17.01.2021 Views

Businessplan QI by Filling Pieces

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FILLING PIECES

Bridging gaps.

In 2009 wilde Guillaume Philibert, oprichter van Filling Pieces, een premium sneaker

ontwerpen tegen een eerlijke prijs. Dit leidde tot het ontstaan van de Low Top sneaker, de

eerste schoen die de kloof overbrugt tussen streetwear en high fashion. De Low Top werd

meer dan alleen een sneaker. Het was een symbool van een betaalbaar en luxe design. Een

design dat bewezen heeft goed te kunnen verenigen. Een sneaker voor iedereen. Filling

Pieces staat bekend om hun innovatieve en minimalistische sneakers, ready to wear kleding,

accessoires en events. Filling Pieces is gericht op betaalbare luxe voor een eerlijke prijs voor

iedereen. Grote concurrenten zijn Nike, Adidas, ETQ, Mason Garments, Balenciaga, Stone

Island, ACNE, Daily Paper, The New Originals en Bonnesuits.

PURPOSE: Bridging gaps.

VISIE: We zien een wereld waarin grenzen worden overschreden en culturen worden verenigd door creativiteit.

MISSIE: Een betekenisvol merk zijn dat creativiteit en zinvolle verandering inspireert door het creëren van

kwaliteitsproducten tegen een nobele prijs.

AMBITIE: Zet jouw ondernemersgeest voort binnen persoonlijke groei en ambitie.

DIVERSITEIT: Het omarmen van anderen met hun eigen unieke persoonlijkheid, tegengestelde perspectieven en

verschillende meningen. Filling Pieces gelooft dat de verschillen tussen ons als individuen ons collectief sterker

zullen maken.

VOLDOENING: Ieder van ons moet in staat worden gesteld om zijn of haar potentieel op persoonlijk en zakelijk

niveau volledig te ontwikkelen.

TROTS: Viering van succes en waardering voor alles wat we bereiken. Werk met vreugde en speelsheid terwijl je je

vasthoudt aan je dromen en ambitie.

AUTHENTICITEIT: De vrijheid om jezelf te zijn, om echt en eerlijk te zijn.

CREATIVITEIT: Out of the box denken met betrekking tot ontwerp, innovatie en het oplossen van problemen.

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!