24.12.2020 Views

Glimmer'lei december 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 10 – December december 2015 2020

Waar is Julius deze kerst?

Door

Glimmer'lei

de redactie van boven

puzzel:

naar beneden: Hein, Gert,

Willem,

Hoe

Andrea,

scherp

Marjolein,

bent

Hein,

u

Marjolein.

in de donkere dagen?

GO

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

B

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

De in Huize redactie Kooikamp. van de Glimmer'lei Het bos rondom zet haar had geheime voor hem wapen geen weer in: puzzelkoningin Marjolein. Net als eerder dit jaar heeft zij

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

exclusief geheimen. voor Julius u een werd plaatjespuzzel in Glimmen gemaakt, wel de waarmee ‘bosjesman’ u het afgelopen in zijn schild? jaar in Glimmen De sporen kunt liepen reconstrueren. verder het Denk bos niet in richting dat ze

het genoemd. u gemakkelijk Zijn heeft kop gemaakt. was markant, De overige als leden een van schilderij,

redactie de waren eendenkooi, proefkonijn maar en bogen hebben daar zitten plotseling zweten om af de richting codes de te

ontcijferen. doorgroefd. We Maar hopen met u met heldere deze ogen puzzel die gezelschap straalden. te Julius houden Rijksstraatweg in de stille uurtjes en rond waren kerst, vervolgens want het niet worden meer stille te uurtjes. volgen

Geen was de familiebezoek, vriend van geen velen. vrienden, Altijd bereid geen borrels om te helpen en party's. met Zelfs door geen de vuurwerk. vele voetsporen Welnu, door en hondenpoten deze puzzel wordt van de thuisblijven Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

een genoegen.

honden en hun eigenaren. 1 Jan ging samen met bewoners 2

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

P=T

spechten en ijsvogels. Wat

Julius vroeger voor werk

had gedaan was een goed

bewaard geheim. Daarover

zei hij niets. Waarom eigenlijk

niet?

Het was twee dagen voor

kerst toen het licht op Julius’

kamer ‘s avonds niet werd

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

niet verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

werd er door huisgenoten op

zijn kamerdeur geklopt. Jan

van Splunder, de eigenaar van

Hoe het huis, werkt kwam het? aanzetten met een sleutel. En toen de deur

Het openging behoeft werd nauwelijks duidelijk uitleg, dat want er iets deze vreemds puzzelmethode aan de is hand de

laatste moest decennia zijn. Op beroemd het bed en stond berucht een geworden geopend, in onze ijzeren regio. kistje. U

ziet Oud plaatjes en roestig. met verborgen Leeg. En hints. van Julius Lees goed geen wat spoor.... er staat en als

u het niet vertrouwt, lees dan ook wat er misschien niet staat!

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

Voorbeeld: gingen een twee aantal 'gestapelde huisgenoten letters P met daarachter Jan voorop -P' zou de wel trap

eens af op POP weg kunnen naar buiten betekenen. om Namelijk: te kijken of Julius daar ergens

P was. op P Ook (PopP). in Min de tuin P = dus heerste POP. Ga echter het gewoon doodse proberen stilte, en op bel het

anders constante uw dorpsgenoten suizen van voor de A28 hulp. na, wat trouwens een stuk

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die

Waar gisteren gaat gevallen het over? was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse

U sporen… moet op En zoek ja hoor, naar gebeurtenissen, richting het berghok namen liepen en voorwerpen, voetsporen

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

Stoep P = T Antwoord: Stoet!!!Onze eigen bakkerij!!

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Stoep P = T Antwoord: Stoet!!!Onze eigen bakkerij!!

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. En ja hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van de middag geweest

om een paar tuinhandschoenen

te kopen, aanmaakblokjes,

roggebrood en een voorraad

fruit, minstens genoeg voor

vijf dagen. Het werd steeds

vreemder…

*Wat moest Julius met al dat

voedsel en dekens en hoe

heeft hij dat meegenomen?

Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden die het afgelopen woont jaar kwam in de de Glimmer'lei winkel binnen zijn beschreven. voor postzegels Dus als

en u voor oude de exemplaren laatste kerstkaarten heeft bewaard, en bent vroeg; u in wat het voordeel. is hier aan Maar de

hand? let op: Jan bij plaatje vertelde 16 moet het u hele het zonder verhaal oude aan Glimmer'lei’s Roos. Roos doen. had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Stuur de slagzin in

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als

Als

de

u

school

de oplossingen

uit ging

invult

en Roos

ontstaat

het

in

kereltje

de vetgedrukte

ophaalde.

kolom

De

vrouw een slagzin. met verschillende Stuur die uiterlijk kerstkleuren 10 januari naar in haar glimmerlei@gmail.

haar kwam

erbij com. staan Uit de en vertelde goede inzendingen dat haar man loten Adriaan, we drie die winnaars, imker is die en

verspreid een verrassingspakketje Glimmen zijn krijgen bijenkasten met producten heeft staan, van Julius de nieuwe een

paar bloemenwinkel keer had gezien Lisianthus bij het (Rijksstraatweg) huisje aan de Drentse Bakkerij Aa op Stoet het

terrein (Viaductweg). van de boomkwekerij Met dank aan deze dat Glimmense verboden bedrijven. toegang is voor

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december 2015 2020 1

1


1

a

GO

B

1 2

1 2

1

2

a

GO

B

3

a

a = i

a = i

4

a

e = o

3 4

1

2

3 4

2

3

5

e = o

6

e = o

7

g = d

a = i

a = i

e = o

5 6

9

4

3 45 6

5

8

S=C V=T

9

t

S=C V=T

g = d

sch = d

sch = d

g = d

R = F ad = ys - t

10

t

ENILNO

S=C V=T

10

79 6

10

8

5 76

11

ENILNO

S=C V=T

12

t

u

11

9

8

7

sch = d

R = F ad = ys - t

R = F ad

ad

= ys

ys

- t

13

ENILNO

u

12

10 11 12

7

8

8

-n

14

-n

15

u

13

11

11

16

12 13

14

14

-n

17

L = N

C

18

R

-d

13

13 15

2

16 14

15 16

17 15

15 18

Glimmer’lei - december 2020


Antwoorden Glimmer'lei Kerstpuzzel 2020

Antwoorden Glimmer'lei Kerstpuzzel 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Glimmer'lei Rebus 2020

Glimmer’lei - december 2020 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - december 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

Avondmaal

20 dec 10.00 uur alléén online via Kerkomroep.nl ds. J.Hommes 4de Advent

24 dec 22.00 uur alléén online via pkn-ng.nl ds. Fred. Karelse kerstnacht

25 dec 10.00 uur alléén online via pkn-ng.nl Ds. W.Slob kerst

3 jan 10.00 uur alléén online via Kerkomroep.nl Da. Fred.Karelse

10 jan 10.00 uur alléén online via Kerkomroep.nl ds. H.Marsman

17 jan 10.00 uur alléén online via Kerkomroep.nl Chris Fictoor

24 jan 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da.Ros.Fortuin Avondmaal

31 jan 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin

De kerkdiensten in de

Trefpuntkerk zijn te beluisteren

- gelijktijdig,

maar ook naderhand

- via www.kerkomroep.

nl. Zoek op ‘Glimmen’,

klik op ‘Luisteren’.

Kracht van Contrast

Dat is de titel van de bijdrage van de Stichting Landelijk Gebied

Haren (SLGH) aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie

Groningen.

De SLGH is na de samenvoeging (of zo u wilt: annexatie) van

Haren met (door) Groningen ontstaan uit de krachtenbundeling

van de Stichting Scharlakenring e.o. en een aantal betrokken

inwoners(actie-)groepen. De hoofddoelstelling van de SLGH

is de bescherming van de landschappelijke, cultuurhistorische

en natuurwaarden van het landelijk gebied van de voormalige

gemeente Haren.

De stichting dringt in haar bijdrage aan op behoud en zelfs

versterking van het ruimtelijk contrast. In de (omvangrijke) bijdrage

wordt voorgesteld de hoofddoelstelling voor de gemeentelijke

Omgevingsvisie 2021-2031 als volgt te formuleren: “De stedelijke

groei wordt opgevangen binnen de contour van de compacte

stad, in het landelijk gebied wordt niet gebouwd en het ruimtelijk

contrast tussen de stad en haar omgeving wordt versterkt.”

Geïllustreerd met veel foto’s en kaarten wordt in een aantal

hoofdstukken deze visie verder uitgewerkt en worden vele

voorstellen en concrete aanbevelingen gedaan. De hoofdstukken

hebben de volgende titels: Landschap en cultuurhistorie, Natuur

en verbindingszones, Ruimtelijk kwaliteit en belevingswaarde,

Recreatie en verkeer, Landbouw en bedrijvigheid,

Biodiversiteitsherstel en energietransitie. Nieuwsgierig geworden

naar Kracht van Contrast en het overige werk van de SLGH?

Bezoek de website: www.landelijkgebiedharen.nl

Jan Schuurmans

Historische feestdagen

Haren heeft zich toch wel iets aangetrokken van mijn kritiek

op hun reclameborden. Nadat de Lei uitkwam werd er een

bord geplaatst met “houd afstand”. De borden met Glimmen,

Noordlaren, Onnen en Haren vond ik overdreven. In aanloop

naar wat de meeste mensen zeggen: “de mooiste periode

van het jaar, de kerst” worden deze dagen de meest relaxte

feestdagen ooit. Je hoeft niet als een pakezel bij de ingang van

de winkel wachten als je partner kerstinkopen doet. Je hoeft niet

verplicht nette kleding te kopen voor de kerstdagen. Je hoeft niet

wekenlang dat gezeur aan te horen; “wat moeten we eten met de

kerst”. Je hoeft niet verplicht alle kerstdagen jezelf vol te stouwen

met voedsel, de eerste keer bij mijn ouders en dan de tweede

bij mijn schoonouders (wanneer ze dan bij ons moeten komen,

geen idee!). Tussendoor moet je nog meubels kijken (je weet wel;

kijken, kijken en niets kopen). Dat verplichte gezellig doen even

een jaartje niet. Lekker simpel, er mogen drie mensen op bezoek

komen; mijn kinderen Marco en Sonja en mijn schoonvader, mijn

schoonmoeder moet maar een keer overslaan (ze zal dat denk

ik niet leuk vinden, maar regels zijn regels). Je hoeft niet aan te

horen over het arme hondje, poesje of paardje die bang zijn voor

vuurwerk. Ik heb trouwens wel een voorgevoel dat de Glimmense

belhamels zich hier weinig van aantrekken en toch wel op de

één of andere manier aan vuurwerk komen. Om twaalf uur geen

geknuffel en gesmok, dat mag ook al niet. Heerlijk toch, je hoeft

niet na te denken of deze dame er wel van gediend is, je doet de

voordeur open en schreeuwt: Happy new jaar, deur weer dicht

en klaar is Berend! Ideaal toch? Ja, deze feestdagen gaan de

geschiedenisboeken in als de meest relaxte dagen van het jaar…

Fijne dagen iedereen.

Berend.

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - december 2020 5


Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele

perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij

gevonden

Inloopochtend

hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk Vereniginggaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naam is kat, de geletterde

Ik mis je! Hoe vaak is deze zin de laatste maanden niet gezegd

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd een raadsel zijn, mijn

of dorpskrant. gehoord. De krant verschijnt

mening over verschillende zaken zeker niet.

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Gedurende Ook wij missen mijn jullie. wandelingen De begroeting bij Glimmen binnenkomst: kom Hoe ik gaat vele

huizen het? Postadres: Wat en mensen mooi, dat tegen. je er ook Voor weer mij bent. is Even een huis niet gezien; een warme toch

plek niets Markeweg waar ernstigs? ik 17a, mij, Hé, als een het nieuw even gezicht. kan, voor Goed een dat u lekker de weg haardje naar

opkrul de 9756 inloop BZ Glimmen

en heeft knorrend kunnen zonder vinden. Wees gedachten welkom, naar zoek een de vlammen plaatsje,

kijk. alle In stoelen sommige zijn vrij. huizen Er is voldoende ligt er een koffie lekker en ook vachtje de koek voor is niet

Advertenties en

mij

of vergeten. administratie:

een kussentje. Dat is natuurlijk helemaal tof. Ik hoorde

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk kunnen maken over de

kleur Als 9756iedereen AG Glimmen

van dat binnen kussentje is de of laatste de structuur familie- of van andere dat berichten

Telefoon: (050) 406 14 90

vachtje.

Lieve zijn uitgewisseld mensen, dat kan maakt de gastspreker mij dus echt zijn/haar niks verhaal uit. Er beginnen. zijn huizen

waarbij

Dat E-mail: is

ik

altijd

altijd

positief.

hetzelfde

Soms geholpen

vertrouwde

door

plekje

gasten

aantref.

uit de zaal,

Andere

die

aanvullend

huizen

glimmerlei@gmail.com kunnen zijn. Dat verhoogt de sfeer, de betrokkenheid

veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal.

en de ontspanning. Soms ook worden de gasten actief ingezet,

Die veranderingen gebeuren soms zomaar en om de

zoals Bezorging: bij Fit 20, waar wij allemaal een fitnesstoestel konden

haverklap. Deze wispelturige huishoudens worden gerund

proberen. Monica Nienhuis Of bij het oefenen van het handalfabet, dat lang niet

door vrouwen, dat weet ik zeker. We weten allemaal hoe

eenvoudig bleek te zijn.

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Mannen hebben zich hier

Hein Bloemink,

maar bij aan te passen. Het is soms niet te volgen. Laat

Ja, Jitske dan Bruinenberg, komt er ook een eind aan deze ochtenden, met een

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

nieuwe

De meeste huizen wisselen overigens

Kirsten Pebesma inloop in het vooruitzicht. Alleen…… nu nog even niet.

per Wanneer Andrea seizoen Steensma wel??? of per en Ja, feestdag. ook wij weten De dat ene niet. keer waan ik me in

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende keer in een herfstbos

moet liggen, om vervolgens tussen de kerstfrutsels

Fotograaf:

en De de nep sneeuwballen te kroelen. Ook voornamelijk

Willem Bakker Groenenberg

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar het is voor mij wel beter

te De volgen. afgelopen Ik vind tijd het hebben wel we grappig, als bestuur maar van vraag het dorpshuis mij wel af

Aanleveren kopij:

of gebruikt het ze om nou na altijd te denken echt over blij onze maakt. toekomst. Dagen We zijn zouden sommigen graag

bij voorkeur per mail

ermee meer open bezig, willen kosten zijn, maar nog dat moeite is natuurlijk wordt geen gespaard. doel op zich. De Dan

dat vraag Kopij gekibbel is inleveren waar onderling ons vóór: dorp behoefte over wat aan waar heeft waar moet het staan gaat om en een wie

wanneer huiskamer, het zoals meest we hip als is. de Het Groenenberg huis wordt willen een zijn, etalage waar een waar

bewegen kop Verspreidingsweek:

koffie en gedronken leven afgeraden kan worden wordt en je elkaar ten behoeve kunt ontmoeten. van de

stijl. Mensen Dan sla blijven je wat mij langer betreft in ons door dorp in de wonen, oppervlakkigheid.

waardoor de

Begrijp leeftijdsopbouw Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, verandert, als voor dit ons een gevoel mens blij tenminste. maakt moet We

www.glimmen.net en

je het zouden

www.pb-glimmen.nl

vooral ook blijven graag meer doen, activiteiten maar stress in de moet weekeinden je bewaren zien. voor Op

andere zaterdag dingen. zondag Geloof zijn mij, er een ik zie aantal een grotere heleboel evenementen, ellende en

verdriet zoals de

Voor contact

om wintermarkt, mij

metheen. of info

Ook de toneeluitvoering

over

in ons dorpje. en Sommige dergelijke, dingen maar

zijn veelal Plaatselijk zichtbaar staat Belang ons voor gebouw kunt uiedereen, contact er gewoon andere te zijn. Hoe dingen kunnen zijn we goed dat

beter opnemen benutten? via info@pb-glimmen.nl

Is het zinvol op de zondagmiddag voor gezinnen

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik Gelukkig vanuit mijn krijgen kattenkop wij eerst iedereen het kerstfeest. een Dat heel zal gezond, anders gevierd gelukkig

en worden spinnend dan wij 2016. gewend Knutsel, zijn. De fröbel, kerk zelf wat kan dan niet ook; open. maak Wat jezelf er

en wel elkaar is, daar ermee kunnen blij. we Ik vooral pas op heel mijn gelukkig eigen van kattige worden, wijze is op op

jullie, het terrein, maar pas in de vooral buitenlucht ook goed de stal op die elkaar. bewoond gaat worden,

door dier en mens, zodat u in elk geval terecht kunt voor een

opbeurend woord of een kort gesprek. Daar hebben we immers

allemaal behoefte aan in deze tijd. Zo kunnen wij toch iets

Opbrengst betekenen voor allen, MS die dat collecteweek

graag willen. Dan moet ik ook nog

iets zeggen over al die lichtjes in het dorp. Dankzij de folder, die

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

wij begin november in de brievenbus vonden en die opriep om

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

overal in alle tuinen of waar dan ook lichtjes te laten schijnen,

Het is daar opgehaalde ruimschoots collectegeld gehoor aan wordt gegeven. besteed Niet aan in alle onderzoek tuinen

(voor natuurlijk, een beter maar dat leven wordt nu het en volgend een toekomst jaar nog zonder weer beter. MS),

begeleiding Sommige straten voorlichting.

zijn zo prachtig verlicht. Daar word je helemaal

blij van als je daar doorheen loopt, fietst of rijdt. Dan komt er ook

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

een eind aan dit jaar. Niet voor iedereen altijd eenvoudig, maar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

toch, probeer een open blik op de toekomst te houden. Ik weet

hun zeker, bijdrage. dat ergens Hebt in 2021 u de wij collectant elkaar weer gemist, kunnen dan ontmoeten kunt u bij uw

bijdrage de inloop overmaken of waar dan op ook. giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Voor nu wens Neem ik u, contact mede namens op met ons het hele Nationaal team, een MS Fonds, goed

010-591 kerstfeest 98 en 39 een of gelukkig via www.nationaalmsfonds.nl

nieuwjaar.

Wil Hiensch

en anderen een gezellig moment met muziek en kinderopvang

te organiseren? We merken namelijk ook dat er meer jonge

gezinnen in het dorp zijn dan eerder. Samen met een aantal

mensen die betrokken zijn bij activiteiten en Plaatselijk Belang

hebben we daar over nagedacht en komen we verder. Het is nu

weer even afwachten hoe het rond de kerst precies zal kunnen

gaan, maar het lijkt er niet op dat we ergens een opening kunnen

vinden om samen te eten of te drinken of wat dan ook in de

Groenenberg. We hopen dat er niet te veel mensen worden

getroffen en daar moeten we ons best voor doen. Daarom wens

ik namens de Groenenberg iedereen goede kerstdagen in wat

voor samenstelling dan ook en een goed begin van het nieuwe

jaar 2021 en een snel weerzien in ons dorpshuis.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

8

6

Glimmer’lei - januari 2016

Glimmer’lei - december 2020


De nieuwe generatie zoekt onderdak

Ons dorp kent vele heerlijke stukken bos. Plekken waar je als kind lekker kunt spelen met je vrienden, zonder dat je ook maar

één volwassene tegenkomt of lastigvalt. Eén van de fijne kenmerken van ons dorp, de plek waar ook ik mocht opgroeien. De

plek waarvan we allemaal graag willen dat iedereen zich thuis voelt. Toch is er een vergeten groep; de groep van de toekomst.

Door: Marjolein Dresden-Hommes

Voordat de herfst echt inviel, besloot een groepje jongeren dat

het tijd was een plek te zoeken waar zij zichzelf konden zijn. Een

plek waar zij samen buiten kunnen zijn ondanks die ellendige

corona tijd. In de zomer hebben zij als opgejaagd wild door ons

dorp gezworven. Negatief gedrag van leeftijdsgenoten werd ook

hun aangerekend en zelf hebben ze ook de nodige misstappen

gemaakt. Klachten van dorpsgenoten en confrontaties waren het

gevolg. Er zijn zelfs acties opgezet om ze te laten verdwijnen van

hun plekjes. Maar ineens werd het stil in Glimmen. Waar waren

ze gebleven?

Ons dorp kent geen jeugdhonk meer, daar konden ze dus niet

zijn. Een verarming wat mij betreft. Ik heb vlak voor de sluiting

hierover gesproken met het dorpshuisbestuur. Men stond zeker

open voor een jeugdhonk, maar er was geen bestuur meer en

ook de ouders van deze groep moesten de armen uit de mouwen

willen steken. Dit gebeurde helaas niet. Hier stopte mijn zoektocht

destijds en het jeugdhonk ging dicht.

Reden voor mij om dit stukje te schrijven en u als lezer te vragen of

er in ons dorp ruimte kan komen voor deze groep dorpsgenoten.

Dit groepje heeft laten zien dat zij zelfstandig een geweldige plek

neer kunnen zetten, dat zij in staat zijn zichzelf zo te reguleren dat

ze niet opvallen. De ouders van dit groepje hebben laten zien dat

zij hen wijzen op hun gedrag en hen helpen om hun eigen plek

te behouden. Ja het blijven pubers. Ze maken rotzooi, vergeten

dat ze geluid produceren en zoeken de grenzen van de regels

op. Waren we niet allemaal ooit die puber? Moesten we niet

allemaal met hulp van onze ouders en buurtgenoten leren dat we

soms, onbedoeld, ontzettend veel overlast veroorzaakten? Het

jeugdhonk is dè plek om gecontroleerd de grenzen te kunnen

ontdekken en om als puber jezelf te kunnen zijn.

Mijn kerstwens is dan ook dat we met elkaar ruimte blijven maken

voor álle dorpsgenoten, dat we elkaar de misstappen vergeven

en samen weer verder gaan, ook als dat even lastig is.

Een paar weken geleden kreeg ik uit betrouwbare bron te horen

waar één van de groepjes was neergestreken. Onderzoek wees

uit dat zij een eigen jeugdhonk gebouwd hadden, compleet met

kerstlampjes en een barretje. Ik heb een foto voor u gemaakt.

Het is een indrukwekkend bouwwerk op één van die magnifieke

plekjes in ons dorp waar niemand je ziet. Toch is het niet ver van

de bewoonde wereld en dus ben ik een buurtonderzoek gaan

doen. Niemand wist iets van het bestaan van dit alternatieve

jeugdhonk. Niemand heeft last gehad van dit groepje. Opmerkelijk!

Lawaai van lesvliegtuigen Ingezonden brief; ingekort door de redactie

We wonen in een mooi dorp. Maar ook in een erg lawaaierig

dorp. Een dorp doorsneden door een intensief gebruikt spoor,

met een Rijksstraatweg als sluiproute voor zwaar vrachtverkeer,

met de A28 op de achtergrond. Het is hier niet vaak stil. En nu

krijgen we dan ook nog een asociaal geluidscircus boven ons.

Het mislukte vliegveld Eelde bleek een aantrekkelijke prooi voor

vliegscholen.

Naast de KLS is daarom nu ook de Martinairvliegschool (MFA)

hier neergestreken. MFA gaf als reden: “Luchthaven Eelde heeft

voldoende capaciteit en geluidsruimte waarbij de lesvluchten

geen hinder veroorzaken voor ander verkeer “. Er zijn nu 15

lestoestellen. Met 50.000 vluchten per jaar (190 per dag) willen

de vliegscholen de geluidsruimte ‘volvliegen’. Dat wil zeggen: in

de wijde omgeving het repeterend lawaai van lestoestellen die

continu rondjes draaien. Dat hebben we gemerkt!

Van de 15 lesvliegtuigen zijn 12 toestellen zeer lawaaiig. Zij

variëren in leeftijd van 18 tot 30 jaar oud, met een gemiddelde

leeftijd van meer dan 20 jaar. Wat gaat er toch om in de hoofden

van mensen die schaamteloos de termen 'geluidsruimte'

en 'volvliegen' gebruiken en die zoveel weerzinwekkende

geluidsoverlast produceren? De vliegscholen dienen bovendien

geen enkel algemeen belang en dragen helemaal niets bij aan

het versterken van de noordelijke economie. De belachelijke

lawaaioverlast moet stoppen. Het cynische is dat we als noordelijke

belastingbetalers ons eigen lawaai hebben gefinancierd. Zonder

overheidsmiddelen bestond dit niet-levensvatbare vliegveld,

deze bodemloze put, niet.

Wat kunnen we doen om ons dorp leefbaarder en weer stiller te

maken?

• Overlast doorgeven aan het Meldingenloket vliegverkeer GAE

via de website https://www.tmaeelde.nl

• De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

steunen in hun strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door

vliegveld Eelde; zie website www.vole.nl

• Politici benaderen. Die zijn er gevoeliger voor nu de

verkiezingen naderen.

Ik hoop dat de verloedering van ons luchtruim gestopt wordt!

Frits Sibers

Glimmer’lei - december 2020 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - december 2020


Bollen plant aktie

Vandaag, zaterdag, was een erg vrolijke dag aan de Nieuwe

Schoolweg.

Tientallen bewoners grepen de spade en hebben samen de berm

van begin tot eind gevuld met een bollenmengsel bedoeld voor

verwildering.Naast bloembollen waren er oliebollen en koffie,

kortom wat een heerlijke straat om aan te wonen!

Straks in het voorjaar zal de Nieuwe Schoolweg veranderen in

een kleurig lint, niet alleen mooi maar ook als steun voor wilde

bijen.

Uw eigen reporter was aanwezig en ik had haar beloofd om

een aantal foto’s op te sturen. Misschien moet ook nog gemeld

worden dat de stadsecoloog Hemmo Jager op verzoek van de

biodiversiteitswerkgroep van Duurzaam Glimmen één en ander

mogelijk maakte door de materialen te leveren.

Hartelijke groet,

namens Duurzaam Glimmen

Frits Sibers

Glimmer’lei - december 2020 9


Kerstnacht vanuit de

Bartholomeus – dit jaar online!

De traditionele kerstnachtdienst in de Bartholomeuskerk in

Noordlaren - met muziek, liederen en de kerstboodschap – is dit

jaar online te volgen via de website van de kerk.

De Glimmense IJsbaan in

corona tijd

Als we Piet Paulusma mogen geloven gaat het de komende

maanden hard vriezen. Dat is goed nieuws voor alle

schaatsliefhebbers, vooral na de kwakkelwinters van de laatste

paar jaren. Nu kunnen we natuurlijk niet in de toekomst kijken

maar mocht het de komende weken echt gaan vriezen dan

moeten we als IJsvereniging Glimmen in ieder geval rekening

houden met de Corona maatregelen.

Misschien moeten we het aantal schaatsers beperken, misschien

moeten we gaan werken met een reserveringssysteem,

misschien kan het clubhuis niet gebruikt worden, misschien

kunnen we geen Dixie plaatsen, misschien …….

Kortom: we zullen ons uiterste best doen om jong & oud als

vanouds te laten genieten van onze prachtig gelegen ijsbaan

maar er zullen waarschijnlijk beperkingen zijn. Als Koning Winter

zijn intrede doet en er in Glimmen geschaatst kan worden vindt u

relevante informatie op de site Glimmen.net

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Ook dit jaar vieren we kerst. Ook dit jaar mag het bijbelverhaal

van de geboorte van God in een mensenkind klinken – een niet

te bevatten mysterie dat ook in onze tijd z’n weg zoekt.

Ook in de Bartholomeuskerk in Noordlaren zal dit oude verhaal

weer klinken. Maar zonder aanwezigen – corona maakt dat

onmogelijk. Juist nu alles anders is dan anders, probeert

dominee Frederique Karelse het verhaal van het kind in de kribbe

opnieuw te verstaan en opnieuw uit te leggen. Uiteraard wordt de

kerstboodschap feestelijk omlijst met kerstliederen en muziek in

een sfeervol aangeklede kerk.

Kerstnacht vanuit de Bartholomeus staat vanaf 24 december om

19.30 uur. Kijk en luister via www.pkn-ng.nl/kerstnacht2020.

Nieuws van

Dank u Sinterklaasje…

Ondanks alle coronamaatregelen en een daardoor thuiswerkende

Sinterklaas zijn de kinderen uit het dorp door de hulp-

Sint(erklaascommissie) toch bereikt en wel door cadeautjes aan

huis te bezorgen… een geweldige prestatie, waarvoor hartelijk

dank!

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harendermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Meer informatie, waaronder de Dorpsvisie Glimmen

2018-2043, kunt u vinden op www.pb-glimmen.nl. Heeft u

suggesties voor ons? Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.nl.

Nieuwjaarsreceptie

Het is een lange traditie dat Plaatselijk Belang Glimmen en

dorpshuis De Groenenberg samen een nieuwjaarsreceptie voor

het hele dorp in de Groenenberg houden, meestal de eerste

vrijdag van januari. Jammer genoeg kan dat niet plaatsvinden in

2021, omdat we niet met zovelen bij elkaar kunnen komen. We

hebben de hoop uitgesproken dat het in de loop van 2021 beter

zal gaan, vanwege de aangekondigde vaccinatie. We zouden

dan misschien in juni een midzomerborrel kunnen organiseren.

We hopen op betere tijden…

Namens beide besturen wensen we jullie allemaal in elk geval

goede en gezellige kerstdagen en een mooi begin van 2021,

hopelijk in goede gezondheid en met veel plezier samen in ons

mooie dorp Glimmen!

Plaatselijk Belang, Iris Michel-van der Molen, voorzitter

De Groenenberg, Jan Hommes, voorzitter

10

Glimmer’lei - december 2020


Zonneweide Glimmen ontwikkelt zich

razendsnel: Maar niet iedereen is er blij mee

Het succes van Zonneweide Glimmen is groot. Het particuliere initiatief bewijst dat duurzame projecten ´hot en haalbaar´ zijn.

Maar het Glimmense project wekt ook wrevel op en maakt mensen argwanend. Laten we de trend eens analyseren in een paar

stappen.

De afgegraven grond (en

grond van slootoevers) wordt

gebruikt voor het opwerpen

van zandlichamen voor een

struweelhoutwal langs het

zandpad en een houtsingel

langs de Zuidlaarderweg.

Deze houtsingel moet ook

het zicht op de zonneweide

vanaf de Zuidlaarderweg

beperken. Aan de zuidzijde

zal de houtsingel kaal

zijn (aantrekkelijk voor

nestelende bijen) met hier

en daar nog de stobben van

de bij de aanleg aanwezige,

gekapte bomen. Samen met Landschapsbeheer Groningen

zal de struweelhoutwal en de bossingel worden beplant met

inheemse, rijkbloeiende en vruchtdragende bomen en struiken.

Dit mede in het kader van het project “Herstel houtwallen en

hagen Haren”.

De sloten rondom zijn uitgegraven. Bij de spoorsloot en de sloot

aan de zuidzijde zijn bovendien oevers uitgegraven tot het schrale

dekzand en soms het keileem en zijn ze geleidelijk en golvend

gemaakt. Zo ontstaat er variatie in milieu (nat-droog, voedselrijkarm)

en uiteindelijk variatie in begroeiing. Ze zullen worden

ingezaaid met het zaadmengsel G3 de Cruydthoeck. Het is een

bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige

percelen en oevervegetaties. Dit mengsel is geschikt voor flauwe

geleidelijke oevers Het is tevens ook aantrekkelijk voor bijen,

vlinders en vogels. Zie voor de samenstelling: https://www.

cruydthoeck.nl/winkel/bloemenmengsel-g3-voor-jaarrondnattetot-vochtige-gronden/p83

CO2 bindende toegangsweg

De zonneweide Glimmen gaat een CO2-bindende toegangsweg

aanleggen met olivijn. De olivijn wordt geleverd door

Greensand (www.greensand.nl). De zonneweide hoeft alleen

de transportkosten te betalen. Het materiaal zelf wordt gratis

beschikbaar gesteld. Het mineraal olivijn reageert bij de

verwering met CO2 en water, waarbij kalkoplossing ontstaat.

De kalkoplossing gaat verzuring van de grond tegen. Om 1 kg

CO2 te binden is 1 kg olivijn nodig. Met greenSand CO2 Opruim

Certificaten kan je je CO2-uitstoot compenseren of extra helpen

tegen klimaatverandering. Olivijn is op elk continent in grote

hoeveelheden aanwezig. Het is een stollingsgesteente dat bij

de vorming van bergketens en bij vulkaanuitbarstingen aan de

oppervlakte komt, zoals Spanje, Noorwegen, Cyprus, Turkije,

Iran, Griekenland en de Verenigde Staten.

Er zijn nog zonnepenalen beschikbaar voor inwoners,

stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries -

Peize - Groningen-Zuid - Kropswolde. Een paneel kost € 250 en

verdient zich in terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m.

aardbevingsschade kunnen ook panelen aangeschaft worden.

Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl

AED, wat doen we ermee?

In Glimmen zijn twee openbare AED's beschikbaar. Dat zijn

apparaatjes waarmee elektrische stoten afgegeven kunnen

worden aan mensen, die door een hartstilstand zijn getroffen.

Of liever gezegd: die geen bloedcirculatie meer hebben. Een

AED kan worden bediend door mensen, die hiervoor een

cursus hebben gevolgd (burgerhulpverleners). De AED's in

Glimmen hangen in de kantine van VV Glimmen en aan de

buitenmuur van het dorpshuis. Wat kunnen we ermee?

Als 112 is gebeld omdat iemand in Glimmen een hartstilstand

heeft gehad, gaat de ambulance direct onderweg. Maar

tijdens die rit gaan kostbare minuten verloren. Daarom doet de

Stichting Hartveilig tegelijk een oproep (meestal via sms) aan

burgerhulpverleners, die in de buurt van het incident wonen.

Vaak wordt een oproep gedaan om direct naar het adres van het

slachtoffer te gaan en tegelijk wordt een andere oproep gedaan

om de AED op te halen bij b.v. het dorpshuis. Burgerhulpverleners

antwoorden JA als zij de opdracht gaan uitvoeren. In hun oproep

lezen ze de pincode van de AED, zodat die uit de kast kan worden

gehaald. Mét AED spoedt men

zich naar het slachtoffer en

arriveert (hopelijk) tegelijk met

een andere burgerhulpverlener

om de reanimatie te starten.

Hierbij wordt de AED gebruikt

en wellicht wordt zo het leven

van de patiënt gered. Als later

de ambulance ter plaatse is

nemen de professionals het

over.

In Glimmen herinneren we ons

allemaal het jaar 2016, toen in

het dorp twee mensen werden

Kaartje met aanwezige

AED's in Glimmen

(Stichting Hartveilig)

getroffen door een hartstilstand. Eén van hen overleefde het

niet (Willem Bazuin), de andere wél (Henk Harmsen). In beide

gevallen waren burgerhulpverleners uit Glimmen ter plekke

gekomen om te helpen. Zie www.groningenhartveilig.nl

Glimmer’lei - december 2020 11


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Sylvesterloop (zie foto).

Volgens de organisatie

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

verbeteren en met name

het bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 17 januari of per en2021

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 4

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - december 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!