11.01.2021 Views

FLUKS magazine herfst 2020

Een kijkje achter de schermen bij Firma Fluks

Een kijkje achter de schermen bij Firma Fluks

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Nieuwsflitsuks

De toetsenborden stonden de afgelopen maanden geen stof te

vangen in het Fluks hoofdkwartier. We schreven een boek, lazen er

nog veel meer, maakten er lesbrieven bij en blusten tussendoor

ook nog wat brandjes. Hoe het er precies aan toegaat achter onze

schermen? Dat lees je in dit online magazine.

Zo delen we in het openingsartikel

hoe ons boek Scheid! tot stand kwam.

In dit handboek – voor jongeren van

10 tot 16 jaar – staat alles wat je als

jongere moet weten als je ouders uit

elkaar gaan.

Wat erin ontbreekt en we zeker het

vermelden waard vinden, is dat het

boek werd opgepikt door het

Jeugdjournaal, dat er een heel item

aan besteedde. Dus bij deze.

Los van die three minutes of fame zijn

we enorm blij met alle

hartverwarmende reacties van

kinderen, ouders en hulpverleners die

we op Scheid! krijgen. We hebben het

idee dat ons doel steeds dichterbij

komt: het onderwerp scheiden thuis

en op school bespreekbaar maken.

Want erover praten helpt!

Verder in dit magazine een gesprek

met Chris en Marjan, het leukste

fotografenduo van Amsterdam (en

verre, verre omstreken) die de foto’s

voor ons boek schoten.

Plus een impressie van de lesbrieven

die we maakten bij de boeken Alfabet,

Het Werkstuk en Wat je moet doen als je

over een nijlpaard struikelt en het

digitale lesmateriaal voor de Roald

Dahl-week 2020.

En dan nog dit: stilstaan bij onze

successen vinden we stiekem een

beetje ingewikkeld, want dat komt al

snel opschepperig over. Zo bedoelen

we dat in elk geval niet. We zijn

gewoon heel trots op de producties

die we de afgelopen maanden

maakten, daarom sturen we je dit

online magazine. En omdat we graag

met je samenwerken of je hartstikke

leuk en inspirerend vinden.

Voor nu veel leesplezier en hopelijk

tot gauw,

Jeannette, Liesbeth en Claudia


Een kijkje achter de schermen bij de

productie van ons boek

Ja, ja, Scheid! is er: het boek waar we meer dan 1 jaar aan

gezwoegd hebben, ligt nu in de winkel! 2 jaar geleden begon

het als een luchtballonnetje. Tijdens een brainstorm vroeg 1

van ons zich af of er al een handboek scheiden voor jongeren

bestond. 1 waarin kinderen hun kant van het verhaal vertellen

en waarin leeftijdgenoten die hetzelfde overkomt tips geven.

Het korte antwoord was nee. Voor ons de reden om er werk

van te maken. We doken in de literatuur, interviewden wat

jongeren en zochten contact met Villa Pinedo. Daarna

brainstormden, puzzelden en schreven we net zo lang tot we

een proefhoofdstuk hadden waarover we alle 3 tevreden

waren. We stuurden het op naar verschillende uitgevers en

Hoera voor

Scheid!

gingen over tot de orde van de dag… tot de uitnodigingen

binnendruppelden.

Meerdere uitgevers toonden interesse en na 6 bakken koffie en

4 koppen thee kozen we voor uitgeverij Volt. Daar kregen we

alle vrijheid om zelf een vormgever en fotograaf aan te dragen.

Nadat het contract getekend was, begon het echte werk. Met

a4’tjes die we aan de muur hingen, schoven we hoofdstukken

heen en weer, plakten er geeltjes op met namen van geschikte

interviewkandidaten en noteerden hoofdstuktitels die we

vervolgens weer aanpasten. We belden, mailden, interviewden,

schreven, schrapten en herschreven een halfjaar lang en

droegen het stokje daarna over aan fotografen Chris en Marjan

en vormgever Mariska Schotman. Waar we vervolgens ook weer

mee mailden, belden, brainstormen en corrigeerden. Weer 6

maanden later lag Scheid! – Alles wat je moet weten als je ouders

uit elkaar gaan in de winkel. En daarom vieren we nu feest!

Normaal gesproken zijn we van de woorden, maar dit zijn de

cijfers van Scheid!:

- Aan het boek werkten 25 jonge ervaringsdeskundigen en

25 experts mee;

- We interviewden ze in 2 landen: België en Nederland;

- De jongeren die meewerkten waren 10 tot en met 17 jaar;

- Scheid! bevat 6 hoofdstukken en 128 pagina’s;

- Op zaterdag 15 augustus stond er een voorpublicatie van

4 pagina’s in het AD Magazine;

- Vanaf 3 september 2020 lag het boek – dat € 19,99 kost – in

de winkel;

- Elk jaar gaan er in Nederland ongeveer 50.000 stellen met

minderjarige kinderen uit elkaar, zij hebben samen 86.000

kinderen;

- Gemiddeld scheiden mensen na een huwelijk van 14,5 jaar;

- 66% van de kinderen groeit na een scheiding vooral op bij de

moeder, 7% vooral bij de vader en 27% verdeelt de tijd

evenredig over beide ouders.


Fotografenduo

Chris & Marjan


Fotografenduo Chris en Marjan maakt

sterke portretten in documentaire-stijl.

Zoals die van de jongeren in ons boek.

Waarom werken jullie als duo?

‘Wij zien fotografie als iets sociaals en vinden het belangrijk dat

het echt om degene die we fotograferen draait. Je moet een

connectie met iemand maken. Die wisselwerking is interessant en

maakt het werk ook zo leuk en uitdagend. Iedereen heeft een

andere benadering nodig. Als we fotograferen, richt ik me tijdens

het instellen van het licht vaak al op de persoon die we

portretteren en bedient Marjan het toestel. Het is ook fijn dat je

4 vragen aan…

niet alleen de verantwoording draagt. Je moet bij een foto snel

schakelen en beslissingen nemen in een ruimte. Dat kan in je

eentje verlammend werken.’

Wat is jullie stijl?

‘We fotograferen met weinig opsmuk. Er ligt weinig nadruk op

techniek en we proberen een zachte belichting te gebruiken. Als

fotografen proberen we zelf op de achtergrond te blijven. Marjan

is iets meer van het bewerken en retoucheren. Ik heb daar hekel

aan en vind het verwerpelijk. Maar soms moet het wel. We

houden elkaar wat dat betreft goed in balans.’

Waar kennen jullie elkaar van?

‘Ik kwam Marjan voor het eerst tegen op een evenement waar ik

optrad als vrouw met de baard. Door de jaren heen kwamen we

elkaar steeds weer tegen tijdens verschillende klussen. We

dronken een keer samen koffie om te praten over fotografie en

bleken veel raakvlakken te hebben. Ik zat op de fotoacademie en

was nog bezig om mijn stijl te vinden. Zij wilde minder in de

studio gaan werken en meer eigen werk maken. Voor ons eerste

project samen fotografeerden we mensen met hun lievelingseten.

Dat was erg leuk om te doen en er kwamen grappige verhalen uit.

Vanaf het moment dat we gingen samenwerken, hadden we elke

dag contact. Vooral over werk, maar ook vriendschappelijk

groeiden we naar elkaar toe. Al botsen we soms ook. We zijn

allebei best opvliegend. Gelukkig moeten we na een kwartier vaak

alweer lachen om onze boze buien.’

Waar dromen jullie van?

‘Met stip bovenaan staat natuurlijk nog een boek maken met

Firma Fluks. Daarnaast hopen we dat we ooit de leden van het

koningshuis mogen fotograferen. Zo’n mooi staatsieportret

maken lijkt ons wel wat.’

Chrisenmarjan.com

‘Wij fotograferen met weinig

opsmuk’


Van artisjok tot

zeemeermin

Duik in de wereld

van Dahl

Alle letters van het alfabet en hun

oneindige mogelijkheden krijgen

een podium in het prachtig

gedetailleerde boek Alfabet van

Charlotte Dematons.

Elk jaar kijken we met smart uit

naar de Roald Dahl-week. Al is

het maar omdat we dan weer een

excuus hebben om al zijn boeken

te herlezen.

Wist je dat er in de illustraties in dit

boek maar liefst 3.000 woorden terug

te vinden zijn? Knappe kop die ze

allemaal vindt, ons lukte het niet,

maar we maakten er met heel veel

zoek- en puzzelplezier wel een lesbrief

bij waarin kinderen zelf een

reuzenletterplaat maken, het enige

echte eigen klassenalfabet

samenstellen, een grote letterquiz

doen en een lettermuseum openen in

de klas.

Dit jaar stond de week in het teken

van De fantastische Meneer Vos. We

maakten een digitaal werkboekje,

werkbladen en een lesbrief met

verdiepende opdrachten. In de

digitale les ontdekken leerlingen hoe

gek de schrijver was op dieren en

lekker eten. In de les zelf gaan ze aan

de slag met quizzen en

testen en leren ze schrijftrucs

die de opperschrijver zelf

gebruikte.


Je zal maar over

een nijlpaard

struikelen

Zoektocht door

Suriname

Als je de titel van dit boek al

geweldig vindt, dan moet je de

gedichten die erin staan eens

lezen en vergeet dan ondertussen

de prachtige illustraties niet.

Soms hoef je helemaal niet in de

auto of het vliegtuig te stappen

om een mooie reis te maken. Je

kunt ook gewoon Het werkstuk

van Simon van der Geest lezen.

Edward van de Vendel en Martijn van

der Linden kregen er terecht een

Zilveren Griffel en Penseel voor. Aan

ons de eer om er een lesbrief bij te

maken. Het werd er een vol

opdrachten die aansluiten bij de

sprankelende gedichten in de bundel.

Van het leren van een nieuwe taal en

een snelcursus ironisch schrijven tot

het organiseren van een lievelingsdier

Dat uitgeverij Querido ons vroeg om

een lesbrief bij dit - met de Zilveren

Griffel bekroonde - boek te maken,

was absoluut geen straf. Tijdens de les

doen leerlingen onder andere een

vriendschapstest, onderzoeken ze hoe

hun ouders verliefd werden, lossen ze

een kennispuzzel over Suriname op

en krijgen ze tekenles van illustrator

Karst-Janneke Rogaar.

van de klas-verkiezing.


Dit is

Firma Fluks

Wij zijn Liesbeth, Claudia en Jeannette

en werken samen aan producties met

heldere teksten, rake beelden en een

verrassende insteek. Communiceren

met kinderen en jongeren is onze

specialiteit. Al maken we als

redactiebureau graag uitstapjes naar

uitgaven voor een ouder publiek dat

ook behoefte heeft aan duidelijke taal.

@firmafluks

@firmafluks

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!