24.12.2020 Views

Bouwen aan Vlaanderen 06 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UITGAVE

6

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 21 I NUMMER 6 2020 I DEC-JAN

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

SILVER TOWER SIERT BRUSSELSE SKYLINE

STAD-IN-DE-STAD MET 11.000 M³ HOUT

COPERNICUS GEEFT WETSTRAAT NIEUW ELAN

ONTWIJDE KERK WORDT

POLYVALENT ARCHITECTENKANTOOR

INDRUKWEKKENDE TRANSFORMATIE

VOOR GENTSE UNIVERSITEITSCAMPUS

6


KONE Residential Flow

KONE Elevator AirPurifier

CONNECTING MORE

THAN FLOORS

Een nieuw tijdperk

voor liften

KONE 24/7 Connected Services

KONE Elevator Music

KONE Elevator Call

KONE’s Value Added Services

Maak uw gebouw slimmer en bied gebruikers een geweldige ervaring met geavanceerde oplossingen voor veiligheid,

comfort en gemak. Dankzij de ingebouwde connectiviteit van onze KONE DX liften kunnen allerlei oplossingen en

services toegevoegd worden aan uw installaties om een naadloze gebruikerservaring te bieden bij verplaatsingen in

en tussen gebouwen. Geconnecteerde liften openen een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden. www.kone.be


DE PARTNER VOOR

AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN | Ambachtsstraat 33 | BE-2390 Malle-West | +32 (0)3 320 24 00 | info.be@ask-romein.com


DucoSun Wing

Architecturale zonwering

DCM - Grobbendonk

Daling

koellast

tot 63 %

Maximum

privacy

Maximum aan

mogelijkheden

Maximum

daglicht

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

6

Wat een jaar!

In België is het traditie om eind december te verzamelen rond een feesttafel, een vuurkorf of een kerstboom, de afgelopen twaalf maanden

te overschouwen en te zuchten: ‘Wat een jaar!’, ook als er in dat bewuste jaar niets noemenswaardig gebeurd is om dat te rechtvaardigen.

Meestal is er dus overdrijving of onnodige pathetiek in het spel, maar in de nadagen van 2020 was een diepe zucht natuurlijk wel op zijn plaats.

Want: wat een jaar was me dat, zeg!

VOORWOORD

Het begon nochtans goed. We rolden naadloos van een geslaagd 2019 in een veelbelovend 2020 en de sky leek als vanouds the limit

te zijn. Goedgevulde orderboekjes, algemeen optimisme, positieve cijfers ...: er leek geen vuiltje aan (of in) de lucht. Sterker nog: aangezien

veel bouwbedrijven op volle toeren draaiden en de rendabiliteit gestaag bleef toenemen, begonnen sommigen al stilletjes te dromen van een

heus boerenjaar.

Het lot en dat vermaledijde coronavirus beslisten er helaas anders over. Voortschrijdend inzicht, alarmerende toestanden in onze ziekenhuizen

en woonzorgcentra, paniekvoetbal van bedenkelijke kwaliteit in de beleidskamers, virologen die zich noodgedwongen manifesteerden als

collectief geweten en sociaal isolement als ultiem redmiddel, met ‘lockdowns’, mondmaskerdracht en handhygiëne als exponenten van het

‘nieuwe normaal’: het was niet bepaald hoe we het ons vooraf hadden voorgesteld. Ook de bouwsector kreeg het hard te verduren. Werven

werden (tijdelijk) stilgelegd, er werd technische werkloosheid ingeroepen, er werden crisisvergaderingen belegd via Zoom, Microsoft Teams

en andere digitale platformen, die in een mum van tijd ingeburgerd raakten bij iedereen die op professionele basis achter een computer

zit … Niemand wist hoelang deze ongeziene crisis zou aanhouden en wat de beste aanpak was om dit momentje van collectieve status quo te

overwinnen. En dus weerklonk half maart al een eerste diepe zucht.

Negen maanden later moeten we helaas vaststellen dat er nog niet al te veel veranderd is. Er is opnieuw een ‘lockdown’ afgekondigd, thuiswerk

is nog steeds de norm, de horeca en de cultuursector krijgen wederom rake klappen … Maar als we inzoomen op de bouw, oogt de balans – in

onze optiek – een stuk minder slecht dan in andere sectoren. De eerste ‘lockdown’ was een schok, maar twee weken later was de zoektocht naar

creatieve oplossingen, nieuwe opportuniteiten en alternatieve werkwijzen al volop aan de gang. Van recordwinsten is uiteraard geen sprake,

maar dramatische rode cijfers zijn evenmin de norm. De orderboekjes zijn uiteraard minder gevuld dan andere jaren en dat is een belangrijk

aandachtspunt, maar reden tot blinde paniek is er voorlopig niet. De bouw heeft zich relatief goed uit de slag getrokken en dat is het imago

van de sector zeker ten goede gekomen. Dynamisch beleid, oplossingsgericht denken, snel schakelen …: het zijn lovenswaardige predicaten die

in 2020 terecht van toepassing waren op veel architecten, aannemers, studiebureaus, fabrikanten en andere bouwprofessionals.

Uiteraard zijn er bedrijven failliet gegaan en werknemers ontslagen, maar het was niet al kommer en kwel. Zo is de langverwachte digital shift

(noodgedwongen) in sneltempo doorgevoerd en heeft het ‘nieuwe werken’ definitief voet aan grond gekregen – een evolutie die anders nog

meerdere jaren in beslag zou hebben genomen. In Westerlo werd in één beweging een volledig huis geprint – een absolute wereldprimeur!

In Harelbeke werd voor het eerst een revolutionaire metselrobot ingezet. Particulieren grepen de vrijgekomen tijd massaal aan om eindelijk te

investeren in al dan niet energetische renovatie-ingrepen. En er is zowaar een politiek akkoord over de befaamde ‘betonstop’, die we vanaf nu

hopelijk voor eens en voor altijd ‘bouwshift’ kunnen noemen. Al kwam er nadien wel meteen kritiek, want hoe zullen we die 100 % vergoeding

voor onteigende eigenaars betalen?

We onderdrukken een zucht en kijken voorzichtig vooruit naar 2021. De coronamaatregelen zullen nog een hele tijd van kracht blijven en

de ‘langetermijneffecten’ van de crisis zijn op dit moment moeilijk in te schatten, maar we hebben getoond dat we ook in deze moeilijke

omstandigheden onze boontjes kunnen doppen. In combinatie met de wetenschap dat er een vaccin op komst is en dat het dus alleen maar

beter kan gaan, is dat toch iets om ons aan op te trekken. Nog even volhouden dus!

Veel leesplezier en fijn eindejaar

Tim Janssens


6

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

50

Jaargang 21 • nummer 6 • 2020

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Filip Van der Elst,

Rik Neven en Jeroen Schreurs (Redactiebureau

Palindroom), Stephanie Demasure, Els Jonckheere,

Anastasia Verleysen, Koen Mortelmans, en uwtekst.be

BLADMANAGERS

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

+32 50 36 81 70

p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Elke Kina

Sarah Dierick

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Brussel Silver Tower 8

Duurzaam bouwen met slanke vloeren 16

Zwijnaarde Logistiek Test Centrum 20

Architecturale zonwering maakt Sterea compleet 24

De Pen Bart Verhulst, Managing Director bij BESIX Infra 26

Brussel Gare Maritime 28

"Het HoutAlu-Schrijnwerk versterkt elk ontwerp" 31

Beringen VINTIV 32

Fonkelende graniet voor dromerige projecten 34

Brussel Copernicus 36

Concrete Day blikt terug op geslaagde digitale jubileumeditie 40

Roeselare Maxicon 44

Antwerpen FLYINGGROUP 50

Anderlecht Central Gardens 52

Slimme vloerbekisting verenigt veiligheid en efficiëntie 56

Torhout Encima 60

Advertorial Euro Rent 62

Lokeren Park van Hillare 64

Goede akoestiek? Hou rekening met de aansluitende constucties! 68

Genereuze verdichting in de stadskern 70

THEMA GEVELTECHNIEKEN

08

“Circulaire gevels zijn de toekomst” 72

“Groengevels zijn stilaan mainstream” 74

Gevel isoleren? Pas op voor koudebruggen! 76

Gevelbekleding die gebouwen blijvend doet schitteren 78

De toekomst is digitaal, ook voor toegangscontrole 82

Strakke gevelmix voor stijlvol woonproject 84

72


INHOUD

90 105

98

114 124

Spraakmakende gevels met een markante identiteit 86

“Woon- en leefcomfort gaan veel verder dan barrièrevrijheid” 90

Limburgse wereldspeler viert honderdjarig bestaan 93

Aluminium garandeert lange levensduur van gevel en dak 94

THEMA BIM

Welke BIM-software gebruiken architecten? 96

Gebruiksvriendelijke meetapparatuur wint aan populariteit 98

Sanitaire installateur plukt vruchten van BIM-expertise 101

Winst op alle fronten dankzij BIM 102

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Roeselare 3Architecten 105

ZORGPROJECTEN

Halle Residentie Huiskensveld 114

Diepenbeek Angelahof 116

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

UITGAVE

6

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 21 I NUMMER 6 2020 I DEC-JAN

SILVER TOWER SIERT BRUSSELSE SKYLINE

STAD-IN-DE-STAD MET 11.000 M³ HOUT

ONDERWIJSPROJECTEN

Lokeren VLOT! Scholengroep 120

Gent Campus Ledeganck 124

Leuven Quadrivium 128

PARTNERS EN RUBRIEKEN

ORI nieuws 131

CIB Nieuws 132

VCB Nieuws 133

Bouwpartners 134

6

COPERNICUS GEEFT WETSTRAAT NIEUW ELAN

ONTWIJDE KERK WORDT

POLYVALENT ARCHITECTENKANTOOR

INDRUKWEKKENDE TRANSFORMATIE

VOOR GENTSE UNIVERSITEITSCAMPUS

Coverbeeld: Silver Tower, Brussel

Beeld: Els Jonckheere

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Brussel Silver Tower

WERKEN MET ULTIEM ZICHT OP DE HOOFDSTAD

Met de bouw van de Silver Tower is de trend gezet om de buurt aan het Brusselse Noordstation te transformeren tot een dynamisch stadsdeel

waar wonen en werken moeiteloos in elkaar overvloeien. Het elegante kantorencomplex zal maar liefst tweeduizend ambtenaren van

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de dienst Fiscaliteit huisvesten. En dat in een prachtige en duurzame setting waar comfort en

alternatieve arbeidsvormen centraal staan.

Tekst en beeld Els Jonckheere

Met de Silver Tower heeft Ghelamco er een echt paradepaardje bij. Het

gedurfde architecturale concept verpersoonlijkt als het ware de ‘stad van

morgen’. De toren is immers opgebouwd als een elliptische lens van 28

meter breed en 69 meter lang. Bovendien wordt hij omsluierd door een

zo goed als volledig beglaasde façade, die is opgetrokken met een kadersysteem.

“Op die manier genieten alle werkplekken maximaal van een

riante natuurlijke lichtinval”, vertellen Frederik Eerens en Jan Demaeseleer,

project managers bij Ghelamco. “Bovendien hebben de aanwezigen een

rechtstreeks zicht op de omgeving. Aan de buitenkant zorgt het invallende

zonlicht op de gevel dan weer voor een visueel spektakel dat elke dag

anders is. Met zijn 137 meter is de toren bovendien een van de hoogste

gebouwen van Brussel – en bij uitbreiding ook België. Hierdoor zuigt de

Silver Tower alle aandacht naar zich toe en speelt hij een prominente rol in

de skyline van onze hoofdstad.”

De ellips wordt omsluierd door een zo goed als volledig beglaasde façade.

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Silver Tower Brussel

“Het gedurfde architecturale

concept van de Silver Tower

verpersoonlijkt als het ware

de ‘stad van morgen’”

De top verbergt op ingenieuze wijze de vele technische systemen die op het dak

zijn geplaatst.

Flexibel en duurzaam

Deze herkenbaarheid kon ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekoren,

want het nam de beslissing om de Silver Tower voor een periode van achttien

jaar te huren (en het gebouw om te dopen tot de ‘Iris Toren’). “Ook

duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij deze beslissing”, aldus Jan

Demaeseleer. “Dankzij de hoge compactheid en een uitzonderlijk performante

koelinstallatie kunnen we het BREEAM Excellent-certificaat bemachtigen.

Nog een belangrijke reden waarom het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest voor onze realisatie koos, is de flexibele en toekomstgerichte inrichting.

De volledig beglaasde gevel, het feit dat de kolommen beperkt zijn

tot enkele exemplaren ter hoogte van deze gevel én de grote moduleerbaarheid

zorgen voor een maximale ruimtelijke flexibiliteit.”

Het elegante kantorencomplex zal maar liefst tweeduizend ambtenaren van de

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de dienst Fiscaliteit huisvesten.

Gesloten versus open

Naast zeven ondergrondse niveaus (parking voor wagens en bromfietsen,

opslagfaciliteiten en technieken) bestaat de ‘Silver Tower’ uit een gelijkvloers

met twee mezzanines waarop 32 verdiepingen gestapeld zijn. Dankzij

de gevel met reflecterende geanodiseerde vinnen, die het energieverbruik

mee helpen beperken, heeft dit volume een eerder ‘gesloten’ uitstraling. De

benedenverdieping is opgevat als een transparante sokkel, waar V-vormige

kolommen met een aluminiumbekleding worden afgewisseld met grote

glaspartijen. “Omdat de sokkel van het gebouw ook nog twee mezzanines

bevat, ontstaat een groot ruimtegevoel dat uitnodigend werkt”, vertelt

Frederik Eerens. “Op die manier slaat de ‘Silver Tower’ de brug naar de

buitenwereld. De omgeving rond het Sint-Lazarusplein zal de komende

maanden trouwens een aanzienlijke opwaardering ondergaan, onder meer

dankzij de aanleg van een nieuw plein voor de toren.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Brussel Silver Tower

De benedenverdieping is opgevat als een transparante sokkel met V-vormige kolommen en grote glaspartijen.

Smart ceilings

for green buildings

Pictures by: Bart Gosselin ©

www.interalu.eu

10 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-1 1 15-12-20 14:06


Silver Tower Brussel

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FDS – MOBIELE AKOESTISCHE WANDEN

Het kantoorgebouw van morgen moet zich flexibel kunnen aanpassen

aan nieuwe noden en arbeidsvormen. Daarom zijn in de Silver

Tower verschillende grote vergaderzalen ingericht, die met mobiele

akoestische wanden kunnen worden gesegmenteerd. Deze oplossingen

werden aangekocht bij Funktie en Decoratie Systems (FDS) uit

Drongen, al meer dan 45 jaar een gereputeerde speler in dit marktsegment.

“Onze grote troef is het brede productgamma”, vertelt

project manager Didier Degomme. “Naast mobiele akoestische wanden

vinden klanten bij ons ook vouw- en sanitaire wanden en diverse

soorten binnen- en buitenzonwering. Verder zorgen we zelf voor de

installatie en service, waardoor kwaliteit en een lange levensduur

gegarandeerd zijn.” In de Silver Tower installeerde FDS maar liefst

26 wanden op verschillende verdiepingen – allemaal exemplaren

met zichtbare profielen en een akoestische isolatie van 52 dB. “Alle

panelen zijn brandvertragend (M1) en afgewerkt met een witte

melaminelaag”, aldus Didier Degomme. “De uitdaging in dit project

was Beddeleem bij te benen, het bedrijf dat de volledige interieurafwerking

voor zijn rekening nam. Een goede planning en dito afspraken

waren cruciaal om alles vlot te laten verlopen. Omdat we

al vaker hebben samengewerkt, zijn we intussen goed op elkaar

ingespeeld. Waardoor we ook in de Silver Tower een resultaat hebben

neergezet waarop we allebei trots mogen zijn.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Een uitgekiende binneninrichting zorgt voor een aangename werkomgeving.

Maximaal met prefab

Het gebouw werd op een krap perceel gebouwd en is omringd door openbare

ruimtes en spoorwegen. In combinatie met de erg korte bouwtermijn (amper

twintig maanden) maakte dit een maximale toepassing van prefabelementen

noodzakelijk. “De structuur bestaat voornamelijk uit elementen in gewapend

beton”, leggen de projectleiders uit. “Dit was de meest kostenefficiënte oplossing

om binnen de vooropgestelde bouwtermijn de vereiste brandveiligheid

en -weerstand te kunnen garanderen. De structuur werd opgebouwd met

prefabbalken en -kolommen, opgevuld met welfsels en waar nodig ook

predallen om de elliptische vorm van de vloeren op te vangen.” ❚

INTERALU – KLIMAATPLAFONDS

Niet alleen het spectaculaire zicht op de Brusselse skyline maakt van

de Silver Tower een bijzonder aangename werkplek. Ook het veelzijdige

comfort in het gebouw speelt een uitermate belangrijke rol. Zo werd

de Silver Tower volledig uitgerust met klimaatplafonds van Interalu. Dit

100 % Belgisch familiebedrijf, dat in Antwerpen gevestigd is, is dan ook

de marktleider in klimaatplafonds. “We rusten nooit op onze lauweren:

we blijven streven naar nieuwere en betere oplossingen”, vertelt CEO

Anthony Schrauwen. “Voor elk project – nieuwbouw of renovatie –

analyseren we de reële noden van de klant, om vervolgens de meest

geschikte oplossing te selecteren. In de Silver Tower viel de keuze op

onze energiezuinige ‘Easy-KlimaPlus’, die ook een perfecte akoestische

absorptie garandeert. We hebben onze klimaatplafonds aangepast aan

het interieur van dit kantorencomplex om een lage inbouwhoogte te

voorzien én het plafond op een monolithische manier in het geheel te

laten verdwijnen. Aangezien we zelf instaan voor de installatie, konden we

een perfect esthetisch resultaat garanderen. Het gevolg? Een tevreden

klant! En dat maakt ons bijzonder trots.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Ghelamco Group (Ieper)

Architect

Atelier d’Architecture (Genval) & Accarain-Bouillot (Schaarbeek)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Brussel Silver Tower

VETAFSCHEIDER OP MAAT

voor torenhoog personeelsrestaurant

De ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de Silver Tower werken, zullen in stijl kunnen lunchen. Op de zestiende verdieping wordt

immers een imposant personeelsrestaurant met zicht op de Brusselse skyline ingericht. Op technisch vlak bracht dat wel enkele uitdagingen met zich

mee. Zo moest er voor het afvalwater van de keuken een vetafscheider op maat gemaakt worden. Een kolfje naar de hand van Kessel AG, dé specialist

in hoogwaardige afwateringstechniek.

Tekst en beeld Els Jonckheere

de ‘Silver Tower’ kunnen we opnieuw een erg

mooie referentie toevoegen aan onze lijst met

succesvolle verwezenlijkingen.”

Op de zestiende verdieping van de Silver Tower is een personeelsrestaurant met een spectaculair uitzicht ingericht.

Al bijna zestig jaar is het Duitse Kessel een hoofdrolspeler

op het vlak van waterafvoer in gebouwen

en op terreinen. Met vooruitstrevende productietechnieken

en hoogwaardige grondstoffen bewijst

deze fabrikant keer op keer dat kunststof en innovatie

perfect samengaan. “Hierbij schuwen we

geen enkele uitdaging”, vertelt Wouter Van den

De keuken zal dagelijks een duizendtal maaltijden bereiden.

Bergen, manager van Kessel Belgium. “Meer nog:

maatwerk is waarmee we naam en faam maken.

Intussen hebben we al meer dan twintigduizend

klantspecifieke oplossingen geïnstalleerd. Het gaat

onder meer om (hybride) opvoerinstallaties, afvoeroplossingen,

afscheidingssystemen, terugstuwbeveiligingen,

schachten … Dankzij het project in

Maatoplossing dringt zich op

Net zoals in alle grote keukens moest ook in het

restaurant van de Silver Tower een vetafscheider

geïnstalleerd worden. “Gezien de grootte en de

noodzakelijke toegankelijkheid voor ruiming

wordt zo’n toestel meestal buiten geplaatst”,

aldus technisch-commercieel adviseur Dieter

Van den Bergen. “In de Silver Tower was dit geen

optie omdat de keuken zich op de zestiende

verdieping bevindt. Daarom moesten we binnen

in de toren een plaats zien te vinden. Dat

was echter geen evidentie omdat er een grootformaatvetafscheider

nodig was. Bovendien konden

we het afvalwater van de keuken niet tot

in de kelder laten afdalen omdat er dan een

te groot risico op stolling van de vetten in de

leidingen zou bestaan. Daarom werd uiteindelijk

besloten om het toestel op de vijftiende verdieping

te plaatsen, in een erg beperkte ruimte waar

bovendien sprake is van een sterke kromming

van de muren. Vanwege deze redenen was het

niet mogelijk om een standaard vetafscheider te

installeren en werd onze hulp ingeroepen.”

Volgens vaste aanpak

Ook in de Silver Tower hanteerde Kessel zijn

beproefde procesgeoriënteerde aanpak. “Na

een inventarisatie van de noden en opmeting

ter plaatse hebben onze constructeurs de individuele

oplossing ontworpen”, legt Wouter Van den

Bergen uit. “Eenmaal de offerte was goedgekeurd,

maakten we gedetailleerde constructietekeningen,

die ter correctie en nazicht werden

voorgelegd aan de klant. Daarna volgden de

productiefase en installatie op de werf. Natuurlijk

waren het ook onze eigen technici die het systeem

in bedrijf stelden en de gebruikers een korte

opleiding gaven. Het spreekt voor zich dat onze

taak nog niet helemaal achter de rug is, want de

klant kan in de toekomst altijd op ons rekenen

voor reparaties en onderhoud.”

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Silver Tower Brussel

Net zoals in alle grote keukens moest ook in het restaurant van de Silver Tower een vetafscheider

geïnstalleerd worden.

De vetafscheider van de Silver Tower is maatwerk

in de echte zin van het woord. Het is een erg smal

toestel, inclusief pomptechnieken aan de kopkant.

Speciale werf

De vetafscheider die Kessel voor de Silver Tower

ontwierp, meet 2663 x 900 x 1800 mm. “We

hebben dus een erg smal toestel afgeleverd,

inclusief pomptechnieken aan de kopkant”, aldus

Dieter Van den Bergen. “Omdat het systeem

naar de vijftiende verdieping werd gebracht

via de bouwlift aan de buitenkant van het gebouw,

hebben we het deels moeten demonteren.

Hoewel dit voor ons dus een erg speciale werf

was, zijn we er opnieuw in geslaagd om de verwachtingen

in te lossen.” ❚

Wonder van techniek.

Duurzaam en zwaar te belasten:

de afvoer van innovatief composietmateriaal.

Afvoer

Ecoguss

SmartServices voor planner

van

BIM

alle

producten

Combineert de voordelen

van kunststof en metalen

afvoeren.

Bestand tegen agressief

afvalwater.

Bevestigde geluidsisolerende

werking.

Made in Germany

www.kessel-belgie.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Brussel Silver Tower

VLOER- EN WANDBEKLEDING VAN A TOT Z

Elk interieur staat of valt met de vloerbekleding. Daarom mag er bij de keuze van de materialen en het plaatsingsbedrijf niet over één nacht

ijs gegaan worden. Voor de afwerking van de Silver Tower nam Ghelamco geen enkel risico. De investeringsmaatschappij deed een beroep

op Atrio Flooring uit Laakdal, een vloerspecialist die een totaalservice garandeert. En dat bleek dé formule om binnen het vooropgestelde

budget en de geplande deadline tot een hoogkwalitatief resultaat te komen.

Tekst en beeld Els Jonckheere

De vloer- en wandbekleding in de sanitaire ruimtes is uitgevoerd met 60x60-tegels.

Voor de vloeren van het gelijkvloers is een 90x90-formaat gebruikt.

Wat in 1998 begon als een eenmanszaak groeide uit tot een van de belangrijkste

aanbieders van vloerbekleding in België. Dat succes heeft Atrio Flooring te

danken aan een concept dat uniek is in de sector: alles gebeurt in eigen beheer.

“We stellen zelf ons assortiment samen en gaan daarbij in de hele wereld

op zoek naar jonge, frisse en trendy producten”, vertelt commercieel directeur

Andries Schepers. “We volgen de trends op de voet en bezoeken topbeurzen. Al

deze materialen importeren we zelf en presenteren we in onze ruime showroom.

Verder ontzorgen we onze klanten graag door hen te assisteren bij de opmaak van

offertes of plannen, meerprijscalculaties … Een grote troef is dat we desgewenst

zelf de vloer(bekleding) plaatsen. Voor Ghelamco is dat altijd een doorslaggevend

argument geweest om voor Atrio Flooring te kiezen. Het is dan ook de enige

manier om kort op de bal te spelen én gegarandeerde kwaliteit te leveren.”

“We stellen zelf ons

assortiment samen en gaan

daarbij in de hele wereld op

zoek naar jonge, frisse en

trendy producten”

14 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Silver Tower Brussel

De maatwerkafdeling vervaardigde lavabotabletten in

‘Diresco Pure White’-composiet.

De vloeren in de gemene delen, de inkom, het sanitair en de liftsassen zijn bekleed

met dezelfde tegels.

Uitmuntende prijs-kwaliteit-designverhouding

Atrio Flooring is een ‘allround’ leverancier van vloerbekleding. Klanten

kunnen er immers terecht voor tegels, natuursteen, parket, laminaat en

vinyl. “Ghelamco besliste om de vloeren van de Silver Tower in de gemene

delen, de inkom, het sanitair en de liftsassen uitsluitend met tegels te

bekleden”, vertelt Andries Schepers. “Een logische keuze die voortvloeide

uit onderhoudsoverwegingen. Vandaar dat we de keramische tegels van

‘Blustyle by Cotto d’Este’ hebben voorgesteld. Deze kenmerken zich door

een uitmuntende prijs-kwaliteit-designverhouding. Qua kleur werd er voor

lichte, natuurlijke tinten en structuren geopteerd, wat ideaal is om een

aangename en frisse sfeer te creëren. Voor de vloeren van het gelijkvloers

is een 90x90-formaat gebruikt, terwijl de vloer- en wandbekleding in de

sanitaire ruimtes met 60x60-tegels is uitgevoerd. Verder heeft onze maatwerkafdeling

lavabotabletten in ‘Diresco Pure White’-composiet vervaardigd:

een unieke witte tint die prachtig bij de gekozen tegels past. Bovendien

is dit materiaal erg onderhoudsvriendelijk. Silver Tower was een opdracht

die tegen de klok moest worden uitgevoerd en extra organisatorische inspanningen

vergde om alles tijdig op zijn plaats te krijgen. Voor Ghelamco

doen we echter graag wat extra moeite. We staan immers volledig achter

hun slogan: ‘Gaat niet, bestaat niet’!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15

Naamloos-1 1 8/12/2020 10:27


In combinatie met hout-betonwelfsels koppelen Deltabeam-staal-betonliggers een hoge kwaliteit aan een lichte, ecologisch verantwoorde bouwmethode.

DUURZAAM BOUWEN MET SLANKE VLOEREN

Wie duurzaam bouwen wil combineren met een lange levensduur, kiest het best voor een houten constructie met geïntegreerde staalbetonliggers.

Deze materialen kunnen nu perfect met elkaar verbonden worden dankzij de Deltabeam van Peikko. Een oplossing die trouwens

ook erg interessant is in combinatie met betonvloeren.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Peikko

Deltabeam is een staal-betonligger die in de vloer

wordt geïntegreerd. Peikko levert de balk als een

lichtgewicht stalen profiel aan de aannemer, die

hem vervolgens monteert. Na de oplegging van

de welfsels wordt de ligger aangestort met beton,

waardoor er een doorgaand vloerveld ontstaat.

De unieke deltavorm van het profiel, waaraan de

ligger zijn naam ontleent, zorgt voor extra grip

voor het beton aan de zijkanten, die in tegenstelling

tot die van traditionele liggers schuin zijn.

Deltabeam is in België intussen een gekende oplossing

voor toepassingen in combinatie met alle

mogelijke betonvloeren. Niet verwonderlijk, want

dankzij de erg hoge stijfheid zijn er grote overspanningen

mogelijk. Bovendien laat Deltabeam

toe om slanke vloeren te realiseren zonder doorhangende

balken. De besparing op het vlak van

vloerdikte kan oplopen tot 30 %. “Minder bekend

is dat de Deltabeam ook perfect te combineren is

“Minder bekend is dat de Deltabeam

ook perfect te combineren is met

hybride hout-betonvloeren”

met hybride vloerconstructies (hout-beton)”, vertelt

Joris Van Hezewijk, sales- en marketingcoördinator

van Peikko Benelux. “Vanuit constructief oogpunt

biedt deze techniek talloze voordelen. Bovendien

is het de meest ecologische manier om duurzame

gebouwen met een lange levensduur te realiseren.”

Robuuste draagstructuur

In combinatie met hout-betonwelfsels koppelen

Deltabeam-staal-betonliggers een hoge kwaliteit

aan een lichte, ecologisch verantwoorde

bouwmethode. “De voordelen van de materialen

worden optimaal benut”, aldus Joris Van Hezewijk.

“Er ontstaat een hybride constructie die

aan alle vereisten van een robuuste draagstructuur

voldoet. Ook in dit geval speelt de hoge

stijfheid een belangrijke rol bij de realisatie van

grote overspanningen met een balkenstructuur

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Waar er met andere systemen veelal een kolomafstand van 7,2 meter wordt bereikt, loopt dit met de hybride constructie op tot 10,8 meter.

die in de vloer geïntegreerd blijft. Waar er met

andere systemen veelal een kolomafstand van

7,2 meter wordt bereikt, loopt dit met de hybride

constructie op tot 10,8 meter, terwijl het slanke

uitzicht van de vloer doorgaans behouden blijft!

Het feit dat er minder kolommen nodig zijn,

opent trouwens de deur naar een flexibele in-

deling, waarmee er op toekomstige functiewijzigingen

van het gebouw kan worden ingespeeld.”

Op en top ecologisch

Natuurlijk gaat de productie van beton en staal

nog steeds gepaard met een bepaalde CO 2

-

uitstoot. “Hout is daarentegen een natuurlijke

opslagbron voor CO 2

”, vervolgt Joris van Hezewijk.

“In de juiste verhoudingen kan er dus zelfs een CO 2

-

neutrale constructie gecreëerd worden. Kortom:

in combinatie met hout-betonvloerplaten vormen

Deltabeam-staal-betonliggers een bijzonder interessante

oplossing voor ecologisch bouwen in de ware

zin van het woord.” ❚

Groene staal-betonliggers met

50% minder CO 2

- uitstoot

Met de DELTABEAM® staal-betonligger heeft u vele mogelijkheden om een slanke vloer te ontwerpen

volgens specifieke eisen. Hierdoor kunt u het gebouwvolume minimaliseren er realiseert u een

duurzaam ontwerp. Dit resulteert in een kostenbesparing tijdens de bouwfase en de gebruikersfase.

DELTABEAM® Green is de nieuwe milieuvriendelijke variant. De CO 2

-uitstoot gelinkt met de productie van deze balk

wordt tot 50% verminderd doordat minimaal 90% van de balk bestaat uit gerecycled staal, productie gedaan wordt op

hernieuwbare energie en transport op ecologische wijze gedaan kan worden. Een hogere LEED- of BREEAM-score ligt

daarmee in het verschiet.

Naast de vele voordelen die DELTABEAM® staal-betonliggers hebben, wordt daar met de Green

variant dus nog een zeer actueel en belangrijk aspect aan toegevoegd. De verlaagde ecologische

voetafdruk wordt onderbouwd door de Milieuproductverklaring (EPD). Projectspecifieke berekeningen

worden aan de hand van dit document gemaakt. Meer informatie op peikko.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17

Naamloos-1 1 15-12-20 13:56


Nijverheidsstraat 70

2160 Wommelgem

+32 (0)3 600 17 16

info@mpliften.be

www.mpliften.be

Afbeelding: treinstation te Aalst/copyright@mpliften

Bij MP Liften ontwerpen wij smart choice oplossingen voor installatie, onderhoud en modernisering van

liften en roltrappen voor het vervoer van personen en goederen in gebouwen en andere stedelijke ruimten.


Alle denkbare lift-gerelateerde oplossingen onder één dak

Sinds de oprichting aan het begin van de jaren ‘70 is Mp (MAC PUARSA) uitgegroeid tot een uiterst succesvolle dienstverlener

in lifttechniek en service. We hebben alle denkbare lift-gerelateerde oplossingen onder één dak. Een one-stop shop: of u nu

een autoschaarlift, personenlift, goederenlift, huislift of onderhoud nodig heeft, MP liften heeft het allemaal in huis!


Zwijnaarde Logistiek Test Centrum

Het Logistic Education Center trekt de aandacht met zijn geperforeerde gevelbekleding.

LOGISTIEK TEST CENTRUM IN VOLLE OPBOUW

Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een logistieke topregio is een van de speerpunten van het provinciaal economisch beleid. Daarom investeert

de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) in een Logistiek Test Centrum op de terreinen van Tech Lane Ghent in

Zwijnaarde. De Design & Build-wedstrijd resulteerde in een constructie die eenvoud en functionaliteit combineert met een aantrekkelijke en

toegankelijke look.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld AAVO Architects

Het Logistiek Test Centrum of ‘Fabriek Logistiek’ wordt gebouwd voor iedereen

die met logistiek en ‘supply chain’ te maken heeft. “Bedrijven kunnen er met

eigen personeel en goederen bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking

uittesten en vergelijken”, vertelt Thomas De Vogelaere, commercieel

directeur bij Willy Naessens Group. “Concreet zijn er twee modulair in te richten

ruimtes met testopstellingen voor warehousing-procestechnieken gerealiseerd,

die voor korte termijnen kunnen worden gehuurd. De ene ruimte is 2.400 m²

groot en bestemd voor traditionele logistieke processen. De andere is 2.000 m²

groot en gericht op processen in e-commerce. Verder is er nog een ‘Logistic

Education Center’ van 4.400 m² gebouwd, dat leslokalen, kantoren en een

opleidingscentrum omvat.”

“Het Logistiek Test Centrum

of ‘Fabriek Logistiek’ wordt

gebouwd voor iedereen

die met logistiek en ‘supply

chain’ te maken heeft”

Subtiele architectuur

Het is net dat ‘Logistic Education Center’ dat de aandacht trekt met zijn geperforeerde

gevelbekleding. “Hier zijn geen grote glaspartijen terug te vinden”, aldus

Thomas De Vogelaere. “Wel is er sprake van een subtiel spel van lange nauwe

ramen, die het monotone karakter van de gevel mooi doorbreken. Ook de overkraging

op het eerste niveau zorgt voor gereserveerd dynamisme: het gebouw

lijkt immers gedeeltelijk te zweven. Een mooi accent is de afgeronde hoek aan

de straatkant, die het geheel een statisch en toch toegankelijk karakter geeft.”

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Logistiek Test Centrum Zwijnaarde

De Fabriek Logistiek omvat twee modulair in te richten ruimtes en een ‘Logistic Education Center’.

Duurzaam gebouw

Het volledige project werd gerealiseerd met een uitermate duurzame betonstructuur.

“Deze is aangevuld met grijze betonnen wand- en dakelementen”,

vertelt Thomas De Vogelaere. “Dit was een bewuste keuze om een hoge brandweerstand

en een grote thermische inertie te bereiken. We streven immers naar

een BREEAM Very Good-label voor het gebouw en een Excellent-label op het

vlak van technieken. Om dit laatste te bereiken, is er heel wat aandacht besteed

aan het concept. Zo werd er bewust gekozen voor een hybride VRF-warmtepomp

die een hoger rendement combineert met een lage onderhoudskost en

milieuvriendelijkheid. Het systeem past immers een combinatie van R32-gas

en water toe.”

Een mooi accent is de afgeronde hoek aan de straatkant, die het geheel een

statisch en toch toegankelijk karakter geeft.

Van a tot z

De realisatie is in handen van Willy Naessens Industriebouw, onderdeel van

de Willy Naessens Group. “Het is een project waarbij onze verticale integratie

centraal staat”, legt Thomas De Vogelaere uit. “We hebben immers de opdracht

gekregen om het concept van a tot z uit te werken en te realiseren. Precies

op dit vlak maken wij het verschil. We positioneren ons immers niet als een

coördinatiebureau, maar wel als een geïntegreerde bouwpartner die alles in

eigen beheer uitvoert. Infrastructuur, ruwbouw, daken, aluminium schrijnwerk

en technieken: het zijn de ervaren mensen van onze dochterondernemingen die

elk aspect met het grootste vakmanschap uitwerken. Dit impliceert natuurlijk

een totale ontzorging van de klant, maar eveneens een snelle en vakkundige

realisatie omdat iedereen op elkaar is ingespeeld.”

Bouwlocatie met uitdagingen

Het nieuw Logistiek Test Centrum wordt gebouwd in Tech Lane Ghent, een

kersverse bedrijvenzone op het ‘Eiland’ tussen het Kanaal van Zwijnaarde, de

Tijarm en de Ringvaart. “Vroeger was dit een stortplaats”, aldus Thomas De

Vogelaere. “Ondanks de sanering weten we uit eerdere projecten dat het op

deze locatie niet zo eenvoudig bouwen is. Daarom hebben we de vloer en

structuur op een paalfundering gepositioneerd. Ook deze werken deden we

zelf, met eigen paalmachines en funderingsploegen. Een andere uitdaging

bestond erin het uitgebreide eisenpakket van de bouwheer te koppelen aan

de hoge duurzaamheidsambities. Dankzij ons eigen studiewerk op het vlak

van technieken en stabiliteit konden we op alle vragen een afdoend antwoord

formuleren. Medio 2021 wordt het Logistiek Test Centrum opgeleverd

en we weten nu al dat het een bijzonder interessant gebouw zal zijn, zowel

visueel als functioneel.” ❚

De duurzame betonstructuur wordt aangevuld met grijze betonnen

wand- en dakelementen.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (Gent)

Architect

AAVO Architects (Moeskroen)

Hoofdaannemer(s)

Willy Naessens Industriebouw (Wortegem-Petegem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


Industriële Complexen

Winkelcomplexen

Logistieke ruimtes

KMO-Gebouwen

Kantoren

Wortegem-Petegem I Tessenderlo I Mornimont

+32 (0)56 69 41 11 I info@willynaessens.be

www.willynaessens.be


Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc Mr. Johan DELACOURT VAN HOOREWEGHE

Mr. Luc DELACOURT

BRUGGE

OOSTKAMP

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

E40

AFRIT 9

AFRIT 9

GENT

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw B-law expert Advocatenkantoor,

in

aannemingsrecht,

uw expert immobiliënrecht,

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

mede-eigendom,

begeleiding van bedrijven,

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

handelshuur en

commercieel recht.

commercieel recht.

DOMEIN

DE HERTEN DOMEIN

DE HERTEN

Domein De Herten

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

info@b-law.be

www.b-law.be

www.b-law.be

Naamloos-8 1 16-04-20 13:47

YOUR NEW CONSTRUCTION

CHEMICALS SPECIALIST

REPAIR

WATERPROOFING

ROAD & INFRASTRUCTURE

COVERING & PROTECTION

INDUSTRIAL FLOORING

EUCOCHEM bv

Esperantolaan 13/7

3300 Tienen - België

Tel.+32 16 81 11 52

offi ce@eucochem.com

www.eucochem.com

Naamloos-4 1 02-11-20 10:27


ARCHITECTURALE ZONWERING

MAAKT HYBRIDE WOONOMGEVING STEREA COMPLEET

De voormalige hippodroomsite in Sterrebeek is omgetoverd tot ‘Sterea’. Dit project biedt unieke hybride woonoplossingen in een exclusief

recreatief kader, aangezien het woongedeelte aan het indrukwekkende golfterrein ‘The National Golf Brussels’ grenst. De ruimtelijkheid

spreekt er sterk tot de verbeelding. De projectontwikkelaars noemen Sterea de ultieme rendez-vous tussen wonen, werken, leven en genieten.

Om deze vier pijlers optimaal te ondersteunen, werd er architecturale zonwering geplaatst.

Tekst en beeld Duco

Sterea is een bijzonder, multifunctioneel project met diverse woontypologieën,

waaronder appartementen, assistentiewoningen, villa’s en parkresidenties.

Deze zijn gegroepeerd rond een golfterrein met achttien holes en een golfschool,

maar ook met verblijfstoerisme, kantoren, culturele en sociale activiteiten

en heel veel publieke ruimte voor recreatieve en sociale beleving.

Natuurlijke en energiezuinige zonwering

Het totaalproject is tegelijkertijd gezins- en bedrijfsvriendelijk. Om het

woon- en werkcomfort te kunnen optimaliseren, schakelde projectontwikkelaar

Urbion uit Brussel Duco in als ventilatie- en zonweringspecialist. De

gebouwen, die uit grote raampartijen bestaan, trekken veel zon en warmte

aan. Om die opwarming in de zomer op een natuurlijke en energiezuinige

manier tegen te gaan, is er geopteerd voor de installatie van buitenzonwering

en schuifpanelen. DucoSlide Wood en DucoSun schermen ruimtes

efficiënt af van de zonnestralen, maar garanderen tegelijk het daglicht

en het zicht naar buiten. Een optimaal evenwicht dat zeer belangrijk was

om de bewoners maximaal te laten genieten van het fenomenale panorama.

Bovendien zorgt die architecturale zonwering voor een verlaging van

de koellast tot 63 procent en een aanzienlijke temperatuurdaling tot 12

procent binnenshuis.

De architecturale zonwering zorgt voor een verlaging van de koellast tot 63 procent en een aanzienlijke binnentemperatuurdaling tot 12 procent.

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De houten lamellen geven het gevelbeeld een unieke toets.

“De architecturale

zonwering met

schuifpanelen

en luifels gaat

naadloos op in

het moderne

geheel”

Functioneel en esthetisch

In een high-end project als Sterea is ook het

esthetische aspect meer dan ooit van belang. De

architecturale zonwering met schuifpanelen en

luifels gaat naadloos op in het moderne geheel

en de houten lamellen geven het gevelbeeld een

unieke toets. De onzichtbare bevestiging van

de lamellen binnen het kader biedt een tweede

esthetische meerwaarde. Hierdoor heeft het

hout ruimte voor speling en is de kans op vervorming

nihil. De houten accenten van de schuifpanelen

komen in de groene omgeving volledig

tot hun recht. ❚

Om opwarming in de zomer op een natuurlijke en energiezuinige manier tegen te gaan, is er geopteerd voor de

installatie van buitenzonwering én schuifpanelen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


De Pen

Beeld: John Stapels

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Bart Verhulst,

Managing Director bij BESIX Infra

RELANCE!

Eindelijk is 2020 (bijna) voorbij. Het COVID-19-jaar, een jaar om zeer snel te vergeten. Alle blikken zijn

nu gericht op 2021 en op een ongetwijfeld betere toekomst. En ook op de overheid. In een mondiaal

verslechterend economisch klimaat zal de overheid immers de motor moeten zijn. De motor van een

broodnodige economische relance!

Ons land en zijn burgers denken en handelen soms erg duaal. Aan de ene kant lopen de burgers meestal niet zo hoog

op met overheidsinmenging. Wie betaalt immers graag de vele belastingen? Aan de andere kant moet de overheid

hen wel te hulp schieten als de dingen misgaan, zoals tijdens de recente coronacrisis. Premies, overbruggingskredieten,

extra gezondheidszorg …: ze konden er niet snel genoeg zijn.

Ook nu het einde van de gezondheidscrisis in zicht lijkt te komen, kijkt iedereen – opnieuw – naar de overheid voor het

stimuleren van de noodzakelijke economische relance. En deze overheid zal – opnieuw – niets anders kunnen dan geld

uit te geven. Op zich is dat niet erg, het is zelfs haar rol. Maar het is natuurlijk zaak om dat op een verstandige manier

te doen. Lees: om geld te stoppen in de nodige ‘productieve investeringen’ die een zo groot mogelijk terugverdieneffect

hebben voor de overheid via btw, vennootschapsbelastingen en sociale bijdragen. Investeringen waaraan de samenleving

nog een mooi ‘asset’ overhoudt op het einde van de rit. Voor dit soort productieve investeringen is de bouwsector,

zonder meer, een geschikte partner. Bovendien – en dat vraagt ook Europa – dient de overheid de focus te leggen op

investeringen in duurzaamheid en innovatie, klimaatsverbetering en CO 2

-reductie, energietransitie, ‘modal shift’ …

Voor die taak kan de overheid het best samenwerken met haar burgers en bedrijven. Samen kunnen wij ongetwijfeld

betere projecten vinden en sterke, innovatieve ideeën uitwerken. Het is mijn hoop dat het begrip PPS (publiek-private

samenwerking) hierdoor een nieuwe adem vindt. Niet in de juridische-contractuele zin van het woord, maar in de vorm van

een reële, vertrouwensvolle samenwerking tussen beide actoren, om zo naar een gezondere maatschappij te evolueren!

Op die manier zal de coronacrisis toch niet voor niets geweest zijn ...

Fijne kerst en een heel gelukkig en meer dan ooit gezond 2021! ❚

De pen wordt doorgegeven aan Helga Van Peer, advocaat en global partner ‘Public Law’ bij Allen & Overy.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


Brussel Gare Maritime

OVERDEKTE STAD MET 11.000 KUBIEKE METER HOUT

Maak kennis met het nieuwe, kloppende hart van Brussel: Gare Maritime op de site van Tour & Taxis. Een stad in de stad, maar dan wel eentje

waar het nooit regent. Dit project is in vele opzichten een schoolvoorbeeld van hedendaagse Europese architectuur. Niet in het minst door

het duurzame karakter van het complex. Wij kregen een exclusieve rondleiding.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld MBG

Het voormalige goederenstation is getransformeerd tot een overdekte stad met een mediterrane sfeer.

Ooit was dit het grootste station van Europa.

De treinen kwamen aan in de imposante hallen

en aan de zijgevels stopten vrachtwagens om de

goederen verder te transporteren. Het oorspronkelijke

gebouw, dat dateert uit 1907, is intussen

getransformeerd naar een stad binnen onze hoofdstad,

waarin alle functies door elkaar lopen. In de

zeven hallen – goed voor een oppervlakte van drie

voetbalvelden – zijn twaalf paviljoenen gecreëerd.

Er is plaats voor een open, publieke ruimte met

boulevards, steegjes, planten en bomen, kantoren,

showrooms en handelszaken.

Toonbeeld van ecologie

Tijdens de renovatie werd maximaal rekening gehouden

met de historische elementen. Volgens

architect Willem Jan Neutelings ‘een cadeau’

voor het ontwerp. In die oude bogen en portalen

zijn op zestien plaatsen toegangen naar Gare

Maritime en de rest van de stad voorzien. De

Nederlandse architect wilde een doorwaadbare

stad creëren, die openstaat voor haar omgeving.

“Neutelings haalt de Ramblas in Barcelona graag

aan als voorbeeld. Dankzij de gebruikte technieken

en materialen bevind je je ook in dat gemoedelijke,

mediterrane klimaat. Het is er in de winter vijf

graden warmer en in de zomer tien graden koeler

dan buiten”, vertelt Filip Focquet, projectleider bij

aannemer MBG.

Gare Maritime is niet alleen een knap staaltje

architectuur, maar profileert zich ook op bouwtechnisch

vlak als een Europees referentieproject.

Zo is het gebouw volledig zelfvoorzienend op het

vlak van energie. “Enerzijds door het gebruik van

geothermie, anderzijds door de zonnepanelen die

zijn verwerkt in de gevel”, licht Filip Focquet toe.

“Ecologie is de rode draad doorheen het gebouw.

In een eerste fase hebben we de bestaande

elementen gerenoveerd. De staalstructuur werd

hersteld waar nodig en helemaal opnieuw behandeld.

De dakstructuur bestaat uit een houten

framework, dat in samenwerking met studiebureau

Ney & Partners lat per lat gecontroleerd werd.”

Gare Maritime bevindt zich op de site van Tour &

Taxis. De zeven hallen zijn goed voor een

oppervlakte van drie voetbalvelden.

De architecten wilden de oude structuren en

elementen maximaal behouden.

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gare Maritime Brussel

BIM was onmisbaar bij de uitvoering van het

houtwerk en de coördinatie van het project.

De binnenunits zijn volledig opgetrokken in massiefhoutbouw met onder andere gelamelleerd hout en

Cross Laminated Timber (CLT).

“Door te kiezen voor hout recycleerden

we 11,8 ton CO 2

. In het geval van

beton hadden we 5,9 ton extra

CO 2

geproduceerd”

CO 2

recycleren

Ook in de tweede fase van het project komt het

ecologische aspect naar boven. De twaalf inbouwvolumes

zijn namelijk volledig opgetrokken in

massiefhoutbouw, met onder andere gelamelleerd

hout en Cross Laminated Timber (CLT). Ze worden

afgesloten door de dakstructuur. Filip Focquet:

“CLT was enerzijds nodig om de last op de funderingen

te beperken. We konden er namelijk niet

zomaar met eender welke machines binnenrijden.

Anderzijds zette het ook de ecologische visie van

de architect en de bouwheer kracht bij. Door te

kiezen voor hout recycleerden we maar liefst 11,8 ton

CO 2

. Studies tonen aan dat we bij een keuze voor

beton 5,9 ton extra CO 2

hadden geproduceerd.”

Een even indrukwekkend cijfer is de 11.000 kubieke

meter hout die in het gebouw is verwerkt.

Het grootste volume ooit voor een Europees bouwproject.

De binnengevels en balustrades zijn op het

gelijkvloers en de eerste verdieping afgewerkt met

Europese witte eik, geleverd door WEBO. Die balustrades

vormden een uitdaging door hun lengte: een

ononderbroken stramien van 2,65 kilometer lang.

Van de tweede verdieping tot de dakstructuur werd

gewerkt met stalen vliesgevels van Lootens Line.

Hout en BIM

Technische uitdagingen waren er dus genoeg.

En net in dergelijke situaties komen de sterkte en

ervaring van MBG tot hun recht. “MBG zet volop in

op innovatie in onze systemen en processen. Denk

aan de toepassing van het leanprincipe, waardoor

we de strakke deadlines van dit project haalden.

Maar ook op het vlak van technologie”, duidt Filip

Focquet. “Onmisbaar voor Gare Maritime was het

gebruik van de BIM-methodologie. Het was cruciaal

voor een goede coördinatie van de verschillende

betrokken partijen, maar ook voor de uitvoering.

Zoals voor de balustrades in Europese witte eik.

Zonder BIM had dat er heel anders uitgezien.

Wanneer je hout gebruikt, komt daar heel wat

rekenwerk bij kijken en moet alles vastgelegd

worden, liefst al in de ontwerpfase en in samenspraak

met de onderaannemers technieken.”

Na de voltooiing van dit project springen voor Filip

Focquet drie zaken in het oog: “Eerst en vooral

de intense, geslaagde samenwerking tussen MBG,

de architecten, de klant en de onderaannemers.

Daarnaast ook de strakke planning, die steeds

werd gerespecteerd. Die 11.000 kubieke meter

hout hebben we op minder dan een jaar verzet.

En tot slot: het hout en hoe dat samenkwam met

alle technieken. Er wordt meer en meer ingezet op

het duurzame gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Dit project pioniert bovendien als het grootste

houten kantorencomplex van Europa en is een

goed voorbeeld voor de vele design- en technische

mogelijkheden die hout te bieden heeft. We zijn

als aannemer dan ook tevreden met deze mooie

referentie en de bijkomende specialiteiten.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Extensa (Brussel)

Architect

Neutelings Riedijk Architects (Rotterdam) en

Bureau Bouwtechniek (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

MBG (Wilrijk)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


NOBODY

GETS HURT

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

INGENIOUS

TOGETHER

WE ARE STRONG

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

mbg.be

MBG / Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11

MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd 3 05/10/2017 09:12

Naamloos-7 1 30-06-20 16:58


“HET HOUTALU-SCHRIJNWERK

VERSTERKT ELK ONTWERP”

Lastige keuzes: het ene of het andere, niemand houdt ervan. Architecten komen vaak voor een moeilijk dilemma te staan: een warme en

sfeervolle uitstraling of een strak en modern design? Het HoutAlu-Schrijnwerk neemt deze tweestrijd weg en laat alle gewenste uitstralingen

terugkomen in elk ontwerp.

Tekst en beeld WEBO

Met zijn veelzijdige eigenschappen biedt het

HoutAlu-Schrijnwerk de meeste kansen, zowel voor

architecten en aannemers als voor de uiteindelijke

bewoners. Het raam of de deur die op maat van

elke klant in BIM geëngineerd worden, hebben een

houten binnenzijde en bestaan aan de buitenkant

uit een aluminium frame. Van buitenaf geniet je

dus van een strakke aanblik, terwijl binnen in het

gebouw een warme sfeer heerst dankzij de houten

frames van de kozijnen.

Daden zeggen meer dan woorden

Dankzij minimaal gebruik van aluminium en de

toepassing van duurzaam hout draagt het HoutAlu-

Schrijnwerk bij tot de creatie van een betere leefom-

“Van buitenaf geniet je van een strakke

aanblik, terwijl binnen in het gebouw

een warme sfeer heerst”

geving. Tegelijkertijd neemt het lastige onderhoudssituaties

weg. Van ontwerper tot gebruiker: het

perfecte schrijnwerk. Natuurlijk wordt het HoutAlu-

Schrijnwerk ontworpen en gecreëerd volgens het

ideaalbeeld van de klant en heeft het daarom elke

keer een andere look. Dat blijkt uit enkele projecten

waarin WEBO’s schrijnwerk gebruikt is, zoals

het kantoorgebouw van het Stedelijk Onderwijs in

Antwerpen, de Zandberg in Brugge en het stadhuis

van Sint-Niklaas.

Het kantoorgebouw van het Stedelijk Onderwijs

in Antwerpen.

Rue du Midi in Brussel.

De Zandberg in Brugge.

Het stadhuis van Sint-Niklaas.

Engineering voor elk project

Het HoutAlu-Schrijnwerk wordt geëngineerd in

BIM, dat alle processen stroomlijnt tot één uniform

informatiepakket doorheen de volledige

bouwketen. Het model van gebouw tot omgeving

wordt door deze manier van werken een succes

dankzij topcommunicatie tussen alle betrokken

partijen. “Met BIM verzekeren we onze klanten

een eenvoudig, nauwkeurig en duidelijk proces!

Wij denken graag met om het BIM-model invulling

te geven in bouwtechnische vraagstukken”,

klinkt het bij WEBO. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Beringen VINTIV

HOOFDKANTOOR IN RECORDTIJD

VOOR AMBITIEUZE MACHINESPECIALIST

Een langverwachte verhuis naar een nieuw bedrijfsgebouw in Beringen en nadien ook nog eens een naamsverandering: het gaat hard voor

VINTIV, dat tot eind 2019 in Houthalen-Helchteren resideerde en tot voor kort onder de naam IMA opereerde. De onderneming ontwerpt en bouwt

kwalitatieve en innovatieve machines op maat voor allerhande sectoren en had dringend meer ruimte nodig om zijn hooggespannen ambities te

kunnen realiseren. Een nieuw complex met 3000 m² productiehallen en 1000 m² kantoren, opgetrokken op amper acht maanden tijd, bood soelaas.

Tekst Tim Janssens | Beeld VINTIV, Q-BUS Architectenbureau

De hoofdfuncties van het VINTIV-gebouw zijn aan de buitenzijde duidelijk van

elkaar te onderscheiden. Het kantoorgedeelte is wit, terwijl de gevels van het

atelier een donkergrijze tint hebben. (Beeld: Danny Migalski)

“Het is een duurzaam en tijdloos no-nonsenseproject dat ondanks het uiterst

functionele bouwprogramma toch ook de nodige esthetische kwaliteiten heeft”,

vindt Kevin Coeymans. (Beeld: Danny Migalski)

De verhuis naar de nieuwe bedrijfssite in Beringen hing al een tijdje in de

lucht. Eind 2017 droeg oprichter André Vandeput de dagelijkse leiding van

zijn onderneming na dertig jaar over aan een vijfkoppig team, dat meteen

ambitieuze groeiplannen uittekende. Een verruiming van het aanbod, een

inhoudelijke stijlswitch (van klassieke machinebouwer-integrator naar fullserviceontwikkelingsbedrijf

voor industriële technologie) en een nieuwbouwproject

met een fors surplus aan kantoor- en atelierruimte waren het gevolg.

De directie trok 4 miljoen euro uit voor de bouw van een fraaie hoofdzetel van

4000 m² aan de Neusenberg in Beringen. Een geweldige stap vooruit qua

(internationale) uitstraling en bereikbaarheid. De naamsverandering – IMA

Beringen gaat sinds september 2020 door het leven als VINTIV – maakt het

plaatje compleet.

Wit kantoorgedeelte, donkergrijs atelier

Het was Q-BUS Architectenbureau dat de opdracht kreeg om de nieuwe hoofdzetel

van VINTIV te ontwerpen en de 1000 m² kantoorruimte en 3000 m²

atelierruimte in te delen. “De kantoorruimte moest een landschapsbureau voor

zestien ontwerpers, zes afzonderlijke bureaus voor de project- en bedrijfsleiders,

een apart bureau voor de administratieve dienst, vier vergaderruimtes (met

een capaciteit variërend van vier tot zestien personen), een refter en sanitaire

voorzieningen omvatten. Een groot ruimtegevoel en een dito lichtinval waren

er onontbeerlijk”, vertelt projectarchitect Kevin Coeymans. “In het productiegedeelte

was efficiëntie het sleutelwoord, want de drie afdelingen (assemblage

& elektro / tooling & verspaning / las- en constructieatelier) en de centrale

zone voor goederenontvangst moesten optimaal op elkaar aansluiten. De

‘propere’ assemblagehal grenst aan het kantoorgebouw, zodat er een vlotte

samenwerking mogelijk is tussen de ontwerpers en de productie. Omdat de

ontworpen machines allerlei vormen en groottes kunnen aannemen, was het

belangrijk om de hal zo flexibel mogelijk te maken. Ze is ontworpen met één

overspanning van 32 meter, zonder tussenkolom. Zo ontstond er een grote

open ruimte van 1140m². De hoofdfuncties van het VINTIV-gebouw zijn aan de

buitenzijde duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het kantoorgedeelte is wit,

terwijl de gevels van het atelier een donkergrijze tint hebben.”

Focus op bouwsnelheid

De architecten zaten al in de voorontwerpfase rond de tafel met VINTIV en

aannemer Willy Naessens om hun ontwerp en het beoogde bouwsysteem

op elkaar af te stemmen. Snelheid was een absolute vereiste, want VINTIV

moest zijn voormalige gebouw in Houthalen-Helchteren op 1 januari 2020

vrijgeven. Aangezien de grondwerken pas op 1 april 2019 konden starten,

was er geen marge voor vertraging. “We hebben bepaalde maten aangepast

om de montage van de prefab kolommenstructuur, de zelfdragende wandelementen

en de voorgespannen betonbalken met betonnen dakplaten zo

snel mogelijk te laten verlopen. Zo is de hal bijvoorbeeld 32 meter breed

omdat dat ook de maximale overspanning van voorgespannen IV-balken is.

De vaste maat in het kantoorgedeelte bedraagt dan weer 12 meter, wat

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VINTIV Beringen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De kantoorruimte moest onder meer plaats bieden aan een landschapsbureau

voor zestien ontwerpers. (Beeld: Jeroen Reynders)

overeenstemt met de maximale overspanning van een voorgespannen welfsel.

Voorts is het grondplan logisch en orthogonaal, met een minimum aan hoekjes

en kantjes – zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Alle knopen

moesten voor de start van de werken doorgehakt zijn, zodat dit geen invloed

kon hebben op de planning”, legt Kevin Coeymans uit.

CAMPS – HVAC

De firma Camps uit Ham plaatste de verwarmingsinstallatie, het sanitair en het

ventilatiesysteem in het nieuwe gebouw van VINTIV (voorheen IMA) in Beringen,

zowel in het kantoorgedeelte als in de werkplaats. “De kantoren zijn uitgerust

met vloerverwarming, een aanvullend VRV-systeem van Daikin (om indien nodig

per zone bij te verwarmen) en een ventilatiesysteem D. De werkplaats wordt

verwarmd via gasgestookte luchtverhitters. We hebben er in de kleine bureauunit

eveneens een ventilatiesysteem D geïnstalleerd. Tot slot hebben we ook

het sanitair, alle bijbehorende leidingen, brandhaspels, blustoestellen enzovoort

geplaatst”, legt zaakvoerder Hans Camps uit. “We zijn het gewoon om dergelijke

projecten tot een goed einde te brengen, dus ook deze klus hebben we probleemloos

kunnen klaren, ook al was de deadline behoorlijk strak. We moesten

al een paar dagen na de ondertekening van het contact aan de slag, maar

dat vormde geen bezwaar. Ook in openbare gebouwen, residentiële volumes,

scholen en zorgcomplexen kunnen we ons mannetje staan. Denk aan de

Chocoladefabriek in Nerem, WZC Booghuys in Leuven, de Mouterij in Haacht,

basisschool De Kameleon in Werchter, de sporthal in Borgloon …”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

VINTIV (Beringen)

Q-BUS Architectenbureau (Lummen)

Willy Naessens Group (Wortegem-Petegem)

De assemblagehal is ontworpen met één overspanning van 32 meter. Zo ontstond

er een grote open ruimte van 1140m². (Beeld: Jeroen Reynders)

BIM werpt vruchten af

De nieuwe hoofdzetel van VINTIV is in recordtempo opgetrokken. De ruwbouw

was al na vierenhalve maand wind- en waterdicht, waarna de installatie

van de technieken en de volledige afwerking slechts drieënhalve maand in

beslag namen. “Dit is in belangrijke mate te danken aan het gebruik van de

BIM-methodiek”, benadrukt Kevin Coeymans. “Alle keuzes konden op voorhand

verankerd worden in het BIM-model en duidelijk gevisualiseerd worden

in een 3D-maquette. Het liet ons ook toe om clashcontroles uit te voeren

en bepaalde bouwkundige details (zoals de doorvoeren van de leidingen in

de betonelementen) in te calculeren bij de off-siteproductie van de gebouwstructuur.

Omdat ook alle technieken geïntegreerd werden in het BIM-model,

konden we tevens simulaties maken van de zichtbaarheid van luchtgroepen

en anderen technieken op het dak, zodat deze vanaf de openbare weg niet of

minder zichtbaar zouden zijn. Dit alles heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.

We zijn dan ook erg tevreden met het resultaat. Dankzij de optimalisatie

van en de afstemming tussen het ontwerp en de uitvoeringsmethode is het

gebouw budgetvriendelijk gerealiseerd. Bovendien is het een duurzaam

en tijdloos no-nonsenseproject dat ondanks het uiterst functionele bouwprogramma

toch ook de nodige esthetische kwaliteiten heeft.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


FONKELENDE GRANIET VOOR DROMERIGE PROJECTEN

Nordlys betekent noorderlicht, een natuurfenomeen dat tot ieders verbeelding spreekt. Creatieve innovator Beltrami neemt deze graniet

uit de Noorse Emerald Pearl-groeve van Larvik Granite op in zijn aanbod natuursteentegels. Een samenwerking tussen twee Brachot Family

Members die uitmondt in een grijsgroene graniet met fonkelingen met een dromerige naam. Zoals een idyllische winternacht onder de

Noorse sterrenhemel.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Beltrami

In december stelt Beltrami op ARCHITECT@WORK

zijn nieuwste materiaal voor: Nordlys. Een Noorse

graniet met een eigenzinnig karakter. “We zijn

een trouwe deelnemer aan ARCHITECT@WORK.

Het is de ideale plek om trends en nieuwigheden

te spotten”, vertelt marketingmanager Laurence

Roelens. “Beltrami neemt je mee naar het hart

van de Noorse Emerald Pearl-groeve van Larvik

Granite. Uit een pril aangesneden bank ontginnen

we er Nordlys. Het is een donkere graniet

die getypeerd wordt door grijsgroene kleurvariaties

met hier en daar een fonkeling. Elke

blok Nordlys is anders, waardoor de hieruit

verzaagde platen en tegels steeds een uniek

karakter hebben.”

De Quadro-afwerking genereert een speels damboordpatroon met een halfmat effect.

34 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“De donkere graniet wordt getypeerd door grijsgroene

kleurvariaties met hier en daar een fonkeling”

Van groeve tot klant

Zowel Beltrami als Larvik Granite zijn Brachot

Family Members en dat vergroot de mogelijkheden.

Door de verticale integratie van Brachot

wordt Nordlys ontgonnen in een van de zes eigen

groeves van Larvik Granite. Uit hun groeves

komen ook de bekendere granieten Labrador Vert,

Labrador Blue Antique en Labrador Blue Pearl.

De blokken Nordlys worden in een van Brachotproductiesites

verzaagd tot platen en vervolgens

tot maattegels in het Beltrami-stonelab. “De

afwerking en afmetingen zijn naar keuze, en

dat schept veel mogelijkheden voor interieuren

exterieurtoepassingen”, benadrukt Laurence

Roelens. “Denk maar aan vloer- en wandbekleding,

trappen, keukenbladen enzovoort.”

Nordlys wordt ontgonnen in de eigen Emerald Pearl-groeve van Larvik Granite in Noorwegen.

Dit hele proces kadert binnen de duurzame

visie van Brachot en zijn Family Members. Want

binnen hetzelfde bedrijf vindt zowel de ontginning

als de productie tot afgewerkte plaat

of tegel plaats. En dat bovenop het al duurzame

karakter van natuursteen. Het resultaat

is een ecologisch verantwoord eindproduct van

superieure kwaliteit.

Ruwe eenvoud

“De Nordlys-graniet is een ruwe brok pracht en

eenvoud met een gevarieerd kleurenspel”, vertelt

Laurence Roelens. “Die zullen we centraal zetten op

onze stand tijdens ARCHITECT@WORK. Die kleuren

structuurvariaties zien we terug in de diverse

afwerkingen die Beltrami als creatieve trendsetter

voor Nordlys ontwikkelde. Die afwerkingsstalen

zijn ook beschikbaar op onze stand.”

Een afwerking die meteen in het oog springt,

is de Arenado – met een fijne, korrelige oppervlaktestructuur

die de steen lichter en de wolken

minder zichtbaar maakt. Daarnaast is er ook

Letano, een matte afwerking in leather touch

die de kleurschakeringen extra benadrukt. Rock

Finish genereert dan weer een bijzonder 3Deffect

en Anzano is er voor liefhebbers van een

donkere, ruwere afwerking. Er is ook nog Quadro,

met fijne verticale en horizontale zaaglijnen

die een speels dambordpatroon creëren in een

halfmat decoratief effect. Wie liever op veilig

speelt, kan ook voor de traditionele gepolijste

afwerking of andere afwerkingen uit het aanbod

van Beltrami en Brachot kiezen. Zo biedt Nordlys

voor iedere dromer wat wils. ❚

Elke blok Nordlys is anders en uniek.

Beltrami etaleert zijn rol als creatieve innovator met deze gloednieuwe Arenado-afwerking.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


Brussel Copernicus

De rijzige kantoortoren heeft een subtiele aanblik en leunt aan tegen een stijlvol

appartementsgebouw met twaalf wooneenheden en een daktuin.

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Copernicus Brussel

ELEGANT WOON-WERKCOMPLEX

GEEFT WETSTRAAT NIEUW ELAN

Vier rijen verkeersdrukte geprangd tussen hoge kantoorgebouwen: de huidige aanblik van de Wetstraat is niet meteen het meest charmante

plaatje in het hart van onze hoofdstad. De plannen om de omgeving grondig te vernieuwen slepen al een tijdje aan, maar met de realisatie van het

langverwachte Copernicus-project in de Europese Wijk is de teerling eindelijk geworpen. De rijzige kantoortoren heeft een subtiele aanblik en

leunt aan tegen een stijlvol appartementsgebouw met twaalf wooneenheden en een daktuin. Dankzij de beperkte footprint van Copernicus kan er

ook een groene esplanade worden aangelegd en zal de bedrijvigste boulevard van Brussel eindelijk extra ademruimte krijgen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Gabari – Alides Properties, Algemene Bouw Maes

De make-over van de Wetstraat is een dossier dat al lang op tafel ligt. De

eerste plannen van de Franse architect Christian de Portzamparc (‘Stadsproject

Wet’) dateren van meer dan tien jaar geleden. De herinrichting van het

Schumanplein vormde een voorzichtige eerste aanzet, maar het was wachten

op het Copernicus-project om de bal definitief aan het rollen te brengen. Twee

verouderde kantoorgebouwen in de Europese wijk maakten plaats voor een

totaalproject van 14.534 m²: een hoofdvolume met flexibele en moduleerbare

kantoren, een aanpalend appartementsgebouw met twaalf ruime wooneenheden

en een private ondergrondse parking met 69 plaatsen.

Door niet alleen werkplekken, maar ook 1386 m² woonruimte en 1000 m²

groen te voorzien – in de vorm van een rustgevende binnentuin en een daktuin

met panoramisch zicht – hoopt dit ‘BREEAM Excellent, Core&Shell-project’ de

beklemmende ‘canyon van kantoorgebouwen’ in de Wetstraat te doorbreken.

Aangezien de 55 meter hoge kantoortoren teruggetrokken is ingeplant, kan het

aanpalende voetpad bovendien danig verbreed worden en kan er tevens een

groen plein worden aangelegd. “Copernicus wordt de motor van de ruimtelijke

vernieuwing in het zakencentrum van Brussel. Hoogstammige bomen en zitbanken

zullen het straatbeeld ingrijpend veranderen”, klinkt het bij bouwheer

Alides Properties.

“Copernicus wordt de

motor van de ruimtelijke

vernieuwing in het zakencentrum

van Brussel”

De binnentuin creëert een oase van rust in de drukke binnenstad.

Gracieus gevelbeeld

LD2 Architecture stond in voor het ontwerp van Copernicus. Algemene Bouw

Maes (onderdeel van Groep Van Roey) fungeert als hoofdaannemer. “De

parkeerkelder is uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. De vijftien bovengrondse

bouwlagen van de kantoortoren zijn opgetrokken rond ter plaatse gestorte

betonkernen en bestaan hoofdzakelijk uit een skelet van dubbelhoge prefabbetonkolommen,

- balken en voorgespannen welfsels. Het appartementsblok,

dat zeven bovengrondse bouwlagen telt, flankeert de kantoortoren en is opgebouwd

uit kalkzandsteen, predallen en ter plaatse gestorte trappenkernen”,

vertelt Thomas Kowalczyk, technisch directeur bij Algemene Bouw Maes.

Qua afwerking springt vooral de imposante gevel van de kantoortoren in

het oog. De aluminium raamkaders zijn grotendeels bedekt met een witte

aluminium voorhangstructuur. Het subtiele samenspel tussen rechte en

diagonale elementen creëert een dynamisch, licht golvend effect dat het

rijzige silhouet van het kantoorgebouw extra in de verf zet. Bovendien waarborgt

de voorzetstructuur de privacy van de aanwezigen zonder de interne

transparantie en het overweldigende ruimtegevoel teniet te doen. “Het ziet

er complex uit, maar in wezen kwam die voorzetstructuur toe in de vorm van

voorgemonteerde kaderelementen en hoefden we ze enkel op de juiste plaats

te hangen. De gelijkvloerse gordijngevel is vandalismebestendig en inbraakwerend”,

aldus Kowalczyk. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


STERK IN METAALSCHRIJNWERK

Hegge NV

Bosstraat 131

B-3930 Hamont-Achel

Tel: +32 (0)11 440 420

Fax: +32 (0)11 440 429

msw@ hegge.be

www.hegge.be

De aluminium raamkaders zijn grotendeels bedekt met een witte aluminium

voorhangstructuur. Het subtiele samenspel tussen rechte en diagonale

elementen creëert een dynamisch, licht golvend effect.

Naamloos-2 1 16-12-20 09:52

egge-adv-94x137mm.indd 1 28/11/12 08:54

UW PARTNER IN PREFABBETON

VOTRE PARTENAIRE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

www.prefabsystems.be

+ 32 (0)54 33 45 11 Nederwijk-Oost 279, 9400 NINOVE info@prefabsystems.be

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Copernicus Brussel

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Het verwijderen van de bestaande kelder en het realiseren van de nieuwe ondergrondse

parking hadden letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde.

Logistiek gepuzzel

De voornaamste bouwkundige uitdaging situeerde zich onder het maaiveld.

Het verwijderen van de bestaande kelder en het realiseren van de nieuwe

ondergrondse parking hadden letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in

de aarde, geef Thomas Kowalczyk aan. “Enerzijds vanwege de complexe

beschoeiingswerken voor de creatie van de bouwput: een combinatie van

een secanspalenwand en een onderschoeiing van bestaande deelmuren,

waarbij het niet mogelijk was om met grondankers te werken en waarbij

een deel van de secanspalenwand naar binnen is afgestempeld (via schoren

en valse putten waar we rond moesten werken). Bovendien zijn er ook 230

grondverdringende schroefpalen geboord en moesten we twee torenkranen

in de bouwput plaatsen, waarvan één op een speciaal instortanker.”

“Anderzijds bracht de specifieke locatie van de werf – pal in het drukke

centrum van Brussel! – heel wat logistiek gepuzzel met zich mee. Op de

Wetstraat los je niet zomaar een vrachtwagen wanneer je het zelf wil, dus

de levering van de benodigde bouwmaterialen moest nauwkeurig uitgekiend

worden. En aangezien elke centimeter ruimte op de werf effectief

moest worden bebouwd, vergde het ook de nodige inventiviteit om al die

materialen tijdelijk te stockeren en het bouwafval selectief in te zamelen in

het kader van de BREEAM-richtlijnen. Dit laatste hebben we onder meer opgelost

via dagelijkse ophaling van kleine containers. Ondanks de logistieke

en bouwkundige uitdagingen en enkele leveringsproblemen onder invloed

van de coronacrisis zitten we perfect op schema om het Copernicus-project

eind juni 2021 op te leveren!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Alides Properties (Gent)

Architect

LD2 Architecture (Watermaal-Bosvoorde)

Hoofdaannemer(s)

Algemene Bouw Maes (Gent)

HEGGE – GLAZEN BUITENSCHIL

De glazen buitenschil van de Copernicus-kantoortoren is letterlijk

en figuurlijk een technisch hoogstandje. Gevelspecialist Hegge

(Hamont-Achel) wist er echter wel raad mee. “De ruimte op de

werf was erg beperkt, dus er was geen plaats voor stellingen

of hefsteigers. Vandaar dat er geopteerd is voor een elementgevel

met geprefabriceerde raamkaders. Deze laatste werden op

de werf uitgerust met een tweede decoratieve kader, waardoor

de elementen een lengte kregen van 4,6 meter – meer dan 1

meter langer dan de verdiepingshoogte. Het was dan ook een

huzarenstukje om ze van binnenuit te monteren”, legt technischcommercieel

directeur Andy Coninx uit. “In totaal ging het om

een 1200-tal elementen, die we op maat vervaardigd hebben

in ons atelier op basis van Reynaers CW 65-EF-profielen,

inclusief beglazing en alle toebehoren. Aangezien de werf zich in

het drukke centrum van Brussel bevindt, moesten het transport

en de leveringen minutieus ingepland worden, dus dat vergde

heel wat coördinatie en overleg met hoofdaannemer Algemene

Bouw Maes. Gelukkig is dat over het algemeen vlekkeloos verlopen

en was de samenwerking enorm goed. We vormden geen

bouwteam, maar het voelde wel zo aan, want onze expertise

werd echt op prijs gesteld. Copernicus is dan ook een referentie

om trots op te zijn, temeer omdat elementgevels van Belgische

constructeurs behoorlijk zeldzaam zijn in ons land.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MEGATON / STRUCTO PREFAB

SYSTEMS – GEWELVEN IN SPANBETON

Megaton / Structo Prefab Systems (Ninove) levert prefabbetonproducten

aan derden in België, Luxemburg, Nederland en

Frankrijk. Als onafhankelijke specialist met een eigen studiebureau

biedt het totaaloplossingen aan met producten die

afkomstig zijn uit de elf moderne productiehuizen van de Willy

Naessens Groep (Megaton, Structo, Intershipping, Interton,

Concreton, Alpreco, Altaan, Seveton, Tripan en Willy Naessens

Construct) en fungeert het als aanspreekpunt en kenniscentrum

van deze bedrijven. Voor Copernicus leverde Megaton / Structo

Prefab Systems gewelven in spanbeton van het type WX 150,

WX 200, WX 265 en WX 500. Het ging om een totale oppervlakte

van 9500 m², verspreid over veertien verdiepingen en

aangeleverd volgens een strakke planning van één verdieping

per twee weken. Dat de werf zich in het centrum van Brussel

bevond, maakte het er zeker niet makkelijker op. Megaton /

Structo Prefab Systems voert momenteel ook nog enkele andere

mooie projecten uit in opdracht van Algemene Bouw Maes en

Groep Van Roey: The Loop Banimmo in Sint-Denijs-Westrem,

City Campus in Anderlecht, PPS Centrumontwikkeling in

Wezembeek-Oppem en het nieuwe sport- en cultuurcentrum

in Koningslo.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Concrete Day blikt terug op

geslaagde digitale jubileumeditie

De Belgische Betongroepering (BBG-GBB) kan terugblikken op een geslaagde online jubileumeditie van Concrete Day. De veertigste editie van

de jaarlijkse hoogmis van de betonsector werd in een strak digitaal jasje gestoken en live uitgezonden vanuit Kamp C. De focus van deze online

Concrete Day lag op een sterk inhoudelijk programma: van panelgesprekken en een keynote speech van Jan Van Steirteghem (General Manager

BU Europe bij BESIX) tot interessante workshops, die nog een jaar lang online te bekijken zijn.

Tekst Niels Rouvrois

| Beeld BBG-GBB

Organisator BBG-GBB slaagde erin om niet alleen

een inhoudelijk interessant, maar ook levendig

online event te organiseren. Verschillende polls,

een Q&A en vooral de constante aanwezigheid van

illustrator Blaise Dehon zorgden voor de nodige

interactie. “We hebben heel lang gehoopt en gedacht

dat het event ondanks corona toch ‘fysiek’

zou kunnen doorgaan”, vertelde Johan Vyncke,

voorzitter van BBG-GBB, in zijn welkomstwoord.

“Maar de berichten van een tweede golf dwongen

ons om over te schakelen op plan B, en dat was een

digitaal event vanuit Kamp C. Het volledige team

is erin geslaagd om een divers programma met

interessante debatten samen te stellen.”

Vicevoorzitter Caroline Ladang, tevens directeur

van BE-CERT, bevestigt: “Het netwerkgegeven

valt digitaal weg, maar op het vlak van kennisuitwisseling

moet deze online editie niet onderdoen

voor de voorgaande ‘fysieke events’. Voor de

veertigste verjaardag konden we uiteraard niet

anders dan de volledige sector verzamelen om

alle nieuwtjes, innovaties en uitdagingen voor de

toekomst samen te bespreken.” Een blik op de toekomst

– en het daarmee gepaard gaande ecologische

vraagstuk – wierp ook keynotespeaker Jan Van

Steirteghem: “Beton was het mirakel van de bouwsector,

maar vandaag is het zijn grootste ‘probleem’.

Het is zeer belangrijk dat we beton heruitvinden:

make it a miracle again. Zo kunnen we met de sector

bijdragen tot de creatie van een duurzamere wereld.

De mogelijkheden zijn er en BESIX is wat dat betreft

zeer actief op verschillende pistes.”

Presentatrice Virginie Claes (links) met Johan Vyncke, voorzitter van BBG-GBB, en vicevoorzitter Caroline Ladang.

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Belgische Betongroepering kan terugblikken op een geslaagde online jubileumeditie van Concrete Day.

Drie boeiende panelgesprekken

Met ‘Klimaatneutraliteit’, ‘Certificatie & Kwaliteit’

en ‘Digitalisatie & Industrialisatie’ stonden

er drie goed gestoffeerde panelgesprekken op

het programma. Een van de doelstellingen van

de Green Deal is klimaatneutraliteit in 2050. Er

zijn echter nog andere doelstellingen: het bewaren

van de biodiversiteit, de overgang naar een

echte circulaire economie, het bereiken van nulvervuiling

... Beton is echter niet voor niets het op

een na meestgebruikte materiaal ter wereld, na

water. De betonsector heeft dus een verantwoordelijkheid

en de industrie kan niet zomaar 'hoog

scoren'. Daarom werkt de industrie hard aan het

bereiken van klimaatneutraliteit. Het is een ambitieuze

doelstelling die zowel gebaseerd is op

reeds bestaande innovaties als innovaties die veel

baanbrekender zijn.

In het panelgesprek ‘Digitalisatie & Industrialisatie’

bespraken Jef Marinus van FEBE, Geert Goossens

“Op het vlak van kennisuitwisseling moet

deze online editie niet onderdoen voor

de voorgaande fysieke events”

van Buildsoft, Jona Michiels van Groep Van Roey

en Dieter Froyen van Willemen Construct de

massale inzet van connectiviteit, intelligentie en

automatisering in de bouwsector. Kortom: Beton

en Industrie 4.0. Thema’s als industrialisatie, foutloos

monteren, flexibiliteit, just in time, BIM en 3Dprinting

vinden immers steeds meer ingang in de

bouwsector. Tijdens het panelgesprek kwamen

de voordelen van prefabbeton ruimschoots aan

bod. Maar hoe past BIM (Building Information

Modelling) in dat prefabverhaal? “Prefabricatie en

beton gaan prima samen”, vertelt Dieter Froyen

van Willemen Construct. “Beton onderscheidt zich

door de goede eigenschappen van de draag- en

inbouwstructuur. Ook het inbouwgedeelte kan

off-site geproduceerd worden en dan profileert

BIM zich als een sterke tool om de communicatie

tussen alle partijen naar een hoger niveau te

tillen. In de ontwerpfase kan BIM gebruikt worden

om faalkosten te vermijden en een aantal parameters

te bepalen. En ook logistiek kan het BIMmodel

perfect als ondersteuning dienen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Panelgesprekken, polls, een Q&A en de constante aanwezigheid van illustrator Blaise Dehon zorgden voor de nodige interactie.

“Het volledige team is erin geslaagd om

een divers programma met interessante

debatten samen te stellen”

In het derde panelgesprek werden certificatie

en kwaliteit onder het vergrootglas gelegd door

Johan Baeten voor FEDBETON, Caroline Ladang

van BE-CERT en Patrice Dresse van vzw BENOR

en FABA: “Met certificatie versterkt u uw reputatie

en neemt u een voorsprong op concurrenten.

Omdat er in de bouw steeds meer aandacht naar

kwaliteit gaat, vragen veel opdrachtgevers om

BENOR-gecertificeerde producten. Zij verkiezen

productcertificatie boven andere technische productcontroles

omdat het veiliger en eenvoudiger

is. Dit heeft ervoor gezorgd dat het label meer

en meer opdrachtgevers uit de openbare en de

privésector aanspreekt.”

Workshops @Concrete Day

Concrete Day pakte dit jaar ook uit met de lancering

van online workshops, waaronder seminaries

over CO 2

-neutraliteit, betonherstelling en

kwaliteit, onderzoek en innovatie. In de workshop

architectuur lag de focus op de do’s-and-don’ts bij

architectonisch betonvriendelijk ontwerpen. NAV

en FEBELARCH sloegen voor deze workshop de

handen in elkaar en werkten een digitale infosessie

uit, waarin Vincent Termote in naam van

FEBELARCH de basisregels toelicht die gelden bij

het ontwerp, de uitvoering en de nazorg.

De workshop Innovaders geeft op zijn beurt tips

om innovatie toegankelijker te maken voor kmo’s.

Het jaar 2020 begon met een crisis zonder weerga.

Maar deze crisis biedt ook unieke kansen. Innovatie

is hierbij belangrijker dan ooit, hetzij technisch,

organisatorisch of op het vlak van dienstverlening.

Daarom zijn WTCB, OCW en CRIC-OCCN, die al jaar

en dag actief zijn in de (wegen)bouwsector, samen

met de andere collectieve onderzoekscentra van

ons land in het platform Innovaders gestapt. Het

doel is de cruciale rol van de collectieve onderzoekscentra

op het vlak van innovatie in de kijker zetten,

maar ook innovatie stimuleren via een betere intersectorale

samenwerking.

In de workshop ‘Quality, Research and Innovation’

verzamelt FedBeton drie presentaties onder de

titels ‘Nieuwe betonspecificatienorm’, ‘Charter Fed-

Beton-FABA’ en ‘Concrete Sustainability Council’.

De vierde workshop, ‘Herstelling van beton en

vorming’, vloeide voort uit een samenwerking met

Fereb en geeft een duidelijk overzicht van alle

vormingen die betrekking hebben op de herstelling

van beton.

Aangenaam verrast

Alle workshops blijven – net als het volledige event

– online te bekijken tot de volgende Concrete Day

in 2021. “We mogen terugblikken op een mooie

digitale veertigste editie. Ik denk dat we van een

echte teamprestatie mogen spreken”, aldus Johan

Vyncke. Caroline Ladang bevestigt: “Het was zeker

een interessante en prettige ervaring en ik ben

aangenaam verrast door de interacties en de toegevoegde

waarde van het online gebeuren. Uiteraard

hopen we het event volgend jaar opnieuw ‘fysiek’

te kunnen organiseren, maar het is zeker niet uitgesloten

dat we deze manier van werken op een

of andere manier zullen blijven integreren.” ❚

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat

9140 Temse - Tel. 03/771 69 94

info@stelcon.be - www.stelcon.be

Grondstoffen

met aluminium laadbakken

Zware materialen

met stalen laadbakken

Verontreinigde grond

met afgezeilde laadbakken

Asfalt

met geïsoleerde laadbakken

Slib

met afgedichte laadbakken

Ruw terrein transport

met 4x4 trekkers


Roeselare Maxicon

Het gebouw bestaat uit vijf balkvormige geschrankte volumes die ten opzichte van elkaar roteren in functie van hun gebruik.

PROGRESSIEF OP ALLE VLAKKEN

Met amper vijf kaarsjes op de verjaardagstaart is Maxicon nu al een van de grootste outsourcingbedrijven van België. En het einde van de

groei is nog lang niet in zicht. Daarom besloot het management te investeren in een ruimere uitvalsbasis die het woord ‘progressief’ een

nieuwe invulling geeft. Het is immers een uiterst flexibel en duurzaam gebouw dat ook visueel de tand des tijds met flair zal doorstaan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Furnibo

In 2015 startte Emmanuel Bekaert met een outsourcingbedrijf dat zich specifiek

op knelpuntberoepen richt. Zijn aanpak blijkt een schot in de roos te zijn.

Amper vijf jaar later stelt Maxicon al 170 mensen tewerk, aangestuurd door een

team van twaalf bedienden. De onverwacht snelle groei bracht weliswaar een

nadeel met zich mee: de uitvalsbasis in Ardooie was algauw te klein. Emmanuel

Bekaert kocht bijgevolg een stuk grond van bijna 5.000 m² in het kersverse

industrieterrein Onledebeek in Beveren-Roeselare en startte hiermee een nieuw

hoofdstuk in de geschiedenis van de onderneming. Hij investeerde immers in

de bouw van een nieuwe hoofdzetel met een kantooroppervlakte van 1.200

m² en een atelier van 900 m². “Hiermee beschikt Maxicon over een gebouw

dat nog vele jaren een grote groei kan opvangen”, aldus Bert Laridon en Wim

Demoen van SOM Architecten. “Vandaag is er echter sprake van een sterke

overcapaciteit. Daarom vroeg de bouwheer ons om een flexibel concept uit te

dokteren dat hem toelaat om het gebouw ook te verhuren.”

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Maxicon Roeselare

“De nieuwe uitvalsbasis

van Maxicon geeft het

woord ‘progressief’ een

nieuwe invulling”

Interessante architectuur

SOM Architecten koppelde flexibiliteit aan een impressionante visuele

uitstraling. Het gebouw bestaat immers uit vijf balkvormige geschrankte

volumes die ten opzichte van elkaar roteren in functie van hun gebruik.

“Gesloten gevels worden afgewisseld met grote glaspartijen, waardoor de

aanwezigen kunnen genieten van een optimale lichtinval”, aldus interieurarchitect

Wim Demoen. “Door de tweede bouwlaag met de loods te verbinden,

creëerden we een binnenplein met overdekte terrassen en een

mooie groenaanleg. Dit sluit perfect aan bij de gemeenschappelijke bar die

op het gelijkvloers werd ingericht. Maxicon nam zijn intrek op de eerste verdieping,

waardoor het rechtstreeks toegang heeft tot het trainingscentrum.

Het gelijkvloers wordt gebruikt door Absolute Jobs, terwijl AM Group en

Spanorama de tweede verdieping innemen.” }

Het binnenplein sluit perfect aan bij de gemeenschappelijke bar.

Door de tweede bouwlaag met de loods te verbinden, ontstond er een mooi binnenplein.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Wij denken met u mee, van ruwe schets tot fijnste detail.

www.furnibo.be • info@furnibo.be • +32 58 52 49 24

PASSENDALE - OOSTENDE

www.coopmaninterieur.be


Maxicon Roeselare

De architecten koppelden flexibiliteit aan een impressionante visuele uitstraling.

Geen alledaags project

Het gebouw werd opgebouwd uit een betonstructuur en afgewerkt met een

witte buitenbepleistering en antraciet aluminium schrijnwerk. “Alle betonwerken

zijn door ons uitgevoerd, in samenwerking met Dywidag-Systems voor

de naspanningswapening en Napatec voor de vloerbekisting”, vertelt Jeroen

Soenen, projectleider van Furnibo, dat werd aangesteld om de ruwbouw van

het totale project te realiseren. “Buitenschrijnwerk, dakwerken en buitenbepleistering

gebeurden in onderaanneming, evenals de realisatie van de

loods, die uit een staalskeletstructuur met een invulling van zwarte sandwichpanelen

bestaat. De grote overspanningen maakten dit project niet zo

eenvoudig. Om een maximaal ruimtegevoel te creëren, wilde de bouwheer

de dragende structuur beperken tot enkele ronde kolommen, twee kernen en

enkele buitenwanden. Daarom hebben we voorgesteld om de afdekplaten van

naspanningswapening te voorzien. Zo waren er geen hoge dragende balken

nodig en konden we slanke horizontale afdekplaten construeren, wat het

uitzicht van het gebouw ten goede is gekomen.” } Een witte buitenbepleistering wordt afgewisseld met antraciet aluminium schrijnwerk.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De loods werd opgebouwd uit een staalskeletstructuur die is ingevuld met

zwarte sandwichpanelen.

COOPMAN INTERIEUR – MAATMEUBILAIR

Bij Maxicon wordt de toon van de architectuur ook doorgetrokken in het

interieur. Niet in het minst via passend meubilair, dat op maat werd gemaakt

door Coopman Interieur (Zonnebeke). “Misschien een gedurfde keuze omdat

we ons voornamelijk op particuliere woningen oriënteren”, aldus zaakvoerder

Bart Coopman. “Toch was deze opdracht perfect op onze leest geschoeid.

We realiseren immers projecten van a tot z. De klant heeft de keuze om de

ontwerpopdracht toe te vertrouwen aan onze eigen of externe designers.

Vervolgens produceren we de meubels in onze eigen schrijnwerkerij, om ze

daarna zelf op de werf te installeren. Zo kunnen we indien nodig snel schakelen,

zonder aan de kwaliteit te raken. Net dat was een belangrijke troef in

het project voor Maxicon. We moesten de strakke planning zien te verzoenen

met alle benodigde coronamaatregelen en -beperkingen. En dat voor een vrij

uitgebreide bestelling, want er werd ons gevraagd om acht bureelkasten, een

volwaardige keuken en het meubilair voor twee sanitaire ruimtes te fabriceren.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


ARE YOU READY FOR THE NEW WAY OF WORKING?

WHEN

AUDIOVISUAL

MAGIC

BECOMES

REALITY

REALISATIE MAXICON

HYBRID

VIDEO CONFERENCING

Vraag vrijblijvend advies

aan één van onze experten op

www.vangils.pro/afspraak!

DIGITAL SIGNAGE

DRAADLOOS PRESENTEREN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE UI

WWW.VANGILS.PRO


Maxicon Roeselare

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN GILS - AUDIOVISUELE OPLOSSINGEN

Het nieuwe hoofdkantoor van Maxicon is uitgerust met een brede waaier

aan flexibele, toekomstgerichte audiovisuele oplossingen. Door dit luik toe te

vertrouwen aan Van Gils, kan de bouwheer rekenen op systemen die perfect

op maat van de onderneming zijn gesneden. Deze audiovisuele integrator is

niet enkel een ware magiër met beeld en geluid, maar ook een specialist in

netwerken en automatisering.

Dankzij grote mobiele ‘Digital Signage’-schermen kan Maxicon rechtstreeks

boodschappen delen met voorbijgangers. (Beeld: Van Gils)

Om tot een correcte naspanning en torsie te komen, moest de aannemer alles erg

goed uittekenen en voorbereiden.

In een wereld waar digitalisering en ervaring centraal staan, neemt het belang

van audiovisuele oplossingen exponentieel toe. Niet alleen om sfeer te creëren,

maar ook en vooral om de werking en de groei van organisaties te ondersteunen

en te faciliteren. “Gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit, veilige datatransmissie en

esthetische integratie zijn de fundamenten waarop elk systeem gestoeld is”,

vertelt zaakvoerder Laurent Decavele. “Daarbij vertrekken we altijd vanuit de

behoeften van de klanten. We zoeken naar audiovisuele oplossingen die het

best bij hun werkprocessen passen. Zo voelen de gebruikers zich echt ondersteund

door de nieuwe systemen en zal de investering daadwerkelijk renderen.”

Het project bij Maxicon was relatief uitgebreid. Zo installeerde Van Gils een

groot aantal interactieve touchscreens. Deze bieden heel wat functionaliteit

tijdens meetings, presentaties en videoconferenties. “De schermen laten

gebruikers toe om notities te maken, moodboards te maken, presentaties

te geven, info te delen …”, aldus Laurent Decavele. “Verder implementeerden

we in het opleidingscentrum een installatie die het mogelijk maakt om draadloos

en interactief presentaties te geven: ideaal voor hands-on trainingen.

Belangrijke troeven zijn de mogelijkheid om schermen te delen en vanuit

eender welk toestel te presenteren, de centrale aansturing die voor een

eenvoudige besturing zorgt, het veelzijdige geluidssysteem … De polyvalente

ruimte is uitgerust met een geluidsinstallatie en extra grote projectieschermen.

Last but not least zorgden we voor enkele grote mobiele ‘Digital Signage’-

schermen, zodat Maxicon rechtstreeks boodschappen met voorbijgangers

kan delen via de omvangrijke ramen. Omdat ze gemakkelijk te verplaatsen zijn,

zijn ze multifunctioneel inzetbaar, zelfs op externe locaties.”

Sterk in bouwteamformules

Ook het concept van de geschrankte bouwlagen bracht de nodige uitdagingen

met zich mee. “Om tot een correcte naspanning en torsie te komen, moesten we

alles erg goed uittekenen en voorbereiden”, vertelt Jeroen Soenen. “De ideeën

van de architecten lieten zich niet altijd even gemakkelijk naar de praktijk vertalen.

Door toepassing van BIM en het gebruik van specifieke betontechnieken

in de ruwbouwfase slaagden we er toch in om de opdracht kwalitatief én

binnen een tijdspanne van amper zeven maanden te voltooien. Dit project toont

dan ook aan dat we als aannemer erg goed functioneren in een bouwteam.

Dankzij het voorafgaand, uitgebreid overleg zijn we tot een prachtige realisatie

gekomen die zowel qua planning en ontwerp als qua budget de verwachtingen

heeft ingelost. Met als resultaat dat alle betrokken partijen bijzonder trots zijn

op dit mooie, flexibele en vooral toekomstgerichte gebouw.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Maxicon (Beveren-Roeselare)

SOM Architecten (Diksmuide)

Furnibo (Veurne)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Antwerpen FLYINGGROUP

PRIVÉJETMAATSCHAPPIJ ONDERSTREEPT AMBITIES

MET ENERGIENEUTRAAL HOOFDKANTOOR

Coronacrisis of niet: FLYINGGROUP behoudt het volste vertrouwen in de toekomst. Hoewel de luchtvaartsector deze dagen rake klappen krijgt, is

en blijft de grootste privéjetmaatschappij van de Benelux razend ambitieus. Ze investeerde dan ook in de bouw van een nieuw hoofdkantoor en

de renovatie van haar vliegtuigloodsen op de Internationale Luchthaven Antwerpen. Een mooi project voor ASK Romein, dat een energieneutraal

geheel met een uiterst stijlvolle look-and-feel realiseerde.

Tekst Tim Janssens | Beeld Lucid – ASK Romein

“Zakenluchtvaart is een essentieel element in het succes van economische

hotspots. In Antwerpen, veruit de belangrijkste economische motor van ons

land, is dat niet anders. Ons geloof in de toekomst blijkt uit het vooruitstrevende

karakter van ons gloednieuwe hoofdkwartier”, vertelde voorzitter en

oprichter Bernard van Milders bij de officiële inhuldiging van de ultramoderne

uitvalsbasis van FLYINGGROUP, dat voor de gelegenheid meteen ook een nieuwe

huisstijl en website lanceerde – goed voor een totale investering van meer dan 5

miljoen euro. Hoewel deze pas volledig zal renderen wanneer de luchtvaartsector

opnieuw herleeft, loont het toch de moeite om het kersverse kantoorgebouw van

de gereputeerde privéjetmaatschappij al eens onder de loep te nemen.

De gesloten geveldelen van het nieuwe kantoorvolume zijn integraal bekleed met zonnepanelen, net zoals het dak – goed voor een totale PV-oppervlakte van bijna 700 m².

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FLYINGGROUP Antwerpen

Aan de achterliggende vliegtuigloods is een evenementenhal ingericht.

In de kantoren in de vliegtuigloodsen zijn de technieken vernieuwd en klimaatplafonds

geïnstalleerd om het complex volledig energieneutraal te kunnen maken.

“Dat dit een uniek staaltje

utiliteitsbouw is, is al vanaf

de eerste aanblik duidelijk”

Stijlvol, luxueus en energieneutraal

Dat de hoofdzetel van FLYINGGROUP een uniek staaltje utiliteitsbouw is, is

al vanaf de eerste aanblik duidelijk. Het stijlvolle kantoorvolume biedt plaats

aan bureauruimtes, vergaderzalen en een passagiers- en crewlounge. Aan de

achterliggende vliegtuigloods is een evenementenhal ingericht. Het strakke,

hedendaagse interieur ademt luxe en verfijning. “Het project bestrijkt een

oppervlakte van 1.250 m²”, vertelt Bob Meurs, projectleider bij aannemer

ASK Romein. “De nieuwbouw kwam in de plaats van het bestaande kantoorvolume

en bestaat uit een 60 ton zware staalstructuur die omzoomd is

met sandwichpanelen en vliesgevelelementen. Hij sluit naadloos aan op de

drie omringende vliegtuigloodsen, die eveneens de nodige kantoorruimte

omvatten. Daar hebben we de technieken vernieuwd en klimaatplafonds

geïnstalleerd om het complex volledig energieneutraal te kunnen maken.

Bovendien is er een BEO-veld met achttien boringen van 150 meter diep

aangelegd, zijn er regenwatertanks met een capaciteit van circa 30.000

liter geplaatst en zijn de gesloten geveldelen van de nieuwbouw integraal

bekleed met zonnepanelen, net zoals het dak – goed voor een totale PVoppervlakte

van bijna 700 m². We namen een gespecialiseerde ingenieur

onder de arm om dit alles in goede banen te leiden en de technieken aan te

sluiten op het gebouwbeheersysteem, zodat FLYINGGROUP de werking van

zijn gebouw en het energieverbruik in detail kan monitoren.”

Zeker niet alledaags

De werkzaamheden gingen van start in augustus 2019. In september 2020

werd de nieuwe hoofdzetel van FLYINGGROUP opgeleverd. “Oorspronkelijk

zouden we al klaar zijn in juli, maar door de coronacrisis liep de levering van

bepaalde materialen helaas vertraging op. FLYINGGROUP zat in hetzelfde

schuitje en stelde zich constructief op, dus met vereende krachten zijn we

erin geslaagd om de hinder binnen de perken te houden en het project

volledig naar wens af te ronden”, geeft Bob Meurs aan. “De combinatie van

de high-end afwerking (conform de standing van een privéjetmaatschappij),

de beperkte beschikbare ruimte op de werf, het feit dat zowel de loodsen als

de toegangsweg naar de luchthaven voortdurend in gebruik bleven en de

strakke timing zorgde voor de nodige uitdagingen. We zijn dan ook zeer blij

met het piekfijne resultaat!” ❚

Het strakke, hedendaagse interieur ademt luxe en verfijning.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

FLYINGGROUP (Antwerpen)

A2D Architects (Tervuren)

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Anderlecht Central Gardens

SOCIALE STADSWONINGEN

MET EEN GROEN TINTJE

Groen wonen vlak bij het centrum of in een binnenstedelijke omgeving: het is de laatste jaren een beproefd succesrecept. Ook Central

Gardens in Anderlecht zet maximaal in op deze gegeerde combinatie. Het project omvat zes blokken met sociale huurappartementen en

een halfopen ondergrondse parking, die optimaal zijn ingebed in een groen kader. Bovendien werd er een innovatief investeringsmodel aan

gekoppeld om een aantrekkelijke win-winsituatie te creëren.

Tekst Tim Janssens | Beeld Antwerpse Bouwwerken

Aannemer Antwerpse Bouwwerken

was verantwoordelijk voor de

uitvoering van dit project.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Central Gardens Anderlecht

tellen, oppervlaktes van 55 tot 115 m² bestrijken en

verhuurd worden via de organisatie ‘Logement pour

Tous’. Ze beschikken elk over een terras met zicht

op de gemeenschappelijke groenzones. Projectontwikkelaars

ION en Alphastone – die samen Central

Gardens nv oprichtten – maakten het project nog

een tikkeltje bijzonderder door het in de markt

te zetten als een aantrekkelijk vastgoedproduct, om

zo tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare

woningen in de Brusselse regio. Particuliere

beleggers kregen op die manier een unieke kans om

een prima langetermijninvestering te doen, waarbij

ze meteen ook hun steentje konden bijdragen aan

de creatie van een toegankelijkere woningmarkt.

De ondergrondse parking heeft een capaciteit

van 105 plaatsen en wordt beheerd door BePark.

Zowel de bewoners van Central Gardens als andere

Anderlechtenaren kunnen er een parkeerplek huren.

Zes nieuwbouwblokken met verschillende groottes bieden plaats aan 134 sociale appartementen.

We doen de waarheid geen geweld aan als we zeggen

dat het dichtbebouwde Anderlecht niet meteen

een groene oase is. Vandaar dat vooruitstrevende

projecten als Central Gardens er eens zo welkom

zijn. Het langgerekte wooncomplex kwam in de

plaats van een voormalige drukkerij, die volledig

werd afgebroken. Zes nieuwbouwblokken met verschillende

groottes bieden samen plaats aan 134

sociale appartementen, die een tot vijf slaapkamers

Motelstijl

Central Gardens werd opgetrokken tussen de Weeshuisstraat

(niveau -1) en de Obusstraat (niveau 0),

waarbij de langgerekte site een hoogteverschil

van een volwaardig verdiepingsniveau overbrugt.

“Daartussen hebben we de halfopen ondergrondse

parking gerealiseerd”, vertelt Dimitry Stockman,

projectmanager bij aannemer Antwerpse Bouwwerken

(onderdeel van de Eiffage Groep). “De draagstructuur

van de appartementsblokken bestaat

uit premuren, betonnen vloerplaten en dragende

kalkzandsteenwanden. In de appartementen is

sprake van binnenmuren in gyproc en polybetonvloeren.

De gevels zijn opgebouwd uit cellenbetonblokken

en afgewerkt met crepi. De wooneenheden

beschikken over prefabterrassen en zijn toegankelijk

via ‘buitengangen’, die zijn ingekapseld in ter

plaatse gestorte betonstructuren. Deze gaanderijen

zijn net als de balkons thermisch en structureel

losgekoppeld van de hoofdvolumes, wat in zekere

zin resulteerde in een Amerikaans ogende ‘motelstijl’.

Extensieve groendaken versterken het groene

karakter van de site.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Nieuwste generatie

dakventilatoren

CAS 3-range dakventilatoren

De CAS 3-serie is de nieuwste generatie dakventilatoren van

Itho Daalderop. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie

in de gestapelde woningbouw en utiliteit, zoals bijvoorbeeld

een bedrijfshal of kantoorgebouw.

De CAS serie is voor

dit soort gebouwen, waar

de ventilatielucht via een

collectief ventilatiekanaal

wordt afgevoerd de meest

flexibele oplossing. Zowel in nieuwbouw- als vervangingsprojecten

is de CAS eenvoudig en snel te plaatsen. Dankzij zijn

robuuste bouw is een lange, zorgeloze levensduur verzekerd.

De voordelen op een rijtje

- Verschillende voetmaten = een-op-een vervanging van elk

merk/type

- CAS 3.1: 1625 m³/h en CAS 3.2: 3570 m³/h

- Verschillende uitvoeringen: externe (klok)schakelaar, 0-10V

regeling, onderdrukregeling en ingebouwde klokfunctie

- Licht gewicht

- Snelle installatie

www.ithodaalderop.be

20_0009 BE CAS advertentie.indd 1 20-11-2020 14:28

H RNICUB

TOTAAL INRICHTING

Keukens Badkamers Maatwerk

Hornicub is reeds meer dan 30 jaar een vaste waarde.

Het bedrijf richtte zich initieel voornamelijk naar de

standaardkeukens. De overname in 1997 door Dirk

Destrooper betekende echter een ommezwaai: naast

de standaardkeukens mocht ook het maatwerk niet

ontbreken.

Vanuit onze eigen productie in Brugge staan we garant

voor kwaliteit en flexibiliteit. Wij doen zowel sociale

woningen, scholen, RVT, … Vandaag is het bedrijf gericht

op de totale inrichting voor privé, overheid als

bedrijven.

Wij komen daarom graag langs om onze

samenwerkingsmogelijkheden verder toe te lichten.

Hornicub Gotevlietstraat 30 - 8000 Brugge

T. 050 31 11 11 F. 050 32 11 27 Email info@hornicub.be www.hornicub.be

Hornicub 1-2.indd 1 23-12-20 14:39


Central Gardens Anderlecht

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HORNICUB – KEUKENS

De 134 wooneenheden van Central Gardens zijn uitgerust

met kwalitatieve keukens. Deze werden op maat van het project

gefabriceerd, geïnstalleerd en afgewerkt door Hornicub (Brugge),

dat al meer dan dertig jaar een vaste waarde is in het keukensegment.

“Het gaat telkens om melamine corpussen met fronten

en zichtbare zijden in HPL, inclusief de nodige toestellen”, legt

projectleider Jonas Merckx uit. “We waren zeker niet aan ons

proefstuk toe, want ’maatwerk in volume’ is onze absolute specialiteit

en de sociale woningbouw is een van onze belangrijkste afzetmarkten.

We werken dus niet met standaardmaten, maar stemmen

onze keukens telkens tot op de centimeter nauwkeurig af op de

plannen van de architect. We beschikken bovendien over de nodige

mankracht en expertise om deze projecten snel én kwalitatief te

realiseren. Zo hadden we onlangs – in het kader van een ander

project – slechts acht weken nodig om 216 keukens te installeren.

Ook in scholen en woonzorgcentra zijn we regelmatig aan de slag.

Puur maatwerk behoort eveneens tot de mogelijkheden, zoals we

recent demonstreerden in een buurtcafé in Kortrijk.”

De keukens zijn op maat van het project gefabriceerd, geïnstalleerd en afgewerkt.

Beeld: Eric Bouvier. (Bron: ION)

“Extensieve groendaken

versterken het groene

karakter van de site”

Snel schakelen

Hoewel het bouwkundige concept van Central Gardens vrij eenvoudig

is, had de realisatie van het project heel wat voeten in de aarde. “Het

oorspronkelijke aanbestedingsdossier dateert al van 2012 en door een

bestemmingswijziging lag de bouw zelfs twee jaar stil, waardoor we de

draad pas eind 2018 opnieuw konden oppikken”, legt Dimitry Stockman

uit. “Door de herziening van de plannen waren er heel wat uitvoeringstechnische

aanpassingen nodig (aangepaste gevelopbouw, aluminium

in plaats van houten schrijnwerk, gevelbekleding in crepi in plaats van

houten latwerk …), moest de brandveiligheid herbekeken worden enzovoort.

Tegelijkertijd dienden we een strikte planning te hanteren, dus we

moesten soms snel schakelen om bepaalde problemen van de baan te

krijgen. Voorts was het puzzelen om de gefaseerde uitvoering (eerst de

hoofdvolumes, dan de terrasstructuren) en de mix tussen prefab- en ter

plaatse gestort beton op punt te stellen. Op 16 november 2020 hebben

we de laatste woonblok afgewerkt. Van de coronacrisis hebben we gelukkig

relatief weinig hinder ondervonden, want toen de eerste ‘lockdown’

werd afgekondigd, waren we al vrij ver gevorderd met de realisatie van

de grootste gebouwen. Enkel bij de bouw van het kleinste volume met

drie appartementen heeft het virus ons parten gespeeld, maar ook dat is

uiteindelijk op zijn pootjes terechtgekomen. We zijn blij dat het allemaal

goed is uitgedraaid!” ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ITHO DAALDEROP –

DAKVENTILATOREN

Wooncomfort en gebruiksgemak waren belangrijke aandachtspunten

in het Central Gardens-project. Vandaar dat er geopteerd

is voor de nieuwste generatie dakventilatoren van Itho Daalderop:

CAS 3. “Onze CAS 3-units zijn heel licht, wat toch wel ongebruikelijk

is voor omvangrijke dakventilatoren”, vertelt marketingmanager Sam

Van Gerwen. “Ze wegen slechts 19 kilogram en zijn dus makkelijk

door één persoon te dragen – geen onbelangrijk voordeel, aangezien

daktoegang niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ze zijn

ook zeer makkelijk te monteren dankzij de flexibele voetmaat, die op

alle mogelijke ventilatieschachten past. De CAS 3-dakventilatoren

zijn bovendien uitgerust met een weerbestendige externe regeling

en flexibel instelbaar (klokprogramma’s, verschillende snelheden …).

Kortom: het is een uiterst gebruiksvriendelijke passe-partoutoplossing.

Op de gebouwen van Central Gardens zijn er een tiental

units geplaatst. Onze dochterfirma Codumé Technics stond in voor

de levering en de installatie. Samen bieden we een totaalpakket

voor de projectbouwmarkt – van technologische ontwikkeling tot

en met plaatsing en inregeling. Een gesmaakte formule die ons al

heel wat mooie opdrachten heeft opgeleverd! We zijn blij met een

referentie als Central Gardens, die bijdraagt tot de opwaardering van

de buurt en de verjonging en vergroening van de Brusselse regio.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Central Gardens nv (Waregem)

B2Ai (Brussel, Gent, Roeselare)

Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


SLIMME VLOERBEKISTING

VERENIGT VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE

Nieuwe richtlijnen en regelgeving maken de veiligheidseisen op bouwwerven steeds strenger. Dat geldt ook voor het bekisten van vloeren.

Daarom introduceert specialist PERI een innovatief grootvlak paneelbekistingssysteem onder de naam SKYMAX. De nieuwe oplossing moet de

veiligheid van de gebruikers verhogen én de efficiëntie van het bekistingsproces verbeteren.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld PERI

Het principe van de innovatieve SKYMAX bekisting stoelt op compatibele onderdelen in verschillende materialen. Het resultaat is een bouwkit die mogelijkheden schept

voor modulaire toepassingen die aan specifieke projectvereisten voldoen.

Een veilige werkomgeving is enorm belangrijk.

Het zorgt voor gemotiveerde werknemers en verhindert

dat een project onderbroken wordt door

arbeidsongevallen. “PERI neemt al tijdens de

productontwikkeling maatregelen om die latere

gevaarlijke situaties te vermijden”, zegt Danny

La Fors, Product Manager bij PERI BeNeLux.

“Dat komt tot uiting bij SKYMAX. Het systeem

wordt opgebouwd vanop het onderliggende

vloerniveau, dus je kan onmogelijk vallen. Vanop

dat niveau worden de panelen in de schoorkoppen

gehangen en duwen de arbeiders de

panelen horizontaal door middel van de bekistingshulp.

De schoorkop is zo ontwikkeld dat het

paneel automatisch vastzit en niet kan worden

opgetild, ook niet wanneer de panelen opwaarts

roteren. Ook de leuningen worden van onderaf

omhooggeduwd en zijn automatisch gezekerd.

Dat vermindert de inspanning en verhoogt het

veiligheidsniveau op de werf. Extra systeemcomponenten

zoals kolomframes en speciale

dragers maken het vervolgens veilig en gemakkelijk

om passtroken te bekisten. Op die manier kan

de bekisting meteen na afloop belopen worden.”

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Werken met het SKYMAX systeem is opmerkelijk eenvoudig vanwege het geringe aantal verschillende systeemcomponenten.

“Je kan de panelen, schoorkoppen en

andere systeemcomponenten op veel

manieren combineren en zo een opstelling

op maat van je project ontwerpen”

Eenvoudig systeem

PERI heeft het aantal systeemcomponenten

trouwens beperkt gehouden. Dat maakt werken

met SKYMAX opmerkelijk eenvoudig. Toon Caers,

Country Manager België bij PERI Benelux: “Er is

slechts één kop nodig voor het bekistingsproces,

aangezien de kop flexibel in alle richtingen kan

worden ingezet, zelfs in de randgebieden en bij

verandering van de richting van panelen. Dankzij

de doordachte geometrie kunnen de koppen die

panelen op elke gewenste positie ondersteunen.

Dit maakt het mogelijk om SKYMAX flexibel,

eenvoudig en tijdbesparend te gebruiken.”

Met dat in het achterhoofd zorgde PERI ook voor

erg lichte componenten. Het grootste aluminium

paneel, met een oppervlakte van 2 m², weegt niet

meer dan 32 kg. De polymeren uitvoering zelfs

minder dan 30 kg. Bovendien maken de handgrepen

in de zij- en lengteprofielen de panelen

ergonomisch en gebruiksvriendelijker.

Flexibel uitbreiden

Nog een voordeel van SKYMAX: de technische

flexibiliteit van het systeem. Caers: “Je kan de

panelen, schoorkoppen en andere systeemcomponenten

op veel manieren combineren en zo een

opstelling op maat van je project ontwerpen. In

de toekomst zal je SKYMAX panelen op de werf

kunnen samenvoegen tot grote tafelbekisting en

extra panelen rechtstreeks aan de SKYMAX tafelbekisting

kunnen bevestigen. Zo kan je het hele

systeem flexibel uitbreiden.”

In een oogwenk

Maar voor welke opstelling je ook kiest, SKYMAX

maakt het bouwproces op de werf efficiënter. Dat

wezen testen uit die PERI op verschillende werven

in Europa uitvoerde, zoals in Prad am Stilfersjoch

in Zuid-Tirol. Daar ontwikkelde bouwonderneming

Rainerbau GmbH een hotel met een ondergrondse

parkeergarage, een zwembad en 86 kamers. Dat

ging erg vlot volgens Rainer Klotz, eigenaar van

het bedrijf: “Onze arbeiders visten in een oogwenk

uit hoe ze moesten bekisten- en ontkisten met

SKYMAX. Na een beetje hulp in het begin konden

ze snel alleen verder. Zo hebben ze 1.000 m² beton

bekist en gestort in amper vijf dagen tijd.”

Twee arbeiders

Naast de gebruiksvriendelijke werkwijze is dat

strakke uitvoeringstempo te danken aan enkele

Dankzij het lage gewicht en de ergonomische

bediening kan SKYMAX met slechts twee

personen gemonteerd worden.

slimme ingrepen. Zo is het niet langer nodig om

de schoren een voor een op hetzelfde niveau te

brengen. Het gebruik van een afzinkkop beperkt de

bekistingstijd tot een minimum en maakt de weg

vrij voor snel en gedeeltelijk vroegtijdig ontkisten.

Daarna kunnen de panelen en de koppen gebruikt

worden voor het volgende gedeelte. Dat vermindert

het benodigde materiaal op de werf en verlaagt de

kosten. “En omdat er slechts twee arbeiders nodig

zijn voor het hele proces, moet je minder personeel

inzetten”, zegt Caers. “Samengevat is SKYMAX dus

een mooi voorbeeld van hoe veiligheid en efficiëntie

op de werf hand in hand kunnen gaan.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


SKYMAX

Een slimme kop op de werf

Opbouw vanaf vloerniveau

Hoge kostenefficiëntie dankzij de veilige bediening van innovatieve

systeemcomponenten. Bovendien biedt de RFID technologie onder meer tracking

van de panelen en toegang tot allerhande informatie.

Eenvoudig systeem

door het lage aantal systeemcomponenten en duidelijke, voor zichzelf sprekende

functionaliteit.

Snel bekisten en ontkisten

dankzij het lage gewicht van de componenten en het vroegtijdig ontkisten met de

gepatenteerde afzinkkop.

Bekistingen

Steigers

Engineering

www.peri.be


INDUSTRIEBOUW

Ontdek inspirerende projecten

Altez Industriebouw Inspiratie Tour

www.altez.eu

00021254015_Altez.indd 1 23-12-20 14:49

Arte-Floor.be 013/30 50 12


Torhout Encima

Het nieuwe kantoorgebouw van webagency Encima bestaat uit een strak geheel van beton- en sandwichpanelen en hoge raampartijen.

COMPLEX EN ELEGANT KANTOORGEBOUW MET WONING

Een industrieel gebouw met voldoende kantoorruimte en een woning boven de burelen. Dat was de wens van webagency Encima uit Torhout.

Het strakke ontwerp kenmerkt zich door de keuze voor beton- en sandwichpanelen en hoge ramen. Ogenschijnlijk eenvoudig, maar niets is

wat het lijkt.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Altez, Karel Waignein

Dat een kantoorgebouw allesbehalve saai hoeft te zijn, bewijst webagency

Encima in Torhout. De bouwheer benadrukte steeds het belang van een

kwalitatief, goed geïsoleerd en energiezuinig gebouw. Hij nam Desmet &

Lammens architecten uit Brugge onder de arm en dat resulteerde in een

tijdloos ontwerp waarin beton- en sandwichpanelen, staalstructuren en

hoge raampartijen gecombineerd worden tot een strak geheel waarin ook

woonruimte voorzien wordt. Voor de uitvoering werd een beroep gedaan op

de expertise van Altez Construction Group.

Bouwconsulente Dorine Brackx (Altez) licht de opdracht even toe. “Allereerst

stonden we in voor de grondwerken en funderingen, en aansluitend ook

voor de staalstructuur, tussenverdiepingen in gewelven en de gevelwerken”,

vertelt ze. “De staalstructuren worden inhouse gemaakt, net zoals de koudebrugvrije

betonpanelen in de gevels, die gecombineerd werden met zwarte

metalen sandwichpanelen. Beide materialen beschikken over uitstekende

isolatiewaarden en zijn dus zeer gunstig voor de EPB-score van het gebouw.”

Lichte structuren

Altez installeerde de betonnen binnentrappen en ook een afzonderlijke

buitentrap, die naar het woongedeelte met dakterras boven de kantoren

leidt. Daarvoor werd een traphal gebouwd, die geïntegreerd werd in de

gevelpanelen. “Om de belasting van de woning op de vrijdragende gewelven

te beperken, werd er geopteerd voor metselwerk met isolerende, lichte

cellenbetonblokken, afgewerkt met metalen sandwichpanelen en een

houten dakstructuur. De dakafdichting is uitgevoerd met een bitumineus

dampscherm, een dikke verkleefde isolatielaag en dubbellaagse roofing”,

vertelt Dorine Brackx. “Dit project kan je eigenlijk moeilijk standaard

noemen. Zo is er gekozen voor een esthetisch en superisolerend platdakvenster

in plaats van een gewone koepel. Daarnaast zijn ook het schrijnwerk

met isolerende, zonwerende beglazing en de screens het vermelden waard.

De buitenaanleg met de uitgegoten betonvloeren in verschillende niveaus

en het speciaal op maat gefabriceerde betonpaneel voor de ingewerkte

brievenbus zijn eveneens opvallend.”

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Encima Torhout

Van de beton- en sandwichpanelen tot de beglazing: overal is gestreefd naar

uitstekende isolatiewaarden.

“Bij dit gebouw schuilde de moeilijkheid echt in de details”, aldus Dorine Brackx.

“Dit was een project met heel wat uitdagingen, waaruit

eens te meer het belang van ervaring, nauw overleg

en een goede samenwerking blijkt”

Nog zo’n unicum is het klimaatplafond. Dat bracht voor Altez de uitdaging

met zich mee om alles goed uit te dokteren, zodat de technieken en leidingen

in de beperkte hoogte konden worden verwerkt. Een extra aandachtspunt was

dat de bouwheer zelf zou instaan voor de binnenafwerking. “Op dat moment

moet je verder kijken dan je eigen plannen en moet je alles in het werk stellen

om de afwerking op eenzelfde kwalitatieve manier te kunnen laten gebeuren”,

vertelt Dorine Brackx. “Een mooi voorbeeld zijn de ramen die tot aan de dakrand

komen. Daar moesten we voldoende ruimte laten, zodat de afwerking

probleemloos kon verlopen.”

Structureel puzzel- en denkwerk

“Bij dit gebouw schuilde de moeilijkheid echt in de details. Van bepaalde

lijnenpatronen in het ontwerp, die tot uiting kwamen in de voegen van

betonpanelen en ramen, tot het beperkt aantal kolommen en dragende

liggers om maximale flexibiliteit in de burelen te behouden. Daar kwamen

ook nog diverse insprongen en overkragingen bij, en de hoogtes waren

evenmin vanzelfsprekend”, licht Dorine Brackx toe. “Gelukkig was het een

zeer goed ontwerp, waarbij de inschatting dicht bij de realiteit lag.”

Architecte Carmen Lammens slaagde erin om op een beperkte oppervlakte

een exclusief, maar technisch vernuftig en complex ontwerp uit te tekenen.

En dat bracht voor het bouwteam heel wat uitdagingen met zich mee. “Het

hele team werkte in nauw overleg samen en dacht actief mee in functie

van mogelijke oplossingen. Het was een grote bouwpuzzel, waarbij we alle

kennis en kunde moesten inzetten om hem goed in elkaar te steken – ook

op logistiek vlak gezien de beperkte werkruimte aan een drukke invalsweg.

Op zulke momenten ben je dankbaar dat je over ervaren mensen en fantastische

tekenaars beschikt”, lacht Dorine Brackx. ”Die intense samenwerking

en het nauwe overleg maken dit project zo’n succes.” ❚

Het gebouw ziet er eenvoudig uit, maar is het resultaat van een

complexe bouwpuzzel.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Encima (Torhout)

Desmet & Lammens architecten (Brugge)

Altez Construction Group (Tielt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Advertorial

EURO RENT MACHINEVERHUUR

INVESTEERT VOLOP IN GROEI

Het is niet vanzelfsprekend in coronatijden, maar Euro Rent Antwerpen investeert momenteel volop

in infrastructuur, transportmiddelen én materieel. De investering van de specialist in machineverhuur,

met vestigingen in Antwerpen en Sint-Niklaas, bedraagt ruim 3 miljoen euro en is noodzakelijk om de

bestendige groei te ondersteunen.

Tekst en beeld Euro Rent

Inzet van een nevelkanon met watertank voor stofbestrijding op de eigen werf van Euro Rent.

Begin 2019 kocht Euro Rent het buurpand aan de Bisschoppenhoflaan in

Deurne met een gemengde invulling van appartementen, magazijnen en

winkels, goed voor een uitbreiding van 5000 m². Na een intensieve voorbereidingsfase

zijn afgelopen zomer de afbraakwerken gestart. “Enerzijds

richten we er een opslag- en afhaalterrein in voor al ons steigermateriaal.

Anderzijds realiseren we een ultramoderne wasplaats en onderhoudswerkplaats

voor al ons verhuurmaterieel”, vertelt Kris Coppens, gedelegeerd

bestuurder bij Euro Rent. “Wij beschikken over de grootste verhuurvoorraad

van Layher-steigermateriaal. De verhuur van ons stellingmateriaal zit

enorm in de lift en het voorbij jaar hebben we continu nieuwe voorraad

bijgekocht. Om alles te kunnen blijven stockeren, was extra opslagruimte

echt noodzakelijk. De site in Deurne is in totaal 2 hectare groot.”

Meer zichtbaarheid en bewegingsruimte

Ondertussen is aannemer Interfast volop bezig met de verbouwingswerken.

“De werken verlopen vlot en de verwachting is dat we begin

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial

“De verhuur van ons stellingmateriaal zit enorm

in de lift. Om alles te kunnen blijven stockeren,

was extra opslagruimte echt noodzakelijk”

De nieuwste aanwinst van Euro Rent: een vrachtwagen en dieplader om meer

flexibiliteit en een betere dienstverlening te kunnen garanderen.

2021 ons uitgebreid terrein in gebruik zullen kunnen nemen. Door

de aankoop van deze grond hebben we ook de in- en uitrit voor onze

klanten kunnen verbeteren. Al het verkeer wordt nu gescheiden, waardoor

er meer bewegingsruimte is voor vrachtwagens en bestelwagens

van klanten. Vroeger lag Euro Rent wat verscholen en waren we minder

goed zichtbaar vanaf de drukke Bisschoppenhoflaan. Dat is nu veranderd.

Over de volledige breedte van het terrein is een opvallend reclamepaneel

in de herkenbare blauwe Euro Rent-kleuren geplaatst.”

Voor elke werf een gepaste lichtbron. Van een ledverlichtingsballon met telescopisch

statief tot mobiele ledmasten met aggregaat.

De site van Euro Rent Antwerpen wordt volop uitgebreid.

Meer flexibiliteit en een betere dienstverlening

In de verhuursector is flexibiliteit een van de belangrijkste succesfactoren.

“Dikwijls weten wij vandaag nog niet wat wij morgen bij onze klanten

moeten leveren of ophalen”, zegt Jan Vets, coördinator bij Euro Rent.

“Bouwmachines, hoogwerkers, stellingen …: wij houden heel wat werven

draaiende met ons materieel.” Tot voor kort leverde Euro Rent vanuit zijn

vestigingen in Deurne en Sint-Niklaas enkel de lichte tot middelzware

verhuurartikelen zelf op de werf. De levering van de zwaarste machines werd

uitbesteed. “Daardoor was er heel wat planning nodig en waren lastminute

opdrachten soms moeilijker te realiseren. Om de flexibiliteit van onze

dienstverlening te verbeteren, hebben we geïnvesteerd in een vrachtwagen

met 22 meter autokraan en dieplader. Dankzij deze combi-natie kunnen

we korter op de bal spelen door alles zelf te leveren bij onze klanten en

ook meer machines in één keer leveren. Meer flexibiliteit en een betere

dienstverlening dus!” legt Jan Vets uit.

Doorwerken in de winter

Koudere nachten en kortere dagen. Het najaar heeft zijn intrede gedaan

en dus is dit hét moment om na te denken over goede verlichting en

verwarming op de bouwwerf. Mobiele lichtmasten en mazoutverwarmers

bieden de oplossing om deze winter te kunnen blijven doorwerken. Euro

Rent beschikt over een uitgebreid assortiment en heeft voor elke werf een

gepaste licht- en verwarmingsbron in huis. Hierdoor werk je nooit meer

in het donker en de kou. En naargelang de huurperiode en hoeveelheden

hanteert Euro Rent speciale huurtarieven. Meer info op eurorent.be ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Lokeren Park van Hillare

Deskundige stabiliteitsstudie voor woonproject op kasteeldomein

BOUWEN OP EEN VOORMALIGE VIJVER

In Lokeren verrezen 103 luxueuze assistentiewoningen. De nieuwbouwresidentie Park van Hillare huist op een prachtig kasteeldomein. Vooral

de ondergrondse parking en de bodem brachten uitdagingen op het vlak van stabiliteit met zich mee. Studiebureau BeHeCON zorgde voor een

vlot verloop van de werken, zonder verrassingen. In nauwe samenwerking met totaalaannemer Vandenbussche NV.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Jo De Rammelaere

Nieuwbouwresidentie Park van Hillare huist op een prachtig kasteeldomein.

Park van Hillare maakt indruk. Daar zit de unieke,

groene en sfeervolle omgeving ongetwijfeld voor

iets tussen. Maar ook de omvang van het project

spreekt tot de verbeelding. Naast 103 assistentiewoningen

is er tevens een ondergrondse parking

met 93 autostaanplaatsen gerealiseerd. Alleen

al het graven van die open bouwput was best

pittig, zeker als je weet dat het talud deels uit

een voormalige vijver bestond. Een kolfje naar de

hand van BeHeCON, het studiebureau stabiliteit

van Bert Hertleer in Gent.

Van a tot z als compleet bouwteam

Om uitdagende projecten tot een goed einde te

brengen, is een vlotte samenwerking cruciaal.

“Voor de realisatie van Park van Hillare

vormden we een echt bouwteam”

Dat weten ze bij BeHeCON als geen ander. “Voor

Park van Hillare vormden we een echt bouwteam,

samen met de bouwheer, de architect en

de totaalaannemer”, vertelt Bert Hertleer. “En

dat nog voor de uitvoering van start ging. Als

stabiliteitsingenieur werden we al betrokken in

de ontwerp-, studie- en calculatiefase. En dat

biedt enkel voordelen. Zeker wanneer je op een

voormalige vijver wil bouwen.” De drie grote

torenkranen die het werk moesten uitvoeren,

stonden naast het talud – elk op een algemene

funderingsplaat op volle grond. Met gegarandeerde

stabiliteit dankzij de nauwkeurige voorstudie

van BeHeCON.

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Park van Hillare Lokeren

Ondergrondse parkeergarage

De ondergrondse parkeerkelder bestaat uit een volledig

gewapende betonconstructie, gefundeerd op

zandgrond, zonder ingebetonneerde staalprofielen.

Ondanks een grootte van 3700 vierkante meter en

een lengte van 120 meter is er geen thermische

of zettingsvoeg gebruikt. In de kelder is ook een

betonnen zwembadkuip voorzien. De bovenbouw

bestaat dan weer vooral uit kalkzandsteenmuren

en predallen. Voorts werd er gewerkt met voorgespannen

predallen en welfsels in de zones met de

grootste overspanningen. De niet-dragende muren

zijn opgetrokken uit kalkzandsteen en cellenbeton

in de zones met de grootste overspanningen. “Als

totaalpartner voor de stabiliteit namen we ook

de studie van de architectonische prefabbetonterrassen,

het stabiliteitsdossier voor de daktimmerwerken

en het volledige stabiliteitsdossier van de

nieuwe brug als toegang tot het domein voor onze

rekening”, geeft Bert Hertleer nog mee. ❚

Naast 103 assistentiewoningen is er ook een ondergrondse parking met 93 autostaanplaatsen gerealiseerd.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Piron Projectontwikkeling

(Beveren)

Architect Archeos (Lokeren)

Hoofdaannemer(s) Vandenbussche NV

(Aalter)

Studiebureau BeHeCON (Evergem)

STUDIEBUREAU STABILITEIT

INGENIEUR - ZAAKVOERDER BERT HERTLEER

BERT@BEHECON.BE l +32 497/48.69.02 l WWW.BEHECON.BE

KANTOOR: GHELAMCO ARENA MEETDISTRICT

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65

Naamloos-1 1 15-12-20 14:02


MEESTERGAST/PLO

METSER/BEKISTER

KRAANMACHINIST

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be Momenteel Momenteel zijn we op zijn zoek we op naar zoek (M/V): naar (M/V):

Familiale Familiale professionaliteit

Momenteel zijn we op zoek naar (M/V):

Familiale professionaliteit

sinds 1945 sinds 1945

sinds 1945

PROJECTLEIDER SENIOR/JUNIOR

PROJECTLEIDER SENIOR/JUN

Bouwbedrijf Vandermissen nv, een familiebedrijf

MEESTERGAST/PLOEGBAAS

opgericht in 1945, groeide uit van kleine ruwbouwondernemer

tot algemene aannemer voor grote

MEESTERGAST/PLOEGBAAS

METSER/BEKISTER

METSER/BEKISTER

KRAANMACHINIST

projecten met erkenning voor overheidsopdrachten

klasse 7. De focus van onze organisatie ligt op

residentiële KRAANMACHINIST

projecten zoals appartementen en

Meer info over deze functies:

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Meer rusthuizen info Meer over en utilitaire info deze over functies: gebouwen deze functies: zoals polyvalente

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Meer info over deze functies:

zalen, scholen en kantoorgebouwen.

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Bouwbedrijf Bouwbedrijf Vandersmissen Vandersmissen NV NV

Bouwbedrijf Vandersmissen NV

Terbermenweg Terbermenweg 64 - 3540 64 Herk-de-Stad - 3540 Herk-de-Stad

INTERESSE?

Terbermenweg 64 - 3540 Herk-de-Stad

INTERESSE? INTERESSE?

INTERESSE?

Bel 0474 Bel 94 0474 13 94 of 04011 13 of 58011 77 00 58 of 77 mail 00 of naar mail na

Bel 0474 94 04 13 of 011 58 77 00 of mail na

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

mvds@bouwbedrijf-vandersmissen

mvds@bouwbedrijf-vandersm

Bel 0474 94 04 13 of 011 58 77

mvds@bouwbedrijf-v

Stalen rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 of 15mm

Kunststof rijplaten Diverse afmetingen en uitvoeringen

Dragline schotten Lengtes van 5.000 tot 7.000mm Diktes van 70 tot 200mm


SINIAT CEMENTEX

Een multifunctionele vezelcementplaat

Hoge stootvastheid

Vochtbestendig

Brandwerend

Eenvoudig te installeren

www.siniat.be


Goede akoestiek? Hou rekening

met de aansluitende constucties!

Als toonaangevend fabrikant van producten en systemen voor het afwerken van wanden en plafonds spreekt het voor zich dat Siniat veel

aandacht besteedt aan akoestisch performante systemen. Akoestiek is immers complexe materie, met veel factoren die in rekening moeten

worden gebracht. Met LaDura Premium en Siniat dB voorziet Siniat twee gipsplaten die als kamer- en woningscheidende wand gebruikt

kunnen worden en die een optimaal akoestisch comfort mogelijk maken.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Siniat

“De mate waarin we voorkomen dat trillingen zich voortplanten naar de andere zijde van de wand bepaalt de akoestische demping”, aldus Davy Vennekens.

Meer nog dan andere segmenten van het bouwgebeuren is akoestiek onderhevig

aan heel wat belangrijke impactfactoren. De architect, bouwheer of

installateur doen er dan ook goed aan om al in een vroeg stadium rekening

te houden met deze aspecten. Davy Vennekens, First Line Manager bij

Siniat, illustreert dit met een voorbeeld: “Je kan kiezen voor de akoestisch

meest performante wand, maar je doet alle inspanningen teniet als er

nadien een standaard houten deur met een veel lagere akoestische performantie

in wordt geplaatst. Hetzelfde geldt wanneer het plafond dat over de

wand heen loopt niet geïsoleerd is. We houden dus niet alleen rekening met

de wand op zich, maar ook met onder meer de vloer- en plafondopbouw,

de deuren en de flankerende wanden.” In akoestiek telt bovendien elke

decibel. “Een oor werkt niet lineair, maar logaritmisch. Een verschil van 3

dB komt dus overeen met een halvering of verdubbeling van het geluid”,

legt Vennekens uit.

Trillingen stoppen

Om de akoestische performantie van een scheidingswand te verhogen, kijkt

Siniat naar de manier waarop een gipskartonwand is opgebouwd. Vennekens:

“Luchtgeluid is een opeenvolging van drukverschillen rond de atmosferische

druk, wat trillingen in de scheidingswand veroorzaakt. De mate waarin we

voorkomen dat deze trillingen zich voortplanten naar de andere zijde van de

wand bepaalt de akoestische demping.”

Zo speelt het gewicht van de beplating een belangrijke rol. “Een zware plaat

is beter dan een lichtere, maar ook de stijfheid dient in acht te worden

genomen – denk maar aan het enorme lawaai als je met je vlakke hand op

een stalen plaat klopt. Dat heeft te maken met de stijfheid van staal. Siniat

heeft zijn akoestisch performante platen geoptimaliseerd om hier zo goed

mogelijk aan te beantwoorden”, aldus Vennekens.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Om de akoestische performantie van een scheidingswand te verhogen, kijkt Siniat naar de manier waarop een gipskartonwand is opgebouwd.

“Een grote troef van de systemen is dat ze onafhankelijk van

een speciaal profiel kunnen worden toegepast”

heeft een impact, maar minder dan je zou verwachten. De eerste centimeter

is de belangrijkste. Siniat gebruikt als vuistregel dat 80 procent spouwvulling

het optimale resultaat biedt. Tot slot dragen houten stijlen de trillingen veel

makkelijker over dan metalen profielen. Een akoestisch performante wand

dient dan ook steeds opgebouwd te worden met behulp van CW-profielen.”

Akoestisch performante gipsplaten

Siniat heeft al deze wetenschappelijke en praktische kennis geïntegreerd

in twee akoestisch performante gipsplaten. Enerzijds is er LaDura Premium,

een plaat die al lang deel uitmaakt van het Siniat-assortiment. “Dit is een

alles-in-éénplaat: ze heeft een zeer goede vochtweerstand, een verhoogde

uittrekwaarde voor hollewandpluggen en een verhoogde brandweerstand.”

“Een oor werkt niet lineair, maar logaritmisch. Een verschil van 3 dB komt dus

overeen met een halvering of verdubbeling van het geluid”, legt Davy Vennekens uit.

Daarnaast is het van groot belang dat de lichte scheidingswand gedeeltelijk

opgevuld wordt met isolatie. “Belangrijk aandachtspunt: niet eender welk

isolatiemateriaal”, merkt Vennekens op. “Als je een stijf isolatiemateriaal

gebruikt, zal het eindresultaat soms zelfs nog slechter zijn. Je moet kiezen

voor een soepel isolatiemateriaal zoals rotswol of glaswol. Ook spouwvulling

Om tegemoet te komen aan klanten die wel een akoestisch performant

materiaal zoeken, maar beperkte bijkomende eisen stellen aan de plaat, is er

nu ook de Siniat dB-gipsplaat. Vennekens: “Deze heeft dezelfde akoestische

weerstand als LaDura Premium en is ook stootvast, maar beschikt niet over

de andere eigenschappen.”

Een grote troef van de Siniat-systemen is dat ze onafhankelijk van een speciaal

profiel kunnen worden toegepast. “Wij hebben de beplating zo geoptimaliseerd

dat het gebruik van een speciaal, akoestisch profiel niet nodig is om een hoge

akoestische performantie te halen, vermits het gebruik van standaard CWprofielen

volstaat”, besluit Vennekens. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Midden in de Brugse binnenstad verrees een nieuwbouwproject met 27 gestapelde woningen in uiteenlopende formaten.

GENEREUZE VERDICHTING IN DE STADSKERN

Complexe, op het eerste gezicht onmogelijke legpuzzels zijn ontwerpers op het lijf geschreven. In de Brugse binnenstad werd een stadskanker

midden in een bouwblok getransformeerd tot een autovrij geheel, bestaande uit een cohousingproject van 27 gestapelde woningen, een

binnentuin, tien koopwoningen voor een private ontwikkelaar, een ondergrondse parking voor veertig wagens en een klein stadspark.

De oordeelkundig uitgevoerde baksteengevels en de inplanting van de hellende daken boetseren een coherent beeld waarbinnen elke woning

een subtiele individualiteit tentoonspreidt.

Tekst en beeld Wienerberger

“In dit vooruitstrevende cohousingproject is de gevelsteen

op 27 verschillende manieren verwerkt”

De site omvatte centraal een oude villa, weinig vakkundig opgedeeld in een

viertal appartementen, omringd door een chaotische wirwar van garages,

koterijen en een verwilderd stuk groen dat in een ver verleden dienstdeed

als bleekweide. De cohousinggroep Stoer Huus, vernoemd naar het Deense

Store Hus voor ‘groot huis’, organiseerde in 2014 een beperkte architectuurwedstrijd

om er minstens twintig woonunits te realiseren. Laureaat werd

ampe.trybou architecten.

Architect Frederiek Ampe: “Bovenaan het programma van eisen van de

cohousinggroep, die op dat ogenblik een tiental personen of gezinnen telde,

stond functionaliteit voor een grote diversiteit aan bewoners: jong, oud, alleenstaanden,

grote gezinnen, mensen met een beperking. Rekening houdend met

alle randvoorwaarden kwamen wij uiteindelijk tot een nieuwbouwconcept met

27 gestapelde woningen in uiteenlopende formaten, van een kleine eenheid

voor een alleenstaande tot een woning met vier slaapkamers. Elke unit laat

toe om onafhankelijk te functioneren en beschikt over een eigen tuin of

terras en een individuele voordeur. Daarnaast verbouwden we de oude villa tot

een collectieve plek met een grote keuken, een dito leefruimte voor familie- en

andere feesten, een atelier, drie logeerkamers en een gedeelde wasplaats met

toestellen. Tot slot is er ook een gezamenlijke centrale binnentuin aangelegd.”

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De dakbedekking in Madura Natuurrood kleipannen sluit aan bij het materiaal

en de tint van de gevelsteen.

De oordeelkundig uitgevoerde baksteengevels en de inplanting van de hellende

daken boetseren een coherent beeld waarbinnen elke woning een subtiele

individualiteit tentoonspreidt.

Samen sterker

Daarmee was het verhaal verre van afgerond. Tijdens de besprekingen kwam

de eigenaar van het aangrenzende terrein in beeld, een ontwikkelaar. Die wou

al langer een project op poten zetten, maar slaagde daar vooralsnog niet in.

Beide partijen sloegen de handen in elkaar en losten, actief ondersteund door

de stad, het vraagstuk van de ontsluiting en het parkeren op. Frederiek Ampe:

“Voor de hulpdiensten is het binnenblok bereikbaar via de projectgrond, waar

tien nieuwe koopwoningen werden gebouwd. Alle bewoners kunnen met

hun wagen terecht in een ondergrondse parking op het cohousingperceel.

De ingang van deze parking is toegankelijk via een bovengrondse stedelijke

parking in het bovenliggende bouwblok. De verwilderde bleekweide van

40 are werd overgedragen aan de stad die er, met een minimum aan ingrepen

om het historische karakter te vrijwaren en de beleving te optimaliseren,

een buurtpark van maakt, dat via een doorsteek voor iedereen toegankelijk is.

Door de inplanting van de ondergrondse parking konden we het bouwblok en

het park compleet autovrij houden. Hoewel het om een serieuze verdichting

in de stadskern gaat, wat nodig was om het project financieel mogelijk te

maken, konden we door het binnenblok open te maken tegelijkertijd publiek

groen teruggeven aan de gemeenschap.”

Individueel en collectief

De architectuur vormt een hoofdstuk op zich. Frederiek Ampe: “We hebben

gekozen voor baksteenmetselwerk, omdat je daar heel genuanceerd mee

kunt omspringen. De basis is de strengperssteen Linnaeus Betula, die de voorkeur

kreeg vanwege zijn strakke en maatvaste karakter. Wel hebben we de

achterkant als zichtzijde genomen omdat je daarop nog de sporen van het

productieproces bemerkt, wat een heel natuurlijk aspect oplevert. In het cohousingproject

is de Terca gevelsteen op 27 verschillende manieren verwerkt:

stapelverband, halfsteensverband, langsteensverband, dubbel stapelverband,

klassiek metselwerk, dunmortel, uitpuilende voegen, vol en zat gemetseld …

Daardoor krijgen de verschillende units een eigen geveltaal en ontstaat

er een subtiel evenwicht tussen collectiviteit en individualiteit. Als je op

de site toekomt, overheerst het duidelijk leesbare, collectieve beeld. Maar

zodra je inzoomt, voel je aan dat elke woning net iets anders is. De profielen

in gegalvaniseerd staal en de balken en kolommen in zichtbeton, die overal

in het parement terugkeren, versterken die individualiteit met hun sterke

lijnwerking. Voor de terrassen en de overkragende delen hebben zij een structurele

functie, elders hebben we ze esthetisch ingezet.”

De hellende daken werden met de nok dwars geplaatst. Een bewuste ingreep,

aldus de architect. “Ondanks het ruime programma streefden we naar een

zekere luchtigheid en kleinschaligheid. De volumetrie verwijst ook naar de

typisch stedelijke typologie, waarbij de dwarse plaatsing van de dakvlakken

het ritme dirigeert en een kleinschalig effect sorteert. De dakbedekking

in Madura Natuurrood-kleipannen van Koramic sluit aan bij het materiaal en

de tint van de gevelsteen.”

Een stoere opgave

Voor het architectenbureau was het een uitermate boeiend traject, zegt

Frederiek Ampe. “De cohousinggroep, een diverse groep van ambitieuze mensen

met in het begin zelfs geen juridische band, had geen enkele ervaring als

ontwikkelaar, wat op zich al een uitzonderlijk gegeven vormde. Daar kwam de

samenwerking met de ontwikkelaar en de lokale overheid bovenop, partijen

die toch elk hun eigen logica hanteren. Naast onze klassieke rol als ontwerper

waren wij in dit project samen met projectadviseur Carl Lambrecht dan ook

inhoudelijk regisseur van het hele gebeuren. Bovendien moesten we in de cohousinggroep

de hele tijd het evenwicht bewaken tussen de individuele en de

collectieve belangen. De diversiteit aan deelnemers en dus ook aan beschikbaar

budget maakte dat er niet eenvoudiger op. Om het nog complexer te maken,

speelde dit alles zich af midden in een bouwblok in de historische stadskern,

met randvoorwaarden van externe partijen zoals de brandweer, UNESCO, de

erfgoeddienst en aanpalende eigenaars. Een verregaand wederzijds vertrouwen

was noodzakelijk om dit alles tot een goed einde te brengen in een relatief korte

periode: vergunning in 2016, start van de werken in 2017 en ingebruikname in

2019. Het resultaat is een genereus project waarin het geheel uiteindelijk veel

meer geworden is dan de som der delen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

“CIRCULAIRE GEVELS ZIJN DE TOEKOMST”

Over gevels wordt in de bouwsector anders gedacht dan tien jaar geleden. En wellicht zullen we er ook in de toekomst helemaal anders over

denken. Desondanks lijken kenners het roerend eens te zijn over de richting die gevelontwerpen zullen uitgaan: geen wegwerparchitectuur,

maar meer langetermijndenken, circulaire façades en eindelijk aandacht voor onderhoud en total cost of ownership (TCO).

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Rotor, Wienerberger, Vandemoortele

Er valt niet meer aan te ontkomen: binnen tien jaar zal elke nieuwe

gevel circulair moeten zijn. Betekent dit dat bepaalde materialen zullen

verdwijnen? “Er is een mentaliteitswijziging aan de gang: materialen die

niet milieuvriendelijk geproduceerd worden, zijn aan het verdwijnen”,

merkt Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau). “Toch overheerst zeker in

promotiebouw nog al te vaak het kortetermijndenken. Dan zie je vaak

dat men vrede neemt met klassiekere materialen, omdat ze betaalbaar en

‘goed genoeg’ zijn.”

Volgens Peter Cornoedus (PCP Architects) is een onderhoudsvriendelijk product

echter niet noodzakelijk duur. “Het goedkoopste materiaal in promotiebouw

is nog steeds een baksteen, en dat is een heel duurzaam product.

“Er is een mentaliteitswijziging

aan de gang: materialen

die niet milieuvriendelijk

geproduceerd worden,

zijn aan het verdwijnen”

De opkomst van circulair bouwen zorgt er onvermijdelijk voor dat demonteerbare materialen een streepje voor hebben.

72 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

Dat hoeft niet noodzakelijk als onderdeel van hetzelfde gebouw te zijn.

Demonteerbaarheid is daar een logisch gevolg van.” Al is dat principe niet

in elke sector vanzelfsprekend. Roeland Mondelaers (Kingspan Insulation):

“Geen enkel isolatiemateriaal kan volledig hergebruikt worden. Voor isolatiefabrikanten

is demonteerbaarheid niet altijd evident. Wij zijn dan ook

volop aan het nadenken over vragen zoals ‘hoe kunnen wij ons product na

twintig of dertig jaar hergebruiken?’”

Ook baksteengevels kunnen deze dagen circulair opgebouwd worden.

Bovendien zien ook promotoren steeds meer in dat je kwaliteit moet bieden.

Een duurzaam, ecologisch en onderhoudsvriendelijk gebouw betaalt zichzelf

terug. En dus raden wij promotoren aan om voor nieuwe materialen te kiezen,

want er is zeker een publiek voor. Misschien niet de grote massa, maar dat

hoeft ook niet.”

Demonteerbaarheid en TCO

De opkomst van circulair bouwen zorgt er onvermijdelijk voor dat demonteerbare

materialen een streepje voor hebben, zegt Caroline Christiaens

(Tata Steel): “Veel fabrikanten zetten in op recyclage, maar materiaal moet

eerst en vooral geproduceerd worden om zo lang mogelijk mee te gaan.

Aangezien de nadruk steeds meer op circulariteit komt te liggen, is het

eveneens belangrijk om voldoende rekening te houden met onderhoud

en de total cost of ownership (TCO). Gebeurt dat effectief in de praktijk?

“We starten altijd met goede intenties, maar jammer genoeg sneuvelen

er onderweg wel wat zaken om budgettaire redenen”, erkent Maaike

Berckmoes (VK Façade Engineering). “Een belangrijke factor is het vastgelegde

ambitieniveau van klanten en promotoren bij de start van een

project. Vanuit dit kader worden ontwerpbeslissingen volledig geïntegreerd

aangepakt door het multidisciplinaire team, waarbij ook onderhoud en TCO

steeds sturende parameters zijn bij het ontwerpen van gebouwen. Hoewel

onze ontwerpen steeds rekening houden met de volledige levensduur, fungeren

TCO-analyses – mede door de evolutie naar een circulaire economie

– meer en meer als onderbouwing van ontwerpkeuzes in wedstrijddossiers

en projecten.”

Onderhoud en langetermijndenken

“Bij de jongere generaties zien we duidelijk een mentaliteitswijziging

en wordt er veel meer op lange termijn gedacht”, stelt Hubert Bijnens

(AROgroup-architectuur). “Jonge mensen stellen zaken waar we al jaren

mee vertrouwd zijn in vraag. Als architecten moeten we daar een antwoord

op bieden: geen ‘wegwerparchitectuur’ meer, maar duurzaam, toekomstgericht

en onderhoudsvriendelijk bouwen.”

Ook fabrikanten merken dat onderhoud een steeds belangrijkere rol speelt

en dat gevels meer dan ooit bestand moeten zijn tegen de tand des tijds.

Een mooi voorbeeld zijn bakstenen die geïmpregneerd worden voor ze de

fabriek verlaten, zodat ze beschermd zijn tegen vervuiling en vergipsing.

Al is er volgens Caroline Christiaens (Tata Steel) nog heel wat werk aan de

winkel. “Als puntje bij paaltje komt, gaan de discussies toch nog heel vaak

over de centen. Als men moet kiezen tussen tien of veertig jaar garantie,

zien we dat het kortetermijndenken nog vaak de voorkeur krijgt.”

“Niet alles wordt gebouwd voor de eeuwigheid”, beseft Peter Cornoedus

(PCP Architects). “In alle ontwerpen moeten we die afweging maken. De

eisen die aan de buitenschil gesteld worden, veranderen jaar na jaar.

Kunnen wij nog wel gebouwen zetten die qua duurzaamheid van de schil

gemakkelijk tweehonderd jaar meegaan? Een mogelijke tussenoplossing

is dat we gevels realiseren die aanpasbaar zijn, zonder dat je het volledige

gebouw moet slopen.” ❚

De gevel van het Food Experience Center van Vandemoortele in Gent is

volledig demonteerbaar.

Dit artikel is gebaseerd op een panelgesprek van architectura.be.

Volgende personen komen aan het woord:

• Hubert Bijnens (AROgroup-architectuur)

• Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau)

• Peter Cornoedus (PCP Architects)

• Roeland Mondelaers (Kingspan Insulation)

• Maarten Peeters (Vandersanden Group)

• Caroline Christiaens (Tata Steel)

• Maaike Berckmoes (VK Façade Engineering)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

“Ik ben ervan overtuigd dat het aantal groengevels de komende jaren fors zal toenemen”, zegt John Kinnen.

“GROENGEVELS ZIJN STILAAN MAINSTREAM”

Nu we de voorbije maanden massaal ‘in ons kot’ hebben gezeten en heel wat tijd hebben doorgebracht in onze eigen woonomgeving, is de nood

aan natuur in onze dorpen en steden eens zo prangend. Groendaken zijn een logische oplossing, maar ook groengevels kunnen soelaas bieden.

Verticale tuinen vormen immers een prima alternatief voor de grauwe verharding en de schaarse natuurpracht in dichtbebouwde gebieden.

Zijn groengevels al ‘volwassen’ genoeg om massaal te worden toegepast en welke reële voordelen hebben ze te bieden? We vroegen het aan

specialist ter zake John Kinnen, CEO van Belgisch marktleider Ecoworks.

Tekst Tim Janssens | Beeld Olmo Peeters – Ecoworks

“Of groengevels in opmars zijn? Afgaande op onze

barometer in de markt zou ik zeggen: vast en zeker!”

glimlacht John Kinnen. “Groengevels vertegenwoordigen

circa 25 % van onze activiteiten. Je kan ze in

zekere zin vergelijken met elektrische wagens, want

ze bestaan beide ongeveer tien jaar. Het begint altijd

‘upmarket’ met eerder exclusieve nicheproducten,

maar na verloop van tijd zet de ontwikkeling zich

verder door, wordt het toegankelijker en beginnen

steeds meer mensen er de voordelen van in te zien.

We waren in 2009 de eerste firma die groengevels

introduceerde in België en kregen er toen de Eco

Award op Batibouw voor. Het concept is nog niet

matuur, in die zin dat de ‘late majority’ nog op

zich laat wachten, maar de adolescentie komt wel

in zicht. De pure ‘nichejaren’ zijn alleszins voorbij.

Ook beleidsmatig is er aandacht voor via de nodige

premies en stimulansen, dus ik ben ervan overtuigd

dat het aantal groengevels de komende jaren fors

zal toenemen!”

Levend schilderij

Het mag duidelijk zijn: groengevels hebben de

wind in de zeilen, zeker nu er een aantal wetenschappelijke

studies gepubliceerd zijn die het nut

en de impact van verticale tuinen onderstrepen,

vooral op het vlak van luchtzuivering in stedelijke

gebieden. “In dichtbebouwde ‘canyons’ is het moeilijk

om luchtverontreiniging weg te ventileren, dus

daar kan je met verticale tuinen gericht de luchtkwaliteit

verbeteren (CO 2

omzetten in zuurstof,

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

Vandaar dat we als bedrijf ook geëvolueerd zijn

van een aannemer voor technisch groen op, tegen

en in gebouwen naar een specialist in de

omgang met groen en water – twee zaken die

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

“We bieden groen aan als een volwaardige oplossing door ook te focussen op het onderhoud”, zegt John Kinnen.

Groen als volwaardige oplossing

Ecoworks spitst zich toe op alle mogelijke vormen

van ‘verticaal tuinieren’: van eenvoudige

klimplanten over draagstructuren met plantenbakken

tot gesofisticeerde verticale tuinen met

intelligente bewatering en monitoring vanop afstand.

“We bieden groen aan als een volwaardige

oplossing door ook te focussen op het onderhoud”,

zegt John Kinnen. “Er prijken intussen al

heel wat mooie projecten op ons palmares: het

nieuwe hoofdkantoor van Argenta in Antwerpen,

het parkeergebouw van Thor Park in Genk,

een overheidsgebouw in de Brusselse Belliardstraat,

de Vooruit in Gent, het KBC Datacenter in

Mechelen, CC de Schakel in Waregem … Ook het

Outdoor Experience Center van Renson langs

de E17 zullen we uitrusten met enkele groengevelvlakken,

dus aan knappe referenties geen

gebrek. Het is fijn om te zien dat steeds meer

architecten gebouwen en gevels extra cachet

geven met een streepje groen!” ❚

“De coronacrisis en de bijbehorende

‘lockdown’ hebben eens te meer

duidelijk gemaakt dat er dringend

nood is aan meer natuur in onze

stads- en dorpskernen”

fijnstof opvangen …)”, weet John Kinnen. “Daarnaast

herstellen ze de biodiversiteit, die in dichtbebouwde

gebieden vaak dramatisch gereduceerd

is, gaan ze het hitte-eilandeffect tegen via de verkoelende

invloed van waterverdamping en vormen

ze ook een esthetisch tegenwicht voor de overtollige

verharding in de meeste woon-, werk- en leefgebieden.

Met hun kleurenpracht en vegetatieve

variatie kunnen verticale tuinen grauwe straatbeelden

opfleuren en omtoveren in een levend

schilderij. De coronacrisis en de bijbehorende ‘lockdown’

hebben eens te meer duidelijk gemaakt

dat er dringend nood is aan meer natuur in onze

stads- en dorpskernen, dus groengevels zullen in de

(nabije) toekomst een wezenlijk onderdeel vormen

van slim en duurzaam bouwen.”

Onterechte vooroordelen

Al is er natuurlijk nog werk aan de winkel, want

over groengevels en verticale tuinen doen nog

heel wat onterechte vooroordelen de ronde, benadrukt

John Kinnen. “Zo krijgen we weleens het

verwijt dat groengevels veel water verbruiken (4

à 5 liter per vierkante meter). Als je dat in perspectief

plaatst en bijvoorbeeld vergelijkt met

de waterconsumptie die nodig is voor een stuk

rundsvlees van 150 gram (3000 liter), dan is

het een heel ander verhaal, zeker als je weet dat

groengevels zo’n gunstige effecten opleveren.

Bij Ecoworks zien we water als een waardevolle

grondstof die optimaal moet worden benut,

zeker nu we in de zomer steeds vaker te maken

krijgen met periodes van langdurige droogte.

Met hun kleurenpracht en vegetatieve variatie

kunnen verticale tuinen grauwe straatbeelden

opfleuren en omtoveren in een levend schilderij.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Isolatiewaarden worden in de praktijk vaak niet gehaald

GEVEL ISOLEREN? PAS OP VOOR KOUDEBRUGGEN!

Bij het (na)isoleren van gevels wordt nog te veel gekeken naar enkel de RD-waarde van isolatiematerialen. Er wordt te weinig rekening

gehouden met de impact van thermische onderbrekingen zoals het houten regelwerk of een grote hoeveelheid schroeven. Het gevolg:

de geëiste isolatiewaarden worden in de praktijk vaak niet gehaald.

Tekst en beeld IsoBouw

Denk bijvoorbeeld aan een traditioneel gevelisolatiesysteem met een houten

regelwerk, dat gevuld is met isolatie. De houten balken zijn koudebruggen

die tot gevolg kunnen hebben dat een initiële RD-waarde van bijvoorbeeld

6,5 resulteert in een Rc-waarde van slechts 4,5 (gebaseerd op berekening in

Trisco bij een houtaandeel van 15 %). Een ander voorbeeld zijn de systemen

met afstandsschroeven. In de praktijk blijkt dat hier gemiddeld minimaal zes

schroeven per m 2 nodig zijn. Dit betekent dat een RD van 5,8 nodig is om een

Rc van 4,5 te realiseren. Lees: de RD-waarde van het isolatiemateriaal moet

circa 30 % hoger zijn dan de benodigde Rc-waarde.

Bouwers kunnen met SlimFort in drie stappen een gevel isoleren en

esthetisch afwerken.

Slimme isolatieplaat

SlimFort is een isolatieplaat van IsoBouw met geïntegreerde metalen beugels

die geen contact maken met de achterconstructie. Bouwers kunnen met Slim-

Fort in drie stappen een gevel isoleren en esthetisch afwerken. Eerst worden

de SlimFort-platen tegen de achterconstructie geschroefd via de geïntegreerde

beugels. De platen passen in elkaar dankzij de degelijke tand-groefverbindingen.

De metalen bevestigingsbeugels fungeren tevens als houders voor de

houten of aluminium draagstructuur. Na het schroeven van de draagstructuur

wordt de gevelbekleding aangebracht. Door de ononderbroken isolatieschil

isoleert SlimFort optimaal. Meestal zijn er slechts 2,8 schroeven per m 2 nodig.

Met de impact van deze schroeven op de Rc-waarde is al rekening gehouden

bij de samenstelling (dikte) van SlimFort.

SlimFort is een isolatieplaat met geïntegreerde metalen beugels die geen contact

maken met de achterconstructie.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

“De winst van dit innovatieve

isolatiesysteem zit ook in

de beperkte hoeveelheid

overige materialen en

de verwerkingstijd”

Ten opzichte van traditionele gevelisolatiesystemen is de verwerking

circa 50 % sneller.

Voordelige keuze

Voor een gevelconstructie is het tevens van essentieel belang dat er een

goed functionerende ventilatie aanwezig is. Dit voorkomt onaangename

beschadigingen aan de gevelbekleding en verlengt de levensduur van de

constructie. Dankzij de verwerkingsmethode is een gevel met SlimFort altijd

optimaal geventileerd. Het SlimFort-systeem is misschien niet goedkoper

dan de gangbare isolatieplaten, maar is wel de meest voordelige optie. De

winst zit immers ook in de beperkte hoeveelheid overige materialen en in

de verwerkingstijd. Ten opzichte van traditionele gevelisolatiesystemen is

de verwerking circa 50 % sneller. Omdat koudebruggen niet gecompenseerd

hoeven te worden, is er circa 15 % minder isolatiemateriaal nodig. De

besparing op de hoeveelheid hout bedraagt 50 tot 75 % en de toepassing

van een folie is al helemaal overbodig. ❚

P R O D UC T

GEPATENTEERD

De beste isolatie oplossing

voor droge gevelsystemen

DE BESTE ISOLATIE

• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen.

• Een dunnere gevelopbouw.

• Automatisch optimaal geventileerd = langere

levensduur.

• Unieke tand/groef-verbinding.

• Geen uitzakkende isolatie.

• DUBOkeur ® gecertificeerd.

HET SNELST VERWERKBAAR

• Met geïntegreerde metalen beugels.

• Snel en eenvoudig verwerkbaar in slechts 3 stappen.

• Zeer eenvoudig stelwerk.

• Door één persoon verwerkbaar.

VEEL VOORDELIGER

• Aanzienlijke materiaalbesparing t.o.v. de traditionele

bouwwijze.

1 2 3

15%

50% - 75%

Isoleren

Raamwerk

Esthetisch

afwerken

Besparing aantal m 3

isolatiemateriaal

Besparing

aantal m 3 hout

SlimFort ®

100%

tot 40%

MONTAGEVIDEO

Besparing folie

(overbodig bij SlimFort ® )

Besparing

verwerkingstijd

www.isobouw.be/SlimFort

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77

202056_ISOBOUW_SlimFort_197x130_D01.indd 1 30-11-20 11:13


THEMA GEVELTECHNIEKEN

De gevelpanelen hebben een tand-groefsysteem en onzichtbare montageclips.

Gevelbekleding die gebouwen

blijvend doet schitteren

Hout wordt steeds vaker gebruikt als gevelbekleding. Het is mooi en natuurlijk. Maar: onbehandeld hout verweert niet altijd zoals je het zou

willen, waardoor er op verschillende delen van je gevel heel wat storende verkleuringen kunnen ontstaan. Behandeld hout vergt dan weer te

veel onderhoud. Een natuurlijk en blijvend mooi alternatief? Pura ® NFC, gevelplanken met houtdecor die gemaakt zijn van hogedruklaminaat

(HPL) dat voor 70 % uit natuurlijke vezels bestaat.

Tekst uwtekst.be | Beeld Trespa

Pura® NFC wordt geproduceerd door Trespa, dat in 2020 zestig kaarsjes uitblies.

Bruno Ecker, Regional Sales Manager van Trespa: “België telt meer dan 5 miljoen

woningen. Een groot deel daarvan stamt uit tijden dat er niet of niet goed werd

geïsoleerd. Als België de doelstellingen van het klimaatakkoord wil halen, moeten

er tot 2050 elk jaar 106.000 woningen worden gerenoveerd en geïsoleerd. Een

enorme uitdaging waar Vlaanderen een subsidie van 30 euro/m² voor overheeft.

De gevels van huizen isoleren is één ding, je moet het isolatiepakket ook afwerken

met een duurzame, onderhoudsvriendelijke en blijvend mooie gevelbekleding.”

“Onze gevelbekleding

gaat lang mee en vergt

geen onderhoud”

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

EBC-technologie

“Trespa is als dunwandige gevelbekleding kampioen in uitdagende weersomstandigheden

en heeft een hoge weerstand tegen krassen, stoten en

uv-stralen. Ze vraagt amper onderhoud en blijft haar kleur tientallen jaren lang

behouden, op welke plek ze ook op je gevel hangt. Dat is te danken aan de

nieuwste generatie electron beam curing-technologie (EBC, zeg maar een soort

industriële supermicrogolfoven), die voor een glad, resistent en gesloten oppervlak

zorgt. Onze gevelbekleding hangt op gebouwen in de hele wereld. Dat

bewijst de kwaliteit, duurzaamheid en lange levensduur van onze producten.

Daarom blijven we ook innoveren en investeren in R&D.”

Duurzamer dan echt hout?

Trespa is erg populair in scholen, waar de buitenmuren tegen een stootje

moeten kunnen. En dankzij het enorm rijke kleurenpalet tref je de Trespabekledingen

vaak aan op de voorgevels van winkels, die platen in de kleur van

hun huisstijl bestellen. Ook in steden zie je de gevelplaten en -planken terugkomen

omdat je ongewenste graffiti en andere inkt gemakkelijk kunt reinigen

zonder vervelende verkleuring. “En met Pura® ben je gerust dat de kleur en glans

van je gevelbekleding er na tientallen jaren nog hetzelfde uitzien als bij oplevering.

In tegenstelling tot houten gevelplanken of andere panelen die door verwering,

vocht of beschadiging moeten worden vervangen. Ook bij een uitbreiding

zie je geen kleurverschil tussen een Trespa-plaat die al enkele decennia tegen een

gevel hangt en eentje die net uit de fabriek komt”, vult Bruno Ecker aan.

Negen motieven, twee looks

Pura® is ook gemakkelijk de installeren. Pura®-planken zijn 3,05 meter lang en

zo’n 18 centimeter hoog. Ze zijn relatief licht en dankzij het tand-groefsysteem

en de onzichtbare montageclips plaats je ze snel en moeiteloos tegen een gevel.

“Dat maakt het mogelijk om ook kleine oppervlakken te bekleden of accenten in

een gevel te leggen.”

“De Pura® NFC-collectie omvat zeven houtmotieven, een zwarte en een antracietgrijze

extra matte variant. Met de houtmotieven geef je je woning een warme,

natuurlijke uitstraling. De zwarte en grijze planken zijn er voor bouwers die voor

een strakke look vallen. En als je je gevel een andere belijning wil geven, plaats je

ze gewoon verticaal.” ❚

In de Pura® NFC-collectie kies je uit negen gevelmotieven.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


Sweet Home

Ervaar de wereld van SIEGENIA.➌ e en e n t

Voor meer info kijkt u op: www.siegenia.com

SIEGENIA. Dat is pas smart.


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

De toekomst is digitaal,

ook voor toegangscontrole

In het verleden werden deuren geopend en gesloten met een sleutel. Maar ook in dit opzicht is de toekomst digitaal en zijn er intussen

producten en systemen ontwikkeld die het mogelijk maken om deuren automatisch te ontsluiten, te openen en van toegangscontrole te

voorzien. Zo biedt specialist SIEGENIA KFV architecten, verwerkers en consumenten verschillende innovatieve sluit- en toegangscontrolesystemen:

digitaal, flexibel en futureproof.

Tekst Johan Debaere | Beeld SIEGENIA KFV

De innovatieve sluittechniek van KFV is al meer

dan honderdvijftig jaar een succesverhaal. De

Duitse specialist, die sinds 2006 tot de SIEGENIA

Groep behoort, blijft immers continu inzetten op

de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen

voor het ontsluiten en openen van deuren en

toegangscontrole. De evolutie naar een slimmere

manier van wonen en werken heeft opnieuw voor

“Digitale toegangscontrolesystemen

openen nieuwe mogelijkheden voor

architecten, verwerkers en consumenten”

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

heel wat uitdagingen gezorgd. “De zogenoemde

‘smart buildings’ van vandaag moeten gebruikers

comfort, veiligheid, energiezuinigheid en gebruiksgemak

garanderen. Verlichting, verwarming, computers,

televisie en audio, beveiligingssystemen en

camera’s …: alle systemen en installaties worden

aan één digitaal gebouwbeheersysteem gekoppeld

en communiceren met elkaar.

De gebruiker kan elk element vanuit eender

welke ruimte aansturen, maar ook vanop afstand

via een smartphone, tablet, computer of ander

apparaat”, vertelt André Zech, product manager

bij KFV. “Naast de gekende sleutelbediende vergrendeling

biedt de markt nu ook innovatieve

digitale sluit- en toegangscontrolesystemen aan

die eenvoudig in de domotica van een gebouw

geïntegreerd kunnen worden.”

Comfort en veiligheid

KFV introduceerde onlangs een aantal innovatieve

toegangscontrolesystemen – een transponder, een

keypad en een vingerscanner – die letterlijk en

figuurlijk nieuwe deuren openen voor architecten,

verwerkers en consumenten. Zo worden ze gekenmerkt

door een elegant design met ledverlichting

over de volledige oppervlakte, die eenvoudig aan

de kleur van de deur kan worden aangepast.

“We hebben veel aandacht besteed aan de flexibiliteit

en het gebruikscomfort. In tegenstelling

tot bij vroegere systemen moet de gebruiker

bijvoorbeeld niet langer met de hand over het

volledige sensoroppervlak bewegen, maar volstaat

één enkele vingertip. Deze oplossingen

kunnen aangestuurd worden via RIFD-kaarten en

NFC-compatibele smartphones en zijn ook uitgerust

met wifi en bluetooth, waardoor ze bediend

“Design en gebruiksgemak zijn belangrijk

voor architecten en consumenten,

maar voor verwerkers staat een

eenvoudige montage centraal”

kunnen worden met een afstandsbediening, een

mobiele telefoon of de SIEGENIA Comfort-app”,

licht de product manager toe. “Met deze app

kunnen niet alleen de toegangscontrolesystemen,

maar ook de ramen en deuren van SIEGENIA

bediend worden. Bovendien kunnen ook producten

die later in het gebouw geïntegreerd zijn snel en

eenvoudig aan de app toegevoegd worden.”

Er is uiteraard ook aan de veiligheid gedacht,

met onder meer een toegangsregistratie, een

tijdsbesturing en een online beheersysteem. Zo

kunnen eigenaars, bedrijfsleiders, security en

facility managers bevoegde personen eenvoudig

toegang tot het gebouw verlenen. De keypad kan

bijvoorbeeld ook met een eenmalige of vakantie-

PIN-functie uitgerust worden.

Digitaal, flexibel en futureproof

De digitale technologie met de innovatieve SI-

BUS van SIEGENIA als basis maakt deze nieuwe

systemen uiterst flexibel en futureproof. “Zo is

er een directe communicatie tussen de motorbediening

en de toegangscontrole mogelijk

zonder apart besturingselement. In de toekomst

kunnen ook probleemloos nieuwe producten

van SIEGENIA en zelfs systemen van andere

firma’s toegevoegd worden. En de integratie

in de domotica opent ook mogelijkheden om

zonder bijkomende leidingen bijvoorbeeld huisdeuren

in alarmsystemen te integreren of garagepoorten

te bedienen met de KFV-transponder”,

vult André Zech aan. “In het verleden hebben we

vaak oplossingen voor één bepaalde toepassing

ontwikkeld, maar als we nu een vingerscanner

introduceren, moet deze voor deuren, maar bijvoorbeeld

ook voor ramen, schuifsystemen en de

meest uiteenlopende andere producten kunnen

worden ingezet.”

Eenvoudige montage

Het design en het gebruiksgemak overtuigen de

architect en de consument, terwijl de verwerker

veel belang hecht aan een eenvoudige verwerking

en montage. “We hebben ons ook in de plaats van

die verwerker gesteld en zo een oplossing op zijn

maat bedacht”, sluit product manager Zech af.

“De gelijke infrezing voor alle varianten, de plaatsbesparende

installatie zonder apart besturingselement

en de eenvoudige en snelle bekabeling

met standaard plug-and-playverbindingen zijn

voor hen belangrijke troeven.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


THEMA GEVELTECHNIEKEN

STRAKKE GEVELMIX VOOR STIJLVOL WOONPROJECT

Hedendaagse nieuwbouwwoningen in een rustgevende, comfortabele setting, op een steenworp van Hasselt en omringd door groen en water:

het hoeft niet te verwonderen dat het Krikels Park-project in Kuringen meteen in de smaak viel. Gezien het overweldigende succes van deze

nieuwe verkaveling, kwamen er boven op de 44 eengezinswoningen nog eens veertien appartementen bij, die ondergebracht zijn in een stijlvol

balkvolume. Met haar strakke, dynamische en luxueus ogende gevels is Residentie Riva zonder twijfel de architecturale kers op de taart.

Tekst Tim Janssens | Beeld Patrick Van Gelder

De strakke, dynamische en luxueus ogende gevels geven Residentie Riva een unieke uitstraling.

Residentie Riva huisvest veertien ruime doorzonappartementen met twee of drie

slaapkamers. De wooneenheden zijn verspreid over de bovenste drie bouwlagen,

terwijl het gelijkvloers is voorbehouden voor de inkompartijen, parkeerplaatsen

en fietsenstallingen. De bewoners beschikken aan weerszijden over een gezellig

privéterras en kunnen onder meer genieten van een prachtig uitzicht op het

nabijgelegen Albertkanaal. “Wooncomfort begint bij een attractieve ligging”,

weet Veerle Henckaerts van Mamu Architects, dat instond voor het ontwerp.

“Ontwikkelaar Immo Top Invest gaf ons carte blanche. De parkinginfrastructuur

op het gelijkvloers is uitgevoerd in zwart staalwerk, wat het gebouw een zwevend

effect geeft. Via de creatie van aantrekkelijke doorzichten en wooneenheden met

een riant ruimtegevoel – onder meer dankzij grote raampartijen, hoge plafonds

(tot 2,9 meter en zelfs 3,2 meter voor de penthouses) en de integratie van de

buitenaanleg in het architecturale concept – zijn we erin geslaagd om het langgerekte

volume optimaal in te bedden in de groene omgeving.”

Sober en natuurlijk materialenpalet

Een van de vele aspecten die Residentie Riva zo bijzonder maakt, is het zinnenprikkelende

geveldesign. “Om aansluiting te zoeken met de grondgebonden

woningen in de verkaveling is het appartementsgebouw zo transparant mogelijk

ontworpen en voorzien van een optimale gevelindeling. Het spel van

verspringende vlakken en open en gesloten geveldelen creëert een optisch kleinschalig

gebouw met veel visuele variatie en geleding”, legt Veerle Henckaerts

uit. “We hebben geopteerd voor een sober en natuurlijk materialenpalet. De

dichte gevelvlakken zijn bekleed met een stijlvolle schakering van witte en zwarte

aluminium cassettes, afgewisseld met zandkleurige keramische grootformaattegels.

Het aantal voegen moest geminimaliseerd worden, zodat het gebouw

een strakke, hedendaagse uitstraling zou krijgen. Alle hoekverbindingen van

de keramische gevelbekleding zijn in verstek uitgevoerd om ze een massieve,

luxueuze aanblik te geven.”

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

“Het spel van verspringende

vlakken en open en gesloten

geveldelen creëert een optisch

kleinschalig gebouw met veel

visuele variatie en geleding”

De dichte gevelvlakken zijn bekleed met een stijlvolle schakering van witte en zwarte

aluminium cassettes, afgewisseld met zandkleurige keramische grootformaattegels.

Aluminium en keramiek

Het was Limeparts-Drooghmans dat de opdracht kreeg om de ideeën van

Mamu Architects in de praktijk te brengen. “We hebben zowel de aluminium

cassettes als de keramische grootformaattegels geproduceerd en

geplaatst”, vertelt CEO Koen Vandersmissen. “Limeparts en Drooghmans

sloegen de handen in elkaar om high-end architectonische gevels met zowel

metalen als niet-metalen bekleding te kunnen realiseren. Beide varianten

komen ruimschoots aan bod in dit project. Alle gevels die we plaatsen,

worden telkens op maat gemodelleerd, ‘geëngineerd’ en geproduceerd, op

basis van de esthetische visie van de architect en rekening houdend met de

technische eisen, de thermische performantie en de algemene uitvoerbaarheid.

Het samenspel tussen onze projectleider, de architect en de aannemer

heeft geresulteerd in een piekfijn resultaat. We zijn blij dat we letterlijk en

figuurlijk onze stempel hebben kunnen drukken op zo’n mooi project!” ❚

GEVENTILEERDE

GEVELBEKLEDING

CORDEEL TEMSE

COMPOSIET- BINST ARCHITECTURE

VALVAN MENEN

ALUMINIUM - SNOECK & PARTNERS

OCMW KORTRIJK - TERRACOTTA - BURO II EN ARCHI+I

Door het samenbrengen van onze jarenlange ervaring is Limeparts-Drooghmans de meest complete aanbieder van

high-end geventileerde gevelsystemen in de Benelux. Als vast aanspreekpunt ontzorgen wij u met een totaaloplossing

op maat van uw project, met respect voor de kwaliteit van het geleverde product én de beste service. Van productie,

engineering, montage tot assemblage, we nemen elk project van A tot Z in handen met een uitgebreid gamma aan

materialen, zowel in ferro als non-ferro, en afwerkingstechnieken.

www.limeparts-drooghmans.be

SOLID SURFACE I COMPOSIET I GLAS I KERAMIEK I ALUMINIUM I STAAL I VEZELCEMENT I CORTENSTAAL I ALUZINC I HPL I ZINK I INOX I TERRACOTTA

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85

adv_1/2 bouw a vlaand 2019.indd 1 4/07/19 08:32


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

De unieke gevel van het Total-servicestation in Hognoul.

SPRAAKMAKENDE GEVELS

met een markante identiteit

Gevels zijn het visitekaartje van een gebouw, luidt het cliché. In het geval van Sign & Facade zijn dit zeker geen loze woorden, want de onderneming

maakte van spraakmakende façades haar corebusiness. Het resultaat: tal van nieuwe gevelconcepten die op esthetisch vlak het verschil maken

en die panden een bijzonder karakter geven.

Tekst Tim Janssens | Beeld Sign & Facade

Al meer dan dertig jaar manifesteert Sign & Facade – ook gekend als

Splen Gevelbouw – zich als een betrouwbare partner voor de realisatie van

conceptueel interessante gevels. De onderneming ontsproot uit een lichtreclamebedrijf

en kent als geen ander de impact van elk geveldetail. “Onze

groep omvat ook bedrijven die actief zijn op het vlak van lichtreclame en

signalisatie”, aldus sales director Kris Drijvers. “Net dat is onze sterkte:

we zien gevels echt als een totaalplaatje.”

Quasi onbeperkte mogelijkheden

Creativiteit is het ordewoord bij Sign & Facade. Het ontwikkelde verschillende

nieuwe geveloplossingen omdat het Belgisch aanbod te beperkt bevonden

werd. “We zijn al jarenlang Belgisch marktleider op het vlak van cassettegevels

uit aluminium composietplaat, maar ook gevels uit zink, aluminium

of strekmetaal behoren tot de mogelijkheden, net als façades met een uniek

perforatiepatroon als ‘punch art’”, vertelt Kris Drijvers. “De mogelijkheden zijn

quasi onbeperkt, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.” Dit leverde al

heel wat mooie projecten op, zoals de Barco Campus One in Kortrijk, het Nike

Wings-gebouw in Ham en de nieuwe cleanroom van imec in Leuven.

Populair bij aannemers en architecten

De experts van Sign & Facade beseffen maar al te goed dat een perfecte

technische uitvoering – uiteraard met respect voor het vooropgestelde

budget – cruciaal is om de verwachtingen van de bouwheer en de architect

in te lossen. Geen wonder dat ze steeds vaker gecontacteerd worden

door aannemers die de realisatie van hun gevelprojecten aan hen willen

toevertrouwen. “Vooral het feit dat we het voortouw nemen bij de

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

Roche in Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium

composietcassettes geplaatst zijn.

Een geslaagde GevelDEsignrenovatie bij Belkorn in Diest.

“We voeren niet alleen lichtreclame- en gevelprojecten uit,

maar ook GevelDEsignprojecten waarin we beide specialisaties

combineren tot geïntegreerde totaaloplossingen”

conceptontwikkeling en de coördinatie tussen ruwbouw, raamconstructie en

geveltechniek blijkt aan te slaan”, aldus Kris Drijvers. Voorts doen ook heel

wat architecten een beroep op de kennis en kunde van Sign & Facade.

Sign & Facade ontwikkelt geïntegreerde totaaloplossingen voor bedrijven die

niet alleen willen investeren in de esthetiek van hun gevel, maar ook in hun

visuele merkidentiteit.

“Wij kunnen hun ideeën in de praktijk brengen door een technisch onderbouwd

en esthetisch performant concept uit te werken. Desgewenst maken

we zelfs een mock-up, zodat er indien nodig nog één en ander kan worden

bijgestuurd. We hanteerden deze werkwijze bijvoorbeeld bij de realisatie van

de nieuwbouw van de Benedenti Groep in Herentals. Het gevelconcept speelt

perfect in op de huidige trend van strakke en smalle façades, waarin diepe

kaderelementen fungeren als decoratief element. Denk ook aan Roche in

Anderlecht, een 3D-renovatie waarbij strakke aluminium composietcassettes

geplaatst zijn die ook nog eens verhinderen dat de bekleding bevuild wordt

door de bovenliggende gevels.”

GevelDEsignprojecten

Een andere unieke troef van Sign & Facade zijn de zogenaamde GevelDEsignprojecten.

“We zijn uniek in het landschap van de gevelbouwers en de

lichtreclamebedrijven omdat we zowel innovatieve gevelconcepten als

fraaie lichtreclame aanbieden”, licht Kris Drijvers toe. “We hebben lang een

afzonderlijke marktfocus gehanteerd: als gevelbouwer richtten we ons hoofdzakelijk

op architecten en dus niet rechtstreeks op eindklanten, terwijl we

als lichtreclamebedrijf eerder op retailers en ondernemingen mikten. Beide

specialisaties zijn lang naast elkaar blijven bestaan, maar gaandeweg zijn we

ook GevelDEsignprojecten beginnen uitvoeren, waarin we beide combineren

tot totaaloplossingen voor bedrijven die niet alleen willen investeren in de

esthetiek van hun gevel, maar ook in hun visuele merkidentiteit. Dit resulteert

in markante façades waarbij de branding naadloos geïntegreerd is in het

gevelbeeld. Mooie voorbeelden die de troeven van deze uniek synergie

perfect illustreren, zijn de restaurants van Burger King in België.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Splen

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

Circus - Marche en Famenne

Uw gevel als

visitekaartje voor

de buitenwereld?

Dankzij innovatief maatwerk

en totaaloplossingen met

duurzame materialen

is Sign & Facade de

ideale partner voor uw

gevelproject.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen voor

vrijblijvend advies op maat

via het gratis nummer

0800 957 22.


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in aluminium creëren ruimtes die baden

in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze overgang tussen

binnen en buiten. Ontdek meer op www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

“WOON- EN LEEFCOMFORT GAAN

VEEL VERDER DAN BARRIÈREVRIJHEID”

Ramen, deuren en schuiframen vormen een wezenlijk onderdeel van de buitenschil en zijn net als gevelbekledingsmaterialen onderhevig aan

trends en maatschappelijke evoluties. Een van die trends is ‘barrièrevrijheid’: het wegwerken van dorpels of niveauverschillen tussen living

en terras, zodat de drempel voor rolstoelgebruikers en kleine kinderen om zich naar buiten te begeven letterlijk en figuurlijk verdwijnt. Een

vragenronde bij specialist Schüco leert ons echter dat barrièrevrijheid geen doel op zich mag zijn en dat er heel wat complexiteit achter

schuilgaat. “Barrièrevrijheid is slechts een onderdeel van de queeste naar comfort, net als bedienbaarheid”, benadrukt Joep Römgens (Head

of Engineering BeLux). “Wij trachten steeds het volledige plaatje te bekijken en geïntegreerde totaalconcepten te ontwikkelen die eenvoud

en verfijning uitstralen.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Schüco

Joep Römgens: “De traditionele terrasdeur met dorpel is achterhaald, want er zijn inmiddels drempelloze systemen voorhanden die probleemloos de vereiste lucht- en

waterdichtheid garanderen en er ook nog eens piekfijn uitzien.”

De nadrukkelijke focus op duurzaamheid en

technische performantie, grote raampartijen met

steeds dikkere beglazing, de vervaging tussen

binnen- en buitenruimte, de vergrijzing en de

bijbehorende behoefte aan levenslang wonen …:

het zijn architecturale en maatschappelijke

tendensen die een doorslaggevende impact

hebben op de ontwikkeling van raam-, deur- en

schuifraamsystemen. “De traditionele terrasdeur

met dorpel is achterhaald, want er zijn inmiddels

drempelloze systemen voorhanden die probleemloos

de vereiste lucht- en waterdichtheid

garanderen en er ook nog eens piekfijn uitzien.

Maar woon- en leefcomfort gaat veel verder

dan alleen toegankelijkheid en ‘barrièrevrijheid’.

Zeker in assistentiewoningen en zorggebouwen is

bedienbaarheid een minstens even belangrijk aandachtspunt.

Het is essentieel om daar – binnen

de context van een gebouwontwerp – goed

over na te denken en de bestaande EN-normen

effectief te handhaven”, stelt Joep Römgens.

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

Bedieningskracht aanpassen

Vlot bedienbare ramen, deuren en schuiframen:

het is geen overbodige luxe. Een gebouw dat

toegankelijk is voor andersvaliden is lovenswaardig,

maar biedt weinig meerwaarde als de

handgrepen zich als vanouds in het midden bevinden

– bij standaardramen op een hoogte van

circa 1,6 meter – en de ramen dus zeer moeilijk

te openen en/of te sluiten zijn vanuit een rolstoel.

“Een ander aandachtspunt is het gewicht

van het glas. Grote raampartijen met driedubbele

beglazing zijn in, maar kunnen behoorlijk zwaar

zijn – zelfs in die mate dat het een hele klus

is om ze manueel te openen en/of te sluiten,

zeker vanuit een rolstoel. Het is dus cruciaal om

ook de vereiste bedieningskracht, die bepaald

wordt door de glasopbouw, de kipopening, de

greeppositie en de raamafmeting, aan te passen

aan de noden en behoeften van bewoners en

gebruikers”, vult Joep Römgens aan.

Technische complexiteit

De ontwikkeling van barrièrevrije en vlot bedienbare

toepassingen brengt logischerwijs een heel

pak technische uitdagingen met zich mee. “Het

is vaak balanceren op een dunne koord”, geeft

Joep Römgens aan. “Hoewel onze barrièrevrije

systemen er over het algemeen zeer strak en minimalistisch

uitzien, gaat er heel wat R&D, technisch

vernuft en complexe mechanica achter schuil.

Hetzelfde geldt voor de positionering van hendels

en de krachten die nodig zijn om ze te bedienen.

“We mikken niet op de ontwikkeling van afzonderlijke producten, maar op geïntegreerde concepten die het

comfortniveau van woningen en gebouwen voor iedereen naar een hoger niveau tillen”, aldus Joep Römgens.

“Met onze geïntegreerde totaalconcepten

maken we een wezenlijk verschil qua

woonbeleving en dragen we tevens

ons steentje bij aan de technische en

thermische optimalisatie van de buitenschil”

“Hoewel onze barrièrevrije systemen er over het

algemeen zeer strak en minimalistisch uitzien, gaat

er heel wat R&D, technisch vernuft en complexe

mechanica achter schuil”, benadrukt Joep Römgens.

Plaats je ze op de onderregel, dan heeft dat

implicaties voor de interne morfologie van onze

profielen. Bovendien hebben we een aantal specifieke

onderdelen ontwikkeld om de bedieningskracht

te reduceren en zelfs speciale raamtypes

(bijvoorbeeld hoge ramen met een lage greep)

vlotter te kunnen openen en sluiten. Denk onder

meer aan een zachtere, makkelijker in te drukken

dichting, een kabelmechanisme tussen het kozijn

en de vleugel dat het mogelijk maakt om ramen

makkelijker te sluiten en openingshulpen op

basis van een ingenieus veersysteem. Daarnaast

zijn er uiteraard ook nog digitale smart buildingtoepassingen

voorhanden, waar Schüco eveneens

erg sterk in is. Bediening met knopjes, via een

smartphone, op basis van stemgeluid of automatische

aansturing door middel van weer- of CO 2

-

sensoren: het is allemaal mogelijk, en dat uiteraard

met de nodige aandacht voor veiligheid!”

Twee vliegen in één klap

Als bewoner of gebruiker merk je echter niets van

al deze achterliggende complexiteit. En dat is uiteraard

geen toeval, zegt Joep Römgens. “We maken

er een erezaak van om totaaloplossingen te ontwikkelen

die er strak en eenvoudig uitzien en die aandachtspunten

zoals gebruiksgemak, barrièrevrijheid,

normconformiteit, optionele digitale toepassingen

enzovoort optimaal met elkaar verzoenen. Kortom:

we mikken niet op de ontwikkeling van afzonderlijke

producten, maar op geïntegreerde concepten

die het comfortniveau van woningen en gebouwen

voor iedereen naar een hoger niveau tillen. Dit koppelen

we steevast aan een verfijnde esthetiek en

een slanke vormgeving, want het oog wil natuurlijk

ook wat. Zo maken we een wezenlijk verschil qua

woonbeleving en dragen we tevens ons steentje bij

aan de technische en thermische optimalisatie van

de buitenschil. Twee vliegen in één klap!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Samen sterk... ook in 2021!

Dit jaar was er een dat we niet snel zullen

vergeten. Maar zelfs in tijden van angst en

teleurstellingen konden we op het vertrouwen,

begrip en geduld van onze medewerkers

en klanten rekenen. Daar zijn we heel erg

dankbaar voor – en trots op. Volgend jaar wordt

minstens even bijzonder, maar dan wel in de

positieve zin! In 2021 vieren we namelijk ons

100-jarig bestaan. In dat jubileumjaar willen

we verder bouwen op hetzelfde elan met de

warme, familiale waarden die we bij Nelissen

hoog in het vaandel dragen. We maken alvast

onze borst nat en tanken nog wat extra goede

moed voor de start van 2021. En we vergeten

vooral niet: samen staan we sterk!

Innovate today to shape tomorrow

®

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken

+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

LIMBURGSE WERELDSPELER

viert honderdjarig bestaan

Nelissen Steenfabrieken wordt honderd jaar en dat mag gevierd worden! 2021 staat dan ook volledig in het teken van deze belangrijke mijlpaal,

zoals het een grote internationale speler betaamt. “We zetten alvast de toon met tal van leuke initiatieven en de introductie van enkele nieuwe

kleuren”, klinkt het veelbelovend.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nelissen Steenfabrieken, Studio Dupont

Wie er binnenkort de website en de sociale media van Nelissen Steenfabrieken

op naslaat, zal het meteen merken: het is feest in Kesselt (Lanaken).

Het ambitieuze familiebedrijf, dat de voorbije eeuw uitgroeide tot een gerenommeerde

speler van wereldformaat, plant namelijk enkele leuke acties om zijn

honderdjarige bestaan in de verf te zetten. “Veel details kunnen we nog niet

prijsgeven, maar er staan heel wat dingen te gebeuren”, verklapt Roberta Melis,

Marketing & Communication Manager bij Nelissen Steenfabrieken. “Zo zullen

we als bedrijf onder meer deelnemen aan de 100km-run voor Kom op tegen

Kanker, een leuke sportieve uitdaging voor het goede doel die gezien het cijfer

100 ook een belangrijke symbolische waarde heeft voor ons. Bovendien kan ik

ook al meegeven dat we een reeks nieuwe kleuren zullen toevoegen aan enkele

bestaande gamma’s om de creatieve toepassingsmogelijkheden nog verder te

verruimen. Onze showroom blijft open op afspraak, dus wie benieuwd is naar

extra nieuwigheden, is daar aan het juiste adres!”

Internationale export opkrikken

Nelissen Steenfabrieken werd in 1921 opgericht door patres familias Alfons

Nelissen en maakte sindsdien een spectaculaire evolutie door. Tal van nieuwe

ontwikkelingen, personeelsuitbreidingen, extra productie-eenheden en technologische

updates later staat de vierde generatie aan het roer van het succesvolle

familiebedrijf. Dat de ambities nog steeds intact zijn en dat de onderneming

niet van plan is om op haar lauweren te rusten, blijkt uit het voornemen om de

“Ook komende eeuw zullen

we onze stempel blijven

drukken op het Belgische en

internationale bouwlandschap”

internationale export verder op te krikken. “We merken dat onze producten zeer

gegeerd zijn in het buitenland en dat er nog marge voor verbetering is”, klinkt

het. “We zijn telkens weer supertrots als we zien dat de Nelissen-stenen gebruikt

worden bij de realisatie van architecturale hoogstandjes in Japan, Dubai en

andere verre exportlanden, al betekent dat niet dat we onze thuismarkt over

het hoofd zien. We hechten immers nog altijd veel belang aan onze sterke

lokale verankering. Andere prioriteiten voor de toekomst zijn blijven innoveren

en investeren in groene energie en ecologische baksteenproductie. Je ziet: ook

komende eeuw zullen we onze stempel blijven drukken op het Belgische en

internationale bouwlandschap!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


THEMA

GEVELTECHNIEKEN

ALUMINIUM GARANDEERT

LANGE LEVENSDUUR VAN GEVEL EN DAK

Wanneer zijn gevels en daken duurzaam? Als ze bestand zijn tegen alle weersomstandigheden en zo een lange levensduur garanderen.

De aluminium dak- en gevelsystemen van Prefa, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, voldoen ruimschoots aan die vereiste.

Tekst Jeroen Schreurs en Wouter Polspoel | Beeld Prefa

Prefa produceert al sinds 1946 een gamma dak- en gevelsystemen voor het

soms gure weer in de bergachtige streken van Oostenrijk en omliggende

landen. Daar zijn ze dankzij hun stormvastheid en stevigheid al lang

gemeengoed. Sinds 2011 is het bedrijf ook in België actief, met succes.

“Aluminium is veelzijdiger dan

veel andere materialen”

Veelzijdig in kleur en vorm

“Aluminium is veelzijdiger dan de meeste andere materialen. Stormvast,

breukvast, corrosiebestendig: achter elke Prefa-gevel schuilen aantrekkelijke

eigenschappen”, zegt Tom Vanhandenhove, country manager voor

Vlaanderen en Luxemburg bij Prefa. “En behalve hun sterkte bieden de

gevelsystemen speelruimte voor design dankzij de veelzijdigheid aan

kleuren en vormen. Het lage gewicht – gemiddeld 2,5 kilo per vierkante

meter – maakt het product ideaal voor renovaties. Zeker voor bestaande

constructies die extra moeten worden geïsoleerd is dat interessant. De

dakpannen kunnen namelijk ook op oude en zwakke dakconstructies

geplaatst worden.”

“Sinds kort hebben we met de houtimitaties walnoot en grijs eiken

trouwens ook enkele nieuwe kleuren in het segment sidings voor de gevel.

Er zullen tevens nog enkele nieuwe afwerkingsmogelijkheden komen voor de

goten en afvoeren.”

Duurzaamheid door hoge stormweerstand

Het is echter vooral de stormweerstand die bij de systemen van Prefa in het

oog springt en die de duurzaamheid van de gevel of het dak bevordert. Met

dank aan de uitgekiende bevestigingswijze. De plaatser begint onderaan

met een startprofiel waarop hij de eerste rij Prefa-panelen of -dakpannen

inhaakt. Bovenaan bevestigt hij de panelen met klangen of rechtstreeks met

schroeven of nagels. Elk paneel haakt in het volgende paneel, waardoor ze

elkaars bevestiging overnemen, maar nog wel voldoende kunnen uitzetten.

Dat gebeurt door middel van de indirecte, verborgen bevestiging met de

Prefa-patentkrammen op volle bebording of latwerk. Tom Vanhandenhove:

“Ingrijpende renovaties of vernieuwingen van het dak zijn hier niet aan

de orde aangezien de dakpannen, schindels en losanges van Prefa de

bewoners decennialang beschermen tegen weer, wind en zon. Geen enkel

ander bouwmateriaal houdt even lang stand.”

Deze gevelruiten met afmetingen 44x44 cm kregen een op maat gemaakte kleur,

via anodisatie.

Aluminium is natuurlijk ook roestvast. En dankzij het niet-poreuze karakter

van het materiaal kan vuil zich trouwens niet vasthechten, waardoor het

aan de oppervlakte blijft. Een goede regenbui wast het weg. Dat doet de

onderhoudskosten aanzienlijk dalen.

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN

THEMA

Creatief toepassen

Prefa is sinds 2011 aanwezig op de Belgische markt. “De eerste jaren moest

de Belgische markt wennen aan het idee om met aluminium te werken,

maar we zien dat architecten meer en meer begrijpen hoe je onze producten

op een creatieve manier kan toepassen”, zegt Vanhandenhove tevreden.

“Plaatsers zien vooral de voordelen op het vlak van verwerkbaarheid –

ook bij lage buitentemperaturen kan je gewoon doorwerken. De panelen

worden trouwens op maat gemaakt, wat het materiaalverlies beperkt.”

De kleur van dit kartelprofiel van Prefa was maatwerk.

De Siding.X van Prefa, in antraciet.

Dat toenemend succes laat zich gevoelen. Tot voor kort was Vanhandenhove

verantwoordelijk voor België en Luxemburg, maar door het grotere klantenbestand

kwam er met Stéphan Dupret een nieuwe collega bij. Dupret is area

sales manager voor Wallonië, Vanhandenhove verkleinde zijn actieradius tot

Vlaanderen en Luxemburg.

Prefa’s gevelsysteem PREFALZ in patina grijs.

“Om de voorschrijvers en installateurs te ondersteunen, staan onze experts

voortdurend met hen in contact, in heel Europa. Van de planning tot en met

de realisatie van een project staan opgeleide medewerkers hen met raad en

daad bij. Dit garandeert allereerst de planners en dakdekkers en nadien ook

de opdrachtgevers een hoge mate aan zekerheid. Niet voor niets kunnen wij

op onze sterke producten een unieke garantie van veertig jaar geven, op het

materiaal én op de kleur. Dat bewijst dat we zeker zijn van ons product.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


THEMA

BIM

WELKE BIM-SOFTWARE GEBRUIKEN ARCHITECTEN?

BIM of Building Information Modeling heeft de voorbije jaren een steile opmars doorgemaakt. Dat blijkt uit een enquête die Redactiebureau

Palindroom afnam bij 174 Nederlandstalige architecten, waarvan de resultaten gebundeld zijn in een whitebook rond communicatie in de

architectuursector. Terwijl vier jaar geleden slechts 18 % van de architecten ervaring had met BIM, is dat in 2020 bijna verdrievoudigd tot

50 %. Een van de moeilijkste aspecten als je van start wil gaan met BIM is de keuze van de software. Elk programma heeft immers voor- en

nadelen. Heel wat bureaus combineren dan ook meerdere oplossingen. Uit de enquête bleek alvast dat er in dit opzicht grote regionale

verschillen bestaan.

Tekst Rik Neven | Beeld Redactiebureau Palindroom, BIMtonic

Elke BIM-software heeft voor- en nadelen. Sommige architectenbureaus combineren dan ook meerdere oplossingen.

Revit haalt de hoogste score met 35 %, gevolgd door SketchupPro (32 %) en

AutoCAD (30 %). Daarnaast zijn er nog twee systemen die een score boven de

20 % halen: Vectorworks (24 %) en Archicad (21 %). Tot slot is er nog BIMcollab

(8 %), dat tot dezelfde familie behoort als Archicad, maar specifiek gefocust is

op een multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende bouwpartners.

Bij geen enkele vraag in de enquête lopen de antwoorden per segment zo

sterk uit elkaar als bij de keuze van de BIM-software, zowel qua leeftijd als

qua regio en grootte van het bureau, en iets minder voor de sector waarin het

bureau actief is. Hou er wel rekening mee dat de segmenten iets te klein zijn

om waterdichte conclusies te kunnen trekken. Toch zijn er enkele duidelijke

verschillen waar we moeilijk omheen kunnen.

“Bij geen enkele vraag

in de enquête lopen de

antwoorden per segment

zo sterk uit elkaar als bij de

keuze van de BIM-software”

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

Antwoord op de vraag welke BIM-software de respondenten gebruiken.

Wat het gebruik van BIM-software betreft, zijn er sterke regionale verschillen.

Antwerpen blijkt daarentegen duidelijk een Revit-provincie te zijn. 56 % van de

‘bimmende’ Antwerpse architecten werkt met Revit. In Vlaams-Brabant haalt Vectorworks

de hoogste score (44 %) en in West-Vlaanderen heerst AutoCAD (43 %).

Antwoord op de vraag hoe vertrouwd de respondenten zijn met BIM.

Leeftijd

De jongste generatie heeft gemiddeld het hoogste aantal programma’s gebruikt.

Vectorworks is met 32 % marktleider bij de oudste generatie, maar

de populariteit zakt naargelang de leeftijd afneemt. Bij de jongste generatie

zakt Vectorworks naar de vijfde plaats met 20 %. Die afwijkende scores

hebben voor de oudere architecten wellicht te maken met traditie. Vroeger,

voor het ‘bimmen’ doorbrak, was Vectorworks erg in trek bij architecten

en veel architecten zijn dit blijven gebruiken, ook toen ze overschakelden

op BIM.

Revit scoort op zijn beurt duidelijk beter bij de jongere dan bij de oudere

generatie. AutoCAD doet het vooral erg goed bij de allerjongste generatie,

waar het met 49 % zelfs de meestgebruikte software is. De hoge score

voor AutoCAD bij de jonge garde heeft wellicht te maken met de opleiding

in de architectuurscholen, waar vaak met AutoCAD gewerkt word,

waardoor veel beginnende architecten het programma beter onder de knie

hebben dan de andere programma’s. Ook SketchupPro en Archicad doen

het beter bij jonge dan bij oudere architecten, maar de verschillen zijn

minder uitgesproken.

Regio

Ook in regionaal opzicht zijn de cijfers voor de verschillende programma’s

heel uiteenlopend. Zo zien we dat Archicad bijzonder goed scoort in Limburg,

waar het met 46 % de eerste plaats bekleedt. Vectorworks doet het hier

ook merkelijk beter (43 %) dan gemiddeld (24 %). Revit komt in Limburg

slechts op plaats 3 met 18 % – ongeveer de helft van zijn gemiddelde score

in heel Vlaanderen.

Het is moeilijk te verklaren waarom er zulke grote regionale verschillen bestaan

qua gebruik van BIM-software. De band met regionale vertegenwoordigers

heeft daar allicht voor een groot stuk mee te maken. Dergelijke software wordt

vaak aangekocht op basis van vertrouwen, en hierin spelen de vertegenwoordigers

van de fabrikanten een belangrijke rol. Ook het onderwijs kan de cijfers

beïnvloeden. Universiteiten of bepaalde bijscholingsorganisaties zweren

meestal bij één type software. Ook de softwareleveranciers doen hun duit in

het zakje. Zij organiseren regelmatig BIM-cursussen, waarbij de deelnemers gebruikmaken

van hun software. Dergelijke opleidingen kunnen de architecten

dus zeker in de richting van één specifiek BIM-programma sturen. Bovendien

slaan die opleidingen vaak beter aan in de ene dan in de andere provincie en

heeft ook dat doorgaans te maken met het netwerk van de vertegenwoordigers

van de softwarefabrikanten. Hun impact mag absoluut niet onderschat worden.

Grootte bureau

De grootte van het bureau blijkt evenzeer bepalend te zijn voor de keuze van de

software. Bij eenmansbureaus zien we dat Vectorworks met 40 % duidelijk het

meest in trek is, gevolgd door AutoCAD en SketchupPro. Dit laatste programma

haalt dan weer de hoogste score bij bureaus met twee tot vijf werknemers.

Bij bureaus vanaf zes werknemers neemt Revit de eerste plaats over.

Bij architecten die hoofdzakelijk particuliere woningen ontwerpen, is

SketchupPro het meestgebruikte programma (31 %), op de voet gevolgd door

AutoCAD (30 %) en Revit (29 %). In de utiliteitsbouw is de hoogste score

voor Revit (54 %) en is er sprake van een vrij grote kloof met SketchupPro

(34 %) en AutoCAD (29 %) als nummers 2 en 3. ❚

WHITEBOOK GRATIS TE DOWNLOADEN

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau

Palindroom op 1 december 2020 publiceerde, waarin de resultaten

van een enquête over de communicatie van en naar architecten

onder de loep genomen worden. Er werden ook vragen

gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen

en BIM. Geïnteresseerd in dit whitebook? Stuur dan een e-mail

naar info@architectura.be of download het whitebook gratis via

whitepaper.architectura.be.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


THEMA

BIM

Wie het manueel opmeten achterwege kan laten, creëert meer tijd voor zinvol werk.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE MEETAPPARATUUR

WINT AAN POPULARITEIT

Het gebruik van hoogtechnologische meetapparatuur vergde lange tijd veel opleiding en expertise. Gelukkig maakten enkele innovaties het

de laatste jaren makkelijker voor werf- of projectleiders om zelf met zulke toestellen aan de slag te gaan. Zo biedt Lasertopo onder andere

gebruiksvriendelijke totaalstations en 3D-scanners aan in heel België.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Lasertopo

Totaalstations helpen om snel en accuraat punten of afstanden op te meten,

lijnen uit te zetten voor bijvoorbeeld funderingen of BIM-indelingen van muurdoorvoeringen

voor buizen en kanalen te maken. Zulke toestellen bestaan al

even, maar winnen de laatste tijd duidelijk aan populariteit in de bouw- en

constructiesector. Waar het vroeger de landmeter was die deze taken voor zijn

rekening nam, gaat dat werk nu meer en meer naar werfleiders, ploegleiders of

projectbazen. “Lasertopo verzorgt demo’s, organiseert opleidingen op maat en

voorziet eveneens de opvolging achteraf”, zegt Jochen Delvaeye van Lasertopo.

“Zo kunnen ook personen zonder landmeetkundige achtergrond aan de slag

met deze meetinstrumenten. Dat biedt hen veel meer flexibiliteit. Ze gebruiken

de toestellen wanneer ze effectief nodig zijn en moeten niet meer wachten tot

de landmeter komt. Zo zijn planningen makkelijker op te stellen en kunnen ze

vlotter inspelen op veranderende weersomstandigheden. Als je die voordelen

op een rijtje zet, zie je dat zo’n investering redelijk snel is terugverdiend.”

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

Schat aan informatie

Lasertopo verdeelt ook de 3D-scanners van Leica

Geosystems. Deze toestellen worden meer en

meer ingezet en laten gebruikers toe om snel

omgevingen in 3D te documenteren en vast te

leggen. Delvaeye: “Met meetsnelheden tot 2

miljoen punten per seconde is er voor elke doelgroep

wel een juiste laserscanner beschikbaar

die aan de hand van een puntenwolk een schat

aan informatie kan bieden, voor bijvoorbeeld

maatvoeringen en controles. Zeker bij renovatieprojecten

is dat erg interessant, maar ook bij

gevelopmetingen krijg je zo meteen een duidelijk

overzicht.” Bovendien zijn de scanners zijn

licht, gebruiksvriendelijk en makkelijk inzetbaar

in bestaande workflows. Met één druk op de

knop scant het toestel de hele ruimte, waarna

de puntenwolk eenvoudig gegenereerd kan

worden. Deze puntenwolk vormt de basis om

maatvoeringen te verkrijgen of de ontworpen

3D-modellen te controleren.

De Leica Geosystems RTC360 & BLK360 3D-laserscanner.

“Totaalstations

bestaan al even,

maar winnen

de laatste tijd

duidelijk aan

populariteit in

de bouw- en

constructiesector”

Gebruiksgemak

De technologie achter de scanner maakt ook

de overzetting van puntenwolken naar CAD-,

VR-, AR- en BIM-toepassingen mogelijk. Projectleiders

kunnen de gecreëerde wolk makkelijk

vergelijken met een bestaand BIM-model. Zo

kunnen ze nakijken of er geen bouwfouten zijn

ingeslopen tijdens het werk. Delvaeye: “Vroeger

deden bouwpartners voor dit proces een beroep

op de landmeter, die zo’n toestel ter beschikking

had. Maar ook hier merken we een verschuiving

onder invloed van de gebruiksvriendelijkheid

van de nieuwe technologie. Projectleiders die

bijvoorbeeld al enige tijd zo’n totaalstation of

toolstation gebruiken, zijn dat gebruiksgemak

al gewoon. Een 3D-scanner is de logische volgende

stap, waarmee je nog meer kan meten en

controleren op een kortere tijdspanne.”

De toestellen stellen snel en nauwkeurig een 3D-interieurplan op.

Kwaliteit en service hand in hand

Lasertopo verkoopt die producten niet alleen, het

bedrijf beschikt ook over een volwaardig huurpark,

waar het eventueel nog een opleiding en

een uitgebreide service aan kan koppelen. “Een

cruciale pijler voor ons”, zegt Delvaeye. “Onze

drie interne landmeters en ons team van servicetechniekers

staan steeds paraat om klanten bij te

staan bij het hele proces: voor, tijdens en na verkoop.

Ze helpen mee te bepalen welke toestellen

geschikt zijn voor hun toepassingsgebied en zijn

24 op 24 uur stand-by.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


Kopen kan,

huren ook

lasertopo-huur.be

Gissen is missen,

gokken is dokken,

meten is weten!

Laat uw meettoestellen

kalibreren tijdens het

bouwverlof en ga erna

extra precies te werk.

Maak uw afspraak via www.kalibreren.be

WEGENBOUW I CONSTRUCTIE I TUIN- EN GRONDWERKEN

INTERIEUR EN SCHRIJNWERKERIJ I LANDMETER I DIVERSE

info@lasertopo.be | www.lasertopo.be

Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild ©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94


BIM

THEMA

SANITAIRE INSTALLATEUR

plukt vruchten van BIM-expertise

Niet alleen in het bouw- en architectuurwezen, maar ook in de installatiesector is Building Information Modeling stilaan onmisbaar. “Zeker in

grote, complexe projecten biedt het een enorme meerwaarde”, weet Raf Vliegen, zaakvoerder van de firma Vliegen nv, tot op heden een van

de enige sanitaire installateurs in ons land die vertrouwd is met de innovatieve BIM-methodiek en de bijbehorende Revit-software. “Dankzij

BIM hebben we meer dan een streepje voor. We zijn in 2015 meteen mee op de kar gesprongen en plukken daar nu de vruchten van.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Vliegen

“De voorsprong die we op het vlak van BIM hebben, proberen we – in combinatie met onze jarenlange ervaring

en kennis – verder uit te bouwen”, zegt Raf Vliegen. (foto: AZ Sint-Maarten)

Vliegen is al een tijdje kind aan huis op de Nieuw

Zuid-site aan de zuidelijke Antwerpse Scheldekaaien.

Building Information Modeling is niet nieuw.

Het is intussen al vijf jaar geleden dat Vliegen nv

besliste om zich verder te verdiepen in de innovatieve

ontwerp- en samenwerkingsmethodiek.

Anno 2020 is BIM net als Vliegen uitgegroeid

tot een vaste waarde, maar toch is de gespecialiseerde

firma uit Bree nog steeds een van de

enige sanitaire installateurs met BIM-expertise.

“BIM is niet langer verre toekomstmuziek, integendeel:

in grote, complexe bouwprojecten is

het de standaard geworden. Onze ervaring met

de Revit-software is dan ook een cruciale troef”,

zegt Raf Vliegen.

Voorsprong verder uitbouwen

“Het heeft heel wat tijd en energie gekost om ons

die nieuwe werkwijze volledig eigen te maken,

maar inmiddels plukken we er echt de vruchten

van”, onderstreept Raf Vliegen. “We kunnen eens

zo nauwkeurig en efficiënt te werk gaan, want

“Grote aannemers die vertrouwd zijn met

BIM geven sneller de voorkeur aan een

installateur die dezelfde taal spreekt”

via ons 3D-tekenmodel kunnen we eventuele

conflicten al in de ontwerpfase oplossen. Bovendien

geeft het ons meer dan een streepje voor op

de concurrentie. Grote aannemers die eveneens

vertrouwd zijn met BIM geven sneller de voorkeur

aan een installateur die dezelfde taal spreekt. De

voorsprong die we op het vlak van BIM hebben,

proberen we – in combinatie met onze jarenlange

ervaring en kennis – verder uit te bouwen.” Dit

resulteerde de voorbije jaren in een hele rist

prestigieuze realisaties. “Denk onder meer aan

AZ Sint-Maarten in Mechelen en Nieuw Zuid, het

Havenhuis en ZNA Cadix in Antwerpen. Voorts

zijn we volop aan de slag in de gevangenis

van Dendermonde (in samenwerking met collegabedrijf

Blondeel). Voeg daar nog het kantoorgebouw

Paradis Express in Luik en het nagelnieuwe

NAC met bibliotheek en school in Wezembeek-

Oppem aan toe en het mag duidelijk zijn dat

Vliegen nv geen uitdaging uit de weg gaat!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


THEMA BIM

Van 3D-tekening tot uitvoering

WINST OP ALLE FRONTEN DANKZIJ BIM

Het bouwwerkinformatiemodel, BIM voor de vrienden, is niet nieuw. Toch zijn er niet zo heel veel bedrijven die dit volledig integreren in hun

manier van werken. Pacquet uit Ieper zag al snel de vele voordelen van deze methodiek in en maakte twaalf jaar geleden de omschakeling.

De firma werkt een 3D-ontwerp uit in BIM en installeert vervolgens de technieken. Waarom dat zo’n grote meerwaarde biedt? Bestuurder

Stijn Pacquet legt het ons uit.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Pacquet, David Beerlandt

Pacquet integreerde de BIM-methodiek in zijn volledige werkwijze. De technieken worden geïnstalleerd op basis van een 3D-model.

Pacquet ontwerpt, bouwt en onderhoudt technische

installaties in gebouwen. Dat doet het al

sinds 2016 op basis van de BIM-methodiek. “En

daarin zijn we redelijk uniek”, vertelt bestuurder

Stijn Pacquet. Samen met zijn vader en broer

leidt hij het gelijknamige familiebedrijf, dat een

tiental medewerkers telt. “We integreerden de

BIM-filosofie meteen in onze volledige manier

van werken. Het is een omschakeling die nog

maar weinig bedrijven gemaakt hebben.”

BIM inschakelen voor een project: er is een bepaald

prijskaartje aan verbonden. Er komen dan ook wel

wat investeringen bij kijken. “Het leerproces, de

software, de projectvoorbereiding, het nauwkeurig

uittekenen ...: het lijkt veel, maar dat stelt niets

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

“We tekenen

en installeren.

Dankzij onze

ervaring

impliceert dat

winst op heel

veel vlakken”

voor in vergelijking met de vele voordelen die het

oplevert. Om te beginnen daalt de foutenmarge op

de werf aanzienlijk. Je planning is nauwkeuriger,

net zoals je aankopen, want de hoeveelheid materialen

die je nodig hebt wordt precies berekend”,

licht Stijn Pacquet toe.

Nauwe samenwerking

Pacquet tekent niet enkel het sanitair, de HVAC

en de elektriciteit uit in het BIM-model, maar voert

de werken ook zelf uit. Hiervoor doet het een

beroep op ervaren medewerkers en vaste partners.

“Met die aannemers, architecten, studiebureaus

of bouwheren bouw je een vertrouwensband op.

We zijn al in de ontwerpfase betrokken. Dat is

een moment waarop we veel bijleren van elkaar

en unieke knowhow uitwisselen. Die jarenlange

kennis delen: dat doe je niet met eender wie”, zegt

Stijn Pacquet.

In die ontwerpfase gaat Pacquet samen met de

partners op zoek naar de beste manier om de

technieken te implementeren. Tot ze op dezelfde

lijn zitten. Transparant communiceren speelt daarbij

een belangrijke rol. “Eigenlijk bekijken we hoe

het gebouw moet worden aangepast in functie

van de technieken”, vertelt Stijn Pacquet nog. “De

ene keer is dat ingrijpender dan de andere. De

afvoerbuizen en kokers moeten goed zitten, er moet

voldoende plaats zijn in de technische ruimtes

enzovoort. Dat vergt in de ontwerpfase misschien

wat meer werk, maar zo kom je nooit voor verrassingen

te staan op de werf. En de bouwheer heeft

altijd een perfect zicht op wat hij krijgt voor zijn

investering, mede dankzij het 3D-ontwerp.”

Enkele van de vele voordelen van BIM zijn de tijdswinst en de lage foutenmarge.

Gebeurt er toch eens een fout, dan kan Pacquet

zeer snel schakelen. “Omdat ook onze planning

en communicatie via het BIM-model verlopen,

zijn onze mensen steeds goed op de hoogte.

We tekenen en installeren. Door onze ervaring

impliceert dat winst op heel veel vlakken.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


Actum Wetteren

BIM Model

Realisatie

Vaskon Menen

BIM Model

Valvan Menen

Realisatie

Dewulf Roeselare

BIM Model

Pacquet, dat is ontwerp, uitvoering en onderhoud.

Pacquet bvba is gespecialiseerd in energie- en elektrotechnieken.

Vertrekkend vanuit een BIM model combineert Pacquet bvba

technische kennis met een heldere aanpak.

Bel ons op 057 44 71 15

of bezoek ons op Pacquet.be


Roeselare, 3Architecten Bouwen aan monumenten

ARCHITECTEN GEVEN ONTWIJDE KERK

TWEEDE LEVEN

Een bijzondere locatie met een unieke sfeer die inspireert en verbindt. Zo zou je de nieuwe thuisbasis van 3Architecten kunnen samenvatten.

Het creatieve team heeft zijn intrek genomen in de ontwijde Sint-Jozefskerk in Roeselare. En zij niet alleen. Ook buitenstaanders blijven

er welkom. “De kerk is van nature een echte ontmoetingsplek. Die functie houden we in ere. We willen de buurt betrokken houden en ons

gebouw openstellen”, zegt architect Christophe Keirsbilck.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld 3Architecten en De Laere Decor

De Sint-Jozefskerk aan het Deken De Saegherplein mag dan een volledig

nieuwe functie gekregen hebben, het kerkelijke karakter van het gebouw is

helemaal intact gebleven. Het architectenkantoor is ondergebracht in het

koor van de kerk. Het schip biedt op zijn beurt ruimte voor ontmoeting en

buurtactiviteiten. De relatie met de omgeving is van binnenuit versterkt via

drie nieuwe raampartijen. Daarvoor creëerde aannemer Beeuwsaert Construct

drie sobere, gevelbrede openingen in de massieve kerkmuren. Het vergrootte

een bestaande opening en creëerde twee bijkomende exemplaren. Via die

nieuwe raampartijen maakt het daglicht het interieur van de kerk extra

aantrekkelijk, in dialoog met wat er buiten gebeurt.

Het architectenkantoor is ondergebracht in het koor van de kerk. Het schip biedt op zijn beurt ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


Roeselare, 3Architecten Bouwen aan monumenten

De kerk werd in 1952 gebouwd en had vanaf het begin een sterke, verbindende functie voor de wijk.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De Sint-Jozefskerk zal opnieuw het kloppend hart van de buurt worden.

“We wilden een locatie met

een verhaal, een sterke

uitstraling en ruimte om in

alle comfort te werken”

Een stukje geschiedenis

Op zijn nieuwe locatie brengt 3Architecten innovatieve bouwwerken samen in

een historische sfeer. De kerk werd in 1952 opgetrokken en was van meet af

aan een belangrijke ontmoetingsplaats voor de bewoners van de parochie. De

wijk, die tussen de haven in Roeselare en deelgemeente Rumbeke ligt, was toen

nog in volle opbouw. Bij de overname van de kerk bleven heel wat artefacten

L.A.B.E.A.U. – STUDIEBUREAU STABILITEIT

Dat je een iconisch bouwwerk zoals een kerk liefst in al zijn glorie bewaart, heeft

3Architecten goed begrepen. Om voldoende daglicht binnen te krijgen en het

contact tussen binnen en buiten te vergroten, deed het toch een beperkte ingreep

in de buitenschil. Eén raamopening werd vergroot en er werden er ook twee

nieuwe gemaakt. “In kerkmuren van om en bij de 90 centimeter dik doe je dat

natuurlijk niet zomaar”, weet Frederik Tonniau van L.A.B.E.A.U., het studiebureau

dat instond voor de stabiliteitsstudie. “De oplossing was een vernuftig faseringsplan

uitwerken om in finale toestand vijf puntlasten te creëren die de lasten opnieuw

spreiden over de bestaande fundering.” Ook voor de duplex voerde L.A.B.E.A.U.

de nodige berekeningen uit. Er werd een fijne, ranke staalstructuur ontworpen die

is ‘opgespannen’ tussen de bestaande massieve structuur. Op die manier wordt

ook de horizontale stabiliteit opgevangen, wat een minimale architectuur mogelijk

maakt. “Zelf ben ik ingenieur-architect van opleiding. Dat heeft zo zijn voordelen.

We denken mee in functie van het ontwerp, niet enkel op het vlak van berekeningen,

maar ook qua ruimtelijkheid en architectuur”, geeft Tonniau nog mee.

bewaard. Het uurwerk en de klokken, de kerkstoelen, alle beelden en het orgel

zijn vandaag nog steeds in al hun glorie te bewonderen in het kerkgebouw.

De religieuze functie van de kerk is ondertussen al enkele jaren verleden

tijd. In 2014 werd ze ontwijd en drie jaar later lieten de ontwerpers van

3Architecten er hun oog op vallen. Op Onze Lieve Heer Hemelvaart – een

symbolische datum – namen ze hun intrek in hun nieuwe kantoor en schonken

ze de buurtbewoners tegelijk een polyvalente ruimte. “Het is ons eerste

professionele eigendom. Voorheen huurden we onze kantoorlocatie altijd”,

vertelt Christophe Keirsbilck, architect en medezaakvoerder van 3Architecten.

“De ontwijde kerk bracht voor ons alles samen. Een locatie met een verhaal,

een sterke uitstraling en ruimte om in alle comfort te werken.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Bouwen aan monumenten Roeselare, 3Architecten

De relatie met de omgeving is van binnenuit versterkt via de creatie van drie nieuwe raampartijen.

Bernard Degroote BVBA

Industriële bevloeringen

Schipstraat 40, 8980 Passendale

T: 051/770.755

info@degrootebernard.be

www.degrootebernard.be

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Naamloos-1 1 15-12-20 14:16


Roeselare, 3Architecten Bouwen aan monumenten

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALERTIS – TOEGANGSCONTROLE, INBRAAK-

EN BRANDDETECTIE

De architectuur van een kerk en het dubbele gebruik in haar nieuwe functie.

Voor die twee uitdagingen stond Alertis als partner voor de toegangscontrole,

de inbraak- en de branddetectie. Projectmanager Michael Algoedt volgde het

project op. “We zijn vaak aan de slag in onroerend erfgoed. Daar kiezen we

vaak voor aspiratiedetectie, net als hier. Een branddetector aan het plafond

hangen was hier niet zo eenvoudig en ook esthetisch niet de beste oplossing.

We konden een elegant, visueel weinig storend alternatief bieden.” Ook de

toegangscontrole vroeg om het oog – en de hand – van een specialist. Om

het eigen gebruik van de architecten en de verhuur voor externen in goede

banen te leiden, was een flexibel systeem nodig. “Het systeem van Nedap

komt hier, dankzij de brede programmatiemogelijkheden, perfect aan tegemoet.

Het is bovendien gekoppeld aan het inbraaksysteem en de domotica.

De communicatie tussen de verschillende systemen vormde de grootste technische

uitdaging. De goede samenwerking met onder meer Duotecno zorgde

voor een mooi resultaat”, zegt Michael Algoedt. Bij Alertis zijn nog veertien

andere projectmanagers aan de slag. Zo is er altijd iemand beschikbaar bij

vragen of problemen. “Via dat nauwe klantencontact en onze aanpak-op-maat

maken wij het verschil.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De aannemer maakte enkele nieuwe openingen in de dikke kerkmuur.

Moderne technieken

De reconversie van een kerkgebouw brengt uiteraard specifieke uitdagingen

met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan akoestiek. De natuurlijke nagalm van

liefst 9 seconden maakte vergaderingen en besprekingen moeilijk. Christophe

Keirsbilck: “We werkten dus, samen met onze bouwpartners, een akoestische

oplossing uit. Onder meer met behulp van akoestische spuitpleister konden

we de nagalmtijd reduceren naar circa 3 seconden. Het perfecte compromis

tussen werkbaar geluid voor ons bureau en de passende akoestiek voor het

authentieke kerkorgel.”

Duurzame herbestemming

Ook aan de binnentemperatuur is extra aandacht besteed tijdens de aanpassingswerken

in de kerk. Op de bestaande vloer werd isolatie gelegd,

waarna er – met het oog op een hedendaagse uitstraling – een gepolierde

betonvloer bovenop is gestort. De bestaande verwarmingsketel werd gekoppeld

aan een warmtepomp. Zonnepanelen en een performante luchtgroep

vervolledigen de moderne technieken in het kerkelijk kader. Alle technieken

– inclusief verlichting en toegangscontrole – worden aangestuurd door een

domoticasysteem. “Het gaat om een slim gebouwbeheersysteem, dat nu

eerst een jaar de gewoontes van de gebruikers leert kennen en op basis

BERNARD DEGROOTE – BETONVLOEREN

De gietvloer in polierbeton is een mooie illustratie van hoe verleden en

heden elkaar vinden in de ontwijde kerk. Hiervoor deed 3Architecten een

beroep op Bernard Degroote BV uit Zonnebeke. Net als het architectenbureau

focust deze specialist in betonvloeren op een hoogstaande afwerking.

Bernard Degroote BV stortte een betonvloer van 18 centimeter met een

dubbele netwapening van 150/150/8/8 millimeter, gecombineerd met propyleenvezels.

Die vezels gaan kleine krimpscheurtjes tegen. Dankzij de dubbele

glijfolie van 2 millimeter dik kon de betonvloer tijdens het krimpen en uitzetten

vrij over de ondergrond glijden. Tussen de betonvloer en de muren creëerde

het team een schaduwvoeg met een isolatiestrook van 3 centimeter dik. Op

de hoeken plaatste het gegalvaniseerde uitzetprofielen. “Dit alles om het risico

op scheurvorming tot een minimum te herleiden”, legt algemeen manager

Steven Dedrie uit. “Ter hoogte van de deuropeningen maakten we trouwens

ook een speciale bekisting. Zo konden we de trappen simultaan met de betonvloer

gieten en zijn de kleurverschillen in de afwerking minimaal. Het voordeel

van onze jarenlange ervaring en kennis.” In de toplaag werd Korodur droog

ingestrooid, een slijtlaag met hoge slijtweerstand in een lichtgrijze uitvoering.

Na het polieren werd de betonvloer ingezaagd volgens een vooraf opgesteld

zaagplan. “Voor ons is dit een mooi referentieproject, waarin onze kennis en

kunde helemaal tot zijn recht komt”, besluit Steven Dedrie.

daarvan het verbruik optimaliseert”, vult Christophe Keirsbilck aan. “We

hebben bewust gekozen voor installaties en materialen die in hun eenvoud

aansluiten bij het bestaande gebouw en vooral niet afleiden van de authentieke

elementen.” Daarmee schrijft 3Architecten een duurzaam verhaal bij

de herbestemming van de Sint-Jozefskerk. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


Bouwen aan monumenten Roeselare, 3Architecten

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DUOTECNO – DOMOTICA

Via zelfgeproduceerde hardwaremodules en jarenlange ervaring

met allerhande projecten voorzag Duotecno (Brugge) de nieuwe

thuisbasis van 3Architecten van moderne domotica. De technieken

worden eenvoudig aangestuurd via het decentrale systeem, verspreid

over drie elektrische kasten. Ook de aansluitingen voor

audiovisuele installaties werden meteen geplaatst. “Vooral de toegangscontrole

was echt maatwerk”, vertelt Burt Eeckhout, een van

de zaakvoerders. “Dit was een specifieke case vanwege de dubbele

functie van het gebouw. Naast het architectenbureau is een

deel van de kerk ingericht als ontmoetingsplek. Na de kantooruren

blijft de kerk dus toegankelijk, maar de kantoorruimte uiteraard niet.

Een kwestie van de juiste programmatie.” Duotecno illustreert met

dit project de ruime mogelijkheden voor het personaliseren van

domotica. Als een puzzel van componenten en merken, met een

diepgaande individuele benadering via à-la-carteconfiguratie.

Het koorhekken sluit het architectenkantoor af van de rest van de kerk.

respect voor het authentieke karakter van het gebouw. “Denk aan repetities

van het lokale koor, lezingen of yogasessies”, geeft Christophe Keirsbilck

enkele voorbeelden. “Deze kerk wordt de komende jaren trouwens nog

verder versterkt in zijn verbindende functie. De omgeving wordt onthard,

zodat er een soort parkfunctie zal ontstaan. De Sint-Jozefskerk zal zo

– opnieuw – het kloppend hart van de buurt worden.” ❚

Kloppend hart van de buurt

Het koorhekken sluit het kantoor van 3Architecten af van de rest van

de kerk. Na de kantooruren en in het weekend wordt de kerk zo een ontmoetingsplaats

voor maximum vijftig personen. Niet met de bedoeling

om er uitbundige feesten te organiseren, wel voor serene activiteiten met

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

3Architecten (Roeselare)

3Architecten (Roeselare)

Beeuwsaert Construct (Ledegem)

domotica by duotecno

Ten Briele 18.1 - Brugge

SCHOONHEID in STRUCTUUR

L.A.B.E.A.U.bvba WURMENDRIES 27 B-9620 ZOTTEGEM 0486 68 49 72 BE 0695 668 558

DOMOTICA AUDIO VIDEOFONIE DETECTOREN CAMERA ALARM

Info@labeau.org,

Wurmendries 27

9620 ZOTTEGEM

+32 486 68 49 72

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

1-4epagina_bouwenaanvlaanderen_Duotecno.indd 1 24/11/2020 22:10:45


Begeleiding, coördinatie en uitvoering van uw totaalproject.

Totaalinrichting van kantoren, horeca, commercieel en privé.

De Laere Decor NV | Vliegveld 33, 8560 Wevelgem | 056 25 77 33 | info@delaeredecor.be | www.delaeredecor.be


Bouwen aan monumenten Roeselare, 3Architecten

PERFECT EVENWICHT

tussen sacraal en hedendaags

Het sacrale karakter en de unieke sfeer bewaren, maar tegelijk een hedendaags kantoor met ontmoetingsruimte realiseren. Die uitdaging

ging 3Architecten aan. Voor de uitvoering van het interieur kon het rekenen op De Laere Decor, sinds jaar en dag een vertrouwde partner

van het architectenbureau.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld 3Architecten en De Laere Decor

De natuursteen op het centrale meubel is afkomstig van het altaar.

De kerkdeuren zijn hergebruikt aan de toiletten.

“Een sereen en ingetogen materiaalgebruik stond voorop”

De Laere Decor zette het architecturale concept om

in praktijk. Voor het kleurenpalet en de materiaalkeuze

lieten de bouwpartners zich leiden door het

bestaande meubilair en de binnenschil van het gebouw.

“Een sereen en ingetogen materiaalgebruik

stond voorop”, weet Lieven Ostyn. Samen met zijn

schoonbroer Tarcis De Laere vertegenwoordigt hij

de tweede generatie in het familiebedrijf. “We combineerden

multiplex berken en berkenfineer – qua

kleur compatibel met de typerende kerkstoelen –

met keramische platen, in een witte en een discreet

geaderde uitvoering. Samen met de polybetonvloer,

de bestaande natuursteen en het sacrale wit

van de kerk vormen ze de perfecte match.”

Recuperatie van authentieke

materialen

Om de sfeer van de kerk maximaal te bewaren,

zijn verschillende materialen hergebruikt. Zo is

de natuursteen op het centrale meubel afkomstig

van het altaar en zijn de kerkdeuren gerecupereerd

voor de toegang tot het sanitair. Ook de

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Roeselare, 3Architecten Bouwen aan monumenten

De plafonds, balustradebekledingen en de zijkanten van de kerk zijn uitgevoerd in PETAC, met het oog op een maximale geluidsabsorptie.

De archiefkasten werden in functie van het

akoestisch comfort en de sacrale uitstraling

bezet met witte PETAC.

biechtstoel kreeg een nieuwe rol. Lieven Ostyn:

“Op de achterzijde van de biechtstoel voegden

we een wit PETAC-paneel toe. Dat maakt het

mogelijk om het artefact te gebruiken als

projectwand en draagt meteen ook bij tot de

verbetering van de akoestiek in het gebouw.” De

performante, akoestisch absorberende PETACpanelen

werden veelvuldig gebruikt in het

nieuwe interieur. Enerzijds in een naturelle witte

kleur, anderzijds met een afwerking van nanogeperforeerde

fineerberk.

“De Laere Decor is al jaren een pionier en een

referentie voor akoestische oplossingen. We hebben

sinds dag één ons volle vertrouwen gesteld in

PETAC. Het is een eco & human friendly product,

dat perfect thuishoort in een verhaal van duurzaam

bouwen. De plafonds, balustradebekledingen en

de zijkanten van de kerk zijn stuk voor stuk uitgevoerd

in PETAC. Dankzij dit innovatieve materiaal

volstond een minimum aan vierkante meters voor

een maximale geluidsabsorptie.”

Jarenlange samenwerking

De tandem 3Architecten – De Laere Decor is

uitstekend gerodeerd. Samen brachten ze al diverse

projecten tot een goed einde. Zo voerden

ze enkele opdrachten uit voor particulieren, maar

realiseerden ze ook heel wat kantoorgebouwen.

Denk onder meer aan de hoofdzetels van Ragolle,

Ciranova, Building Plastics, Ingelbeen Soete, Crea,

Westconstruct en nog veel meer. “In al deze kantoorprojecten

hebben we onze expertise op het

vlak van akoestische oplossingen uitgebouwd.

Die kwam hier erg goed van pas. Ons eerste ‘kerkproject’

is alvast iets om trots op te zijn. Met dank

aan 3Architecten voor het creatieve ontwerp en

de fijne samenwerking”, besluit Lieven Ostyn. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


Zorg Halle, Residentie Huiskensveld

FRAAI ASSISTENTIEWONINGENCOMPLEX

MAAKT PLAATJE COMPLEET

Halle zorgt goed voor zijn senioren. Exact 25 jaar nadat de eerste ‘serviceflats’ van Centrum Van Koekenbeek in gebruik genomen werden, klonk

enkele meters verderop het startschot voor de realisatie van Residentie Huiskensveld. Intussen herbergt dit langgerekte nieuwbouwcomplex

veertig gloednieuwe assistentiewoningen van 45 m², die ingeplant zijn boven op een ruime ondergrondse parking. Dankzij verbindingen in de

vorm van beglaasde passerelles vormen beide gebouwen een drie-eenheid met het aanpalende woonzorgcentrum Zonnig Huis, dat zich op zijn

beurt mag verheugen op een nieuw dementieterras.

Tekst Tim Janssens | Beeld Antwerpse Bouwwerken

Residentie Huiskensveld herbergt veertig gloednieuwe assistentiewoningen

van 45 m². Aannemer Antwerpse Bouwwerken was verantwoordelijk voor de

uitvoering van dit project.

De bouw van Centrum Van Koekenbeek was anno 1994 een ware mijlpaal

voor de Halse ouderenzorg. Een kwarteeuw later is de vraag naar sociale

assistentiewoningen nog steeds groter dan het aanbod, en dus kwam

Residentie Huiskensveld als geroepen. Het aantal wooneenheden op de site

is met de klap verdubbeld (van 41 naar 80). De nieuwbouw is via passerelles

verbonden met Centrum Van Koekenbeek en woonzorgcentrum Zonnig

Huis, zodat de bewoners gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten

(animatie, kapper, pedicure, eetruimte …). Bovendien werd er ook een ondergrondse

parking gerealiseerd, die plaats biedt aan 68 wagens. Residentie

Huiskenveld – de naam is een verwijzing naar de vroegere benaming van de

site – is ontworpen door het Nederlandse bureau Gortemaker Algra Feenstra.

De uitvoering werd in goede banen geleid door het Lennikse Licence to Build.

Getrapte volumetrie met dakterrassen

Ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg: Antwerpse Bouwwerken

(onderdeel van de Eiffage Groep) stond in voor het volledige plaatje.

“Eind februari 2019 zijn we gestart op een braakliggend terrein dat we nog

deels moesten ontbossen”, vertelt werfleider Freek Amys. “Vervolgens hebben

we een bouwput van circa 2000 m² gegraven, wat gepaard ging met 7000

m³ grondverzet. Omdat de uitvoeringstermijn behoorlijk krap was, hebben we

De buitenschil bestaat onder meer uit een samenspel van gordijngevels en

gevelmetselwerk met dunbedmortel.

op het kelderniveau maximaal gebruikgemaakt van prefabbetonelementen.

De bovenbouw telt vier bouwlagen, waarvan de vloeroppervlakte gradueel

verkleint naar boven toe – van 823 m² op het gelijkvloers naar 613 m² op

de derde verdieping, zodat er op elk niveau een groen dakterras kon worden

ingericht. Ook de beglazingsgraad van de centrale gang neemt toe naarmate

het gebouw aan hoogte wint. De centrale liftkern is opgetrokken in volle prefabbetonwanden

en de draagmuren bestaan uit silicaatwanden met fijnplamuur.

Ze zijn overkapt met een predallenvloer, die ter hoogte van de dakterrassen

overvloeit in holle welfsels. De plafonds van de centrale gangen zijn afgewerkt

met een speciale houtstructuur die afkomstig is uit Portugal. De buitenschil

bestaat uit een samenspel van gordijngevels (inclusief aluminium plooiwerk

om de geïntegreerde zonweringskasten te verbergen), gevelmetselwerk met

dunbedmortel, raampartijen met gepoederlakt aluminium schrijnwerk (twee

per woning) en uitpandige prefabterrassen met zichtbeton aan de bovenzijde,

houtbekleding aan de onderzijde en een gelakte stalen balustrade die bekleed

is met geanodiseerde aluminium beplating. We hebben ook de omgevingsaanleg

voor onze rekening genomen, waarbij we verschillende types beplanting

en verharding geplaatst hebben en 200 lm keermuren van 1,5 tot 5 meter

hoog gerealiseerd hebben – uitgevoerd in licht wandreceptbeton en bekist met

speciale grootwandpanelen om een strakker resultaat te verkrijgen.”

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Halle, Residentie Huiskensveld

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De centrale gangen zijn afgewerkt met een speciale houtstructuur die afkomstig

is uit Portugal.

“In het ontwerp was quasi

geen detaillering voorzien,

dus we hebben de

staalconstructies van de

passerelles zelf op punt

moeten stellen”

Passerelles vergen precisiewerk

Dé bouwkundige blikvangers van Residentie Huiskensveld zijn zonder twijfel

de beglaasde passerelles die de nieuwbouw verbinden met woonzorgcentrum

Zonnig Huis en Centrum Van Koekenbeek (een bestaand assistentiewoningencomplex).

“In het ontwerp was quasi geen detaillering voorzien, dus we hebben

de staalconstructies zelf op punt moeten stellen op het vlak van verbindingen,

uitzettingen enzovoort. Geen sinecure, ook al omdat ze qua lengte variëren van

15 tot 17 meter en omdat we ze op vrij korte termijn moesten opbouwen”, legt

De uitpandige prefabterrassen zijn uitgerust met gelakte stalen balustrades die

bekleed zijn met geanodiseerde aluminium beplating.

DRAFAB – BINNENAFWERKING

Voor de inrichting van de assistentiewoningen van Residentie

Huiskensveld was heel wat maatwerk nodig. Daarom werd beslist

om Drafab uit Poperinge in te schakelen. Met drie generaties vakkennis

in hout en een up-to-date machinepark is dit bedrijf dan

ook de geknipte partner om dergelijke opdrachten tot een goed

einde te brengen. “Een nauwkeurige afwerkingsgraad en sluitende

kwaliteitsgaranties: dat is waarmee wij het verschil maken”, aldus

zaakvoerder Dries De Backer. “In dit project namen we de volledige

binnenafwerking van de veertig assistentiewoningen voor

onze rekening. Elke flat werd weliswaar vrij identiek ingericht: een

inbouwkast in de inkom, een volledige keuken en inbouwkasten

in zowel de slaap- als de badkamer. Ook de afwerking van de

gemeenschappelijke delen behoorde tot ons takenpakket. Daar

installeerden we een groot lot inbouwmaatmeubilair en zitbanken.

Deze moesten worden ingebouwd in nissen, met aan beide zijden

een houten lambrisering. Dat bracht de nodige uitdagingen met

zich mee, want de vele ongelijkmatige vormen moesten volledig in

verstek worden uitgevoerd.”

Freek Amys uit. “Nadat we de staalconstructies gedeeltelijk voorgemonteerd

aangeleverd kregen vanuit het atelier, hebben we het boven- en ondervlak en

de afdekking in steeldeck geassembleerd op de werf. Vervolgens hebben we

de passerelles, die op kolommen en ankers rusten, integraal op hun plaats

gehesen. Een spannende onderneming, maar alles paste wonderwel. Tot slot

hebben we ze aan weerszijden uitgerust met een gordijngevelsysteem met

geïntegreerde zonwering en hebben we de dakvlakken geïsoleerd. Eveneens

bijzonder is dat de passerelles – ondanks de dunne vloeropbouw – voorzien zijn

van vloerverwarming, net als het gebouw zelf.”

Coronaschade beperkt

Residentie Huiskensveld werd op 10 december 2020 opgeleverd. “Achteraf

bekeken zijn de werken prima verlopen, al heeft corona toch wel wat roet

in het eten gestrooid”, geeft Freek Amys aan. “Aanvankelijk hadden we onze

zaakjes goed op orde – onder meer dankzij onze uitstekende leanplanning –

maar tijdens de ‘lockdown’ hebben we de werf tijdelijk moeten stilleggen.

Nadien hebben we de werkzaamheden beetje per beetje hervat, al was dat door

de opgelegde maatregelen natuurlijk niet aan hetzelfde tempo als voorheen.

Ook qua leveringen was er sprake van de nodige moeilijkheden en vertragingen.

Het was dus geen sinecure om de ‘schwung’ er opnieuw in te krijgen, maar al

bij al hebben we de schade kunnen beperken. Het was bovendien geen klein

project, want aanvullend realiseren we ook nog een nieuw dementieterras voor

woonzorgcentrum Zonnig Huis (in opdracht van het OCMW). Dit zal bestaan

uit een kineruimte op het gelijkvloers en een terras op de eerste verdieping,

inclusief twee zitbanken in architectonisch beton, een luifel en een konijnenkot.

Het dementieterras zal klaar zijn in april 2021.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Stad Halle

Gortemaker Algra Feenstra

(Rotterdam, Nederland) &

Licence to Build (Lennik)

Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Zorg Diepenbeek, Angelahof

OPTIMALE ZORG IN GEBOUWEN MET GESCHIEDENIS

Het Ursulinenklooster drukt al bijna twee eeuwen zijn stempel op de dorpskern van Diepenbeek. Vandaar dat een herbestemming enkel kon

met respect voor het verleden. Zowel functioneel als architecturaal heeft het nieuwe Angelahof een sterke link met de geschiedenis van

het klooster en de schoolsite. Het woonzorgcentrum met assistentiewoningen straalt warmte en sereniteit uit. Precies zoals de zusters het

zouden hebben gewild …

Tekst en beeld Els Jonckheere

Het woonzorgcentrum met assistentiewoningen straalt eenzelfde warmte en

sereniteit uit als de zusters van het Ursulinenklooster.

Een belangrijk aandachtspunt was de integratie van de neogotische kloosterkapel.

Een kloostersite van 1856 transformeren naar een duurzaam gebouw met een

hoog comfortgehalte is op zich al geen gemakkelijk opdracht. Maar Curon nam

wel erg veel hooi op zijn vork om dit stukje historisch erfgoed een betekenisvolle

en sociale invulling te geven, die bovendien in het verlengde ligt van de maatschappelijke

rol die de Ursulinen altijd hebben vervuld. “Het was de bedoeling

om er een woonzorgcentrum van te maken”, aldus architect Stefaan Evers van

116 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Diepenbeek, Angelahof

Zorg

In bepaalde delen van het bestaande gebouw zijn nieuwe ramen toegevoegd om voldoende daglicht binnen te brengen.

“Een herbestemming kon

enkel met respect voor

het verleden van het

Ursulinenklooster”

a2o-architecten. “Daarnaast moesten er ook nog eens 46 assistentiewoningen,

een ‘Grand Café en een ondergrondse parkeergarage voorzien worden. Dit alles

natuurlijk in een groen kader waar het aangenaam vertoeven is. Bovendien

vormde het hoogteverschil op de site een grote uitdaging omdat het woonzorgcentrum

drempelloos moest kunnen worden bediend.”

Het oorspronkelijke interieur werd maximaal in ere gehouden.

Respect voor het verleden

Een belangrijk aandachtspunt was de integratie van het hoofdgebouw met

neogotische kloosterkapel op de eerste verdieping. “Het bedehuis met houtwerkinterieur

is sinds 2009 beschermd als monument”, vertelt Stefaan Evers.

“We hebben het maximaal in zijn oorspronkelijke vorm behouden, net als

de rest van het interieur. De buitenkant is vrijwel onveranderd gebleven. De

bestaande gevels werden licht gestoomreinigd en het buitenschrijnwerk is

vervangen en in originele verdeling teruggebracht met wit houten schrijnwerk.

In bepaalde delen hebben we nieuwe ramen toegevoegd om voldoende

daglicht binnen te brengen. Verder kreeg het bestaande hoekgebouw een

nieuw dak met donkergrijze/zwarte dakpannen.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


Zorg Diepenbeek, Angelahof

Nijverheidslaan 159

3660 Opglabbeek

T 089-85 54 11

F 089-85 86 37

De betonnen terrassen werden ontworpen als een lichte voorhangstructuur.

info@secla.be

www.secla.be

Nijverheidslaan 1596 1- 3660 Voor Opglabbeek al uw trappen,

T leuningen, 089-85 54 11

F 089-85 86 37

metaalconstructies,

info@secla.be

www.secla.be

wij hebben het op maat

in metaal, inox en aluminium

Voor al uw trappen,

leuningen,

14900154_Secla 1-2.indd 1 24-02-

metaalconstructies,

wij hebben het op maat

in metaal, inox en aluminium.

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

14900154_Secla 1-2.indd 11-2.indd 1 23-12-20 24-02-14 12:57 08:47


Diepenbeek, Angelahof

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SECLA – STALEN MAATWERKCONSTRUCTIES

In het architecturale plaatje van het Angela Hof zuigen de aluminium details

heel wat aandacht naar zich toe. Dit project is dan ook een visitekaartje voor

het vakmanschap van Secla uit Oudsbergen, een firma die zich al dertig jaar

onderscheidt met kwalitatief maatwerk in diverse metalen. “Deze opdracht

is werkelijk een referentie van onze kennis en kunde”, aldus zaakvoerder Erik

Vrolix. “Zo fabriceerden we verschillende maatconstructies in staal. Om een

lange levensduur te garanderen, hebben we ze allemaal gestraald, gemetalliseerd

en uitgerust met een structuurcoating in RAL 7032. De ronde stalen

kolommen springen zonder twijfel het meest in het oog. Om een goede ondersteuning

van de betonnen prefabterrassen te garanderen, werden ze bevestigd

op consoles die op deze kolommen zijn gelast. Daarnaast zijn ook de stalen

balustrades van onze hand. Deze zijn opgebouwd met een horizontale bovenen

onderregel uit platte strips (50/10), waartussen verticale spijlen zijn gelast.

Twee andere metalen constructies die Angela Hof kenmerken, zijn de aluminium

terrasschermen en bloembakken die als afscheiding tussen de betonnen

terrassen fungeren. Kenmerkend voor dit project is dat deze terrasschermen

opendraaiend zijn gemaakt om een vluchtweg te creëren. Het spreekt voor zich

dat het om maatwerk ging dat heel wat voorbereiding en vakkennis vereiste,

maar net dat is een sterk punt van Secla.”

Het oude en nieuwe gedeelte zijn met elkaar verbonden door middel van

twee volumes die als dagzaal en restaurant zijn ingericht.

Geïntegreerde nieuwbouw

De historische gebouwen zijn aangevuld met twee sobere monoliete nieuwbouwvolumes

met drie bouwlagen. “Deze zijn opgetrokken rondom de traditionele

kloostertuin, met behoud van de bestaande bomen en hagen”, aldus

Stefaan Evers. “Door ze in sobere baksteenarchitectuur te ontwerpen, stellen

ze zich harmonieus en terughoudend op ten opzichte van de bestaande

kloostergebouwen. Om dezelfde reden werden de aansluitingen tussen de

nieuwbouw- en de bestaande volumes laag gehouden.” Het oude en nieuwe

gedeelte zijn met elkaar verbonden door middel van twee volumes die als

dagzaal en restaurant werden ingericht. Dankzij de verdiepingshoge ramen

bieden ze een mooi zicht op de tuin. Dat geldt trouwens ook voor alle kamers

van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen, die elk een betonnen

terras kregen. Deze zijn ontworpen als een lichte voorhangstructuur.

Uitvoering onder tijdsdruk

Voor Bouwbedrijf Dethier, dat de rol van hoofdaannemer opnam, was het een

project met flink wat uitdagingen. “Zowel de voorbereiding als de uitvoering

waren een race tegen de klok”, aldus projectleider Tom Van Severen. “Bovendien

is het nooit gemakkelijk om van iets ouds iets nieuws te maken. Vooral

de aansluiting tussen het bestaande volume en de nieuwbouw vroeg de

nodige creativiteit en kennis. Het was dan ook een erg leerrijke werf waarvan

elke betrokkene veel heeft geleerd op technisch en organisatorisch vlak.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Curon bvba (Geel)

a2o-architecten (Hasselt)

Bouwbedrijf Dethier (Alken)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Onderwijs Lokeren, VLOT! Scholengroep

Ook in de nieuwbouw is gekozen voor gevels die bekleed zijn met een licht geëngobeerde natuurkleurige gevelsteen in wildverband.

GROENE FACELIFT VOOR SCHOLENCAMPUS

Enige tijd geleden besloten enkele Lokerse scholengroepen te fusioneren tot de VLOT! Scholengroep. Dit gaf aanleiding tot een herschikking

naar één centrale campus tussen de H. Hartlaan, Dwarsstraat, Sterrestraat en het Vrijheidsplein. Verschillende oude gebouwen moesten

sneuvelen om plaats te maken voor een nieuwe eerstegraadsschool en een uitgebreide lagere school waar beleving en duurzaamheid

centraal staan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Jeroen Verrecht

Het nieuwe schooljaar was voor de leerlingen van

de VLOT! Scholengroep extra spannend. Voor het

eerst kregen ze hun totaal vernieuwde campus te

zien. Het was voor velen wellicht wat schrikken,

want de site onderging een complete metamorfose.

“We hadden een maximum aan groene en open

buitenruimtes voor ogen”, vertelt Sascha Lejaeghere

van Abscis Architecten. “Dit wilden we combineren

met logische, functionele verbindingen tussen

de eerstegraads-, lagere en kleuterschool. Daarom

kozen we doelbewust voor een compact ontwerp

met een duidelijke leesbaarheid.”

Geslaagde uitbreiding

De bestaande lagere school werd ter hoogte van

de H. Hartlaan uitgebreid met een volume van drie

bouwlagen. Hierbij werd de bestaande toegang

opgewaardeerd tot een nieuw poortgebouw. “Aan

de ingang plaatsten we een grote luifel die meteen

de aandacht trekt”, vertelt Sascha Lejaeghere.

“Structureel werd het gebouw opgetrokken in ter

De nieuwbouw heeft een transparante sokkel met verdiepingshoge glaspartijen.

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lokeren, VLOT! Scholengroep Onderwijs

De binnenruimtes zijn eenvoudig,

maar smaakvol ingericht.

De architecten hadden een maximum aan groene en open buitenruimtes voor ogen.

plaatse gestort en geprefabriceerd beton, gecombineerd

met gelijmde grootformaat snelbouwstenen.

Elke bouwlaag werd afgedekt met een betonnen

vloerplaat. Deze massiviteit kwam de akoestische

eigenschappen van het gebouw ten goede. Als

gevelisolatie werd gekozen voor een duurzame

minerale glaswol en de gevels zijn afgewerkt met

een licht geëngobeerde natuurkleurige gevelsteen

die in wildverband werd gemetst.”

“Aangezien de interne circulatie kan

worden afgesloten, kan het gelijkvloers

buiten de schooluren gebruikt

worden door derden”

Ook voor gebruik door derden

De nieuwbouw voor de eerste graad kreeg een

gelijkaardige vormgeving en wordt eveneens

omzoomd door een luifel. “Het grote verschil

met de lagere school is dat het gelijkvloers uit

een transparante sokkel met verdiepingshoge

glaspartijen bestaat”, aldus Sascha Lejaeghere.

“Daar werden de eetzaal/polyvalente ruimte en

het Legolab ingericht, aangevuld met sanitaire

groepen en technische lokalen. Aangezien de

interne circulatie kan worden afgesloten, kan het

gelijkvloers buiten de schooluren gebruikt worden

door derden. Dit past in het sociale engagement

dat de school wil aangaan.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


• Sinds 3 generaties uw pionier in zijn vakgebied

• Zowel in de particuliere als de projectmarkt

• Voor de uitvoering van het moeilijke maatwerk

• Met oog voor detail, afwerking en kwaliteit

• Vakwerk en kennis uit het goede hout gesneden

www.drafab.be

Op de eerste verdieping is een voorplein aangelegd, dat te bereiken is via een

zwarte buitentrap.

Thermobel isolerend glas heeft

het Cradle to Cradle Certificaat.

Door te kiezen voor isolerend glas Thermobel met een “Cradle to Cradle

Certified TM Bronze” certificaat garanderen architecten en voorschrijvers

de duurzaamheid van hun projecten en behalen zij een betere score in

milieucertificeringsprogramma’s voor de bouw zoals BREEAM en LEED.

De toekenning van het “Cradle to Cradle Certified TM Bronze” certificaat

past perfect in de duurzame en milieuvriendelijke visie van AGC.

Wilt u meer weten over hoe de AGC-producten u kunnen helpen

milieucertificaten als LEED of BREEAM in de wacht te slepen,

bezoek dan www.yourglass.com > tools.

MEER INFO?

AGC Glass Europe

T 02 409 30 00

sales.belux@eu.agc.com

www.agc-yourglass.com

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lokeren, VLOT! Scholengroep Onderwijs

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DRAFAB – BINNENSCHRIJNWERK EN

MAATWERKMEUBILAIR

Het interieur van het nieuwe en uitgebreide schoolgebouw van de VLOT!

Scholengroep werd tot in de puntjes afgewerkt door Drafab uit Poperinge.

Dit bedrijf fabriceert en installeert maatwerk voor de grotere bouwprojecten

zoals kantoor- of wooncomplexen, banken, hotels, en natuurlijk ook scholen.

“Onze inbreng varieert van de ontwikkeling van specifieke meubels tot

totaalinrichting”, vertelt zaakvoerder Dries De Backer. “Dankzij een up-todate

machinepark en ons team van dertig bekwame vakmensen kunnen we

de hoogste kwaliteit leveren, zelfs bij de meest complexe opdrachten. In dit

project stonden we in voor al het binnenschrijnwerk, de RF- en akoestische

deurgehelen. Verder leverden we al het maatwerkmeubilair voor de klaslokalen,

leraarskamer, keukens en kantoren. Interessant is dat de fronten van

de meeste kasten en ook een deel van de lambrisering in de gangen zijn

uitgevoerd in BauBuche dat ter plaatse werd vernist. Dit is een soort plaatmateriaal

van dwarse multiplex beuk, wat eerder delicaat is om te bewerken.”

De nieuwe gebouwen zijn duurzaam dankzij de toepassing van energiezuinige

technieken, zoals PV-panelen en een warmtepomp.”

Groen tot in de school

Vanaf de eerste verdieping zijn de gevels eveneens bekleed met een licht

geëngobeerde natuurkleurige gevelsteen in wildverband. In de kern van het

gebouw is een wokkeltrap geïntegreerd die een ordelijke dagelijkse werking

en eventuele evacuatie toelaat. Tussen deze trap en de gang bevindt zich een

patio die aan drie zijden voor natuurlijke lichtinval zorgt. Daar werd tevens een

intensief groendak aangelegd, terwijl de oplopende parementgevel geleidelijk

zal verdwijnen achter diverse klim- en hangplanten. Zo brachten we het groen

tot in het hart van de school. Op de eerste verdieping zijn de kantoren, een

lerarenkamer, enkele lesklassen en rustruimtes ingericht. Er is ook sprake van

een voorplein dat te bereiken is via een zwarte stalen buitentrap. De drie

overige verdiepingen huisvesten achttien leslokalen.”

Inherent duurzaam

De campus creëert een mooi kader voor tal van activiteiten. Niet alleen de

ingenieuze architectuur speelt hier een rol in, maar ook (en misschien zelfs

vooral) de ‘groene’ uitstraling van de site. “Met enkele eenvoudige ingrepen

hebben we de natuur naar de site gebracht”, legt Sascha Lejaeghere uit. “Op

het domein zijn verschillende bomen aangeplant (in rastervorm) en op de speelplaats

zijn tal van groenvakken terug te vinden. Dit groen is doorgetrokken in de

architectuur: beide luifels zijn voorzien van een extensief groendak. Daarnaast

hebben ze elk een grote perforatie waarin een boom groeit. Bij de eerstegraadsschool

werd dit gecombineerd met een grote open buitentrap. Zo wandelen

de leerlingen letterlijk langs de stam en de kruin van de boom (Gleditsia

triacanthos 'Shademaster') naar de eerste verdieping. De nieuwe gebouwen zijn

bovendien ook duurzaam dankzij de toepassing van energiezuinige technieken,

zoals PV-panelen en een warmtepomp.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

VLOT vzw (Lokeren)

Abscis Architecten (Gent)

Alheembouw (Oostnieuwkerke)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AGC – BEGLAZING

De Vlot! Scholengroep liet de aannemers van zijn nieuwe schoolgebouw gebruikmaken

van diverse types beglazing van AGC. "Qua buitenbeglazing ging

het om Thermobel Advanced 1.0. Dit cijfer slaat op de thermische isolatiewaarde

van het glas (Ug 1.0). De samenstelling van de glasvolumes werd

mede bepaald door de veiligheidsvereisten. Die verschilden naargelang de

positie van de ramen", legt salesmanager Patrick De Paepe (AGC) uit.

"Waar de borstwering onder het raam meer dan 90 cm bedraagt, was het

niet nodig om langs de binnenkant veiligheidsglas aan te brengen, aangezien

daar geen risico op verwonding bestaat. Waar de ruiten langs de

buitenkant bereikbaar zijn voor mensen is voor gelaagd veiligheidsglas gekozen.

In dit gelaagd glas zit een transparante folie. Bij glasbreuk blijven de

glasscherven aan de folie kleven. Dit kan verhinderen dat spelende kinderen

of andere personen gewond raken. Op de benedenverdieping is dit overal

zo uitgevoerd, behalve op plekken waar de borstwering hoger is dan 90

cm. Daar volstond 'float' glas langs de binnenkant. Ook op plaatsen waar

alleen onderhoudspersoneel komt of op de verdiepingen boven brede luifels

volstond float glas, aangezien de scherven dan op de luifel zouden vallen,

zonder gevaar voor de personen eronder."

Deneckere G. Glaswerken uit Roeselare stond in voor het plaatsen van de

buitenbeglazing, geleverd door AGC-filiaal Seapane in Zeebrugge. "Verder

heeft ons filiaal AGC Mirodan Bouwglas in Heule interieurbeglazingen geplaatst

in gelaagd glas (Stratobel) en brandwerend glas (Pyrobel)." Recent leverde

AGC ook het glas voor de nieuwe bedrijfsgebouwen van Sterkens Security

in Beerse. "Daar viel de keuze op de zonwerende Thermobel Stopray Vision

51-beglazing, geleverd vanuit AGC Kempenglas in Mol, en Lacobel T Cool

White-glaspanelen, geleverd door AGC Mirodan in Heule." Callens EMK

(Waregem) koos dan weer voor Thermobel Ipasol Ultraselect 62/29, geleverd

door AGC Seapane. Bij Ankersmit (Melle) werd dat Thermobel Energy N,

eveneens geleverd door AGC Seapane.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


Onderwijs Gent, Campus Ledeganck

Ledeganck 2.0:

het bewijs dat renoveren loont

Het duurde maar liefst tien jaar om Campus Ledeganck van de UGent in een nieuw kleedje te stoppen. De opdracht was dan ook niet zo

eenvoudig: het gebouw duurzaam, flexibel en up-to-date maken met een maximaal behoud van het oorspronkelijke ontwerp. Een cocktail van

creativiteit, expertise en visie resulteerde in een architecturaal concept dat demonstreert hoe de toekomstgerichte transformatie van oude

en complexe gebouwen succesvol kan zijn.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Jeroen Verrecht

Campus Ledeganck bevindt zich aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat,

vlak bij het Citadelpark in Gent. Het gaat om een gebouwencomplex dat in

1969 werd opgetrokken naar het ontwerp van architect Jules Trenteseau.

Met een gevel van grijs geëmailleerde glaspanelen en gewoon glas was de

twaalf verdiepingen tellende toren een markante verschijning in de Gentse

skyline. “Het was de logica zelve om een renovatieconcept uit te werken

dat de oorspronkelijke uitstraling respecteerde”, vertelt Petia Hanssen,

projectarchitect bij Abscis Architecten. “Dat klinkt echter gemakkelijker dan

het was. Ledeganck is immers de campus van de Faculteit Wetenschappen

van de UGent. De bouwheer had een performant universiteitsgebouw voor

ogen, inclusief een eigentijds laboconcept dat kan groeien en krimpen

volgens de behoeften van de faculteit.”

De ramen van de toren werden vervangen door gezeefdrukt,

zonwerend hoogrendementsglas en geïsoleerde sandwichpanelen.

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Campus Ledeganck Onderwijs

Een cocktail van creativiteit, expertise en visie resulteerde in een architecturaal

concept dat demonstreert hoe de toekomstgerichte transformatie van oude en

complexe gebouwen succesvol kan zijn.

Campus Ledeganck kreeg een groot aantal nieuwe labo’s die kunnen meeevolueren

in functie van de behoeften.

In vier fases

Omdat Campus Ledeganck niet zomaar de deuren kon sluiten, werd de

renovatie uitgevoerd in vier fases. In 2010 werd de ‘plint’ van het torengebouw

aangepakt. “Het betreft een rechthoekige laagbouw die de overgang naar het

omringende weefsel met traditionele bouwblokken garandeert”, legt Petia

Hanssens uit. “Het lijkt op een poortwachtersgebouw en telt 6+1 bouwlagen.

Het was de bedoeling om in dit volume enkele labo’s met inperkingsniveau

L3 te huisvesten, alsook kantoren, onderzoekslabo’s, een conciërgewoning en

publiek sanitair. Daarom is de binnenruimte gestript tot op ruwbouwniveau

en vervolgens heringericht volgens de huidige eisen inzake veiligheid, EPB,

brandevacuatie … De buitenkant bleef vrijwel onveranderd: de bestaande gevel

van witte hardsteen werd gereinigd en de ramen en het schrijnwerk werden

vervangen door performantere types.”

Kleurrijke mozaïek

In een tweede fase werden de vier gevels van de vrijstaande toren vernieuwd

op basis van een bijzonder origineel concept. Abscis Architecten besloot de

bestaande ramen immers te vervangen door gezeefdrukt, zonwerend hoogrendementsglas

en geïsoleerde sandwichpanelen. “In plaats van de vroegere

‘grijs met licht blauwachtige tint’ opteerden we voor een kleurenpalet dat uit

grasgroene tinten bestaat”, aldus Petia Hanssens. “Door vier soorten glastypes

te gebruiken – helder en opaal, licht en donker geëmailleerd – ontstond

een mozaïek die op de vroegere modules van Trenteseau gebaseerd is. Er

is ogenschijnlijk geen patroon te bespeuren in de gevel. Toch is hij op een

logische manier opgebouwd. Voor elke borstwering, kolom, vloer of koker is

een geëmailleerd paneel voorzien. Alle andere ruimtes kregen grote ramen

met minstens vier heldere glasmodules. ’s Avonds wordt het legpatroon

duidelijk, wanneer de heldere en opale glasplaten van binnenuit oplichten.

Hierdoor is Campus Ledeganck eens zo aanwezig aan de Gentse horizon.”

Totaalrenovatie

Ook de toren is volledig gestript tot op ruwbouwniveau. De bestaande structuur

is brandwerend behandeld en daarna afgewerkt met de nieuwe gevel. Vervolgens

is het volume volledig heringericht. De vernieuwde toren kreeg drie grote

practicalokalen, enkele onderzoekslabo’s en meerdere kantoren. Petia Hanssen:

“Op de zesde verdieping zijn allerlei klimaatkamers geïnstalleerd. Dankzij het

modulaire gevelconcept tekenen deze zich aan de buitenzijde niet af als blinde

vlek. Het bovenste niveau is opgevat als een inpandige buitenruimte, die is

volgestouwd met luchtgroepen en koelmachines.”

Ingrijpende fase 3

Van 2015 tot 2017 werd het volume aan de zuidgevel van de campus aangepakt.

Opnieuw hetzelfde verhaal: strippen tot op ruwbouwniveau en een

volledige herinrichting. “De bestaande gordijngevel werd vervangen door een

nieuw exemplaar met grote glaspartijen in geanodiseerd aluminium”, vertelt

Petia Hanssens. “In dit gebouw zijn eveneens laboratoria ondergebracht,

alsook auditoria en kantoren. Op het ondergrondse niveau werden nieuwe

fietsbergingen en technische ruimtes ingericht. Deze fase was ingrijpend

omdat ook alle technieken van de campus vernieuwd werden. Bovendien is

er een uitgebreid netwerk geïmplementeerd om de labo’s van speciale fluida

en gassen te voorzien. Ook de buitenkant werd aangepakt: de bestaande

gordijngevel is vervangen door een nieuw exemplaar met grote glaspartijen

in geanodiseerd aluminium. Om deze gemakkelijk te kunnen onderhouden, is

op het dak een gevelreinigingsinstallatie met gondels geplaatst.”

Inclusief museum

In een laatste fase kregen de voormalige laboratoria van de westelijke

vleugel een nieuwe bestemming: het GUM of Gents UniversiteitsMuseum.

“Op verdiepingen +2 en +3 worden de waardevolle stukken van de UGent

permanent tentoongesteld”, legt Petia Hanssens uit. “Het vierde niveau is

bestemd voor tijdelijke tentoonstellingen en herbergt ook een evenementenzaal.

Op het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn nieuwe leslokalen en

studentenfuncties ingericht. En het vijfde niveau huisvest enkele laboratoria

en kantoren. Dit volume werd eveneens volledig gestript, met uitzondering

van de gereinigde natuursteengevel.

Herkenbare uitstraling

Op het dak werd een bouwvolume toegevoegd, waarin de omvangrijke technische

installaties voor de ventilatie zijn ondergebracht. Petia Hanssens:

“Opdat dit bijkomende volume een meerwaarde zou kunnen bieden voor het

gebouw en de omgeving, hebben we er in samenspraak met de stedelijke overheid

voor geopteerd om het uit te voeren als een translucent volume in polycarbonaatplaten.

‘s Avonds worden deze van binnenuit egaal verlicht door

middel van drie doorlopende, boven elkaar geplaatste lichtlijnen. Hierdoor

heeft het gebouw een herkenbare uitstraling als museum en krijgt het zijn

verdiende plaats naast de overige publiekstrekkers in deze omgeving.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

UGent (Gent)

Abscis Architecten (Gent)

(fase 1) Vandenbussche (Aalter)

(fase 2-3) BAM Contractors (Brussel)

(fase 4) BAM Contractors (Brussel),

De Mulder (Geraardsbergen) &

Cegelec (Zwijndrecht)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


Samen

werken aan

performante en

duurzame gebouwen

Technilift staat in voor het onderhoud, de herstelling,

de modernisering en de nieuwe installatie van liften in appartementsgebouwen

en kantoorgebouwen.

Wij beschikken over een kwaliteitsvolle service, met meer dan 25 jaar

ervaring én medewerkers die hun expertise en advies graag delen.

Onze teams van experten zijn vertrouwd met alle grote liftmerken en

beogen een optimale conditie zodat onze klanten kunnen genieten van

maximaal comfort.

Onze diensten

- Renovatie- en modernisering van liften

- Nieuwe installaties

- Gepland en omniumonderhoud

- Financiering van grotere werken

- Conformiteitswerken na risicoanalyse

- Hersteldienst en 24/7-service bij storingen

Contact: info@technilift.be - www.technilift.be

Sinds 1 juli maakt Technilift deel uit van ENGIE Solutions

engie-solutions.be


Gent, Campus Ledeganck Onderwijs

PERFORMANTE LIFTEN VOOR GERENOVEERDE TOREN

Een intensieve renovatie van een torengebouw is onlosmakelijk verbonden met de vernieuwing van het verticale transport. Gezien het erg

intensieve gebruik, gespreid over twaalf verdiepingen, moest de keuze van de liften voor Campus Ledeganck erg doordacht gebeuren. In het

eisenpakket stond betrouwbaarheid met stip op nummer één. Het is dan ook geen toeval dat TEM Technilift verantwoordelijk was voor de

levering en installatie van deze systemen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld TEM Technilift

Omdat de liften relatief groot zijn in verhouding tot de afmetingen van de liftschacht, was het een hele opgave

om de liftdeuren te installeren.

De liften hebben twaalf stopplaatsen en halen een

snelheid van 1,6 m/s.

“Gezien het erg intensieve gebruik,

gespreid over twaalf verdiepingen, moest

de keuze van de liften voor Campus

Ledeganck erg doordacht gebeuren”

Als onderdeel van ENGIE Solutions heeft TEM

Technilift een erg sterke achterban. Toch is en

blijft de merkonafhankelijkheid van dit bedrijf de

allergrootste troef. “Zo kunnen we voor elk project

en toepassing de beste oplossing selecteren”,

vertelt directeur Jean-Paul Vanherck. “Het feit dat

we tot een grote groep behoren, betekent trouwens

niet dat onze voorkeur uitgaat naar grote

installaties. Kleine projecten realiseren we met

evenveel enthousiasme. Bovendien kunnen klanten

niet alleen bij ons terecht voor nieuwe liften.

Onze gekwalificeerde technici zijn vertrouwd met

alle lifttypes, dus zijn we eveneens een ideale

partner voor renovaties of modernisaties. Het

spreekt voor zich dat we onze klanten maximaal

willen ontzorgen via een a-tot-z-aanpak, desgewenst

inclusief financiering, waardoor dringende

werken niet moeten worden uitgesteld.”

Open besturingssysteem

In de toren van Campus Ledeganck installeerde

TEM Technilift één goederenlift en een batterij

van drie personenliften met twaalf stopplaatsen

en een snelheid van 1,6 m/s. “Door types

zonder machinekamer te plaatsen, was er geen

nood aan ruimte voor de motor en besturing”,

aldus Jean-Paul Vanherck. “Verder kozen we voor

uitvoeringen met een open besturingssysteem.

Op die manier is UGent niet van ons afhankelijk

voor het onderhoud, depannages en herstellingen.

Deze werken kunnen door elke liftenfirma

worden uitgevoerd. Bovendien zorgt dit ervoor

dat de wisselstukken vaak goedkoper zijn dan bij

bekende grote merken. Omdat de liften relatief

groot zijn in verhouding tot de afmetingen van

de liftschacht, was het een hele opgave om de

liftdeuren te installeren. Gelukkig zijn we voor

geen kleintje vervaard: dankzij onze ervaring en

een goede organisatie op de werf slaagden we

glansrijk in deze missie.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Onderwijs Leuven, Quadrivium

KU LEUVEN BOUWT MET NIEUWE VISIE

Met het ‘Quadrivium’ krijgt de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven er flink wat ruimte bij. Het gebouw is echter meer dan een

fysieke uitbreiding van het universitaire patrimonium. De frappante architectuur met sculpturale uitwerking creëert immers een volledig nieuwe

dynamiek op de campus Arenberg III. Bovendien demonstreert het op een glansrijke manier de mogelijkheden van hernieuwbare energie.

Tekst en beeld Els Jonckheere

Dankzij de markante ‘kop’ kreeg het ‘Quadrivium’ een open en genereus karakter.

Het ‘Quadrivium’ bestaat uit een balkvormig volume dat tegen het bestaande

gebouw 200G (Kandidatuur Scheikunde) aanschurkt. Het omvat diverse multifunctionele

seminarielokalen, collaboratieve leerruimtes, een practicacluster die

aansluit op de practicaruimtes van 200G en het Decanaat voor de Faculteit

Wetenschappen. Op de kop bevindt zich een vijfhoekig volume waarin een inkom-

ruimte met foyer, een cafetaria met keuken én een aula met zeshonderd zitplaatsen

voorzien zijn. “Het bestaande 200G-gebouw werd aangepast om de synergie

tussen oud en nieuw te vergroten”, aldus Annika Dechief van Technische Diensten

KU Leuven. “De buitenbrug op niveau 2 springt het meest in het oog. Deze

zorgt ervoor dat de practicaruimtes van beide gebouwen één geheel vormen.”

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Leuven, Quadrivium Onderwijs

Perfect geïntegreerd in campus

Dankzij de markante ‘kop’ kreeg het ‘Quadrivium’ een open en genereus

karakter. “De schuine onderzijde van het auditorium lijkt te zweven dankzij de

overkraging en het gelijkvloers met verdiepingshoge ramen”, vertelt Annika

Dechief. “Hierdoor is het auditorium prominent zichtbaar en vormt het een

ankerpunt op de campus. Dit betekent echter geenszins dat het afgescheiden

is van de cluster. Integendeel: nieuwe en bestaande foyers vloeien in elkaar

over en de circulatielijnen doorkruisen elkaar. De cafetaria die zich onder

de aula bevindt, zal zonder twijfel een bruisende ontmoetingsplaats worden.

Aan de noordzijde kozen de architecten voor uniformiteit, want daar behoudt

het langgerekte volume zijn rol als gevelwand op de centrale as.”

Klaslokalen worden afgewisseld met nissen waar de studenten elkaar

kunnen ontmoeten.

Het ‘Quadrivium’ telt heel wat nieuwe leslokalen.

Het bestaande 200G-gebouw werd aangepast om de synergie tussen

oud en nieuw te vergroten.

De buitenbrug op niveau 2 zorgt ervoor dat de practicaruimtes van beide

gebouwen één geheel vormen.

Lichte kleuren

Het volledige gebouw heeft een benutbare oppervlakte van 7750 m².

Het balkvolume telt vier bouwlagen en werd opgebouwd met prefab

betonwanden, betonkolommen en welfsels. “Gezien de specifieke vorm

werd de aula opgebouwd met ter plaatse gestorte betonwanden en

gradins”, legt Annika Dechief uit. “Het volledige gebouw is afgewerkt

met een gele parementsteen met witte en groene nuances, in combinatie

met bronskleurig aluminium schrijnwerk. Dankzij deze kleurenkeuze is het

‘Quadrivium’ manifest zichtbaar op de campus en heeft het ook een erg

uitnodigend karakter.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


Onderwijs Leuven, Quadrivium

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

NOVALUX – STOELEN

VOOR AUDITORIUM

Het inrichten van auditoria is een vak apart waarin

slechts een handvol bedrijven uitblinken. Een van die

witte raven is Novalux, een metaalverwerkend familiebedrijf

uit Dottenijs dat zich toespitst op de meubelsector.

“Intussen behoort het overgrote deel van de Belgische

universiteiten en hogescholen tot ons klantenbestand”,

vertelt zaakvoerder Wannes Vermandere. “Maar ook

organisaties en de cultuur- en evenementensector doen

een beroep op onze diensten. Omdat we alles zelf

realiseren, kunnen we uiterst flexibel inspelen op de

specifieke noden van elk project.” Dat Novalux ook werd

ingeschakeld voor de inrichting van het auditorium van

Quadrivium, zal niemand verbazen. De firma fabriceerde

588 stoelen, die stuk voor stuk zijn uitgerust met een stopcontact.

“Er was heel wat maatwerk nodig om binnen de

schuine opstelling langs de gangpaden toch een mooie

uitlijning te realiseren en de verschillen in tredehoogtes

op te vangen”, aldus Wannes Vermandere. “Dat we de

bekabeling van de stopcontacten en de tredeverlichting

ook nog eens onzichtbaar in de structuren moesten

integreren, vormde een extra uitdaging in dit project.”

Het auditorium vormt een ankerpunt op de campus.

“Het ‘Quadrivium’ is een

gebouw waar duurzaamheid

en toekomstgerichtheid geen

holle termen zijn”

AUDITORIUMSTOELEN

Duurzaam energiebeheer

De gebouwendienst van de KU Leuven wilde dat ‘Quadrivium’ een voorbeeldrol

zou spelen via de verlaagde CO 2

-uitstoot van de gebouwcomfortinstallaties.

Vandaar dat er bewust geopteerd is voor geothermie als verwarmings- en

koelingsechniek. “Concreet werd onder het gebouw een BEO-veld met 44

boringen op een diepte van 90 meter aangelegd”, vertelt Annika Dechief. “De

aangesloten grondgekoppelde warmtepomp zal 70 % van de warmtevraag

kunnen invullen. De rest gebeurt door twee gasgestookte condensatieketels. In

de computerklassen zorgen een aantal ventiloconvectoren voor de koeling en

in de laboratoria is er proceskoeling voorzien. Deze systemen zijn bovendien

rechtstreeks aangesloten op het BEO-veld. Ten slotte zijn er op quasi het volledige

dak van het langwerpige volume en een deel van het dak boven de aula PVpanelen

geplaatst. Deze installatie zal jaarlijks zo’n 145 MWh opbrengen. Het

‘Quadrivium’ is dus een gebouw waar duurzaamheid en toekomstgerichtheid

geen holle termen zijn.” ❚

Rue Théodor Klüber 6, B-7711 Dottignies I T 056 48 96 65

www.novalux.be

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

KU Leuven (Leuven)

POLO Architects (Antwerpen)

Houben (Hasselt)


ORI NIEUWS

HOE ZAL DE SECTOR VAN ADVIES- EN INGENIEURS-

BUREAUS EVOLUEREN RICHTING 2030?

Als lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ter gelegenheid van 125 jaar VBO werd aan ORI, de sectororganisatie van

advies- en ingenieursbureaus, gevraagd om vooruit te blikken op de evolutie van de sector richting 2030. In dit artikel vat managing director

Christophe Hautier de visie van ORI kort samen.

Tekst ORI | Beeld Pexels - Snapwire

de projectuitvoering bepalen en de communicatie

tussen opdrachtgever en uitvoerder veranderen

(‘data sharing’, realtimerondleidingen, ‘Digital

Twin’ …). Ook de tijdsbesparende factor van 3Dprinting

en de exponentiële ontwikkeling van robotica

zullen de komende jaren de standaard worden.

De evolutie binnen de bouwsector in het algemeen

en onze sector in het bijzonder zal een impact hebben

op de manier waarop de maatschappij zal

omgaan met energie. Onze energiebehoefte zal in

2030 anders gedefinieerd zijn, onder meer dankzij

de realisatie van slimme gebouwen, steden en infrastructuur,

gekoppeld aan de transitie van fossiele

brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Advies- en ingenieursbureaus zullen zich specialiseren

in een holistische aanpak om de projecten

van de toekomst op een duurzame en energieefficiënte

manier uit te voeren.

Dankzij een internationaal erkende expertise in

verschillende domeinen zal onze sector de onafhankelijke

‘go-between’ zijn tussen maatschappij

en beleid. Thema’s zoals energie- en industrietransitie,

‘adaptive urban planning’, duurzaam

mobiliteitsmanagement en circulair bouwen bepalen

nu al onze manier van leven en zullen dat

ook in de toekomst doen.

In het huidige digitale tijdperk is samenwerking

noodzakelijk. Dat zal de komende jaren alsmaar

belangrijker worden en zal leiden tot een verdere

verfijning van bestaande tools en de ontwikkeling

van nieuwe technieken en technologieën.

Die zullen allemaal in het teken staan van big

data en de communicatie tussen alle actoren in

het proces, zowel mens als robot. De cognitieve

collaboratie zal in 2030 standaard zijn in alle

methodologieën en managementtechnieken en

grotendeels de toekomst van onze sector bepalen.

Virtual en augmented reality zullen in 2030 onlosmakelijk

verbonden zijn met de manier waarop

advies- en ingenieursbureaus projecten van a tot

z uitvoeren. Zowel virtual als augmented reality

zullen een doorslaggevende rol spelen in de transformatie

van de taken van zowel ingenieurs als

architecten. Momenteel zitten we nog in de

beginfase van de transitie, maar in 2030 zal

de integratie van beide technologieën grotendeels

Onze sector zet zich in voor de promotie van het

ingenieursberoep en zorgt voor nauwe contacten

met de academische wereld en jong talent.

Vandaag overstijgt de vraag naar ingenieurs het

beschikbare aanbod. We hopen dat we de marktsituatie

in 2030 kunnen omdraaien dankzij de vele

inspanningen van de verschillende actoren. De

jongeren van nu zijn de beleidsmakers, ingenieurs,

wetenschappers en innovators van morgen.

Duurzaamheid en technologie zullen de bouwsector

de komende jaren (her)definiëren en ingenieurs

zullen de belangrijke taak hebben om de

schakel tussen beleid en maatschappij te vormen.

Ondanks alle technologische innovaties mogen

we niet vergeten dat ingenieurswerk ook in 2030

mensenwerk zal blijven. Beslissingen nemen,

risico’s in kaart brengen, het opzoeken van technologische

grenzen …: het zijn maar enkele van de

unieke karakteristieken van de moderne ingenieur.

Het VBO-artikel vindt u op https://125.vbo.be/

article/christophe-hautier-ceo-ori-de-advies-eningenieursbureaus-2030.


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


Drie redenen waarom

bizLocator de onestopshop

voor bedrijfsvastgoed is

De voorbije jaren ontstond in de markt van bedrijfsvastgoed een duidelijke nood aan ondersteuning voor ondernemers die zich willen

vestigen in België. Niet alleen starters hebben begeleiding nodig, ook gevestigde ondernemingen worstelen vaak met complexe vragen en

noden rond infrastructuur, toegankelijkheid, uitbreidingsmogelijkheden, vergunningen en ga zo maar door. BizLocator, het online platform

voor bedrijfsvastgoed, heeft die nood aan bijkomende dienstverlening vandaag helemaal ingevuld. “Sinds het ontstaan zeven jaar geleden

hebben we in samenwerking met meer dan tachtig partnergemeenten en tien intercommunales met succes ingezet op die extra service”,

zegt Matthias Colman, product owner van bizLocator bij ORIS. Hij geeft ons drie redenen waarom bizLocator vandaag dé onestopshop voor

bedrijfsvastgoed is.

Tekst en beeld CIB

onderschatten in dit complexe proces. Omdat

fysieke dienstverlening tijdelijk geen evidentie is,

is deze mogelijkheid een tijdbesparende service

voor ondernemers. In de toekomst wordt deze

service omgedraaid en zal de overheidsinformatie

bij een zoekertje voorzien worden zonder dit eerst

te moeten aanvragen.”

2. Meten is weten

“De ontwikkeling van de dashboards met statistische

info over vraag en aanbod op bizlocator

werden dit jaar opgestart na overleg met VLAIO

en de gemeenten. Zo bevat bizLocator heel wat

waardevolle informatie over de vraagzijde (wat en

waar zoekt men precies?) en aanbodzijde (wat is

beschikbaar, hoelang, hoeveel aanbod en waar

precies?). Enerzijds stelt deze informatie gemeenten

beter in staat om hun ruimtelijk-economisch beleid

op te stellen, anderzijds worden ondernemers nog

beter ondersteund op basis van data.”

1. Digitalisering

“bizLocator maakt het de zoekende ondernemer

gemakkelijk door bij elk zoekertje de mogelijkheid

te voorzien om contact op te nemen met

de aanbieder van het pand, alsook de lokale

besturen. Onze partners (lokale en regionale besturen)

staan ter beschikking om elke zoekvraag

te beantwoorden. En dat kan allemaal via één

pagina. Ook de impact van corona valt niet te

3. Informatie op kaart

“Het resultatenoverzicht van een zoekactie en

de individuele vastgoedpublicaties zijn sinds dit

jaar gekoppeld aan GIS-data, waardoor ze heel

wat nuttige geografische informatie bevatten.

Twee belangrijke kaartlagen zijn alvast toegevoegd:

de locaties van de bedrijventerreinen en

het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Het

spreekt voor zich dat alle lagen vergezeld worden

door een duidelijke legende. Op korte termijn

zullen deze GIS-lagen verder uitgebreid worden

met lokale informatie, aangeleverd door lokale

besturen en Informatie Vlaanderen. GIS wordt in

de toekomst dé visualisatie van informatie over

locaties, percelen en ligging. bizLocator is vandaag

het enige publicatieplatform in Vlaanderen dat

dit koppelt aan het aanbod van bedrijfsvastgoed.

Matthias Colman, product owner van bizLocator

bij ORIS.

Kortom: bizLocator geeft ondernemers niet enkel

zicht op de beschikbare panden in de buurt,

maar biedt daarnaast ook een service die hen

in staat stelt om de beste locatie te vinden voor

hun activiteit.”

Meer weten? www.bizlocator.be


132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


EEN BETERE LEEFWERELD CREËREN?

NERGENS BETER DAN IN DE BOUW

De bouw is een belangrijke ‘driver’ in het licht van de klimaatuitdagingen. Als we ten volle

inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar

krijgen we ook een forse stijging van hernieuwbare energietoepassingen en creëren we

heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook efficiënt (her)gebruik van materialen en de focus

op circulair bouwen tout court zijn essentiële onderdelen van de doelstellingen waarmee we

de volgende decennia als maatschappij een kentering willen verwezenlijken. En dat telkens

met duizenden medewerkers binnen de bouwsector als ‘problem solvers’ van dienst.

Tekst VCB | Beeld Shutterstock

Een goed voorbeeld van succesvolle urban

mining, dat bovendien inspiratie kan bieden aan

andere sectoren binnen de chemische industrie,

is de recyclage van pvc. Producenten zetten

dit materiaal steeds vaker in als grondstof voor

nieuwe profielen van onder meer ramen en

deuren. Het volume gerecycleerd pvc is intussen

opgelopen tot duizenden tonnen per jaar.

Daardoor is de vraag naar primaire grondstoffen

aanzienlijk verminderd, met een gigantische

reductie van de CO 2

-uitstoot als gevolg. Sterker

nog: urban mining kan op gelijkaardige wijze

de recyclage van materialen zoals (vlak)glas,

metalen, elektronica enzovoort een boost geven.

Nieuwe initiatieven om materialen uit de sector

te recycleren, schieten intussen als paddenstoelen

uit de grond. Daarnaast zien we heel wat projecten

ontstaan om hergebruik in de sector te

stimuleren. Elementen die steeds vaker een

tweede leven krijgen zijn bijvoorbeeld bakstenen,

dakpannen, modulaire tussenwanden, deuren,

verlichting, sanitaire voorzieningen en vloerbedekkingen

zoals tegels, hout of tapijt. Ook in andere

sectoren komen nieuwe en duurzame grondstoffen

voort uit recyclageprocessen. Denk onder

meer aan geperste leem, kalkhennep, zaag- en

katoenresten en gemalen kurkstoppen die dienstdoen

als grondstof voor isolatiemateriaal.

Waar we in ons gebouwenpark met behulp van

energetische maatregelen 40 % van de broeikasgasuitstoot

kunnen vermijden, kunnen we dankzij

de toepassing van circulaire principes in de bouw

meer dan 60 % van al het afval dat we als samenleving

produceren nuttig hergebruiken. De bouw

heeft niet stilgezeten. Zo recycleren we vandaag

al meer dan 90 % van al het bouw- en sloopafval.

Binnen dit segment horen we daarmee bij de koplopers

in Europa. Maar er is nog heel wat marge

voor verbetering in de vorm van hoogwaardige

recyclagetoepassingen. Om de kringloop verder

te sluiten, zijn gedegen tracering en vertrouwen

in bouwafval als grondstof cruciaal. Daar zetten

vandaag honderdduizenden bouwprofessionals

op in. Een betere leefwereld creëren, lukt nergens

beter dan in de bouw.

Duurzaam ontwerpen, meer hergebruik van materialen,

minder nood aan primaire grondstoffen

en hoogwaardige toepassingen die op hun

beurt volledig hergebruikt kunnen worden. De

bouwsector is een trendsetter in Vlaanderen en

zet alle zeilen bij om de toepassingen voor bouwafval

verder uit te breiden. Niet alleen door van

selectief sloopbeheer een belangrijk speerpunt

te maken en verder in te zetten op green deals

met de Vlaamse overheid, maar ook via verdere

digitalisering. Denk maar aan het gebruik van

BIM – het bouwinformatiemodel om duurzamer

en modulair te bouwen met minder bouwafval –

een beter gebouwenbeheer, minder onderhoudskosten

enzovoort. Ook het maximaal hergebruiken

van bouwmaterialen is een prioriteit voor de

sector om afval te voorkomen en waardevolle

bouwelementen een tweede leven te kunnen bieden.

Belangrijk bij sloopafval is dat gevaarlijke

stoffen zoals asbest niet in het circuit terechtkomen

en gericht worden verwijderd. Daarom

heeft de bouw werk gemaakt van gedegen kwaliteitscontrole

en traceringssystemen. Recyclage

vergt een hoge graad van technische kennis en

een doorgedreven organisatie om de eindklant

en het milieu de nodige garanties te kunnen

bieden. Voorts zal materiaalherkenning een

steeds grotere rol spelen binnen het sloopproces.

Meer knowhow en expertise van de mensen in de

keten en de doorgedreven digitalisering van het

proces bieden soelaas. Denk aan het centraliseren

van databanken, artificiële intelligentie, slimme

sensoren, 3D-scanning van gebouwen en het

inzetten van drones.

Ook in het verduurzamen van grondverzet is die

evolutie niet te stoppen. Sinds vorig jaar wordt

eveneens bagger- en ruimingsspecie uit Vlaamse

waterlopen getraceerd om de kwaliteit bij hergebruik

zorgvuldig te kunnen waarborgen. Vlaanderen

heeft jaarlijks 10 miljoen ton bagger- en

ruimingsspecie voorhanden. De bouw gebruikt

meer dan 60 % voor hoogwaardige toepassingen

zoals funderings- en stabilisatielagen. Voorts

verkent de sector tal van nieuwe pistes. Het zand

dat vrijkomt bij baggerwerken kan gebruikt worden

als bouwstof voor dijkwerken. Baggerspecie kan

worden benut om oevers te verstevigen. Er zijn tests

om filterkoeken – dat is het residu van slib – als

cementvervanger in te zetten. Enzovoort.

De bouw is de alfa en omega van de circulaire economie.

De sector speelt een cruciale rol in de hele

materiaalketen en heeft een aanzienlijke impact

op de maatschappelijke, economische en milieuambities

in Europa. Daarbij zet de sector sterk

in op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie,

innovatie in groene technieken en digitalisering,

maar ook op kennis en onderwijs. Wie dag, in

dag uit de klimaatuitdaging wil aanpakken en wil

inzetten op duurzaamheid, vindt zeker zijn gading

in de bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw heeft

dan ook de campagne #werfze gelanceerd om de

cruciale maatschappelijke rol van de sector in de

verf te zetten. Zo vind je heel wat over werken aan

circulair bouwen via www.werfze.be. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

ABICON NV

Marialoopsesteenweg 2H

8700 TIELT

T +32 51 40 23 92

E info@abicon.be

W www.abicon.be

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCOMET

becomes

ARCOMET SERVICE BVBA

Industrieweg 139

3583 PAAL-BERINGEN

T +32 11 45 09 50

E info@arcomet.com

W www.arcomet.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

F +32 50 31 34 44

E info@b-law.be

W www.b-law.be

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

F +32 11 96 49 62

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

E info@asibbvba.be

W www.asibbvba.be

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

Bosdreef 78/A

9080 LOCHRISTI

T +32 9 355 13 56

F +32 9 356 94 33

E info@bkv-nv.eu

W www.bkv-nv.eu

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

W www.kitvoegwerkendaens.be

DCA NV

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BONTINCK ARCHITECTURE

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

W www.bontinck.biz

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

DECOMO NV

e

Industrielaan 96

ALUPRO BVBA

E.J.Vangansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@alu-pro.be

W www.alu-pro.be

ASONA BELGIUM

Verbindingsdok-Westkaai 29

2000 ANTWERPEN

T +32 3 312 58 47 - +32 475 47 03 98

E info@asona.be - kvc@asona.be

W www.asona.com

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DORMAKABA BELGIUM N.V.

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

info.be@dormakaba.com

www.dormakaba.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

EURO RENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

GBSBOUW

Wijnegembaan 11

2520 RANST

T +32 3 354 03 20

T +32 468 50 87 34

E info@gbsbouw.be

W www.gbsbouw.be

gas.be

9031 DRONGEN

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

W www.emmerynv.be

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

www.ems-construct.nl

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

W www.deschacht.eu

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

IRS-HAEGEMAN - ISOTHERM

ROOF SYSTEMS BVBA

Administratieve zetel:

Nederhasseltstraat 43

9406 OUTER

W +32 485 06 22 15

E info@irs-haegeman.be

W www.irs-haegeman.be

Atelier:

Nachtegaalstraat 8a

9320 EREMBODEGEM

W www.irs-haegeman.be/referenties

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.be

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.hermansco.be

W www.autolift.be

KFV

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

W www.liquidfloors.be

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

ONGELOOFLIJK

STRAKKE

GIETVLOEREN

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoudsvriendelijk

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

www.liquidfloors.be

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

W www.pellikaan.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

www.goederenlift.net

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

POWER CONTROL

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

W www.kruisbeton.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

T +32 50 30 02 66

M +32 475 30 02 94

E koen@power-control.be

POWER CONTROL

W www.power-control.be

W www.renson.be

POWER CONTROL

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

POWER CONTROL

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

2170 MERKSEM

T +32 3 641 97 90

F +32 3 646 48 04

E info@repro.be

W www.repro.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

SIEGENIA BENELUX

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKSVEER

T +31 85 486 10 80

E info-b@siegenia.com

W www.siegenia.com

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

STIEBEL ELTRON BVBA

t Hofveld 6 - D1

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 423 22 22

F +32 2 423 22 12

E info@stiebel-eltron.be

W www.stiebel-eltron.be

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BV

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

W www.tormax.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


nieuw

PLS Newton

Met PLS Newton

zit je bouwproject in de lift.

1. Extra druksterkte

2. Alle voordelen van Porotherm PLS

3. Dé keramische bouwoplossing voor

appartementen en utiliteitsgebouwen

Bouwen tot

6 bouwlagen hoog

Handige N Rd -berekeningstool beschikbaar

Wienerberger ontwikkelde een tool voor de berekening

van verticaal belaste metselwerkwanden volgens

Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1 + ANB).

www.wienerberger.be/plsnewton


HOUTALU SCHRIJNWERK

HOOGWAARDIGE UITSTRALING,

GEEN ONDERHOUD

GEEN ONDERHOUD

OPTIE:

ZONDER GLASLAT

IDEAAL VOOR

HOOGBOUW

U-WAARDE 0,64

STRAK BUITENDESIGN

SFEERVOL BINNENDESIGN

KANTOORGEBOUW STEDELIJK ONDERWIJS RUE DU MIDI

ANTWERPEN BRUSSEL

ZANDBERG

BRUGGE

WWW.WEBOSCHRIJNWERKEN.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!