28.12.2020 Views

De ZAKENMARKT FoodValley regio nr. 4 2020

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de Food Valley regio.

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de Food Valley regio.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 14

nr. 34 - 2018 2020

03 04

Xantion

Lagarde Groep:

ICT: ICT-ontzorging

ICT, Communicatie

zonder

en

gedoe

Beveiliging in één hand

Krapte Financiële op diensten: de arbeidsmarkt Externe bedrijfsadviezen wordt structureel interessant voor

elke onderneming

Interview Added Value met Fiscaal Margriet Juristen: Veenstra Bodyguard en Henk in belastingzaken

Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)


GEEF ZE GEWOON EEN KANS. ”

‘‘Jolanda van Soest, eigenaar BVS Sociaal Metaal

Nieuwsgierig?

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ondersteunt u bij duurzaam sociaal ondernemen met de werving en

selectie van personeel, begeleiding op de werkvloer en financiële regelingen. Wilt u meer informatie over wat

het WerkgeversServicepunt voor u kan betekenen? Een accountmanager van ons team in uw regio geeft u graag

kosteloos advies.

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

info@wsp-rfv.nl of kijk voor direct contact op

www.wsp-regiofoodvalley.nl, pagina werkwijze

voor een accountmanager uit uw regio.

Sociaal ondernemen loont!

#Werkgeversannonu


Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 14

nr. 34 - 2018 2020

Foto:

Pixabay.com

inhoudsopgave

6

9

Lagarde Groep - ICT, Communicatie en Beveiliging

in één hand

6

Financiële diensten - Externe bedrijfsadviezen

interessant voor elke onderneming

Added Value Fiscaal Juristen - Bodyguard in

belastingzaken

Onderzoek: Veel besparingen door aanpassing

menu in restaurants

Data vormt een cruciale factor

Financiële diensten - Externe bedrijfsadviezen

interessant voor elke onderneming 9, 10, 11,12

9

13

16

22

Added Value Fiscaal Juristen - Bodyguard in belastingzaken 13

Thexton Armstrong - Heb jij wel eens gehoord van Winstlekkage? 15

Scherp Advies - Van Ron naar Gaston 15

13

Veel besparingen door aanpassing menu in restaurants 16,17

Katern ICT Markt 19 t/m 25

DigiLab in Regio Foodvalley van start 20,21

Data vormt een cruciale factor 22, 23

Column Arie Heijink – Please forget me! 25

16

This Play Media - Ondernemers ontdekken massaal

de kracht van mobile - ook in de Foodvalley 26, 27

22

DE

ZAKENMARKT

03 04

ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

“De mooiste vorm van circulariteit is om een

gebouw helemaal niet te slopen” 28, 29

Zonnepanelen van Ariens Solar 30

Winstlekkageweek vestigt aandacht op weglekken

van winst bij MKB’ers 30

Column Kelly van Ravenhorst - Personeel, uw

belangrijkste kapitaal 31

Kort nieuws 31, 34

TeKa Groep wordt exploitant World Food Center Experience 33

Regio Foodvalley heeft een ‘nieuwe’ directeur: Arjen Droog 35

GINAF Trucks weer Nederlands na management buy-out 35

Gerichte B2B communicatie – In print en online! 37

Xantion

Lagarde Groep:

ICT: ICT-ontzorging

ICT, Communicatie

zonder

en

gedoe

Beveiliging in één hand

Krapte Financiële op diensten: de arbeidsmarkt Externe bedrijfsadviezen wordt structureel interessant voor

elke onderneming

Interview Added Value met Fiscaal Margriet Juristen: Veenstra Bodyguard en Henk in belastingzaken

Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

DigiLab in Regio Foodvalley van start

Data vormt een cruciale factor

Column Arie Heijink: Please forget me!

Internet-Bedrijvenwijzer 38

Tekst: Feike Klomp

Fotografie: Annemarie Bakker 19 t/m 25

FOOD VALLEY regio

3


LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN

HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN

Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Ontwikkeling en realisatie zonnevelden.

Gratis SDE aanvraag

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | + 31 (0)24-848 01 17 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL


nummer 4: december 2020 | januari-februari 2021

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en

bestuurders in de FOOD VALLEY regio

De ZAKENMARKT is een uitgave van

JEZ MEDIA SERVICES

Pinkslo 10

6923 CH Groessen

T: 0316 344960

E: info@jezmediaservices.nl

info@dezakenmarkt.nl

I: www.dezakenmarkt.nl

Directie/Owner:

Gerie Jansen

Redactie:

Feike Klomp

Marco Diepeveen

Nico Dunnebier

Paul de Jager

Fotografie:

Annemarie Bakker Fotografie

Columnisten:

mr. Arie Heijink

Kelly van Ravenhorst

Vormgeving:

Bram van Gerwen Graphic Design

Drukwerk realisatie:

Veldhuis Media B.V.

Frequentie:

4 x per jaar in print en online

Sales:

Gerie Jansen

Theo Wegh

Abonnementen

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de 8 gemeenten van de

Foodvalley regio. Controlled circulation betekent dat

we wisselen in onze adresbestanden. Indien u verzekerd

wilt zijn van toezending, kunt u zich abonneren

voor € 35,- ex btw. U ontvangt dan ieder kwartaal

onze editie. Abonnementen kunnen op ieder moment

ingaan en zijn minimaal voor 1 jaar.

AKTIE: Tijdelijk in combinatie met een online vermelding

in het online bedrijven register voor

€ 95,- ex btw

Verspreiding

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de volgende plaatsen:

ACHTERBERG, AMERONGEN, BARNEVELD, BENNEKOM,

EDE(GLD), EDERVEEN, ELST(UTR), DE GLIND, DE KLOMP,

HARSKAMP, HOEVELAKEN, KESTEREN, LEERSUM, LUNTE-

REN, NIJKERK, OCHTEN, OVERBERG, OTTERLO, RENKUM,

RENSWOUDE, SCHERPENZEEL, RHENEN, VEENENDAAL,

WAGENINGEN, WOUDENBERG.

Copyrights

Het auteursrecht op dit tijdschrift en de daarin gepubliceerde

artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden

gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit

deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever.

Er bestaat hoe dan ook pittige

economische dynamiek

PAGINA HEADER

Twintigtwintig. Het jaar waarin een “mini-virusje” vrijwel de gehele aardbol aan het wankelen

bracht. In een korte tijdspanne moesten we leren leven in een toch al sterk veranderende

orde. Want er is veel aan de hand. We dachten heel lang dat we op een onuitputtelijke aarde

leefden. Maar de klimaat- en milieucrisis woekert voort. En dan ook nog een pandemie. Hoe

gaan we dat gezamenlijk aanpakken?

In zo’n situatie wordt altijd het beste uit de mensen gehaald. In hoog tempo vindt een verkenning

van meerdere oplossingen plaats. De wil - noodzaak - tot samenwerking neemt

enorm toe. De crisis laat ons beter nadenken over de manier waarop we de wereld aan het

inrichten zijn.

Het Centraal Planbureau (CPB) meldde dat de Nederlandse economie veel beter opveerde

dan eerder verwacht werd. De steunmaatregelen hebben effect, ook al zal een aantal sectoren

klappen krijgen. Daarnaast zien we volop versnelling van techniek, innovatie en digitalisering.

En in de horeca staan ze ook niet stil. Dat blijkt uit een artikel over de ‘Restaurants

van Morgen’. Kortom, er bestaat hoe dan ook pittige economische dynamiek.

In deze uitgave hebben we volop aandacht voor de nieuwe mogelijkheden waarvan ondernemers

gebruik kunnen maken. Hoe zullen we morgen ondernemen en welke innovaties

tonen dat vandaag al aan? Dit zijn hoogst urgente vragen die bij menig ondernemer door het

hoofd gaan. In het DigiLab helpen studenten (MBO, HBO en WO) van verschillende studierichtingen

(ICT Campus) het MKB met digitale vraagstukken. Focus ligt met name op ondernemers

met 2 tot 50 medewerkers. Van een winkel in de Veenendaalse binnenstad tot een

metaalbewerker op het industrieterrein. Een uitgebreide reportage vertelt er veel meer over.

En er is nog méér. Bijvoorbeeld het strategisch benutten van data. Het belang van data

groeit explosief omdat alles en iedereen online is en steeds meer wereldwijd verbonden. Zie

het ICT-katern. In een ander artikel lichten we toe hoe ondernemers slimmer en efficiënter

kunnen omgaan met elke vorm van inkomsten (ook subsidies, belasting, etc.) die ze beheren.

Dit vormt vaak een ingewikkeld en specialistisch terrein. Advies: mogelijk biedt professionele

begeleiding soelaas. Een frisse kijk van buitenaf is altijd interessant.

De coverstory haakt eveneens in op het toekomstige ondernemen en werken. Thuiswerken

staat nog behoorlijk in de kinderschoenen. Op het gebied van ICT, Communicatie en Beveiliging

is er nog een hele wereld te winnen. Een interview met Cornelis Vreeken (Salesmanager

ICT) en Eric Klomp (Operationeel Directeur) maakt dit duidelijk. Zij vertegenwoordigen in de

coverstory de Lagarde Groep en werken ook heel veel thuis. Cornelis: “Dat is echt wel een

dingetje hoor. Natuurlijk passen wij ons aan en zijn we prima in staat om vanuit huis ons

werk voor de klant te doen.”

Het derde decennium van deze eeuw staat voor de deur.

Twintigéénentwintig: we gaan opkrabbelen!

Gerie Jansen

Owner | Uitgever

Voorwoord

@DeZakenMarkt

www.dezakenmarkt.nl

FOOD VALLEY regio

5


COVERSTORY

Eric Klomp (Operationeel Directeur) en Cornelis Vreeken (Salesmanager ICT)

ICT, Communicatie en

Beveiliging in één hand

We kunnen er niet meer omheen. De coronacrisis heeft een enorme impact op onze manier van werken. Dat doen

we inmiddels massaal thuis. Thuiswerken is al heel gewoon, maar staat nog behoorlijk in de kinderschoenen. Op het

gebied van telefonie, ICT en beveiliging is er nog een hele wereld te winnen. Lagarde Groep weet hier als specialist

wel raad mee.

Tekst: Feike Klomp | Fotografie: Annemarie Bakker

Eigenlijk is het wel treffend. Speciaal voor dit

interview komen Cornelis Vreeken, Salesmanager

ICT, en Eric Klomp, Operationeel Directeur,

naar de vestiging in Ede en ontmoeten

daar een aantal andere collega’s die ze al

geruime tijd niet gezien hebben. Vanwege

corona werken ze immers thuis, op afstand.

Cornelis: ,,Dat is echt wel een dingetje hoor.

Natuurlijk passen wij ons aan en zijn we prima

in staat om vanuit huis ons werk voor de

klant te doen. Daarnaast zijn we als collega’s

veel met elkaar in contact. Maar het is ook

erg belangrijk om het sociale, menselijke aspect

niet uit het oog te verliezen. Daarom vinden

we het leuk om elkaar nu hier te zien, de

laatste nieuwtjes uit te wisselen en om even

bij te praten.”

‘We zijn prima in staat om

vanuit huis ons werk voor de

klant te doen’

Tegelijkertijd is deze nieuwe situatie voor het

bevlogen team van Lagarde Groep de trigger

om extra de schouders onder hun missie te

zetten: een bijdrage leveren aan probleemloos

bellen voor de klant, efficiënt (online) samenwerken

en veilig informatie uitwisselen.

De specialiteit van Lagarde Groep.

Klantteams

Een van de sterke punten van Lagarde Groep

is klantbenadering ‘onder één dak’: de klantteams.

Cornelis: “Dat betekent dat iedere

6 FOOD VALLEY regio


COVERSTORY

klant een aanspreekpunt heeft voor vragen

over ICT, communicatie of beveiliging. Ieder

klantteam bestaat uit meerdere engineers

(5-10 medewerkers), met elk weer eigen expertises,

en die verantwoordelijk zijn voor hun

eigen klanten. Een telefoontje is genoeg om

direct de juiste expertise in te schakelen.”

‘De klantteams voegen

enorm veel toe’

Eric: “Onze klantteams voegen enorm veel

toe. Alle vragen komen op één plek binnen

en worden centraal beoordeeld. Dat verhoogt

de snelheid van handelen, geeft overzicht en

structuur en daarmee meer rust voor onze

klant.” Iedereen binnen het klantteam ziet in

een oogopslag waar de case over gaat. Stel

dat een collega binnen het klantteam afwezig

is, kan de andere collega de vraagstelling zo

overnemen. Een win-winsituatie.

Teams en telefonie

In de praktijk zien Eric en Cornelis dat de vakgebieden

ICT, communicatie (telecom) en security

in elkaar schuiven, ze zijn steeds meer

verweven. “Onze kennis en ervaring op het

gebied van telecom en ICT dragen daartoe

bij”, benadrukt Cornelis. “Wij beschikken over

een schat aan kennis op het gebied van (hosted/VOIP/Microsoft

Teams) telefonie en zijn

in staat om de telefonieomgeving van onze

klanten met ICT te koppelen. Sterker, wij krijgen

geregeld vragen van collega ICT-bedrijven

om hen hiermee te ondersteunen, want

daar ligt niet altijd hun focus. Onze goede

relatie met verschillende providers helpt dat

te versterken.”

Dat die kennis cruciaal is merken ze nu bij

Lagarde Groep. Immers, veel bedrijven en

organisaties maken gebruik van Microsoft

Teams om op afstand efficiënter samen te

werken. Dat neemt een grote vlucht. Eric:

“Teams biedt veel mogelijkheden. Denk daarbij

aan opties als chatten of online vergaderen.

Maar het roept ook vragen op. Directies

willen begrijpelijkerwijs het overzicht houden.

Wie is bereikbaar? Wie is nu in een meeting

bijvoorbeeld? En hoe handig is het dan als

Teams ook de applicatie is waarmee je externe

contactpersonen kan bellen? Wij zijn in

staat om een bestaande telefooncentrale uit

te breiden naar telefonie met Teams.”

‘Awareness kweken. Dat is

ook een belangrijke rol van

ons bedrijf’

Cybersecurity

Een andere belangrijke dienst van Lagarde

Groep is ondersteuning op het gebied van

cyber- en informatiesecurity. Eric: “Als je een

laptop aanschaft ben je er nog niet. Effectieve

cybersecurity is misschien nog wel belangrijker.

Mensen werken veel thuis, de digitale

gevaren liggen op de loer. Hoe is je (bedrijfs-)

privacygevoelige informatie beveiligd? Voordat

je het weet heeft een argeloze medewerker

een nep(phishing) mail geopend, en

verdwijnt er geld of gevoelige informatie naar

criminelen of derden. Wij zijn sterk in het begeleiden

van alle medewerkers om ze hierop

te wijzen, wat ze wel en vooral niet moeten

doen. Hoe richt je veilige wachtwoorden in.

Awareness kweken. Dat is ook een belangrijke

rol van ons bedrijf.”

Lagarde Groep (vestiging Ede)

Galileïlaan 23

6716 BP Ede

Zuiderinslag 4E (vestiging Hoevelaken)

3871 MR Hoevelaken

Voorthuizerstraat 69C (vestiging Putten)

3881 SC Putten

T: 088-16 16 016

I: www.lagarde.nl

Lagarde Groep werkt voor klanten uit

de zorg, het onderwijs, maar zet de expertise

ook in voor productiebedrijven,

de foodindustrie en bedrijven uit de

dienstverlening zoals organisatie- en

adviesbureaus.

Lagarde Groep in een notendop: integrale

oplossingen, kennis van zaken,

fulltime servicedesk via de klantteams,

zodat u zorgeloos uw werk kan doen,

juist nu!

Heeft u ook passende en vakkundige

support nodig op het gebied van ICT,

communicatie en beveiliging? Neem

dan vrijblijvend contact op.

FOOD VALLEY regio

7


Veilig en Gezond werken tijdens Corona

(THUIS)WERKPLEKONDERZOEK

Pijn in uw nek, rug of schouders? Zit u of uw medewerker niet

goed achter het beeldscherm? Is de Thuiswerkplek in orde? Dit kan

leiden tot klachten of uitval. Een (thuis)werkplekonderzoek helpt uw

medewerkers van de klachten af door concrete tips en adviezen.

UW ORGANISATIE NA CORONA

Er zal een tijd aanbreken waarbij de social distance kan worden

afgebouwd en we weer op een ‘normale’ manier met elkaar

kunnen gaan werken: HET VERNIEUWDE WERKEN. Hoe gaan we

dit inrichten en welke ervaringen kunnen worden meegenomen.

NIEUWSGIERIG HOE WIJ U KUNNEN HELPEN?

UW ORGANISATIE CORONAPROOF

De periode na de Intelligente Lockdown is onzeker maar de anderhalvemeter

economie kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw

bedrijf en werksituatie. Is uw organisatie Coronaproof en wist u dat

u dit dient op te nemen in uw de risico-inventarisatie en -evaluatie.

KIJK OP WWW.ARBOWORLD.NL OF NEEM

DIRECT CONTACT OP:

INFO@ARBOWORLD.NL

06 – 513 875 69


Thema

Financiële diensten

Foto: Pixabay.com

De financiële sector staat voor zeer grote uitdagingen. Covid-19 treft

onze economie hard. Veel bedrijven uit de Foodvalley regio hebben

noodgedwongen gebruik moeten maken van overheidssteun, of maken

er gebruik van. Politieke onzekerheden, digitalisering en transitie naar

een duurzame samenleving spelen daarnaast een belangrijke rol.

Lees meer in deze special hierover…

9


FINANCIËLE DIENSTEN

Externe bedrijfsadviezen

interessant voor elke

onderneming

Bedrijven staan er niet alleen voor

De crisis rondom COVID-19 dwingt ons om de manier van leven en werken aan te passen. Dit betekent grote uitdagingen

bij ondernemers. Daarover bestaat weinig twijfel. De veiligheidsmaatregelen van de overheid hebben zware

gevolgen voor vele sectoren. Goed informeren, duidelijk communiceren, flexibel zijn en anticiperen is vandaag de

dag meer dan nodig. Ondernemers zullen slimmer en efficiënter moeten omgaan met elke vorm van inkomsten die

ze genereren. Ze moeten zich aanpassen aan het nieuwe normaal en rekening houden met de gewijzigde klantenverwachtingen.

Deze ongekende situatie doet uiteraard heel wat vragen rijzen. Heb ik nu wel of geen recht meer op

subsidies? Welke premies zijn nog beschikbaar? Hoe zit het met de financiering? En wanneer kan ik ze aanvragen? Is

het nu de tijd om te innoveren? Het blijft zoeken in een opkomende mist.

10


FINANCIËLE DIENSTEN

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

Wat is er allemaal veranderd door de coronacrisis

en welke impact heeft dit tot nu toe

gehad? Klanten staan onder druk. Velen

moeten het een tijdje doen met een lager inkomen.

Dit betekent ook dat hun budget op

een laag pitje staat. Bedrijven hebben minder

kredietmogelijkheden ter beschikking. Daardoor

wordt het moeilijker om klanten aan te

trekken of te houden.

Steun ondernemers

Om te beginnen is het goed te weten dat de

ondernemers er zeker niet alleen voor staan.

Ondernemingen die in financiële beperkingen

terecht komen, kunnen diverse sociaalrechtelijke

en fiscale steunmaatregelen aanvragen

(www.rijksoverheid.nl). En niet onbelangrijk:

er kan altijd een beroep gedaan worden op

een (financieel, fiscaal) bedrijfsadviseur. Een

bedrijf organiseren loopt immers niet altijd

van een leien dakje. Zeker niet in de huidige

coronatijden. Het is erg moeilijk te voorspellen

hoe de toekomst eruit zal zien. Er moeten

wel beslissingen genomen worden. Zowel op

korte termijn als voor langere tijd. Want hoe

dan ook: er komt een einde aan COVID19.

Externe bedrijfsadviseur

Mogelijk biedt professioneel advies en begeleiding

soelaas. Een frisse kijk van buitenaf is

altijd interessant. Op basis van brede ervaring

kan een externe adviseur MKB en zelfstandigen

op strategisch, financieel en HR-vlak

bijstaan. Zo’n expert is geen lid van het team,

maar een buitenstaander. Een die met een

frisse blik kan rondkijken in de onderneming

en daardoor op een neutrale manier kan adviseren

en begeleiden. En als het nodig is,

kunnen er ook kritische noten gekraakt worden.

Maar het doel is duidelijk: de onderneming

zo goed mogelijk te loodsen. Met de inbreng

van een gereputeerde bedrijfsadviseur

neemt de kans toe dat de onderneming niet

verdwaald in de onzekerheden die het huidige

tijdperk kenmerken.

‘Er moeten wel beslissingen

genomen worden. Zowel op

korte termijn als voor langere

tijd. Want hoe dan ook: er komt

een einde aan COVID19.’

Innoveren

Als er al een voordeel is aan de huidige toestand

dan is het dat deze crisis zo diep is, dat

er geen weg terug is naar het huidige normaal.

De wereld van vóór corona bestaat niet

meer. De coronacrisis vormt zeker een kans

voor bedrijven om nu echt werk te maken van

innovatie. En veel bedrijven zijn daar al mee

gestart. Het doel van digitale transformatie is

om technologie te gebruiken om traditionele

problemen op te lossen. Met andere woorden:

technologie moet worden geïntegreerd

in elk gebied van het bedrijf. Als het goed

wordt uitgevoerd, stelt digitale transformatie

bedrijven in staat klanten meer waarde te bieden.

De coronacrisis daagt bedrijven uit om

te vernieuwen. Een perfecte aanleiding. Maar

dat moet wel gefinancierd kunnen worden.

Investeringen aanjagen

De beste manier om de economie te ontwikkelen

is het stimuleren van investeringen

bij bedrijven. Dat levert nieuwe activiteiten

op en helpt behoud van banen. Het kabinet

heeft hiervoor de BIK (of voluit: Baangerelateerde

Investeringskorting) bedacht.

De BIK biedt bedrijven een korting op de

loonheffing als zij in 2021 of 2022 nieuwe

investeringen doen. De regering wil er in

totaal 4 miljard euro voor uittrekken. Het investeringsbedrag

in een jaar moet minimaal

20.000 euro bedragen. MKB-Nederland:

“Je ziet dat veel ondernemers investeringen

uitstellen omdat ze de crisis afwachten.

De BIK-regeling kan de drempel daarvoor

verlagen. Verkort je daar de crisis mee? Je

komt er in elk geval sneller uit door de in-

FOOD VALLEY regio

11


FINANCIËLE DIENSTEN

vesteringen aan te jagen. 80 tot 85 procent

van alle investeringen is afkomstig uit de

private sector en met name het midden- en

kleinbedrijf. Tweede punt is: als een ondernemer

investeert is het zo dat zij of hij ook

besteedt bij andere bedrijven. Die profiteren

dus ook mee van de BIK-bijdrage.”

‘Met de inbreng van een

gereputeerde bedrijfsadviseur

neemt de kans toe dat de

onderneming niet verdwaald

in de onzekerheden die het

huidige tijdperk kenmerken.’

Alternatieve Financiering

De populariteit van crowdfunden neemt nog

steeds toe. Deze vorm van financiering wordt

tegenwoordig veel gebruikt. Met name in de

creatieve- of technische branches. Om een

crowdfundingsactie op te kunnen beginnen

moet men een streefbedrag stellen en een

datum prikken waarop het doel bereikt moet

zijn. Vervolgens kan met de uitvoering van

de plannen begonnen worden. Een belangrijk

voordeel van deze vorm van geld lenen

is dat van tevoren een zeker publiek opgebouwd

wordt. De ondernemer zal verantwoordelijkheid

voor het bedrijfs- en financieel

plan moeten nemen. Alleen op die manier is

de kredietverlener te overtuigen van de slagingskansen

en de terugbetalingscapaciteit

van het bedrijf.

Marketingstrategie

Bedrijven en consumenten zijn kritischer als

het gaat om geld te besteden. Ze denken

meer na over waar ze hun geld aan besteden

en wegen de prijs af ten opzichte van

de waarde. Daarom is dit het juiste moment

om extra informatie te geven. Het is een feit

dat concurrenten minder zullen adverteren

in het kader van besparingen. Een uitgelezen

situatie om het marktaandeel te verhogen.

Via exclusieve print- en andere mediamarketing

kan men gericht boodschappen

sturen naar mensen die potentieel in uw

producten of diensten geïnteresseerd zijn.

Dit biedt kansen om in onzekere tijden nieuwe

klanten te werven. En door klanten te

voorzien van een vertrouwde klantenservice,

blijven ze langer trouw en wordt de

toekomstige groei gestimuleerd.

In tegenstelling tot wat vaak wordt geloofd

(en gedaan), is het economisch verantwoord

om te blijven investeren in marketing

en reclame in tijden van een recessie. Het

effect zal zelfs groter zijn dan in normale

tijden. Klanten en consumenten stellen immers

hun inkoopgedrag bij tijdens een recessie.

Maar wie afwezig blijft dreigt uit het

spreekwoordelijke boodschappenmandje

te vallen. Een crisis is een moment van de

waarheid voor elke relatie tussen een bedrijf

en zijn klanten.

‘Het is een feit dat concurrenten

minder zullen adverteren

in het kader van besparingen.

Een uitgelezen situatie om het

marktaandeel te verhogen.’

Overheidssubsidies

Steun zoeken is de boodschap. Waar dan

ook, hoe dan ook. Overheden bieden een

scala van mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld

de NOW 3.0, die loopt tot 1 juli 2021. Deze

subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen

de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid

zo veel mogelijk behouden. Daarnaast

moet de steun bedrijven ook de mogelijkheid

geven om zich samen met de werknemers

voor te bereiden op de nieuwe economische

situatie waarin niet alle werkgelegenheid behouden

kan worden. Alle voorwaarden en

nog veel meer zijn te vinden via de website

www.rijksoverheid.nl.

Extern

Talloze ondernemers piekeren dag en

nacht over de toekomst. Hoe kom ik

uit deze situatie? Huur, banken, belastingdienst,

personeel, crediteuren, enzovoort:

allemaal een loodzware last.

Zeker, de banken konden - mede dankzij

overheidsgaranties - de afgelopen

maanden voor zo’n 20 miljard aan extra

financiering vastleggen. De bankensector

speelt zodoende een belangrijke

ondersteunende rol voor het overeind

houden van bedrijven.

Overheden, fiscalisten, juristen, bedrijfsadviseurs,

accountants, ondernemersorganisaties

of banken: ze staan

allemaal klaar om voortvarend de crisis

aan te pakken. Om op het goede pad

te kunnen blijven - en de juiste richting

te kiezen - is een deskundig extern adviseur

uit genoemde kringen sterk aan

te bevelen. En wel spoedig! Voordat de

bedrijfsorganisatie verder afbrokkelt.

12 FOOD VALLEY regio


FINANCIËLE DIENSTEN

Bodyguard in

belastingzaken

Niet recht praten wat krom is. En wat krom gepraat is, recht buigen. Added Value Fiscaal Juristen in Lunteren haalt het

recht voor de cliënt. Want Jan Vink heeft het recht aan zijn zijde.

Tekst en foto: Marco Diepeveen

Fiscaal jurist Jan Vink staat voor 28 jaar ervaring

in zijn vakgebied. ‘Tot 2013 werkte ik

in loondienst. Als zelfstandige ben ik begin

dit jaar alleen verder gegaan. Dat garandeert

een zeer efficiënte dienstverlening. Cliënten

krijgen mij altijd rechtstreeks aan de lijn. Elk

dossier behandel ik van A tot Z. Dat betekent

dat ik de cliënt en zijn case door en door leer

kennen. Zo ontstaat een transparante relatie

die is gebouwd op vertrouwen.’

“Mijn slagingspercentage voor

bezwaar en beroep ligt boven

de 90 procent.”

Geen poeha

Zijn wortels liggen in de Betuwe. ‘Die Betuwse

mentaliteit straalt uit in mijn dienstverlening.

Ik houd niet van poeha. Dat werkt niet

en dat klikt niet. Ik sta voor een open en eerlijke

relatie met alle betrokkenen. Daardoor kan

ik iedereen recht in de ogen kijken. Tegelijk

durf ik te zeggen waar het op staat. Niemand

praat ik naar de mond. En met lef durf ik tegen

de stroom in te roeien. Als je juridisch

sterk staat, wint de aanhouder altijd. Ik heb

een sterk rechtvaardigheidsgevoel.’

Bezwaar en beroep

Added Value Fiscaal Juristen verzorgt bezwaar-

en beroepsprocedures voor diverse

belastingmiddelen – van inkomstenbelasting

tot vennootschapsbelasting. ‘Eerst wordt beoordeeld

of een zaak kansrijk is. Vervolgens

probeer ik er samen met de Belastingdienst

uit te komen. Alleen als het niet anders kan,

wordt de gang naar de rechter gemaakt. Als

het moet tot aan de Hoge Raad. Ik ken alle

ins en outs van de procesgang. Zo kun je

cliënten behoeden voor valkuilen. Mijn slagingspercentage

voor bezwaar en beroep ligt

boven de 90 procent.’

Ook voor overige vraagstukken kunt u een

beroep doen op de dienstverlening, zoals verandering

van rechtsvorm, boetes, aansprakelijkheden,

vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging

maar ook als u op wat voor manier

dan ook vastloopt met de Belastingdienst. Jan

Vink helpt particulieren en ondernemers, met

een focus op de laatstgenoemde doelgroep.

Toeslagen

Zeker in coronatijd biedt de fiscaal jurist

meerwaarde. ‘Goedverdienende ondernemers

hebben geen recht op toeslagen. Maar

door corona kan dat totaal anders worden.

Wie geen toeslag aanvraagt, krijgt hem niet.

Terwijl een toeslag van bijvoorbeeld een paar

duizend euro dan juist extra welkom is. Ik kan

daarin adviseren. Voor recht op een toeslag

hoef je geen feitelijk verlies te lijden. Ook een

verlies op papier is voldoende. Bijvoorbeeld

bij een niet-inbare vordering.’

Laat u niet verrassen door de Belastingdienst.

‘Ik ben in control, zorg voor een stuk

rust, adviseer proactief en help klanten om

zo min mogelijk belasting te betalen. Als je

kansen ziet, pak ze dan.’

Added Value Fiscaal Juristen B.V.

Willem Welgravenlaan 10

6741 ZH Lunteren

085-902 1989

j.vink@avfj.nl

www.avfj.nl

FOOD VALLEY regio

13


van den Berg

I N S T A L L A T E U R S

uw totaalinstallateur

Faradaystraat 2, 6718 XT Ede

· 0318-614776

· info@vandenberg-installateurs.nl

I· www.vandenberg-installateurs.nl

DE ZAKENMARKT.NL

Online uw nieuws, artikel, column,

banner of bedrijfsvideo.

Direct zichtbaar resultaat

Wij helpen u met uw online zichtbaarheid in de regio!

Interesse? E: info@dezakenmarkt.nl T: 0316 - 344960

www.dezakenmarkt.nl


FINANCIËLE DIENSTEN

Heb jij wel eens gehoord

van Winstlekkage?

Soms krijg ik als antwoord: “Daar heb ik geen last van, want ik

heb geen winst….” Misschien voor jou ook geen term waar je

dagelijks aan denkt. We durven hier wel te stellen: “Over Winstlekkage

denken ondernemers veel te weinig na”.

Harold van Leeuwen

Fotografie: Marcel van Saltbommel

Vlnr Wim Kerseboom en Michiel van de Watering

Ondernemers werken met hun team hard

om mooie producten en diensten aan hun

klanten te leveren. Kosten en opbrengsten

worden goed geadministreerd en monden uit

in het Jaarverslag. Het JAARverslag. Daarin

komt eens per jaar de winst (of verlies) tot

uitdrukking als resultaat van dat mooie werk.

Doe je dat eens per jaar, dan ontneem je jezelf

– en jouw team – de mogelijkheid om vaker

trots te zijn op de resultaten of om vaker

bij te sturen. Hoe vaak je je (winst)cijfers wil

beoordelen, hangt samen met de mogelijkheden

om aanpassingen in de werkzaamheden

door te voeren. In een koekjesfabriek

misschien wel elk uur of in een timmerfabriek

dagelijks of bij een ICT service bedrijf bijvoorbeeld

wekelijks. ‘Vier’ de goede resultaten

met jouw team en neem samen met hen

maatregelen als de resultaten niet aansluiten

op je zakelijke en persoonlijke doelstellingen.

Deze editie van ‘De ZakenMarkt’ gaat over

financiën, maar in jouw bedrijf draait het vast

niet alleen om winst en cijfers. Welke toegevoegde

waarde heeft jouw onderneming voor

klanten, personeel, leveranciers en jouzelf

(kies gerust jóuw volgorde)? In onze ogen zijn

‘hoeveel ondernemersplezier heb jij?’ en ‘hoe

is de balans tussen privé en ondernemen?’

minstens zo belangrijk wanneer we de winstlekkage

in euro’s voor jouw bedrijf analyseren.

Met alle plezier bespreken we wat ‘winstrealisatie’

voor jouw onderneming en daardoor

voor jou privé betekent. Plan vandaag nog

een kennismaking op ‘winstrealisatie.expert’.

www.winstrealisatie.expert

Van Ron naar Gaston

De naam blijft hetzelfde, evenals de dienstverlening en de persoonlijke

benadering. Op 1 januari 2021 draagt Ron van Scherpenzeel

zijn administratie- en advieskantoor over aan Gaston van

Kessel. Voor klanten van Scherp Advies verandert er verder niets.

‘Ik ben nu 70 en ga een tandje minder werken’,

aldus Ron van Scherpenzeel. ‘Sommige

klanten blijf ik wel bezoeken en ik adviseer

Gaston op de achtergrond. Maar hij wordt

straks het nieuwe gezicht.’

Gaston van Kessel kwam niet uit de lucht vallen.

‘Ik ken hem via zijn schoonmoeder, die

bij mijn beleggingsclub zit. In 2011 zijn we

met elkaar in contact gekomen. Gaston en ik

verrichten dezelfde werkzaamheden, gebruiken

dezelfde boekhoudpakketten en delen

dezelfde visie.’

Bij de Rabobank beoordeelde Gaston financieringsaanvragen

van het MKB. Later startte

hij in Capelle aan den IJssel een soortgelijk

kantoor als Scherp Advies: Van Kessel Resultancy.

Geen uurtje-factuurtje

Het mooie is dat wij over

een heleboel zaken hetzelfde

denken. Hij werkt

heel precies; let streng

op details. En – heel

belangrijk – geen uurtjefactuurtje

mentaliteit.

Een beantwoording van een simpele vraag

van een klant wordt niet in rekening gebracht.

Ook zijn benadering naar de klanten is heel

persoonlijk.’

Zo blijft Scherp Advies het aanspreekpunt

voor fiscaal en bedrijfskundig advies, (salaris)

administratie, online boekhouden en belastingaangiften.

v.l.n.r.: Gaston van Kessel, Ron van Scherpenzeel

Scherp Advies

Hoflaan 6

3956 EE Leersum

T: 0343 45 33 19

E: info@scherpadvies.nl

I: www.scherpadvies.nl

FOOD VALLEY regio

15


ONDERZOEK ‘Restaurants van Morgen’

Veel besparingen door

aanpassing menu in restaurants

Dit blijkt uit een meerjarig onderzoek van Greendish in de Regio Foodvalley.

Restaurants in Regio Foodvalley hebben in een jaar tijd 8% CO 2

bespaart met aanpassingen aan de menukaart en

zijn 3x zoveel lokale producten gaan inkopen. Deze aanpassingen zorgen jaarlijks voor een besparing van ruim 10

autoritjes rond de wereld, 17.988 douchebeurten aan water en 6 voetbalvelden aan ruimte.

Tekst en Beeld: regiofoodvalley.nl

Restaurants van Morgen

In 2018 is het project Restaurants van Morgen

in vijf regiogemeenten* gestart. 23 van

de bijna honderd benaderde restaurants

in de regio binnen de doelgroep Nederlands-Franse

keuken hebben deelgenomen

aan een nulmeting en een begeleidingstraject

met coaching, workshops, factsheets en

advies. Uit die eerste nulmeting kwam naar

voren hoeveel klimaatwinst er potentieel te

behalen viel door te verduurzamen naar het

zogenaamde “menu van morgen”. Greendish

heeft de deelnemers vervolgens begeleid in

het nemen van concrete stappen naar een

duurzame menukaart. Daarbij kan je denken

aan lokaal inkopen, gebruik maken van seizoensproducten,

voedselverspilling verminderen

en minder vlees serveren. Met name

die laatste leverde flinke klimaatwinst op zo

bleek uit de effectmeting bij 16 van de deelnemers

een jaar later.

Belangrijkste resultaten

Er is een vermindering van gemiddeld 8%

CO 2

uitstoot gerealiseerd door kleine aanpassingen

in het menu. Ook zijn de gemiddelde

portiegroottes verlaagd en is het aandeel

vegetarische gerechten gestegen van 8

naar 13%. De helft van de restaurants is een

samenwerking aangegaan met lokale producenten.

Uit de inkoopcijfers bleek bovendien

dat gemiddeld de restaurants 3x meer lokale

producten hebben gekocht dan ze vóór deelname

aan het project deden. De factsheets

met alle onderzoeksresultaten en quick wins

voor restaurants zijn hier te downloaden.

Wat doet het met de restaurants?

Bijna 70% van de deelnemende restaurants

gaf aan dat het project ‘Restaurants van

Morgen’ heeft bijgedragen aan het verduurzamen

van hun restaurant. Ook de kennis

en de bewustwording over de duurzaamheid

is vergroot. Naast de klimaatwinst besparen

de horecaondernemers dankzij de

16 FOOD VALLEY regio


ONDERZOEK ‘Restaurants van Morgen’

aanpassingen bovendien kosten en dat is

zeker in deze economisch zware tijd een

prettig resultaat. Deelnemende restaurants

gaven aan dat verduurzamen makkelijker

was dan ze dachten. Toine van der Zanden,

Chef in de Regio Foodvalley “Het project

Restaurants van Morgen heeft duurzaamheid

echt op de kaart gezet. Het heeft mij

geïnspireerd lekkere en creatieve vegetarische

gerechten aan het menu toe te voegen.

Het blijft van belang om te werken aan

de betrokkenheid van het team, zij moeten

het met enthousiasme onder de aandacht

brengen bij de gasten.”

Verspreiding van de impact

Het pilotproject Restaurants van Morgen is

afgerond. De belangrijkste conclusies zijn

dat als restaurants de menukaart aanpassen,

de milieu impact groot is, kennis en

bewustwording verhoogd wordt en de deelnemers

kosten besparen. Leon Meijer, wethouder

Food uit Ede en bestuurlijk verantwoordelijk

voor de voedseltransitie in Regio

Foodvalley: ”We dachten al dat restaurants

een bijdrage konden leveren aan het milieu.

Nu blijkt dit ook uit een jaar lang onderzoek

bij een groot aantal restaurants uit de regio.

Mooi om te zien dat ondernemers zich inzetten

voor gezond en duurzaam voedsel om

zo duurzaam te ondernemen. Bewustwording

bij zowel ondernemers als inwoners in

onze regio is belangrijk”. Gebaseerd op de

ervaringen in Regio Foodvalley is er gewerkt

aan een 2.0 versie van Restaurants van Morgen,

waar diverse gemeenten al interesse in

hebben getoond. “Juist nu is het belangrijk

om het verdienmodel te versterken van

horecaondernemers en overheden kunnen

daar op deze manier heel concreet aan bijdragen”

aldus Joris Heijnen van Greendish.

Gezond voor de consument, duurzaam voor

de samenleving en kostenbesparend voor

de horecaondernemer, dat is wat de betrokken

partners Regio Foodvalley, de gemeenten,

Provincie Gelderland, DuurzaamDoor

(RVO), Rabobank en Greendish met Restaurants

van Morgen willen bereiken.

Regio Foodvalley: proeftuin voor

kennisontwikkeling en innovatie

Het project Restaurants van Morgen heeft

in samenwerking concreet uitvoering gegeven

aan de het regionale programma Voedseltransitie.

Regio Foodvalley is hiermee

voorloper als het gaat om verduurzaming

binnen de horeca in Nederland. De kennis

en impact die binnen dit programma is ontwikkeld,

levert een belangrijke bijdrage aan

vraagstukken op het snijvlak van klimaat en

voedselvoorziening.

* Deelnemende regiogemeenten en

restaurants waar resultaten gemeten

zijn:

Ede; Dixie’s, Restaurant Buitenzorg,

Rode Peper &

Basilicum, RUIG Drinks &

Bites, Stadscafé Oscar,

Steakhouse Amadeus

Nijkerk; Brasserie de Vuurtoren,

Grandcafé LUST, Old

Niekark,

Rhenen; De Koning van Denemarken,

Restaurant Magnolia

Veenendaal; BITE

Wageningen; Eetcafé Buurman &

Buurman, Eetcafé Café

de Tijd, Eetcafé H41, Het

Oude Pakhuis

FOOD VALLEY regio

17


Voor alle ICT & Telecom resellers,

-distributeurs en -leveranciers

in de Benelux.

website + digitale nieuwsbrief

+ social media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis


ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Foto:

Pixabay.com

DigiLab in Regio Foodvalley van start

Data vormt een cruciale factor

Column Arie Heijink: Please forget me!


DIGILAB

ICT MARKT

DigiLab in Regio Foodvalley van start

Digitalisering biedt allerlei kansen, zeker in deze tijd waarin veel ondernemers en kantoormedewerkers juist door

digitale technologieën hun werk vanuit huis voort kunnen zetten. Maar waar begin je als mkb’er met het digitaliseringsproces,

hoe zet je de eerste stappen en waar haal je de tijd vandaan? Het DigiLab biedt uitkomst.

Tekst: Kirsten Meij | Graphics: Loek Weijts

Digitalisering voor mkb’ers

Grote technologische innovaties als internet

of things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en

data-analytics passeren regelmatig de revue.

Hoewel deze technologieën zeker invloed

hebben op businessmodellen en bedrijfsvoering,

hebben veel (kleine) ondernemers ook

hele praktische digitaliseringsvraagstukken

liggen. Denk daarbij aan de integratie van bedrijfsprocessen

en de bijbehorende software

of starten met online verkoop en dienstverlening.

Om hier stappen in te maken is soms

best lastig. Het ontbreekt vaak aan tijd en

de juiste kennis. Om ondernemers verder te

helpen op de digitaliseringsladder, zijn er digitale

werkplaatsen in het leven geroepen.

Afgelopen zomer ontvingen vijf werkplaatsen,

waaronder het DigiLab, een activiteit van ICT

Campus, subsidie van het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat.

‘Om ondernemers verder

te helpen op de digitaliseringsladder,

zijn er digitale

werkplaatsen in het leven

geroepen’

Het DigiLab

In het DigiLab helpen studenten (mbo, hbo,

wo) van verschillende studierichtingen het

mkb met digitale vraagstukken. Focus ligt

met name op ondernemers met 2 tot 50

medewerkers, van een winkel in de Veenendaalse

binnenstad tot een metaalbewerker

op het industrieterrein. Onder professionele

begeleiding van docenten en experts uit het

bedrijfsleven gaan studenten aan de slag

met de vraagstukken van ondernemers en

het zoeken van oplossingsrichtingen. Studenten

werken op deze manier aan oplossingen

voor concrete vragen uit de markt en

mkb’ers worden geholpen om toekomstgerichte

stappen te zetten waarmee ze vitaal

en digitaal kunnen blijven ondernemen. Dit

betekent een nog betere samenwerking

tussen onderwijs en bedrijfsleven en op een

eenvoudige en laagdrempelige wijze toe-

20 FOOD VALLEY regio


DIGILAB

gang tot de digitale economie voor kleine

ondernemers.

‘Doel van het DigiLab is om

gedurende drie jaar minimaal

32 studenten een praktijkleerplaats

te bieden en zo’n 600

mkb’ers te bereiken’

Inmiddels zijn de eerste vijf studenten gestart

bij het DigiLab en hebben zij al met

een aantal opdrachten kennis gemaakt. Zo

hebben de studenten onlangs de website

edecentrum.nl vernieuwd. Een site waar

lokale bedrijven uit Ede zich online kunnen

presenteren. Om de lokale bedrijven daarbij

te helpen is een online-training, gecombineerd

met praktische ondersteuning en

advies opgezet in overleg met de gemeente

Ede en Stichting Binnenstadsmanagement

Ede (SBE). Het DigiLab voert dit traject uit

samen met het online-team van Ede Marketing.

Doel van het DigiLab is om gedurende

drie jaar minimaal 32 studenten een praktijkleerplaats

te bieden en zo’n 600 mkb’ers

te bereiken.

‘Door de combinatie van

het DigiLab en de

vouchers, wordt verkenning

en implementatie van

digitalisering voor het

mkb laagdrempeliger’

2

DIGITALE WERKPLAATSEN IN CIJFERS

11

Digitale Werkplaatsen

bereiken…

50.000

MKB-bedrijven

en helpen…

3.500

Bedrijven

concreet een

stap verder,

met inzet van…

8.000

Studenten

en…

8

9

7

10

100

Partners

(overheden, onderwijsinstellingen,

organisaties)

2

6

5

11

3

1

4

1 Groningen

2 Flevoland

3 Zwolle

4 Twente

5 Arnhem-Nijmegen

6 Foodvalley

7 Noord-Holland

8 Haaglanden

9 Drechtsteden

10 Noordoost Brabant

11 Limburg

M

h

v

w

ICT MARKT

Soms

was.

we ko

we b

ger w

gevin

en w

Het i

om d

er is h

moge

de kn

tijd v

Digitaliseringsvouchers

Tijdens de experttafel op 24 november, georganiseerd

door ICT Campus en RCT Gelderland,

werd het DigiLab gepresenteerd

aan ondernemers uit de regio en bespraken

deelnemers op welke manier het mkb hier

gebruik van kan maken. Ondernemers uit de

maakindustrie deelden tijdens het evenement

daarnaast welke impact digitalisering op hun

bedrijf heeft gehad. Verder is in deze bijeenkomst

toegelicht dat er vouchers beschikbaar

gesteld worden door RCT Gelderland en

Oost NL, die bedrijven de mogelijkheid geeft

voor de inhuur van externe expertise om hun

bedrijf, bedrijfsprocessen en producten verder

te digitaliseren. Door de combinatie van

het DigiLab en de vouchers, wordt verkenning

en implementatie van digitalisering voor

het mkb laagdrempeliger.

Heb jij als ondernemer ook een digitaal

vraagstuk waar de studenten mee aan de

slag kunnen? Laat het ons weten! Neem

contact op via info@knooppunttechniek.

nl of bel (0318) 664 220. Of neem rechtstreeks

contact op met Joop Hazeleger

via (06) 52 64 62 75 of Cora van Wijngaarden

via (06) 20 70 29 22. Binnenkort

wordt het DigiLab verder geprofessionaliseerd.

Zo werken ze momenteel hard aan

de ontwikkeling van een eigen website,

die hopelijk nog dit jaar live gaat. Op dit

moment is het DigiLab gevestigd in het

pand bij Knooppunt Techniek aan de

Reehorsterweg 90 in Ede. Je bent hier,

gezien de coronamaatregelen, op afspraak

van harte welkom!

ICT CAMPUS

REGIO FOODVALLEY

FOOD VALLEY regio

21


PAGINA HEADER

Niet instappen in digitalisering zet bedrijven op flinke achterstand

ICT MARKT

Data vormt een cruciale factor

De afgelopen maanden zagen we een enorme versnelling van de digitalisering. Zowel bedrijven als consumenten

ontdekten massaal de talloze extra mogelijkheden van ‘on line’. De coronacrisis blijkt de grootste digitale training

ooit te gaan worden. Een digitale stroomversnelling is volop aan de gang. Digitaal is nu echt de norm. Dat verandert

niet meer. Echter, rondom de coronacrisis houden veel bedrijven en organisaties de hand nog op de knip. Onder

druk van omzetverlies en kostenbesparingen zetten organisaties een rem op hun innovatieprojecten want ze brengen

- zo wordt gedacht - niet onmiddellijk rendement op. Hoe zullen we morgen ondernemen en welke innovaties

tonen dat vandaag al aan? Dit zijn hoogst urgente vragen die bij menig ondernemer door het hoofd gaan.

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

De industriële revolutie, de opkomst van de

stoomindustrie, de staalindustrie, de massaproductie

en nu de digitalisering. Telkens was

er een installatiefase vol verwarring, onrust en

ongelijkheid. Daarop volgde een crisis of een recessie.

Maar altijd kwam er een gouden tijd die

grote groepen voordeel verschafte. We kennen

de geschiedenis. De corona-crisis vormt ook

zo’n keerpunt: innovatie met digitalisering.

Data?

Bij digitale transformatie is het essentieel om

goede, beschikbare data te hebben. Data?

Dat kan van alles zijn: klanteninformatie, verkeersstromen,

inkoopgegevens, productiegegevens,

productinformatie, leeftijden, het

weer en nog veel meer. Interessante gegevens

die we op een slimme (digitale) manier

moeten benutten. Dan pas kan gestart worden

met het koppelen, ontsluiten, inzichtelijk

visualiseren en het ontwikkelen van succesvolle

digitale diensten. Het belang van data

groeit explosief omdat alles en iedereen online

is en steeds meer wereldwijd verbonden.

Bedrijven, groot en klein, vergaren dagelijks

een gigantische hoeveelheid data. Deze data

bevat belangrijke informatie om in de toekomst

betere beslissingen te nemen.

Datagedreven organisatie

In de praktijk is digitale transformatie voor alle

ondernemers en organisaties een haalbare

opgave. Toch zijn er vele drempels en aarzelingen.

Wat blijkt? Eén op de vijf organisaties

heeft helemaal geen visie op een datagedreven

toekomst. Vele organisaties hebben

nog weinig op met de analyse en het gebruik

van klant- of bedrijfsinformatie voor het verbeteren

van processen of het verhogen van

klanttevredenheid. En door een gebrek aan

kennis en de juiste IT-omgeving zetten veel

bedrijven data enkel in voor managementrapportages

of stuurinformatie, terwijl de

22 FOOD VALLEY regio


DATA

mogelijkheden groter zijn. Dit staat te lezen

in een recent onderzoek van de Digital Monitor

van IT-dienstverlener Ordina. Emiel van

Bockel, directeur Data Driven, is er duidelijk

over: “Om de digitale transitie te versnellen,

is data de sleutel. De gehele bedrijfsvoering,

van strategie tot executie, moet datagedreven

zijn. Data is ontzettend waardevol. Niet

alleen om besluiten te nemen, maar vooral

ook om voorbereid te zijn op veranderingen

in de toekomst. Je kan alleen exponentieel

versnellen, als je volledig je data benut. Organisaties

hoeven hierbij niet direct volledige

dataprogramma’s te implementeren. Mijn advies

is: klein beginnen, leren, meten en verder

gaan. Zie je effect, laat dat effect vervolgens

toenemen. Zo groei je uit tot een datagedreven

organisatie. Organisaties hebben moeite

om er een business case van te maken. Een

visie ontbreekt waardoor ze geen budgetten

kunnen vrijspelen. Daarom is een data mindset

zo belangrijk.”

Business Intelligence (BI)

Ondernemingen hebben in de loop van de

tijd grote hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Die zijn nuttig om betrouwbare en gefundeerde

beslissingen te kunnen nemen.

Toch blijkt in de praktijk dat veel gegevens

nauwelijks gebruikt worden. Daar zijn twee

belangrijke verklaringen voor. Ten eerste hebben

veel ondernemingen geen goed beeld

van de aard en de omvang van alle aanwezige

gegevens. Hierdoor kunnen tussen

verschillende data niet altijd de noodzakelijke

verbanden gelegd worden. Gevolg is dat

een onderneming geen trefzekere conclusies

kan trekken. Ten tweede zitten veel gegevens

verstopt in verschillende geautomatiseerde

systemen, waardoor ze lastig beschikbaar

en bruikbaar kunnen worden gemaakt. Voor

deze problemen biedt Business Intelligence

(BI) de oplossing.

Informatie als succesfactor

Het doel van Business Intelligence is om aanwezige

gegevens te vertalen naar informatie

op basis waarvan een organisatie beslissingen

neemt en waarmee de onderneming

wordt bestuurd. Zo’n vertaling genereert analyses

en rapportages. Kenmerkend voor een

BI-systeem is dat het gegevens ophaalt op

diverse plaatsen in een organisatie. Met moderne

BI-software is dat mogelijk. Business

Intelligence maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen

te analyseren en te optimaliseren.

Hierdoor komen er betere en waardevolle

inzichten over bijvoorbeeld inkoop, de aansturing

van productie, het voorraadbeheer

of de distributie van producten en diensten.

BI-software ondersteunt eveneens bij het nemen

van strategische beslissingen. Bijvoorbeeld:

op welke markten kan men zich het

best begeven, bij welke klantgroepen zit het

meeste rendement, hoe is de concurrentiepositie

en welke gevolgen heeft een prijsverandering

voor de marktpositie en winst?

Beginnen altijd goed

Experts zien een enorme kloof tussen massa-data

slurpers als Google, Facebook, etc.

- die wereldwijd groter en groter worden - en

veel MKB-bedrijven die nauwelijks in staat

zijn om de basisregels van waardecreatie met

technologie te snappen. Deze ondernemers

en kleine zelfstandigheden slagen er met

moeite in om een minimale basis te leggen,

laat staan een serieuze investering te doen

in technologie. Het gat dreigt steeds groter

te worden. De oplossing: er gewoon aan beginnen.

Elke reis begint immers met één stap

en de medewerkers raken onderweg geïnspireerd

als ze betrokken worden. Wie de basis

op orde heeft, kent de richting. Dan zit je in

ieder geval goed.

Datamanagement aanboren

Bedrijven moeten allereerst te weten komen

welke data ze nu echt onder beheer willen

hebben en bijhouden. Er komt steeds meer

vraag naar doelbewust datamanagement.

Wie niet instapt in big data en digitalisering

als bedrijf is niet toekomstbestendig. Na Covid-19

is de maatschappij nóg sneller, nóg

digitaler en nóg globaler dan ooit tevoren.

De vrees die ondernemers moeten hebben is

niet om foute verbanden te leggen, maar wel

om te worden weggeconcurreerd als ze niet

snel genoeg mee kunnen. Talloze ondernemers

en organisaties zitten volop in een digitale

transformatie en data vormt een cruciale

factor. En er is al veel mogelijk met de data

waarover ze al beschikken. Maar voordat je

er iets mee kunt doen, is er een stevige basis

van het datamanagement nodig. Een onnodige

fout in het begin van een data-project

kan fataal zijn voor het resultaat. In onze regio

staan vele - al of niet externe - datamanagers

paraat om bedrijven en organisaties van de

broodnodige adviezen te voorzien.

ICT MARKT

FOOD VALLEY regio

23


T 0318 697 091 • WWW.XANTION.NL

De onmiskenbare afhankelijkheid van ICT vraagt om een goede en veilige aanpak. Voor een vast bedrag per maand realiseert

Xantion dit. Eigen servers of gewoon uit de Cloud, kan allemaal.

Ons kantoor is ‘zeewaardig’. Een ‘zee’ aan ruimte die onze doelstelling symboliseert: rust, vertrouwen en ontspanning bieden aan onze klanten

door hen letterlijk compleet te faciliteren op ICT-gebied. Alle bedrijven staan stil zonder werkende ICT: dat kost tijd én geld. Wij zorgen ervoor

dat ICT altijd beschikbaar is. Dat noemen wij ICT-Uit-De-Kraan, zo eenvoudig kan het zijn.

UW PARTNER IN

MARKETINGCOMMUNICATIE!

In Print maar zeker ook Online.

Naast het uitgeven van onze eigen edities

De ZAKENMARKT en Resellersbusiness.nl bieden

we veel meer diensten aan, waarmee we u op

communicatievlak kunnen helpen.

Van het schrijven van (web)teksten, persberichten,

artikelen tot aan het drukwerk, verspreiden van uw

content. Zowel in print, met bijvoorbeeld uw eigen

folder of relatiemagazine, tot aan online publicatie.

Maar ook voor het faciliteren van web diensten, zoals

opfrissen, ontwikkelen en maken van uw website.

KIES VOOR EEN ICT-

OPLEIDING AAN DE CHE!

/ Ad ICT Service Management (deeltijd)

/ Bachelor HBO-ICT (voltijd)

INTERESSE?

Mail naar info@jezmediaservices.nl

of kijk voor meer informatie op onze website.

WWW.JEZMEDIASERVICES.NL

“Draagvlak creëren voor IT-oplossingen en omgaan met veranderingen

binnen de organisatie: het zijn succesfactoren voor een IT Service

Manager die aan bod komen tijdens deze opleiding!”

Brandon van Holland, student Associate degree ICT Service Management

Meer weten? Kijk op CHE.nl /welkom


COLUMN

Please forget me!

Vergeten worden. Dat is in Europa een recht geworden.

Juist in een tijd waarin (vooral) online zichtbaar

zijn steeds belangrijker is geworden. Waarom zou je

vergeten willen worden? Vergeten worden en zichtbaar

zijn lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig.

In de huidige geglobaliseerde wereld wordt veel informatie verwerkt.

Informatie die steeds sneller voor een steeds groter publiek

gemakkelijk bereikbaar is. Google heeft hiervan zelfs haar missie

gemaakt: “Het is onze missie om alle informatie ter wereld te

organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.” Maar

stel dat er een onjuistheid in die informatie staat? Iemand publiceert

bijvoorbeeld ten onrechte negatieve referenties. En dat soort informatie

kan ‘een eigen leven gaan leiden’. Moet je wat met dit soort

situaties? Kan je er überhaupt wat mee?

In de procedure die daarop volgde werd de claim om diverse url’s

te wissen uit de zoekresultaten afgewezen. De rechter overwoog

dat de informatie zag op de beroepsmatige activiteiten van de persoon

in kwestie, niet zijn privéleven. Door de wijze waarop hij zich

had gedragen, had hij van zichzelf een publieke persoon gemaakt.

Door zijn strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordelingen in faillismr.

Arie Heijink

de Advocaat

Uiteraard mag je geen informatie verspreiden die onwaar is en een

ander beschadigt. Dat is onrechtmatig handelen. De wetgever geeft

dan mogelijkheden om rectificatie te claimen (naast een schadevergoeding).

Maar wat als onjuiste informatie al ‘een eigen leven is gaan

leiden’ voordat rectificatie plaats vindt. De informatie is bijvoorbeeld

al verspreid via mediakanalen en vindbaar via (bijvoorbeeld) Google.

Wat dan? Grote kans dat - ondanks de rectificatie - de onjuiste

informatie vindbaar blijft.

Het ‘recht om vergeten te worden’ kan in dit soort gevallen behulpzaam

zijn. Het recht van vergetelheid (‘gegevenswissing’) staat sinds

25 mei 2018 opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). Het gaat daarbij wel om ‘persoonsgegevens’, dus

gegevens die - kort samengevat - te herleiden zijn tot een (natuurlijke)

persoon. Als de informatie over een BV gaat geldt de AVG niet.

Het recht van gegevenswissing kan ontstaan in diverse gevallen.

De AVG noemt bijvoorbeeld de situatie dat gegevens onrechtmatig

zijn verwerkt (zonder dat het is toegestaan persoonsgegevens

verzamelen). Of iemand heeft wel toestemming gegeven, maar die

later ingetrokken. De verwerker is dan gehouden om de gegevens

te wissen als u daar om verzoekt.

Maar toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn uitzonderingen.

Ook al heeft de gepubliceerde informatie soms grote impact op iemands

persoonlijke leven. Een voorbeeld in de rechtspraak is een

bestuurder van een failliete onderneming. Deze bestuurder werd

na het faillissement aansprakelijk gehouden voor (en veroordeeld

tot betaling van) de restschuld van de failliete onderneming. De bestuurder

in kwestie was werkzaam geweest in de financiële wereld

en wilde daar op termijn in terugkeren. Via Google Zoeken vond

deze bestuurder allerlei url’s naar faillissementsverslagen en artikelen

over zijn rol in het faillissement. Desgevraagd wilde Google deze

gegevens niet wissen.

sementszaken had de media aandacht gekregen voor zijn zakelijke

activiteiten. De rechter overwoog dat dergelijke misstanden ook

actuele maatschappelijke thema’s zijn, waarvoor grote publieke

belangstelling bestaat. De rechter volgde Google dan ook haar

stelling, dat het publiek groot belang heeft bij toegang tot de informatie

achter de onderhavige zoekresultaten. Juist ook, omdat de

bestuurder in kwestie aangegeven had weer te willen terugkeren in

de financiële wereld. In de belangenafweging die de rechter maakte,

woog het persoonlijke belang van de bestuurder veel minder zwaar

dan het recht van het publiek om de informatie te kunnen vinden via

Google Zoeken. Anders gezegd overwoog de rechter: ‘wie zijn billen

brandt moet op de blaren zitten’.

Maar stel dat er geen sprake zou zijn geweest van een veroordeling?

Dan is van groot belang dat geen onjuiste informatie wordt

verspreid. Om de schade te beperken is juist dan van groot belang

dat onjuiste informatie niet (langer) vindbaar is. Grip krijgen op media

uitingen in relatie tot uw persoon (en ook uw business) is dan ook

belangrijk. En in bijvoorbeeld handels- en arbeidsovereenkomsten

kunt u ook afspraken maken of en de wijze waarop iemand zich over

u(w business) mag uitlaten in (social) media. Voorkomen is immers

beter dan genezen.

Kijk op onze website: www.heijinkenmeure.nl/vergetelheid om

meer te lezen over het recht op vergetelheid.

De auteur is advocaat en partner bij Heijink & Meure advocaten

Heijink & Meure advocaten

Keesomstraat 42-A

6716AB, Ede

(0318)571682

www.heijinkenmeure.nl

© Heijink & Meure advocaten

ICT MARKT

FOOD VALLEY regio

25


MOBILE MARKETING

Ondernemers ontdekken

massaal de kracht van mobile -

ook in de Foodvalley

Iedereen is online. De hele dag. We werken op desktops, vergaderen via laptops en

checken continu onze telefoons. De smartphone is de hele dag amper een meter bij ons

vandaan: in onze broekzak, onze tas of binnen handbereik op het bureau. Dat maakt

het voor jou als ondernemer tot het ultieme medium om je doelgroep te bereiken.

Tekst en beeld: This Play Media

We kijken elke dag ruim 2 uur op

mobiel

Onze schermtijd op mobiel is per dag gemiddeld

twee uur en vijftien minuten. In die

tijd checken we het nieuws, onze emails,

whatsappjes, loggen we in bij de belastingdienst,

houden we social media bij en shoppen

we op een webwinkel terwijl we ondertussen

chatten met de klantenservice van

onze energieleverancier.

Benut de momenten om zichtbaar te

zijn bij je doelgroep

Veel van deze activiteiten zijn potentiële

contactmomenten. Momenten waarop je

als ondernemer zichtbaar kunt zijn voor je

doelgroep. Tijdens die twee uur

schermtijd per dag kun jij je

doelgroep eenvoudig bereiken.

Tel daarbij op dat mobile een

zeer betaalbaar medium is

met ongekend scherpe targetingmogelijkheden

en je

begrijpt: als lokale ondernemer

kun je niet meer om mobile heen.

Adverteren in kranten, buitenreclame,

televisiereclame, radiospots:

het is allemaal te duur, te statisch en

niet gesegmenteerd genoeg in vergelijking

met mobile.

26

FOOD VALLEY regio


MOBILE MARKETING

“Mobile adverteren is betaalbaar,

precies op maat, interactief

en zeer lokaal inzetbaar.”

Steakhouse Vlees & Co vanaf dag

één vol met mobile advertising

Ondernemers in Nederland ontdekken massaal

de kracht van mobile adverteren. Wij zien

dat in ons snel groeiende klantenbestand.

Sander van Anholt van steakhouse Vlees &

Co in Arnhem en Nijmegen heeft het zelf ervaren:

“In het horecalandschap moet je opvallen.

Bij het openen van onze nieuwe vestiging

in Nijmegen wilden we zoveel mogelijk

awareness creëren. In combinatie met andere

media vind ik het gebruik van mobile advertising

ideaal om veel potentiële gasten

te bereiken. Je kunt je doelgroep

nauwkeurig targeten

en de vervolgactie, in

mijn geval een reserveringspagina

bezoeken,

is goed in te stellen en

te monitoren. Het resultaat was dat we vanaf

de eerste dag vol zaten.”

Sander vervolgt: “De eerste stap bij een opening

is in een zo kort mogelijke termijn zoveel

mogelijk mensen kennis laten maken met

ons. We hebben gemeten dat in twee maanden

tijd circa 1.400 personen onze reserveringspagina

bezocht hebben. Het is altijd

een combinatie van factoren, maar wij weten

zeker dat mobile heeft bijgedragen aan onze

succesvolle start.”

“Wij weten zeker dat mobile

advertising heeft bijgedragen

aan onze succesvolle start.”

Sander van Anholt, Vlees & Co

Zichtbaarheid leidt tot voorkeur

De achterliggende psychologie is eenvoudig,

maar doeltreffend. Hoe meer wij als consumenten

een bepaalde boodschap van een

merk of product zien, hoe meer wij ons bewust

worden dat specifieke merk of product.

En dan ontwikkelen we, als de boodschap

ons aanspreekt natuurlijk, bijna automatisch

een voorkeurspositie voor dat merk of product.

Zichtbaarheid leidt tot bewustzijn, bewustzijn

leidt tot voorkeur.

Ook mobile advertising proberen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een

mobiele strategie op maat. Voor elke ondernemer,

groot of klein, is er een plan van aanpak

te bedenken dat past binnen het budget.

Onze adviseurs staan je graag te woord.

This Play Media

Jonkerbosplein 52

6534 AB Nijmegen

T 085-2020190

www.thisplaymedia.nl

FOOD VALLEY regio

27


CIRCULAIR ONDERNEMEN

Pas op als je in de bouw werkt:

na dit artikel gooi je geen

materiaal meer weg

“De mooiste vorm van

circulariteit is om een gebouw

helemaal niet te slopen”

Het gebeurt vaak zonder dat we erover nadenken: we slopen gebouwen en brengen alles wat er uit en af komt naar

de stort. Maar is het niet een beetje dwaas dat we isolatiemateriaal er ergens de ene dag uitslopen en de dag erna

in een ander gebouw met nieuwe rollen weer aanbrengen? Kees Boot van het Veenendaalse ingenieursbureau BOOT

vindt van wel en zette in samenwerking met andere partijen een marktplaats voor hergebruik van materialen op.

Tekst en beeld: bngduurzaamheidsfonds.nl | SVN

“Materialen uit gebouwen of bomen uit parken:

het staat voor hergebruik allemaal op

Insert”, zegt Kees Boot, directeur van het gelijknamige

bureau BOOT. Naast inrichting van

de buitenruimte in opdracht van onder meer

gemeenten, provincies en waterschappen,

doet het bedrijf ook de technische voorbereiding

voor de sloop van bouwwerken. Boot:

“We zagen veel materialen en grondstoffen

uit bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen en

industriële complexen verdwijnen uit de keten

en eindigen op de stortplaats of voor verbranding.

Ook van gebouwen die niet lang

daarvoor nog gerenoveerd zijn. Die gedachte

vonden we moeilijk te verkroppen. Het kan

toch niet zo zijn dat we alles gewoon maar in

containers wegrijden?”

Afgedankte plafondplaten

hergebruiken

Vanuit het vroegtijdig inzicht in welke materialen

en grondstoffen er vrijkomen, richtte Boot

samen met twaalf sloopbedrijven en twaalf

groenbedrijven stichting Insert op. “Vanuit die

samenwerking ontstonden al gauw initiatieven

over hoe hergebruik het beste werkt en

met welk verdienmodel”, aldus Boot. “Neem

28 FOOD VALLEY regio


CIRCULAIR ONDERNEMEN

als voorbeeld de welbekende vierkante plafondplaten

in kantoorgebouwen, die eens in

de vijf jaar vernieuwd worden. Met sloopbedrijven

bedachten we een proces waarin de

afgedankte platen naar een werkplaats gaan.

Daar worden ze schoongemaakt of opnieuw

gespoten en weer in de markt gezet.” Op Insert

worden inmiddels honderden materialen

voor hergebruik aangeboden en fungeert de

marktplaats steeds vaker als digitaal magazijn

dat architecten gebruiken als bron voor

materiaalontwerp.

Niet slopen, maar behouden of

verplaatsen

Boot kijkt sinds de oprichting van Insert anders

naar het sloopproces. “We zeggen nu liever

dat we gebouwen verplaatsen. Als het kan

het hele gebouw en anders onderdelen, zoals

de gevel of de vloer. Toch is de mooiste vorm

van circulariteit om een gebouw helemaal niet

te slopen. Op het universiteitsterrein in Leiden

moest een hoog gebouw gesloopt worden.

De sloopkraan stond al op het dak. Onder leiding

van de architect vonden gesprekken met

de opdrachtgever plaats om alsnog een deel

van het gebouw te behouden. Uiteindelijk bleven

de onderste twee verdiepingen gespaard

en fungeren nu als fietsenkelder. Als je bewust

nadenkt, vallen dingen logisch op zijn plek. En

grondstoffen die je niet opnieuw hoeft te kopen,

zorgen daarnaast voor een meer sluitend

verdienmodel.”

Overheid: wees dapperder.

Ondernemers: wacht niet af.

“Er wordt in een verdienmodel doorgaans

puur naar geld gekeken, maar vergeten dat

er zoveel CO 2

en grondstoffen bespaard kunnen

worden”, vervolgt Boot. “Hier ligt ook

een rol voor de overheid. Die stuurt op circulariteit

door stortkosten te verhogen, maar

mag best dapperder zijn. Ik zou graag zien

dat het verplicht wordt om bij beton bijvoorbeeld

minimaal 30% granulaat uit oud beton

toe te voegen. In de idealistische fase wordt

het genoemd en gezegd, maar in de praktijk

komt het niet terug. Uiteraard zijn er meerdere

redenen om het niet te doen, zoals beton dat

duurder wordt en er minder mooi uitziet. Als

de overheid hier actief op zou sturen, gaan er

veel mooie dingen gebeuren. Maar ik wil ondernemers

ook oproepen om niet af te wachten.

Een beter milieu begint bij jezelf, toch?”

Ondernemers met circulaire ambities kunnen

voor financiering van hun duurzame plannen

bij het BNG Duurzaamheidsfonds terecht.

Kan niet. Oh ja, toch wel.

Wat je zegt, moet je ook zelf doen, vindt

Boot. “Drie jaar geleden hebben we bij de

verbouwing van ons kantoor in Veenendaal

alle materialen hergebruikt. In ons recent

aangekochte nieuwe pand gaan we het hele

interieur maken van sloopproducten op de

markt. We hebben geleerd dat circulariteit

een proces is van veranderingen én ook een

sociaal tintje heeft. Zo hadden we gipswanden

die we in zijn geheel van de metalen

profielen wilden halen, maar wat volgens de

aannemer niet kon. In gesprek met de montagemedewerkers

zelf kon het toch wel. Dit

soort dingen zien we continu gebeuren. Er

heerst een sceptische houding, tot mensen

merken dat iets toch kan en dat zelf ook logisch

gaan vinden. Honderden straattegels

die ergens overbodig worden en nieuwe tegels

die honderd meter verderop gelegd worden:

denk er zelf maar eens goed over na.”

Zelf aan de slag?

Kees Boot

Bouwmaterialen of restafval hergebruiken?

Ondernemers met circulaire ambities kunnen

voor financiering van hun plannen (vanaf

€ 50.000) terecht bij het BNG Duurzaamheidsfonds.

Meer weten?

www.bngduurzaamheidsfonds.nl/themas/

circulair

(advertentie)

WAAROM COMMUNICEREN IN DE ZAKENMARKT?

• Geef een “boost” aan uw naamsbekendheid in de FoodValley regio!

• Laat weten dat het goed met uw onderneming gaat!

U kunt bijvoorbeeld met diepte-interviews, uw missie, visie over de

bühne brengen.

• Vergroot en ondersteun uw sales!

• Deel uw expertise aan de hand van een column of interview!

• Presenteer een nieuw product of dienst!

WAT WIJ BIEDEN….

• Een bereik van ruim 15.500 ondernemers in de 8 gemeenten van de

FoodValley regio.

• Een glossy ondernemersmagazine met een hoog bewaargehalte.

• Artikelen en het magazine worden tevens online gepubliceerd op

dezakenmarkt.nl en in de nieuwsbrief naar 2000 mailadressen.

• Scherpe tarieven.

• Ons verspreidingsadressen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

We adviseren u graag!

Neem contact met ons op voor de communicatiemogelijkheden.

info@jezmediaservices.nl of info@dezakenmarkt.nl T 0316-344960 / T 0317-356358


ZONNEPANELEN

Zonnepanelen van Ariens Solar

Ariens Solar is een regionale partij welke zich heeft gespecialiseerd in de

industriële Solar markt.

Ariens Solar is leverancier én installateur van

hoogwaardige zonnepanelen voor particulieren,

industrie, agrariërs & energie coöperaties.

De kracht van Ariens Solar zit in het

totaal pakket. We beginnen met een vrijblijvend

gesprek waarin de mogelijkheden worden

onderzocht. Aanvullend wordt er een

kostenbatenberekening opgemaakt waarin

de eventuele voordelen aan het licht worden

gebracht. Daarnaast kunnen we zorgen voor

de subsidie aanvraag, project financiering,

constructieberekening en natuurlijk de realisatie

van het project.

Onafhankelijk en Persoonlijk

Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering

en korte lijnen. Wij hechten namelijk

veel waarde aan persoonlijk contact met de

klant en pakken elk project aan alsof het ons

eigen dak is. Ariens Solar beperkt zich niet

tot één merk en één oplossing.

Uiteraard wordt er altijd gebruik

gemaakt van A-merken, die zich

onderscheiden in duurzaamheid,

betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Per locatie wordt in

overleg met de klant altijd een sitesurvey

gedaan, waarna bepaald

wordt welke opstelling en technische

oplossing het beste past bij

uw wens en het hoogste rendement biedt.

Ook het hele installatieproces vindt plaats

onder eigen regie en met eigen vakkrachten.

We komen vanzelfsprekend graag bij u langs

voor een vrijblijvend gesprek of we ontvangen

u op ons kantoor in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

John Ariens

Ariens Solar

Keizer Karel 32Q te Nijmegen

Tel: 024 8480117

www.arienssolar.nl

RAPPORT

Winstlekkageweek vestigt aandacht

op weglekken van winst bij MKB’ers

Bij negen op de tien MKB-ondernemers lekt winst weg. Gemiddeld gaat het om negen

procent van de totale omzet. Dit blijkt uit onderzoek dat Thexton Armstrong tussen 2015 en

2020 uitvoerde onder ruim 750 MKB-bedrijven in Nederland en België. Om bewustwording te

creëren en ondernemers handvatten te bieden om dit percentage omlaag te krijgen, is de

Winstlekkageweek in het leven geroepen.

In economisch zware tijden is het extra relevant:

zorgen dat je de mogelijkheden die er

wél zijn, optimaal benut. Tijdens de Winstlekkageweek,

die plaatsvond van 26 t/m

30 oktober, ging het over de extra winst die

MKB’ers kunnen behalen met optimale bedrijfsvoering.

Aan de basis van de Winstlekkageweek

ligt het Winstlekkage-onderzoek

dat Thexton Armstrong de afgelopen vijf jaar

uitvoerde en dat nu is verschenen in de vorm

van een overzichtelijk rapport.

Winstlekkage en aandachtsgebieden

In het onderzoek is winstlekkage gedefinieerd

als winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten die

nu weglekt uit de onderneming. Er is geke-

ken naar zeven aandachtsgebieden van

ondernemers en de winstlekkage

die daarin optreedt: prijs- &

margebeleid, kostenbeheer,

productiviteit, bezetting,

debiteuren, voorraad en

marketing & sales.

Michiel Smudde, medeeigenaar

Thexton Armstrong

NL: “Uit het onderzoek komt

naar voren dat de meeste winst weglekt

in sales en marketing, productiviteit en

prijs- en margebeleid. De verdeling van de

percentages hangt af van het type bedrijf en

de fase waarin het zich bevindt. Maar wat

de situatie ook is, er valt vrijwel altijd meer

winst te behalen.”

Meer info? www.thextonarmstrong.nl

30 FOOD VALLEY regio


KORT NIEUWS

COLUMN

Ondernemers verwelkomen

nieuwe Europese datawetgeving

Kelly van Ravenhorst

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen

de nieuwe Europese Data Governance Act die op 25

november jl. werd gepresenteerd door de Europese Commissie.

‘Het wordt de komende jaren essentieel om een duidelijk kader te

hebben voor het delen en hergebruiken van data waardoor Europa

minder afhankelijk wordt van dominante spelers uit derde landen.

Met de DGA is hiermee een belangrijke eerste stap gezet om de

integriteit en weerbaarheid van onze data-infrastructuur zeker te

stellen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Stimuleren datagebruik

De commissie wil samen met bedrijven en overheidsinstellingen het delen

en hergebruik van data stimuleren door hiervoor een duidelijk kader

neer te zetten. De DGA bevat daarom Europees geharmoniseerde voorwaarden

waaronder data gedeeld en hergebruikt kunnen worden, zoals

respect voor rechten van derden op data en monitoring door nationale

toezichthouders. Hiermee schept de commissie niet het recht om data

te hergebruiken maar is het de bedoeling om sectorspecifieke wetgeving

over toegang tot data – zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie, bij

payment service providers en slimme meters – verder te ondersteunen.

Europese standaarden

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk dat er heldere

Europese standaarden komen voor het delen van data tussen zakelijke

gebruikers: ‘Het beter benutten van data is essentieel voor het verbeteren

van de industriële economische basis van de EU in een open wereldmarkt’.

Beide organisaties zijn voorstander van het scheppen van

een geharmoniseerd kader voor het (vrijwillig) delen van data en juichen

het toe dat ook de Europese Unie deze koers volgt. ‘Het is daarbij wel

belangrijk dat zaken als privacy en een gelijk speelveld goed beschermd

worden. Zo moet de datastrategie in overeenstemming zijn met mededingingsregels

en moet het delen van data met betrekking tot persoonsgegevens

in overeenstemming zijn met de AVG’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Personeel,

uw belangrijkste kapitaal

We zijn inmiddels 9 maanden onderweg in “het coronatijdperk”.

Veel werkgevers worstelen met het behouden van

de werkvoorraad, het werken op afstand en vragen zich

af of ze hun lasten nog kunnen betalen en/of financieren.

Er zijn ook werkgevers die juist nu meer werkaanbod hebben

en zich bezighouden met innovatieve oplossingen.

In beide gevallen blijft het personeel uw belangrijkste kapitaal, niet het

geld op uw zakelijke rekening of de hardware. Met gemotiveerde medewerkers,

die begrijpen wat uw relaties verwachten, kunt u investeren in

het belangrijkste bezit van uw onderneming: relaties.

Als werkgever bent u elke dag bezig met het organiseren, motiveren,

stimuleren en ontwikkelen van medewerkers. Vooral nu in deze tijd,

vraagt dat om meer aandacht. Vanuit bedrijfskundig oogpunt gaat het

bij personeelsmanagement om het benutten van de capaciteiten van en

het terugverdienen van de investering in uw medewerkers.

Personeelsbeleid

Bron: www.vno-ncw.nl

Het is van belang dat uw bedrijfsstrategie vertaald is of wordt naar een

strategisch personeelsbeleid. Door het juist inzetten van uw medewerkers

levert u een bijdrage aan het behalen van uw organisatiedoelen.

Met een strategisch personeelsbeleid heeft u grip op de personeelsplanning,

ontwikkeling en scholing van uw medewerkers, functievorming

en beloning, personeelsbeoordeling en personeelsvoorziening.

Door het inzetten van een strategisch personeelsbeleid werkt u bewust

en professioneel aan een goed en betrokken team. De HR-adviseurs

van Van Lienden & Kooistra helpen u graag bij deze vertaalslag en zorgen

er samen met u voor dat de HR-strategie en het duurzame personeelsbeleid

een logisch onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Bezoek ook

onze websites vlkadviseurs.nl of familiebedrijvigheid.nl om te zien

waarbij we u kunnen ondersteunen.

foto pixabay

FOOD VALLEY regio

31


De specialisten & adviseurs in uw regio

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Xantion

Lagarde Groep:

ICT: ICT-ontzorging

ICT, Communicatie

zonder

en

gedoe

Beveiliging in één hand

Krapte Financiële op diensten: de arbeidsmarkt Externe bedrijfsadviezen wordt structureel interessant voor

elke onderneming

Interview Added Value met Fiscaal Margriet Juristen: Veenstra Bodyguard en Henk in belastingzaken

Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12 14

nr. 34 - 2018 2020

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

DigiLab in Regio Foodvalley van start

Data vormt een cruciale factor

Column Arie Heijink: Please forget me!

Foto:

Pixabay.com

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

Carthago ICT, experts in Software ontwikkeling, Software security en Cloud

Krapte op de arbeidsmarkt wordt structureel

Overheid zet fors in op steun ondernemers en arbeidsmarkt

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

Familiebedrijven - Goede tijd voor opvolging of overname?

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12 14

nr. 3 - 2018 2020

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Groei Inspiratie-evenement:

Miljoenenbedrijven uit de regio gaan voor groei

Cloudwerken wordt het 'nieuwe normaal'

Column Hans van Diën – Cloud computing is niet alleen Halleluja!

Column Arie Heijink – Clouddiensten, geen zorg?

Foto : Pixabay

GEGEVENSBESCHERMING

LEES HET OP

“Privacy steeds beter”

Ja zeker, Privacy wordt de

normaalste zaak van organisaties.

Het is tijd, Maak er jou project van;

vraag de gratis AVG-check aan.

WWW.AVGCARE.NL

OF BEL 0317-617070

WERVING & SELECTIE

Logistiek

Industrie

Techniek

Zakelijke dienstverlening

WERVING & SELECTIE - DETACHERING

HRM – PROCES – ADVIES

T 0318 754 811

Voltastraat 5, 6716 AJ Ede

Ede@dekkerservices.nl

www.dekkerservices.nl

DIRECT MARKETING

De Data Miner BV

Leverancier bedrijfsinformatie & specialist op informatiegebied

www.datam.nl

Op zoek naar nieuwe klanten?

Ontvang bedrijfselecties

voor een scherpe prijs !

024-73 70 470

SPECIALISTEN

& ADVISEURS

in uw regio

DE

ZAKENMARKTARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

WAAROM COMMUNICEREN IN DE ZAKENMARKT?

• Geef een “boost” aan uw naamsbekendheid in de FoodValley regio!

• Laat weten dat het goed met uw onderneming gaat!

U kunt bijvoorbeeld met diepte-interviews, uw missie, visie over de

bühne brengen.

• Vergroot en ondersteun uw sales!

• Deel uw expertise aan de hand van een column of interview!

• Presenteer een nieuw product of dienst!

WAT WIJ BIEDEN….

• Een bereik van ruim 15.500 ondernemers in de 8 gemeenten van de

FoodValley regio.

• Een glossy ondernemersmagazine met een hoog bewaargehalte.

• Artikelen en het magazine worden tevens online gepubliceerd op

dezakenmarkt.nl en in de nieuwsbrief.

• Scherpe tarieven.

• Ons verspreidingsadressen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

We adviseren u graag!

Neem contact met ons op voor de communicatiemogelijkheden in 2021

info@jezmediaservices.nl of

DE

ZAKENMARKT

03 04

ICT-MARKT

ICT-MARKT

DE

ZAKENMARKT

03

info@dezakenmarkt.nl

T 0316-344960 / T 0317-356358


FACILITAIRE DIENSTEN

TeKa Groep wordt exploitant

World Food Center Experience

De exploitatie van de World Food Center Experience in Ede komt in handen van TeKa Groep. De gunning is het resultaat

van een Europese aanbesteding van de stichting WFC Experience die deze thema-attractie rondom voedsel in

Ede realiseert.

Timo Kruft, eigenaar van TeKa Groep en Dirk Lubbers, bestuurslid van Stichting World Food Center Experience.

Tekst en beeld: World Food Center Experience

Met de keuze voor TeKa Groep kiest de stichting

WFC Experience voor één van de grootste

en meest ervaren spelers in de Nederlandse

evenementen- en congresbranche.

Het bedrijf, opgericht in 1992, exploiteert 20

monumentale en industriële locaties in heel

Nederland en faciliteert honderden evenementen

van multinationals, mkb-bedrijven,

overheden en particulieren.

TeKa Groep is op dit moment al actief op het

World Food Center-terrein als exploitant van

de Mauritskazerne. Hier opende het bedrijf in

2019 een evenementenlocatie mede gericht

op de (agri)foodsector. De nieuw te realiseren

WFC Experience komt eveneens voor een deel

in deze Mauritskazerne, aangevuld met een

nieuw te bouwen gebouw achter de kazerne.

Geworteld in regio Food Valley

“We hebben in TeKa Groep een partner gevonden

die niet alleen qua deskundigheid en

ervaring prima aansluit bij de WFC-Experience,

maar ook de visie, ambitie én durf heeft

om met ons deze uitdaging aan te gaan”,

zegt Dirk Lubbers, bestuurslid van de Stichting

World Food Center Experience.

“Daarbij is TeKa Groep ook nog eens geworteld

in de regio Foodvalley. Het bedrijf is

verbonden met dit gebied en draagt bij aan

de regionale economie en werkgelegenheid.

Het uitgebreide regionale netwerk van TeKa

Groep is waardevol in zowel de ontwerp- als

exploitatiefase. Met alle kennis van de belangen

die hier spelen en de partijen die hierbij

betrokken zijn, zoals de WUR, verwachten wij

dat TeKa Groep de WFC-Experience vanuit

de regio kan laten uitgroeien tot een attractie

van topniveau.”

Gedeelde visie en ambitie

Een andere belangrijke factor om te kiezen

voor TeKa Groep ligt in de gepresenteerde

visie op experiences en het volledig onderschrijven

van het belang van voedseleducatie.

“We zien dat experiences en belevingsgerichte

activiteiten aan populariteit winnen, ook

binnen de evenementenbranche”, zegt Timo

Kruft, oprichter en CEO van TeKa Groep. “We

geloven in de unieke mogelijkheden van de

World Food Center Experience om op deze

locatie horeca, leisure, evenementen en ontmoetingen

van foodgerelateerde bedrijven

samen te laten komen.”

“In alles wat TeKa Groep nu al doet, speelt

voedselbewustzijn een grote rol. We weten

waar het voedsel vandaan komt dat we

serveren op onze locaties, gaan voedselverspilling

tegen en zijn nauw betrokken bij

korte keten-initiatieven. Kortom: we delen de

droom die onder de Experience ligt en willen

daarom niet alleen vanuit zakelijk, maar ook

vanuit idealistisch perspectief dat de Experience

slaagt.”

TeKa Groep is onder meer bekend van locaties

als het Amsterdome in Amsterdam, de Rijtuigenloods

in Amersfoort, Kasteel De Schaffelaar

in Barneveld, De Werelt in Lunteren en

de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Naast de exploitant en de bouwkundig architect

wordt ook de architect voor de inhoud van

de Experience Europees aanbesteed. Deze

aanbesteding wordt binnenkort afgerond.

FOOD VALLEY regio

33


Bouw & Techniek

Intensieve samenwerking groeit verder

767HG8Edo

67 67HG8Edo

Dé specialist voor bouwkundige brandpreventie

lAtl WWW

elclAtl WWW

Dé specialist voor bouwkundige brandpreventie

/)elclAtl WWW

Strategische Agenda 2020-2025 definitief vastgesteld

Wilt u de risico’s voor brand in pand zo klein

Dé Wilt

mogelijk Dé maken? Dé specialist u de risico’s specialist voor

Kies dan voor voor Wilt bouwkundige brand in pand bouwkundige Totaal u de risico’s brandpreventie

zo

Dé specialist voor bouwkundige brandpreventie

Aanpak

brandpreventie

voor in uw pand zo klein

klein mogelijk maken?

Brandveiligheid (T.A.B.), deskundig mogelijk

Kies dan

op het maken?

voor Totaal

gebied Kies dan De Strategische voor Totaal Agenda Aanpak 2020-2025 is definitief vastgesteld door de

Wilt

Wilt

u

van bouwkundige brandpreventie. Brandveiligheid

Wilt u

de u de

risico’s

de risico’s

voor voor

brand

in uw voor brand

in

(T.A.B.), brand in

uw

in uw

pand

uw pand

zo

deskundig

pand zo

klein

Aanpak Brandveiligheid Wilt u de risico’s (T.A.B.), voor brand deskundig in uw pand op zo klein zo klein klein

mogelijk mogelijk op het gebied

mogelijk maken? maken?

maken? Kies dan Kies

Kies voor dan

Kies Totaal dan

voor

dan voor Aanpak Totaal

voor Totaal

partners Aanpak

Totaal Aanpak

uit de overheid, ondernemers en onderwijs. Regio Food-

kan een enorme het schade gebied Brandveiligheid aanrichten. van Brandveiligheid

Brandveiligheid bouwkundige (T.A.B.), Zowel (T.A.B.), brandpreventie.

deskundig (T.A.B.), materiële deskundig

brandpreventie. deskundig op het gebied op op

het

op het

gebied

het gebied

Brand in uw pand

van bouwkundige van

schade als persoonlijk. Ook moeten van

bouwkundige brandpreventie. van bouwkundige

brandpreventie. Brand in uw

een bedrijfsactiviteiten brandpreventie.

Brand pand

enorme vaak Brand

in

valley

aanrichten. in

uw

in uw

pand

heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied

Brand uw pand

kan in pand

kan een uw enorme Zowel materiële

langere tijd of zelfs definitief gestaakt kan

een pand

kan worden. een

enorme kan schade een

een enorme

schade aanrichten. enorme Iets schade

aanrichten. Zowel schade materiële

wat u aanrichten.

Zowel alle Zowel van materiële

materiële

landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder

schade schade als persoonlijk.

schade

als als persoonlijk. Ook moeten

als persoonlijk. Ook bedrijfsactiviteiten

Ook

moeten

Ook moeten Ook bedrijfsactiviteiten vaak

aanrichten. bedrijfsactiviteiten moeten bedrijfsactiviteiten vaak

langere tijd of zelfs Zowel definitief materiële gestaakt schade worden. Iets als wat persoonlijk.

alle Iets wat u ten alle

u alle vaak vaak vaak

tijde wil voorkomen.

langere langere

tijd tijd

of

tijd of

zelfs of zelfs

definitief

zelfs definitief

gestaakt definitief

gestaakt

worden. gestaakt

worden.

Iets Iets

wat

Iets wat

u

worden. wat u

ten

u ten

alle zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair

werken gewoon is.

tijde langere wil tijd voorkomen.

of zelfs definitief gestaakt worden.

tijde wil voorkomen.

ten alle

tijde

tijde

wil Ook

tijde wil

voorkomen. moeten bedrijfsactiviteiten vaak

wil voorkomen.

Iets wat u ten alle tijde wil voorkomen.

Totaal Aanpak Brandveiligheid

Totaal Aanpak Brandveiligheid

Bonnetstraat Totaal 9 •

Totaal Aanpak 6718 XN Ede

Aanpak Brandveiligheid

Brandveiligheid

De intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en

T 0318 Bonnetstraat - 848 054 • www.tabbv.nl

Bonnetstraat 9 • 6718 XN Ede Bonnetstraat

9 9

9 •

6718

6718

XN

• 6718 XN

Ede

XN Ede Ede

overheid zorgt ervoor dat goede ideeën verder komen en ambities bereikt

worden. Samen met de partners worden oplossingen bedacht voor

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

T T 0318

T 0318 - 848 054 • www.tabbv.nl T Totaal 0318 - - 848

- 848054 Aanpak 054 •

054 •

www.tabbv.nl

www.tabbv.nl

• Brandveiligheid

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

@totaalaanpakbrandveiligheid.nlBonnetstraat 9 • 6718 XN Ede

belangrijke vragen in deze regio. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een

gezonde toekomst voor de agrariers, terwijl ook de lucht en de bodem

T 0318 - 848 054 • www.tabbv.nl

gezond blijven? Hoe maken we gezond en lokaal eten beschikbaar voor

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

alle inwoners van de regio en zelfs voor de wereld? En hoe zorgen we

dat iedereen aan het werk blijft, ook nu banen steeds sneller veranderen

of wanneer het slechter gaat met de economie?

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Vloeronderhoud

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

T: 0318 209 472 T: 0318 | 209 info@jtschoonmaak.nl 472 | | | www.jtschoonmaak.nl

T: 0318 209 472 | info@jtschoonmaak.nl | www.jtschoonmaak.nl

BOUW &

TECHNIEK

Strategische Agenda

In de Strategische Agenda 2020-2025 zijn de gezamenlijke doelen vastgelegd

die de partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs de

komende jaren met elkaar willen bereiken in de regio. De partners werken

samen op zeven thema’s; landbouwtransitie, Voeding voor een gezond

leven (gezondheid), Energietransitie (energie), Human Capital (arbeidsmarkt),

Innovatie, clustervorming en circulaire economie (circulair),

Fysieke randvoorwaarden (mobiliteit en economie) en Quality of living

(ruimtelijke ontwikkeling en wonen).

Economic Board

Vanaf 1 januari 2021 gaat de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen

en overheid verder als Economic Board Regio Foodvalley

(EB). De EB is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit de

Strategische Agenda, monitort de voortgang van de projecten en toetst

nieuwe projectplannen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit 15 leden, waarvan vanuit elke partner vijf

vertegenwoordigers deelnemen. René Verhulst (voorzitter Regio Foodvalley

van de samenwerkende regiogemeenten), Martin Ruiter (voorzitter

VNO-NCW VeluweVallei) en Jan Jacob van Dijk (voorzitter van College

van Bestuur van het COG) verzorgen het voorzitterschap in de Economic

Board Regio Foodvalley

Ondernemers die geïnteresseerd zijn om mee te doen, vinden meer informatie

op de website

www.regiofoodvalley.nl/connect

34

FOOD VALLEY regio


NIEUWS

Regio Foodvalley heeft

een ‘nieuwe’ directeur:

Arjen Droog

Het bestuur van Regio Foodvalley heeft besloten Arjen Droog (43) per

1 december 2020 aan te stellen als directeur. Hij is in die rol verantwoordelijk

voor de samenwerking tussen de acht gemeenten van de regio

en het neerzetten van de nieuwe Economic Board Regio Foodvalley.

Voorzitter René Verhulst: ‘Arjen Droog heeft de afgelopen jaren zijn kwaliteiten

bewezen en onder zijn leiding zal de regio doorgroeien: nog beter

samenwerken en nog meer mooie resultaten boeken.’

Tekst en Foto: regiofoodvalley.nl

Verhulst: ‘Er ligt een belangrijke periode voor

ons. De Regio Deal Foodvalley moet tot

mooie resultaten leiden, de Economic Board

moet worden opgebouwd en de samenwerking

tussen gemeenten, provincies en rijk

moet soepel blijven lopen. Arjen kent de regio

als geen ander, heeft hier al een uitgebreid

netwerk en is gedreven om onze regionale

samenwerking verder op te bouwen.’ Arjen

Droog is verheugd over zijn aanstelling: ‘Het

is een voorrecht om voor Regio Foodvalley

te mogen werken. De overheden werken hier

al volop samen en ik wil me inzetten om ook

de ondernemers veel meer te verbinden aan

de regio. Iedere ondernemer in de regio zou

binnen een paar jaar wel een collega moeten

kennen die écht iets aan Regio Foodvalley

heeft gehad.’

Droog was al waarnemend directeur bij Regio

Foodvalley en heeft eerder gewerkt als

directeur Beleid en Regie bij de gemeente

Ede. Daarvoor was hij vijftien jaar werkzaam

in diverse rollen in het bedrijfsleven.

Regio Foodvalley draagt de samenwerking

tussen het bedrijfsleven, de onderwijs- en

kennisinstellingen en de overheden in acht gemeenten

op de grens van Utrecht en Gelderland.

De regio behoort volgens het onderzoek

Kracht van Oost 2.0 tot de economische topregio’s

van Nederland, met goede scores op

innovatie, werkzekerheid en brede welvaart.

GINAF Trucks weer

Nederlands na

management buy-out

Het eigendom van GINAF Trucks Nederland BV is weer in Nederlandse

handen na een management buy-out. Het bedrijf is gekocht

van het Chinese CHTC.

De in Veenendaal gevestigde onderneming is

overgenomen door het zittende management,

bestaande uit Dirk Inia, Jan-Willem van der Krol

en Michelle Yang. Voor de aansturing van het

bedrijf is Roeland van der Woude als managing

director en mede-aandeelhouder aangetrokken.

Van der Woude heeft ruimte ervaring

binnen de nationale en internationale maakindustrie.

Voor verdere versterking van de marktpositie

wordt met diverse partijen gesproken.

Van Ginkel’s Automobiel Fabrieken

GINAF is een van oorsprong Nederlands bedrijf

dat teruggaat tot 1948 toen de gebroeders

van Ginkel een bedrijf in de handel en

reparatie van vrachtauto’s

startten. De naam staat

dan ook voor Van Ginkel’s

Automobiel Fabrieken. Het bedrijf ontwikkelde

zich tot een vooraanstaande speler

op de markt voor de speciale voertuigen, met

name voor het bouwtransport. Als gevolg van

de bouwcrisis aan het begin van deze eeuw,

kon de automotive tak van CHTC het bedrijf in

2011 overnemen. In de afgelopen periode van

ruim acht jaar heeft CHTC GINAF geleid en

geïnvesteerd in nieuwe markten en technologie,

zoals elektrische voortstuwing. Inmiddels

heeft CHTC de focus verlegd en besloten zich

terug te trekken uit GINAF.

Het nieuwe management team van GINAF met (vlnr): Dirk

Inia, Roeland van der Woude, Michelle Yang en Jan-Willem

van der Krol (Foto: GINAF/Wouter Schouten).

Het management, langdurig werkzaam voor

GINAF, heeft de handen ineengeslagen en

een bedrijfsplan opgesteld. Dit heeft geleid tot

een succesvolle overname. GINAF is hiermee

terug in Nederlandse handen. De focus van

GINAF ligt na de overname weer op de Nederlandse

en Europese markt met het leveren

van innovatieve en duurzame transportoplossingen,

zoals Wide Spread as-opstellingen en

Zero Emission-aandrijvingen.

www.GINAF.com

FOOD VALLEY regio

35


Zakenauto - Leasing - Autoverhuur - Autoschadeherstel

SCHADE HERSTEL

Midden Nederland

Auto’s Bestelbussen Trucks Caravans Campers Autoverhuur

INQAR Veenendaal

Arsenaal 4 | 3905 NN Veenendaal

T 0318 734 172

WWW.INQAR-VEENENDAAL.NL

Het adres voor schade herstel

aan uw auto, caravan, camper,

bestelbus en truck.

0318 - 734 510

De Smalle Zijde 44 | 3903 LP Veenendaal

www.autoschadeherstelmn.nl

Think • Create • Deliver

AUTONIEUWS

Samenwerking Hyundai en INEOS

op het gebied van waterstoftechnologie.

Dé specialist

in belettering & truckdesign

Hyundai en chemiebedrijf INEOS gaan hun kennis op het gebied van

waterstoftechnologie bundelen. De samenwerking tussen beide partijen

is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, productieprocessen

en toepassingen rond waterstof. Hyundai is wereldwijd een van

de grootste spelers in deze sector en INEOS heeft aangekondigd verder

te willen groeien in deze markt.

www.rextom.nl

info@rextom.nl

085 0030242

Volg ons ook op

Facebook & Instagram

Hyundai heeft al een enorme expertise op het gebied van waterstoftechnologie

en ziet een grote toekomst weggelegd voor deze emissieloze

aandrijflijnen – zowel in personenauto’s, zoals de Hyundai NEXO, als

in zwaar transport, zoals vrachtwagens, bussen en schepen. Waterstof

wordt al volop gebruikt door de industrie en de verwachting is dat dat

alleen maar zal toenemen. bron: www.hyundai.nl

36

FOOD VALLEY regio


ICT-MARKT

DE

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 14

nr. 34 - 2018 2020

03 04

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

DigiLab in Regio Foodvalley van start

Data vormt een cruciale factor

Column Arie Heijink: Please forget me!

Foto:

Pixabay.com

Modern crossmediaal platform voor ondernemers actief in de FOODVALLEY regio

Xantion

Lagarde Groep:

ICT: ICT-ontzorging

ICT, Communicatie

zonder

en

gedoe

Beveiliging in één hand

Krapte Financiële op diensten: de arbeidsmarkt Externe bedrijfsadviezen wordt structureel interessant voor

elke onderneming

Interview Added Value met Fiscaal Margriet Juristen: Veenstra Bodyguard en Henk in belastingzaken

Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12

03

nr. 3 - 2018

Gerichte B2B communicatie – In print en online!

De ZAKENMARKT is een onafhankelijk, trendsignalerend en crossmediaal platform met een glossy

businessmagazine in de Foodvalley regio en met online diverse communicatiemogelijkheden.

Onze ambitie is om de regionale economie in

de regio Foodvalley te versterken door brede

netwerkvorming te stimuleren en kennis

te delen. Een positieve bijdrage te leveren

aan de beeldvorming van de regio als innovatief,

aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Wij verbinden Overheid, Kennisinstellingen

en Ondernemers met elkaar. Dit doen wij

met een magazine, in print en online, door

te netwerken, het actieve lidmaatschap bij

BOVeenendaal, en het partnership met

ICT Valley, waarmee we het katern ICT-

Markt laten groeien.

“Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een

“boost” aan uw sales!”

Richt u zich op ondernemers? Onderneemt u

ook in de Foodvalley regio? Dan is dit zakenmagazine

uw middel bij uitstek om in te communiceren.

Of u nu starter bent, of al jaren

onderneemt. De ZakenMarkt is hét glossy

ondernemersmagazine waarmee u ondernemend

Achterberg, Amerongen, Barneveld,

Bennekom, Ede(gld), Ederveen,

Elst(utr), de Glind, de Klomp, Harskamp,

Hoevelaken, Kesteren, Leersum, Lunteren,

Nijkerk, Ochten, Overberg, Otterlo,

Renkum, Renswoude, Scherpenzeel,

Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg

bereikt. Breng uw bedrijf, dienst of

zakelijk evenement direct onder de aandacht

bij uw doelgroep. Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een “boost” aan uw sales!

Printmedia of online marketing?

Bekendheid & zichtbaarheid & imago

Wie online marketing inzet, heeft het voordeel

dat de reclame doelgericht bij de juis-

vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw

Investeer daarom in uw naamsbekendheid,

te doelgroep kan worden geplaatst. Zo kan imago!. Ons Platform biedt u een kennisrijke

een advertentie bijvoorbeeld alleen worden omgeving waarin u uw ambities kunt profileren.

U ondersteunt hiermee uw sales en net-

getoond aan gebruikers die via een zoekmachine

naar een bepaalde dienst of product werkmarketing en creëert nieuwe kansen bij

hebben gezocht. Dit zorgt voor gebruiksgemak

en maakt ook het optimaliseren van de aanbrengen van leads en new business.

potentiéle klanten. We helpen u graag bij het

marketingstrategie makkelijker. Zo kan de

online reclame hierdoor Xantion nog ICT: efficiënter ICT-ontzorging worden

ontworpen. Een ander voordeel is dat Wij bereiken de Directies en

zonder gedoe

deze vorm van marketing Krapte op vaak de voordeliger arbeidsmarkt is. wordt structureel Managers van:

Dit maakt het mogelijk dat ook personen met Aannemers, Automatiseringsbedrijven,

Accountantskantoren, Advies-

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

een klein reclamebudget Christelijk hun Hogeschool bedrijf onder Ede de (CHE)

aandacht kunnen brengen.

bureaus, Advocaten, Architect bureaus,

Bank- en verzekeringswezen,

Online reclame heeft echter een minder lange

levensduur dan drukwerk. Vaak wordt het Conferentie- en Congresoorden,

Arbeidsbureaus, Bibliotheken, B&W,

binnen enkele seconden weg geklikt. Bovendien

kan online reclame met speciale tools trotechnische bedrijven, Gerechts-

Economische adviesbureaus, Elek-

eenvoudig worden geblokkeerd. In dat geval deurwaarders, Grafische Industrie,

komt de boodschap wellicht nooit aan bij de Grond-, weg- en waterbouw, Horeca-

en hotelbedrijven, Ingenieurs-

potentiële klant. Lezers van print zijn beter

gefocust en besteden meer aandacht aan bureaus, Instellingen, Kamer van

wat ze zien en in handen hebben.

Koophandel, Loodgietersbedrijven,

Machinefabrieken, Makelaarskantoren,

Metaal Industrie, Musea, Notariskantoren,

Reclameadvies bureaus,

“Print en online

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven,

versterken elkaar”

Schildersbedrijven, Schoonmaakbedrijven,

Schouwburg en Theaters,

Telecommunicatie, Timmerfabrieken,

Het mooie is: print en online versterken elkaar;

het is dan ook echt een en - en verhaal. scholen, Water- en zuiveringsschap-

Transport, Universiteiten- en Hoge-

Als je op een goede manier de verbinding legt pen, Woningbouwverenigingen en

tussen de twee, is succes verzekerd!

Ziekenhuizen.

Vertrouwd en succesvol zakendoen begint bij De ZAKENMARKT!

37

WWW.DEZAKENMARKT.NL


Accountants en Belastingadviseurs

Advies en administratiekantoor

Advocaten

Arbeidsmarkt

www.vlkadviseurs.nl

www.scherpadvies.nl

www.heijinkenmeure.nl

www.wsp-regiofoodvalley.nl

Autoschade herstellen

Autoverhuur & Shortlease

Bouwmanagement Vastgoedbeheer

Brandveiligheid

l

www.autoschadeherstelmn.nl

Brandbeveiliging & Veiligheidsopleidingen

www.inqar-veenendaal.nl

Debiteurenbeheer en incasso

www.stichtsbeheer.nl

Camerabewaking: wat zeggen de experts?

Ergonomisch adviesbureau

www.tabbv.nl

Evenementen

Wat wilt u bereiken met camerabewaking? Camerabeelden delen via social media, mag dat? En waar

moet u verder rekening mee houden? In ons e-book vertellen een juridisch expert en een wijkagent u

alles over camerabewaking. Lagarde maakt uw doelen veilig bereikbaar.

www.fireprevent.nl

Fiscaal juristen

www.denederlanden.nl

Financiële diensten

www.arboworld.nl

Glazenwasserij en schoonmaakdiensten

www.stuifevenementen.nl

Voor alle ICT & Telecom resellers,

-distributeurs en -leveranciers

Kanaal voor ICT-en in de Benelux. Telecom

www.avfj.nl

Mobile Marketing

Lagarde www.snsbank.nl

Voorthuizerstraat 69C

3881 SC Putten

ICT-beheer

Telefoon (0341) 37 57 57

www.lagarde.nl

www.jtschoonmaak.nl

ICT Campus

DOWNLOAD GRATIS E-BOOK

LAGARDE.NL/CAMERABEWAKING

Lagarde B.V. is onderdeel van

REGIO FOODVALLEY

website + digitale nieuwsbrief

www.resellersbusiness.nl

+ social media

www.resellersbusiness.nl

ICT, communicatie en beveiliging

@ResellersBis

www.thisplaymedia.nl

www.hupra.nl

www.ICTcampus-foodvalley.nl

www.lagarde.nl

ICT - Diensten

ICT-ontzorging

ICT Valley

Online Marketing

Lagarde Adv De ZakenMarkt 235x317mm.indd 1 18-9-2017 8:05:35

Solimas Groep

www.vanessenict.nl

www.xantion.nl

www.ICTvalley.nl

www.invictusonlinemarketing.nl

Personeelsvoorziening

Reclame Techniek

Software ontwikkeling, Software

security en Cloud

Transportwielen

www.abmiddennederland.nl

www.rextom.nl

www.carthago-ict.nl

www.colson-europe.nl

Web & Design

Werving & Selectie Detachering

Winstrealisatie

Zonnepanelen

www.wijzijnblits.nl

www.dekkerservices.nl

www.winstrealisatie.expert

www.arienssolar.nl


Ook zichtbaar

in de bekendste

Nederlandse apps,

onder jouw doelgroep,

in jouw regio?

Vraag vrijblijvend naar

de mogelijkheden

en ontvang een gratis

bannerset t.w.v. €169

actie geldig t/m 31/12/2020

THIS PLAY MEDIA | Jonkerbosplein 52 | 6534 AB, Nijmegen

085 202 01 90 | info@thisplaymedia.nl | www.thisplaymedia.nl


MICROSOFT TEAMS

TELEFONIE

Breid uw bestaande telefooncentrale uit

Werkt u al met Microsoft Teams? Hoe handig zou het zijn

als Microsoft Teams ook de applicatie is waarmee u externe

contactpersonen kunt bellen? Dit is mogelijk!

Door uw bestaande telefooncentrale uit te breiden of door

volledig over te stappen op Teams telefonie. U belt dan zowel

vast als mobiel via Microsoft Teams.

Kijk op lagarde.nl/teamsbellen

ICT COMMUNICATIE BEVEILIGING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!