijkvereniging, zijn

inzet bij de schietsport. Frits is hier ook nog

instructeur en is zelfs coach/instructeur van een

team dat op hoog niveau de schietsport

beoefend. Het drukke leven past en zonder al

die drukte wil hij liever niet. Het is prima zo.

Thuis woont hij samen met Hetty en hun lieve

hondje. Zijn vrouw wordt omschreven als

iemand die dol is op kaarten maken. Frits voegt

daaraan toe: “ze is een geweldig mens, altijd

betrokken bij anderen en bezig voor anderen,

heel aardig en lief. Als Hetty, Frits moet

omschrijven zal ze misschien het volgende

zeggen: “een harde ijskoude vent, maar dat

komt vooral door alles wat hij heeft meegemaakt,

die slecht tegen negatieve houdingen

van mensen kan. Komt soms hard over, maar

heeft een fijn en mooi karakter”. Dat hij is gaan

tekenen en schilderen bij de wijkvereniging

is eigenlijk de schuld van zijn vrouw. Bij de

vrijdagochtendclub klikte het en Frits is zelfs

bevriend geraakt met de teken en schilderdocent,

Hans Vermeulen, die de groep voor hem

leiding heeft gegeven. Frits is geen docent, nog

niet, maar noemt zich liever begeleider, omdat

hij volgens zelfreflectie “nog niet goed genoeg

is om iemand het tekenen en schilderen te laten

zien”. Overbrengen van de kunst gaat hem al

goed af. Door zijn perfectionisme en nergens

half aan beginnen, is Frits nu bezig om (nog)

beter te worden in het tekenen en schilderen.

Gelukkig heeft hij heel veel geleerd van Hans

Vermeulen en momenteel leert hij heel veel van

zijn broer. En hopelijk maakt Frits volgend jaar

de transformatie van begeleider naar docent.

Samen met Frits wordt de conclusie opgemaakt.

Hij is graag duidelijk tegen de mensen om zich

heen, dan weet iedereen maar direct waar hij

aan toe is. Het leven, dat is zoveel makkelijker

met een beetje humor. Grappen maken dat

kan Frits. Vroeger wilde hij altijd clown worden

met zo’n grote rode neus en een grote mond.

Die grote mond is gebleven, de rode neus niet.

Mensen zien lachen en blij de deur uitsturen is

misschien wel het fijnste om te ervaren.

9


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

P.C. Hooftplein 41

Winkelcentrum Stadsdennen

3842 HC Harderwijk

(0341) 42 55 77

info@edwinpfrommer.nl

www.edwinpfrommer.nl

Voor al uw

reservesleutels!

Klaar terwijl

uw wacht.

Topkwaliteit verdient

een langer leven.

Op maandag 25 januari staat de activiteit

Samen eten weer op het programma. Deze keer

gaan we Mexicaans eten. Lekker genieten van

wat Jop voor ons gekookt heeft. Reserveren

is verplicht via onze website of telefonisch. De

zaal gaat om 17:30 uur open. De avond start om

18:00 uur.

Samen eten

Samen Pannenkoeken eten

In de maanden dat er geen maaltijd van Jop op

het menu staat, gaan we gezellig pannenkoeken

eten. En ja, je mag zoveel eten als je op kan.

Verschillende pannenekoeken worden er

gemaakt. Naturel, spek en met kaas.

De avond

• Een “gratis” drankje van te voren of tijdens het

eten.

• Een “heerlijke” warme maaltijd.

• Een “ijsdessert”.

• De avond afsluiten met koffie of thee.

Locatie en kosten

MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1. De Wijkvereniging

werkt samen met De Kiekmure en

Zorgdat.

Kosten: € 10,00 p.p.

10

Kosten voor Pannenkoeken eten: € 5,- p.p.

Uitgestelde maaltijd

Het “mooie” van dit succesvolle project is dat

wij mensen de kans geven deel te nemen die

zelf geen geld hebben om een maaltijd te

betalen.

Het is mogelijk om een maaltijd te “sponsoren”.

Hiervoor kan je een bedrag van 10 euro aan de

Wijkvereniging betalen. Voor dat geld wordt er

dan iemand uitgenodigd die een avond even

zijn/haar zorgen kan en mag vergeten.

Reserveer nu via de website of telefonisch!

40 40


Stichting Taartjes voor Harderwijk,

Ermelo en Putten is niet langer meer

welkom bij de Voedselbank Harderwijk.

Deze stichting, maar vooral de kinderen

die een taart krijgen moeten geholpen

worden. Vanaf 1 januari 2021 gaan wij

samenwerken met deze bakkers.

In goed overleg met MFC De Kiekmure

krijgt de stichting onderdak. De Wijkvereniging

geeft ondersteuning aan de

stichting en heeft er een activiteit bij.

De stichting

Maakt speciaal taarten voor kinderen

t/m 12 jaar. Het gaat hierbij om kinderen

waarvan de ouder(s) zich geen taart

kunnen veroorloven.

De vrijwilligers kunnen in de Kiekmure

de taarten decoreren, bewaren en

uitdelen aan de kinderen die jarig zijn.

De wijkvereniging is erg blij met deze

aanwinst en zal zich “samen” blijven

inzetten.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

TAARTJES VOOR HARDERWIJK

EEN SAMENWERKING

Hoe nu?

Surf snel naar www.wijkstadsdennen.nl

en vul het formulier in om een taart aan

te vragen. Wij geven je ingevulde

gegevens door aan de stichting, zodat je

tijdig een taart kan ontvangen.

Sponsoren

Personen of bedrijven die een bijdrage

willen leveren aan de stichting kunnen

dit doen door geld over te maken naar

rekeningnummer:

NL16 RABO 0311 2476 44 t.n.v.

Stichting Taartjes voor Harderwijk,

Ermelo en Putten.

Op onze website staat ook een hele lijst

met producten die je kan en mag

inleveren bij MFC De Kiekmure.

40

InformatieKlaverjastoernooi

Zin in een klaverjastoernooi van 8 bomen?

Deze wordt georganiseerd in De

Kiekmure en start om 10:00 uur.

Reserveren is verplicht en kan via onze

website of telefonisch.

Doordat de tafels anders zijn ingedeeld

en groter zijn kan de afstand van 1 1/2

meter gegarandeerd blijven.

Iedereen is van harte welkom. Je mag

lid zijn van onze wijkvereniging, maar

dit hoeft niet.

Prijs

Hoofdprijs: € 75,- (vlees-waardebon)

V.l.n.r.: Marlies den Besten, secretaris | Judith Huisman-Groeneveld,

penningmeester | Nancy Karssen, voorzitter

De hoofdprijs is een vlees-waardebon

t.w.v. € 35,-,

Inschrijfgeld: € 7,50.

Hou je van klaverjassen en het winnen

van prijzen? Dan ben je aan het juiste

adres.

“Speel je gezellig mee op

zaterdag 6 februari 2020

vanaf 10:00 uur”

Verloting

Er is ook nog een verloting aan het

einde van de middag. De loten kosten

12 voor € 5,-.

11


GEGEVENS ACTIVITEITEN

Breien en Haken

Coby & Ria 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bloemschikken

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bingo

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Darten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Diverse kaarttechnieken

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 75 of 06 33 85 44 20

Fietsclub (30km)

Dhr. P. Gerlofsma 0341 42 16 71

Jokeren

Mevr. C. Goosensen 0341 47 27 20

Kinderactiviteiten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Karaoke (avond)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjastoernooi

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Koersbal

Gea Engelmann 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjassen

Mevr. T. van Heerde 0341 41 61 84

Kleedjesmarkt

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

GEGEVENS BESTUUR

Voorzitter

Secretaris

Han Pauli

Billy Goosen

Jannevroupad 2 Geitekamp 25

3848 DA Harderwijk 3848 AK Harderwijk

0341 41 99 12 06 19 00 30 13

secretaris@wijkstadsdennen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie

Theo Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

info@wijkstadsdennen.nl

Algemeen Bestuurslid

Tineke Juffer

Kuyperstraat 71

8072 BG Nunspeet

06 27 45 14 67

GEGEVENS WIJKVERENIGING

RABOBANK

NL 58 RABO 0387 7669 87

ING

NL 43 INGB 0001 9820 23

KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER

094611

Volg ons!

40 40

40

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Op de thee bij oma (een samenwerking)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Pergamano

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 74 of 06 33 85 44 20

Quilten

Saar van Kampen 0341 42 41 41

Rommelmarkten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Reisjes

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Samen eten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Sjoelen

Mevr. N. Dekker 0341 42 33 59

Sjoelen maandag

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Dinsdag en Vrijdag)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Woensdag)

Silvia Robbe 06 17 57 14 22

Taarten voor Harderwijk (samenwerking)

Theo Goosen 06 14 40 37 45

COLOFON

Oplage

750 stuks, speciaal

voor leden en

promotie

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Han Pauli

Vormgeving

Billy Goosen

Drukwerk

MEO

Verspreidingswerk

Vrijwilligers van de

Wijkvereniging

Stadsdennen &

Frankrijk

40 40

40

DISCLAIMER

Dit is een uitgave van de

Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk en wordt vier keer per jaar

verstrekt aan haar

leden. Dit document is met de grootste

zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid

kunnen er

enkele onjuistheden opgenomen zijn.

Hiervoor kan de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

niet

aansprakelijk gesteld worden. Er

kunnen geen rechten

worden ontleend aan dit document.

Foto’s zijn gemaakt

tijdens “eigen” activiteiten met medeweten

en

goedkeuring van de personen. Op dit

document is het

foto- en videobeleid van kracht.

More magazines by this user
Similar magazines