Voorstel installatie > Project Konnektor-KPE vzw

kunstplatform.evergem

Tussen stad, haven en achterland in de omgeving van het dorp Kerkbrugge-Langerbrugge

bevindt zich het speelveld van Konnektor, een gelaagd locatie-project dat via kunst

verbindingen maakt met het buurtleven, het landschap en de geschiedenis rond de

iconische elektriciteitscentrale.

Een aantal leden van KunstPlatform Evergem vzw willen hier graag op inpikken en

bezorgen op 21 augustus 2020 dit dossiertje aan de organisatie.


Kerkbrugge-Langerbrugge kent een

fascinerende sociaal-industriële geschiedenis.

De bouw van de elektriciteitscentrale in 1911

hertekent grondig het landelijke leven en

landschap. Rond de fabriek ontstaat een

modelgemeenschap voor het personeel met

o.a. een tuinwijk (Herryville), een casino en een

wielerpiste. De bazen van de centrale regisseren

er het leven van wieg tot graf. De hoogste

schoorsteen van het land wasemt een eeuw

lang vooruitgang en volksverheffing.

Vandaag de dag ligt de centrale er verweesd bij.

Door toenemende ecologische kritiek sluit ze

haar deuren in 2004 en wordt ze een speelbal

tussen erfgoed en project ontwikkeling.

Buurt- en clubhuizen verdwijnen onder de

sloophamer. Het verenigingsleven lijkt alleen

verder te leven in de herinneringen van de

oudste bewoners.

Korte schets KONNEKTOR


In 2013 krijgt het verhaal een nieuwe wending

met de transformatie van de site tot

koppelingsgebied.

Deze bufferzone tussen havenindustrie en

woonkernen mikt op ontspanning,

natuurontwikkeling en knipoogt met

architecturale ingrepen naar de gloriedagen.

Schapen grazen er tegen een achtergrond

van havenindustrie, kinderen spelen onder

het hoogspanningsstation. Wandelaars en

fietsers proberen er de ruimtelijke paradoxen

te vatten.

KONNEKTOR gaat op zoek naar verhalen uit

het verleden, engageren zich als verbinders in

het heden en scheppen mogelijkheden voor

een toekomst. Zo bereiden ze de weg voor

richting een betekenisvol kunstenparcours in

de winter van 2021.

Korte schets KONNEKTOR


Binnen de eigen leden van KunstPlatform-

Evergem vzw zitten een aantal mensen die

een nauwe, soms zelfs emotionele, band

hebben met “den Ebes” en/of de centrale en

de tuinwijk.

Met deze leden en geïnteresseerden, en na veel

gemail en bezoek aan de omgeving, willen we

heel graag deelnemen aan dit winters

kunstparcours met één overkoepelend

kunstwerk dat alles samenvat.

• Voor de hand liggen: wij zijn van Evergem.

• Belangrijk: het is een samenwerkingsproject

waarbij we samen tot een mooi geheel

komen, de binding tussen de leden ten

goede komt en voor extra uitstraling zorgt

voor KPE vzw.

• Maatschappelijk: hoe kunnen we andere

mensen betrekken en raken met kunst en

hen - minstens zacht - dwingen om de zaken

anders te bekijken.

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


HET IDEE

De duale installatie in de vorm van “de fabriek”

> een silhouet van de centrale.

• met enerzijds een spiegelkant

De kant van de installatie, gericht naar de

centrale, is bekleed met spiegels.

We willen zo de bezoeker een spiegel

voorhouden, maar eigenlijk vooral de

beleidsmensen, zij die de beslissingen

nemen ... “waar zijn jullie mee bezig”.

Kritisch reflecteren > confronteren

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


HET IDEE

• en anderzijds een creatieve ‘view’

van de KPE-kunstenaars

Deze is drieledig:

verleden, heden en toekomst.

Het wordt een collage van foto’s,

herinneringen en beeldende kunst

samengebracht

• door leden die zijn opgegroeid in

Herryville tijdens de gloriejaren

(lees: menselijke jaren) van Ebes

• door leden die er nu in de buurt wonen

en contacten leggen met de omgeving

• door leden die om andere redenen een

emotionele band hebben

• door leden die interesse hebben hierin

mee te stappen

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


DE OMGEVING / MOGELIJKE PISTES

Eilandje.

Veer van

Langerbrugge

Koppelingsgebied

Langerbrugge

Belangrijke voorwaarde:

goed zicht op de centrale

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


WERK-

TEKENING

±maten:

L: 9m

B: 1,2m

H: 6m

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


PRAKTISCHE VRAGEN / REALISATIE / BUDGETTEN

LOCATIE

• De meningen zijn verdeeld tussen eilandje en koppelingsgebied.

• Eilandje: mooiste locatie, mooiste zicht op de centrale.

Leuk ook voor de drie horecazaken die daardoor extra passage zouden hebben.

Veiligheid? Toestemming?

• Koppelingsgebied: maar 1 mooi zicht op de centrale en dat is aan de witte palen die

aangeven waar vroeger een silo stond.

MATERIAAL

• Hout: Houtboerke of Van Hoorebeke? > Als sponsors?

• Iets ruwer > met paletten

• Of deels stelling (gemeente Evergem?), deels hout

• Spiegels > oproep bevolking

• Wat nadien met al het hout?

BUDGET

• Konnektor?

• Comeet?

• Evergem > stelling

• Houtboerke of Van Hoorebeke? > Als sponsors?

• Voor de fotoprints, publiciteit ea bijkomend materiaal?

> andere sponsors?

Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


Voorstel project KunstPlatform Evergem vzw


Metalen bloem / poëzie

PANORAMA’S KOPPELINGSGEBIED

X markeert al dan niet zicht

op de centrale

More magazines by this user
Similar magazines